NL EN. Real Estate Data EXchange. Ontbijtsessie Vastgoed Management Nederland

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "NL EN. Real Estate Data EXchange. Ontbijtsessie Vastgoed Management Nederland 2012-09-18"

Transcriptie

1 Ontbijtsessie Vastgoed Management Nederland Introductie/ inleiding door Frans Breedijk DTZ Zadelhoff Property Management B.V.

2 Hoe kwam DTZ Zadelhoff in contact met REDEX? Hoeveel effort kostte het aanleveren d.m.v. SAP? Wat is het voordeel voor ons als DTZ Zadelhoff? Waarom zijn wij als beheerder blij met de rol van Stichting REDEX? Stichting REDEX 2

3 Ontbijtsessie Vastgoed Management Nederland Toegevoegde waarde van REDEX in relatie Property Manager en Investment Manager Stichting REDEX Cor Treure

4 Inventarisatie vragen/ mogelijke onderwerpen 1. Context 2. Doelstelling en ambitie Stichting REDEX 3. OSCRE, werking REDEX platform en aanpak vanuit stichting 4. Voordelen voor Property Management Organisaties 5. Laatste stand van zaken/ toekomst Stichting REDEX 4

5 Real Estate Data EXchange Context De vastgoedmarkt is continue in beweging. Enkele voorbeelden: Huurdersmarkt Toenemende leegstand Het nieuwe werken, flexwerken Verandering in contracten (huur- en arbeidscontracten) Huisvestingskosten krijgen meer aandacht (transparantie) Economische omstandigheden (focus op kosten) Fixed price huur / all-in huur (risico) Verhoogde aandacht vanuit AFM op vastgoed Stichting REDEX 5

6 Rendementen onder druk Vraagtom/ zalleidentot Verdere professionalisering van vastgoedmarkt Veranderende relaties huurder verhuurder / belegger (SLA bij huurovereenkomsten) vastgoedmanager verhuurder / belegger Eenduidiger en efficiënte registratie en rapportage van de kosten (transparantie) Focus verschuift van acquisitienaar optimalisatievan de bestaande vastgoedportefeuille en bijbehorende rendementen Stichting REDEX 6

7 Real Estate Data EXchange Een adequate opzet en inrichting van de (administratieve) beheeractiviteiten is bij deze focus verandering van strategische belang. Vraagt om verandering in / van organisaties in de bedrijfskolom van vastgoed. Enkele voorbeelden Middelen kostenreducties / efficiëntie toename door verder gaande automatisering Procedures, instructies meer gebaseerd op managen van risico (meer transparantie, eenduidigheid) Mensen Meer pro-ac viteit verwacht (v ), kennis van (lokale) markt, Qlvan output Stichting REDEX 7

8 Real Estate Data EXchange Vraagt om verandering van samenwerking tussen organisaties in vastgoedmarkt. Veel opdrachtgevers en veel opdrachtnemers met elk eigen gewenste output. (belegger A met 15 beheerders, 1 vraag en ~ 15 andere antwoorden) (belegger B met 10 beheerders, 1 vraag en ~ 10 andere antwoorden) veel activiteiten zijn echter hetzelfde / gaan over hetzelfde de financiële - en vastgoedadministraties zijn in de kern gelijk echter niet iedereen heeft dezelfde visie en strategie en niet iedereen gebruikt hetzelfde systeem voor financiële -en vastgoedadministratie Toch behoefte aan een gezamenlijke databron, maar hoe Stichting REDEX 8

9 Samengevat / vastgoeddatastandaard als oplossing Behoefte in vastgoed aan: meer informatie voor vastgoedanalyses eenduidige informatie efficiënte en snelle informatie-uitwisseling in de vastgoedketen standaardisatie in de vastgoedketen Probleem Oplossing Een uniform systeem voor alle partijen is niet haalbaar Hanteer dezelfde definities en uitgangspunten bij het registreren van data Stichting REDEX 9

10 Real Estate Data EXchange Oplossing Op zo groot mogelijk detailniveau informatie uitwisselen volgens dezelfde structuur tussen de verschillende typen rollen (registrerend, analyserend, ) met vertrouwen in de professionaliteit van partners in de keten waarbij niet alle behoeften voor een ieder op de verschillende momenten gelijk zijn (vereist flexibiliteit) waar opdrachtgever op basis van uniforme data zelf zorgt voor output (rapportage) Stichting REDEX 10

11 Inventarisatie vragen/ mogelijke onderwerpen 1. Context 2. Doelstelling en ambitie Stichting REDEX 3. OSCRE, werking REDEX platform en aanpak vanuit stichting 4. Voordelen voor Property Management Organisaties 5. Laatste stand van zaken/ toekomst Stichting REDEX 11

12 Doelstelling Stichting REDEX Het standaardiseren en faciliteren van de elektronische informatie-uitwisseling in de (Nederlandse) vastgoedmarkt. Door Commitment voor minimaal vier jaar voor de continuïteit van de oprichtende vastgoedbeleggers (ASR VV, CBRE Global Investors, SyntrusAchmea Real Estateen Finance) en Vastgoedmanagement Nederland Aanpak 1. kennisdelen in werkgroepen (incl. potentiele klanten): processen en datadefinities stroomlijnen 2. inzet webbased platform (gemanaged door Sogeti) 3. bewaken datastandaard, release management 4. gebruik OSCRE (international vastgoed data standaard) Pro-actieve update naar marktpartijen (potentiele gebruikers en softwarehouses) Stichting REDEX 12

13 Faciliteren / werkgroepen Datadefinitie uniform, processen uniform implementatie is geen copy-paste Zijn de huidige IT infrastructuur en standaarden effectief? Hoe snel kan de infrastructuur aangepast worden n.a.v. veranderende behoefte business? Hoe effectief ondersteunt de IT infrastructuur de rapportages, ad-hoc en analytische behoefte? IT infrastructuur Applicaties Ondersteunen de applicaties de behoeftes t.a.v. analyse en samenstelling van data? Welke applicaties zijn vereist om via verschillende media informatie te verspreiden? Informatie Wat zijn de huidige data processen? Hoe wordt datakwaliteit gewaarborgd in het proces? Wat wordt centraal c.q. decentraal uitgevoerd? Hoeveel wordt manueel c.q. automatisch uitgevoerd? Processen Data management Op welke wijze wordt informatie vanuit organisatie gemanaged? Hoe worden de verschillende platformen gemanaged (lokaal / centraal) Wie is eigenaar van data? Hoe worden wijzigingen doorgevoerd? Bron: PwC 13 Stichting REDEX 13

14 Samenwerking in vastgoedketen REDEX gaat uit van gestandaardiseerd procesgang rondom uitwisselen van informatie REDEX draagt bij aan vooraf uniform gedefinieerde en gecontroleerde informatie, voordat deze in de achterliggende systemen kan worden gebruikt. Door het gebruik van REDEX wordt de gegevensuitwisseling tussen diverse vastgoedmarktpartijen verder geprofessionaliseerd, met daarbij veel aandacht voor efficiency, uniformiteit, transparantie en (data)beveiliging. 14 Stichting REDEX

15 Ambitie: REDEX is het platform voor de vastgoedketen Stichting REDEX 15

16 Real Estate Data EXchange Stichting REDEX Exploitatie Kosten gedeeld door Investment Managers en VGM NL / Taxateurs etc Investeringen mogelijk door inbreng en entreefee per informatiestroom (PMR VPR) Alleen Property Management organisatie die lid zijn van VGM NL mogen REDEX gebruiken Stichting REDEX 16

17 REDEX website Stichting REDEX 17

18 Inventarisatie vragen/ mogelijke onderwerpen 1. Context 2. Doelstelling en ambitie Stichting REDEX 3. OSCRE, werking REDEX platform en aanpak vanuit stichting 4. Voordelen voor Property Management Organisaties 5. Laatste stand van zaken/ toekomst Stichting REDEX 18

19 Real Estate Data EXchange Informatie niveaus in vastgoedketen Fund/ Portfolio Level Fund Asset Level Property A Property B Property Unit 1 Unit Lease 1 Lease Tenant Level Tenant Stichting REDEX 19

20 Structuur van model Overall hierarchy Root Header Request Data Fund Information about the data set such as sender and system used Information about the request of data used as a data query Information about the owners and owner related information Financial Transaction Financial information (fund related) Property All information is separated by a property Financial Transaction Interest (lease) Financial information (property related) Information of the lease such as lease charges and Tenant Information about the tenant such as name and address Unit Information about the unit such as sq. meters and quality labeling Allocated Party Master file for allocated parties like debtors, creditors, prospects, etc Stichting REDEX 20

21 OSCRE en werking REDEX Voorbeelden, uitwerking PMR 1.0 incl. FA Lease charges Unit Stichting REDEX 21

22 OSCRE (Open Standards Consortium for Real Estate) Voor gebruik van OSCRE System A ID Lessee Rental End Date Space System D System C System B Area Lease Expiry Occupier Income Ref Stichting REDEX 22

23 OSCRE (cont.) Met gebruik van OSCRE System A ID Lessee Rental End Date Space Exchange Standard UPRN Tenant Rent Expiry Date GIA Map your data fields once only System D System C System B Area Lease Expiry Occupier Income Ref Stichting REDEX 23

24 Stichting REDEX 24

25 REDEX is online beschikbaar, op eigen platform Actor A, type x, beantwoordt Actor B, type y, vraagt REDEX Module REDEX Module REDEX Module REDEX Data Quality Controle Matrix Schedule REDEX Module Stichting REDEX 25

26 Real Estate Data EXchange REDEX werking Waarborgen datakwaliteit / controle matrix Gericht op het zoveel mogelijk reduceren van risico s Bijaanleveringvan data: belangis volledige, juiste en tijdige data Automatische controle Bedrijfsregels / business rulesper stroom Door de geautomatiseerde controlsin REDEX worden bepaalde handmatige controles overbodig. Door de planningsmodule in REDEX worden de data op tijd geleverd (rappelleren en rapportages achteraf). Het proces wordt versneld aangezien minder controle achteraf nodig is Handmatige controle Stichting REDEX 26

27 Operationeel met REDEX Stichting REDEX 27

28 Real Estate Data EXchange Aanpak vanuit de stichting REDEX o.b.v. werkgroepen Business invalshoek Vertegenwoordigers van gebruikers(bijvoorbeeldproperty Managers / Investment Managers) Verantwoordelijkevoorafstemmingmet achterliggende organisatie& softwarehouses Kennis en Best Practice delen en opbouwen In opdracht van REDEX bestuur en afstemming in stuurgroep Stichting REDEX 28

29 REDEX Finance Advanced Resultaten werkgroep Globaal Uitbreiding van REDEX Lease met verfijnde financiële datastroom. volledige periodieke uitwisseling van balans en winst & verlies rekening op property niveau op factuurstelsel. incl. uitwisseling van verplichtingenadministratie incl. budgetten en eventuele bijstellingen daarop van beheerder naar belegger en visa versa Proceswijziging: van huurafrekening naar een periodeafsluitingnaar permanente informatievoorziening Stichting REDEX 29

30 Resultaten werkgroep REDEX Finance Advanced (detail) Alle transacties van de balans en winst & verlies via REDEX aan te leveren; In de aanlevering onderscheid te maken tussen diverse reporting standards (bijv. IFRS, US- GAAP). Daarmee bestaat te mogelijkheid bijvoorbeeld de huurkortingen administratie uit te besteden aan de beheerder (diverse ledgers); De bij de beheerder vastgelegde verplichtingen (inkooporders) aan te leveren bij de belegger; Stook Servicekosten en Promotiekosten aan te leveren in combinatie met de aanlevering van exploitatie (kosten en opbrengsten); Stamgegevens en openstaande posten van Debiteuren en Crediteuren uit te wisselen; De door vastgoedmanager getroffen voorziening debiteuren uit te wisselen; Om te gaan met BTW aangifte (inclusief opteerpercentage) door Beheerder of Belegger voor delen van portefeuille. Vaststellen van een standaard te gebruiken rekeningschema bijv. IVBN (niet inhoudelijk rekeningen). Servicekosten en Promotiekosten in detail uit te wisselen om benchmarking mogelijk te maken; Budgetten van beheerder aan te leveren aan de belegger en budgetten van belegger aan te leveren aan de beheerder Stichting REDEX 30

31 OSCRE Standards Updates... Portfolio Management Reporting V1.0 Efficient communication of portfolio updates between investors and managing agents in the Netherlands. The Standard V1.0 published on 28th August 2012 has been adopted by the REDEX platform in the Netherlands to exchange property and financial data between Investors and their Property Managers. Please visit our Standard page to find out more. Send Query» Stichting REDEX 31

32 Inventarisatie vragen/ mogelijke onderwerpen 1. Context 2. Doelstelling en ambitie Stichting REDEX 3. OSCRE, werking REDEX platform en aanpak vanuit stichting 4. Voordelen voor Property Management Organisaties 5. Laatste stand van zaken/ toekomst Stichting REDEX 32

33 REDEX en voordelen voor Property Manager Eén portal voor uitwisseling van alle type data-stromen naar diverse type actors Data wordt gecontroleerd aan de poort. Indien niet geaccepteerd, dan foutmelding aan kant van Property Manager zonder dat opdrachtgever direct last van heeft. Procedures en instructies worden meer en meer gestroomlijnd. eenvoudiger uitwisseling van (kennis van) medewerkers (van de Property Managers) tussen de account teams minder kennis van specifieke rapportage eisen van opdrachtgevers vereist. Elke organisatie werkt met eigen core-applicatie (met daarin eigen opgebouwde kennis) in plaats van het (zo af en toe) gebruiken van applicatie van opdrachtgever (geheel vrij in keuze core-applicatie als maar interface naar REDEX mogelijk is). Property Manager kan in zijn eigenlijke rol komen, bron in het veld (zowel voor registratie als rapportages); Kwaliteit toevoegen door aandacht aan property i.p.v. veredeld administratiekantoor Vereist: kwalitatieve, actuele registratie van data informatie Minder tijdsverlies bij afstemming : analyse data van opdrachtgever is brondata van property manager Stichting REDEX 33

34 REDEX en voordelen voor Property Manager (cont.) Rapportages door opdrachtgevers zelf te maken Brondatais gelijk, wel verschillende rapportages Rapportage gemaakt door Property Manager vs. Investment Manager Op den duur / op langere termijn: vereenvoudigd toevoegen / loskoppelen properties t.b.v. beheer af van opdrachtgever specifieke applicaties: INGPC, budgettering tools, etc etc. minder webportal rapportages / - gebruik. Via VGMNL ook mogelijkheden tot initiëren van verhoging efficiency in informatie uitwisseling t.b.v. diverse type vastgoedpartijen. Druk op fondsresultaten vraagt om verdere efficiency bij opdrachtgever, maar ook bij de door opdrachtgever ingehuurde partners voorbereiden!! Stichting REDEX 34

35 REDEX samenwerking in vastgoedketen Bij uitwisseling naar Property Managers van veredeld administratiekantoor naar business partner Implementatie REDEX is een veranderproject Aandacht voor bedrijfsprocessen en gewenste inrichting van de organisatie Veranderende rollen: Geen dubbele invoer meer, gecontroleerde ingang aan de poort meer analyse en steekproefsgewijze controle De bron heeft gelijk, totdat het tegendeel is bewezen Techniek is faciliterend en niet doel op zich!! Stichting REDEX 35

36 Real Estate Data EXchange Effecten REDEX bij CBRE Global Investors Brondata is afkomstig van Property Managers Property Managers wisselen kwantitatieve/ kwalitatieve data uit via REDEX Beduidend meer rapportage flexibiliteit( meer detail informatie) Vervolg stappen: i.s.m. DTZ, Uitwisseling op grootboekniveau Servicekosten rapportage Stichting REDEX 36

37 Inventarisatie vragen/ mogelijke onderwerpen 1. Context 2. Doelstelling en ambitie Stichting REDEX 3. OSCRE, werking REDEX platform en aanpak vanuit stichting 4. Voordelen voor Property Management Organisaties 5. Laatste stand van zaken/ toekomst Stichting REDEX 37

38 Real Estate Data EXchange REDEX Valuations(in afrondende fase / VPR) VPR: ValuationProperty Reporting Werkgroep heeft data-definitie opgeleverd, wordt afgestemd met OSCRE olv. PwC. VPR zorgt voor uitwisseling (van delen) van de vastgoedportefeuille voor externe taxatie door taxateurs. efficiënt aanleveren van data, geen dubbele registratie ( overtypen ), met bewaking proces voortgang (transparantie) Stichting REDEX 38

39 Real Estate Data EXchange REDEX Document uitwisseling (in opstart fase) Zorgt voor uitwisseling van document m.b.v. REDEX (via XML of via secured URL) Overig Initiatieven die gewenst zijn / in voorbereiding zijn: IPD uitwisseling Incasso bureaus Initiatief vanuit VGM NL olv. MVGM WOZ Data van NEN meetstaten Stichting REDEX 39

40 Stichting REDEX 40

41 Real Estate Data EXchange Stellingen: 1. VGM NL. Property Manager blijft altijd haar bedrijfsproces eigen applicatie voeren 2. Naast REDEX moeten, in de ogen van Vastgoed Management NL, meer (digitale) uitwisselplatforms / programma s komen 3. VGM NL accepteert over 3 jaar alleen opdrachtgevers die kunnen uitwisselen met REDEX Stichting REDEX 41

Webservice meldingen ProUrl

Webservice meldingen ProUrl Productinformatie REMS REMS Algemeen REMS CloudComputing Systeem REMS CC systeem user REMS OnSite systeem user ControlPanel Verwerking Connectivity Auditing Organize Webservice meldingen ProUrl CRM Relaties

Nadere informatie

Exact Financials Enterprise Risicobeheersing, compliance en control

Exact Financials Enterprise Risicobeheersing, compliance en control Exact Financials Enterprise Risicobeheersing, compliance en control Inhoud 2 Passend bij uw behoeften 4 Exact Financials Enterprise, het product 6 Exact Financials Enterprise en u 8 Financieel management

Nadere informatie

Dossier Afspraken en Procedures

Dossier Afspraken en Procedures Dossier Afspraken en Procedures Vektis cv Betreffende: wijzigingenbeheer van CLIQ en GPH Protocol Plaats Zeist Datum 26-10-2012 Auteur Esther Klompenhouwer Versie 0.5 Status Concept 1/42 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Vastgoed en IT: op zoek naar meer synergie.

Vastgoed en IT: op zoek naar meer synergie. Vastgoed en IT: op zoek naar meer synergie. Een onderzoek naar de mogelijkheden voor vastgoedbeleggers om meer rendement te halen uit IT. Voldoen de huidige systemen en welke best practices uit de financiële

Nadere informatie

Dossier Afspraken en Procedures

Dossier Afspraken en Procedures Dossier Afspraken en Procedures tussen Zorgverzekeraars Nederland en Vektis B.V. betreffende wijzigingenbeheer van EI-standaarden Protocol Plaats Zeist Datum 28-06-2007 Auteur Jos Bekkers (Vektis, afdeling

Nadere informatie

Applicatie beheer of Applicatiemanagement

Applicatie beheer of Applicatiemanagement De positie van applicatie management Model van Looijen en Deelen: 1. Technisch beheer (TB) 2. Applicatie beheer (AB) 3. Functioneel beheer (FB) Technisch beheer of Infrastructuur management Applicatie

Nadere informatie

Digitalisering in strafrechtketens: Ervaringen in Denemarken, Engeland, Oostenrijk en Estland vanuit een supply chain perspectief

Digitalisering in strafrechtketens: Ervaringen in Denemarken, Engeland, Oostenrijk en Estland vanuit een supply chain perspectief 14032-OPERA Digitalisering in strafrechtketens: Ervaringen in Denemarken, Engeland, Oostenrijk en Estland vanuit een supply chain perspectief Carolien de Blok Aline Seepma Inge Roukema Dirk Pieter van

Nadere informatie

SAMENVATTING ITIL V3 FOUNDATION

SAMENVATTING ITIL V3 FOUNDATION V3 Sa me nva t t i ng Service Management Servicemanagement is het geheel van gespecialiseerde capabilities waarmee een organisatie waarde levert aan de klant in de vorm van services. (capabilities = resources,

Nadere informatie

7 Aandachtspunten om een verkeerde CRM software selectie te voorkomen

7 Aandachtspunten om een verkeerde CRM software selectie te voorkomen 7 Aandachtspunten om een verkeerde CRM software selectie te voorkomen Organisaties die zich op dit moment (opnieuw) in een CRM software selectie traject begeven, hebben een grote uitdaging. Daar waar vroeger

Nadere informatie

Professionalisering bedrijfsvoering

Professionalisering bedrijfsvoering Professionalisering bedrijfsvoering Titel: Globaal Ontwerp IT Datum: 24 Mei 2002 Versie: 0.4 Inhoudsopgave 1. DOCUMENTBEHEER... 5 1.1 VERSIE BEHEER... 5 1.2 DISTRIBUTIE LIJST... 5 1.3 GOEDKEURING... 5

Nadere informatie

SLIm SAmeNWerKeN AAN ICT. Applicatiesanering en contract management: De basis op orde

SLIm SAmeNWerKeN AAN ICT. Applicatiesanering en contract management: De basis op orde SLIm SAmeNWerKeN AAN ICT Applicatiesanering en contract management: De basis op orde Slim Samenwerken aan ICT Applicatiesanering en contractmanagement: De basis op orde Colofon Samenstelling Uitgebracht

Nadere informatie

MIMO. MIMO: Maturity. Management Organization. Maturity Information Management Organization pagina 1 van 12

MIMO. MIMO: Maturity. Management Organization. Maturity Information Management Organization pagina 1 van 12 MIMO MIMO: Maturity Information Management Organization Maturity Information Management Organization pagina 1 van 12 Samenvatting Organisaties hebben moeite om daadwerkelijk voordeel te behalen uit de

Nadere informatie

ICT portfoliomanagement De status in Nederland in 2010 Kenniskring portfolio management

ICT portfoliomanagement De status in Nederland in 2010 Kenniskring portfolio management ICT portfoliomanagement De status in Nederland in 2010 Kenniskring portfolio management ICT portfoliomanagement 1 ICT portfoliomanagement Kenniskring portfolio management Lectoraat ICT governance, Fontys

Nadere informatie

Handboek IDsW Deel 1: Beheer en ontwikkeling Aquo-standaard

Handboek IDsW Deel 1: Beheer en ontwikkeling Aquo-standaard Handboek IDsW Deel 1: Beheer en ontwikkeling Aquo-standaard Auteur: IDsW Documentbeheer Wijzigingshistorie Datum Versie Auteur Wijziging 25 nov 03 Concept versie 1 Werner Gerritsen Start document 21 jan-04

Nadere informatie

IT Management Group. Samenvatting ITIL Processen (ITILF)

IT Management Group. Samenvatting ITIL Processen (ITILF) IT Management Group Samenvatting ITIL Processen (ITILF) ITIL is a Registered Trade Mark of the Office of Government Commerce in the United Kingdom and other countries. ITIL Trainingen bij de IT Management

Nadere informatie

Optimale IT-inrichting:

Optimale IT-inrichting: Optimale -inrichting: het Governance Raamwerk In elke moderne bedrijfsvoering is informatie een cruciale productiefactor. Ervaring leert dat lagere kosten en hogere winsten direct afhankelijk zijn van

Nadere informatie

Uitwerking onderdelen werkplan

Uitwerking onderdelen werkplan Uitwerking onderdelen werkplan Het Nationaal Platform Data Model (NPDM) heeft een werkplan opgesteld om richting te geven aan de activiteiten voor de komende maanden en inzicht te krijgen in de benodigde

Nadere informatie

Effectiviteit van GRC -Tools

Effectiviteit van GRC -Tools - Ali Çolak & Hasib Haq Post Graduate IT-Audit Opleiding VU Team 945 VU Coach: Rob Christiaanse Bedrijfscoach Guillaume Speear RE CISA Alex van Doorn RE RA Auteurs: Ali Çolak Hasib Haq Student Nr: 1689908

Nadere informatie

Ons kenmerk IA00/13.0015094. Datum uw brief

Ons kenmerk IA00/13.0015094. Datum uw brief InformatieManagement & Automatisering IA00 Aan de gemeenteraad van Nijmegen Korte Nieuwstraat 6 6511 PP Nijmegen Telefoon 14024 Telefax (024) 323 59 92 E-mail gemeente@nijmegen.nl Postadres Postbus 9105

Nadere informatie

Referentiemodel tactische regie. Hulpmiddel voor de besturing van generieke ICT

Referentiemodel tactische regie. Hulpmiddel voor de besturing van generieke ICT Referentiemodel tactische regie Hulpmiddel voor de besturing van generieke ICT Versie 1.0 Datum 14 september 2010 Status Definitief, vastgesteld in ICCIO Concept Referentiemodel tactische regie 14 september

Nadere informatie

Risico is goed voor Informatie- en Applicatiemanagement omdat alle winstgevende business het gevolg is van berekend risico.

Risico is goed voor Informatie- en Applicatiemanagement omdat alle winstgevende business het gevolg is van berekend risico. Risico is goed voor Informatie- en Applicatiemanagement omdat alle winstgevende business het gevolg is van berekend risico. SABSA, BiSL en ASL Door: Jeroen van Esch en Jeroen Simons, Management consultants

Nadere informatie

plan van aanpak Kenniscentrum Datamodel

plan van aanpak Kenniscentrum Datamodel plan van aanpak Kenniscentrum Datamodel Logius 026 kenniscentrum WDO data model NLIP024PvA1.0 2014 - Neutraal Logistiek Informatie Platform (NLIP) Versiebeheer Versie Datum Status Opsteller Wijzigingsbeschrijving

Nadere informatie

SLIM SAMENWERKEN AAN ICT. Governance en besturing: Sturen op ICT samenwerking

SLIM SAMENWERKEN AAN ICT. Governance en besturing: Sturen op ICT samenwerking SLIM SAMENWERKEN AAN ICT Governance en besturing: Sturen op ICT samenwerking Slim Samenwerken aan ICT Governance en besturing: Sturen op ICT samenwerking Colofon Samenstelling Uitgebracht in opdracht

Nadere informatie

A C A D E M Y. Facilitators van eigen verantwoordelijkheid. Workshops ITSM trainingen Competentie trainingen

A C A D E M Y. Facilitators van eigen verantwoordelijkheid. Workshops ITSM trainingen Competentie trainingen A C A D E M Y Facilitators van eigen verantwoordelijkheid Workshops ITSM trainingen Competentie trainingen ACADEMY Inhoudsopgave ITSM workshops ITSM en ITIL Awareness 7 ISO/IEC 20000 Awareness 7 Management

Nadere informatie

Samenvatting ITIL Service Management

Samenvatting ITIL Service Management Samenvatting ITIL Service Management Anton Rusbach V1.3 23 mei 2006 Inhoudsopgave Inleiding 3 ITIL Procesinrichting 5 Servicedesk 9 Configuratie Management 11 Incident management 14 Problem management

Nadere informatie

Best Practices bij naleven WBP in een outsourcingsrelatie

Best Practices bij naleven WBP in een outsourcingsrelatie Best Practices bij naleven WBP in een outsourcingsrelatie Status: Definitief Pagina 1 van 48 Inhoud Inhoud... 2 1. Inleiding... 3 1.1 Aanleiding... 3 1.2 Object van onderzoek en de kwaliteitsaspecten...

Nadere informatie

Canonieke Data Ontsluiting in de praktijk. Bert Dingemans

Canonieke Data Ontsluiting in de praktijk. Bert Dingemans Canonieke Data Ontsluiting in de praktijk Bert Dingemans Abstract Het uitwerken van een canonieke data-architectuur houdt niet op bij het uitwerken van (data)modellen. Het inzetten van een Data Virtualisatie

Nadere informatie

Information Integration Center

Information Integration Center BROCHURE Information Integration Center EENVOUD DOOR INTEGRATIE Axians Rivium Boulevard 41 2909 LK Capelle aan den IJssel Tel: +31 88 988 96 00 - www.axians.nl BROCHURE INFORMATION INTEGRATION CENTER 2

Nadere informatie

Data Governance. White paper. R. van Kerpel. Versie : 1.0. Status : Definitief. Datum : Oktober 2013. Auteur(s) :

Data Governance. White paper. R. van Kerpel. Versie : 1.0. Status : Definitief. Datum : Oktober 2013. Auteur(s) : Data Governance White paper Versie : 1.0 Status : Definitief Datum : Oktober 2013 Auteur(s) : R. van Kerpel Empowering your business 2 INHOUDSOPGAVE 1 DATA IN CIJFERS... 4 2 BELANG VAN DATA... 5 3 STAND

Nadere informatie

Business Intelligence (BI) ontwikkel. een intelligente enterprise. Your business technologists. Powering progress

Business Intelligence (BI) ontwikkel. een intelligente enterprise. Your business technologists. Powering progress Business Intelligence (BI) ontwikkel een intelligente enterprise Your business technologists. Powering progress Ontwikkel een intelligente enterprise Informatie wordt gegenereerd door elke activiteit,

Nadere informatie