Lijst van Ingekomen Stukken no. 03 Zitting

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Lijst van Ingekomen Stukken no. 03 Zitting 2013-2014"

Transcriptie

1 Lijst van ingekomen stukken voor de openbare vergadering van maandag 7 oktober Ontwerpen I. Initiatiefontwerplandsverordening houdende wijziging van de Landsverordening op de winstbelasting (Zitting ) Brieven Gouverneur Dit stuk wordt in handen gesteld van de Centrale Commissie V/13-14 Brief d.d. 20 september 2013, kenmerk RV-13/004/JW, van de Wnd. Gouverneur van Curaçao aan de Voorzitter van de Staten houdende aanbieding van brief d.d. 20 september 2013, kenmerk MINBUZA , betreffende een Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden, ten behoeve van de Nederlandse Antillen, en Antigua en Barbuda inzake de uitwisseling van informatie betreffende belastingen; Willemstad, 29 oktober 2009 (Trb. 2009, 221 en Trb. 2010, 136) Dit stuk wordt in handen gesteld van de Commissie Rijksaangelegenheden, Interparlementarie Relaties en Buitenlandse Betrekkingen V/13-14 Brief d.d. 29 september 2013, kenmerk RV-13/00421JW, van de Wnd. Gouverneur van Curaçao aan de Voorzitter van de Staten houdende aanbieding van brief d.d. 12 september 2013, kenmerk MINBUZA , betreffende maatregelen ATCM XXXVI t/m ATCM XXXVI-21 van 2013 bij het verdrag inzake Antartica; Washington, 1 december (Trb. 2013, 123). Dit stuk wordt in handen gesteld van de Commissie Rijksaangelegenheden, Interparlementarie Relaties en Buitenlandse Betrekkingen. Brieven Ministers V/13-14 Brief d.d. 19 september 2013, ref. no a/RvM2013, van de Secretaris van de Minister van Bestuur, Planning en Dienstverlening van 22 t/m 23 september 2013 voor privédoeleinden in het buitenland zal zijn V/13-14 Brief d.d. 19 september 2013, ref. no a/RvM2013, van de Secretaris van de Minister van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning van 23 t/m 25 september 2013 naar Miami, Florida, U.S.A., zal afreizen waar hij als gastspreker zal deelnemen aan het KPMG Island Infrastructure Sumit

2 V/13-14 Brief d.d. 19 september 2013, ref. no a/RvM2013, van de Secretaris van de Minister-president van 21 t/m 28 september 2013 naar New York, U.S.A. zal afreizen om Curaçao te vertegenwoordigen bij de 68ste Algemene Vergadering van de Verenigde Naties (VN) alsmede bij de VN-top inzake de milleniumdoelstellingen V/13-14 Brief d.d. 19 september 2013, ref. no a/RvM2013, van de Secretaris van de Minister van Financien van 23 september t/m 4 oktober 2013 naar Parijs, Frankrijk, zal afreizen waar hij zal deelnemen aan de internationale bijeenkomst van het Base Erosion and Profit Shifting (BES) project van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) V/13-14 Brief d.d. 19 september 2013, ref. no a/RvM2013, van de Secretaris van de Minister van Justitie van 20 t/m 21 september 2013 op Aruba zal zijn voor besprekingen met de Arubaanse Minister van Justitie en Onderwijs de heer Arthur Dowers inzake actuele onderwerpen die van gemeenschappelijk belang zijn voor de landen V/13-14 Brief d.d. 19 september 2013, ref. no a/RvM2013, van de Secretaris van de Minister van Economische Ontwikkeling van 21 t/m 29 september 2013 in Japan zal zijn S/13-14 Brief d.d. 12 juli 2013, verzonden op 18 september 2013, no. 2013/ , van de Minister van Bestuur, Planning en Dienstverlening aan het Parlement van Curaçao houdende aanbieding van een aantal overzichten van de in- en uitstroom van personeel over de maand juni S/13-14 Besluit Raad van Ministers d.d. 18 september 2013 aan de Staten houdende aanbieding van het verslag van de Minister van Justitie inzake zijn dienstreis naar Nederland van augustus

3 V/13-14 Brief d.d. 30 september 2013, ref. no a/RvM2013, van de Secretaris van de Minister van Gezondheid Milieu en Natuur van 29 september t/m 5 oktober 2013 in Washington D.C., USA verblijft, waar hij het Land Curaçao zal vertegenwoordigen bij de 52nd Pan American Health Organization (PAHO) Directing Council Meeting V/13-14 Brief d.d. 30 september 2013, ref. no a/RvM2013, van de Secretaris van de Minister van Economische Ontwikkeling van 30 september t/m 4 oktober 2013, in Cartagena de lndias (Republiek Colombia) verblijft, waar hij de 20th Annual Florida Cruise Caribbean Association (FCCA) Cruise Conference & Trade Show zal bijwonen S/13-14 E-bericht d.d. 30 september 2013 van de Secretaris van de Raad van Ministers aan de Staten van Curaçao houdende aanvullende protocol inzake herprioritering van samenwerkingsmiddelen en bijbehorende bijlagen c V12-13 E-bericht d.d. 4 oktober 2013 van de Secretaris van de Raad van Ministers aan de Voorzitter van de Staten van Curaçao houdende het verzoek een Centrale Commissie vergadering te beleggen inzake het LGO-besluit. Dit stuk wordt behandelt in de Centrale Commissie van 11 oktober Brieven Statenleden G/13-14 E-bericht d.d. 24 september 2013 van het Statenlid J.V.E. Scoop-Constancia aan de Griffier van de Staten houdende de mededeling dat zij van september 2013 voor Parlatinovergaderingen in Mexico zal zijn V/13-14 Brief d.d. 25 september 2013 van het Statenlid S.S. Leonora aan de Voorzitter van de Staten houdende de mededeling dat hij van 28 september t/m 5 oktober 2013 voor privédoeleinden in het buitenland zal zijn V/13-14 Brief d.d. 25 september 2013 van het Statenlid E.R. Wilsoe aan de Voorzitter van de Staten houdende de mededeling dat hij van 26 t/m 28 september voor privédoeleinden in het buitenland zal zijn. 3

4 V/13-14 Brief d.d. 25 september 2013 van het Statenlid E.G. Cleopa aan de Voorzitter van de Staten en aan de Voorzitter van de Commissie Onderwijs, Wetenschap, Cultuur en Sport, met het onderwerp: problemátiko di reembolsá finansa di estudio. Dit stuk wordt in handen gesteld van de Commissie Onderwijs, Wetenschap, Cultuur en Sport V/13-14 Brief d.d. 30 september 2013 van de Statenleden G. F. Schotte, A.C.M. Thode en G.S. Pisas aan de Voorzitter van de Staten houdende het verzoek een gewone vergadering van de Staten te beleggen met als onderwerp: E MoU di 20 di september 2013 i otro desishonnan di Gobiernu tokante hospital nobo. Aan dit verzoek zal t.z.t. worden voldaan V/13-14 Brief d.d. 1 oktober 2013 van het Statenlid H.A. Davelaar aan de Voorzitter van de Staten houdende de mededeling dat hij van 4 t/m 14 oktober 2013 voor privédoeleinden in het buitenland zal zijn V/13-14 Brief d.d. 2 oktober 2013 van de Statenleden A.D. Rosaria, E.G. Cleopa en M.C. Moses aan de Voorzitter van de Staten houdende het verzoek een Centrale Commissievergadering te beleggen met de Minister van Sociale Ontwikkeling, Arbeid en Welzijn aangaande de situatie Fundashon Tayer Soshal. Aan dit verzoek zal t.z.t. worden voldaan Landsbesluiten 22. Landsbesluit no. 13/2251 d.d. 17 september 2013, no. 2013/055324, houdende instelling van een commissie van onderzoek i.v.m. de dood van de heer L. Florentina op 6 september 2013 in een politiecel van het wijkteambureau Barber. 23. Landsbesluit no. 13/2258 d.d. 20 september 2013, no. 2013/56315, houdende machtiging aan de Minister-president en de Minister van Gezondheid, Milieu en Natuur de openbare rechtspersoon Curaçao te vertegenwoordigen bij het ondertekenen van de bij dit landsbesluit gevoegde concept Memorandum of Understanding (MoU) met het uitvoeringsorgaan USONA en de Stichting Sint Elisabeth Hospitaal (SEHOS) inzake de bouw van een nieuw algemeen ziekenhuis in het stadsdeel Otrabanda. 4

5 24. Landsbesluit no. 13/1884 d.d. 3 september 2013, no. 2013/48107 houdende aanwijzing van de heren Lionel Janga, Darwin de Lanoi, Liorgo Rosa en mevrouw Agneta Janga met de dagelijkse leiding van ROP tot een managementteam en Caroline Manuel belast met specifieke aangelegenheden. Dit besluit treedt in werking met ingang van de datum van dagtekening en werkt terug tot en met 13 augustus Landsbesluit no. 13/2256 d.d. 19 september 2013, no. 2013/051081, houdende machtiging aan de Minister van Bestuur, Planning en Dienstverlening, de openbare rechtspersoon Curaçao te vertegenwoordigen bij de ondertekening van het Reglement van Orde voor het Centraal Georganiseerd Overleg in Ambtenarenzaken zoals dat wordt gewijzigd conform bij dit Landsbesluit gevoegde convenant van 31 mei Landsbesluit no. 13/2257 d.d. 19 september 2013, no. 2013/55358, houdende bevoegdheden van de heer I. O. O. Asies, als Minister van Onderwijs, Wetenschap. Cultuur & Wetenschap ad interim, gedurende de ontstentenis in de periode van 21 tot en met 28 september 2013 waargenomen te worden door de heer B. D. Whiteman, Minister van Gezondheid, Milieu en Natuur. Dit besluit treedt in werking met ingang van de datum van dagtekening. 27. Landsbesluit no. 13/2018 d.d. 10 september 2013, no. 2013/51551 houdende aanwijzing van mevr. drs. J.R.E. Nicolina, om bij afwezigheid, belet of ontstentenis van de heer drs. A.J.S. Dwarkasing, dierenarts en fungerend als waarnemend Hoofd van de Veterinaire Dienst, het Hoofd van de Veterinaire Dienst te vervangen. Andere brieven van derden V/13-14 Brief d.d. 18 september 2013 van M.J.F. Augusta, namens de werkgroep Samenlevingsopbouw aan de Voorzitter van de Staten houdende het verzoek een presentatie te geven aan de Vaste Commissie van het parlement betreffende het Project Voorstel Cursus Samenlevingsopbouw. Dit stuk wordt in handen gesteld van de Commissie Sociale Ontwikkeling, Arbeid en Welzijn V/13-14 Brief d.d. 9 september 2013 van la Secretaria de Comisiones Sede Permanente Parlamento Latinoamericano aan de Voorzitter van de Staten van Curaçao houdende een uitnodiging tot bijwoning van de volgende commissievergaderingen in Panamá: 5

6 16 de octubre Comisión de Agricultura, Ganaderí y Pesca Comisión de Energía y Minas Reunión Extraordinaria de la Comisión de Derechos Humanos, Justicia y Políticas Carcelarias. Reunión Extraordinaria de la Comisión de Pueblos Indígenas y Etnias. Reunión Extraordinaria de la Comisión de Equidad de Género, Niñez y Juventud. Foro de la Comisión de Servicios Públicas y Defensa del Usuario y del Consumidor, y la Organización Panamericana de la Salud (OPS). 17 de octubre Directiva de Comisiones. 21 y 22 noviembre Comisión de Pueblos Indígenas y Etnias. Comisión de Asuntos Económicos, Deuda Social y Desarrollo Regional. Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología y Comunicación. Dit stuk is reeds goedgekeurd en staat op de vergaderschema van het Parlatino.De vergadering van Directiva de Comisiones is behandeld in de Centrale Commissie van 20 september V/13-14 Brief d.d. 6 september 2013 van de Voorzitter van de Parlamento Latinoamericano aan de Voorzitter van de Staten houdende een uitnodiging tot bijwoning van la Sesión Solemne de Inauguración del Edificio de la Sede Permanente del Organismo, y su XXIX Asamblea Ordinaria, en el marco de la XXIII Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno van 18 t/m 20 oktober 2013 te Panamá. Dit stuk is behandeld in de Centrale Commissievergadering van 20 september V/13-14 Brief d.d. 19 september 2013 van Fundashon PromuseD houdende een uitnodiging aan de Voorzitter, Griffier en alle leden van de Staten tot het bijwonen van de viering van Dia Internashonal di Maestro op 3 oktober 2013 van 19:30 22:00 uur in auditorium van het Cultureel Centrum te Emmastad. 32. Uitnodiging van de Vertegenwoordiger van Nederland aan de Voorzitter en alle fractieleiders van de Staten voor een informele borrel ter gelegenheid van het werkbezoek van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties op 30 september 2013 van 17:00 19:00 uur te Seru Bottelier V/13-14 Brief d.d. 17 september 2013, kenmerk 2013Z16628/2013D36139, van de Tweede Kamer der Staten-Generaal aan de Staten van Curaçao houdende de mededeling dat de aangenomen motie door Staten van Curaçao m.b.t. het initiatiefwetsvoorstel van het lid Bosman houdende regulering van de vestiging van Nederlanders van Aruba, Curaçao en Sint Maarten in Nederland (33325) d.d. 23 augustus 2013 door de vaste commissie voor Veiligheid en Justitie in een procedurevergadering is behandeld. 6

7 V/13-14 Brief d.d. 16 september 2013, no. UG/010/ , van de Griffier van de Staten van Sint Maarten aan de Voorzitter van de Staten van Curaçao houdende aanbieding van een afschrift van een motie inzake het Voorstel van wet van het lid Bosman betreffende regulering van de vestiging van Nederlanders van Aruba, Curaçao en Sint Maarten in Nederland, zoals op 3 september 2013, zonder hoofdelijke stemming door de Staten van Sint Maarten is aangenomen V/13-14 Brief d.d. 18 september 2013, kenmerk UG/15/13-14, van de Plv. Griffier van de Staten van Aruba aan de Voorzitter van de Staten van Curaçao houdende aanbieding van de samenstelling van de Vaste en Bijzondere Commissies van de Staten van Aruba voor het Zittingsjaar V/13-14 Brief d.d. 25 september 2013 van Kolaborativo aan de Voorzitter van de Staten houdende Begroting voor Kolaborativo en deelname in een tripartiet overlegplatform S/13-14 Brief d.d. 30 September 2013 van de Vereniging Bedrijfsleven Curaçao (VBC) aan de Staten van Curaçao houdende aanbieding van de VBC Newsletter over September V/13-14 Brief d.d. 23 september 2013, kenmerk , van de Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties aan de Staten van Curaçao houdende aanbieding van de rapportage over de periode januari 2013 tot en met juni 2013 (halfjaarrapportage) van het College financieel toezicht (Cft) S/13-14 E-bericht d.d. 30 september 2013 van de Secretaris Raad van Ministers aan de Staten van Curaçao houdende aanvullende protocol inzake herprioritering van samenwerkingsmiddelen en bijbehorende bijlagen. Rapporten V/13-14 Brief d.d. 26 september 2013, zaak nr. 2013/055838, van de Minister van Justitie aan de Voorzitter van de Staten houdende aanbieding van het rapport van de Raad voor de Rechtshandhaving inzake Jeugdreclassering op Curaçao. 7

8 Beschikkingen 41. Ministeriële Beschikking d.d. 4 september 2013, zaaknummber 2013/051314, van de Minister van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning houdende dat dhr. Lionel Hooi en dhr. Urvin Batta t.b.v. de Uitvoeringsorganisatie Openbare Werken bevoegd zijn om, respectievelijk, alle financiële aangelegenheden te tekenen, bij afwezigheid, belet of ontstentenis van de directeur of de sectordirecteur IRP en alle overige aangelegenheden te tekenen bij afwezigheid, belet of ontstentenis van de directeur of de sectordirecteur IRP. Willemstad, 4 oktober

Lijst van Ingekomen Stukken no. 04 Zitting

Lijst van Ingekomen Stukken no. 04 Zitting Lijst van ingekomen stukken voor de openbare vergadering van maandag, 22 september 2014. Ontwerpen I. Ontwerplandsverordening van de 10 de september 2014 tot wijziging van de Landsverordening comptabiliteit

Nadere informatie

Lijst van Ingekomen Stukken no. 30 Zitting

Lijst van Ingekomen Stukken no. 30 Zitting Lijst van ingekomen stukken voor de openbare vergadering van 7 september 2015. Brieven Ministers 1. 931 V/14-15 Brief d.d. 7 augustus 2015, no. 2015/041659, van de Minister van Justitie aan de Voorzitter

Nadere informatie

Lijst van Ingekomen Stukken no. Zitting

Lijst van Ingekomen Stukken no. Zitting Lijst van ingekomen stukken voor de openbare vergadering van Maandag, 19 januari 2015. Ontwerpen I. Ontwerplandsverordening tot wijziging van de Landsverordening identificatie bij financiële dienstverlening.

Nadere informatie

Lijst van Ingekomen Stukken no. 23 Zitting

Lijst van Ingekomen Stukken no. 23 Zitting Lijst van ingekomen stukken voor de openbare vergadering van donderdag, 30 mei 2013. Ontwerpen I Ontwerplandsverordening tot wijziging van de landsverordening van de 14 de februari 2013 tot vaststelling

Nadere informatie

Lijst van Ingekomen Stukken no. 19 Zitting 2014-2015

Lijst van Ingekomen Stukken no. 19 Zitting 2014-2015 Lijst van ingekomen stukken voor de openbare vergadering van 26 maart 2015. Brieven Ministers 1. 483a V/14-15 Brief d.d. 23 maart 2015, no. 2015/010822, van de Minister van Algemene Zaken en Buitenlandse

Nadere informatie

Lijst van Ingekomen Stukken no. 4 Zitting

Lijst van Ingekomen Stukken no. 4 Zitting Lijst van ingekomen stukken voor de openbare vergadering van Dinsdag, 29 oktober 2013. Ontwerpen I. Ontwerplandsverordening tot wijziging van de Landsverordening Universiteit Nederlandse Antillen (Zittingsjaar

Nadere informatie

Lijst van Ingekomen Stukken no. 21 Zitting

Lijst van Ingekomen Stukken no. 21 Zitting Lijst van ingekomen stukken voor de openbare vergadering van 14 april 2015. Ontwerpen I. Nota naar aanleiding van het verslag van de Ontwerplandsverordening houdende wijziging van de Landsverordening administratieve

Nadere informatie

Lijst van Ingekomen Stukken no. 5 Zitting 2015-2016

Lijst van Ingekomen Stukken no. 5 Zitting 2015-2016 Lijst van ingekomen stukken voor de openbare vergadering van 26 oktober 2015. Brieven Gouverneur 1. 119 V/15-16 Brief d.d. 9 oktober 2015, ref. BU-15/0051/JW, van de Directeur van het Kabinet van de Gouverneur

Nadere informatie

AANGEPASTE Lijst van Ingekomen Stukken no. 05 Zitting

AANGEPASTE Lijst van Ingekomen Stukken no. 05 Zitting Lijst van ingekomen stukken voor de openbare vergadering van dinsdag, 30 september 2014. Ontwerpen I. Nota naar aanleiding van het Verslag op de ontwerplandsverordening houdende regels inzake het toezicht

Nadere informatie

Lijst van Ingekomen Stukken no. 25 Zitting 2012-2013

Lijst van Ingekomen Stukken no. 25 Zitting 2012-2013 Lijst van ingekomen stukken voor de openbare vergadering van donderdag, 22 augustus 2013. Ontwerpen I Advies d.d. 21 juni 2013 van de Sociaal Economische Raad (SER) op het voorontwerp van de initiatieflandsverordening

Nadere informatie

Lijst van Ingekomen Stukken no. 9 Zitting

Lijst van Ingekomen Stukken no. 9 Zitting Lijst van ingekomen stukken voor de openbare vergadering van maandag, 4 februari 2013. Ontwerpen I Nota naar aanleiding van het verslag d.d. 22 januari 2013 op de ontwerplandsverordening houdende een nieuwe

Nadere informatie

Lijst van Ingekomen Stukken no. 19 Zitting

Lijst van Ingekomen Stukken no. 19 Zitting Lijst van ingekomen stukken voor de openbare vergadering van dinsdag, 1 juli 2014. Ontwerpen I. Ontwerp zoals gewijzigd n.a.v. het advies van de Raad van Advies op de initiatiefontwerplandsverordening

Nadere informatie

Lijst van Ingekomen Stukken no. 4 Zitting

Lijst van Ingekomen Stukken no. 4 Zitting Lijst van ingekomen stukken voor de openbare vergadering van 12 oktober 2015. Ontwerpen I. Nota van wijziging op de landsverordening tot wijziging van de landsverordening identificatie bij financiële dienstverlening

Nadere informatie

Lijst van Ingekomen Stukken no. 15 Zitting

Lijst van Ingekomen Stukken no. 15 Zitting Lijst van ingekomen stukken voor de openbare vergadering van dinsdag, 13 mei 2014. Brieven Gouverneur 1. 659 V/13-14 Brief d.d. 25 april 2014, kenmerk RV-14/0015/JW, van de Gouverneur van Curaçao aan de

Nadere informatie

Lijst van Ingekomen Stukken no. 4 Zitting

Lijst van Ingekomen Stukken no. 4 Zitting Lijst van ingekomen stukken voor de openbare vergadering van 8 december 2016. Brieven Gouverneur 1. 162 V/16-17 Brief d.d. 28 november 2016, kenmerk RV-16/0032/JW van de directeur van het Kabinet van de

Nadere informatie

Lijst van Ingekomen Stukken no. 23 Zitting 2014-2015

Lijst van Ingekomen Stukken no. 23 Zitting 2014-2015 Lijst van ingekomen stukken voor de Openbare Vergadering van 9 juni 2015. Ontwerpen I. Ontwerplandsverordening houdende regelen ten aanzien van petroleum in het zeegebied van Curaçao (Petroleumlandsverordening

Nadere informatie

Lijst van Ingekomen Stukken no. 18 Zitting 2013-2014

Lijst van Ingekomen Stukken no. 18 Zitting 2013-2014 Lijst van Ingekomen Stukken no. 18 Lijst van Ingekomen Stukken no. 18 Zitting 2013-2014 Lijst van ingekomen stukken voor de openbare vergadering van donderdag, 19 juni 2014. Ontwerpen I. Ontwerplandsverordening

Nadere informatie

Lijst van Ingekomen Stukken no. 6 Zitting

Lijst van Ingekomen Stukken no. 6 Zitting Lijst van ingekomen stukken voor de openbare vergadering van vrijdag, 11 januari 2013. Ontwerpen I Ontwerplandsverordening tot vaststelling van de begroting van Curaçao voor het dienstjaar 2013. (Zitting

Nadere informatie

Lijst van Ingekomen Stukken no. 10 Zitting

Lijst van Ingekomen Stukken no. 10 Zitting Lijst van ingekomen stukken voor de openbare vergadering van dinsdag, 9 december 2014. Ontwerpen I. Nota van Wijziging op de ontwerpbegroting (Beleidsdeel) van Curaçao voor het dienstjaar 2015, met bijbehorende

Nadere informatie

Datum ondertekening. Bron bekendmaking

Datum ondertekening. Bron bekendmaking Zoek regelingen op overheid.nl Nederlandse Antillen Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl! LANDSBESLUIT, HOUDENDE ALGEMENE MAATREGELEN, van de 16de september 1970 ter

Nadere informatie

Lijst van Ingekomen Stukken no. 10 Zitting 2013-2014

Lijst van Ingekomen Stukken no. 10 Zitting 2013-2014 Lijst van ingekomen stukken voor de openbare vergadering van maandag, 20 januari 2014. Ontwerpen I. Tweede Nota van Wijziging op de Landsverordening tot wijziging van de Landsverordening op de winstbelasting

Nadere informatie

Lijst van Ingekomen Stukken no. 8 Zitting

Lijst van Ingekomen Stukken no. 8 Zitting Lijst van ingekomen stukken voor de openbare vergadering van 4 januari 2017. Ontwerpen I. Advies Raad van Advies inzake initiatiefontwerp Landsverordening houdende regels inzake een wettelijke basispensioen

Nadere informatie

Lijst van Ingekomen Stukken no. 2 Zitting

Lijst van Ingekomen Stukken no. 2 Zitting Lijst van ingekomen stukken voor de openbare vergadering van 25 november 2016. Ontwerpen I. Advies d.d. 9 november 2016, van de Raad van Advies van Curaçao inzake initiatiefontwerplandsverordening houdende

Nadere informatie

A 2016 N 47 PUBLICATIEBLAD

A 2016 N 47 PUBLICATIEBLAD A 2016 N 47 PUBLICATIEBLAD Landsbesluit, houdende algemene maatregelen, van de 5 de juli 2016 ter uitvoering van artikel 2.4, tweede lid, van de Landsverordening inzake concurrentie (Landsbesluit procedureregels

Nadere informatie

Koninkrijksdeel Curaçao. Wetstechnische informatie. Zoek regelingen op overheid.nl

Koninkrijksdeel Curaçao. Wetstechnische informatie. Zoek regelingen op overheid.nl Zoek regelingen op overheid.nl Koninkrijksdeel Curaçao Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl! LANDSVERORDENING van de 27 ste juli 1998 houdende regels, ter uitvoering

Nadere informatie

: LANDSVERORDENING houdende goedkeuring van het Reglement van Orde voor de ministerraad

: LANDSVERORDENING houdende goedkeuring van het Reglement van Orde voor de ministerraad Intitulé : LANDSVERORDENING houdende goedkeuring van het Reglement van Orde voor de ministerraad Citeertitel: Geen Vindplaats : AB 1999 no. 26 Wijzigingen: Geen Enig artikel Goedgekeurd wordt het Reglement

Nadere informatie

Lijst van Ingekomen Stukken no. 22 Zitting 2013-2014

Lijst van Ingekomen Stukken no. 22 Zitting 2013-2014 Lijst van ingekomen stukken voor de Openbare Vergadering van dinsdag, 12 augustus 2014. Ontwerpen I. 725a V/13-14 Brief d.d. 9 juli 2014, kenmerk RvA no. RA/16-14-LV, van Raad van Advies van Curaçao aan

Nadere informatie

Volgcommissie(s): BuZa i.v.m. agendapunt 10, 11 FIN i.v.m. agendapunt 6 JUST i.v.m. agendapunt 2, 3, 4, 5, 13

Volgcommissie(s): BuZa i.v.m. agendapunt 10, 11 FIN i.v.m. agendapunt 6 JUST i.v.m. agendapunt 2, 3, 4, 5, 13 Den Haag, 30 september 2009 Voortouwcommissie: vaste commissie voor Nederlands-Antilliaanse en Arubaanse Zaken Volgcommissie(s): BuZa i.v.m. agendapunt 10, 11 FIN i.v.m. agendapunt 6 JUST i.v.m. agendapunt

Nadere informatie

1/2. Staten-Generaal. Vergaderjaar A/ Nr. 1 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN

1/2. Staten-Generaal. Vergaderjaar A/ Nr. 1 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN Staten-Generaal 1/2 Vergaderjaar 2012 2013 33 487 (R1995) Wijziging van artikel 14 van de Statuten van de Wereldorganisatie voor Toerisme; Istanbul, 24 oktober 1997; Wijziging van punt 4 van het Financieringsreglement

Nadere informatie

A 2017 N 70 PUBLICATIEBLAD. In naam van de Koning! De Gouverneur van Curaçao,

A 2017 N 70 PUBLICATIEBLAD. In naam van de Koning! De Gouverneur van Curaçao, A 2017 N 70 PUBLICATIEBLAD LANDSVERORDENING van de 24 ste augustus 2017 houdende wijziging van de Landsverordening Sociaal Economische Raad In naam van de Koning! De Gouverneur van Curaçao, In overweging

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2011 312 Besluit van 14 juni 2011 tot instelling van het Kabinet van de Gouverneur van Aruba (Instellingsbesluit Kabinet van de Gouverneur van Aruba)

Nadere informatie

vaste commissie voor Buitenlandse Zaken

vaste commissie voor Buitenlandse Zaken Den Haag, 29 juni 2017 Voortouwcommissie: vaste commissie voor Buitenlandse Zaken DEF i.v.m. agendapunt 4, 10, 16, 18 EU i.v.m. agendapunt 12, 13 EZ i.v.m. agendapunt 9 I&M i.v.m. agendapunt 7, 9 KR i.v.m.

Nadere informatie

Lijst van Ingekomen Stukken no. 17 Zitting

Lijst van Ingekomen Stukken no. 17 Zitting Lijst van ingekomen stukken voor de openbare vergadering van donderdag, 26 februari 2015. Ontwerpen I. Nota naar aanleiding van het verslag op de Landsverordening tot wijziging van de Landsverordening

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2010 710 Besluit van 29 september 2010 tot instelling van het Kabinet van de Gouverneur van Curaçao 0 Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der

Nadere informatie

A 2012 N 46 PUBLICATIEBLAD IN NAAM DER KONINGIN! De Gouverneur van Curaçao,

A 2012 N 46 PUBLICATIEBLAD IN NAAM DER KONINGIN! De Gouverneur van Curaçao, A 2012 N 46 PUBLICATIEBLAD LANDSVERORDENING van de 3 de juli 2012 houdende tijdelijke regels betreffende de Postspaarbank (Tijdelijke Postspaarbankverordening 2010). IN NAAM DER KONINGIN! De Gouverneur

Nadere informatie

PUBLICATIEBLAD A 2013 N 75 (G.T.) De Waarnemende Gouverneur van Curacao, Gelet op: artikel III, eerste lid, van de Landsverordening van de 21

PUBLICATIEBLAD A 2013 N 75 (G.T.) De Waarnemende Gouverneur van Curacao, Gelet op: artikel III, eerste lid, van de Landsverordening van de 21 geconsolideerde tekst van de Eilandsverordening passagiersfaciiteitengelden 1988. de juni 2013, no. 13/1342, houdende vaststeffing van de LANDSBESLUIT van de 17 PUBLICATIEBLAD 2 P.13. 2012, no. 76. Land

Nadere informatie

Aan dtkv. 2015/045132 Uw brief van: 9 september 2015 Ons nummer: 05102015.02 Willemstad, 5 oktober 2015

Aan dtkv. 2015/045132 Uw brief van: 9 september 2015 Ons nummer: 05102015.02 Willemstad, 5 oktober 2015 Aan dtkv De Raad van Ministers De Minister van Economische Ontwikkeling De heer Stanley M. Palm AmiDos Building, Pletterijweg 43 Alhier Uw nummer (letter): Onderwerp: Bijlage(n): 2015/045132 Uw brief van:

Nadere informatie

2016 no. 2 AFKONDIGINGSBLAD VAN ARUBA

2016 no. 2 AFKONDIGINGSBLAD VAN ARUBA 2016 no. 2 AFKONDIGINGSBLAD VAN ARUBA LANDSBESLUIT, houdende algemene maatregelen, van 12 januari 2016 ter uitvoering van artikelen 2 en 2a van de Sanctieverordening 2006 (AB 2007 no. 24) (Sanctiebesluit

Nadere informatie

Besluit van 2 maart 1994, houdende vaststelling van een reglement van orde voor de ministerraad*

Besluit van 2 maart 1994, houdende vaststelling van een reglement van orde voor de ministerraad* Besluit van 2 maart 1994, houdende vaststelling van een reglement van orde voor de ministerraad* Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. Op

Nadere informatie

VLAAMS PARLEMENT ONTWERP VAN DECREET

VLAAMS PARLEMENT ONTWERP VAN DECREET Stuk 431 (2000-2001) Nr. 1 VLAAMS PARLEMENT Zitting 2000-2001 23 oktober 2000 ONTWERP VAN DECREET houdende goedkeuring van het protocol bij de overeenkomst tot instelling van samenwerking en een douane-unie

Nadere informatie

vaste commissie voor Binnenlandse Zaken

vaste commissie voor Binnenlandse Zaken Den Haag, 29 juni Voortouwcommissie: vaste commissie voor Binnenlandse Zaken Volgcommissie(s): EZ i.v.m. agendapunt 9 FIN i.v.m. agendapunt 4 SZW i.v.m. agendapunt 15 V&J i.v.m. agendapunt 15 WR i.v.m.

Nadere informatie

1. Verdovende middelen en alcoholische dranken. 2. Loterijen. Hazardspelen. 3. Bestrijding onzedelijkheid. 4. Handel in vrouwen en meisjes

1. Verdovende middelen en alcoholische dranken. 2. Loterijen. Hazardspelen. 3. Bestrijding onzedelijkheid. 4. Handel in vrouwen en meisjes HOOFDSTUK VI OPENBARE ZEDELIJKHEID 1. Verdovende middelen en alcoholische dranken 2. Loterijen. Hazardspelen 3. Bestrijding onzedelijkheid 4. Handel in vrouwen en meisjes 5. Verspreiding van ontuchtige

Nadere informatie

A 2012 N 2 PUBLICATIEBLAD

A 2012 N 2 PUBLICATIEBLAD A 2012 N 2 PUBLICATIEBLAD MINISTERIËLE REGELING, MET ALGEMENE WERKING, van de 17 de januari 2012 tot wijziging van de Gezamenlijke beschikking AOV/AWW en loonbelasting 1976 1 DE MINISTER VAN FINANCIËN

Nadere informatie

: LANDSVERORDENING houdende de instelling van een nationaal orgaan voor de erkenning van buitenlandse diploma's

: LANDSVERORDENING houdende de instelling van een nationaal orgaan voor de erkenning van buitenlandse diploma's Intitulé : LANDSVERORDENING houdende de instelling van een nationaal orgaan voor de erkenning van buitenlandse diploma's Citeertitel: Landsverordening erkenning buitenlandse diploma's Vindplaats : AB 1995

Nadere informatie

AFKONDIGINGSBLAD VAN SINT MAARTEN

AFKONDIGINGSBLAD VAN SINT MAARTEN AFKONDIGINGSBLAD VAN SINT MAARTEN Jaargang 2016 No. 35 Besluit van 4 augustus 2016 tot afkondiging van het Besluit van houdende wijziging van het Schepenbesluit 2004 in verband met een nieuwe bevoegdheidsverdeling

Nadere informatie

vaste commissie voor Buitenlandse Zaken

vaste commissie voor Buitenlandse Zaken Den Haag, 27 juni Voortouwcommissie: vaste commissie voor Buitenlandse Zaken DEF i.v.m. agendapunt 4, 10, 16 EU i.v.m. agendapunt 12, 13 EZ i.v.m. agendapunt 9 I&M i.v.m. agendapunt 7, 9 V&J i.v.m. agendapunt

Nadere informatie

AFKONDIGINGSBLAD VAN SINT MAARTEN

AFKONDIGINGSBLAD VAN SINT MAARTEN AFKONDIGINGSBLAD VAN SINT MAARTEN Jaargang 2015 No. 24 Landsverordening van de 28 e september 2015 tot wijziging van enige landsverordeningen in verband met de invoering van de dag van de Constitutie,

Nadere informatie

2014 no. 15 AFKONDIGINGSBLAD VAN ARUBA

2014 no. 15 AFKONDIGINGSBLAD VAN ARUBA 2014 no. 15 AFKONDIGINGSBLAD VAN ARUBA MINISTERIЁLE REGELING van 7 februari 2014 tot wijziging van de Regeling inschrijving en inschrijvingskenmerk (AB 1991 no. GT 36) Uitgegeven, 19 februari 2014 De minister

Nadere informatie

Den Haag, 30 september vaste commissie voor Nederlands-Antilliaanse en Arubaanse Zaken

Den Haag, 30 september vaste commissie voor Nederlands-Antilliaanse en Arubaanse Zaken Den Haag, 30 september Voortouwcommissie: vaste commissie voor Nederlands-Antilliaanse en Arubaanse Zaken BuZa i.v.m. agendapunt 26 BZK i.v.m. agendapunt 4, 13, 26 DEF i.v.m. agendapunt 26 EU i.v.m. agendapunt

Nadere informatie

Wie bestuurt het Caribisch deel van ons Koninkrijk?

Wie bestuurt het Caribisch deel van ons Koninkrijk? Wie bestuurt het Caribisch deel van ons Koninkrijk? 2 Het Koninkrijk der Nederlanden bestaat niet alleen uit Nederland, zoals we misschien al snel geneigd zijn te denken. Het Koninkrijk omvat namelijk

Nadere informatie

A 2010 N 92 PUBLICATIEBLAD

A 2010 N 92 PUBLICATIEBLAD A 2010 N 92 PUBLICATIEBLAD LANDSBESLUIT, HOUDENDE ALGEMENE MAATREGELEN, van de 28 ste september 2010 ter uitvoering van de artikelen 2, 3 en 4 van de Sanctielandsverordening 1, houdende de implementatie

Nadere informatie

Belasting. In werking Ned. Antillen Vindplaats 08-09-1953 1954-169

Belasting. In werking Ned. Antillen Vindplaats 08-09-1953 1954-169 Belasting Gesloten Plaats Titel 26-06-1953 Tokio Notawisseling tussen de Nederlandse en de Japanse Regering inzake herleving van de regeling tot wederzijdse vrijstelling van belasting op inkomsten en winsten

Nadere informatie

A 2014 N 115 PUBLICATIEBLAD IN NAAM VAN DE KONING! De Gouverneur van Curaçao,

A 2014 N 115 PUBLICATIEBLAD IN NAAM VAN DE KONING! De Gouverneur van Curaçao, A 2014 N 115 PUBLICATIEBLAD LANDSVERORDENING van de 30 ste december 2014 regelende de inhouding van de IN NAAM VAN DE KONING! De Gouverneur van Curaçao, In overweging genomen hebbende: dat het wenselijk

Nadere informatie

Hoofdstuk XVIII Organisme van het Land

Hoofdstuk XVIII Organisme van het Land Hoofdstuk Organisme van het Land Paragraaf: Adviescolleges Ambtelijke Bestuurlijke Organisatie Bekendmaking wettelijke regelingen Commissies Domaniale gronden Griffier Staten Kiesrecht Curaçao Overgangsregeling

Nadere informatie

AFKONDIGINGSBLAD VAN SINT MAARTEN

AFKONDIGINGSBLAD VAN SINT MAARTEN AFKONDIGINGSBLAD VAN SINT MAARTEN Jaargang 2017 No. 31 Landsbesluit, houdende algemene maatregelen, van de 25 juli 2017 tot wijziging van het Landsbesluit Nationale UNESCO Commissie Sint Maarten in verband

Nadere informatie

A 2010 N 93 PUBLICATIEBLAD

A 2010 N 93 PUBLICATIEBLAD A 2010 N 93 PUBLICATIEBLAD LANDSBESLUIT, HOUDENDE ALGEMENE MAATREGELEN, van de 28 ste september 2010 ter uitvoering van de artikelen 2, 3 en 4 van de Sanctielandsverordening 1, houdende de implementatie

Nadere informatie

Tweewekelijkse officiële uitgave van Sint Maarten Jaargang 2017, nummer 24 Datum: 12 november 2017

Tweewekelijkse officiële uitgave van Sint Maarten Jaargang 2017, nummer 24 Datum: 12 november 2017 SINT MAARTEN LANDSCOURANT National Gazette Tweewekelijkse officiële uitgave van Sint Maarten Jaargang 2017, nummer 24 Datum: 12 november 2017 INHOUDSOPGAVE Landsbesluit van 12 november 2017 van de Gouverneur

Nadere informatie

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 1995 Nr. 100

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 1995 Nr. 100 15 (1992) Nr. 3 TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN JAARGANG 1995 Nr. 100 A. TITEL Raamverdrag inzake vriendschap en nauwere samenwerking tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek

Nadere informatie

2013 no. 42 AFKONDIGINGSBLAD VAN ARUBA

2013 no. 42 AFKONDIGINGSBLAD VAN ARUBA 2013 no. 42 AFKONDIGINGSBLAD VAN ARUBA LANDSVERORDENING van 18 juli 2013 houdende regels over de aanleg, het beheer en het onderhoud van spoorwegen en de daarbij behorende infrastructuur, alsmede over

Nadere informatie

A 2014 N 8 PUBLICATIEBLAD L A N D S B E S L U I T. D e G o u v e r n e u r v a n C u r a ç a o, H e e f t g o e d g e v o n d e n: Enig Artikel

A 2014 N 8 PUBLICATIEBLAD L A N D S B E S L U I T. D e G o u v e r n e u r v a n C u r a ç a o, H e e f t g o e d g e v o n d e n: Enig Artikel A 2014 N 8 PUBLICATIEBLAD L A N D S B E S L U I T van 13 de december 2013, no. 13/3074 D e G o u v e r n e u r v a n C u r a ç a o, Op voordracht van de Minister van Algemene Zaken, Gelet op: artikel 13

Nadere informatie

College financieel toezicht Curaçao en Sint Maarten

College financieel toezicht Curaçao en Sint Maarten College financieel toezicht Curaçao en Sint Maarten Aan De minister van Financiën van Sint Maarten Adres kantoor Curaçao De Rouvilleweg 39 Willemstad, Curaçao Telefoon (+5999)4619081 Telefaxk (+5999) 4619088

Nadere informatie

Lijst van Ingekomen Stukken no. 14 Zitting

Lijst van Ingekomen Stukken no. 14 Zitting Lijst van ingekomen stukken voor de openbare vergadering van 29 april 2014. Ontwerpen I. Nota van Wijziging d.d. 21 februari 2014 op de ontwerplandsverordening houdende wijziging van de Landsverordening

Nadere informatie

A 2014 N 37 PUBLICATIEBLAD

A 2014 N 37 PUBLICATIEBLAD A 2014 N 37 PUBLICATIEBLAD LANDSBESLUIT van de 31 ste maart 2014, no. 14/0686, houdende de plaatsing in het Publicatieblad van de Onderlinge regeling als bedoeld in artikel 38, eerste lid, van het Statuut

Nadere informatie

TRACTATENBLAD VAN HET

TRACTATENBLAD VAN HET 32 (2013) Nr. 2 TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN JAARGANG 2014 Nr. 74 A. TITEL Protocol nr. 16 bij het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden; Straatsburg,

Nadere informatie

vaste commissie voor Buitenlandse Zaken

vaste commissie voor Buitenlandse Zaken Den Haag, 10 november Voortouwcommissie: vaste commissie voor Buitenlandse Zaken BuHa-OS i.v.m. agendapunt 3, 9, 13, 14, 15 DEF i.v.m. agendapunt 3, 12 EU i.v.m. agendapunt 11, 15, 19, 20, 21, 22 KR i.v.m.

Nadere informatie

AFKONDIGINGSBLAD VAN SINT MAARTEN

AFKONDIGINGSBLAD VAN SINT MAARTEN AFKONDIGINGSBLAD VAN SINT MAARTEN Jaargang 2017 No. 4 Landsverordening van de 19 januari 2017 tot vaststelling van de Begroting van het Land Sint Maarten voor het dienstjaar 2017 (Landsverordening begroting

Nadere informatie

A 2014 N 11 (G.T.) PUBLICATIEBLAD. De Gouverneur van Curaçao, Artikel 7A van de Algemene overgangsregeling wetgeving en bestuur Land Curaçao;

A 2014 N 11 (G.T.) PUBLICATIEBLAD. De Gouverneur van Curaçao, Artikel 7A van de Algemene overgangsregeling wetgeving en bestuur Land Curaçao; A 2014 N 11 (G.T.) PUBLICATIEBLAD LANDSBESLUIT van de 27 ste maart 2014, houdende vaststelling van de geconsolideerde tekst van de Landsverordening op het beroep in belastingzaken De Gouverneur van Curaçao,

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2002 2003 28 945 (R 1737) Goedkeuring van het op 28 mei 1999 te Montreal tot stand gekomen Verdrag tot het brengen van eenheid in enige bepalingen inzake

Nadere informatie

Identificatie hoofdketen en bedrijfsprocessen KABGA

Identificatie hoofdketen en bedrijfsprocessen KABGA Identificatie hoofdketen en bedrijfsprocessen KABGA 04 04 2006 I Bevoegdheden GA als koninkrijksorgaan Bedrijfsproces Deelproces Juridische grondslag Vertegenwoordiging van de regering van 1 het Koninkrijk

Nadere informatie

vaste commissie voor Europese Zaken Actuele EU-procedures in de commissies

vaste commissie voor Europese Zaken Actuele EU-procedures in de commissies Den Haag, 27 Herziene agenda ivm toevoeging zaak en agendapunt * Voortouwcommissie: vaste commissie voor Europese Zaken Volgcommissie(s): BuZa i.v.m. agendapunt 3, 5, 8 EU i.v.m. agendapunt 4 EZ i.v.m.

Nadere informatie

2016 no. 5 AFKONDIGINGSBLAD VAN ARUBA

2016 no. 5 AFKONDIGINGSBLAD VAN ARUBA 2016 no. 5 AFKONDIGINGSBLAD VAN ARUBA LANDSVERORDENING van 9 februari 2016 tot vaststelling van de begrotingen van de ministeries van het Land voor het dienstjaar 2016 Uitgegeven, 12 februari 2016 De minister

Nadere informatie

2012 no. 63 AFKONDIGINGSBLAD VAN ARUBA. LANDSVERORDENING van 27 december 2012 houdende regels inzake het houden van honden (Hondenverordening)

2012 no. 63 AFKONDIGINGSBLAD VAN ARUBA. LANDSVERORDENING van 27 december 2012 houdende regels inzake het houden van honden (Hondenverordening) 2012 no. 63 AFKONDIGINGSBLAD VAN ARUBA LANDSVERORDENING van 27 december 2012 houdende regels inzake het houden van honden (Hondenverordening) Uitgegeven, 28 december 2012 De minister van Justitie en Onderwijs,

Nadere informatie

Advisering in cijfers

Advisering in cijfers Advisering in cijfers Ingekomen en afgedane adviesaanvragen 2014 2013 2012 2011 2010 In behandeling op 1 januari 54 24 83 43 55 Ingekomen 488 474 514 553 588 Ter advisering 542 498 597 596 643 Afgedane

Nadere informatie

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 1956 No. 153

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 1956 No. 153 5 (1945) No. 1 TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN JAARGANG 1956 No. 153 A. TITEL Overeenkomst betreffende het Internationale Monetaire Fonds, met bijlagen; Washington, B. TEKST De Engelse

Nadere informatie

STATEN VAN CURAÇAO ZITTING

STATEN VAN CURAÇAO ZITTING STATEN VAN CURAÇAO ZITTING 2012 2013 001 ONTWERPBEGROTING (BELEIDSDEEL) VAN CURACAO VOOR HET DIENSTJAAR 2013 A 2013 N 10 PUBLICATIEBLAD Landsverordening van de 14 de februari 2013 tot vaststelling van

Nadere informatie

vaste commissie voor Buitenlandse Zaken Procedurevergadering

vaste commissie voor Buitenlandse Zaken Procedurevergadering Den Haag, 24 november Voortouwcommissie: vaste commissie voor Buitenlandse Zaken BZK i.v.m. agendapunt 22 DEF i.v.m. agendapunt 4, 5, 10, 11, 13, 15 EU i.v.m. agendapunt 4, 9 JUST i.v.m. agendapunt 14,

Nadere informatie

AFKONDIGINGSBLAD VAN SINT MAARTEN

AFKONDIGINGSBLAD VAN SINT MAARTEN AFKONDIGINGSBLAD VAN SINT MAARTEN Jaargang 2014 No. 17 Landsverordening van de 20 ste januari 2014, tot vaststelling van de Begroting van het Land Sint Maarten voor het dienstjaar 2014 (Landsverordening

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT Huishoudelijk Reglement Groningen Atletiek pagina 1 Artikel 1. Grondslag: De bepalingen in dit huishoudelijk reglement zijn van toepassing in samenhang met hetgeen is bepaald in

Nadere informatie

Ongeplande activiteiten van de commissie

Ongeplande activiteiten van de commissie Den Haag, 1 juni Voortouwcommissie: vaste commissie voor Binnenlandse Zaken i.v.m. agendapunt 6, 7, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 26, 27 SZW i.v.m. agendapunt 24, 25 V&J i.v.m. agendapunt 24 VWS i.v.m. agendapunt

Nadere informatie

A 2016 N 74 PUBLICATIEBLAD

A 2016 N 74 PUBLICATIEBLAD A 2016 N 74 PUBLICATIEBLAD LANDSBESLUIT, HOUDENDE ALGEMENE MAATREGELEN, van de 6 de oktober 2016 houdende een wijziging van de bijlage bedoeld in artikel 36, eerste lid, van de Landsverordening voortgezet

Nadere informatie

algemene commissie voor Immigratie en Asiel

algemene commissie voor Immigratie en Asiel Den Haag, 18 Voortouwcommissie: algemene commissie voor Immigratie en Asiel Volgcommissie(s): BiZa i.v.m. agendapunt 4, 11, 13, 14, 15, 16 DEF i.v.m. agendapunt 4 EU i.v.m. agendapunt 13, 14, 15, 16, 21

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2010 381 Besluit van 30 september 2010, houdende vaststelling van de grenzen van de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba (Besluit grenzen

Nadere informatie

Derde voortgangsrapportage van de voortgangscommissie Curaçao aan het Ministerieel Overleg. Januari 2012 t/m maart 2012

Derde voortgangsrapportage van de voortgangscommissie Curaçao aan het Ministerieel Overleg. Januari 2012 t/m maart 2012 Derde voortgangsrapportage van de voortgangscommissie Curaçao aan het Ministerieel Overleg Januari 2012 t/m maart 2012 Willemstad, juni 2012 De Voortgangscommissie: Mr. M.J.H. Marijnen (Voorzitter) Drs.

Nadere informatie

Brieven van de minister van BZK

Brieven van de minister van BZK Den Haag, 8 september 2014 Voortouwcommissie: vaste commissie voor Koninkrijksrelaties i.v.m. agendapunt 2, 7, 8, 11 DEF i.v.m. agendapunt 16 KR i.v.m. agendapunt 14, 15 WR i.v.m. agendapunt 13 Activiteit:

Nadere informatie

A 2011 N 57 PUBLICATIEBLAD

A 2011 N 57 PUBLICATIEBLAD A 2011 N 57 PUBLICATIEBLAD LANDSVERORDENING van de 15de december 2011 tot wijziging van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek ter zake van gezamenlijk gezag over minderjarige kinderen (Landsverordening gezamenlijk

Nadere informatie

2017 no. 45 AFKONDIGINGSBLAD VAN ARUBA

2017 no. 45 AFKONDIGINGSBLAD VAN ARUBA 2017 no. 45 AFKONDIGINGSBLAD VAN ARUBA LANDSVERORDENING van 14 juli 2017 houdende wijziging van de Landsverordening toezicht geldtransactiebedrijven (AB 2003 no. 60), de Landsverordening voorkoming en

Nadere informatie

Tweewekelijkse officiële uitgave van Sint Maarten Jaargang 2015, nummer december 2015 SPECIAL EDITION

Tweewekelijkse officiële uitgave van Sint Maarten Jaargang 2015, nummer december 2015 SPECIAL EDITION SINT MAARTEN LANDSCOURANT National Gazette Tweewekelijkse officiële uitgave van Sint Maarten Jaargang 2015, nummer 27 15 december 2015 INHOUDSOPGAVE PAGINA Landsbesluit van 14 december 2015 van de Gouverneur

Nadere informatie

AFKONDIGINGSBLAD VAN SINT MAARTEN

AFKONDIGINGSBLAD VAN SINT MAARTEN AFKONDIGINGSBLAD VAN SINT MAARTEN Jaargang 2013 No. 29 Regeling van de Minister van Algemene Zaken van de 23 e juli 2013, tot instelling van de Stuurgroep Nationale Ontwikkeling DE MINISTER VAN ALGEMENE

Nadere informatie

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd Nederlandse Antillen MINISTERIELE BESCHIKKING van de 7de december 2004, ter uitvoering van artikel 3, eerste lid, onderdeel 1, onder a en b, artikel 3, tweede en vierde lid, artikel 9, eerste en tweede

Nadere informatie

AFKONDIGINGSBLAD VAN SINT MAARTEN

AFKONDIGINGSBLAD VAN SINT MAARTEN AFKONDIGINGSBLAD VAN SINT MAARTEN Jaargang 2012 No. 11 Regeling van de Minister van Infrastructuur en Milieu, van 19 januari 2012, nr. IENM/BSK-2011/173620, houdende vaststelling tarieven havenstaatcontrole

Nadere informatie

Bijlage behorende bij Eilandsverordering vaststelling diverse ontwerp-landsverordeningen land Curaçao (A.B no. 87)

Bijlage behorende bij Eilandsverordering vaststelling diverse ontwerp-landsverordeningen land Curaçao (A.B no. 87) Bijlage behorende bij Eilandsverordering vaststelling diverse ontwerp-landsverordeningen land Curaçao (A.B. 2010 no. 87) LANDSVERORDENING van de houdende vaststelling van de ambtelijke organisatie van

Nadere informatie

vaste commissie voor Binnenlandse Zaken Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken

vaste commissie voor Binnenlandse Zaken Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken Den Haag, 28 juni Noot: 2e Herziene agenda i.v.m. wijziging agendapunt 14 Voortouwcommissie: vaste commissie voor Binnenlandse Zaken EZ i.v.m. agendapunt 9 FIN i.v.m. agendapunt 4 SZW i.v.m. agendapunt

Nadere informatie

AFKONDIGINGSBLAD VAN SINT MAARTEN

AFKONDIGINGSBLAD VAN SINT MAARTEN AFKONDIGINGSBLAD VAN SINT MAARTEN Jaargang 2010 GT No. 6 Landsverordening inrichting en organisatie landsoverheid 1 1 Structuur van de ambtelijke organisatie Artikel 1 1. Ingesteld worden de volgende ministeries:

Nadere informatie

Nederlandse uitvoeringsvoorschriften inzake het belastingverdrag Nederland-Verenigde Staten van Amerika 1992.

Nederlandse uitvoeringsvoorschriften inzake het belastingverdrag Nederland-Verenigde Staten van Amerika 1992. Nederlandse uitvoeringsvoorschriften inzake het belastingverdrag Nederland-Verenigde Staten van Amerika 1992. Directoraat-Generaal Belastingdienst, Cluster fiscaliteit Regeling van 13 januari 2015, nr.

Nadere informatie

vaste commissie voor Europese Zaken

vaste commissie voor Europese Zaken Den Haag, 12 september Voortouwcommissie: vaste commissie voor Europese Zaken i.v.m. agendapunt 4, 5, 6, 8, 11, 14 BZK i.v.m. agendapunt 14 DEF i.v.m. agendapunt 14 EZ i.v.m. agendapunt 14 FIN i.v.m. agendapunt

Nadere informatie

LANDSVERORDENING van de 7de maart 1968 houdende nieuwe voorschriften inzake middelen tot bestrijding van schadelijke dieren en planten

LANDSVERORDENING van de 7de maart 1968 houdende nieuwe voorschriften inzake middelen tot bestrijding van schadelijke dieren en planten Zoek regelingen op overheid.nl Koninkrijksdeel Curaçao Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl! LANDSVERORDENING van de 7de maart 1968 houdende nieuwe voorschriften inzake

Nadere informatie

Programma voor het Parlementair Overleg Koninkrijksrelaties van 25 t/m 29 juni 2007 in Den Haag

Programma voor het Parlementair Overleg Koninkrijksrelaties van 25 t/m 29 juni 2007 in Den Haag Programma voor het Parlementair Overleg Koninkrijksrelaties MAANDAG 25 JUNI 2007 Locatie: Tweede Kamer; Eerste commissiekamer 09.30 uur Ontvangst van de Voorzitters van de Staten van de Nederlandse Antillen

Nadere informatie

A 2012 N 13 PUBLICATIEBLAD

A 2012 N 13 PUBLICATIEBLAD A 2012 N 13 PUBLICATIEBLAD LANDSBESLUIT, HOUDENDE ALGEMENE MAATREGELEN, van de 7 de februari 2012 houdende wijziging van het Eilandsbesluit toekenning toelage aan ouderdomspensioengerechtigden 1 In overweging

Nadere informatie

Verslag dagelijks bestuur van 28 april 2014

Verslag dagelijks bestuur van 28 april 2014 DATUM 28 april 2014 PLAATS Enschede TIJDSTIP 14:30 uur VOORZITTER Dhr. J.H. Coes, plv. SECRETARIS dhr H.M. Bolhaar, plv PAGINA 1 De heren J.H. Coes, drs.mr. R.G. Welten, P. van Zwanenburg, drs. J. Bron,

Nadere informatie

No : BL2 b V/12-13 STATEN VAN CURACAO. Ontv.: AU r0 6 2D1- Voorzitter van de Staten De heer M. Franco Wilhelminaplein 4 Alhier

No : BL2 b V/12-13 STATEN VAN CURACAO. Ontv.: AU r0 6 2D1- Voorzitter van de Staten De heer M. Franco Wilhelminaplein 4 Alhier STATEN VAN CURACAO Ontv.: AU r0 6 2D1- No : BL2 b V/12-13 Voorzitter van de Staten De heer M. Franco Wilhelminaplein 4 Alhier Curayao, 6 augustus 2013 Onderwerp: Privacy bescherming op Curayao (2) Geachte

Nadere informatie