VERSLAG. 1. Goedkeuring verslagen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "VERSLAG. 1. Goedkeuring verslagen"

Transcriptie

1 LOKO ALGEMENE VERGADERING 7 30 NOVEMBER U AULA LACROIX VERSLAG Aanwezig: Ali Jelene Scheers (Alfa); Hans Boeckx, Katrien De Keersmaecker (Apollonia); Gilles Schouppe, Femke Smeets, Claudia Löwik (Apolloon); Anneleen Aerts, Kathleen Lewyllie, Bert Van de Poel (Babylon); Jens Warrie (Bios); Charlotte De Wilde (Canonica); Aster Vanchecke, Arne Van den Bossche (Chemika); Raïssa Schodts (Educata); Egwin Avau, Maarten Baeten, Kjell Geurts, Stephanie van Bever, Matthias Calweyn, Pieter Paul Bonne (Ekonomika); Sander Beelaert, Ansje Vanbeselaere (Eoos); Thomas Olyslagers, Laurenz Govaerts, Jasmine Bogaerts, Koen Vermeulen, Karlien Debus (Farmaceutica); Frederic Van den Ostende, Stef Bruynseels, Ingrid Wevers (Geos); Ellen Demuynck, Jonas Lambrechts (Historia); Jarno Van Hemelen, Lies Lammens, Yusef Madhloum, Maxim Bruynooghe (Industria); Charlotte De Wilde, Anton Milh, Exel van de Walle (Katechetika); Tine Bernaerts, Madeleine Simonart, Christopher Häggblom (KLA); Lennart Hermans, Sara Melis, Bob Cavents, Michiel van de Pee (LBK); Eva Vandepitte, Matthias Nijs (Mecenas); Frederik Deman, Karel Van den Bossche, Eva Smeets, Jeroen De Haes, Lore Depoorter, Kobe Dewilde (Medica); Niels Debonne, Eline Maurer, Bert Willems (Merkator); Claïs Lemmens, Aurelie Buti (Musicologica); Elien Joos, Quinten Evens (NFK); Nel Heylen, Toon Huls, Ruth Bamps, Lisa Van Camp (Pedagogische Kring); Ivern Reynders, Arne Roels, Bas Bilcke, Merle Schops, Maarten mullens, Sander Denecker, Eva de Haen, Ilja Schoofs (Politika); Charlotte Van Praet (Psychologische Kring); Manu Bande, Sander Liekens, Florence Gypens, Stijn Vanbaelen (VRG); Rien Hoeyberghs, Bram Gotink, Maarten Vander Cruyssen, Wout Van der Veken, Sander Van Gorp, Jorn Hendrickx, Robin Ska, Axel van de Walle, Manu De Block, Daan Wendelen, Hannelore Andries (VTK); Oliver Lauwers, Jels Boulangier, Gust Verbruggen (Wina); Tessa Verberckmoes, Lissa Rombouts, Natascha Desmet, Laura Verriest (OSR&Oker); Kathleen Lenyth (StRaaL), Lieven Vanswyvel, Karel Winderinckx (Studentenraad Groep T); Ruben Bruynooghe, Sam Pless, Katinka Vandevelde, Niels Decoster, Heleen Yu (CoCo); Mathias Anthonissen, Dries Mahieu (AR); Mathias Daniëls, Lieve Van Laer, Michaël Hillen, Karel Reynders, Delfine Dexters (RvS); Andries Verslyppe, Gert-Jan Sprangers (OWR); Jonas Codron (Velo); Raphaël Weuts (Mobiliteit); Anneleen Verlinden (Acco); Thomas Gils, Haroun Boujemaa (Alma); Joris van Houtven (RvB Sport), Margot Hollevoet, Wouter Gandeseune, Jens Cardinaels (Veto); Els Dehaen (Staf); Jonas Willebrouck (Thomas More), Christophe Vanhoutte (Stal) Verontschuldigd: Joren Monnens (Alfa), Natascha Desmet (OOR), Nina Wils (Apolloon), Veerle de cooman (Canonica), Marco Weyers (Crimen), Oliver Van Oekelen (AR), Neil Simons (internationaal onderwijs), Eros, Gijs Van Den Broeck, Laura Geerts (Staf) Verslag: Anaïs Cosemans 1. Goedkeuring verslagen Het verslag van AV van 16 november wordt even kort overlopen. Opmerkingen: - Op pagina 5 staat de uitslag van de stemming van kringgangen verkeerd, dit moet iets anders zijn, maar het is onduidelijk wat dan. - Bram Gotinck van VTK was wel aanwezig op de vorige AV. Bovenaan staat dat het 'DBS' was, maar in feite was het 'AV'. Met deze opmerkingen worden alle verslagen goedgekeurd. VERSLAG Algemene Vergadering 1

2 2. Goedkeuring agenda Er vallen twee puntjes weg: 3.3. Ontbinding KURA en SPORA 4.9. Taaldecreet Verder zijn er geen toevoegingen en wordt de agenda goedgekeurd. 3. Strategische punten 3.1. Financiering masterplan huisvesting: begin Situering: Op 2/12/2011 verschijnt de eerste voorstelling van het masterplan op de LOKO AV. Er werd toen besloten dat men voor de financiering van renovaties op volgende manieren aan het geld kan komen: 3% prijsstijging gespreid over drie jaar op kamers van het residentiebeheer, voorafname Stuvodecreet en het aangaan van een nieuwe lening. De AV was voor het behouden van de gratis huurmaand. Op 02/03/2012 werd de gratis huurmaand opnieuw in vraag gesteld omdat er mogelijk geen extra financieringsmiddelen ter beschikking waren. Uit de discussie kwamen toen 3 voorstellen naar voor: Geen wijziging in de huidige regeling Afschaffing gratis huurmand voor niet-gesubsidieerde kamers Afschaffing van de gratis huurmaand (solidariteit : ingebed in huurprijs). Er is toen geen beslissing genomen. Huidige situatie: Het masterplan is het gevolg van jarenlang wanbeleid. De renovatieplannen zijn lang uitgesteld en er werd een verkeerde inschatting van de kosten gemaakt door Residentiebeheer. Het is dus hun fout en dat willen ze nu op de studenten verhalen. Vorige vrijdag kreeg de RvS een nota voorgelegd met het financieringsplan met daarin de opbrengst van de afschaffing van gratis huurmaand. Maar dit was niet het financieringsplan waar vorig jaar goedkeuring voor is gegeven. In het nieuwe financieringsplan zijn extra kosten opgenomen. Om die kosten op te vangen wil Residentiebeheer zowel de gratis huurmaand weg als een stijging van de huurprijzen met 3%. Indien de gratis huurmaand zou worden behouden gaat het om een stijging met 6% van de huurprijzen. Het compromisvoorstel om de gratis huurmaand tijdelijk af te schaffen (4 jaar) tot de extra kosten gedekt zijn houdt een groot risico in. We weten niet hoe de situatie dan zal zijn en daarnaast zal er dan een nieuwe lichting studentenvertegenwoordigers zijn die nog niet in het huidig debat betrokken zijn. De overschot van van residentie de Vesten, omwille van een verlaging van het BTW tarief, vangt een deel van de extra kosten op. Verder is er een kost van aan de residentie Steil waar enkel KHL-studenten verblijven. Voorlopig is dit mee opgenomen in het masterplan en draaien de KULeuven studenten op voor deze kosten. De kosten kunnen (deels?) naar de KHL worden verhaald? VERSLAG Algemene Vergadering 2

3 Discussie De discussie die we nu moeten voeren is: zijn alle kosten wel noodzakelijk? Moet alles worden betaald? Wat met de kost van Steil voor KHL die door de KUL wordt gedragen? Kan dit door KHL worden gedragen? Kan er een hogere lening worden aangegaan? Deze vragen kunnen straks aan Ludo en Jan worden gesteld. Er wordt voorgesteld om samen af te spreken waar we naartoe willen? Eerst proberen het niet op studenten te laten vallen maar op andere zaken (bv: andere onnuttige investeringen, een hogere lening aangaan,...) Eerst oplossingen verdedigen waar studenten niet in geraakt worden want de studenten die hiervan de dupe zijn, zijn de financieel zwakke studenten terwijl zij ook op kot moeten kunnen studeren in de zomer indien nodig. Argumenten Argumenten pro en contra de gratis huurmaand worden getoond. Deze kunnen tijdens de discussie met Ludo en Jan worden aangehaald, maar probeer niet steeds dezelfde aan te halen, anders gaan we er niet uit geraken. Er is niemand die verder nog argumenten heeft toe te voegen Financiering masterplan huisvesting: vervolg Jan Devriendt en Ludo Clonen geven een toelichting bij de documenten. In 2011 werd in samenwerking met de technische dienst een masterplan opgesteld. In de jaren voordien was er al een onderhoudsplan maar geen lange termijn plan. Het masterplan is vorige week toegelicht op Raad voor Studentenvoorzieningen. Ten opzichte van vorig jaar is er een stijging van 2 miljoen euro. Dit heeft te maken met een aantal brede berekeningen. Nu zijn er ramingen gemaakt in plaats van schattingen, vandaar dat er hogere uitgaven zijn dan gepland. De verschillende posten worden overlopen: - Ongepland groot onderhoud: Dit zijn de bedragen die geraamd zijn om groot onderhoud uit te voeren dat niet op voorhand ingepland is. Voor de periode 2014 tot 2019 schatten we deze op jaarlijks Euro. Vanaf 2019 gaan we uit van een jaarlijks groot onderhoud van ,- Euro - Gepland groot onderhoud: Dit zijn de bedragen die tot 2019 voorzien worden in het 10 -jarenoverzicht. Het betreft onderhoudswerken waarvan nu reeds een redelijke inschatting van kan gemaakt worden. Vanaf 2019 zijn de onderhoudswerken op dit moment moeilijk in te schatten en wordt daarom een forfaitair bedrag begroot bij het ongepland groot onderhoud. - (Ver)nieuwbouw x: Dit zijn de bedragen die extra nodig zijn om een aantal residenties volledig te renoveren. Als kost wordt hier genomen het verschil tussen de huidige gemiddelde exploitatiekost per kamer en de geraamde exploitatiekost voor een nieuwbouwkamer.(verschil = 740 Euro per jaar per kamer) Renovatie van Steil is een apart verhaal omdat daar voorlopig enkel studenten van de KHL in verblijven. Het kan zijn dat dit naar de toekomst toe gaat veranderen maar daar zijn ze niet zeker van. VERSLAG Algemene Vergadering 3

4 - Allocatie groot onderhoud: Dit zijn de bedragen die in de begrotingen van 2011 en 2012 voorzien zijn voor groot onderhoud, omdat de leningen en hernieuwingsprovisie nog niet in het eerste exploitatiejaar dienden te worden afbetaald (Bijbelinsituut en De Vesten) - Budget groot onderhoud: Dit zijn de bedragen dat in de begroting voorzien worden voor het grote onderhoud; vanaf 2014 passen we hier een indexatie toe. Voor 2013 behouden we hetzelfde bedrag omdat dit reeds in de goedgekeurde begroting is vastgelegd. - Budget hernieuwingsprovisie: Dit is het bedrag dat in de begroting 2012 en 2013 voorzien is voor de hernieuwingsprovisie; in 2012 wordt de meerkost van het groot onderhoud verrekend. Vanaf 2014 passen we hier een indexatie toe (idem hierboven). - Hernieuwingsprovisies De la Salle, De Viking, De Vesten, Wisteria: In dit financieringsplan gebruiken we deze hernieuwingsprovisies als voorfinanciering voor de renovaties die de volgende 10 jaar in het masterplan zijn opgenomen. Deze provisies zijn in de desbetreffende businessplannen ingecalculeerd. Noodzakelijke voorwaarde is dat we in dit scenario voldoende reserves moeten hebben opgebouwd om na 15 jaar de eerste renovaties van deze residenties te kunnen financieren. Het financieringsplan is dusdanig opgebouwd dat dit het geval is. Deze berekeningswijze moet nog afgetoetst worden bij de Algemeen Beheerder. - Overschot De Vesten: De definitieve afrekening van De Vesten moet nog gemaakt worden, maar een jaar na de ingebruikname, kunnen we stellen dat de investeringen lager liggen dan oorspronkelijk gepland, onder meer door het verlaagd BTW-percentage van 12 naar 6%. Dit geeft een saldo van ,- Euro zoals men kan terug vinden in de begroting. Maar deze zal uiteindelijk wat minder zijn dan begroot en uitkomen op een ,- Euro. Dat bedrag kan geïnvesteerd worden in de geplande renovaties. - Wegvallende lening x: Dit zijn de huidige ASLK-leningen die geleidelijk wegvallen. Deze middelen worden dus geherinvesteerd in groot onderhoud. - Opgenomen bedrag nieuwe lening: In het oorspronkelijke plan was reeds voorzien om een lening af te sluiten. In deze update is het leenbedrag verhoogd met Euro. Wij gaan ervan uit dat we deze lening intern kunnen verkrijgen aan dezelfde voorwaarden als een lening voor nieuwbouwprojecten. Het principe is reeds vorig jaar besproken op de Begeleidingscommissie; de concrete modaliteiten moeten nog verder afgesproken worden. - Afbetaling nieuwe lening: Dit is het jaarlijkse bedrag om bovengenoemde leningen af te betalen. - Inbreng vanuit extra subsidie decreet: Dit zijn de bijkomende middelen ten gevolge van het decreet van 29 juni 2012 betreffende de Studentenvoorzieningen in Vlaanderen. - Verhoging huurprijs: VERSLAG Algemene Vergadering 4

5 Verhoging van de huurprijs is een andere mogelijke manier van financiering. Elke lijn geeft een verhoging aan van 1% van de huurprijs. In dit voorstel wordt dus op termijn de huurprijs van de gesubsidieerde kamers verhoogd met 3%. - Wegvallen van gratis huurmaand tijdens de zomerperiode: Indien de gratis huurmaand zou worden stopgezet, schatten we in dat dit een extra inkomst is van Euro. Met die opbrengst erbij zouden we kunnen rondkomen. - Jaarresultaat: Deze bedragen geven per jaar het verschil aan tussen de uitgaven en de inkomsten. - Cashpositie: Deze rij geeft de cashpositie weer van het groot - onderhoudsbudget. Deze rij mag dus niet onder nul gaan. We zijn niet hier om te discussiëren wat er wel of niet moet worden uitgevoerd in het masterplan aangezien dat nauwkeurig is bekeken door de mensen van de technische dienst. De kosten die hier worden weergegeven zijn noodzakelijk en zijn de kosten waar we de komende 10 jaar voor staan. Opmerkingen uit de AV: * Er zijn vragen bij de 2 miljoen euro die plots opduikt in het budget vergeleken met het budget dat vorig jaar werd voorgesteld. Een verklaring hiervoor is dat er mogelijks werken zijn bij gekomen, zaken foutief werden geraamd, etc. Ze willen met het masterplan residenties een goede en veilige status geven zodat ze lang kunnen meegaan. * Verder zou er in de lijn groot onderhoud een verschil zijn van 5 miljoen. Er is hier een miscalculatie gebeurd? Er staat inderdaad een fout in de spreadsheet. Stel dat we dit plan goedkeuren is het niet zo dat het probleem 5 miljoen is in plaats van 2 miljoen aangezien ook aan de opbrengsten zijde 5 miljoen staat. * De AV stelt zich de vraag wie ze kunnen aanspreken om de kosten te bespreken. Deze zijn eerder grondig besproken met mensen die hier kennis van hebben en zullen niet tijdens deze vergadering worden besproken. De AV is het hier mee eens en vertrouwd de mensen die deze kosten hebben opgesteld maar zouden eventueel enkele vragen willen stellen in verband met de cijfers (er rekening mee houdend dat het om een inschatting gaat). Er zal een contactpersoon worden doorgegeven door Jan en Ludo. * Heeft het eigenlijk zin om zoveel te investeren in renovatie? We komen op 6,5milljoen aan renovatie, als je dit vergelijkt met De Veste die 11 miljoen heeft gekost is het misschien beter te investeren in nieuwbouw? Deze vraag hebben Jan en Ludo zichzelf ook al gesteld maar ze hebben toch besloten dat het de moeite is om te investeren in renovatie. * Hoe zit het met het legionella probleem? Hier is een wetgeving rond en het probleem moet meteen worden aangepakt. Om de 6 maand gebeurt er een meting. indien blijkt dat we boven een bepaalde waarde zitten moet er worden ingegrepen door spoelingen te doen. 3 jaar geleden is men gestart met het uitvoeren van deze metingen. * Uit de kosten blijkt dat er veel brandsirenes bij geplaatst moeten worden? Wil dat zeggen dat er nu niet voldoende zijn en het onveilig is? Vanaf januari 2013 is er een nieuwe wetgeving die zegt dat elke individuele kamer een rookmelder moet hebben. Oude moeten worden vernieuwd om te voldoen aan nieuwe wetgeving. Dat geldt ook voor liften. * Waarom net geld bij de studenten gaan halen terwijl het net die mensen zijn die het financieel moeilijk hebben? De twee voorstellen die worden gedaan zijn de gratis VERSLAG Algemene Vergadering 5

6 huurmaand weg doen en de huurprijzen omhoog. Jan en Ludo laten weten dat ze wel proberen rekening te houden met de studenten. Vergeleken met andere universiteiten hebben wij veruit het grootst aantal gesubsidieerde koten. Je kan voor iets meer dan 100 euro bij ons kamer huren, dat vind je niet terug in andere studentensteden. We proberen het evenwicht te behouden zonder de zwakkeren te hard te belasten. * Waarom zijn er geen andere voorstellen uitgewerkt om ergens anders geld te halen? Sociale middelen zijn schaars. In leuven zijn studenten met weinig middelen goed af, voor een lage prijs hebben ze een kamer vergeleken met andere studentensteden. We zitten qua huurprijs ongelooflijk laag om de argumenten van arme student te verdedigen. Er is een grote kloof tussen gesubsidieerde koten en koten op de markt. We zijn bereid andere middelen te zoeken maar dat is niet gemakkelijk. Hiervoor kan eventueel op zoek worden gegaan bij voeding en huisvesting. Een student die onder subsidieregeling valt gaat zo snel mogelijk zijn studies willen afronden. Vandaar dat het meer correct zou zijn om de huurprijs zo laag mogelijk te houden. * Zijn alle kosten wel noodzakelijk? Zoals bijvoorbeeld de heraanleg van een tuin dat kost toch geen ? De houten balken zijn aan het rotten en moeten er uit en heraangelegd worden. Verder komen er tegels omhoog die ook moeten worden heraangelegd omdat het gevaarlijk is. * Steil is een gebouw van de KUL en dus gaat men er van uit dat de KUL dat renoveert terwijl het KHL studenten zijn die hierin verblijven. Dat klopt toch niet helemaal? De KHL betaalt voorlopig de exploitatiekosten die heel laag zijn. We weten nog niet of de HL de kamers wil houden na renovatie. Misschien worden deze voor zowel KUL en KHL studenten, voorlopig is het nog niet duidelijk wat er met Steil gaat gebeuren. We hebben deze kost mee opgenomen in de begroting want stel dat de KHL de kosten niet kan betalen en Steil niet meer wil, hebben wij geld aan de kant liggen om de renovaties te betalen. We hebben hier het voorzichtigheidsprincipe toegepast. Zolang we niet exact weten wat er mee gebeurt is het moeilijk hier concreet rond te zijn. * Da AV heeft de indruk dat de discussie rond afschaffing van de gratis huurmaand al gevoerd is. Ze zijn niet geïnformeerd over andere eventuele voorstellen. Waarom wordt rest info niet beschikbaar gesteld? Jullie hebben onze volledige begroting en exploitatie en dus wel alle informatie. Maar de AV is het daar niet mee eens aangezien ze niet mee betrokken zijn geweest in de discussie in verband met de afschaffing van gratis huurmaand. Deze is al mee opgenomen in het plan en onze mening is hier in buiten beschouwing gelaten. * Met dit document kan niet worden volhouden dat het om een principiële beslissing gaat, het gaat hier om een pragmatische beslissing. Als de AV het beter vindt om 2 à 3% meer huur te vragen in plaats van het afschaffen van de gratis huurmaand dan kan hier over worden gediscussieerd ondanks het feit dat ze mee zijn opgenomen in de cijfers. * Is het niet mogelijk om een grotere interne lening aan te gaan? In dat geval moeten we zoeken naar een evenwichtige verdeling en die lening moeten we achteraf kunnen terugbetalen. Hier moet ook rente op worden betaald. Volgens Ludo en Jan is het geen oplossing om je gewoon in schulden te steken want dan zitten de opvolgers in de problemen. We hebben ons al erg in de schulden gewerkt en willen niet meer schulden maken dan nodig. * Is er een mogelijkheid tot Publiek Private samenwerking? Dat is enkel een optie indien je aan geen andere financiering geraakt want wat privaat wil is winst, en dat is niet wenselijk voor studenten. In Gent doen ze dit maar daardoor dat de gebouwen daar duur zijn. * Is het een optie om in de residenties enkel van de niet-gesubsidieerde kamers de gratis maand te doen wegvallen? Zijn hier cijfers van beschikbaar? Er zijn bijna geen nietgesubsidieerde kamers meer in residenties. Dit zou op komen. VERSLAG Algemene Vergadering 6

7 * Cash positie moet positief zijn, maar deze is geen enkel jaar erg negatief. KU Leuven zal wel redelijk wat geld opzij hebben staan? De KU Leuven is toch vermogend genoeg om dit bij te passen? De Raad krijgt al heel wat geld van KUL dat vrij besteed kan worden. * De AV had liever gezien dat de uitgaven werden opgenomen en er meer mogelijkheden tot inkomsten werden gezocht. Nu lijkt het gemakkelijkheidshalve dat men ofwel de huurprijzen wil verhogen of de gratis huurmaand wil afschaffen. Indien er meer oplossingen waren hadden wij de beste er uit kunnen kiezen (bv: gratis huurmaand aan helft van de prijs). Er is veel meer mogelijk dan enkel wat wordt voorgesteld. * Misschien is het masterplan wat laat gekomen aangezien nu alle kosten er plots zijn? Maar het is wel heel goed dat het er nu is. De vragen voor Ludo en Jan worden afgerond en de AV gaat een discussie voeren om tot een standpunt te komen. Discussiepunten: 1. Alternatieve kostenverdeling residentie Steil? We willen blijven pleiten om de kosten naar KHL te schuiven aangezien zij er 2 jaar hebben gezeten en moeten dus ook betalen. Studenten van de KHL en KUL mengen in de residentie is niet gemakkelijk omwille van een verschillende startdatum van academiejaar. Er zijn nog geen onderhandelingen geweest met de KHL hierover. Kunnen we deze niet afwachten vooraleer we iets beslissen? Het is niet zo dat de huur die de KHL studenten naar de KUL komt, dat gebeurt via een raamakkoord. KUL is eigenaar van het gebouw dus is het logisch dat zij de kosten gebouw betalen? In principe is het niet de huurder die moet opdraaien voor renovatiewerken, hiervoor draagt de verhuurder de verantwoordelijkheid. Het heeft geen zin deze discussie te voeren zolang we de raamakkoorden niet kennen. Maar het is heel moeilijk om deze na te gaan. We kunnen kijken naar wat er afgelopen jaren is betaald. Als de raamakkoorden onder de marktprijs liggen mogen deze omhoog, maar dan is de vraag wat de marktprijs is? Er moet worden opgezocht wat de raamakkoorden zijn en of deze billijk zijn. Wie kan hier iets over zeggen of deze billijk zijn of niet? Er zijn wel berekeningen van wat een gemiddelde kamer op een bepaalde locatie kost. Dit is onderzoekswerk voor Ruben. Nadat dit onderzocht is kan er een beslissing worden genomen. 2. Hogere lening? Er is wel geld voor andere zaken maar niet voor dit? Ook de KHL gaat vragen naar een hogere lening. De meningen van de AV-leden zijn verdeeld maar we moeten tot een compromis komen. Met een hogere lening maak je een zachtere landing, geen lening nemen kost op korte tijd veel inspanning. Verder komt ook het voorstel voor injectie naar voor. Een akkoord hier rond sluit geen lening uit. Het is niet de bedoeling om injectie als straf te gebruiken voor het wanbeleid dat ze hebben gevoerd. We gaan stemmen met handopsteking (48 stemmen): * Gaan we pleiten voor injectie? A. Voor injectie: 31 B. Tegen injectie: 11 C. Onthouding: 5 VERSLAG Algemene Vergadering 7

8 * Indien injectie niet lukt, willen we dan een verhoging van de lening of niet (t.o.v. de huidige lening)? A. Voor leningsverhoging: 10 B. Tegen leningsverhoging: 31 C. Onthouding: 7 => We vragen dus geen verhoging van de lening aan. Bij injectie krijg je het geld één keer gratis en bij een lening moet je rente betalen en heb je jaarlijks nieuwe kosten. Het probleem met een lening is dat een deel van je structureel goede werk onderuit wordt gehaald. Een lening is er sowieso in masterplan maar uit de stemming blijkt dat de AV leden tegen een verhoging er van zijn. Een lening zou het probleem niet oplossen en de komende jaren sowieso meer nadeel en kosten geven die elders moeten worden gezocht (waarschijnlijk bij de huurders). Het lost de problemen dus niet op. We behouden het resultaat van de stemming. 3. Welke kosten zijn noodzakelijk? Welke kosten kunnen we in vraag stellen? Deze vragen hebben we zonet kunnen stellen aan Ludo en Jan. 4. Gratis huurmaand * Er zijn geen nieuwe argumenten pro en contra. * Is het minder sociaal om gratis huurmaand af te schaffen dan hogere huur te vragen? Welke redenering zit hier achter? * We moeten een principiële beslissing afdwingen. Nu kan er geen beslissing worden genomen, deze moet worden uitgesteld tot wanneer ze terugkomen met een aantal alternatieven voor de gratis huurmaand. Dat is de enige mogelijkheid om ze te dwingen tot een principiële beslissling. * Wijziging in regeling voor gratis huurmaand of zien we dat zitten? Eventueel voorstellen om, indien de gratis huurmaand wordt afgeschaft, een flexibel huursysteem in te voeren zodat studenten per week kunnen huren? Een verhoging van 6% huurprijs is goedkoper voor elke student. Voor die wat het minst betalen scheelt het ongeveer 40, voor die wat het meest betalen ongeveer 90. Maar stel dat je geen tweede zit hebt heb je meer nadelen aan dit systeem dan wanneer je wel tweede zit hebt. Stemming: Opties naar voorkeur rangschikken van 1 t.e.m. 3. Je kan ook 2 voorkeuren als 1 e rangschikken. Als je een optie absoluut niet wilt moet je daar geen nummer aan geven. Zo bepaal je zelf je rangschikking. Indien minder dan 50% op een optie stemt dan valt deze weg. Optie A: Geen wijziging gratis huurmaand +6% verhoging huurprijs Optie B: Afschaffen gratis huurmaand + 3% verhoging huurprijs Optie C: Flexibele regeling gratis huurmaand +?% verhoging huurprijs => Optie C haalt de meerderheid. 3.3 Ontbinding KURA en SPORA Dit puntje valt weg Plakregels Er zijn de laatste weken een aantal overtredingen van de plakregels geweest. Er zijn kringen die zich niet aan de regels houden. Daarom gaan we de regels nog eens opfrissen VERSLAG Algemene Vergadering 8

9 en een aantal foto s laten zien van hoe het niet moet. Indien er overtredingen zijn mogen jullie hier altijd een foto van maken en het doormailen naar LOKO. Bestaande regels: - LOKO en KU Leuven mogen niet overplakt worden - Max een derde van en bord beplakken - Max een derde van een andere kring overplakken - Niet met één affiche vier andere overplakken - 2 weken vooraf is ruim voldoende voor een fuif of kleinere activiteit. Galabals mogen eventueel iets (!) eerder. Voorstel van LOKO: Kringen die meer dan 3 waarschuwingen krijgen mogen geen subsidies meer aanvragen bij LOKO voor promotioneel drukwerk. Vraag: Dit per semester of academiejaar? Voor dit jaar enkel voor 2 e semester aangezien het 1 e er al bijna op zit maar hoe doen we het naar volgende jaren toen? Medewerkers weten niet altijd hoe het juist moet dus niet te streng optreden en per jaar? Aan de andere kant is het niet moeilijk om de regeltjes naar de kringleden door te sturen. Er wordt gevraagd om de presentatie door te mailen omdat hier duidelijke foto s in staan die men aan de kringen kan laten zien. De presentatie zal worden doorg d. => Er wordt beslist om dit per academiejaar te bekijken. LOKO werkt hier een regeling rond uit. - Maar hoe zit het voor dubbeltd s? Worden dan beide kringen bestraft? Als de kringen 1 schuldige kunnen overeenkomen wordt enkel die bestraft, anders allebei? De AV gaat hier mee akkoord. - Om de 2 weken zullen op de AV de waarschuwingen worden overlopen en een overzicht worden gegeven van overtredingen. Dan kan ook worden besproken wie de fout van dubbeltd s op zich neemt. - Wat met andere verenigingen? We kunnen dat van hen niet afdwingen maar wel vragen dat ze hier rekening mee houden. Hebben hiervoor onder andere een betere band met clubs nodig. - Zijn de zuilen aan Alma 1 illegaal om te beplakken? We onderzoeken of dit zo is en nemen het dan mee in onze regelgeving. Maar daar moet LOKO niet voor straffen, kan de kringen er wel op wijzen. JA, dat is illegaal. Alles dat niet een plakbord is is illegaal en de boetes van de stad zijn niet min. - Ook aan de valven zijn er vaak problemen, maar daar kan men moeilijker controleren want als je slim bent haal je gewoon de poster weg en heb je geen bewijs Alma stuurgroep * Situering Deze nota behandelt het doel van de stuurgroep, door en voor studenten te ALMA. De stuurgroep zelf bestaat uit de ALMA-mandatarissen van LOKO en elke student van de KU Leuven en de Leuvense hogescholen die er interesse voor vertoont. Deelname aan de vergaderingen is volledig vrijblijvend. De stuurgroep wordt telkens in het begin van elk jaar opnieuw opgericht. Vanuit ALMA zetelt Kristof Huyhge, de verantwoordelijke voor de producten en productgroepen binnen ALMA, in de vergadering. Onder productgroepen verstaan we niet alleen de maaltijden maar bijvoorbeeld ook de catering en het fuifzaalbeleid te ALMA 2. In deze stuurgroep zal hoofdzakelijk het overleg plaats vinden tussen de studenten en ALMA inzake het aanbod van de maaltijden in de studentenrestaurants VERSLAG Algemene Vergadering 9

10 * Doel en werkwijze Het doel van de stuurgroep is om studenten op een constructieve wijze te verdedigen evenals de doelstellingen van Alma, zijnde goedkope maaltijden, sociale ontmoetingsplaats etc. De stuurgroep kan inspraak, commentaar en complimenten geven evenals uitleg vragen over alles wat de studentenrestaurants en productgroepen binnen ALMA aangaat; van openingsuren van de studentenrestaurants tot het aanbod in de menu s, evenals de fuifmogelijkheden binnen ALMA en eveneens de catering. Let wel: elke wijziging die de stuurgroep voorstelt moet via de RvB Alma worden bekrachtigd omdat het meestal inkomstenverlies/winst impliceert. Er is momenteel een voorstel om een maandelijkse stuurgroepvergadering te houden die telkens aan het begin van elke maand plaatsvind. Dit moment is dusdanig gekozen om telkens minstens 2 weken voor de maandelijkse RvB van ALMA te vallen, zodat indien er een puntje te agenderen valt het ruim op tijd geagen - deerd zal kunnen worden. Ter ondersteuning van de stuurgroep zelf zal de Leuvense student zijn vragen ook via een tool op de LOKO-website en via Facebook-vragen kunnen voorleggen aan ALMA, zonder zelf aan de vergadering te hoeven deelnemen. Er wordt momenteel zowel aan de tool als aan de Facebook-bevraging gewerkt. * Rapportering Het verslag van elke stuurgroep wordt eerst voorgesteld op het Deelbureau Sociaal. Hierna zal het verslag van elke stuurgroep publiek beschikbaar gesteld worden voor de studenten via de LOKO-website. * Geplande activiteiten Bezoek aan de centrale opslagplaats van ALMA door de stuurgroep. Indien de stuurgroep geïnteresseerd is om een blik te werpen achter de schermen van de ALMA s zelf kan dit ook mogelijk worden gemaakt. Oproep naar kringen toe: mensen die interesse hebben om deel te nemen aan deze stuurgroep zijn altijd van harte welkom. 3.6 Input nieuwe studentenraad Situering Na de integratie zal de studentenvertegenwoordiging er helemaal anders uitzien. Vorig jaar werd reeds beslist dat LOKO opgesplitst zal worden in een campusraad en een studentenraad. - Campusraad zal net als LOKO drie opdrachten hebben, met name vertegenwoordiging (zij het dan vooral in sociale materie), organiseren van activiteiten en verlenen van diensten. De campusraad zal zich uitsluitend richten op het Leuvense. De AV van de campusraad zal net als LOKO samengesteld zijn uit kringen. - Studentenraad daarentegen zal zich bezighouden met de vertegenwoordiging aan de KU Leuven, ruwweg te vergelijken met de onderwijsvertegenwoordiging die LOKO op dit moment organiseert. De samenstelling van deze AV zal bestaan uit vertegenwoordigers uit de externe campussen en vertegenwoordigers uit de faculteiten (waar dus ook studenten uit externe campussen toe behoren). De facto zal er wel een grote overlap bestaan tussen de AV s van de campus- en studentenraad, vooral omdat de vertegenwoordigers uit de kringen ook vertegenwoordigers van de faculteiten zijn. Er bestaat al een akkoord over de statuten en het huishoudelijk reglement. Maar er moeten nog een heel aantal praktische punten besproken worden vooraleer er effectief een studentenraad kan worden opgericht. Dit zal gebeuren in een forum van StAL op 2 december. * Definitie campus Het is belangrijk om Campus opnieuw te definiëren aangezien dit niet meer up to date is. In de huidige definitie staan er een aantal instellingen die intussen niet meer bestaan. VERSLAG Algemene Vergadering 10

11 Verder moeten ook de mandaten, financiering van de studentenraad en de nieuwe locatie worden vastgelegd. Voorlopig zal deze gelokaliseerd zijn op LOKO, mogelijks boven waar nu de koten zijn ( s Meierstraat 5). Achteraf kan dit verhuizen naar het koetshuis. Het voorstel dat LOKO heeft uitgewerkt is om zoveel mogelijk flexibiliteit toe te laten door een lijst voor te stellen die jaarlijks moet worden goedgekeurd. We moeten zo efficiënt mogelijk te werk gaan. Er zitten nog aantal andere clusteringen aan te komen, vandaar het idee voor een jaarlijkse stemming. Is dit een oplossing waarmee de AV akkoord kan gaan? Opmerkingen uit de AV: - Raar dat de clustering van hogescholen wordt gelinkt aan campus. Pleiten voor hoe het nu is gaat helemaal niet. - Als de mensen zelf de keuze krijgen gaan ze zich opsplitsen in zoveel mogelijk campussen om zoveel mogelijk stemmen te krijgen, en dat klopt niet helemaal. - Wat doen we met Thomas more? Daar gaat het over 3 campussen, je kan moeilijk zeggen dat dat 1 campus is (Antwerpen is niet Mechelen). - Het probleem is hoe definiëren we campus? Enerzijds geografisch en anderzijds een plaats waar onderwijs wordt voorzien voor studenten? - We willen zo weinig mogelijk de werking van de studentenraden ondermijnen en zoveel mogelijk zoeken naar bestaande situatie. Vooral voor Thomas more is dit problematisch. - De komende 5 jaar gaat er nog veel veranderen en daarom is het niet slecht om, zoals LOKO voorstelt, het elk jaar te herzien. - Waarom zouden we jaarlijks moeite doen om iedereen op de hoogte te brengen? Als we veranderingen willen doorvoeren kan dat gedaan worden en als dat niet nodig is kan het tijdens een vergadering op 5 minuten worden goedgekeurd. Samengevat: We willen dat er zoveel mogelijk externe campussen aanwezig zijn en zoveel mogelijk geografisch werken. Verder willen we niet jaarlijks vastleggen wat er moet veranderen want dat kan organisatie toch sowieso. - Het is arrogant om vanuit LOKO in Leuven te zeggen wat andere campussen moeten doen. Want er worden clusters gevormd en we moeten ons hier naar organiseren. - Waarom hebben we vorig jaar besloten een campusstem te doen? Vooral als compromis naar externe campussen zodat ze ook stem voor zichzelf hebben en een extra argument voor hen om naar Leuven af te komen en hier hun stem te doen gelden door fysiek aanwezig te zijn. - De KHL heeft 2 campussen (Heverlee en Diest). De KHLim heeft een campus in Hasselt, Diest en Diepenbeek. Het gaat hier over 5 campussen. Krijgen ze 5 stemmen of 3? Of gaat het over 1 instelling en hebben ze dan maar 1 stem? Het is de bedoeling dat door de campusstem studenten uit Diest zich hier komen vertegenwoordigen. - Kunnen niet meer werken met oude instellingen want die bestaan gewoon niet meer. Vandaar dat het voorstel dat vorig jaar op de AV is goedgekeurd niet meer gebruikt kan worden. Voorstel: Er wordt een kaartje van Vlaanderen en haar campussen getoond. Elk bolletje op de kaart geldt als 1 stem. Dit voorstel wordt goedgekeurd door de AV. Een nieuwe definitie voor campus moet worden vastgelegd. Bureau sociaal In het huishoudelijk reglement staat dat er een deelbureau sociaal en een deelbureau onderwijs moet zijn. Het deelbureau sociaal lijkt ons overbodig aangezien er slechts acht mandatarissen zich met sociale materie zullen bezig houden. Hun beleidsmakende bevoegdheid zal dermate beperkt zijn aangezien het vooral de campusraden zijn die zich met hun stuvo s zullen bezig houden. Daarom zou het inefficiënt zijn om voor die 8 mandatarissen een apart bureau op te richten. Het voorstel is om hen samen te voegen VERSLAG Algemene Vergadering 11

12 in een algemeen bureau waar onderwijszaken worden besproken. De AV gaat akkoord met dit voorstel. Volmachten Hiervan afwijken of niet? De AV beslist van niet dus deze worden behouden zoals het in de nota staat. Dag Vrijdagavond vergaderen is dan niet meer ideaal omdat niet iedereen hier geraakt. Er zijn ook mensen van buiten Leuven die in Leuven moeten geraken. Het zou moeilijk zijn om mensen te motiveren vrijdagavond naar Leuven te komen voor een vergadering. LOKO gaat pleiten voor vrijdag maar stel dat dit niet lukt, voor welke dag moeten we dan pleiten of voor welke dag net niet? Opmerkingen uit de AV: - Een dag in de week kiezen verplicht ons om efficiënter te werken? Moeten de vergaderingen sowieso kort en bondig proberen houden want die mensen moeten terug thuis geraken. - Het argument dat ze vrijdagavond niet willen afkomen omdat het dan weekend is wordt niet als geldig argument door de AV gezien. Ook voor de AV leden begint vrijdagavond het weekend, niet enkel voor hen. - Vrijdagavond rijden de treinen en bussen tot later dan door de week. Dit kan als extra argument worden gebruikt om de vergaderingen op vrijdag te houden. - Zeker niet op donderdag want dan zijn er veel activiteiten, ook niet zondag want dan hebben veel presidia vergadering. - Onmogelijk om voor iedereen gepaste dag te vinden. - Optie om vergadering vroeger te beginnen (16u). Maar dat is niet gemakkelijk omdat een deel van hen met verplichte lessen zit. Locatie Wie weet er een zaal met video-conferencing zijn waar vanaf volgend jaar de vergaderingen kunnen doorgaan? Suggesties: - Max Weber en Jean Monnet - MSI 2 nieuwe lokalen - Auditorium de Molen in Heverlee (te klein?) - Agora (te klein? Wel groot genoeg voor AB?) Deze aula is ideaal om goed te discussiëren. Kunnen we niet pleiten bij de KUL om hier de apparatuur voor video-conferencing te installeren? Het is niet zeker dat dit haalbaar is. Heeft de KUL geen mobiele set? Deze is slechts voor een beperkt aantal mensen en kan dus niet tijdens een dergelijke vergadering worden gebruikt. We blijven sowieso in Leuven, gaan niet op verplaatsing. Naamgeving Weet er iemand een leuke en originele naam voor de studentenraad die duidelijk maakt waar deze voor staat? Een naam is niet zomaar naam, het is ook je uithangbord. De naam moet vooral duidelijk maken wat je bent. Voorstellen: - Studentenraad KULeuven is lang en inspiratieloos maar zegt wel meteen wat je bent - KULCO staat voor KUL en co - StudaKULeuven De nieuwe naam moet catchy zijn en goed in de mond klinken, niet saai. Moet aanspreken voor studenten. VERSLAG Algemene Vergadering 12

13 Suggesties kunnen jullie inzenden naar en mooiste pikken we er uit. Begroting Over de financiering van de studentenraad is er nog geen duidelijkheid. De KU Leuven is bereid om hier meer middelen vrij te maken. Er is echter nog geen voorstel gelanceerd. Voorstel voor oplossing zou zijn om als goede huisvader financiering te vragen. We vragen dus meer middelen, maar met mate. Het is bijvoorbeeld duidelijk dat de grote afstand tussen de studentenraden een grotere kost in vervoer met zich meebrengen. Er zouden een stuk of 3 stafmedewerkers worden aangesteld. Varia We willen de AV vragen om de vier vertegenwoordigers van LOKO binnen het forum (voorstel is om Sam Pless, Gijs Vandenbroeck, Anke Vandenbergh en Ruben Bruynooghe af te vaardigen) het vertrouwen te geven om binnen het forum afspraken te maken die zowel in het belang zijn van de kringen als van de studentenvertegenwoordiging in haar geheel. Is het niet raar om een stafmedewerker (Gijs) stemrecht te geven? Gijs is hier momenteel volop mee bezig en heeft een grote technische achtergrond over dit hele verhaal die anderen niet hebben. Vandaar het idee om Gijs hierin te betrekken. De samenstelling wordt goedgekeurd door de AV. 4. Operationele punten 4.1 Enquête Sagio Sagio wil een enquête doen bij onder andere de Leuvense studenten. Het gaat om een puur inhoudelijk marktonderzoek, de naam van Sagio zelf wordt hier niet bij vermeld. Kunnen wij hier als LOKO en kringen achter staan? Achteraf kunnen we meekijken in de resultaten. De vraag is of wij het helpen verspreiden, of we onze kanalen ter beschikking stellen. Niet echt de vraag of ze het mogen doen want dat mogen ze sowieso. Een aantal vragen uit de enquête: hoeveel herexamen heb je al gehad? Aan welke faculteit studeer je? Heb je ooit bijles gehad of zelf gegeven? We zullen de enquête doorgeven aan de kringen en wie het wil verspreiden binnen zijn kring mag dit doen. LOKO krijgt achteraf rechtstreekse inzage in de resultaten maar moet deze voor intern gebruik houden. Er is geen regeling dat we enkel naar Sagio deze regeling toestaan. Als er een ander bedrijf met dezelfde vraag zou afkomen gaan we dat ook op de AV vragen. Ter verduidelijking, er staat nergens promomateriaal in de enquête van Sagio, ze gaan het puur objectief aanpakken. We zetten het mee in non-disclosure zodat Sagio achteraf niet kan zeggen dat LOKO hen ondersteunt Dopen in les LOKO heeft een klacht ontvangen van een professor die het niet vindt kunnen dat zijn les verstoord wordt voor doopactiviteiten. We kunnen in ons doopcharter overeenkomen dat VERSLAG Algemene Vergadering 13

14 er vanaf nu geen doopopdrachten meer in de lessen doorgaan tenzij de prof daar toestemming voor geeft? Het gaat enkel om opdrachten die de les verstoren. Maar uit beleefdheid laat je iets weten aan de prof zodat die hiervan op de hoogte is. Da AV gaat akkoord om in het doopcharter op te nemen dat je de prof op de hoogte brengt wanneer er doopopdrachten de les zullen doorgaan. De AV leden vragen ook dat er meer respect is voor andere kringen tijdens dopen. Je mag lachen met elkaar maar respect voor fakbars en kringen moet wel. Dit zou blijkbaar ook vaak door clubs gebeuren Update studentenoverleg Er gaat een taskforce moeten worden samengesteld om te praten over de samenstelling van dit orgaan. Indien je interesse hebt om hier in te zitten stuur dan mailtje naar Er zijn voorstellen om een centraal meldpunt op te richten al zijn er heel wat argumenten om dit eerder niet te doen aangezien een meldpunt heel snel kan omkeren (organisatie in een slecht daglicht stellen). Een mogelijke oplossing is om meer rechtstreeks contact met de inwoners te hebben. Het voorstel om zoveel mogelijk samen te werken met de politie wordt goedgekeurd door de AV. Aan Doc's bar kan geen flitspaal komen omdat de helling te steil is. Een zebrapad willen ze er ook niet verven. Voorlopige staat er een snelheidsmeter maar dat is niet voldoende. Er moet worden ingegrepen vooraleer er iets ernstig gebeurt. Blijkbaar is men hier mee bezig. 4.4 Music for live Er is nu ook een shiftenlijst en de gadgets zijn klaar. Er zullen post its en een zakdoek met knoop in voor 2 worden verkocht. Het zou leuk zijn als de kringen mee reclame maken voor deze actie. Zijn er verder lokale acties van kringen? - Bios en Merkator voorzien dinsdag een ontbijt op campus Arenberg. - VTK verkoopt 10 december hamburgers aan theokot 1.5 /stuk VERSLAG Algemene Vergadering 14

15 4.5 Update extern Deze week is het internationaal comité geweest en daar is beslist wat de taken van het comité zullen zijn. Geïnteresseerden voor de volgende vergadering mogen zich steeds aanmelden bij vrienden van extern. Volgende donderdag is het VVS AV Update sociaal DBS bestaat uit verkozen mandatarissen (RVS, diversiteit, Alma, Velo, mobiliteit en extern) en sociale vertegenwoordigers uit kringen. Deze laatste leveren input en feedback en worden even belangrijk beschouwd als de mandatarissen zelf. Sociaal wordt niet vertegenwoordigd op facultair niveau dus als we input willen van kirngen moeten ze vertegenwoordigers sturen voor input en feedback. Vandaar dat een goede afvaardiging noodzakelijk is. Op DBS wordt alles voorbereid wat op de AV verschijnt. Beleidsplan is opgesteld en goedgekeurd. Volgende aandachtspunten komen er aan bod: - Communicatie met studenten, kringen en andere niveaus van LOKO - Duurzaamheid blijft duren! (komt onder alle pijlers terug) - Continuïteit met andere jaren niet verliezen Overzicht hoe ver we nu staan met het beleidsplan - Mobiliteit: zijn er mee bezig, komt allemaal in orde - Huisvesting: gaan kijken hoe ze zelf verantwoordelijkheid kunnen opnemen in de enquête. De studenten wijzen op hun rechten en plichten heeft even geduurd maar hier wordt aan gewerkt. - Studentenwerking: een aantal dingen zijn reeds klaar, met anderen zijn ze nog bezig. - Diversiteit: Een aantal zaken hier hebben vertraging opgelopen maar dat is geen ramp. - MPTC: huisdokters in Leuven is bijna afgerond Agendapunten los van het beleidsplan worden snel overlopen. Het was een kort en krachtig overzicht dat hopelijk duidelijk genoeg was voor iedereen. De AV leden hebben begrepen wat de taken zijn van een sociaal vertegenwoordiger Update onderwijs Het decreet in verband met de 2-jarige master gaat worden aangepast zoals wij het willen, hetgeen goed is voor de studenten. We weten wel niet hoe het langs de financiële kant zit. Tijdens het komend DBO, waar jullie allen welkom zijn, gaat hier verder over worden gediscussieerd. Kijken of we eventueel een signaal kunnen uitsturen. We werden verzekerd dat er geen harde knip tussen bachelor en master zou komen. Deze discussie is nog niet voor meteen want we willen eerst een onderzoek van welke studenten hiermee worden geviseerd. Wordt dus vervolgd. 4.8 OER Op basis de opmerkingen die tijdens de vorige AV werden gegeven is dit aangepast. LOKO heeft verder geen input/voorstellen voor wijzigingen van kringen ontvangen en werden aangepast Opmerkingen: - Nu worden tussentijdse toetsen soms meegeteld in resultaten. We zien dit liever officieel dan op een louche manier. VERSLAG Algemene Vergadering 15

16 Cursusmateriaal: laten we er voorlopig uit en bespreken we op volgend DBO (normen opleggen voor cursusmateriaal) De AV leden gaan akkoord met de aanpassingen in nota op basis van vorige AV 4.9 Taaldecreet Dit puntje wordt geschrapt voor vandaag Update ACCO Vorige keer is beleidsplan niet goedgekeurd. Nu hebben ze een meer uitgebreid verslag in de hoop het wel te kunnen laten goedkeuren. Aanpassingen beleidsplan De belangrijkste aanpassingen zullen vooraan worden gezet. Zo zal het behartigen van de studentenbelangen voorop komen te staan. De onderwijs- en financiële component moeten transversaal werken en er zal naar beide DBO s worden gewerkt. Het Cudi-overleg gaat nu donderdag door. We gaan bekijken of we dit meer dan 1 x per semester gaan organiseren. Er zal een Cudi stand naast de ACCO stand zijn in de universtiteitshallen, beide als voorwaardige partners. Het aangepaste beleidsplan wordt goedgekeurd, er zijn geen opmerkingen vanuit de AV. Veto artikel Volgende zaken zijn al ondernomen: - Gesprek met directeur Peeters en voorzitter RvB Bundervoet - Gesprek met studentmanager Volgende zaken staan nog op het programma: - Gesprek met oud studenten in RvB Acco - Raad van bestuur - Cudi-overleg (6 december om 21u30 op LOKO-centraal) - De Grote-Acco-Overlegdag Acco-Overlegdag - Woensdag 12 december - Studentmanager en FrAcco volledige dag geblokkeerd en beschikbaar - Gesprek in kleine groep in constructieve sfeer - Vooraf afspraak maken mailtje sturen naar Marjan of Acco fractie om een uur vast te leggen - Middel om tot oplossingen te komen We hebben nog maar van een aantal kringen een prijslijst ontvangen. Kan de rest deze dit weekend nog doorsturen? We hebben deze nodig om een prijsraming te maken. 5. Uitnodigingen 16/12: Kerst plan sjarel in de LOKO tuin 14/12: Laatste AV van dit jaar. VERSLAG Algemene Vergadering 16

17 6. Varia ronde - Wina moet nog een bak krijgen - Felicitaties voor finale in interfacultaire? - 13/12: De film Inception zal gespeeld worden. Dit is helemaal gratis, ook zonder studentenkaart. - Mensen die unaniem verkozen werden geven nu zondag op plan sjarel een vat. Ze geven 1 vat voor de 3, niet elk 1. - Er wordt gevraagd om in het vervolg de agenda vroeger door te sturen. - Nu zondag is het Plan sjarel van Letteren met gratis drank en versnaperingen. - Opmerking over het vorige verslag: daar stonden 2 zinnen terwijl er een hele discussie is gevoerd van 1u toen. Het is moeilijk om achteraf de discussie te reconstrueren. - Marginale plan sjarel Ekonomika vorige week met leuk beeldmateriaal. - 13/12: Politika nodigt iedereen uit voor Nederlandstalige fuif VERSLAG Algemene Vergadering 17

LOKO ALGEMENE VERGADERING 13 SEPTEMBER U BOSGEUS IEPER VERSLAG

LOKO ALGEMENE VERGADERING 13 SEPTEMBER U BOSGEUS IEPER VERSLAG LOKO ALGEMENE VERGADERING 13 SEPTEMBER 2012 10U BOSGEUS IEPER VERSLAG Aanwezig: Agia Thomassen (Eoos), Ali Jelene Scheers (Alfa), Andries Verslyppe (OWR), Anke Van Den Bergh (kandidaat-extern), Anneleen

Nadere informatie

LOKO DEELBUREAU SOCIAAL 16 NOVEMBER 2011 19U AULA LACROIX VERSLAG

LOKO DEELBUREAU SOCIAAL 16 NOVEMBER 2011 19U AULA LACROIX VERSLAG LOKO DEELBUREAU SOCIAAL 16 NOVEMBER 2011 19U AULA LACROIX VERSLAG Aanwezig: Ali Jelene Scheers, Joren Monnens, Ellen Vervoort (Alfa); Hans Boeckx, Katrien De Keersmaecker (Apollonia); Gilles Schouppe,

Nadere informatie

O.D. 1.1 Zoeken naar argumenten om anders/meer/beter te investeren, bijvoorbeeld in fietsenstallingen

O.D. 1.1 Zoeken naar argumenten om anders/meer/beter te investeren, bijvoorbeeld in fietsenstallingen LOKO Deelbureau Sociaal 8 oktober 2012 BELEIDSPLAN Algemeen Het jaarthema van LOKO dit jaar stad en student & oriëntering en integratie. Binnen het sociale beleid van LOKO kunnen deze thema s gemakkelijk

Nadere informatie

Vergadering van Vrijdag 3 juli 2009 (Presidiumweek)

Vergadering van Vrijdag 3 juli 2009 (Presidiumweek) AV VERSLAG Vergadering van Vrijdag 3 juli 2009 (Presidiumweek) Aanwezig: Jennifer, Jeroen, Pieter V., Natascha, Hanne, Bart, Michaël M., Toon, Joris B., Vincent, Yana, Sofie, Michaël D., Pieter V.H., Karel,

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Scientica Leuven vzw

Huishoudelijk Reglement Scientica Leuven vzw 1 Huishoudelijk Reglement Scientica Leuven vzw 1. Doel 1.1. (Kadering) De Scientica Leuven vzw, afgekort Scientica, heeft een drieledig doel. Ze staat ten eerste in voor de bevordering en samenwerking

Nadere informatie

Kiesreglement verkiezingen

Kiesreglement verkiezingen Kiesreglement verkiezingen I Algemeen Artikel 1 Participatiedecreet Dit reglement voert de bepalingen uit van de artikelen II.48 tot II.52 en van artikel II.66, 3 van het participatiedecreet. (Het decreet

Nadere informatie

UITNODIGING. 1 Goedkeuring verslagen. 2 Goedkeuring agenda. 3 Strategische punten. 4 Operationele punten. 5 Update mandaten. 3.1 Prijsstijging Alma

UITNODIGING. 1 Goedkeuring verslagen. 2 Goedkeuring agenda. 3 Strategische punten. 4 Operationele punten. 5 Update mandaten. 3.1 Prijsstijging Alma LOKO WV STUDENTENBELEID VRIJDAG 2 OKTOBER AANSLUITEND BIJ AV LEUVEN UITNODIGING 1 Goedkeuring verslagen 2 Goedkeuring agenda 3 Strategische punten 3.1 Prijsstijging Alma 3.2 Living Campus project 4 Operationele

Nadere informatie

Praesidium vergadering 9 17 december 2012

Praesidium vergadering 9 17 december 2012 Praesidium vergadering 9 17 december 2012 1. Verontschuldigden Sophie, Meynen, Bert, Jannes, Thomas, Maarten, Yasmine, Vermeyen, Jannes, Willem, Gert 2. Afwezigen Eva, Piens, Niels S., T Seyen, Bram 3.

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Scientica Kringraad

Huishoudelijk Reglement Scientica Kringraad 1 Huishoudelijk Reglement Scientica Kringraad Afdeling Scientica Kringraad van de vzw Scientica Leuven 1. Doel 1.1. (Kadering) Scientica Kringraad (vervolgens vermeld als Kringraad) is de afdeling van

Nadere informatie

Participatiereglement verkiezingen

Participatiereglement verkiezingen Participatiereglement verkiezingen I Algemeen Artikel 1 Codex Hoger Onderwijs Dit reglement voert de bepalingen uit van de artikelen II.314 tot II.335 van de Codex Hoger Onderwijs versie 4 en de bijlagen

Nadere informatie

OKeR vzw Huishoudelijk reglement

OKeR vzw Huishoudelijk reglement OKeR vzw Huishoudelijk reglement Goedgekeurd op de AV van 25/05/2012 Titel I. Praesesvergaderingen Op regelmatige tijdstippen, en minstens elke twee maanden zal OKeR vzw een praesesvergadering organiseren.

Nadere informatie

Participatiereglement Studentenraad KU Leuven

Participatiereglement Studentenraad KU Leuven Participatiereglement Studentenraad KU Leuven I Algemeen Artikel 1 Codex Hoger Onderwijs Dit reglement voert de bepalingen uit van de artikelen II.314 tot II.335 van de Codex Hoger Onderwijs versie 4 en

Nadere informatie

Statuten. de Leuvense studentenraad

Statuten. de Leuvense studentenraad de Leuvense studentenraad.be LOKO, de Leuvense studentenraad s Meiersstraat 5-3000 Leuven tel.: 016/22 31 09 fax: 016/22 01 03 loko@loko.be www.loko.be Statuten TITEL I Principiële vraagstelling Artikel

Nadere informatie

Motie: Agenda voor de AV op zondag 28 juni wordt aanvaard door de leden aanwezig op de AV.

Motie: Agenda voor de AV op zondag 28 juni wordt aanvaard door de leden aanwezig op de AV. VERSLAG 3 e ALGEMENE VERGADERING 28 juni 2015 12u30 - Gent Aanwezig: Vincent De Moor, Esmée Scherpenisse, Nele Van Lint, Claudia Defoort, Sven Declerck, Christoph Portier, Maxime Michielsen, Jelle Holsteen,

Nadere informatie

Blokken aan de KU Leuven. Claudia Löwik, Charlotte De Wilde, Lieven Verswyvel, Joris Gevaert(LOKO)

Blokken aan de KU Leuven. Claudia Löwik, Charlotte De Wilde, Lieven Verswyvel, Joris Gevaert(LOKO) NOTA Onderwerp: Financiering Bibliotheken Datum: 13/03/2015 Status discussienota Document voor Redacteur Claudia Löwik, Charlotte De Wilde, Lieven Verswyvel, Joris Gevaert(LOKO) RvB-lid Andries Verslyppe

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Scientica Cursusdienst

Huishoudelijk Reglement Scientica Cursusdienst 1 Huishoudelijk Reglement Scientica Cursusdienst afdeling Scientica Cursusdienst van de vzw Scientica Leuven 1. Algemene Bepalingen (1.1 kadering) Scientica Cursusdienst, afgekort Scientica CuDi, is een

Nadere informatie

Roderik zegt dat Niels zich erachter gaat zetten. (Niels zegt dat dat klopt, nvdr.)

Roderik zegt dat Niels zich erachter gaat zetten. (Niels zegt dat dat klopt, nvdr.) LOKO ALGEMEEN BUREAU 21 SEPTEMBER 2015 20U LOKO VERSLAG Aanwezig: Joost Vermote, Elly Suys, Joren Dela Ruelle, Wouter Leemans, Nora Sleiderink, Tine Naegels, Daphne F. de Roo, Mariska Gellaerts, Mike Moron,

Nadere informatie

Vacature Stafmedewerker Centraal

Vacature Stafmedewerker Centraal Studentenraad KU Leuven vzw s Meiersstraat 5 3000 Leuven www.sturakuleuven.be Over Stura KU Leuven Vacature Stafmedewerker Centraal Studentenraad KU Leuven (Stura KU Leuven) vzw is de officiële studentenraad

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement Merkator Studentenvertegenwoordiging

Huishoudelijk reglement Merkator Studentenvertegenwoordiging Huishoudelijk reglement Merkator Studentenvertegenwoordiging Afdeling Merkator Studentenvertegenwoordiging van Merkator Leuven vzw 1. Doel 1.1. (Kadering). Merkator Studentenvertegenwoordiging vormt een

Nadere informatie

BBQ AV 26 juni: is niet tijdig doorgestuurd en zal dus met de volgende bundel meegegeven worden.

BBQ AV 26 juni: is niet tijdig doorgestuurd en zal dus met de volgende bundel meegegeven worden. LOKO ALGEMENE VERGADERING 10 SEPTEMBER 2015 10.45U OPOETEREN VERSLAG Aanwezig: Cilia Gouwy, Mariska Gellaerts, Caroline Van Rhee, Bent Hubrechts, Roderik De Turck, Mike Moron (CoCo); Tom Biesheuvel (kandidaat

Nadere informatie

Subsidiereglement LOKO

Subsidiereglement LOKO Subsidiereglement LOKO 2016-2017 In dit subsidiereglement worden volgende zaken besproken en vastgelegd: erkenning van een vereniging, om aanspraak te maken op vzw-subsidies en werkingssubsidies de aanvraag-

Nadere informatie

Elly voegt drie puntjes toe: brandpreventie, studentengezondheidscentrum en Velo. Het puntje van Alma wordt naar voor geschoven.

Elly voegt drie puntjes toe: brandpreventie, studentengezondheidscentrum en Velo. Het puntje van Alma wordt naar voor geschoven. LOKO WERKVERGADERING SOCIAAL 2 MAART 2015 20U LOKO GRIJZE VERGADERZAAL VERSLAG Aanwezig: Eoos: Joren De La Ruelle Katechetika: Olrik van der Woerd Politika: Tijs Fastré en Lander Govaerts LOKO: Elly Suys,

Nadere informatie

BELGIAN FINANCE CLUB - STATUTEN

BELGIAN FINANCE CLUB - STATUTEN BELGIAN FINANCE CLUB - STATUTEN Ondergetekenden Marc Lambrechts Comequi Integrale Raymond James Fédérale Past President BIRA Banque Transatlantique P&V Gdf-Suez L'Echo AB Inbev CMI (France) Dexiam Zijn

Nadere informatie

Afwezig mk: Liam, Vince, Charlotte, Stien, Kaffee, Lisa, Pauline, Sofie.

Afwezig mk: Liam, Vince, Charlotte, Stien, Kaffee, Lisa, Pauline, Sofie. Aanwezig: Nick, Robin, Laura J, Loren, Lens, Glenn, Louis, Adrien, Evelien, Amber, Dries V, Lieze, Paulien, Loïc, Gust, Lotte, Sophie, Lins, Jante(verslag). Afwezig mk: Liam, Vince, Charlotte, Stien, Kaffee,

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Technische Commissies

Huishoudelijk Reglement Technische Commissies Centre d Information sur les Médias A.S.B.L. Centrum voor Informatie over de Media V.Z.W.. Huishoudelijk Reglement Technische Commissies Goedgekeurd door de Raad van Bestuur van 06/09/2011. Artikel 1 -

Nadere informatie

van de vergadering van de projectwerkgroep Verkeerssituatie in de straat

van de vergadering van de projectwerkgroep Verkeerssituatie in de straat Verslag van de vergadering van de projectwerkgroep Verkeerssituatie in de straat Datum: 24/02/2015 Plaats: bij Nele, Opvoedingstraat 16 Aanwezig: Jean, Martine, Nele, Thei Verslag: Nele Agenda Bespreken

Nadere informatie

Student Information Networking

Student Information Networking I Algemene bepalingen Student Information Networking Huishoudelijk reglement Art. 1 : Voor de toepassingen van dit huishoudelijke reglement wordt begrepen onder: SIN : Student Information Networking, zoals

Nadere informatie

In de communicatie naar onze inwoners wordt er steeds gesproken over een woonzorgcampus.

In de communicatie naar onze inwoners wordt er steeds gesproken over een woonzorgcampus. Inhoud Situering... 2 Wat is een woonzorgcampus?... 2 Woonzorg of toch assistentiewoningen?... 2 Kernvraag indien woonzorgcampus... 4 Voorgeschiedenis... 4 Huidige Stand van zaken... 4 Toekomst... 4 Kernvraag

Nadere informatie

Vergadering Scientica-OOR-Cudi

Vergadering Scientica-OOR-Cudi Vergadering Scientica-OOR-Cudi Vergadering van 26 maart 2009 Celestijnenlaan 200S 01.03 om 20u00 Overkoepelende OnderwijsRaad Wetenschappen Aanwezig: Katherine L., Pieter S., Jana D, Katharine M., Ruben

Nadere informatie

Studentenorganisaties in Howest. Hoe ondersteuning krijgen voor je studentenorganisatie?

Studentenorganisaties in Howest. Hoe ondersteuning krijgen voor je studentenorganisatie? Studentenorganisaties in Howest Hoe ondersteuning krijgen voor je studentenorganisatie? 2010-2011 Deze brochure geldt voor het academiejaar 2010-2011. Studenten kunnen altijd suggesties geven om de inhoud

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Vergaderdatum: 31 mei 2011 Registratienummer: 2011/43 Agendapunt nummer: 14

Raadsvoorstel. Vergaderdatum: 31 mei 2011 Registratienummer: 2011/43 Agendapunt nummer: 14 Raadsvoorstel Bevoegdheid Raad Vergadering Gemeenteraad Oirschot Vergaderdatum: 31 mei 2011 Registratienummer: 2011/43 Agendapunt nummer: 14 Onderwerp Aanvullende akoestische voorzieningen Sporthal de

Nadere informatie

Algemene Kringraad Vergadering

Algemene Kringraad Vergadering Algemene Kringraad Vergadering Vergadering van 4 oktober 2010 Scienticalokaal, Celestijnenlaan 200L om 21u30 Aanwezig: Ruben (voorzitter), Mathias (ondervoorzitter), Peter (web), Lore (beheer), Wouter

Nadere informatie

Algemeen. 1. Goedkeuring Agenda. Verslag Algemene Vergadering 9 december 2014

Algemeen. 1. Goedkeuring Agenda. Verslag Algemene Vergadering 9 december 2014 Studentenraad Associatie Leuven (vzw) s Meiersstraat 5 3000 Leuven http://www.stal.ac Verslag Algemene Vergadering 9 december 2014 Plaats en tijd: Odisee (vergaderlokaal 4303.1) Stormstraat 2, 1000 Brussel

Nadere informatie

HET HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE FCE-VVB

HET HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE FCE-VVB HET HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE FCE-VVB Dit H.R. is ter uitvoering van artikel 21 van de statuten van de Vereniging opgesteld. Het betreft de werking van de Raad van Bestuur. Ter herinnering, onze Vereniging

Nadere informatie

Subsidies schijf 1 Type Naam Activiteit Factuurbedrag

Subsidies schijf 1 Type Naam Activiteit Factuurbedrag s schijf 1 Type Naam Activiteit Factuurbedrag KRINGEN Alfa Type Naam Activiteit Factuurbedrag Stem 1 Informatief drukwerk kringblad 73,00 Informatief drukwerk kringblad 139,00 Informatief drukwerk kringblad

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement EGEA Leuven

Huishoudelijk reglement EGEA Leuven Huishoudelijk reglement EGEA Leuven Afdeling EGEA Leuven van Merkator Leuven vzw 1. Doel 1.1. (Kadering). EGEA Leuven is de Leuvense entiteit van de European GEography Association for students and young

Nadere informatie

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE PARLEMENT VOOR 17-PLUSSERS INTEGRAAL VERSLAG. Vergadering van donderdag 27 september 2012.

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE PARLEMENT VOOR 17-PLUSSERS INTEGRAAL VERSLAG. Vergadering van donderdag 27 september 2012. VGC 1 VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE PARLEMENT VOOR 17-PLUSSERS Zitting 2012-2013 Extra nummer INTEGRAAL VERSLAG Vergadering van donderdag 27 september 2012 Debat over: Gemeenteraadsverkiezingen 14/10 VGC

Nadere informatie

Verslag vergadering BSG gtgv 15/10/2013

Verslag vergadering BSG gtgv 15/10/2013 Verslag vergadering BSG gtgv 15/10/2013 Agenda: 0) Aanwezigheden 1) Goedkeuring van verslagen 2) Woord van de voorzitter 3) Financiën 4) Zaal 5) Shop 6) ST-V 7) Massacantus 8) Plakretributie Solvay vs

Nadere informatie

ZITTING VAN 28 JANUARI 13

ZITTING VAN 28 JANUARI 13 PROVINCIE VLAAMS BRABANT ---- OCMW LUBBEEK ---- ZITTING VAN 28 JANUARI 13 AANWEZIG: de heer Koenraad Van Coppenolle, voorzitter de dames Veerle Daems, Martine Dierickx, Heleen Vangeel en Freya Verlinden

Nadere informatie

VvE Quarakter IV te Krimpen aan den IJssel

VvE Quarakter IV te Krimpen aan den IJssel VvE Quarakter IV te Krimpen aan den IJssel ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Notulen van de Algemene ledenvergadering gehouden

Nadere informatie

H U I S H O U D E L I J K R E G E L E M E N T G E O S L E U V E N VZW

H U I S H O U D E L I J K R E G E L E M E N T G E O S L E U V E N VZW H U I S H O U D E L I J K R E G E L E M E N T G E O S L E U V E N VZW 1. BEPALING EN DOEL Artikel 1: Geos is de vereniging van studenten geologie verbonden aan de afdeling Geologie van het departement

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Merkator Leuven vzw

Huishoudelijk Reglement Merkator Leuven vzw Huishoudelijk Reglement Merkator Leuven vzw 1. Doel 1.1. (De oogmerken van Merkator). Sinds de oprichting in het jaar 1963 als feitelijke vereniging, zijn de Oogmerken van Merkator steeds behartigd geworden.

Nadere informatie

Provincie Oost-Vlaanderen Gemeente Nevele GEMEENTELIJKE RAAD VOOR PERSONEN MET EEN BEPERKING NEVELE. Statuten

Provincie Oost-Vlaanderen Gemeente Nevele GEMEENTELIJKE RAAD VOOR PERSONEN MET EEN BEPERKING NEVELE. Statuten Provincie Oost-Vlaanderen Gemeente Nevele GEMEENTELIJKE RAAD VOOR PERSONEN MET EEN BEPERKING NEVELE Statuten Provincie Oost-Vlaanderen Gemeente Nevele GEMEENTELIJKE RAAD VOOR PERSONEN MET EEN BEPERKING

Nadere informatie

Statuten HoGent Studentenraad (Zoals goedgekeurd op de algemene vergadering van 8 mei 2014)

Statuten HoGent Studentenraad (Zoals goedgekeurd op de algemene vergadering van 8 mei 2014) Statuten HoGent Studentenraad (Zoals goedgekeurd op de algemene vergadering van 8 mei 2014) TITEL I Inleidende bepalingen Artikel 1. De HoGent Studentenraad (hierna genoemd HGSR) is de officiële rechtstreeks

Nadere informatie

MerkatorLeuven vzw. Merkator is opgebouwd uit drie afdelingen, elk met een eigen doelstelling.

MerkatorLeuven vzw. Merkator is opgebouwd uit drie afdelingen, elk met een eigen doelstelling. MerkatorLeuven vzw HOOFDSTUK I. Naam, zetel, doelstelling, duur Artikel 1:Naam De officiële naam van de vereniging is MerkatorLeuven vzw, afgekort Merkator. Deze naam moet voorkomen in alle akten, facturen,

Nadere informatie

UITNODIGING. 0 Verwelkoming. 1 Goedkeuring verslagen (bijlage 1) 2 Goedkeuring agenda. 3 Strategische punten. 3.1 Mobiliteitsenquête (bijlage volgt)

UITNODIGING. 0 Verwelkoming. 1 Goedkeuring verslagen (bijlage 1) 2 Goedkeuring agenda. 3 Strategische punten. 3.1 Mobiliteitsenquête (bijlage volgt) LOKO ALGEMENE VERGADERING 15 NOVEMBER 2013 21U AULA LACROIX UITNODIGING 0 Verwelkoming 1 Goedkeuring verslagen (bijlage 1) AV: 25 okt (bijlage 2) CoCo: 17 okt en 31 okt Algemeen Bureau: 21 okt WV Sport:

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement

Huishoudelijk reglement de Leuvense studentenraad.be LOKO, de Leuvense studentenraad s Meiersstraat 5-3000 Leuven tel.: 016/22 31 09 fax: 016/22 01 03 loko@loko.be www.loko.be Huishoudelijk reglement Artikel 1 Dit huishoudelijk

Nadere informatie

2. Goedkeuren van het verslag van de Algemene Vergadering van 7 september 2014

2. Goedkeuren van het verslag van de Algemene Vergadering van 7 september 2014 VERSLAG 2 e ALGEMENE VERGADERING 22 februari 2015 14u30 - Antwerpen Aanwezig: Vincent De Moor, Esmée Scherpenisse, Nele Van Lint, Shanna Hurts, Claudia Defoort, Sofie Van Waes, Stefanie Bauters, Cédric

Nadere informatie

Participatiedecreet. Infofiche 1. WAT VOORAFGING

Participatiedecreet. Infofiche 1. WAT VOORAFGING Infofiche Participatiedecreet Het participatiedecreet legt de voorwaarden vast waaraan studentenparticipatie in het Vlaamse hoger onderwijs moet voldoen. VVS heeft nog enkele vragen om dit decreet aan

Nadere informatie

b) de benoeming en het ontslag van bestuurders, commissarissen en rekeningtoezichters;

b) de benoeming en het ontslag van bestuurders, commissarissen en rekeningtoezichters; ADVIES NOTA VERSLAG VARIA Betreft: vzw Febelgra Limburg wijziging statuten 2014 T.a.v.: de heer Geert Heylen Contactpersoon: Waldo Van de Velde Artikel 16 De algemene vergadering is het hoogste gezag van

Nadere informatie

Zuurstof voor burgers, ondernemers en stad

Zuurstof voor burgers, ondernemers en stad PERSCONFERENTIE 6 december 2014 Zuurstof voor burgers, ondernemers en stad Verstandig investeren in toekomst Hamont-Achel Vorig jaar bij de opmaak van het meerjarenplan 2014-2019 heeft het schepencollege

Nadere informatie

INFORMATIE ZOEKEN OP WEBSITES

INFORMATIE ZOEKEN OP WEBSITES INFORMATIE ZOEKEN OP WEBSITES Je wil studeren aan een hogeschool of universiteit. Op het internet kan je alle informatie vinden die je nodig hebt. Wat moet je doen? 1. Lees de instructie op blad 2. 2.

Nadere informatie

Artikel 1. Voor de toepassing van dit huishoudelijk reglement wordt verstaan onder het begrip:

Artikel 1. Voor de toepassing van dit huishoudelijk reglement wordt verstaan onder het begrip: Adviescommissie kunsten Huishoudelijk Reglement I. Algemene bepalingen Begrippen Artikel 1. Voor de toepassing van dit huishoudelijk reglement wordt verstaan onder het begrip: Kunstendecreet: het decreet

Nadere informatie

Homeraad Home Boudewijn

Homeraad Home Boudewijn Homeraad Home Boudewijn Verslag vergadering homeraad 3 oktober 2006 Keuken 14 e verdieping 20u00 21u45 Aanwezig: Ann Frederix, Bart Mesuere, Bram Van Gansbeke, Bruno Speder, Eveline Snoeck, Jeroen Vercruyce,

Nadere informatie

We gaan het puntje sponsoring op ACCO cursussen naar voor plaatsen.

We gaan het puntje sponsoring op ACCO cursussen naar voor plaatsen. LOKO WERKVERGADERING SOCIAAL 16 FEBRUARI 2015 20U MSI 01.23 VERSLAG Aanwezig: Kristien Borremans (Medica), Sarah De Wit (Medisoc), Tim De Samber (Chemika), Jolien De Brier (Faculteit Industriële Ingenieurswetenschappen),

Nadere informatie

Aanwezig : Julien Bogaert, Herman De Backer, Rik Sagaert, Ingrid Vyvey, Silvie Vanhoutteghem, Jeroen Terryn en Ann De Bruyckere. 1 Verwelkoming...

Aanwezig : Julien Bogaert, Herman De Backer, Rik Sagaert, Ingrid Vyvey, Silvie Vanhoutteghem, Jeroen Terryn en Ann De Bruyckere. 1 Verwelkoming... Dagelijks Bestuur W.O.A.S. Verslag Datum vergadering : Betreft : Dagelijks bestuur W.O.A.S. 8 november 2010, Provinciehuis Boeverbos Brugge, 10.00 uur Onze ref.: P10/8/2/14/6 Verslaggever: Ann De Bruyckere

Nadere informatie

Heraanleg van de Maciebergstraat, Meulemanstraat en Voldersstraat

Heraanleg van de Maciebergstraat, Meulemanstraat en Voldersstraat Heraanleg van de Maciebergstraat, Meulemanstraat en Voldersstraat Oostkamp, 10 maart 2016 Beste bewoner De heraanleg van de Meuleman- en Voldersstraat staat al lang op het programma. Echter tot op vandaag

Nadere informatie

Aanwezig: Debbie Boeijen, Trudy van den Elzen, Kenny Essers, Hans van Geffen, Mariëtte Jansen, Hans van der Locht, Margriet Meijer.

Aanwezig: Debbie Boeijen, Trudy van den Elzen, Kenny Essers, Hans van Geffen, Mariëtte Jansen, Hans van der Locht, Margriet Meijer. GMR Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad secretariaat: p/a D.Boeijen Kerkstraat 72A 5411 BC Zeeland gmr@kiemuden.nl Notulen van de GMR-vergadering van 12-05-2014 Aanwezig: Debbie Boeijen, Trudy van

Nadere informatie

Algemene vergadering StuRa

Algemene vergadering StuRa Algemene vergadering StuRa Verslag vergadering 4 september 2014 Datum Donderdag 4 september 2014 Tijdstip 18.00 Locatie Aanwezig Verontschuldigd Verslagnemer Voorzitter E139 Dorien Eerdekens, Frank Bax,

Nadere informatie

Beslissingen en discussies over relevante inhoudelijke thema's vinden hier plaats.

Beslissingen en discussies over relevante inhoudelijke thema's vinden hier plaats. LOKO ALGEMENE VERGADERING 8 MEI 2015 21U AULA LACROIX UITNODIGING 0 Verwelkoming 1 Goedkeuring verslagen (GTKV) AV: 27 maart 2015 (bijlage 1, p.2) COCO: 18 april en 1 mei RvB: 25 maart AB: 23 maart, 20

Nadere informatie

Erasmusbestemming: BOLOGNA... Academiejaar: 2014-2015 Één semester Universiteit Waar is de universiteit ergens gelegen (in het centrum/ ver uit het

Erasmusbestemming: BOLOGNA... Academiejaar: 2014-2015 Één semester Universiteit Waar is de universiteit ergens gelegen (in het centrum/ ver uit het Erasmusbestemming: BOLOGNA... Academiejaar: 2014-2015 Één semester Universiteit Waar is de universiteit ergens gelegen (in het centrum/ ver uit het centrum)? De rechtenfaculteit ligt in via Zamboni, in

Nadere informatie

1. Het oudercomité bespreekt intern de omvorming naar een ouderraad. Indien consensus

1. Het oudercomité bespreekt intern de omvorming naar een ouderraad. Indien consensus STAPPENPLAN VAN OUDERCOMITÉ NAAR OUDERRAAD 1. Het oudercomité bespreekt intern de omvorming naar een ouderraad Indien consensus 2. Het oudercomité bespreekt de omvorming met de inrichtende macht & directie

Nadere informatie

Vacature Stafmedewerker

Vacature Stafmedewerker Studentenraad KU Leuven vzw s Meiersstraat 5 3000 Leuven www.sturakuleuven.be Vacature Stafmedewerker Over Stura KU Leuven Studentenraad KU Leuven (Stura KU Leuven) vzw is de officiële studentenraad van

Nadere informatie

Scientica Leuven vzw

Scientica Leuven vzw Scientica Leuven vzw Samenvatting Tussen ondergetekenden, zijnde natuurlijke personen: De heer in t Veld Thomas Sebastiaan, wonende te 3060 Bertem, Bosstraat 165, geboren 7 november 1989 te Jette De heer

Nadere informatie

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 23 april 2015 Verslag van de deputatie Bevoegd deputatielid: Luk Lemmens Telefoon: 03 240 52 65 Agenda nr. 2/3 Provinciale initiatieven. Opdrachthoudende vereniging

Nadere informatie

Erasmusbestemming: Universiteit

Erasmusbestemming: Universiteit Erasmusbestemming: Rijsel Academiejaar:2006-2007 Één semester Universiteit Waar is de universiteit ergens gelegen (in het centrum/ ver uit het centrum)? De univ ligt vrij dicht bij het centrum, maar als

Nadere informatie

Verslag VTK Bureau 2. 1 Goedkeuring Agenda. 2 Goedkeuring Verslagen

Verslag VTK Bureau 2. 1 Goedkeuring Agenda. 2 Goedkeuring Verslagen Vlaamse Technische Kring vzw. Studentenwijk Arenberg 6/0-3001 Heverlee onderwijs@vtk.be Verslag VTK Bureau 2 Locatie: BOKU 4.20 Datum: 15 oktober 2014, 12u45 Bijgevoegde documenten: / Aanwezigen: A1: Jasper

Nadere informatie

VRIJE UNIVERSITEIT BRUSSEL HUISHOUDELIJK REGLEMENT ONDERWIJSRAAD

VRIJE UNIVERSITEIT BRUSSEL HUISHOUDELIJK REGLEMENT ONDERWIJSRAAD VRIJE UNIVERSITEIT BRUSSEL HUISHOUDELIJK REGLEMENT ONDERWIJSRAAD Hoofdstuk I: Samenstelling van de Onderwijsraad. Art. 1: Dit reglement werd opgesteld in uitvoering van en rekening houdend met de bepalingen

Nadere informatie

Statuten Studentenraad

Statuten Studentenraad Statuten Studentenraad Artikel 1 Pronominale en derivationele verwijzingen naar personen in deze statuten worden geacht genderneutraal te zijn. TITEL I NAAM, RECHTSVORM, ZETEL, DOEL, DUUR Artikel 2 De

Nadere informatie

Verslag Algemene Ledenvergadering Bowlingvereniging Wijndaelerduin Gehouden op woensdag 27 mei 2015 te Den Haag.? stemgerechtigde leden

Verslag Algemene Ledenvergadering Bowlingvereniging Wijndaelerduin Gehouden op woensdag 27 mei 2015 te Den Haag.? stemgerechtigde leden Verslag Algemene Ledenvergadering Bowlingvereniging Wijndaelerduin Gehouden op woensdag 27 mei 2015 te Den Haag Aanwezig: Afwezig met kennisgeving: Afwezig bestuur: Notulen opgemaakt door: 50 stemgerechtigde

Nadere informatie

EVALUATIENOTA. The future of Think Abroad. 1. Evaluatie van de promocampagne

EVALUATIENOTA. The future of Think Abroad. 1. Evaluatie van de promocampagne LOKO INTERNATIONAL SANDER BEELAERT Algemene Vergadering 20 december 2013 EVALUATIENOTA The future of Think Abroad Gedurende de maand november organiseerde LOKO International in samenwerking met de faculteitskringen

Nadere informatie

THROUGH OTHERS, WE BECOME OURSELVES LEV VYGOTSKY. VU: Psychologische Kring VZW, Tiensestraat 102, 3000 LEUVEN

THROUGH OTHERS, WE BECOME OURSELVES LEV VYGOTSKY. VU: Psychologische Kring VZW, Tiensestraat 102, 3000 LEUVEN THROUGH OTHERS, WE BECOME OURSELVES LEV VYGOTSKY VU: Psychologische Kring VZW, Tiensestraat 102, 3000 LEUVEN www.psychokring.be Psychologische Kring Leuven 2 DE PSYCHOLOGISCHE KRING Beste psychologiestudent,

Nadere informatie

Bestuursvergadering Gemeentelijke Gezinsraad Beveren. 4 december 2014 VERSLAG

Bestuursvergadering Gemeentelijke Gezinsraad Beveren. 4 december 2014 VERSLAG Bestuursvergadering Gemeentelijke Gezinsraad Beveren 4 december 2014 VERSLAG Aanwezige bestuursleden: Van Bastelaere Pieter (voorzitter), De Meulemeester Ingeborg (schepen), De Block Neel (secretaris),

Nadere informatie

FINANCIËLE BIJLAGE VOORSTEL MFC. Inleiding

FINANCIËLE BIJLAGE VOORSTEL MFC. Inleiding FINANCIËLE BIJLAGE VOORSTEL MFC Inleiding Om een solide financiële basis onder het Multifunctioneel Centrum (hierna: MFC) te realiseren is gezocht naar aanvullende partners. Inmiddels zijn de deelnemende

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement van het Comité voor het beheer van het merk INCERT

Huishoudelijk Reglement van het Comité voor het beheer van het merk INCERT Comité Electrotechnique Belge a.s.b.l. Belgisch Elektrotechnisch Comité v.z.w. Diamant Building Bd A. Reyerslaan, 80-1030 Bruxelles/Brussel Tel : 02/706 85 70 - Fax : 02/706 85 80 E-mail: paul.romanus@bec-ceb.be

Nadere informatie

WIJZIGEN VASTSTELLING HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE GEMEENTERAAD

WIJZIGEN VASTSTELLING HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE GEMEENTERAAD UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD ZITTING VAN 26 JANUARI 2016 Aanwezig: Verontschuldigd: Afwezig: Ward Baeten, voorzitter Simon Lagrange, burgemeester Sophie Delaere, Olivier Peirs, Michaël

Nadere informatie

Verslag vergadering ouderraad dinsdag 25 april 2017

Verslag vergadering ouderraad dinsdag 25 april 2017 Verslag vergadering ouderraad dinsdag 25 april 2017 Kernbestuur ouderraad Naam Anja Smet Annelies De Beuf Cindy Verdoorent Edwige Cardoen Geert Vanhove Ines Van Buynder Karin De Lamper Kristof Van der

Nadere informatie

Politika vzw Faculteitskring SocialE WeteNschappen Campus Leuven Parkstraat 45, 3000 Leuven www.politika.be INFOBOEKJE VOOR EN DOOR STUDENTEN

Politika vzw Faculteitskring SocialE WeteNschappen Campus Leuven Parkstraat 45, 3000 Leuven www.politika.be INFOBOEKJE VOOR EN DOOR STUDENTEN INFOBOEKJE VOOR EN DOOR STUDENTEN aan de faculteit sociale wetenschappen Politika vzw Faculteitskring SocialE WeteNschappen Campus Leuven Parkstraat 45, 3000 Leuven www.politika.be xfglezing de crem Hij

Nadere informatie

Verslag Jeugdraad 6 januari 2015:

Verslag Jeugdraad 6 januari 2015: Verslag Jeugdraad 6 januari 2015: Aanwezig: Gabriëlla (Voorzitter), Ruben, Tom, Wouter (Chiro Erps-Kwerps), Dave (JH t Excuus), Mathias, Hans (Scouts Kortenberg), Jens, Thibaud (JH Den Aap), Pieter (JH

Nadere informatie

STATUTEN STEDELIJKE RAAD VOOR ONTWIKKELINGSSAMENWERKING (GROS) ZOTTEGEM

STATUTEN STEDELIJKE RAAD VOOR ONTWIKKELINGSSAMENWERKING (GROS) ZOTTEGEM STATUTEN STEDELIJKE RAAD VOOR (GROS) ZOTTEGEM ARTIKEL 1. STATUS De Stedelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking Zottegem, afgekort GROS Zottegem, werd opgericht op 12 juni 2008 Hij is als adviesorgaan

Nadere informatie

STUDENTENOVERLEG. Studentenoverleg van 17/12/2003 AGENDA

STUDENTENOVERLEG. Studentenoverleg van 17/12/2003 AGENDA STUDENTENOVERLEG AGENDA Sportcheque Vanaf volgend academiejaar wordt een boekje uitgegeven waarin het volledige sportaanbod in Gent zal opgenomen zijn (zowel vanuit universiteit, hogescholen, overheid,

Nadere informatie

STATUTEN VAN DE VERENIGING ZONDER WINSTOOGMERK SPORTZAK

STATUTEN VAN DE VERENIGING ZONDER WINSTOOGMERK SPORTZAK STATUTEN VAN DE VERENIGING ZONDER WINSTOOGMERK SPORTZAK TITEL I. - Naam, rechtsvorm, zetel, doel, duur Art. 1. De vereniging is opgericht onder de vorm van een vereniging zonder winstoogmerk en draagt

Nadere informatie

Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking GRO..M Mechelen

Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking GRO..M Mechelen Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking GRO..M Mechelen HOOFDSTUK 1: ALGEMENE UITGANGSPUNTEN Art. 1 De GRO..M is de advies- en participatieraad van de stad Mechelen met betrekking tot ontwikkelingssamenwerking

Nadere informatie

KringRaad Bestuursvergadering

KringRaad Bestuursvergadering KringRaad Bestuursvergadering Vergadering van 24 september 2009 Scientica-lokaal om 18.08u Aanwezig: Charlotte, Didier, Wim, Koen, Maarten, Jo, Mathias, Wouter, Bart, Sanne 1 Goedkeuring agenda De agenda

Nadere informatie

Gecombineerde huur/koop complexen

Gecombineerde huur/koop complexen onderwerp Gecombineerde huur/koop complexen Datum april 2013 Aan Van 1 INLEIDING In de vastgoedportefeuille van Maasdelta Groep ontstaan door de verkoop van huurwoningen steeds meer complexen waarin huurders

Nadere informatie

Agenda. Buitengewone AV IVCA. Audio vereniging voor interne audit voor lokale besturen. Audio. Interne audit

Agenda. Buitengewone AV IVCA. Audio vereniging voor interne audit voor lokale besturen. Audio. Interne audit Vergadering Commissie 1 dinsdag 26 februari 2013 Agenda - Buitengewone Algemene Vergadering IVCA - Statutenwijziging Audio - Omvorming AGB - Wijziging toelagereglement buurt en wijk - Huishoudelijk Reglement

Nadere informatie

scheiding Ouders blijven ouders Recht van spreken

scheiding Ouders blijven ouders Recht van spreken Het is niet niks als je ouders gaan scheiden. Misschien verschiet je er geweldig van. Misschien vind je de nieuwe duidelijkheid juist wel goed. Hoe dan ook, bij zo n scheiding moet er van alles worden

Nadere informatie

CIT: Margot Bruynseels, Dieter Strobbe, Axel Vanmeulder, Philippe Nimmegeers

CIT: Margot Bruynseels, Dieter Strobbe, Axel Vanmeulder, Philippe Nimmegeers Vlaamse Technische Kring vzw. Studentenwijk Arenberg 6/0-3001 Heverlee onderwijs@vtk.be Verslag VTK Bureau 6 Locatie: BOKU 4.20 Datum: 12 februari 2014, 12u45 Bijgevoegde documenten: Nota vakken-in-één-les.

Nadere informatie

Erasmusbestemming: University of Sheffield... Academiejaar: 2008-2009

Erasmusbestemming: University of Sheffield... Academiejaar: 2008-2009 Erasmusbestemming: University of Sheffield... Academiejaar: 2008-2009 Universiteit Waar is de universiteit ergens gelegen (in het centrum/ ver uit het centrum)? Sheffield is de derde grootste stad van

Nadere informatie

Activiteiten. Danslessen. Cursusdienst. zondag (14/5) maandag (15/5) dinsdag (16/5) woensdag (17/5) maandag (15/5) maandag (15/5) dinsdag (16/5)

Activiteiten. Danslessen. Cursusdienst. zondag (14/5) maandag (15/5) dinsdag (16/5) woensdag (17/5) maandag (15/5) maandag (15/5) dinsdag (16/5) Activiteiten zondag (14/5) 22u00 - De laatste week pinten aan 60 cent maandag (15/5) 20u30 - Gitaarconcert Kostas&Co dinsdag (16/5) 14u00 22u00 - Tapcursus Live optredens woensdag (17/5) 22u00 - Afzuip

Nadere informatie

STANDPUNT HUISVESTING

STANDPUNT HUISVESTING Goedgekeurd op de algemene vergadering van 26 maart 2013 met 11 stemmen voor, 0 stemmen tegen en 0 onthoudingen. De Gentse StudentenRaad: Heeft begrip voor de specifieke problematiek van jonge gezinnen

Nadere informatie

STATUTEN VAN DE VZW ASSOCIATIE UNIVERSITEIT GENT

STATUTEN VAN DE VZW ASSOCIATIE UNIVERSITEIT GENT STATUTEN VAN DE VZW ASSOCIATIE UNIVERSITEIT GENT Titel 1 naam, zetel Artikel 1. De vereniging zonder winstoogmerk draagt de naam Associatie Universiteit Gent, hierna genoemd de AUGent. Artikel 2. De zetel

Nadere informatie

werkbladen, telefoons en opnametoestel

werkbladen, telefoons en opnametoestel DE BAAN OP! De jongeren organiseren zelf één of meerdere bedrijfsbezoeken. Ze verzamelen informatie over verschillende bedrijven en op basis hiervan kiezen ze met de hele klas het meest interessante bedrijf

Nadere informatie

We hebben ons onderverdeeld in werkgroepjes om het beleidsplan van LOKO Sociaal uit te werken.

We hebben ons onderverdeeld in werkgroepjes om het beleidsplan van LOKO Sociaal uit te werken. LOKO WERKVERGADERING SOCIAAL 6 OKTOBER 2014 20U MTC 00.59 VERSLAG Aanwezig: Joren Dela Ruelle (EOOS), Kristien Borremans (Medica), Sarah De Wit (Medisoc), Fien De Winter (Bios), Enyo Vanmontfort (Merkator),

Nadere informatie

- Statuten - - Studentenvereniging van de Universitaire Faculteiten Stadscampus Antwerpen -

- Statuten - - Studentenvereniging van de Universitaire Faculteiten Stadscampus Antwerpen - - Statuten - - Studentenvereniging van de Universitaire Faculteiten Stadscampus Antwerpen - Artikel 1: Naam De vereniging draagt de naam Studentenvereniging van de Universitaire Faculteiten Stadscampus

Nadere informatie

1 Goedkeuring verslag vorige vergadering... 2 2 Algemene afspraken... 2 3 Volgende vergadering... 2 4 Actielijst... 2

1 Goedkeuring verslag vorige vergadering... 2 2 Algemene afspraken... 2 3 Volgende vergadering... 2 4 Actielijst... 2 Google Vergadering van 15 februari 2011 Aanwezig: Pieter-Jan Van Aeken Eric Stevens Steyn Slagmolen Cindy Jansen Mathi De Pauw Verontschuldigd: / Afwezig: / Voorzitter: Cindy Jansen Verslaggever: Pieter-Jan

Nadere informatie

Werking Medische Raad: praktisch toegelicht. Indara Robyns Juriste Vlaams Artsensyndicaat

Werking Medische Raad: praktisch toegelicht. Indara Robyns Juriste Vlaams Artsensyndicaat Werking Medische Raad: praktisch toegelicht Indara Robyns Juriste Vlaams Artsensyndicaat Adviesbevoegdheid: algemeen Verplicht advies (artikel 137 Ziekenhuiswet) Eenvoudig advies Verzwaard advies (1*,

Nadere informatie

Werkgroep Apolloon Onderwijs 1

Werkgroep Apolloon Onderwijs 1 Werkgroep Apolloon Onderwijs 1 Datum: 13 okt. 15 Tijd: 20:00 Locatie: Gbdn Aanwezig: Daphne de Koster, Camille De Wilde, Heleen Helsen, Paulien Geeraerts, Emma Dierckx, Silvy Thijssen, Britta Hanssen,

Nadere informatie

Aanvraag studietoelage als persoon ten laste

Aanvraag studietoelage als persoon ten laste Aanvraag studietoelage als persoon ten laste Beste student Wil je een aanvraag voor een studietoelage van de Vlaamse overheid indienen, maar weet je niet hoe eraan te beginnen? Dan is dit document een

Nadere informatie

Bijlage bij inventarisatie bijdrage Zonnehuis

Bijlage bij inventarisatie bijdrage Zonnehuis Bijlage bij inventarisatie bijdrage Zonnehuis Inhoud 1. Tekst van mail 2. Bijeenkomst 26 januari en een overzicht tot nu toe 3. Exploitatiebegroting 1. Tekst van mail Beste vriend/vriendin van Blue Star,

Nadere informatie