Smoelen- boek

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Smoelen- boek 2014-2015"

Transcriptie

1 Smoelenboek

2 Smoelenboek Ariënsinstituut 2014

3 Voorwoord Als rector van het Ariënsinstituut ben ik vaak te gast op verschillende plaatsen in ons aartsbisdom: voor weekendliturgie, vormselvieringen of om kennis te maken met vormelingen. Als ik dan probeer uit te leggen wie ik ben en wat mijn taak is, krijg ik bijna altijd de vraag: Priesterstudenten, zijn die er dan nog? Natuurlijk antwoord ik daar direct bevestigend op. De tweede vraag luidt dan snel: Wat zijn dat dan voor jongens? Niet zonder enige trots vertel ik dan dat het Aartsbisdom Utrecht op dit moment dertien priesterstudenten heeft en probeer ik een algemeen beeld te schetsen van onze studenten. Natuurlijk weet ik dat ik ze daarmee tekort doe, want elke student heeft zijn eigen verhaal, zijn eigen achtergrond, zijn eigen roepingsgeschiedenis en zijn eigen dromen. Zo ontstond het idee om bij de opening van het Ariënsinstituut als eigen priesteropleiding van het Aartsbisdom Utrecht een smoelenboekje te maken waarin onze priesterstudenten letterlijk en figuurlijk een gezicht krijgen. Zo wordt in één oogopslag duidelijk wie deze jongemannen zijn die zich geroepen weten om te gaan werken in de wijngaard van de Heer (vgl. Mat. 20,1). Het smoelenboekje dat u in handen hebt, is natuurlijk een momentopname. Iedereen weet dat een priesteropleiding nooit een gelopen race is. Gedurende de jaren van studie en vorming zullen studenten ontdekken of het priesterschap iets voor hen is en of de Heer hen werkelijk roept om Hem als priester te dienen. Velen worden bevestigd in hun roeping, sommigen komen tot de conclusie dat ze een andere weg moeten gaan. Daarmee 2 3

4 krijgt ons smoelenboekje dus iets tijdelijks, maar dat heeft ons er niet van weerhouden u kennis te laten maken met onze jongens. Het Aartsbisdom Utrecht telt per 1 september 2014 dertien priesterstudenten. Zes van hen wonen op het Ariënsinstituut en studeren aan de universiteit en hogeschool in de binnenstad van Utrecht. Twee kandidaten (Ronald den Hartog en Piet Houtman) volgen de priesteropleiding op Bovendonk en een laatste (Johan Rutgers) doet zijn pastoraal jaar in een parochie van ons aartsbisdom. We mogen ons daarnaast verheugen op de aanwezigheid van vier jonge broeders van de Colombiaanse congregatie Misioneros de Cristo Maestro (Missionarissen van Christus Leraar). Zij wonen weliswaar niet op het Ariënsinstituut en vormen een eigen gemeenschap, maar zijn voor hun priesterlijke vorming wel toevertrouwd aan de verantwoordelijken van de priesteropleiding. Zo kunt u de seminaristen meenemen in uw gebed en uw dagelijks leven. We starten dit jaar zoals gezegd met dertien studenten. Natuurlijk hoop ik dat het hier niet bij blijft, maar dat de Heer ook in de toekomst jonge mensen blijft roepen om Hem als priester te dienen. Ik spreek de wens uit dat het Ariënsinstituut een geestelijk thuis mag zijn voor allen die zich geroepen weten en zich voorbereiden om als priester de liefde en de trouw van onze God te verkondigen. Graag maak ik van de gelegenheid gebruik om u hartelijk te danken voor uw betrokkenheid bij onze seminaristen en onze priesteropleiding. Drs. P. Kuipers Rector Ariënsinstituut We hebben ervoor gekozen om dit smoelenboekje uit te geven op zakagendaformaat, zodat het gemakkelijk hanteerbaar is en u het bij u kunt steken. 4 5

5 Gauthier de Bekker 22 november 1991 / Oss Ik ben de jongste van een gezin met drie kinderen, we gingen wekelijks naar de kerk en baden bij het eten. Inmiddels heb ik een jaar op het seminarie de Tiltenberg mijn studie gevolgd en ik zal deze nu vervolgen in Utrecht. Ik voel me sinds mijn veertiende geroepen om mijn leven aan God te geven. Hoe dit moest wist ik nog niet, maar ik heb wel heel sterk het gevoel om dit uit dankbaarheid te doen. Ik ben altijd betrokken geweest bij de Kerk en voel mijzelf hierin thuis. Ondanks dat de Kerk in Nederland getalsmatig afneemt, dit zeer zeker niet hoeft te gelden voor het geloof. Geloof is een relatie tussen mensen en God, deze is niet kwantitatief maar kwalitatief. De waarde van het geloof in God uitdragen in mijn dagelijks leven. Dit wil ik nog even kwijt: Dat ik dankbaar ben voor alle vrijwilligers, medewerkers, donateurs en leden van de gebedsgroep, voor hun onvermoeibare en tomeloze inzet voor de priesteropleidingen in Nederland. De huidige maatschappij nieuwe kansen zal bieden voor de Kerk in onze streken. En in het bijzonder ook de initiatieven van vrijwilligers in de verschillende parochies, zoals bezoekgroepen en Alphacursussen. Christus, we heten niet voor niets christenen. We proberen Hem te volgen in woord en daad. 6 7

6 Alexander Bosman 13 juli 1992 / Soest Ik ben geboren in Soest als jongste van drie kinderen. Ik heb een katholieke opvoeding gehad en ging altijd met vreugde wekelijks naar de kerk, waar ik ook als misdienaar heb gediend. Voordat ik werk maakte van mijn priesterroeping wilde ik journalistiek studeren. Mijn grootste hobby is fietsen en verder mag ik graag een voetbalwedstrijd aanschouwen. Mijn belangrijkste motivatie voor het priesterschap is God dichterbij de mensen te brengen en omgekeerd. Ook vind ik het mooi om later als priester voor mensen klaar te staan en hen geestelijk te kunnen helpen in dienst van de Heer. Ik word blij van een goed gesprek met vrienden, maar ook van een volle kerk. Te groeien in zelfvertrouwen in de omgang met anderen. Dit wil ik nog even kwijt: Alles komt goed zolang je op de Heer vertrouwt. Ik hoop dat ik samen met mijn medestudenten een goede studietijd in Utrecht mag hebben. En dat ik een goede priester mag worden, in dienst van de Heer in een bloeiende Kerk. Als ik ooit priester word, zou ik het heel erg mooi vinden om naar buiten te treden op de manier zoals paus Johannes Paulus II en paus Franciscus dat doen en gedaan hebben. 8 9

7 Jaider Chantré Sánchez 12 maart 1987 / Planadas Tolima (Colombia) Ik ben in Colombia geboren en opgegroeid in een katholieke familie. Ik was begonnen aan een studie psychologie toen ik mijn roeping heb ontdekt. Toen ik 20 jaar was, ben ik religieus geworden en ben ik in de congregatie van de Misioneros de Cristo Maestro (Missionarissen van Christus Leraar) ingetreden. Mijn congregatie zond mij vervolgens naar Nederland om hier een nieuwe missie te beginnen. Ik houd van lezen, films kijken en muziek luisteren. Ik ben lid geworden van de congregatie van de Misioneros de Cristo Maestro omdat ik graag in het buitenland het Evangelie wil verkondigen. Ik de mogelijkheid heb gehad om een andere cultuur te leren kennen en daarmee heel goede mensen te ontmoeten. Het Nederlands redelijk goed te beheersen. Dit wil ik nog even kwijt: Ik ben onder de indruk van de katholieke jongeren die ik in Nederland heb ontmoet. Ik waardeer het dat zij zo bewust met hun geloof bezig zijn in een samenleving die zo sterk ontkerkelijkt is. Ik vind het mooi dat ik hen heb leren kennen. Mijn medebroeders en ik getuige van de liefde van God in de Nederlandse cultuur mogen zijn. De Heilige Jozef die in de stilte een grote taak in de verlossing van de mens had

8 Juan Carlos González Poveda 2 februari 1984 / Bogotá D.C. (Colombia) Ik ben geboren in een klein gezin en was nog jong toen ik mijn vader verloor. Op 12-jarige leeftijd begon ik naar de kerk te gaan, werd misdienaar en startte mijn voorbereiding op de eerste heilige communie. Zo groeide mijn liefde voor de Kerk. Vanaf mijn 18de was ik twee jaar in militaire dienst, waarna ik een priester ontmoette van mijn congregatie: pater Jose Gregorio Arroyo mcm, die mij uitnodigde om de congregatie Misioneros de Cristo Maestro te leren kennen. Zo ben ik missionaris geworden. Ik ben dol op technologie, ik houd van programmeren en alles wat nieuwe technologie betreft. Ik denk dat de wereld waarin wij nu leven, niet geïnteresseerd is in de mens als persoon. Deze wereld is meer bezig met het bezitten dan met het zijn. Ik wil een teken van contradictie voor die wereld zijn. Ik wil een getuige zijn van de transcendente Heer die uit pure liefde mens is geworden voor ons allemaal. Ondanks alle moeilijkheden in het leven, God mij heeft gezegend met een geweldige moeder en goede vrienden en medebroeders. Dat is mijn motivatie om Christus elke dag te volgen. De Nederlandse taal beheersen en de Nederlandse cultuur leren kennen. Mijn congregatie en mijn land trots op mij kunnen zijn. Heilige Ignatius van Loyola. Hij is een bewijs dat iedereen heilig kan zijn. Zijn radicale keuze voor God is een geweldige motivatie voor personen die zoals ik Jezus en Zijn Kerk willen volgen

9 Henk van Hamersveld 3 juni 1981 / Hoevelaken Na vier jaar Hoevelaken heb ik ruim 20 jaar in Hooglanderveen gewoond. Van mijn (groot-)ouders heb ik het geloof meegekregen en vanaf mijn Eerste Communie was ik actief in de plaatselijke St. Josephkerk. Voor de priesteropleiding heb ik onder meer de HBO-studie bouwkunde gedaan. Als ontspanning speel ik trompet of ben ik in de weer met mijn postzegelverzameling. Vanuit mijn betrokkenheid bij de Josephkerk ben ik geraakt door de liturgie. Ook heb ik tijdens bedevaarten (Lourdes en Kevelaer) ervaren dat priesters mensen op bijzondere levensmomenten bijstaan. Als priester hoop ik, gevoed door de liturgie, mensen nabij te zijn en ze zo met God in contact te brengen. Ik binnenkort op bedevaart ga naar Kevelaer om Maria en God dank te brengen voor weer een goed studiejaar en om kracht te vragen voor het nieuwe studiejaar. Deze studie afronden met mooie resultaten. Nu ik steeds meer mijn roeping bevestigd zie, wil ik graag als priester aan het werk. Dit wil ik nog even kwijt: Ik wil iedereen om gebed vragen voor mij en mijn medestudenten. Gebed vermag veel en daardoor weten wij ons gesteund in de studie. Ik met mijn medestudenten mooie jaren tegemoet ga in Utrecht, waarin ik in het priesterschap hoop te groeien. De H. Theresia van Lisieux, die vanwege haar eenvoudige manier van geloven en omgaan met Christus een voorbeeld voor anderen kan zijn

10 Ronald den Hartog 16 april 1973 / Culemborg Ik ben als enig kind opgegroeid in een katholiek gezin in Culemborg. Naast de priesteropleiding ben ik werkzaam als Account Manager en houd ik me bezig met het adviseren en verkopen van IT diensten. In mijn vrije tijd vind ik het heerlijk om te sporten (al doe ik dit te weinig), muziek te maken en te luisteren en met vrienden te eten. Daarnaast reis ik graag, Guatemala en Israël maakten veel indruk. Om de vreugde van het geloof te mogen delen en God bij de mensen en de mensen bij God te brengen. Ik ben ervan overtuigd dat God mensen nodig heeft die Hem zichtbaar maken in onze samenleving en op een positieve, inspirerende, authentieke manier het Evangelie verkondigen en voorleven. Ik hoop deze rol te gaan vervullen om als man van de Kerk vanuit het geloof en vertrouwen in God te mogen getuigen en Jezus te volgen. Ik in goede gezondheid veel mooie/ inspirerende mensen in mijn omgeving heb. Op Tweede Paasdag 2015 met de overige priesterstudenten de 5 of 10 km te gaan hardlopen tijdens de Culemborg City Run. Dit wil ik nog even kwijt: Laten we ernaar streven om de wereld wat mooier achter te laten dan we hem hebben aangetroffen. Ik nog veel moois mag leren op weg naar het priesterschap. De Heilige pater Damiaan. Hij heeft het Evangelie voorgeleefd en zich helemaal aan Christus en Zijn Kerk gegeven

11 Piet Houtman 16 februari 1982 / Ten Post Ik ben geboren in Ten Post in de provincie Groningen, maar woon al sinds m n 11de in Bilthoven en Utrecht. Ik ben protestants opgevoed maar in 2009 officieel katholiek geworden. Sindsdien kerk ik in De Bilt en in de Augustinuskerk in Utrecht. Ik houd erg van voetbal, zowel spelen als kijken. Verder speel ik golf, gezelschapsspelletjes en lees ik graag. Ik wil me graag inzetten voor God en de Kerk. Ik kan me geen fijnere levensinvulling voorstellen. Een priester heeft geen makkelijk bestaan, denk ik, maar wel een dat veel voldoening geeft. Als neo-katholiek me staande houden tussen de door-de-wol-geverfdekatholieken. Dit wil ik nog even kwijt: Dat alle gebed voor priester- en diakenstudenten welkom en nodig is. En dat priesters voor het leven gratis toegang moeten krijgen tot pretparken! Het steeds moeilijker wordt voor christenen om zich staande te houden in onze cultuur, maar dat de boodschap van Jezus van liefde en vrede voor alle mensen daardoor nog zuiverder door ons allen moet worden uitgedragen. De filosoof en schrijver John C. Wright. Deze auteur van science fiction en fantasy boeken bekeerde zich van het atheïsme tot het rooms-katholieke geloof. De andere priesterstudenten mooie kerels zijn die van een grap, een goed gesprek en een gevuld glas houden

12 Niels Koning 15 september 1994 / Deventer Ik ben in Deventer opgegroeid bij mijn ouders en heb een jonger broertje. De rest van mijn familie woont in dezelfde straat, daardoor zijn we altijd een zeer hechte familie geweest die elkaar altijd helpt. Mijn grote hobby is muziek, ik speel trompet. Daarnaast sport ik graag. Toen ik veertien was, ging ik mee met de jongerenreis naar Lourdes ter ere van het 150-jarig bestaan van deze bedevaartsplaats. Dat heeft mij diep geraakt. Vanaf dat moment begon ik me echt in het geloof te verdiepen. In Lourdes was ik onder de indruk van alle priesters die in de processie liepen en de mis vierden. Toen dacht ik al: Is dat niet iets voor mij? Die kleine gedachte groeide uit tot iets werkelijks. Na eerst een half jaar in Aken gestudeerd te hebben, durfde ik de sprong te wagen en te zeggen: Dit is mijn roeping! Er toch nog jongeren zijn die in deze tijd actief durven te geloven. Dat geeft mij zelf ook een grote steun. Het hoofd koel houden in stressvolle situaties. Geen paniek, dit gaat meestal wel goed. Dit wil ik nog even kwijt: Paus Franciscus is toppie! We in Utrecht een gezellige, soms moeilijke, maar vooral mooie tijd zullen hebben. Dat is St. Franciscus van Assisi. Hij combineerde het evangelisch leven met een grote liefde voor mens en dier. Heel zijn leven zette hij in voor God en zijn schepping

13 Jesús Mauricio Meneses Santiago 6 juli 1984 / Norte de Santander (Colombia) Ik heb zes broers en ben dus deel van een groot katholiek gezin. Mijn familie is door de blijheid, gastvrijheid, broederschap en de eenheid van het gezin gekarakteriseerd. Mijn geboortedorp Convención ligt in de bergen in het noordwesten van Colombia, aan de grens met Venezuela. Mijn dorp is bekend door de koffie en de panela (oersuiker). Vroeger woonden er indiaanse stammen (de Chiatareros en Motilones ). De mensen daar zijn nu praktiserende katholieken, het geloof is deel van de cultuur. In mijn vrije tijd houd ik van lezen, muziek luisteren en vooral wandelen. Sinds mijn jonge jaren heb ik een passie voor het preken, het onderwijzen en het dienen. Ik denk dat mijn motivatie om als religieus het geluk te vinden in het priesterschap, is gebaseerd op mijn liefde voor die manieren om anderen te helpen. Ik steeds ontdek dat ik door geweldige mensen omringd word. Ik doe waarvan ik houd en ik bewandel wegen die mij tot het geluk brengen. Proberen altijd een goed mens te zijn, een mens die in staat is om Jezus Christus beter te volgen. Mijn leven altijd de beste kans biedt om te groeien, om gelukkig te zijn en om de wereld hoop, waarheid en leven te brengen. Jezus van Nazareth, mijn ouders en iedere mens die ondanks zijn levensomstandigheden een glimlach op zijn gezicht heeft. En mensen die van de dagelijkse dingen het beste hebben gemaakt

14 Diego Felipe Ramírez Lopera 18 mei 1987 / Bogotá (Colombia) Bogotá is de hoofdstad van Colombia, het is een heel grote stad met ongeveer 7 miljoen inwoners. Ik volgde de middelbare school bij de paters Jezuïeten. Op die school zijn mijn geloof en liefde voor de Kerk sterker geworden en daar heb ik voor het eerst mijn roeping gevoeld. Ik ben in een katholieke familie opgegroeid en heb één zus. Mijn ouders en mijn zus steunen mij heel veel en daarom voel ik me zeker van de keuze die ik gemaakt heb. Ik houd van boeken lezen, voetballen en lekker eten. wie ik de schat van het geloof kan geven. Ik wil Jezus Christus op een concrete manier volgen, namelijk als missionaris van Christus Leraar. Ik van elke moment probeer te genieten. Ik ben blij omdat ik een instrument van God mag zijn en voor Zijn Kerk mag werken. Op dit moment: Nederlands leren. Ik Nederlander onder de Nederlanders kan worden. Franciscus van Assisi. Zijn volgzaamheid van de wil van God is verbazingwekkend. Ik wil nieuwe culturen leren kennen, nieuwe mensen tegenkomen, mensen aan 24 25

15 Erik Rozeman 10 april 1985 / Hengelo (O) Ik ben opgegroeid in Hengelo in een katholiek gezin met twee kinderen. Voordat ik met de priesteropleiding begon, heb ik de studie rechtsgeleerdheid aan de Universiteit Leiden met succes afgerond. Na mijn afstuderen heb ik als jurist gewerkt. Ik lees graag, luister naar muziek en speel gitaar. Die begon te groeien toen ik mij realiseerde dat ik graag in de kerk kwam: dit voelde alsof ik thuiskwam. Ik bracht dit niet in verband met een roeping tot ik deelnam aan de bedevaart van het Aartsbisdom Utrecht naar Lourdes. Toen beleefde ik momenten waarop ik mij sterk verbonden voelde met God. Hierdoor voelde ik mij geroepen tot het priesterschap. Ik besloot de priesteropleiding te volgen toen ik daarna een priester over zijn eigen roeping hoorde zeggen: Als ik doorga met het leven dat ik nu leid, komt het allemaal ogenschijnlijk in orde. Maar ben ik dan zelf gelukkig? Ik trok na een tijd de conclusie: nee dan word ik niet gelukkig. Dit herkende ik bij mijzelf. Ik ben begonnen met de priesteropleiding en dienstbaar mag zijn aan God en de mensen. Mensen bij activiteiten te betrekken rond het katholieke geloof in een samenleving die steeds minder in het christendom geïnteresseerd is. Dit wil ik nog even kwijt: Geloof God op Zijn woord! Mijn broeders en ik een inspirerende en gezegende tijd tegemoet gaan en dat wij groeien in broederschap met elkaar en onze relatie met God. Jezus Christus

16 Johan Rutgers 26 april 1985 / Hengelo (Gld.) Voordat ik in 2008 met de priesteropleiding begon, heb ik de MBO-4 opleiding Sociaal Pedagogisch Werker gedaan met als differentiatie Woonbegeleiding in de ouderen- en gehandicaptenzorg. Getuige zijn van de liefde waarmee God ons in de situaties van alledag tegemoet treedt. Ik aan mijn pastorale stage begin in de parochie H. Gabriël ( s-heerenberg e.o.). Ik hoop dat ik in deze nieuwe situatie werkelijk tochtgenoot mag worden van mensen op weg naar God. Dit wil ik nog even kwijt: Ik zie met vertrouwen uit naar de toekomst, de Kerk in Nederland mag dan krimpen, het geloof in de harten van mensen leeft. Met de oprichting van het Ariënsinstituut hoop ik dat toekomstige priesters een gedegen opleiding krijgen in het hart van de samenleving, daar waar de mensen zijn. Opdat zij werkelijk vissers en herders van mensen mogen zijn. Als inspiratie voor mijn eigen geestelijk leven, kijk ik graag naar de vroege Kerk. Naar figuren als de Noord-Afrikaanse kerkvader Aurelius Augustinus, die wanneer hij in zijn Belijdenissen schrijft over zijn bekering, het voor de lezer uitermate duidelijk wordt dat God werkelijk met iedereen persoonlijk een plan heeft. Of de Alexandrijnse kerkvader Athanasius, die ondanks grote moeilijkheden in de Kerk van zijn tijd, zijn geloof in de ware orthodoxe kerkleer en de aan hem toevertrouwde gelovigen, trouw bleef

17 Paulus Tilma 29 november 1992 / Amsterdam Ik ben de jongste in een gezin met één meisje en zes jongens. Al jong verhuisde ik van Amsterdam naar Maarssen. Na het gymnasium ben ik naar de Tiltenberg gegaan. Mijn hobby s zijn modelbouw, zeilen, muziek maken op piano of accordeon. Al sinds mijn kinderjaren wil ik priester worden. Met ups en downs is dat gebleven. Ik voelde een zorg voor de Kerk en de gelovigen. Ik heb ontdekt dat het de liefde van God is die mij naar Hem toetrekt en die roept om die liefde door te geven in Zijn Kerk en onze maatschappij. van anderen, de vreugde van kinderen alsook die van armen en hulpbehoevenden. Studeren. De studie ging bij mij nooit vanzelf. Nu ik aan de universiteit ga studeren, zal dit niet veranderen. Dit wil ik nog even kwijt: Dat ik het heel leuk vind om met mijn medestudenten in Utrecht te wonen en te studeren. We vormen een leuke groep en ondersteunen elkaar, ieder op z n eigen manier. Het in Utrecht een mooie tijd zal zijn waarin een grote verbondenheid ontstaat onder de studenten en met het bisdom. Dat is de heilige Jozef. Als vader van de H. Familie is hij voor mij iemand die zorg draagt voor de Heer en voor Maria, de eerste onder alle gelovigen. Zo hoop ik ook Christus en zijn Kerk te mogen dienen. Ik ben blij omdat ik andere mensen blij kan maken. Ik kan genieten van de vreugde 30 31

18 Aantekeningen 32 33

19 34 35

20 Dit smoelenboekje is een uitgave van het Ariënsinstituut, de priesteropleiding van het Aartsbisdom Utrecht. Redactie: Dienst Communicatie Aartsbisdom Utrecht. Dit boekje is in digitale (en daarmee steeds actuele) vorm te vinden op: Wilt u het Ariënsinstituut steunen? Maak dan uw bijdrage over op rekening NL64ABNA ten name van het Fonds Priesteropleiding Aartsbisdom Utrecht. Ariënsinstituut Projectbureau fondsenwerving Keistraat HV Utrecht Tel.: / Ariënsinstituut

21

Het begin. De weg tot God. Wie is God eigenlijk?

Het begin. De weg tot God. Wie is God eigenlijk? Het begin Geloven in God - hoe begin je daarmee? Je hebt erover gehoord van anderen en mogelijk ken je mensen die in Hem geloven. Misschien ben je zelf tot de ontdekking gekomen dat een leven zonder God

Nadere informatie

Het geloof in Christus vieren en verbreiden

Het geloof in Christus vieren en verbreiden Het geloof in Christus vieren en verbreiden in het derde decennium van de 21 ste eeuw In de afgelopen tien tot vijftien jaar zijn de parochies in ons aartsbisdom overspoeld met beleidsnota s, waarin vergaande

Nadere informatie

Preek Waarom zou ik belijdenis doen?

Preek Waarom zou ik belijdenis doen? Preek Waarom zou ik belijdenis doen? Waarom zou ik belijdenis doen? Deze vraag kom ik regelmatig tegen. Met als mogelijke reacties: Ik ben niet goed genoeg. Ik zondig immers elke dag; of, wat is de meerwaarde

Nadere informatie

Zoethouder of smaakmaker?

Zoethouder of smaakmaker? Zoethouder of smaakmaker? Een beschouwing van Leef je Geloof in christelijk Nederland september 2012 EO Leef je Geloof in Nederland B14372 / september 2012 Pag. 1 EO Leef je Geloof in Nederland B14372

Nadere informatie

HIJ HOUDT VAN MIJ. Door: Wayne Jacobson Vertaling: Coen Groos

HIJ HOUDT VAN MIJ. Door: Wayne Jacobson Vertaling: Coen Groos HIJ HOUDT VAN MIJ Door: Wayne Jacobson Vertaling: Coen Groos Inhoud Voorwoord De relatie die God altijd al met jou heeft willen hebben 1. Madelief-Blaadjes-Christendom 2. Wat de discipelen van Jezus niet

Nadere informatie

PREEK DOOR DE WEEK. Wat Hij u ook zegt, doet dat!

PREEK DOOR DE WEEK. Wat Hij u ook zegt, doet dat! PREEK DOOR DE WEEK Wat Hij u ook zegt, doet dat! 8e jaargang, nr. 10, week 11 11 maart 16 maart 2013 maandag 11 maart 2013 Wat Hij u ook zegt, doet dat! Maar wat zegt Hij? Daarop sprak zijn moeder de bedienden

Nadere informatie

Een levende relatie met de Heer Jezus

Een levende relatie met de Heer Jezus M. G. de Koning Een levende relatie met de Heer Jezus evangelisatie Inhoud Vooraf...4 Deel : Waarom eigenlijk?... 5. Relaties...5 Inleiding...5 Relatie maakt de mens...5 De norm in de relatie...5 Twee

Nadere informatie

VOORBEELD-GEBEDEN. Veel succes ermee. Inhoudsopgave

VOORBEELD-GEBEDEN. Veel succes ermee. Inhoudsopgave VOORBEELD-GEBEDEN In deze bundel kan je enkele gebeden vinden die je kan gebruiken tijdens eucharistievieringen. Of als je creatief bent en wat tijd hebt, kan je je door deze gebeden laten inspireren en

Nadere informatie

inko informatiegevende en kontaktleggende periodiek van de fraters van utrecht

inko informatiegevende en kontaktleggende periodiek van de fraters van utrecht inko informatiegevende en kontaktleggende periodiek van de fraters van utrecht VAN DE REDACTIETAFEL 38 e jaargang nummer 3 We zijn alweer toe aan het derde nummer van de lopende jaargang. Wat gaat 2015

Nadere informatie

Deze brochure werd samengesteld door: Het Vicariale Comité voor de territoriale pastoraal, na bevraging van de parochieploegen in het vicariaat.

Deze brochure werd samengesteld door: Het Vicariale Comité voor de territoriale pastoraal, na bevraging van de parochieploegen in het vicariaat. Deze brochure werd samengesteld door: Het Vicariale Comité voor de territoriale pastoraal, na bevraging van de parochieploegen in het vicariaat. Voor reacties, suggesties, info en vragen kan je terecht

Nadere informatie

Hoe haal je het meest uit dit werkboek?

Hoe haal je het meest uit dit werkboek? werkboek 1 Inhoud Inleiding 3 1. Gods eeuwige plan en de insider 6 2. De insider en het Koninkrijk van God 10 3. De rol van de insider bij de verbreiding van het evangelie 15 4. Maar wat als? Van angst

Nadere informatie

In die geest willen wij dan ook deze brief uitdrukkelijk aanbieden aan al wie zich mee betrokken volt in het heilswerk

In die geest willen wij dan ook deze brief uitdrukkelijk aanbieden aan al wie zich mee betrokken volt in het heilswerk Naar aanleiding van het Jaar van het godgewijde leven schreef Paus Franciscus een apostolische brief naar alle godgewijden over de wereld verspreid. Een heel rijke tekst waarin godgewijden aangemoedigd

Nadere informatie

Parochieblad Delft. Informatieblad van de Sint Ursulaparochie jaargang 6, nummer 8 oktober 2014

Parochieblad Delft. Informatieblad van de Sint Ursulaparochie jaargang 6, nummer 8 oktober 2014 Parochieblad Delft Informatieblad van de Sint Ursulaparochie jaargang 6, nummer 8 oktober 2014 Geloofd zijt Gij, mijn Heer, met al uw schepselen, vooral heer broeder zon, die de dag is, en door wie Gij

Nadere informatie

INTERVIEW MET DE PRINS VAN ORANJE EN PRINSES MÁXIMA IN DE AANLOOP NAAR DE TROONSWISSELING OP 30 APRIL 2013.

INTERVIEW MET DE PRINS VAN ORANJE EN PRINSES MÁXIMA IN DE AANLOOP NAAR DE TROONSWISSELING OP 30 APRIL 2013. INTERVIEW MET DE PRINS VAN ORANJE EN PRINSES MÁXIMA IN DE AANLOOP NAAR DE TROONSWISSELING OP 30 APRIL 2013. Koninklijke Hoogheden, we zijn hier in uw toekomstig werkpaleis. Over twee weken bent u Koning

Nadere informatie

4 De Reformatie in Frankrijk 8 Jonathan Edwards werk zeer gewild in Polen 10 Augustinus: rooms-katholiek of protestants?

4 De Reformatie in Frankrijk 8 Jonathan Edwards werk zeer gewild in Polen 10 Augustinus: rooms-katholiek of protestants? 58 e jaargang - nummer 1 MAART 2015 4 De Reformatie in Frankrijk 8 Jonathan Edwards werk zeer gewild in Polen 10 Augustinus: rooms-katholiek of protestants? www.irs.nu 380862_In De Rechte Straat nr 5 maart

Nadere informatie

Deze steun heb ik nodig

Deze steun heb ik nodig Deze steun heb ik nodig Ouders over goed ouderschap en gewenste ondersteuning Dr. Margreth Hoek Bureau Hoek, in opdracht van LOC/LCFJ Inhoudsopgave Inleiding: Ouders willen steun die henzelf en hun kind

Nadere informatie

Familie als gegeven Leven in een web van relaties

Familie als gegeven Leven in een web van relaties Familie als gegeven Leven in een web van relaties Een handreiking voor bezinning, gesprek en oefening van de Protestantse Kerk in Nederland Ethische bezinning, nummer 2, Protestantse Kerk in Nederland

Nadere informatie

REDDEN WAT VERLOREN WAS

REDDEN WAT VERLOREN WAS NELLY ASTELLI HIDALGO ALEXIS SMETS, S.J. REDDEN WAT VERLOREN WAS Een weg naar innerlijke genezing UITGEVERIJ TABOR - BRUGGE 1 INLEIDING Jezus zou zo graag komen "bij ons wonen", zoals Hij bij Zacheüs gewoond

Nadere informatie

De kerk die toekomst heeft

De kerk die toekomst heeft De kerk die toekomst heeft De redactie van het Contactblad heeft me gevraagd een stukje te schrijven over de kerk van de toekomst, met als achtergrond de opgedane ervaring in Colombia en Rwanda. In Colombia

Nadere informatie

COLOFON. Voor alle in het Visnet genoemde data geldt: Deo Volente. Opmaak: Henny Grootenboer Drukwerk: Easy Copy Sjaloom Zorg

COLOFON. Voor alle in het Visnet genoemde data geldt: Deo Volente. Opmaak: Henny Grootenboer Drukwerk: Easy Copy Sjaloom Zorg COLOFON Het Visnet is een uitgave van de Hervormde Gemeente te Stellendam en zal tien keer per jaar verschijnen aan het begin van de maand. Het wordt verspreid onder alle adressen die in het kerkelijk

Nadere informatie

Gods Doel met de Gelovige

Gods Doel met de Gelovige Gods Doel met de Gelovige Miles J. Stanford (1914-1999) Oorspronkelijke uitgave: Christian Correspondence, U.S.A. Uitgegeven, in 22 periodieke afleveringen, door Brood voor een hongerig hart Mandolinehof

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. Voorwoord. Over bedoelingen, visie en identiteit. Zonder vrijwilligers kan het niet. De organisatie in en rondom het inloophuis

INHOUDSOPGAVE. Voorwoord. Over bedoelingen, visie en identiteit. Zonder vrijwilligers kan het niet. De organisatie in en rondom het inloophuis VOORWOORD Nog steeds is het aantal in - en aanloophuizen in Nederland groeiende. Duizenden vrijwilligers en vele beroepskrachten zijn dagelijks in de weer om het inloophuis in hun dorp, stadswijk of buurt

Nadere informatie

IMAD EL KAKA WIE OPEN STAAT VOOR VERANDERING, GAAT SNELLER VOORUIT.

IMAD EL KAKA WIE OPEN STAAT VOOR VERANDERING, GAAT SNELLER VOORUIT. SUCCES INSPIREERT HAROEN EN ROY HOUDEN VAN BELEGGEN GBSC DANKZIJ COACH DOOR MET STUDIE OUDERS IN BEELD DE MOEDER VAN CHANTÉ FLEMING CITYCOLLEGE INTERVIEW MET RECTOR WILLEM VONK EIGEN INITIATIEF GREGORY

Nadere informatie

TUSSEN KRANT EN BIJBEL p. 27

TUSSEN KRANT EN BIJBEL p. 27 INHOUD INSTAP p. 2 KUNDIG p. 3 BIJ HET JAAR p. 5: Mijn Heer en mijn God: met Tomas op weg naar geloven. OP VERHAAL KOMEN p. 7: Pinksteren. Adem Mijn Geest! ZIN-VOL p. 10 ER LEEFT WAT p. 12 DOOR-ADEMEN

Nadere informatie

VIERDE WERELD. Beste lezers,

VIERDE WERELD. Beste lezers, december 2008 nr 123 VIERDE WERELD Beste lezers, Foto Mona van den Berg Veel dynamisme in het nieuwe team van volontairs van ATD Vierde Wereld Nederland. In dit nummer komen drie van hen aan het woord.

Nadere informatie

Christelijk geloof: to love another person is to see the face of God

Christelijk geloof: to love another person is to see the face of God Christelijk geloof: to love another person is to see the face of God Toen ik de vraag kreeg of ik hier wilde spreken, heb ik in eerste instantie met veel enthousiasme ja gezegd. Even een half uur komen

Nadere informatie

Gezond? Dat is als je je goed voelt. Een verkenning van de behoefte aan preventieve gezondheidszorg onder jongeren van 13 tot 19 jaar.

Gezond? Dat is als je je goed voelt. Een verkenning van de behoefte aan preventieve gezondheidszorg onder jongeren van 13 tot 19 jaar. Gezond? Dat is als je je goed voelt. Een verkenning van de behoefte aan preventieve gezondheidszorg onder jongeren van 13 tot 19 jaar. Een publicatie van het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid (NCJ) Churchilllaan

Nadere informatie

Fil. 2,1-5 preek VB 24-02-2012

Fil. 2,1-5 preek VB 24-02-2012 Fil. 2,1-5 preek VB 24-02-2012 1 Hart voor mensen (5): doorgeven 1. Idealen Ik wil deze dienst beginnen met een verhaal. Een verhaal dat iets duidelijk maakt over de cultuur van het land waarin wij leven.

Nadere informatie

Filantropie en de vermogenden in Nederland. De brug tussen gever en impact

Filantropie en de vermogenden in Nederland. De brug tussen gever en impact Filantropie en de vermogenden in Nederland De brug tussen gever en impact Diana van Maasdijk Inhoudsopgave Voorwoord 2 Methodologie 3 Belangrijkste bevindingen 4 Introductie 5 Respondenten 7 Wat zij denken

Nadere informatie

Kerk zijn vandaag en de toekomst van de parochies. Pastorale brief. Mgr. Jozef De Kesel

Kerk zijn vandaag en de toekomst van de parochies. Pastorale brief. Mgr. Jozef De Kesel Kerk zijn vandaag en de toekomst van de parochies Pastorale brief Mgr. Jozef De Kesel 1 Kerk zijn vandaag en de toekomst van de parochies Volgend jaar zal het vijftig jaar geleden zijn dat paus Johannes

Nadere informatie