ICT-WIJZER RML Paul Degenaar

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ICT-WIJZER RML 2014-2015. Paul Degenaar"

Transcriptie

1 ICT-WIJZER RML Paul Degenaar

2 Inhoud: Taakverdeling ICT... 4 Handleidingen... 4 Inloggen... 5 Netwerk... 5 Educatief netwerk... 5 Administratief netwerk... 6 Gebruik van de harde schijf van het werkstation... 7 Applicaties... 7 Standaardapplicaties... 7 Vakinhoudelijke applicaties... 7 Nieuwe applicaties aanvragen... 7 Beheer vakinhoudelijke applicaties Mappenstructuur van de G-schijf Magister... 9 Leerlingenadministratie... 9 Cijferadministratie Aanwezigheidsregistratie Agenda en rooster Magister ELO Lokalen Computerlokaal (K09) Smartboardlokaal (216) Mediatheek inclusief stilteruimte en multimediaruimte Faciliteiten Printen AV apparatuur Thuiswerken Magister RML webmail Netwerkbestanden

3 sturen ontvangen doorsturen naar privé-adres Distributielijsten in Outlook adressen vanuit Magister naar Outlook exporteren Mapgrootte in outlook controleren? Deskundigheid Scholing van medewerkers Scholing van leerlingen Digitaal toetsen De loketten; bij wie moet je zijn voor:

4 Algemeen Taakverdeling ICT Portefeuillehouder ICT Jacco Sloover (conrector organisatie) ICT-coördinator Paul Degenaar, Robbin van Eijsden (ICT-innovator) Systeem- en werkplekbeheer Sybren van Wijk OGD, Alex Palma, Ritchie Oliviera Applicatiebeheerder Magister Mediatheek (uitleen) Website Joep Kitslaar, Jacco Sloover Ted Riepsaame, Reins Mangert Jacco Sloover (webmaster), Irene Kriek (rooster), Andrea Meijer(jaaragenda), Pieter Ponsen Technische vragen kunnen worden neergelegd bij Voor beleidsmatige vragen, zoals aanvraag van nieuwe faciliteiten (software, hardware, trainingen) kun je terecht bij de ICT coördinator, of bij Handleidingen Meer gedetailleerde informatie over specifieke zaken is te vinden op de Gschijf > Platform > ICT. Daar staat een aantal handleidingen, verzameld in de mappen Handleidingen Magister, handleiding ELO, handleidingen-ict 4

5 Inloggen Om van de computers op school gebruik te kunnen maken, is inloggen met een gebruikersnaam en een wachtwoord vereist. De gebruikersnaam is een 3-letterige afkorting van de docentnaam (staat ook op je postvakje/rooster). Je wachtwoord is persoonlijk. Tweemaal per cursusjaar wordt voor iedereen het RML-wachtwoord gereset. Je moet zelf het wachtwoord vervangen als je inlogt en het programma je hierom vraagt. Je krijgt van te voren automatisch een waarschuwing van het systeem. Het is voor de beveiliging van alle informatie voor jezelf maar ook voor je collega's van het grootste belang een sterk wachtwoord te kiezen met hoofdletters, cijfers en eventueel andere tekens. Kies geen voor de hand liggend of voor buitenstaanders makkelijk te raden woord of woordcombinatie en houd het voor anderen strikt geheim. Zo zijn je documenten en cijfers beter beschermd. Je kunt bij systeembeheer terecht als je je wachtwoord bent vergeten. Voor Magister moet je zelf een nieuw wachtwoord instellen. Dit kun je doen door na inloggen te gaan naar beheer> mijn instellingen>instellingen>wachtwoord wijzigen. Je kunt ervoor kiezen om hetzelfde wachtwoord te gebruiken als voor je RML-account. Na gebruik moet je niet vergeten uit te loggen omdat anders anderen bij je persoonlijke bestanden en gegevens kunnen. De computers moeten aan het einde van de dag uitgezet worden, dit wordt niet automatisch geregeld. Netwerk Binnen de school zijn twee netwerken aanwezig educatief netwerk administratief netwerk Educatief netwerk Het educatieve netwerk is bedoeld voor alle medewerkers en leerlingen van de school. Hierop zijn algemene informatie en diensten te vinden. Leerlingen hebben alleen toegang tot het educatieve netwerk.de computers in de Mediatheek (34 stuks, waaronder 1 imac), in het computerlokaal (K09, 30 stuks) en in het BINAST computerlokaal (016, 10 stuks) zijn op dit netwerk aangesloten. 5

6 Leerlingen die op het educatieve netwerk inloggen, hebben alleen toegang tot de educatieve programma s en Internet. Docenten en ander personeel hebben ook via mijn documenten ruimte op de zogenaamde H(ome)schijf. Dit is ook de plaats waar alle bestanden via mijn documenten automatisch worden weggeschreven. Op mijn documenten kun je de meer persoonlijke werkdocumenten bewaren. Data data die je met de sectie wilt delen staan op de G-schijf bij Onderwijs in de sectiemap. Deze map is toegankelijk voor de leden van de sectie. Pas op dat de persoonlijke map niet onnodig gevuld wordt met allerlei bestanden die ook in de sectiemap staan. Beide mappen zijn onderdeel van het RMLnetwerk. Mappen met bestanden en programma s voor leerlingen. Alle leerlingensoftware op het netwerk bevindt zich in drives. Je vindt de software door als volgt te handelen: Administratief netwerk Het administratieve netwerk is alleen voor medewerkers en is daarmee bedoeld voor informatie die een hoger beveiligingsniveau vraagt. Wanneer je bent ingelogd op het administratieve netwerk kan je ook bij de informatie en diensten van het educatieve netwerk komen (maar andersom niet!). We vinden computers voor medewerkers in de docentenkamer (1) docentenwerkruimte op de 1e verdieping (6) docentenwerkruimte op de 5e verdieping (2) de pc s in alle lokalen (1) En verder in de kabinetten oost en west op de 4e verdieping en in het kabinet west op de 3e verdieping, in de kabinetten van de TOA s NA, SK en BI, in de Mediatheek achter de balie, in de werkkamers van de schoolleiding, decanen enz. en op de administratie. Medewerkers die persoonlijk inloggen op het administratieve netwerk, krijgen toegang tot alle bestanden op alle servers (G en mijn documenten), als zij de benodigde rechten hebben. Op de G-schijf kun je bestanden delen met een geselecteerde groep, zoals bijv. sectiegenoten. Op deze schijf kun je ook tijdelijk informatie op het platform zetten die door anderen kan worden gebruikt en na een week weer moet worden verwijderd. Leerlingen die persoonlijk inloggen op het administratieve netwerk (dus bijvoorbeeld in kabinetten) krijgen alleen toegang tot de eigen bestanden (). Gebruik door leerlingen van computers op het administratieve netwerk mag uitsluitend en alleen onder toezicht van de docent, en dan liefst zo min mogelijk. 6

7 Gebruik van de harde schijf van het werkstation Het opslaan van je documenten dient altijd te gebeuren op de server (G (gedeeld) of documenten)) en dus niet op de C-schijf. Hoewel opslaan op de C-schijf mogelijk is, is dat zeer ongewenst. Bestanden worden regelmatig van de computers verwijderd, terwijl deze op de server wel bewaard blijven. Bijkomend voordeel is bovendien dat toegang tot gemaakte bestanden binnen het netwerk vanaf elke pc mogelijk is. Applicaties Alle computers zijn uitgerust met bepaalde standaard programma s. De computers op het administratieve netwerk beschikken daarnaast over aanvullende programma s, waaronder het schooladministratie-programma Magister. Standaardapplicaties Windows7 Microsoft Office 2013 (Word, Excel, Outlook, Power Point, Access) Internet Explorer Windows media player, QuickTime en real player, VLC-player Acrobat reader (om pdf bestanden te kunnen lezen) Vakinhoudelijke applicaties Het is belangrijk dat de vaksecties zelf de applicaties beheren en inrichten, dit doen zij in samenspraak met de systeembeheerder Nieuwe applicaties aanvragen Als de sectie een nieuwe applicatie in het netwerk wil hebben, moet rekening worden gehouden met een doorlooptijd van drie à vier weken. Het traject van aanvraag tot in gebruik nemen van een applicatie in het netwerk op school kent verschillende fasen. Om de beginnen dient de sectie een verzoek in bij de ICTcoördinator. Deze zal met de sectie/aanvrager bespreken waar de applicatie voor gebruikt zal worden, voor welke doelgroep zij bestemd is en wat de kosten zijn. Dan zal met de systeembeheerders worden nagegaan of de software technisch geschikt is om in het netwerk te draaien. Als de applicatie geschikt is, zal deze worden geïnstalleerd op een netwerkserver. Tenslotte moet de sectie een applicatiebeheerder aanstellen die de instellingen zal controleren en testen of het naar behoren werkt. 7

8 Beheer vakinhoudelijke applicaties. Voor de vakinhoudelijke applicaties wordt iemand in de sectie aangesteld als applicatiebeheerder. Deze zal de wensen ten aanzien van de inrichting van de applicatie met de ICT-helpdesk bespreken en de instellingen testen. Verder houdt de applicatiebeheerder in de gaten of er nieuwe updates of nieuwe versies uitkomen en neemt hij contact op met de ICT-helpdesk om de updates te laten installeren. Ook zorgt de applicatiebeheerder ervoor dat de licentie tijdig wordt verlengd of beëindigd en dat dit wordt doorgegeven aan de ICT-helpdesk. Het eerste contact tussen de applicatiebeheerder en het technisch personeel van het systeembeheer verloopt steeds via de mail: Binnen de sectie/ gebruikersgroep zorgt de applicatiebeheerder dat informatie of een handleiding over het gebruik verspreid wordt. Mappenstructuur van de G-schijf. Op school kun je via de Windows-verkenner navigeren door de mappenstructuur van het netwerk. In de afbeeldingen hieronder wordt stapsgewijs de structuur van de G-schijf blootgelegd. Het is afhankelijk van je rol op school of je ook toegang hebt tot een bepaalde hoofdmap. 8

9 Iedere docent kan in ieder geval via de map onderwijs naar zijn of vak vaksectie; ieder personeelslid kan in de map platform en publicaties. De map ICT geeft toegang tot aanvraagformulieren, handleidingen en deze ICT-wijzer. Voor informatie over het benaderen van het netwerk van huis uit.: zie het hoofdstuk Thuiswerken. Magister Magister is het administratiesysteem van het RML. Hierin wordt onder andere de leerlingadministratie bijgehouden, waaronder onder andere de cijferadministratie, de aanwezigheidsregistratie, het leerlingvolgsysteem, de studiehouding, de elektronische leeromgeving [ELO] en een agenda met roosterinformatie. De Magister database is te benaderen via internet. Leerlingenadministratie In de algemene leerlingadministratie vindt u informatie per leerling zoals, cijfers, aanwezigheidsgegevens, informatie uit het leerlingvolgsysteem maar ook het pakket en de agenda (rooster) van de leerling. In het leerlingvolgsysteem is informatie opgeslagen over zaken als algemene achtergronden, studiehouding, persoonlijke ontwikkeling, leerproblemen en incidenten. 9

10 Cijferadministratie Docenten worden geacht om gegeven cijfers binnen vijf werkdagen in te voeren in Magister, doch in elk geval voor de in de jaarplanning opgenomen deadlines. Dit in verband met tijdige verwerking voor de rapportvergaderingen. Leerlingen hebben toegang tot hun eigen cijfers. Aanwezigheidsregistratie Docenten worden geacht tijdens elke les de aanwezigheid van de leerlingen te registreren in Magister. Ook als leerlingen te laat komen of uit de les verwijderd worden dient dit in Magister geregistreerd te worden zodat de mentor en de jaarlaag coördinator goed op de hoogte blijven van de aanwezigheid van hun leerlingen tijdens de les. Leerlingen in de bovenbouw hebben ook zelf toegang tot hun eigen absentieoverzicht. Vergeet niet de les af te sluiten. Agenda en rooster De Magister database bevat een uitgebreide agendafunctie. Daarin staat het jaarrooster, dat zoveel mogelijk wordt aangepast aan de dagelijkse wijzigingen. De agenda is gekoppeld aan de absentenregistratie en de ELO. Het is ook mogelijk om bij een bepaalde les informatie toe te voegen over bijvoorbeeld huiswerk of lesplanning. Via het lesdashboard heeft de agenda een centrale plaats gekregen in de lesadministratie. Vanuit dit lesdashboard kan alle informatie per les worden opgeroepen, zoals aanwezigheid, huiswerk, opdrachten en studieplanners. Magister ELO De Magister database bevat een ELO-functie. Hierin staan bronnen (opslagruimte voor bestanden), studiewijzers, digitale leermiddelen en opdrachten. De ELO is gekoppeld aan de agenda; via het lesdashboard kan alle informatie per les worden opgeroepen, zoals aanwezigheid, huiswerk, opdrachten en studieplanners. Zie deze link voor de HANDLEIDING ELO. 10

11 Lokalen Alle lokalen zijn uitgerust met een aantal minimale ICT faciliteiten. een docenten pc (aangesloten op het administratieve netwerk) een vaste projectie beamer met rolscherm een set vaste speakers De beamer en de speakers zijn normaal gesproken verbonden met de pc. Je zet de beamer aan met de afstandbediening. Deze liggen op een veilige plaats in de lokalen. Meestal is dat een bureaulade. Laat de afstandbediening niet op het bureau slingeren want dan 'verdwijnen' ze vroeg of laat. Geen beeld: Wanneer er geen beeld is op het scherm, gebruik dan de toetscombinatie: de toets windows (met het windows-logo) + de letter p (projectie). Kies dan de tweede of derde optie (dupliceren of uitbreiden) Wanneer je een ander apparaat, bijvoorbeeld een tablet, wilt verbinden met de speakers, dan heb je een speciaal kabeltje nodig. Dit kun je krijgen via de helpdesk. LET OP: De kabels van de pc naar de beamer en geluidsinstallatie zijn vergrendeld en die mogen niet losgemaakt worden! Veiligheid: Als je het lokaal waar een klas zit, even moet verlaten en je wilt niet helemaal uitloggen, gebruik dan de toetscombinatie: de toets windows + de letter l (lock) Daarnaast zijn er in sommige lokalen nog extra faciliteiten aanwezig: Computerlokaal (K09) In het computerlokaal is een vaste opstelling gemaakt met een beamer en een smartboard. De betreffende handleidingen liggen in een map in het lokaal. Leerlingen kunnen in dit lokaal ook printen met hun leerlingenpas. Dit lokaal is alleen toegankelijk onder toezicht van een docent of begeleider. Smartboardlokaal (216) In lokaal 216 is ook een vaste opstelling met een beamer en een smartboard. Het smartboard is 11

12 verborgen achter het whiteboard dat kan worden geopend. De afstandbediening voor het smartboard ligt in de bovenste la. BINAS-lokaal (016): in dit lokaal staan 10 computers, die speciaal zijn toegerust voor de BINAS-vakken, al kunnen deze computers ook worden ingezet voor andere vakken. Mediatheek inclusief stilteruimte en multimediaruimte In de mediatheek zijn 34 computers aanwezig die zijn verbonden met het educatieve netwerk. Het is mogelijk de mediatheek incidenteel te reserveren voor lessen, in overleg met het personeel van de mediatheek. Onder het beheer van de mediatheek valt ook het gebruik van de stilteruimte (K06), met computer en beameropstelling, en de multimediaruimte waarin twee multimediacomputers staan die zijn uitgerust voor foto- en videoberwerking en omzetting. Faciliteiten Printen Zwart/wit afdrukken Docenten en leerlingen kunnen met gebruikmaking van hun pasje in de mediatheek en in het computerlokaal printen. In de mediatheek kan het Xafaxpasje voor medewerkers opgeladen worden. Leerlingen kunnen gebruik maken van de automaat in de mediatheek om de pasjes op te waarderen. Printers voor docenten bevinden zich verder op diverse werkplekken binnen de school. Kleurenafdrukken Docenten en leerlingen kunnen met gebruikmaking van hun pasje in de mediatheek een kleurenafdruk laten maken. Kosten: 0,50 per printje. Docenten kunnen dit ook zelf instellen voor de kleurenprinter in het computerlokaal. (zie hieronder) Centraal afdrukken (printers in netwerk) Alle docenten hebben de mogelijkheid op het docentennetwerk bestanden rechtstreeks naar het kopieerapparaat van de conciërges te sturen om daar te laten afdrukken. Je kiest dan in het menu afdrukken voor de printer van de conciërges:...deze optie is bestemd voor grote oplagen. 12

13 Voordat je deze printer kunt gebruiken, moet je eerst de voorkeursinstellingen van deze printer aanpassen. De handleiding daarvoor staat bij handleidingen ICT. Middelgrote oplagen kunnen ook naar de printer in de hal op de 1 e etage, en losse afdrukken kunnen ook op de printer in de docentenwerkruimte en de docentenkamer.de richtlijn is: meer dan negen vel grote printer. Voordeel is dat de kwaliteit van bijvoorbeeld fotoafdrukken veel beter is en dat grote oplages veel sneller afgedrukt kunnen worden. AV apparatuur De mediatheek fungeert als uitleenbasis voor draagbare AV apparatuur zoals laptops, beamers, video en foto camera en diverse kabeltjes. Naast de computers voor leerlingen beschikt de mediatheek over: 1 kopieerapparaat (pasje nodig) 1 scanner 1 kleurenprinter (pasje nodig) 8 laptops 1 digitale fotocamera 1 videocamera 2 DVD-spelers 2 beamers 1 beamerscherm 1 imac computer (Apple pilot) Het uitlenen en reserveren van AV apparatuur gebeurt door de medewerkers van de mediatheek. Thuiswerken Een deel van de informatie en diensten die op de beide netwerken beschikbaar zijn, is ook vanaf een locatie buiten school benaderbaar.om "thuis" te werken met de bestanden die op het netwerk van Montessori Lyceum Rotterdam staan heeft u een computer (voorzien van Windows XP of later) en een internet verbinding nodig. Hieronder wordt beschreven welke stappen je moet doen om verbinding te maken met de mappen en bestanden van het Montessori Lyceum 13

14 Rotterdam. Deze methode kun je toepassen op een PC die van jezelf is. Nadat je deze stappen eenmaal hebt uitgevoerd, kun je een link op het bureaublad plaatsen en kun je elke keer door dubbel te klikken op deze map eenvoudig naar je bestanden zoeken. Magister 5 Via MAGISTER heb je toegang tot de Magister database, en kun je cijfers en absenties invoeren, evenals notities in het leerlingvolgsysteem en informatie over de studiehouding. Surf naar https://rml.swp.nl Log in met je 3-letterige gebruikersnaam Vul het wachtwoord in en klik op aanmelden Een hyperlink naar Magister via de schoolwebsite (www.rml.nl) staat onder het kopje Administratie. Voor instructie over de verschillende onderdelen van Magister is een speciale map gemaakt; zie in de ICT-wijzer de map Magister. RML webmail Via Outlook Web Access krijg je toegang tot je RML mailbox. Deze applicatie heeft een beperktere functionaliteit dan de volledige versie van Outlook op het intranet. ga naar https://mail.rml.nl; vink altijd aan dat het om een particuliere computer gaat!! log in met je 3-letterige gebruikersnaam en je wachtwoord Netwerkbestanden Netwerkbestanden benaderen met Windows Vista of met Windows 7: Open de verkenner en scroll in het linkermenu naar Netwerk [of Netwerklocaties]. Hierop klikken met de rechtermuisknop. Klik in het menu dat nu is geopend op netwerkverbinding maken. Zo start de wizard. * Het kan zijn dat Windows-Vista en Windows 7 problemen geven bij het openen van webdav-folders [ de netwerklocatie G- en H ]. Dit wordt veroorzaakt door de beveiliging die in deze versies is aangescherpt. In dit geval kun je werken met het hulpprogramma NetDrive. Let op De 14

15 nieuwe versie van Netdrive is beperkter. Dit kun je gratis downloaden op Na installatie kun je de netwerklocaties invoeren door voor elke locatie onder op new site te klikken en dan voor elke locatie in het rechtermenu de volgende gegevens in te voeren: - site name: bv RML G-schijf of RML H-schijf - site IP of URL: https://mail.rml.nl/files en https://mail.rml.nl/home/xxx - servertype: kies WebDav -Drive: kies een vrije letter van een drive van je PC - Account: noteer hier je RML afkorting - Password: je RML-wachtwoord Als je Netdrive automatisch laat opstarten duurt het opstarten van je PC wel iets langer maar dan heb je meteen toegang via je verkenner tot beide netwerklocaties. Netwerkbestanden benaderen met Windows XP kan via het aanmaken van een netwerklocatie* kan je toegang krijgen tot bestanden die op het intranet van het RML zijn opgeslagen. G-schijf (gedeelde bestanden op administratieve netwerk) Hiervoor moet eerst éénmalig een netwerklocatie worden toegevoegd: klik op Mijn netwerklocaties Een netwerklocatie toevoegen Klik 2x op volgende Vul onder internet- of netwerkadres in: https://mail.rml.nl/files Klik op volgende Vul je drieletterige gebruikersnaam en wachtwoord in Klik 2x op volgende en daarna op voltooien H schijf (persoonlijke bestandenmap) klik op Mijn netwerklocaties Een netwerklocatie toevoegen Klik 2x op volgende Vul onder internet- of netwerkadres in: https://mail.rml.nl/home/xxx (vul voor xxx je drieletterige afkorting in)klik op volgende Vul je drieletterige gebruikersnaam en wachtwoord in Klik 2x op volgende en daarna op voltooien De Mac-computers worden niet ondersteund door ons netwerk. Hierdoor is het niet mogelijk op de hierboven omschreven manier bij schoolbestanden te komen. Deze situatie is onbevredigend en we zijn dan ook aan het zoeken naar betere mogelijkheden via de cloud. 15

16 Elke medewerker heeft een mailbox op het netwerk die is gekoppeld aan de persoonlijke account van de medewerker. Deze mailbox is op verschillende manieren te benaderen, zowel op school als van buiten school. sturen Elke medewerker heeft een dubbel mailadres, een lange en een korte versie: ofwel met de volledige naam, bijv. ofwel met de 3-letterige afkorting, bijv. Alle leerlingen van de school hebben een persoonlijk adres in de vorm waarbij "xxxx" het leerlingnummer van de betreffende leerling is. Voor het versturen van kan je op het intranet gebruik maken van het programma Outlook. Het is via een omweg mogelijk om zelf adressen van klassen of jaarlagen of zelfs van alle leerlingen in een keer te importeren vanuit Magister naar Outlook. Zie hiervoor het document Instructie leerlingmailadressen uit magister naar outlook exporteren in de map ICT-HANDLEIDINGEN op Platform. ontvangen Op school kan je je mailbox openen met het programma Outlook. In Outlook zit bovendien functionaliteit zoals een adresboek met alle medewerkers en leerlingen van de school, per jaarlaag, de mogelijkheid om distributielijsten aan te maken, bijv. voor een klas, sectie of mentorgroep, en de mogelijkheid om je mail door te laten sturen naar een ander adres. Van buiten het netwerk kan je je mailbox alleen openen via webmail. Zie hiervoor het hoofdstuk Thuiswerken. 16

17 doorsturen naar privé-adres Als je er de voorkeur aan geeft om van verschillende adressen in een mailbox te ontvangen, kan je ervoor kiezen om je RML door te laten sturen naar een ander adres. Dit doe je door het instellen van een regel in Outlook en kan dus alleen op school worden gedaan en niet via webmail. Klik in Outlook rechtsboven op 'opties' Kies : 'regels' en dan 'nieuwe regel' volg de demonstratie op administratie: Mail doorsturen met een regel.. Let op: deze presentatie wordt gestart door te klikken of te scrollen en toont achtereenvolgens alle stappen. Distributielijsten in Outlook Met een distributielijst kan je sturen aan een vaste groep (bijv. een klas of je sectiegenoten) Open Outlook, klik op het pijltje achter nieuw (er verschijnt een uitklapvenster) Kies daar: distributielijst Geef een naam aan de lijst die je wilt maken Klik op leden selecteren Zoek onder namen weergeven uit de betreffende groep/ jaarlaag en selecteer de namen (houd daarbij evt. Ctrl ingedrukt) Voeg de leden toe aan de distributielijst en klik op OK Klik op "Opslaan en sluiten" De betreffende lijst tref je dan aan onder: contactpersonen adressen vanuit Magister naar Outlook exporteren Het is mogelijk om vanuit Magister adressen te genereren in Outlook. KLlik op deze link voor de instructie Mapgrootte in outlook controleren? De capaciteit voor je bestanden in outlook is niet onbeperkt; in totaal 500 MB beschikbaar. Om te voorkomen dat je geen post meer kunt ontvangen doordat je 17

18 mappen vol zitten, moet je de ruimte op je outlook-mappen regelmatig controleren. Met name de mappen postvak in verzonden items en verwijderde items kunnen ongemerkt dichtslibben. Door de mappen met de rechtermuisknop aan te klikken en vervolgens op eigenschappen en in tabblad algemeen op mapgrootte te klikken, kun je zien hoeveel ruimte er nog is. Ook de map verwijderde items moet worden leeggemaakt door de verwijderde items definitief te verwijderen. Bij normaal gebruik volstaat een jaarlijkse opruimbeurt. Wanneer je per se meer ruimte nodig hebt, kun je contact opnemen met de ICT-coördinator. 18

19 Deskundigheid Scholing van medewerkers Alle nieuwe collega s krijgen aan het begin van het schooljaar een korte toelichting bij de belangrijke ICT zaken (netwerk, inloggen, bestanden). Omdat de wensen op het gebied van ICT-scholing zeer uiteenlopend zijn, biedt de school geen georganiseerde standaardscholing aan. Wel is het zo dat er wordt gewerkt aan verdere implementatie van de digitale leeromgeving in de dagelijkse lespraktijk. In dit verband zal het personeel komend schooljaar specifieke training krijgen om met de Magister ELO te kunnen werken. Daarnaast kan er op eigen initiatief in overleg met de schoolleiding ICT-scholing worden gefaciliteerd. Scholing van leerlingen Bij diverse vakken in de verschillende jaarlagen worden systematisch ICTvaardigheden aangeleerd. Informatica in de 1e klassen In de eerste klas wordt het vak informatiekunde gegeven. Hierbij komen verschillende onderwerpen aan bod. Word cursus in de 3e klassen. Door de medewerkers van de mediatheek wordt elk jaar in het computerlokaal een cursus Word 2007 aan alle leerlingen van de 3e klassen gegeven. De ruimte in het rooster wordt ten dele gevonden in de kwt en ten dele in de vaklessen. Als de opdrachten en de eindtoets voldoende zijn wordt het resultaat apart vermeld op het eindrapport. Digitaal toetsen Buiten de toetsweken Wanneer je een toets wilt geven die leerlingen aan de computer moeten maken, dan moet je dit van te voren goed regelen. Voor toetsen tijdens gewone lesweken moet tenminste een computerlokaal worden gereserveerd. Je kunt in Outlook bij de map Openbare Mappen kijken of het lokaal K09 [eventueel de mediatheek of lokaal 016] nog vrij zijn op het uur dat je de toets wilt geven. Vervolgens reserveer je dit lokaal bij de mediatheek of de roostermaker. Bijzonderheden moet je via de checklist doorgeven aan de systeembeheerder of helpdeskmedewerker. In de toetsweken 19

20 Voortgangstoetsen en examentoetsen die tijdens de toetsweken moeten worden gegeven en waarbij ICT-middelen nodig zijn, geef je altijd door aan de systeembeheerder of helpdeskmedewerker door, liefst door het formulier computertoetsen in te vullen. Bovendien stel je de betrokken jaarlaagcoördinator of conrector Onderwijs op de hoogte. Tenslotte is het essentieel de software of benodigde applicaties van te voren grondig te testen, zodat je niet aan het begin van de toets voor verrassingen komt te staan. We beschikken over de applicatie Wintoets 4.0 expert. Met dit programma kun je zelf digitale toetsen opstellen en afnemen, daarnaast levert een aantal uitgevers digitale toetsen in Wintoets. Als je belangstelling hebt voor dit programma kun je meer informatie krijgen bij de ICT-coördinator of bij Jeroen Coenemans. De loketten; bij wie moet je zijn voor: Magisterzaken: Kitslaar, Degenaar ; Problemen met inloggen mail en rml: of bellen naar helpdesk bij Systeembeheer (tel 208 of 240) Verzoeken voor aanschaf, installatie ICT-applicatie: via het formulier Verzoek aanschaf ICT-voorziening, mailen naar Waar moet ik zijn voor? Schoolaccount werkt niet... Hiervoor kun je terecht bij de ICT afdeling Magister account werkt niet... Hiervoor kun je terecht bij de administratie : Dhr. Kitslaar Cartridge van de printer is op... Voor het vervangen van een printercartridge kun je bij de ICT afdeling terecht Geef hierbij aan om welke printer (printernummer) het gaat en waar deze zich bevindt. De toner van het kopieerapparaat is leeg... Voor het bijvullen van de toner kun je bij de concierges terecht 20

21 Het papier van de printer/ kopieerapparaat is op... Voor het bijvullen van papier kun je bij de concierges terecht Ik heb een vraag over ELO binnen Magister... Voor vragen over ELO kun je langs bij Dhr. P. Degenaar Het reserveren van het computerlokaal / mediatheek/ lokaal 016 Hiervoor kun je terecht bij de medewerkers van de mediatheek. (NB. In Outlook kun je bij mappen>openbare mappen de agenda van deze lokalen zelf inzien) Ik wil graag een laptop reserveren... Hiervoor kun je terecht bij de mediatheek Ik heb een probleem op een pc... Hiervoor kun je terecht bij de ICT afdeling Ik heb geen tegoed meer op mijn schoolpas... Om je tegoed op je schoolpas op te waarderen kun je terecht bij de helpdesk< stuur een mailtje of in noodgevallen bel even naar de helpdesk. 21

HANDLEIDING NIEUWE ICT-OMGEVING

HANDLEIDING NIEUWE ICT-OMGEVING HANDLEIDING NIEUWE ICT-OMGEVING Handleiding nieuwe ICT-omgeving 1 Inhoud 1 Inleiding... 2 2 Inloggen en uitloggen... 2 3 Openingsscherm en start menu... 3 4 Bestandsbeheer... 6 5 Outlook... 7 6 Windows

Nadere informatie

ICT-Info. voor het personeel van het Vechtdal College 2011-2012. Omgaan met netwerk, webmail, Slim, Intranet en Internet.

ICT-Info. voor het personeel van het Vechtdal College 2011-2012. Omgaan met netwerk, webmail, Slim, Intranet en Internet. ICT-Info voor het personeel van het Vechtdal College 2011-2012 Omgaan met netwerk, webmail, Slim, Intranet en Internet. ICT-info Vechtdal College pagina 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding...

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 Introductie Maestro

Hoofdstuk 1 Introductie Maestro Maestro Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Introductie Maestro 2 1.1 Versies 3 1.2 Kosten 3 1.3 Hoe neemt de school Maestro in gebruik 4 1.4 Is Maestro veilig? 4 1.5 Oriëntatie en support 4 Hoofdstuk 2 Mobiel apparaat

Nadere informatie

Handleidingen 1.0 Alfresco

Handleidingen 1.0 Alfresco Handleidingen 1.0 Alfresco Alfresco Handleidingen 1.0 Alfresco In dit document vind je de handleidingen voor Alfresco zoals aangeboden door ECM2. I. Alfresco Document Management 1 1. Inleiding 3 1.1. Adresgegevens...

Nadere informatie

Beheerdershandleiding

Beheerdershandleiding Beheerdershandleiding Desktop versie 3.0.6 Copyright 2015, Zermelo Software BV - pagina 1 1. Beheerdershandleiding.......................................................................................

Nadere informatie

Startershandleiding. Complete webhosting

Startershandleiding. Complete webhosting Complete webhosting Startershandleiding U koos, net als duizenden anderen, voor het voordeel én het gemak dat wij u als hosting provider bieden. Om u zo snel mogelijk op weg te helpen, hebben wij deze

Nadere informatie

Handleidingen 1.0 Zarafa

Handleidingen 1.0 Zarafa Handleidingen 1.0 Zarafa Zarafa Handleidingen 1.0 Zarafa In dit document vind je de handleidingen voor Zarafa zoals aangeboden door ECM2. I. Zarafa Email en Agenda 1 1. Inleiding 3 1.1. Adresgegevens...

Nadere informatie

Omniwize. Handleiding

Omniwize. Handleiding Omniwize Handleiding www.omniwize.net Handleiding Omniwize pag. 1 Handleiding Omniwize... 1 1. Omniwize... 5 1.1 De modules... 5 1.1.1 Agenda... 5 1.1.2 Rapport... 5 1.1.3 Leerlingen... 5 1.2 Het gebruik

Nadere informatie

Backup en Synchronisatie

Backup en Synchronisatie Backup en Synchronisatie Om de informatie en software in uw computer veilig te stellen kunnen we een aantal deelgebieden onderscheiden: 1. Windows zelf met alle geïnstalleerde programma s, instellingen,

Nadere informatie

STARTERSHANDLEIDING Hosting2GO Startershandleiding

STARTERSHANDLEIDING Hosting2GO Startershandleiding STARTERSHANDLEIDING Hosting2GO Startershandleiding U koos net als duizenden anderen voor het voordeel én het gemak dat wij u als hostingprovider bieden. Om u zo snel mogelijk op weg te helpen, hebben wij

Nadere informatie

Handleiding Notebook

Handleiding Notebook Handleiding Notebook Project Notebook 1 Inleiding Deze handleiding is bedoeld voor studenten van de Hogeschool Zuyd die in het bezit zijn van een notebook. In deze handleiding kunt u een aantal praktische

Nadere informatie

Handleiding Internet Type Ubee EVW3200

Handleiding Internet Type Ubee EVW3200 Handleiding Internet Type Ubee EVW3200 Persoonlijke informatie en systeemgegevens Hieronder vindt u gegevens die relevant zijn voor het maken van instellingen op uw computer. Vul de ontbrekende gegevens

Nadere informatie

1.4.1.12 ICT boekje gebruik gmail, telefonie,livedrive 1 van 17. ICT boekje gebruik: Gmail Telefonie Livedrive Digiboard

1.4.1.12 ICT boekje gebruik gmail, telefonie,livedrive 1 van 17. ICT boekje gebruik: Gmail Telefonie Livedrive Digiboard 1.4.1.12 ICT boekje gebruik gmail, telefonie,livedrive 1 van 17 ICT boekje gebruik: Gmail Telefonie Livedrive Digiboard 1.4.1.12 ICT boekje gebruik gmail, telefonie,livedrive 2 van 17 Gebruik gmail Binnen

Nadere informatie

Introductie Mamut Online Backup

Introductie Mamut Online Backup Mamut Active Services Introductie Mamut Online Backup Versie 4 MOB.BKL.INTRO.NL.040.01 1 Mamut Online Backup Inhoud Mamut Online Backup... 3 Nieuw in versie 4... 5 Introductie... 6 Aan de slag... 12 Zo

Nadere informatie

Microsoft Outlook 2007

Microsoft Outlook 2007 Microsoft Outlook 2007 Inhoudsopgave 1 OUTLOOK 2007... 3 1.1 Onderdelen van Outlook... 3 1.2 Outlook algemeen... 3 Leesbevestiging instellen... 3 1.3 Sneltoetsen... 5 Algemeen gebruik sneltoetsen... 5

Nadere informatie

Handleiding Protas Zermelo Software BV pagina 1

Handleiding Protas Zermelo Software BV pagina 1 Handleiding Protas Zermelo Software BV pagina 1 PROTAS Hét programma voor het VOLAUTOMATISCH inroosteren van oudergesprekken releasedatum handleiding: 2 maart 2012 Zermelo Software BV Inleiding Protas

Nadere informatie

Handleiding Internet. Type Ubee EVW3210

Handleiding Internet. Type Ubee EVW3210 Handleiding Internet Type Ubee EVW3210 Persoonlijke informatie en systeemgegevens Hieronder vindt u gegevens die relevant zijn voor het maken van instellingen op uw computer. Vul de ontbrekende gegevens

Nadere informatie

Inhoudsopgave Welp handleiding, Datum : 13 November 2014

Inhoudsopgave Welp handleiding, Datum : 13 November 2014 Inhoudsopgave Inhoudsopgave Welp handleiding, Datum : 13 November 2014 Deze handleiding bevat uitleg over alle functies die beschikbaar zijn vanaf versie 7.2 Inleiding Wat heb ik nodig om Welp te kunnen

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF JULI 2009

NIEUWSBRIEF JULI 2009 NIEUWSBRIEF JULI 2009 Graag willen wij u op de hoogte houden rondom ons softwarepakket. Controle database Om op een eenvoudige wijze te controleren of uw database foutieve of dubbel ingevoerde gegevens

Nadere informatie

Central Station. Handleiding voor applicatiebeheerders

Central Station. Handleiding voor applicatiebeheerders Central Station Handleiding voor applicatiebeheerders Versie 2, september 2011 Inhoudsopgave 1 Over deze handleiding... 4 1.1 Doel van deze handleiding...4 1.2 Conventies...4 1.3 Versie...4 1.4 Meer informatie...4

Nadere informatie

Windows 7 / 8.1 Basis

Windows 7 / 8.1 Basis Windows 7 / 8.1 Basis Inhoudsopgave 0. Inleiding... 3 1. Functionaliteiten Windows 7 en 8.1... 4 1.1 Inloggen in Windows 7 en Windows 8.x... 4 1.2 Programma s en bestanden in de taakbalk... 8 1.3 Aero

Nadere informatie

PerfectView Handleiding versie 14.04.000 1

PerfectView Handleiding versie 14.04.000 1 PerfectView Handleiding versie 14.04.000 1 Inhoudsopgave Achtergrond informatie over de navigatie binnen PerfectView... 4 A... 6 Aanhef & Adressering... 6 Activiteiten... 6 Toelichting verkoopactiviteiten...

Nadere informatie

Startershandleiding. Complete webhosting

Startershandleiding. Complete webhosting Complete webhosting Startershandleiding U koos, net als duizenden anderen, voor het voordeel én het gemak dat wij u als hosting provider bieden. Om u zo snel mogelijk op weg te helpen, hebben wij deze

Nadere informatie

// Aan de slag met. Mamut One. Nuttige tips die u helpen om snel aan de slag te gaan met het systeem

// Aan de slag met. Mamut One. Nuttige tips die u helpen om snel aan de slag te gaan met het systeem // Aan de slag met Mamut One Nuttige tips die u helpen om snel aan de slag te gaan met het systeem Welkom bij Mamut One Mamut One bestaat uit een reeks bedrijfsoplossingen die u helpen om de taken in uw

Nadere informatie

Module 1 Communicatie via computers

Module 1 Communicatie via computers Module 1 Communicatie via computers 1.1 Inhoudsopgave Module 1 Communicatie via computers ---------------------------------------------------------------------------------------- 17 1.1 Inhoudsopgave ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding V1.0 Inhoudsopgave 1. VOORWOORD...4 2. MINIMALE SYSTEEMEISEN...4 3. INSTALLATIE VAN DE SOFTWARE...5 4. INLOGGEN...9 5. GEBRUIK VAN DE BACK-UP SOFTWARE...12 6. BACK-UP TAAK INSTELLINGEN...14

Nadere informatie

DIGI TAAL HAN. Peggy de Jong vraagt om centrale opslagcapaciteit Bij de SU ICT werken Erkende Verhuizers. Gebruikersonderzoek HAN-Scholar en HAN-DPF

DIGI TAAL HAN. Peggy de Jong vraagt om centrale opslagcapaciteit Bij de SU ICT werken Erkende Verhuizers. Gebruikersonderzoek HAN-Scholar en HAN-DPF DIGI TAAL n u m m e r 2 2 n o v e m b e r 2 0 1 1 Peggy de Jong vraagt om centrale opslagcapaciteit Bij de SU ICT werken Erkende Verhuizers Gebruikersonderzoek HAN-Scholar en HAN-DPF HAN digitale mening

Nadere informatie

// Aan de slag met. Mamut One. Nuttige tips die u helpen om snel aan de slag te gaan met het systeem

// Aan de slag met. Mamut One. Nuttige tips die u helpen om snel aan de slag te gaan met het systeem // Aan de slag met Mamut One Nuttige tips die u helpen om snel aan de slag te gaan met het systeem Welkom bij Mamut One! Mamut One bestaat uit een reeks bedrijfsoplossingen die u helpen om de taken in

Nadere informatie

Deel bergen foto s in Hotmail / Windows Live mail

Deel bergen foto s in Hotmail / Windows Live mail Online foto s delen Tja, dan zit de vakantie er weer (bijna) op. Genoten van de zon, lekker uitgerust, en alle mooie momenten vastgelegd met de camera. Misschien hebt u wel honderden foto's op een geheugenkaartje

Nadere informatie

Uitgave 2. Gebruikershandleiding Sportlink Club

Uitgave 2. Gebruikershandleiding Sportlink Club Gebruikershandleiding Sportlink Club Uitgave 2 Gebruikershandleiding Sportlink Club Sportlink, Meer Tijd voor Sport Inhoudsopgave 1 Inleiding 5 1.1 Sportlink Club... 5 1.1.1 Installatie Java voor Windows..

Nadere informatie