Tarieflijst. Van kracht vanaf 23/07/2015. Deze versie vervangt alle voorgaande.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Tarieflijst. Van kracht vanaf 23/07/2015. Deze versie vervangt alle voorgaande."

Transcriptie

1 1 Tarieflijst Aspa NV RPR Antwerpen BTW - BE FSMA Aras NV RPR Antwerpen BTW - BE Adm. code 0858 Maatschappelijke zetel: Belgiëlei 49-53, 2018 Antwerpen Tel.: Van kracht vanaf 23/07/2015 Deze versie vervangt alle voorgaande. De tarieven zijn uitgedrukt in euro (). Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, zijn alle tarieven BTW (21 %) inclusief. Aan het loket wordt aanvullende of - inzake kredieten - gepersonaliseerde informatie verstrekt. Steeds dient te worden nagegaan of deze tarieven nog actueel zijn. De meest recente en actueel geldende tarieflijst is beschikbaar in uw plaatselijk Argenta-kantoor. Voor meer informatie: Uw kantoorhouder: FSMA-nummer: Wet op de handelspraktijken van 14 juli 1991 ARGENTA SPAARBANK nv - ARGENTA ASSURANTIES nv - tarieven zijn van kracht vanaf tot nader bericht van wijziging DW15088/N 1/28

2 2 Inhoudstafel ~ * ~ I. Zichtrekeningen 3 / 28 I.A Giro+ rekening (zichtrekening) 3 / 28 II. Debet- en kredietkaarten en cheques 4 / 28 III. Spaarrekeningen 6 / 28 III.A. e-spaar (vrij van R.V.) 6 / 28 III.B. Groeirekening (vrij van R.V.) 7 / 28 III.C. Maxirekening (vrij van R.V.) 8 / 28 III.D. Plusrekening 9 / 28 III.E. Spaarrekening 10 / 28 IV. Termijnplaatsingen 11 / 28 IV.A. Termijndeposito 11 / 28 IV.B. Termijndeposito - Thematische volkslening 12 / 28 IV.C. Step-up Termijndeposito 13 / 28 V. Argenta-kasbons 14 / 28 VI. Collectieve beleggingsinstellingen 15 / 28 VII. Beursorders 16 / 28 VIII. Obligaties 16 / 28 IX. Transacties op de Brusselse veiling 16 / 28 X. Overige kosten i.v.m. effecten op effectenrekening 17 / 28 XI. Wisselverrichtingen 17 / 28 XII. Internationale overschrijvingen 18 / 28 XIII. Consumentenkrediet 19 / 28 XIV. Kredietopening met hypothecaire waarborg (hypothecaire kredieten) 20 / 28 XV. Safes huur 21 / 28 XVI. Administratieve kosten en taksen 21 / 28 XVII. Verrichtingen op afstand 21 / 28 XVIII. Briefwisseling 21 / 28 XIX. Producten uitgegeven door Argenta Assuranties NV 22 / 28 ~ * ~ ARGENTA SPAARBANK nv - ARGENTA ASSURANTIES nv - tarieven zijn van kracht vanaf tot nader bericht van wijziging DW15088/N 2/28

3 3 I. Zichtrekeningen 1. Beheerskosten: I.A. Giro+ rekening (met R.V.) - Openen van de rekening: - Afsluiten van de rekening: - Jaarlijkse bijdrage: 2. Binnenlandse betaalverrichtingen: - Kosten (*): - Debet- en kredietkaarten en cheques: zie II geen (*) basispakket / overschrijdende verrichtingen 3. Creditrentevoet: - Rentevoet: van 0 tot euro 0,00 % - Rentevoet: vanaf euro 0,10 % De uitkering van de rente gebeurt trimestrieel met valuta 01/04, 01/07, 01/10 en 01/01. Indien de verworven intrest van het lopende kalenderjaar tussen 0 en 2,50 bedraagt, gebeurt de rente-uitkering niet voor dit betreffende trimester, maar wordt de rente meegenomen naar het volgende trimester. In het laatste trimester worden alle verworven, nog niet uitbetaalde intresten van het kalenderjaar uitgekeerd met valuta 01/01 (ook indien de verworven intresten tussen 0 en 2,50 bedragen). 4. Belastingen: - Roerende voorheffing: - Recht: 25,00 % 0,15 5. Debetrentevoet: - Rentevoet voor debetstanden (inclusief niet-toegelaten overschrijding): 9,15 % - Geen kasfaciliteit* - Aanrekening rente is driemaandelijks * voor bestaande kasfaciliteiten: inlichtingen te bevragen via kantoor 6. Valutadatum: - Creditverrichtingen (o.a. storting): dagvaluta - Debetverrichtingen (o.a. geldopneming): dagvaluta 7. Kaarten: - Jaarlijkse bijdrage debetkaart (Bancontact / Proton/ Maestro): Internationale functie is zonder meerkost inbegrepen - Jaarlijkse bijdrage kredietkaart (MasterCard): - Jaarlijkse bijdrage Golden kredietkaart (Mastercard Gold): 40,00 * detailinformatie debet-en kredietkaarten: zie II 8. Bijkomende verzekeringen: - Niet mogelijk ARGENTA SPAARBANK nv - ARGENTA ASSURANTIES nv - tarieven zijn van kracht vanaf tot nader bericht van wijziging DW15088/N 3/28

4 1. Kosten van de kaart: 4 II. Debet- en kredietkaarten en cheques - Jaarlijkse bijdrage debetkaart (Bancontact / Proton / Maestro): - Jaarlijkse bijdrage kredietkaart (MasterCard): - Jaarlijkse bijdrage Golden kredietkaart (Mastercard Gold): 40,00 Definitie debetkaart: de debetkaart is zowel een betaal- als een geldopnamekaart en is te gebruiken in het binnenland. Deze kaart heeft enerzijds een betaalfunctie men kan betalingen verrichten aan een verkooppuntterminal (POS-terminal) anderzijds is geldopname mogelijk via een automatisch bankloket (ATM) of in het bankkantoor waar de rekening beheerd wordt op voorlegging van de kaart. De Maestro-kaart: de Maestro-kaart is zowel een betaal- als geldopnamekaart en is te gebruiken in het buitenland. Deze kaart combineert eveneens de mogelijkheid tot geldopname met een betaalfunctie. De Proton-kaart is een betaalmiddel uitgegeven in de vorm van elektronisch geld in ruil voor ontvangen geld. De MasterCard is een kredietkaart die de krediethouder toelaat krediet of uitstel van betaling te verkrijgen voor de betaling van een aankoop of voor de opgenomen contante middelen. 2. Kosten: In het binnenland: - Debetkaart (Bancontact/Proton/Maestro): ATM geen POS geen - Kredietkaart (MasterCard): ATM 4,00 POS geen In het buitenland: - Debetkaart (Bancontact/Proton/Maestro): ATM geen** POS geen** - Kredietkaart (MasterCard): ATM binnen eurozone (of CASH-ADVANCE in een bank) 4,00 ATM buiten eurozone 4,00 POS binnen eurozone POS buiten eurozone geen 1,50% wisselkoers ** Argenta rekent geen kosten aan. Lokaal aangerekende kosten worden wel doorgerekend aan de cliënt. 3. Gehanteerde wisselkoersen (buiten Muntunie) De wisselkoersen kunnen schommelen en kunnen verschillend zijn op het ogenblik van de transactie en bij de debitering van de rekening van de kaarthouder. De gehanteerde wisselkoersen zijn de koersen die opgenomen zijn op de website van Mastercard. 4. Maximale afname: - debetkaart: - kredietkaart: - Proton: ATM inclusief opladen Proton (per dag) 650,00 (per 7 dagen) 1.250,00 POS (per 7 dagen) 2.500,00 ATM + POS samen (per 7 dagen) 2.500,00 ATM (per 4 dagen) 620,00 POS (per maand) 1.250,00 ATM + POS samen (per maand) 1.250,00 POS 125,00 Maximaal saldo 125,00 - Maestro: ATM (incl. opladen Proton) (per dag) 650,00 (per 7 dagen) 1.250,00 POS (per 7 dagen) 2.500,00 ATM + POS (per 7 dagen) 2.500,00 Deze bedragen gelden zowel in het binnen- als in het buitenland De cliënt heeft de mogelijkheid om een bestedingslimiet te kiezen binnen de grenzen van de door Argenta bepaalde maximumbedragen. De cliënt bezit ook de mogelijkheid om de initieel bepaalde limiet van de debetkaart (Bancontact, Maestro) of kredietkaart (MasterCard) te wijzigen. Dit kan hij 2 maal per jaar door het ondertekenen van een aanvraag op het kantoor. ARGENTA SPAARBANK nv - ARGENTA ASSURANTIES nv - tarieven zijn van kracht vanaf tot nader bericht van wijziging DW15088/N 4/28

5 5. Debetrentevoet: II. Debet- en kredietkaarten en cheques (vervolg) 5 Zie Giro+ rekening en Internetrekening en/of Goldenrekening 6. Verlies of diefstal van de kaart: Debetkaart (Bancontact / Proton / Maestro): - melding aan ARGENTA - onmiddellijk melding aan Card Stop op het nummer: binnen 24 u. melding aan lokale politie Kredietkaart (MasterCard): - melding aan ARGENTA - onmiddellijk melding aan Card Stop op het nummer: binnen 24 u. melding aan lokale politie 7. Aansprakelijkheid: Debet- en kredietkaarten: Indien alle bepalingen van het reglement zijn nageleefd is de aansprakelijkheid beperkt tot de franchise Franchise (er is GEEN franchise voor Golden kredietkaart (Mastercard Gold)) 150,00 Indien alle bepalingen van het reglement niet zijn nageleefd, valt de volledige schade ten laste van de cliënt MasterCard / Bancontact, Maestro: Tot aan de kennisgeving is de aansprakelijkheid van de houder beperkt tot 150,00. tenzij wanneer de houder met grove nalatigheid of frauduleus gehandeld heeft. Na de kennisgeving is de houder niet meer aansprakelijk voor de gevolgen verbonden aan het verlies of de diefstal, behalve indien hij frauduleus of met grove nalatigheid heeft gehandeld. Proton: De kennisgeving verhindert niet dat het op de kaart aanwezige saldo door een onbevoegde derde wordt gespendeerd, doch biedt bescherming tegen het opnieuw opladen van het instrument. 8. Overige onregelmatigheden De houder heeft eveneens de verplichting ARGENTA onverwijld in kennis te stellen van de boeking op zijn overzicht of op zijn rekeninguittreksels van elke transactie waarvoor geen toestemming is gegeven en van elke fout of onregelmatigheid vastgesteld op de overzichten of de rekeninguittreksels. 9. Cheques - Aanvraag chequeboekje (levering via aangetekende zending): 10,00 - Incasso binnenlandse cheque: - Incasso buitenlandse cheque in euro (1): - inningskosten cheque: 5,00 - creditering op de rekening van de cliënt: maximaal 8 weken na ontvangst van de cheque op de hoofdzetel - valuta cliënt = de valuta waarmee Argenta het geld van de buitenlandse bank ontvangt - het is onmogelijk om cheques in vreemde munt én traveller-cheques te innen. - Incasso van Argenta-cheques uitgeschreven in het buitenland: afhankelijk van de kosten van de buitenlandse bank. - Onbetaalde buitenlandse cheque in euro (2) variabel (1) (2) De wettelijke of reglementaire bepalingen van sommige landen kennen de betrokkenen en opeenvolgende houders van financiële documenten het recht toe om in bepaalde omstandigheden, bijvoorbeeld wanneer na betaling blijkt dat een of meer vermeldingen van het document vervalst zijn gedurende verscheidene jaren de terugbetaling te eisen van de door hen gedane betaling. Bijgevolg verbindt de cliënt zich ertoe Argenta Spaarbank nv op haar eerste verzoek de opbrengst terug te bezorgen van de betaling van elk document waarvan, krachtens dergelijke beschikking, van Argenta Spaarbank nv terugbetaling wordt geëist, en dat ongeacht de termijn verstreken sinds de betaling. De cliënt verleent Argenta Spaarbank nv de toestemming om zijn rekening te debiteren voor het terug te bezorgen bedrag. Buitenlandse cheques kunnen om verschillende redenen geweigerd worden: onvoldoende dekking, verzet, betalingstermijn verstreken, fraude, De weigeringstermijn is in elk land verschillend. Voor cheques in euro geldt dat de rekening van de cliënt na de aanvankelijke creditering terug gedebiteerd mag worden als de buitenlandse bank de cheque alsnog weigert. Voor al deze cheques geldt dat in bepaalde omstandigheden, bijvoorbeeld bij fraude of vervalsing van de cheque, het geld onbeperkt in tijd terug van de rekening van de cliënt gehaald kan worden. Kosten: alle kosten die de andere banken aanrekenen, worden doorgerekend. ARGENTA SPAARBANK nv - ARGENTA ASSURANTIES nv - tarieven zijn van kracht vanaf tot nader bericht van wijziging DW15088/N 5/28

6 1. Beheerskosten: 6 III. Spaarrekeningen III.A. e-spaar (vrij van R.V.) - Openen van de rekening: - Afsluiten van de rekening: - Jaarlijkse vergoeding: geen 2. Creditrentevoet: - Basisrente: De basisrente wordt berekend op het saldo, rekening houdend met het aantal uitgestane kalenderdagen. Het tarief van de basisrente is niet gegarandeerd, bij wijziging is de nieuwe rentevoet onmiddellijk van toepassing. De uitkering van de rente gebeurt jaarlijks met valuta 01/01. - Getrouwheidspremie: De getrouwheidspremie is een vergoeding die berekend wordt op jaarbasis en wordt toegekend voor de bedragen die gedurende 12 opeenvolgende maanden op dezelfde rekening ingeschreven bleven 0,50 % 0,10 % Het tarief van de getrouwheidspremie is gegarandeerd, dit wil zeggen dat de getrouwheidspremie die op een bepaald ogenblik wordt toegekend, zal worden toegepast voor nieuwe stortingen en voor spaartegoeden waarvoor een nieuwe getrouwheidsperiode begint te lopen. De getrouwheidspremie die van toepassing is op het ogenblik van de storting of bij het begin van een nieuwe getrouwheidsperiode blijft van toepassing voor de volledige getrouwheidsperiode. Afhalingen hebben invloed op de getrouwheidspremie ('LIFO'). Zie ook bij LIFO. De uitkering van de rente gebeurt trimestrieel met valuta 01/01, 01/04, 01/07 en 01/10 - LIFO Afhalingen hebben invloed op de sommen waarvoor de premieverwerving het minst ver in de tijd gelopen is (LIFO wat staat voor Last In First Out). 3. Belastingen: Vrijstelling van roerende voorheffing tot een bedrag van aan interesten. 15,00 % 4. Valutadatum: - Basisrente: - Creditverrichtingen (o.a. storting): dagvaluta - Debetverrichtingen (o.a. geldopneming): dagvaluta - Getrouwheidspremie: - Creditverrichtingen (o.a. storting): dagvaluta - Debetverrichtingen (o.a. geldopneming): zie definitie getrouwheidspremie 5. Bijkomende verzekeringen: - Niet mogelijk ARGENTA SPAARBANK nv - ARGENTA ASSURANTIES nv - tarieven zijn van kracht vanaf tot nader bericht van wijziging DW15088/N 6/28

7 1. Beheerskosten: 7 III.B. Groeirekening (vrij van R.V.) - Openen van de rekening: - Afsluiten van de rekening: - Jaarlijkse vergoeding: geen 2. Creditrentevoet: - Basisrente: Inlichtingen te bevragen op uw kantoor De basisrente wordt berekend op het saldo, rekening houdend met het aantal uitgestane kalenderdagen. Het tarief van de basisrente is niet gegarandeerd, bij wijziging is de nieuwe rentevoet onmiddellijk van toepassing. De uitkering van de rente gebeurt jaarlijks met valuta 01/01. - Getrouwheidspremie: Inlichtingen te bevragen op uw kantoor De getrouwheidspremie is een vergoeding die berekend wordt op jaarbasis en wordt toegekend voor de bedragen die gedurende 12 opeenvolgende maanden op dezelfde rekening ingeschreven bleven Het tarief van de getrouwheidspremie is gegarandeerd, dit wil zeggen dat de getrouwheidspremie die op een bepaald ogenblik wordt toegekend, zal worden toegepast voor nieuwe stortingen en voor spaartegoeden waarvoor een nieuwe getrouwheidsperiode begint te lopen. De getrouwheidspremie die van toepassing is op het ogenblik van de storting of bij het begin van een nieuwe getrouwheidsperiode blijft van toepassing voor de volledige getrouwheidsperiode. Afhalingen hebben invloed op de getrouwheidspremie ('LIFO'). Zie ook bij LIFO. De uitkering van de rente gebeurt trimestrieel met valuta 01/01, 01/04, 01/07 en 01/10 - LIFO Afhalingen hebben invloed op de sommen waarvoor de premieverwerving het minst ver in de tijd gelopen is (LIFO wat staat voor Last In First Out). 3. Belastingen: Vrijstelling van roerende voorheffing tot een bedrag van aan interesten. 15,00 % 4. Valutadatum: - Basisrente: - Creditverrichtingen (o.a. storting): dagvaluta - Debetverrichtingen (o.a. geldopneming): dagvaluta - Getrouwheidspremie: - Creditverrichtingen (o.a. storting): dagvaluta - Debetverrichtingen (o.a. geldopneming): zie definitie getrouwheidspremie 5. Bijkomende verzekeringen: - Niet mogelijk ARGENTA SPAARBANK nv - ARGENTA ASSURANTIES nv - tarieven zijn van kracht vanaf tot nader bericht van wijziging DW15088/N 7/28

8 1. Beheerskosten: 8 III.C. Maxirekening (vrij van R.V.) - Openen van de rekening: - Afsluiten van de rekening: - Jaarlijkse vergoeding: geen 2. Creditrentevoet: - Basisrente: 0,20 % De basisrente wordt berekend op het saldo, rekening houdend met het aantal uitgestane kalenderdagen. Het tarief van de basisrente is niet gegarandeerd, bij wijziging is de nieuwe rentevoet onmiddellijk van toepassing. De uitkering van de rente gebeurt jaarlijks met valuta 01/01. - Getrouwheidspremie: 0,10 % De getrouwheidspremie is een vergoeding die berekend wordt op jaarbasis en wordt toegekend voor de bedragen die gedurende 12 opeenvolgende maanden op dezelfde rekening ingeschreven bleven Het tarief van de getrouwheidspremie is gegarandeerd, dit wil zeggen dat de getrouwheidspremie die op een bepaald ogenblik wordt toegekend, zal worden toegepast voor nieuwe stortingen en voor spaartegoeden waarvoor een nieuwe getrouwheidsperiode begint te lopen. De getrouwheidspremie die van toepassing is op het ogenblik van de storting of bij het begin van een nieuwe getrouwheidsperiode blijft van toepassing voor de volledige getrouwheidsperiode. Afhalingen hebben invloed op de getrouwheidspremie ('LIFO'). Zie ook bij LIFO. De uitkering van de rente gebeurt trimestrieel met valuta 01/01, 01/04, 01/07 en 01/10 - LIFO Afhalingen hebben invloed op de sommen waarvoor de premieverwerving het minst ver in de tijd gelopen is (LIFO wat staat voor Last In First Out). 3. Belastingen: Vrijstelling van roerende voorheffing tot een bedrag van aan interesten. 15,00 % 4. Valutadatum: - Basisrente: - Creditverrichtingen (o.a. storting): dagvaluta - Debetverrichtingen (o.a. geldopneming): dagvaluta - Getrouwheidspremie: - Creditverrichtingen (o.a. storting): dagvaluta - Debetverrichtingen (o.a. geldopneming): zie definitie getrouwheidspremie 5. Bijkomende verzekeringen: - Niet mogelijk dossier huurwaarborg voor particulieren III.C.bis Dossierkost huurwaarborg Dossier huurwaarborg: Bankwaarborgovereenkomst overeenkomstig de woninghuurwet Artikel 10, 1, laatste lid, van boek III, titel VIII, hoofdstuk II, afdeling 2 van het Burgerlijk Wetboek - drie maanden huur 250 ARGENTA SPAARBANK nv - ARGENTA ASSURANTIES nv - tarieven zijn van kracht vanaf tot nader bericht van wijziging DW15088/N 8/28

9 1. Beheerskosten: 9 III.D. Plusrekening (met R.V.) - Openen van de rekening: - Afsluiten van de rekening: - Jaarlijkse vergoeding: geen 2. Creditrentevoet: - Basisrente: De basisrente wordt berekend op het saldo, rekening houdend met het aantal uitgestane kalenderdagen. Het tarief van de basisrente is niet gegarandeerd, bij wijziging is de nieuwe rentevoet onmiddellijk van toepassing. De uitkering van de rente gebeurt jaarlijks met valuta 01/01. - Getrouwheidspremie: De getrouwheidspremie is een vergoeding die berekend wordt op jaarbasis en wordt toegekend voor de bedragen die gedurende 12 opeenvolgende maanden op dezelfde rekening ingeschreven bleven Het tarief van de getrouwheidspremie is gegarandeerd, dit wil zeggen dat de getrouwheidspremie die op een bepaald ogenblik wordt toegekend, zal worden toegepast voor nieuwe stortingen en voor spaartegoeden waarvoor een nieuwe getrouwheidsperiode begint te lopen. De getrouwheidspremie die van toepassing is op het ogenblik van de storting of bij het begin van een nieuwe getrouwheidsperiode blijft van toepassing voor de volledige getrouwheidsperiode. 0,20 % 0,10 % Afhalingen hebben invloed op de getrouwheidspremie ('LIFO'). Zie ook bij LIFO. De uitkering van de rente gebeurt jaarlijks met valuta 01/01. - LIFO Afhalingen hebben invloed op de sommen waarvoor de premieverwerving het minst ver in de tijd gelopen is (LIFO wat staat voor Last In First Out). 3. Belastingen: Roerende voorheffing: 25,00 % 4. Valutadatum: - Basisrente: - Creditverrichtingen (o.a. storting): dagvaluta - Debetverrichtingen (o.a. geldopneming): dagvaluta - Getrouwheidspremie: - Creditverrichtingen (o.a. storting): dagvaluta - Debetverrichtingen (o.a. geldopneming): zie definitie getrouwheidspremie 5. Bijkomende verzekeringen: - Niet mogelijk ARGENTA SPAARBANK nv - ARGENTA ASSURANTIES nv - tarieven zijn van kracht vanaf tot nader bericht van wijziging DW15088/N 9/28

10 1. Beheerskosten: 10 III.E. Spaarrekening (met R.V.) - Openen van de rekening: - Afsluiten van de rekening: - Jaarlijkse vergoeding: geen 2. Creditrentevoet: - Basisrente: Inlichtingen te bevragen op uw kantoor De basisrente wordt berekend op het saldo, rekening houdend met het aantal uitgestane kalenderdagen. Het tarief van de basisrente is niet gegarandeerd, bij wijziging is de nieuwe rentevoet onmiddellijk van toepassing. De uitkering van de rente gebeurt jaarlijks met valuta 01/01. - Getrouwheidspremie: Inlichtingen te bevragen op uw kantoor De getrouwheidspremie is een vergoeding die berekend wordt op jaarbasis en wordt toegekend voor de bedragen die gedurende 12 opeenvolgende maanden op dezelfde rekening ingeschreven bleven Het tarief van de getrouwheidspremie is gegarandeerd, dit wil zeggen dat de getrouwheidspremie die op een bepaald ogenblik wordt toegekend, zal worden toegepast voor nieuwe stortingen en voor spaartegoeden waarvoor een nieuwe getrouwheidsperiode begint te lopen. De getrouwheidspremie die van toepassing is op het ogenblik van de storting of bij het begin van een nieuwe getrouwheidsperiode blijft van toepassing voor de volledige getrouwheidsperiode. Afhalingen hebben invloed op de getrouwheidspremie ('LIFO'). Zie ook bij LIFO. De uitkering van de rente gebeurt jaarlijks met valuta 01/01. - LIFO Afhalingen hebben invloed op de sommen waarvoor de premieverwerving het minst ver in de tijd gelopen is (LIFO wat staat voor Last In First Out). 3. Belastingen: Roerende voorheffing: 25,00 % (*) 4. Valutadatum: - Basisrente: - Creditverrichtingen (o.a. storting): dagvaluta - Debetverrichtingen (o.a. geldopneming): dagvaluta - Getrouwheidspremie: - Creditverrichtingen (o.a. storting): dagvaluta - Debetverrichtingen (o.a. geldopneming): zie definitie getrouwheidspremie 5. Bijkomende verzekeringen: - Niet mogelijk (*) Er wordt roerende voorheffing geheven op de interesten en een eventuele korting op de bijdrage van de Argenta Care hospitalisatieverzekering, die eveneens als interest wordt beschouwd ARGENTA SPAARBANK nv - ARGENTA ASSURANTIES nv - tarieven zijn van kracht vanaf tot nader bericht van wijziging DW15088/N 10/28

11 11 IV. Termijnplaatsingen - Plaatsingen mogelijk vanaf 250. IV.A. Termijndeposito (met R.V.) 1. Beheerskosten: - Openen van het termijndeposito: - Afsluiten van het termijndeposito: - Jaarlijkse vergoeding: geen 2. Creditrentevoet: 1 maand 0,05 % 2 maanden 0,05 % 3 maanden 0,05 % 4 maanden 0,05 % 5 maanden 0,05 % 6 maanden 0,10 % 7 maanden 0,10 % 8 maanden 0,10 % 9 maanden 0,10 % 10 maanden 0,10 % 11 maanden 0,10 % 12 maanden 0,20 % 15 maanden 0,20 % 2 jaar 0,30 % 3 jaar 0,50 % 4 jaar 0,60 % 5 jaar 0,90 % 6 jaar 1,00 % 7 jaar 1,10 % 8 jaar 1,20 % 3. Belastingen: - Roerende voorheffing: 25,00 % 4. Valutadatum: - Storting: dag van de storting - Afname: eindvervaldag 5. Bijkomende verzekeringen: - Niet mogelijk 6. Vroegtijdige terugbetaling: - Wederbeleggingsvergoeding 0,60 % - Forfaitaire verwerkingskost 0,70 % Berekeningsmodaliteiten vervroegde terugbetaling termijndeposito: zie het Algemeen Reglement der Verrichtingen. ARGENTA SPAARBANK nv - ARGENTA ASSURANTIES nv - tarieven zijn van kracht vanaf tot nader bericht van wijziging DW15088/N 11/28

12 12 IV.B. Termijndeposito - Thematische volkslening - Plaatsingen mogelijk vanaf Beheerskosten: - Openen van het termijndeposito: - Afsluiten van het termijndeposito: - Jaarlijkse vergoeding: geen 2. Creditrentevoet: 7 jaar 1,10 % 3. Belastingen: - Roerende voorheffing: 15,00 % 4. Valutadatum: - Storting: dag van de storting - Afname: eindvervaldag 5. Bijkomende verzekeringen: - Niet mogelijk 6. Vroegtijdige terugbetaling: - Wederbeleggingsvergoeding 0,60 % - Forfaitaire verwerkingskost 0,70 % Berekeningsmodaliteiten vervroegde terugbetaling termijndeposito - thematische volkslening: zie het Algemeen Reglement der Verrichtingen. De termijndeposito's geopend in het kader van de thematische volkslening kunnen niet vervroegd terugbetaald worden tijdens de eerste 5 jaar na intekening (*) Deze termijndeposito's worden geopend met toepassing van de wet van 26 december 2013 houdende diverse bepalingen inzake de thematische volksleningen. Op de termijnrekeningen geopend in het kader van de thematische volksleningen kan bij Argenta enkel worden ingetekend door particuliere beleggers zoals gedefinieerd in art. 2, 4 van de wet van 26 december 2013 houdende diverse bepalingen inzake de thematische volksleningen. ARGENTA SPAARBANK nv - ARGENTA ASSURANTIES nv - tarieven zijn van kracht vanaf tot nader bericht van wijziging DW15088/N 12/28

13 - Plaatsingen mogelijk vanaf IV.C. Step-up Termijndeposito 1. Beheerskosten: - Openen van het termijndeposito: - Afsluiten van het termijndeposito: - Jaarlijkse vergoeding: geen 2. Creditrentevoet: 5 jaar jaar 1 0,40 % jaar 2 0,60 % jaar 3 1,00 % jaar 4 1,25 % jaar 5 1,50 % actuarieel 0,94 % 6 jaar jaar 1 0,40 % jaar 2 0,60 % jaar 3 1,00 % jaar 4 1,25 % jaar 5 1,50 % jaar 6 1,75 % actuarieel 1,07 % 8 jaar jaar 1 0,40 % jaar 2 0,60 % jaar 3 1,00 % jaar 4 1,25 % jaar 5 1,50 % jaar 6 1,75 % jaar 7 2,25 % jaar 8 2,75 % actuarieel 1,41 % De interesten worden steeds jaarlijks uitbetaald. Hernieuwing op eindvervaldag is niet mogelijk. 3. Belastingen: - Roerende voorheffing: 25,00 % 4. Valutadatum: - Storting: dag van de storting - Afname: eindvervaldag 5. Bijkomende verzekeringen: - Niet mogelijk 6. Vroegtijdige terugbetaling: - Wederbeleggingsvergoeding 0,60 % - Forfaitaire verwerkingskost 0,70 % Berekeningsmodaliteiten vervroegde terugbetaling zie het Algemeen Reglement der Verrichtingen. ARGENTA SPAARBANK nv - ARGENTA ASSURANTIES nv - tarieven zijn van kracht vanaf tot nader bericht van wijziging DW15088/N 13/28

14 14 V. Argenta-kasbons - Argenta Spaarbank biedt momenteel geen nieuwe kasbons aan 1. Beheerskosten: - Openen van de rekening: - Afsluiten van de rekening: - Jaarlijkse vergoeding: geen 2. Creditrentevoet: Geen nieuwe intekeningen mogelijk Creditrentevoet verlengbare Maxibons en Rendementsbons verlengingsperiode 3 jaar verlengingsperiode 5 jaar Inlichtingen te bevragen op uw kantoor Inlichtingen te bevragen op uw kantoor Op het ogenblik van de plaatsing van een rendementsbon op een effectenrekening, moet de houder een keuze maken tussen kapitalisatie van de interesten en jaarlijkse couponbetaling. Deze keuze geldt voor de ganse looptijd en kan nadien niet meer gewijzigd worden. 3. Belastingen: - Roerende voorheffing: 25,00 % 4. Valutadatum: - Storting: de dag van de storting - Afname: de vervaldag van de kasbon 5. Bijkomende verzekeringen: - Geen 6. Open bewaarneming: Kosten geen 7. Vroegtijdige terugbetaling: - Wederbeleggingsvergoeding 0,60 % - Forfaitaire verwerkingskost 0,70 % Berekeningsmodaliteiten vervroegde terugbetaling kasbon: zie het Algemeen Reglement der Verrichtingen. ARGENTA SPAARBANK nv - ARGENTA ASSURANTIES nv - tarieven zijn van kracht vanaf tot nader bericht van wijziging DW15088/N 14/28

15 15 VI. Collectieve beleggingsinstellingen (1) Argenta Pensioenspaarfonds (afgekort ARPE) instapkosten uitstapkosten taks op de beursverrichtingen geen kosten geen kosten nihil Argenta Pensioenspaarfonds Defensive (afgekort ARPE Defensive) instapkosten uitstapkosten taks op de beursverrichtingen geen kosten geen kosten nihil Arpe en Arpe Defensive zijn erkend als beleggingsfondsen die het pensioensparen met fiscaal voordeel kunnen organiseren. Er zijn specifieke voorwaarden onder andere wat betreft leeftijd en jaarlijks toegelaten bedrag van stortingen. Voor details wordt verwezen naar het prospectus en de beheersverslagen. Het minimumbedrag per storting bedraagt 50 euro. Enkel voor de laatste storting kan het bedrag lager zijn om het jaarlijkse fiscale maximum te behalen. Collectieve beleggingsinstellingen (2) (4) instapkosten/omzettingskosten Argenta Fund (kap) 2,00% alle compartimenten 2,00% behalve compartiment Overheidsobligaties 1,50% Argenta Fund of Funds (kap) alle compartimenten 2,00% behalve compartiment ARG FoF Zeer Defensief 1,00% Carmignac Patrimoine A (kap) (3) 2,00 % Carmignac Emergents (kap) (3) 2,00 % Carmignac Sécurité (kap) (3) 1,5% (5) Carmignac Investissement A (kap) (3) 2,00 % Carmignac Commodities (kap) 2,00 % Carmignac Emerging Patrimoine (kap) 2,00 % Petercam Balanced Defensive Growth (kap) 2,00 % Petercam Balanced Dynamic Growth (kap) 2,00 % Petercam L Bond Universalis (dis) 1,50 % Petercam L Bond Higher Yield (dis) 1,50 % Petercam Equities Energy & Resources (kap) 2,00 % Petercam Equities Agrivalue (kap) 2,00 % EdR Goldsphere B (kap) (3) 2,00 % EdR Infrasphere A (kap) (3) 2,00 % EdR Synergie A (kap) (3) 2,00 % EdR Latin America C (kap) (3) 2,00 % EdR Fund China A- (kap) 2,00 % EdR Global Convertibles A (kap) (3) 2,00 % EdR Inde A (kap) (3) 2,00 % GS&P Kapitalfonds L.K.Family Business (dis) (6) 2,00 % uitstapkosten geen kosten taks op de beursverrichtingen kapitalisatieaandelen beleggingsvennootschappen instap nihil uitstap 1,32 % (max ) distributieaandelen of -deelbewijzen instap nihil uitstap nihil kapitalisatiedeelbewijzen fondsen instap nihil uitstap nihil (1) alle prijzen gelden per verrichting; Afsluiting van de ontvangstperiode van orders: Argenta Fund/Argenta Fund of Funds wekelijks op dinsdag om 14u00; Carmignac/Petercam/GS&P en EdRAM dagelijks; ARPE dagelijks na sluiting kantoren (2) de aandelen/deelbewijzen van instellingen voor collectieve belegging worden niet verkocht aan Amerikaanse staatsburgers in de mate het prospectus dergelijke verhandeling verbiedt. (3) Gemeenschappelijk beleggingsfonds naar Frans recht:de belegger dient jaarlijks de door het fonds ontvangen dividenden en/of interesten aan te geven via zijn belastingaangifte. (4) Het minimum bedrag voor aankooporders van de door Argenta aangeboden producten is (5) Deze kost omvat: 1,00% instapkosten en 0,50% administratiekost (6) Gemeenschappelijk beleggingsfonds naar Luxemburgs recht:de belegger dient jaarlijks de door het fonds ontvangen dividenden en/of interesten aan te geven via zijn belastingaangifte. ARGENTA SPAARBANK nv - ARGENTA ASSURANTIES nv - tarieven zijn van kracht vanaf tot nader bericht van wijziging DW15088/N 15/28

16 16 VII. Beursorders (1) (3) (4) (5) Aan - en verkooporders op Euronext (Parijs - Brussel - Amsterdam - Lissabon), CHI-X en BATS Aan - en verkooporders op andere markten dan Euronext (Parijs - Brussel - Amsterdam - Lissabon), CHI-X en BATS 0,20 % (min. 5,95 ) 0,60 % (min. 20 ) + (eventuele buitenlandse taksen) Taks op de beursverrichtingen (secundaire markt) (2) voor aandelen (en gelijkgestelde effecten) voor uitkeringsaandelen van beursgenoteerde beleggingsinstellingen voor kapitalisatieaandelen van beursgenoteerde beleggingsinstellingen Belgische certificaten van buitenlandse aandelen 0,27 % (max. 800 ) 0,09 % (max. 650 ) 1,32 % (max ) 0,09 % (max. 650 ) (1) alle prijzen gelden per verrichting (2) bij transacties op sommige buitenlandse markten zal een bijkomende buitenlandse belasting/taks aangerekend worden. (3) Indien uitvoering order via verschillende deelorders met spreiding over meerdere dagen: aanrekening van minimum (5,95 ) voor elk deelorder (4) De valutadatum van de meeste effectentransacties is 2 of 3 (werk)dagen na de uitvoeringsdatum. In uitzonderlijke gevallen en afhankelijk van de markt kan deze uitvoeringsdatum echter vroeger of later zijn. Debitering en/of creditering van de cashrekening gebeurt op de (werk)dag na uitvoering van het order. Door het verschil tussen de datum van debitering en/of creditering (indien vervolgens de gecrediteerde bedragen onmiddellijk worden opgenomen door de cliënt) kan tijdelijk een debetstand op de cashrekening ontstaan. Bij een eventuele debetstand op de cashrekening geldt de valutadatum als berekeningsbasis voor de berekening van de eventuele debetintresten (5) Nieuwe tarieven van toepassing voor orders ingebracht vanaf 26/10/2014 VIII. Obligaties (1) Belgische staatsbons Aankoop op primaire markt (2) uitgifteprijs Aankoop op secundaire markt 0,20 % (min. 5,95 ) verkoop voor eindvervaldag 0,20 % (min. 5,95 ) terugbetaling op eindvervaldag geen kosten (3) Bedrijfsobligaties, Eurobonds, Gestructureerde obligaties, Overheidsobligaties Aankoop op primaire markt (2) uitgifteprijs verkoop voor eindvervaldag 0,9% (min. 25 ) terugbetaling op eindvervaldag geen kosten (3) Niet-Argenta kasbons/spaarbons verkoop voor eindvervaldag zie veiling terugbetaling op eindvervaldag geen kosten (3) Taks op de beursverrichtingen secundaire markt 0,09 % (max. 650 ) primaire markt nihil (1) alle prijzen gelden per verrichting (2) Het minimum bedrag voor aankooporders van de door Argenta aangeboden producten is (3) Mits deponering op effectenrekening 60 bankwerkdagen voor vervaldag (waarbij zaterdagen, zondagen en feestdagen niet worden beschouwd als bankwerkdag); indien later gedeponeerd kunnen kosten tegenpartij worden aangerekend. (4) De valutadatum van de meeste effectentransacties is 2 of 3 (werk)dagen na de uitvoeringsdatum. In uitzonderlijke gevallen en afhankelijk van de markt kan deze uitvoeringsdatum echter vroeger of later zijn. Debitering en/of creditering van de cashrekening gebeurt op de (werk)dag na uitvoering van het order. Door het verschil tussen de datum van debitering en/of creditering (indien vervolgens de gecrediteerde bedragen onmiddellijk worden opgenomen door de cliënt) kan tijdelijk een debetstand op de cashrekening ontstaan. Bij een eventuele debetstand op de cashrekening geldt de valutadatum als berekeningsbasis voor de berekening van de eventuele debetintresten IX. Transacties op de Brusselse veiling (1) Verkooporders (+ veilingkosten: 0,8 % (alleen bij verkoop en max ) Taks op de beursverrichtingen (secundaire markt) (2) 0,90 % (min. 25 ) 0,09 % (max. 650 ) (1) alle prijzen gelden per verrichting (2) Indien andere effecten dan kasbons/spaarbons of aanverwante waarden: zie taks op de beursverrichting zoals bepaald onder hoofding "Beursorders". ARGENTA SPAARBANK nv - ARGENTA ASSURANTIES nv - tarieven zijn van kracht vanaf tot nader bericht van wijziging DW15088/N 16/28

17 17 X. Overige kosten i.v.m. effecten op effectenrekening Met effecten wordt o.a. bedoeld (niet-limitatieve opsomming): Argenta-kasbons, niet-argenta kasbons/spaarbons, (achtergestelde) certificaten, aandelen, obligaties, deelbewijzen/aandelen van beleggingsinstellingen, OLO's effectenrekening: openen - afsluiten - beheer bewaarlonen geen kosten transfereren van effecten inkomende transfer uitgaande transfer 50 /transfer en per ISIN-code (1) (2) deponeren van fysieke effecten in een effectenrekening (opnemen van fysieke effecten uit een effectenrekening is niet mogelijk;deponeringen/inkomende transfers van certificaten op naam, opties, futures, buitenlandse kasbons en niet genoteerde effecten worden niet aanvaard) uitbetaling van betaalbare mantels (+ aangehechte coupons) van niet-argenta waarden (mits deponering op effectenrekening 60 bankwerkdagen voor vervaldag (waarbij zaterdagen, zondagen en feestdagen niet kunnen worden beschouwd als bankwerkdag); indien later gedeponeerd kunnen kosten tegenpartij en/of incassokosten (+ BTW, indien van toepassing) worden aangerekend). Losse coupons worden niet aanvaard, tenzij individuele en voorafgaande andersluidende beslissing door Argenta Spaarbank NV. omruilingen/openbaar bod/ inschrijvingen op nieuwe rechten corporate actions briefwisseling Opmaak attesten voor deelname algemene vergaderingen 10 per attest (enkel mogelijk voor aandelen genoteerd op Euronext Brussel) per ISIN-code (1) Overzicht van in het verleden gedane verrichtingen 10 per overzicht per ISIN-code per begonnen jaar (1) Tussentijdse waardebepalingen van de uitstaande portefeuille 10 per bepaling per ISIN-code (1) Diverse attesten/kopies (andere dan hierboven vermeld) 10 per attest/ kopie per ISIN-code(1) Aanvraag tot terugvordering van dubbele belasting bij buitenlandse dividenden 75 per aanvraag (enkel mogelijk mits bruto dividend minstens 850 bedraagt) en per ISIN code (1) (1) + 21 % BTW (2) kostprijs niet van toepassing voor transfers tussen Argenta-rekeningen XI. Wisselverrichtingen - Niet mogelijk ARGENTA SPAARBANK nv - ARGENTA ASSURANTIES nv - tarieven zijn van kracht vanaf tot nader bericht van wijziging DW15088/N 17/28

18 18 XII. Internationale overschrijvingen Tarieven voor het ontvangen van internationale overschrijvingen: Argenta rekent de cliënt geen kosten aan. Tarieven voor het uitvoeren van internationale overschrijvingen: - Standaard worden de betalingen verwerkt via gedeelde kosten : (1) - via alle kosten voor de begunstigde : - via alle kosten voor de opdrachtgever : het tarief is afhankelijk van het land van bestemming, de munt en het bedrag van de overschrijving. Details: zie onderstaande tabel. Deze kosten worden afzonderlijk van de betrokken betaalrekening gedebiteerd. Wanneer de cliënt kiest voor "alle kosten voor de opdrachtgever", vermeldt hij/zij dit op het overschrijvingsformulier bij de opmerkingen. Tarieven voor het terugsturen van foutieve inkomende niet-sepa betalingen 15,00 (2) (1) Bij gedeelde kosten rekent de opdrachtgevende bank haar kosten door aan de opdrachtgever van de betaling. De eerste tussenbank en de begunstigde bank rekenen hun kosten door aan de begunstigde van de betaling. Argenta rekent geen kosten aan. De kosten van de eerste tussenbank en begunstigde bank zijn variabel en voor Argenta onbekend. (2) Bij betalingsopdrachten in vreemde munten kunnen deze kosten hiervan afwijken door wisselkoersverschillen. Tabel: tarief internationale overschrijving alle kosten voor de opdrachtgever Land van bestemming Munt Kosten afhankelijk van het bedrag Alle landen betaling<= euro 5,00 betaling > euro en<= euro 15,00 betaling > euro 50,00 Land van bestemming Munt USA USD 5,00 Andere landen USD 30,00 UK GBP 15,00 Zwitserland CHF 15,00 Overige kosten - herroeping, wijziging, opzoeking: < 3 maanden 25,00 (2)(3) > 3 maanden en < 1 jaar 50,00 (2)(3) > 1 jaar 150,00 (2)(3) - terugzenden fondsen - wisselkoers: de gebruikte wisselkoers is gebaseerd op de noteringen die gelden op de internationale wisselmarkt op het moment van de uitvoering van de transactie. Indien een behandelingscommissie wordt aangerekend, is die begrepen in de wisselkoers alle kosten eventueel aangerekend door de andere banken worden doorgerekend (1) Valutaregels - debitering: valutadatum = datum waarop het bedrag van de overschrijving van de betaalrekening van de cliënt wordt gedebiteerd - creditering: valutadatum = bankwerkdag waarop het bedrag van de overschrijving op de rekening van de Spaarbank wordt gecrediteerd (1) Bij gedeelde kosten rekent de opdrachtgevende bank haar kosten door aan de opdrachtgever van de betaling. De eerste tussenbank en de begunstigde bank rekenen hun kosten door aan de begunstigde van de betaling. Argenta rekent geen kosten aan. De kosten van de eerste tussenbank en begunstigde bank zijn variabel en voor Argenta onbekend. (2) Behoudens een foutieve uitvoering door Argenta (3) Alle kosten die door de andere banken worden aangerekend worden doorgerekend Voor klachten hierover kunt u zich wenden tot uw kantoor, of indien onvoldoende gevolg tot Argenta Klachtenbeheer Belgiëlei 49-53, 2018 Antwerpen en in laatste instantie tot Ombudsfin - Ombudsman in financiële geschillen Belliardstraat 15-17, Bus 8, 1040 Brussel. ARGENTA SPAARBANK nv - ARGENTA ASSURANTIES nv - tarieven zijn van kracht vanaf tot nader bericht van wijziging DW15088/N 18/28

19 1. Lening op afbetaling voor nieuwe voertuigen Jaarlijks kostenpercentage 19 XIII. Consumentenkrediet 3,50 % Kenmerken: Minimum bedrag: 2500,01 Maximumbedrag: 25000,00 Minimum looptijd: 24 maanden Maximum looptijd: 60 maanden vb.: 1) 2500,01 / 24 m. maandlast: 107,95 2) 7440 / 42 m. maandlast: 188,29 3) 9915 / 48 m. maandlast: 221,42 Maximumtermijn in functie van het ontleende bedrag: In 2500, m. Meer dan m. Meer dan m. Meer dan m. Meer dan m. 2. Lening op afbetaling voor tweedehandsvoertuigen Jaarlijks kostenpercentage 5,00 % Minimum bedrag: 2500,01 Maximumbedrag: 25000,00 Minimum looptijd: 24 maanden Maximum looptijd: 60 maanden vb.: 1) 2500,01 / 24 m. maandlast: 109,55 2) 7440 / 42 m. maandlast: 193,09 3) 9915 / 48 m. maandlast: 227,84 Maximumtermijn in functie van het ontleende bedrag: In 2500, m. Meer dan m. Meer dan m. Meer dan m. Meer dan m. ARGENTA SPAARBANK nv - ARGENTA ASSURANTIES nv - tarieven zijn van kracht vanaf tot nader bericht van wijziging DW15088/N 19/28

20 20 XIII. Consumentenkrediet: vervolg 3. Lening op afbetaling voor Aankoop bouwgrond - Verbouwingen (eigenaar) Jaarlijks kostenpercentage 3,50 % Kenmerken: Minimumbedrag: 2500,01 Maximumbedrag: 25000,00 Minimumlooptijd: 12 maanden vb.: 1) 2500,01 / 24 m. maandlast: 107,95 2) 7440 / 42 m. maandlast: 188,29 3) 9915 / 48 m. maandlast: 221,42 4. Lening op afbetaling voor Andere doelen - niet eigenaar. Jaarlijks kostenpercentage 6,00 % Kenmerken: Minimumbedrag: 2500,01 Maximumbedrag: 25000,00 Minimumlooptijd: 12 maanden vb.: 1) 2500,01 / 24 m. maandlast: 110,62 2) 7440 / 42 m. maandlast: 196,30 3) 9915 / 48 m. maandlast: 232,13 Maximumtermijn in functie van het ontleende bedrag: In 2500, m. Meer dan m. Meer dan m. Meer dan m. Meer dan m. Meer dan m. Meer dan m. XIV. Kredietopening met hypothecaire waarborg (hypothecaire kredieten) - het prospectus en het tarief zijn beschikbaar in uw kantoor. ARGENTA SPAARBANK nv - ARGENTA ASSURANTIES nv - tarieven zijn van kracht vanaf tot nader bericht van wijziging DW15088/N 20/28

Tarieflijst. Van kracht vanaf 10/09/2015. Deze versie vervangt alle voorgaande.

Tarieflijst. Van kracht vanaf 10/09/2015. Deze versie vervangt alle voorgaande. 1 Tarieflijst Aspa NV RPR Antwerpen BTW - BE - 0404.453.574 FSMA 27316 Aras NV RPR Antwerpen BTW - BE - 0404.456.148 Adm. code 0858 Maatschappelijke zetel: Belgiëlei 49-53, 2018 Antwerpen Tel.: 03 285

Nadere informatie

Tarieflijst. Van kracht vanaf 19/04/2016. Deze versie vervangt alle voorgaande.

Tarieflijst. Van kracht vanaf 19/04/2016. Deze versie vervangt alle voorgaande. 1 Tarieflijst Aspa NV RPR Antwerpen BTW - BE - 0404.453.574 FSMA 27316 Aras NV RPR Antwerpen BTW - BE - 0404.456.148 Adm. code 0858 Maatschappelijke zetel: Belgiëlei 49-53, 2018 Antwerpen Tel.: 03 285

Nadere informatie

Tarieflijst. Van kracht vanaf 01/01/2010. Deze versie vervangt alle voorgaande.

Tarieflijst. Van kracht vanaf 01/01/2010. Deze versie vervangt alle voorgaande. 1 Tarieflijst Aspa NV RPR Antwerpen BTW - BE - 0404.453.574 CBFA 27316 Aras NV RPR Antwerpen BTW - BE - 0404.456.148 Adm. code 0858 Maatschappelijke zetel: Belgiëlei 49-53, 2018 Antwerpen Tel.: 03 285

Nadere informatie

Tarieflijst. Van kracht vanaf 11/04/2017. Deze versie vervangt alle voorgaande.

Tarieflijst. Van kracht vanaf 11/04/2017. Deze versie vervangt alle voorgaande. 1 Tarieflijst Aspa NV RPR Antwerpen BTW - BE - 0404.453.574 FSMA 27316 Aras NV RPR Antwerpen BTW - BE - 0404.456.148 Adm. code 0858 Maatschappelijke zetel: Belgiëlei 49-53, 2018 Antwerpen Tel.: 03 285

Nadere informatie

Tarieflijst. Van kracht vanaf 07/01/2010. Deze versie vervangt alle voorgaande.

Tarieflijst. Van kracht vanaf 07/01/2010. Deze versie vervangt alle voorgaande. 1 Tarieflijst Aspa NV RPR Antwerpen BTW - BE - 0404.453.574 CBFA 27316 Aras NV RPR Antwerpen BTW - BE - 0404.456.148 Adm. code 0858 Maatschappelijke zetel: Belgiëlei 49-53, 2018 Antwerpen Tel.: 03 285

Nadere informatie

Algemene Tarieflijst

Algemene Tarieflijst Algemene Tarieflijst De tarieven zijn uitgedrukt in euro (). Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, zijn alle tarieven BTW (21 ) inclusief. Het kantoor kan u aanvullende of gepersonaliseerde informatie verstrekken.

Nadere informatie

Financiële infofiche levensverzekering. Argenta Fund Plan Kap B4 1

Financiële infofiche levensverzekering. Argenta Fund Plan Kap B4 1 Financiële infofiche levensverzekering Argenta Fund Plan Kap B4 1 Type levensverzekering Levensverzekering van Argenta Assuranties nv, Belgiëlei 49-53, 2018 Antwerpen (hierna afgekort Argenta ) waarvan

Nadere informatie

F I N A N C I E L E I N F O F I C H E L E V E N S V E R Z E K E R I N G

F I N A N C I E L E I N F O F I C H E L E V E N S V E R Z E K E R I N G F I N A N C I E L E I N F O F I C H E L E V E N S V E R Z E K E R I N G Argenta Life Plan Deze financiële infofiche maakt integraal deel uit van de verzekeringsvoorwaarden T Y P E L E V E N S V E R Z E

Nadere informatie

FAQ Gereglementeerde spaarrekeningen

FAQ Gereglementeerde spaarrekeningen FAQ Gereglementeerde spaarrekeningen Antwerpen, 01 januari 2015 Gevoeligheid: Publiek ARGENTA SPAARBANK NV, BELGIËLEI 49-53, 2018 ANTWERPEN 2/8 - DIRECTIE PRODUCTMANAGEMENT 01-01-2015 Inhoud 1 Algemeen...

Nadere informatie

Tarief voor de meest voorkomende verrichtingen Particulieren en zelfstandigen

Tarief voor de meest voorkomende verrichtingen Particulieren en zelfstandigen Tarief voor de meest voorkomende verrichtingen Particulieren en zelfstandigen Tarief in voege op 1 december 2016 en vervangt het voorgaande Spaarproducten 1. Rabo Zichtrekening 1.1 Beheerskosten 1.2 Verrichtingen

Nadere informatie

OVERZICHT VAN DE TARIEVEN VAN DE VOORNAAMSTE EFFECTENVERRICHTINGEN

OVERZICHT VAN DE TARIEVEN VAN DE VOORNAAMSTE EFFECTENVERRICHTINGEN OVERZICHT VAN DE TARIEVEN VAN DE VOORNAAMSTE EFFECTENVERRICHTINGEN 1. Aan en verkopen op Euronext (BRUSSEL - AMSTERDAM - PARIJS - LISSABON) Basis: brutobedrag (aantal of nominaal x koers + opgelopen interesten)

Nadere informatie

F I N A N C I Ë L E I N F O F I C H E

F I N A N C I Ë L E I N F O F I C H E F I N A N C I Ë L E I N F O F I C H E Argenta-Flexx 1 Deze financiële infofiche maakt integraal deel uit van de verzekeringsvoorwaarden T Y P E L E V E N S V E R Z E K E R I N G Levensverzekering met een

Nadere informatie

Tarief voor de meest voorkomende verrichtingen Particulieren en zelfstandigen

Tarief voor de meest voorkomende verrichtingen Particulieren en zelfstandigen Tarief voor de meest voorkomende verrichtingen Particulieren en zelfstandigen Tarief in voege op 29 juni 2015 en vervangt het voorgaande Spaarproducten 1. Rabo Zichtrekening 1.1 Beheerskosten 1.2 Verrichtingen

Nadere informatie

F I N A N C I Ë L E I N F O F I C H E

F I N A N C I Ë L E I N F O F I C H E F I N A N C I Ë L E I N F O F I C H E Argenta-Flexx 1 Deze infofiche maakt integraal deel uit van de verzekeringsvoorwaarden T Y P E L E V E N S V E R Z E K E R I N G Levensverzekering met een door Argenta

Nadere informatie

F I N A N C I E L E I N F O F I C H E L E V E N S V E R Z E K E R I N G

F I N A N C I E L E I N F O F I C H E L E V E N S V E R Z E K E R I N G F I N A N C I E L E I N F O F I C H E L E V E N S V E R Z E K E R I N G Argenta Life Plan De beleggingsverzekering bestaande uit deze Financiële Infofiche, het Beheersreglement, de Algemene Voorwaarden,

Nadere informatie

Financiële infofiche levensverzekering. Argenta-Flexx 1

Financiële infofiche levensverzekering. Argenta-Flexx 1 Financiële infofiche levensverzekering Argenta-Flexx 1 Type levensverzekering Levensverzekering met een door Argenta Assuranties nv (hierna de verzekeraar ) gegarandeerd rendement (tak 21). Tak 21 levensverzekeringen

Nadere informatie

Tarieven dienstverlening 1 maart 2015

Tarieven dienstverlening 1 maart 2015 Tarieven dienstverlening 1 maart 2015 A. Tarieven beleggingsdiensten 1. Beleggingsadvies 2. Vermogensbeheer 3. Transactiekosten 4. Kosten voor een effectendepot 5. Diversen B. Tarieven meest voorkomende

Nadere informatie

INFORMATIEFICHE VOOR DE CLIËNT

INFORMATIEFICHE VOOR DE CLIËNT INFORMATIEFICHE VOOR DE CLIËNT GEREGLEMENTEERDE SPAARDEPOSITO S Argenta Spaarbank NV, BTW-BE-0404.453.574, Belgiëlei 49-53, 2018 Antwerpen Argenta Spaarbank biedt u vier gereglementeerde spaardeposito

Nadere informatie

Financiële infofiche levensverzekering voor combinatie tak 21 en 23

Financiële infofiche levensverzekering voor combinatie tak 21 en 23 CAMELEON - CAMELEON Dynamico CAMELEON - CAMELEON Dynamico 1 TYPE LEVENSVERZEKERING Levensverzekering waarbij een gegarandeerd rendement (tak 21) gecombineerd wordt met een rendement dat gekoppeld is aan

Nadere informatie

F I N A N C I E L E I N F O F I C H E L E V E N S V E R Z E K E R I N G

F I N A N C I E L E I N F O F I C H E L E V E N S V E R Z E K E R I N G F I N A N C I E L E I N F O F I C H E L E V E N S V E R Z E K E R I N G Argenta Life Plan De beleggingsverzekering bestaande uit deze Financiële Infofiche, het Beheersreglement, de Algemene Voorwaarden,

Nadere informatie

Tarief. van de meest voorkomende bankverrichtingen voor rechtspersonen van toepassing op 1/5/2015

Tarief. van de meest voorkomende bankverrichtingen voor rechtspersonen van toepassing op 1/5/2015 Tarief van de meest voorkomende bankverrichtingen voor rechtspersonen van toepassing op 1/5/2015 Deze tarieflijst werd bijgewerkt op de hiervoor vermelde datum. Voor tarieven die na deze datum nog gewijzigd

Nadere informatie

F I N A N C I Ë L E I N F O F I C H E

F I N A N C I Ë L E I N F O F I C H E F I N A N C I Ë L E I N F O F I C H E Argenta-Flexx 1 Deze infofiche maakt integraal deel uit van de verzekeringsvoorwaarden T Y P E L E V E N S V E R Z E K E R I N G Levensverzekering met een door Argenta

Nadere informatie

cameleon/cameleon Dynamico

cameleon/cameleon Dynamico cameleon/cameleon Dynamico CAMELEON - CAMELEON DYNAMICO 1 TYPE LEVENSVERZEKERING WAARBORGEN Levensverzekering waarbij een gegarandeerd rendement (tak 21) gecombineerd wordt met een rendement dat gekoppeld

Nadere informatie

SPAARREKENING MET DERDENBEDING

SPAARREKENING MET DERDENBEDING CENTRALE KREDIETVERLENING NV Uw vertrouwensspaarbank sedert 1956 Spaarbank van Belgische oorsprong Kredietinstelling erkend door NBB Deelnemer aan het Belgisch depositogarantiestelsel SPAARREKENING MET

Nadere informatie

Tarief. van de meest voorkomende bankverrichtingen voor notarissen, advocaten, gerechtsdeurwaarders en vastgoedmakelaars van toepassing op 1/10/2015

Tarief. van de meest voorkomende bankverrichtingen voor notarissen, advocaten, gerechtsdeurwaarders en vastgoedmakelaars van toepassing op 1/10/2015 Tarief van de meest voorkomende bankverrichtingen voor notarissen, advocaten, gerechtsdeurwaarders en vastgoedmakelaars van toepassing op 1/10/2015 Deze tarieflijst werd bijgewerkt op de hiervoor vermelde

Nadere informatie

Tarief. van de meest voorkomende bankverrichtingen voor zelfstandigen, vrije beroepen, en land- en tuinbouwers van toepassing op 18/8/2014

Tarief. van de meest voorkomende bankverrichtingen voor zelfstandigen, vrije beroepen, en land- en tuinbouwers van toepassing op 18/8/2014 Tarief van de meest voorkomende bankverrichtingen voor zelfstandigen, vrije beroepen, en land- en tuinbouwers van toepassing op 18/8/2014 Deze tarieflijst werd bijgewerkt op de hierboven vermelde datum.

Nadere informatie

CENTRALE KREDIETVERLENING NV. Uw vertrouwensspaarbank sedert 1956. Spaarbank van Belgische oorsprong. Kredietinstelling erkend door NBB

CENTRALE KREDIETVERLENING NV. Uw vertrouwensspaarbank sedert 1956. Spaarbank van Belgische oorsprong. Kredietinstelling erkend door NBB CENTRALE KREDIETVERLENING NV Uw vertrouwensspaarbank sedert 1956 Spaarbank van Belgische oorsprong Kredietinstelling erkend door NBB Deelnemer aan het Belgisch depositogarantiestelsel SPAARREKENING De

Nadere informatie

ING Life Personal Protected 1

ING Life Personal Protected 1 ING Life Personal Protected 1 Type levensverzekering Levensverzekering (tak 23), behorende tot het productengamma Secure Invest van ING Life Belgium nv waarvan het rendement gekoppeld is aan beleggingsfondsen.

Nadere informatie

Hervorming gereglementeerde spaarrekeningen Veelgestelde vragen

Hervorming gereglementeerde spaarrekeningen Veelgestelde vragen Hervorming gereglementeerde spaarrekeningen Veelgestelde vragen ARGENTA BANK- EN VERZEKERINGSGROEP NV, BELGIËLEI 49-53, 2018 ANTWERPEN 2/12 Colofon Antwerpen, 31 december 2013 Verantwoordelijk uitgever:

Nadere informatie

JEUGDPLAN Capi 23 1. Type levensverzekering. Raadpleeg ook de afzonderlijke informatiefiche van het gekozen fonds. Waarborgen

JEUGDPLAN Capi 23 1. Type levensverzekering. Raadpleeg ook de afzonderlijke informatiefiche van het gekozen fonds. Waarborgen JEUGDPLAN Capi 23 1 Type levensverzekering Levensverzekering met gewaarborgde rentevoet op de premies gestort in het tak 21-gedeelte van het contract (Tak 21). De winstdeelname wordt gestort in het tak

Nadere informatie

Tarief. van de meest voorkomende bankverrichtingen voor notarissen, advocaten, gerechtsdeurwaarders en vastgoedmakelaars van toepassing op 6/2/2017

Tarief. van de meest voorkomende bankverrichtingen voor notarissen, advocaten, gerechtsdeurwaarders en vastgoedmakelaars van toepassing op 6/2/2017 Tarief van de meest voorkomende bankverrichtingen voor notarissen, advocaten, gerechtsdeurwaarders en vastgoedmakelaars van toepassing op 6/2/2017 Deze tarieflijst werd bijgewerkt op de hiervoor vermelde

Nadere informatie

Tarief. van de meest voorkomende bankverrichtingen voor natuurlijke personen van toepassing op 1/10/2014

Tarief. van de meest voorkomende bankverrichtingen voor natuurlijke personen van toepassing op 1/10/2014 Tarief van de meest voorkomende bankverrichtingen voor natuurlijke personen van toepassing op 1/10/2014 Koninklijk besluit van 23 maart 1995 betreffende de prijsaanduiding van homogene financiële diensten.

Nadere informatie

Managed Funds Balanced Fund 1

Managed Funds Balanced Fund 1 Managed Funds Balanced Fund 1 PENSIOENSPAREN, LANGE TERMIJNSPAREN EN NIET-FISCAAL SPAREN Type levensverzekering Levensverzekering met een rendement dat gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23). Waarborgen

Nadere informatie

Tarief. van de meest voorkomende bankverrichtingen voor zelfstandigen, vrije beroepen, en land- en tuinbouwers van toepassing op 1/11/2015

Tarief. van de meest voorkomende bankverrichtingen voor zelfstandigen, vrije beroepen, en land- en tuinbouwers van toepassing op 1/11/2015 Tarief van de meest voorkomende bankverrichtingen voor zelfstandigen, vrije beroepen, en land- en tuinbouwers van toepassing op 1/11/2015 Deze tarieflijst werd bijgewerkt op de hiervoor vermelde datum.

Nadere informatie

Productvoorwaarden. MoneYou

Productvoorwaarden. MoneYou Productvoorwaarden MoneYou INHOUDSOPGAVE 1 ALGEMEEN 3 2 SOORTEN MONEYOU REKENINGEN 3 3 REKENINGAFSCHRIFTEN 5 4 DEBETSALDI 5 5 CONTACT MONEYOU 6 1 ALGEMEEN a. Elke Klant kan bij de Bank één of meerdere

Nadere informatie

LANDBOUWKREDIET NV SYLVAIN DUPUISLAAN 251 1070 BRUSSEL BTW BE 205 764 318 RPR BRUSSEL TARIEVEN VAN HET LANDBOUWKREDIET 01/01/2013 1

LANDBOUWKREDIET NV SYLVAIN DUPUISLAAN 251 1070 BRUSSEL BTW BE 205 764 318 RPR BRUSSEL TARIEVEN VAN HET LANDBOUWKREDIET 01/01/2013 1 PUBLIC TARIEFLIJST LANDBOUWKREDIET OPGESTELD IN OVEREENSTEMMING MET DE WETTELIJKE BEPALINGEN INZAKE DE TARIEFAANDUIDING VAN HOMOGENE FINANCIËLE DIENSTEN. LANDBOUWKREDIET NV SYLVAIN DUPUISLAAN 251 1070

Nadere informatie

Tarief. van de meest voorkomende bankverrichtingen voor natuurlijke personen van toepassing op 1/5/2015

Tarief. van de meest voorkomende bankverrichtingen voor natuurlijke personen van toepassing op 1/5/2015 Tarief van de meest voorkomende bankverrichtingen voor natuurlijke personen van toepassing op 1/5/2015 Koninklijk besluit van 23 maart 1995 betreffende de prijsaanduiding van homogene financiële diensten.

Nadere informatie

JEUGDPLAN Capi Type levensverzekering. Raadpleeg ook de afzonderlijke informatiefiche van het gekozen fonds. Waarborgen

JEUGDPLAN Capi Type levensverzekering. Raadpleeg ook de afzonderlijke informatiefiche van het gekozen fonds. Waarborgen JEUGDPLAN Capi 23 1 Type levensverzekering Levensverzekering met gewaarborgde rentevoet op de premies gestort in het tak 21-gedeelte van het contract (Tak 21). De winstdeelname wordt gestort in het tak

Nadere informatie

Bijzondere voorwaarden geldend tussen Rabobank.be en cliënteel rechtspersonen

Bijzondere voorwaarden geldend tussen Rabobank.be en cliënteel rechtspersonen Bijzondere voorwaarden geldend tussen Rabobank.be en cliënteel rechtspersonen 1 BIJZONDERE VOORWAARDEN VOOR SPECIFIEKE PRODUCTEN OF DIENSTEN... 2 1.1 TERMINOLOGIE... 2 Art. 1. Terminologie... 2 1.3 REKENINGEN...

Nadere informatie

Tariefmededeling CBC Banque (tarieven van toepassing op 1 januari 2017)

Tariefmededeling CBC Banque (tarieven van toepassing op 1 januari 2017) Tariefmededeling CBC Banque (tarieven van toepassing op 1 januari 2017) Deze tarieven zijn van toepassing op consumenten in de zin van Boek I van het Wetboek van economisch recht, consument in de zin van

Nadere informatie

Tarief. van de meest voorkomende bankverrichtingen voor notarissen, advocaten, gerechtsdeurwaarders en vastgoedmakelaars van toepassing op 26/9/2016

Tarief. van de meest voorkomende bankverrichtingen voor notarissen, advocaten, gerechtsdeurwaarders en vastgoedmakelaars van toepassing op 26/9/2016 Tarief van de meest voorkomende bankverrichtingen voor notarissen, advocaten, gerechtsdeurwaarders en vastgoedmakelaars van toepassing op 26/9/2016 Deze tarieflijst werd bijgewerkt op de hiervoor vermelde

Nadere informatie

financiele infofiche levensverzekering voor combinatie tak 21 en 23

financiele infofiche levensverzekering voor combinatie tak 21 en 23 CAMBIO 1 TYPE LEVENSVERZEKERING WAARBORGEN Levensverzekering waarbij een gegarandeerd rendement (tak 21) gecombineerd wordt met een rendement dat gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23). Cambio garandeert

Nadere informatie

Deutsche Bank Tarieven en intrestvoeten

Deutsche Bank Tarieven en intrestvoeten Deutsche Bank Tarieven en intrestvoeten Van toepassing op 01/08/2015 6759 DB E-Account DB Investor Account Klassieke Zichtrekening 1 ZICHTREKENINGEN IN EURO Beheerskosten opening gratis gratis gratis afsluiting

Nadere informatie

Financiële infofiche levensverzekering voor combinatie tak 21 en 23

Financiële infofiche levensverzekering voor combinatie tak 21 en 23 cambio CAMBIO 1 TYPE LEVENSVERZEKERING WAARBORGEN Levensverzekering waarbij een gegarandeerd rendement (tak 21) gecombineerd wordt met een rendement dat gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23). Cambio

Nadere informatie

Uw appeltje voor de dorst www.argenta.be. Argenta Life Plan

Uw appeltje voor de dorst www.argenta.be. Argenta Life Plan Uw appeltje voor de dorst www.argenta.be Argenta Life Plan www.argenta.be Argenta Life Plan Rendement en zekerheid in één contract. Wilt u meer halen uit uw spaargeld? Hebt u de ruimte om verder te kijken

Nadere informatie

Tarief. van de meest voorkomende bankverrichtingen voor natuurlijke personen van toepassing op 1/1/2015

Tarief. van de meest voorkomende bankverrichtingen voor natuurlijke personen van toepassing op 1/1/2015 Tarief van de meest voorkomende bankverrichtingen voor natuurlijke personen van toepassing op 1/1/2015 Koninklijk besluit van 23 maart 1995 betreffende de prijsaanduiding van homogene financiële diensten.

Nadere informatie

Myriad TYPE LEVENSVERZEKERING

Myriad TYPE LEVENSVERZEKERING Myriad TYPE LEVENSVERZEKERING Levensverzekering die een, door de verzekeringsmaatschappij, gewaarborgd rendement (Tak 21) en een rendement gekoppeld aan beleggingsfondsen (Tak 23) combineert. WAARBORGEN

Nadere informatie

Managed Funds Aggressive Fund 1

Managed Funds Aggressive Fund 1 Managed Funds Aggressive Fund 1 LANGE TERMIJNSPAREN EN NIET-FISCAAL SPAREN Type levensverzekering Waarborgen Levensverzekering met een rendement dat gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23). Er kunnen

Nadere informatie

Tarief. van de meest voorkomende bankverrichtingen voor natuurlijke personen van toepassing op 1/9/2015

Tarief. van de meest voorkomende bankverrichtingen voor natuurlijke personen van toepassing op 1/9/2015 Tarief van de meest voorkomende bankverrichtingen voor natuurlijke personen van toepassing op 1/9/2015 Koninklijk besluit van 23 maart 1995 betreffende de prijsaanduiding van homogene financiële diensten.

Nadere informatie

Tarieven en interestvoeten geldig voor de klanten < 30 jaar van kracht vanaf 03-04-2013

Tarieven en interestvoeten geldig voor de klanten < 30 jaar van kracht vanaf 03-04-2013 Tarieven en interestvoeten geldig voor de klanten < 30 jaar van kracht vanaf 03-04-2013 De klanten jonger dan 25 jaar hebben standaard de Blue-rekening die volledig is. In die Blue-rekening zitten o.m.

Nadere informatie

CENTRALE KREDIETVERLENING NV. Uw vertrouwensspaarbank sedert 1956 CENTRALE KREDIETVERLENING NV (CKV) SPAARBANK VAN BELGISCHE OORSPRONG

CENTRALE KREDIETVERLENING NV. Uw vertrouwensspaarbank sedert 1956 CENTRALE KREDIETVERLENING NV (CKV) SPAARBANK VAN BELGISCHE OORSPRONG CENTRALE KREDIETVERLENING NV Uw vertrouwensspaarbank sedert 1956 CENTRALE KREDIETVERLENING NV (CKV) SPAARBANK VAN BELGISCHE OORSPRONG MANNEBEEKSTRAAT 33 8790 WAREGEM info@ckv.be BE0400.040.965 Kredietinstelling

Nadere informatie

Managed Funds FFG Architect Strategy Fund 1 PENSIOENSPAREN, LANGE TERMIJNSPAREN EN NIET- FISCAAL SPAREN

Managed Funds FFG Architect Strategy Fund 1 PENSIOENSPAREN, LANGE TERMIJNSPAREN EN NIET- FISCAAL SPAREN Managed Funds FFG Architect Strategy Fund 1 PENSIOENSPAREN, LANGE TERMIJNSPAREN EN NIET- FISCAAL SPAREN Type levensverzekering Levensverzekering met een rendement dat gekoppeld is aan beleggingsfondsen

Nadere informatie

ING Life Fund 1. Verdeelsleutel: mogelijk

ING Life Fund 1. Verdeelsleutel: mogelijk ING Life Fund 1 Type levensverzekering Levensverzekering waarvan het rendement gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23) Waarborgen In geval van leven van de verzekerde: Aangezien het een levensverzekeringscontract

Nadere informatie

Tarief. van de meest voorkomende bankverrichtingen voor natuurlijke personen van toepassing op 1/1/2015

Tarief. van de meest voorkomende bankverrichtingen voor natuurlijke personen van toepassing op 1/1/2015 Tarief van de meest voorkomende bankverrichtingen voor natuurlijke personen van toepassing op 1/1/2015 Koninklijk besluit van 23 maart 1995 betreffende de prijsaanduiding van homogene financiële diensten.

Nadere informatie

Internet 979-1627220-50 IBAN BE86 9791 6272 2050 MEVROUW CHERLET SOFIE BLAD 01 NR VALUTA OMSCHRIJVING BEDRAG IN EUR OUD SALDO OP 09-09-2008 0,00+

Internet 979-1627220-50 IBAN BE86 9791 6272 2050 MEVROUW CHERLET SOFIE BLAD 01 NR VALUTA OMSCHRIJVING BEDRAG IN EUR OUD SALDO OP 09-09-2008 0,00+ MEVROUW CHERLET SOFIE BLAD 01 OUD SALDO OP 09-09-2008 0,00+ 1 REKENING GEOPEND OP NAAM VAN : WIJZIGING MEVROUW CHERLET SOFIE 01-05-1983 VERZENDING DAGAFSCHRIFTEN DAGELIJKS VIA INTERNET VOOR ALLE BEWERKINGEN

Nadere informatie

Tarief van de meest voorkomende bankverrichtingen voor natuurlijke personen, in voege op 01/11/2013

Tarief van de meest voorkomende bankverrichtingen voor natuurlijke personen, in voege op 01/11/2013 TARIEVEN Tarief van de meest voorkomende bankverrichtingen voor natuurlijke personen, in voege op 01/11/2013 Koninklijk besluit van 23 maart 1995 betreffende de prijsaanduiding van homogene financiële

Nadere informatie

Tarieven en interestvoeten geldig voor de klanten < 30 jaar van kracht vanaf 19-12-2013

Tarieven en interestvoeten geldig voor de klanten < 30 jaar van kracht vanaf 19-12-2013 Tarieven en interestvoeten geldig voor de klanten < 30 jaar van kracht vanaf 19-12-2013 De klanten jonger dan 25 jaar hebben standaard de Blue-rekening die volledig is. In die Blue-rekening zitten o.m.

Nadere informatie

CertiFlex: drie veilige en slimme spaarformules.

CertiFlex: drie veilige en slimme spaarformules. CertiFlex: drie veilige en slimme spaarformules. Uw Ethias-adviseur helpt u de formule te kiezen die het best bij u past. CERTIFLEX-8 CERTIFLEX PENSIOEN CERTIFLEX FISCAAL Integrale gvk Verzekeraar Ethias

Nadere informatie

PROSPECTUS EN OVERZICHT VAN DE TARIEVEN VAN TOEPASSING VOOR VERRICHTINGEN UITGEVOERD DOOR NV CENTRALE KREDIETVERLENING

PROSPECTUS EN OVERZICHT VAN DE TARIEVEN VAN TOEPASSING VOOR VERRICHTINGEN UITGEVOERD DOOR NV CENTRALE KREDIETVERLENING PROSPECTUS EN OVERZICHT VAN DE TARIEVEN VAN TOEPASSING VOOR VERRICHTINGEN UITGEVOERD DOOR NV CENTRALE KREDIETVERLENING TARIEVEN GELDIG VANAF 01.10.2014 Onderstaand tarief wordt gepubliceerd in uitvoering

Nadere informatie

BEHEERSREGLEMENT ERGO Life Return

BEHEERSREGLEMENT ERGO Life Return BEHEERSREGLEMENT ERGO Life Return 1.1. Inhoud beheersreglement 1.1. Inhoud beheersreglement...3 1.2. Situering...3 1.3. Beleggingsvormen (tak 23)...3 1.3.1. Algemene omschrijving...3 1.3.2. ERGO Life Euro

Nadere informatie

Tarieven In voege vanaf 1 januari 2015

Tarieven In voege vanaf 1 januari 2015 In voege vanaf 1 januari 2015 1 2 Transactietarieven Aandelen, obligaties, beursgenoteerde beleggingsfondsen, warrants, trackers, sprinters, turbo's, speeders en boosters Tarief per transactie Beurs 2.500

Nadere informatie

CAPI 23 1 PENSIOENSPAREN, LANGE TERMIJNSPAREN EN NIET-FISCAAL SPAREN

CAPI 23 1 PENSIOENSPAREN, LANGE TERMIJNSPAREN EN NIET-FISCAAL SPAREN CAPI 23 1 PENSIOENSPAREN, LANGE TERMIJNSPAREN EN NIET-FISCAAL SPAREN Type levensverzekering Levensverzekering met gewaarborgde rentevoet op de premies gestort in het tak 21-gedeelte van het contract (Tak

Nadere informatie

Bijzondere voorwaarden geldend tussen Rabobank.be en particulier cliënteel

Bijzondere voorwaarden geldend tussen Rabobank.be en particulier cliënteel Bijzondere voorwaarden geldend tussen Rabobank.be en particulier cliënteel 1 BIJZONDERE VOORWAARDEN VOOR SPECIFIEKE PRODUCTEN OF DIENSTEN... 2 1.1 TERMINOLOGIE... 2 Art. 1. Terminologie... 2 1.2 REKENINGEN...

Nadere informatie

Tarieven van de voornaamste effectenverrichtingen

Tarieven van de voornaamste effectenverrichtingen Tarieven van de voornaamste effectenverrichtingen 1 januari 2015 Orders Euronext... 2 Buitenlandse beurs... 3 Euro-obligaties... 4 KBC-Beleggingsfondsen... 4 KBC-Beleggingsproducten uitgegeven door KBC

Nadere informatie

van de meest voorkomende bankverrichtingen voor notarissen, advocaten, gerechtsdeurwaarders en vastgoedmakelaars van toepassing op 1/9/2017

van de meest voorkomende bankverrichtingen voor notarissen, advocaten, gerechtsdeurwaarders en vastgoedmakelaars van toepassing op 1/9/2017 ### Tarieven van de meest voorkomende bankverrichtingen voor notarissen, advocaten, gerechtsdeurwaarders en vastgoedmakelaars van toepassing op 1/9/2017 Deze tarieflijst werd bijgewerkt op de hiervoor

Nadere informatie

PROSPECTUS EN OVERZICHT VAN DE TARIEVEN VAN TOEPASSING VOOR VERRICHTINGEN UITGEVOERD DOOR NV CENTRALE KREDIETVERLENING

PROSPECTUS EN OVERZICHT VAN DE TARIEVEN VAN TOEPASSING VOOR VERRICHTINGEN UITGEVOERD DOOR NV CENTRALE KREDIETVERLENING PROSPECTUS EN OVERZICHT VAN DE TARIEVEN VAN TOEPASSING VOOR VERRICHTINGEN UITGEVOERD DOOR NV CENTRALE KREDIETVERLENING TARIEVEN GELDIG VANAF 03.09.201.2015 Onderstaand tarief wordt gepubliceerd in uitvoering

Nadere informatie

Save Plan 1. (1) Deze Financiële infofiche levensverzekering beschrijft de productmodaliteiten die van toepassing zijn op 20/01/2013.

Save Plan 1. (1) Deze Financiële infofiche levensverzekering beschrijft de productmodaliteiten die van toepassing zijn op 20/01/2013. Save Plan 1 Type levensverzekering Waarborgen Doelgroep Levensverzekering waarvan de nettopremies (dit zijn de premies exclusief premietaksen, instapkosten en eventuele premies voor aanvullende waarborgen)

Nadere informatie

ING Business Account Reglement. Versie 08/2014

ING Business Account Reglement. Versie 08/2014 I. Voorwerp en kader van dit Reglement ING Business Account Reglement Versie 08/2014 Het Reglement van de ING Business Account (hierna het "Reglement" genoemd) legt de relaties vast tussen ING België nv

Nadere informatie

Tarieven van de voorn aa mste. verrichtingen. Deutsche Bank. Tarieven geldig vanaf 01/07/2015

Tarieven van de voorn aa mste. verrichtingen. Deutsche Bank. Tarieven geldig vanaf 01/07/2015 Deutsche Bank Tarieven van de voorn aa mste e f f e c t e n- verrichtingen Tarieven geldig vanaf 01/07/2015 06764 Deze brochure geeft een overzicht van de tarieven van toepassing m.b.t. de voornaamste

Nadere informatie

JEUGDPLAN Capi 23 1. Type levensverzekering

JEUGDPLAN Capi 23 1. Type levensverzekering 1/5 JEUGDPLAN Capi 23 1 Type levensverzekering Waarborgen Levensverzekering met gewaarborgde rentevoet op de premies gestort in het tak 21-gedeelte van het contract (Tak 21). De winstdeelname wordt gestort

Nadere informatie

SPAREN OF BELEGGEN BIJ P&V Verzeker u van een aantrekkelijk rendement

SPAREN OF BELEGGEN BIJ P&V Verzeker u van een aantrekkelijk rendement SPAREN OF BIJ P&V Verzeker u van een aantrekkelijk rendement Welke beleggingsformules het best zijn aangepast aan uw doelstellingen, bespreekt u best met uw P&V adviseur. Hij helpt u graag verder bij het

Nadere informatie

RECORD PREMIUM 1 1. Levensverzekering met een eenmalige premie van het type tak 21, met een gegarandeerde rentevoet op de gestorte nettopremie².

RECORD PREMIUM 1 1. Levensverzekering met een eenmalige premie van het type tak 21, met een gegarandeerde rentevoet op de gestorte nettopremie². RECORD PREMIUM 1 1 Type levensverzekering Waarborgen Levensverzekering met een eenmalige premie van het type tak 21, met een gegarandeerde rentevoet op de gestorte nettopremie². In geval van leven van

Nadere informatie

Tarieven van de voorn aa mste. verrichtingen. Deutsche Bank. Tarieven geldig vanaf 24/02/2015

Tarieven van de voorn aa mste. verrichtingen. Deutsche Bank. Tarieven geldig vanaf 24/02/2015 Deutsche Bank Tarieven van de voorn aa mste e f f e c t e n- verrichtingen Tarieven geldig vanaf 4/0/05 065 Deze brochure geeft een overzicht van de tarieven van toepassing m.b.t. de voornaamste effectenverrichtingen

Nadere informatie

Online Spaarrekening: precontractuele informatie

Online Spaarrekening: precontractuele informatie Online Spaarrekening: precontractuele informatie Informatie in verband met Fortis Bank De Online Spaarrekening is een product van Fortis Bank nv, Warandeberg 3, 1000 Brussel (RPR 0403 199 702, BTW BE 403

Nadere informatie

Financiële infofiche levensverzekering voor combinatie Tak 21 en 23

Financiële infofiche levensverzekering voor combinatie Tak 21 en 23 Financiële infofiche levensverzekering voor combinatie Tak 21 en 23 CAMBIO 1 TYPE LEVENSVERZEKERING Levensverzekering waarbij een gegarandeerd rendement (tak 21) gecombineerd wordt met een rendement dat

Nadere informatie

Financiële Infofiche. Deze Financiële Infofiche beschrijft de modaliteiten van het product in voege op 1 april 2015.

Financiële Infofiche. Deze Financiële Infofiche beschrijft de modaliteiten van het product in voege op 1 april 2015. NN Life Opti Choice Financiële Infofiche Deze Financiële Infofiche beschrijft de modaliteiten van het product in voege op 1 april 2015. Type levensverzekering Levensverzekering van tak 23 waarvan het rendement

Nadere informatie

CKV-SPAARREKENING MET DERDENBEDING

CKV-SPAARREKENING MET DERDENBEDING CENTRALE KREDIETVERLENING NV Uw vertrouwensspaarbank sedert 1956 CENTRALE KREDIETVERLENING NV (CKV) SPAARBANK VAN BELGISCHE OORSPRONG MANNEBEEKSTRAAT 33 8790 WAREGEM info@ckv.be BE0400.040.965 Kredietinstelling

Nadere informatie

Argenta Life Plan. Uw appeltje voor de dorst

Argenta Life Plan. Uw appeltje voor de dorst Argenta Life Plan Argenta Life Plan is een levensverzekering naar Belgisch recht aangeboden door Argenta Assuranties nv, met enerzijds een gegarandeerd rendement (tak 21-luik) en/of anderzijds een rendement

Nadere informatie

Top-Hat Plus Plan Managed Funds Balanced Fund 1

Top-Hat Plus Plan Managed Funds Balanced Fund 1 Top-Hat Plus Plan Managed Funds Balanced Fund 1 INDIVIDUELE PENSIOENTOEZEGGING (tak 23) Type levensverzekering Levensverzekering met een rendement dat gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23). Er kunnen

Nadere informatie

OVERZICHT VAN DE TARIEVEN VAN TOEPASSING VOOR VERRICHTINGEN UITGEVOERD DOOR DEUTSCHE BANK AG BIJKANTOOR BRUSSEL

OVERZICHT VAN DE TARIEVEN VAN TOEPASSING VOOR VERRICHTINGEN UITGEVOERD DOOR DEUTSCHE BANK AG BIJKANTOOR BRUSSEL 1 Tarief in voege op 1 augustus 2015 OVERZICHT VAN DE TARIEVEN VAN TOEPASSING VOOR VERRICHTINGEN UITGEVOERD I. ZICHTREKENINGEN (1) 1. Beheerskosten rekening opening gratis afsluiting gratis jaarlijkse

Nadere informatie

Junior Plan 1. Type levensverzekering

Junior Plan 1. Type levensverzekering Junior Plan 1 Type levensverzekering Waarborgen Doelgroep Levensverzekering waarvan de nettopremies (dit zijn de premies exclusief premietaksen, instapkosten en eventuele premies voor aanvullende waarborgen)

Nadere informatie

LANDBOUWKREDIET NV SYLVAIN DUPUISLAAN 251 1070 BRUSSEL BTW BE 205 764 318 RPR BRUSSEL TARIEVEN VAN HET LANDBOUWKREDIET 03/12/2010 1

LANDBOUWKREDIET NV SYLVAIN DUPUISLAAN 251 1070 BRUSSEL BTW BE 205 764 318 RPR BRUSSEL TARIEVEN VAN HET LANDBOUWKREDIET 03/12/2010 1 TARIEFLIJST LANDBOUWKREDIET OPGESTELD IN OVEREENSTEMMING MET DE WETTELIJKE BEPALINGEN INZAKE DE TARIEFAANDUIDING VAN HOMOGENE FINANCIËLE DIENSTEN. LANDBOUWKREDIET NV SYLVAIN DUPUISLAAN 251 1070 BRUSSEL

Nadere informatie

SPAREN OF BELEGGEN BIJ P&V Verzeker u van een aantrekkelijk rendement

SPAREN OF BELEGGEN BIJ P&V Verzeker u van een aantrekkelijk rendement SPAREN OF BELEGGEN BIJ P&V Verzeker u van een aantrekkelijk rendement Welke beleggingsformules het best zijn aangepast aan uw doelstellingen, bespreekt u best met uw P&V adviseur. Hij helpt u graag verder

Nadere informatie

FINANCIELE INFORMATIEFICHE LEVENSVERZEKERING VOOR COMBINATIE VAN TAK 21 EN TAK 23 Onyx Portfolio 1

FINANCIELE INFORMATIEFICHE LEVENSVERZEKERING VOOR COMBINATIE VAN TAK 21 EN TAK 23 Onyx Portfolio 1 Type levensverzekering Een levensverzekering waarbij een gewaarborgd rendement (tak 21) gecombineerd kan worden met een rendement dat gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23). De verzekeringnemer bepaalt

Nadere informatie

Financiële infofiche levensverzekering voor tak 21 tak 23

Financiële infofiche levensverzekering voor tak 21 tak 23 Financiële infofiche levensverzekering voor tak 21 tak 23 Type levensverzekering isave Invest 1 Het product isave Invest is een levensverzekering die een combinatie biedt van de volgende beleggingsvormen:

Nadere informatie

LANDBOUWKREDIET NV SYLVAIN DUPUISLAAN 251 1070 BRUSSEL BTW BE 205 764 318 RPR BRUSSEL TARIEFLIJST LANDBOUWKREDIET DIRECT 02/08/2012 1

LANDBOUWKREDIET NV SYLVAIN DUPUISLAAN 251 1070 BRUSSEL BTW BE 205 764 318 RPR BRUSSEL TARIEFLIJST LANDBOUWKREDIET DIRECT 02/08/2012 1 TARIEFLIJST LANDBOUWKREDIET DIRECT OPGESTELD IN OVEREENSTEMMING MET DE WETTELIJKE BEPALINGEN INZAKE DE TARIEFAANDUIDING VAN HOMOGENE FINANCIËLE DIENSTEN. LANDBOUWKREDIET NV SYLVAIN DUPUISLAAN 251 1070

Nadere informatie

ING Lifelong Income 1

ING Lifelong Income 1 ING Lifelong Income 1 Type levensverzekering Levensverzekering (tak 23) van NN Insurance Belgium nv waarvan het rendement gekoppeld is aan beleggingsfondsen (beschreven verder in deze infofiche), waarbij

Nadere informatie

Financiële infofiche levensverzekering voor tak 21

Financiële infofiche levensverzekering voor tak 21 Financiële infofiche levensverzekering voor tak 21 Type levensverzekering Waarborgen Doelgroep Tak 21 Rendement isave Income 1 Het product isave Income is een levensverzekering met een gegarandeerde intrestvoet

Nadere informatie

CAPI 23 1 PENSIOENSPAREN, LANGE TERMIJNSPAREN EN NIET-FISCAAL SPAREN

CAPI 23 1 PENSIOENSPAREN, LANGE TERMIJNSPAREN EN NIET-FISCAAL SPAREN CAPI 23 1 PENSIOENSPAREN, LANGE TERMIJNSPAREN EN NIET-FISCAAL SPAREN Type levensverzekering Levensverzekering met gewaarborgde rentevoet op de premies gestort in het tak 21-gedeelte van het contract (Tak

Nadere informatie

Top-Hat Plus Plan Managed Funds Dynamic Fund 1

Top-Hat Plus Plan Managed Funds Dynamic Fund 1 Top-Hat Plus Plan Managed Funds Dynamic Fund 1 INDIVIDUELE PENSIOENTOEZEGGING (tak 23) Type levensverzekering Levensverzekering met een rendement dat gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23). Er kunnen

Nadere informatie

Tarief. van de meest voorkomende bankverrichtingen voor rechtspersonen van toepassing op 28/3/2017

Tarief. van de meest voorkomende bankverrichtingen voor rechtspersonen van toepassing op 28/3/2017 Tarief van de meest voorkomende bankverrichtingen voor rechtspersonen van toepassing op 28/3/2017 Deze tarieflijst werd bijgewerkt op de hiervoor vermelde datum. Voor tarieven die na deze datum nog gewijzigd

Nadere informatie

FINANCIËLE INFOFICHE LEVENSVERZEKERING VOOR TAK 21

FINANCIËLE INFOFICHE LEVENSVERZEKERING VOOR TAK 21 KBC-Life Capital Type Levensverzekering KBC-Life Capital 1 is een tak 21-beleggingsverzekering met een door de verzekeringsonderneming gegarandeerd rendement. Hoofdwaarborg: Uitkering van de reserve bij

Nadere informatie

CertiFlex: drie veilige en slimme spaarformules.

CertiFlex: drie veilige en slimme spaarformules. CertiFlex: drie veilige en slimme spaarformules. Uw Ethias-adviseur helpt u de formule te kiezen die het best bij u past. CERTIFLEX-8 CERTIFLEX PENSIOEN CERTIFLEX FISCAAL Integrale nv Verzekeraar Ethias

Nadere informatie

BELGISCHE BIJLAGE BIJ HET UITGIFTEPROSPECTUS SAINT-HONORE INDE

BELGISCHE BIJLAGE BIJ HET UITGIFTEPROSPECTUS SAINT-HONORE INDE BELGISCHE BIJLAGE BIJ HET UITGIFTEPROSPECTUS SAINT-HONORE INDE Gemeenschappelijk beleggingsfonds (GBF) naar Frans recht overeenkomstig de Richtlijn 85/611/EEG 47, rue du Faubourg Saint-Honoré, 75401 Parijs,

Nadere informatie

Gewaarborgde rentevoet. AG Safe+ Laat uw belegging veilig groeien

Gewaarborgde rentevoet. AG Safe+ Laat uw belegging veilig groeien Gewaarborgde rentevoet AG Safe+ Laat uw belegging veilig groeien Een vaste, gewaarborgde rentevoet AG Safe+ is een individuele levensverzekering (tak 21) van AG Insurance. Ze is onderworpen aan Belgisch

Nadere informatie

ING Thematische Volkslening Termijnrekening Reglement

ING Thematische Volkslening Termijnrekening Reglement 1 januari 2017 ING Thematische Volkslening Termijnrekening Reglement 23 februari 2017 1 I. Voorwerp en kader van dit Reglement Het Reglement van de ING Thematische Volkslening (hierna het 'Reglement' genoemd)

Nadere informatie

CAPI 23 1. Type levensverzekering. Waarborgen

CAPI 23 1. Type levensverzekering. Waarborgen CAPI 23 1 Type levensverzekering Waarborgen Levensverzekering met gewaarborgde rentevoet (Tak 21). Met betrekking tot de winstdeelname wordt dit gecombineerd met een rendement gekoppeld aan beleggingsfondsen

Nadere informatie

B Kernmodaliteiten van de getrouwheidspremie voor de spaarrekeningen

B Kernmodaliteiten van de getrouwheidspremie voor de spaarrekeningen Tarieflijst nr. 188 Ter informatie aan de klanten. Tarieven op jaarbasis in voege op 14 december 2011. De tarieven zijn inclusief BTW (tenzij anders vermeld). I. ZICHTREKENINGEN A Zichtrekening A.1 Beheerskosten

Nadere informatie

Tarief. van niet-gestandaardiseerde financiële diensten van toepassing op 22/02/2017

Tarief. van niet-gestandaardiseerde financiële diensten van toepassing op 22/02/2017 Tarief van niet-gestandaardiseerde financiële diensten van toepassing op 22/02/2017 Deze tarieflijst werd bijgewerkt tot op de hierboven vermelde datum. Voor tarieven die na deze datum nog gewijzigd en

Nadere informatie

ARGENTA FUND PLAN Interest Rate Click (1)

ARGENTA FUND PLAN Interest Rate Click (1) ARGENTA FUND PLAN Interest Rate Click Blootstelling van 100 % van de nettopremie belegd in de EMTN uitgegeven door SGA Société Générale Acceptance N.V. 100 % van de nettopremie op de eindvervaldag van

Nadere informatie