Sociaal jaarverslag Statutaire naam Stichting Dierenambulance Amersfoort en omstreken. Vestigingsplaats Amersfoort. Rechtsvorm Stichting

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Sociaal jaarverslag 2006. Statutaire naam Stichting Dierenambulance Amersfoort en omstreken. Vestigingsplaats Amersfoort. Rechtsvorm Stichting"

Transcriptie

1 1 Sociaal jaarverslag 2006 Statutaire naam Stichting Dierenambulance Amersfoort en omstreken Vestigingsplaats Amersfoort Rechtsvorm Stichting Oprichting De Stichting Dierenambulance Amersfoort e.o. werd op 4 augustus 1997 opgericht bij notariële akte. De Stichting komt voort uit de Vereniging tot Bescherming van Dieren afdeling Amersfoort en omstreken. Omschrijving van de doelstelling De Stichting Dierenambulance Amersfoort e.o. heeft ten doel het bevorderen van het welzijn van dieren in het algemeen en meer in het bijzonder van gewonde, zieke of vermiste dieren, en voorts al wat met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord. De Stichting tracht haar doel onder andere te verwezenlijken door: - het vervoeren en/of verzorgen van gewonde, zieke of gevonden dieren - het onderbrengen van dieren bij een dierenarts, asiel of opvangcentrum - het verstrekken van informatie in de ruimste zin van het woord. Samenstelling bestuur Het bestuur van de Stichting Dierenambulance Amersfoort e.o. bestaat uit vijf leden. Per 11 januari 2006 zijn de heer Wiers als voorzitter, mevrouw Wakanno als secretaris en mevrouw Koenen als vrijwilligerscoördinator als nieuwe bestuursleden aangetreden. Eind 2006 bestond het bestuur uit vijf leden: Voorzitter: Secretaris: Penningmeester: Algemeen bestuurslid: Algemeen bestuurslid: de heer W.A. Wiers mevrouw J. Wakanno Poort de heer E.J. Alkemade mevrouw A. Koenen - Neleman mevrouw S.T. Vermaas In deze samenstelling heeft het bestuur het gehele jaar 2006 gefunctioneerd. Aan het eind van 2006 heeft mevrouw J. Wakanno Poort aangegeven te stoppen met haar werkzaamheden als secretaris. Mevrouw J. Wakanno - Poort kan de drukke werkzaamheden van de dierenambulance niet meer combineren met haar privé leven. Dit heeft geleid tot de volgende wisselingen in het bestuur in april Mevrouw S.T. Vermaas wordt secretaris en mevrouw J. Pesie - Massar wordt algemeen bestuurslid met als aandachtsgebied de PR activiteiten van de dierenambulance. Mevrouw J. Pesie Massar was al als vrijwilligster betrokken bij de dierenambulance als rijdster op de dierenambulance.

2 2 Door deze bestuurswisselingen ziet het bestuur per 14 april 2007 er als volgt uit: Voorzitter: Secretaris: Penningmeester: Algemeen bestuurslid: Algemeen bestuurslid: de heer W.A. Wiers mevrouw S.T. Vermaas de heer E.J. Alkemade mevrouw A. Koenen - Neleman mevrouw J. Pesie - Massar Vergaderdata Statutair voorgeschreven: - de bestuursvergaderingen worden gehouden te Amersfoort, tenzij het bestuur anders beslist - ieder kalenderkwartaal wordt ten minste één vergadering gehouden. In 2006 is op de volgende data vergaderd: 11 januari 9 maart 9 mei 20 juni 29 augustus 15 november Alle vergaderingen vonden plaats in het kantoor van de Stichting aan de Hellestraat in Amersfoort. Als belangrijkste onderwerpen zijn in de bestuursvergaderingen besproken:- - jaarrekening 2005 en begroting 2006; - aanschaf nieuwe ambulance; - werving en behoud van vrijwilligers; - kwaliteitsbewaking en permanente opleiding van vrijwilligers; - fondsenwerving; - ontwikkeling nieuwe website.

3 3 Bestuursverslag Inleiding Het jaar 2006 was bestuurlijk een rustig jaar. Het voltallige bestuur heeft het gehele jaar gefunctioneerd. Eind 2006 heeft één bestuurlid aangegeven er mee te stoppen. Door een verschuiving en het aantrekken van een nieuw bestuurslid blijft het bestuur ook in 2007 voltallig. Samenwerking Net als in voorgaande jaren is ook in 2006 weer met een groot aantal organisaties samengewerkt. Regionale en lokale samenwerking is van groot belang voor de Stichting om haar werk goed te kunnen doen. Zo is in 2006 samengewerkt met: - Amivedi - Dierenambulances in omliggende regio s - Dierenartsen in het werkgebied - Dierenbescherming Amersfoort e.o. en Soest (deels) - Dierentehuizen Amersfoort en Soest (deels) - Brandweer - Politie en milieupolitie - Vogelopvang Woudenberg en Soest (deels) - Gespecialiseerde en particuliere dierenopvang, o.a. voor fretten, reptielen, vleermuizen - de Apenhof, Barneveld. Ten opzichte van het vorige jaar is de samenwerking met de instellingen in Soest komen te vervallen. Dierenbescherming Soest is per 1 januari 2006 een samenwerkingsverband aangegaan met Dierenbescherming Baarn. Aangezien Dierenbescherming Baarn een eigen dierenambulance heeft, heeft Dierenbescherming Soest er voor gekozen dat dierenambulance Baarn ook in Soest gaat rijden. Om misverstanden te voorkomen heeft Dierenambulance Amersfoort er voor gekozen om vanaf 1 februari 2006 niet meer op Soest te rijden. Voor Soest (dierenambulance Baarn) geld nu de zelfde samenwerking als bij de dierenambulances Nijkerk en Woudenberg. In 2006 hebben er gesprekken plaatsgevonden tussen de Stichting en verschillende organisaties waarmee we samenwerken. Dierentehuis Amersfoort met het dierentehuis zijn duidelijke afspraken gemaakt waardoor de samenwerking verder verbeterd is. Gemeente Amersfoort met de gemeente zijn afspraken gemaakt over huisvesting, parkeerbeleid en vergoeding voor geleverde diensten. Omliggende Ambu s met de omliggende ambu s zijn verkennende gesprekken gevoerd over de mogelijkheden van samenwerken op deelgebieden. Periodieke uitgave Vaste donateurs van de Stichting Dierenambulance Amersfoort e.o. krijgen vier keer per jaar een uitgave toegezonden. Deze uitgave wordt met gesloten beurzen geregeld met drukkerij Kroonland b.v. te Hoogezand. De drukkerij regelt de acquisitie van advertenties en van de opbrengsten wordt de uitgave gedrukt. Voor de verspreiding zorgen wij zelf. De periodieke uitgaven worden opgestuurd naar donateurs en verder uitgedeeld door de medewerkers op de dierenambulance,

4 4 c.q. achtergelaten bij ieder contact n.a.v. een melding of bij externe PR-activiteit. Dit onderdeel is niet gewijzigd ten opzichte van het vorig sociale jaarverslag. Fondsenwerving In 2006 is de Stichting gestart met het onderzoeken hoe we de aanschaf van een nieuwe dierenambulance kunnen financieren. Dit heeft er toe geleid dat we in het afgelopen jaar een aantal gespreken hebben gevoerd met organisaties die bereid zijn om bij te dragen aan de nieuwe dierenambulance. Ten tijde van het verschijnen van dit verslag is bekend dat de nieuwe dierenambulance voor 100% gefinancierd is door een viertal externe organisaties. De gemeenten Amersfoort en Soest hebben in 2006 opnieuw een vergoeding uitbetaald aan de Stichting voor het transporteren van zwerfdieren. Voor de gemeente Soest was dit de laatste keer aangezien Dierenambulance Amersfoort niet meer in de gemeente Soest rijd. In 2006 is het contract ingegaan met de gemeente Leusden waarin Dierenambulance Amersfoort e.o. verantwoordelijk is voor het vervoeren van zwerfdieren naar opvang te huizen in de gemeente Leusden. Collecte In 2006 heeft ook weer de jaarlijkse collecte plaatsgevonden die zoals altijd georganiseerd werd door een groep vrijwilligers en gecoördineerd door de penningmeester. De opbrengst van de collecte bedroeg +/ ,--. Dit is een goed resultaat zeker als er rekening wordt gehouden met de fijt dat de Dierenambulance, in tegenstelling met voorgaande jaren, niet in Soest heeft gecollecteerd. Dit in verband met het beëindigen van het rijden in Soest. Daarnaast staan er 20 collectebussen op vaste plekken in Amersfoort, Leusden en Soest. Deze bussen worden twee keer per jaar omgewisseld. De opbrengst van de vaste collectebussen bedroeg +/- 500,--. Donateurs Men wordt aangemerkt als vaste donateur van de Stichting Dierenambulance Amersfoort e.o. als men jaarlijks minimaal 20,-- overmaakt. Aan het eind van 2006 had de Stichting ruim 130 donateurs. Dit aantal is voor Amersfoort en Leusden te weinig. In 2007 wordt er extra aandacht besteed aan het werven van nieuwe donateurs. Ritten In 2006 hebben wij in totaal (2005: 2.353) ritten uitgevoerd. Een belangrijke reden voor het lagere aantal ritten is dat wij vanaf 1 januari 2006 niet meer in de gemeente Soest rijden. Als wij kijken naar het aantal ritten in de gemeenten Amersfoort en Leusden, dan ontstaat het onderstaande beeld.

5 5 Aantal ritten naar gemeente amersfoort leusden soest In de gemeente Amersfoort hebben wij (2005: 1.822) ritten uitgevoerd en in Leusden 180 (2005: 193). In totaal dus (2005: 2.015) ritten in deze twee gemeenten in ons verzorgingsgebied. Meer ritten betekent dat wij meer dieren (en meer eigenaren) hebben kunnen helpen. Gegeven onze doelstelling was 2006 dus voor ons een goed jaar! Om onze ritten te kunnen specificeren naar diersoort maken wij bij de Dierenambulance allereerst een onderscheid tussen huisdieren en natuurdieren. In onderstaande grafieken staan de aantallen uitgevoerde ritten voor huisdieren en natuurdieren. Aantal ritten naar diersoort (huisdieren) kat hond vogels overige ritten loos alarm

6 6 Aantal ritten naar diersoort (natuurdieren) duif merel eend konijn egel kauw meeuw ekster kraai mus vleermuis zwaan zwaluw overige soorten Opvallend is dat we in 2006 relatief meer natuurdieren (1.075) hebben vervoerd en minder huisdieren (985). Bij de huisdieren valt op dat, net als in 2005, verreweg de meeste ritten voor katten (407) en honden (205) zijn uitgevoerd gevolgd door diverse soorten vogels (waaronder kippen, parkieten en kanaries). Overige ritten is ook een behoorlijk aantal, maar daar vallen heel veel verschillende diersoorten onder waarvan wij dus maar enkele dieren hebben vervoerd (waaronder konijnen, schildpadden en slangen). Bij de natuurdieren zijn het vooral vogels waarvoor wij vaak hebben gereden, met name duiven, merels, eenden, kauwen, meeuwen, eksters en andere soorten vogels. Bij de overige soorten natuurdieren moet u denken aan bunzings, valken, vlaamse gaaien, waterhoenderen en uiltjes. Public Relations (PR) Binnen PR is er een werkgroep die de taak heeft om bij bepaalde evenementen of op uitnodiging een kraam in te richten en te bemensen. Hiermee probeert de werkgroep het werk van de Stichting onder de aandacht te brengen van het publiek. Tevens probeert de werkgroep nieuwe donateurs en vrijwilligers te werven. Door het jaar heen heeft de werkgroep in 2006 deelgenomen aan een vijftal evenementen. In 2006 bracht de verkoop van alarmering(deur)stickers bestemd voor politie en brandweer en andere zaken +/- 200,-- op. In 2006 zijn er drie verschillende filmopnames gemaakt van de Dierenambulance Amersfoort. Rob van Burrik heeft voor RTV Utrecht een dag meegereden op de dierenambulance. De opnames van deze dag zijn te zien op de website van de Dierenambulance Amersfoort e.o.. Eind 2006 is de nieuwe website live gegaan ( Op de website staat informatie over: Geschiedenis van Dierenambulance Amersfoort Wat te doen bij dieren in nood Dierenartsen

7 7 Kinderpagina Veel foto s en films Beveiligde pagina voor vrijwilligers Vrijwilligers Zoals bij iedere vrijwilligersorganisatie hebben ook wij een vaste kern van trouwe, hardwerkende en betrokken vrijwilligers. Zij zijn het die in feite de Stichting draaiende houden. Deze kern wordt dan ook door ons als bestuur enorm gewaardeerd. Ook dit jaar weer hebben een aantal vrijwilligers de cursus dieren-ehbo gevolgd onderleiding van dierenarts Feld uit Amersfoort. Deze cursus dieren-ehbo is samen met vrijwilligers van Dierenambulance Baarn gehouden ten kantore van Dieren Ambulance Amersfoort. Het team van Dierenambulance Amersfoort is het afgelopen jaar redelijk stabiel gebleven op +/- 35 vrijwilligers (rijders). In 2006 heeft de Stichting nagenoeg alle diensten kunnen vullen. De stilstand (geen vrijwilligers beschikbaar voor dienst) is beperkt gebleven tot enkele nachten. Een dusdanige hoge inzet van de Dierenambulance heeft de Stichting in het verleden nog niet kunnen realiseren. Het bestuur is alle vrijwilligers dan ook erg dankbaar voor hun inzet het afgelopen jaar. Gezien een vast verloop percentage is de Stichting altijd wel vrijwilligers nodig, dus de werving zal ook in 2007 actief worden voortgezet. Ook dit jaar hebben weer enkele stagiaires bij ons hun stageperiode doorgebracht. Dit is mogelijk omdat we een erkende stageplaats kunnen aanbieden voor de zogenaamde Groene scholen in ons werkgebied. In tegenstelling tot voorgaande jaren hebben we het jaar alleen afgesloten met een kerstborrel. Na de kerstborrel ontvingen alle vrijwilligers een kerststol als presentje. Het uitje wat voorgaande jaren ook in december werd geplant hebben we verschoven naar eind april 2007 aangezien het weer dan beter is. Werkbesprekingen Elke maand vindt er een werkbespreking plaats met alle vrijwilligers in het kantoor Hellestraat/hoek Molenstraat. In 2006 is getracht om elke werkbespreking een externe persoon uit te nodigen. Zo zijn onder anderen de marteropvang, zuinig rijden en Dierentehuis Amersfoort aanwezig geweest tijdens de werkbespreking. Tevens is de werkbespreking tijdens de zomer gehouden op de maandagavond in plaats van de zondagmiddag. De werkbespreking is een informeel samenzijn (met agenda) waarin de vrijwilligers geïnformeerd worden over bijzonderheden vanuit het bestuur. Het werkoverleg heeft een klankbordfunctie om met elkaar bijvoorbeeld werksituaties te bespreken, om ervaringen -prettige en minder prettige- met elkaar te delen. Het wordt afgesloten met een drankje en een hapje met als doel ook de andere vrijwilligers van de Stichting beter te leren kennen. Belangrijke gebeurtenissen Voor Dierenambulance Amersfoort e.o. belangrijke gebeurtenissen in 2006 zijn: 1. Aantreden 3 nieuwe bestuursleden 2. Terugtrekken uit gemeente Soest 3. Nieuw handboek met procedures en wetenswaardigheden gereed 4. Opnames voor RTV Utrecht 5. Gemeente Amersfoort heeft het bedrag dat gemoeid is met het contract verhoogd en geïndexeerd 6. Opnames voor Kids for Animals 7. Barbecue voor en door vrijwilligers georganiseerd

8 8 8. Eerste gespreken i.v.m. nieuwe Dierenambulance 9. Nieuwe website van Dierenambulance live 10. Opnames voor Villa Achterwerk 11. Kerstborrel voor de vrijwilligers Begroting 2007 In de begroting 2007 staat bij de post Giften en schenkingen een bedrag van ,-. Dit komt omdat in dit bedrag de giften voor de nieuwe dierenambulance zijn opgenomen. Dit resulteert uiteindelijk in een positief resultaat van haast ,-. Dit houdt niet in dat de Stichting ,- in kas heeft maar de Stichting heeft een bezitting van ruim ,-- in zijn bezit in de vorm van een nieuwe dierenambulance. Het streven is dat de Stichting elk jaar zoveel afschrijving voor de dierenambulance opneemt in de begroting, dat we over 4 of 5 jaren zelfstandig een nieuwe dierenambulance kan aanschaven en dus niet meer afhankelijk te zijn van giften uit het bedrijfsleven. Tenslotte Het bestuur denkt met dit jaarverslag een goed beeld te hebben gegeven van het jaar Dit verslag is samengesteld uit de bestuursverslagen van Het is een stabiel en succesvol jaar geweest voor de Stichting waar we op alle aandachtsgebieden goede vooruitgang hebben geboekt. Met de voortgang die de Stichting heeft geboekt in 2006 zien we het komende jaar 2007 dan ook met vertrouwen tegemoet. Het jaarverslag van de Stichting Dierenambulance Amersfoort e.o. is openbaar en kan op onze website worden bekeken of kosteloos worden aangevraagd bij de penningsmeester van de stichting.

Jaarverslag. Stichting Dierenambulance Amersfoort en Omstreken

Jaarverslag. Stichting Dierenambulance Amersfoort en Omstreken 2013 Jaarverslag Stichting Dierenambulance Amersfoort en Omstreken 2 Inhoudsopgave Algemene Informatie... 3 Statutaire naam... 3 Vestigingsplaats... 3 Rechtsvorm... 3 Oprichting... 3 Omschrijving van de

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2009. Het jaarverslag 2009 bevat: - sociaal jaarverslag - financieel jaarverslag - statistische gegevens

JAARVERSLAG 2009. Het jaarverslag 2009 bevat: - sociaal jaarverslag - financieel jaarverslag - statistische gegevens JAARVERSLAG 2009 Het jaarverslag 2009 bevat: - sociaal jaarverslag - financieel jaarverslag - statistische gegevens SOCIAAL JAARVERSLAG 2009 Jaarverslag Wiers, Wim Stichting Dierenambulance Amersfoort

Nadere informatie

D.G.V. JAARVERSLAG 2012

D.G.V. JAARVERSLAG 2012 31/12/2012 D.G.V. JAARVERSLAG 2012 Stichting Diergeneeskundig Vervoer Gelderse Vallei JAARVERSLAG 2012 2 Stichting Diergeneeskundig Vervoer Gelderse vallei Regio Ede / Veenendaal Alarmnummer 06-53367018

Nadere informatie

JAARVERSLAG Het jaarverslag 2007 bevat: - sociaal jaarverslag - jaarrekening - statistische gegevens

JAARVERSLAG Het jaarverslag 2007 bevat: - sociaal jaarverslag - jaarrekening - statistische gegevens JAARVERSLAG 2007 Het jaarverslag 2007 bevat: - sociaal jaarverslag - jaarrekening - statistische gegevens SOCIAAL JAARVERSLAG SOCIAAL JAARVERSLAG 2007 STICHTING DIERENAMBULANCE AMERSFOORT EN OMSTREKEN

Nadere informatie

Stichting Dierenambulance Amersfoort en Omstreken

Stichting Dierenambulance Amersfoort en Omstreken Stichting Dierenambulance Amersfoort en Omstreken Beleidsdocument 2014 2019 Versie 2.0 Inhoudsopgave 1. Statutaire Doelstellingen van de stichting slide 3 2. Huidige organisatiestructuur slide 4 3. Thema

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2012. Het jaarverslag 2012 bevat: - sociaal jaarverslag - financieel jaarverslag - statistische gegevens

JAARVERSLAG 2012. Het jaarverslag 2012 bevat: - sociaal jaarverslag - financieel jaarverslag - statistische gegevens JAARVERSLAG 2012 Het jaarverslag 2012 bevat: - sociaal jaarverslag - financieel jaarverslag - statistische gegevens SOCIAAL JAARVERSLAG 2012 Jaarverslag Stichting Dierenambulance Amersfoort en Omstreken

Nadere informatie

Beleidsplan DAW Beleidsplan van Stichting Dierenambulance Woudenberg e.o.

Beleidsplan DAW Beleidsplan van Stichting Dierenambulance Woudenberg e.o. Beleidsplan van Stichting Dierenambulance Woudenberg e.o. 1 STICHTING DIERENAMBULANCE WOUDENBERG EN OMSTREKEN Doornheg 11 3931 AS Woudenberg Tel: 0654928928 info@dierenambulancewoudenberg.nl www.dierenambulancewoudenberg.nl

Nadere informatie

JAARVERSLAG Het jaarverslag 2008 bevat: - sociaal jaarverslag - financieel jaarverslag - statistische gegevens

JAARVERSLAG Het jaarverslag 2008 bevat: - sociaal jaarverslag - financieel jaarverslag - statistische gegevens JAARVERSLAG 2008 Het jaarverslag 2008 bevat: - sociaal jaarverslag - financieel jaarverslag - statistische gegevens SOCIAAL JAARVERSLAG 2008 Jaarverslag Wiers, Wim SAP Stichting Dierenambulance Amersfoort

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting DierenZorg Eemland

Beleidsplan Stichting DierenZorg Eemland Beleidsplan Stichting DierenZorg Eemland 2015 t/m 2020 Vogelopvang Soest, Eemweg 2E, Soest Dierentehuis t Hart, Eemweg 2D, Soest Dierenambulance Eemland Inhoud: - Vestiging - Werkzaamheden / onderdelen

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting DierenZorg Eemland

Beleidsplan Stichting DierenZorg Eemland Beleidsplan Stichting DierenZorg Eemland 2015 t/m 2020 Vogelopvang Soest, Eemweg 2 E, Soest Dierentehuis t Hart, Eemweg 2D, Soest Dierenambulance Eemland Inhoud: - Vestiging - Doelstelling van de stichting

Nadere informatie

Stichting BIED EEN DIER EEN NIEUWE KANS JAARVERSLAG 2015

Stichting BIED EEN DIER EEN NIEUWE KANS JAARVERSLAG 2015 Stichting BIED EEN DIER EEN NIEUWE KANS JAARVERSLAG 2015 Versie 10/5/2016 JAARVERSLAG 2015 dd 10/05/2016 Doelstelling van de stichting Het ondersteunen (in de ruimste zins des woord) van de opvang van

Nadere informatie

D.G.V. JAARVERSLAG 2013

D.G.V. JAARVERSLAG 2013 31/12/2013 D.G.V. JAARVERSLAG 2013 Stichting Diergeneeskundig Vervoer Gelderse Vallei JAARVERSLAG 2013 2 Stichting Diergeneeskundig Vervoer Gelderse vallei Regio Ede / Veenendaal Alarmnummer 06-53367018

Nadere informatie

JAARVERSLAG Het jaarverslag 2010 bevat: - sociaal jaarverslag - financieel jaarverslag

JAARVERSLAG Het jaarverslag 2010 bevat: - sociaal jaarverslag - financieel jaarverslag JAARVERSLAG 2010 Het jaarverslag 2010 bevat: - sociaal jaarverslag - financieel jaarverslag SOCIAAL JAARVERSLAG 2010 Jaarverslag Stichting Dierenambulance Amersfoort en Omstreken 2 Inhoudsopgave Algemene

Nadere informatie

Stichting Al wat leeft onder de Regenboog. Vogelopvang Onder de Regenboog, Eck en Wiel (Betuwe) Jaarverslag 2013

Stichting Al wat leeft onder de Regenboog. Vogelopvang Onder de Regenboog, Eck en Wiel (Betuwe) Jaarverslag 2013 Stichting Al wat leeft onder de Regenboog. Vogelopvang Onder de Regenboog, Eck en Wiel (Betuwe) Jaarverslag 2013 Eck en Wiel, 25 mei 2014 1 01. Inhoudsopgave Onderwerp Pagina 01. Inhoudsopgave 2 02. Inleiding

Nadere informatie

Jaarverslag Stichting Dierenhulpencentrum 2014

Jaarverslag Stichting Dierenhulpencentrum 2014 Jaarverslag Stichting Dierenhulpencentrum 2014 Verslag uitgeoefende activiteiten Dierenhulpcentrum 2014 Konijnenopvang. In het jaar 2014 zijn bij het Dierenhulpcentrum 329 konijnen opgevangen. Van 297

Nadere informatie

Jaar vers lag Dieren Welzijns Organisatie

Jaar vers lag Dieren Welzijns Organisatie Jaar vers lag 2016 Dieren Welzijns Organisatie Inhoudsopgave 1. Voorwoord blz. 3 2. Algemene informatie blz. 4 3. Interne organisatie blz. 5 4. Algemene bestuurs leden blz. 5 5. Gebeurtenissen over het

Nadere informatie

Stichting BIED EEN DIER EEN NIEUWE KANS JAARVERSLAG 2011

Stichting BIED EEN DIER EEN NIEUWE KANS JAARVERSLAG 2011 Stichting JAARVERSLAG 2011 dd 13-02-2013 INHOUDSOPGAVE Voorwoord... 3 Inleiding... 4 Doel van de stichting... 4 Werkwijze... 4 Locatie... 4 Bestuursverslag... 5 Bestuursvergaderingen... 5 Financieel verslag...

Nadere informatie

Spreekbeurtpakket. Dierenambulance NHZ. Colofon SPOEDNUMMERS. Bezoek ons ook eens op www.dierenambulancehaarlem.dierenbescherming.nl.

Spreekbeurtpakket. Dierenambulance NHZ. Colofon SPOEDNUMMERS. Bezoek ons ook eens op www.dierenambulancehaarlem.dierenbescherming.nl. Colofon Deze brochure wordt aangeboden door: Dierenambulance Noord- Holland Zuid Generaal Spoorlaan 16 2025 NB Haarlem Kantoor 023-549 14 00 SPOED 023-524 68 99 Website www.dierenambulancehaarlem. dierenbescherming.nl

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Dierentehuis s-hertogenbosch e.o.

Beleidsplan Stichting Dierentehuis s-hertogenbosch e.o. Beleidsplan 2016-2019 Stichting Dierentehuis s-hertogenbosch e.o. Inleiding Dit plan zal inzicht geven in de doelstellingen en actuele plannen van Stichting Dierentehuis s- Hertogenbosch e.o. over de komende

Nadere informatie

BELEIDSPLAN 2014. De Linie 4, 6982 AZ Doesburg - Stichtingsregister: S 41051341 - Bankrekening IBAN: NL58RABO 013.75.70.910

BELEIDSPLAN 2014. De Linie 4, 6982 AZ Doesburg - Stichtingsregister: S 41051341 - Bankrekening IBAN: NL58RABO 013.75.70.910 BELEIDSPLAN 2014 Vooraf Voor u ligt het beleidsplan van de Stichting Aangepast Vervoer Doesburg en omstreken. Het plan omvat het overzicht van de doelstellingen en activiteiten van de stichting. Tevens

Nadere informatie

Inleiding. Hoi, Leuk dat je ons spreekbeurtpakket hebt aangevraagd! We hopen dat we je met dit pakket kunnen helpen.

Inleiding. Hoi, Leuk dat je ons spreekbeurtpakket hebt aangevraagd! We hopen dat we je met dit pakket kunnen helpen. SPREEKBEURTENBOEK Inhoudsopgave Inleiding Wie zijn we? Opleiding Wat doen we? De werkwijze van Dierenambulance Kennemerland Wat zit er in de dierenambulance Hoe komt de Dierenambulance aan geld? In welke

Nadere informatie

D.G.V. JAARVERSLAG 2014

D.G.V. JAARVERSLAG 2014 31/12/2014 D.G.V. JAARVERSLAG 2014 Stichting Diergeneeskundig Vervoer Gelderse Vallei JAARVERSLAG 2014 2 Stichting Diergeneeskundig Vervoer Gelderse vallei Regio Ede / Veenendaal Alarmnummer 06-53367018

Nadere informatie

Stichting Flappus Voor opvang en herplaatsing van dieren. Publicatieplicht voor ANBI s

Stichting Flappus Voor opvang en herplaatsing van dieren. Publicatieplicht voor ANBI s Stichting Flappus Voor opvang en herplaatsing van dieren Publicatieplicht voor ANBI s De naam van de instelling; Stichting Flappus Het RSIN (Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatienummer)/fiscaalnummer;

Nadere informatie

Elkie Stichting Nieuws Jaarverslag 2015

Elkie Stichting Nieuws Jaarverslag 2015 Jaarverslag 2015 Voorwoord: 2015 was weer een mooi, bijzonder en soms ook emotioneel jaar. In dit jaarverslag willen we u op de hoogte brengen van een aantal bijzondere gebeurtenissen binnen de Elkie stichting.

Nadere informatie

BELEIDSPLAN STCHTING DIERENAMBULANCE HELMOND DIERENASIEL

BELEIDSPLAN STCHTING DIERENAMBULANCE HELMOND DIERENASIEL BELEIDSPLAN van de STCHTING DIERENAMBULANCE HELMOND En DIERENASIEL 1 Helmond 6 juni 2014 Inhoud: 1. Inleiding 2. Missie, visie en ambitie 3. Doelstellingen 4. Doelgroepen 5. Middelen 6. Organisatie structuur

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2010 STICHTING DIERENAMBULANCE REGIO S-HERTOGENBOSCH

JAARVERSLAG 2010 STICHTING DIERENAMBULANCE REGIO S-HERTOGENBOSCH JAARVERSLAG 2010 STICHTING DIERENAMBULANCE REGIO S-HERTOGENBOSCH Met genoegen presenteren wij het jaarverslag 2010. De Stichting Dierenambulance regio s-hertogenbosch is niet gehouden aan het schrijven

Nadere informatie

Jaarverslag Stichting vrienden van MeerZoo Steenwijkerweg RG, Marknesse Opgericht december Marknesse, 01 januari

Jaarverslag Stichting vrienden van MeerZoo Steenwijkerweg RG, Marknesse Opgericht december Marknesse, 01 januari Jaarverslag 2016 Stichting vrienden van MeerZoo Steenwijkerweg 15 8316RG, Marknesse Opgericht december 2013 Marknesse, 01 januari 2017 1 Inhoudsopgave Onderwerp Pagina Inleiding 3 01. Algemeen 3 02. Donateurs

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Lotte s Leven

Beleidsplan Stichting Lotte s Leven Beleidsplan Stichting Lotte s Leven Versie 1.0 - december 2012 2012-2013 Inhoud Opbouw van het beleidsplan 3 De interne organisatie 4 Werving van financiële middele 5 Wijze van fondsenwerving 6 Doelen

Nadere informatie

Beleidsplan Dierenambulance Den Helder - Hollands Kroon

Beleidsplan Dierenambulance Den Helder - Hollands Kroon Beleidsplan 2017 Dierenambulance Den Helder - Hollands Kroon Den Helder, maart 2017 Voorwoord Voor u ligt het beleidsplan 2017 van de Stichting Dierenambulance Den Helder Hollands Kroon. Dit document is

Nadere informatie

Beleidsplan 2016. Dierenambulance Den Helder - Hollands Kroon

Beleidsplan 2016. Dierenambulance Den Helder - Hollands Kroon Beleidsplan 2016 Dierenambulance Den Helder - Hollands Kroon Den Helder, februari 2016 Voorwoord Voor u ligt het beleidsplan 2016 van de Stichting Dierenambulance Den Helder Hollands Kroon. Dit document

Nadere informatie

Het jaarverslag is vastgesteld in de bestuursvergadering d.d. 28 december 2013.

Het jaarverslag is vastgesteld in de bestuursvergadering d.d. 28 december 2013. JAARVERSLAG 2012 Het jaarverslag is vastgesteld in de bestuursvergadering d.d. 28 december 2013. Pagina 1 of 14 INHOUD Bestuursverslag 2012 Algemeen en doelstelling 3 Activiteitenverslag 2012 4 Jaarrekening

Nadere informatie

Jaarverslag 2012 Stichting Vrienden van De Goede Zorg

Jaarverslag 2012 Stichting Vrienden van De Goede Zorg Jaarverslag 2012 Stichting Vrienden van De Goede Zorg N.13-08 Onderwerp : Jaarverslag Stichting Vrienden van De Goede Zorg 1 januari 2012 tot en met 31 december 2012 Inleiding Voor u ligt het derde jaarverslag

Nadere informatie

INHOUD: 1. Voorwoord. 2. Oprichting van Stichting Terima Kasih. 3. Stichting Terima Kasih. 4. Activiteiten. 5. Conclusies

INHOUD: 1. Voorwoord. 2. Oprichting van Stichting Terima Kasih. 3. Stichting Terima Kasih. 4. Activiteiten. 5. Conclusies JAARVERSLAG 2014 Stichting Terima Kasih Plaggeberg 27 (postadres) 3956 BK Leersum KvK Utrecht nr. 50028235 Bankrekeningnr. NL05RABO 010.84.45.771 W.www.stichtingterimakasih.nl E. info@stichtingterimakasih.nl

Nadere informatie

Beleidsplan

Beleidsplan Beleidsplan 2016-2019 Inhoudsopgave 1. ALGEMEEN... 3 1.1 NAAM INSTELLING, VESTIGINGSPLAATS EN ADRES... 3 1.2 BESTUUR EN PROCEDURES BESTUUR... 3 1.3 DOELOMSCHRIJVING... 3 2. HUIDIGE SITUATIE... 4 2.1 BESTUUR...

Nadere informatie

Stichting Vogelopvangcentrum Zaanstreek e.o. JAARVERSLAG 2012

Stichting Vogelopvangcentrum Zaanstreek e.o. JAARVERSLAG 2012 Stichting Vogelopvangcentrum Zaanstreek e.o. JAARVERSLAG 2012 Krommenie 11 april 2013 1 01. Inhoudsopgave Onderwerp Pagina 01. Inhoudsopgave 2 02. Inleiding 3 03. Algemeen 3 04. Dieren 05. Donateurs 3

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. St. Dierenambulance. De Meren

Jaarverslag 2012. St. Dierenambulance. De Meren Jaarverslag 2012 St. Dierenambulance De Meren Zuidwest Friesland 06 53 71 20 98 www.dierenambulancedemeren.nl Bantega, mei 2013 Voorwoord Geachte lezer, Voor u ligt het jaarverslag 2012 van stichting Dierenambulance

Nadere informatie

Wij zijn u dan ook enorm erkentelijk en wensen u veel leesplezier toe met dit jaarverslag.

Wij zijn u dan ook enorm erkentelijk en wensen u veel leesplezier toe met dit jaarverslag. 2014 Mei 2015 Geachte sponsor, donateur, belangstellende, Voor u ligt het jaarverslag 2014 van het Zwols Dierenasiel. Ook dit jaar willen we de sponsoren, de donateurs en de organisaties die de werkzaamheden

Nadere informatie

Jaarverslag Stichting Dierenhulpencentrum 2015

Jaarverslag Stichting Dierenhulpencentrum 2015 Jaarverslag Stichting Dierenhulpencentrum 2015 Verslag uitgeoefende activiteiten Dierenhulpcentrum 2015 Konijnenopvang. In het jaar 2015 zijn bij het Dierenhulpcentrum 339 konijnen opgevangen. Van 292

Nadere informatie

Bestuursverslag 1.1 Oprichting en statutaire doelstelling Bestuur 3

Bestuursverslag 1.1 Oprichting en statutaire doelstelling Bestuur 3 Jaarverslag 2010 Stichting Jayden Langemeet 101, 4464 BJ Goes, Bankrekeningnummer 83.01.65.428 www.stichtingjayden.nl info@stichtingjayden.nl tel. 06-38939938 Jaarverslag 2010 Inhoudsopgave Pagina Bestuursverslag

Nadere informatie

Verslag periode 1 januari 2013 t/m 31 december 2013. Stichting Vrienden Historische Buitenplaats Maarsbergen

Verslag periode 1 januari 2013 t/m 31 december 2013. Stichting Vrienden Historische Buitenplaats Maarsbergen Verslag periode 1 januari 2013 t/m 31 december 2013 Stichting Vrienden Historische Buitenplaats Maarsbergen Goedgekeurd bestuursvergadering: 14 november 2014 1 ALGEMENE INFORMATIE 3 Bestuursverslag INFORMATIE

Nadere informatie

JAARVERSLAG Stichting Vincentiuswinkel gemeente Heusden

JAARVERSLAG Stichting Vincentiuswinkel gemeente Heusden Stichting Vincentiuswinkel gemeente Heusden Postadres : Julianastraat 7, 5251 EC Vlijmen Winkel : Grotestraat 138A, 5151BN Drunen Telefoon : 06-15526578 Website : www.vincentiusheusden.nl/winkel e-mail

Nadere informatie

Bestuursverslag 2015

Bestuursverslag 2015 Stichting DierenZorg Eemland Bestuursverslag 2015 Doelstelling van de stichting: Voor het realiseren van haar doelstellingen beschikt de stichting over drie opvangfaciliteiten:: Dierentehuis t Hart (asiel

Nadere informatie

BOEK WINST VOOR DIEREN IN ZUIDOOST BRABANT

BOEK WINST VOOR DIEREN IN ZUIDOOST BRABANT BOEK WINST VOOR DIEREN IN ZUIDOOST BRABANT foto: Gert van den Bosch De Dierenbescherming zoekt voortdurend naar partners die haar werk ondersteunen. Wij zien talloze mogelijkheden voor samenwerking met

Nadere informatie

Stichting Dierenambulance Vianen en Omstreken

Stichting Dierenambulance Vianen en Omstreken Stichting Dierenambulance Vianen en Omstreken Inleiding Geachte lezers, In het afgelopen jaar 2011 is er bedrijfsmatig sprake geweest van een relatief stabiel jaar. Als we over het jaar terugkijken, dan

Nadere informatie

Postbus 1 3430 AA Bezoekadres Stadsplein 1 3431 LZ www.nieuwegein.nl Bank Nederlandse Gemeenten 28 50 04 387

Postbus 1 3430 AA Bezoekadres Stadsplein 1 3431 LZ www.nieuwegein.nl Bank Nederlandse Gemeenten 28 50 04 387 Nieuwegein Postbus 1 3430 AA Bezoekadres Stadsplein 1 3431 LZ www.nieuwegein.nl Bank Nederlandse Gemeenten 28 50 04 387 m v 2 013-3 \J J Duurzame Ontwikkeling Contactpersoon Alex de Bree Telefoon (030)

Nadere informatie

Stichting Flappus Voor opvang en herplaatsing van dieren. Publicatieplicht

Stichting Flappus Voor opvang en herplaatsing van dieren. Publicatieplicht Stichting Flappus Voor opvang en herplaatsing van dieren Publicatieplicht De naam van de instelling; Stichting Flappus Het RSIN (Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatienummer)/fiscaalnummer;

Nadere informatie

Stichting Dierenambulance Kennemerland JAARVERSLAG 2013. Heemskerk 18 december 2014 1

Stichting Dierenambulance Kennemerland JAARVERSLAG 2013. Heemskerk 18 december 2014 1 Stichting Dierenambulance Kennemerland JAARVERSLAG 2013 Heemskerk 18 december 2014 1 01. Inhoudsopgave Onderwerp Pagina 01. Inhoudsopgave 2 02. Inleiding 3 03. Algemeen 3 04. Ritten/dieren 3 05. Donateurs

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 Stichting Vrienden van de Grote of Mariakerk

Jaarverslag 2014 Stichting Vrienden van de Grote of Mariakerk In dit financieel jaarverslag zullen wij in gaan op de cijfers van 2014. Als eerste wordt de rechtsvorm en de samenstelling van het bestuur besproken. Daarna volgt een korte samenvatting over van de activiteiten,

Nadere informatie

Beleidsplan. Dierenambulance VELSEN

Beleidsplan. Dierenambulance VELSEN Beleidsplan Dierenambulance VELSEN Voorwoord Voor u ligt het beleidsplan 2016 van de Stichting Dierenambulance Velsen. Dit document is geschreven om de doelstelling, visie en ambitie weer te geven van

Nadere informatie

Stichting Vrienden van Thuis Sterven

Stichting Vrienden van Thuis Sterven Stichting Vrienden van Thuis Sterven De Ronde Venen Jaarverslag 2015 Pagina 1 van 8 Inhoud 1 Jaarverslag 1.1 Bestuursverslag 3 2 Jaarrekening 5 2.1 Balans per 31 december 2015 6 2.2 Staat van baten en

Nadere informatie

Het jaarverslag is vastgesteld in de bestuursvergadering d.d. 29 augustus 2012.

Het jaarverslag is vastgesteld in de bestuursvergadering d.d. 29 augustus 2012. JAARVERSLAG 2011 Het jaarverslag is vastgesteld in de bestuursvergadering d.d. 29 augustus 2012. Pagina 1 of 14 INHOUD Bestuursverslag 2011 Algemeen en doelstelling 3 Activiteitenverslag 2011 4 Jaarrekening

Nadere informatie

2. Werkzaamheden...5 2.1 Organisatieontwikkeling...5 2.2 Voorlichting en fondsenwerving...7 2.3 Activiteiten...8

2. Werkzaamheden...5 2.1 Organisatieontwikkeling...5 2.2 Voorlichting en fondsenwerving...7 2.3 Activiteiten...8 JAARVERSLAG 2005 Inhoudsopgave 1. Bestuursverslag...3 1.1 Algemeen...3 1.2 Doelstelling...3 1.3 Bestuur...4 1.4 Comité van aanbeveling...4 1.5 Banden met Tastite...4 1.6 CBF-keurmerk...4 2. Werkzaamheden...5

Nadere informatie

Stichting Koningsdag Zierikzee. Dulve BD Zierikzee IBAN NL75RABO

Stichting Koningsdag Zierikzee. Dulve BD Zierikzee IBAN NL75RABO Stichting Koningsdag Zierikzee Dulve 50 4303 BD Zierikzee IBAN NL75RABO0300072473 www.koningsdagzierikzee.nl contact@koningsdagzierikzee.nl 06-30714396 JAARVERSLAG 2015 Inhoud 1. Bestuursverslag... 3 1.1

Nadere informatie

INHOUD: 1. Voorwoord. 2. Oprichting van Stichting Terima Kasih. 3. Stichting Terima Kasih. 4. Activiteiten. 5. Conclusies

INHOUD: 1. Voorwoord. 2. Oprichting van Stichting Terima Kasih. 3. Stichting Terima Kasih. 4. Activiteiten. 5. Conclusies JAARVERSLAG 2013 Stichting Terima Kasih Vier-Morgenweg 6 (postadres) 6721 MS Bennekom KvK Utrecht nr. 50028235 Bankrekeningnr. NL05RABO 010.84.45.771 W.www.stichtingterimakasih.nl E. info@stichtingterimakasih.nl

Nadere informatie

Jaarverslag 2013 Stichting Vrienden van De Goede Zorg

Jaarverslag 2013 Stichting Vrienden van De Goede Zorg Jaarverslag 2013 Stichting Vrienden van De Goede Zorg N.14-03 Onderwerp : Jaarverslag Stichting Vrienden van De Goede Zorg 1 januari 2013 tot en met 31 december 2013 Inleiding Voor u ligt het vierde jaarverslag

Nadere informatie

Jaarrekening. van. Stichting WAG Kootwijkerbroek - Stroe. Kootwijkerbroek

Jaarrekening. van. Stichting WAG Kootwijkerbroek - Stroe. Kootwijkerbroek Jaarrekening 2016 van Stichting WAG Kootwijkerbroek - Stroe te Kootwijkerbroek Inhoudsopgave 1 Bestuursverslag en ondertekening door bestuur 3 2 Balans per 31 december 2016 5 3 Staat van baten en lasten

Nadere informatie

Het jaarverslag is vastgesteld in de bestuursvergadering d.d. 15 december 2014.

Het jaarverslag is vastgesteld in de bestuursvergadering d.d. 15 december 2014. JAARVERSLAG 2013 Het jaarverslag is vastgesteld in de bestuursvergadering d.d. 15 december 2014. Pagina 1 of 12 INHOUD Bestuursverslag 2013 Algemeen en doelstelling 3 Activiteitenverslag 2013 4 Jaarrekening

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2014 STICHTING STEUN WOONVERENIGING DE BURGH. Inhoudsopgave. voorwoord pagina 2. doelstelling pagina 3. organisatie pagina 3

JAARVERSLAG 2014 STICHTING STEUN WOONVERENIGING DE BURGH. Inhoudsopgave. voorwoord pagina 2. doelstelling pagina 3. organisatie pagina 3 JAARVERSLAG 2014 STICHTING STEUN WOONVERENIGING DE BURGH Inhoudsopgave voorwoord pagina 2 doelstelling pagina 3 organisatie pagina 3 financiering woonproject pagina 4 activiteiten pagina 4 inkomsten en

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Video Journaal Schoorl 2015-2020

Beleidsplan Stichting Video Journaal Schoorl 2015-2020 VOORWOORD In dit beleidsplan geven wij u graag een helder beeld van de activiteiten van Stichting Video Journaal Schoorl. Ook informeren wij u over onze plannen voor de toekomst. Dit beleidsplan is geschreven

Nadere informatie

Stichting Meerklank Vrienden te Zeist. Jaarrekening 2016

Stichting Meerklank Vrienden te Zeist. Jaarrekening 2016 Stichting Meerklank Vrienden te Zeist Jaarrekening 2016 11 maart 2017 1. Inleiding De Stichting Lieflandse Vrienden is op 18 juli 1994 opgericht en heeft tot doel: het steunen en ondersteunen van de W.A.

Nadere informatie

Dierenbescherming West- en Midden-Brabant

Dierenbescherming West- en Midden-Brabant Dierenbescherming Voor Alle dieren in uw regio West- en Midden-Brabant Dierenbescherming West- en Midden-Brabant Lichttorenhoofd 5, 4871 CA Etten-Leur Telefoon: 06-43873400 wmbdierenbescherming@gmail.com

Nadere informatie

Spreekbeurt Hulp aan dieren in nood

Spreekbeurt Hulp aan dieren in nood Hoi, ik ben Ikki. Wat leuk dat je je spreekbeurt houdt over hulp aan dieren. Ik kan je daar van alles over vertellen. Over asielen, waar dieren zonder baas terecht komen. En over dierenambulances, die

Nadere informatie

Jaarverslag 2011. Stichting Matthias. Colofon Uitgave: Stichting Matthias Inhoud: bestuur Stichting Matthias

Jaarverslag 2011. Stichting Matthias. Colofon Uitgave: Stichting Matthias Inhoud: bestuur Stichting Matthias Jaarverslag 2011 Colofon Uitgave: Stichting Matthias Inhoud: bestuur Stichting Matthias Postadres: Postbus 277 1970 AG IJmuiden Telefoon: 06-22840270 Fax 084-7289657 Email: info@stichting-matthias.nl Opgericht

Nadere informatie

Stichting Rotaplast Nederland Gelieerd aan Rotaplast International. Jaarverslag. Stichting Rotaplast Nederland

Stichting Rotaplast Nederland Gelieerd aan Rotaplast International. Jaarverslag. Stichting Rotaplast Nederland Stichting Rotaplast Nederland Gelieerd aan Rotaplast International Jaarverslag Stichting Rotaplast Nederland 2015 1 Algemeen De Stichting Rotaplastgelden is opgericht bij akte 23 november 2009 verleden

Nadere informatie

Dierenambulance Nijmegen e.o. DAN. Jaaroverzicht 2013. Dierenambulance Nijmegen e.o. Thijmstraat 121 6531 CP Nijmegen

Dierenambulance Nijmegen e.o. DAN. Jaaroverzicht 2013. Dierenambulance Nijmegen e.o. Thijmstraat 121 6531 CP Nijmegen Jaaroverzicht 2013 Dierenambulance Nijmegen e.o. Thijmstraat 121 6531 CP Nijmegen Inleiding... 3 Hulp aan dieren... 3 Dierverzorging... 3 Personeelszaken en deskundigheidsbevordering... 3 Vergaderingen

Nadere informatie

Bestuursverslag 1.1 Oprichting en statutaire doelstelling 3 1.2 Bestuur 3

Bestuursverslag 1.1 Oprichting en statutaire doelstelling 3 1.2 Bestuur 3 Jaarverslag 2011 Stichting Jayden Langemeet 101, 4464 BJ Goes, Bankrekeningnummer 83.01.65.428 www.stichtingjayden.nl info@stichtingjayden.nl Tel. 06-38939938 Jaarverslag 2011 Inhoudsopgave Pagina Bestuursverslag

Nadere informatie

Stichting 100% voor dieren Beleidsplan 2015 en 2016

Stichting 100% voor dieren Beleidsplan 2015 en 2016 Stichting 100% voor dieren Beleidsplan 2015 en 2016 Stichting 100% voor dieren Brummelhof 37 7045 AB Azewijn 1 1. Ontstaan, missie, visie en doelstellingen. 1.1 Ontstaan Stichting 100% voor dieren is 2

Nadere informatie

Jaarverslag Plenty Food Nederland 2012 tot 18 mei 2012 Plenty Food

Jaarverslag Plenty Food Nederland 2012 tot 18 mei 2012 Plenty Food Jaarverslag Plenty Food Nederland 2012 tot 18 mei 2012 Plenty Food Inhoudsopgave 1 Over Plenty Food... 3 1.1 Juridische structuur... 3 1.2 Statutaire doelstelling... 3 1.3 Bestuur... 3 1.4 Personeel en

Nadere informatie

Beleidsplan stichting "Comedor Infantil" 2015-2020

Beleidsplan stichting Comedor Infantil 2015-2020 Uitgegeven door: Stichting Comedor Infantil Datum: december 2014 Status: Definitief Versienummer: 2.0 Beleidsplan stichting "Comedor Infantil" 2015-2020 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Voorwoord... 3

Nadere informatie

Financieel jaarverslag 2013

Financieel jaarverslag 2013 Financieel jaarverslag 2013 St De Hand Utrecht Statutair gevestigd in Utrecht Fiscaal gevestigd in De Meern Inhoudsopgave 1 Algemeen... 3 2 Balans 2013... 4 3 Staat van baten en lasten 2013... 5 4 Toelichting

Nadere informatie

Stichting Truckers voor Gehandicpten Galjoen 10 3863 EK NIJKERK. Publicatierapport 2014

Stichting Truckers voor Gehandicpten Galjoen 10 3863 EK NIJKERK. Publicatierapport 2014 Stichting Truckers voor Gehandicpten Galjoen 10 3863 EK NIJKERK Publicatierapport 2014 ALGEMENE GEGEVENS INSTELLING Naam instelling Stichting Truckers voor Gehandicapten Adres Galjoen 10 Postcode 3863

Nadere informatie

Stichting Dogtrailing

Stichting Dogtrailing Stichting Dogtrailing Beleidsplan 2016 2020 Een vermist huisdier is in Nederland voor velen net zo emotioneel en ingrijpend als bij een vermist persoon. Bij het missen van een mens staan er allerlei instanties

Nadere informatie

Financiële aspecten en dekking: Niet van toepassing. Met dit verzoek mee te zenden stukken: (zie toelichting commissieformat)

Financiële aspecten en dekking: Niet van toepassing. Met dit verzoek mee te zenden stukken: (zie toelichting commissieformat) Commissie-format Verzoek College van B en W voor Commissiebehandeling. Vastgesteld in B en W vergadering van : 30 januari 2007 Onderwerp: Opvang van zwerfdieren Inhoud: Bij de opvang van zwerfdieren zijn

Nadere informatie

Moeder- en kindcentrum

Moeder- en kindcentrum Moeder- en kindcentrum Jaarverslag 2012 'Een Duurzame Toekomst 2011-2014' Februari 2013 Moeder- en Kindcentrum Bij-1 Schimmelweg 1 2524 VT Den Haag 070 785 58 20 06 19 45 43 47 info@bij-1.nl Stichting

Nadere informatie

Jaarrekening 2013 Zeist, 17 januari 2013

Jaarrekening 2013 Zeist, 17 januari 2013 Jaarrekening 2013 Zeist, 17 januari 2013 1. Inleiding De Stichting Lieflandse Vrienden is op 18 juli 1994 opgericht en heeft tot doel: het steunen en ondersteunen van de W.A. van Lieflandschool, openbare

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2014. Met genoegen presenteert de Stichting Dierenambulance regio s-hertogenbosch het jaarverslag 2014.

JAARVERSLAG 2014. Met genoegen presenteert de Stichting Dierenambulance regio s-hertogenbosch het jaarverslag 2014. JAARVERSLAG 2014 Met genoegen presenteert de Stichting Dierenambulance regio s-hertogenbosch het jaarverslag 2014. Er is gekozen voor een beknopte vorm daar immers het jaarverslag, dankzij de uitgebreide

Nadere informatie

Samen met gemeenten. 1

Samen met gemeenten. 1 Samen met gemeenten. 1 Over ons Wetgeving Ontwikkelingen Samenwerking Ambitie Inhoud 2 Wat zijn onze doelstellingen? Hulp en opvang voor beschermde wilde vogels die door diverse oorzaken (tijdelijk!) niet

Nadere informatie

D.G.V. JAARVERSLAG 2015

D.G.V. JAARVERSLAG 2015 31/12/2015 D.G.V. JAARVERSLAG 2015 Stichting Diergeneeskundig Vervoer Gelderse Vallei JAARVERSLAG 2015 2 Stichting Diergeneeskundig Vervoer Gelderse vallei Regio Ede / Veenendaal Alarmnummer 06-53367018

Nadere informatie

Het jaarverslag is vastgesteld in de bestuursvergadering d.d. 16 december 2015.

Het jaarverslag is vastgesteld in de bestuursvergadering d.d. 16 december 2015. JAARVERSLAG 2014 Het jaarverslag is vastgesteld in de bestuursvergadering d.d. 16 december 2015. Pagina 1 of 13 INHOUD Bestuursverslag 2014 Algemeen en doelstelling 3 Activiteitenverslag 2014 4 Jaarrekening

Nadere informatie

2013-2014. Beleidsplan. Festivals Tegen Dierenleed. Versie 1.1 Jasper Coolen. Festivals Tegen Dierenleed

2013-2014. Beleidsplan. Festivals Tegen Dierenleed. Versie 1.1 Jasper Coolen. Festivals Tegen Dierenleed 2013-2014 Beleidsplan Festivals Tegen Dierenleed Versie 1.1 Jasper Coolen Festivals Tegen Dierenleed 4/27/2013 Inhoud 1. Voorwoord ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Nationale Opera & Ballet Fonds 2016

Beleidsplan Stichting Nationale Opera & Ballet Fonds 2016 Beleidsplan Stichting Nationale Opera & Ballet Fonds 2016 Stichting Nationale Opera & Ballet Fonds is opgericht op 15 december 2016. In onderstaand plan legt het bestuur van de Stichting het beleid van

Nadere informatie

Verslag periode 1 januari 2014 t/m 31 december 2014. Stichting Vrienden Historische Buitenplaats Maarsbergen

Verslag periode 1 januari 2014 t/m 31 december 2014. Stichting Vrienden Historische Buitenplaats Maarsbergen Verslag periode 1 januari 2014 t/m 31 december 2014 Stichting Vrienden Historische Buitenplaats Maarsbergen 1 Inhoud ALGEMENE INFORMATIE!... 3 Algemeen!... 3 Doelstelling!... 3 Juridische structuur!...

Nadere informatie

Beleidsplan 2013-2015 Stichting Luz Alba

Beleidsplan 2013-2015 Stichting Luz Alba Beleidsplan 2013-2015 Stichting Luz Alba Introductie Voor u ligt het beleidsplan 2013-2015 van Stichting Luz Alba. Over 2012 is voor het eerst een jaarverslag geschreven, en bij het verder professionaliseren

Nadere informatie

Beleidsplan. van het. Vogelopvangcentrum Zaanstreek e.o.

Beleidsplan. van het. Vogelopvangcentrum Zaanstreek e.o. 2012-2017 Beleidsplan van het Vogelopvangcentrum Zaanstreek e.o. HEEMSKERK, VERSIE D.D. 1 MAART 2012 1. Inhoud 1. Inhoud... 1 2. Inleiding... 2 3. Missie, visie en ambitie... 3 4. Doelstellingen... 3 5.

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2009 STICHTING DIERENAMBULANCE REGIO S-HERTOGENBOSCH

JAARVERSLAG 2009 STICHTING DIERENAMBULANCE REGIO S-HERTOGENBOSCH JAARVERSLAG 2009 STICHTING DIERENAMBULANCE REGIO S-HERTOGENBOSCH Met genoegen presenteren wij u het jaarverslag 2009. Wij dat zijn de 14 vrijwilligers van de Stichting Dierenambulance regio s-hertogenbosch

Nadere informatie

DIERENAMBULANCE DE HEUVELRUG

DIERENAMBULANCE DE HEUVELRUG DIERENAMBULANCE DE HEUVELRUG AMERONGEN HOUTEN 06 51 10 82 74 06 12 50 12 40 2012 - NUMMER 3 advertenties binnenvoor Inhoud Bezondere dienst... 3 Even uitleggen... 6 Kunt u ons helpen?... 9 De tweeling

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 Assen, juni 2015 1

Jaarverslag 2014 Assen, juni 2015 1 Jaarverslag 2014 Assen, juni 2015 1 Inhoud Inhoud...2 1.Jaarverslag...3 2.Jaarrekening 2014...5 3. Overige gegevens...11 2 1. Jaarverslag 1.1. Algemene informatie Stichting Vrienden Leonardo Assen Boomgaard

Nadere informatie

JAARREKENING Stichting Esperanza Verde

JAARREKENING Stichting Esperanza Verde JAARREKENING 2014 Stichting Esperanza Verde 1. Inhoudsopgave 1. Inhoudsopgave...2 2. Algemeen...3 3. Jaarrekening...5 Staat van baten en lasten over 2014... 5 Toelichting op staat van baten en lasten over

Nadere informatie

Strikt Vertrouwelijk Accountantsrapport 2012 CMTC-OVM Bitterschoten 15 3831 PC LEUSDEN. Kenmerk : 0350 Datum: 28 mei 2013

Strikt Vertrouwelijk Accountantsrapport 2012 CMTC-OVM Bitterschoten 15 3831 PC LEUSDEN. Kenmerk : 0350 Datum: 28 mei 2013 accountants I belastingadviseurs maatschapsleden Rob Vink AA Els Erkens AA Strikt Vertrouwelijk Accountantsrapport 2012 CMTC-OVM Bitterschoten 15 3831 PC LEUSDEN Kenmerk : 0350 Datum: 28 mei 2013 VIER

Nadere informatie

STICHTING VRIENDEN VAN DE NIJKAMPHOEVE DEN HAAG RAPPORT INZAKE DE JAARREKENING 2012

STICHTING VRIENDEN VAN DE NIJKAMPHOEVE DEN HAAG RAPPORT INZAKE DE JAARREKENING 2012 STICHTING VRIENDEN VAN DE NIJKAMPHOEVE DEN HAAG RAPPORT INZAKE DE JAARREKENING 2012 STICHTING VRIENDEN VAN DE NIJKAMPHOEVE DEN HAAG RAPPORT INZAKE DE JAARREKENING 2012 INHOUDSOPGAVE Blz. FINANCIEEL VERSLAG

Nadere informatie

ONDERWIJSBUREAU HOLLANDS MIDDEN. Rooseveltstraat 18, 2321 BM Leiden Tel. (071) Fax (071)

ONDERWIJSBUREAU HOLLANDS MIDDEN. Rooseveltstraat 18, 2321 BM Leiden Tel. (071) Fax (071) ONDERWIJSBUREAU HOLLANDS MIDDEN Rooseveltstraat 18, 2321 BM Leiden Tel. (071)5166600 Fax (071)5166699 e-mail: info@ohm.nl www.ohm.nl Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Bestuursverslag Bestuursverslag 2 Jaarrekening

Nadere informatie

STICHTING BLIND VERTROUWEN BELEIDSPLAN 2014-2015

STICHTING BLIND VERTROUWEN BELEIDSPLAN 2014-2015 STICHTING BLIND VERTROUWEN BELEIDSPLAN 2014-2015 Voorwoord: Voor u ligt het beleidsplan van Stichting Blind Vertrouwen 2014-2015 De stichting is opgericht en notarieel geregistreerd op 13 Juni 2014 en

Nadere informatie

Jaarrekening en jaarverslag Stichting Alert

Jaarrekening en jaarverslag Stichting Alert Jaarrekening en jaarverslag Stichting Alert 2012-2013 - 2014 Inhoud Inleiding p. 2 Jaarverslag 2014 p. 3 Jaarplan 2015 p. 5 Resultaten p. 6 Balansmutaties 2012 p. 7 Balansmutaties 2013 p. 8 Balansmutaties

Nadere informatie

BELEIDSPLAN Stichting Steun 22Q11. Voor de jaren 2014 / 2015

BELEIDSPLAN Stichting Steun 22Q11. Voor de jaren 2014 / 2015 BELEIDSPLAN Stichting Steun 22Q11 Voor de jaren 2014 / 2015 INLEIDING: Stichting Steun 22Q11 staat aan het begin van haar oprichting. De stichting is notarieel opgericht op 3 juli 2014 door ouders van

Nadere informatie

Stichting Run for Joyce T.a.v. het bestuur Evergunne JK Hattem RAPPORT OVER HET BOEKJAAR 2015

Stichting Run for Joyce T.a.v. het bestuur Evergunne JK Hattem RAPPORT OVER HET BOEKJAAR 2015 T.a.v. het bestuur Evergunne 4 8051 JK Hattem RAPPORT OVER HET BOEKJAAR 2015 INHOUDSOPGAVE JAARREKENING Blz. 1. algemeen 3 2. balans 4 3. staat van baten en lasten 5 4. algemene toelichting 6 5. toelichting

Nadere informatie

Strategisch plan 2011-2016

Strategisch plan 2011-2016 Stichting Dierenambulance Woudenberg en Omstreken 24 uur p.d. hulp aan dieren in nood (in en rond Maarn, Maarsbergen, Woudenberg, Scherpenzeel, De Glind en Renswoude) Strategisch plan 2011-2016 Versie

Nadere informatie

STICHTING VOOR JOU. een mooi moment voor mensen met kanker

STICHTING VOOR JOU. een mooi moment voor mensen met kanker STICHTING VOOR JOU een mooi moment voor mensen met kanker Beleidsplan 2013/2014 Inhoudsopgave Bladzijde 3 Inleiding Doelstellingen 2013/2014 Bladzijde 6 Uitgaven Overige inkomsten PR Samenwerkingsverbanden

Nadere informatie

Stichting Fractal Productions

Stichting Fractal Productions Stichting Fractal Productions Doelstellingen: De stichting stelt zich ten doel om videoproducties te maken voor, door en scholen, verenigingen en instellingen die niet beschikken over de financiële middelen.

Nadere informatie

Stichting Berkelland Oproep Bus jaarverslag 2014

Stichting Berkelland Oproep Bus jaarverslag 2014 Stichting Berkelland Oproep Bus jaarverslag 2014 Inleiding... 3 Activiteiten... 3 Algemeen... 3 Fondsen werving.... 3 Public Relations... 4 Bestuurssamenstelling... 5 Financiën... 5 Financieel verslag...

Nadere informatie

Stichting Vrienden van Onze Taal s-gravenhage

Stichting Vrienden van Onze Taal s-gravenhage s-gravenhage Jaarrekening 2014 18 juni 2015-1 - Inhoud Blad Jaarrekening 2014 3 Bestuursverslag 4 Jaarrekening 7 Balans per 31 december 2014 (na bestemming batig saldo) 8 Staat van baten en lasten over

Nadere informatie