VERSLAG. 1. Goedkeuring verslagen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "VERSLAG. 1. Goedkeuring verslagen"

Transcriptie

1 LOKO ALGEMENE VERGADERING 7 30 NOVEMBER U AULA LACROIX VERSLAG Aanwezig: Ali Jelene Scheers (Alfa); Hans Boeckx, Katrien De Keersmaecker (Apollonia); Gilles Schouppe, Femke Smeets, Claudia Löwik (Apolloon); Anneleen Aerts, Kathleen Lewyllie, Bert Van de Poel (Babylon); Jens Warrie (Bios); Charlotte De Wilde (Canonica); Aster Vanchecke, Arne Van den Bossche (Chemika); Raïssa Schodts (Educata); Egwin Avau, Maarten Baeten, Kjell Geurts, Stephanie van Bever, Matthias Calweyn, Pieter Paul Bonne (Ekonomika); Sander Beelaert, Ansje Vanbeselaere (Eoos); Thomas Olyslagers, Laurenz Govaerts, Jasmine Bogaerts, Koen Vermeulen, Karlien Debus (Farmaceutica); Frederic Van den Ostende, Stef Bruynseels, Ingrid Wevers (Geos); Ellen Demuynck, Jonas Lambrechts (Historia); Jarno Van Hemelen, Lies Lammens, Yusef Madhloum, Maxim Bruynooghe (Industria); Charlotte De Wilde, Anton Milh, Exel van de Walle (Katechetika); Tine Bernaerts, Madeleine Simonart, Christopher Häggblom (KLA); Lennart Hermans, Sara Melis, Bob Cavents, Michiel van de Pee (LBK); Eva Vandepitte, Matthias Nijs (Mecenas); Frederik Deman, Karel Van den Bossche, Eva Smeets, Jeroen De Haes, Lore Depoorter, Kobe Dewilde (Medica); Niels Debonne, Eline Maurer, Bert Willems (Merkator); Claïs Lemmens, Aurelie Buti (Musicologica); Elien Joos, Quinten Evens (NFK); Nel Heylen, Toon Huls, Ruth Bamps, Lisa Van Camp (Pedagogische Kring); Ivern Reynders, Arne Roels, Bas Bilcke, Merle Schops, Maarten mullens, Sander Denecker, Eva de Haen, Ilja Schoofs (Politika); Charlotte Van Praet (Psychologische Kring); Manu Bande, Sander Liekens, Florence Gypens, Stijn Vanbaelen (VRG); Rien Hoeyberghs, Bram Gotink, Maarten Vander Cruyssen, Wout Van der Veken, Sander Van Gorp, Jorn Hendrickx, Robin Ska, Axel van de Walle, Manu De Block, Daan Wendelen, Hannelore Andries (VTK); Oliver Lauwers, Jels Boulangier, Gust Verbruggen (Wina); Tessa Verberckmoes, Lissa Rombouts, Natascha Desmet, Laura Verriest (OSR&Oker); Kathleen Lenyth (StRaaL), Lieven Vanswyvel, Karel Winderinckx (Studentenraad Groep T); Ruben Bruynooghe, Sam Pless, Katinka Vandevelde, Niels Decoster, Heleen Yu (CoCo); Mathias Anthonissen, Dries Mahieu (AR); Mathias Daniëls, Lieve Van Laer, Michaël Hillen, Karel Reynders, Delfine Dexters (RvS); Andries Verslyppe, Gert-Jan Sprangers (OWR); Jonas Codron (Velo); Raphaël Weuts (Mobiliteit); Anneleen Verlinden (Acco); Thomas Gils, Haroun Boujemaa (Alma); Joris van Houtven (RvB Sport), Margot Hollevoet, Wouter Gandeseune, Jens Cardinaels (Veto); Els Dehaen (Staf); Jonas Willebrouck (Thomas More), Christophe Vanhoutte (Stal) Verontschuldigd: Joren Monnens (Alfa), Natascha Desmet (OOR), Nina Wils (Apolloon), Veerle de cooman (Canonica), Marco Weyers (Crimen), Oliver Van Oekelen (AR), Neil Simons (internationaal onderwijs), Eros, Gijs Van Den Broeck, Laura Geerts (Staf) Verslag: Anaïs Cosemans 1. Goedkeuring verslagen Het verslag van AV van 16 november wordt even kort overlopen. Opmerkingen: - Op pagina 5 staat de uitslag van de stemming van kringgangen verkeerd, dit moet iets anders zijn, maar het is onduidelijk wat dan. - Bram Gotinck van VTK was wel aanwezig op de vorige AV. Bovenaan staat dat het 'DBS' was, maar in feite was het 'AV'. Met deze opmerkingen worden alle verslagen goedgekeurd. VERSLAG Algemene Vergadering 1

2 2. Goedkeuring agenda Er vallen twee puntjes weg: 3.3. Ontbinding KURA en SPORA 4.9. Taaldecreet Verder zijn er geen toevoegingen en wordt de agenda goedgekeurd. 3. Strategische punten 3.1. Financiering masterplan huisvesting: begin Situering: Op 2/12/2011 verschijnt de eerste voorstelling van het masterplan op de LOKO AV. Er werd toen besloten dat men voor de financiering van renovaties op volgende manieren aan het geld kan komen: 3% prijsstijging gespreid over drie jaar op kamers van het residentiebeheer, voorafname Stuvodecreet en het aangaan van een nieuwe lening. De AV was voor het behouden van de gratis huurmaand. Op 02/03/2012 werd de gratis huurmaand opnieuw in vraag gesteld omdat er mogelijk geen extra financieringsmiddelen ter beschikking waren. Uit de discussie kwamen toen 3 voorstellen naar voor: Geen wijziging in de huidige regeling Afschaffing gratis huurmand voor niet-gesubsidieerde kamers Afschaffing van de gratis huurmaand (solidariteit : ingebed in huurprijs). Er is toen geen beslissing genomen. Huidige situatie: Het masterplan is het gevolg van jarenlang wanbeleid. De renovatieplannen zijn lang uitgesteld en er werd een verkeerde inschatting van de kosten gemaakt door Residentiebeheer. Het is dus hun fout en dat willen ze nu op de studenten verhalen. Vorige vrijdag kreeg de RvS een nota voorgelegd met het financieringsplan met daarin de opbrengst van de afschaffing van gratis huurmaand. Maar dit was niet het financieringsplan waar vorig jaar goedkeuring voor is gegeven. In het nieuwe financieringsplan zijn extra kosten opgenomen. Om die kosten op te vangen wil Residentiebeheer zowel de gratis huurmaand weg als een stijging van de huurprijzen met 3%. Indien de gratis huurmaand zou worden behouden gaat het om een stijging met 6% van de huurprijzen. Het compromisvoorstel om de gratis huurmaand tijdelijk af te schaffen (4 jaar) tot de extra kosten gedekt zijn houdt een groot risico in. We weten niet hoe de situatie dan zal zijn en daarnaast zal er dan een nieuwe lichting studentenvertegenwoordigers zijn die nog niet in het huidig debat betrokken zijn. De overschot van van residentie de Vesten, omwille van een verlaging van het BTW tarief, vangt een deel van de extra kosten op. Verder is er een kost van aan de residentie Steil waar enkel KHL-studenten verblijven. Voorlopig is dit mee opgenomen in het masterplan en draaien de KULeuven studenten op voor deze kosten. De kosten kunnen (deels?) naar de KHL worden verhaald? VERSLAG Algemene Vergadering 2

3 Discussie De discussie die we nu moeten voeren is: zijn alle kosten wel noodzakelijk? Moet alles worden betaald? Wat met de kost van Steil voor KHL die door de KUL wordt gedragen? Kan dit door KHL worden gedragen? Kan er een hogere lening worden aangegaan? Deze vragen kunnen straks aan Ludo en Jan worden gesteld. Er wordt voorgesteld om samen af te spreken waar we naartoe willen? Eerst proberen het niet op studenten te laten vallen maar op andere zaken (bv: andere onnuttige investeringen, een hogere lening aangaan,...) Eerst oplossingen verdedigen waar studenten niet in geraakt worden want de studenten die hiervan de dupe zijn, zijn de financieel zwakke studenten terwijl zij ook op kot moeten kunnen studeren in de zomer indien nodig. Argumenten Argumenten pro en contra de gratis huurmaand worden getoond. Deze kunnen tijdens de discussie met Ludo en Jan worden aangehaald, maar probeer niet steeds dezelfde aan te halen, anders gaan we er niet uit geraken. Er is niemand die verder nog argumenten heeft toe te voegen Financiering masterplan huisvesting: vervolg Jan Devriendt en Ludo Clonen geven een toelichting bij de documenten. In 2011 werd in samenwerking met de technische dienst een masterplan opgesteld. In de jaren voordien was er al een onderhoudsplan maar geen lange termijn plan. Het masterplan is vorige week toegelicht op Raad voor Studentenvoorzieningen. Ten opzichte van vorig jaar is er een stijging van 2 miljoen euro. Dit heeft te maken met een aantal brede berekeningen. Nu zijn er ramingen gemaakt in plaats van schattingen, vandaar dat er hogere uitgaven zijn dan gepland. De verschillende posten worden overlopen: - Ongepland groot onderhoud: Dit zijn de bedragen die geraamd zijn om groot onderhoud uit te voeren dat niet op voorhand ingepland is. Voor de periode 2014 tot 2019 schatten we deze op jaarlijks Euro. Vanaf 2019 gaan we uit van een jaarlijks groot onderhoud van ,- Euro - Gepland groot onderhoud: Dit zijn de bedragen die tot 2019 voorzien worden in het 10 -jarenoverzicht. Het betreft onderhoudswerken waarvan nu reeds een redelijke inschatting van kan gemaakt worden. Vanaf 2019 zijn de onderhoudswerken op dit moment moeilijk in te schatten en wordt daarom een forfaitair bedrag begroot bij het ongepland groot onderhoud. - (Ver)nieuwbouw x: Dit zijn de bedragen die extra nodig zijn om een aantal residenties volledig te renoveren. Als kost wordt hier genomen het verschil tussen de huidige gemiddelde exploitatiekost per kamer en de geraamde exploitatiekost voor een nieuwbouwkamer.(verschil = 740 Euro per jaar per kamer) Renovatie van Steil is een apart verhaal omdat daar voorlopig enkel studenten van de KHL in verblijven. Het kan zijn dat dit naar de toekomst toe gaat veranderen maar daar zijn ze niet zeker van. VERSLAG Algemene Vergadering 3

4 - Allocatie groot onderhoud: Dit zijn de bedragen die in de begrotingen van 2011 en 2012 voorzien zijn voor groot onderhoud, omdat de leningen en hernieuwingsprovisie nog niet in het eerste exploitatiejaar dienden te worden afbetaald (Bijbelinsituut en De Vesten) - Budget groot onderhoud: Dit zijn de bedragen dat in de begroting voorzien worden voor het grote onderhoud; vanaf 2014 passen we hier een indexatie toe. Voor 2013 behouden we hetzelfde bedrag omdat dit reeds in de goedgekeurde begroting is vastgelegd. - Budget hernieuwingsprovisie: Dit is het bedrag dat in de begroting 2012 en 2013 voorzien is voor de hernieuwingsprovisie; in 2012 wordt de meerkost van het groot onderhoud verrekend. Vanaf 2014 passen we hier een indexatie toe (idem hierboven). - Hernieuwingsprovisies De la Salle, De Viking, De Vesten, Wisteria: In dit financieringsplan gebruiken we deze hernieuwingsprovisies als voorfinanciering voor de renovaties die de volgende 10 jaar in het masterplan zijn opgenomen. Deze provisies zijn in de desbetreffende businessplannen ingecalculeerd. Noodzakelijke voorwaarde is dat we in dit scenario voldoende reserves moeten hebben opgebouwd om na 15 jaar de eerste renovaties van deze residenties te kunnen financieren. Het financieringsplan is dusdanig opgebouwd dat dit het geval is. Deze berekeningswijze moet nog afgetoetst worden bij de Algemeen Beheerder. - Overschot De Vesten: De definitieve afrekening van De Vesten moet nog gemaakt worden, maar een jaar na de ingebruikname, kunnen we stellen dat de investeringen lager liggen dan oorspronkelijk gepland, onder meer door het verlaagd BTW-percentage van 12 naar 6%. Dit geeft een saldo van ,- Euro zoals men kan terug vinden in de begroting. Maar deze zal uiteindelijk wat minder zijn dan begroot en uitkomen op een ,- Euro. Dat bedrag kan geïnvesteerd worden in de geplande renovaties. - Wegvallende lening x: Dit zijn de huidige ASLK-leningen die geleidelijk wegvallen. Deze middelen worden dus geherinvesteerd in groot onderhoud. - Opgenomen bedrag nieuwe lening: In het oorspronkelijke plan was reeds voorzien om een lening af te sluiten. In deze update is het leenbedrag verhoogd met Euro. Wij gaan ervan uit dat we deze lening intern kunnen verkrijgen aan dezelfde voorwaarden als een lening voor nieuwbouwprojecten. Het principe is reeds vorig jaar besproken op de Begeleidingscommissie; de concrete modaliteiten moeten nog verder afgesproken worden. - Afbetaling nieuwe lening: Dit is het jaarlijkse bedrag om bovengenoemde leningen af te betalen. - Inbreng vanuit extra subsidie decreet: Dit zijn de bijkomende middelen ten gevolge van het decreet van 29 juni 2012 betreffende de Studentenvoorzieningen in Vlaanderen. - Verhoging huurprijs: VERSLAG Algemene Vergadering 4

5 Verhoging van de huurprijs is een andere mogelijke manier van financiering. Elke lijn geeft een verhoging aan van 1% van de huurprijs. In dit voorstel wordt dus op termijn de huurprijs van de gesubsidieerde kamers verhoogd met 3%. - Wegvallen van gratis huurmaand tijdens de zomerperiode: Indien de gratis huurmaand zou worden stopgezet, schatten we in dat dit een extra inkomst is van Euro. Met die opbrengst erbij zouden we kunnen rondkomen. - Jaarresultaat: Deze bedragen geven per jaar het verschil aan tussen de uitgaven en de inkomsten. - Cashpositie: Deze rij geeft de cashpositie weer van het groot - onderhoudsbudget. Deze rij mag dus niet onder nul gaan. We zijn niet hier om te discussiëren wat er wel of niet moet worden uitgevoerd in het masterplan aangezien dat nauwkeurig is bekeken door de mensen van de technische dienst. De kosten die hier worden weergegeven zijn noodzakelijk en zijn de kosten waar we de komende 10 jaar voor staan. Opmerkingen uit de AV: * Er zijn vragen bij de 2 miljoen euro die plots opduikt in het budget vergeleken met het budget dat vorig jaar werd voorgesteld. Een verklaring hiervoor is dat er mogelijks werken zijn bij gekomen, zaken foutief werden geraamd, etc. Ze willen met het masterplan residenties een goede en veilige status geven zodat ze lang kunnen meegaan. * Verder zou er in de lijn groot onderhoud een verschil zijn van 5 miljoen. Er is hier een miscalculatie gebeurd? Er staat inderdaad een fout in de spreadsheet. Stel dat we dit plan goedkeuren is het niet zo dat het probleem 5 miljoen is in plaats van 2 miljoen aangezien ook aan de opbrengsten zijde 5 miljoen staat. * De AV stelt zich de vraag wie ze kunnen aanspreken om de kosten te bespreken. Deze zijn eerder grondig besproken met mensen die hier kennis van hebben en zullen niet tijdens deze vergadering worden besproken. De AV is het hier mee eens en vertrouwd de mensen die deze kosten hebben opgesteld maar zouden eventueel enkele vragen willen stellen in verband met de cijfers (er rekening mee houdend dat het om een inschatting gaat). Er zal een contactpersoon worden doorgegeven door Jan en Ludo. * Heeft het eigenlijk zin om zoveel te investeren in renovatie? We komen op 6,5milljoen aan renovatie, als je dit vergelijkt met De Veste die 11 miljoen heeft gekost is het misschien beter te investeren in nieuwbouw? Deze vraag hebben Jan en Ludo zichzelf ook al gesteld maar ze hebben toch besloten dat het de moeite is om te investeren in renovatie. * Hoe zit het met het legionella probleem? Hier is een wetgeving rond en het probleem moet meteen worden aangepakt. Om de 6 maand gebeurt er een meting. indien blijkt dat we boven een bepaalde waarde zitten moet er worden ingegrepen door spoelingen te doen. 3 jaar geleden is men gestart met het uitvoeren van deze metingen. * Uit de kosten blijkt dat er veel brandsirenes bij geplaatst moeten worden? Wil dat zeggen dat er nu niet voldoende zijn en het onveilig is? Vanaf januari 2013 is er een nieuwe wetgeving die zegt dat elke individuele kamer een rookmelder moet hebben. Oude moeten worden vernieuwd om te voldoen aan nieuwe wetgeving. Dat geldt ook voor liften. * Waarom net geld bij de studenten gaan halen terwijl het net die mensen zijn die het financieel moeilijk hebben? De twee voorstellen die worden gedaan zijn de gratis VERSLAG Algemene Vergadering 5

6 huurmaand weg doen en de huurprijzen omhoog. Jan en Ludo laten weten dat ze wel proberen rekening te houden met de studenten. Vergeleken met andere universiteiten hebben wij veruit het grootst aantal gesubsidieerde koten. Je kan voor iets meer dan 100 euro bij ons kamer huren, dat vind je niet terug in andere studentensteden. We proberen het evenwicht te behouden zonder de zwakkeren te hard te belasten. * Waarom zijn er geen andere voorstellen uitgewerkt om ergens anders geld te halen? Sociale middelen zijn schaars. In leuven zijn studenten met weinig middelen goed af, voor een lage prijs hebben ze een kamer vergeleken met andere studentensteden. We zitten qua huurprijs ongelooflijk laag om de argumenten van arme student te verdedigen. Er is een grote kloof tussen gesubsidieerde koten en koten op de markt. We zijn bereid andere middelen te zoeken maar dat is niet gemakkelijk. Hiervoor kan eventueel op zoek worden gegaan bij voeding en huisvesting. Een student die onder subsidieregeling valt gaat zo snel mogelijk zijn studies willen afronden. Vandaar dat het meer correct zou zijn om de huurprijs zo laag mogelijk te houden. * Zijn alle kosten wel noodzakelijk? Zoals bijvoorbeeld de heraanleg van een tuin dat kost toch geen ? De houten balken zijn aan het rotten en moeten er uit en heraangelegd worden. Verder komen er tegels omhoog die ook moeten worden heraangelegd omdat het gevaarlijk is. * Steil is een gebouw van de KUL en dus gaat men er van uit dat de KUL dat renoveert terwijl het KHL studenten zijn die hierin verblijven. Dat klopt toch niet helemaal? De KHL betaalt voorlopig de exploitatiekosten die heel laag zijn. We weten nog niet of de HL de kamers wil houden na renovatie. Misschien worden deze voor zowel KUL en KHL studenten, voorlopig is het nog niet duidelijk wat er met Steil gaat gebeuren. We hebben deze kost mee opgenomen in de begroting want stel dat de KHL de kosten niet kan betalen en Steil niet meer wil, hebben wij geld aan de kant liggen om de renovaties te betalen. We hebben hier het voorzichtigheidsprincipe toegepast. Zolang we niet exact weten wat er mee gebeurt is het moeilijk hier concreet rond te zijn. * Da AV heeft de indruk dat de discussie rond afschaffing van de gratis huurmaand al gevoerd is. Ze zijn niet geïnformeerd over andere eventuele voorstellen. Waarom wordt rest info niet beschikbaar gesteld? Jullie hebben onze volledige begroting en exploitatie en dus wel alle informatie. Maar de AV is het daar niet mee eens aangezien ze niet mee betrokken zijn geweest in de discussie in verband met de afschaffing van gratis huurmaand. Deze is al mee opgenomen in het plan en onze mening is hier in buiten beschouwing gelaten. * Met dit document kan niet worden volhouden dat het om een principiële beslissing gaat, het gaat hier om een pragmatische beslissing. Als de AV het beter vindt om 2 à 3% meer huur te vragen in plaats van het afschaffen van de gratis huurmaand dan kan hier over worden gediscussieerd ondanks het feit dat ze mee zijn opgenomen in de cijfers. * Is het niet mogelijk om een grotere interne lening aan te gaan? In dat geval moeten we zoeken naar een evenwichtige verdeling en die lening moeten we achteraf kunnen terugbetalen. Hier moet ook rente op worden betaald. Volgens Ludo en Jan is het geen oplossing om je gewoon in schulden te steken want dan zitten de opvolgers in de problemen. We hebben ons al erg in de schulden gewerkt en willen niet meer schulden maken dan nodig. * Is er een mogelijkheid tot Publiek Private samenwerking? Dat is enkel een optie indien je aan geen andere financiering geraakt want wat privaat wil is winst, en dat is niet wenselijk voor studenten. In Gent doen ze dit maar daardoor dat de gebouwen daar duur zijn. * Is het een optie om in de residenties enkel van de niet-gesubsidieerde kamers de gratis maand te doen wegvallen? Zijn hier cijfers van beschikbaar? Er zijn bijna geen nietgesubsidieerde kamers meer in residenties. Dit zou op komen. VERSLAG Algemene Vergadering 6

7 * Cash positie moet positief zijn, maar deze is geen enkel jaar erg negatief. KU Leuven zal wel redelijk wat geld opzij hebben staan? De KU Leuven is toch vermogend genoeg om dit bij te passen? De Raad krijgt al heel wat geld van KUL dat vrij besteed kan worden. * De AV had liever gezien dat de uitgaven werden opgenomen en er meer mogelijkheden tot inkomsten werden gezocht. Nu lijkt het gemakkelijkheidshalve dat men ofwel de huurprijzen wil verhogen of de gratis huurmaand wil afschaffen. Indien er meer oplossingen waren hadden wij de beste er uit kunnen kiezen (bv: gratis huurmaand aan helft van de prijs). Er is veel meer mogelijk dan enkel wat wordt voorgesteld. * Misschien is het masterplan wat laat gekomen aangezien nu alle kosten er plots zijn? Maar het is wel heel goed dat het er nu is. De vragen voor Ludo en Jan worden afgerond en de AV gaat een discussie voeren om tot een standpunt te komen. Discussiepunten: 1. Alternatieve kostenverdeling residentie Steil? We willen blijven pleiten om de kosten naar KHL te schuiven aangezien zij er 2 jaar hebben gezeten en moeten dus ook betalen. Studenten van de KHL en KUL mengen in de residentie is niet gemakkelijk omwille van een verschillende startdatum van academiejaar. Er zijn nog geen onderhandelingen geweest met de KHL hierover. Kunnen we deze niet afwachten vooraleer we iets beslissen? Het is niet zo dat de huur die de KHL studenten naar de KUL komt, dat gebeurt via een raamakkoord. KUL is eigenaar van het gebouw dus is het logisch dat zij de kosten gebouw betalen? In principe is het niet de huurder die moet opdraaien voor renovatiewerken, hiervoor draagt de verhuurder de verantwoordelijkheid. Het heeft geen zin deze discussie te voeren zolang we de raamakkoorden niet kennen. Maar het is heel moeilijk om deze na te gaan. We kunnen kijken naar wat er afgelopen jaren is betaald. Als de raamakkoorden onder de marktprijs liggen mogen deze omhoog, maar dan is de vraag wat de marktprijs is? Er moet worden opgezocht wat de raamakkoorden zijn en of deze billijk zijn. Wie kan hier iets over zeggen of deze billijk zijn of niet? Er zijn wel berekeningen van wat een gemiddelde kamer op een bepaalde locatie kost. Dit is onderzoekswerk voor Ruben. Nadat dit onderzocht is kan er een beslissing worden genomen. 2. Hogere lening? Er is wel geld voor andere zaken maar niet voor dit? Ook de KHL gaat vragen naar een hogere lening. De meningen van de AV-leden zijn verdeeld maar we moeten tot een compromis komen. Met een hogere lening maak je een zachtere landing, geen lening nemen kost op korte tijd veel inspanning. Verder komt ook het voorstel voor injectie naar voor. Een akkoord hier rond sluit geen lening uit. Het is niet de bedoeling om injectie als straf te gebruiken voor het wanbeleid dat ze hebben gevoerd. We gaan stemmen met handopsteking (48 stemmen): * Gaan we pleiten voor injectie? A. Voor injectie: 31 B. Tegen injectie: 11 C. Onthouding: 5 VERSLAG Algemene Vergadering 7

8 * Indien injectie niet lukt, willen we dan een verhoging van de lening of niet (t.o.v. de huidige lening)? A. Voor leningsverhoging: 10 B. Tegen leningsverhoging: 31 C. Onthouding: 7 => We vragen dus geen verhoging van de lening aan. Bij injectie krijg je het geld één keer gratis en bij een lening moet je rente betalen en heb je jaarlijks nieuwe kosten. Het probleem met een lening is dat een deel van je structureel goede werk onderuit wordt gehaald. Een lening is er sowieso in masterplan maar uit de stemming blijkt dat de AV leden tegen een verhoging er van zijn. Een lening zou het probleem niet oplossen en de komende jaren sowieso meer nadeel en kosten geven die elders moeten worden gezocht (waarschijnlijk bij de huurders). Het lost de problemen dus niet op. We behouden het resultaat van de stemming. 3. Welke kosten zijn noodzakelijk? Welke kosten kunnen we in vraag stellen? Deze vragen hebben we zonet kunnen stellen aan Ludo en Jan. 4. Gratis huurmaand * Er zijn geen nieuwe argumenten pro en contra. * Is het minder sociaal om gratis huurmaand af te schaffen dan hogere huur te vragen? Welke redenering zit hier achter? * We moeten een principiële beslissing afdwingen. Nu kan er geen beslissing worden genomen, deze moet worden uitgesteld tot wanneer ze terugkomen met een aantal alternatieven voor de gratis huurmaand. Dat is de enige mogelijkheid om ze te dwingen tot een principiële beslissling. * Wijziging in regeling voor gratis huurmaand of zien we dat zitten? Eventueel voorstellen om, indien de gratis huurmaand wordt afgeschaft, een flexibel huursysteem in te voeren zodat studenten per week kunnen huren? Een verhoging van 6% huurprijs is goedkoper voor elke student. Voor die wat het minst betalen scheelt het ongeveer 40, voor die wat het meest betalen ongeveer 90. Maar stel dat je geen tweede zit hebt heb je meer nadelen aan dit systeem dan wanneer je wel tweede zit hebt. Stemming: Opties naar voorkeur rangschikken van 1 t.e.m. 3. Je kan ook 2 voorkeuren als 1 e rangschikken. Als je een optie absoluut niet wilt moet je daar geen nummer aan geven. Zo bepaal je zelf je rangschikking. Indien minder dan 50% op een optie stemt dan valt deze weg. Optie A: Geen wijziging gratis huurmaand +6% verhoging huurprijs Optie B: Afschaffen gratis huurmaand + 3% verhoging huurprijs Optie C: Flexibele regeling gratis huurmaand +?% verhoging huurprijs => Optie C haalt de meerderheid. 3.3 Ontbinding KURA en SPORA Dit puntje valt weg Plakregels Er zijn de laatste weken een aantal overtredingen van de plakregels geweest. Er zijn kringen die zich niet aan de regels houden. Daarom gaan we de regels nog eens opfrissen VERSLAG Algemene Vergadering 8

9 en een aantal foto s laten zien van hoe het niet moet. Indien er overtredingen zijn mogen jullie hier altijd een foto van maken en het doormailen naar LOKO. Bestaande regels: - LOKO en KU Leuven mogen niet overplakt worden - Max een derde van en bord beplakken - Max een derde van een andere kring overplakken - Niet met één affiche vier andere overplakken - 2 weken vooraf is ruim voldoende voor een fuif of kleinere activiteit. Galabals mogen eventueel iets (!) eerder. Voorstel van LOKO: Kringen die meer dan 3 waarschuwingen krijgen mogen geen subsidies meer aanvragen bij LOKO voor promotioneel drukwerk. Vraag: Dit per semester of academiejaar? Voor dit jaar enkel voor 2 e semester aangezien het 1 e er al bijna op zit maar hoe doen we het naar volgende jaren toen? Medewerkers weten niet altijd hoe het juist moet dus niet te streng optreden en per jaar? Aan de andere kant is het niet moeilijk om de regeltjes naar de kringleden door te sturen. Er wordt gevraagd om de presentatie door te mailen omdat hier duidelijke foto s in staan die men aan de kringen kan laten zien. De presentatie zal worden doorg d. => Er wordt beslist om dit per academiejaar te bekijken. LOKO werkt hier een regeling rond uit. - Maar hoe zit het voor dubbeltd s? Worden dan beide kringen bestraft? Als de kringen 1 schuldige kunnen overeenkomen wordt enkel die bestraft, anders allebei? De AV gaat hier mee akkoord. - Om de 2 weken zullen op de AV de waarschuwingen worden overlopen en een overzicht worden gegeven van overtredingen. Dan kan ook worden besproken wie de fout van dubbeltd s op zich neemt. - Wat met andere verenigingen? We kunnen dat van hen niet afdwingen maar wel vragen dat ze hier rekening mee houden. Hebben hiervoor onder andere een betere band met clubs nodig. - Zijn de zuilen aan Alma 1 illegaal om te beplakken? We onderzoeken of dit zo is en nemen het dan mee in onze regelgeving. Maar daar moet LOKO niet voor straffen, kan de kringen er wel op wijzen. JA, dat is illegaal. Alles dat niet een plakbord is is illegaal en de boetes van de stad zijn niet min. - Ook aan de valven zijn er vaak problemen, maar daar kan men moeilijker controleren want als je slim bent haal je gewoon de poster weg en heb je geen bewijs Alma stuurgroep * Situering Deze nota behandelt het doel van de stuurgroep, door en voor studenten te ALMA. De stuurgroep zelf bestaat uit de ALMA-mandatarissen van LOKO en elke student van de KU Leuven en de Leuvense hogescholen die er interesse voor vertoont. Deelname aan de vergaderingen is volledig vrijblijvend. De stuurgroep wordt telkens in het begin van elk jaar opnieuw opgericht. Vanuit ALMA zetelt Kristof Huyhge, de verantwoordelijke voor de producten en productgroepen binnen ALMA, in de vergadering. Onder productgroepen verstaan we niet alleen de maaltijden maar bijvoorbeeld ook de catering en het fuifzaalbeleid te ALMA 2. In deze stuurgroep zal hoofdzakelijk het overleg plaats vinden tussen de studenten en ALMA inzake het aanbod van de maaltijden in de studentenrestaurants VERSLAG Algemene Vergadering 9

10 * Doel en werkwijze Het doel van de stuurgroep is om studenten op een constructieve wijze te verdedigen evenals de doelstellingen van Alma, zijnde goedkope maaltijden, sociale ontmoetingsplaats etc. De stuurgroep kan inspraak, commentaar en complimenten geven evenals uitleg vragen over alles wat de studentenrestaurants en productgroepen binnen ALMA aangaat; van openingsuren van de studentenrestaurants tot het aanbod in de menu s, evenals de fuifmogelijkheden binnen ALMA en eveneens de catering. Let wel: elke wijziging die de stuurgroep voorstelt moet via de RvB Alma worden bekrachtigd omdat het meestal inkomstenverlies/winst impliceert. Er is momenteel een voorstel om een maandelijkse stuurgroepvergadering te houden die telkens aan het begin van elke maand plaatsvind. Dit moment is dusdanig gekozen om telkens minstens 2 weken voor de maandelijkse RvB van ALMA te vallen, zodat indien er een puntje te agenderen valt het ruim op tijd geagen - deerd zal kunnen worden. Ter ondersteuning van de stuurgroep zelf zal de Leuvense student zijn vragen ook via een tool op de LOKO-website en via Facebook-vragen kunnen voorleggen aan ALMA, zonder zelf aan de vergadering te hoeven deelnemen. Er wordt momenteel zowel aan de tool als aan de Facebook-bevraging gewerkt. * Rapportering Het verslag van elke stuurgroep wordt eerst voorgesteld op het Deelbureau Sociaal. Hierna zal het verslag van elke stuurgroep publiek beschikbaar gesteld worden voor de studenten via de LOKO-website. * Geplande activiteiten Bezoek aan de centrale opslagplaats van ALMA door de stuurgroep. Indien de stuurgroep geïnteresseerd is om een blik te werpen achter de schermen van de ALMA s zelf kan dit ook mogelijk worden gemaakt. Oproep naar kringen toe: mensen die interesse hebben om deel te nemen aan deze stuurgroep zijn altijd van harte welkom. 3.6 Input nieuwe studentenraad Situering Na de integratie zal de studentenvertegenwoordiging er helemaal anders uitzien. Vorig jaar werd reeds beslist dat LOKO opgesplitst zal worden in een campusraad en een studentenraad. - Campusraad zal net als LOKO drie opdrachten hebben, met name vertegenwoordiging (zij het dan vooral in sociale materie), organiseren van activiteiten en verlenen van diensten. De campusraad zal zich uitsluitend richten op het Leuvense. De AV van de campusraad zal net als LOKO samengesteld zijn uit kringen. - Studentenraad daarentegen zal zich bezighouden met de vertegenwoordiging aan de KU Leuven, ruwweg te vergelijken met de onderwijsvertegenwoordiging die LOKO op dit moment organiseert. De samenstelling van deze AV zal bestaan uit vertegenwoordigers uit de externe campussen en vertegenwoordigers uit de faculteiten (waar dus ook studenten uit externe campussen toe behoren). De facto zal er wel een grote overlap bestaan tussen de AV s van de campus- en studentenraad, vooral omdat de vertegenwoordigers uit de kringen ook vertegenwoordigers van de faculteiten zijn. Er bestaat al een akkoord over de statuten en het huishoudelijk reglement. Maar er moeten nog een heel aantal praktische punten besproken worden vooraleer er effectief een studentenraad kan worden opgericht. Dit zal gebeuren in een forum van StAL op 2 december. * Definitie campus Het is belangrijk om Campus opnieuw te definiëren aangezien dit niet meer up to date is. In de huidige definitie staan er een aantal instellingen die intussen niet meer bestaan. VERSLAG Algemene Vergadering 10

11 Verder moeten ook de mandaten, financiering van de studentenraad en de nieuwe locatie worden vastgelegd. Voorlopig zal deze gelokaliseerd zijn op LOKO, mogelijks boven waar nu de koten zijn ( s Meierstraat 5). Achteraf kan dit verhuizen naar het koetshuis. Het voorstel dat LOKO heeft uitgewerkt is om zoveel mogelijk flexibiliteit toe te laten door een lijst voor te stellen die jaarlijks moet worden goedgekeurd. We moeten zo efficiënt mogelijk te werk gaan. Er zitten nog aantal andere clusteringen aan te komen, vandaar het idee voor een jaarlijkse stemming. Is dit een oplossing waarmee de AV akkoord kan gaan? Opmerkingen uit de AV: - Raar dat de clustering van hogescholen wordt gelinkt aan campus. Pleiten voor hoe het nu is gaat helemaal niet. - Als de mensen zelf de keuze krijgen gaan ze zich opsplitsen in zoveel mogelijk campussen om zoveel mogelijk stemmen te krijgen, en dat klopt niet helemaal. - Wat doen we met Thomas more? Daar gaat het over 3 campussen, je kan moeilijk zeggen dat dat 1 campus is (Antwerpen is niet Mechelen). - Het probleem is hoe definiëren we campus? Enerzijds geografisch en anderzijds een plaats waar onderwijs wordt voorzien voor studenten? - We willen zo weinig mogelijk de werking van de studentenraden ondermijnen en zoveel mogelijk zoeken naar bestaande situatie. Vooral voor Thomas more is dit problematisch. - De komende 5 jaar gaat er nog veel veranderen en daarom is het niet slecht om, zoals LOKO voorstelt, het elk jaar te herzien. - Waarom zouden we jaarlijks moeite doen om iedereen op de hoogte te brengen? Als we veranderingen willen doorvoeren kan dat gedaan worden en als dat niet nodig is kan het tijdens een vergadering op 5 minuten worden goedgekeurd. Samengevat: We willen dat er zoveel mogelijk externe campussen aanwezig zijn en zoveel mogelijk geografisch werken. Verder willen we niet jaarlijks vastleggen wat er moet veranderen want dat kan organisatie toch sowieso. - Het is arrogant om vanuit LOKO in Leuven te zeggen wat andere campussen moeten doen. Want er worden clusters gevormd en we moeten ons hier naar organiseren. - Waarom hebben we vorig jaar besloten een campusstem te doen? Vooral als compromis naar externe campussen zodat ze ook stem voor zichzelf hebben en een extra argument voor hen om naar Leuven af te komen en hier hun stem te doen gelden door fysiek aanwezig te zijn. - De KHL heeft 2 campussen (Heverlee en Diest). De KHLim heeft een campus in Hasselt, Diest en Diepenbeek. Het gaat hier over 5 campussen. Krijgen ze 5 stemmen of 3? Of gaat het over 1 instelling en hebben ze dan maar 1 stem? Het is de bedoeling dat door de campusstem studenten uit Diest zich hier komen vertegenwoordigen. - Kunnen niet meer werken met oude instellingen want die bestaan gewoon niet meer. Vandaar dat het voorstel dat vorig jaar op de AV is goedgekeurd niet meer gebruikt kan worden. Voorstel: Er wordt een kaartje van Vlaanderen en haar campussen getoond. Elk bolletje op de kaart geldt als 1 stem. Dit voorstel wordt goedgekeurd door de AV. Een nieuwe definitie voor campus moet worden vastgelegd. Bureau sociaal In het huishoudelijk reglement staat dat er een deelbureau sociaal en een deelbureau onderwijs moet zijn. Het deelbureau sociaal lijkt ons overbodig aangezien er slechts acht mandatarissen zich met sociale materie zullen bezig houden. Hun beleidsmakende bevoegdheid zal dermate beperkt zijn aangezien het vooral de campusraden zijn die zich met hun stuvo s zullen bezig houden. Daarom zou het inefficiënt zijn om voor die 8 mandatarissen een apart bureau op te richten. Het voorstel is om hen samen te voegen VERSLAG Algemene Vergadering 11

12 in een algemeen bureau waar onderwijszaken worden besproken. De AV gaat akkoord met dit voorstel. Volmachten Hiervan afwijken of niet? De AV beslist van niet dus deze worden behouden zoals het in de nota staat. Dag Vrijdagavond vergaderen is dan niet meer ideaal omdat niet iedereen hier geraakt. Er zijn ook mensen van buiten Leuven die in Leuven moeten geraken. Het zou moeilijk zijn om mensen te motiveren vrijdagavond naar Leuven te komen voor een vergadering. LOKO gaat pleiten voor vrijdag maar stel dat dit niet lukt, voor welke dag moeten we dan pleiten of voor welke dag net niet? Opmerkingen uit de AV: - Een dag in de week kiezen verplicht ons om efficiënter te werken? Moeten de vergaderingen sowieso kort en bondig proberen houden want die mensen moeten terug thuis geraken. - Het argument dat ze vrijdagavond niet willen afkomen omdat het dan weekend is wordt niet als geldig argument door de AV gezien. Ook voor de AV leden begint vrijdagavond het weekend, niet enkel voor hen. - Vrijdagavond rijden de treinen en bussen tot later dan door de week. Dit kan als extra argument worden gebruikt om de vergaderingen op vrijdag te houden. - Zeker niet op donderdag want dan zijn er veel activiteiten, ook niet zondag want dan hebben veel presidia vergadering. - Onmogelijk om voor iedereen gepaste dag te vinden. - Optie om vergadering vroeger te beginnen (16u). Maar dat is niet gemakkelijk omdat een deel van hen met verplichte lessen zit. Locatie Wie weet er een zaal met video-conferencing zijn waar vanaf volgend jaar de vergaderingen kunnen doorgaan? Suggesties: - Max Weber en Jean Monnet - MSI 2 nieuwe lokalen - Auditorium de Molen in Heverlee (te klein?) - Agora (te klein? Wel groot genoeg voor AB?) Deze aula is ideaal om goed te discussiëren. Kunnen we niet pleiten bij de KUL om hier de apparatuur voor video-conferencing te installeren? Het is niet zeker dat dit haalbaar is. Heeft de KUL geen mobiele set? Deze is slechts voor een beperkt aantal mensen en kan dus niet tijdens een dergelijke vergadering worden gebruikt. We blijven sowieso in Leuven, gaan niet op verplaatsing. Naamgeving Weet er iemand een leuke en originele naam voor de studentenraad die duidelijk maakt waar deze voor staat? Een naam is niet zomaar naam, het is ook je uithangbord. De naam moet vooral duidelijk maken wat je bent. Voorstellen: - Studentenraad KULeuven is lang en inspiratieloos maar zegt wel meteen wat je bent - KULCO staat voor KUL en co - StudaKULeuven De nieuwe naam moet catchy zijn en goed in de mond klinken, niet saai. Moet aanspreken voor studenten. VERSLAG Algemene Vergadering 12

13 Suggesties kunnen jullie inzenden naar en mooiste pikken we er uit. Begroting Over de financiering van de studentenraad is er nog geen duidelijkheid. De KU Leuven is bereid om hier meer middelen vrij te maken. Er is echter nog geen voorstel gelanceerd. Voorstel voor oplossing zou zijn om als goede huisvader financiering te vragen. We vragen dus meer middelen, maar met mate. Het is bijvoorbeeld duidelijk dat de grote afstand tussen de studentenraden een grotere kost in vervoer met zich meebrengen. Er zouden een stuk of 3 stafmedewerkers worden aangesteld. Varia We willen de AV vragen om de vier vertegenwoordigers van LOKO binnen het forum (voorstel is om Sam Pless, Gijs Vandenbroeck, Anke Vandenbergh en Ruben Bruynooghe af te vaardigen) het vertrouwen te geven om binnen het forum afspraken te maken die zowel in het belang zijn van de kringen als van de studentenvertegenwoordiging in haar geheel. Is het niet raar om een stafmedewerker (Gijs) stemrecht te geven? Gijs is hier momenteel volop mee bezig en heeft een grote technische achtergrond over dit hele verhaal die anderen niet hebben. Vandaar het idee om Gijs hierin te betrekken. De samenstelling wordt goedgekeurd door de AV. 4. Operationele punten 4.1 Enquête Sagio Sagio wil een enquête doen bij onder andere de Leuvense studenten. Het gaat om een puur inhoudelijk marktonderzoek, de naam van Sagio zelf wordt hier niet bij vermeld. Kunnen wij hier als LOKO en kringen achter staan? Achteraf kunnen we meekijken in de resultaten. De vraag is of wij het helpen verspreiden, of we onze kanalen ter beschikking stellen. Niet echt de vraag of ze het mogen doen want dat mogen ze sowieso. Een aantal vragen uit de enquête: hoeveel herexamen heb je al gehad? Aan welke faculteit studeer je? Heb je ooit bijles gehad of zelf gegeven? We zullen de enquête doorgeven aan de kringen en wie het wil verspreiden binnen zijn kring mag dit doen. LOKO krijgt achteraf rechtstreekse inzage in de resultaten maar moet deze voor intern gebruik houden. Er is geen regeling dat we enkel naar Sagio deze regeling toestaan. Als er een ander bedrijf met dezelfde vraag zou afkomen gaan we dat ook op de AV vragen. Ter verduidelijking, er staat nergens promomateriaal in de enquête van Sagio, ze gaan het puur objectief aanpakken. We zetten het mee in non-disclosure zodat Sagio achteraf niet kan zeggen dat LOKO hen ondersteunt Dopen in les LOKO heeft een klacht ontvangen van een professor die het niet vindt kunnen dat zijn les verstoord wordt voor doopactiviteiten. We kunnen in ons doopcharter overeenkomen dat VERSLAG Algemene Vergadering 13

14 er vanaf nu geen doopopdrachten meer in de lessen doorgaan tenzij de prof daar toestemming voor geeft? Het gaat enkel om opdrachten die de les verstoren. Maar uit beleefdheid laat je iets weten aan de prof zodat die hiervan op de hoogte is. Da AV gaat akkoord om in het doopcharter op te nemen dat je de prof op de hoogte brengt wanneer er doopopdrachten de les zullen doorgaan. De AV leden vragen ook dat er meer respect is voor andere kringen tijdens dopen. Je mag lachen met elkaar maar respect voor fakbars en kringen moet wel. Dit zou blijkbaar ook vaak door clubs gebeuren Update studentenoverleg Er gaat een taskforce moeten worden samengesteld om te praten over de samenstelling van dit orgaan. Indien je interesse hebt om hier in te zitten stuur dan mailtje naar Er zijn voorstellen om een centraal meldpunt op te richten al zijn er heel wat argumenten om dit eerder niet te doen aangezien een meldpunt heel snel kan omkeren (organisatie in een slecht daglicht stellen). Een mogelijke oplossing is om meer rechtstreeks contact met de inwoners te hebben. Het voorstel om zoveel mogelijk samen te werken met de politie wordt goedgekeurd door de AV. Aan Doc's bar kan geen flitspaal komen omdat de helling te steil is. Een zebrapad willen ze er ook niet verven. Voorlopige staat er een snelheidsmeter maar dat is niet voldoende. Er moet worden ingegrepen vooraleer er iets ernstig gebeurt. Blijkbaar is men hier mee bezig. 4.4 Music for live Er is nu ook een shiftenlijst en de gadgets zijn klaar. Er zullen post its en een zakdoek met knoop in voor 2 worden verkocht. Het zou leuk zijn als de kringen mee reclame maken voor deze actie. Zijn er verder lokale acties van kringen? - Bios en Merkator voorzien dinsdag een ontbijt op campus Arenberg. - VTK verkoopt 10 december hamburgers aan theokot 1.5 /stuk VERSLAG Algemene Vergadering 14

15 4.5 Update extern Deze week is het internationaal comité geweest en daar is beslist wat de taken van het comité zullen zijn. Geïnteresseerden voor de volgende vergadering mogen zich steeds aanmelden bij vrienden van extern. Volgende donderdag is het VVS AV Update sociaal DBS bestaat uit verkozen mandatarissen (RVS, diversiteit, Alma, Velo, mobiliteit en extern) en sociale vertegenwoordigers uit kringen. Deze laatste leveren input en feedback en worden even belangrijk beschouwd als de mandatarissen zelf. Sociaal wordt niet vertegenwoordigd op facultair niveau dus als we input willen van kirngen moeten ze vertegenwoordigers sturen voor input en feedback. Vandaar dat een goede afvaardiging noodzakelijk is. Op DBS wordt alles voorbereid wat op de AV verschijnt. Beleidsplan is opgesteld en goedgekeurd. Volgende aandachtspunten komen er aan bod: - Communicatie met studenten, kringen en andere niveaus van LOKO - Duurzaamheid blijft duren! (komt onder alle pijlers terug) - Continuïteit met andere jaren niet verliezen Overzicht hoe ver we nu staan met het beleidsplan - Mobiliteit: zijn er mee bezig, komt allemaal in orde - Huisvesting: gaan kijken hoe ze zelf verantwoordelijkheid kunnen opnemen in de enquête. De studenten wijzen op hun rechten en plichten heeft even geduurd maar hier wordt aan gewerkt. - Studentenwerking: een aantal dingen zijn reeds klaar, met anderen zijn ze nog bezig. - Diversiteit: Een aantal zaken hier hebben vertraging opgelopen maar dat is geen ramp. - MPTC: huisdokters in Leuven is bijna afgerond Agendapunten los van het beleidsplan worden snel overlopen. Het was een kort en krachtig overzicht dat hopelijk duidelijk genoeg was voor iedereen. De AV leden hebben begrepen wat de taken zijn van een sociaal vertegenwoordiger Update onderwijs Het decreet in verband met de 2-jarige master gaat worden aangepast zoals wij het willen, hetgeen goed is voor de studenten. We weten wel niet hoe het langs de financiële kant zit. Tijdens het komend DBO, waar jullie allen welkom zijn, gaat hier verder over worden gediscussieerd. Kijken of we eventueel een signaal kunnen uitsturen. We werden verzekerd dat er geen harde knip tussen bachelor en master zou komen. Deze discussie is nog niet voor meteen want we willen eerst een onderzoek van welke studenten hiermee worden geviseerd. Wordt dus vervolgd. 4.8 OER Op basis de opmerkingen die tijdens de vorige AV werden gegeven is dit aangepast. LOKO heeft verder geen input/voorstellen voor wijzigingen van kringen ontvangen en werden aangepast Opmerkingen: - Nu worden tussentijdse toetsen soms meegeteld in resultaten. We zien dit liever officieel dan op een louche manier. VERSLAG Algemene Vergadering 15

16 Cursusmateriaal: laten we er voorlopig uit en bespreken we op volgend DBO (normen opleggen voor cursusmateriaal) De AV leden gaan akkoord met de aanpassingen in nota op basis van vorige AV 4.9 Taaldecreet Dit puntje wordt geschrapt voor vandaag Update ACCO Vorige keer is beleidsplan niet goedgekeurd. Nu hebben ze een meer uitgebreid verslag in de hoop het wel te kunnen laten goedkeuren. Aanpassingen beleidsplan De belangrijkste aanpassingen zullen vooraan worden gezet. Zo zal het behartigen van de studentenbelangen voorop komen te staan. De onderwijs- en financiële component moeten transversaal werken en er zal naar beide DBO s worden gewerkt. Het Cudi-overleg gaat nu donderdag door. We gaan bekijken of we dit meer dan 1 x per semester gaan organiseren. Er zal een Cudi stand naast de ACCO stand zijn in de universtiteitshallen, beide als voorwaardige partners. Het aangepaste beleidsplan wordt goedgekeurd, er zijn geen opmerkingen vanuit de AV. Veto artikel Volgende zaken zijn al ondernomen: - Gesprek met directeur Peeters en voorzitter RvB Bundervoet - Gesprek met studentmanager Volgende zaken staan nog op het programma: - Gesprek met oud studenten in RvB Acco - Raad van bestuur - Cudi-overleg (6 december om 21u30 op LOKO-centraal) - De Grote-Acco-Overlegdag Acco-Overlegdag - Woensdag 12 december - Studentmanager en FrAcco volledige dag geblokkeerd en beschikbaar - Gesprek in kleine groep in constructieve sfeer - Vooraf afspraak maken mailtje sturen naar Marjan of Acco fractie om een uur vast te leggen - Middel om tot oplossingen te komen We hebben nog maar van een aantal kringen een prijslijst ontvangen. Kan de rest deze dit weekend nog doorsturen? We hebben deze nodig om een prijsraming te maken. 5. Uitnodigingen 16/12: Kerst plan sjarel in de LOKO tuin 14/12: Laatste AV van dit jaar. VERSLAG Algemene Vergadering 16

17 6. Varia ronde - Wina moet nog een bak krijgen - Felicitaties voor finale in interfacultaire? - 13/12: De film Inception zal gespeeld worden. Dit is helemaal gratis, ook zonder studentenkaart. - Mensen die unaniem verkozen werden geven nu zondag op plan sjarel een vat. Ze geven 1 vat voor de 3, niet elk 1. - Er wordt gevraagd om in het vervolg de agenda vroeger door te sturen. - Nu zondag is het Plan sjarel van Letteren met gratis drank en versnaperingen. - Opmerking over het vorige verslag: daar stonden 2 zinnen terwijl er een hele discussie is gevoerd van 1u toen. Het is moeilijk om achteraf de discussie te reconstrueren. - Marginale plan sjarel Ekonomika vorige week met leuk beeldmateriaal. - 13/12: Politika nodigt iedereen uit voor Nederlandstalige fuif VERSLAG Algemene Vergadering 17

Elly voegt drie puntjes toe: brandpreventie, studentengezondheidscentrum en Velo. Het puntje van Alma wordt naar voor geschoven.

Elly voegt drie puntjes toe: brandpreventie, studentengezondheidscentrum en Velo. Het puntje van Alma wordt naar voor geschoven. LOKO WERKVERGADERING SOCIAAL 2 MAART 2015 20U LOKO GRIJZE VERGADERZAAL VERSLAG Aanwezig: Eoos: Joren De La Ruelle Katechetika: Olrik van der Woerd Politika: Tijs Fastré en Lander Govaerts LOKO: Elly Suys,

Nadere informatie

Onderwijs is geen investering, maar een basisrecht

Onderwijs is geen investering, maar een basisrecht sociaal Studentenvoorzieningen voor dummies 6 student Fakbarcode InternationAAl Toerist in eigen stad Cultuur Stadskunstenaar Spincemaille v 8 13 e to Beeld Studentenprotest PB- PP BELGIE(N) - BELGIQUE

Nadere informatie

UITNODIGING. 0 Verwelkoming. 1 Goedkeuring verslagen (GTKV) 2 Goedkeuring agenda. 3 Strategische punten. 3.1 Verkiezingen. 3.

UITNODIGING. 0 Verwelkoming. 1 Goedkeuring verslagen (GTKV) 2 Goedkeuring agenda. 3 Strategische punten. 3.1 Verkiezingen. 3. LOKO ALGEMENE VERGADERING 3 OKTOBER 2014 19U AULA LACROIX UITNODIGING 0 Verwelkoming 1 Goedkeuring verslagen (GTKV) AV: 11 sep (bijlage 1) AB: 10 sep en 29 sep RvB: 14 sep WV Sport: 5 sep en 23 sep 2 Goedkeuring

Nadere informatie

Plenaire vergadering nr. 41 (2009-2010) 30 juni 2010 37

Plenaire vergadering nr. 41 (2009-2010) 30 juni 2010 37 Plenaire vergadering nr. 41 (2009-2010) 30 juni 2010 37 De voorzitter: Het incident is gesloten. REGELING VAN DE WERKZAAMHEDEN De voorzitter: Dames en heren, we schorsen de vergadering enkele minuten.

Nadere informatie

Een analyse van de plannen voor Het Nieuwe Stadion van Feyenoord. Tsjalle van der Burg

Een analyse van de plannen voor Het Nieuwe Stadion van Feyenoord. Tsjalle van der Burg Een analyse van de plannen voor Het Nieuwe Stadion van Feyenoord Tsjalle van der Burg Uitgave: Stichting Red de Kuip Copyright: volledig vrij Een analyse van de plannen voor Het Nieuwe Stadion van Feyenoord

Nadere informatie

HoGent Studentenraad Jaarverslag 2013-2014

HoGent Studentenraad Jaarverslag 2013-2014 HoGent Studentenraad Jaarverslag 2013-2014 You can leave your hat on Baby take off your coat Real slow And take off your shoes I'll take off your shoes Baby take off your dress Yes yes yes Ach, die studentenraad,

Nadere informatie

Zwart gat dreigt na integratie

Zwart gat dreigt na integratie Internationaal Prestigeproject Pieters draait op volle toeren 7 v e to Beeld Koffieverslaafd PB- PP BELGIE(N) - BELGIQUE Onafhankelijk weekblad van de Leuvense student week van 18 mei 2015 jaargang 41

Nadere informatie

Notulen Extra ALV Datum: 25 april 2012 Locatie: Carré Tijd: 14.00. Aanwezig. 1 Opening en vaststellen agenda

Notulen Extra ALV Datum: 25 april 2012 Locatie: Carré Tijd: 14.00. Aanwezig. 1 Opening en vaststellen agenda Notulen Extra ALV Datum: april Locatie: Carré Tijd:.00 Aanwezig Arianne Colenbrander (Bestuur) Wendy Duurland (Bestuur) Elizabeth Izaks (Bestuur ) Sophia Steuter (Bestuur) Marlot Buschmann (Bestuur) Jarmo

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2005 2006 30 387 Wijziging van onder meer de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek en de Wet studiefinanciering 2000 in verband met onder

Nadere informatie

Groningen). Afwezig: dhr. H.J. Kruithof (VVD)

Groningen). Afwezig: dhr. H.J. Kruithof (VVD) Verslag van de vergadering van de Statencommissie Bestuur en Financiën, gehouden op woensdag 3 september 2008 van 17.00 uur tot 20.20 uur in de Statenzaal van het Provinciehuis te Groningen. Aanwezig:

Nadere informatie

Praktische gids. voor mede-eigenaars

Praktische gids. voor mede-eigenaars Praktische gids voor mede-eigenaars In deze gids... Inleiding 1. Wat moet ik weten als ik mede-eigenaar word? 5 2. De belangrijkste organen van een mede-eigendom 7 3. Belangrijke documenten voor een mede-eigenaar

Nadere informatie

8 Sociaal Leenstelsel

8 Sociaal Leenstelsel 8 Aan de orde is de behandeling van: - het wetsvoorstel Wijziging van onder meer de Wet studiefinanciering 2000 in verband met het onderbrengen van de basisbeurs voor studenten in de masterfase in het

Nadere informatie

Afwezig met kennisgeving: Gemeentebelangen: mevrouw A. Jansen; mevrouw T.A. Nijnuis; J.A.F. Coenen; J. Posthumus

Afwezig met kennisgeving: Gemeentebelangen: mevrouw A. Jansen; mevrouw T.A. Nijnuis; J.A.F. Coenen; J. Posthumus Notulen van de vergadering van de Raadscommissie van de gemeente Noordenveld, gehouden op woensdag 6 december 2006 om 20.00 uur in de raadzaal van het gemeentehuis. Aanwezig: Gemeentebelangen: de heren,

Nadere informatie

worden ervaren dan deze wijze van besteding. Het gaat om een tijdelijke inzet voor bestuurlijke krachtenbundeling

worden ervaren dan deze wijze van besteding. Het gaat om een tijdelijke inzet voor bestuurlijke krachtenbundeling Hermans ment. Ik zeg toe dat ik haar zowel over de IB-groep als over het herontwerp en de verhuizing zal informeren. Ik meen dat wij overeenstemming hebben op het punt van de computers in het onderwerp

Nadere informatie

Acedemiejaar 2012-2013. Arteveldehogeschool opleiding Communicatiemanagement Voetweg 66 9000 Gent. Begeleidster:

Acedemiejaar 2012-2013. Arteveldehogeschool opleiding Communicatiemanagement Voetweg 66 9000 Gent. Begeleidster: Arteveldehogeschool opleiding Communicatiemanagement Voetweg 66 9000 Gent Begeleidster: Machteld Weyts Acedemiejaar 2012-2013 Eindproject voorgedragen door Céline Delodder tot het behalen van het diploma

Nadere informatie

De wethouders, te weten, de heren mr. Ing. J.D. Frieling, H. Kosmeijer en H. Assies

De wethouders, te weten, de heren mr. Ing. J.D. Frieling, H. Kosmeijer en H. Assies Notulen van de openbare vergadering van de raad van de, gehouden op dinsdag 8 april 2008 om 19.00 uur in de vergaderzaal van het gemeentehuis, Kornoeljeplein 1 te Vries. Aanwezig: de raadsleden, te weten,

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN TNT EXPRESS N.V.

NOTULEN VAN DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN TNT EXPRESS N.V. 1 NOTULEN VAN DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN TNT EXPRESS N.V. 6 augustus 2012, 14:00 uur TNT Centre Taurusavenue 111, Hoofddorp, Nederland 2 AGENDA 1. Opening en mededelingen

Nadere informatie

VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE

VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE BESLUITENLIJST VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE COMMISSIE BESTUUR VAN 7 DECEMBER 2006 Aanwezig: Voorzitter: Fungerend griffier: Mw. I. van Hasselt Dhr. A. van Eil Leden: Dhr. H. Haarhuis PvdA Dhr. F.

Nadere informatie

Raad voor Maatschappelijk Welzijn Zitting van 29 januari 2015

Raad voor Maatschappelijk Welzijn Zitting van 29 januari 2015 Raad voor Maatschappelijk Welzijn Zitting van 29 januari 2015 Notulen open zitting Samenstelling De heer Fons Duchateau, Voorzitter De heer Chris Morel, OCMW ondervoorzitter; de heer Eddy Baelemans, OCMW

Nadere informatie

LAAT JE NIET ROLLEN Handleiding voor een goed kasbeheer

LAAT JE NIET ROLLEN Handleiding voor een goed kasbeheer LAAT JE NIET ROLLEN Handleiding voor een goed kasbeheer 1 Inhoud 1. INLEIDING... 3 2. AFSPRAKEN TUSSEN KASSIER EN BESTUUR... 4 2.1. ELKE MAAND EEN KASVERSLAG OP DE BESTUURSVERGADERING... 4 2.2. DUIDELIJKE

Nadere informatie

DE VERENIGING VAN EIGENAREN

DE VERENIGING VAN EIGENAREN Prijs E 8,50 excl. btw DE VERENIGING VAN EIGENAREN Besturen met uw buren www.verenigingen.nl Bestuurders van een vereniging of stichting worden vaak in het diepe gegooid. U krijgt te maken met voorgangers

Nadere informatie

Concept verslag commissie Werk en Diversiteit d.d. 1 februari 2011 A4a

Concept verslag commissie Werk en Diversiteit d.d. 1 februari 2011 A4a A4a Aanwezig Voorzitter Commissiegriffier Commissieleden : M. v.d. Wiel : mw. H. Tjon-Kwan-Paw : mw. C. de Boer, D66/OZO; A. Bottse, VVD, A. Butt, CU; mw. A. Carr, PvdA; mw. M. Arnhem, PvdA; W. Eggink,

Nadere informatie

Met vrijwilligers blijf je bezig

Met vrijwilligers blijf je bezig Met vrijwilligers blijf je bezig Handleiding bij het spel - Voor jeugdhuizen van Formaat - HANDLEIDING JEUGDHUIZEN 1 Alles uit deze uitgave mag worden overgenomen met uitdrukkelijke bronvermelding. november

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD OP DONDERDAG 10 NOVEMBER 2005 OM 18.00 UUR

VERSLAG VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD OP DONDERDAG 10 NOVEMBER 2005 OM 18.00 UUR VERSLAG VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD OP DONDERDAG 10 NOVEMBER 2005 OM 18.00 UUR AGENDA 1. Installatie burgemeester Horselenberg 2. Verslag raadsvergadering 22 september 2005 3. Benoemen

Nadere informatie

Secretarieel halfjaarverslag 2014-2015

Secretarieel halfjaarverslag 2014-2015 Secretarieel halfjaarverslag 2014-2015 Irene Klaren Secretaris 14-15 der S.V. RealTime 20 januari 2015 Secretarieel halfjaarverslag 2014-2015 Irene Klaren Secretaris 14-15 Versie 1.2 Studievereniging RealTime

Nadere informatie

y Raad van Lelystad 2013 N 1

y Raad van Lelystad 2013 N 1 y Raad van Lelystad 2013 N 1 NOTULEN van de informele bijeenkomst van de raad van de gemeente Lelystad, gehouden op dinsdag 12 maart 2013 in het Stadhuis van de gemeente Lelystad. Aanwezig zijn: de heer

Nadere informatie

Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem

Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem Bachelorthesis J.N. Zwikstra - 265948 Economie & Bedrijfseconomie Erasmus Universiteit Rotterdam Begeleider: prof. dr. G.J. van der Pijl Meelezer:

Nadere informatie

Inhoud van deze nieuwsbrief Edito P.3. Bol en Budiv P.4. Extra Infodagen voor starters P.5. Inge Vervotte op bezoek P.6

Inhoud van deze nieuwsbrief Edito P.3. Bol en Budiv P.4. Extra Infodagen voor starters P.5. Inge Vervotte op bezoek P.6 Inhoud van deze nieuwsbrief Edito P.3 Bol en Budiv P.4 Extra Infodagen voor starters P.5 Inge Vervotte op bezoek P.6 De basisprincipes van het PAB P.10 Getuigenis: Frank P.11 Goede werkgever P.12 Rechtzetting

Nadere informatie

Aanpak energiearmoede Zonnebeke

Aanpak energiearmoede Zonnebeke Aanpak energiearmoede Zonnebeke Evaluatie en aanbevelingen 1. INLEIDING In 2011 werd de Westhoek erkend als lokale entiteit voor het FRGE (fonds ter reductie van de globale energiekost). De opstart van

Nadere informatie

mevrouw M. Horselenberg, burgemeester/voorzitter;

mevrouw M. Horselenberg, burgemeester/voorzitter; Raad van Lelystad ( 3 T 2009 N 455 NOTULEN van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Lelystad, gehouden op donderdag 11 juni 2009 te 19.00 uur in het Stadhuis te Lelystad. Aanwezig zijn:

Nadere informatie