PERSBERICHT RESULTAAT VAN DE EERSTE ZES MAANDEN VAN MONTEA GECONSOLIDEERDE REKENINGEN AFGESLOTEN OP 31/03/07

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "PERSBERICHT RESULTAAT VAN DE EERSTE ZES MAANDEN VAN MONTEA GECONSOLIDEERDE REKENINGEN AFGESLOTEN OP 31/03/07"

Transcriptie

1 23/05/07 onder embargo tot 8h00 PERSBERICHT RESULTAAT VAN DE EERSTE ZES MAANDEN VAN MONTEA GECONSOLIDEERDE REKENINGEN AFGESLOTEN OP 31/03/07 Montea bevestigt de verbintenissen die werden aangegaan bij de beursintroductie en kondigt een netto courante winst aan van EUR 3,4 miljoen ( 1,17 per aandeel) wat boven de verwachtingen is Betaling van een interimdividend van EUR 0,85 bruto per aandeel vanaf 18 juni 2007 Netto winst van EUR (EUR 2,27 per aandeel) Waarde van de vastgoedportefeuille van m² met 14 miljoen euro (+14%) gestegen naar EUR 115,2 miljoen sinds de openingsbalans op 1 oktober 2006 De bezettingsgraad is gestegen tot 96,7% Start van een ambitieus investeringsplan en de aankoop van een gebouw van m² in Aalst m² nieuwe investeringen ter studie of in bespreking 23 mei 2007, Montea Efficient Warehouse Solutions is een vastgoedmaatschappij die gespecialiseerd is in logistiek en semi-industrieel vastgoed in België en Frankrijk. Montea is sinds het einde van 2006 genoteerd op NYSE Euronext Brussel en Parijs en wil snel een grote naam worden op deze bloeiende markt. Het creëren van waarde voor de aandeelhouders, evenals het aanbieden van flexibele en innoverende vastgoedoplossingen aan de huurders, zijn de twee voornaamste doelstellingen van het bedrijf. Sinds begin 2007 heeft het management van Montea een stevige organisatiestructuur uitgebouwd die het ambitieuze groeiplan van de onderneming moet ondersteunen. Op een markt van vastgoedinvesteringen waar het rendement momenteel neigt te krimpen, wil Montea zijn voordelen ten opzichte van de concurrentie ontwikkelen door zijn operationele, commerciële en financiële doeltreffendheid te vergroten. Pagina 1 / 9

2 Concreet gezien richt Montea zijn inspanningen op meerdere strategische luiken: (i) (ii) (iii) (iv) (v) Het nakomen van de financiële verbintenissen die ten opzicht van de aandeelhouders werden aangegaan bij de beursintroductie. Het opbouwen van een pipeline met hoogwaardige investeringsprojecten evenals een commerciële aanwezigheid op de doelmarkten in België en Frankrijk. Het verwezenlijken van een ambitieus investeringsplan in het kader van een evenwichtige en gediversifieerde groei van het vastgoedpatrimonium op basis van een rendement dat strookt met de financiële doelstellingen van de onderneming. Het opzetten van een krachtige en innoverende operationele, commerciële en financiële structuur die een duurzaam voordeel kan betekenen voor de onderneming. Het opbouwen van nieuwe partnerschappen en het consolideren van de bestaande samenwerkingsverbanden. Binnen dit kader is Montea verheugd vandaag aan te kondigen: Een netto courante winst voor de 6 eerste maanden van activiteit van EUR hetzij EUR 1,17 per aandeel, hetgeen boven de verwachtingen ligt die werden vastgelegd bij de beursintroductie. De uitbetaling van een interimdividend van EUR 0,85 bruto per aandeel, betaalbaar vanaf 18 juni Een vastgoedportefeuille met een waarde van EUR Dit is een groei van EUR (+14%) sinds 1 oktober 2006 dankzij de acquisitie van een gebouw van m² ten zuiden van Parijs en de positieve herwaardering van de portefeuille door onafhankelijke vastgoedexperten. Zonder de investeringen binnen deze periode (met vaste perimeter), is de portefeuille toegenomen met EUR 3,3 miljoen (+ 3,24%). Een bezettingsgraad 2 (uitgezonderd huurwaarborgen) van 96,70%, een stijging van 1,65%. Er werden nieuwe huurovereenkomsten gerealiseerd in Aalst Tragel en Aartselaar. De acquisitie in Aalst van een gebouw van m² aan kantoorruimte en geklimatiseerde opslagruimte met een uitzonderlijke ligging langs de E40 Brussel- Gent (op 30 km van Brussel) en een uitstekende zichtbaarheid en bereikbaarheid van op de snelweg. Het verwachte rendement van dit project bedraagt 8,4%. Bovendien maakt het terrein het mogelijk om ongeveer m² aan extra opslagruimte te ontwikkelen. Een pipeline aan investeringsprojecten die ter studie staan of besproken worden, goed voor m² in België en Frankrijk binnenin het kader van een ambitieus groeiplan. Naast deze nieuwe projecten beschikt Montea ook over een ontwikkelingspotentieel van m² op de bestaande sites. 1 Impact van IAS 39 (herwaardering van financiële dekkingsinstrumenten is hier niet inbegrepen). De dekkingsinstrumenten van het type «Interest Rate Swap» die in 2006 werden aangegaan door Montea zorgen op 31/03/07 voor een latente meerwaarde van EUR Bezettingsgraad als percentage van de geraamde huurwaarde. Pagina 2 / 9

3 VASTGOEDPATRIMONIUM VAN MONTEA OP 31/03/07 Op 31 maart 2007 bedroeg de reële waarde van het vastgoedpatrimonium van Montea EUR VASTGOEDPORTEFEUILLE België Frankrijk Totaal Totaal 31/03/2007 1/10/2006 Aantal sites Oppervlakte opslag (m²) m² m² m² m² Oppervlakte kantoren (m²) m² 620 m² m² m² Totaal oppervlakte (m²) m² m² m² m² Ontwikkeling potentieel (m²) m² m² m² m² Investeringswaarde (EUR) Reële waarde (EUR) Gecontracteerde huurinkomsten (EUR) (*) Bruto rendement (%) (*) 7,79% 8,25% 7,83% 7,98% Bruto rendement als 100% verhuurd (%) 8,07% 8,25% 8,08% 8,13% Niet verhuurde delen (m²) m² 0 m² m² m² Huurwaarde van niet verhuurde delen (EUR) Bezettingsgraad (% van m²) 95,55% 100,00% 95,88% 94,10% Bezettingsgraad (% van huurwaarde) 96,40% 100,00% 96,70% 95,05% Bezettingsgraad met huurgaranties 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% (*) exclusief huurgaranties De reële waarde van het vastgoedpatrimonium is geëvolueerd van EUR naar EUR op 31/03/07, hetzij een stijging van EUR 14 miljoen (+14%). Het bruto vastgoedrendement op de gehele portefeuille bedraagt 7,83% uitgezonderd huurwaarborgen en 8,08% wanneer deze wel in aanmerking worden genomen (equivalent 100% verhuurd). Op 31/03/07 vertoont de bezettingsgraad een stijgende lijn en bedraagt deze respectievelijk 95,88% als percentage van de beschikbare huuroppervlakte (in vergelijking met 94,10% in oktober 2006) en 96,70% als percentage van de huurwaarde (in vergelijking met 95,05% in oktober 2006). De bezettingsgraad is merkelijk gestegen, onder meer omwille van nieuwe huurovereenkomsten in Aalst Tragel (VDAB, Culobel) en Aartselaar (Powerline). Pagina 3 / 9

4 TOELICHTINGEN BIJ DE GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING 3 VOOR DE PERIODE VAN 01/10/2006 TOT 31/03/07 GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING (EUR) 31/03/2007 Huurinkomsten Terugnemingen overgedragen en verdisconteerde huren 0 Met verhuur verbonden kosten 0 NETTO HUURRESULTAAT Recuperatie vastgoedkosten 0 Recuperatie van huurlasten en belastingen normaal gedragen door huurders Kosten van de huurders gedragen door eigenaar Huurlasten en belastingen normaal gedragen door huurders Andere met verhuur verbonden inkomsten en uitgaven VASTGOED RESULTAAT Technische kosten Commerciële kosten Kosten en belastingen van niet verhuurde goederen Beheerkosten vastgoed Andere vastgoedkosten TOTAAL VASTGOEDKOSTEN OPERATIONEEL VASTGOEDRESULTAAT Algemene kosten van de vennootschap Andere operationele opbrengsten en kosten OPERATIONNEEL RESULTAAT VOOR HET RESULTAAT OP DE PORTEFEUILLE Resultaat verkoop vastgoedbeleggingen Resultaat verkoop andere niet-financiële activa Variaties in de reële waarde van vastgoedbeleggingen OPERATIONEEL RESULTAAT Financiële opbrengsten (inclusief IAS 39 herwaarderingen) Interestkosten Andere financiële kosten -155 FINANCIELE RESULTAAT RESULTAAT VOOR BELASTINGEN Vennootschapsbelasting Exit taks BELASTINGEN NETTO RESULTAAT NETTO COURANTE RESULTAAT Aantal aandelen in omloop deelgerechtigd in het resultaat van de periode NETTO RESULTAAT PER AANDEEL 2,27 NETTO COURANTE RESULTAAT PER AANDEEL 1,17 De huurinkomsten voor de periode die werd afgesloten op 31/03/07 (eerste semester van activiteit van Montea 4 ) bedragen EUR Deze inkomsten berusten op een hoge bezettingsgraad (zie hierboven) maar ook op de huurwaarborgen van 3 jaar die werden gegeven door de verschillende aanbrengers tot in oktober Gecontroleerd geconsolideerd resultaat op basis van een beperkt nazicht door de Commissaris in overeenstemming met de IAS-normen. 4 Het eerste statutaire boekjaar van Montea beslaat een periode van 15 maanden van 1 oktober 2006 tot 31 december Het resultaat op 31/03/07 is bijgevolg het resultaat van de eerste zes maanden van exploitatie Pagina 4 / 9

5 Naast het leggen van nieuwe commerciële contacten wil Montea zijn dynamische commerciële benadering voortzetten ten opzichte van de bestaande klanten om hen flexibele en doeltreffende vastgoedoplossingen voor te stellen die optimaal aan hun verwachtingen voldoen, zoals hun behoefte aan groeiruimte of herlokalisatie, om zo de gemiddelde bezettingsduur te verhogen. Het vastgoed resultaat bedraagt EUR De exploitatiemarge (exploitatieresultaat op het resultaat) bedraagt 76,5%. Geëxtrapoleerd naar een volledig jaar vertegenwoordigen de exploitatiekosten 5 1,94% van de waarde van het vermogen op 31/03/07. Dit percentage zou moeten dalen naarmate de portefeuille groeit en dankzij het strikte beleid op het vlak van exploitatiekosten dat Montea wil voeren. Er werden occasioneel belangrijke uitgaven gedaan in het kader van de beursintroductie, evenals voor het opzetten van de werkingsstructuur van de bevak. Montea zal zorgen voor een strikte controle van de kosten en zal blijven investeren in krachtige beheersystemen die gericht zijn op het verbeteren van de commerciële, operationele en financiële doeltreffendheid. Het aandeel van de werkingskosten zal dalen naarmate de vastgoedportefeuille en het volume van de activiteiten stijgen. De financiële opbrengsten omvatten een bedrag van EUR voor het herwaarderingsresultaat (IAS 39) van een Interest Rate Swap-contract met betrekking tot EUR 32 miljoen. De financiële kosten bestaan voornamelijk uit interesten die betaald worden op bankleningen. Op 31/03/07 maakt 94% van de bankschuld van Montea het voorwerp uit van een dekking aan vaste voet van 4,15% 6 tot einde 2011 hetzij voor een duur van 5 jaar. Montea wil zijn beleid voor het dekken van risico s in verband met de evolutie van de intrestvoeten voortzetten om zich volledig te kunnen richten op haar vastgoedactiviteit en om daarbij alle speculatie in verband met de huurprijs van het geld te vermijden. In dit kader dekte Montea al 60% van het investeringsplan aan een vaste gemiddelde voet van 4,54% (bankmarge en kosten inbegrepen). De belastingen omvatten de belastingen op niet-toegestane onkosten en de provisie die werd aangelegd voor de betaling van de exit tax op het gebouw van Savigny-Le-Temple (Parijs) evenals op de gebouwen in Puurs (Schoonmansveld, 18) en Nivelles (Rue de l industrie). Vanaf 1 mei 2007 zal Montea genieten van het statuut van SIIC (Société d Investissement Immobilier Cotée, het Franse equivalent van een bevak) en dus ook van het gunstige fiscale regime dat bij dit statuut hoort. De te betalen exit taks voor het gebouw in Savigny, voor een periode van 4 jaar en vanaf de SIIC optie, is volledig voorzien in de rekeningen tot 31/03/07 ten bedrage van EUR De investeringswaarde van de vastgoedportefeuille zoals bepaald door de onafhankelijke vastgoedexperten 7, bedraagt EUR De reële waarde of fair value van diezelfde portefeuille rekening houdend met de normen IAS 40 en IAS 16, wordt verkregen door van de investeringswaarde de transactiekosten af te trekken. Zo komt men op EUR Totaal vastgoedkosten, algemene kosten en andere operationele opbrengsten en kosten. 6 Met inbegrip van de bankmarges en de kosten van de dekkingsinstrumenten. 7 De externe evaluatie van de waarde van het vastgoedpatrimonium wordt ieder kwartaal uitgevoerd door het kantoor Crombrugghe & Partners voor de activa in België en door Foncier Expertise voor de activa die zich in Frankrijk bevinden. Pagina 5 / 9

6 Het resultaat op de vastgoedportefeuille bedraagt EUR en geeft de latente, nietgerealiseerde meerwaarde weer die voortvloeit uit het saldo van de positieve en negatieve schommelingen in de reële waarde van de gebouwen tussen 1 oktober 2006 en 31 maart De stijging van de waarde van de opbrengst gebouwen volgt onder meer uit de daling van de rendementen en in mindere mate uit de stijging van de huurprijzen in bepaalde geografische zones. Algemeen gezien blijven de semi-industriële en logistieke huurprijzen stabiel of stijgen ze licht. Het netto courante resultaat bedraagt EUR (EUR 1,17 per aandeel) en EUR (EUR 0,98 per aandeel) zonder de latente meerwaarde in verband met de financiële instrumenten. Het netto resultaat met de latente meerwaarden op de opbrengstgebouwen en de dekkingsinstrumenten wordt vastgelegd op EUR of EUR 2,27 per aandeel. TOELICHTINGEN BIJ DE GECONSOLIDEERDE BALANS OP 31/03/07 GECONSOLIDEERDE BALANS (EUR) 31/03/2007 VASTE ACTIVA Immateriële vaste activa Vastgoed beleggingen (reële waarde) Project ontwikkelingen 0 Andere materiële vaste activa Financiële vaste activa 0 Andere vaste activa VLOTTENDE ACTIVA Activa bestemd voor verkoop 0 Financiële vlottende activa 0 Handelsvorderingen Belastingvorderingen en andere vlottende activa Kas en kasequivalenten Overlopende rekeningen TOTAAL ACTIVA EIGEN VERMOGEN Kapitaal Reserves Impact van geschatte mutatie rechten op reële waarde (-) Variatie reële waarde van financiële activa en passiva 0 VERPLICHTINGEN Langlopende verplichtingen Langlopende financiële schulden Andere langlopende verplichtingen 0 Kortlopende verplichtingen Kortlopende financiële schulden Handelsschulden Andere kortlopende verplichtingen Overlopende rekeningen TOTAAL PASSIVA Pagina 6 / 9

7 Op 31/03/07 bestaat het totaal van de activa op de balans (EUR ) hoofdzakelijk uit opbrengstgebouwen (95,3% van het totaal) en vlottende activa (EUR ) die de financiële investeringen, commerciële schuldvorderingen en fiscale schulden bevatten. Het netto actief per aandeel op basis van de reële waarde bedraagt EUR 29,1 terwijl op basis van de investeringswaarde het netto actief per aandeel EUR 30,5 is. NETTO ACTIVA PER AANDEEL (EUR) 31/03/2007 Netto activa per aandeel (reële waarde) 29,1 Netto activa per aandeel (investeringswaarde) 30,5 Het totaal van de passiva bestaat uit eigen kapitaal ten belope van EUR 83,2 miljoen en een totale schuld van EUR 37,7 miljoen. Dit bedrag omvat de bankschulden op lange termijn (EUR 18 miljoen) en op korte termijn (EUR 16 miljoen). Volgens de IAS-normen moeten deze laatste geregistreerd worden als schulden op korte termijn wanneer het contractueel gezien gaat om voorschotten met een duur van 6 maanden die automatisch vernieuwd worden. Economisch gezien zijn deze schulden gelijk aan een financiering op lange termijn daar de totale kredietschijf werd aangegaan voor een periode van 5 jaar. De schuldratio (schuldenlast uitgezonderd provisies, overlopende rekeningen en nietvlottende passiva dekkingsinstrument ten opzichte van het totale actief) bedraagt 30,1%. Montea ging meerdere kredietlijnen bij de bank aan voor een totaal van EUR 67,5 miljoen en beschikt op basis van een maximaal gereglementeerde schuldratio van 65% over een onmiddellijke investeringscapaciteit van meer dan 100 miljoen. Zonder de schuldratio van 55% te overschrijden, wenst Montea de financiële doeltreffendheid van haar balansen en het rendement op eigen fondsen te verbeteren door de bankschuld geleidelijk te verhogen in het kader van toekomstige investeringen. INTERIMDIVIDEND Bij de beursintroductie verbond Montea zich ertoe om een interim dividend uit te keren op basis van de resultaten van de eerste 6 maanden van het jaar. Voor het gehele boekjaar dat eindigt op 31/12/07 (15 maanden) is Montea ervan overtuigd het beoogde netto beschikbare resultaat van EUR 2,37 per aandeel te kunnen behalen. Daarom besliste de Raad van Bestuur van Montea Management NV, statutaire zaakvoerder van Montea Comm VA, om over te gaan tot de uitbetaling van een interim dividend van EUR 0,85 bruto per aandeel 8. Dit dividend is uitbetaalbaar vanaf 18 juni Het beschikbare resultaat voor distributie stemt overeen met het resultaat van Montea Comm VA dat gerealiseerd werd tijdens het eerste verstreken semester, hetzij EUR , en omvat niet het resultaat dat gerealiseerd werd door Montea France SCI of Montea Building NV. Pagina 7 / 9

8 INVESTERINGEN DIE GEREALISEERD WERDEN Acquisitie van een gebouw van m² langs de snelweg Brussel-Gent in Aalst Begin mei ondertekende Montea een koopovereenkomst met betrekking tot de acquisitie van een gebouw met m² kantoor- en opslagruimte in Aalst (30 km van Brussel). Het terrein beschikt over 132 parkeerplaatsen. Het gebouw heeft een strategische ligging langs de E40 Brussel-Gent en geniet van een uitstekende zichtbaarheid en toegankelijkheid vanop de snelweg. De opslagplaatsen, die in het totaal goed zijn voor ongeveer m², zijn geklimatiseerd, voorzien van een sprinklersysteem en kunnen onderverdeeld worden. De m² kantoorruimte zal gerenoveerd worden in verdeelbare eenheden die volgens de huidige standaarden zijn ingericht. Het totale terrein heeft een oppervlakte van m² en het magazijn kan nog met m² worden uitgebreid. Het beoogde huurrendement van het project (na renovatie en zonder uitbreiding) is 8,4%. Nieuw kantoorproject op het terrein van Aalst Tragel en verhuurd aan de VDAB voor een duur van 9 jaar Er werd een totale investering van ongeveer één miljoen euro gedaan op de site van Aalst Tragel voor de lokalen van de VDAB. Er werd een huurcontract ondertekend voor een duur van 9 jaar. Het aanvankelijke rendement van deze investering bedraagt 8,87%. INVESTERINGEN TER STUDIE OF IN BESPREKING m² aan nieuwe projecten in bespreking of ter studie Montea werkt momenteel aan een pipeline van nieuwe projecten, goed voor in totaal m² in België en in Frankrijk. Bepaalde van deze projecten bevinden zich in de due diligence-fase terwijl andere het voorwerp uitmaken van studies of voorafgaande besprekingen. Ontwikkelingspotentieel van m² op de bestaande terreinen Montea beschikt ook over grondreserves op de terreinen in portefeuille die goed zijn voor een ontwikkelingspotentieel van m² voor commercialisering. Terrein Grimbergen m² Terrein Puurs m² Terrein Nivelles m² Terrein Moorsel 865 m² Terrein Aalst (Erembodegem) m² Terrein Savigny m² PERSPECTIEVEN VOOR 2007 Zoals hierboven al aangehaald, concentreert Montea zich momenteel op de verschillende prioritaire aspecten van het strategische plan, gericht op de groei van de portefeuille en het creëren van waarde voor de aandeelhouders en huurders. Montea bevestigt de verbintenissen die werden aangegaan bij de beursintroductie evenals de dividenddoelstelling van EUR 2,37 per aandeel voor het boekjaar van 15 maanden dat afgesloten wordt op 31/12/07. Pagina 8 / 9

9 Er werd een investeringsplan opgesteld voor Montea zorgde al voor een dekking aan vaste voet voor ongeveer 60% van de schuldenlast die nodig is voor het realiseren van dit plan. PERSCONTACT MONTEA Interel PR & PA Frédéric Sohet CEO Joris Bulteel Tél Tél Pagina 9 / 9

PERSBERICHT GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE EMBARGO 18/11/08 17:45 PM

PERSBERICHT GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE EMBARGO 18/11/08 17:45 PM PERSBERICHT GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE EMBARGO 18/11/08 17:45 PM TUSSENTIJDSE VERKLARING VOOR DE PERIODE VAN 01/07/2008 TOT 30/09/2008 DIE DE RESULTATEN BEVAT PER 30/09/2008 Groei met 40,1% van de huuropbrengsten

Nadere informatie

miljoen). De bezettingsgraad op 30 september 2007 beloopt 92 % (92 % einde 2006).

miljoen). De bezettingsgraad op 30 september 2007 beloopt 92 % (92 % einde 2006). Persbericht Intervest Offices bevestigt haar bedrijfsresultaten voor 2007 Antwerpen, 31 oktober 2007 - Openbare vastgoedbevak Intervest Offices maakt vandaag haar resultaten per 30 september 2007 bekend.

Nadere informatie

TUSSENTIJDSE VERKLARING OVER HET DERDE KWARTAAL 2009

TUSSENTIJDSE VERKLARING OVER HET DERDE KWARTAAL 2009 Gereglementeerde informatie embargo 02/11/2009, 17.45 uur TUSSENTIJDSE VERKLARING OVER HET DERDE KWARTAAL 2009 van de raad van bestuur over de periode 01.07.2009 tot 30.09.2009 Operationeel uitkeerbaar

Nadere informatie

1. Operationele activiteiten van het eerste kwartaal 2012

1. Operationele activiteiten van het eerste kwartaal 2012 Gereglementeerde informatie - embargo 07/05/2012, 17.45 uur Tussentijdse Antwerpen, 7 mei 2012 Stabiel operationeel uitkeerbaar resultaat Lichte toename reële waarde van de vastgoedportefeuille Lage schuldgraad:

Nadere informatie

JAARREKENINGEN 2006-07: AANZIENLIJKE UITBREIDING VASTGOEDPORTEFEUILLE:

JAARREKENINGEN 2006-07: AANZIENLIJKE UITBREIDING VASTGOEDPORTEFEUILLE: Vastgoedbevak naar Belgisch recht Industrielaan 6, te 1740 Ternat RPR Brussel - BTW BE 0434.797.847 PERSBERICHT - EMBARGO tot 25 mei 2007 17u40 JAARREKENINGEN 2006-07: Operationele winst stijgt met 8,35%

Nadere informatie

Dividend van Intervest Offices stijgt in 2007 met 4% tegenover 2006, tot 1,94 per aandeel

Dividend van Intervest Offices stijgt in 2007 met 4% tegenover 2006, tot 1,94 per aandeel Persbericht Dividend van Intervest Offices stijgt in 2007 met 4% tegenover 2006, tot 1,94 per aandeel Antwerpen, 19 februari 2008 Openbare vastgoedbevak Intervest Offices¹ maakt vandaag haar geconsolideerde

Nadere informatie

Tussentijdse verklaring van de raad van bestuur over het eerste kwartaal 2009

Tussentijdse verklaring van de raad van bestuur over het eerste kwartaal 2009 Gereglementeerde informatie embargo tot 04/05/2009, 19.00 uur Tussentijdse verklaring van de raad van bestuur over het eerste kwartaal 2009 Stijging operationeel uitkeerbaar resultaat per aandeel met 18

Nadere informatie

2. Geconsolideerde verkorte halfjaarcijfers

2. Geconsolideerde verkorte halfjaarcijfers 2. Geconsolideerde verkorte halfjaarcijfers 2.1 Verkorte geconsolideerde winst- en verliesrekening in duizenden 30.06.2014 30.06.2013 Huurinkomsten 19.844 19.882 Met verhuur verbonden kosten -9-31 Nettohuurresultaat

Nadere informatie

Intervest Offices kent toename van operationeel uitkeerbaar resultaat

Intervest Offices kent toename van operationeel uitkeerbaar resultaat Gereglementeerde informatie embargo 03/11/2008, 17.45 uur Tussentijdse verklaring over het derde kwartaal 2008 van de raad van bestuur over de periode 01.07.2008 tot 30.09.2008 Intervest Offices kent toename

Nadere informatie

TUSSENTIJDSE VERKLARING VAN DE ZAAKVOERDER OVER DE PERIODE 1/07/2008 TOT 30/09/2008 GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE

TUSSENTIJDSE VERKLARING VAN DE ZAAKVOERDER OVER DE PERIODE 1/07/2008 TOT 30/09/2008 GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE Persbericht Woensdag 19 november 2008, 07u00 TUSSENTIJDSE VERKLARING VAN DE ZAAKVOERDER OVER DE PERIODE 1/07/2008 TOT 30/09/2008 GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE NETTO COURANTE WINST 1 BEDRAAGT OVER HET DERDE

Nadere informatie

PERSBERICHT GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE TUSSENTIJDSE VERKLARING VOOR DE PERIODE MET BETREKKING TOT HET EERSTE TRIMESTER 2008

PERSBERICHT GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE TUSSENTIJDSE VERKLARING VOOR DE PERIODE MET BETREKKING TOT HET EERSTE TRIMESTER 2008 PERSBERICHT GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE TUSSENTIJDSE VERKLARING VOOR DE PERIODE MET BETREKKING TOT HET EERSTE TRIMESTER 2008 Netto courante winst 1 (buiten IAS 39 herwaardering van de vastgoedportefeuille

Nadere informatie

JAARREKENINGEN 2005-2006

JAARREKENINGEN 2005-2006 Vastgoedbevak naar Belgisch recht Industrielaan 6, te 1740 Ternat RPR Brussel - BTW BE 0434.797.847 JAARREKENINGEN 2005-2006 OPERATIONELE WINST BOEKJAAR 2005-2006 : 8,63 MIO EUR - BEANTWOORDT AAN VERWACHTINGEN

Nadere informatie

Huurinkomsten Met verhuur verbonden kosten NETTOHUURRESULTAAT

Huurinkomsten Met verhuur verbonden kosten NETTOHUURRESULTAAT Bijlagen: Financiële staten 1 geconsolideerde winst- en verliesrekening in duizenden 2014 2013 Huurinkomsten 40.037 39.914 Met verhuur verbonden kosten -22 4 NETTOHUURRESULTAAT 40.015 39.918 Recuperatie

Nadere informatie

Succesvolle opstart Qrf

Succesvolle opstart Qrf PERSBERICHT Gereglementeerde info 28/02/2014 om 7.00U Succesvolle opstart Qrf JAARRESULTATEN 18/12/2013 tot 30/12/2013 Qrf heeft op 18 december 2013 haar beursintroductie op Euronext succesvol gerealiseerd.

Nadere informatie

TUSSENTIJDSE VERKLARING VAN DE STATUTAIRE ZAAKVOERDER DERDE KWARTAAL VAN HET BOEKJAAR 2014/2015

TUSSENTIJDSE VERKLARING VAN DE STATUTAIRE ZAAKVOERDER DERDE KWARTAAL VAN HET BOEKJAAR 2014/2015 PERSMEDEDELING Gereglementeerde informatie 6 augustus 2015 TUSSENTIJDSE VERKLARING VAN DE STATUTAIRE ZAAKVOERDER DERDE KWARTAAL VAN HET BOEKJAAR 2014/2015 De reële waarde van de vastgoedbeleggingen bedraagt

Nadere informatie

PERSBERICHT GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE Embargo tot 14/05/ u45

PERSBERICHT GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE Embargo tot 14/05/ u45 TUSSENTIJDSE VERKLARING VAN DE STATUTAIRE ZAAKVOERDER VOOR DE PERIODE VAN 01/01/2009 TOT 31/03/2009 Netto courant resultaat 1 stijgt met 18,7% tot EUR 2,07 miljoen (EUR 0,58 per aandeel) tegenover EUR

Nadere informatie

TUSSENTIJDSE VERKLARING OVER HET DERDE KWARTAAL 2009

TUSSENTIJDSE VERKLARING OVER HET DERDE KWARTAAL 2009 Gereglementeerde informatie embargo 02/11/2009, 17.45 uur TUSSENTIJDSE VERKLARING OVER HET DERDE KWARTAAL 2009 van de raad van bestuur over de periode 01.07.2009 tot 30.09.2009 Operationeel uitkeerbaar

Nadere informatie

2.1 Verkorte geconsolideerde winst- en verliesrekening

2.1 Verkorte geconsolideerde winst- en verliesrekening 2. geconsolideerde verkorte halfjaarcijfers 2.1 Verkorte geconsolideerde winst- en verliesrekening in duizenden 30.06.2015 30.06.2014 Huurinkomsten 23.023 19.844 Met verhuur verbonden kosten 27-9 NETTOHUURRESULTAAT

Nadere informatie

TUSSENTIJDSE VERKLARING VAN DE STATUTAIRE ZAAKVOERDER DERDE KWARTAAL VAN HET BOEKJAAR 2015/2016

TUSSENTIJDSE VERKLARING VAN DE STATUTAIRE ZAAKVOERDER DERDE KWARTAAL VAN HET BOEKJAAR 2015/2016 PERSBERICHT Gereglementeerde informatie 4 augustus 2016 TUSSENTIJDSE VERKLARING VAN DE STATUTAIRE ZAAKVOERDER DERDE KWARTAAL VAN HET BOEKJAAR 2015/2016 Operationeel resultaat van 24,6 miljoen EUR (+ 9,7%)

Nadere informatie

PERSBERICHT Gereglementeerde informatie

PERSBERICHT Gereglementeerde informatie Embargo tot 17/11/2011 8u00 TUSSENTIJDSE VERKLARING VAN DE STATUTAIRE ZAAKVOERDER VOOR DE PERIODE VAN 01/07/2011 TOT 30/09/2011 Netto courant resultaat 1 stijgt met 16,4% tot EUR 2,68 miljoen t.o.v. EUR

Nadere informatie

Geconsolideerde verkorte halfjaarcijfers

Geconsolideerde verkorte halfjaarcijfers Geconsolideerde verkorte halfjaarcijfers Verkorte geconsolideerde winst- en verliesrekening Huurinkomsten 9.856 10.901 Met verhuur verbonden kosten -67-77 NETTOHUURRESULTAAT 9.789 10.824 Recuperatie van

Nadere informatie

PERSBERICHT GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE Embargo tot 18/11/ :00 AM

PERSBERICHT GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE Embargo tot 18/11/ :00 AM TUSSENTIJDSE VERKLARING VAN DE STATUTAIRE ZAAKVOERDER VOOR DE PERIODE VAN 01/07/2009 TOT 30/09/2009 Netto courant resultaat 1 van EUR 1,90 miljoen (EUR 0,53 per aandeel) Stijging van het netto huurresultaat

Nadere informatie

Bij constante perimeter stijgt de waarde van de portefeuille licht met 0,3%

Bij constante perimeter stijgt de waarde van de portefeuille licht met 0,3% PERSBERICHT Gereglementeerde informatie 23 februari 2017 T U S S E N T I J D S E V E R K L A R I N G V A N D E S T A T U T A I R E Z A A K V O E R D E R E E R S T E K W A R T A A L V A N H E T B O E K

Nadere informatie

Operationele activiteiten

Operationele activiteiten Tussentijdse verklaring van de Statutaire Zaakvoerder Eerste kwartaal 2014 Huurinkomsten stijgen tot 9,1 mln (2013: 8,9 mln) Stabiele waarde vastgoedportefeuille Lage schuldgraad: 20,6% Operationele activiteiten

Nadere informatie

TUSSENTIJDSE VERKLARING VAN DE STATUTAIRE ZAAKVOERDER

TUSSENTIJDSE VERKLARING VAN DE STATUTAIRE ZAAKVOERDER MET BETREKKING TOT DE PERIODE VAN 01/07/2013 TOT 30/09/2013 EMBARGO TOT 07/11/2013 08u45 NETTO COURANT RESULTAAT EUR 3,36 MILJOEN (EUR 0,51 PER AANDEEL), EEN GROEI VAN 16,1% T.O.V. DEZELFDE PERIODE VORIG

Nadere informatie

MET INBEGRIP VAN DE RESULTATEN AFGESLOTEN OP 30.09.2010

MET INBEGRIP VAN DE RESULTATEN AFGESLOTEN OP 30.09.2010 TUSSENTIJDSE VERKLARING VAN DE RAAD VAN BESTUUR (VOOR DE PERIODE 01.07.2010 30.09.2010) MET INBEGRIP VAN DE RESULTATEN AFGESLOTEN OP 30.09.2010 Netto courant resultaat per aandeel (exclusief IAS 39) van

Nadere informatie

RESULTATEN VAN HET BOEKJAAR 2014-2015

RESULTATEN VAN HET BOEKJAAR 2014-2015 PERSMEDEDELING Gereglementeerde informatie 30 november 2015 RESULTATEN VAN HET BOEKJAAR 2014-2015 LOPEND NETTORESULTAAT: 22,9 MILJOEN EUR, EEN STIJGING MET 19% REËLE WAARDE VAN DE VASTGOEDBELEGGINGEN:

Nadere informatie

persbericht Gereglementeerde informatie Onder embargo tot 14/05/ u

persbericht Gereglementeerde informatie Onder embargo tot 14/05/ u persbericht Gereglementeerde informatie Onder embargo tot 14/05/13 7.30u Leasinvest Real Estate Tussentijdse verklaring van de zaakvoerder over het eerste kwartaal van het boekjaar 2013 (01/01/13-31/03/13)

Nadere informatie

Pers- en analistenmeeting. Halfjaarcijfers 2013

Pers- en analistenmeeting. Halfjaarcijfers 2013 Pers- en analistenmeeting Halfjaarcijfers 2013 1 AGENDA 1 Beschrijving van de portefeuille 2 Belangrijke gebeurtenissen van 2013 3 Financiële resultaten per 30.06.2013 4 Vastgoedmarkt 5 Vooruitzichten

Nadere informatie

MET BETREKKING TOT DE PERIODE VAN 01/07/2015 TOT EN MET 30/09/2015

MET BETREKKING TOT DE PERIODE VAN 01/07/2015 TOT EN MET 30/09/2015 7 PERSBERICHT TUSSENTIJDSE VERKLARING VAN DE STATUTAIRE ZAAKVOERDER MET BETREKKING TOT DE PERIODE VAN 01/07/2015 TOT EN MET 30/09/2015 EMBARGO TOT 05/11/2015 08u30 NETTO COURANT RESULTAAT EUR 5,33 MILJOEN

Nadere informatie

Pers- en analistenmeeting. Jaarcijfers 2011. 15/02/2012 l

Pers- en analistenmeeting. Jaarcijfers 2011. 15/02/2012 l Pers- en analistenmeeting Jaarcijfers 2011 1 AGENDA 1 Beschrijving van de portefeuille 2 Belangrijke gebeurtenissen van 2011 3 Financiële resultaten per 31.12.2011 4 Vastgoedmarkt 5 Voorzichten voor 2012

Nadere informatie

Geconsolideerde balans

Geconsolideerde balans Geconsolideerde jaarrekeningen Geconsolideerde balans Toelichtingen 30/09/2007 (x1.000 UR) G H J TV Vaste activa Goodwill 457 mmateriële vaste activa Vastgoedbeleggingen 3 + 5 211.156 Projectontwikkelingen

Nadere informatie

Operationele activiteiten

Operationele activiteiten Tussentijdse verklaring van de Statutaire Zaakvoerder 30 september 2014 Huurinkomsten stijgen tot 28,3 mln (2013: 26,8 mln) Waarde vastgoedportefeuille inclusief projectontwikkelingen 649,4 mln Verwerving

Nadere informatie

Halfjaarlijks Persbericht Aedifica

Halfjaarlijks Persbericht Aedifica 16 februari 2007 na sluiting van de markten Halfjaarlijks Persbericht Aedifica Succes van de beursintroductie (IPO) Uitbereiding met meer dan 80% van de vastgoedportefeuille Diverse investeringen in uitvoering

Nadere informatie

QRF VULT HAAR ACQUISITIESTRATEGIE VAN BINNENSTEDELIJK WINKELVASTGOED VERDER IN TIJDENS DERDE KWARTAAL VAN 2015

QRF VULT HAAR ACQUISITIESTRATEGIE VAN BINNENSTEDELIJK WINKELVASTGOED VERDER IN TIJDENS DERDE KWARTAAL VAN 2015 QRF VULT HAAR ACQUISITIESTRATEGIE VAN BINNENSTEDELIJK WINKELVASTGOED VERDER IN TIJDENS DERDE KWARTAAL VAN 2015 - Acquisitie van een handelscomplex in de binnenstad van Aalst met een totale verhuurbare

Nadere informatie

PERSBERICHT GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE Embargo tot 18/11/ :00 AM

PERSBERICHT GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE Embargo tot 18/11/ :00 AM TUSSENTIJDSE VERKLARING VAN DE STATUTAIRE ZAAKVOERDER VOOR DE PERIODE VAN 01/07/2010 TOT 30/09/2010 Positief netto resultaat van EUR 2,45 miljoen (EUR 0,43 per aandeel) t.o.v. EUR -2,39 miljoen voor dezelfde

Nadere informatie

TUSSENTIJDSE VERKLARING VAN DE STATUTAIRE ZAAKVOERDER DERDE KWARTAAL VAN HET BOEKJAAR 2013/2014

TUSSENTIJDSE VERKLARING VAN DE STATUTAIRE ZAAKVOERDER DERDE KWARTAAL VAN HET BOEKJAAR 2013/2014 PERSMEDEDELING Gereglementeerde informatie 7 augustus 2014 Onder embargo tot 7u30 TUSSENTIJDSE VERKLARING VAN DE STATUTAIRE ZAAKVOERDER DERDE KWARTAAL VAN HET BOEKJAAR 2013/2014 COURANT NETTORESULTAAT

Nadere informatie

TUSSENTIJDSE VERKLARING VAN DE RAAD VAN BESTUUR. EERSTE KWARTAAL (afgesloten per )

TUSSENTIJDSE VERKLARING VAN DE RAAD VAN BESTUUR. EERSTE KWARTAAL (afgesloten per ) TUSSENTIJDSE VERKLARING VAN DE RAAD VAN BESTUUR EERSTE KWARTAAL 2017-2018 1 (afgesloten per 30.06.2017) Netto huurresultaat stijgt met 8,06% tot 17,26 mio EUR EPRA Resultaat 2 van het eerste kwartaal van

Nadere informatie

Industrielaan 24, te 1740 Ternat RPR Brussel - BTW BE 0434.797.847

Industrielaan 24, te 1740 Ternat RPR Brussel - BTW BE 0434.797.847 Vastgoedbevak naar Belgisch recht Industrielaan 24, te 1740 Ternat RPR Brussel - BTW BE 0434.797.847 OPERATIONELE WINST VAN 4,11 MIO EUR BEANTWOORDT AAN VERWACHTIGEN, STIJGING VAN 41% IN VERGELIJKING MET

Nadere informatie

the art of creating value in retail estate

the art of creating value in retail estate Naamloze vennootschap, openbare vastgoedbevak naar Belgisch recht, met maatschappelijke zetel te Industrielaan 6, 1740 Ternat (België), RPR Brussel: 0434.797.847 the art of creating value in retail estate

Nadere informatie

Geconsolideerde huurinkomsten (x1.000 ) 30 september 2007 30 september 2006. Residentiële of gemengde gebouwen 1.537 709

Geconsolideerde huurinkomsten (x1.000 ) 30 september 2007 30 september 2006. Residentiële of gemengde gebouwen 1.537 709 16 november 2007 na sluiting van de markten Onder embargo tot 17u40 Trading update Q1 2007/2008 Aedifica Huurinkomsten met 96% gestegen in vergelijking met het eerste trimester 2006/2007 Waarde van de

Nadere informatie

PERSBERICHT RESULTATEN OP 30 SEPTEMBER 2016

PERSBERICHT RESULTATEN OP 30 SEPTEMBER 2016 Onder embargo tot 27 oktober 2016 om 17u40 Gereglementeerde informatie PERSBERICHT RESULTATEN OP 30 SEPTEMBER 2016 Na de eerste 9 maanden van het boekjaar 1 : Toename met 7,6% van de reële waarde van de

Nadere informatie

Boekjaar afgesloten op 31 december aantal projecten aantal wooneenheden voor senioren

Boekjaar afgesloten op 31 december aantal projecten aantal wooneenheden voor senioren 1 Care Property Invest NV Kerncijfers - boekjaar 2015 Kerncijfers 1. Patrimonium Vastgoedbeleggingen aantal projecten 4 1 0 aantal wooneenheden voor senioren 316 15 0 vastgoed beschikbaar voor verkoop

Nadere informatie

Tussentijdse verklaring

Tussentijdse verklaring Gereglementeerde informatie - embargo 26.10.2012, 17.45 uur Tussentijdse verklaring Antwerpen, 26 oktober 2012 Stijging van het operationeel uitkeerbaar resultaat: 16 % in de eerste negen maanden van 2012

Nadere informatie

1. Operationele activiteiten van het eerste kwartaal 2012

1. Operationele activiteiten van het eerste kwartaal 2012 Gereglementeerde informatie - embargo 07/05/2012, 17.45 uur Tussentijdse Antwerpen, 7 mei 2012 Verbeterd operationeel uitkeerbaar resultaat per aandeel: 0,48 (+ 35 %) Lichte waardestijging van de vastgoedportefeuille

Nadere informatie

Bij constante perimeter stijgt de waarde van de portefeuille licht met 1,6%

Bij constante perimeter stijgt de waarde van de portefeuille licht met 1,6% PERSBERICHT Gereglementeerde informatie 3 augustus 2017 T U S S E N T I J D S E V E R K L A R I N G V A N D E S T A T U T A I R E Z A A K V O E R D E R D E R D E K W A R T A A L V A N H E T B O E K J A

Nadere informatie

the art of creating value in retail estate

the art of creating value in retail estate the art of creating value in retail estate TUSSENTIJDSE VERKLARING VAN DE RAAD VAN BESTUUR DERDE KWARTAAL 2012-2013 1 (afgesloten per 31/12/2012) Netto courant resultaat 2 stijgt met 15,62 % tot 15,10

Nadere informatie

ASCENCIO CVA JAARRESULTATEN REKENINGEN AFGESLOTEN OP 30/09/2007

ASCENCIO CVA JAARRESULTATEN REKENINGEN AFGESLOTEN OP 30/09/2007 PERSBERICHT 22 november 2007 Onder embargo tot 17.45 uur ASCENCIO CVA JAARRESULTATEN REKENINGEN AFGESLOTEN OP 30/09/2007 Verwacht brutodividend per aandeel bevestigd: 2,48 EUR Gerealiseerde investeringen

Nadere informatie

RESULTATEN VAN HET BOEKJAAR

RESULTATEN VAN HET BOEKJAAR PERSBERICHT Gereglementeerde informatie 14 november 2014 RESULTATEN VAN HET BOEKJAAR 2013-2014 REËLE WAARDE VAN DE VASTGOEDBELEGGINGEN: 477 MILJOEN, EEN STIJGING MET 101 MILJOEN COURANT NETTORESULTAAT

Nadere informatie

Commanditaire vennootschap op Aandelen

Commanditaire vennootschap op Aandelen HALFJAARREKENINGEN - PERIODE VAN 1 OKTOBER 2006 TOT 31 MAART 2007 Commanditaire vennootschap op Aandelen CREATING VALUE IN REAL ESTATE Stijging van de intrinsieke waarde Duidelijke stijging van het resultaat

Nadere informatie

JAARRESULTATEN boekjaar 2009 2010 STERKE GROEI VASTGOEDPORTEFEUILLE (+ 13,71%) AANZIENLIJKE STIJGING VAN HET COURANT RESULTAAT PER AANDEEL (+5,11%)

JAARRESULTATEN boekjaar 2009 2010 STERKE GROEI VASTGOEDPORTEFEUILLE (+ 13,71%) AANZIENLIJKE STIJGING VAN HET COURANT RESULTAAT PER AANDEEL (+5,11%) Persmededeling onder embargo tot vrijdag 28 mei 17u40 GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE JAARRESULTATEN boekjaar 2009 2010 STERKE GROEI VASTGOEDPORTEFEUILLE (+ 13,71%) AANZIENLIJKE STIJGING VAN HET COURANT RESULTAAT

Nadere informatie

1. Operationele activiteiten van het eerste kwartaal 2014

1. Operationele activiteiten van het eerste kwartaal 2014 Gereglementeerde informatie - embargo tot 06/05/2014, 8.00 uur Antwerpen, 6 mei 2014 Stijging van het operationeel uitkeerbaar resultaat met 1,4 % 1 Stabiele reële waarde van de vastgoedportefeuille 2

Nadere informatie

Aankoop van een ontwikkelingsproject te Molenbeek

Aankoop van een ontwikkelingsproject te Molenbeek Aankoop van een ontwikkelingsproject te Molenbeek Ondertekening van een aankoopovereenkomst, onder diverse opschortende voorwaardes waaronder het bekomen van een vergunning, voor de herontwikkeling van

Nadere informatie

NETTO COURANT RESULTAAT VAN 4,36 MILJOEN - GROEI MET 23% T.O.V. Q1-2014

NETTO COURANT RESULTAAT VAN 4,36 MILJOEN - GROEI MET 23% T.O.V. Q1-2014 GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE KWARTAALCIJFERS VAN 01/01/2015 TOT 31/03/2015 EMBARGO TOT 13/05/2015 08U45 NETTO COURANT RESULTAAT VAN 4,36 MILJOEN - GROEI MET 23% T.O.V. Q1-2014 STIJGING VAN DE REËLE WAARDE

Nadere informatie

Jaarresultaten 2014. Nettowinst over de periode van 49,4 miljoen (+ 25,1 miljoen in vergelijking met 2013)

Jaarresultaten 2014. Nettowinst over de periode van 49,4 miljoen (+ 25,1 miljoen in vergelijking met 2013) Persbericht Gereglementeerde informatie 2 maart 2015 Jaarresultaten 2014 Nettowinst over de periode van 49,4 miljoen (+ 25,1 miljoen in vergelijking met 2013) Stijging van de toegezegde huurovereenkomsten

Nadere informatie

Vastgoedportefeuille Retail Estates stijgt met 59% tot 300 miljoen euro in één jaar

Vastgoedportefeuille Retail Estates stijgt met 59% tot 300 miljoen euro in één jaar Vastgoedportefeuille Retail Estates stijgt met 59% tot 300 miljoen euro in één jaar Halfjaarresultaten: courante winst stijgt conform verwachtingen met 8,84% tot 4,85 miljoen euro Ternat, 30 november 2007.

Nadere informatie

Aantal werknemers * Het resultaat na belasting en het eigen vermogen zijn gedeeld door aandelen.

Aantal werknemers * Het resultaat na belasting en het eigen vermogen zijn gedeeld door aandelen. Persbericht N.V. Bever Holding heeft over het eerste halfjaar 2015 een negatief resultaat voor belastingen behaald van 1.412.000 als gevolg van een negatieve exploitatie uit vastgoed van 188.000, netto

Nadere informatie

TUSSENTIJDSE VERKLARING (VOOR DE PERIODE )

TUSSENTIJDSE VERKLARING (VOOR DE PERIODE ) EMBARGO TOT 16.11.2009 8:00AM TUSSENTIJDSE VERKLARING (VOOR DE PERIODE 01.07.2009 30.09.2009) VAN DE RAAD VAN BESTUUR MET INBEGRIP VAN DE RESULTATEN AFGESLOTEN OP 30.09.2009 Netto courant resultaat per

Nadere informatie

the art of creating value in retail estate

the art of creating value in retail estate Naamloze vennootschap, openbare gereglementeerde vastgoedvennootschap naar Belgisch recht, met maatschappelijke zetel te Industrielaan 6, 1740 Ternat (België), RPR Brussel: 0434.797.847 the art of creating

Nadere informatie

Tussentijdse verklaring van de Raad van Bestuur over het 1 ste kwartaal 2017

Tussentijdse verklaring van de Raad van Bestuur over het 1 ste kwartaal 2017 Tussentijdse verklaring van de Raad van Bestuur over het 1 ste kwartaal 2017 Stevige verankering in het segment van premium city high street shops blijft het objectief. Op 31 maart 2017 bestaat 59% van

Nadere informatie

TUSSENTIJDSE VERKLARING (VOOR DE PERIODE )

TUSSENTIJDSE VERKLARING (VOOR DE PERIODE ) TUSSENTIJDSE VERKLARING (VOOR DE PERIODE 01.01.2011 31.03.2011) VAN DE RAAD VAN BESTUUR MET INBEGRIP VAN DE RESULTATEN AFGESLOTEN OP 31.03.2011 Netto courant resultaat per aandeel (zonder de impact van

Nadere informatie

DIM VASTGOED: NETTOWINST OVER EERSTE DRIE MAANDEN 2005 USD 5,6 MILJOEN

DIM VASTGOED: NETTOWINST OVER EERSTE DRIE MAANDEN 2005 USD 5,6 MILJOEN 15 april 2005 DIM VASTGOED: NETTOWINST OVER EERSTE DRIE MAANDEN 2005 USD 5,6 MILJOEN DIM Vastgoed N.V. heeft over de eerste drie maanden van het boekjaar 2005 een nettowinst na belastingen behaald van

Nadere informatie

PERSBERICHT HALFJAARRESULTATEN. IMMOBEL kondigt sterke resultaten aan voor het eerste halfjaar van 2014.

PERSBERICHT HALFJAARRESULTATEN. IMMOBEL kondigt sterke resultaten aan voor het eerste halfjaar van 2014. Brussel, 28 augustus 2014 17u40 Gereglementeerde informatie PERSBERICHT HALFJAARRESULTATEN IMMOBEL kondigt sterke resultaten aan voor het eerste halfjaar van 2014. Geconsolideerd nettoresultaat van 22,3

Nadere informatie

TUSSENTIJDSE VERKLARING VAN DE RAAD VAN BESTUUR. DERDE KWARTAAL 2009-2010 1 (afgesloten per 31/12/2009)

TUSSENTIJDSE VERKLARING VAN DE RAAD VAN BESTUUR. DERDE KWARTAAL 2009-2010 1 (afgesloten per 31/12/2009) TUSSENTIJDSE VERKLARING - GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE Ternat, 19 februari 2010, embargo 17u40 TUSSENTIJDSE VERKLARING VAN DE RAAD VAN BESTUUR. DERDE KWARTAAL 2009-2010 1 (afgesloten per 31/12/2009) Netto

Nadere informatie

the art of creating value in retail estate

the art of creating value in retail estate Naamloze vennootschap, openbare gereglementeerde vastgoedvennootschap naar Belgisch recht, met maatschappelijke zetel te Industrielaan 6, 1740 Ternat (België), RPR Brussel: 0434.797.847 the art of creating

Nadere informatie

Tussentijdse verklaring van de Raad van Bestuur over de periode van 1 juli 2015 tot 30 september 2015

Tussentijdse verklaring van de Raad van Bestuur over de periode van 1 juli 2015 tot 30 september 2015 Persbericht Gereglementeerde informatie Embargo 29 oktober 2015 17u40 CREATING VALUE IN REAL ESTATE Tussentijdse verklaring van de Raad van Bestuur over de periode van 1 juli 2015 tot 30 september 2015

Nadere informatie

Cofinimmo, belangrijkste Belgische beursgenoteerde vastgoedvennootschap, kondigt aan:

Cofinimmo, belangrijkste Belgische beursgenoteerde vastgoedvennootschap, kondigt aan: - VERKOOP VAN DE AANDELEN VAN DE VENNOOTSCHAP GALAXY PROPERTIES, EIGENAAR VAN HET NORTH GALAXY GEBOUW - HERSTRUCTURERING VAN DE RENTEAFDEKKINGEN Cofinimmo, belangrijkste Belgische beursgenoteerde vastgoedvennootschap,

Nadere informatie

2. Vastgoedportefeuille

2. Vastgoedportefeuille 1. Inleiding 2. Vastgoedportefeuille 2.1. Investeringen 2003/2004 Investering Huurincasso in mio EUR in mio EUR Aankoop onroerend goed 10,32 0,91 Aankoop participatie vastgoedvennootschappen 21,65 1,92

Nadere informatie

Jaarresultaten 2013. Nettowinst over de periode van 24,3 miljoen (+ 12,7 miljoen in vergelijking met 2012)

Jaarresultaten 2013. Nettowinst over de periode van 24,3 miljoen (+ 12,7 miljoen in vergelijking met 2012) Persbericht Gereglementeerde informatie 21 maart 2014 Jaarresultaten 2013 Nettowinst over de periode van 24,3 miljoen (+ 12,7 miljoen in vergelijking met 2012) Stijging van de bruto huurinkomsten met 50,2%

Nadere informatie

Trading update Q3 2006/2007 Aedifica

Trading update Q3 2006/2007 Aedifica 16 mei 2007 na sluiting van de beurs Trading update Q3 2006/2007 Aedifica Waarde van de portefeuille (in reële waarde) 205,4 miljoen Omzet van 8,8 miljoen voor de eerste 9 maanden Acquisities voor 7,5

Nadere informatie

FINANCIËLE RESULTATEN PER 31 DECEMBER 2007 STIJGING VAN DE HUURINKOMSTEN MET 141,6% TOT EUR 5,6 MILJOEN

FINANCIËLE RESULTATEN PER 31 DECEMBER 2007 STIJGING VAN DE HUURINKOMSTEN MET 141,6% TOT EUR 5,6 MILJOEN Persbericht Financiële resultaten 2007 Woensdag 19 maart 2008 FINANCIËLE RESULTATEN PER 31 DECEMBER 2007 STIJGING VAN DE HUURINKOMSTEN MET 141,6% TOT EUR 5,6 MILJOEN STIJGING VAN DE REËLE WAARDE VAN DE

Nadere informatie

PERSBERICHT GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE ONDER EMBARGO TOT 26/08/08 8u30

PERSBERICHT GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE ONDER EMBARGO TOT 26/08/08 8u30 PERSBERICHT GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE ONDER EMBARGO TOT 26/08/08 8u30 HALFJAARLIJKS FINANCIEEL VERSLAG VAN DE STATUTAIR ZAAKVOERDER VOOR DE PERIODE VAN 01/01/08 TOT 30/06/08 Groei van 59% van de reële

Nadere informatie

Montea concretiseert groeistrategie en breidt haar vastgoedportefeuille uit met 25% in België en 20% in Frankrijk

Montea concretiseert groeistrategie en breidt haar vastgoedportefeuille uit met 25% in België en 20% in Frankrijk EMBARGO TOT 20/06/2012 17U45 Montea concretiseert groeistrategie en breidt haar vastgoedportefeuille uit met 25% in België en 20% in Frankrijk Aalst, 20 juni 2012 MONTEA (NYSE Euronext/MONT/MONTP) kondigt

Nadere informatie

Trading update eerste 9 maanden van het boekjaar (01/07/ /03/2006) 1

Trading update eerste 9 maanden van het boekjaar (01/07/ /03/2006) 1 Trading update eerste 9 maanden van het boekjaar 2005-2006 (01/07/2005-31/03/2006) 1 Brussel, 19 mei 2006 Reële waarde van vastgoedportefeuille stijgt met 54,3% t.o.v. 31/12/2005 van 272,2 miljoen EUR

Nadere informatie

Inhoudstafel: 1. Halfjaarverslag raad van bestuur Miko per 30 juni 2009 OMZET

Inhoudstafel: 1. Halfjaarverslag raad van bestuur Miko per 30 juni 2009 OMZET Inhoudstafel: 1. Halfjaarverslag raad van bestuur Miko per 30 juni 2009 2. Responsibility verklaring 3. Geconsolideerde IFRS resultatenrekening 4. Geconsolideerd overzicht van het volledig resultaat 5.

Nadere informatie

NETTO COURANT RESULTAAT VAN EUR 3,54 MILJOEN - GROEI MET 6,3% T.O.V. Q1 2013

NETTO COURANT RESULTAAT VAN EUR 3,54 MILJOEN - GROEI MET 6,3% T.O.V. Q1 2013 GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE TUSSENTIJDSE VERKLARING EMBARGO TOT 15/05/2014 08U45 NETTO COURANT RESULTAAT VAN EUR 3,54 MILJOEN - GROEI MET 6,3% T.O.V. Q1 2013 BEZETTINGSGRAAD VAN 95% GEMIDDELDE DUURTIJD

Nadere informatie

Leasinvest Real Estate sluit 1e kwartaal af in lijn met het budget.

Leasinvest Real Estate sluit 1e kwartaal af in lijn met het budget. Pagina 1/5 PERSBERICHT Voor meer informatie, contacteer Jean-Louis Appelmans T: 03 238 98 77 E-mail : jeanlouis.appelmans@leasinvest-realestate.com Leasinvest Real Estate sluit 1e kwartaal af in lijn met

Nadere informatie

Halfjaarbericht Interim report 2003. Offices/Industrial

Halfjaarbericht Interim report 2003. Offices/Industrial Halfjaarbericht Interim report 2003 Offices/Industrial Profiel VastNed Groep De VastNed Groep bestaat uit twee gespecialiseerde onroerendgoedbeleggingsmaatschappijen met veranderlijk kapitaal: VastNed

Nadere informatie

Tussentijdse verklaring van de Raad van Bestuur over de periode van 1 januari 2015 tot 31 maart 2015

Tussentijdse verklaring van de Raad van Bestuur over de periode van 1 januari 2015 tot 31 maart 2015 Persbericht Gereglementeerde informatie Embargo 13 mei 2015 17u40 CREATING VALUE IN REAL ESTATE Tussentijdse verklaring van de Raad van Bestuur over de periode van 1 januari 2015 tot 31 maart 2015 Acquisitie

Nadere informatie

Housing life. Onder embargo tot 7 mei 2013 om 17.40u. Gereglementeerde informatie

Housing life. Onder embargo tot 7 mei 2013 om 17.40u. Gereglementeerde informatie Home Invest Belgium Housing life Onder embargo tot 7 mei 2013 om 17.40u Gereglementeerde informatie TUSSENTIJDSE VERKLARING VAN DE RAAD VAN BESTUUR OVER DE RESULTATEN AFGESLOTEN PER 31 MAART 2013 - Toename

Nadere informatie

ASCENCIO CVA JAARRESULTATEN PER 30 SEPTEMBER 2008

ASCENCIO CVA JAARRESULTATEN PER 30 SEPTEMBER 2008 PERSBERICHT Gereglementeerde informatie 18 november 2008 Onder embargo tot 17u45 ASCENCIO CVA JAARRESULTATEN PER 30 SEPTEMBER 2008 Nettodividend per gewoon aandeel : 2,50 EUR Geconsolideerde netto resultaat

Nadere informatie

1. Operationele activiteiten van het eerste kwartaal 2013

1. Operationele activiteiten van het eerste kwartaal 2013 Gereglementeerde informatie - embargo tot 07/05/2013, 8.00 uur Antwerpen, 7 mei 2013 Naamswijziging Intervest Retail in Vastned Stijging van het operationeel uitkeerbaar resultaat met 5 % 1 Lichte toename

Nadere informatie

Pers- en analistenmeeting Jaarcijfers 2016

Pers- en analistenmeeting Jaarcijfers 2016 Pers- en analistenmeeting Jaarcijfers 2016 Pers- en analistenmeeting Jaarcijfers 2016 08.02.2017 Agenda 1. Beschrijving van de portefeuille 2. Belangrijke gebeurtenissen van 2016 3. Financiële resultaten

Nadere informatie

GROEP SPADEL: HALFJAARRESULTATEN 2014

GROEP SPADEL: HALFJAARRESULTATEN 2014 Gereglementeerde informatie 27 augustus 2014 16u30 CET GROEP SPADEL: HALFJAARRESULTATEN 2014 Verhoging met 15% van de omzet (9% bij constante perimeter) in een groeimarktcontext gesteund door gunstige

Nadere informatie

Jaarresultaten 2009. VGP boekt recordgroei Bezettingsgraad en huurprijzen blijven stabiel

Jaarresultaten 2009. VGP boekt recordgroei Bezettingsgraad en huurprijzen blijven stabiel Persbericht Gereglementeerde informatie 4 maart 200 Jaarresultaten 2009 VGP boekt recordgroei Bezettingsgraad en huurprijzen blijven stabiel Stijging van de totale verhuurbare oppervlakte met 52,4% (+

Nadere informatie

Geconsolideerde jaarrekening

Geconsolideerde jaarrekening Geconsolideerde jaarrekening GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING DECEUNINCK (PERIODE VAN 1 JANUARI 2009 TOT 31 DECEMBER 2009 EN 1 JANUARI 2008 TOT 31 DECEMBER 2008) GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING DECEUNINCK

Nadere informatie

Tussentijdse mededeling van de raad van bestuur per 30 september 2015 over het derde kwartaal van boekjaar 2015

Tussentijdse mededeling van de raad van bestuur per 30 september 2015 over het derde kwartaal van boekjaar 2015 Gereglementeerde informatie - embargo tot 27.10.2015, 8.00 uur Antwerpen, 27 oktober 2015 Tussentijdse mededeling van de raad van bestuur per 30 september 2015 Focus op premium city high street shopstrategie

Nadere informatie

PERSBERICHT VASTNED OFFICES/INDUSTRIAL: KWARTAALTAXATIES LATEN STABILISATIE WAARDEMUTATIES ZIEN. DIRECT BELEGGINGSRESULTAAT EUR 1,27 PER AANDEEL.

PERSBERICHT VASTNED OFFICES/INDUSTRIAL: KWARTAALTAXATIES LATEN STABILISATIE WAARDEMUTATIES ZIEN. DIRECT BELEGGINGSRESULTAAT EUR 1,27 PER AANDEEL. PERSBERICHT VASTNED OFFICES/INDUSTRIAL: KWARTAALTAXATIES LATEN STABILISATIE WAARDEMUTATIES ZIEN. DIRECT BELEGGINGSRESULTAAT EUR 1,27 PER AANDEEL. (tussen haakjes eerste negen maanden 2004; * aangepast

Nadere informatie

P E R S B E R I C H T

P E R S B E R I C H T Rotterdam, 13 februari 2004 P E R S B E R I C H T DIM VASTGOED: OVER BOEKJAAR 2003 TOTAALRENDEMENT 13,7% DIM Vastgoed NV heeft in 2003 een totaalresultaat behaald van USD 11.697.000, overeenkomend met

Nadere informatie

D E V ASTGOEDPORTEFEUILLE

D E V ASTGOEDPORTEFEUILLE TRADING UPDATE GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE EMBARGO 17 FEBRUARI 2009 17.40 U. TUSSENTIJDSE VERKLARING VAN DE ZAAKVOERDER AANGAANDE DE PERIODE VAN 01.10.2008 TOT 31.12.2008 Beperkte daling van de portefeuillewaarde

Nadere informatie

JAARLIJKSE RESULTATE OVER DE PERIODE 01/01/2008 TOT 31/12/2008

JAARLIJKSE RESULTATE OVER DE PERIODE 01/01/2008 TOT 31/12/2008 1 / 12 Persbericht Woensdag 25 februari 2009, 07u00 Gereglementeerde informatie JAARLIJKSE RESULTATE OVER DE PERIODE 01/01/2008 TOT 31/12/2008 ETTO COURA TE WI ST 1 OVER 2008 STIJGT MET BIJ A 10% TOT 28,7

Nadere informatie

Pers- en analistenmeeting Halfjaarcijfers 2016

Pers- en analistenmeeting Halfjaarcijfers 2016 Pers- en analistenmeeting Halfjaarcijfers 2016 Pers- en analistenmeeting halfjaarcijfers 2016 29.07.2016 Agenda 1. Beschrijving van de portefeuille 2. Belangrijke gebeurtenissen van eerste semester 2016

Nadere informatie

JAARLIJKSE RESULTATE OVER DE PERIODE 01/01/2010 TOT 31/12/2010

JAARLIJKSE RESULTATE OVER DE PERIODE 01/01/2010 TOT 31/12/2010 1 / 13 Persbericht Dinsdag 22 februari 2011, 07u00 JAARLIJKSE RESULTATE OVER DE PERIODE 01/01/2010 TOT 31/12/2010 ETTO COURA TE WI ST 1 OVER 2010 BEDRAAGT 39 MILJOE EUR OF 14,7% MEER DA OVER 2009 E AA

Nadere informatie

Tussentijdse mededeling van de raad van bestuur per 30 september 2015 over het derde kwartaal van boekjaar 2015

Tussentijdse mededeling van de raad van bestuur per 30 september 2015 over het derde kwartaal van boekjaar 2015 Gereglementeerde informatie - embargo tot 27.10.2015, 08.00 uur Antwerpen, 27 oktober 2015 per 30 september 2015 over het derde kwartaal van boekjaar 2015 8 verhuurtransacties aan nieuwe huurders in het

Nadere informatie

Persmededeling Financieel halfjaarverslag per 30 juni 2012 31 augustus 2012, 17.45 u (Gereglementeerde informatie)

Persmededeling Financieel halfjaarverslag per 30 juni 2012 31 augustus 2012, 17.45 u (Gereglementeerde informatie) Persmededeling Financieel halfjaarverslag per 30 juni 2012 31 augustus 2012, 17.45 u (Gereglementeerde informatie) Halfjaarlijks resultaat: 62 miljoen (tegenover 35 miljoen in juni 2011) Eigen vermogen

Nadere informatie

JAARLIJKSE RESULTATE OVER DE PERIODE 01/01/2009 TOT 31/12/2009

JAARLIJKSE RESULTATE OVER DE PERIODE 01/01/2009 TOT 31/12/2009 1 / 12 Persbericht Woensdag 17 februari 2010, 07u00 Gereglementeerde informatie JAARLIJKSE RESULTATE OVER DE PERIODE 01/01/2009 TOT 31/12/2009 ETTO COURA TE WI ST 1 OVER 2009 STIJGT MET 18,5% TOT 34,0

Nadere informatie

Halfjaarbericht Interim report 2003. Retail

Halfjaarbericht Interim report 2003. Retail Halfjaarbericht Interim report 2003 Retail Profiel VastNed Groep De VastNed Groep bestaat uit twee gespecialiseerde onroerendgoedbeleggingsmaatschappijen met veranderlijk kapitaal: VastNed Retail N.V.

Nadere informatie

Waardemutaties vastgoedportefeuille (*EUR 1.miljoen) Q1 Q2 Q3 9M

Waardemutaties vastgoedportefeuille (*EUR 1.miljoen) Q1 Q2 Q3 9M PERSBERICHT BELEGGINGSRESULTAAT VASTNED RETAIL VERDRIEVOUDIGD TOT EUR 6,06 PER AANDEEL DANKZIJ HOGE HERWAARDERINGEN. (tussen haakjes eerste negen maanden 2004; * aangepast voor vergelijkingsdoeleinden)

Nadere informatie

IMMOBILIËN VENNOOTSCHAP VAN BELGIË. Naamloze Vennootschap J. Dubrucqlaan, 175/ Brussel. Genoteerd op EURONEXT Brussel onder de benaming :

IMMOBILIËN VENNOOTSCHAP VAN BELGIË. Naamloze Vennootschap J. Dubrucqlaan, 175/ Brussel. Genoteerd op EURONEXT Brussel onder de benaming : 21 maart 2007 IMMOBILIËN VENNOOTSCHAP VAN BELGIË Naamloze Vennootschap J. Dubrucqlaan, 175/1-1080 Brussel Genoteerd op EURONEXT Brussel onder de benaming : IMMOBEL PERSMEDEDELING Bedrijfsresultaat van

Nadere informatie

Het netto courant resultaat per gewoon aandeel ( 4,87) bevestigt de aangekondigde verwachtingen voor boekjaar 2006

Het netto courant resultaat per gewoon aandeel ( 4,87) bevestigt de aangekondigde verwachtingen voor boekjaar 2006 PERSBERICHT Onder embargo tot 27.07.2006 17u40 Het netto courant resultaat per gewoon aandeel ( 4,87) bevestigt de aangekondigde verwachtingen voor boekjaar 2006 Brussel, 27.07.2006 De tendensen waargenomen

Nadere informatie