Net2ParkingServer en Net2ParkingClient. Handleiding

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Net2ParkingServer en Net2ParkingClient. Handleiding"

Transcriptie

1 Net2ParkingServer en Net2ParkingClient Handleiding Versie: 2.5 Datum: Copyright: CRC Value B.V

2 Inhoudsopgave Installatie en configuratie van de Net2ParkingServer...3 Installatie...3 Configuratie...3 Net2...4 Logging...5 Mail...6 Parking options...7 Parking auto clean...8 Configuratie Net2...9 Conceptueel...9 Definiëren van de bedrijven...10 Schakelen vol-lampen...11 Configureren vol-lampen...11 Bij tijdelijke aansturing van de vol-lamp...12 Bij permanente aansturing van de vol-lamp...20 Configuratie van de kaartlezers...22 Installatie en gebruik van de Net2ParkingClient...23 Installatie...23 Gebruik...23 Commandline parameters...26 Overige configuratie opties...26 Selectief tonen tellers (V2.4 en hoger)...26 Beperkingen

3 Installatie Installatie en configuratie van de Net2ParkingServer De Net2ParkingServer- en de Net2ParkingServerManager- applicatie worden geleverd in één enkel Windows msi bestand. Hoewel dit niet noodzakelijk is kunnen deze applicaties het beste op de zelfde machine worden geïnstalleerd als die waarop ook de Net2 Server is geïnstalleerd. Na de installatie is de Net2ParkingServer geïnstalleerd als 'service' maar nog niet gestart. Voordat de service gestart kan worden moeten er eerst een aantal configuratie stappen worden doorlopen. Configuratie Fig. 1 Een deel van de configuratie kan worden gedaan m.b.v. de meegeleverde 'Net2ParkingServer Manager' applicatie. Direct na het starten van deze applicatie nestelt deze zich rechtsonder in de taakbalk. (Zie fig. 1) Fig. 2 Een klik met de rechter muisknop opent het 1 e menu van deze manager applicatie. (Zie fig. 2) Naast de optie om de eigenlijke service te starten- of te stoppen, biedt dit menu ook de mogelijkheid om de volgende parameters te configureren: -3-

4 Net2 Fig. 3 Op de eerste tab kunnen de gegevens voor de verbinding met de Net2 Server worden opgeven. (Zie fig. 3) Initieel zijn alle velden voorzien van een standaardwaarde. In de meeste gevallen zullen deze voldoen. Indien echter de Net2 Server op een andere machine is geïnstalleerd dan de Net2ParkingServer dan moet bij het veld 'host' het IP-adres worden ingegeven van de machine waarop de Net2 Server is geïnstalleerd. Het poortnummer zal slecht zelden aangepast hoeven te worden. Alleen indien de Net2 Server bewust op een andere dan de standaard poort is ingesteld, moet ook dit veld worden aangepast. Het veld UserId moet overeenkomen met de Net2 ID van de gebruiker met 'systeem rechten'. Dit is praktisch altijd gebruiker '0'. Het wachtwoord is het zelfde wachtwoord waarmee men zich kan aanmelden als gebruiker 'Systeembeheerder' bij de 'Net2 Toegangscontrole applicatie'. Standaard is dit 'net2'. -4-

5 Logging Fig. 4 Op de derde tab kunnen de opties die betrekking hebben op de log-functionaliteit van de applicatie worden ingesteld. Voor de dagelijkse werking zijn deze opties wellicht minder van belang, maar bij onverhoopte problemen is deze optie onmisbaar. (Zie fig. 4) Standaard zullen beide opties op 'ERROR' staan. Als de applicatie naar tevredenheid functioneert is dit ook de beste instelling. In de initiële fase is het echter beter om het veld 'Root level' op 'DEBUG' te houden. In deze stand legt de applicatie de doorlopen stappen uitvoerig vast. Bij mogelijke problemen is de geproduceerde log-file daarom van groot belang. Deze log-file kan worden ingezien met behulp van de menu optie 'show log' van de manager applicatie. (Zie ook fig. 2) Het veld 'Net2Level' is alleen van belang indien er problemen zijn bij de communicatie tussen de Net2ParkingServer applicatie en de Net2 Server. De communicatie tussen de beide applicaties is zelden een probleem, houdt dit veld daarom op 'ERROR'. -5-

6 Mail Fig. 5 Op de vierde tab kan de functionaliteit met betrekking tot het versturen van foutrapportages per mail worden geconfigureerd. (Zie fig. 5) Omdat de hoofdapplicatie draait als een Windows-service is het voor deze applicatie niet mogelijk om een melding aan de gebruiker te tonen. Om dit probleem te omzeilen is de mogelijkheid ingebouwd om belangrijke meldingen naar een specifiek adres te sturen. Vink 'use mail' aan om deze functionaliteit te activeren. De velden 'smtp host' en 'smtp port' hebben betrekking op de mailserver via welke de berichten worden verzonden. In het veld 'mail from' kan de naam van de afzender van het bericht worden ingegeven. Deze naam bijvoorbeeld worden gebruikt voor het instellen van een 'filter' in de ontvangende mail-client applicatie. Het veld 'mail to' is bedoeld voor het opgegeven van het adres waar de meldingen/rapportage naar toe gestuurd moet worden. Hier kan slechts één adres worden opgegeven. -6-

7 Parking options Fig. 6 Op de 5e tab kunnen een aantal globale instellingen worden opgegeven die betrekking hebben op het geven van toegang bij de in- en uit- gang van het gebied, waarbij toegang op basis van tel-waarden gegeven moet worden. De 'Holdoff time' is de tijd die verstreken moet zijn voordat een zelfde kaart opnieuw geaccepteerd wordt. Het veld 'Unregelated users warning' bepaald of de applicatie een waarschuwing geeft indien er Net2 gebruikers zijn ingesteld die, buiten de controle van de applicatie om, toegang hebben tot het betrokken gebied. 'Check interval time' bepaald hoe vaak de applicatie op deze conditie test. Een waarde van '0' bepaald dat de applicatie deze test alleen bij het opstarten uitvoert. 'Enable relay 2' bepaald of het 2e relais van de controller moet worden aangestuurd indien iemand geen toegang heeft. Deze optie is optioneel maar kan gebruikt worden voor het aansturen van de rode LED op de kaartlezer. (Zie ook het hoofdstuk: 'Configuratie kaartlezers') -7-

8 Parking auto clean Fig. 7 Op de laatste tab wordt de mogelijkheid geboden om het betrokken gebied, dagelijks op een vast tijdstip, administratief, 'leeg' te verklaren. (Zie fig. 7) Niet altijd kan er met honderd procent zekerheid worden geteld. Om te voorkomen dat het systeem in dergelijke gevallen langzaam uit de pas raakt, bestaat de mogelijkheid om, op een vrij te definiëren tijdstip, alle tel-waarden weer opnieuw op '0' te zetten. -8-

9 Configuratie Net2 Conceptueel De Net2ParkingServer bepaald aan de hand van tel-waarden of medewerkers al dan niet toegang hebben tot een gebied. (Of meerdere gebieden). Deze waarden worden opgeslagen bij de persoonsgegevens van een 'speciale' Net2 gebruiker. Per gebied, en per bedrijf, moet er daarom één speciale gebruiker gecreëerd worden in de Net2 toegangscontrole applicatie. (Zie fig. 9) Vanuit het standpunt van de applicatie gezien, vertegenwoordigd iedere Net2 afdeling een apart bedrijf. Afdelingen zonder 'speciale' gebruikers worden door de applicatie verder genegeerd. In principe mag geen enkele gebruiker een autorisatie hebben welke toegang geeft tot het gebied waarvan de toegang door de Net2ParkingServer geregeld moet worden. Dit betekent dat alle eventueel bestaande autorisaties moeten worden aangepast. Dit moet handmatig gebeuren binnen de Net2 toegangscontrole applicatie. Alle medewerkers die zich aanmelden bij één van de ingangen zullen in eerste instantie dan ook door de lokale deurcontroller geweigerd worden. Op basis van de log-melding die hierna op de server binnen komt, kan de Net2ParkingServer dan alsnog besluiten om wèl toegang te geven. De maximale vertraging die dit tot gevolg heeft bedraagt ongeveer 2 seconden. Naast het aanpassen van de bestaande autorisaties moet er, per gebied, één nieuwe autorisatie worden gemaakt, liefst ook met een duidelijke naam. Deze autorisatie mag alleen toegang geven tot het betrokken gebied en moet worden verbonden met de nieuw aangemaakte 'speciale' gebruiker. Op deze manier is het voor de applicatie duidelijk welke controllers er worden gebruikt voor het aansturen van de in- en uitrij slagbomen. Tevens kan de applicatie, op basis van het verbonden tijdschema, rekening houden met eventuele venstertijden. (Zie fig. 8) Fig. 8-9-

10 Definiëren van de bedrijven Fig. 9 Stel de situatie waarbij de bedrijven 'Apple', 'Microsoft', 'Google' en 'IBM' gezamenlijk een parkeerplaats delen. Apple heeft daarbij de beschikking over 10 plaatsen, Microsoft over 8, Google over 20 en IBM over 7 plaatsen. Binnen Net2 moeten dan minimaal 4 'Afdelingen' worden aangemaakt. (Zie fig. 9) Het mogen er ook meer zijn maar de medewerkers van deze afdelingen mogen dan géén toegang tot de parkeerplaats hebben. Per afdeling (bedrijf), en per gebied, moet er nu één speciale medewerker worden aangemaakt. Van deze 'speciale' medewerker is de Achternaam een verplicht veld; deze moet de naam: '_counter' hebben (1). De voornaam is niet van belang maar het is raadzaam om deze een beschrijvende naam te geven. Deze naam wordt o.a. gebruikt om de bezettingsgraad voor de betrokken firma aan te geven in de Net2ParkingClient applicatie. (zie fig. 23) Vervolgens moet deze 'speciale' gebruiker worden verbonden met een autorisatie die alleen toegang geeft tot het gewenste gebied (2). Het, met deze autorisatie verbonden tijdschema, bepaald op welke tijden er daadwerkelijk toegang gegeven zal worden. Het veld 'fax'/'mobile 1' (4) bepaald het totale aantal plaatsen dat voor het betreffende bedrijf is gereserveerd. Het veld 'telefoon' (3) bevat het aantal plaatsen dat momenteel bezet is. Deze waarde kan altijd handmatig worden aangepast. Een ongeldige waarde wordt geïnterpreteerd als '0'. Als alle stappen zijn doorlopen kan de Net2ParkingServer worden gestart met behulp van de Net2ParkingServerManager applicatie. (Zie fig. 2) -10-

11 Schakelen vol-lampen De Net2ParkingServer biedt ook de mogelijkheid om op basis van tel-waarden één of meer externe apparaten te schakelen. Een voor de hand liggend voorbeeld is het schakelen van een vol-lamp bij de ingang van het parkeerterrein. Deze functionaliteit vereist, afhankelijk van het aantal aan te sturen lampen, de aanwezigheid van één of meer Paxton Net2 I/O module(s). Per I/O module kunnen maximaal 4 lampen worden geschakeld. Een vol-lamp kan op meerdere manieren aangestuurd worden. Op de eenvoudigste manier wordt de lamp een 'x' aantal seconden aangestuurd zodra iemand toegang vraagt tot een gebied waar geen plaatsen meer beschikbaar voor zijn. Een andere optie is die waarbij de vol-lamp blijft branden totdat er weer een parkeerplaats beschikbaar komt. De Net2ParkingServer is zodanig ontworpen dat de vol-lampen ook reageert op de aantallen die administratief worden ingegeven voor het betreffende gebied. (Bijvoorbeeld door de waarde 'Telefoon' van de betreffende '_counter' gebruiker te wijzigen. In dit laatste geval kan er wel een kleine vertraging optreden van maximaal 10 seconden, voordat de lamp reageert. Configureren vol-lampen Het configureren gebeurt d.m.v. de optie 'Triggers en Acties' in de Net2 toegangscontrole applicatie. Voor ieder bedrijf moet een afzonderlijke 'Trigger en Actie' worden gedefinieerd. Hieronder worden de stappen getoond die gevolgd moeten worden voor het aanmaken van een 'Trigger en Actie' welke een vol-lamp gedurende een 'x' tijd aanstuurt bij een volmelding. -11-

12 Bij tijdelijke aansturing van de vol-lamp Fig. 10 Als eerste moet er een trigger worden aangemaakt die geactiveerd wordt wanneer de toegang van een gebruiker geweigerd is door een deur.. (Zie fig. 10) -12-

13 Fig. 11 Als 2 e stap moet deze trigger gekoppeld worden aan de 'speciale' gebruiker van het bedrijf waarvan de vol-lamp gekoppeld moet worden. (Zie fig. 11) -13-

14 Fig. 12 In de 3 e stap is de standaardwaarde 'Overal' een bruikbare keuze. (Zie fig. 12) -14-

15 Fig. 13 Als 4 e stap moet aangegeven worden wanneer de functie actief is. Selecteer hier 24 uur / 7 dagen. (Zie fig. 13) -15-

16 Fig. 14 Als 5 e stap moet de tijdsvertraging tussen de trigger en de actie worden opgegeven. Selecteer hier Geen vertraging. (Zie fig. 14) -16-

17 Fig. 15 Als 6 e stap moet als actie het schakelen van een I/O uitgang worden geselecteerd. (Zie fig. 15) -17-

18 Fig. 16 De 7 e stap bestaat uit het definiëren van de juiste module uitgang, en het opgeven van de tijdsduur dat het contact aangestuurd moet worden. (Zie fig. 16) Als het de bedoeling is dat de lamp continue blijft branden, zolang alle parkeerplaatsen bezet zijn, dan mag het veld 'Gedurende I inschakelen' niet aangevinkt zijn. -18-

19 Fig. 17 Geef als laatste stap een duidelijke naam aan de betreffende trigger. (Zie fig. 17) -19-

20 Bij permanente aansturing van de vol-lamp Indien de vol-lamp moet blijven branden zolang alle parkeerplaatsen van een betrokken bedrijf bezet zijn moeten er, per bedrijf, een tweetal 'Triggers en Acties' worden gedefinieerd. De eerste 'Trigger en Actie' is gelijk aan die zoals is beschreven bij het tijdelijk aansturen van een vol-lamp. (zie hierboven). Alleen in stap 7 mag het veld 'Gedurende I inschakelen' niet aangevinkt worden. De tweede 'Trigger en Acties' zorgt ervoor dat de vol-lamp weer uitgeschakeld wordt zodra er weer een parkeerplaats beschikbaar komt voor het betrokken bedrijf. Fig. 18 Als 1 e stap moet nu een trigger aangemaakt worden die geactiveerd wordt: Wanneer een gebruiker toegang gekregen heeft door een deur... (Zie fig.18) De 2 e, 3 e,4 e, 5 e en 6 e stap komen overeen met de eerder aangemaakte trigger; 1. 'Koppelen aan speciale gebruiker'. (Zie fig. 11); 2. 'Overal'. (Zie fig. 12); 3. '24/7 actief'. (Zie fig. 13); 4. 'Geen vertraging'. (Zie fig. 14) 5. 'Schakelen uitgang I/O module. (Zie fig. 15). -20-

21 Fig 19 In de 7 e stap moet de juiste uitgang van de I/O module ingesteld worden op uitschakelen. (Zie fig. 19) Als laatste stap moet ook nu weer een zinnige naam worden opgegeven. -21-

22 Configuratie van de kaartlezers In de standaard configuratie worden de LED's op de kaartlezers aangstuurd door de Net2 controller zelf. Dit heeft als belangrijk nadeel dat de rode LED's op de kaartlezer altijd worden aangestuurd zodra een kaart gepresenteerd wordt. De beslissing of iemand toegang heeft wordt immers door de Net2ParkingServer genomen, volgens de controller zou niemand toegang mogen hebben. Fig. 20 Een relatief eenvoudige oplossing voor dit probleem is de aansturing van de rode LED te laten overnemen door de Net2ParkingServer. In dat geval wordt de rode LED alléén aangestuurd indien iemand daadwerkelijk geen toegang heeft, ongeacht de reden van de weigering. Op de controller moet hiervoor de bruine draad worden omgeleid naar het 'NO' contact van Relais 2 (Zie fig. 20-I en II). Tevens moet de 'massa' draad (zwart) worden doorverbonden met de 'COM' contact van relais 2. (Zie fig. 20-III) Via de ParkingServer manager applicatie moet daarna de optie 'Enable Relay 2' worden aangevinkt. (Zie fig. 6) Helaas is er op een standaard controller slechts één extra relais aanwezig. Dat betekent dat, indien er sprake is van een gecombineerde in- en uit- rit, de rode LED's van beide lezers parallel op relais 2 geschakeld moeten worden. -22-

23 Installatie en gebruik van de Net2ParkingClient Installatie Net2ParkingClient applicatie heeft een eigen installatie programma en kan op meerdere Pc's worden geïnstalleerd. De applicatie is echter wel afhankelijk van een Net2ParkingServer configuratie. Gebruik Fig Bij de start van de Net2ParkingClient vraagt de applicatie om het IP-adres van de machine waarop de Net2 Server is geïnstalleerd. (Zie fig. 21) Fig Vervolgens wordt gevraagd om een gebruikersnaam en een wachtwoord op te geven. In veel gevallen zal dit de 'Systeembeheerder' zijn. Dit hoeft echte niet!. Het is binnen de Net2 applicatie ook mogelijk om zelf één of meer gebruikers aan te wijzen als systeembeheerder. Ook kunnen deze systeembeheerders verschillende 'rollen' krijgen. De toegewezen 'rol' bepaald gedeeltelijk de functionaliteit van de Net2ParkingClient applicatie. De standaard 'Systeembeheerder' heeft voldoende rechten om alle functionaliteit van deze applicatie aan te spreken. (Zie fig. 22) Een rol met minder rechten voorkomt dat de applicatie gebruikt kan worden voor het openen van de slagbomen bij de in- en uit- gangen. -23-

24 Fig Zodra de Net2ParkingClient applicatie volledig is gestart toont deze de bezettingsgraad voor alle geconfigureerde bedrijven. (Zie fig. 23) De getoonde namen zijn de Voornamen van de 'speciale gebruikers'. (Zie ook de hoofdstukken 'Conceptueel' en 'Configureren bedrijven'.) De lijst wordt getoond op volgorde van de 'Voornaam' van de speciale gebruikers. Fig Afhankelijk van de rechten die de persoon heeft onder wiens naam is ingelogd, biedt de applicatie ook de mogelijkheid om: Het aantal gebruikte parkeerplaatsen handmatig aan te passen; Iemand naar binnen te laten. Deze optie wordt alleen getoond indien er nog plaatsen aanwezig zijn; Iemand naar buiten te laten. Dit is altijd mogelijk. (Zie fig. 24) -24-

25 Fig Indien er gekozen wordt voor het geven van een doorgang zal de applicatie eerst vragen welke slagboom er geopend moet worden, alvorens deze daadwerkelijk aan te sturen. (zie fig. 25) Fig Het handmatig aanpassen van de tel-waarden gebeurt m.b.v. het scherm zoals getoond in fig. 26. De toegestane aantallen liggen tussen de '0' en het maximum aantal plaatsen dat voor het betreffende bedrijf is geconfigureerd. Fig Als laatste biedt de applicatie de mogelijkheid om te schakelen tussen de Nederlandse en de Engelse taal. (Zie fig. 27) -25-

26 Commandline parameters Middels commandline parameters is het mogelijk om zonder gebruikers interactie aan te loggen of in de volledige scherm modes te schakelen (V2.2 en hoger). De volgende opties zijn ondersteund: /h = net2 server ip of netwerk naam, bijvoorbeeld localhost /u = net2 gebruikersnaam, bijvoorbeeld System engineer (gebruik quotes bij spaties!) /p = net2 password, bijvoorbeeld net2 /f = volledig scherm Volledig voorbeeld aanroep: Net2ParkingClient.exe /h /u "System engineer" /p net2 /f Overige configuratie opties Selectief tonen tellers (V2.4 en hoger) Het is mogelijk een om slechts een deel van de tellers te tonen, door in het configuratie-bestand 'Net2ParkingClient.exe.config' de id's op te nemen van de te tonen tellers in CSV formaat. (de standaard lege waarde zorgt dat alle tellers getoond worden) In het voorbeeld hier onder ziet u welke syntaxis toepasselijk is. <Net2ParkingClient.Properties.Settings> <setting name="counterids" serializeas="string"> <value>20,21</value> </setting> </Net2ParkingClient.Properties.Settings> Om de id's van de tellers te achterhalen, kijk in de log file welke door de applicatie wordt geproduceerd. Indien succesvol wordt aangemeld by Net2, zal bijvoorbeeld de volgende logging zichtbaar zijn (dit is slechts een voorbeeld): :02:46,382 [Net2ParkingClient.View.MainForm,1] INFO Counter #20: 'Dep1' (Department1) :02:46,382 [Net2ParkingClient.View.MainForm,1] INFO Counter #21: 'Dep2' (Department2) :02:46,382 [Net2ParkingClient.View.MainForm,1] INFO Counter #22: 'Dep3' (Department3) Het getal achter het # teken is de teller id. -26-

27 Beperkingen De Net2ParkingServer heeft enkele beperkingen, welke hier onder staan benoemd: Omdat het een 'server based' oplossing is, dient de server actief te zijn om toegang te verkrijgen tot gebieden waar tellingen voor gelden. Dit in tegenstelling tot 'normale' toegang, welke volledig door een controller wordt afgehandeld.. Daar de invoer van een pin code niet als gebeurtenis naar de server wordt gestuurd, is toegang middels pin codes niet ondersteund. -27-

Technische Opzet TimeTell versie 8

Technische Opzet TimeTell versie 8 Technische Opzet TimeTell versie 8 TIMETELL BV www.timetell.nl Balen van Andelplein 2 2273 KH, Voorburg 070-3114811 info@timetell.nl Helpdesk 070-3114810 helpdesk@timetell.nl Inhoud 1. Inleiding... 4 2.

Nadere informatie

XL Transceiver installatie handleiding

XL Transceiver installatie handleiding XL Transceiver installatie handleiding Alphatronics bv * Watergoorweg 71* 3861MA Nijkerk * Tel.: 033-2459944 * Fax.: 033-2453149 * info@alphatronics.nl Technische gegevens van de AlphaCom XL transceiver:

Nadere informatie

Handleiding ZorgMail Secure e-mail - Outlook

Handleiding ZorgMail Secure e-mail - Outlook Handleiding ZorgMail Secure e-mail - Outlook 2014 ENOVATION B.V. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden openbaar gemaakt of verveelvoudigd, opgeslagen in een data verwerkend systeem

Nadere informatie

Gebruikershandleiding. ARA-pro Versie 5. ARA-pro is een geregistreerd handelsmerk van Adesys bv, Wateringen, NL

Gebruikershandleiding. ARA-pro Versie 5. ARA-pro is een geregistreerd handelsmerk van Adesys bv, Wateringen, NL Gebruikershandleiding ARA-pro Versie 5 ARA-pro is een geregistreerd handelsmerk van Adesys bv, Wateringen, NL uitgave 01-10-2012 1. Inhoudsopgave 1. Inhoudsopgave...2 2. De werking van ARA...6 2.1 Onderdelen...6

Nadere informatie

Xelion 6.4 Handleiding Installatie en Beheer April 2014

Xelion 6.4 Handleiding Installatie en Beheer April 2014 Xelion 6.4 Handleiding Installatie en Beheer April 2014 Document versie 6.4 Gedetailleerd overzicht van alle beheerfuncties van Xelion 6. Dit document is bedoeld voor beheerders en operators Ten geleide

Nadere informatie

Billing Portal. Eindgebruikershandleiding

Billing Portal. Eindgebruikershandleiding Billing Portal Eindgebruikershandleiding Versie: 1.7 Datum: 3-3-2015 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1 Inleiding... 4 2 Inloggen... 5 3 Gespreksdetails... 6 3.1 Totalen... 6 3.2 Details... 7 3.2.1 Gespreksdetails

Nadere informatie

AlphaVision 16. Gebruikershandleiding. Alphatronics b.v.

AlphaVision 16. Gebruikershandleiding. Alphatronics b.v. AlphaVision 16 Gebruikershandleiding Alphatronics b.v. AlphaVision 16 - Gebruikershandleiding 2000 Alphatronics b.v., Nijkerk Uitgave januari 2000 - REV. 0 25-01-2000PV AV16GEBR.QXD INHOUDSOPGAVE Inleiding

Nadere informatie

Beheerdershandleiding

Beheerdershandleiding Beheerdershandleiding Desktop versie 3.0.6 Copyright 2015, Zermelo Software BV - pagina 1 1. Beheerdershandleiding.......................................................................................

Nadere informatie

Xelion 6.8 Handleiding Installatie en Beheer December 2014

Xelion 6.8 Handleiding Installatie en Beheer December 2014 Xelion 6.8 Handleiding Installatie en Beheer December 2014 Document versie 6.8 Gedetailleerd overzicht van alle beheerfuncties van Xelion 6. Dit document is bedoeld voor beheerders en operators Ten geleide

Nadere informatie

Installatiehandleiding 3.0.0. Fidura Enterprise

Installatiehandleiding 3.0.0. Fidura Enterprise Fidura Enterprise Revisie datum: 28 maart 2012 cversie: 1.1 Inhoudsopgave INSTALLATIEHANDLEIDING 3.0.0...1 FIDURA ENTERPRISE...1 INHOUDSOPGAVE...2 INHOUDSOPGAVE...3 BIJLAGE(N):...5 1 INLEIDING...6 1.1

Nadere informatie

Otc Bewaken R2 voor Windows-95/98/XP

Otc Bewaken R2 voor Windows-95/98/XP Otc voor Windows - Bewaken Otc Bewaken R2 voor Windows-95/98/XP Opticom Engineering B.V. 1 Programma handleiding Het kan voorkomen dat bepaalde informatie in deze handleiding niet geheel overeenkomt met

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding V1.0 Januari 2008 Inhoudsopgave 1. VOORWOORD....3 2. MINIMALE SYSTEEMEISEN....3 3. INSTALLATIE VAN DE SOFTWARE...4 3.1. INSTALLATIE WIZARD OPENEN....4 3.2. ACCEPTATIE VAN DE LICENTIEOVEREENKOMST....5

Nadere informatie

Handleiding d-basics. 2015 d-basics b.v.

Handleiding d-basics. 2015 d-basics b.v. Handleiding d-basics Handleiding d-basics Alle rechten voorbehouden. Vermenigvuldiging, overdracht of opslag van deze informatie of delen daarvan, in welke vorm ook, zonder de voorafgaande schriftelijke

Nadere informatie

Handleiding. versie 20 24 april 2013

Handleiding. versie 20 24 april 2013 Handleiding versie 20 24 april 2013 Inhoudsopgave 1 BEHEER UW WEBSHOP EN PRODUCTEN... 4 1.1 CATEGORIEËN BEWERKEN... 4 1.2 PRODUCTEN BEWERKEN... 5 1.2.1 Afbeeldingen toevoegen... 6 1.2.2 Gerelateerde producten...

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 Introductie Maestro

Hoofdstuk 1 Introductie Maestro Maestro Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Introductie Maestro 2 1.1 Versies 3 1.2 Kosten 3 1.3 Hoe neemt de school Maestro in gebruik 4 1.4 Is Maestro veilig? 4 1.5 Oriëntatie en support 4 Hoofdstuk 2 Mobiel apparaat

Nadere informatie

IDEP VOOR WINDOWS GEBRUIKERSHANDLEIDING

IDEP VOOR WINDOWS GEBRUIKERSHANDLEIDING IDEP VOOR WINDOWS GEBRUIKERSHANDLEIDING versie 2011 BE Instituut voor de nationale rekeningen Nationale Bank van België Externe statistieken de Berlaimontlaan 14 1000 Brussel Inhoudsopgave 1 INLEIDING...

Nadere informatie

Site Management Handleiding voor Smartsite 4.5

Site Management Handleiding voor Smartsite 4.5 Site Management Handleiding voor Smartsite 4.5 Versie 2, juli 2002. 1997-2002 Smartsite Software B.V. Smartsite Dynamic Web System Disclaimer Hoewel deze handleiding met de grootste zorgvuldigheid tot

Nadere informatie

het werk mag kopiëren, verspreiden en doorgeven; het werk mag remixen en of er afgeleide werken mag van maken

het werk mag kopiëren, verspreiden en doorgeven; het werk mag remixen en of er afgeleide werken mag van maken COPYRIGHT Niets uit dit werk mag verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden door middel van druk, fotokopie, microfilm, geluidsband, elektronisch of op welk andere wijze ook zonder voorafgaande schriftelijke

Nadere informatie

HDN Server Installatie handleiding

HDN Server Installatie handleiding HDN Server Installatie handleiding Hypotheken Data Netwerk Versie 2.6.0.3 30 Juni 2010 HDN Helpdesk T: 0182 750 585 F: 0182 750 589 M: helpdesk@hdn.nl Copyright Communications Security Net B.V. 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Handleiding SpinOffice CRM April 2013

Handleiding SpinOffice CRM April 2013 Handleiding SpinOffice CRM April 2013 Als nieuwe gebruiker van SpinOffice CRM is het van belang een goed beeld te hebben van de mogelijkheden van onze slimme applicatie. SpinOffice voegt een centraal adressenbestand

Nadere informatie

PerfectView Handleiding versie 14.04.000 1

PerfectView Handleiding versie 14.04.000 1 PerfectView Handleiding versie 14.04.000 1 Inhoudsopgave Achtergrond informatie over de navigatie binnen PerfectView... 4 A... 6 Aanhef & Adressering... 6 Activiteiten... 6 Toelichting verkoopactiviteiten...

Nadere informatie

Installatiehandleiding voor de systeembeheerder. ExamenTester 2.11

Installatiehandleiding voor de systeembeheerder. ExamenTester 2.11 Installatiehandleiding voor de systeembeheerder EamenTester 2.11 ICTeamenhelpdesk Het gebruik van EamenTester 2.11 bij de eamens wordt ondersteund door de ICTeamenhelpdesk. Informatie over de bereikbaarheid

Nadere informatie

Deel 1 Kennismaking. Docent: Jos Nys. (september 2010)

Deel 1 Kennismaking. Docent: Jos Nys. (september 2010) Deel 1 Kennismaking Docent: Jos Nys (september 2010) Inhoud 1. Wat is een CMS?... 3 2. Wat is?... 4 3. WampServer installeren... 9 4. downloaden en installeren...11 5. Front end back end... 13 6. Het Navigatiemenu...

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding V1.0 Inhoudsopgave 1. VOORWOORD...4 2. MINIMALE SYSTEEMEISEN...4 3. INSTALLATIE VAN DE SOFTWARE...5 4. INLOGGEN...9 5. GEBRUIK VAN DE BACK-UP SOFTWARE...12 6. BACK-UP TAAK INSTELLINGEN...14

Nadere informatie

ipad Beheerhandleiding Connect 1 Small Business

ipad Beheerhandleiding Connect 1 Small Business CBG Connect B.V. Tel: +31228 56 60 70 Fax: +31228 56 60 79 ipad Beheerhandleiding Connect 1 Small Business Verkoop@cbgconnect.nl Versie: 1 Maand: juli 2015 Versie: 1.0 Maand: april 2010 Inhoudsopgave 1

Nadere informatie

2013 ASSA ABLOY nv - Jan Warrot, Johan Van Camp

2013 ASSA ABLOY nv - Jan Warrot, Johan Van Camp A-1 Inhoudsopgave Deel 1 handleiding B-1 Deel 2 Het doel van MASTERPLAN C-1 Deel 3 software versies D-1 1 Versie 7.0.0.1 D-1 2 Versie 6.6.0.90 D-1 3 Versie 6.6.0.87 D-1 4 Versie 6.6.0.85 D-1 5 Versie 6.6.0.84

Nadere informatie

Central Station. Handleiding voor applicatiebeheerders

Central Station. Handleiding voor applicatiebeheerders Central Station Handleiding voor applicatiebeheerders Versie 2, september 2011 Inhoudsopgave 1 Over deze handleiding... 4 1.1 Doel van deze handleiding...4 1.2 Conventies...4 1.3 Versie...4 1.4 Meer informatie...4

Nadere informatie

Solution Builder. Installation & Configuration Guide

Solution Builder. Installation & Configuration Guide Solution Builder Installation & Configuration Guide 2015, Eddon Software B.V., s-hertogenbosch. Niets van deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie,

Nadere informatie

Vergunningen Informatie Systeem Beheer versie 3.7.0

Vergunningen Informatie Systeem Beheer versie 3.7.0 Vergunningen Informatie Systeem Beheer versie 3.7.0 1 Inleiding & begrip van de situatie...3 2 Overzicht Vergunningen Informatie Systeem...4 2.1 Algemeen overzicht...4 2.2 Technisch overzicht...4 3 Technisch

Nadere informatie

Systeembeschrijving & Installatie Argus Kostenregistratiesysteem

Systeembeschrijving & Installatie Argus Kostenregistratiesysteem Systeembeschrijving & Installatie Argus Kostenregistratiesysteem Niets van deze uitgave mag worden verveelvoudigd, en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm, elektronisch of op

Nadere informatie