VANHOUT NV Lammerdries Geel, België Tel.: +32(0) Fax: +32(0) A CTIVITEITENVERSLAG 200 4

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "VANHOUT NV Lammerdries 12 2440 Geel, België Tel.: +32(0)14 25 16 11 Fax: +32(0)14 25 16 00 info@vanhout.be www.vanhout.be A CTIVITEITENVERSLAG 200 4"

Transcriptie

1 VANHOUT NV Lammerdries Geel, België Tel.: +32(0) Fax: +32(0) A CTIVITEITENVERSLAG 200 4

2 ACTIVITEITENVERSLAG INHOUD Geconsolideerde kerncijfers 2 Mededeling 3 Bedrijfsprofiel 4 Bestuur 5 Organigram 6 Certificaten 7 Projecten 8 Verslag van de raad van bestuur 16 Balans en resultatenrekening 21 HBS 22 Sanotec 24 Janssen Pharmaceutica DSEC Beerse

3 GECONSOLIDEERDE KERNCIJFERS BOTEC NV* Definitie van de gehanteerde cijfers EBIT: Netto cashflow bedrijfswinst (in dit verslag gelijkgesteld met bedrijfswinst / -verlies) Bedrijfsopbrengsten Nettoresultaat: Resultaat na belastingen (deel van de groep) Nettocashflow: Nettoresultaat + afschrijvingen + - alle kosten die geen kasuitgaven zijn - alle opbrengsten die geen kasinkomsten zijn Balanstotaal Eigen vermogen Netto bedrijfskapitaal: Vlottende activa - vorderingen op meer dan één jaar - schulden op hoogstens één jaar - Overlopende rekeningen van het passief (*) omvat: - Botec nv - Vanhout nv - Sanotec nv - HBS nv - Batech Construct nv - Lecomte nv - Kazerne Baron Michel nv Netto bedrijfskapitaal Netto cashflow Bedrijfswinst (EBIT) Nettoresultaat Personeel (eenheden) ACTIVITEITENVERSLAG 200 4

4 MEDEDELING VAN DE VOORZITTER Het jaar 2004 was voor de BESIX GROUP, waartoe Vanhout behoort, een bijzonder jaar dat in de annalen een uitzonderlijke plaats zal krijgen. Op 4 april 2004 werd een akkoord ondertekend tussen de toenmalige hoofdaandeelhouders van de Belgische Betonmaatschappij en een groep van 13 managers van de BESIX-bedrijven samen met een Egyptische partner [Orascom Construction Industries (OCI)] over de aankoop van hun aandelen. De Management Buy Out werd succesvol afgerond. En om dit naar buiten toe ook te symboliseren werd de naam BBM gewijzigd in BESIX GROUP. De bedrijven van de groep Vanhout blijven zoals voorheen hun job doen; alleen zal er nog intenser dan voorheen samengewerkt worden en zullen er nieuwe mogelijkheden gecreëerd worden. Tengevolge van de moeilijke economische omstandigheden in 2004 daalde de omzet van de groep Vanhout ten opzichte van De toegevoegde waarde die we samen hebben gecreëerd en die alzo de marge bepaalt is procentueel gestegen en voldoet ruimschoots aan de vooropgestelde budgetten. Dit is vooral te wijten aan de de synergie en uitwisselbaarheid tussen de verschillende bedrijven van onze Vanhout-groep. In 2004 werd het overgrote deel van de omzet van bouwbedrijf Vanhout gerealiseerd in de industriebouw, maar we bleven ook actief in de bouw van kantoorprojecten, utilitaire projecten en via Batech Construct ook in de residentiële bouw. HBS specialiseert zich steeds meer in het (ver)bouwen en inrichten van winkels in binnen- en buitenland. Sanotec blijft succesvol in milieuprojecten en treedt meer en meer op in het buitenland met o.a. projecten in de Verenigde Staten, en in samenwerking met BESIX in de Verenigde Arabische Emiraten, Afrika, Ook in 2005 zal Sanotec zich nog meer toeleggen op nieuwe technieken voor milieuprojecten. Vanhout zweert trouw aan haar bedrijfsmissie de "integrale bouwservice", kwaliteit in al haar aspecten en veiligheid blijven kritische succesfactoren. Het is zowel in ons gezamenlijk als in ons individueel belang dat het goed gaat met onze hele groep. Door samen in één groep te opereren zullen we beter een antwoord kunnen vinden op de gevolgen van een steeds maar vlugger veranderende wereld. We zullen als groep in staat zijn om andere activiteiten te ontplooien, die onze basisactiviteit, "Het Bouwen" zullen ondersteunen. Onze dank gaat uit naar al onze medewerkers. Hun professionalisme en creativiteit, hun inzet en volharding zijn een garantie voor onze verdere groei. Het is enkel dankzij hen dat de Vanhout-bedrijven samen met de andere bedrijven van de BESIX GROUP nu behoren tot het topsegment van de bouw in België. Tot slot een bijzonder woord van dank aan onze trouwe en nieuwe klanten. Hun vertrouwen biedt ons de gelegenheid om hen de toegevoegde waarde te geven, die ze in het kader van de "integrale bouwservice" terecht mogen verwachten. Hugo Van Wesemael gcv Voorzitter?3

5 BEDRIJFSPROFIEL Het bouwbedrijf VANHOUT maakt deel uit van de holding Botec nv samen met het milieutechnologisch bedrijf Sanotec, de Herenthoutse Bouw- en Schrijnwerkerij (HBS), Batech Construct nv en de vastgoedmaatschappij Lecomte. Alle zes werken nauw en hecht samen. Botec nv vormt een veelbelovende constellatie waarin de ervaring en de kennis van het ene, de andere bedrijven ondersteunen en uiteindelijk versterken. Het bouwbedrijf VANHOUT werd in 1928 opgericht onder de naam «Aannemingen Vanhout» en is in 1986 toegetreden tot de BESIX GROUP. Het bedrijf telt nu 310 werknemers en houdt zich voornamelijk bezig met burgerlijke bouwkunde, milieutechnologie, de constructie van kantoorgebouwen, theaterzalen, winkelgalerijen, industriële productie-eenheden en tal van andere projecten. De activiteiten van het bouwbedrijf zijn voornamelijk geconcentreerd in een straal van 150 km rond Geel, met als voornaamste trefcentra Antwerpen, Leuven, Gent en Brussel. VANHOUT heeft in België als eerste de Integrale Bouwservice aan haar klanten aangeboden. Deze dienst is een logisch uitvloeisel van de basisfilosofie van het eerste uur: een deskundig en ervaren team levert eerlijke kwaliteit voor een eerlijke prijs binnen de afgesproken termijn. VANHOUT biedt een samenwerking in bouwteam aan. Vanaf de allereerste fase van om het even welk project kan - in nauwe en open samenwerking met de opdrachtgever en de architect - naar de beste prijs - kwaliteit verhouding gezocht worden. VANHOUT verbindt zich hierbij de laagste gezamenlijk gevonden kostprijs te aanvaarden, mits een redelijke vergoeding voor het dekken van de algemene onkosten, de winst en de potentiële risico s. Verder kan in de loop van het bouwproces en na de vaststelling van een duidelijk eisenpakket een plafondbudget worden vastgelegd waarbinnen de globale werken dienen uitgevoerd te worden. Met de bedoeling alle deelnemers aan het bouwteam ertoe aan te zetten dat plafondbudget te respecteren, kan een winstdeling voor alle betrokken partijen worden afgesproken. Op die manier belonen we de inventiviteit van de groep die ervoor zorgt dat er een reserve ontstaat op de bouwbegroting. VANHOUT is ervan overtuigd dat er op die wijze correct kan worden samengewerkt op alle niveau s en is ook bereid een ethisch charter te onderschrijven dat kan fungeren als extra zekerheid voor de bouwheer. In 1995 behaalde VANHOUT voor het eerst het VCA**-certificaat, in 1997 het ISO 9001-certificaat. In de Trends Top van 2004 bevond het bouwbedrijf VANHOUT zich - qua omzetcijfer - op de 21ste plaats in de rangschikking van de Algemene Aannemers. Dit is ongetwijfeld de bekroning voor de alom erkende troeven van VANHOUT: het vakmanschap, de ervaring, de inventiviteit, de flexibiliteit, de diversificatie en het inschakelen van een eigen studiebureau om een snelle en volledige integratie van alle projecten te bevorderen. ACTIVITEITENVERSLAG 200 4

6 BESTUUR RAAD VAN BESTUUR Voorzitter Hugo Van Wesemael gcv, vertegenwoordigd door Hugo Van Wesemael Bestuurders Commissaris ir. Johan Beerlandt ing. Jos Kempen ir. Jef Lembrechts Rob Lenaers nv, vertegenwoordigd door ir. Rob Lenaers MIC cvba, vertegenwoordigd door Paul Mouton (sinds 10/09/2004) ir. Gaëtan Peeters Walter Resseler Van Passel, Mazars & Guerard cbv, vertegenwoordigd door Hugo Van Passel MANAGEMENTCOMITÉ Gedelegeerd bestuurder Algemeen directeur Gedelegeerd bestuurder Administratief & financieel directeur Technisch-commercieel directeur Technisch directeur ir. Jef Lembrechts Rob Lenaers nv, vertegenwoordigd door ir. Rob Lenaers Ronny Eijckmans ing. Jos Kempen ir. Frans Michielsen 5

7 ORGANIGRAM Besix Group Holding Botec nv HOLDING & Studiebureau 99,97% 99,95% Sanotec nv Milieubedrijf Vanhout nv Algemene Aannemer Amca nv Projectontwikkeling 21,67% 0,03% Bem nv Bouw Exportmaatschappij 4,17% 0,05% 100% 99,99% De Wolkammerij cvba Sociaal tewerkstellingsproject 2,09% Batech Construct nv Bouwbedrijf HBS nv Bouw & schrijnwerkerij Immo Campus Blairon Vastgoedmaatschappij 25,5% Kazerne Baron Michel nv Projectontwikkeling 50% 0,01% 0,5% Lecomte nv Vastgoedmaatschappij 99,5% Rabot Invest nv Gerechtsgebouw Gent 12,5% Regionaal Incubatiecentrum Kempen cvba Sociaal tewerkstellingsproject 19,61% Vastgoedmaatschappij Parking Grote Markt nv Vastgoedmaatschappij - Parkingexploitant 51% 12,5% Besix Real Estate Development Vastgoedmaatschappij 12,5% Sport & Recreatie Lier nv 17,78% ACTIVITEITENVERSLAG 200 4

8 CERTIFICATEN 7

9 JAARVERSLAG :54 Pagina 8 PROJECTEN SOGÉ NV - LOT ACTIVITEITENVERSLAG 200 4

10 JAARVERSLAG :54 Pagina 9 PROJECTEN K AZERNE BLAIRON TURNHOUT HEILIG HARTZIEKENHUIS MOL 9

11 JAARVERSLAG :55 Pagina 10 PROJECTEN KIND EN GEZIN BRUSSEL HANSEN TRANSMISSIONS LOMMEL ACTIVITEITENVERSLAG 200 4

12 JAARVERSLAG :55 Pagina 11 PROJECTEN HESSE-NOORD NATIE ANTWERPEN 11

13 JAARVERSLAG :56 Pagina 12 PROJECTEN IMEC HEVERLEE PROIOS MARITIME ZWIJNDRECHT ACTIVITEITENVERSLAG 200 4

14 JAARVERSLAG :57 Pagina 13 PROJECTEN LEOPOLD III BRUSSEL 13

15 JAARVERSLAG :58 Pagina 14 PROJECTEN SINT-MICHIELSCOLLEGE BREE ACTIVITEITENVERSLAG 200 4

16 JAARVERSLAG :59 Pagina 15 PROJECTEN BLOEDTRANSFUSIECENTRUM VORST CICERO EVERE 15

17 JAARVERSLAG :45 Pagina 16 VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR AAN DE ALGEMENE VERGADERING VAN 22 APRIL 2005 Geachte dames en heren, Wij hebben de eer u verslag uit te brengen over de activiteiten van onze onderneming over het boekjaar, afgesloten op 31 december COMMENTAAR OP DE JAARREKENING De jaarrekening sluit af met een winst voor belastingen van en een winst na belastingen van het boekjaar van De te bestemmen winst ligt aldus in de lijn van het vorige jaar, toen deze bedroeg. 78% 22% Aard Aard van het werk Nieuwbouw 78% Nieuwbouw Renovatie 22% 78% Renovatie 22% De bedrijfsopbrengsten in 2004 bedragen ten opzichte van een jaar voordien, wat een daling betekent van 28,8%. De bedrijfswinst daalt met 22,7 %, namelijk van in 2003 tot in het huidige boekjaar. Er werd een uitzonderlijke opbrengst geboekt van ten gevolge van een oud juridisch dossier dat werd opgelost. In de uitzonderlijke kosten werd een waardevermindering op de vordering op dochteronderneming Batech Construct nv geboekt. De bruto cash flow (netto winst + afschrijvingen) bedraagt De cash-flow bedraagt 2,31 % van de omzet. Het nettobedrijfskapitaal bedraagt 2,66 miljoen ten opzichte van 2,65 miljoen in boekjaar BESTEMMING VAN HET RESULTAAT Wij stellen voor de te bestemmen winst van het boekjaar 2004 ten bedrage van , samen met de overgedragen winst van het vorige boekjaar ten bedrage van , hetzij in totaal als volgt toe te wijzen: - Dividend: Tantième MIC cvba: Toevoeging aan de wettelijke reserves: Over te dragen winst: Het eigen vermogen stijgt zodoende van eind 2003 naar eind Dit eigen vermogen staat tegenover een balanstotaal van ACTIVITEITENVERSLAG 200 4

18 JAARVERSLAG :45 Pagina 17 VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR AAN DE ALGEMENE VERGADERING VAN 22 APRIL MARKANTE FEITEN EN PRODUCTIE 2004 Vanhout was in 2004 opvallend aanwezig in de industrie. Op de projecten zoals Hansen in Lommel, Imec in Heverlee, Proios op linkeroever in Antwerpen, Kaneka in Oevel, Janssen Pharmaceutica in Beerse, Genzyme in Geel, Umicore in Olen en de vele kleinere projecten van de groepsbedrijven bewees Vanhout flexibel te zijn en bij een luwte in de kantorenmarkt andere markten rendabel te kunnen bestrijken. Voor wat de kantoren betreft verwijzen we vooral naar Hesse-Noord Natie op de Amcasite in Antwerpen. Volgende projecten werden opgestart in 2004 en zullen nog doorlopen in 2005: Coca-Cola in Wilrijk, het gerechtsgebouw in Gent, Kind & Gezin in Brussel, een reeks vakantiewoningen in Massembre, het H.Hartziekenhuis in Mol en zeker en vast ook de ondergrondse parking in Lier, die in het kader van een Publiek-Private Samenwerking met de stad Lier wordt opgericht. Op veiligheidsvlak bereikte Vanhout een historisch diepterecord. Met een frequentiegraad van 27,21 bleef Vanhout op 1/3 van het laatst bekende nationale gemiddelde. Vanhout werd in 2004 zowel voor het VCA-certificaat als voor het ISO certificaat gehercertificieerd. 45% 28% 18% 8% 1% Sectoren Utiliteit Industrie Kantoren Civiel Residentieel (45%) (28%) (18%) (8%) (1%) Op 10 september 2004 werd ir. Jef Lembrechts benoemd tot gedelegeerd bestuurder van Vanhout nv. 4. VOORUITZICHTEN VOOR 2005 De orderportefeuille per 31/12/2004 bedraagt 51,1 miljoen, waarvan 35,6 miljoen voor uitvoering in 2005 en 15,5 miljoen voor uitvoering na In het eerste kwartaal werden reeds enkele belangrijke bestellingen binnengehaald. Voor 2005 wordt een omzet vooropgesteld van 53,3 miljoen. Voor 2005 staan reeds volgende projecten op stapel: het PPS-project m.b.t. de bouw van een nieuw zwembad in Lier, 39 woningen in Willebroek, een gebouw voor de plantengroothandel Floréac in Lochristi, een aantal projecten voor Telenet, een bedrijfsrestaurant voor SD Worx in Antwerpen, een renovatie van een groot kantoorproject aan de Leopold III-laan in Evere, de Hogeschool De Nayer in Mechelen, een sporthotel in Tubize en de nieuwe hal voor de Xpo in Kortrijk. 80% 11% 9% Type Type opdrachtgever Privé (80%) Privé Overheid (11%) (80%) Overheid PPS (11%) (9%) PPS (9%) 17

19 JAARVERSLAG :45 Pagina 18 VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR AAN DE ALGEMENE VERGADERING VAN 22 APRIL BEDRIJFSPOLITIEK OP MIDDELLANGE TERMIJN Gezien de schaarste aan werken in de publieke en private sector via de klassieke aanbestedingsprocedures, zal Vanhout verderwerken aan het ontwikkelen van zijn know-how en dito referenties in de PPS-projecten en projecten waarbij een belangrijke toegevoegde waarde kan geleverd worden om te komen tot een aannemingsproject. Op een actieve manier zal eveneens uitgekeken worden om projecten te verwerven in de nabije buurlanden. 6. ONDERZOEK EN ONTWIKKELING Van de lagere bezettingsgraad van een aantal personeelsleden in het jaar 2004 werd geprofiteerd om een aantal interne projecten af te werken. Meer bepaald ging het hier over rationalisering van databestanden, communicatietools, het verzamelen van gegevens die een knowledge management politiek toelaten. 46% 29% 16% 7. PERSONEEL Het totale personeelsbestand van Vanhout nv en haar filialen daalde in 2004 van 345 naar 314 werknemers. Vanhout heeft ook in 2004 haar deuren opengezet voor stagiairs en studenten die zich lieten begeleiden bij hun thesis. 7% 2% Geografische spreiding Antwerpen (46%) Brabant (29%) Oost-Vlaanderen (16%) Limburg (7%) West-Vlaanderen (2%) De Raad van Bestuur wenst alle medewerkers die in 2004 het succes van de groep Vanhout hebben waargemaakt hiervoor uitdrukkelijk te danken; zij hoopt ook in 2005 op deze onmisbare inzet te kunnen blijven rekenen. 8. GELIEERDE ONDERNEMINGEN HBS nv was ook in 2004 zeer performant, vooral in de niche van de winkelrenovatie. HBS realiseerde een omzet van 9,2 miljoen met een resultaat voor belasting van Sanotec nv realiseerde in 2004 een omzet van 7,6 miljoen in de markt van de waterzuivering. Voor 2005 wordt een verdere stijging van de omzet verwacht tot 10 miljoen. VPGM nv startte in maart 2001 met de exploitatie van bovengrondse parkeerplaatsen in Lier, waarvoor zij een concessieovereenkomst afsloot met de stad Lier. In het kader van deze concessie heeft Vanhout in april 2004 de bouw van een ondergrondse ACTIVITEITENVERSLAG 200 4

20 JAARVERSLAG :45 Pagina 19 VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR AAN DE ALGEMENE VERGADERING VAN 22 APRIL 2005 parking aangevat; deze parking zal op 15 april 2005 officieel geopend worden. Intussen startte Vanhout bovenop de parking de bouw van 45 luxueuze appartementen. Batech Construct nv realiseerde in 2004 een omzet van 5,4 miljoen. Lecomte nv startte geen concrete nieuwe projecten op en zorgde voor de dienst na verkoop van de uitgevoerde projecten van de voorbije jaren. Parking Bree nv werd in 2004 overgedragen aan het Autonoom Gemeentebedrijf Bree. Kazerne Baron Michel nv zocht naar nieuwe klanten nadat duidelijk was geworden dat het project van het Financiecentrum niet aan haar zou besteld worden. In dit kader lopen onderhandelingen met Telenet nv voor de verkoop van de gronden en de eventuele oprichting van nieuwe kantoren. Amca nv was vooral bedrijvig rond de bouw en oplevering van een nieuw kantoorproject voor Hesse-Noord Natie. Dit project werd einde december opgeleverd. Immo Campus Blairon nv werkte twee halve verdiepingen af in blok C en leverde deze af aan de Autonome Hogeschool Antwerpen. In blok B werden de nodige afbraakwerken uitgevoerd in het kader van een toekomstige verkoop en/of verhuring van delen van dit gebouw. Vanhout is eveneens aandeelhouder van De Wolkammerij cvba en Regionaal Incubatiecentrum Kempen (RICK) nv, zijnde sociale tewerkstellingsprojecten in respectievelijk Antwerpen en Turnhout. 9. VOORSTEL TOT BENOEMING BESTUURDERS nihil 10. OVERIGE PUNTEN De Raad van Bestuur meent dat alle mogelijke juridische geschillen met een financiële weerslag op voldoende wijze werden geprovisioneerd. 19

21 JAARVERSLAG :45 Pagina 20 VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR AAN DE ALGEMENE VERGADERING VAN 22 APRIL GEBEURTENISSEN NA BALANSDATUM Er hebben zich na het boekjaar per 31/12/2004 geen belangrijke gebeurtenissen voorgedaan die een invloed hebben op de financiële situatie van de vennootschap. Wij hopen, geachte dames en heren, dat de in 2004 behaalde resultaten aan uw verwachtingen voldoen. Wij vragen u de bestuurders alsook de commissaris kwijting te willen verlenen voor de uitoefening van hun mandaat tijdens het afgelopen boekjaar. Opgemaakt in Brussel op 18 maart Hugo Van Wesemael gvc MIC cvba Rob Lenaers nv ir. J. Lembrechts Voorzitter Ondervoorzitter Ged. Bestuurder Ged. Bestuurder ir. J. Beerlandt ing. J. Kempen ir. G. Peeters W. Resseler Bestuurder Bestuurder Bestuurder Bestuurder ACTIVITEITENVERSLAG 200 4

22 JAARVERSLAG :45 Pagina 21 BALANS V ANHOUT ACTIVA VASTE ACTIVA III. Materiële vaste activa IV. Financiële vaste activa VLOTTENDE ACTIVA VI. Voorraden en bestellingen in uitvoering A. Voorraden B. Bestellingen in uitvoering VII. Vorderingen op ten hoogste één jaar A. Handelsvorderingen B. Overige vorderingen VIII. Geldbeleggingen IX. Liquide middelen X. Overlopende rekeningen TOTAAL DER ACTIVA PASSIVA EIGEN VERMOGEN I. Kapitaal IV. Reserves V. Overgedragen winst VOORZIENINGEN EN UITGESTELDE BELASTINGEN VII. A. Voorzieningen voor risico's en kosten B. Uitgestelde belastingen SCHULDEN VIII. Schulden op meer dan één jaar IX. Schulden op ten hoogste één jaar A. Schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar vervallen B. Financiële schulden C. Handelsschulden D. Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen E. Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten F. Overige schulden X. Overlopende rekeningen TOTAAL DER PASSIVA RESULTATENREKENING I. Bedrijfsopbrengsten II. Bedrijfskosten (-) (-) III. BEDRIJFSWINST IV. Financiële opbrengsten V. Financiële kosten (-) (-) VI. WINST UIT DE GEWONE BEDRIJFS- UITOEFENING VOOR BELASTING VII. Uitzonderlijke opbrengsten VIII. Uitzonderlijke kosten (-) (-) IX. WINST VAN HET BOEKJAAR VOOR BELASTING IXbis. A. Onttrekking aan de uitgestelde belastingen X. Belastingen op het resultaat (-) (-) XI. WINST VAN HET BOEKJAAR XII. Onttrekking aan de belastingvrije reserves XII. Overboeking naar de belastingvrije reserves (-) (-) XIII. TE BESTEMMEN WINST VAN HET BOEKJAAR

23 JAARVERSLAG :45 Pagina 22 HBS is een algemeen bouwbedrijf, gespecialiseerd in verbouwingen en inrichtingen van o.a. winkels. Ons actieterrein strekt zich uit over België, Frankrijk en Nederland. Onze klantengroep breidt zich nog steeds uit en omvat grote winkelketens als ESPRIT, SCAPA, SCAPA Sport, CKS/CNB, DIESEL, PRINCESS, DAMART en H&M. RESULTATEN Het nettoresultaat in 2004 bedroeg OMZET Onze omzet in 2004 bedroeg 9,22 miljoen t.o.v. 7,39 miljoen in Deze omzet werd voornamelijk gerealiseerd met de uitvoering van volgende projecten: ASSUBEL Brussel: inrichten loftkantoor ASSUBEL Brussel: technieken voor appartementen B-ticino Brussel: conceptstore CKS/CNB De Panne CKS/CNB Antwerpen CKS/CNB renoveren van 10 standen in INNO s DAMART Breda DAMART Den Haag ESPRIT Rue de Rennes - Parijs ESPRIT Namen ESPRIT Eindhoven ESPRIT Brussel ESPRIT Luik ESPRIT Rotterdam ESPRIT Home Waasland Shopping Center St.-Niklaas ESPRIT Molenberg Antwerpen: uitbreiden kantoren ESPRIT EDC Amsterdam: inrichten nieuwe kantoren Eyeworks Zaventem: verbouwen en inrichten van een productiehuis Garage Kenis Turnhout: inrichten nieuwe garage en kantoren H&M Waasland Shopping Center St.-Niklaas H&M Beautybox Leysstraat Antwerpen H&M Nieuwstraat Brussel IMEC Leuven: binnenschrijnwerk Loft in Amsterdam MINI Antwerpen: inrichten van een garage Marianne Gray Brussel: inrichten van een schoonheidsinstituut PRINCESS Blue Antwerpen SCAPA Amsterdam SCAPA Antwerpen SCAPA Sport Leuven SCAPA Sport Brasschaat Toelen Boechout: winkel en woning In totaal werd m 2 winkelruimte gerenoveerd. VOORUITZICHTEN VOOR 2005 Het orderboek per 15 maart 2005 bedraagt 4,5 miljoen. Met projecten in Amsterdam, Antwerpen, Brasschaat, Brussel, Charleroi, Dilbeek, Hasselt, Leuven, Louvain-La-Neuve, Luik, en Parijs, hopen we een totale omzet van 7 miljoen te realiseren. ACTIVITEITENVERSLAG 200 4

24 JAARVERSLAG :45 Pagina 23 BALANS ACTIVA VASTE ACTIVA III. Materiële vaste activa IV. Financiële vaste activa VLOTTENDE ACTIVA VI. Voorraden en bestellingen in uitvoering VII. Vorderingen op ten hoogste één jaar VIII. Geldbeleggingen IX. Liquide middelen X. Overlopende rekeningen TOTAAL DER ACTIVA PASSIVA EIGEN VERMOGEN I. Kapitaal IV. Reserves V. Overgedragen winst VOORZIENINGEN EN UITGESTELDE BELASTINGEN VII. A. Voorzieningen voor risico's en kosten B. Uitgestelde belastingen SCHULDEN VIII. Schulden op meer dan één jaar IX. Schulden op ten hoogste één jaar A. Schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar vervallen C. Handelsschulden D. Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen E. Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten F. Overige schulden X. Overlopende rekeningen TOTAAL DER PASSIVA RESULTATENREKENING I. Bedrijfsopbrengsten II. Bedrijfskosten (-) (-) III. BEDRIJFSWINST IV. Financiële opbrengsten V. Financiële kosten (-) (-) IX. WINST VAN HET BOEKJAAR VOOR BELASTING IXbis. A. Onttrekking aan de uitgestelde belastingen X. Belastingen op het resultaat (-) (-) XI. WINST VAN HET BOEKJAAR XII. Onttrekking aan de belastingvrije reserves XIII. TE BESTEMMEN WINST VAN HET BOEKJAAR

25 JAARVERSLAG :45 Pagina 24 Sanotec is een milieubedrijf, gespecialiseerd in het ontwerpen en bouwen van waterzuiveringsinstallaties en slibbehandelingsinstallaties met bijhorende luchtzuivering. Sanotec is actief op de Vlaamse Markt (Aquafin), de Waalse markt (7 intercommunales) en in het buitenland (meestal in synergie met ons moederbedrijf BESIX). Sanotec biedt tevens sleutel-op-de-deur oplossingen aan voor industriële milieuprojecten. Sanotec zal zich in de toekomst meer en meer gaan profileren als contractor voor elektromechanische werken voor andere milieuprojecten (vast afval, luchtbehandeling). Sanotec was in 2004 actief op vier continenten. Deze trend zal zich verderzetten in VOORUITZICHTEN VOOR 2005 EN LATER Sanotec investeert in opleiding en onderzoek rond nieuwe technologieën, waaronder membraantechnologie, slibmineralisatie (huishoudelijk en industrieel slib) en luchtzuivering (dmv katalytische oxidatie). Sanotec heeft een branch geopend in de Verenigde Arabische Emiraten met het oog op het verwerven van projecten in behandeling van afvalwater en drinkbaar water (membraantechnieken). De nodige allianties zullen hiervoor worden afgesloten. Het orderboek per 15 maart 2005 bedraagt 17,58 miljoen, waarvan 10,11 miljoen voor uitvoering in 2005 en 7,47 miljoen na Het afwerken van de renovatiewerken van de elektromechanische uitrusting van volgende zuiveringsstations zal een belangrijke activiteit voor 2005 verzekeren : Hoogstraten en Morkhoven (voor bouwheer Aquafin). Bovendien zullen opdrachten in het buitenland de activiteiten aanvullen, o.a. bouw WZI New Belgium Brewing in de VSA, ontharding zeewater (700 m 2 /u) d.m.v. nanofiltratie als voorbehandeling van een Multi Stage Flash ontziltingsinstallatie in Sharjah (Verenigde Arabische Emiraten) voor opdrachtgever LET-Besix en opvolging ontziltingsinstallatie ( m 2 per dag) in Algiers voor het consortium Orascom-Besix. De omzet van Sanotec is verdeeld als volgt : één derde in België, één derde in Azië en één derde in Noord-Amerika. Dit zal verder aangevuld worden met opdrachten in Noord-Afrika. RESULTATEN De winst na belastingen van het boekjaar 2004 bedraagt OMZET De bedrijfsopbrengsten in 2004 bedragen ten opzichte van een jaar voordien, hetgeen een stijging betekent van 83%. Deze omzet in 2004 werd voornamelijk gerealiseerd door het uitvoeren van volgende projecten: Renovatie waterproductiecentrum Mokolo in Kameroen Renovatie RWZI Westerlo - bouwheer Aquafin Renovatie RWZI Hoogstraten - bouwheer Aquafin Renovatie RWZI Lommel - bouwheer Aquafin Renovatie RWZI St-Truiden - bouwheer Aquafin Engineering WZI brouwerij New Belgium Brewing in Fort Collins - Colorado - USA Engineering en civiele werken WZI Ineos Phenol Chemie Engineering en bouw effluentpolishing WZI Janssen Pharmaceutica in Beerse Onderhoudscontracten WZI s voor Electrabel (Rodenhuyze, Langerbrugge, Kallo) Engineering en civiele werken nanofiltratie Layyah Power Station in Sharjah (VAE) ACTIVITEITENVERSLAG 200 4

26 JAARVERSLAG :46 Pagina 25 BALANS ACTIVA VASTE ACTIVA III. Materiële vaste activa IV. Financiële vaste activa VLOTTENDE ACTIVA VII. Vorderingen op ten hoogste één jaar VIII. Geldbeleggingen IX. Liquide middelen X. Overlopende rekeningen TOTAAL DER ACTIVA PASSIVA EIGEN VERMOGEN I. Kapitaal IV. Reserves V. Overgedragen winst SCHULDEN VIII. Schulden op meer dan één jaar IX. Schulden op ten hoogste één jaar A. Schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar vervallen C. Handelsschulden E. Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten F. Overige schulden X. Overlopende rekeningen 193 TOTAAL DER PASSIVA RESULTATENREKENING I. Bedrijfsopbrengsten II. Bedrijfskosten (-) (-) III. BEDRIJFSWINST IV. Financiële opbrengsten V. Financiële kosten (-) (-) IX. WINST VAN HET BOEKJAAR VOOR BELASTING X. Belastingen op het resultaat (-) (-) XI. WINST VAN HET BOEKJAAR XIII. TE BESTEMMEN WINST VAN HET BOEKJAAR

Inhoud. Vanhout nv. Lammerdries 12 B-2440 Geel België Tel.: +32 14 25 16 11 Fax: +32 14 25 16 00 info@vanhout.be www.vanhout.be.

Inhoud. Vanhout nv. Lammerdries 12 B-2440 Geel België Tel.: +32 14 25 16 11 Fax: +32 14 25 16 00 info@vanhout.be www.vanhout.be. Activiteitenverslag 2006 Mission Statement VANHOUT is een betrouwbare en competente algemene aannemer die deel uitmaakt van de groep BESIX. Wij leveren kwaliteitsvolle bouwprojecten af binnen de afgesproken

Nadere informatie

Opgesteld te Halle op 7 september 2009. De Raad van bestuur, Bijlage: Staat van activa en passiva per 31/07/2009. Piet Colruyt), bestuurder

Opgesteld te Halle op 7 september 2009. De Raad van bestuur, Bijlage: Staat van activa en passiva per 31/07/2009. Piet Colruyt), bestuurder Verslag van de Raad van Bestuur van Etn. Fr. Colruyt NV aan de Buitengewone Algemene Vergadering van de aandeelhouders van 16 oktober 2009 inzake doelwijziging De Raad van Bestuur verklaart te zijn samengekomen

Nadere informatie

1. BALANS NA WINSTVERDELING. Codes 20/28 22/27 22 23 24 25 26 27 29/58 40/41 50/53 54/58

1. BALANS NA WINSTVERDELING. Codes 20/28 22/27 22 23 24 25 26 27 29/58 40/41 50/53 54/58 VKT2. 1. BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA 20/28 3.591,29 I. Oprichtingskosten... 20 3.591,29 II. Immateriële vaste activa (toel. I,A)... 21 III. IV. Materiële vaste activa (toel. I,B)... A.

Nadere informatie

Nota. Jaarrekening 2014 Balans en resultatenrekening per 31/12/2014

Nota. Jaarrekening 2014 Balans en resultatenrekening per 31/12/2014 Nota RBR auteur a 66 55 dossier 20150331_financieelverslag bestand 31 maart 2015 Datu m Jaarrekening 2014 Balans en resultatenrekening per 31/12/2014 1 Situering Door de invoering van de programmawet van

Nadere informatie

onderneming : Algemene informatie Naam onderneming Ondernemingsvorm (maak een keuze uit de lijst) Minimum geplaatst kapitaal 18.

onderneming : Algemene informatie Naam onderneming Ondernemingsvorm (maak een keuze uit de lijst) Minimum geplaatst kapitaal 18. bij oprichting Algemene informatie Naam onderneming Ondernemingsvorm (maak een keuze uit de lijst) Minimum geplaatst kapitaal Kapitaal volgens oprichtingsstatuten Minimum inbreng in speciën jaar 1 18.550,00

Nadere informatie

LAMPIRIS COOP Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Rue Saint-Laurent, LUIK BTW BE

LAMPIRIS COOP Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Rue Saint-Laurent, LUIK BTW BE LAMPIRIS COOP Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Rue Saint-Laurent, 54 4000 LUIK BTW BE 0846.628.569 RPR Luik Jaarverslag van de raad van bestuur aan de gewone algemene vergadering

Nadere informatie

8. ONZE FINANCIËLE MIDDELEN

8. ONZE FINANCIËLE MIDDELEN 48 8. ONZE FINANCIËLE MIDDELEN 8. ONZE FINANCIËLE MIDDELEN CONSOLIDEREN Beheren DUIDELIJKHEID DE REKENINGEN VAN PARKING.BRUSSELS Het kapitaal van het Agentschap = 561.500 Het kapitaal van het Agentschap,

Nadere informatie

BALANS NA WINSTVERDELING

BALANS NA WINSTVERDELING BE 04.777.660 VOL2.1 BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA Oprichtingskosten Immateriële Materiële Terreinen en gebouwen Installaties, machines en uitrusting Meubilair en rollend materieel Leasing

Nadere informatie

Identificatie rapportering Brussel

Identificatie rapportering Brussel Identificatie rapportering 2014 Naam entiteit: Categorie: Adres: Contactpersoon : Vlaams Woningfonds rechtspersoon Ieperlaan41 1000 Brussel Guy Servotte Telefoonnummer: 02/548.91.31 Soort rapportering:

Nadere informatie

BALANS NA WINSTVERDELING

BALANS NA WINSTVERDELING Nr. 0812.019.662 VOL 2.1 BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA... Toel. 20/28 60.411,22 55.375,35 Oprichtingskosten...... Immateriële vaste activa.... Materiële vaste activa... Terreinen en gebouwen...

Nadere informatie

BROUWERIJ LIEFMANS NV Juridische status : Faillissement. Juridische vorm : NV. Wontergemstraat, DENTERGEM

BROUWERIJ LIEFMANS NV Juridische status : Faillissement. Juridische vorm : NV. Wontergemstraat, DENTERGEM BROUWERIJ LIEFMANS NV 0400.228.136 Juridische status : Faillissement Juridische vorm : NV Wontergemstraat, 42 8720 - DENTERGEM NACE code : 11050 - Vervaardiging van bier Het bedrijf komt NIET voor op de

Nadere informatie

LAMPIRIS COOP Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Rue Saint-Laurent, LUIK BTW BE

LAMPIRIS COOP Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Rue Saint-Laurent, LUIK BTW BE LAMPIRIS COOP Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Rue Saint-Laurent, 54 4000 LUIK BTW BE 0846.628.569 RPR Luik Jaarverslag van de raad van bestuur aan de gewone algemene vergadering

Nadere informatie

Omzet in jaar 5 Jaaromzet , , , , ,00 Variabele kosten , , , , ,00

Omzet in jaar 5 Jaaromzet , , , , ,00 Variabele kosten , , , , ,00 Financieel plan Naam: Adres: Telefoon: Email: michiel decavel bieststraat, 86, 86 8560 WEVELGEM decavele@hotmail.com Overzicht van de omzet Overzicht totale omzet Jaaromzet 187 500,00 187 500,00 187 500,00

Nadere informatie

ACTIEF. Scmactn.doc [22]

ACTIEF. Scmactn.doc [22] ACTIEF I. Oprichtingskosten... 20 II. Immateriële vaste activa... 21 III. Materiële vaste activa... 22/27 A. Terreinen en gebouwen...22 B. Installaties, machines en uitrusting...23 C. Meubilair en rollend

Nadere informatie

BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA... 20/28 19.233.968,34 19.711.879,71 VLOTTENDE ACTIVA... 29/58 6.723.285,38 4.508.

BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA... 20/28 19.233.968,34 19.711.879,71 VLOTTENDE ACTIVA... 29/58 6.723.285,38 4.508. VOL 2.1 BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA... 20/28 19.233.968,34 19.711.879,71 Oprichtingskosten... 5.1 20...... Immateriële vaste activa... 5.2 21 2.089,48 3.556,27 Materiële vaste activa...

Nadere informatie

Toename van de winst met meer dan 10% Verhoging van dividend

Toename van de winst met meer dan 10% Verhoging van dividend Jaarresultaten 2010 Opgesteld door gedelegeerd bestuurders Dirk De Cuyper en Peter De Cuyper. Wetteren, België 17 maart 2011. Toename van de winst met meer dan 10% Verhoging van dividend Kerncijfers 2010

Nadere informatie

MISSION STATEMENT. VANHOUT is een betrouwbare en competente. algemene aannemer die deel uitmaakt van. de BESIX-group. Wij leveren kwaliteitsvolle

MISSION STATEMENT. VANHOUT is een betrouwbare en competente. algemene aannemer die deel uitmaakt van. de BESIX-group. Wij leveren kwaliteitsvolle MISSION STATEMENT VANHOUT is een betrouwbare en competente algemene aannemer die deel uitmaakt van de BESIX-group. Wij leveren kwaliteitsvolle bouwprojecten af binnen afgesproken termijnen en budgetten.

Nadere informatie

BALANS EN RESULTATENREKENING (VOLLEDIG SCHEMA)

BALANS EN RESULTATENREKENING (VOLLEDIG SCHEMA) Bijlage 3. BALANS EN RESULTATENREKENING (VOLLEDIG SCHEMA) Nr. VOL 2.1 Balans na winstverdeling ACTIVA VASTE ACTIVA 20/28...... Oprichtingskosten... 5.1 20...... Immateriële vaste activa... 5.2 21......

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 30/11/2015 BE 0462.537.075 11 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 15679.00182 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: DE LILLE Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Adres: Kwadenbulk

Nadere informatie

EMBARGO TOT MAANDAG 27 JUNI 2005-17.45 u. *******************************************

EMBARGO TOT MAANDAG 27 JUNI 2005-17.45 u. ******************************************* Boekjaar 2004/2005, afgesloten op 31 maart 2005 GROEP COLRUYT: verdere stijging van de resultaten ******** Omzet + 15,12 %; winst + 16,42 %; winst per aandeel + 18,78 % 1. Omzet excl. BTW + 15,12 % EUR

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: NewB Europese vennootschap Adres: Rue Botanique Nr: 75 Bus: Postnummer: 1210 Gemeente: Sint-Joost-ten-Node Land: België Rechtspersonenregister(RPR)- Rechtbank van

Nadere informatie

1 Codes I Boekjaar I Vorig boekjaar I

1 Codes I Boekjaar I Vorig boekjaar I VOL 2.1 BALANS NA WNSTVERDELNG ACTVA VASTE ACTVA...... Oprichtingskosten... mmateriële vaste activa... Toel. 5.1 5.2 1 Codes Boekjaar Vorig boekjaar Materiële vaste activa......... Terreinen en gebouwen......

Nadere informatie

Voor het bedrijf. Climasoft nv. Vertegenwoordigd door Dirk Maartens. Financiële planningen. van januari 2010 tot december 2012

Voor het bedrijf. Climasoft nv. Vertegenwoordigd door Dirk Maartens. Financiële planningen. van januari 2010 tot december 2012 Financieel plan Voor het bedrijf Vertegenwoordigd door Dirk Maartens Financiële planningen van januari 2010 tot december 2012 Studie gerealiseerd op 10 januari 2010 door De Heer Deckers op basis van de

Nadere informatie

##E#trffi#H ffiffiffiffi#ffih

##E#trffi#H ffiffiffiffi#ffih pagina I van 6,, " '* "t*"tè,:ill:;.ii:: i#!,#f.#l;'0"',i,i.!il,.r4tti,, iiilil 'a1ii! ltii!.i.i;i:nr.,íii!nfr,í,"- :ir l.t#il'"' 1.f.rlrfr.r i"if i., \i,"r, i ;1 :--: i. \., '\ i' ##E#trffi#H ffiffiffiffi#ffih

Nadere informatie

Halfjaarlijkse Resultaten per 30 juni 2005 SYSTEMAT N.V.

Halfjaarlijkse Resultaten per 30 juni 2005 SYSTEMAT N.V. CONTACTS Martin Detry SYSTEMAT Tél.: +32 2 352 85 04 martin.detry@systemat.com Valérie Léonard B2WIN Tél.: +32 2 538 11 14 valerie.leonard@b2win.be Lasne, 8 september 2005 Halfjaarlijkse Resultaten per

Nadere informatie

Nr. 0462.312.589. LIJST VAN DE BESTUURDERS, ZAAKVOERDERS EN COMMISSARISSEN (vervolg van de vorige bladzijde)

Nr. 0462.312.589. LIJST VAN DE BESTUURDERS, ZAAKVOERDERS EN COMMISSARISSEN (vervolg van de vorige bladzijde) 20 1 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. 0462.312.589 Blz. E. D. VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO NAAM: KAURI Rechtsvorm: VZW Adres: de Fiennestraat Nr.: 77 Postnummer: 1070 Gemeente: Brussel 7 Land: België Rechtspersonenregister

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 27/10/2015 BE 0471.522.641 10 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 15654.00593 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: 'T SMOSKE TIELT Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Adres:

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 27/06/2016 BE 0824.339.751 8 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 16260.00550 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: SOLAR ECO-INVEST Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Adres:

Nadere informatie

Jaarresultaten Hogere winst exclusief joint venture Airolux met lagere Ebitda

Jaarresultaten Hogere winst exclusief joint venture Airolux met lagere Ebitda Jaarresultaten 2012 Opgesteld door gedelegeerd bestuurders Dirk De Cuyper en Peter De Cuyper. Wetteren, België 18 maart 2013. Hogere winst exclusief joint venture Airolux met lagere Ebitda Kerncijfers

Nadere informatie

jaarlijkse groei 15% 12% 10% 10% jaarlijkse groei 20% 15% 12% 12% jaarlijkse groei 20% 15% Percentage van de omzet 45% 45% 45% 45% 45%

jaarlijkse groei 15% 12% 10% 10% jaarlijkse groei 20% 15% 12% 12% jaarlijkse groei 20% 15% Percentage van de omzet 45% 45% 45% 45% 45% FINANCIEEL PLAN opstart 1. PROGNOSE RESULTATENREKENING Cijfers in euro Jaar 1 Jaar 2 Jaar 3 Jaar 4 Jaar 5 BEDRIJFSOPBRENGSTEN 291.500 327.530 448.381 493.094 542.276 Omzet 290.000 326.000 446.820 491.502

Nadere informatie

2009-03-24 DISTRIGAZ SA/NV 0476.201.605. Juridische status : Actief. Juridische vorm : SA/NV RUE DE L'INDUSTRIE 10 1000 - BRUXELLES

2009-03-24 DISTRIGAZ SA/NV 0476.201.605. Juridische status : Actief. Juridische vorm : SA/NV RUE DE L'INDUSTRIE 10 1000 - BRUXELLES DISTRIGAZ SA/NV 0476.201.605 Juridische status : Actief Juridische vorm : SA/NV RUE DE L'INDUSTRIE 10 1000 - BRUXELLES NACE code : 35220 - Distributie van gasvormige brandstoffen via leidingen Het bedrijf

Nadere informatie

Sterke stijging Ebitda en netto resultaat Verhoging dividend

Sterke stijging Ebitda en netto resultaat Verhoging dividend Jaarresultaten 2013 Opgesteld door gedelegeerd bestuurders Dirk De Cuyper en Peter De Cuyper. Wetteren, België 17 maart 2014. Sterke stijging Ebitda en netto resultaat Verhoging dividend Kerncijfers 2013

Nadere informatie

EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. E. D. VOL 1.1

EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. E. D. VOL 1.1 40 1 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. E. D. VOL 1.1 JAARREKENING IN EURO (2 decimalen) NAAM:... PREFLEXIBEL... Rechtsvorm:... Naamloze vennootschap Adres:...Nr.: Elisabethlaan... 153 Bus:... Postnummer:...

Nadere informatie

LAMPIRIS COOP Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Rue Saint-Laurent, 54 4000 LUIK BTW BE 0846.628.

LAMPIRIS COOP Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Rue Saint-Laurent, 54 4000 LUIK BTW BE 0846.628. LAMPIRIS COOP Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Rue Saint-Laurent, 54 4000 LUIK BTW BE 0846.628.569 RPR Luik Verslag van de raad van bestuur op de gewone algemene vergadering van

Nadere informatie

Universitair Ziekenhuis Gent Jaarrekening 2014

Universitair Ziekenhuis Gent Jaarrekening 2014 Universitair Ziekenhuis Gent Jaarrekening 2014 Bijlage bij het koninklijk besluit betreffende de jaarrekeningen van de ziekenhuizen Codering Afdeling 1. 2014 2013 BALANS VOOR VERWERKING ACTIVA VASTE ACTIVA

Nadere informatie

Duvel Moortgat : courante netto winst +16%

Duvel Moortgat : courante netto winst +16% 15 Maart 2000 Duvel Moortgat : courante netto winst +16% Markante feiten van 1999 Beursintroductie: Duvel Moortgat werd begin juni geïntroduceerd op de Beurs van Brussel. Participatie in Noord Amerikaanse

Nadere informatie

Pagina 1/5 Expert/M Plus V: Datum lijst 24/04/2015 Datum afdruk 24/04/ :41: , , ,88

Pagina 1/5 Expert/M Plus V: Datum lijst 24/04/2015 Datum afdruk 24/04/ :41: , , ,88 Pagina 1/5 BRUTO Afschrijvingen en waardeverm. NETTO ACTIEF Vaste activa 487.697,17-47.154,35 440.542,82 Oprichtingskosten Immateriële vaste activa Materiële vaste activa 487.697,17-47.154,35 440.542,82

Nadere informatie

Eerbied voor het hout en respect voor de mens

Eerbied voor het hout en respect voor de mens Onderstaand treffen we informatie aan over de onderneming Lagae Hout N.V. en cijfergegevens uit de jaarrekeningen van 25, 26 en 27 Op basis van deze informatie gaan we de theorie van de ratioanalyse omzetten

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 21/01/2015 BE 0449.054.471 11 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 15019.00586 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: ERDA KOMADA Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Adres:

Nadere informatie

Bedrijfsrevisor. Verklaring over de jaarrekening zonder voorbehoud

Bedrijfsrevisor. Verklaring over de jaarrekening zonder voorbehoud Burg. CVBA Helga Platteau Verslag van het College van Commissarissen aan de Algemene Vergadering der Aandeelhouders van Euronav NV over de jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 31 december 2008

Nadere informatie

Bijlage bij het koninklijk besluit betreffende de jaarrekeningen van de ziekenhuizen

Bijlage bij het koninklijk besluit betreffende de jaarrekeningen van de ziekenhuizen Bijlage bij het koninklijk besluit betreffende de jaarrekeningen van de ziekenhuizen Codering Afdeling 1. 2010 2009 BALANS NA VERWERKING ACTIVA VASTE ACTIVA 20/28 99.203 88.118 I. Oprichtingskosten 20

Nadere informatie

Interne jaarrekening - Beknopt verslag (Vennootschap)

Interne jaarrekening - Beknopt verslag (Vennootschap) vrijdag 3 april 2015 09:20 Bedrijf: 1 - VIA VENETO VZW Pagina 1 van 6 BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA 20/28 1.081,00 1.067,87 Oprichtingskosten 20 Immateriële vaste activa (toelichting 5.1.1)

Nadere informatie

PERSBERICHT HALFJAARRESULTATEN. IMMOBEL kondigt sterke resultaten aan voor het eerste halfjaar van 2014.

PERSBERICHT HALFJAARRESULTATEN. IMMOBEL kondigt sterke resultaten aan voor het eerste halfjaar van 2014. Brussel, 28 augustus 2014 17u40 Gereglementeerde informatie PERSBERICHT HALFJAARRESULTATEN IMMOBEL kondigt sterke resultaten aan voor het eerste halfjaar van 2014. Geconsolideerd nettoresultaat van 22,3

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 02/10/2013 BE 0830.513.208 8 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 13616.00294 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: DIAMOND VAULT Naamloze vennootschap Adres: SCHUPSTRAAT Nr: 1-7 Bus: Postnummer:

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 27/01/2015 BE 0429.423.255 12 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 15025.00242 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: FRAVAN Naamloze vennootschap Adres: Kortrijksestraat Nr: 439 Bus: Postnummer:

Nadere informatie

1. GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING /IN DUIZENDEN EURO

1. GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING /IN DUIZENDEN EURO 1. GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING /IN DUIZENDEN EURO 2015 2014 Netto omzet 326 395 326 558 Wijzigingen in voorraden en bestellingen in uitvoering -3 906 2 287 Overige bedrijfsopbrengsten 4 785 4 118

Nadere informatie

Inhoudstafel: 1. Halfjaarverslag raad van bestuur Miko per 30 juni 2009 OMZET

Inhoudstafel: 1. Halfjaarverslag raad van bestuur Miko per 30 juni 2009 OMZET Inhoudstafel: 1. Halfjaarverslag raad van bestuur Miko per 30 juni 2009 2. Responsibility verklaring 3. Geconsolideerde IFRS resultatenrekening 4. Geconsolideerd overzicht van het volledig resultaat 5.

Nadere informatie

Resultaten Miko per 30 juni 2012. Omzet + 5,1 % - Nettowinst + 2,1 % - EBIT + 1,4 %

Resultaten Miko per 30 juni 2012. Omzet + 5,1 % - Nettowinst + 2,1 % - EBIT + 1,4 % Resultaten Miko per 30 juni 2012 Omzet + 5,1 % - Nettowinst + 2,1 % - EBIT + 1,4 % Turnhout, 31 augustus 2012 Miko, de op Euronext Brussel genoteerde koffieservice- en kunststofverpakkingsspecialist, kende

Nadere informatie

Librius CVBA Te Boelaerlei 37 te 2140 Borgerhout BTW BE 0475.634.550 RPR Antwerpen

Librius CVBA Te Boelaerlei 37 te 2140 Borgerhout BTW BE 0475.634.550 RPR Antwerpen Librius CVBA Te Boelaerlei 37 te 2140 Borgerhout BTW BE 0475.634.550 RPR Antwerpen VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR INCLUSIEF JAARVERSLAG VOOR TE LEZEN OP DE JAARVERGADERING dd. 30/05/2013 Geachte vennoten,

Nadere informatie

Een meerwaarde voor u en uw klanten! Financiële analyse. Dossier De brouwerij. Studie gerealiseerd op basis van de gegevens van de klant

Een meerwaarde voor u en uw klanten! Financiële analyse. Dossier De brouwerij. Studie gerealiseerd op basis van de gegevens van de klant Een meerwaarde voor u en uw klanten! Financiële analyse Dossier De brouwerij Studie gerealiseerd op basis van de gegevens van de klant INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave... 2 1. RESULTAAT... 3 1.1. RESULTATENREKENING...

Nadere informatie

Inverko NV boekt een operationele winst in 2013 van ,- en versterkt verder het eigen vermogen. Inverko Polymers B.V. draait beter dan verwacht.

Inverko NV boekt een operationele winst in 2013 van ,- en versterkt verder het eigen vermogen. Inverko Polymers B.V. draait beter dan verwacht. PERSBERICHT Leek, 28.03.2014 Inverko NV boekt een operationele winst in 2013 van 299.000,- en versterkt verder het eigen vermogen. Inverko Polymers B.V. draait beter dan verwacht. De geconsolideerde EBITDA

Nadere informatie

JAARREKENING 2013 per 31/12/2013

JAARREKENING 2013 per 31/12/2013 @Transvaal VZW Transvaalstraat 15 26 BERCHEM B.T.W.: n.b. R.P.R. 832.645.3 JAARREKENING 213 per 31/12/213 Inhoud: 1. Balans 2. Resultaten-rekening 3. Specificatie investeringen & afschrijvingen BALANS

Nadere informatie

JAARREKENING 2014 per 31/12/2014

JAARREKENING 2014 per 31/12/2014 @Transvaal VZW Transvaalstraat 15 26 BERCHEM B.T.W.: n.b. R.P.R. 832.645.3 JAARREKENING 214 per 31/12/214 Inhoud: 1. Balans 2. Resultatenrekening 3. Specificatie investeringen & afschrijvingen BALANS &

Nadere informatie

Jaarresultaten per 31 december 2012 SOFTIMAT N.V.

Jaarresultaten per 31 december 2012 SOFTIMAT N.V. CONTACT Maryse Gits SOFTIMAT Tél.: +32 2 352 83 86 maryse.gits@softimat.com ONDER EMBARGO TOT DONDERDAG 18 APRIL 2013, 17U40 Frédérique Jacobs Tél.: +32 479 42 96 36 frederique.jacobs@softimat.com Lasne,

Nadere informatie

Geconsolideerde winst- en verliesrekening

Geconsolideerde winst- en verliesrekening Geconsolideerde winst- en verliesrekening JAREN AFGESLOTEN PER 31 DECEMBER Toel. 2003 2002 Herwerking 2002 Omzet 3 1 796 987 1 863 467 1 863 467 Kostprijs van verkopen 5 (1 424 481) (1 489 779) (1 489

Nadere informatie

Stijging toegevoegde waarde in lijn met stijging volumes van 11% Stijging ebitda met meer dan 15% Stijging Resultaat na belasting met meer dan 40%

Stijging toegevoegde waarde in lijn met stijging volumes van 11% Stijging ebitda met meer dan 15% Stijging Resultaat na belasting met meer dan 40% Stijging toegevoegde waarde in lijn met stijging volumes van 11% Stijging ebitda met meer dan 15% Stijging Resultaat na belasting met meer dan 40% Toegenomen verlies Airolux Verder verhoging dividend Kerncijfers

Nadere informatie

Emakina Group keert eerste dividend uit in haar bestaan

Emakina Group keert eerste dividend uit in haar bestaan Jaarlijks communiqué (gereglementeerde informatie) Emakina Group keert eerste dividend uit in haar bestaan BRUSSEL, 18 MAART 2009 (17h50) Emakina Group (Alternext Brussel: ALEMK) stelt vandaag haar jaarresultaten

Nadere informatie

AANWEZIGHEIDSLIJST VAN DE ALGEMENE VERGADERING VAN DE VZW BENETIET GEHOUDEN OP DE MAATSCHAPPELIJKE ZETEL OP

AANWEZIGHEIDSLIJST VAN DE ALGEMENE VERGADERING VAN DE VZW BENETIET GEHOUDEN OP DE MAATSCHAPPELIJKE ZETEL OP Benetiet vzw Luitenant Lippenslaan 15 bus 7 2140 Antwerpen (Borgerhout) R.P.R. Antwerpen BTW-nummer: BE 0635.546.374 AANWEZIGHEIDSLIJST VAN DE ALGEMENE VERGADERING VAN DE VZW BENETIET GEHOUDEN OP DE MAATSCHAPPELIJKE

Nadere informatie

Jaarrekening boekjaar 2013. Internationale Luchthaven Oostende-Brugge

Jaarrekening boekjaar 2013. Internationale Luchthaven Oostende-Brugge Jaarrekening boekjaar 2013 Internationale Luchthaven Oostende-Brugge Financiële resultaten Het financieel resultaat wordt geanalyseerd op basis van de jaarrekening van de luchthaven. Deze jaarrekening

Nadere informatie

IMMOBILIËN VENNOOTSCHAP VAN BELGIË. Naamloze Vennootschap J. Dubrucqlaan, 175/ Brussel. Genoteerd op EURONEXT Brussel onder de benaming :

IMMOBILIËN VENNOOTSCHAP VAN BELGIË. Naamloze Vennootschap J. Dubrucqlaan, 175/ Brussel. Genoteerd op EURONEXT Brussel onder de benaming : 21 maart 2007 IMMOBILIËN VENNOOTSCHAP VAN BELGIË Naamloze Vennootschap J. Dubrucqlaan, 175/1-1080 Brussel Genoteerd op EURONEXT Brussel onder de benaming : IMMOBEL PERSMEDEDELING Bedrijfsresultaat van

Nadere informatie

Bridgeboetiek vzw. Balans en Jaarrekening. Seizoen 2009-2010

Bridgeboetiek vzw. Balans en Jaarrekening. Seizoen 2009-2010 Bridgeboetiek vzw Balans en Jaarrekening Seizoen 2009-2010 1 juli 2009 tot 30 juni 2010 Actief passief resultatenbalans Pagina 1/5 Datum lijst 14/10/2010 BRUTO Afschrijvingen en waardeverm. NETTO ACTIEF

Nadere informatie

EUR JAARREKENING IN EURO

EUR JAARREKENING IN EURO 40 EUR JAARREKENING IN EURO (2 decimalen)... zijn / zijn niet VERKLARING BETREFFENDE EEN AANVULLENDE OPDRACHT VOOR NAZICHT OF CORRECTIE werd XXX / werd niet * BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA

Nadere informatie

Inhoud DEEL 1 ALGEMENE INLEIDING BOEKHOUDING EN RAPPORTERING... 1 HOOFDSTUK 1 HISTORISCHE EVOLUTIE... 3 1 EVOLUTIE VAN DE BEGRIPPEN...

Inhoud DEEL 1 ALGEMENE INLEIDING BOEKHOUDING EN RAPPORTERING... 1 HOOFDSTUK 1 HISTORISCHE EVOLUTIE... 3 1 EVOLUTIE VAN DE BEGRIPPEN... DEEL 1 ALGEMENE INLEIDING BOEKHOUDING EN RAPPORTERING... 1 HOOFDSTUK 1 HISTORISCHE EVOLUTIE... 3 1 EVOLUTIE VAN DE BEGRIPPEN... 4 2 ENKELE GESCHIEDKUNDIGE STAPPEN... 5 2.1 Belgische ondernemingen... 5

Nadere informatie

Stijging EBITDA en volumegroei Schulden herleid tot minimaal niveau Sterke toename van de netto winst Betaling van dividend

Stijging EBITDA en volumegroei Schulden herleid tot minimaal niveau Sterke toename van de netto winst Betaling van dividend Jaarresultaten 2009 Opgesteld door gedelegeerd bestuurders Dirk De Cuyper en Peter De Cuyper. Wetteren, België 17 maart 2010. Stijging EBITDA en volumegroei Schulden herleid tot minimaal niveau Sterke

Nadere informatie

De bestuurders van de NV IMMO-GENK ZUID, verklaren dat voor zover hen bekend:

De bestuurders van de NV IMMO-GENK ZUID, verklaren dat voor zover hen bekend: Bericht dd 26/08/2015 NV IMMO-GENK ZUID Havenlaan 12 1080 Brussel RPR 0464.358.497 Gereglementeerde informatie - KB 14 november 2007 Isin-code: BE0003740546 Als emittent van de deelbewijzen in de vastgoedbelegging

Nadere informatie

EIGEN VERMOGEN, VOORZIENINGEN VOOR RISICO'S EN KOSTEN, SCHULDEN OP MEER DAN EEN JAAR

EIGEN VERMOGEN, VOORZIENINGEN VOOR RISICO'S EN KOSTEN, SCHULDEN OP MEER DAN EEN JAAR naam :... M.A.R. Uittreksel uit de minimumindeling van het algemeen rekeningenstelsel KLASSE 1 : EIGEN VERMOGEN, VOORZIENINGEN VOOR RISICO'S EN KOSTEN, SCHULDEN OP MEER DAN EEN JAAR 10 Kapitaal 100 Geplaatst

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO (2 decimalen)

JAARREKENING IN EURO (2 decimalen) 20 1 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. 0479.409.731 Blz. E. D. VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO (2 decimalen) NAAM: TRAVIATA Rechtsvorm: NV Adres: EMIEL MOMMAERTSLAAN Nr.: 18, bus A Postnummer: 1831 Gemeente:

Nadere informatie

EMBARGO TOT EN MET MAANDAG 19 DECEMBER 2005-17.45 U.

EMBARGO TOT EN MET MAANDAG 19 DECEMBER 2005-17.45 U. EMBARGO TOT EN MET MAANDAG 19 DECEMBER 2005-17.45 U. GROEP COLRUYT - GECONSOLIDEERD Halfjaarlijkse informatie - cijfers onder IFRS-boekhoudnormen Colruyt blijft stevig groeien De omzet van de Groep Colruyt

Nadere informatie

eliminatie van wederzijdse vorderingen en schulden

eliminatie van wederzijdse vorderingen en schulden KDT Consolidatie 2 1 Procedure optellen van alle rubrieken (activa, passiva en resultatenrekeningen) van de enkelvoudige jaarrekeningen van de ondernemingen uit de consolidatiekring, alsof de groep van

Nadere informatie

Openbaar Psychiatrisch Zorgcentrum Geel (OPZ Geel)

Openbaar Psychiatrisch Zorgcentrum Geel (OPZ Geel) Openbaar Psychiatrisch Zorgcentrum Geel (OPZ Geel) BALANS ACTIVA huidig jaar vorig jaar VASTE ACTIVA 23.731.281 16.557.840 Oprichtingskosten (+) 8.100 76.181 Immateriële vaste activa (+) 60.221 18.371

Nadere informatie

Algemene Vergadering van 20 april 2013. Jaarrekening op 31 december 2012. Verslag van de Secretaris Penningmeester

Algemene Vergadering van 20 april 2013. Jaarrekening op 31 december 2012. Verslag van de Secretaris Penningmeester Algemene Vergadering van 20 april 2013 Jaarrekening op 31 december 2012 Verslag van de Secretaris Penningmeester Ledenbijdragen 2013 Geachte Confraters, Dames en Heren, Ik heb de eer u verslag uit te brengen

Nadere informatie

Inhoud WOORD VOORAF... 1 1. INLEIDING... 3

Inhoud WOORD VOORAF... 1 1. INLEIDING... 3 WOORD VOORAF.......................................................... 1 1. INLEIDING............................................................. 3 2. PUBLICATIEVERPLICHTINGEN...........................................

Nadere informatie

Omzet 148,6 miljoen (+1%) Toegevoegde waarde 37,2 miljoen (+10%) Bruto bedrijfskasstroom (EBITDA) 20,2 miljoen (+12%)

Omzet 148,6 miljoen (+1%) Toegevoegde waarde 37,2 miljoen (+10%) Bruto bedrijfskasstroom (EBITDA) 20,2 miljoen (+12%) Hogere volumes zorgen voor stijging toegevoegde waarde en ebitda met meer dan 10% Resultaat Resilux na belasting stijgt met meer dan 25% Resultaat JV Airolux blijft voorlopig nog negatief Kerncijfers eerste

Nadere informatie

Inhoud WOORD VOORAF... 1 1. INLEIDING... 3

Inhoud WOORD VOORAF... 1 1. INLEIDING... 3 Inhoud WOORD VOORAF.......................................................... 1 1. INLEIDING............................................................. 3 2. PUBLICATIEVERPLICHTINGEN..........................................

Nadere informatie

VOL-vzw 2.1 BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA... 20/ , ,40. Nr. BE Oprichtingskosten

VOL-vzw 2.1 BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA... 20/ , ,40. Nr. BE Oprichtingskosten VOL-vzw 2.1 BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA... 20/28 340.346,18 538.042,40 Oprichtingskosten... 4.1 20...... Immateriële vaste activa... 4.2 21 244.452,43 441.579,00 Materiële vaste activa...

Nadere informatie

Kenmerkende gegevens DE 1. Ondernemingsdossier BE 0999.999.999 Brussel, 31 mei 2013. Balanscentrale. Ondernemingsnummer 0999.999.

Kenmerkende gegevens DE 1. Ondernemingsdossier BE 0999.999.999 Brussel, 31 mei 2013. Balanscentrale. Ondernemingsnummer 0999.999. Balanscentrale de Berlaimontlaan 14 BE-1000 Brussel Tel. +32 2 221 30 01 Fax + 32 2 221 32 66 helpdesk.ba@nbb.be www.nbb.be ondernemingsnummer: 0203.201.340 RPR Brussel Ondernemingsdossier BE 0999.999.999

Nadere informatie

Stijging toegevoegde waarde in lijn met stijging volumes van 11% Stijging ebitda met meer dan 15% Stijging Resultaat na belasting met meer dan 40%

Stijging toegevoegde waarde in lijn met stijging volumes van 11% Stijging ebitda met meer dan 15% Stijging Resultaat na belasting met meer dan 40% Stijging toegevoegde waarde in lijn met stijging volumes van 11% Stijging ebitda met meer dan 15% Stijging Resultaat na belasting met meer dan 40% Cijfers joint venture Airolux nog niet beschikbaar Verder

Nadere informatie

Miko NV Steenweg op Mol 177 2300 Turnhout KBO nr. 0404.175.739 RPR Turnhout. Halfjaarlijks financieel verslag 2015

Miko NV Steenweg op Mol 177 2300 Turnhout KBO nr. 0404.175.739 RPR Turnhout. Halfjaarlijks financieel verslag 2015 Miko NV Steenweg op Mol 177 2300 Turnhout KBO nr. 0404.175.739 RPR Turnhout Halfjaarlijks financieel verslag 2015 GECONSOLIDEERDE RESULTATEN De omzet steeg met 11,5 % ten opzichte van dezelfde periode

Nadere informatie

Deel 2: Financiële jaarrekening

Deel 2: Financiële jaarrekening Deel 2: Financiële jaarrekening Nr. 0407.201.941 VOL-VZW 2.1 BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA Oprichtingskosten..... Immateriële vaste activa. Materiële vaste activa... Terreinen en gebouwen...

Nadere informatie

Klynveld Peat Marwick Goerdeler

Klynveld Peat Marwick Goerdeler Klynveld Peat Marwick Goerdeler Bedrijfsrevisoren Helga Platteau Bedrijfsrevisor Verslag van het College van sen over de geconsolideerde jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 31 december 2004 en

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 18/05/2012 BE 0427.441.386 9 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 12121.00242 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: OIKOCREDIT-BE Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Nadere informatie

Emakina Group : groei verkoopcijfer (+106%) overtreft de verwachtingen

Emakina Group : groei verkoopcijfer (+106%) overtreft de verwachtingen Emakina Group : groei verkoopcijfer (+106%) overtreft de verwachtingen BRUSSEL, 20 MAART 2008 Emakina Group (Alternext Brussel: ALEMK) maakt vandaag zijn financiële resultaten voor 2007 bekend. Een bijzonder

Nadere informatie

AANVULLING OP HET BASISPROSPECTUS VAN 19 OKTOBER 2010 OPENBARE AANBIEDING TOT INSCHRIJVING IN BELGIË OP EEN DOORLOPENDE OBLIGATIELENING VAN TERRA² NV

AANVULLING OP HET BASISPROSPECTUS VAN 19 OKTOBER 2010 OPENBARE AANBIEDING TOT INSCHRIJVING IN BELGIË OP EEN DOORLOPENDE OBLIGATIELENING VAN TERRA² NV AANVULLING OP HET BASISPROSPECTUS VAN 19 OKTOBER 2010 OPENBARE AANBIEDING TOT INSCHRIJVING IN BELGIË OP EEN DOORLOPENDE OBLIGATIELENING VAN TERRA² NV Wilgenlaan 39 8610 Kortemark RPR (Veurne) 0445.949.778

Nadere informatie

Toelichting 3. TOELICHTING

Toelichting 3. TOELICHTING 70 3. TOELICHTING III. STAAT VAN DE MATERIELE VASTE ACTIVA (post 22 tot 27 van de activa) codes terreinen installaties, meubilair leasing en overige activa in aanen gebouwen machines en en rollend soortgelijke

Nadere informatie

Omzet 293,7 miljoen (+1%) Toegevoegde waarde (*1) 74,5 miljoen (+3%) Bruto bedrijfskasstroom (EBITDA) (*1) 40,2 miljoen (+4%)

Omzet 293,7 miljoen (+1%) Toegevoegde waarde (*1) 74,5 miljoen (+3%) Bruto bedrijfskasstroom (EBITDA) (*1) 40,2 miljoen (+4%) Groei van de Resilux kern business : stijging van de volumes met 6% zorgt voor toename Ebitda met 4.4% Extra netto resultaat van 40 miljoen door verkoop joint venture Airolux Kerncijfers 2016 ten opzichte

Nadere informatie

PERSBERICHT - AANKONDIGING JAARRESULTATEN 2014. Gereglementeerde informatie. Embargo tot 17 maart 2015, 17h40. The innovative packaging company

PERSBERICHT - AANKONDIGING JAARRESULTATEN 2014. Gereglementeerde informatie. Embargo tot 17 maart 2015, 17h40. The innovative packaging company PERSBERICHT - AANKONDIGING JAARRESULTATEN 2014 Gereglementeerde informatie Embargo tot 17 maart 2015, 17h40 The innovative packaging company Stijging van de operationele resultaten en de netto winst Verhoging

Nadere informatie

Interne Balans Ope 2013 --> Afs 2013

Interne Balans Ope 2013 --> Afs 2013 VASTE ACTIVA Pagina : 1 20/28 35.169,27 III. Materiële vaste activa (toel. I; B) B. Installaties; machines en uitrusting 22/27 35.169,27 23 1.000,43 230000 230009 INSTALLATIES, MACHINES EN UITRUSTING 2.776,11

Nadere informatie

Hoofdstuk II Boekhoudtheorie

Hoofdstuk II Boekhoudtheorie Hoofdstuk II Boekhoudtheorie 1. Structuur 2. Basisveronderstellingen a. Entiteitveronderstelling b. Continuïteitsveronderstelling c. Geldwaarde-uitdrukkingsveronderstelling d. Veronderstelling van de historische

Nadere informatie

PCB. Beheersverslag over de jaarrekening voorgelegd aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders op 18 mei 2005

PCB. Beheersverslag over de jaarrekening voorgelegd aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders op 18 mei 2005 PCB SA/NV Rue Carli 17/ Carlistraat 17 1140 Bruxelles/ 1140 Brussel RPM Bruxelles/RPR Brussel TVA/BTW BE 0403 085 181 Beheersverslag over de jaarrekening voorgelegd aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders

Nadere informatie

Thenergo levert sterke groei en stijgende recurrente EBITDA marge in eerste half jaar 2008

Thenergo levert sterke groei en stijgende recurrente EBITDA marge in eerste half jaar 2008 PERSBERICHT Thenergo levert sterke groei en stijgende recurrente EBITDA marge in eerste half jaar 2008 28 augustus 2008 18u00 CET Gereguleerde informatie Antwerpen Thenergo (Euronext Brussels: THEB en

Nadere informatie

VERSLAG. van het Rekenhof. over de controle van de rekeningen 2004-2005 van Gimvindus nv

VERSLAG. van het Rekenhof. over de controle van de rekeningen 2004-2005 van Gimvindus nv Stuk 37-K (2007-2008) Nr. 1 Zitting 2007-2008 8 augustus 2008 VERSLAG van het Rekenhof over de controle van de rekeningen 2004-2005 van Gimvindus nv 4596 REK Stuk 37-K (2007-2008) Nr. 1 2 3 Stuk 37-K (2007-2008)

Nadere informatie

REGISTRATIE DUBBEL BOEKHOUDEN

REGISTRATIE DUBBEL BOEKHOUDEN REGISTRATIE DUBBEL BOEKHOUDEN Basisbeginselen Courante exploitatiecyclus : aankopen verkopen, inkomsten en uitgaven Andere transacties: personeel, investeringen, financiering Inventaris Jaarrekening HOOFDSTUK

Nadere informatie

Verklaring betreffende een aanvullende opdracht voor nazicht of correctie (VKT 1.2)

Verklaring betreffende een aanvullende opdracht voor nazicht of correctie (VKT 1.2) Jaarrekening in euro (VKT 1.1) Verklaring betreffende een aanvullende opdracht voor nazicht of correctie (VKT 1.2) Balans na winstverdeling Activa (VKT 2.1) 20/28 Vaste activa 20 Oprichtingskosten 21 Immateriële

Nadere informatie

Picanol NV Gewone Algemene Vergadering der Aandeelhouders

Picanol NV Gewone Algemene Vergadering der Aandeelhouders Picanol NV Gewone Algemene Vergadering der Aandeelhouders 17 april 2013 Opening Algemene Vergadering Aanstelling stemopnemers Aanstelling secretaris Vaststelling aanwezigheid Goedkeuring definitief bureau

Nadere informatie

E TE XCO HAL FJA AR R E SU LTATE N 2016

E TE XCO HAL FJA AR R E SU LTATE N 2016 E TE XCO HAL FJA AR R E SU LTATE N 2016 BALANS VOL 2.1 ACTIVA VASTE ACTIVA Oprichtingkosten 20 I Immateriële vaste activa 21 Materiële vaste activa A. Terreinen en gebouwen B. Installaties, machines en

Nadere informatie

Vlaamse Vervoermaatschappij (VVM) De Lijn

Vlaamse Vervoermaatschappij (VVM) De Lijn Vlaamse Vervoermaatschappij (VVM) De Lijn BALANS huidig jaar vorig jaar ACTIVA VASTE ACTIVA 1.173.822.917 1.164.780.320 Oprichtingskosten 1.199.870 1.342.246 Immateriële vaste activa 1.369.555 1.949.407

Nadere informatie

Voor het bedrijf. 'Computerworld' S-bvba

Voor het bedrijf. 'Computerworld' S-bvba Financieel plan Voor het bedrijf Vertegenwoordigd door Pieter Dirckx Financiële planningen van juli 2010 tot juni 2012 Studie gerealiseerd op 8 juni 2010 door Tom van DE BOEKHOUDWINKEL op basis van de

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 30/07/2014 BE 0462.364.455 9 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 14379.00482 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: Dokter Geert De Brabandere Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Nadere informatie

VASTE ACTIVA 20/ , ,83. I. Oprichtingskosten , ,45

VASTE ACTIVA 20/ , ,83. I. Oprichtingskosten , ,45 IMELDAZIEKENHUIS ACTIVA Codering Boekjaar Voorgaand boekjaar 31.12.2015 31.12.2014 VASTE ACTIVA 20/28 90.018.468,84 93.315.397,83 I. Oprichtingskosten 20 311.038,94 462.863,45 II. Immateriële vaste activa

Nadere informatie

CONSO CONCESSIES, OCTROOIEN, LICENTIES, KNOWHOW, MERKEN EN NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR Nr. BE

CONSO CONCESSIES, OCTROOIEN, LICENTIES, KNOWHOW, MERKEN EN NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR Nr. BE CONSO 4.8.2 CONCESSIES, OCTROOIEN, LICENTIES, KNOWHOW, MERKEN EN SOORTGELIJKE RECHTEN Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar... 8052P xxxxxxxxxxxxxxx 54.544 Aanschaffingen, met inbegrip van de

Nadere informatie