10 jaar Aqua for All Resultaten uit het verleden... garanties voor de toekomst

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "10 jaar Aqua for All Resultaten uit het verleden... garanties voor de toekomst"

Transcriptie

1 10 jaar Aqua for All Resultaten uit het verleden... garanties voor de toekomst Because you need it

2 De moeite waard Visie De complexe situatie, waarin miljarden mensen niet beschikken over veilig drinkwater of deugdelijke sanitatie, vraagt om creatieve oplossingen. Aqua for All heeft de sterke overtuiging dat de Nederlandse watersector een structurele bijdrage kan leveren aan armoedebestrijding in brede zin en de beschikbaarheid van veilig drinkwater en deugdelijke sanitatie in het bijzonder. Met haar netwerk, ervaring en deskundigheid kan Aqua for All connector zijn tussen de diverse partijen. Als connector biedt Aqua for All partijen toegevoegde waarde, - met programmaontwikkeling als product, - via creatieve matchmaking, - met (internationale) fondsen en/of de Nederlandse sector als opdrachtgever, - met de financiële hefboom via deze opdrachtgevers als instrument, en - met kwaliteitsborging als duurzaamheidgarantie (voor financier en begunstigde). In de tien jaar dat Aqua for All bestaat, hebben projecten met de steun van Aqua for All geleid tot veilig water voor ruim twee miljoen mensen. Een steeds terugkerende vraag is of deze ondersteuning in tijd en geld, van inspanning en inzet, de moeite waard is geweest. Het zal u niet verbazen dat wij van Aqua for All - maar ook vele van onze stakeholders in de watersector en bij het ministerie - deze vraag met een hartgrondig ja beantwoorden. De solidariteit die de watersector toont met stichtingen als Aqua for All is uniek en authentiek. Iets om te koesteren en hard nodig voor de toekomst. Niet alleen hebben wij met Aqua for All bijgedragen aan de Millenniumgoals, we hebben ook samen met onze stakeholders een proces doorgemaakt van vernieuwing, verbetering en meer efficiëntie. En dat alles in een opbouwende sfeer. Permanent leren, we vragen het van de begunstigden, we verwachten het van onze projectuitvoerders en we vragen het van ons zelf. Een terugkerend thema is of het alleen brengen is, of ook halen? Een van de antwoorden op die vraag is de ontwikkeling van publiek-private partnerschappen. Deze coalities zijn sterk in daadkracht en inhoud gebleken. Met het contract in 2011 heeft het directoraat generaal Internationale Samenwerking (DGIS) duidelijk gemaakt, dat zij de aanpak van Aqua for All waardeert en wil voortzetten. Deze aanpak biedt met name kansen aan kleinere PPP-coalities van minder dan één miljoen euro. Daarmee worden ook het midden- en kleinbedrijf en de kleinere maatschappelijke organisaties sterker betrokken bij projecten. De rol van makelaar hebben we in de afgelopen jaren met verve gespeeld; het heeft waardering opgeleverd en biedt genoeg toekomstperspectief. Samen met het bedrijfsleven en de overheid hopen wij deze makelaarstaak nog veel jaren te kunnen uitoefenen, om zo een zinvolle bijdrage te leveren aan veilig water en sanitatie voor de allerarmsten van deze wereld. Wij willen alle stakeholders hartelijk danken voor de inzet en waardering die wij als Aqua for All de afgelopen tien jaar hebben ontvangen. Het geeft ons veel inspiratie en energie voor de komende periode! Annemarie Moons Voorzitter bestuur Aqua for All 2 3

3 In het begin was daar enige discussie over, maar dat sloeg al snel om. Prins Willem-Alexander, die de mondiale waterproblematiek tot zijn werkterrein maakte, heeft hier flink aan bijgedragen. De prins sprak zich in januari 2004 in het blad Waterspiegel duidelijk uit: schaarste aan drinkwater en sanitaire voorzieningen structureel aanpakken... in samenwerkingsverband veel meer bereiken. Dan denk ik direct aan de stichting Aqua for All. Dit was natuurlijk prachtige public relations voor onze jonge stichting. Tien jaar Aqua for All Resultaten uit het verleden... Pionieren Toen Aqua for All in 2002 werd opgericht, kon niemand vermoeden dat daarmee een aanpak als makelaar werd geïnitieerd die tien jaar later een waardige voorloper blijkt te zijn van het nu veel geprezen PPP fenomeen: publiek/private partnerschappen, waarin wordt samengewerkt door overheid, bedrijfsleven en de ontwikkelingssamenwerkingsector. Met de subsidie van DGIS (directoraat generaal Internationale Samenwerking) als effectieve hefboom kon en kan Aqua for All het mobiliseren van kennis, expertise, geld en innovatie via creatieve allianties verder uitbouwen. Daarmee maakt Aqua for All haar missie waar: toegang tot veilig water en deugdelijke sanitatie voor de allerarmsten. Over de grenzen Tijdens het 100-jarig jubileum feest in 1999 van de Vereniging voor Waterleidingbelangen (VWN, dat met de K van Koninklijk de KWVN werd) werden acht projecten van NOVIB gesteund met kennis en geld uit de waterwereld. Mede gestimuleerd door dit succes werd op 13 februari 2002 de stichting Aqua for All een feit, onder het motto Iemand moet het doen. Diverse waterbedrijven en inmiddels ook waterschappen stelden zich garant voor donaties en inzet van professionals. Een redelijk nieuw fenomeen: de inzet van publieke middelen, niet alleen voor de eigen klanten in Nederland, maar ook voor water en sanitatie in ontwikkelingslanden. Aqua for All voldeed met haar aanpak als makelaar aan een behoefte: de koppeling van kennis van de watersector aan de kennis van erkende hulporganisaties, die met hun lokale partners verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van projecten. De waterproblematiek werd zo onderdeel van bredere ontwikkelingstrajecten. Op eigen benen Hoewel een aantal waterbedrijven zich in die beginjaren financieel garant stelde, moest Aqua for All wel op zoek naar eigen geld. Wandelen voor Water bracht Aqua for All - na de eerste opstartjaren - gaandeweg publiciteit en naamsbekendheid. Mede hierdoor gingen private bedrijven en personen sponsoracties voor Aqua for All opzetten, zoals de jaarlijkse HKV Lijn in Water sponsorloop in Flevoland en de acties van Rotary Clubs, en Aqua for All ontving particuliere giften ter gelegenheid van pensionering en bedrijfsjubilea. Via Wandelen voor Water, een actie gericht op bewustwording van de mondiale waterproblematiek, stelt Aqua for All non profit organisaties in staat fondsen te werven voor hun waterprojecten: een win/win situatie. 4 5

4 Het bedrijfsleven zag de toegevoegde waarde van Aqua for All en ging in toenemende mate meedoen. Een ware doorbraak werd bereikt in 2005, toen de eerste overheidssubsidie werd verkregen: een miljoen euro TMF-subsidie (Thematische Medefinanciering) van DGIS. Verdubbelaar DGIS zag dat Aqua for All succesvol bezig was op haar unieke werkterrein: het koppelen van geld en expertise vanuit de watersector aan de ontwikkelingsprojecten van ngo s. De toegekende subsidie zette Aqua for All in om de watersector te stimuleren om met inzet van vijftig procent eigen middelen de mondiale uitdagingen op te pakken, of dat nou was vanuit maatschappelijke betrokkenheid of vanuit marktdenken. De verdubbelaar werd een begrip. Het lopende TMF-contract werd al in 2006 vervangen door een vijfjarig contract, dat in 2009 nog eens werd uitgebreid. In de periode is in totaal 16,5 miljoen euro DGIS-subsidie gekoppeld aan 13,5 miljoen euro uit private middelen. Onze werkwijze past daarmee uitstekend in het huidige beleid van DGIS om PPP s (publiek/private partnerschappen) te stimuleren. Mede dankzij een zeer positieve externe audit in 2010 tekende DGIS in 2011 een nieuw contract met Aqua for All, dit keer van tien miljoen euro voor drie jaar. Het kabinet bevestigde daarmee haar visie op de kracht van PPP s, met Aqua for All als spin in het PPP-web. De mensen van Aqua for All In deze tien jaar hebben heel veel mensen op heel verschillende manieren hun bijdrage aan het succes van Aqua for All geleverd, sommigen voor een jaar of een paar jaar, anderen zijn vanaf het begin betrokken geraakt en dat gebleven. Bureau Het bureau startte in 2002 met slechts een interim-directeur en parttime secretaresse; in 2004 was het team gegroeid naar vijf personen, freelancers, die samen 2,5 fte vervulden. De omzetgroei van Aqua for All maakte uitbreiding van de personele capaciteit noodzakelijk. In 2006 was het omslagpunt bereikt en werd Aqua for All werkgever: vier mensen kwamen in dienst. De overhead daalde naar 14 procent, nog onder de vijftien procent die het bestuur als maximum stelde. Vanaf 2012 bestaat het A4A-team uit negen medewerkers. De huidige overhead ligt rond de tien procent. hebben zitting in het bestuur. Hun bijdrage is van wezenlijk belang voor het bepalen van de koers van Aqua for All. Experts Een belangrijk voordeel bij de uitvoering van projecten in ontwikkelingslanden is de expertise waar Aqua for All over kan beschikken vanuit de waterbedrijven, waterschappen, ingenieursbureaus en kennisinstituten. De Expertgroep die in 2003 werd opgericht, omvatte al direct zo n 60 mensen. In 2006 kwam de Watermanagement Expert Database van de Unie van Waterschappen erbij. In 2011 is de database van Aqua for All overgezet naar de nieuwe Waterkennisbank, een sectorbreed initiatief. Een aantal van deze experts verricht soms al jaren onmisbaar werk in de Project-selectie-commissie, waar zij voor Aqua for All de ingediende projectvoorstellen beoordelen en van advies voorzien. Gemiddeld kan Aqua for All rekenen op de inzet van zo n achtduizend arbeidsuren per jaar vanuit de sector. Partners Aqua for All werkt samen met een veelheid van partners uit de watersector, uit de wereld van adviesbureaus en kennis-instellingen, met serviceclubs, met sponsors, met ngo s. Bovendien neemt Aqua for All deel aan tal van samenwerkingsverbanden. Dit leidt niet alleen tot de realisatie van duurzame projecten. Aqua for All vindt het belangrijk innovaties te stimuleren op technologisch gebied (smart solutions) of op het vlak van business modellen, én op het gebied van allianties. Stimuleren lokaal ondernemerschap: verkoop van water via een kiosk Bestuur en Comité van aanbeveling Veel bekende en invloedrijke mensen uit de watersector en andere BN rs stellen voor een aantal jaren hun kennis en netwerk ter beschikking van Aqua for All. Zij verlenen hun medewerking via het Comité van Aanbeveling of 6 7

5 Resultaten die tellen In de honderden projecten die in de loop der jaren zijn uitgevoerd met ondersteuning van Aqua for All, werden ruim twee miljoen mensen voorzien van drinkwater en kreeg een half miljoen mensen betere sanitaire voorzieningen. De doelstellingen die Aqua for All zich stelde - als bijdrage aan Millennium Development Goal 7 - is daarmee voor drinkwater ruimschoots gehaald, voor sanitatie nog niet. Blik op Aqua for All Als onafhankelijke en deskundige organisatie heeft Aqua for All zich in de afgelopen 10 jaar sterk ontwikkeld. De mogelijkheid dat bijeengebrachte gelden voor goedgekeurde waterprojecten door Aqua for All worden verdubbeld is een enorme stimulans voor de Rotaryclubs in Nederland op de ingeslagen weg door te gaan. Het recent gesloten convenant Zonder water staat alles droog is daarvan het levende bewijs. We zien de laatste jaren een verschuiving van hulp naar investeren, met focus op het stimuleren van lokaal ondernemerschap. Daardoor krijgen meer mensen de mogelijkheid om zichzelf een inkomen te verschaffen en wordt de impact van onze inspanningen aanzienlijk groter. Gebleken is dat de watersector toegevoegde waarde heeft in complexe projecten, in capaciteitsopbouw en in keuzes voor technologie en diensten. Water voor allen! Omzetontwikkeling: Chris de Groot / Rotary Watercommissaris District 1610 Aqua for All heeft door de jaren heen een belangrijke rol gespeeld bij het verwezenlijken van de MDG doelen van PWN / Aquanet. De laatste jaren wordt vooral gebruik gemaakt van de mogelijkheden die Aqua for All biedt om beschikbare financiële middelen te verdubbelen. Met deze middelen, maar ook dankzij de coöperatieve houding en adviezen van Aqua for All hebben wij met samen onze locale partners projecten uit kunnen voeren. Wij hebben daarmee een concrete, substantiële bijdrage geleverd aan het behalen van de MDG s op het gebied van drinkwater en sanitatie via de eerste publieke private samenwerking in Rwanda, Aquavirunga overige project contracten contracten watersector kosten buiten projectcontracten Leo Commandeur Directeur Aquanet Aqua For All en AMREF Flying Doctors vormen een ijzersterke combinatie: dankzij het netwerk en de expertise op het gebied van water van Aqua For All en onze eigen inbreng als leidende Afrikaanse gezondheidsorganisatie hebben we op geïntegreerde wijze de gezondheid van de Masaï in Kajiado (Kenia) kunnen verbeteren Toelichting Kosten buiten projectcontracten: kosten voor het bureau, communicatie, projectscreening en de actie Wandelen voor Water. Gemiddeld 15% van de jaaromzet. 2011: dip doordat subsidies 2010 afliepen en nieuwe contract pas in oktober werd ontvangen 2012: t/m augustus A Jacqueline Lampe Directeur AMREF Flying Doctors 10 jaar na de oprichting bewijst Aqua for All dat haar geheel eigen werkwijze als internationaal makelaar in de drinkwater en sanitatie sector, het verbinden van profit en non-profit partijen in de watersector, het zoeken naar innovatieve oplossingen met aandacht voor business development, wordt bijzonder gewaardeerd. Zelf heb ik altijd geloofd in deze formule en ik ben er van overtuigd dat er voor Aqua for All ook in de toekomst een belangrijke rol is weggelegd. Op naar de volgende 10-jaar! D.C. van Ginhoven Senior adviseur Water en Sanitatie, DGIS 8 9

6 De afgelopen jaren hebben wij een goed lopende samenwerking opgebouwd waardoor wij al duizenden kinderen hebben kunnen laten wandelen voor water. Schoon water, toiletten en hygiënevoorlichting bieden leeftijdsgenootjes in Bangladesh een grote stap voorwaarts op weg naar een betere toekomst. Aqua for All, bedankt! Max Foundation Toen ik als voorzitter van de NVA (nu: KNW) statutair tot het bestuur van Aqua for All toetrad, bevond de organisatie zich in een fase van professionalisering. Merk, identiteit, positionering, planning, controle en de samenwerking met NWP werden belangrijk en kwamen intensief aan de orde. Met veel plezier heb ik kunnen bijdragen aan nieuwe kaders en plannen. Voor de toekomst zie ik vooral de uitdaging om met behoud van de eigen positie en identiteit in de goede en meest productieve netwerken te opereren. En dat moet misschien wel tegen de stroom in als ik de maatschappelijke ontwikkelingen bezie. Ik wens Aqua for All daarvoor alle inspiratie en slagkracht! drs. Cor Roos Secretaris-directeur, Waterschap Rijn en IJssel Aqua for All is voor de Waterkennisbank het mooiste en meest inspirerende voorbeeld van samenwerking in de Nederlandse watersector. Aqua for All staat immers aan de basis van projecten die er echt toe doen! Projecten die het verschil maken. Dit door gebruik te maken van de kennis en ervaring die de Nederlandse watersector rijk is. Naast deze inspiratie is Aqua for All een founding partner van de Waterkennisbank. Wij hopen natuurlijk dat de Waterkennisbank, geïnspireerd door Aqua for All, het netwerk in de watersector nog verder kan ontsluiten. Gefeliciteerd met dit prachtige jubileum! Ronald Wielinga Waterkennisbank Ik kan alleen maar in één zin zeggen dat zonder de steun van Aqua for All het niet mogelijk was geweest Basic Water Needs op de rails te krijgen. Nu al meer dan Tulip sifon water filters geleverd en de vraag neemt nu snel toe! Klaas van der Ven Basic Water Needs Foundation Aqua for All stelt ons, Stichting Tenda Pamoja Kenia (een overkoepelende stichting met circa 30 sponsoren), in staat om samen met studenten en experts van de TU-Delft onderzoek te verrichten naar sanitatie, waterkwaliteit en kwantiteit en om op basis van dit onderzoek ook concreet verbeteringen te realiseren voor de circa kinderen op de door ons gesponsorde scholen met regenwateropvangsystemen, waterputten, boreholes, latrines, groentetuinen, irrigatiesystemen et cetera. Voor deze kinderen maakt dat het verschil tussen een leven van overleven of een leven dat zij zelf ter hand kunnen nemen. Roland Abspoel Stichting Tenda Pamoja Door mijn vrijwilligerswerk voor Aqua for All in de afgelopen jaren is mijn visie op ontwikkelingssamenwerking verbreed en heeft het mij doen inzien, dat mensen in ontwikkelingslanden soms handiger zijn dan wij in het westen, maar dat ze kennis van water en sanitatie die ik in mijn werk opgedaan heb, goed kunnen gebruiken. Ook,vooral kleine, ngo s kunnen hiervan profiteren. Persoonlijk heeft het mij geleerd, dat je na je werkzame leven, je vrije tijd zeer nuttig kunt besteden. Bert Bakx expert Aqua for All heeft ons vanaf 2004 als grote en voornaamste sponsor ondersteund in onze hulp aan kansarme kinderen, die we via scholen laten verlopen. Daardoor konden we hygiënische toiletten en regenwaterbassins bouwen en waar nodig waterputten graven. Naast deze financiële steun heeft Aqua for All ons ook met expertise op het gebied van water- en sanitatievoorzieningen ondersteund. We zijn Aqua, mede namens de scholen, zeer erkentelijk voor de grote bijdrage die zij tot nu toe heeft geleverd ons werk op Midden-Java te doen. Hartelijk dank! Bert Steenwinkel Voorzitter Bestuur Stichting Kinderhulp Indonesië Ik heb met overtuiging en plezier meegewerkt aan het bestuur van Aqua for All. Van meet af aan in de verwachting, dat Aqua for All de gezamenlijke kracht van de watersector zou bundelen om een bijdrage te leveren aan de grote wereldwijde waterproblemen. Ik heb met veel genoegen ervaren dat Aqua for All die rol daadwerkelijk en met verve heeft waargemaakt, mede door het enthousiasme en de betrokkenheid van velen uit de sector! Hans van Dijk Emeritus Hoogleraar Drinkwatervoorzieining TU Delft 10 11

7 Tien jaar Aqua for All... garanties voor de toekomst Aqua for All organiseerde in 2012 wederom het Wereld Waterdagcongres, samen met het Netherlands Water Partnership. Ontwikkelingssamenwerking blijft essentieel De discussie in Nederland (en wereldwijd) over het nut, het effect of de effectiviteit van OS-werk laat ook Aqua for All niet onberoerd. Met de ngo s zijn wij van mening dat mensen over de hele wereld in toenemende mate met elkaar verbonden en van elkaar afhankelijk zijn. De toegang tot natuurlijke hulpbronnen en de mede daarop gebaseerde welvaart en zelfredzaamheid zijn echter zeer ongelijk en onrechtvaardig verdeeld. Deze situatie is in meerdere opzichten niet acceptabel en ook niet in het belang van Nederland. Nederland moet daarom stevig inzetten op duurzame en rechtvaardige mondiale ontwikkeling en de afspraken die daarover wereldwijd al bestaan respecteren. Ontwikkelingssamenwerking is en blijft daarvan een essentieel onderdeel: het versterken van zelfredzaamheid door te investeren in onderwijs, gezondheidszorg, rechtstaat, ondernemingsklimaat en maatschappelijk middenveld. Tegelijkertijd moet Nederland een nieuwe mondiale agenda helpen vormgeven met bredere doelen en nieuwe financieringsvormen. Aqua for All doet dit door partnerschappen te creëren met het bedrijfsleven en zo bedrijfsmatig drinkwater- en sanitatie services dichter bij de allerarmsten te brengen. Dat vergt creativiteit, durf om te innoveren, ruimte om fouten te maken. Maar bovenal ligt er een uitdaging om de kennis die in Nederland aanwezig is te valoriseren. Dat wil zeggen kennis omzetten in producten die bruikbaar zijn voor het realiseren van de basisvoorzieningen voor mensen in sloppenwijken en platteland, waar veilig water en deugdelijke sanitatie wel degelijk mogelijk zijn. Ontwikkelsporen Aqua for All Aqua for All heeft hiervoor ontwikkelsporen opgezet: - Rondom nieuwe sanitatie, waar we samen met het bedrijfsleven waarde proberen te creëren uit menselijk afval, decentrale sanitaire voorzieningen promoten, laag watergebruik stimuleren en bovenal lokaal ondernemerschap bevorderen in de hele sanitatieketen: van kakker tot akker. - Rondom regenwaterbuffermanagement, in de wandelgang 3R genoemd (Retention, recharge, re-use). 3R biedt een adequaat antwoord op de complexe problematiek van waterschaarste, ook in de relatie tussen water en voedsel, en geeft invulling aan het door het bedrijfsleven gevoerde rentmeesterschap voor milieu en omgeving. - Rondom business development in de markt van de Base of the Pyramid: 4 miljard consumenten met een (te) laag bestedingsbudget voor primaire voorzieningen zoals voedsel, kleding, energie en water (gezondheid). In deze aanpak past geen zilverwerk-oud papier denken meer, geen gratis weggeven, geen donorafhankelijkheid. Wat we willen bevorderen is de toegang tot producten, lokaal ondernemerschap, financieel duurzame service en leveringsmodellen, alsook een bedrijfsmatige aanpak in publiek-private partnerschappen. Toekomst Aqua for All zal de komende jaren nog meer dan voorheen die valorisatie van kennis en expertise, inzet van creatieve financieringsinstrumenten en stimuleren van partnerschappen op zich nemen. Concrete producten in onze pijplijn zijn learning & scaling modellen, het opzetten van creatieve allianties tussen complementaire partijen en actieve werving van innovatieve financieringsbronnen (zoals Carbon Finance, waterfootprint compensatie, social venture capital). Daarnaast blijft Aqua for All een betrouwbare desk voor grote en kleine fondsen, voor DGIS en recentelijk het Rotary NL-convenant: we zetten hun geld als verdubbelaar in de markt voor duurzame projecten, door ons zorgvuldig geselecteerd en begeleid. En natuurlijk blijft Aqua for All haar netwerkrol invullen. Meedenken zit in onze genen. Met de creativiteit die u van ons gewend bent. Met het enthousiasme en de gedrevenheid die onze samenwerking kenmerkt. Met de neus voor hefboomeffecten in financiering en resultaten. En nog steeds onder wat sinds 2002 ons adagium is: wat anderen kunnen, doen wij niet zelf. Wat impliciet betekent: we willen graag verder met u! Aqua for All Because you need it 12 13

8 Tien jaar Wandelen voor Water In maart 2003 reden de drie toenmalige bureauleden van Aqua for All met zakjes water van het Tilburgse waterbedrijf, met rugzakjes en met ander promotiemateriaal de deelnemende basisscholen in het land af om de eerste actie Wandelen voor Water te organiseren. De 650 leerlingen die die eerste keer meededen, brachten in totaal euro op, mede dankzij verdubbelingen door lokale overheden en bedrijven De actie sloeg aan en bleek trendsettend: mensen laten bewegen om geld voor een goed doel in ons geval drinkwater- en sanitatieprojecten in ontwikkelingslanden - bijeen te brengen. Jaar op jaar werden de records gebroken: de tiende Wandelen voor Water in 2012 bracht meer dan basisscholieren op de been en leverde met verdubbeling maar liefst 1,3 miljoen euro op! Aqua for All kan dit wat organisatie betreft niet alleen aan. Samen met kopgroeppartners Simavi, AMREF, ZOA en Akvo en tientallen andere steunpunten zoals Rotary clubs, waterbedrijven, waterschappen en ngo s in den lande zetten we ons in om Wandelen voor Water tot dit succes te brengen Aantal deelnemende leerlingen Wandelen voor Water 14 15

9 Aqua for All Koningskade AA Den Haag Redactie en productie: Couwenberg Strategie & Communicatie, Utrecht Fotografie: Archief Aqua for All - Vormgeving: b.ont concept & design, Den Haag - September 2012

Micro Water Facility. Beleidsplan. Frederik Claasen. In opdracht van Bestuur MWF. December 2013 Projectnummer 1564

Micro Water Facility. Beleidsplan. Frederik Claasen. In opdracht van Bestuur MWF. December 2013 Projectnummer 1564 Micro Water Facility Beleidsplan Frederik Claasen In opdracht van Bestuur MWF December 2013 Projectnummer 1564 Micro Water Facility C/o Aidenvironment Barentszplein 7 1013 JN Amsterdam The Netherlands

Nadere informatie

Kinderen helpen kinderen aan veilig drinkwater. Campagne 2015- Introductie

Kinderen helpen kinderen aan veilig drinkwater. Campagne 2015- Introductie Kinderen helpen kinderen aan veilig drinkwater Campagne 2015- Introductie Nu is het jouw beurt! http://vimeo.com/88052031 Wat is Wandelen voor Water? Wandelen voor Water is een kindergerichte campagne

Nadere informatie

- Ik ben Jan Roumen van RC-Leudal, het gebied tussen Venlo, Roermond en Weert. - Ik heb ruim 40 jaar gewerkt in het water. Sinds twee jaar ben ik

- Ik ben Jan Roumen van RC-Leudal, het gebied tussen Venlo, Roermond en Weert. - Ik heb ruim 40 jaar gewerkt in het water. Sinds twee jaar ben ik - Ik ben Jan Roumen van RC-Leudal, het gebied tussen Venlo, Roermond en Weert. - Ik heb ruim 40 jaar gewerkt in het water. Sinds twee jaar ben ik watercoördinator van ons district. Water houdt mij dus

Nadere informatie

Stichting International Development Student Society Nederland. Beleidsplan 2014-2015

Stichting International Development Student Society Nederland. Beleidsplan 2014-2015 Stichting International Development Student Society Nederland Beleidsplan 2014-2015 Delft, juni 2014 Oosteinde 242a 2611 SV Delft +31 (0) 647434808 Kvk-nummer: 58297618 Fiscaal nummer: 852972076 Dossiernummer:

Nadere informatie

Hoofdlijnen van het beleidsplan Stichting Save the Children Nederland

Hoofdlijnen van het beleidsplan Stichting Save the Children Nederland Hoofdlijnen van het beleidsplan Stichting Save the Children Nederland 1 Inhoud Identiteit van de organisatie Naam, contactgegevens en registraties Doelstelling Visie Missie Waarden Theorie van verandering

Nadere informatie

Katakle Business Plan 2011 2018. Groeiplan voor het programma van The Hunger Project in Benin

Katakle Business Plan 2011 2018. Groeiplan voor het programma van The Hunger Project in Benin Katakle Business Plan 2011 2018 Groeiplan voor het programma van The Hunger Project in Benin 0 1. Inleiding Achtergrond De Katakle investeerdersgroep werkt sinds 2008 met The Hunger Project aan het einde

Nadere informatie

Toespraak van staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking Ben Knapen op de Watersectorbijeenkomst, 2 februari 2011

Toespraak van staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking Ben Knapen op de Watersectorbijeenkomst, 2 februari 2011 Toespraak van staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking Ben Knapen op de Watersectorbijeenkomst, 2 februari 2011 Dames en heren, Laat ik beginnen met een citaat. Een rivier is een reusachtig organisme.

Nadere informatie

Ecological Management Foundation

Ecological Management Foundation Ecological Management Foundation Beleidsplan Frederik Claasen In opdracht van Bestuur EMF December 2013 Projectnummer 2047 Ecological Management Foundation C/o Aidenvironment Barentszplein 7 1013 JN Amsterdam

Nadere informatie

Voorwoord. In deze brochure geven wij u inzicht in de branche en de rol van NLingenieurs als haar vertegenwoordiger.

Voorwoord. In deze brochure geven wij u inzicht in de branche en de rol van NLingenieurs als haar vertegenwoordiger. Voorwoord De Nederlandse advies- en ingenieursbranche levert innovatieve en duurzame oplossingen voor de Nederlandse en internationale samenleving. De branche is bepalend geweest voor het ontstaan van

Nadere informatie

BELEIDSPLAN EN BEGROTING 2015. Agendapunt 5

BELEIDSPLAN EN BEGROTING 2015. Agendapunt 5 Beleidsplan en begrot ing 2015 BELEIDSPLAN EN BEGROTING 2015 Agendapunt 5 Doel van de Stichting De stichting heeft ten doel: 1. het werven van gelden bij particulieren, bedrijven en instellingen ter aanwending

Nadere informatie

Stichting Service Rotary Amsterdam Arena

Stichting Service Rotary Amsterdam Arena Stichting Service Rotary Amsterdam Arena Uitgave september 2010 Inleiding Met deze brochure willen wij de (nieuwe) leden van de Rotary Club Amsterdam-Arena, in het volgende kortweg aan te duiden met "de

Nadere informatie

BELEIDSPLAN WAKIBI 2017

BELEIDSPLAN WAKIBI 2017 BELEIDSPLAN WAKIBI 2017 Wakibi Samen 1 wereld zonder armoede Microfinanciering voor ondernemers in ontwikkelingslanden Inhoudsopgave 1. Introductie. 1 2. Visie & Missie. 1 3. Doelstellingen 2 4. Organisatie..

Nadere informatie

FUNCTIEPROFIEL. VOORZITTER RAAD VAN TOEZICHT EN LID RAAD VAN TOEZICHT (profiel bedrijfsvoering)

FUNCTIEPROFIEL. VOORZITTER RAAD VAN TOEZICHT EN LID RAAD VAN TOEZICHT (profiel bedrijfsvoering) FUNCTIEPROFIEL VOORZITTER RAAD VAN TOEZICHT EN LID RAAD VAN TOEZICHT (profiel bedrijfsvoering) April 2016 DE ORGANISATIE Stichting is een onafhankelijke Nederlandse stichting die zich wereldwijd richt

Nadere informatie

I: Het project: Stepping stone

I: Het project: Stepping stone I: Het project: Stepping stone De Vitsangalaweni school De Vitsangalaweni basisschool ligt in het Kwale-district in Zuid-Oost Kenia tegen de grens met Tanzania. Het Kwale-district is één van de armste

Nadere informatie

Amsterdam, December 2012

Amsterdam, December 2012 Amsterdam, December 2012 Beleidsplan Muses 2012 2016 1 Hoofdstuk 1 Samenvatting Inleiding Het doel van stichting Muses is om de impact van vrijwilligers wereldwijd te vergroten. Enerzijds om hiermee alle

Nadere informatie

Voorwoord...2 Visie, Missie en Doelstelling...4 Visie...4 Missie...4 Doelstellingen...4 Nigeria...4 Toelichting...5 Malawi...5

Voorwoord...2 Visie, Missie en Doelstelling...4 Visie...4 Missie...4 Doelstellingen...4 Nigeria...4 Toelichting...5 Malawi...5 Inhoudsopgave Voorwoord...2 Visie, Missie en Doelstelling...4 Visie...4 Missie...4 Doelstellingen...4 Nigeria...4 Toelichting...5 Malawi...5 Toelichting...5 Organisatiestructuur...6 Bestuur...6 Dagelijks

Nadere informatie

Walking for Water trip to Kenya

Walking for Water trip to Kenya Walking for Water trip to Kenya 23 October 30 October 2016 Onderzoek naar de zin van wandelen voor water Rens Metz Op 22 maart jl hebben 160 leerlingen van de Lelyschool, de Groen van Prinstererschool

Nadere informatie

Beleidsplan 2014-2017. Stichting Kleinschalige Afrikaanse Projecten

Beleidsplan 2014-2017. Stichting Kleinschalige Afrikaanse Projecten Beleidsplan 2014-2017 Stichting Kleinschalige Afrikaanse Projecten Februari 2014 Inhoudsopgave 1 Onze stichting 3 1.1 Visie, missie, strategie, kernwaarden 3 1.1.1 Missie 1.1.2 Strategie 1.1.3 Kernwaarden

Nadere informatie

Auditrapportage 2014. Bijlage 1 Typologieën en het fasemodel. Dynamiek onderweg

Auditrapportage 2014. Bijlage 1 Typologieën en het fasemodel. Dynamiek onderweg Auditrapportage 2014 Bijlage 1 Typologieën en het fasemodel Dynamiek onderweg De vier geïdentificeerde typologieën van de Centra co-creator; incubator; transformator; facilitator - zijn hieronder kort

Nadere informatie

DORDRECHT. Aan. de gemeenteraad

DORDRECHT. Aan. de gemeenteraad *P DORDRECHT Retouradres: Postbus 8 3300 AA DORDRECHT Aan de gemeenteraad Gemeentebestuur Spuiboulevard 300 3311 GR DORDRECHT T 14 078 F (078) 770 8080 www.dordrecht.nl Datum 4 december 2012 Begrotingsprogramma

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Stichting Leergeld Westbetuwe

Jaarverslag 2014. Stichting Leergeld Westbetuwe Jaarverslag 2014 Stichting Leergeld Westbetuwe Van de voorzitter Na onze Stichting Leergeld te hebben opgericht en koers te hebben gegeven, hebben de bestuursleden van het eerste uur, Willem-Jan Meulemans,

Nadere informatie

Waar staat Ondernemers voor Ondernemers voor?

Waar staat Ondernemers voor Ondernemers voor? 8 Ondernemers voor Ondernemers Jaarverslag 2014 9 Waar staat Ondernemers voor Ondernemers voor? Missie De missie van de vzw Ondernemers voor Ondernemers (opgericht in 2000) is het bevorderen van duurzame

Nadere informatie

Jaarverslag Stichting Vrienden van Nadirkonyen

Jaarverslag Stichting Vrienden van Nadirkonyen 2011 Jaarverslag Stichting Vrienden van Nadirkonyen Stichting Vrienden van Nadirkonyen Jaarverslag Stichting Vrienden van Nadirkonyen 2011 Stichting Vrienden van Nadirkonyen Ringbaan West 116 5041 LS Tilburg

Nadere informatie

Alle kinderen kunnen Roefelen Stichting Roefelen zoekt partners 2013-2017

Alle kinderen kunnen Roefelen Stichting Roefelen zoekt partners 2013-2017 Alle kinderen kunnen Roefelen Stichting Roefelen zoekt partners 2013-2017 Het is belangrijk dat kinderen al jong kennis maken met bedrijven en beroepen. Roefelen maakt dat mogelijk. De in 2011 opgerichte

Nadere informatie

Stichting Lunga Foundation. ANBI-Beleidsplan 2014

Stichting Lunga Foundation. ANBI-Beleidsplan 2014 Stichting Lunga Foundation ANBI-Beleidsplan 2014 Versie 1.0 Inleiding Het jaar 2013 stond in het teken van de oprichting van Stichting Lunga Foundation. Met overtuiging en trots is Stichting Lunga Foundation

Nadere informatie

Jong Talent Programma s

Jong Talent Programma s Kennis van de Overheid Jong Talent Programma s Investeer in de toekomst van uw organisatie Jong talent heeft de toekomst Ze zijn er gelukkig volop: jonge mensen die kiezen voor een carrière bij de overheid.

Nadere informatie

Voorwoord 3. Publiciteit en activiteiten 4. Externe contacten, partners en Comité van aanbeveling 5. Kennisontwikkeling 6. Interne organisatie 7

Voorwoord 3. Publiciteit en activiteiten 4. Externe contacten, partners en Comité van aanbeveling 5. Kennisontwikkeling 6. Interne organisatie 7 Jaarverslag 2013 1 Inhoudsopgave Voorwoord 3 Publiciteit en activiteiten 4 Externe contacten, partners en Comité van aanbeveling 5 Kennisontwikkeling 6 Interne organisatie 7 Financiën 8 2 Voorwoord Samen

Nadere informatie

Samen, duurzaam doen!

Samen, duurzaam doen! Samen, duurzaam doen! Een online platform voor duurzaamheid in de Kromme Rijn en Utrechtse Heuvelrug Transitie: We leven niet in een tijdperk van verandering maar in een verandering van tijdperken Jan

Nadere informatie

Operationeel Programma EFRO Noord-Nederland

Operationeel Programma EFRO Noord-Nederland Samenvatting Operationeel Programma EFRO Noord-Nederland 2014-2020 Inzet op innovatie en een koolstofarme economie In het Europa van 2020 wil Noord-Nederland zich ontwikkelen en profileren als een regio

Nadere informatie

Inspiratie voor Nieuwe Business Modellen

Inspiratie voor Nieuwe Business Modellen Inspiratie voor Nieuwe Business Modellen Bijeenkomst bij Eneco in kader van onderzoek naar Nieuwe Business Modellen De noodzaak om te veranderen is onmiskenbaar. Burgers, bedrijven en overheid zoeken naar

Nadere informatie

Alleen dan kan een project slagen, dat wil zeggen: op tijd, binnen budget en vooral met de juiste functionaliteit.

Alleen dan kan een project slagen, dat wil zeggen: op tijd, binnen budget en vooral met de juiste functionaliteit. ICT MET RENDEMENT Welkom bij de Caesar Groep De Caesar Groep is dé specialist in Nederland als het gaat om ICT-projecten met rendement. Met meer dan 300 professionals werken wij voor onze klanten aan ICT-toepassingen

Nadere informatie

Projectaanvraag kleine projecten (KIOSK)

Projectaanvraag kleine projecten (KIOSK) Projectaanvraag kleine projecten (KIOSK) Contactpersoon Projectenbureau: Elise Brandwijk E-mail en telefoon: e.brandwijk@aquaforall.nl 030 60 69 430 Met onderstaande informatie en bijlagen heeft u de belangrijkste

Nadere informatie

Topsectoren. Hoe & Waarom

Topsectoren. Hoe & Waarom Topsectoren Hoe & Waarom 1 Index Waarom de topsectorenaanpak? 3 Wat is het internationale belang? 4 Hoe werken de topsectoren samen? 5 Wat is de rol voor het MKB in de topsectoren? 6 Wat is de rol van

Nadere informatie

Maatschappelijke stage in gemeentebeleid. Typetest

Maatschappelijke stage in gemeentebeleid. Typetest Maatschappelijke stage in gemeentebeleid Typetest MOVISIE ondersteunt u MOVISIE ondersteunt en adviseert gemeenten bij de invoering van maatschappelijk makelaarsfunctie. Heeft u vragen over het opzetten

Nadere informatie

Beleidsplan. Resi Smit Foundation 2015 & 2016

Beleidsplan. Resi Smit Foundation 2015 & 2016 Beleidsplan Resi Smit Foundation 2015 & 2016 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Strategie... 3 2.1 Kernprincipes van de Resi Smit Foundation Statutaire doelstelling Afwezigheid van winstoogmerk Bestemming

Nadere informatie

Creëer succes door samen te werken

Creëer succes door samen te werken Middels samenwerking uitgegroeid tot stevige innovatieve zuivelspecialist in Griekse, Turkse en Bulgaarse yoghurt. Creëer succes door samen te werken LED S LOCAL Bijeenkomst 12 MEI 2014 1 AGENDA Impressie

Nadere informatie

Partners voor Water subsidieregeling 2 * circa 40 pax. Aantal deelnemers (inschatting) http://nwp.nl/_docs/nieuwsbrief_bijlagen/geldalswater_pvw.

Partners voor Water subsidieregeling 2 * circa 40 pax. Aantal deelnemers (inschatting) http://nwp.nl/_docs/nieuwsbrief_bijlagen/geldalswater_pvw. Conveners Rapporteur/aanspreekpunt Workshop titel Aantal deelnemers (inschatting) Presentaties Dennis van Peppen (RVO.nl; dennis.vanpeppen@rvo.nl) Erwin Dirkse (Dirkse Milieu Technologie; edirkse@dmt-et.nl)

Nadere informatie

SAMENVATTING WATER OS PROGRAMMA. Hoge kwaliteit ontwikkelingssamenwerking door nauw betrekken van Nederlandse water sector

SAMENVATTING WATER OS PROGRAMMA. Hoge kwaliteit ontwikkelingssamenwerking door nauw betrekken van Nederlandse water sector SAMENVATTING WATER OS PROGRAMMA Hoge kwaliteit ontwikkelingssamenwerking door nauw betrekken van Nederlandse water sector Voor meer informatie: Joris van Oppenraaij, 070-304 3732, j.vanoppenraaij@nwp.nl

Nadere informatie

Binden, bewaren, bezielen en betalen

Binden, bewaren, bezielen en betalen EGH/ZHL november 2013 Binden, bewaren, bezielen en betalen voor landschap en erfgoed in Zuid-Holland Zuid-Holland heeft veel te bieden qua natuur, landschap en erfgoed. Er zijn talrijke partijen die zich

Nadere informatie

Visie op Valorisatie. van onderzoeken naar ondernemen. InnoTep, Radboud Universiteit Nijmegen, 30 september 2011. Maarten van Gils

Visie op Valorisatie. van onderzoeken naar ondernemen. InnoTep, Radboud Universiteit Nijmegen, 30 september 2011. Maarten van Gils Visie op Valorisatie van onderzoeken naar ondernemen InnoTep, Radboud Universiteit Nijmegen, 30 september 2011 Maarten van Gils Agenda Persoonlijke introductie Het onderzoeken bij MICORD De overgang in

Nadere informatie

Het creëren van een innovatieklimaat

Het creëren van een innovatieklimaat Het creëren van een innovatieklimaat Bertholt Leeftink Directeur- Generaal Bedrijfsleven & Innovatie Inhoud 1. Waarom bedrijven- en topsectorenbeleid? 2. Verdienvermogen en oplossingen voor maatschappelijke

Nadere informatie

Tilburg University 2020 Toekomstbeeld. College van Bestuur, april 2013

Tilburg University 2020 Toekomstbeeld. College van Bestuur, april 2013 Tilburg University 2020 Toekomstbeeld College van Bestuur, april 2013 Strategie in dialoog met stakeholders Open voor iedere inbreng die de strategie sterker maakt Proces met respect en waardering voor

Nadere informatie

INFO & VOORSTEL ZANZIBITS AUGUSTUS 2013

INFO & VOORSTEL ZANZIBITS AUGUSTUS 2013 INFO & VOORSTEL ZANZIBITS AUGUSTUS 2013 Voorstel Gevraagde bijdrage Eenmalige sponsoring voor Stichting Zanzibits Het gesponsorde bedrag zal worden verdubbeld door Stichting de Wilde Ganzen Stichting Zanzibits

Nadere informatie

Betrokken ondernemen. Steun het sociaal initiatief in Nederland!

Betrokken ondernemen. Steun het sociaal initiatief in Nederland! Betrokken ondernemen Steun het sociaal initiatief in Nederland! Hartelijk dank voor uw belangstelling voor het Oranje Fonds. Uw hulp en betrokkenheid kunnen een wereld van verschil maken. Het Oranje Fonds

Nadere informatie

Jaarplan 2015 Kameroen/Nederland

Jaarplan 2015 Kameroen/Nederland Jaarplan 2015 Kameroen/Nederland LiveBuild Jaarplan 2015 Kameroen / Nederland Inleiding Komend jaar vieren we het lustrum van zowel de 24uurLiveBuild als de Afsluitrace. Onze jonge organisatie bestaat

Nadere informatie

Horst 2 2272 WN Voorburg. Dick Hagedooren (secretaris)

Horst 2 2272 WN Voorburg. Dick Hagedooren (secretaris) Gegevens project naam adres straat + huisnr. postcode + plaats Stichting Kids in Kenia Horst 2 2272 WN Voorburg telefoonnummer 070-3272910 of 06-15369182 email- adres bestuur organisatie contact persoon

Nadere informatie

We zien een datagedreven wereld vol kansen. Toepassingscentrum voor big data oplossingen

We zien een datagedreven wereld vol kansen. Toepassingscentrum voor big data oplossingen We zien een datagedreven wereld vol kansen Toepassingscentrum voor big data oplossingen We zien succesvolle organisaties groeien door big data 50% van de meest succesvolle organisaties Volg ons op twitter:

Nadere informatie

Steun aan jonge innovatieve ondernemingen

Steun aan jonge innovatieve ondernemingen Steun aan jonge innovatieve ondernemingen Reglement Oproep van mei 2013 A) Ondernemingen die in aanmerking komen Elke onderneming die aan volgende voorwaarden voldoet, kan zich, met oog op de toepassing

Nadere informatie

Doelbedrag campagne EUR Streefbedrag campagne EUR Rente 7%

Doelbedrag campagne EUR Streefbedrag campagne EUR Rente 7% Crowdfundingproject Oneplanetcrowd Bedrijfsnaam Website Oneplanetcrowd B.V. www.oneplanetcrowd.com Doelbedrag campagne EUR 250.000 Streefbedrag campagne EUR 1.000.000 Financieringsvorm Achtergestelde converteerbare

Nadere informatie

BELEIDSPLAN EN BEGROTING 2016 AP 4

BELEIDSPLAN EN BEGROTING 2016 AP 4 BELEIDSPLAN EN BEGROTING 2016 AP 4 Doel van de Stichting De stichting heeft ten doel: 1. het werven van gelden bij particulieren, bedrijven en instellingen ter aanwending voor ideële projecten op het gebied

Nadere informatie

Stichting So Logical Foundation

Stichting So Logical Foundation Stichting So Logical Foundation BELEIDSPLAN 2015-2016 Stichting So Logical Foundation Postbus 5823 1410 GA Naarden Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Doelstelling 4 3. Werkwijze 6 4. Organisatie 7 5. Financiën

Nadere informatie

OPENINGSTOESPAAK VAN DE MINISTER VAN HANDEL EN INDUSTRIE Z.E. DHR. DRS C. P

OPENINGSTOESPAAK VAN DE MINISTER VAN HANDEL EN INDUSTRIE Z.E. DHR. DRS C. P OPENINGSTOESPAAK VAN DE MINISTER VAN HANDEL EN INDUSTRIE Z.E. DHR. DRS C. P. MARICA BIJ DE OPENING VAN HET CONGRES DUURZAME ONTWIKKELING OP DONDERDAG 29 MEI 2008 Collega ministers, overige hoogwaardigheidsbekleders,

Nadere informatie

Commissie economische ontwikkeling, financiën en handel ONTWERPVERSLAG

Commissie economische ontwikkeling, financiën en handel ONTWERPVERSLAG PARITAIRE PARLEMENTAIRE VERGADERING ACS-EU Commissie economische ontwikkeling, financiën en handel ACP-UE/101.868/B 19.3.2015 ONTWERPVERSLAG over de financiering van de investeringen en de handel, met

Nadere informatie

Sámen werken aan. Voor gemeenten en MKB. erduurzaming

Sámen werken aan. Voor gemeenten en MKB. erduurzaming Sámen werken aan verduurzaming Voor gemeenten en MKB erduurzaming Sámen werken aan verduurzaming Voor gemeenten en MKB Gemeenten hebben forse ambities op het gebied van duurzaamheid, innovatie en lokale

Nadere informatie

Dinsdag 22 maart 2011 Toespraak van JOKE SCHAUVLIEGE VLAAMS MINISTER VAN LEEFMILIEU, NATUUR EN CULTUUR

Dinsdag 22 maart 2011 Toespraak van JOKE SCHAUVLIEGE VLAAMS MINISTER VAN LEEFMILIEU, NATUUR EN CULTUUR Dinsdag 22 maart 2011 Toespraak van JOKE SCHAUVLIEGE VLAAMS MINISTER VAN LEEFMILIEU, NATUUR EN CULTUUR Wereldwaterdag Vlaams Partnerschap Water voor Ontwikkeling Gent, Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening

Nadere informatie

Beleidsplan. Februari 2010

Beleidsplan. Februari 2010 Beleidsplan 2010 Februari 2010 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Missie en doelen... 4 2.1 Missie en visie... 4 2.2 Uitgangspunten voor de projecten... 4 2.3 Overige waarden en overtuigingen... 5 3. Doelen

Nadere informatie

Duurzame Dialogen. over people, planet, profit

Duurzame Dialogen. over people, planet, profit Duurzame Dialogen over people, planet, profit Sinds 2013 organiseert Delta Lloyd een serie dialogen over duurzaamheid. We willen daarmee inzicht krijgen in actuele ontwikkelingen en trends en tegelijkertijd

Nadere informatie

Jaarplan 2014 Kameroen/Nederland

Jaarplan 2014 Kameroen/Nederland Jaarplan 2014 Kameroen/Nederland LiveBuild Jaarplan 2014 Kameroen / Nederland Inleiding LiveBuild is een organisatie met veel ambitie, enthousiasme en passie. Wij geloven in de positieve kracht van eenieder

Nadere informatie

HET PROJECT WAAR ALLES IN SAMEN KOMT WATER SHOPS IN INDIA CARE. ACT. SHARE. LIKE CORDAID.

HET PROJECT WAAR ALLES IN SAMEN KOMT WATER SHOPS IN INDIA CARE. ACT. SHARE. LIKE CORDAID. HET PROJECT WAAR ALLES IN SAMEN KOMT WATER SHOPS IN INDIA CARE. ACT. SHARE. LIKE CORDAID. SCHOON WATER: BRON VAN VOORSPOED... WATER > GEZONDHEID > EDUCATIE > ECONOMISCHE ONTWIKKELING > WELVAART Zonder

Nadere informatie

Wandelen voor Water 2013

Wandelen voor Water 2013 Wandelen voor Water 2013 Eerst maar even voorstellen Frank van Batenburg Ondernemer: Bedrijfskundig Bureau Gastles over WATER Powerpoint, filmpjes, interactief met opdrachten Vragen mag je direct stellen

Nadere informatie

Index. 1. Waar komen we vandaan? 1. 2. Waar gaan we naartoe? 2. 3. Beleidsthema s 2014-2016 6

Index. 1. Waar komen we vandaan? 1. 2. Waar gaan we naartoe? 2. 3. Beleidsthema s 2014-2016 6 Index 1. Waar komen we vandaan? 1 2. Waar gaan we naartoe? 2 2.1 Missie 2 2.2 Visie 2 2.3 Doelstellingen 3 2.4 Strategie 4 2.4.1 Organisatie 4 2.4.2 Aanbod 4 2.4.3 Maatschappelijk rolmodel 4 2.4.4. Marketing

Nadere informatie

De inzet van de Maatschappelijke Alliantie:

De inzet van de Maatschappelijke Alliantie: De inzet van de Maatschappelijke Alliantie: Werken aan een betere samenleving door fondsen, bedrijven en de overheid bij elkaar te brengen en gezamenlijk de impact van maatschappelijke initiatieven te

Nadere informatie

Leiderschap in Turbulente Tijden

Leiderschap in Turbulente Tijden De Mindset van de Business Leader Leiderschap in Turbulente Tijden Onderzoek onder 175 strategische leiders Maart 2012 Inleiding.. 3 Respondenten 4 De toekomst 5 De managementagenda 7 Leiderschap en Ondernemerschap

Nadere informatie

Conferentie Geld als Water

Conferentie Geld als Water Conferentie Geld als Water Welkom! 28 oktober 2014, dagvoorzitter Lennart Silvis, directeur Netherlands Water Partnership Doelen van de dag U bent beter geinformeerd over bestaande funding/finance mogelijkheden

Nadere informatie

'Maak werk van Vrije tijd in Brabant'

'Maak werk van Vrije tijd in Brabant' 'Maak werk van Vrije tijd in Brabant' OPROEP VANUIT DE VRIJETIJDSSECTOR Opgesteld door: Vrijetijdshuis Brabant, TOP Brabant, Erfgoed Brabant, Leisure Boulevard, NHTV, MKB, BKKC, Stichting Samenwerkende

Nadere informatie

Sustainable development goals

Sustainable development goals Sustainable development goals The road to dignity by 2030 Ending Poverty, Transforming all Lives and Protecting the Planet = De weg naar waardigheid, Armoede beëindigen, alle levens veranderen en de aarde

Nadere informatie

JAARVERSLAG STICHTING GEEFEROM

JAARVERSLAG STICHTING GEEFEROM JAARVERSLAG STICHTING GEEFEROM 2013 Arnhem, juni 2014 Voorwoord Voor u ligt het eerste jaarverslag van Stichting Geeferom 2013. Een Stichting opgericht vanuit een visie dat vele kleine beetjes een mooiere,

Nadere informatie

TU Delft. TU Delft Delft ZELFVERKLARING. Code Verantwoordelijk Marktgedrag ^ ^ ^ ^ ^ Delft University of Technology. Technische Universiteit Delft

TU Delft. TU Delft Delft ZELFVERKLARING. Code Verantwoordelijk Marktgedrag ^ ^ ^ ^ ^ Delft University of Technology. Technische Universiteit Delft TU Delft Delft University of Technology Technische Universiteit Delft ZELFVERKLARING TU Delft Delft University of Technology ^ ^ ^ ^ ^ Code Verantwoordelijk Marktgedrag Pag./van 1/5 De TU Delft verklaart

Nadere informatie

Meerjarig beleidsplan

Meerjarig beleidsplan Meerjarig beleidsplan (2014-2019) 1 Inhoud Inhoud... 2 1. Inleiding... 3 2. Missie en doelen... 4 2.1 Missie en visie... 4 2.2 Uitgangspunten voor projecten... 4 2.3 Overige waarden en overtuigingen...

Nadere informatie

Stichting Fonds de Koninklijke Schouwburg en het Nationale Toneel

Stichting Fonds de Koninklijke Schouwburg en het Nationale Toneel Stichting Fonds de Koninklijke Schouwburg en het Nationale Toneel Jaarverslag 2012 Stichting Fonds de Koninklijke Schouwburg en het Nationale Toneel ondersteunt de activiteiten van de Koninklijke Schouwburg

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 33 625 Hulp, handel en investeringen Nr. 68 BRIEF VAN DE MINISTER VOOR BUITENLANDSE HANDEL EN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING Aan de Voorzitter van de

Nadere informatie

In de Visie is beschreven waar SGL in de toekomst voor wil staan, rekening houdend met ontwikkelingen die op dit moment aan de orde zijn.

In de Visie is beschreven waar SGL in de toekomst voor wil staan, rekening houdend met ontwikkelingen die op dit moment aan de orde zijn. Bijlage 1 meerjarenbeleidsplan Missie, visie en kernwaarden SGL In dit document vindt u de hernieuwde Missie, Visie en kernwaarden. In de Missie is beschreven wat SGL uit wil dragen naar buiten. Daarbij

Nadere informatie

We know it takes a teamplayer to win. Tijdelijke professionals duurzame resultaten

We know it takes a teamplayer to win. Tijdelijke professionals duurzame resultaten We know it takes a teamplayer to win Tijdelijke professionals duurzame resultaten RSM WMV Interim services 2/3 RSM WMV / Interim Services In de professionele interim-markt is er nadrukkelijk behoefte aan

Nadere informatie

De waterschappen als publieke opdrachtgever

De waterschappen als publieke opdrachtgever De waterschappen als publieke opdrachtgever (periode 2014-2016) Voor iedereen die met de waterschappen te maken krijgt als opdrachtgever voor de realisatie van, of het beheer en onderhoud aan, (waterschaps)werken,

Nadere informatie

Financieel jaarverslag Salek 2010

Financieel jaarverslag Salek 2010 Financieel jaarverslag Salek 2010 Bestuur Salek Juli 2011 Inhoudsopgave 1. Inleiding...3 2. Stichting Salek in 2010...4 3. Project Namu...5 3.1 Het project...5 3.2 Deelproject watervoorziening...6 4. Financieel

Nadere informatie

HET GAAT NIET ALLEEN OM FINANCIERING, MAAR OM FINANCIERING, CAPACITEITSOPBOUW EN DUURZAAMHEID

HET GAAT NIET ALLEEN OM FINANCIERING, MAAR OM FINANCIERING, CAPACITEITSOPBOUW EN DUURZAAMHEID HET GAAT NIET ALLEEN OM FINANCIERING, MAAR OM FINANCIERING, CAPACITEITSOPBOUW EN DUURZAAMHEID Micro-, kleine en middelgrote ondernemingen financieren = werkgelegenheid en inkomen creëren In ontwikkelingslanden

Nadere informatie

Jaarverslag 2011 Stichting Kids in Kenia De fundering is gelegd

Jaarverslag 2011 Stichting Kids in Kenia De fundering is gelegd Jaarverslag 2011 Stichting Kids in Kenia De fundering is gelegd (Ouders van de Vitsangalaweni graven de fundering voor de watertank) Inhoudsopgave 1. Inleiding: de fundering is gelegd 2. Jaarrekening 2.1

Nadere informatie

Beleidsplan 2011 2015

Beleidsplan 2011 2015 Peace Brigades International - Afdeling Nederland Beleidsplan 2011 2015 Garanderen van continuïteit en vergroten van zichtbaarheid Peace Brigades International Afdeling Nederland Oudegracht 36 3511 AP

Nadere informatie

new world CAMPUS Op de grens van organisaties begint de New World Campus

new world CAMPUS Op de grens van organisaties begint de New World Campus new world CAMPUS Op de grens van organisaties begint de New World Campus New World Water & Sanitatie Campus Agri & Food De New World Campus is dé plek waar oplossingen worden gevonden voor mondiale vraagstukken

Nadere informatie

Groot Composiet II Houtkoolschets

Groot Composiet II Houtkoolschets II Groot Composiet II Houtkoolschets Europa investeert in uw toekomst uit het Europese fonds voor regionale ontwikkeling Europa investeert in uw toekomst uit het Europese fonds voor regionale ontwikkeling

Nadere informatie

Opties voor Internationale samenwerking Bijlage 2 bij advies internationale samenwerking

Opties voor Internationale samenwerking Bijlage 2 bij advies internationale samenwerking I Inleiding Het LOGO SOUTH programma is beëindigd en geëvalueerd. Op basis van de resultaten van de evaluatie is het aan de Raad om op grond van haar kaderstellende bevoegdheid een keuze te maken over

Nadere informatie

Financieringsinstrumentarium

Financieringsinstrumentarium Financieringsinstrumentarium NL EVD Internationaal Jane de Jong-Aerts 21 december 2011 NL EVD Internationaal stimuleert internationaal en een positieve beeldvorming van Nederland in het buitenland. 2 Belangrijkste

Nadere informatie

De juiste partners voor uw innovaties

De juiste partners voor uw innovaties De juiste partners voor uw innovaties Een project van: Ondernemer met innovatieplan Juiste partner(s) Kennis Financiering Ondernemers Overheid Onderzoekers Onderwijs Innovatief idee verdient partnerschap

Nadere informatie

Beleidsplan 2011 2015

Beleidsplan 2011 2015 Peace Brigades International - afdeling Nederland Beleidsplan 2011 2015 Garanderen van continuïteit en vergroten van zichtbaarheid Peace Brigades International afdeling Nederland Oudegracht 36 3511 AP

Nadere informatie

Werknemersonderzoek. Bram Masselink Willem Minderhoud

Werknemersonderzoek. Bram Masselink Willem Minderhoud Werknemersonderzoek Bram Masselink Willem Minderhoud (Bij)baan in het onderwijs: een meerwaarde voor school, scholier en student. Wij hechten veel waarde aan de werkomstandigheden van studenten die door

Nadere informatie

dutch building better//energy markets

dutch building better//energy markets building better//energy markets Alliander versnelling van de energietransitie Opzetten van een nieuwe dienst in een zelfstandige BV; inbrengen van gewenst ondernemerschap Vertalen van mogelijkheden nieuwe

Nadere informatie

Beleidsplan fondsenwerving HagaVrienden 2013-2015

Beleidsplan fondsenwerving HagaVrienden 2013-2015 Beleidsplan fondsenwerving HagaVrienden 2013-2015 Opgesteld door: Helene Marcus-Baart, coördinator HagaVrienden I.s.m: Hans de Sonnaville, secretaris HagaVrienden (Beknopt) beleidsplan HagaVrienden 2013-2015

Nadere informatie

Draag zorg voor een betere wereld ook als u er zelf niet meer bent.

Draag zorg voor een betere wereld ook als u er zelf niet meer bent. Draag zorg voor een betere wereld ook als u er zelf niet meer bent. 1 INHOUD VOORWOORD Voorwoord 3 AMREF Flying Doctors? 5 Wat doen we? 6 De kracht van AMREF 8 Flying Doctors Hoe kunt u ons steunen? 11

Nadere informatie

HU GERICHT IN BEWEGING

HU GERICHT IN BEWEGING HU GERICHT IN BEWEGING Organisatieontwikkeling HU het verhaal - versie maart 2016 - Agenda Waar komen we vandaan? Waarom gaan we veranderen? Wie willen we zijn? Hoe gaan we dit bereiken? Wat verandert

Nadere informatie

Stichting Max Jaarverslag 2006. Doelstelling

Stichting Max Jaarverslag 2006. Doelstelling Doelstelling Stichting Max bestrijdt kindersterfte door het selecteren en financieel ondersteunen van kleinschalige drinkwatervoorzieningprojecten. De keuze voor Bangladesh wordt gemotiveerd door enerzijds

Nadere informatie

COMMUNICEREN VANUIT JE KERN

COMMUNICEREN VANUIT JE KERN COMMUNICEREN VANUIT JE KERN Wil je duurzaam doelen bereiken? Zorg dan voor verbonden medewerkers! Afgestemde medewerkers zijn een belangrijke aanjager voor het realiseren van samenwerking en innovatie

Nadere informatie

MAC Midden-Brabant platform voor zorginnovaties

MAC Midden-Brabant platform voor zorginnovaties platform voor zorginnovaties Ontwikkeling Business Case MAC 25 november 2010 Dit project is mede mogelijk gemaakt door een bijdrage van De Ideale Connectie (REAP) Pagina: 2 Business Case De business case

Nadere informatie

Samen voor Same. Financiële verantwoording. Subsidiejaar 2014

Samen voor Same. Financiële verantwoording. Subsidiejaar 2014 Samen voor Same Financiële verantwoording Subsidiejaar Stedenband Tilburg Same Tanzania Beneluxlaan 74 5042 WS Tilburg tel. (013) 7200820 E-mail. info@tilburgtanzania.nl www.tilburgtanzania.nl Tilburg,

Nadere informatie

Voorzitter Martijn Schildkamp Architect Secretaris Dennis Hofman Architect Penningmeester Noël Voskuilen Financieel manager

Voorzitter Martijn Schildkamp Architect Secretaris Dennis Hofman Architect Penningmeester Noël Voskuilen Financieel manager Jaarverslag 2013 Voor u ligt het 4 bladzijden tellende jaarverslag van de stichting Smart Shelter Foundation van het jaar 2013. Dit jaar is geen project uitgevoerd, maar is verder gezocht naar een geschikte

Nadere informatie

We zijn op ontdekkingsreis, in een gebied waar de huidige systemen leidend zijn maar onvoldoende werken. Bij een ontdekkingsreis hoort ruimte.

We zijn op ontdekkingsreis, in een gebied waar de huidige systemen leidend zijn maar onvoldoende werken. Bij een ontdekkingsreis hoort ruimte. Het speelveld De wereld om ons heen verandert razend snel. De richting is duidelijk, de sociale zekerheid wordt geprivatiseerd. Samen bouwen we aan een vernieuwende structuur om de arbeidsmarkt essentieel

Nadere informatie

In beweging voor vrouwenrechten

In beweging voor vrouwenrechten In beweging voor vrouwenrechten Strategisch plan 2009-2013 VISIE ELKE VROUW EN ELK MEISJE heeft de kracht en de middelen om volwaardig en gelijkwaardig deel te nemen aan het creëren van een vreedzame,

Nadere informatie

Aegon Nederland Template 2016

Aegon Nederland Template 2016 Aegon Nederland Template 2016 Aegon Bestuursbokaal Kick Off Roeland Wijkel, Jury Voorzitter Den Haag, 5 oktober 2016 Introductie Aegon In meer dan 20 landen is Aegon actief Future FIT! Financiële bewustwording

Nadere informatie

Financiering. (Alternatieve) Financiering en Voorwaarden. Financiering - MCN

Financiering. (Alternatieve) Financiering en Voorwaarden. Financiering - MCN Financiering (Alternatieve) Financiering en Voorwaarden Financiering - MCN De kapitaalmarkt in Beweging Toegang tot bancaire financiering meer onder druk Investeerders schuiven op in het gat dat banken

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Sunny Side Up Foundation. Weleveld 18, 2151 JR Nieuw-Vennep. www.sunnysideupfoundation.com. KvK: 60369698 RSIN: 853879497

Jaarverslag 2014. Sunny Side Up Foundation. Weleveld 18, 2151 JR Nieuw-Vennep. www.sunnysideupfoundation.com. KvK: 60369698 RSIN: 853879497 Jaarverslag 2014 Sunny Side Up Foundation Weleveld 18, 2151 JR Nieuw-Vennep www.sunnysideupfoundation.com KvK: 60369698 RSIN: 853879497 Bank: NL34 INGB 0006482112 De inhoud 1. Het voorwoord... 3 2. Het

Nadere informatie

EN NU? CULTUURKAART 2.0. Jennet Sintenie Projectleider Cultuurkaart CJP

EN NU? CULTUURKAART 2.0. Jennet Sintenie Projectleider Cultuurkaart CJP 01 02 EN NU? CULTUURKAART 2.0 Jennet Sintenie Projectleider Cultuurkaart CJP 03 AGENDA 1. Cultuurkaart in cijfers 2. Chronologie van feiten 3. Plan van aanpak 4. Discussie en vragen CULTUURKAART IN CIJFERS

Nadere informatie