Eerst denken, dan doen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Eerst denken, dan doen"

Transcriptie

1 Lokale Burgerkrant Nr Uitgave van Open Vld PoperingePoperinge Eerst denken, dan doen 6 jaar geleden werd Open Vld naar de oppositiebanken verwezen. 6 jaar lang schikte de fractie zich waardig in deze rol. Het gekozen beleid werd streng, maar rechtvaardig beoordeeld. Wat hebben we nu geleerd? Eerst denken, dan pas doen! Het CD&V- Samen-bestuur deed het vaak omgekeerd, wat Poperinge zuur - en vooral duur - is opgebroken. Eerst en vooral hadden we het ondergrondse avontuur, de bouw van een parkeergarage onder de Grote Markt. Dankzij de massale steun van de bevolking is die er uiteindelijk niet gekomen. Geld verspild Maar intussen was er wel al heel wat geld verspild aan ontwerpen en studies. Een andere ondoordachte realisatie is de oprichting van een gsm-mast op de sportzone. Fractieleidster Sabien Lahaye-Battheu: Die mastodont temidden de sportende Poperingenaars is totaal onverantwoord. De beslissing om een wedstrijd uit te schrijven voor de renovatie en herbestemming van het Sint- Michielscomplex, is ook al niet doordacht. Er blijkt nu slechts 1 inschrijving te zijn. Verkopen was de goedkoopste en snelste oplossing geweest. En waarom het bestuur koos voor de duurste en meest ingewikkelde (als ze werken) parkeerautomaten in hun verhaal van het betalend parkeren (dat wij willen afschaffen), blijft voor ons ook een raadsel. Jouw boeken beu - rs?! Je boeken beu? Een krasse uitspraak. Maar misschien heb je wel boeken, in goede staat, die je wil afstaan voor een goed doel? Open Vld en Willemsfonds Poperinge organiseren van 19 tot 21 oktober 2012 een tweedehands boekenbeurs in de gemeenschapsschool De Ster, Vroonhof, tvv de vereniging Autisme Westhoek. Werp nu een blik op je huisbibliotheek en zoek uit wat je wil afstaan: fictie, non-fictie, jeugdboeken, strips,... Laat je boeken ophalen na een telefoontje naar Johan Lefever 057/ of INHOUD Een aantal speerpunten uit het verkiezingsprogramma van Open Vld Poperinge worden toegelicht in deze burgerkrant. Lees meer op p. 2-3 en 7-8!

2 Geloofwaardig en realistisch Beste Groot-Poperingenaar, De gemeente-en provincieraadsverkiezingen komen nu wel heel dichtbij. De afgelopen maanden en weken werd bijzonder hard gewerkt door uw Open Vld-bestuur. Onze sterke kandidatenlijst is het resultaat van degelijk overleg en opbouwende samenwerking. Als voorzitter ben ik fier op onze lijst. Alle kandidaten verdienen een gekleurd bolletje naast hun naam. Op 14 oktober kleur ik ze alvast alle 25. Zo krijgt elke kandidaat een voorkeurstem. Ik moet onze uittredende raadsleden van gemeente en OCMW danken voor het enthousiasme waarmee ze onze partij de afgelopen 6 jaar hebben vertegenwoordigd en de dossiers hebben beoordeeld vanop de oppositiebanken, waarop we in 2006 eerder onverwacht terechtkwamen. Nu zijn we meer dan ooit klaar om opnieuw verantwoordelijkheid op te nemen. Gezonde financiën, mobiliteit, veiligheid, lokale economie, seniorenvoorzieningen, kinderopvang etc. Dit zijn blauwe speerpunten die we bovenaan de agenda plaatsen vanuit het principe eerst denken, dan doen. In deze Burgerkrant geven we u bij een aantal punten meer concrete toelichting. U zal lezen dat Open Vld Poperinge een geloofwaardig, realistisch toekomstverhaal voor onze stad en onze deelgemeenten voor ogen heeft. U hebt de sleutel in handen om Poperinge weer blauwer te kleuren. We durven dan ook om uw stem vragen. Oprechte dank alvast, in naam van alle 25 kandidaten! Inspraak burger moet verhogen Het mandaat schepen van inspraak moet worden ingevuld. Dat kan o.a. door het invoeren van een vragenhalfuurtje in de gemeenteraad en het oprichten van een kindergemeenteraad, voorstellen van Open Vld die deze legislatuur van tafel werden geveegd. Jong en oud moeten het woord kunnen nemen. Allerlei nieuwe media bieden nieuwe kansen om nog beter te communiceren met de burger. Zo kunnen digitale infoborden in het centrum én in alle deelgemeenten nuttig zijn voor de aankondiging van allerlei evenementen. Initiatieven kinderopvang verdienen financiële stimulansen Kinderopvang moet betaalbaar en flexibel zijn. Blijven versterken van toerismeaanbod Nieuwe media bieden nieuwe kansen om beter te communiceren met de burger. Ouders die hun kindje aan een onthaalmoeder, dagverblijf of kribbe wensen toe te vertrouwen, nemen best tijdig hun voorzorgen. De nood aan kinderopvang laat zich ook voelen in Poperinge. Open Vld wil nieuwe private opvanginitiatieven, die worden opgestart, voor het eerste jaar een starterspremie toekennen. Deze premie is éénmalig. Voor de volgende jaren kan een subsidie per capaciteitsplaats verleend worden. Essentieel is dat kinderopvang betaalbaar en flexibel is. Johan Lefever, voorzitter Open Vld Poperinge Op toeristisch gebied heeft Poperinge heel wat troeven. Die moeten we blijven uitspelen en versterken. Het ontwikkelen van nieuwe en vernieuwende arrangementen voor stad en dorp moet een continu gebeuren zijn. Een nauwe samenwerking op dit vlak met de stedelijke kunstacademie biedt heel wat mogelijkheden. Zo kunnen bijvoorbeeld themagerichte wandelingen worden uitgestippeld en aangeboden. Open Vld zal ook een structurele oplossing bieden voor de parkeerproblematiek van het bustoerisme in Poperinge. Op toeristisch gebied heeft Poperinge heel wat troeven. 2 lokale Burgerkrant

3 Na deze legislatuur zal Poperinge eindigen met een minimum in de schatkist én met een hogere leningslast dan in Hierdoor hypothekeert men de toekomstige projecten (o.a. zwembad), die nodig zijn voor Poperinge. Waar is uw geld? Als we vergelijken (zie tabel onderaan): in 2006 zat er 13 miljoen euro (525 miljoen BEF) in de schatkist. En dit zelfs na verwezenlijking van een aantal grote projecten tussen 2000 en 2006 zoals het stadspark, het hopmuseum, rusthuis Proventier, de Letterbeek, de Rookop in Reningelst, het sportterrein Proven, enzovoort. Dit kon dankzij een doordacht, gezond, voorzichtig financieel beleid. In 2012 blijft van die 13 miljoen euro nog slechts een 3,5 miljoen euro (de noodzakelijke buffer van 141 miljoen BEF) over. En er werd bovendien voor 12 miljoen euro (485 miljoen BEF) aan nieuwe leningen opgenomen. Wie zal die afbetalen? Fenomenale verhoging De tabel toont ook de fenomenale verhoging aan van de grondlasten met bijna 2 miljoen euro (80 miljoen BEF). Die verhoging werd gerechtvaardigd door de bouw van o.a. een nieuw zwembad. Waar staat dat zwembad? En waar is uw geld dan naartoe? De opbrengsten uit die belastingsverhoging staan nergens gereserveerd. Ook dat geld is weg. Al 6 jaar lang wijst Open Vld erop dat de volgende bestuursploeg weinig marge Fractie van Open Vld in de gemeenteraad voorspelt weinig marge voor de volgende bestuursploeg. Er moeten, zoals in elk huishouden, keuzes worden gemaakt, prioriteiten worden gesteld zal hebben. Je kan nu eenmaal niet álles willen verwezenlijken binnen één en dezelfde legislatuur. Er moeten, zoals in elk huishouden, keuzes worden gemaakt, prioriteiten worden gesteld. Financiën weer gezond maken Open Vld engageert zich om de Poperingse financiën weer gezond te maken. Niet door de belastingen opnieuw te verhogen, maar door de tering naar de nering te zetten. Neen, het mag zeker de burger niet zijn die het gelag moet betalen. Ook bijkomende bedrijfsbelastingen zijn uit den boze. In tijden van economische crisis moet de gemeenten bedrijven en handelaars net een duwtje in de rug geven. De door CD&V-Samen in 2008 ingevoerde belasting op onbebouwde percelen (zelfs tuinen!), die in euro opbracht, zal door Open Vld worden herschikt. lokale Burgerkrant 3

4 Open Vld kandidaten voor de provincieraadsverkiezingen van 14 oktober Gilbert VERKINDEREN Emmily TALPE Francis DEMUYNCK Hildegard DEBRABANDERE Marc CLABAU Willy DEGROOTE Sabien LAHAYE-BATTHEU 2 Emmily TALPE 36 jarige dynamische Ieperlinge. Emmily is zelfstandig bedrijfsjuriste en mama van Diethe en Arnaud. OCMW-raadslid en sinds 2010 voorzitter van Open Vld Ieper. Ze nam reeds deel aan de Vlaamse en Federale verkiezingen van 2007, 2009 en Oprichter en lijsttrekker van de stadslijst Open Ieper. 3 Francis DEMUYNCK Francis Demuynck woont in Passendale, is gehuwd en heeft 3 kinderen. Als KMO-adviseur geeft hij advies inzake fi nancieel beheer, strategie en investeringen. Secretaris in het lokale Open Vld-bestuur, penningmeester in het schoolbestuur van de lagere school te Passendale, en lid van de Cultuurraad. Gilbert VERKINDEREN Gilbert Verkinderen is 66 jaar en gehuwd met Antonia Doubel. Hij is vader van Frederik, Roderik en Dominiek en opa van Astrid, Charlotte, Manu, Arno en Felix. Uittredend provincieraadslid. Zaakvoerder van Gamma Ieper, Poperinge en Diksmuide. Naast voorzitter van KFC.Langemark en Duivenmaatschappij de Duivenvrienden ook lid van het Bakelandcomité. Als Provincieraadslid waren zijn bevoegdheden Leefmilieu, Natuur en Landschappen/Gebiedswerking, met daarnaast Toerisme toegespitst op Met Open Vld streven we naar een krachtig streekgericht beleid, met een resultaatgerichte dienstverlening aan burgers en bedrijfsleiders. Ruimte wordt een kostbaar goed dat we moeten koesteren. De burger moet actief betrokken worden bij beslissingen, die op het vlak van ruimtelijke ordening worden genomen. Een goed en beter waterbeheer moet ervoor zorgen zodat overstromingen vermeden kunnen worden. Het hart van de landbouwsector ligt in onze streek, een ondersteunend landbouwbeleid moet gericht zijn op kennisoverdacht en coördinatie. Onze toeristische sector verder laten uitgroeien tot een volwaardige economische sector met een groot maatschappelijk belang. De Westhoek moeten we verder op de kaart zetten als fi etsregio. Ondersteuning van welzijnorganisaties, welke leiden tot een gedegen welzijnsbeleid gesteund op gelijkheid en menswaardigheid. Onze uitstekende ligging verder uitbouwen tot een evenwichtige, gediversifi eerde, duurzame en open economie als basis voor onze toekomstige welvaart. Met Open Vld streven we naar een gezond financieel beleid, met een sluitend budget op basis van een lage fi scaliteit. Grenscriminaliteit moet verder aangepakt worden in samenwerking met Frankrijk. 1 4 Hildegard DEBRABANDERE Hildegard Debrabandere woont in Beselare, is gehuwd en heeft drie kinderen. Ze combineert een job in verzekeringen met een baan in binnenhuisinrichting. Ze is lid van het lokale Open Vld bestuur en van de Open Vld Vrouwen. Tot eind vorig schooljaar was ze lid van het lokale overleg voor kinderopvang. 5 Marc CLABAU Gehuwd met Moerman Sonja,vader van Steve en opa van twee kleinkinderen. Hij is geboren in Poperinge 1953 en woont in Boezinge.Gewezen leraar aan het KTA Ieper en RMS Poperinge, thans reeds 24 jaar verkoper Mercedes te Ieper. Marc is ondervoorzitter van K. Sassport Boezinge 1ste provinciale 6 Willy DEGROOTE Willy Degroote, 65 jaar, en landbouwerszoon. Heeft 3 dochters en 5 kleinkinderen. Na zijn studies 1 jaar bediende, 5 jaar lesgever en tenslotte zelfstandig ondernemer. 24 jaar gemeenteraadslid in Wervik en nu Eregemeenteraadslid. Uw stem waardig aangezien hij achtereenvolgens landbouwer, arbeider, leraar en werkgever was. 7 Sabien LAHAYE-BATTHEU In 2000 maakte Sabien haar debuut in de politiek als provincieraadslid. Het is haar dan ook een eer om deze lijst nu voor het district Ieper- Poperinge te mogen duwen. U zal het met haar eens zijn dat de stem van Open Vld in de West-Vlaamse provincieraad luider moet klinken. Dat kan alleen met uw steun, uw stem: een rood bolletje achter elk van deze namen.

5 Open Vld kiest voor een sobere, maar sterke en vooral correcte campagne, die zal uitgaan van eigen sterkte Lijst Open Vld POPERINGE gemeenteraadsverkiezingen 1. Sabien Lahaye-Battheu 2. Eric Butaye Marie-Claire Tylleman 4. Danny Lefebvre 5. Bert Costenoble 6. Johan Lefever 7. Christine Verdonck 8. Martial D alleine 9. Ingrid Deman 10. Niké Maekelberg 11. Guillaume Muylle 12. Julie Lahaye 13. Pascal Lapanne 14. Rita Truant 15. Marc Deseyne 16. Jackie Cockheyt 17. Jean-Pierre Ruyssen 18. Marie-Thérèse Moerenhout-Maesen 19. Bart Devos 20. Fleur D amour 21. Franky Vermeersch 22. Isabel Sticker 23. Jan Vandenbroucke 24. John Vanrenterhem- Vanacker 25. Josianne Lesage

6 UITNODIGING blauw event poperinge op vrijdag 5 oktober 2012 om 19u30 in zaal Palace (Ieperstraat, Poperinge) leden 26 euro niet leden 30 euro aperitief warm buffet koffie muzikale animatie en dans reservatie: tel. 057/ of Poperinge

7 Leegstand menselijker bekijken Julie Lahaye, Niké Maekelberg, Guillaume Muylle en Bert Costenoble. Jonge passie voor Poperinge Wist u dat 30% van de Poperingse bevolking jonger is dan 25 jaar? Niet meer dan normaal dus dat deze groep een stem krijgt in de gemeenteraad. En absoluut noodzakelijk dat er ook écht wordt geluisterd. Op de lijst van Open Vld Poperinge prijken vier jongeren die uw stem verdienen. Hoewel ze de grote lijnen van het programma van Open Vld volgen, leggen ze ook hun eigen accenten. Zo willen ze een rotatiesysteem wat het voorzitterschap van de gemeenteraad betreft en vragen ze de invoering van een vragenuurtje voor de burgers tijdens de gemeenteraad. Een veilige uitgaansbuurt is voor jongeren én ouders een must. Met de nieuwe fuifzaal krijgt de jeugd wat ze verdient. Bijkomende camera s verhogen het veiligheidsgevoel. Fietsen moet verder worden gestimuleerd, zowel in het centrum (wel jammer van de kasseien) als in de richting naar en in de deelgemeenten. De voorbije legislatuur werd heel wat geïnvesteerd in het centrum van onze stad. Nu moeten ook de deelgemeenten krijgen wat ze verdienen. Als de toekomst maken de jongeren zich ook zorgen over de financiële toestand. Zullen zij alleen maar moeten afbetalen? Om de braindrain te vermijden, moet jong ondernemerschap, bedrijvigheid, en werkgelegenheid worden aangemoedigd. En er moet niet alleen worden ingezet op betaalbaar wonen, het behoud van een streepje groen, maar ook op voldoende kinderopvang. Jong Vld Poperinge is nu ook online. Voor meer info en ons volledig programma: In Poperinge zijn er nogal wat handelspanden die leeg staan, en dat kan storend zijn. Open Vld zal daarom actief inzetten op het aantrekken van nieuwe handels-of horecazaken. Starters moeten zich als een magneet aangetrokken voelen tot onze stad. Zij moeten via een online databank inzicht krijgen in beschikbare handelspanden, zowel groot als klein. Open Vld wil de aandacht van ondernemers trekken met o.a. een nieuwe actie, het aanbrengen van opvallende raamstickers. Deze stickers laten leegstaande panden extra opvallen, waardoor sneller potentiële investeerders of nieuwe handelaars worden aangetrokken. Dat de straat er zo ook kleurrijker door wordt, is mooi meegenomen. Een leegstaande woning die langer dan 12 maanden na elkaar niet bewoond is, wordt nu al meteen met euro belast, en die belasting wordt jaar na jaar met euro verhoogd. We nemen een voorbeeld: een jaar na het overlijden van iemand, wiens kinderen het maar niet eens geraken wat met het huis moet gebeuren, volgt al meteen een boete. Dit is inderdaad niet menselijk. Enkel speculatie zou na een bepaalde termijn moeten beboet worden. Een herschikking dringt zich op. Nieuwe multifunctionele sportzaal De sportactiviteiten van Poperinge worden zoveel mogelijk geconcentreerd op het sportterrein. Het Ruimtelijk Uitvoeringsplan Sportzone wordt opgemaakt in functie van de verdere versterking van het sportcentrum van Poperinge. Open Vld wil in dit plangebied een nieuwe, multifunctionele sportzaal bouwen. Deze bijkomende site moet een oplossing bieden voor het tekort aan indoortennisvelden en andere binnensportaccommodatie. Bovendien moet de nieuwe zaal kunnen worden gebruikt voor grotere fuiven, waardoor de overlast voor de binnenstad tot een minimum wordt beperkt. De bijkomende site moet het tekort aan indoor-tennisvelden oplossen. Open Vld kiest bewust voor milieuvriendelijk drukwerk Uitgave van Open Vld, Melsensstraat 34, 1000 Brussel - V.U.: Alexander De Croo CONTACT: Tel REDACTIE: (coördinatie) (eindredactie) LAY-OUT: SECRETARIAAT: FOTOGRAFIE: Imageglobe.be, Shutterstock. com V.U. LOKAAL : Johan Lefever, Switch Road 8, 8970 Poperinge lokale Burgerkrant 7

8 K(ass)ei van een stad Parkeermeters weg Open Vld is altijd voorstander geweest van de renovatie van het marktplein, en wij zijn dan ook blij dat de werken achter de rug zijn. Toch had het nog beter gekund. Vooral de keuze van het stadsbestuur om de voetgangerszones op de markt en in de aanpalende straten in kasseien aan te leggen, is een gemiste kans geweest. Die blijken voor veel mensen, rolstoelen en kinderwagens letterlijk een struikelblok te zijn. De hobbelige ondergrond nodigt in ieder geval niet uit tot een ontspannen wandeling. Weg met die kasseien dus. Ondernemers verdienen duw in de rug Poperinge moet de ondernemers een inhaalbeweging gunnen. Voetgangerszone op de markt aangelegd met hobbelige kasseien. De Poperingse centrumondernemer had het de voorbije jaren niet gemakkelijk door de werken in het centrum. Nu de werken achter de rug zijn, moet Poperinge de ondernemers een inhaalbeweging gunnen. De ondernemer moet zich persoonlijk betrokken voelen in het handelsgebeuren. Informeren, samenwerken en inspraak zijn sleutelwoorden. Open Vld kon al een steentje bijdragen en duwde het voorstel van de geboortebon (in plaats van de stedelijke geboortepremie) erdoor, uit te geven bij de handelaars in groot-poperinge. Meer initiatieven zullen volgen. Gekoppeld aan de renovatie van de Grote Markt, werd het betalend parkeren in Poperinge geïntroduceerd. Open Vld was en blijft radicaal tegen de komst van de parkeerautomaten. Het had anders gekund. Het gratis parkeren moet blijven, in combinatie met een verruiming van de blauwe zone, en de aanleg van een nieuwe centrumparking (Vroonhofsite) en een randparking (Rekhof). Gratis centrumparking Open Vld is al lang vragende partij om te onderhandelen met het Gemeenschapsonderwijs GO! om ertoe te komen hun ongebruikte speelplaats te kunnen inrichten als gratis centrumparking. Er kunnen wel 100 auto s parkeren. De creatie van deze parking zou bovendien bijna geen cent kosten. Hoe dan ook, met Open Vld zal het betalend parkeren verdwijnen. De parkeerautomaten, die onder de meest gesofisticeerde maar tegelijk ook minst gebruiksvriendelijke kunnen gerekend worden, moeten uit het Poperingse straatbeeld verdwijnen. Open Vld denkt aan onze senioren Ook in Poperinge is het aantal 65-plussers in tien jaar tijd sterk gestegen. Momenteel is er zowel in de thuiszorg als in de residentiële zorg onvoldoende aanbod, met lange wachtlijsten tot gevolg. Een oplossing dringt zich op. Er is nood aan uitbreiding van de dagopvang én van de korte opvang. In 2004 kocht het OCMW een voormalig confectiebedrijf in de Engelstraat om het als dienstencentrum in te richten. Dit kwam er niet, en 8 jaar later staat het nog altijd leeg. Open Vld wil op deze site meerdere serviceflats bouwen. Voormalig confectiebedrijf in de Engelstraat staat nu al 8 jaar leeg. Parkeermeters moeten uit het straatbeeld verdwijnen.

VERKIEZINGSPROGRAMMA 2014-2018 D66 OUDE IJSSELSTREEK KRITISCH EN CONSTRUCTIEF

VERKIEZINGSPROGRAMMA 2014-2018 D66 OUDE IJSSELSTREEK KRITISCH EN CONSTRUCTIEF VERKIEZINGSPROGRAMMA 2014-2018 D66 OUDE IJSSELSTREEK KRITISCH EN CONSTRUCTIEF Definitieve versie 12 november 2013 1 Inhoudsopgave Storm en frisse wind in Oude IJsselstreek... 3 Kritisch en constructief?

Nadere informatie

sp.a Meise biedt Meise kans op vernieuwing Roel Anciaux ZOMER www.spameise.be Voorzitter sp.a Meise/Wolvertem/Oppem Dossier sociaal beleid

sp.a Meise biedt Meise kans op vernieuwing Roel Anciaux ZOMER www.spameise.be Voorzitter sp.a Meise/Wolvertem/Oppem Dossier sociaal beleid www.spameise.be ZOMER 2012 sp.a Meise biedt Meise kans op vernieuwing Roel Anciaux Voorzitter sp.a Meise/Wolvertem/Oppem 03 Dossier sociaal beleid Een eigen sociale huisvestingsmaatschappij maakt wonen

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma D66 Haarlem 2014-2018. Inhoudsopgave

Verkiezingsprogramma D66 Haarlem 2014-2018. Inhoudsopgave Nu vooruit Haarlem Inhoudsopgave VOORWOORD ALEXANDER PECHTOLD, PARTIJLEIDER... 3 VOORWOORD MAAIKE PIPPEL, LIJSTTREKKER D66 HAARLEM... 4 1.1 VERTROUWEN EN BOUWEN OP HAARLEMMERS... 6 1.2 WERKEN AAN EEN DUURZAAM

Nadere informatie

GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN 2012 PROGRAMMATEKSTEN Onderwerpen: (in alfabetische volgorde)

GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN 2012 PROGRAMMATEKSTEN Onderwerpen: (in alfabetische volgorde) GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN 2012 PROGRAMMATEKSTEN Onderwerpen: (in alfabetische volgorde) Inhoud Armoedebeleid: elke Breeënaar telt... 1 Bree Centrum... 2 Dienstbetoon.... 3 Duurzaamheid... 3 Financiën...

Nadere informatie

De verandering begint in Herne!

De verandering begint in Herne! De verandering begint in Herne! De vijf N-VA-krachtlijnen zijn de fundamenten waarop ook ons programma gebouwd is. Ze vormen de rode draad die doorheen alle lokale N-VA-programma s loopt en die ook van

Nadere informatie

sp.a-afdeling Zomergem www.samenzomergem.be Schaalvergroting Minder betalen, meer overhouden troef Besparingen op til PAGINA PAGINA najaar 2013

sp.a-afdeling Zomergem www.samenzomergem.be Schaalvergroting Minder betalen, meer overhouden troef Besparingen op til PAGINA PAGINA najaar 2013 www.samenzomergem.be sp.a-afdeling Zomergem najaar 2013 Schaalvergroting is troef Minder betalen, meer overhouden We betalen dit jaar 4 procent minder voor elektriciteit en 9 procent minder voor gas. Maar

Nadere informatie

KARTELPROGRAMMA. Kartel sp.a-groen Zomergem Kartelprogramma Gemeenteraadsverkiezingen 2012

KARTELPROGRAMMA. Kartel sp.a-groen Zomergem Kartelprogramma Gemeenteraadsverkiezingen 2012 1 KARTELPROGRAMMA sp.a Groen Zomergem Gemeenteraadsverkiezingen 2012 Uitnodiging Bouw mee aan de toekomst van Zomergem Dit programma is een uitnodiging. Een oproep aan alle inwoners van Zomergem, om mee

Nadere informatie

Edegem Bestuursakkoord 2013-2018. N- VA Groen Open VLD

Edegem Bestuursakkoord 2013-2018. N- VA Groen Open VLD Edegem Bestuursakkoord 2013-2018 N- VA Groen Open VLD Inhoudstafel EDEGEM, EEN UITDAGENDE GEMEENTE! 4 1 OPEN BESTUUR, PARTICIPATIE EN LOKALE DEMOCRATIE 6 Een open en transparant bestuur 6 Een sterke gemeenteraad

Nadere informatie

www.werkenaanlimburg.nl

www.werkenaanlimburg.nl www.werkenaanlimburg.nl Hallo, ik ben Eric Geurts Ik ben lijsttrekker voor de Partij van de Arbeid Limburg bij de Provinciale Staten verkiezingen op 18 maart 2015. De afgelopen 9 jaar heb ik met veel plezier

Nadere informatie

ampersand LEDENBLAD VAN CD&V - JAARGANG 11 - NOVEMBER 2011 AFGIFTEKANTOOR LUIK X

ampersand LEDENBLAD VAN CD&V - JAARGANG 11 - NOVEMBER 2011 AFGIFTEKANTOOR LUIK X hoofdartikel ampersand LEDENBLAD VAN CD&V - JAARGANG 11 - NOVEMBER 2011 AFGIFTEKANTOOR LUIK X Verschijnt maandelijks, behalve in juli en augustus FOtO LEO DEBOCK www.cdenv.be 1 zogezegd FOtO LEO DEBOCK

Nadere informatie

Dordrecht Stad die werkt

Dordrecht Stad die werkt Dordrecht Stad die werkt verkiezingsprogramma VVD Dordrecht 2014-2018 Dordrecht Stad die werkt verkiezingsprogramma VVD Dordrecht 2014-2018 Inhoudsopgave Voorwoord 6 De VVD-visie: Dordrecht: stad die werkt

Nadere informatie

Afwezig: (*fractievoorzitters)

Afwezig: (*fractievoorzitters) NOTULEN van de openbare en besluitvormende vergadering van de raad der gemeente Diemen, gehouden op dinsdag 12 oktober 2010 in het Gemeentehuis te Diemen, bijeengeroepen om 20.00 uur. Aanwezig: (*fractievoorzitters)

Nadere informatie

sp.a-afdeling Buggenhout buggenhout.s-p-a.be Er waait een nieuwe wind door sp.a Buggenhout Minder betalen, meer overhouden Buggenhoutenaar

sp.a-afdeling Buggenhout buggenhout.s-p-a.be Er waait een nieuwe wind door sp.a Buggenhout Minder betalen, meer overhouden Buggenhoutenaar buggenhout.s-p-a.be sp.a-afdeling Buggenhout najaar 2013 Er waait een nieuwe wind door sp.a Buggenhout Minder betalen, meer overhouden We betalen dit Christel Van jaar 4 procent Caenegem staat minder voor

Nadere informatie

Vraag om uitleg van mevrouw Sabine Poleyn tot de heer Pascal Smet, Vlaams minister van Onderwijs, Jeugd, Gelijke Kansen en Brussel, over het

Vraag om uitleg van mevrouw Sabine Poleyn tot de heer Pascal Smet, Vlaams minister van Onderwijs, Jeugd, Gelijke Kansen en Brussel, over het Vraag om uitleg van mevrouw Sabine Poleyn tot de heer Pascal Smet, Vlaams minister van Onderwijs, Jeugd, Gelijke Kansen en Brussel, over het versterken van leraren voor wetenschappen en techniek - 988

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma 2014-2018. Zó! Zoetermeer. Voorwoord. Heeft u ook zo n zin in de tijd na de crisis?

Verkiezingsprogramma 2014-2018. Zó! Zoetermeer. Voorwoord. Heeft u ook zo n zin in de tijd na de crisis? Verkiezingsprogramma 2014-2018 Zó! Zoetermeer Voorwoord Heeft u ook zo n zin in de tijd na de crisis? Op het moment dat we dit verkiezingsprogramma samenstellen weten we nog niet hoe lang het gaat duren

Nadere informatie

Inhoud. Inleiding. Sociaal-liberale richtingwijzers. Gemeente en inwoners. Wonen in een groen Veenendaal. Verkeer & Vervoer.

Inhoud. Inleiding. Sociaal-liberale richtingwijzers. Gemeente en inwoners. Wonen in een groen Veenendaal. Verkeer & Vervoer. Inhoud Inleiding Sociaal-liberale richtingwijzers Gemeente en inwoners Wonen in een groen Veenendaal Verkeer & Vervoer Veiligheid Economie en Werk Onderwijs Cultuur, sport & recreatie Zorg en Welzijn Onze

Nadere informatie

DE GEMEENTE 2020. Verenigingsstrategie en collectieve agenda

DE GEMEENTE 2020. Verenigingsstrategie en collectieve agenda DE GEMEENTE 2020 Verenigingsstrategie en collectieve agenda De Gemeente 2020 Verenigingsstrategie en collectieve agenda Inhoudsopgave Voorwoord 5 Een krachtige lokale overheid 7 De Gemeente 2020 13 Verenigingsagenda

Nadere informatie

Programmabegroting 2014 Nijverdal, September 2013

Programmabegroting 2014 Nijverdal, September 2013 Programmabegroting 2014 Nijverdal, September 2013 Pagina 1 van 157 Dit is een uitgave van de Gemeente Hellendoorn: September 2013 Willem Alexanderstraat 7 7442 MA Nijverdal Postbus 200 7440 AE Nijverdal

Nadere informatie

Minder betalen, meer overhouden. We betalen dit jaar 4 procent minder voor elektriciteit en. 9 procent minder 12

Minder betalen, meer overhouden. We betalen dit jaar 4 procent minder voor elektriciteit en. 9 procent minder 12 www.spa-koksijde.be 1 NOVEMBER 2013 Home Mathilde Schroyens moet blijven bestaan! Guy Mertens Voorzitter sp.a Koksijde Greta serveert 03 04 9 procent minder 12 Thérèse, een habituée in de Dunecluze, evalueert

Nadere informatie

Plenaire Morgenvergadering VOORLOPIGE VERSIE

Plenaire Morgenvergadering VOORLOPIGE VERSIE vergadering 17 zittingsjaar 2013-2014 Handelingen Plenaire Morgenvergadering van 18 december 2013 VOORLOPIGE VERSIE Nog niet goedgekeurd door de sprekers Niet citeren zonder de bron te vermelden 2 Plenaire

Nadere informatie

"Terugblik 2e editie grote ideeënwinkel" driemaandelijks magazine - 28e jaargang - winter-edilie '10 - redactie: Livornostraat 25,1050 Brussel

Terugblik 2e editie grote ideeënwinkel driemaandelijks magazine - 28e jaargang - winter-edilie '10 - redactie: Livornostraat 25,1050 Brussel "Ouderen en eenzaamheid in de kijker" "Terugblik 2e editie grote ideeënwinkel" driemaandelijks magazine - 28e jaargang - winter-edilie '10 - redactie: Livornostraat 25,1050 Brussel pj:!j!-e- flü!

Nadere informatie

VERKIEZINGSPROGRAMMA 7 JUNI 2009 Europa Vlaanderen Brussel. Sterker Vlaanderen, sterker Europa, minder crisis

VERKIEZINGSPROGRAMMA 7 JUNI 2009 Europa Vlaanderen Brussel. Sterker Vlaanderen, sterker Europa, minder crisis VERKIEZINGSPROGRAMMA 7 JUNI 2009 Europa Vlaanderen Brussel Sterker Vlaanderen, sterker Europa, minder crisis INHOUDSTAFEL VLAANDEREN I. IN DE ACHTERUITKIJKSPIEGEL 4 II. STERKER VLAANDEREN, MINDER CRISIS

Nadere informatie

Samen. Inhoud. Leven in. Bronckhorst. Verkiezingsprogramma raadsperiode 2014-2018. Van vrijblijvend naar betrokken: mensen maken hun leefomgeving

Samen. Inhoud. Leven in. Bronckhorst. Verkiezingsprogramma raadsperiode 2014-2018. Van vrijblijvend naar betrokken: mensen maken hun leefomgeving Samen Leven in Bronckhorst Verkiezingsprogramma raadsperiode 2014-2018 Inhoud Van vrijblijvend naar betrokken: mensen maken hun leefomgeving Van grenzen naar ruimte: minder regels en meer mogelijkheden

Nadere informatie

Plenaire vergadering nr. 4 (2009) 15 juli 2009 5. en gisteren voor 17 uur hebben ingediend, vandaag voor te leggen aan de plenaire vergadering.

Plenaire vergadering nr. 4 (2009) 15 juli 2009 5. en gisteren voor 17 uur hebben ingediend, vandaag voor te leggen aan de plenaire vergadering. Plenaire vergadering nr. 4 (2009) 15 juli 2009 5 en gisteren voor 17 uur hebben ingediend, vandaag voor te leggen aan de plenaire vergadering. De voorzitter: Mijnheer Vereeck, in de loop van de dag zal

Nadere informatie

Deventer. En Verder. Verkiezingsprogramma Gemeenteraad Deventer 2014-2018

Deventer. En Verder. Verkiezingsprogramma Gemeenteraad Deventer 2014-2018 Deventer En Verder Verkiezingsprogramma Gemeenteraad Deventer 2014-2018 Januari 2014 Verantwoording D66 is een partij van transparante politiek. Een partij die niet alleen open en eerlijk zegt waar zij

Nadere informatie

Nationaal dialoogproces Welzijnsschakels. Armoede bij ouderen. Begeleiding van CEDES

Nationaal dialoogproces Welzijnsschakels. Armoede bij ouderen. Begeleiding van CEDES Nationaal dialoogproces Welzijnsschakels Armoede bij ouderen Begeleiding van CEDES Oktober 2011 VOORWOORD Oktober was voor enkele Welzijnsschakels een spannende maand. De trein op naar Brussel, niet weten

Nadere informatie

#HASHTAG JRB SOCIAL MEDIA DE STEM VAN BORSELSE JONGEREN TOPIC. Magazine

#HASHTAG JRB SOCIAL MEDIA DE STEM VAN BORSELSE JONGEREN TOPIC. Magazine #HASHTAG Magazine TOPIC SOCIAL MEDIA DE STEM VAN BORSELSE JONGEREN JRB Voorwoord: Iedereen heeft een mening. Ook jongeren hebben over alles wel hun mening klaarliggen. Wij vinden het belangrijk dat deze

Nadere informatie

OPA, ALTIJD DICHTBIJ Verkiezingsprogramma 2014-2018 Onafhankelijke Partij Alkmaar

OPA, ALTIJD DICHTBIJ Verkiezingsprogramma 2014-2018 Onafhankelijke Partij Alkmaar OPA, ALTIJD DICHTBIJ Verkiezingsprogramma 2014-2018 Onafhankelijke Partij Alkmaar Verkiezingsprogramma Onafhankelijke Partij Alkmaar - OPA 0 Over de Onafhankelijke Partij Alkmaar De Onafhankelijke Partij

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma Brussels Hoofdstedelijk Gewest 7 juni 2009

Verkiezingsprogramma Brussels Hoofdstedelijk Gewest 7 juni 2009 Verkiezingsprogramma Brussels Hoofdstedelijk Gewest 7 juni 2009 Inleiding Brussel. Een stad gedroomd. Gedroomde stad? 1) Brussel is uniek en fascineert Van oorsprong is Brussel een Vlaamse stad; nu is

Nadere informatie

Weten wat er speelt en doen wat nodig is! Verkiezingsprogramma PvdA De Bilt

Weten wat er speelt en doen wat nodig is! Verkiezingsprogramma PvdA De Bilt Weten wat er speelt en doen wat nodig is! Verkiezingsprogramma PvdA De Bilt Vastgesteld door Ledenvergadering PvdA De Bilt op 27 november 2013 1 Inhoudsopgave Voorwoord PvdA, weten wat er speelt en doen

Nadere informatie