Verslag algemene Huurdersavond 2014

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Verslag algemene Huurdersavond 2014"

Transcriptie

1 Verslag algemene Huurdersavond april 2014 Aanwezig van Harmonisch Wonen: Radbout Matthijssen en Bernadette van Zuidam (verslag), Georgina van Buul (commissaris), Sjoerd Vos (commissaris). 7 aanwezige huurders. Om 20:00 uur opent Radbout de vergadering en heet iedereen hartelijk welkom in het kantoor. De agenda wordt als volgt samen met de aanwezigen vastgesteld: 1. Aantal Sidha s 2. Vliegveld 3. Huurverhoging, huurverlaging en kabinetsplannen 4. Onderhoud(splannen) 5. Beleidsplan 6. Samenwerking met SOWCI en SHL 7. Sidhadorp na Vredeswijk 8. Participatiebudget 9. MFA buurthuis 10. Zonnepanelen Sjoerd, Georgina, Radbout en Bernadette stellen zich voor. 1. Aantal Sidha s Het streven om zoveel mogelijk Sidha's in de koepel te krijgen is duidelijk. De vraag is wat we kunnen doen om aantal Sidha s omhoog te krijgen. Dit is vooral een aandachtspunt voor SOWCI. Het motiveren om naar de koepel te gaan blijkt een lange weg en is in verleden gestimuleerd door bijv. sponsoring door SOWCI van de Sidhicursus. Door de komende Vredeswijk wordt een opleving van het Sidhadorp verwacht. De levendige variatie van bewoners en de huidige bouw wordt ook gewaardeerd. Harmonisch Wonen zal in overleg met SOWCI vanaf dit jaar bij woningtoewijzing een lichte voorrang gegeven aan Sidha s. 2. Sidhadorp na Vredeswijk

2 De Vredeswijk zal aangelegd worden volgens de Vedische bouw, Sthapatya Veda of juiste Vastu. Dit gebeurt door een aparte Stichting met een collectief van particuliere opdrachtgevers. Op dit moment zijn er oriënterende gesprekken met de gemeente over een nieuwe locatie met minder drempels wat betreft financiën en bestemmingsplan. De verwachting is dat op deze locatie 60 woningen worden gebouwd, waaronder 15 tot 20 huurwoningen. Deze huurwoningen gaan mogelijk beheerd worden door Harmonisch Wonen. De vraag rijst wat er dan gebeurt met het Sidhadorp. Er heerst zorg over de toekomst van het Sidhadorp, omdat mogelijk de sfeer verandert doordat trekkers weggaan naar de Vredeswijk. Uit een discussie tien jaar geleden rond de prijsverhoging van TM en de toegangscriteria bleek dat 85% van de bewoners vooral de goede sfeer van het Sidhadorp wilde behouden, 7% zag liever leegstand en 7% wilde vrije toegang. De richtlijn is om gelijkgestemde huurders te zoeken met respect voor het gedachtengoed van het Sidhadorp. Dit kan actueel worden zodra er geen TM-beoefenaren meer op de wachtlijst staan. Harmonisch Wonen is een woningcorporatie voor al haar huurders en richt zich op het onderhoud van de woningen, leefbaarheid ed. Voor de rest werkt Harmonisch Wonen ondersteunend aan hogere doel van het Sidhadorp. Voor de Vredeswijk is nog geen apart wachtlijstsysteem, maar belangstelling kan wel worden doorgegeven aan Harmonisch Wonen. Het zou hetzelfde systeem als voor het Sidhadorp kunnen zijn, waarbij Sidha s iets meer voorrang krijgen. Het criterium van woonduur is niet motiverend voor nieuwe bewoners. De mooiste plekken zouden dan al weg zijn. In een later stadium gaat er gekeken worden of voorzieningen zoals de kliniek en een winkel worden meegenomen naar de Vredeswijk. Dit is afhankelijk van wat de behoefte blijkt te zijn. Rond de koepel ligt een rol voor SOWCI. Een van de aanwezige commissarissen merkt op dat de Vredeswijk geen initiatief is van Harmonisch Wonen. Pas bij het ontstaan van een vraag op een later moment gaat Harmonisch Wonen bijdragen aan de Vredeswijk. De huidige focus van Harmonisch Wonen is het inzetten op onderhoud van de woningen, het in stand houden van het Sidhadorp waaronder de leefbaarheid. De Vredeswijk kan wel een impuls geven aan de groei van het Sidhadorp. De huurwoningen in de Vredeswijk zijn kostendekkend te bouwen met een lening en in 50 jaar terugverdiend. Mogelijk kan Harmonisch Wonen iets toeleggen uit de eigen buffer. Wensen voor de Vredeswijk kunnen worden doorgeven aan Vredeswijk-bestuurslid Sjoerd Vos. Er staan 200 mensen op hun contactlijst. Harmonisch Wonen blijft in overleg met de Stichting Vredeswijk Lelystad.

3 3. Huurverhoging, huurverlaging en kabinetsplannen Goedkope huurwoningen zijn in Nederland nauwelijks meer te bouwen, hooguit kleinere en technisch betere. De maandhuur ligt daarvoor tegen de 600. Betaalbaar wonen creëren is door de verhuurdersheffing lastig geworden. In 2017 zal ong. 60 per woning per maand uit de woningcorporatiesector moeten komen (1,6 miljard per jaar). Dit heeft als gevolg een terugloop van nieuwbouw in Nederland. De 4% huurverhoging is nodig om de verhuurdersheffing te kunnen betalen. Daar komt bij dat Harmonisch Wonen een relatief jong bezit heeft wat nog moet worden afbetaald. Harmonisch Wonen voert om die reden dan ook de extra inkomensafhankelijke huurverhoging door van 0,5% en 2,5%, bovenop de 4% huurverhoging voor alle huurders. De huurtoeslag compenseert meestal de huurverhoging voor individuele huurders. 4. Vliegveld Rond het eerste bestemmingsplan 10 jaar geleden heeft Harmonisch Wonen inspraak gehad bij de gemeente. De grond is van Schiphol zelf, dus gemeente heeft niet veel in te brengen. In Lelystad zelf wonen is beter qua geluid dan bijv. Biddinghuizen; luchtkwaliteit vermindert. Er is een duidelijke vraag vanuit de huurders om ook als Harmonisch Wonen een geluid te laten horen naar gemeente namens de huurders. 5. Onderhoud(splannen) Vorig jaar is er veel geld besteed aan de kruipruimte-isolatie. Dit houdt vocht tegen en is beter voor de woning en de lucht in huis. De roostertjes in de tuin zijn niet meer nodig. Vorig jaar is ook groot onderhoud gepleegd aan de kozijnen in de Amer. in 2014 jaar zal minder onderhoud worden gedaan. In 2016 is er voor de houtskeletbouwwoningen een renovatie gepland van de toiletten en badkamers, waarbij o.a. getegeld gaat worden. Daar is driekwart miljoen voor gereserveerd. Het aanbieden zal gebeuren zoals eerder bij de keukenrenovatie. Als het na overleg met de aannemer blijkt te kunnen, zal er ook uitstel mogelijk zijn. De resterende vernieuwing van keukens is nu integraal uitbesteed. Dit geeft meer keuzevrijheid voor de huurders. In het Sidhadorp zijn relatief weinig seniorenwoningen. Een aantal woningen zal worden verbeterd volgens rolstoel en rollatornorm ***. Voor de Vredeswijk is er ook een streven naar gelijkvloers en/of drempelloos bouwen. Er worden een aantal vragen gesteld rond verbetering van geluidsdempende maatregelen. De huizen zijn gebouwd en getest volgens geluidsnormen, met ankerloze spouw volgens wettelijke norm. Metingen na ca 20 jaar gaven hetzelfde beeld als bij aanvang van de bouw, dus de glaswol in de

4 wanden was bijv. niet verzakt. Voorzetwanden bij mutaties zijn te kostbaar en schelen maar 10dB. De beleving van geluid blijkt heel wisselend en persoonlijk. Als ook na onderling overleg van huurders problemen rond geluidsoverlast blijven, kan buurtbemiddeling van de wijkpost worden aangevraagd. 6. Beleidsplan Het beleidsplan bestrijkt de volle breedte voor de komende vier jaar. Het bevat ook afwegingen van tegenstrijdige belangen van verschillende belanghebbenden. Het beleid is tot stand gekomen in overleg met allerlei partijen, naast de huurder ook bijv. woningeigenaren, de school en SOWCI. Als uitvloeisel van dit principe hebben woningeigenaren ook een aanbod voor zonnepanelen gehad. De samenvatting van het beleidsplan wordt als te technisch ervaren. Harmonisch Wonen zal maandelijks een samenvatting schrijven van een van de speerpunten in het SidhadorpNieuws. 7. Samenwerking met SOWCI en SHL Binnen het Sidhadorp heerst onbekendheid met de diverse stichtingen, ook over SOWCI wordt een betere presentatie gewenst. Sinds kort krijgen nieuwe huurders een welkomstpakketje van SOWCI. Met SHL is er regelmatig overleg over de Vredeswijk. De samenwerking met SOWCI uit zich vooral in het dagelijks werk met de kennismakingscommissie. Inhoudelijk is er overleg met SOWCI over bijv. het toelatingsbeleid. Voor koopwoningen gelden in theorie dezelfde toegangsregels als voor huurders: eerst moet er toestemming worden gevraagd bij koop en er is een aanbeveling nodig van de SOWCI-commissie. Het is zeven maanden lang verplicht nieuwe kopers te zoeken binnen TM-kringen. Daarna mag het huis op de vrije markt worden aangeboden. Harmonisch Wonen zal volgens het beleidsplan gestructureerd elk jaar overleggen met SOWCI en SHL. Aandachtspunten daarbij zijn de Vredeswijk, het welkom heten van zowel nieuwe huurders als kopers, de presentatie van de stichtingen en het toelatingsbeleid. 8. Participatiebudget ( OK, goed idee ) Het participatiebudget wordt beschikbaar gesteld door Harmonisch Wonen voor goede ideeën in de buurt. Dit kan zowel om voorzieningen als activiteiten gaan. Voorbeelden zijn de gratis maaltijden op de seizoensfeesten, de bloembakken rond de straatlantaarnpalen en het oudejaarsfeest in de school. Het participatiebudget dekt maximaal 50% van de kosten. Er is mogelijk ook budget bij de gemeente voor bijv. het schilderen van het huisje t Hofje op gemeentegrond. Een aantal huurders gaan dit laatste oppakken.

5 9. MFA buurthuis (Multifunctionele Accommodatie) Buurthuis de Waterbever opent 12 april na een flinke verbouwing. Er komt één entree voor het Gezondheidscentrum, internetcafé en buurthuis. N.a.v het convenant met gemeente heeft Harmonisch Wonen aan computers, printers en software meebetaald. Stichting Welzijn verzorgt buurtbemiddeling en er is een spreekuur met de wijkagent. De bestaande regeling van zaalhuur in de Waterbever, mogelijk voor huurders van Harmonisch Wonen, staat omschreven in de gedragscode gemeenschappelijke ruimte. 10. Zonnepanelen 25% van mensen die een aanbod hebben gekregen laten zonnepanelen plaatsen. Dat is minder dan gehoopt, maar Harmonisch Wonen heeft wel een hoge respons vergeleken met andere woningcorporaties. Alleenstaanden blijken vaak heel weinig elektriciteit te verbruiken. Bij de oude zonnepanelen is er geen sprake van monitoring op afstand. Een nieuwe digitale, slimme meter wordt aangevraagd via de installateur bij de installatie van nieuwe zonnepanelen. Bij oude zonnepanelen is een digitale meter aan te vragen via energieleveren.nl. Rondvraag "Harmonisch Wonen is leukste woningcorporatie met de leukste huurders." Sluiting.

Winsum heeft het! Woonvisie

Winsum heeft het! Woonvisie Winsum heeft het! Woonvisie datum 2 december 2013 KAW architecten en adviseurs Postbus 1527 9701 BM Groningen Hofstraat 8 9712 JB Groningen Telefoon (050) 369 58 70 Fax (050) 369 58 71 Email info@kaw.nl

Nadere informatie

Kernboodschappen Woningcorporaties Nederland dicht bij huis

Kernboodschappen Woningcorporaties Nederland dicht bij huis Kernboodschappen Woningcorporaties Nederland dicht bij huis Oktober 2014 Thema 1 Goed wonen en een goede dienstverlening We vinden het in Nederland normaal dat iedereen goed kan wonen. Maar niet iedereen

Nadere informatie

Onderzoek Zonnepanelen voor Huurders. Rapportage

Onderzoek Zonnepanelen voor Huurders. Rapportage Onderzoek Zonnepanelen voor Huurders Rapportage Amsterdam, september 2012 Onderzoek Zonnepanelen voor Huurders Rapportage Amsterdam, september 2012 Woonbond Kennis- en Adviescentrum Nieuwe Achtergracht

Nadere informatie

Een (t)huis als basis

Een (t)huis als basis Een (t)huis als basis Ondernemingsplan 2014-2016 2 Een (t)huis als basis Een (t)huis als basis l inhoudsopgave Inhoudsopgave Samenvatting 4 Voorwoord 5 Waar wij voor staan 6 1. Kwaliteit van de woningen

Nadere informatie

Onder de pannen? Rapportage van de Meldactie wonen onder mensen met een beperking, chronische ziekte of psychische aandoening.

Onder de pannen? Rapportage van de Meldactie wonen onder mensen met een beperking, chronische ziekte of psychische aandoening. Onder de pannen? Rapportage van de Meldactie wonen onder mensen met een, chronische ziekte of psychische aandoening Februari 2014 in samenwerking met: PG werkt samen Dit is een uitgave Ieder(in) voorheen

Nadere informatie

NATUURLIJK WONEN IN TWENTE!

NATUURLIJK WONEN IN TWENTE! NATUURLIJK WONEN IN TWENTE! Regionale Woonvisie Twente 2015-2025 d.d. 17-11-2014-1 - - 2 - Samenvatting Twente heeft anno 2014 ongeveer 626.300 inwoners verdeeld over zo n 270.000 huishoudens. Deze huishoudens

Nadere informatie

ADVIES aan B&W. Datum: 18 februari 2013. Onderwerp: Regiotaxi en Wmo CVV, invoering kilometer budget

ADVIES aan B&W. Datum: 18 februari 2013. Onderwerp: Regiotaxi en Wmo CVV, invoering kilometer budget ADVIES aan B&W Adviseur: Ellen van Assem Nummer: /148 Getoetst op financiële aspecten : Ja Getoetst op juridische kwaliteit : Ja Getoetst op communicatie aspecten : Ja Getoetst op duurzaamheidsaspecten

Nadere informatie

Voorwoord. Carla Bode, Wethouder Wonen

Voorwoord. Carla Bode, Wethouder Wonen Woonvisie 2011 2016 Voorwoord...2 Inleiding...3 Hoofdstuk 1 Woonbeleid en zijn omgeving...4 Hoofdstuk 2 Woonmonitor 2009...5 Hoofdstuk 3 Visie en doelstellingen wonen...7 Hoofdstuk 4 Woningbouwprogramma...8

Nadere informatie

Commissienotitie. Ruimte 20 oktober 2010 AB10.01003 CN2010.024. Kennisnemen van resultaten volkshuisvesting. Geachte leden, 1.

Commissienotitie. Ruimte 20 oktober 2010 AB10.01003 CN2010.024. Kennisnemen van resultaten volkshuisvesting. Geachte leden, 1. Aan de leden van de commissie Vergadering d.d. Casenummer Notitienummer Commissienotitie Ruimte 20 oktober 2010 AB10.01003 CN2010.024 Gemeente Bussum Kennisnemen van resultaten volkshuisvesting Brinklaan

Nadere informatie

November 2014 INHOUD. Voorwoord

November 2014 INHOUD. Voorwoord November 2014 INHOUD Voorwoord Dit gebeurt er ook Parlementaire Enquête Woningcorporaties De nieuwe Woningwet en de Novelle Landelijke Huurdersdag in Ede Werkgroepen Ede Een geluid uit de Werkgroep Middelhoogbouw

Nadere informatie

Woningstichting Ons Doel. Visitatierapport

Woningstichting Ons Doel. Visitatierapport Woningstichting Ons Doel Visitatierapport Utrecht, januari 2012 Colofon Raeflex Catharijnesingel 56 3511 GE Utrecht E: w.dewater@raeflex.nl W: www.raeflex.nl Visitatiecommissie De heer D.H. van Ginkel

Nadere informatie

concept DORPSVISIE DIEPENVEEN

concept DORPSVISIE DIEPENVEEN concept DORPSVISIE DIEPENVEEN Oktober 2013 1 Inhoud 1. Inleiding... 3 1.1 Andere rol gemeente... 3 1.2 Verantwoording Themakeuzes... 4 1.3 Leeswijzer... 4 2. Karakterisering dorp Diepenveen... 5 2.1 Historie...

Nadere informatie

jaarverslag 2014 koers houden in veranderlijke omstandigheden

jaarverslag 2014 koers houden in veranderlijke omstandigheden jaarverslag 2014 koers houden in veranderlijke omstandigheden Voorwoord Lefier heeft 2014 goed doorstaan. Daar zijn we trots op, omdat er extreem veel veranderde. De Tweede Kamer stelde opnieuw vast wat

Nadere informatie

Samen sterk voor een leefbaar Hegelsom. Dorpsontwikkelingsplan Hegelsom. November 2008

Samen sterk voor een leefbaar Hegelsom. Dorpsontwikkelingsplan Hegelsom. November 2008 Samen sterk voor een leefbaar Hegelsom Dorpsontwikkelingsplan Hegelsom 1 November 2008 Inhoudsopgave 1. Inleiding 4 2. Wonen en woonklimaat 6 2.1 Woningbouw 7 2.2 Bouwen in eigen beheer 8 2.3 Wonen en

Nadere informatie

Een jaar van kiezen en delen. Jaarverslag 2012

Een jaar van kiezen en delen. Jaarverslag 2012 Een jaar van kiezen en delen Jaarverslag 2012 Datum: 23 mei 2013 Inhoudsopgave Voorwoord Ons toekomstperspectief... 4 1 Midden in de samenleving... 6 1.1 Woningcorporaties in de schijnwerpers... 6 1.2

Nadere informatie

Agenda. 1. Opening 2. Mededelingen 3. Vaststellen agenda 4. Insprekers 5. Presentatie woonlastenonderzoek 6. Winkeltijdenwet 7. Rondvraag 8.

Agenda. 1. Opening 2. Mededelingen 3. Vaststellen agenda 4. Insprekers 5. Presentatie woonlastenonderzoek 6. Winkeltijdenwet 7. Rondvraag 8. Agenda 1. Opening 2. Mededelingen 3. Vaststellen agenda 4. Insprekers 5. Presentatie woonlastenonderzoek 6. Winkeltijdenwet 7. Rondvraag 8. Sluiting 1 Gesproken tekst "Hartelijk welkom mensen van de pers,

Nadere informatie

BETAALBAARHEID VAN WONEN I NZICHT EN HANDVATTEN VOOR LOKALE BESTUURDERS

BETAALBAARHEID VAN WONEN I NZICHT EN HANDVATTEN VOOR LOKALE BESTUURDERS I NZICHT EN HANDVATTEN VOOR LOKALE BESTUURDERS Inhoud 1. INLEIDING... 3 2. DE CONTEXT... 6 3. INZICHT IN DE PROBLEMATIEK... 8 3.1 WELKE HUISHOUDENS IN DE DOELGROEP KOMEN IN DE KNEL? WAT IS DE TREND DAARIN?

Nadere informatie

Analyse van de prestatieovereenkomsten tussen gemeenten en woningcorporaties in 2013

Analyse van de prestatieovereenkomsten tussen gemeenten en woningcorporaties in 2013 Analyse van de prestatieovereenkomsten tussen gemeenten en woningcorporaties in 2013 In opdracht van het Ministerie van BZK november 2013 ir. Cel R.M. Severijn BV Lattropperstraat 74 7591 PK Denekamp 0541.350.827/06.13.788.492

Nadere informatie

PAST NOW FUTURE Jaarverslag 2014

PAST NOW FUTURE Jaarverslag 2014 PAST NOW FUTURE Jaarverslag 2014 Inhoud 1. Bestuursverslag... 2 2. Over Mooiland... 5 2.1 Waar wij voor gaan... 6 2.2 Transformatie woningvoorraad... 7 3. Werken aan woonplezier... 10 3.1Goede basis...

Nadere informatie

Jaarverslag GroenWest 2010 volkshuisvestingsverslag en jaarrekening

Jaarverslag GroenWest 2010 volkshuisvestingsverslag en jaarrekening Jaarverslag GroenWest 2010 volkshuisvestingsverslag en jaarrekening Mijdrecht, Vleuten, Woerden, mei 2011 2 Algemene informatie Stichting GroenWest Naam toegelaten instelling Stichting GroenWest Gemeente

Nadere informatie

Onderwerp Huidige situatie Middelen om te sturen Voordelen Nadelen Keuze

Onderwerp Huidige situatie Middelen om te sturen Voordelen Nadelen Keuze Instrumenten om in te spelen op demografische veranderingen Pagina 1 De groene teksten zijn de opties welke volgens ons het beste aansluiten bij de krimp discussie Keuze 1 Woningbouwprogramma Ieder jaar

Nadere informatie

Wonen voor jong en oud Uitdagingen voor een gemeente in transitie

Wonen voor jong en oud Uitdagingen voor een gemeente in transitie Wonen voor jong en oud Uitdagingen voor een gemeente in transitie Concept, september 2013 Projectnr. Woonvisie Achtkarspelen Boulevard Heuvelink 104 6828 KT Arnhem Postbus 1174 6801 BD Arnhem Telefoon

Nadere informatie

GEMEENTE VEENENDAAL. De dragers van de Wmo: wat hebben ze nodig? Vrijwilligerswerk in Ede en Veenendaal. Deelrapportage onderzoek pilot Wmo

GEMEENTE VEENENDAAL. De dragers van de Wmo: wat hebben ze nodig? Vrijwilligerswerk in Ede en Veenendaal. Deelrapportage onderzoek pilot Wmo GEMEENTE VEENENDAAL De dragers van de Wmo: wat hebben ze nodig? Vrijwilligerswerk in Ede en Veenendaal Deelrapportage onderzoek pilot Wmo Ede, afdeling O&O, 25 september 2006 De dragers van de Wmo: wat

Nadere informatie

Scheiden Wonen Zorg in de Praktijk. Praktijkaspecten van SWZ belicht in zeven artikelen van Linda Sanders en Henk Nouws (De Vijfde Dimensie)

Scheiden Wonen Zorg in de Praktijk. Praktijkaspecten van SWZ belicht in zeven artikelen van Linda Sanders en Henk Nouws (De Vijfde Dimensie) Scheiden Wonen Zorg in de Praktijk Praktijkaspecten van SWZ belicht in zeven artikelen van Linda Sanders en Henk Nouws (De Vijfde Dimensie) Scheiden Wonen Zorg in de Praktijk Het scheiden van wonen en

Nadere informatie

Bouwen aan de stad UTRECHTSE SAMENWERKINGSAFSPRAKEN GEMEENTE EN WONINGCORPORATIES 2011-2015

Bouwen aan de stad UTRECHTSE SAMENWERKINGSAFSPRAKEN GEMEENTE EN WONINGCORPORATIES 2011-2015 Bouwen aan de stad UTRECHTSE SAMENWERKINGSAFSPRAKEN GEMEENTE EN WONINGCORPORATIES 2011-2015 coverfoto: renovatiewerkzaamheden aan de Cantondreef Bouwen aan de stad UTRECHTSE SAMENWERKINGSAFSPRAKEN GEMEENTE

Nadere informatie

Inleiding. Belangrijke gegevens. Algemene informatie. Huurovereenkomst. Bewonersparticipatie. Uw woning veranderen of verbouwen

Inleiding. Belangrijke gegevens. Algemene informatie. Huurovereenkomst. Bewonersparticipatie. Uw woning veranderen of verbouwen Bewonersinformatie Inleiding Belangrijke gegevens Algemene informatie Huurovereenkomst Bewonersparticipatie Uw woning veranderen of verbouwen Ontevreden over Tablis Wonen Onze huismeesters Diversen Huurovereenkomst

Nadere informatie

Te bespreken op de Algemene Ledenvergadering op 12 februari 2014

Te bespreken op de Algemene Ledenvergadering op 12 februari 2014 Uitgangspunten en Doelen voor de Vereniging Blijstroom Werkplan voor 2014 en 2015 Te bespreken op de Algemene Ledenvergadering op 12 februari 2014 Datum: 6 februari 2014 2 3 Deel I: Uitgangspunten en doelen

Nadere informatie

Als wachten te lang duurt

Als wachten te lang duurt VROM-Inspectie Regio Noord Overheden Als wachten te lang duurt Urgentie in de sociale huursector Hoofdrapport onderzoeksrapportage Cascadeplein 10 Postbus 30020 9700 RM Groningen Telefoon 050-5992700 Fax

Nadere informatie

De slimme meter. Informatie over de nieuwe energiemeter

De slimme meter. Informatie over de nieuwe energiemeter De slimme meter Informatie over de nieuwe energiemeter De slimme meter in vogelvlucht Alle huishoudens in Nederland krijgen een nieuw soort energiemeter aangeboden: de zogenaamde slimme meter. Deze digitale

Nadere informatie

Hoe courant is uw pand? Lessen uit pilot ruimtelijke transformatie in de Achterhoek

Hoe courant is uw pand? Lessen uit pilot ruimtelijke transformatie in de Achterhoek Hoe courant is uw pand? Lessen uit pilot ruimtelijke transformatie in de Achterhoek Regio Achterhoek en Stec Groep aan het Ministerie van I&M Peter van Geffen, Rien Ramerman en Frans Wittenberg januari

Nadere informatie