Lijst van Ingekomen Stukken no. 03 Zitting

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Lijst van Ingekomen Stukken no. 03 Zitting 2013-2014"

Transcriptie

1 Lijst van ingekomen stukken voor de openbare vergadering van maandag 7 oktober Ontwerpen I. Initiatiefontwerplandsverordening houdende wijziging van de Landsverordening op de winstbelasting (Zitting ) Brieven Gouverneur Dit stuk wordt in handen gesteld van de Centrale Commissie V/13-14 Brief d.d. 20 september 2013, kenmerk RV-13/004/JW, van de Wnd. Gouverneur van Curaçao aan de Voorzitter van de Staten houdende aanbieding van brief d.d. 20 september 2013, kenmerk MINBUZA , betreffende een Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden, ten behoeve van de Nederlandse Antillen, en Antigua en Barbuda inzake de uitwisseling van informatie betreffende belastingen; Willemstad, 29 oktober 2009 (Trb. 2009, 221 en Trb. 2010, 136) Dit stuk wordt in handen gesteld van de Commissie Rijksaangelegenheden, Interparlementarie Relaties en Buitenlandse Betrekkingen V/13-14 Brief d.d. 29 september 2013, kenmerk RV-13/00421JW, van de Wnd. Gouverneur van Curaçao aan de Voorzitter van de Staten houdende aanbieding van brief d.d. 12 september 2013, kenmerk MINBUZA , betreffende maatregelen ATCM XXXVI t/m ATCM XXXVI-21 van 2013 bij het verdrag inzake Antartica; Washington, 1 december (Trb. 2013, 123). Dit stuk wordt in handen gesteld van de Commissie Rijksaangelegenheden, Interparlementarie Relaties en Buitenlandse Betrekkingen. Brieven Ministers V/13-14 Brief d.d. 19 september 2013, ref. no a/RvM2013, van de Secretaris van de Minister van Bestuur, Planning en Dienstverlening van 22 t/m 23 september 2013 voor privédoeleinden in het buitenland zal zijn V/13-14 Brief d.d. 19 september 2013, ref. no a/RvM2013, van de Secretaris van de Minister van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning van 23 t/m 25 september 2013 naar Miami, Florida, U.S.A., zal afreizen waar hij als gastspreker zal deelnemen aan het KPMG Island Infrastructure Sumit

2 V/13-14 Brief d.d. 19 september 2013, ref. no a/RvM2013, van de Secretaris van de Minister-president van 21 t/m 28 september 2013 naar New York, U.S.A. zal afreizen om Curaçao te vertegenwoordigen bij de 68ste Algemene Vergadering van de Verenigde Naties (VN) alsmede bij de VN-top inzake de milleniumdoelstellingen V/13-14 Brief d.d. 19 september 2013, ref. no a/RvM2013, van de Secretaris van de Minister van Financien van 23 september t/m 4 oktober 2013 naar Parijs, Frankrijk, zal afreizen waar hij zal deelnemen aan de internationale bijeenkomst van het Base Erosion and Profit Shifting (BES) project van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) V/13-14 Brief d.d. 19 september 2013, ref. no a/RvM2013, van de Secretaris van de Minister van Justitie van 20 t/m 21 september 2013 op Aruba zal zijn voor besprekingen met de Arubaanse Minister van Justitie en Onderwijs de heer Arthur Dowers inzake actuele onderwerpen die van gemeenschappelijk belang zijn voor de landen V/13-14 Brief d.d. 19 september 2013, ref. no a/RvM2013, van de Secretaris van de Minister van Economische Ontwikkeling van 21 t/m 29 september 2013 in Japan zal zijn S/13-14 Brief d.d. 12 juli 2013, verzonden op 18 september 2013, no. 2013/ , van de Minister van Bestuur, Planning en Dienstverlening aan het Parlement van Curaçao houdende aanbieding van een aantal overzichten van de in- en uitstroom van personeel over de maand juni S/13-14 Besluit Raad van Ministers d.d. 18 september 2013 aan de Staten houdende aanbieding van het verslag van de Minister van Justitie inzake zijn dienstreis naar Nederland van augustus

3 V/13-14 Brief d.d. 30 september 2013, ref. no a/RvM2013, van de Secretaris van de Minister van Gezondheid Milieu en Natuur van 29 september t/m 5 oktober 2013 in Washington D.C., USA verblijft, waar hij het Land Curaçao zal vertegenwoordigen bij de 52nd Pan American Health Organization (PAHO) Directing Council Meeting V/13-14 Brief d.d. 30 september 2013, ref. no a/RvM2013, van de Secretaris van de Minister van Economische Ontwikkeling van 30 september t/m 4 oktober 2013, in Cartagena de lndias (Republiek Colombia) verblijft, waar hij de 20th Annual Florida Cruise Caribbean Association (FCCA) Cruise Conference & Trade Show zal bijwonen S/13-14 E-bericht d.d. 30 september 2013 van de Secretaris van de Raad van Ministers aan de Staten van Curaçao houdende aanvullende protocol inzake herprioritering van samenwerkingsmiddelen en bijbehorende bijlagen c V12-13 E-bericht d.d. 4 oktober 2013 van de Secretaris van de Raad van Ministers aan de Voorzitter van de Staten van Curaçao houdende het verzoek een Centrale Commissie vergadering te beleggen inzake het LGO-besluit. Dit stuk wordt behandelt in de Centrale Commissie van 11 oktober Brieven Statenleden G/13-14 E-bericht d.d. 24 september 2013 van het Statenlid J.V.E. Scoop-Constancia aan de Griffier van de Staten houdende de mededeling dat zij van september 2013 voor Parlatinovergaderingen in Mexico zal zijn V/13-14 Brief d.d. 25 september 2013 van het Statenlid S.S. Leonora aan de Voorzitter van de Staten houdende de mededeling dat hij van 28 september t/m 5 oktober 2013 voor privédoeleinden in het buitenland zal zijn V/13-14 Brief d.d. 25 september 2013 van het Statenlid E.R. Wilsoe aan de Voorzitter van de Staten houdende de mededeling dat hij van 26 t/m 28 september voor privédoeleinden in het buitenland zal zijn. 3

4 V/13-14 Brief d.d. 25 september 2013 van het Statenlid E.G. Cleopa aan de Voorzitter van de Staten en aan de Voorzitter van de Commissie Onderwijs, Wetenschap, Cultuur en Sport, met het onderwerp: problemátiko di reembolsá finansa di estudio. Dit stuk wordt in handen gesteld van de Commissie Onderwijs, Wetenschap, Cultuur en Sport V/13-14 Brief d.d. 30 september 2013 van de Statenleden G. F. Schotte, A.C.M. Thode en G.S. Pisas aan de Voorzitter van de Staten houdende het verzoek een gewone vergadering van de Staten te beleggen met als onderwerp: E MoU di 20 di september 2013 i otro desishonnan di Gobiernu tokante hospital nobo. Aan dit verzoek zal t.z.t. worden voldaan V/13-14 Brief d.d. 1 oktober 2013 van het Statenlid H.A. Davelaar aan de Voorzitter van de Staten houdende de mededeling dat hij van 4 t/m 14 oktober 2013 voor privédoeleinden in het buitenland zal zijn V/13-14 Brief d.d. 2 oktober 2013 van de Statenleden A.D. Rosaria, E.G. Cleopa en M.C. Moses aan de Voorzitter van de Staten houdende het verzoek een Centrale Commissievergadering te beleggen met de Minister van Sociale Ontwikkeling, Arbeid en Welzijn aangaande de situatie Fundashon Tayer Soshal. Aan dit verzoek zal t.z.t. worden voldaan Landsbesluiten 22. Landsbesluit no. 13/2251 d.d. 17 september 2013, no. 2013/055324, houdende instelling van een commissie van onderzoek i.v.m. de dood van de heer L. Florentina op 6 september 2013 in een politiecel van het wijkteambureau Barber. 23. Landsbesluit no. 13/2258 d.d. 20 september 2013, no. 2013/56315, houdende machtiging aan de Minister-president en de Minister van Gezondheid, Milieu en Natuur de openbare rechtspersoon Curaçao te vertegenwoordigen bij het ondertekenen van de bij dit landsbesluit gevoegde concept Memorandum of Understanding (MoU) met het uitvoeringsorgaan USONA en de Stichting Sint Elisabeth Hospitaal (SEHOS) inzake de bouw van een nieuw algemeen ziekenhuis in het stadsdeel Otrabanda. 4

5 24. Landsbesluit no. 13/1884 d.d. 3 september 2013, no. 2013/48107 houdende aanwijzing van de heren Lionel Janga, Darwin de Lanoi, Liorgo Rosa en mevrouw Agneta Janga met de dagelijkse leiding van ROP tot een managementteam en Caroline Manuel belast met specifieke aangelegenheden. Dit besluit treedt in werking met ingang van de datum van dagtekening en werkt terug tot en met 13 augustus Landsbesluit no. 13/2256 d.d. 19 september 2013, no. 2013/051081, houdende machtiging aan de Minister van Bestuur, Planning en Dienstverlening, de openbare rechtspersoon Curaçao te vertegenwoordigen bij de ondertekening van het Reglement van Orde voor het Centraal Georganiseerd Overleg in Ambtenarenzaken zoals dat wordt gewijzigd conform bij dit Landsbesluit gevoegde convenant van 31 mei Landsbesluit no. 13/2257 d.d. 19 september 2013, no. 2013/55358, houdende bevoegdheden van de heer I. O. O. Asies, als Minister van Onderwijs, Wetenschap. Cultuur & Wetenschap ad interim, gedurende de ontstentenis in de periode van 21 tot en met 28 september 2013 waargenomen te worden door de heer B. D. Whiteman, Minister van Gezondheid, Milieu en Natuur. Dit besluit treedt in werking met ingang van de datum van dagtekening. 27. Landsbesluit no. 13/2018 d.d. 10 september 2013, no. 2013/51551 houdende aanwijzing van mevr. drs. J.R.E. Nicolina, om bij afwezigheid, belet of ontstentenis van de heer drs. A.J.S. Dwarkasing, dierenarts en fungerend als waarnemend Hoofd van de Veterinaire Dienst, het Hoofd van de Veterinaire Dienst te vervangen. Andere brieven van derden V/13-14 Brief d.d. 18 september 2013 van M.J.F. Augusta, namens de werkgroep Samenlevingsopbouw aan de Voorzitter van de Staten houdende het verzoek een presentatie te geven aan de Vaste Commissie van het parlement betreffende het Project Voorstel Cursus Samenlevingsopbouw. Dit stuk wordt in handen gesteld van de Commissie Sociale Ontwikkeling, Arbeid en Welzijn V/13-14 Brief d.d. 9 september 2013 van la Secretaria de Comisiones Sede Permanente Parlamento Latinoamericano aan de Voorzitter van de Staten van Curaçao houdende een uitnodiging tot bijwoning van de volgende commissievergaderingen in Panamá: 5

6 16 de octubre Comisión de Agricultura, Ganaderí y Pesca Comisión de Energía y Minas Reunión Extraordinaria de la Comisión de Derechos Humanos, Justicia y Políticas Carcelarias. Reunión Extraordinaria de la Comisión de Pueblos Indígenas y Etnias. Reunión Extraordinaria de la Comisión de Equidad de Género, Niñez y Juventud. Foro de la Comisión de Servicios Públicas y Defensa del Usuario y del Consumidor, y la Organización Panamericana de la Salud (OPS). 17 de octubre Directiva de Comisiones. 21 y 22 noviembre Comisión de Pueblos Indígenas y Etnias. Comisión de Asuntos Económicos, Deuda Social y Desarrollo Regional. Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología y Comunicación. Dit stuk is reeds goedgekeurd en staat op de vergaderschema van het Parlatino.De vergadering van Directiva de Comisiones is behandeld in de Centrale Commissie van 20 september V/13-14 Brief d.d. 6 september 2013 van de Voorzitter van de Parlamento Latinoamericano aan de Voorzitter van de Staten houdende een uitnodiging tot bijwoning van la Sesión Solemne de Inauguración del Edificio de la Sede Permanente del Organismo, y su XXIX Asamblea Ordinaria, en el marco de la XXIII Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno van 18 t/m 20 oktober 2013 te Panamá. Dit stuk is behandeld in de Centrale Commissievergadering van 20 september V/13-14 Brief d.d. 19 september 2013 van Fundashon PromuseD houdende een uitnodiging aan de Voorzitter, Griffier en alle leden van de Staten tot het bijwonen van de viering van Dia Internashonal di Maestro op 3 oktober 2013 van 19:30 22:00 uur in auditorium van het Cultureel Centrum te Emmastad. 32. Uitnodiging van de Vertegenwoordiger van Nederland aan de Voorzitter en alle fractieleiders van de Staten voor een informele borrel ter gelegenheid van het werkbezoek van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties op 30 september 2013 van 17:00 19:00 uur te Seru Bottelier V/13-14 Brief d.d. 17 september 2013, kenmerk 2013Z16628/2013D36139, van de Tweede Kamer der Staten-Generaal aan de Staten van Curaçao houdende de mededeling dat de aangenomen motie door Staten van Curaçao m.b.t. het initiatiefwetsvoorstel van het lid Bosman houdende regulering van de vestiging van Nederlanders van Aruba, Curaçao en Sint Maarten in Nederland (33325) d.d. 23 augustus 2013 door de vaste commissie voor Veiligheid en Justitie in een procedurevergadering is behandeld. 6

7 V/13-14 Brief d.d. 16 september 2013, no. UG/010/ , van de Griffier van de Staten van Sint Maarten aan de Voorzitter van de Staten van Curaçao houdende aanbieding van een afschrift van een motie inzake het Voorstel van wet van het lid Bosman betreffende regulering van de vestiging van Nederlanders van Aruba, Curaçao en Sint Maarten in Nederland, zoals op 3 september 2013, zonder hoofdelijke stemming door de Staten van Sint Maarten is aangenomen V/13-14 Brief d.d. 18 september 2013, kenmerk UG/15/13-14, van de Plv. Griffier van de Staten van Aruba aan de Voorzitter van de Staten van Curaçao houdende aanbieding van de samenstelling van de Vaste en Bijzondere Commissies van de Staten van Aruba voor het Zittingsjaar V/13-14 Brief d.d. 25 september 2013 van Kolaborativo aan de Voorzitter van de Staten houdende Begroting voor Kolaborativo en deelname in een tripartiet overlegplatform S/13-14 Brief d.d. 30 September 2013 van de Vereniging Bedrijfsleven Curaçao (VBC) aan de Staten van Curaçao houdende aanbieding van de VBC Newsletter over September V/13-14 Brief d.d. 23 september 2013, kenmerk , van de Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties aan de Staten van Curaçao houdende aanbieding van de rapportage over de periode januari 2013 tot en met juni 2013 (halfjaarrapportage) van het College financieel toezicht (Cft) S/13-14 E-bericht d.d. 30 september 2013 van de Secretaris Raad van Ministers aan de Staten van Curaçao houdende aanvullende protocol inzake herprioritering van samenwerkingsmiddelen en bijbehorende bijlagen. Rapporten V/13-14 Brief d.d. 26 september 2013, zaak nr. 2013/055838, van de Minister van Justitie aan de Voorzitter van de Staten houdende aanbieding van het rapport van de Raad voor de Rechtshandhaving inzake Jeugdreclassering op Curaçao. 7

8 Beschikkingen 41. Ministeriële Beschikking d.d. 4 september 2013, zaaknummber 2013/051314, van de Minister van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning houdende dat dhr. Lionel Hooi en dhr. Urvin Batta t.b.v. de Uitvoeringsorganisatie Openbare Werken bevoegd zijn om, respectievelijk, alle financiële aangelegenheden te tekenen, bij afwezigheid, belet of ontstentenis van de directeur of de sectordirecteur IRP en alle overige aangelegenheden te tekenen bij afwezigheid, belet of ontstentenis van de directeur of de sectordirecteur IRP. Willemstad, 4 oktober

Lijst van Ingekomen Stukken no. 19 Zitting 2014-2015

Lijst van Ingekomen Stukken no. 19 Zitting 2014-2015 Lijst van ingekomen stukken voor de openbare vergadering van 26 maart 2015. Brieven Ministers 1. 483a V/14-15 Brief d.d. 23 maart 2015, no. 2015/010822, van de Minister van Algemene Zaken en Buitenlandse

Nadere informatie

Lijst van Ingekomen Stukken no. 5 Zitting 2015-2016

Lijst van Ingekomen Stukken no. 5 Zitting 2015-2016 Lijst van ingekomen stukken voor de openbare vergadering van 26 oktober 2015. Brieven Gouverneur 1. 119 V/15-16 Brief d.d. 9 oktober 2015, ref. BU-15/0051/JW, van de Directeur van het Kabinet van de Gouverneur

Nadere informatie

Lijst van Ingekomen Stukken no. 21 Zitting

Lijst van Ingekomen Stukken no. 21 Zitting Lijst van ingekomen stukken voor de openbare vergadering van 14 april 2015. Ontwerpen I. Nota naar aanleiding van het verslag van de Ontwerplandsverordening houdende wijziging van de Landsverordening administratieve

Nadere informatie

Lijst van Ingekomen Stukken no. 25 Zitting 2012-2013

Lijst van Ingekomen Stukken no. 25 Zitting 2012-2013 Lijst van ingekomen stukken voor de openbare vergadering van donderdag, 22 augustus 2013. Ontwerpen I Advies d.d. 21 juni 2013 van de Sociaal Economische Raad (SER) op het voorontwerp van de initiatieflandsverordening

Nadere informatie

Lijst van Ingekomen Stukken no. 23 Zitting 2014-2015

Lijst van Ingekomen Stukken no. 23 Zitting 2014-2015 Lijst van ingekomen stukken voor de Openbare Vergadering van 9 juni 2015. Ontwerpen I. Ontwerplandsverordening houdende regelen ten aanzien van petroleum in het zeegebied van Curaçao (Petroleumlandsverordening

Nadere informatie

Lijst van Ingekomen Stukken no. 18 Zitting 2013-2014

Lijst van Ingekomen Stukken no. 18 Zitting 2013-2014 Lijst van Ingekomen Stukken no. 18 Lijst van Ingekomen Stukken no. 18 Zitting 2013-2014 Lijst van ingekomen stukken voor de openbare vergadering van donderdag, 19 juni 2014. Ontwerpen I. Ontwerplandsverordening

Nadere informatie

Lijst van Ingekomen Stukken no. 10 Zitting 2013-2014

Lijst van Ingekomen Stukken no. 10 Zitting 2013-2014 Lijst van ingekomen stukken voor de openbare vergadering van maandag, 20 januari 2014. Ontwerpen I. Tweede Nota van Wijziging op de Landsverordening tot wijziging van de Landsverordening op de winstbelasting

Nadere informatie

Lijst van Ingekomen Stukken no. 22 Zitting 2013-2014

Lijst van Ingekomen Stukken no. 22 Zitting 2013-2014 Lijst van ingekomen stukken voor de Openbare Vergadering van dinsdag, 12 augustus 2014. Ontwerpen I. 725a V/13-14 Brief d.d. 9 juli 2014, kenmerk RvA no. RA/16-14-LV, van Raad van Advies van Curaçao aan

Nadere informatie

A 2012 N 2 PUBLICATIEBLAD

A 2012 N 2 PUBLICATIEBLAD A 2012 N 2 PUBLICATIEBLAD MINISTERIËLE REGELING, MET ALGEMENE WERKING, van de 17 de januari 2012 tot wijziging van de Gezamenlijke beschikking AOV/AWW en loonbelasting 1976 1 DE MINISTER VAN FINANCIËN

Nadere informatie

Aan dtkv. 2015/045132 Uw brief van: 9 september 2015 Ons nummer: 05102015.02 Willemstad, 5 oktober 2015

Aan dtkv. 2015/045132 Uw brief van: 9 september 2015 Ons nummer: 05102015.02 Willemstad, 5 oktober 2015 Aan dtkv De Raad van Ministers De Minister van Economische Ontwikkeling De heer Stanley M. Palm AmiDos Building, Pletterijweg 43 Alhier Uw nummer (letter): Onderwerp: Bijlage(n): 2015/045132 Uw brief van:

Nadere informatie

A 2014 N 115 PUBLICATIEBLAD IN NAAM VAN DE KONING! De Gouverneur van Curaçao,

A 2014 N 115 PUBLICATIEBLAD IN NAAM VAN DE KONING! De Gouverneur van Curaçao, A 2014 N 115 PUBLICATIEBLAD LANDSVERORDENING van de 30 ste december 2014 regelende de inhouding van de IN NAAM VAN DE KONING! De Gouverneur van Curaçao, In overweging genomen hebbende: dat het wenselijk

Nadere informatie

Belasting. In werking Ned. Antillen Vindplaats 08-09-1953 1954-169

Belasting. In werking Ned. Antillen Vindplaats 08-09-1953 1954-169 Belasting Gesloten Plaats Titel 26-06-1953 Tokio Notawisseling tussen de Nederlandse en de Japanse Regering inzake herleving van de regeling tot wederzijdse vrijstelling van belasting op inkomsten en winsten

Nadere informatie

A 2011 N 57 PUBLICATIEBLAD

A 2011 N 57 PUBLICATIEBLAD A 2011 N 57 PUBLICATIEBLAD LANDSVERORDENING van de 15de december 2011 tot wijziging van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek ter zake van gezamenlijk gezag over minderjarige kinderen (Landsverordening gezamenlijk

Nadere informatie

2012 no. 63 AFKONDIGINGSBLAD VAN ARUBA. LANDSVERORDENING van 27 december 2012 houdende regels inzake het houden van honden (Hondenverordening)

2012 no. 63 AFKONDIGINGSBLAD VAN ARUBA. LANDSVERORDENING van 27 december 2012 houdende regels inzake het houden van honden (Hondenverordening) 2012 no. 63 AFKONDIGINGSBLAD VAN ARUBA LANDSVERORDENING van 27 december 2012 houdende regels inzake het houden van honden (Hondenverordening) Uitgegeven, 28 december 2012 De minister van Justitie en Onderwijs,

Nadere informatie

AFKONDIGINGSBLAD VAN SINT MAARTEN

AFKONDIGINGSBLAD VAN SINT MAARTEN AFKONDIGINGSBLAD VAN SINT MAARTEN Jaargang 2014 No. 17 Landsverordening van de 20 ste januari 2014, tot vaststelling van de Begroting van het Land Sint Maarten voor het dienstjaar 2014 (Landsverordening

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag. Datum 15 juli 2014 Kamervragen Aruba

Aan de Voorzitter van de Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag. Datum 15 juli 2014 Kamervragen Aruba Aan de Voorzitter van de Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag DGBK KR Den Haag www.facebook.com/minbzk www.twitter.com/minbzk Contactpersoon -- Kenmerk 2014-0000378979 Uw kenmerk Datum 15 juli

Nadere informatie

Afspraken tussen de regeringen van Aruba en Nederland over de openbare financiën van Aruba.

Afspraken tussen de regeringen van Aruba en Nederland over de openbare financiën van Aruba. Afspraken tussen de regeringen van Aruba en Nederland over de openbare financiën van Aruba. De regering van Aruba, in deze vertegenwoordigd door de Minister President van Aruba, de heer M.G. Eman, evenals

Nadere informatie

A 2012 N 46 PUBLICATIEBLAD IN NAAM DER KONINGIN! De Gouverneur van Curaçao,

A 2012 N 46 PUBLICATIEBLAD IN NAAM DER KONINGIN! De Gouverneur van Curaçao, A 2012 N 46 PUBLICATIEBLAD LANDSVERORDENING van de 3 de juli 2012 houdende tijdelijke regels betreffende de Postspaarbank (Tijdelijke Postspaarbankverordening 2010). IN NAAM DER KONINGIN! De Gouverneur

Nadere informatie

A 2014 N 37 PUBLICATIEBLAD

A 2014 N 37 PUBLICATIEBLAD A 2014 N 37 PUBLICATIEBLAD LANDSBESLUIT van de 31 ste maart 2014, no. 14/0686, houdende de plaatsing in het Publicatieblad van de Onderlinge regeling als bedoeld in artikel 38, eerste lid, van het Statuut

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT Huishoudelijk Reglement Groningen Atletiek pagina 1 Artikel 1. Grondslag: De bepalingen in dit huishoudelijk reglement zijn van toepassing in samenhang met hetgeen is bepaald in

Nadere informatie

REGELING BEZWAARSCHRIFTENPROCEDURE AWB NEDERLANDS-VLAAMSE ACCREDITATIE ORGANISATIE

REGELING BEZWAARSCHRIFTENPROCEDURE AWB NEDERLANDS-VLAAMSE ACCREDITATIE ORGANISATIE REGELING BEZWAARSCHRIFTENPROCEDURE AWB NEDERLANDS-VLAAMSE ACCREDITATIE ORGANISATIE Gelet op artikel 7:13 van de Algemene wet bestuursrecht: Overwegende dat het wenselijk is een adviescommissie in te stellen

Nadere informatie

LANDSVERORDENING van de 7de maart 1968 houdende nieuwe voorschriften inzake middelen tot bestrijding van schadelijke dieren en planten

LANDSVERORDENING van de 7de maart 1968 houdende nieuwe voorschriften inzake middelen tot bestrijding van schadelijke dieren en planten Zoek regelingen op overheid.nl Koninkrijksdeel Curaçao Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl! LANDSVERORDENING van de 7de maart 1968 houdende nieuwe voorschriften inzake

Nadere informatie

A 2013 N 9 PUBLICATIEBLAD

A 2013 N 9 PUBLICATIEBLAD A 2013 N 9 PUBLICATIEBLAD Onderlinge regeling in de zin van artikel 38, eerste lid, van het Statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden, houdende instelling van het Ambtelijk Wetgevingsoverleg Koninkrijksrelaties

Nadere informatie

1/2. Staten-Generaal. 33 845 Interparlementair Koninkrijksoverleg. Vergaderjaar 2013 2014

1/2. Staten-Generaal. 33 845 Interparlementair Koninkrijksoverleg. Vergaderjaar 2013 2014 Staten-Generaal 1/2 Vergaderjaar 2013 2014 33 845 Interparlementair Koninkrijksoverleg A/ Nr. 1 AFSPRAKENLIJST INTERPARLEMENTAIR KONINKRIJKSOVERLEG JANUARI 2014 Willemstad, 6 10 januari 2014 In het Presidiumoverleg

Nadere informatie

2013 no. 42 AFKONDIGINGSBLAD VAN ARUBA

2013 no. 42 AFKONDIGINGSBLAD VAN ARUBA 2013 no. 42 AFKONDIGINGSBLAD VAN ARUBA LANDSVERORDENING van 18 juli 2013 houdende regels over de aanleg, het beheer en het onderhoud van spoorwegen en de daarbij behorende infrastructuur, alsmede over

Nadere informatie

Derde voortgangsrapportage van de voortgangscommissie Curaçao aan het Ministerieel Overleg. Januari 2012 t/m maart 2012

Derde voortgangsrapportage van de voortgangscommissie Curaçao aan het Ministerieel Overleg. Januari 2012 t/m maart 2012 Derde voortgangsrapportage van de voortgangscommissie Curaçao aan het Ministerieel Overleg Januari 2012 t/m maart 2012 Willemstad, juni 2012 De Voortgangscommissie: Mr. M.J.H. Marijnen (Voorzitter) Drs.

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2009 2010 32 415 (R1915) Bepalingen omtrent de verlening van visa voor de toegang tot de landen van het Koninkrijk (Rijksvisumwet) Nr. 2 VOORSTEL VAN RIJKSWET

Nadere informatie

TRACTATENBLAD VAN HET

TRACTATENBLAD VAN HET 34 (2007) Nr. 5 TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN JAARGANG 2012 Nr. 9 A. TITEL Verdrag van Lissabon tot wijziging van het Verdrag betreffende de Europese Unie en het Verdrag tot oprichting

Nadere informatie

AFSPRAKENLIJST INTERPARLEMENTAIR KONINKRIJKSOVERLEG JANUARI 2015

AFSPRAKENLIJST INTERPARLEMENTAIR KONINKRIJKSOVERLEG JANUARI 2015 AFSPRAKENLIJST INTERPARLEMENTAIR KONINKRIJKSOVERLEG JANUARI 2015 Oranjestad, 6-9 januari 2015 In het Presidiumoverleg van 6 januari 2015 zijn de onderstaande afspraken herbevestigd dan wel gemaakt: - dat

Nadere informatie

No : BL2 b V/12-13 STATEN VAN CURACAO. Ontv.: AU r0 6 2D1- Voorzitter van de Staten De heer M. Franco Wilhelminaplein 4 Alhier

No : BL2 b V/12-13 STATEN VAN CURACAO. Ontv.: AU r0 6 2D1- Voorzitter van de Staten De heer M. Franco Wilhelminaplein 4 Alhier STATEN VAN CURACAO Ontv.: AU r0 6 2D1- No : BL2 b V/12-13 Voorzitter van de Staten De heer M. Franco Wilhelminaplein 4 Alhier Curayao, 6 augustus 2013 Onderwerp: Privacy bescherming op Curayao (2) Geachte

Nadere informatie

Advies Renteloze lening Onderwijshuisvesting Openbaar Lichaam Bonaire

Advies Renteloze lening Onderwijshuisvesting Openbaar Lichaam Bonaire Aan De Minister van Onderwijs Cultuur en Wetenschap Contactpersoon Telefoonnummer Dwight Tjin Kon Kiem (Cft) +5999 461 9081 Datum E-mail 23 mei 2013 info@cft.an Ons kenmerk Uw kenmerk Pagina Bijlagen 1/5

Nadere informatie

Aan dtkv. De Raad van Ministers De Minister van Verkeer Vervoer en Ruimtelijke Planning Dhr. E.W. Balborda Alhier. 1 Inleiding

Aan dtkv. De Raad van Ministers De Minister van Verkeer Vervoer en Ruimtelijke Planning Dhr. E.W. Balborda Alhier. 1 Inleiding Aan dtkv De Raad van Ministers De Minister van Verkeer Vervoer en Ruimtelijke Planning Dhr. E.W. Balborda Alhier Uw nummer (letter): 2014/026692/02669 0/026689/026686 Uw brief van: 4 juni 2014 Ons nummer:

Nadere informatie

2013 no. 96 AFKONDIGINGSBLAD VAN ARUBA

2013 no. 96 AFKONDIGINGSBLAD VAN ARUBA 2013 no. 96 AFKONDIGINGSBLAD VAN ARUBA LANDSVERORDENING van 20 december 2013 tot wijziging van onder meer de Landsverordening algemene ouderdomsverzekering (AB 1990 no. GT 33), de Landsverordening algemene

Nadere informatie

Agendapunt: 4 Sliedrecht, 26 augustus 2010. Onderwerp: Eerste wijziging Verordening rechtspositie wethouders, raads- en commissieleden 2009

Agendapunt: 4 Sliedrecht, 26 augustus 2010. Onderwerp: Eerste wijziging Verordening rechtspositie wethouders, raads- en commissieleden 2009 Raadsvoorstel Aan de raad van de gemeente Sliedrecht Agendapunt: 4 Sliedrecht, 26 augustus 2010 Onderwerp: Eerste wijziging Verordening rechtspositie wethouders, raads- en commissieleden 2009 Voorgesteld

Nadere informatie

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 1994 Nr. 266

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 1994 Nr. 266 15 (1965) Nr. 5 TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN JAARGANG 1994 Nr. 266 A. TITEL Verdrag tot instelling van één Raad en één Commissie welke de Europese Gemeenschappen gemeen hebben, met

Nadere informatie

A 2014 N 3 (G.T.) PUBLICATIEBLAD

A 2014 N 3 (G.T.) PUBLICATIEBLAD A 2014 N 3 (G.T.) PUBLICATIEBLAD LANDSBESLUIT van de 10 de januari 2014, no. 14/0032, houdende vaststelling van de geconsolideerde tekst van de Eilandsverordening corporate governance. Op voordracht van

Nadere informatie

REGELING BEZWAARSCHRIFTENPROCEDURE AWB STICHTING WAARBORGFONDS POLITIE BESLUIT. Begripsbepalingen. De commissie voor de bezwaarschriften

REGELING BEZWAARSCHRIFTENPROCEDURE AWB STICHTING WAARBORGFONDS POLITIE BESLUIT. Begripsbepalingen. De commissie voor de bezwaarschriften REGELING BEZWAARSCHRIFTENPROCEDURE AWB STICHTING WAARBORGFONDS POLITIE Het bestuur van de Stichting Waarborgfonds Politie Gelet op artikel 7:13 van de Algemene wet bestuursrecht Overwegende dat het wenselijk

Nadere informatie

De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer,

De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, KONINKRIJK BELGIE 1000 Brussel, Postadres : Ministerie van Justitie Waterloolaan 115 Kantoren : Regentschapsstraat 61 Tel. : 02 / 542.72.00 Fax : 02 / 542.72.12 COMMISSIE VOOR DE BESCHERMING VAN DE PERSOONLIJKE

Nadere informatie

6. aanpassing van het reglement van orde van het HOC aan de reorganisatie van AWZ (HOC 9711 5);

6. aanpassing van het reglement van orde van het HOC aan de reorganisatie van AWZ (HOC 9711 5); departement Algemene Zaken en Financiën adnzinistnatie Ambtenarenzaken afdeling Statutaire Aangelegenheden HOOG OVERLEGCOMITE VLAAMSE GEMEENSCHAP EN VLAAMS GEWEST NOTULEN VAN DE VERGADERING VAN 24 JULI

Nadere informatie

A 2011 N 31 PUBLICATIEBLAD

A 2011 N 31 PUBLICATIEBLAD A 2011 N 31 PUBLICATIEBLAD LANDSBESLUIT, HOUDENDE ALGEMENE MAATREGELEN, van de 8 ste augustus 2011, ter uitvoering van de artikelen 1, eerste lid, onderdeel a, onder 16, en 22h, tweede lid, van de Landsverordening

Nadere informatie

AFKONDIGINGSBLAD VAN SINT MAARTEN

AFKONDIGINGSBLAD VAN SINT MAARTEN AFKONDIGINGSBLAD VAN SINT MAARTEN Jaargang 2010 GT No. 6 Landsverordening inrichting en organisatie landsoverheid 1 1 Structuur van de ambtelijke organisatie Artikel 1 1. Ingesteld worden de volgende ministeries:

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2010 348 Wet van 17 mei 2010, houdende goedkeuring van verdragen met het oog op het voornemen deze toe te passen op Bonaire, Sint Eustatius en Saba,

Nadere informatie

Advisering in cijfers

Advisering in cijfers Advisering in cijfers Ingekomen en afgedane adviesaanvragen 2014 2013 2012 2011 2010 In behandeling op 1 januari 54 24 83 43 55 Ingekomen 488 474 514 553 588 Ter advisering 542 498 597 596 643 Afgedane

Nadere informatie

Verslag dagelijks bestuur van 28 april 2014

Verslag dagelijks bestuur van 28 april 2014 DATUM 28 april 2014 PLAATS Enschede TIJDSTIP 14:30 uur VOORZITTER Dhr. J.H. Coes, plv. SECRETARIS dhr H.M. Bolhaar, plv PAGINA 1 De heren J.H. Coes, drs.mr. R.G. Welten, P. van Zwanenburg, drs. J. Bron,

Nadere informatie

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER N E D ERLAND E N. JAARGANG 1961 Nr. 155

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER N E D ERLAND E N. JAARGANG 1961 Nr. 155 31 (1946) Nr. 1 TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER N E D ERLAND E N JAARGANG 1961 Nr. 155 A. TITEL Protocol tot wijziging van de Overeenkomsten, Verdragen en Protocollen inzake verdovende middelen, gesloten

Nadere informatie

AFKONDIGINGSBLAD VAN SINT MAARTEN

AFKONDIGINGSBLAD VAN SINT MAARTEN AFKONDIGINGSBLAD VAN SINT MAARTEN Jaargang 2011 N 30 Landsbesluit, houdende algemene maatregelen, van de 23 ste augustus 2011 tot uitvoering van de artikelen 1, vierde lid, 5, derde lid, 6, eerste lid,

Nadere informatie

A 2014 N 94 PUBLICATIEBLAD. I n n a a m v a n de K o n i n g! De Gouverneur van Curaçao,

A 2014 N 94 PUBLICATIEBLAD. I n n a a m v a n de K o n i n g! De Gouverneur van Curaçao, A 2014 N 94 PUBLICATIEBLAD LANDSVERORDENING van de 30 ste oktober 2014 tot wijziging van de Landsverordening basisverzekering ziektekosten I n n a a m v a n de K o n i n g! De Gouverneur van Curaçao, In

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2009 2010 31 957 Invoering van de regelgeving met betrekking tot de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba (Invoeringswet openbare lichamen Bonaire,

Nadere informatie

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. Wijziging van het Statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden in verband met de wijziging van de staatkundige hoedanigheid van de eilandgebieden van de Nederlandse Antillen (Rijkswet wijziging Statuut

Nadere informatie

*ZE9DBFBE563* Raadsvergadering d.d. 19 februari 2015

*ZE9DBFBE563* Raadsvergadering d.d. 19 februari 2015 *ZE9DBFBE563* Raadsvergadering d.d. 19 februari 2015 Agendanr.. Aan de Raad No.ZA.14-27443/DV.14-436, afdeling Middelen en Advies. Sellingen, 12 februari 2015 Onderwerp: Verordening behandeling bezwaarschriften

Nadere informatie

CENTRALE COMMISSIE VOOR DE RIJNVAART RV (14) 11 RV/G (14) 26 JWG (14) 22 14 februari 2014 Or. en fr/de/nl/en. Uniforme technische standaarden

CENTRALE COMMISSIE VOOR DE RIJNVAART RV (14) 11 RV/G (14) 26 JWG (14) 22 14 februari 2014 Or. en fr/de/nl/en. Uniforme technische standaarden CENTRALE COMMISSIE VOOR DE RIJNVAART RV (14) 11 RV/G (14) 26 JWG (14) 22 14 februari 2014 Or. en fr/de/nl/en COMITÉ REGLEMENT VAN ONDERZOEK WERKGROEP REGLEMENT VAN ONDERZOEK GEMEENSCHAPPELIJKE WERKGROEP

Nadere informatie

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 1995 Nr. 176

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 1995 Nr. 176 42 (1995) Nr. 1 TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN JAARGANG 1995 Nr. 176 A. TITEL Protocol betreffende de toetreding van de Republiek Oostenrijk tot het Akkoord tussen het Koninkrijk der

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2014 180 Besluit van 8 april 2014 tot wijziging van het Besluit Nationale Unesco Commissie inzake de nieuwe Koninkrijksverhoudingen, de uitvoeringspraktijk

Nadere informatie

Besluitenlijst College van B&W

Besluitenlijst College van B&W Besluitenlijst College van B&W Gemeente Drimmelen 20/04/2010 Smits C. (Secretaris), aanwezig Kok G.L.C.M. de (Burgemeester), aanwezig Jong J. de (Wethouder), aanwezig Meggelen J. van (Wethouder), aanwezig

Nadere informatie

AFKONDIGINGSBLAD VAN SINT MAARTEN

AFKONDIGINGSBLAD VAN SINT MAARTEN AFKONDIGINGSBLAD VAN SINT MAARTEN Jaargang 2014 No. 29 Landsverordening van de 6 de maart 2014 houdende wijziging van de Landsverordening inrichting en organisatie landsoverheid tot wijziging van de inbedding

Nadere informatie

vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Procedure en brieven Besluitenlijst vorige vergaderingen Buitenschoolse en kinderopvang

vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Procedure en brieven Besluitenlijst vorige vergaderingen Buitenschoolse en kinderopvang Den Haag, 8 januari 2009 Voortouwcommissie: vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap BuZa i.v.m. agendapunt 11 BZK i.v.m. agendapunt 21 EU i.v.m. agendapunt 11,18,34,36 LNV i.v.m. agendapunt

Nadere informatie

AFKONDIGINGSBLAD VAN SINT MAARTEN

AFKONDIGINGSBLAD VAN SINT MAARTEN AFKONDIGINGSBLAD VAN SINT MAARTEN Jaargang 2012 No. 20 Besluit van 25 juni 2012 tot afkondiging van de Regeling van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 19 juni 2012, nr. 2012-0000347348,

Nadere informatie

Agenda. Openbare vergadering van. Datum en tijdstip 15 september 2015 16:00 uur. Algemeen Bestuur GR Bleizo

Agenda. Openbare vergadering van. Datum en tijdstip 15 september 2015 16:00 uur. Algemeen Bestuur GR Bleizo Agenda Openbare vergadering van Algemeen Bestuur GR Bleizo Datum en tijdstip 15 september 2015 16:00 uur Gemeente Lansingerland - Dhr. A. Abee (voorzitter) - Dhr. J. Heuvelink - Dhr. S.A.F. Fortuyn Gemeente

Nadere informatie

Wijziging Besluit mandaat, volmacht en machtiging Rotterdam 2012

Wijziging Besluit mandaat, volmacht en machtiging Rotterdam 2012 Wijziging Besluit mandaat, volmacht en machtiging Rotterdam 2012 Het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester van de gemeente Rotterdam, elk voor zover het hun bevoegdheden betreft; gelezen

Nadere informatie

A 2012 N 18 (G.T.) PUBLICATIEBLAD

A 2012 N 18 (G.T.) PUBLICATIEBLAD A 2012 N 18 (G.T.) PUBLICATIEBLAD LANDSBESLUIT van de 7 de maart 2012 no. 12/1758, houdende vaststelling van de geconsolideerde tekst van de Landsverordening ter bevordering van grondontwikkeling. DE GOUVERNEUR

Nadere informatie

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 1959 Nr. 163

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 1959 Nr. 163 4.(1930) Nr. 1. TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN JAARGANG 1959 Nr. 163 A. TITEL Verdrag tot regeling van zekere wetsconflieten ten aanzien van wisselbrieven en orderbriefjes, met Protocol;

Nadere informatie

vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport Procedurevergadering VWS

vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport Procedurevergadering VWS Den Haag, 20 Voortouwcommissie: vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport Volgcommissie(s): JG i.v.m. agendapunt 6, 26 JUST i.v.m. agendapunt 17 WWI i.v.m. agendapunt 4 Activiteit: Procedurevergadering

Nadere informatie

Besluitenlijst Commissie Regionale aangelegenheden, Economie en Financiën 13-03-2008

Besluitenlijst Commissie Regionale aangelegenheden, Economie en Financiën 13-03-2008 Besluitenlijst Commissie Regionale aangelegenheden, Economie en Financiën 13-03-2008 Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raadscommissie Regionale aangelegenheden, Economie en Financiën d.d.

Nadere informatie

BONAIRE OPENBAAR LICHAAM. BESLUITENLIJST van de openbare vergadering van de eilandsraad van het openbaar lichaam Bonaire d.d. 28 februari 2012.

BONAIRE OPENBAAR LICHAAM. BESLUITENLIJST van de openbare vergadering van de eilandsraad van het openbaar lichaam Bonaire d.d. 28 februari 2012. OPENBAAR LICHAAM BONAIRE BESLUITENLIJST van de openbare vergadering van de eilandsraad van het openbaar lichaam Bonaire d.d. 28 februari 2012. Voorzitter: Leden: dhr. P. Silberie dhr. C.A.A. Abraham dhr.

Nadere informatie

Periode april 2006 april 2010 AGENDA. van de vergadering van burgemeester en wethouders te houden op dinsdag 27 mei 2008 9.00 UUR. Nr.

Periode april 2006 april 2010 AGENDA. van de vergadering van burgemeester en wethouders te houden op dinsdag 27 mei 2008 9.00 UUR. Nr. Periode april 2006 april 2010 AGENDA van de vergadering van burgemeester en wethouders te houden op dinsdag 27 mei 2008 1. Opening. 9.00 UUR Nr. 92 2. Vaststelling besluitenlijst 20 mei 2008, lijst te

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 1996 378 Wet van 3 juli 1996, houdende algemene regels over de advisering in zaken van algemeen verbindende voorschriften of te voeren beleid van

Nadere informatie

Vooraf. Artikel 1 Vergaderingen en vergaderorde HUISHOUDELIJK REGLEMENT. Brede Sociaal Maatschappelijke Raad gemeente Doesburg

Vooraf. Artikel 1 Vergaderingen en vergaderorde HUISHOUDELIJK REGLEMENT. Brede Sociaal Maatschappelijke Raad gemeente Doesburg HUISHOUDELIJK REGLEMENT Brede Sociaal Maatschappelijke Raad gemeente Doesburg Vooraf De Brede Sociaal Maatschappelijke Raad (BSMR) van de gemeente Doesburg adviseert het College van Burgemeester en Wethouders

Nadere informatie

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 2002 Nr. 112. Europees Verdrag inzake de erkenning van de rechtspersoonlijkheid

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 2002 Nr. 112. Europees Verdrag inzake de erkenning van de rechtspersoonlijkheid 50 (1986) Nr. 2 1 ) TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN JAARGANG 2002 Nr. 112 A. TITEL Europees Verdrag inzake de erkenning van de rechtspersoonlijkheid van internationale niet-gouvernementele

Nadere informatie

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje- Nassau, enz. enz. enz.

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje- Nassau, enz. enz. enz. TWEEDE KAMER DER STATEN- 2 GENERAAL Vergaderjaar 2012-2013 33 691 Wijziging van de Gemeentewet, de Provinciewet, de Wet openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba en de Waterschapswet (institutionele

Nadere informatie

De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer,

De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, KONINKRIJK BELGIE 1000 Brussel, Postadres : Ministerie van Justitie Waterloolaan 115 Kantoren : Regentschapsstraat 61 Tel. : 02 / 542.72.00 Fax : 02 / 542.72.12 COMMISSIE VOOR DE BESCHERMING VAN DE PERSOONLIJKE

Nadere informatie

Wijziging verordening rechtspositie gedeputeerden, staten- en commissieleden

Wijziging verordening rechtspositie gedeputeerden, staten- en commissieleden Besluit 28/07 B Voorgestelde behandeling: PS-vergadering : 22 juni 2007 Onderwerp Wijziging verordening rechtspositie gedeputeerden, staten- en commissieleden s-hertogenbosch Provinciale Staten van Noord-Brabant;

Nadere informatie

2010 gelijktijdig in te trekken. Na vaststelling op de gebruikelijke wijze te publiceren.

2010 gelijktijdig in te trekken. Na vaststelling op de gebruikelijke wijze te publiceren. B&W-vergadering van 20 mei 2014 Zaaknummer : 1039394 Aanwezig : burgemeester de heer dr. G.O. van Veldhuizen wethouder mevrouw A.J. de Jong wethouder mevrouw P.W. Douw van Dam wethouder de heer B.A. Tap

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2001 552 Wet van 14 september 2001 tot wijziging van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van Koninkrijksrelaties (IV) voor het jaar 2000

Nadere informatie

GEMEENTE SCHAGEN. Afwezig: mevr. S. Ketelaar, mevr. Van der Salm en mevr. Overtoom.

GEMEENTE SCHAGEN. Afwezig: mevr. S. Ketelaar, mevr. Van der Salm en mevr. Overtoom. GEMEENTE SCHAGEN Verslag van het Platform Wmo, gehouden op 9 januari 2008. Aanwezig: Dhr. A.M. Brand (interim-voorzitter), mevr. L. Bijwaard, mevr. Schilder, dhr. P. Groenveld, dhr. R. Stringer, dhr. P.

Nadere informatie

15414/14 van/mak/sv 1 DG D 2A

15414/14 van/mak/sv 1 DG D 2A Raad van de Europese Unie Brussel, 20 november 2014 (OR. en) Interinstitutioneel dossier: 2012/0360 (COD) 15414/14 JUSTCIV 285 EJUSTICE 109 CODEC 2225 NOTA van: aan: het voorzitterschap het Comité van

Nadere informatie

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 2008 Nr. 166

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 2008 Nr. 166 40 (1972) Nr. 9 TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN JAARGANG 2008 Nr. 166 A. TITEL Overeenkomst houdende oprichting van een Europees Universitair Instituut; Florence, 19 april 1972 B. TEKST

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2008 31 290 IV Wijziging van de sstaat van Koninkrijksrelaties (IV) voor het jaar (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) Nr. 2 MEMORIE VAN TOELICHTING

Nadere informatie

2014 no. 57 AFKONDIGINGSBLAD VAN ARUBA

2014 no. 57 AFKONDIGINGSBLAD VAN ARUBA 2014 no. 57 AFKONDIGINGSBLAD VAN ARUBA LANDSVERORDENING van 27 november 2014 houdende regeling van een bijzondere heffing ten behoeve van de Centrale Bank van Aruba (Landsverordening koersmargevergoeding

Nadere informatie

/IL IS STATEN VAN ARUBA. Regering van Aruba. Voorzitter van de Staten van Aruba. Mevrouw drs. Marisol Lopez-Tromp. Alhier. Oranjestad, 4 mei 2015

/IL IS STATEN VAN ARUBA. Regering van Aruba. Voorzitter van de Staten van Aruba. Mevrouw drs. Marisol Lopez-Tromp. Alhier. Oranjestad, 4 mei 2015 Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 1 van 7 Regering van Aruba Ministerie van Algemene Zaken L.G.Snaith Blvd. 76 Oranjestad, Aruba Tel. (297) 582 4900 Fax. (297) 582 7582 Voorzitter van de Staten van Aruba

Nadere informatie

AFKONDIGINGSBLAD VAN SINT MAARTEN

AFKONDIGINGSBLAD VAN SINT MAARTEN AFKONDIGINGSBLAD VAN SINT MAARTEN Jaargang 2011 No. 37 Onderlinge regeling inzake toedeling bijzondere AOVcategorie opvolging Sociale Verzekeringsbank Nederlandse Antillen Onderlinge regeling in de zin

Nadere informatie

In het Presidiumoverleg van 27 mei 2015 zijn de onderstaande afspraken herbevestigd dan wel gemaakt:

In het Presidiumoverleg van 27 mei 2015 zijn de onderstaande afspraken herbevestigd dan wel gemaakt: AFSPRAKENLIJST INTERPARLEMENTAIR KONINKRIJKSOVERLEG MEI 2015 Gehouden in Den Haag, 27-29 mei 2015 In het Presidiumoverleg van 27 mei 2015 zijn de onderstaande afspraken herbevestigd dan wel gemaakt: dat

Nadere informatie

Artikel I De Wet werk en bijstand wordt als volgt gewijzigd:

Artikel I De Wet werk en bijstand wordt als volgt gewijzigd: Wijziging van de Wet werk en bijstand, van de Wet studiefinanciering 2000, van de Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten en van de Vreemdelingenwet 2000 in verband met de totstandkoming van

Nadere informatie

A 2014 N 97 PUBLICATIEBLAD

A 2014 N 97 PUBLICATIEBLAD A 2014 N 97 PUBLICATIEBLAD LANDSBESLUIT, HOUDENDE ALGEMENE MAATREGELEN, van de 30 ste oktober 2014 ter uitvoering van artikel 5.4, derde lid, van de Landsverordening basisverzekering ziektekosten 1 (Landsbesluit

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1999 27 120 Wijziging van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van Koninkrijksrelaties (IV) voor het jaar (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

Nadere informatie

Verordening behandeling bezwaarschriften Orionis Walcheren WWB/Participatiewet

Verordening behandeling bezwaarschriften Orionis Walcheren WWB/Participatiewet Het Algemeen Bestuur en het Dagelijks Bestuur van Orionis Walcheren, ieder zoveel het hun bevoegdheden betreft, gelet op de Gemeenschappelijke Regeling Orionis Walcheren, de Wet Werk en Bijstand (WWB)/Participatiewet

Nadere informatie

REGLEMENT VAN DE OUDERRAAD VAN DE BERNADETTE MARIA SCHOOL (BMS) DELFT DEFINITIES

REGLEMENT VAN DE OUDERRAAD VAN DE BERNADETTE MARIA SCHOOL (BMS) DELFT DEFINITIES REGLEMENT VAN DE OUDERRAAD VAN DE BERNADETTE MARIA SCHOOL (BMS) DELFT DEFINITIES Artikel 1 In dit reglement wordt verstaan onder: a. school: Bernadette Maria School te Delft; b. ouders: de ouders, voogden

Nadere informatie

vaste commissie voor Buitenlandse Zaken Procedurevergadering

vaste commissie voor Buitenlandse Zaken Procedurevergadering Den Haag, 10 april Voortouwcommissie: vaste commissie voor Buitenlandse Zaken i.v.m. agendapunt 12, 13, 19, 22, 26 EU i.v.m. agendapunt 4, 18, 25, 26 FIN i.v.m. agendapunt 11 I&M i.v.m. agendapunt 24 Activiteit:

Nadere informatie

AFKONDIGINGSBLAD VAN SINT MAARTEN

AFKONDIGINGSBLAD VAN SINT MAARTEN AFKONDIGINGSBLAD VAN SINT MAARTEN Jaargang 2010 GT no. 17 Landsverordening Raad van Advies 1 Hoofdstuk 1. Inrichting en samenstelling Artikel 1 1. De Raad van Advies, verder te noemen de Raad, bestaat

Nadere informatie

vaste commissie voor Binnenlandse Zaken

vaste commissie voor Binnenlandse Zaken Den Haag, 16 maart 2012 Voortouwcommissie: vaste commissie voor Binnenlandse Zaken BiZa i.v.m. agendapunt 4 FIN i.v.m. agendapunt 10, 18 I&M i.v.m. agendapunt 2, 4 V&J i.v.m. agendapunt 11 Document: Besluitenlijst

Nadere informatie

Openbaar lichaam PlusTeam. Reglement van Orde van het Algemeen Bestuur

Openbaar lichaam PlusTeam. Reglement van Orde van het Algemeen Bestuur Openbaar lichaam Reglement van Orde van het Algemeen Bestuur Het Algemeen bestuur van het openbaar lichaam ; Gelet op artikel 6 derde lid van de Gemeenschappelijke regeling openbaar lichaam ; Gelet op

Nadere informatie

Statenvoorstel 28/07 A

Statenvoorstel 28/07 A Statenvoorstel 28/07 A Voorgestelde behandeling: PS-vergadering : 22 juni 2007 Statencommissie : Commissie Bestuur en Middelen, 8 juni 2007 Onderwerp Wijziging verordening rechtspositie gedeputeerden,

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 33 935 Tijdelijke bepalingen in verband met de instelling van een deelfonds sociaal domein (Tijdelijke wet deelfonds sociaal domein) Nr. 2 VOORSTEL

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT Ouderraad openbare basisschool "Het Tweespan" locatie Stoutjesdijkschool te Schelluinen.

HUISHOUDELIJK REGLEMENT Ouderraad openbare basisschool Het Tweespan locatie Stoutjesdijkschool te Schelluinen. HUISHOUDELIJK REGLEMENT Ouderraad openbare basisschool "Het Tweespan" locatie Stoutjesdijkschool te Schelluinen. Definities Artikel 1 Ouders: de ouders, voogden en verzorgers van de leerlingen die aan

Nadere informatie

Behoort bij V.R. 2010/110 Gewijzigd exemplaar * is aangevuld

Behoort bij V.R. 2010/110 Gewijzigd exemplaar * is aangevuld Behoort bij V.R. 2010/110 Gewijzigd exemplaar * is aangevuld Verordening op de raadscommissies, vergelijking gewijzigde/nieuwe artikelen met de oude artikelen. De nieuwe artikelen (met woorden tegen een

Nadere informatie

Aan dtkv. De Raad van Ministers De Minister van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning a.i. De heer José M.N. Jardim Alhier.

Aan dtkv. De Raad van Ministers De Minister van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning a.i. De heer José M.N. Jardim Alhier. Aan dtkv De Raad van Ministers De Minister van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning a.i. De heer José M.N. Jardim Alhier Uw nummers (letters): Onderwerp: Bijlage(n): 2015/001037 2015/011066 Uw brief

Nadere informatie

*ZE9E6E63B11* Raadsvergadering d.d. 19 februari 2015.

*ZE9E6E63B11* Raadsvergadering d.d. 19 februari 2015. *ZE9E6E63B11* Raadsvergadering d.d. 19 februari 2015. Agendanr. 6. Aan de Raad No.ZA.15-32280/DV.15-450, de griffie. Sellingen, 12 februari 2015 Onderwerp: Verordening commissie voorbereiding aanbeveling

Nadere informatie

OBS Het Ruimteschip HUISHOUDELIJK REGLEMENT OUDERRAAD DEFINITIE. Artikel 1

OBS Het Ruimteschip HUISHOUDELIJK REGLEMENT OUDERRAAD DEFINITIE. Artikel 1 OBS Het Ruimteschip HUISHOUDELIJK REGLEMENT OUDERRAAD DEFINITIE Artikel 1 Ouders: de ouders, voogden en verzorgers van de leerlingen die aan school zijn ingeschreven. Ouderraad: de geledingenraad van ouders

Nadere informatie

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 2002 Nr. 96

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 2002 Nr. 96 50 (1999) Nr. 3 TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN JAARGANG 2002 Nr. 96 A. TITEL Verdrag betreffende het verbod op en de onmiddellijke actie voor de uitbanning van de ergste vormen van kinderarbeid

Nadere informatie

Aan De voorzitter van het bestuurscollege van het Openbaar Lichaam Bonaire Contactpersoon Telefoonnummer Vera van der Molen +5999 461 9081 Datum E-mail 14 augustus 2013 info@cft.an Ons kenmerk Uw kenmerk

Nadere informatie