Lijst van Ingekomen Stukken no. 03 Zitting

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Lijst van Ingekomen Stukken no. 03 Zitting 2013-2014"

Transcriptie

1 Lijst van ingekomen stukken voor de openbare vergadering van maandag 7 oktober Ontwerpen I. Initiatiefontwerplandsverordening houdende wijziging van de Landsverordening op de winstbelasting (Zitting ) Brieven Gouverneur Dit stuk wordt in handen gesteld van de Centrale Commissie V/13-14 Brief d.d. 20 september 2013, kenmerk RV-13/004/JW, van de Wnd. Gouverneur van Curaçao aan de Voorzitter van de Staten houdende aanbieding van brief d.d. 20 september 2013, kenmerk MINBUZA , betreffende een Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden, ten behoeve van de Nederlandse Antillen, en Antigua en Barbuda inzake de uitwisseling van informatie betreffende belastingen; Willemstad, 29 oktober 2009 (Trb. 2009, 221 en Trb. 2010, 136) Dit stuk wordt in handen gesteld van de Commissie Rijksaangelegenheden, Interparlementarie Relaties en Buitenlandse Betrekkingen V/13-14 Brief d.d. 29 september 2013, kenmerk RV-13/00421JW, van de Wnd. Gouverneur van Curaçao aan de Voorzitter van de Staten houdende aanbieding van brief d.d. 12 september 2013, kenmerk MINBUZA , betreffende maatregelen ATCM XXXVI t/m ATCM XXXVI-21 van 2013 bij het verdrag inzake Antartica; Washington, 1 december (Trb. 2013, 123). Dit stuk wordt in handen gesteld van de Commissie Rijksaangelegenheden, Interparlementarie Relaties en Buitenlandse Betrekkingen. Brieven Ministers V/13-14 Brief d.d. 19 september 2013, ref. no a/RvM2013, van de Secretaris van de Minister van Bestuur, Planning en Dienstverlening van 22 t/m 23 september 2013 voor privédoeleinden in het buitenland zal zijn V/13-14 Brief d.d. 19 september 2013, ref. no a/RvM2013, van de Secretaris van de Minister van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning van 23 t/m 25 september 2013 naar Miami, Florida, U.S.A., zal afreizen waar hij als gastspreker zal deelnemen aan het KPMG Island Infrastructure Sumit

2 V/13-14 Brief d.d. 19 september 2013, ref. no a/RvM2013, van de Secretaris van de Minister-president van 21 t/m 28 september 2013 naar New York, U.S.A. zal afreizen om Curaçao te vertegenwoordigen bij de 68ste Algemene Vergadering van de Verenigde Naties (VN) alsmede bij de VN-top inzake de milleniumdoelstellingen V/13-14 Brief d.d. 19 september 2013, ref. no a/RvM2013, van de Secretaris van de Minister van Financien van 23 september t/m 4 oktober 2013 naar Parijs, Frankrijk, zal afreizen waar hij zal deelnemen aan de internationale bijeenkomst van het Base Erosion and Profit Shifting (BES) project van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) V/13-14 Brief d.d. 19 september 2013, ref. no a/RvM2013, van de Secretaris van de Minister van Justitie van 20 t/m 21 september 2013 op Aruba zal zijn voor besprekingen met de Arubaanse Minister van Justitie en Onderwijs de heer Arthur Dowers inzake actuele onderwerpen die van gemeenschappelijk belang zijn voor de landen V/13-14 Brief d.d. 19 september 2013, ref. no a/RvM2013, van de Secretaris van de Minister van Economische Ontwikkeling van 21 t/m 29 september 2013 in Japan zal zijn S/13-14 Brief d.d. 12 juli 2013, verzonden op 18 september 2013, no. 2013/ , van de Minister van Bestuur, Planning en Dienstverlening aan het Parlement van Curaçao houdende aanbieding van een aantal overzichten van de in- en uitstroom van personeel over de maand juni S/13-14 Besluit Raad van Ministers d.d. 18 september 2013 aan de Staten houdende aanbieding van het verslag van de Minister van Justitie inzake zijn dienstreis naar Nederland van augustus

3 V/13-14 Brief d.d. 30 september 2013, ref. no a/RvM2013, van de Secretaris van de Minister van Gezondheid Milieu en Natuur van 29 september t/m 5 oktober 2013 in Washington D.C., USA verblijft, waar hij het Land Curaçao zal vertegenwoordigen bij de 52nd Pan American Health Organization (PAHO) Directing Council Meeting V/13-14 Brief d.d. 30 september 2013, ref. no a/RvM2013, van de Secretaris van de Minister van Economische Ontwikkeling van 30 september t/m 4 oktober 2013, in Cartagena de lndias (Republiek Colombia) verblijft, waar hij de 20th Annual Florida Cruise Caribbean Association (FCCA) Cruise Conference & Trade Show zal bijwonen S/13-14 E-bericht d.d. 30 september 2013 van de Secretaris van de Raad van Ministers aan de Staten van Curaçao houdende aanvullende protocol inzake herprioritering van samenwerkingsmiddelen en bijbehorende bijlagen c V12-13 E-bericht d.d. 4 oktober 2013 van de Secretaris van de Raad van Ministers aan de Voorzitter van de Staten van Curaçao houdende het verzoek een Centrale Commissie vergadering te beleggen inzake het LGO-besluit. Dit stuk wordt behandelt in de Centrale Commissie van 11 oktober Brieven Statenleden G/13-14 E-bericht d.d. 24 september 2013 van het Statenlid J.V.E. Scoop-Constancia aan de Griffier van de Staten houdende de mededeling dat zij van september 2013 voor Parlatinovergaderingen in Mexico zal zijn V/13-14 Brief d.d. 25 september 2013 van het Statenlid S.S. Leonora aan de Voorzitter van de Staten houdende de mededeling dat hij van 28 september t/m 5 oktober 2013 voor privédoeleinden in het buitenland zal zijn V/13-14 Brief d.d. 25 september 2013 van het Statenlid E.R. Wilsoe aan de Voorzitter van de Staten houdende de mededeling dat hij van 26 t/m 28 september voor privédoeleinden in het buitenland zal zijn. 3

4 V/13-14 Brief d.d. 25 september 2013 van het Statenlid E.G. Cleopa aan de Voorzitter van de Staten en aan de Voorzitter van de Commissie Onderwijs, Wetenschap, Cultuur en Sport, met het onderwerp: problemátiko di reembolsá finansa di estudio. Dit stuk wordt in handen gesteld van de Commissie Onderwijs, Wetenschap, Cultuur en Sport V/13-14 Brief d.d. 30 september 2013 van de Statenleden G. F. Schotte, A.C.M. Thode en G.S. Pisas aan de Voorzitter van de Staten houdende het verzoek een gewone vergadering van de Staten te beleggen met als onderwerp: E MoU di 20 di september 2013 i otro desishonnan di Gobiernu tokante hospital nobo. Aan dit verzoek zal t.z.t. worden voldaan V/13-14 Brief d.d. 1 oktober 2013 van het Statenlid H.A. Davelaar aan de Voorzitter van de Staten houdende de mededeling dat hij van 4 t/m 14 oktober 2013 voor privédoeleinden in het buitenland zal zijn V/13-14 Brief d.d. 2 oktober 2013 van de Statenleden A.D. Rosaria, E.G. Cleopa en M.C. Moses aan de Voorzitter van de Staten houdende het verzoek een Centrale Commissievergadering te beleggen met de Minister van Sociale Ontwikkeling, Arbeid en Welzijn aangaande de situatie Fundashon Tayer Soshal. Aan dit verzoek zal t.z.t. worden voldaan Landsbesluiten 22. Landsbesluit no. 13/2251 d.d. 17 september 2013, no. 2013/055324, houdende instelling van een commissie van onderzoek i.v.m. de dood van de heer L. Florentina op 6 september 2013 in een politiecel van het wijkteambureau Barber. 23. Landsbesluit no. 13/2258 d.d. 20 september 2013, no. 2013/56315, houdende machtiging aan de Minister-president en de Minister van Gezondheid, Milieu en Natuur de openbare rechtspersoon Curaçao te vertegenwoordigen bij het ondertekenen van de bij dit landsbesluit gevoegde concept Memorandum of Understanding (MoU) met het uitvoeringsorgaan USONA en de Stichting Sint Elisabeth Hospitaal (SEHOS) inzake de bouw van een nieuw algemeen ziekenhuis in het stadsdeel Otrabanda. 4

5 24. Landsbesluit no. 13/1884 d.d. 3 september 2013, no. 2013/48107 houdende aanwijzing van de heren Lionel Janga, Darwin de Lanoi, Liorgo Rosa en mevrouw Agneta Janga met de dagelijkse leiding van ROP tot een managementteam en Caroline Manuel belast met specifieke aangelegenheden. Dit besluit treedt in werking met ingang van de datum van dagtekening en werkt terug tot en met 13 augustus Landsbesluit no. 13/2256 d.d. 19 september 2013, no. 2013/051081, houdende machtiging aan de Minister van Bestuur, Planning en Dienstverlening, de openbare rechtspersoon Curaçao te vertegenwoordigen bij de ondertekening van het Reglement van Orde voor het Centraal Georganiseerd Overleg in Ambtenarenzaken zoals dat wordt gewijzigd conform bij dit Landsbesluit gevoegde convenant van 31 mei Landsbesluit no. 13/2257 d.d. 19 september 2013, no. 2013/55358, houdende bevoegdheden van de heer I. O. O. Asies, als Minister van Onderwijs, Wetenschap. Cultuur & Wetenschap ad interim, gedurende de ontstentenis in de periode van 21 tot en met 28 september 2013 waargenomen te worden door de heer B. D. Whiteman, Minister van Gezondheid, Milieu en Natuur. Dit besluit treedt in werking met ingang van de datum van dagtekening. 27. Landsbesluit no. 13/2018 d.d. 10 september 2013, no. 2013/51551 houdende aanwijzing van mevr. drs. J.R.E. Nicolina, om bij afwezigheid, belet of ontstentenis van de heer drs. A.J.S. Dwarkasing, dierenarts en fungerend als waarnemend Hoofd van de Veterinaire Dienst, het Hoofd van de Veterinaire Dienst te vervangen. Andere brieven van derden V/13-14 Brief d.d. 18 september 2013 van M.J.F. Augusta, namens de werkgroep Samenlevingsopbouw aan de Voorzitter van de Staten houdende het verzoek een presentatie te geven aan de Vaste Commissie van het parlement betreffende het Project Voorstel Cursus Samenlevingsopbouw. Dit stuk wordt in handen gesteld van de Commissie Sociale Ontwikkeling, Arbeid en Welzijn V/13-14 Brief d.d. 9 september 2013 van la Secretaria de Comisiones Sede Permanente Parlamento Latinoamericano aan de Voorzitter van de Staten van Curaçao houdende een uitnodiging tot bijwoning van de volgende commissievergaderingen in Panamá: 5

6 16 de octubre Comisión de Agricultura, Ganaderí y Pesca Comisión de Energía y Minas Reunión Extraordinaria de la Comisión de Derechos Humanos, Justicia y Políticas Carcelarias. Reunión Extraordinaria de la Comisión de Pueblos Indígenas y Etnias. Reunión Extraordinaria de la Comisión de Equidad de Género, Niñez y Juventud. Foro de la Comisión de Servicios Públicas y Defensa del Usuario y del Consumidor, y la Organización Panamericana de la Salud (OPS). 17 de octubre Directiva de Comisiones. 21 y 22 noviembre Comisión de Pueblos Indígenas y Etnias. Comisión de Asuntos Económicos, Deuda Social y Desarrollo Regional. Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología y Comunicación. Dit stuk is reeds goedgekeurd en staat op de vergaderschema van het Parlatino.De vergadering van Directiva de Comisiones is behandeld in de Centrale Commissie van 20 september V/13-14 Brief d.d. 6 september 2013 van de Voorzitter van de Parlamento Latinoamericano aan de Voorzitter van de Staten houdende een uitnodiging tot bijwoning van la Sesión Solemne de Inauguración del Edificio de la Sede Permanente del Organismo, y su XXIX Asamblea Ordinaria, en el marco de la XXIII Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno van 18 t/m 20 oktober 2013 te Panamá. Dit stuk is behandeld in de Centrale Commissievergadering van 20 september V/13-14 Brief d.d. 19 september 2013 van Fundashon PromuseD houdende een uitnodiging aan de Voorzitter, Griffier en alle leden van de Staten tot het bijwonen van de viering van Dia Internashonal di Maestro op 3 oktober 2013 van 19:30 22:00 uur in auditorium van het Cultureel Centrum te Emmastad. 32. Uitnodiging van de Vertegenwoordiger van Nederland aan de Voorzitter en alle fractieleiders van de Staten voor een informele borrel ter gelegenheid van het werkbezoek van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties op 30 september 2013 van 17:00 19:00 uur te Seru Bottelier V/13-14 Brief d.d. 17 september 2013, kenmerk 2013Z16628/2013D36139, van de Tweede Kamer der Staten-Generaal aan de Staten van Curaçao houdende de mededeling dat de aangenomen motie door Staten van Curaçao m.b.t. het initiatiefwetsvoorstel van het lid Bosman houdende regulering van de vestiging van Nederlanders van Aruba, Curaçao en Sint Maarten in Nederland (33325) d.d. 23 augustus 2013 door de vaste commissie voor Veiligheid en Justitie in een procedurevergadering is behandeld. 6

7 V/13-14 Brief d.d. 16 september 2013, no. UG/010/ , van de Griffier van de Staten van Sint Maarten aan de Voorzitter van de Staten van Curaçao houdende aanbieding van een afschrift van een motie inzake het Voorstel van wet van het lid Bosman betreffende regulering van de vestiging van Nederlanders van Aruba, Curaçao en Sint Maarten in Nederland, zoals op 3 september 2013, zonder hoofdelijke stemming door de Staten van Sint Maarten is aangenomen V/13-14 Brief d.d. 18 september 2013, kenmerk UG/15/13-14, van de Plv. Griffier van de Staten van Aruba aan de Voorzitter van de Staten van Curaçao houdende aanbieding van de samenstelling van de Vaste en Bijzondere Commissies van de Staten van Aruba voor het Zittingsjaar V/13-14 Brief d.d. 25 september 2013 van Kolaborativo aan de Voorzitter van de Staten houdende Begroting voor Kolaborativo en deelname in een tripartiet overlegplatform S/13-14 Brief d.d. 30 September 2013 van de Vereniging Bedrijfsleven Curaçao (VBC) aan de Staten van Curaçao houdende aanbieding van de VBC Newsletter over September V/13-14 Brief d.d. 23 september 2013, kenmerk , van de Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties aan de Staten van Curaçao houdende aanbieding van de rapportage over de periode januari 2013 tot en met juni 2013 (halfjaarrapportage) van het College financieel toezicht (Cft) S/13-14 E-bericht d.d. 30 september 2013 van de Secretaris Raad van Ministers aan de Staten van Curaçao houdende aanvullende protocol inzake herprioritering van samenwerkingsmiddelen en bijbehorende bijlagen. Rapporten V/13-14 Brief d.d. 26 september 2013, zaak nr. 2013/055838, van de Minister van Justitie aan de Voorzitter van de Staten houdende aanbieding van het rapport van de Raad voor de Rechtshandhaving inzake Jeugdreclassering op Curaçao. 7

8 Beschikkingen 41. Ministeriële Beschikking d.d. 4 september 2013, zaaknummber 2013/051314, van de Minister van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning houdende dat dhr. Lionel Hooi en dhr. Urvin Batta t.b.v. de Uitvoeringsorganisatie Openbare Werken bevoegd zijn om, respectievelijk, alle financiële aangelegenheden te tekenen, bij afwezigheid, belet of ontstentenis van de directeur of de sectordirecteur IRP en alle overige aangelegenheden te tekenen bij afwezigheid, belet of ontstentenis van de directeur of de sectordirecteur IRP. Willemstad, 4 oktober

Aan de Voorzitter van de Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag. Datum 15 juli 2014 Kamervragen Aruba

Aan de Voorzitter van de Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag. Datum 15 juli 2014 Kamervragen Aruba Aan de Voorzitter van de Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag DGBK KR Den Haag www.facebook.com/minbzk www.twitter.com/minbzk Contactpersoon -- Kenmerk 2014-0000378979 Uw kenmerk Datum 15 juli

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2014 180 Besluit van 8 april 2014 tot wijziging van het Besluit Nationale Unesco Commissie inzake de nieuwe Koninkrijksverhoudingen, de uitvoeringspraktijk

Nadere informatie

HERSTELD HERVORMDE KERK. Ordinantie 16

HERSTELD HERVORMDE KERK. Ordinantie 16 HERSTELD HERVORMDE KERK Ordinantie 16 In tweede lezing vastgesteld door de generale synode op 15 en 16 juni 2012 16. Ordinantie voor de kerkelijke financiën en goederen I Het college van kerkvoogden Artikel

Nadere informatie

A 2014 N 62 PUBLICATIEBLAD

A 2014 N 62 PUBLICATIEBLAD A 2014 N 62 PUBLICATIEBLAD LANDSBESLUIT, houdende algemene maatregelen, van de 21 ste juli 2014, ter uitvoering van artikel 22, zevende lid, van de Landsverordening University of Curaçao Dr. Moises da

Nadere informatie

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. (Tekst geldend op: 13-08-2014) Rijkswet van 25 februari 2008, houdende regeling van de taken en bevoegdheden, alsmede het beheer en beleid van de Kustwacht voor de Nederlandse Antillen en Aruba (Rijkswet

Nadere informatie

Nummer archiefinventaris: 2.02.17. Auteur: Centrale Archief Selectiedienst. Nationaal Archief, Den Haag 1995. Copyright: cc0

Nummer archiefinventaris: 2.02.17. Auteur: Centrale Archief Selectiedienst. Nationaal Archief, Den Haag 1995. Copyright: cc0 Nummer archiefinventaris: 2.02.17 Inventaris van de archieven van de Buitengewone Algemene Rekenkamer te Londen, 1941-1946; de Accountant-Generaal van de Nederlandse Regering, 1942-1952; de Gouvernements-Accountantsdienst

Nadere informatie

Productenrekening 2007

Productenrekening 2007 Productenrekening 2007 2 INHOUDSOPGAVE PRODUCTENREKENING 2007 Hoofdstuk 1: rekening lasten en baten...5 Hoofdstuk 2: toelichting op de rekening van lasten en baten per productgroep... 19 1. Algemeen bestuur...

Nadere informatie

Samenwerkingsregeling Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Noord- en Oost-Gelderland

Samenwerkingsregeling Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Noord- en Oost-Gelderland Samenwerkingsregeling Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Noord- en Oost-Gelderland De colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Aalten, Apeldoorn, Berkelland, Bronckhorst, Brummen, Doetinchem,

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Directoraat- Generaal Rijksbegroting van het Ministerie van Financiën, (1919) 1940-1979 (1991)

Inventaris van het archief van het Directoraat- Generaal Rijksbegroting van het Ministerie van Financiën, (1919) 1940-1979 (1991) Nummer archiefinventaris: 2.08.5298 Inventaris van het archief van het Directoraat- Generaal Rijksbegroting van het Ministerie van Financiën, (1919) 1940-1979 (1991) Auteur: Centrale Archief Selectiedienst,

Nadere informatie

1.4 Vrijwilligers Natuurlijke personen die zich onbezoldigd inzetten om de doelstelling van de organisatie te realiseren.

1.4 Vrijwilligers Natuurlijke personen die zich onbezoldigd inzetten om de doelstelling van de organisatie te realiseren. Pagina 1 van 5 Model Statuten Vrijwilligers Ondernemingsraad (VOR) Artikel 1. Begripsbepaling 1.1 Organisatie De organisatie of instelling waarbinnen de VOR functioneert. 1.2 Directie De rechtspersoon

Nadere informatie

Artikel 1. Verplichting tot eerbiediging van de rechten van de mens

Artikel 1. Verplichting tot eerbiediging van de rechten van de mens Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden zoals gewijzigd door Protocol Nrs. 11 en 14 met de aanvullende Protocollen Nrs. 1 en 12. Dutch version/version néerlandaise

Nadere informatie

Orden van Advocaten Basisselectiedocument 1952 heden (actualisatie 2012)

Orden van Advocaten Basisselectiedocument 1952 heden (actualisatie 2012) Orden van Advocaten Basisselectiedocument 1952 heden (actualisatie 2012) Versie: vastgesteld, oktober 2012 Doxis Informatiemanagers Drs. D.J. de Vries 1 OVERZICHT VAN GEBRUIKTE AFKORTINGEN 4 VERANTWOORDING

Nadere informatie

Decreet van 13 juli 2007 houdende de organisatie van opvoedingsondersteuning (B.S. 14.VIII.2007) 1

Decreet van 13 juli 2007 houdende de organisatie van opvoedingsondersteuning (B.S. 14.VIII.2007) 1 Decreet van 13 juli 2007 houdende de organisatie van opvoedingsondersteuning (B.S. 14.VIII.2007) 1 HOOFDSTUK I. - Algemene bepalingen HOOFDSTUK II. - Lokale coördinatoren opvoedingsondersteuning en lokaal

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Nationale Adviesraad voor Ontwikkelingssamenwerking (NAR), (1962) 1964-1987

Inventaris van het archief van de Nationale Adviesraad voor Ontwikkelingssamenwerking (NAR), (1962) 1964-1987 Nummer archiefinventaris: 2.05.323 Inventaris van het archief van de Nationale Adviesraad voor Ontwikkelingssamenwerking (NAR), (1962) 1964-1987 Auteur: CAS 1257 Nationaal Archief, Den Haag 2009 Copyright:

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 33 750 IX Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Financiën (IXB) en de begrotingsstaat van Nationale Schuld (IXA) voor het

Nadere informatie

Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens

Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden zoals gewijzigd door Protocol Nrs. 11 en 14 met de aanvullende Protocollen Nrs. 1, 4, 6, 7, 12 en 13 Dutch version/version

Nadere informatie

Europees Verdrag. voor de Rechten van de Mens

Europees Verdrag. voor de Rechten van de Mens Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden zoals gewijzigd door Protocollen Nrs. 11 en 14 met de aanvullende Protocollen Nrs.

Nadere informatie

NL Prijs: Publicatieblad. C 115 van de Europese Unie. Mededelingen en bekendmakingen. 51e jaargang. Uitgave in de Nederlandse taal.

NL Prijs: Publicatieblad. C 115 van de Europese Unie. Mededelingen en bekendmakingen. 51e jaargang. Uitgave in de Nederlandse taal. Publicatieblad ISSN 1725-2474 C 115 van de Europese Unie Uitgave in de Nederlandse taal Mededelingen en bekendmakingen 51e jaargang 9 mei 2008 Nummer Inhoud Bladzijde 2008/C 115/01 Geconsolideerde versie

Nadere informatie

categorie/agendanr. stuknr. B. en W. 2008 RA08.0015 A 9 07/188 = låçéêïéêéw= Verordening rechtpositie wethouders, raads- en commissieleden c.a.

categorie/agendanr. stuknr. B. en W. 2008 RA08.0015 A 9 07/188 = låçéêïéêéw= Verordening rechtpositie wethouders, raads- en commissieleden c.a. o~~çëîççêëíéä= Jaar stuknr. Raad categorie/agendanr. stuknr. B. en W. 2008 RA08.0015 A 9 07/188 = låçéêïéêéw= Verordening rechtpositie wethouders, raads- en commissieleden c.a. Portefeuillehouder: C. Bijl

Nadere informatie

(Niet-wetgevingshandelingen) VERORDENINGEN

(Niet-wetgevingshandelingen) VERORDENINGEN 14.5.2014 Publicatieblad van de Europese Unie L 141/1 II (Niet-wetgevingshandelingen) VERORDENINGEN VERORDENING (EU) Nr. 468/2014 VAN DE EUROPESE CENTRALE BANK van 16 april 2014 tot vaststelling van een

Nadere informatie

1/2. Staten-Generaal. Vergaderjaar 2009 2010 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN. Aan de Voorzitters van de Eerste en van de Tweede Kamer der

1/2. Staten-Generaal. Vergaderjaar 2009 2010 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN. Aan de Voorzitters van de Eerste en van de Tweede Kamer der Staten-Generaal 1/2 Vergaderjaar 2009 2010 A 32 227 (R 1904) Verdrag inzake internationale zakelijke rechten op mobiel materieel en Protocol bij het Verdrag inzake internationale zakelijke rechten op mobiel

Nadere informatie

WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS

WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS 4006 BELGISCH STAATSBLAD 23.01.2004 MONITEUR BELGE WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS FEDERALE OVERHEIDSDIENST BUITENLANDSE ZAKEN, BUITENLANDSE HANDEL

Nadere informatie

Nummer archiefinventaris: 2.08.45

Nummer archiefinventaris: 2.08.45 Nummer archiefinventaris: 2.08.45 Inventaris van het archief van de Beheerder van Nederlandsche Eigendommen later Afdeling Beheer van Nederlandsche Eigendommen ressorterend onder het bureau van de Financiële

Nadere informatie

Nu kan het nu moet het!

Nu kan het nu moet het! Nu kan het nu moet het! The time is now, let s do it! Awor por, ban p e! Advies Werkgroep Bestuurlijke en Financiële Verhoudingen 8 oktober 2004 Inhoudsopgave Voorwoord...4 Samenvatting en Aanbevelingen...6

Nadere informatie

Hoe werkt de Europese Unie?

Hoe werkt de Europese Unie? De Europese Unie in het kort Hoe werkt de Europese Unie? Uw wegwijzer voor de EU-instellingen Europese Unie DE EUROPESE UNIE IN HET KORT Deze publicatie is onderdeel van een reeks waarin in duidelijke

Nadere informatie

ZITTING 1953 1954 3497

ZITTING 1953 1954 3497 ZITTING 1953 1954 3497 Verslag van de Algemene Rekenkamer betreffende haar werkzaamheden in hel jaar 1953 V VERSLAG No. 2 Samenstelling van het College. Opleiding van het personeel. S 1. Inleiding In de

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2011 404 Besluit van 29 augustus 2011, houdende regels inzake doorberekening van kosten van de stichting administratiekantoor beheer financiële instellingen

Nadere informatie

VERZELFSTANDIGING AFVAL ENERGIE BEDRIJF REGLEMENT HOUDENDE PRINCIPES EN BEST PRACTICES VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN

VERZELFSTANDIGING AFVAL ENERGIE BEDRIJF REGLEMENT HOUDENDE PRINCIPES EN BEST PRACTICES VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VERZELFSTANDIGING AFVAL ENERGIE BEDRIJF REGLEMENT HOUDENDE PRINCIPES EN BEST PRACTICES VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN Dit reglement (het "reglement") voor de raad van commissarissen (de "RvC") van AEB

Nadere informatie

jaarverslag van de stichting, bevat in ieder geval de informatie waarnaar wordt verwezen in de artikelen 3.4, 4.3, 8 en 13.2.

jaarverslag van de stichting, bevat in ieder geval de informatie waarnaar wordt verwezen in de artikelen 3.4, 4.3, 8 en 13.2. Dit reglement ( reglement ) is vastgesteld door de raad van toezicht (de raad van toezicht ) van Stichting Internet Domeinregistratie Nederland (de stichting ). 1.1 Dit reglement dient ter aanvulling op

Nadere informatie

EUROPESE UNIE GECONSOLIDEERDE VERDRAGEN HANDVEST VAN DE GRONDRECHTEN

EUROPESE UNIE GECONSOLIDEERDE VERDRAGEN HANDVEST VAN DE GRONDRECHTEN EUROPESE UNIE GECONSOLIDEERDE VERDRAGEN HANDVEST VAN DE GRONDRECHTEN MAART 2010 30.3.2010 Publicatieblad van de Europese Unie C 83/1 V E U GECONSOLIDEERDE VERSIE V W E U VAN HET VERDRAG BETREFFENDE DE

Nadere informatie