Postzegelparken, oases in de stad. Auteur: Miek Witsenburg. Eerder gepubliceerd in het tijdschrift Groen nr. 1 januari 2003

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Postzegelparken, oases in de stad. Auteur: Miek Witsenburg. Eerder gepubliceerd in het tijdschrift Groen nr. 1 januari 2003"

Transcriptie

1 Postzegelparken, oases in de stad Auteur: Miek Witsenburg Eerder gepubliceerd in het tijdschrift Groen nr. 1 januari 2003 Buro Witsenburg Niets uit dit artikel mag, in welke vorm en op welke wijze dan ook, worden overgenomen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteur.

2 Postzegelparken Oases in de stad De beschikbare ruimte in de grote steden wordt steeds schaarser. De resterende openbare ruimte zal efficiënter moeten worden gebruikt. Zelfs de kleinste stedelijke ruimten zullen in de toekomst worden benut. Naast de grote recreatiegebieden rondom de stad en de parken en pleinen in de stad, zal op straatniveau de restruimte een volwaardige plaats gaan innemen. Verblijfsruimtes op dit niveau zullen een wezenlijk onderdeel van de openbare ruimte gaan vormen. Verzamelbegrip De term postzegelpark is een verzamelbegrip. Het gaat om restruimten met uiteenlopende bestemmingen. Niet alleen miniparkjes en pleintjes vallen eronder maar ook kleinschalige, openluchtbioscopen, tennisbaantjes, spelkooien, boekenmarkten, beeldentuinen, bijzondere speeltuinen, watertuinen, vrije podia, toegankelijke volières, etc. Het zijn plekken waar mensen graag verblijven afhankelijk van wat de plek te bieden heeft. Postzegelparken kunnen dus nogal van uiterlijk verschillen. Omschrijving Pocketparks zijn kleine recreatieve buiten- en binnenruimten van ongeveer een perceel groot. Ze vormen oases in de stad, die zich van plantsoenen en pleinen onderscheiden door hun geringe omvang en hoge verblijfskwaliteit. Niet alleen zijn het uitnodigende plekken, waar de uiterste zorg is auteur: Miek Witsenburg

3 besteed aan de inrichting en het beheer, maar ze bezitten ook een uitgesproken identiteit; het is voor bezoekers meteen duidelijk waarvoor de plek is bedoeld. Deze buitenruimtes geven op een eenvoudige manier meer kwaliteit in de directe woon/werkomgeving. Ze zijn eenvoudig in elke buurt aan te leggen en door hun beperkte omvang goed te beheren. Door hun ligging en inrichting bieden ze een zekere geborgenheid. Uitnodigende postzegelparken zijn gemakkelijk toegankelijk, grenzen aan een voetgangersgebied/-route en zijn fiets- en autovrij. Postzegelparken liggen overigens niet altijd in de buitenlucht. Publiektoegankelijke binnenruimten als atria kunnen eveneens een oase vormen. Een groot voordeel van deze inpandige plekken is dat ze het hele jaar door bruikbaar zijn. De postzegelparken kunnen dus zowel op openbare als particuliere grond worden aangelegd. Zelfs gemakkelijk bereikbare daktuinen kunnen tot een postzegelpark worden omgevormd. Deze semiopenbare plekken zijn een effectief middel om de openbare ruimte te vergroten. Waarom Naarmate de stad compacter en groter wordt, is de kwaliteit van de openbare ruimte belangrijker. Zij wordt intensiever gebruikt en mensen stellen mooie beschutte plekken in de stad zeer op prijs. Historische stadscentra zijn onder andere vaak zo populair vanwege de vele kleine aantrekkelijke verblijfsruimtes. De nabijheid van deze plekken is cruciaal. Voor wie Niet alleen in de dichtbebouwde stad, maar overal zijn bewoners en bezoekers gebaat bij aantrekkelijke openbare buiten- en binnenruimten. Omdat postzegelparken bij uitstek een buurtvoorziening zijn, vervullen ze in het bijzonder een belangrijke rol voor mensen die geen tijd of niet de mogelijkheid hebben om verder weg gelegen groenvoorzieningen te bezoeken. Vooral ouderen, mindervaliden, kinderen, uitkeringsgerechtigden en werknemers hebben daarom belang bij postzegelparken. Uitnodigende plekken in drukkere delen van de stad zijn ook voor toeristen en klanten van winkels s

4 van belang. Een goed functionerend postzegelpark wordt een geliefde plek en werkt als een magneet. Dit geeft niet alleen een veiliger gevoel, maar levert ook meer klanten op voor winkeliers. De allerbekendste buitenlandse voorbeelden zijn Greenacre-park en Paley-park in NY City. Greenacre-park wordt zelfs in de winter goed bezocht. Het is een consumptievrij terras, maar je kunt er ook wat eten of drinken. De beide mini-parkjes worden na zonsondergang door middel van een hek afgesloten. Waar Het inrichten van een postzegelpark heeft niet alleen zin in de dichtstbebouwde delen van de stad. Ook in uitbreidingsgebieden of in wijken waar de stedelijke vernieuwing plaatsvindt en soms in kantoorwijken. Het heeft echter geen zin ze aan te leggen als er teveel concurrentie uitgaat van bijvoorbeeld particuliere tuinen, nabijgelegen parken of bedrijfs- of kantoorgebieden met veel eigen grondbezit. Alle plekken met voldoende potentiële gebruikers binnen een straal van 400 meter komen in principe in aanmerking. Maar heeft een plek een heel specifiek karakter (bijvoorbeeld een boekenmarkt, een extreem leuke speelplek, een theatertje, of vrij podium) dan is zij aantrekkelijk voor mensen uit een veel wijdere omtrek. Het verdient aanbeveling particulieren te stimuleren hun perceel open te laten stellen en aantrekkelijk in te richten om daarmee de openbare ruimte uit te breiden. Om oneigenlijk gebruik te voorkomen moeten zulke postzegelparken niet alleen duurzaam worden ingericht maar ook goed worden onderhouden en eventueel na zonsondergang worden afgesloten. Er zullen daarom goede afspraken moeten worden gemaakt over openingstijden, beheer en dergelijke. Identiteit Hoe eenvoudig een plek ook wordt ingericht, zij behoort een duidelijke bestemming te krijgen: een parkje, pleintje of iets specifieks. Het gaat om kleurrijke plekken met een duidelijke identiteit. Er moet in passieve of actieve zin iets te beleven zijn. Als een inrichting te neutraal is ontstaat een niemandsland zonder sociale controle. Het is dan onduidelijk waarvoor de plek is bedoeld. Dit werkt ongewenst gebruik in de hand waardoor andere bezoekers zich er niet meer veilig voelen. De plek wordt vervolgens vermeden. Er zijn twee categorieën te onderscheiden, noem ze de huiskamer -variant en de hobbykamer -variant. Mini-parkjes en pleintjes vallen onder de eerste categorie. Ze voorzien in een mooi ingerichte ruimte met meer dan voldoende zitplaatsen ( uitnodigend ).

5 Ruimtes met een meer specifieke bestemming, dat wil zeggen voor een beperktere doelgroep, vallen onder de hobbykamer -variant. Idealiter zouden van beide categorieën een hele reeks ruimtes moeten worden gerealiseerd om de stedeling op termijn keuzemogelijkheden te bieden (afhankelijk van waar iemand in de tijd behoefte aan heeft). Zintuiglijk Een plek wordt pas aantrekkelijk gevonden als een beroep wordt gedaan op onze zintuigen en op één daarvan in het bijzonder. Een accent op één of meer zintuigen bepaalt in belangrijke mate de identiteit van de plek. Het accent kan liggen op het zicht (beeld), het gehoor, de smaak, de reuk of het evenwichtsgevoel. Ligt het accent op het zicht, dan gaat het bijvoorbeeld om parken die er mooi of grappig uitzien of een riant uitzicht hebben. Ligt het accent op het gehoor dan biedt de plaats rust of levende muziek. Geur en smaak kunnen worden aangesproken door het verkrijgen van bloemen of lekkere hapjes en drankjes. Wordt het accent gelegd op het evenwichtsgevoel dan heeft de plek bewegende onderdelen: een pleintje vol schommels, schommelstoelen of andere bewegende onderdelen zoals verende tegels, bedriegertjes en dergelijke. Combinaties zijn ook denkbaar. Op alle zintuigen zal de plek een minimale aantrekkingkracht moeten uitoefenen. Maar welk accènt voor welke plek geschikt is hangt af van de locatie zelf, van wat de omgeving te bieden heeft en waar de omwonenden behoefte aan hebben. Inrichting/gebruik Als de plek grenst aan een drukke looproute ligt het voor de hand de ruimte voor intensief gebruik in te richten. Toepassing van duurzame materialen is dan noodzakelijk. Ligt de plek in een rustiger deel van de stad, dan kan het gebruik op twee manieren worden gestimuleerd: door functies eromheen (bijvoorbeeld met winkels, een school of een drukke entree) of door het geven van een uitgesproken bestemming aan de plek zelf. Denk aan een rolschaatsbaan, een ijsbaan, speelplaats, al of niet consumptievrije terrassen, een boekenmarkt of een verzameling beeldende kunst. De inrichting zal wel moeten worden afgestemd op de potentiële gebruikers. Als een plek als speelplaats wordt ingericht, is het belangrijk ook daar geen neutrale inrichting voor te kiezen, een uitgesproken identiteit is ook hier belangrijk. Inrichtingssuggesties Hoogte Bij plekken die tussen twee gebouwen ingeklemd liggen, zal niet alleen het platte vlak, maar ook de volle hoogte op een of andere manier in het ontwerp tot uitdrukking moeten komen. Bijvoorbeeld door hoog opgaande beplanting, muurbegroeiing of beschildering. Of door het hele verticale vlak in een klimmuur of waterwand te veranderen. Groen Stedelingen stellen groen in het algemeen erg op prijs, ook als ze het postzegelpark zelf niet gebruiken. Aanplant van bomen en muurbegroeiing liggen voor de hand, liefst met soorten die ook in de winter groen blijven. Struiken en hagen maken een ruimte vaak kleiner, minder overzichtelijk en lastiger in het beheer door het achterblijven van zwerfvuil. Deze beplanting kan alleen worden toegepast als de ruimte wat groter is en het onderhoud uitzonderlijk goed. Gras kan beter niet worden gebruikt omdat het bij intensief gebruik te kwetsbaar is (geliefde plek). s

6 Zonlicht Zonlicht maakt een plek aantrekkelijker, maar is niet echt noodzakelijk. Als een plek zonder directe inval van zonlicht aantrekkelijk is ingericht en er wordt iets extra s geboden zoals een mooi uitzicht, rust of levende muziek, dan zijn er genoeg mensen die naar zo n plek toe gaan. In New York wordt Greenacre-park zeer aantrekkelijk gevonden, ook al kan de zon er nauwelijks komen. Door de inspirerende sfeer, een kiosk met lekkere hapjes en drankjes en goed onderhoud, wordt de plek het hele jaar door veel bezocht zelfs met winterjassen aan. Het is er zo druk omdat het er zo aantrekkelijk is, niet omdat dit het enige pleintje in de buurt is. Tijdelijke inrichting In sommige gevallen is het tijdelijk inrichten van een postzegelpark een mogelijkheid om een plek zo lang mogelijk voor de buurt te behouden, bijvoorbeeld wanneer bouwwerkzaamheden lang duren of normaal gebruik niet mogelijk is. Een plek kan dan toch nog waardevol zijn door tijdelijke kunst op schuttingen, geluid-, water-, windof lichteffecten of een kiosk met iets eetbaars, bloemen of kranten. In sommige gevallen is het mogelijk de inrichting van een postzegelpark geregeld te veranderen. Voorbeelden daarvan zijn het terras op een deel van het Leidseplein dat vroeger in de wintermaanden werd omgebouwd tot ijsbaan of het Spui waar op bepaalde dagen een boekenmarkt wordt gehouden. Maar men zou ook kunstwerken kunnen plaatsen die maandelijks worden gewisseld. De plek kan dan populair worden omdat mensen de laatste opstelling willen zien. Ook kan een zandvlakte bij straatwerkzaamheden in de zomer tijdelijk worden voorzien van losse maar wel verankerde strandstoelen. De aantrekkelijkheid van onderdoorgangen kan ook tijdelijk (of permanent) worden verhoogd door de wanden met reclame- of kunstuitingen aan te kleden. Voorbeeld In hartje Amsterdam zijn voor een restruimte in de Kerkstraat op het terrein van een bank de links afgebeelde vier voorstellen gedaan (geen van alle uitgevoerd). Ze waren bedoeld om aan te geven dat er meer mogelijk is dan een speelplaats met een paar wipkippen of een openbare ruimte met wat groen en een verdwaald kunstwerk. De plek ligt vlak bij de toeristische Nieuwe Spiegelstraat die recht op het Rijksmuseum afloopt. Beheer Alleen met regelmatig onderhoud en duidelijke beheerafspraken kunnen deze restruimten een succes worden. Hoe mooi een plek

7 ook is, hij wordt niet bezocht als er geen onderhoud wordt gepleegd. Bij zeer intensief gebruikte plekken zal dit zelfs dagelijks moeten plaatsvinden. Als voor het beheer meerdere partijen een inspanning leveren, zijn er heldere afspraken nodig. Wil men het in één hand houden dan is een beheers- en onderhoudsdienst voor alle plekken te overwegen. Als een postzegelpark alleen van de buurt is, dan kunnen de omwonenden bij het beheer worden betrokken. Buurtbewoners gaan zich dan medeverantwoordelijk voor de plek voelen en de kans van slagen is navenant groter. In de Jordaan zorgen buurtbewoners bijvoorbeeld met succes bij toerbeurt voor speelplaatsen. Beheer en onderhoud kunnen echter nooit geheel op de schouders van omwonenden worden gelegd. De basis moet worden gevormd door professionele krachten. Alleen dit biedt een garantie voor degelijkheid, kwaliteit en continuïteit. Het materiaalgebruik is exclusiever en bij intensief gebruik is meer beheer en onderhoud vereist. Over de inrichtingskosten zijn moeilijk algemene uitspraken te doen. Die zijn sterk afhankelijk van de omvang van de plek, het ontwerp, de mate van verharding, de bestemming en het eventueel s nachts afsluiten ervan. Particulieren Particulieren en bedrijven, zoals winkels, hotels en banken, hebben belang bij het verbeteren van de woon- en werkomgeving. Als zij de inrichting en het beheer van delen van de (semi-)openbare ruimte willen meefinancieren, kan de gemeente daar in sommige gevallen haar medewerking aan verlenen. Het moet voor particulieren en ondernemers aantrekkelijk worden gemaakt een initiatief te nemen. Voor bedrijven is het bijvoorbeeld belangrijk dat procedurele kwesties snel kunnen worden afgewikkeld. Bij het realiseren van postzegelparken in samenwerking met particulieren of bedrijven zullen plannen aan gemeentelijke eisen moeten voldoen. Amsterdam De gemeente Amsterdam gaat de komende jaren de aanleg van postzegelparken stimuleren, zowel met geld als met informatie. In 2001 is een boekje verschenen met de titel Postzegelparken. Daarnaast zijn per stadsdeel talloze plekken geïnventariseerd die geschikt zijn om als postzegelpark te worden ingericht. Beide zijn door ons buro samengesteld. De tekst voor dit artikel is in belangrijke mate afkomstig uit bovengenoemde boekjes. Thans worden enkele voorbeeldprojecten gestart die achteraf zullen worden geëvalueerd. Maar met het aanpassen en verbeteren van bestaande restruimten kan de stad op korte termijn haar grootste voordeel doen. Kosten Gezien de speciale eisen die aan postzegelparken worden gesteld, is het niet vreemd dat de kosten voor inrichting en beheer gemiddeld hoger liggen dan die bij gewone parken of pleinen.

POSTZEGELPARKEN. parkjes pleintjes restruimten overhoeken atria reststroken onderdoorgangen binnenplaatsen entreezones e.d.

POSTZEGELPARKEN. parkjes pleintjes restruimten overhoeken atria reststroken onderdoorgangen binnenplaatsen entreezones e.d. POSTZEGELPARKEN parkjes pleintjes restruimten overhoeken atria reststroken onderdoorgangen binnenplaatsen entreezones e.d. POSTZEGELPARKEN parkjes pleintjes restruimten overhoeken atria reststroken onderdoorgangen

Nadere informatie

Oranjepark Score Waarden Identiteit 4 15 Gastvrij en Bruikbaar 4 37 Gezond 4 16 Duurzaam 3 18

Oranjepark Score Waarden Identiteit 4 15 Gastvrij en Bruikbaar 4 37 Gezond 4 16 Duurzaam 3 18 zichtbaar: afgekoppeld water, natuurlijke inrichtingselementen. Wat minder zichtbaar is hoe de waarde van het park samen met gebruikers in stand wordt gehouden. Oranjepark Score Waarden 4 15 4 37 4 16

Nadere informatie

Kleine ruimtes als steppingstones in stedelijk gebied

Kleine ruimtes als steppingstones in stedelijk gebied Kleine ruimtes als steppingstones in stedelijk gebied Door Miek Witsenburg De kleinste openbare ruimten worden steeds belangrijker in de zich verdichtende stad. Door ze verspreid aan te leggen ontstaat

Nadere informatie

variant 1d 1d De nieuwbouw verdeelt het gebied duidelijk in twee pleinen: het Roselaarplein en de Nieuwe Markt.

variant 1d 1d De nieuwbouw verdeelt het gebied duidelijk in twee pleinen: het Roselaarplein en de Nieuwe Markt. wat spreekt u aan? bebouwing vervanging van het Mausoleum biedt nieuwe kansen! 1 Een aantrekkelijk plein wordt afgebakend door sterke wanden met uitnodigende en transparante etalages. Nu zijn er op de

Nadere informatie

inspiratieboek Raalte

inspiratieboek Raalte inspiratieboek Raalte centrum Inhoud Inspiratie Wat leeft er? Het centrum Inpiratiebeelden Inspiratiebeeld Grote Markt Colofon Inspiratie Raalte is gastvrij. Raalte is kleinschalig. In Raalte kun je voor

Nadere informatie

CENTRUMVISIE NOORDWIJKERHOUT. Uitkomsten vragenlijst burgerpanel

CENTRUMVISIE NOORDWIJKERHOUT. Uitkomsten vragenlijst burgerpanel CENTRUMVISIE NOORDWIJKERHOUT Uitkomsten vragenlijst burgerpanel Periode: 18 januari tot 2 februari 2016 Aantal respondenten: 458 van 656 (70%) Inleiding De gemeente Noordwijkerhout werkt aan een versterking

Nadere informatie

GROTE POLDER ZOETERWOUDE. Bedrijventerrein zet in op biodiversiteit: bloeiend en boeiend

GROTE POLDER ZOETERWOUDE. Bedrijventerrein zet in op biodiversiteit: bloeiend en boeiend GROTE POLDER ZOETERWOUDE Bedrijventerrein zet in op biodiversiteit: bloeiend en boeiend Inventarisatiekaart van het aanwezige groen op het bedrijventerrein zelf Nassaupad Energieweg Energieweg Industrieweg

Nadere informatie

MAAK JE BUURT GROENER MET EEN PARK OM DE HOEK

MAAK JE BUURT GROENER MET EEN PARK OM DE HOEK MAAK JE BUURT GROENER MET EEN PARK OM DE HOEK WAT IS EEN PARK OM DE HOEK? Een Park om de Hoek is een groene ontmoetingsplek in de wijk. Een plek om bij te komen en bij te kletsen met buren. We toveren

Nadere informatie

CAMPUS-park Delft TU Noord

CAMPUS-park Delft TU Noord TU Noord klimaatadaptatie & gebiedsontwikkeling - Kanaalweg 2 SCHIE DUWO Botanische Tuin OPGAVE KLIMAATADAPTATIE In het kader van het project Klimaatadaptatie Delft is een studie verricht naar de gebiedsontwikkeling

Nadere informatie

Bijlage 2: Staat van Horeca-Activiteiten

Bijlage 2: Staat van Horeca-Activiteiten Bijlage 2: Staat van Horeca-Activiteiten Type Categorie 1 Activiteit Zelfstandige horeca-inrichtingen, hoofdzakelijk gericht op spijsverstrekking en het verstrekken van alcoholvrije dranken aan bezoekers

Nadere informatie

Geriefbos Gilze-Rijen. Vrij wonen in een geriefbos midden in het brabantse landschap

Geriefbos Gilze-Rijen. Vrij wonen in een geriefbos midden in het brabantse landschap Geriefbos Gilze-Rijen Vrij wonen in een geriefbos midden in het brabantse landschap Geriefbos Vrij wonen in een geriefbos midden in het brabantse landschap Op uitnodiging van de gemeente heeft Buro Lubbers

Nadere informatie

Resultaten atelier 2 oktober 2009. IS Maatwerk

Resultaten atelier 2 oktober 2009. IS Maatwerk Resultaten atelier 2 oktober 2009 A1-1 Bouwen aan het Robert Scottplein, maar niet te hoog (maximaal 3 lagen). Bouwen aan de Jan van Galenstraat maximaal 5 lagen met parkeren. Let op rust in de buurt.

Nadere informatie

De Bisschoppen utrecht. Multifunctionele buitenruimtes voor student, bewoner én vlinder

De Bisschoppen utrecht. Multifunctionele buitenruimtes voor student, bewoner én vlinder De Bisschoppen utrecht Multifunctionele buitenruimtes voor student, bewoner én vlinder De Bisschoppen Multifunctionele buitenruimtes voor student, bewoner én vlinder De Uithof, het universiteitsterrein

Nadere informatie

Wijkperspectief Tuinwijk oude wijk in nieuw jasje

Wijkperspectief Tuinwijk oude wijk in nieuw jasje Wijkperspectief Tuinwijk oude wijk in nieuw jasje Tuinwijk oude wijk in nieuw jasje VOORWOORD Voor u ligt het wijkperspectief. Hierin vindt u een toekomstschets van de wijk. Hoe mooi, leefbaar en compleet

Nadere informatie

ONTWIKKELVISIE CENTRUM ROCKANJE DECEMBER 2014

ONTWIKKELVISIE CENTRUM ROCKANJE DECEMBER 2014 ONTWIKKELVISIE CENTRUM ROCKANJE DECEMBER 2014 1. Inleiding De visie heeft betrekking op het dorpscentrum van Rockanje. Met het dorpscentrum wordt in de eerste plaats bedoeld het Dorpsplein. Dit plein moet

Nadere informatie

Gouden Tips Beleving Openbaar Vervoer. 18 november 2015

Gouden Tips Beleving Openbaar Vervoer. 18 november 2015 Gouden Tips Beleving Openbaar Vervoer 18 november 2015 1 Schone omgeving Kracht van de schone omgeving Zichtbaar schoonhouden van de totale omgeving Gescheiden afvalinzameling draagt bij aan duurzaamheidsgevoel

Nadere informatie

STEDENBAAN Station Moerwijk

STEDENBAAN Station Moerwijk STEDENBAAN Station Moerwijk 400 meter 800 meter Bron: Gemeente Den Haag / 2005 Dauvellier Planadvies in opdracht van de Zuid-Hollandse Milieufederatie. Den Haag / januari 2006 Ideeschetsen voor verbetering

Nadere informatie

Koningin Julianaplein

Koningin Julianaplein Koningin Julianaplein Groen, levendig en geborgen De ontwikkeling van een stad zou gespitst moeten zijn op de gebruikers van de schaarse ruimte, zowel mens als dier. Bij de nieuwe plannen voor het Koningin

Nadere informatie

31 maart 2016. Informatieavond De Kaai, Boompjesstraat, Molenstraat, Oranjestraat

31 maart 2016. Informatieavond De Kaai, Boompjesstraat, Molenstraat, Oranjestraat 31 maart 2016 Informatieavond De Kaai, Boompjesstraat, Molenstraat, Oranjestraat Wat komt er aan de orde? Opening Wethouder: dhr. W. Van Tilborg Toelichting, dhr. R. Vermeulen Doelstellingen voor het project

Nadere informatie

Musea en VVV. Welkom Opening door Mart Wijnen (wethouder) natuur

Musea en VVV. Welkom Opening door Mart Wijnen (wethouder) natuur Welkom Opening door Mart Wijnen (wethouder) VVV, kansen voor Valkenswaard Door Peter Moezelaar (voorzitter VVV Valkenswaard) De LTA en haar doelstellingen door Henk Wessels (voorzitter LTA) Stijlgids Veelzijdig

Nadere informatie

Verpleeghuiszorg voor als het thuis niet meer gaat

Verpleeghuiszorg voor als het thuis niet meer gaat Wilt u meer informatie, een rondleiding of kennismaking? Bel ons dan op: 088-97 20 200 (lokaal tarief) Of mail naar: zorgbemiddeling@amstelring.nl Website: www.amstelring.nl/vreugdehof Facebook: www.facebook.com/vreugdehof

Nadere informatie

wandelroute DEELPROJECT Verblijven langs het lint deel 1, bank Trisor voorontwerp (conceptversie) POPMA & TER STEEGE 17 november maart 2014

wandelroute DEELPROJECT Verblijven langs het lint deel 1, bank Trisor voorontwerp (conceptversie) POPMA & TER STEEGE 17 november maart 2014 1 Morslint logo datum 27 maart 2014 DoubleMatured project klant Morslint logo Popma en Ter Steege wandelroute DEELPROJECT Verblijven langs het lint deel 1, bank Trisor voorontwerp (conceptversie) POPMA

Nadere informatie

U kunt uw antwoorden op deze vragen t.e.m. zondag 29 oktober 2017 aan ons bezorgen via

U kunt uw antwoorden op deze vragen t.e.m. zondag 29 oktober 2017 aan ons bezorgen via Vragenlijst beoordeling van een luwteplek in Gent Stad Gent, Dienst Milieu en Klimaat 2017 U kunt uw antwoorden op deze vragen t.e.m. zondag 29 oktober 2017 aan ons bezorgen via http://www.stad.gent/luwteplekken.

Nadere informatie

Bijeenkomst centrumvisie. 5 november 2015

Bijeenkomst centrumvisie. 5 november 2015 Bijeenkomst centrumvisie 5 november 2015 Plangebied < Havenstraat,< Witte Kerk < Zeestraat Dorpsstraat Resultaten vragenlijst, 241 respondenten 18 t/m 35 jaar (35) Leeftijdscategorie 0 t/m 17 jaar (1)

Nadere informatie

Veense Put 61. Vrijstaande woning VEEN. Bouwjaar Woonoppervlakte Perceeloppervlakte Inhoud Totaal aantal kamers Aantal slaapkamers

Veense Put 61. Vrijstaande woning VEEN. Bouwjaar Woonoppervlakte Perceeloppervlakte Inhoud Totaal aantal kamers Aantal slaapkamers Veense Put 61 VEEN Vrijstaande woning Bouwjaar Woonoppervlakte Perceeloppervlakte Inhoud Totaal aantal kamers Aantal slaapkamers 1990 25 m² 345 m² 50 m³ 3 2 KENMERKEN: Totaal aantal kamers 3 Aantal slaapkamers

Nadere informatie

M a r k t p l e i n c l u s t e r Amsterdam Zuidoost

M a r k t p l e i n c l u s t e r Amsterdam Zuidoost M a r k t p l e i n c l u s t e r Amsterdam Zuidoost 17 september 2009 Inhoud Aanleiding en vraagstelling 1-2 Opgave 3-6 Analyse - Mensen 7 - Marktplein 8 - Randvoorwaarden succes plint 9 - Behoeften

Nadere informatie

HET SCHOMMELPARK Rotterdam, The Netherlands Studio ID Eddy & Inter.National.Design

HET SCHOMMELPARK Rotterdam, The Netherlands Studio ID Eddy & Inter.National.Design HET SCHOMMELPARK Rotterdam, The Netherlands Studio ID Eddy & Inter.National.Design i.s.m. Jantje Beton m.m.v. Gemeente Rotterdam Functioneel Beheerder Spelen & Projectleider, INFRA en diverse gebiedsregisseurs

Nadere informatie

Goede straten en fijne plekken in Engboogerd

Goede straten en fijne plekken in Engboogerd Goede straten en fijne plekken in Engboogerd 28 en 30 augustus 2018 10 september 2018 Aanscherping en aanvulling ontwerpprincipes Basisprofiel wijk Engboogerd Wijkprogramma 7 ONTWERPPRINCIPES Verbeterpunten

Nadere informatie

TE KOOP. Zeearend 2 te Nieuwegein Vraagprijs: ,-- k.k. Hollands Best Makelaars & Taxateurs Tel.: Mail:

TE KOOP. Zeearend 2 te Nieuwegein Vraagprijs: ,-- k.k. Hollands Best Makelaars & Taxateurs Tel.: Mail: TE KOOP Zeearend 2 te Nieuwegein Vraagprijs: 250.000,-- k.k. Hollands Best Makelaars & Taxateurs OMSCHRIJVING Op een unieke plek aan het water, op een perceel van maar liefst 235 m 2, in de geliefde en

Nadere informatie

Kwaliteitsimpuls openbare ruimte stadscentrum / hoofdstraat Hoogeveen

Kwaliteitsimpuls openbare ruimte stadscentrum / hoofdstraat Hoogeveen Kwaliteitsimpuls openbare ruimte stadscentrum / hoofdstraat Hoogeveen Ruimte voor initiatieven Workshop voor inwoners, organisaties en ondernemers: 11 oktober 2017 Diversiteit aan speelplekken aanbrengen,

Nadere informatie

Hof van Delden een groen kloppend hart voor een levende stad

Hof van Delden een groen kloppend hart voor een levende stad Hof van Delden een groen kloppend hart voor een levende stad 2 Een beeldbepalende plek in de historische Stad Delden, tussen Langestraat en Zuidwal, tussen Kortestraat en voormalige Gruttersteeg. 4 Het

Nadere informatie

Visie op Ypenburg. Hoe bouwen we samen verder

Visie op Ypenburg. Hoe bouwen we samen verder Visie op Ypenburg Hoe bouwen we samen verder Voorwoord Over Vinex-locaties is afgelopen jaren al veel te doen geweest en geschreven. Ypenburg was ook als Vinexwijk bestempeld. De bewoners echter herkennen

Nadere informatie

De Levende tuin, met een levende omheining. De Levende tuin laat uw tuin leven. Wilt u van uw tuin een groene oase maken?

De Levende tuin, met een levende omheining. De Levende tuin laat uw tuin leven. Wilt u van uw tuin een groene oase maken? FOTO S: TUINEN VAN APPELTERN met een levende omheining De omheining van een levende tuin leeft mee. Deze biedt beschutting, maar is ook toegankelijk voor kleine dieren. Van oude stenen bijvoorbeeld, zijn

Nadere informatie

DE RIETVELDEN - DE VUTTER S-HERTOGENBOSCH

DE RIETVELDEN - DE VUTTER S-HERTOGENBOSCH DE RIETVELDEN - DE VUTTER S-HERTOGENBOSCH De Rietvelden - De Vutter Huidige situatie Rietveldenweg De Rietvelden-De Vutter is het grootste bedrijventerrein van s-hertogenbosch zowel in oppervlakte als

Nadere informatie

De Rietvelden - de vutter s-hertogenbosch. Groenvisie verbetert imago en ruimtelijke kwaliteit van bedrijventerrein

De Rietvelden - de vutter s-hertogenbosch. Groenvisie verbetert imago en ruimtelijke kwaliteit van bedrijventerrein De Rietvelden - de vutter s-hertogenbosch Groenvisie verbetert imago en ruimtelijke kwaliteit van bedrijventerrein Huidige situatie Rietveldenweg Impressie Rietveldenweg met wilgen en vlinderlokkende beplanting

Nadere informatie

Zonder zorgen, met zorg omgeven

Zonder zorgen, met zorg omgeven Zonder zorgen, met zorg omgeven Polder Résidence Kleinschalig woonzorgcomplex voor dementerenden Stoomweg 62, 1764 ND Breezand tel: 0223-860154 Jennifer Hofmeijer mobiel: 06 41321779 www.polderresidence.nl

Nadere informatie

choorstraat s-hertogenbosch Project titel Slogan

choorstraat s-hertogenbosch Project titel Slogan Project titel Slogan Arial Regular 9pt, regelafstand 14pt en paragraaf uitvullen staan vast. Spatiering is 0 maar eventueel te varieren om de tekstblokken goed uit te laten lijnen met het aantal regels.

Nadere informatie

Nieuwbouwplan MBB Ontwikkeling. De locatie

Nieuwbouwplan MBB Ontwikkeling. De locatie Nieuwbouwplan MBB Ontwikkeling De locatie D Nieuwbouwplan MBB Ontwikkeling Inleiding MBB Ontwikkeling is verheugd haar plan voor De Slinger West Houten aan u te mogen presenteren. Dit boekje bevat een

Nadere informatie

Fontein Park. Sfeer Extra horeca. Bibliotheek naar Stadshart Lange Nering Oost extra woningen. Intimiteit Extra winkels.

Fontein Park. Sfeer Extra horeca. Bibliotheek naar Stadshart Lange Nering Oost extra woningen. Intimiteit Extra winkels. SENARIO 3 OMPAT ENTRUM In dit scenario is er sprake van een compact centrum tussen Poldertoren en Kettingplein. De Deel blijft voor een groot deel open voor parkeren en evenementen, maar krijgt er extra

Nadere informatie

3 exclusieve driekapwoningen type c

3 exclusieve driekapwoningen type c 3 exclusieve driekapwoningen type c De 3 drie-onder-een-kapwoningen aan de Van de Broekelaan liggen in feite midden tussen de reeds bestaande bouw. Qua uitstraling passen deze woningen dus perfect in het

Nadere informatie

Wat is een vlinderidylle?

Wat is een vlinderidylle? M E M O Datum: 7 november 2016 Onderwerp: Vlinderidylles in de gemeente Gilze en Rijen De Vlinderstichting heeft, samen met de Nederlandse Bijenhouders Vereniging (NBV) en financieel gesteund door de Postcodeloterij,

Nadere informatie

Uitdagingen in de bloemkoolwijk

Uitdagingen in de bloemkoolwijk Meedenknotitie 1/7 Uitdagingen in de bloemkoolwijk Gerco van Maanen en Marjon Bouma (Gedeeld Eigendom), mei 2013 Algemene situatieschets Naar aanleiding van de vraag welke mogelijkheden er eigendomtechnisch

Nadere informatie

Gastvrije Stad. Meest. van Nederland

Gastvrije Stad. Meest. van Nederland Meest Gastvrije van Nederland 2009 Meest Gastvrije 2009 is een onderzoek van Van Spronsen Partners horeca-advies in samenwerking met VVV Nederland Top 2 Meest Gastvrije van Nederland De uitkomsten zijn

Nadere informatie

Den Helder Stadshart 47

Den Helder Stadshart 47 Den Helder Stadshart 47 N 3.2.STADSPARK / DE STAD WORDT VERRIJKT MET EEN GROENZONE DIE LUCHT EN RUIMTE GEEFT IN HET STEDELIJK WEEFSEL. DIT STADSPARK VORMT EEN LOMMERRIJKE ENTREE VAN DE STAD VOOR DE TREINREIZIGER

Nadere informatie

Stadspark. Een stadspanelonderzoek B A S I S V O O R B E L E I D. November Marjolein Kolstein.

Stadspark. Een stadspanelonderzoek B A S I S V O O R B E L E I D. November Marjolein Kolstein. Stadspark Een stadspanelonderzoek Marjolein Kolstein November 2018 www.oisgroningen.nl Inhoud Samenvatting 3 1. Inleiding 4 1.1 Aanleiding van het onderzoek 4 1.2 Doel van het onderzoek 4 1.3 Opzet van

Nadere informatie

Wijkperspectief Vinkhuizen voor elkaar!

Wijkperspectief Vinkhuizen voor elkaar! Wijkperspectief Vinkhuizen voor elkaar! Vinkhuizen voor elkaar! VINKHUIZEN hoofdstructuur Legenda Hoofdgroenstructuur Hoofdwaterstructuur Spoorbaan Centrum VOORWOORD Voor u ligt het wijkperspectief. Hierin

Nadere informatie

Denktankbijeenkomst 1 13 mei 2014

Denktankbijeenkomst 1 13 mei 2014 Denktankbijeenkomst 1 13 mei 2014 Programma Welkom en toelichting opzet Lagerhuisdebat door Theo Dohle, gespreksleider Toelichting komend proces door Esther Koelemeij, projectleider Vier rondes Lagerhuisdebat

Nadere informatie

Moorkensplein antwerpen. Groene pleinruimte met park geeft impuls aan sterk verstedelijkte buurt

Moorkensplein antwerpen. Groene pleinruimte met park geeft impuls aan sterk verstedelijkte buurt Moorkensplein antwerpen Groene pleinruimte met park geeft impuls aan sterk verstedelijkte buurt Moorkensplein Groene pleinruimte met park geeft impuls aan sterk verstedelijkte buurt De dichtbevolkte wijk

Nadere informatie

Funenpark 281+PP te AMSTERDAM

Funenpark 281+PP te AMSTERDAM Funenpark 281+PP te AMSTERDAM Omschrijving: SCHITTEREND PENTHOUSE MET RIANT TERRAS!! IN EEN OASE VAN GROEN & RUST IN HET CENTRUM VAN AMSTERDAM! DIRECT AAN HET GROTE PARK! ZEER RIANT VIJFKAMER APPARTEMENT

Nadere informatie

Operatie Periscoop Frederik Hendrik

Operatie Periscoop Frederik Hendrik Operatie Periscoop Frederik Hendrik Het perspectief van kinderen op de openbare ruimte Nav de herinrichting en het verdwijnen van 350 parkeerplekken. Wat vinden kinderen belangrijk? Hoe ziet de buurt

Nadere informatie

Routing Delft - Delftse Hout Delft

Routing Delft - Delftse Hout Delft Routing Delft - Delftse Hout Delft Drie routes verbinden centrum en buitengebied A13 stedelijke as 1:10.000 natuuras Delftse Hout educatieve as Werkboek Buro Lubbers 1304 Delftse Hout Drie assen tussen

Nadere informatie

Foto-expositie: Lievelingsplekken in een wijk die geen probleemwijk is

Foto-expositie: Lievelingsplekken in een wijk die geen probleemwijk is Foto-expositie: Lievelingsplekken in een wijk die geen probleemwijk is Kaalslag en de boomhut Deze foto laat veel zien. Ten eerste de wil van bewoners om met elk stukje materiaal dat ze kunnen vinden een

Nadere informatie

Eerste Resultaten onderzoek wonen in Zuidas 2012. 30 Mei 2012

Eerste Resultaten onderzoek wonen in Zuidas 2012. 30 Mei 2012 Eerste Resultaten onderzoek wonen in Zuidas 2012 30 Mei 2012 2 Onderzoek 600 vragenlijsten hardcopy verstuurd + een link naar de online versie 65 respondenten: Django: 13 Luminuz: 10 New Amsterdam: 9 Eurocenter:

Nadere informatie

Peins, 15 juni 2015. Beste Lezer,

Peins, 15 juni 2015. Beste Lezer, Peins, 15 juni 2015 Beste Lezer, Vol vertrouwen sturen wij u deze brief. Wij willen u iets vragen maar u ook iets geven. Iets van bijzondere waarde. Eigenlijk willen we iets met u ruilen Atelier De Kunst

Nadere informatie

Het grootste geluk hebben we in 2 varianten

Het grootste geluk hebben we in 2 varianten Het grootste geluk hebben we in 2 varianten Groot nieuws voor geluksvogels Nieuwe grote en middelgrote eengezinswoningen In Klavertje Delft wordt het geluk steeds groter. Lag hier een paar jaar geleden

Nadere informatie

Meest Gastvrije Stad 2013

Meest Gastvrije Stad 2013 Meest Gastvrije Stad 2013 Onderzoeksrapport BEREIKBAARHEID & INFORMATIE Colofon www.meestgastvrijestad.nl Samensteller: Van Spronsen & Partners horeca - advies Herenweg 83 2361 EJ Warmond T: 071-5418867

Nadere informatie

De Strip. Fris je geheugen op. www.prismaproject.nl

De Strip. Fris je geheugen op. www.prismaproject.nl www.prismaproject.nl Fris je geheugen op De Strip In het voorjaar van 2002 startte in een voormalige winkelgalerij in de Vlaardingse Westwijk het kunstproject De Strip. Dit project was een initiatief van

Nadere informatie

CAMPUS TU NOORD DELFT. Groene, waterrijke campus met verblijfskwaliteit voor iedereen

CAMPUS TU NOORD DELFT. Groene, waterrijke campus met verblijfskwaliteit voor iedereen CAMPUS TU NOORD DELFT Groene, waterrijke campus met verblijfskwaliteit voor iedereen KANAAL ISH HOF PARK PLEIN ISH ENTREE 0 5 10 15 20 25 plankaart entree Campus TU Noord Groene, waterrijke campus met

Nadere informatie

Ook$met$kinderen$van$0$/$4$jaar$de$natuur$in!

Ook$met$kinderen$van$0$/$4$jaar$de$natuur$in! Ook$met$kinderen$van$0$/$4$jaar$de$natuur$in! Inleiding Ook met kinderen van 0-4 jaar kun je de natuur in! Kinderen willen spelen, ontdekken, leren en genieten. Hun leefwereld wordt langzaam groter en

Nadere informatie

SWOT analyse Hoogstedelijk

SWOT analyse Hoogstedelijk SWOT analyse Hoogstedelijk 1. Goed dat er meer woningen komen; 2. Impressie van bouwstijl Parijs is warm en uitnodigend; 1. Gemis als er geen sociale woningbouw komt; 1. Hoogstedelijk met ruime hoeveelheid

Nadere informatie

Tekst: Deborah Bremmer Foto s: Marius Bremmer

Tekst: Deborah Bremmer Foto s: Marius Bremmer Een trip naar New York kan momenteel eigenlijk niet meer zonder een bezoek aan de High Line; een oude spoorlijn veranderde in een groen park! Jaarlijks genieten al meer dan twee miljoen bezoekers er van

Nadere informatie

Piet van Wijkgaarde 22 Nuenen Appartement

Piet van Wijkgaarde 22 Nuenen Appartement Piet van Wijkgaarde 22 Nuenen Appartement Nuenen heeft het! Nuenen is een groene parel, gelegen nabij de grote stad Eindhoven. Een geliefde plek voor mensen die willen wonen en leven in de betrekkelijke

Nadere informatie

PORTFOLIO GERECHTSGEBOUW BREDA MEI 2018 HOOTSMANS ARCHITECTUUR- BUREAU

PORTFOLIO GERECHTSGEBOUW BREDA MEI 2018 HOOTSMANS ARCHITECTUUR- BUREAU PORTFOLIO GERECHTSGEBOUW BREDA MEI 2018 HOOTSMANS ARCHITECTUUR- BUREAU Programmatische lagen Uitgangspunten voor positionering gebouw De opdracht was om niet alleen deze puzzel op te lossen, maar juist

Nadere informatie

De kunst van samen vernieuwen

De kunst van samen vernieuwen De kunst van samen vernieuwen Cultuuragenda gemeente Zutphen 2016 Kunst, cultuur en erfgoed geven kleur aan Zutphen. Ze zorgen voor een leefbare en dynamische samenleving, sociale en economische vitaliteit

Nadere informatie

Informatiemarkt: Bevindingen participatiebijeenkomst

Informatiemarkt: Bevindingen participatiebijeenkomst Informatiemarkt: Bevindingen participatiebijeenkomst Datum: 4 oktober 2017 Locatie: gymzaal Prins Hendriklaan, Hoofddorp Woensdag 4 oktober organiseerde de gemeente een bijeenkomst van het open proces

Nadere informatie

TE KOOP. Raadhuisstraat ong 2406 AC Alphen Aan Den Rijn v.o.n.

TE KOOP. Raadhuisstraat ong 2406 AC Alphen Aan Den Rijn v.o.n. TE KOOP Raadhuisstraat ong 2406 AC Alphen Aan Den Rijn 599.000 v.o.n. KENMERKEN Prijs 599.000 v.o.n. Postcode 2406 AC Ligging Aan water, Aan rustige weg, In centrum Woningtype Portiekflat Garage Garage,

Nadere informatie

Plan Vlampijpzone. Bureau Niche Februari 2014

Plan Vlampijpzone. Bureau Niche Februari 2014 Plan Vlampijpzone Bureau Niche Februari 2014 Omschrijving Het Idee Sociale cohesie versterken door middel van een groene, inspirerende ontmoetingsplek. Het Plan Een ontmoetingsplek in het groen; een boomgaard

Nadere informatie

Lou Bandystraat 27 Arnhem ,= k.k.

Lou Bandystraat 27 Arnhem ,= k.k. Lou Bandystraat 27 Arnhem - 238.000,= k.k. Adres gegevens Adres Lou Bandystraat 27 Postcode / plaats 6836 MA Arnhem Provincie Gelderland Locatiekaart Kenmerken Object gegevens Soort Eengezinswoning Type

Nadere informatie

Blok 4 August Allebéplein

Blok 4 August Allebéplein Blok 4 August Allebéplein Bouwenvelop 09-10-2014 Inhoud Inleiding, toelichting Matentekening Ruimtelijke randvoorwaarden Doorsneden Toelichting De bouwenvelop is opgesteld binnen het kader van het Uitwerkingsplan

Nadere informatie

Kop Dijksgracht, grens en schakel voorstel tijdelijke invulling. Sasja Scherjon

Kop Dijksgracht, grens en schakel voorstel tijdelijke invulling. Sasja Scherjon Kop Dijksgracht, grens en schakel voorstel tijdelijke invulling Sasja Scherjon oktober 2009 Inleiding Twee maanden geleden werd ik benaderd door Rob Flipse, bewoner van de Dijksgracht, met het verzoek

Nadere informatie

KAMPERPOORT WELKOM ALLEENSTAANDEN, GEZINNEN EN KLEINE ONDERNEMERS

KAMPERPOORT WELKOM ALLEENSTAANDEN, GEZINNEN EN KLEINE ONDERNEMERS KAMPER ECHT EIGENZINNIG De Kamperpoort is een stoere stadswijk met karakter dicht tegen het historisch centrum van Zwolle. Er is plaats voor bijzondere bouw die elders in de stad geen plaats heeft. Je

Nadere informatie

Resultaten onderzoek winkelcentrum De Horden. Wat willen de winkeliers, de bezoekers en de omwonenden dat er met dit winkelcentrum gaat gebeuren?

Resultaten onderzoek winkelcentrum De Horden. Wat willen de winkeliers, de bezoekers en de omwonenden dat er met dit winkelcentrum gaat gebeuren? Resultaten onderzoek winkelcentrum De Horden Wat willen de winkeliers, de bezoekers en de omwonenden dat er met dit winkelcentrum gaat gebeuren? Augustus 2016 1 Vernieuwing buurtwinkelcentrum De Horden

Nadere informatie

Binnenstad Den Haag. 21 mei 2015 NRW projectbezoek Den Haag. Ad Dekkers Directeur Bureau Binnenstad Den Haag

Binnenstad Den Haag. 21 mei 2015 NRW projectbezoek Den Haag. Ad Dekkers Directeur Bureau Binnenstad Den Haag Binnenstad Den Haag 21 mei 2015 NRW projectbezoek Den Haag Ad Dekkers Directeur Bureau Binnenstad Den Haag Beste Binnenstad van Nederland 2013-2015 De sterke punten Visie Consequente uitvoering en doorzettingsvermogen

Nadere informatie

Lopen op / naar / van / over Prettige Plekken. Bureau KM Kyra Kuitert

Lopen op / naar / van / over Prettige Plekken. Bureau KM Kyra Kuitert 04-07 - 2017 Lopen op / naar / van / over Prettige Plekken Bureau KM Kyra Kuitert Programma Kennismaken Hoe en waarom van Prettige Plekken Visie: de vier V s Voorbeelden van richtlijnen in relatie tot

Nadere informatie

PROJECTPLAN CITY RANCH, LEEGHWATERKWARTIER, HOOFDDORP Tejo Remy & René Veenhuizen

PROJECTPLAN CITY RANCH, LEEGHWATERKWARTIER, HOOFDDORP Tejo Remy & René Veenhuizen PROJECTPLAN CITY RANCH, LEEGHWATERKWARTIER, HOOFDDORP Tejo Remy & René Veenhuizen Voor een klein, nieuw in te richten park in het Leeghwaterkwartier in Hoofddorp zochten woningcorporatie Ymere en Gemeente

Nadere informatie

HOOFDWEGEN. Wat: Routes de stad in en uit Helpen om je te oriënteren in de stad Hebben status

HOOFDWEGEN. Wat: Routes de stad in en uit Helpen om je te oriënteren in de stad Hebben status HOOFDWEGEN Routes de stad in en uit Helpen om je te oriënteren in de stad Hebben status Twee of meer bomenrijen Grote bomen (1 e orde, tot 20 meter hoog) In ecologische verbindingszones alleen inheemse

Nadere informatie

Gemeente Boxmeer. Onderwerp: Voorstel tot vaststelling van het bestemmingsplan "Op den Bosch 3, Maashees". Nummer: de Raad van de gemeente Boxmeer

Gemeente Boxmeer. Onderwerp: Voorstel tot vaststelling van het bestemmingsplan Op den Bosch 3, Maashees. Nummer: de Raad van de gemeente Boxmeer Gemeente Boxmeer Onderwerp: Voorstel tot vaststelling van het bestemmingsplan "Op den Bosch 3, Maashees". Nummer: AAN de Raad van de gemeente Boxmeer Boxmeer, 29 mei 2007 Aanleiding Op het perceel Op den

Nadere informatie

Beter groen. naar een kwaliteitsimpuls voor recreatiegebieden in Zuid-Holland. provinciaal adviseur ruimtelijke kwaliteit in zuid-holland

Beter groen. naar een kwaliteitsimpuls voor recreatiegebieden in Zuid-Holland. provinciaal adviseur ruimtelijke kwaliteit in zuid-holland Beter groen naar een kwaliteitsimpuls voor recreatiegebieden in Zuid-Holland provinciaal adviseur ruimtelijke kwaliteit in zuid-holland Beter groen. Naar een kwaliteitsimpuls voor recreatiegebieden in

Nadere informatie

Piet Soerplein Havelte - plan herinrichting

Piet Soerplein Havelte - plan herinrichting Piet Soerplein Havelte - plan herinrichting kam len Mo Kapper eg pw Snackbar Modewinkel Bakkerij r Eu ra st ps or D at Makelaardij at tra ss rp Do Supermarkt n aa l nk i g Eg t Hovevelt Zitrand Groenvak,

Nadere informatie

De Vlashoven 16 Noordwijkerhout. Voor meer informatie kunt u altijd even binnenlopen of raadpleeg onze site. www.larosmakelaardij.nl of www.funda.

De Vlashoven 16 Noordwijkerhout. Voor meer informatie kunt u altijd even binnenlopen of raadpleeg onze site. www.larosmakelaardij.nl of www.funda. De Vlashoven 16 Noordwijkerhout Voor meer informatie kunt u altijd even binnenlopen of raadpleeg onze site www.larosmakelaardij.nl of www.funda.nl Deze met smaak gebouwde villa is gelegen op een prachtige

Nadere informatie

rhenen schets-museumkwartier deel 1

rhenen schets-museumkwartier deel 1 rhenen schets-museumkwartier deel 1 Opdrachtgever: Gemeente Rhenen Stedenbouwkundig ontwerp: Aad Trompert, Amersfoort Architectuur: Van Leeuwen Architecten, Veenendaal 2 mei 2011 rhenen museumkwartier

Nadere informatie

Marktonderzoek Waterrijk

Marktonderzoek Waterrijk Marktonderzoek Waterrijk Almelo Amersfoort, 30 juli 2010 Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 1.1 Aanleiding van het onderzoek 2 1.2 Onderzoeksvraag 2 1.3 Methode 2 2 Beoordeling plan Waterrijk 3 2.1 Waterrijk

Nadere informatie

Ontwerpvisie Marktplein: concepten

Ontwerpvisie Marktplein: concepten Ontwerpvisie Marktplein: concepten Het ontwerp van het Marktplein is tot stand gekomen door gebruik te maken van 4 concepten: Concept 1: ladder van openbare ruimtes De Leie en de N43 (Kortrijksestraat-Marktstraat-Gentsestraat)

Nadere informatie

Beheerplan Plantsoen Deel 1 Achtergrond

Beheerplan Plantsoen Deel 1 Achtergrond Beheerplan Plantsoen 2005-2020 Deel 1 Achtergrond Colofon: Gemeente Leiden Dienst Milieu en Beheer Tekst, foto s en tekeningen: M. Gaemers, C.Snoep, K. Jansen In samenwerking met N. van Beest, K. Bosma,

Nadere informatie

catharinahof eindhoven Hoge mate van detaillering onderstreept uniek stedelijk woongebied

catharinahof eindhoven Hoge mate van detaillering onderstreept uniek stedelijk woongebied catharinahof eindhoven Hoge mate van detaillering onderstreept uniek stedelijk woongebied Catharinahof Hoge mate van detaillering onderstreept uniek stedelijk woongebied In de historische buurt De Bergen

Nadere informatie

Opgave en. toekomstperspectief EEN NIEUWE TOEKOMST

Opgave en. toekomstperspectief EEN NIEUWE TOEKOMST 3 EEN NIEUWE TOEKOMST Opgave en toekomstperspectief De aandacht die er binnen het huidige politieke en bestuurlijke klimaat is voor de verbetering van wijken als Transvaal, is een kans die met beide handen

Nadere informatie

Wat vindt u van het nieuwe Mauveplein? Geef uw mening en stem. Die telt!

Wat vindt u van het nieuwe Mauveplein? Geef uw mening en stem. Die telt! Deze nieuwsbrief is voor alle bewoners van de Mauvebuurt en laat zien welke activiteiten er zijn in de wijk rond het project Oud Krispijn Vernieuwt. Gemeente Dordrecht en Krispijn Wonen werken samen met

Nadere informatie

Visie Openbare Ruimte De huiskamer van a lle Amsterdammers. Samenvatting in beeld

Visie Openbare Ruimte De huiskamer van a lle Amsterdammers. Samenvatting in beeld Visie Openbare Ruimte 2025 De huiskamer van a lle Amsterdammers Samenvatting in beeld De huiskamer in historisch perspectief Toen Nu Straks In de visie worden ambities voor de Amsterdamse openbare ruimte

Nadere informatie

Groene kaart Utrecht. Start Sluiten Vorige Volgende Zoek Print. Informatie

Groene kaart Utrecht. Start Sluiten Vorige Volgende Zoek Print. Informatie - Utrecht is met recht trots op haar parken en groengebieden die de stad omlijsten. Het oude Wilhelminapark of het moderne Maximapark. De hoogste (en oudste) bomen van Nederland vind je op slechts 10 minuten

Nadere informatie

TE KOOP. Westduinweg AJ Den haag k.k.

TE KOOP. Westduinweg AJ Den haag k.k. TE KOOP Westduinweg 222 2583 AJ Den haag 475.000 k.k. KENMERKEN Prijs 475.000 k.k. Postcode 2583 AJ Ligging In centrum, In woonwijk, Vrij uitzicht, Aan zee, Nabij natuurgebied, Nabij winkels Woningtype

Nadere informatie

Frij hof Nijmegen. Integraal ontwerp leidt tot idyllische woonbuurt met stadstuin

Frij hof Nijmegen. Integraal ontwerp leidt tot idyllische woonbuurt met stadstuin Frij hof Nijmegen Integraal ontwerp leidt tot idyllische woonbuurt met stadstuin Frij hof Integraal ontwerp leidt tot idyllische woonbuurt met stadstuin Waar ooit middelmatige architectuur uit de wederopbouwperiode

Nadere informatie

Keizerpoort terug op de kaart

Keizerpoort terug op de kaart Keizerpoort terug op de kaart Toegangspoort tot de Gentse stadskern Tussen Brusselsesteenweg en De Keizerpoort of Brusselsepoort is de verdwenen stadspoort die de zuidoostelijke toegang tot de stadskern

Nadere informatie

G EMEENTE. Samenleven. in de buitenruimte

G EMEENTE. Samenleven. in de buitenruimte G EMEENTE Samenleven in de buitenruimte Wethouder Jan Overweg De openbare ruimte is van ons allemaal. Dus hoe mooi zou het zijn als iedereen in Leusden zich verantwoordelijk voelt voor zijn of haar woonomgeving.

Nadere informatie

Samen naar een toekomstbestendige vrijetijdseconomie

Samen naar een toekomstbestendige vrijetijdseconomie Samen naar een toekomstbestendige vrijetijdseconomie Zuid-Limburg Position Paper van de 16 Zuid-Limburgse gemeenten, aangeboden door de voorzitters van het Bestuurlijk Overleg Ruimtelijke Economie en Nationaal

Nadere informatie

Gereedschap voor succes

Gereedschap voor succes Gereedschap voor succes magazine voor maximaal buurtgeluk met kunst & cultuur 1 2 Gereedschap voor succes in buurtcultuur Succes! Kunst in de buurt brengt bewoners dichter bij elkaar en verbindt talenten.

Nadere informatie

Visie herinrichting centrum Asten van de Werkgroep Verkeer Centrummanagement Asten.

Visie herinrichting centrum Asten van de Werkgroep Verkeer Centrummanagement Asten. Visie herinrichting centrum Asten van de Werkgroep Verkeer Centrummanagement Asten. Inleiding. Het creëren van een huiskamer is een belangrijke referentiegedachte: aldus is opgetekend in de Centrumvisie

Nadere informatie

Historische identiteit van de plek

Historische identiteit van de plek Schetsontwerp In het schetsontwerp is het model veld op diverse onderdelen verder uitgewerkt. Basisprincipe voor de zonering van het terrein vormt het contrast tussen het groene parkgedeelte en het hoger

Nadere informatie

De Tuinen van Hapert

De Tuinen van Hapert STEDENBOUWKUNDIGE VISIE MFA 31 oktober 2016 Gemeente Bladel NieuwBlauw stedenbouw en landschap Sander Klein Obbink Inventarisatie Wat zien wij en wat vinden wij belangrijk? Locatie Maatschappelijke functies

Nadere informatie

Raadsvoorstel van het college inzake Agenda groen voor de stad 2016

Raadsvoorstel van het college inzake Agenda groen voor de stad 2016 Registratienummer DSB 2016.297 RIS294705 Raadsvoorstel van het college inzake Agenda groen voor de stad 2016 De wereld om ons heen is in beweging en ook onze stad verandert. Den Haag is echter nog steeds

Nadere informatie

Buiten is zoveel te beleven! Schommelen op een speelplek, hutten bouwen in de bosjes, voetballen op het veldje en een rondje skaten door de buurt.

Buiten is zoveel te beleven! Schommelen op een speelplek, hutten bouwen in de bosjes, voetballen op het veldje en een rondje skaten door de buurt. Inspraaknotitie DENK MEE OVER SPELEN (SPEELRUIMTEPLAN) Buiten is zoveel te beleven! Schommelen op een speelplek, hutten bouwen in de bosjes, voetballen op het veldje en een rondje skaten door de buurt.

Nadere informatie