Inzending betreft: all electric W&R-Groenwoningconcept (4 bijlagen)

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Inzending betreft: all electric W&R-Groenwoningconcept (4 bijlagen)"

Transcriptie

1 Prijsvraag De Voorsprong Inzending betreft: all electric W&R-Groenwoningconcept (4 bijlagen) 1. All electric W&R-Groenconcept: energieneutraal woningconcept Naam van dit concept: all electric W&R-Groenwoning Omschrijving: De all electric W&R-Groenwoning is een energieneutraal woningconcept van BAM Woningbouw dat primair is ontw ikkeld om de woonconsument te laten profiteren van een hoog comfort met opvallend lage energielasten (en daarmee lage woonlasten). De all electric W&R- Groenwoning, zie ook de uitleg en verklaring van adviesbureau Crone op dit energieneutrale concept, bouwt voort op het succes van het W&R-woningconcept. De kern van de W&R-succesformule is een geoptimaliseerde procesgang op basis van een referentiewoning, met haar co-makers. Het resultaat: duidelijkheid, zekerheid - ook over de prijs en planning kostenreductie vanzelfsprekend foutloze woningen, zoals de klant van ons verwacht een korte bouw-en ontwikkeltijd uitstekende prijs-waardeverhouding. De all electric W&R-Groenwoning wordt ingezet voor nieuwbouwwoningen en is geschikt voor iedere doelgroep, van starters tot gezinnen en van doorstromers tot senioren. Het W&R-concept is overal in Nederland toepasbaar en kent geen beperkingen in aantallen; het maakt niet uit of we 1 of 1000 W&R-Groenwoning bouwen. Met het W&R-concept speelt BAM Woningbouw in op de vraag naar betaalbare en comfortabel woningen. Zie ook voor meer informatie. Prijs concept De all electric W&R- Groentussenwoning wordt compleet aangeboden voor een aanneemsom van ,- per woning. Deze prijs is gebaseerd op een compleet huis met een inhoud van 441 m 3. Met compleet bedoelen we ook compleet: onze prijs is inclusief een berging in de tuin, palen van 10m onder de woning, complete badkamer, enzovoort. Doordat specifiek voor de W&R-Groenwoningen een groenhypotheek van toepassing is bij twee verschillende banken, kunnen kopers van een dergelijke woning voor de eerste ,- 0,5 % tot 0,7% rentekorting krijgen ten opzichte van de marktconforme tarieven. Dit voordeel geldt voor de eerste 10 jaar van de lening, waardoor 5000,- tot 7000,- netto voordeel wordt behaald, en de investeringskosten/ woonlasten substantieel worden verlaagd. Lage lasten De zuid/westzijde van de kap wordt compleet voorzien van een opwekkingssysteem van 10m 2 voor warmwater en 20m 2 pv-panelen voor de opwekking van energie. De primaire energiebron van de all electric W&R-Groenwoning is de zon. Uit de ventilatielucht wordt energie teruggewonnen en deze energie wordt via een warmtepomp op ventilatielucht afgestaan aan het stratificatievat van 550 liter, wat zowel de warmte voor tapwater als ruimteverwarming levert. De pv-panelen leveren de elektriciteit voor de installaties (pompen), de verlichting en gedeeltelijk het huishoudelijk gebruik van de woning. De bijkomende kosten voor de ontwikkelaar/ corporatie en eindgebruiker zijn zeer laag te noemen. Voor de ontwikkelaar/ corporatie is het gehele systeem doordacht en wordt volledig gebruiksklaar verzorgd. Kosten voor installatieadviseurs worden hiermee bespaard, aangezien het een totaal uitgewerkt product betreft. De woonconsument krijgt een woning met zeer lage onderhoudskosten. En dat is mooi meegenomen. De collector is gemaakt uit één element zonder koppelingen op het dak. Dit zorgt voor verkleinen van de kans op daklekkages. Daarnaast is de collector voorzien van zelfreinigend glas, waardoor de schoonmaakkosten de eerste 10 jaar niet nodig zijn. De onderhoudskosten voor de complete installatie bieden wij aan voor 150,- per jaar. Al met al blijven de woonlasten van de all electric W&R- Groenwoning laag, waardoor de bewoners geld over houden voor andere dingen. 1/5

2 2. Projectkenmerken Onze inzending betreft de all electric W&R-Groenwoning. De W&R-Groenwoningen die we gerealiseerd hebben in s-gravenzande en nu realiseren in Etten-Leur en Spijkenisse dienen als uitgangspunt voor de doorontwikkeling tot de all electric-uitvoering. De kenmerken van het woningconcept all electric W&R-Groenwoning: ontwikkeld op basis van betaalbaarheid voor gebruiker basisprinicipe van het concept is de trias energetica all electric woning (zie bijlage uitleg en verklaring van adviesbureau Crone) energiezuinig woningconcept nieuwbouw-woningconcept voor grondgebonden woningen voor alle doelgroepen voor alle locaties in Nederland geen minimum, geen maximum projectgrootte ontwikkeld samen en door W&R en co-makers Wat maakt de all electric W&R-Groenwoning groen? Het betreft een integraal concept en geen stapeling van maatregelen. Zeer goede isolatie (van gevel, dak, en begane grondvloer en drielaagsglas); rc is groter dan 5.0 Eigen energieopwekkeningssysteem (10 m 2 collector met eigen opslagmedium, namelijk een boilervat van 550 liter) Pv-panelen Natuurlijke ventilatie zorgt voor frisse lucht binnen. En de woning is toch energieneutraal Beperking van het energieverlies door een zeer goede kierdichting, douche waterterugwinning en warmterugwinning door warmtepomp op ventilatielucht. Zo hoeft de gebruiker de woning niet onnodig warm te maken Groenfinanciering. W&R heeft niet alleen technische oplossing voor haar klanten, maar ook opwaarts in de ketenintegratie bewerkstelligd door banken te betrekken in dit product. Met deze zogeheten groenfinanciering kan de woonconsument, onder voorbehoud, de all electric W&R- Groenwoning laten financieren en bespaart bovendien direct 450 tot 650 per jaar aan energiekosten. Op deze wijze wordt een all electric W&R-Groenwoning betaalbaar voor íedere consument. En zo verdient de consument van begin af aan geld aan onze W&R-Groenwoning. Een ongekende prestatie. Al het hout binnen de all electric Groenwoning maar ook alle overige W&R-woningen zijn geheel voorzien van FSC-label. Dit wil zeggen dat alle aftimmerlatten, kozijnen maar ook keukens, daken en binnendeuren hebben het FSC-label. W&R heeft het volledige gebruik van materialen en de CO 2 -uitstoot hiervan op alle projecten inzichtelijk en stuurt op het minimaliseren van deze uitstoot per jaar. Hierbij wordt met name gekeken naar het slim minimaliseren van materialen en het maximaliseren van het gebruik van gerecycled materiaal. De groene maatregelen van de all electric Groenwoning zijn gecombineerd met diverse woonvoorzieningen die de woning uiterst comfortabel maken, zoals een comfortabele verwarming en mechanische ventilatie. 3. Waardeprofiel van het all electric W&R-Groenwoningconcept Zie het uitgebreide waardeprofiel van de all electric W&R-Groenwoning dat als bijlage is meegestuurd. De meerwaarde van de all electric W&R-Groenwoning is te kenmerken door onderstaande: Prijsvaste woning vanaf moment van aankoop. Een woning wordt onbetaalbaar als de energielasten te sterk stijgen. Bij de all electric W&R-Groenwoning komt de consument niet voor verrassingen te staan, want er zijn geen stijgende energielasten nu én niet in de toekomst. Dit is belangrijk voor bewoners en voor de woningmarkt. Alleen dan is namelijk een woning een goede 2/5

3 investering. Alleen dan kunnen mensen prettig wonen. Dat is betaalbaar en comfortabel wonen met zekerheid. Alle elementen in de Groenwoning zijn eigendom van de klant (dus op termijn goedkoper) Lage investeringskosten (door ketenintegratie buiten de bouwkolom aan te gaan) Comfortabel binnenklimaat Zeer lage onderhoudskosten Voldoet aan het hoogste energieambitieniveau Hogere toekomstwaarde Meerwaarde voor de omgeving: De W&R-Groenwoning bevat geen gas en is zo goedkoop, zorgt voor veilig gevoel en biedt betere luchtkwaliteit door afwezigheid van rookgasafvoer) Duurzame uitstraling door toepassing van zonnecollector en pv-panelen Betaalbare woningen qua aankoop en exploitatiekosten Geen gasnet nodig in de wijk. Er zijn dan geen rookgasafvoeren en dus geen luchtvervuiling. Meerwaarde voor het proces van de projectorganisatie: Turnkey Het concept is volledig uitontwikkeld met co-makers. Dit brengt een laag risico met zich mee, want ieder brengt zijn expertise in. Proefopstellingen en testen zorgen voor goed doordacht en uitontwikkeld woningconcept dat betrouwbaar is voor de consument. Het W&R-concept is geheel af te stemmen op de behoeften en wensen van de consument. De basis is de Groenwoning en optioneel is een pv-pakket, en/of warmtepomp op ventilatielucht Concept is ontwikkeld obv trias energetica waarbij de klant bepaalt welk energieambitieniveau hij wenst Alles in het proces is geborgd in afspraken met co-makers. Niet alleen in kosten, maar met name ook in afspraken doorspreken en nakomen op het gebied van veiligheid, milieu, kwaliteit, afvalbeheersing en afvalminimalisatie. Elke co-maker is verantwoordelijk voor de afvoer van het eigen afval per werkdag en voor het meedenken over optimalisaties/verbeteringen in het W&Rproces. Omdat de consument daar om vraagt. Wat is de inzet van middelen (in project en beheerfase)? Proefopstellingen bij co-makers om het nieuwe woningconcept te optimaliseren en om gezamenlijk vast te stellen dat het woningconcept doet wat we de klant (consument maar ook projectontwikkelaar, woningcorporaties) beloven, namelijk all electric zijn. Complete tekeningen, bestek en specificaties Afspraken over de verdeling van taken, vergoedingen en verantwoordelijkheden van W&R en alle co-makers Bij het eerste pilotproject in s-gravenzande heeft BAM Woningbouw W&R met de opdrachtgever afgesproken dat wij twee woningen monitoren om de energiebehoefte te toetsen aan de theorie. Dit wordt twee jaar gemonitord. Elke 6 weken vindt overleg plaats met alle co-makers over planning, uitvoering, kwaliteit, optimalisaties en veiligheid van de lopende werken. Ook worden nieuwe ontwikkelingen (concepten) worden gezamenlijk geïnitieerd en besproken. 4. Bijdrage aan de energietransitie De all electric W&R-Groenwoning voldoet nu al aan de energieprestatienormen voor 2015, bevat geen storingsgevoelige apparatuur en is volledig gebaseerd op beproefde technieken. De all electric W&R-Groenwoning heeft absoluut potentie om grootschalig toegepast te worden binnen de woningbouwopgave in Nederland vanwege een aantal redenen: Het W&R-concept is bewezen succesvol met ruim W&R-woningen in 20 jaar. Onze Groenwoning is ontwikkeld op basis van de Trias Energetica waarbij het uitgangspunt is dat de energievraag zo veel mogelijk wordt beperkt 3/5

4 De kracht van co-makership heeft zich de afgelopen 19 jaar bewezen. Dit is niet alleen te merken aan het volume van gerealiseerde woningen, maar ook aan het feit dat 90% van de huidige comakers vanaf de start van het W&R-concept nu nog steeds co-maker is. Hieruit blijkt de enorme commitment van de co-makers en W&R om het W&R-concept steeds verder te brengen. Ontwikkelingen zoals de Groenwoning en het Passiefhuisconcept en doelgroepmarketing en nu de all electric Groenwoning, waarmee we een energieneutrale woning aanbieden, zijn hier goede voorbeelden van. Welke ontwerp- en/of voeringsregels worden gebruikt om tot de oplossing te komen? Uitgangspunt bij de ontwikkeling is de Trias energetica Uitgangspunt bij de ontwikkeling is het sturen op de werkelijke energielasten voor de bewoner. Hierbij wordt tevens gestuurd op de investeringskosten om de totale woonlasten voor de consumenten/bewoners zo laag mogelijk te maken en te houden. Dit betekent dat wij niet hebben gestuurd op epc-waardes, simpelweg omdat de epc niets zegt over de kosten van energie voor bewoners. Beproefde en bewezen technieken van de W&R-woning. Dit wil zeggen: niet storingsgevoelige apparatuur en lage onderhoudskosten zoals dat is en wordt toegepast is in alle W&R-woningen Bij de berekeningen zijn wij altijd uitgegaan van een gezin, bestaande uit twee volwassenen en drie kinderen. Dit omdat de all electric W&R-Groenwoning ook een goede oplossing moet bieden voor grotere gezinnen. Overigens houden we bij de simulatieberekeningen en epc-berekeningen altijd veilige waarden en aannames aan, zodat de werkelijke resultaten later alleen maar positiever kunnen uitvallen voor de bewoner. 5. Hoe is de marktbenadering van de W&R Groenwoning? De W&R-Groenwoning biedt blijvend lage woonlasten, duurzaam wooncomfort en waardeontwikkeling. Het W&R-Groenwoningconcept is in te zetten voor zowel koopwoningen als huurwoningen en is geschikt voor alle doelgroepen, van starters en gezinnen tot doorstromers en senioren. De klantmanagers, vastgoedontwikkelaars en andere commerciële collega s van de vestigingen van BAM Woningbouw en AM verkopen dit concept (persoonlijke verkoop) waarbij betaalbaarheid - lage woonlasten door lage energielasten - voor de consument centraal staat. Betaalbare woningen zijn voor woningcorporaties en projectontwikkelaars essentieel, dus dit is een belangrijke onderscheidende factor. Naast de website van W&R en de toelichting op het concept op de website en zijn er diverse middelen ingezet zoals presentaties en flyers om de boodschap te ondersteunen. Een belangrijk en interessant middel is de modelwoning van de W&R-Groenwoning in s-gravenzande. Met meerdere geïnteresseerde woningcorporaties, projectontwikkelaars en gemeenten is de modelwoning bezocht en men ervaart op deze manier dat het een normale woning is, maar door de slimme energiezuinige toepassingen zeer duurzaam zijn met als gevolg lage woonlasten voor de bewoner. Een ander middel dat ingezet wordt is de e-calculator van onze zustermaatschappij AM waarmee de consument eenvoudig zijn de werkelijke energielasten kan berekenen op basis van de kenmerken van de woning, het aantal personen dat er gaat wonen en uw energiegedrag. Dit zorgt voor bewustwording bij onze klanten dat energiezuinig wonen meer betekent dan alleen een energiezuinig huis. Gedrag en gebruik van de woning bepaalt tevens hoeveel energie bespaard kan worden. Een goed ontwikkeld concept met zeer laag energieverbruik helpt hier bij. 6. Hoe maakt u gebruik van de samenwerkende keten? Het W&R-concept kan 20 jaar lang alleen maar bestaan juist omdat we samenwerken met hoogwaardige co-makers. Iedere co-maker heeft zijn eigen expertisegebied. Vanaf de start van W&R in 1992 zijn meer dan 90% van de co-makers nog steeds dezelfde bedrijven. Gesprekken met comakers gaan niet alleen over de financiën, maar vooral over de samenwerking, het toepassen van slimmere technieken en verbeteren van de W&R-referentiewoning. Op die manier houden we elkaar scherp en help je elkaar, wat leidt tot win-win situaties. De vaste teams van W&R en van de comakers zijn zeer goed op elkaar ingespeeld. Door de Lean-manier van werken is de kwaliteit 4/5

5 gewaarborgd en is het mogelijk om keer op keer woningen op te leveren zonder opleverpunten. Met 3D BIM worden nog meer faalkosten gereduceerd en door de inzichtelijke tekeningen worden diverse expertises optimaal en vroegtijdig benut. Iedere 6 weken is er een voortgangsoverleg met de co-makers gehouden waar relevante ontwikkelingen besproken worden en alle lopende werken intensief besproken worden. Elkaar scherp houden en knelpunten bespreken, levert alle partijen winst op qua tijd, faalkosten, proces, en dergelijke. BAM Woningbouw en AM Duurzaam werken samen en ook onderling zijn diverse voortgangsbesprekingen om wensen en inzichten van de klant om te zetten in duurzame producten (voorwaartse ketenintegratie). Met alle partijen zijn gezamenlijke doelen geformuleerd en afspraken gemaakt over proces, product, kwaliteit, afvalreductie, optimalisatie, relaties/samenwerken, veiligheid. Omdat onze wereld daarom vraagt. 7. Waaruit blijkt dat het een concept is met een bijzondere energieambitie? Na vele jaren stappen te hebben gemaakt binnen W&R op het gebied van duurzaamheid en energiebesparing is de all electric W&R-Groenwoning het meest vergaande en optimale concept wat W&R haar klanten kan aanbieden, namelijk: een energieneutrale woning die betaalbaar is. We verwijzen hiervoor ook naar de uitleg en verklaring van adviesbureau Crone. Door gebruikmaking van expertise van onze co-makers, samenwerking met banken voor een specifieke Groenfinanciering voor Groenwoningen en een integrale benadering is dit all electric W&R- Groenwoningconcept een uniek woningconcept in Nederland. De overtuiging om te denken vanuit lage woonlasten voor de consument is de beste insteek om betaalbaarheid nu en in de toekomst voor zowel onze huidige klanten als nieuwe klanten te bewaarborgen. 8. Klantverwachting In bijgaand waardeprofiel dat we hebben ingevuld voor de all electric W&R-Groenwoning, is de meerwaarde voor de klant (van onze all electric W&R-Groenwoning, voor de omgeving, van het proces) weergegeven. De highlights: Comfortabel en makkelijk te bewonen woning. Zeer lage onderhoudslasten (zie ook in dit document en het waardeprofiel) Product voldoet aan de eisen van 2020 epc-waarde van 0 Eigen opwekkingssystemen Zeer solide en beproefde systemen Lage investeringskosten door voordeel Groenfinanciering en zeer lage energielasten De all electric W&R-Groenwoning is naar smaak te ontwerpen net als bij alle W&R-woningen en kent veel vrijheid in architect en in plattegronden. Zie ook een aantal voorbeelden op waarop diverse gerealiseerde W&R-woningen met uiteenlopende architectuur en type woningen te zien zijn. Onze klanten zijn zeer tevreden met het W&R-concept. Men waardeert het foutloos bouwen, de snelheid waarmee W&R-woningen ontwikkeld en gebouwd kunnen worden en onze zorgvuldigheid. Zie ook onderstaande van De Alliantie aan ons en zie ook de ervaringen van onze klanten op onze website 5/5

Op weg naar minimum energie woningen met EPC 0: 2012-09

Op weg naar minimum energie woningen met EPC 0: 2012-09 Op weg naar minimum energie woningen met EPC 0: 2012-09 Foto voorblad CO2-neutrale vrijstaande praktijkwoning te Almere december 2010 Architect: Han van Zwieten BNA te Amersfoort Het Columbuskwartier in

Nadere informatie

Bouwen is oplossingen aanbieden

Bouwen is oplossingen aanbieden Groningenweg 10 Postbus 420 2800 AK Gouda Telefoon 0182-540626 Telefax 0182-540627 secretariaat@regieraadbouw.nl www.regieraadbouw.nl Bouwen is oplossingen aanbieden De praktijk van conceptueel bouwen

Nadere informatie

Samen bespaar je meer

Samen bespaar je meer Onderzoek naar een meetbare en succesvolle, lokale aanpak voor het besparen van energie door samenwerking van lokale overheden, particuliere woningeigenaren en bedrijven. Scriptie Marianne van Oene De

Nadere informatie

Goed Wonen in Noord-Holland

Goed Wonen in Noord-Holland Goed Wonen in Noord-Holland Ontwerp Provinciale Woonvisie 2010 2020 In college van Gedeputeerde Staten op 25 mei 2010 VOOR OORWOORD Voor u ligt de Provinciale Woonvisie 2010-2020. Met deze visie slaan

Nadere informatie

Bouwen aan de stad UTRECHTSE SAMENWERKINGSAFSPRAKEN GEMEENTE EN WONINGCORPORATIES 2011-2015

Bouwen aan de stad UTRECHTSE SAMENWERKINGSAFSPRAKEN GEMEENTE EN WONINGCORPORATIES 2011-2015 Bouwen aan de stad UTRECHTSE SAMENWERKINGSAFSPRAKEN GEMEENTE EN WONINGCORPORATIES 2011-2015 coverfoto: renovatiewerkzaamheden aan de Cantondreef Bouwen aan de stad UTRECHTSE SAMENWERKINGSAFSPRAKEN GEMEENTE

Nadere informatie

Winsum heeft het! Woonvisie

Winsum heeft het! Woonvisie Winsum heeft het! Woonvisie datum 2 december 2013 KAW architecten en adviseurs Postbus 1527 9701 BM Groningen Hofstraat 8 9712 JB Groningen Telefoon (050) 369 58 70 Fax (050) 369 58 71 Email info@kaw.nl

Nadere informatie

Ervaringen van zes koplopers van (bijna) energieneutrale scholen

Ervaringen van zes koplopers van (bijna) energieneutrale scholen # Ervaringen van zes koplopers van (bijna) energieneutrale scholen Whitepaper in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Inhoud 1. Inleiding 3 2. Het definiëren van de

Nadere informatie

Eerst proces, dan prestatie

Eerst proces, dan prestatie HOOFDRAPPORTAGE Eerst proces, dan prestatie Naar een optimale afstemming tussen aanbieders, bewoners en de woning in renovaties richting energieneutraliteit. Omslagfoto s (bewerkt) afkomstig van EnergieSprong

Nadere informatie

Duurzaam dichter bij de Rotterdammer. Programma Duurzaam 2015-2018

Duurzaam dichter bij de Rotterdammer. Programma Duurzaam 2015-2018 Duurzaam dichter bij de Rotterdammer Programma Duurzaam 2015-2018 Consultatiedocument maart 2015 Duurzaam dichter bij de Rotterdammer Programma Duurzaam 2015-2018 2 Programma Duurzaam 2015-2018 Programma

Nadere informatie

de fusie van belangen over duurzaamheid en rendement in de bouwsector prof.dr.ir. anke van hal

de fusie van belangen over duurzaamheid en rendement in de bouwsector prof.dr.ir. anke van hal de fusie van belangen over duurzaamheid en rendement in de bouwsector prof.dr.ir. anke van hal DE FUSIE VAN BELANGEN Over duurzaamheid en rendement in de bouwsector REDE In verkorte vorm uitgesproken bij

Nadere informatie

Hoe courant is uw pand? Lessen uit pilot ruimtelijke transformatie in de Achterhoek

Hoe courant is uw pand? Lessen uit pilot ruimtelijke transformatie in de Achterhoek Hoe courant is uw pand? Lessen uit pilot ruimtelijke transformatie in de Achterhoek Regio Achterhoek en Stec Groep aan het Ministerie van I&M Peter van Geffen, Rien Ramerman en Frans Wittenberg januari

Nadere informatie

Gezond en goed. Scholenbouw in topconditie

Gezond en goed. Scholenbouw in topconditie Gezond en goed Scholenbouw in topconditie 1 Gezond en goed, Scholenbouw in topconditie 2 Gezond en goed, Scholenbouw in topconditie Gezond en goed Scholenbouw in topconditie Rijksbouwmeester Juli 2009

Nadere informatie

Hart voor goed wonen. Ondernemingsplan. Huis & Erf

Hart voor goed wonen. Ondernemingsplan. Huis & Erf Hart voor goed wonen Ondernemingsplan 2014 2017 Huis & Erf Inhoud einddoel Einddoel 3 Inleiding 4 Breed inzetbaar 1. Hart voor de omgeving 6 Flexibele omvang Aanspreekbaar Multidisciplinair Proactief 2.

Nadere informatie

Een vergelijking van de Werktop-aanpak met de aanpak in de gemeente Assen

Een vergelijking van de Werktop-aanpak met de aanpak in de gemeente Assen Bijlage III Een vergelijking van de Werktop-aanpak met de aanpak in de gemeente Assen 1 Inleiding In deze bijlage kijken we in de spiegel van Assen. De gemeente Assen heeft namelijk, samen met aangrenzende

Nadere informatie

de vrijblijvendheid voorbij Op weg naar een structurele markt voor energiebesparing in de bestaande bouw

de vrijblijvendheid voorbij Op weg naar een structurele markt voor energiebesparing in de bestaande bouw de vrijblijvendheid voorbij Op weg naar een structurele markt voor energiebesparing in de bestaande bouw De vrijblijvendheid voorbij Op weg naar een structurele markt voor energiebesparing in de bestaande

Nadere informatie

Eerst zaaien dan oogsten Ondernemingsplan 2012-2016

Eerst zaaien dan oogsten Ondernemingsplan 2012-2016 Stichting Woonpartners Kasteel Traverse 1, Helmond Postbus 6006, 5700 ES Helmond telefoonnummer: 0492-508 800 fax: 0492-508 820 e-mail: info@woonpartners.nl www.woonpartners.nl Anticiperen op klantwaarde

Nadere informatie

Analyse van de prestatieovereenkomsten tussen gemeenten en woningcorporaties in 2013

Analyse van de prestatieovereenkomsten tussen gemeenten en woningcorporaties in 2013 Analyse van de prestatieovereenkomsten tussen gemeenten en woningcorporaties in 2013 In opdracht van het Ministerie van BZK november 2013 ir. Cel R.M. Severijn BV Lattropperstraat 74 7591 PK Denekamp 0541.350.827/06.13.788.492

Nadere informatie

Stabulletin. De bouw wordt. Jack Liemburg: Tailormade is de toekomst JAARGANG 29 NUMMER 02 SEPTEMBER 2014

Stabulletin. De bouw wordt. Jack Liemburg: Tailormade is de toekomst JAARGANG 29 NUMMER 02 SEPTEMBER 2014 Stabulletin JAARGANG 29 NUMMER 02 SEPTEMBER 2014 Jack Liemburg: Tailormade is de toekomst Monika Chao-Duivis, directeur van het Instituut voor Bouwrecht: De bouw wordt steeds meer een kennisindustrie VOORWOORD

Nadere informatie

Systems Engineering, waarom zou je nog anders werken?

Systems Engineering, waarom zou je nog anders werken? Systems Engineering, waarom zou je nog anders werken? Systems Engineering, waarom zou je nog anders werken? Werkplaats Systems Engineering 2 Inhoudsopgave Woord vooraf 5 1. Pioneering 7 2. Systems Engineering

Nadere informatie

Participatiemodellen voor de realisatie van windenergie op land. Een handreiking voor bewoners, lokale ondernemers, gemeenten en investeerders

Participatiemodellen voor de realisatie van windenergie op land. Een handreiking voor bewoners, lokale ondernemers, gemeenten en investeerders Participatiemodellen voor de realisatie van windenergie op land Een handreiking voor bewoners, lokale ondernemers, gemeenten en investeerders Participatiemodellen voor de realisatie van windenergie op

Nadere informatie

Bouwstenen voor een nieuw businessmodel

Bouwstenen voor een nieuw businessmodel Bouwstenen voor een nieuw businessmodel 1 Bouwstenen voor een nieuw businessmodel kpmg.nl Inhoud bouwstenen 1 2 3 4 5 Voorwoord Op weg naar professioneel partnership Anders kijken naar financiering Werkkapitaal

Nadere informatie

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw De klant centraal bij financieel dienstverleners Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn

Nadere informatie

De toekomst vormen we samen Coalitieakkoord 2014-2018

De toekomst vormen we samen Coalitieakkoord 2014-2018 De toekomst vormen we samen Coalitieakkoord 2014-2018 Gemeente Nieuwegein INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 1 2. Samenwerkingsagenda 3 3. Sociale agenda 5 4. Economische agenda 8 5. Samenlevingsagenda 11 6.

Nadere informatie

SKB-project WKO waar voor je geld! - De Praktijk -

SKB-project WKO waar voor je geld! - De Praktijk - SKB-project WKO waar voor je geld! SKB-project WKO waar voor je geld! Januari 2014 Hoofdauteurs OD NZKG/ Marlies Lambregts en Patrick Teunissen Co-auteurs IF Technology/ Marc Koenders en DWA/ Hans Buitenhuis

Nadere informatie

HOE INNOVATIEF IS UW ONDERNEMING? Onderzoek naar succesfactoren van innovatie binnen de foodsector

HOE INNOVATIEF IS UW ONDERNEMING? Onderzoek naar succesfactoren van innovatie binnen de foodsector BDO Consultants B.V. Postbus 4053 3502 HB Utrecht Telefoon 030-284 99 60 E-mail consultants@bdo.nl WWW.BDO.NL HOE INNOVATIEF IS UW ONDERNEMING? Onderzoek naar succesfactoren van innovatie binnen de foodsector

Nadere informatie

4 OP EEN RIJ. Corinne Schrauwen Christof Schwencke Marjolein van Eig Diederik Dam. met

4 OP EEN RIJ. Corinne Schrauwen Christof Schwencke Marjolein van Eig Diederik Dam. met 7 4 OP EEN RIJ met Corinne Schrauwen Christof Schwencke Marjolein van Eig Diederik Dam Dwire heeft vier architecten vijf vragen gesteld 1 Corinne Schrauwen Abken Schrauwen Architecten Misschien een beetje

Nadere informatie

Zijn ERP Systemen log?

Zijn ERP Systemen log? Zijn ERP Systemen log? Intelligent op weg Waar gaat het om? ERP is een verzamelnaam voor toepassingen welke door organisaties worden gebruikt ter ondersteuning van de primaire bedrijfsprocessen. Een aantal

Nadere informatie

Verbetering van particuliere woningen: ook in de toekomst een gemeentelijk belang. Frits Meijer. m.m.v. Milly Tambach & Henk Visscher

Verbetering van particuliere woningen: ook in de toekomst een gemeentelijk belang. Frits Meijer. m.m.v. Milly Tambach & Henk Visscher Verbetering van particuliere woningen: ook in de toekomst een gemeentelijk belang Frits Meijer m.m.v. Milly Tambach & Henk Visscher 2 Verbetering van particuliere woningen: ook in de toekomst een gemeentelijk

Nadere informatie

Duurzaamheid is meer dan emotie het levert ook geld op

Duurzaamheid is meer dan emotie het levert ook geld op 1. Wat is het gemiddelde water-, elektra- en gasverbruik voor een huishouden en wat kost dat per jaar, per maand? Hoeveel betaalt u daarvan aan belasting? Bij een gemiddeld huishouden van 2,2 personen

Nadere informatie

Goed inkopen: een schone zaak

Goed inkopen: een schone zaak PIANOo PIANOo PIANOo PIANOo PIANOo PIANOo PIANOo PIANOo PIANOo PIANOo PIANOo Goed inkopen: een schone zaak Een handreiking voor (overheids) inkopers bij de inkoop van schoonmaakdienstverlening PIANOo PIANOo

Nadere informatie