Rechtbank Amsterdam draait proef met mediation in strafzaken

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Rechtbank Amsterdam draait proef met mediation in strafzaken"

Transcriptie

1 PRAKTIJKBERICHTEN Rechtbank Amsterdam draait proef met mediation in strafzaken Janny Dierx & Stijn Hogenhuis Van oktober 2010 tot mei 2011 is in de Rechtbank Amsterdam een pilot uitgevoerd waarbij door het Openbaar Ministerie in totaal in 61 strafzaken een voorstel is gedaan voor bemiddeling door een mediator. Het was vooral een doeproject. De rechtbank wilde al doende zien hoe mediation in strafzaken het beste kan worden aangepakt vóór de zitting bij de rechter en wat dan de effecten en opbrengsten zijn. Het project en de resultaten zijn uitgebreid beschreven in het rapport Mediation naast strafrecht in het arrondissement Amsterdam: een beschrijving van het proces en een verkenning van de effecten (Verberk 2011). Hieronder een signalering van deze Amsterdamse pilot op hoofdlijnen. De volgende casusbeschrijvingen zijn ontleend aan de rapportage van Verberk. Uitgaansgeweld Verdachte O. en benadeelde M. zijn beiden student in Amsterdam. Op een avond gaat M. met 4 vriendinnen naar een discotheek. Het is er behoorlijk druk, het is redelijk donker en er is een rookmachine. De meeste mensen staan met een glas bier op de dansvloer. O. maakt op de dansvloer een beweging waardoor zijn bierglas wordt kapot gedrukt in het gezicht van M. M. moet naar het ziekenhuis voor verdere behandeling en zal een blijvend litteken in haar gezicht overhouden. M. doet aangifte omdat zij meent dat O. haar met opzet heeft verwond in reactie op diens veronderstelling dat M. bier over hem heen gooide. O. vindt het vreselijk wat er gebeurd is, baalt dat hij zo dronken was en zegt dat hij alleen maar iemand probeerde terug te duwen die tegen hem aan was gevallen. Het blijkt dat het ongeval in de discotheek grote invloed heeft op M. In het begin is zij heel boos en vraagt zich af waarom O. haar zo maar opeens heeft aangevallen. Verder maakt zij zich zorgen over de wond in haar gezicht. Zij vindt het erg om een litteken op haar gezicht over te houden. Ook later heeft zij nog last van het ongeval: in grote groepen voelt zij zich niet langer op haar gemak en als ze uitgaat, is ze vaak gespannen. In overleg met Bureau Slachtofferhulp vult zij een schade-onderbouwingsformulier in: voor materiële en immateriële schade vraagt M. een vergoeding van De advocaat van O. vraagt aan de officier van justitie of O. kan deelnemen aan mediation naast strafrecht. O. staat nog vaak stil bij wat er die avond is gebeurd en wil M. vertellen dat hij het niet persoonlijk bedoelde. Ook wil hij de schade vergoeden die M. heeft geleden. De advocaat zegt dat O. in strafrechtelijke zin niet bekent, maar wel erkent dat hij ter plekke door omstandig- 46 Tijdschrift voor Herstelrecht 2012 (12) 1

2 Rechtbank Amsterdam draait proef met mediation in strafzaken heden M. letsel heeft toegebracht. De advocaat geeft aan dat strafvervolging grote consequenties heeft voor de toekomst van O. omdat hij met een strafblad zijn studie niet kan afronden in de VS. Beide deelnemers zijn zich bewust van het feit dat de beslissing over de vervolging en de mogelijke straf bij het OM en de rechter ligt. De gesprekken bij de mediator verlopen constructief. De kwestie wordt uitgepraat, zowel O. als M. wil tot een afronding komen. Als O. van M. hoort wat de impact van het incident op M. is geweest, vindt hij een hogere financiële vergoeding als genoegdoening op zijn plaats. O. en M. komen een vergoeding overeen van M. zegt dat zij de officier van justitie zal vragen af te zien van vervolging nu zij overeenstemming hebben bereikt over een hogere schadevergoeding. 1. Het Amsterdamse initiatief Het initiatief van de Rechtbank Amsterdam is voor Nederland zonder meer uniek te noemen. De rechtbank heeft met het project invulling willen geven aan artikel 10 van het Kaderbesluit van de Raad van de Europese Unie van 15 maart 2001, dat de lidstaten opdraagt om bemiddeling in strafzaken waarin dat passend is, te bevorderen en ook om met de uitkomst van die bemiddelingen rekening te houden bij de berechting. Dat laatste is goed gelukt. De meeste officieren van justitie gaven aan dat het mediationtraject van invloed was op de vervolgingsbeslissing. En ook het merendeel van de rechters zegt dat ze rekening hielden met het resultaat van de mediation bij hun beslissing. Er volgden onder meer: intrekking van een dagvaarding, voorwaardelijke sepots, OM-transactie, vrijspraak, schuldigverklaringen zonder strafoplegging en (al dan niet deels) voorwaardelijke gevangenisstraffen, geldboetes en werkstraffen. Als mogelijke doorverwijzers waren in het project betrokken de parketsecretarissen van het OM (in Amsterdam noemen ze die Hoppers), de coördinerend jeugdofficier, de rechter-commissarissen en advocaten. De linking-pin zat bij het Mediationbureau van de rechtbank: de mediationfunctionaris nam een actieve rol op zich en heeft door middel van persoonlijk contact met de slachtoffers en de daders de deelname aan het project bevorderd. Daders bleken vaker bereid om mee te doen aan mediation dan slachtoffers. Van de 61 zaken waarin een mediationvoorstel werd gedaan, is in 26 zaken daadwerkelijk een bemiddeling uitgevoerd. De partijen kwamen 17 keer tot een vaststellingsovereenkomst (66%), in 7 zaken (29%) werd een eenzijdige verklaring opgesteld en in 2 zaken is er niet zo n resultaat geboekt. De totstandkoming van deelname aan mediation verliep niet steeds gemakkelijk. Verwonderlijk is dat niet: mediation in strafzaken is op dit moment in Nederland nog een onbekend fenomeen en dus niet wat slachtoffers en daders verwachten na de aangifte. De onwennigheid is zichtbaar in de beschrijving van alle onderdelen van het proces. De remedie daarvoor zal moeten komen vanuit het inbouwen van een stevige mediationpraktijk in de strafvorderingsketen en het opbouwen van ervaring en routine. Tijdschrift voor Herstelrecht 2012 (12) 1 47

3 Janny Dierx & Stijn Hogenhuis De proef is zowel geëvalueerd met de daders en de slachtoffers als met de professionals die er een rol in vervulden (doorverwijzers, advocaten, officieren van justitie en rechters). Zowel het proces zelf als de effecten van de mediation zijn daarbij bekeken. 2. De zaken Van tevoren zijn de volgende selectiecriteria in kaart gebracht om zaken op te sporen die geschikt zouden kunnen zijn voor het doen van een mediationaanbod: 1. Er is een verdachte die schuld bekent. 2. De verdachte is een spijtoptant en wil een bijdrage leveren aan herstel. 3. Partijen komen elkaar in de toekomst weer tegen. 4. Er is sprake van materiële schade. 5. Er is sprake van immateriële schade, gekrenktheid. 6. Er is sprake van geweld tegen dienstverleners. Aan de eerste twee criteria is in de praktijk niet steeds vastgehouden. De gaaf bekennende verdachte bleek geen conditio sine qua non. En ook als een dader geen spijt betuigde maar wel openstond voor een gesprek, is doorverwezen. Het derde criterium weerspiegelt het feit dat bemiddeling vaak mogelijk is in gevallen waarin slachtoffer en dader elkaar weer tegenkomen of een bepaalde relatie onderhouden. Dit criterium blijkt volgens de doorverwijzers een belangrijke indicatie voor mogelijk succes. Ook in andere projecten blijkt bij veel verwijzers het idee te leven dat mediation zich uit de aard van de methode (confrontatie) dient te beperken tot conflicten tussen mensen die elkaar kennen en elkaar opnieuw kunnen tegenkomen. Dit idee kan op basis van deze pilot en ook op grond van een eerdere pilot in Amsterdam (Hogenhuis & Smolders 2004) worden bijgesteld. Ook bemiddelingsgesprekken tussen onbekenden kunnen een gunstig resultaat hebben. Voorbeelden in deze pilot zijn de vernieling van caféruiten tijdens openbare dronkenschap, een uit de hand gelopen aankoop via Marktplaats en de bedreiging van een hulpverlener (zie kader: Veilige Publieke Taak). Andere voorbeelden daarvan zijn berovingen, bemiddeling na verkeersongevallen en ruzies in het verkeer. In een aantal van de gevallen waarin een relatie bestaat burenruzies, huiselijk geweld, bedreiging met geweld is overigens sprake van (een zekere) inwisselbaarheid van de rol van slachtoffer en dader: beiden hebben dan vaak een aandeel in de ontstane situatie. De overige criteria voldeden zonder meer. Er zijn geen algemene contra-indicaties voor mediation vastgesteld. Wel vindt één van de jeugdrechters het lage IQ van een van de deelnemende verdachten een probleem. Een psychische stoornis was in een ander concreet geval geen belemmering voor een geslaagde mediation. Veilige Publieke Taak A. is een jonge moeder met een jong kindje. Op een nacht komt haar exvriend binnenvallen en er ontstaat ruzie. Bij de politie wordt een melding van 48 Tijdschrift voor Herstelrecht 2012 (12) 1

4 Rechtbank Amsterdam draait proef met mediation in strafzaken huiselijk geweld gedaan. De politie gaat s nachts kijken en ziet dat het jonge kind getuige is van de ruzie die daar gaande is. De politie doet de volgende dag melding bij Bureau Jeugdzorg. Deze instantie besluit een bezoek te brengen aan A. Als A. de medewerkers van Jeugdzorg binnenlaat, raakt ze helemaal in paniek. Er komt nog maar één ding in haar op: Ze gaan mijn kind meenemen. Ze roept onder andere Als jij mijn kind afpakt, dan ga jij dood. Hou daar maar rekening mee. Bureau Jeugdzorg doet aangifte van bedreiging. Op het moment dat A. benaderd wordt voor de mediation zegt ze in eerste instantie dat ze het erg flauw vindt van Jeugdzorg dat ze aangifte hebben gedaan en ze begrijpt niet dat ze nu ook daarvoor nog wordt vervolgd. Ze heeft immers de volgende dag al gebeld om sorry te zeggen. Toch wil ze wel meewerken aan mediation. In de mediation legt een medewerker van Bureau Jeugdzorg uit hoe moeilijk het voor haar is om haar werk te doen als er bij huisbezoeken een bedreigende situatie is. Zeker als dat vaker voorkomt. Een telefoontje met Sorry, zo was het niet bedoeld lost dat niet op. A. begrijpt dat. Zij had het gevoel gehad dat Jeugdzorg al een oordeel over haar had op het moment dat ze binnenkwamen, dat ze tekortschoot als moeder. En dat terwijl ze aangeeft zo goed haar best te doen. A. zegt dat ze iets van het gesprek heeft opgestoken en denkt dat het niet nog een keer zal gebeuren. Ze maakt opnieuw haar excuses en die worden deze keer welgemeend aanvaard. De bemiddelde delicten met minderjarige verdachten waren onder andere: - huiselijk geweld: eenvoudige mishandeling (slaan) van moeder door dochter; - zware mishandeling: 15-jarige verdachte steekt ex-vriendinnetje tweemaal met mes; - openlijke geweldpleging (burenruzie); - seks met minderjarige: 16-jarige jongen heeft seks met 12-jarig meisje uit dezelfde kleine geloofsgemeenschap, dat daarop zwanger raakt en een abortus ondergaat; - mishandeling in een zwembad; - openlijke geweldpleging en mishandeling (na ruzie in de buurt); - over en weer mishandeling en bedreiging, klappen in gezicht en dreigend zwaaien met fietsslot; - vechtpartij tussen drie meisjes waarbij een van hen met het hoofd tegen de muur kwam en letsel opliep. De delicten met volwassen verdachten gingen om: - mishandeling en bedreiging (burenruzie); - verduistering van geld (ca. 800) in dienstbetrekking; - verbale bedreiging met een misdrijf van moeder jegens hulpverlener (Veilige Publieke Taak); - verbale bedreiging met een misdrijf tegen het leven gericht en vernieling autoraam (ruzie tussen ex-partners) - bedreiging met een misdrijf (burenruzie); Tijdschrift voor Herstelrecht 2012 (12) 1 49

5 Janny Dierx & Stijn Hogenhuis - openlijke mishandeling echtgenoot en bedreiging met een misdrijf tegen het leven gericht (huiselijk geweld); - toebrengen van zwaar letsel: ruzie in discotheek waarbij slachtoffer bierflesje in zijn gezicht heeft gekregen; - diefstal met geweld en bedreiging met metalen fietsketting. Verberk (2011) vermeldt in haar rapport dat het ook de bedoeling was dat het in enkele verkeerszaken tot een mediationaanbod was gekomen. Dat is uiteindelijk in het kader van de pilot niet gebeurd. 1 Interessant is dat de advocaten en medewerkers van het OM naar voren brengen dat mediation niet geschikt lijkt in zwaardere zaken, in de zin van ernst van het delict en de straf waarmee een gedraging in het Wetboek van Strafrecht wordt bedreigd. Die beleving wordt zeker gevoed door het feit dat in deze pilot nu eenmaal geen zwaardere delicten zijn voorgesteld. Er valt uiteraard altijd te discussiëren over wat een zware zaak en een minder zware zaak is. In de beleving van een slachtoffer kan dat volstrekt anders liggen dan in die van een parketmedewerkers. Ervaringen in andere landen laten zien dat het verstandig is om met mediation in de minder zware strafzaken te beginnen. Al doende kunnen mediators ervaring opdoen voordat ze beginnen aan de zwaardere strafzaken in de zin van mogelijk straftoemeting. Boze buurman Bewoners doen drie keer aangifte van bedreiging door buurman P. P. woont op de middelste etage van een huis met drie woonlagen. Boven woont een jonge vrouw, beneden een gezin met een kind. P. heeft last van woede-uitbarstingen en roept dan bijvoorbeeld Ik ga je keel doorsnijden, Ik weet jullie te vinden en Ik maak jullie af. De vrouw durft al zes maanden niet meer thuis te slapen omdat ze heel bang is voor P. De benedenbuurman is boos en wil gewoon niets met P. te maken hebben. P. heeft psychische problemen, hij voelt zich getreiterd door zijn buren en heeft veel last van het lawaai dat zijn buren maken. De bedreigingen die P. uit zijn uitsluitend verbaal. De woningbouwvereniging doet niets. Hoewel de partijen weinig vertrouwen hebben in een concreet resultaat van de mediation, is men wel bereid om hieraan deel te nemen. Tijdens de mediation vertelt P. over de wanen waarvan hij last heeft en dat hij achteraf niet weet wat hij geroepen heeft. P. wordt tijdens de mediation bijgestaan door een begeleider. Voor de medebewoners is de opbrengst van het gesprek dat ze P. beter leren kennen, begrijpen dat hij een psychische aandoening heeft en inzien dat de bedreigingen niet persoonlijk zijn bedoeld. Dit neemt niet weg dat er voor de medebewoners wel een grens is bereikt. De ziekte van P. is in hun ogen geen excuus voor zijn agressieve gedrag. Ze willen ook niet dat de mediation in de plaats van een straf komt. 1 Zie Dierx 2011 voor een beschrijving van de Argentijnse praktijk van mediation in strafzaken, waarbij veelvuldig mediation wordt ingezet na verkeersongevallen met letselschade en aansprakelijkheidskwesties. 50 Tijdschrift voor Herstelrecht 2012 (12) 1

6 Rechtbank Amsterdam draait proef met mediation in strafzaken Gezamenlijk wordt gezocht naar mogelijke oplossingen die de overlast die P. veroorzaakt kan wegnemen. De medische begeleider van P. zegt dat hij in het behandelplan voor P. zal zoeken naar een agressietraining en de optie van een sportactiviteit zal onderzoeken. De medebewoners zeggen toe eerst P. te zullen sms en als er overlast is, zodat hij zich hiervan bewust wordt en dit ook te zullen melden bij meldpunt Zorg & Overlast. P. belooft beter zijn medicatie in te nemen. De afspraken worden vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst. Uit de evaluatie blijkt dat de deelnemers positief zijn, al hebben ze nog niet zo veel vertrouwen in het resultaat op de langere termijn. Het gezamenlijke gesprek heeft de angst weggenomen, maar de overlast nog niet. De medebewoners stellen het op prijs dat zij konden meedenken over een betere woonsituatie. Mocht de situatie alsnog uit de hand lopen, dan kunnen zij dit meenemen in hun gesprekken bij de woningbouwvereniging. Voor P. geldt dat hij nog een kans krijgt om te blijven wonen op deze plek en dat zijn medische begeleiding beter kan worden afgestemd op de problemen die hij heeft. De meerderheid van de mediations eindigen met een vaststellingsovereenkomst (17 van de 26 zaken). Meestal zijn daarin verklaringen van spijt of excuses opgenomen en afspraken over de toekomst. In een minderheid van de overeenkomsten staat ook iets over de wensen van slachtoffer en dader over het strafrechtelijke vervolg of over de schadevergoeding. Opvallend is dat in vrijwel alle beschreven zaken een snel aanbod voor mediation soelaas zou kunnen bieden om snel tot een oplossing en de-escalatie te komen. Toch betreft het in een heel aantal gevallen zaken die al maanden op de plank lagen. 3. De ervaringen De officieren van justitie en rechters geven aan dat de resultaten bruikbaar zijn; ook de eenzijdige verklaringen die soms zijn opgesteld worden door rechters positief gewaardeerd. Rechters gaven aan dat de vaststellingsovereenkomst mede bepaalt wat ze vervolgens op de terechtzitting aan de orde stellen. Ze geven aan dat deze helpt om partijen in een positieve stand te krijgen en te houden. In een meerderheid van de gevallen heeft het mediationtraject invloed gehad op de vervolgingsbeslissingen. Opmerkelijk is ook dat deze functionarissen aangeven een zitting na een geslaagde mediation meestal minder opportuun te vinden. In een enkel geval werd strafoplegging ondanks de mediation nog steeds noodzakelijk geacht. Een rechter geeft aan dat een niet-ontvankelijkverklaring van het OM na mediation een brug te ver zou zijn, vanwege het mogelijke risico van gecalculeerd misbruik van mediation door verdachten. Deze betrokkenen noemen als voordelen van mediation onder meer: - vermindering van gevoelens van angst bij het slachtoffer; - juist bij langlopende conflicten waarbij mensen domme dingen doen, zorgt mediation ervoor dat mensen weer samen door één deur kunnen; Tijdschrift voor Herstelrecht 2012 (12) 1 51

7 Janny Dierx & Stijn Hogenhuis - het strafrecht is geen oplossing voor problemen tussen personen. Strafrecht is meer gericht op vergelding en preventie dan op het oplossen van hoe mensen al dan niet samenleven. De advocaten die meededen aan de evaluatie hebben zich allemaal positief uitgelaten over de toegevoegde waarde van de mediation. Ze noemen onder andere: - het bracht de betrokkenen inzicht in elkaars handelen; - betere verwerking; - er komen zaken aan de orde die buiten het politieonderzoek blijven; - mogelijkheid om afspraken te maken buiten de strafrechter om (vooral bij jeugdzaken die eigenlijk niet in het strafrecht thuishoren); - dialoog en herstel van de relatie. Ook de mediators zelf noemen dergelijke voordelen: - de ergste kou is uit de lucht; - het probleem is teruggebracht tot passende proporties; - de enorme opluchting voor de dader om informatie te kunnen uitwisselen; - zinvolle gesprekken, zelfs al leidt het niet tot overeenstemming; - slachtoffer kan uit die rol stappen; - ontlasting van justitieel apparaat; - grotere betrokkenheid van de sociale omgeving van slachtoffers en daders. De mediators noemen het onder meer van belang om tijdens de mediation: - directief leiding te geven aan het gesprek om het evenwicht tussen partijen te bevorderen en machtsongelijkheid of agressie te voorkomen; - de verschillen in perspectieven van slachtoffer en dader te benadrukken en niet te doen aan waarheidsvinding; - zoveel mogelijk ook derden uit de omgeving van slachtoffers en daders te betrekken bij de mediation. De resultaten van het experiment worden door de hoofdrolspelers de slachtoffers en daders die meededen ook overwegend positief beoordeeld. Er worden excuses gemaakt en volop afspraken over toekomstig gedrag in de vaststellingsovereenkomsten. De wisselwerking tussen jongeren en hun ouders in mediation blijkt ook goed te werken. De beweging die in Eigen Kracht Conferenties wordt gemaakt, zie je ook terug in de resultaten van deze mediations: ouders en kinderen bedenken zelf naar wie ze toe gaan als ze er niet uitkomen of hun hart willen luchten. Een aantal slachtoffers en daders vindt het positief dat ze het probleem zelf konden oplossen en zouden het anderen ook aanraden. Een slachtoffer zegt: Door de mediator werd ik gedwongen weer over bepaalde zaken na te denken. Ik merkte dat ik heel boos was en ook het liefst boos bleef ( ). Mediation deed mij dat inzien. Het gaf me inzicht in mijn eigen rol. Het werkt constructief en er gebeurde iets. En een dader: Ik heb maanden nachtmerries gehad. Ik was heel blij toen ik hoorde dat het slachtoffer niet in het ziekenhuis lag en geen trauma had opgelopen. Het project laat tegelijkertijd ook weer zien dat mediation niet past bij iedereen: een enkele dader zegt dat de rechter gewoon moet beslissen en een andere 52 Tijdschrift voor Herstelrecht 2012 (12) 1

8 Rechtbank Amsterdam draait proef met mediation in strafzaken dader vindt dat hij te veel onderbroken werd bij het vertellen van zijn verhaal en dat het te veel over persoonlijke gevoelens ging. Andere daders zeggen juist weer dat ze mediation ook aan anderen zouden aanraden. 4. De opbrengsten Belangrijke opbrengst van deze pilot zijn deze praktijkervaringen zelf. Op zich wijken de resultaten niet af van wat elders in de wereld wordt gerapporteerd als opbrengst van mediation in strafzaken. De Amsterdamse partners in de strafrechtketen hebben nu persoonlijk kennisgemaakt met mediation in de eigen praktijk. Met dit project heeft de Rechtbank Amsterdam duidelijk gemaakt dat mediation in strafzaken mogelijk is. En ook dat het nog arbeidsintensief is in een omgeving die er niet op is ingespeeld of aan gewend is. Maar het blijkt dat het kan. We noemen als belangrijke opbrengsten en leerpunten ook: - Mediation blijkt ook in dit project overwegend effectief, zowel voor de verwerking van het slachtoffer als voor de bereidheid van de dader om mee te werken aan genoegdoening. De daders krijgen groter inzicht in de consequenties van hun handelen en bieden vaak excuses aan. Als dader en slachtoffer elkaar kennen, helpt mediation om de strijdbijl te begraven en kunnen beiden weer door met hun leven. - Mediation kost veel tijd aan voorbereiding. Vlotte verwijzing door politie en justitiële functionarissen is niet vanzelfsprekend en vraagt in deze pilot veel voorzorg en nazorg. Het project werd duidelijk uitgevoerd in een context waarin de meerderheid van de rechters, de functionarissen van het Openbaar Ministerie en de advocatuur niet is ingespeeld op mediation als mogelijke bijdrage aan de oplossing van de mogelijke conflicten die schuilgaan achter de aangifte. Kansrijke projecten moeten dus een (duidelijke) plaats hebben in de justitiële keten. Anders is het gevaar groot dat er geen routine ontstaat in verwijzingen en dat mediation een onbekende mogelijkheid blijft. Dan blijft het proces kostbaar en dat heeft weer tot gevolg dat geldstromen ophouden en projecten gedwongen worden te stoppen. - In de Amsterdamse setting was het Mediationbureau geen logische spin in het web bij de selectie van zaken omdat het bureau geen deel uitmaakt van de strafrechtelijke keten. Voor de Amsterdamse betrokkenen is het dus cruciaal dat er structurele besluiten volgen over de procesmatige verankering. Een grotere rol voor de parketmedewerkers en de officier van justitie bij de selectie van zaken of zoiets als deeltijddetachering van de mediationfunctionaris naar het OM lijkt voor de hand te liggen. Het Mediationbureau is wel de logische plek om de logistieke organisatie van de mediations te faciliteren en een dienstverleningscontract af te sluiten met de mediators/mediationbureaus die de mediations uit gaan voeren. - Uiteraard is ook het ontbreken van wettelijke waarborgen en afspraken over de gevolgen van mediation een gemis. Tegelijkertijd was dat op voorhand duidelijk; het experiment zou in die context plaatsvinden. Elders in dit nummer Tijdschrift voor Herstelrecht 2012 (12) 1 53

9 Janny Dierx & Stijn Hogenhuis wordt betoogd dat het hoog tijd wordt dat daarin verandering komt. De Rechtbank heeft met het project terecht expliciet invulling willen geven aan het hierboven genoemde Kaderbesluit van de Raad van Europa. Dat laatste is in het Amsterdamse project ondanks het ontbreken van regelgeving dus toch best aardig gelukt. De meeste officieren van justitie gaven aan dat het mediationtraject van invloed was op de vervolgingsbeslissing. En ook het merendeel van de rechters zegt dat ze rekening hielden met het resultaat van de mediation bij hun beslissing. - Een logische vervolgstap is om deze Amsterdamse aanpak volwaardige mediation in strafzaken - te verbinden met de eveneens succesvolle bemiddelingspraktijk van de Stichting Slachtoffer in Beeld die van slachtoffer-dadergesprekken gericht op verwerking. Dat er met de uitkomsten van slachtofferdadergesprekken in het strafproces geen rekening hoeft te worden gehouden, is destijds een bewuste keuze geweest (die overigens zo langzamerhand aan herziening toe is) (zie ook Weijers 2012). Dat er met de resultaten rekening wordt gehouden in de vervolgbeslissingen die worden genomen in de strafzaak, is wel de doelstelling van mediation in strafzaken. - Er is nog veel winst te behalen door de politie in een vroeg stadium te betrekken bij de verwijzing naar de mediator. Het zou goed zijn als de verwijzing naar de mediator in strafzaken onderdeel zou worden van de zogenoemde ZSM-aanpak. ZSM staat niet alleen voor zo spoedig mogelijk, maar de S kan ook snel/slim/slachtoffergericht/samen enzovoort betekenen. Het Openbaar Ministerie houdt samen met de politie in vijf parketten (Amsterdam, Utrecht, Den Haag, Rotterdam en Den Bosch) een pilot met deze nieuwe werkwijze. Het doel is een aanzienlijke versnelling in het afdoeningsproces te realiseren. Niet alleen versnelling is van belang. De ZSM-werkwijze beoogt ook het strafrecht waar nodig selectief in te zetten: als er andere, betere oplossingen zijn dan het strafrecht kunnen politie en Openbaar Ministerie daar in een vroeg stadium voor kiezen. De kracht van ZSM zit in het feit dat alle relevante informatie die nodig is voor een afdoeningsbeslissing zo spoedig mogelijk beschikbaar is en dat op basis daarvan snel en zichtbaar een effectieve sanctie wordt opgelegd. In de ZSM-aanpak wordt samengewerkt met verschillende partners. Behalve OM en politie worden de advocatuur, de rechtspraak, de reclassering, Slachtofferhulp Nederland, Halt Nederland en de Raad voor de Kinderbescherming bij de proef betrokken. Het gericht inzetten van bemiddeling door mediators en de bemiddelaars van de stichting Slachtoffer in Beeld ligt dus voor de hand. Het parket in Maastricht pakt de bemiddeling in 2012 in het kader van het eigen ZSM-traject ook zo op (zie over de bestaande mediationpraktijk in Maastrichtse strafzaken: Dierx 2010). - De financiering is een punt van zorg: die was nog niet goed geregeld. Gemiddeld duurde een mediation van intake, afzonderlijke gesprekken ter voorbereiding en afronding met een gezamenlijk gesprek 7 uur. De gesprekken duurden langer dan van tevoren was ingeschat. De afzonderlijke voorgesprekken duurden bijvoorbeeld gemiddeld 1,5 uur in plaats van de van tevoren ingeschatte 45 minuten. De mediators kregen voor hun werkzaamheden per zaak een vergoeding van 400. Dit komt overeen met een enkelvoudige toevoe- 54 Tijdschrift voor Herstelrecht 2012 (12) 1

10 Rechtbank Amsterdam draait proef met mediation in strafzaken ging. Mediators bij een civiele of bestuurlijke mediation ontvangen een dubbele toevoeging. - Een goede opleiding van de bemiddelaars en onderlinge uitwisseling over de methodiekontwikkeling is essentieel. In dit geval hebben alle mediators de leergang Specialisatie Mediation in Strafzaken van het Centrum voor Conflicthantering in Haarlem gevolgd. Samenwerken met de opleiders van de Eigen Kracht Centrale en de stichting Slachtoffer in Beeld lijkt ook voor de hand te liggen. - Ook hier blijkt dat advocaten averechtse invloed uitoefenen als ze deelname alleen vanuit het belang van de cliënt bij strafvermindering benaderen. Er moet uiteraard nog veel worden gedaan aan voorlichting over de mogelijkheden van mediation. Het toesturen van informatie is niet genoeg. - De pilot laat ook zien dat de eenvoudige logistiek aandacht verdient, bijvoorbeeld het goed noteren van de telefoonnummers van slachtoffers. Dat bleek nog al eens in een zoektocht te ontaarden, waarbij ook het Slachtofferloket niet altijd soelaas bood. - Een te vermijden valkuil is ook: te veel enthousiasme bij de mediators of andere betrokkenen om de bemiddelingspoging tot stand te brengen of te laten slagen. Te veel aandringen is riskant, maakt de processuele waarborgen ondeugdelijk en belemmert een vrijwillige keuze. Een aantal deelnemers bleek volgens de mediators niet goed te weten dat deelname vrijwillig is. Deze informatievoorziening moet absoluut duidelijk zijn. - Het experiment laat ten slotte ook de relatieve onmacht zien van de (buurt-, school-, groeps)gemeenschap om dagelijks voorkomende conflicten zelf op te lossen. Bij een deel van de gemedieerde problemen kun je je oprecht afvragen hoe het zover is gekomen dat mensen hiervoor de politie hebben ingeschakeld. Gelukkig blijkt het aanbod voor mediation dan toch snel de eigen kracht bij mensen aan te boren. Zoals die van de schoolkinderen die bonje hadden over van alles en nog wat en uiteindelijk om een smartphone aangifte deden (zie de casus over de smartphone). En ook bij hun ouders bleek het mogelijk het gezonde verstand aan te boren met een eenvoudig mediation aanbod. Mediation in strafzaken blijkt te kunnen helpen om de zelfredzaamheid te stimuleren. Het project onderstreept dat de op dit moment overheersende systeembenadering van het strafrecht haar doel behoorlijk voorbij kan schieten. Een klein beetje rekening houden met de belangen van de betrokkenen zelf en de belangrijke figuren of organisaties in de omgeving van slachtoffers en daders, kan al direct effect sorteren. Smartphone I., een meisje van 14 op het vmbo, wordt gepest door twee klasgenoten, B. en M. (allebei 13 jaar). Die vragen haar smartphone te leen, en geven hem daarna niet terug. Zogenaamd omdat ze niet weten waar hij is. De moeder van I. stapt naar de mentor. B. en M. ontkennen alles. Later zegt B. dat I. haar mobieltje kan terugkrijgen voor 20 euro. De school schakelt de politie in. De moeder van I. doet aangifte van afpersing. Daarna duikt de telefoon opeens weer op. Tijdens de mediation lopen de verhalen uiteen. Iedereen heeft zijn Tijdschrift voor Herstelrecht 2012 (12) 1 55

Gespreksleider: Paulien Defoer, Paulien Defoer Mediation

Gespreksleider: Paulien Defoer, Paulien Defoer Mediation 1.7 Mediation in strafrecht, ervaringen in de pilots: aan tafel! Jent Bijlsma Trickster Toaufik Elfalah Politie Utrecht Klaartje Freeke Freeke & Monster Judith Uitermark Rechtbank Noord-Holland Gespreksleider:

Nadere informatie

Mediation naast strafrecht in het arrondissement Amsterdam: Een beschrijving van het proces en een verkenning van de effecten

Mediation naast strafrecht in het arrondissement Amsterdam: Een beschrijving van het proces en een verkenning van de effecten Mediation naast strafrecht in het arrondissement Amsterdam: Een beschrijving van het proces en een verkenning van de effecten Suzan Verberk Amsterdam, oktober 2011 Auteur: Dr. S (Suzan) Verberk Met medewerking

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den Haag www.rijksoverheid.nl/venj

Nadere informatie

Directe Hulp bij Huiselijk. U staat er niet alleen voor!

Directe Hulp bij Huiselijk. U staat er niet alleen voor! Directe Hulp bij Huiselijk Geweld U staat er niet alleen voor! U krijgt hulp Wat nu? U bent in contact geweest met de politie of u heeft zelf om hulp gevraagd. Daarom krijgt u nu Directe Hulp bij Huiselijk

Nadere informatie

De blauwe plekken moeten liefst nog niet zijn verkleurd

De blauwe plekken moeten liefst nog niet zijn verkleurd PRAKTIJKBERICHTEN De blauwe plekken moeten liefst nog niet zijn verkleurd Strafrechtelijke bemiddeling in Maastricht Janny Dierx In Maastricht vinden op het parket jaarlijks ongeveer 300 bemiddelingsgesprekken

Nadere informatie

'DE EXFILTRANT IS INTERESSANT'

'DE EXFILTRANT IS INTERESSANT' 'DE EXFILTRANT IS INTERESSANT' PG Gerrit van der Burg over georganiseerde criminaliteit ZAAK-ANNEKE VAN DER STAP AG Els Kole blikt terug VAN GANZENVEER NAAR APP Strafrechtketen digitaliseert OPPORTUUN

Nadere informatie

HET WERK VAN DE OFFICIER VAN JUSTITIE

HET WERK VAN DE OFFICIER VAN JUSTITIE HET WERK VAN DE OFFICIER VAN JUSTITIE Opsporen en vervolgen Wie doet dat eigenlijk? De ene moord is nog niet gepleegd of je ziet alweer de volgende ontvoering. Politieseries en misdaadfilms zijn populair

Nadere informatie

AANGIFTE ONDER NUMMER

AANGIFTE ONDER NUMMER AANGIFTE ONDER NUMMER Implementatie, toepassing en eerste resultaten van de nieuwe regeling Aangifte onder nummer Samenvatting Monique Bruinsma Tom van Ham Manon Hardeman Henk Ferwerda Samenvatting Wanneer

Nadere informatie

Faculteit Rechtsgeleerdheid Scriptie Strafrecht. Mediation in strafzaken

Faculteit Rechtsgeleerdheid Scriptie Strafrecht. Mediation in strafzaken Faculteit Rechtsgeleerdheid Scriptie Strafrecht Masterscriptie inzake Mediation in strafzaken Een onderzoek naar de positie van slachtoffer en verdachte Naam: A. Dijcks ANR: 125451 Begeleider: A.L.M. de

Nadere informatie

Verkeersongeluk. Misdrijf. Calamiteit. Praktisch. Slachtofferhulp Nederland Veelzijdig deskundig

Verkeersongeluk. Misdrijf. Calamiteit. Praktisch. Slachtofferhulp Nederland Veelzijdig deskundig Misdrijf Verkeersongeluk Calamiteit Juridisch Emotioneel Praktisch Veelzijdig deskundig biedt juridische, praktische en emotionele hulp aan slachtoffers van een misdrijf, calamiteit of verkeersongeluk.

Nadere informatie

Strafrechtelijke reactie Vraag en antwoord

Strafrechtelijke reactie Vraag en antwoord Strafrechtelijke reactie Vraag en antwoord De Leerplichtwet Ieder kind heeft recht op onderwijs. Het biedt hen de kans om hun eigen mogelijkheden te ontdekken, te ontwikkelen en te gebruiken. Een goede

Nadere informatie

Ik hoop u hiermee nog extra informatie te hebben gegeven, die misschien verduidelijkend kan werken.

Ik hoop u hiermee nog extra informatie te hebben gegeven, die misschien verduidelijkend kan werken. Dames en heren, De kliniek waar ik nu 6 jaar verblijf, heeft helaas voor een impasse gezorgd door een behandelcoördinator van de long stay afdeling, Ed Schutguns, een risico taxatie in het kader van de

Nadere informatie

Geweld in huis raakt kinderen. Informatie en advies voor ouders. huiselijkgeweldwb.nl 0900 126 26 26. 5 cent per minuut

Geweld in huis raakt kinderen. Informatie en advies voor ouders. huiselijkgeweldwb.nl 0900 126 26 26. 5 cent per minuut Geweld in huis raakt kinderen Informatie en advies voor ouders Grafisch ontwerp: Ontwerpstudio 2 MAAL EE Bij huiselijk geweld tussen (ex-)partners worden kinderen vaak over het hoofd gezien. Toch hebben

Nadere informatie

Voegen in het strafproces

Voegen in het strafproces Voegen in het strafproces Voegen in het strafproces april 2011 U bent slachtoffer geworden van een misdrijf of overtreding en u heeft daarbij schade geleden. Eén van de mogelijkheden om uw schade vergoed

Nadere informatie

Aangifte doen En dan?

Aangifte doen En dan? www.politie.nl/slachtoffer Aangifte doen En dan? 17035-1 Informatie voor slachtoffers van een misdrijf 1 Bent u slachtoffer van een misdrijf? Is er bijvoorbeeld bij u ingebroken? Of heeft iemand u mishandeld?

Nadere informatie

Meld. seksueel misbruik. aan de commissie-samson

Meld. seksueel misbruik. aan de commissie-samson Meld seksueel misbruik aan de commissie-samson Help ons Mijn naam is Rieke Samson en ik wil je vragen om ons te helpen bij het onderzoek naar seksueel misbruik van kinderen en jongeren. Zelf ben ik voorzitter

Nadere informatie

ZSM en Betekenisvol afdoen

ZSM en Betekenisvol afdoen ZSM en Betekenisvol afdoen Welkom Pim Janssen Politieliaison / HOvJ ZSM Projectleider Leeratelier/ Context duo Marc Hoekstra Projectleider ZSM Noord-Holland 22-05-2017 ZSM en betekenisvol afdoen 2 Inhoud

Nadere informatie

Embargo tot 18 okt. 2012, 12.30 uur

Embargo tot 18 okt. 2012, 12.30 uur Embargo tot 18 okt. 2012, 12.30 uur Toespraak van de Nationaal rapporteur mensenhandel en seksueel geweld tegen kinderen mr. Corinne Dettmeijer-Vermeulen Ter gelegenheid van de aanbieding van het rapport

Nadere informatie

Stel dat we die verwijzingspraktijk nu al zouden hebben! Een voorbeeld.

Stel dat we die verwijzingspraktijk nu al zouden hebben! Een voorbeeld. 1 Aanbieding eerste exemplaar van Mediation in Strafzaken aan PG Annemarie Penn te Strake op 8 oktober 2012 in Dudok Den Haag, door Janny Dierx Aan mij de eer om namens de groep van 5 auteurs van het boek

Nadere informatie

Aan de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie De heer mr. F. Teeven Postbus 20301 2500 EH Den Haag

Aan de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie De heer mr. F. Teeven Postbus 20301 2500 EH Den Haag Parkstraat 83 Den Haag Raad voor Strafrech tstoepassing Correspondentie: Postbus 30137 en Jeugdbescherming 2500 CC Den Haag ~ Telefoon (070) 361 93 00 Fax algemeen (070) 361 9310 Fax rechtspraak (070)

Nadere informatie

Als uw kind in aanraking komt met de politie

Als uw kind in aanraking komt met de politie Als uw kind in aanraking komt met de politie Inhoud 3 > Als uw kind in aanraking komt met de politie 4 > De Raad voor de Kinderbescherming 6 > Het traject in jeugdstrafzaken 7 > Officier van justitie en

Nadere informatie

Bemiddeling tussen slachtoffers en daders van misdrijven

Bemiddeling tussen slachtoffers en daders van misdrijven Bemiddeling tussen slachtoffers en daders van misdrijven INHOUD De handtas van Marie-Claire werd van haar schouder gerukt. Ze vindt dat de dader gestraft moet worden, maar ze heeft ook heel wat vragen

Nadere informatie

Herstelgerichte politie

Herstelgerichte politie Herstelgerichte politie Peter van Os, programmamanager Ontwikkeling gebiedsgebonden politie Ontwikkelingen politieregio s Kerntakendiscussie Wijkagent doet te veel aan dienstverlening Doelloos vriendschappelijke

Nadere informatie

Hoe beleven leerlingen de rechtsstaat? Workshop: rechtsstaat in de les; leerlingen activeren

Hoe beleven leerlingen de rechtsstaat? Workshop: rechtsstaat in de les; leerlingen activeren Hoe beleven leerlingen de rechtsstaat? Workshop: rechtsstaat in de les; leerlingen activeren Rollenspel Befje op Befje af Hoger Lager Dilemma s Hoe lossen we dit op? Opgepakt, wat dan? Rechtenteller Landenspel

Nadere informatie

HERSTELBEMIDDELING (slachtoffer- dader bemiddeling)

HERSTELBEMIDDELING (slachtoffer- dader bemiddeling) HERSTELBEMIDDELING (slachtoffer- dader bemiddeling) DIENST Gent - Oudenaarde EEDVERBONDKAAI 285 9000 GENT DIENST Dendermonde OLV KERKPLEIN 30 9200 Dendermonde OOST-VLAANDEREN Voor wie? Slachtoffer/ daders

Nadere informatie

De draad weer oppakken

De draad weer oppakken De draad weer oppakken na een ingrijpende gebeurtenis 0900-0101 (lokaal tarief) Slachtofferhulp N e d e r l a n d Een ingrijpende gebeurtenis, zoals een misdrijf of verkeersongeluk, zet uw leven in meer

Nadere informatie

2014D36200 LIJST VAN VRAGEN

2014D36200 LIJST VAN VRAGEN 2014D36200 LIJST VAN VRAGEN De vaste commissie voor Veiligheid en Justitie heeft over de beleidsdoorlichting slachtofferzorg (Kamerstuk 33 199, nr. 4) de navolgende vragen ter beantwoording aan de Staatssecretaris

Nadere informatie

Het probleem is dat pesten soms wordt afgedaan als plagerij of als een onschuldig spelletje.

Het probleem is dat pesten soms wordt afgedaan als plagerij of als een onschuldig spelletje. 1-1. HET PROBLEEM Pesten en plagen worden vaak door elkaar gehaald! Het probleem is dat pesten soms wordt afgedaan als plagerij of als een onschuldig spelletje. Als je gepest bent, heb je ervaren dat pesten

Nadere informatie

Samenwerking met de politie. Door Hans Slijpen, Accountmanager gezondheidszorg, Eenheid Midden Nederland, 20 november 2013.

Samenwerking met de politie. Door Hans Slijpen, Accountmanager gezondheidszorg, Eenheid Midden Nederland, 20 november 2013. Samenwerking met de politie Door Hans Slijpen, Accountmanager gezondheidszorg, Eenheid Midden Nederland, 20 november 2013. Inleiding Samenwerking waarom? Samenwerking hoe? Knelpunten: Informatie uitwisseling,

Nadere informatie

Evaluatie. Supersnelrecht jaarwisseling 2008/2009

Evaluatie. Supersnelrecht jaarwisseling 2008/2009 Evaluatie Supersnelrecht jaarwisseling 2008/2009 Samengesteld door Bureau bestuursondersteuning rechtbank Amsterdam 9 februari 2009 1. Inleiding In vier grote arrondissementen in de Randstad is supersnelrecht

Nadere informatie

Hulp bij het herstel. Als slachtoffer kunt u bij. Slachtofferhulp Nederland terecht. voor kosteloze ondersteuning op

Hulp bij het herstel. Als slachtoffer kunt u bij. Slachtofferhulp Nederland terecht. voor kosteloze ondersteuning op Hulp bij het herstel Als slachtoffer kunt u bij Slachtofferhulp Nederland terecht voor kosteloze ondersteuning op emotioneel, praktisch en juridisch gebied. Bent u slachtoffer van een misdrijf, zoals een

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den Haag www.rijksoverheid.nl/venj

Nadere informatie

5 Samenvatting en conclusies

5 Samenvatting en conclusies 5 Samenvatting en conclusies In 2008 werden in Nederland bijna 5,2 miljoen mensen het slachtoffer van criminaliteit (cbs 2008). De meeste van deze slachtoffers kregen te maken met diefstal of vernieling,

Nadere informatie

OPLEIDING MEDIATOR IN STRAFZAKEN. Specialisatie voor MfN-geregistreerde mediators

OPLEIDING MEDIATOR IN STRAFZAKEN. Specialisatie voor MfN-geregistreerde mediators OPLEIDING MEDIATOR IN STRAFZAKEN Specialisatie voor MfN-geregistreerde mediators Mediator in Strafzaken (specialisatie) Inleiding In februari 2017 steunde de Tweede Kamer twee moties die de verdere landelijke

Nadere informatie

Een spannend spel loopt verkeerd af

Een spannend spel loopt verkeerd af De strafzaak Een spannend spel loopt verkeerd af Algemene informatie over de rechtszaak in het simulatiespel Ben, Najib en Roos, drie vmbo leerlingen van 15 jaar, hebben de laatste lesuren vrij van school

Nadere informatie

Meldcode bij een vermoeden van kindermishandeling

Meldcode bij een vermoeden van kindermishandeling Meldcode bij een vermoeden van kindermishandeling Versie februari 2012 Je huilde Logisch, je was nog zo klein En wat kon je anders Wanneer er niemand voor je kon zijn? Ik heb het geprobeerd Maar ik was

Nadere informatie

Driedaagse Training Mediation in Strafzaken

Driedaagse Training Mediation in Strafzaken Driedaagse Training Mediation in Strafzaken De Mediation Academie Groningen is opgericht met als doel trainingen aan te bieden voor en vanuit de beroepspraktijk. Wij zijn verheugd dat mevr. Kitty Duell

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR GEWELD IN DE PSYCHIATRIE

ONDERZOEK NAAR GEWELD IN DE PSYCHIATRIE ONDERZOEK NAAR GEWELD IN DE PSYCHIATRIE FACTSHEET 1: OMVANG, AARD & GEVOLGEN VAN GEWELDSINCIDENTEN De Vrije Universiteit Amsterdam doet onderzoek naar geweld in de psychiatrie. Aan hulpverleners werkzaam

Nadere informatie

Als uw kind in aanraking komt met de politie

Als uw kind in aanraking komt met de politie Als uw kind in aanraking komt met de politie Inhoud 3 > Als uw kind in aanraking komt met de politie 4 > De Raad voor de Kinderbescherming 6 > Het traject in jeugdstrafzaken 7 > Officier van justitie en

Nadere informatie

Logopedie en Kindermishandeling. Toelichting op de Meldcode en het Stappenplan

Logopedie en Kindermishandeling. Toelichting op de Meldcode en het Stappenplan Logopedie en Kindermishandeling Toelichting op de Meldcode en het Stappenplan Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie (NVLF) Juni 2009 Inleiding Omgaan met (vermoedens van) kindermishandeling

Nadere informatie

Resolute Mediation - onderzoek 2015

Resolute Mediation - onderzoek 2015 Resolute Mediation - onderzoek 2015 10 Februari 2015 Nieuw dashboard voor Resolute Mediation 2 Nieuw dashboard voor Resolute Mediation 3 Nieuw dashboard voor Resolute Mediation 4 Nieuw dashboard voor Resolute

Nadere informatie

Als opvoeden een probleem is

Als opvoeden een probleem is Als opvoeden een probleem is Inhoud 3 > Als opvoeden een probleem is 3 > De Raad voor de Kinderbescherming 4 > Maakt u zich zorgen over een kind? 5 > Opvoedingsproblemen 6 > De rol van de Raad 10 > Maatregelen

Nadere informatie

Vervolging. N.E. de Heer-de Lange

Vervolging. N.E. de Heer-de Lange 6 Vervolging N.E. de Heer-de Lange Dit hoofdstuk beschrijft de fase van vervolging. Hierbij gaat het om de verdachten die worden vervolgd, de strafbare feiten die de basis vormen voor hun strafzaken, en

Nadere informatie

Veiligheid en traumaverwerking

Veiligheid en traumaverwerking Veiligheid en traumaverwerking A.L. Struik Ontkenning van kindermishandeling Angst gevolgen van bekennen: Kinderen kwijt aan BJZ Geen omgang Strafvervolging Detentie Baan kwijt en financiele problemen

Nadere informatie

U moet terechtstaan. Inhoud

U moet terechtstaan. Inhoud U moet terechtstaan Inhoud Deze brochure 3 Dagvaarding 3 Bezwaarschrift 3 Rechtsbijstand 4 Slachtoffer 4 Inzage in uw dossier 4 Getuigen en deskundigen 5 Uitstel 5 Aanwezigheid op de terechtzitting 6 Verstek

Nadere informatie

Kinderverhoor Je ouders gaan uit elkaar

Kinderverhoor Je ouders gaan uit elkaar Kinderverhoor Je ouders gaan uit elkaar Als je ouders uit elkaar gaan is dat heel ingrijpend. Vaak verandert er nogal wat in je leven. Een rechter wil hierover met je praten tijdens een kinderverhoor.

Nadere informatie

Directoraat-Generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving

Directoraat-Generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving ϕ1 Ministerie van Justitie Directoraat-Generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving Directie Rechtshandhaving en Criminaliteitsbestrijding Postadres: Postbus 20301, 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van

Nadere informatie

Mr. dr. A. van Montfoort. Presentatie Van casus naar gestructureerd beslissen in de jeugdbescherming

Mr. dr. A. van Montfoort. Presentatie Van casus naar gestructureerd beslissen in de jeugdbescherming Mr. dr. A. van Montfoort Presentatie Van casus naar gestructureerd beslissen in de jeugdbescherming Van casus naar gestructureerd beslissen in de jeugdbescherming Presentatie Themadag jeugdrecht SSR,

Nadere informatie

Molenstraat 25 8331 HP Steenwijk Tel/fax 0521-512820 directie@clemensschool.nl. Protocol voor opvang bij ernstige incidenten. Sint Clemensschool

Molenstraat 25 8331 HP Steenwijk Tel/fax 0521-512820 directie@clemensschool.nl. Protocol voor opvang bij ernstige incidenten. Sint Clemensschool Molenstraat 25 8331 HP Steenwijk Tel/fax 0521-512820 directie@clemensschool.nl Protocol voor opvang bij ernstige incidenten Sint Clemensschool School Sint Clemensschool Bevoegd gezag Stichting Catent Bestuursnummer

Nadere informatie

Inzet van strafrecht bij kindermishandeling: (on)mogelijk? Van Montfoort René van Vianen

Inzet van strafrecht bij kindermishandeling: (on)mogelijk? Van Montfoort René van Vianen Inzet van strafrecht bij kindermishandeling: (on)mogelijk? Van Montfoort René van Vianen Landelijk programma Huiselijk Geweld en de Politietaak Eltjo Lenting Bureau Jeugdzorg Haaglanden Paul Baeten Hoe

Nadere informatie

Aanpak huiselijk geweld centrumgemeentegebied Amersfoort

Aanpak huiselijk geweld centrumgemeentegebied Amersfoort Aanpak huiselijk geweld centrumgemeentegebied Amersfoort De bestrijding van huiselijk geweld is een van de taken van gemeenten op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO, nu nog prestatieveld

Nadere informatie

Als opvoeden een probleem is

Als opvoeden een probleem is Als opvoeden een probleem is Inhoud 3 > Als opvoeden een probleem is 3 > De Raad voor de Kinderbescherming 4 > Maakt u zich zorgen over een kind? 5 > Opvoedingsproblemen 6 > De rol van de Raad 10 > Maatregelen

Nadere informatie

Begeleide Omgangsregeling (BOR Humanitas) Projectleider Michel Krijnsen. SAMENWERKINGSPROJECT HUMANITAS/ RvdK/Jeugdzorg/Rechtbank/ MW

Begeleide Omgangsregeling (BOR Humanitas) Projectleider Michel Krijnsen. SAMENWERKINGSPROJECT HUMANITAS/ RvdK/Jeugdzorg/Rechtbank/ MW Begeleide Omgangsregeling (BOR Humanitas) Projectleider Michel Krijnsen SAMENWERKINGSPROJECT HUMANITAS/ RvdK/Jeugdzorg/Rechtbank/ MW Scheiding: een groeiend maatschappelijk probleem Meer problemen in ontwikkeling

Nadere informatie

Interview protocol (NL)

Interview protocol (NL) Interview protocol (NL) Protocol telefoongesprek slachtoffers Goedemorgen/middag, u spreekt met (naam) van de Universiteit van Tilburg. Wij zijn op dit moment bezig met een onderzoek naar straat- en contactverboden

Nadere informatie

Als de Raad u om informatie vraagt

Als de Raad u om informatie vraagt Als de Raad u om informatie vraagt Inhoud 3 > Als de Raad u om informatie vraagt 5 > De Raad voor de Kinderbescherming 6 > Onderzoek door de Raad 7 > Uw medewerking is belangrijk 8 > Uw medewerking bij

Nadere informatie

ECLI:NL:GHSHE:2015:738

ECLI:NL:GHSHE:2015:738 ECLI:NL:GHSHE:2015:738 Instantie Datum uitspraak 09-03-2015 Datum publicatie 09-03-2015 Gerechtshof 's-hertogenbosch Zaaknummer 20-003525-14 Formele relaties Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie

Nadere informatie

Gedwongen opname met een IBS of RM *

Gedwongen opname met een IBS of RM * Gedwongen opname met een IBS of RM * Informatie voor cliënten Onderdeel van Arkin Inleiding In deze folder staat kort beschreven wat er gebeurt als u gedwongen wordt opgenomen. De folder bevat belangrijke

Nadere informatie

Slachtoffer-dadergesprekken hebben hun meerwaarde

Slachtoffer-dadergesprekken hebben hun meerwaarde Pilots met mediation in strafzaken: een eerste evaluatie Bepaling 51h Sv van de in 2011 ingevoerde Wet ter versterking van de positie van het slachtoffer in het strafproces bevordert bemiddeling tussen

Nadere informatie

6.2.1 Dealen met afleiding onderweg

6.2.1 Dealen met afleiding onderweg Stap 6: Deel 2 6.2.1 Dealen met afleiding onderweg In het tweede deel van jullie experiment ga je verder met het ondernemen van ACTies die je met de anderen hebt afgesproken te doen. Daarnaast krijg je

Nadere informatie

Eindexamen maatschappijwetenschappen havo II

Eindexamen maatschappijwetenschappen havo II Opgave 4 Slachtoffers van criminaliteit Bij deze opgave horen de teksten 9 tot en met 12, figuur 2 en 3 en tabel 1 uit het bronnenboekje. Inleiding Ruim drie miljoen Nederlanders worden jaarlijks het slachtoffer

Nadere informatie

Mijn ouders zijn gescheiden en nu? Een folder voor jongeren met gescheiden ouders over de OTS en de gezinsvoogd

Mijn ouders zijn gescheiden en nu? Een folder voor jongeren met gescheiden ouders over de OTS en de gezinsvoogd Mijn ouders zijn gescheiden en nu? Een folder voor jongeren met gescheiden ouders over de OTS en de gezinsvoogd 1 Joppe (13): Mijn ouders vertelden alle twee verschillende verhalen over waarom ze gingen

Nadere informatie

Kinderverhoor Je ouders gaan uit elkaar

Kinderverhoor Je ouders gaan uit elkaar Kinderverhoor Je ouders gaan uit elkaar Als je ouders uit elkaar gaan is dat heel ingrijpend. Vaak verandert er nogal wat in je leven. Een rechter wil hierover met je praten tijdens een kinderverhoor.

Nadere informatie

Rapport. Rapport naar aanleiding van een klacht over de politiechef van de regionale eenheid Noord- Nederland.

Rapport. Rapport naar aanleiding van een klacht over de politiechef van de regionale eenheid Noord- Nederland. Een extra stap Rapport Rapport naar aanleiding van een klacht over de politiechef van de regionale eenheid Noord- Nederland. Datum: 16 april 2015 Rapportnummer: 2015/076 2 Klacht Verzoeker klaagt erover

Nadere informatie

Jaarverslag Professionaliseren en versterken van de ketens

Jaarverslag Professionaliseren en versterken van de ketens Jaarverslag 2012 Professionaliseren en versterken van de ketens Inleiding H et Veiligheidshuis is dé plek waar veiligheid, zorg en bestuur samen komen rond complexe problematiek. Het is een netwerksamenwerking

Nadere informatie

De rol van de reclassering. Informatie voor slachtoffers van ernstige gewelds- en zedenmisdrijven en nabestaanden van slachtoffers van levensdelicten

De rol van de reclassering. Informatie voor slachtoffers van ernstige gewelds- en zedenmisdrijven en nabestaanden van slachtoffers van levensdelicten De rol van de reclassering Informatie voor slachtoffers van ernstige gewelds- en zedenmisdrijven en nabestaanden van slachtoffers van levensdelicten Oog voor slachtoffers en nabestaanden Als slachtoffer

Nadere informatie

Protocol gedrag. Recht op veiligheid Iedere leerling heeft recht zich veilig te voelen in de klas en in de school.

Protocol gedrag. Recht op veiligheid Iedere leerling heeft recht zich veilig te voelen in de klas en in de school. Protocol gedrag Een goede school heeft geen pestprojecten nodig, of anders gezegd: doet dagelijks een pestproject, mits zij zich er steeds van bewust blijft welke processen in de groepsvorming een belangrijke

Nadere informatie

Kindvriendelijke verhoorstudio

Kindvriendelijke verhoorstudio Het horen van kinderen door de politie HET HOREN VAN KINDEREN DOOR DE POLITIE Jannie van der Sleen Binnen een strafrechtelijk onderzoek: Doel van het verhoor is waarheidsvinding/feiten: Is er al dan niet

Nadere informatie

www.kinderrechtswinkel.be juni 2008 Voor kinderen die meer willen weten over de rechtbank, wetten en de rechter Voor kinderen die meer willen weten over de rechtbank, wetten en de rechter Hebben kinderen

Nadere informatie

Leerstraf TACt Individueel. Informatie voor jongeren

Leerstraf TACt Individueel. Informatie voor jongeren Leerstraf TACt Individueel Informatie voor jongeren Je gaat de leerstraf TACt Individueel volgen. Deze brochure legt uit wat de leerstraf is en wat we van jou verwachten. Inhoud 4 > Wat lees je in deze

Nadere informatie

Opzet workshop. Interactief. Ingaan op begrippen, omvang, aard en aanpak. Cases om de aanpak en de knelpunten in de aanpak te verkennen

Opzet workshop. Interactief. Ingaan op begrippen, omvang, aard en aanpak. Cases om de aanpak en de knelpunten in de aanpak te verkennen Opzet workshop Interactief Ingaan op begrippen, omvang, aard en aanpak Cases om de aanpak en de knelpunten in de aanpak te verkennen Geweld in afhankelijkheidsrelaties Welke associaties roept dit thema

Nadere informatie

MERLIJN LEERGANG MEDIATION IN STRAFZAKEN (18 PE) specialisatietraining

MERLIJN LEERGANG MEDIATION IN STRAFZAKEN (18 PE) specialisatietraining MERLIJN LEERGANG MEDIATION IN STRAFZAKEN (18 PE) specialisatietraining Merlijn Leergang Mediation in Strafzaken Doelgroep Deze vaardigheidstraining is ontwikkeld voor (MfN register) mediators die regelmatig

Nadere informatie

Pestactieplan Sint-Amandusschool. Anti-pestcontract op onze school

Pestactieplan Sint-Amandusschool. Anti-pestcontract op onze school Pestactieplan Sint-Amandusschool Anti-pestcontract op onze school Ik houd me aan de leefregels op onze school: Eerlijkheid bovenal! Agressie en geweld bannen we uit onze school! We tonen respect voor ieders

Nadere informatie

Rapport. Datum: 22 augustus 2007 Rapportnummer: 2007/175

Rapport. Datum: 22 augustus 2007 Rapportnummer: 2007/175 Rapport Datum: 22 augustus 2007 Rapportnummer: 2007/175 2 Klacht Verzoeker klaagt erover dat ambtenaren van het regionale politiekorps Limburg-Noord: - niet hebben gereageerd op een melding van verzoekers

Nadere informatie

Samenvatting. 1 Letterlijk: Ontzegging van de Bevoegdheid Motorrijtuigen te besturen.

Samenvatting. 1 Letterlijk: Ontzegging van de Bevoegdheid Motorrijtuigen te besturen. Op 24 juni 1998 is de Wegenverkeerswet 1994 (WVW 1994) gewijzigd. Deze wijziging komt voort uit de wens van de Tweede Kamer om te komen tot een strengere aanpak van gevaarlijk rijgedrag in het verkeer.

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den Haag www.rijksoverheid.nl/venj

Nadere informatie

Geweld in huis raakt kinderen. Informatie en advies voor ouders

Geweld in huis raakt kinderen. Informatie en advies voor ouders Geweld in huis raakt kinderen Informatie en advies voor ouders Bij huiselijk geweld tussen (ex) partners worden KINDEREN vaak over het hoofd gezien. Toch hebben zij meer in de gaten dan u denkt. Dit kan

Nadere informatie

Versie 1.0 13 mei 2005. Cliëntroute Bureau Jeugdzorg Voogdij

Versie 1.0 13 mei 2005. Cliëntroute Bureau Jeugdzorg Voogdij Versie 1.0 13 mei 2005 Cliëntroute Bureau Jeugdzorg Inleiding In de wet staat dat minderjarigen altijd iemand moeten hebben die gezag over hen heeft. Dit gezag ligt in principe bij de ouders van de minderjarige.

Nadere informatie

Handleiding informatie uitwisseling tussen (G)GZ, AMK, Bureau Jeugdzorg en Raad

Handleiding informatie uitwisseling tussen (G)GZ, AMK, Bureau Jeugdzorg en Raad Handleiding informatie uitwisseling tussen (G)GZ, AMK, Bureau Jeugdzorg en Raad Deze Handleiding is gebaseerd op het model Samenwerkingsafspraken informatie uitwisseling tussen (G)GZ en AMK, Bureau Jeugdzorg

Nadere informatie

SPECIALISATIEOPLEIDING MEDIATION IN STRAFZAKEN (18 PE) specialisatietraining

SPECIALISATIEOPLEIDING MEDIATION IN STRAFZAKEN (18 PE) specialisatietraining SPECIALISATIEOPLEIDING MEDIATION IN STRAFZAKEN (18 PE) specialisatietraining Specialisatieopleiding Mediation in Strafzaken Introductie Dit najaar start bij Merlijn een driedaagse opleiding Mediation in

Nadere informatie

Onderzoek Agressie in uitgaansleven

Onderzoek Agressie in uitgaansleven Onderzoek Agressie in uitgaansleven 31 mei 2013 Over het onderzoek Aan dit online onderzoek, gehouden van 18 tot 31 mei 2013, deden 2.123 jongeren mee die uitgaan. De uitslag is na weging representatief

Nadere informatie

WAAR KAN IK HULP VINDEN? Informatie over geestelijke gezondheidsproblemen

WAAR KAN IK HULP VINDEN? Informatie over geestelijke gezondheidsproblemen WAAR KAN IK HULP VINDEN? Informatie over geestelijke gezondheidsproblemen Tekst: Aziza Sbiti & Cha-Hsuan Liu Colofon: Deze brochure is totstandgekomen met hulp van het Inspraak Orgaan Chinezen. De inhoud

Nadere informatie

Reclasseringsmedewerkers aan het woord over 2014 Jaarverslag in het kort Reclassering Nederland

Reclasseringsmedewerkers aan het woord over 2014 Jaarverslag in het kort Reclassering Nederland Reclasseringsmedewerkers aan het woord over 2014 Jaarverslag in het kort Reclassering Nederland Reclasseringsmedewerkers aan het woord over 2014 Jaarverslag in het kort Reclassering Nederland 2 3 Inhoud

Nadere informatie

Als opvoeden een probleem is

Als opvoeden een probleem is Als opvoeden een probleem is Inhoud 3 > Als opvoeden een probleem is 3 > De Raad voor de Kinderbescherming 5 > Maakt u zich zorgen over een kind? 6 > De rol van de Raad 10 > Maatregelen van Kinderbescherming

Nadere informatie

Mediation bij Onderwijsgeschillen

Mediation bij Onderwijsgeschillen Mediation bij Onderwijsgeschillen In goed overleg tot een oplossing komen Onderwijsgeschillen biedt mediation aan bij alle soorten conflicten in het onderwijs. Alle scholen die bij Onderwijsgeschillen

Nadere informatie

Hulp bij het herstel. Als slachtoffer kunt u bij. Slachtofferhulp Nederland terecht. voor kosteloze ondersteuning op

Hulp bij het herstel. Als slachtoffer kunt u bij. Slachtofferhulp Nederland terecht. voor kosteloze ondersteuning op Hulp bij het herstel Als slachtoffer kunt u bij Slachtofferhulp Nederland terecht 0900-0101 (lokaal tarief) voor kosteloze ondersteuning op emotioneel, praktisch en juridisch gebied. Bent u slachtoffer

Nadere informatie

ARRONDISSEMENTSPARKET Oost-Nederland

ARRONDISSEMENTSPARKET Oost-Nederland Openbaar Ministerie ARRONDISSEMENTSPARKET Oost-Nederland Postadres Postbus 9032, 6800 EP Arnhem J.A.E. Dijkstra Bietenakker 43 8091 MC Wezep Bezoekadres Eusebiusbinnensingel 28 6811 BX Arnhem Tel. 088-6991900

Nadere informatie

In dit informatieblad. 1 U staat er niet alleen voor

In dit informatieblad. 1 U staat er niet alleen voor Slachtoffers en Justitie In dit informatieblad krijgt u informatie over wat uw rechten als slachtoffer of nabestaande in een strafproces zijn, hoe een strafproces werkt en welke hulp beschikbaar is. Nabestaanden

Nadere informatie

Bureau Jeugdzorg afdeling Jeugdbescherming. Mathilde Roubos Anjo Mangelaars

Bureau Jeugdzorg afdeling Jeugdbescherming. Mathilde Roubos Anjo Mangelaars Bureau Jeugdzorg afdeling Jeugdbescherming Mathilde Roubos Anjo Mangelaars Vrijwillig kader Gedwongen kader Bureau Jeugdzorg Toegang AMK Jeugdbescherming Jeugdreclassering CIT Voorlopige Ondertoezichtstelling

Nadere informatie

Wat te doen als een leerling verbaal agressief of handtastelijk wordt tegen een leerkracht?

Wat te doen als een leerling verbaal agressief of handtastelijk wordt tegen een leerkracht? Inleiding: De school dient aandacht te schenken aan en beleid te ontwikkelen op het gebied van veiligheid tegen agressie en geweld op school. Dit moet resulteren in een plan welk bedoeld is om de veiligheid

Nadere informatie

Info. Aanraken, knuffelen en meer... Informatie voor cliënten. Expertisecentrum voor epilepsie en slaapgeneeskunde

Info. Aanraken, knuffelen en meer... Informatie voor cliënten. Expertisecentrum voor epilepsie en slaapgeneeskunde Info Aanraken, knuffelen en meer... Informatie voor cliënten Expertisecentrum voor epilepsie en slaapgeneeskunde Inhoud INHOUD 1. Waar gaat het over 3 2. Aanraken 4 3. Hoe noem jij dat? 5 4. Baas over

Nadere informatie

Instructie: Rollenspel mishandeling

Instructie: Rollenspel mishandeling Instructie: Rollenspel mishandeling Korte omschrijving werkvorm: De leerlingen gaan samen een strafrechtszaak naspelen. In deze rechtszaak is het onderwerp mishandeling door ex-vriend. De leerlingen worden

Nadere informatie

Mr Henk van Asselt. Werkzaam op het advocatenkantoor te Roosendaal. Strafrechtadvocaat. Lid van de Nederlandse Vereniging van Strafrechtadvocaten

Mr Henk van Asselt. Werkzaam op het advocatenkantoor te Roosendaal. Strafrechtadvocaat. Lid van de Nederlandse Vereniging van Strafrechtadvocaten Mr Henk van Asselt Werkzaam op het advocatenkantoor te Roosendaal Strafrechtadvocaat Lid van de Nederlandse Vereniging van Strafrechtadvocaten Jeugdstrafrecht Leeftijdscategorieën Jeugdstrafrecht: - 12

Nadere informatie

Eindexamen vwo maatschappijwetenschappen 2014-I

Eindexamen vwo maatschappijwetenschappen 2014-I Opgave 1 Recht van spreken Bij deze opgave horen de teksten 1 tot en met 4 uit het bronnenboekje. Inleiding In het tijdschrift Crimelink van mei 2012 staat een bespreking van het boek Slachtoffer-dadergesprekken

Nadere informatie

De toepassing van herstelbemiddeling binnen het strafrecht

De toepassing van herstelbemiddeling binnen het strafrecht De toepassing van herstelbemiddeling binnen het strafrecht Initiatiefnota van het lid Recourt 25 november 2014 Inleiding De laatste decennia is geprobeerd om de positie van het slachtoffer in het strafproces

Nadere informatie

Huiselijk geweld tussen zussen

Huiselijk geweld tussen zussen Huiselijk geweld tussen zussen Motiverende gespreksvoering: Casus huiselijk geweld tussen zussen Door drs. Sergio van der Pluijm Een tijd terug had ik een jonge vrouw (18) van allochtone afkomst in begeleiding

Nadere informatie

Heeft u in de afgelopen 5 jaar wel eens het noodnummer 112 gebeld om de POLITIE te bereiken? Nee... ga verder naar vraag 5 pagina 39

Heeft u in de afgelopen 5 jaar wel eens het noodnummer 112 gebeld om de POLITIE te bereiken? Nee... ga verder naar vraag 5 pagina 39 NOODNUMMER Heeft u in de afgelopen 5 jaar wel eens het noodnummer gebeld om de POLITIE te bereiken? Nee... ga verder naar vraag 5 pagina 9 De volgende vragen gaan over de LAATSTE keer dat u belde om de

Nadere informatie

Deze brochure 3. Dagvaarding 3. Bezwaarschrift 3. Rechtsbijstand 4. Slachtoffer 4. Inzage in uw dossier 4. Getuigen en deskundigen 5.

Deze brochure 3. Dagvaarding 3. Bezwaarschrift 3. Rechtsbijstand 4. Slachtoffer 4. Inzage in uw dossier 4. Getuigen en deskundigen 5. U MOET TERECHTSTAAN INHOUD Deze brochure 3 Dagvaarding 3 Bezwaarschrift 3 Rechtsbijstand 4 Slachtoffer 4 Inzage in uw dossier 4 Getuigen en deskundigen 5 Uitstel 5 Aanwezigheid op de terechtzitting 6 Verstek

Nadere informatie

Hoofdstuk 3.0 Wat is een democratische rechtsstaat?

Hoofdstuk 3.0 Wat is een democratische rechtsstaat? Scheiding der machten De rechters zijn gescheiden www.rechtvoorjou.nl Hoofdstuk 3.0 Wat is een democratische rechtsstaat? Maak de volgende oefeningen met behulp van de informatie op de website*. Naam Leerling:...Klas:...

Nadere informatie

Dounia praat en overwint

Dounia praat en overwint Dounia praat en overwint Deze informatiefolder is een uitgave van Pharos, Expertisecentrum gezondheidsverschillen, in samenwerking met: Stichting Hindustani, Samenwerkingsverband Marokkaanse Nederlanders,

Nadere informatie

Schema werkwijze LANGZS-advocaten. De financiering

Schema werkwijze LANGZS-advocaten. De financiering Schema werkwijze LANGZS-advocaten De financiering Wanneer een cliënt zich meldt bij de advocaat zal deze, net als in andere zaken, een kennismakingsgesprek plannen. Doorgaans is dit niet vrijblijvend.

Nadere informatie