HANDELINGSANALYSE VOLGENS RIJPROCEDURE CATEGORIE A

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "HANDELINGSANALYSE VOLGENS RIJPROCEDURE CATEGORIE A"

Transcriptie

1 HANDELINGSANALYSE VOLGENS RIJPROCEDURE CATEGORIE A

2 Hierna vindt u de handelingsanalyse voor de motorfiets, de rijprocedure heeft als basis gelegen bij het maken van deze handelingsanalyses. Het is raadzaam om de rijprocedure zelf ook eens te lezen. Index onderwerpen Thema: Pagina: 1. Op en afbokken middenstandaard Op en afbokken zijstandaard. (Jiffy ) 5 3. Op en afstappen Zithouding en Afstelling van de spiegels Starten van de motor Afzetten van de motor Wegrijden Stoppen Opschakelen Terugschakelen Plaats op de weg en omgaan met wegmarkeringen Rijden van bochten in het wegverloop buiten de bebouwde kom Wegrijden op een helling met voor en achterrem Wegrijden op een helling met alleen de voorrem Lopen achteruit parkeren in een parkeervak De langzame slalom De halve draai linksom/ rechtsom Het rijden van de acht Het stapvoets rijden Het wegrijden uit een parkeervak Slalom met stops Uitwijkoefening De snelle slalom De noodstop De precisiestop De stopproef Berijden van kruispunten van gelijke orde Berijden van voorrangskruispunten Rechts afslaan Links afslaan Invoegen op een auto(snel)weg Berijden van een auto(snel)weg Uitvoegen op een auto(snel)weg Het gedrag in files tussen auto en motor Inhalen Ingehaald worden Voorbijgaan Tegemoet komen Rotondes (algemeen) Rotondes ¼ rond Rotondes ½ rond Rotondes ¾ rond Rotondes geheel rond Kijkgedrag BRAVOA (voertuigcontrole)

3 OP EN AFBOKKEN OP DE MIDDENSTANDAARD OPBOKKEN HANDELINGSANALYSE MOTORFIETS WAT HOE MOTIVATIE Ga naast de motor staan. Links van de motor; lichte spreidstand. Door de lichte spreidstand sta je stevig naast de motor. Pak de motor vast. Zoek steun met de middenbok. Zoek balans. Draai je heup. Trap de middenbok uit. Linkerhand om het linkerhandvat. Rechterhand op de daarvoor bestemde plaats en dit is niet; De riem om de buddyseat zelf. Meestal zit er een steun waar de motor moet worden vastgepakt. Laat de motor iets naar je toe hellen. Met de bal van de rechtervoet middenbok uitdrukken tot deze de grond raakt. Beweeg de motor nu iets naar voren af totdat je voelt dat beide pootjes van de middenstandaard steun hebben. Blijf met de rechtervoet op de middenbok staan, laat ook de linkervoet staan maart draai je heupen haaks ten opzichte van de motor. Door nu gelijktijd met je rechtervoet op de standaard te drukken en met je rechterhand de motor iets op tillen, zal de motor op de standaard gaan. Denk eraan de kracht moet uit benen komen en niet uit de rug. Door de motor iets naar je toe te laten hellen is deze beter in bedwang te houden dan wanneer deze van je af zou hangen Als er nu nog een oneffenheid mocht zijn dan heb je het voertuig nog onder controle. Als je slechts steun zou hebben met een van de beide pootjes kost het teveel kracht om hem op te bokken. Als de ondergrond zacht of schuin is heeft een jiffy de voorkeur. Op deze manier spaar je de rug. 3

4 AFBOKKEN WAT HOE MOTIVATIE Ga weer links naast de motor staan. Pak de motor vast. Kijken. Breng met een lichte schok de motor naar voren. Controleer de middenbok. Neem een lichte spreidstand aan. Linkerhand aan het stuur en de rechterhand op de daarvoor bestemde plaats. Kijk in het verlengde van de motor, niet naar de buddyseat. Door je lichaamsgewicht naar voren te brengen Als de motor van de bok afkomt laat hem dam naar je toe hellen. Is deze volledig in ruststand terug gekomen. Dit i.v.m. de stevigheid. Door in de diepte te kijken zal er een betere balans zijn en de motor zal niet van je afvallen. Je lichaamsgewicht zorgt ervoor dat de motor naar voren komt let wel op dat je de motor naar je toe laat hellen om ervoor te zorgen dat deze niet valt. Als de middenbok niet volledig omhoog is kan dit tot gevaarlijke omstandigheden leiden. Knijp de voorrem in. Met de rechterhand. Dit om te voorkomen dat de motor wegrolt. 4

5 OP EN AFBOKKEN OP DE ZIJSTANDAARD. ( JIFFY) OPBOKKEN WAT HOE MOTIVATIE Ga naast de motor staan. Pak de motor vast. Zoek steun met de zijstandaard. Laat de motor rustig op de zijstandaard rusten. Draai nu het stuur naar links. Trek de motor uit zijn veren. Laat de voorrem los. Neem nu de voet van de zijstandaard. Links van de motor; lichte spreidstand. Linkerhand om het linker handvat. Rechterhand om het rechter handvat en knijp de voorrem in. Laat de motor iets naar je toe hellen. Met de bal van de rechtervoet de zij standaard uitdrukken tot deze de grond raakt Met de voet tegen blijven houden. Beweeg de motor nu iets naar je toe totdat je voelt dat de zij standaard steun heeft. De rechtervoet blijft op de standaard rusten Trek met beide handen het stuur omhoog. Let op dat de motor stabiel blijft. Door de lichte spreidstand sta je stevig naast de motor. Door de motor iets naar je toe te laten hellen is deze beter in bedwang te houden dan wanneer deze van je af zou hangen. Als en nu een oneffenheid zou zijn dan heb je de motor nog onder controle. Als je slechts steun zou hebben met de zijstandaard zou een simpel plankje heel effectief zijn. Als er nu iemand tegen de motor aan zou stoten dan zal deze op zijn standaard gedrukt worden. Zou het stuur naar rechts staan en er loopt iemand tegenaan dan zal de motor van de standaard af worden gedrukt. Doe dit geleidelijk om er voor te zorgen dat de motor niet omvalt. 5

6 AFBOKKEN WAT HOE MOTIVATIE Ga weer links naast de motor staan. Pak de motor vast. Draai het stuur recht. Neem een lichte spreidstand aan. Linkerhand aan het stuur en de rechterhand aan het stuur en de voorrem inknijpen. Laat de motor nog steeds naar je toe hellen. Dit i.v.m. de stevigheid. Dit om te voorkomen dat de motor wegrolt. Kijken. Kijk in het verlengde van je motor. Door in de diepte te kijken zal de motor stabiel blijven. Beweeg de motor iets van je af. Duw met je rechtervoet de standaard volledig in. Niet te ver omdat de motor van je af zal vallen. Is deze volledig in ruststand terug gekomen. Als de zijstandaard niet volledig omhoog is kan dit tot gevaarlijke omstandigheden leiden. Veel motoren hebben een beveiliging dat als de zijstandaard uit staat en er wordt een versnelling ingeschakeld, dan zal de motor afslaan. 6

7 OP EN AFSTAPPEN OPSTAPPEN WAT HOE MOTIVATIE Eerst de motor van de standaard halen. Zoals beschreven bij het op en afbokken let op dat de voorrem ingeknepen is. De ingeknepen voorrem zorgt ervoor dat de motor tijdens het opstappen niet wegrolt. Kijken. Om de motor heen. Zodat je niet tijdens het opzwaaien van je rechterbeen geen obstakels of personen raakt. Rechterbeen over de buddyseat. Gaan zitten. AFSTAPPEN Knijp de voorrem in. Kijken. Rechterbeen over de buddyseat. Motor eventueel opbokken. Let op eventuele topkoffer etc. Beide benen steun laten zoeken op de grond. Nadat er gezeten is mag de motor pas gestart worden. Er mag pas worden afgestapt als de motor is afgezet. Rondom de motor. Kijk tijdens het gehele afstappen voor de motor. Zorg tijdens het afstappen dat beide voeten goede steun vinden en laat de motor licht naar je toe hellen. Zoals beschreven bij het op en afbokken. Houdt de voorrem zolang mogelijk vast. Door de ingeknepen voorrem en de steun van beide voeten sta jezelf en de motor stabiel. De ingeknepen voorrem zorgt ervoor dat de motor tijdens het afstappen niet wegrolt. Dit om ervoor te zorgen dat tijdens het afstappen geen obstakels of personen worden geraakt. Ook mag er door het afstappen geen hinder worden veroorzaakt aan andere weggebruikers. Het ver weg kijken is voor de balans. De beide voeten en balans van de motor zorgen ervoor dat er niet gevallen wordt. 7

8 ZITHOUDING EN AFSTELLEN VAN DE SPIEGELS ZITHOUDING HANDELINGSANALYSE MOTORFIETS WAT HOE MOTIVATIE Zolang er niet gereden wordt en niet aan het verkeer wordt deelgenomen staan beide voeten op de grond en zijn beiden handen aan het stuur. Als er stilgestaan wordt tijdens de verkeersdeelname rust de linkervoet op de steun met de zijkant van de voet tegen de zijkant van de schakelpook. Beide handen zijn aan het stuur. Bij een lange verkeersstop is de motor neutraal geschakeld. Tijdens het rijden zijn beide voeten op de steunen. Voeten horizontaal dus niet met de tenen naar beneden of naar boven. Linkervoet: zijkant tegen de zijkant van de schakelpook. Rechtervoet: zijkant tegen de zijkant van de rempook. Knieën tegen de tank klemmen. Handen losjes om de handvaten en dus geen vingers laten rusten op of om de handels. Maar zorg dat de vingers wel om het einde van de handels passen, er zijn diverse typen motorfietsen waar de afstand handel tot het stuur kan worden versteld. Rug recht misschien zelfs wat hol getrokken, dus een" trotse" houding aannemen. Kijk naar de plek waar het rijden op dat moment gaat plaatsvinden. Als je de houding aanneemt zoals beschreven zal tijdens het rijden en stilstaan de motor volledig onder controle van de bestuurder zijn. Er zal verder duidelijk gevoeld worden wat de motor doet het is een evenwichtsvoertuig en evenwicht, houding en kijken werken sterk samen. Verder bevordert het goed zitten en aanvoelen van de motor dat je minder snel vermoeid raakt en dat de motor gaat doen wat de berijder wil en niet andersom. AFSTELLEN VAN DE SPIEGELS. De spiegels mogen alleen worden afgesteld als de motor stilstaat. De spiegel kan alleen door verdraaiing versteld worden, dit in tegenstelling tot de spiegels van een auto. Let dus op hou dit moet gebeuren omdat anders de spiegels af zullen breken. Rechter en linkerspiegelbeeld: Horizon op tweederde van de bovenkant en een klein beetje van de zijkant van je eigen lichaam in beeld. Te los zittende jasmouwen kunnen tijdens het rijden leiden tot situaties waar er niets meer in de spiegels te zien is omdat de mouw voor de spiegels wappert. Met een juiste spiegel afstelling is er maximaal zicht op het achtergelegen weggedeelte. Tijdens het rijden moeten dan ook de spiegels iedere 5 tot 10 seconden worden bekeken. Verder zijn ze nodig voor en tijdens het vertragen, het veranderen van richting, het veranderen van de rechte rijlijn, het versnellenen en het vertragen. 8

9 STARTEN VAN DE MOTOR HANDELINGSANALYSE MOTORFIETS WAT HOE MOTIVATIE Opstappen. Controle verbruikers uit. Choken. Zoals beschreven Verlichting en eventueel handvatverwarming Indien de motor koud is de choke openen. De motor heeft zeer veel stroom nodig om te starten, er mogen daarom geen verbruikers aan staan op het moment van starten. Koppelingshandel inknijpen. Linkerhand Met het inknijpen van de koppeling onderbreek je de aandrijving van de motor na wielen. Hiermee verzeker je dat de nooit kan wegrollen op het moment van starten. De meest motoren een startonderbreker die het starten onmogelijk maakt als er een versnelling is ingeschakeld en de koppeling niet is ingeknepen. Verder hoeft bij een ingeknepen koppeling de startmotor minder onderdelen te bewegen waardoor deze meer kracht heeft voor het starten. En het geeft extra veiligheid. Contact aan. Sleutel naar recht draaien. Controleer nu de werking van controle lampen en meters Controle cockpit. Starten met de startknop Controle cockpit. Koppelingshandel op laten komen tenzij direct wordt ingeschakeld. Toerental afregelen met de choke. Er branden nu als het goed is minimaal twee lampjes. Rood is oliedruk Groen is neutraal stand versnelling. Brandt deze niet zet dan de versnelling neutraal. Controleer of de noodstopknop op run staat, zo niet zet dan op run. Start nooit langer dan ± 5 seconden de motor moet dan aanslaan. Na het aanslaan startknop loslaten. Het rode lampje van de oliedruk moet na enkele seconden doven, zeker als er een hoger toerental dan stationair is. Het groene lampje blijft branden. De linkerhand geleidelijk ontspannen. Luister naar het toerental en druk de choke geleidelijk terug net zo lang totdat de motor een rustig en gelijkmatig toerental heeft. Let erop dat tijdens het rijden de choke weer terug gedrukt moet worden als de motor warm is. Luister goed naar het geluid van de motor, dan kun je het juiste moment bepalen om de sleutel los te laten. Hierdoor kun je controleren of er storingen zijn i bepaalde circuits van de motor. Als je wat langer moet wachten voor je wegrijdt, is het onnodig om de koppeling ingeknepen te houden. Om twee redenen: Slijtage koppeling onderdelen Vermoeidheid aan de hand. Door met zo min mogelijk choke te rijden zal het milieu minder geschaad worden en komt de motor terug in zijn normale stationaire toerental. Ontsteek de verlichting. Dimlicht Om in het verkeer te zien en gezien te worden. 9

10 AFZETTEN VAN DE MOTOR. WAT HOE MOTIVATIE Controleer of de schakelhefboom neutraal staat. Zorg dat het groene lampje brand. De motor wordt geheel neutraal weggezet. Koppelingshandel loslaten. Doe dit geleidelijk. Hiermee controleer je de volledige neutraalstand van de motor Doe de verbruikers uit. Motor afzetten. Afstappen. Bij verlaten van de motor de sleutels meenemen. D.m.v. desbetreffende schakelaars. Contactsleutel niet geheel linksom draaien omdat dan het stuurslot erop en eventueel het parkeerlicht aan gaat. Zoals beschreven. Nu wel eventueel het stuurslot erop zetten De accu heeft bij het starten alle stroom nodig. Tijdens het stilstaan wordt de accu niet bijgeladen en zal dus alleen maar leeg kunnen lopen als je een stroomverbruiker aan laat staan. Als de motor verder niet meer gebruikt wordt, zetten we uit zowel milieuoogpunt als veiligheid de motor af. Let op dat bij sommige motoren er een stand op het contact zit om de parkeerlichten aan te zetten. 10

11 WEGRIJDEN WAT HOE MOTIVATIE Kijken. Rechts naast, rechter spiegel, voor, linker spiegel en links naast. Controleer of je overig verkeer voor moet laten gaan (art 54 RVV) Koppelingshandel inknijpen. Geheel en vlot met de linkerhand. Deze handeling maakt het schakelen mogelijk doordat je een onderbreking maakt tussen de motor en de versnellingsbak. Voet naar de schakelhefboom. Spanning op de pook houden totdat de koppeling volledig is losgelaten. Dit om er voor te zorgen dat de versnelling er niet uit schiet. Inschakelen. Eerste versnelling naar beneden. Hiermee maak je mogelijk dat de motor zometeen zijn aandrijfkracht kwijt kan op de wielen. Koppelingshandel naar het aangrijpingspunt laten komen. Met linkerhand, geleidelijk. Altijd geleidelijk werken met de koppeling want de koppelingsplaten moeten geleidelijk aangrijpen anders slaat de motor af. Iets gas geven. Met rechterhand, geleidelijk. Om het aangrijpen van de koppelingsplaten op te vangen. Kijken. Rondom de motor.in het bijzonder daar waar gevaar zit: b.v. bij voorsorteervakken kan het gevaar links zitten (voorsorteervak rechtsaf) of het gevaar zit rechts (voorsorteervak linksaf), het gevaar zit aan beide kanten bij een voorsorteervak voor rechtdoor. Voor een laatste controle voordat je gaat wegrijden: Richtingaanwijzer aan. Naar links. Je maakt hiermee kenbaar aan de overig. weggebruikers dat je gaat wegrijden. Koppelingshandel geheel op laten komen. Voet naast de schakelhefboom. Geleidelijk en direct de linkerhand naast om het handvat plaatsen. Voet weer in de ruststand zijdelings tegen de schakelhefboom. Je neemt weer de ideale positie in met je handen op het stuur. Snelheid aanpassen. Aan overige verkeer. Probeer vlot mee te rijden met het verkeer, daarbij natuurlijk wel de maximum snelheid hanteren en wees een goed anticiperende bestuurder. Richtingaanwijzer uit. 11

12 STOPPEN WAT HOE MOTIVATIE Kijken. Voor de motor. Plaats bepalen om te stopen. Mag ik hier wel stoppen. Beide spiegels. Informatie opdoen v.w.b. de achter je. Gas los. Geef een remsignaal Rechterhand. Voorremhendel even licht aantikken. Je maakt je voornemen tot stoppen op deze manier kenbaar aan het opkomend verkeer. Kijken. Beide spiegels. Hoe reageert het verkeer acht je. Doorremmen. Tijdens vertraging regelmatig blijven kijken. Remdruk geleidelijk opvoeren. En ook de achterrem erbij gebruiken. Beide spiegels. Hoe is de situatie achter je. Koppeling inknijpen. Vlot en geheel met de linkerhand. Om te voorkomen dat de motor zodirect afslaat. Terug Schakelen. Net voor stilstand ietwat remdruk verminderen. Bij korte stop direct in schakelen. Voet aan de grond zetten. Bij langere stop neutraal. Evt. motor afzetten. Zie terugschakelen (maar dan eventueel zonder de koppeling iedere keer op te laten). Achterrem geleidelijk omhoog laten komen en voorrem de remdruk verminderen. Zoals reeds besproken (HA wegrijden). De rechter. Zoals reeds besproken (HA motor afzetten). Omdat de motor door alle versnellingen heen moet om terug in de eerste versnelling of neutraal te komen. Verder moet de motor bewegen om schakelen mogelijk te maken. Voorkom dat de motor bij iedere stop dompt. Dit is ook wat comfortabeler voor jezelf en je passagiers. Dit om als de motor in neutraal staat dan kan er weer worden ingeschakeld. 12

13 OPSCHAKELEN WAT HOE MOTIVATIE Voet naar de versnellingspook. Koppelingshandel inknijpen en gas loslaten. Linkervoet, vlot, spanning op de pook brengen en houden. Beide tegelijk en vlot. Op het juiste moment schakelen. Je maakt het nu mogelijk om over te schakelen. Schakelen. Naar hogere versnelling. Om i.p.v. kracht langzamerhand snelheid op te bouwen. Koppelingshandel naar het aangrijpingspunt laten komen. Linkerhand, geleidelijk. De koppelingsplaten moeten altijd geleidelijk naar elkaar worden gebracht anders kan de motor zijn kracht niet geleidelijk kwijt aan de wielen en slaat de motor af. Iets gas geven. Met rechterhand, geleidelijk. Om het aangrijpen van de koppelingsplaten op te vangen. Koppelingspedaal geheel op laten komen. Voet naast de schakelhefboom. Met linkerhand, geleidelijk. Zodra het koppelingshandel geheel op is gekomen, plaats je de hand om het stuur. Pas als de koppeling is losgelaten mag de spanning van de schakelhefboom af en mag de voet naast de pook. Te lang met de hand op het koppelingshandel geeft overmatige slijtage aan de koppelingsonderdelen. Kijken. Beide spiegels. Controleer of je snelheid kunt vermeerderen zonder daarbij het overige verkeer te hinderen. 13

14 TERUGSCHAKELEN WAT HOE MOTIVATIE Kijken. Beide spiegels. Informatie opdoen v.w.b. de situatie achter je. Gas Loslaten. Vlot, met rechterhand. Om te kunnen vertragen. Eventueel remmen. Geleidelijk met de voorrem. Om vlot te kunnen vertragen. Koppelingshandel inknijpen. Vlot en geheel met de linkerhand. Je maakt het met deze handeling mogelijk om zodirect te schakelen. Voet naar de schakelhefboom. Linkervoet. Om zodirect op het juiste tijdstip in te kunnen schakelen. Schakelen. Naar de lagere versnelling. Om de juiste versnelling bij een bepaalde snelheid te verkrijgen. Koppelingshandel naar het aangrijpingspunt laten komen. Linkerhand, vlot. Koppelingsplaten moeten geleidelijk naar elkaar toe worden gebracht anders kan de motor z'n kracht niet geleidelijk kwijt op de wielen en slaat de motor af. Iets gas geven. Met rechterhand, geleidelijk. Om het aangrijpen van de koppelingsplaten op te vangen. Koppelingshandel geheel op laten komen. Voet naast de schakelhefboom. Met linkerhand, geleidelijk. Linkervoet. Denk aan de overmatige slijtage van de koppelingsonderdelen. Kijken. Beide spiegels. Informatie opdoen v.w.b. de situatie achter je of als je weer snelheid gaat vermeerderen je dat kan zonder te hinderen. 14

15 PLAATS OP DE WEG EN OMGAAN MET WEGMARKERINGEN Het is moeilijk om een handelingsanalyse van plaats op de weg als een geheel te maken. Het komt er vaak op neer dat er van een ideaallijn moet worden afgeweken. Het RVV zegt dat de plaats op de weg zoveel mogelijk rechts is, dit houdt in dat we de mogelijkheden moeten afwegen die er op de motor zijn. We wijken dus een beetje van de regel af om veiligheid, uitzicht en zichtbaarheid te verkrijgen. Deze afwijking is vaak in combinatie met de omstandigheden op dat moment op die weg en in die situatie. Het kan dus zijn dat je vaker op een plek in het verkeer komt dat er toch iedere keer een andere oplossing zal moeten worden gekozen. DE IDEALE/VEILIGE PLAATS OP DE WEG (BASISPLAATS): Deze is iets links van het midden in de eigen rijstrook, bij het kiezen van deze plaats gaat het met name om zien en gezien te worden en dit in relatie tot de eigen veiligheid. Als je verder naar rechts gaat rijden dan zal men je minder snel zien en ga je teveel naar links rijden dan rijd je minder veilig. Verder zal je bij welke plaats je ook kiest rekening moeten houden dat je ruimte opeist, dit wil zeggen; je hebt het recht" op dezelfde ruimte als een auto dat nodig heeft en je moet er naar streven tijdig de goede en veilige plek te kiezen en dit zodanig te doen dat er geen auto's zodanig naast je kunnen gaan staan dat er onveiligheid door kan ontstaan. Een ander punt van aandacht zijn gladde plekken zoals markeringen en putten. Bij markeringen zoals voorsorteerpijlen geldt dat je de lengtestok niet mag bereiden maar de hals eventueel wel AFWIJKEN VAN DE IDEAALLIJN: HET TEGENKOMEN VAN EEN GROTE TEGENLIGGER. Omdat achter grote tegenliggers een soort "wervelwind" hangt zul je uit deze wind moeten blijven, dit doe je door tijdig in je linkerspiegel dan je rechterspiegel en over je schouder te kijken, dan rustig en vloeiend iets naar rechts te gaan Nadat de tegenligger(s) voorbij zijn kijk je in de linkerspiegel en over je linker schouder en neem je vloeiend de ideale plaats weer in WEGOMSTANDIGHEDEN. Kuilen, oneffenheden in het wegdek, tramrails, zand, losliggende stenen, modder kunnen mits tijdig gezien, ontweken worden afhankelijk van naar welke zijde je wilt gaan uitwijken doe je dit door, voor het uitwijken naar rechts, tijdig in je linkerspiegel dan je rechterspiegel en over je schouder te kijken, dan rustig en vloeiend iets naar rechts te gaan Nadat het probleem voorbij is kijk je in de linkerspiegel en over je linker schouder en neem je vloeiend de ideale plaats weer in Ga je uitwijken naar links is het spiegelen enzovoorts precies andersom. ZIJSTRATEN VAN RECHTS BIJ EEN T -SPLITSING. Kijk tijdig in de rechterspiegel, linkerspiegel en over de linkerschouder, ga vloeiend naar links tegen de wegas rijden ( een en ander is afhankelijk van tegenligger), ga de zijstraat voorbij, kijk dan in de linkerspiegel, rechterspiegel en over de rechterschouder om je eigenlijke plaats weer in te nemen ZIJSTRATEN VAN LINKS BIJ EEN T -SPLITSING. Kijk tijdig in de linkerspiegel, rechterspiegel en over de rechterschouder, ga vloeiend naar rechts rijden (een en ander is afhankelijk van fietsers en bromfietsers), ga de zijstraat voorbij, kijk dan in de rechterspiegel, linkerspiegel en over de linkerschouder om je eigenlijke plaats weer in te nemen HET VOORBIJGAAN VAN OBSTAKELS (B.V. GEPARKEERDE (VRACHT)AUTO'S) OF LANGZAME VERKEERSDEELNEMERS DAN WEL SPELENDE KINDEREN. Kijk tijdig in de rechterspiegel, linkerspiegel en over de linkerschouder, ga vloeiend ruim naar links rijden (een en ander is afhankelijk van tegenligger), ga het obstakel/verkeer voorbij waarbij je als het een voertuig betreft ook even, eventueel via een buitenspiegel van de auto, in de auto kijkt of er iemand in de auto zit die uit kan gaan stappen Kijk dan in de linkerspiegel, rechterspiegel en over de rechterschouder om je eigenlijke plaats weer in te nemen. 15

16 HET TEGENKOMEN VAN MARKERINGEN. HANDELINGSANALYSE MOTORFIETS Zoals eerder gezegd mag je niet over de lengtestok van pijlen rijden, de hals is echter geen bezwaar Belangrijk is het om te kijken hoe de pijl in het vak staat zou het zijn datje teveel naar rechts gaat rijden. omdat je bijvoorbeeld rechts van de lengtestok gaat kun je er beter voor kiezen de lengtestok links te pakken en over de hals van de pijl te gaan. PUTTEN IN HET WEGVERLOOP. Kijk tijdig waar een put ligt en ga dan ook tijdig de rijlijn zo verleggen dat je niet over de put heen rijdt OVERSTEEKPLAATSEN IN HET WEGVERLOOP. Kijk tijdig waar het gladde wit van de oversteekplaats ligt en ga dan ook tijdig de rijlijn zo verleggen dat je niet over de witte verf rijdt. BOCHTEN IN HET WEGVERLOOP (Zie hiervoor de handelingsanalyse bochten buiten de bebouwde kom.) Bij het kiezen van een plaats op de weg vraag je jezelf voortdurend af. Wat is voor mij de meest veilige positie? Wat is voor mij de beste positie om alles tijdig te kunnen zien? Hoe kun je de rijstrook het beste vullen? KIJK VER VOORUIT EN BREED 16

17 17

18 18

19 19

20 20

21 21

22 22

23 23

24 24

25 25

26 26

27 27

28 28

29 RIJDEN VAN BOCHTEN IN HET WEGVERLOP BUITEN DE BEBOUWDE KOM BOCHTEN NAAR LINKS: WAT HOE MOTIVATIE Beoordeel de bocht Waar gaat de bocht naar toe. Zijn er obstakels. Hoe scherp is de bocht. Let hierbij op borden of schrikhekken die het van de bocht aangeeft. Hoe is de staat van het wegdek. Omdat in de bocht met een trekkende motor gereden moet worden mag je in de bocht in principe niet meer gaan remmen en zul je dus voor de bocht volledige snelheid klaar moet hebben. Kijken. Voor, linkerspiegel, linkerschouder, rechterspiegel en rechterschouder. Je kunt zo de gehele omgeving bekijken of het veilig kan. Positie bepalen. Snelheid aanpassen. Insturen. Naar rechts tegen de wegkant, dit om beter zicht door de bocht te hebben en eerder gezien te worden door tegenliggers. Eventueel terugschakelen zodat je met een trekkende motor door de bocht kunt gaan. Naar links, doe dit door de balans te verleggen. Let op dat je niet te ver tegen de kant gaat rijden, dit omdat er tegen de kant veel vuil en zand ligt. In de bocht mag niet meer geremd worden dus je moet voor de bocht klaar zijn. Kijken. Door de bocht kijken. Als je door de bocht kijkt kun je het verloop blijven zien en je ogen sturen de motor. Accelereren. Let op dat je het hoofd horizontaal houdt. Als op ongeveer 2/3 van de bocht het einde van de bocht in beeld komt dan langzaam de snelheid opvoeren. Dit heeft te maken met het feit dat het totaal beeld beter in je hoofd te verwerken is. Door het accelereren zal de motor zich oprichten en kom je mooi weer op je ideale plaats op de rijbaan uit. Kijken. Vooruit. Je komt weer op je ideale plaats op de weg uit dus moet je weer kijken waar je naar toegaat. Uitsturen. Rechtuit. Laat de motor weer volledig recht komen. Snelheid aanpassen. Kijken. Aanpassen aan de situatie en omstandigheden Beide spiegels ter nacontrole. Let op wat het vervolg van de weg is als al er een tweede bocht volgt kan het ook zijn dat de snelheid gewoon constant moet blijven. 29

30 30

31 RIJDEN VAN BOCHTEN IN HET WEGVERLOP BUITEN DE BEBOUWDE KOM BOCHTEN NAAR RECHTS: WAT HOE MOTIVATIE Beoordeel de bocht Waar gaat de bocht naar toe. Zijn er obstakels. Hoe scherp is de bocht. Let hierbij op borden of schrikhekken die het van de bocht aangeeft. Hoe is de staat van het wegdek. Omdat in de bocht met een trekkende motor gereden moet worden mag je in de bocht in principe niet meer gaan remmen en zul je dus voor de bocht volledige snelheid klaar moet hebben. Kijken. Voor, linkerspiegel, linkerschouder, rechterspiegel en rechterschouder. Je kunt zo de gehele omgeving bekijken of het veilig kan. Positie bepalen. Snelheid aanpassen. Insturen. Naar links tegen de wegas, dit om beter zicht door de bocht te hebben en eerder gezien te worden door tegenliggers. Eventueel terugschakelen zodat je met een trekkende motor door de bocht kunt gaan. Naar rechts, doe dit door de balans te verleggen. Let op dat je bij tegenliggers je plaats minder ver tegen de wegas gaat zetten, omdat je anders erg dicht tegen tegenliggers gaat komen. In de bocht mag niet meer geremd worden dus je moet voor de bocht klaar zijn. Kijken. Door de bocht kijken. Als je door de bocht kijkt kun je het verloop blijven zien en je ogen sturen de motor. Let op dat je het hoofd horizontaal houdt. Dit heeft te maken met het feit dat het totaal beeld beter in je hoofd te verwerken is. Accelereren. Als op ongeveer 2/3 van de bocht het einde van de bocht in beeld komt dan langzaam de snelheid opvoeren. Door het accelereren zal de motor zich oprichten en kom je mooi weer op je ideale plaats op de rijbaan uit. Kijken. Vooruit. Je komt weer op je ideale plaats op de weg uit dus moet je weer kijken waar je naar toegaat. Uitsturen. Rechtuit. Laat de motor weer volledig recht komen. Snelheid aanpassen. Kijken. Aanpassen aan de situatie en omstandigheden Beide spiegels ter nacontrole. Let op wat het vervolg van de weg is als al er een tweede bocht volgt kan het ook zijn dat de snelheid gewoon constant moet blijven. 31

32 32

33 WEGRIJDEN OP EEN HELLING MET VOOR EN ACHTERREM WAT HOE MOTIVATIE Stoppen met de linkervoet aan de grond. Laat de motor in de eerste versnelling staan. Kijken. Koppelingshendel naar aangrijpingspunt. Iets gas geven. Kijken. Zoals reeds besproken (HA stoppen) met uitzondering van het neutraal zetten en landen met de linkervoet op de grond. Voor en achterrem blijven ingedrukt. Rechterspiegel, rechterschouder, linkerspiegel en linkerschouder. Geleidelijk Geleidelijk met de duim van de rechterhand Rechterspiegel, rechterschouder, linkerspiegel en linkerschouder. Let wel op dat je met minder remdruk kunt stoppen. Als de helling stijl is, is het misschien noodzakelijk om zowel de voetrem als de voorrem vast te houden. Omdat de achterrem ook ingetrapt moet blijven moet je de linkervoet aan de grond zetten. Controleren of je kunt wegrijden zonder daarbij het overige verkeer te hinderen of in gevaar te brengen. Bij het helling rijden is het belangrijk dat de koppelingshendel iets langer op het aangrijppunt blijft. Dit om extra kracht op de motor te brengen. De motor zal nu uit zijn voorvork klimmen. Voor het opvangen van het aangrijpen van de koppelingsplaten. Dit moet met de duim gebeuren omdat de voorrem nog ingeknepen is. Nacontrole. Geef richting aan. Naar links. Kenbaar maken wegrijden. Remmen lossen/gas bijgeven. Linkervoet op de steun. Koppelingshendel geheel op laten komen. Snelheid aanpassen Houd de koppeling stil en laat de motor rustig wegrijden door rustig de achterrem en daarna de voorrem los te laten. Met linkerhand. Geleidelijk en als koppelingshendel geheel is opgekomen de hand weer om het stuurhandvat. Aan overige verkeer. De motor moet langzaam de kracht van de helling overwinnen. Om weer balans te hebben. Je neemt weer de idealen positie in met beide handen op het stuur. Denk aan slijtage van de koppelingsonderdelen. Noot: De nadruk ligt op een goede bediening van het koppelingspedaal, daar de kracht van de motor zeer geleidelijk overgebracht moeten worden. 33

34 WEGRIJDEN OP EEN HELLING MET VOORREM HANDELINGSANALYSE MOTORFIETS WAT HOE MOTIVATIE Stoppen Wegrijden Zoals reeds besproken (HA stoppen op een helling) nu wel met de rechtervoet landen en nu alleen de voorrem vast Zoals reeds besproken, met dien verstande dat: De achterrem na het stoppen niet wordt gebruikt. Nadruk ligt ook hier op zeer geleidelijk bedienen van het koppelingshendel en het gas. Dus: Kijken. Inschakelen. Koppeling naar aangrijpingspunt en nog eens kijken, de motor gaat klimmen. Iets gas geven. Voorrem geleidelijk lossen. Koppelingshendel geleidelijk omhoog laten komen. (hand aan stuur) Snelheid aanpassen. 34

35 HET LOPEN MET DE MOTOR (PARKEREN) HANDELINGSANALYSE MOTORFIETS WAT HOE MOTIVATIE Kijken. Lopen. Voor, links en rechts naast de motor. Pak de motor (waarvan de motor niet draait) met beide handen aan het stuur vast en laat hem tijdens het lopen iets naar je toe hangen. Laat de motor niet tegen je lichaam steunen. Loop ca. 10 meter Kijk of het gaan lopen met de motor geen gevaar op kan leveren. Door het stuur met beide handen vast te pakken heb je een goede controle over de motor. Kijken. Links en rechts naast en achter. Omdat je een bocht naar links gaat lopen moet je kijken of dit veilig kan. Insturen. Stoppen. Terugsturen. Bij de eerste pylon naar links insturen. Kantel de motor verder naar links in zonder het lichaam te raken en draai gelijktijdig het stuur naar links. Kantel de motor niet te ver naar links omdat deze dan te zwaar gaat worden om hem te houden. Stop met lopen als de motor ongeveer op 45 graden staat van het vak. Door de voorrem te gebruiken stop je de motor. Nadat de bocht gemaakt is, de motor weer oprichten en het stuur naar rechts draaien. Laat de motor altijd iets naar je toe hellen. Door de motor in te kantelen zal de draaicirkel kleiner worden. Door de motor weer recht te zetten zal deze weer beter hanteerbaar worden. Kijken. Links en rechts naast en achter. Omdat je achteruit een bocht naar rechts gaat lopen moet je kijken of dit veilig kan. Terugsturen. Parkeren. Stoppen. Opbokken. Nadat de bocht gemaakt is, de motor weer oprichten en het stuur naar rechts draaien. Laat de motor altijd iets naar je toe hellen. Loop met de motor geheel in het parkeervak. Door de voorrem te gebruiken stop je de motor. Zoals beschreven in de handelingsanalyse opbokken. Door de motor weer recht te zetten zal deze weer beter hanteerbaar worden. Zorg ervoor dat je in het midden van de breedte uit 35

36 HET LOPEN MET DE MOTOR (ERUIT LOPEN) HANDELINGSANALYSE MOTORFIETS WAT HOE MOTIVATIE Kijken. Afbokken. Lopen. Voor, links en rechts naast de motor. Zoals beschreven in de handelingsanalyse afbokken. Pak de motor (waarvan de motor niet draait) met beide handen aan het stuur vast en laat hem tijdens het lopen iets naar je toe hangen. Laat de motor niet tegen je lichaam steunen. Kijk of het gaan lopen met de motor geen gevaar op kan leveren. De motor staat op de middenbok, pas als geen middenbok is dan gebruiken we de jiffy. Door het stuur met beide handen vast te pakken heb je een goede controle over de motor. Kijken. Links en rechts naast en achter. Omdat je een bocht naar rechts gaat lopen moet je kijken of dit veilig kan. Insturen. Terugsturen. Stoppen. Opbokken. Kantel de motor verder naar links in zonder het lichaam te raken en draai gelijktijdig het stuur naar rechts. Kantel de motor niet te ver naar links omdat deze dan te zwaar gaat worden om hem te houden. Nadat de bocht gemaakt is, de motor weer oprichten en het stuur weer recht zetten. Laat de motor altijd iets naar je toe hellen. Door de voorrem te gebruiken stop je de motor. Zoals beschreven in de handelingsanalyse opbokken. Door de motor in te kantelen zal de draaicirkel kleiner worden. Door de motor weer recht te zetten zal deze weer beter hanteerbaar worden. Bij de laatste pylon. 36

37 37

38 DE LANGZAME SLALOM WAT HOE MOTIVATIE Kijken. Constante snelheid. Voor, rechterspiegel, rechterschouder, linkerspiegel en linkerschouder. Verhoog het toerental van de motor tot boven stationair (1500 tot 2000 rpm e.e.a. is afhankelijk van de motor) in de eerste versnelling, zet dan het gas vast met de hand om een stuurdemper of om de verdikking bij het stuur. Doe dit al voordat je tussen de eerste pylonen doorgaat, dit geeft je meer gelegenheid tot concentratie. Kijken. In een rechte lijn over de pylonen. Nader de pylonen in een rechte lijn, je moet er in een rechte lijn in en in een rechte lijn uit. Sturen. Afschuinen. Oprichten. Sturen. Kijken. Snelheid aanpassen. Het maakt niet uit welke zijde je gaat beginnen. Als je rechts begint dan druk met de linker knie tegen de tank en duw met de rechtervoet de steun naar beneden, bovenlichaam recht houden. Start je links dan drukken met de rechterknie en duwen met de linkervoet, bovenlichaam recht houden. Je moet nu met de andere knie gaan drukken en met de andere voet gaan duwen Bovenlichaam blijft recht. Zie boven, dit tot en met de laatste pylon. Je stuurt nu vanuit de heupen. De motor moet de andere bocht in. 38

39 39

40 HET RIJDEN VAN EEN ACHT WAT HOE MOTIVATIE Kijken. Constante snelheid. Stabiel trekkende motor. Kijken. Sturen. Kijken. Afschuinen. Kijken. Oprichten Kijken. Afschuinen Voor, rechterspiegel, rechterschouder, linkerspiegel en linkerschouder. Daarna ver in de diepte. Verhoog het toerental van de motor tot boven stationair (1500 tot 2000 rpm e.e.a. is afhankelijk van de motor) in de eerste versnelling, zet dan het gas vast met de hand om een stuurdemper of om de verdikking bij het stuur. Om de motor stabiel te houden en om de eventuele aandrijfketting van de motor strak te houden moet nu licht de achterrem ingetrapt worden. Als er tijdens de verrichting verandering van snelheid moet komen doe dit dan door de achterrem iets in trappen of iets te lossen. Naar de pylon die links achter in de hoek staat. Doe dit zodra je bij de tweede pylon in het midden bent. De bocht naar links insturen. Kijk nu ver over de linkerschouder naar het midden tussen de twee middelste pylonen. Bovenlichaam recht houden, de rechterknie tegen de tank drukken en met de linkervoet op de steun gaan staan. Kijk naar de zijlijn ter hoogte van de pylonen in het midden. Breng de druk van de rechterknie over naar de linkerknie en ga van je linkervoet op de rechtervoet staan, een beetje lossen van de achterrem helpt. Kijk naar de uiterste rechter hoek van het object. Druk met je linkerknie tegen de tank en druk op de rechtervoetsteun. Het is een bijzondere manoeuvre dus moet je extra aandacht hebben voor andere weggebruikers. Dit om in een rechte lijn in het object te komen. Doe dit al voordat je tussen de eerste pylonen doorgaat, dit geeft je meer gelegenheid tot concentratie. Doordat de motor je ogen zal volgen zal de motor al iets naar links gaan sturen. De motor zal nu verder achter je ogen aankomen. De bocht zal nu korter worden. De motor volgt je ogen weer. Je moet over van een linkerbocht naar een rechterbocht. De motor volgt je ogen weer. Kijken. Kijk weer tussen de pylonen in. Weer het volgen van de ogen. Kijken. Oprichten en snelheid aanpassen. Kijk naar de uitgang van de acht en dan ver de horizon bekijken. Als je weer recht rijdt duw je met de linkerknie tegen de tank en ga je op de rechtervoetsteun staan. Als je nu de achterrem lost en iets gas geeft zal de motor zich vloeiend oprichten. Waar je naar kijkt, ga je naartoe. 40

41 41

42 42

43 43

44 44

45 45

46 46

47 47

48 HET RIJDEN VAN EEN HALVE DRAAI (LINKSOM) HANDELINGSANALYSE MOTORFIETS WAT HOE MOTIVATIE Kijken. Voor, rechterspiegel, rechterschouder, linkerspiegel en linkerschouder. Daarna ver in de diepte. Het is een bijzondere manoeuvre dus moet je extra aandacht hebben voor andere weggebruikers. Dit om in een rechte lijn in het object te komen. Constante snelheid. Stabiel trekkende motor. Verhoog het toerental van de motor tot boven stationair (1500 tot 2000 rpm e.e.a. is afhankelijk van de motor) in de eerste versnelling, zet dan het gas vast met de hand om een stuurdemper of om de verdikking bij het stuur. Om de motor stabiel te houden en om de eventuele aandrijfketting van de motor strak te houden moet nu licht de achterrem ingetrapt worden. Als er tijdens de verrichting verandering van snelheid moet komen doe dit dan door de achterrem iets in trappen of iets te lossen. Doe dit al voordat je tussen de eerste pylonen doorgaat, dit geeft je meer gelegenheid tot concentratie. Kijken. Sturen. Kijken. Afschuinen. Oprichten en snelheid aanpassen. Naar de pylon die links achter in de hoek staat. Doe dit zodra je bij de middelste pylon aan de rechterzijde bent. De bocht naar links insturen. Kijk nu ver over de linkerschouder in de diepte naar de horizon. Bovenlichaam recht houden, de rechterknie tegen de tank drukken en met de linkervoet op de steun gaan staan. Als je weer recht rijdt, duw je met de linkerknie tegen de tank en ga je op je rechter voetsteun staan. Als je nu de achterrem lost en iets gas geeft zal de motor zich vloeiender oprichten. Doordat de motor je ogen zal volgen zal de motor al iets naar links gaan sturen. De motor zal nu verder achter je ogen aankomen. De bocht zal nu korter worden. De halve draai naar rechts, is de zelfde oefening maar dan in het spiegelbeeld 48

49 49

50 50

51 51

52 52

53 53

54 HET STAPVOETS RIJDEN (NAAST EEN VOETGANGER OVER EEN AFSTAND VAN 20 METER.) WAT HOE MOTIVATIE Kijken Kijk ver vooruit zodat de rijlijn recht en stabiel is Waar je kijkt ga je heen. Snelheid vasthouden Je gaat nu met je voorwiel rijden naast de persoon die de snelheid aangeeft. Om de snelheid constant te houden gebruik je het gas en de koppeling, deze kun je als je langzaam rijdt licht laten slippen. Remmen doe je met de achterrem, zoals bij de andere bijzondere verrichtingen. Probeer de snelheid zo te regelen dat er weinig gecorrigeerd hoeft te worden, de rijlijn zal dan ook stabieler worden. 54

55 55

56 WEGRIJDEN UIT EEN PARKEERVAK (LINKS) HANDELINGSANALYSE MOTORFIETS WAT. HOE MOTIVATIE Kijken. Voor, links, rechts. Kijken of het veilig is om met de motor weg te rijden, tevens het overige verkeer niet hinderen. Insturen. naar links. Gas bijgeven. Daarna: Naar links in de verte. Door de motor af te schuinen door met de linkervoet op de steun te drukken en de rechter knie tegen de tank aan te leggen. Daar waar je heen kijkt rijdt je ook heen. De bocht zal nu korter worden. Door een beetje gas te geven zal zich de motor rechtop gaan richten WEGRIJDEN UIT EEN PARKEERVAK (RECHTS) WAT. HOE MOTIVATIE Kijken. Voor, links, rechts. Kijken of het veilig is om met de motor weg te rijden, tevens het overige verkeer niet hinderen. Insturen. naar rechts. Gas bijgeven. Daarna: Naar rechts in de verte. Door de motor af te schuinen door met de rechtervoet op de steun te drukken en de linker knie tegen de tank aan te leggen. Daar waar je heen kijkt rijdt je ook heen. De bocht zal nu korter worden. Door een beetje gas te geven zal zich de motor rechtop gaan richten 56

57 57

58 DE SLALOM MET STOPS WAT HOE MOTIVATIE Kijken. Voor, rechterspiegel, rechterschouder, linkerspiegel en linkerschouder. Het is een bijzondere manoeuvre dus moet je extra aandacht hebben voor andere weggebruikers. Daarna ver in de diepte. Dit om in een rechte lijn ( middellijn) van de oefening aan te komen. Constante snelheid. Stabiel trekkende motor. Verhoog het toerental van de motor tot boven stationair (1500 tot 2000 rpm e.e.a. is afhankelijk van de motor) in de eerste versnelling, zet dan het gas vast met de hand om een stuurdemper of om de verdikking bij het stuur. Om de motor stabiel te houden en om de eventuele aandrijfketting van de motor strak te houden moet nu licht de achterrem ingetrapt worden. Als er tijdens de verrichting verandering van snelheid moet komen doe dit dan door de achterrem iets in trappen of iets te lossen. Doe dit al voordat je tussen de eerste pylonen doorgaat, dit geeft je meer gelegenheid tot concentratie. Kijken. Sturen. Kijken. Sturen. Kijken. Stoppen bij het poortje Naar de pylon die rechts voor staat. Doe dit zodra je ongeveer 5 meter voor de pylon bent. De bocht naar rechts insturen. Naar de pylon die links van je staat. Doe dit zodra je 2-3 meter voor de eerste pylon bent. De bocht naar links insturen. Naar de pylon die rechts van je staat. Doe dit zodra je 2-3 meter voor de tweede pylon bent. Door middel van de voor- en achterrem te gebruiken. Doordat de motor je ogen zal volgen zal de motor al iets naar rechts gaan sturen. Doordat de motor je ogen zal volgen zal de motor al iets naar rechts gaan sturen. Wegrijden en parcours vervolgen Zoals beschreven in wegrijden. Je hoeft de motor niet in de neutrale stand te zetten maar mag in de eerste versnelling blijven staan omdat je meteen weer wegrijd. Na de laatste pylon naar de middellijn en in rijrichting wegrijden 58

59 59

60 60

61 61

62 62

63 63

64 64

65 DE UITWIJKOEFENING BIJ 50 KM / UUR HANDELINGSANALYSE MOTORFIETS WAT HOE MOTIVATIE Aan komen rijden. Derde versnelling 50 km/uur. Tijdig voor het poortje klaar zijn met versnellen en schakelen zodat je je kunt concentreren op de handeling. Kijken. Voor, linkerspiegel, rechterspiegel Kijk of er verkeer achter de motor rijd, je kunt nu eventueel de hendeling nog afbreken als dit verkeer gevaar op gaat leveren. Afremmen. Door middel van gas loslaten. Omdat de motor reageert op veranderingen van het gas. Zou je gas bijgeven zal de motor recht blijven en als je het gas verminderd zal de motor dieper gaan waardoor de manoeuvre beter gaat. Sturen. Met je heupen Je stuurt nu vanuit de heupen. 65

66 66

67 DE SNELLE SLALOM WAT HOE MOTIVATIE Kijken. Constante snelheid. Voor, rechterspiegel, rechterschouder, linkerspiegel en linkerschouder. 30km/uur, tweede versnelling, met een constant trekkende motor. Zorg dat de gehele bijzondere verrichting de snelheid gelijk blijft, dit doe je door het gas vast te zetten met de hand om een stuurdemper of om de verdikking bij het stuur. Omdat de motor reageerd op veranderingen van het gas moet de snelheid constant blijven Zou je gas bijgeven zal de motor recht komen en als je het gas verminderd zal de motor dieper gaan. Kijken. In een rechte lijn over de pylonen. Nader de pylonen in een rechte lijn, je moet er in een rechte lijn in en in een rechte lijn ui. Sturen. Afschuinen. Oprichten. Sturen. Kijken. Snelheid aanpassen. Het maakt niet uit welke zijde je gaat beginnen. Als je rechts begint dan druk met de linker knie tegen de tank en duw met de rechtervoet de steun naar beneden, bovenlichaam recht houden. Start je links dan drukken met de rechterknie en duwen met de linkervoet, bovenlichaam recht houden. Je moet nu met de andere knie gaan drukken en met de andere voet gaan duwen Bovenlichaam blijft recht. Zie boven, dit tot en met de laatste pylon. Je stuurt nu vanuit de heupen. De motor moet de andere bocht in. 67

68 68

69 DE NOODSTOP BIJ 50 KM / UUR WAT HOE MOTIVATIE Aan komen rijden. Derde versnelling 50 km/uur. Tijdig voor het poortje klaar zijn met versnellen en schakelen zodat je je kunt concentreren op de handeling. Remmen. Remmen opbouwen. Bij het poortje. (de pylonen) Gelijktijdig gas dicht, koppeling in, voorrem aanleggen. Voorremdruk opbouwen maximaal tot blokkeren en gelijktijdig de achterrem erbij gaan gebruiken. Blijf de voorrem gebruiken en opbouwen totdat je volledig stil staat. Blijf remmen tot volledige stilstand, let wel op dat te snel opbouwen kan resuleren in blokkerende wielen. Als de wielen blokkeren dan de remdruk van het blokkerende wiel iets lossen en daarna weer opbouwen. Ver vooruit kijken geeft stabiliteit. 69

70 70

71 DE PRECISIESTOP BIJ 50 KM / UUR HANDELINGSANALYSE MOTORFIETS WAT HOE MOTIVATIE Aan komen rijden. Derde versnelling 50 km/uur. Tijdig voor het poortje klaar zijn met versnellen en schakelen zodat je je kunt concentreren op de handeling. Kijken. Voor, linkerspiegel, rechterspiegel Kijk of er verkeer achter de motor rijd, je kunt nu eventueel de hendeling nog afbreken als dit verkeer gevaar op gaat leveren. Remmen. Remmen opbouwen. Bij het poortje. (de pylonen) Gelijktijdig gas dicht, koppeling in, voorrem aanleggen. Voorremdruk opbouwen gelijktijdig de achterrem erbij gaan gebruiken. Gelijkmatig remmen zonder dat grote correcties in rem kracht nodig zijn totdat je volledig stilstaat na 17 meter. Blijf remmen tot volledige stilstand, let wel op dat te snel opbouwen kan resulteren in blokkerende wielen. Als de wielen blokkeren dan de remdruk van het blokkerende wiel iets lossen en daarna weer opbouwen. Kijken. Terugschakelen. Voet aan de grond of Direct weer wegrijden. Blijf de gehele handeling tot stilstand ver vooruit kijken. Schakel zonder tussen door de koppeling op te laten komen terug naar de eerste versnelling. Schakel pas terug als de snelheid laag is. Bij het volledig tot stilstand komen landen met de rechter voet aan de grond. Vang de motor met de koppeling en het gas weer op om direct weg te rijden. Ver vooruit kijken geeft stabiliteit. Om direct weg te komen nadat je gestopt bent moet de motor in de een staan. Schakel pas laat terug zodat de aandacht bij het remmen ligt. Omdat je met de linkervoet op het schakelpookje moet blijven duw en als je weer gaat rijden of je moet de motor in neutraal zetten als je langer blijf staan. Het kan in een verkeerssituatie voor komen dat je direct weer moet gaan rijden, dus dat je eigenlijk net niet met je voet aan de grond bent geweest 71

72 72

73 DE STOPPROEF BIJ 50 KM / UUR HANDELINGSANALYSE MOTORFIETS WAT HOE MOTIVATIE Aan komen rijden. Derde versnelling 50 km/uur. Tijdig voor het poortje klaar zijn met versnellen en schakelen zodat je je kunt concentreren op de handeling. Kijken. Voor, linkerspiegel, rechterspiegel Kijk of er verkeer achter de motor rijd, je kunt nu eventueel de hendeling nog afbreken als dit verkeer gevaar op gaat leveren. Remmen. Remmen opbouwen. Kijken. Terugschakelen. Voet aan de grond of Direct weer wegrijden. Bij het poortje. (de pylonen) Gelijktijdig gas dicht, koppeling in, voorrem aanleggen. Voorremdruk opbouwen maximaal tot blokkeren en gelijktijdig de achterrem erbij gaan gebruiken. Blijf de voorrem gebruiken en opbouwen totdat je volledig stil staat. Blijf de gehele handeling tot stilstand ver vooruit kijken. Schakel zonder tussen door de koppeling op te laten komen terug naar de eerste versnelling. Schakel pas terug als de snelheid laag is. Bij het volledig tot stilstand komen landen met de rechter voet aan de grond. Vang de motor met de koppeling en het gas weer op om direct weg te rijden. Blijf remmen tot volledige stilstand, let wel op dat te snel opbouwen kan resulteren in blokkerende wielen. Als de wielen blokkeren dan de remdruk van het blokkerende wiel iets lossen en daarna weer opbouwen. Ver vooruit kijken geeft stabiliteit. Om direct weg te komen nadat je gestopt bent moet de motor in de een staan. Schakel pas laat terug zodat de aandacht bij het remmen ligt. Omdat je met de linkervoet op het schakelpookje moet blijven duw en als je weer gaat rijden of je moet de motor in neutraal zetten als je langer blijf staan. Het kan in een verkeerssituatie voor komen dat je direct weer moet gaan rijden, dus dat je eigenlijk net niet met je voet aan de grond bent geweest 73

74 74

75 BERIJDEN KRUISPUNTEN VAN GELIJKE ORDE HANDELINGSANALYSE MOTORFIETS WAT HOE MOTIVATIE Herkennen. Ahv punten die duidelijk maken dat je een kruispunt nadert maar ook of het een kruising of splitsing is. Kruisend verkeer Straatnaambordjes Het tijdig bedacht zijn op nadering van het kruispunt is van vitaal belang, pas dan kun je de handelingen verrichten die vereist zijn bij nadering van een kruispunt. Beoordelen. Ahv zicht en/of drukte. 1. Hoe overzichtelijk is het kruispunt. 2. Als het druk is op het kruispunt nader je sowieso met bijzondere voorzichtigheid. 3. Denk hierbij ook aan de gevaarlijke kruising (J8). Snelheid aanpassen. Ahv je beoordeling. De naderingssnelheid moet steeds zodanig zijn dat je kunt voldoen aan de voorrang verplichtingen. Kijken. Doorgaan. Stoppen. Links voor rechts, ook net voor het oprijden nog eens links, voor en rechts kijken. Vlot en het kruispunt in een keer vrijmaken of tussen de kruisende verkeersstromen opstellen. Voor het kruispunt of eventueel opstellen tussen de kruisende verkeersstromen. 1. Controleer of je voorrang moet verlenen (art 15 RVV) = ongehinderd de weg laten vervolgen. 2. Controleer of er aan de overzijde van het kruispunt geen obstakels staan, waardoor je op het kruispunt stil komt te staan (art. 14 RVV) of bijv. m. Cl, C2 of CI2. 3. Controleer of men jou voorrang verleent (art. 5 RVV). Zorg ervoor, dat je niet aarzelt of twijfelt. Als het vrij is aan beide zijden: vlot doorgaan. Als de middenberm breed genoeg is, kun je natuurlijk de weg in twee etappes oversteken. Je mag een kruispunt niet blokkeren, vandaar dat je ervoor stopt. Ook een V.O.P. dat net voor de kruising ligt moet je ontzien. Stoppen doe je natuurlijk in de eerste plaats om voorrang te verlenen aan bestuurders van motorvoertuigen die de kruising van rechts naderen. Denk bij het stoppen ook aan de draaicirkel van vrachtauto s en autobussen Nacontrole. Linker en rechterspiegel. Controleer nu hoe de situatie achter je is voor je snelheid vermeerderd. 75

Bijzondere Verrichtingen CBR

Bijzondere Verrichtingen CBR Bijzondere Verrichtingen CBR Lopend achteruit parkeren De motor afzetten en aan de linker zijde van de motor lopen met 2 handen aan het stuur. Voorrem bedienbaar houden en eventueel gedoseerd bedienen.

Nadere informatie

Module 3 Handelingsanalyses Bijzondere manoeuvres

Module 3 Handelingsanalyses Bijzondere manoeuvres 1. WEGRIJDEN Koppelingspedaal intrappen. Binnenspiegel, voor, linkerbuitenspiegel links naast. Geheel en vlot met de bal van de linkervoet. Controleer of je overig verkeer voor moet laten gaan (art. 54RVV)

Nadere informatie

Bijzondere verrichtingen

Bijzondere verrichtingen Bijzondere verrichtingen Zelfstandig bijzondere manoeuvres uitvoeren dmv gebruik aangeleerde bijzondere verrichtingen: omkeeropdracht d.m.v: bocht achteruit via parkeervak 3x steken halve draai parkeeropdracht:

Nadere informatie

Module 2 Handelingsanalyses Verkeersdeelname

Module 2 Handelingsanalyses Verkeersdeelname Module 2 Handelingsanalyses Verkeersdeelname 1. BERIJDEN KRUISPUNTEN VAN GELIJKE ORDE Wat (belangrijke stap) Hoe (kritiek punt) Motivatie (waarom) Herkennen. Beoordelen. Aan de hand van punten die duidelijk

Nadere informatie

Starten, schakelen & wegrijden:

Starten, schakelen & wegrijden: Auteursrechtinformatie Dit document is bedoeld voor eigen gebruik. In het algemeen geldt dat enig ander gebruik, daaronder begrepen het verveelvoudigen, verspreiden, verzenden, herpubliceren, vertonen

Nadere informatie

Module 1 Handelingsanalyses Bediening en controle

Module 1 Handelingsanalyses Bediening en controle 1. INSTAPPEN Naar auto begeven. Loop voor de auto langs. Als je voor de auto langs loop, heb je goed zicht op het verkeer dat op jouw weghelft nadert. Wacht bij de linkerkoplamp en kijk. Links en rechts.

Nadere informatie

RIM Verkeersleermiddelen

RIM Verkeersleermiddelen RIM Verkeersleermiddelen Rijbewijs A Beste collega, Bij deze wil ik u bedanken voor het bestellen van mijn Rijles-instructiemap. Ik hoop van harte dat uw leerlingen er veel van zullen opsteken. Zijn er

Nadere informatie

Het praktijkexamen leerboek. Hoe slaag ik in 1 keer?

Het praktijkexamen leerboek. Hoe slaag ik in 1 keer? Het praktijkexamen leerboek Hoe slaag ik in 1 keer? Inhoudsopgave 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Het praktijkexamen Opstarten schakelen afsluiten Snelheid Kijktechniek Knipperen Plaats op de

Nadere informatie

Recht achteruit rijden

Recht achteruit rijden Recht achteruit rijden Je komt aanrijden en je kijkt of je mag stilstaan (stilstaan verbod). Dan kijk je in de binnenspiegel, rechterbuitenspiegel en over je rechterschouder daarna geef je richting aan

Nadere informatie

Het eerste wat we gaan behandelen is afslaan naar rechts 1

Het eerste wat we gaan behandelen is afslaan naar rechts 1 Dit lesonderwerp gaat over We hebben nu diverse onderwerpen, t/m kruispunten behandeld, dit is de volgende stap. Afslaan doe je op een kruispunt en op een rotonde. Enkele belangrijke punten: Bij het neem

Nadere informatie

Handelingsanalyse. volgens rijprocedure. Categorie

Handelingsanalyse. volgens rijprocedure. Categorie Handelingsanalyse volgens rijprocedure Categorie B Hierna vindt u de handelingsanalyse voor de auto, de rijprocedure heeft als basis gelegen bij het maken van deze handelingsanalyses. Het is raadzaam om

Nadere informatie

Rijschool Amstelland 06 22115768

Rijschool Amstelland 06 22115768 De hellingproef (Hellingproef met de voetrem kan alleen bij een diesel motor worden toegepast) Voor dat je stopt ga je eerst kijken (binnen spiegel, rechterschouder en dan de richting). Als je eenmaal

Nadere informatie

wegrijden in het verkeer / stoppen buiten het verkeer

wegrijden in het verkeer / stoppen buiten het verkeer Inleiding: wegrijden in het verkeer In de vorige lesonderwerpen zijn alle basishandelingen die nodig zijn voor het rijden met een auto behandeld. Vanaf dit lesonderwerp, het wegrijden in het verkeer, wordt

Nadere informatie

Snelweg invoegen en uitvoegen hoe?

Snelweg invoegen en uitvoegen hoe? Snelweg invoegen en uitvoegen hoe? Snelweg vast procedure Ga je naar een ander stad waarbij je stukje op de snelweg moet rijden? Denk dan aan: Je route tot je eind bestemming. Welke ANWB borden je moet

Nadere informatie

Werking van de koppeling in het kort en het wegrijden.

Werking van de koppeling in het kort en het wegrijden. Auteursrechtinformatie Dit document is bedoeld voor eigen gebruik. In het algemeen geldt dat enig ander gebruik, daaronder begrepen het verveelvoudigen, verspreiden, verzenden, herpubliceren, vertonen

Nadere informatie

Module 4 Handelingsanalyses (Auto)snelweg

Module 4 Handelingsanalyses (Auto)snelweg 1. INVOEGEN OP EEN AUTO(SNEL)WEG Herkennen autoweg autosnelweg. A.h.v. verkeerstekens kun je het verschil maken tussen de autoweg en de autosnelweg. De maximumsnelheid verschilt. Als je invoegt met dezelfde

Nadere informatie

Bijzondere verrichtingen. Keren. Bijz. verr. keren dmv 3x steken op een niet te brede rijbaan

Bijzondere verrichtingen. Keren. Bijz. verr. keren dmv 3x steken op een niet te brede rijbaan Bijzondere verrichtingen Bijz. verr. keren dmv 3x steken 130328 Keren op een (3x steken) Verkeersschool (3x steken) Dit is een bijzondere verrichting. Een bijzondere verrichting dient altijd veilig en

Nadere informatie

Bijzondere manoeuvre: Hellingproef

Bijzondere manoeuvre: Hellingproef Auteursrecht informatie Dit document is bedoeld voor eigen gebruik. In het algemeen geldt dat enig ander gebruik, daaronder begrepen het verveelvoudigen, verspreiden, verzenden, herpubliceren, vertonen

Nadere informatie

Speciale verrichtingen bij het CBR

Speciale verrichtingen bij het CBR Speciale verrichtingen bij het CBR 1. Hellingproef 2. Stopopdracht 3. Keren d.m.v 3 keer steken 4. Keren d.m.v een halve draai 5. Keren d.m.v een bocht achteruit 6. Parkeren in file vooruit (rechts) 7.

Nadere informatie

HERKENNEN VAN KRUISPUNTEN

HERKENNEN VAN KRUISPUNTEN HERKENNEN VAN KRUISPUNTEN Kruispunten zijn op veel verschillende manieren te herkennen, ik zal hier een uitleg geven en duidelijk maken waar we kruispunten aan kunnen herkennen. Allereerst gaan we eens

Nadere informatie

7 Manoeuvres en bewegingen

7 Manoeuvres en bewegingen 7 Manoeuvres en bewegingen 62 7.1 Manoeuvres Als je een manoeuvre uitvoert, zoals van rijstrook of van file veranderen, de rijbaan oversteken, een parkeerplaats verlaten of oprijden, uit een aangrenzend

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Inleiding. Colofon: Hoe slaag ik in 1 keer

Inhoudsopgave. Inleiding. Colofon: Hoe slaag ik in 1 keer Inhoudsopgave 1. Inhoudsopgave inleiding colofon 2. Het praktijkexamen 3. Opstarten schakelen afsluiten 4. Snelheid 5. Kijktechniek 6. Knipperen 7. Plaats op de weg 8. Snelweg 9. Anticiperen 10. Bijzondere

Nadere informatie

doe-fiche fietser Opstappen en wegrijden uw kind politie Bilzen - Hoeselt - Riemst nog niet kiest de dichtsbijzijnde plaats waar de rit kan beginnen.

doe-fiche fietser Opstappen en wegrijden uw kind politie Bilzen - Hoeselt - Riemst nog niet kiest de dichtsbijzijnde plaats waar de rit kan beginnen. Opstappen en wegrijden 7 kiest de dichtsbijzijnde plaats waar de rit kan beginnen. kijkt uit hoe het veilig en zonder het verkeer te hinderen de startplaats kan bereiken. stapt met de fiets aan de hand

Nadere informatie

Cluster 1. Achteruit parkeren

Cluster 1. Achteruit parkeren Het AVB examen bestaat uit 4 clusters met in totaal 12 oefeningen. Uit ieder cluster is 1 oefening (bijzondere verrichting) verplicht en uit cluster 2,3,4 kiest de examinator er 1 oefening bij. Dit betekent

Nadere informatie

Kruispunten met de borden

Kruispunten met de borden Auteursrechtinformatie Dit document is bedoeld voor eigen gebruik. In het algemeen geldt dat enig ander gebruik, daaronder begrepen het verveelvoudigen, verspreiden, verzenden, herpubliceren, vertonen

Nadere informatie

5.9 PARKEREN ACHTER EEN VOERTUIG

5.9 PARKEREN ACHTER EEN VOERTUIG 5.9 PARKEREN ACHTER EEN VOERTUIG Vooraf Een van de manoeuvres die je tijdens het praktijkexamen zult moeten doen, is het parkeren achter een geparkeerd (of stilstaand) voertuig. Over dit examenonderdeel

Nadere informatie

AUTORIJSCHOOL JOHN VAN DEN KIEBOOM VLAMINGVAART 49 4651 GR STEENBERGEN

AUTORIJSCHOOL JOHN VAN DEN KIEBOOM VLAMINGVAART 49 4651 GR STEENBERGEN Op het examen worden natuurlijk wel eens fouten gemaakt. In de loop der jaren hebben wij al verschillende fouten gezien en daarom hebben wij besloten deze fouten, samen met enkele tips, op papier te zetten.

Nadere informatie

Extra informatie examen voertuigbeheersing, uitleg clusters en examenoefeningen Verplichte oefeningen en keuze examinator

Extra informatie examen voertuigbeheersing, uitleg clusters en examenoefeningen Verplichte oefeningen en keuze examinator Extra informatie examen voertuigbeheersing, uitleg clusters en examenoefeningen Verplichte oefeningen en keuze examinator In totaal moet je zeven oefeningen doen, vier zijn er verplicht. De overige drie

Nadere informatie

Snelweg invoegen, inhalen, uitvoegen.

Snelweg invoegen, inhalen, uitvoegen. Het naderen van een autosnelweg. Door goed op te letten op de verkeersborden, wordt al snel duidelijk of je een autosnelweg of een autoweg nadert. Het type weg moet je ruim van te voren herkennen om te

Nadere informatie

Educatieve Verkeerstuin

Educatieve Verkeerstuin Educatieve Verkeerstuin AFSTANDEN INSCHATTEN DE PRAKTIJK Op straat kunnen allerlei dingen in de weg staan. Als je er goed op reageert, voorkom je botsingen. Bij deze oefening komt de leerling een aantal

Nadere informatie

Vooruit kijken Vooruit denken Hoe gaat dat?

Vooruit kijken Vooruit denken Hoe gaat dat? Vooruit kijken Vooruit denken Hoe gaat dat? Hoofdregel kijken gedrag Bij het kijkgedrag gaat het niet om die duizenden keren dat je voor niets denkt te kijken, maar om die ene (fatale) keer dat je niet

Nadere informatie

Kijktechniek wegrijden / stoppen:

Kijktechniek wegrijden / stoppen: Kijktechniek wegrijden / stoppen: Wegrijden positie rechts (vrijwillig). Bijvoorbeeld ergens wegrijden na het kopen van een bloemetje. Rechts dode hoek / rechter spiegel / voor / linker spiegel / links

Nadere informatie

Bijzondere manoeuvre: Straatje keren in 3 keer

Bijzondere manoeuvre: Straatje keren in 3 keer Auteursrecht informatie Dit document is bedoeld voor eigen gebruik. In het algemeen geldt dat enig ander gebruik, daaronder begrepen het verveelvoudigen, verspreiden, verzenden, herpubliceren, vertonen

Nadere informatie

Kruisingen oversteken of op kruisingen afslaan: Minirotondes : Verkeerslichten : Rijstrook wisselen : Volgafstand :

Kruisingen oversteken of op kruisingen afslaan: Minirotondes : Verkeerslichten : Rijstrook wisselen : Volgafstand : Kruisingen oversteken of op kruisingen afslaan: Kijk je met de rem of met je ogen? Als je steeds probeert de auto rollend te houden, ga je veel verder voor je uit kijken en ga je ook automatisch veel eerder

Nadere informatie

BEDENK DAT VOOR ELKE OEFENING GELDT:

BEDENK DAT VOOR ELKE OEFENING GELDT: ( 01-a) Stoppen aan rechter zijde van de weg (STOPOPDRACHT) 01- Spiegelen (Binnen-Buiten-Rechter Schouder) 03- Scannen (nacontrôle over rechts) 04- Stoppen achter auto (stoppen als je de banden net niet

Nadere informatie

Beschrijving route Noorderwijk. Start Klavertje Ring

Beschrijving route Noorderwijk. Start Klavertje Ring Beschrijving route Noorderwijk Start Klavertje Ring Gebruik de achteruitgang van de school. Neem de fietsoversteek en rij naar links. Let op! Op een fietsoversteek heb je geen voorrang, goed uitkijken

Nadere informatie

Tip: oefen het examen op http://www.veiligverkeernederland.nl/examen beschikbaar vanaf 7 maart

Tip: oefen het examen op http://www.veiligverkeernederland.nl/examen beschikbaar vanaf 7 maart Tip: oefen het examen op http://www.veiligverkeernederland.nl/examen beschikbaar vanaf 7 maart Enkele belangrijke pas op. Borden Pas op een gevaarlijk kruispunt Pas op er kunnen tegemoet komers zijn Pas

Nadere informatie

Beschrijving route Noorderwijk. Start Klavertje Ring

Beschrijving route Noorderwijk. Start Klavertje Ring Beschrijving route Noorderwijk Start Klavertje Ring Gebruik de achteruitgang van de school. Neem de fietsoversteek en rij naar links. Let op! Op een fietsoversteek heb je geen voorrang, goed uitkijken

Nadere informatie

Bijzondere manoeuvre: File parkeren

Bijzondere manoeuvre: File parkeren Auteursrecht informatie Dit document is bedoeld voor eigen gebruik. In het algemeen geldt dat enig ander gebruik, daaronder begrepen het verveelvoudigen, verspreiden, verzenden, herpubliceren, vertonen

Nadere informatie

RIM Verkeersleermiddelen. Rijbewijs B

RIM Verkeersleermiddelen. Rijbewijs B RIM Verkeersleermiddelen Rijbewijs B Beste collega, Bij deze wil ik u bedanken voor het bestellen van mijn Rijles-instructiemap. Ik hoop van harte dat uw leerlingen er veel van zullen opsteken. Zijn er

Nadere informatie

De Grote Verkeerstoets - 2014 07/08/2014. 1. Ja. 2. Neen, want ik mag hier niet links afslaan. 3. Neen, want ik heb mijn arm niet uitgestoken.

De Grote Verkeerstoets - 2014 07/08/2014. 1. Ja. 2. Neen, want ik mag hier niet links afslaan. 3. Neen, want ik heb mijn arm niet uitgestoken. 100082: Welk voorwerp houd je hier boven je hoofd? 1. Een rood voorwerp. 2. Een map. 3. Een voetbal. 100081: Je slaat af naar links. Gebeurt dat hier helemaal veilig? 1. Ja. 2. Neen, want ik mag hier niet

Nadere informatie

Veilig rijden. Apollo rijden. 1321 CA Almere www.rijschoolapollo95.nl. E-mail: info@rijschoolapollo95.nl

Veilig rijden. Apollo rijden. 1321 CA Almere www.rijschoolapollo95.nl. E-mail: info@rijschoolapollo95.nl Veilig rijden Apollo rijden Rijschool A pollo 95 Roemer Visscherstraat 32 Tel:036-5409712 MT:061-4332692 E-mail: Inhoud Bladzijde 1. Voertuigcontrole 1 2. Motor controle 2 3. Motor controle 2 4. Instappen

Nadere informatie

Vraag 1 U heeft ontzegging van uw rijbevoegdheid u mag dan? A Niet zelf rijden maar wel rijles nemen. B Niet zelf rijden en ook geen rijles nemen

Vraag 1 U heeft ontzegging van uw rijbevoegdheid u mag dan? A Niet zelf rijden maar wel rijles nemen. B Niet zelf rijden en ook geen rijles nemen Vraag 1 U heeft ontzegging van uw rijbevoegdheid u mag dan? A Niet zelf rijden maar wel rijles nemen B Niet zelf rijden en ook geen rijles nemen Vraag 2 Is dit een eenrichtingsweg? A B Vraag 3 U wilt zonder

Nadere informatie

Oefenboek. rijbewijs B

Oefenboek. rijbewijs B Oefenboek rijbewijs B Gevaarherkenning Elk examen/examen in dit oefenboek is ingedeeld zoals een theorie-examen bij het CBR. Een examen begint met 25 vragen over gevaarherkenning. Bij deze vragen wordt

Nadere informatie

-Je moet stoppen, ook afslaan mag niet. (denk aan: niet tegen de armen rijden)

-Je moet stoppen, ook afslaan mag niet. (denk aan: niet tegen de armen rijden) Superfietser 2015 Belangrijkste regels -Volg de aanwijzingen van de politie. -Iedereen moet stoppen. -Je moet stoppen, ook afslaan mag niet. (denk aan: niet tegen de armen rijden) -Je mag doorrijden. -STOP

Nadere informatie

Beoordelingsfiches VERO Harelbeke

Beoordelingsfiches VERO Harelbeke Beoordelingsfiches VERO Harelbeke SCHOOL Klas Locatie: Startpunt Kollegeplein 1. Opstappen en wegrijden - Kies een veilige startplaats en plaats je fiets in de gewenste richting - Stap op aan de rechterzijde

Nadere informatie

RIM Verkeersleermiddelen. Rijbewijs BE

RIM Verkeersleermiddelen. Rijbewijs BE RIM Verkeersleermiddelen Rijbewijs BE Beste collega, Bij deze wil ik u bedanken voor het bestellen van mijn Rijles-instructiemap. Ik hoop van harte dat uw leerlingen er veel van zullen opsteken. Zijn er

Nadere informatie

Het wegrijden Hoe doe je dat?

Het wegrijden Hoe doe je dat? Het wegrijden Hoe doe je dat? Handeling bij het wegrijden Wegrijden is een bijzondere manoeuvre. Dat is een speciale handeling. Tijdens het uitvoeren van deze handeling moet je alle verkeer (zoveel voetgangers

Nadere informatie

Een stilstaand voertuig voorbijrijden

Een stilstaand voertuig voorbijrijden Een stilstaand voertuig voorbijrijden Fietstaak 1 Strepestraat Mindert snelheid en kijkt voor zich uit. Kijkt naar weggebruikers voor hem en verleent eventueel voorrang. Kijkt links om of er verkeer nadert

Nadere informatie

Beoordelingsfiches VERO Deerlijk

Beoordelingsfiches VERO Deerlijk Beoordelingsfiches VERO Deerlijk SCHOOL Klas Locatie: Startpunt Neunkirchenplein 1. Opstappen en wegrijden - Kies een veilige startplaats en plaats je fiets in de gewenste richting - Stap op aan de rechterzijde

Nadere informatie

VERKEERSBEGRIPPEN. bij Verkeersexamen 2011. Overzicht van verkeersbegrippen, die belangrijk zijn voor kinderen. verkeersbegrip uitleg

VERKEERSBEGRIPPEN. bij Verkeersexamen 2011. Overzicht van verkeersbegrippen, die belangrijk zijn voor kinderen. verkeersbegrip uitleg VERKEERSBEGRIPPEN bij Verkeersexamen 2011 Overzicht van verkeersbegrippen, die belangrijk zijn voor kinderen. bestuurder Je bent bestuurder: - als je fietst - als je paardrijdt of loopt met je paard aan

Nadere informatie

Module. Module Rotonde Rotonde

Module. Module Rotonde Rotonde 141014 Minirotonde: Komt vooral in woonkernen voor. : Komt vooral tussen woonkernen in voor. Meerbaansrotonde: Vergt meer ruimte om te creëren dus komt deze vooral voor in grote steden voor of buiten woonkernen.

Nadere informatie

Bijzondere weggedeelten

Bijzondere weggedeelten Hoofdstuk 5 ijzondere weggedeelten 5.1 Rotondes Een rotonde is eigenlijk een ronde eenrichtingsweg. Je moet altijd rechts om het middeneiland heen rijden. Op dat middeneiland staat bord rotonde (D1). Vaak

Nadere informatie

Oefenboek. rijbewijs B

Oefenboek. rijbewijs B Oefenboek rijbewijs B Gevaarherkenning Elk examen/tentamen in dit oefenboek is ingedeeld zoals een theorie-examen bij het CBR. Een examen begint met 25 vragen over gevaarherkenning. Bij deze vragen wordt

Nadere informatie

Kijkgedrag, Gebruik je ogen goed, het kost niets

Kijkgedrag, Gebruik je ogen goed, het kost niets Kijkgedrag, Gebruik je ogen goed, het kost niets Een groot deel van de examenkandidaten zakt op kijkgedrag. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen breed en ver vooruit waarnemen, op de juiste manier

Nadere informatie

Tips voor je rij-examen

Tips voor je rij-examen Tips voor je rij-examen Rijexamen Zo doe je het goed! Als het goed is doe je pas examen voor je rijbewijs-b als je er klaar voor bent. Je voertuigcontrole is goed, handelingen in de lesauto verlopen grotendeels

Nadere informatie

6.5. EVENWIJDIG TEN OPZICHTE VAN DE WEG RECHTS PARKEREN TUSSEN TWEE VOERTUIGEN

6.5. EVENWIJDIG TEN OPZICHTE VAN DE WEG RECHTS PARKEREN TUSSEN TWEE VOERTUIGEN 6.5. EVENWIJDIG TEN OPZICHTE VAN DE WEG RECHTS PARKEREN TUSSEN TWEE VOERTUIGEN Hoe verloopt dit manoeuvre tijdens het praktijkexamen Dit manoeuvre wordt uitgevoerd in een straat met rustig tot matig verkeer

Nadere informatie

GEBRUIK VAN DE RIJBAAN LES 2

GEBRUIK VAN DE RIJBAAN LES 2 13 GEBRUIK VAN DE RIJBAAN LES 2 GESCHEIDEN RIJBANEN : MIDDENBERM, EEN BOMENRIJ OF EEN GROEN VOORZIENING BEHOREN OOK BIJ DE WEG. (VERBOD OM IN TE RIJDEN D.M.V. BORD MOGELIJK) FIETSSTROOK : VERBODEN RIJSTROOK

Nadere informatie

Vragen en antwoorden theorie verkeersregels en verkeerstekens - Deel 1

Vragen en antwoorden theorie verkeersregels en verkeerstekens - Deel 1 Theorie Verkeersregels Deel 1 Vragen en antwoorden theorie verkeersregels en verkeerstekens - Deel 1 (wordt je aangeboden door Autorij-instructie.nl) Onderstaand vind je -in totaal 30- afbeeldingen over

Nadere informatie

Rijopleiding Stap voor Stap

Rijopleiding Stap voor Stap Rijopleiding Stap voor Stap Module 1... 2 1. Controle buiten de auto... 2 2. Controle in de auto... 2 3. Instappen... 2 4. Uitstappen... 3 5. Zithouding... 3 6. Stuurhouding... 3 7. Afstellen spiegels...

Nadere informatie

10. 11. 12. 13. 14. 15. 18.

10. 11. 12. 13. 14. 15. 18. 1. Op de fietspad en fietsstrook mogen alleen fietsers en snorfietsers rijden. 2. Alarmnummer is 112. 3. Rijbewijs is 10 jaar geldig. 4. Alle betrokkenen bij een aanrijding moeten blijven wachten. (Plaats

Nadere informatie

Vaardigheidstesten. Inline skaten

Vaardigheidstesten. Inline skaten Vaardigheidstesten Inline skaten 1 Inhoud Begrippenlijst Schaatsen en Inline skaten... 3 Niveau 1 inline skaten... 5 Niveau 2 inline skaten... 6 Niveau 3 inline skaten... 7 Niveau 4 inline skaten... 8

Nadere informatie

Een STREEPJE voor... De betekenis van verkeerstekens op het wegdek

Een STREEPJE voor... De betekenis van verkeerstekens op het wegdek Een STREEPJE voor... De betekenis van verkeerstekens op het wegdek Wat betekenen al die strepen toch? In Nederland verplaatsen zich dagelijks miljoenen personen lopend, fietsend en rijdend in het verkeer.

Nadere informatie

Motor. Verkeersschool Cranenbroek. In deze brochure vindt u alles wat u moet weten voor en tijdens uw opleiding voor de motor.

Motor. Verkeersschool Cranenbroek. In deze brochure vindt u alles wat u moet weten voor en tijdens uw opleiding voor de motor. Verkeersschool Cranenbroek Motor In deze brochure vindt u alles wat u moet weten voor en tijdens uw opleiding voor de motor. Verkeersschool Cranenbroek Instraat 21 St.Luciastraat 9 0495-49 17 14 www.verkeersschoolcranenbroek.nl

Nadere informatie

Einde Autosnelweg. Woonerf

Einde Autosnelweg. Woonerf Autosnelweg min 60 - max 130 km/u Einde Autosnelweg max 80 km/u Autoweg min 50 - max 100 km/u Einde Autoweg min 50 - max 100 km/u Woonerf max 15 km/u - stapvoets Woonerf met snelheidsbeperking Einde woonerf

Nadere informatie

IK LEER FIETSEN! PRAKTIJKBOEKJE VOOR CURSISTEN

IK LEER FIETSEN! PRAKTIJKBOEKJE VOOR CURSISTEN IK LEER FIETSEN! PRAKTIJKBOEKJE VOOR CURSISTEN De Fietsersbond komt op voor de belangen van fietsers in Nederland en zet zich in voor meer en betere mogelijkheden om te fietsen. Dat kan dankzij de steun

Nadere informatie

Handleiding: Rupsdumper roterende kipbak.

Handleiding: Rupsdumper roterende kipbak. Handleiding: Rupsdumper roterende kipbak. Veiligheidsvoorzieningen Beschermingsvoorzieningen mogen alleen worden verwijderd resp. geopend na stilstand van de dumper met geactiveerde parkeerrem, uitschakelen

Nadere informatie

1. Een stilstaand voertuig voorbijrijden 2. Rechts een weg inslaan

1. Een stilstaand voertuig voorbijrijden 2. Rechts een weg inslaan Hoe moeten de fietstaken uitgevoerd worden? 1. Een stilstaand voertuig voorbijrijden 2. Rechts een weg inslaan mindert snelheid en kijkt voor zich uit. kijkt om : nadert er verkeer? vertraagt of versnelt,

Nadere informatie

Activiteiten les Ritsen* Een acht fietsen High five!...35

Activiteiten les Ritsen* Een acht fietsen High five!...35 Groep 7 en 8 FIETSKUNSTEN Activiteiten les 1... 21 1. Fietsen over een smal en een schuin wegdek*... 23 2. Met één hand door de bocht!*... 25 3. Voorsorteren en voorrang geven... 27 Activiteiten les 2...

Nadere informatie

Praktijk examen tips

Praktijk examen tips Praktijk examen tips Beste lezer, dit boekje geeft je de benodigde tips en regels om naast je rijlessen optimaal voor te bereiden op het praktijk examen. Gegarandeerd succes in het behalen van je rijbewijs

Nadere informatie

Naderingssnelheid gelijkwaardig kruispunt: Lage snelheid Tweede versnelling Naderingssnelheid gevaarlijk kruispunt: Lage snelheid Tweede versnelling

Naderingssnelheid gelijkwaardig kruispunt: Lage snelheid Tweede versnelling Naderingssnelheid gevaarlijk kruispunt: Lage snelheid Tweede versnelling 19 Voorrangregel LES 3 Soorten Kruisingen Gelijkwaardige kruising Als je een gelijkwaardig kruispunt nadert, moet je je snelheid aanpassen en zorgen dat je het overzicht bewaart. Als er van rechts een

Nadere informatie

2012 Editie v1.0 EquestrianMassage.nl F.S.A. Tuinhof. Oefeningen voor een gezond lichaam en geest

2012 Editie v1.0 EquestrianMassage.nl F.S.A. Tuinhof. Oefeningen voor een gezond lichaam en geest 2012 Editie v1.0 EquestrianMassage.nl F.S.A. Tuinhof Oefeningen voor een gezond lichaam en geest De Soldaat Dit is de eerste van de vier warming up oefeningen waarbij het doel is de hartslag te verhogen

Nadere informatie

Kijktechniek wegrijden / stoppen:

Kijktechniek wegrijden / stoppen: Kijktechniek wegrijden / stoppen: Wegrijden positie rechts (vrijwillig). Bijvoorbeeld ergens wegrijden na het kopen van een bloemetje. Rechts dode hoek / rechter spiegel / voor / linker spiegel / links

Nadere informatie

Kijktechniek wegrijden / stoppen:

Kijktechniek wegrijden / stoppen: Kijktechniek wegrijden / stoppen: Wegrijden positie rechts (vrijwillig). Bijvoorbeeld ergens wegrijden na het kopen van een bloemetje. Voor / linker spiegel / rechter spiegel / linker spiegel / richting

Nadere informatie

Ga naar je trainingen! De trainer helpt mee jouw zwakkere punten te ontdekken.

Ga naar je trainingen! De trainer helpt mee jouw zwakkere punten te ontdekken. Enkele tips : training en opwarming Trainingen : Ga naar je trainingen! De trainer helpt mee jouw zwakkere punten te ontdekken. Geef nooit op. Het kan best even duren voor je conditie op peil is. Het belangrijkste

Nadere informatie

VERKEERSBEGRIPPEN. bij het Verkeersexamen 2014. Overzicht van verkeersbegrippen, die belangrijk zijn voor kinderen. verkeersbegrip uitleg

VERKEERSBEGRIPPEN. bij het Verkeersexamen 2014. Overzicht van verkeersbegrippen, die belangrijk zijn voor kinderen. verkeersbegrip uitleg VERKEERSBEGRIPPEN bij het Verkeersexamen 2014 Overzicht van verkeersbegrippen, die belangrijk zijn voor kinderen. bestuurder Je bent bestuurder: - als je fietst - als je paardrijdt of loopt met je paard

Nadere informatie

Rijklaar maken van het voertuig

Rijklaar maken van het voertuig Rijklaar maken van het voertuig Rijklaar maken van het voertuig, zoals beschreven in de Rijprocedure B Voordat er met het voertuig aan het verkeer wordt deelgenomen moet het rijklaar gemaakt worden. Hierbij

Nadere informatie

Cursus Rust. Het Slotervaart, een ziekenhuis met ambitie KINDERGENEESKUNDE TELEFOONNUMMER 020-512 45 42

Cursus Rust. Het Slotervaart, een ziekenhuis met ambitie KINDERGENEESKUNDE TELEFOONNUMMER 020-512 45 42 Het Slotervaart, een ziekenhuis met ambitie Het Slotervaartziekenhuis, een opmerkelijk en ambitieus ziekenhuis in Amsterdam. In een informele en vertrouwde omgeving werken wij aan innovatieve medische

Nadere informatie

Statische rekoefeningen

Statische rekoefeningen Statische rekoefeningen Bovenlichaam Lage rugspieren Ga met je zitvlak op je hakken zitten. Duw je handen over de grond naar voren en buig je rug. Rek zover mogelijk uit. Kijk naar de grond. Houd deze

Nadere informatie

Hoe leer ik een kind fietsen?

Hoe leer ik een kind fietsen? FICHE Hoe leer ik een kind fietsen? Deze fiche is bedoeld als individueel leertraject voor leerlingen die niet zelfstandig kunnen vertrekken. Voor welke kinderen is deze les bedoeld? tussen de zes en de

Nadere informatie

Hieronder staan enkele voorbeeld rekoefeningen voor het onderlichaam:

Hieronder staan enkele voorbeeld rekoefeningen voor het onderlichaam: Rekoefeningen onderlichaam Hieronder staan enkele voorbeeld rekoefeningen voor het onderlichaam: Bilspieren Ga op de rug liggen. Hef de rechterknie en houd deze met beide handen vast. Trek de rechterknie

Nadere informatie

Test theorie: Autowegen en Autosnelwegen

Test theorie: Autowegen en Autosnelwegen Test theorie: Autowegen en Autosnelwegen (wordt je aangeboden door Autorij-instructie.nl) Zie de Maximum toegestane snelheid op de Nederlandse wegen van de verschillende voertuigen Test theorie: Autosnelwegen

Nadere informatie

Kies het goede verkeersbord

Kies het goede verkeersbord Kies het goede verkeersbord Antwoorden Aangeboden door: Oefeningen voor het schoolverkeersexamen Kies het goede verkeersbord Toelichting antwoorden In dit document treft u elf printbare pagina s aan, elk

Nadere informatie

Oversteken als voetganger via het zebrapad.

Oversteken als voetganger via het zebrapad. Oversteken als voetganger via het zebrapad. Fietstaak 1 Strepestraat Grote Baan Minder zijn snelheid en kijkt voor zich uit. Stopt voor de wegmarkeringen en verleent voorrang aan weggebruikers op het zebrapad.

Nadere informatie

7 fijne yogahoudingen

7 fijne yogahoudingen 7 fijne yogahoudingen voor kinderen Bloesem kinderyoga - Ben je jonger dan 7 jaar dan doe je de oefening zonder het benoemen van de ademhaling. - Yoga kan best een uitdaging zijn, dat is ok. Het is belangrijk

Nadere informatie

Toolbox-meeting Rijden met aanhangwagens

Toolbox-meeting Rijden met aanhangwagens Toolbox-meeting Rijden met aanhangwagens Unica installatietechniek B.V. Schrevenweg 2 8024 HA Zwolle Tel. 038 4560456 Fax 038 4560404 Rijden met aanhangwagens Het gebruik van aanhangwagens in de bouw en

Nadere informatie

FIETSPROEF BERLAAR (nieuw parcours - gezien wegenwerken in het dorp)

FIETSPROEF BERLAAR (nieuw parcours - gezien wegenwerken in het dorp) FIETSPROEF BERLAAR (nieuw parcours - gezien wegenwerken in het dorp) START FIETSPROEF Goed langs de rechterzijde van de straat rijden tot op het einde. Aan het kruispunt moet je oversteken en linksaf het

Nadere informatie

Fiche Leerlingen. De plaats op de openbare weg binnen de bebouwde kom

Fiche Leerlingen. De plaats op de openbare weg binnen de bebouwde kom De plaats op de openbare weg binnen de bebouwde kom Kijk naar de fietsers. Kleur de nummers van de fietsers die de verkeersregels volgen en op de juiste plaats rijden groen. Kleur de nummers van de fietsers

Nadere informatie

VOORSCHRIFTEN VOOR SCENARIO S TOETS SIMULATOR C OF D BASISKWALIFICATIE

VOORSCHRIFTEN VOOR SCENARIO S TOETS SIMULATOR C OF D BASISKWALIFICATIE VOORSCHRIFTEN VOOR SCENARIO S TOETS SIMULATOR C OF D BASISKWALIFICATIE Inleiding De voorschriften voor de scenario's toets simulator C en D zijn gelijk. De scenario s in de basiskwalificatie zijn gebaseerd

Nadere informatie

Aanvulling vragen. borden inzicht diverse categorieën

Aanvulling vragen. borden inzicht diverse categorieën Aanvulling vragen borden inzicht diverse categorieën Niet alleen de betekenis van een bord maar ook wat er bedoeld wordt met dat verkeersbord is belangrijk om er goed naar te kunnen handelen. Hierna enkele

Nadere informatie

RIJVAARDIGHEID CATEGORIE A

RIJVAARDIGHEID CATEGORIE A RIJVAARDIGHEID CATEGORIE A Manoeuvres op het privé-terrein vanaf 5/9/2005 Goca 01-05-05 Fol A-N Zijn voertuig beheersen is een noodzakelijke stap, maar dit is niet voldoende, men moet er de grenzen van

Nadere informatie

Oefeningen ter Verbetering van je Lichaamshouding

Oefeningen ter Verbetering van je Lichaamshouding Oefeningen ter Verbetering van je Lichaamshouding Verkeerde lichaamshoudingen veroorzaken klachten. Eén van de meest voorkomende verkeerde houdingen, wordt veroorzaakt door een naar vorend hangend hoofd,

Nadere informatie

Dienst Preventie Stad Turnhout Politie Regio Turnhout

Dienst Preventie Stad Turnhout Politie Regio Turnhout Dienst Preventie Stad Turnhout Politie Regio Turnhout Wat is het fietsexamen? Het fietsexamen is een praktische proef in het centrum van Turnhout. Je moet kunnen aantonen dat je klaar bent om zelfstandig,

Nadere informatie

De Top 5: Beste Oefeningen Tegen Rugpijn

De Top 5: Beste Oefeningen Tegen Rugpijn De Top 5: Beste Oefeningen Tegen Rugpijn 5 DOELTREFFENDE OEFENINGEN TEGEN LAGE RUGPIJN, THUIS UIT TE VOEREN Door Peter Arentsen Voorwoord Gefeliciteerd met het aanvragen van dit e-book waarmee je de basis

Nadere informatie

Handleiding: Rupsdumper vaste kipbak. Veiligheidsvoorzieningen

Handleiding: Rupsdumper vaste kipbak. Veiligheidsvoorzieningen Handleiding: Rupsdumper vaste kipbak. Veiligheidsvoorzieningen Draag de nodige beschermmiddelen: een veiligheidshelm, veiligheidsbril, anti-slip werkschoenen, werkhandschoenen, gehoorbescherming. Draag

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Gedrag nabij en op kruispunten... 32. Invoegen -uitvoegen... 32

Inhoudsopgave. Gedrag nabij en op kruispunten... 32. Invoegen -uitvoegen... 32 Inleiding In deze Rijprocedure wordt het meest wenselijke rijgedrag van motorrijders beschreven. Om te kunnen worden toegelaten tot het wegverkeer moet dit gedrag binnen de gestelde normering ook van de

Nadere informatie

Veilig je draai vinden...

Veilig je draai vinden... Veilig je draai vinden... op rotondes in Gelderland Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Gelderland Platform en Kenniscentrum Rotondes in Gelderland Na hun introductie zo n 30 jaar geleden, zijn rotondes

Nadere informatie

Lading op dak mag niet meer uitsteken dan 20cm aan beide zijkanten.

Lading op dak mag niet meer uitsteken dan 20cm aan beide zijkanten. Begrippenlijst Lading en slepen van andere voertuigen Lading op dak mag niet meer uitsteken dan 20cm aan beide zijkanten. Slepen van andere voertuig mag niet meer dan 5m afstand zijn. Steekt lading aan

Nadere informatie

Fiets wijzer. examen. Dienst Preventie Stad Turnhout Politie Regio Turnhout FIETSWIJZER / FIETSEXAMEN

Fiets wijzer. examen. Dienst Preventie Stad Turnhout Politie Regio Turnhout FIETSWIJZER / FIETSEXAMEN Fiets wijzer examen Dienst Preventie Stad Turnhout Politie Regio Turnhout 1 Ik ken de betekenis van deze verkeersborden: voorkennis 2 Ik ken de betekenis van deze verkeersborden: voorkennis 3 Ik kan uitleggen

Nadere informatie

Theorieboek. rijbewijs A

Theorieboek. rijbewijs A Theorieboek rijbewijs A 1. Basiskennis Wegenverkeerswetgeving Doelstelling De belangrijkste wetgeving waarin wij onze verkeersregels vinden zijn de Wegenverkeerswet 1994 en het Reglement Verkeersregels

Nadere informatie