versie 9 februari Dit is een voorlopige versie, daarom mag deze tekst of delen van deze tekst niet gekopieerd worden.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "versie 9 februari 2012. Dit is een voorlopige versie, daarom mag deze tekst of delen van deze tekst niet gekopieerd worden."

Transcriptie

1 versie 9 februari Dit is een voorlopige versie, daarom mag deze tekst of delen van deze tekst niet gekopieerd worden. Auteur: Henk van Arkel GELD DAT STOM IS. EN HET GOEDE NIEUWS IS: BINNENKORT WORDT GELD SLIM, OF WORDEN WIJ SLIMMER MET GELD Aan meelezers: andere suggesties voor (onder)titels? Een samenvatting vooraf van hoe je naar de economie kunt kijken In dit boek ga ik proberen om u op een andere manier tegen de situatie van de economie aan te kijken. Graag focus ik met u op de effecten van geld, van het heersende geldsysteem om preciezer te zijn. Op de effecten van het huidige soort geld op de verdeling van rijkdom, op het milieu en op het evenwicht tussen koopkracht en productie. Ik zal bekijken hoe het huidige soort geld uitwerkt en hoe dat te gebruiken is voor verandering. Immers hoe duidelijker we weten wat we willen veranderen, des te meer kans dat we manieren vinden om die verandering in gang te zetten. Ik begin met een korte beschrijving van hoe we gekomen zijn waar we nu zijn, vanuit het gezichtpunt van het huidige geldsysteem: 1. Uitgangspunt is dat geld de centrale organisator van de samenleving is. Niet een neutrale organisator, maar één die een hele specifieke ontwikkeling teweeg brengt. 2. Die organisator kent een innerlijke tegenstrijdigheid: aan de ene kant moet geld rollen om de samenleving te organiseren. Tegelijk wordt geld vastgehouden om rijkdom in op te slaan. Als veel rijken een goede reden hebben hun geld even niet te laten rollen, stagneert de economie. 3. Dat gebeurt niet zo vaak, want meestal is de vraag naar geld groot genoeg en zijn bedrijven en particulieren bereid rente te betalen om bezitters van geld te verleiden om hen geld te lenen. Daarmee verplaatst de koopkracht zich naar mensen die het niet willen oppotten, maar gebruiken. Het geld blijft dan rollen waardoor de economie niet stagneert. Centrale banken zorgen daarom zoveel mogelijk voor een positieve reële rente, zodat het voor banken en vermogende mensen slimmer is het uit te lenen dan op te potten. 4. Maar deze truc om geld te verplaatsen naar mensen en bedrijven die het besteden heeft een bijeffect. En niet zo n kleintje ook: vanwege de rente concentreert rijkdom zich. Te vaak blijft het debat hangen in de morele vraag waarom arme mensen vermogenden en vermogens zouden moeten subsidiëren. Daardoor blijft een belangrijk lange termijn effect onderbelicht: het historische proces waarin de rijkdom zich concentreert. Dat effect is niet alleen het gevolg van rente, maar ook van winsten en speculatie. Het is de moeite waard eens te bedenken hoe rente hogere winsten uitlokt en hoe grond en huizen gebruikt worden om via grondrente vermogens te laten aangroeien. 5. Als geld alleen maar weg zou vloeien van de overgrote meerderheid van de mensen die niet vermogend zijn, komen mensen in opstand. En we zien dat de meeste mensen de werkelijkheid om hen heen accepteren. Kennelijk gebeurt er dus iets waardoor die concentratie meevalt, of acceptabel is. Dat iets heet economische groei, want zolang de economie sterk groeit kan er veel geld wegstromen naar de vermogens zonder dat gewone mensen dat erg voelen.

2 6. En als die economische groei stagneert, dan geloven we dat het logisch is dat ze er op achteruit gaan. 7. In de VS waar onder Reagan de geldstroom naar de vermogenden versnelt werd, ging de lagere middenklasse er zelfs op achteruit gedurende economische groei. Daar blijkt het geloof dat elke krantenjongen miljonair kan worden werd dat verarming dus individueel falen is, een voldoende argument om mensen rustig te houden. 8. Het mechanisme waarbij geld in omloop wordt gebracht tegen rentedragende schulden creëert een mathematische noodzaak dat de geldhoeveelheid steeds maar blijft groeien. Als volgend jaar er niet opnieuw geld geleend wordt en wel de rente over het vorig jaar geleende geld betaald moet worden, neemt de geldhoeveelheid af. Dan wordt de economie beroofd van smeermiddel. 9. En er zit nog een probleem aan het voortdurend bijscheppen van nieuw geld: er is steeds meer onderpand nodig, extra eigendomstitels. Op een eindige wereld is het lastig om steeds meer nieuwe eigendomstitels te creëren. Het tot handelswaar maken van de natuur is eindig. En zelfs zaken als imago s, patenten etc. zijn niet makkelijk in exponentieel tempo uit te breiden. 10. Privatisering van gemeenschapszaken hielp een tijd lang. Dat leverde een hoop nieuwe eigendomstitels op, zodat er weer een hele lading nieuw krediet kon worden gegeven. 11. De ideologie van privatisering nam het concept deregulering in haar kielzog mee. Op veel plekken bevrijdend van bureaucratie maakte deregulering ook ruimte voor speculatie. En speculatie bleek in het computertijdperk met de globalisering een uiterst winstgevende manier van beleggen te zijn. Dat was dus een nieuw terrein waar het zich almaar ophopende vermogen een zeer lucratieve uitlaatklep vond. Waardoor uiteraard de concentratie van vermogen zich alleen maar versnelde. En zo paste alles netjes in elkaar: een geldsysteem dat rente nodig maakt en waar bezitters dus steeds rijker worden kon almaar nieuw geld in omloop brengen omdat monetarisering van de natuur, privatisering van overheidstaken en eigendommen en speculatie emplooi gaf aan enorme sommen geld. Nou heeft speculatie nog wel een bijeffect: het werkt destabiliserend en maakt in veel gevallen de economie minder efficiënt. Het financiert luchtbellen waaruit crisissen geboren worden en verdient vervolgens ook weer aan die crisissen. 12. De opkomst van China moet hier nog even genoemd worden. China ziet de dollars die ze verdient als een strategisch instrument. Niet als een onderdeel van een wereld die samen meer welvaart krijgt doordat landen en mensen zich steeds verder specialiseren en de resultaten daarvan delen. China laat daarom heel veel van het verdiende geld niet rollen maar bewaard dat als politiek drukmiddel en om op strategische momenten in te zetten. 13. De banken lieten voor de credit crunch zien heel creatief te zijn in het maken van fictieve nieuwe eigendomstitels. Dit hielp jarenlang de toenemende vraag naar eigendomstitels te beantwoorden. Probleem is natuurlijk wel dat deze luchtbellen vroeger of later knappen. 14. Met de concentratie van rijkdom ontstaat nog een ander probleem: Zeer rijke mensen consumeren per extra binnenkomende dollar veel minder dan arme mensen of de middenklasse. Hierdoor raakt het evenwicht tussen productie en consumptie uit balans. En zonder consumptie, als er onvoldoende geld in handen van kopers is, dan dalen de winsten. Bij dalende winsten wordt er minder geïnvesteerd in productie. Mensen gaan op hun geld zitten of proberen via speculatie het aan te laten groeien. En bij punt 2. zagen we al dat dit problemen oplevert. 15. En zo werd het aanbod van geld zo groot dat de rente in het begin van deze eeuw historisch unieke lage waarden bereikte. 16. Die lage rente voorkwam dat de consumptie in elkaar klapte. Door de lage rente durfden steeds meer mensen uit de middenklasse en lager te lenen. Inderdaad belegden steeds meer mensen een deel van dat geleende geld speculatief, maar het stimuleerde ook de aankopen. De lage rente voorkwam zo dat aan het begin van deze eeuw de doorgaande concentratie van vermogen nog steeds niet had geleid tot minder aankopen. Maar helaas, het kopen met geleend geld geeft slechts een tijdje respijt. En toen ook nog de eigendomstitels in de speculatieve markt van securities door de mand vielen, ontstond in 2007 de kredietcrisis.

3 En zo zitten we met geld dat ervoor zorgt dat er een voortdurende aangroei van vermogens plaats vindt. Vroeger leidde deze concentratie van vermogen tot een explosieve ontwikkeling van productie en handel. Het geld dat zich bij rijke mensen ophoopte werd namelijk belegd in nieuwe fabrieken en producten. Marx noemde het kapitalistische systeem daarom het meest progressieve systeem uit de geschiedenis. Sinds de jaren 70 bleek echter de voortdurende economische groei in de rijke landen steeds minder een groei van kwaliteit van leven op te leveren terwijl de natuurlijke rijkdom wel snel afnam. En we gingen geloven dat dit hoort bij de moderne tijd alsof het een natuurverschijnsel is. De situatie is echter veranderd. Sinds de zeventiger jaren wordt de aangroei bij de grote vermogens steeds minder geïnvesteerd en vindt steeds meer geld een lucratiever emplooi in speculatieve fondsen. Dat geeft veel onrust en tegelijk verdween hierdoor het evenwicht tussen koopkracht en productie. De Occupy beweging voelt dit aan, maar valt in de valkuil van een goed slecht tegenstelling en details die gevoelig maar niet essentieel zijn. Natuurlijk is de graaicultuur schandalig, daar wil ik niets aan af doen, maar het achterliggende mechanisme van een anoniem mechanisme in het geld waardoor vermogens automatisch aangroeien wordt over het hoofd gezien. Dat mechanisme en de effecten op armoede, natuur en economie bekijken we in de eerste hoofdstukken van dit boek. Vervolgens beschrijf ik hoe STRO deze analyse gebruikt om alternatieven te ontwikkelen. Alternatieven die werken, omdat ze aanhaken op waar het heersende geld dom bezig is. Het doel is mensen (en de natuur) te bevrijden van de gevolgen van de geldschepping tegen rente. De alternatieven proberen koopkracht te brengen op plekken waar er tekort is, en productie uit te lokken op plekken waar te weinig banen zijn..

4 Hoofdstuk 1. De invloed van de spelregels 1.0 inleiding Volgens het Engelse gezegde Money makes the world go round bepaalt geld in hoge mate het reilen en zeilen op deze wereld. De meeste van ons vertalen geld naar rijke mensen. Voor Harry Mens draait de wereld dankzij rijke mensen. Zij zorgen voor de welvaart en moeten kansen krijgen. Aan de andere kant van het spectrum vindt de SP dat rijke mensen teveel worden ontzien. Zij zouden best wat zwaarder belast mogen worden en meer lasten overnemen van minder vermogenden. Ik vraag uw aandacht voor het paradigma van geld als organiserend systeem. En dan specifiek voor het soort geld dat op dit moment gebruikt wordt. Ik zal duidelijk maken dat er inderdaad verschillende soorten geld mogelijk zijn, met verschillende effecten op milieu, armoede, werkgelegenheid, welvaart en zelfs welvaartsbeleving. Gek genoeg is er maar weinig aandacht voor dat geld een belangrijk sturingsmechanisme is. Voor zover bekend organiseert de Social Trade Organisation (STRO) het grootste programma ter wereld (zie bijlage 1 voor meer informatie over STRO) om actief en systematisch onderzoek te doen naar en te experimenteren met verschillende soorten geld. Die inzet van STRO is niet toevallig: we zijn er namelijk van overtuigd dat de samenleving op een bepaalde manier lijkt op een spel, waarin de spelregels het gedrag van de spelers bepalen en daarmee vorm geven aan de toekomst. Hier kijken we naar de samenleving als een complex systeem, zoals het weer, een ecosysteem of een computerprogramma. Zo n systeem lijkt een niet te ontwarren chaos. Door van wat grotere afstand te kijken ontdekken we dat er toch sturing is: bepaalde omstandigheden beïnvloeden de ontwikkelingen sterk. Het ecosysteem van een droog gebied verschilt wezenlijk van dat van een gebied waar veel regen valt. Beide systemen zijn chaotisch en er is zoveel interactie dat oorzaak en gevolg nauwelijks te herkennen zijn. Maar hoe complex een ecosysteem ook is, factoren als klimaat, bodem, en hoogteverschillen bepalen wel de ontwikkelingen. Een complex systeem kan dus benaderd worden door te kijken in welke richting de randvoorwaarden het systeem duwen. Ook de samenleving is een complex systeem waarvan men zich kan afvragen welke randvoorwaarden die samenleving beïnvloeden. Welke randvoorwaarden zijn er en in hoeverre staan ze vast? Zijn die randvoorwaarden een gevolg van keuzen? En wat veranderd er wanneer andere keuzes worden gemaakt? 1.1 De regels van het spel Wie veel Monopoly heeft gespeeld, veranderde misschien wel eens bepaalde spelregels. Zo kun je het bedrag dat je bij START krijgt verhogen of je kunt bij verkoop van huizen aan de bank gewoon 100% van de waarde teruggeven. Wie dit ooit heeft gedaan, weet dat de spelers onmiddellijk hun strategie en gedrag aanpassen en dat het spel zich anders ontwikkelt. Als kinderen hadden we zelf een variant in de spelregels uitgedokterd, waardoor meestal niemand failliet ging. Iedereen werd steeds rijker, het spel kon oneindig doorgaan en eindigde als de logeerpartij van het neefje, met wie we speelden, afliep. De winst van die week was niet dat hij (of iemand anders) gewonnen had, maar wel dat die neef naar huis ging met de naam Adriaan de Rijke. Wij hadden er lol in! Bij sporten is iedereen zich bewust dat spelregels bepalend zijn voor het gedrag van de spelers, maar gek genoeg vragen weinig mensen zich af of, en zo ja welke, spelregels de samenleving domineren. En toch wordt ook de complexe, vaak chaotische organisatie van het real life maatschappijspel gestuurd door regels. Deze regels beïnvloeden de uitkomst van de meeste dagelijkse besluiten en als gevolg hiervan sturen ze ook onze toekomst een bepaalde kant op. Enkele van die regels zijn logisch, maar er zijn er ook die aanvechtbaar zijn. Het bijzondere is dat ze evenwel nauwelijks ter discussie

5 staan. Ze zijn er omdat het nu eenmaal zo is. Het lijkt er zelfs op dat hoe meer impact regels hebben, des te minder ze ter discussie staan. Daar zit wel enige logica achter: als we ze zouden veranderen, gaat er veel veranderen. Maar wat precies is moeilijk voorspelbaar. Daarom voelen we ons veiliger het te houden bij wat we hebben, waarvan we (denken te) weten wat we eraan hebben. En zo kan de wereld in een bepaalde richting gestuurd worden zonder dat daar ooit echt voor gekozen is. Wetenschappers laten hier een taak liggen. In de antropologie is het heel gebruikelijk dat onderzoekers zich afvragen welke basisspelregels een samenleving vorm geven. Zo onderzoekt de antropoloog de patronen die ontstaan als gevolg van het feit dat vrouwen kinderen baren. Welke effecten heeft dit op de rolverdeling tussen mannen en vrouwen en op andere kenmerken van de cultuur. En wat gebeurt als vrouwen die meer opleiding genieten minder of zelfs geen kinderen meer willen? Kunt u zich voorstellen hoe Nederland er in 2100 uitziet als het aantal kinderen in heel Nederland even groot is als het aantal dat nu woont in Amsterdam en Rotterdam? Het bestuderen van ecosystemen heeft ons veel geleerd over de manier waarop sturing in complexe systemen vorm krijgt en invloed heeft. Het helpt zo n complex systeem beter te begrijpen. Die lessen zijn deels ook bruikbaar om te ontdekken op welke manier het ene soort geld de ontwikkeling van de geschiedenis anders vormgeeft dan het andere. Voordat we specifiek gaan kijken naar de impact van de soort geld, werken we dit concept van de sturingsmechanismen nog wat verder uit. Dat doen we aan de hand van hoe (de keuze voor) een bepaald soort belasting ontwikkelingen in de samenleving stuurt. 1.2 Hoe belastingen maatschappelijke ontwikkelingen sturen U weet waarschijnlijk dat er verschillende soorten belasting zijn. Maar heeft u zich wel eens afgevraagd hoe anders de samenleving er na verloop van tijd zou uitzien als we de mix van belastingen veranderen? Hoe verschillend de economische keuzes uitpakken? En hoe die uitwerken op duizend en één plekken waarmee ze op lange termijn een ander soort samenleving vormgeven? In de meeste landen krijgt de overheid het grootste deel van haar inkomen binnen via belasting op arbeid, zoals loon en inkomstenbelasting en BTW. Een onvermijdelijk gevolg is dat deze belastingen arbeid duurder maken. In economische termen: ze verhogen de kostprijs van arbeid. Om producten te maken zetten bedrijven een bepaalde mix van productiefactoren in: kapitaal, arbeid, grondstoffen en energie. Ze kiezen de mix zodanig dat de kosten per product zo laag mogelijk zijn. Op het moment dat arbeid duurder wordt door (hogere) belastingen, proberen bedrijven de mix te wijzigen met wat minder arbeid en wat meer van de andere productiefactoren. Er wordt bijvoorbeeld verder geautomatiseerd. Dat kost meer kapitaal en energie maar vermindert de hoeveelheid arbeid. Het belastingsysteem legt dus een sturing op aan bedrijven. Die sturing beïnvloedt de keuzes van individuele bedrijven en gaandeweg dringt het effect van die sturing door in de cultuur, de waarden, en het hele economische denken. Zo heeft zich bij ons een wegwerpcultuur ontwikkeld met als bijproducten wegwerpwaarden. Het is goedkoper om iets weg te gooien dan om het te repareren. Veel mensen denken dat dit hoort bij de moderne tijd en zien niet hoe de keuze voor belastingen op arbeid daarin meespeelt. Misschien komt het door de complexiteit van de samenleving dat veel mensen niet nadenken over het effect van de keuze voor een bepaald belastingsysteem. Veel mensen ervaren eigenlijk helemaal geen keuze. Bijkomend probleem is dat belastingen op arbeid populair zijn bij mensen die een meer egalitaire samenleving nastreven zonder absurde verschillen in beloning. Theoretisch nivelleert een progressieve inkomstenbelasting verschillen in besteedbaar inkomen tussen arm en rijk. Maar zien we dat ook echt terug in de praktijk? Wat bijvoorbeeld te denken van de beruchte bonussen van de bankdirecteuren? De soms extreem hoge beloningen blijken mogelijk doordat de mensen in die hoogste inkomensgroepen netto

6 inkomens bedingen, eventueel via aandeelconstructies. Hierdoor werkt het herverdelingseffect niet meer. Sterker nog: de lagere inkomensgroepen draaien op voor het betalen van bonussen en torenhoge salarissen. Tegelijkertijd moeten de lagere inkomensgroepen tegenwoordig wereldwijd concurreren met steeds meer anderen. En omdat Nederlanders meer belasting betalen dan werkers in menig ander land, zijn ze duurder. De kostprijsverhoging door belastingen moet dan gecompenseerd worden door een lagere beloning. En zo eindigt belasting op arbeid als nivelleringsinstrument in het omgekeerde effect. Een tijd lang hadden de belastingen op arbeid het voordeel dat ze de kapitaalsintensiviteit en dus de productiviteit bevorderden. Maar dit effect is door de enorme mobiliteit van kapitaal verminderd. En zo zitten lagere inkomens opgezadeld met een belastingsysteem dat het moeilijk maakt te concurreren met landen met lage lonen. Het ligt voor de hand de belastingdruk te verschuiven van arbeid naar grondstoffen en energie uit fossiele brandstoffen. Dat is niet alleen economisch beter, maar heeft ook grote milieuvoordelen. Denk bijvoorbeeld aan reductie van koolstofdioxide en hergebruik van grondstoffen. Zo n maatregel zal natuurlijk ook moeten gelden voor importproducten. Als we de milieukosten doorberekenen, worden Chinese producten een stuk duurder.. STRO heeft ervaring met het aankaarten van bovenstaand sturingsmechanisme. In de jaren tachtig van de vorige eeuw stelden we de belasting op arbeid ter discussie. Samen met enkele anderen pleitten we toen voor belasting op milieubeslag. In eerste instantie werd dit in de Tweede Kamer weggehoond. Maar na jaren lobby en bewustmakingscampagnes is de beweging voor een ander belastingsysteem nu sterk genoeg. 1.3 Hoe de maatschappij wordt bepaald door het soort geld Net als het belastingsysteem beïnvloedt het geldsysteem veel keuzes in de maatschappij. Dit sturingsmechanisme heeft een enorme impact op de manier waarop de economie zich ontwikkelt, op de cultuur en op het gedrag van mensen. Het soort geld bepaalt in belangrijke mate hoe onze toekomst eruit gaat zien. Het gangbare geld heeft inmiddels bijna overal de traditionele, door de cultuur bepaalde organisatievormen verdrongen. Waar vroeger mensen vaak hetzelfde beroep als hun ouders hadden, komt dit steeds minder voor. De culturen, waarin de status van mensen afhing van hun vrijgevigheid, zijn ook bijna van de aardbodem verdwenen. Bijna alle samenlevingen zijn nu vooral geld gestuurd. Organiseert het geldsysteem de wereld dan zo goed, dat het haar gang mag gaan? Welk rapportcijfer zou u het geld in 2005 hebben gegeven betreffende de kwaliteit van de organisatie van de samenleving en welk rapportcijfer geeft u nu? En welk cijfer zou u geven als u als arm mens in de sloppenwijk van een grote stad woonde? Suggestie meelezer: stuk over rapportcijfer weg Aan de negatieve kant van de balans staan zonder meer zaken als milieuvernietiging en armoede. Wij spreken niet toevallig over de welvaartspiramide. Een aanzienlijk aantal mensen aan de voet daarvan krijgt zelfs niet eens de kans om in de eigen basisbehoeftes te voorzien. Zij missen geld om te investeren en de ondernemende mensen kunnen niet ondernemen omdat de potentiële klanten in hun omgeving geen geld hebben. Die samenlevingen worden eerder door geld buitengesloten dan georganiseerd en veel van de aanwezige talenten ontvluchten hun omgeving. Arme gemeenschappen missen niet alleen geld als koopkracht voor consumptie of investeringsgoederen, maar vooral geld om hun samenleving effectief te organiseren. Niet best voor het rapportcijfer. Uw beoordeling zal er niet beter op worden nadat we in latere hoofdstukken ontdekken dat het huidige soort geld zelfs in rijke landen een wanprestatie levert. Die wanprestaties motiveren STRO om naar andere soorten geld te zoeken, die beter uitpakken voor arme mensen en voor het milieu. U begrijpt dat de omvang van het Research & Development programma van STRO in geen verhouding staat tot de enorme bedragen die wereldwijd geïnvesteerd worden in R&D naar nieuwe producten en diensten. Qua investering is ons onderzoek naar het

7 sturingsmechanisme geld te verwaarlozen. Waarom er maar zo weinig geïnvesteerd in verandering van het geldsysteem? Belangrijk probleem daarbij is dat veel mensen zich niet realiseren dat er een keus is, dat er überhaupt verschillende soorten geld zijn. 1.4 Soorten geld De geschiedenis kent wel degelijk voorbeelden van andere soorten geld. In de periodes dat er tegelijk verschillende soorten geld voorkwamen, waren mensen zich daar uiteraard wel van bewust en realiseerden ze zich de verschillende mogelijkheden. Zij hebben zelfs erg hun best hebben gedaan deze kennis door te geven. In de godsdiensten met Abraham als grondlegger komt een visie voor op geld en met name rente (verbod), die rechtstreeks lijkt te zijn gebaseerd op ervaringen in de oude Soemerische en Egyptische rijken, waar twee soorten geld met elkaar concurreerden. De ene soort was op goud gebaseerd. Dit geld heeft als voordeel dat het na verloop van tijd niet in waarde vermindert, het behoudt zijn waarde. Het gevolg is wel dat de geldbezitter geen haast heeft om het uit te lenen, terwijl de lenende partij, de boer of de ondernemer, wel haast heeft en tot een deal móet komen. De boer die om een lening komt, heeft immers NU zaden nodig, anders mist hij het plantseizoen. De ondernemer heeft NU machines nodig om rendabel te kunnen produceren en het op te kunnen nemen tegen de concurrentie. Goudgeld onderscheidt zich van bijna alle natuurlijke dingen op aarde. Waar goederen en materialen in kwaliteit en dus waarde achteruit gaan, verliest goudgeld niets aan kwaliteit of volume. Deze eigenschap maakt het aantrekkelijk voor bezitters om hun vermogen in goudgeld om te zetten. Het goudgeld geeft hun zo de mogelijkheid macht door tijd en ruimte te verplaatsen en in te zetten op het meest profijtelijke moment en op de plek waar de opbrengst het grootst is. Bovendien kunnen de eigenaren van het door goud gedekte geld ondernemers die geld willen lenen een hoge rente vragen. In het Soemerische rijk was waarschijnlijk stevige oppositie tegen dit goudgeld. En dat niet alleen omdat de bezitters boeren en ondernemers konden dwingen meer terug te betalen en een groter een deel van de oogst af te staan. Het had waarschijnlijk ook alles te maken met het feit dat men een alternatief kende. In Soemerië bestonden namelijk ook girosystemen die gebaseerd waren op graan. Die graangiro werkte als volgt. Boeren konden hun graan opslaan in tempels. Elke hoeveelheid die een boer bracht, werd bijgeschreven op zijn/haar girorekening. Hij/zij kon het graan opnemen als het nodig was als voedsel. Maar de boer kon ook een bedrag naar een ander overmaken, net als in de girosystemen die we nu kennen. De eigenaren van het graan betaalden de bewaarkosten. Ook betaalden ze iets om het gewichtsverlies door indrogen te compenseren. Deze kosten werkten voor de eigenaren als een soort omgekeerde rente. Wie eigenaar was van veel meer graan dan hij/zij kon opmaken zag jaarlijks het vermogen slinken. U begrijpt wat dit betekende in de onderhandelingen tussen iemand met veel graan op zijn rekening en iemand die graangeld nodig had. De vermogende was meestal tevreden met garanties dat hij over een aantal jaren dezelfde hoeveelheid terugkreeg als wat hij uitleende. Dankzij het graangeld hadden degenen die wilden lenen een veel gelijkere onderhandelingspositie met de bezitters. Door deze graangiro s wisten mensen dat een andere soort geld mogelijk was. Vanuit Soemerië verspreidde dit idee van graangeld zich naar Egypte. Mogelijk refereert het bijbelverhaal van Jozef daaraan als hij schuren bouwt voor de opslag van de oogst gedurende vette jaren. Uit historische bronnen weten we dat graangiro s in Egypte tot de vierde eeuw na Christus functioneerden en dat boeren er hun oogst heenbrachten en het tegoed op hun rekening bijgeschreven kregen. Al met al is het dus niet zo vreemd dat de drie religies van het boek, die allemaal gebaseerd zijn op de Abraham beweging die vanuit Soemerië de wereld inging, alle drie goudgeld en daarop gebaseerde rente afwijzen. De ervaring in Soemerië leerde dat goudgeld tot rente leidde en graangeld niet. In het boek Die geldlose Wirtschaft: Vom Tempeltausch zum Barter Club beschrijft Godschalk hoe de volken in het

8 Nabije Oosten hun geld baseerden op het tempelgoud, waarbij de priesters voor de goddelijke goedkeuring zorgden. Net niet helemaal God zij met ons. De Bijbel vertelt, in het verhaal over het maken van een gouden kalf, hoe mensen, die zich volgelingen van Abraham noemden, goud inzamelden om in hun godsdienst te gaan gebruiken. Tot dan waren de heilige objecten niet van goud, maar van stof en stokken. Mogelijk waren de rijke mensen die het goud gaven indertijd niet vies van op goud gebaseerd geld. Hoe ernstig dit conflicteerde met de traditie blijkt wel uit de zwaarte van de straf: de hele generatie, die in die tijd leefde, werd acuut onbekwaam verklaard. Voorstel meelezer om deze alinea te verwijderen. Veel geholpen heeft dat overigens niet want in het jaar nul bezat de tempel in Jeruzalem heel veel goud. En inderdaad, dat goud functioneerde als dekking van het door de tempel in omloop gebrachte rentevragend geld. Het scheppen van nieuw rentevragend geld gebeurde op het tempelplein. Het lijkt geen toeval dat Jezus, op het hoogtepunt van zijn publieke steun, die steun gebruikte om hier wat aan te doen. In de Bijbel lezen we hoe hij de bemiddelaars, de verstrekkers van het tempelgeld, van het tempelplein wegjoeg. Hij kreeg daardoor wel doodsvijanden, want hij stelde deze zeer profijtelijke inkomstenbron van de priesters aan de kaak, als volkomen in tegenspraak met de traditie van Abraham en Mozes. De overdracht van rijkdom door rente betekent dat rijken steeds rijker worden. Zij zoeken dan steeds meer mogelijkheden om die groeiende rijkdom te beleggen. Mogelijk zijn de aanleg van polders en irrigatiewerken evenals de ontginningen van de hoge gronden in Irak in de Soemerische tijd zo gefinancierd. Deze investeringen liepen voor de samenleving als geheel echter uit op een rampzalige verwoestijning, vergelijkbaar met wat tegenwoordig te zien is op plaatsen waar geld geïnvesteerd wordt om tropisch woud te kappen. Zowel de milieudegradatie als de oplopende schulden gingen en gaan ten koste van armen die armer worden, zelfs tot een niveau dat ze uit de geldwereld gestoten worden: als slaaf, of verhongerend. Met het, in de loop van de geschiedenis, verdwijnen van de kennis van alternatieven bleef alleen een renteverbod over. Hoewel het soort geld dus geen onderwerp van discussie (meer) was, is rente nog tot in de 13 de eeuw te vuur en te zwaard bestreden. Binnen de christelijke kerk was het vragen van rente een onvergeeflijke doodzonde. Het Derde Lateraans Concilie, van 1179 excommuniceerde openlijke woekeraars. Woekeraars hadden zelfs geen kans meer om via het vagevuur in de hemel te komen. Hen wachtte het eeuwige vuur en ze mochten niet op christelijke begraafplaatsen begraven worden. Om te voorkomen dat ze een weg terug inkochten werd bepaald dat wie offergaven van woekeraars aanvaardde hun lot zou delen. Het Concilie van Vienne van 1311, ging nog een stap verder. Ook degenen die woeker toestonden of woekeraars beschermden kwamen onder de excommunicatie te vallen (Le Goff 1979) Rente werd echter niet gezien als een mechanisme dat sturing geeft aan een samenleving, maar puur als een moreel punt. Dat rente verband houdt met het soort waardevast op goud gebaseerd geld, was toen al bijna 2000 jaar niet meer bekend. Dat is van groot belang, want een renteverbod werkt niet bij een soort geld dat in zijn aard rente met zich mee brengt. Dat vraagt erom dat mensen wegen gaan zoeken om het renteverbod te negeren en hun machtsverschil toch te verzilveren. Zo waren in de 15 de eeuw leningen van Florentijnse bankiers aan de paus in naam rentevrij. De truc was dat deze leningen in Engelse ponden werden uitgedrukt. Daarbij werden fictieve kosten in rekening gebracht: voor het omwisselen van deze ponden naar de Florentijnse munt, voor het geldtransport van Engeland naar Rome en ook nog eens in de omgekeerde volgorde bij de terugbetaling. Uiteraard kwam het geld helemaal niet uit Engeland en was dit niets anders dan een slimme manier om rente in rekening te brengen. Joden waren van veel beroepen uitgesloten en concentreerden zich daarom op speciale ambachten. In het bankwezen hadden ze het voordeel dat zij niet katholiek waren en voor hen het vagevuur en de doodzonde niet bestonden. Zij omzeilden het feit dat het renteverbod ook in de Talmud wordt genoemd door het niet van toepassing te verklaren op leningen aan niet Joden. Moslims wijzen nog steeds het ontvangen van rente af. Maar ook bij hen is de kennis over het

Ons Geld. Naar een nieuw geldsysteem. Frans Doorman Stichting Ons Geld 1

Ons Geld. Naar een nieuw geldsysteem. Frans Doorman Stichting Ons Geld 1 Ons Geld Naar een nieuw geldsysteem Frans Doorman Stichting Ons Geld 1 Inhoudsopgave SAMENVATTING...3 1. GEBREK AAN GELD...5 2. WAT IS GELD?...7 3. WAT HEBBEN WE VAN GELD GEMAAKT?...8 4. HOE WORDT GELD

Nadere informatie

Europa en de financiële markten

Europa en de financiële markten Europa in de praktijk Europa en de financiële markten De financiële en economische crisis en de rol van Europa Hoe Europa te weinig doet om een nieuwe crisis te voorkomen SOMO, Ander Europa 1 Colofon Deze

Nadere informatie

ONS. GELDSYSTEEM Problemen en mogelijke oplossingen. Een verkenning van. Economy Transformers in samenwerking met Oxfam Novib

ONS. GELDSYSTEEM Problemen en mogelijke oplossingen. Een verkenning van. Economy Transformers in samenwerking met Oxfam Novib Economy Transformers in samenwerking met Oxfam Novib Een verkenning van ONS GELDSYSTEEM Problemen en mogelijke oplossingen Verzameld en geschreven door: Helen Toxopeus en Simone Toxopeus EEN VERKENNING

Nadere informatie

De Schoonheid van [ 1 ]* en al haar schitterende (on)mogelijkheden

De Schoonheid van [ 1 ]* en al haar schitterende (on)mogelijkheden De Schoonheid van [ 1 ]* en al haar schitterende (on)mogelijkheden [ 12 ] en geluk Noorwoord [ 1 ] geeft vrijheid. [ 2 ] geeft onmogelijkheid. [ 3 ] is een middel. [ 4 ] is een doel. Volgens de makers

Nadere informatie

Inbreng consultatie Toekomstgericht Bankieren

Inbreng consultatie Toekomstgericht Bankieren Inbreng consultatie Toekomstgericht Bankieren Het probleem zit niet per se in het gedrag van bankiers maar in het hele kapitalistische systeem. Zolang we dit systeem houden, blijven de problemen bestaan.

Nadere informatie

Beren op de weg. Dieptepunten op de beurs. Profielwerkstuk Beren op de weg Dieptepunten op de beurs. Door: Wouter van Erve Gijs Spijkers

Beren op de weg. Dieptepunten op de beurs. Profielwerkstuk Beren op de weg Dieptepunten op de beurs. Door: Wouter van Erve Gijs Spijkers Beren op de weg Dieptepunten op de beurs Door: Wouter van Erve Gijs Spijkers V6C V6C Gekozen vakken: Geschiedenis, economie Begeleider: H. van der Burght Vakdocenten: F. van Gils (geschiedenis) C. Mol

Nadere informatie

Leren Beleggen. Door Tom Lassing Versie 1.7 20-12-2010

Leren Beleggen. Door Tom Lassing Versie 1.7 20-12-2010 Leren Beleggen Door Tom Lassing Versie 1.7 20-12-2010 Welkom (nieuwe) belegger. U bent begonnen aan een nieuwe hobby die ontzettend leuk kan zijn. Is zeg kan zijn, want ik zal u in dit rapport de realiteit

Nadere informatie

Europa in de praktijk. Europa en de crisis. Het verhaal van een aangekondigde ramp. IIRE, Ander Europa

Europa in de praktijk. Europa en de crisis. Het verhaal van een aangekondigde ramp. IIRE, Ander Europa Europa in de praktijk Europa en de crisis Het verhaal van een aangekondigde ramp IIRE, Ander Europa 1 Colofon Deze brochure is een gezamenlijke uitgave van het International Institute for Research and

Nadere informatie

Het nieuwe bankieren

Het nieuwe bankieren Het nieuwe bankieren Het nieuwe bankieren De duurzame oplossingen van bankier Peter Blom Tobias Reijngoud Kosmos Uitgevers, Utrecht/Antwerpen www.kosmosuitgevers.nl 2009 Kosmos Uitgevers B.V., Utrecht/Antwerpen

Nadere informatie

1. Geld maken. Ruilen, een basis behoefte

1. Geld maken. Ruilen, een basis behoefte Geheimen van geld, rente en inflatie Rudo de Ruijter, Onafhankelijk onderzoeker Geld speelt een grote rol in ons leven. Ook in de maatschappij wordt bijna alles door geld bepaald. Vreemd genoeg zijn er

Nadere informatie

Verandering. in organisaties. Erik H. Greven

Verandering. in organisaties. Erik H. Greven Verandering in organisaties Erik H. Greven Verandering in organisaties is een uitgave van DynaVision Management Consultancy, Wassenaar. Uitgegeven in maart 2010. 2010 Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

ZET MEE JE SCHOUDERS ONDER DE BZW

ZET MEE JE SCHOUDERS ONDER DE BZW ZET MEE JE SCHOUDERS ONDER DE BZW Campagnedossier FairFin December 2012 Auteurs: Stijn Suijs en Frank Vanaerschot 1. Tem het Bankwezen De financiële markten hebben ons woelige jaren bezorgd. Het bankwezen

Nadere informatie

Colofon Links en de Economische Crisis

Colofon Links en de Economische Crisis Colofon Deze reader is samengesteld als achtergrondmateriaal bij de conferentie Links en de Economische Crisis (13 december 2008 te Amsterdam gehouden) Samenstelling: Kees Hudig en Jan Vugts Deze reader

Nadere informatie

geld niet van bewust.

geld niet van bewust. 5 geld In dit hoofdstuk wordt gekeken hoe een open source-softwareomgeving aan fondsen kan komen. Dit is niet alleen bestemd voor ontwikkelaars die worden betaald om aan open source-softwareprojecten te

Nadere informatie

Wat heeft de overheid met ons geld gedaan? Print Versie A4

Wat heeft de overheid met ons geld gedaan? Print Versie A4 Wat heeft de overheid met ons geld gedaan? Murray N. Rothbard Print Versie A4 (zonder illustraties of het voor- en nawoord door Jesús Huerta de Soto) rothbard instituut i Het Murray Rothbard Instituut

Nadere informatie

DE GEMEENTE 2020. Verenigingsstrategie en collectieve agenda

DE GEMEENTE 2020. Verenigingsstrategie en collectieve agenda DE GEMEENTE 2020 Verenigingsstrategie en collectieve agenda De Gemeente 2020 Verenigingsstrategie en collectieve agenda Inhoudsopgave Voorwoord 5 Een krachtige lokale overheid 7 De Gemeente 2020 13 Verenigingsagenda

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012 2013 33 625 Hulp, handel en investeringen Nr. 36 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 5 augustus 2013 De algemene commissie voor Buitenlandse

Nadere informatie

Voor leiders die willen bijblijven

Voor leiders die willen bijblijven Voor leiders die willen bijblijven Een bundel artikelen van Leaders Online, over leiderschap in een dynamische wereld. 2012-2013 Welkom Dit is een bundel van artikelen van Leaders Online. Deze artikelen

Nadere informatie

Dat is onze zaak. Over eigenaarschap in het publieke domein. Albert Jan Kruiter & Willemijn van der Zwaard. raad voor maatschappelijke ontwikkeling

Dat is onze zaak. Over eigenaarschap in het publieke domein. Albert Jan Kruiter & Willemijn van der Zwaard. raad voor maatschappelijke ontwikkeling Dat is onze zaak Over eigenaarschap in het publieke domein Albert Jan Kruiter & Willemijn van der Zwaard raad voor maatschappelijke ontwikkeling dat is onze zaak Dat is onze zaak Over eigenaarschap in

Nadere informatie

Verschijnt 11 keer per jaar, jaargang 10, nummer 9, oktober 2008

Verschijnt 11 keer per jaar, jaargang 10, nummer 9, oktober 2008 crisis Uitgave van het Wetenschappelijk Bureau van de SP Verschijnt keer per jaar, jaargang 0, nummer 9, oktober 2008 CRISIS De wereld is in crisis. De kranten staan er vol van, het kredietsysteem wankelt,

Nadere informatie

Een ander Europa is mogelijk

Een ander Europa is mogelijk Een ander Europa is mogelijk Ideeën voor een nieuw Europa Willem Bos F 2,- Vooraf Na de referenda over de Europese Grondwet in Frankrijk en Nederland, op respectievelijk 29 mei en 1 juni 2005, werd door

Nadere informatie

Hoofdstuk 01 Wat is innoveren?

Hoofdstuk 01 Wat is innoveren? Hoofdstuk 2 Innoveren: van geluk naar opzet 19 Hoofdstuk 01 Wat is innoveren? Duurzame tomaten Ted Duijvestijn houdt zijn hand in de buurt van een dikke grijze buis. Hier wordt van een diepte van 2.300

Nadere informatie

DE SCHIPPER AAN HET WOORD TOEKOMST VOOR DE BINNENVAART

DE SCHIPPER AAN HET WOORD TOEKOMST VOOR DE BINNENVAART DE SCHIPPER AAN HET WOORD TOEKOMST VOOR DE BINNENVAART DE SCHIPPER AAN HET WOORD Emile Roemer, SP-Tweede Kamerlid september 2009 4 DE SCHIPPER INHOUDSOPGAVE 5 INHOUDSOPGAVE WOORD VOORAF 7 SAMENVATTING

Nadere informatie

Groeien met innovatieve IT

Groeien met innovatieve IT SAP White Paper Groeien met innovatieve IT Hoe onderscheiden groeiende middelgrote organisaties zich? Inhoud 3 Voorwoord 4 Executive summary 5 Hoofdstuk 1: Groei in Nederland 6 Hoofdstuk 2: Omzetgroei

Nadere informatie

stralend ondernemen Succestips voor (startende) ondernemers Drs. Martijn van Buren

stralend ondernemen Succestips voor (startende) ondernemers Drs. Martijn van Buren stralend ondernemen Succestips voor (startende) ondernemers Drs. Martijn van Buren inleiding inleiding voorwoord Dit boek gaat over ondernemen. Ik heb altijd de goede gewoonte gehad om na te denken waarom

Nadere informatie

Deel D: BENUT DE BITS

Deel D: BENUT DE BITS Deel D: BENUT DE BITS Waarom bedrijven moeten nadenken over hun functie. Welke kansen bedrijven en particulieren krijgen. Hoe het onderwijssysteem aangepast moet worden. Hoe de politiek gebruik kan maken

Nadere informatie

ISBN/EAN: 978-94-91753-00-8 NUR: 808 Trefw: innovatie, creativiteit. Dit is een uitgave van Idea Seeding Books

ISBN/EAN: 978-94-91753-00-8 NUR: 808 Trefw: innovatie, creativiteit. Dit is een uitgave van Idea Seeding Books 0 ISBN/EAN: 978-94-91753-00-8 NUR: 808 Trefw: innovatie, creativiteit Dit is een uitgave van Idea Seeding Books Idea Seeding Books ideaseedingbooks@gmail.com www.ideaseedingbooks.com Omslagfoto: istockphoto

Nadere informatie

een Beter nederland voor minder geld

een Beter nederland voor minder geld een Beter nederland voor minder geld Uitgave van het Wetenschappelijk BUreaU van de sp Verschijnt 11 keer per jaar, jaargang 12, nummer 4, april 2010 een beter nederland voor minder geld Sinds de val van

Nadere informatie

op betalingsverkeer Innovaties in het betalingsverkeer Succesvolle sturing van de geldmarktrente Afwikkeling OTC-derivaten

op betalingsverkeer Innovaties in het betalingsverkeer Succesvolle sturing van de geldmarktrente Afwikkeling OTC-derivaten focus Een special issue over de betaal- en effectenmarkt van het Focusgebied betalingsverkeer op betalingsverkeer Innovaties in het betalingsverkeer Succesvolle sturing van de geldmarktrente Afwikkeling

Nadere informatie

Symposium Eerlijk duurt het Langst

Symposium Eerlijk duurt het Langst Symposium Eerlijk duurt het Langst georganiseerd door de Konferentie Nederlandse Religieuzen, Landelijk bureau DISK en Justitia et Pax op donderdag 29 november 2012 in de Bergkerk te Amersfoort 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie