Schadefonds. Aanvraag uitkering voor slachtoffer. Geweldsmisdrijven. Justitie. Postbus 1947, 2280 DX Rijswijk

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Schadefonds. Aanvraag uitkering voor slachtoffer. Geweldsmisdrijven. Justitie. Postbus 1947, 2280 DX Rijswijk"

Transcriptie

1 Schadefonds Geweldsmisdrijven Postbus 1947, 2280 DX Rijswijk Aanvraag uitkering voor slachtoffer Telefoon SGm frm as Justitie

2 In te vullen door Schadefonds Geweldsmisdrijven Kenmerk: Blad 1 van 11 1 Persoonsgegevens Een uitkering uit het Schadefonds Geweldsmisdrijven kan worden aangevraagd door een slachtoffer of door zijn ouder/voogd. Als u wordt bijgestaan door bijvoorbeeld een advocaat of een medewerker van Bureau Slachtofferhulp, kunt u die als gemachtigde opgeven. 1.1 Gegevens slachtoffer Vul hier de persoonsgegevens in van het slachtoffer. Voornaam of voornamen Achternaam en geslacht Straat en huisnummer man vrouw Postcode en woonplaats Land Telefoon- (en fax)nummer T F Mobiel nummer en adres Geboortedatum en geboorteland 06 E Beroep of functie Sofinummer Rekeningnummer bank of giro (voor storting na toekennen uitkering) Derdenrekening (voor storting na toekennen uitkering) Stuur een kopie mee van: ı ı ı ı ı ı ı ı ten name van nee ja, rekeningnummer ten name van een identiteitsbewijs van het slachtoffer. Als u dat niet heeft, vergeet dan niet het sofinummer in te vullen. 1.2 Gegevens ouder/voogd Bij een minderjarig slachtoffer moeten ook de persoonsgegevens worden ingevuld van een ouder of de voogd. Voorletters en achternaam Geslacht Straat en huisnummer man vrouw Postcode en woonplaats Land Telefoon- (en fax)nummer T F Mobiel nummer en adres Sofinummer Rekeningnummer bank of giro (voor storting na toekennen uitkering) Derdenrekening (voor storting na toekennen uitkering) 06 E ı ı ı ı ı ı ı ı nee ja, rekeningnummer ten name van 1.3 Gegevens gemachtigde Als u wordt bijgestaan door een gemachtigde, bijvoorbeeld door een advocaat of door een medewerker van Bureau Slachtofferhulp, en u wilt dat de correspondentie voortaan via deze persoon verloopt, dan moeten hier diens gegevens worden ingevuld. Voorletters en achternaam Geslacht Naam kantoor/bureau Straat en huisnummer man vrouw Postcode en woonplaats Land Telefoon- (en fax)nummer T F Mobiel nummer en adres 06 E Het registratienummer van het dossier

3 Blad 2 van 11 2 Het misdrijf Hieronder kunt u informatie geven over het misdrijf waarvan u het slachtoffer bent. Het Schadefonds heeft deze informatie nodig om een onderzoek te kunnen doen naar wat u is overkomen. Meestal wordt ook informatie opgevraagd bij politie of justitie. 2.1 Om welk soort misdrijf gaat het? zedenmisdrijf vrijheidsberoving poging moord/doodslag diefstal met geweld mishandeling anders, namelijk: Datum en tijdstip van het misdrijf In welke stad of dorp vond het misdrijf plaats? Is er aangifte gedaan? Adres politiebureau + plaats Datum aangifte Naam politieagent(e) Proces-verbaalnummer Is de dader bekend? Datum Tijdstip ja nee, stuur een uitgebreide omschrijving van de toedracht mee (u heeft schrijfruimte op blad 11) de aangifte en het voegingsformulier (indien aanwezig). onbekend bekend, vul hieronder de gegevens in van de dader of de daders Het Schadefonds neemt nooit contact op met de dader(s), maar deze gegevens kunnen nodig zijn om bij politie of justitie informatie op te vragen. Naam Geboortedatum Parketnummer Dader 1 Dader 2 Dader 3 Dader Heeft u de dader(s) aansprakelijk gesteld voor de geleden schade? ja nee Hoe heeft u ze aansprakelijk gesteld? Heeft de rechter een bedrag aan schadevergoeding toegewezen? Is de schadevergoeding voldaan? Welk bedrag heeft de dader betaald? Voor welke schadeposten is dit bedrag bedoeld? voeging onderlinge regeling civiele schadevergoedingsprocedure bedrag toegewezen geen bedrag toegewezen ja, schadevergoeding is voldaan nee, schadevergoeding is niet voldaan

4 Blad 3 van 11 3 Letsel Op blad 3 en 4 informeert u ons over het letsel dat u is toegebracht en/of de psychische klachten die u heeft (gehad) als gevolg van het geweldsmisdrijf. Verder moet u de gegevens van uw huisarts en de gegevens van andere behandelaren invullen, bij wie het Schadefonds informatie kan opvragen. 3.1 Algemeen Naam huisarts Straat en huisnummer huisarts Postcode en woonplaats huisarts Bent of was u in staat om uw dagelijkse bezigheden te doen? Zoals werken, maar ook boodschappen doen, aankleden, koken en hobby s. Zo nee, in welke periode? ja nee Begindatum Einddatum datum herstel nog niet bekend 3.2 Lichamelijk letsel Heeft u lichamelijk letsel (gehad)? Zo ja, in welke periode? ja nee, ga naar 3.5 Begindatum Einddatum datum herstel nog niet bekend Geef een korte omschrijving Misschien heeft u te weinig schrijfruimte. Maak dan gebruik van blad 11 en verwijs daarop naar het nummer van deze vraag Bent u door een arts behandeld voor uw lichamelijk letsel? Naam en specialisme behandelend arts Straat en huisnummer arts Postcode en woonplaats arts Was u opgenomen in het ziekenhuis? Zo ja, in welke periode? nee ja nee ja Datum opname Datum ontslag datum ontslag nog niet bekend Naam en afdeling ziekenhuis Naam en specialisme behandelend arts Straat en huisnummer ziekenhuis Postcode en plaats ziekenhuis 3.5 Psychische klachten Heeft u psychische klachten (gehad)? Zo ja, in welke periode? ja nee, ga naar 4 Begindatum Einddatum datum herstel nog niet bekend

5 Blad 4 van Omschrijf kort uw psychische klachten Misschien heeft u te weinig schrijfruimte. Maak dan gebruik van blad 11 en verwijs daarop naar het nummer van deze vraag. 3.7 Bent u in behandeling (geweest) voor psychische klachten? Zo ja, in welke periode? nee ja Begindatum Einddatum Naam behandelaren (psychotherapeut / psychiater / psycholoog) datum laatste behandeling nog niet bekend Naam instelling (bijv. Riagg, GGZ) Straat en huisnummer behandelaren 3.8 Postcode en woonplaats behandelaren Was u opgenomen in het ziekenhuis? Zo ja, in welke periode? nee ja Datum opname Datum ontslag datum ontslag nog niet bekend Naam en afdeling ziekenhuis Naam en specialisme behandelend arts Straat en huisnummer ziekenhuis Postcode en plaats ziekenhuis 4 Schade Het Schadefonds baseert een uitkering op de letselschade die u heeft geleden. Sommige schade is misschien al geheel of gedeeltelijk vergoed door de dader of een verzekering. Bij een uitkering van het Schadefonds gaat het om schade die nog overblijft en die verder niet vergoed wordt. Geef op blad 4, 5, 6, 7 en 8 de kosten van deze schade op, door de tabel die bij de schadepost hoort volledig in te vullen. Bewijsstukken: als u rekeningen en bonnetjes, salaris- of uitkeringsspecificaties heeft, stuur dan een kopie daarvan mee met deze aanvraag. Per schadepost is aangegeven welke bewijsstukken u mee moet sturen. 4.1 Medische hulp (bijvoorbeeld huisarts, specialist, fysiotherapeut) Heeft u kosten gemaakt voor medische hulp? Bent u verzekerd voor medische hulp? Omschrijving van de medische hulp nee ja, omschrijf de kosten en vul het bedrag in van de kosten die nog niet vergoed zijn ja nee gedeeltelijk rekeningen en specificaties van ontvangen vergoedingen van uw verzekering.

6 Blad 5 van (Psycho)therapie (bijvoorbeeld psychiater, psychotherapeut, psycholoog) Heeft u kosten gemaakt voor (psycho)therapie? Bent u verzekerd voor (psycho)therapie? nee ja, omschrijf de kosten en vul het bedrag in van de kosten die nog niet vergoed zijn ja nee gedeeltelijk rekeningen (geen begrotingen) en specificaties van ontvangen vergoedingen van uw verzekering. Omschrijving van de (psycho)therapeutische hulp 4.3 Tandheelkundige hulp Heeft u kosten gemaakt voor tandheelkundige hulp? Bent u verzekerd voor tandheelkundige hulp? nee ja, omschrijf de kosten en vul het bedrag in van de kosten die nog niet vergoed zijn ja nee gedeeltelijk rekeningen (geen begrotingen) en specificaties van ontvangen vergoedingen van uw verzekering. Omschrijving van de tandheelkundige hulp 4.4 Hulpmiddelen/prothesen (bijvoorbeeld bril, gehoorapparaat) Heeft u kosten gemaakt voor aanschaf of huur van hulpmiddelen/prothesen? Bent u verzekerd voor aanschaf of huur van hulpmiddelen/prothesen? nee ja, omschrijf de kosten en vul het bedrag in van de kosten die nog niet vergoed zijn ja nee gedeeltelijk rekeningen (geen begrotingen) en specificaties van ontvangen vergoedingen van uw verzekering. Omschrijving van de aangeschafte of gehuurde hulpmiddelen/prothesen 4.5 Aangepaste voeding (bijvoorbeeld vloeibare voeding, dieetvoeding) Heeft u kosten gemaakt voor aangepaste voeding? nee ja, omschrijf de kosten en vul het bedrag in van de kosten die nog niet vergoed zijn Omschrijving van de aangepaste voeding en de periode waarin u daarop was aangewezen

7 Blad 6 van Heeft u kosten gemaakt voor huishoudelijke hulp? Huishoudelijke hulp nee ja, omschrijf de kosten en vul het bedrag in van de kosten die nog niet vergoed zijn rekeningen en eventueel Thuiszorgspecificatie(s). Omschrijving van de huishoudelijke hulp Studievertraging (bijvoorbeeld een doublure) 4.7 Heeft u kosten gemaakt wegens studievertraging? nee ja, omschrijf de kosten en vul het bedrag in van de kosten die nog niet vergoed zijn (het beëindigen van een studie geldt niet als studievertraging) - een verklaring van een decaan of een overzicht van uw studieresultaten vóór het geweldsmisdrijf en van uw studieresultaten na het geweldsmisdrijf. - rekeningen van uw studiekosten. Omschrijving van de schade wegens studievertraging 4.8 Vermindering van inkomsten (door (tijdelijke) arbeidsongeschiktheid) Heeft of had u vermindering van inkomsten? nee, ga naar 4.9 ja, vul hieronder de periode in van arbeidsongeschiktheid Begindatum Einddatum Hoe kreeg u uw inkomen ten tijde van het misdrijf? U kunt meerdere hokjes aankruisen. datum herstel nog niet bekend als uitkeringsgerechtigde als werknemer als zelfstandige Voor uitkeringsgerechtigde - uw uitkeringsgegevens. Voor werknemer in loondienst - de laatste twee loonstroken van vóór de datum waarop u niet meer kon werken Voor de ziekteperiode, als u toen minder inkomen had - de eerste loonstrook en ziektewetspecificatie van ná de datum waarop u niet meer kon werken. Voor de WAO-periode, als u toen minder inkomen had - de WAO-beschikking. En als u van uw werkgever een aanvulling kreeg: een loonstrook. Voor zelfstandige: bent u verzekerd tegen arbeidsongeschiktheid? Voor zelfstandige Als u langer dan een half jaar arbeidsongeschikt bent geweest: - belastingaanslagen van de laatste vier jaar vóór de datum waarop u niet meer kon werken - belastingaanslagen van ná de datum waarop u niet meer kon werken zolang de arbeidsongeschiktheid voortduurt/ heeft geduurd. nee ja, stuur dan kopieën mee van specificaties van ontvangen vergoedingen door uw arbeidsongeschiktheidsverzekering

8 Blad 7 van Heeft u kosten gemaakt wegens verhuizing of beveiliging? Verhuizing of beveiliging (bijvoorbeeld de nieuwe stoffering, vervoerskosten, dubbele huur, een beveiligingsinstallatie) nee ja, omschrijf de kosten en vul het bedrag in van de kosten die nog niet vergoed zijn de rekeningen. Omschrijving van de kosten wegens verhuizing/beveiliging 4.10 Reizen en vervoer (bijvoorbeeld bezoek arts, ziekenhuis, therapie, politie) Heeft u kosten gemaakt voor reizen en vervoer? nee ja, omschrijf de kosten en vul het bedrag in van de kosten die nog niet vergoed zijn Omschrijving reisdoel Aantal Postcode bezochte plaats 4.11 Rechtsbijstand (bijvoorbeeld de eigen bijdrage voor de bijstand door een advocaat) Heeft u kosten gemaakt voor rechtsbijstand wegens het verhalen van de geleden schade?. Omschrijving van de rechtsbijstand nee ja, omschrijf de kosten en vul het bedrag in van de kosten die nog niet vergoed zijn - het toevoegingsbesluit (de brief waaruit de hoogte van de eigen bijdrage voor de advocaat blijkt) als er een toevoeging is verstrekt - de urenspecificatie van de juridisch deskundige als er geen toevoeging is verstrekt Kleding (bijvoorbeeld reiniging van kleding of kleding die kapot is gegaan) Heeft u kosten gemaakt voor kleding Omschrijving van de kledingschade nee ja, omschrijf de kosten en vul het bedrag in van de kosten die nog niet vergoed zijn

9 Blad 8 van Telefoon en/of porto (bijvoorbeeld extra telefoon- en verzendkosten) Heeft u kosten gemaakt voor telefoon en/of porto? nee ja, omschrijf de kosten en vul het bedrag in van de kosten die nog niet vergoed zijn Omschrijving van de kosten 4.14 Overige Heeft u overige kosten gemaakt die verband houden met het letsel? nee ja, omschrijf de kosten en vul het bedrag in van de kosten die nog niet vergoed zijn (géén kosten wegens diefstal, verlies of beschadiging van goederen) Omschrijving van de overige kosten bonnetjes en/of rekeningen Vermogenstoets Een uitkering wegens materiële schade kan achterwege blijven, als de financiële draagkracht van de aanvrager zo groot is dat deze de schade zonder bezwaar zelf kan dragen. Wilt u in verband hiermee onderstaande vraag beantwoorden? Beschikt u over een vermogen van meer dan ? ja nee 5 Nog te verwachten kosten Misschien zijn er schadeposten die u nog niet heeft (gehad) maar die u nog wel verwacht. U kunt hieronder dergelijke nog te verwachten schade opgeven. U kunt voor deze kosten te zijner tijd een aanvullende aanvraag indienen bij het Schadefonds. Voor schade die nu wel bekend is, maar die u niet in deze aanvraag heeft ingevuld, kunt u géén aanvullende aanvraag indienen. 5.1 Verwacht u nog schadeposten? nee ja Zo ja, omschrijf kort de schade die u nog verwacht en de kosten daarvan. Geef dan een schatting van het bedrag dat niet zal worden vergoed door een verzekering of de dader.

10 Heeft u een juridisch deskundige geraadpleegd? Zo ja, naam juridisch deskundige Straat en huisnummer Postcode en woonplaats Wanneer was het eerste contact met deze juridisch deskundige? Blad 9 van 11 6 Indieningstermijn Als u een aanvraag indient binnen drie jaar na de datum van het misdrijf, kunt u verder gaan naar de ondertekening. De onderstaande vragen zijn bedoeld voor een aanvraag die niet binnen drie jaar na de datum van het misdrijf wordt ingediend. nee ja (bijvoorbeeld een advocaat of een juridisch medewerker van een rechtsbijstandsverzekering) 6.3 Wat was de reden van de rechtsbijstand? Bijvoorbeeld in verband met voeging in de strafzaak of civiele procedure tot verhaal van de schade. 7 Ondertekening Bewijsstukken: als niet van alle benodigde bewijsstukken kopieën zijn meegestuurd, als dit aanvraagformulier onvolledig is ingevuld of als de machtiging niet is ondertekend, dan kan het zijn dat uw aanvraag geheel of gedeeltelijk wordt afgewezen. U wordt eenmalig in de gelegenheid gesteld om ontbrekende gegevens aan te vullen. Controleer hier of u alles heeft ingevuld, ondertekend en bijgevoegd dat nodig is voor een snelle behandeling van uw aanvraag. volledig ingevulde en ondertekende aanvraag (blad 1 t/m 9 ) vraag 1.1: sofinummer en rekeningnummer bank of giro (waarop u een mogelijke uitkering wilt ontvangen) vraag 1.1: een kopie van een identiteitsbewijs van het slachtoffer (blad 1) vraag 2.4: een uitgebreide omschrijving van de toedracht (alléén als u géén aangifte heeft gedaan) vraag 2.4: kopie van de aangifte (en eventueel het voegingsformulier als dat is verstrekt) kopieën van de bewijsstukken van opgegeven kosten (per schadepost is aangegeven welke bewijsstukken) volledig ingevulde en ondertekende machtiging (blad 10) Datum en plaats Aantal bijlagen/bewijsstukken Ik verklaar dat dit formulier volledig en naar waarheid is ingevuld en dat de kopieën van alle benodigde bewijsstukken zijn bijgevoegd. Handtekening Wijzigingen Als er in uw gegevens een wijziging optreedt, wilt u dat dan zo snel mogelijk aan ons doorgeven. Uw ervaring met het Schadefonds Geweldsmisdrijven Het Schadefonds hecht veel waarde aan een goede dienstverlening. Wij zijn daarom zeer geïnteresseerd in uw mening over de behandeling van uw aanvraag en uw contacten met de medewerkers van het Schadefonds. Wij stellen het op prijs als u - na afloop van de behandeling van uw aanvraag - voor ons enkele vragen schriftelijk wilt beantwoorden. Als u hieraan wilt meewerken, kruis dan het hokje aan. ja, ik wil schriftelijke vragen van het Schadefonds over de behandeling van mijn aanvraag beantwoorden.

11 In te vullen door Schadefonds Geweldsmisdrijven Kenmerk: Blad 10 van 11 Machtiging Voor de behandeling van uw aanvraag is het noodzakelijk dat u de machtiging invult, ondertekent en terugstuurt. Het kan nodig zijn dat het Schadefonds Geweldsmisdrijven of de medisch adviseur van het Schadefonds Geweldsmisdrijven bij de hieronder genoemde instanties informatie inwint. Geeft u toestemming om informatie op te vragen bij de volgende instanties? de huisarts en de behandelend artsen ja nee de behandelende therapeut(en) ja nee de medisch adviseur van de sector of de bedrijfsarts/arbo-arts ja nee de werkgever van het slachtoffer ja nee de instantie die een uitkering verstrekt of heeft verstrekt wegens het letsel ja nee de Belastingdienst ja nee Gegevens slachtoffer Achternaam Voornamen voluit Geboortedatum Sofinummer ı ı ı ı ı ı ı ı Straat en huisnummer Postcode en woonplaats Bent u ouder/voogd van een minderjarig slachtoffer, vul dan hier uw gegevens in. Achternaam Voornamen voluit Geboortedatum Ondertekening Ik verklaar dat dit formulier naar waarheid is ingevuld. Handtekening(en) Datum en plaats

12 Blad 11 van 11 Aanvullingen Als u in het formulier te weinig schrijfruimte heeft, kunt u dit blad gebruiken om uw antwoord af te maken. Verwijs naar het nummer van de vraag waar het antwoord bij hoort.

Beleidsbundel Schadefonds Geweldsmisdrijven. 12 februari 2014

Beleidsbundel Schadefonds Geweldsmisdrijven. 12 februari 2014 Beleidsbundel Schadefonds Geweldsmisdrijven 12 februari 2014 Inhoudsopgave Introductie...6 1. Wettelijke vereisten...7 1.1 Geweldsmisdrijf...7 1.1.1 Opzet...8 1.1.2 In Nederland...8 1.1.3 Aannemelijkheid...8

Nadere informatie

gezondheidsverklaring

gezondheidsverklaring Expat Pakket gezondheidsverklaring intermediair intermediairnummer 770569(feb2011)a adresgegevens intermediair (of stempel) Expat Pakket gezondheidsverklaring waarom dit formulier? Bij een aanvraag van

Nadere informatie

ONVZ Vrije Keuze Zorgplan 2015

ONVZ Vrije Keuze Zorgplan 2015 ONVZ Vrije Keuze Zorgplan 2015 U staat op het punt uw basisverzekering of een van de aanvullende verzekeringen aan te vragen. U wilt onze tandartsverzekering of het. Wat u ook kiest, u bent bij ons in

Nadere informatie

Gezondheidsverklaring

Gezondheidsverklaring Gezondheidsverklaring Levensverzekering Waarom dit formulier? Bij een aanvraag van een levensverzekering ontvangt u als (kandidaat-)verzekerde deze gezondheidsverklaring. U vult op dit formulier uw medische

Nadere informatie

Verzekeringsadviseur - Brandax Geld en Verzekeren - TP 31731. Voorletters en achternaam O Man O Vrouw. Straatnaam en huisnummer. Postcode woonplaats

Verzekeringsadviseur - Brandax Geld en Verzekeren - TP 31731. Voorletters en achternaam O Man O Vrouw. Straatnaam en huisnummer. Postcode woonplaats 1. Verzekeringnemer (zie toelichting) Voorletters en achternaam O Man O Vrouw Straatnaam en huisnummer Postcode woonplaats Telefoon overdag Telefoon avond E-mail adres Ik geef ONVZ toestemming om mijn

Nadere informatie

Aanvraag verlenging verblijfsvergunning humanitair tijdelijk en humanitair niet tijdelijk (vreemdeling)

Aanvraag verlenging verblijfsvergunning humanitair tijdelijk en humanitair niet tijdelijk (vreemdeling) Aanvraag verlenging verblijfsvergunning humanitair tijdelijk en humanitair niet tijdelijk (vreemdeling) Lees eerst de toelichting voordat u begint met invullen. Voor wie is dit formulier? Dit formulier

Nadere informatie

Hoe vraag ik een WIA-uitkering aan?

Hoe vraag ik een WIA-uitkering aan? uwv.nl werk.nl Hoe vraag ik een WIA-uitkering aan? Wat u moet weten als u al enige tijd ziek bent Wilt u meer informatie? Meer informatie vindt u op uwv.nl. Wilt u daarna nog meer weten over uw uitkering?

Nadere informatie

Aanvraag nieuw stelsel Studiefinanciering hoger onderwijs voor studenten van Aruba, Curaçao, Sint Maarten of Caribisch Nederland

Aanvraag nieuw stelsel Studiefinanciering hoger onderwijs voor studenten van Aruba, Curaçao, Sint Maarten of Caribisch Nederland Aanvraag nieuw stelsel Studiefinanciering hoger onderwijs voor studenten van Aruba, Curaçao, Sint Maarten of Caribisch Nederland Dit formulier Gebruik dit formulier als je op Aruba, Curaçao, Sint Maarten

Nadere informatie

Aanvraag. Sociaal Medische Indicatie Kinderopvang

Aanvraag. Sociaal Medische Indicatie Kinderopvang Aanvraag Sociaal Medische Indicatie Kinderopvang Lichamelijke, psychische of sociale problemen van ouders* kunnen er soms voor zorgen dat ouders de opvoeding en verzorging van hun kind niet meer aankunnen.

Nadere informatie

Onderdeel van de Arbocatalogus Agressie en Geweld 2.0, sector Gemeenten

Onderdeel van de Arbocatalogus Agressie en Geweld 2.0, sector Gemeenten 10.4 SCHADE VERHALEN Onderdeel van de Arbocatalogus Agressie en Geweld 2.0, sector Gemeenten Doelgroep Inhoud Coördinator agressie en geweld, beleidsmedewerker, afdeling Juridische Zaken, leidinggevende

Nadere informatie

Schadevergoeding van het Waarborgfonds Motorverkeer?

Schadevergoeding van het Waarborgfonds Motorverkeer? Schadevergoeding van het Waarborgfonds Motorverkeer? Het Waarborgfonds Motorverkeer kan uitkomst bieden Het kan iedereen overkomen: u wordt aangereden door een motor voertuig en de dader rijdt door of

Nadere informatie

Straat en huisnummer:... Postcode:... Woonplaats:... Telefoonnummer privé:... (geheim / niet geheim) Telefoonnummer werk:...

Straat en huisnummer:... Postcode:... Woonplaats:... Telefoonnummer privé:... (geheim / niet geheim) Telefoonnummer werk:... Aanvraagformulier Schuldhulpverlening Persoonsgegevens aanvrager Achternaam:.................. Voornaam:.................. Geboorteplaats:.................. Geboorteland:.................. Nationaliteit:

Nadere informatie

Verzoek om schadevergoeding

Verzoek om schadevergoeding Verzoek om schadevergoeding In verband met het bijzondere karakter van het Waarborgfonds Motorverkeer is het van belang dat in aanvulling op het Europees Schadeformulier de volgende vragen worden beantwoord.

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER ZORGVERZEKERING BETER VOOR NU

AANVRAAGFORMULIER ZORGVERZEKERING BETER VOOR NU Avéro Achmea Van Asch van Wijckstraat 55 www.averoachmea.nl 3811 LP Amersfoort Nederland AANVRAAGFORMULIER ZORGVERZEKERING BETER VOOR NU Vul dit formulier helemaal in met blauwe of zwarte pen in blokletters.

Nadere informatie

Aanvraag levensonderhoud Wet werk en bijstand. Hoe gaat het verder? Waarom dit formulier? Wat moet u doen? Bewijsstukken meesturen.

Aanvraag levensonderhoud Wet werk en bijstand. Hoe gaat het verder? Waarom dit formulier? Wat moet u doen? Bewijsstukken meesturen. Aanvraag levensonderhoud Wet werk en bijstand Waarom dit formulier? Met dit formulier kunt u een uitkering levensonderhoud aanvragen op grond van de Wet werk en bijstand (Wwb). Wat moet u doen? Vul het

Nadere informatie

Compensatie na geweld

Compensatie na geweld Compensatie na geweld Wie krijgen er een vergoeding van het Schadefonds Geweldsmisdrijven en wat zijn de effecten van zo n financiële vergoeding? Door Drs. J.D.W.E. Mulder José Mulder is als promovenda

Nadere informatie

Aanvraag Studiefinanciering voor studenten van Aruba, Curaçao, Sint Maarten of Caribisch Nederland

Aanvraag Studiefinanciering voor studenten van Aruba, Curaçao, Sint Maarten of Caribisch Nederland Aanvraag Studiefinanciering voor studenten van Aruba, Curaçao, Sint Maarten of Caribisch Nederland Dit formulier Gebruik dit formulier als je op Aruba, Curaçao, Sint Maarten of Caribisch Nederland woont

Nadere informatie

Aanvraag voor een machtiging tot voorlopig verblijf - nareizigers asiel

Aanvraag voor een machtiging tot voorlopig verblijf - nareizigers asiel Aanvraag voor een machtiging tot voorlopig verblijf - nareizigers asiel (647) Lees eerst de toelichting voordat u begint met invullen. Voor wie is dit formulier? Met dit formulier kunt u een aanvraag indienen

Nadere informatie

Aanvraag/Wijziging Arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zelfstandige ondernemers en DGA s

Aanvraag/Wijziging Arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zelfstandige ondernemers en DGA s Aanvraag/Wijziging Arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zelfstandige ondernemers en DGA s Voor zover de gegevens uit de bijgevoegde cijferbijlage blijken, hoeft u ze niet in te vullen Polisnummer Naam

Nadere informatie

Toelichting op het verzoek om Peiljaarverlegging in 2015

Toelichting op het verzoek om Peiljaarverlegging in 2015 Toelichting op het verzoek om Peiljaarverlegging in 2015 Deze toelichting hoeft u niet met het verzoek mee te zenden www.rechtsbijstand.nl Algemene informatie over Peiljaarverlegging U heeft van de Raad

Nadere informatie

Arbeidsongeschikt en nu?

Arbeidsongeschikt en nu? AEGON Arbeidsongeschiktheidsverzekering Arbeidsongeschikt en nu? Als u arbeidsongeschikt raakt, heeft u veel te regelen. U bent niet alleen bezig met beter worden, maar u heeft daarnaast nog de zorg over

Nadere informatie

Aanvraag AWBZ-zorg. 1. Uw persoonlijke gegevens. 3Uw burgerservicenummer

Aanvraag AWBZ-zorg. 1. Uw persoonlijke gegevens. 3Uw burgerservicenummer Waarom dit formulier? Heeft u zorg nodig? Dan kunt u een beroep doen op zorg die wordt betaald uit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). Het Centrum indicatiestelling zorg (CIZ) beoordeelt of

Nadere informatie

aanvraagformulier Schuldregeling vertrouwelijk

aanvraagformulier Schuldregeling vertrouwelijk aanvraagformulier Schuldregeling vertrouwelijk Postbus 2165, 1200 CD Hilversum A. Gegevens aanvrager Registratienummer: 1. Sofinummer: 2. Burgerservicenummer: man 1 vrouw 1 Achternaam (geboortenaam): Voornamen

Nadere informatie

Arbeidsongeschiktheidsverzekering

Arbeidsongeschiktheidsverzekering Klaverblad Verzekeringen Arbeidsongeschiktheidsverzekering Polisvoorwaarden nr. AO 14 sinds 1850 Afrikaweg 2 Postbus 3012, 2700 KV Zoetermeer Bedankt voor uw keuze voor Klaverblad Verzekeringen. Bij ons

Nadere informatie

Wat kunt u doen als u zelf slachtoffer bent geworden van geweld

Wat kunt u doen als u zelf slachtoffer bent geworden van geweld Wat kunt u doen als u zelf slachtoffer bent geworden van geweld Dit document behandeld de volgende onderwerpen: 1. Ziekenhuis / huisarts 2. Aangifte doen Aangifte bij de Politie Anoniem aangifte doen 3.

Nadere informatie

Arbeidsongeschiktheidsverzekering

Arbeidsongeschiktheidsverzekering Allianz Inkomensverzekeringen Arbeidsongeschiktheidsverzekering Aanvraagformulier 1 Aanvraag Arbeidsongeschiktheidsverzekering Nieuwe aanvraag Wijziging AOV Polisnummer 1 Verzekeringnemer (aanvrager) Naam

Nadere informatie

Controle van uw inkomen Leeswijzer, uitleg bij de brief

Controle van uw inkomen Leeswijzer, uitleg bij de brief Controle van uw inkomen Leeswijzer, uitleg bij de brief Controle van uw inkomen U had een juridisch probleem waarvoor u een advocaat of mediator (hierna: advocaat) heeft gehad. Uw advocaat heeft voor u

Nadere informatie

Aanvraag bijzondere bijstand

Aanvraag bijzondere bijstand Rotterdam.nl Telefoon 14 010 Aanvraag bijzondere bijstand In te vullen door de gemeente teamcode e-mailadres (team) naam medewerker telefoonnummer Inleveren formulieren Werkpleinen Herenwaard 21, 3078

Nadere informatie

Wegwijzer voor verkeersslachtoffers

Wegwijzer voor verkeersslachtoffers Wegwijzer voor verkeersslachtoffers Wie is er aansprakelijk? Hebt u recht op schadevergoeding of smartengeld? Wie helpt u bij het afwikkelen van letselschade? Inleiding Maartje: al met al een hele nare

Nadere informatie

Wijzigingen De informatie in deze map kan wijzigen. Op www.werkpleinregiohelmond.nl vindt u de actuele versie.

Wijzigingen De informatie in deze map kan wijzigen. Op www.werkpleinregiohelmond.nl vindt u de actuele versie. Inhoud Algemeen Deze informatiemap ontvangen alle klanten van de gemeenten waarvoor de afdeling Werk en Inkomen van de gemeente Helmond de gemeentelijke uitkerings- en re-integratieregelingen uitvoert:

Nadere informatie