SERVICE LEVEL AGREEMENT 2008

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "SERVICE LEVEL AGREEMENT 2008"

Transcriptie

1 SERVICE LEVEL AGREEMENT 2008 TEN BEHOEVE VAN PREFERRED SUPPLIERS 1

2 HOOFSTUK 1 ALGEMEEN Preferred Supplier Ter aanvulling op het technische contract met bijbehorende Algemene Voorwaarden Weller komen ondergetekenden overeen dat Weller de leverancier. Naam Preferred Supplier.., gedurende de periode januari 2008 tot en met 31 december 2008 als Preferred Supplier, dus als bevoorrecht leverancier zal behandelen. Service Level Agreement Om de bevoorrechte positie van Preferred Supplier ten behoeve van klachten- en mutatieonderhoud te rechtvaardigen en waar te kunnen maken komen Weller en Preferred Supplier een set van wederzijds geldende prestatieafspraken met elkaar overeen. Deze zijn neergelegd in het vooraf aan preferred supplier uitgereikt en door Preferred Supplier gedragen Preferred Supplierbeleid van Weller en is uitgereikt onder de naam Aangepaste Notitie t.b.v. Preferred Supplier-bijeenkomst d.d. 23 oktober Dienstverleningsniveau en prestaties Door het ondertekenen van deze overeenkomst verklaren partijen te zullen voldoen aan de kwaliteitseisen, zoals vastgelegd in het Preferred Supplierbeleid d.d. 23 oktober Verlenging Pilotjaar In 2007 hebben Weller en de Preferred Suppliers in pilotvorm ervaring opgedaan met de bij de kritische succesfactoren behorende prestatieindicatoren en bijbehorende prestatienormen zoals bepaald in het Preferred Suppliersbeleid van Weller. Eind 2007 is het pilotjaar 2007 met de preferred suppliers geëvalueerd. Ook heeft Weller intern de uitvoering van het beleid onderzocht. De uitkomsten van de evaluaties leiden ertoe dat 2008 als een verlengd pilotjaar zal worden bestempeld. Partijen komen overeen het jaar 2008 als een verlengd pilotjaar te beschouwen, waarin het in het vigerende Preferred Supplierbeleid neergelegde dienstverleningsniveau wordt gegarandeerd door middel van ondertekening van de in dit contract overeengekomen prestatieafspraken. Medio 2008 zullen partijen wederzijds de geleverde prestaties evalueren. Eind 2008 zal een definitieve beoordeling plaatsvinden, waaruit moet blijken dat een duidelijke verbetering moet hebben plaatsgevonden vanaf het moment van de tussentijdse evaluatie. Ook zullen partijen dan aangeven welke verbeteringen op welke wijze zullen worden aangebracht. De beoordeling in 2008 wordt aangevuld met het formulier aannemersbeoordeling uit het Aanbestedingsbeleid van Weller d.d. 26 juli Alleen die partijen die aantoonbaar kunnen voldoen aan de overeengekomen normen uit het Preferred Suppliersbeleid én de aannemersbeoordeling uit het Aanbestedingsbeleid zullen in 2009 de status preferred supplier ontvangen. Beoordeling 2009 Partijen komen expliciet met elkaar overeen dat zij vanaf 2009 moeten voldoen aan de prestatie-indicatoren en prestatienormen, zoals vastgelegd in het Preferred Supplierbeleid en Aanbestedingsbeleid. Jaarlijks zal op basis van een eindevaluatie en eindbeoordeling een prestatiecontract in de betekenis van Service Level Agreement worden opgesteld. 2

3 HOOFDSTUK 2 KRITISCHE SUCCESFACTOREN, PRESTATIE-INDICATOREN, PRESTATIENORMEN EN PRESTATIEDOELSTELLINGEN 2008 CONFORM VAN HET PREFERRED SUPPLIERSBELEID succesfactoren, prestatie-indicatoren, prestatienormen en prestatie-en, zoals te leveren door de Preferred Suppliers in 2008 expliciet gemaakt De navolgende factoren worden als succes bepalend en derhalve als kritische succesfactoren benoemd: 1. Responsiviteit (=snelheid van handelen richting Weller en richting klant) 2. Zorgzaamheid (beleefdheid en betrokkenheid) 3. Inlevingsvermogen (ruimte voor maatwerk en keuzevrijheid) 4. Tastbaarheden (goede uitvoering en garantie) 5. Overig Bij elk van de vijf groepen kritische succesfactoren zijn de prestatie-indicatoren en de bijbehorende prestatienormen vermeld; tevens is het in 2008 te realiseren procentueel deel van de normen vermeld. Ad 1 Responsiviteit succesfactor Responsiviteit naar klant (I) () Responsiviteit naar klant (II) () Responsiviteit naar klant (III) () Responsiviteit naar klant (IV) () Prestatie-indicator 1 e contact klant nietspoedeisende door PS 1 e contact klant spoedeisende door PS Afhandelingstermijn niet-spoedeisende Afhandelingstermijn spoedeisende Binnen 24 uur na melding * Binnen 2 uur na melding Nakoming van het afgesproken tijdsstip Binnen 24 uur 100% Steekproef 75% Steekproef 90% Steekproef * verbeteracties om de norm te halen zijn: (1) Weller checkt periodiek hoe lang een opdracht bij de relatiebeheerder ligt, (2) preferred supplier zal bij geen contact met de klant het serviceverzoek afmelden na drie keer gebeld te hebben en een kaartje te hebben gestuurd en (3) Weller zal direct doorverbinden bij garantie van e bezetting (4) Weller noteert zo veel mogelijk het telefoonnummer op de opdrachtbon, de tijdstippen wanneer de klant bereikbaar is c.q. het voorkeurstijdsstip voor een afspraak. 3

4 Ad 2 Zorgzaamheid succesfactor Zorgzaamheid (III) Zorgzaamheid (IV) Gedrag Netheid Gebruikelijke beleefdheidsformules (voorstellen mede met behulp van identificatie, neutrale maar klantgerichte opstelling, afscheid nemen, vragen of alles naar wens is) Werkplek wordt netjes en schoon achtergelaten Prestatie Checkmethode Ad 3 Inlevingsvermogen succesfactor Inlevingsvermogen (maatwerk/keuzevrijheid) (I) Flexibiliteit afspraken (behalve bij spoedeisendheid) Klant bepaalt tijdstip Ad 4 Tastbaarheden succesfactor Tastbaarheden (I) Kwaliteit uitvoering werk Werk in 1 keer technisch goed 80% Opleverlijst relatiebeheerder bij renovatie keuken, wc, badkamer en/of steekproefsgewijze controle door consultant B/ relatiebeheerder C 4

5 Ad 5 Overig succesfactor Bereikbaarheid (geldt alleen voor PS waar klanten direct kunnen bellen voor Wolter & Dros en Hajnadi) Kwaliteit dienstverlening ervaren door klant Telefonische bereikbaarheid Algemene tevredenheid klant over de uitvoering van de dienst door de PS Klant beoordeelt de bereikbaarheid als goed Klant beoordeelt dienstverlening met ten minste een 7,5 Prestatie Checkmethode door Weller zelf (KCC) Leveranciersconsole en meting prestaties Preferred Supplier en Weller komen met elkaar overeen gebruik te zullen maken van het leveranciersconsole-systeem, dat, met inachtneming van de overige in deze overeenkomst genoemde prestatiecriteria, als ondersteuning bij registratie en meting gehanteerd wordt. Bij het meten van de door zowel Preferred Supplier alsook Weller geleverde prestaties zal mede gebruik worden gemaakt van het bureau R & M uit Maastricht en de medewerkers van het Klant Contact Centrum (KCC) van Weller. succesfactoren, prestatie-indicatoren, prestatienormen en prestatieen, zoals te leveren door Weller in 2008 expliciet De navolgende factoren worden als succes bepalend en derhalve als kritische succesfactoren benoemd: 1. Betaling 2. Informatieverstrekking/systemen 3. Overleg Bij elk van de drie groepen kritische succesfactoren zijn de prestatie-indicatoren en de bijbehorende prestatienormen vermeld; tevens is het in 2007 te realiseren procentueel deel van de normen vermeld. 5

6 Ad 1 betaling succesfactor betaling Betalingstermijn na indiening factuur 7 werkdagen na ontvangst factuur (betaling is de dag dat het bedrag bijgeschreven is) 80% Lijstwerk intern via afdeling registratie Ad 2 informatieverstrekking/systemen succesfactor Informatieverstrekking door Weller Volledigheid en betrouwbaarheid opdrachtbon De opdrachtbon is volledig (NAWT) en exact omschreven * 80% Aantal reacties leverancier * verbeteracties 2008: Weller noteert zo veel mogelijk het telefoonnummer op de opdrachtbon, de tijdstippen wanneer de klant bereikbaar is c.q. het voorkeurstijdsstip voor een afspraak. Leveranciers worden uitgenodigd om de KCC medewerkers te instrueren welke informatie belangrijk is op de opdrachtbon. Ad 3 Overleg succesfactor Overleg (I) Overleg klantteammanager Prestatie- Check-methode 2 keer per jaar ivm metingen en daar waar sprake is van gezamenlijke PS 1 keer per halfjaar met desbetreffende teammanagers gezamenlijk(tactisch/ui tvoerend niveau) * 80% Beschikbare verslagen * in het overleg worden de volgende onderdelen (verplicht) besproken: (1) snelheid en kwaliteit offertes en facturen, (2) uitslag metingen door bureau R&M en Weller, (3) opmerkingen team / tussentijdse aannemersbeoordeling, (4) management info / kostenontwikkeling, (5) verbeterpunten t.a.v. kostenbeheersing. Van elke bijeenkomst wordt een kort verslag gemaakt. 6

7 HOOFDSTUK 3 AANVULLENDE AFSPRAKEN De aanvullende afspraken hebben betrekking op de jaarlijkse aannemersbeoordeling zoals bepaald in het Aanbestedingsbeleid van Weller d.d. 26 juli 2006 en de wens van preferred suppliers en Weller kennis te delen en te profiteren van elkaars expertise. Jaarlijkse aannemersbeoordeling EVALUATIE- EN BEOORDELINGSFORMULIER Naam aannemer:. Score / Rapportcijfer: Opmerkingen: Account en naam beoordelaar: communicatie (1) klantvriendelijk handelen / contact met klanten (2) kwaliteit uitgevoerde werken (3) prijs/kwaliteitverhouding (4) nakomen afspraken (5) administratieve afhandeling (6) oplossingen bij calamiteiten (7) uitdragen Weller-kernwaarden (8) En aanvullend voor PS: Tijdsduur indienen offertes (9) En aanvullend voor PS: Tijdsduur indienen facturen (10) Totaalscore: Datum: De aannemersbeoordeling wordt per klantenteam van Weller ingevuld. De norm is dat het gemiddelde rapportcijfer tenminste een 7 bedraagt. 7

8 Expertise / leren van preferred suppliers (o.a. methodes delen van kostenbesparingen) Bij preferred suppliers bestaat de behoefte expertise te delen. In 2008 zal per klantenteam en met het KCC een overleg worden gereserveerd waar de preferred suppliers van dat desbetreffende klantenteam aandacht besteden een technische innovaties/verbeteringen en delen van vooraf geselecteerde expertise op bepaalde technische onderwerpen die voor het desbetreffende klantenteam van belang zijn. Daarnaast zullen methoden van kostenbeheersing aan bod komen. Aldus overeengekomen te Heerlen op d.d Handtekening namens Weller Handtekening namens. Naam Preferred Supplier.. Naam medewerker Naam medewerker 8

DIENSTVERLENINGSOVEREENKOMST HOLLAND RIJNLAND SERVICEPUNT71. TECHNISCH OPDRACHTGEVERSCHAP Jeugdhulp

DIENSTVERLENINGSOVEREENKOMST HOLLAND RIJNLAND SERVICEPUNT71. TECHNISCH OPDRACHTGEVERSCHAP Jeugdhulp DIENSTVERLENINGSOVEREENKOMST HOLLAND RIJNLAND SERVICEPUNT71 TECHNISCH OPDRACHTGEVERSCHAP Jeugdhulp Conceptversie, 21 november 2014 Pagina 1 Inhoud Dienstverleningsovereenkomst Deel A: Algemene bepalingen

Nadere informatie

Service. Level. Agreement

Service. Level. Agreement Service Level Agreement Versie : 1.0 Datum : 03 januari 2014 Postadres Bezoekadres Postbus 176 Business & Science Park Tel. 088 4 800 900 K.v.K. Enschede 06083003 7500 AD Enschede Institutenweg 19 Fax

Nadere informatie

DIENSTVERLENING EN VOORWAARDEN MKB COLLECTIEVEN. Dienstverleningsdocument MKB Collectieven inzake Energiecollectieven

DIENSTVERLENING EN VOORWAARDEN MKB COLLECTIEVEN. Dienstverleningsdocument MKB Collectieven inzake Energiecollectieven DIENSTVERLENING EN VOORWAARDEN MKB COLLECTIEVEN Dienstverleningsdocument MKB Collectieven inzake Energiecollectieven Inhoud - Wie is MKB Collectieven? Pag. 1 - Wat kunt u van ons verwachten? Pag. 1 - De

Nadere informatie

Dossier Afspraken en Procedures (DAP)

Dossier Afspraken en Procedures (DAP) Dossier Afspraken en Procedures (DAP) 1-1-2 A(armnet Vertrouwe[ijk Bijlage E Raamovereenkomst 1-1-2 van aan BZK Inhoudsopgave 0. Inleiding 2 1. Relatiediagram 5 2. OverLegvormen 7 2.1 Overlegniveaus 7

Nadere informatie

OVEREENKOMST DECLARATIE GROUPER

OVEREENKOMST DECLARATIE GROUPER OVEREENKOMST DECLARATIE GROUPER tussen Stichting DBC-Onderhoud en de deelnemende zorginstelling 2015 v0.1 24 oktober 2014 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Definities en rangorde... 5 3 Voorwerp van de

Nadere informatie

PROGRAMMA VAN EISEN EN WENSEN

PROGRAMMA VAN EISEN EN WENSEN PROGRAMMA VAN EISEN EN WENSEN 1. DE VRAAG...3 2. SCOPE AANBESTEDING...4 3. DIGITALE WERKPLEK...5 4. ONDERWIJSPORTAAL...7 FLEXIBEL IN GEBRUIK...7 EENVOUDIG IN GEBRUIK...7 5. BEHEER DIGITALE WERKPLEK EN

Nadere informatie

Beschrijvend Document. Openbare Europese aanbesteding. Mobiele en vaste telefonie

Beschrijvend Document. Openbare Europese aanbesteding. Mobiele en vaste telefonie Beschrijvend Document Openbare Europese aanbesteding Mobiele en vaste telefonie Opgesteld door: IBN Versie: 12.0 Datum: vrijdag 7 november 2014woensdag 26 november 2014 Inhoud Begrippen... 3 Voorwoord...

Nadere informatie

SERVICE LEVEL AGREEMENT BLUEWATER

SERVICE LEVEL AGREEMENT BLUEWATER SERVICE LEVEL AGREEMENT BLUEWATER Overeenkomst tussen Stream BV & 30 mei 2012 Status: Definitief, versie 1.1 Pagina 1 van 21 VERSIEHISTORIE Versie Datum Wijzigingen 1.1 30-05-2012 Definitieve

Nadere informatie

Gedragscode voor Betaalde. Mobiel Internet diensten

Gedragscode voor Betaalde. Mobiel Internet diensten Gedragscode voor Betaalde Mobiel Internet diensten 1/31 DEELNEMENDE PARTIJEN Operators Vodafone KPN T-Mobile Tele 2 UPC Mobiel Internet Dienstverleners Netsize KPN Callfactory CM Telecom GIN Telefuture

Nadere informatie

Proefexamen ITIL Foundation

Proefexamen ITIL Foundation Proefexamen ITIL Foundation 1. Van welk proces is risicoanalyse een essentieel onderdeel? a. IT Service Continuity Management b. Service Level Management c. Capacity Management d. Financial Management

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument Nederlands Inkoop Collectief

Dienstverleningsdocument Nederlands Inkoop Collectief DIENSTVERLENING EN VOORWAARDEN NEDERLANDS INKOOP COLLECTIEF Dienstverleningsdocument Nederlands Inkoop Collectief Inhoud - Wie is Nederlands Inkoop Collectief? Pag. 1 - Wat kunt u van ons verwachten? Pag.

Nadere informatie

1. INLEIDING & UITGANGSPUNTEN 3 2. DIENSTEN 4 3. KOPPELINGEN 9 4. CLOUD OPLOSSINGEN 10 5. BEHEER BIJ KLANT 10 6. AANPASSING VA N DE SLA 11

1. INLEIDING & UITGANGSPUNTEN 3 2. DIENSTEN 4 3. KOPPELINGEN 9 4. CLOUD OPLOSSINGEN 10 5. BEHEER BIJ KLANT 10 6. AANPASSING VA N DE SLA 11 1. INLEIDING & UITGANGSPUNTEN 3 2. DIENSTEN 4 3. KOPPELINGEN 9 4. CLOUD OPLOSSINGEN 10 5. BEHEER BIJ KLANT 10 6. AANPASSING VA N DE SLA 11 7. DUUR EN BE√čINDIGI NG 12 8. PRIJZEN EN BETALING 13 9. DEFINITIES

Nadere informatie

Service Level Agreement Huisartsinformatiesysteem (HIS)

Service Level Agreement Huisartsinformatiesysteem (HIS) Service Level Agreement Huisartsinformatiesysteem (HIS) Promedico-ASP Colofon Document Leverancier Afnemer Service Level Agreement HIS Promedico ICT B.V. Gebruikersvereniging Atlas Auteur Versie 1.0 Wijzigingshistorie

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Colanidesign.nl, colani.nl, v-erp.nl en Ambernet.nl gevestigd te Geertruidenberg. Nieuwste publicatie op 1 januari 2015

Algemene Voorwaarden Colanidesign.nl, colani.nl, v-erp.nl en Ambernet.nl gevestigd te Geertruidenberg. Nieuwste publicatie op 1 januari 2015 Artikel: 1 Definities 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten waarbij Colani.nl. gevestigd te Geertruidenberg, mede handelend onder de handelsnamen

Nadere informatie

Onderzoeksopzet energie.tevreden.nl. Versie 1.0 120711. pagina 1 van 10

Onderzoeksopzet energie.tevreden.nl. Versie 1.0 120711. pagina 1 van 10 Onderzoeksopzet energie.tevreden.nl Versie 1.0 120711 pagina 1 van 10 Inhoudsopgave Onderzoeksopzet 1. Doelstelling(en) onderzoek... 3 2. Opzet onderzoek... 3 3. Noodzaak tot zorgvuldige naleving onderzoeksopzet...

Nadere informatie

DGBC Handleiding voor BREEAM-NL assessments

DGBC Handleiding voor BREEAM-NL assessments DGBC Handleiding voor BREEAM-NL assessments BREEAM-NL Handleiding voor Licentiehoudende Organisaties en Geregistreerde Assessoren ten behoeve van assessments tegen de BREEAM-NL-schema's Inleiding BRE Global

Nadere informatie

SERVICE LEVEL AGREEMENT ICTWAARBORG

SERVICE LEVEL AGREEMENT ICTWAARBORG SERVICE LEVEL AGREEMENT ICTWAARBORG Partijen [NAAM OPDRACHTNEMER], gevestigd aan het [ADRES OPDRACHTNEMER] te [PLAATS OPDRACHTNEMER], Kamer van Koophandel nummer [KVK OPDRACHTNEMER] en rechtsgeldig vertegenwoordigd

Nadere informatie

2.2. Overeenkomst. Contractnummer: 2014.xxx. Betreffende onderhoud en/of ondersteuning gebruik software en/of opslag van data en/of hosting en/of SaaS

2.2. Overeenkomst. Contractnummer: 2014.xxx. Betreffende onderhoud en/of ondersteuning gebruik software en/of opslag van data en/of hosting en/of SaaS V 2.2 Overeenkomst Contractnummer: 2014.xxx Betreffende onderhoud en/of ondersteuning gebruik software en/of opslag van data en/of hosting en/of SaaS Passie voor GEO! Auteursrecht Deze publicatie is een

Nadere informatie

Winkelsystemen. Voorbeeld Service Level Agreement Winkelsystemen. Voorbeeld Service Level Agreement. Servicelevelnummer : < NAAM KLANT>

Winkelsystemen. Voorbeeld Service Level Agreement Winkelsystemen. Voorbeeld Service Level Agreement. Servicelevelnummer : < NAAM KLANT> Winkelsystemen Voorbeeld Service Level Agreement Servicelevelnummer : < NAAM KLANT> Dit is een voorbeeld-service Level Agreement met betrekking tot winkelsystemen en bijbehorende infrasctuur voor winkelbedrijven.

Nadere informatie

Handboek 2015 Uitgegeven door de Stichting toetsing verzekeraars

Handboek 2015 Uitgegeven door de Stichting toetsing verzekeraars Handboek 2015 Uitgegeven door de Stichting toetsing verzekeraars Telefoon 070 750 82 15 E-mail info@toetsingverzekeraars.nl of info@keurmerkverzekeraars.nl Koningin Julianalaan 351 2273 JJ Voorburg www.keurmerkverzekeraars.nl

Nadere informatie

Corporate Governance van de Philips-groep

Corporate Governance van de Philips-groep Corporate Governance van de Philips-groep Algemeen Koninklijke Philips Electronics N.V. (de vennootschap ) is de houdstermaatschappij van de Philips-groep ( Philips of de groep ). De vennootschap die in

Nadere informatie

Service Level Agreement Basic PRO XL

Service Level Agreement Basic PRO XL Service Level Agreement Basic PRO XL 1 Inleiding 2 2 Definities 2 3 Overeenkomst 2 4 Service levels en ondersteuning 3 4.1 Meldingen 3 4.2 Prioriteit niveaus 4 4.3 Incidentenafhandeling 5 5 5 Gepland onderhoud

Nadere informatie

Selectie van Meer met Minder -proefprojecten

Selectie van Meer met Minder -proefprojecten Selectie van Meer met Minder -proefprojecten Versie 10 maart 2008 Inhoudsopgave 1 Inleiding 4 2 Wat is een Meer met Minder-proefproject? 4 2.1 MmM-uitgangspunten 4 2.2 MmM-aanpak 5 2.2.1 Verleiden 5 2.2.2

Nadere informatie

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN INFOGROEN SOFTWARE B.V.

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN INFOGROEN SOFTWARE B.V. ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN INFOGROEN SOFTWARE B.V. I ALGEMENE BEPALINGEN De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en offertes afkomstig van Infogroen Software B.V.

Nadere informatie

Printvoorzieningen SKVOB e.o. Beschrijvend document Europese aanbesteding volgens openbare procedure

Printvoorzieningen SKVOB e.o. Beschrijvend document Europese aanbesteding volgens openbare procedure Printvoorzieningen SKVOB e.o. Beschrijvend document Europese aanbesteding volgens openbare procedure Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 1. Inleiding 3 1.1 SKVOB e.o. 3 1.2 Aanleiding, doel en gewenst resultaat

Nadere informatie

Gedragscode voor Betaalde. Mobiel Internet diensten

Gedragscode voor Betaalde. Mobiel Internet diensten Gedragscode voor Betaalde Mobiel Internet diensten d.d. 1 juni 2009 1/23 DEELNEMENDE PARTIJEN Operators Vodafone Libertel B.V, gevestigd te Maastricht, KPN B.V., gevestigd te s-gravenhage; T-Mobile Netherlands

Nadere informatie

Voorbeeld SLA

Voorbeeld SLA <applicatie> Naam Best Practice Voorbeeld SLA IDnr 067_BP_N Datum aangepast 01/01/2011 Omschrijving van de inhoud Een voorbeelddocument van (SLA) Soort document Voorbeeld ASL Processen Servicelevel management

Nadere informatie

KLACHTENREGELING VERSIE 2.2. Een goede afhandeling van klachten is een middel is om de tevredenheid van klanten te vergroten.

KLACHTENREGELING VERSIE 2.2. Een goede afhandeling van klachten is een middel is om de tevredenheid van klanten te vergroten. VERSIE 2.2 Een goede afhandeling van klachten is een middel is om de tevredenheid van klanten te vergroten. 1. Inhoudsopgave 1. Inhoudsopgave 1 2. Doelstellingen en Uitgangspunten 2 Algemene Doelstelling

Nadere informatie

Dossier Afspraken en Procedures

Dossier Afspraken en Procedures Dossier Afspraken en Procedures tussen Zorgverzekeraars Nederland en Vektis B.V. betreffende wijzigingenbeheer van EI-standaarden Protocol Plaats Zeist Datum 28-06-2007 Auteur Jos Bekkers (Vektis, afdeling

Nadere informatie