Regie en Demand Management bij ICT uitbesteding

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Regie en Demand Management bij ICT uitbesteding"

Transcriptie

1 Regie en Demand Management bij ICT uitbesteding

2 Organisatie XYZ Business Units Staf ICT / ondersteuning Demand Ondersteuningsfuncties zijn nog in huis aanwezig

3 Organisatie XYZ gaat uitbesteden Niet alles gaat over naar de dienstverlener! Hoe ziet die achterblijvende organisatie eruit?

4 Organisatie XYZ gaat uitbesteden De meeste manschappen gaan over of (bij kleine organisaties) gaan iets anders doen Gaat meestal iets anders doen. Blijft soms achter als Demand Manager Interface functie (als die er is) blijft vaak achter Niet alles gaat over naar de dienstverlener! Hoe ziet die achterblijvende organisatie eruit?

5 I I I Invloed op kosten, kwaliteit & dienstverlening I Vijf besturingsmodellen ICT uitbesteed De business + + Holistisch demand management ICT ondersteuning Business gestuurd ICT in staf & ondersteuning + I I Functioneel beheer Relatie management Gedwongen winkelnering Regie + + Ontwikkeling van de achtergebleven organisatie, + de besturingsfunctie) Contract & SLA gestuurd Budget gestuurd

6 Wie is hij? Mijn naam is Koos Overbeeke Stichter van Slagkracht Management Auteur van honderden publicaties en enkele boeken Oprichter kennisplatform Outsourcing Nederland Sourcing-, regie- en demandmanagement consultant bij tientallen organisaties waaronder het ministerie van Justitie, Defensie, KPN, Philips, diverse gemeenten en grotere MKB bedrijven Wat wij in Demand Management stoppen is meer dan kennis. Het is het erfgoed van bouwen aan SSC s, Demand Management en Sourcing. Wij doen dat sinds 1993.

7 Agenda 1. Waarom heb je Demand Management nodig bij outsourcing? 2. Wat gebeurt er als je Demand Management onvoldoende invult? 3. Wanneer bereik je een optimaal resultaat bij outsourcing? 4. Waar hebben we het over als we over Demand Management spreken? 5. De voor- en nadelen van alternatieve besturingsmodellen? 6. Waaraan herken je de situatie bij een uitbesteder? 7. De uitdaging voor de behouden organisatie!

8 Waarom heb je Demand Management functie nodig bij outsourcing? 1: Materiedeskundigheid Honderd jaar terug Van Regie of Demand Management was geen sprake

9 Toch vond uitbesteding plaats Materiedeskundigheid (2) Kenmerken: Boer kende het werk Boer kende het resultaat Boer kende de prijs 4. Boer kende de impact

10 Waarom heb je een Demand Management functie nodig bij outsourcing? 2: Systeemwerking Als we een functie outsourcen heeft dat een forse impact op de omgeving van de uitbestede dienst (in dit voorbeeld de nierfunctie)

11 Systeemwerking (2) Als we de omgeving van een functie die andere prestaties oplevert dan we gewend waren niet aanpassen gaat het geheel niet opleveren wat we ervan verwachten.

12 Waarom heb je een Demand Management functie nodig bij outsourcing? 3: Outsourcing Oplossingen Prachtige producten die problemen echter niet oplossen Analyse van problemen en productie van technische oplossingen Gebruikers Leverancier of SSC (GR) ICT zoals het begon

13 ICT Outsourcing in de hausse Oplossingen Wij specificeren oplossingen. U vraagt en wij draaien. Gebruikers Leverancier Wat waren de twee belangrijkste problemen hierbij?

14 Outsourcing zoals het bezig is te ontluiken Informatie-uitwisseling Samenwerking Zoeken naar win-win Gebruikers Demand Manager Service Manager Leverancier Holistisch Demand Management

15 Agenda 1. Waarom heb je Demand Management nodig bij outsourcing? 2. Wat gebeurt er als je Demand Management onvoldoende invult? 3. Wanneer bereik je een optimaal resultaat bij outsourcing? 4. Waar hebben we het over als we over Demand Management spreken? 5. De voor- en nadelen van alternatieve besturingsmodellen? 6. Waaraan herken je de situatie bij een uitbesteder? 7. De uitdaging voor de behouden organisatie!

16 Strategie keuzes Het werkgebied Demand Management Besluitvorming Definiëren taken / opdracht Bijsturen en/of Innovatie Evaluatie Contract- en SLA vorming Transitie Transformatie Visie en directie Levering ICT dienst & service Demand Management

17 Strategie keuzes Het werkgebied Demand Management in de tijd perspectief Besluitvorming Definiëren taken / opdracht Bijsturen en/of Innovatie Evaluatie Transitie Transformatie Levering ICT dienst & service Outsourcing life cycle Strategie Tender & besluit Taken & contract Transitie Transformatie Management Evaluatie

18 Inspanningen en kosten Op het optimale en meest kosteneffectieve pad terecht komen Het optimale pad Outsourcing life cycle Strategie Tender & besluit Taken & contract Transitie Transformatie Management Evaluatie

19 Inspanningen en kosten Op het optimale en meest kosteneffectieve pad terecht komen Het gebrekkige en dure pad Outsourcing life cycle Strategie Tender & besluit Taken & contract Transitie Transformatie Management Evaluatie

20 Inspanningen en kosten Oorzaken van het gebrekkige en dure pad 1 Onrealistische verwachtingen Te afhankelijke opstelling Behoefte niet scherp Eenzijdige strategie (inkoop benadering) Onderschatting inspanningen Het gebrekkige en dure pad Outsourcing life cycle Strategie Tender & besluit Taken & contract Transitie Transformatie Management Evaluatie

21 Inspanningen en kosten Oorzaken van het gebrekkige en dure pad 2 Onjuiste aannames Onuitgesproken verwachtingen Te gering doordachte contractformulering Ontoereikend contractmanagement Onvoldoende consistentie Het gebrekkige en dure pad Outsourcing life cycle Strategie Tender & besluit Taken & contract Transitie Transformatie Management Evaluatie Met als gevolg..

22 Inspanningen en kosten De gevolgen Grip en controle verlies Ontoereikende dienstverlening en service Hoge meerwerk kosten Veel disputen, escalaties en heronderhandeling van SLA en contractvoorwaarden Ontevreden gebruikers en geen contractverlenging Backsourcing en/of retransitie Het gebrekkige en dure pad Outsourcing life cycle Strategie Tender & besluit Taken & contract Transitie Transformatie Management Evaluatie

23 Agenda 1. Waarom heb je Demand Management nodig bij outsourcing? 2. Wat gebeurt er als je Demand Management onvoldoende invult? 3. Wanneer bereik je een optimaal resultaat bij outsourcing? 4. Waar hebben we het over als we over Demand Management spreken? 5. De voor- en nadelen van alternatieve besturingsmodellen? 6. Waaraan herken je de situatie bij een uitbesteder? 7. De uitdaging voor de behouden organisatie!

24 Demand management is een containerbegrip Je weet niet waar iemand het over heeft als hij het noemt. Net als auto s. Als iemand het over een auto heeft wat bedoelt hij dan?

25 Een auto Demand Management is een containerbegrip 1 Snelle comfortabele auto maar niet geschikt voor deze infrastructuur

26 Een auto Demand management is containerbegrip 2 Primitieve auto zonder passende infrastructuur

27 Een auto Demand management is containerbegrip 3 Snelle comfortabele auto met passende infrastructuur

28 De combinatie bepaald het effect, het resultaat ITIL demand management bij leverancier en gebrekkige regie bij uitbesteder ISO 9000 en gecertificeerde IT leverancier en zeer gebrekkige regie bij uitbesteder ISO gecertificeerde leverancier en holistisch Demand Management bij uitbesteder

29 Meerwaarde voor uitbesteder en leverancier ICT leverancier levert mooi en hoogwaardig product De uitbesteder weet hier geen profijt van te trekken. Ontevreden gebruikers zijn het gevolg. Veel incidenten en escalaties. Verzuurde relaties. ICT leverancier levert een goedkoop en daarmee een concurrerend product De uitbesteder weet product niet optimaal te benutten. Veel meerwerkkosten. Ontevreden gebruikers zijn het gevolg. Veel incidenten, escalaties en extra service verzoeken. ICT leverancier levert mooi en hoogwaardig product De uitbesteder weet hier optimaal gebruik van te maken Tevredenheid alom. Opdrachtgever krijgt waar voor zijn geld

30 Meerwaarde voor uitbesteder en leverancier Een hoogwaardige leverancier in combinatie met een uitbesteder die besturing van uitbesteed werk verwaarloost of onvoldoende professioneel aanpakt bereikt minder resultaat dan een prijsstuntende leverancier met een gebrekkige regiefunctie bij de uitbesteder (leverancier dicteert de dienstverlening) Een hoogwaardige leverancier in combinatie met een uitbesteder die gebruik maakt van holistisch Demand Management levert het beste resultaat op.

31 Agenda 1. Waarom heb je Demand Management nodig bij outsourcing? 2. Wat gebeurt er als je Demand Management onvoldoende invult? 3. Wanneer bereik je een optimaal resultaat bij outsourcing? 4. Waar hebben we het over als we over Demand Management spreken? 5. De voor- en nadelen van alternatieve besturingsmodellen? 6. Waaraan herken je de situatie bij een uitbesteder? 7. De uitdaging voor de behouden organisatie!

32 Het huis van Demand Management Op armlengte beschikbare kennis en kundes (capabilities die op bepaalde momenten ingeschakeld kunnen worden) Vier hoofdonderdelen plus.. Hoe merk je, zie je dat die onderdelen geimplementeerd zijn?

33 1 (3). Georganiseerd en gestructureerd overleg Governance bij outsourcing Twee x per jaar Eén x per maand Twee wekelijks Dagelijks Demand Manager rapporteert aan directie niveau, bewaakt de agenda en coördineert. Verzorgt de afstemming tussen de niveaus.

34 Governance bij outsourcing 2(3). Zorgen voor besturingssystemen 1. Service catalogus 2. Service specificaties 3. Service aanvraag systeem 4. Service rapportage (performance dashboard) 5. Een gemeenschappelijke business plan 6. Issue management systeem (trouble ticket systeem) 7. Contract beheer volgsysteem (financiën) 8. Holistisch demand management met - drie basisrollen (relatiebeheer, leveranciersmanagement en contractmanagement ) - negen regiecompetenties (capabilities)

35 Governance bij outsourcing 3(3). Zorgen voor besturingsprocessen 1. Relatie beheer. 2. (Additionele) Service aanvraag behandeling. 3. Factuurafhandeling en controle geleverde prestaties. 4. Incident management, probleem (een incident herhaalt zich) management, change management (oplossing kleine veranderingenimplementeren voor een zich herhalend incident). 5. Project management / verandermanagement voor het implementeren van nieuwe of veranderende werkwijzen en processen. 6. Veiligheidszaken (security), business continuïteitsborging, een rampen bestrijding en herstel plan. 7. Leveranciersmanagement (performance management). 8. Financiële management. 9. Asset management (IT systemen, gebouw gebonden installaties, bekabeling etc.). 10. Contract management. 11. Overige zaken. Meer informatie? Volg de tweedaagse training Demand Management

36 Relatie management: vier hoofdtaken 1. Relatiebeheer 2. Portfoliomanagement 1. business architecten, innovatiemanagers etc. van leverancier. 2. gebruikers en diverse Demand Management fucties. 3. onderzoeks- en benchmark bureaus. 4. Intermediair bij (SLA) onderhandelingen/bijstellingen. 3. Projectmanagement 4. Adviseur

37 Relatie management: vier hoofdtaken 1. Relatiebeheer 2. Portfoliomanagement 3. Projectmanagement 4. Adviseur 1. Mogelijkheden voor operationele efficiëntieverbetering identificeren. 2. Innovatieve concepten vertalen naar business voordelen. 3. Informatie verzamelen over ontwikkelingen in de markt van de uitbestede dienst. 4. Business en Outsourcing strategie op elkaar afgestemd houden. Meer informatie? Volg de tweedaagse training Demand Management

38 Leveranciersmanagement: performance management Strategic sourcing Vendor qualification Vendor development Contract renewal Vendor evaluation

39 Leveranciersmanagement: performance management Er is geen bedrijf of huishouden in Nederland dat niet aan performance management doet waar het de levering van energiediensten betreft. Belangrijk kenmerk van performance management bij outsourcing: Leverancier verricht ook hier het moeilijke werk. We willen zelfs nog meer. De slimme meter is bezig met een opmars. Maar als het om de prestaties van uitbestede ICT gaat krijgen veel managers koudwatervrees

40 Terwijl het juist bij Outsourcing zo makkelijk is Belangrijk kenmerk van performance management bij outsourcing: Leverancier verricht ook hier het moeilijke werk. Meer informatie? Volg de tweedaagse training Demand Management

41 Contract management Wat doet een contractmanager? 18 operationele taken waaronder: 1. bewaken van kostenbesparing en andere financiële doelen; 2. vertalen aanpassingen in de bedrijfsstrategie en tactiek naar concept contractaanpassingen; 3. factuurcontrole; 4. signaleren einde looptijd overeenkomst, verlengingen, opstarten nieuwe aanbestedingsprocedure; 5. bewaken van de Service Level Agreement, kwaliteit en niveau van dienstverlening in het algemeen; 6.. bewaken van de doelstelling van de outsourcing; Meer informatie? Volg de tweedaagse training Demand Management

42 Contract management Strategische taken Bijdragen aan aspecten zoals: Beste sourcing optie Onderzoek naar marktconforme werkpakketten Marktverkenning en onderzoeken contractopties Kwalificatie van leveranciers Contractvorming Beoordelen bijsturen en afsluiten transitie- en transformatieproces Evaluatie en bijsturen op kwaliteit dienstverlening en het structurele kostenniveau Strategie Tender & besluit Taken & contract Transitie Transformatie Management Evaluatie Voorbeeld: contractvorming

43 Contractvorming Contractvorming Voorbereiding Aanbesteding Contractvorming alleen kent zeven stappen. Zeven belangrijke beslismomenten!

44 Contractvorming Contractvorming Voorbereiding Aanbesteding RFI Leveranciers uitnodigen informatie over hun mogelijkheden te verstrekken RFP 3 Leveranciers uitnodigen tot bod op een gedefinieerd business pakket Selectie Meestal 1 leverancier Letter of Intent Hoe steken wij het contractproces in en wat willen wij in het contract Business principles Concept contract Due Dilligence Praktijk en boeken onderzoek bij elkaar Definitieve contractvorming Soms nog een final last bid Meer informatie? Volg de tweedaagse training Demand Management

45 Agenda 1. Waarom heb je Demand Management nodig bij outsourcing? 2. Wat gebeurt er als je Demand Management onvoldoende invult? 3. Wanneer bereik je een optimaal resultaat bij outsourcing? 4. Waar hebben we het over als we over Demand Management spreken? 5. De voor- en nadelen van alternatieve besturingsmodellen? 6. Waaraan herken je de situatie bij een uitbesteder? 7. De uitdaging voor de behouden organisatie!

46 I I I I Alternatieve besturingsmodellen De business ICT ondersteuning ICT uitbesteed + + Holistisch demand management Business gestuurd + I I Functioneel beheer Regie Contract & SLA gestuurd De voor en nadelen van deze alternatieven

47 ICT uitbesteed De business Alternatieve besturingsmodellen De functioneel beheer en/of inkoop benadering Is relatief duur Ontzorgt de dienstverlener, ontslaat hem van verantwoordelijkheden (valkuil meesturen) Resultaten vallen altijd tegen (duur) Grote inkoopkracht Is makkelijk te implementeren Wordt door leveranciers ondersteund met opleiding en coaching Is conflictgevoelig ICT ondersteuning Functioneel beheer Contract & SLA gestuurd Wat zijn de voor- en nadelen?

48 Alternatieve besturingsmodellen ICT uitbesteed De regiefunctie Lage kosten Voorkomt valkuil meesturen Magere resultaten Makkelijk te implementeren Geen opleidingen voor op de markt Regie Contract & SLA gestuurd Wat zijn de voor- en nadelen?

49 Alternatieve besturingsmodellen ICT uitbesteed Holistisch of strategisch Demand Management Vergt meer investering Voorkomt de valkuil Kent governance Beste outsourcingsresultaten Laagste overall kostenplaatje Holistisch demand management Business gestuurd Wat zijn de voor- en nadelen?

50 Agenda 1. Waarom heb je Demand Management nodig bij outsourcing? 2. Wat gebeurt er als je Demand Management onvoldoende invult? 3. Wanneer bereik je een optimaal resultaat bij outsourcing? 4. Waar hebben we het over als we over Demand Management spreken? 5. De voor- en nadelen van alternatieve besturingsmodellen? 6. Waaraan herken je de situatie bij een uitbesteder? 7. De uitdaging voor de behouden organisatie!

51 Hoe herken je snel de situatie bij de uitbesteder? Functioneel beheer / ICT management Houdt zich bezig met inhoud en uitvoering van het het werk Veel escalaties en discussie over uitvoering werk Geneigd verantwoordelijkheid voor hoe werk moet over te nemen. Laat service specificatie en SLA inrichting bij leverancier Regisseur Houdt zich bezig met procesvoortgang (nooit inhoudelijk) Soms veel incidenten en bijna altijd veel service verzoeken Laat service specificatie en SLA inrichting grotendeels aan leverancier over Holistisch Demand Management Spreekt resultaten af en bewaakt die Spreekt goverance structuur af en onderhoudt die Is actief betrokken bij specificaties, contract- en SLA-ontwikkeling.

52 Agenda 1. Waarom heb je Demand Management nodig bij outsourcing? 2. Wat gebeurt er als je Demand Management onvoldoende invult? 3. Wanneer bereik je een optimaal resultaat bij outsourcing? 4. Waar hebben we het over als we over Demand Management spreken? 5. De voor- en nadelen van alternatieve besturingsmodellen? 6. Waaraan herken je de situatie bij een uitbesteder? 7. De uitdaging voor de behouden organisatie!

53 Wie gaat uw interne transformatie gestalte geven? Uw mensen.. of uw mensen met hulp van een tijdelijk ingeschakelde expert Bezitten uw mensen de deskundigheid om: 1. De achtergebleven organisatie aan te passen (organisatie veranderdeskundigheid)? 2. Om te schakelen van hiërarchische sturing naar ketenbesturing? 3. Om te schakelen van aanbod/budget management naar vraaggestuurd management? 4. Om te schakelen van afdelingsmanagement naar performance management en vendor development? 5. Een governance structuur in te richten, de benodigde processen en systemen op te bouwen en de vier Demand Management rollen neer te zetten?

54 Vragen? Meer informatie? Volg de tweedaagse training Demand Management Mail: Telefoon kantoor: Wat wij in Demand Management stoppen is meer dan kennis. Het is het erfgoed van bouwen aan SSC s, Demand Management en Sourcing. Wij doen dat sinds Demandmanagement gebouwd op een stevige fundering

Shared Service Centra

Shared Service Centra Shared Service Centra Van keuze tot aan realisatie Den Haag, 1 april 2004 Status: versie 1.0 Gemaakt door Colofon Verantwoording Dit document beschrijft de visie van Quint Wellington Redwood en IBAS Consultancy

Nadere informatie

Regie: succesfactor bij outsourcing

Regie: succesfactor bij outsourcing dossier demand & supply Het belang van demand & supply bij uitbesteding Regie: succesfactor bij outsourcing De meeste outsourcingcontracten lopen nu een aantal jaren en zijn in meer of mindere mate ingeregeld.

Nadere informatie

A C A D E M Y. Facilitators van eigen verantwoordelijkheid. Workshops ITSM trainingen Competentie trainingen

A C A D E M Y. Facilitators van eigen verantwoordelijkheid. Workshops ITSM trainingen Competentie trainingen A C A D E M Y Facilitators van eigen verantwoordelijkheid Workshops ITSM trainingen Competentie trainingen ACADEMY Inhoudsopgave ITSM workshops ITSM en ITIL Awareness 7 ISO/IEC 20000 Awareness 7 Management

Nadere informatie

Sourcing-regie wordt kernactiviteit

Sourcing-regie wordt kernactiviteit Sourcing Governance Framework White paper Sourcing-regie wordt kernactiviteit Het bestaansrecht van de interne IT-organisatie Regie in de ICT-keten Een aantal jaren geleden maakten de eerste organisaties

Nadere informatie

Regie op outsourcing. Grip op uitbestedingsrelaties. prof. drs. J. Arno Oosterhaven (red.)

Regie op outsourcing. Grip op uitbestedingsrelaties. prof. drs. J. Arno Oosterhaven (red.) Regie op outsourcing Grip op uitbestedingsrelaties prof. drs. J. Arno Oosterhaven (red.) Regie op Outsourcing Grip op uitbestedingsrelaties Bij Uitgeverij TIEM is in oktober het boek Regie op outsoucing.

Nadere informatie

SLIm SAmeNWerKeN AAN ICT. Applicatiesanering en contract management: De basis op orde

SLIm SAmeNWerKeN AAN ICT. Applicatiesanering en contract management: De basis op orde SLIm SAmeNWerKeN AAN ICT Applicatiesanering en contract management: De basis op orde Slim Samenwerken aan ICT Applicatiesanering en contractmanagement: De basis op orde Colofon Samenstelling Uitgebracht

Nadere informatie

De tien valkuilen van procesinrichting

De tien valkuilen van procesinrichting Mens en organisatie De tien valkuilen van procesinrichting.4 De tien valkuilen van procesinrichting Veel procesimplementaties mislukken ondanks het feit dat er al veel over het onderwerp is gepubliceerd.

Nadere informatie

Samenvatting I-Tracks: IT and Management. Hoofdstuk 1 : Mintzberg. 1.1 Organisatiestructuren

Samenvatting I-Tracks: IT and Management. Hoofdstuk 1 : Mintzberg. 1.1 Organisatiestructuren Samenvatting I-Tracks: IT and Management Hoofdstuk 1 : Mintzberg 1.1 Organisatiestructuren Organisatiestructuur: de wijze waarop we taken hebben verdeeld en de coördinatie van deze taken hebben ingericht.

Nadere informatie

Project- en programmamanagement survey 2012. Haalt u eruit wat erin zit?

Project- en programmamanagement survey 2012. Haalt u eruit wat erin zit? Project- en programmamanagement survey 2012 Haalt u eruit wat erin zit? Inhoudsopgave 05 Voorwoord 06 Managementsamenvatting 09 Belang neemt toe 35 Quality Assessments 43 Conclusies en vooruitblik Het

Nadere informatie

Slim samenwerken aan ICT HRM beleid bij inrichting SSC ICT

Slim samenwerken aan ICT HRM beleid bij inrichting SSC ICT Slim samenwerken aan ICT HRM beleid bij inrichting SSC ICT Bijdragen De hieronder genoemde organisaties hebben in samenwerking met KING bijgedragen aan de totstandkoming van deze handreiking. Drechtsteden

Nadere informatie

SLIM SAMENWERKEN AAN ICT. Governance en besturing: Sturen op ICT samenwerking

SLIM SAMENWERKEN AAN ICT. Governance en besturing: Sturen op ICT samenwerking SLIM SAMENWERKEN AAN ICT Governance en besturing: Sturen op ICT samenwerking Slim Samenwerken aan ICT Governance en besturing: Sturen op ICT samenwerking Colofon Samenstelling Uitgebracht in opdracht

Nadere informatie

Handreiking - Regie op regie

Handreiking - Regie op regie Handreiking - Regie op regie Naar een veranderde dienst ICT als gevolg van de transitie naar de cloud [Geef tekst op] Inhoud 1. INLEIDING... 3 2. WAT IS CLOUD?... 5 2.1. Cloud in het onderwijs... 5 3.

Nadere informatie

VOORWOORD... 3. Inleiding... 4

VOORWOORD... 3. Inleiding... 4 VOORWOORD... 3 Inleiding... 4 1.1 Wat is ITIL?... 4 1.2 Examens... 4 1.3 Indeling van deze samenvatting... 5 1.4 Hoe kunt u deze samenvatting gebruiken?... 5 DEEL 1 DE SERVICELEVENSCYCLUS VAN ITIL... 6

Nadere informatie

Handleiding voor het opzetten en realiseren van een Samenwerkingsverband Shared Service Center

Handleiding voor het opzetten en realiseren van een Samenwerkingsverband Shared Service Center Optimale intergemeentelijke dienstverlening personeel & financiën Handleiding voor het opzetten en realiseren van een Samenwerkingsverband Shared Service Center Optimale intergemeentelijke dienstverlening

Nadere informatie

2014 Een onderzoek naar gebruikerstevredenheid en de mogelijkheden in de markt

2014 Een onderzoek naar gebruikerstevredenheid en de mogelijkheden in de markt Stand van zaken contractmanagementsoftware 2014 Een onderzoek naar gebruikerstevredenheid en de mogelijkheden in de markt NEVI www.nevi.nl Mitopics www.mitopics.nl Hoewel de uiterste zorg is besteed aan

Nadere informatie

De regiefunctie/ organisatie: de facility manager als regisseur

De regiefunctie/ organisatie: de facility manager als regisseur De regiefunctie/ organisatie: de facility manager als regisseur Drs ing Leon-Paul de Rouw 19 en 26 mei 2008 Inhoud 19 en 26 mei 2008 Welkom en kennismaken; Deel 1. De ontwikkeling van de facilitaire organisaties

Nadere informatie

Change Management. Tijd voor een verandering? Gemaakt door: Nabeel Malik & Ralph Veraart. Tijd voor een verandering?

Change Management. Tijd voor een verandering? Gemaakt door: Nabeel Malik & Ralph Veraart. Tijd voor een verandering? Change Management Tijd voor een verandering? Gemaakt door: Nabeel Malik & Ralph Veraart Tijd voor een verandering? Pagina 1 van 79 Tijd voor een verandering? Pagina 2 van 79 Voorwoord Na het goede verloop

Nadere informatie

HC&H Consultants ADVIES PROJECTEN BEHEER. Processen Informatiesystemen Informatievoorziening Sturen op samenhang Mens & Organisatie

HC&H Consultants ADVIES PROJECTEN BEHEER. Processen Informatiesystemen Informatievoorziening Sturen op samenhang Mens & Organisatie HC&H Consultants ADVIES PROJECTEN BEHEER Processen Informatiesystemen Informatievoorziening Sturen op samenhang Mens & Organisatie OVER HC&H HC&H is een landelijk werkend adviesbureau voor woningcorporaties.

Nadere informatie

Second opinion. transitieplan I&A Shared Servicecentrum Drechtsteden. Engagementnummer: 29365147. Definitief. 6 september 2013

Second opinion. transitieplan I&A Shared Servicecentrum Drechtsteden. Engagementnummer: 29365147. Definitief. 6 september 2013 Second opinion transitieplan I&A Shared Servicecentrum Drechtsteden Engagementnummer: 29365147 Definitief 6 september 2013 Frank Harmsen Joost Clarenbeek Dirk Bakker Albert Stevens Inhoudsopgave Conclusies

Nadere informatie

Referentiemodel tactische regie. Hulpmiddel voor de besturing van generieke ICT

Referentiemodel tactische regie. Hulpmiddel voor de besturing van generieke ICT Referentiemodel tactische regie Hulpmiddel voor de besturing van generieke ICT Versie 1.0 Datum 14 september 2010 Status Definitief, vastgesteld in ICCIO Concept Referentiemodel tactische regie 14 september

Nadere informatie

Zijn ERP Systemen log?

Zijn ERP Systemen log? Zijn ERP Systemen log? Intelligent op weg Waar gaat het om? ERP is een verzamelnaam voor toepassingen welke door organisaties worden gebruikt ter ondersteuning van de primaire bedrijfsprocessen. Een aantal

Nadere informatie

Regie voeren doe je zo!

Regie voeren doe je zo! 3122-1 R. van Veen 1. Inleiding 2 2. Wat is regie en wat maakt het zo complex? 3 3. Kan het niet eenvoudiger? 6 3.1 Wat komt er kijken bij regie 6 3.2 Regie vanuit ondernemerschap 7 3.3 Regie vanuit opdrachtgeverschap

Nadere informatie

De public cloud: Het einde van de traditionele hosting providers?

De public cloud: Het einde van de traditionele hosting providers? De public cloud: Het einde van de traditionele hosting providers? Auteur: Reinout Dotinga Quality Assured Services B.V. Thorbeckestraat 53 2613 BV DELFT KvK 60679905 INHOUDSOPGAVE: 1. INLEIDING 3 2. VOOR

Nadere informatie

Uiteraard zijn er diverse definities van een SSC beschikbaar. Hieronder de ons bekende definities.

Uiteraard zijn er diverse definities van een SSC beschikbaar. Hieronder de ons bekende definities. Dossiers Shared Service Centers Definitie Uiteraard zijn er diverse definities van een SSC beschikbaar. Hieronder de ons bekende definities. Delen (2005): Het inrichten van een shared service center is:

Nadere informatie

d é k e n n i s a u t o r i t e i t o p h e t g e b i e d v a n i n k o o p

d é k e n n i s a u t o r i t e i t o p h e t g e b i e d v a n i n k o o p PAG 01 White paper Het NIC White paper: Van EMVI naar Best Value Procurement bij gemeenten Gunnen op basis van kwaliteit: meerwaarde voor minder geld Auteur: Ing. Jelle Wenselaar, managing consultant,

Nadere informatie

Business en IT: vraag en aanbod De waarde van business informatiemanagement

Business en IT: vraag en aanbod De waarde van business informatiemanagement Business en IT: vraag en aanbod De waarde van business informatiemanagement 2 Business en IT: vraag en aanbod Is uw organisatie sterk afhankelijk van een goede informatievoorziening? Dan heeft u reden

Nadere informatie

HANDREIKING EXTERN INHUREN

HANDREIKING EXTERN INHUREN HANDREIKING EXTERN INHUREN PIANOo PIANOo PIANOo PIANOo PIANOo PIANOo PIANOo PIANOo PIANOo PIANOo PIANOo De inhuur van externe werkkrachten in de publieke sector kortweg externe inhuur vraagt om een zorgvuldige

Nadere informatie

fasen fasen ontwerpen inrichten invoeren integreren opzetten n en inrichten beheer informatiesysteem

fasen fasen ontwerpen inrichten invoeren integreren opzetten n en inrichten beheer informatiesysteem Management en Informatica Consultants Steenwinkel Kruithof Associates Ed Kruithof Margareth Jonker Samenvatting SIM 3 fasen voorbereiden ontwerpen inrichten invoeren integreren besturing bedrijfsprocessen

Nadere informatie

besparen in de publieke sector, gezondheidszorg en educatie Your business technologists. Powering progress

besparen in de publieke sector, gezondheidszorg en educatie Your business technologists. Powering progress slim besparen in de publieke sector, gezondheidszorg en educatie Your business technologists. Powering progress Uw opdracht is bezuinigen? Wat is SLIM? Binnen de publieke sector, gezondheidszorg en educatie

Nadere informatie