Smoelen- boek

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Smoelen- boek 2014-2015"

Transcriptie

1 Smoelenboek

2 Smoelenboek Ariënsinstituut 2014

3 Voorwoord Als rector van het Ariënsinstituut ben ik vaak te gast op verschillende plaatsen in ons aartsbisdom: voor weekendliturgie, vormselvieringen of om kennis te maken met vormelingen. Als ik dan probeer uit te leggen wie ik ben en wat mijn taak is, krijg ik bijna altijd de vraag: Priesterstudenten, zijn die er dan nog? Natuurlijk antwoord ik daar direct bevestigend op. De tweede vraag luidt dan snel: Wat zijn dat dan voor jongens? Niet zonder enige trots vertel ik dan dat het Aartsbisdom Utrecht op dit moment dertien priesterstudenten heeft en probeer ik een algemeen beeld te schetsen van onze studenten. Natuurlijk weet ik dat ik ze daarmee tekort doe, want elke student heeft zijn eigen verhaal, zijn eigen achtergrond, zijn eigen roepingsgeschiedenis en zijn eigen dromen. Zo ontstond het idee om bij de opening van het Ariënsinstituut als eigen priesteropleiding van het Aartsbisdom Utrecht een smoelenboekje te maken waarin onze priesterstudenten letterlijk en figuurlijk een gezicht krijgen. Zo wordt in één oogopslag duidelijk wie deze jongemannen zijn die zich geroepen weten om te gaan werken in de wijngaard van de Heer (vgl. Mat. 20,1). Het smoelenboekje dat u in handen hebt, is natuurlijk een momentopname. Iedereen weet dat een priesteropleiding nooit een gelopen race is. Gedurende de jaren van studie en vorming zullen studenten ontdekken of het priesterschap iets voor hen is en of de Heer hen werkelijk roept om Hem als priester te dienen. Velen worden bevestigd in hun roeping, sommigen komen tot de conclusie dat ze een andere weg moeten gaan. Daarmee 2 3

4 krijgt ons smoelenboekje dus iets tijdelijks, maar dat heeft ons er niet van weerhouden u kennis te laten maken met onze jongens. Het Aartsbisdom Utrecht telt per 1 september 2014 dertien priesterstudenten. Zes van hen wonen op het Ariënsinstituut en studeren aan de universiteit en hogeschool in de binnenstad van Utrecht. Twee kandidaten (Ronald den Hartog en Piet Houtman) volgen de priesteropleiding op Bovendonk en een laatste (Johan Rutgers) doet zijn pastoraal jaar in een parochie van ons aartsbisdom. We mogen ons daarnaast verheugen op de aanwezigheid van vier jonge broeders van de Colombiaanse congregatie Misioneros de Cristo Maestro (Missionarissen van Christus Leraar). Zij wonen weliswaar niet op het Ariënsinstituut en vormen een eigen gemeenschap, maar zijn voor hun priesterlijke vorming wel toevertrouwd aan de verantwoordelijken van de priesteropleiding. Zo kunt u de seminaristen meenemen in uw gebed en uw dagelijks leven. We starten dit jaar zoals gezegd met dertien studenten. Natuurlijk hoop ik dat het hier niet bij blijft, maar dat de Heer ook in de toekomst jonge mensen blijft roepen om Hem als priester te dienen. Ik spreek de wens uit dat het Ariënsinstituut een geestelijk thuis mag zijn voor allen die zich geroepen weten en zich voorbereiden om als priester de liefde en de trouw van onze God te verkondigen. Graag maak ik van de gelegenheid gebruik om u hartelijk te danken voor uw betrokkenheid bij onze seminaristen en onze priesteropleiding. Drs. P. Kuipers Rector Ariënsinstituut We hebben ervoor gekozen om dit smoelenboekje uit te geven op zakagendaformaat, zodat het gemakkelijk hanteerbaar is en u het bij u kunt steken. 4 5

5 Gauthier de Bekker 22 november 1991 / Oss Ik ben de jongste van een gezin met drie kinderen, we gingen wekelijks naar de kerk en baden bij het eten. Inmiddels heb ik een jaar op het seminarie de Tiltenberg mijn studie gevolgd en ik zal deze nu vervolgen in Utrecht. Ik voel me sinds mijn veertiende geroepen om mijn leven aan God te geven. Hoe dit moest wist ik nog niet, maar ik heb wel heel sterk het gevoel om dit uit dankbaarheid te doen. Ik ben altijd betrokken geweest bij de Kerk en voel mijzelf hierin thuis. Ondanks dat de Kerk in Nederland getalsmatig afneemt, dit zeer zeker niet hoeft te gelden voor het geloof. Geloof is een relatie tussen mensen en God, deze is niet kwantitatief maar kwalitatief. De waarde van het geloof in God uitdragen in mijn dagelijks leven. Dit wil ik nog even kwijt: Dat ik dankbaar ben voor alle vrijwilligers, medewerkers, donateurs en leden van de gebedsgroep, voor hun onvermoeibare en tomeloze inzet voor de priesteropleidingen in Nederland. De huidige maatschappij nieuwe kansen zal bieden voor de Kerk in onze streken. En in het bijzonder ook de initiatieven van vrijwilligers in de verschillende parochies, zoals bezoekgroepen en Alphacursussen. Christus, we heten niet voor niets christenen. We proberen Hem te volgen in woord en daad. 6 7

6 Alexander Bosman 13 juli 1992 / Soest Ik ben geboren in Soest als jongste van drie kinderen. Ik heb een katholieke opvoeding gehad en ging altijd met vreugde wekelijks naar de kerk, waar ik ook als misdienaar heb gediend. Voordat ik werk maakte van mijn priesterroeping wilde ik journalistiek studeren. Mijn grootste hobby is fietsen en verder mag ik graag een voetbalwedstrijd aanschouwen. Mijn belangrijkste motivatie voor het priesterschap is God dichterbij de mensen te brengen en omgekeerd. Ook vind ik het mooi om later als priester voor mensen klaar te staan en hen geestelijk te kunnen helpen in dienst van de Heer. Ik word blij van een goed gesprek met vrienden, maar ook van een volle kerk. Te groeien in zelfvertrouwen in de omgang met anderen. Dit wil ik nog even kwijt: Alles komt goed zolang je op de Heer vertrouwt. Ik hoop dat ik samen met mijn medestudenten een goede studietijd in Utrecht mag hebben. En dat ik een goede priester mag worden, in dienst van de Heer in een bloeiende Kerk. Als ik ooit priester word, zou ik het heel erg mooi vinden om naar buiten te treden op de manier zoals paus Johannes Paulus II en paus Franciscus dat doen en gedaan hebben. 8 9

7 Jaider Chantré Sánchez 12 maart 1987 / Planadas Tolima (Colombia) Ik ben in Colombia geboren en opgegroeid in een katholieke familie. Ik was begonnen aan een studie psychologie toen ik mijn roeping heb ontdekt. Toen ik 20 jaar was, ben ik religieus geworden en ben ik in de congregatie van de Misioneros de Cristo Maestro (Missionarissen van Christus Leraar) ingetreden. Mijn congregatie zond mij vervolgens naar Nederland om hier een nieuwe missie te beginnen. Ik houd van lezen, films kijken en muziek luisteren. Ik ben lid geworden van de congregatie van de Misioneros de Cristo Maestro omdat ik graag in het buitenland het Evangelie wil verkondigen. Ik de mogelijkheid heb gehad om een andere cultuur te leren kennen en daarmee heel goede mensen te ontmoeten. Het Nederlands redelijk goed te beheersen. Dit wil ik nog even kwijt: Ik ben onder de indruk van de katholieke jongeren die ik in Nederland heb ontmoet. Ik waardeer het dat zij zo bewust met hun geloof bezig zijn in een samenleving die zo sterk ontkerkelijkt is. Ik vind het mooi dat ik hen heb leren kennen. Mijn medebroeders en ik getuige van de liefde van God in de Nederlandse cultuur mogen zijn. De Heilige Jozef die in de stilte een grote taak in de verlossing van de mens had

8 Juan Carlos González Poveda 2 februari 1984 / Bogotá D.C. (Colombia) Ik ben geboren in een klein gezin en was nog jong toen ik mijn vader verloor. Op 12-jarige leeftijd begon ik naar de kerk te gaan, werd misdienaar en startte mijn voorbereiding op de eerste heilige communie. Zo groeide mijn liefde voor de Kerk. Vanaf mijn 18de was ik twee jaar in militaire dienst, waarna ik een priester ontmoette van mijn congregatie: pater Jose Gregorio Arroyo mcm, die mij uitnodigde om de congregatie Misioneros de Cristo Maestro te leren kennen. Zo ben ik missionaris geworden. Ik ben dol op technologie, ik houd van programmeren en alles wat nieuwe technologie betreft. Ik denk dat de wereld waarin wij nu leven, niet geïnteresseerd is in de mens als persoon. Deze wereld is meer bezig met het bezitten dan met het zijn. Ik wil een teken van contradictie voor die wereld zijn. Ik wil een getuige zijn van de transcendente Heer die uit pure liefde mens is geworden voor ons allemaal. Ondanks alle moeilijkheden in het leven, God mij heeft gezegend met een geweldige moeder en goede vrienden en medebroeders. Dat is mijn motivatie om Christus elke dag te volgen. De Nederlandse taal beheersen en de Nederlandse cultuur leren kennen. Mijn congregatie en mijn land trots op mij kunnen zijn. Heilige Ignatius van Loyola. Hij is een bewijs dat iedereen heilig kan zijn. Zijn radicale keuze voor God is een geweldige motivatie voor personen die zoals ik Jezus en Zijn Kerk willen volgen

9 Henk van Hamersveld 3 juni 1981 / Hoevelaken Na vier jaar Hoevelaken heb ik ruim 20 jaar in Hooglanderveen gewoond. Van mijn (groot-)ouders heb ik het geloof meegekregen en vanaf mijn Eerste Communie was ik actief in de plaatselijke St. Josephkerk. Voor de priesteropleiding heb ik onder meer de HBO-studie bouwkunde gedaan. Als ontspanning speel ik trompet of ben ik in de weer met mijn postzegelverzameling. Vanuit mijn betrokkenheid bij de Josephkerk ben ik geraakt door de liturgie. Ook heb ik tijdens bedevaarten (Lourdes en Kevelaer) ervaren dat priesters mensen op bijzondere levensmomenten bijstaan. Als priester hoop ik, gevoed door de liturgie, mensen nabij te zijn en ze zo met God in contact te brengen. Ik binnenkort op bedevaart ga naar Kevelaer om Maria en God dank te brengen voor weer een goed studiejaar en om kracht te vragen voor het nieuwe studiejaar. Deze studie afronden met mooie resultaten. Nu ik steeds meer mijn roeping bevestigd zie, wil ik graag als priester aan het werk. Dit wil ik nog even kwijt: Ik wil iedereen om gebed vragen voor mij en mijn medestudenten. Gebed vermag veel en daardoor weten wij ons gesteund in de studie. Ik met mijn medestudenten mooie jaren tegemoet ga in Utrecht, waarin ik in het priesterschap hoop te groeien. De H. Theresia van Lisieux, die vanwege haar eenvoudige manier van geloven en omgaan met Christus een voorbeeld voor anderen kan zijn

10 Ronald den Hartog 16 april 1973 / Culemborg Ik ben als enig kind opgegroeid in een katholiek gezin in Culemborg. Naast de priesteropleiding ben ik werkzaam als Account Manager en houd ik me bezig met het adviseren en verkopen van IT diensten. In mijn vrije tijd vind ik het heerlijk om te sporten (al doe ik dit te weinig), muziek te maken en te luisteren en met vrienden te eten. Daarnaast reis ik graag, Guatemala en Israël maakten veel indruk. Om de vreugde van het geloof te mogen delen en God bij de mensen en de mensen bij God te brengen. Ik ben ervan overtuigd dat God mensen nodig heeft die Hem zichtbaar maken in onze samenleving en op een positieve, inspirerende, authentieke manier het Evangelie verkondigen en voorleven. Ik hoop deze rol te gaan vervullen om als man van de Kerk vanuit het geloof en vertrouwen in God te mogen getuigen en Jezus te volgen. Ik in goede gezondheid veel mooie/ inspirerende mensen in mijn omgeving heb. Op Tweede Paasdag 2015 met de overige priesterstudenten de 5 of 10 km te gaan hardlopen tijdens de Culemborg City Run. Dit wil ik nog even kwijt: Laten we ernaar streven om de wereld wat mooier achter te laten dan we hem hebben aangetroffen. Ik nog veel moois mag leren op weg naar het priesterschap. De Heilige pater Damiaan. Hij heeft het Evangelie voorgeleefd en zich helemaal aan Christus en Zijn Kerk gegeven

11 Piet Houtman 16 februari 1982 / Ten Post Ik ben geboren in Ten Post in de provincie Groningen, maar woon al sinds m n 11de in Bilthoven en Utrecht. Ik ben protestants opgevoed maar in 2009 officieel katholiek geworden. Sindsdien kerk ik in De Bilt en in de Augustinuskerk in Utrecht. Ik houd erg van voetbal, zowel spelen als kijken. Verder speel ik golf, gezelschapsspelletjes en lees ik graag. Ik wil me graag inzetten voor God en de Kerk. Ik kan me geen fijnere levensinvulling voorstellen. Een priester heeft geen makkelijk bestaan, denk ik, maar wel een dat veel voldoening geeft. Als neo-katholiek me staande houden tussen de door-de-wol-geverfdekatholieken. Dit wil ik nog even kwijt: Dat alle gebed voor priester- en diakenstudenten welkom en nodig is. En dat priesters voor het leven gratis toegang moeten krijgen tot pretparken! Het steeds moeilijker wordt voor christenen om zich staande te houden in onze cultuur, maar dat de boodschap van Jezus van liefde en vrede voor alle mensen daardoor nog zuiverder door ons allen moet worden uitgedragen. De filosoof en schrijver John C. Wright. Deze auteur van science fiction en fantasy boeken bekeerde zich van het atheïsme tot het rooms-katholieke geloof. De andere priesterstudenten mooie kerels zijn die van een grap, een goed gesprek en een gevuld glas houden

12 Niels Koning 15 september 1994 / Deventer Ik ben in Deventer opgegroeid bij mijn ouders en heb een jonger broertje. De rest van mijn familie woont in dezelfde straat, daardoor zijn we altijd een zeer hechte familie geweest die elkaar altijd helpt. Mijn grote hobby is muziek, ik speel trompet. Daarnaast sport ik graag. Toen ik veertien was, ging ik mee met de jongerenreis naar Lourdes ter ere van het 150-jarig bestaan van deze bedevaartsplaats. Dat heeft mij diep geraakt. Vanaf dat moment begon ik me echt in het geloof te verdiepen. In Lourdes was ik onder de indruk van alle priesters die in de processie liepen en de mis vierden. Toen dacht ik al: Is dat niet iets voor mij? Die kleine gedachte groeide uit tot iets werkelijks. Na eerst een half jaar in Aken gestudeerd te hebben, durfde ik de sprong te wagen en te zeggen: Dit is mijn roeping! Er toch nog jongeren zijn die in deze tijd actief durven te geloven. Dat geeft mij zelf ook een grote steun. Het hoofd koel houden in stressvolle situaties. Geen paniek, dit gaat meestal wel goed. Dit wil ik nog even kwijt: Paus Franciscus is toppie! We in Utrecht een gezellige, soms moeilijke, maar vooral mooie tijd zullen hebben. Dat is St. Franciscus van Assisi. Hij combineerde het evangelisch leven met een grote liefde voor mens en dier. Heel zijn leven zette hij in voor God en zijn schepping

13 Jesús Mauricio Meneses Santiago 6 juli 1984 / Norte de Santander (Colombia) Ik heb zes broers en ben dus deel van een groot katholiek gezin. Mijn familie is door de blijheid, gastvrijheid, broederschap en de eenheid van het gezin gekarakteriseerd. Mijn geboortedorp Convención ligt in de bergen in het noordwesten van Colombia, aan de grens met Venezuela. Mijn dorp is bekend door de koffie en de panela (oersuiker). Vroeger woonden er indiaanse stammen (de Chiatareros en Motilones ). De mensen daar zijn nu praktiserende katholieken, het geloof is deel van de cultuur. In mijn vrije tijd houd ik van lezen, muziek luisteren en vooral wandelen. Sinds mijn jonge jaren heb ik een passie voor het preken, het onderwijzen en het dienen. Ik denk dat mijn motivatie om als religieus het geluk te vinden in het priesterschap, is gebaseerd op mijn liefde voor die manieren om anderen te helpen. Ik steeds ontdek dat ik door geweldige mensen omringd word. Ik doe waarvan ik houd en ik bewandel wegen die mij tot het geluk brengen. Proberen altijd een goed mens te zijn, een mens die in staat is om Jezus Christus beter te volgen. Mijn leven altijd de beste kans biedt om te groeien, om gelukkig te zijn en om de wereld hoop, waarheid en leven te brengen. Jezus van Nazareth, mijn ouders en iedere mens die ondanks zijn levensomstandigheden een glimlach op zijn gezicht heeft. En mensen die van de dagelijkse dingen het beste hebben gemaakt

14 Diego Felipe Ramírez Lopera 18 mei 1987 / Bogotá (Colombia) Bogotá is de hoofdstad van Colombia, het is een heel grote stad met ongeveer 7 miljoen inwoners. Ik volgde de middelbare school bij de paters Jezuïeten. Op die school zijn mijn geloof en liefde voor de Kerk sterker geworden en daar heb ik voor het eerst mijn roeping gevoeld. Ik ben in een katholieke familie opgegroeid en heb één zus. Mijn ouders en mijn zus steunen mij heel veel en daarom voel ik me zeker van de keuze die ik gemaakt heb. Ik houd van boeken lezen, voetballen en lekker eten. wie ik de schat van het geloof kan geven. Ik wil Jezus Christus op een concrete manier volgen, namelijk als missionaris van Christus Leraar. Ik van elke moment probeer te genieten. Ik ben blij omdat ik een instrument van God mag zijn en voor Zijn Kerk mag werken. Op dit moment: Nederlands leren. Ik Nederlander onder de Nederlanders kan worden. Franciscus van Assisi. Zijn volgzaamheid van de wil van God is verbazingwekkend. Ik wil nieuwe culturen leren kennen, nieuwe mensen tegenkomen, mensen aan 24 25

15 Erik Rozeman 10 april 1985 / Hengelo (O) Ik ben opgegroeid in Hengelo in een katholiek gezin met twee kinderen. Voordat ik met de priesteropleiding begon, heb ik de studie rechtsgeleerdheid aan de Universiteit Leiden met succes afgerond. Na mijn afstuderen heb ik als jurist gewerkt. Ik lees graag, luister naar muziek en speel gitaar. Die begon te groeien toen ik mij realiseerde dat ik graag in de kerk kwam: dit voelde alsof ik thuiskwam. Ik bracht dit niet in verband met een roeping tot ik deelnam aan de bedevaart van het Aartsbisdom Utrecht naar Lourdes. Toen beleefde ik momenten waarop ik mij sterk verbonden voelde met God. Hierdoor voelde ik mij geroepen tot het priesterschap. Ik besloot de priesteropleiding te volgen toen ik daarna een priester over zijn eigen roeping hoorde zeggen: Als ik doorga met het leven dat ik nu leid, komt het allemaal ogenschijnlijk in orde. Maar ben ik dan zelf gelukkig? Ik trok na een tijd de conclusie: nee dan word ik niet gelukkig. Dit herkende ik bij mijzelf. Ik ben begonnen met de priesteropleiding en dienstbaar mag zijn aan God en de mensen. Mensen bij activiteiten te betrekken rond het katholieke geloof in een samenleving die steeds minder in het christendom geïnteresseerd is. Dit wil ik nog even kwijt: Geloof God op Zijn woord! Mijn broeders en ik een inspirerende en gezegende tijd tegemoet gaan en dat wij groeien in broederschap met elkaar en onze relatie met God. Jezus Christus

16 Johan Rutgers 26 april 1985 / Hengelo (Gld.) Voordat ik in 2008 met de priesteropleiding begon, heb ik de MBO-4 opleiding Sociaal Pedagogisch Werker gedaan met als differentiatie Woonbegeleiding in de ouderen- en gehandicaptenzorg. Getuige zijn van de liefde waarmee God ons in de situaties van alledag tegemoet treedt. Ik aan mijn pastorale stage begin in de parochie H. Gabriël ( s-heerenberg e.o.). Ik hoop dat ik in deze nieuwe situatie werkelijk tochtgenoot mag worden van mensen op weg naar God. Dit wil ik nog even kwijt: Ik zie met vertrouwen uit naar de toekomst, de Kerk in Nederland mag dan krimpen, het geloof in de harten van mensen leeft. Met de oprichting van het Ariënsinstituut hoop ik dat toekomstige priesters een gedegen opleiding krijgen in het hart van de samenleving, daar waar de mensen zijn. Opdat zij werkelijk vissers en herders van mensen mogen zijn. Als inspiratie voor mijn eigen geestelijk leven, kijk ik graag naar de vroege Kerk. Naar figuren als de Noord-Afrikaanse kerkvader Aurelius Augustinus, die wanneer hij in zijn Belijdenissen schrijft over zijn bekering, het voor de lezer uitermate duidelijk wordt dat God werkelijk met iedereen persoonlijk een plan heeft. Of de Alexandrijnse kerkvader Athanasius, die ondanks grote moeilijkheden in de Kerk van zijn tijd, zijn geloof in de ware orthodoxe kerkleer en de aan hem toevertrouwde gelovigen, trouw bleef

17 Paulus Tilma 29 november 1992 / Amsterdam Ik ben de jongste in een gezin met één meisje en zes jongens. Al jong verhuisde ik van Amsterdam naar Maarssen. Na het gymnasium ben ik naar de Tiltenberg gegaan. Mijn hobby s zijn modelbouw, zeilen, muziek maken op piano of accordeon. Al sinds mijn kinderjaren wil ik priester worden. Met ups en downs is dat gebleven. Ik voelde een zorg voor de Kerk en de gelovigen. Ik heb ontdekt dat het de liefde van God is die mij naar Hem toetrekt en die roept om die liefde door te geven in Zijn Kerk en onze maatschappij. van anderen, de vreugde van kinderen alsook die van armen en hulpbehoevenden. Studeren. De studie ging bij mij nooit vanzelf. Nu ik aan de universiteit ga studeren, zal dit niet veranderen. Dit wil ik nog even kwijt: Dat ik het heel leuk vind om met mijn medestudenten in Utrecht te wonen en te studeren. We vormen een leuke groep en ondersteunen elkaar, ieder op z n eigen manier. Het in Utrecht een mooie tijd zal zijn waarin een grote verbondenheid ontstaat onder de studenten en met het bisdom. Dat is de heilige Jozef. Als vader van de H. Familie is hij voor mij iemand die zorg draagt voor de Heer en voor Maria, de eerste onder alle gelovigen. Zo hoop ik ook Christus en zijn Kerk te mogen dienen. Ik ben blij omdat ik andere mensen blij kan maken. Ik kan genieten van de vreugde 30 31

18 Aantekeningen 32 33

19 34 35

20 Dit smoelenboekje is een uitgave van het Ariënsinstituut, de priesteropleiding van het Aartsbisdom Utrecht. Redactie: Dienst Communicatie Aartsbisdom Utrecht. Dit boekje is in digitale (en daarmee steeds actuele) vorm te vinden op: Wilt u het Ariënsinstituut steunen? Maak dan uw bijdrage over op rekening NL64ABNA ten name van het Fonds Priesteropleiding Aartsbisdom Utrecht. Ariënsinstituut Projectbureau fondsenwerving Keistraat HV Utrecht Tel.: / Ariënsinstituut

21

Noveengebed op voorspraak van de Zalige Paus Johannes Paulus II. Parochietour 2013

Noveengebed op voorspraak van de Zalige Paus Johannes Paulus II. Parochietour 2013 Noveengebed op voorspraak van de Zalige Paus Johannes Parochietour 2013 NOVEENGEBED PAROCHIETOUR 2013 Beste meebidder! Het gebed is van onschatbare waarde. Waarom bidden we dan zo weinig? Dat is een vraag

Nadere informatie

Terug naar de Essentie

Terug naar de Essentie 40-dagendagboek Terug naar de Essentie De gemeente als beweging van de Geest Kees de Vlieger Een Kerygma studie Copyright Stichting Kerygma Nederland Kerkstraat 24-3 3781 GB Voorthuizen Tel. 0342-475048

Nadere informatie

Preek bij de uitvaart van monseigneur Bluyssen

Preek bij de uitvaart van monseigneur Bluyssen Preek bij de uitvaart van monseigneur Bluyssen In de wereld, maar niet van de wereld Broeders en zusters, de Kerk is in de wereld, maar niet van de wereld. Immers, Jezus Christus zit aan de rechterhand

Nadere informatie

In het voetspoor van...

In het voetspoor van... In het voetspoor van... Bijbelse figuren en hun levensgeheim voor jongeren van 2 en 3 jaar drs. M. van Campen Zevende druk Zoetermeer Inhoud. Timotheüs - op school bij God 7 2. Adam - een gevallen mens

Nadere informatie

Tekst: Lucas 24: 46-53 Thema: Grote vreugde Hemelvaartsdag

Tekst: Lucas 24: 46-53 Thema: Grote vreugde Hemelvaartsdag Tekst: Lucas 24: 46-53 Thema: Grote vreugde Hemelvaartsdag Liturgie: Welkom EL 142: Majesteit, groot is zijn majesteit Begroeting Psalm 47: 2,3 Gedicht Luisterlied Gebed Lezen: Lucas 24: 36-53 Psalm 93:

Nadere informatie

Geloven in Jezus Christus

Geloven in Jezus Christus Geloven in Jezus Christus Zoon van God Jezus krijgt God een menselijk gezicht. Immanuel wordt Hij genoemd: God met ons. Het is de naam die Hij bij zijn geboorte krijgt. ZIn Daar begint zijn bijzondere

Nadere informatie

Zondag 19 januari 2014. Viering in de Week van Gebed. voor de eenheid van de christenen. Paulusgemeenschap en. Protestantse Gemeente de Eshof

Zondag 19 januari 2014. Viering in de Week van Gebed. voor de eenheid van de christenen. Paulusgemeenschap en. Protestantse Gemeente de Eshof Zondag 19 januari 2014 Viering in de Week van Gebed voor de eenheid van de christenen Paulusgemeenschap en Protestantse Gemeente de Eshof Hoevelaken Thema: Is Christus dan verdeeld? (1 Kor. 1,13) 1 / 7

Nadere informatie

Eucharistieviering van 11 mei 2014 Vierde Paaszondag - 51ste werelddag - roepingenzondag

Eucharistieviering van 11 mei 2014 Vierde Paaszondag - 51ste werelddag - roepingenzondag Eucharistieviering van 11 mei 2014 Vierde Paaszondag - 51ste werelddag - roepingenzondag Openingslied: ZJ 713: God is de Herder. Begroeting P. Wij mogen ons gedragen weten door God, behoeder van alle leven,

Nadere informatie

P.E. & Catechese. kansen & mogelijkheden

P.E. & Catechese. kansen & mogelijkheden P.E. & Catechese kansen & mogelijkheden Leidraad: pastorale brief Vragen en uitdagingen hebben te maken met de zin zelf van ons bestaan als kerk. Hoe kunnen we vandaag het evangelie ontdekken als een woord

Nadere informatie

het vuur van de liefde pinksteren 2008

het vuur van de liefde pinksteren 2008 het vuur van de liefde pinksteren 2008 + J. van den Hende het vuur van de liefde pinksteren 2008 + J. van den Hende Pinksteren is het feest van de heilige Geest, het is de afronding van de Paastijd. We

Nadere informatie

Relatie <> Religie. Beste Galsem,

Relatie <> Religie. Beste Galsem, RelatieReligie BesteGalsem, Hetfeitdatjouwpatientnuopeenchristelijkevenementisisnietongevaarlijk.Hetgeestelijke levenvanjouwpatientzalgrotesprongenmakennaarhetkampvandevijandtoe.watikjou aanraadisomditnietafteremmen,maaromdittebederven.brengjouwpatientincontactmet

Nadere informatie

Beleidsplan Versie 0.2 Januari 2016

Beleidsplan Versie 0.2 Januari 2016 Beleidsplan Versie 0.2 Januari 2016 Inh o u d s o p g a v e Inhoudsopgave... 2 Visie... 3 Kernwaarden... 4 1. Evangelie Centraal... 4 2. Eigentijds en Relevant... 4 3. Echtheid... 4 4. Excelleren... 4

Nadere informatie

Want Hij had oog voor mij

Want Hij had oog voor mij Roepingenzondag 2016 Want Hij had oog voor mij 12 Gebeden om roepingen 2016-2017 Ten geleide Het gebed voor nieuwe roepingen is het gebed voor alle tijden dat Jezus ons heeft opgedragen. Te bidden voor

Nadere informatie

De geboden onderhouden, is trouw zijn aan God, maar het is evenzeer trouw zijn aan onszelf, aan onze ware natuur, en aan onze diepe aspiraties.

De geboden onderhouden, is trouw zijn aan God, maar het is evenzeer trouw zijn aan onszelf, aan onze ware natuur, en aan onze diepe aspiraties. Maria, leer ons bidden! Het gebed is er niet in de eerste plaats om ons te voldoen. Ze is onteigening van onszelf om ons in de gesteltenissen te plaatsen van de Heer, Hem in ons te laten bidden. In een

Nadere informatie

pastoor Michel Hagen 100 Hagenpreken

pastoor Michel Hagen 100 Hagenpreken 100 Hagenpreken pastoor Michel Hagen 100 Hagenpreken s-hertogenbosch 2016 Inhoud Voorwoord...9 1. Geloven in de E-Cat?... 12 2. Ik ben Woord... 14 3. Hier rust het Rijke Roomsche leven... 16 4. Evolutie

Nadere informatie

Ik ben blij dat ik nu voor u lijd Ik ben blij dat ik voor mijn geloof mag lijden Ik ben blij dat ik mag lijden voor de Kerk van Jezus Christus

Ik ben blij dat ik nu voor u lijd Ik ben blij dat ik voor mijn geloof mag lijden Ik ben blij dat ik mag lijden voor de Kerk van Jezus Christus AVONDMAALSVIERING KONINGSKERK 13-09 - 2009 door ds. L. Krüger Schriftlezing: Koloss. 1: 24-29 (NBV) Ik ben blij dat ik nu voor u lijd Ik ben blij dat ik voor mijn geloof mag lijden Ik ben blij dat ik mag

Nadere informatie

Preek Psalm 78:1-8 20 september 2015 In het spoor van Opening winterwerk Spiegelbeeld I

Preek Psalm 78:1-8 20 september 2015 In het spoor van Opening winterwerk Spiegelbeeld I Preek Gemeente van Christus, De mooiste dingen in het leven kun je niet als erfernis wegschenken Let er maar eens op. De belangrijkste dingen zijn geen erfstuk. Zeker, je kunt mooie spulletjes erven. Of

Nadere informatie

2. Brief van de Paus, Aflaat, Gebeden en oefeningen INLEIDING

2. Brief van de Paus, Aflaat, Gebeden en oefeningen INLEIDING HET JAAR VAN DE PRIESTER ( www.annussacerdotalis.org ) INHOUDSOPGAVE inleiding 1. Activiteiten jaar van de priester - priesterreis naar de sluiting van het jaar van de priester - priestervakantie - symposium

Nadere informatie

Liturgie voor de vierde zondag van Advent en bevestigingsdienst

Liturgie voor de vierde zondag van Advent en bevestigingsdienst Liturgie voor de vierde zondag van Advent en bevestigingsdienst 18-12-2016 Voorganger: Organist: Locatie: Bevestiging van: Thema: ds. Nita van der Horst - Kattenberg Marco 't Hart Dorpskerk te Oostvoorne

Nadere informatie

F r a n c i s c u s. v a n. Leven met aandacht. w e g D e. Erfgoed Congregatie Zusters Franciscanessen van Oirschot

F r a n c i s c u s. v a n. Leven met aandacht. w e g D e. Erfgoed Congregatie Zusters Franciscanessen van Oirschot Leven met aandacht Erfgoed Congregatie Zusters Franciscanessen van Oirschot w e g D e v a n F r a n c i s c u s 2 Leven met aandacht Inhoud 1 De weg van Franciscus 9 2 De oprichting van de congregatie

Nadere informatie

Gebedsviering van 3 februari 2013 Opdracht van de Heer (O.-L.-Vrouw Lichtmis)

Gebedsviering van 3 februari 2013 Opdracht van de Heer (O.-L.-Vrouw Lichtmis) Gebedsviering van 3 februari 2013 Opdracht van de Heer (O.-L.-Vrouw Lichtmis) Intredelied: nr. 530: Zo vriendelijk en veilig als het licht, strofen 1, 2 en 3. Begroeting en openingswoord P. Broeders en

Nadere informatie

Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen,

Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen, Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen, Misschien heeft u er iets van meegekregen: afgelopen dinsdag is in de Rooms-katholieke kerk een Buitengewoon Jubeljaar begonnen: het Heilig Jaar van

Nadere informatie

Aurelius Augustinus. Wie was Augustinus

Aurelius Augustinus. Wie was Augustinus Wie was Augustinus Aurelius Augustinus Op 1 juli a.s. wordt de Augustinusparochie opgericht. Eind november is tijdens een parochieavond voor de vier samenwerkende parochies verteld over de Heilige Augustinus.

Nadere informatie

Voorwoord Met oprechte blijdschap schrijf ik het voorwoord voor dit boek. Ik ken Henk Rothuizen al vele jaren en heb hem zien opgroeien tot een man van God, met een bediening die verder reikt dan zijn

Nadere informatie

Als wij dan eten van dit brood en drinken uit deze beker, verkondigen wij de dood des Heren totdat Hij komt.

Als wij dan eten van dit brood en drinken uit deze beker, verkondigen wij de dood des Heren totdat Hij komt. Huwelijk Eucharistische gebeden 2. Eucharistisch Gebed XII-b Jezus, onze Weg. Brengen wij dank aan de Heer, onze God. Heilige Vader, machtige eeuwige God, om recht te doen aan uw heerlijkheid, om heil

Nadere informatie

21 februari 2012 mochten we samen vieren in de Basiliek van Sint Pieter

21 februari 2012 mochten we samen vieren in de Basiliek van Sint Pieter 3de aanzet Toen Jezus op zekere dag aan zijn leerlingen vroeg maar gij, wie zegt gij dat Ik ben?, was het Petrus die namens allen antwoordde: Gij zijt de Christus, de Zoon van de Levende God. Petrus sprak

Nadere informatie

Schenken aan het Ariënsinstituut

Schenken aan het Ariënsinstituut Schenken aan het Ariënsinstituut Investeer in de toekomst van onze Kerk Met uw schenking aan het Fonds Priesteropleiding Aartsbisdom Utrecht steunt u de opleiding van priesters, diakens en catecheten in

Nadere informatie

Nalaten aan het Ariënsinstituut

Nalaten aan het Ariënsinstituut Nalaten aan het Ariënsinstituut Investeer in de toekomst van onze Kerk Met uw nalatenschap aan het Fonds Priesteropleiding Aartsbisdom Utrecht steunt u de opleiding van priesters, diakens en catecheten

Nadere informatie

Tijdens de presentatie van het boek Clara van assisi, GesChrifTen en oudste bronnen op 30

Tijdens de presentatie van het boek Clara van assisi, GesChrifTen en oudste bronnen op 30 IN NAVOLGING VAN CLARA Tijdens de presentatie van het boek Clara van assisi, GesChrifTen en oudste bronnen op 30 januari jl. hield Marieke drent, studente TheoloGie (fhtl, utrecht) een boeiende voordracht

Nadere informatie

Liturgie voor de Startdienst op Zondagochtend 25 September 2016

Liturgie voor de Startdienst op Zondagochtend 25 September 2016 Liturgie voor de Startdienst op Zondagochtend 25 September 2016 Psalm 149: 1 en 2 NB 1.Halleluja! laat opgetogen een nieuw gezang den Heer verhogen. laat allen die Gods naam belijden zich eensgezind verblijden.

Nadere informatie

Jaarthema NGK Dalfsen

Jaarthema NGK Dalfsen Jaarthema NGK Dalfsen Seizoen 2015-2016 Breng ons samen Verbonden van hart tot hart Aanvaard elkaar daarom ter ere van God, zoals Christus u heeft aanvaard Romeinen 15 vers 7 Jaarthema 2015-2016: Leven

Nadere informatie

Inleiding door vicaris Albert Van De Kerkhove

Inleiding door vicaris Albert Van De Kerkhove ZIE, IK MAAK IETS NIEUWS! (Js 43, 19-19) Vormingsdag voor dekenale ploegen Gent, zaterdag 19 november 2016 Inleiding door vicaris Albert Van De Kerkhove Open en trouw Een vitale Kerk, open op de wereld

Nadere informatie

Pastoor Reneerkens. De volgende mensen zijn er ook bij:

Pastoor Reneerkens. De volgende mensen zijn er ook bij: 2 Papa Mama Peter Meter.... Pastoor Reneerkens De volgende mensen zijn er ook bij: 3 BEGROETING EN WELKOMSTWOORD Alles went, zeggen we wel eens, zelfs het wonder wat altijd weer opnieuw gebeurt, wordt

Nadere informatie

BELOFTE-FORMULES DOOPLITURGIE. voor het doopsel van meerdere kinderen

BELOFTE-FORMULES DOOPLITURGIE. voor het doopsel van meerdere kinderen BELOFTE-FORMULES DOOPLITURGIE voor het doopsel van meerdere kinderen In dit boekje vind je een 15-tal voorbeelden van belofte-formules die je als ouders kan uitspreken tijdens de doopviering van je kind.

Nadere informatie

1) De ongelovige is blind gemaakt door Satan (2 Korintiërs 4:4).

1) De ongelovige is blind gemaakt door Satan (2 Korintiërs 4:4). BIJBELSTUDIES VOOR JONGE GELOVIGEN LES 4 Les 4 - Redding: Waarom is het voor ieder mens nodig om gered te worden? In deze bijbelstudies wordt gebruik gemaakt van de NBG-vertaling Dag 1 1) De ongelovige

Nadere informatie

Johannes 20, 1-18 20 april Pasen 2014 Wehl. (ds. A. Oude Kotte-de Boon) Thema: 'Het verhaal van Maria van Magdala ' Gemeente,

Johannes 20, 1-18 20 april Pasen 2014 Wehl. (ds. A. Oude Kotte-de Boon) Thema: 'Het verhaal van Maria van Magdala ' Gemeente, Johannes 20, 1-18 20 april Pasen 2014 Wehl (ds. A. Oude Kotte-de Boon) Thema: 'Het verhaal van Maria van Magdala ' Gemeente, We zijn er doorheen gegaan, Veertig dagen en nachten, Tijd van voorbereiding...

Nadere informatie

Thema: In kruiken en kannen (2 Koningen 4:1-7)

Thema: In kruiken en kannen (2 Koningen 4:1-7) Liturgie aangepaste dienst Baflo, 28-09-14 om 14.30 uur Thema: In kruiken en kannen (2 Koningen 4:1-7) Welkom en mededelingen a. Opw. 334 Heer, uw licht en uw liefde schijnen b. Opw. 88 Een rivier vol

Nadere informatie

Apostolische rondzendbrief

Apostolische rondzendbrief oktober 9, 2011 Jaargang 1, nummer 1 Lieve mensen, Zo bent u een voorbeeld voor alle gelovigen in Macedonië en Achaje geworden. Wij zijn nu al weer een tijdje hier in het zuiden van Griekenland, in de

Nadere informatie

Preek voor Kerstnacht 2015 jaar C

Preek voor Kerstnacht 2015 jaar C Preek voor Kerstnacht 2015 jaar C Welkom allemaal in deze prachtige, versierde kerk om samen de geboorte van onze Heer te vieren. Het is een Groot feest! God komt in de geschiedenis aanwezig als mens,

Nadere informatie

Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen,

Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen, Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen, Ik weet niet of het u is opgevallen, maar het trof mij dat de lezingen van vandaag vol tegenstellingen zitten: het begint al bij Jesaja 41: mensen zijn

Nadere informatie

Handreiking bij een spirituele zoektocht.

Handreiking bij een spirituele zoektocht. Handreiking bij een spirituele zoektocht. Deze handreiking hoort bij: Oud- en nieuw- katholiek. De spirituele zoektocht van die andere katholieken. Door Joris Vercammen. Valkhof pers 2011. Het boek is

Nadere informatie

Ga uit ben met jullie

Ga uit ben met jullie ROEPINGEN Ga uit IK ben met jullie Gebeden om roepingen 2013-2014 Voorwoord West-Europa gaat gebukt onder een ernstig tekort aan priesters. Dit doet zich ook gelden in het Aartsbisdom Utrecht: we hebben

Nadere informatie

Het sacrament van. Het huwelijk. Sacramenten

Het sacrament van. Het huwelijk. Sacramenten Het sacrament van Het huwelijk Sacramenten Sacramenten IIn de Bijbel Deze geloofsboekjes gaan over de In het evangelie willen Farizeeën Jezus op de proef stellen zeven sacramenten. Sacramenten met een

Nadere informatie

Mensen brengen hun geloof in praktijk door actie. Er wordt

Mensen brengen hun geloof in praktijk door actie. Er wordt Daden van geloof Heb je naaste lief HDe inzet voor een betere wereld komt voort uit de inspiratie van Jezus van Nazareth. Mensen die lopen in het voetspoor van Jezus hebben van Hem een duidelijke richtingaanwijzer

Nadere informatie

NAAMOPGAVE 21 FEBRUARI 2016

NAAMOPGAVE 21 FEBRUARI 2016 NAAMOPGAVE 21 FEBRUARI 2016 Welkom Kinderen: Dag lieve mensen allemaal, wij heten jullie heel hartelijk welkom in deze viering van onze Naamopgave. Wij komen vandaag aan Jezus zeggen dat ons hartje klaar

Nadere informatie

VOORBEELD-GEBEDEN. Veel succes ermee. Inhoudsopgave

VOORBEELD-GEBEDEN. Veel succes ermee. Inhoudsopgave VOORBEELD-GEBEDEN In deze bundel kan je enkele gebeden vinden die je kan gebruiken tijdens eucharistievieringen. Of als je creatief bent en wat tijd hebt, kan je je door deze gebeden laten inspireren en

Nadere informatie

Naam: VAN WILLIBRORD tot Statenbijbel

Naam: VAN WILLIBRORD tot Statenbijbel Naam: VAN WILLIBRORD tot Statenbijbel Willibrord Willibrord werd geboren als zoon van pas bekeerde ouders en werd als zevenjarige jongen door zijn vader Wilgis toevertrouwd aan het klooster van Ripon nabij

Nadere informatie

Jezus vertelt, dat God onze Vader is

Jezus vertelt, dat God onze Vader is Eerste Communieproject 26 Jezus vertelt, dat God onze Vader is Jezus als leraar In les 4 hebben we gezien dat Jezus wordt geboren. De engelen zeggen: Hij is de Redder van de wereld. Maar nu is Jezus groot.

Nadere informatie

Benedictus XVI - Angelus

Benedictus XVI - Angelus Gewoon openbaar consistorie voor de creatie van nieuwe kardinalen en voor de stemming over enkele canonisaties Benedictus XVI - Angelus Sint Pietersplein Hoogfeest van de Cathedra van de heilige Petrus

Nadere informatie

Een weg door de geestelijke stromingen vragenlijst voor het Christendom. Naam:

Een weg door de geestelijke stromingen vragenlijst voor het Christendom. Naam: Een weg door de geestelijke stromingen vragenlijst voor het Christendom Naam: Het Christendom Hallo, dit is de vragenlijst die hoort bij de website over geestelijke stromingen. Je kunt de website vinden

Nadere informatie

Gedroomd Gedragen Geboren Gedoopt

Gedroomd Gedragen Geboren Gedoopt Gedroomd Gedragen Geboren Gedoopt 15/10/2008 BEGROETING (door de priester) Sofie : Welkom, lieve Vital. Maandenlang hebben we naar jou komst uitgekeken. Vol verwachting, vol hoop en zeker vol liefde. Iedere

Nadere informatie

4-KANT VOOR GOD. Twee priesters, één priester-broeder, één zuster en twee seminaristen vertellen over hun leven en roeping

4-KANT VOOR GOD. Twee priesters, één priester-broeder, één zuster en twee seminaristen vertellen over hun leven en roeping 4-KANT VOOR GOD Twee priesters, één priester-broeder, één zuster en twee seminaristen vertellen over hun leven en roeping Inhoud: 4-kant voor God DVD - het project Wil je meer weten Bestellen 4-kant voor

Nadere informatie

Ons opvoedingsproject

Ons opvoedingsproject Vrije basisschool Inhoud van dit opvoedingsproject: Vijf opdrachten van een katholieke basisschool Woordbeeld van onze school Belangrijke waarden voor onze school Waarom kozen we deze waarden? Ons inspiratieverhaal

Nadere informatie

Liefde. De sociale leer van de Kerk

Liefde. De sociale leer van de Kerk Liefde De sociale leer van de Kerk De sociale leer van de Kerk Over de liefde Het evangelie roept ons op om ons in te zetten voor onze naasten. Maar hoe weet je nu wat er gedaan moet worden, zeker in een

Nadere informatie

1 Johannes 2, Hij is een God van jong en oud

1 Johannes 2, Hij is een God van jong en oud 1 Johannes 2,12-14 - Hij is een God van jong en oud Radiokerkdienst Zendtijd voor Kerken (20 juli radio 5) Preekverwerking 01 Matt 20,28a 2007 03 18 (78.5 KiB) Liturgie Gezang 158 Votum en groet Ps 118,1.5

Nadere informatie

30. De koning wordt geboren 31. Blij met Jezus 32. Jezus, de koning die dient 33. Jezus sterft 34. Jezus leeft 35. Jezus en de Heilige Geest

30. De koning wordt geboren 31. Blij met Jezus 32. Jezus, de koning die dient 33. Jezus sterft 34. Jezus leeft 35. Jezus en de Heilige Geest Themaoverzicht Groep 1 1. In het begin 2. Noach 3. God belooft 4. Abraham 5. Isaak 6. Jakob en Esau 7. Jakob 8. Jozef 9. Dromen 10. Jozef de onderkoning 11. Mozes 12. Mozes naar de farao 13. God straft

Nadere informatie

Hoi allemaal, Groetjes, Kim

Hoi allemaal, Groetjes, Kim Even voorstellen Ik heet Harjon van den Poll, ben 38 jaar, getrouwd en vader van twee kinderen. Ik ben creatief, ondernemend, sociaal en sportief. Mijn passie is om mensen te laten ervaren wat ze willen

Nadere informatie

Eucharistieviering van 7 september ste zondag door het jaar (A)

Eucharistieviering van 7 september ste zondag door het jaar (A) Eucharistieviering van 7 september 2014 23ste zondag door het jaar (A) Openingslied: ZJ 527: Bekleedt u met de nieuwe mens. Begroeting en inleiding P. De genade van God, de liefde van zijn Zoon, Jezus

Nadere informatie

Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen,

Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen, Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen, Twee weken geleden zijn we begonnen met lezingen uit het Marcus-evangelie. Een bijzonder evangelie waarin de vraag centraal staat: wie is Jezus? Hoe

Nadere informatie

Over de website en de boodschappen

Over de website en de boodschappen Over de website en de boodschappen De website De website is opgericht om een reeks goddelijke boodschappen te publiceren waarvan een getrouwde moeder van een jong gezin, woonachtig in Europa, zegt dat

Nadere informatie

1. Priester: Licht en leven vinden we bij God, want Hij wil niet dat de mens

1. Priester: Licht en leven vinden we bij God, want Hij wil niet dat de mens Voorbede Na de homilie van de diaken of de priester volgt de Voorbede. In de Voorbede bidden we als geloofsgemeenschap voor de intenties die in ons hart zijn. Uiteraard gaan de beden in het geval van een

Nadere informatie

DIENST VAN DE EENHEID 17 JANUARI Oecumenische viering in Het Schip. Thema: Het woord is aan jou!

DIENST VAN DE EENHEID 17 JANUARI Oecumenische viering in Het Schip. Thema: Het woord is aan jou! DIENST VAN DE EENHEID 17 JANUARI 2016 Oecumenische viering in Het Schip Thema: Het woord is aan jou! Voorgangster: Pastor Evelien Reeuwijk m.m.v. Bel Canto o.l.v. Mirjam Bastiaanse orgel: Cor van Kooten

Nadere informatie

Liefde als kruispunt. Parochie Sint-Jozef Aalst Kruisoplegging Welkomstlied

Liefde als kruispunt. Parochie Sint-Jozef Aalst Kruisoplegging Welkomstlied Parochie Sint-Jozef Aalst Kruisoplegging 2007 Liefde als kruispunt Welkomstlied kom en vier het feest met mij. kom en vier het feest met mij. kom en vier het feest met mij. luister naar het Woord van God.

Nadere informatie

GEBEDEN UIT HET HART

GEBEDEN UIT HET HART GEBEDEN UIT HET HART Inhoud Voorwoord 9 Inleiding: Een gebed om bescherming 13 Deel 1 Gebeden voor de reis naar binnen 15 Bewerk de tuin van mijn ziel 16 Een eenvoudig gebed 17 Geef ons een eenvoudig hart

Nadere informatie

Protestantse wijkgemeente 'Open Hof' te Kampen Morgengebed op nieuwjaarsdag, zondag 1 januari 2017 om uur. Orgelspel - Woord van welkom - Stilte

Protestantse wijkgemeente 'Open Hof' te Kampen Morgengebed op nieuwjaarsdag, zondag 1 januari 2017 om uur. Orgelspel - Woord van welkom - Stilte Protestantse wijkgemeente 'Open Hof' te Kampen Morgengebed op nieuwjaarsdag, zondag 1 januari 2017 om 10.30 uur Orgelspel - Woord van welkom - Stilte Openingsvers O HEER, open mijn lippen. Mijn mond zal

Nadere informatie

Onderwijs voor de hele mens

Onderwijs voor de hele mens Onderwijs voor de hele mens De sociale leer van de Kerk De sociale leer van de Kerk Over onderwijs Het evangelie roept ons op om ons in te zetten voor onze naasten. Maar hoe weet je nu wat er gedaan moet

Nadere informatie

Eucharistieviering Eerste zondag van de Advent Aanvang van Jaar B 30 november 2014 Oud-katholieke parochie van de H. Georgius, Amersfoort

Eucharistieviering Eerste zondag van de Advent Aanvang van Jaar B 30 november 2014 Oud-katholieke parochie van de H. Georgius, Amersfoort Eucharistieviering Eerste zondag van de Advent Aanvang van Jaar B 30 november 2014 Oud-katholieke parochie van de H. Georgius, Amersfoort Van harte welkom! Vandaag vieren we eerste zondag van Advent. Advent

Nadere informatie

Op reis met God Liturgie voor de dienst op zondag 5 februari 2012

Op reis met God Liturgie voor de dienst op zondag 5 februari 2012 Op reis met God Liturgie voor de dienst op zondag 5 februari 2012 ter afsluiting van het project Kerk, School en Gezin 2012 in de Grote- of Andreaskerk te Hattem Hervormde gemeente Hattem - wijkgemeente

Nadere informatie

Luisteren naar de Heilige Geest

Luisteren naar de Heilige Geest Luisteren naar de Heilige Geest Johannes 14:16-17 En Ik zal de Vader bidden en Hij zal u een andere Trooster geven om tot in eeuwigheid bij u te zijn, de Geest der waarheid, die de wereld niet kan ontvangen,

Nadere informatie

VIERING OVER DE NAAM 21 april 2001

VIERING OVER DE NAAM 21 april 2001 Parochie Lommel-Barrier Werkgroep Eerste Communie VIERING OVER DE NAAM 21 april 2001 Vooraf: Klaarzetten: micro voor de kinderen, doopregister, water (vijvertje). Ook de witte (kiezel)steentjes waarop

Nadere informatie

Eucharistieviering van 3 november 2013 Eenendertigste zondag door het jaar (C)

Eucharistieviering van 3 november 2013 Eenendertigste zondag door het jaar (C) Eucharistieviering van 3 november 2013 Eenendertigste zondag door het jaar (C) Intredelied: ZJ nr. 540: Heer, onze Heer, hoe zijt gij aanwezig, strofe 1, 2 en 3. Begroeting P. Welkom zusters en broeders,

Nadere informatie

Enquête Oud-Katholieke Parochie H. Willibrordus

Enquête Oud-Katholieke Parochie H. Willibrordus Enquête Oud-Katholieke Parochie H. Willibrordus Het kerkbestuur wil graag een beleid opstellen voor de toekomst van onze kerk en parochie. Daarvoor stellen we uw mening erg op prijs. Misschien komt u niet

Nadere informatie

Preek over de opdracht: Laat de Geest u vervullen (Efeziërs 5:18b) Van drs Ton de Ruiter. Lees vooraf eerst: Efeziërs 5:1,2 en 5:15-33 en 6:1-10

Preek over de opdracht: Laat de Geest u vervullen (Efeziërs 5:18b) Van drs Ton de Ruiter. Lees vooraf eerst: Efeziërs 5:1,2 en 5:15-33 en 6:1-10 Preek over de opdracht: Laat de Geest u vervullen (Efeziërs 5:18b) Van drs Ton de Ruiter. Lees vooraf eerst: Efeziërs 5:1,2 en 5:15-33 en 6:1-10 Bedrinkt u niet (5:18a) is duidelijk een opdracht waar we

Nadere informatie

GEMEENTEVISIE EVANGELISCHE GEMEENTE ALBLASSERWAARD JOZUA. Geleid door de Geest

GEMEENTEVISIE EVANGELISCHE GEMEENTE ALBLASSERWAARD JOZUA. Geleid door de Geest GEMEENTEVISIE EVANGELISCHE GEMEENTE ALBLASSERWAARD JOZUA Gered door Jezus Geleid door de Geest Gezonden in de wereld In dit document verwoorden we onze visie voor de gemeente. Het is ons verlangen dat

Nadere informatie

Volg Mij. Ik ben de Goede Herder

Volg Mij. Ik ben de Goede Herder Volg Mij Ik ben de Goede Herder Roepingenzondag 2014 Gebeden om roepingen 2014-2015 Voorwoord West-Europa gaat gebukt onder een ernstig tekort aan priesters. Dit doet zich ook gelden in het Aartsbisdom

Nadere informatie

Leerplan Orthodoxe Godsdienst Secundair Onderwijs - 1 e jaar BSO

Leerplan Orthodoxe Godsdienst Secundair Onderwijs - 1 e jaar BSO Leerplan Orthodoxe Godsdienst Secundair Onderwijs - 1 e jaar BSO Bij 1 BSO worden sommige benadering door elkaar verweven. Het leven van Jezus uit de bijbelse benadering wordt geïntegreerd in het onderdeel

Nadere informatie

Galaten 4:4-7 - Genade

Galaten 4:4-7 - Genade Galaten 4:4-7 - Genade We hebben zopas twee kinderen, een zoon en een dochter, opgedragen aan onze Vader. Daar is niets vreemd aan; we bidden gewoon voor deze kinderen en bidden dat de ouders hun kinderen

Nadere informatie

Startzondag 2014. Protestantse Kerk Oosterbeek Wolfheze

Startzondag 2014. Protestantse Kerk Oosterbeek Wolfheze Startzondag 2014 Protestantse Kerk Oosterbeek Wolfheze Op weg naar een vertrouwensvolle gemeente Welkom door ouderling van dienst Intochtslied: Tussentijds 3: 1, 6 en 2 Hier is de plaats waar God ons wil

Nadere informatie

Kerstavond in de Open Kring De stal, Het kind en Jij en Ik Liederen

Kerstavond in de Open Kring De stal, Het kind en Jij en Ik Liederen Kerstavond in de Open Kring De stal, Het kind en Jij en Ik Liederen 1 Komt allen tezamen Komt allen tezamen, jubelend van vreugde: Komt nu, o komt nu naar Bethlehem! Ziet nu de vorst der englen hier geboren.

Nadere informatie

Bereid de jongeren voor, rust ze toe en laat ze los voor bediening in hun gemeente, hun maatschappij en in de wereld in zijn geheel.

Bereid de jongeren voor, rust ze toe en laat ze los voor bediening in hun gemeente, hun maatschappij en in de wereld in zijn geheel. Tiener- en jeugdwerk 1 Timotheüs 4:12 Niemand schatte u gering om uw jeugdige leeftijd, maar wees een voorbeeld voor de gelovigen in woord, in wandel, in liefde, in geloof en in reinheid. Jeugd, jongeren,

Nadere informatie

OOGGETUIGE. Johannes 20:30-31

OOGGETUIGE. Johannes 20:30-31 1 januari OOGGETUIGE Johannes 20:30-31 Een nieuw jaar ligt voor ons. Wat er gaat komen, weten we niet. Al heb je waarschijnlijk mooie plannen gemaakt. Misschien heb je goede voornemens. Om elke dag uit

Nadere informatie

Geloofsbelijdenis * (zie de drie voorbeelden) (Als de ouders een doopkaars hebben kan die nu worden aangestoken.)

Geloofsbelijdenis * (zie de drie voorbeelden) (Als de ouders een doopkaars hebben kan die nu worden aangestoken.) Overzicht van een doopviering, waarin de doop wordt gedaan door Nel Hogervorst van Kampen, pastoraal werker. Zij vindt het prettig als er niet zoveel tekst in het boekje staat, omdat zij dan kan improviseren.

Nadere informatie

opdat u ten volle zou kunnen begrijpen met alle heiligen, wat de breedte en lengte en diepte en hoogte is, en u de liefde van Christus zou kennen,

opdat u ten volle zou kunnen begrijpen met alle heiligen, wat de breedte en lengte en diepte en hoogte is, en u de liefde van Christus zou kennen, Zending verbindt opdat u ten volle zou kunnen begrijpen met alle heiligen, wat de breedte en lengte en diepte en hoogte is, en u de liefde van Christus zou kennen, die de kennis te boven gaat, opdat u

Nadere informatie

De drie-engelenboodschap, ACTUEEL!

De drie-engelenboodschap, ACTUEEL! De drie-engelenboodschap, ACTUEEL! Missie De missie van de Kerk van de Zevende-dags Adventisten is de verkondiging van het eeuwig evangelie zoals verwoord in de drieengelenboodschap van Openbaring 14:6-12.

Nadere informatie

HC zd. 6 nr. 32. dia 1

HC zd. 6 nr. 32. dia 1 HC zd. 6 nr. 32 wie Jezus wil kennen moet de verhalen over hem lezen beschreven door Matteüs, Marcus, Lucas en Johannes terecht worden ze evangelisten genoemd ze beschrijven het evangelie ze vertellen

Nadere informatie

Presentatie Cor Rook d.d. 7 juni 2016 in de Josefkerk te Zwolle, zelf voor 12 tot 15 uur per week werkzaam als fondsenwerver voor goede doelen,

Presentatie Cor Rook d.d. 7 juni 2016 in de Josefkerk te Zwolle, zelf voor 12 tot 15 uur per week werkzaam als fondsenwerver voor goede doelen, Presentatie Cor Rook d.d. 7 juni 2016 in de Josefkerk te Zwolle, zelf voor 12 tot 15 uur per week werkzaam als fondsenwerver voor goede doelen, over fondsenwerving (Bron The Spirituality Of Fundraising

Nadere informatie

Eucharistieviering van 6 januari 2013 Feest van de Openbaring (C)

Eucharistieviering van 6 januari 2013 Feest van de Openbaring (C) Eucharistieviering van 6 januari 2013 Feest van de Openbaring (C) Openingslied (koor) P. Vooreerst voor ieder van u een zalig Nieuwjaar. Moge het u allen in het komende jaar goed gaan onder de milde zegen

Nadere informatie

Het sacrament van. Het huwelijk. Sacramenten

Het sacrament van. Het huwelijk. Sacramenten Het sacrament van Het huwelijk Sacramenten In de Bijbel In het evangelie willen Farizeeën Jezus op de proef stellen met een vraag over het huwelijk (Mt. 19, 1-6; Mc. 10, 1-12): staat het een man vrij zijn

Nadere informatie

Het sacrament van. Het vormsel. Sacramenten

Het sacrament van. Het vormsel. Sacramenten Het sacrament van Het vormsel Sacramenten DSacramenten Deze geloofsboekjes gaan over de zeven sacramenten. Sacramenten zijn tekens, in woord en gebaar, die we in Jezus Naam in de gemeenschap van de Kerk

Nadere informatie

verzoeking = verleiden om verkeerde dingen te doen dewijl = omdat wederstand doen = tegenstand bieden de overhand behouden= de overwinning behalen

verzoeking = verleiden om verkeerde dingen te doen dewijl = omdat wederstand doen = tegenstand bieden de overhand behouden= de overwinning behalen Zondag 52 Zondag 52 gaat over de zesde bede. Leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van U is het Koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid, in der eeuwigheid. Amen. Lees de tekst

Nadere informatie

Het sacrament van. Het huwelijk. Sacramenten

Het sacrament van. Het huwelijk. Sacramenten Het sacrament van Het huwelijk Sacramenten Sacramenten Deze geloofsboekjes gaan over de zeven sacramenten. Sacramenten zijn tekens, in woord en gebaar, die we in Jezus Naam in de gemeenschap van de Kerk

Nadere informatie

DE HERE JEZUS GAAT IN ONS LEVEN DOOR ZIJN GEEST.

DE HERE JEZUS GAAT IN ONS LEVEN DOOR ZIJN GEEST. Zondag 12 / gehouden op 9-12-2007 / p.1 DE HERE JEZUS GAAT IN ONS LEVEN DOOR ZIJN GEEST. Liturgie: (middagdienst) Votum & groet Zi: Ps. 89:1.2 Gebed Schriftlezing: Gal. 2:15-21 Zi: Gez. 91 (GKB) Preek:

Nadere informatie

Kraanvogelstraat TP Amersfoort

Kraanvogelstraat TP Amersfoort Visie + Passie = Missie Wie zijn wij en wat beweegt ons? PIG Pinkster Gemeente Immanuël Kraanvogelstraat 1 3815 TP Amersfoort Hoofddoel VAN DE GEMEENTE VAN JEZUS CHRISTUS Als gemeente zijn we nooit een

Nadere informatie

Er zal geen verzengende hitte, geen dorst en geen honger meer zijn want Hij zal ze weiden aan water dat vloeit uit het hart der woestijn.

Er zal geen verzengende hitte, geen dorst en geen honger meer zijn want Hij zal ze weiden aan water dat vloeit uit het hart der woestijn. VESPER op woensdag maart 016 in de Dorpskerk te Bloemendaal aanvang: 19.15 uur Liturgen: Agneta Markusse en Ali Bos Pianist: Janny van der Meer Thema: 'De vreemdeling in ons midden' STILTE VOOR DE VESPER

Nadere informatie

Deel. je leven. Startzondag Protestantse Gemeente Mariëngaarde. 18 september 2016

Deel. je leven. Startzondag Protestantse Gemeente Mariëngaarde. 18 september 2016 Deel je leven Startzondag Protestantse Gemeente Mariëngaarde 8 september 06 Voorgangers: Johan Helfferich en ds. Jeannette van den Boogaard Muziek: Hallumer Fanfare o.l.v. Annemarieke Bos Voor de dienst

Nadere informatie

Rome-impressies van enkele misdienaars en begeleiders.

Rome-impressies van enkele misdienaars en begeleiders. Rome-impressies van enkele misdienaars en begeleiders. Bij gelegenheid van 450(50)jaar bisdom Antwerpen trokken we, als misdienaarsgroep van veertien in een groep van in totaal 500 antwerpse pelgrims,

Nadere informatie

Vol Liefde Leven vanuit liefde in de Geest. Ari Schol

Vol Liefde Leven vanuit liefde in de Geest. Ari Schol Vol Liefde Vol Liefde Leven vanuit liefde in de Geest Ari Schol Colofon www.arischol.nl 2016, Tweede druk Oorspronkelijke titel: Omslagontwerp en foto s: Foto auteur: Redactie: Opmaak: Vol Liefde Ari

Nadere informatie

dichterbij jongeren in Zwolle

dichterbij jongeren in Zwolle dichterbij jongeren in Zwolle teamleider ronald welmers in oktober 2009 stonden we met vijf vrijwilligers, een pannakooi en een voetbal in Park de hogenkamp. geen tiener die kwam de eerste drie maanden,

Nadere informatie

Kerk 20.21 Ik wens jullie vrede! Zoals de Vader mij heeft uitgezonden, zo zend ik jullie uit.

Kerk 20.21 Ik wens jullie vrede! Zoals de Vader mij heeft uitgezonden, zo zend ik jullie uit. Kerk 20.21 Ik wens jullie vrede! Zoals de Vader mij heeft uitgezonden, zo zend ik jullie uit. a. Inleiding Veel christenen verlangen ernaar hun leven met elkaar en met hun omgeving te delen met hun buren,

Nadere informatie

STRIJD OM JE IDENTITEIT

STRIJD OM JE IDENTITEIT STRIJD OM JE IDENTITEIT BIJBELSTUDIE VGSU BLOK 4 2010-2011 INHOUD Inleiding... 5 Avond 1... 6 Avond 2... 8 Avond 3... 10 Avond 4... 11 3 4 INLEIDING We zijn snel geneigd om onze identiteit te halen uit

Nadere informatie