OKE-LZ FACT SHEET. Buntinx Training & Consultancy (BTC) copyright BTC

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "OKE-LZ FACT SHEET. Buntinx Training & Consultancy (BTC) copyright BTC"

Transcriptie

1 OKE-LZ FACT SHEET ONDERZOEK KWALITEITSERVARINGEN IN LANGDURENDE ZORG (QUALITY CUBE) BUNTINX TRAINING & CONSULTANCY METHODIEKOVERZICHT Naam instrument Eigenaar Doel Doelgroepen Visie Valideringskader Quality Cube Wat wordt onderzocht Onderzoek KwaliteitsErvaringen in Langdurende Zorg (OKE-LZ) Buntinx Training & Consultancy (BTC) copyright BTC Inventariseren, rapporteren en toepassen van kwaliteitservaringen in het kader van kwaliteitverbetermanagement van zorgorganisaties. Organisaties voor langdurende zorg (mensen met verstandelijke en/of lichamelijke beperkingen, verpleegklinieken somatiek / psychogeriatrie). De methodiek is ook elders bruikbaar voor evaluatie van kwaliteit van dienstverlening. Zorg wordt opgevat als een interactief / dialogisch proces waarin (1) primaire cliënten, (2) hun familie of vertegenwoordigers en (3) begeleiders samen participeren. Daarom wordt elk van deze drie groepen in principe betrokken in het onderzoek, zowel in de voorbereiding en dataverzameling als in de toepassing van uitkomsten voor kwaliteitsverbetering. De inhoudsvaliditeit van de methode steunt op het evidencebased kwaliteitsmodel van Schalock et al., het Visiedocument Kwaliteitskader (VGN et al.), Kwaliteitsindicatoren IGZ en het Service Quality model van Zeithaml et al.). De methodiek omvat drie kwaliteitsdimensies: inhoudelijke, voorwaardenscheppende en relationele kwaliteit van zorg. Open antwoorden worden ook in deze dimensies en bijbehorende domeinen geanalyseerd. De methode onderzoekt de performance van de organisatie op gebied van inhoudelijke zorg (output indicatoren), 1

2 voorwaarden-scheppende zaken (input indicatoren) en relationele aspecten (proces indicatoren), zoals ervaren door cliënten, relaties en medewerkers. Er wordt zowel naar de sterke als naar de zwakke (te verbeteren) punten gekeken. Er ontstaat dus een genuanceerd beeld over de ervaren kwaliteit over de verschillende teams en onderdelen van de organisatie. Methodiek Kwantitatief/Kwalitatief Producten OKE-LZ gebruikt Responsieve Evalutie Methodologie: betrokken cliënten, vertegenwoordigers en begeleiders participeren actief en hebben sturingsmogelijkheid bij het formuleren indicatoren en bij implementeren van de verbetervoorstellen. Dataverzameling via (1) vragenlijsten op maat, (2) interview (bij mensen met lichte verstandelijke beperkingen) of (3) focusgroepen. Continuous quality improvement. Multidimensioneel kwaliteitsmodel; multiperspectief dataverzameling; multilevel rapportage. De methode kan gebruik maken van zowel kwantitatief als kwalitatief onderzoek. Vragenlijsten bevatten zowel vragen met Likertschaal antwoordscores als open vragen met vrije antwoorden. Beide uitkomsten worden gebruikt voor het opstellen van de Kwaliteit-Verbeter-Kaarten en overige rapportages. Het onderzoek levert: - Kwaliteit-Verbeter-Kaarten op niveau van zorgteams - Rapportage op divisie of voorziening niveau met kwantitatieve overzichten en adviezen - Een managementletter op organisatieniveau (strategisch en zorgmarketing perspectief) Een Kwaliteit-Verbeter-Kaart geeft voor het betreffende team op één A4 kantje een samenvatting van relevante kwaliteitservaringen van hun cliënten, familie en begeleiders. Zowel positieve ervaringen (wat men als goed / sterk ervaart) als verbeterpunten worden benoemd. De achterzijde van de K-V-K is een gebruikersinstructie ( zevensprong ) in het kader van continuous quality improvement. De overige rapporten geven kwantitatieve en kwalitatieve samenvattingen en aanbevelingen. 2

3 Context Relevantie en flexibiliteit In de praktijk De methode is inpasbaar binnen het eigen kwaliteitsbeleid van de organisatie. Kwaliteit-Verbeter-Kaarten vormen de input van een PDCA gestuurd proces van kwaliteitsverbetering dat tot 2 jaar kan doorlopen. Verbeteracties maken deel uit van gewone werkprocessen. Primaire context van de methode is het verbeteren van kwaliteit in eigen huis en niet het vergelijken met andere organisaties of opstellen van rankings. Binnen de eigen organisaties worden teams en onderdelen wel vergeleken zodat relatieve sterkten en zwakten zichtbaar worden. Het onderzoek loopt in principe bij de hele organisatie (alle familieleden/vertegenwoordigers en alle begeleiders) en afhankelijk van de aard en omvang van de populatie bij een representatieve steekproef van mensen met lichte verstandelijke beperkingen. Binnen het vaste kader van de drie kwaliteitsdimensies kunnen flexibel indicatoren worden gekozen die voor de betreffende organisatie of een specifieke vraagstelling relevant zijn. Bij de keuze van indicatoren worden de drie stakeholders (cliënten, familie en begeleiders) betrokken. Op deze manier kan standaardisering van kwaliteitsdomeinen worden gekoppeld aan flexibiliteit van indicatoren. Stap1: voorbereiding Samen met cliënten(raad) en familie worden, op basis van het Visiedocument Kwaliteitskader (VGN e.a.), voor de betreffende organisatie relevante indicatoren geformuleerd. Interviewers worden geïnstrueerd. Begeleidende brieven worden opgesteld. Vragenlijsten worden gemaakt en/of focusgroepen worden gepland. Stap 2: dataverzameling Anonieme inzameling van vragenlijsten buiten de instelling. Data-invoer in SPSS. Stap 3: analyse en rapportage Data worden geanalyseerd. Kwaliteit-Verbeter-Kaarten worden geproduceerd, voorzieningrapportage en management letter worden opgesteld Stap 4: Bespreking en start Verbetercyclus Bespreking van de uitkomsten in relevante gremia. Instructie voor verbetercyclus. Start verbetercyclus in samenwerking tussen cliënten, familie en medewerkers na 5 maanden 1 e gezamenlijke evaluatieronde, na 3 maanden 2 e evaluatieronde (etc.) 3

4 Betrouwbaarheid Ontwikkeling Wetenschappelijke basis Betrouwbaarheid van de uitkomsten wordt bevorderd door de triangulatie (drie bronnen van informatie) die in de methodiek is ingebouwd. Verder is de betrouwbaarheid van codering van kwalitatieve antwoorden onderzocht (kappa 0,90=goed). De interne consistentie van de kwantitatieve vragenlijsten (Likertschalen) wordt per onderzoek gerapporteerd. Tot nu toe ligt deze tussen Cronbach alfa 0,85 en 0,95 (zeer goed tot uitstekend). Het onderzoek wordt verder met een logboek gedocumenteerd en verantwoord. De methode is stap voor stap en evidence based ontwikkeld vanaf 2002 en is sinds 2006 volledig operationeel. -Abma, T. & Widdershoven, G. (2006). Responsieve methodologie. Interactief onderzoek in de praktijk. Amsterdam: Boom -Grol R, Wensing M. (2006). Implementatie: Effectieve verbetering van de patiëntenzorg. Maarssen: Elsevier gezondheidszorg. -Havenaar J., Van Splunteren P. & Wennink J. (Red.) (2008). Koersen op kwaliteit in de GGZ. Assen: Van Gorcum. -Lighter, D.E., & Fair, D.C. (2004). Quality Mangement in Health Care. Principles and Methods. Boston: Jones and Bartlett publishers. -Schalock, R. & Verdugo Alonso, M.A. (2002). Handbook of Quality of Life for Human Service Practitioners. Washington: American Association on Mental Retardation. -Schalock, R.L., Bonham, G.S. & Verdugo, M.A. (2008). The conceptualization and measurement of quality of life: Implications for program planning and evaluation in the field of intellectual disabilities. Evaluation and Program Planning, 31(2), Zeithaml, V.A., Bitner, M.J., & Gremler, D.D. (2006), Services Marketing: Integrating Customer Focus across the Firm. New York: McGraw-Hill. Validiteitskader -Gehandicaptenzorg Nederland (VGN) (2007). Visiedocument Kwaliteitskader Gehandicaptenzorgt. Utrecht: VGN et al. -Inspectie Gehandicaptenzorg (2008). Overzicht Kwaliteitsindicatoren Gehandicaptenzorg. Den Haag: IGZ Publicaties en presentaties -Buntinx, W. & Benjamins, C. (2010). Content analysis of client, family and staff perceptions of service quality. Journal of Applied Research in Intellectual Disabilities, 23 (5), Buntinx, W., & Slisser, S. (2010). Systematische kwaliteitsverbetering in de praktijk. Markant Kenniskatern, 3/2010, Buntinx, W. (2010). Kwaliteit Verbeteren. Een methode via inhoudsanalyse van cliënt-, familie-, en medewerkerservaringen.kennismarkt, Bussum, 27 mei Buntinx, W. H. E. (2009). Quality Assessment and Quality Improvement in Long Term Disability Services and Nursing Homes. HOPE seminar series # 74. Maastricht: Maastricht University -Buntinx, W.H.E. (2008). Quality of life based evaluation of support service performance. Journal of Intellectual Disability Research, 52 (8/9), 794. Vergelijking met andere methoden: -Schuurman, M. & Finkenflügel, H. (2011). Instrumenten voor de bepaling van 4

5 Informatie cliënttevredenheid naast elkaar geplaatst. Nederlands Tijdschrift voor de Zorg aan mensen met verstandelijke beperkingen. (37) 1, 2011, p Buntinx Training & Consultancy Web: Tel : Referenties kunnen worden opgevraagd. Actualiteit Dit overzicht: 1 juni

Gebruik van de Personal Outcomes Scale in een organisatie voor mensen met een verstandelijke beperking

Gebruik van de Personal Outcomes Scale in een organisatie voor mensen met een verstandelijke beperking Gebruik van de Personal Outcomes Scale in een organisatie voor mensen met een verstandelijke beperking Over het belang van evidence-based en outcome-based werken Personal Outcomes Scale (Persoonlijke Ondersteuningsuitkomsten

Nadere informatie

Zorg op Afstand. Ontwikkeling meetinstrument klantervaringen zorg op afstand

Zorg op Afstand. Ontwikkeling meetinstrument klantervaringen zorg op afstand Zorg op Afstand Ontwikkeling meetinstrument klantervaringen zorg op afstand 1 2 Zorg op Afstand Ontwikkeling meetinstrument klantervaringen zorg op afstand 3 Colofon Publicatie Zorg op Afstand, Ontwikkeling

Nadere informatie

Business Intelligence Maturity Model voor ziekenhuizen

Business Intelligence Maturity Model voor ziekenhuizen Business Intelligence Maturity Model voor ziekenhuizen Opleiding : BPM&IT Afstudeerrichting : Business Intelligence Afstudeerder : dhr. ing. K.P.B. Shri (851063078) 1 e Begeleider : dhr. dr. L.W. Rutledge

Nadere informatie

INSTRUMENT VOOR BEOORDELING

INSTRUMENT VOOR BEOORDELING INSTRUMENT VOOR BEOORDELING VAN RICHTLIJNEN The AGREE Next Steps Consortium Mei 2009 Copyright Het AGREE II-Instrument is een product van The AGREE Next Steps Consortium. Dit document mag gekopieerd worden

Nadere informatie

Internationaliseringsplannen van hogeronderwijsinstellingen: een vergelijkende studie

Internationaliseringsplannen van hogeronderwijsinstellingen: een vergelijkende studie Adinda van Gaalen Rosa Becker Renate Gielesen Sjoerd Roodenburg Internationaliseringsplannen van hogeronderwijsinstellingen: een vergelijkende studie 2 Internationaliseringsplannen van hogeronderwijsinstellingen:

Nadere informatie

Position paper Zorg voor verstandelijk gehandicapten

Position paper Zorg voor verstandelijk gehandicapten Position paper Zorg voor verstandelijk gehandicapten Position paper Zorg voor verstandelijk gehandicapten Martin Schuurman Kalliope Consult Dit rapport is gemaakt in opdracht van de Regieraad Kwaliteit

Nadere informatie

Onderzoek met mensen met een verstandelijke beperking

Onderzoek met mensen met een verstandelijke beperking Onderzoek met mensen met een verstandelijke beperking Hoe ver je gaat als interviewer, bakent de geïnterviewde af (Paul Jambers) Onderzoek met mensen met een verstandelijke beperking Handreikingen voor

Nadere informatie

Effectiviteit in praktijkgericht onderzoek

Effectiviteit in praktijkgericht onderzoek Effectiviteit in praktijkgericht onderzoek OP ZOEK NAAR ALTERNATIEVEN VOOR DE RANDOMIZED CONTROLLED TRIAL (RCT) In het tijdperk van evidence-based practice (EBP) lijkt weinig twijfel te bestaan over het

Nadere informatie

Ontwikkeling van een marketingstrategie voor KMO Consult

Ontwikkeling van een marketingstrategie voor KMO Consult Ontwikkeling van een marketingstrategie voor KMO Consult H. A. Rödel Bachelorscriptie Bedrijfskunde Ontwikkeling van een marketingstrategie voor KMO Consult Uitgevoerd in opdracht van KMO Consult Datum:

Nadere informatie

Digitaal en gebruikersperspectief

Digitaal en gebruikersperspectief Digitaal en gebruikersperspectief In opdracht van: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Publicatienummer: 2013.127-1404 Datum: Utrecht, februari 2014 Auteurs: Robbin te Velde Jaap Veldkamp

Nadere informatie

Een eigen invulling. Zorgbehoeften van mensen met een verstandelijke handicap. A.R. Huizing M.A. Maaskant J.P.H. Hamers W. Groot

Een eigen invulling. Zorgbehoeften van mensen met een verstandelijke handicap. A.R. Huizing M.A. Maaskant J.P.H. Hamers W. Groot Een eigen invulling Zorgbehoeften van mensen met een verstandelijke handicap A.R. Huizing M.A. Maaskant J.P.H. Hamers W. Groot December 2002 COLOFON Dit onderzoek is mede mogelijk gemaakt met financiering

Nadere informatie

www.goededoelenmonitor.nl

www.goededoelenmonitor.nl www.goededoelenmonitor.nl Performance Prediction Scan (PPS) Succesfactoren voor maatschappelijke prestatie Onderzoeksrapport Abstract: Dit rapport geeft inzicht in de ontwikkeling van de nieuwe webtool

Nadere informatie

Bram Orobio de Castro Ontwikkelingspsychologie, Universiteit Utrecht. Petri Embregts Orthopedagogiek, Radboud Universiteit Nijmegen

Bram Orobio de Castro Ontwikkelingspsychologie, Universiteit Utrecht. Petri Embregts Orthopedagogiek, Radboud Universiteit Nijmegen Samen op zoek naar effectieve behandeling van gedragsproblemen bij cliënten met lichte verstandelijke beperkingen: Het consortium LVG en gedragsproblemen Bram Orobio de Castro Ontwikkelingspsychologie,

Nadere informatie

Onderzoek naar risicomanagement en prestatiemanagement.

Onderzoek naar risicomanagement en prestatiemanagement. Onderzoek naar risicomanagement en prestatiemanagement. Kan risicomanagement en prestatiemanagement met elkaar verbonden worden, om tegemoet te komen aan de doelstellingen van een organisatie? Auteur :

Nadere informatie

De architect twijfelt over een aantal zaken in beide scenario s en stelt daarom voor een aantal analyses te doen, zoals:

De architect twijfelt over een aantal zaken in beide scenario s en stelt daarom voor een aantal analyses te doen, zoals: Kwalitatieve - en kwantitatieve analyses kunnen de dienstverlening van de enterprise-architect verbeteren. Toch is de inzet van deze analysevormen eerder uitzondering dan regel. Hoe kunnen we dit hulpmiddel

Nadere informatie

Professionalisering leerklimaat voor 3 e en 4 e jaars HBO-V studenten in de ouderenzorg DEF 1

Professionalisering leerklimaat voor 3 e en 4 e jaars HBO-V studenten in de ouderenzorg DEF 1 Professionalisering leerklimaat voor 3 e en 4 e jaars HBO-V studenten in de ouderenzorg Dr. C.M.A. de Bot 1 *, Drs. J.F.M. Bruininks 1, Drs A.M.T. van Bers 2 1. HBO-Verpleegkunde Avans Hogeschool Breda

Nadere informatie

Modelmatig verbeteren van software product management De Situationele Assessment Methode

Modelmatig verbeteren van software product management De Situationele Assessment Methode Samenvatting De Situationele Assessment Methode (SAM) helpt bij het verbeteren van software product management (SPM)-processen. De methode bepaalt de huidige en de optimale situatie van een organisatie

Nadere informatie

IT Service CMM. White paper. Frank Niessink. Versie 1.0.2, 30 november 2001. Copyright 2001 Software Engineering Research Centre All rights reserved.

IT Service CMM. White paper. Frank Niessink. Versie 1.0.2, 30 november 2001. Copyright 2001 Software Engineering Research Centre All rights reserved. White paper Frank Niessink Versie 1.0.2, 30 november 2001 Copyright 2001 Software Engineering Research Centre All rights reserved. Software Engineering Research Centre Stichting SERC Postbus 424, 3500

Nadere informatie

Visitatie, een krachtig middel voor onderwijsontwikkeling PO/VO BESTUUR, MANAGEMENT EN ONDERWIJSKWALITEIT

Visitatie, een krachtig middel voor onderwijsontwikkeling PO/VO BESTUUR, MANAGEMENT EN ONDERWIJSKWALITEIT BESTUUR, MANAGEMENT EN ONDERWIJSKWALITEIT PO/VO Visitatie, een krachtig middel voor onderwijsontwikkeling Hessel de Boer Zeger van Hoffen Gert Kamphof Tseard Veenstra Josée von Weijhrother Visitatie; een

Nadere informatie

Kwaliteit van organisatie-advies bij de Rijksoverheid. Léon de Caluwé en Annemieke Stoppelenburg

Kwaliteit van organisatie-advies bij de Rijksoverheid. Léon de Caluwé en Annemieke Stoppelenburg Kwaliteit van organisatie-advies bij de Rijksoverheid Léon de Caluwé en Annemieke Stoppelenburg Kwaliteit van organisatie-advies bij de Rijksoverheid Met grote regelmaat is de afgelopen jaren het debat

Nadere informatie

Plan van Aanpak Dynamische RI&E

Plan van Aanpak Dynamische RI&E Plan van Aanpak Dynamische RI&E Wim Bakker 2 van 68 Dynamische RI&E Plan van Aanpak Implementatie Wim Bakker Warffum Augustus 2014 www.frieslandcampina.com 3 van 68 Voorwoord Voor u ligt het adviesrapport

Nadere informatie

Startbekwaam Afstuderen in het Hbo

Startbekwaam Afstuderen in het Hbo Startbekwaam Afstuderen in het Hbo Qualified Graduation in Professional Education Jaap Jansen Juli 2015 Master Onderwijswetenschappen Open Universiteit Nederland Naam begeleider: Dr. D. Joosten-Ten Brinke

Nadere informatie

Validering Skills Indicator

Validering Skills Indicator Validering Skills Indicator 2007 Opdrachtgever: TFC Arnhem Dick Slettenhaar BAROC Knowledge Consultancy (101207) Validering SI - 1/25 - Inhoud Validering Skills Indicator... 1 Inleiding... 3 Validiteit

Nadere informatie

Een onderzoek naar de partnertevredenheid

Een onderzoek naar de partnertevredenheid De partner aan het woord Een onderzoek naar de partnertevredenheid Helder, flexibel, betrouwbaar Datum: 4 juni 2014 Versie: 1.8 Eindrapport Begeleider SpeakUp BV Giuseppe Levatino giuseppe@speakup.nl 088-7732573

Nadere informatie

Als u het écht wilt weten!

Als u het écht wilt weten! Als u het écht wilt weten! Kwaliteitsmeter Jeugdparticipatie Gemeenten Verwey-Jonker Instituut Jodi Mak & Majone Steketee Stichting Alexander: Leo Rutjes & Jody Bauer Inhoudsopgave 1. De Kwaliteitsmeter

Nadere informatie

ARTIKEL 9. DUURZAME ZORG. Over management van continuïteit.

ARTIKEL 9. DUURZAME ZORG. Over management van continuïteit. Widdershoven, G.A.M. (1999). Care, cure and interpersonal understanding. Journal of Advanced Nursing, 29 (5), 1163 1169 Widdershoven, G.A.M. (2001). Dialogue in Evaluation: A Hermeneutic Perspective. Evaluation,

Nadere informatie

STUREN OP LEREN EN VERBETEREN IN HET GEVANGENISWEZEN

STUREN OP LEREN EN VERBETEREN IN HET GEVANGENISWEZEN 188 STUREN OP LEREN EN VERBETEREN IN HET GEVANGENISWEZEN T. Molleman en M.F. ter Horst Samenvatting Het gevangeniswezen in Nederland omvat 29 inrichtingen. Zij liggen verspreid over 38 locaties in Nederland

Nadere informatie

Aanmelding Multicenter Monitorproject Jeugd Resultaten Scoren

Aanmelding Multicenter Monitorproject Jeugd Resultaten Scoren Aanmelding Multicenter Monitorproject Jeugd Resultaten Scoren NAW gegevens Instelling: NISPA Naam + functie indiener: Prof. Dr. C.A.J. de Jong, wetenschappelijk directeur NISPA Adres + e-mail + telefoonnummer:

Nadere informatie

Toelichting op de handleiding bij het opstellen van het kwaliteitsjaarverslag

Toelichting op de handleiding bij het opstellen van het kwaliteitsjaarverslag Toelichting op de handleiding bij het opstellen van het kwaliteitsjaarverslag Voor 1e lijns fysiotherapiepraktijken Amersfoort, maart 2005 Bij het maken van de toelichting op de handleiding voor het kwaliteitsjaarverslag

Nadere informatie