Eerst denken, dan doen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Eerst denken, dan doen"

Transcriptie

1 Lokale Burgerkrant Nr Uitgave van Open Vld PoperingePoperinge Eerst denken, dan doen 6 jaar geleden werd Open Vld naar de oppositiebanken verwezen. 6 jaar lang schikte de fractie zich waardig in deze rol. Het gekozen beleid werd streng, maar rechtvaardig beoordeeld. Wat hebben we nu geleerd? Eerst denken, dan pas doen! Het CD&V- Samen-bestuur deed het vaak omgekeerd, wat Poperinge zuur - en vooral duur - is opgebroken. Eerst en vooral hadden we het ondergrondse avontuur, de bouw van een parkeergarage onder de Grote Markt. Dankzij de massale steun van de bevolking is die er uiteindelijk niet gekomen. Geld verspild Maar intussen was er wel al heel wat geld verspild aan ontwerpen en studies. Een andere ondoordachte realisatie is de oprichting van een gsm-mast op de sportzone. Fractieleidster Sabien Lahaye-Battheu: Die mastodont temidden de sportende Poperingenaars is totaal onverantwoord. De beslissing om een wedstrijd uit te schrijven voor de renovatie en herbestemming van het Sint- Michielscomplex, is ook al niet doordacht. Er blijkt nu slechts 1 inschrijving te zijn. Verkopen was de goedkoopste en snelste oplossing geweest. En waarom het bestuur koos voor de duurste en meest ingewikkelde (als ze werken) parkeerautomaten in hun verhaal van het betalend parkeren (dat wij willen afschaffen), blijft voor ons ook een raadsel. Jouw boeken beu - rs?! Je boeken beu? Een krasse uitspraak. Maar misschien heb je wel boeken, in goede staat, die je wil afstaan voor een goed doel? Open Vld en Willemsfonds Poperinge organiseren van 19 tot 21 oktober 2012 een tweedehands boekenbeurs in de gemeenschapsschool De Ster, Vroonhof, tvv de vereniging Autisme Westhoek. Werp nu een blik op je huisbibliotheek en zoek uit wat je wil afstaan: fictie, non-fictie, jeugdboeken, strips,... Laat je boeken ophalen na een telefoontje naar Johan Lefever 057/ of INHOUD Een aantal speerpunten uit het verkiezingsprogramma van Open Vld Poperinge worden toegelicht in deze burgerkrant. Lees meer op p. 2-3 en 7-8!

2 Geloofwaardig en realistisch Beste Groot-Poperingenaar, De gemeente-en provincieraadsverkiezingen komen nu wel heel dichtbij. De afgelopen maanden en weken werd bijzonder hard gewerkt door uw Open Vld-bestuur. Onze sterke kandidatenlijst is het resultaat van degelijk overleg en opbouwende samenwerking. Als voorzitter ben ik fier op onze lijst. Alle kandidaten verdienen een gekleurd bolletje naast hun naam. Op 14 oktober kleur ik ze alvast alle 25. Zo krijgt elke kandidaat een voorkeurstem. Ik moet onze uittredende raadsleden van gemeente en OCMW danken voor het enthousiasme waarmee ze onze partij de afgelopen 6 jaar hebben vertegenwoordigd en de dossiers hebben beoordeeld vanop de oppositiebanken, waarop we in 2006 eerder onverwacht terechtkwamen. Nu zijn we meer dan ooit klaar om opnieuw verantwoordelijkheid op te nemen. Gezonde financiën, mobiliteit, veiligheid, lokale economie, seniorenvoorzieningen, kinderopvang etc. Dit zijn blauwe speerpunten die we bovenaan de agenda plaatsen vanuit het principe eerst denken, dan doen. In deze Burgerkrant geven we u bij een aantal punten meer concrete toelichting. U zal lezen dat Open Vld Poperinge een geloofwaardig, realistisch toekomstverhaal voor onze stad en onze deelgemeenten voor ogen heeft. U hebt de sleutel in handen om Poperinge weer blauwer te kleuren. We durven dan ook om uw stem vragen. Oprechte dank alvast, in naam van alle 25 kandidaten! Inspraak burger moet verhogen Het mandaat schepen van inspraak moet worden ingevuld. Dat kan o.a. door het invoeren van een vragenhalfuurtje in de gemeenteraad en het oprichten van een kindergemeenteraad, voorstellen van Open Vld die deze legislatuur van tafel werden geveegd. Jong en oud moeten het woord kunnen nemen. Allerlei nieuwe media bieden nieuwe kansen om nog beter te communiceren met de burger. Zo kunnen digitale infoborden in het centrum én in alle deelgemeenten nuttig zijn voor de aankondiging van allerlei evenementen. Initiatieven kinderopvang verdienen financiële stimulansen Kinderopvang moet betaalbaar en flexibel zijn. Blijven versterken van toerismeaanbod Nieuwe media bieden nieuwe kansen om beter te communiceren met de burger. Ouders die hun kindje aan een onthaalmoeder, dagverblijf of kribbe wensen toe te vertrouwen, nemen best tijdig hun voorzorgen. De nood aan kinderopvang laat zich ook voelen in Poperinge. Open Vld wil nieuwe private opvanginitiatieven, die worden opgestart, voor het eerste jaar een starterspremie toekennen. Deze premie is éénmalig. Voor de volgende jaren kan een subsidie per capaciteitsplaats verleend worden. Essentieel is dat kinderopvang betaalbaar en flexibel is. Johan Lefever, voorzitter Open Vld Poperinge Op toeristisch gebied heeft Poperinge heel wat troeven. Die moeten we blijven uitspelen en versterken. Het ontwikkelen van nieuwe en vernieuwende arrangementen voor stad en dorp moet een continu gebeuren zijn. Een nauwe samenwerking op dit vlak met de stedelijke kunstacademie biedt heel wat mogelijkheden. Zo kunnen bijvoorbeeld themagerichte wandelingen worden uitgestippeld en aangeboden. Open Vld zal ook een structurele oplossing bieden voor de parkeerproblematiek van het bustoerisme in Poperinge. Op toeristisch gebied heeft Poperinge heel wat troeven. 2 lokale Burgerkrant

3 Na deze legislatuur zal Poperinge eindigen met een minimum in de schatkist én met een hogere leningslast dan in Hierdoor hypothekeert men de toekomstige projecten (o.a. zwembad), die nodig zijn voor Poperinge. Waar is uw geld? Als we vergelijken (zie tabel onderaan): in 2006 zat er 13 miljoen euro (525 miljoen BEF) in de schatkist. En dit zelfs na verwezenlijking van een aantal grote projecten tussen 2000 en 2006 zoals het stadspark, het hopmuseum, rusthuis Proventier, de Letterbeek, de Rookop in Reningelst, het sportterrein Proven, enzovoort. Dit kon dankzij een doordacht, gezond, voorzichtig financieel beleid. In 2012 blijft van die 13 miljoen euro nog slechts een 3,5 miljoen euro (de noodzakelijke buffer van 141 miljoen BEF) over. En er werd bovendien voor 12 miljoen euro (485 miljoen BEF) aan nieuwe leningen opgenomen. Wie zal die afbetalen? Fenomenale verhoging De tabel toont ook de fenomenale verhoging aan van de grondlasten met bijna 2 miljoen euro (80 miljoen BEF). Die verhoging werd gerechtvaardigd door de bouw van o.a. een nieuw zwembad. Waar staat dat zwembad? En waar is uw geld dan naartoe? De opbrengsten uit die belastingsverhoging staan nergens gereserveerd. Ook dat geld is weg. Al 6 jaar lang wijst Open Vld erop dat de volgende bestuursploeg weinig marge Fractie van Open Vld in de gemeenteraad voorspelt weinig marge voor de volgende bestuursploeg. Er moeten, zoals in elk huishouden, keuzes worden gemaakt, prioriteiten worden gesteld zal hebben. Je kan nu eenmaal niet álles willen verwezenlijken binnen één en dezelfde legislatuur. Er moeten, zoals in elk huishouden, keuzes worden gemaakt, prioriteiten worden gesteld. Financiën weer gezond maken Open Vld engageert zich om de Poperingse financiën weer gezond te maken. Niet door de belastingen opnieuw te verhogen, maar door de tering naar de nering te zetten. Neen, het mag zeker de burger niet zijn die het gelag moet betalen. Ook bijkomende bedrijfsbelastingen zijn uit den boze. In tijden van economische crisis moet de gemeenten bedrijven en handelaars net een duwtje in de rug geven. De door CD&V-Samen in 2008 ingevoerde belasting op onbebouwde percelen (zelfs tuinen!), die in euro opbracht, zal door Open Vld worden herschikt. lokale Burgerkrant 3

4 Open Vld kandidaten voor de provincieraadsverkiezingen van 14 oktober Gilbert VERKINDEREN Emmily TALPE Francis DEMUYNCK Hildegard DEBRABANDERE Marc CLABAU Willy DEGROOTE Sabien LAHAYE-BATTHEU 2 Emmily TALPE 36 jarige dynamische Ieperlinge. Emmily is zelfstandig bedrijfsjuriste en mama van Diethe en Arnaud. OCMW-raadslid en sinds 2010 voorzitter van Open Vld Ieper. Ze nam reeds deel aan de Vlaamse en Federale verkiezingen van 2007, 2009 en Oprichter en lijsttrekker van de stadslijst Open Ieper. 3 Francis DEMUYNCK Francis Demuynck woont in Passendale, is gehuwd en heeft 3 kinderen. Als KMO-adviseur geeft hij advies inzake fi nancieel beheer, strategie en investeringen. Secretaris in het lokale Open Vld-bestuur, penningmeester in het schoolbestuur van de lagere school te Passendale, en lid van de Cultuurraad. Gilbert VERKINDEREN Gilbert Verkinderen is 66 jaar en gehuwd met Antonia Doubel. Hij is vader van Frederik, Roderik en Dominiek en opa van Astrid, Charlotte, Manu, Arno en Felix. Uittredend provincieraadslid. Zaakvoerder van Gamma Ieper, Poperinge en Diksmuide. Naast voorzitter van KFC.Langemark en Duivenmaatschappij de Duivenvrienden ook lid van het Bakelandcomité. Als Provincieraadslid waren zijn bevoegdheden Leefmilieu, Natuur en Landschappen/Gebiedswerking, met daarnaast Toerisme toegespitst op Met Open Vld streven we naar een krachtig streekgericht beleid, met een resultaatgerichte dienstverlening aan burgers en bedrijfsleiders. Ruimte wordt een kostbaar goed dat we moeten koesteren. De burger moet actief betrokken worden bij beslissingen, die op het vlak van ruimtelijke ordening worden genomen. Een goed en beter waterbeheer moet ervoor zorgen zodat overstromingen vermeden kunnen worden. Het hart van de landbouwsector ligt in onze streek, een ondersteunend landbouwbeleid moet gericht zijn op kennisoverdacht en coördinatie. Onze toeristische sector verder laten uitgroeien tot een volwaardige economische sector met een groot maatschappelijk belang. De Westhoek moeten we verder op de kaart zetten als fi etsregio. Ondersteuning van welzijnorganisaties, welke leiden tot een gedegen welzijnsbeleid gesteund op gelijkheid en menswaardigheid. Onze uitstekende ligging verder uitbouwen tot een evenwichtige, gediversifi eerde, duurzame en open economie als basis voor onze toekomstige welvaart. Met Open Vld streven we naar een gezond financieel beleid, met een sluitend budget op basis van een lage fi scaliteit. Grenscriminaliteit moet verder aangepakt worden in samenwerking met Frankrijk. 1 4 Hildegard DEBRABANDERE Hildegard Debrabandere woont in Beselare, is gehuwd en heeft drie kinderen. Ze combineert een job in verzekeringen met een baan in binnenhuisinrichting. Ze is lid van het lokale Open Vld bestuur en van de Open Vld Vrouwen. Tot eind vorig schooljaar was ze lid van het lokale overleg voor kinderopvang. 5 Marc CLABAU Gehuwd met Moerman Sonja,vader van Steve en opa van twee kleinkinderen. Hij is geboren in Poperinge 1953 en woont in Boezinge.Gewezen leraar aan het KTA Ieper en RMS Poperinge, thans reeds 24 jaar verkoper Mercedes te Ieper. Marc is ondervoorzitter van K. Sassport Boezinge 1ste provinciale 6 Willy DEGROOTE Willy Degroote, 65 jaar, en landbouwerszoon. Heeft 3 dochters en 5 kleinkinderen. Na zijn studies 1 jaar bediende, 5 jaar lesgever en tenslotte zelfstandig ondernemer. 24 jaar gemeenteraadslid in Wervik en nu Eregemeenteraadslid. Uw stem waardig aangezien hij achtereenvolgens landbouwer, arbeider, leraar en werkgever was. 7 Sabien LAHAYE-BATTHEU In 2000 maakte Sabien haar debuut in de politiek als provincieraadslid. Het is haar dan ook een eer om deze lijst nu voor het district Ieper- Poperinge te mogen duwen. U zal het met haar eens zijn dat de stem van Open Vld in de West-Vlaamse provincieraad luider moet klinken. Dat kan alleen met uw steun, uw stem: een rood bolletje achter elk van deze namen.

5 Open Vld kiest voor een sobere, maar sterke en vooral correcte campagne, die zal uitgaan van eigen sterkte Lijst Open Vld POPERINGE gemeenteraadsverkiezingen 1. Sabien Lahaye-Battheu 2. Eric Butaye Marie-Claire Tylleman 4. Danny Lefebvre 5. Bert Costenoble 6. Johan Lefever 7. Christine Verdonck 8. Martial D alleine 9. Ingrid Deman 10. Niké Maekelberg 11. Guillaume Muylle 12. Julie Lahaye 13. Pascal Lapanne 14. Rita Truant 15. Marc Deseyne 16. Jackie Cockheyt 17. Jean-Pierre Ruyssen 18. Marie-Thérèse Moerenhout-Maesen 19. Bart Devos 20. Fleur D amour 21. Franky Vermeersch 22. Isabel Sticker 23. Jan Vandenbroucke 24. John Vanrenterhem- Vanacker 25. Josianne Lesage

6 UITNODIGING blauw event poperinge op vrijdag 5 oktober 2012 om 19u30 in zaal Palace (Ieperstraat, Poperinge) leden 26 euro niet leden 30 euro aperitief warm buffet koffie muzikale animatie en dans reservatie: tel. 057/ of Poperinge

7 Leegstand menselijker bekijken Julie Lahaye, Niké Maekelberg, Guillaume Muylle en Bert Costenoble. Jonge passie voor Poperinge Wist u dat 30% van de Poperingse bevolking jonger is dan 25 jaar? Niet meer dan normaal dus dat deze groep een stem krijgt in de gemeenteraad. En absoluut noodzakelijk dat er ook écht wordt geluisterd. Op de lijst van Open Vld Poperinge prijken vier jongeren die uw stem verdienen. Hoewel ze de grote lijnen van het programma van Open Vld volgen, leggen ze ook hun eigen accenten. Zo willen ze een rotatiesysteem wat het voorzitterschap van de gemeenteraad betreft en vragen ze de invoering van een vragenuurtje voor de burgers tijdens de gemeenteraad. Een veilige uitgaansbuurt is voor jongeren én ouders een must. Met de nieuwe fuifzaal krijgt de jeugd wat ze verdient. Bijkomende camera s verhogen het veiligheidsgevoel. Fietsen moet verder worden gestimuleerd, zowel in het centrum (wel jammer van de kasseien) als in de richting naar en in de deelgemeenten. De voorbije legislatuur werd heel wat geïnvesteerd in het centrum van onze stad. Nu moeten ook de deelgemeenten krijgen wat ze verdienen. Als de toekomst maken de jongeren zich ook zorgen over de financiële toestand. Zullen zij alleen maar moeten afbetalen? Om de braindrain te vermijden, moet jong ondernemerschap, bedrijvigheid, en werkgelegenheid worden aangemoedigd. En er moet niet alleen worden ingezet op betaalbaar wonen, het behoud van een streepje groen, maar ook op voldoende kinderopvang. Jong Vld Poperinge is nu ook online. Voor meer info en ons volledig programma: In Poperinge zijn er nogal wat handelspanden die leeg staan, en dat kan storend zijn. Open Vld zal daarom actief inzetten op het aantrekken van nieuwe handels-of horecazaken. Starters moeten zich als een magneet aangetrokken voelen tot onze stad. Zij moeten via een online databank inzicht krijgen in beschikbare handelspanden, zowel groot als klein. Open Vld wil de aandacht van ondernemers trekken met o.a. een nieuwe actie, het aanbrengen van opvallende raamstickers. Deze stickers laten leegstaande panden extra opvallen, waardoor sneller potentiële investeerders of nieuwe handelaars worden aangetrokken. Dat de straat er zo ook kleurrijker door wordt, is mooi meegenomen. Een leegstaande woning die langer dan 12 maanden na elkaar niet bewoond is, wordt nu al meteen met euro belast, en die belasting wordt jaar na jaar met euro verhoogd. We nemen een voorbeeld: een jaar na het overlijden van iemand, wiens kinderen het maar niet eens geraken wat met het huis moet gebeuren, volgt al meteen een boete. Dit is inderdaad niet menselijk. Enkel speculatie zou na een bepaalde termijn moeten beboet worden. Een herschikking dringt zich op. Nieuwe multifunctionele sportzaal De sportactiviteiten van Poperinge worden zoveel mogelijk geconcentreerd op het sportterrein. Het Ruimtelijk Uitvoeringsplan Sportzone wordt opgemaakt in functie van de verdere versterking van het sportcentrum van Poperinge. Open Vld wil in dit plangebied een nieuwe, multifunctionele sportzaal bouwen. Deze bijkomende site moet een oplossing bieden voor het tekort aan indoortennisvelden en andere binnensportaccommodatie. Bovendien moet de nieuwe zaal kunnen worden gebruikt voor grotere fuiven, waardoor de overlast voor de binnenstad tot een minimum wordt beperkt. De bijkomende site moet het tekort aan indoor-tennisvelden oplossen. Open Vld kiest bewust voor milieuvriendelijk drukwerk Uitgave van Open Vld, Melsensstraat 34, 1000 Brussel - V.U.: Alexander De Croo CONTACT: Tel REDACTIE: (coördinatie) (eindredactie) LAY-OUT: SECRETARIAAT: FOTOGRAFIE: Imageglobe.be, Shutterstock. com V.U. LOKAAL : Johan Lefever, Switch Road 8, 8970 Poperinge lokale Burgerkrant 7

8 K(ass)ei van een stad Parkeermeters weg Open Vld is altijd voorstander geweest van de renovatie van het marktplein, en wij zijn dan ook blij dat de werken achter de rug zijn. Toch had het nog beter gekund. Vooral de keuze van het stadsbestuur om de voetgangerszones op de markt en in de aanpalende straten in kasseien aan te leggen, is een gemiste kans geweest. Die blijken voor veel mensen, rolstoelen en kinderwagens letterlijk een struikelblok te zijn. De hobbelige ondergrond nodigt in ieder geval niet uit tot een ontspannen wandeling. Weg met die kasseien dus. Ondernemers verdienen duw in de rug Poperinge moet de ondernemers een inhaalbeweging gunnen. Voetgangerszone op de markt aangelegd met hobbelige kasseien. De Poperingse centrumondernemer had het de voorbije jaren niet gemakkelijk door de werken in het centrum. Nu de werken achter de rug zijn, moet Poperinge de ondernemers een inhaalbeweging gunnen. De ondernemer moet zich persoonlijk betrokken voelen in het handelsgebeuren. Informeren, samenwerken en inspraak zijn sleutelwoorden. Open Vld kon al een steentje bijdragen en duwde het voorstel van de geboortebon (in plaats van de stedelijke geboortepremie) erdoor, uit te geven bij de handelaars in groot-poperinge. Meer initiatieven zullen volgen. Gekoppeld aan de renovatie van de Grote Markt, werd het betalend parkeren in Poperinge geïntroduceerd. Open Vld was en blijft radicaal tegen de komst van de parkeerautomaten. Het had anders gekund. Het gratis parkeren moet blijven, in combinatie met een verruiming van de blauwe zone, en de aanleg van een nieuwe centrumparking (Vroonhofsite) en een randparking (Rekhof). Gratis centrumparking Open Vld is al lang vragende partij om te onderhandelen met het Gemeenschapsonderwijs GO! om ertoe te komen hun ongebruikte speelplaats te kunnen inrichten als gratis centrumparking. Er kunnen wel 100 auto s parkeren. De creatie van deze parking zou bovendien bijna geen cent kosten. Hoe dan ook, met Open Vld zal het betalend parkeren verdwijnen. De parkeerautomaten, die onder de meest gesofisticeerde maar tegelijk ook minst gebruiksvriendelijke kunnen gerekend worden, moeten uit het Poperingse straatbeeld verdwijnen. Open Vld denkt aan onze senioren Ook in Poperinge is het aantal 65-plussers in tien jaar tijd sterk gestegen. Momenteel is er zowel in de thuiszorg als in de residentiële zorg onvoldoende aanbod, met lange wachtlijsten tot gevolg. Een oplossing dringt zich op. Er is nood aan uitbreiding van de dagopvang én van de korte opvang. In 2004 kocht het OCMW een voormalig confectiebedrijf in de Engelstraat om het als dienstencentrum in te richten. Dit kwam er niet, en 8 jaar later staat het nog altijd leeg. Open Vld wil op deze site meerdere serviceflats bouwen. Voormalig confectiebedrijf in de Engelstraat staat nu al 8 jaar leeg. Parkeermeters moeten uit het straatbeeld verdwijnen.

Eerst denken, dan doen.

Eerst denken, dan doen. Eerst denken, dan doen. Eerst denken, dan doen. Volksvertegenwoordiger Advocate Gemeenteraadslid Poperinge 45 jaar Met al 12 politieke jaren achter de rug, blijft Sabien gebeten door de politieke microbe.

Nadere informatie

Wat verwachten de ondernemers van Poperinge van het nieuwe gemeentebestuur in de volgende zes jaar?

Wat verwachten de ondernemers van Poperinge van het nieuwe gemeentebestuur in de volgende zes jaar? Wat verwachten de ondernemers van Poperinge van het nieuwe gemeentebestuur in de volgende zes jaar? De UNIZO-afdelingen van Poperinge hebben zich gebogen over de vraag wat verwachten de ondernemers van

Nadere informatie

Beleidsverklaring 15 thema s u als inwoner

Beleidsverklaring 15 thema s u als inwoner Beste inwoner, Wij stellen u graag onze Beleidsverklaring voor. Een mooi woord om te zeggen hoe we onze gemeente willen besturen de volgende 6 jaar. We werken rond 15 thema s. In deze folder leest u een

Nadere informatie

Wat verwachten de ondernemers van Ieper van het nieuwe stadsbestuur in de volgende zes jaar?

Wat verwachten de ondernemers van Ieper van het nieuwe stadsbestuur in de volgende zes jaar? Wat verwachten de ondernemers van Ieper van het nieuwe stadsbestuur in de volgende zes jaar? UNIZO Groot-Ieper heeft, naar aanleiding van de gemeenteraadsverkiezingen 2012, zich gebogen over de vraag Wat

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma sp.a Sint Gillis Waas. 10 puntenplan

Verkiezingsprogramma sp.a Sint Gillis Waas. 10 puntenplan Verkiezingsprogramma sp.a Sint Gillis Waas 10 puntenplan Inleiding. Sint-Gillis-Waas is een goede gemeente om in te wonen. De typische elementen die onze gemeente kenmerken, namelijk de rust, de goede

Nadere informatie

Sabien Lahaye - Battheu Durver én doener.

Sabien Lahaye - Battheu Durver én doener. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1 2 3 4 5 6 7 8 9 KAMER WEST-VLAANDEREN Effectieven VAN QUICKENBORNE Vincent LAHAYE-BATTHEU Sabien STAELRAEVE Sofie CALLENS Pieter ANSEEUW Stéphanie MADDENS Wout

Nadere informatie

Wat verwachten de ondernemers van Houthulst van het nieuwe gemeentebestuur in de volgende zes jaar?

Wat verwachten de ondernemers van Houthulst van het nieuwe gemeentebestuur in de volgende zes jaar? Wat verwachten de ondernemers van Houthulst van het nieuwe gemeentebestuur in de volgende zes jaar? UNIZO-Houthulst heeft, naar aanleiding van de gemeenteraadsverkiezingen 2012, zich gebogen over de vraag

Nadere informatie

Vandaag, 20 februari, is een dag waar wij als nieuw bestuur naar hebben uitgekeken.

Vandaag, 20 februari, is een dag waar wij als nieuw bestuur naar hebben uitgekeken. Beste vrienden, Vandaag, 20 februari, is een dag waar wij als nieuw bestuur naar hebben uitgekeken. Sinds afgelopen zomer hebben we achter de schermen heel wat werk verricht om terug een volwaardig Open

Nadere informatie

De Grote Wommelgemse Enquête

De Grote Wommelgemse Enquête De Grote Wommelgemse Enquête Doel De enquête is opgezet als een papieren enquête die peilt naar de tevredenheid van de inwoners, die inzicht wil krijgen hoe de bevolking haar gemeente ziet en die antwoorden

Nadere informatie

bestuur goed stassen 1 jos

bestuur goed stassen 1 jos SamenvoorKruibeke goed bestuur *ontbreken op de foto: Kristof Van de Vyver, Iris Sinnaeve en Jeannine Cap Een echt bestuur voor een financieel gezond Kruibeke doe je niet alleen, niet als individu, ook

Nadere informatie

Wat verwachten de ondernemers van Koksijde van het nieuwe gemeentebestuur in de volgende zes jaar?

Wat verwachten de ondernemers van Koksijde van het nieuwe gemeentebestuur in de volgende zes jaar? Wat verwachten de ondernemers van Koksijde van het nieuwe gemeentebestuur in de volgende zes jaar? UNIZO-Koksijde heeft, naar aanleiding van de gemeenteraadsverkiezingen 2012, zich gebogen over de vraag

Nadere informatie

samen 4 Ed. Geraardsbergen oost-vlaanderen toekomst geven aan lijstnummer

samen 4 Ed. Geraardsbergen oost-vlaanderen toekomst geven aan lijstnummer samen toekomst geven aan oost-vlaanderen lijstnummer 4 Ed. Geraardsbergen lijsttrekker Onderwijs, welzijn, cultuur en ontspanning: dat zijn mijn prioriteiten. Ik zet mij in voor onderwijs: niet alleen

Nadere informatie

Op VVD Aalsmeer kun je rekenen

Op VVD Aalsmeer kun je rekenen Op VVD Aalsmeer kun je rekenen De lokale VVD-fractie Aalsmeer/Kudelstaart Verkiezingsprogramma 2018-2022 1 Wat heeft VVD Aalsmeer de afgelopen jaren voor jou bereikt? Vanaf 2010 heeft de gemeenteraadsfractie

Nadere informatie

N-VA Maarkedal met Project M en ijzersterke lijst naar de verkiezingen

N-VA Maarkedal met Project M en ijzersterke lijst naar de verkiezingen N-VA Maarkedal met Project M en ijzersterke lijst naar de verkiezingen Visie en Ambitie voor Maarkedal Maarkedal, 1 september Iedere verkiezing heeft zijn verrassing en in Maarkedal is het zonder enige

Nadere informatie

Inspreekreactie Eilandraad Marken Raadsvergadering 5 september 2013 m.b.t. agendapunt bespreken verslag Langs de kernen d.d.

Inspreekreactie Eilandraad Marken Raadsvergadering 5 september 2013 m.b.t. agendapunt bespreken verslag Langs de kernen d.d. Inspreekreactie Eilandraad Marken Raadsvergadering 5 september 2013 m.b.t. agendapunt bespreken verslag Langs de kernen d.d. 30 januari 2013 Goedenavond Burgemeester en leden van de politiek in de gemeente

Nadere informatie

Beste kandidaten, Beste vrienden,

Beste kandidaten, Beste vrienden, TOESPRAAK DOOR KRIS PEETERS VLAAMS MINISTER-PRESIDENT EN VLAAMS MINISTER VAN ECONOMIE, BUITENLANDS BELEID, LANDBOUW EN PLATTELANDSBELEID CD&V Kandidatendag 28 mei 2012 Beste kandidaten, Beste vrienden,

Nadere informatie

Voorstelling UNIZO-PRIORITEITEN. Sint-Niklaas GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN 2012

Voorstelling UNIZO-PRIORITEITEN. Sint-Niklaas GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN 2012 Voorstelling UNIZO-PRIORITEITEN Sint-Niklaas GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN 2012 Lokaal economisch beleid wordt steeds belangrijker In de UNIZO KMO-barometer* van maart 2011: het gemeentelijk niveau wordt door

Nadere informatie

Beste inwoner, Alvast bedankt! Namens het gemeentebestuur, H. Verschave G. Liefooghe

Beste inwoner, Alvast bedankt! Namens het gemeentebestuur, H. Verschave G. Liefooghe Bevraging aan de inwoners van Alveringem Beste inwoner, Het meerjarenplan moet worden opgemaakt voor de periode 2014-2020. In zo n meerjarenplan staat wat het bestuur allemaal zou willen en moeten kunnen

Nadere informatie

STATUTEN VAN DE GEMEENTELIJKE CULTURELE RAAD TE LICHTERVELDE

STATUTEN VAN DE GEMEENTELIJKE CULTURELE RAAD TE LICHTERVELDE STATUTEN VAN DE GEMEENTELIJKE CULTURELE RAAD TE LICHTERVELDE Gelet op de eerdere oprichting van de gemeentelijke Culturele Raad in uitvoering van het decreet van 24 juli 1991 houdende organisatie van het

Nadere informatie

BLANKENBERGE VOORZIET MASSAAL SUBSIDIES OM DE LEEGSTAND TE BESTRIJDEN.

BLANKENBERGE VOORZIET MASSAAL SUBSIDIES OM DE LEEGSTAND TE BESTRIJDEN. Blankenberge, 1 maart 2014 BLANKENBERGE VOORZIET MASSAAL SUBSIDIES OM DE LEEGSTAND TE BESTRIJDEN. Op 17 december 2013 nam de gemeenteraad kennis van het Strategisch Commercieel plan voor de binnenstad.

Nadere informatie

Organisatie van advies en inspraak van het lokaal cultuurbeleid 2013-2018

Organisatie van advies en inspraak van het lokaal cultuurbeleid 2013-2018 Organisatie van advies en inspraak van het lokaal cultuurbeleid 2013-2018 1. DOELSTELLING : ADVIES EN INSPRAAK BIJ HET LOKAAL CULTUURBELEID 1.1. Met het oog op de voorbereiding en de evaluatie van het

Nadere informatie

> KEN JE GEMEENTE EN GA ERMEE AAN DE SLAG!

> KEN JE GEMEENTE EN GA ERMEE AAN DE SLAG! > KEN JE GEMEENTE EN GA ERMEE AAN DE SLAG! > > DE GEMEENTE: WAT, WAAR, HOE EN WAAROM? Simpel gezegd is een gemeente een stuk grondgebied met een eigen bestuur, dat verkozen is door en verantwoording aflegt

Nadere informatie

Verslag debat Groot Politiek Circus 06/10/2012. Over mobiliteit. Aanwezigen

Verslag debat Groot Politiek Circus 06/10/2012. Over mobiliteit. Aanwezigen Verslag debat Groot Politiek Circus 06/10/2012 Aanwezigen sp.a: Tom Balthazar en Astrid Debruycker groen: Elke Decruynaere en Bram Van Braeckevelt open vld: Mathias De Clercq en Remy Bonnafé CD&V: Veli

Nadere informatie

Speerpunt 1: een aantrekkelijker Hamme

Speerpunt 1: een aantrekkelijker Hamme een aantrekkelijker een veiliger een Vlaamser Hamme Speerpunt 1: een aantrekkelijker Hamme 1. Het imago van Hamme als sterk verouderde gemeente moet omgezet worden naar een landelijke gemeente met leefbare

Nadere informatie

Openbare zitting 2. POLITIEKE ORGANEN-WERKING.

Openbare zitting 2. POLITIEKE ORGANEN-WERKING. STAD MECHELEN GEMEENTERAAD BESLISSINGSLIJST WEBSITE Overzichtslijst van raadsbesluiten in toepassing van artikel 252 2 van het gemeentedecreet van 15 juli 2005 houdende regeling van het bestuurlijk toezicht

Nadere informatie

6 speerpunten voor een bloeiende detailhandel

6 speerpunten voor een bloeiende detailhandel Stad Antwerpen: Beleidsnota Detailhandel 2013 6 speerpunten voor een bloeiende detailhandel Florerende winkels zijn voor Antwerpen van groot belang. Niet alleen zorgen ze ervoor dat de Antwerpenaar alles

Nadere informatie

Gebruik maken van lokale troeven. 9 juni 2011

Gebruik maken van lokale troeven. 9 juni 2011 Gebruik maken van lokale troeven 9 juni 2011 1 Fase 1: Opmaak van detailhandelsbeleidsplan Enkele strategische krijtlijnen Centrumontwikkeling en -management Uitbouw van starters- Straat Creatie van link

Nadere informatie

Slochteren: niet aan grenzen gebonden. Programma 2014-2018 Gemeenteraadsverkiezingen

Slochteren: niet aan grenzen gebonden. Programma 2014-2018 Gemeenteraadsverkiezingen Slochteren: niet aan grenzen gebonden Programma 2014-2018 Gemeenteraadsverkiezingen Afdeling PvdA Slochteren Slochteren, oktober 2013 Slochteren: niet aan grenzen gebonden Voor u ligt waarschijnlijk het

Nadere informatie

w w w. v l d h u l s h o u t. b e Sportinfrastructuur groeperen!

w w w. v l d h u l s h o u t. b e Sportinfrastructuur groeperen! de Burgerkrant w w w. v l d h u l s h o u t. b e een open en brede kijk op uw streek van Hulshout Lokaal nieuws Eerste liberaal in gemeenteraad: Liberalisme is meerwaarde voor Hulshout p.3 Open Vld ook

Nadere informatie

Hoe kwam het huidig parkeerbeleid tot stand?

Hoe kwam het huidig parkeerbeleid tot stand? Hoe kwam het huidig parkeerbeleid tot stand? Stuurgroep Masterplan Grote Markt en omgeving 11 maart 2016 Leden stuurgroep Vertegenwoordigers politieke fracties IDEE 2006 Kathleen Winne IDEE 2006 Jan Van

Nadere informatie

De kracht van bewonersplatforms

De kracht van bewonersplatforms De kracht van bewonersplatforms Schets achtergrond en context Bewonersplatforms: het model Rollen Enkele resultaten Evaluatie Smaakmaker Context 14 dorpen + centrum 16.512 inwoners Oppervlakte: 5.439 ha.

Nadere informatie

STATUTEN CULTUURRAAD

STATUTEN CULTUURRAAD STATUTEN CULTUURRAAD 1. DOELSTELLING Art.1 Het Decreet op het lokaal en geïntegreerd Cultuurbeleid van 12 juli 2001 bepaalt dat de organisatie van advies en inspraak voor het cultuurbeleid een bevoegdheid

Nadere informatie

samen 4 Ed. Oudenaarde oost-vlaanderen toekomst geven aan lijstnummer

samen 4 Ed. Oudenaarde oost-vlaanderen toekomst geven aan lijstnummer samen toekomst geven aan oost-vlaanderen lijstnummer 4 Ed. Oudenaarde lijsttrekker Jean-Pierre Wonen is ook in het zuiden van onze provincie, m.a.w. in de Vlaamse Ardennen niet goedkoper geworden. Integendeel.

Nadere informatie

Formulier kandidaatstelling lijsttrekker Provinciale Staten verkiezingen 2015 in de provincie Overijssel

Formulier kandidaatstelling lijsttrekker Provinciale Staten verkiezingen 2015 in de provincie Overijssel Formulier kandidaatstelling lijsttrekker Provinciale Staten verkiezingen 2015 in de provincie Overijssel Kandidaatstellingsformulier lijsttrekker Ondergetekende stelt zich kandidaat als lijsttrekker voor

Nadere informatie

DE TOEKOMST VAN SHOPPING IN ROESELARE. Samen geven we onze retail een nieuwe boost!

DE TOEKOMST VAN SHOPPING IN ROESELARE. Samen geven we onze retail een nieuwe boost! DE TOEKOMST VAN SHOPPING IN ROESELARE Samen geven we onze retail een nieuwe boost! ROESELARE VANDAAG ZUURSTOF VOOR DE STAD EEN STAD IS BELEVEN EEN STAD IS ONTMOETEN EEN STAD IS ONDERNEMEN ROESELARE VANDAAG:

Nadere informatie

Geachte inwoners en ondernemers van Amsterdam West, geacht dagelijks bestuur en raadsleden,

Geachte inwoners en ondernemers van Amsterdam West, geacht dagelijks bestuur en raadsleden, Financiële beschouwingen, begroting 2014 Stadsdeel Amsterdam West Volkspartij voor Vrijheid en Democratie, 26 november 2013 Voorzitter, Geachte inwoners en ondernemers van Amsterdam West, geacht dagelijks

Nadere informatie

STATUTEN STEDELIJKE RAAD VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP

STATUTEN STEDELIJKE RAAD VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP STAD BRUGGE MAATSCHAPPELIJKE BEGELEIDING STATUTEN STEDELIJKE RAAD VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP ARTIKEL 1: De Stedelijke Raad voor Personen met een Handicap heeft als doel: 1. A. op te treden als volwaardig

Nadere informatie

SENIORENADVIESRAAD SINT- NIKLAAS STATUTEN

SENIORENADVIESRAAD SINT- NIKLAAS STATUTEN SENIORENADVIESRAAD SINT- NIKLAAS STATUTEN ARTIKEL 1: oprichting Op datum van 27 juni 1968 werd de Stedelijke Raad voor de Derde Leeftijd te Sint-Niklaas opgericht. Er is een hernieuwing van de statuten

Nadere informatie

verkiezingen 7 juni STEM NIET OP MIJ!

verkiezingen 7 juni STEM NIET OP MIJ! verkiezingen 7 juni STEM NIET OP MIJ! www.stemnietopmij.be Neem het van mij aan, want ik kan het weten : u stemt maar beter niet op mij. Ik lees elke dag in de krant dat mijn partij toch geen enkele kans

Nadere informatie

samen 4 Ed. Aalst oost-vlaanderen toekomst geven aan lijstnummer

samen 4 Ed. Aalst oost-vlaanderen toekomst geven aan lijstnummer samen toekomst geven aan oost-vlaanderen lijstnummer 4 Ed. Aalst lijsttrekker Binnen een paar dagen verkiest u een nieuw provinciaal bestuur. Gedurende meer dan 23 jaar maak ik hiervan deel uit. In die

Nadere informatie

Bedrijvenpark WITTE MOLEN. Gronden en KMO-units in Aarschot BIZ

Bedrijvenpark WITTE MOLEN. Gronden en KMO-units in Aarschot BIZ Bedrijvenpark WITTE MOLEN Gronden en KMO-units in Aarschot ONDERNEMEN IN AARSCHOT Het stadsbestuur van Aarschot wil haar inwoners en ondernemers de kans geven om economische activiteiten te ontwikkelen

Nadere informatie

Bladgroen emailbericht nr 124 22 februari 2014

Bladgroen emailbericht nr 124 22 februari 2014 Bladgroen is het informatieblad van Groen! Oud-Heverlee. Meer info op www.bladgroen.be Dit krantje sturen we uitsluitend naar wie erom vraagt. Klikken op inschrijven volstaat. Bladgroen emailbericht nr

Nadere informatie

UW WINKEL IN EEN NIEUW KLEEDJE?

UW WINKEL IN EEN NIEUW KLEEDJE? UW WINKEL IN EEN NIEUW KLEEDJE? Premieleidraad voor het kernwinkelgebied Premies voor een fraai straatbeeld Mooie, verzorgde woningen en handelspanden maken de stad aantrekkelijk. Het stadsbestuur wil

Nadere informatie

De gemeenteraad. Ontwerpbesluit

De gemeenteraad. Ontwerpbesluit De gemeenteraad Ontwerpbesluit OPSCHRIFT Vergadering van 25 april 2016 Besluit nummer: 2016_GR_00411 Onderwerp: Engagementsverklaring 'Ontwikkeling van een Cleantech Cluster Regio Gent' en Kadertekst maart

Nadere informatie

Bijgewerkte handleiding mandatenbeheer

Bijgewerkte handleiding mandatenbeheer Mandatendatabank: mandatenbeheer alle besturen, versie 1.2, bijgewerkt tot 24/02/2014 Bijgewerkte handleiding mandatenbeheer De handleiding werd opgesteld voor gemeente en OCMW. U kan de handleiding naar

Nadere informatie

Artikel 1. In de gemeente Destelbergen wordt een gemeentelijke Adviesraad voor Lokale Economie (ALE) opgericht.

Artikel 1. In de gemeente Destelbergen wordt een gemeentelijke Adviesraad voor Lokale Economie (ALE) opgericht. 23 mei 2013 DE GEMEENTERAAD, Overeenkomstig artikel 28 van het Gemeentedecreet in openbare zitting vergaderd; Overwegende dat de gemeenteraad in uitvoering van de artikelen 199 en 200 van het Gemeentedecreet

Nadere informatie

Toespraak Kris Peeters Verkiezingscongres CD&V 26 april 2014

Toespraak Kris Peeters Verkiezingscongres CD&V 26 april 2014 Toespraak Kris Peeters Verkiezingscongres CD&V 26 april 2014 Beste vriendinnen en vrienden, Dit is fantastisch! De enorme opkomst voor dit schitterend congres. Ik ben deze middag een trots boegbeeld. Om

Nadere informatie

Bezinning voor wie wil stilstaan bij de campagne Een toekomst zonder armoede. Om te combineren met de dvd, een infoavond of ander campagne-aanbod.

Bezinning voor wie wil stilstaan bij de campagne Een toekomst zonder armoede. Om te combineren met de dvd, een infoavond of ander campagne-aanbod. Bezinning voor wie wil stilstaan bij de campagne Een toekomst zonder armoede. Om te combineren met de dvd, een infoavond of ander campagne-aanbod. Kom en duw mee Beste begeleider, Deze korte bezinning

Nadere informatie

JAARPLAN 2016 PVDA DORDRECHT. Verbinden, verjongen, verbreden

JAARPLAN 2016 PVDA DORDRECHT. Verbinden, verjongen, verbreden JAARPLAN 2016 PVDA DORDRECHT Verbinden, verjongen, verbreden 1. INLEIDING Bij ons aantreden als nieuw bestuur vorig jaar hebben drie speerpunten gekozenen: verbinden, verjongen, en verbreden. We hebben

Nadere informatie

ANALYSE EN VERGELIJKEND ONDERZOEK PARKEERBELEID STAD GENT

ANALYSE EN VERGELIJKEND ONDERZOEK PARKEERBELEID STAD GENT Parkeren de financiële melkkoe van het Gents stadbestuur? Wat kost het parkeren in Antwerpen, Brugge, Kortrijk, Mechelen, Leuven in vergelijking met Gent? De invoering van het nieuwe parkeerplan in het

Nadere informatie

Gemeente Beesel en haar inwoners presenteren: Blij in Beesel, vandaag, morgen en overmorgen

Gemeente Beesel en haar inwoners presenteren: Blij in Beesel, vandaag, morgen en overmorgen Gemeente Beesel en haar inwoners presenteren: Blij in Beesel, vandaag, morgen en overmorgen Visie Blij in Beesel, vandaag, morgen en overmorgen Een visie die van u is; die het (toekomst)beeld van inwoners

Nadere informatie

Definitief Mobiliteitsplan Gent - Strategische mobiliteitsvisie

Definitief Mobiliteitsplan Gent - Strategische mobiliteitsvisie Definitief Mobiliteitsplan Gent - Strategische mobiliteitsvisie Mijnheer de burgemeester, Collega s, Het is niet de eerste keer dat we het nieuwe mobiliteitsplan voor onze stad hier in deze raad bespreken.

Nadere informatie

Nooit te oud om het te doen 10 TIPS OM EEN VRIJWILLIGERSBEURS OP TE ZETTEN

Nooit te oud om het te doen 10 TIPS OM EEN VRIJWILLIGERSBEURS OP TE ZETTEN Nooit te oud om het te doen 10 TIPS OM EEN VRIJWILLIGERSBEURS OP TE ZETTEN 2 Nooit te oud om het te doen 10 TIPS OM EEN VRIJWILLIGERSBEURS OP TE ZETTEN Het is zover. U wilt een vrijwilligersbeurs opzetten.

Nadere informatie

Inleiding. Tegenbegroting 2015 PvdA Utrecht pagina 2

Inleiding. Tegenbegroting 2015 PvdA Utrecht pagina 2 Tegenbegroting 2015 Inleiding Vrijheid, democratie, rechtvaardigheid, duurzaamheid en solidariteit. Dat zijn de idealen van de sociaal-democratie. In deze tegenbegroting 2015 vertaalt de PvdA Utrecht deze

Nadere informatie

BULLETIN VAN MONDELINGE VRAGEN EN ANTWOORDEN VRAGENUURTJE VAN 2015

BULLETIN VAN MONDELINGE VRAGEN EN ANTWOORDEN VRAGENUURTJE VAN 2015 BULLETIN 6 VAN MONDELINGE VRAGEN EN ANTWOORDEN VRAGENUURTJE VAN 2015 2015/017 Mondelinge vraag over onderzoek uitbreiding van oplaadpunten 06/2015 budgetmeters 2015/018 Webwinkel in de lokale dienstencentra

Nadere informatie

Erik Jacobs. De kracht van verandering. Lijsttrekker. Beste inwoner van Kontich-Waarloos,

Erik Jacobs. De kracht van verandering. Lijsttrekker. Beste inwoner van Kontich-Waarloos, Beste inwoner van Kontich-Waarloos, N-VA belooft u verandering. In dit boekje presenteren enkele van onze kandidaten u graag onze belangrijkste standpunten. Zo weet u hoe we de verandering concreet zullen

Nadere informatie

Presentatie gebracht door Krist Vankeirsbilck, Joris Nachtergaele en Steve De Boever. N-VA Maarkedal

Presentatie gebracht door Krist Vankeirsbilck, Joris Nachtergaele en Steve De Boever. N-VA Maarkedal Sportraad Maarkedal 29/08/2012 Presentatie gebracht door Krist Vankeirsbilck, Joris Nachtergaele en Steve De Boever N-VA Maarkedal Stelling N-VA Maarkedal N-VA wil geen grote, volledig door de gemeente

Nadere informatie

Uitnodiging infoavond. Werken in Heuvelland - PS+PL Niepkerkestr&Steenwerkstr + grav.leiding Nieuwkerkestr Projectnummer 21857

Uitnodiging infoavond. Werken in Heuvelland - PS+PL Niepkerkestr&Steenwerkstr + grav.leiding Nieuwkerkestr Projectnummer 21857 Uitnodiging infoavond uw kenmerk ons kenmerk datum aantal bijlagen 21857 infoavond 2 mei 2014 3 contactpersoon tel. fax e-mail +32 (0)3 450 45 45 +32 (0)3 450 30 20 contact@aquafin.be Werken in Heuvelland

Nadere informatie

Aan de leden van de gemeenteraad. agenda gemeenteraad donderdag 18 december 2014. Mevrouw Mijnheer

Aan de leden van de gemeenteraad. agenda gemeenteraad donderdag 18 december 2014. Mevrouw Mijnheer Ilse Van den Branden secretariaat 03 778 30 75 ilse.vandenbranden@sint-niklaas.be Aan de leden van de gemeenteraad 04-12-2014 uw kenmerk ons kenmerk bijlagen - SEC/-/0100/01/ bondige toelichting agenda

Nadere informatie

Weelde Depot. Visietekst CD&V Ravels

Weelde Depot. Visietekst CD&V Ravels Weelde Depot Visietekst CD&V Ravels Voorwoord Het heeft heel wat voeten in de aarde gehad, er is lang voor geijverd maar in november 2016 was het zover: gemeente Ravels kocht Weelde Depot. Om op zo n terrein

Nadere informatie

Jong zijn zonder zorgen. Dit is Leon. www.s-p-a.be. tijdenveranderen.be. PNA-9985 PRODUCTIE EN MEDIA verkiezingen 2014_148x105_16pag_VERSIE SPA.

Jong zijn zonder zorgen. Dit is Leon. www.s-p-a.be. tijdenveranderen.be. PNA-9985 PRODUCTIE EN MEDIA verkiezingen 2014_148x105_16pag_VERSIE SPA. Jong zijn zonder zorgen. Dit is Leon. tijdenveranderen.be www.s-p-a.be PNA-9985 PRODUCTIE EN MEDIA verkiezingen 2014_148x105_16pag_VERSIE SPA.indd 1 24/02/14 11 NA-9985 PRODUCTIE EN MEDIA verkiezingen

Nadere informatie

- - 2 Nobels Frank gemeenteraadslid 12/03/1989 a/ Creyelman Frank gemeenteraadslid 02/01/1995 a/

- - 2 Nobels Frank gemeenteraadslid 12/03/1989 a/ Creyelman Frank gemeenteraadslid 02/01/1995 a/ 1. SAMENSTELLING VAN DE GEMEENTERAAD OP 31.12.2016 Rangorde Naam, voornaam, Ambt Datum der Datum der als beroep 1 ste (niet laatste raadslid onderbroken) a/verkiezing ambtsaan- b/aanstelling vaarding 30

Nadere informatie

Beste ondernemer, Unizo steunt mensen die zich actief inzetten in het beleid van onze gemeente en. Maak uw keuze met kennis van zake!

Beste ondernemer, Unizo steunt mensen die zich actief inzetten in het beleid van onze gemeente en. Maak uw keuze met kennis van zake! Heist-op-den-Berg Beste ondernemer, Wij vroegen de lijsttrekkers van de partijen (*) naar hun top 5 ondernemersprioriteiten voor 2012-2018 en de top 5 lange termijnprioriteiten. Unizo steunt mensen die

Nadere informatie

Bedankt voor uw aanwezigheid! LENNIK

Bedankt voor uw aanwezigheid!   LENNIK LENNIK Bedankt voor uw aanwezigheid! V.U. Open VLD Lennik, K Keymolenstraat 21, 1750 Lennik. NIET OP DE OPENBARE WEG GOOIEN. Burgemeester Willy De Waele ~ Lid worden ~ Ben je onze partij genegen? Wil je

Nadere informatie

Federaal Plan Armoedebestrijding. Reactie van BAPN vzw. Belgisch Platform tegen Armoede en Sociale Uitsluiting EU2020 30/11/2012

Federaal Plan Armoedebestrijding. Reactie van BAPN vzw. Belgisch Platform tegen Armoede en Sociale Uitsluiting EU2020 30/11/2012 Belgisch Platform tegen Armoede en Sociale Uitsluiting EU2020 30/11/2012 Federaal Plan Armoedebestrijding Reactie van BAPN vzw BAPN vzw Belgisch Netwerk Armoedebestrijding Vooruitgangstraat 333/6 1030

Nadere informatie

MIDDEN TUSSEN DE MENSEN SPORT EN RECREATIE MOBILITEIT EN BEREIKBAARHEID.

MIDDEN TUSSEN DE MENSEN SPORT EN RECREATIE MOBILITEIT EN BEREIKBAARHEID. MIDDEN TUSSEN DE MENSEN De uitgangspunten van het CDA Koggenland zijn helder: je wilt werken voor je brood, je ziet om naar elkaar en je laat de wereld knap achter voor je kinderen. Het CDA staat voor

Nadere informatie

Samen Sterk Voor Uw Belang

Samen Sterk Voor Uw Belang Samen Sterk Voor Uw Belang Verkiezingsprogramma GemeenteBelangen 2014 2018 Speerpunten www.gemeentebelangen-aalten.nl Samen sterk voor uw belang Verkiezingsprogramma 2014 2018 GemeenteBelangen werkt actief

Nadere informatie

MdV UITGESPROKEN TEKST GELDT

MdV UITGESPROKEN TEKST GELDT MdV De begroting is wederom een knap staaltje werk waar door heel veel medewerkers in dit huis veel energie en vakmanschap in is gestoken. Dat verdient waardering, zowel richting college als richting al

Nadere informatie

De crisis is te groot om ze met halve maatregelen op te lossen.

De crisis is te groot om ze met halve maatregelen op te lossen. De crisis is te groot om ze met halve maatregelen op te lossen. Durfplan voor Vlaanderen. Een plan voor morgen en overmorgen. Op 7 juni kiest u hoe we samen de toekomst ingaan. Mét of zonder plan. Ons

Nadere informatie

kartelkrant koksijde 1

kartelkrant koksijde 1 kartelkrant koksijde 1 1 3 11 11 12 13 13 14 15 15 2 kieskrant Met de koning en echtgenote op de tribune van het WK cyclocross Bezoek van Koningin Paola Supporter KVVC Coxyde, KVV Oostduinkerke & Club

Nadere informatie

STATUTEN VAN DE GEMEENTELIJKE CULTURELE RAAD

STATUTEN VAN DE GEMEENTELIJKE CULTURELE RAAD STATUTEN VAN DE GEMEENTELIJKE CULTURELE RAAD In Dentergem wordt een gemeentelijke culturele raad opgericht in uitvoering van het dekreet van 24 juli 1991 houdende de organisatie van het overleg en de inspraak

Nadere informatie

Wat verwachten de ondernemers van Zonnebeke van het nieuwe gemeentebestuur in de volgende zes jaar?

Wat verwachten de ondernemers van Zonnebeke van het nieuwe gemeentebestuur in de volgende zes jaar? Wat verwachten de ondernemers van Zonnebeke van het nieuwe gemeentebestuur in de volgende zes jaar? De UNIZO afdelingen Zonnebeke en Passendale hebben zich, naar aanleiding van de gemeenteraadsverkiezingen

Nadere informatie

Statuten Stedelijke Seniorenraad Gent

Statuten Stedelijke Seniorenraad Gent Statuten Stedelijke Seniorenraad Gent Artikel 1 - Doelstellingen De stedelijke Ouderenadviesraad van Gent, hierna kortweg Seniorenraad genoemd en opgericht door de Gemeenteraad op 20 oktober 1992, is als

Nadere informatie

flits+ Het is veel in het nieuws, maar ik weet niet exact hoe mijn eigen pensioen eruit ziet Ik vind dat ik het moet lezen bpfhibin.

flits+ Het is veel in het nieuws, maar ik weet niet exact hoe mijn eigen pensioen eruit ziet Ik vind dat ik het moet lezen bpfhibin. pensioen Hoe warm loop jij voor het onderwerp pensioen? Informatie over uw pensioen Minder kans op verlaging, ook minder kans op indexatie Bpf HiBiN kiest voor online en digitaal Waar houdt het bestuur

Nadere informatie

SABIEN LAHAYE- BATTHEU 2 de plaats Kamer. Verder werken. Tip. Kamer lijst nr. 7

SABIEN LAHAYE- BATTHEU 2 de plaats Kamer. Verder werken. Tip. Kamer lijst nr. 7 Kamer lijst nr. 7 2 Tip Effectieven 1 VAN QUICKENBORNE Vincent Kortrijk LAHAYE-BATTHEU Sabien Poperinge 3 DE KLERCK Patrick Blankenberge 4 ROMMEL-OPSTAELE Janna Middelkerke 5 SYSSAUW Mieke Menen 6 PILLEN

Nadere informatie

Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking GRO..M Mechelen

Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking GRO..M Mechelen Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking GRO..M Mechelen HOOFDSTUK 1: ALGEMENE UITGANGSPUNTEN Art. 1 De GRO..M is de advies- en participatieraad van de stad Mechelen met betrekking tot ontwikkelingssamenwerking

Nadere informatie

GEMEENTERAAD. Zitting van 25 november 2016 Aanvullende agenda. Mevrouw Mijnheer

GEMEENTERAAD. Zitting van 25 november 2016 Aanvullende agenda. Mevrouw Mijnheer GEMEENTERAAD Zitting van Aanvullende agenda Mevrouw Mijnheer Overeenkomstig artikel 22 van het gemeentedecreet, heb ik de eer u mee te delen dat de agenda voor de gemeenteraadszitting van vrijdag om 19:00

Nadere informatie

Appingedam. De toekomst begint vandaag! Verkiezingsprogramma 2014-2018

Appingedam. De toekomst begint vandaag! Verkiezingsprogramma 2014-2018 Appingedam De toekomst begint vandaag! Verkiezingsprogramma 2014-2018 Voorwoord Het komt erop aan. Op 19 maart 2014 gaat Appingedam naar de stembus om een nieuwe gemeenteraad te kiezen. Voor u ligt het

Nadere informatie

Toekomstprogramma Open VLD Gemeenteraadsverkiezingen 2012

Toekomstprogramma Open VLD Gemeenteraadsverkiezingen 2012 Toekomstprogramma Open VLD Gemeenteraadsverkiezingen 2012 1. Financiën OpenVLDzetnetalstijdensdevorigelegislatuurexplicietinopeengezondefinanciële huishouding.indeaanloopnaardeverkiezingenwerddepartijalomgeprezenvoorhaarlage

Nadere informatie

STATUTEN LOKALE WELZIJNSRAAD TIELT

STATUTEN LOKALE WELZIJNSRAAD TIELT STATUTEN LOKALE WELZIJNSRAAD TIELT INLEIDING EN SITUERING In het lokaal sociaal beleidsplan Tielt voor de periode 2008-2013 worden onder Hoofdstuk 8: Participatie de beginselen vastgelegd voor de oprichting

Nadere informatie

Helmond, stad van het doen. Programmabegroting gemeente Helmond HELMOND

Helmond, stad van het doen. Programmabegroting gemeente Helmond HELMOND Helmond, stad van het doen Het Helmond dat we voor ogen hebben is aantrekkelijk om te wonen, te leven en te werken. Er is plaats voor iedereen, ook voor hen die minder makkelijk meedoen in een samenleving

Nadere informatie

Gelieve volgende punten van de SVVO-fractie te willen toevoegen aan de agenda van de gemeenteraad van woensdag 31 augustus e.k.

Gelieve volgende punten van de SVVO-fractie te willen toevoegen aan de agenda van de gemeenteraad van woensdag 31 augustus e.k. Aan de heer Jean-Marie De Groote Voorzitter van de Gemeenteraad Marktplein 2 9860 Oosterzele Voorzitter.Oosterzele@telenet.be CC: Aan het College van Burgemeester en Schepenen Dorp 1 9860 Oosterzele secretariaat@oosterzele.be

Nadere informatie

Beleidsplan legislatuur 2007-2012

Beleidsplan legislatuur 2007-2012 Beleidsplan legislatuur 2007-2012 1. Verkeer mobiliteit Herinrichting Schanslaan Verkeerssituatie watertoren: herinrichting met als doel de veiligheid voor fietsers en voetgangers te verhogen en bijkomend

Nadere informatie

DOSSIER N-VA IZEGEM ACTIEPLAN KINDEROPVANG

DOSSIER N-VA IZEGEM ACTIEPLAN KINDEROPVANG DOSSIER N-VA IZEGEM ACTIEPLAN KINDEROPVANG 2013-2018 1. Inleiding Onze samenleving evolueert, ook in Izegem. De bevolking groeit aan (van 26.550 in 2005 naar 27.111 in 2010), als gevolg van een groeiende

Nadere informatie

Wat verwachten de ondernemers van Vleteren van het nieuwe gemeentebestuur in de volgende zes jaar?

Wat verwachten de ondernemers van Vleteren van het nieuwe gemeentebestuur in de volgende zes jaar? Wat verwachten de ondernemers van Vleteren van het nieuwe gemeentebestuur in de volgende zes jaar? UNIZO-Vleteren heeft zich gebogen over de vraag; wat verwachten de ondernemers van onze gemeente van het

Nadere informatie

Wij hebben oplossingen

Wij hebben oplossingen Scheikunde Samen sterk DE DRUK VERMINDEREN Wij hebben oplossingen SAMEN VOOR GOEDE ÉN GEZONDE JOBS We werken om te leven, we leven niet om te werken! Werk moet werkbaar zijn. We willen dat er ruimte en

Nadere informatie

1. Het beeld van een eensgezind en sterk CDA wordt versterkt als alle afdelingen aan de drie aangereikte thema s aandacht besteden.

1. Het beeld van een eensgezind en sterk CDA wordt versterkt als alle afdelingen aan de drie aangereikte thema s aandacht besteden. 1. Het beeld van een eensgezind en sterk CDA wordt versterkt als alle afdelingen aan de drie aangereikte thema s aandacht besteden. 84,3 % 15,7 % 2. CDA Brabant moet afdelingen ondersteunen bij de campagne

Nadere informatie

Tweebal. 2-maandelijks clubblad van Omni-Vrembo. september 2014. redactie : Björn Thys. Tweebal 83 www.omnivrembo.be 1.

Tweebal. 2-maandelijks clubblad van Omni-Vrembo. september 2014. redactie : Björn Thys. Tweebal 83 www.omnivrembo.be 1. Tweebal 2-maandelijks clubblad van Omni-Vrembo Nr. 83 redactie : Björn Thys 14 e Jaargang september 2014 Tweebal 83 www.omnivrembo.be 1 Voorwoord Clubgenoten, Het nieuwe seizoen is weeral van start gegaan.

Nadere informatie

AANPAK BINNENSTAD SCHIEDAM

AANPAK BINNENSTAD SCHIEDAM AANPAK BINNENSTAD SCHIEDAM OPGAVE Tijdens het werken aan binnenstedelijke opgaven merken wij een grote betrokkenheid van inwoners en ondernemers. Zij spreken vaak vol passie over hun stad en komen met

Nadere informatie

De Bilt - Maartensdijk

De Bilt - Maartensdijk De Bilt - Maartensdijk Nieuwsbrief november 2016 In deze nieuwsbrief: - Algemene Ledenvergadering woensdag 7 december 2016 - Update Ledenadministratie - Special: CDA-bijdrage bij behandeling Begroting

Nadere informatie

In het partijprogramma en de congresteksten van CD&V staat: Niets specifiek over diversiteit in het lerarenkorps.

In het partijprogramma en de congresteksten van CD&V staat: Niets specifiek over diversiteit in het lerarenkorps. Onze vraag: Meer dan 10 jaar na het EAD-decreet, komt er een uitvoeringsbesluit voor het onderwijs, zodat onderwijsinstellingen een personeelsbeleid met streefcijfers gaan voeren gericht op evenredige

Nadere informatie

Onze Troevenop een rij

Onze Troevenop een rij Onze Troevenop een rij Beste inwoner, Vroeger waren verkiezingen in Londerzeel zeer voorspelbaar: CD&V won en bestuurde alleen. Maar deze tijden zijn voorbij. Door de afscheuring van N-VA en LWD, is de

Nadere informatie

* alleenstaande moeder of vader+inwonende kinderen. * gehuwd of samenwonend. * 16-25 jaar. * meer dan 50 jaar. * 26-50 jaar

* alleenstaande moeder of vader+inwonende kinderen. * gehuwd of samenwonend. * 16-25 jaar. * meer dan 50 jaar. * 26-50 jaar ANDERS-WACHTEBEKE RESULTATEN WONEN-ENQUETE 2008 1) Gezinssituatie * gehuwd of samenwonend 80,51% * alleenstaand 15,25% * alleenstaande moeder of vader+inwonende kinderen 4,24% * alleenstaande moeder of

Nadere informatie

Stellingen Provinciale Staten

Stellingen Provinciale Staten Stellingen Provinciale Staten Thema s en onderwerpen Toelichting... 2 Algemene informatie... 3 Thema: Economie... 3 1.1 Samenwerking Duitsland *... 3 2.1 Landbouw... 3 3.1 Recreatie en toerisme... 4 Thema

Nadere informatie

Inbreng Tweede Termijn Kaderbrief Gijs Holla

Inbreng Tweede Termijn Kaderbrief Gijs Holla Inbreng Tweede Termijn Kaderbrief Gijs Holla Dank u wel voorzitter, Graag wil ik beginnen met het danken van het college en haar ambtenaren voor de uitvoerige beantwoording van alle vragen die wij hadden.

Nadere informatie

BULLETIN VAN MONDELINGE VRAGEN EN ANTWOORDEN VRAGENUURTJE VAN JULI 2014. 2014/016 Stand van zaken projecten kwalitatief en betaalbaar wonen 07/2014

BULLETIN VAN MONDELINGE VRAGEN EN ANTWOORDEN VRAGENUURTJE VAN JULI 2014. 2014/016 Stand van zaken projecten kwalitatief en betaalbaar wonen 07/2014 BULLETIN 7 VAN MONDELINGE VRAGEN EN ANTWOORDEN VRAGENUURTJE VAN JULI 2014 2014/016 Stand van zaken projecten kwalitatief en betaalbaar wonen 07/2014 2014/016 Stand van zaken projecten kwalitatief en betaalbaar

Nadere informatie

ENQUÊTE BEVOLKING. Pagina 1 van 20. Status: Afgesloten Begindatum: Einddatum:

ENQUÊTE BEVOLKING. Pagina 1 van 20. Status: Afgesloten Begindatum: Einddatum: ENQUÊTE BEVOLKING Status: Afgesloten Begindatum: 10-07-2013 Einddatum: 02-09-2013 Live: 55 dagen Vragen: 33 Talen: nl Panelgrootte: 700 Bounced: 0 (0%) Geweigerd: 0 (0%) Gedeeltelijk geantwoord: 0 (0%)

Nadere informatie

De voorzitter en secretaris van het Lokaal Overleg

De voorzitter en secretaris van het Lokaal Overleg 1 De voorzitter en secretaris van het Lokaal Overleg Een goede voorzitter voor het Lokaal Overleg Kinderopvang vinden is belangrijk en niet altijd vanzelfsprekend. Ook over zijn opdracht en taken en welke

Nadere informatie

Artikel 2. De zetel van de sportraad is gevestigd in het gemeentehuis van de gemeente Meerhout, Markt 1, te 2450 Meerhout.

Artikel 2. De zetel van de sportraad is gevestigd in het gemeentehuis van de gemeente Meerhout, Markt 1, te 2450 Meerhout. ERKENNING EN ZETEL Artikel 1. De gemeentelijke Sportraad wordt erkend als gemeentelijk adviesorgaan in uitvoering van het decreet van 6 juli 2012, zijnde het decreet houdende het stimuleren en subsidiëren

Nadere informatie

OPEN. BUGGENHOUT Nr 1-2009 - Verkiezingsdrukwerk - Uitgave van Open Vld Buggenhout. Buggenhouts politiek talent!

OPEN. BUGGENHOUT Nr 1-2009 - Verkiezingsdrukwerk - Uitgave van Open Vld Buggenhout. Buggenhouts politiek talent! OPEN BUGGENHOUT Nr 1-2009 - Verkiezingsdrukwerk - Uitgave van Open Vld Buggenhout Buggenhouts politiek talent! Lees verkiezingsnieuws pag 3 tot 6 Elise Vermeiren 23e plaats Vlaamse lijst Haar naam? Elise

Nadere informatie