Translations of Key Components (Dutch-English, Dutch alphabetical order)

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Translations of Key Components (Dutch-English, Dutch alphabetical order)"

Transcriptie

1 Dutch (Instellings)strategie Aanbesteding Aanleg voorzieningen Aannemen en organiseren van opdrachten Aanspreekpunt zijn Aansturen projecten Acquisitie Acquisitie/vooronderzoek Administratie Administratie/voorraadbeheer Administratieve werkzaamheden Adviseren management Advisering Advisering en ontwikkeling Advisering studenten Afval Agendabeheer/archivering Analyse informatiebehoefte Analyse onderwijsproces/-organisatie Analyse/interpretatie gegevens Applicatiebeheer Arbeidsvoorwaardenbeleid Archiefinrichting Auditing Authorisatie/beveiliging Bedrijfsvoering Begeleiden medewerkers Begeleiding technisch personeel Begroting Beheer Beheer bestanden Beheer faciliteiten Beheer ICT producten Beleid Beleids- en besluitvorming Beleidsadvies onderwijsprogramma's Beleidsadvisering Beleidsadvisering en -evaluatie Beleidsondersteuning Beleidsondersteuning en besluitvorming Beleidsontwikkeling Beleidsontwikkeling/-uitvoering Bemiddeling stageplaatsen Bereiding Bestellingen Bestuur onderwijs en onderzoek Bezoekers Bijdrage afdelingsplan Ceremoniële werkzaamheden Collectievorming English (Institutional) strategy Tender Installation of facilities / amenities Accepting and organising assignments / tasks Being a designated contact Project management Acquisition Acquisition/preliminary study Administration Administration/stock management Administrative tasks Management consultancy Advice / consultancy Consultancy and development Student counseling Waste Diary management / filing Information needs analysis Analysis of educational process / organisation of education Data analysis Application management Policy on terms and conditions of employment Archive system Auditing Authorisation / security Operations Supervision/Coaching staff members Supervision/Coaching technical staff members Budget Management File management Facility management ICT product management Policy Policy and decision-making Policy recommendations for education programmes Policy recommendations Policy recommendations and assessment Policy support Policy support and decision-making Policy development Policy development / policy implementation Internship mediation Preparation Orders Education and research management Visitors Contribution to departmental plan Ceremonial activities Collection development

2 Communicatiebeleid Communicatieuitingen Contractbeheer Contracten Contractonderzoek Contractzaken Controle en toetsing Controle jaarrekening Coördinatie Coördinatie werkuitvoering en coaching Coördinatie/leidinggeven Correspondentie Correspondentie/notuleren Deskundigheidsbevordering Deskundigheidsprogramma's Dienstencatalogus Druk- en reprotaken Evalueren en procesverbetering Externe contacten Externe vertegenwoordiging Faculteitsbeleid Functioneel applicatiebeheer Functioneel beheer Gegevensverwerking Goederenopslag Helpdesk Hoofd-/eindredactie HRM Hulpverlening Implementatie In- door- en uitstroom Informatie en beheer Informatie/advies Informatieoverdracht/voorlichting Informatiesystemen Informatieverstrekking Iinformatieverzameling/analyse Informatievoorziening Inkoop Inkoopbeleid Inrichting onderwijs Inspecties Installatie/configuratie Instructie Intake/uitvoering klantvraag Internationaliseringbeleid Jaarplan en sportprogramma's Jaarrekening/rapportage Juridisch advies Juridische regelgeving Klachtafhandeling Klantcontact Communication policy Bulletins Contract management Contracts Contract research Contractual affairs Monitoring and review Audit of annual accounts Coordination Coordination of task execution and coaching Coordination / supervision Correspondence Correspondence / minutes Professional development Expertise programmes Service catalogue Printing and photocopying tasks Assessment and process improvement External contacts External representation Faculty policy Functional application management Functional management Data processing Storage Helpdesk Editorial staff / final editor HRM Emergency response Implementation Input, turnaround and output Information and management Information / advice Information transfer / public relations Information systems Provision of information Information gathering / analysis Information delivery Purchasing Purchasing policy Organisation of education Inspections Installation / configuration Instruction Customer request intake / implementation Internationalisation policy Annual plan and sports programmes Annual accounts / reporting Legal advice Legal regulations Complaints Customer contact

3 Kwaliteitszorg Kwaliteitszorg onderwijs Leidinggeven Managementinformatie Marktonderzoek Methoden, technieken, apparatuur Onderhoud Onderhoud apparatuur Ondersteuning Ondersteuning ow/oz Onderwijs Onderwijsevaluatie Onderwijskundig onderzoek Onderwijsontwikkeling Onderwijsuitvoering Onderzoek Onderzoek (uitvoer/rapportage) Onderzoek en (project)advisering Onderzoek(swaarnemingen) Onderzoekscoördinatie Onderzoekspublicatie Onderzoeksuitvoering Ontsluiting en advisering/onderzoek tav collecties Ontwerp en vervaardiging Ontwerpen/testen informatievoorziening Ontwikkelen beleid Ontwikkelen, testen en bouwen Ontwikkeling aanbod Ontwikkeling trainingen Operationeel werkplan Opleidingsbeleid Opmaak-/beeldredactie Opstellen kwaliteitsrichtlijnen en jaarplannen Optreden Organisatie bijeenkomsten Organisatie/leidinggeven Overleg Overleg met opdrachtgevers/gebruikers P&C cyclus P&O beleid/projecten P&O Instrumenten Parkeerbeheer Planning Post/goederendistributie Praktijkonderwijs Preventie/voorlichting Proces- en productverbetering Proces- en techniekverbetering Proces inrichting Proces-/techniekverbetering Quality assurance Educational quality management Supervision Management information Market research Methods, techniques, equipment Maintenance Equipment maintenance Support Teaching/research support Education / teaching Teaching/Education evaluation Educational research Educational development Educational activities (output / reporting) and (project) consultancy (observations) coordination publication activities Making the collections accessible and providing advice/research Design and manufacture Provision of information on designs/tests Develop policies Develop, test and build Acquisition Training development Operational work plan Teaching policy Layout/image editing Develop quality quidelines and annual plans Take action Meeting logistics Organisation/supervision Consultation Consultation with clients / users P&C cycle HR policy/projects HR instruments Parking regulation Planning Post / goods distribution Practical education Prevention / public relations Process and product improvement Process and technology improvement Process organisation Process and technology improvement

4 Procesbegeleiding Procesbewaking Procescoördinatie Procesevaluatie/-verbetering Processen en systemen Procesverbetering Productontwikkeling productvoorlichting Programmaontwikkeling en -beheer projectadministratie Projectafronding Projecten Projectmanagement Projectmanagement/-uitvoering Projectplanning Projectuitvoering Protocollaire werkzaamheden Raamcontracten Rapportage Rapportages Rechtszittingen Redactiebeleid Redactionele bijdragen Regelingen/voorschriften Regie en uitvoering Registratie/archivering Registratie/overdracht RI&E Roostering onderwijs Ruimtebeheer Schoonmaak Secretarisschap SLA's (Service Level Agreements) Sportevenementen Sportonderwijs- en advies Stagebeleid Storingen Strategie- en beleidsontwikkeling Studentenbeleid Studieadvies/begeleiding Subsidies Surveillance Systeembeheer Systeemstoringen Systeemstoringen/Beveiliging Techniek Tekenen Telefoonverkeer/post Toepassing technieken Toetsing stageopdrachten Toezicht Process supervision Process monitoring Process coordination Process evaluation / process improvement Processes and systems Process improvement Product development Product information Programme development and management Project administration Project completion Projects Project management Project management / implementation Project planning Project implementation Ceremonial activities / protocol tasks Framework contracts Reporting Reports Court hearings Editorial policy Editorial contributions Rules/regulations Direction and production Registration / archiving Registration / transfer Risk inventarisation and evaluation RI&E Teaching timetables Space management Cleaning Secretaryship SLAs (Service Level Agreements) Sporting events Sports education and advice Internship policy Breakdowns Strategy and policy development Student policy Student support and guidance Subsidy/grant Parking security Systems administrator System failures System failures/security Technology Accordation Telephone/post Application of technology Review of internship assignments Monitoring

5 Traineeship Transport Uitbesteding Uitvoeren van opdrachten Uitvoering Uitvoering communicatietrajecten Uitwerking projectplan Valorisatie Verantwoording contractonderwijs Verhuizingen Verkoop Vervaardigen Vervaardiging Verzorging Voorbereiding/assistentie Voorlichting Voorraadbeheer Web-editing Werkkader en afstemming Werkplanning Werkuitvoering Werkvoorbereiding/ontwikkeling Traineeship Transportation Outsourcing Task implementation Implementation Implementation of communication programmes Project plan elaboration Valorisation Contract education accountability Removals Sales Manufacture Manufacturing Care Preparation/assistance Information/public relations Stock management Web editing Task framework and coordination Task planning Task execution Task preparation/development

Terminologielijst : Avans Hogeschool Bestandsnaam : Avans NL-GB revisie 24.docx Datum en revisie : november 2013 rev. 24 Paginanummer : 1 van 32

Terminologielijst : Avans Hogeschool Bestandsnaam : Avans NL-GB revisie 24.docx Datum en revisie : november 2013 rev. 24 Paginanummer : 1 van 32 Paginanummer : 1 van 32 Gele termen zijn Avans-voorkeurstermen of afkomstig uit door Avans ter beschikking gestelde overzichten zie ook: http://nufficglossary.nuffic.nl (gecomprimeerde) tweede bacheloropleiding

Nadere informatie

Terminologielijst : Avans Hogeschool Bestandsnaam : Avans NL-EN revisie 25.docx Datum en revisie : juni 2015 rev. 25 Paginanummer : 1 van 32

Terminologielijst : Avans Hogeschool Bestandsnaam : Avans NL-EN revisie 25.docx Datum en revisie : juni 2015 rev. 25 Paginanummer : 1 van 32 Paginanummer : 1 van 32 Gele termen zijn Avans-voorkeurstermen of afkomstig uit door Avans ter beschikking gestelde overzichten zie ook: http://nufficglossary.nuffic.nl (gecomprimeerde) tweede bacheloropleiding

Nadere informatie

Professional activities/tasks. Management in InformationTechnology Management in InformatieTechnologie. Units/Sub-units

Professional activities/tasks. Management in InformationTechnology Management in InformatieTechnologie. Units/Sub-units Edexcel BTEC Levels 4 and 5 Higher Nationals specification in Computing and Systems Development Edexcel BTEC niveau 4 en 5 Hogere Nationals specificatie in Computing and Systems Development Professional

Nadere informatie

FOD Financiën. Helpdesk Strategie. Final deliverable Versie 1_0 24/05/2004. deeper. Copyright IBM Corporation 2003

FOD Financiën. Helpdesk Strategie. Final deliverable Versie 1_0 24/05/2004. deeper. Copyright IBM Corporation 2003 FOD Financiën Helpdesk Strategie Final deliverable Versie 1_0 24/05/2004 deeper Content Inleiding Werkwijze voor het bepalen van de Helpdesk strategie Helpdesk definitie en naam Helpdesk Model - Organisatie

Nadere informatie

Europese competenties en gedragsindicatoren bereikt door afstuderende diëtisten en als beginnend beroepsuitoefenaar

Europese competenties en gedragsindicatoren bereikt door afstuderende diëtisten en als beginnend beroepsuitoefenaar Europese competenties en gedragsindicatoren bereikt door afstuderende diëtisten en als beginnend beroepsuitoefenaar European Federation of the Associations of Dietitians (EFAD) and Thematic Network Dietitians

Nadere informatie

Governance & Risicobeheersing in Zorginstellingen. Koen Claessens. 6 mei 2015

Governance & Risicobeheersing in Zorginstellingen. Koen Claessens. 6 mei 2015 Governance & Risicobeheersing in Zorginstellingen Koen Claessens 6 mei 2015 Een paar definities Governance Een reeks regels en gedragingen die bepalen hoe organisaties worden bestuurd en gecontroleerd.

Nadere informatie

Verwachtingen rapport

Verwachtingen rapport Het proces van aanwerving en selectie van de kandidaten voor de functie: Project: Exemplary recruitment process 17.04.2014 14:11 1. INTRODUCTIE Dit rapport vertegenwoordigd de verwachtingen van de toekomstige

Nadere informatie

Preparation Guide. IT Service Management Associate based on ISO/IEC 20000

Preparation Guide. IT Service Management Associate based on ISO/IEC 20000 Preparation Guide IT Service Management Associate based on ISO/IEC 20000 Editie november 2011 Copyright 2011 EXIN All rights reserved. No part of this publication may be published, reproduced, copied or

Nadere informatie

Global Standard for Packaging and Packaging Materials Issue 4 : February 2011

Global Standard for Packaging and Packaging Materials Issue 4 : February 2011 P026: Materials Issue 4 Materials Issue 4 : Company Name: Fleoplast B.V. Site name: Fleoplast B.V. Audit Category: High Hygiene Risk BRC Site Code: 1692398 Audit Result: CERTIFICATED Audit Grade: Audit

Nadere informatie

Management van middelen in de moderne zorg-organisatie

Management van middelen in de moderne zorg-organisatie Management van middelen in de moderne zorg-organisatie Congres De Eerstelijnsorganisatie 2018 25 april 2013 Prof. Dr. J. Strikwerda CMC, UvA en NNC/NNI - Zeist 1 Wat is management van middelen? Het geheel

Nadere informatie

Study Guide. Bachelor s programme in International Communication and Media 2012-2013

Study Guide. Bachelor s programme in International Communication and Media 2012-2013 Study Guide Bachelor s programme in International Communication and Media 2012-2013 1 2 Contents 1 Foreword 6 2 Organization of the study programme 8 2.1 Professional profile... 8 2.1.1 Profession... 8

Nadere informatie

Een XML standaard om informatie over opleidingen uniform te verzamelen, publiceren en verspreiden

Een XML standaard om informatie over opleidingen uniform te verzamelen, publiceren en verspreiden Edudex Een XML standaard om informatie over opleidingen uniform te verzamelen, publiceren en verspreiden B.S. de Jong, versie 1.01016, maart 2015 versie 0.5-18 okt 2013 versie 0.6-31 okt 2013 - wijzigingen:

Nadere informatie

IT Vernieuwing wie waarborgt resultaat?

IT Vernieuwing wie waarborgt resultaat? IT Vernieuwing wie waarborgt resultaat? ir. Richard Heijne den Bak Lezing ICT Zorg 004 en mei in Ede GOUDA 08-573 HENGELO (O) 074-674067 M I T O P I C S BV WWW.MITOPICS.NL INFO@MITOPICS.NL Even voorstellen

Nadere informatie

Maj Engineering Publishing. Catalogus 2014

Maj Engineering Publishing. Catalogus 2014 Maj Engineering Publishing Catalogus 2014 Geachte heer, mevrouw, In deze catalogus vindt u de nieuwe en eerder verschenen uitgaven van Maj Engineering Publishing. Als u wilt beoordelen of onze boeken geschikt

Nadere informatie

Senior Oracle Business Intelligence Specialist

Senior Oracle Business Intelligence Specialist Senior Oracle Business Intelligence Specialist Curriculum Vitae ing. Mark van de Klashorst MIM Naam: Woonplaats: Telefoonnummer: E-mail: Geboortedatum: Inzetbaar als/voor: Mark van de Klashorst Nijmegen

Nadere informatie

Study Guide. Bachelor s programme in. International Business & Management Studies 2013-2014. Version 1.3

Study Guide. Bachelor s programme in. International Business & Management Studies 2013-2014. Version 1.3 Study Guide Bachelor s programme in International Business & Management Studies 2013-2014 Version 1.3 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, September 2013 Contents 1 Foreword 5 2 Organization of the

Nadere informatie

It s your future. Where will your next step take you?

It s your future. Where will your next step take you? It s your future. Where will your next step take you? VTK Got IT Event 7 November 2012 Wie of wat is Deloitte? 2 Deloitte België Via het regionaal netwerk van 11 kantoren, bieden wij op maat gesneden oplossingen

Nadere informatie

Leones. IT Service Assessment & Improvement

Leones. IT Service Assessment & Improvement Leones IT Service Assessment & Improvement 1. Inleiding Dit rapport is geschreven in opdracht van Leones door Jurjen Bloo, student aan de Hogeschool van Amsterdam en is onderdeel van de afstudeeropdracht.

Nadere informatie

INSPIRE Infrastructure for Spatial Information in Europe. Member State Report: Nederland, 2012

INSPIRE Infrastructure for Spatial Information in Europe. Member State Report: Nederland, 2012 Infrastructure for Spatial Information in Europe Member State Report: Nederland, 2012 Title Member state report, Nederland, 2012 Creator IenM / Geonovum Date 2 mei 2013 Subject Rapportage invoering INSPIRE

Nadere informatie

De onderwijsvisitatie Statistiek en Financial and Actuarial Engineering

De onderwijsvisitatie Statistiek en Financial and Actuarial Engineering De onderwijsvisitatie Statistiek en Financial and Actuarial Engineering Een evaluatie van de kwaliteit van de masteropleidingen in de Statistiek en de Actuariële Wetenschappen aan de Vlaamse universiteiten

Nadere informatie

General Statute Universiteit Nyenrode B.V. as approved by the University Board

General Statute Universiteit Nyenrode B.V. as approved by the University Board General Statute Universiteit Nyenrode B.V. as approved by the University Board General Statute Universiteit Nyenrode B.V. version 4 Approved of by the University Council 16-June 2014 CHAPTER 1: GENERAL

Nadere informatie

P3O Glossary of Terms English Dutch

P3O Glossary of Terms English Dutch English Term English Definition Translated Term Translated Definition Aggregated risk The overall level of risk to the programme when all the risks are viewed as a totality rather than individually. This

Nadere informatie

General terms and conditions of purchase of Achmea

General terms and conditions of purchase of Achmea General terms and conditions of purchase of Achmea October 2013 Index Chapter 1 General Conditions 3 Chapter 2 Support Facilities 9 Chapter 3 Marketing and Communication 9 Chapter 4 Secondment en Consultancy

Nadere informatie

PART 10-C AUDIT OF LARGE NETWORKS

PART 10-C AUDIT OF LARGE NETWORKS PART 10-C AUDIT OF LARGE NETWORKS Theo Krens kpmg IRM vrije Universiteit amsterdam 2 December 2002 File 10-C 2002 Contents Contents PART A: THE NETWORK PART B: AUDIT METHODOLOGIES Auditing an SNA network

Nadere informatie

ICC CYBER SECURITY GUIDE FOR BUSINESS

ICC CYBER SECURITY GUIDE FOR BUSINESS ICC CYBER SECURITY GUIDE FOR BUSINESS is een kring van TLN ICC CYBER SECURITY GUIDE FOR BUSINESS Auteursrechten en intellectueel eigendom 2015, International Chamber of Commerce (ICC). Deze ICC Cyber

Nadere informatie

Commissieplan 2014 Normcommissie 303006, Informatievoorziening in de zorg

Commissieplan 2014 Normcommissie 303006, Informatievoorziening in de zorg kenmerk Error! Bookmark not defined. datum pagina 1/25 Commissieplan 2014 Normcommissie NORMCOMMISSIE NEN Zorg & Welzijn Postbus 5059 2600 GB Delft Vlinderweg 6 2623 AX Delft T 015-2 690 403 F 015-2 690

Nadere informatie

Modellen, Raamwerken en Methode s

Modellen, Raamwerken en Methode s In Control of Under Control? De auditor in het informatiebeveiligingsbos. Leon Kuunders (lkuunders@trusted-id.nl) Gebaseerd op Alphabet Soup van Benjamin Tomhave. Gebruikt met toestemming. CCA-NCND 2.5

Nadere informatie

ITIL3: naar een volwassen IT leverancier

ITIL3: naar een volwassen IT leverancier getronicspinkroccade.nl ITIL3: naar een volwassen IT leverancier Paul Leenards Apeldoorn, 21 januari 2008 Paul Leenards, MITM Senior Business Consultant Getronics PinkRoccade, since 2000 Randstad Automatiseringsdiensten,

Nadere informatie

Dynamics AX2012. Cursusprogramma

Dynamics AX2012. Cursusprogramma Dynamics AX2012 Cursusprogramma Mprise B.V. Newtonstraat 2 / 3902 HP Veenendaal Postbus 598 / 3900 AN Veenendaal Tel 0318-50 88 10 Fax. 0318-50 84 04 www.mprise.nl E-mail: training@mprise.nl Versie: 23

Nadere informatie