HANDELINGSANALYSE VOLGENS RIJPROCEDURE CATEGORIE A

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "HANDELINGSANALYSE VOLGENS RIJPROCEDURE CATEGORIE A"

Transcriptie

1 HANDELINGSANALYSE VOLGENS RIJPROCEDURE CATEGORIE A

2 Hierna vindt u de handelingsanalyse voor de motorfiets, de rijprocedure heeft als basis gelegen bij het maken van deze handelingsanalyses. Het is raadzaam om de rijprocedure zelf ook eens te lezen. Index onderwerpen Thema: Pagina: 1. Op en afbokken middenstandaard Op en afbokken zijstandaard. (Jiffy ) 5 3. Op en afstappen Zithouding en Afstelling van de spiegels Starten van de motor Afzetten van de motor Wegrijden Stoppen Opschakelen Terugschakelen Plaats op de weg en omgaan met wegmarkeringen Rijden van bochten in het wegverloop buiten de bebouwde kom Wegrijden op een helling met voor en achterrem Wegrijden op een helling met alleen de voorrem Lopen achteruit parkeren in een parkeervak De langzame slalom De halve draai linksom/ rechtsom Het rijden van de acht Het stapvoets rijden Het wegrijden uit een parkeervak Slalom met stops Uitwijkoefening De snelle slalom De noodstop De precisiestop De stopproef Berijden van kruispunten van gelijke orde Berijden van voorrangskruispunten Rechts afslaan Links afslaan Invoegen op een auto(snel)weg Berijden van een auto(snel)weg Uitvoegen op een auto(snel)weg Het gedrag in files tussen auto en motor Inhalen Ingehaald worden Voorbijgaan Tegemoet komen Rotondes (algemeen) Rotondes ¼ rond Rotondes ½ rond Rotondes ¾ rond Rotondes geheel rond Kijkgedrag BRAVOA (voertuigcontrole)

3 OP EN AFBOKKEN OP DE MIDDENSTANDAARD OPBOKKEN HANDELINGSANALYSE MOTORFIETS WAT HOE MOTIVATIE Ga naast de motor staan. Links van de motor; lichte spreidstand. Door de lichte spreidstand sta je stevig naast de motor. Pak de motor vast. Zoek steun met de middenbok. Zoek balans. Draai je heup. Trap de middenbok uit. Linkerhand om het linkerhandvat. Rechterhand op de daarvoor bestemde plaats en dit is niet; De riem om de buddyseat zelf. Meestal zit er een steun waar de motor moet worden vastgepakt. Laat de motor iets naar je toe hellen. Met de bal van de rechtervoet middenbok uitdrukken tot deze de grond raakt. Beweeg de motor nu iets naar voren af totdat je voelt dat beide pootjes van de middenstandaard steun hebben. Blijf met de rechtervoet op de middenbok staan, laat ook de linkervoet staan maart draai je heupen haaks ten opzichte van de motor. Door nu gelijktijd met je rechtervoet op de standaard te drukken en met je rechterhand de motor iets op tillen, zal de motor op de standaard gaan. Denk eraan de kracht moet uit benen komen en niet uit de rug. Door de motor iets naar je toe te laten hellen is deze beter in bedwang te houden dan wanneer deze van je af zou hangen Als er nu nog een oneffenheid mocht zijn dan heb je het voertuig nog onder controle. Als je slechts steun zou hebben met een van de beide pootjes kost het teveel kracht om hem op te bokken. Als de ondergrond zacht of schuin is heeft een jiffy de voorkeur. Op deze manier spaar je de rug. 3

4 AFBOKKEN WAT HOE MOTIVATIE Ga weer links naast de motor staan. Pak de motor vast. Kijken. Breng met een lichte schok de motor naar voren. Controleer de middenbok. Neem een lichte spreidstand aan. Linkerhand aan het stuur en de rechterhand op de daarvoor bestemde plaats. Kijk in het verlengde van de motor, niet naar de buddyseat. Door je lichaamsgewicht naar voren te brengen Als de motor van de bok afkomt laat hem dam naar je toe hellen. Is deze volledig in ruststand terug gekomen. Dit i.v.m. de stevigheid. Door in de diepte te kijken zal er een betere balans zijn en de motor zal niet van je afvallen. Je lichaamsgewicht zorgt ervoor dat de motor naar voren komt let wel op dat je de motor naar je toe laat hellen om ervoor te zorgen dat deze niet valt. Als de middenbok niet volledig omhoog is kan dit tot gevaarlijke omstandigheden leiden. Knijp de voorrem in. Met de rechterhand. Dit om te voorkomen dat de motor wegrolt. 4

5 OP EN AFBOKKEN OP DE ZIJSTANDAARD. ( JIFFY) OPBOKKEN WAT HOE MOTIVATIE Ga naast de motor staan. Pak de motor vast. Zoek steun met de zijstandaard. Laat de motor rustig op de zijstandaard rusten. Draai nu het stuur naar links. Trek de motor uit zijn veren. Laat de voorrem los. Neem nu de voet van de zijstandaard. Links van de motor; lichte spreidstand. Linkerhand om het linker handvat. Rechterhand om het rechter handvat en knijp de voorrem in. Laat de motor iets naar je toe hellen. Met de bal van de rechtervoet de zij standaard uitdrukken tot deze de grond raakt Met de voet tegen blijven houden. Beweeg de motor nu iets naar je toe totdat je voelt dat de zij standaard steun heeft. De rechtervoet blijft op de standaard rusten Trek met beide handen het stuur omhoog. Let op dat de motor stabiel blijft. Door de lichte spreidstand sta je stevig naast de motor. Door de motor iets naar je toe te laten hellen is deze beter in bedwang te houden dan wanneer deze van je af zou hangen. Als en nu een oneffenheid zou zijn dan heb je de motor nog onder controle. Als je slechts steun zou hebben met de zijstandaard zou een simpel plankje heel effectief zijn. Als er nu iemand tegen de motor aan zou stoten dan zal deze op zijn standaard gedrukt worden. Zou het stuur naar rechts staan en er loopt iemand tegenaan dan zal de motor van de standaard af worden gedrukt. Doe dit geleidelijk om er voor te zorgen dat de motor niet omvalt. 5

6 AFBOKKEN WAT HOE MOTIVATIE Ga weer links naast de motor staan. Pak de motor vast. Draai het stuur recht. Neem een lichte spreidstand aan. Linkerhand aan het stuur en de rechterhand aan het stuur en de voorrem inknijpen. Laat de motor nog steeds naar je toe hellen. Dit i.v.m. de stevigheid. Dit om te voorkomen dat de motor wegrolt. Kijken. Kijk in het verlengde van je motor. Door in de diepte te kijken zal de motor stabiel blijven. Beweeg de motor iets van je af. Duw met je rechtervoet de standaard volledig in. Niet te ver omdat de motor van je af zal vallen. Is deze volledig in ruststand terug gekomen. Als de zijstandaard niet volledig omhoog is kan dit tot gevaarlijke omstandigheden leiden. Veel motoren hebben een beveiliging dat als de zijstandaard uit staat en er wordt een versnelling ingeschakeld, dan zal de motor afslaan. 6

7 OP EN AFSTAPPEN OPSTAPPEN WAT HOE MOTIVATIE Eerst de motor van de standaard halen. Zoals beschreven bij het op en afbokken let op dat de voorrem ingeknepen is. De ingeknepen voorrem zorgt ervoor dat de motor tijdens het opstappen niet wegrolt. Kijken. Om de motor heen. Zodat je niet tijdens het opzwaaien van je rechterbeen geen obstakels of personen raakt. Rechterbeen over de buddyseat. Gaan zitten. AFSTAPPEN Knijp de voorrem in. Kijken. Rechterbeen over de buddyseat. Motor eventueel opbokken. Let op eventuele topkoffer etc. Beide benen steun laten zoeken op de grond. Nadat er gezeten is mag de motor pas gestart worden. Er mag pas worden afgestapt als de motor is afgezet. Rondom de motor. Kijk tijdens het gehele afstappen voor de motor. Zorg tijdens het afstappen dat beide voeten goede steun vinden en laat de motor licht naar je toe hellen. Zoals beschreven bij het op en afbokken. Houdt de voorrem zolang mogelijk vast. Door de ingeknepen voorrem en de steun van beide voeten sta jezelf en de motor stabiel. De ingeknepen voorrem zorgt ervoor dat de motor tijdens het afstappen niet wegrolt. Dit om ervoor te zorgen dat tijdens het afstappen geen obstakels of personen worden geraakt. Ook mag er door het afstappen geen hinder worden veroorzaakt aan andere weggebruikers. Het ver weg kijken is voor de balans. De beide voeten en balans van de motor zorgen ervoor dat er niet gevallen wordt. 7

8 ZITHOUDING EN AFSTELLEN VAN DE SPIEGELS ZITHOUDING HANDELINGSANALYSE MOTORFIETS WAT HOE MOTIVATIE Zolang er niet gereden wordt en niet aan het verkeer wordt deelgenomen staan beide voeten op de grond en zijn beiden handen aan het stuur. Als er stilgestaan wordt tijdens de verkeersdeelname rust de linkervoet op de steun met de zijkant van de voet tegen de zijkant van de schakelpook. Beide handen zijn aan het stuur. Bij een lange verkeersstop is de motor neutraal geschakeld. Tijdens het rijden zijn beide voeten op de steunen. Voeten horizontaal dus niet met de tenen naar beneden of naar boven. Linkervoet: zijkant tegen de zijkant van de schakelpook. Rechtervoet: zijkant tegen de zijkant van de rempook. Knieën tegen de tank klemmen. Handen losjes om de handvaten en dus geen vingers laten rusten op of om de handels. Maar zorg dat de vingers wel om het einde van de handels passen, er zijn diverse typen motorfietsen waar de afstand handel tot het stuur kan worden versteld. Rug recht misschien zelfs wat hol getrokken, dus een" trotse" houding aannemen. Kijk naar de plek waar het rijden op dat moment gaat plaatsvinden. Als je de houding aanneemt zoals beschreven zal tijdens het rijden en stilstaan de motor volledig onder controle van de bestuurder zijn. Er zal verder duidelijk gevoeld worden wat de motor doet het is een evenwichtsvoertuig en evenwicht, houding en kijken werken sterk samen. Verder bevordert het goed zitten en aanvoelen van de motor dat je minder snel vermoeid raakt en dat de motor gaat doen wat de berijder wil en niet andersom. AFSTELLEN VAN DE SPIEGELS. De spiegels mogen alleen worden afgesteld als de motor stilstaat. De spiegel kan alleen door verdraaiing versteld worden, dit in tegenstelling tot de spiegels van een auto. Let dus op hou dit moet gebeuren omdat anders de spiegels af zullen breken. Rechter en linkerspiegelbeeld: Horizon op tweederde van de bovenkant en een klein beetje van de zijkant van je eigen lichaam in beeld. Te los zittende jasmouwen kunnen tijdens het rijden leiden tot situaties waar er niets meer in de spiegels te zien is omdat de mouw voor de spiegels wappert. Met een juiste spiegel afstelling is er maximaal zicht op het achtergelegen weggedeelte. Tijdens het rijden moeten dan ook de spiegels iedere 5 tot 10 seconden worden bekeken. Verder zijn ze nodig voor en tijdens het vertragen, het veranderen van richting, het veranderen van de rechte rijlijn, het versnellenen en het vertragen. 8

9 STARTEN VAN DE MOTOR HANDELINGSANALYSE MOTORFIETS WAT HOE MOTIVATIE Opstappen. Controle verbruikers uit. Choken. Zoals beschreven Verlichting en eventueel handvatverwarming Indien de motor koud is de choke openen. De motor heeft zeer veel stroom nodig om te starten, er mogen daarom geen verbruikers aan staan op het moment van starten. Koppelingshandel inknijpen. Linkerhand Met het inknijpen van de koppeling onderbreek je de aandrijving van de motor na wielen. Hiermee verzeker je dat de nooit kan wegrollen op het moment van starten. De meest motoren een startonderbreker die het starten onmogelijk maakt als er een versnelling is ingeschakeld en de koppeling niet is ingeknepen. Verder hoeft bij een ingeknepen koppeling de startmotor minder onderdelen te bewegen waardoor deze meer kracht heeft voor het starten. En het geeft extra veiligheid. Contact aan. Sleutel naar recht draaien. Controleer nu de werking van controle lampen en meters Controle cockpit. Starten met de startknop Controle cockpit. Koppelingshandel op laten komen tenzij direct wordt ingeschakeld. Toerental afregelen met de choke. Er branden nu als het goed is minimaal twee lampjes. Rood is oliedruk Groen is neutraal stand versnelling. Brandt deze niet zet dan de versnelling neutraal. Controleer of de noodstopknop op run staat, zo niet zet dan op run. Start nooit langer dan ± 5 seconden de motor moet dan aanslaan. Na het aanslaan startknop loslaten. Het rode lampje van de oliedruk moet na enkele seconden doven, zeker als er een hoger toerental dan stationair is. Het groene lampje blijft branden. De linkerhand geleidelijk ontspannen. Luister naar het toerental en druk de choke geleidelijk terug net zo lang totdat de motor een rustig en gelijkmatig toerental heeft. Let erop dat tijdens het rijden de choke weer terug gedrukt moet worden als de motor warm is. Luister goed naar het geluid van de motor, dan kun je het juiste moment bepalen om de sleutel los te laten. Hierdoor kun je controleren of er storingen zijn i bepaalde circuits van de motor. Als je wat langer moet wachten voor je wegrijdt, is het onnodig om de koppeling ingeknepen te houden. Om twee redenen: Slijtage koppeling onderdelen Vermoeidheid aan de hand. Door met zo min mogelijk choke te rijden zal het milieu minder geschaad worden en komt de motor terug in zijn normale stationaire toerental. Ontsteek de verlichting. Dimlicht Om in het verkeer te zien en gezien te worden. 9

10 AFZETTEN VAN DE MOTOR. WAT HOE MOTIVATIE Controleer of de schakelhefboom neutraal staat. Zorg dat het groene lampje brand. De motor wordt geheel neutraal weggezet. Koppelingshandel loslaten. Doe dit geleidelijk. Hiermee controleer je de volledige neutraalstand van de motor Doe de verbruikers uit. Motor afzetten. Afstappen. Bij verlaten van de motor de sleutels meenemen. D.m.v. desbetreffende schakelaars. Contactsleutel niet geheel linksom draaien omdat dan het stuurslot erop en eventueel het parkeerlicht aan gaat. Zoals beschreven. Nu wel eventueel het stuurslot erop zetten De accu heeft bij het starten alle stroom nodig. Tijdens het stilstaan wordt de accu niet bijgeladen en zal dus alleen maar leeg kunnen lopen als je een stroomverbruiker aan laat staan. Als de motor verder niet meer gebruikt wordt, zetten we uit zowel milieuoogpunt als veiligheid de motor af. Let op dat bij sommige motoren er een stand op het contact zit om de parkeerlichten aan te zetten. 10

11 WEGRIJDEN WAT HOE MOTIVATIE Kijken. Rechts naast, rechter spiegel, voor, linker spiegel en links naast. Controleer of je overig verkeer voor moet laten gaan (art 54 RVV) Koppelingshandel inknijpen. Geheel en vlot met de linkerhand. Deze handeling maakt het schakelen mogelijk doordat je een onderbreking maakt tussen de motor en de versnellingsbak. Voet naar de schakelhefboom. Spanning op de pook houden totdat de koppeling volledig is losgelaten. Dit om er voor te zorgen dat de versnelling er niet uit schiet. Inschakelen. Eerste versnelling naar beneden. Hiermee maak je mogelijk dat de motor zometeen zijn aandrijfkracht kwijt kan op de wielen. Koppelingshandel naar het aangrijpingspunt laten komen. Met linkerhand, geleidelijk. Altijd geleidelijk werken met de koppeling want de koppelingsplaten moeten geleidelijk aangrijpen anders slaat de motor af. Iets gas geven. Met rechterhand, geleidelijk. Om het aangrijpen van de koppelingsplaten op te vangen. Kijken. Rondom de motor.in het bijzonder daar waar gevaar zit: b.v. bij voorsorteervakken kan het gevaar links zitten (voorsorteervak rechtsaf) of het gevaar zit rechts (voorsorteervak linksaf), het gevaar zit aan beide kanten bij een voorsorteervak voor rechtdoor. Voor een laatste controle voordat je gaat wegrijden: Richtingaanwijzer aan. Naar links. Je maakt hiermee kenbaar aan de overig. weggebruikers dat je gaat wegrijden. Koppelingshandel geheel op laten komen. Voet naast de schakelhefboom. Geleidelijk en direct de linkerhand naast om het handvat plaatsen. Voet weer in de ruststand zijdelings tegen de schakelhefboom. Je neemt weer de ideale positie in met je handen op het stuur. Snelheid aanpassen. Aan overige verkeer. Probeer vlot mee te rijden met het verkeer, daarbij natuurlijk wel de maximum snelheid hanteren en wees een goed anticiperende bestuurder. Richtingaanwijzer uit. 11

12 STOPPEN WAT HOE MOTIVATIE Kijken. Voor de motor. Plaats bepalen om te stopen. Mag ik hier wel stoppen. Beide spiegels. Informatie opdoen v.w.b. de achter je. Gas los. Geef een remsignaal Rechterhand. Voorremhendel even licht aantikken. Je maakt je voornemen tot stoppen op deze manier kenbaar aan het opkomend verkeer. Kijken. Beide spiegels. Hoe reageert het verkeer acht je. Doorremmen. Tijdens vertraging regelmatig blijven kijken. Remdruk geleidelijk opvoeren. En ook de achterrem erbij gebruiken. Beide spiegels. Hoe is de situatie achter je. Koppeling inknijpen. Vlot en geheel met de linkerhand. Om te voorkomen dat de motor zodirect afslaat. Terug Schakelen. Net voor stilstand ietwat remdruk verminderen. Bij korte stop direct in schakelen. Voet aan de grond zetten. Bij langere stop neutraal. Evt. motor afzetten. Zie terugschakelen (maar dan eventueel zonder de koppeling iedere keer op te laten). Achterrem geleidelijk omhoog laten komen en voorrem de remdruk verminderen. Zoals reeds besproken (HA wegrijden). De rechter. Zoals reeds besproken (HA motor afzetten). Omdat de motor door alle versnellingen heen moet om terug in de eerste versnelling of neutraal te komen. Verder moet de motor bewegen om schakelen mogelijk te maken. Voorkom dat de motor bij iedere stop dompt. Dit is ook wat comfortabeler voor jezelf en je passagiers. Dit om als de motor in neutraal staat dan kan er weer worden ingeschakeld. 12

13 OPSCHAKELEN WAT HOE MOTIVATIE Voet naar de versnellingspook. Koppelingshandel inknijpen en gas loslaten. Linkervoet, vlot, spanning op de pook brengen en houden. Beide tegelijk en vlot. Op het juiste moment schakelen. Je maakt het nu mogelijk om over te schakelen. Schakelen. Naar hogere versnelling. Om i.p.v. kracht langzamerhand snelheid op te bouwen. Koppelingshandel naar het aangrijpingspunt laten komen. Linkerhand, geleidelijk. De koppelingsplaten moeten altijd geleidelijk naar elkaar worden gebracht anders kan de motor zijn kracht niet geleidelijk kwijt aan de wielen en slaat de motor af. Iets gas geven. Met rechterhand, geleidelijk. Om het aangrijpen van de koppelingsplaten op te vangen. Koppelingspedaal geheel op laten komen. Voet naast de schakelhefboom. Met linkerhand, geleidelijk. Zodra het koppelingshandel geheel op is gekomen, plaats je de hand om het stuur. Pas als de koppeling is losgelaten mag de spanning van de schakelhefboom af en mag de voet naast de pook. Te lang met de hand op het koppelingshandel geeft overmatige slijtage aan de koppelingsonderdelen. Kijken. Beide spiegels. Controleer of je snelheid kunt vermeerderen zonder daarbij het overige verkeer te hinderen. 13

14 TERUGSCHAKELEN WAT HOE MOTIVATIE Kijken. Beide spiegels. Informatie opdoen v.w.b. de situatie achter je. Gas Loslaten. Vlot, met rechterhand. Om te kunnen vertragen. Eventueel remmen. Geleidelijk met de voorrem. Om vlot te kunnen vertragen. Koppelingshandel inknijpen. Vlot en geheel met de linkerhand. Je maakt het met deze handeling mogelijk om zodirect te schakelen. Voet naar de schakelhefboom. Linkervoet. Om zodirect op het juiste tijdstip in te kunnen schakelen. Schakelen. Naar de lagere versnelling. Om de juiste versnelling bij een bepaalde snelheid te verkrijgen. Koppelingshandel naar het aangrijpingspunt laten komen. Linkerhand, vlot. Koppelingsplaten moeten geleidelijk naar elkaar toe worden gebracht anders kan de motor z'n kracht niet geleidelijk kwijt op de wielen en slaat de motor af. Iets gas geven. Met rechterhand, geleidelijk. Om het aangrijpen van de koppelingsplaten op te vangen. Koppelingshandel geheel op laten komen. Voet naast de schakelhefboom. Met linkerhand, geleidelijk. Linkervoet. Denk aan de overmatige slijtage van de koppelingsonderdelen. Kijken. Beide spiegels. Informatie opdoen v.w.b. de situatie achter je of als je weer snelheid gaat vermeerderen je dat kan zonder te hinderen. 14

15 PLAATS OP DE WEG EN OMGAAN MET WEGMARKERINGEN Het is moeilijk om een handelingsanalyse van plaats op de weg als een geheel te maken. Het komt er vaak op neer dat er van een ideaallijn moet worden afgeweken. Het RVV zegt dat de plaats op de weg zoveel mogelijk rechts is, dit houdt in dat we de mogelijkheden moeten afwegen die er op de motor zijn. We wijken dus een beetje van de regel af om veiligheid, uitzicht en zichtbaarheid te verkrijgen. Deze afwijking is vaak in combinatie met de omstandigheden op dat moment op die weg en in die situatie. Het kan dus zijn dat je vaker op een plek in het verkeer komt dat er toch iedere keer een andere oplossing zal moeten worden gekozen. DE IDEALE/VEILIGE PLAATS OP DE WEG (BASISPLAATS): Deze is iets links van het midden in de eigen rijstrook, bij het kiezen van deze plaats gaat het met name om zien en gezien te worden en dit in relatie tot de eigen veiligheid. Als je verder naar rechts gaat rijden dan zal men je minder snel zien en ga je teveel naar links rijden dan rijd je minder veilig. Verder zal je bij welke plaats je ook kiest rekening moeten houden dat je ruimte opeist, dit wil zeggen; je hebt het recht" op dezelfde ruimte als een auto dat nodig heeft en je moet er naar streven tijdig de goede en veilige plek te kiezen en dit zodanig te doen dat er geen auto's zodanig naast je kunnen gaan staan dat er onveiligheid door kan ontstaan. Een ander punt van aandacht zijn gladde plekken zoals markeringen en putten. Bij markeringen zoals voorsorteerpijlen geldt dat je de lengtestok niet mag bereiden maar de hals eventueel wel AFWIJKEN VAN DE IDEAALLIJN: HET TEGENKOMEN VAN EEN GROTE TEGENLIGGER. Omdat achter grote tegenliggers een soort "wervelwind" hangt zul je uit deze wind moeten blijven, dit doe je door tijdig in je linkerspiegel dan je rechterspiegel en over je schouder te kijken, dan rustig en vloeiend iets naar rechts te gaan Nadat de tegenligger(s) voorbij zijn kijk je in de linkerspiegel en over je linker schouder en neem je vloeiend de ideale plaats weer in WEGOMSTANDIGHEDEN. Kuilen, oneffenheden in het wegdek, tramrails, zand, losliggende stenen, modder kunnen mits tijdig gezien, ontweken worden afhankelijk van naar welke zijde je wilt gaan uitwijken doe je dit door, voor het uitwijken naar rechts, tijdig in je linkerspiegel dan je rechterspiegel en over je schouder te kijken, dan rustig en vloeiend iets naar rechts te gaan Nadat het probleem voorbij is kijk je in de linkerspiegel en over je linker schouder en neem je vloeiend de ideale plaats weer in Ga je uitwijken naar links is het spiegelen enzovoorts precies andersom. ZIJSTRATEN VAN RECHTS BIJ EEN T -SPLITSING. Kijk tijdig in de rechterspiegel, linkerspiegel en over de linkerschouder, ga vloeiend naar links tegen de wegas rijden ( een en ander is afhankelijk van tegenligger), ga de zijstraat voorbij, kijk dan in de linkerspiegel, rechterspiegel en over de rechterschouder om je eigenlijke plaats weer in te nemen ZIJSTRATEN VAN LINKS BIJ EEN T -SPLITSING. Kijk tijdig in de linkerspiegel, rechterspiegel en over de rechterschouder, ga vloeiend naar rechts rijden (een en ander is afhankelijk van fietsers en bromfietsers), ga de zijstraat voorbij, kijk dan in de rechterspiegel, linkerspiegel en over de linkerschouder om je eigenlijke plaats weer in te nemen HET VOORBIJGAAN VAN OBSTAKELS (B.V. GEPARKEERDE (VRACHT)AUTO'S) OF LANGZAME VERKEERSDEELNEMERS DAN WEL SPELENDE KINDEREN. Kijk tijdig in de rechterspiegel, linkerspiegel en over de linkerschouder, ga vloeiend ruim naar links rijden (een en ander is afhankelijk van tegenligger), ga het obstakel/verkeer voorbij waarbij je als het een voertuig betreft ook even, eventueel via een buitenspiegel van de auto, in de auto kijkt of er iemand in de auto zit die uit kan gaan stappen Kijk dan in de linkerspiegel, rechterspiegel en over de rechterschouder om je eigenlijke plaats weer in te nemen. 15

16 HET TEGENKOMEN VAN MARKERINGEN. HANDELINGSANALYSE MOTORFIETS Zoals eerder gezegd mag je niet over de lengtestok van pijlen rijden, de hals is echter geen bezwaar Belangrijk is het om te kijken hoe de pijl in het vak staat zou het zijn datje teveel naar rechts gaat rijden. omdat je bijvoorbeeld rechts van de lengtestok gaat kun je er beter voor kiezen de lengtestok links te pakken en over de hals van de pijl te gaan. PUTTEN IN HET WEGVERLOOP. Kijk tijdig waar een put ligt en ga dan ook tijdig de rijlijn zo verleggen dat je niet over de put heen rijdt OVERSTEEKPLAATSEN IN HET WEGVERLOOP. Kijk tijdig waar het gladde wit van de oversteekplaats ligt en ga dan ook tijdig de rijlijn zo verleggen dat je niet over de witte verf rijdt. BOCHTEN IN HET WEGVERLOOP (Zie hiervoor de handelingsanalyse bochten buiten de bebouwde kom.) Bij het kiezen van een plaats op de weg vraag je jezelf voortdurend af. Wat is voor mij de meest veilige positie? Wat is voor mij de beste positie om alles tijdig te kunnen zien? Hoe kun je de rijstrook het beste vullen? KIJK VER VOORUIT EN BREED 16

17 17

18 18

19 19

20 20

21 21

22 22

23 23

24 24

25 25

26 26

27 27

28 28

29 RIJDEN VAN BOCHTEN IN HET WEGVERLOP BUITEN DE BEBOUWDE KOM BOCHTEN NAAR LINKS: WAT HOE MOTIVATIE Beoordeel de bocht Waar gaat de bocht naar toe. Zijn er obstakels. Hoe scherp is de bocht. Let hierbij op borden of schrikhekken die het van de bocht aangeeft. Hoe is de staat van het wegdek. Omdat in de bocht met een trekkende motor gereden moet worden mag je in de bocht in principe niet meer gaan remmen en zul je dus voor de bocht volledige snelheid klaar moet hebben. Kijken. Voor, linkerspiegel, linkerschouder, rechterspiegel en rechterschouder. Je kunt zo de gehele omgeving bekijken of het veilig kan. Positie bepalen. Snelheid aanpassen. Insturen. Naar rechts tegen de wegkant, dit om beter zicht door de bocht te hebben en eerder gezien te worden door tegenliggers. Eventueel terugschakelen zodat je met een trekkende motor door de bocht kunt gaan. Naar links, doe dit door de balans te verleggen. Let op dat je niet te ver tegen de kant gaat rijden, dit omdat er tegen de kant veel vuil en zand ligt. In de bocht mag niet meer geremd worden dus je moet voor de bocht klaar zijn. Kijken. Door de bocht kijken. Als je door de bocht kijkt kun je het verloop blijven zien en je ogen sturen de motor. Accelereren. Let op dat je het hoofd horizontaal houdt. Als op ongeveer 2/3 van de bocht het einde van de bocht in beeld komt dan langzaam de snelheid opvoeren. Dit heeft te maken met het feit dat het totaal beeld beter in je hoofd te verwerken is. Door het accelereren zal de motor zich oprichten en kom je mooi weer op je ideale plaats op de rijbaan uit. Kijken. Vooruit. Je komt weer op je ideale plaats op de weg uit dus moet je weer kijken waar je naar toegaat. Uitsturen. Rechtuit. Laat de motor weer volledig recht komen. Snelheid aanpassen. Kijken. Aanpassen aan de situatie en omstandigheden Beide spiegels ter nacontrole. Let op wat het vervolg van de weg is als al er een tweede bocht volgt kan het ook zijn dat de snelheid gewoon constant moet blijven. 29

30 30

31 RIJDEN VAN BOCHTEN IN HET WEGVERLOP BUITEN DE BEBOUWDE KOM BOCHTEN NAAR RECHTS: WAT HOE MOTIVATIE Beoordeel de bocht Waar gaat de bocht naar toe. Zijn er obstakels. Hoe scherp is de bocht. Let hierbij op borden of schrikhekken die het van de bocht aangeeft. Hoe is de staat van het wegdek. Omdat in de bocht met een trekkende motor gereden moet worden mag je in de bocht in principe niet meer gaan remmen en zul je dus voor de bocht volledige snelheid klaar moet hebben. Kijken. Voor, linkerspiegel, linkerschouder, rechterspiegel en rechterschouder. Je kunt zo de gehele omgeving bekijken of het veilig kan. Positie bepalen. Snelheid aanpassen. Insturen. Naar links tegen de wegas, dit om beter zicht door de bocht te hebben en eerder gezien te worden door tegenliggers. Eventueel terugschakelen zodat je met een trekkende motor door de bocht kunt gaan. Naar rechts, doe dit door de balans te verleggen. Let op dat je bij tegenliggers je plaats minder ver tegen de wegas gaat zetten, omdat je anders erg dicht tegen tegenliggers gaat komen. In de bocht mag niet meer geremd worden dus je moet voor de bocht klaar zijn. Kijken. Door de bocht kijken. Als je door de bocht kijkt kun je het verloop blijven zien en je ogen sturen de motor. Let op dat je het hoofd horizontaal houdt. Dit heeft te maken met het feit dat het totaal beeld beter in je hoofd te verwerken is. Accelereren. Als op ongeveer 2/3 van de bocht het einde van de bocht in beeld komt dan langzaam de snelheid opvoeren. Door het accelereren zal de motor zich oprichten en kom je mooi weer op je ideale plaats op de rijbaan uit. Kijken. Vooruit. Je komt weer op je ideale plaats op de weg uit dus moet je weer kijken waar je naar toegaat. Uitsturen. Rechtuit. Laat de motor weer volledig recht komen. Snelheid aanpassen. Kijken. Aanpassen aan de situatie en omstandigheden Beide spiegels ter nacontrole. Let op wat het vervolg van de weg is als al er een tweede bocht volgt kan het ook zijn dat de snelheid gewoon constant moet blijven. 31

32 32

33 WEGRIJDEN OP EEN HELLING MET VOOR EN ACHTERREM WAT HOE MOTIVATIE Stoppen met de linkervoet aan de grond. Laat de motor in de eerste versnelling staan. Kijken. Koppelingshendel naar aangrijpingspunt. Iets gas geven. Kijken. Zoals reeds besproken (HA stoppen) met uitzondering van het neutraal zetten en landen met de linkervoet op de grond. Voor en achterrem blijven ingedrukt. Rechterspiegel, rechterschouder, linkerspiegel en linkerschouder. Geleidelijk Geleidelijk met de duim van de rechterhand Rechterspiegel, rechterschouder, linkerspiegel en linkerschouder. Let wel op dat je met minder remdruk kunt stoppen. Als de helling stijl is, is het misschien noodzakelijk om zowel de voetrem als de voorrem vast te houden. Omdat de achterrem ook ingetrapt moet blijven moet je de linkervoet aan de grond zetten. Controleren of je kunt wegrijden zonder daarbij het overige verkeer te hinderen of in gevaar te brengen. Bij het helling rijden is het belangrijk dat de koppelingshendel iets langer op het aangrijppunt blijft. Dit om extra kracht op de motor te brengen. De motor zal nu uit zijn voorvork klimmen. Voor het opvangen van het aangrijpen van de koppelingsplaten. Dit moet met de duim gebeuren omdat de voorrem nog ingeknepen is. Nacontrole. Geef richting aan. Naar links. Kenbaar maken wegrijden. Remmen lossen/gas bijgeven. Linkervoet op de steun. Koppelingshendel geheel op laten komen. Snelheid aanpassen Houd de koppeling stil en laat de motor rustig wegrijden door rustig de achterrem en daarna de voorrem los te laten. Met linkerhand. Geleidelijk en als koppelingshendel geheel is opgekomen de hand weer om het stuurhandvat. Aan overige verkeer. De motor moet langzaam de kracht van de helling overwinnen. Om weer balans te hebben. Je neemt weer de idealen positie in met beide handen op het stuur. Denk aan slijtage van de koppelingsonderdelen. Noot: De nadruk ligt op een goede bediening van het koppelingspedaal, daar de kracht van de motor zeer geleidelijk overgebracht moeten worden. 33

34 WEGRIJDEN OP EEN HELLING MET VOORREM HANDELINGSANALYSE MOTORFIETS WAT HOE MOTIVATIE Stoppen Wegrijden Zoals reeds besproken (HA stoppen op een helling) nu wel met de rechtervoet landen en nu alleen de voorrem vast Zoals reeds besproken, met dien verstande dat: De achterrem na het stoppen niet wordt gebruikt. Nadruk ligt ook hier op zeer geleidelijk bedienen van het koppelingshendel en het gas. Dus: Kijken. Inschakelen. Koppeling naar aangrijpingspunt en nog eens kijken, de motor gaat klimmen. Iets gas geven. Voorrem geleidelijk lossen. Koppelingshendel geleidelijk omhoog laten komen. (hand aan stuur) Snelheid aanpassen. 34

35 HET LOPEN MET DE MOTOR (PARKEREN) HANDELINGSANALYSE MOTORFIETS WAT HOE MOTIVATIE Kijken. Lopen. Voor, links en rechts naast de motor. Pak de motor (waarvan de motor niet draait) met beide handen aan het stuur vast en laat hem tijdens het lopen iets naar je toe hangen. Laat de motor niet tegen je lichaam steunen. Loop ca. 10 meter Kijk of het gaan lopen met de motor geen gevaar op kan leveren. Door het stuur met beide handen vast te pakken heb je een goede controle over de motor. Kijken. Links en rechts naast en achter. Omdat je een bocht naar links gaat lopen moet je kijken of dit veilig kan. Insturen. Stoppen. Terugsturen. Bij de eerste pylon naar links insturen. Kantel de motor verder naar links in zonder het lichaam te raken en draai gelijktijdig het stuur naar links. Kantel de motor niet te ver naar links omdat deze dan te zwaar gaat worden om hem te houden. Stop met lopen als de motor ongeveer op 45 graden staat van het vak. Door de voorrem te gebruiken stop je de motor. Nadat de bocht gemaakt is, de motor weer oprichten en het stuur naar rechts draaien. Laat de motor altijd iets naar je toe hellen. Door de motor in te kantelen zal de draaicirkel kleiner worden. Door de motor weer recht te zetten zal deze weer beter hanteerbaar worden. Kijken. Links en rechts naast en achter. Omdat je achteruit een bocht naar rechts gaat lopen moet je kijken of dit veilig kan. Terugsturen. Parkeren. Stoppen. Opbokken. Nadat de bocht gemaakt is, de motor weer oprichten en het stuur naar rechts draaien. Laat de motor altijd iets naar je toe hellen. Loop met de motor geheel in het parkeervak. Door de voorrem te gebruiken stop je de motor. Zoals beschreven in de handelingsanalyse opbokken. Door de motor weer recht te zetten zal deze weer beter hanteerbaar worden. Zorg ervoor dat je in het midden van de breedte uit 35

36 HET LOPEN MET DE MOTOR (ERUIT LOPEN) HANDELINGSANALYSE MOTORFIETS WAT HOE MOTIVATIE Kijken. Afbokken. Lopen. Voor, links en rechts naast de motor. Zoals beschreven in de handelingsanalyse afbokken. Pak de motor (waarvan de motor niet draait) met beide handen aan het stuur vast en laat hem tijdens het lopen iets naar je toe hangen. Laat de motor niet tegen je lichaam steunen. Kijk of het gaan lopen met de motor geen gevaar op kan leveren. De motor staat op de middenbok, pas als geen middenbok is dan gebruiken we de jiffy. Door het stuur met beide handen vast te pakken heb je een goede controle over de motor. Kijken. Links en rechts naast en achter. Omdat je een bocht naar rechts gaat lopen moet je kijken of dit veilig kan. Insturen. Terugsturen. Stoppen. Opbokken. Kantel de motor verder naar links in zonder het lichaam te raken en draai gelijktijdig het stuur naar rechts. Kantel de motor niet te ver naar links omdat deze dan te zwaar gaat worden om hem te houden. Nadat de bocht gemaakt is, de motor weer oprichten en het stuur weer recht zetten. Laat de motor altijd iets naar je toe hellen. Door de voorrem te gebruiken stop je de motor. Zoals beschreven in de handelingsanalyse opbokken. Door de motor in te kantelen zal de draaicirkel kleiner worden. Door de motor weer recht te zetten zal deze weer beter hanteerbaar worden. Bij de laatste pylon. 36

37 37

38 DE LANGZAME SLALOM WAT HOE MOTIVATIE Kijken. Constante snelheid. Voor, rechterspiegel, rechterschouder, linkerspiegel en linkerschouder. Verhoog het toerental van de motor tot boven stationair (1500 tot 2000 rpm e.e.a. is afhankelijk van de motor) in de eerste versnelling, zet dan het gas vast met de hand om een stuurdemper of om de verdikking bij het stuur. Doe dit al voordat je tussen de eerste pylonen doorgaat, dit geeft je meer gelegenheid tot concentratie. Kijken. In een rechte lijn over de pylonen. Nader de pylonen in een rechte lijn, je moet er in een rechte lijn in en in een rechte lijn uit. Sturen. Afschuinen. Oprichten. Sturen. Kijken. Snelheid aanpassen. Het maakt niet uit welke zijde je gaat beginnen. Als je rechts begint dan druk met de linker knie tegen de tank en duw met de rechtervoet de steun naar beneden, bovenlichaam recht houden. Start je links dan drukken met de rechterknie en duwen met de linkervoet, bovenlichaam recht houden. Je moet nu met de andere knie gaan drukken en met de andere voet gaan duwen Bovenlichaam blijft recht. Zie boven, dit tot en met de laatste pylon. Je stuurt nu vanuit de heupen. De motor moet de andere bocht in. 38

39 39

40 HET RIJDEN VAN EEN ACHT WAT HOE MOTIVATIE Kijken. Constante snelheid. Stabiel trekkende motor. Kijken. Sturen. Kijken. Afschuinen. Kijken. Oprichten Kijken. Afschuinen Voor, rechterspiegel, rechterschouder, linkerspiegel en linkerschouder. Daarna ver in de diepte. Verhoog het toerental van de motor tot boven stationair (1500 tot 2000 rpm e.e.a. is afhankelijk van de motor) in de eerste versnelling, zet dan het gas vast met de hand om een stuurdemper of om de verdikking bij het stuur. Om de motor stabiel te houden en om de eventuele aandrijfketting van de motor strak te houden moet nu licht de achterrem ingetrapt worden. Als er tijdens de verrichting verandering van snelheid moet komen doe dit dan door de achterrem iets in trappen of iets te lossen. Naar de pylon die links achter in de hoek staat. Doe dit zodra je bij de tweede pylon in het midden bent. De bocht naar links insturen. Kijk nu ver over de linkerschouder naar het midden tussen de twee middelste pylonen. Bovenlichaam recht houden, de rechterknie tegen de tank drukken en met de linkervoet op de steun gaan staan. Kijk naar de zijlijn ter hoogte van de pylonen in het midden. Breng de druk van de rechterknie over naar de linkerknie en ga van je linkervoet op de rechtervoet staan, een beetje lossen van de achterrem helpt. Kijk naar de uiterste rechter hoek van het object. Druk met je linkerknie tegen de tank en druk op de rechtervoetsteun. Het is een bijzondere manoeuvre dus moet je extra aandacht hebben voor andere weggebruikers. Dit om in een rechte lijn in het object te komen. Doe dit al voordat je tussen de eerste pylonen doorgaat, dit geeft je meer gelegenheid tot concentratie. Doordat de motor je ogen zal volgen zal de motor al iets naar links gaan sturen. De motor zal nu verder achter je ogen aankomen. De bocht zal nu korter worden. De motor volgt je ogen weer. Je moet over van een linkerbocht naar een rechterbocht. De motor volgt je ogen weer. Kijken. Kijk weer tussen de pylonen in. Weer het volgen van de ogen. Kijken. Oprichten en snelheid aanpassen. Kijk naar de uitgang van de acht en dan ver de horizon bekijken. Als je weer recht rijdt duw je met de linkerknie tegen de tank en ga je op de rechtervoetsteun staan. Als je nu de achterrem lost en iets gas geeft zal de motor zich vloeiend oprichten. Waar je naar kijkt, ga je naartoe. 40

41 41

42 42

43 43

44 44

45 45

46 46

47 47

48 HET RIJDEN VAN EEN HALVE DRAAI (LINKSOM) HANDELINGSANALYSE MOTORFIETS WAT HOE MOTIVATIE Kijken. Voor, rechterspiegel, rechterschouder, linkerspiegel en linkerschouder. Daarna ver in de diepte. Het is een bijzondere manoeuvre dus moet je extra aandacht hebben voor andere weggebruikers. Dit om in een rechte lijn in het object te komen. Constante snelheid. Stabiel trekkende motor. Verhoog het toerental van de motor tot boven stationair (1500 tot 2000 rpm e.e.a. is afhankelijk van de motor) in de eerste versnelling, zet dan het gas vast met de hand om een stuurdemper of om de verdikking bij het stuur. Om de motor stabiel te houden en om de eventuele aandrijfketting van de motor strak te houden moet nu licht de achterrem ingetrapt worden. Als er tijdens de verrichting verandering van snelheid moet komen doe dit dan door de achterrem iets in trappen of iets te lossen. Doe dit al voordat je tussen de eerste pylonen doorgaat, dit geeft je meer gelegenheid tot concentratie. Kijken. Sturen. Kijken. Afschuinen. Oprichten en snelheid aanpassen. Naar de pylon die links achter in de hoek staat. Doe dit zodra je bij de middelste pylon aan de rechterzijde bent. De bocht naar links insturen. Kijk nu ver over de linkerschouder in de diepte naar de horizon. Bovenlichaam recht houden, de rechterknie tegen de tank drukken en met de linkervoet op de steun gaan staan. Als je weer recht rijdt, duw je met de linkerknie tegen de tank en ga je op je rechter voetsteun staan. Als je nu de achterrem lost en iets gas geeft zal de motor zich vloeiender oprichten. Doordat de motor je ogen zal volgen zal de motor al iets naar links gaan sturen. De motor zal nu verder achter je ogen aankomen. De bocht zal nu korter worden. De halve draai naar rechts, is de zelfde oefening maar dan in het spiegelbeeld 48

49 49

50 50

51 51

52 52

53 53

54 HET STAPVOETS RIJDEN (NAAST EEN VOETGANGER OVER EEN AFSTAND VAN 20 METER.) WAT HOE MOTIVATIE Kijken Kijk ver vooruit zodat de rijlijn recht en stabiel is Waar je kijkt ga je heen. Snelheid vasthouden Je gaat nu met je voorwiel rijden naast de persoon die de snelheid aangeeft. Om de snelheid constant te houden gebruik je het gas en de koppeling, deze kun je als je langzaam rijdt licht laten slippen. Remmen doe je met de achterrem, zoals bij de andere bijzondere verrichtingen. Probeer de snelheid zo te regelen dat er weinig gecorrigeerd hoeft te worden, de rijlijn zal dan ook stabieler worden. 54

55 55

56 WEGRIJDEN UIT EEN PARKEERVAK (LINKS) HANDELINGSANALYSE MOTORFIETS WAT. HOE MOTIVATIE Kijken. Voor, links, rechts. Kijken of het veilig is om met de motor weg te rijden, tevens het overige verkeer niet hinderen. Insturen. naar links. Gas bijgeven. Daarna: Naar links in de verte. Door de motor af te schuinen door met de linkervoet op de steun te drukken en de rechter knie tegen de tank aan te leggen. Daar waar je heen kijkt rijdt je ook heen. De bocht zal nu korter worden. Door een beetje gas te geven zal zich de motor rechtop gaan richten WEGRIJDEN UIT EEN PARKEERVAK (RECHTS) WAT. HOE MOTIVATIE Kijken. Voor, links, rechts. Kijken of het veilig is om met de motor weg te rijden, tevens het overige verkeer niet hinderen. Insturen. naar rechts. Gas bijgeven. Daarna: Naar rechts in de verte. Door de motor af te schuinen door met de rechtervoet op de steun te drukken en de linker knie tegen de tank aan te leggen. Daar waar je heen kijkt rijdt je ook heen. De bocht zal nu korter worden. Door een beetje gas te geven zal zich de motor rechtop gaan richten 56

57 57

58 DE SLALOM MET STOPS WAT HOE MOTIVATIE Kijken. Voor, rechterspiegel, rechterschouder, linkerspiegel en linkerschouder. Het is een bijzondere manoeuvre dus moet je extra aandacht hebben voor andere weggebruikers. Daarna ver in de diepte. Dit om in een rechte lijn ( middellijn) van de oefening aan te komen. Constante snelheid. Stabiel trekkende motor. Verhoog het toerental van de motor tot boven stationair (1500 tot 2000 rpm e.e.a. is afhankelijk van de motor) in de eerste versnelling, zet dan het gas vast met de hand om een stuurdemper of om de verdikking bij het stuur. Om de motor stabiel te houden en om de eventuele aandrijfketting van de motor strak te houden moet nu licht de achterrem ingetrapt worden. Als er tijdens de verrichting verandering van snelheid moet komen doe dit dan door de achterrem iets in trappen of iets te lossen. Doe dit al voordat je tussen de eerste pylonen doorgaat, dit geeft je meer gelegenheid tot concentratie. Kijken. Sturen. Kijken. Sturen. Kijken. Stoppen bij het poortje Naar de pylon die rechts voor staat. Doe dit zodra je ongeveer 5 meter voor de pylon bent. De bocht naar rechts insturen. Naar de pylon die links van je staat. Doe dit zodra je 2-3 meter voor de eerste pylon bent. De bocht naar links insturen. Naar de pylon die rechts van je staat. Doe dit zodra je 2-3 meter voor de tweede pylon bent. Door middel van de voor- en achterrem te gebruiken. Doordat de motor je ogen zal volgen zal de motor al iets naar rechts gaan sturen. Doordat de motor je ogen zal volgen zal de motor al iets naar rechts gaan sturen. Wegrijden en parcours vervolgen Zoals beschreven in wegrijden. Je hoeft de motor niet in de neutrale stand te zetten maar mag in de eerste versnelling blijven staan omdat je meteen weer wegrijd. Na de laatste pylon naar de middellijn en in rijrichting wegrijden 58

59 59

60 60

61 61

62 62

63 63

64 64

65 DE UITWIJKOEFENING BIJ 50 KM / UUR HANDELINGSANALYSE MOTORFIETS WAT HOE MOTIVATIE Aan komen rijden. Derde versnelling 50 km/uur. Tijdig voor het poortje klaar zijn met versnellen en schakelen zodat je je kunt concentreren op de handeling. Kijken. Voor, linkerspiegel, rechterspiegel Kijk of er verkeer achter de motor rijd, je kunt nu eventueel de hendeling nog afbreken als dit verkeer gevaar op gaat leveren. Afremmen. Door middel van gas loslaten. Omdat de motor reageert op veranderingen van het gas. Zou je gas bijgeven zal de motor recht blijven en als je het gas verminderd zal de motor dieper gaan waardoor de manoeuvre beter gaat. Sturen. Met je heupen Je stuurt nu vanuit de heupen. 65

66 66

67 DE SNELLE SLALOM WAT HOE MOTIVATIE Kijken. Constante snelheid. Voor, rechterspiegel, rechterschouder, linkerspiegel en linkerschouder. 30km/uur, tweede versnelling, met een constant trekkende motor. Zorg dat de gehele bijzondere verrichting de snelheid gelijk blijft, dit doe je door het gas vast te zetten met de hand om een stuurdemper of om de verdikking bij het stuur. Omdat de motor reageerd op veranderingen van het gas moet de snelheid constant blijven Zou je gas bijgeven zal de motor recht komen en als je het gas verminderd zal de motor dieper gaan. Kijken. In een rechte lijn over de pylonen. Nader de pylonen in een rechte lijn, je moet er in een rechte lijn in en in een rechte lijn ui. Sturen. Afschuinen. Oprichten. Sturen. Kijken. Snelheid aanpassen. Het maakt niet uit welke zijde je gaat beginnen. Als je rechts begint dan druk met de linker knie tegen de tank en duw met de rechtervoet de steun naar beneden, bovenlichaam recht houden. Start je links dan drukken met de rechterknie en duwen met de linkervoet, bovenlichaam recht houden. Je moet nu met de andere knie gaan drukken en met de andere voet gaan duwen Bovenlichaam blijft recht. Zie boven, dit tot en met de laatste pylon. Je stuurt nu vanuit de heupen. De motor moet de andere bocht in. 67

68 68

69 DE NOODSTOP BIJ 50 KM / UUR WAT HOE MOTIVATIE Aan komen rijden. Derde versnelling 50 km/uur. Tijdig voor het poortje klaar zijn met versnellen en schakelen zodat je je kunt concentreren op de handeling. Remmen. Remmen opbouwen. Bij het poortje. (de pylonen) Gelijktijdig gas dicht, koppeling in, voorrem aanleggen. Voorremdruk opbouwen maximaal tot blokkeren en gelijktijdig de achterrem erbij gaan gebruiken. Blijf de voorrem gebruiken en opbouwen totdat je volledig stil staat. Blijf remmen tot volledige stilstand, let wel op dat te snel opbouwen kan resuleren in blokkerende wielen. Als de wielen blokkeren dan de remdruk van het blokkerende wiel iets lossen en daarna weer opbouwen. Ver vooruit kijken geeft stabiliteit. 69

70 70

71 DE PRECISIESTOP BIJ 50 KM / UUR HANDELINGSANALYSE MOTORFIETS WAT HOE MOTIVATIE Aan komen rijden. Derde versnelling 50 km/uur. Tijdig voor het poortje klaar zijn met versnellen en schakelen zodat je je kunt concentreren op de handeling. Kijken. Voor, linkerspiegel, rechterspiegel Kijk of er verkeer achter de motor rijd, je kunt nu eventueel de hendeling nog afbreken als dit verkeer gevaar op gaat leveren. Remmen. Remmen opbouwen. Bij het poortje. (de pylonen) Gelijktijdig gas dicht, koppeling in, voorrem aanleggen. Voorremdruk opbouwen gelijktijdig de achterrem erbij gaan gebruiken. Gelijkmatig remmen zonder dat grote correcties in rem kracht nodig zijn totdat je volledig stilstaat na 17 meter. Blijf remmen tot volledige stilstand, let wel op dat te snel opbouwen kan resulteren in blokkerende wielen. Als de wielen blokkeren dan de remdruk van het blokkerende wiel iets lossen en daarna weer opbouwen. Kijken. Terugschakelen. Voet aan de grond of Direct weer wegrijden. Blijf de gehele handeling tot stilstand ver vooruit kijken. Schakel zonder tussen door de koppeling op te laten komen terug naar de eerste versnelling. Schakel pas terug als de snelheid laag is. Bij het volledig tot stilstand komen landen met de rechter voet aan de grond. Vang de motor met de koppeling en het gas weer op om direct weg te rijden. Ver vooruit kijken geeft stabiliteit. Om direct weg te komen nadat je gestopt bent moet de motor in de een staan. Schakel pas laat terug zodat de aandacht bij het remmen ligt. Omdat je met de linkervoet op het schakelpookje moet blijven duw en als je weer gaat rijden of je moet de motor in neutraal zetten als je langer blijf staan. Het kan in een verkeerssituatie voor komen dat je direct weer moet gaan rijden, dus dat je eigenlijk net niet met je voet aan de grond bent geweest 71

72 72

73 DE STOPPROEF BIJ 50 KM / UUR HANDELINGSANALYSE MOTORFIETS WAT HOE MOTIVATIE Aan komen rijden. Derde versnelling 50 km/uur. Tijdig voor het poortje klaar zijn met versnellen en schakelen zodat je je kunt concentreren op de handeling. Kijken. Voor, linkerspiegel, rechterspiegel Kijk of er verkeer achter de motor rijd, je kunt nu eventueel de hendeling nog afbreken als dit verkeer gevaar op gaat leveren. Remmen. Remmen opbouwen. Kijken. Terugschakelen. Voet aan de grond of Direct weer wegrijden. Bij het poortje. (de pylonen) Gelijktijdig gas dicht, koppeling in, voorrem aanleggen. Voorremdruk opbouwen maximaal tot blokkeren en gelijktijdig de achterrem erbij gaan gebruiken. Blijf de voorrem gebruiken en opbouwen totdat je volledig stil staat. Blijf de gehele handeling tot stilstand ver vooruit kijken. Schakel zonder tussen door de koppeling op te laten komen terug naar de eerste versnelling. Schakel pas terug als de snelheid laag is. Bij het volledig tot stilstand komen landen met de rechter voet aan de grond. Vang de motor met de koppeling en het gas weer op om direct weg te rijden. Blijf remmen tot volledige stilstand, let wel op dat te snel opbouwen kan resulteren in blokkerende wielen. Als de wielen blokkeren dan de remdruk van het blokkerende wiel iets lossen en daarna weer opbouwen. Ver vooruit kijken geeft stabiliteit. Om direct weg te komen nadat je gestopt bent moet de motor in de een staan. Schakel pas laat terug zodat de aandacht bij het remmen ligt. Omdat je met de linkervoet op het schakelpookje moet blijven duw en als je weer gaat rijden of je moet de motor in neutraal zetten als je langer blijf staan. Het kan in een verkeerssituatie voor komen dat je direct weer moet gaan rijden, dus dat je eigenlijk net niet met je voet aan de grond bent geweest 73

74 74

75 BERIJDEN KRUISPUNTEN VAN GELIJKE ORDE HANDELINGSANALYSE MOTORFIETS WAT HOE MOTIVATIE Herkennen. Ahv punten die duidelijk maken dat je een kruispunt nadert maar ook of het een kruising of splitsing is. Kruisend verkeer Straatnaambordjes Het tijdig bedacht zijn op nadering van het kruispunt is van vitaal belang, pas dan kun je de handelingen verrichten die vereist zijn bij nadering van een kruispunt. Beoordelen. Ahv zicht en/of drukte. 1. Hoe overzichtelijk is het kruispunt. 2. Als het druk is op het kruispunt nader je sowieso met bijzondere voorzichtigheid. 3. Denk hierbij ook aan de gevaarlijke kruising (J8). Snelheid aanpassen. Ahv je beoordeling. De naderingssnelheid moet steeds zodanig zijn dat je kunt voldoen aan de voorrang verplichtingen. Kijken. Doorgaan. Stoppen. Links voor rechts, ook net voor het oprijden nog eens links, voor en rechts kijken. Vlot en het kruispunt in een keer vrijmaken of tussen de kruisende verkeersstromen opstellen. Voor het kruispunt of eventueel opstellen tussen de kruisende verkeersstromen. 1. Controleer of je voorrang moet verlenen (art 15 RVV) = ongehinderd de weg laten vervolgen. 2. Controleer of er aan de overzijde van het kruispunt geen obstakels staan, waardoor je op het kruispunt stil komt te staan (art. 14 RVV) of bijv. m. Cl, C2 of CI2. 3. Controleer of men jou voorrang verleent (art. 5 RVV). Zorg ervoor, dat je niet aarzelt of twijfelt. Als het vrij is aan beide zijden: vlot doorgaan. Als de middenberm breed genoeg is, kun je natuurlijk de weg in twee etappes oversteken. Je mag een kruispunt niet blokkeren, vandaar dat je ervoor stopt. Ook een V.O.P. dat net voor de kruising ligt moet je ontzien. Stoppen doe je natuurlijk in de eerste plaats om voorrang te verlenen aan bestuurders van motorvoertuigen die de kruising van rechts naderen. Denk bij het stoppen ook aan de draaicirkel van vrachtauto s en autobussen Nacontrole. Linker en rechterspiegel. Controleer nu hoe de situatie achter je is voor je snelheid vermeerderd. 75

Starten, schakelen & wegrijden:

Starten, schakelen & wegrijden: Auteursrechtinformatie Dit document is bedoeld voor eigen gebruik. In het algemeen geldt dat enig ander gebruik, daaronder begrepen het verveelvoudigen, verspreiden, verzenden, herpubliceren, vertonen

Nadere informatie

Bijzondere verrichtingen

Bijzondere verrichtingen Bijzondere verrichtingen Zelfstandig bijzondere manoeuvres uitvoeren dmv gebruik aangeleerde bijzondere verrichtingen: omkeeropdracht d.m.v: bocht achteruit via parkeervak 3x steken halve draai parkeeropdracht:

Nadere informatie

Handelingsanalyse. volgens rijprocedure. Categorie

Handelingsanalyse. volgens rijprocedure. Categorie Handelingsanalyse volgens rijprocedure Categorie B Hierna vindt u de handelingsanalyse voor de auto, de rijprocedure heeft als basis gelegen bij het maken van deze handelingsanalyses. Het is raadzaam om

Nadere informatie

Het praktijkexamen leerboek. Hoe slaag ik in 1 keer?

Het praktijkexamen leerboek. Hoe slaag ik in 1 keer? Het praktijkexamen leerboek Hoe slaag ik in 1 keer? Inhoudsopgave 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Het praktijkexamen Opstarten schakelen afsluiten Snelheid Kijktechniek Knipperen Plaats op de

Nadere informatie

wegrijden in het verkeer / stoppen buiten het verkeer

wegrijden in het verkeer / stoppen buiten het verkeer Inleiding: wegrijden in het verkeer In de vorige lesonderwerpen zijn alle basishandelingen die nodig zijn voor het rijden met een auto behandeld. Vanaf dit lesonderwerp, het wegrijden in het verkeer, wordt

Nadere informatie

Werking van de koppeling in het kort en het wegrijden.

Werking van de koppeling in het kort en het wegrijden. Auteursrechtinformatie Dit document is bedoeld voor eigen gebruik. In het algemeen geldt dat enig ander gebruik, daaronder begrepen het verveelvoudigen, verspreiden, verzenden, herpubliceren, vertonen

Nadere informatie

Rijschool Amstelland 06 22115768

Rijschool Amstelland 06 22115768 De hellingproef (Hellingproef met de voetrem kan alleen bij een diesel motor worden toegepast) Voor dat je stopt ga je eerst kijken (binnen spiegel, rechterschouder en dan de richting). Als je eenmaal

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Inleiding. Colofon: Hoe slaag ik in 1 keer

Inhoudsopgave. Inleiding. Colofon: Hoe slaag ik in 1 keer Inhoudsopgave 1. Inhoudsopgave inleiding colofon 2. Het praktijkexamen 3. Opstarten schakelen afsluiten 4. Snelheid 5. Kijktechniek 6. Knipperen 7. Plaats op de weg 8. Snelweg 9. Anticiperen 10. Bijzondere

Nadere informatie

Speciale verrichtingen bij het CBR

Speciale verrichtingen bij het CBR Speciale verrichtingen bij het CBR 1. Hellingproef 2. Stopopdracht 3. Keren d.m.v 3 keer steken 4. Keren d.m.v een halve draai 5. Keren d.m.v een bocht achteruit 6. Parkeren in file vooruit (rechts) 7.

Nadere informatie

Veilig rijden. Apollo rijden. 1321 CA Almere www.rijschoolapollo95.nl. E-mail: info@rijschoolapollo95.nl

Veilig rijden. Apollo rijden. 1321 CA Almere www.rijschoolapollo95.nl. E-mail: info@rijschoolapollo95.nl Veilig rijden Apollo rijden Rijschool A pollo 95 Roemer Visscherstraat 32 Tel:036-5409712 MT:061-4332692 E-mail: Inhoud Bladzijde 1. Voertuigcontrole 1 2. Motor controle 2 3. Motor controle 2 4. Instappen

Nadere informatie

Kijktechniek wegrijden / stoppen:

Kijktechniek wegrijden / stoppen: Kijktechniek wegrijden / stoppen: Wegrijden positie rechts (vrijwillig). Bijvoorbeeld ergens wegrijden na het kopen van een bloemetje. Rechts dode hoek / rechter spiegel / voor / linker spiegel / links

Nadere informatie

Kruispunten met de borden

Kruispunten met de borden Auteursrechtinformatie Dit document is bedoeld voor eigen gebruik. In het algemeen geldt dat enig ander gebruik, daaronder begrepen het verveelvoudigen, verspreiden, verzenden, herpubliceren, vertonen

Nadere informatie

Tips voor je rij-examen

Tips voor je rij-examen Tips voor je rij-examen Rijexamen Zo doe je het goed! Als het goed is doe je pas examen voor je rijbewijs-b als je er klaar voor bent. Je voertuigcontrole is goed, handelingen in de lesauto verlopen grotendeels

Nadere informatie

AUTORIJSCHOOL JOHN VAN DEN KIEBOOM VLAMINGVAART 49 4651 GR STEENBERGEN

AUTORIJSCHOOL JOHN VAN DEN KIEBOOM VLAMINGVAART 49 4651 GR STEENBERGEN Op het examen worden natuurlijk wel eens fouten gemaakt. In de loop der jaren hebben wij al verschillende fouten gezien en daarom hebben wij besloten deze fouten, samen met enkele tips, op papier te zetten.

Nadere informatie

Motor. Verkeersschool Cranenbroek. In deze brochure vindt u alles wat u moet weten voor en tijdens uw opleiding voor de motor.

Motor. Verkeersschool Cranenbroek. In deze brochure vindt u alles wat u moet weten voor en tijdens uw opleiding voor de motor. Verkeersschool Cranenbroek Motor In deze brochure vindt u alles wat u moet weten voor en tijdens uw opleiding voor de motor. Verkeersschool Cranenbroek Instraat 21 St.Luciastraat 9 0495-49 17 14 www.verkeersschoolcranenbroek.nl

Nadere informatie

Praktijk examen tips

Praktijk examen tips Praktijk examen tips Beste lezer, dit boekje geeft je de benodigde tips en regels om naast je rijlessen optimaal voor te bereiden op het praktijk examen. Gegarandeerd succes in het behalen van je rijbewijs

Nadere informatie

VERKEERSBEGRIPPEN. bij Verkeersexamen 2011. Overzicht van verkeersbegrippen, die belangrijk zijn voor kinderen. verkeersbegrip uitleg

VERKEERSBEGRIPPEN. bij Verkeersexamen 2011. Overzicht van verkeersbegrippen, die belangrijk zijn voor kinderen. verkeersbegrip uitleg VERKEERSBEGRIPPEN bij Verkeersexamen 2011 Overzicht van verkeersbegrippen, die belangrijk zijn voor kinderen. bestuurder Je bent bestuurder: - als je fietst - als je paardrijdt of loopt met je paard aan

Nadere informatie

Bijzondere manoeuvre: Straatje keren in 3 keer

Bijzondere manoeuvre: Straatje keren in 3 keer Auteursrecht informatie Dit document is bedoeld voor eigen gebruik. In het algemeen geldt dat enig ander gebruik, daaronder begrepen het verveelvoudigen, verspreiden, verzenden, herpubliceren, vertonen

Nadere informatie

5.9 PARKEREN ACHTER EEN VOERTUIG

5.9 PARKEREN ACHTER EEN VOERTUIG 5.9 PARKEREN ACHTER EEN VOERTUIG Vooraf Een van de manoeuvres die je tijdens het praktijkexamen zult moeten doen, is het parkeren achter een geparkeerd (of stilstaand) voertuig. Over dit examenonderdeel

Nadere informatie

10. 11. 12. 13. 14. 15. 18.

10. 11. 12. 13. 14. 15. 18. 1. Op de fietspad en fietsstrook mogen alleen fietsers en snorfietsers rijden. 2. Alarmnummer is 112. 3. Rijbewijs is 10 jaar geldig. 4. Alle betrokkenen bij een aanrijding moeten blijven wachten. (Plaats

Nadere informatie

Een stilstaand voertuig voorbijrijden

Een stilstaand voertuig voorbijrijden Een stilstaand voertuig voorbijrijden Fietstaak 1 Strepestraat Mindert snelheid en kijkt voor zich uit. Kijkt naar weggebruikers voor hem en verleent eventueel voorrang. Kijkt links om of er verkeer nadert

Nadere informatie

Rijopleiding Stap voor Stap

Rijopleiding Stap voor Stap Rijopleiding Stap voor Stap Module 1... 2 1. Controle buiten de auto... 2 2. Controle in de auto... 2 3. Instappen... 2 4. Uitstappen... 3 5. Zithouding... 3 6. Stuurhouding... 3 7. Afstellen spiegels...

Nadere informatie

Kijktechniek wegrijden / stoppen:

Kijktechniek wegrijden / stoppen: Kijktechniek wegrijden / stoppen: Wegrijden positie rechts (vrijwillig). Bijvoorbeeld ergens wegrijden na het kopen van een bloemetje. Voor / linker spiegel / rechter spiegel / linker spiegel / richting

Nadere informatie

Kijkgedrag, Gebruik je ogen goed, het kost niets

Kijkgedrag, Gebruik je ogen goed, het kost niets Kijkgedrag, Gebruik je ogen goed, het kost niets Een groot deel van de examenkandidaten zakt op kijkgedrag. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen breed en ver vooruit waarnemen, op de juiste manier

Nadere informatie

De Grote Verkeerstoets - 2014 07/08/2014. 1. Ja. 2. Neen, want ik mag hier niet links afslaan. 3. Neen, want ik heb mijn arm niet uitgestoken.

De Grote Verkeerstoets - 2014 07/08/2014. 1. Ja. 2. Neen, want ik mag hier niet links afslaan. 3. Neen, want ik heb mijn arm niet uitgestoken. 100082: Welk voorwerp houd je hier boven je hoofd? 1. Een rood voorwerp. 2. Een map. 3. Een voetbal. 100081: Je slaat af naar links. Gebeurt dat hier helemaal veilig? 1. Ja. 2. Neen, want ik mag hier niet

Nadere informatie

2012 Editie v1.0 EquestrianMassage.nl F.S.A. Tuinhof. Oefeningen voor een gezond lichaam en geest

2012 Editie v1.0 EquestrianMassage.nl F.S.A. Tuinhof. Oefeningen voor een gezond lichaam en geest 2012 Editie v1.0 EquestrianMassage.nl F.S.A. Tuinhof Oefeningen voor een gezond lichaam en geest De Soldaat Dit is de eerste van de vier warming up oefeningen waarbij het doel is de hartslag te verhogen

Nadere informatie

1. Een stilstaand voertuig voorbijrijden 2. Rechts een weg inslaan

1. Een stilstaand voertuig voorbijrijden 2. Rechts een weg inslaan Hoe moeten de fietstaken uitgevoerd worden? 1. Een stilstaand voertuig voorbijrijden 2. Rechts een weg inslaan mindert snelheid en kijkt voor zich uit. kijkt om : nadert er verkeer? vertraagt of versnelt,

Nadere informatie

Naderingssnelheid gelijkwaardig kruispunt: Lage snelheid Tweede versnelling Naderingssnelheid gevaarlijk kruispunt: Lage snelheid Tweede versnelling

Naderingssnelheid gelijkwaardig kruispunt: Lage snelheid Tweede versnelling Naderingssnelheid gevaarlijk kruispunt: Lage snelheid Tweede versnelling 19 Voorrangregel LES 3 Soorten Kruisingen Gelijkwaardige kruising Als je een gelijkwaardig kruispunt nadert, moet je je snelheid aanpassen en zorgen dat je het overzicht bewaart. Als er van rechts een

Nadere informatie

Cursus Rust. Het Slotervaart, een ziekenhuis met ambitie KINDERGENEESKUNDE TELEFOONNUMMER 020-512 45 42

Cursus Rust. Het Slotervaart, een ziekenhuis met ambitie KINDERGENEESKUNDE TELEFOONNUMMER 020-512 45 42 Het Slotervaart, een ziekenhuis met ambitie Het Slotervaartziekenhuis, een opmerkelijk en ambitieus ziekenhuis in Amsterdam. In een informele en vertrouwde omgeving werken wij aan innovatieve medische

Nadere informatie

Opleidingscontract voor de bromfietsrijder

Opleidingscontract voor de bromfietsrijder Opleidingscontract voor de bromfietsrijder NAAM : INSCHRIJVINGSNUMMER: BELANGRIJKE INLEIDING: Leren rijden met een bromfiets moet niet lichtzinnig worden opgenomen! De bromfietser loopt een groter risico

Nadere informatie

Toetsmatrijs Praktijkexamen Rijbewijs voor categorie T*

Toetsmatrijs Praktijkexamen Rijbewijs voor categorie T* Toetsmatrijs Praktijkexamen ijbewijs voor categorie T* Opgesteld door: Categoriecode: Toetsvorm: Bijzonderheden: CCV T-rijbewijs praktijk (T) Praktijk Toelichting op tabel met afbakening Tax = Taxonomiecode

Nadere informatie

Toolbox-meeting Rijden met aanhangwagens

Toolbox-meeting Rijden met aanhangwagens Toolbox-meeting Rijden met aanhangwagens Unica installatietechniek B.V. Schrevenweg 2 8024 HA Zwolle Tel. 038 4560456 Fax 038 4560404 Rijden met aanhangwagens Het gebruik van aanhangwagens in de bouw en

Nadere informatie

PTV hindernis beschrijvingen basis -TREC

PTV hindernis beschrijvingen basis -TREC PTV hindernis beschrijvingen basis -TREC Versie 1, 2015 NHAV 1 Inhoudsopgave Algemeen 3 1 Acht rijden met één hand 4 2 Achterwaarts naast het paard 5 3 Achterwaarts te paard 6 4 Afsprong naast het paard

Nadere informatie

Een STREEPJE voor... De betekenis van verkeerstekens op het wegdek

Een STREEPJE voor... De betekenis van verkeerstekens op het wegdek Een STREEPJE voor... De betekenis van verkeerstekens op het wegdek Wat betekenen al die strepen toch? In Nederland verplaatsen zich dagelijks miljoenen personen lopend, fietsend en rijdend in het verkeer.

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Gedrag nabij en op kruispunten... 32. Invoegen -uitvoegen... 32

Inhoudsopgave. Gedrag nabij en op kruispunten... 32. Invoegen -uitvoegen... 32 Inleiding In deze Rijprocedure wordt het meest wenselijke rijgedrag van motorrijders beschreven. Om te kunnen worden toegelaten tot het wegverkeer moet dit gedrag binnen de gestelde normering ook van de

Nadere informatie

Eenvoudige bovenbeen spieroefeningen

Eenvoudige bovenbeen spieroefeningen Oefeningen menselijk lichaam Eenvoudige bovenbeen spieroefeningen Eenvoudige oefeningen voor de bovenbeen spieren bijvoorbeeld na een operatie aan het kniegewricht of immobilisatie van het kniegewricht.

Nadere informatie

Oefeningen. Uitademen als u kracht zet, inademen als u ontspant.

Oefeningen. Uitademen als u kracht zet, inademen als u ontspant. Oefeningen Sterke en geoefende buikspieren zijn belangrijk. Omdat ongetrainde en slappe buik- en rugspieren kunnen zorgen voor een slechte houding en rugklachten. Bouw het oefenen van de buikspieren langzaam

Nadere informatie

Oefeningen ter Verbetering van je Lichaamshouding

Oefeningen ter Verbetering van je Lichaamshouding Oefeningen ter Verbetering van je Lichaamshouding Verkeerde lichaamshoudingen veroorzaken klachten. Eén van de meest voorkomende verkeerde houdingen, wordt veroorzaakt door een naar vorend hangend hoofd,

Nadere informatie

Evenwichtsoefeningen Radboud universitair medisch centrum

Evenwichtsoefeningen Radboud universitair medisch centrum Evenwichtsoefeningen Deze folder van het Radboudumc geeft informatie over evenwichtsoefeningen binnen en buitenshuis. Met evenwichtsoefeningen bedoelen we bewegingspatronen van het hoofd, de nek en het

Nadere informatie

Verkeersbegrippen. Overzicht van verkeersbegrippen die belangrijk zijn voor kinderen. Fietspad/tweerichtingenfietspad. Bestuurder. Voetganger.

Verkeersbegrippen. Overzicht van verkeersbegrippen die belangrijk zijn voor kinderen. Fietspad/tweerichtingenfietspad. Bestuurder. Voetganger. Verkeersbegrippen Overzicht van verkeersbegrippen die belangrijk zijn voor kinderen. Bestuurder Je bent bestuurder: Als je fietst. Als je paardrijdt of loopt met je paard aan de teugel. Voetganger Je bent

Nadere informatie

EEN STREEPJE VOOR... De betekenis van verkeerstekens op het wegdek. Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Gelderland. Platform en Kenniscentrum

EEN STREEPJE VOOR... De betekenis van verkeerstekens op het wegdek. Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Gelderland. Platform en Kenniscentrum EEN STREEPJE VOOR... De betekenis van verkeerstekens op het wegdek Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Gelderland Platform en Kenniscentrum Wat betekenen al die strepen toch? In Gelderland verplaatsen

Nadere informatie

Wat u over de scootermobiel moet weten

Wat u over de scootermobiel moet weten Wat u over de scootermobiel moet weten Inhoud Inleiding 4 Bediening 4 Contactsleutel 4 Verlichting 5 Richtingaanwijzers 5 De claxon 5 Regelen van verschillende snelheden 5 Scootermobiel in de vrijloop

Nadere informatie

Lesonderdeel instappen, stoel afstellen en uitstappen:

Lesonderdeel instappen, stoel afstellen en uitstappen: Auteursrechtinformatie Dit document is bedoeld voor eigen gebruik. In het algemeen geldt dat enig ander gebruik, daaronder begrepen het verveelvoudigen, verspreiden, verzenden, herpubliceren, vertonen

Nadere informatie

De trap op of aflopen: Probeer uw lichaam rechtop te houden en niet voorover te kantelen.

De trap op of aflopen: Probeer uw lichaam rechtop te houden en niet voorover te kantelen. GEBRUIKSAANWIJZING Welkom! Een gezonde wervelkolom: Stress en de dagelijkse bezigheden dragen bij aan het ontwikkelen van slechte gewoontes als het gaat om de zorg voor onze wervelkolom. Er zijn bijvoorbeeld

Nadere informatie

Toetsmatrijs Directiechauffeur Praktijk CCV-DP2 - Extern

Toetsmatrijs Directiechauffeur Praktijk CCV-DP2 - Extern Opgesteld door: Categoriecode: Toetsvorm: Cesuur: Bijzonderheden: CCV DP2 Praktijk De kandidaat moet een voldoende hebben behaald voor het examen om een bewijs van slagen te krijgen. Geen Toelichting op

Nadere informatie

VOORWOORD... 5 HOE IS DEZE PRAKTIJKBEGELEIDING HET BEST TE GEBRUIKEN?... 6

VOORWOORD... 5 HOE IS DEZE PRAKTIJKBEGELEIDING HET BEST TE GEBRUIKEN?... 6 VOORWOORD... 5 HOE IS DEZE PRAKTIJKBEGELEIDING HET BEST TE GEBRUIKEN?... 6 1 VOORBEREIDINGS EN CONTROLEHANDELINGEN... 7 1.1 Inleiding: controle van de carrosserie... 7 1.2 Instappen... 7 1.3 Instellen

Nadere informatie

Toetsmatrijs Praktijkexamen Rijbewijs voor categorie D1, E bij D1, D en E bij D

Toetsmatrijs Praktijkexamen Rijbewijs voor categorie D1, E bij D1, D en E bij D Toetsmatrijs Praktijkexamen ijbewijs voor categorie D1, E bij D1, D en E bij D In deze toetsmatrijs staat wat u moet kunnen en kennen. De toetsmatrijs vormt daarom de basis van de opleiding en het examen.

Nadere informatie

Duurzaam rijden, samen met ECOdrive

Duurzaam rijden, samen met ECOdrive Duurzaam rijden, samen met ECOdrive Beknopte gebruiksaanwijzing Algemene versie 07-2014 Introductie Het duurzaam ondernemen wordt steeds belangrijker. Veel bedrijven zijn verplicht CO 2 -doelstellingen

Nadere informatie

<> Training Rijden onder specifieke omstandigheden

<<RIJOPLEIDING IN STAPPEN>> Training Rijden onder specifieke omstandigheden Training Rijden onder specifieke omstandigheden De belangrijkste leerpunten op een rij Als onderdeel van de Rijopleiding in Stappen heb je deelgenomen aan de training Rijden

Nadere informatie

Lage rugpijn. Voor meer informatie over onze organisatie kijkt u op: www.fydee.nl

Lage rugpijn. Voor meer informatie over onze organisatie kijkt u op: www.fydee.nl Lage rugpijn Voor meer informatie over onze organisatie kijkt u op: www.fydee.nl Inleiding Lage rugpijn Rugklachten komen veel voor. 4 van de 5 mensen heeft weleens te maken met rugpijn. In veel gevallen

Nadere informatie

Toetsmatrijs Rijvaardigheidsanalyse Praktijktrainer Nascholing

Toetsmatrijs Rijvaardigheidsanalyse Praktijktrainer Nascholing Toetsmatrijs Rijvaardigheidsanalyse raktijktrainer Nascholing Opgesteld door: Categoriecode: Toetsvorm: Totaal aantal vragen: Dekkingsgraad toetstermen: Cesuur: Bijzonderheden: CCV geen Toelichting op

Nadere informatie

Rijprocedure A. Uitgave 2015

Rijprocedure A. Uitgave 2015 RijprocedureA Rijprocedure A Uitgave 2015 Deze rijprocedure is afgestemd met: - BOVAG BOVAG Rijscholen, Bunnik. - CBR CBR, Rijswijk. - FAM Federatie Autorijschool Management - KNMV Koninklijke Nederlandse

Nadere informatie

Accu en oplader instructies: Eigen bedrijfsgegevens

Accu en oplader instructies: Eigen bedrijfsgegevens Accu en oplader instructies: Eigen bedrijfsgegevens 1. Als u de accu helemaal leeg hebt gereden, zorg er dan voor dat u uw accu kort hierna weer aan de lader zet (binnen enkele uren). 2. Laat de accu nooit

Nadere informatie

VERKEER OP DE RINGDIJK ENQUÊTE ONDER BEWONERS, BEDRIJVEN EN DORPSRADEN

VERKEER OP DE RINGDIJK ENQUÊTE ONDER BEWONERS, BEDRIJVEN EN DORPSRADEN VERKEER OP DE RINGDIJK ENQUÊTE ONDER BEWONERS, BEDRIJVEN EN DORPSRADEN Beste Lezer, Met deze enquête willen we uw mening over de verkeersveiligheid op de Ringdijk in beeld brengen. Het verkeersadviesbureau

Nadere informatie

Nog even dit. Nieuwe of oude gebieden?

Nog even dit. Nieuwe of oude gebieden? Nog even dit. Evenals vorig jaar zullen we onze reiskosten weer gezamenlijk dragen. Na onze skiweek geven de chauffeurs de gemaakte brandstofkosten aan mij door en delen we het totaalbedrag door het aantal

Nadere informatie

VEILIGHEID THEMA 2015

VEILIGHEID THEMA 2015 VEILIGHEID THEMA 2015 1. Vooraf Controleer je fiets vooraf op gebreken. Draag handschoenen / sportbril / helm voor veiligheid en comfort. Waarschuw tijdig als je gaat passeren. Houd zoveel mogelijk rechts,

Nadere informatie

Deze lesbrief gaat in op waar leerlingen in het verkeer op moeten letten bij vrachtverkeer en bespreekt de dode hoek.

Deze lesbrief gaat in op waar leerlingen in het verkeer op moeten letten bij vrachtverkeer en bespreekt de dode hoek. Lesbrief: vrachtverkeer en de dode hoek Deze lesbrief gaat in op waar leerlingen in het verkeer op moeten letten bij vrachtverkeer en bespreekt de dode hoek. N31 Harlingen: In november 2015 start Ballast

Nadere informatie

Kinderen en veilig fietsen.

Kinderen en veilig fietsen. Kinderen en veilig fietsen. Voorbereiding juiste fiets: Koop altijd een fiets die past bij de lengte van je kind. Een fiets 'op de groei' kopen is niet slim. Van een te grote fiets wordt een kind onzeker.

Nadere informatie

Het motorexamen. Nieuw examen, meer veiligheid

Het motorexamen. Nieuw examen, meer veiligheid Het motorexamen Nieuw examen, meer veiligheid Voorwoord In deze folder lees je alles over het nieuwe motorexamen: de eisen voor beschermende uitrusting, de splitsing van het examen in twee examens en de

Nadere informatie

Verkeersveiligheidsplan. Veilig verkeer rond de Godelindeschool

Verkeersveiligheidsplan. Veilig verkeer rond de Godelindeschool Verkeersveiligheidsplan Veilig verkeer rond de Godelindeschool Inhoudsopgave Voorwoord 3 Hoofdgebouw 4 -Ingang Gerard Doulaan 4 -Ingang Godelindeweg 7 -Ingang Rotonde 8 Dependance 12 -Fietsers 12 -Automobilisten

Nadere informatie

Oefening voor het PRAKTISCH VERKEERSEXAMEN

Oefening voor het PRAKTISCH VERKEERSEXAMEN WEGWIJS in Baarn Oefening voor het PRAKTISCH VERKEERSEXAMEN 1 Baarn, 31 maart 2015 Beste ouders (en leerlingen van groep 7), Hierbij ontvangt u de fietsroute Wegwijs in Baarn voor het Verkeersexamen. Het

Nadere informatie

Verkeerswetgeving fietsers

Verkeerswetgeving fietsers Verkeerswetgeving (Koninklijk besluit 1 december 1975) INDIVIDUELE FIETSERS of GROEPEN van MINDER DAN 15 FIETSERS Een verplicht fietspad wordt aangegeven met bord G11. Fietsers en snor MOETEN hier gebruik

Nadere informatie

Core Stability - serie 2 (met Swiss Ball)

Core Stability - serie 2 (met Swiss Ball) Inleiding Met Core Stability training train je je rompspieren, zodat je die zo effectief mogelijk kunt gebruiken. Het gaat hierbij niet alleen om buik- en bilspieren, maar om je gehele romp. Je ontwikkelt

Nadere informatie

Kustwerk Katwijk: vrachtverkeer en de dode hoek

Kustwerk Katwijk: vrachtverkeer en de dode hoek Kustwerk Katwijk: vrachtverkeer en de dode hoek In oktober 2013 is bouwcombinatie Ballast Nedam Rohde Nielsen gestart met de uitvoering van Kustwerk Katwijk. Deze werkzaamheden zullen ruim een jaar duren

Nadere informatie

druk 1 1TH 084070 NSN 2320-17-122-6055 PROJECTNUMMER 084070 TECHNISCHE HANDLEIDING VAU 150 KN 6X6 DAF YBB95.480 TAKEL

druk 1 1TH 084070 NSN 2320-17-122-6055 PROJECTNUMMER 084070 TECHNISCHE HANDLEIDING VAU 150 KN 6X6 DAF YBB95.480 TAKEL druk 1 1TH 084070 NSN 30-17-1-6055 PROJECTNUMMER 084070 TECHNISCHE HANDLEIDING VAU 150 KN 6X6 DAF YBB5.480 TAKEL Vastgesteld door de Directeur Defensie Materieel Organisatie voor deze Hoofd Logistieke

Nadere informatie

10 minuten training 1 Total Body

10 minuten training 1 Total Body 10 minuten training 1 Total Body Met deze 10 Minuten training train je het hele lichaam. Alle spiergroepen komen aan bod. Waarom 10 minuten trainingen? Voor veel mensen is het nog steeds moeilijk om een

Nadere informatie

Borstcrawl keerpunt: - De benadering - De rol - Voeten plaatsen / afzet - Handbeweging

Borstcrawl keerpunt: - De benadering - De rol - Voeten plaatsen / afzet - Handbeweging Borstcrawl keerpunt: - De benadering - De rol - Voeten plaatsen / afzet - Handbeweging De benadering Bij de benadering is het belangrijk dat er met zoveel mogelijk snelheid het keerpunt ingegaan wordt.

Nadere informatie

Vaardigheidstesten. Schaatsen

Vaardigheidstesten. Schaatsen Vaardigheidstesten Schaatsen 1 Inhoud Inleiding...3 Begrippenlijst Schaatsen en Inline-skaten...4 Niveau 1 schaatsen...6 Niveau 2 schaatsen...7 Niveau 3 schaatsen...8 Niveau 4 schaatsen...9 Niveau 5 schaatsen...

Nadere informatie

Tips voor bochten rijden op de motor

Tips voor bochten rijden op de motor Tips voor bochten rijden op de motor Home Tips Bochten Home Tips Veilig Kijken Bochten Remmen Achterop File Groep Bergen Afstanden Angst Kleding Kamperen Motoren Links De site Lazymotorbike Sylvia N404

Nadere informatie

Succes en veel plezier toegewenst!

Succes en veel plezier toegewenst! Voorwoord HOE VOER JE EEN OEFENING GOED UIT? Ten eerste door de beweging correct uit te voeren. Dat wil zeggen gecontroleerd en beheerst. Dat wil zeggen eerst de spieren opwarmen ('warming up'). Nooit

Nadere informatie

Adviezen na een open-hart-operatie. Afdeling Fysiotherapie

Adviezen na een open-hart-operatie. Afdeling Fysiotherapie 00 Adviezen na een open-hart-operatie Afdeling Fysiotherapie U bent herstellende van een operatie aan uw hart. De fysiotherapeut heeft u na de operatie begeleid bij het weer oppakken van activiteiten en

Nadere informatie

F I A T B R A V O 603.83.122 NL S N E L G I D S

F I A T B R A V O 603.83.122 NL S N E L G I D S F I A T B R A V O 603.83.122 NL S N E L G I D S DASHBOARD 1 Linker hendel: bediening buitenverlichting - 2 Instrumentenpaneel - 3 Rechter hendel: bediening ruitenwissers, achterruitwisser, trip computer

Nadere informatie

PECTUS REVALIDATIE. De pectoralisspieren. De rugspieren

PECTUS REVALIDATIE. De pectoralisspieren. De rugspieren PECTUS REVALIDATIE Het doel van de pectus revalidatie (training borst- en rugspieren) is het versterken van de spieren van de borst en de rug en hiermee het verbeteren van je lichaamshouding. De volgende

Nadere informatie

verkeersregels voor kinderen

verkeersregels voor kinderen verkeersregels voor kinderen afspraken voor stappers te voet bron: www.verkeervpi.be Als er een begaanbare stoep (trottoir) is, gebruik die dan. Is er geen (begaanbare) stoep, verhoogde of gelijkgrondse

Nadere informatie

Wet + Regelgeving. Vraag 4 Hoeveel uur nachtdienst mag u volgens de overleg regeling verrichten per 2 weken? A..20 uur B. 22 uur C.

Wet + Regelgeving. Vraag 4 Hoeveel uur nachtdienst mag u volgens de overleg regeling verrichten per 2 weken? A..20 uur B. 22 uur C. Wet + Regelgeving Vraag 1 Worden lijndienstbussen altijd als bestemming verkeer gezien? A.. Ja B. nee C. Alleen tijdens spits uur. Vraag 2 Wat is de max. snelheid op de parkeerplaats van een autosnelweg?

Nadere informatie

VERKEERSBORDEN. www.gratisrijbewijsonline.be

VERKEERSBORDEN. www.gratisrijbewijsonline.be VERKEERSBORDEN www.gratisrijbewijsonline.be GEVAARSBORDEN ALGEMEEN Zoals de naam van deze reeks het laat vermoeden, wijzen de gevaarsborden op een mogelijk gevaar. De gevaarsborden worden rechts geplaatst.

Nadere informatie

Belangrijke aanwijzingen voordat u met de oefeningen begint:

Belangrijke aanwijzingen voordat u met de oefeningen begint: Belangrijke aanwijzingen voordat u met de oefeningen begint: Rek/Strek oefeningen mogen nooit pijn veroorzaken. Mocht u pijn krijgen stop dan onmiddellijk met de oefening. Het is belangrijk om de rek niet

Nadere informatie

FIETSEXAMEN WIJK STENE

FIETSEXAMEN WIJK STENE FIETSEXAMEN WIJK STENE INFOSLIDE (maakt geen deel uit van de route) UITLEG VERSCHIL FIETSOVERSTEEK / FIETSPAD Fietsoversteken: steeds met blokken Nooit voorrang aan een fietsoversteek, dus: *voorrang verlenen

Nadere informatie

Zicht om het voertuig. Inleiding

Zicht om het voertuig. Inleiding Zicht om het voertuig Inleiding Als we rijden met een aanhangwagen op het examen, dan is dat een aanhangwagen die net zo breed of breder is als het trekkend voertuig Ook moet de aanhangwagen net zo hoog

Nadere informatie

Ne-Waza-Jitsu-Kata. Handeling 1. 1.1. De aanval

Ne-Waza-Jitsu-Kata. Handeling 1. 1.1. De aanval Handeling 1 1.1. De aanval Tori en Uke staan in startpositie 1. Ze lopen naar elkaar toe en op het moment dat Tori zijn rechterbeen voor heeft dwingt Uke Tori naar de grond te gaan door met beide handen

Nadere informatie

Cambridge Health Plan Benelux BV

Cambridge Health Plan Benelux BV Wanneer doet u deze oefeningen? Doe deze minstens 3 keer per week en al vrij snel voelt u verandering in uw lichaam. Ook krijgt u meer zelfvertrouwen. Naast deze oefeningen zorgt een dagelijkse wandeling

Nadere informatie

VEILIG OP STAP. Te voet of per fiets, alleen of in groep

VEILIG OP STAP. Te voet of per fiets, alleen of in groep VEILIG OP STAP Te voet of per fiets, alleen of in groep Deze leidraad bevat de voornaamste verkeersregels voor voetgangers en fietsers, alleen of in groep (al dan niet vergezeld van een leider of wegkapitein).

Nadere informatie

F I A T 5 0 0 603.83.297 NL S N E L G I D S

F I A T 5 0 0 603.83.297 NL S N E L G I D S F I A T 5 0 0 603.83.297 NL S N E L G I D S Raadpleeg voor een uitvoerige beschrijving en meer informatie, of in noodgevallen, het instructieboek. DASHBOARD 1 Linker hendel: bediening buitenverlichting

Nadere informatie

Beschrijving lessen en scenarios

Beschrijving lessen en scenarios Copyright 2010 by ST Software BV Beschrijving lessen en scenarios rijsimulator ST Software BV Page 1 of 42 ST software B.V. Inhoudsopgave Inhoudsopgave...2 Beschrijvingen lessen...3 Instructie lessen...3

Nadere informatie

X Veiligheidsgordel 3 Verklikkerlicht brandt (met waarschuwingstoon) bij ingeschakelde ontsteking: Gordel omdoen, zie pagina 33.

X Veiligheidsgordel 3 Verklikkerlicht brandt (met waarschuwingstoon) bij ingeschakelde ontsteking: Gordel omdoen, zie pagina 33. Instrumenten verklikkerlichten De verklikkerlichten die hier staan vermeld, zijn niet in alle auto s aanwezig. Deze beschrijving geldt voor alle instrumentenuitvoeringen. X Veiligheidsgordel 3 Verklikkerlicht

Nadere informatie

Met vriendelijke groeten, verblijf ik...

Met vriendelijke groeten, verblijf ik... Met vriendelijke groeten, verblijf ik... Over erven, 30 km en 60 km zones Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Gelderland Platform en Kenniscentrum 1 Langzamer rijden waar mensen verblijven In het verkeer

Nadere informatie

Gevaarlijke bocht. Dubbele bocht of opeenvolging van meer dan twee bochten, de eerste naar links

Gevaarlijke bocht. Dubbele bocht of opeenvolging van meer dan twee bochten, de eerste naar links 1 VERKEERSBORDEN Gevaarlijke bocht. Bocht naar links Gevaarlijke bocht. Bocht naar rechts Gevaarlijke bocht. Dubbele bocht of opeenvolging van meer dan twee bochten, de eerste naar links Gevaarlijke bocht.

Nadere informatie

Hoofdstuk 1. In het dorp

Hoofdstuk 1. In het dorp Hoofdstuk 1. In het dorp Vraag 1.1 De fietsers krijgen te maken met een tractor van links. Moeten de fietsers voorrang geven? Ja Nee Vraag 1.2 Milla en Rosan krijgen te maken met een auto die uit een uitrit

Nadere informatie

Core stability training

Core stability training Core stability training Oefening 1: Uitgangspositie: liggend op de buik. Plaats de ellebogen recht onder de schouders. De vuisten wijzen naar voren. Breng vervolgens de buik van de grond door te steunen

Nadere informatie

Welkom 23/10/2014. Open WiFi netwerk: t Godshuis

Welkom 23/10/2014. Open WiFi netwerk: t Godshuis Welkom 23/10/2014 Open WiFi netwerk: t Godshuis Filip Van Alboom Test uw kennis van de wegcode Commercieel vantwoordelijke VAB Rijschool A. Ik heb voorrang B. Ik moet voorrang verlenen De bus verlaat de

Nadere informatie

Fiche Leerkracht CORRECT Rijgedrag 1

Fiche Leerkracht CORRECT Rijgedrag 1 De plaats op de openbare weg binnen de bebouwde kom Handleiding Meester op de Fiets p8-11 CORRECT Rijgedrag 1 Fietsers mogen tegen de rijrichting in rijden in straten met beperkt éénrichtingsverkeer (BEV).

Nadere informatie

VERKEER VERKEERSDEELNEMERS WEGGEBRUIKERS

VERKEER VERKEERSDEELNEMERS WEGGEBRUIKERS 1 VERKEER VERKEERSDEELNEMERS WEGGEBRUIKERS VOETGANGERS BESTUURDERS IEDEREEN DIE LOOPT; ZONDER VOERTUIG MET BEHULP VAN EEN VOORWERP( ROLSCHAATSEN, STEP. ED) MET EEN VOERTUIG AAN DE HAND ( FIETS, BROMFIETS,

Nadere informatie

Rijprocedure C. Uitgave 2013

Rijprocedure C. Uitgave 2013 Rijprocedure C Uitgave 2013 Deze rijprocedure is afgestemd met: BOVAG BOVAG Rijscholen, Bunnik. CBR Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen, Rijswijk. Afdeling productmanagement CCV. FAM Federatie Autorijschool

Nadere informatie

Basis Motoropleiding (rijbewijsopleiding)

Basis Motoropleiding (rijbewijsopleiding) Basis Motoropleiding (rijbewijsopleiding) Als je kiest voor deze opleiding dan kies je voor: Onze basis motoropleiding is bestemd voor (aspirant) motorrijders die het motorrijbewijs willen halen, en willen

Nadere informatie

Brommertheorieboek Deel 2

Brommertheorieboek Deel 2 Brommertheorieboek Deel 2 Help ons We staan altijd open voor verbeteringen en aanvullingen! Mis je iets in dit boek, is iets niet duidelijk of heb je op je theorie-examen vragen gehad waarvan je de uitleg

Nadere informatie

Geen tijd om elke dag te sporten? Kom thuis in actie met 1-minuut oefeningen!

Geen tijd om elke dag te sporten? Kom thuis in actie met 1-minuut oefeningen! Geen tijd om elke dag te sporten? Kom thuis in actie met 1-minuut oefeningen! Astrid Witte zomer 2014 Even vooraf: - Deze oefeningen zijn bedoeld voor gezonde volwassenen - Heb je klachten, overleg dan

Nadere informatie

Instructie Voertuig (auto) controle Kia Cee d Autorijschool Lolkama

Instructie Voertuig (auto) controle Kia Cee d Autorijschool Lolkama Instructie www.lolkama.com Instructie Voertuig (auto) controle Kia Cee d Autorijschool Lolkama Voor het CBR praktijkexamen worden door de examinator, controle vragen gesteld over de banden, motor, dashboard

Nadere informatie

Het Schietpatroon INHOUDSOPGAVE

Het Schietpatroon INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE Overzicht... 3 De Houding aan de lijn... 4 Pijl opzetten (Kepen)... 5 Booghand en koordhand plaatsen... 6 Concentratie... 7 Vooraantrek... 8 Aantrek... 9 Ankeren... 10 Mikken... 11 Doortrekken

Nadere informatie

Rijprocedure AM. Uitgave 2015

Rijprocedure AM. Uitgave 2015 RijprocedureAM Rijprocedure AM Uitgave 2015 Deze rijprocedure is afgestemd met: - BOVAG BOVAG Rijscholen, Bunnik. - CBR CBR, Rijswijk. - FAM Federatie Autorijschool Management - KNMV Koninklijke Nederlandse

Nadere informatie

Instructies en oefeningen na een enkelbandletsel

Instructies en oefeningen na een enkelbandletsel Instructies en oefeningen na een enkelbandletsel Inleiding Bij een enkelbandletsel of een enkelverstuiking is er meestal sprake van een verrekking of (gedeeltelijke) scheuring van één of meerdere buitenste

Nadere informatie