)/WATER WARMTEPOMPEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download ")/WATER WARMTEPOMPEN"

Transcriptie

1 HET HOE EN WAAROM VAN WARMTEPOMPEN ALGEMEEN WAT IS EEN WARMTEPOMP? BRONNEN EN BODEMCOLLECTOREN CTOREN ONTWERP VAN EEN WARMTEPOMPINSTALLATIE RUIME KEUZE IN WATER(BRINE BRINE)/ )/WATER WARMTEPOMPEN VOORBEELD OORBEELDPROJECTEN )/

2 1. 1. ALGEMEEN Ontwikkelingen ngen NIBE is een solide en sterk innoverend Zweedse bedrijf met vele tientallen jaren ervaring in de levering van comfortproducten voor verwarming en warm water Het bedrijf is de grootste boilerfabrikant van Scandinavië en een van de grootste warmtepompfabrikanten van Europa. In Nederland richt NIBE Energietechniek zich al jaren op het leveren van energiezuinig comfort in warm tapwater, verwarming en passieve koeling. En sinds kort is NIBE ook actief op de Belgische markt. Op het gebied van de ontwikkeling en productie van warmtepompen heeft NIBE ruime ervaring. Alleen al voor de Zweedse markt produceert het bedrijf jaarlijks enkele tienduizenden warmtepompen. Al deze warmtepompen bewijzen gedurende vele jaren hun kwaliteit. Als een van de grootste leveranciers van (kleinere) warmtepompen investeert NIBE veel in onderzoek, met waardevolle productverbeteringen als resultaat. Waarom een warmtepomp? Fossiele brandstoffen worden schaars en daardoor kostbaar. Bovendien veroorzaakt het gebruik van fossiele brandstoffen CO2 uitstoot, wat indirect leidt tot de opwarming van onze aarde. Het energieverbruik zal dan ook moeten dalen ten opzichte van het huidige niveau. Veel landen hebben dit probleem onderkend en willen meewerken aan verbetering van ons milieu. Ook de Nederlandse regering hanteert doelstellingen voor de gebouwde omgeving en wil een 30% duurzamere samenleving realiseren vóór Dit betekent dat de huidige EPC-norm, die de energiezuinigheid van gebouwen bepaalt, verder zal moeten dalen. Daarnaast zullen jaarlijks circa bestaande woningen moeten worden gerenoveerd. Duurzame energie kan hierbij een grote rol spelen. In nieuwbouwwoningen maken isolatie, bouwen zonder kieren en toepassing van passieve energie van de zon al standaard deel uit. Het energieverbruik kan echter nóg verder dalen door energiezuinige installaties als PV-cellen en thermisch zonlicht. En uiteraard: warmtepompen. Op aarde is namelijk een onvoorstelbaar grote hoeveelheid warmte beschikbaar die momenteel nog slechts zeer weinig wordt toegepast. In de buitenlucht, de aarde en het water zijn grote voorraden energie beschikbaar, maar deze zijn in de winter vaak moeilijk te benutten. De warmtepomp is echter wél in staat om deze laagwaardige energiebronnen optimaal te gebruiken. Het is duidelijk dat energiezuinige installaties in de toekomst niet meer weg te denken zijn in de gebouwde omgeving. De warmtepomp heeft daarbij nog het voordeel dat de exploitatiekosten ervan kunnen dalen. Naast het verlagen van het energieverbruik en

3 dus van de energiekosten levert een warmtepompsysteem in combinatie met Laag Temperatuur Verwarming (LTV) en passieve koeling het hele jaar door een comfortabel binnenklimaat. Een warmtepompsysteem is dan ook toekomstgericht en verhoogt de waarde van uw woning! WAT IS EEN WARMTEPOMP? Het werkingsprincipe van de warmtepomp is niet nieuw. Feitelijk is de werking gebaseerd op die van een koelkast, waarbij warmte vanuit de koelruimte naar buiten wordt gevoerd. Het is precies deze warmte die een warmtepomp benut. Een warmtepomp is echter geoptimaliseerd om maximale warmte te kunnen leveren met een minimale opname van energie uit fossiele brandstoffen. Het rendement van de warmtepomp kan onder de juiste condities wel oplopen tot 600%. Dit houdt in dat met 1 kw elektrische energie maar liefst 6 kw aan warmte kan worden geleverd. Het verwarmingsvermogen en het omzettingsrendement zijn belangrijke facetten van de warmtepomp. Het vermogen hangt sterk af van de temperaturen aan de kanten waar deze wordt onttrokken en weer wordt afgegeven. Het hoogste rendement kan worden behaald als de temperatuur van de bron hoog is en de temperatuur naar een LTV systeem zo laag mogelijk kan zijn. Een bekend LTV systeem is vloer- en wandverwarming. Tegenwoordig zijn overigens ook goede Low H2O convectoren beschikbaar die eveneens kunnen koelen en verwarmen. Onderdelen van de warmtepomp Een warmtepomp bestaat uit een verdamper (ofwel: het koelelement), een compressor, een condensor en een expansieventiel. Het interessante is dat de warmtepomp warmte uit de aardbodem, uit afvoerlucht of uit andere warmtebronnen van lage temperatuur onttrekt en zeer efficiënt omzet in warmte die kan worden gebruikt voor het verwarmen van uw woning. Laten we de verschillende onderdelen eens nader bekijken: Verdamper Om te koelen en warmte te onttrekken bij temperaturen die in ons milieu gebruikelijk zijn, is een vloeistof nodig met een lage kooktemperatuur. Koelvloeistoffen als R407C, R134a en R290 beschikken over deze eigenschap en koken bij temperaturen tot vér onder nul. Om de koelvloeistof te laten koken is veel warmte nodig, maar deze is in ruimte mate beschikbaar in het milieu of in afvoerlucht. De water/water warmtepomp koelt water uit een bron of een bodemcollector van 10 C terug tot 6 C. De koelvloeistof gaat in deze fase in de verdamper over in een gasvormig middel. Het expansieventiel regelt het verdampingsproces en laat de juiste hoeveelheid koelvloeistof door.

4 Compressor De compressor is een soort gaspomp die het gasvormige koelmiddel uit de verdamper aanzuigt en naar de condensor transporteert. Tegelijkertijd worden druk en temperatuur van het gasvormige koelmiddel verhoogd. Dit resulteert in een temperatuurverhoging van het gas van bijvoorbeeld 5 C tot wel 70 C. Condensor Het uiteindelijke doel van de warmtepomp is verwarmen. Dit proces speelt zich af in de condensor. Hier wordt het gasvormige koelmiddel uit de compressor afgekoeld tot het condenseert. Kortom: het gasvormige koelmiddel koelt zover af dat het weer vloeibaar wordt. Hierbij komt alle opgenomen warmte uit de verdamper (bodemwarmte), vermeerderd met de compressorwarmte weer vrij. Via de warmtewisselaar wordt de warmte overgedragen aan het verwarmingssysteem of aan de boiler. Daarbij geldt: hoe lager de watertemperatuur in de cv-installatie, des te hoger het rendement BRONNEN EN BODEMCOLLECTOREN CTOREN In principe kan een warmtepomp worden aangesloten op elke willekeurige bron met een temperatuur beneden de 20 C. De warmtepomp kan warmte onttrekken aan afvoerlucht, oppervlaktewater, de aardbodem of enige andere alternatieve vorm van afvalwarmte. De bodemtemperatuur varieert tussen de 10 C en 12 C. Dat is voor de warmtepomp voldoende om op efficiënte wijze warmte te ontrekken en op te waarderen naar een hogere bruikbare temperatuur. Aardwarmte of geothermische energie wordt dan ook steeds meer gezien als een belangrijke duurzame energiebron. De technologie voor het benutten van de energie uit aardwarmte is de laatste jaren sterk ontwikkeld en wordt steeds vaker toegepast in woningen, utiliteitsbouw en bedrijfspanden. Aardwarmte kan bovendien zowel in nieuwbouwprojecten als in renovatieprojecten worden toegepast. Omdat aardwarmte onuitputtelijk is, wordt het als een duurzame energiebron beschouwd. Vertrouw op de ervaring van NIBE Gedurende de winter onttrekt de warmtepomp warmte aan de bodem. Hierdoor koelt de bodem af. Deze opgeslagen koelenergie kan s zomers worden gebruikt om uw woning passief te koelen. Als bijkomend voordeel hiervan geldt dat de bodem hierdoor weer opwarmt, wat een hoger rendement van de warmtepomp oplevert zodra u uw woning weer wilt verwarmen. Om een optimale werking van de warmtepomp te kunnen garanderen, is kennis van de locale bodemstructuur vereist. Het is dan ook belangrijk om

5 voor het aanleggen van de bron een ervaren bronboorbedrijf te selecteren dat bovendien een langdurige garantie kan afgeven. NIBE verstrekt u op verzoek graag een overzicht van gerenommeerde bedrijven die uw bronboorbedrijven. De meest voorkomende bronnen voor woningen en utiliteitsgebouwen zijn hieronder beschreven: Gesloten bodemcollector Voor individuele woningen of kleine utiliteitsgebouwen is de gesloten bodemcollector een betrouwbare en eenvoudige bron voor warmteonttrekking. Er zijn horizontale en verticale bodemcollectoren, maar vanwege ruimtegebrek wordt meestal gekozen voor verticale collectoren. Afhankelijk van het benodigde vermogen zijn er een of meerdere boringen nodig. In de boorgaten worden kunststof slangen aangebracht die aansluiten op de verdamper van de warmtepomp. De horizontale bodemcollector betreft een systeem van kunststof slangen dat op 1,50 meter onder het maaiveld wordt aangelegd. Door de slangen circuleert een mengsel van water en antivries (brine). Dit systeem is bij uitstek geschikt indien er voldoende vrij grondoppervlak beschikbaar is. De verticale bodemcollector betreft een systeem van kunststof slangen waarin een mengsel van water en antivries circuleert. Afhankelijk van het gewenste vermogen zijn een of meer collectoren nodig. De slangen worden in een of meer boorgaten van 60 tot 120 meter diep aangebracht en op de warmtepomp aangesloten. Het voordeel van dit systeem is dat er op en beperkt grondoppervlak relatief veel energie kan worden onttrokken.

6 Passieve koeling Het koelen van woningen en gebouwen kan actief of passief plaatsvinden. Bij actieve koeling wordt gebruikgemaakt van compressorenergie, maar dit is niet de meest logische oplossing. Bij passieve koeling wordt gebruikgemaakt van de vrije koelenergie uit de bodem. Dit is zeer energiezuinig en daarom ook heel logisch. Er is immers slechts een kleine hoeveelheid energie nodig voor het aandrijven van twee kleine circulatiepompjes, terwijl de compressor buiten bedrijf blijft. Met een LTV systeem kan de vloer of de wand op een comfortabele temperatuur worden gehouden. Op bijgaande foto s zijn enkele verschillende grondboorstellingen te zien voor het boren en aanbrengen van de verticale bodemcollectoren. De kunststof leidingen worden in de bodem gekoppeld.

7 Open bron Een open bron wordt meestal toegepast indien grotere vermogens nodig zijn, zoals bij projectmatige woningbouwprojecten op wijkniveau of voor utiliteitsgebouwen. Bij een warmtepomp met een open bronsysteem wordt gebruikgemaakt van twee bronnen: een haalbron en een retourbron. De boordiepte is afhankelijk van de locatie. Gemiddeld heeft het grondwater in Nederland een constante temperatuur van circa 10 C tot 12 C. Het bronwater kan met behulp van een oppervlaktepomp of een onderwaterpomp naar boven worden gebracht. Werking Het bronwater wordt opgepompt uit de haalbron en vervolgens naar een warmtepomp getransporteerd. De warmtepomp verlaagt de temperatuur van het opgepompte water met 4 C. Hierna wordt het water door de retourbron terug in de bodem gepompt. De warmtepomp kan de aan de bodem onttrokken temperatuur van 4 C in temperatuur verhogen tot de benodigde temperatuur, die varieert van 30 C (voor vloerverwarming) tot 60 C (voor boilerverwarming). Bijkomend voordeel In de zomer kan het relatief koele grondwater worden gebruikt voor de koeling van uw woning. Dit is aanzienlijk voordeliger dan toepassing van airconditioning! ONTWERP VAN EEN WARMTEPOMPINSTALLATIE Het ontwerp en de berekening van een goed werkende installatie die voldoet aan al uw wensen en eisen vereisen een aantal stappen. Allereerst is het van cruciaal belang dat de bodemcollector, de warmtepomp en het afgiftesysteem goed op elkaar worden afgestemd. Het berekenen en dimensioneren van een warmtepompinstallatie is grotendeels vergelijkbaar met die voor een standaard verwarmingssysteem, al zijn de grenzen vaak nauwkeuriger. Met name de boiler moet op de wensen en eisen van de situatie worden afgestemd en dat vereist meer aandacht bij het ontwerpen. Programma van eisen Allereerst dient uw installateur een programma van eisen te definiëren om de uitgangspunten van de installatie te bepalen. Hierin kunnen uw eisen en wensen worden

8 vastgelegd. Vanuit dit programma van eisen kan een voorstel worden uitgewerkt, dat onder meer antwoord geeft op de volgende vragen: Wat is (een indicatie van) het gewenste verwarmings- en koelvermogen? Moet in het concept rekening worden gehouden met bijverwarming? Wat is de gewenste hoeveelheid warmtapwater? Aan welke CW comfortklasse moet de installatie voldoen? Wat mag de hersteltijd van een boiler zijn? Waar kunnen componenten worden geplaatst? Moeten de leidingdiameters groter dan strikt noodzakelijk worden gedimensioneerd? Hoe kan de waterzijdige inpassing plaatsvinden? Hoe worden individuele ruimten geregeld? Is er een buffer nodig? Moet er gelijktijdig kunnen worden gekoeld en verwarmd? NIBE levert uw installateur desgewenst ondersteuning bij het ontwerp, de uitvoering en de inbedrijfstelling van uw warmtepompinstallatie RUIME KEUZE IN WATER(BRINE BRINE)/WA WATER WARMTEPOMPEN Water(brine)/water warmtepompen Water(brine)/water warmtepompen van NIBE zijn complete apparaten die direct op een bodemcollector of een LTV systeem worden aangesloten. Een moderne regeling met tal van functies regelt de ruimtetemperatuur, de stooklijntemperatuur, het warmtapwater, de koeling en zelfs de zwembadverwarming. Een circulatiepomp aan de zijde van de bron en een circulatiepomp aan de zijde van de cv zijn standaard ingebouwd. FIGHTER 1140 De FIGHTER 1140 serie warmtepompen omvat zeven typen met verwarmingsvermogens van 4 kw tot 17 kw bij een systeem met een gesloten bodemcollector. De warmtepompen worden toegepast voor ruimteverwarming van woningen en kantoor- en utiliteitsgebouwen tot een oppervlak van 450 m 2. De FIGHTER 1140 warmtepomp haalt warmte uit een gesloten bodemcollector of een open bron. Bij een open bron dient een externe warmtewisselaar geplaatst te worden. De warmtepomp kan worden aangesloten op een VPA boiler met een waterinhoud van 200 liter tot 450 liter.

9 De warmtepompregeling kan de volgende functies aansturen: Warmtapwater Zwembadverwarming Cv-ketel (bivalent bedrijf) PKM koelmodule Twee verschillende stooklijnen FIGHTER 1330 De FIGHTER 1330 serie warmtepompen heeft dezelfde opbouw als de FIGHTER 1140 serie. De verwarmingsvermogens zijn echter groter en variëren van 22 kw tot 50 kw. De apparaten zijn voorzien van twee individuele warmtepompen. Dit biedt een voordeel indien niet de volledige capaciteit benodigd is (circa 80% van het jaar). Als master-slave constructie kan een gezamenlijk verwarmingsvermogen van 450 kw worden geleverd. FIGHTER 1240 De FIGHTER 1240 is een combiwarmtepomp voor ruimteverwarming en warmtapwater. De opbouw van deze serie warmtepompen is grotendeels gelijk aan de hiervoor genoemde FIGHTER 1140 warmtepompen, maar als extra voorzien van een ingebouwde boiler van 160 liter. Deze warmtepomp is zeer geschikt voor individuele woningen. Er zijn vijf verschillende vermogens beschikbaar van 4 kw tot 12 kw. Passieve koeling is mogelijk met behulp van de PKM05. Dit type is geschikt voor woningen met een vloeroppervlak van 80 m 2 tot 300 m 2. Alle warmtepompen zijn voorzien van zowel een circulatiepomp aan de bronzijde als aan de verwarmingszijde. Een stooklijnregeling regelt de watertemperatuur van de vloerverwarming. Een RG10 ruimtevoeler kan regelen op de temperatuur in de woonkamer. Afvoerlucht als bron Woningen en utiliteitsgebouwen moeten worden geventileerd. De warmte uit de af te voeren lucht is echter zeer geschikt als bron voor de warmtepomp. Bij een centrale luchtbehandelinginstallatie kan een warmtewisselaar in de afvoerlucht worden geplaatst.

10 Door de warmtepomp met een gesloten watersysteem over de warmtewisselaar te laten circuleren, kan de warmte aan de afvoerlucht worden onttrokken. FIGHTER120 De FIGHTER 120 warmtepompboiler verwarmt een goed geïsoleerde boiler van 150 of 300 liter op een tapwatertemperatuur van 55 C tot 60 C. De warmtepompboiler kan in combinatie met een water(brine)/water warmtepomp worden toegepast voor ruimteverwarming of voor een conventionele cv-ketel. De warmtepompboiler is voorzien van een afzuigventilator dat via een kanalensysteem lucht uit de woning zuigt. Voor het aanzuigen van schone ventilatielucht van buiten dienen er (drukgestuurde) roosters in de gevel te worden geplaatst. De warmtepomp en de boiler worden door middel van leidingen op elkaar aangesloten. Dit biedt een aantal voordelen, waaronder: Installatiegemak Geen takelkosten Grote mate van opstellingsvrijheid Hoog warmtapwatercomfort Kenmerken: Hoge afzuigcapaciteit: maximaal 270 m 3 /h Gelijkstroomventilator Afstandbediening met drie standen Lage geluidproductie VOORBEELD OORBEELDPROJECTEN Villa in Mijnsherenland Voor het verwarmen van een grote villa in Mijnsherenland is een FIGHTER 1140 water(brine)/water warmtepomp geïnstalleerd. Indien een dergelijke woning meerdere badkamers heeft of er is een grote behoefte aan warmtapwater, dan kan een VPA300/200 boiler van NIBE een goede oplossing bieden.

11 Rijwoningen in Zwaagwesteinde FIGHTER 1240 combiwarmtepompen zijn bijzonder geschikt voor woningen van 80 m 2 tot 300 m 2. Ze zijn onder meer toegepast in een nieuwbouwproject in Zwaagwesteinde. Het geluidniveau is zo laag dat de warmtepompen in de gangkast kunnen worden opgesteld. Bedrijfsg edrijfsgebouw ebouw met warmtepompverwarming Ook bedrijfsgebouwen kunnen uitstekend worden voorzien van een warmtepomp. Onderstaande foto betreft een bedrijfsgebouw waarbij de verwarming wordt verzorgd door een FIGHTER , aangesloten op een open bron. Het kantoor (300 m 2 ) en de showroom (150 m 2 ) worden hiermee op een temperatuur van 21 C gehouden, de bedrijfshal van 600 m 2 op een temperatuur van 18 C. Tevens is voorzien in passieve koeling voor het gehele gebouw. Aanvullend hierop is plafondkoeling toegepast. Tot slot De laatste jaren neemt de toepassing van warmtepompen in de woningbouw aanzienlijk toe. Geen wonder, want de kwaliteit van de warmtepomp is de laatste jaren sterk verbeterd. Een warmtepomp is inmiddels dan ook een zeer betrouwbaar product. De ervaringen hebben bovendien geleerd dat het toepassen van warmtepompen succesvol kan zijn als de bron, de warmtepomp, de regeling en het afgiftesysteem optimaal op elkaar zijn afgestemd. Dit vergt een zorgvuldige voorbereiding en een deskundig ontwerp van de installatie die verder gaan bij conventionele verwarmingstechnieken gebruikelijk is. NIBE Energietechniek biedt graag de juiste ondersteuning, van de eerste bepaling van de benodigde warmte- en/ of koelbehoefte tot en met de hydraulische inpassing van leidingen en de inbedrijfstelling van de installatie. Voordelen een van warmtepompinstallatie Warmtepompen zijn milieuvriendelijk en energiezuinig Warmtepompen maken gebruik van onuitputtelijke bronnen U profiteert van een lange levensduur en lage onderhoudskosten

12 Met een warmtepomp kan eenvoudiger worden voldaan aan de steeds strengere energieprestatienorm (EPN) Een warmtepomp geeft meerwaarde aan uw woning dankzij het gunstige energiebesparingcertificaat (E.P.B.D.) dat in 2008 wordt ingevoerd U geniet het hele jaar door van een hoog wooncomfort dankzij een constante temperatuur Gratis passieve koeling in de zomer Ongekend hoog rendement NIBE Energietechniek bv Steenpad SG Willemstad T: +31(0) F: +31(0) I: E:

DE WERKING VAN DE WARMTEPOMP

DE WERKING VAN DE WARMTEPOMP De duurzame energiebron is onuitputtelijk, maar heeft een te laag temperatuurniveau om de CV rechtstreeks op aan te kunnen sluiten. De temperatuur zal dus eerst verhoogd moeten worden, waardoor wij onze

Nadere informatie

Warmtepompen en warmtebronnen. Warmtepompen

Warmtepompen en warmtebronnen. Warmtepompen Warmtepompen en warmtebronnen (augustus 2006) Warmtepompen Wat is een warmtepomp? Warmtepompen zijn duurzame energiesystemen die energie uit de omgeving, zoals buitenlucht, bodem of grondwater, omzetten

Nadere informatie

Aardwarmte / Luchtwarmte

Aardwarmte / Luchtwarmte 2015 Aardwarmte / Luchtwarmte Verdiepende opdracht Inleiding; In dit onderdeel kun je meer leren over het onderwerp Aardwarmte/Luchtwarmte. Pagina 1 Inhoud 1.Aardwarmte / luchtwarmte...3 1.1 Doel van de

Nadere informatie

De intelligente oplossing

De intelligente oplossing De intelligente oplossing De laatste jaren zijn de energieprijzen toonbaar gestegen. Daar komt bij dat de voorraad fossiele brandstoffen ook niet onuitputtelijk is. Deze optelsom geeft aan dat we op alternatieve

Nadere informatie

Duurzaam verwarmen en koelen met bodemenergie

Duurzaam verwarmen en koelen met bodemenergie Postbus 47 7710 AA Nieuwleusen Rollecate 61 7711 GG Nieuwleusen Tel. 0529 484315 fax 0529 484537 E-mail: info@luinstra.nl Internet: www.luinstra.nl K.v.K. nr. 05080406 BTW nr. NL8155.26.490.B01 IBAN: NL78RABO0127841741

Nadere informatie

Warmtepompen. Werking warmtepomp 19-10-2015

Warmtepompen. Werking warmtepomp 19-10-2015 Warmtepompen Om een woning te verwarmen zijn diverse mileu vriendelijke mogelijkheden. Één van de mogelijkheden is een warmtepomp. Er zijn diverse verschillende soorten warmtepompen maar de proces werking

Nadere informatie

Verwarming & Sanitair DuraHome warmtepompen

Verwarming & Sanitair DuraHome warmtepompen Verwarming & Sanitair DuraHome warmtepompen Bosta... a perfect fit! Waarom een warmtepomp? Fossiele brandstoffen worden schaars en daardoor kostbaar. Bovendien veroorzaakt het gebruik van fossiele brandstoffen

Nadere informatie

Cooling & Heating Innovations

Cooling & Heating Innovations Cooling & Heating Innovations W A R M T E P O M P E N D e w a r m t e p o m p a l s w a r m t e b r o n i s d é o p l o s s i n g v o o r onze dagelijkse behoefte aan verwarming met een zo hoog mogelijk

Nadere informatie

Frisse Lucht GREEN PACKAGE. Energie uit de lucht - 100% duurzaam

Frisse Lucht GREEN PACKAGE. Energie uit de lucht - 100% duurzaam GREEN PACKAGE Energie uit de lucht - 100% duurzaam Het comfort van vloerverwarming, koeling en warmtapwater in een duurzaam energiesysteem voor bij u thuis. Frisse Lucht Green Package, duurzame energie

Nadere informatie

White Paper Warmtepompsysteem

White Paper Warmtepompsysteem White Paper Warmtepompsysteem Inleiding Een warmtepompsysteem is voor veel mensen inmiddels een bekend begrip, toch ontstaat er nog steeds veel onduidelijkheid over de werking van het systeem. Dit blijkt

Nadere informatie

geotherm elektrische warmtepomp Op alle fronten betrouwbaar

geotherm elektrische warmtepomp Op alle fronten betrouwbaar Op alle fronten betrouwbaar 01.09.2012 onbezorgd comfort De betrouwbare geotherm Verwarming uit de bodem met een warmtepomp. Ingewikkeld? Niet bij Vaillant. Want Vaillant staat garant voor onbezorgd comfort

Nadere informatie

De meest optimale installatie is een zuinige installatie. Daarvoor dienen 3 componenten goed op elkaar te worden afgesteld:

De meest optimale installatie is een zuinige installatie. Daarvoor dienen 3 componenten goed op elkaar te worden afgesteld: Besteco wil aan de hand van een korte, eenvoudige uitleg algemene informatie verstrekken omtrent warmtepompinstallaties en waar de aandachtspunten liggen. De meest optimale installatie is een zuinige installatie.

Nadere informatie

Danfoss Warmtepompen. Verwarm uw woning met opgeslagen zonne-energie

Danfoss Warmtepompen. Verwarm uw woning met opgeslagen zonne-energie Danfoss Warmtepompen Verwarm uw woning met opgeslagen zonne-energie Goed voor uw portemonnee en goed voor het milieu Warmtepompen, de technologie van de toekomst! Stelt u zich eens voor. De zonneenergie

Nadere informatie

Ruimteverwarming met warmtepompen:

Ruimteverwarming met warmtepompen: Ruimteverwarming met warmtepompen: principes en werking van verschillende warmtepompsystemen en toepassingen in woningbouw TRIAS ENERGETICA 2 1 Dus 1. Eerst goed isoleren en luchtdicht bouwen (de warmtebehoefte

Nadere informatie

Itho Energiewoning. De perfecte balans tussen comfort en energiebesparing.

Itho Energiewoning. De perfecte balans tussen comfort en energiebesparing. Itho Energiewoning De perfecte balans tussen comfort en energiebesparing. Minimaal energieverbruik maximaal wooncomfort Wooncomfort, een gezond binnenklimaat en energiebesparing worden steeds belangrijker.

Nadere informatie

JORIS VAN DYCK JORIS VAN DYCK WARMTEPOMPTECHNIEKEN JVD WARMTEPOMPTECHNIEKEN B.V.B.A.

JORIS VAN DYCK JORIS VAN DYCK WARMTEPOMPTECHNIEKEN JVD WARMTEPOMPTECHNIEKEN B.V.B.A. WARMTEPOMPTECHNIEKEN Verwarmen met een warmtepomp de energie van natuurelementen JVD warmtepomptechnieken bvba Oostmalsebaan 5 B-2960 Brecht Tel.: +32 (0) 3 313 85 39 info@warmtepomptechnieken.be www.warmtepomptechnieken.be

Nadere informatie

Duurzame systemen. Comfortabel genieten, maximale energiebesparing. Het goede gevoel, het juiste te doen

Duurzame systemen. Comfortabel genieten, maximale energiebesparing. Het goede gevoel, het juiste te doen Duurzame systemen Comfortabel genieten, maximale energiebesparing 01-09 - 2017 Het goede gevoel, het juiste te doen. Onbezorgde luxe, duurzaam leven! Energiezuinig dankzij bodem-, lucht- en zonnewarmte

Nadere informatie

Duurzame systemen. Comfortabel genieten, maximale energiebesparing. Het goede gevoel, het juiste te doen

Duurzame systemen. Comfortabel genieten, maximale energiebesparing. Het goede gevoel, het juiste te doen Duurzame systemen Comfortabel genieten, maximale energiebesparing 01-09 - 2016 Het goede gevoel, het juiste te doen. Onbezorgde luxe, duurzaam leven! Energiezuinig dankzij bodem-, lucht- en zonnewarmte

Nadere informatie

Milieubewust genieten van totaalcomfort in uw woning

Milieubewust genieten van totaalcomfort in uw woning Hydrolution systeem Milieubewust genieten van totaalcomfort in uw woning Hydrolution_verwarmen, koelen en warm tapwater met één systeem Een comfortabel binnenklimaat vergroot de kwaliteit van het leven.

Nadere informatie

Informatieblad. Warmtepompen INLEIDING

Informatieblad. Warmtepompen INLEIDING INLEIDING Vanwege de oprakende fossiele brandstoffen worden we met zijn alle gedwongen op zoek te gaan naar verbeterde of alternatieve energieopwekkers. Van hout naar kolen naar olie naar gas en nu naar

Nadere informatie

Duurzame systemen. Comfortabel genieten, maximale energiebesparing. Het goede gevoel, het juiste te doen. 01-10 - 2015

Duurzame systemen. Comfortabel genieten, maximale energiebesparing. Het goede gevoel, het juiste te doen. 01-10 - 2015 Duurzame systemen Comfortabel genieten, maximale energiebesparing 01-10 - 2015 Het goede gevoel, het juiste te doen. Onbezorgde luxe, duurzaam leven! Energiezuinig dankzij bodem-, lucht- en zonnewarmte

Nadere informatie

Energie voor het leven

Energie voor het leven Energie voor het leven De warmtepomp van IDM verwarmt en koelt voor nu en in de toekomst Warmtepomp van Aarde... betekent voor ons allemaal zekerheid, warmte en thuis Horizontale bodemwisselaar Op een

Nadere informatie

BRONSYSTEMEN. Een diepte investering. die gegarandeerd meer oplevert. Gebruik de energie van de aarde om uw huis of gebouw te verwarmen of te koelen

BRONSYSTEMEN. Een diepte investering. die gegarandeerd meer oplevert. Gebruik de energie van de aarde om uw huis of gebouw te verwarmen of te koelen BRONSYSTEMEN Gebruik de energie van de aarde om uw huis of gebouw te verwarmen of te koelen Een diepte investering die gegarandeerd meer oplevert Aardwarmtesystemen Energie uit eigen bodem Uw woning of

Nadere informatie

Hydrolution systeem. Milieubewust genieten van totaalcomfort in uw woning. Hydrolution_verwarmen, koelen en warm tapwater met één systeem

Hydrolution systeem. Milieubewust genieten van totaalcomfort in uw woning. Hydrolution_verwarmen, koelen en warm tapwater met één systeem Hydrolution systeem Milieubewust genieten van totaalcomfort in uw woning Hydrolution_verwarmen, koelen en warm tapwater met één systeem Een comfortabele binnenomgeving vergroot de kwaliteit van het leven.

Nadere informatie

Energion. warmtepompen. QEnergion warmtepomp. Royale verlaging EPC. Zowel horizontaal als verticaal te plaatsen. Geschikt voor woningbouw

Energion. warmtepompen. QEnergion warmtepomp. Royale verlaging EPC. Zowel horizontaal als verticaal te plaatsen. Geschikt voor woningbouw QEnergion warmtepomp Energion warmtepompen Royale verlaging EPC Zowel horizontaal als verticaal te plaatsen Geschikt voor woningbouw Te combineren met een 150 liter boiler Warmtepompen Internationale afspraken

Nadere informatie

LZTi. Lucht / water warmtepompen. De ideale alles-in-één oplossing

LZTi. Lucht / water warmtepompen. De ideale alles-in-één oplossing LZTi Lucht / water warmtepompen LZTi De ideale alles-in-één oplossing De ideale alles-in-één oplossing Lucht, een eindeloze bron van energie. Een geschenk van moeder natuur dat onze aarde niet vervuilt,

Nadere informatie

flexotherm/flexocompact warmtepompen Zuinig met energie, maximaal in comfort

flexotherm/flexocompact warmtepompen Zuinig met energie, maximaal in comfort flexotherm/flexocompact warmtepompen Zuinig met energie, maximaal in comfort 01 10 2015 Fluisterstil én extreem energiezuinig Comfort in optima forma Geniet het hele jaar zorgeloos van comfort in optima

Nadere informatie

Informatieblad. verwarmingsinstallatie. Comfortabel klimaatsysteem. Rokade

Informatieblad. verwarmingsinstallatie. Comfortabel klimaatsysteem. Rokade Informatieblad verwarmingsinstallatie Rokade 2011 Comfortabel klimaatsysteem Energiezuinig en comfortabel klimaatsysteem Duurzaamheid is een centraal thema in Rokade. Als bewoner profiteert u daarvan.

Nadere informatie

Minder, anders en efficiënter

Minder, anders en efficiënter De Zonne-arc vzw Energiezuinig anders De warmtepomp, de natuur als bron van verwarming. Willy Lievens, Z.O.T. (Zacht Onthechte Technoloog) N.U.L. (Niet Uitgebluste Leraar) Minder, anders en efficiënter

Nadere informatie

geotherm hybride systeem

geotherm hybride systeem geotherm hybride systeem Duurzaam comfort door slimme samenwerking 01-08 - 2015 Het goede gevoel, het juiste te doen. Volop comfort Verwarmen, koelen én heerlijk warm water Met het geotherm hybride systeem

Nadere informatie

flexotherm/flexocompact warmtepompen Zuinig met energie, maximaal in comfort

flexotherm/flexocompact warmtepompen Zuinig met energie, maximaal in comfort flexotherm/flexocompact warmtepompen Zuinig met energie, maximaal in comfort 01-09 - 2017 Fluisterstil én extreem energiezuinig Comfort in optima forma Geniet het hele jaar zorgeloos van comfort in optima

Nadere informatie

H e t W A d u s E P C p a k k e t

H e t W A d u s E P C p a k k e t Uw partner in duurzame energie H e t W A d u s E P C p a k k e t De ultieme oplossing voor uw woning v1.0 april 2009 Voorwoord WAdus BV is een jong en dynamisch bedrijf. Het bedrijf is opgericht in 2008

Nadere informatie

geotherm hybride systeem Duurzaam genieten van maximaal comfort

geotherm hybride systeem Duurzaam genieten van maximaal comfort geotherm hybride systeem Duurzaam genieten van maximaal comfort geldig vanaf 01.09.2012 Volop comfort Verwarmen, koelen én heerlijk warm kraanwater s Winters lekker behaaglijk, in de zomer heerlijk koel

Nadere informatie

De natuurlijke keuze. Daikin Altherma lage temperatuur warmtepomp

De natuurlijke keuze. Daikin Altherma lage temperatuur warmtepomp De natuurlijke keuze Daikin Altherma lage temperatuur warmtepomp De natuurlijke keuze 3 in1: verwarmen, koelen en warm tapwater Daikin Altherma is een totaaloplossing voor verwarming en warm tapwater die

Nadere informatie

Specialist in warmtepompen LORIA LUCHT/WATER WARMTEPOMP DUURZAAM VERWARMEN, KOELEN EN WARM WATER VOOR ELKE WONING

Specialist in warmtepompen LORIA LUCHT/WATER WARMTEPOMP DUURZAAM VERWARMEN, KOELEN EN WARM WATER VOOR ELKE WONING Specialist in warmtepompen LORIA LUCHT/WATER WARMTEPOMP DUURZAAM VERWARMEN, KOELEN EN WARM WATER VOOR ELKE WONING LUCHT/WATER WARMTEPOMP UITSTEKENDE ENERGIEPRESTATIE Aangename warmte in de winter, verfrissende

Nadere informatie

Installatie overzicht bij EPC-concepten

Installatie overzicht bij EPC-concepten Installatie overzicht bij EPC-concepten Dit boekje geeft een overzicht van de belangrijkste installaties zoals die nu op de markt aanwezig zijn. PelserHartman probeert u een zo volledig mogelijk overzicht

Nadere informatie

Advies en ondersteuning

Advies en ondersteuning Vaillant Services Advies en ondersteuning Ook de service is betrouwbaar Uw installateur adviseert Welk geotherm hybride systeem is het meest geschikt voor u? Uw installateur helpt u met een deskundig advies,

Nadere informatie

Duurzaam verwarmen en koelen met gas

Duurzaam verwarmen en koelen met gas Duurzame gaswarmtepompen voor o.a.: Kantoorgebouwen Frisse Scholen Verzorgingstehuizen (P4) (P6) (P7) www.gasengineering.nl Duurzaam verwarmen en koelen met gas De voordelen van verwarmen en koelen met

Nadere informatie

Verwarming en koeling met warmtepomp d.m.v. vloerverwarming / koeling. Werking van de warmtepomp

Verwarming en koeling met warmtepomp d.m.v. vloerverwarming / koeling. Werking van de warmtepomp BEWONERSINSTRUCTIE Verwarming en koeling met warmtepomp d.m.v. vloerverwarming / koeling Voor de opwekking van benodigde warmte en koude in uw woning wordt gebruik gemaakt van een warmtepomp van het fabrikaat

Nadere informatie

Warmtepompen besparen op energie, niet op comfort

Warmtepompen besparen op energie, niet op comfort WARMTEPOMPTECHNIEK Warmtepompen besparen op energie, niet op comfort Voor verwarming en productie van sanitair warm water in nieuwbouw en renovatie Warmtepomptechniek in nieuwbouwprojecten Nieuw bouwen?

Nadere informatie

Postbus 40 9466 AA Gieten T 0592-260990 F 0592-260620 KvK. 04070160 BTW.nr 8131.79.853.B01 www.vloerverwarmingnederland.nl

Postbus 40 9466 AA Gieten T 0592-260990 F 0592-260620 KvK. 04070160 BTW.nr 8131.79.853.B01 www.vloerverwarmingnederland.nl Aardwarmte, de intelligente oplossing Van ontwerpfase tot oplevering denken wij graag met u mee De intelligente oplossing Energie is een actueel onderwerp. Logisch, want de laatste jaren zijn de energieprijzen

Nadere informatie

Comfort in optima forma // M-Thermal warmtepompen

Comfort in optima forma // M-Thermal warmtepompen Comfort in optima forma // M-Thermal warmtepompen Lucht/water warmtepompen Geniet u ook zo van de zon? De warmte van de zon is niet alleen een bron voor leven maar ook een bron voor. Een MDV lucht/water

Nadere informatie

- Business uitvoering

- Business uitvoering - Business uitvoering Sommige airco's zijn verkrijgbaar in een business uitvoering, dit houdt in dat de buitenunit is voorzien van een hoge- en lagedrukbeveiliging. Deze beschermt de compressor bij storingen.

Nadere informatie

arotherm Energiebesparend, geschikt voor iedereen Het goede gevoel, het juiste te doen

arotherm Energiebesparend, geschikt voor iedereen Het goede gevoel, het juiste te doen arotherm Energiebesparend, geschikt voor iedereen 01-09 - 2016 Het goede gevoel, het juiste te doen. Volop comfort Verwarmen, koelen én heerlijk warm water Volop aangename warmte in huis tijdens de winter

Nadere informatie

geotherm 3 kw warmtepomp

geotherm 3 kw warmtepomp geotherm 3 kw warmtepomp Duurzaam comfort door slimme samenwerking 01-09 - 2017 Het goede gevoel, het juiste te doen. Volop comfort Verwarmen, koelen én heerlijk warm water Met de geotherm 3 kw warmtepomp

Nadere informatie

WARMTEPOMPEN. Place here a collage picture of air water heat pumps

WARMTEPOMPEN. Place here a collage picture of air water heat pumps Place here a collage picture of air water heat pumps WARMTEPOMPEN NIBE heeft een zeer uitgebreid assortiment warmtepompen. Met verschillende typen en variatie in verkrijgbare groottes, biedt NIBE voor

Nadere informatie

WARMTEPOMPEN. WINST VOOR U, EN VOOR ONZE AARDE

WARMTEPOMPEN. WINST VOOR U, EN VOOR ONZE AARDE WARM WATER DUURZAME ENERGIE VERWARMING WARMTEPOMPEN. WINST VOOR U, EN VOOR ONZE AARDE ENERGIEBESPARENDE OPLOSSINGEN VOOR BIJ U THUIS STIEBEL ELTRON - SYSTEMEN VOOR EEN LAAG ENERGIEVERBRUIK In de nabije

Nadere informatie

Combi Warmtepomp. type WPU-3 en WPU-5

Combi Warmtepomp. type WPU-3 en WPU-5 Combi Warmtepomp type WPU-3 en WPU-5 Introductie Bij de keus van duurzame techniek in de woningbouw staan comfort, gezondheid en energiebesparing centraal. De warmtepomp van Itho zorgt voor een optimaal

Nadere informatie

Warmte in de koudetechniek, een hot item

Warmte in de koudetechniek, een hot item Wijbenga info sheet 5: Warmte in de koudetechniek, een hot item In het ontwerp van een koelinstallatie wordt steeds meer aandacht besteed aan het energieverbruik. Dit kan bereikt worden door een zo hoog

Nadere informatie

Nederlands Platform Warmtepompen

Nederlands Platform Warmtepompen De nieuwe generatie combi-warmtepompen Oktober 2016 Energie Den Bosch 1 Kennismaken Techneco» oprichting 1995 (21 jaar), vestiging in Delft» ca. 3.500 duurzame projecten in Nederland» 30 medewerkers (verkoop,

Nadere informatie

Pool & Spa. De Hydro-Pro warmtepompen

Pool & Spa. De Hydro-Pro warmtepompen Pool & Spa Hydro-Pro_warmtepompen_Mertens.indd 1 De Hydro-Pro warmtepompen 3/2/2012 2:49:46 PM Hydro-Pro_warmtepompen_Mertens.indd 2 3/2/2012 2:49:50 PM Efficiënt en economisch De warmte van de buitenlucht

Nadere informatie

Warmtepompen. Winst voor u, en voor onze aarde. Energiebesparende oplossingen voor bij u thuis

Warmtepompen. Winst voor u, en voor onze aarde. Energiebesparende oplossingen voor bij u thuis Warm water duur zame Ener gie VERWARMING Warmtepompen. Winst voor u, en voor onze aarde Energiebesparende oplossingen voor bij u thuis STIEBEL ELTRON - Systemen voor een laag energieverbruik In de nabije

Nadere informatie

DAN. Duurzaam denken en doen

DAN. Duurzaam denken en doen DAN. Duurzaam denken en doen Een warm onthaal begint bij Albrand duurzame energiesystemen Duurzame energiesystemen van ALBRAND. Anders DAN anders! Energie is er altijd en overal. Maar energie is niet vanzelfsprekend.

Nadere informatie

TECHNECO INFORMATIE TOROS COMBIWARMTEPOMP

TECHNECO INFORMATIE TOROS COMBIWARMTEPOMP TOROS COBIWARTEPOP INLEIDING Techneco heeft een jarenlange ervaring in de warmtepompmarkt. Sinds 8 jaar biedt Techneco met de, binnen 1 behuizing, de oplossing voor:» individuele ruimteverwarming;» individuele

Nadere informatie

De Itho Energiewoning Balans in energiebesparing en wooncomfort

De Itho Energiewoning Balans in energiebesparing en wooncomfort De Itho Energiewoning Balans in energiebesparing en wooncomfort In de Itho Energiewoning worden natuurlijke warmtebronnen zo efficiënt mogelijk gebruikt, intern geproduceerde warmte benut en afgevoerde

Nadere informatie

De geotherm warmtepomp Op alle fronten beter

De geotherm warmtepomp Op alle fronten beter De geotherm warmtepomp Op alle fronten beter Vaillant geotherm warmtepomp De betere warmtepomp Verwarming uit de bodem met een warmtepomp. Ingewikkeld? Niet bij Vaillant. Want Vaillant staat garant voor

Nadere informatie

tapwater warmtepompen - overzicht Warmtepompen voor warm tapwater Voordelen die overtuigen :

tapwater warmtepompen - overzicht Warmtepompen voor warm tapwater Voordelen die overtuigen : - overzicht Warmtepompen voor warm tapwater Voordelen die overtuigen : GECERTIFICEERD RENDEMENTRECORD Het hoogste rendement ooit, zo blijkt uit de testen. Het is de eerste ventilatiewarmtepomp met EHPA-label.

Nadere informatie

Comfortabel én milieuvriendelijk wonen. Met Nuon Stadswarmte en ComfortKoeling

Comfortabel én milieuvriendelijk wonen. Met Nuon Stadswarmte en ComfortKoeling Comfortabel én milieuvriendelijk wonen Met Nuon Stadswarmte en ComfortKoeling Comfortabel koel of warm met oog voor het milieu Gefeliciteerd! Uw nieuwe woning kunt u zeer eenvoudig en comfortabel verwarmen

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Techneco Blomberg warmtepompboiler. Typen: BL 160 BL 200 BL 250 BL 300 E,V,W

Gebruikershandleiding Techneco Blomberg warmtepompboiler. Typen: BL 160 BL 200 BL 250 BL 300 E,V,W Gebruikershandleiding Techneco Blomberg warmtepompboiler Typen: BL 160 BL 200 BL 250 BL 300 E,V,W Voorwoord Geachte klant, Met de Techneco warmtepompboiler heeft u een apparaat aangeschaft, waarmee u de

Nadere informatie

SolarFreezer. Comfort zonder aardgas

SolarFreezer. Comfort zonder aardgas SolarFreezer Comfort zonder aardgas Jacques Mathijsen April 2017 1 Energie per woning Gemiddeld energie verbruik in Nederland woning met 2.2 personen Elektrische energie 100% = 3.500 kwh Thermische energie

Nadere informatie

Geniet van de DHP-AQ, de stilste en energiezuinigste lucht/water-warmtepomp ooit Zekerheid, comfort en energiebesparing in elk seizoen

Geniet van de DHP-AQ, de stilste en energiezuinigste lucht/water-warmtepomp ooit Zekerheid, comfort en energiebesparing in elk seizoen MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Geniet van de DHP-AQ, de stilste en energiezuinigste lucht/water-warmtepomp ooit Zekerheid, comfort en energiebesparing in elk seizoen kleincomforttechniek.nl Danfoss warmtepomptechnologie:

Nadere informatie

STICHTING WARMTEPOMPEN WEGWIJZER WARMTEPOMPEN 2007

STICHTING WARMTEPOMPEN WEGWIJZER WARMTEPOMPEN 2007 STICHTING WARMTEPOMPEN WEGWIJZER WARMTEPOMPEN 2007 COMFORTABEL DUURZAAM VERANTWOORD INHOUDSOPGAVE VOORWOORD TER KENNISMAKING: DE STICHTING WARMTEPOMPEN WAT DOET DE STICHTING WARMTEPOMPEN? DE WARMTEPOMPWEGWIJZER

Nadere informatie

PRO GAHP ROBUR GASABSORPTIEWARMTEPOMPEN

PRO GAHP ROBUR GASABSORPTIEWARMTEPOMPEN PRO GAHP ROBUR GASABSORPTIEWARMTEPOMPEN ROBUR GASABSORPTIEWARMTEPOMPEN CoolingWays ontwikkelt en levert, in samenwerking met Robur, verwarmingssystemen die werken op aardgas. Hierdoor kunnen wij zeer hoge

Nadere informatie

Inleiding. Ervaring als garantie. Ook voor bedrijven

Inleiding. Ervaring als garantie. Ook voor bedrijven Inleiding Of het nu om elektriciteit, aardgas of stookolie gaat, energie wordt steeds duurder. Dat maakt de keuze van het juiste verwarmingssysteem dubbel belangrijk. Het is een zoektocht naar de combinatie

Nadere informatie

Itho Daalderop Hybride lucht / water warmtepompen. innovatief. & energiezuinig

Itho Daalderop Hybride lucht / water warmtepompen. innovatief. & energiezuinig Itho Daalderop Hybride lucht / water warmtepompen innovatief & energiezuinig HP Cube en Cube One HP Cool Cube en Cube One - Aanzienlijke besparing op energiekosten - Bekende en beproefde componenten -

Nadere informatie

Energy-Floor haalt energie uit de bodem van uw woning

Energy-Floor haalt energie uit de bodem van uw woning Energy-Floor haalt energie uit de bodem van uw woning De laatste jaren is er qua energiebehoefte veel veranderd in de woningbouw. Voorheen waren de behoefte en kosten m.b.t. verwarming in nieuwbouw woningen

Nadere informatie

INDIVIDUEEL COMFORT IN WARMTE, KOELING EN WARMTAPWATER BIJ COLLECTIEVE SYSTEMEN NIBE VIKING Warmte- en koudedistributie

INDIVIDUEEL COMFORT IN WARMTE, KOELING EN WARMTAPWATER BIJ COLLECTIEVE SYSTEMEN NIBE VIKING Warmte- en koudedistributie INDIVIDUEEL COFORT IN WARTE, KOELING EN WARTAPWATER BIJ COLLECTIEVE SYSTEEN NIBE VIKING Warmte- en koudedistributie NIBE VIKING EER DAN STADSVERWARING Stadsverwarming is individuele verwarming waarbij

Nadere informatie

TECHNECO INFORMATIE AQUATOP S WARMTEPOMP

TECHNECO INFORMATIE AQUATOP S WARMTEPOMP AQUATOP S WARMTEPOMP INLEIDING De Aquatop S warmtepomp is een zeer energiezuinig, zeer geluidsarme en compacte warmtepomp. Met deze warmtepomp is het mogelijk om in bijna alle nieuwbouwwoningen, van zowel

Nadere informatie

Wonen in Pijnacker. Comfortabel en duurzaam wonen

Wonen in Pijnacker. Comfortabel en duurzaam wonen Wonen in Pijnacker Comfortabel en duurzaam wonen Toelichting op het klimaatsysteem in de woningen aan de Emmastraat 3 t/m 21 (oneven), Stationsstraat 54 t/m 62a Faunalaan 1 t/m 35 (oneven) Bosmuiszoom

Nadere informatie

Toros Vision. Kennismaken. De nieuwe generatie combi-warmtepomp. Oktober 2015 Energie Den Bosch

Toros Vision. Kennismaken. De nieuwe generatie combi-warmtepomp. Oktober 2015 Energie Den Bosch Toros Vision De nieuwe generatie combi-warmtepomp Oktober 2015 Energie Den Bosch Kennismaken Techneco Groep» oprichting 1995 (20 jaar), vestiging in Delft» ca. 2.500 duurzame projecten in Nederland» 20

Nadere informatie

Mozaïekpark. Groeien in het groen. Woningen Wageningen. Toelichting op het klimaatsysteem Wageningen 30 augustus 2012 Ronald Scheffer

Mozaïekpark. Groeien in het groen. Woningen Wageningen. Toelichting op het klimaatsysteem Wageningen 30 augustus 2012 Ronald Scheffer Mozaïekpark Groeien in het groen Woningen Wageningen Toelichting op het klimaatsysteem Wageningen 30 augustus 2012 Ronald Scheffer Onderwerpen NIBE organisatie Installatie in uw woning Warmte- en koudeopslag

Nadere informatie

Warmtepompen : Wanneer wel of niet?

Warmtepompen : Wanneer wel of niet? Warmtepompen : Wanneer wel of niet? TRIAS ENERGETICA 2 Dus 1. Eerst goed isoleren en luchtdicht bouwen (de warmtebehoefte beperken) 2. Dan duurzame energietechnieken maximaal benutten 3. Als laatste fossiele

Nadere informatie

WelWonen Energie uit eigen bodem. Eindeloos... Ing E A J Weenink 0499-486310 www.betonson.com

WelWonen Energie uit eigen bodem. Eindeloos... Ing E A J Weenink 0499-486310 www.betonson.com WelWonen Energie uit eigen bodem. Eindeloos... Ing E A J Weenink 0499-486310 www.betonson.com WelWonen Ontwikkeld door Betonson Trends en ontwikkelingen: Energy Performance of Buildings Directive (EPBD)

Nadere informatie

Blijft verwarmen met olie en gas betaalbaar?

Blijft verwarmen met olie en gas betaalbaar? Blijft verwarmen met olie en gas betaalbaar? Warmtepompen voor woningverwarming en airconditioning 1 Inleiding. Tot ver in de 19e eeuw was hout de belangrijkste brandstof, en werd een groot deel van de

Nadere informatie

Hoe kan ik de restwarmte van datacenters hergebruiken? APAC Airconditioning Martijn Kolk

Hoe kan ik de restwarmte van datacenters hergebruiken? APAC Airconditioning Martijn Kolk Hoe kan ik de restwarmte van datacenters hergebruiken? APAC Airconditioning Martijn Kolk De APAC groep staat voor persoonlijke en betrouwbare dienstverlening. Met meer dan 25 jaar ervaring zijn wij uitgegroeid

Nadere informatie

20+ jaren. De investering van de toekomst voor maximaal comfort. energiebesparingen. heating.danfoss.com. Danfoss Warmtepompen

20+ jaren. De investering van de toekomst voor maximaal comfort. energiebesparingen. heating.danfoss.com. Danfoss Warmtepompen Danfoss Warmtepompen De investering van de toekomst voor maximaal comfort 20+ jaren energiebesparingen Met een levensverwachting van meer dan 20 jaar, zal investeren in een Danfoss warmtepomp u comfort

Nadere informatie

Een nieuw tijdperk van intelligente warmtepompen: flexotherm & flexocompact Green iq

Een nieuw tijdperk van intelligente warmtepompen: flexotherm & flexocompact Green iq Warmtepompen Een nieuw tijdperk van intelligente warmtepompen: flexotherm & flexocompact Green iq Het goede gevoel de juiste keuze te maken. Duurzaam genieten van extra comfort. Elke tijdperk kent zijn

Nadere informatie

TECHNECO INFORMATIE TOROS VISION COMBIWARMTEPOMP

TECHNECO INFORMATIE TOROS VISION COMBIWARMTEPOMP TOROS VISION COMBIWARMTEPOMP INLEIDING Techneco heeft bijna 20 jaar ervaring in de warmtepompmarkt. Sinds 10 jaar biedt Techneco met de Toros, binnen 1 behuizing, de oplossing voor:» individuele ruimteverwarming;»

Nadere informatie

nergiebespaar Concept

nergiebespaar Concept nergiebespaar Concept Totaalpakket - Warmtepomp Zonneboiler CV-ketel Iets meer investeren, veel meer besparen: Zeer hoge energiebesparing! Zeer hoge subsidie! Zeer veel comfort! Waarom duurzaam? Drie redenen

Nadere informatie

Eneco Broncomfort. Titel brochure

Eneco Broncomfort. Titel brochure Eneco Broncomfort Titel brochure 1 Verwarmen en koelen op een bijzondere manier In uw nieuwe woning kunt u het hele jaar door rekenen op een aangenaam en gelijkmatig binnenklimaat. Het is misschien even

Nadere informatie

Echt nul op de meter. HRsolar : Robbert van Diemen Techneco : Niels van Alphen

Echt nul op de meter. HRsolar : Robbert van Diemen Techneco : Niels van Alphen Echt nul op de meter HRsolar : Robbert van Diemen Techneco : Niels van Alphen Agenda Zonthermie V1.0 -> V3.0 Zonthermie V3.0 / warmtepompen Wie is HRsolar Nederlandse fabrikant van zonthermische oplossingen

Nadere informatie

Duurzaam verwarmen en koelen op gas

Duurzaam verwarmen en koelen op gas Duurzame gaswarmtepompen voor o.a.: Kantoorgebouwen Frisse Scholen Verzorgingstehuizen (P4) (P6) (P7) www.gasengineering.nl Duurzaam verwarmen en koelen op gas De voordelen van verwarmen en koelen met

Nadere informatie

Een eenvoudige manier van verwarmen uit het hart van de natuur. Direct bij u thuis!

Een eenvoudige manier van verwarmen uit het hart van de natuur. Direct bij u thuis! Een eenvoudige manier van verwarmen uit het hart van de natuur. Direct bij u thuis! Onderscheiden met de staatsprijs voor energie-onderzoek BESTE EFFICIËNTIE COP 6,7 W A R M T E P O M P E N TOONAANGEVENDE

Nadere informatie

Geniet van de DHP-AQ, de stilste en energiezuinigste lucht/water-warmtepomp ooit

Geniet van de DHP-AQ, de stilste en energiezuinigste lucht/water-warmtepomp ooit Geniet van de DHP-AQ, de stilste en energiezuinigste lucht/water-warmtepomp ooit Zekerheid, comfort en energiebesparing in elk seizoen. www.danfoss.com Danfoss warmtepomptechnologie: duurzaam, energiezuinig

Nadere informatie

PERSDOSSIER I BATIBOUW 2013 HAL 12 I STAND 404

PERSDOSSIER I BATIBOUW 2013 HAL 12 I STAND 404 PERSDOSSIER I BATIBOUW 2013 HAL 12 I STAND 404 GENERAL GEEFT DEMONSTRATIE OP BATIBOUW Van -20 C naar 60 C Dat is de belofte van General, de Japanse warmtepompfabrikant. Invoerder Thercon wil dit kracht

Nadere informatie

Kenniscentrum InfoMil Energiebesparing bij een sportclub

Kenniscentrum InfoMil Energiebesparing bij een sportclub Rijkswaterstaat Ministerie van Infrastructuur en Milieu Energiebesparing bij een sportclub 23 januari 2017 Inhoudsopgave Energiebesparing bij een sportclub 3 Energiezuinige sportveldverlichting 3 Opwekken

Nadere informatie

BRINE/WATER WARMTEPOMPEN PROFESSIONAL. alterra pro. De professionele manier, om energie uit de bodem te benutten! www.alpha-innotec.

BRINE/WATER WARMTEPOMPEN PROFESSIONAL. alterra pro. De professionele manier, om energie uit de bodem te benutten! www.alpha-innotec. BRINE/WATER WARMTEPOMPEN PROFESSIONAL alterra pro www.alpha-innotec.com De professionele manier, om energie uit de bodem te benutten! the better way to heat De warmtepomp als uiterst efficiënte warmteopwekker

Nadere informatie

ALLE MOGELIJKHEDEN OP EEN RIJTJE VOOR EEN IDEAAL WOON-EN LEEFKLIMAAT WWW.ENERGIESERVICE.NL

ALLE MOGELIJKHEDEN OP EEN RIJTJE VOOR EEN IDEAAL WOON-EN LEEFKLIMAAT WWW.ENERGIESERVICE.NL ALLE MOGELIJKHEDEN OP EEN RIJTJE VOOR EEN IDEAAL WOON-EN LEEFKLIMAAT WWW.ENERGIESERVICE.NL Klimaatmakers Veilig en vertrouwd! Warmte en ventilatie zijn essentieel voor een heerlijk klimaat in uw woning.

Nadere informatie

Centrale stookplaatsen

Centrale stookplaatsen Centrale stookplaatsen Ludo Thijs Product Coördinator Heating TOP SECRET SECRET INTERNAL USE ONLY PUBLIC 2 Werking van warmtepomp Expansie ventiel Aangezogen buitenlucht Verdamper Condensor Watercircuit

Nadere informatie

Het technische rendement van zonnepanelen Opdracht 2.5 Warmteopslag Aquifer, WKO Ondergrondse warmte en koudeopslag

Het technische rendement van zonnepanelen Opdracht 2.5 Warmteopslag Aquifer, WKO Ondergrondse warmte en koudeopslag van de stroomkosten en een actuele rentestand. Zo kunt u de juiste keuze of u wilt investeren in zonnepanelen. Lees meer informatie over de Standaard Rekenmethode. Het technische rendement van zonnepanelen

Nadere informatie

GEBRUIKERS HANDLEIDING. (combi)warmtepomp FIGHTER1120 of FIGHTER1140 FIGHTER1220 of FIGHTER1240 WATER (BRINE) / WATER

GEBRUIKERS HANDLEIDING. (combi)warmtepomp FIGHTER1120 of FIGHTER1140 FIGHTER1220 of FIGHTER1240 WATER (BRINE) / WATER GEBRUIKERS HANDLEIDING (combi)warmtepomp FIGHTER1120 of FIGHTER1140 FIGHTER1220 of FIGHTER1240 WATER (BRINE) / WATER 1 Handleiding Geachte bewoner/gebruiker, Voor het verwarmen van uw woning en het warme

Nadere informatie

Warmtepompen besparen op energie, niet op comfort

Warmtepompen besparen op energie, niet op comfort WARMTEPOMPTECHNIEK Warmtepompen besparen op energie, niet op comfort Voor verwarming en productie van sanitair warm water in nieuwbouw en renovatie Warmtepomptechniek in nieuwbouwprojecten Nieuw bouwen?

Nadere informatie

Comfort en gerustheid. Warmte is ons element. Warmtepompen Glycolwater/water Vermogenbereik : 6 tot 17 kw. Logatherm WPS/WPS K. [ Lucht ] [ Water ]

Comfort en gerustheid. Warmte is ons element. Warmtepompen Glycolwater/water Vermogenbereik : 6 tot 17 kw. Logatherm WPS/WPS K. [ Lucht ] [ Water ] [ Lucht ] [ Water ] Warmtepompen Glycolwater/water Vermogenbereik : 6 tot 17 kw [ Aarde ] [ Buderus ] Comfort en gerustheid Logatherm WPS/WPS K De Logatherm glycolwater/water warmtepompen WPS van Buderus

Nadere informatie

Duurzame energie. Warmte- en koudelevering door Cogas. www.cogas.nl

Duurzame energie. Warmte- en koudelevering door Cogas. www.cogas.nl Duurzame energie Warmte- en koudelevering door Cogas www.cogas.nl Duurzame energie Stelt u zich eens voor: een woning die u warmte biedt in de winter, heerlijke verkoeling in de zomer en dat zelfs op milieuvriendelijke

Nadere informatie

Specialist in warmtepompen TOROS VISION DE NIEUWE GENERATIE COMBIWARMTEPOMPEN STIL, EFFICIËNT, COMPACT EN MET MONITORING!

Specialist in warmtepompen TOROS VISION DE NIEUWE GENERATIE COMBIWARMTEPOMPEN STIL, EFFICIËNT, COMPACT EN MET MONITORING! Specialist in warmtepompen TOROS VISION DE NIEUWE GENERATIE COMBIWARMTEPOMPEN STIL, EFFICIËNT, COMPACT EN MET MONITORING! DE NIEUWE GENERATIE COMBIWARMTEPOMPEN GESCHIKT VOOR NUL OP DE METER We hebben ons

Nadere informatie

VERWARMEN KOELEN VENTILEREN HERNIEUWBARE ENERGIE

VERWARMEN KOELEN VENTILEREN HERNIEUWBARE ENERGIE VERWARMEN KOELEN VENTILEREN HERNIEUWBARE ENERGIE VENTILATIE Wat is ventileren? Wist u dat... we gemiddeld zo n 70% van onze tijd tussen 4 muren doorbrengen? Dit lijkt misschien veel, maar reken zelf eens

Nadere informatie

Warmtepompen. Standaard en TOP-klasse

Warmtepompen. Standaard en TOP-klasse Warmtepompen Standaard en TOP-klasse Geveke is met ruim 40 jaar ervaring specialist in het adviseren, leveren, samenbouwen en in werking stellen van producten en systemen voor uw gebouw en productieproces.

Nadere informatie

Robur 11.500,-- GASABSORPTIEWARMTEPOMPEN MET GAS VOOR HET HOOGSTE RENDEMENT. Nu nog sneller terugverdiend door subsidie tot.

Robur 11.500,-- GASABSORPTIEWARMTEPOMPEN MET GAS VOOR HET HOOGSTE RENDEMENT. Nu nog sneller terugverdiend door subsidie tot. Robur MET GAS VOOR HET HOOGSTE RENDEMENT GASABSORPTIEWARMTEPOMPEN Nu nog sneller terugverdiend door subsidie tot 11.500,-- per warmtepomp ASABS ROBUR EEN ENORME ENERGIEBESPARING EN TERUGVERDIENTIJDEN DIE

Nadere informatie

De natuurlijke combinatie

De natuurlijke combinatie Intergas Kombi Kompakt HRE EPC verlaging met 0.35 Informatie installateurs: Daikin Airconditioning Netherlands BV Fascinatio Boulevard 562 Postbus 8585 3009 AN Rotterdam t (088) 324 54 55 f (088) 324 54

Nadere informatie

Itho Daalderop Hybride lucht/water warmtepompen. product-

Itho Daalderop Hybride lucht/water warmtepompen. product- 1 Itho Daalderop Hybride lucht/water warmtepompen product- 2 Assortiment hybride lucht/water warmtepompen HP Cube en Base Cube Itho Daalderop heeft twee vrijwel identieke hybride lucht/water warmtepompen

Nadere informatie