Verslag jeugdraad 30 augustus ontmoetingscentrum

Save this PDF as:
Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Verslag jeugdraad 30 augustus 2014 @ ontmoetingscentrum"

Transcriptie

1 Verslag jeugdraad 30 augustus ntmetingscentrum Aanwezig: Mieke Heymans (Vrzitster), Rd Schuteden (Bur jeugdraad/kaj Vstert), Han Lemkens (VKSJ Bree), Bie Lemkens (VKSJ Bree), Katrien Verstraeten (VKSJ Bree), Laura Cx (Bur jeugdraad), Zander Claes (KSA FH Bree), Helena Buchet (KSA FH Bree), Jrdy Kunnen, Mari Knippenberg (schepen) en Ine Kauffmann (jeugdcnsulent). Verntschuldigd: KLJ meisjes Opitter, Scuts Bree, VKSJ Tngerl en KSA Tngerl. 1. Wie zijn wij? Vr diegene die de eerste keer aanwezig zijn p de jeugdraad geeft Mieke een krte en bndige uitleg. De jeugdraad kmt maandelijks samen m te bekijken wat ze vr de Breese jngeren kunnen betekenen en geven dit dr in adviezen aan het stadsbestuur. Ze rganiseren k activiteiten zals Dag van de Jeugdraad en leggen vrmingen in vr de jeugdverenigingen rnd EHBO, brandveiligheid,. 2. Gedkeuring vrig verslag Er zijn geen pmerkingen. 3. Pst Er wrden twee dcumenten drgegeven. Eén dcument met gegevens van de jeugdraadsleden en één dcument met de gegevens van de hfdleiding per vereniging. Deze gegevens wrden nagekeken dr de aanwezigen en verbeterd indien ndig. Deze papieren wrden iedere jeugdraad drgegeven zdat deze aangepast kunnen wrden. Men kan hier tevens de aanwezigheden p nteren. Mieke heeft een ntvangen van Jyce Van der Auwera: p 20 september wrdt er namelijk een vuurwerkfestival gerganiseerd in Bree en men is ng p zek naar vrijwilligers vr de p- en afbuw. Bij deze dus de vraag f er geïnteresseerden zijn. Mieke stuurt de dr naar iedereen, dan kunnen de verenigingen dit bespreken met hun medeleiding. Vlaamse Overheid Agentschap Sciaal Cultureel werk vr jeugd en vlwassenen: de verantwrdingsnta 2013 werd gedgekeurd en het resterende bedrag wrdt uitbetaald aan het stadsbestuur. 4. Evaluatie Dag van de jeugdraad Leuk en heel fijn. Het was een ged cncept en er heerste een geznde cmpetitie nder de verenigingen. De pizza s waren lekker en het geschikte eten p dat mment. Een BBQ was leuk geweest, maar men had er veel te veel werk aan gehad. Naar vlgend jaar te wil het bur een nieuw cncept uitwerken (grt spel vr leiding en leden?, tch iets kleinschaligs vr leiding alleen?, ) en hiervr wrdt er een werkgrepje pgericht. Hierin zetelt dan één vertegenwrdiger per vereniging als dit haalbaar is. De eerste keer kmen we hiervr samen p zndag 14 september m uur p de jeugddienst.

2 5. Brandveiligheid Elektrische keuring scuts: de scuts heeft een keuringsverslag bezrgd aan de jeugddienst. Hier werden geen inbreuken p vastgesteld dus dit puntje wrdt afgeslten. Keuring brandblussers jeugdlkalen: deze werden bij alle jeugdverenigingen gekeurd en hersteld indien ndig. Het stadsbestuur neemt de ksten hiervan vr zijn rekening. Mest er tch iets niet in rde zijn, gelieve dit dan dr te geven aan Ine. 6. Energiereglement Met DubLimburg zal er samengewerkt wrden rnd energiezuinige jeugdlkalen. Zij zullen in eerste instantie een rndgang den in de jeugdlkalen m z een zicht te krijgen p de algemene staat van het gebuw. Energiefacturen vr de verwarming en elektriciteit zullen verlpen wrden. Na het eerste plaatsbezek vlgt er ng een tweede bezek waarbij er bij ieder lkaal actiepunten aangereikt wrden. Dan kan er bekeken wrden in welke vlgrde de werken in de verschillende jeugdlkalen zullen wrden ingepland. Er vlgt k een praktische wrkshp vr leiding en/f leden, dit met ng wrden uitgewerkt. Ine cntacteert de hfdleiding van de verschillende jeugdverenigingen m afspraken te maken wanneer DubLimburg p bezek kmt. Zij den nu eerst een vrstel. 7. Bevraging jeugdverenigingen Adviezen Mieke licht de resultaten te van de bevraging van de jeugdverenigingen via een Prezi. Wat zijn de reacties p de prezi van Mieke? Heel ged verzicht. Men kmt meer te weten ver de jeugdverenigingen in het algemeen. Uit deze bevraging en uit de interactieve methdieken die we afgelpen werkjaar gedaan hebben heeft het bur enkele nderwerpen gekzen m adviezen ver te schrijven. Dit willen we graag vrstellen aan het schepencllege p zaterdag 22 nvember in de parketzaal van het ntmetingscentrum. Iedereen, zwel jeugdraadsleden, leiding en andere geïnteresseerden zijn van harte welkm. Nteer deze datum alvast in jullie agenda s. De activiteit zal Opgescheept! heten. De nderwerpen van de adviezen zijn: kampeerbeleid, lkalenbeheer, OCMW, speelbssen en technische dienst. We rganiseren een kleine picknick en brainstrmen ver de bvenstaande adviezen: wat kan er in het advies kmen te staan? En welke zijn de struikelblkken? Kampeerbeleid: Het zu fijn zijn mcht er een infbrchure uitgewerkt wrden vr de jeugdverenigingen van hier en zij die hier p kamp kmen. Dit kan dan eventueel gekppeld wrden aan het advies van de speelbssen. De plaatsen waar men kan kamperen meten hier k in pgenmen wrden. Er kan een psplitsing gemaakt wrden tussen bivakhuizen en kampeerweides. Eventueel de lkalen van de Breese jeugdverenigingen waar men kan vernachten kunnen hier k in pgenmen wrden. Er met wel bekeken

3 wrden f dit allemaal wettelijk is. Zeker wat de gebuwen van de stad betreft. Er meten regels uitgewerkt wrden rnd het kampeerbeleid wat betreft het huden van kampvuren, cntact met plitie, Dit geldt k vr verenigingen uit Bree die p kamp gaan. Lkalenbeheer: Wanneer een vereniging wil beschikken ver een lkaal/sprthal met deze bij verschillende diensten gaan aanklppen m uiteindelijk een lkaal te reserveren. Men wrdt telkens drverwezen. Het zu gemakkelijker zijn als z veel mgelijk gecentraliseerd werd. Dit geldt k bij het rganiseren van activiteiten/evenementen: verenigingen meten veel diensten passeren en er kmt enrm veel administratie bij kijken. Het duurt tevens lang wanneer men antwrd terug krijgt van het schepencllege mdat de aanvraag al de diensten met passeren. Kan het schepencllege niet enkel beslissen bij uitznderingen? Vr de jeugdraad zijn uitznderingen aspecten die niet zijn pgenmen in een reglement. Het zu veel gemakkelijker zijn als men rechtstreeks met één dienst zu kunnen cmmuniceren: een srt feestlket? OCMW/jeugdverenigingen: Er met meer samengewerkt wrden met het OCMW in het kader van Maatschappelijk Kwetsbare Jngeren. De uders meten weten waar ze terecht kunnen vr financiële ndersteuning. Dit kan dr een flyer uit te delen p de startdagen. Deze inf kan eventueel k pgenmen wrden p de website van de stad. Het zu k een meerwaarde zijn mesten de jeugdverenigingen hierin ndersteund wrden: vrming, infmmenten,. Speelvelden/speelbssen: De verenigingen zijn hierver niet geïnfrmeerd. Extra speelbssen zijn ndzakelijk, zeker in het centrum van Bree. Mmenteel zijn er drie speelbssen ter beschikking die liggen in de verschillende deelkernen krt bij de grens met een andere gemeente. De bssen meten k bekend gemaakt wrden. Dit kan misschien pgenmen wrden samen met het kampeerbeleid. Technische dienst: Dit sluit een beetje aan bij ns advies ver het lkalenbeheer, maar dan vrnamelijk vr het betalen van de waarbrg en het lang wachten p een antwrd. Kan de waarbrg bijvrbeeld niet betaald wrden bij Het Feestlket? De peningsuren van de technische dienst zijn niet tegankelijk p dit mment. Met de jeugdraad wrdt er k dikwijls ervaren dat cmmunicatie een prbleem is, k met verenigingen in het algemeen. Bijvrbeeld situatie mtrent brandblussers. Deze adviezen wrden uitgeschreven dr het bur en jullie wrden verder p de hgte gehuden.

4 8. Varia VKSJ Bree Zij hebben ng steeds veel last van muizen en hebben al verschillende maatregelen getrffen. Ze vragen f er niks aan kan gedaan wrden vanuit de stad. Kan er geen cntainer vrzien wrden vr het afval waar de muizen niet aankunnen? Ine bepreekt dit. Denk aan de subsidiefrmulieren! Deze meten vóór 15 september binnen bij de jeugddienst. Planning vlgend werkjaar. Wanneer we jeugdraad hebben p verplaatsing wrdt er gevraagd aan de gastverenigingen m een klein pwarmertje te vrzien: spelletje, rndleiding in lkaal,. De jeugdraden beginnen telkens m uur. 27 KAJ Vstert; 25 ntmetingscentrum Bree; 22 nvember: ntmetingscentrum Bree!!!; 29 KSA Bree; 20 ntmetingscentrum Bree; 31 Scuts Bree (Past dit vr jullie?); 28 ntmetingscentrum Bree; 28 VKSJ Bree; 25 ntmetingscentrum Bree; 16 KLJ Opitter jngens (Past dit vr jullie?). Midden september rganiseert de jeugddienst 2 inf-avnden rnd het pveden van tieners en een stukje rnd alchl, tabak en drugs in de pveding. We willen vragen aan de jeugdverenigingen m ns te helpen bij de bekendmaking. Dit is geen prbleem. Ine stuurt hier een mailtje ver. 9. Afdelingsrndje: Met Mieke gaat alles ged. Zij truwt p zaterdag 4 ktber. KSA Bree: Helena heeft een nieuw neefje gekregen, Jules! Hij wnt in Brussel. Zander vindt de picknick zeer smakelijk! Mrgen viert KSA zijn 110-jarig bestaan. Alle jeugdverenigingen zijn uitgendigd. Er staat een misviering, een receptie en een Vlaamse Kermis met htdg p het prgramma.. 20 september rganiseren zij hun startdag. Ze hebben een heel leuk kamp gehad met ged weer. Af en te was er een hevige regenbui. VKSJ Bree: Ze hebben een super tf kamp gehad met als thema Alice in wnderland. Dit was heel ged meegevallen. Ze hadden k ged weer. Hun startdagen gaan dr p 20 en 27 september. Zij hebben geen pasje meer van het cntainerpark: ze nemen cntact p met Bart Mundus in verband met de praktische regeling. Ine heeft hun het adres drgegeven van Bart. Met Jrdy gaat alles ged.

5 KAJ Vstert: zij hadden een heel leuk kamp. Laura vertrekt binnenkrt p vakantie naar Turkije! Met Ine is alles dik in rde. De jeugdraad van september zal haar laatste jeugdraad zijn vr dit jaar. De vlgende jeugdraad gaat dr p zaterdag 27 september m KAJ Vstert.

Stand van zaken ontwerp gebruiksovereenkomst stedelijke infrastructuur - niet-commerciële organisaties

Stand van zaken ontwerp gebruiksovereenkomst stedelijke infrastructuur - niet-commerciële organisaties Verslag algemene vergadering jeugdraad 26 juni 2014 Aanwezig: Sisse Verstappen (vrzitter), Charltte De Decker (penningmeester), Gedele Vermeiren (schepen van jeugd), Rb Smits (dagelijks bestuur), Céline

Nadere informatie

SUBSIDIEREGLEMENT BELEIDSVELD JEUGD M.B.T.MEERJARENPLAN

SUBSIDIEREGLEMENT BELEIDSVELD JEUGD M.B.T.MEERJARENPLAN SUBSIDIEREGLEMENT BELEIDSVELD JEUGD M.B.T.MEERJARENPLAN 2014-2019 Gemeentebestuur Zulte - jeugddienst Centrumstraat 10 9870 Zulte T 09 280 96 05 F 09 280 96 09 jeugd@zulte.be www.zulte.be/jeugd 1. Telagen

Nadere informatie

VERSLAG ALGEMENE VERGADERING 18/03/2016

VERSLAG ALGEMENE VERGADERING 18/03/2016 VERSLAG ALGEMENE VERGADERING 18/03/2016 1. Opvlging vrig verslag Het vrig verslag werd gedgekeurd, znder pmerkingen. 2. Agendapunt - Gedkeuring vrig verslag ü - Evaluatie vrmingscarussel Zie punt 3 - Advies

Nadere informatie

VERSLAG OUDERRAAD 8 augustus 2013

VERSLAG OUDERRAAD 8 augustus 2013 VERSLAG OUDERRAAD 8 augustus 2013 AANWEZIG: Kris, Kurt, Stéphanie, Sphie, Jrunn, Cathy, Vanessa V AGENDAPUNTEN: 1. Overlpen en gedkeuring vrig verslag / 2. Financiën Enkel ng een kleine uitgave gemaakt

Nadere informatie

BHK Hoogveldweg 5 3012 Wilsele 016/44 46 37 Vestiging: Bornestraat 30 3012 Wilsele 016/22 77 42

BHK Hoogveldweg 5 3012 Wilsele 016/44 46 37 Vestiging: Bornestraat 30 3012 Wilsele 016/22 77 42 Verslag udercmité 1 december 2015 Aanwezig: Verntschuldigd: Els, Lieve, An, Jke, Anne, Kris, Wim V, Wim S, Sara, Rsa, Miranda, Kaat, Gerlinde, Björn (directeur) en Marian Pipke, Pieter, Linde, Steffi,

Nadere informatie

8.2. Ziekteverzuim en (ziekte)verzuimbegeleiding

8.2. Ziekteverzuim en (ziekte)verzuimbegeleiding 8.2. Ziekteverzuim en (ziekte)verzuimbegeleiding Aangepast d.d. 10 januari 2014. Ziektemelding Persneelsleden dienen zich uiterlijk vr 7.30 uur s mrgens ziek te melden bij de schldirecteur en ingeval van

Nadere informatie

De voorzitter heet alle aanwezigen welkom en neemt kort de opzet van de vergadering door.

De voorzitter heet alle aanwezigen welkom en neemt kort de opzet van de vergadering door. VERSLAG Regivergadering regi 1, 2 & 3 zaalvetbal Sprthallen Zuid d.d. dnderdag 18 ktber 2012 Aanwezig: Districtsbestuur Jaap Verkrst, Gerrit Aafjes, Hans Buitenhuis en Henk Zeeman Arbeidsrganisatie Guus

Nadere informatie

Evaluatie zorgleefplan met cliënt thuis en in het verzorgingshuis

Evaluatie zorgleefplan met cliënt thuis en in het verzorgingshuis Evaluatie zrgleefplan met cliënt thuis en in het verzrgingshuis Artikel: 2010-003 Datum: 30-11-2010 Auteur: Merel van Uden Prtcl vr halfjaarlijkse evaluatiegesprek ver zrgleefplan van een cliënt met een

Nadere informatie

1. Start nieuwe werkjaar

1. Start nieuwe werkjaar Verslag jeugdraad 22 september 2016 1. Start nieuwe werkjaar De vrzitter legt krt uit wat de jeugdraad juist det De jeugdraad verdeelt de subsidies nder de JWI s De jeugdraad rganiseert heel wat activiteiten:

Nadere informatie

: om 20:30 uur : De Sfinx Achterzaal Flevoweg Zeewolde : Notulen Algemene Ledenvergadering door secretaris Maarten Versteeg

: om 20:30 uur : De Sfinx Achterzaal Flevoweg Zeewolde : Notulen Algemene Ledenvergadering door secretaris Maarten Versteeg Datum Lcatie: Onderwerp : 05-03-2019 m 20:30 uur : De Sfinx Achterzaal Flevweg Zeewlde : Ntulen Algemene Ledenvergadering dr secretaris Maarten Versteeg 1. Welkm Vrzitter Henn Kleijwegt pent de vergadering

Nadere informatie

OUDERBLIK. Een rugzak vol ideeën voor ouders en school SCHRIFTELIJKE COMMUNICATIE MET OUDERS

OUDERBLIK. Een rugzak vol ideeën voor ouders en school SCHRIFTELIJKE COMMUNICATIE MET OUDERS OUDERBLIK Een rugzak vl ideeën vr uders en schl SCHRIFTELIJKE COMMUNICATIE MET OUDERS 2012 1. Schriftelijke cmmunicatie met anderstalige uders Schriftelijke cmmunicatie gaat ver alle cmmunicatie naar uders

Nadere informatie

Cursussen CJG. (samenwerking tussen De Meerpaal en het onderwijs in Dronten) Voortgezet Onderwijs

Cursussen CJG. (samenwerking tussen De Meerpaal en het onderwijs in Dronten) Voortgezet Onderwijs Cursussen CJG (samenwerking tussen De Meerpaal en het nderwijs in Drnten) Vrtgezet Onderwijs 1 Faalangst (vrtgezet nderwijs) Faalangsttraining is vr jngeren die gespannen zijn en (te) veel nadenken ver

Nadere informatie

GEMEENTELIJK SUBSIDIEREGLEMENT VOOR JEUGD(WERK)INITIATIEVEN. 1) Omschrijving subsidie

GEMEENTELIJK SUBSIDIEREGLEMENT VOOR JEUGD(WERK)INITIATIEVEN. 1) Omschrijving subsidie GEMEENTELIJK SUBSIDIEREGLEMENT VOOR JEUGD(WERK)INITIATIEVEN 1) Omschrijving subsidie Deze subsidie bestaat uit een basistelage, een werkingstelage, een engagementstelage en een extra telage vr rde, netheid

Nadere informatie

Verslag Algemene vergadering Dorpsraad

Verslag Algemene vergadering Dorpsraad Verslag Algemene vergadering Drpsraad 25-02-2016 Aanwezig: Ntulist: Namens de drpsraad: Hanneke Vlaar, Marja van Murik, Franka Peulen (Penningmeester), Harld Peulen (Secretaris) en Rinus Smits (Vrzitter).

Nadere informatie

Projectaanvraag Versterking sociale infrastructuur t.b.v. burgerkracht in Fryslân

Projectaanvraag Versterking sociale infrastructuur t.b.v. burgerkracht in Fryslân 1 Prjectaanvraag Versterking sciale infrastructuur t.b.v. burgerkracht in Fryslân 1. Aanleiding Eind 2012 heeft Prvinciale Staten van de prvincie Fryslân keuzes gemaakt mtrent de 'kerntakendiscussie'.

Nadere informatie

EXPERTISESTEEKKAART. 1) Naam van de school/dienst/voorziening: vzw De Lovie, afdeling 1, jongerenproject (SI)

EXPERTISESTEEKKAART. 1) Naam van de school/dienst/voorziening: vzw De Lovie, afdeling 1, jongerenproject (SI) EXPERTISESTEEKKAART 1) Naam van de schl/dienst/vrziening: vzw De Lvie, afdeling 1, jngerenprject (SI) Adresgegevens: Krmbeeksesteenweg 82 8970 Pperinge 2) Dmein van expertise: gezinsbegeleiding en planmatig

Nadere informatie

Recente projecten van de Interculturele Bemiddelaars (ICB s)

Recente projecten van de Interculturele Bemiddelaars (ICB s) Recente prjecten van de Interculturele Bemiddelaars (ICB s) Nieuwe prjecten update 2014 1. Psychlgische prblemen bij klanten Er werd een nderzek uitgeverd naar de psychlgische prblemen bij klanten, het

Nadere informatie

Omgaan met gescheiden ouders.

Omgaan met gescheiden ouders. In deze Inf nder andere: Schen zetten, de deur gaat iets later pen. Hud u rekening met de kinderen? Die gaan vr He gaan wij m met gescheiden uders? Dnna Bakker is vrleeskampien!! 26 nvember 2014 Jaargang

Nadere informatie

zo gaan wij met elkaar om

zo gaan wij met elkaar om 28 nvember 2011 3 e jaargang nr. 12 z gaan wij met elkaar m We gebruiken het materiaal waar het vr bedeld is fnkelnieuws weer via de mail Omdat we vrige week ver zijn gegaan naar een ander cmputersysteem

Nadere informatie

*** Enquête *** afstudeerscriptie over de huidige elektronische verbindingen*

*** Enquête *** afstudeerscriptie over de huidige elektronische verbindingen* *** Enquête *** Inleidend Als student van de Universiteit Twente de ik in het kader van mijn masterstudie Public Safety een (klik hier vr definitie) afstudeerscriptie ver de huidige elektrnische verbindingen*

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE VERGADERING VAN DE JEUGDRAAD

VERSLAG VAN DE VERGADERING VAN DE JEUGDRAAD VERSLAG VAN DE VERGADERING VAN DE JEUGDRAAD D.D. 14 JANUARI 2009 * Aanwezige stemgerechtigde jeugdraadsleden: Breckx Pieter, Busschdts Maaike, Peeters Hannes, Van den Bruel Ltte, Van der Brght An, Van

Nadere informatie

Een hartelijk welkom aan iedereen op de tweede Insider Club van 2015.

Een hartelijk welkom aan iedereen op de tweede Insider Club van 2015. Best Märklin Insider Clubleden, Een hartelijk welkm aan iedereen p de tweede Insider Club van 2015. De agenda vr de bijeenkmst van 27 februari, met als hfdthema wagnladingen ziet er als vlgt uit: - Welkm

Nadere informatie

Teamtrainingen en teamdagen

Teamtrainingen en teamdagen Het Sandelhut Meditatietechnieken, Caching en Training Teamtrainingen en teamdagen Lcatie: Het Beekse Bshuis Girlesedijk ngenummerd Hilvarenbeek Pst: Gildelaan 41 5081 PJ Hilvarenbeek Cntact: 06 155 77

Nadere informatie

De betrokkenheid van ouders bij de voorbereiding op de eerste communie

De betrokkenheid van ouders bij de voorbereiding op de eerste communie De betrkkenheid van uders bij de vrbereiding p de eerste cmmunie 1. De betrkkenheid van uders Paus Franciscus benadrukt dat wij als Kerk de taak hebben m naar buiten te gaan en het evangelie te verkndigen

Nadere informatie

Tips Digiduif. 1. U logt in op digiduif met uw e-mail adres en wachtwoord.

Tips Digiduif. 1. U logt in op digiduif met uw e-mail adres en wachtwoord. Tips Digiduif 1. U lgt in p digiduif met uw e-mail adres en wachtwrd. 2. U kiest de knp instellingen. Op de vlgende pagina s kunt u allerlei zaken invullen en aanpassen die bij uw accunt hren. Tevens zit

Nadere informatie

Verslag JAL. 28 februari 2014 GC Gerard Walschap

Verslag JAL. 28 februari 2014 GC Gerard Walschap Verslag JAL 28 februari 2014 GC Gerard Walschap Aanwezigen: Verntschuldigd: Brs Stffels, Scuts Lnderzeel Victr Steemans, scuts Lnderzeel Daan Van Uytvanghe, jeugdhuis ODT Ellen Lauwers, jeugdhuis ODT Stijn

Nadere informatie

Wegwijzer. Dagbehandeling in Behandelcentrum Heideheuvel Informatie voor kinderen en ouders

Wegwijzer. Dagbehandeling in Behandelcentrum Heideheuvel Informatie voor kinderen en ouders Wegwijzer Dagbehandeling in Behandelcentrum Heideheuvel Infrmatie vr kinderen en uders WELKOM! De kmende tijd kmen jij en je uders een dagbehandeling vlgen in Heideheuvel. In Heideheuvel werken we in een

Nadere informatie

Gespreksleidraad WOII geïnteresseerden

Gespreksleidraad WOII geïnteresseerden Gespreksleidraad WOII geïnteresseerden Delstellingen Diepgaand inzicht krijgen in infrmatiebehefte m.b.t. WOII persnlijke betekenis WOII ntstaan interesse in WOII beiende/interessante thema s gebruik en

Nadere informatie

Privacy Policy. Grondslag voor deze persoonsgegevens is: o de overeengekomen opdracht. Bijgewerkt op:

Privacy Policy. Grondslag voor deze persoonsgegevens is: o de overeengekomen opdracht. Bijgewerkt op: Privacy Plicy Bijgewerkt p: 3.5.2018 Cmmn Affairs hecht veel waarde aan de bescherming van uw persnsgegevens. In deze Privacy Plicy willen we heldere en transparante infrmatie geven ver he wij mgaan met

Nadere informatie

VERSLAG ALGEMENE VERGADERING

VERSLAG ALGEMENE VERGADERING VERSLAG ALGEMENE VERGADERING Datum: 28/02/2014 Aanwezig: Aitr Reynders (ndervrzitter/spw De Saenheve), Js Lambrichts (schepen jeugd, ), Aziz Özel (PV jeugdhuis t Alibi), Pieter Hamers (JH t Alibi), Frank

Nadere informatie

Verslag vergadering Cultuurraad 3 mei 2018

Verslag vergadering Cultuurraad 3 mei 2018 Aan alle bestuursleden van de Cultuurraad Verslag vergadering Cultuurraad 3 mei 2018 Aanwezig: Gerda Verhanneman, Alma Samyn, Gerdy Verstraete, Martine Cambier, Brigitte Dejnghe, Niek Lyphut, Sammy Vermeesch,

Nadere informatie

Verslag vergadering 18 september 2017

Verslag vergadering 18 september 2017 XX Gesubsidieerde vrije basisschl ONZE-LIEVE-VROUW-VAN-LOURDESCOLLEGE (RK) Rmbaut Keldermansstraat 33, 2650 Edegem (RdR) Renaat de Rudderlaan 35, 2650 Edegem Oudercmité Lagere Schl Verslag vergadering

Nadere informatie

Notulen OR vergadering 7 september 2015

Notulen OR vergadering 7 september 2015 Ntulen OR vergadering 7 september 2015 Aan- en afwezigen Ouders Aanwezig Afwezig Ouders Aanwezig Afwezig E. Ackermans X M. Huijnen X F. Bakkers X C. Kneppen X M. Bsjes X M van der Laan X R. Brauer X F.

Nadere informatie

Dorpsraad Vogelwaarde

Dorpsraad Vogelwaarde Drpsraad Vgelwaarde p/a Beukenstraat 5 4581 BT Vgelwaarde Tel. 0114-676107 Gsm 06-20137629 e-mail rpdekrt@zeelandnet.nl http://drpsraadvgelwaarde.nl/ Inschrijving KvK nder nr. 22050891 Aanwezig: Jhn van

Nadere informatie

Vergaderen Informatieblad (VP) IEV1 Bladzijde 1 van 7. Vergaderen

Vergaderen Informatieblad (VP) IEV1 Bladzijde 1 van 7. Vergaderen Vergaderen Infrmatieblad (VP) IEV1 Bladzijde 1 van 7 Vergaderen Vergaderen Infrmatieblad (VP) IEV1 Bladzijde 2 van 7 Vergaderen Elke vergadering kent een vaste structuur en een vaste vlgrde. Deze structuur

Nadere informatie

Oproep erkenning en subsidiëring van groepsgericht aanbod. opvoedingsondersteuning door vrijwilligers

Oproep erkenning en subsidiëring van groepsgericht aanbod. opvoedingsondersteuning door vrijwilligers Oprep erkenning en subsidiëring van grepsgericht aanbd pvedingsndersteuning dr vrijwilligers In het kader van het versterken van aanbd pvedingsndersteuning in de Huizen van het Kind lanceert Kind en Gezin

Nadere informatie

Privacy Policy. Privacy Policy WO=MEN, Dutch Gender Platform april 2018 Pagina 1 van 9

Privacy Policy. Privacy Policy WO=MEN, Dutch Gender Platform april 2018 Pagina 1 van 9 Privacy Plicy WO=MEN, Dutch Gender Platfrm (WO=MEN) hecht veel waarde aan de bescherming van uw persnsgegevens. In deze Privacy plicy willen we heldere en transparante infrmatie geven ver he wij mgaan

Nadere informatie

Opwarmer We maken er een traditie van om de jeugdraadvergadering op te warmen met een spelletje. Deze keer gaf Charlotte de aftrap met Pang Pang.

Opwarmer We maken er een traditie van om de jeugdraadvergadering op te warmen met een spelletje. Deze keer gaf Charlotte de aftrap met Pang Pang. Verslag algemene vergadering jeugdraad 14 december 2015 Aanwezig: Ben Speybruck (vrzitter) - Cedric Heylen - Ibe Wuters (+ jeugdhuis Centraal) Charltte De Decker (dagelijks bestuur), Bart Bergen (secretaris),

Nadere informatie

Les 2. Een open gesprek over psychische gezondheid. Groepsvormingsopdrachten. is een project van Diversion en MIND

Les 2. Een open gesprek over psychische gezondheid. Groepsvormingsopdrachten. is een project van Diversion en MIND Les 2 Een pen gesprek ver psychische gezndheid Grepsvrmingspdrachten is een prject van Diversin en MIND VOOR DE DOCENT Deze les kan als lsstaande pdracht gegeven wrden, maar k als vervlg p de MIND Yung

Nadere informatie

VERSLAG TOOGPRAAT 20 SEPTEMBER 2018

VERSLAG TOOGPRAAT 20 SEPTEMBER 2018 VERSLAG TOOGPRAAT 20 SEPTEMBER 2018 Aanwezig: Bestuur Jeugdraad Vrzitters Secretaris Jeugdcnsulent Bestuursleden Emma Staut & Jan-Frederik D Hllander Tn Daems Jeren Kersscht Ann-Sfie D Hllander, Sebastiaan

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Nummer 12, 17 November t/m 19 December 2014

Nieuwsbrief. Nummer 12, 17 November t/m 19 December 2014 Nieuwsbrief Nummer 12, 17 Nvember t/m 19 December 2014 Nieuwsitems 01. Jarige Jppen 08. Terugblik enquête 02. Afscheid 09. Wirre Warre in Sintsfeer 03. Maandagenda 10. Sint Dedag: 26 nv. 04. Kinderziektes

Nadere informatie

juli nieuwe hoofdstuk 3 CAR: Selecteren en aanleveren relevante lokale regelingen beloningsbeleid

juli nieuwe hoofdstuk 3 CAR: Selecteren en aanleveren relevante lokale regelingen beloningsbeleid Het sprbekje geeft inzicht in de activiteiten vr een zrgvuldige vergang nder vermelding van de peride waarin die stappen meten zijn gezet. Per activiteit is aangegeven wat wij hierin vr u kunnen betekenen.

Nadere informatie

Huiswerk. Waarom geven wij op school huiswerk? Wij vinden huiswerk zinvol, omdat we denken daar het volgende mee te kunnen bereiken :

Huiswerk. Waarom geven wij op school huiswerk? Wij vinden huiswerk zinvol, omdat we denken daar het volgende mee te kunnen bereiken : Versie: ktber 2016 Huiswerk Op nze schl wrdt in diverse grepen huiswerk gegeven. Onder huiswerk verstaan we werk dat vanuit de schl meegegeven wrdt en waarvan verwacht wrdt dat het dr de kinderen thuis

Nadere informatie

VAN OUDERCOMITÉ NAAR OUDERRAAD

VAN OUDERCOMITÉ NAAR OUDERRAAD VAN OUDERCOMITÉ NAAR OUDERRAAD Sinds 1 september 2004 kan elke schl een uderraad prichten vlgens het participatiedecreet. Het schlbestuur is verplicht m een uderraad p te richten als 10% van de uders er

Nadere informatie

Handleiding Handleiding Communicatie voor. Promotoren. Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling VLAANDEREN 2014-2020.

Handleiding Handleiding Communicatie voor. Promotoren. Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling VLAANDEREN 2014-2020. Handleiding Handleiding Cmmunicatie vr Prmtren Eurpees Fnds vr Reginale Ontwikkeling VLAANDEREN 2014-2020 1 Eurpese Unie Inhud 1 Inleiding... 1 2 De minimale cmmunicatieverplichtingen... 1 a) Weergave

Nadere informatie

N I E U W S B R I E F

N I E U W S B R I E F N I E U W S B R I E F OBS De Akkers en PSZ t Valkje Jagerslaan 15 3075 AA Rtterdam 010 2907827 directie@de-akkers.nl www.de-akkers.nl 31 ktber 2014 nummer 55 Schlntbijt Aanstaande maandag 3 nvember 2014

Nadere informatie

Huisregelement opvang Kiddyzz

Huisregelement opvang Kiddyzz Huisregelement pvang Kiddyzz Deze huisregels gelden in cmbinatie met de vereenkmst van pdracht tussen uders/verzrgers en gastuder, welke dr beide partijen ndertekend zijn. Alle vraaguders dienen van deze

Nadere informatie

Verslag vergadering donderdag 19/11/2015 (20uur)

Verslag vergadering donderdag 19/11/2015 (20uur) Aanwezig: Sabine Van Drslaer, Frank Anthnissen, J Baeyens, Veerle Lauwers, Danny Nauwelaerts, Saskia Westbrk, Wim Frateur, Hilde Caers,, Myriam Viaene, Haik Rthft, Myriam Breders, Abdelhay Ben Abdellah

Nadere informatie

Samenvatting Deelprojecten Ouderen Samen

Samenvatting Deelprojecten Ouderen Samen Samenvatting Deelprjecten Ouderen Samen Vughtse Ouderen aan het Wrd In januari 2007 zijn dr het Prject Ouderen Samen vier bijeenkmsten gerganiseerd waarvr alle Vughtse inwners van 55 jaar en uder waren

Nadere informatie

o o o BIJLAGE PEDAGOGISCHE VISIE A. Gedragsindicatoren personeel in relatie tot leerlingen (vice versa)

o o o BIJLAGE PEDAGOGISCHE VISIE A. Gedragsindicatoren personeel in relatie tot leerlingen (vice versa) PEDAGOGISCHE VISIE A. Algemeen De pedaggische visie vertelt he de schl met leerlingen, persneel en uders van leerlingen wil mgaan en wat de schl verwacht ten aanzien van de relatie tussen leerlingen en

Nadere informatie

Goed nieuws; kinderopvangtoeslag omhoog!

Goed nieuws; kinderopvangtoeslag omhoog! Data m te nthuden December 2015 04-12 Sinterklaas p schl. Grepen 5 t/m 8 een cntinurster tt 14.00 uur. Neem je eigen lunch mee p 4 december! 13-12 Kerstmarkt vanaf 12.00 tt 18.00 uur, kinderen van De Meeander

Nadere informatie

Herinnering Opvolging Tewerkstellingsfonds (VAP dagen)

Herinnering Opvolging Tewerkstellingsfonds (VAP dagen) DIENST BELEIDSCOÖRDINATIE Brussel, 23 april 2013 VSKO/DB/13.07 Cntact: Hans De Becker, hans.debecker@vsk.be, 02 507 08 39 Rudi Warsn, rudi.warsn@vsk.be, 02 529 04 00 Meesters-, vak- en dienstpersneel (PC

Nadere informatie

1 Welke thema's spelen er op dit moment binnen de opvoeding van uw kind(eren)?

1 Welke thema's spelen er op dit moment binnen de opvoeding van uw kind(eren)? Ouderpanel Deventer Opveding 1 Welke thema's spelen er p dit mment binnen de pveding van uw kind(eren)? Welke thema's spelen er p dit mment binnen de pveding van uw kind(eren)? Ontwikkeling p schl Pesten

Nadere informatie

KINDEREN EN JONGEREN.

KINDEREN EN JONGEREN. SubsidiereglementJEUGDWERK VOOR MAATSCHAPPELIJK KWETSBARE KINDEREN EN JONGEREN. Art. 1 : Delstelling Dit reglement begt de financiële ndersteuning van rganisaties die jeugdwerk aanbieden aan maatschappelijk

Nadere informatie

Dienstverlening in Dampoort en Sint-Amandsberg

Dienstverlening in Dampoort en Sint-Amandsberg Dienstverlening in Damprt en Sint-Amandsberg 14 nvember 2013 Activiteit Tijdens een lunchgesprek ging schepen en OCMW-vrzitter Rudy Cddens in gesprek met bewners ver de zrg en dienstverlening in Damprt

Nadere informatie

- Signalen uit de schoolgemeenschap bespreken, zo nodig met de directeur. - Afstemming met MR - Praktische zaken en evenementen ondersteunen.

- Signalen uit de schoolgemeenschap bespreken, zo nodig met de directeur. - Afstemming met MR - Praktische zaken en evenementen ondersteunen. Verslag Bijeenkmst Oudercmmissie 6 ktber 2014 Aanwezig; Jhanna Habib (1-2 Gijsje, 5); Inge Oldeman (3); Evert van de Sandt; (1-2 Marijke); Harre Ansingh (6); Laura Rukens (6); Carla Mnchen (5); Suzanne

Nadere informatie

Veel gestelde vragen huurbeleid 18 oktober 2012

Veel gestelde vragen huurbeleid 18 oktober 2012 Veel gestelde vragen huurbeleid 18 ktber 2012 Algemeen: 1. Waarm kmt er een nieuw huurbeleid? Een aantal ntwikkelingen heeft ervr gezrgd dat wij ns huurbeleid hebben aangepast. Deze ntwikkelingen zijn:

Nadere informatie

Nieuwsbrief 2 31 augustus 2015

Nieuwsbrief 2 31 augustus 2015 Nieuwsbrief 2 31 augustus 2015 Inhud Schlftgraaf Graag uw hulp bij schlactiviteiten Burendag Infrmatieavnd Film Agenda Open mnumentendag Vacature: vrijwilliger in de schlbiblitheek Znneblemwedstrijd Tuinuders

Nadere informatie

Handleiding bij het voorbereiden van een activiteit met of bij een partner

Handleiding bij het voorbereiden van een activiteit met of bij een partner Handleiding bij het vrbereiden van een activiteit met f bij een partner Deze handleiding is.a. ndzakelijk mdat wij (het regiteam) geen rechtspersn zijn en derhalve niet namens De Hart&Vaatgrep kunnen pereren

Nadere informatie

De groepsleerkrachten bereiden zich samen voor op het gesprek met hun groep.

De groepsleerkrachten bereiden zich samen voor op het gesprek met hun groep. PROTOCOL ROUWVERWERKING Het stappenplan A. Het bericht kmt binnen Bericht van een ngeluk f verlijden van een leerling - Tezeggen dat er iemand zal terugbellen. Vragen p welk nummer men bereikbaar is en

Nadere informatie

Buurtvereniging Purmerenderweg

Buurtvereniging Purmerenderweg Pagina 1 van 5 19 mei Jaargang 2009, nummer 1 Buurtvereniging Purmerenderweg Inhudspgave Intrductie Cmmissies Familiefeestdag met Barbecue Sprt Ringdijkwandeltcht Sprtdag 2 e pinksterdag Westbeemster Vlleybalterni

Nadere informatie

Verslag JAL. 23 januari 2015 GC Gerard Walschap

Verslag JAL. 23 januari 2015 GC Gerard Walschap Verslag JAL 23 januari 2015 GC Gerard Walschap Aanwezigen: Ken Zwetslt, chirjngens Lnderzeel Thmas Van Crmbruggen, chirjngens Lnderzeel Yentl Biebaut, chirmeisjes Lnderzeel Dina Ghrd, chirmeisjes Lnderzeel

Nadere informatie

Leerreglement voor de opleiding van jongeren met een b eroepsinlevingsovereenkomst bij werkgevers die vallen onder PC 200

Leerreglement voor de opleiding van jongeren met een b eroepsinlevingsovereenkomst bij werkgevers die vallen onder PC 200 Leerreglement vr de pleiding van jngeren met een b erepsinlevingsvereenkmst bij werkgevers die vallen nder PC 200 Beschrijving van de sectr APCB 200 Bedienden Mgelijke pleidingen en duur Bijzndere erkenningsregels

Nadere informatie

Basisschool de Pas. Tel.: 077-3060900 E-mail: info@bsdepas.nl Website: www.bsdepas.nl

Basisschool de Pas. Tel.: 077-3060900 E-mail: info@bsdepas.nl Website: www.bsdepas.nl Basisschl de Pas Averbdestraat 19 5988 AW Helden Tel.: 077-3060900 E-mail: inf@bsdepas.nl Website: www.bsdepas.nl JAARGANG 2014-2015, nummer 31 Dnderdag 23 april 2015 Vakantie- en vrije dagenrster schljaar

Nadere informatie

Beleid voor Alcoholmatiging

Beleid voor Alcoholmatiging Beleid vr Alchlmatiging Hiernder vindt u verschillende tips & tls die kunnen bijdragen aan een Veilig Sprtklimaat p het gebied van alchlmatiging en alchlbewustzijn binnen sprtverenigingen. Overzicht wettelijk

Nadere informatie

VLAAMSE SCHIETSPORTKOEPEL Vereniging zonder winstoogmerk Erkend door Sport Vlaanderen

VLAAMSE SCHIETSPORTKOEPEL Vereniging zonder winstoogmerk Erkend door Sport Vlaanderen VLAAMSE SCHIETSPORTKOEPEL Vereniging znder winstgmerk Erkend dr Sprt Vlaanderen 1 ZITTING VAN 13 MAART 2018 NOTULEN Aanwezig:, penningmeester, bestuurder vanuit Vlaams-Brabant,, bestuurder vanuit Antwerpen,,

Nadere informatie

Noteren van de aanwezigheid. Aanstelling van de secretaris / schrijver van het verslag: Patrick Naegels

Noteren van de aanwezigheid. Aanstelling van de secretaris / schrijver van het verslag: Patrick Naegels MEETING GEGEVENS Plaats VVW-Secretariaat Beatrijslaan 25 B-2050 Antwerpen Datum Vrijdag 25 september 2015 Duurtijd 20h00 22h00 Verwelkming dr Cördinatr Agenda punten Karl Haegens Nteren van de aanwezigheid.

Nadere informatie

VERSLAG THEMAGROEP ANBO

VERSLAG THEMAGROEP ANBO Gelijke Onderwijskansen Lkaal Overlegplatfrm Basisnderwijs Gent Vrzitter Dr. JP Verhaeghe Vakgrep Onderwijskunde Henri Dunantlaan 1 9000 Gent Tel: 09/331.29.60 Fax: 09/264.86.66 jphcv@yah.cm VERSLAG THEMAGROEP

Nadere informatie

KURO-OBI KAWARABAN 2011-2012

KURO-OBI KAWARABAN 2011-2012 KURO-OBI KAWARABAN 2011-2012 Beste karateka s, uders, andere lezers, Vr u ligt de 2 e editie van de KURO-OBI KAWARABAN. De KAWARABAN is vrnamelijk bedeld m terug te blikken p het afgelpen seizen en stil

Nadere informatie

IMPLEMENTATIE WET VERPLICHTE MELDCODE HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING GEMEENTEN NOORDOOST-BRABANT

IMPLEMENTATIE WET VERPLICHTE MELDCODE HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING GEMEENTEN NOORDOOST-BRABANT BIJLAGE 1 IMPLEMENTATIE WET VERPLICHTE MELDCODE HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING GEMEENTEN NOORDOOST-BRABANT 1. Inleiding Op 1 juli 2013 is de Wet verplichte meldcde huiselijk geweld en kindermishandeling

Nadere informatie

HDV Aalten Fatih Camii

HDV Aalten Fatih Camii HDV Aalten Fatih Camii Bdendijk 12 7121 GK AALTEN INHOUDSOPGAVE Delstelling stichting pagina 1 Organisatie pagina 1 Werven, beheren en besteden van de fndsen pagina 2 Activiteiten pagina 4 Eindwrd pagina

Nadere informatie

Verslag OVAAVO zaterdag 23 februari

Verslag OVAAVO zaterdag 23 februari Verslag OVAAVO zaterdag 23 februari Kamp Uitgelegd dr Emely Vrstelling kampgrepje Het kampgrepje bestaat dit jaar uit Marte, Femke, Emely en Mashe. Praktische inf Het kamp gaat dr in de Orangerie in Hrst

Nadere informatie

Aan het college van burgemeester en schepenen. Advies: Integraal beleidsplan en financieel meerjarenplan BBC. Geachte leden van het schepencollege

Aan het college van burgemeester en schepenen. Advies: Integraal beleidsplan en financieel meerjarenplan BBC. Geachte leden van het schepencollege Aan het cllege van burgemeester en schepenen uw kenmerk ns kenmerk cntactpersn datum Sp/SR/2013-08 Patrick Bsten 24.09.2013 Dienst telefn e-mail sprtraad 050 21 22 32 Pat.bsten@telenet.be Advies: Integraal

Nadere informatie

Commissie sport, landbouw en handel

Commissie sport, landbouw en handel Cmmissie sprt, landbuw en handel Raadscmmissie 12.02.2014 pagina 1/5 Verslag van de Raadscmmissie 12 02 2014 Aanwezigheden: Leden Cmmissie De dames: Els Van Hf, Laila El Abuzi, Eveline Madrid, Lthe Ramakers,

Nadere informatie

Nieuwsbrief 4 van 2017

Nieuwsbrief 4 van 2017 Nieuwsbrief 4 van 2017 Beste mdeltreinliefhebber, Op zaterdag 18 maart 2017 hebben we de wrkshp itrain vr gevrderden afgewerkt: De wrkshp itrain vr gevrderden was vlledig vlzet, via de ingevulde enquête

Nadere informatie

RIZIV: Opleiden van werkzoekenden, die erkend arbeidsongeschikt zijn.

RIZIV: Opleiden van werkzoekenden, die erkend arbeidsongeschikt zijn. RIZIV: Opleiden van werkzekenden, die erkend arbeidsngeschikt zijn. VERSIE 2015 Inhudspgave OOK ERKEND ARBEIDSONGESCHIKTE PERSONEN HEBBEN RECHT OP OPLEIDING...2 Visie...2 Delgrep...2 Partners in het traject...2

Nadere informatie

OBS De Klimtoren Tel: 0523-614130

OBS De Klimtoren Tel: 0523-614130 OBS De Klimtren Tel: 0523-614130 directie.deklimtren@xs4all.nl www.bsdeklimtren.nl Jaargang 2014/2015 29-05-2015 Bijdrage van de directie Afscheid juf Hillie Vrige week nam juf Hillie afscheid van De Klimtren

Nadere informatie

GELIJKE ONDERWIJSKANSEN LOKAAL OVERLEGPLATFORM BASISONDERWIJS GENT SECUNDAIR ONDERWIJS GENT

GELIJKE ONDERWIJSKANSEN LOKAAL OVERLEGPLATFORM BASISONDERWIJS GENT SECUNDAIR ONDERWIJS GENT GELIJKE ONDERWIJSKANSEN LOKAAL OVERLEGPLATFORM SECUNDAIR ONDERWIJS GENT GELIJKE ONDERWIJSKANSEN LOKAAL OVERLEGPLATFORM BASISONDERWIJS GENT VOORZITTER PROF. DR. MARC SPOELDERS HENRI DUNANTLAAN 1 9000 GENT

Nadere informatie

01/02 Bondstaf (geen activiteit) 08/02 Activiteit + INFOMOMENT BUITENLANDS KAMP 15/02 Streekbierfestival (geen activi) 22/02 Activiteit

01/02 Bondstaf (geen activiteit) 08/02 Activiteit + INFOMOMENT BUITENLANDS KAMP 15/02 Streekbierfestival (geen activi) 22/02 Activiteit Geachte lezer, na een rustigere peride waarin zwel leiding als leden het uiterst druk hadden met preven en examens, blijven we niet bij de pakken zitten maar gaan we pnieuw van start. Een tweede helft

Nadere informatie

Rondje en kennismaking Alle aanwezigen stelden zich kort voor.

Rondje en kennismaking Alle aanwezigen stelden zich kort voor. Verslag algemene vergadering jeugdraad 18 mei 2015 Aanwezig: Sisse Verstappen (vrzitter), Ben Speybruck (penningmeester) - Cedric Heylen - Rb Smits (dagelijks bestuur), Bart Bergen (secretaris), Fatima

Nadere informatie

15 december 2014, nr. 16

15 december 2014, nr. 16 15 december 2014, nr. 16 1. Ondertussen in het prvinciehuis 2. De Aquabrwser en Mijn biblitheek in beweging 3. Naar krtere wrkflws in Aleph! 4. Van BIOS2 naar BIOS3: de wijzigingen p een rijtje 5. Cata/strfe:

Nadere informatie

HANDLEIDING PROFIELWERKSTUK. Goese Lyceum, locatie Bergweg

HANDLEIDING PROFIELWERKSTUK. Goese Lyceum, locatie Bergweg HANDLEIDING PROFIELWERKSTUK Gese Lyceum, lcatie Bergweg 2018-2019 1 INHOUDSOPGAVE Het prfielwerkstuk algemeen pagina 3 Wat is een prfielwerkstuk? Waar met een prfielwerkstuk aan vlden? Algemene infrmatie

Nadere informatie

Plan van Aanpak Solidariteitswerk in sectoren.

Plan van Aanpak Solidariteitswerk in sectoren. Cncept 08-02-2017 Plan van Aanpak Slidariteitswerk in sectren. Betrkken zijn bij internatinale slidariteitsprjecten is stimulerend en interessant, maar kan sms k ingewikkeld en uitdagend zijn. Het valt

Nadere informatie

Jonge leiding begeleiden. Ervaren leiding op Opkikker

Jonge leiding begeleiden. Ervaren leiding op Opkikker Thema Delpubliek Jnge leiding begeleiden Ervaren leiding p Opkikker Del Inhuden Tips, tricks, handvaten en een kapstk meegeven ver wat jnge leiding ndig heeft en he je ze ndersteunen kan. Uitwisseling

Nadere informatie

Format handleiding jaarconsult Diabetes

Format handleiding jaarconsult Diabetes Frmat handleiding jaarcnsult Diabetes Inhudspgave 1. Inleiding... 2 2. Wrkflw jaarcnsult diabetes... 2 3. Instructie stap vr stap jaarcnsult Diabetes... 3 3.1. Inlggen in Caresharing Cllab... 3 3.2 Bestaande

Nadere informatie

Protocol bij het overlijden van een gezinslid van een leerling

Protocol bij het overlijden van een gezinslid van een leerling Prtcl bij het verlijden van een gezinslid van een leerling Algemeen: Er wrden geen mededelingen aan de pers gedaan. Het lcatie aanspreekpunt f de directeur meldt alleen dat nze 1 ste zrg de nabestaanden

Nadere informatie

Voorwoord Voor u ligt het werkplan Het werkplan richt zich op de hoofdzaken van de activiteiten.

Voorwoord Voor u ligt het werkplan Het werkplan richt zich op de hoofdzaken van de activiteiten. Werkplan 2017 0 1 Vrwrd Vr u ligt het werkplan 2017. Het werkplan richt zich p de hfdzaken van de activiteiten. 2017 staat, net zals in 2016, in het teken van de landelijke ntwikkelingen zwel binnen de

Nadere informatie

ALGEMENE VERGADERING JEUGDRAAD 1 VRIJDAG 26 september 2014

ALGEMENE VERGADERING JEUGDRAAD 1 VRIJDAG 26 september 2014 VERSLAG ALGEMENE VERGADERING JEUGDRAAD 1 VRIJDAG 26 september 2014 Aanwezig : Laurie Bgaert, Justien Bussauw, Jasmien Jaques, Fien Jaques, Cédric Degryse, Laura Parmentier, Jana Jly, Jlien Michiels, Caitlin

Nadere informatie

KOOPZONDAGEN DE WINKELIER AAN HET WOORD

KOOPZONDAGEN DE WINKELIER AAN HET WOORD KOOPZONDAGEN DE WINKELIER AAN HET WOORD Onderzek van de SP Breda Oktber 2010 VOORWOORD De SP heeft nderzek gedaan nder de winkeliers in de binnenstad van Breda ver de kpzndagen. Het RetailPlatfrm Breda

Nadere informatie

PROJECTWEDSTRIJD Promoot de Week van de Fair Trade 2015!

PROJECTWEDSTRIJD Promoot de Week van de Fair Trade 2015! PROJECTWEDSTRIJD Prmt de Week van de Fair Trade 2015! De Week van de Fair Trade is een jaarlijkse campagne die als del heeft m Belgen te sensibiliseren rnd fair trade. Het is een initiatief van het Trade

Nadere informatie

Analytische boekhouding

Analytische boekhouding Analytische Bekhuding Analytische bekhuding 1 Vrbereiding... 2 1.1 Dssier instellingen... 2 1.2 Analytische rekeningen maken... 3 2 Analytisch beken... 4 2.1 Kppeling... 5 2.2 Bekingsvrstellen (mdellen)...

Nadere informatie

Handleiding voor het aanmaken van een profiel en het beheer van vacatures en/of trainingen. 1. Het aanmaken van een organisatieprofiel 1

Handleiding voor het aanmaken van een profiel en het beheer van vacatures en/of trainingen. 1. Het aanmaken van een organisatieprofiel 1 Handleiding vr het aanmaken van een prfiel en het beheer van vacatures en/f trainingen 1. Het aanmaken van een rganisatieprfiel 1 2. He het beheer van uw gegevens werkt 3 3. Vacatures 4 We verwachten van

Nadere informatie

Verslag JAL. 06 december 2013 GC Gerard Walschap

Verslag JAL. 06 december 2013 GC Gerard Walschap Verslag JAL 06 december 2013 GC Gerard Walschap Aanwezigen: Verntschuldigd: Victr Steemans, Scuts Lnderzeel Brs Stffels, Scuts Lnderzeel Daan Van Uytvanghe, jeugdhuis ODT Ellen Lauwers, jeugdhuis ODT Sara

Nadere informatie

SUBSIDIEREGLEMENT LOVENDEGEM GEMEENTELIJKE RAAD VOOR CULTUURBELEID

SUBSIDIEREGLEMENT LOVENDEGEM GEMEENTELIJKE RAAD VOOR CULTUURBELEID GR 30.08.2012 SUBSIDIEREGLEMENT LOVENDEGEM GEMEENTELIJKE RAAD VOOR CULTUURBELEID TITEL I: ALGEMENE BEPALINGEN HOOFDSTUK 1: De verenigingen en persnen die subsidies kunnen verkrijgen Artikel 1. De erkende

Nadere informatie

Huurdersvereniging In De Goede Woning ACTIVITEITENPLAN

Huurdersvereniging In De Goede Woning ACTIVITEITENPLAN ACTIVITEITENPLAN 2014 Activiteitenplan 2014 : INLEIDING In 1997 werd de in Zetermeer pgericht met als del het behartigen van de belangen van huurders van de cmplexen van R.K. Wningbuwstichting De Gede

Nadere informatie

Verslag Algemene Vergadering 27 november 2014

Verslag Algemene Vergadering 27 november 2014 Verslag Algemene Vergadering 27 nvember 2014 Aanwezig: Gilberte Marchand Chris Cppin Danny De Rudder Christa Simn Luc Demaerschalk Rita Dekerk Lieve Nijs Paula Witte Lisette Mmmaerts Mia Salimans Maurits

Nadere informatie

Model-veiligheidsplan

Model-veiligheidsplan Mdel-veiligheidsplan Inleiding Vr evenementen waarbij meer dan 500 bezekers p hetzelfde mment aanwezig zijn en die plaatsvinden in de penlucht f een tent is een veiligheidsplan verplicht. Bij de verige

Nadere informatie

Beleidsplan 2014 Versie Zomer 2014

Beleidsplan 2014 Versie Zomer 2014 Beleidsplan 2014 Versie Zmer 2014 Pagina 1 van 6 Beleidsplan 2014 Supprt t Cnnect Vraf Vr u ligt het beleidsplan van de Stichting SUPPORT TO CONNECT. Het plan mvat een verzicht van de delstellingen, activiteiten

Nadere informatie

JAARVERSLAG MEDEZEGGENSCHAPSRAAD DE AANLOOP SCHOOLJAAR 2014/2015

JAARVERSLAG MEDEZEGGENSCHAPSRAAD DE AANLOOP SCHOOLJAAR 2014/2015 JAARVERSLAG MEDEZEGGENSCHAPSRAAD DE AANLOOP SCHOOLJAAR 2014/2015 1 Samenstelling MR Evelien Wubbels: Trea Kamps: Gerda de Ruiter: Geert Kst: Kim van Middendrp: Rik Tiezema: Vrzitter MR* MR-lid* MR-lid*

Nadere informatie

Herenthoutse Jeugdraad maart 2015

Herenthoutse Jeugdraad maart 2015 Titel vergadering: Algemene Vergadering Herenthutse Jeugdraad maart 2015 Datum en uur: Wensdag 11 maart 2015 19u30 Plaats vergadering: Jeugdhuis t Verschil, Mlenstraat 36 Aanwezig: Magali HOEFKENS (vrzitter),

Nadere informatie