Kosten ten gevolge van. verkeersongevallen. in Nederland r 1997

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Kosten ten gevolge van. verkeersongevallen. in Nederland r 1997"

Transcriptie

1 Ksten ten gevlge van verkeersngevallen Nederland r 1997 drapprt Rijkswaterstaat Adviesdienst Verkeer en Verver Bureau Dkuentatie Pstbus BA Rttea Adviesdienst Verkeer en Verver D2105-2

2 De Adviesdienst Verkeer en Verver AW is een van de speialistishe diensten van het Diretraat-eneraal Rijkswaterstaat van het isterie van Verkeer en Waterstaat. De dienst werkt vr het isterie en pdraht daarvan k vr andere verheden. AW zrgt vr deskundige en tijdige breng van kennis bij de ntwikkelg en uitverg van het rijksbeleid vr het verplaatsen van persnen en gederen. Bestellen Adviesdienst Verkeer en Verver Servie Desk telefn Internet

3 Ksten ten gevlge van verkeersngevallen Nederland, 1997 drapprtage Ry Veellen Adviesdienst Verkeer en Verver, hfdafdelg Basisgegevens Heerlen, april 1999 Natale Hgeshl vr Terise en Verkeer, setr Verkeerskunde, Planlgie en Lgistiek, Breda Interne begeleidg (NHTV): xterne begeleidg (AW): dhr. J. van Grsven dhr.. Banah

4

5 Ksten ten gevlge van verkeersngevallen Nederland, 1997 Saenvattg In dit rapprt wen de (ateriele) ksten ten gevlge van verkeersngevallen Nederland vr het jaar 1997 beeld gebraht. Het gebruikte del is grte lijnen gelijk aan hetgeen het bureau MKsey & pany vr het jaar 1983 heeft pgesteld een rapprt uit 1985, getiteld "Naar een slagvaaig verkeersveiligheidsbeleid". De Stihtg Wetenshappelijk nderzek Verkeersveiligheid (SWV) heeft ( 1993) het MKsey-del p sige punten gedifiee. De vrnaaste redenen vr difiatie zijn het behud van vergelijkbaarheid en nsistentie van data. Dit rapprt brengt niet de iateriele shade (verlies aan 'huan value') ten gevlge van verkeersngevallen beeld. Bij de daarvr gebruikelijk gehanteee ethde (de 'willgness-t-pay, zie hfdstuk 2) ntbreken de ndzakelijke Nederlandse data. In dit rapprt wen vrts de ksten ten gevlge van verkeersngevallen tegedeeld naar de bij de Adviesdienst Verkeer en Verver (AW) ndersheiden ngevalsategrieen. Deze ategrieen zijn ahtereenvlgens: verkeersdden; ziekenhuisgewnden; spedeisende hulp gewnden (SH-gewnden) ngevallen et uitsluitend ateriele shade (UMS-ngevallen) Del van dit nderzek is: "Het vaststellen van de ttale (ateriele) ksten ten gevlge van verkeersngevallen Nederland ver het jaar 1997, alsede de tedelg daarvan naar de bij AVV ndersheiden slahtfferategrieen." De ksten ten gevlge van verkeersngevallen zijn zwel bij de berekeng ver 1983, 1993 als die ver 1997 nderveeeld vier hfdgrepen: 1. edishe ksten; 2. puktieverlies; 3. ateriele ksten; 4. afhandelgs- en preventieksten. In de navlgende vergelijkgen wen steeds de (dr de SWV) herberekende ksten ver 1983 gehantee. De edishe ksten (hfdstuk 3) zijn tussen 1993 en 1997 van 440 naar 511 iljen tegenen (1983: 349 iljen), ndanks de redutie van het aantal het ziekenhuis pgenen patienten en de afnae van het aantal ligdagen. De tenae van de ksten wt vrnaelijk verrzaakt dr de gestegen ksten per ligdag. Het brut puktieverlies (hfdstuk 4) is gegreid van 4,3 ilja 1993 naar 5,4 ilja 1997 (1983: 3,3 ilja). k het nett puktieverlies vertnt een tenae, naelijk van 3,2 naar 4,3 ilja (1983: 2,0 ilja). Ter berekeng van het nett puktieverlies wt p het brut puktieverlies de verlren nsuptie (van verleden verkeersslahtffers) derg gebraht. De vrnaaste rzaak van de stijgg is de grte tenae van het puktieverlies dr arbeidsngeshiktheid. De ateriele ksten zijn gegreid van 4,2 ilja 1993 tt 4,6 ilja 1997 (1983: 3,4 ilja). rg grte shelgen den zih - dien 1997 vergeleken wt et niet vr. De grtste stijggen 1993 ten pzihte van 1983 hebben zih vrgedaan bij de gebekte shade en de niet dr een verzekergsaatshappij vergede shade aan persnenaut's. Hierbij dient wel pgeerkt te wen dat deze ksten een ndershattg ten pzihte van de werkelijkheid zijn. nderzek van de SWV uit 1995 (Flury, 1995) heeft aangetnd dat de ateriele ksten vr 1993 rui 1 ilja hger waren. Het ttaal van de afhandelgs- en preventieksten (hfdstuk 6) is gestegen van 3,3 ilja 1993 tt 3,8 ilja 1997 (1983: 2,2 ilja). De preventieksten zijn tegenen van Adviesdienst Verkeer en Verver 2

6 Ksten ten gevlge van verkeersngevallen Nederland, ,0 tt 3,5 ilja. De vrnaaste rzaken van deze tenae zijn de uitgaven aan rijpleidg en de ksten van veiligheidsvrziengen en aan persnenaut's (dien 1993 en 1997 vergeleken wen et 1983). Vr 1997 ten pzihte van 1993 geldt dat de uitgaven aan frastrutuur aanzienlijk hger waren De afhandelgsksten zijn vrijwel nstant gebleven. De ttale ksten van de verkeersnveiligheid zijn de brut-variant gestegen van 12,3 ilja 1993 tt 14,4 ilja 1997 (1983: 9,2 ilja). In de nett-variant zijn zij gestegen van 11,1 ilja tt 13,2 ilja (1983: 8,0 ilja). Bij de tedelg van de ksten naar de bij AVV ndersheiden ngevalsategrieen (hfdstuk 7) is bij sige kstenpsten - dr gebrek aan Nederlandse data - gebruik geaakt van aannaes en shattgen uit buitenlandse nderzeken (uit het rapprt: 'A fraewrk fr st-benefit analysis f the duth rad safety plan' lvik, 1996). Hierbij wt de brut puktieverlies-ethde tegepast, het verlies aan 'huan value' enigszs te penseren (zie hfdstuk 2). Dr het gebruik van (buitenlandse) aannaes en shattgen, is de tedelg ng wat grf, aar geeft th een druk van de verhudgen van ksten vr de ndersheiden ngevalsategrieen. Indien de ttale ksten ten gevlge van verkeersngevallen Nederland vr 1997 wen tegedeeld naar de bij AVV ndersheiden ngevalsategrieen, dan levert dit het vlgende resultaat p. ngevalsategrie Medishe Brut PV' Materiele Afhandelgs Ttale ksten ksten ksten ksten Verkeersdden Ziekenhuisgewnden SH-gewnden UMS-ngevallen n.v.t. n.v.t Ttaal Ksten ten gevlge van verkeersngevallen 1997 tegedeeld naar ngevalsategrie. Bedragen iljenen guldens ' = Puktieverlies Adviesdienst Verkeer en Verver 3

7 Ksten ten gevlge van verkeersngevallen Nederland, 1997 Vrw Het dee leerjaar van de pleidg verkeerskunde aan de Natale Hgeshl vr Terise en Verkeer, bestaat uit vier leerblkken; twee stageblkken en twee lesblkken. en stageblk bestaat uit drie aanden stage. Gedurende de stage wt de student een praktijksituatie geplaatst en et hij bnen het bedrijf een dr de werkgever verstrekte pdraht uitveren. Het del van de stages is tweeledig; ten eerste het tepassen van de verwrven theretishe kennis de praktijk, en ten tweede kennisaken et de praktijk. In het kader van ijn tweede stageperide ben ik gedurende de aanden februari, aart en april werkzaa geweest bij de Adviesdienst Verkeer en Verver (AVV) Heerlen. Bij dezen wil ik, het bijznder, ijn begeleiders dhr. ugene Banah (vanuit AVV) en dhr. Jhn van Grsven (vanuit de NHTV) bedanken vr hun hulp en adviezen tijdens de afgelpen drie aanden. en w van dank gaat k uit naar de verige edewerkers van AVV die een bijdrage hebben geleve aan de ttstandkg van dit rapprt, en veer naar ijn kaergenten vr de gezellige tijd bij AVV. Heerlen, april 1999 Ry Veellen Adviesdienst Verkeer en Verver 4

8

9 Ksten ten gevlge van verkeersngevallen Nederland, 1997 Inhudspgave 1. Inleidg 7 2. nderzeksethden ter bepalg ksten verkeersngevallen 9 3. Medishe ksten Liggeld ziekenhuis Verpleegksten Revalidatieksten peratieksten Geneesiddelen Abulaneksten Plikliek en HB Aanpassg huizen Bezekksten Begrafenisksten Ttale edishe ksten Puktieverlies nkele begrippen Tegevegde waae nsuptieverlies AKTenBB Puktieverlies dr ziekteverzui Puktieverlies dr arbeidsngeshiktheid Puktieverlies dr tijdelijke arbeidsngeshiktheid Puktieverlies dr blijvende arbeidsngeshiktheid Puktieverlies dr verlijden Brut-puktieverlies dr verlijden Nett-puktieverlies dr verlijden Ttaal puktieverlies Materiele ksten nkele begrippen Uitgekeee lai/gebekte shade 'All risk' Niet dr verzekerg gedekte shade Materiele ksten Materiele ksten 1993 en Gebekte shade vierwielige trvertuigen igen risi van'vlledig as'-verzekeen Niet dr verzekerg betaalde shade Tegevegde waae verzekergsaatshappijen Niet gedekte shade aan tweewielers Materiele shade bij letselngevallen Ttale ateriele ksten Afhandelgs- en preventieksten nderzek Vrlihtg beleid Rijpleidg Plitie 28 Adviesdienst Verkeer en Verver 5

10 Ksten ten gevlge van verkeersngevallen Nederland, Justitie Brandweer Vertuigen Infrastrutuur Ttale afhandelgs- en preventieksten Uitsplitsg ksten verkeersngevallen naar ngevalsategrie Verantwg brnnen ngevalsategrieen Verkeersdden Ziekenhuisgewnden Spedeisende hulp gewnden (SH-gewnden) ngevallen et Uitsluitend Materiele Shade Ksten per ngevalsategrie Medishe ksten Puktieverlies Materiele shade Afhandelgsksten Ttale ksten ten gevlge van verkeersngevallen naar ngevalsategrie nlusies en aanbevelgen 38 Literatuurlijst 40 Bijlage 1: Defitie verkeersngeval (AVV) 42 Bijlage 2: Medishe ksten 43 Bijlage 3: Puktieverlies 45 Bijlage 4: Materiele ksten 48 Bijlage 5: Afhandelgs- en preventieksten 50 Bijlage 6: Ttaal kstenverziht 1983, 1993 en Bijlage 7: Ttale ksten ten gevlge van verkeersngevallen tegedeeld naar ngevalsategrie (1993 en 1997) 52 Adviesdienst Verkeer en Verver 6

11 Ksten ten gevlge van verkeersngevallen Nederland, Inleidg De shade ten gevlge van verkeersngevallen en de daaree gepaa gaande ksten zijn zeer aanzienlijk. In de getriseee westerse landen wt de shade ten gevlge van verkeersngevallen geshat p 3 tt 5% van het Brut Nataal Put (BNP). Drie srten ksten kunnen dit verband wen ndersheiden: 1. De ksten van de verkeersnveiligheid vatten alle ksten ten gevlge van verkeersngevallen en alle ksten ter vrkg van ngevallen; hierte behren nder eer de ksten van verzekeraars, justitie, plitie en brandweer. 2. De ksten ten gevlge van verkeersngevallen vatten alle ksten vr herstel en pensatie van letsel en shade elke vr, alsede alle ksten verband hudende et de shaderegelg. Van alle shade die ntstaat wt een deel niet hersteld f anderszs gepensee. De shade kan dus aanzienlijk hgerzijn dan de ksten. 3. De ksten ter vrkg van verkeersngevallen vatten alle ksten ten beheve van de besluitvrg ver aatregelen en vr de rganisatie, de uitverg en de evaluatie van aatregelen. nderzek naar de shade en/f ksten ten gevlge van verkeersngevallen we Nederland pdraht van de Rijksverheid vr het eerst verriht 1948 en vervlgens herhaald 1963 en streeks 1980 we gedurende enkele jaren een Natale Verkeers- en Ververrekeng (NVVR) pgesteld. De eest uitgebreide en reente nderzeken dateren ehter uit 1983 (dr MKsey) en 1993 (dr de SWV). Het dr MKsey ntwikkelde del vr berekeng van de ksten ten gevlge van verkeersngevallen is als leidraad gebruikt deze rapprtage ter bepalg van de ksten ten gevlge van verkeersngevallen De SWV heeft het MKsey-del p sige punten gedifiee. De vrnaaste redenen vr difiatie zijn het behud van vergelijkbaarheid en nsistentie van data. De SWV heeft (evenals deze rapprtage) naelijk zveel gelijk penbare brnnen gebruikt (SWV, 1995). In deze rapprtage wen de (ateriele) ksten ten gevlge van verkeersngevallen tevens tegedeeld naar de bij de Adviesdienst Verkeer en Verver (AVV) ndersheiden ngevalsategrieen (zie bijlage 1 vr de bij AVV gehanteee defitie van een verkeersngeval). Deze ngevalsategrieen zijn ahtereenvlgens: verkeersdden; ziekenhuisgewnden; spedeisende hulp gewnden (SH-gewnden); ngevallen et uitsluitend ateriele shade (UMS-ngevallen). Het Del van dit nderzek luidt dan als vlgt: "Het vaststellen van de ttale (ateriele) ksten ten gevlge van verkeersngevallen Nederland ver het jaar 1997, alsede de tedelg daarvan naar de bij AVV ndersheiden slahtfferategrieen." aan deze delstellg te kunnen vlden dienen een aantal nderzeksvragen beantw te wen: Welke ethdes zijn beshikbaar de vang van de ksten van de verkeersnveiligheid te bepalen? Welke kstensrten bepalen preies de ksten ten gevlge van verkeersnveiligheid? Adviesdienst Verkeer en Verver 7

12 Ksten ten gevlge van verkeersngevallen Nederland, 1997 Kunnen deze ksten ndergebraht wen een aantal hfdgrepen? Welke slahtfferategrieen wen bij AVV ndersheiden en he staat het et de registratiegraad van deze gegevens? Kunnen de ksten tegedeeld wen naar de slahtfferategrieen zals die bij AVV wen ndersheiden en welke ethdes zijn daarvr beshikbaar Deze nderzeksvragen kunnen wen saengebraht tt een entrale nderzeksvraag, naelijk de vlgende: "Welke fatren bepalen de vang van de (ateriele) ksten ten gevlge van verkeers-ngevallen en he kunnen deze ksten tegedeeld wen naar de bij AVV-BV ndersheiden slahtfferategrieen?" In dit rapprt zullen slehts de ateriele ksten ten gevlge van verkeersngevallen berekend wen. De iateriele shade (het verlies aan ensenlevens) ten gevlge van verkeersngevallen kan (ng) niet betruwbaar berekend wen. In het buitenland is hier diverse alen nderzek naar verriht (iddels de 'Willgness-t-pay' ethde). Hiervr ntbreken tt p heden ehter ng de Nederlandse data. k vr een ander extern effet ten gevlge van verkeersngevallen (nl. files) kunnen, bij het ntbreken van betruwbare data, ng geen ksten rekeng wen gebraht. Het MKsey-del behandelt de vlgende kstenpsten: edishe ksten, puktieverlies, ateriele ksten, afhandelgs- en preventieksten. De berekeng van deze kstenpsten wen deze rapprtage tegeliht. De pbuw van dit verslag is als vlgt. In hfdstuk 2 wen de eest gebruikte ethdes ter bepalg van de ksten ten gevlge van verkeersngevallen besprken. In hfdstuk 3 wen de berekengswijzen en uitksten van de edishe ksten behandeld. In het daarp vlgende hfdstuk wt het puktieverlies behandeld. Hierbij wt ndersheid geaakt tussen brut- en nett puktieverlies. Ter berekeng van het nett puktieverlies wt p het brut puktieverlies de verlren nsuptie (van ddelijke verkeersslahtffers) derg gebraht. In hfdstuk 5 ken de rekenethdes ter bepalg van de ateriele shade ten gevlge van verkeersngevallen aan de e. De afhandelgs- en preventieksten wen besprken hfdstuk 6. In hfdstuk 7 wen de ttale (ateriele) ksten ten gevlge van verkeersngevallen tegedeeld naar de bij de AVV ndersheiden ngevalsategrieen. Tensltte wt het rapprt afgeslten et een besprekg van de nlusies, en de daarbij gedane aanbevelgen, hfdstuk 8. Adviesdienst Verkeer en Verver 8

13 Ksten ten gevlge van verkeersngevallen Nederland, nderzeksethden ter bepalg ksten verkeersngevallen en grep ternatale experts heeft als ndeeel van het 'ST-researh' prgraa - pgesteld dr de urpese Unie (U) - gedetaillee nderzek uitgeve naar ethdes de ksten ten gevlge van verkeersngevallen te bepalen. Het nderzek is uitgeve de eeste U-lidstaten en enige andere urpese landen, die niet bij de U zijn aangeslten. Het rapprt dat uit deze studie (het prjet ST-313) vrt kwa is 1994 gepubliee (Alfar, hapuis en Fabre, 1994). Naast de huidige ethdes, zals die de landen die bij het nderzek betrkken waren gebruikt wen, wen aanwijzgen gegeven welke ethde het eest geshikt is de diverse kstenpsten te bepalen. De data zals die het ST-313 prjet gebruikt zijn, zijn 1995 ng uitgebreid et fratie uit eeere landen, buiten urpa (lvik, 1995). lvik heeft een analyse geaakt van enishe shade ten gevlge van het aantal verkeersdden 20 welvarende landen. Het analyseren van ethdes ksten behrende bij andere slahtfferategrieen te bepalen is aanzienlijk eilijker. Dit laatste wt verrzaakt dat de betreffende landen deze slahtfferategrieen vershillend gedefiee wen en vanwege het feit dat de registratiegraad van deze ategrieen heel erg vershilt. Het ST-rapprt bevat aanbevelgen ver de kstenpsten die eegenen zuden eten wen de ttale vang van de ksten ten gevlge van verkeersngevallen te bepalen. k wen de rekenethdes, deze ksten psten te berekenen, tegeliht. Hierbij wen een vijftal hfdgrepen ndersheiden: 1. Medishe ksten 2. Ksten dr puktieverlies 3. Ksten dr verlies aan 'huan value' (de waae van een ensenleven) 4. Materiele shade 5. Afhandelgs- en preventieksten Het grtste vershil bij deze vershillende hfdgrepen kt naar vren bij de kstenpsten 1, 2, 4 en 5 enerzijds en kstenpst 3 - ksten vr verlies aan 'huan value' - anderzijds. Terwijl er vr de vier eerst genede kstenpsten duidelijke arktprijzen aanwezig zijn de vang van deze ksten te bepalen, is dit duidelijk niet het geval vr het verlies aan 'huan value'. Alleen gedurende de laatste 15 jaren, hebben enkele welvarende landen geprbee de ksten dr verlies aan 'huan value' te shatten. De andere vier kstenpsten daarentegen wen al sds jaren de eeste landen bepaald, begnende de jaren '50 de Verenigde Staten, Grt Britannie en Zweden. vereenkstig de vijftal kstenpsten die ndersheiden wen, wt er het STrapprt k ndersheid geaakt naar de drie eest gebruikte ethdes deze kstenpsten te berekenen. Deze drie ethdes zijn: 1. De 'shadelsstellg' ethde 2. De 'huan apital' ethde 3. De 'willgness-t-pay' ethde De 'shadelsstellg' ethde berekent de direte uitgaven, f extra ksten, verrzaakt dr verkeersngevallen. Deze tegevegde ksten wen k wel de direte ksten van verkeersngevallen gened. Deze ksten wen berekend iddels de heersende arktprijzen. De direte ksten van verkeersngevallen bestaan uit de edishe ksten, de ateriele shade en de afhandelgs- en preventieksten. Vandaar dat de 'shadelsstellg' Adviesdienst Verkeer en Verver 9

14 Ksten ten gevlge van verkeersngevallen Nederland, 1997 ethde gebruikt wt deze kstenpsten te berekenen. Deze ksten wen bijna alle welvarende landen p dezelfde anier berekend. De 'huan apital' ethde wt algeeen gebruikt vr het bepalen van de ksten aan puktieverlies ten gevlge van verkeersngevallen. De ksten aan puktieverlies wen k wel beshuwd als direte ksten van verkeersngevallen. In tegenstellg tt de direte ksten, huden de direte ksten niet een extra stijgg van de ksten, aar eeer een dalg van de ksten f een beperktere vang van de puktie, dan nraal gesprken het geval zu zijn. Deze ksten zijn daar 'der zihtbaar', aar niet der belangrijk dan de direte ksten. rzijn twee anieren de ksten aan puktieverlies te berekenen: het brut-puktieverlies en het nett-puktieverlies. Bij het nett-puktieverlies wt het nsuptieverlies (ten kste van de aatshappij) van het verkeersslahtffer derg gebraht bij het brut-puktieverlies. Deze ethde de ksten aan puktieverlies te berekenen wen ver het algeeen alle welvarende landen tegepast en staat daar het ST-rapprt veer niet ter disussie. De 'willgness-t-pay' ethde, wt vershillende welvarende landen gebruikt het verlies aan 'huan value' te berekenen. De nderzeken - waarbij nder de bevlkg (de steekprefppulatie) ahterhaald we wat en er vr ver heeft het risi het verkeer te beperken - zijn uitgeve Grt Britannie (Jnes-Lee, Haertn en Abbtt, 1983), de Verenigde Staten (Miller en anderen, 1991), Nieuw Zeeland (Millar en Guria, 1991), Zweden (Perssn en edervall, 1991), Frankrijk (Desaigues en Rabl, 1995) en Denearken (Kidhl, 1995). Al deze studies aken gebruik van de 'ntgent valuat' ethde. Krt gezegd hudt deze ethde : uit een steekpref (nder de ttale bevlkg) wen een aantal dividuen gehaald en deze wt gevraagd heveel en er ( geld uitgedrukt) vr ver heeft de kans p ddelijke ngevallen het verkeer te redueren. Het is duidelijk dat dit geen geakkelijke vraag is, waarp ensen gevelige en zeer uiteenlpende antwen geven. De 'ntgent valuat' ethde we vral de Verenigde Staten sterk bekritisee en heeft een aantal tekrtkgen. Meer hierver is terug te vden het rapprt "The value f statistial life New Zealand" (Miller en Guria, 1991). De 'ntgent valuat' ethde is ehter niet de enige ethde de ksten vr verlies aan 'huan value' te berekenen. r wen k ng een aantal andere ethdes gebruikt. In het ST-rapprt wen deze ehter niet veer tegeliht. r wt ehter sterk aanbevlen het verlies aan 'huan value' te berekenen et de 'willgness t pay' ethde en deze kstenpst p te neen de ttale ksten ten gevlge van verkeersngevallen. De aanbevelgen uit het ST-rapprt, ter bepalg van de ksten vrtkend uit verkeersngevallen wen saengevat tabel 2.1 (Alfar, hapuis en Fabre, 1994). Aanbevlen rekenethdes (dr U) Kstenpst Ddelijke slahtffers 'verige' slahtffers Medishe ksten Shadelsstellg ethde Shadelsstellg ethde Puktieverlies Huan apital (nett PV)' Huan apital (brut PV)* Verlies aan 'huan value' Willgness-t-pay Willgness-t-pay Materiele shade Shadelsstellg ethde Shadelsstellg ethde Afhandelg en preventie Shadelsstellg ethde Shadelsstellg ethde Adviesdienst Verkeer en Verver 10

15 Ksten ten gevlge van verkeersngevallen Nederland, 1997 tabel 2.1: U-aanbevelgen vr berekeng ksten van verkeersngevallen. Kstenpsten en aanbevlen ethdes vr berekenen van elke kstenpst ' (PV) = puktieverlies Zals tabel 2.1 te zien is, dienen alle ethdes vr het berekenen van de ksten gebee te wen de ttale vang van de ksten ten gevlge van verkeersngevallen te kunnen berekenen. Het is belangrijk het vershil tussen de aanbevlen ethde vr het puktieverlies genshuw te neen. Deze is afhankelijk van het feit f het slahtffer het verkeersngeval verleeft f niet. Is er sprake van een ngeval et ddelijke aflp, dan wt aanbevlen het puktieverlies iddels de nettethde te berekenen en daarbij de 'willgness-t-pay' ethde het verlies aan 'huan value' te berekenen. Indien er sprake is van een ngeval waarbij de slahtffers leven blijven, wt aanbevlen het puktieverlies iddels de brut-ethde te berekenen en daarbij de 'willgness-t-pay' ethde het verlies aan 'huan value' te berekenen. Het vershil tussen brut en nett wt verklaa dr een tweetal redenen. In de eerste plaats dr het feit dat verleden verkeersslahtffer niets eer 'nsueren' en slahtffers die het ngeval verleven ng wel blijven 'nsueren'. Vandaar dat de persnlijke nsuptie vr verlevende verkeersslahtffers wel waae heeft en vr verledenen niet (eer). Bij de 'willgness-t-pay' ethde dient, het geval van ngevallen et ddelijke aflp, dan k een waae vr deze 'persnlijke nsuptie' berekend te wen. In het geval van ngevallen waarbij geen ddelijke slahtffers betrkken zijn, heft dit dus niet gedaan te wen. Dit laatste is tevens de tweede reden waar het vershil berekeng van het puktieverlies bepaald wt. Dat bij de berekeng van de ttale ksten ten gevlge van verkeersngevallen (nraal gesprken) de 'willgness-t-pay' ethde wt tegepast vr ngevallen et ddelijke aflp, zu het puktieverlies berekend eten wen iddels de nett-ethde, zdende dubbeltellg van de ksten te vrken. Nederlandse studies naar de ksten ten gevlge van verkeersngevallen ken ehter (ng) niet vereen et de aanbevelgen zals die dr de U gedaan wen. Dit wt verrzaakt dat Nederlandse data ten beheve van de 'willgness-t-pay' ethde (ng) niet vrhanden zijn ( het buitenland varieren deze ksten van 1,06 tt 3,97 ilja). Het verlies aan 'huan value' dient daar p een andere anier berekend te wen. In deze studie zal daar ter berekeng van het puktieverlies de brut-ethde gebruikt wen zdende het verlies aan 'huan value' enigszs te penseren. Vr de verige kstenpsten kunnen de dr de U aanbevlen ethdes wel gebruikt wen. Adviesdienst Verkeer en Verver 11

16

17 Ksten ten gevlge van verkeersngevallen Nederland, Medishe ksten MKsey ndersheidt ter bepalg van de ttale edishe ksten de vlgende kstenpsten: plikliek en HB abulane liggeld ziekenhuis peratieksten geneesiddelen bezekksten revalidatieksten aanpassg huizen verpleegksten begrafenisksten Verkeersngevallen zijn naar aflp te ndersheiden ngevallen et uitsluitend ateriele shade (UMS) en ngevallen et letsel, waarbij het algeeen k ateriele shade ntstaat. In dit hfdstuk wt de ateriele shade ten gevlge van verkeersngevallen niet eegenen. Deze ken het vlgende hfdstuk aan de e. Bij een letselngeval kt het slahtffer fwel per 'eigen' verver fwel per abulane aan bij de erste Hulp (H) van een ziekenhuis. De abulaneksten wen als zelfstandige kstenpst geraad. In deze studie geldt de aannae dat alien die et 'eigen' verver het ziekenhuis arriveren, pliklish wen behandeld. Deze slahtffers ken ng drieaal p ntrle de plikliek, de zgenaade herhalgsfatr. De ksten vr deze ategrie verkeersslahtffers bedragen dus vieraal de ksten van een behandelg/nsult (vaak een behandelg, lusief gebruik van de peratiekaer en daarna ng drie ntrles). Niet alle verkeersslahtffers die per abulane arriveren, wen het ziekenhuis pgenen. Degenen die niet wen pgenen, ken ng drieaal ter ntrle de plikliek. Vr deze ategrie bedragen de ksten: de abulanerit plus vieraal de ksten van een behandelg/nsult. De verkeersslahtffers die wen pgenen, blijven een aantal dagen het ziekenhuis. Ze krijgen deze peride geneesiddelen tegediend. Tevens ntvangen zij bezek van failie en kennissen. De aannae van MKsey is dat 90% van deze verkeersslahtffers wt geperee; deze aannae wt dr de SWV en dit rapprt gevlgd. De direte ksten, verbnden aan de traurale (bnen de ziekenhuisuren) verzrgg van verkeersslahtffers een ziekenhuis, zijn: het liggeld, de peratieksten, de ksten van geneesiddelen en de bezekksten. Men kan p vershillende wijzen uit het ziekenhuis wen ntslagen. De grtste grep verkeersslahtffers gaat naar huis. Het erendeel van hen beheft geen veere edishe zrg. en aantal krijgt een edishe diatie vr extraurale revalidatiezrg. en andere grep wt verwezen naar een revalidatie-rihtg; zij krijgen traurale revalidatiezrg. r zijn k verkeersslahtffers die wen drgestuu naar een verpleegtehuis. Adviesdienst Verkeer en Verver 12

18 Ksten ten gevlge van verkeersngevallen Nederland, 1997 Vr blijvend gehandiapte verkeersslahtffers is het ss ndzakelijk de direte wngevg aan te passen. k dit zijn te te rekenen ksten. Van de verleden verkeersslahtffers wt het aantal jaren berekend dat zij 'te vreg' zijn verleden. Ter bepalg van het renteverlies p de tekstige begrafenisksten, wen de begrafenisksten naar 1997 veisntee. 3.1 Liggeld ziekenhuis Ter bepalg van het 'liggeld ziekenhuis' wt het aantal een ziekenhuis pgenen verkeersgewnden verenigvuldigd et de geiddelde ligduur het ziekenhuis (LMR, 1997). Het resulterende getal wt verenigvuldigd et de ksten per ligdag. De ksten per ligdag zijn de explitatieksten per verpleegdag algeene ziekenhuizen (BS, 1999). 3.2 Verpleegksten Ter bepalg van de verpleegksten wt het aantal verkeersslahtffers genen dat vanuit het ziekenhuis is drgestuu naar een verpleegtehuis (LMR, 1997), aal de ksten vr een jaar (BS, 1999). 3.3 Revalidatieksten De revalidatieksten zijn de s van de ksten van tra- en extraurale revalidatiezrg vr verkeersslahtffers. MKsey en de SWV neen aan dat alleen patienten die wen drverwezen naar een revalidatie-rihtg (LMR, 1997), traurale revalidatiezrg krijgen. Aangenen wt dat de verhudg tussen tra- en extrauraal behandelde verkeersslahtffers revalidatieentra vr 1997 gelijk is aan die 1993 (SWV, 1995). De traurale revalidatieksten wen berekend als het aantal patienten aal de ksten per dag, verenigvuldigd et 365. De extraurale revalidatieksten wen berekend als het aantal pliklish behandelde patienten (LMR, 1997), aal de ksten per dag, aal het geiddeld aantal behandeldagen, aal 365, gedeeld dr de drlptijd per patient. Het aantal pliklishe patienten - dat een edishe diatie vr extraurale revalidatiezrg krijgt - wt bepaald et de ver 1983 berekende rati trauraal/extrauraal (MKsey, 1985) aal het aantal traurale patienten 1993 en Zwel vr 1983, 1993 als 1997 zijn de ksten per dag klish en pliklish, evenals de drlptijd per pliklishe patient en het geiddeld aantal behandeldagen, verstrekt dr revalidatie-rihtg 'Het Ressgh' nshede. 3.4 peratieksten venals MKsey en de SWV wt aangenen dat 90% van de het ziekenhuis pgenen verkeersslahtffers wt geperee. Ten aanzien van de peratieksten wt verndersteld dat de stijgg ten pzihte van 1993 analg is aan de stijgg van de explitatieksten per verpleegdag algeene ziekenhuizen (BS, 1999). Het aantal verkeersslahtffers dat 1997 het ziekenhuis is pgenen, bedraagt (BS, 1998). 3.5 Geneesiddelen venals bij MKsey en de SWV wt aangenen dat de ksten vr geneesiddelen gelijk zijn aan 1 % van het liggeld ziekenhuis. Adviesdienst Verkeer en Verver 13

19 Ksten ten gevlge van verkeersngevallen Nederland, Abulaneksten De abulaneksten wen berekend dr de ksten van een abulanerit te verenigvuldigen et het aantal naar het ziekenhuis gebrahte verkeersslahtffers (BS, 1998). venals MKsey en de SWV wt aangenen dat alle het ziekenhuis pgenen verkeersslahtffers per abulane verve zijn. De ksten van een abulanerit wen berekend dr de ttale ksten van de abulanediensten te delen dr het aantal geaakte ritten (BS, 1999). 3.7 Plikliek en HB De ksten van plikliek en HB zijn berekend dr de prijs van een behandelg/nsult te verenigvuldigen et het aantal slahtffers dat gebruik aakt van deze vrzieng aal het aantal behandelgen. Aangenen wt dat alle naar het ziekenhuis gebrahte verkeersslahtffers die niet zijn pgenen en/f verleden zijn, pliklish behandeld zijn. Het aantal per abulane vervee verkeersslahtffers wt vr nderregistratie gerrigee. De ate van nderregistratie wt bepaald dr de aantallen pgenen verkeersslahtffers uit de LMR (1997) te delen dr de vereenkstige aantallen uit de Verkeersngevallenregistratie (AVV, 1998). p het gerrigeee aantal per abulane vervee slahtffers wen de pgenen slahtffers uit de LMR (1997), derg gebraht. Aangenen wt dat de prijs vr een behandelg/nsult sds 1993 gestegen is et een gelijk perentage als de ksten van een ligdag een ziekenhuis (BS, 1999). Het aantal behandelgen (vier) per patient is berekend als een plus de herhalgsfatr vr pliklishe patienten (VWS, 1997). 3.8 Aanpassg huizen De ksten vr aanpassg van huizen zijn berekend dr de geiddelde ksten van een aanpassg te verenigvuldigen et het aantal gehandiapten ten gevlge van verkeersngevallen. Het isterie van Vlkshuisvestg, Ruitelijke eng en Milieubeheer (VRM) heeft de geiddelde ksten per wng aanpassg 1997 vershaft: fl ,-. erst is het aantal gehandiapten ten gevlge van een ngeval geshat. Hiervr is het gestrde aantal gehandiapten de leeftijdsategrie van jaar genen (RIG, 1997). Van deze grep is het perentage gehandiapten ten gevlge van een verkeersngeval berekend (18,22 %, zie bijlage 2). 3.9 Bezekksten De bezekksten zijn de ksten aan reisgeld en attenties, verenigvuldigd et het aantal bezeken. venals de SWV wt per bezek vr reisksten en attentie een bedrag van fl. 15,- gerekend. Tevens wt evenals MKsey en de SWV het aantal bezeken per patient p twee per dag gesteld. Het ttale aantal bezeken is het aantal het ziekenhuis pgenen verkeersslahtffers aal het aantal ligdagen aal twee Begrafenisksten De begrafenisksten wen berekend als de gederfde rente p de uitgaven vr een begrafenis, dr verlijden ten gevlge van een verkeersngeval. De ksten vr een Adviesdienst Verkeer en Verver 14

20 Ksten ten gevlge van verkeersngevallen Nederland, 1997 begrafenis (graf, steen, kffietafel e.d.) zijn vr 1997 geshat p fl. 90 (p basis van ndelge fratie van DLA). ver 1997 wt p atuariele wijze (GBM-tafel) de verlren levensjaren van de verleden verkeersslahtffers. Het geiddeld aantal verlren jaren bedraagt 36. De gederfde rente, ver alle dden, p de uitgaven vr een begrafenis wt veisntee et een reele rente van 3% Ttale edishe ksten In Bijlage 2 is een gedetaillee verziht van de edishe ksten ten gevlge van verkeersnveiligheid pgenen. In nderstaande tabel 3.1 zijn de ttalen pgenen. Medishe ksten 1983 (x 1 ln) 1993 (x 1 ln) 1997 (x 1 ln) MKsey, gepubliee 335 MKsey, znder ptelfut herberekend 349 SWV AVV Tabel 3.1. Ttaal edishe ksten. Bedragen iljenen guldens Adviesdienst Verkeer en Verver 15

7 JULI 2014/ nfo@wznbmooi qrabant.nl

7 JULI 2014/ nfo@wznbmooi qrabant.nl jgsnledriejen i : '. re r J Diverse RÖQ VyNB Mi Bb ant p/a Kngsweg 6 5211 BNJs-ertadnbsh :, p -,,,,...Jel 73 6132221 7 JULI 214/ nf@wznbi qbant.nl T T~ _ J JV I BRW I BM Paaf Gg aan: de ad van de geeente

Nadere informatie

Controleprotocol Sociaal Domein

Controleprotocol Sociaal Domein Cntrleprtcl Sciaal Dmein Cntrleprtcl vr de accuntantscntrle bij: dr de gemeenten in de regi Amersfrt* gesubsidieerde rganisaties vr Jeugdzrg en WMO dr de gemeenten in de regi Amersfrt f dr de gemeente

Nadere informatie

Rapport. Bekend maakt bemind Onderzoek naar de bekendheid van en waardering voor het Expertisecentrum Veilige Publieke Taak

Rapport. Bekend maakt bemind Onderzoek naar de bekendheid van en waardering voor het Expertisecentrum Veilige Publieke Taak Rapprt Bekend maakt bemind Onderzek naar de bekendheid van en waardering vr het Expertisecentrum Veilige Publieke Taak Over het CAOP Het CAOP is hét kennis- en dienstencentrum p het gebied van arbeidszaken

Nadere informatie

Regeling Financiële Ondersteuning Overige Bijzondere Omstandigheden Profileringsfonds

Regeling Financiële Ondersteuning Overige Bijzondere Omstandigheden Profileringsfonds AANVRAAGFORMULIER 1 studiefinancieringsvrm vr chrten vóór 1-9-2015 én studiefinancieringsvrm(en) vr chrten na 1-9-2015 Regeling Financiële Ondersteuning Overige Bijzndere Omstandigheden Prfileringsfnds

Nadere informatie

LOGBOEK van: klas: 1

LOGBOEK van: klas: 1 LOGBOEK van: klas: 1 Inhudspgave Inleiding en inhud van het lgbek Wat is de maatschappelijke stage? Delen van de maatschappelijke stage Waar de je maatschappelijke stage? Kaders waarbinnen de maatschappelijke

Nadere informatie

U heeft ons verzocht, om gezamenlijk, een gedegen voorstel ten aanzien van uw hypotheek uit te brengen.

U heeft ons verzocht, om gezamenlijk, een gedegen voorstel ten aanzien van uw hypotheek uit te brengen. Vragenfrmulier Klant Beeld U heeft ns verzcht, m gezamenlijk, een gedegen vrstel ten aanzien van uw hyptheek uit te brengen. Onze bedrijfsfilsfie is, m samen met nze relaties, een inventarisatie te maken

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN VisumPr B.V., Raamweg 1, 2596 HL, Den Haag Artikel 1. Definities In deze algemene vrwaarden wrden de vlgende definities tegepast: Opdrachtgever: de wederpartij van VisumPr B.V. VisumPr:

Nadere informatie

2015-218. Gemeenteraad. Raadsvoorstel. 1 Onderwerp Starterslening Nieuwegein 2015

2015-218. Gemeenteraad. Raadsvoorstel. 1 Onderwerp Starterslening Nieuwegein 2015 Nieuwegein //rlp^jjl A 25-28 Geeenteraad nderwerp terslening Nieu ;gein 25 Datu 2 april 25 Raadsvrstel Afdeling Ruitelijke ntwikkeling Prtefeuillehuder A.J. Adriani nderwerp Starterslening Nieuwegein 25

Nadere informatie

Grip op reclame Internet (cookies)

Grip op reclame Internet (cookies) DDMA PRIVACY AUTORITEIT - CONSUMENTEN HANDBOEK Grip p reclame Internet (ckies) PRAKTISCH ADVIES BIJ COMMERCIËLE COMMUNICATIE Vrwrd Aan de hand van cncrete infrmatie en handige checklists bieden wij u via

Nadere informatie

UITGEBREIDE STANDAARDVOORWAARDEN M.B.T. ERELOON, KOSTEN EN UITGAVEN (MR. LUC DECEUNINCK ADVOCAAT 1 juli 2014)

UITGEBREIDE STANDAARDVOORWAARDEN M.B.T. ERELOON, KOSTEN EN UITGAVEN (MR. LUC DECEUNINCK ADVOCAAT 1 juli 2014) 1 UITGEBREIDE STANDAARDVOORWAARDEN M.B.T. ERELOON, KOSTEN EN UITGAVEN (MR. LUC DECEUNINCK ADVOCAAT 1 juli 2014) I. HET ERELOON: Ereln dient begrepen als de dr de cliënt aan de advcaat verschuldigde en

Nadere informatie

Tussenrapportage: plan van aanpak raadsenquête grondexploitatie Duivenvoordecorridor.

Tussenrapportage: plan van aanpak raadsenquête grondexploitatie Duivenvoordecorridor. Tussenrapprtage: plan van aanpak raadsenquête grndexplitatie Duivenvrdecrridr. Enquêtecmmissie grndexplitatie Duivenvrdecrridr 16 februari 2015 Inhudspgave: 1. Inleiding 2. Organisatie 3. Verfijning nderzeksvraag

Nadere informatie

Schade protocol Zuiderpark Stadswalzone

Schade protocol Zuiderpark Stadswalzone Schade prtcl Zuiderpark Stadswalzne Gemeente s-hertgenbsch december 2012 Schadeprtcl Zuiderpark - Stadswalzne In dit dcument staat he de gemeente s-hertgenbsch mgaat met schadeclaims. Het is er p gericht

Nadere informatie

Asbestbeleidsplan. Beleid en beheer asbest

Asbestbeleidsplan. Beleid en beheer asbest Asbestbeleidsplan Beleid en beheer asbest Dcumenttitel. Asbestbeleidsplan Status. Cncept Definitief Versie. 1.1 Datum. 22-03-2014 Organisatie. Wningcrpratie Rentree Opstellers. Wningcrpratie Rentree i.s.m.

Nadere informatie

Cubro BVBA Algemene voorwaarden

Cubro BVBA Algemene voorwaarden Cubr BVBA Algemene vrwaarden Hiernder vindt u de algemene vrwaarden van Cubr BVBA. Deze vrwaarden zijn van tepassing p alle geleverde diensten en gemaakte vereenkmsten dr Cubr BVBA, tenzij expliciet anders

Nadere informatie

Aansluitingstarieven 2012-2015

Aansluitingstarieven 2012-2015 Aansluitingstarieven 2012-2015 DE TARIFAIRE VOORWAARDEN VOOR DE KLANTEN DIRECT AANGESLOTEN OP HET ELIA- NET De tarifaire vrwaarden vr elke aansluiting p het Elia-net, zals bepaald dr de beslissing van

Nadere informatie

D i e n s t v e r l e n i n g s d o c u m e n t

D i e n s t v e r l e n i n g s d o c u m e n t D i e n s t v e r l e n i n g s d c u m e n t Ons kantr hudt zich bezig met financiële dienstverlening en heeft zich gespecialiseerd in schade- en levensverzekeringen en is daarbij actief p de zakelijkeen

Nadere informatie

Eenheidsstatuut arbeiders - bedienden

Eenheidsstatuut arbeiders - bedienden Eenheidsstatuut arbeiders - bedienden Al twee jaar wachten we p een grte stap in het dssier ver het eenheidsstatuut arbeiders en bedienden. Dit sinds het fameuze arrest van het Grndwettelijk Hf van 7 juli

Nadere informatie

Ekelmans & Meijer Advocaten (Rechten)

Ekelmans & Meijer Advocaten (Rechten) Evaluatie-rapprt STEP In-husedag bij Ekelmans & Meijer Advcaten (Rechten) -- INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE. WOORD VOORAF. RESULTATEN VAN DE ATTITUDE-METING VÓÓR DE IN-HOUSEDAG. RESULTATEN VAN DE ATTITUDE-METING

Nadere informatie

Bestaat er een economische en/of organisatorische eenheid met andere bedrijven? Zo ja, graag nadere informatie waaronder een organogram.

Bestaat er een economische en/of organisatorische eenheid met andere bedrijven? Zo ja, graag nadere informatie waaronder een organogram. Aanvraagfrmulier Berepsaansprakelijkheidsverzekering algemeen 1. Verzekeringnemer Naam bedrijf:.... Crrespndentieadres:... Pstcde en plaats:... Cntactpersn:... man vruw E-mail cntactpersn:.. Rechtsvrm:.

Nadere informatie

Ministerie van Verkeer en Waterstaat. Directoraat-Genemal Rijkswaterstaat. Adviesdienst Verkeer en Vervoer

Ministerie van Verkeer en Waterstaat. Directoraat-Genemal Rijkswaterstaat. Adviesdienst Verkeer en Vervoer Ministerie van Verkeer en Waterstaat Directraat-Genemal Rijkswaterstaat Adviesdienst Verkeer en Verver He is MELDWERK ntstaan? «. ">. "'T» In 1987 hebben de beheerders van rijkswegen afgesprken wegwerkzaamheden

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van Ballast Personeelsdiensten v.o.f.

Algemene voorwaarden van Ballast Personeelsdiensten v.o.f. Algemene vrwaarden van Ballast Persneelsdiensten v..f. 1. Definities Algemene Vrwaarden Cliënt Dienstverlening Opdrachtgever Opdracht Opdrachttarief Opdrachtbevestiging Transitietraject De algemene vrwaarden

Nadere informatie

Toelichting Checklist Optimale informatie beleggingsverzekering

Toelichting Checklist Optimale informatie beleggingsverzekering Telichting Checklist Optimale infrmatie beleggingsverzekering Algemeen Infrmatie ver beleggingsverzekeringen Beleggingsverzekeringen zijn cmplexe prducten. Om de klant beter inzicht te geven in de werking

Nadere informatie

Meerjarenbegroting 2013 2016 Stichting Spaarnesant

Meerjarenbegroting 2013 2016 Stichting Spaarnesant Meerjarenbegrting 2013 2016 Stichting Spaarnesant Auteur: Bedrijfsbureau: Jan Aalberts & Jeren van Schagen Vr: Raad van Tezicht Bestuurder Stichting Spaarnesant Lcatie: Haarlem Datum: 31 mei 13 Inhudspgave

Nadere informatie

Toelichting bij het document opnameverklaring bij opname in een psychiatrisch ziekenhuis

Toelichting bij het document opnameverklaring bij opname in een psychiatrisch ziekenhuis 72095942000 VZW Psych. Centrum Caritas Caritasstraat 76 9090 MELLE Telichting bij het dcument pnameverklaring bij pname in een psychiatrisch ziekenhuis U kan als patiënt een aantal keuzes in verband met

Nadere informatie

Protocol en klachtenregeling ongewenst gedrag

Protocol en klachtenregeling ongewenst gedrag Prtcl en klachtenregeling ngewenst gedrag Geactualiseerd: december 2016 1 I. Vrkming van ngewenst gedrag 1. Binnen de Gruitprt wrdt agressie en geweld, (seksuele) intimidatie, discriminatie, pesten en

Nadere informatie

Resultaten Nationale Vergelijkingsmonitor

Resultaten Nationale Vergelijkingsmonitor Resultaten Natinale Vergelijkingsmnitr Pricewise is de grtste nafhankelijke vergelijkingssite die zwel energie, verzekeringen als telecm vergelijkt. In de jaarlijks terugkerende Natinale Vergelijkingsmnitr

Nadere informatie

Beslissingsondersteunende instrumenten. Criteria 2016. September 2015 Stichting Kwaliteit in Basis GGZ

Beslissingsondersteunende instrumenten. Criteria 2016. September 2015 Stichting Kwaliteit in Basis GGZ Beslissingsndersteunende instrumenten September 2015 Stichting Kwaliteit in Basis GGZ Beslissingsndersteunende instrumenten Inleiding Stichting Kwaliteit in Basis GGZ gelft dat de mentale zrg in Nederland

Nadere informatie

Reglement Geschillencommissie Wonen Zuid-Holland Zuid

Reglement Geschillencommissie Wonen Zuid-Holland Zuid Reglement Geschillencmmissie Wnen Zuid-Hlland Zuid DEFINITIES Artikel 1: Dit reglement verstaat nder: crpratie: de bij de Geschillencmmissie Wnen Zuid-Hlland zuid aangeslten rganisatie p wiens handelen

Nadere informatie

PROTOCOL bij OVERLIJDEN

PROTOCOL bij OVERLIJDEN PROTOCOL bij OVERLIJDEN Vetbalvereniging Lenermark Lnapark 5 7371 EH Lenen Gld Tel.: 055-5051656 Versie: 27 augustus 2015 1 / 9 1. Inleiding Het prtcl 'Bij verlijden' treedt na vaststelling van het bestuur

Nadere informatie

Reglement van de Stichting Atlas Massage Groep Vastgesteld in de bestuursvergadering 25-06-2015

Reglement van de Stichting Atlas Massage Groep Vastgesteld in de bestuursvergadering 25-06-2015 1 Reglement van de Stichting Atlas Massage Grep Vastgesteld in de bestuursvergadering 25-06-2015 Inhud 1. Begripsbepaling 2. Beleid 3. Taken en bevegdheden van het bestuur 4. Besluiten 5. Raad van Advies

Nadere informatie

Maak van 2015 jouw persoonlijk professionaliseringsjaar

Maak van 2015 jouw persoonlijk professionaliseringsjaar Maak van 2015 juw persnlijk prfessinaliseringsjaar en wrd Nlc erkend Register Lpbaanprfessinal (RL) Nlc erkend Register Lpbaanprfessinal (RL) Deze status wrdt bereikt na certificering dr het nafhankelijke

Nadere informatie

De overeenkomst inzake geneeskundige behandeling (WGBO)

De overeenkomst inzake geneeskundige behandeling (WGBO) De vereenkmst inzake geneeskundige behandeling (WGBO) Artikel 446 1.De vereenkmst inzake geneeskundige behandeling in deze afdeling verder aangeduid als de behandelingsvereenkmst is de vereenkmst waarbij

Nadere informatie

opleidingsniveau laag % % middelbaar/hoog % %

opleidingsniveau laag % % middelbaar/hoog % % Niet-werkende werkzekenden aan het werk in 2010: Wie zijn ze en waar vinden ze werk? Managementsamenvatting Oktber 2011 UWV WERKbedrijf helpt werkzekenden bij het vinden van een baan en werkgevers bij

Nadere informatie

PARTIJEN. Achtergrond

PARTIJEN. Achtergrond PARTIJEN Het Cllege van de Onafhankelijke Pst- en Telecmmunicatieautriteit, vertegenwrdigd dr de vrzitter mr. C.A. Fnteijn, verder te nemen: OPTA; en De Minister van Binnenlandse Zaken en Kninkrijksrelaties,

Nadere informatie

Checklist verzekeringen en vrijwilligerswerk

Checklist verzekeringen en vrijwilligerswerk Checklist verzekeringen en vrijwilligerswerk 1. Verzekeringen algemeen Is het belangrijk als vrijwilliger verzekerd te zijn? Ja, bij het den van vrijwilligerswerk kunnen ngelukken gebeuren. Als vrijwilliger

Nadere informatie

Alleen m.b.t. vergoedingen pedagogisch Instemming. medewerkers (hoofdstuk 1 uit de regeling) Advies

Alleen m.b.t. vergoedingen pedagogisch Instemming. medewerkers (hoofdstuk 1 uit de regeling) Advies Satusverzicht. Cnsultatie Unitmanagers/Lcatiemanagers mei 2011 evaluatie Cnsultatie cliëntenraad Besluit Bestuursgrep 22 april 2003 OR Alleen m.b.t. vergedingen pedaggisch Instemming medewerkers (hfdstuk

Nadere informatie

Resultaten Enquête Bedrijven 2008

Resultaten Enquête Bedrijven 2008 Resultaten Enquête Bedrijven 2008 Gedrag & ervaringen van bedrijven p de vrijgemaakte Vlaamse energiemarkt resultaten met betrekking tt slimme meters Rapprt vr de Vlaamse Reguleringsinstantie vr de Elektriciteits-

Nadere informatie

EVALUATIE TER STATE. Marion Matthijssen, Marn van Rhee. Centrum voor Onderzoek en Statistiek (COS) juli 2005. In opdracht van Raad van State

EVALUATIE TER STATE. Marion Matthijssen, Marn van Rhee. Centrum voor Onderzoek en Statistiek (COS) juli 2005. In opdracht van Raad van State EVALUATIE TER STATE Marin Matthijssen, Marn van Rhee Centrum vr Onderzek en Statistiek (COS) juli 2005 In pdracht van Raad van State Centrum vr Onderzek en Statistiek (COS) Auteur: Marin Matthijssen en

Nadere informatie

Convenant brancheorganisatie beroepsverenigingen in het kader van: Versterking beroepsvereniging Beroepenregister en Beroepsregistratie

Convenant brancheorganisatie beroepsverenigingen in het kader van: Versterking beroepsvereniging Beroepenregister en Beroepsregistratie Cnvenant brancherganisatie berepsverenigingen in het kader van: Versterking berepsvereniging Berepenregister en Berepsregistratie De ndergetekenden, I. De rganisatie van brancherganisatie MOgrep Jeugdzrg

Nadere informatie

Addendum stappenplan plaatsing

Addendum stappenplan plaatsing Addendum stappenplan plaatsing In het kader van de aangekndigde (vrgenmen) rerganisatie d.d. 4 december 2012 heeft er nader verleg plaatsgevnden tussen de betrkken vakbnden en de werkgever ver de inhud

Nadere informatie

NOTITIE REGIONAAL REPRESSIEF DEKKINGSPLAN FASE 2 BESTUURLIJKE UITGANGSPUNTEN. 1. Inleiding

NOTITIE REGIONAAL REPRESSIEF DEKKINGSPLAN FASE 2 BESTUURLIJKE UITGANGSPUNTEN. 1. Inleiding NOTITIE REGIONAAL REPRESSIEF DEKKINGSPLAN FASE 2 BESTUURLIJKE UITGANGSPUNTEN 1. Inleiding De pdracht van het AB VrZW bij de vaststelling van het dekkingsplan fase 1 p 18 ktber 2013 luidde: nderzek de mgelijkheden

Nadere informatie

Wie verkoopt uw huis?

Wie verkoopt uw huis? Wie verkpt uw huis? Accuntnet Verkp Vertruwens Persn Service Accuntnet V V P Service Wie verkpt uw huis? Als u uw huis wilt verkpen, schakelt u k in Spanje een makelaar in. Echter in Spanje geeft men nrmaal

Nadere informatie

BELANGENVERENIGING PENSIOENGERECHTIGDEN PFZW KEUZEMOGELIJKHEID TUSSEN LAAG-PENSIOEN

BELANGENVERENIGING PENSIOENGERECHTIGDEN PFZW KEUZEMOGELIJKHEID TUSSEN LAAG-PENSIOEN BELANGENVERENIGING PENSIOENGERECHTIGDEN PFZW KEUZEMOGELIJKHEID TUSSEN HOOG-LAAG LAAG-PENSIOEN f f LAAG -HOOG HOOG-PENSIOEN Vr pensiengerechtigden die de 65-jarige leeftijd ng niet bereikt hebben U kunt

Nadere informatie

Versie 2: 10.11.2005 SOCIAAL PLAN

Versie 2: 10.11.2005 SOCIAAL PLAN Versie 2: 10.11.2005 SOCIAAL PLAN De ndergetekenden, 1. Stichting Lindenhf te Schiedam, vr deze de heer L. Kppejan, zijnde ude werkgever 2. Stichting Bureau Jeugdzrg Stadsregi Rtterdam, vr deze de heer

Nadere informatie

Aanbieden Colleaevoorstel Aanvrager: Arianne de Ruiter - in 't Veld (A.) GDD/AD/SBH/BA SK Dordrecht 612 0787704614

Aanbieden Colleaevoorstel Aanvrager: Arianne de Ruiter - in 't Veld (A.) GDD/AD/SBH/BA SK Dordrecht 612 0787704614 Page 1 f2 Aanbieden Clleaevrstel Aanvrager: Arianne de Ruiter - in 't Veld (A.) GDD/AD/SBH/BA SK Drdreht 612 78774614 Redateur: Jhan Jnker (FJ.) GDD/AD/SBH/ETC Kerkeplaat 13 78774632 Zaaknr: 91144 jtcl

Nadere informatie

KBC-BEDRIJFSPOLIS PERSONEELSVERZEKERINGEN

KBC-BEDRIJFSPOLIS PERSONEELSVERZEKERINGEN KBC-BEDRIJFSPOLIS PERSONEELSVERZEKERINGEN De KBG Bedrijfsplis Persneelsverzekeringen beschermt alle arbeidskrachten in uw nderneming tegen de financiële gevlgen van een ngeval. Delgrep De KBG-Bedrijfsplis

Nadere informatie

Vallen niet echt onder de rubriek Omnium, maar kunnen ook in het kader van een autoverzekering worden afgesloten :

Vallen niet echt onder de rubriek Omnium, maar kunnen ook in het kader van een autoverzekering worden afgesloten : De Omnium verzekering : wat zit daar allemaal in? Naast de verplichte verzekering 1, waarbij de burgerrechtelijke aansprakelijkheid (BA) met wrden gedekt bij het gebruik van een mtrvertuig p de penbare

Nadere informatie

Kiezen of delen Quick scan van investeringen van gemeente Eindhoven

Kiezen of delen Quick scan van investeringen van gemeente Eindhoven Kiezen f delen Quick scan van investeringen van gemeente Eindhven Dr Paul J.G. Tang & Rbert-Jaap Vrn Eindhven, 11 december 2012 Dit rapprt is bestemd vr de rganisatie van de pdrachtgever. Verspreiding

Nadere informatie

Regeling Financiële Ondersteuning Topsport- Student Stenden Hogeschool Profileringsfonds

Regeling Financiële Ondersteuning Topsport- Student Stenden Hogeschool Profileringsfonds AANVRAAGFORMULIER 1 studiefinancieringsvrm vr chrten vóór 1-9-2015 én studiefinancieringsvrm(en) vr chrten na 1-9-2015 Regeling Financiële Ondersteuning Tpsprt- Student Stenden Hgeschl Prfileringsfnds

Nadere informatie

Cycloon-beleidsplan 2011 2013. Noord Nederland. Drenthe, Friesland, Groningen

Cycloon-beleidsplan 2011 2013. Noord Nederland. Drenthe, Friesland, Groningen Cycln-beleidsplan 2011 2013 Nrd Nederland Drenthe, Friesland, Grningen Auteur: Stuurgrep Cycln Datum: 1 juni 2011 Versie: 0-5 Clfn Titel: Cycln-beleidsplan 2011-2013 Auteur: Stuurgrep Cycln Nrd Nederland

Nadere informatie

GEMEENTE LEIDERDORP. He lafd/rp. i*?-- 2 4 DEC. 2009. > \^.j..:, : :c'.-.' Weeknr aid. J Afdoerinq:

GEMEENTE LEIDERDORP. He lafd/rp. i*?-- 2 4 DEC. 2009. > \^.j..:, : :c'.-.' Weeknr aid. J Afdoerinq: GEMEENTE LEIDERDORP He lafd/rp De heer J.J.F.M. Gardeniers Wethuder Welzijn Pstbus 35 2350AALEIDERDORP. i*?-- 2 4 DEC. 2009 > \^.j..:, : :c'.-.' V Weeknr aid. J Afderinq: % pluspunt vr welzijn en dienstverlening

Nadere informatie

Training Faciliteren door middel van de moderatiemethode

Training Faciliteren door middel van de moderatiemethode samen beslist beter besluiten Training Faciliteren dr middel van de mderatiemethde Training Techniek Resultaat Tepasbaar. Dynamisch. Interactief. Visueel. Zelfdcumenterend. Overzichtelijk. Betrkkenheid.

Nadere informatie

Verandertrajecten voor individuele medewerkers

Verandertrajecten voor individuele medewerkers Het Sandelhut Meditatietechnieken, Caching en Training Verandertrajecten vr individuele medewerkers Lcatie: Het Beekse Bshuis Girlesedijk ngenummerd Hilvarenbeek Pst: Gildelaan 41 5081 PJ Hilvarenbeek

Nadere informatie

Het Nieuwe Werken: hieperdepiep hoera? De rol van de OR bij de invoering van Het Nieuwe Werken

Het Nieuwe Werken: hieperdepiep hoera? De rol van de OR bij de invoering van Het Nieuwe Werken Het Nieuwe Werken: hieperdepiep hera? De rl van de OR bij de invering van Het Nieuwe Werken De kans is grt dat er in uw rganisatie al wrdt gesprken ver de invering van Het Nieuwe Werken. En z niet, dan

Nadere informatie

Regeling Financiële Ondersteuning Overige Bijzondere Omstandigheden Profileringsfonds

Regeling Financiële Ondersteuning Overige Bijzondere Omstandigheden Profileringsfonds AANVRAAGFORMULIER 1 studiefinancieringsvrm vr chrten vóór 1-9-2015 én studiefinancieringsvrm(en) vr chrten na 1-9-2015 Regeling Financiële Ondersteuning Overige Bijzndere Omstandigheden Prfileringsfnds

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Artikel 1 Definities

Algemene Voorwaarden. Artikel 1 Definities Algemene Vrwaarden Dit zijn de Algemene Vrwaarden van Fiets Clinics Nederland, gevestigd: Waalbandijk 20, 6541AJ Nijmegen. Op alle prducten van Fiets Clinics Nederland zijn deze Algemene Vrwaarden van

Nadere informatie

Schadeverzekeringen Zakelijk Zorgverzekeringen. o o

Schadeverzekeringen Zakelijk Zorgverzekeringen. o o Dienstenwijzer Z zijn wij u graag van dienst Op de dienstverlening van ns kantr is de Wet p het financieel tezicht van tepassing. Eén van de eisen die uit deze wet vlgt is dat wij u tijdig infrmeren ver

Nadere informatie

TOELICHTING KOSTEN MOZAÏEKBEHEER OPEN GRASLAND

TOELICHTING KOSTEN MOZAÏEKBEHEER OPEN GRASLAND STICHTING COLLECTIEF AGRARISCH NATUURBEHEER SCAN TOELICHTING KOSTEN MOZAÏEKBEHEER OPEN GRASLAND BESCHRIJVING De ksten mzaïekbeheer zijn een vergeding vr de ksten die p bedrijfsniveau gemaakt wrden vr het

Nadere informatie

voor het vervoer van passagiers ontworpen en gebouwde voertuigen met ten hoogste 8 zitplaatsen, die van de bestuurder niet meegerekend.

voor het vervoer van passagiers ontworpen en gebouwde voertuigen met ten hoogste 8 zitplaatsen, die van de bestuurder niet meegerekend. 29.12.2014 Privégebruik firmawagens 2015 Juridische dienst inf@salar.be De redactie en de uitgever streven naar ptimale betruwbaarheid en vlledigheid van de verstrekte infrmatie, waarvr ze echter niet

Nadere informatie

UITGEBREIDE STANDAARDVOORWAARDEN M.B.T. ERELOON, KOSTEN EN UITGAVEN (MR. LUC DECEUNINCK ADVOCAAT 1 februari 2016)

UITGEBREIDE STANDAARDVOORWAARDEN M.B.T. ERELOON, KOSTEN EN UITGAVEN (MR. LUC DECEUNINCK ADVOCAAT 1 februari 2016) 1 UITGEBREIDE STANDAARDVOORWAARDEN M.B.T. ERELOON, KOSTEN EN UITGAVEN (MR. LUC DECEUNINCK ADVOCAAT 1 februari 2016) I. HET ERELOON: Ereln dient begrepen als de dr de cliënt(e) aan de advcaat verschuldigde

Nadere informatie

Overeenkomst Stichting BVVB Collectief en Aangesloten Ondernemingen

Overeenkomst Stichting BVVB Collectief en Aangesloten Ondernemingen Overeenkmst Stichting BVVB Cllectief en Aangeslten Ondernemingen De ndergetekenden zijn vereengekmen als vlgt: 1. Deze vereenkmst heeft betrekking p de WFT zals bedeld in artikelen: 2:105 2:105 lid 1a

Nadere informatie

Energie management actieplan 2015 (2)

Energie management actieplan 2015 (2) Energie management actieplan 2015 (2) Inhudspgave 1. INLEIDING... 2 2. REDUCTIEDOELSTELLINGEN... 2 BETREKKING DOELSTELLINGEN OP PROJECT(EN) MET GUNNINGSVOORDEEL... 3 DOELSTELLINGEN M.B.T ALTERNATIEVE BRANDSTOFFEN

Nadere informatie

Naam Klachtenprocedure SZZ versie 1.0 vastgesteld 25-6-2014 Door RvB evaluatie 25-6-2015 Door RvB

Naam Klachtenprocedure SZZ versie 1.0 vastgesteld 25-6-2014 Door RvB evaluatie 25-6-2015 Door RvB Alle zrgberderijen van SZZ zijn aangeslten bij de Federatie Landbuw en Zrg (www.zrgberen.nl). De Federatie heeft vr de cliënten van haar leden een nafhankelijke klachtencmmissie ingericht. SZZ vindt het

Nadere informatie

Pleegkinderen en de Belastingaangifte. Thema-avon d Pleegouder support Zeeland

Pleegkinderen en de Belastingaangifte. Thema-avon d Pleegouder support Zeeland Pleegkinderen en de Belastingaangifte Thema-avn d Pleeguder supprt Zeeland Onderwerpen Op welke punten kmen kinderen vr in uw aangifte? Is er verschil tussen verschillende kind-begrippen? Veranderingen

Nadere informatie

aanvullende kosten Belastingen voortvloeiende uit de Wet WOZ

aanvullende kosten Belastingen voortvloeiende uit de Wet WOZ 7 gemeente Haarlemmermeer Raadsvrstel 2005/5989 ARCHIFXMPÖ nderwerp Prtefeuillehuder Steller Cllegevergadering Raadsvergadering aanvullende ksten Belastingen vrtvleiende uit de Wet WZ R.J.H. van der Riet

Nadere informatie

Inleiding. Het gipsverband

Inleiding. Het gipsverband Gipsverbanden 2 Inleiding U heeft p de afdeling Spedeisende Hulp f p de gipskamer een (kunststf) gipsverband gekregen. Deze flder infrmeert u he u hiermee m met gaan; waar u rekening mee met huden bij

Nadere informatie

Vragenformulier Klanten Profiel

Vragenformulier Klanten Profiel Vragenfrmulier Klanten Prfiel U heeft ns verzcht, m gezamenlijk, een gedegen vrstel ten aanzien van uw hyptheek uit te brengen. Onze bedrijfsfilsfie is, m samen met nze relaties, een inventarisatie te

Nadere informatie

Als u een toelichting wilt geven, op één van uw antwoorden, dan kunt u dat aan het einde van de vragenlijst doen.

Als u een toelichting wilt geven, op één van uw antwoorden, dan kunt u dat aan het einde van de vragenlijst doen. VRAGENLIJST Beste mantelzrger, Deze vragenlijst is bedeld vr u. Dr het invullen van bijgaande vragenlijst krijgt u inzicht in de rzaken van uw belasting. Het maakt u bewust van uw situatie. In de vragenlijst

Nadere informatie

Zijn in de aanvraag bijlagen genoemd en zijn die bijgevoegd? Zo ja, welke? Nummer desgewenst de bijlagen.

Zijn in de aanvraag bijlagen genoemd en zijn die bijgevoegd? Zo ja, welke? Nummer desgewenst de bijlagen. Checklist berdeling adviesaanvraag 1. De adviesaanvraag Heeft de r een adviesaanvraag gehad? Let p: een rapprt is in principe geen adviesaanvraag. Met een adviesaanvraag wrdt bedeld: het dr de ndernemer

Nadere informatie

Toelichting bij het formulier subsidievaststelling behorend bij artikel 7.1 van de Kaderregeling subsidies OCW, SZW en VWS

Toelichting bij het formulier subsidievaststelling behorend bij artikel 7.1 van de Kaderregeling subsidies OCW, SZW en VWS Telichting bij het frmulier subsidievaststelling behrend bij artikel 7.1 van de Kaderregeling subsidies OCW, SZW en VWS Dit dcument licht stapsgewijs alle nderdelen van het aanvraagfrmulier vr een subsidievaststelling

Nadere informatie

Algemene Leveringsvoorwaarden

Algemene Leveringsvoorwaarden Algemene Leveringsvrwaarden 1. Tepasselijkheid 1.1 Deze algemene vrwaarden zijn van tepassing p alle ffertes en alle vereenkmsten, en de uitvering daarvan, welke dr WaterWerk Training, Caching & Cnsultancy

Nadere informatie

Bibliotheekreglement

Bibliotheekreglement Biblitheekreglement 1-1-2015 Algemene bepalingen 1. Als in dit reglement gesprken wrdt ver de biblitheek, dan wrden alle vestigingen van de Biblitheek Haarlemmermeer bedeld. 2. De biblitheek is vrij tegankelijk

Nadere informatie

Kenmerken en uitkomsten van professionele echtscheidingsbemiddeling in Vlaanderen

Kenmerken en uitkomsten van professionele echtscheidingsbemiddeling in Vlaanderen Kenmerken en uitkmsten van prfessinele echtscheidingsbemiddeling in Vlaanderen 20 nvember 2015 Prf. Dr. Sfie Vanassche Dr. An Katrien Sdermans Prf. dr. Ken Matthijs Family and Ppulatin Studies, KU Leuven

Nadere informatie

Indien u ons telefonisch een opdracht geeft, dient u deze opdracht schriftelijk te bevestigen.

Indien u ons telefonisch een opdracht geeft, dient u deze opdracht schriftelijk te bevestigen. DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Krachtens wettelijke bepalingen zijn wij verplicht m vrafgaand aan de ttstandkming van een (financiële) vereenkmst/pdracht tt dienstverlening dit dcument aan u te verstrekken.

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN RES PREPAID

ALGEMENE VOORWAARDEN RES PREPAID ALGEMENE VOORWAARDEN RES PREPAID 1. Inleiding & definities RES is een netwerk van lkale bedrijven, km's, handelaars en persnen, die vrije berepen uitefenen. Particulieren wrden gemtiveerd m aan te kpen

Nadere informatie

Algemene v((rwaarden ten beh(eve van het schildersbedrijf

Algemene v((rwaarden ten beh(eve van het schildersbedrijf Algemene v((rwaarden ten beh(eve van het schildersbedrijf 1. Definities In deze algemene v++rwaarden w+rdt verstaan +nder: Opdrachtnemer: het schildersbedrijf Opdrachtgever: Degene met wie +pdrachtnemer

Nadere informatie

TOEZICHTKADER ACCREDITATIESTELSEL HOGER ONDERWIJS. september 2014

TOEZICHTKADER ACCREDITATIESTELSEL HOGER ONDERWIJS. september 2014 TOEZICHTKADER ACCREDITATIESTELSEL HOGER ONDERWIJS september 2014 INHOUD Inleiding 4 1 Del en uitvering van het tezicht 5 1.1 Wat willen we bereiken? 5 1.2 Werkwijze 5 1.3 Waarderingskader 7 2 Relatie met

Nadere informatie

BIZ Plan Westermaat Bedrijventerrein Westermaat te Hengelo

BIZ Plan Westermaat Bedrijventerrein Westermaat te Hengelo BIZ Plan Westermaat Bedrijventerrein Westermaat te Hengel Hengel, 4 juni 2010 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 2. De Experimentwet Bedrijven Investerings Zne 3. Activiteiten van het BIZ 4. Waarm een BIZ 5. De

Nadere informatie

1.1. CIJFERS EMMEN 1.2. TEN OPZICHTE VAN ANDERE GEMEENTES GRONINGEN ZWOLLE VENLO TOTAALBEELD

1.1. CIJFERS EMMEN 1.2. TEN OPZICHTE VAN ANDERE GEMEENTES GRONINGEN ZWOLLE VENLO TOTAALBEELD 1. AANTAL KLACHTEN TOTAAL EN PER AFDELING 2 1.1. CIJFERS EMMEN 1.2. TEN OPZICHTE VAN ANDERE GEMEENTES 1.2.1. GRONINGEN 1.2.2. ZWOLLE 1.2.3. VENLO 1.2.. TOTAALBEELD 2 2 2 3 3 3 2. BEHANDElTERMIJNEN 2.1.

Nadere informatie

Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) Winterswijk 2013-2018

Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) Winterswijk 2013-2018 Vr- en Vregschlse Educatie (VVE) Winterswijk 2013-2018 1. Inleiding Vr- en Vregschlse Educatie, als nderdeel van het bredere beleidsterrein nderwijsachterstandbeleid, wrdt sinds 2002 in Winterswijk vrmgegeven.

Nadere informatie

DiabeteszorgBeter. Let op: Een gedrukte versie is beschikbaar bij uw regio-secretariaat

DiabeteszorgBeter. Let op: Een gedrukte versie is beschikbaar bij uw regio-secretariaat Let p: Een gedrukte versie is beschikbaar bij uw regi-secretariaat DiabeteszrgBeter Kwaliteitsimpuls dr implementatie van een samenhangend transmuraal diabeteszrgprgramma en gebruik van spiegelinfrmatie

Nadere informatie

8.2. Ziekteverzuim en (ziekte)verzuimbegeleiding

8.2. Ziekteverzuim en (ziekte)verzuimbegeleiding 8.2. Ziekteverzuim en (ziekte)verzuimbegeleiding Aangepast d.d. 10 januari 2014. Ziektemelding Persneelsleden dienen zich uiterlijk vr 7.30 uur s mrgens ziek te melden bij de schldirecteur en ingeval van

Nadere informatie

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 27 juni 2013 Verslag van de deputatie Bevegd deputatielid: Luk Lemmens Telefn: 03 240 52 65 Agenda nr. 0/1 Invulling van het begrip dagelijks bestuur in de zin

Nadere informatie

Het Grote Geldonderzoek: hoe ga je met je geld om?

Het Grote Geldonderzoek: hoe ga je met je geld om? Het Grte Geldnderzek: he ga je met je geld m? Natinaal Instituut vr Budgetvrlichting (Nibud) Tijdsduur: één les Werkvrm: individueel met een discussie in de klas Niveau: bedeld vr alle leerlingen van klas

Nadere informatie

TARIFERING EDPB. Nota over de wetgeving

TARIFERING EDPB. Nota over de wetgeving FD/NB Brussel, 23 mei 2014 TARIFERING EDPB Nta ver de wetgeving Op 23 mei 2014 is een reeds lang aangekndigd KB verschenen: Het kninklijk besluit van 24 april 2014 tt wijziging van het kninklijk besluit

Nadere informatie

ECTS-fiche. 1. Identificatie TECHNIEKEN VAN MARKTONDERZOEK

ECTS-fiche. 1. Identificatie TECHNIEKEN VAN MARKTONDERZOEK ECTS-fiche Opzet van de ECTS-fiche is m een uitgebreid verzicht te krijgen van de invulling en pbuw van de mdule. Er bestaat slechts één ECTS-fiche vr elke mdule. 1. Identificatie Opleiding GRADUAAT MARKETING

Nadere informatie

Vooraf Om een elektronische aanvraag te kunnen doen is het belangrijk om de volgende gegevens van de persoon bij de hand te hebben:

Vooraf Om een elektronische aanvraag te kunnen doen is het belangrijk om de volgende gegevens van de persoon bij de hand te hebben: Overzicht van vragen myhandicap.belgium.be THAB Opgelet: deze vragenlijst is bedeld als hulpmiddel vr sciaal werkers. Het papieren frmulier geldt niet als aanvraag. Een aanvraag kan enkel elektrnisch drgestuurd

Nadere informatie

Om behandelingen zo efficiënt en zo prettig mogelijk te laten verlopen vragen wij u het volgende:

Om behandelingen zo efficiënt en zo prettig mogelijk te laten verlopen vragen wij u het volgende: Algemene vrwaarden Kwaliteit Kwaliteit vinden wij bij Rugkliniek Zetermeer erg belangrijk. Alle fysitherapeuten binnen nze praktijk zijn geregistreerd in het Centraal Kwaliteitsregister van het Kninklijk

Nadere informatie

J.LUmon T i.a.a.: - Nederlands Politie Instituut (NPI) F OTO

J.LUmon T i.a.a.: - Nederlands Politie Instituut (NPI) F OTO Ministerie van Binnenlandse Zaken en Kn i nkrijks relaties m,, _ ne kenmerk 2006-0000263020 ndeideel De krpsbeheerders van de regikrpsen en het Hm*» Krps Landelijke Plitie Diensten (KLPD) p^aibewrv««ide

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR AANVULLENDE PENSIOENEN ADVIES nr. 19 de dato 13 februari 2007

COMMISSIE VOOR AANVULLENDE PENSIOENEN ADVIES nr. 19 de dato 13 februari 2007 COMMISSIE VOOR AANVULLENDE PENSIOENEN ADVIES nr. 19 de dat 13 februari 2007 Gelet dat de Cmmissie vr aanvullende pensienen, samengesteld krachtens art. 53 van de Wet van 28 april 2003 betreffende de aanvullende

Nadere informatie

Dossier Ecocheques. Bron: Lex4you op www.securex.eu. BOL BUDIV vzw Kerkstraat 108 9050 Gentbrugge 09 324 38 77. helpdesk@bol budiv.be www.bol budiv.

Dossier Ecocheques. Bron: Lex4you op www.securex.eu. BOL BUDIV vzw Kerkstraat 108 9050 Gentbrugge 09 324 38 77. helpdesk@bol budiv.be www.bol budiv. Dssier Eccheques Brn: Lex4yu p www.securex.eu BOL BUDIV vzw Kerkstraat 108 9050 Gentbrugge 09 324 38 77 helpdesk@bl budiv.be www.bl budiv.be Dssier Eccheques Wat is een eccheque? Eccheques zijn een initiatief

Nadere informatie

Modellencontract. TFP(Time for Prints)/TFCD (Time for CD) Contract tussen Model en amateurfotograaf. Naam :... Adres :... Postcode/Woonplaats :...

Modellencontract. TFP(Time for Prints)/TFCD (Time for CD) Contract tussen Model en amateurfotograaf. Naam :... Adres :... Postcode/Woonplaats :... Mdellencntract TFP(Time fr Prints)/TFCD (Time fr CD) Cntract tussen Mdel en amateurftgraaf Ondergetekenden: Naam :... Adres :... Pstcde/Wnplaats:... Telefn :... Email/Website :... Hierna genemd Ftgraaf,

Nadere informatie

U heeft ons verzocht, om gezamenlijk, een gedegen voorstel ten aanzien van uw hypotheek uit te brengen.

U heeft ons verzocht, om gezamenlijk, een gedegen voorstel ten aanzien van uw hypotheek uit te brengen. Het Klantenprfiel U heeft ns verzcht, m gezamenlijk, een gedegen vrstel ten aanzien van uw hyptheek uit te brengen. Onze bedrijfsfilsfie is, m samen met nze relaties, een inventarisatie te maken van de

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden i m Storm

Algemene Voorwaarden i m Storm Artikel 1. Definities 1.1 In deze algemene vrwaarden wrdt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven, nder de hiernavlgende termen de vlgende betekenis verstaan: pdrachtgever: de wederpartij van i m Strm;

Nadere informatie

*** Enquête *** afstudeerscriptie over de huidige elektronische verbindingen*

*** Enquête *** afstudeerscriptie over de huidige elektronische verbindingen* *** Enquête *** Inleidend Als student van de Universiteit Twente de ik in het kader van mijn masterstudie Public Safety een (klik hier vr definitie) afstudeerscriptie ver de huidige elektrnische verbindingen*

Nadere informatie

Beleidsregels voorziening jobcoaching Participatiewet 2015

Beleidsregels voorziening jobcoaching Participatiewet 2015 Beleidsregels vrziening jbcaching Participatiewet 2015 1-7-2015 Jbcaching Reginale beleidsregels jbcaching Participatiewet regi Achterhek Inleiding Jbcaching gaat ver het ndersteunen van mensen bij het

Nadere informatie

OCA. Cliëntaudit Blik Op Werk Rapport. Scope: Gezond blijven werken- Inzetbaarheid bevorderen- Werk verkrijgen. Datum: 17 t/m 22 december 2012

OCA. Cliëntaudit Blik Op Werk Rapport. Scope: Gezond blijven werken- Inzetbaarheid bevorderen- Werk verkrijgen. Datum: 17 t/m 22 december 2012 Cliëntaudit Blik Op Werk Rapprt Scpe: Geznd blijven werken- Inzetbaarheid bevrderen- Werk verkrijgen Datum: 17 t/m 22 december 2012 DNV Team Leader Audit Team C.C.M. de Vries MBA C.C.M. de Vries MBA Cliënten

Nadere informatie

KOOPZONDAGEN DE WINKELIER AAN HET WOORD

KOOPZONDAGEN DE WINKELIER AAN HET WOORD KOOPZONDAGEN DE WINKELIER AAN HET WOORD Onderzek van de SP Breda Oktber 2010 VOORWOORD De SP heeft nderzek gedaan nder de winkeliers in de binnenstad van Breda ver de kpzndagen. Het RetailPlatfrm Breda

Nadere informatie

Bijlage IVa Sjabloon voor de verdeling van werkzaamheden voor onderwijzend personeel in de kunsteducatie

Bijlage IVa Sjabloon voor de verdeling van werkzaamheden voor onderwijzend personeel in de kunsteducatie Bijlage IVa Sjabln vr de verdeling van werkzaamheden vr nderwijzend persneel in de kunsteducatie Sjabln vr de verdeling van werkzaamheden vr nderwijzend persneel in de kunsteducatie LOGA-partijen vinden

Nadere informatie