JAARVERSLAG 2012 Wat SURFMaRKEt REaliSEERdE in 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "JAARVERSLAG 2012 Wat SURFMaRKEt REaliSEERdE in 2012"

Transcriptie

1 JAARVERSLAG 2012 Wat SURFMARKET realiseerde in 2012

2 voorwoord INHOUDsopgave Wat SURFMARKET realiseerde in 2012 realiseerde in Voorwoord 3 2 Exploitatie Doelstellingen en resultaten Software Content SURFdiensten = SURFmarket Organisatie 13 3 Innovatie 15 4 Samenwerking 18 5 Financiën Toelichting op de jaarcijfers Balans Winst- en Verliesrekening 23 SURF en haar werkmaatschappijen presenteren hun belangrijkste, gezamenlijke resultaten van 2012 in een online jaarbeeld. Daar zijn ook de jaarverslagen van SURF, SURFnet en SURFsara te vinden. 2 SURFmarket Jaarverslag 2012 SURFmarket bv Utrecht Uitgave: SURFmarket bv Kenmerk:

3 1 VOORWOORD SURFmarket is onderdeel van de SURF-organisatie. Daarin werken Nederlandse universiteiten, hogescholen en onderzoeks instel lingen nationaal en inter nationaal samen aan innovatieve ICT-voor zie n ingen voor onderwijs en onderzoek. SURF kent een aantal werkmaatschappijen, elk met een eigen aandachtsgebied: SURFmarket, SURFnet, SURFshare en SURFsara. > 3 SURFMARKET Jaarverslag 2012

4 > SURFmarket voorziet het (hoger) onderwijs en onderzoek en hun eindgebruikers tegen aantrekkelijke voorwaarden van kwaliteitsproducten en -diensten op het brede terrein van ICT. Door inkoop (meestal door het verzorgen van aanbestedingen) en bemiddeling komt tegen speciale voorwaarden een breed assortiment beschikbaar voor deze doelgroep. SURFmarket faciliteert vervolgens het afsluiten en afrekenen van licenties en de distributie van en de toegang tot de betreffende software, clouddiensten en content. > Begin 2012 introduceerde SURFmarket een volledig vernieuwde licentieomgeving als resultaat van het project Licentie modellen Next Generation (LMNG). Met het nieuwe SURFmarket.nl is de basis gelegd voor de toekomst, met name omdat het systeem flexibele licentievormen mogelijk maakt en bijvoorbeeld het afrekenen van clouddiensten naar gebruik faciliteert. Het ontwikkelen en realiseren hier - van heeft de afgelopen jaren veel aandacht en energie van SURFmarket gevraagd. In 2012 konden instellingen, aan bieders en natuurlijk SURFmarket zelf (eindelijk) het resultaat van alle inspanningen oogsten. De toenemende samenwerking tussen de verschillende SURF-organisatieonderdelen met steeds meer internationale contacten en de gewenste positionering als ICT-marktplaats voor het hoger onderwijs en onderzoek, leidde tot de introductie van een nieuwe naam: SURFmarket. Ook werd meer eenheid en samenhang in de communicatie van de SURForganisatie gebracht. Dat gebeurde door een vernieuwde huisstijl, die tijdens de viering van het 25-jarig bestaan van SURF werd bekendgemaakt. De ontwikkelingen op het gebied van cloud computing zorgden ervoor dat SURFmarket zich verder bleef ontwikkelen. De combinatie van deze drie omgevingen gaat ervoor zorgen dat instellingen clouddiensten eenvoudig kunnen afnemen. De waarde van de licentieafdrachten voor software kwam in 2012 uit op 22,0 mln (2011: 20,7 mln), exclusief die van de partnerorganisaties SLBdiensten en APS IT-diensten. Voor content bedroegen de licentieafdrachten 23,2 mln (2011: 37,3 mln). De daling ten opzichte van 2011 heeft direct te maken met verlate intekening (in 2013) op diverse eind 2012 vernieuwde bemiddelingsovereenkomsten. De omzet vanuit de webwinkel SURFspot.nl kwam in 2012 uit op 3,1 mln (2011: 3,7 mln), bij een afzet van producten (2011: producten). Dit jaarverslag beschrijft de belangrijkste resultaten en activiteiten van SURFmarket in Deze worden beschreven in hoofdstuk 2 Exploitatie en hoofdstuk 3 Innovatie. Ook is er een hoofdstuk gewijd aan het onderwerp Samenwerking. Het laatste hoofdstuk bevat een presentatie van de jaarcijfers. 4 SURFMARKET Jaarverslag 2012 Vooral met SURFnet is de samenwerking in 2012 geïntensiveerd. In 2011 was al een gezamenlijk team opgericht voor vendor management. Dit team richt zich op het tot stand brengen van een aantrekkelijk aanbod van clouddiensten. In 2012 werden de nieuwe innovatieactiviteiten van SURFmarket om de dienstverlening verder te ontwikkelen ondergebracht in het programma SURFworks van SURFnet. Dat gebeurde primair omdat SURFmarket.nl, SURFspot.nl (inclusief het in ontwikkeling zijnde clouddistributiekanaal) en SURFconext steeds meer met elkaar samenhangen.

5 2 EXPLOITATIE SURFmarket fungeert namens de bij SURF aangesloten instellingen als inkoop- en dus als aanbestedingsorganisatie voor een jaarlijks vast te stellen kernpakket. De samenstelling van het kernpakket is in 2012 niet gewijzigd. > 5 SURFMARKET Jaarverslag 2012

6 Het jaar 2012 begon met een mijlpaal in de dienstverlening van SURFmarket. Na een meerjarige projectperiode ging op 23 februari 2012 de compleet vernieuwde licentieomgeving (SURFmarket.nl) in productie. > De nieuwe licentieomgeving maakt flexibiliteit mogelijk door bijvoorbeeld kortere loop tijden van de bemiddelingsovereenkomsten te faciliteren, evenals nieuwe gebruiksen afrekenmodellen, zoals het achteraf op basis van daadwerkelijk gebruik afrekenen van clouddiensten. Instellingen krijgen via SURFmarket.nl online tools aangeboden om binnen het licentieaanbod goed te kunnen zoeken en rekenen. Via een winkelmand kunnen zij eenvoudig licenties afsluiten en krijgen zij hun facturen digitaal aangeboden. Het systeem geeft daarnaast meldingen en verwijzingen wanneer instellingen rekening moeten houden met hun aanbestedingsplicht. Ook aanbieders kregen in 2012 een nieuwe omgeving met verbeterde selfservice-opties en medewerkers van SURFmarket kregen nieuwe backendsoftware. 2.1 Doelstellingen en resultaten Zorgen dat de nieuwe licentieomgeving (SURFmarket.nl) maximaal wordt benut en de instellingen hierover tevreden zijn Er is veel aandacht gegeven aan de introductie van SURFmarket.nl in de vorm van begeleiding van gebruikers, zowel intern als extern. Onder andere servicepagina s, instructie materiaal en Frequently Asked Questions werden beschik -baar gesteld. Gedurende het gehele jaar is met de instellingen intensief over de nieuwe licentieomgeving gecommuniceerd via nieuwsbrieven en webinars en ook voor aanbieders zijn diverse activiteiten georganiseerd. De doelstellingen die SURFmarket zich voor 2012 had gesteld, waren onder andere gericht op het benutten van de nieuwe omgeving, het realiseren van flexibele licentieovereenkomsten en het tegen gunstige voorwaarden aanbieden van clouddiensten. In april en november zijn onderhoudsreleases van SURFmarket.nl uitgebracht, die verbeteringen en uitbreidingen bevatten. Hoewel zo n compleet nieuwe omgeving wennen was, waren er veel enthousiaste reacties. De mate waarin instellingen tevreden zijn zal begin 2013 blijken uit een klanttevredenheidsonderzoek, dat oorspronkelijk gepland was voor Dit uitstel geeft instellingen uitgebreider de gelegenheid de nieuwe licentieomgeving SURFmarket.nl te leren kennen. Verder professionaliseren van de dienstverlening, met nadruk op doorontwikkeling naar een klantgerichte organisatie Deze doelstelling om de dienstverlening verder te professionaliseren heeft in alle teams van SURFmarket nadrukkelijk aandacht gekregen. Ook hier geldt dat de mate van 6 SURFMARKET Jaarverslag 2012

7 7 SURFMARKET Jaarverslag 2012 tevredenheid zal blijken uit het nog uit te voeren klanttevredenheidsonderzoek. Er is gewerkt aan verhoging van de efficiency bij het afhan delen van vragen en een selectieproces gestart voor een ticketsysteem om binnenkomende vragen te loggen. De licentiemanagers en de medewerkers van de licentiedesk zijn zich meer gaan specialiseren. Er is een customer feedback systeem (Mopinion) ingezet om feedback te krijgen van de gebruikers van SURFspot.nl. Ten behoeve van de nieuwe licentieomgeving is een accep tatie- en productieomgeving ingericht en zijn func tionele en ketentests uitgevoerd/ondersteund. Ook is er een ver betertraject uitgevoerd op het gebied van het communicatieplatform Lync. In SURF-verband heeft SURFmarket gewerkt aan het ont wikkelen van Security-beleid en bewustwording bij medewerkers. De financiële procedures zijn aangepast op de nieuwe licentieomgeving. De interne rapportagemogelijkheden vanuit SURFmarket.nl en SURFspot.nl zijn verder uitgebreid (managementinformatie). Realiseren van flexibele licentie voorwaarden en daarmee het flexibiliseren van bemiddelingsovereenkomsten De kern van de dienstverlening van SURFmarket bestond in 2012 uit het tot stand brengen en onderhouden van een kwalitatief hoogwaardig licentieaanbod voor het (hoger) onderwijs en onderzoek voor met name software, clouddiensten en content. Door de nieuwe licentieomgeving konden licenties aanzienlijk flexibeler aan instellingen worden aangeboden. Met de instellingen is overlegd welke vormen van flexibiliteit gewenst zijn bij welke overeenkomsten. Het beoogde aantal van twintig afgesloten flexibele bemiddelingsovereenkomsten is gehaald. Zo werden vijftien bemiddelingsovereenkomsten afgesloten die flexibiliteit bieden op het niveau van het aantal gebruikers waarop een licentie kan worden afgesloten (groepen gebruikers via een groepslicentie) en kennen zesentwintig overeenkomsten flexibiliteit in zowel aantallen gebruikers als gebruiksduur (keuze uit één of drie jaar). In samenwerking met SURFnet onder goede voorwaarden beschikbaar stellen van clouddiensten van relevante cloudaanbieders (vendor management) Door de nauwe samenwerking van SURFmarket en SURFnet in het gezamenlijke vendor management team werd de doelstelling om tenminste tien nieuwe clouddiensten aan te bieden via SURFconext, de samenwerkingsinfrastructuur van SURFnet, ruim gehaald. Eind 2012 konden vijftien van zulke diensten via SURFmarket worden aangeschaft, waaronder clouddiensten van de big five (Google, Microsoft, Cisco, IBM en SAP) en diensten voor personal storage en educatieve doeleinden (e-learning). Eind 2012 waren negen uitgevers met hun content technisch gekoppeld aan SURFconext, onder meer Beeld en Geluid in Academia, EBCSOhost, MetaPress (database met toegang tot de SpringerLink-dienst van Springer) en Elsevier (SciVerse ScienceDirect). De doelstelling om het aantal aansluitingen

8 van contentaanbieders op SURFconext met tien uit te breiden is daarmee net niet gehaald. Van de in 2012 nieuw afgesloten content-overeenkomsten zijn er twaalf SURFconext-ready, waaronder die met Karger, Walter de Gruyter en Annual Reviews. Er is een marktanalyse en omgevingsverkenning uitgevoerd naar de rol van SURFmarket bij de levering van digitale studie - boeken aan het hoger onderwijs. Dat gebeurde op verzoek van hogescholen en educatieve uitgeverijen, die hun content graag willen leveren via de samenwerkingsinfrastructuur SURFconext. Het is de bedoeling dit in 2013 met behulp van pilots vorm te geven. Verbreden van het ICT-assortiment voor eindgebruikers Het assortiment van SURFspot.nl werd uitgebreid met onder meer producten van zeven nieuwe aanbieders (waaronder clouddiensten zoals Evernote en Braint). Daar stond helaas tegenover dat als gevolg van het door Microsoft wereldwijd beëindigen van de studentenlicentie Windows 8 niet beschikbaar is gekomen voor studenten. Dit had ten opzichte van de begroting een aanzienlijke negatieve impact op omzet en afzet. 2.2 Software Dynamisch Aankoop Systeem (DAS) De aanbesteding van het softwaredeel van het kernpakket wordt sinds april 2011 in de praktijk gebracht door middel van een digitaal Dynamisch Aankoop Systeem (DAS), een soort catalogus waarin ICT-aanbieders (rechthebbenden) worden opgenomen. Het DAS ondersteunt het proces om te komen tot rechtsgeldige bemiddelingsovereenkomsten. Instellingen die de aanbestedingsgrens bereiken, kunnen binnen het DAS een offerteverzoek doen. Afgelopen jaar is bekeken of er na afloop van aanbestedingstrajecten een rol is weggelegd voor SURFmarket op het gebied van contractmanagement en is onderzocht hoe SURFmarket dat zou kunnen invullen. Naar verwachting wordt deze uitbreiding van de dienstverlening in 2013 opgepakt. De doelstelling om in 2012 alle bestaande leveranciers van standaardsoftware op te nemen in het DAS is niet gehaald, omdat het voorlichtingstraject meer tijd vergde dan voorzien. Eind 2012 was het DAS voor 75% gevuld. Via voorlichtingsfilms is uitgelegd hoe aanbieders zich in het DAS kunnen registreren. Het DAS is in 2012 geschikt gemaakt voor opname van aanbieders van clouddiensten, in eerste instantie voor docsharing, later voor alle clouddiensten. Ten behoeve daarvan zijn de functiegebieden in het DAS uitgebreid. Nieuwe aanbieders zijn standaard in het DAS opgenomen. De overeenkomsten die SURFmarket met aanbieders afsluit zijn in 2012 flexibel opgezet, waardoor het vendor management team met nieuwe aanbieders eenvoudiger contracten kan samenstellen. Die contracten bevatten al dan niet clausules over de koppeling naar SURFconext en maken verkoop van producten via SURFspot.nl mogelijk. In deze flexibele contracten zijn de clausules verwerkt uit het zogenaamde Juridisch Normenkader Cloud Services HO dat Van Doorne Advocaten afgelopen najaar opstelde in opdracht van SURF. Aan de hand van deze best practice clausules op het gebied van privacy, vertrouwelijkheid, eigendom en beschikbaarheid van data in de cloud kunnen met cloudleveranciers afspraken worden gemaakt, die een veilig gebruik van clouddiensten waarborgen. 8 SURFMARKET Jaarverslag 2012

9 9 SURFMARKET Jaarverslag 2012 Aanbesteding audiovisuele apparatuur Na eerdere succesvolle optionele aanbestedingstrajecten op het gebied van hardware (LaPAS, Landelijk Project Aanbesteding Serverapparatuur in 2009 en LaPAN voor Netwerkcomponenten in 2011) is in 2012 een aanbestedingstraject uitgevoerd voor audiovisuele apparatuur (LaPAAV). Aan dit traject deden vijf universiteiten mee. Met drie aanbieders werden raamovereenkomsten gesloten. Dit leverde de deelnemende universiteiten ten opzichte van hun eerdere contracten een extra korting op van tien tot vijftien procent. Voor andere onderwerpen (pc s, notebooks en storage) bestond in 2012 onvoldoende belangstelling. Nieuwe en vernieuwde overeenkomsten SURFmarket stelt zich ten doel een assortiment te bieden dat tegemoet komt aan de concrete behoeften van de instellingen en dat past bij de digitale levensstijl van de student. In 2012 zijn 47 nieuwe of vernieuwde overeenkomsten afgesloten of ingegaan, waaronder die met Microsoft, Blackboard en Apple (partnershop). In totaal waren er eind bemiddelingsovereenkomsten van kracht, met 92 ICT-aanbieders. SURFspot.nl Het aantal instellingen dat is aangesloten op SURFspot.nl nam in 2012 toe van 128 naar 148 (een stijging van 15,6%). In 2012 kwamen weinig tot geen nieuwe (releases van) po pulaire producten beschikbaar voor het Windows- en Mac-platform. Daarnaast kon onvoldoende worden ingespeeld op de sterk groeiende tablet- en apps-markt. Het gebruik van SURFspot.nl liep daardoor terug. In een plan van aanpak zijn maatregelen benoemd om SURFspot.nl (in haar huidige vorm) weer groeiperspectief te bieden. Er werden acties opgestart om het assortiment aantrekkelijker te maken en de tweewekelijkse actie One Day Topper werd nieuw leven ingeblazen. Daarnaast zijn de gebruikelijke campagnes gevoerd, waaronder de Back2School-campagne die als motto had: Wie nadenkt kijkt op SURFspot.nl. Het plan van aanpak voor SURFspot.nl wordt in 2013 verder uitgevoerd. ELO s In 2012 verliep de overeenkomst voor elektronische leeromgevingen (ELO s). Omdat deze markt in beweging is en er steeds meer componenten als clouddienst beschikbaar komen, bleken de instellingen niet in staat hun vraag voldoende nauwkeurig te articuleren. Onder andere om hieraan tegemoet te komen, ontwikkelt SURF met een brede groep betrokkenen het innovatieprogramma (digitale leer- en werkomgeving). In afwachting van voldoende duidelijkheid over de gewenste functionaliteit waarmee een nieuw selectietraject in kan worden gegaan, is de bestaande ELO-overeenkomst verlengd. Overig In verband met de uitfasering per eind 2012 van de SURFnetdiensten SURFmedia (video), SURFgroepen (docsharing) en SURFcontact (HD videoconferencing tussen de UMC s) zijn hiervoor aanbieders gezocht en opgenomen in het DAS. Daarvoor zijn samen met SURFnet speciale vendordagen voor de instellingen georganiseerd, waar leveranciers hun producten konden tonen. Met de klankbordgroep Aanbesteden is regelmatig overleg gevoerd. Deze groep adviseert SURFmarket op het gebied van aanbesteden en bestaat uit vertegenwoordigers van CvDUR (Coördinatie Vergadering Directies Universitaire Rekencentra), COMIT (ICT-directeuren van HBO-instellingen), UPI (Universitair Platform Inkoop) en HIP (Hogeschool Inkoop Platform).

10 UNIEKE BEZOEKERS SURFSPOT.NL 2012 jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec Statistische gegevens SURFmarket 2012 SURFmarket.nl: Gemiddeld aantal unieke bezoekers SURFmarket.nl per maand: Aantal nieuwsbriefabonnees: SURFspot.nl: Gemiddeld aantal unieke bezoekers SURFspot.nl per maand: Aantal nieuwsbriefabonnees (studenten): Aantal medewerkers Unieke bezoekers SURFspot.nl jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec Mediaverkopen SURFspot.nl: Downloads versus CD s/dvd s MEDIAVERKOPEN SURFSPOT.NL: DOWNLOADS VERSUS CD S/DVD S 2012 Download CD/DVD MEDIAVERKOPEN SURFSPOT.NL: DOWNLOADS VERSUS CD S/DVD S 2012 Download CD/DVD jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec SURFMARKET Jaarverslag

11 2.3 Content Bemiddelingsovereenkomsten SURFmarket is verantwoordelijk voor het acquireren, afsluiten en onderhouden van overeenkomsten met (wetenschappelijke) uitgevers. Dat gebeurt in opdracht van UKB (het consortium van universiteitsbibliotheken en de Koninklijke Bibliotheek), SHB (het samenwerkingsverband van hogeschoolbibliotheken) en VOB/Bibliotheek.nl (de Vereniging van Openbare Bibliotheken). Eind 2012 waren er 68 (2011: 67) bemiddelingsovereenkomsten actief met 63 (2011: 62) uitgevers. In overleg met de opdrachtgevers en op basis van de met hen opgestelde jaarkalenders zijn in totaal 35 bemiddelingsovereenkomsten verlengd, waaronder die met Elsevier, Kluwer, SDU, ACS, Lexis Nexis en Taylor & Francis. Hoewel van deze overeenkomsten de onderhandelingen tijdig werden afgerond, kon de intekening via licentieovereenkomsten in een aantal gevallen niet meer in 2012 worden geoperationaliseerd. Dat gebeurt in het eerste kwartaal van 2013 en is de belangrijkste verklaring voor de daling van de contractwaarde naar 23,2 mln (2011: 37,3 mln). Hoewel met Nature uitgebreide onderhandelingen zijn gevoerd, resulteerde dat niet in een interessant consortiumcontract. Consortia en samenwerkingsverbanden Met SHB is onderhandeld over een nieuwe tweejarige dienstverleningsovereenkomst. Het verschil met de vorige is dat SHB geen financiële partner meer is. Dit geeft SURFmarket meer vrijheid naar eigen inzicht contacten aan te gaan met uitgevers. Met VOB/Bibliotheek.nl is geen overeenstemming bereikt over continueren van hun per 31 december 2012 aflopende dienstverleningsovereenkomst. Course packs Voor het gebruik van auteursrechtelijke beschermd materiaal in course packs heeft SURFmarket op verzoek van de VSNU een conceptoplossing ontwikkeld. Deze voorziet in een integraal systeem (readerbouwer aan de voorkant, rapportagetool aan de achterkant) dat docenten faciliteert bij het op de juiste manier overnemen van auteursrechtelijk beschermde content in de elektronische leeromgeving of in readers. Uitgevers kunnen dan voor het werkelijke gebruik worden gecompenseerd, en instellingen betalen niet meerdere keren voor hetzelfde. Hoewel dit concept door de VSNU in 2012 nog niet werd overgenomen, blijft SURFmarket wel streven naar een oplossing waarin zowel uitgevers als onderwijsinstellingen zich kunnen vinden. 11 SURFMARKET Jaarverslag 2012 In 2012 waren de bezuinigingen op het hoger onderwijs voor SURFmarket goed merkbaar. Dat leidde tot een kritische houding van de bibliotheken in het wetenschappelijk en hoger beroepsonderwijs ten opzichte van het tariefbeleid van de uitgevers. In veel gevallen had dat een gematigde opstelling van uitgevers ten aanzien van prijsstijgingen tot gevolg. HBO-kennisinfrastructuur In verband met het aflopen van de overeenkomst met de hostingleverancier van de HBO Kennisbank in 2013 is met SURF overlegd over de HBO-kennisinfrastructuur. Daaronder vallen de repositorydienst Sharekit en de HBO Kennisbank, een door SURF ontwikkelde portal die onderzoeksresultaten en scripties uit de repositories van de aangesloten hogescholen verzamelt en aan de beroepspraktijk beschikbaar stelt. In afwachting van een beslissing over de manier waarop in de toekomst regie wordt gevoerd over de tools die een rol

12 Universiteitsbibliotheken onder druk Begin 2012 heeft UKB de dienstverleningsovereenkomst met SURFmarket opnieuw verlengd. Als voorzitter van de werkgroep Licenties heb ik veel met SURFmarket te maken. Ieder jaar stellen we in overleg met de bibliothecarissen een lijst op welke contentlicenties namens het consortium moeten worden afgesloten of verlengd. De werkgroep Licenties, waarin uiteraard ook SURFmarket vertegenwoordigd is, bekijkt de lijst inhoudelijk en onderzoekt de financiële consequenties. Vervolgens stellen we onderhandelingsteams samen. Afgelopen jaar was ik zelf actief betrokken bij de onderhandelingen van SURFmarket met grote uitgevers als ACS en Oxford University Press. We merken wel dat de universiteitsbibliotheken steeds meer onder financiële druk komen te staan. De uitgeverijen breiden hun pakket verder uit met nieuwe tijdschrifttitels en bieden meer content, maar de bibliotheken kunnen de prijsstijgingen die daarmee gepaard gaan niet opbrengen. Door de slechte financiële situatie worden zij ook steeds kritischer ten aanzien van langer lopende contracten. Open access was voor de universiteitsbibliotheken een ander belangrijk onderwerp. De politiek, de Europese Unie en organisaties als NWO oefenen op onderzoekers druk uit hun resultaten open access te publiceren. Open access is een goed model voor verspreiding van informatie, maar voor de universiteiten erg duur. Want Nederlandse onderzoekers publiceren veel, en bij open access betaal je voor publicatie van je artikelen, in plaats van voor toegang ertoe. Komend jaar gaan we met grote uitgevers als Springer en Elsevier in gesprek om hiervoor een oplossing te vinden. Ger Spikman tot februari 2013 voorzitter Werkgroep Licenties van UKB [het consortium van universiteitsbibliotheken en de Koninklijke Bibliotheek] 12 SURFMARKET Jaarverslag 2012

13 MANAGEMENT TEAM CoRpoRATE SERVICES TEAM ICT 2.5 Organisatie De organisatiestructuur bleef in 2012 ongewijzigd. Het gemiddeld aantal werkzame personen bij SURFmarket bedroeg 37 (2011: 35). Uitgedrukt in fte komt dat neer op gemiddeld 35,48 (2011: 32,37). In 2012 was gemiddeld 9,7 fte extern personeel werkzaam (2011: 19,8 fte). Het bestaande functiegebouw is in samenwerking met de Hay Group herijkt, om een marktconform en professioneel TEAM SoFTwARE TEAM CoNTENT TEAM FINANCE & HR functiegebouw te borgen. Ook zijn de functieprofielen geactualiseerd, getoetst en per 1 juli 2012 ingevoerd. spelen in de inrichting en het beheer van zo n kennisinfrastructuur, zal SURFmarket de lopende contracten voor de periode van een jaar continueren. 2.4 SURFdiensten = SURFmarket Afgelopen jaar is SURFdiensten omgedoopt in SURFmarket, een naam die beter past bij een ICT-marktplaats en de steeds meer internationaal opererende SURF-organisatie. De naamswijziging werd tegelijkertijd ingevoerd met de SURF-brede aanscherping van de huisstijl. Dit moet voor de buitenwereld de positionering van de diverse SURF-organisaties verduidelijken. De feestelijke presentatie hiervan vond plaats tijdens de viering van het 25-jarig bestaan van Stichting SURF. Om meer focus te kunnen leggen op de dienstverlening aan en de communicatie met klanten enerzijds en de kwaliteit en beschikbaarheid van SURFspot.nl en SURFmarket.nl anderzijds, is een aanpassing in de organisatiestructuur per 1 januari 2013 voorbereid. Daarbij wordt een nieuw Team Customer Management ingericht waarin ook de licentiedesk en marketingcommunicatie zijn opgenomen. Het huidige Team ICT wordt verantwoordelijk voor de kwaliteit, beschikbaarheid en doorontwikkeling van online diensten van SURFmarket en krijgt de naam Online Services. Taken op het gebied van kantoorautomatisering worden ondergebracht in Team Corporate Services, evenals de HR-activiteiten van Team Finance en HR. 13 SURFMARKET Jaarverslag 2012

14 MAN-VROUWVERHOUDING 5,60% 5,60% 5,40% 5,40% MAN-VROUWVERHOUDING 46% 46% 54% 54% ZIEKTEVERZUIM (percentage) ZIEKTEVERZUIM inclusief zwangerschapsverlof (percentage) inclusief zwangerschapsverlof 54% 54% 46% 46% vrouw vrouw man man Het Nieuwe Samenwerken SURFmarket startte in 2009 met de invoering van Het Nieuwe Werken. De mogelijkheid om tijd- en plaatsonafhankelijk te werken werd onder andere geïntroduceerd om efficiënt gebruik te kunnen maken van de kantoorruimte in Houten en om medewerkers mogelijkheden te bieden flexibeler om te gaan met werktijden. In het nieuwe kantoor in Utrecht, dat in 2010 werd betrokken, zijn alle harde randvoorwaarden geschapen voor de eigen variant van SURFmarket op Het Nieuwe Werken: Het Nieuwe Samenwerken (HNS). In 2012 is een handboek geïntroduceerd dat de zachte randvoorwaarden beschrijft. In nauw overleg tussen de werkgroep HNS, het MT en de PVT (personeelsvertegenwoordiging) kwam een plan van aanpak tot stand voor de brede invoering van de benodigde gedragsverandering en de gedragsregels die bij HNS horen. Dat plan van aanpak wordt in 2013 verder uitgevoerd. Er zijn twee organisatiebrede workshops georganiseerd: een op het gebied van communicatie en motivatie, en een voor de onderwerpen planning en people management. Voor geïnteresseerden waren er vervolgworkshops op het gebied van samenwerken en presenteren in het openbaar. 5,20% 5,20% 5,00% 5,00% Door HNS is een nieuwe dynamiek ontstaan tussen medewerkers onderling. Verder zijn er positieve effecten merkbaar op de samenwerking met externen en SURF-collega s van andere organisatieonderdelen. 4,80% 4,80% 4,60% 4,60% SURFMARKET Jaarverslag 2012

15 3 INNOVATIE Op 23 februari 2012 werd de compleet nieuwe licentieomgeving SURFmarket.nl in gebruik genomen. Het was de verlate maar uiteindelijk succesvolle afronding van het e-services Innovatieplan en geldt als mijlpaal voor SURFmarket. > 15 SURFMARKET Jaarverslag 2012

16 Nieuwe innovatieactiviteiten om de dienstverlening van SURFmarket te verbeteren, zijn begin 2012 ondergebracht in het programma SURFworks van SURFnet. Dat gebeurde primair omdat er grote samenhang bestaat tussen de onderwerpen SURFmarket.nl, SURFspot.nl (inclusief de ontwikkeling naar een clouddistributiekanaal) en SURFconext. De combinatie van deze drie omgevingen moet ervoor zorgen dat instellingen clouddiensten zo zorgeloos mogelijk kunnen afnemen. Via de samenwerkingsinfrastructuur SURFconext, die sinds 2011 bij SURFnet in productie is, kunnen instellingen diensten van verschillende aanbieders met en naast die van henzelf gebruiken en zijn die diensten via federatieve login veilig toegankelijk. In 2012 is daarnaast onderzocht wat voor tools nodig zijn voor metering and billing van clouddiensten. De reden daarvoor is dat instellingen behoefte hebben aan meer regie op het gebruik van clouddiensten wanneer studenten en medewerkers daar via SURFconext gebruik van gaan maken. Dit onderwerp wordt in 2013 verder opgepakt. Door het onderbrengen van de innovatieactiviteiten in SURFworks kregen de oorspronkelijke doelstellingen, zoals geformuleerd in het Jaarplan 2012, op het gebied van innovatie een andere invulling. In samenwerking met SURFnet werden vijf deliverables gerealiseerd. Zo is onderzocht wat er nodig is om het afnemen van clouddiensten te faciliteren en is er een verkenning uitgevoerd naar flexibele afreken- en afsluitmodellen voor clouddiensten. Ook is een start gemaakt met het in kaart brengen van de consequenties van het beschikbaar stellen van dit kanaal via SURFspot.nl en is een eerste versie van een clouddistributiekanaal gerealiseerd. Studenten en medewerkers van de hogeronderwijsinstellingen kunnen hiermee op hun mobiel device of desktop clouddiensten gaan afnemen die aan SURFconext gekoppeld zijn. Tevens biedt het kanaal een overzicht van alle beschikbare clouddiensten, voorzien van uitgebreide productinformatie. In het eerste kwartaal van 2013 zal SURFnet met enkele instellingen een pilot uitvoeren. 16 SURFMARKET Jaarverslag 2012

17 Tientallen clouddiensten beschikbaar dankzij samenwerking De samenwerking tussen SURFmarket en SURFnet op het gebied van cloud computing is het afgelopen jaar nog intensiever geworden. Daardoor heeft ons gezamenlijke vendor management team op basis van de eisen en wensen van het hoger onderwijs goede afspraken kunnen maken met leveranciers. Tientallen clouddiensten zijn nu tegen aantrekkelijke voorwaarden beschikbaar en aan SURFconext gekoppeld. Door die koppeling kunnen gebruikers met hun vertrouwde instellingsaccount veilig bij zo n dienst inloggen. Voor leveranciers is dat ook aantrekkelijk, omdat de toegang gegarandeerd beperkt blijft tot de doelgroep. De cloudmarkt is sterk in ontwikkeling. Er zijn nog on duidelijkheden op het gebied van security en privacy. Vandaar dat SURFmarket en de SURF taskforce Cloud in 2012 aan het College Bescherming Persoons gegevens (CBP) een zienswijze hebben gevraagd over de bescherming van persoons ge gevens in de cloud. Ook hebben we best practice clausules laten opstellen voor overeenkomsten en SLA s. SURFmarket onderhandelt op basis daarvan namens één miljoen gebruikers met cloud leveranciers, die aan onze eisen tegemoet komen. Dat kan alleen omdat de op SURF aangesloten instellingen bereid zijn samen op te trekken. Ons land verkeert in een bijzondere positie: het hoger onderwijs werkt zowel samen op het gebied van net werken als op het gebied van licentie management. Andere landen zien de voordelen van die combinatie en willen dat nu ook. Die olie vlek werking vind ik prachtig. Andres Steijaert lid van de SURF-taskforce Cloud 17 SURFMARKET Jaarverslag 2012

VEELGESTELDE VRAGEN KERNPAKKET SURFMARKET

VEELGESTELDE VRAGEN KERNPAKKET SURFMARKET VEELGESTELDE VRAGEN KERNPAKKET SURFMARKET INHOUD Wat is het kernpakket van SURFmarket? 2 Waarom een kernpakket? 2 SURF stelt (meer)jarenplannen op, die de leden goedkeuren. Op basis daarvan komen diensten

Nadere informatie

J ARVERSLA G 20 VERSLA

J ARVERSLA G 20 VERSLA JAARVERSLAG 2011 Wat SURFMARKET realiseerde in 2011 INHOUDsopgave Wat SURFMARKET realiseerde in 2011 1 Voorwoord 3 2 Aanbesteden 5 3 Innovatie 8 4 Het Nieuwe Samenwerken 11 5 Teams in Beeld 14 5.1 Software

Nadere informatie

JAARPLAN 2012 ICT-MARKTPLAATS IN BEDRIJF

JAARPLAN 2012 ICT-MARKTPLAATS IN BEDRIJF JAARPLAN 2012 ICT-MARKTPLAATS IN BEDRIJF INHOUDSOPGAVE 1 Inleiding 3 2 Missie en strategie 4 2.1 Missie 4 2.2 De ICT-marktplaats 4 2.3 Externe ontwikkelingen en trends 4 2.4 Visie 5 3 Doelstellingen 6

Nadere informatie

Jaarplan 2013. onderweg naar cloudservicebroker

Jaarplan 2013. onderweg naar cloudservicebroker Jaarplan 2013 onderweg naar cloudservicebroker INHOUDsopgave 1 Inleiding 3 2 Missie en visie 5 2.1 Missie 5 2.2 ICT-marktplaats 5 2.3 Externe ontwikkelingen en trends 6 2.4 Visie 7 3 Hoofddoelstellingen

Nadere informatie

1. Minimaal 15 van de nu bij SURFnet aangesloten MBO- instellingen moeten na 2016 internet gaan aanbesteden vanwege de hoogte van de kosten.

1. Minimaal 15 van de nu bij SURFnet aangesloten MBO- instellingen moeten na 2016 internet gaan aanbesteden vanwege de hoogte van de kosten. 1 2 1. Minimaal 15 van de nu bij SURFnet aangesloten MBO- instellingen moeten na 2016 internet gaan aanbesteden vanwege de hoogte van de kosten. Aanbesteden betekent dan sowieso afscheid nemen van SURFnet.

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2013 WAT SURFMARKET REALISEERDE IN 2013

JAARVERSLAG 2013 WAT SURFMARKET REALISEERDE IN 2013 JAARVERSLAG 2013 WAT SURFMARKET REALISEERDE IN 2013 INHOUDSOPGAVE WAT SURFMARKET REALISEERDE IN 2013 1 Voorwoord 3 2 Cloudservicebroker, vraaggeïnspireerd werken en educatieve e-books 5 2.1 Invullen rol

Nadere informatie

Aanbesteden van hardware en software

Aanbesteden van hardware en software Aanbesteden van hardware en software Samenwerking binnen de onderwijskolom Joop Schuilenburg www.emtio.nl Programma 1. Eisen voor aanbesteden van hard- en software 2. Rol SURFmarket bij hoger onderwijs

Nadere informatie

Jaarplan 2011. Het Nieuwe Samenwerken

Jaarplan 2011. Het Nieuwe Samenwerken Jaarplan 2011 Het Nieuwe Samenwerken Jaarplan 2011 Het Nieuwe Samenwerken SURFdiensten bv Utrecht, december 2010 Kenmerk SDN 20103124 2 3 i n h o u d s o p g av e 1 inleiding en samenvatting 1 Inleiding

Nadere informatie

WELKOM BIJ SURF MBO TREEDT TOE TOT SURF

WELKOM BIJ SURF MBO TREEDT TOE TOT SURF WELKOM BIJ SURF MBO TREEDT TOE TOT SURF Paul Rullmann, vz SURF Barneveld, 18 september 2014 Grensverleggende ICT-innovaties In SURF werken hoger onderwijsen onderzoeksinstellingen samen aan de verbetering

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. 1 Inleiding 3. 2 Missie en visie 5 2.1 Missie 5 2.2 ICT-marktplaats 5 2.3 Visie 8 2.4 SURFmarket als cloudservicebroker 8

INHOUDSOPGAVE. 1 Inleiding 3. 2 Missie en visie 5 2.1 Missie 5 2.2 ICT-marktplaats 5 2.3 Visie 8 2.4 SURFmarket als cloudservicebroker 8 JAARPLAN 2014 INHOUDSOPGAVE 1 Inleiding 3 2 Missie en visie 5 2.1 Missie 5 2.2 ICT-marktplaats 5 2.3 Visie 8 2.4 SURFmarket als cloudservicebroker 8 3 SURFmarket in bedrijf 11 3.1 Dienstenportfolio in

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2014 WAT SURFMARKET REALISEERDE IN 2014

JAARVERSLAG 2014 WAT SURFMARKET REALISEERDE IN 2014 JAARVERSLAG 2014 WAT SURFMARKET REALISEERDE IN 2014 INHOUDSOPGAVE WAT SURFMARKET REALISEERDE IN 2014 1 Voorwoord 3 2 Hoofddoelstellingen en resultaten 5 2.1 Klantgerichte en kwalitatief hoogwaardige dienstverlening

Nadere informatie

Dienstbeschrijving SURFconext

Dienstbeschrijving SURFconext Auteur(s): S. Veeke Versie: 1.0 Datum: 1 augustus 2015 Moreelsepark 48 3511 EP Utrecht Postbus 19035 3501 DA Utrecht +31 88 787 3000 admin@surfnet.nl www.surfnet.nl ING Bank NL54INGB0005936709 KvK Utrecht

Nadere informatie

Dataportabiliteit. Auteur: Miranda van Elswijk en Willem-Jan van Elk

Dataportabiliteit. Auteur: Miranda van Elswijk en Willem-Jan van Elk Dataportabiliteit Auteur: Miranda van Elswijk en Willem-Jan van Elk Cloud computing is een recente ontwikkeling die het mogelijk maakt om complexe ICTfunctionaliteit als dienst via het internet af te nemen.

Nadere informatie

Samen in het onderwijs draadloos koppelen met de cloud

Samen in het onderwijs draadloos koppelen met de cloud Samen in het onderwijs draadloos koppelen met de cloud Remco Rutten 20 september 2012 Naam Functie Cloud cloud cloud dat a explosion Mobile mobile mobile device explosion Go go go st udy + w ork + play

Nadere informatie

Voor een efficiënt planning & control proces FINANCIAL MONITOR A PLANNING COMPANY B.V. BUSINESS SOLUTION

Voor een efficiënt planning & control proces FINANCIAL MONITOR A PLANNING COMPANY B.V. BUSINESS SOLUTION Voor een efficiënt planning & control proces FINANCIAL MONITOR A PLANNING COMPANY B.V. BUSINESS SOLUTION 1. De Controllers (en adviseurs) van MKB-ondernemingen en organisaties gebruiken de om een volledig

Nadere informatie

Samenvatting jaarrekening Geconsolideerde balans per 31 december 2016 (na resultaatbestemming)

Samenvatting jaarrekening Geconsolideerde balans per 31 december 2016 (na resultaatbestemming) Geconsolideerde balans per 31 december 2016 (na resultaatbestemming) (bedragen x 1.000) 2016 2015 2016 2015 ACTIVA PASSIVA Vaste activa Groepsvermogen 4.096 3.898 Immateriële vaste activa 240 102 Materiële

Nadere informatie

TUSSENTIJDSE CIJFERS JANUARI T/M JUNI 2014 QUANTRUST FUND MANAGEMENT B.V. TE AMSTERDAM

TUSSENTIJDSE CIJFERS JANUARI T/M JUNI 2014 QUANTRUST FUND MANAGEMENT B.V. TE AMSTERDAM TUSSENTIJDSE CIJFERS JANUARI T/M JUNI 2014 QUANTRUST FUND MANAGEMENT B.V. TE AMSTERDAM INHOUDSOPGAVE Pagina FINANCIEEL VERSLAG 1 Balans per 30 juni 2014 3 2 Winst-en-verliesrekening over 1 januari 2014

Nadere informatie

Jaarrekening 2014. Hebbus. 8022 AE Zwolle

Jaarrekening 2014. Hebbus. 8022 AE Zwolle Jaarrekening 2014 Hebbus Meppelerstraatweg 15 8022 AE Voorblad 0 Inhoud Resultaatvergelijk 2 Balans 4 V en W 6 Vlottende activa 7 Langlopende schulden 8 Kortlopende schulden 9 Toelichting V&W 10 1 Pagina

Nadere informatie

VERENIGING BWT NEDERLAND TE 'S-GRAVENHAGE JAARREKENING 2010

VERENIGING BWT NEDERLAND TE 'S-GRAVENHAGE JAARREKENING 2010 VERENIGING BWT NEDERLAND TE 'S-GRAVENHAGE JAARREKENING 2010 Vereniging BWT Nederland p/a Galvanistraat 1 6716 AE Ede Doetinchem, 09 juni 2011 Geachte bestuursleden, Ingevolge uw opdracht is de de jaarrekening

Nadere informatie

Strategisch omgaan met de cloud

Strategisch omgaan met de cloud http://www.flickr.com/photos/mseckington/ Strategisch omgaan met de cloud Floor Jas, Hoofd Advanced Services, SURFnet bv Floor.Jas@SURFnet.nl Issues met cloud Privacy Dataportabiliteit Beveiliging Koppelbaarheid

Nadere informatie

What s

What s What s next @SURFconext UPDATE OPT-IN OPT-OUT Eefje van der Harst - Productmanager Oude situatie: opt-in Elke IdP moet voor elke SP die beschikbaar komt expliciet toestemming geven voor vrijgave attributen

Nadere informatie

Kredietaanvraag bank -Scenario www.finforce.nl versie 2012-

Kredietaanvraag bank -Scenario www.finforce.nl versie 2012- Kredietaanvraag bank -Scenario www.finforce.nl versie 2012- -1/11- INHOUDSOPGAVE Pagnr. Voorblad 1 Inhoudsopgave 2 Rapport 1 : Prognose winst- en verliesrekening 2012 (p/per) 3 Rapport 2 : Investeringsplan

Nadere informatie

HALFJAARBERICHT 2015. uitgebracht door de directie. aan de aandeelhouders van. TRUSTUS Capital Management B.V. te Joure

HALFJAARBERICHT 2015. uitgebracht door de directie. aan de aandeelhouders van. TRUSTUS Capital Management B.V. te Joure HALFJAARBERICHT 2015 uitgebracht door de directie aan de aandeelhouders van TRUSTUS Capital Management B.V. te Joure INHOUD blad HALFJAARBERICHT 2015 Financiële positie 3 Geconsolideerd halfjaarbericht:.

Nadere informatie

Cloud services: aantrekkelijk, maar implementeer zorgvuldig

Cloud services: aantrekkelijk, maar implementeer zorgvuldig Cloud services: aantrekkelijk, maar implementeer zorgvuldig Auteur: Miranda van Elswijk en Jan-Willem van Elk Dit artikel is verschenen in COS, mei 2011 Cloud services worden steeds meer gebruikelijk.

Nadere informatie

Jaarrekening Stichting Chabad Central Amsterdam Max Havelaarlaan LM Amstelveen

Jaarrekening Stichting Chabad Central Amsterdam Max Havelaarlaan LM Amstelveen Jaarrekening 2016 Stichting Chabad Central Amsterdam Max Havelaarlaan 87 1183LM Amstelveen INHOUD JAARREKENING 1 Samenstellingsverklaring 4 2 Balans 5 3 Winst en verliesrekening 6 4 Toelichting op de balans

Nadere informatie

HALFJAARBERICHT uitgebracht door de directie. aan de aandeelhouders van. TRUSTUS Capital Management B.V. te Joure

HALFJAARBERICHT uitgebracht door de directie. aan de aandeelhouders van. TRUSTUS Capital Management B.V. te Joure HALFJAARBERICHT 2016 uitgebracht door de directie aan de aandeelhouders van TRUSTUS Capital Management B.V. te Joure INHOUD blad HALFJAARBERICHT 2016 Financiële positie 3 Geconsolideerd halfjaarbericht:.

Nadere informatie

Financieel Jaarverslag. Dieren Ambulance Helmond e.o. Fin. Jaarverslag 2014 Dieren Ambulance Helmond

Financieel Jaarverslag. Dieren Ambulance Helmond e.o. Fin. Jaarverslag 2014 Dieren Ambulance Helmond Financieel Jaarverslag Dieren Ambulance Helmond e.o. 2014 INHOUDSOPGAVE VAN DIT RAPPORT Pagina III. JAARREKENING 1. Balans per 31 december 2014 1-2 2. Winst- en verliesrekening over 2014 3 3. Toelichtingen

Nadere informatie

Jaarverslag Sportbedrijf Deventer Smeenkhof 12a Deventer sportbedrijfdeventer.nl

Jaarverslag Sportbedrijf Deventer Smeenkhof 12a Deventer sportbedrijfdeventer.nl Jaarverslag 2016 Foto: Coen Schilderman - Sportfoto van het jaar 2016 (Emma Oosterwegel) Sportbedrijf Deventer Smeenkhof 12a Deventer 0570-503939 sportbedrijfdeventer.nl Financieel economisch verslag Voor

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2014 AM WERK REÏNTEGRATIE BV

JAARVERSLAG 2014 AM WERK REÏNTEGRATIE BV JAARVERSLAG 2014 AM WERK REÏNTEGRATIE BV 1 AM Werk Reïntegratie BV Hoofdweg 583 2131 MT Hoofddorp Telefoon 023 566 15 66 www.amgroep.nl 2 Inhoud 03 AM Werk Reïntegratie BV 04 Voorwoord 05 Medewerkers 05

Nadere informatie

VOORBEELD JAARREKENING B.V. TE HOOFDDORP. Rapport inzake jaarstukken 2010

VOORBEELD JAARREKENING B.V. TE HOOFDDORP. Rapport inzake jaarstukken 2010 VOORBEELD JAARREKENING B.V. TE HOOFDDORP Rapport inzake jaarstukken 2010 INHOUDSOPGAVE Pagina RAPPORT 1 Opdracht 3 2 Samenstellingsrapport 3 3 Resultaat 4 4 Financiële positie 6 JAARREKENING 1 Balans per

Nadere informatie

Jaarrekening Stichting Vrienden van Vrijwaard

Jaarrekening Stichting Vrienden van Vrijwaard Jaarrekening 2016 Stichting Vrienden van Vrijwaard 20 november 2017 Stichting vrienden van Vrijwaard INHOUDSOPGAVE pagina 1.1 Jaarrekening 2016 1.1.1 Balans per 31 december 2016 1 1.1.2 Resultatenrekening

Nadere informatie

Een leverancier van software, Clouddiensten, content en hardware.

Een leverancier van software, Clouddiensten, content en hardware. SURFmarket Algemene Dienstverleningsovereenkomst Artikel 1: Definities Tenzij anders gedefinieerd, hebben alle met een hoofdletter geschreven begrippen in deze Algemene Dienstverleningsovereenkomst in

Nadere informatie

Rapportage Forecast Voorbeeld forecast 2012-Q

Rapportage Forecast Voorbeeld forecast 2012-Q Rapportage Forecast Voorbeeld forecast 2012-Q1 2012-2015 d.d. -1/9- INHOUDSOPGAVE Pagnr. Voorblad 1 Inhoudsopgave 2 Bijlage 1 : Winst- en verliesrekening na invoer realiteit 2012 3 Bijlage 2 : Liquiditeitsprognose

Nadere informatie

Conferentie. Dienstenoverzicht SURFnet

Conferentie. Dienstenoverzicht SURFnet Conferentie Dienstenoverzicht SURFnet Remco Rutten, 17 september 2010 Agenda 1. Kort dienstenoverzicht SURFnet 2. Vragen/opmerkingen? 3. Discussie a.h.v. vragen a) Wat is uw verwachting van deze bijeenkomst?

Nadere informatie

ONTSOURCING Ontzorgen en cloud Sourcing in Onderwijs en Onderzoek. Het Rijk in de Wolken 3 november 2016 Harold Teunissen en Michel Wets

ONTSOURCING Ontzorgen en cloud Sourcing in Onderwijs en Onderzoek. Het Rijk in de Wolken 3 november 2016 Harold Teunissen en Michel Wets ONTSOURCING Ontzorgen en cloud Sourcing in Onderwijs en Onderzoek Het Rijk in de Wolken 3 november 2016 Harold Teunissen en Michel Wets SURF als paraplu SURF is de ICT-samenwerkingsorganisatie van het

Nadere informatie

Financieel verslag 2014

Financieel verslag 2014 Financieel verslag 2014 Inhoud Jaarrekening 2 Balans per 31 december 2014 3 Winst- en verliesrekening 2014 4 Toelichting op de balans en winst- en verliesrekening 5 Overige gegevens 11 Statutaire regeling

Nadere informatie

J A A R STUKKEN 2 0 12. Energiek BV. Permar Energiek BV Ede

J A A R STUKKEN 2 0 12. Energiek BV. Permar Energiek BV Ede J A A R STUKKEN 2 0 12 Energiek BV Permar Energiek BV Ede Opmaakdatum:31 mei 2013 Jaarstukken 2012 - Jaarrekening - Overige gegevens Opmaakdatum: 31 mei 2013 1 Jaarrekening - Balans - Winst-en-verliesrekening

Nadere informatie

FINANCIEEL ECONOMISCH VERSLAG

FINANCIEEL ECONOMISCH VERSLAG OVERZICHT JAARVERSLAG 2014 FINANCIEEL ECONOMISCH VERSLAG Voor de overzichtelijkheid zijn in het jaarverslag 2014 uitsluitend de kerncijfers en de balans en de winst- en verliesrekening opgenomen. De gegevens

Nadere informatie

Een voorbeeld B.V. - 00000000. Failliet of Surseance. Status. Actief. Actief. nee. Huidige score (0-100) 79 Huidige kredietlimiet ( ) 915,000

Een voorbeeld B.V. - 00000000. Failliet of Surseance. Status. Actief. Actief. nee. Huidige score (0-100) 79 Huidige kredietlimiet ( ) 915,000 Een voorbeeld B.V. - 00000000 Score 79 A Limiet 915,000 Aankoop limiet - Status Actief Failliet of Surseance nee Trend indicator Trend van aanvragen Samenvatting KvK-nummer 00000000 Bedrijfsnaam Een voorbeeld

Nadere informatie

Jaarrekening 2015. Stichting Chabad Central Amsterdam Dr. Eijkmanstraat 1 1181 WG Amstelveen

Jaarrekening 2015. Stichting Chabad Central Amsterdam Dr. Eijkmanstraat 1 1181 WG Amstelveen Jaarrekening 2015 Stichting Chabad Central Amsterdam Dr. Eijkmanstraat 1 1181 WG Amstelveen INHOUD JAARREKENING 1 Samenstellingsverklaring 4 2 Balans 5 3 Winst en verliesrekening 6 4 Toelichting op de

Nadere informatie

STICHTING FOODWATCH NEDERLAND TE AMSTERDAM

STICHTING FOODWATCH NEDERLAND TE AMSTERDAM Balans 31 dec 2014 STICHTING FOODWATCH NEDERLAND TE AMSTERDAM JAARREKENING 2014 Balans 31 dec 2014 BALANS PER 31 DECEMBER 2014 (NA RESULTAATBESTEMMING) ACTIVA 31 december 2014 31 december 2013 VASTE ACTIVA

Nadere informatie

Ben van de Wijgert b.vandewijgert@parkned.nl

Ben van de Wijgert b.vandewijgert@parkned.nl Onderwerpen ParkNed Veranderingen Omzet & verwachtingen Innovaties & acties Vragen ParkNed Missie De missie van ParkNed BV is om alle bedrijven, organisaties en instellingen in Waalwijk de mogelijkheid

Nadere informatie

Application Services. Alles onder één dak: functioneel applicatiebeheer, applicatieontwikkeling en testdiensten

Application Services. Alles onder één dak: functioneel applicatiebeheer, applicatieontwikkeling en testdiensten Application Services Alles onder één dak: functioneel applicatiebeheer, applicatieontwikkeling en testdiensten Application Services van KPN Afdelingen smelten samen, markten verschuiven, klanten willen

Nadere informatie

Campus Challenge 2013: HBO en MBO

Campus Challenge 2013: HBO en MBO Aankondiging Datum: 26 april 2013 Radboudkwartier 273 3511 CK Utrecht Postbus 19035 3501 DA Utrecht 030-2 305 305 admin@surfnet.nl www.surfnet.nl Deutsche Bank 46 57 33 506 KvK Utrecht 30090777 BTW NL

Nadere informatie

Vast Mobiel Innovatieve communicatie. Informatiebijeenkomst huidige & toekomstige aanbesteding 18 mei 2017

Vast Mobiel Innovatieve communicatie. Informatiebijeenkomst huidige & toekomstige aanbesteding 18 mei 2017 Vast Mobiel Innovatieve communicatie Informatiebijeenkomst huidige & toekomstige aanbesteding 18 mei 2017 Inhoudsopgave Achtergrondschets Doel Huidige aanbesteding Spraak- en datacommunicatie Toekomstige

Nadere informatie

Wijs & van Oostveen Fund Management B.V. te Amsterdam. Rapport inzake de periode 1 januari 2015 tot en met 30 juni 2015

Wijs & van Oostveen Fund Management B.V. te Amsterdam. Rapport inzake de periode 1 januari 2015 tot en met 30 juni 2015 Wijs & van Oostveen Fund Management B.V. Rapport inzake de periode 1 januari 2015 tot en met 30 juni 2015 Inhoudsopgave Pagina Rapport Balans per 30 juni 2015 2 Winst- en verliesrekening over de periode

Nadere informatie

CONCEPT Jaarrekening 2015

CONCEPT Jaarrekening 2015 Vereniging Synchroon Veghel CONCEPT Jaarrekening 2015 Status: ter goedkeuring Kascommissie 29-feb-16 INHOUD FINANCIEEL JAARVERSLAG 2015 BLZ. 1.1. Doelstelling van de organisatie 3 1.2 Samenstelling van

Nadere informatie

halfjaarverslag 2013 Funda B.V. Amsterdam

halfjaarverslag 2013 Funda B.V. Amsterdam halfjaarverslag 2013 Funda B.V. Amsterdam Inhoud Page 1 Halfjaarverslag 3 1.1 Geconsolideerde balans per 30 juni 2013 5 1.2 Geconsolideerde winst-en-verliesrekening eerste halfjaar 2013 7 Funda B.V. Wibautstraat

Nadere informatie

JAARREKENING 2016 STICHTING TECHNIEKPROMOTIE

JAARREKENING 2016 STICHTING TECHNIEKPROMOTIE JAARREKENING 2016 STICHTING TECHNIEKPROMOTIE In 2016 zijn we vooral gaan voortborduren op de koers die was ingezet: het financieel gezond maken van de stichting, professionalisering van het team en een

Nadere informatie

Financieel Jaarverslag. Dieren Ambulance Helmond e.o. Fin. Jaarverslag 2013 Dieren Ambulance Helmond

Financieel Jaarverslag. Dieren Ambulance Helmond e.o. Fin. Jaarverslag 2013 Dieren Ambulance Helmond Financieel Jaarverslag Dieren Ambulance Helmond e.o. 2013 INHOUDSOPGAVE VAN DIT RAPPORT Pagina III. JAARREKENING 1. Balans per 31 december 2013 1-2 2. Winst- en verliesrekening over 2013 3 3. Toelichtingen

Nadere informatie

CaseMaster CRM Customer Relationship Management

CaseMaster CRM Customer Relationship Management CaseMaster CRM Customer Relationship Management CaseMaster CRM Meer omzet uit uw bestaande of nieuwe relaties halen of een klantprofiel samenstellen doormiddel van een analyse op het aankoopgedrag en vervolg

Nadere informatie

Financieel verslag 2013

Financieel verslag 2013 Financieel verslag 2013 Ecovallei B.V. Wageningen Inhoud Jaarrekening 2 Balans per 31 december 2013 3 Winst- en verliesrekening over periode 25 oktober 2013 31 december 2013 4 Toelichting op de balans

Nadere informatie

Jaarrekening 2015 Stichting Bibliotheek De Lage Beemden

Jaarrekening 2015 Stichting Bibliotheek De Lage Beemden Jaarrekening 2015 Stichting Bibliotheek De Lage Beemden 1 BALANS PER 31 DECEMBER 2015 (na winstbestemming) 31 december 2015 31 december 2014 ACTIVA Vaste activa Materiële vaste activa (1) Inventaris 143.945

Nadere informatie

Jaarstukken 2011 van Permar Energiek BV. Jaarstukken 2011. - Jaarrekening - Overige gegevens

Jaarstukken 2011 van Permar Energiek BV. Jaarstukken 2011. - Jaarrekening - Overige gegevens Jaarstukken 2011 - Jaarrekening - Overige gegevens Opmaakdatum: 20 april 2012 1 Jaarrekening - Balans - Winst-en-verliesrekening - Toelichting 2 Balans per 31 december 2011 (Bedragen x 1.000) (na resultaatbestemming)

Nadere informatie

Jaarverslag. Wij staan graag tot uw dienst! Duurzaam ondernemen met hoofd en hart

Jaarverslag. Wij staan graag tot uw dienst! Duurzaam ondernemen met hoofd en hart Jaarverslag 2016 Wij staan graag tot uw dienst! Duurzaam ondernemen met hoofd en hart Financieel economisch verslag Voor de overzichtelijkheid zijn in het jaarverslag 2016 uitsluitend de kerncijfers en

Nadere informatie

Financieel economisch verslag

Financieel economisch verslag OVERZICHT JAARVERSLAG 2013 Financieel economisch verslag Voor de overzichtelijkheid zijn in het jaarverslag 2013 uitsluitend de kerncijfers en de balans en de winst- en verliesrekening opgenomen. De gegevens

Nadere informatie

Nu 24/7 inzicht in de financiële toekomst van uw bedrijf. Nieuw: het Alfa Management Paneel in de cloud

Nu 24/7 inzicht in de financiële toekomst van uw bedrijf. Nieuw: het Alfa Management Paneel in de cloud Nu 24/7 inzicht in de financiële toekomst van uw bedrijf Nieuw: het Alfa Management Paneel in de cloud Continu zicht op uw maandelijkse cijfers. Plus de mogelijkheid toekomstscenario s te maken. Met het

Nadere informatie

Frenora B.V. - 59703334. Failliet of Surseance. Status. Actief. Actief. nee

Frenora B.V. - 59703334. Failliet of Surseance. Status. Actief. Actief. nee Frenora B.V. - 59703334 Score 49 C Limiet 2,500 Aankoop limiet - Status Actief Failliet of Surseance nee Trend indicator Trend van aanvragen Samenvatting KvK-nummer 59703334 Bedrijfsnaam Frenora B.V. Adres

Nadere informatie

SnowWorld operationele nettowinst stijgt 31%

SnowWorld operationele nettowinst stijgt 31% Persbericht 30 oktober 2017 Winstversnelling in tweede helft boekjaar 2016/2017 SnowWorld operationele nettowinst stijgt 31% In verband met het aangekondigde verplichte bod van Alychlo N.V. op aandelen

Nadere informatie

Microsoft CSP via TD Cloud

Microsoft CSP via TD Cloud Microsoft CSP via TD Cloud Bundel uw cloudoplossingen! microsoft@techdata.nl / +31 (0)88 1334 240. 1 Waarom naar de Cloud? Waar uw personeel tien jaar geleden nog van 9 tot 5 op uw kantoor werkte, klinkt

Nadere informatie

Presentatie halfjaarcijfers 2012

Presentatie halfjaarcijfers 2012 Logistics Healthcare Automotive Industrial Automation Machine & Systems Energy & Utilities Presentatie halfjaarcijfers 2012 Amsterdam, 27 augustus 2012 Agenda Kerncijfers eerste helft 2012 Operationele

Nadere informatie

Een leverancier van software, Clouddiensten, content en hardware.

Een leverancier van software, Clouddiensten, content en hardware. SURFmarket Algemene Dienstverleningsovereenkomst Artikel 1: Definities Tenzij anders gedefinieerd, hebben alle met een hoofdletter geschreven begrippen in deze Algemene Dienstverleningsovereenkomst in

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 stichting theater het Kruispunt

Jaarverslag 2014 stichting theater het Kruispunt Jaarverslag 2014 stichting theater het Kruispunt Jaarverslag 2014 stichting theater het Kruispunt - 1 - BALANS PER 31-12-2014 (bedragen in euro s) ACTIEF 31 december 2014 31 december 2013 Toelichting Vaste

Nadere informatie

Rapport inzake jaarrekening. 1 september 2012 t/m 31 augustus 2013. Vineyard Gemeente Wageningen. te Wageningen

Rapport inzake jaarrekening. 1 september 2012 t/m 31 augustus 2013. Vineyard Gemeente Wageningen. te Wageningen Rapport inzake jaarrekening 1 september 2012 t/m 31 augustus 2013 Vineyard Gemeente Wageningen te Wageningen INHOUD JAARVERSLAG 1 Samenstellingsverklaring 2 Algemeen 3 Bestemming van het resultaat 2012-2013

Nadere informatie

Eindrapportage resultaten Stimulering Gebruik Onderzoeker & Docent

Eindrapportage resultaten Stimulering Gebruik Onderzoeker & Docent indi-2009-12-028 Eindrapportage resultaten Stimulering Gebruik Onderzoeker & Docent Project : SURFworks Stimulering Gebruik Onderzoeker & Docent Projectjaar : 2009 Projectmanager : Sandra Passchier Auteur(s)

Nadere informatie

Financieel economisch verslag

Financieel economisch verslag Financieel economisch verslag Voor de overzichtelijkheid zijn in het jaarverslag 2016 uitsluitend de kerncijfers en de balans en de winst- en verliesrekening opgenomen. De gegevens van dochteronderneming

Nadere informatie

Hoofdstuk 17 Financiële verslaggeving

Hoofdstuk 17 Financiële verslaggeving Hoofdstuk 17 Financiële verslaggeving 17.1 Geef van elke uitspraak aan of hij juist of onjuist is. a b c d e f g h i Publicatie van de jaarrekening is verplicht voor alle ondernemingen. Het jaarverslag

Nadere informatie

Samenstellingsrapport 2012. Stichting Zorgboerderij De Enghoeve

Samenstellingsrapport 2012. Stichting Zorgboerderij De Enghoeve Financiële positie Ter analyse van de financiële positie dienen de volgende opstellingen, die zijn gebaseerd op de gegevens van de balans ( afgerond op hele euro's ) Financieringsstructuur Kapitaalcomponenten

Nadere informatie

STICHTING RIQQ TE DIEREN. Rapport inzake jaarstukken 2014

STICHTING RIQQ TE DIEREN. Rapport inzake jaarstukken 2014 STICHTING RIQQ TE DIEREN Rapport inzake jaarstukken 2014 Aan het bestuur van Stichting RIQQ Postbus 322 6950 AH Dieren Kenmerk Behandeld door Datum 001000 A.P.W. Oud 9 maart 2015 Geachte directie, Hierbij

Nadere informatie

Calucci B.V. - 52919307. Failliet of Surseance. Status. Actief. Actief. nee

Calucci B.V. - 52919307. Failliet of Surseance. Status. Actief. Actief. nee Calucci B.V. - 5299307 Score 43 C Limiet 6,000 Aankoop limiet - Status Actief Failliet of Surseance nee Trend indicator Trend van aanvragen Samenvatting KvK-nummer 5299307 Bedrijfsnaam Calucci B.V. Adres

Nadere informatie

Plan van aanpak Centrum Jeugd en Gezin BMWE-gemeenten Februari 2010

Plan van aanpak Centrum Jeugd en Gezin BMWE-gemeenten Februari 2010 Plan van aanpak Centrum Jeugd en Gezin BMWE-gemeenten Februari 2010 1. Aanleiding De BMWE-gemeenten willen zoveel mogelijk gezamenlijk het Centrum Jeugd en Gezin realiseren. Dit plan van aanpak is hierop

Nadere informatie

Tom van Krimpen Holding B.V. Failliet of Surseance. Status. Actief. Actief. nee

Tom van Krimpen Holding B.V. Failliet of Surseance. Status. Actief. Actief. nee Tom van Krimpen Holding B.V. - 58169393 Score 39 C Limiet 500 Aankoop limiet - Status Actief Failliet of Surseance nee Trend indicator Trend van aanvragen Samenvatting KvK-nummer 58169393 Bedrijfsnaam

Nadere informatie

SURF Juridisch normenkader cloudservices WHAT S NEXT @ SURFCONEXT

SURF Juridisch normenkader cloudservices WHAT S NEXT @ SURFCONEXT SURF Juridisch normenkader cloudservices WHAT S NEXT @ SURFCONEXT Olga Scholcz Juridisch Adviseur 24 november 2015 Anand Sheombar Contractmanager SURF Normenkader Betreft contractuele bepalingen die worden

Nadere informatie

Corbonum B.V. - 51337495. Failliet of Surseance. Status. Actief. Actief. nee

Corbonum B.V. - 51337495. Failliet of Surseance. Status. Actief. Actief. nee Corbonum B.V. - 51337495 Score 75 A Limiet 60,000 Aankoop limiet - Status Actief Failliet of Surseance nee Trend indicator Trend van aanvragen Samenvatting KvK-nummer 51337495 Bedrijfsnaam Corbonum B.V.

Nadere informatie

Resultaten 2 e Cloud Computing onderzoek in Nederland. Alfred de Jong Principal Consultant Manager Architectuur & Innovatie Practice

Resultaten 2 e Cloud Computing onderzoek in Nederland. Alfred de Jong Principal Consultant Manager Architectuur & Innovatie Practice Resultaten 2 e Cloud Computing onderzoek in Nederland Alfred de Jong Principal Consultant Manager Architectuur & Innovatie Practice De thema voor deze presentatie: Onderzoeksresultaten betreffende het

Nadere informatie

RAPPORT INZAKE DE JAARREKENING 2014 VAN STICHTING INSCHRIJVING OP NAAM TE UTRECHT

RAPPORT INZAKE DE JAARREKENING 2014 VAN STICHTING INSCHRIJVING OP NAAM TE UTRECHT RAPPORT INZAKE DE JAARREKENING 2014 VAN STICHTING INSCHRIJVING OP NAAM TE UTRECHT INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Samenstellingsverklaring 2 2 Resultaat 3 3 Financiële positie 5 JAARREKENING

Nadere informatie

Vers Select B.V. - 24354762. Failliet of Surseance. Status. Actief. Actief. nee

Vers Select B.V. - 24354762. Failliet of Surseance. Status. Actief. Actief. nee Vers Select B.V. - 435476 Score 4 C Limiet 4,5 Aankoop limiet - Status Actief Failliet of Surseance nee Trend indicator Trend van aanvragen Samenvatting KvK-nummer 435476 Bedrijfsnaam Vers Select B.V.

Nadere informatie

Ondernemende Huisartsenvereniging Friesland Heerenveen Jaarrekening 2015 Ondernemende Huisartsenvereniging Friesland te Heerenveen Jaarrekening 2015

Ondernemende Huisartsenvereniging Friesland Heerenveen Jaarrekening 2015 Ondernemende Huisartsenvereniging Friesland te Heerenveen Jaarrekening 2015 Ondernemende Huisartsenvereniging Friesland Heerenveen Jaarrekening 2015 Ondernemende Huisartsenvereniging Friesland te Heerenveen Jaarrekening 2015 Heerenveen, 23 juni 2016 Ondernemende Huisartsenvereniging

Nadere informatie

Contouren Launching Plan 1 e release eid Stelsel door middel van pilots (voorheen pilotplan ) 1

Contouren Launching Plan 1 e release eid Stelsel door middel van pilots (voorheen pilotplan ) 1 eid Platform Programma eid www.eidstelsel.nl Contactpersoon Gerrit Jan van t Eind - Carlo Koch T 06-54 33 43 05 Contouren Launching Plan 1e release eid Stelsel door middel van pilots (voorheen pilotplan`,

Nadere informatie

Jaaroverzicht Inhoudsopgave. Translink in cijfers Lees verder >> Lees verder >>

Jaaroverzicht Inhoudsopgave. Translink in cijfers Lees verder >> Lees verder >> Jaaroverzicht 2016 Inhoudsopgave Lees verder >> Translink in cijfers 2016 Lees verder >> Inhoudsopgave Bericht van de directie Translink in cijfers De basis op orde Achter de schermen Samen op reis 2 Bericht

Nadere informatie

Enkele handige tips bij het beoordelen van clouddienstvoorwaarden. en Service Level Agreements

Enkele handige tips bij het beoordelen van clouddienstvoorwaarden. en Service Level Agreements Service Level Agreement tips Enkele handige tips bij het beoordelen van clouddienstvoorwaarden en Service Level Agreements Service Level Agreements SLA s komen onder meer voor als basis van veel clouddiensten.

Nadere informatie

Samenvatting Jaarrekening VEZ 2012-2013

Samenvatting Jaarrekening VEZ 2012-2013 Samenvatting Jaarrekening VEZ 2012-2013 Boekjaar 1-9-2012 t/m 31-8-2013 Inhoudsopgave 1 BALANS PER 31 AUGUSTUS 2013 3 2 REKENING VAN BATEN EN LASTEN 2012-2013 4 3 GRONDSLAGEN VOOR DE FINANCIËLE VERSLAGGEVING

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE RAPPORT OPDRACHT ALGEMEEN RESULTATEN FINANCIELE POSITIE JAARREKENING BALANS PER 31 DECEMBER 2016 WINST- EN VERLIESREKENING OVER 2016 GRO

INHOUDSOPGAVE RAPPORT OPDRACHT ALGEMEEN RESULTATEN FINANCIELE POSITIE JAARREKENING BALANS PER 31 DECEMBER 2016 WINST- EN VERLIESREKENING OVER 2016 GRO RAPPORT Inzake de jaarrekening 2016 Vereniging van Griffiers Den Haag INHOUDSOPGAVE RAPPORT OPDRACHT ALGEMEEN RESULTATEN FINANCIELE POSITIE JAARREKENING BALANS PER 31 DECEMBER 2016 WINST- EN VERLIESREKENING

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2016 Amos Powered by Yuki Pagina 1 van 10 Afgedrukt:

JAARVERSLAG 2016 Amos Powered by Yuki Pagina 1 van 10 Afgedrukt: JAARVERSLAG Pagina 1 van 10 BEZITTINGEN EN SCHULDEN PER 31 DECEMBER ACTIVA VASTE ACTIVA Materiële vaste activa Inventaris en inrichting Financiële vaste activa Vorderingen op deelnemingen Langlopende effecten

Nadere informatie

MBO en SURF: wie, wat, waar, hoe?

MBO en SURF: wie, wat, waar, hoe? MBO en SURF: wie, wat, waar, hoe? SAMBO-ICT CONFERENTIE ID COLLEGE GOUDA, 2 OKTOBER 2015 Lara Gonzalez (SURFmarket) en Remco Rutten (SURFnet) Agenda 1. Lidmaatschap SURF: stand van zaken (Remco Rutten)

Nadere informatie

De Kracht van Federatief Samenwerken

De Kracht van Federatief Samenwerken De Kracht van Federatief Samenwerken Entree en SURFfederatie verkleinen uw sleutelbos Ton Verschuren Productmanager Entree a.i. - Kennisnet Naam van de Auteur Remco Rutten Account Adviseur MBO - SURFnet

Nadere informatie

Projectplan. Informatie arrangementen als app. s-hertogenbosch, 6 december 2011

Projectplan. Informatie arrangementen als app. s-hertogenbosch, 6 december 2011 Projectplan Informatie arrangementen als app s-hertogenbosch, 6 december 2011 i Versiebeheer Algemene gegevens Projectnaam Informatie arrangementen als app Uitgave Final Datum 6 december 2011 Auteurs Projectleider

Nadere informatie

John Janssen Senior License Manager SURFmarket. Pim Slot Team Manager SURFmarket

John Janssen Senior License Manager SURFmarket. Pim Slot Team Manager SURFmarket John Janssen Senior License Manager SURFmarket Pim Slot Team Manager SURFmarket SURFmarket-OCLC pilot voor het UKB-consortium OCLC Contactdag 2015 Achtergrond van de pilot Kan het OCLC WorldShare Platform

Nadere informatie

Een Persoonlijke & Flexibele Leer en Werkomgeving voor Hogeschool Leiden

Een Persoonlijke & Flexibele Leer en Werkomgeving voor Hogeschool Leiden Een Persoonlijke & Flexibele Leer en Werkomgeving voor Hogeschool Leiden Nico Juist, IM, B&S, Hogeschool Leiden voor Challengeday, project FPLO, SURFnet, 7 maart 2017 Hogeschool Leiden 12000 studenten

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. 1 Inleiding 3. 2 Missie en visie 6. 3 SURFmarket exploitatie 12. 4 SURFmarket innovatie 17. 5 Organisatie 21. 2.1 Missie 6 2.

INHOUDSOPGAVE. 1 Inleiding 3. 2 Missie en visie 6. 3 SURFmarket exploitatie 12. 4 SURFmarket innovatie 17. 5 Organisatie 21. 2.1 Missie 6 2. JAARPLAN 2015 INHOUDSOPGAVE 1 Inleiding 3 2 Missie en visie 6 2.1 Missie 6 2.2 Visie 8 3 SURFmarket exploitatie 12 3.1 Doelstellingen 2015 12 3.1.1 Het transparanter maken van ons portfolio 12 3.1.2 Het

Nadere informatie

Eindrapport Stimulering beveiliging

Eindrapport Stimulering beveiliging indi-2009-12-024 Eindrapport Stimulering beveiliging Project : SURFworks Projectjaar : 2009 Projectmanager : Maurice van den Akker Auteur(s) : Maurice van den Akker Opleverdatum : december 2009 Versie

Nadere informatie

Heegt Vastgoed B.V. - 52768031. Failliet of Surseance. Status. Actief. Actief. nee

Heegt Vastgoed B.V. - 52768031. Failliet of Surseance. Status. Actief. Actief. nee Heegt Vastgoed B.V. - 52768031 Score 74 A Limiet 20,500 Aankoop limiet - Status Actief Failliet of Surseance nee Trend indicator Trend van aanvragen Samenvatting KvK-nummer 52768031 Bedrijfsnaam Heegt

Nadere informatie

MAATWERK VERBINDEN OPMAAT NAAR DE TOEKOMST DRAAGVLAK 1

MAATWERK VERBINDEN OPMAAT NAAR DE TOEKOMST DRAAGVLAK 1 MAATWERK VERBINDEN OPMAAT NAAR DE TOEKOMST BRUG DRAAGVLAK 1 VOORSTELLEN AGENDA EVEN VOORSTELLEN Meta t Lam, Lid Raad van Bestuur Rick van Dam, manager Strategie & Innovatie René Bosman, manager Informatie

Nadere informatie

Samenvatting. Jaarrekening 2016 Evangelische Kerk de Pijler, Lelystad. Boekjaar t/m

Samenvatting. Jaarrekening 2016 Evangelische Kerk de Pijler, Lelystad. Boekjaar t/m Samenvatting Boekjaar 01-01-2016 t/m 31-12-2016 1 Inhoudsopgave 1. Balans per 31 december 2016... 3 2. Rekening van baten en lasten 2016... 4 3. Grondslagen voor de financiële verslaggeving... 5 3.1 Waarderingsgrondslagen...

Nadere informatie

Sekender Enterprise B.V. Failliet of Surseance. Status. Actief. Actief. nee

Sekender Enterprise B.V. Failliet of Surseance. Status. Actief. Actief. nee Sekender Enterprise B.V. - 55879209 Score 56 C Limiet 13,500 Aankoop limiet - Status Actief Failliet of Surseance nee Trend indicator Trend van aanvragen Samenvatting KvK-nummer 55879209 Bedrijfsnaam Sekender

Nadere informatie

Van Blackboard naar N@tschool! Geert van der Wijk Adviseur Onderwijs & ICT

Van Blackboard naar N@tschool! Geert van der Wijk Adviseur Onderwijs & ICT Van Blackboard naar N@tschool! Geert van der Wijk Adviseur Onderwijs & ICT Even voorstellen Afgelopen 3 jaar vooral bezig met implementatie en doorontwikkeling nieuwe ELO en digitale toetsapplicatie (QMP->Surpass)

Nadere informatie

Amsterdam Venture Company B.V. - 57759960. Failliet of Surseance. Status. Actief. Actief. nee

Amsterdam Venture Company B.V. - 57759960. Failliet of Surseance. Status. Actief. Actief. nee Amsterdam Venture Company B.V. - 57759960 Score 65 B Limiet 1,500 Aankoop limiet - Status Actief Failliet of Surseance nee Trend indicator Trend van aanvragen Samenvatting KvK-nummer 57759960 Bedrijfsnaam

Nadere informatie

Balans per 31 december 2015 (na bestemming van het resultaat over het boekjaar) (bedragen in euro s) Materiële vaste activa 4.670

Balans per 31 december 2015 (na bestemming van het resultaat over het boekjaar) (bedragen in euro s) Materiële vaste activa 4.670 Balans per 31 december 2015 (na bestemming van het resultaat over het boekjaar) (bedragen in euro s) Activa 2015 Materiële vaste activa 4.670 Financiële vaste activa 33.885 Vorderingen 114.437 Overlopende

Nadere informatie

Samenvatting. Jaarrekening 2014 Evangelische Kerk de Pijler, Lelystad. Boekjaar 01-01-2014 t/m 31-12-2014

Samenvatting. Jaarrekening 2014 Evangelische Kerk de Pijler, Lelystad. Boekjaar 01-01-2014 t/m 31-12-2014 Samenvatting Boekjaar 01-01-2014 t/m 31-12-2014 1 Inhoudsopgave 1. Balans per 31 december 2014...3 2. Rekening van baten en lasten 2014...4 3. Grondslagen voor de financiële verslaggeving...5 3.1 Waarderingsgrondslagen...5

Nadere informatie