BNP PARIBAS B FUND I

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BNP PARIBAS B FUND I"

Transcriptie

1 JAARVERSLAG BNP PARIBAS B FUND I BEVEK Openbare Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal naar Belgisch recht met verschillende compartimenten Naamloze vennootschap ICB die geopteerd heeft voor beleggingen die voldoen aan de voorwaarden van de richtlijn 2009/65/CE Geen enkele inschrijving mag worden aanvaard op basis van dit verslag. Inschrijvingen zijn slechts geldig als ze worden uitgevoerd na kosteloze overlegging van het document met essentiële beleggersinformatie of het prospectus.

2 INHOUDSOPGAVE 1. ALGEMENE INFORMATIE BETREFFENDE HET BELEGGINGSFONDS ORGANISATIE VAN HET BELEGGINGSFONDS BEHEERVERSLAG VERSLAG VAN DE COMMISSARIS OP GEGLOBALISEERDE BALANS GEGLOBALISEERDE RESULTATENREKENING SAMENVATTING VAN DE BOEKINGS- EN WAARDERINGSREGELS INFORMATIE BETREFFENDE HET COMPARTIMENT EQUITY ASIA EX-JAPAN BEHEERVERSLAG BALANS RESULTATENREKENING SAMENSTELLING VAN DE ACTIVA EN KERNCIJFERS INFORMATIE BETREFFENDE HET COMPARTIMENT EQUITY BELGIUM BEHEERVERSLAG BALANS RESULTATENREKENING SAMENSTELLING VAN DE ACTIVA EN KERNCIJFERS INFORMATIE BETREFFENDE HET COMPARTIMENT EQUITY EUROPE BEHEERVERSLAG BALANS RESULTATENREKENING SAMENSTELLING VAN DE ACTIVA EN KERNCIJFERS INFORMATIE BETREFFENDE HET COMPARTIMENT EQUITY EUROPE EMERGING BEHEERVERSLAG BALANS RESULTATENREKENING SAMENSTELLING VAN DE ACTIVA EN KERNCIJFERS INFORMATIE BETREFFENDE HET COMPARTIMENT EQUITY JAPAN BEHEERVERSLAG BALANS RESULTATENREKENING SAMENSTELLING VAN DE ACTIVA EN KERNCIJFERS INFORMATIE BETREFFENDE HET COMPARTIMENT EQUITY USA BEHEERVERSLAG BALANS RESULTATENREKENING SAMENSTELLING VAN DE ACTIVA EN KERNCIJFERS 66 2

3 1. ALGEMENE INFORMATIE BETREFFENDE HET BELEGGINGSFONDS 1.1. ORGANISATIE VAN HET BELEGGINGSFONDS Maatschappelijke zetel Warandeberg Brussel Oprichtingsdatum 15 mei 1991 Benaming BNP PARIBAS B FUND I Rechtsvorm Naamloze vennootschap Raad van bestuur van de bevek William De Vijlder, Voorzitter, Head of Investments "Partners & Alternative Investments" van BNP Paribas Investment Partners PensioenInvest G.C.V., vertegenwoordigd door Philip Neyt, Onafhankelijk Bestuurder Marnix Arickx, Bestuurder, Senior Project Manager Global Fund Solutions van BNP Paribas Investment Partners Olivier Lafont, Bestuurder, General Manager van BNP Paribas Investment Partners Pierre Picard, Bestuurder, Deputy Head of Group Network van BNP Paribas Investment Partners Natuurlijke personen aan wie de effectieve leiding is toevertrouwd Marnix Arickx Olivier Lafont Beheertype Bevek die een vennootschap voor beheer van instellingen voor collectieve belegging heeft benoemd. Beheermaatschappij Naam : BNP Paribas Investment Partners Belgium Rechtsvorm : naamloze vennootschap Maatschappelijke zetel : Vooruitgangstraat 55, 1210 Brussel Oprichtingsdatum : 30 juni 2006 Bestaansduur : onbeperkt Lijst van de beheerde fondsen : BNP Paribas B Pension Balanced, BNP Paribas B Pension Growth, BNP Paribas B Pension Stability en Metropolitan-Rentastro Growth Lijst van de andere beveks die door de beheermaatschappij worden beheerd : Altervision, BNP Paribas B Control, BNP Paribas B Fund I, BNP Paribas B Fund II, BNP Paribas B Global, BNP Paribas B Institutional I, BNP Paribas Fix 2010, BNP Paribas Protect, Fortis B Fix, Fortis B Fix 2006, Fortis B Fix 2007, Fortis B Fix 2008, Fortis B Fix 2009, Post-Fix Fund, Prime. 3

4 Bestuurders : Charlotte Dennery, Voorzitter, Chief Operating Officer van BNP Paribas Investment Partners. Marnix Arickx, Bestuurder, Senior Project Manager Global Fund Solutions van BNP Paribas Investment Partners. Vincent Cambonie, Bestuurder, Chief Financial Officer van BNP Paribas Investment Partners. Stefaan Dendauw, Bestuurder, Chief Financial Officer van BNP Paribas Investment Partners Belgium. William De Vijlder, Bestuurder, Chief Investment Officer, Strategy & Partners, BNP Paribas Investment Partners. Max Dilius, Bestuurder, Global Head, Europe, Turkey and Russia van BNP Paribas Investment Partners. Carolus Janssen, Bestuurder, Head of Institutional Northern Europe van BNP Paribas Investment Partners. Alain Kokocinski, Onafhankelijk Bestuurder Julian Kramer, Bestuurder, Head of External Distribution Northern Europe van BNP Paribas Investment Partners Olivier Lafont, Bestuurder, CEO van BNP Paribas Investment Partners Belgium Marc Raynaud, Bestuurder, Head of Global Fund Solutions van BNP Paribas Investment Partners. Hans Steyaert, Bestuurder, Head of Operational Change Management van BNP Paribas Investment Partners. Natuurlijke personen aan wie de effectieve leiding is toevertrouwd : Olivier Lafont, Bestuurder en CEO Marnix Arickx, Bestuurder Stefaan Dendauw, Bestuurder William De Vijlder, Bestuurder Hans Steyaert, Bestuurder Commissaris : Deloitte, Bedrijfsrevisoren CVBA, Berkenlaan 8b, 1831 Diegem vertegenwoordigd door Philip Maeyaert Kapitaal : ,03 EUR Delegatie van de administratie BNP Paribas Securities Services Brussels Branch, Louis Schmidtlaan, Brussel Financiële dienstverlening BNP Paribas Fortis N.V., Warandeberg Brussel Distributeur(s) BNP Paribas Investment Partners Belgium BNP Paribas Fortis N.V. ABN Amro Bank N.V. Axa Bank Belgium N.V. BKCP Bank Citibank Belgium N.V. (1) Deutsche Bank N.V. Dierickx N.V. ING Belgium N.V. Leleux Associated Brokers Mercator Verzekeringen MFEX Mutual Funds Exchange AB Petercam N.V. Puilaetco-Dewaay Private Bankers Record Bank SG Private Banking Van Lanschot Bankiers België (1) Citibank Belgium N.V biedt eveneens een Nominee Service. Voor details, zie rubriek Nominee hieronder. Bewaarder BNP Paribas Fortis N.V., Warandeberg Brussel 4

5 Onderbewaarder(s) BNP Paribas Securities Services, 33 Rue de Gasperich, L-5826 Hesperange LUXEMBOURG aan wie de materiële taken zijn gedelegeerd die worden beschreven in artikel 10, 1, 1 tot 3 van het Koninklijk Besluit van 12 november Commissaris Ernst & Young S.C.C., Bedrijfsrevisoren, boulevard d Avroy, Luik, vertegenwoordigd door Philippe Pire Promotor BNP Paribas Fortis N.V. Lijst van de compartimenten Equity Asia ex Japan Equity Belgium Equity Europe Equity Europe Emerging Equity Japan Equity USA 5

6 1.2. BEHEERVERSLAG Informatie aan de aandeelhouders BNP Paribas B Fund I is een beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal (afgekort BEVEK ) met meerdere compartimenten naar Belgische recht opgericht in de vorm van een naamloze vennootschap met onbepaalde duur. Zij is ingeschreven bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen onder het nr Haar statuten zijn neergelegd op de griffie van de rechtbank van koophandel van Brussel. Bevek met verschillende compartimenten die geopteerd heeft voor beleggingen die niet voldoen aan de voorwaarden van de richtlijn 2009/65/EG en die, wat haar werking en beleggingen betreft, wordt beheerst door de wet van 3 augustus 2012 betreffende bepaalde vormen van collectief beheer van beleggingsportefeuilles. De buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van 28/10/2005 heeft gekozen voor de categorie beleggingen die beantwoorden aan de voorwaarden van richtlijn 85/611/EEG zoals bepaald in artikel 7, paragraaf 1, 1 van de wet van 20/07/2004 betreffende bepaalde vormen van collectief beheer van beleggingsportefeuilles. Zij heeft BNP Paribas Investment Partners Belgium benoemd tot beheermaatschappij van instellingen voor collectieve belegging met het oog op de globale uitoefening van het geheel van de beheerfuncties. De financiële verslagen worden zonder kosten ter beschikking gehouden van de aandeelhouders op de zetel van de bevek en aan de loketten van de instellingen, bevoegd om de intekeningen, terugbetalingen en omwisselingen van de aandelen te ontvangen. De betalingen aan de aandeelhouders, de terugkopen en de omzettingen van aandelen gebeuren door bemiddeling van de distributeurs. Alle informatie in verband met het bevek wordt gepubliceerd op de site van BEAMA ( Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar. De jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders wordt gehouden op de maatschappelijke zetel van de vennootschap of op elke andere plaats van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest vermeld in de oproepingsberichten, de tweede donderdag van april om 14 uur. Indien deze dag geen bankwerkdag is, zal de jaarlijkse algemene vergadering op de eerstvolgende bankwerkdag plaatsvinden. Deugdelijk bestuur en stemming bij volmacht BNP Paribas Investment Partners (BNPP IP) is van oordeel dat de bevordering van goede praktijken voor corporate governance een essentieel onderdeel vormt van zijn verantwoordelijkheden. Onder corporate governance wordt het systeem verstaan waarmee een vennootschap wordt bestuurd en gecontroleerd. Het heeft betrekking op de werking van de directie, het toezicht en de controlesystemen, en op de relatie met de stakeholders. Een goede corporate governance vormt de basis voor het kader dat ervoor zorgt dat de vennootschap wordt beheerd in het langetermijnbelang van de aandeelhouders. BNPP IP verwacht van alle bedrijven waarin het belegt dat zij de beste praktijken op het vlak van corporate governance naleven. Stemmen op de algemene vergaderingen vormt een belangrijk element voor de dialoog met de bedrijven waarin de beleggingen gebeuren en maakt integraal deel uit van de beheerprocessen van BNPP IP. BNPP IP draagt er zorg voor zijn stemrechten uit te oefenen op basis van de specifieke omstandigheden van het betrokken bedrijf. Het beleid en de richtlijnen voor het stemmen worden ieder jaar herzien om rekening te houden met de evolutie van de gedragscodes voor governance en de marktpraktijken. Zij worden goedgekeurd door de Raad van Bestuur van BNPP IP. Het stembeleid is van toepassing op alle beheeractiviteiten van BNPP IP. De entiteiten waaraan het beheer wordt gedelegeerd, moeten hun stemrechten uitoefenen conform de verwachtingen van BNPP IP en de marktpraktijken, en moeten geregeld communiceren over de bereikte resultaten. Governance en stemprincipes Onderstaande principes belichamen de verwachtingen van BNPP IP voor de genoteerde bedrijven waarin het belegt. Zij vormen de te volgen gedragslijn voor de uitoefening van de verantwoordelijkheden van BNPP IP. 1. In het langetermijnbelang van de aandeelhouders handelen. De bedrijven moeten er in de eerste plaats naar streven waarde op lange termijn voor de aandeelhouders te creëren. De praktijken inzake corporate governance zouden de aandacht van de raad op deze doelstelling moeten focussen. Er moet een heldere strategie ingevoerd worden om deze doelstelling te bereiken, die rekening houdt met alle relevante stakeholders. 2. De rechten van de aandeelhouders vrijwaren Alle aandeelhouders moeten over de mogelijkheid beschikken om te stemmen over de besluiten die de fundamentele veranderingen in het bedrijf aansturen. De bedrijven moeten ervoor zorgen dat de rechten van de beleggers gevrijwaard zijn en op billijke wijze behandeld worden, bijvoorbeeld door naleving van het principe van één aandeel één stem één dividend. De kapitaalverhogingen moeten zorgvuldig gecontroleerd worden om het risico van verwatering voor de bestaande aandeelhouders tot een minimum te beperken. De overnamewerende maatregelen mogen niet worden gebruikt om de bedrijfsleiders in staat te stellen hun verantwoordelijkheden te ontlopen. 3. Waken over een onafhankelijke en doelmatige structuur voor de raad De raad en de comités moeten voorzien in voldoende onafhankelijke bestuurders voor een doelmatige controle van de directie. De bestuurders moeten blijk geven van de bekwaamheid en betrokkenheid die nodig is om de efficiency van de raad te versterken. Ten slotte moeten de bestuurders verkozen worden met inachtneming van een geschikte verscheidenheid. 4. De vergoedingsstructuren afstemmen op het langetermijnbelang van de aandeelhouders De vergoedingen moeten uitgelijnd worden op de langetermijnresultaten van het bedrijf. De remuneratieprogramma s mogen het vermogen van het bedrijf om zijn leiders aan te trekken en te behouden niet aantasten. Zij moeten de beste praktijken op de markt naleven en moeten duidelijk worden meegedeeld aan de aandeelhouders. 6

7 5. Bekendmaking van nauwkeurige, geschikte en tijdige informatie De bedrijven moeten erover waken dat de financiële en exploitatieresultaten, de spreiding van het kapitaal en de prestaties op sociaal, milieu- en governancevlak tijdig en nauwkeurig worden meegedeeld. Alle bedrijven zouden hun financiële resultaten aan een jaarlijkse audit door externe en onafhankelijke accountants moeten onderwerpen. 6. Waken over de goede sociale en milieuprestaties De bedrijven moeten op verantwoordelijke wijze omgaan met alle stakeholders en de beste sociale, milieu- en governancepraktijken hanteren om de langetermijnbelangen van de aandeelhouders te beschermen. De bedrijven zouden informatie moeten verstrekken over hun koolstofuitstoot en hun bijdrage aan de strijd tegen de klimaatverandering. Praktische stemvoorwaarden 1. De klantbenadering BNPP IP adviseert zijn klanten om hun stemrecht te delegeren aan BNPP IP teneinde hun aandeelhoudersbelangen te vrijwaren. BNPP IP stemt uitsluitend in het belang van zijn klanten en van de eindbegunstigden van de fondsen waar het voor instaat. BNPP IP mag de belangen van zijn klanten niet ondergeschikt maken aan andere doelstellingen. Voor de klanten die hun stemrecht hebben gedelegeerd aan BNPP IP, waakt BNPP IP erover dat de nodige volmachten worden ontvangen en dat de stemming conform zijn richtlijnen verloopt. Alle klanten van BNPP IP worden op de hoogte gebracht van het feit dat dit beleid en deze procedures zijn ingevoerd. 2. Stemcomité BNPP IP heeft een stemcomité benoemd ( Proxy Voting Committee, PVC) dat het stembeleid uitstippelt en erover waakt dat dit beleid en de procedures worden gevolgd. Aangezien het stemmen beschouwd wordt als een integraal onderdeel van het beleggingsproces, valt de eindverantwoordelijkheid van het stemmen toe aan de beheerverantwoordelijke. 3. Stemkring De keuze van de effecten waarvoor het stemrecht wordt uitgeoefend, komt tegemoet aan een dubbele doelstelling: de inspanningen concentreren op de posities die een aanzienlijk deel vertegenwoordigen van de beheerde activa en deelnemen aan de algemene vergaderingen van de bedrijven waarin het collectieve beheer een aanzienlijk deel van het kapitaal houdt. De stemkring wordt gevormd door de bedrijven waarvan de samengenomen posities beantwoorden aan volgende twee voorwaarden: - 90% van het gecumuleerde totaal van de aandelenposities vertegenwoordigen - 1% of meer van de beurskapitalisatie van het bedrijf vormen. 4. Stemprocedure De volgende punten beschrijven de sleutelfasen van het stemproces per post, van de kennisgeving van de agenda van de gewone algemene vergadering (GAV) of de buitengewone algemene vergadering (BAV) tot de uitoefening van het stemrecht: a. Kennisgeving door het bedrijf van de GAV/BAV en de agenda b. De bewaarder verstuurt de bulletins naar het stemplatform c. Herinnering of beperking inzake de effectenleningen als de stemming belangrijk is voor het bedrijf of als een te groot aantal effecten is uitgeleend. d. Analyse van de agenda en stemadvies. e. Dialoog met de emittenten op ad-hocbasis. f. Steminstructie door de beheerder of het PVC en stemming via het platform. 5. Belangenconflicten De vrije uitoefening van het stemrecht door BNPP IP kan beïnvloed worden door volgende situaties: - Medewerker die persoonlijke of professionele banden heeft met het bedrijf waarin moet worden gestemd, - Handelsrelaties tussen het bij de stemming betrokken bedrijf en een andere entiteit van de Groep BNP Paribas, - Uitoefening van het stemrecht betreffende de aandelen van de groep BNP Paribas of van aanzienlijke participaties van de groep. Er zijn diverse mechanismen ontwikkeld om eventuele belangenconflicten te voorkomen: - Het stembeleid schrijft voor dat het wordt uitgevoerd in het uitsluitende belang van de klanten om de waarde van hun belegging op lange termijn te beschermen en te versterken ; - De stemrichtlijnen die dienen als beslissingskader bij de uitoefening van de stemrechten worden goedgekeurd door de Raad van Bestuur van BNPP IP; - De voorstellen van besluit worden geëvalueerd op basis van analyses die worden uitgevoerd door externe en onafhankelijke consultants; - De medewerkers dienen de procedures na te leven die de geschenken en persoonlijke voordelen regelen en moeten iedere andere professionele activiteit melden; - Het bestaan van een Chinese muur tussen BNPP IP en de andere entiteiten van de Groep staat er borg voor dat de medewerkers van BNPP IP onafhankelijk blijven in de uitvoering van hun opdrachten en verantwoordelijkheden. De dossiers betreffende alle potentiële belangenconflicten en hun oplossing worden bijgehouden in het kader van de notulen van het PVC. 7

8 De belangenconflicten die niet kunnen worden voorkomen, worden opgelost volgens een getrapt mechanisme waarbij de directie van BNPP IP betrokken is: i. De Verantwoordelijke van het beheer ii. De Verantwoordelijken voor compliance en de interne controle iii. De Voorzitter 6. Transparence & Reporting BNPP IP is transparant inzake zijn benadering van het stemmen en de uitoefening ervan: - Een exemplaar van dit beleid kan worden geraadpleegd op de website van BNPP IP; - Jaarlijks wordt een reporting gepubliceerd met een overzicht van de stemactiviteiten; - De details van de stemmingen, besluit per besluit, zijn verkrijgbaar op verzoek. Stemrichtlijnen De stemrichtlijnen vormen het sluitstuk van het stembeleid voor de algemene vergaderingen van de genoteerde bedrijven van BNPP IP. De belangrijkste types besluiten die ter stemming worden voorgelegd, vallen onder vier grote thema s: 1. Goedkeuring van de rekeningen 2. Financiële transacties 3. Benoeming en vergoeding van de bestuurders en de vennootschappelijke mandatarissen 4. Andere besluiten (bijv. gereglementeerde overeenkomsten) Voor ieder type besluit reiken de richtlijnen de beste praktijken aan, naast de situaties die kunnen leiden tot een tegenstem of een onthouding bij het stemmen: De stembesluiten zijn gebaseerd op volgende principes: - Voor : het besluit weerspiegelt of leunt aan bij de beste praktijken en is afgestemd op het langetermijnbelang van de aandeelhouders. - Onthouding : het besluit vormt een probleem vanuit het standpunt van de aandeelhouders. - Tegen : het besluit is niet aanvaardbaar en is niet afgestemd op het langetermijnbelang van de aandeelhouders. Verklaring volgens artikel 118 van het Koninklijk Besluit van 12 november 2012 Ervan uitgaande dat de soft commissions die door de effectenmakelaars worden betaald aan BNP Paribas Investment Partners in het kader van de verwerking van de orders inzake de effecten van de bevek een commercieel voordeel vormen, dat door deze makelaars wordt verleend aan de beheervennootschap zelf, voor de informatica-, administratieve en andere middelen die zij heeft ontwikkeld voor een gestroomlijnde transmissie, uitvoering en vereffening van deze orders, ontstaat er geen belangenconflict vanwege de verwerving van dit commercieel voordeel uit hoofde van deze beheervennootschap ten opzichte van de bevek die zij beheert Algemeen overzicht van de markten Conjunctuur Hoewel het begin van het jaar werd getekend door diverse gebeurtenissen van politieke aard (crisis in Cyprus, verkiezingen in Italië ), verschoof de aandacht van de beleggers al snel naar de ingrepen van de centrale banken, die duidelijk voor de versoepeling bleven gaan, ook al was er een verbetering merkbaar in de conjunctuur (herstel van de activiteitsenquêtes in de productiesector, einde van de recessie in de eurozone en opleving van de wereldwijde handel). De combinatie van een wat versnellende wereldgroei en een nog steeds stimulerend monetair beleid in de G3-landen (Verenigde Staten, Japan en Duitsland) resulteerde in een prima vooruitgang voor de risicoactiva en een relatief beperkte spanning op de lange rente. Verenigde Staten Los van de schommelingen tussen de kwartalen, die in grote mate verband houden met het begrotingsbeleid (onzekerheid aan het einde van 2012, daling van de uitgaven aan het begin van 2013), handhaaft de Amerikaanse economie sinds het einde van de recessie, nu al meer dan vier jaar geleden, een groeitempo van iets meer dan 2%. Zij lijkt vooral de gevolgen van een ander begrotingsincident de tijdelijke sluiting van overheidsdiensten in oktober door de impasse in het Congres van zich af te hebben geschud. Het in december in Washington afgesloten compromis elimineert het risico van een nieuwe tijdelijke shutdown, maar lost het probleem van het schuldenplafond niet op, dat nog voor de lente zal moeten worden aangepakt. Op jaarbasis kwam de groei van het bbp (bruto binnenlands product) uit op 2% in het 3e kwartaal. Het gemiddelde voor 2013 zou onder 2% moeten liggen (door de minder dynamische eerste jaarhelft) na de 2,8% van Het einde van het jaar werd gekenmerkt door een versnelling van het verbruik bij de consumenten en van de activiteit in de productiesector (productie en bestellingen van duurzame goederen). Ondanks de spanningen in de hypotheekrente in de loop van de zomer is de vastgoedmarkt solide gebleven. De werkloosheid is in november afgenomen tot 7%, maar de situatie op de arbeidsmarkt is nog lang niet genormaliseerd. De lage participatiegraad en andere elementen maken dat de verbetering sinds de piek op 10% van oktober 2009 in feite misleidend is, wat de voorzichtigheid van de Federal Reserve (Fed) verklaart. Toen Ben Bernanke in december een bescheiden verlaging van de activa-aankopen aankondigde voor januari, stelde hij meteen ook dat de basisrente nog een hele tijd laag zou blijven, ook wanneer de werkloosheid onder 6,5% was gedaald. De geloofwaardigheid van die verbintenis zal bepalend zijn voor de toekomstige evolutie van de lange rente, en zal het verschil maken tussen een normalisering van de rente en een te bruuske aftakeling, die de financiële markten en de grote economieën over de hele wereld zou kunnen destabiliseren. Janet Yellen zal van bij het begin van haar mandaat haar communicatie haarscherp moeten verzorgen. Europa 8

9 De activiteitsenquêtes zijn sinds het dieptepunt van maart geleidelijk verbeterd, en de PMI s (enquêtes bij aankoopdirecteurs) zijn in juli boven 50 punten uitgekomen. De composite index (die zowel de productiesector als de dienstensector verwerkt) is gestegen van 46,5 in maart naar 52,2 in september, om zich rond dit peil te stabiliseren, het hoogste sinds juli De nationale rekeningen bevestigen deze trends: na zes opeenvolgende kwartalen van inkrimping noteerde het bbp van de eurozone een groei van 0,3% in het 2e kwartaal en van 0,1% in het 3e. Het blijft echter een bescheiden groei en de aanhoudende verschillen tussen de landen lijken kwartaal na kwartaal zelfs nog groter te worden. De binnenlandse vraag in Duitsland is toegenomen in het 3e kwartaal, onder impuls van de versnelling van de productie-investeringen en de inhaalbeweging van de bouwsector, die tot dan toe was afgeremd door de klimaatomstandigheden. De bestellingen van uitrustingsgoederen en de enquêtes bij de industriebedrijven wijzen erop dat het herstel van de investeringen zou moeten aanhouden. In Frankrijk is het bbp echter licht gekrompen in het 3e kwartaal (-0,1%, na +0,6% in het 2e) door de afgenomen investeringen en een vertraging van het verbruik bij de huishoudens. Op het raakvlak van het monetaire beleid en de economische groei blijft de evolutie van het krediet onder druk staan (vooral inzake leningen voor bedrijven), maar aan het einde van de periode vielen er tekenen van verbetering te bespeuren. De laatste enquête van de Europese Centrale Bank (ECB) inzake de kredietverstrekking door de banken wijst uit dat zij iets minder restrictief zijn geworden en dat de kredietvraag zich zou kunnen stabiliseren. De president van de ECB heeft gesteld dat [de banken] nog moeten worden overgehaald om nuttige risico s voor de economie te nemen, met name door te lenen aan kleinere bedrijven. De transmissie van het monetair beleid blijft immers de hoofdzorg van de ECB, die wel wat geruster is geworden inzake het deflatierisico, ondanks de aanhoudend lage inflatie (van 2,2% eind 2012 naar 0,8% eind 2013 op jaarbasis), ervan uitgaande dat de risico s inzake de prijzen globaal in evenwicht zijn op middellange termijn. Japan Er was een solide groei in 2013 dankzij de kortetermijnimpact van het economische beleid van premier Abe, die eind 2012 werd verkozen. De herstart van de uitgaven voor openbare werken kwam tot uiting in een stijging op jaarbasis van het bbp van 4,5% in het 1e kwartaal, 3,6% in het 2e en 1,1% in het 3e. Ondanks de afvlakking van het verbruik en de export blijft de bbp-groei boven het potentieel (dat op 0,6% wordt geraamd door de OESO (Organisatie voor economische samenwerking en ontwikkeling)). Er ontbreken echter nog diverse structurele elementen, in de eerste plaats de hervorming van de arbeidsmarkt, die essentieel lijkt nu het effect van de daling van de yen voelbaar wordt in de inflatie (1,5% op jaarbasis in november) door de stijgende importprijzen. In januari 2013 verhoogde de Bank of Japan haar inflatiestreefcijfer van 1% naar 2%. Aan het einde van het jaar suggereerde zij dat zij de komende maanden nieuwe maatregelen zou nemen om dit doel te bereiken, nadat zij op 4 april reeds een uitzonderlijk programma voor monetaire versoepeling had aangekondigd (verdubbeling van de monetaire basis binnen twee jaar). Die beslissing zou al begin 2014 kunnen vallen, dan wordt immers de btw verhoogd, terwijl de overheid ook een steunplan aankondigde om te voorkomen dat deze verhoging het verbruik te veel onder druk zou zetten. Opkomende markten Tijdens het grootste deel van 2013 is de groei in de opkomende landen stabiel gebleven rond 4,5%, een relatief laag niveau, onder het langetermijnpotentieel (dat rond 5,5% schommelt), wat de bezorgdheid over een mogelijke abrupte afremming van de groei in China verklaart. De uitspraken van de Chinese autoriteiten zijn er uiteindelijk in geslaagd de beleggers gerust te stellen: bij de invoering van de hervormingen zou het behoud van de groei, een cruciale factor voor de arbeidsmarkt, een prioriteit blijven. Hoewel de inflatie geen probleem voor de hele opkomende regio vormt, hebben de centrale banken van Brazilië en India in de tweede jaarhelft wel hun basisrente opgetrokken om de inflatie in toom te houden en de waardedaling van hun valuta in de loop van de zomer tot stilstand te brengen. De opklaring in de wereldhandel is een positief element voor de meer cyclische opkomende economieën, waar de export een herstel heeft ingezet (vooral in Azië en Oost-Europa), terwijl in Brazilië en India de wanverhoudingen (lopend saldo en inflatie) toenemen. Monetair beleid De ECB heeft haar hele conventionele beleidsarsenaal uitgeput met de verlaging van de basisrente in mei en november. De herfinancieringsrente bedraagt nu 0,25% en de marginale leenfaciliteit 0,75%. De depositorente ligt al sinds juli 2012 op 0%. Sinds juli 2013 stelt de ECB prognoses op voor het toekomstige traject van de rente ( forward guidance ): de basisrente zou nog een lange tijd op het huidige niveau of nog lager blijven. De raad van bestuur heeft overigens beslist om de procedures voor tenders met vooraf gekende vaste rente tot 7 juli 2015 te handhaven ongeacht het gevraagde bedrag ( vasterentetenders met volledige toewijzing ). In de loop van de periode weerklonken er stemmen die aangaven dat er niet-conventionele maatregelen zouden kunnen worden genomen om de kredietverstrekking te stimuleren (vooral aan kleine en middelgrote bedrijven). Er is echter nog geen beslissing in die zin genomen (liquiditeitsinjectie, activa-aankopen) en Mario Draghi heeft gesteld dat een nieuwe LTRO (Long-Term Refinancing Operation) alleen aan bod zou zijn als er zekerheid is dat de geleende bedragen worden ingezet om de reële economie te ondersteunen, en niet voor carry-activiteiten, zoals wel het geval was bij vorige operaties. In de loop van de laatste 12 maanden is er heel wat aandacht gegaan naar de derde fase van kwantitatieve versoepeling (QE) van de Fed: de in september 2012 aangekondigde activa-aankopen voor 85 miljard dollar per maand zijn gedurende heel 2013 voortgezet. In de lente had de Fed nochtans reeds voor het eerst het einde van de QE ter sprake gebracht, via een verlaging van de aankopen ( tapering ), en later zelfs hun stopzetting (daarbij stellend dat de basisrente nog een hele tijd laag zou blijven). Zij heeft de laatste vergadering van het jaar afgewacht om een bescheiden vermindering van de aankopen aan te kondigen (-10 miljard dollar) in het licht van de conjunctuurverbetering, en haar boodschap van aanhoudend lage basisrente versterkt. Het comité heeft aangegeven dat de objectieve rente van de Fed Funds (0% à 0,25% sinds december 2008) ongewijzigd zou blijven nog lang na het dalen van de werkloosheid tot onder 6,5%, wat een sterke boodschap vormt, gelet op het werkloosheidspercentage van 7% in november. Die aankondiging verduidelijkt de talrijke verklaringen van Ben Bernanke en Janet Yellen (zijn opvolgster aan het hoofd van de Fed in 2014), en beperkt het belang van de drempel van 6,5%. Valutamarkten De EUR/USD-koers varieerde sterk (van 1,28 tot 1,38) en is 4,5% gestegen op twaalf maanden. Begin 2013 werd de euro ondersteund door de automatische inkrimping van de balans van de ECB door de terugbetaling van de enorme bedragen die de banken eind 2011 en begin 2012 hadden geleend. Net op het moment dat de Europese leiders hun bezorgdheid begonnen te uiten over de sterke euro (bijna 1,37, tegen 1,3184 eind 2012), keerde de trend. De verklaringen van de president van de ECB hebben bijgedragen tot een 9

10 eerste correctie, en daarna is de baissetrend versterkt door de bezorgdheid over de eurozone (verkiezingen in Italië, crisis in Cyprus). De euro is eind maart weer onder 1,28 gedoken, en is vervolgens binnen een vork van 1,28 tot 1,34 gebleven tot augustus, om daarna hoger te schieten tot een piek van 1,35 op 18 september door het ongewijzigde monetaire beleid van de Fed. Hoewel dit een logische evolutie lijkt, lijden de marktspelers toch in zekere zin aan selectieve blindheid, want de door de ECB bekrachtigde baissetrend heeft geen duurzame impact gehad op de wisselkoersen. De ontwikkelingen van het eerste kwartaal vormen daar een goede illustratie van. In oktober drukte de onzekerheid rond de sluiting van de overheidsdiensten in de VS door de begrotingsimpasse op de dollar (koers boven 1,38). Na de onverwachte verlaging van de rente door de ECB op 7 november is de koers onder 1,33 gezakt, maar door het uitblijven van nieuwe niet-conventionele maatregelen is de koers niet verder gedaald. De euro is weer opwaarts gegaan en de koers steeg naar 1,38. Hoewel de niet geheel verwachte aankondiging van een verlaging van de activa-aankopen door de Fed steun bood aan de dollar in december, is de waardestijging van de greenback beperkt gebleven. De euro sloot het jaar af op 1,3772 dollar. De daling van de yen, het gevolg van het zeer stimulerende monetaire beleid van de Bank of Japan, raakte tijdens de zomer wat in ademnood, alvorens aan het einde van de periode een tweede adem te vinden. De daling bedroeg 17,7% tegenover de dollar en 21,3% tegenover de euro, met een nieuwe historische drempel op 145 yen voor een euro. De eis van premier Shinzo Abe, die eind 2012 werd verkozen, dat de nieuwe president van de Bank of Japan (BoJ) een veel agressiever beleid zou voeren inzake activaaankopen kwam geloofwaardig over en zorgde van bij het begin van het jaar voor een dalende yen. De internationale topontmoetingen zijn afgesloten zonder specifieke vermelding van de yen, en sommige marktspelers lijken er van uit te gaan dat hij nog verder zou kunnen zakken. Op 9 mei steeg de koers USD/JPY boven de drempel van 100. De afwikkeling van de carry-trades door de toename van de bezorgdheid op de financiële markten heeft deze beweging tot stilstand gebracht en de koers tijdelijk weer onder 95 doen belanden in juni. Daarna evolueerde de USD/JPY-koers vooral zijdelings tot begin november, toen zij weer de hoogte inging om het jaar af te sluiten op 105,15, het hoogste peil sinds oktober Obligatiemarkten Vanaf de maand mei nam de spanning op de lange Amerikaanse rente toe door de verwachting van een afname van de kwantitatieve versoepeling bij de Fed. De opbrengst van de T-note op 10 jaar (1,76% eind 2012) steeg tot 3% begin september (tegen 1,60% begin mei) alvorens weer te ontspannen tot in oktober en dan weer aan te trekken door de verwachting dat de Fed haar activaaankopen zou beginnen terug te schroeven. Deze tapering werd uiteindelijk aangekondigd op 18 december. Op twaalf maanden kwam de spanning uit op 127 bp, waarbij de publicatie van een zeer solide vertrouwensindex voor de huishoudens de rente opdreef naar 3,03% bij de afsluiting van de laatste beursdag van het jaar, het hoogste niveau sinds midden De Europese rente deed het beter dan zijn Amerikaanse tegenhanger, dankzij de twee renteverlagingen bij de ECB, de baissetrend in het monetaire beleid, de lage inflatie en een bescheiden economische groei. De rente van de Bund op 10 jaar steeg 61 bp in twaalf maanden, om het jaar af te sluiten op 1,93%, dus onder de drempel van 2% die in september even was gehaald. De outperformance van de Europese rente was nog duidelijker bij de Spaanse en Italiaanse rentevoeten. Zij daalden in de loop van het jaar door de verbintenis van de ECB in de zomer van 2012, die de beleggers ertoe aanzette te profiteren van de carry in een bedaarde rentecontext dankzij de OMT (Outright Monetary Transaction, die echter nog niet geactiveerd is) en het vooruitzicht van een lange periode van zeer lage basisrente. De rente van de 10-jarige Italiaanse staatsobligatie sloot vorig jaar af op 4,13% (-37 bp), zijn Spaanse tegenhanger op 4,15% (-112 bp). De ontspanning was vooral merkbaar in de tweede jaarhelft, de eerste helft kende een wisselvalliger verloop. Aandelenmarkten De MSCI AC World index boekte een jaarstijging van 20,3% (in dollar), het resultaat van de rally die volgde na de toezegging van de centrale banken om een context van lage (korte en lange) rente te handhaven, wat gunstig is voor de groei. De Fed en de Amerikaanse markten gaven het hele jaar lang de toon aan. De stijging van Wall Street verliep vrijwel zonder onderbreking tot in mei, toen de uitspraken van Ben Bernanke over een mogelijke afbouw ( tapering ) van de activa-aankopen van de Fed de beleggers bezorgd maakten, op een moment dat de economische vooruitzichten aan de beterende hand leken. Tijdens de zomer boekten de markten uiteenlopende resultaten, vooral bij de Amerikaanse en opkomende effecten. In de herfst ging de trend weer opwaarts na de wat onverwachte beslissing van de Fed om haar monetair beleid niet te wijzigen in september, ondanks de tekenen van een versnelling van de economie. Na nog wat aarzelingen door de begrotingsperikelen zette de S&P 500 zijn klim naar nieuwe records voort, maar steeds beïnvloed door de verwachtingen inzake het monetair beleid. Naarmate de weken vorderden, kregen de beleggers steeds meer aandacht voor de verklaringen van Ben Bernanke en Janet Yellen (die hem begin 2014 opvolgt), die benadrukten dat de basisrente nog een hele tijd zeer laag zou blijven. Na een wat aarzelende evolutie in november werd de aankondiging van de tapering op 18 december gevolgd door een fraaie stijging van de aandelen, dankzij de solide economische indicatoren (vooral inzake de arbeidsmarkt). De S&P 500 legde op de laatste beursdag van het jaar een nieuw record vast op 1848,36 punten (+29,6%). In de eurozone steeg de Eurostoxx 50 18%. Deze underperformance is het gevolg van het zwakke jaarbegin voor de Europese beurzen, toen de staatsschuldencrisis en de politieke aspecten ervan opflakkerden door de Italiaanse verkiezingen en de problemen in Cyprus. Bij de grote ontwikkelde beurzen komt Japan als grote winnaar uit de bus met 56,7% voor de Nikkei 225, dankzij de daling van bijna 18% van de yen ten opzichte van de dollar, en het vertrouwen van de beleggers in de economische plannen van de regering van premier Abe. De opkomende indexen zijn sterk achtergebleven (-5% voor de MSCI Emerging), vooral door de bezorgdheid over de Chinese groei tijdens de eerste jaarhelft en een aanzienlijke kapitaaluitstroom in juli en augustus. Zij hebben later hun achterstand echter gedeeltelijk ingehaald dankzij de beterende economische indicatoren en het wegebben van de bezorgdheid over de beleidswijziging bij de Fed. 10

11 1.3. VERSLAG VAN DE COMMISSARIS OP Verslag van de commissaris aan de algemene vergadering der aandeelhouders van de NV BNP Paribas B Fund I BEVEK over de jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 31 december 2013 Overeenkomstig de wettelijke en statutaire bepalingen, brengen wij u verslag uit in het kader van ons mandaat van commissaris. Dit verslag omvat ons oordeel over de statutaire jaarrekening (de Jaarrekening ) evenals de vereiste bijkomende vermeldingen. De Jaarrekening omvat de balans op 31 december 2013, de resultatenrekening van het boekjaar afgesloten op 31 december 2013 en de toelichting. Verklaring zonder voorbehoud over de Jaarrekening Wij hebben de controle uitgevoerd van de Jaarrekening NV BNP Paribas B Fund I Bevek ( de Vennootschap ) over het boekjaar afgesloten op 31 december 2013, opgesteld in overeenstemming met het in België van toepassing zijnde boekhoudkundig referentiestelsel. Het eigen vermogen en het resultaat van het boekjaar van de volgende open compartimenten zijn als volgt: Compartiment Munt Totaal van het eigen vermogen Resultaat van het boekjaar (+ = winst / - = verlies) Equity Asia ex-japan USD , ,70 Equity Belgium EUR , ,65 Equity Europe EUR , ,23 Equity Europe Emerging EUR , ,22 Equity Japan JPY , ,00 Equity USA USD , ,31 Verantwoordelijkheid van de raad van bestuur voor het opstellen van de Jaarrekening De raad van bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van de Jaarrekening die een getrouw beeld heeft in overeenstemming met het in België van toepassing zijnde boekhoudkundig referentiestelsel. Deze verantwoordelijkheid omvat: het opzetten, implementeren en in stand houden van een interne controle met betrekking tot het opstellen en de getrouwe weergave van de Jaarrekening die geen afwijkingen van materieel belang als gevolg van fraude of het maken van fouten bevat; het kiezen en toepassen van geschikte waarderingsregels; en het maken van boekhoudkundige schattingen die onder de gegeven omstandigheden redelijk zijn. Verantwoordelijkheid van de commissaris Het is onze verantwoordelijkheid een oordeel over deze Jaarrekening tot uitdrukking te brengen op basis van onze controle. Wij hebben onze controle uitgevoerd overeenkomstig de wettelijke bepalingen en volgens de in België geldende controlenormen, zoals uitgevaardigd door het Instituut van de Bedrijfsrevisoren. Deze controlenormen vereisen dat onze controle zo wordt georganiseerd en uitgevoerd dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat de Jaarrekening geen afwijkingen van materieel belang bevat, als gevolg van fraude of het maken van fouten. Overeenkomstig deze controlenormen hebben wij controlewerkzaamheden uitgevoerd ter verkrijging van controle-informatie over de in de Jaarrekening opgenomen bedragen en toelichtingen. De keuze van deze controlewerkzaamheden hangt af van onze beoordeling alsook van onze inschatting van het risico dat de Jaarrekening afwijkingen van materieel belang bevat als gevolg van fraude of het maken van fouten. Bij het maken van onze risico-inschatting houden wij rekening met de bestaande interne controle van de vennootschap met betrekking tot het opstellen en de getrouwe weergave van de Jaarrekening ten einde in de gegeven omstandigheden de gepaste werkzaamheden te bepalen, maar niet om een oordeel te geven over de effectiviteit van de interne controle van de vennootschap. Wij hebben tevens de gegrondheid van de waarderingsregels, de redelijkheid van de betekenisvolle boekhoudkundige schattingen gemaakt door de raad van bestuur, alsook de voorstelling van de jaarrekening, als geheel beoordeeld. Wij hebben van het bestuursorgaan en van de verantwoordelijken van de Vennootschap de voor onze controlewerkzaamheden vereiste ophelderingen en inlichtingen verkregen en wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie een redelijke basis vormt voor het uitbrengen van ons oordeel. Oordeel Naar ons oordeel geeft de Jaarrekening afgesloten op 31 december 2013 een getrouw beeld van het vermogen, de financiële toestand en de resultaten van de Vennootschap, in overeenstemming met het in België van toepassing zijnde boekhoudkundig referentiestelsel. 11

12 Bijkomende vermeldingen De raad van bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen en de inhoud van het jaarverslag over de Jaarrekening, alsook het naleven van het Wetboek van vennootschappen en van de statuten. Het is onze verantwoordelijkheid om in ons verslag de volgende bijkomende vermeldingen op te nemen die niet van aard zijn om de draagwijdte van onze verklaring over de jaarrekening te wijzigen: Het jaarverslag over de Jaarrekening behandelt de door de wet vereiste inlichtingen en stemt overeen met de Jaarrekening. Wij kunnen ons echter niet uitspreken over de beschrijving van de voornaamste risico s en onzekerheden waarmee de vennootschap wordt geconfronteerd, alsook van haar positie, haar voorzienbare evolutie of de aanmerkelijke invloed van bepaalde feiten op haar toekomstige ontwikkeling. Wij kunnen evenwel bevestigen dat de verstrekte gegevens geen onmiskenbare inconsistenties vertonen met de informatie waarover wij beschikken in het kader van ons mandaat. Onverminderd formele aspecten van ondergeschikt belang, werd de boekhouding gevoerd overeenkomstig de in België van toepassing zijnde wettelijke en bestuursrechtelijke voorschriften. Wij dienen u geen verrichtingen of beslissingen mede te delen die in overtreding met de statuten of het Wetboek van vennootschappen zijn gedaan of genomen. De verwerking van het resultaat die aan de algemene vergadering wordt voorgesteld, stemt overeen met de wettelijke en statutaire bepalingen. Luik, 10 april 2014 Ernst & Young Bedrijfsrevisoren BCVBA Commissaris vertegenwoordigd door Philippe Pire Vennoot 12

13 1.4. GEGLOBALISEERDE BALANS Op (In EUR) Op (In EUR) AFDELING 1: BALANSSCHEMA TOTAAL NETTO-ACTIEF , ,15 II. Effecten, geldmarktinstrumenten, ICB s en financiële derivaten , ,49 C. Aandelen en andere met aandelen gelijk te stellen waardepapieren a. Aandelen , ,44 c. Andere met aandelen gelijk te stellen waardepapieren ,61 D. Andere effecten 1.232, ,80 E. ICB s met een veranderlijk aantal rechten van deelneming ,64 IV. Vorderingen en schulden op ten hoogste één jaar , ,96 A. Vorderingen a. Te ontvangen bedragen , ,55 b. Fiscale tegoeden , ,83 B. Schulden a. Te betalen bedragen (-) , ,24 c. Ontleningen (-) -3, ,18 V. Deposito s en liquide middelen , ,68 A. Banktegoeden op zicht , ,68 VI. Overlopende rekeningen , ,98 B. Verkregen opbrengsten ,54 C. Toe te rekenen kosten (-) , ,44 TOTAAL EIGEN VERMOGEN , ,15 A. Kapitaal , ,57 B. Deelneming in het resultaat , ,73 C. Overgedragen resultaat , ,22 D. Resultaat van het boekjaar (halfjaar) , ,09 AFDELING 2 : POSTEN BUITEN-BALANSTELLING IX. Uitgeleende financiële instrumenten , ,35 13

14 1.5. GEGLOBALISEERDE RESULTATENREKENING Op (In EUR) Op (In EUR) AFDELING 3 : SCHEMA VAN DE RESULTATENREKENING I. Waardevermindering, minderwaarden en meerwaarden , ,58 C. Aandelen en andere met aandelen gelijk te stellen waardepapieren a. Aandelen , ,60 c. Andere met aandelen gelijk te stellen waardepapieren , ,10 D. Andere effecten , ,93 E. ICB s met een veranderlijk aantal rechten van deelneming , ,73 H. Wisselposities en verrichtingen a. Financiële derivaten ii. Termijncontracten -974,57 b. Andere wisselposities en verrichtingen , ,22 II. Opbrengsten en kosten van beleggingen , ,88 A. Dividenden , ,58 B. Intresten (+/-) a. Effecten en geldmarktinstrumenten 1.019,35 b. Deposito s en liquide middelen 1.982,66-138,52 C. Intresten in gevolge ontleningen (-) , ,46 E. Roerende voorheffingen (-) a. Van Belgische oorsprong ,07 b. Van buitenlandse oorsprong , ,44 F. Andere opbrengsten van beleggingen , ,37 III. Andere opbrengsten , ,73 A. Vergoeding tot dekking van de kosten van verwerving en realisatie van de activa, 0,03 tot ontmoediging van uittredingen en tot dekking van leveringskosten B. Andere , ,70 IV. Exploitatiekosten , ,09 A. Verhandelings- en leveringskosten betreffende beleggingen (-) , ,39 B. Financiële kosten (-) -454,72 C. Vergoeding van de bewaarder (-) , ,32 D. Vergoeding van de beheerder (-) a. Financieel beheer , ,18 b. Administratief- en boekhoudkundig beheer , ,79 E. Administratiekosten (-) -833,33 H. Diensten en diverse goederen (-) ,86 J. Taksen , ,99 K. Andere kosten (-) , ,23 Opbrengsten en kosten van het boekjaar (halfjaar) , ,52 Subtotaal II + III + IV V. Winst (verlies) uit gewone bedrijfsuitoefening vóór belasting op het resultaat , ,09 VII. Resultaat van het boekjaar (halfjaar) , ,09 AFDELING 4 : Resultaatverwerking I. Te bestemmen winst (te verwerken verlies) , ,58 a. Overgedragen winst (overgedragen verlies) van het vorige boekjaar , ,22 b. Te bestemmen winst (te verwerken verlies) van het boekjaar , ,09 c. Ontvangen deelnemingen in het resultaat (uitgekeerde deelnemingen in het resultaat) , ,73 II. (Toevoeging aan) onttrekking aan het kapitaal , ,24 III. (Over te dragen winst) over te dragen verlies , ,73 IV. (Dividenduitkering) , ,61 14

15 1.6. SAMENVATTING VAN DE BOEKINGS- EN WAARDERINGSREGELS Samenvatting van de regels Onderstaande waarderingsregels zijn opgesteld in navolging van het KB van 10 november 2006 betreffende de boekhouding, de jaarrekening en de periodieke verslagen van bepaalde openbare instellingen voor collectieve belegging met een veranderlijk aantalrechten van deelneming. Meer bepaald, zijn de bepalingen van Art. 7 t/m 19 van toepassing. Kosten Teneinde grote schommelingen in de netto-inventariswaarde te voorkomen op datum van de betaling van de kosten, zijn de kosten met een recurrent karakter geprovisioneerd prorata temporis. Het zijn voornamelijk de recurrente provisies en kosten zoals weergegeven in het prospectus (bijvoorbeeld de vergoeding voor het beheer van de beleggingsportefeuille, de administratie, de bewaarder, de commissaris, ). De oprichtingkosten worden lineair afgeschreven over een periode van één of meerdere jaren, met een maximum van 5 jaar. Boeking van aan- en verkopen De effecten, geldmarktinstrumenten, rechten van deelneming in instellingen voor collectieve belegging en financiële derivaten die tegen reële waarde worden gewaardeerd, worden bij aanschaffing en vervreemding in de boekhouding respectievelijk geboekt tegen de aankoopprijs en verkoopprijs. De bijkomende kosten zoals verhandelings- en leveringskosten, worden onmiddellijk ten laste gebracht van de resultatenrekening. Vorderingen en schulden De vorderingen en de schulden op korte termijn evenals de termijnplaatsingen worden in de balans opgenomen onder hun nominale waarde. Indien het beleggingsbeleid van het compartiment hoofdzakelijk gericht is op het beleggen van haar/zijn middelen in deposito's, liquide middelen of geldmarktinstrumenten, worden de termijnplaatsingen gewaardeerd aan reële waarde. Effecten, geldmarktinstrumenten en financiële derivaten De effecten, geldmarktinstrumenten en financiële derivaten (optiecontracten, termijncontracten en swapcontracten) worden gewaardeerd tegen hun reële waarde overeenkomstig de volgende hiërarchie: - Voor vermogensbestanddelen waarvoor een actieve markt bestaat die functioneert door toedoen van derde financiële instellingen,wordt de biedkoers (activa) en de laatkoers (passiva) weerhouden. In uitzonderlijke situaties, kunnen deze koersen niet beschikbaar zijn voor obligaties en andere schuldinstrumenten. In voorkomend geval, zal gebruik gemaakt worden van de middenkoers en zal deze werkwijze worden toegelicht in het (half) jaarverslag. - Voor vermogensbestanddelen die op een actieve markt worden verhandeld zonder toedoen van derde financiële instellingen, wordt de slotkoers weerhouden. - Gebruik van de prijs van de meeste recente transactie op voorwaarde dat de economische omstandigheden niet wezenlijk zijn gewijzigd sinds deze transactie. - Gebruik van andere waarderingstechnieken die maximaal gebruik maken van marktgegevens, die consistent zijn met de algemeen aanvaarde economische methodes en die op regelmatig basis worden geijkt en de validiteit wordt getest. De waardering van niet op de markt genoteerde rechten van deelneming in instellingen voor collectieve belegging met een veranderlijk aantal rechten van deelneming wordt gebaseerd op de netto-inventariswaarde van de deelbewijzen. De waardeverminderingen, minderwaarden en meerwaarden voortvloeiend uit de hogervernoemde regels, worden in de resultatenrekening opgenomen onder de desbetreffende subpost van de rubriek "I. Waardeverminderingen, minderwaarden en meerwaarden. De waardeschommelingen ten gevolge de prorata temporis verwerking van de gelopen interesten met betrekking tot obligaties en andere schuldinstrumenten, wordt opgenomen in de resultatenrekening als bestanddeel van de post II. Opbrengsten en kosten van de beleggingen - B. Interesten. De reële waarde van de financiële derivaten (optiecontracten, termijncontracten en swapcontracten) wordt op het moment van de aankoop in de respectievelijke posten van de balans opgenomen ten belope van hun aankoopprijs. Na de eerste evaluatie wordt de variatie in de waarde geboekt in de resultatenrekening. De onderliggende waarde (optiecontracten en warrants) en de notionele bedragen (termijn- en swapcontracten) worden in de posten buiten-balanstelling opgenomen onder de respectievelijke rubrieken. Bij uitoefening van de optiecontracten en warrants worden de premies gevoegd bij of afgetrokken van de aankoop- of verkoopprijs van de onderliggende vermogensbestanddelen. Tussentijdse betalingen en ontvangsten in gevolge swapcontracten worden in resultaat opgenomen onder de subpost "II. Opbrengsten en kosten van de beleggingen - D. Swap-contracten". Verrichtingen in deviezen De in buitenlandse valuta uitgedrukte vermogensbestanddelen worden omgezet in de munt van het compartiment op basis van demiddenkoers op de contantmarkt en het saldo van de positieve en negatieve verschillen die resulteren uit de omzetting van devermogensbestanddelen, wordt per munt in de resultatenrekening opgenomen. 15

16 Wisselkoersen EUR 1,2255 CHF 1,2068 CHF 27,3725 CZK 25,0955 CZK 7,4604 DKK 7,4610 DKK 0,8320 GBP 0,8111 GBP 297,0750 HUF 291,2150 HUF 8,3599 NOK 7,3372 NOK 4,1579 PLN 4,0803 PLN 8,8500 SEK 8,5768 SEK 2,9605 TRY 2,3530 TRY 1,3780 USD 1,3184 USD 14,4323 ZAR 11,1858 ZAR 1 JPY 0,0069 EUR 0,0088 EUR 1 USD 1,1177 AUD 0,9632 AUD 1,0625 CAD 0,9957 CAD 0,7257 EUR 0,7585 EUR 0,6038 GBP 0,6152 GBP 7,7536 HKD 7,7509 HKD ,7372 IDR 9.637,5010 IDR 61,8537 INR 54,7904 INR 1.055,3272 KRW 1.070,5819 KRW 3,2754 MYR 3,0580 MYR 1,2150 NZD 1,2122 NZD 44,3816 PHP 41,0628 PHP 1,2626 SGD 1,2216 SGD 32,8593 THB 30,5902 THB 29,8028 TWD 29,0392 TWD 16

17 EQUITY ASIA EX-JAPAN 2. INFORMATIE BETREFFENDE HET COMPARTIMENT EQUITY ASIA EX-JAPAN 2.1. BEHEERVERSLAG Lanceringsdatum van het compartiment en inschrijvingsprijs van de deelbewijzen 31/10/2002 tegen de prijs van BEF (284,23 USD) per deelbewijs Doelstelling van het compartiment Het fonds streeft naar een zo hoog mogelijke waardestijging en een ruime diversificatie van de risico's door voornamelijk te beleggen in de aandelen van alle types bedrijven die zijn gevestigd in of economisch actief zijn in Azië (excl. Japan), in Australië en in Nieuw- Zeeland Beleggingsbeleid van het compartiment Dit compartiment belegt hoofdzakelijk in aandelen van bedrijven gevestigd in Zuid- of Oost-Azië met uitzondering van Japan, evenals in Australië en in Nieuw-Zeeland. Bij de samenstelling van de portefeuille wordt rekening gehouden met het economische belang en de beurswaarde van de verschillende landen en sectoren, evenals met de prognoses en de specifieke situatie van de afzonderlijke waarden. In ondergeschikte mate kan het compartiment ook in andere activa beleggen. Het kan niet meer dan 10% van zijn vermogen in andere ICBE s of ICB s beleggen Beheer van de beleggingsportefeuille BNP Paribas Investment Partners Asia Limited - 30/F Three Exchange Square, 8 Connaught Place, Central Hong-Kong Tijdens het boekjaar gevoerde beleid De aandelenselectie in de sector van de basisconsumptiegoederen leverde een positieve bijdrage aan het rendement, waarbij zowel China Modern Dairy als China Mengniu Dairy vooruitgang boekte. Hun aandelen gingen hoger door de sterke vraag naar babymelkpoeder en de verhoopte stijging van de vraag door de aanpassing van het eenkindbeleid in China. Ook de positie in duurzame consumptiegoederen viel gunstig uit, dankzij de positieve evolutie van het overwogen Great Wall Motor. Het bedrijf kan bogen op een solide groei van de toekomstige winst, onder impuls van het omzetvolume en de duidelijke positionering in het sterke SUV-segment in China. De sectoren IT en duurzame consumptiegoederen zetten het rendement onder druk door de onderweging in Tencent en in gokaandelen in Macau zoals Galaxy Entertainment en Sands China. Tencent profiteerde van zijn uitstekende ontwikkeling in spellen en de schaalvoordelen van zijn exploitatie- en distributieoverwicht in de sector. In Macau hebben de sterke bezoekersaantallen geleid tot een versnelling van de gokspelinkomsten, van 6% in het 3e kwartaal van 2012 tot +24% in het 4e kwartaal van vorig jaar, die de koersen van Galaxy Entertainment en Sands China hoger tilde Toekomstig beleid De Aziatische bedrijven kunnen bogen op sterke balansen en solide cashposities, en zij keren meer dividenden uit, allemaal goede voortekenen voor Wij staan positief tegenover de ASEAN-regio, meer bepaald Indonesië, de Filipijnen en Maleisië. Wij zijn voorzichtig in China, door de demografische uitdagingen zoals een verouderende arbeidsbevolking, maar we beleggen wel in geselecteerde sectoren zoals toerisme, merkartikelen en technologie Risico- en opbrengstprofiel 6 op een schaal van 1 (laagste risico) tot 7 (hoogste risico). Het doel van deze schaal is het risico- en opbrengstprofiel van het fonds in cijfers te vertalen. De synthetische risico- en opbrengstindicator (SRRI) wordt berekend conform de bepalingen van reglement 583/2010. Hij geeft de jaarlijkse volatiliteit van het fonds weer over een periode van 5 jaar. Categorie 1 stemt overeen met het laagste risiconiveau en 7 met het hoogste. De laagste risicocategorie betekent niet dat de belegging zonder risico is, maar duidt op een laag risico. Aan een lager risiconiveau, aangeduid door een lage categorie, is een lager potentieel rendement verbonden en omgekeerd is er aan een hoger risiconiveau, aangeduid door een hogere categorie, een hoger potentieel rendement verbonden. De in het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor het toekomstige risicoprofiel. De risicocategorie van het product is niet gegarandeerd en kan veranderen in de tijd, het recentste cijfer wordt gepubliceerd in de essentiële beleggersinformatie Resultaatverwerking De raad van bestuur zal aan de algemene vergadering van aandeelhouders het volgende bruto dividend voorstellen: Dividend: 12,36 USD tegen afgifte van coupon nr. 20. Bij toepassing van art b) van het Koninklijk Besluit van 10 november 2006 betreffende de boukhouding, de jaarrekening en de periodieke rapporten van sommige ICB's, overstijgt dit dividend niet het bedrag van de interesten, dividenden en gerealiseerde meerwaarden die voortkomen uit de investeringen van het compartiment en die werkelijk geïnd werden gedurende het boekjaar. Betaaldatum: 17/04/

18 EQUITY ASIA EX-JAPAN BNP PARIBAS B FUND I 2.2. BALANS Op (In USD) Op (In USD) AFDELING 1: BALANSSCHEMA TOTAAL NETTO-ACTIEF , ,05 II. Effecten, geldmarktinstrumenten, ICB s en financiële derivaten , ,52 C. Aandelen en andere met aandelen gelijk te stellen waardepapieren a. Aandelen , ,52 IV. Vorderingen en schulden op ten hoogste één jaar 5.544, ,67 A. Vorderingen a. Te ontvangen bedragen 5.235, ,53 b. Fiscale tegoeden 2.620, ,06 B. Schulden a. Te betalen bedragen (-) , ,02 c. Ontleningen (-) -29,90 V. Deposito s en liquide middelen , ,96 A. Banktegoeden op zicht , ,96 VI. Overlopende rekeningen , ,10 C. Toe te rekenen kosten (-) , ,10 TOTAAL EIGEN VERMOGEN , ,05 A. Kapitaal , ,06 B. Deelneming in het resultaat , ,92 C. Overgedragen resultaat , ,21 D. Resultaat van het boekjaar (halfjaar) , ,70 18

19 EQUITY ASIA EX-JAPAN 2.3. RESULTATENREKENING Op (In USD) Op (In USD) AFDELING 3 : SCHEMA VAN DE RESULTATENREKENING I. Waardevermindering, minderwaarden en meerwaarden , ,19 C. Aandelen en andere met aandelen gelijk te stellen waardepapieren a. Aandelen , ,70 D. Andere effecten , ,35 H. Wisselposities en verrichtingen b. Andere wisselposities en verrichtingen , ,84 II. Opbrengsten en kosten van beleggingen , ,97 A. Dividenden , ,44 B. Intresten (+/-) b. Deposito s en liquide middelen -49,61 C. Intresten in gevolge ontleningen (-) -221,99-248,46 E. Roerende voorheffingen (-) b. Van buitenlandse oorsprong , ,40 III. Andere opbrengsten 1.154, ,18 B. Andere 1.154, ,18 IV. Exploitatiekosten , ,64 A. Verhandelings- en leveringskosten betreffende beleggingen (-) , ,43 C. Vergoeding van de bewaarder (-) , ,75 D. Vergoeding van de beheerder (-) a. Financieel beheer , ,17 b. Administratief- en boekhoudkundig beheer , ,34 H. Diensten en diverse goederen (-) ,41 J. Taksen , ,66 K. Andere kosten (-) , ,88 Opbrengsten en kosten van het boekjaar (halfjaar) , ,51 Subtotaal II + III + IV V. Winst (verlies) uit gewone bedrijfsuitoefening vóór belasting op het resultaat , ,70 VII. Resultaat van het boekjaar (halfjaar) , ,70 AFDELING 4 : Resultaatverwerking I. Te bestemmen winst (te verwerken verlies) , ,99 a. Overgedragen winst (overgedragen verlies) van het vorige boekjaar , ,21 b. Te bestemmen winst (te verwerken verlies) van het boekjaar , ,70 c. Ontvangen deelnemingen in het resultaat (uitgekeerde deelnemingen in het resultaat) , ,92 II. (Toevoeging aan) onttrekking aan het kapitaal , ,50 III. (Over te dragen winst) over te dragen verlies , ,94 IV. (Dividenduitkering) , ,55 19

20 EQUITY ASIA EX-JAPAN BNP PARIBAS B FUND I 2.4. SAMENSTELLING VAN DE ACTIVA EN KERNCIJFERS Samenstelling van de activa op Benaming Hoeveelheid op Valuta Koers in valuta Evaluatie (in USD) % Portefeuille % Netto- Actief EFFECTEN EN GELDMARKTINSTRUMENTEN TOEGELATEN TOT DE VERHANDELING OP EEN GEREGLEMENTEERDE OF HIERMEE GELIJK TE STELLEN MARKT ACE HARDWARE INDONESIA IDR 610, ,99 0,15% 0,15% ADANI ENTERPRISES LTD INR 268, ,54 0,19% 0,19% ASTRA INTERNATIONAL TBK PT IDR 6.950, ,29 0,61% 0,61% BIOSTIME INTERNATIONAL HOLDI HKD 69, ,21 0,86% 0,86% CAFE DE CORAL HOLDINGS LTD HKD 24, ,02 0,77% 0,76% CP ALL PCL-FOREIGN THB 42, ,22 0,70% 0,70% DOMINOS PIZZA ENTERPRISES L AUD 16, ,89 1,17% 1,17% E-MART CO LTD 543 KRW , ,73 0,26% 0,26% EMPEROR WATCH & JEWELLERY HKD 0, ,94 0,44% 0,44% FAIRWOOD HOLDINGS LTD HKD 15, ,69 0,25% 0,25% GODREJ CONSUMER PRODUCTS LTD INR 857, ,74 0,66% 0,66% HENGDELI HOLDINGS LTD HKD 1, ,49 0,54% 0,54% JUBILANT FOODWORKS LTD INR 1.291, ,64 1,84% 1,83% KOLAO HOLDINGS KRW , ,56 1,42% 1,41% LOTTE SHOPPING CO 303 KRW , ,06 0,22% 0,21% PRESIDENT CHAIN STORE CORP TWD 206, ,82 0,42% 0,42% SAMSONITE INTERNATIONAL SA HKD 23, ,73 1,02% 1,02% SHINSEGAE CO LTD 283 KRW , ,55 0,13% 0,13% SKYWORTH DIGITAL HLDGS LTD HKD 4, ,78 0,17% 0,17% SM INVESTMENTS CORP PHP 716, ,92 0,49% 0,48% TITAN INDUSTRIES LTD INR 230, ,88 0,45% 0,44% Distributie en detailhandel ,69 12,76% 12,70% AMMB HOLDINGS BHD MYR 7, ,64 0,44% 0,43% AXIS BANK LTD INR 1.292, ,66 0,74% 0,73% BANGKOK BANK PCL-FOREIGN REG THB 170, ,73 0,45% 0,45% BANK CENTRAL ASIA TBK PT IDR 9.800, ,91 0,28% 0,28% BANK MANDIRI TBK PT IDR 7.950, ,43 0,44% 0,44% BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA IDR 880, ,20 0,36% 0,35% BANK RAKYAT INDONESIA PERSER IDR 7.250, ,19 0,69% 0,69% BOC HONG KONG HOLDINGS LTD HKD 24, ,77 0,63% 0,62% CIMB GROUP HOLDINGS BHD MYR 7, ,85 0,87% 0,86% FEDERAL BANK LTD INR 84, ,97 0,31% 0,31% HANG SENG BANK LTD HKD 125, ,46 0,27% 0,27% ICICI BANK LTD INR 1.095, ,36 0,71% 0,71% INDUSIND BANK LTD INR 422, ,30 0,79% 0,78% INDUSTRIAL BANK OF KOREA KRW , ,19 0,30% 0,29% METROPOLITAN BANK & TRUST PHP 77, ,41 0,38% 0,38% ORIENTAL BANK OF COMMERCE INR 230, ,51 0,54% 0,54% PUNJAB NATIONAL BANK INR 632, ,68 0,38% 0,37% SECURITY BANK CORP PHP 117, ,18 0,40% 0,40% YES BANK LTD INR 372, ,83 0,85% 0,85% Banken ,27 9,83% 9,75% DELTA ELECTRONICS INC TWD 168, ,10 1,54% 1,53% HYNIX SEMICONDUCTOR INC KRW , ,73 1,49% 1,48% HYVISION SYSTEM INC KRW , ,18 0,76% 0,76% MEDIATEK INC TWD 441, ,43 0,63% 0,63% NOVATEK MICROELECTRONICS COR TWD 125, ,48 0,34% 0,33% PEGATRON CORP TWD 38, ,81 0,33% 0,33% SAMSUNG ELECTRO-MECHANICS CO KRW , ,79 0,18% 0,18% SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD 506 KRW , ,45 1,16% 1,15% TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC TWD 104, ,33 2,58% 2,56% Elektrotechniek en elektronica ,30 9,01% 8,95% APOLLO TYRES LTD INR 105, ,38 0,32% 0,32% ASTRA OTOPARTS TBK PT IDR 3.750, ,07 0,52% 0,51% GREAT WALL MOTOR COMPANY-H HKD 43, ,57 1,94% 1,92% HYUNDAI MOBIS KRW , ,62 0,51% 0,51% 20

Bedrijfsrevisor. Verklaring over de jaarrekening zonder voorbehoud

Bedrijfsrevisor. Verklaring over de jaarrekening zonder voorbehoud Burg. CVBA Helga Platteau Verslag van het College van Commissarissen aan de Algemene Vergadering der Aandeelhouders van Euronav NV over de jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 31 december 2008

Nadere informatie

fjr/cewaierhouse(ajpers I

fjr/cewaierhouse(ajpers I fjr/cewaierhouse(ajpers I It PricewaterhouseCoopers Bedrijfsrevisoren PricewaterhouseCoopers Reviseurs d'entreprises Financial Assurance Services Woluwe Garden Woluwedal 18 8-1932 Sint-Stevens-Woluwe Telephone

Nadere informatie

Resultatenrekening. B. Andere

Resultatenrekening. B. Andere Resultatenrekening I. Waardeverminderingen, minderwaarden en meerwaarden A. Obligaties en andere schuldinstrumenten a) Obligaties C. Aandelen en andere met aandelen gelijk te stellen waardepapieren a)

Nadere informatie

Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL. te Amsterdam. Jaarrekening 2012

Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL. te Amsterdam. Jaarrekening 2012 Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL te Amsterdam Jaarrekening 2012 Inhoudsopgave Blad Verslag van het Bestuur 2 Jaarrekening Balans per 31 december 2012 4 Staat van baten en lasten over

Nadere informatie

Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL. te Amsterdam. Jaarrekening 2013

Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL. te Amsterdam. Jaarrekening 2013 Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL te Amsterdam Jaarrekening 2013 Inhoudsopgave Blad Verslag van het Bestuur 2 Jaarrekening Balans per 31 december 2013 4 Staat van baten en lasten over

Nadere informatie

Modelverslagen met betrekking tot de statistieken

Modelverslagen met betrekking tot de statistieken Bijlage 6 Circulaire _2011_06-6 dd. 14 februari 2011 Modelverslagen met betrekking tot de statistieken Toepassingsveld: Openbare instellingen voor collectieve belegging naar Belgisch recht met een veranderlijk

Nadere informatie

Klynveld Peat Marwick Goerdeler

Klynveld Peat Marwick Goerdeler Klynveld Peat Marwick Goerdeler Bedrijfsrevisoren Helga Platteau Bedrijfsrevisor Verslag van het College van sen over de geconsolideerde jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 31 december 2004 en

Nadere informatie

Delhaize Groep NV Osseghemstraat Brussel, België Rechtspersonenregister (Brussel) INFORMATIEVE NOTA

Delhaize Groep NV Osseghemstraat Brussel, België Rechtspersonenregister (Brussel)  INFORMATIEVE NOTA Delhaize Groep NV Osseghemstraat 53 1080 Brussel, België Rechtspersonenregister 0402.206.045 (Brussel) www.delhaizegroep.com INFORMATIEVE NOTA Brussel, 21 april 2016 Ter attentie van de aandeelhouders,

Nadere informatie

BKCP INVEST BKCP Europe Trackers

BKCP INVEST BKCP Europe Trackers BKCP INVEST BKCP Europe Trackers Vereenvoudigd prospectus Informatie betreffende de bevek Naam BKCP INVEST Oprichtingsdatum 2 oktober 2000 Bestaansduur Onbeperkt Lidstaat waar de bevek haar statutaire

Nadere informatie

het commissarisverslag 2013 ERRATUM

het commissarisverslag 2013 ERRATUM VERSLAG VAN DE COMMISSARIS AAN DE ALGEMENE VERGADERING VAN DE NV OVER HET BOEKJAAR AFGESLOTEN OP 20 Overeenkomstig de wettelijke en statutaire bepalingen 30) en de toelichting. Verslag over Oordeel met

Nadere informatie

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Dexia Bonds Beleggingsvennootschap conform Richtlijn 85/611/EEG 69, route d Esch, L 2953 Luxemburg Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal naar Luxemburgs

Nadere informatie

CANARA. Jaarlijks verslag Boekjaar 2006. Jaarlijks verslag voorgesteld aan de Gewone Algemene Vergadering van 31 MEI 2007. Jaarlijks Verslag 2006

CANARA. Jaarlijks verslag Boekjaar 2006. Jaarlijks verslag voorgesteld aan de Gewone Algemene Vergadering van 31 MEI 2007. Jaarlijks Verslag 2006 2 2006 CANARA V.Z.W. Liefdadigheidstraat 33 Bus 1 1210 BRUSSEL Jaarlijks verslag voorgesteld aan de Gewone Algemene Vergadering van 31 MEI 2007 Boekjaar 2006 Jaarlijks Jaarlijks verslag Boekjaar 2006 22006

Nadere informatie

LAMPIRIS COOP Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Rue Saint-Laurent, LUIK BTW BE

LAMPIRIS COOP Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Rue Saint-Laurent, LUIK BTW BE LAMPIRIS COOP Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Rue Saint-Laurent, 54 4000 LUIK BTW BE 0846.628.569 RPR Luik Jaarverslag van de raad van bestuur aan de gewone algemene vergadering

Nadere informatie

LAMPIRIS COOP Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Rue Saint-Laurent, LUIK BTW BE

LAMPIRIS COOP Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Rue Saint-Laurent, LUIK BTW BE LAMPIRIS COOP Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Rue Saint-Laurent, 54 4000 LUIK BTW BE 0846.628.569 RPR Luik Jaarverslag van de raad van bestuur aan de gewone algemene vergadering

Nadere informatie

BNP PARIBAS B STRATEGY

BNP PARIBAS B STRATEGY HALFJAARLIJKS VERSLAG 30.06.15 BNP PARIBAS B STRATEGY BEVEK Openbare Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal naar Belgisch recht met verschillende compartimenten Naamloze vennootschap ICB die

Nadere informatie

Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL. te Amsterdam. Jaarrekening 2011

Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL. te Amsterdam. Jaarrekening 2011 Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL te Amsterdam Jaarrekening 2011 Inhoudsopgave Blad Voorwoord 3 Balans per 31 december 2011 4 Staat van baten en lasten over 2011 5 Toelichting 6 Overige

Nadere informatie

Jaarlijks verslag Boekjaar 2006

Jaarlijks verslag Boekjaar 2006 Jaarlijks verslag Boekjaar BELGISCH BUREAU VAN DE AUTOVERZEKERAARS V.Z.W. goedgekeurd door K.B. van 12 april 2004 Liefdadigheidstraat 33 bus 2 1210 BRUSSEL Jaarlijks verslag voorgesteld aan de Gewone Algemene

Nadere informatie

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus April 2010 TRIODOS SICAV I sicav naar Luxemburgse recht conform Richtlijn 85/611/EEG Route D Esch, 69, 1470 Luxemburg LUXEMBURG De informatie die in deze bijlage

Nadere informatie

BNP PARIBAS B FUND I Equity Belgium

BNP PARIBAS B FUND I Equity Belgium BNP PARIBAS B FUND I Equity Belgium Vereenvoudigd prospectus Informatie betreffende de bevek Naam BNP PARIBAS B FUND I Oprichtingsdatum 15 mei 1991 Bestaansduur Onbeperkt Lidstaat waar de bevek haar statutaire

Nadere informatie

Deze 3 verslagen dienen in onderlinge samenhang te worden gelezen en kunnen niet afzonderlijk van elkaar worden gezien of gebruikt.

Deze 3 verslagen dienen in onderlinge samenhang te worden gelezen en kunnen niet afzonderlijk van elkaar worden gezien of gebruikt. Hoofding van het kantoor XYZ Verslagen van de bedrijfsrevisor (1) aan de raad van bestuur (2) van de Vlaamse rechtspersoon in uitvoering van artikel 9 van het Besluit van de Vlaamse Regering van 7 september

Nadere informatie

BNP Paribas B Institutional I Equity EMU D

BNP Paribas B Institutional I Equity EMU D BNP Paribas B Institutional I Equity EMU D Vereenvoudigd prospectus Informatie betreffende de bevek Naam BNP Paribas B Institutional I Oprichtingsdatum 26 april 1991 Bestaansduur Onbeperkt Lidstaat waar

Nadere informatie

Accountantsverklaringen bij de Jaarrekeningen 2008 van Fortis

Accountantsverklaringen bij de Jaarrekeningen 2008 van Fortis Fortis Jaarrekening 2008 Accountantsverklaringen bij de Jaarrekeningen 2008 van Fortis Fortis Geconsolideerd Fortis SA/NV Fortis N.V. 2 Accountantsverklaringen bij de Jaarrekeningen 2008 van Fortis Inleiding

Nadere informatie

BNP Paribas L1 Equity USA Small Cap afgekort tot BNPP L1 Equity USA Small Cap

BNP Paribas L1 Equity USA Small Cap afgekort tot BNPP L1 Equity USA Small Cap Equity USA Small Cap Presentatie van de Vennootschap BNP Paribas L1 is opgericht in Luxemburg op 29 november 1989 voor een onbeperkte duur in de vorm van een beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal

Nadere informatie

HALFJAARLIJKS VERSLAG PRIME BEVEK

HALFJAARLIJKS VERSLAG PRIME BEVEK HALFJAARLIJKS VERSLAG 31.12.13 PRIME BEVEK Openbare Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal naar Belgisch recht met verschillende compartimenten Naamloze vennootschap ICB die geopteerd heeft voor

Nadere informatie

Oktober 2015. Macro & Markten. 1. Rente en conjunctuur :

Oktober 2015. Macro & Markten. 1. Rente en conjunctuur : Oktober 2015 Macro & Markten 1. Rente en conjunctuur : VS Zoals al aangegeven in ons vorig bulletin heeft de Amerikaanse centrale bank FED de beleidsrente niet verhoogd. Maar goed ook, want naderhand werden

Nadere informatie

BELGISCHE BIJLAGE BIJ HET UITGIFTEPROSPECTUS SAINT-HONORE INDE

BELGISCHE BIJLAGE BIJ HET UITGIFTEPROSPECTUS SAINT-HONORE INDE BELGISCHE BIJLAGE BIJ HET UITGIFTEPROSPECTUS SAINT-HONORE INDE Gemeenschappelijk beleggingsfonds (GBF) naar Frans recht overeenkomstig de Richtlijn 85/611/EEG 47, rue du Faubourg Saint-Honoré, 75401 Parijs,

Nadere informatie

Schiphol Nederland B.V. Halfjaarlijkse financiële verslaggeving over de periode 1 januari 2013 t/m 30 juni 2013

Schiphol Nederland B.V. Halfjaarlijkse financiële verslaggeving over de periode 1 januari 2013 t/m 30 juni 2013 Halfjaarlijkse financiële verslaggeving over de periode 1 januari 2013 t/m 30 juni 2013 HALFJAARVERSLAG 2013 Schiphol Nederland B.V. is onderdeel van de Schiphol Group (N.V. Luchthaven Schiphol voert Schiphol

Nadere informatie

FORTIS B FUND Equity Telecom Europe

FORTIS B FUND Equity Telecom Europe FORTIS B FUND Equity Telecom Europe Vereenvoudigd prospectus Informatie betreffende de bevek Naam FORTIS B FUND Oprichtingsdatum 15 mei 1991 Bestaansduur Onbeperkt Lidstaat waar de bevek haar statutaire

Nadere informatie

BNP PARIBAS B CONTROL

BNP PARIBAS B CONTROL JAARVERSLAG 30.09.14 BNP PARIBAS B CONTROL BEVEK Openbare Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal naar Belgisch recht met verschillende compartimenten Naamloze vennootschap ICB die geopteerd heeft

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING GEHOUDEN OP 16 MEI 2014

NOTULEN VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING GEHOUDEN OP 16 MEI 2014 KINEPOLIS GROUP NV Naamloze vennootschap die publiek beroep doet of gedaan heeft op het spaarwezen Eeuwfeestlaan 20 1020 Brussel Ondernemingsnummer BTW BE 0415.928.179 RPR Brussel NOTULEN VAN DE GEWONE

Nadere informatie

METROPOLITAN-RENTASTRO GROWTH

METROPOLITAN-RENTASTRO GROWTH JAARVERSLAG 31.12.13 METROPOLITAN-RENTASTRO GROWTH PENSIOENSPAARFONDS Gemeenschappelijk beleggingsfonds naar Belgisch recht Geen enkele inschrijving mag worden aanvaard op basis van dit verslag. Inschrijvingen

Nadere informatie

Triodos Custody bv JAARVERSLAG 2008. TlCustody

Triodos Custody bv JAARVERSLAG 2008. TlCustody Triodos Custody bv JAARVERSLAG 2008 TlCustody Inhoud 3 Directieverslag Jaarrekening 2008 4 Balans per 31 december 2008 5 Winst- en verliesrekening over 2008 6 Toelichting op de balans en de winst- en verliesrekening

Nadere informatie

Essentiële beleggersinformatie

Essentiële beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld om u meer inzicht te geven

Nadere informatie

TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2013

TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2013 1 TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2013 INHOUDSOPGAVE Directieverslag 3 Jaarrekening 2013 Balans per 31 december 2013 4 Winst- en verliesrekening over 2013 5 Toelichting op de balans en de winst- en verliesrekening

Nadere informatie

TG Fund Management B.V. Amsterdam

TG Fund Management B.V. Amsterdam INHOUDSOPGAVE Pagina - Balans per 31 december 2012 voor resultaatbestemming 3 - Winst- en verliesrekening over 2012 4 - Toelichting Algemeen en Waarderingsgrondslagen 5 - Toelichting op de Balans en Winst-

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. Advies van 4 september 2013 1

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. Advies van 4 september 2013 1 COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN-advies 2013/12 - Erkenning van de opbrengsten en kosten die overeenstemmen met interesten en royalty's, evenals de toewijzing van de resultaten in de vorm van

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE COMMISSARIS R0403 UITGIFTE VAN AANDELEN ZONDER VERMELDING VAN NOMINALE WAARDE BENEDEN FRACTIEWAARDE

VERSLAG VAN DE COMMISSARIS R0403 UITGIFTE VAN AANDELEN ZONDER VERMELDING VAN NOMINALE WAARDE BENEDEN FRACTIEWAARDE VERSLAG VAN DE COMMISSARIS R0403 UITGIFTE VAN AANDELEN ZONDER VERMELDING VAN NOMINALE WAARDE BENEDEN FRACTIEWAARDE IN KADER VAN ARTIKEL 582 VAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN 4ENERGY INVEST NV GEVESTIGD

Nadere informatie

BNP PARIBAS B FUND II

BNP PARIBAS B FUND II JAARVERSLAG 31.12.14 BNP PARIBAS B FUND II BEVEK Openbare Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal naar Belgisch recht met verschillende compartimenten Naamloze vennootschap ICB die geopteerd heeft

Nadere informatie

BELGISCH ADDENDUM BIJ HET UITGIFTEPROSPECTUS

BELGISCH ADDENDUM BIJ HET UITGIFTEPROSPECTUS BELGISCH ADDENDUM BIJ HET UITGIFTEPROSPECTUS ADDENDUM VAN AUGUSTUS 2010 BIJ HET PROSPECTUS VAN DECEMBER 2009 INVESCO FUNDS SERIES 15 Gemeenschappelijk beleggingsfonds naar Iers recht conform de Richtlijn

Nadere informatie

ABN AMRO Basic Funds N.V. Jaarrekening 2013

ABN AMRO Basic Funds N.V. Jaarrekening 2013 Jaarrekening 2013 Pagina 1 van 12 INHOUD Pagina Directieverslag 3 Balans per 31 december 2013 4 Winst- en verliesrekening 2013 5 Toelichting algemeen 6 Toelichting op de balans per 31 december 2013 8 Toelichting

Nadere informatie

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus December 2009 DB PLATINUM Beleggingsvennootschap conform Richtlijn 85/611/EEG Route d Esch 69, L-1470 Luxembourg De informatie die in deze bijlage bij het prospectus

Nadere informatie

Boekhouding OFP / IBP

Boekhouding OFP / IBP Boekhouding OFP / IBP 27 maart 2014 Harold François Agenda Algemene boekhouding Boekhouding OFP/IBP 2 Agenda Algemene boekhouding Boekhouding OFP/IBP 3 Boekhoudkundige verplichtingen Wet dd. 17/07/1975

Nadere informatie

MPC PRIVATE EQUITYFONDS

MPC PRIVATE EQUITYFONDS MPC PRIVATE EQUITYFONDS GLOBAL 8 CV GRONINGEN Financieel verslag 2011 MPC Private Equityfond Global 8 CV Groningen JAARVERSLAG Hierbij bieden wij u het jaarverslag 2011 aan van MPC Private Equityfonds

Nadere informatie

TG Fund Management B.V. Amsterdam

TG Fund Management B.V. Amsterdam INHOUDSOPGAVE Pagina - Balans per 31 december 2010 na resultaatbestemming 3 - Winst- en verliesrekening over 2010 4 - Toelichting Algemeen en Waarderingsgrondslagen 5 - Toelichting op de Balans en Winst-

Nadere informatie

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2014

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2014 Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM Rapport inzake de jaarrekening 2014 Inhoudsopgave Pagina Opdracht 1 Algemeen 1 Resultaten 1 Financiële positie 2 Kengetallen

Nadere informatie

LAMPIRIS COOP Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Rue Saint-Laurent, 54 4000 LUIK BTW BE 0846.628.

LAMPIRIS COOP Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Rue Saint-Laurent, 54 4000 LUIK BTW BE 0846.628. LAMPIRIS COOP Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Rue Saint-Laurent, 54 4000 LUIK BTW BE 0846.628.569 RPR Luik Verslag van de raad van bestuur op de gewone algemene vergadering van

Nadere informatie

Essentiële beleggersinformatie

Essentiële beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld om u meer inzicht te geven

Nadere informatie

ABN AMRO Investment Management B.V. Jaarrekening 2013

ABN AMRO Investment Management B.V. Jaarrekening 2013 Jaarrekening 2013 Pagina 1 van 12 INHOUD Pagina Directieverslag 3 Balans per 31 december 2013 4 Winst- en verliesrekening 2013 5 Toelichting algemeen 6 Toelichting op de balans per 31 december 2013 8 Toelichting

Nadere informatie

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus mei 2010 DWS Invest beleggingsvennootschap conform Richtlijn 85/611/EEG Boulevard Konrad Adenauer 2, L-1115 Luxemburg De informatie die in deze bijlage bij

Nadere informatie

HALFJAARVERSLAG JUNI 2015

HALFJAARVERSLAG JUNI 2015 Generali Belgium HALFJAARVERSLAG JUNI 2015 US Equities generali.com INHOUD 1 Inleiding... 3 2 Beleggingsbeleid... 4 2.1 Globale aanpak 4 2.2 De activa 4 3 Evolutie van de portefeuille... 5 3.1 Waardering

Nadere informatie

Naamloze vennootschap Maatschappelijke zetel: De Gerlachekaai 20, 2000 Antwerpen Ondernemingsnummer 0860.402.767 OPROEPING

Naamloze vennootschap Maatschappelijke zetel: De Gerlachekaai 20, 2000 Antwerpen Ondernemingsnummer 0860.402.767 OPROEPING Naamloze vennootschap Maatschappelijke zetel: De Gerlachekaai 20, 2000 Antwerpen Ondernemingsnummer 0860.402.767 OPROEPING De raad van bestuur heeft de eer de aandeelhouders uit te nodigen op de gewone

Nadere informatie

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2013

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2013 Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM Rapport inzake de jaarrekening 2013 Inhoudsopgave Pagina Opdracht 1 Algemeen 1 Resultaten 1 Financiële positie 2 Kengetallen

Nadere informatie

TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2012

TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2012 1 TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2012 INHOUDSOPGAVE Directieverslag 3 Jaarrekening 2012 Balans per 31 december 2012 4 Winst- en verliesrekening over 2012 5 Toelichting op de balans en de winst- en verliesrekening

Nadere informatie

STICHTING BEWAARDER COMMODITY DISCOVERY FUND. (Voorheen Stichting Bewaarder Gold & Discovery Fund) AMERSFOORT JAARREKENING 2012

STICHTING BEWAARDER COMMODITY DISCOVERY FUND. (Voorheen Stichting Bewaarder Gold & Discovery Fund) AMERSFOORT JAARREKENING 2012 (Voorheen Stichting Bewaarder Gold & Discovery Fund) JAARREKENING 2012 INHOUDSOPGAVE Bestuursverslag Balans Winst- en verliesrekening Toelichting behorende tot de jaarrekening Overige gegevens Controleverklaring

Nadere informatie

OPROEPING VOOR DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS TE HOUDEN OP 18 DECEMBER 2013 VANAF 17 UUR

OPROEPING VOOR DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS TE HOUDEN OP 18 DECEMBER 2013 VANAF 17 UUR RealDolmen Naamloze vennootschap A. Vaucampslaan 42, 1654 Huizingen BTW BE / RPR 0429.037.235 Brussel (België) OPROEPING VOOR DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS TE HOUDEN OP 18 DECEMBER

Nadere informatie

INFORMATIE BETREFFENDE DE BEVEK :

INFORMATIE BETREFFENDE DE BEVEK : Vereenvoudigd prospectus US Equities Compartiment van Ethias Investment RDT-DBI NV Bevek naar belgisch recht in effecten en liquide middelen Rue des Croisiers 24 4000 Luik RPR 0865127063 (Luik) INFORMATIE

Nadere informatie

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Dexia Total Return II Gemeenschappelijk Beleggingsfonds conform Richtlijn 85/611/EEG 136, route d Arlon, L 1150 Luxemburg Gemeenschappelijk Beleggingsfonds

Nadere informatie

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2015

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2015 Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM Rapport inzake de jaarrekening 2015 Inhoudsopgave Pagina Opdracht 1 Algemeen 1 Resultaten 1 Financiële positie 2 Fiscale positie

Nadere informatie

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2014. Geen accountantscontrole toegepast

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2014. Geen accountantscontrole toegepast HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN Halfjaarcijfers per 30 juni 2014 Balans per 30 juni 2014 Vóór resultaatbestemming ACTIVA 30 juni 2014 31 december 2013 Vlottende activa Handelsdebiteuren 1.624

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 02/10/2013 BE 0830.513.208 8 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 13616.00294 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: DIAMOND VAULT Naamloze vennootschap Adres: SCHUPSTRAAT Nr: 1-7 Bus: Postnummer:

Nadere informatie

KBC Bank Naamloze Vennootschap

KBC Bank Naamloze Vennootschap KBC Bank Naamloze Vennootschap Havenlaan 2, 1080 BRUSSEL BTW BE 0462.920.226 R.P.R. Brussel Jaarvergadering van de aandeelhouders van woensdag 24 april 2013, gehouden in de zetel te Havenlaan 2, 1080 Brussel

Nadere informatie

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni Geen accountantscontrole toegepast

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni Geen accountantscontrole toegepast HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN Halfjaarcijfers per 30 juni 2016 Balans per 30 juni 2016 Vóór resultaatbestemming ACTIVA 30 juni 2016 31 december 2015 Vaste activa Immateriële vaste activa

Nadere informatie

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Augustus 2010 FUND BEVEK naar uxemburgse recht met verschillende compartimenten conform Richtlijn 85/611/EEG 14, Boulevard Royal - 2449 UEMBOURG De informatie

Nadere informatie

BNP PARIBAS B FUND I

BNP PARIBAS B FUND I JAARVERSLAG 31.12.14 BNP PARIBAS B FUND I BEVEK Openbare Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal naar Belgisch recht met verschillende compartimenten Naamloze vennootschap ICB die geopteerd heeft

Nadere informatie

BNP PARIBAS B FUND II

BNP PARIBAS B FUND II JAARVERSLAG 31.12.13 BNP PARIBAS B FUND II BEVEK Openbare Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal naar Belgisch recht met verschillende compartimenten Naamloze vennootschap ICB die geopteerd heeft

Nadere informatie

BNP Paribas Garantie Fondsen besloten fondsen voor gemene rekening

BNP Paribas Garantie Fondsen besloten fondsen voor gemene rekening BNP Paribas Garantie Fondsen -BNP Paribas Best of World Garantie Fonds Vereffeningsverslag 18-12-2012 BNP Paribas Garantie Fondsen besloten fondsen voor gemene rekening Beheerder BNP Paribas Investment

Nadere informatie

de ICBE/het Fonds: de BEVEK naar Luxemburgs recht, genaamd BNP PARIBAS L1. Dit Fonds wordt beheerd door BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG.

de ICBE/het Fonds: de BEVEK naar Luxemburgs recht, genaamd BNP PARIBAS L1. Dit Fonds wordt beheerd door BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG. Aanvullende informatie bij de Essentiële Beleggersinformatie in het kader van de distributie in België van aandelen van instellingen voor collectieve belegging in effecten vallend onder het recht van een

Nadere informatie

BNP PARIBAS B FUND II BEST OF BONDS 8 DIS

BNP PARIBAS B FUND II BEST OF BONDS 8 DIS BNP PARIBAS B FUND II BEST OF BONDS 8 DIS Vereenvoudigd prospectus Naam BNP PARIBAS B FUND II Oprichtingsdatum 28 februari 1991 Bestaansduur Onbeperkt Lidstaat waar de bevek haar statutaire zetel heeft

Nadere informatie

BNP Paribas Fund IV -BNP Paribas Rente Gigant Garantie Fonds II

BNP Paribas Fund IV -BNP Paribas Rente Gigant Garantie Fonds II BNP Paribas Fund IV -BNP Paribas Rente Gigant Garantie Fonds II Vereffeningsverslag 31 maart 2014 BNP Paribas Fund IV besloten fonds voor gemene rekening met een open-end structuur Beheerder BNP Paribas

Nadere informatie

METROPOLITAN-RENTASTRO GROWTH

METROPOLITAN-RENTASTRO GROWTH JAARVERSLAG 31.12.11 METROPOLITAN-RENTASTRO GROWTH PENSIOENSPAARFONDS Gemeenschappelijk beleggingsfonds naar Belgisch recht Geen enkele inschrijving mag worden aanvaard op basis van dit verslag. Inschrijvingen

Nadere informatie

Werkprogramma statistieken (ISA 800)

Werkprogramma statistieken (ISA 800) Bijlage 2 Circulaire _2011_06-2 dd. 14 februari 2011 Werkprogramma statistieken (ISA 800) Toepassingsveld: Openbare instellingen voor collectieve belegging naar Belgisch recht met een veranderlijk aantal

Nadere informatie

NV BEKAERT SA OPROEPING TOT DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS

NV BEKAERT SA OPROEPING TOT DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS NV BEKAERT SA Naamloze Vennootschap te 8550 Zwevegem (België) Bekaertstraat 2 BTW BE 0405.388.536 RPR Gent, afdeling Kortrijk OPROEPING TOT DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS De aandeelhouders,

Nadere informatie

RFM Regulated Fund Management BV Registratiedocument (als bedoeld in artikel 4:48 lid 1 Wet op het financieel toezicht)

RFM Regulated Fund Management BV Registratiedocument (als bedoeld in artikel 4:48 lid 1 Wet op het financieel toezicht) RFM Regulated Fund Management BV Registratiedocument (als bedoeld in artikel 4:48 lid 1 Wet op het financieel toezicht) I Gegevens betreffende de werkzaamheden van de beheerder RFM Regulated Fund Management

Nadere informatie

Compartiment ACTIVE FIX EURO EQUITIES

Compartiment ACTIVE FIX EURO EQUITIES Compartiment ACTIVE FIX EURO EQUITIES BELANGRIJK BERICHT: In toepassing van artikel 236 2 alinea 5 van de wet van 20 juli 2004 betreffende bepaalde vormen van collectief beheer van beleggingsportefeuilles,

Nadere informatie

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus 4 januari 2010

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus 4 januari 2010 Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus 4 januari 2010 ARGENTA FUND OF FUNDS De vennootschap ARGENTA FUND OF FUNDS (hierna de vennootschap genoemd) is een beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal

Nadere informatie

Jaarresultaat KBC Ancora bedraagt 26,4 miljoen euro

Jaarresultaat KBC Ancora bedraagt 26,4 miljoen euro , Leuven, Jaarresultaat KBC Ancora bedraagt 26,4 miljoen euro Leuven, KBC Ancora boekte in het afgelopen boekjaar een winst van 26,4 miljoen euro, hetzij 0,34 euro per aandeel, tegenover een winst van

Nadere informatie

Verslag van de raad van bestuur in het kader van de bepalingen van de artikelen 583, 596 juncto 603 en 598 van het wetboek vennootschappen

Verslag van de raad van bestuur in het kader van de bepalingen van de artikelen 583, 596 juncto 603 en 598 van het wetboek vennootschappen Verslag van de raad van bestuur in het kader van de bepalingen van de artikelen 583, 596 juncto 603 en 598 van het wetboek vennootschappen Gebruik makend van haar prerogatieven in het kader van het toegestane

Nadere informatie

COMPAGNIE DU BOIS SAUVAGE

COMPAGNIE DU BOIS SAUVAGE Dit document mag niet afzonderlijk circuleren van de documenten betreffende de fusie en werd gecontroleerd door de Commissie voor het Bank- en Financiewezen in het licht van de toekenning op 28 mei 2002

Nadere informatie

BNP PARIBAS B FUND II CALL INDEX 4

BNP PARIBAS B FUND II CALL INDEX 4 BNP PARIBAS B FUND II CALL INDEX 4 Vereenvoudigd prospectus Informatie betreffende de bevek Naam BNP PARIBAS B FUND II Oprichtingsdatum 28 februari 1991 Bestaansduur Onbeperkt Lidstaat waar de bevek haar

Nadere informatie

EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. E. D. VOL 1.1

EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. E. D. VOL 1.1 40 1 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. E. D. VOL 1.1 JAARREKENING IN EURO (2 decimalen) NAAM:... PREFLEXIBEL... Rechtsvorm:... Naamloze vennootschap Adres:...Nr.: Elisabethlaan... 153 Bus:... Postnummer:...

Nadere informatie

ABN AMRO Groenbank B.V. ENKELVOUDIGE JAARREKENING 2012

ABN AMRO Groenbank B.V. ENKELVOUDIGE JAARREKENING 2012 ABN AMRO Groenbank B.V. ENKELVOUDIGE JAARREKENING 2012 INHOUDSOPGAVE Directieverslag 2012 3 Enkelvoudige balans per 31 december 2012 6 Enkelvoudige winst- en verliesrekening over 2012 7 Overige gegevens

Nadere informatie

Stijging toegevoegde waarde in lijn met stijging volumes van 11% Stijging ebitda met meer dan 15% Stijging Resultaat na belasting met meer dan 40%

Stijging toegevoegde waarde in lijn met stijging volumes van 11% Stijging ebitda met meer dan 15% Stijging Resultaat na belasting met meer dan 40% Stijging toegevoegde waarde in lijn met stijging volumes van 11% Stijging ebitda met meer dan 15% Stijging Resultaat na belasting met meer dan 40% Toegenomen verlies Airolux Verder verhoging dividend Kerncijfers

Nadere informatie

Naamloze vennootschap A. Vaucampslaan 42, 1654 Huizingen. BTW BE / RPR 0429.037.235 Brussel (België)

Naamloze vennootschap A. Vaucampslaan 42, 1654 Huizingen. BTW BE / RPR 0429.037.235 Brussel (België) Naamloze vennootschap A. Vaucampslaan 42, 1654 Huizingen BTW BE / RPR 0429.037.235 Brussel (België) OPROEPING VOOR DE JAARLIJKSE ALGEMENE AANDEELHOUDERSVERGADERING OP 10 SEPTEMBER 2014 VANAF 17.00 UUR

Nadere informatie

BIJLAG E 1: COMMISSARISVERSLAG VAN EEN VENNOOTSCHAP (JAARREKEN ING EN OVERIGE DOOR WET- EN REGELGEVING GESTELDE EISEN)

BIJLAG E 1: COMMISSARISVERSLAG VAN EEN VENNOOTSCHAP (JAARREKEN ING EN OVERIGE DOOR WET- EN REGELGEVING GESTELDE EISEN) BIJLAG E 1: COMMISSARISVERSLAG VAN EEN VENNOOTSCHAP (JAARREKEN ING EN OVERIGE DOOR WET- EN REGELGEVING GESTELDE EISEN) VERSLAG VAN DE COMMISSARIS AAN DE ALGEMENE VERGADERING VAN DE VE NNOOTSCHAP OV ER

Nadere informatie

Aanwezig: - Wilgenhaege Fondsen Management B.V. vertegenwoordigd door de heer R.G.A. Steenvoorden en de heer R.L. Voskamp.

Aanwezig: - Wilgenhaege Fondsen Management B.V. vertegenwoordigd door de heer R.G.A. Steenvoorden en de heer R.L. Voskamp. NOTULEN van de jaarlijkse algemene vergadering van Participanten van Steady Growth Fund, gevestigd en kantoorhoudende te Polarisavenue 97, 2132 JH Hoofddorp (de vennootschap) gehouden te Hoofddorp op 28

Nadere informatie

Stichting Bewaarder Robeco

Stichting Bewaarder Robeco Stichting Bewaarder Robeco Jaarrekening over het boekjaar 2013 Stichting Bewaarder Robeco INHOUDSOPGAVE Pagina Algemene informatie 1 Verslag van het Bestuur 2 Algemeen 2 Ontwikkelingen gedurende het verslagjaar

Nadere informatie

HALFJAARBERICHT 2013 1 januari 30 juni 2013

HALFJAARBERICHT 2013 1 januari 30 juni 2013 HALFJAARBERICHT 2013 1 januari 30 juni 2013 Oyens & Van Eeghen Beheer B.V. Zuidplein 124 1077 XV AMSTERDAM INHOUD 1 INLEIDING 1 1.1 Algemeen 1 1.2 Doelstelling 1 1.3 Directie 1 1.4 Wft-vergunning 1 2 HALFJAARCIJFERS

Nadere informatie

TESSENDERLO CHEMIE Naamloze vennootschap Met maatschappelijke zetel te 1050 Brussel, Troonstraat 130 RPR Rechtsgebied Brussel

TESSENDERLO CHEMIE Naamloze vennootschap Met maatschappelijke zetel te 1050 Brussel, Troonstraat 130 RPR Rechtsgebied Brussel TESSENDERLO CHEMIE Naamloze vennootschap Met maatschappelijke zetel te 1050 Brussel, Troonstraat 130 RPR 0412.101.728 Rechtsgebied Brussel Bijzonder verslag van de raad van bestuur overeenkomstig de bepalingen

Nadere informatie

BNP PARIBAS B FUND II BEST OF SUSTAINABLE BONDS 2 DIS

BNP PARIBAS B FUND II BEST OF SUSTAINABLE BONDS 2 DIS BNP PARIBAS B FUND II BEST OF SUSTAINABLE BONDS 2 DIS Vereenvoudigd prospectus Naam BNP PARIBAS B FUND II Oprichtingsdatum 28 februari 1991 Bestaansduur Onbeperkt Lidstaat waar de bevek haar statutaire

Nadere informatie

TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2007

TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2007 1 TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2007 INHOUDSOPGAVE Directieverslag 3 Jaarrekening 2007 Balans per 31 december 2007 4 Winst- en verliesrekening over 2007 5 Toelichting op de balans en de winst- en verliesrekening

Nadere informatie

pwc Verslag van de commissaris aan de algemene vergadering van aandeelhouders over de jaarrekening voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2015

pwc Verslag van de commissaris aan de algemene vergadering van aandeelhouders over de jaarrekening voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2015 pwc UMICORE Verslag van de commissaris aan de algemene vergadering van aandeelhouders over de jaarrekening voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2015 22 maart 2016 pwc VERSLAG VAN DE COMMISSARIS

Nadere informatie

Beleggen met het oog op de toekomst

Beleggen met het oog op de toekomst GAMMA METROPOLITAN- RENTASTRO (Growth 1, Stability 2, and Balanced 3 ) Beleggen met het oog op de toekomst 1 pensioenspaarfonds naar Belgisch recht Metropolitan-Rentastro Growth 2 commerciële benaming

Nadere informatie

De Commissie is voornemens de toepassing van haar aanbeveling te gepaste tijde te evalueren.

De Commissie is voornemens de toepassing van haar aanbeveling te gepaste tijde te evalueren. Juli 2003 Aanbeveling van de Commissie voor het Bank- en Financiewezen over de voorstelling en de inhoud van de jaarverslagen en de halfjaarlijkse verslagen die de instellingen voor collectieve belegging

Nadere informatie

Halfjaarlijks financieel verslag

Halfjaarlijks financieel verslag In het eerste halfjaar van het boekjaar 2009/2010 realiseerde KBC Ancora een negatief resultaat van 15,3 miljoen euro. Dit resultaat ligt in lijn met het resultaat over dezelfde periode van het vorige

Nadere informatie

"ECODIS" in vereffening Naamloze vennootschap. Brechtsebaan 30 2900 Schoten. RPR (Antwerpen) 0478.049.157 BTW BE 0478.049.157. (de "Vennootschap")

ECODIS in vereffening Naamloze vennootschap. Brechtsebaan 30 2900 Schoten. RPR (Antwerpen) 0478.049.157 BTW BE 0478.049.157. (de Vennootschap) "ECODIS" in vereffening Naamloze vennootschap Brechtsebaan 30 2900 Schoten RPR (Antwerpen) 0478.049.157 BTW BE 0478.049.157 (de "Vennootschap") De vereffenaar van de Vennootschap nodigt u bij deze graag

Nadere informatie

Verslag verantwoording betrokken aandeelhouderschap 2013

Verslag verantwoording betrokken aandeelhouderschap 2013 Verslag verantwoording betrokken aandeelhouderschap 2013 In dit verslag: 1. Stemresultaten over 2013 2. Implementatie Nederlandse Corporate Governance Code Verantwoordelijkheid van institutionele beleggers

Nadere informatie

Voorstel van besluit: goedkeuring van de verslagen van de Raad van Bestuur. Voorstel van besluit: goedkeuring van het remuneratieverslag

Voorstel van besluit: goedkeuring van de verslagen van de Raad van Bestuur. Voorstel van besluit: goedkeuring van het remuneratieverslag Etn. Fr. Colruyt NV Naamloze vennootschap Maatschappelijke zetel: Edingensesteenweg 196 1500 Halle BTW-BE0400.378.485 RPR Brussel De aandeelhouders worden uitgenodigd tot het bijwonen van de Gewone Algemene

Nadere informatie

Halfjaarlijks financieel verslag boekjaar 2014/2015

Halfjaarlijks financieel verslag boekjaar 2014/2015 , Leuven, boekjaar 2014/2015 In het eerste halfjaar van boekjaar 2014/2015 realiseerde KBC Ancora een negatief resultaat van 10,7 miljoen euro. Dit resultaat werd in hoofdzaak bepaald door gebruikelijke

Nadere informatie

FUND GOVERNANCE CODE VAN DELTA LLOYD ASSET MANAGEMENT N.V.

FUND GOVERNANCE CODE VAN DELTA LLOYD ASSET MANAGEMENT N.V. FUND GOVERNANCE CODE VAN DELTA LLOYD ASSET MANAGEMENT N.V. I. INLEIDING Doel Delta Lloyd Asset Management N.V. (DLAM) wenst de DUFAS Principles of Fund Governance na te leven. De onderhavige code heeft

Nadere informatie

PERSBERICHT 1. ******** DIVIDEND: 8 bruto/aandeel ( = ) 2011 verliep in een gunstige context voor de meststoffensector en voor de Groep Rosier.

PERSBERICHT 1. ******** DIVIDEND: 8 bruto/aandeel ( = ) 2011 verliep in een gunstige context voor de meststoffensector en voor de Groep Rosier. 21 maart 2012, 17.30 u. GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE PERSBERICHT 1 RESULTATEN 2011: Omzet: 265,0 mio (+ 19%) Bedrijfsresultaat: 9,6 mio (+ 2%) Nettoresultaat voor de periode: 6,6 mio (+ 9%) ******** DIVIDEND:

Nadere informatie