Net2ParkingServer en Net2ParkingClient. Handleiding

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Net2ParkingServer en Net2ParkingClient. Handleiding"

Transcriptie

1 Net2ParkingServer en Net2ParkingClient Handleiding Versie: 2.5 Datum: Copyright: CRC Value B.V

2 Inhoudsopgave Installatie en configuratie van de Net2ParkingServer...3 Installatie...3 Configuratie...3 Net2...4 Logging...5 Mail...6 Parking options...7 Parking auto clean...8 Configuratie Net2...9 Conceptueel...9 Definiëren van de bedrijven...10 Schakelen vol-lampen...11 Configureren vol-lampen...11 Bij tijdelijke aansturing van de vol-lamp...12 Bij permanente aansturing van de vol-lamp...20 Configuratie van de kaartlezers...22 Installatie en gebruik van de Net2ParkingClient...23 Installatie...23 Gebruik...23 Commandline parameters...26 Overige configuratie opties...26 Selectief tonen tellers (V2.4 en hoger)...26 Beperkingen

3 Installatie Installatie en configuratie van de Net2ParkingServer De Net2ParkingServer- en de Net2ParkingServerManager- applicatie worden geleverd in één enkel Windows msi bestand. Hoewel dit niet noodzakelijk is kunnen deze applicaties het beste op de zelfde machine worden geïnstalleerd als die waarop ook de Net2 Server is geïnstalleerd. Na de installatie is de Net2ParkingServer geïnstalleerd als 'service' maar nog niet gestart. Voordat de service gestart kan worden moeten er eerst een aantal configuratie stappen worden doorlopen. Configuratie Fig. 1 Een deel van de configuratie kan worden gedaan m.b.v. de meegeleverde 'Net2ParkingServer Manager' applicatie. Direct na het starten van deze applicatie nestelt deze zich rechtsonder in de taakbalk. (Zie fig. 1) Fig. 2 Een klik met de rechter muisknop opent het 1 e menu van deze manager applicatie. (Zie fig. 2) Naast de optie om de eigenlijke service te starten- of te stoppen, biedt dit menu ook de mogelijkheid om de volgende parameters te configureren: -3-

4 Net2 Fig. 3 Op de eerste tab kunnen de gegevens voor de verbinding met de Net2 Server worden opgeven. (Zie fig. 3) Initieel zijn alle velden voorzien van een standaardwaarde. In de meeste gevallen zullen deze voldoen. Indien echter de Net2 Server op een andere machine is geïnstalleerd dan de Net2ParkingServer dan moet bij het veld 'host' het IP-adres worden ingegeven van de machine waarop de Net2 Server is geïnstalleerd. Het poortnummer zal slecht zelden aangepast hoeven te worden. Alleen indien de Net2 Server bewust op een andere dan de standaard poort is ingesteld, moet ook dit veld worden aangepast. Het veld UserId moet overeenkomen met de Net2 ID van de gebruiker met 'systeem rechten'. Dit is praktisch altijd gebruiker '0'. Het wachtwoord is het zelfde wachtwoord waarmee men zich kan aanmelden als gebruiker 'Systeembeheerder' bij de 'Net2 Toegangscontrole applicatie'. Standaard is dit 'net2'. -4-

5 Logging Fig. 4 Op de derde tab kunnen de opties die betrekking hebben op de log-functionaliteit van de applicatie worden ingesteld. Voor de dagelijkse werking zijn deze opties wellicht minder van belang, maar bij onverhoopte problemen is deze optie onmisbaar. (Zie fig. 4) Standaard zullen beide opties op 'ERROR' staan. Als de applicatie naar tevredenheid functioneert is dit ook de beste instelling. In de initiële fase is het echter beter om het veld 'Root level' op 'DEBUG' te houden. In deze stand legt de applicatie de doorlopen stappen uitvoerig vast. Bij mogelijke problemen is de geproduceerde log-file daarom van groot belang. Deze log-file kan worden ingezien met behulp van de menu optie 'show log' van de manager applicatie. (Zie ook fig. 2) Het veld 'Net2Level' is alleen van belang indien er problemen zijn bij de communicatie tussen de Net2ParkingServer applicatie en de Net2 Server. De communicatie tussen de beide applicaties is zelden een probleem, houdt dit veld daarom op 'ERROR'. -5-

6 Mail Fig. 5 Op de vierde tab kan de functionaliteit met betrekking tot het versturen van foutrapportages per mail worden geconfigureerd. (Zie fig. 5) Omdat de hoofdapplicatie draait als een Windows-service is het voor deze applicatie niet mogelijk om een melding aan de gebruiker te tonen. Om dit probleem te omzeilen is de mogelijkheid ingebouwd om belangrijke meldingen naar een specifiek adres te sturen. Vink 'use mail' aan om deze functionaliteit te activeren. De velden 'smtp host' en 'smtp port' hebben betrekking op de mailserver via welke de berichten worden verzonden. In het veld 'mail from' kan de naam van de afzender van het bericht worden ingegeven. Deze naam bijvoorbeeld worden gebruikt voor het instellen van een 'filter' in de ontvangende mail-client applicatie. Het veld 'mail to' is bedoeld voor het opgegeven van het adres waar de meldingen/rapportage naar toe gestuurd moet worden. Hier kan slechts één adres worden opgegeven. -6-

7 Parking options Fig. 6 Op de 5e tab kunnen een aantal globale instellingen worden opgegeven die betrekking hebben op het geven van toegang bij de in- en uit- gang van het gebied, waarbij toegang op basis van tel-waarden gegeven moet worden. De 'Holdoff time' is de tijd die verstreken moet zijn voordat een zelfde kaart opnieuw geaccepteerd wordt. Het veld 'Unregelated users warning' bepaald of de applicatie een waarschuwing geeft indien er Net2 gebruikers zijn ingesteld die, buiten de controle van de applicatie om, toegang hebben tot het betrokken gebied. 'Check interval time' bepaald hoe vaak de applicatie op deze conditie test. Een waarde van '0' bepaald dat de applicatie deze test alleen bij het opstarten uitvoert. 'Enable relay 2' bepaald of het 2e relais van de controller moet worden aangestuurd indien iemand geen toegang heeft. Deze optie is optioneel maar kan gebruikt worden voor het aansturen van de rode LED op de kaartlezer. (Zie ook het hoofdstuk: 'Configuratie kaartlezers') -7-

8 Parking auto clean Fig. 7 Op de laatste tab wordt de mogelijkheid geboden om het betrokken gebied, dagelijks op een vast tijdstip, administratief, 'leeg' te verklaren. (Zie fig. 7) Niet altijd kan er met honderd procent zekerheid worden geteld. Om te voorkomen dat het systeem in dergelijke gevallen langzaam uit de pas raakt, bestaat de mogelijkheid om, op een vrij te definiëren tijdstip, alle tel-waarden weer opnieuw op '0' te zetten. -8-

9 Configuratie Net2 Conceptueel De Net2ParkingServer bepaald aan de hand van tel-waarden of medewerkers al dan niet toegang hebben tot een gebied. (Of meerdere gebieden). Deze waarden worden opgeslagen bij de persoonsgegevens van een 'speciale' Net2 gebruiker. Per gebied, en per bedrijf, moet er daarom één speciale gebruiker gecreëerd worden in de Net2 toegangscontrole applicatie. (Zie fig. 9) Vanuit het standpunt van de applicatie gezien, vertegenwoordigd iedere Net2 afdeling een apart bedrijf. Afdelingen zonder 'speciale' gebruikers worden door de applicatie verder genegeerd. In principe mag geen enkele gebruiker een autorisatie hebben welke toegang geeft tot het gebied waarvan de toegang door de Net2ParkingServer geregeld moet worden. Dit betekent dat alle eventueel bestaande autorisaties moeten worden aangepast. Dit moet handmatig gebeuren binnen de Net2 toegangscontrole applicatie. Alle medewerkers die zich aanmelden bij één van de ingangen zullen in eerste instantie dan ook door de lokale deurcontroller geweigerd worden. Op basis van de log-melding die hierna op de server binnen komt, kan de Net2ParkingServer dan alsnog besluiten om wèl toegang te geven. De maximale vertraging die dit tot gevolg heeft bedraagt ongeveer 2 seconden. Naast het aanpassen van de bestaande autorisaties moet er, per gebied, één nieuwe autorisatie worden gemaakt, liefst ook met een duidelijke naam. Deze autorisatie mag alleen toegang geven tot het betrokken gebied en moet worden verbonden met de nieuw aangemaakte 'speciale' gebruiker. Op deze manier is het voor de applicatie duidelijk welke controllers er worden gebruikt voor het aansturen van de in- en uitrij slagbomen. Tevens kan de applicatie, op basis van het verbonden tijdschema, rekening houden met eventuele venstertijden. (Zie fig. 8) Fig. 8-9-

10 Definiëren van de bedrijven Fig. 9 Stel de situatie waarbij de bedrijven 'Apple', 'Microsoft', 'Google' en 'IBM' gezamenlijk een parkeerplaats delen. Apple heeft daarbij de beschikking over 10 plaatsen, Microsoft over 8, Google over 20 en IBM over 7 plaatsen. Binnen Net2 moeten dan minimaal 4 'Afdelingen' worden aangemaakt. (Zie fig. 9) Het mogen er ook meer zijn maar de medewerkers van deze afdelingen mogen dan géén toegang tot de parkeerplaats hebben. Per afdeling (bedrijf), en per gebied, moet er nu één speciale medewerker worden aangemaakt. Van deze 'speciale' medewerker is de Achternaam een verplicht veld; deze moet de naam: '_counter' hebben (1). De voornaam is niet van belang maar het is raadzaam om deze een beschrijvende naam te geven. Deze naam wordt o.a. gebruikt om de bezettingsgraad voor de betrokken firma aan te geven in de Net2ParkingClient applicatie. (zie fig. 23) Vervolgens moet deze 'speciale' gebruiker worden verbonden met een autorisatie die alleen toegang geeft tot het gewenste gebied (2). Het, met deze autorisatie verbonden tijdschema, bepaald op welke tijden er daadwerkelijk toegang gegeven zal worden. Het veld 'fax'/'mobile 1' (4) bepaald het totale aantal plaatsen dat voor het betreffende bedrijf is gereserveerd. Het veld 'telefoon' (3) bevat het aantal plaatsen dat momenteel bezet is. Deze waarde kan altijd handmatig worden aangepast. Een ongeldige waarde wordt geïnterpreteerd als '0'. Als alle stappen zijn doorlopen kan de Net2ParkingServer worden gestart met behulp van de Net2ParkingServerManager applicatie. (Zie fig. 2) -10-

11 Schakelen vol-lampen De Net2ParkingServer biedt ook de mogelijkheid om op basis van tel-waarden één of meer externe apparaten te schakelen. Een voor de hand liggend voorbeeld is het schakelen van een vol-lamp bij de ingang van het parkeerterrein. Deze functionaliteit vereist, afhankelijk van het aantal aan te sturen lampen, de aanwezigheid van één of meer Paxton Net2 I/O module(s). Per I/O module kunnen maximaal 4 lampen worden geschakeld. Een vol-lamp kan op meerdere manieren aangestuurd worden. Op de eenvoudigste manier wordt de lamp een 'x' aantal seconden aangestuurd zodra iemand toegang vraagt tot een gebied waar geen plaatsen meer beschikbaar voor zijn. Een andere optie is die waarbij de vol-lamp blijft branden totdat er weer een parkeerplaats beschikbaar komt. De Net2ParkingServer is zodanig ontworpen dat de vol-lampen ook reageert op de aantallen die administratief worden ingegeven voor het betreffende gebied. (Bijvoorbeeld door de waarde 'Telefoon' van de betreffende '_counter' gebruiker te wijzigen. In dit laatste geval kan er wel een kleine vertraging optreden van maximaal 10 seconden, voordat de lamp reageert. Configureren vol-lampen Het configureren gebeurt d.m.v. de optie 'Triggers en Acties' in de Net2 toegangscontrole applicatie. Voor ieder bedrijf moet een afzonderlijke 'Trigger en Actie' worden gedefinieerd. Hieronder worden de stappen getoond die gevolgd moeten worden voor het aanmaken van een 'Trigger en Actie' welke een vol-lamp gedurende een 'x' tijd aanstuurt bij een volmelding. -11-

12 Bij tijdelijke aansturing van de vol-lamp Fig. 10 Als eerste moet er een trigger worden aangemaakt die geactiveerd wordt wanneer de toegang van een gebruiker geweigerd is door een deur.. (Zie fig. 10) -12-

13 Fig. 11 Als 2 e stap moet deze trigger gekoppeld worden aan de 'speciale' gebruiker van het bedrijf waarvan de vol-lamp gekoppeld moet worden. (Zie fig. 11) -13-

14 Fig. 12 In de 3 e stap is de standaardwaarde 'Overal' een bruikbare keuze. (Zie fig. 12) -14-

15 Fig. 13 Als 4 e stap moet aangegeven worden wanneer de functie actief is. Selecteer hier 24 uur / 7 dagen. (Zie fig. 13) -15-

16 Fig. 14 Als 5 e stap moet de tijdsvertraging tussen de trigger en de actie worden opgegeven. Selecteer hier Geen vertraging. (Zie fig. 14) -16-

17 Fig. 15 Als 6 e stap moet als actie het schakelen van een I/O uitgang worden geselecteerd. (Zie fig. 15) -17-

18 Fig. 16 De 7 e stap bestaat uit het definiëren van de juiste module uitgang, en het opgeven van de tijdsduur dat het contact aangestuurd moet worden. (Zie fig. 16) Als het de bedoeling is dat de lamp continue blijft branden, zolang alle parkeerplaatsen bezet zijn, dan mag het veld 'Gedurende I inschakelen' niet aangevinkt zijn. -18-

19 Fig. 17 Geef als laatste stap een duidelijke naam aan de betreffende trigger. (Zie fig. 17) -19-

20 Bij permanente aansturing van de vol-lamp Indien de vol-lamp moet blijven branden zolang alle parkeerplaatsen van een betrokken bedrijf bezet zijn moeten er, per bedrijf, een tweetal 'Triggers en Acties' worden gedefinieerd. De eerste 'Trigger en Actie' is gelijk aan die zoals is beschreven bij het tijdelijk aansturen van een vol-lamp. (zie hierboven). Alleen in stap 7 mag het veld 'Gedurende I inschakelen' niet aangevinkt worden. De tweede 'Trigger en Acties' zorgt ervoor dat de vol-lamp weer uitgeschakeld wordt zodra er weer een parkeerplaats beschikbaar komt voor het betrokken bedrijf. Fig. 18 Als 1 e stap moet nu een trigger aangemaakt worden die geactiveerd wordt: Wanneer een gebruiker toegang gekregen heeft door een deur... (Zie fig.18) De 2 e, 3 e,4 e, 5 e en 6 e stap komen overeen met de eerder aangemaakte trigger; 1. 'Koppelen aan speciale gebruiker'. (Zie fig. 11); 2. 'Overal'. (Zie fig. 12); 3. '24/7 actief'. (Zie fig. 13); 4. 'Geen vertraging'. (Zie fig. 14) 5. 'Schakelen uitgang I/O module. (Zie fig. 15). -20-

21 Fig 19 In de 7 e stap moet de juiste uitgang van de I/O module ingesteld worden op uitschakelen. (Zie fig. 19) Als laatste stap moet ook nu weer een zinnige naam worden opgegeven. -21-

22 Configuratie van de kaartlezers In de standaard configuratie worden de LED's op de kaartlezers aangstuurd door de Net2 controller zelf. Dit heeft als belangrijk nadeel dat de rode LED's op de kaartlezer altijd worden aangestuurd zodra een kaart gepresenteerd wordt. De beslissing of iemand toegang heeft wordt immers door de Net2ParkingServer genomen, volgens de controller zou niemand toegang mogen hebben. Fig. 20 Een relatief eenvoudige oplossing voor dit probleem is de aansturing van de rode LED te laten overnemen door de Net2ParkingServer. In dat geval wordt de rode LED alléén aangestuurd indien iemand daadwerkelijk geen toegang heeft, ongeacht de reden van de weigering. Op de controller moet hiervoor de bruine draad worden omgeleid naar het 'NO' contact van Relais 2 (Zie fig. 20-I en II). Tevens moet de 'massa' draad (zwart) worden doorverbonden met de 'COM' contact van relais 2. (Zie fig. 20-III) Via de ParkingServer manager applicatie moet daarna de optie 'Enable Relay 2' worden aangevinkt. (Zie fig. 6) Helaas is er op een standaard controller slechts één extra relais aanwezig. Dat betekent dat, indien er sprake is van een gecombineerde in- en uit- rit, de rode LED's van beide lezers parallel op relais 2 geschakeld moeten worden. -22-

23 Installatie en gebruik van de Net2ParkingClient Installatie Net2ParkingClient applicatie heeft een eigen installatie programma en kan op meerdere Pc's worden geïnstalleerd. De applicatie is echter wel afhankelijk van een Net2ParkingServer configuratie. Gebruik Fig Bij de start van de Net2ParkingClient vraagt de applicatie om het IP-adres van de machine waarop de Net2 Server is geïnstalleerd. (Zie fig. 21) Fig Vervolgens wordt gevraagd om een gebruikersnaam en een wachtwoord op te geven. In veel gevallen zal dit de 'Systeembeheerder' zijn. Dit hoeft echte niet!. Het is binnen de Net2 applicatie ook mogelijk om zelf één of meer gebruikers aan te wijzen als systeembeheerder. Ook kunnen deze systeembeheerders verschillende 'rollen' krijgen. De toegewezen 'rol' bepaald gedeeltelijk de functionaliteit van de Net2ParkingClient applicatie. De standaard 'Systeembeheerder' heeft voldoende rechten om alle functionaliteit van deze applicatie aan te spreken. (Zie fig. 22) Een rol met minder rechten voorkomt dat de applicatie gebruikt kan worden voor het openen van de slagbomen bij de in- en uit- gangen. -23-

24 Fig Zodra de Net2ParkingClient applicatie volledig is gestart toont deze de bezettingsgraad voor alle geconfigureerde bedrijven. (Zie fig. 23) De getoonde namen zijn de Voornamen van de 'speciale gebruikers'. (Zie ook de hoofdstukken 'Conceptueel' en 'Configureren bedrijven'.) De lijst wordt getoond op volgorde van de 'Voornaam' van de speciale gebruikers. Fig Afhankelijk van de rechten die de persoon heeft onder wiens naam is ingelogd, biedt de applicatie ook de mogelijkheid om: Het aantal gebruikte parkeerplaatsen handmatig aan te passen; Iemand naar binnen te laten. Deze optie wordt alleen getoond indien er nog plaatsen aanwezig zijn; Iemand naar buiten te laten. Dit is altijd mogelijk. (Zie fig. 24) -24-

25 Fig Indien er gekozen wordt voor het geven van een doorgang zal de applicatie eerst vragen welke slagboom er geopend moet worden, alvorens deze daadwerkelijk aan te sturen. (zie fig. 25) Fig Het handmatig aanpassen van de tel-waarden gebeurt m.b.v. het scherm zoals getoond in fig. 26. De toegestane aantallen liggen tussen de '0' en het maximum aantal plaatsen dat voor het betreffende bedrijf is geconfigureerd. Fig Als laatste biedt de applicatie de mogelijkheid om te schakelen tussen de Nederlandse en de Engelse taal. (Zie fig. 27) -25-

26 Commandline parameters Middels commandline parameters is het mogelijk om zonder gebruikers interactie aan te loggen of in de volledige scherm modes te schakelen (V2.2 en hoger). De volgende opties zijn ondersteund: /h = net2 server ip of netwerk naam, bijvoorbeeld localhost /u = net2 gebruikersnaam, bijvoorbeeld System engineer (gebruik quotes bij spaties!) /p = net2 password, bijvoorbeeld net2 /f = volledig scherm Volledig voorbeeld aanroep: Net2ParkingClient.exe /h /u "System engineer" /p net2 /f Overige configuratie opties Selectief tonen tellers (V2.4 en hoger) Het is mogelijk een om slechts een deel van de tellers te tonen, door in het configuratie-bestand 'Net2ParkingClient.exe.config' de id's op te nemen van de te tonen tellers in CSV formaat. (de standaard lege waarde zorgt dat alle tellers getoond worden) In het voorbeeld hier onder ziet u welke syntaxis toepasselijk is. <Net2ParkingClient.Properties.Settings> <setting name="counterids" serializeas="string"> <value>20,21</value> </setting> </Net2ParkingClient.Properties.Settings> Om de id's van de tellers te achterhalen, kijk in de log file welke door de applicatie wordt geproduceerd. Indien succesvol wordt aangemeld by Net2, zal bijvoorbeeld de volgende logging zichtbaar zijn (dit is slechts een voorbeeld): :02:46,382 [Net2ParkingClient.View.MainForm,1] INFO Counter #20: 'Dep1' (Department1) :02:46,382 [Net2ParkingClient.View.MainForm,1] INFO Counter #21: 'Dep2' (Department2) :02:46,382 [Net2ParkingClient.View.MainForm,1] INFO Counter #22: 'Dep3' (Department3) Het getal achter het # teken is de teller id. -26-

27 Beperkingen De Net2ParkingServer heeft enkele beperkingen, welke hier onder staan benoemd: Omdat het een 'server based' oplossing is, dient de server actief te zijn om toegang te verkrijgen tot gebieden waar tellingen voor gelden. Dit in tegenstelling tot 'normale' toegang, welke volledig door een controller wordt afgehandeld.. Daar de invoer van een pin code niet als gebeurtenis naar de server wordt gestuurd, is toegang middels pin codes niet ondersteund. -27-

Net2ParkingServer en Net2ParkingClient. Handleiding

Net2ParkingServer en Net2ParkingClient. Handleiding Net2ParkingServer en Net2ParkingClient Handleiding Versie: 2.15 Datum: 2016-06-07 Copyright: CRC Value B.V. 2016-1- Inhoudsopgave Installatie en configuratie van de Net2ParkingServer...3 Installatie...3

Nadere informatie

Net2CountedAccess. Handleiding 1.0

Net2CountedAccess. Handleiding 1.0 1.0 INTOACCESS B.V. THE INTEGRATORS A.Hofmanweg 5A 2031 BH Haarlem The Netherlands info@intoaccess.com www.intoaccess.com +31(0)23 7505 128 Page 2 of 13 Net2CountedAccess Index Installatie en configuratie

Nadere informatie

Net2WebServer. Installatie handleiding

Net2WebServer. Installatie handleiding Net2WebServer Installatie handleiding Versie: 1.0 Datum 19-10-2011 Copyright: CRC Value B.V. 2011-1- Inhoudsopgave Installatie en configuratie van de Net2WebServer...3 Installatie...3 Configuratie...6

Nadere informatie

Net2ADSyncServer. Handleiding 1.2

Net2ADSyncServer. Handleiding 1.2 1.2 INTOACCESS B.V. THE INTEGRATORS A.Hofmanweg 5A 2031 BH Haarlem The Netherlands info@intoaccess.com www.intoaccess.com +31(0)23 7505 128 Page 2 of 21 Net2ADSyncServer Index Installatie en configuratie

Nadere informatie

Net2WebServer. Installatie handleiding

Net2WebServer. Installatie handleiding Net2WebServer Installatie handleiding Versie: 2.0 Datum 11-07-2016 Copyright: CRC Value B.V. 2011-2016 -1- Inhoudsopgave Installatie en configuratie van de Net2WebServer...3 Installatie...3 Configuratie...6

Nadere informatie

Handleiding laadpaal met geïntegreerde Paxton toegangscontrole

Handleiding laadpaal met geïntegreerde Paxton toegangscontrole Handleiding laadpaal met geïntegreerde Paxton toegangscontrole Er zijn uiteraard diverse aanbieders van laadpalen, maar in dit voorbeeld gaan we uit van de volgende hard en software: Ecotap laadpaal voor

Nadere informatie

Xiris handleiding Onderhoudsmodule & database onderhoud

Xiris handleiding Onderhoudsmodule & database onderhoud Xiris handleiding Onderhoudsmodule & database onderhoud Copyright 2011 FP-Ruys. FP-Ruys kan geen aansprakelijkheid aanvaarden voor schade die het gevolg is van enig fout in deze handleiding of verkeerd

Nadere informatie

uziconnect Installatiehandleiding

uziconnect Installatiehandleiding uziconnect Installatiehandleiding VANAD Enovation is een handelsnaam van ENOVATION B.V. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden openbaar gemaakt of verveelvoudigd, opgeslagen in een

Nadere informatie

www.delmation.nl Delmation Products BV Tel: +31 (0)79 342 2041 info@delmation.nl

www.delmation.nl Delmation Products BV Tel: +31 (0)79 342 2041 info@delmation.nl Hardware installatie: Open de unit m.b.v. een kleine schroevendraaier: Plaats een SIM-kaart in de unit: Zorg ervoor dat de DIL-schakelaars in de stand: 1: OFF 2: OFF 3: OFF 4: ON Staan Sluit voorzichtig

Nadere informatie

DVR0404 / DVR0804 handleiding Web interface v1.1

DVR0404 / DVR0804 handleiding Web interface v1.1 DVR0404 / DVR0804 handleiding Web interface v1.1 Open Internet Explorer en vul het IP adres van de recorder in, bijv: http://192.168.1.15 Het IP adres is ook te achterhalen via het menu op de recorder

Nadere informatie

Aan de slag met het adres van je website. Handleiding

Aan de slag met het  adres van je website. Handleiding Aan de slag met het e-mailadres van je website Handleiding Inhoud 03 Webmail instellen 05 Voordat je begint: benodigde gegevens 06 Waarom IMAP? 07 E-mailprogramma s 2 Webmail instellen Je hebt van ons

Nadere informatie

Gebruikershandleiding V.W1.0

Gebruikershandleiding V.W1.0 Gebruikershandleiding V.W1.0 Inhoudsopgave Hoofdstuk Pagina Nr. Inleiding 3 1. Inloggen 4 2. Configuratie 6 3. Zones 7 4. Gebruikersgroepen 8 5. Tijdzones 9 6. Abonnementen 10 7. Modules 11 8. Gebruikers

Nadere informatie

uziconnect Installatiehandleiding

uziconnect Installatiehandleiding uziconnect Installatiehandleiding VANAD Enovation is een handelsnaam van ENOVATION B.V. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden openbaar gemaakt of verveelvoudigd, opgeslagen in een

Nadere informatie

SERVER MONITOR SMS SERVER

SERVER MONITOR SMS SERVER TEC Server Monitor: Een flexibele oplossing om uw server zorgvuldig te monitoren en te bewaken. De TEC Server Monitor is een flexibele applicatie voor het bewaken van uw server. Indien de server offline

Nadere informatie

Installatiehandleiding. Facto minifmis

Installatiehandleiding. Facto minifmis Installatiehandleiding Facto minifmis 1. Installatie Facto MiniFMIS 1.1 Achtergrond Facto MiniFMIS biedt facilitaire organisaties een eenvoudige en gebruikersvriendelijke hulpmiddel bij het uitvoeren van

Nadere informatie

Aan de slag met het e-mailadres van uw nieuwe Website

Aan de slag met het e-mailadres van uw nieuwe Website Aan de slag met het e-mailadres van uw nieuwe Website Handleiding Inhoud 03 Basisinformatie e-mail 04 E-mailprogramma's 07 SMTP controleren als u geen e-mails kunt versturen 10 Veranderen van SMTP-poort

Nadere informatie

Integratie van Net2 met een inbraakalarmsysteem

Integratie van Net2 met een inbraakalarmsysteem Integratie van met een inbraakalarm Overzicht kan controleren of het inbraakalarm in of uit geschakeld is. Als het alarm aan staat zal alleen toegang verlenen aan gebruikers die gemachtigd zijn om het

Nadere informatie

AFO 142 Titel Aanwinsten Geschiedenis

AFO 142 Titel Aanwinsten Geschiedenis AFO 142 Titel Aanwinsten Geschiedenis 142.1 Inleiding Titel Aanwinsten Geschiedenis wordt gebruikt om toevoegingen en verwijderingen van bepaalde locaties door te geven aan een centrale catalogus instantie.

Nadere informatie

Update documentatie. KraamZorgCompleet versie 4.0. KraamzorgCompleet versie 4.0

Update documentatie. KraamZorgCompleet versie 4.0. KraamzorgCompleet versie 4.0 Update documentatie KraamZorgCompleet versie 4.0 KraamzorgCompleet versie 4.0 Inhoudsopgave Update documentatie versie 4.0 Hoofdstuk 1 Declareren partusassistentie...1 1.1 Declareren partusassistentie

Nadere informatie

BRIGHT-NET INSTALLATIE HANDLEIDING

BRIGHT-NET INSTALLATIE HANDLEIDING BRIGHT-NET INSTALLATIE HANDLEIDING JOS VAN DER SANDEN VERSIE 0.7 24 NOV 2015 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding... 4 2. Server... 5 2.1 Installatie.NET op Windows Server... 5 2.2 Installatie BRIGHT-Net Server...

Nadere informatie

Quickstart handleiding

Quickstart handleiding Inleiding Allereerst hartelijk bedankt voor het aanschaffen van. U heeft met deze aankoop een goede keuze gemaakt voor een zeer professionele E-mail marketing tool. In deze quickstart handleiding zullen

Nadere informatie

Installatiehandleiding TiC Narrow Casting Manager

Installatiehandleiding TiC Narrow Casting Manager Installatiehandleiding TiC Narrow Casting Manager Inhoudsopgave 1. Algemeen - 3-2. Installatie PostgreSQL database server - 4-3. Installatie FTP server - 9-4. Aanmaken account in FileZilla server - 13

Nadere informatie

NX-595 App instelling instructie UltraConnect maart 2016

NX-595 App instelling instructie UltraConnect maart 2016 NX-595 Programmering Met de NX-595E is het mogelijk om via de UltraConnect App (en webbrowser) verbinding te maken met het NX-systeem. Om bijvoorbeeld in/uit te schakelen, logboek te lezen, relais te activeren

Nadere informatie

d-basics Creditline, nieuw bestandsformaat Deutsche Bank

d-basics Creditline, nieuw bestandsformaat Deutsche Bank d-basics Creditline, nieuw bestandsformaat Deutsche Bank Vanaf 7 april 2015 moeten debiteurengegevens in een aangepast bestandsformaat naar Deutsche Bank ABF worden gestuurd. Deze instructie beschrijft

Nadere informatie

Handleiding Faxdiensten

Handleiding Faxdiensten Handleiding Faxdiensten Auteur: Marketing Datum: 01-10-2014 Versie: 2.0 Aantal bladen: 12 Nummer: 1018 2 P a g i n a Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Beheer E-Fax IN- en E-Fax OUT-diensten... 4 3. E-Fax-overzicht...

Nadere informatie

Maiken DOV RF systeem. Maiken Monitoring- en Sturing Systeem voor Verlichting

Maiken DOV RF systeem. Maiken Monitoring- en Sturing Systeem voor Verlichting Maiken DOV RF systeem Maiken Monitoring- en Sturing Systeem voor Verlichting Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Testset... 2 Werking van de Web Applicatie... 3 Bulletin Board... 3 Opvragen Modules van een

Nadere informatie

Xelion 6 MT beheer handleiding v0.3

Xelion 6 MT beheer handleiding v0.3 Xelion 6 MT beheer handleiding v0.3 Inhoudsopgave 1. Xelion 6 MT Beheer 3 1.1 Wat doe je via de Master Tenant? 3 2. Een nieuwe tenant activeren 4 2.1 Je tenant verder afronden 5 2.1.1 Label & Naam toekennen

Nadere informatie

Triggers en Acties gebruiken

Triggers en Acties gebruiken Triggers en Acties gebruiken Belangrijke opmerking De Servercomputer moet altijd draaien, anders kan Triggers en Acties niet correct werken. Triggers en Acties is een krachtige functie. Hij kan gebruikt

Nadere informatie

Handleiding voor installatie en gebruik van

Handleiding voor installatie en gebruik van Handleiding voor installatie en gebruik van Opticon OPN-2001 Data Collector Inhoud pakket: - OPN-2001 - USB Communicatie kabel - Neckstrap Voordat u kunt communiceren met de OPN-2001 dient u de volgende

Nadere informatie

Instructies Eudora OSE Pagina 1

Instructies Eudora OSE Pagina 1 Instructies Eudora OSE Pagina 1 Instructies Eudora OSE Deze handleiding gaat er vanuit dat u al een e-mail account geconfigureerd heeft in Eudora OSE en we laten zien hoe u de SMTP server kunt wijzigen

Nadere informatie

HANDLEIDING DMS Plugin Installatie, configuratie & werking

HANDLEIDING DMS Plugin Installatie, configuratie & werking HANDLEIDING DMS Plugin Installatie, configuratie & werking Dit document is de handleiding voor de installatie, configuratie en werking van de DMS Plugin. Versie 1-12/09/2005 Inhoudstafel 1 Installatie...

Nadere informatie

ENMESH EMR3000 GEBRUIKERSHANDLEIDING

ENMESH EMR3000 GEBRUIKERSHANDLEIDING ENMESH EMR3000 GEBRUIKERSHANDLEIDING STAP 1 Het installatieproces dat beschreven staat in deze handleiding, kan op zowel Android als Apple ios apparaten toegepast worden. Voor Android apparaten opent u

Nadere informatie

e-mail Welk programma gebruikt u voor het verzenden en ontvangen van uw e-mailberichten?

e-mail Welk programma gebruikt u voor het verzenden en ontvangen van uw e-mailberichten? Sunshine IT Postadres Sunshine IT De Koolmees 8 7671 VP VRIEZENVEEN Via onze website Pagina Contact E-mail (meestal binnen 24 uur antwoord) info@sunshine-it.nl Telefoon (liefst alleen indien dringend)

Nadere informatie

WISA API Service. 5 maart WISA helpdesk

WISA API Service. 5 maart WISA helpdesk WISA API Service 5 maart 2012 WISA helpdesk Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 2 Installatie 3 3 Configuratie 4 4 Starten en stoppen van de service 5 5 Testen van de WISA API Service 6 6 Windows Logboek berichten

Nadere informatie

Installatie Avalanche Windows

Installatie Avalanche Windows Installatie Avalanche Windows Deze handleiding beschrijft de stappen om software voor Avalanche Windows op een huidige omgeving te updaten en te installeren. Tijdens deze installatie, kunnen anders gebruikers

Nadere informatie

Hoe de 2N EasyRoute te configureren

Hoe de 2N EasyRoute te configureren Hoe de 2N EasyRoute te configureren Joffrey Kater In opdracht van com8 NV Versie 1.0 21 juli 2010 2N EasyRoute Configuratie Download de laatste firmware vanaf: http://www.2n.cz/en/products/umts/easyroute/downloads/

Nadere informatie

NX-595E VS UltraConnect

NX-595E VS UltraConnect NX-595E VS UltraConnect Met de NX-595E is het mogelijk om via de UltraConnect applicatie (en webbrowser) verbinding te maken met het NX-systeem. Om bijvoorbeeld in/uit te schakelen, logboek te lezen, relais

Nadere informatie

Mobiele App voor VERSA alarmsystemen Versa_control_qs_nl 07/16. Configuratie handleiding

Mobiele App voor VERSA alarmsystemen Versa_control_qs_nl 07/16. Configuratie handleiding VERSA CONTROL Mobiele App voor VERSA alarmsystemen Versa_control_qs_nl 07/16 Configuratie handleiding Het VERSA, VERSA IP en VERSA Plus alarmsysteem kan ook worden bediend vanaf een mobiel apparaat (Smartphone

Nadere informatie

Voor de koppeling is door Paxton gebruik gemaakt van een Barcode/QR code scanner type QSCAN- 0G000 van het merk Interbar.

Voor de koppeling is door Paxton gebruik gemaakt van een Barcode/QR code scanner type QSCAN- 0G000 van het merk Interbar. Een streepjescode of barcode is de benaming voor een opeenvolging van lijnen die een code representeert die door een barcodelezer gelezen kan worden. Een QR-code (Quick Response) is een tweedimensionale

Nadere informatie

Handmatig je lokale mailbox migreren

Handmatig je lokale mailbox migreren Handmatig je lokale mailbox migreren Mailbox data locatie opsporen: Start Outlook en ga naar de hoofdmap van de mailbox, klik hier met de rechtermuisknop en kies voor Open File Location of Open bestands

Nadere informatie

Handleiding Instellen Email Account In Microsoft Outlook 2010

Handleiding Instellen Email Account In Microsoft Outlook 2010 Handleiding Instellen Email Account In Microsoft Outlook 2010 Deze handleiding is op het volgende van toepassing: Vodafone Mobile Broadband Systeemvereisten: Microsoft Outlook 2010 Microsoft Windows Xp

Nadere informatie

Er zijn diverse andere software platformen en providers die werken met SIP, maar in dit voorbeeld gaan we uit van de volgende software:

Er zijn diverse andere software platformen en providers die werken met SIP, maar in dit voorbeeld gaan we uit van de volgende software: Er zijn diverse andere software platformen en providers die werken met SIP, maar in dit voorbeeld gaan we uit van de volgende software: Counterpath Bria SIP client. Net2 Entry Configuration Utility (SIP

Nadere informatie

Secure File Sync - Quick Start Guide

Secure File Sync - Quick Start Guide Secure File Sync - Quick Start Guide Secure File Sync Quick Start Guide 1. Installatie van de applicatie op een computer; 2. Gebruik van de applicatie; 3. Bestanden delen vanuit de applicatie; 4. Gebruik

Nadere informatie

AN0033-NL. Hoe voeg ik een brandalarm toe aan Paxton10. Overzicht. Een brandmeld apparaat creëren

AN0033-NL. Hoe voeg ik een brandalarm toe aan Paxton10. Overzicht. Een brandmeld apparaat creëren Hoe voeg ik een brandalarm toe aan Paxton10 Overzicht In Paxton10 kan de status van brandmelders eenvoudig worden gemonitord. Er kan een specifieke alarmconnector worden geïnstalleerd en worden ingebouwd

Nadere informatie

Priva Blue ID Network scanner / Syslog Tool

Priva Blue ID Network scanner / Syslog Tool Priva Blue ID Network scanner / Syslog Tool Versie 1.3.15.0 Bladzijde 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Introductie:... 3 Systeemeisen:... 4 Installeren op een SX100:... 5 De Werking:... 6 Scannen van

Nadere informatie

Klik met de rechtermuisknop in het scherm, er komen nu menu opties tevoorschijn. Ga naar hoofdmenu en daarna naar Systeem Algemeen

Klik met de rechtermuisknop in het scherm, er komen nu menu opties tevoorschijn. Ga naar hoofdmenu en daarna naar Systeem Algemeen Snel start gids NVR Start de NVR op en verbind de NVR en de IP-camera s met internet en stroom. Tijd en algemene gegevens instellen hoofdmenu en daarna naar Systeem Algemeen Tijdzone: Kies de juiste tijdzone

Nadere informatie

Installatie handleiding Reinder.NET.Optac

Installatie handleiding Reinder.NET.Optac Installatie handleiding Reinder.NET.Optac Versie : 2012.1.0.1 Inhoudsopgave 1 Systeemvereisten... 2 2 Pincode... 2 3 Licentie... 2 4 Installatie... 2 5 Eerste gebruik... 4 Titel Pagina 1 van 6 23-1-2012

Nadere informatie

Paxton Aanwezigheid tool

Paxton Aanwezigheid tool Paxton Aanwezigheid tool Wat is het? De Paxton aanwezigheid tool is een uitgebreide versie van de Who's.in en Clocked.in HTML pagina. Met deze tool is het mogelijk om de personen die aanwezig zijn duidelijk

Nadere informatie

Handleiding Mooy Logistics Servicedesk

Handleiding Mooy Logistics Servicedesk Handleiding Mooy Logistics Servicedesk Handleiding Mooy Logistics Servicedesk... 1 1. Inloggen... 2 2. Zoeken naar documenten.... 3 3. Downloaden van alle documenten op factuurnummer.... 5 4. Order regels

Nadere informatie

Cloud handleiding Versie: 1.0 Datum: 23-7-2014

Cloud handleiding Versie: 1.0 Datum: 23-7-2014 Cloud handleiding Versie: 1.0 Datum: 23-7-2014 2 Inhoud Inleiding... 5 Inrichting SequreBox Cloud... 5 1. Inloggen... 6 2. Abonnementen voeg camera toe... 8 3. Controleer beelden... 9 4. Camera Stel Alarm

Nadere informatie

EnGenius EMR3000 Gebruikershandleiding

EnGenius EMR3000 Gebruikershandleiding EnGenius EMR3000 Gebruikershandleiding Stap 1 : In deze handleiding wordt gebruik gemaakt van android, maar is tevens toe te passen voor Apple ios apparaten. Open de App store. (Voor android apparaten

Nadere informatie

E-mail instellen in Outlook 2010

E-mail instellen in Outlook 2010 E-mail instellen in Outlook 2010 Benodigde gegevens Je kunt aan de slag met het instellen van je e-mailprogramma zodra je een e-mailadres hebt aangemaakt. Voor het instellen van je e-mailprogramma heb

Nadere informatie

AN0034-NL. Hoe voeg ik een camera toe aan Paxton10. Overzicht

AN0034-NL. Hoe voeg ik een camera toe aan Paxton10. Overzicht Hoe voeg ik een camera toe aan Paxton10 Overzicht Het instellen van Paxton10 als videomanagementsysteem is eenvoudig. Hiermee kunt u Paxton10 gebruiken om uw videobeelden en toegangscontrole gebeurtenissen

Nadere informatie

Rodin installatiehandleiding (vanaf versie 2.1.xxx.x)

Rodin installatiehandleiding (vanaf versie 2.1.xxx.x) Rodin installatiehandleiding (vanaf versie 2.1.xxx.x) Introductie De Rodin applicatie bestaat uit een programma en een database. Het programma zal altijd lokaal op uw computer worden geïnstalleerd, terwijl

Nadere informatie

Net2 Anywhere - Installatie

Net2 Anywhere - Installatie Anywhere - Installatie Wat is Anywhere? Anywhere is een reeks van applicaties die gebruik maken van het internet om extra functies toe te voegen aan uw toegangscontrolesysteem. De beveiligde webserver

Nadere informatie

RF Monitoring: Handleiding

RF Monitoring: Handleiding RF Monitoring: Handleiding 1 Algemeen Deze applicatie heeft als doel het monitoren van de status van de TCP/IP poorten van de RF Service en de RF Service herstarten in bepaalde situaties. Wanneer de toepassing

Nadere informatie

Beschrijving webmail Enterprise Hosting

Beschrijving webmail Enterprise Hosting Beschrijving webmail Enterprise Hosting In dit document is beschreven hoe e-mail accounts te beheren zijn via Enterprise Hosting webmail. Webmail is een manier om gebruik te maken van e-mail functionaliteit

Nadere informatie

Download Location: Dit is de lokatie waar de PDF bestanden tijdelijk geplaatst zullen worden. Dit is een plaats op uw eigen harde schijf.

Download Location: Dit is de lokatie waar de PDF bestanden tijdelijk geplaatst zullen worden. Dit is een plaats op uw eigen harde schijf. CONFIGURATIE CONNECTIE Laten we beginnen bij het begin: Dit is het IMAP configuratie venster. Wanneer het programmaa actief is, zal niets n instelbaar zijn. Onder het kopje Connection dient u uw IMAP login

Nadere informatie

TimeManager Handleiding

TimeManager Handleiding TimeManager Handleiding DOT SYS 1997-2012 I TimeManual Inhoudstafel Deel I Gebruikershandleiding TimePlan 1 1 Configuratie... TimePlan 1 2 Verlofaanvraag... invoeren 4 Verlofaanvraag... ASP-Klant 5 Verlofaanvraag...

Nadere informatie

Handleiding ZorgMail Secure e-mail - Outlook

Handleiding ZorgMail Secure e-mail - Outlook Handleiding ZorgMail Secure e-mail - Outlook 2014 ENOVATION B.V. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden openbaar gemaakt of verveelvoudigd, opgeslagen in een data verwerkend systeem

Nadere informatie

E-mail accounts. E-captain help E-captain help http://help.e-captain.nl

E-mail accounts. E-captain help E-captain help http://help.e-captain.nl 1 / 6 E-mail accounts Als uw vereniging een eigen domeinnaam heeft gekoppeld aan e-captain dan bestaat er de mogelijkheid om e-mailadressen te koppelen aan uw domeinnaam vanuit e-captain. U heeft hier

Nadere informatie

Installatie Handleiding voor: TiC Narrow Casting Certified. System Integrators

Installatie Handleiding voor: TiC Narrow Casting Certified. System Integrators Installatie Handleiding voor: TiC Narrow Casting Certified System Integrators Installatiehandleiding TiC Narrow Casting Manager Inhoudsopgave 1. Algemeen - 3-2. Installatie PostgreSQL database server -

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Contact Connect

Gebruikershandleiding Contact Connect Gebruikershandleiding Contact Connect Inleiding... 2 Introductie... 2 Installeren en in gebruik nemen van Contact Connect... 3 Downloaden... 3 Installeren... 3 Inloggen... 3 Contact Connect Configuratie...

Nadere informatie

Gebruikershandleiding MJK Link 2.15 Index

Gebruikershandleiding MJK Link 2.15 Index Gebruikershandleiding MJK Link 2.15 Index 1 Inleiding 2 Opstarten MJK link 2.15 3 Keuze van Hardware 4 Set-up van een nieuw processcherm. 5 Instellen communicatie 6 Bestand openen 7 Verbinding maken met

Nadere informatie

Installatie Avalanche Webview

Installatie Avalanche Webview Installatie Avalanche Webview Deze handleiding beschrijft de stappen om software voor Avalanche Webview op een huidige omgeving te updaten en te installeren. 1. Deïnstalleer de huidige Avalanche Webview

Nadere informatie

Handleiding NarrowCasting

Handleiding NarrowCasting Handleiding NarrowCasting http://portal.vebe-narrowcasting.nl september 2013 1 Inhoud Inloggen 3 Dia overzicht 4 Nieuwe dia toevoegen 5 Dia bewerken 9 Dia exporteren naar toonbankkaart 11 Presentatie exporteren

Nadere informatie

Central Station. Handleiding e-mail configuratie Exchange / Central Station

Central Station. Handleiding e-mail configuratie Exchange / Central Station Central Station Handleiding e-mail configuratie Exchange / Central Station Versie 1.0, september 2011 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 1.1 Doel van de handleiding... 3 1.2 Afkortingen... 3 1.3 Meer informatie...

Nadere informatie

Table of contents 2 / 8

Table of contents 2 / 8 Transitor+ 1 / 8 Table of contents Installatie... 3 Introductie... 3 Installatie Transitor+... 3 Werking Transitor+... 4 Instellingen Transitor+... 4 Werking Transitor+... 7 2 / 8 Installatie Introductie

Nadere informatie

Handleiding cliënt Online Samenwerken 2.0

Handleiding cliënt Online Samenwerken 2.0 Handleiding cliënt Online Samenwerken 2.0 Unit4 N.V. Telefoon +31 88 247 17 77 Papendorpseweg 100 Supportlijn +31 88 247 24 72 Postbus 500 Self Service https://my.unit4.com 3502 JA Utrecht Internet www.unit4.nl

Nadere informatie

1 Inleiding. 3 Handmatig... invoeren zaken basis 4 Verwerken... zaken 5 Afhandelen... van zaken. 7 Uitgebreidere... zaak opties

1 Inleiding. 3 Handmatig... invoeren zaken basis 4 Verwerken... zaken 5 Afhandelen... van zaken. 7 Uitgebreidere... zaak opties 2 Supportdesk Pro Introductie Inhoudsopgave I Supportdesk Pro 3 1 Inleiding... 3 2 Werkwijze... 3 II Zaken 4 1 Introductie... 4 2 Zaken beheren... 4 3 Handmatig... invoeren zaken basis 4 4 Verwerken...

Nadere informatie

Installatiehandleiding FWG 3.0/2009-2010

Installatiehandleiding FWG 3.0/2009-2010 Installatiehandleiding FWG 3.0/2009-2010 Netwerkversie Nieuwe installatie van FWG 3.0/2009-2010 met Oracle Inhoudsopgave 1. Inleiding... 2 2. Voorbereiden van de installatie... 2 2.1 Gegevens verzamelen...

Nadere informatie

Installatiehandleiding FWG 3.0/2011-2012. Netwerkversie. Nieuwe installatie van FWG 3.0/2011-2012 met Oracle

Installatiehandleiding FWG 3.0/2011-2012. Netwerkversie. Nieuwe installatie van FWG 3.0/2011-2012 met Oracle Installatiehandleiding FWG 3.0/2011-2012 Netwerkversie Nieuwe installatie van FWG 3.0/2011-2012 met Oracle Wij willen u er op wijzen dat ons systeem FWG3.0 Cd-rom versie dit jaar (2011) voor de laatste

Nadere informatie

Configureren van een VPN L2TP/IPSEC verbinding. In combinatie met:

Configureren van een VPN L2TP/IPSEC verbinding. In combinatie met: Configureren van een VPN L2TP/IPSEC verbinding In combinatie met: Inhoudsopgave 1. Voorbereiding.... 3 2. Domaincontroller installeren en configuren.... 4 3. VPN Server Installeren en Configureren... 7

Nadere informatie

Gebruikers Toevoegen. EasySecure International B.V. +31(0)88 0000 083 Info@EasySecure.nl Support.EasySecure.nl. v2.0.11 22-09-2014

Gebruikers Toevoegen. EasySecure International B.V. +31(0)88 0000 083 Info@EasySecure.nl Support.EasySecure.nl. v2.0.11 22-09-2014 Gebruikers Toevoegen EasySecure International B.V. +31(0)88 0000 083 Info@EasySecure.nl Support.EasySecure.nl v2.0.11 22-09-2014 In deze handleidingen worden de volgende functies binnen de IdentySoft software

Nadere informatie

Handleiding. Documentbeheer. PlanCare 2. elektronisch cliënten dossier. G2 Paramedici het EPD voor paramedici. Handleiding. Declareren. Versie 3.0.0.

Handleiding. Documentbeheer. PlanCare 2. elektronisch cliënten dossier. G2 Paramedici het EPD voor paramedici. Handleiding. Declareren. Versie 3.0.0. Handleiding Documentbeheer Handleiding Declareren Versie 3.0.0.3 PlanCare 2 elektronisch cliënten dossier G2 Paramedici het EPD voor paramedici INHOUDSOPGAVE 1 Inleiding... 2 2 Gebruik van de module...

Nadere informatie

BLReactions. Copyright 2016 by B-Logicx. All Rights Reserved.

BLReactions. Copyright 2016 by B-Logicx. All Rights Reserved. Copyright 2016 by B-Logicx. All Rights Reserved. Inhoudstabel Introductie... 3 Starten... 4 Systeemvereisten... 4 Installatie... 4 Bestandslocaties... 4 Gebruikers interface... 5 Verbinding... 6 Statusweergave...

Nadere informatie

GEBRUIKERSHANDLEIDING OpenIMS DMS Microsoft Outlook integratie. Versie 1.1

GEBRUIKERSHANDLEIDING OpenIMS DMS Microsoft Outlook integratie. Versie 1.1 GEBRUIKERSHANDLEIDING OpenIMS DMS Microsoft Outlook integratie. Versie 1.1 1 Document status Datum Auteur Versie Status 12-06-2008 H.A.M. van Korven 0.1 Concept 06-11-2008 K. Kaptein 1.0 Concept 08-11-2008

Nadere informatie

Installeren van het programma:

Installeren van het programma: Versie: 1.0 Gemaakt door: Whisper380 Eigenaar: Whisper380-computerhulp.net Datum: 20-2-2011 Inhoudsopgave Installeren van het programma:...3 Configureren van het programma:...7 Mappen aanmaken:...9 Groepen

Nadere informatie

Werken op afstand via internet

Werken op afstand via internet HOOFDSTUK 12 Werken op afstand via internet In dit hoofdstuk wordt uitgelegd wat er nodig is om op afstand met de ROS artikel database te kunnen werken. Alle benodigde programma s kunnen worden gedownload

Nadere informatie

Instructies Microsoft Outlook 2007 Pagina 1

Instructies Microsoft Outlook 2007 Pagina 1 Instructies Microsoft Outlook 2007 Pagina 1 Instructies Microsoft Outlook 2007 Deze handleiding gaat er vanuit dat u al een e-mail account geconfigureerd heeft in Outlook 2007 en we laten zien hoe u de

Nadere informatie

ProcessMaker met Mailtrap Door Mitchell Klijs

ProcessMaker met Mailtrap Door Mitchell Klijs ProcessMaker met Mailtrap Door Mitchell Klijs Mailtrap is een bijzonder mailservice. Een normale mailservice kijkt naar wie je de mail wilt sturen en stuurt daarna de mail naar deze persoon toe. Mailtrap

Nadere informatie

Elbo Technology BV Versie 1.1 Juni 2012. Gebruikershandleiding PassanSoft

Elbo Technology BV Versie 1.1 Juni 2012. Gebruikershandleiding PassanSoft Versie 1.1 Juni 2012 Gebruikershandleiding PassanSoft Versie 1.1 Juni 2012 2 Inhoud: Opstart scherm PassanSoft... 1 Het hoofdmenu van PassanSoft wordt geopend... 4 Verklaring extra knoppen weergegeven

Nadere informatie

HANDLEIDING. Premium Spam Filter Email Level 1 AUGUSTUS 2014 AD HOSTING B.V.

HANDLEIDING. Premium Spam Filter Email Level 1 AUGUSTUS 2014 AD HOSTING B.V. HANDLEIDING Premium Spam Filter Email Level 1 AUGUSTUS 2014 AD HOSTING B.V. Inhoudsopgave Inkomend... 3 Inkomende Spam Quarantaine... 4 Inkomende log zoekopdracht... 6 Opslagperiode... 7 Toegang... 7 Vertraging...

Nadere informatie

Instructies Android Smartphone & Tablet Pagina 1

Instructies Android Smartphone & Tablet Pagina 1 Instructies Android Smartphone & Tablet Pagina 1 Instructies Android Smartphone & Tablet Deze handleiding gaat er vanuit dat u al een e-mail account geconfigureerd heeft in uw Android Smartphone of tablet

Nadere informatie

Gebruikershandleiding MobiDM

Gebruikershandleiding MobiDM Gebruikershandleiding MobiDM Gebruikershandleiding voor versie 3.6.2 Versie 1.0 INHOUDSOPGAVE 1. DE MOBIDM PORTAL.... 2 1.1. INLOGGEN... 2 1.2. WACHTWOORD VERGETEN?... 2 2. TOESTELBEHEER.... 3 2.1. OS-AFHANKELIJKE

Nadere informatie

Mywebshop Email configuratie. Versie 1.0 Februari 2010. Copyright 2010 Wikit BVBA, alle rechten voorbehouden

Mywebshop Email configuratie. Versie 1.0 Februari 2010. Copyright 2010 Wikit BVBA, alle rechten voorbehouden Mywebshop Email configuratie Copyright 2010 Wikit BVBA, alle rechten voorbehouden Deze handleiding mag gebruikt worden om met behulp van de mywebshop.net infrastructuur een webwinkel/website te bouwen.

Nadere informatie

Handmatige Instellingen Exchange Online. Nokia E51 Symbian S60 Smartphone

Handmatige Instellingen Exchange Online. Nokia E51 Symbian S60 Smartphone Handmatige Instellingen Exchange Online Nokia E51 Symbian S60 Smartphone Inhoudsopgave 1 Handmatige Instellingen Exchange Online voor Nokia E51 Smartphone...3 1.1 Inleiding...3 1.2 Mail for Exchange van

Nadere informatie

Installatie Today s Pro

Installatie Today s Pro Installatie Today s Pro Ga je voor de eerste keer met Today s Pro aan de slag, heb je een nieuwe computer aangeschaft, of wil je Today s Pro gewoon opnieuw installeren? In deze instructie lees je hoe je

Nadere informatie

Syslog / Mail Alert Setup

Syslog / Mail Alert Setup Syslog / Mail Alert Setup Syslog Wat is Syslog? Syslog is een utility waarmee de router activiteit kan worden bijgehouden. Tevens kan de utility worden gebruikt als debug utility. Wanneer gebruikt u Syslog?

Nadere informatie

HANDLEIDING INFOGRAPHIC SOFTWARE Versie 2.3 / jan 2014

HANDLEIDING INFOGRAPHIC SOFTWARE Versie 2.3 / jan 2014 HANDLEIDING INFOGRAPHIC SOFTWARE Versie 2.3 / jan 2014 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Systeemvereisten... 3 3. Installeren van de software... 4 4. Programma instellingen... 5 5. Importeren van een

Nadere informatie

Instructies Apple Mail Pagina 1

Instructies Apple Mail Pagina 1 Instructies Apple Mail Pagina 1 Instructies Apple Mail Deze handleiding gaat er vanuit dat u al een e-mail account geconfigureerd heeft in Apple Mail en we laten zien hoe u de SMTP server kunt wijzigen

Nadere informatie

Handleiding Instellen Email Account In Microsoft Outlook 2007

Handleiding Instellen Email Account In Microsoft Outlook 2007 Handleiding Instellen Email Account In Microsoft Outlook 2007 Deze handleiding is op het volgende van toepassing: Vodafone Mobile Broadband Systeemvereisten: Microsoft Outlook 2007 Microsoft Windows Xp

Nadere informatie

DBS Talent & Salaris. Inrichten Digitale Loonstrook

DBS Talent & Salaris. Inrichten Digitale Loonstrook Copyright DBS Postbus 747 3800 AS Amersfoort Alle rechten voorbehouden. Verveelvuldiging of openbaarmaking, geheel of gedeeltelijk, is niet toegestaan dan met schriftelijke toestemming van de auteursrechthebbende.

Nadere informatie

Instructies Windows Live Mail Pagina 1

Instructies Windows Live Mail Pagina 1 Instructies Windows Live Mail Pagina 1 Instructies Windows Live Mail Deze handleiding gaat er vanuit dat u al een e-mail account geconfigureerd heeft in Windows Live Mail en we laten zien hoe u de SMTP

Nadere informatie

Handleiding ZeelandPas voor acceptanten

Handleiding ZeelandPas voor acceptanten Handleiding ZeelandPas voor acceptanten VERSIE 0.2 DATUM 1 februari 2017 1 ZeelandPas Algemeen Met de ZeelandPas bieden we gasten extra vakantiebeleving door middel van voordeel en vervoer. Een ZeelandPas

Nadere informatie

Handleiding TAPI Driver

Handleiding TAPI Driver Handleiding TAPI Driver Auteur: Marketing Datum: 01-10-2014 Versie: 2.0 Aantal bladen: 7 Nummer: 1021 2 P a g i n a Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Installatie TAPI Driver... 4 2.1 Toegang Operator... 5 2.2

Nadere informatie

Automatische Installatie op IIS server

Automatische Installatie op IIS server Automatische Installatie op IIS server In de map Web staat het installatiebestand : Je kan de install starten door het aanklikken van het msi bestand vanuit Verkenner. Na installatie is steeds een manuele

Nadere informatie

MULTIFUNCTIONELE DIGITALE SYSTEMEN

MULTIFUNCTIONELE DIGITALE SYSTEMEN MULTIFUNCTIONELE DIGITALE SYSTEMEN Installatie e-bridge Re-Rite 7 Installatie Re-Rite 7 Set-up starten Start de set-up uit de installatie map De InstallShield Wizard wordt gestart De Visual C++ Runtime

Nadere informatie