Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download ""

Transcriptie

1 Handleiding FVP-applicatie Bijlage 2 FVP-levering bij een Eandis Skeletmeting Uitgewerkt voorbeeld FVP-levering bij een Eandis Skeletmeting Pagina 1 van 17

2 Inhoudstafel Inhoudstafel... 2 Automatisch opladen punten... 3 Stap 1: Project... 4 Stap 2: Kolommen... 5 Stap 3: Afbeeldingen... 6 Stap 4: Punten... 7 Stap 5: Overzicht... 8 Herlevering als ingangscontrole Niet Oké Herlevering als Ingangscontrole Oké en status In behandeling (bij afkeuring van de skeletmeting) Ondersteuning FVP-levering bij een Eandis Skeletmeting Pagina 2 van 17

3 Eandis Skeletmeting In deze bijlage is een voorbeeld uitwerkt voor het type project Eandis Skeletmeting. In onderstaande tabel vindt U een omschrijving van de type projecten waaruit u een keuze kunt maken. Het type waar het in deze bijlage om gaat, staat in vet. Type project GRB projectkartering GRB bijhoudingskartering Eandis Skeletmeting Andere skeletmeting Orthofotoproductie Ander karteringsproject Omschrijving Dit is een karteringsproject voor de aanmaak van het GRB. Het AGIV treedt hier op als opdrachtgever. De opdrachtnemer (aannemer) bezorgt, volgens het bestek, de gematerialiseerde grondslagpunten via de FVP-applicatie aan het AGIV. Dit is een karteringsproject voor de bijhouding van het GRB. Het AGIV treedt hier op als opdrachtgever. De opdrachtnemer (aannemer) bezorgt, volgens het bestek, de gematerialiseerde punten via de FVP-applicatie aan het AGIV. Een dergelijk karteringsproject gebeurt in opdracht van Eandis. Het AGIV voert, ook in opdracht van Eandis, een kwaliteitscontrole uit op deze karteringen. De uitvoerder van de kartering bezorgt de gematerialiseerde grondslagpunten via de FVP-applicatie aan het AGIV. Karteringsproject uitgevoerd volgens de GRB skeletbestekken. De opdrachtnemer bezorgt, volgens het bestek, gematerialiseerde grondslagpunten in het kader van een dergelijk project via de FVP-applicatie aan het AGIV. Alle andere karteringen, die niet thuishoren in bovenstaande projecttypes, waarvan de aannemer of opdrachtgever, de gematerialiseerde grondslagpunten via de FVP-applicatie ter validatie aan het AGIV wil bezorgen. Gevalideerde FVP-punten zullen ook in het FVP geoloket verschijnen. FVP-levering bij een Eandis Skeletmeting Pagina 3 van 17

4 Automatisch opladen punten Stap 1: Project U kiest voor de levering van FVP punten het type karteringsproject, de projectnaam en de leveringscode. In deze stap dient u ook te bladeren naar de lokatie van het tekstbestand dat u wilt opladen. Het in het tekstbestand gebruikte scheidingsteken tussen de kolommen en het decimaal teken moet u aangeven. Als het tekstbestand nog kolomkoppen bevat, kunt u dit aanvinken. Het tekstbestand moet minimaal de ETRS coördinaten van de punten bevatten. Alle andere attributen kunt u ook in de verdere stappen nog aanvullen. Zo is in het tekstbestand uit het voorbeeld de straatnaam opgenomen, maar dit hoeft niet. U kunt in stap 4 deze straatnaam ook telkens aanvullen bij de punten zelf. Voorbeeld van een mogelijk in te lezen tekstbestand: FVP-levering bij een Eandis Skeletmeting Pagina 4 van 17

5 Stap 2: Kolommen In deze stap krijgt u de inhoud van het tekstbestand te zien. Het is de bedoeling dat u de kolommen in het tekstbestand koppelt aan de attributen van de punten. U kunt uw gemaakte koppelingen opslaan als een sjabloon. Als u de volgende keer een tekstbestand gebruikt met dezelfde structuur, dan hoeft u de velden niet meer te koppelen maar kunt u het opgeslagen sjabloon gebruiken. FVP-levering bij een Eandis Skeletmeting Pagina 5 van 17

6 Stap 3: Afbeeldingen U hebt hier de keuze: Ofwel kiest u om in de volgende stap voor elk punt afzonderlijk naar de bijhorende afbeelding te bladeren. Ofwel bladert u naar een zip bestand dat al de afbeeldingen bevat. o Standaard legt de applicatie dan de link tussen het puntnummer en de naam van de afbeelding. Voorwaarde is wel dat deze identiek zijn. o Als het puntnummer niet identiek is aan de naam van de afbeelding, moet u in het tekstbestand een extra kolom voorzien, die telkens de naam van de afbeelding bevat. In de vorige stap (kolommen) dient u dan wel het attribuut naam foto/meetschets te koppelen met de kolom die de namen van de afbeeldingen bevat. In dit voorbeeld hebben de afbeeldingen niet dezelfde naam als de puntnummers. Er werd in het tekstbestand een extra kolom voorzien, die telkens de naam van de afbeelding bevat. In de vorige stap (kolommen) werd het attribuut foto/meetschets gekoppeld met de kolom die de namen van de afbeeldingen bevat. Voorbeeld van een zip bestand met bijhorende afbeeldingen: FVP-levering bij een Eandis Skeletmeting Pagina 6 van 17

7 Stap 4: Punten Hier kunt u de punten bekijken en eventueel verder aanvullen of aanpassen. U kunt ook punten verwijderen of nieuwe punten toevoegen. Indien het attribuut gemeente of datum opmeting nog niet werd opgenomen in het tekstbestand, kunt u bovenaan de lijst van de punten een standaardwaarde invullen en deze waarden dan toepassen op alle punten. In dit voorbeeld is dit gebeurd voor de datum opmeting FVP-levering bij een Eandis Skeletmeting Pagina 7 van 17

8 Stap 5: Overzicht Hier krijgt u een overzicht van de levering. Via de knop Verstuur punten, onderaan het overzicht, kunt u de punten versturen naar het AGIV. Dan verandert de status van deze levering van Opgeladen naar In behandeling. U krijgt een met de mededeling dat de levering goed werd ontvangen. Het AGIV voert vervolgens een ingangscontrole uit op deze punten. Indien de levering voldoet aan deze controle, worden de punten opgenomen in de FVP-databank. U krijgt een met het resultaat van de ingangscontrole. FVP-levering bij een Eandis Skeletmeting Pagina 8 van 17

9 Onder Mijn leveringen vindt u de verstuurde levering terug met status In behandeling en ingangscontrole Niet gestart. FVP-levering bij een Eandis Skeletmeting Pagina 9 van 17

10 Herlevering als ingangscontrole Niet Oké Het AGIV voert een ingangscontrole uit op alle FVP-leveringen. Indien de levering niet voldoet aan deze controle, krijgt de levering de status Afgekeurd en de ingangscontrole komt op Niet Oké. U krijgt een met deze statuswijzigingen en de opmerkingen uit de ingangscontrole. Vanuit Mijn leveringen kunt u de afgekeurde levering aanpassen en opnieuw aan het AGIV bezorgen. Dit kan met de knop Herleveren U krijgt dan de volgende keuze: Punt per punt aanpassen is de aanbevolen werkwijze. Herleveren door opladen van een nieuw tekstbestand (ASCII-bestand) betekent het volledig opnieuw opladen van de levering. Bij een te herleveren levering die erg veel fouten bevat, kan dit de aanbevolen werkwijze zijn. FVP-levering bij een Eandis Skeletmeting Pagina 10 van 17

11 Na het bevestigen van uw keuze voor het punt per punt aanpassen, opent de levering zich in stap1 (project) van het manueel opladen van punten. De reden voor het herleveren is een ingangscontrole Niet Oké. De leveringscode moet dus dezelfde blijven. U kunt dus gewoon verdergaan naar de volgende stap. U komt dan bij stap 2 (punten). Hier kunt u de punten uit de levering bekijken en de fouten gemeld door de ingangscontrole verbeteren. FVP-levering bij een Eandis Skeletmeting Pagina 11 van 17

12 Om een punt aan te passen klikt u in het overzicht bij het punt in kwestie op Editeer. In dit voorbeeld stond in de opmerkingen van de ingangscontrole: het punt NET heeft een verkeerde straatnaam. U kunt voor dit punt de straatnaam editeren: Weefstraat wordt Drapstraat. Na de aanpassing kunt u via de knop Update punt de wijziging bewaren. FVP-levering bij een Eandis Skeletmeting Pagina 12 van 17

13 Na het aanpassen van de punten gaat u verder naar stap 3 (overzicht). Via de knop Verstuur punten, onderaan het overzicht, kunt u de punten opnieuw versturen naar het AGIV. U krijgt een met de mededeling dat de levering goed werd ontvangen. Het AGIV voert vervolgens opnieuw een ingangscontrole uit op deze punten. U krijgt een met het resultaat van de ingangscontrole. Onder Mijn leveringen vindt u de verstuurde levering terug met status In behandeling en ingangscontrole Niet gestart. FVP-levering bij een Eandis Skeletmeting Pagina 13 van 17

14 Herlevering als Ingangscontrole Oké en status In behandeling (bij afkeuring van de skeletmeting) Van de afkeuring van de skeletmeting zelf krijgt U geen bericht via de FVP-applicatie. Eandis bezorgt U het afkeuringsrapport van de skeletmeting. U dient dan naast de skeletkartering, ook de FVP punten te herleveren. De te herleveren FVP-levering zal de status In behandeling hebben en normaal gezien ook reeds ingangscontrole Oké. Vanuit Mijn leveringen kunt u de levering aanpassen en opnieuw aan het AGIV bezorgen. Dit kan met de knop Herleveren U krijgt dan de volgende keuze: Dit voorbeeld werken we verder uit met de keuze voor het punt per punt aanpassen van de levering. Herleveren door opladen van een nieuw tekstbestand (ASCII-bestand) betekent het volledig opnieuw opladen van de levering. Als bijkomende opmetingen voor een groot aantal extra punten hebben gezorgd, kan dit de aanbevolen werkwijze zijn. De levering opent zich dan in stap 1 (project) van het automatisch opladen van punten. U dient de leveringscode aan te passen (voorbeeld NET7262 wordt NET7262b). De volgende stappen zijn dezelfde als bij het automatisch opladen van punten. Na het bevestigen van uw keuze voor het punt per punt aanpassen, opent de levering zich in stap1 (project) van het manueel opladen van punten. FVP-levering bij een Eandis Skeletmeting Pagina 14 van 17

15 De reden voor het herleveren is een afkeuring van de skeletmeting zelf. De leveringscode moet dus worden aangepast. In deze eerst stap dient u de leveringscode aan te passen. FVP-levering bij een Eandis Skeletmeting Pagina 15 van 17

16 Vervolgens gaat u verder naar stap 2 (punten). Hier kunt u de punten uit de levering bekijken en eventueel punten verwijderen of punten toevoegen. U kunt bijvoorbeeld een punt, gematerialiseerd naar aanleiding van de herleverde skeletkartering, toevoegen. FVP-levering bij een Eandis Skeletmeting Pagina 16 van 17

17 De volgende stap, stap 3 (overzicht), geeft u een overzicht van de aangepaste levering. Via de knop Verstuur punten, onderaan het overzicht, kunt u de punten opnieuw versturen naar het AGIV. U krijgt een met de mededeling dat de levering goed werd ontvangen. Het AGIV voert vervolgens opnieuw een ingangscontrole uit op deze punten. U krijgt een met het resultaat van de ingangscontrole. Onder Mijn leveringen vindt u de verstuurde levering terug met status In behandeling en ingangscontrole Niet gestart. U merkt dat de leveringscode ook hier werd aangepast. Ondersteuning Voor vragen of opmerkingen kan U steeds contact opnemen met het AGIV: - via telefoon: +32 (0) via FVP-levering bij een Eandis Skeletmeting Pagina 17 van 17

In deze handleiding wordt de werking van het extranet beschreven

In deze handleiding wordt de werking van het extranet beschreven In deze handleiding wordt de werking van het extranet beschreven Eerste keer inloggen... 1 Werken in extranet... 2 Mijn gegevens... 3 Uitloggen... 4 Boek rit... 4 Ritten... 8 Home... 10 Zoeken... 10 Wachtwoord

Nadere informatie

TIP: Op elke pagina in SalarOnline vindt u een tekst ballon met?, zodra u hierop klikt krijgt u de help voor de betreffende pagina.

TIP: Op elke pagina in SalarOnline vindt u een tekst ballon met?, zodra u hierop klikt krijgt u de help voor de betreffende pagina. Welkom bij SalarOnline Van uw accountant heeft u een link per e-mail ontvangen. Zodra u op de link klikt krijgt u een wizard. In deze wizard moet u uw gebruikersnaam, wachtwoord en subdomein opgeven. Op

Nadere informatie

Hosting. Aan de slag. WeFact B.V. Kuiper 7a 5521 DG Eersel Nederland. w: www.wefact.nl e: helpdesk@wefact.nl

Hosting. Aan de slag. WeFact B.V. Kuiper 7a 5521 DG Eersel Nederland. w: www.wefact.nl e: helpdesk@wefact.nl Hosting Aan de slag WeFact B.V. Kuiper 7a 5521 DG Eersel Nederland w: www.wefact.nl e: helpdesk@wefact.nl 1. Installatie WeFact Hosting installeren In ons e-mail bericht heeft u inloggegevens ontvangen

Nadere informatie

Voordat u gebruik kunt maken van ZorgMail in Intramed, zijn een aantal instellingen nodig:

Voordat u gebruik kunt maken van ZorgMail in Intramed, zijn een aantal instellingen nodig: Hoofdstuk 1 ZorgMail instellen en gebruiken Via Intramed en de applicatie ZorgMail van E-novation Lifeline, kunt u elektronisch en beveiligd gegevens uitwisselen met andere zorgverleners. Dit gaat via

Nadere informatie

Welkom bij SalarOnline

Welkom bij SalarOnline 1 Welkom bij SalarOnline Dit is het stappenplan van SalarOnline. In dit stappenplan vindt u de werkwijze van de meest gebruikte functies van SalarOnline. Indien u vragen of problemen heeft met de werking

Nadere informatie

Handleiding Horde webmail

Handleiding Horde webmail Handleiding Horde webmail In deze handleiding wordt uitgelegd wat je allemaal met Horde Webmail kunt doen. Want behalve gewoon je e-mails ontvangen, kun je met Webmail nog veel meer. De handleiding is

Nadere informatie

ONLINE HELPDESKSYSTEEM

ONLINE HELPDESKSYSTEEM ONLINE HELPDESKSYSTEEM Voor al uw gebruikersvragen betreffende Sportlink Club Sportlink Services 21-03-2012 1. GEBRUIKERSONDERSTEUNING Indien u vragen, problemen of wensen heeft met betrekking tot Sportlink

Nadere informatie

Handleiding KW Cup - Toernooiplanner

Handleiding KW Cup - Toernooiplanner Installatie Toernooiplanner Handleiding KW Cup - Toernooiplanner Een gratis demo-versie van de Toernooiplanner voor badminton kan gedownload worden op deze pagina: http://www.toernooi.nl/product/demo.aspx?id=15&s=2

Nadere informatie

HANDLEIDING PREMIE BEREKENING SOFTWARE. versie 4.0.2.0 januari 2009

HANDLEIDING PREMIE BEREKENING SOFTWARE. versie 4.0.2.0 januari 2009 HANDLEIDING PREMIE BEREKENING SOFTWARE versie 4.0.2.0 januari 2009 Inhoudsopgave Downloaden Premie Berekening Software 3 Installatie Premie Berekening Software 7 Gebruik Premie Berekening Software 13 Algemene

Nadere informatie

INHOUD CENTRUM BASISEDUCATIE KEMPEN 2

INHOUD CENTRUM BASISEDUCATIE KEMPEN 2 E-mail outlook.com INHOUD 1. Inleiding... 3 2. Een e-mailadres aanmaken... 5 3. een e-mail lezen... 8 4. een e-mail verzenden... 9 5. een e-mail beantwoorden... 10 6. Een bijlage... 11 6.1 een bijlage

Nadere informatie

Handleiding www.kotatgent.be versie 2014

Handleiding www.kotatgent.be versie 2014 Handleiding www.kotatgent.be versie 2014 In deze handleiding behandelen we de basisfuncties van de website www.kotatgent.be. Hoe kan je jezelf (als verhuurder of student) registreren en vervolgens je pand(en)

Nadere informatie

GIDS Online aanvraag fytolicentie (1/09/2013; v.1)

GIDS Online aanvraag fytolicentie (1/09/2013; v.1) GIDS Online aanvraag fytolicentie (1/09/2013; v.1) Aandacht! De browsers voor optimale weergave van de applicatie zijn Internet Explorer 8 en 9. Mogelijks niet correcte weergave van de applicatie bij gebruik

Nadere informatie

HANDLEIDING I-CONTENT

HANDLEIDING I-CONTENT HANDLEIDING I-CONTENT INHOUDSOPGAVE Introductie 3 Inloggen 4 Overzicht menu 5 Vorige / Volgende 5 Eerste / Laatste 5 Zoeken 5 Nieuwe Pagina 6 Pagina bewerken 6 Pagina verwijderen 7 Sluiten 7 Overzicht

Nadere informatie

ZIEZO Remote Back-up Personal

ZIEZO Remote Back-up Personal handleiding ZIEZO Remote Back-up Personal Versie 4 1 INLEIDING... 3 1.1 SYSTEEMEISEN... 3 1.2 BELANGRIJKSTE FUNCTIES... 3 2 INSTALLATIE BACK-UP MANAGER... 4 2.1 VOLLEDIGE DATA BESCHIKBAARHEID IN 3 STAPPEN...

Nadere informatie

Handleiding www.liac.nl

Handleiding www.liac.nl Handleiding www.liac.nl Vooraf LIAC is een boekhoudpakket dat volledig via internet werkt en dat toegespitst is op de kleinere ondernemer zonder boekhoudkennis. Dit uit zich in de eenvoudige formulering

Nadere informatie

Handleiding voor relaties

Handleiding voor relaties Handleiding voor relaties Handleiding voor relaties e-boekhouden.nl Inhoud 1. Relaties... 2 1.1 Relaties > Relaties > Zoeken... 2 1.2 Relaties > Relaties > Toevoegen... 8 1.3 Relaties > Relaties > Importeren...

Nadere informatie

Aan de slag met VIPLive

Aan de slag met VIPLive Aan de slag met VIPLive Inhoud Stap 1 - Inloggen:... 2 Stap 2 - Eenmalige instellingen:... 4 Stap 3 - Declaratiebestanden uploaden:... 6 Stap 4 - Overzicht declaraties:... 8 Stap 5 - Geschiedenis:... 11

Nadere informatie

Dataconsult BVBA Twaalfkameren 97, B-9000 GENT, info@dataconsult.com 1

Dataconsult BVBA Twaalfkameren 97, B-9000 GENT, info@dataconsult.com 1 Geen zorgen 1: Al uw andere instellingen blijven behouden! Geen zorgen 2: Al uw boodschappen en de mappenstructuur blijven op de server. U kan dus uw e- mailaccount op een onbeperkt aantal computers instellen,

Nadere informatie

IBP-catalogus. Gebruikshandleiding

IBP-catalogus. Gebruikshandleiding IBP-catalogus Gebruikshandleiding Inhoudstafel Inleiding... 1 Vereisten...2 Toegangsaanvraag...2 De catalogus...4 1. De filters...4 2. Resultaat van de filteractie...5 3. Laatste bijzonderheden...7 Updaten

Nadere informatie

Toepassing Urbain (URBAnistic Information Network) GEBRUIKERSHANDLEIDING

Toepassing Urbain (URBAnistic Information Network) GEBRUIKERSHANDLEIDING Toepassing Urbain (URBAnistic Information Network) GEBRUIKERSHANDLEIDING 1 INLEIDING... 2 2 TOEGANG TOT URBAIN... 3 2.1 Gebruikers van de FOD Financiën... 3 2.2 Gebruikers van de gemeentebesturen... 4

Nadere informatie

Hulp bij een aantal uit te voeren opdrachten Outlook Express (of Windows Mail)

Hulp bij een aantal uit te voeren opdrachten Outlook Express (of Windows Mail) Hulp bij een aantal uit te voeren opdrachten Outlook Express (of Windows Mail) outlook Express starten en afsluiten welke versie een bericht verzenden, ontvangen, openen en afdrukken een bericht beantwoorden

Nadere informatie

Stappenplan publiceren van zakelijke mededeling in de Staatscourant via de GVOP applicatie

Stappenplan publiceren van zakelijke mededeling in de Staatscourant via de GVOP applicatie Stappenplan publiceren van zakelijke mededeling in de Staatscourant via de GVOP applicatie Versie: 0.1 Wijzigingsbeheer Versie Datum Omschrijving Auteur(s) 0.1 27-5-2015 Initiële versie Pieter Lammers

Nadere informatie

INHOUD... 2. 1 Inleiding... 3. 2 Het downloaden van het bestand... 4 2.1 Downloaden ING... 4 2.2 Downloaden ABN AMRO... 4 2.3 Downloaden Rabobank...

INHOUD... 2. 1 Inleiding... 3. 2 Het downloaden van het bestand... 4 2.1 Downloaden ING... 4 2.2 Downloaden ABN AMRO... 4 2.3 Downloaden Rabobank... Handleiding verwerking bankafschriften Versie 0.1 december 2011 INHOUD INHOUD... 2 1 Inleiding... 3 2 Het downloaden van het bestand... 4 2.1 Downloaden ING... 4 2.2 Downloaden ABN AMRO... 4 2.3 Downloaden

Nadere informatie

Voordat u gebruik kunt maken van ZorgMail in KraamZorgCompleet, zijn een aantal instellingen nodig:

Voordat u gebruik kunt maken van ZorgMail in KraamZorgCompleet, zijn een aantal instellingen nodig: Hoofdstuk 1 ZorgMail instellen en gebruiken Vanuit KraamZorgCompleet is het voortaan mogelijk om via ZorgMail beveiligd te communiceren met andere partijen in de zorg, mits zij ook zijn aangesloten bij

Nadere informatie

Handleiding installatie TROPAZ - APP voor Android (mobiele apparaten)

Handleiding installatie TROPAZ - APP voor Android (mobiele apparaten) Handleiding installatie TROPAZ - APP voor Android (mobiele apparaten) Algemene inleiding en informatie De Tropaz-app van de trombosedienst Friesland Noord is alleen beschikbaar voor cliënten die onder

Nadere informatie

Handleiding ZorgMail Secure e-mail - Outlook

Handleiding ZorgMail Secure e-mail - Outlook Handleiding ZorgMail Secure e-mail - Outlook 2014 ENOVATION B.V. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden openbaar gemaakt of verveelvoudigd, opgeslagen in een data verwerkend systeem

Nadere informatie

Handleiding. Uitwisseling met BRON

Handleiding. Uitwisseling met BRON Handleiding Uitwisseling met BRON 1. Inhoudsopgave 1. Inhoudsopgave... 2 2. Vooraf... 4 3. Installatie... 5 Installeren certificaat... 5 Testen certificaat... 6 Voor reguliere uitwisseling eerst registratieoverzicht

Nadere informatie

Denit Handleiding DNS beheren

Denit Handleiding DNS beheren Denit Handleiding DNS beheren Deze handleiding beschrijft de stappen die u dient te nemen wanneer u de DNS wilt wijzigen van uw domeinnaam. Versie 1.0 Inhoud De DNS editor... 2 Records toevoegen... 3 MX

Nadere informatie

CENTIS BACKUP GEBRUIKERSHANDLEIDING. versie 1.2.1. http://www.centis-backup.eu

CENTIS BACKUP GEBRUIKERSHANDLEIDING. versie 1.2.1. http://www.centis-backup.eu CENTIS BACKUP http://www.centis-backup.eu GEBRUIKERSHANDLEIDING versie 1.2.1 Juli 2007 1 Copyright 2006-2007 CareWorks Centis Backup betracht uiterste zorgvuldigheid bij het vervaardigen, samenstellen

Nadere informatie

Word 2010: rondleiding

Word 2010: rondleiding Word 2010: rondleiding Microsoft Word is in de eerste plaats een tekstverwerkingsprogramma, maar er is meer. Men kan standaardbrieven, memoranda, fax, enveloppen, etiketten, en andere types van documenten

Nadere informatie