EINDPROJECT GOING MOBILE. Een mobiele applicatie over veiligheid. Jelle Van de Velde 2CMDi MAD Faculty Genk

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "EINDPROJECT GOING MOBILE. Een mobiele applicatie over veiligheid. Jelle Van de Velde 2CMDi. 2013-2014 MAD Faculty Genk"

Transcriptie

1 EINDPROJECT GOING MOBILE Een mobiele applicatie over veiligheid Jelle Van de Velde 2CMDi MAD Faculty Genk

2 01 INLEI- DING pagina 2

3 WOORD VOORAF Als eindproject voor de 2e bachelor Communicatie- en Mediadesign aan de MAD Faculty te Genk kregen we de opdracht een mobiele applicatie te ontwikkelen over de veiligheid op motors en motorfietsen. Aangezien de ongevallen met motorrijders jaar na jaar nog steeds toenemen, is dit een erg actueel thema. Meer specifiek diende ons resultaat een zelfgekozen doelgroep bewust te maken en te sensibiliseren over deze problematiek. Dankzij het Duitse bedrijf Scheibner Limited kregen we de kans om deze app te bedenken vanuit een eerder atypische maar toch interessante invalshoek: ons eindproduct diende zich grotendeels te richten op de motorveiligheid met betrekking tot het chassis van de motor. Deze problemen omtrent afwijkingen van het frame of chassis stellen zich voornamelijk bij motoren of motorfietsen op de tweedehandsmarkt. Eventueel waren we ook vrij om ook andere aspecten van de veiligheid op motorfietsen hierbij te betrekken indien dit een meerwaarde zou bieden. Het spreekt voor zich dat er dan ook het nodige onderzoekswerk aan te pas kwam en dat er keuzes gemaakt moesten worden die de aard van het eindproduct drastisch zouden beïnvloeden. Met dit document probeer ik dan ook een helder overzicht te bieden van het denkproces dat ik de afgelopen drie weken doorlopen heb tijdens de ontwikkeling van het eindproduct. Bij deze zou ik graag Keren-Miriam Tamam en Schneiber bedanken voor die interessante insteek die ze boden bij dit project. Jelle Van de Velde pagina 3

4 02 IN- HOUD pagina 4

5 INHOUDSTAFEL INLEIDING pagina 2 INHOUD pagina 4 BRIEFING pagina 6 DEBRIEFING pagina 7 ONDERZOEK pagina 8 CONTEXTMAPPING pagina 12 DE APPLICATIE pagina 16 ENGLISH VERSION pagina 22 pagina 5

6 BRIEFING Scheibner Limited is een Duits bedrijf met meer dan 20 jaar ervaring in het ontwikkelen van meetsystemen voor motorfietsen en meerbepaald de frames ervan. Het biedt een eenvoudige oplossing voor zij die het chassis van hun motor nauwkeurig en zonder erg veel moeite willen meten. De motor moet namelijk niet gedemonteerd worden, daar het meetsysteem van Scheibner simpelweg bovenop het voertuig geplaatst kan worden. Een meting van het frame is van groot belang om de staat van het voertuig te weten te komen. Dit is vooral belangrijk na een ongeval of wanneer men een motor op de tweedehandsmarkt koopt. Vaak zijn kleine afwijkingen in het chassis niet zichtbaar maar ook minimale verschillen kunnen veel verschil maken wat de eigenschappen van het voertuig betreft. Zo kan een kleine afwijking in het frame leiden tot een voertuig dat zich erg anders gedraagt op de baan en dus minder voorspelbaar is voor de gebruiker. Op een korte periode kunnen de systemen van Scheibner dan een antwoord bieden op de vraag of de motor nog veilig is. Het meettoestel levert gedetailleerde resultaten die weergegeven worden in een Scheibner-Chassis-Certificaat. Dit certificaat bevat dan de resultaten van de metingen en kan als een stoort van kwaliteitsgarantie gebruikt worden. Hoewel het voor zich spreekt dat men zich slechts met veilige voertuigen op de baan wil begeven, heerst er toch nog erg veel onwetendheid met betrekking tot dit probleem. Omdat slechts weinigen de problematiek omtrent het chassis kennen en het niet wettelijk verplicht is om dit te laten controleren, voelen weinigen zich geroepen om te investeren in dergelijke metingen (een meting kost ongeveer 150). Het feit dat slechts een beperkt aantal garagehouders (in België bieden slechts twee garages dergelijke metingen met toestellen van Scheibner Limited aan) deze testen nauwkeurig kunnen uitvoeren of zelf het bestaan van de problematiek niet afweten ligt mede aan de oorzaak hiervan. Het eindproduct dat gerealiseerd dient te worden met deze case dient dan ook motorrijders bewust te maken van de huidige problematiek en hen aan te zetten om bij de aankoop van een motor op de tweedehandsmarkt te vragen naar nauwkeurige metingen van het frame. pagina 6

7 DEBRIEFING Het doel is om (toekomstige) motorrijders bewust maken van het belang van een correct uitgelijnd chassis. Om de staat van een frame te weten te komen dient men gebruik te maken van nauwkeurige meettoestellen van Scheibner Limited. De resultaten van de metingen worden weergegeven in een certificaat (Scheibner-Chassis-Certificate) dat garant staat voor de juistheid van de resultaten en bijgevolg ook de staat van het toestel. Om deze bewustheid te bereiken maken we gebruik van een mobiele applicatie die een brand utility vormt. Op deze wijze komen er meer en meer mensen in aanraking met Scheibner en met de bijhorende metingen. Zo trachten we ook de kwaliteit van de motorfietsen op de tweedehandsmarkt te verbeteren en zo bij te dragen aan een veiliger verkeer. Scheibner is de huidige marktleider op het vlak van nauwkeurige metingen voor het chassis van motorfietsen. Dit plaatst hen dan ook in de ideale uitgangspositie om bewustheid omtrent de problematiek te creëren. En die bewustheid is blijkbaar broodnodig. Zo is het wettelijk niet verplicht (in tegenstelling tot personenwagens) om geregeld de uitlijning van het frame te laten controleren. Niet veel mensen zijn zich op deze manier dan bewust van de problemen omtrent het chassis. En nog minder mensen kennen Scheibner Limited, omdat het bedrijf zich dan ook voornamelijk op de B2B-markt richt. Het feit dat men na afloop van de metingen een certificaat aflevert met de resultaten, biedt een extra troef die men kan uitspelen. Zo beantwoordt men hiermee op de vraag van motorrijders naar meer documentatie en diagnose ( Contrary to the traditional repair business, the future lies in diagnosis and documentation ). pagina 7

8 04 ON- DER- ZOEK pagina 8

9 RESEARCH Uit statistieken blijkt dat gemotoriseerde tweewielers steeds een belangrijkere rol spelen in het verkeer in België en andere Europese landen. (Gysen, G., Daniels, S., 2006). Volgens een onderzoek dat in 2007 gevoerd werd door het Belgisch Instituut voor Verkeersveiligheid zijn motorrijders goed voor 1% van het totaal aantal afgelegde kilometers. Ze zouden vooral interessant zijn door het relatieve lage energieverbruik, hetgeen kosten bespaard en minder belastend is voor het milieu. Een nog belangrijkere en mogelijke motivatie is de flexibiliteit die motorfietsen bij verkeers- opstoppingen bieden. Bovendien is het gebruik van deze machines onderhevig aan modetrends en alles wijst erop dat motorfietsen op dit moment erg in zijn en het ook nog een tijdje zullen blijven. (Casteels, Y., Martensen, H., 2009) Er is echter ook een nadeel aan deze trend. Bestuurders van motorfietsen lopen een veel hoger risico in het verkeer per afgelegde kilometer dan de inzittenden van een personenwagen. De oorzaak van dit probleem is te wijten aan het feit dat motorrijders zich voortbewegen aan een tamelijk hoge snelheid en dat men hierbij vaak zelf erg kwetsbaar is. Zo zijn ongeveer 11% van de doden en zwaargewonden op de Belgische wegen zijn motorrijders. Dit staat in schril contrast met de 1% dat men slechts vertegenwoordigd in alle verkeer. In het Waals Gewest doen zich zwaardere ongevallen voor dan in het Vlaams Gewest, bovendien ligt de dodentol bij de motorrijders in het zuidelijke landsgedeelte in stijgende lijn. Deze cijfers maken duidelijk hoe groot het risico is dat motorrijders lopen in het verkeer en welke uitdaging ze vormen voor de verkeersveiligheid. (BIVV, 2007) Tussen het referentiegemiddelde en 2007 is het aantal omgekomen motorrijders op de Belgische wegen zelfs met 7% toegenomen. Deze stijging gaat in tegen de evolutie van het gemiddelde aantal verkeersdoden, dat de jongste jaren aanzienlijk gedaald is. Toch is deze stijging niet onlogisch, vermits het aantal reizigerskilometers per motorfiets tussen 1991 en 2007 meer dan verdubbeld is (toename met 169%). Toch blijft de motor heel wat gevaarlijker dan de auto: het overlijdensrisico is maar liefst 20 keer groter dan in de auto bij een gelijk aantal reizigerskilometers (Casteels, Y., Martensen, H., 2009). België staat zeker en vast niet alleen met deze stijging van het aantal motorslachtoffers. Ook in andere Europese landen noteren we gelijkaardige trends. Meer nog; op Europees niveau is het aandeel van de motorrijders in het totale aantal verkeersdoden zelfs sterker toegenomen. In vergelijking tot Europa is België qua aantal verkeersdoden per miljoen inwoners en rekening houdend met het feit dat het aantal verkeersdoden eerder gestegen dan gedaald is, dus gemiddeld te noemen. Wanneer we kijken naar de eigenschappen van de slachtoffers bij motorongevallen kunnen we opmerken dat de meerderheid mannelijk zijn en in toenemende mate niet alleen jongeren, maar personen van alle leeftijden (20 55). In 2007 overleden 136 personen na een ongeluk op een motor- pagina 9

10

11 fiets. 133 van hen waren mannen, slechts 3 van hen vrouwen. De weinige vrouwen onder de slachtoffers zijn vaak passagiers (60%). De overgrote meerderheid van de dodelijke verkeersongevallen met motors die we kunnen optekenen gebeurt met zware motorfietsen. Zo zijn 90% van de dodelijke slachtoffers op motorfietsen met meer dan 400cc verongelukt. De stijging in het aantal slachtoffers gaat dan ook uitsluitend ten laste van deze categorie (Association des Constructeurs Européens de Motocycles [ACEM], 2004). Erg typerend voor motorongevallen is dat ze zich concentreren tijdens bepaalde maanden van het jaar. Zo doen nagenoeg 80% van de motorongevallen zich voor in een tijdspanne van zeven maanden, van maart tot oktober. In de overige maanden laten de meeste motorrijders hun motor in de garage. Het aantal omgekomen motorrijders per maand volgt deze tendens dus logischerwijs, al merken we enkele kleine verschillen: in april en juli tellen we in verhouding meer omgekomen motorrijders. Gedurende de eerste zonnige weekends van april halen heel wat motorrijders hun motor van onder het stof na een lange rustperiode. Deze eerste ritten zijn bijzonder gevaarlijk, want de motorrijders missen nog wat voeling en moeten opnieuw vertrouwd raken met hun voertuig (Casteels, Y., Martensen, H., 2009). De Europese studie MAIDS leerde ons dat menselijke fouten veruit de grootste oorzaak zijn van motorongevallen, met op kop perceptiefouten van de andere weggebruiker, foute beslissingen van de motorrijder en perceptiefouten van de motorrijder. Als de hoofdoorzaak bij de motorrijder ligt, gaat het ofwel om een beslissingsfout (35,2%), ofwel om een verkeerde perceptie van het gevaar (32,3%). Wanneer we vanuit het oogpunt van deze case gaan kijken naar het aantal ongevallen dat te wijten is aan het chassis, een puur technisch mankement, merken we op dit slechts zelden het geval is. Zo stelt het BIVV (2007) dat na onderzoek over een periode van bijna 10 jaar technische problemen slechts in 0,7% van de ongevallen de oorzaak waren. Het overgrote merendeel van deze problemen had betrekking op de banden. We kunnen wel opmerken natuurlijk dat deze technische problemen bij het gebeuren van het ongeval. Zo is het zeker mogelijk dat wegens een verborgen mankement de motor zich anders gaat gedragen op de baan en dit zo een menselijke fout van de motorbestuurder teweeg brengt. Hoewel de eigenlijke oorzaak dan een technisch probleem was, gaat men er onterecht van uit dat het ging om een menselijke fout. In dit opzicht is het aan te raden om zowel de rijopleiding van motorrijders als de technische controle verder te professionaliseren en niet meer over te laten een subjectieve metingen. Het is algemeen bekend dat het gebruik van veiligheidsuitrustingen uiteraard een grote invloed heeft op de ernst van de gevolgen van motorongevallen. We weten immers dat de helmdracht het aantal hoofdwonden met 72% doet afnemen (Liu, Ivers., Norton, Blows., & Lo, 2004 aangehaald door ERSO, 2006) en dat beschermende kledij het aantal lichte verwondingen met 30 à 50% doet afnemen (Elvik. & Vaa, 2004 aangehaald door ERSO, 2006). Gezien het fors toenemende gebruik van gemotoriseerde tweewielers als vervoermiddel, zijn de reductie van het risico en de gevolgen van een ongeval met dit type weggebruiker een prioriteit uit verkeersveiligheidsoogpunt. Naast het beschikken over een veilig toestel is de persoonlijke beschermingsuitrusting van de motorrijder, de enige carrosserie waarover hij beschikt, een van de belangrijkste middelen om de gevolgen van motorrijders te verminderen. De Belgische wetgeving schrijft motorrijders het dragen van een helm, arm- en beenbedekkende kleding, handschoenen en schoenen tot boven de enkels voor. Behalve voor de helm gelden er geen kwaliteitseisen. Bromfietsers hoeven alleen een helm te dragen. Uit de observatie van 2300 motorbestuurders, gevoerd door Riguelle, F. en Roynard, M. in de periode van 2 tot 17 mei 2013 bleek te bevestigen dat 78,5%van de gebruikers van motorfietsen alle wettelijk voorgeschreven persoonlijke beschermingsmiddelen droegen. Daarentegen voldeed minder dan de helft van de scootergebruikers (41,4%) op het tijdstip van onze waarnemingen aan de regels. Een enkele uitzondering daargelaten, voldoen bromfietsers altijd aan de wettelijke voorschriften, aangezien het gebruik van de helm volkomen ingeburgerd is. pagina 11

12 05 CON- TEXT- MAP- PING pagina 12

13 VOORBEREIDING Om wat meer te weten te komen over de problematiek omtrent het frame heb ik een contextmapping georganiseerd met de zaakvoerders van Moto Center Mertens (http://www.motocentermertens.be). Sinds het jaar 2000 baten zij een motorgarage uit en zijn ze gespecialiseerd in het verkopen van zowel nieuwe als tweedehands motoren (Kawasaki). Tijdens deze workshop maakten we gebruik van de experience timelines -methode. Op deze manier ben ik meer te weten gekomen op welke momenten de (mogelijke) consumenten van Scheibner in contact komen met het onderwerp veiligheid of wanneer ze gebruik kunnen maken van een handige mobiele app omtrent dit thema. We hebben we samen een chronologische tijdlijn opgesteld van bij het eerste contact van de klant met de garagehouder (aankoop, kennismaking) tot het laatste om te kijken waar het onderwerp veiligheid aan te pas komt en hoe we hierop kunnen inspelen met een creatief concept. Uit deze oefening bleek dat klanten vooral in aanraking komen met veiligheid op twee verschillende momenten: na elke aankoop als het om veiligheidskledij gaat en bij tweedehandsmotoren als het om de staat van het toestel gaat. Na het opstellen van deze verschillende stadia in het aankoopproces en het oplijsten van de momenten waarin veiligheid (en meebepaald het chassis) een grote rol spelen, hebben we een brainstorm en interview gehouden naar mogelijke oplossingen of invullingen en naar de verachtingen of behoeften van de gebruikers van de applicatie. Uit dit gesprek bleek vooral dat er nog een tendens heerst waarbij er minder belang wordt gehecht aan nauwkeurige computermetingen als het over het frame gaat. Men is echter van mening dat mogelijke afwijkingen aan het chassis steeds zichtbaar zijn met het blote oog (scheurtjes in het laswerk, afbladerende verf ). pagina 13

14 RESULTAAT Aan de hand van de contextmapping met de garagehouders kon ik enkele keuzes maken. De meest belangrijke worden hieronder opgelijst, andere komen verder in dit document aan bod bij de uitwerking van de applicatie zelf. Doelgroep Scheibner richt zich geheel op de B2B markt. De verkochte producten zijn dus in de eerste plaats bestemd voor garages. Garagehouders zijn dan ook de rechtstreekse klanten en mogen we zeker en vast niet links laten liggen. Wanneer zij overtuigd zijn van de kwaliteit en werkwijze van de Scheibner-producten, is de kans ook groot dat hun enthousiasme zal overstralen op hun klanten. Als zij het nut van het meten van het frame niet inzien, zullen zij ook niet investeren in dergelijke toestellen om het chassis te meten. USP Daarom dienen we een applicatie te creëren die het nut aantoont voor deze garagehouders om een toestel van Scheibner aan te schaffen en er vervolgens op regelmatige basis metingen mee uit te voeren. Een manier om dit nut van de metingen aan te tonen is via de certificaten. Deze certificaten kunnen een USP uitmaken dat garagehouders kunnen uitspelen ten opzichte van hun concurrenten. Smartphone Uit de contextmapping bleek dat de voorkeur voor het platform van deze applicatie de smartphone is. Vele garagehouders hebben namelijk al een desktopcomputer in de werkplaats en een smartphone zou hier een betere aanvulling op zijn dan bijvoorbeeld een tablet. Deze is sterker ingeburgerd en maakt het mogelijk om omslachtige taken zoals het nemen van foto s als bewijsmateriaal te vervangen. Door het handige formaat van smartphones zitten deze ook altijd in de broekzak van de werknemers, waardoor men het steeds bij de hand heeft. pagina 14

15 Native & web De applicatie dient beschikbaar te zijn op smartphones als native applicatie omdat het gebruik maakt vaan specifieke functies zoals de camera die niet toegankelijk zijn via het web. Verder ligt de user experience van een native applicatie ook dermate hoger omdat het gebruikt maakt van de gekende user interface en sneller, vlotter kan werken. Wel kan de applicatie aangevuld worden met een web applicatie die het voor de gebruikers mogelijk maakt om data in te geven of af te drukken via de computer, aangezien deze al in heel wat werkplaatsen aanwezig zijn. Toch zou alleen een webapplicatie niet volstaan omdat we aan de hand van de native applicatie het gebruiksgemak van de service sterk kunnen verhogen, dichter bij de gebruiker staan en eenvoudiger nieuwe gebruikers kunnen aantrekken. Diagnose & documentatie Vroeger kwamen de inkomsten van garagehouders grotendeels uit de reparaties die ze uitvoerden aan motoren. Maar aangezien de motoren die men de dag van vandaag gebruikers in motors steeds betrouwbaarder worden, zijn ook deze inkomsten gedaald. De toekomst ligt, volgens Scheibner zelf, in de elektronica, de diagnose en de documentatie. Volgens hen is dat dan ook waarop de focus in de werkplaatsen dient te liggen. Hier kunnen we erg handig op inspelen met de applicatie om op deze manier bij te dragen aan veiligere voertuigen. Functionaliteit Door het inzetten van deze applicatie als brand utility kan Scheibner meer mogelijke klanten aantrekken. Een brand utility is een stukje gereedschap dat Scheibner kan aanbieden om zichzelf te promoten. Hiervoor dienen we de noden van de (mogelijke) klanten centraal te plaatsen en relevantie te creëren. Het uitgangspunt is steeds de functionaliteit: hoe kunnen we met een dienst van Scheibner het de klant op een bepaalde manier een stukje makkelijker maken of hem een voordeel opleveren. De marketingcommunicatie verschuift dus als het ware van promotie naar dienstverlening. pagina 15

16 06 DE AP- PLI- CATIE pagina 16

17 BASIS De applicatie maakt het mogelijk voor de gebruikers om eenvoudig data in te geven over de onderhouden of checkups die men uitvoert bij de motors. Men kan enerzijds een soort van logboek bijhouden van de bestaande klanten. Wanneer zij dan op periodiek onderhoud komen kunnen de garagehouders de kilometerstand invullen en aan de hand hiervan krijgt men dan een overzicht van de taken die die dienen te gebeuren aan het toestel. Wanneer men dit telkens nauwkeurig doet, kan men bij een eventuele verkoop op de tweedehandsmarkt een mooi overzicht afdrukken over de geschiedenis van het toestel. Het ingeven van de informatie kan of via de smartphone of via de webapplicatie verlopen. Anderzijds is het ook mogelijk om alle informatie met betrekking tot een grote checkup in te voeren wanneer het voertuig klaar wordt gemaakt voor verkoop. Het meten van het chassis maakt deel uit van deze checklist. Het correct ingeven van de data resulteert telkens in een certificaat uitgereikt door Scheibner, dat garant staat voor de kwaliteit en staat van de motor. Omdat het hier gaat om een native applicatie, kan de gebruiker ook steeds multimedia toevoegen aan de controlebeurten. Zo kan men bijvoorbeeld foto s gebruiken om mogelijke problemen aan te tonen. pagina 17

18 COMMUNITY De applicatie blijft niet beperkt tot het invoeren en onderhouden van een digitaal onderhoudsboekje. Ook kan men tijdens het uitvoeren van checkups steeds een vraag of opmerking posten. Deze vragen of opmerkingen verschijnen dan op het beginscherm van andere garagisten zodat zij deze kunnen beantwoorden of bij checklists van andere gebruikers zodat zij op de hoogte gebracht kunnen worden van mogelijke tips en tricks. Bij het registreren op de applicatie dient de gebruiker steeds duidelijk te maken in welke merken hij gespecialiseerd is. De content die wordt aangeboden in de applicatie kan op deze manier steeds aan zijn noden worden aangepast. pagina 18

19 INTRODUCTIE Wanneer de garagehouder de applicatie voor het eerst gebruikt wordt hij stap voor stap wegwijs gemaakt in de nieuwe toepassing van Scheibner. Op deze manier kunnen toekomstige gebruikers optimaal van alle functies genieten. pagina 19

20 TOEKOMST In latere versies van de applicaties kan gewerkt worden aan de integratie van bestaande CRM-databanken. Op deze manier dient de garagist slechts een enkele bron te onderhouden en zijn alle gegevens steeds overal up to date. Een verdere integratie met een mail-applicatie zou het ook mogelijk moeten maken om bepaalde gegevens (bijvoorbeeld na een periodiek onderhoud) door te sturen naar de klant en indien nodig via een kalender-functie een nieuwe afspraak vast te leggen. pagina 20

21 pagina 21

22 07 EN- GLISH VER- SION pagina 22

23 SUMMARY When I started this project I did an in depth interview with the staff of a traditional repair business. I immediately noticed that they weren t familiar with the products of Scheibner and when a customer would come in the store asking for a chassis measurement they would simply look at the visual condition of the frame to tell if everything was all right. This is the main reason I chose to target the B2B costumers of Scheibner itself with my mobile application. I strongly believe that when they don t see the need for accurate chassis measurements, they won t recommend it either to their customers. They are one of the biggest influencers when giving professional advice to their customers. So when they are convinced about the need for measurements and the high standards that Scheibner tries to set, they will become brand advocates. When selling second hand motorbikes they can use the fact that they are using Scheibner s tools as a selling point (for example the Scheibner-Certificate). With my smartphone application I want to give the workshop owners a chance to make the diagnosis and the documentation of the work in the repair shops an easy job. The app gives the customers the opportunity to log every repair they undertake and add content like photos and notes. They can access the data they ve put into the app trough the app itself or via a (mobile) web application. When the app is hooked up to their current CRM-system in the shop, they are also able to manage customer accounts. When a bike is sold, they can do an elaborate checkup using the app and print the results afterwards. These results are part of a new type of Scheibner-Certificate. This certificate can be like a gold standard in the business, something the possible buyers of a second hand motorcycle are requesting from a seller. Apart from this the app has also a built in note taking function. With this function mechanic can share their knowledge with each other or even ask questions about a specific type op motorcycle. pagina 23

24

Engels op Niveau A2 Workshops Woordkennis 1

Engels op Niveau A2 Workshops Woordkennis 1 A2 Workshops Woordkennis 1 A2 Workshops Woordkennis 1 A2 Woordkennis 1 Bestuderen Hoe leer je 2000 woorden? Als je een nieuwe taal wilt spreken en schrijven, heb je vooral veel nieuwe woorden nodig. Je

Nadere informatie

Taco Schallenberg Acorel

Taco Schallenberg Acorel Taco Schallenberg Acorel Inhoudsopgave Introductie Kies een Platform Get to Know the Jargon Strategie Bedrijfsproces Concurrenten User Experience Marketing Over Acorel Introductie THE JARGON THE JARGON

Nadere informatie

B1 Woordkennis: Spelling

B1 Woordkennis: Spelling B1 Woordkennis: Spelling Bestuderen Inleiding Op B1 niveau gaan we wat meer aandacht schenken aan spelling. Je mag niet meer zoveel fouten maken als op A1 en A2 niveau. We bespreken een aantal belangrijke

Nadere informatie

MOTAC Motorcycle Accident Causation. Heike Martensen, onderzoeker BIVV Mathieu Roynard, onderzoeker BIVV

MOTAC Motorcycle Accident Causation. Heike Martensen, onderzoeker BIVV Mathieu Roynard, onderzoeker BIVV MOTAC Motorcycle Accident Causation Heike Martensen, onderzoeker BIVV Mathieu Roynard, onderzoeker BIVV Motorrijders Uitdagend om te besturen Onverzoenlijk tegenover fouten Kwetsbaarheid Doelstellingen

Nadere informatie

ANOUK ROUMANS TO CODE OR NOT TO CODE.

ANOUK ROUMANS TO CODE OR NOT TO CODE. ANOUK ROUMANS ANOUK ROUMANS TO CODE OR NOT TO CODE. 00 HOOFDVRAAG 00 HOOFDVRAAG Is het relevant voor een UX-designer om development kennis te hebben op gebied van apps? 00 INHOUDSOPGAVE 00 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

PERSBERICHT Brussel, 7 juni 2017

PERSBERICHT Brussel, 7 juni 2017 PERSBERICHT Brussel, 7 juni 2017 Verkeersongevallen 2016 in detail: oorzaken, leeftijd, & type weggebruiker, plaats & tijd ongeval De Algemene Directie Statistiek Statistics Belgium publiceert vandaag

Nadere informatie

Het beheren van mijn Tungsten Network Portal account NL 1 Manage my Tungsten Network Portal account EN 14

Het beheren van mijn Tungsten Network Portal account NL 1 Manage my Tungsten Network Portal account EN 14 QUICK GUIDE C Het beheren van mijn Tungsten Network Portal account NL 1 Manage my Tungsten Network Portal account EN 14 Version 0.9 (June 2014) Per May 2014 OB10 has changed its name to Tungsten Network

Nadere informatie

EM7680 Firmware Update by OTA

EM7680 Firmware Update by OTA EM7680 Firmware Update by OTA 2 NEDERLANDS/ENGLISH EM7680 Firmware update by OTA Table of contents 1.0 (NL) Introductie... 3 2.0 (NL) Firmware installeren... 3 3.0 (NL) Release notes:... 3 4.0 (NL) Overige

Nadere informatie

Bijlage 2: Informatie met betrekking tot goede praktijkvoorbeelden in Londen, het Verenigd Koninkrijk en Queensland

Bijlage 2: Informatie met betrekking tot goede praktijkvoorbeelden in Londen, het Verenigd Koninkrijk en Queensland Bijlage 2: Informatie met betrekking tot goede praktijkvoorbeelden in Londen, het Verenigd Koninkrijk en Queensland 1. Londen In Londen kunnen gebruikers van een scootmobiel contact opnemen met een dienst

Nadere informatie

PERSBERICHT Brussel, 3 december 2015

PERSBERICHT Brussel, 3 december 2015 PERSBERICHT Brussel, 3 december 2015 Statistieken van de verkeersongevallen 2014 De Algemene Directie Statistiek Statistics Belgium publiceert vandaag de recentste cijfers over verkeersongevallen. Het

Nadere informatie

General info on using shopping carts with Ingenico epayments

General info on using shopping carts with Ingenico epayments Inhoudsopgave 1. Disclaimer 2. What is a PSPID? 3. What is an API user? How is it different from other users? 4. What is an operation code? And should I choose "Authorisation" or "Sale"? 5. What is an

Nadere informatie

Firewall van de Speedtouch 789wl volledig uitschakelen?

Firewall van de Speedtouch 789wl volledig uitschakelen? Firewall van de Speedtouch 789wl volledig uitschakelen? De firewall van de Speedtouch 789 (wl) kan niet volledig uitgeschakeld worden via de Web interface: De firewall blijft namelijk op stateful staan

Nadere informatie

@Risk. Samenvatting. Analyse van het risico op ernstige en dodelijke verwondingen in het verkeer in functie van leeftijd en verplaatsingswijze

@Risk. Samenvatting. Analyse van het risico op ernstige en dodelijke verwondingen in het verkeer in functie van leeftijd en verplaatsingswijze @Risk Samenvatting Analyse van het risico op ernstige en dodelijke verwondingen in het verkeer in functie van leeftijd en verplaatsingswijze Samenvatting @RISK Analyse van het risico op ernstige en dodelijke

Nadere informatie

My Inspiration I got my inspiration from a lamp that I already had made 2 years ago. The lamp is the you can see on the right.

My Inspiration I got my inspiration from a lamp that I already had made 2 years ago. The lamp is the you can see on the right. Mijn Inspiratie Ik kreeg het idee om een variant te maken van een lamp die ik al eerder had gemaakt. Bij de lamp die in de onderstaande foto s is afgebeeld kun je het licht dimmen door de lamellen open

Nadere informatie

Vergaderen in het Engels

Vergaderen in het Engels Vergaderen in het Engels In dit artikel beschrijven we verschillende situaties die zich kunnen voordoen tijdens een business meeting. Na het doorlopen van deze zinnen zal je genoeg kennis hebben om je

Nadere informatie

VERKEERSVEILIGHEID VAN KINDEREN IN VLAANDEREN. Door Annelies Schoeters en Aline Carpentier

VERKEERSVEILIGHEID VAN KINDEREN IN VLAANDEREN. Door Annelies Schoeters en Aline Carpentier VERKEERSVEILIGHEID VAN KINDEREN IN VLAANDEREN Door Annelies Schoeters en Aline Carpentier INHOUD Statistische analyse van verkeersongevallen Omvang van de problematiek Kenmerken van Slachtoffers Tijdstip

Nadere informatie

BikeChecker. Lukas Terwingen MAD-FAC 2013-2014. BikeChecker

BikeChecker. Lukas Terwingen MAD-FAC 2013-2014. BikeChecker BikeChecker Lukas Terwingen MAD-FAC 2013-2014 BikeChecker Research Bij het begin van deze case was het onderwerp een beetje nieuw voor mij en ik moest mezelf meer in de leefwereld van de motorrijder en

Nadere informatie

Fors minder verkeersdoden in 2013

Fors minder verkeersdoden in 2013 Persbericht PB-025 24-04-2014 09.30 uur Fors minder verkeersdoden in 2013 570 verkeersdoden in 2013; 80 minder dan in 2012 Forse afname bij motorrijders Ook daling bij inzittenden personenauto, fietsers

Nadere informatie

Nederlandse consument blijft een traditionele shopper

Nederlandse consument blijft een traditionele shopper Nederlandse consument blijft een traditionele shopper De ; slechts 29% van alle consumenten doet het merendeel van zijn aankopen versus 56% in de Waar heb je jouw aankopen gedaan? 1% 4 7 (e.g catalogue)

Nadere informatie

ANGSTSTOORNISSEN EN HYPOCHONDRIE: DIAGNOSTIEK EN BEHANDELING (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM

ANGSTSTOORNISSEN EN HYPOCHONDRIE: DIAGNOSTIEK EN BEHANDELING (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM Read Online and Download Ebook ANGSTSTOORNISSEN EN HYPOCHONDRIE: DIAGNOSTIEK EN BEHANDELING (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM DOWNLOAD EBOOK : ANGSTSTOORNISSEN EN HYPOCHONDRIE: DIAGNOSTIEK STAFLEU

Nadere informatie

Tilburg University. Energiebesparing door gedragsverandering van Raaij, Fred; Verhallen, T.M.M. Published in: Psychologie. Publication date: 1982

Tilburg University. Energiebesparing door gedragsverandering van Raaij, Fred; Verhallen, T.M.M. Published in: Psychologie. Publication date: 1982 Tilburg University Energiebesparing door gedragsverandering van Raaij, Fred; Verhallen, T.M.M. Published in: Psychologie Publication date: 1982 Link to publication Citation for published version (APA):

Nadere informatie

Van 'gastarbeider' tot 'Nederlander' Prins, Karin Simone

Van 'gastarbeider' tot 'Nederlander' Prins, Karin Simone Van 'gastarbeider' tot 'Nederlander' Prins, Karin Simone IMPORTANT NOTE: You are advised to consult the publisher's version (publisher's PDF) if you wish to cite from it. Please check the document version

Nadere informatie

DEEL 1: Mobiliteit en Verkeersveiligheid in Vlaanderen. Universiteit Hasselt Bachelor- en master Verkeerskunde

DEEL 1: Mobiliteit en Verkeersveiligheid in Vlaanderen. Universiteit Hasselt Bachelor- en master Verkeerskunde DEEL 1: Mobiliteit en Verkeersveiligheid in Vlaanderen Universiteit Hasselt Bachelor- en master Verkeerskunde www.uhasselt.be/verkeerskunde Algemene situatie Wereldwijd: ± 1 milj. verkeersdoden/jaar 11

Nadere informatie

Fietsongevallen. Ongevalscijfers. Samenvatting. Fietsers kwetsbaar. Vooral ouderen slachtoffer van dodelijk fietsongeval

Fietsongevallen. Ongevalscijfers. Samenvatting. Fietsers kwetsbaar. Vooral ouderen slachtoffer van dodelijk fietsongeval Fietsongevallen Ongevalscijfers Samenvatting In 212 zijn 2 personen aan de gevolgen van een fietsongeval overleden. De dodelijke fietsongevallen zijn slechts het topje van de ijsberg van alle fietsongevallen.

Nadere informatie

Media en creativiteit. Winter jaar vier Werkcollege 7

Media en creativiteit. Winter jaar vier Werkcollege 7 Media en creativiteit Winter jaar vier Werkcollege 7 Kwartaaloverzicht winter Les 1 Les 2 Les 3 Les 4 Les 5 Les 6 Les 7 Les 8 Opbouw scriptie Keuze onderwerp Onderzoeksvraag en deelvragen Bespreken onderzoeksvragen

Nadere informatie

Handleiding Installatie ADS

Handleiding Installatie ADS Handleiding Installatie ADS Versie: 1.0 Versiedatum: 19-03-2014 Inleiding Deze handleiding helpt u met de installatie van Advantage Database Server. Zorg ervoor dat u bij de aanvang van de installatie

Nadere informatie

Screen Design. Deliverable 3 - Visual Design. Pepijn Gieles 0877217 19-12-2014. Docent: Jasper Schelling

Screen Design. Deliverable 3 - Visual Design. Pepijn Gieles 0877217 19-12-2014. Docent: Jasper Schelling Screen Design Deliverable 3 - Visual Design Pepijn Gieles 0877217 19-12-2014 Docent: Jasper Schelling Hulp bij het inloggen Inloggen Particulier Personal Banking Private Banking Zakelijk Zoeken in Particulier

Nadere informatie

BIVV OBSERVATORIUM VOOR DE VERKEERSVEILIGHEID

BIVV OBSERVATORIUM VOOR DE VERKEERSVEILIGHEID BIVV OBSERVATORIUM VOOR DE VERKEERSVEILIGHEID Themarapport motorrijders Ongevallen met een motorfiets 2000-2007 De in dit document voorgestelde cijfers komen uit de gegevensbank van de Federale Overheidsdienst

Nadere informatie

Tilburg University. Canonische analyse in markt- en marketingonderzoek Kuylen, A.A. A.; Verhallen, T.M.M. Published in: Tijdschrift voor Marketing

Tilburg University. Canonische analyse in markt- en marketingonderzoek Kuylen, A.A. A.; Verhallen, T.M.M. Published in: Tijdschrift voor Marketing Tilburg University Canonische analyse in markt- en marketingonderzoek Kuylen, A.A. A.; Verhallen, T.M.M. Published in: Tijdschrift voor Marketing Publication date: 1980 Link to publication Citation for

Nadere informatie

Tilburg University. Technieken van kwalitatief onderzoek 2 Verhallen, T.M.M.; Vogel, H.P. Published in: Tijdschrift voor Marketing

Tilburg University. Technieken van kwalitatief onderzoek 2 Verhallen, T.M.M.; Vogel, H.P. Published in: Tijdschrift voor Marketing Tilburg University Technieken van kwalitatief onderzoek 2 Verhallen, T.M.M.; Vogel, H.P. Published in: Tijdschrift voor Marketing Publication date: 1983 Link to publication Citation for published version

Nadere informatie

270+ Contact Centers. 75talen TELEPERFORMANCE OVERZICHT. 182,000 werknemers. Wereldwijd marktleider in multichannel Klantbeleving Management

270+ Contact Centers. 75talen TELEPERFORMANCE OVERZICHT. 182,000 werknemers. Wereldwijd marktleider in multichannel Klantbeleving Management 1 TELEPERFORMANCE OVERZICHT Wereldwijd marktleider in multichannel Klantbeleving Management Landen waar we aanwezig zijn Landen die we faciliteren Opgericht in 1978 270+ Contact Centers Aanwezig in 62

Nadere informatie

Tilburg University. Dienstenkeurmerken misbruikt Roest, Henk; Verhallen, T.M.M. Published in: Tijdschrift voor Marketing. Publication date: 1999

Tilburg University. Dienstenkeurmerken misbruikt Roest, Henk; Verhallen, T.M.M. Published in: Tijdschrift voor Marketing. Publication date: 1999 Tilburg University Dienstenkeurmerken misbruikt Roest, Henk; Verhallen, T.M.M. Published in: Tijdschrift voor Marketing Publication date: 1999 Link to publication Citation for published version (APA):

Nadere informatie

Hoe met Windows 8 te verbinden met NDI Remote Office (NDIRO) How to connect With Windows 8 to NDI Remote Office (NDIRO

Hoe met Windows 8 te verbinden met NDI Remote Office (NDIRO) How to connect With Windows 8 to NDI Remote Office (NDIRO Handleiding/Manual Hoe met Windows 8 te verbinden met NDI Remote Office (NDIRO) How to connect With Windows 8 to NDI Remote Office (NDIRO Inhoudsopgave / Table of Contents 1 Verbinden met het gebruik van

Nadere informatie

Healthy people want everything, sick people want only one thing. would love to see a Hospital Teacher

Healthy people want everything, sick people want only one thing. would love to see a Hospital Teacher Healthy people want everything, sick people want only one thing. would love to see a Hospital Teacher Consultant Education Sick Pupils Educational Service Centre University Medical Centre The Netherlands

Nadere informatie

RISK ASSESSMENTS. A Must Do, or.

RISK ASSESSMENTS. A Must Do, or. RISK ASSESSMENTS A Must Do, or. NCSC LIAISON CSA Waar gaan we naar toe Mobile Social Cloud Big Data By 2016 smartphones and tablets will put power In the pockets of a billion global consumers Millennials

Nadere informatie

PERSBERICHT Brussel, 5 augustus 2013

PERSBERICHT Brussel, 5 augustus 2013 PERSBERICHT Brussel, 5 augustus 2013 Minder slachtoffers door verkeersongevallen in België in 2012 De Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie publiceert vandaag de recentste cijfers over

Nadere informatie

01/05. Websites Nederland over. Mobile marketing. Whitepaper #03/2013. Mabelie Samuels internet marketeer

01/05. Websites Nederland over. Mobile marketing. Whitepaper #03/2013. Mabelie Samuels internet marketeer 01/05 Websites Nederland over Mobile marketing Mabelie Samuels internet marketeer 02/05 Mobile marketing Kunt u zich uw eerste mobiele telefoon nog herinneren? Die van mij was een Motorola, versie onbekend,

Nadere informatie

Het opschorten van de handel op de Amsterdamse Effectenbeurs Kabir, M.R.

Het opschorten van de handel op de Amsterdamse Effectenbeurs Kabir, M.R. Tilburg University Het opschorten van de handel op de Amsterdamse Effectenbeurs Kabir, M.R. Published in: Bedrijfskunde: Tijdschrift voor Modern Management Publication date: 1991 Link to publication Citation

Nadere informatie

Tilburg University. Hoe psychologisch is marktonderzoek? Verhallen, T.M.M.; Poiesz, Theo. Published in: De Psycholoog. Publication date: 1988

Tilburg University. Hoe psychologisch is marktonderzoek? Verhallen, T.M.M.; Poiesz, Theo. Published in: De Psycholoog. Publication date: 1988 Tilburg University Hoe psychologisch is marktonderzoek? Verhallen, T.M.M.; Poiesz, Theo Published in: De Psycholoog Publication date: 1988 Link to publication Citation for published version (APA): Verhallen,

Nadere informatie

Wij beloven je te motiveren en verbinden met andere studenten op de fiets, om zo leuk en veilig te fietsen. Benoit Dubois

Wij beloven je te motiveren en verbinden met andere studenten op de fiets, om zo leuk en veilig te fietsen. Benoit Dubois Wij beloven je te motiveren en verbinden met andere studenten op de fiets, om zo leuk en veilig te fietsen. Benoit Dubois Wat mij gelijk opviel is dat iedereen hier fietst. Ik vind het jammer dat iedereen

Nadere informatie

Tilburg University Het voorkomen van merkverwarring General rights Take down policy

Tilburg University Het voorkomen van merkverwarring General rights Take down policy Tilburg University Het voorkomen van merkverwarring Hacker, T.W.F.; Verhallen, T.M.M. Published in: Tijdschrift voor Marketing Publication date: 1988 Link to publication Citation for published version

Nadere informatie

Understanding the role of health literacy in self-management and health behaviors among older adults Geboers, Bas

Understanding the role of health literacy in self-management and health behaviors among older adults Geboers, Bas University of Groningen Understanding the role of health literacy in self-management and health behaviors among older adults Geboers, Bas IMPORTANT NOTE: You are advised to consult the publisher's version

Nadere informatie

7 tips voor een onverslaanbare. LinkedIn showcasestrategie

7 tips voor een onverslaanbare. LinkedIn showcasestrategie 7 tips voor een onverslaanbare LinkedIn showcasestrategie Hoe bereik je de klant met LinkedIn showcasepagina s? Sommige producten, diensten of merken die onder een organisatie vallen zijn dusdanig speciaal

Nadere informatie

EM7680 Firmware Auto-Update for Kodi 17.2

EM7680 Firmware Auto-Update for Kodi 17.2 EM7680 Firmware Auto-Update for Kodi 17.2 2 NEDERLANDS/ENGLISH EM7680 Firmware Auto-update for Kodi 17.2 Table of contents 1.0 (NL) Introductie... 3 2.0 (NL) Firmware installeren... 3 3.0 (NL) Opmerking...

Nadere informatie

OUTDOOR HD BULLET IP CAMERA PRODUCT MANUAL

OUTDOOR HD BULLET IP CAMERA PRODUCT MANUAL OUTDOOR HD BULLET IP CAMERA PRODUCT MANUAL GB - NL GB PARTS & FUNCTIONS 1. 7. ---- 3. ---- 4. ---------- 6. 5. 2. ---- 1. Outdoor IP camera unit 2. Antenna 3. Mounting bracket 4. Network connection 5.

Nadere informatie

Print & Tablets A healthy future together. Nancy Detrixhe, Research Manager

Print & Tablets A healthy future together. Nancy Detrixhe, Research Manager Print & Tablets A healthy future together. Nancy Detrixhe, Research Manager Tijdschriften lezen. Totale consumptie van magazine content stijgt. Since I began reading magazines in electronic form,

Nadere informatie

Verschil in Perceptie over Opvoeding tussen Ouders en Adolescenten en Alcoholgebruik van Adolescenten

Verschil in Perceptie over Opvoeding tussen Ouders en Adolescenten en Alcoholgebruik van Adolescenten Verschil in Perceptie over Opvoeding tussen Ouders en Adolescenten en Alcoholgebruik van Adolescenten Difference in Perception about Parenting between Parents and Adolescents and Alcohol Use of Adolescents

Nadere informatie

Procrustes analyse (1) Steenkamp, J.E.B.M.; van Trijp, J.C.M.; Verhallen, T.M.M.

Procrustes analyse (1) Steenkamp, J.E.B.M.; van Trijp, J.C.M.; Verhallen, T.M.M. Tilburg University Procrustes analyse (1) Steenkamp, J.E.B.M.; van Trijp, J.C.M.; Verhallen, T.M.M. Published in: Tijdschrift voor Marketing Publication date: 1989 Link to publication Citation for published

Nadere informatie

De grondbeginselen der Nederlandsche spelling / Regeling der spelling voor het woordenboek der Nederlandsche taal (Dutch Edition)

De grondbeginselen der Nederlandsche spelling / Regeling der spelling voor het woordenboek der Nederlandsche taal (Dutch Edition) De grondbeginselen der Nederlandsche spelling / Regeling der spelling voor het woordenboek der Nederlandsche taal (Dutch Edition) L. A. te Winkel Click here if your download doesn"t start automatically

Nadere informatie

Buy Me FILE 5 BUY ME BK 2

Buy Me FILE 5 BUY ME BK 2 Buy Me FILE BUY ME BK Can you resist all those incredible products that all seem to be screaming: Buy Me! Every day we see them on TV during the commercial break: the best products in the world. How would

Nadere informatie

CTI SUITE TSP DETAILS

CTI SUITE TSP DETAILS CTI SUITE TSP DETAILS TAPI allows an application to access telephony services provided by a telecom PABX. In order to implement its access to ETRADEAL, a TAPI interface has been developed by Etrali. As

Nadere informatie

Tilburg University. Technieken van kwalitatief onderzoek 1 Verhallen, T.M.M.; Vogel, H. Published in: Tijdschrift voor Marketing

Tilburg University. Technieken van kwalitatief onderzoek 1 Verhallen, T.M.M.; Vogel, H. Published in: Tijdschrift voor Marketing Tilburg University Technieken van kwalitatief onderzoek 1 Verhallen, T.M.M.; Vogel, H. Published in: Tijdschrift voor Marketing Publication date: 1982 Link to publication Citation for published version

Nadere informatie

Methoden van het Wetenschappelijk Onderzoek. Zin en onzin van statistiek. Krantenknipsels & Denkoefeningen

Methoden van het Wetenschappelijk Onderzoek. Zin en onzin van statistiek. Krantenknipsels & Denkoefeningen Methoden van het Wetenschappelijk Onderzoek Zin en onzin van statistiek Krantenknipsels & Denkoefeningen Krantenknipsels 3 Bron: Het Laatste Nieuws (11/10/2007) 4 Bron: Het Volk/Het Nieuwsblad (11/10/2007)

Nadere informatie

Onderzoek naar Chinese bedrijven sinds 2007

Onderzoek naar Chinese bedrijven sinds 2007 Bijlage 2 Onderzoek naar Chinese bedrijven sinds 2007 In opdracht van: WestHolland Foreign Investment Agency 11-11-2013 1. Opdrachtformulering en totstandkoming opdracht ScoutOut is door WFIA benaderd

Nadere informatie

Markt- en marketingonderzoek aan Nederlandse universiteiten Verhallen, T.M.M.; Kasper, J.D.P.

Markt- en marketingonderzoek aan Nederlandse universiteiten Verhallen, T.M.M.; Kasper, J.D.P. Tilburg University Markt- en marketingonderzoek aan Nederlandse universiteiten Verhallen, T.M.M.; Kasper, J.D.P. Published in: Tijdschrift voor Marketing Publication date: 1987 Link to publication Citation

Nadere informatie

Begrip image kent in wetenschap allerlei uiteenlopende definities Verhallen, T.M.M.

Begrip image kent in wetenschap allerlei uiteenlopende definities Verhallen, T.M.M. Tilburg University Begrip image kent in wetenschap allerlei uiteenlopende definities Verhallen, T.M.M. Published in: Adformatie Publication date: 1988 Link to publication Citation for published version

Nadere informatie

COGNITIEVE DISSONANTIE EN ROKERS COGNITIVE DISSONANCE AND SMOKERS

COGNITIEVE DISSONANTIE EN ROKERS COGNITIVE DISSONANCE AND SMOKERS COGNITIEVE DISSONANTIE EN ROKERS Gezondheidsgedrag als compensatie voor de schadelijke gevolgen van roken COGNITIVE DISSONANCE AND SMOKERS Health behaviour as compensation for the harmful effects of smoking

Nadere informatie

Verkeersveiligheidsbarometer. 1 ste semester Belgisch Instituut voor de Verkeersveiligheid D/2016/0779/29

Verkeersveiligheidsbarometer. 1 ste semester Belgisch Instituut voor de Verkeersveiligheid D/2016/0779/29 Verkeersveiligheidsbarometer 1 ste semester 216 Belgisch Instituut voor de Verkeersveiligheid D/216/779/29 INHOUD INHOUD... 1 TECHNISCHE PRECISERINGEN... 2 ALGEMENE RESULTATEN... 3 A1. ALGEMENE EVOLUTIES...

Nadere informatie

Settings for the C100BRS4 MAC Address Spoofing with cable Internet.

Settings for the C100BRS4 MAC Address Spoofing with cable Internet. Settings for the C100BRS4 MAC Address Spoofing with cable Internet. General: Please use the latest firmware for the router. The firmware is available on http://www.conceptronic.net! Use Firmware version

Nadere informatie

Aim of this presentation. Give inside information about our commercial comparison website and our role in the Dutch and Spanish energy market

Aim of this presentation. Give inside information about our commercial comparison website and our role in the Dutch and Spanish energy market Aim of this presentation Give inside information about our commercial comparison website and our role in the Dutch and Spanish energy market Energieleveranciers.nl (Energysuppliers.nl) Founded in 2004

Nadere informatie

Expertise seminar SURFfederatie and Identity Management

Expertise seminar SURFfederatie and Identity Management Expertise seminar SURFfederatie and Identity Management Project : GigaPort3 Project Year : 2010 Project Manager : Albert Hankel Author(s) : Eefje van der Harst Completion Date : 24-06-2010 Version : 1.0

Nadere informatie

University of Groningen. Eerste Hulp vaker ter plaatse Verhage, Vera

University of Groningen. Eerste Hulp vaker ter plaatse Verhage, Vera University of Groningen Eerste Hulp vaker ter plaatse Verhage, Vera IMPORTANT NOTE: You are advised to consult the publisher's version (publisher's PDF) if you wish to cite from it. Please check the document

Nadere informatie

Tilburg University. Huishoudelijk gedrag en stookgasverbruik van Raaij, Fred; Verhallen, T.M.M. Published in: Economisch Statistische Berichten

Tilburg University. Huishoudelijk gedrag en stookgasverbruik van Raaij, Fred; Verhallen, T.M.M. Published in: Economisch Statistische Berichten Tilburg University Huishoudelijk gedrag en stookgasverbruik van Raaij, Fred; Verhallen, T.M.M. Published in: Economisch Statistische Berichten Publication date: 1980 Link to publication Citation for published

Nadere informatie

Enterprise Portfolio Management

Enterprise Portfolio Management Enterprise Portfolio Management Strategische besluitvorming vanuit integraal overzicht op alle portfolio s 22 Mei 2014 Jan-Willem Boere Vind goud in uw organisatie met Enterprise Portfolio Management 2

Nadere informatie

LETSELPREVENTIE-ONDERZOEK: SYMPTOOMBESTRIJDING OF NOODZAAK?

LETSELPREVENTIE-ONDERZOEK: SYMPTOOMBESTRIJDING OF NOODZAAK? LETSELPREVENTIE-ONDERZOEK: SYMPTOOMBESTRIJDING OF NOODZAAK? Inleiding ter gelegenheid van het bezoek van Staatsecretaris Drs. J. F. Scherpenhuizen aan het Instituut voor Wegtransportmiddelen TNO op 25

Nadere informatie

University of Groningen. Who cares? Kamstra, Aafke

University of Groningen. Who cares? Kamstra, Aafke University of Groningen Who cares? Kamstra, Aafke IMPORTANT NOTE: You are advised to consult the publisher's version (publisher's PDF) if you wish to cite from it. Please check the document version below.

Nadere informatie

Dutch survival kit. Vragen hoe het gaat en reactie Asking how it s going and reaction. Met elkaar kennismaken Getting to know each other

Dutch survival kit. Vragen hoe het gaat en reactie Asking how it s going and reaction. Met elkaar kennismaken Getting to know each other Dutch survival kit This Dutch survival kit contains phrases that can be helpful when living and working in the Netherlands. There is an overview of useful sentences and phrases in Dutch with an English

Nadere informatie

CHROMA STANDAARDREEKS

CHROMA STANDAARDREEKS CHROMA STANDAARDREEKS Chroma-onderzoeken Een chroma geeft een beeld over de kwaliteit van bijvoorbeeld een bodem of compost. Een chroma bestaat uit 4 zones. Uit elke zone is een bepaald kwaliteitsaspect

Nadere informatie

Leeftijdcheck (NL) Age Check (EN)

Leeftijdcheck (NL) Age Check (EN) Leeftijdcheck (NL) Age Check (EN) [Type text] NL: Verkoopt u producten die niet aan jonge bezoekers verkocht mogen worden of heeft uw webwinkel andere (wettige) toelatingscriteria? De Webshophelpers.nl

Nadere informatie

Understanding and being understood begins with speaking Dutch

Understanding and being understood begins with speaking Dutch Understanding and being understood begins with speaking Dutch Begrijpen en begrepen worden begint met het spreken van de Nederlandse taal The Dutch language links us all Wat leest u in deze folder? 1.

Nadere informatie

TV en video consumptie in het jaar 2020

TV en video consumptie in het jaar 2020 TV en video consumptie in het jaar 2020 Liesbeth Nekkers Hilversum, 27 november 2015 1 De toekomst voorspellen Onderzoek Tetlock (University of Pennsylvania) Super forecasters: Open-mindness: how well

Nadere informatie

Handleiding beheer lijst.hva.nl. See page 11 for Instruction in English

Handleiding beheer lijst.hva.nl. See page 11 for Instruction in English Handleiding beheer lijst.hva.nl See page 11 for Instruction in English Maillijsten voor medewerkers van de Hogeschool van Amsterdam Iedereen met een HvA-ID kan maillijsten aanmaken bij lijst.hva.nl. Het

Nadere informatie

S e v e n P h o t o s f o r O A S E. K r i j n d e K o n i n g

S e v e n P h o t o s f o r O A S E. K r i j n d e K o n i n g S e v e n P h o t o s f o r O A S E K r i j n d e K o n i n g Even with the most fundamental of truths, we can have big questions. And especially truths that at first sight are concrete, tangible and proven

Nadere informatie

9 daagse Mindful-leSs 3 stappen plan training

9 daagse Mindful-leSs 3 stappen plan training 9 daagse Mindful-leSs 3 stappen plan training In 9 dagen jezelf volledig op de kaart zetten Je energie aangevuld en in staat om die batterij op peil te houden. Aan het eind heb jij Een goed gevoel in je

Nadere informatie

Opening Customer Centers Persconferentie Berchem, Gent, Liège 2 april 2014

Opening Customer Centers Persconferentie Berchem, Gent, Liège 2 april 2014 Opening Customer Centers Persconferentie Berchem, Gent, Liège 2 april 2014 AGENDA 10u15 10u30 11u15 11u45 12u00 12u30 Onthaal Introductie Onze lokale strategie Customer Center in Berchem door Hilde Wuyts,

Nadere informatie

ETS 4.1 Beveiliging & ETS app concept

ETS 4.1 Beveiliging & ETS app concept ETS 4.1 Beveiliging & ETS app concept 7 juni 2012 KNX Professionals bijeenkomst Nieuwegein Annemieke van Dorland KNX trainingscentrum ABB Ede (in collaboration with KNX Association) 12/06/12 Folie 1 ETS

Nadere informatie

Neuroanatomical changes in patients with loss of visual function Prins, Doety

Neuroanatomical changes in patients with loss of visual function Prins, Doety Neuroanatomical changes in patients with loss of visual function Prins, Doety IMPORTANT NOTE: You are advised to consult the publisher's version (publisher's PDF) if you wish to cite from it. Please check

Nadere informatie

Mensen met een verstandelijke handicap en sexueel misbruik Kooij, D.G.

Mensen met een verstandelijke handicap en sexueel misbruik Kooij, D.G. Mensen met een verstandelijke handicap en sexueel misbruik Kooij, D.G. IMPORTANT NOTE: You are advised to consult the publisher's version (publisher's PDF) if you wish to cite from it. Please check the

Nadere informatie

Kikkers en Heilige Koeien UvAConext & standaarden voor het primaire onderwijs en onderzoek proces

Kikkers en Heilige Koeien UvAConext & standaarden voor het primaire onderwijs en onderzoek proces Kikkers en Heilige Koeien UvAConext & standaarden voor het primaire onderwijs en onderzoek proces SURF Seminar September 2015 Frank Benneker, ICTS Universiteit van Amsterdam Perspectief ICTS & OO dienstverlening

Nadere informatie

Begrijp je doelgroep en connect Search en Social voor de opbmale klant beleving

Begrijp je doelgroep en connect Search en Social voor de opbmale klant beleving Begrijp je doelgroep en connect Search en Social voor de opbmale klant beleving Speaking Publishing Consulting Training European Search Personality 2015 www.stateofdigital.com - www.basvandenbeld.com -

Nadere informatie

Connect to Digital #feweb roadshow Hoe digitaal is uw (nieuwe) klant? - Start to 'E-Commerce'

Connect to Digital #feweb roadshow Hoe digitaal is uw (nieuwe) klant? - Start to 'E-Commerce' Connect to Digital #feweb roadshow Hoe digitaal is uw (nieuwe) klant? - Start to 'E-Commerce' 1 Digitale adoptie van Belgische KMO s Digitale economie G20 + 8% 963 K KMO s in België 2 Legal 3 Online markt

Nadere informatie

Digital municipal services for entrepreneurs

Digital municipal services for entrepreneurs Digital municipal services for entrepreneurs Smart Cities Meeting Amsterdam October 20th 2009 Business Contact Centres Project frame Mystery Shopper Research 2006: Assessment services and information for

Nadere informatie

Handleiding registreren in de portal

Handleiding registreren in de portal Handleiding registreren in de portal How to register in the portal Handleiding registreren in de portal How to register in the portal Ga naar 1 http://printen.ricoh.nl/mureaders Go to http://printen.ricoh.nl/mureaders

Nadere informatie

Maillijsten voor medewerkers van de Universiteit van Amsterdam

Maillijsten voor medewerkers van de Universiteit van Amsterdam See page 11 for Instruction in English Maillijsten voor medewerkers van de Universiteit van Amsterdam Iedereen met een UvAnetID kan maillijsten aanmaken bij list.uva.nl. Het gebruik van de lijsten van

Nadere informatie

PERSBERICHT Brussel, 13 november 2012

PERSBERICHT Brussel, 13 november 2012 PERSBERICHT Brussel, 13 november 2012 Verkeersongevallen in België 2011 De Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie publiceert vandaag de meest recente cijfers over verkeersongevallen. Het

Nadere informatie

Houdt u er alstublieft rekening mee dat het 5 werkdagen kan duren voordat uw taalniveau beoordeeld is.

Houdt u er alstublieft rekening mee dat het 5 werkdagen kan duren voordat uw taalniveau beoordeeld is. - Instructie Deze toets heeft als doel uw taalniveau te bepalen. Om een realistisch beeld te krijgen van uw niveau,vragen we u niet langer dan één uur te besteden aan de toets. De toets bestaat uit twee

Nadere informatie

Comics FILE 4 COMICS BK 2

Comics FILE 4 COMICS BK 2 Comics FILE 4 COMICS BK 2 The funny characters in comic books or animation films can put smiles on people s faces all over the world. Wouldn t it be great to create your own funny character that will give

Nadere informatie

Ontpopping. ORGACOM Thuis in het Museum

Ontpopping. ORGACOM Thuis in het Museum Ontpopping Veel deelnemende bezoekers zijn dit jaar nog maar één keer in het Van Abbemuseum geweest. De vragenlijst van deze mensen hangt Orgacom in een honingraatpatroon. Bezoekers die vaker komen worden

Nadere informatie

Tilburg University. Huisvuilscheidingsproeven in Nederland Pieters, Rik; Verhallen, T.M.M. Published in: Beswa-Revue. Publication date: 1985

Tilburg University. Huisvuilscheidingsproeven in Nederland Pieters, Rik; Verhallen, T.M.M. Published in: Beswa-Revue. Publication date: 1985 Tilburg University Huisvuilscheidingsproeven in Nederland Pieters, Rik; Verhallen, T.M.M. Published in: Beswa-Revue Publication date: 1985 Link to publication Citation for published version (APA): Pieters,

Nadere informatie

Intermax backup exclusion files

Intermax backup exclusion files Intermax backup exclusion files Document type: Referentienummer: Versienummer : Documentatie 1.0 Datum publicatie: Datum laatste wijziging: Auteur: 24-2-2011 24-2-2011 Anton van der Linden Onderwerp: Documentclassificatie:

Nadere informatie

20 twenty. test. This is a list of things that you can find in a house. Circle the things that you can find in the tree house in the text.

20 twenty. test. This is a list of things that you can find in a house. Circle the things that you can find in the tree house in the text. 9006625806_boek.indd 1 31/08/16 15:26 1 6 test This is a list of things that you can find in a house. Circle the things that you can find in the tree house in the text. living room kitchen bedroom toilet

Nadere informatie

Appendix A: List of variables with corresponding questionnaire items (in English) used in chapter 2

Appendix A: List of variables with corresponding questionnaire items (in English) used in chapter 2 167 Appendix A: List of variables with corresponding questionnaire items (in English) used in chapter 2 Task clarity 1. I understand exactly what the task is 2. I understand exactly what is required of

Nadere informatie

Tales en Markomo heten u van harte. Welkom. Wegwijs op het mobiel internet

Tales en Markomo heten u van harte. Welkom. Wegwijs op het mobiel internet Tales en Markomo heten u van harte Welkom Wegwijs op het mobiel internet Besluit Een hype? Infrastructuur en toestellen: mainframes internet personal computers connectiviteit netwerken laptop, pda, smartphone,

Nadere informatie

Interaction Design for the Semantic Web

Interaction Design for the Semantic Web Interaction Design for the Semantic Web Lynda Hardman http://www.cwi.nl/~lynda/courses/usi08/ CWI, Semantic Media Interfaces Presentation of Google results: text 2 1 Presentation of Google results: image

Nadere informatie

Ouderen in het verkeer anno 2012 29-10-2012

Ouderen in het verkeer anno 2012 29-10-2012 Ouderen in het verkeer anno 2012 29-10-2012 ouderen in het verkeer anno 2012 Kerncijfers 2010. Verkeersdoden per jaar: doelstelling 2010-750 (1973 3200 verkeersdoden) 2020-580 Jaar 2002 2003 2004 2005

Nadere informatie

Nieuw relatiemanagement- SCRM. Bestaande communities. Doelstellingen en strategie

Nieuw relatiemanagement- SCRM. Bestaande communities. Doelstellingen en strategie Nieuw relatiemanagement- SCRM 1 Social media audit Bestaande communities Doelgroep Doelstellingen en strategie Bestaande online communities Op welke social Media is het bedrijf Proximus reeds aanwezig?

Nadere informatie

Organiseer je vooraf klaar om te bobben!

Organiseer je vooraf klaar om te bobben! PERSBERICHT Organiseer je vooraf klaar om te bobben! 11 juni 2013 Het Bob-concept krijgt een nieuwe dimensie De staatssecretaris voor Mobiliteit, Melchior Wathelet, en het BIVV presenteerden vandaag de

Nadere informatie

Agenda. 1. Duiding Vlaams Huis voor de Verkeersveiligheid (VHV) 2. Context in cijfers en grafieken

Agenda. 1. Duiding Vlaams Huis voor de Verkeersveiligheid (VHV) 2. Context in cijfers en grafieken Agenda 1. Duiding Vlaams Huis voor de Verkeersveiligheid (VHV) 2. Context in cijfers en grafieken 3. Conceptnota Motorvriendelijk Mobiliteitsbeleid: een opportuniteit Vlaams Huis voor de Verkeersveiligheid

Nadere informatie

Voorbeelden van machtigingsformulieren Nederlands Engels. Examples of authorisation forms (mandates) Dutch English. Juli 2012 Versie 2.

Voorbeelden van machtigingsformulieren Nederlands Engels. Examples of authorisation forms (mandates) Dutch English. Juli 2012 Versie 2. Voorbeelden van machtigingsformulieren Nederlands Engels Examples of authorisation forms (mandates) Dutch English Voorbeelden machtigingsformulieren standaard Europese incasso Examples of authorisation

Nadere informatie