$()$*+"+"

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "$()$*+"+" --------------------------------------------------------------------------------------------8"

Transcriptie

1 1 ),! "# $$ ' $()$*+"+" '-.! % /0' Voorzitter Secretaris 2e secretaris/ledenadministratie Penningmeester Techn.zaken Jeugdzaken Terrein Opstallen Publ. Relations Kantinezaken Wnd wedstr.secr. Senioren Coördinator Senioren Hoofd Jeugdopleidingen Wedstr. secr. Jeugdafdeling Coörd. A,B,C- Jun. en D-pupill Coördinator E-pupillen Coördinator F-pupillen Coördinator Meisjes jun/pupill Redactie (Vakant per 9/2/06) % ' BESTUUR Frits van Rees Kees Groenendijk Piet van Loveren S. Havinga Jan de Jong Martin. van Eyk Thijs Manschot Jan Blonk John Overbeek Jan van der Laan Jan de Jong Paul Voois Marianne Langenberg Martin Epskamp Edwin Wouters Hans Jansen Mw. P. v.d. Poel %'.' 33' 2 '! %0 % 43 3 %0 2%% 5%,.' 33', %!% ' % +43 * # 0' '%4! % 3% 0 ), '# '5, Door een welverdiende vakantie in Afrika van onze webmaster was het niet mogelijk clubblad nr. 21 maandag 9 januari op de website van SC Woerden te plaatsen. Inmiddels is e.e.a gerealiseerd. Omdat velen toch moeten wennen dat het clubblad om de 14 dagen uitkomt, is het verzoek om belangrijke mededelingen (indien reeds bekend ) deze tijdig door te geven aan de redactie Betaling contributie op girorek of bankrek tnv penningmeester SC Woerden. Per kwartaal Senioren A jeugd B jeugd C - jeugd D, E, F- jeugd en talentjes Niet spelend lid Donateur Alle mutaties en adreswijzigingen aan: P. van Loveren, Ibizakade 1, 3446 BD Woerden Opzeggen lidmaatschap bij bovenstaand adres, uiterlijk voor 1 juli of 1 januari. 1 33, 24, 21, 15, 12,50 12,50 6,50 : 9 52! %' 3%''. 0 5 ;<=> ' 0 2%% '' 0 ' ' De algemene ledenvergadering amateurvoetbal van de KNVB heeft op 4 juni 2005 ingestemd met de landelijke invoering van de spelerspas. Alle spelende KNVB-leden zullen met ingang van het seizoen /2007 2

2 moeten beschikken over een spelerspas, behoudens E- en F-spelers. Zodoende kan op adequate wijze worden opgetreden tegen spelers die niet gerechtigd zijn te spelen of onregelmatigheden veroorzaken. Vanaf het seizoen 2002/2003 is er een pilot gehouden met de spelerspas in het district West II. Mede op basis van de goede resultaten, evenals de positieve reacties uit genoemd district is daarom de invoering van het systeem gerealiseerd. %' '' 0' het verbeteren van de mogelijkheid de juiste identiteit van spelers vast te stellen om te kunnen controleren op speelgerechtigheid bij bindende wedstrijden; - het verbeteren van de mogelijkheid de juiste identiteit van spelers vast te stellen die zich schuldig maken aan wanordelijkheden; - hulpmiddelen in de strijd tegen onsportief gedrag, herstel van waarden en normen; - positieve bijdrage aan fair play; - bevorderen lik op stuk beleid; - vergroten van pakkans bijtuchtrechtelijke maatregelen; - verbeteren van de mogelijkheden om de juiste leeftijdsgroepen tegen elkaar te laten uitkomen; - extra ondersteuning voor de scheidsrechters %5 ';, 2*?= Bron: KNVB De wijzigingen zijn cursief gedrukt. "Een speler of wisselspeler aan wie voor, tijdens of na een bindende wedstrijd een directe rode kaart is getoond, is niet gerechtigd om uit te komen in de eerstvolgende bindende wedstrijd van zijn elftal. Voorts is hij niet gerechtigd in enig ander elftal van zijn vereniging uit te komen tot en met de dag waarop zijn elftal deze eerstvolgende wedstrijd heeft gespeeld. " Bovengenoemde wijziging houdt tevens in dat de directe rode kaartregeling nu ook van toepassing is op wisselspelers zowel voor, tijdens als na de wedstrijd. Bovendien houdt de wijziging in dat de betrokken speler is uitgesloten tot en met de dag waarop zijn elftal (dus het elftal waarbij hij/zij de directe rode kaart heeft opgelopen) de eerstvolgende wedstrijd heeft gespeeld. Het begrip voor, tijdens en na de wedstrijd houdt in dat een scheidsrechter een directe rode kaart kan geven vanaf het moment dat hij het speelveld 3 betreedt tot aan het moment dat hij het speelveld verlaat. Voor en na de wedstrijd alsmede tijdens de rust kan de scheidsrechter ook in de gang richting de kleedkamer of bij het betreden of verlaten van de kleedkamer een speler een directe rode kaart tonen. Buiten deze periode zal hij ernstige vergrijpen uiteraard moeten rapporteren aan de bond, maar daarbij kan geen directe rode kaart worden getoond. LET WEL: 1. De directe rode kaartregeling is alleen van toepassing op spelers en wisselspelers en niet op functionarissen op de bank (traineriverzorger/elftalbegeleider e.d.). Aan functionarissen op de bank kunnen in het amateurvoetbal overeenkomstig hoofdstuk 3.3 van het bewaarnummer "Bestuursbesluit gele en rode kaarten" wel gele en rode kaarten worden gegeven. Echter hiervan vindt een aparte rapportage plaats door de scheidsrechter en/of rapporteur aan de tuchtcommissie. Deze rapportage is conform de huidige procedure; 2. Club en speler zijn zelf verantwoordelijk voor de uitvoering van deze maatregel; men krijgt hierover geen schriftelijk bericht van de KNVB;. 3. De maatregel staat los van de uitspraak van de tuchtcommissie; Hierover krijgt de speler uiteraard wel schriftelijk bericht; 4. Voor de BVO's geldt dat de gewijzigde regeling met betrekking tot de directe rode kaart alleen van toepassing is op de jeugdelftallen. De jeugdelftallen van BVO's spelen immers onder het Reglement Wedstrijden Amateurvoetbal Veldvoetbal. %0 ).% De KNVB heeft in samenwerking met de hoofden opleiding van de clubs in het betaalde voetbal een beroeps- en gedragscode opgesteld. Deze staat verwoord in een brochure waarin nader wordt ingegaan op de beroepscode en de omgang met collega's, (jeugd)spelers en arbitrage. De beroeps- en gedragscode is bedoeld voor de hoofden opleiding, trainer/coaches, begeleiders en ieder ander werkzaam in, of betrokken bij het jeugdvoetbal die als zodanig invloed (kan) uitoefenen op het gedrag van jeugdige, talentvolle spelers. De beroeps- en gedragscode is het resultaat van het voorstel van de KNVB en de input van de hoofden opleiding tijdens diverse vergaderingen waarin dit onderwerp aan de orde is geweest. Ook de ECV en de CED onderschrijven de code.,,alle betrokken partijen zijn zeer tevreden met het resultaat en we hopen dat de code door iedereen zal worden nageleefd en uitgedragen", aldus Remy Reynierse, coördinator certificering van de KNVB. Er zijn overigens meer initiatieven die zich richten op het behouden, en waar 4

3 nodig terugbrengen, van het plezier en respect op en rond de voetbalvelden. Zo is in het amateurvoetbal dit seizoen de campagne 'wat doe jíj om voetbal leuk te houden'van start gegaan. Deze campagne richt zich op verschillende doelgroepen en benadrukt positief gedrag op en rond de velden om zo wangedrag uit te bannen %0! * De A1van SC Woerden heeft zaterdag 4 februari a.s de topwedstrijd tegen RKAVV A2. Wij als spelers van de A1 willen de supporters vragen om allemaal te komen kijken naar deze wedstrijd en ons te steunen, teneinde onze koppositie in deze klasse bij een overwinning te kunnen verstevigen. RKAVV staat op een tweede plaats, dus het kan een spannende wedstrijd worden, die wij onze supporters niet willen onthouden. Dus beste mensen, wij rekenen op jullie en uiteraard zijn anderen ook van harte welkom. P.S. Voorts willen wij als team ook Frits van Rees, Consultancy B.V. bedanken voor de tassen, die hij als sponsor de A1 ter beschikking heeft gesteld. Vriendelijke groeten, Spelers A A lijn af, totdat er een hard schot richting kruising ging, deze was niet te houden en het was 0-1 voor Schoonhoven. Op het eind nog een corner, iedereen naar voren maar het lukte niet meer om een doelpunt te maken. Toch een mooie prestatie jongens, jullie hebben lekker gevoetbald en het was een hele sportieve wedstrijd van beide kanten. Solo bedankt voor het fluiten. As zaterdag thuis tegen Donk en dan gaan we er weer lekker tegenaan. De leiders %, %! %0 Na een voortreffelijk georganiseerde bostraining(lekker weer, goede locatie en lekkere soep en broodjes), moest de E5 zaterdag 15 februari de eerste wedstrijd na de winterstop spelen. Tegenstander was Waddinxveen. Al snel na het beginsignaal van de scheidsrechter begonnen wij met aanvallend spel. De verdediging bestaande uit Tsue Long, Aimane en Bas kon de bal al op de middenlijn veroveren. Robin was er snel bij om met een mooi schot ons eerste doelpunt te maken. De tweede kwam van de voet van Ilias die na een aantal mooie passeerbewegingen de 0-2 erin tikte. Deze stand bleef op het scorebord staan tot de rust. Na de gebruikelijke limonade startten we met het tweede deel van de wedstrijd. Wederom was het Ilias die met een mooie actie de 0-3 liet aantekenen. Renzo tikte vervolgens een voorzet van Yassin net naast en daarna was het plotseling Waddinxveen dat de kansen kreeg. Maar met een aantal formidabele reddingen wist Jeremij ons in de wedstrijd te houden. Één bal moest hij echter doorlaten waardoor de tegenpartij de 1-3 scoorde. Daarna was het enkel nog Woerden E5, dat voetbalde. De ene aanval was nog mooier dan de andere. Yassin scoorde de 1-4 en Ilias maakte zijn 3 e doelpunt(1-5) Afgelopen weekend startte ook voor Woerden D2 de voorjaarscompetitie met de nieuwe indeling. Thuis tegen Schoonhoven. De 1 e helft windje mee en het spel ging gelijk op. De verdediging (Alwyn, Daniël, Jeffrey, Ruben) stond als een huis. Er werden weinig kansjes weggegeven en als het nodig was stond daar altijd nog keeper Rick. Op het middenveld (Justin, Yousef, Tom) werd hard gewerkt, maar het was daar erg druk. Voorin hadden we Kjeld, Thomas en Bilel, een aantal mooie aanvallen, maar de verdedigers van Schoonhoven konden goed dekken en gaven weinig ruimte. Met 0-0 de rust in. In de 2 e helft een aantal jongens op een andere plek om eens te kijken hoe dat gaat, en Rodney op het doel. Het windje was verder aangewakkerd en dat was moeilijk voetballen. We werden flink onder druk gezet, Rodney maakte mooie reddingen, verdedigers haalden ballen van de 5 Het zesde doelpunt kwam tot stand nadat Robin op links zijn man uitspeelde en de bal voorgaf. Met een elegant overstapje liet Aimane de bal gaan voor Yassin die met een droge knal de bal in de rechterhoek schoot. Het was Aimane die een schot van Yassin het laatste zetje gaf en de 1-7 scoorde. Tim probeerde ook nog een doelpunt te maken door een corner bij de tweede paal in een keer op doel te schieten. Helaas werd de bal door een tegenstander geblokt. Het laatste doelpunt kwam weer van Ilias die de eindstand op 1-8 bracht. Mannen een geweldig resultaat door goed samenspel. 6 De leiders.

4 Iets later dan gebruikelijk! )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))),-% 0 2' '4'-...F4 %,-...middenvelder B C' 7-.Paul Voois, Piet v. Vliet en Theo v. Dijk B goed terugkomen na een gebroken 0' ;2% =-...Luca Drevijn van de F4,-..hij goed kan overspelen en hard '-...FC Utrecht B%33DE 7-...lezen en voetballen %0' -... Ali B F2% 8)0 %,,-... de leukste thuis!'3 5,2%3'-...top-scoorder worden!''!% -..weet ik nog niet!% ' % G $) Donderdag van tot u 26 jan Artjan Breeschoten Gert Groenendijk 2 feb Niels Oosterlaken Stefan v. Loveren 9 feb Peter Pijnacker Arnold de Waal 16 feb Ilse van Loveren Eva Goedvree 23 feb Kees Jansen Kees Groenendijk Zaterdag van tot uur 28 jan Eric Schoenmaker Nico Kerkhof 4 feb John Overbeek Fien Overbeek 11 feb???? 18 feb Anneke Resida Rianne Bijleveld 25 feb?? Nico Kerkhof Kun je niet zorg dan zelf voor vervanging! %%, 5 %% 55 %0, - 30 jan Jolanda van der Paauw ?? 6 feb Jos Zandbergen Petra Hemmer feb Fien Overbeek Caral Abels feb Jolanda van der Paauw Wij zoeken nog vrijwilligers.info bij M. Groenendijk,tel of op donderdagavond bij de club ,.2 ' Za 4 febr 20.30u Bingo Cpl woerden 8

5 Za 4 mrt Za 8 apr Za 20 mei Do 25 mei (Hemel.vrt) Za 27 mei Vanaf 9 juni t/m 9 juli Zo 30 juli 12.00u Sportstimuleringsproject (info Gymzaal bij de Essenlaan. Zie publ.bord 10.00u Fancy Fair Cpl. Woerden 10.00u T.M.B-jeugdtoernooi Cpl Woerden -- (veteranen) Drie - provinciëntoernooi Cpl Woerden -- Six to Six toernooi Cpl. Woerden Zie WK Voetbal ook Cpl. Woerden publ. Ned. Elftal (grote scherm) (bijz. sfeer!!) -- Woerden Argon Cpl. Woerden ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) FA99 %, 0)35 '0 %,, 7% aanvang aanwezig 1 e Meerburg (inhaal) - Woerden 14.00u Iom trainer 2 e Quick 3 (beker) - Woerden u Iom trainer 3 e Soccxer Boys 2 - Woerden u 10.15u 4 e Uitgesteld 5 e Woerden 6 - Alphen u 11.15u 6 e Woerden 5 - TOGB u 11.15u 7 e Woerden 7 - SJZ u 09.15u 9'! 5' VEP - DoCos %,00 %,, 7%+43 aanvang aanwezig 1 e Teylingen - Woerden 14.00u Iom trainer 2 e Woerden 2 - Zwervers u Iom trainer 3 e Woerden 3 - Oliveo u 11.15u 4 e Woerden 4 - Dilettant u 11.15u 5 e UVS 8 - Woerden u 11.00u 6 e DOSR 6 - Woerden u 08.45u 7 e DOSR 8 - Woerden u 08.45u 2! 5' Bodegraven - Boshuizen ESTO - Voorschoten Meerburg - DoCos Foreholte - Gouda VEP - Blauw/Zwart H ' I% 1 e Woerden - ESTO e Bodegraven2 - Woerden e WSE2 - Woerden e Nieuwerkerk 4 - Woerden e Woerden5 - Teylingen e Woerden6 - Bernardus e Woerden7 - Alph.Boys H ' ; 5' = Woerden - ESTO 2-1 Bodegraven - VEP 2-3 Voorschoten - Meerburg 2-1 Gouda - Teylingen 3-2 Boshuizen - Foreholte 1-2 DoCos - Blauw/Zwart

6 Stand op 22/1/06 5' gesp gew gel verl pnt dpv dpt Woerden VEP Foreholte Blauw/Zwart Teylingen ESTO Boshuizen Docos Meerburg Bodegraven Voorschoten Gouda * kampioen 1 e periode!,0%.0 0 % Stand op 22/1/06 gesp gew gel verl pnt dpv dpt Blauw/Zwart Woerden Boshuizen Foreholte Teylingen ESTO VEP * Voorschoten Bodegraven Gouda Docos Meerburg FA9H9 H9AA IA99H Ook dit seizoen gaan we met de jeugd, tijdens de wintermaanden, weer een aantal zondagen de zaal in en beschikken over de sporthal Snellerpoort aan de Steinhagenseweg. Let op. In de zaal zijn gymschoenen met zwarte zolen en buitenschoenen niet toegestaan. De trainingen vinden volgens onderstaan schema plaats: zondag 29 januari D1 en D u zondag 5 februari M1 en MP u zondag 19 februari Talentjes u Zondag 19 februari E-pupillen u zondag 26 februari F-pupillen u H ' I *$ A1 Woerden A1 - Alp.Boys A1 5-1 B1 Bodegraven B1 - Woerden B1 1-1 B2 Nieuwkoop B2 - Woerden B2 5-1 C1 Nieuwkoop C1 - Woerden C C2 Woerden C2 - Sportlust 46 C4 5-9 M1 Zevenhoven M1 - Woerden M1 2-1 D1 Woerden D1 - Woubrugge D1 1-8 E5 Wad xveen E4 - Woerden E5 1-8 F5 Stolwijk F2 - Woerden F !! 4' FA9 I'

7 H ' 7 * + A1 DWO A3 - Woerden A1 2-8 B1 Woerden B1 - Moerkapelle B1 3-0 C1 Woerden C1 - Stolwijk C1 1-5 M1 Schoonhoven M1 - Woerden M1 6-2 D1 Hazerw.Boys D1 - WoerdenD1 2-1 D2 Woerden D2 - Sch hoven D4 0-1 E1 ESTO E1 - Woerden E1 7-2 E2 Floreant E3 - Woerden E2 5-3 E3 Woerden E3 - CVC R wijk E2 1-9 E4 Woerden E4 - ONA E2 5-3 E5 Woerden E5 - Floreant E9 5-5 F1 Spirit F1 - Woerden F1 4-1 F2 Cabauw F1 - Woerden F2 5-1 F3 Woerden F3 - Alphen F2 2-3 F4 Woerden F4 - WSE F2 5-4 F5 Olympia F8 - Woerden F5 2-8 F6 Bodegraven F4 - Woerden F6 2-4 MP Woerden MP1 - Socc Boys MP2 1-7 %,00 %,, I ( Junioren Aanv. Aanw. A1 VEP A2 - Woerden A u i.o.m tr. B1 Moordrecht B1 - Woerden B u 12.00u B2 Woerden B2 - TOGB B u 13.45u Scheidsrechter: J. van der Laan C1 Be Fair C2 - Woerden C u 08.15u C2 Woerden C2 - Zevenhoven C u 11.15u Scheidsrechter: H. el Filali M1 Wedstr. uitgesteld tegen Vep Pupillen Aanv. Aanw. D1 Koudekerk D1 - Woerden D u 07.30u D2 Woerden D2 - Donk D u 11.15u Scheidsrechter: C. Makkink E1 SVS E1 - Woerden E u 08.45u E2 Jodan Boys E5 - Woerden E u 10.30u E3 Groeneweg E4 - Woerden E u 07.45u E4 Soccer Boys E5 - Woerden E u 07.30u E5 Waddinxveen E4 - Woerden E u 09.15u 13 F1 Woerden F1 - Linschoten F u 09.45u Scheidsrechter: G. Getrouw F2 Woerden F2 - Nieuwerkerk F u 08.15u Scheidsrechter: R. van Ieperen F3 Zwammerdam F1 - Woerden F u 07.45u F4 Be Fair F6 - Woerden F u 08.30u F5 RVC 33 F4 - Woerden F u 10.45u F6 Woerden F6 - Rohda 76 F u 08.15u Scheidsrechter: C. den braber MP Floreant MP1 - Woerden MP u 07.45u Wijzigingern voorbehouden! (Zie eventueel publ.bord in de hal). )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) %,00 %,, I $43 Junioren Aanv. Aanw. A1 Woerden A1 - RKAVV A u i.o.m. Scheidsrechter: L. Eberwijn B1 Woerden B1 - Esto B u 11.00u Scheidsrechter: C. Makkink B2 RVC 33 B2 - Woerden B u 13.15u C1 Woerden C1 - Donk C u 13.30u Scheidsrechter: R. van Leeuwen C2 Olympia C5 - Woerden C u 11.30u M1 Woerden M1 - Zevenhoven M u 13.45u Scheidsrechter: H. el Filali Pupillen Aanv. Aanw. D1 Woerden D1 - MMO D u 11.00u Scheidsrechter: C. langenberg D2 SVS D4 - Woerden D u 13.30u E1 Woerden E1 - Unio E u 09.45u Scheidsrechter: R. van Ieperen E2 Woerden E2 - VEP E u 09.45u Scheidsrechter: F. van Putten E3 Woerden E3 - Spirit E u 09.45u Scheidsrechter: O. Langenberg E4 Woerden E4 - Esto E u 11.15u Scheidsrechter: I. Getrouw E5 Woerden E5 - ARC E u 09.45u Scheidsrechter: C. den Braber F1 Unio F1 - Woerden F u 09.45u 14

8 F2 Schoonhoven F2 - Woerden F u 07.15u F3 Woerden F3 - Bodegraven F u 08.15u Scheidsrechter: R. v.d. Burg F4 Woerden F4 - TAVV F u 08.15u Scheidsrechter: M. van Eijk F5 Woerden F5 - Oudewater F u 08.15u Scheidsrechter: P. van Weenen F6 Alph Boys F15 - Woerden F u 09.45u MP Woerden MP1 - NSV 46 MP u 08.15u Scheidsrechter: G. Getrouw Wijzigingern voorbehouden! (Zie eventueel publ.bord in de hal) Trainingen op de zaterdag voor de jeugd. kleedkamer Tijd Trainer veld A u u D. Zevenhoven 4 B1/B2 7 / u u D. de Langen 4 C1/C2 5 / u u N. de Wildt 4 M u u A. Hemmer 4 D1/D2 10 / u u P. van Vliet 4 E1/E2 7 / u u P.Voois en T.Puik 4 E3/E4/E5 6 / 5 / u u als boven 4 F1/F u u als boven 4 F3/F u u als boven 4 F5/F u u als boven 4 MP u u alsboven 4 Als de knvb alles heeft afgelast op de zaterdag dan is er bij goedkeuring van het trainingsveld gelegenheid om te trainen. De afkeuringen staan vermeld op teletext paginanr (let op: er is een zaterdag- en zondagpagina). Er staat dan een x achter West II en onder B spelers). Kun je trainen, bel dan eerst naar de club of de trainingen doorgaan. Hulp van de leiders is gewenst tijdens de trainingen op de zaterdag. 15 Martin Epskamp Telefoonlijst jeugdtrainers* en jeugdleiders seizoen 2005/ A1 D. Zevenhoven* / E2 T. Puik* J. den Hartog H. Codee D. Pons J. Zandbergen E3 P. Voois * B1 D. de Langen* / H. Abdeljabar S. Shahine J.B.Overbeek E4 P. Voois* Vacature -- H. Roos B2 D. de Langen* / Vacature E5 P. Voois* P. van Leeuwen F. Hellings G. Pen M. Stiggelbout C1 N. de Wildt* / F1 P. Voois * R. Angenent H. Kraaij M. Epskamp R. Hemmer F2 P.Voois * C2 N. de Wildt * / H. de Langen Vacature --- R. Blok F3 P. Voois * M. Gerling F v.brouwershaven M1 A. Hemmer * S. v. Dijk A. Hemmer ** F4 P. Voois * Mw M.Benschop --- P. v. Vliet D1 P. v.d. Vliet* / T. van Dijk F5 P. Voois * H. Jansen H. Scholman P. v. Weenen Vacature D2 P. v.d. Vliet* / F6 P. Voois * F. van Alphen R.v.d.Burg / Hr. R. Jansen (ass. trainer) Hr. Boers --- Leider E. Kraan MP mw P. v.d. Poel* Gr.rechter T.Rosseweij --- mw J. Epskamp E1 T. Puik* mw S. Abels --- R. Golbach mw R. Bijleveld --- L. v. Zwienen Talentjes A.Streefland sr Ben je niet in de gelegenheid om te trainen, bel dan naar je trainer! Indien je zaterdag niet kunt voetballen, bel dan de leider van je team! Training keepers Team Naam Telefoon A P. de Jong B/C T. Manschot D R. Rijker E/F/MP H. Roos

'HART IN AKTIE' MAAR VOOR ÉÉN KEER ONZE HOOFDSPONSOR 'HANS IN AKTIE'

'HART IN AKTIE' MAAR VOOR ÉÉN KEER ONZE HOOFDSPONSOR 'HANS IN AKTIE' !"#$% #&''( ) *'+' +" *,$-% )./*"* 'HART IN AKTIE' MAAR VOOR ÉÉN KEER ONZE HOOFDSPONSOR 'HANS IN AKTIE' BESTUUR Voorzitter Frits van Rees 412707 Secretaris Kees Groenendijk 424064 2 e secretaris/ledenadministratie

Nadere informatie

/!! +!*,#$) -.*!* Ik begrijp er helemaal niets meer van. U wel?

/!! +!*,#$) -.*!* Ik begrijp er helemaal niets meer van. U wel? !"#$ "%&''() *'+'%% +!*,#$) -.*!* BESTUUR Voorzitter Frits van Rees 412707 Secretaris Kees Groenendijk 424064 2 e secretaris/ledenadministratie Piet van Loveren 421298 Penningmeester S. Havinga 0172-407023

Nadere informatie

34! 5 4( ! "#$$%& ' )+(,-!& './((

34! 5 4( ! #$$%& ' )+(,-!& './(( ! "#$$%& ' ($)$*"" )+(,-!& './(( BESTUUR Voorzitter Frits van Rees 412707 Secretaris Kees Groenendijk 424064 2 e secretaris/ledenadministratie Piet van Loveren 421298 Penningmeester S. Havinga 0172-407023

Nadere informatie

01.*1( ) ------------------------------------------------------------------------------- !"# $ #%&''( ) +"*-.$( ) /*" * 2 Thijs Pennewaard

01.*1( ) ------------------------------------------------------------------------------- !# $ #%&''( ) +*-.$( ) /* * 2 Thijs Pennewaard !"# $ #%&''( ) *'+',%% +"*-.$( ) /*" * BESTUUR Voorzitter Frits van Rees 412707 Secretaris Kees Groenendijk 424064 2 e secretaris/ledenadministratie Piet van Loveren 421298 Penningmeester S. Havinga 0172-407023

Nadere informatie

52!6'2%' & +'477'&6'784&74! 2''%-2 8& $- ' %-2%% &64 2 '2 %-6%& (- '299 44 &7 274!:'; 2&+'47 3- ) '%-&!& - ' 299 <$44 =!',++' .%%3&%-'& 4'>%%!

52!6'2%' & +'477'&6'784&74! 2''%-2 8& $- ' %-2%% &64 2 '2 %-6%& (- '299 44 &7 274!:'; 2&+'47 3- ) '%-&!& - ' 299 <$44 =!',++' .%%3&%-'& 4'>%%! !" #$% & '$() )'*!+"% &,-''./011 Voorzitter Frits van Rees 412707 Secretaris Kees Groenendijk 424064 2 e secretaris/ledenadministratie Piet van Loveren 421298 Penningmeester S. Havinga 0172-407023 Techn.zaken

Nadere informatie

Weekbrief v.v. Esto nr. 3 1 september 2008

Weekbrief v.v. Esto nr. 3 1 september 2008 Weekbrief v.v. Esto nr. 3 1 september 2008 In memoriam Aad de Moree Afgelopen week overleed op 76-jarige leeftijd onze oud-voorzitter en erelid Aad de Moree. Op vrijdagavond werd onder grote belangstelling

Nadere informatie

Weekbrief v.v. Esto nr. 11 27 oktober 2008

Weekbrief v.v. Esto nr. 11 27 oktober 2008 Weekbrief v.v. Esto nr. 11 27 oktober 2008 Agenda ledenvergadering van 03-11-2008 1.Opening (20.15 uur) 2.Ingekomen stukken : Afmelding van Fred Rietveld 3.Notulen ledenvergadering 29-10-2007. 4.Verenigingsverslagen

Nadere informatie

Speeldatum : 30-08-2015 0512 Mannen 0512 Zondag standaard (A-cat) 3e klasse C

Speeldatum : 30-08-2015 0512 Mannen 0512 Zondag standaard (A-cat) 3e klasse C Printdatum: 14-augustus-2015 Speeldatum : 30-08-2015 0512 Mannen 0512 Zondag standaard (A-cat) 3e klasse C Ommoord, sv 1 3e klasse D 4e klasse B Meeuwenplaat 1 Abbenbroek 1 Ammerstolse S.V. 1 0518 Mannen

Nadere informatie

Zaterdag 25 mei en 1 juni

Zaterdag 25 mei en 1 juni PROGRAMMA PUPILLEN TOERNOOI 2013 Zaterdag 25 mei en 1 juni Voorwoord Beste voetbalvrienden, Allereerst wil ik u en jou een warm welkom heten op ons sportcomplex aan de Broekveldselaan in Bodegraven. Met

Nadere informatie

INFORMATIEPAKKET FC LEO

INFORMATIEPAKKET FC LEO INFORMATIEPAKKET FC LEO Versie: 21-09-2015 - Wijzigingen en typefouten onder voorbehoud Van harte welkom bij FC LEO Namens de gehele club willen we je van harte welkom heten bij de voetbalclub van de Marne,

Nadere informatie

Weekbrief v.v. Esto nr. 2 25 augustus 2008

Weekbrief v.v. Esto nr. 2 25 augustus 2008 Weekbrief v.v. Esto nr. 2 25 augustus 2008 Langzame start Kievitsei. De uitgave van het eerste Kievitsei vorige week is niet helemaal gelopen zoals de bedoeling was. Door vakantie is de plaatsing op het

Nadere informatie

Competitie-indeling (veldvoetbal)

Competitie-indeling (veldvoetbal) 0271 0271 F-Pupillen Hoofdklasse 1 1 RKDEO F1 2 Haaglandia/Winston F1 3 Spartaan'20 F1 4 Nootdorp F1 5 TOGB F1 6 Feyenoord AV F1 7 Laakkwart. F1 8 FC 's-gravenzande F1 9 Den Hoorn F1 10 Concordia F1 Hoofdklasse

Nadere informatie

Hemelvaarttoernooi Donderdag 14 mei 2015

Hemelvaarttoernooi Donderdag 14 mei 2015 Deelnemende teams: - RCL - FC Zoetermeer - Oliveo - RVC 33 - UVS - Alphia - DCV - V.v. Oegstgeest - Hazerswoude Boys - DSO - DWO - DSVP - Wilhelmus - Soccer Boys - Stompwijk - Oosterhout - RKAVV - Voorschoten

Nadere informatie

Bestuur Dagelijks bestuur : Voorzitter + Secretaris + Penningmeester Bestuurslid algemene-, accommodatie-, jeugdzaken Commissievoorzitters (6)

Bestuur Dagelijks bestuur : Voorzitter + Secretaris + Penningmeester Bestuurslid algemene-, accommodatie-, jeugdzaken Commissievoorzitters (6) INFORMATIE VOETBALVERENIGING HSC 28 Organisatie van de vereniging Onze vereniging heeft een bestuur welke is opgebouwd uit een dagelijks bestuur, en commissieleden, n.l. bij voorkeur de voorzitters van

Nadere informatie

V.V. LEKKERKERK JEUGD. WEEKBRIEF NR. 26 25 januari 2016. 62 e jaargang

V.V. LEKKERKERK JEUGD. WEEKBRIEF NR. 26 25 januari 2016. 62 e jaargang V.V. LEKKERKERK 62 e jaargang WEEKBRIEF NR. 26 25 januari 2016 Clubhuis : Tiendweg West 15 0180-661632 Secretariaat : P. Sterrenburg, Postbus 2538, 2940 AA Lekkerkerk, secretaris.vvlekkerkerk@gmail.com

Nadere informatie

Jeugdzaalvoetbal. Meer voetbal per m2

Jeugdzaalvoetbal. Meer voetbal per m2 KONILIJKE NEDERLANDSE VOETBALBOND AMATEURVOETBAL Jeugd Meer voetbal per m2 Vaker voetballen, sneller denken en sneller handelen Vaker voetballen in de zaal, op de straat en op het veld, leidt tot betere

Nadere informatie

Mini-F Competitie. Deelnemende clubs VOORJAAR 2015 27 januari 2015

Mini-F Competitie. Deelnemende clubs VOORJAAR 2015 27 januari 2015 Deelnemende clubs VOORJAAR 2015 27 januari 2015 Club Contactpersoon Email Mobiel Starttijd Sportclub Monster (A) Jack v Beek Jack.vanbeek@sportclubmonster.nl 06-22477986 09:00 Naaldwijk (B) Wouter van

Nadere informatie

Algemene Ledenvergadering

Algemene Ledenvergadering Nieuwsbrief 9. 26 januari 2011 In deze nieuwsbrief aandacht voor de a.s. algemene ledenvergadering, het a.s zaalvoetbaltoernooi voor de senioren, nieuws van de jeugdcommissie, standen a t/m c jeugd, wedstrijdschema

Nadere informatie

Jeugdtoernooien 2014 Boeimeer D1- D6 Zaterdag 10 mei 2014 Boeimeer F1 - F6 Zondag 18 mei 2014 Boeimeer E1 - E9 Zaterdag 24 mei 2014

Jeugdtoernooien 2014 Boeimeer D1- D6 Zaterdag 10 mei 2014 Boeimeer F1 - F6 Zondag 18 mei 2014 Boeimeer E1 - E9 Zaterdag 24 mei 2014 Jeugdtoernooien 2014 Boeimeer D1- D6 Zaterdag 10 mei 2014 Boeimeer F1 - F6 Zondag 18 mei 2014 Boeimeer E1 - E9 Zaterdag 24 mei 2014 Meedoen is belangrijker dan winnen Ik heet alle teams, begeleiders, scheidsrechters,

Nadere informatie

Gastteams: Barendrecht DoCos Alphense Boys RKDEO Blauw Zwart SEV DHL DWO Full Speed Victoria UVS Nieuwerkerk Nootdorp DSVP

Gastteams: Barendrecht DoCos Alphense Boys RKDEO Blauw Zwart SEV DHL DWO Full Speed Victoria UVS Nieuwerkerk Nootdorp DSVP v.v. Wilhelmus F toernooi Zaterdag 13 juni 2015 Gastteams: Barendrecht DoCos Alphense Boys RKDEO Blauw Zwart SEV DHL DWO Full Speed Victoria UVS Nieuwerkerk Nootdorp DSVP 1 Algemene adresgegevens Bezoekadres

Nadere informatie

Nieuwsbrief nr. 9 9 maart 2011

Nieuwsbrief nr. 9 9 maart 2011 Nieuwsbrief nr. 9 9 maart 2011 In deze nieuwsbrief aandacht voor de verschoven medewerkersavond, zwemmen voor de E junioren, sponsorloop werkgroep Gras, scheidsrechtersavond, jeugdkamp en nog veel meer.

Nadere informatie

Specifieke Handleiding jeugdtrainers

Specifieke Handleiding jeugdtrainers Specifieke Handleiding jeugdtrainers (Mini, F en E pupillen) Inhoudsopgave Leeftijdskenmerken De wedstrijd Coachen/begeleiden tijdens de wedstrijd De training Trainingsaanpak Leeftijdskenmerken Als je

Nadere informatie

F- en Mini-F toernooi sv D.S.O. Zoetermeer. Zaterdag 1 juni 2013 (ochtend / middag)

F- en Mini-F toernooi sv D.S.O. Zoetermeer. Zaterdag 1 juni 2013 (ochtend / middag) F- en Mini-F toernooi sv D.S.O. Zoetermeer Zaterdag 1 juni 2013 (ochtend / middag) 1 Voorwoord We zijn er zeer trots op u te mogen verwelkomen bij svdso. Vandaag (1 juni) staat het F- en Mini-F toernooi

Nadere informatie

Jeugd Valkenier Digitaal mededelingenblad van en voor de jeugdafdeling van VV de Valk

Jeugd Valkenier Digitaal mededelingenblad van en voor de jeugdafdeling van VV de Valk Digitaal mededelingenblad van en voor de jeugdafdeling van VV de Valk Programma Datum Wedstrijd Aanwezig Aanvang Datum Wedstrijd Aanwezig Aanvang 22-11 De Valk A1 - Bladella A2 13.45 14.45 22-11 Eindhoven

Nadere informatie

E-pupillen Netwerktoernooi Zondag 16 november 2014 ADO DEN HAAG JEUGDOPLEIDING

E-pupillen Netwerktoernooi Zondag 16 november 2014 ADO DEN HAAG JEUGDOPLEIDING HELPT U MEE? Laat geen waardevolle spullen achter in de kleedkamer. U kunt deze afgeven in de bestuurskamer bij de toernooileiding. Alle teams zijn verplicht reserveshirts mee te nemen. Wij verzoeken de

Nadere informatie

Nieuwsbrief Kiddy s en Mini s Roda 46

Nieuwsbrief Kiddy s en Mini s Roda 46 Nieuwsbrief en Mini s Roda 46 Nummer 18 29-01-2008 mag nu op het podium staan. Nog spannender wordt het doordat Spanje eindelijk Hongarije van plek 1 heeft gekregen. Weet Hongarije zich volgende week toch

Nadere informatie

ZAALVOETBALTOERNOOI E1 MIDWOUD

ZAALVOETBALTOERNOOI E1 MIDWOUD 37e jaargang Nr 23 31 Januari 2011 ZAALVOETBALTOERNOOI E1 MIDWOUD Ook deze winter werd er weer in de zaal gevoetbald door de E's. Het is altijd een verrassing hoe dat uitpakt met de team- en de poule-indeling.

Nadere informatie

Overschrijvingen, hoe zit dat? Ondersteuning Clubbesturen // District Oost // augustus 2009

Overschrijvingen, hoe zit dat? Ondersteuning Clubbesturen // District Oost // augustus 2009 beeld: n de Koning Overschrijvingen, hoe zit dat? Ondersteuning Clubbesturen // District Oost // augustus 2009 IS ONS LEVEN * VOETBAL IS ONS LEVEN * VOETBAL IS ONS LEVEN * VOETBAL IS ONS LE Colofon Dit

Nadere informatie

Goudse Schoolvoetbal Kampioenschappen 2015. Programma Meisjes groep 5/6 8 april 2015

Goudse Schoolvoetbal Kampioenschappen 2015. Programma Meisjes groep 5/6 8 april 2015 Goudse Schoolvoetbal Kampioenschappen 2015 Programma Meisjes groep 5/6 8 april 2015 Voorwoord: Hartelijk welkom bij het Schoolvoetbaltoernooi 2015 voor de basisscholen uit de gemeente Gouda. SPORT.GOUDA

Nadere informatie

DVV 09 JEUGDTOERNOOIEN 2014. DVV 09 Hondsgalgweg 1B te Dirksland 0187 602029 www.dvv09.nl

DVV 09 JEUGDTOERNOOIEN 2014. DVV 09 Hondsgalgweg 1B te Dirksland 0187 602029 www.dvv09.nl DVV 09 JEUGDTOERNOOIEN 2014 DVV 09 Hondsgalgweg 1B te Dirksland 0187 602029 www.dvv09.nl Beste voetbalvrienden, Hierbij ontvangt u het programmaboekje voor de toernooien die gehouden worden op: zaterdag

Nadere informatie

Enquête Jeugdbeleid vv SDS

Enquête Jeugdbeleid vv SDS Enquête Jeugdbeleid vv SDS Aug, 2010 Beste SDS ers, Als reeds vermeld in ons verenigingsblad De Treffer doe ik namens de jeugdcommissie van vv SDS onderzoek naar het beleid van onze jeugdafdeling. Het

Nadere informatie

www.geel-wit.nl Taken van de Leider

www.geel-wit.nl Taken van de Leider Taken van de Leider De Zaterdag: Zorgt er samen met de ouders van de spelers voor dat er voldoende vervoer naar uitwedstrijden is. Maakt de opstelling en houdt de wisselbeurten bij Plaatsen en/of verwijderen

Nadere informatie

Plan van Aanpak Technisch kader jeugdafdeling 2015-2018

Plan van Aanpak Technisch kader jeugdafdeling 2015-2018 Plan van Aanpak Technisch kader jeugdafdeling 2015-2018 Inhoudsopgave 1. Missie v.v. Vorden:...2 2. Organogram "voetbalvereniging Vorden"...2 3. Organogram "Jeugdcommissie"...2 4. Huidige situatie jeugdafdeling...3

Nadere informatie

Han Bastiaanstoernooi E- en F- jeugd 24 mei 2014

Han Bastiaanstoernooi E- en F- jeugd 24 mei 2014 Han Bastiaanstoernooi E- en F- jeugd 24 mei 2014 Hoofdsponsor Voorwoord Teylingen toernooi Welkom op ons Han Bastiaanstoernooi. Al vele jaren is het Han Bastiaanstoernooi voor E- en F- junioren een begrip

Nadere informatie

(Jeugd-) Beleidsplan Voetbalvereniging Neerlandia 31

(Jeugd-) Beleidsplan Voetbalvereniging Neerlandia 31 (Jeugd-) Beleidsplan Voetbalvereniging Neerlandia 31 Auteur : Jolanda Brokx, Oscar Schouten Versie : 1.1 Datum : april 2015 Contents 2. Inleiding... 3 3. Visie... 3 4. Verenigingsstructuur... 3 5. Aantal

Nadere informatie

VSC Utrecht Jeugdvoetbaltoernooi Zaterdag 28 Mei 2016

VSC Utrecht Jeugdvoetbaltoernooi Zaterdag 28 Mei 2016 VSC Utrecht Jeugdvoetbaltoernooi Zaterdag 28 Mei 2016 Sportpark Koningsweg Koningsweg 139 3585 LA Utrecht VSC Utrecht Jeugdtoernooi Zaterdag 28 Mei 2016 Hartelijk welkom op sportpark Koningsweg waar voor

Nadere informatie

Nieuwskatern van de Voetbal Technische Commissie V.V. Cabauw

Nieuwskatern van de Voetbal Technische Commissie V.V. Cabauw Nieuwskatern van de Voetbal Technische Commissie V.V. Cabauw Jeugdvoetbalbeleidsplan (2013/2018) V.V. Cabauw De Rood-Witte Basis Seniorenvoetbalbeleidsplan (2013/2018) V.V. Cabauw De Rood-Witte Bal Nieuws

Nadere informatie

Minipolo toernooi in Zutphen

Minipolo toernooi in Zutphen Minipolo toernooi in Zutphen Indrukwekkende minuut stilte voor aanvang van het toernooi. Voor aanvang van het toernooi werd een minuut stilte gehouden. Dit ter nagedachtenis aan Richard Nieuwenhuizen,

Nadere informatie

Informatie seizoen 2015 2016 Jeugd v.v. Nooit gedacht

Informatie seizoen 2015 2016 Jeugd v.v. Nooit gedacht Informatie seizoen 2015 2016 Jeugd v.v. Nooit gedacht Opstarten trainingen. De volgende teams starten hun trainingen op vanaf zaterdag 1 augustus: A1, B1, C1, D1 Alle overige teams kunnen hun trainingen

Nadere informatie

Proteus minitoernooi 2012 (2)

Proteus minitoernooi 2012 (2) Proteus minitoernooi 2012 (2) Sterrencompetitie Doelgroepenbad 14-12-2012 Nadat vorige week vrijdag de 1 e wedstrijden waren gespeeld stond vandaag de laatste poule wedstrijd op het programma. Tevens stond

Nadere informatie

Stormvogels 28. Seizoen 2011 / 2012 - Klasse 5G. Een seizoen vol hooggespannen verwachtingen en jonge vogels. vertrekken toch bleven, keeper Jaap

Stormvogels 28. Seizoen 2011 / 2012 - Klasse 5G. Een seizoen vol hooggespannen verwachtingen en jonge vogels. vertrekken toch bleven, keeper Jaap Stormvogels 28 Seizoen 2011 / 2012 - Klasse 5G Een seizoen vol hooggespannen verwachtingen en jonge vogels De klassenindeling van de vijfde klasse G werd in zeker drie dorpen met gejuich ontvangen. Siebengewald,

Nadere informatie

Technisch jeugdbeleidsplan. Voetbalvereniging; FC Meppel

Technisch jeugdbeleidsplan. Voetbalvereniging; FC Meppel CHRISTELIJKE SPORTVERENIGING FC MEPPEL OPGERICHT 24-2-1930 KONINKLIJK GOEDGEKEURD 20-7-1972 Clubhuis, sportpark Ezinge Telefoon 0522-255252 www.fcmeppel.nl, e-mail: fcmeppel@fcmeppel.nl Technisch jeugdbeleidsplan

Nadere informatie

Meppeler Minidivisie 4:4 voor echte topvoetballers!

Meppeler Minidivisie 4:4 voor echte topvoetballers! Meppeler Minidivisie 4:4 voor echte topvoetballers! Tegenwoordig kunnen kinderen al op vroege leeftijd lid worden van een voetbalvereniging. Bij FC Meppel, Alcides en MSC is het mogelijk om vanaf 4 jaar

Nadere informatie

KONINKLIJKE NEDERLANDSE VOETBALBOND AMATEURVOETBAL. Informatieboekje. 9 x 9 voetbal E-Pupillen. knvb.nl

KONINKLIJKE NEDERLANDSE VOETBALBOND AMATEURVOETBAL. Informatieboekje. 9 x 9 voetbal E-Pupillen. knvb.nl KONINKLIJKE NEDERLANDSE VOETBALBOND AMATEURVOETBAL Informatieboekje 9 x 9 voetbal E-Pupillen knvb.nl Inhoudsopgave 1. Voorwoord... 3 2. Opzet... 4 2.1. Plaatsingstoernooien... 4 2.2. Competitie in fases...

Nadere informatie

Bij D.V.O.L. trainen Mini s in de leeftijd 5 en 6 jaar. In het jaar dat de Mini 7 jaar wordt, stroomt deze door naar de F-pupillen.

Bij D.V.O.L. trainen Mini s in de leeftijd 5 en 6 jaar. In het jaar dat de Mini 7 jaar wordt, stroomt deze door naar de F-pupillen. LEEFTIJDSCATEGORIE MINI-PUPILLEN In dit hoofdstuk worden de leeftijdskenmerken van de Mini-pupil, de spelregels, de afspraken en van deze leeftijdscategorie, de voetbaltechnische doelstelling en de belangrijkste

Nadere informatie

Weekbrief v.v. Esto nr. 14 17 november 2008 Van de voorzitter. Het bestuur kende vorige week een rustige bestuursvergadering. Aan de orde kwamen

Weekbrief v.v. Esto nr. 14 17 november 2008 Van de voorzitter. Het bestuur kende vorige week een rustige bestuursvergadering. Aan de orde kwamen Weekbrief v.v. Esto nr. 14 17 november 2008 Van de voorzitter. Het bestuur kende vorige week een rustige bestuursvergadering. Aan de orde kwamen diverse zaken uit de onderscheidenlijke commissies. Daarbij

Nadere informatie

Gedragscode sc Buitenveldert. respect. veilige omgeving. Plezier. continu leren. respect. veilige omgeving. sportief. Plezier. continu leren.

Gedragscode sc Buitenveldert. respect. veilige omgeving. Plezier. continu leren. respect. veilige omgeving. sportief. Plezier. continu leren. Inleiding In deze publicatie vind je de gedragscode van sc Buitenveldert. Met deze gedragscode willen we iedereen die met sc Buitenveldert in aanraking komt duidelijke richtlijnen bieden omtrent de gewenste

Nadere informatie

011 Toernooi 23 augustus 2014. Toernooi info

011 Toernooi 23 augustus 2014. Toernooi info 011 Toernooi 23 augustus 2014 Toernooi info Voorwoord Voor de 3e keer al weer organiseren wij dit seizoen het 011 (23/8) en 013(24/8) toernooi. Over het 011 toernooi hebben we wel het een en ander te vermelden.

Nadere informatie

Agenda Ouderavond Woensdag 26 oktober 19.30 uur

Agenda Ouderavond Woensdag 26 oktober 19.30 uur Agenda Ouderavond Woensdag 26 oktober 19.30 uur 1. Opening 2. Mededelingen 3. Wie doet wat in het Jeugdbestuur? 4. Jeugdbeleidsplan 5. Competitie-indeling 6. Verantwoordelijkheden ouders 7. Rondvraag 8.

Nadere informatie

Programmaboekje Regio Groningen. Jeugdzaalvoetbalcompetitie 2012/ 2013

Programmaboekje Regio Groningen. Jeugdzaalvoetbalcompetitie 2012/ 2013 Programmaboekje Regio Groningen Jeugdzaalvoetbalcompetitie 2012/ 2013 Versie 14 januari Wijzigingen: Wedstrijden Poule Gro F2, E1 en E2 van 2 februari te Lewenborg zijn verplaatst naar Sporthal Hoogkerk

Nadere informatie

Nieuwskatern van de Voetbal Technische Commissie V.V. Cabauw

Nieuwskatern van de Voetbal Technische Commissie V.V. Cabauw Nieuwskatern van de Voetbal Technische Commissie V.V. Cabauw Jeugdvoetbalbeleidsplan (2013/2018) V.V. Cabauw De Rood-Witte Basis Seniorenvoetbalbeleidsplan (2013/2018) V.V. Cabauw De Rood-Witte Bal Nieuws

Nadere informatie

Alkmania F5 Alphia F2 Afgelopen zaterdag stonden de geweldenaren van de F5 weer vroeg in de wei voor de wedstrijd tegen Alphia F2.

Alkmania F5 Alphia F2 Afgelopen zaterdag stonden de geweldenaren van de F5 weer vroeg in de wei voor de wedstrijd tegen Alphia F2. Alkmania F5 Alphia F2 Afgelopen zaterdag stonden de geweldenaren van de F5 weer vroeg in de wei voor de wedstrijd tegen Alphia F2. Vlak voordat de wedstrijd begon ging het toekomstige Nederlands elftal

Nadere informatie

9 e FVV JEUGDTOERNOOI 30 en 31 mei 2015

9 e FVV JEUGDTOERNOOI 30 en 31 mei 2015 30 en 31 mei 2015 Wat kan Garage ter Veen voor u betekenen? Garage ter Veen beschikt over een moderne werkplaats waar alle werkzaamheden aan de auto kunnen worden verricht door onze vakbekwame monteurs.

Nadere informatie

Dan even mijn sport achtergrond. Ik heb als kind lang gehockeyd en getennist. Toen ik in Leiden kwam studeren ben ik bij Roomburg weer gaan hockeyen.

Dan even mijn sport achtergrond. Ik heb als kind lang gehockeyd en getennist. Toen ik in Leiden kwam studeren ben ik bij Roomburg weer gaan hockeyen. Dan even mijn sport achtergrond. Ik heb als kind lang gehockeyd en getennist. Toen ik in Leiden kwam studeren ben ik bij Roomburg weer gaan hockeyen. Daar heb ik ook mijn scheidsrechterskaartgehaald en

Nadere informatie

Overschrijvingen, hoe zit dat?

Overschrijvingen, hoe zit dat? beeld: n de Koning Overschrijvingen, hoe zit dat? Ondersteuning Clubbesturen // District Zuid II // november 2010 IS ONS LEVEN * VOETBAL IS ONS LEVEN * VOETBAL IS ONS LEVEN * VOETBAL IS ONS LE Colofon

Nadere informatie

Tijdstraf verbeteringen gebruik spelerspas

Tijdstraf verbeteringen gebruik spelerspas Tijdstraf en verbeteringen gebruik spelerspas Informatie over de maatregelen uit het actieplan Tegen geweld, voor sportiviteit augustus 2013 Inleiding Op 20 maart 2013 presenteerde de KNVB het actieplan

Nadere informatie

TIJDSTRAF VERBETERINGEN GEBRUIK SPELERSPAS

TIJDSTRAF VERBETERINGEN GEBRUIK SPELERSPAS TIJDSTRAF EN VERBETERINGEN GEBRUIK SPELERSPAS INFORMATIE OVER DE MAATREGELEN UIT HET ACTIEPLAN TEGEN GEWELD, VOOR SPORTIVITEIT AUGUSTUS 2013 INLEIDING Op 20 maart 2013 presenteerde de KNVB het actieplan

Nadere informatie

FRANZ KRAUS 2015 JEUGDTOERNOOI

FRANZ KRAUS 2015 JEUGDTOERNOOI FRANZ KRAUS 2015 JEUGDTOERNOOI INHOUDSOPGAVE: Welkomstwoord voorzitter toernooicommissie 3 Mededelingen 4 Arbitrage 5 Sportiviteit 6 Toernooireglement 7-8 Kleedkamers / Velden 9 Sponsors 10 Indeling en

Nadere informatie

De vacaturebank van SV Zwolle.

De vacaturebank van SV Zwolle. De vacaturebank van SV Zwolle. Geef de code op van de werkzaamheden die u wilt verrichten als vrijwilliger! Code Omschrijving. 14.10 Administratiecommissie. Kennis van Exel en cijfermatig een pre. 14.20

Nadere informatie

Volendam Voetbal Academie

Volendam Voetbal Academie Welkom spelers, ouders, bestuur RKAV Volendam en FC Volendam, trainers en coördinatoren. 14 08 2014 RKAV Volendam en de FC Volendam gaan Voetbalkennis bundelen Doelstellingen : De ACADEMIE gaat structureel

Nadere informatie

Rabobank Laarbeekcuptoernooi, Eli, Mariahout, ASV 33 en Sparta 25

Rabobank Laarbeekcuptoernooi, Eli, Mariahout, ASV 33 en Sparta 25 Voorwoord Beste sportvrienden, Dit jaar, 2014, organiseren we wederom het Rabobank Laarbeekcuptoernooi voor de 4 Laarbeekse voetbalverenigingen, te weten: Sparta 25, ELI Mariahout en ASV 33. Dit jaarlijkse

Nadere informatie

Jeugdtoernooi. v.v.bergambacht

Jeugdtoernooi. v.v.bergambacht Jeugdtoernooi v.v.bergambacht 13 juni 2015 2015 Voorwoord van de voorzitter v.v. Bergambacht Welkom op Sportcomplex "De Hofkamp" de thuisbasis van onze bloeiende voetbalvereniging vv Bergambacht! Als bestuur

Nadere informatie

Hartelijk welkom allemaal,

Hartelijk welkom allemaal, ! " #! $" %&' $( )*+! )!,&' Eerste interland België 1-4 Nederland (Antwerpen, België; 30 april 1905) Grootste overwinning Nederland 9-0 Noorwegen (Rotterdam, Nederland; 1 november 1972) Zwaarste verlies

Nadere informatie

VOORWOORD. Beste voetballiefhebbers,

VOORWOORD. Beste voetballiefhebbers, VOORWOORD Beste voetballiefhebbers, Namens voetbalvereniging Moerse Boys heten wij iedereen van harte welkom op het 39 e jeugdtoernooi van onze vereniging. Ook dit jaar hebben onze hoofdsponsor van de

Nadere informatie

Week brief v.v. Esto nr. 4 5 september 2011 Belangrijke informatie over de Najaarsmarkt optocht. ESTO pakt volle winst in competitieouverture

Week brief v.v. Esto nr. 4 5 september 2011 Belangrijke informatie over de Najaarsmarkt optocht. ESTO pakt volle winst in competitieouverture Weekbrief v.v. Esto nr. 4 5 september 2011 Belangrijke informatie over de Najaarsmarkt optocht. Hier de laatste info voor as donderdag. De meiden van me6 zitten donderdag op de mooi versierde kar. Deze

Nadere informatie

SPONSORINFORMATIEMAP

SPONSORINFORMATIEMAP SPONSORINFORMATIEMAP CLUBRUIMTE F.C PATRO PATRO SPORTIEF Al onze ploegen treden aan in de Koninklijke Vlaamse Voetbalbond Onze thuiswedstrijden worden gespeeld op de Blokwegvelden gelegen Kerkstraat 89

Nadere informatie

KONINKLIJKE NEDERLANDSE VOETBALBOND VOETBAL. Programmaboekje. Zaalvoetbal scholencompetitie Rivierenland. Show it

KONINKLIJKE NEDERLANDSE VOETBALBOND VOETBAL. Programmaboekje. Zaalvoetbal scholencompetitie Rivierenland. Show it KONINKLIJKE NEDERLANDSE VOETBALBOND VOETBAL Programmaboekje Zaalvoetbal scholencompetitie Rivierenland Show it Inhoudsopgave 1.Voorwoord... 3 2. Algemene informatie... 4 3. Belangrijke mededelingen...

Nadere informatie

Weekbrief v.v. Esto nr. 9 12 oktober 2009 Esto Bodegraven Van de voorzitter. Resultaten Ledenvergadering Hulpverlening

Weekbrief v.v. Esto nr. 9 12 oktober 2009 Esto Bodegraven Van de voorzitter. Resultaten Ledenvergadering Hulpverlening Weekbrief v.v. Esto nr. 9 12 oktober 2009 Esto Bodegraven : A.s. zondag spelen 'onze helden' van het eerste tegen Bodegraven. Tegenwoordig staat er al een deel van de jeugd achter het doel met trommels

Nadere informatie

Voetballen bij Sportlust? Basisinformatie Handig om te weten

Voetballen bij Sportlust? Basisinformatie Handig om te weten Senioren aanmeldingsformulier compleet 1 1 2008-09.doc 1 Sportlust '46 is een ambitieuze en gezinsvriendelijke voetbalvereniging in Woerden. Elke week worden er ongeveer 30 thuiswedstrijden gespeeld. Inmiddels

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF. November 2014. Inhoud. Algemeen. jeugdvoorzitter@wvwweurt.nl

NIEUWSBRIEF. November 2014. Inhoud. Algemeen. jeugdvoorzitter@wvwweurt.nl NIEUWSBRIEF November 2014 Inhoud Algemeen Huidige stand teams Activiteiten op de planning De Hunt Zaalvoetbaltoernooi Zaaltraining Activiteiten terugblik Penaltybokaal Grote Clubactie Aandachtspunten Introductie

Nadere informatie

Informatiebrochure. Auteur: Bestuur K.V. Elko. Datum van uitgifte: November 2013. Informatiebrochure 2013-1 -

Informatiebrochure. Auteur: Bestuur K.V. Elko. Datum van uitgifte: November 2013. Informatiebrochure 2013-1 - Informatiebrochure Auteur: Bestuur K.V. Elko Datum van uitgifte: November 2013 Informatiebrochure 2013-1 - Inhoudsopgave: Inhoudsopgave:...2 Inleiding:...3 De besturen:...5 Bestuur:...5 Technische Commissie:...6

Nadere informatie

Boekje 05 Seizoen 2015-2016 20 december 2015. Dagelijks Bestuur. Theo van der Putten 0412-630284 voorzitter@rksvcito.nl

Boekje 05 Seizoen 2015-2016 20 december 2015. Dagelijks Bestuur. Theo van der Putten 0412-630284 voorzitter@rksvcito.nl Boekje 05 Seizoen 2015-2016 20 december 2015 Dagelijks Bestuur Voorzitter Theo van der Putten 0412-630284 voorzitter@rksvcito.nl Secretaris Giel van der Leest 06-41600402 secretaris@rksvcito.nl Penningmeester

Nadere informatie

Nieuwskatern van de Voetbal Technische Commissie V.V. Cabauw

Nieuwskatern van de Voetbal Technische Commissie V.V. Cabauw Nieuwskatern van de Voetbal Technische Commissie V.V. Cabauw Jeugdvoetbalbeleidsplan (2013/2018) V.V. Cabauw De Rood-Witte Basis Seniorenvoetbalbeleidsplan (2013/2018) V.V. Cabauw De Rood-Witte Bal Nieuws

Nadere informatie

S.V. Moorslede vzw ZESENTWINTIGSTE ZAALVOETBALTORNOOI. Zaterdag 26 december 2015. Sporthal Moorslede. Deelnemende ploegen

S.V. Moorslede vzw ZESENTWINTIGSTE ZAALVOETBALTORNOOI. Zaterdag 26 december 2015. Sporthal Moorslede. Deelnemende ploegen S.V. Moorslede vzw ZESENTWINTIGSTE ZAALVOETBALTORNOOI Zaterdag 26 december 2015 Sporthal Moorslede Deelnemende ploegen Club Stamnummer clubkleuren SV Moorslede A 2505 Geel - Rood - Rood SV Moorslede B

Nadere informatie

Volharding. Volharding. Jo Hendriks E & F toernooi. 21 mei 2011. Bedankt voor jullie deelname. Fijne vakantie. Succes in seizoen 2011-2012

Volharding. Volharding. Jo Hendriks E & F toernooi. 21 mei 2011. Bedankt voor jullie deelname. Fijne vakantie. Succes in seizoen 2011-2012 Volharding Volharding Bedankt voor jullie deelname Fijne vakantie Succes in seizoen 2011-2012 Graag tot ziens bij ons toernooi in 2012 Jo Hendriks E & F toernooi 21 mei 2011 Inhoudsopgave Loterij Tijdens

Nadere informatie

Jaarverslag veldvoetbal seizoen 2013 / 2014

Jaarverslag veldvoetbal seizoen 2013 / 2014 Jaarverslag veldvoetbal seizoen 2013 / 2014 Inleiding: Met dit jaarverslag seizoen 2013/2014 trachten wij een beeld te schetsen van de ontwikkelingen binnen de afdeling veldvoetbal van SV Koedijk, in het

Nadere informatie

(jeugd) coach opleidingen

(jeugd) coach opleidingen (Jeugd) opleidingen KNVB - coach opleidingen - arbitrage opleidingen (jeugd) coach opleidingen Jeugdvoetballeider (JVL) (avonduren) begeleiden van jeugdteams min. aantal deelnemers 10 minimale leeftijd

Nadere informatie

Taxandria Handbal Oisterwijk Informatieboekje september 2015

Taxandria Handbal Oisterwijk Informatieboekje september 2015 Informatieboekje 2 Inhoudsopgave Inleiding... 5 Even voorstellen... 6 Jeugdbeleid... 7 Technisch Jeugdbeleidsplan... 7 Spelregels... 7 Gedrag... 7 Supporters langs de lijn... 8 Trainingen... 9 Waar en

Nadere informatie

Gedragsregels. Jeugdafdeling v.v. De Merino s

Gedragsregels. Jeugdafdeling v.v. De Merino s Gedragsregels Jeugdafdeling v.v. De Merino s Beste sportvrienden en vriendinnen, Hierbij de uitgave van de gedragsregels voor de jeugd die van kracht zijn binnen v.v. de Merino s. Daarnaast willen wij

Nadere informatie

Schoolzaalvoetbaltoernooi finales

Schoolzaalvoetbaltoernooi finales Schoolzaalvoetbaltoernooi finales 20 februari 2014 Sportcentrum de Mammoet 1 Voorwoord: SPORT.GOUDA heet iedereen hartelijk welkom bij de grote finaledag van het schoolzaalvoetbal 2014. Na spannende voorrondes

Nadere informatie

Sporting Almere. Een voetbalclub waar iedereen bij wil horen!

Sporting Almere. Een voetbalclub waar iedereen bij wil horen! Sporting Almere Een voetbalclub waar iedereen bij wil horen! agenda Ontwikkelingen Technische commissie (TC) Training Indeling niet selectie teams Structuur Mini s / interne F Selectie teams Ouders vragen

Nadere informatie

KS Voetbalnieuws. Voorzitter aan het woord. Agenda. Feestdagen

KS Voetbalnieuws. Voorzitter aan het woord. Agenda. Feestdagen December 2015 Agenda 18-12-2015 Leiders- en trainersvergadering 2-1-2016 Nieuwjaarsreceptie 14-1-2016 Vergadering Veldvoetbalbestuur 20-1-2016 Workshop: assistentscheidsrechter 5-2-2016 Klaverjasdrive

Nadere informatie

Het BFC Exposa-Fashion D-pupillen toernooi

Het BFC Exposa-Fashion D-pupillen toernooi Het BFC Exposa-Fashion D-pupillen toernooi Zondag 22 juni 2014 Sportpark Meerweg 63 Bussum Telefoon: 035-6945648 Email: toernooienbfc@live.nl DEELNEMERSVELD BFC JEUGDTOERNOOIEN 2014 Bussum, juni 2014 Beste

Nadere informatie

Informatieboekje nieuwe jeugdleden SDV BARNEVELD

Informatieboekje nieuwe jeugdleden SDV BARNEVELD Informatieboekje nieuwe jeugdleden SDV BARNEVELD AUGUSTUS 2014 1 INHOUDSOPGAVE 1. Voetballen bij SDV Barneveld... 3 1.1. Voorwoord... 3 1.2. Vrijwilligers... 3 2. De structuur van de vereniging... 4 2.1.

Nadere informatie

68 e jaargang nr. 16 Seizoen 2014/2015

68 e jaargang nr. 16 Seizoen 2014/2015 Gloria-UC Nieuws Programma senioren 68 e jaargang nr. 16 Seizoen 2014/2015 Zaterdag 6 december en zondag 7 december Thuis Uit Aanvang Scheidsrechter Boeimeer 1 Gloria UC 1 14.30 Gloria UC 2 VOAB 4 11.30

Nadere informatie

KONINKLIJKE NEDERLANDSE VOETBALBOND AMATEURVOETBAL. Programmaboekje. knvb.nl

KONINKLIJKE NEDERLANDSE VOETBALBOND AMATEURVOETBAL. Programmaboekje. knvb.nl KONINKLIJKE NEDERLANDSE VOETBALBOND AMATEURVOETBAL Programmaboekje knvb.nl 1. Voorwoord 7 tegen 7 toernooi voor vrouwenteams uit Alkmaar e.o. De KNVB organiseert in samenwerking met Sportbureau Alkmaar

Nadere informatie

Informatie / ouderavond R.K.S.V. Groesbeekse Boys 22-06-2015

Informatie / ouderavond R.K.S.V. Groesbeekse Boys 22-06-2015 Informatie / ouderavond R.K.S.V. Groesbeekse Boys 22-06-2015 Agenda: Voetbal in Groesbeek Gelderse sportfederatie Vrijwilligersbeleid Aanpassingen K.N.V.B. Gedrag langs de lijn Technisch jeugdplan Voetbal

Nadere informatie

INFORMATIE VOETBALVERENIGING CLUZONA. Organisatie van de vereniging

INFORMATIE VOETBALVERENIGING CLUZONA. Organisatie van de vereniging INFORMATIE VOETBALVERENIGING CLUZONA Organisatie van de vereniging Onze vereniging heeft een bestuur welke is opgebouwd uit een dagelijks bestuur, vice-voorzitter en commissieleden, n.l. bij voorkeur de

Nadere informatie

Nieuwsbrief nr. 7, 04 januari 2010

Nieuwsbrief nr. 7, 04 januari 2010 Nieuwsbrief nr. 7, 04 januari 2010 Zaterdag 2 januari hield v.v. Kagia de nieuwjaarsreceptie. De keuze om dit jaar de nieuwjaarsreceptie op zaterdagavond te houden bleek een enorm succes. Er kwamen ontzettend

Nadere informatie

Specifieke Handleiding jeugdtrainers

Specifieke Handleiding jeugdtrainers Specifieke Handleiding jeugdtrainers D pupillen Inhoudsopgave Leeftijdskenmerken De wedstrijd Coachen/begeleiden tijdens de wedstrijd De training Trainingsaanpak Leeftijdskenmerken Als je aan de slag gaat

Nadere informatie

Bijlage 4: Scheidsrechterplan VVR-jeugd. Inhoudsopgave:

Bijlage 4: Scheidsrechterplan VVR-jeugd. Inhoudsopgave: Bijlage 4: Scheidsrechterplan VVR-jeugd Inhoudsopgave: 1. Inleiding 2. Doelstelling 3. Organisatie en structuur 4. Profielschets verenigingscheidsrechter 5. Organisatie rond wedstrijden 6. Werving, selectie

Nadere informatie

Informatie DSVP Pinkster Meisjestoernooi 2016

Informatie DSVP Pinkster Meisjestoernooi 2016 ~ 1 ~ Beste deelnemers, Op 16 mei en 21 mei 2016 heten wij u weer van harte welkom bij het DSVP Pinkster Meisjestoernooi 2016 op sportpark De Groene Wijdte in Pijnacker. Op deze dagen zullen over drie

Nadere informatie

Programma boekje E- D Toernooi VV Spijkenisse 2015

Programma boekje E- D Toernooi VV Spijkenisse 2015 Programma boekje E- D Toernooi VV Spijkenisse 2015 Welkom beste sportvrienden, VV Spijkenisse heet u van harte welkom op het Rabobank E- D Toernooi van 6 juni 2015. Een uniek toernooi waarbij kleine spelers

Nadere informatie

Jeugd Opleidingsplan SV Lycurgus

Jeugd Opleidingsplan SV Lycurgus Jeugd Opleidingsplan SV Lycurgus Deel 2 Wat is voetballen? Mark Boterman Versie 1.0 (oktober 2014) Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 1 Voetballen... 2 2 Spelbedoeling... 2 3 Structuur van het voetballen...

Nadere informatie

SPORT COMBINATIE BADHOEVEDORP

SPORT COMBINATIE BADHOEVEDORP SPORT COMBINATIE BADHOEVEDORP sc Badhoevedorp is op 1 juli 1931 opgericht. Onze sportvereniging kent drie afdelingen: Veldvoetbal Zaalvoetbal Honk- & softbal Voorts zijn er meerdere commissies met eigen

Nadere informatie

SC Lemele Voetbalbeleidsplan

SC Lemele Voetbalbeleidsplan SC Lemele Voetbalbeleidsplan 2010-2015 Versie 2010/2011 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Inleiding... 3 2. Doelstellingen SC Lemele... 3 2.1 Beschrijving vereniging... 3 2.2 Doelstellingen technisch

Nadere informatie

Toernooien 2010. D-pupillen 19 mei 2010. C-pupillen 26 mei 2010 18:30 uur

Toernooien 2010. D-pupillen 19 mei 2010. C-pupillen 26 mei 2010 18:30 uur Toernooien 2010 D-pupillen 19 mei 2010 18:30 uur C-pupillen 26 mei 2010 18:30 uur A-junioren 26 mei 2010 18:30 uur E- pupillen 29 mei 2010 09:00 uur F- pupillen 29 mei 2010 13:30 uur Adres Website Kantine

Nadere informatie

Van pupil E naar D...

Van pupil E naar D... Van pupil E naar D... Van 7 tal Naar 11 tal Pagina 1 Voorwoord Beste E speler maar toekomstig D speler, Om je alvast een klein beetje te helpen hebben we een boekje gemaakt. Door het lezen van dit boekje

Nadere informatie

VAN KINDERWAGEN TOT SCOOTER WERVING EN BEHOUD VAN JEUGD

VAN KINDERWAGEN TOT SCOOTER WERVING EN BEHOUD VAN JEUGD VAN KINDERWAGEN TOT SCOOTER WERVING EN BEHOUD VAN JEUGD OPZET EN DOEL VAN DEZE BIJEENKOMST Doel van deze bijeenkomst: Aan de hand van de nieuwste inzichten en succesvolle praktijkvoorbeelden gaan we in

Nadere informatie

SPREEKBEURT HANDBAL. door Casper Houtepen

SPREEKBEURT HANDBAL. door Casper Houtepen SPREEKBEURT HANDBAL door Casper Houtepen Mijn onderwerp voor de spreekbeurt is handbal. Ik heb hiervoor gekozen omdat ik het zelf doe en ik het een leuke sport vind. Misschien willen door mijn spreekbeurt

Nadere informatie