10 jaar Aqua for All Resultaten uit het verleden... garanties voor de toekomst

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "10 jaar Aqua for All Resultaten uit het verleden... garanties voor de toekomst"

Transcriptie

1 10 jaar Aqua for All Resultaten uit het verleden... garanties voor de toekomst Because you need it

2 De moeite waard Visie De complexe situatie, waarin miljarden mensen niet beschikken over veilig drinkwater of deugdelijke sanitatie, vraagt om creatieve oplossingen. Aqua for All heeft de sterke overtuiging dat de Nederlandse watersector een structurele bijdrage kan leveren aan armoedebestrijding in brede zin en de beschikbaarheid van veilig drinkwater en deugdelijke sanitatie in het bijzonder. Met haar netwerk, ervaring en deskundigheid kan Aqua for All connector zijn tussen de diverse partijen. Als connector biedt Aqua for All partijen toegevoegde waarde, - met programmaontwikkeling als product, - via creatieve matchmaking, - met (internationale) fondsen en/of de Nederlandse sector als opdrachtgever, - met de financiële hefboom via deze opdrachtgevers als instrument, en - met kwaliteitsborging als duurzaamheidgarantie (voor financier en begunstigde). In de tien jaar dat Aqua for All bestaat, hebben projecten met de steun van Aqua for All geleid tot veilig water voor ruim twee miljoen mensen. Een steeds terugkerende vraag is of deze ondersteuning in tijd en geld, van inspanning en inzet, de moeite waard is geweest. Het zal u niet verbazen dat wij van Aqua for All - maar ook vele van onze stakeholders in de watersector en bij het ministerie - deze vraag met een hartgrondig ja beantwoorden. De solidariteit die de watersector toont met stichtingen als Aqua for All is uniek en authentiek. Iets om te koesteren en hard nodig voor de toekomst. Niet alleen hebben wij met Aqua for All bijgedragen aan de Millenniumgoals, we hebben ook samen met onze stakeholders een proces doorgemaakt van vernieuwing, verbetering en meer efficiëntie. En dat alles in een opbouwende sfeer. Permanent leren, we vragen het van de begunstigden, we verwachten het van onze projectuitvoerders en we vragen het van ons zelf. Een terugkerend thema is of het alleen brengen is, of ook halen? Een van de antwoorden op die vraag is de ontwikkeling van publiek-private partnerschappen. Deze coalities zijn sterk in daadkracht en inhoud gebleken. Met het contract in 2011 heeft het directoraat generaal Internationale Samenwerking (DGIS) duidelijk gemaakt, dat zij de aanpak van Aqua for All waardeert en wil voortzetten. Deze aanpak biedt met name kansen aan kleinere PPP-coalities van minder dan één miljoen euro. Daarmee worden ook het midden- en kleinbedrijf en de kleinere maatschappelijke organisaties sterker betrokken bij projecten. De rol van makelaar hebben we in de afgelopen jaren met verve gespeeld; het heeft waardering opgeleverd en biedt genoeg toekomstperspectief. Samen met het bedrijfsleven en de overheid hopen wij deze makelaarstaak nog veel jaren te kunnen uitoefenen, om zo een zinvolle bijdrage te leveren aan veilig water en sanitatie voor de allerarmsten van deze wereld. Wij willen alle stakeholders hartelijk danken voor de inzet en waardering die wij als Aqua for All de afgelopen tien jaar hebben ontvangen. Het geeft ons veel inspiratie en energie voor de komende periode! Annemarie Moons Voorzitter bestuur Aqua for All 2 3

3 In het begin was daar enige discussie over, maar dat sloeg al snel om. Prins Willem-Alexander, die de mondiale waterproblematiek tot zijn werkterrein maakte, heeft hier flink aan bijgedragen. De prins sprak zich in januari 2004 in het blad Waterspiegel duidelijk uit: schaarste aan drinkwater en sanitaire voorzieningen structureel aanpakken... in samenwerkingsverband veel meer bereiken. Dan denk ik direct aan de stichting Aqua for All. Dit was natuurlijk prachtige public relations voor onze jonge stichting. Tien jaar Aqua for All Resultaten uit het verleden... Pionieren Toen Aqua for All in 2002 werd opgericht, kon niemand vermoeden dat daarmee een aanpak als makelaar werd geïnitieerd die tien jaar later een waardige voorloper blijkt te zijn van het nu veel geprezen PPP fenomeen: publiek/private partnerschappen, waarin wordt samengewerkt door overheid, bedrijfsleven en de ontwikkelingssamenwerkingsector. Met de subsidie van DGIS (directoraat generaal Internationale Samenwerking) als effectieve hefboom kon en kan Aqua for All het mobiliseren van kennis, expertise, geld en innovatie via creatieve allianties verder uitbouwen. Daarmee maakt Aqua for All haar missie waar: toegang tot veilig water en deugdelijke sanitatie voor de allerarmsten. Over de grenzen Tijdens het 100-jarig jubileum feest in 1999 van de Vereniging voor Waterleidingbelangen (VWN, dat met de K van Koninklijk de KWVN werd) werden acht projecten van NOVIB gesteund met kennis en geld uit de waterwereld. Mede gestimuleerd door dit succes werd op 13 februari 2002 de stichting Aqua for All een feit, onder het motto Iemand moet het doen. Diverse waterbedrijven en inmiddels ook waterschappen stelden zich garant voor donaties en inzet van professionals. Een redelijk nieuw fenomeen: de inzet van publieke middelen, niet alleen voor de eigen klanten in Nederland, maar ook voor water en sanitatie in ontwikkelingslanden. Aqua for All voldeed met haar aanpak als makelaar aan een behoefte: de koppeling van kennis van de watersector aan de kennis van erkende hulporganisaties, die met hun lokale partners verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van projecten. De waterproblematiek werd zo onderdeel van bredere ontwikkelingstrajecten. Op eigen benen Hoewel een aantal waterbedrijven zich in die beginjaren financieel garant stelde, moest Aqua for All wel op zoek naar eigen geld. Wandelen voor Water bracht Aqua for All - na de eerste opstartjaren - gaandeweg publiciteit en naamsbekendheid. Mede hierdoor gingen private bedrijven en personen sponsoracties voor Aqua for All opzetten, zoals de jaarlijkse HKV Lijn in Water sponsorloop in Flevoland en de acties van Rotary Clubs, en Aqua for All ontving particuliere giften ter gelegenheid van pensionering en bedrijfsjubilea. Via Wandelen voor Water, een actie gericht op bewustwording van de mondiale waterproblematiek, stelt Aqua for All non profit organisaties in staat fondsen te werven voor hun waterprojecten: een win/win situatie. 4 5

4 Het bedrijfsleven zag de toegevoegde waarde van Aqua for All en ging in toenemende mate meedoen. Een ware doorbraak werd bereikt in 2005, toen de eerste overheidssubsidie werd verkregen: een miljoen euro TMF-subsidie (Thematische Medefinanciering) van DGIS. Verdubbelaar DGIS zag dat Aqua for All succesvol bezig was op haar unieke werkterrein: het koppelen van geld en expertise vanuit de watersector aan de ontwikkelingsprojecten van ngo s. De toegekende subsidie zette Aqua for All in om de watersector te stimuleren om met inzet van vijftig procent eigen middelen de mondiale uitdagingen op te pakken, of dat nou was vanuit maatschappelijke betrokkenheid of vanuit marktdenken. De verdubbelaar werd een begrip. Het lopende TMF-contract werd al in 2006 vervangen door een vijfjarig contract, dat in 2009 nog eens werd uitgebreid. In de periode is in totaal 16,5 miljoen euro DGIS-subsidie gekoppeld aan 13,5 miljoen euro uit private middelen. Onze werkwijze past daarmee uitstekend in het huidige beleid van DGIS om PPP s (publiek/private partnerschappen) te stimuleren. Mede dankzij een zeer positieve externe audit in 2010 tekende DGIS in 2011 een nieuw contract met Aqua for All, dit keer van tien miljoen euro voor drie jaar. Het kabinet bevestigde daarmee haar visie op de kracht van PPP s, met Aqua for All als spin in het PPP-web. De mensen van Aqua for All In deze tien jaar hebben heel veel mensen op heel verschillende manieren hun bijdrage aan het succes van Aqua for All geleverd, sommigen voor een jaar of een paar jaar, anderen zijn vanaf het begin betrokken geraakt en dat gebleven. Bureau Het bureau startte in 2002 met slechts een interim-directeur en parttime secretaresse; in 2004 was het team gegroeid naar vijf personen, freelancers, die samen 2,5 fte vervulden. De omzetgroei van Aqua for All maakte uitbreiding van de personele capaciteit noodzakelijk. In 2006 was het omslagpunt bereikt en werd Aqua for All werkgever: vier mensen kwamen in dienst. De overhead daalde naar 14 procent, nog onder de vijftien procent die het bestuur als maximum stelde. Vanaf 2012 bestaat het A4A-team uit negen medewerkers. De huidige overhead ligt rond de tien procent. hebben zitting in het bestuur. Hun bijdrage is van wezenlijk belang voor het bepalen van de koers van Aqua for All. Experts Een belangrijk voordeel bij de uitvoering van projecten in ontwikkelingslanden is de expertise waar Aqua for All over kan beschikken vanuit de waterbedrijven, waterschappen, ingenieursbureaus en kennisinstituten. De Expertgroep die in 2003 werd opgericht, omvatte al direct zo n 60 mensen. In 2006 kwam de Watermanagement Expert Database van de Unie van Waterschappen erbij. In 2011 is de database van Aqua for All overgezet naar de nieuwe Waterkennisbank, een sectorbreed initiatief. Een aantal van deze experts verricht soms al jaren onmisbaar werk in de Project-selectie-commissie, waar zij voor Aqua for All de ingediende projectvoorstellen beoordelen en van advies voorzien. Gemiddeld kan Aqua for All rekenen op de inzet van zo n achtduizend arbeidsuren per jaar vanuit de sector. Partners Aqua for All werkt samen met een veelheid van partners uit de watersector, uit de wereld van adviesbureaus en kennis-instellingen, met serviceclubs, met sponsors, met ngo s. Bovendien neemt Aqua for All deel aan tal van samenwerkingsverbanden. Dit leidt niet alleen tot de realisatie van duurzame projecten. Aqua for All vindt het belangrijk innovaties te stimuleren op technologisch gebied (smart solutions) of op het vlak van business modellen, én op het gebied van allianties. Stimuleren lokaal ondernemerschap: verkoop van water via een kiosk Bestuur en Comité van aanbeveling Veel bekende en invloedrijke mensen uit de watersector en andere BN rs stellen voor een aantal jaren hun kennis en netwerk ter beschikking van Aqua for All. Zij verlenen hun medewerking via het Comité van Aanbeveling of 6 7

5 Resultaten die tellen In de honderden projecten die in de loop der jaren zijn uitgevoerd met ondersteuning van Aqua for All, werden ruim twee miljoen mensen voorzien van drinkwater en kreeg een half miljoen mensen betere sanitaire voorzieningen. De doelstellingen die Aqua for All zich stelde - als bijdrage aan Millennium Development Goal 7 - is daarmee voor drinkwater ruimschoots gehaald, voor sanitatie nog niet. Blik op Aqua for All Als onafhankelijke en deskundige organisatie heeft Aqua for All zich in de afgelopen 10 jaar sterk ontwikkeld. De mogelijkheid dat bijeengebrachte gelden voor goedgekeurde waterprojecten door Aqua for All worden verdubbeld is een enorme stimulans voor de Rotaryclubs in Nederland op de ingeslagen weg door te gaan. Het recent gesloten convenant Zonder water staat alles droog is daarvan het levende bewijs. We zien de laatste jaren een verschuiving van hulp naar investeren, met focus op het stimuleren van lokaal ondernemerschap. Daardoor krijgen meer mensen de mogelijkheid om zichzelf een inkomen te verschaffen en wordt de impact van onze inspanningen aanzienlijk groter. Gebleken is dat de watersector toegevoegde waarde heeft in complexe projecten, in capaciteitsopbouw en in keuzes voor technologie en diensten. Water voor allen! Omzetontwikkeling: Chris de Groot / Rotary Watercommissaris District 1610 Aqua for All heeft door de jaren heen een belangrijke rol gespeeld bij het verwezenlijken van de MDG doelen van PWN / Aquanet. De laatste jaren wordt vooral gebruik gemaakt van de mogelijkheden die Aqua for All biedt om beschikbare financiële middelen te verdubbelen. Met deze middelen, maar ook dankzij de coöperatieve houding en adviezen van Aqua for All hebben wij met samen onze locale partners projecten uit kunnen voeren. Wij hebben daarmee een concrete, substantiële bijdrage geleverd aan het behalen van de MDG s op het gebied van drinkwater en sanitatie via de eerste publieke private samenwerking in Rwanda, Aquavirunga overige project contracten contracten watersector kosten buiten projectcontracten Leo Commandeur Directeur Aquanet Aqua For All en AMREF Flying Doctors vormen een ijzersterke combinatie: dankzij het netwerk en de expertise op het gebied van water van Aqua For All en onze eigen inbreng als leidende Afrikaanse gezondheidsorganisatie hebben we op geïntegreerde wijze de gezondheid van de Masaï in Kajiado (Kenia) kunnen verbeteren Toelichting Kosten buiten projectcontracten: kosten voor het bureau, communicatie, projectscreening en de actie Wandelen voor Water. Gemiddeld 15% van de jaaromzet. 2011: dip doordat subsidies 2010 afliepen en nieuwe contract pas in oktober werd ontvangen 2012: t/m augustus A Jacqueline Lampe Directeur AMREF Flying Doctors 10 jaar na de oprichting bewijst Aqua for All dat haar geheel eigen werkwijze als internationaal makelaar in de drinkwater en sanitatie sector, het verbinden van profit en non-profit partijen in de watersector, het zoeken naar innovatieve oplossingen met aandacht voor business development, wordt bijzonder gewaardeerd. Zelf heb ik altijd geloofd in deze formule en ik ben er van overtuigd dat er voor Aqua for All ook in de toekomst een belangrijke rol is weggelegd. Op naar de volgende 10-jaar! D.C. van Ginhoven Senior adviseur Water en Sanitatie, DGIS 8 9

6 De afgelopen jaren hebben wij een goed lopende samenwerking opgebouwd waardoor wij al duizenden kinderen hebben kunnen laten wandelen voor water. Schoon water, toiletten en hygiënevoorlichting bieden leeftijdsgenootjes in Bangladesh een grote stap voorwaarts op weg naar een betere toekomst. Aqua for All, bedankt! Max Foundation Toen ik als voorzitter van de NVA (nu: KNW) statutair tot het bestuur van Aqua for All toetrad, bevond de organisatie zich in een fase van professionalisering. Merk, identiteit, positionering, planning, controle en de samenwerking met NWP werden belangrijk en kwamen intensief aan de orde. Met veel plezier heb ik kunnen bijdragen aan nieuwe kaders en plannen. Voor de toekomst zie ik vooral de uitdaging om met behoud van de eigen positie en identiteit in de goede en meest productieve netwerken te opereren. En dat moet misschien wel tegen de stroom in als ik de maatschappelijke ontwikkelingen bezie. Ik wens Aqua for All daarvoor alle inspiratie en slagkracht! drs. Cor Roos Secretaris-directeur, Waterschap Rijn en IJssel Aqua for All is voor de Waterkennisbank het mooiste en meest inspirerende voorbeeld van samenwerking in de Nederlandse watersector. Aqua for All staat immers aan de basis van projecten die er echt toe doen! Projecten die het verschil maken. Dit door gebruik te maken van de kennis en ervaring die de Nederlandse watersector rijk is. Naast deze inspiratie is Aqua for All een founding partner van de Waterkennisbank. Wij hopen natuurlijk dat de Waterkennisbank, geïnspireerd door Aqua for All, het netwerk in de watersector nog verder kan ontsluiten. Gefeliciteerd met dit prachtige jubileum! Ronald Wielinga Waterkennisbank Ik kan alleen maar in één zin zeggen dat zonder de steun van Aqua for All het niet mogelijk was geweest Basic Water Needs op de rails te krijgen. Nu al meer dan Tulip sifon water filters geleverd en de vraag neemt nu snel toe! Klaas van der Ven Basic Water Needs Foundation Aqua for All stelt ons, Stichting Tenda Pamoja Kenia (een overkoepelende stichting met circa 30 sponsoren), in staat om samen met studenten en experts van de TU-Delft onderzoek te verrichten naar sanitatie, waterkwaliteit en kwantiteit en om op basis van dit onderzoek ook concreet verbeteringen te realiseren voor de circa kinderen op de door ons gesponsorde scholen met regenwateropvangsystemen, waterputten, boreholes, latrines, groentetuinen, irrigatiesystemen et cetera. Voor deze kinderen maakt dat het verschil tussen een leven van overleven of een leven dat zij zelf ter hand kunnen nemen. Roland Abspoel Stichting Tenda Pamoja Door mijn vrijwilligerswerk voor Aqua for All in de afgelopen jaren is mijn visie op ontwikkelingssamenwerking verbreed en heeft het mij doen inzien, dat mensen in ontwikkelingslanden soms handiger zijn dan wij in het westen, maar dat ze kennis van water en sanitatie die ik in mijn werk opgedaan heb, goed kunnen gebruiken. Ook,vooral kleine, ngo s kunnen hiervan profiteren. Persoonlijk heeft het mij geleerd, dat je na je werkzame leven, je vrije tijd zeer nuttig kunt besteden. Bert Bakx expert Aqua for All heeft ons vanaf 2004 als grote en voornaamste sponsor ondersteund in onze hulp aan kansarme kinderen, die we via scholen laten verlopen. Daardoor konden we hygiënische toiletten en regenwaterbassins bouwen en waar nodig waterputten graven. Naast deze financiële steun heeft Aqua for All ons ook met expertise op het gebied van water- en sanitatievoorzieningen ondersteund. We zijn Aqua, mede namens de scholen, zeer erkentelijk voor de grote bijdrage die zij tot nu toe heeft geleverd ons werk op Midden-Java te doen. Hartelijk dank! Bert Steenwinkel Voorzitter Bestuur Stichting Kinderhulp Indonesië Ik heb met overtuiging en plezier meegewerkt aan het bestuur van Aqua for All. Van meet af aan in de verwachting, dat Aqua for All de gezamenlijke kracht van de watersector zou bundelen om een bijdrage te leveren aan de grote wereldwijde waterproblemen. Ik heb met veel genoegen ervaren dat Aqua for All die rol daadwerkelijk en met verve heeft waargemaakt, mede door het enthousiasme en de betrokkenheid van velen uit de sector! Hans van Dijk Emeritus Hoogleraar Drinkwatervoorzieining TU Delft 10 11

7 Tien jaar Aqua for All... garanties voor de toekomst Aqua for All organiseerde in 2012 wederom het Wereld Waterdagcongres, samen met het Netherlands Water Partnership. Ontwikkelingssamenwerking blijft essentieel De discussie in Nederland (en wereldwijd) over het nut, het effect of de effectiviteit van OS-werk laat ook Aqua for All niet onberoerd. Met de ngo s zijn wij van mening dat mensen over de hele wereld in toenemende mate met elkaar verbonden en van elkaar afhankelijk zijn. De toegang tot natuurlijke hulpbronnen en de mede daarop gebaseerde welvaart en zelfredzaamheid zijn echter zeer ongelijk en onrechtvaardig verdeeld. Deze situatie is in meerdere opzichten niet acceptabel en ook niet in het belang van Nederland. Nederland moet daarom stevig inzetten op duurzame en rechtvaardige mondiale ontwikkeling en de afspraken die daarover wereldwijd al bestaan respecteren. Ontwikkelingssamenwerking is en blijft daarvan een essentieel onderdeel: het versterken van zelfredzaamheid door te investeren in onderwijs, gezondheidszorg, rechtstaat, ondernemingsklimaat en maatschappelijk middenveld. Tegelijkertijd moet Nederland een nieuwe mondiale agenda helpen vormgeven met bredere doelen en nieuwe financieringsvormen. Aqua for All doet dit door partnerschappen te creëren met het bedrijfsleven en zo bedrijfsmatig drinkwater- en sanitatie services dichter bij de allerarmsten te brengen. Dat vergt creativiteit, durf om te innoveren, ruimte om fouten te maken. Maar bovenal ligt er een uitdaging om de kennis die in Nederland aanwezig is te valoriseren. Dat wil zeggen kennis omzetten in producten die bruikbaar zijn voor het realiseren van de basisvoorzieningen voor mensen in sloppenwijken en platteland, waar veilig water en deugdelijke sanitatie wel degelijk mogelijk zijn. Ontwikkelsporen Aqua for All Aqua for All heeft hiervoor ontwikkelsporen opgezet: - Rondom nieuwe sanitatie, waar we samen met het bedrijfsleven waarde proberen te creëren uit menselijk afval, decentrale sanitaire voorzieningen promoten, laag watergebruik stimuleren en bovenal lokaal ondernemerschap bevorderen in de hele sanitatieketen: van kakker tot akker. - Rondom regenwaterbuffermanagement, in de wandelgang 3R genoemd (Retention, recharge, re-use). 3R biedt een adequaat antwoord op de complexe problematiek van waterschaarste, ook in de relatie tussen water en voedsel, en geeft invulling aan het door het bedrijfsleven gevoerde rentmeesterschap voor milieu en omgeving. - Rondom business development in de markt van de Base of the Pyramid: 4 miljard consumenten met een (te) laag bestedingsbudget voor primaire voorzieningen zoals voedsel, kleding, energie en water (gezondheid). In deze aanpak past geen zilverwerk-oud papier denken meer, geen gratis weggeven, geen donorafhankelijkheid. Wat we willen bevorderen is de toegang tot producten, lokaal ondernemerschap, financieel duurzame service en leveringsmodellen, alsook een bedrijfsmatige aanpak in publiek-private partnerschappen. Toekomst Aqua for All zal de komende jaren nog meer dan voorheen die valorisatie van kennis en expertise, inzet van creatieve financieringsinstrumenten en stimuleren van partnerschappen op zich nemen. Concrete producten in onze pijplijn zijn learning & scaling modellen, het opzetten van creatieve allianties tussen complementaire partijen en actieve werving van innovatieve financieringsbronnen (zoals Carbon Finance, waterfootprint compensatie, social venture capital). Daarnaast blijft Aqua for All een betrouwbare desk voor grote en kleine fondsen, voor DGIS en recentelijk het Rotary NL-convenant: we zetten hun geld als verdubbelaar in de markt voor duurzame projecten, door ons zorgvuldig geselecteerd en begeleid. En natuurlijk blijft Aqua for All haar netwerkrol invullen. Meedenken zit in onze genen. Met de creativiteit die u van ons gewend bent. Met het enthousiasme en de gedrevenheid die onze samenwerking kenmerkt. Met de neus voor hefboomeffecten in financiering en resultaten. En nog steeds onder wat sinds 2002 ons adagium is: wat anderen kunnen, doen wij niet zelf. Wat impliciet betekent: we willen graag verder met u! Aqua for All Because you need it 12 13

8 Tien jaar Wandelen voor Water In maart 2003 reden de drie toenmalige bureauleden van Aqua for All met zakjes water van het Tilburgse waterbedrijf, met rugzakjes en met ander promotiemateriaal de deelnemende basisscholen in het land af om de eerste actie Wandelen voor Water te organiseren. De 650 leerlingen die die eerste keer meededen, brachten in totaal euro op, mede dankzij verdubbelingen door lokale overheden en bedrijven De actie sloeg aan en bleek trendsettend: mensen laten bewegen om geld voor een goed doel in ons geval drinkwater- en sanitatieprojecten in ontwikkelingslanden - bijeen te brengen. Jaar op jaar werden de records gebroken: de tiende Wandelen voor Water in 2012 bracht meer dan basisscholieren op de been en leverde met verdubbeling maar liefst 1,3 miljoen euro op! Aqua for All kan dit wat organisatie betreft niet alleen aan. Samen met kopgroeppartners Simavi, AMREF, ZOA en Akvo en tientallen andere steunpunten zoals Rotary clubs, waterbedrijven, waterschappen en ngo s in den lande zetten we ons in om Wandelen voor Water tot dit succes te brengen Aantal deelnemende leerlingen Wandelen voor Water 14 15

9 Aqua for All Koningskade AA Den Haag Redactie en productie: Couwenberg Strategie & Communicatie, Utrecht Fotografie: Archief Aqua for All - Vormgeving: b.ont concept & design, Den Haag - September 2012

Professionalisering van besturen in het primair onderwijs

Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Professionalisering van besturen in het primair onderwijs 2 - Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Verslag van de commissie

Nadere informatie

Duurzaam Inkopen bij provincies en gemeenten

Duurzaam Inkopen bij provincies en gemeenten Quick scan Duurzaam Inkopen bij provincies en gemeenten januari 2015 auteur: ir. H.W. Remmers In Samenwerking met: Voorwoord 3 Samenvatting en conclusies 5 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Waarom deze evaluatie?

Nadere informatie

Handleiding voor managers, projectleiders en bestuurders Praktische aanpak & tips Praktijkvoorbeelden van In voor zorg-deelnemers

Handleiding voor managers, projectleiders en bestuurders Praktische aanpak & tips Praktijkvoorbeelden van In voor zorg-deelnemers ZELFSTURENDE TEAMS IN DE THUISZORG Handleiding voor managers, projectleiders en bestuurders Praktische aanpak & tips Praktijkvoorbeelden van In voor zorg-deelnemers Inhoudsopgave Voorwoord 2 Inleiding

Nadere informatie

Particuliere initiatieven op het gebied van ontwikkelingssamenwerking - eindrapport geanonimiseerde versie -

Particuliere initiatieven op het gebied van ontwikkelingssamenwerking - eindrapport geanonimiseerde versie - Particuliere initiatieven op het gebied van ontwikkelingssamenwerking - eindrapport geanonimiseerde versie - Auteurs: Hinde Bouzoubaa & Madelief Brok Begeleider: Lau Schulpen CIDIN, Radboud Universiteit

Nadere informatie

10 jaar Grundtvig in Nederland

10 jaar Grundtvig in Nederland 10 jaar Grundtvig in Nederland Verworvenheden en perspectieven europees platform internationaliseren in onderwijs Inhoud Colofon 2011 Europees Platform - internationaliseren in onderwijs Kennemerplein

Nadere informatie

Van contact tot contract

Van contact tot contract Van contact tot contract Onderzoek naar de optimalisering van de Beursvloer HIER EEN FOTO Auteurs: Mariska van der Willigen en Nathalie Verdonschot CIVIQ, oktober 2006 CIVIQ stimuleert, vernieuwt en versterkt

Nadere informatie

Meer dan het gewone. CVO op weg naar 2020. Vereniging voor Christelijk Voortgezet Onderwijs te Rotterdam en omgeving

Meer dan het gewone. CVO op weg naar 2020. Vereniging voor Christelijk Voortgezet Onderwijs te Rotterdam en omgeving Meer dan het gewone CVO op weg naar 2020 Vereniging voor Christelijk Voortgezet Onderwijs te Rotterdam en omgeving Meer dan het gewone CVO op weg naar 2020 CVO Rotterdam en omgeving Rotterdam, oktober

Nadere informatie

Inspiratie voor de toekomst van de arbeidsmarkt

Inspiratie voor de toekomst van de arbeidsmarkt Inspiratie voor de toekomst van de arbeidsmarkt Het wiki-werken Inspiratie voor de toekomst van de arbeidsmarkt 3 Het wiki-werken Het wiki-werken Inspiratie voor de toekomst van de arbeidsmarkt Welkom

Nadere informatie

Stichting VanHarte brengt mensen bij elkaar. Kennismaking met stichting VanHarte

Stichting VanHarte brengt mensen bij elkaar. Kennismaking met stichting VanHarte Stichting VanHarte brengt mensen bij elkaar Kennismaking met stichting VanHarte 2 Inhoud Voorwoord 3 1 Dit is VanHarte 4 2 Resto s, KinderResto s en Reizend Resto 6 3 Wie zijn onze doelgroepen? 9 4 VanHarte

Nadere informatie

De anatomie van het PI

De anatomie van het PI De anatomie van het PI Resultaten van vijf jaar onderzoek naar Particuliere Initiatieven op het terrein van ontwikkelingssamenwerking Sara Kinsbergen en Lau Schulpen 1 De anatomie van het PI Resultaten

Nadere informatie

DE TOEKOMST VAN DE JEUGDZORG DECENTRALISATIE JEUGDZORG DOOR DE OGEN VAN BESTUURDERS EN PROFESSIONALS

DE TOEKOMST VAN DE JEUGDZORG DECENTRALISATIE JEUGDZORG DOOR DE OGEN VAN BESTUURDERS EN PROFESSIONALS DE TOEKOMST VAN DE JEUGDZORG DECENTRALISATIE JEUGDZORG DOOR DE OGEN VAN BESTUURDERS EN PROFESSIONALS De toekomst van de jeugdzorg decentralisatie jeugdzorg door de ogen van bestuurders en professionals

Nadere informatie

Een voorbeeld voor. De betekenis van de Krajicek Scholarship. Jeroen Vermeulen & Paul Verweel

Een voorbeeld voor. De betekenis van de Krajicek Scholarship. Jeroen Vermeulen & Paul Verweel Een voorbeeld voor jongeren in de wijk De betekenis van de Krajicek Scholarship Jeroen Vermeulen & Paul Verweel Een voorbeeld voor jongeren in de wijk De betekenis van de Krajicek Scholarship Jeroen Vermeulen

Nadere informatie

Op weg naar een duurzame sportvereniging

Op weg naar een duurzame sportvereniging Op weg naar een duurzame sportvereniging 1 Inhoud Inleiding... 4 De fasen op een rij... 10 1. Dromen... 11 1.1 Het begint met een droom... 11 1.2 Mandaat van bestuur en leden... 12 1.3 Wijs verantwoordelijke(n)

Nadere informatie

HOE INNOVATIEF IS UW ONDERNEMING? Onderzoek naar succesfactoren van innovatie binnen de foodsector

HOE INNOVATIEF IS UW ONDERNEMING? Onderzoek naar succesfactoren van innovatie binnen de foodsector BDO Consultants B.V. Postbus 4053 3502 HB Utrecht Telefoon 030-284 99 60 E-mail consultants@bdo.nl WWW.BDO.NL HOE INNOVATIEF IS UW ONDERNEMING? Onderzoek naar succesfactoren van innovatie binnen de foodsector

Nadere informatie

TOA. Lessen uit een ontdekkingsreis

TOA. Lessen uit een ontdekkingsreis TOA Lessen uit een ontdekkingsreis Inhoud Voorwoord 4 Jan Kamminga, voorzitter Taskforce TOA 01 Toa heeft geesten rijp gemaakt voor Topsectorenbeleid 8 Pieter Waasdorp 02 Laatste schakel in ketenaanpak

Nadere informatie

Nederlanders & Draagvlak voor. onderzoeksreeks 16. onderzoeksreeks 16 - Nederlanders & Draagvlak voor Ontwikkelingssamenwerking

Nederlanders & Draagvlak voor. onderzoeksreeks 16. onderzoeksreeks 16 - Nederlanders & Draagvlak voor Ontwikkelingssamenwerking Nederlanders & Draagvlak voor Ontwikkelingssamenwerking Een verdiepende studie onderzoeksreeks 16 1 NCDO is het Nederlandse kennis- en adviescentrum voor burgerschap en internationale samenwerking. NCDO

Nadere informatie

Bondgenoten in de decentralisaties

Bondgenoten in de decentralisaties Januari 2013 Bondgenoten in de decentralisaties Invulling geven aan het transformatieproces en de coalitieaanpak TransitieBureau Begeleiding in de Wmo Januari 2013 Bondgenoten in de decentralisaties TransitieBureau

Nadere informatie

The Next Step: Coalition of the Willing

The Next Step: Coalition of the Willing The Next Step: Coalition of the Willing Door samenwerking, kennisdeling en alliantievorming naar innovatief ondernemerschap in de Regio Zwolle Hoofdlijn van de strategie en governance voor het regionale

Nadere informatie

Van voornemens naar voorsprong: Kennis moet circuleren

Van voornemens naar voorsprong: Kennis moet circuleren Nederland Ondernemend Innovatieland Innovatieplatform Van voornemens naar voorsprong: Kennis moet circuleren 1 Van voornemens naar voorsprong: Kennis moet circuleren 2 3 Voorwoord Van voornemens naar

Nadere informatie

Goed doel, goed verhaal. Publieke managementletter voor de Goededoelensector

Goed doel, goed verhaal. Publieke managementletter voor de Goededoelensector Goed doel, goed verhaal Publieke managementletter voor de Goededoelensector December 2012 Het NIVRA en de NOvAA gaan fuseren en worden samen de NBA: Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants. De leden

Nadere informatie

Ketens de baas. pijlers en bouwstenen voor ketensturing

Ketens de baas. pijlers en bouwstenen voor ketensturing Ketens de baas pijlers en bouwstenen voor ketensturing Ketens de baas pijlers en bouwstenen voor ketensturing Toelichting: De Allegorie voor goed en slecht bestuur is een serie fresco s die rond 1338 geschilderd

Nadere informatie

samen wat kan, individueel wat moet Samen bouwen aan een netwerk van landelijke voorzieningen

samen wat kan, individueel wat moet Samen bouwen aan een netwerk van landelijke voorzieningen samen wat kan, individueel wat moet Samen bouwen aan een netwerk van landelijke voorzieningen Samenvatting en conclusies van het onderzoek naar een landelijke infrastructuur voor duurzame toegang tot digitale

Nadere informatie

Werken aan Werk. Samen aan de slag

Werken aan Werk. Samen aan de slag Werken aan Werk Samen aan de slag 1 Uitwerkingsnota Participatie en Inkomen 2 Inhoudsopgave Toekomstbeeld 3 Inleiding: Utrecht Werkt aan Werk 4 Wat is de Utrechtse uitdaging? De 030-strategie Over deze

Nadere informatie

Sociaal en fysiek verbonden: het geheim van het hoe Verbinding door confrontatie bij sociaal-fysieke wijkaanpak

Sociaal en fysiek verbonden: het geheim van het hoe Verbinding door confrontatie bij sociaal-fysieke wijkaanpak Sociaal en fysiek verbonden: het geheim van het hoe Verbinding door confrontatie bij sociaal-fysieke wijkaanpak KEI kennis centrum stede lijke vernieuwing Inhoud Inleiding 3 Inleiding 3 Weerbarstige materie

Nadere informatie

Shared Services Nieuwe vormen van krachtenbundeling bij gemeenten A.F.A. Korsten L. Schaepkens L.J.M.J. Sonnenschein

Shared Services Nieuwe vormen van krachtenbundeling bij gemeenten A.F.A. Korsten L. Schaepkens L.J.M.J. Sonnenschein VWRD_Inhoud_2edruk 20-10-2004 10:27 Pagina 1 Shared Services Nieuwe vormen van krachtenbundeling bij gemeenten A.F.A. Korsten L. Schaepkens L.J.M.J. Sonnenschein VWRD_Inhoud_2edruk 20-10-2004 10:27 Pagina

Nadere informatie

Het CJG, de oplossing voor de jeugdzorg? De invloed van vertrouwen en samenwerking op de organisaties binnen het Centrum voor Jeugd en Gezin.

Het CJG, de oplossing voor de jeugdzorg? De invloed van vertrouwen en samenwerking op de organisaties binnen het Centrum voor Jeugd en Gezin. Het CJG, de oplossing voor de jeugdzorg? De invloed van vertrouwen en samenwerking op de organisaties binnen het Centrum voor Jeugd en Gezin. Auteur: Eva Geesing 2 Het CJG, de oplossing voor de jeugdzorg?

Nadere informatie

Goed bestuur in MKB familiebedrijven

Goed bestuur in MKB familiebedrijven Windesheim zet kennis in werking Windesheim zet kennis in werking ONDERZOEK Goed bestuur in MKB familiebedrijven Lectoraat Familiebedrijven Ondernemers over hun overwegingen en keuzes Driekwart van het

Nadere informatie

De HRM er komt zo bij u. onderzoek naar de mensen achter het mensenwerk

De HRM er komt zo bij u. onderzoek naar de mensen achter het mensenwerk De HRM er komt zo bij u onderzoek naar de mensen achter het mensenwerk De HRM er komt zo bij u onderzoek naar de mensen achter het mensenwerk De HRM er komt zo bij u is een uitgave van Driessen HRM_Payroll.

Nadere informatie

Diversiteit op de werkvloer: hoe werkt dat? Voorbeelden van diversiteitsbeleid in de praktijk

Diversiteit op de werkvloer: hoe werkt dat? Voorbeelden van diversiteitsbeleid in de praktijk Diversiteit op de werkvloer: hoe werkt dat? Voorbeelden van diversiteitsbeleid in de praktijk Nederlandse Organisatie voor toegepastnatuurwetenschappelijk onderzoek TNO S. de Vries, C. van de Ven, M. Nuyens,

Nadere informatie

Tien STAPPEN VOOR. José Andringa Lidwien Reyn

Tien STAPPEN VOOR. José Andringa Lidwien Reyn Tien STAPPEN VOOR EEN SUCCESVOLLE Community of Practice José Andringa Lidwien Reyn TIEN STAPPEN VOOR EEN SUCCESVOLLE Community of Practice José Andringa Lidwien Reyn ISBN/EAN: 978-90-5748-096-6 2014 Rijksdienst

Nadere informatie