Het gaat toch niet zo slecht

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Het gaat toch niet zo slecht"

Transcriptie

1 Het gaat toch niet zo slecht Vlaanderen staat op het vlak van levensverwachting op de vijfde plaats in Europa. Deze levensverwachting blijft maar stijgen: jongens kunnen hopen op 77,9 jaar, meisjes op 82,9 jaar. Kanker (long- en borst) en hart- en vaatziekten blijven de belangrijkste doodsoorzaken. Toch daalt het aantal kankergevallen van jaar tot jaar: op 10 jaar sterven 17 % minder mannen en 11 % minder vrouwen aan kanker. Ook het zelfmoordcijfer, eveneens een belangrijke doodsoorzaak, is opmerkelijk gedaald. Conclusie: het zal dan wel niet zo slecht gaan met de gezondheidszorg in Vlaanderen! We kennen ze ondertussen al, die (multidisciplinaire) initiatieven die uit de grond gestampt worden: preventie, tijdige en betere behandelingen en vooral de veel betere begeleiding van de patiënten. Het scala aan projecten wordt steeds breder en uitgebreider; het aantal betrokken zorgverstrekkers tevens noodgedwongen steeds groter. Als de resultaten, zoals hierboven vermeld, ook steeds beter worden, kunnen we deze evolutie enkel toejuichen. Als we bovendien kunnen vaststellen dat we als apothekers steeds meer een wezenlijk onderdeel worden van deze totale verbeterende gezondheidszorg, er op aangesproken worden en er bovendien voor erkend worden, kan dit de voldoening in het uitoefenen van ons beroep een boost geven. Natuurlijk moet deze erkenning, die gepaard gaat met heel wat inspanningen, zich niet beperken tot enkel maar een schouderklopje. In het nieuwe vergoedingssysteem zijn daarom ook extra vergoedingen voorzien die deze responsabilisering honoreren via extra budgetten. Het project i.v.m. de responsabilisering bij VOS, dat start op 1 juli, is daar een voorproefje van. Het eerste deel van het jaar zit er al weer op. Tijd om alle zorg(en)(trajecten) naast ons neer te leggen en resoluut te kiezen voor zon (of andere ontspannende) trajecten. Geniet er van! Apr. Jan Depoorter Voorzitter Software op maat voor uw apotheek Bijlagen aan dit nummer Bestelformulier Apotheekkrant 1 blz. Jong KOVAG: kookles 1 blz. KOVAG-berichten 07/2009 1

2 Bondsraad van 26/05/ Nieuw vergoedingssysteem: stand van zaken Ministerie van Sociale zaken informeert (met medewerking van APB) Ministerie van Economische zaken over het nieuwe vergoedingssysteem, de samenstelling van het basishonorarium, de verschillende pijlers, en de inhoud van het luik economische marge. Er wordt een vergadering op het Ministerie van Economische Zaken voorzien met op de agenda: vergoeding van a/ terugbetaalbare specialiteiten; b/ dure niet terugbetaalbare specialiteiten; c/ aanpassing prijscontrole niet terugbetaalbare specialiteiten. De maximumprijs voor niet terugbetaalbare specialiteiten blijft zinvol. Prijsstijging kan via een jaarlijkse (index)stijging (lichte procedure: notificatie) of via de klassieke procedure (complex) voor grotere prijsstijgingen. Een mogelijke piste is de indexering van het plafond. 2. Responsabilisering van de apotheker inzake VOS Een project wordt voorzien om te evalueren in welke mate de apotheker zijn rol wil/kan opnemen in de kostenbeheersing. Er wordt rekening gehouden met het financieel en therapeutisch belang van de patiënt. Indien aan de voorwaarden wordt voldaan, bedraagt de terugvloei naar de sector 80 % van de gerealiseerde besparing. Concrete details worden later medegedeeld. Deelname aan het project is een voorwaarde voor het nieuw vergoedingssysteem. De nadruk ligt op het economisch aspect, maar met ruimte voor gezondheids-, kwaliteitsaspect en therapietrouw. Het is meteen een antwoord op a/ de vraag van andere zorgverstrekkers die meer dan apothekers geresponsabiliseerd worden voor de kosten van het geneesmiddelenbudget, b/ de soms in het oog springende abnormaal hoge vergoedingen nu en in de toekomst (honorarium bij goedkope afleveringen). Echo s uit de Bondsraad 3. Advies/Europees Hof van Justitie inzake overtredingsprocedures/eigendom van de officina door de apotheker + hoorzitting over de geografische en demografische criteria/ spreiding. Het Europees Hof erkent: de bijzondere aard van het geneesmiddel (geen consumptiewaar) overconsumptie en onjuist gebruik als kostenverspilling van overheidsgeld het risico voor de volksgezondheid en voor het financiële evenwicht van de sociale zekerheid dat de lidstaten bevoegd zijn voor het garanderen van de professionele onafhankelijkheid van de apothekers dat de apotheker winst mag maken. De uitbating is echter niet louter economisch, maar houdt ook rekening met professionele overwegingen dat apothekers en niet-apothekers niet dezelfde garanties leveren voor de volksgezondheid Besluit: de apotheek uitgebaat door een niet apotheker impliceert een hoger risico. De vrije concurrentie verhindert niet dat de apotheek wordt voorbehouden aan de apotheker. Weze opgemerkt dat tegen deze uitspraak geen beroep mogelijk is. Dit is zeker een streep door de rekening van die groepen die internationaal een netwerk van apotheken wilden uitbouwen door te stellen dat eigendomsrecht van de apotheek niet exclusief aan apothekers mag voorbehouden worden. 4. Strategisch plan van APB: aan de Bondsraad werden vragen gesteld over de te ontwikkelen diensten door de APB voor de zelfstandige apothekers: Sociaal secretariaat: is niet de taak van APB. APB kan wel lokale competentiepolen ter zake ondersteunen. Welke beroepsvereniging is kandidaat om zo n competentiepool te ontwikkelen? 2 KOVAG-berichten 07/2009

3 Arbeidsbemiddeling: is niet de taak van APB. APB kan wel een interactieve webbased applicatie in dit verband ontwikkelen. Kwaliteitslabel: wordt nog met voorzitters besproken. 8. Alli: De apothekers werden door APB en door de Beroepsverenigingen voldoende lang op voorhand geïnformeerd. Toch scoren we ondermaats. Wat kan verbeterd worden? (DS) 5 Verplichte grondstoffen, geneesmiddelen en medische hulpmiddelen in de officina: de Vlaamse beroepsverenigingen (uitgezonderd KAVA) maakten een kritische analyse van de verplichte materialen (prijs/kwaliteit) om vervolgens een interessante groepsprijs te kunnen bedingen voor haar leden. Aangaande de grondstoffen werden tevens een aantal voorstellen gedaan, waaronder enkel te voorzien bij de wachtdoende apotheker via een wachtkoffer. APB neemt contact op met het FAGG en vraagt uitstel. 6. Griepvaccins: simultaan vrijgeven beperkt lokale en tijdelijke tekorten en probleem van naleveringen. Een eerlijke verdeling van wat gereserveerd werd. Apothekers verliezen voorwaarden door de nieuwe werkwijze via groothandels, maar deze moeten dan wel overstock kunnen terugnemen/sturen. 7. Zorgtrajecten: Zorgtraject diabetes: wordt verschoven naar 1 september. Zorgtraject nierinsufficiëntie: de bloeddrukmeters worden aan aankoopprijs afgeleverd. Dit is niet evident en is tevens een fiscaal/btw-probleem. Het aantal patiënten is beperkt en wordt geschat op 1 à 2 per apotheek. Deelname van de apotheker aan het zorgtraject is daarentegen van kapitaal belang voor de toekomst. Betrokkenheid heeft zijn prijs. KOVAG-berichten 07/2009 3

4 Bondsraad van 23/06/ Nieuw vergoedingssysteem De contacten met de verschillende ministeries worden verder gezet. De economische marge moet ondubbelzinnig vastgelegd worden in overleg met het Ministerie van Economische Zaken. De startdatum van 1 januari 2010 blijft de streefdatum realistisch?? Micro en macro analyses worden voorbereid. Eveneens in het najaar voorziet APB informatieavonden in de provincie. 2. VOS: responsabilisering van de apotheken Het proefproject start op 1 juli en zal 1 jaar duren. Het voorziet financiële stimuli indien de apotheker bij VOS 60 % van de mogelijke maximale besparing realiseert. Momenteel komen we zonder enige maatregel aan 56 %. Wij informeren u verder over de volledige procedure. U ontvangt binnenkort als indicatie van het RIZIV een overzicht van de situatie in uw apotheek van de laatste 4 trimesters. Flaggen van VOS wordt absoluut een noodzaak ook in het nieuwe vergoedingssysteem zal dit zo zijn Er hangt immers een extra honorarium aan vast! 3. Fiscaal forfait Het BTW-forfait voor 2009 wordt overgenomen voor het berekenen van de belastingsaangifte voor Verplichte grondstoffen, (KB2009) Een voorstel tot wijziging werd voorgelegd aan het FAGG. Er wordt voorzien om een lijst met verplichte, noodzakelijke producten in elke apotheek te voorzien, naast een lijst met producten die via een wachtkoffer ter beschikking zullen gesteld worden. Wordt vervolgd Wacht dus nog even om al deze producten aan te schaffen!. 5. Paritair comité 313 Aangezien de spilindex in de negatieve richting doorbroken is, zouden de lonen moeten dalen met 2 %. Er wordt voorgesteld dit nu niet te doen en bij een toekomstige stijging deze ook even uit te stellen. Voor apotheekassistenten wordt voorgesteld het Echo s uit de Bondsraad barema niet verder aan leeftijd, maar wel aan werkervaring te koppelen. Verder gooien de syndicaten een hele resem eisen op tafel. De onderhandelingen kunnen beginnen. 6. Werkgroep magistraal Na 1 jaar intens werken is de hele complexe problematiek in kaart gebracht. De oplossingen zijn niet eenvoudig. De komende maanden wil men gebruiken om de argumentatie voldoende te ontwikkelen met bewijzen van op de werkvloer. Belangrijke pijnpunten zijn het verlies op de grondstoffen, een te laag honorarium, een complexe terugbetaling, de nieuwe vereisten i.v.m. het materiaal in de apotheek met de daaruit voortvloeiende demotivatie van de apotheker, maar ook het gemis aan kwaliteit van de magistrale bereidingen. De voorstellen omvatten onder andere: een herziening van de lijst vergoedbare grondstoffen met huidig verbruik en wetenschappelijke evidentie als beslissingsfactoren een versnelde procedure voor prijsaanpassingen een forfait voor goedkope grondstoffen en voor de dure grondstoffen een aangepaste verpakkingsgrootte met een geregelde vergoedingsbasis vaststellen van het therapeutisch belang aandacht voor validatie en protocols van de formules opvolgen van de kwaliteit een regeling voor de delegatie van ingewikkelde bereidingen promotie van het magistraal Zowel individuele apotheken, beroepsverenigingen, tariferingsdiensten, producenten, boekhoudkundige diensten en APB worden binnenkort aangesproken om de nodige (bewijsbare) gegevens te verzamelen om zo een stevig dossier op te stellen. (JDP) 4 KOVAG-berichten 07/2009

5 KOVAG-AGENDA Juli 2009 do 02/07: Reünie voor de afgestudeerden 2008: kaas- en wijnavond - Jong KOVAG September 2009 do 17/09: Najaarscyclus IPSA: sport en doping - FFW do 17/09: Kookles Jong KOVAG ma 21/09: Eerste les van de PC-cursus Windows Vista di 22/09: Eerste les van de PC-cursus Outlook 2007 wo 23/09: Eerste les van de taalcursus Engels do 24/09: Ophaling vervallen verdovende middelen za 26/09: Topapotheek Strategisch Management (deel 1) Oktober 2009 do 01/10: Najaarscyclus IPSA: taboeklachten in de apotheek - FFW do 08/10: Najaarscyclus IPSA: levensbeëindiging - FFW do 08/10: Topapotheek Strategisch Management (deel 2) wo 14/10: Eerste les van de PC-cursus Office 2003 naar Office 2007 upgrade! do 15/10: Najaarscyclus IPSA: Parkinson - FFW do 15/10: Topapotheek Strategisch Management (deel 3) November 2009 do 19/11: Topapotheek Marketing - management en klanten - tevredenheid (deel 1) za 21/11: Topapotheek Marketing - management en klanten - tevredenheid (deel 2) zo 29/11: Sinterklaasfeest Jong KOVAG KOVAG-berichten 07/2009 5

6 Pharmavision Pharmavision verkeert in een financieel moeilijke situatie. Dat heeft u wellicht reeds vernomen. De 900 apothekers die met hen een contract afsloten hebben einde mei een brief ontvangen met een toelichting van de situatie. Pharmavision werkt aan een herstructurering en tracht zijn inkomsten te vergroten door de reclameregie uit te besteden aan twee professionele partners. Op 29 april 2009 kreeg Pharmavision van de Rechtbank van Koophandel de toelating om een herstelplan uit te werken. Hierin zou ook de afbetaling van de apothekers worden opgenomen. Dit zal voorgelegd worden aan de schuldeisers op 21 oktober 2009 ter stemming. De KOVAG-leden die klant zijn van Pharmavision zullen in de loop van de volgende weken een aparte brief ontvangen met de te volgen verdere procedure. Wat u in elk geval wel al kan doen is: de self-billing afrekeningen die u mogelijkerwijze bij de brief van Pharmavision ontving, getekend terugsturen. Deze zijn immers van belang bij het opvolgen van de individuele klantrekeningen. u als Pharmavision-klant bij KOVAG aanmelden, mocht dit nog niet gebeurd zijn. Zodoende kunnen wij u op de hoogte houden van elke volgende stap. (MH) APB vraagt informatie over adjuncten, vervangers en assistenten APB verdedigt de belangen van àlle apothekers zowel titularissen, adjuncten als vervangers (bv. voor het sociaal statuut) werkzaam in apotheken die lid zijn van APB. De mate waarin APB hierbij representatief is voor de sector (d.w.z.: hoeveel apothekers APB vertegenwoordigt in verhouding tot het totaal aantal apothekers) is daarbij van het grootste belang. Daarom heeft APB informatie nodig ook over de apothekers-adjuncten, apothekersvervangers en farmaceutisch-technisch assistenten die in uw apotheek tewerkgesteld zijn. U ontving een schrijven in dit verband. Tot 7 juli 09 heeft u de tijd om de steekkaarten ingevuld terug te zenden naar APB. Van groot belang om APB het juiste gewicht toe te kennen in tal van onderhandelingen! (MH) Op 6 juni 09 gaf collega Marlies Maeckelbergh het ja-woord aan Dhr. Christian Vollrath Langs deze weg bieden wij de families onze felicitaties aan. 6 KOVAG-berichten 07/2009

7 KB Verplichte instrumenten In het kader van het KB Onderrichtingen voor apothekers van 21 januari 2009, kortweg het KB2009 genoemd, bent u reeds herhaaldelijk geïnformeerd over de verplichte instrumenten. Inderdaad, KOVAG heeft samen met bijna alle Vlaamse beroepsverenigingen ervoor willen zorgen dat u op een zo makkelijk mogelijke manier hier mee in regel komt, zonder al te grote investeringen. Er werd onderzocht welke kwaliteitscriteria voor de investeringsgoederen in aanmerking zouden moeten genomen worden, er werden prijzen onderhandeld, een druk bijgewoonde info-beurs werd georganiseerd, een bestelprocedure werd afgesproken. U heeft nog tot 3 juli tijd om uw bestelling door te geven. Nadien dient u rechtstreeks te bestellen en kunnen wij niet garanderen dat de afgesproken prijzen zullen gerespecteerd blijven. De prijzen zakken nog verder : Enkele firma s gaven nóg prijswijzigingen door, ook nadat u de bestelformulieren ontving. Het begon met ACApharma, hierop volgde een antwoord van 2Pharma en vandaag heeft ook Pharma Pack enkele prijzen opnieuw laten dalen. De nieuwe prijzen vindt u in het kaderstuk. Deze zijn allemaal retroactief toepasbaar. Dat wil zeggen dat indien u al een bestelling heeft geplaatst voor een product dat nu opnieuw in prijs is gezakt, ook voor u de laagste prijs wordt toegepast. Ook al staat op uw bestelformulier een hogere prijs vermeld. Nieuwe prijzen: Magneetroerder + toebehoren Magneetroerder Heidolph MR Hei-standard 800 W, incl 2 magneten 2Pharma 345 Magneetroerder Heidolph MR Hei-standard 800 W ACApharma 345 Magneetroerder RS-01 ACApharma 306 Magneetroerder RS-01 Pharma Pack 301 Magneetroerder Pharma Pack Pharma Pack 340 Homogenisator Bio Homogeniser 1cm 2Pharma 278 Bio Homogeniser 1cm ACApharma 278 Biohomogeniser PharmaPack 248,78 Portkosten? Collega s die (terecht) kiezen voor de laagste prijs van de verschillende producten en bijgevolg panacheren tussen de bestellijsten van de verschillende firma s, komen soms aan vrij lage inkoopbedragen bij bepaalde firma s. Sommige firma s leveren via de groothandel. Dan levert dit geen probleem. Anderen rekenen echter portkosten aan. Voor Pharma Pack geldt dit voor aankoopbedragen onder de 50, voor VWR voor aankoopbedragen onder de 200. Mocht u in dit geval zijn voor Pharma Pack dan neemt de firma zelf met u contact op en wordt samen gezocht naar een oplossing. Blijft u hierover nog vragen hebben, neem dan contact op met KOVAG. (MH) KOVAG-berichten 07/2009 7

8 Pc- en taalcursussen Reeds in het verleden organiseerde KOVAG i.s.m. het Perspectief, Provinciaal Centrum voor Volwassenenonderwijs, pc- en taalcursussen. Ook volgend academiejaar is dit het geval. De meeste van deze cursussen zijn gesubsidieerd, waardoor ze u kunnen aangeboden worden tegen een bijzonder gunstig tarief. Bovendien worden ze georganiseerd door experten ter zake, die zich evenwel zo goed mogelijk inleven in de dagelijkse praktijk van de apotheker. De voorwaarden voor het leveren van kwaliteit zijn dus gegarandeerd. Een overzicht van het aanbod: Onderwerp Inhoud Wanneer? Kost Outlook 2007 Outlook leren gebruiken als persoonlijke informatiemanager. Dit behelst veel meer dan enkel het versturen en ontvangen van mails. De basis en de meer complexe mogelijkheden komen aan bod 23 dinsdagavonden van 20u tot 22u. Eerste les op 22/09/09 60 Windows Vista Een grondige verkenning van het besturingsprogramma Windows Vista. Bureaublad, mappen & bestanden, configuratiescherm, beveiliging, Media Player, enz... komen aan bod. 23 maandagavonden van 20u tot 22u. Eerste les op 21/09/09 60 Van Office 2003 naaroffice 2007: upgrade! Nieuwe mogelijkheden en functies in het Office pakket. 3 avonden van 20u tot 22u, nl. woensdagavond 14/10/09, 21/10/09 en 28/10/09 Nog te bepalen, afhankelijk van het aantal deelnemers. (Bij 12 dlns ± 60 per dln) Engels Opfrissingscursus. Kennis van Engels terug op peil brengen, spreekangst overwinnen, vakspecifieke woordenschat uitbreiden. 15 woensdagavonden van 20u tot 22u. Eerste les op 23/09/09 60 Alle lessen gaan door bij Het Perspectief, Henleykaai 83 te 9000 Gent. Inschrijven kan via het aanmeldingsformulier op of via (MH) 8 KOVAG-berichten 07/2009

9 Economische Herstelwet Accountancy KOVAG-BOA Energiebesparende maatregelen kunnen u geld opleveren. Echter, door de economische herstelwet zijn de voordelen gewijzigd voor uitgaven vanaf 1 januari Wij sommen hier de voornaamste wijzigingen inzake de uitgaven voor energiebesparing op. A. Intrestbonificatie De staat kent een interestbonificatie toe van 1,5 % aan natuurlijke personen die een lening aangaan voor het doen van uitgaven waarvoor zij als particulieren recht hebben op de belastingvermindering voor energiebesparende investeringen. De lening moet aangegaan worden bij officieel erkende of ingeschreven kredietgevers of verstrekkers van hypothecaire leningen. Leningsovereenkomsten gesloten vanaf 1 januari 2009 tot en met 31 december B. Isolatiewerken Tot de uitgaven die in aanmerking komen voor de belastingvermindering voor energiebesparende investeringen behoorden reeds de uitgaven voor de isolatie van daken. Daar worden nu tijdelijk bijgevoegd: de uitgaven voor de isolatie van de muren en de vloeren. Het gedeelte van de belastingvermindering voor energiebesparende investeringen in isolatie van daken, muren en vloeren, dat bij gebrek aan voldoende belastbare inkomsten, niet effectief kan worden genoten, wordt voortaan- maar slechts tijdelijk -omgezet in een terugbetaalbaar belastingkrediet. C. Spreiding in de tijd De belastingvermindering voor energiebesparende investeringen is gelijk aan 40 % van de gedane uitgaven. Maar het totaal van de verschillende belastingverminderingen mag per belastbaar tijdperk en per woning niet meer bedragen dan (nog te indexeren) EUR (met dien verstande dat dit bedrag nog verhoogd wordt met eveneens nog te indexeren 600 EUR voor zover deze verhoging uitsluitend betrekking heeft op uitgaven voor de installatie van een systeem van waterverwarming door middel van zonne-energie, of voor de plaatsing van zonnecelpanelen voor het omzetten van zonne-energie in elektrische energie). Aangezien de voormelde begrenzing per belastbaar tijdperk geldt, kan men de belastingvermindering optimaliseren door de betalingen te spreiden over verschillende jaren, of door de werken (inclusief de betalingen) over verschillende jaren te spreiden, en dus in feite uit te stellen. Om dit laatste te vermijden, stelt de regering nu een wettelijk mogelijkheid van spreiding in de tijd voor. Als het totaal van de belastingverminderingen van een bepaald jaar hoger is dan de voormelde grens, kan het overschot worden overgedragen op de drie belastbare tijdperken volgend op dat waarin de uitgaven werkelijk werden gedaan. Dit geldt enkel voor uitgaven die betrekking hebben op een woning waarvan de ingebruikneming ten minste vijf jaar voorafgaat aan de aanvang van de werken. uitgaven die werkelijk betaald zijn in 2009 en 2010 vanaf inkomstenjaar 2009 (IDL) KOVAG-berichten 07/2009 9

10 De senioren apothekers naar Frans-Vlaanderen Senioren Het was een zonovergoten dag toen wij de bus namen richting Saint-Omer. In Poperinge pikten wij de gids op die ons voor de rest van de dag deskundig zou begeleiden. De voormiddag stond in het teken van de natuur. Eerst vaarden wij de marais af, een een kruisafneming van Rubens). En o.m. het grootste en wellicht het prachtigste orgel van Frankrijk - waar tijdens onze rondgang het Tocata in fuga van Bach werd gspeeld -. Gewoon indrukwekkend! Tenslotte bezochten wij de ruines van de Sint- Bertinusabdij, gebouwd in de 7 eeuw. Bij onze terugkeer werd halt gehouden in Kassel, gebouwd op de top van de Kasselberg, een typische oud Vlaamse stad, waar twee culturen mekaar ontmoeten: de Germaanse en de Romaanse; zowel het Frans als het Nederlands worden daar gesproken. (PDB) netwerk van ondiepe waterwegen midden oevers die in het verleden werden herwonnen op het water door het steken van turf en waar nu door de aanpalende bewoners aan landbouw wordt gedaan; in de eerste plaats de fameuze bloemkool van Saint-Omer. Nadien stond een wandeling op het programma door het natuurgebied De Romelaere. Na een maaltijd in Le Cabaret begonnen wij aan een culturele wandeling door Saint-Omer met als hoogtepunt de gotische kathedraal, zeer rijk aan kunstschatten (o.m. 10 KOVAG-berichten 07/2009

11 Nierdialyse 23/04/2009 Op donderdag 23 april 2009 organiseerde Jong-KOVAG een lesavond over nierdialyse in samenwerking met Fresenius Medical Care. Dit is werelds grootste leverancier van producten en diensten voor nierdialysepatiënten. Jong-KOVAG Deze les heeft bijgedragen tot een betere farmaceutische zorg voor nierdialysepatiënten in de apotheek waarvoor onze dank aan Jan en Sofie van de firma Fresenius Medical Care! (VL) Het werd een interessante uiteenzetting waarin de basisprincipes van de dialyse werden uitgelegd. Wat zijn de verschillen tussen hemodialyse en peritoneale dialyse? Wat zijn de voordelen van een niertransplantatie? Hoe ziet een kunstnier eruit? Tijdens deze les werd ons ook duidelijk waarom bepaalde medicatie o.a. Kayexalaat, Calcium carbonaat, Renagel, beta-blokkers, Alpha leo, Mimpara e.d. gebruikt worden. Wegwerpzakjes Vraag het aan je apotheker, dan weet je het zeker U bent deelnemer aan het OTC-project en u wenst nog een extra-doos wegwerp draagtasjes? Dat kan. Stuur een mailtje naar en we sturen u een doos toe. (MH) KOVAG-berichten 07/

12 Colofon Werkten aan deze KOVAG berichten mee: Paul De Belie, Isabel Delodder, Jan Depoorter, Marleen Haems, Valerie Loomans en Dimitri Segaert Redactiesecretariaat: Nancy Vermeulen Breng af en toe eens een bezoekje aan de KOVAG-website. U kan de meeste berichten eveneens terugvinden op Meer nog: hot-items worden u reeds aangeboden op de dag zelf! Deze KOVAG-berichten kwamen tot stand dankzij de structurele sponsoring van: Tel Software op maat voor uw apotheek 12 KOVAG-berichten 07/2009

auditorium 2 van de Campus Ledeganck, K.L. Ledeganckstraat 35 te Gent

auditorium 2 van de Campus Ledeganck, K.L. Ledeganckstraat 35 te Gent Info-avond 'Nieuw KB': GEWIJZIGDE LOCATIE!!! Wegens het grote aantal inschrijvingen voor dit evenement, zagen we ons genoodzaakt uit te wijken naar een grotere zaal. Deze avond zal dus doorgaan in: auditorium

Nadere informatie

Een zomer als geen ander

Een zomer als geen ander Een zomer als geen ander De zomer van 2009 zullen we in de toekomst ongetwijfeld als a-typisch categoriseren, namelijk een uitzonderlijk aangename, heel droge zomer met zelfs een, bij uitzondering, snikhete

Nadere informatie

Software op maat voor uw apotheek

Software op maat voor uw apotheek De apotheker als gezondheidscoach Recent onderzoek (zie artikel hierna) bevestigt het beeld dat de apotheker meer en meer als gezondheidscoach wordt aanzien. Kwalitatief en objectief advies wordt samen

Nadere informatie

IN 2016 IN ÉÉN KEER LID VAN BAF ÉN IPSA

IN 2016 IN ÉÉN KEER LID VAN BAF ÉN IPSA IN 2016 IN ÉÉN KEER LID VAN BAF ÉN IPSA Beste collega Beste BAF-lid Het einde van het jaar komt in zicht Tijd om je lidmaatschappen te hernieuwen. Dit jaar kan je in één keer je lidmaatschap voor BAF én

Nadere informatie

5.2. Hoe groot is het voordeel?

5.2. Hoe groot is het voordeel? 5.2. Hoe groot is het voordeel? Be ta l i n g e n in 2012 é n ov e r e e n ko m s t a f g e s l ot e n t o t e n m e t 27.11.2011: Pe r c e n tage belastingv e r m i n d e r i n g Ov e r d r a agba a r

Nadere informatie

Energiebesparende uitgaven Groene lening

Energiebesparende uitgaven Groene lening JAAR 2013 (AANSLAGJAAR 2014): a. Belastingvermindering voor uitgaven = overdracht van het vorige jaar: Saldo vorig jaar: 190 Maximumbedrag van de vermindering is niet bereikt: 3 810 Geen saldo meer b.

Nadere informatie

Energiebesparende uitgaven Groene lening. Inkomsten 2009 (aanslagjaar 2010) Federale Overheidsdienst FINANCIEN

Energiebesparende uitgaven Groene lening. Inkomsten 2009 (aanslagjaar 2010) Federale Overheidsdienst FINANCIEN Energiebesparende uitgaven Groene lening Inkomsten 2009 (aanslagjaar 2010) L UNION FAIT LA FORCE - EENDRACHT MAAKT MACHT Federale Overheidsdienst FINANCIEN Milieuvriendelijke belastingen De laatste jaren

Nadere informatie

Controle op effectieve aflevering

Controle op effectieve aflevering Specialiteiten Magistralen Zorgtrajecten Unieke barcode VOS Zuurstof NVS Bandagisterie??? Specifieke MAF VI s 01/07/04: UB op verpakking terugbetaalde specialiteit verplicht 01/01/05: apr. wordt verplicht

Nadere informatie

Besparingsmaatregelen

Besparingsmaatregelen Besparingsmaatregelen Daar u ongetwijfeld nog vragen zal hebben omtrent de besparingsmaatregelen, hebben wij voor u alles nog eens even op een rijtje gezet. Sinds 1 maart Voorschriften voor antibiotica

Nadere informatie

Energiebesparende uitgaven Groene lening. Inkomsten 2011 (aangifte 2012) Federale Overheidsdienst FINANCIEN

Energiebesparende uitgaven Groene lening. Inkomsten 2011 (aangifte 2012) Federale Overheidsdienst FINANCIEN Energiebesparende uitgaven Groene lening Inkomsten 2011 (aangifte 2012) L UNION FAIT LA FORCE - EENDRACHT MAAKT MACHT Federale Overheidsdienst FINANCIEN Milieuvriendelijke belastingen De laatste jaren

Nadere informatie

Software op maat voor uw apotheek

Software op maat voor uw apotheek Alli, een gemiste kans De specialiteit Alli werd half mei gelanceerd als geneesmiddel vrij van voorschrift, maar waarbij de aflevering onder de verantwoordelijkheid van de apotheker valt. En we hebben

Nadere informatie

IN 2016 IN ÉÉN KEER LID VAN BAF ÉN IPSA

IN 2016 IN ÉÉN KEER LID VAN BAF ÉN IPSA IN 2016 IN ÉÉN KEER LID VAN BAF ÉN IPSA Beste collega Beste BAF-lid Het einde van het jaar komt in zicht Tijd om je lidmaatschappen te hernieuwen. Dit jaar kan je je lidmaatschap voor BAF én voor IPSA

Nadere informatie

Software op maat voor uw apotheek

Software op maat voor uw apotheek Bij een gezonde voeding zijn extra vitaminen overbodig Als apotheker kijk je misschien verbaasd op van deze absoluut niet-commerciële boodschap in de media. Nochtans sluit dit volledig aan bij de boodschap

Nadere informatie

Elektronisch voorschrift vanaf FAQ

Elektronisch voorschrift vanaf FAQ Elektronisch voorschrift vanaf 01.01.2017 - FAQ Vanaf 1 januari 2017: - wordt het klassieke papieren voorschrift met 2 barcodes vervangen door een nieuw document bewijs van elektronisch voorschrift (afbeelding

Nadere informatie

Medicatiebeleid in WZC

Medicatiebeleid in WZC Medicatiebeleid in WZC Keynote speaker: Dr. Lore De Raeve Competentiepool Ouderenzorg Algemene Pharmaceutische Bond (APB) Deskundige Gezondheidsbeleid en Ouderenzorg Koninklijk Limburgs Apothekers Verbond

Nadere informatie

Contract van Adjunct- apotheker (Bepaalde duur)

Contract van Adjunct- apotheker (Bepaalde duur) Contract van Adjunct- apotheker (Bepaalde duur) Tussen enerzijds de heer/mevrouw... wonende te... en anderzijds de heer/mevrouw... apotheker, wonende te... wordt overeengekomen: Art. 1 - De eerste ondergetekende

Nadere informatie

Welkom bij uw apotheker

Welkom bij uw apotheker Welkom bij uw apotheker Eerstelijnsgezondheidswerker De apotheker Als volwaardige zorgverstrekker neemt de apotheker een centrale plaats in binnen ons gezondheidsstelsel. Hij is steeds bereikbaar zonder

Nadere informatie

Zorgtraject Diabetes: samenvatting

Zorgtraject Diabetes: samenvatting Zorgtraject Diabetes: samenvatting Inhoud:. Principe. Procedure van aflevering en tarifering 3. Zorgtraject diabetes: prijzen zelfzorgmateriaal Een zorgtraject organiseert de aanpak en de opvolging van

Nadere informatie

Overeenkomst ter vervanging

Overeenkomst ter vervanging Overeenkomst ter vervanging Tussen enerzijds de heer/mevrouw... wonende te... en anderzijds de heer/mevrouw... apotheker, wonende te... werd overeengekomen wat volgt : Art. 1. - De eerste ondergetekende

Nadere informatie

Arbeidsovereenkomst voor adjunct-apotheker (onbepaalde duur)

Arbeidsovereenkomst voor adjunct-apotheker (onbepaalde duur) Arbeidsovereenkomst voor adjunct-apotheker (onbepaalde duur) Tussen enerzijds de heer/mevrouw... wonende te... en anderzijds de heer/mevrouw... apotheker, wonende te... werd overeengekomen wat volgt :

Nadere informatie

KB 21 januari 2009: Onderrichtingen der apothekers Checklist Internet

KB 21 januari 2009: Onderrichtingen der apothekers Checklist Internet KB 21 januari 2009: Onderrichtingen der apothekers Checklist Internet In 2006 maakte de Belgische wetgever bij de hervorming van de Geneesmiddelenwet een opening voor verkoop op afstand, volgens het vrij

Nadere informatie

KB 21 januari 2009: onderrichtingen der apothekers Checklist Internet

KB 21 januari 2009: onderrichtingen der apothekers Checklist Internet KB 21 januari 2009: onderrichtingen der apothekers Checklist Internet In 2006 maakte de Belgische wetgever bij de hervorming van de Geneesmiddelenwet een opening voor verkoop op afstand, volgens het vrij

Nadere informatie

1. Vooraleer u begint.

1. Vooraleer u begint. 1. Vooraleer u begint. Met behulp van dit IMV-dossier - dat werd opgesteld in samenwerking met KLAV en KAVA - willen we u eerst en vooral het KB van 24/09/2012 over individuele medicatievoorbereiding toelichten.

Nadere informatie

Elektronisch voorschrift vanaf

Elektronisch voorschrift vanaf Elektronisch voorschrift vanaf 01.01.2017 Vanaf 1 januari 2017 Als de arts dan een elektronisch voorschrift opstelt, zal het papieren voorschrift vervangen worden door een nieuw document bewijs van elektronisch

Nadere informatie

LID WORDEN VAN BAF IN 2016

LID WORDEN VAN BAF IN 2016 LID WORDEN VAN BAF IN 2016 DE VOORDELEN VAN HET BAF-LIDMAATSCHAP Je kan kosteloos deelnemen aan een ruim en gevarieerd aanbod aan infoavonden, vormingen en netwerkactiviteiten. Wetenschappelijk, economisch

Nadere informatie

Pegode stelt 200 medewerkers te werk Pegode ondersteunt op 31/12/2011 : 301 cliënten Pegode heeft verschillende erkenningen

Pegode stelt 200 medewerkers te werk Pegode ondersteunt op 31/12/2011 : 301 cliënten Pegode heeft verschillende erkenningen ZORGVERNIEUWING Pegode stelt 200 medewerkers te werk Pegode ondersteunt op 31/12/2011 : 301 cliënten Pegode heeft verschillende erkenningen TNW bezigheid 1 & 2 TNW Nursing 1 Dagcentrum 1 en 2 Dio Geïntegreerd

Nadere informatie

Agenda LOK 11/02/2010

Agenda LOK 11/02/2010 4-9-200 Huisartsen Apothekers Huisartsen en apothekers Een gedeelde zorg voor de patiënt Agenda LOK /02/200 20.45u: Welkom + voorstellen aanwezigen 2.00u: Wettelijke aspecten van het 2.0u: Voorschrijven

Nadere informatie

De Belgische kinesitherapeut verdient 33.000 euro per jaar, een tandarts 103.000 en een huisarts 165.000.

De Belgische kinesitherapeut verdient 33.000 euro per jaar, een tandarts 103.000 en een huisarts 165.000. De Belgische kinesitherapeut verdient 33.000 euro per jaar, een tandarts 103.000 en een huisarts 165.000. De afgelopen tien jaar is het gemiddelde inkomen van de Belgische kinesitherapeut met 40% gestegen,

Nadere informatie

Inhoudstafel. Prijsdalingen op 1 maart 2016 en daarna Patent Cliff en Veiligheidsmarge : waarover spreken we? 19/11/2015.

Inhoudstafel. Prijsdalingen op 1 maart 2016 en daarna Patent Cliff en Veiligheidsmarge : waarover spreken we? 19/11/2015. Prijsdalingen op 1 maart 2016 en daarna Patent Cliff en Veiligheidsmarge : waarover spreken we? Inleiding Eind juli ondertekende onze Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid een Toekomstpact met

Nadere informatie

Paritair Fonds ten voordele van de Risicogroepen voor de Apotheken en de Tariferingsdiensten

Paritair Fonds ten voordele van de Risicogroepen voor de Apotheken en de Tariferingsdiensten "FONDS 313" Paritair Fonds ten voordele van de Risicogroepen voor de Apotheken en de Tariferingsdiensten 1 Aan de werknemers en werkgevers in de apotheken en tariferingsdiensten1 Bij CAO van 9 juni 1997

Nadere informatie

1. Graag had ik volgende gegevens ontvangen betreffende de arbeidsmigratie in de social profit:

1. Graag had ik volgende gegevens ontvangen betreffende de arbeidsmigratie in de social profit: SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 242 van GRIET COPPÉ datum: 20 januari 2016 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT Buitenlandse werkkrachten - Zorgsector Op mijn schriftelijke

Nadere informatie

Zorgtraject diabetes en chronische nierinsufficiëntie Veelgestelde vragen

Zorgtraject diabetes en chronische nierinsufficiëntie Veelgestelde vragen Zorgtraject diabetes en chronische nierinsufficiëntie Veelgestelde vragen 1. Is er steeds een attest van de educator vereist bij het afleveren van zelfzorgmateriaal? Sinds 1 april 2010 is een attest van

Nadere informatie

Nieuwigheden aanslagjaar 2013 inzake bepaalde belastingverminderingen en aftrekbare bestedingen. Aan alle ambtenaren van de niveaus A, B en C.

Nieuwigheden aanslagjaar 2013 inzake bepaalde belastingverminderingen en aftrekbare bestedingen. Aan alle ambtenaren van de niveaus A, B en C. Algemene administratie van de FISCALITEIT Centrale diensten Personenbelasting Circulaire nr. Ci.RH.331/625.119 (AAFisc Nr. 37/2013) dd. 09.10.2013 Belastingvermindering Aftrekbare besteding Vermindering

Nadere informatie

De wet op de overheidsopdrachten: uitdaging of last?

De wet op de overheidsopdrachten: uitdaging of last? De wet op de overheidsopdrachten: uitdaging of last? Jo Swartenbroekx Hoofdapotheker UZ Antwerpen PUO 4 oktober 2011 Wet op de overheidsopdrachten Wet op overheidsopdrachten is meer dan Europese aanbesteding

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Nationale Beroepsopleiding Zwemonderwijs

Algemene voorwaarden Nationale Beroepsopleiding Zwemonderwijs ALGEMENE VOORWAARDEN NATIONALE BEROEPSOPLEIDING ZWEMONDERWIJS Algemene voorwaarden Nationale Beroepsopleiding Zwemonderwijs Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden worden de volgende definities

Nadere informatie

Software op maat voor uw apotheek

Software op maat voor uw apotheek Wie je morgen bent, creëer je vandaag, met de som van gisteren KOVAG bestaat al meer dan 150 jaar: ongetwijfeld als gevolg van de som van inzichten, ervaring en wijzigingen. En dat laatste, die wijzigingen,

Nadere informatie

De realisatie van uw eigen Kwaliteitshandboek

De realisatie van uw eigen Kwaliteitshandboek De realisatie van uw eigen Kwaliteitshandboek Hoe ondersteunt de BV mij hierin? KB 2009: implementatie Hoe begin IK eraan? KB 2009: Onderrichtingen der apothekers = wettekst van 20 pagina s + 5 bijlagen

Nadere informatie

Toelichting bij het document opnameverklaring bij opname in een psychiatrisch ziekenhuis

Toelichting bij het document opnameverklaring bij opname in een psychiatrisch ziekenhuis PC Sint-Amandus Reigerlostraat, 10 8730 Beernem RIZIV 72089219000 Toelichting bij het document opnameverklaring bij opname in een psychiatrisch ziekenhuis U kan als patiënt een aantal keuzes in verband

Nadere informatie

Welkom. Wie zijn wij? Wat doen wij voor u? Onze bedoeling: basisbegrippen boekhouding meegeven van het apothekersberoep. Isabel Delodder Maddy Tanghe

Welkom. Wie zijn wij? Wat doen wij voor u? Onze bedoeling: basisbegrippen boekhouding meegeven van het apothekersberoep. Isabel Delodder Maddy Tanghe Welkom Onze bedoeling: basisbegrippen boekhouding meegeven van het apothekersberoep Wie zijn wij? Isabel Delodder Maddy Tanghe Accountancy KOVAG BOA Wat doen wij voor u? Begeleiding, advies bij : - Opstarten

Nadere informatie

Advies. Besluit micro-warmtekrachtinstallaties en warmtepompen

Advies. Besluit micro-warmtekrachtinstallaties en warmtepompen Brussel, 10 september 2008 100908 Advies besluit micro-warmtekrachtinstallaties en warmtepompen Advies Besluit micro-warmtekrachtinstallaties en warmtepompen Inhoud 1. Situering... 3 2. Algemene beoordeling...

Nadere informatie

Gedeeld Farmaceutisch Dossier. Symposium De E- huisarts 22/03/2014

Gedeeld Farmaceutisch Dossier. Symposium De E- huisarts 22/03/2014 Gedeeld Farmaceutisch Dossier Symposium De E- huisarts 22/03/2014 Lokaal Farmaceutisch dossier Wettelijke : apotheker moet voorgeschreven geneesmiddelen registreren Tenzij de patiënt bezwaar maakt mogen

Nadere informatie

MEDICATIEBEHEER IN WOONZORGCENTRA OP EEN KEERPUNT

MEDICATIEBEHEER IN WOONZORGCENTRA OP EEN KEERPUNT MEDICATIEBEHEER IN WOONZORGCENTRA OP EEN KEERPUNT COOP APOTHEKEN AFD. RESIDENTIELE ZORG Erik Temmerman MEDICATIEBEHEER IN WOONZORGCENTRA COOP APOTHEKEN NIEUWE ROL APOTHEEK IN WZC TARIFERING PER EENHEID

Nadere informatie

DE CODE VOOR DEONTOLOGIE VAN MDEON

DE CODE VOOR DEONTOLOGIE VAN MDEON DE CODE VOOR DEONTOLOGIE VAN MDEON De interacties tussen de BEROEPSBEOEFENAARS UIT DE GEZONDHEIDSSECTOR en de industrie VAN DE GENEESMIDDELEN en van de MEDISCHE HULPMIDDELEN Deontologisch gezondheidsplatform

Nadere informatie

Persdossier. De apotheek in gevaar Apothekers voeren actie. Algemene Pharmaceutische Bond. De meerwaarde van de zelfstandige apotheker

Persdossier. De apotheek in gevaar Apothekers voeren actie. Algemene Pharmaceutische Bond. De meerwaarde van de zelfstandige apotheker Persdossier De apotheek in gevaar Apothekers voeren actie Algemene Pharmaceutische Bond De meerwaarde van de zelfstandige apotheker voor de gezondheid van zijn patiënt ontwikkelen, ontplooien en ondersteunen.

Nadere informatie

RESULTATEN ENQUÊTE OVER OVERLEG APOTHEKERS-HUISARTSEN

RESULTATEN ENQUÊTE OVER OVERLEG APOTHEKERS-HUISARTSEN RESULTATEN ENQUÊTE OVER OVERLEG APOTHEKERS-HUISARTSEN Om na te gaan in welke mate de huisartsen en apothekers uit dezelfde wijk contact hebben en met elkaar overleggen, verstuurden de Apothekers van Brussel

Nadere informatie

Verkenningstocht egezondheid Elektronisch Voorschrift in WZC. Dirk BROECKX Project Manager éénlijn.be 14 oktober Blue Point Antwerpen

Verkenningstocht egezondheid Elektronisch Voorschrift in WZC. Dirk BROECKX Project Manager éénlijn.be 14 oktober Blue Point Antwerpen Verkenningstocht egezondheid Elektronisch Voorschrift in WZC Dirk BROECKX Project Manager 14 oktober Blue Point Antwerpen = een consortium = een netwerk + software leveranciers + egezondheid Diensten Wat

Nadere informatie

Advies. over het ontwerp van kaderdecreet Vlaamse ontwikkelingssamenwerking

Advies. over het ontwerp van kaderdecreet Vlaamse ontwikkelingssamenwerking Brussel, 5 juli 2006 050706_Advies_kaderdecreet_Vlaamse_ontwikkelingssamenwerking Advies over het ontwerp van kaderdecreet Vlaamse ontwikkelingssamenwerking 1. Inleiding Op 24 mei 2006 heeft Vlaams minister

Nadere informatie

Kovag 6 mei Apr. L. Baert

Kovag 6 mei Apr. L. Baert Kovag 6 mei 2010 Apr. L. Baert luc.baert@pharmaplanet.be 5.330.000 hits 17.000.000 hits 307.000 hits Types websites Informatie site Website als visitekaartje Informatie-site Reservatie site Eigenlijke

Nadere informatie

WG IKZ. Vergadering 10/03/2010 Huis der apothekers 20.30u. Vergadering

WG IKZ. Vergadering 10/03/2010 Huis der apothekers 20.30u. Vergadering WG IKZ Vergadering 10/03/2010 Huis der apothekers 20.30u Vergadering Aanwezig: Luc Barbier, Rein Berden, Lieven Zwaenepoel, Veerle Beuckelaers, Rudi Gijsen, Lieve Van Sannen, Jo Segers Verontschuldigd:

Nadere informatie

3. Controleer na de installatie als U het programma kan opstarten en controleer indien U in de module loonberekeningen kan werken zonder probleem.

3. Controleer na de installatie als U het programma kan opstarten en controleer indien U in de module loonberekeningen kan werken zonder probleem. Installatie instructies Om HyperSoft V3.0 B20090310 te installeren volgende stappen uitvoeren : 1. Maak een backup van uw gegevens via HyperSoft Loon. Deze stap is zeer belangrijk aangezien er ingrijpende

Nadere informatie

VTC-CURSUSVOORWAARDEN

VTC-CURSUSVOORWAARDEN VTC-CURSUSVOORWAARDEN Artikel 1 Algemeen 1.1 In deze voorwaarden wordt verstaan onder: a. VTC:de besloten vennootschap Verticaal Transport Centrum B.V. statutair gevestigd en kantoorhoudende te (3771 LB)

Nadere informatie

In augustus 2013 kwam een nieuwe wijziging. Het bedrag van euro werd verhoogd tot euro.

In augustus 2013 kwam een nieuwe wijziging. Het bedrag van euro werd verhoogd tot euro. SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 579 van ROBRECHT BOTHUYNE datum: 13 juni aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT Winwinlening - Stand van zaken De winwinlening werd in 2006

Nadere informatie

Gezond advies bij de overname van een officina

Gezond advies bij de overname van een officina Gezond advies bij de overname van een officina Inhoud Waardering van een apotheek Financiering van een overname 2 Uitbating apotheek Als fysieke persoon Als vennootschap Apotheker 3 Waardering handelsfonds

Nadere informatie

ECO Oostermoer in oprichting

ECO Oostermoer in oprichting Samen sterk voor een leefbaar en duurzaam platteland ECO Oostermoer in oprichting Nieuwsbrief 18 juni 2012 Voor u ligt de eerste nieuwsbrief van ECO Oostermoer, waarin wij u nader informeren over de stand

Nadere informatie

Uniek. De meerwaarde van de zelfstandige apotheker voor de gezondheid van zijn patiënt ontwikkelen, ontplooien en ondersteunen. www.apb.

Uniek. De meerwaarde van de zelfstandige apotheker voor de gezondheid van zijn patiënt ontwikkelen, ontplooien en ondersteunen. www.apb. Uniek De meerwaarde van de zelfstandige apotheker voor de gezondheid van zijn patiënt ontwikkelen, ontplooien en ondersteunen Uw Patiënt Uw patiënten vertrouwen op u. Ze rekenen op uw advies en expertise,

Nadere informatie

WG IKZ. Vergadering. Agendapunten: 3-5-2010. Vergadering 14/04/2010 Huis der apothekers 20.30u

WG IKZ. Vergadering. Agendapunten: 3-5-2010. Vergadering 14/04/2010 Huis der apothekers 20.30u WG IKZ Vergadering 14/04/2010 Huis der apothekers 20.30u Vergadering Aanwezig: Bieke, Veerle, Lieven, Jo, Ann, Rudi en Christine Verontschuldigd: Rein, Luc, Lieve Start vergadering: 20.30u Einde vergadering:

Nadere informatie

De Fairness Tax: nieuwe minimumbelasting voor grote vennootschappen?

De Fairness Tax: nieuwe minimumbelasting voor grote vennootschappen? De Fairness Tax: nieuwe minimumbelasting voor grote vennootschappen? Op 30 juli 2013 werd de wet houdende diverse bepalingen omtrent de nieuwe fiscale maatregelen in het kader van de begrotingscontrole

Nadere informatie

Software op maat voor uw apotheek

Software op maat voor uw apotheek Geluk is besmettelijk Wanneer we dergelijke slogans onder ogen krijgen is de neiging groot om dit (met alle respect) direct te catalogeren onder de flower-power ideologie van organisaties zoals Bond zonder

Nadere informatie

Software op maat voor uw apotheek

Software op maat voor uw apotheek Ken uw klant Een Europees patiëntenonderzoek, uitgevoerd door InSites Consulting in 7 Europese landen, onderscheidt 4 duidelijk verschillende patiëntprofielen: de gezonde, de non-conformist, de hedonist

Nadere informatie

Onkelinx mist 103 miljoen euro besparing in gezondheidszorg

Onkelinx mist 103 miljoen euro besparing in gezondheidszorg Nieuwe maatregelen Onkelinx: vanaf 1 mei automatisch VOS systeem voor antibiotica en antimycotica Onkelinx mist 103 miljoen euro besparing in gezondheidszorg De kiwimoes van minister Onkelinx: Gevaar voor

Nadere informatie

1 de uitgaven gedaan voor prestaties betaald met dienstencheques als bedoeld in de artikelen tot ;

1 de uitgaven gedaan voor prestaties betaald met dienstencheques als bedoeld in de artikelen tot ; Algemene administratie van de FISCALITEIT - Centrale diensten Directie I/5C Circulaire nr. Ci.RH.331.611.085 (AAFisc Nr. 41/2011) dd 22.08.2011 Personenbelasting Berekening van de belasting Berekening

Nadere informatie

Begeleiding Nieuwe Medicatie

Begeleiding Nieuwe Medicatie Begeleiding Nieuwe Medicatie 12/12/2013 Centrum voor beroepsontwikkeling en - ondersteuning & Inspinazie Opwarming Inspinazie Wat hopen jullie hier te leren? Rollercoaster Wat houdt jullie tegen om te

Nadere informatie

Energiebesparende investeringen. Inkomsten 2008 (aanslagjaar 2009) Federale Overheidsdienst FINANCIEN

Energiebesparende investeringen. Inkomsten 2008 (aanslagjaar 2009) Federale Overheidsdienst FINANCIEN Energiebesparende investeringen Inkomsten 2008 (aanslagjaar 2009) L UNION FAIT LA FORCE - EENDRACHT MAAKT MACHT Federale Overheidsdienst FINANCIEN Milieuvriendelijke belastingen De laatste jaren worden

Nadere informatie

Voorstelling VIBE vzw

Voorstelling VIBE vzw Voorstelling VIBE vzw WAT? Thema s: Water Energie Materialen Ruimtegebruik - milieu - gezondheid Meer dan 25 jaar ervaring Duurzame ontwikkeling!!! C2C!!! Voorstelling VIBE vzw HOE? Website: www.vibe.be

Nadere informatie

N Apothekers A03 Brussel, MH/BL/LC ADVIES OP EIGEN INITIATIEF. over EEN VOORSTEL VAN ADMINISTRATIEVE VEREENVOUDIGINGEN VOOR DE APOTHEKERS

N Apothekers A03 Brussel, MH/BL/LC ADVIES OP EIGEN INITIATIEF. over EEN VOORSTEL VAN ADMINISTRATIEVE VEREENVOUDIGINGEN VOOR DE APOTHEKERS N Apothekers A03 Brussel, 01.06.2006 MH/BL/LC ADVIES OP EIGEN INITIATIEF over EEN VOORSTEL VAN ADMINISTRATIEVE VEREENVOUDIGINGEN VOOR DE APOTHEKERS *** 2 In het kader van de inspanningen voor de administratieve

Nadere informatie

Zonnepanelen steeds rendabel. In een notendop

Zonnepanelen steeds rendabel. In een notendop Zonnepanelen steeds rendabel In een notendop Je wekt zelf elektriciteit op. Daardoor bespaar je jaarlijks heel wat uit op je energiefactuur. Met een investering in zonnepanelen tegen een aanschafprijs

Nadere informatie

6. Wachtdienstregeling. Inleiding. SUGGESTIEvragen

6. Wachtdienstregeling. Inleiding. SUGGESTIEvragen 6. Wachtdienstregeling Inleiding Huisartsen en apothekers moeten de continuïteit van zorg verzekeren, ze zijn beiden dan ook wettelijk, moreel en deontologisch verplicht om deel te nemen aan de wachtdienst.

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Gezondheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Gezondheid» Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Gezondheid» SCSZG/11/134 BERAADSLAGING NR 11/088 VAN 18 OKTOBER 2011 MET BETREKKING TOT DE NOTA BETREFFENDE DE ELEKTRONISCHE BEWIJSMIDDELEN

Nadere informatie

Overleg als opstap naar betere multidisciplinaire samenwerking. Apr. Carolien Bogaerts Manager Farmaceutische Zorg, KOVAG

Overleg als opstap naar betere multidisciplinaire samenwerking. Apr. Carolien Bogaerts Manager Farmaceutische Zorg, KOVAG Overleg als opstap naar betere multidisciplinaire samenwerking Apr. Carolien Bogaerts Manager Farmaceutische Zorg, KOVAG Agenda 1. Kwaliteitsbevorderend programma Valpreventie: het verband tussen psychofarmaca

Nadere informatie

R.I.Z.I.V. Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering

R.I.Z.I.V. Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering R.I.Z.I.V. Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering Geneeskundige Verzorging Omzendbrief VI nr 2009/342 van 25 augustus 2009 370/1366 Van toepassing vanaf 1 september 2009 tot 31 december

Nadere informatie

Impact begrotingsmaatregelen van Di Rupo op uw Personenbelasting

Impact begrotingsmaatregelen van Di Rupo op uw Personenbelasting Voordelen alle aard Impact begrotingsmaatregelen van Di Rupo op uw Personenbelasting 1. Kosteloze terbeschikkingstelling woonst KI 745 EUR geïndexeerd KI

Nadere informatie

Terugbetaling zuurstof

Terugbetaling zuurstof Terugbetaling zuurstof Veranderingen vanaf 1 mei (Bron: APB) Vanaf 1 mei 2012 zal de reglementering rond de zuurstof grondig wijzigen. De officina-apotheker wordt enkel nog ingeschakeld in de korte termijn

Nadere informatie

Project Fonds Verslavingen 2007

Project Fonds Verslavingen 2007 Bestrijding van het Tabaksgebruik : Aanpak in de Apotheek Project Fonds Verslavingen 2007 Apr J. Saevels - Phn G. Guillaume Bestrijding van het Tabaksgebruik : Steun en Acties van APB = Algemene Pharmaceutische

Nadere informatie

Duurzame overheidsopdracht-fiche: basis

Duurzame overheidsopdracht-fiche: basis Duurzame overheidsopdracht-fiche: basis 1) Onderwerp 1) Voedsel en dranken uit de organische voedingsproducten en geproduceerd op een milieuvriendelijke wijze EN / OF 2) Voedsel en dranken die een eerlijke

Nadere informatie

Verplichte permanente vorming van verslaggevers

Verplichte permanente vorming van verslaggevers 1 Verplichte permanente vorming van verslaggevers Inhoudstafel INHOUDSTAFEL... 1 INLEIDING... 2 1. PERMANENTE VORMING VAN VERSLAGGEVERS: WELKE, HOEVEEL,?... 2 1.1 Hoeveel uren moet ik volgen?... 2 1.2

Nadere informatie

van de verwerking van persoonsgegevens (hierna "WVP"), inzonderheid artikel 29;

van de verwerking van persoonsgegevens (hierna WVP), inzonderheid artikel 29; 1/5 Advies nr. 35/2008 van 8 oktober2008 Betreft: Adviesaanvraag betreffende een ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 7 juli 2002 tot regeling van de Centrale voor

Nadere informatie

Het Gedeeld Farmaceutisch Dossier

Het Gedeeld Farmaceutisch Dossier Een nieuwe + voor uw gezondheid Het Gedeeld Farmaceutisch Dossier De apothekers investeren verder in de kwaliteit van de zorg en de veiligheid van de patiënten PERSBERICHT 25 februari 2014 Het Gedeeld

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Gezondheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Gezondheid» Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Gezondheid» SCSZG/15/088 BERAADSLAGING NR 11/088 VAN 18 OKTOBER 2011, GEWIJZIGD OP 9 JUNI 2015, MET BETREKKING TOT DE NOTA BETREFFENDE

Nadere informatie

VOORWOORD 3 INHOUDSTAFEL 5 DEEL 1 DE GROENE LENING 11

VOORWOORD 3 INHOUDSTAFEL 5 DEEL 1 DE GROENE LENING 11 ECOWONE_DO_11001.book Page 5 Thursday, June 16, 2011 11:14 AM INHOUDSTAFEL VOORWOORD 3 INHOUDSTAFEL 5 DEEL 1 DE GROENE LENING 11 1. Voorwaarden 11 1.1. Kredietnemer 11 1.2. Kredietgever 13 1.3. Type lening

Nadere informatie

GENEESMIDDELEN Veel gestelde vragen en antwoorden. Augustus 2008

GENEESMIDDELEN Veel gestelde vragen en antwoorden. Augustus 2008 GENEESMIDDELEN Veel gestelde vragen en antwoorden Augustus 2008 Toelichting: De vragen zijn ingedeeld in drie onderdelen: -1- vergoedingen voor geneesmiddelen, -2- preferentiebeleid van zorgverzekeraars,

Nadere informatie

Impact op de Belgische gezondheidszorg

Impact op de Belgische gezondheidszorg EUROPESE UNIE EN GEZONDHEIDSZORG OSE-IZRI studiedag EU geneesmiddelenbeleid: toegankelijkheid of concurrentiepositie versterken? Impact op de Belgische gezondheidszorg Minne Casteels Katholieke Universiteit

Nadere informatie

Provisoraatscontract (onbepaalde duur) (Apotheker-titularis NIET-EIGENAAR)

Provisoraatscontract (onbepaalde duur) (Apotheker-titularis NIET-EIGENAAR) Provisoraatscontract (onbepaalde duur) (Apotheker-titularis NIET-EIGENAAR) Tussen enerzijds de heer/mevrouw... wonende te... en anderzijds de heer/mevrouw... apotheker, wonende te... werd overeengekomen

Nadere informatie

De Tax Shelter voor het investeren in startersvennootschappen. Bewijsregeling thans gepubliceerd.

De Tax Shelter voor het investeren in startersvennootschappen. Bewijsregeling thans gepubliceerd. De Tax Shelter voor het investeren in startersvennootschappen. Bewijsregeling thans gepubliceerd. In het Belgische staatsblad van 12 april 2016 werd het Koninklijk Besluit ( 1 ) gepubliceerd dat de formaliteiten

Nadere informatie

Toelichting bij het document opnameverklaring bij opname in een psychiatrisch ziekenhuis

Toelichting bij het document opnameverklaring bij opname in een psychiatrisch ziekenhuis Versie 2016 01-01 Alexianen zorggroep Tienen Psychiatrische kliniek Liefdestraat 10, 3300 Tienen alexianentienen@fracarita.org www.alexianentienen.be RIZIV: 72094754 Toelichting bij het document opnameverklaring

Nadere informatie

PILLEN IN HET WZC ROL VAN DE APOTHEKER

PILLEN IN HET WZC ROL VAN DE APOTHEKER PILLEN IN HET WZC ROL VAN DE APOTHEKER Inhoud Geschiedenis: rol van de apotheker (niewe) Rol van de apotheker Come On project Eigen Ervaringen Mini Come On project Apotheek Antverpia Hoofdstuk IV (attesten)

Nadere informatie

Stads- en streekvervoer van het Vlaamse Gewest

Stads- en streekvervoer van het Vlaamse Gewest Paritair comité voor het stads- en streekvervoer 3280100 Stads- en streekvervoer van het Vlaamse Gewest Collectieve arbeidsovereenkomst van 10 december 2004 (73.557)... 2 Voor de personeelsleden van de

Nadere informatie

Farmaceutisch-technisch assistent (bepaalde duur)

Farmaceutisch-technisch assistent (bepaalde duur) Farmaceutisch-technisch assistent (bepaalde duur) Tussen: de heer/mevrouw... wonende... en de heer/mevrouw.... wonende... farmaceutisch-technisch assistent, werd overeengekomen wat volgt : Art. 1. - De

Nadere informatie

De rol van de ziekenhuisapotheker als verstrekker van medische hulpmiddelen. Inhoud. 2. Het Comité Medisch Materiaal (CMM)

De rol van de ziekenhuisapotheker als verstrekker van medische hulpmiddelen. Inhoud. 2. Het Comité Medisch Materiaal (CMM) De rol van de ziekenhuisapotheker als verstrekker van medische hulpmiddelen Koen Deryckere, apotheker Inhoud 1. De we,elijke verantwoordelijkheden en taken van de ziekenhuisapotheker betreffende Medische

Nadere informatie

MEERJARENKADER VOOR DE PATIËNT MET DE OFFICINA-APOTHEKERS

MEERJARENKADER VOOR DE PATIËNT MET DE OFFICINA-APOTHEKERS MEERJARENKADER VOOR DE PATIËNT MET DE OFFICINA-APOTHEKERS UITDAGINGEN, TROEVEN, KANSEN OM ONS TE VERANKEREN IN DE EERSTLIJNSGEZONDHEIDSZORG: EEN COHERENT VERHAAL! AN INCONVENIENT TRUTH Bron: FOD Economie

Nadere informatie

BELGISCHE VERENIGING VAN FARMACEUTISCHE ARTSEN. Vereniging Zonder Winstoogmerk. Wedrennenlaan 5 bus B1 1050 BRUSSEL

BELGISCHE VERENIGING VAN FARMACEUTISCHE ARTSEN. Vereniging Zonder Winstoogmerk. Wedrennenlaan 5 bus B1 1050 BRUSSEL BELGISCHE VERENIGING VAN FARMACEUTISCHE ARTSEN Vereniging Zonder Winstoogmerk Wedrennenlaan 5 bus B1 1050 BRUSSEL Naam STATUTEN Art. 1. De "Belgische Vereniging van Farmaceutische Artsen" (BEVEFA), in

Nadere informatie

Studiedag 12 februari Nieuwe regelgeving voor de terugbetaling van implantaten: wat is er veranderd in 2014?

Studiedag 12 februari Nieuwe regelgeving voor de terugbetaling van implantaten: wat is er veranderd in 2014? Studiedag 12 februari 2015 Nieuwe regelgeving voor de terugbetaling van implantaten: wat is er veranderd in 2014? Marleen Louagie Wnd Adviseur-generaal Riziv, Dienst geneeskundige verzorging Wet van 15

Nadere informatie

«Bestaat er een verband tussen de leeftijd van de werkloze en de werkloosheidsduur?» (2 de deel)

«Bestaat er een verband tussen de leeftijd van de werkloze en de werkloosheidsduur?» (2 de deel) «Bestaat er een verband tussen de leeftijd van de werkloze en de werkloosheidsduur?» (2 de deel) Tweede deel In de vorige Stat info ging de studie globaal (ttz. alle statuten bijeengevoegd) over het verband

Nadere informatie

De gedeeltelijke vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing voor overwerk

De gedeeltelijke vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing voor overwerk 3 HOOFDSTUK I De gedeeltelijke vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing voor overwerk AFDELING 1 Inleiding Doelstelling Achtergrond Sinds 1 juli 2005 geldt een fiscale lastenverlaging voor

Nadere informatie

Tax Shelter voor Starters - Checklist met betrekking tot RECHTSTREEKSE INVESTERINGEN in Startersvennootschappen

Tax Shelter voor Starters - Checklist met betrekking tot RECHTSTREEKSE INVESTERINGEN in Startersvennootschappen 7 september 2015 Tax Shelter voor Starters - Checklist met betrekking tot RECHTSTREEKSE INVESTERINGEN in Startersvennootschappen Deze checklist heeft betrekking op rechtstreekse investeringen in een Startersvennootschap.

Nadere informatie

Nieuwsbrief februari 2008 3e jaargang nr. 7

Nieuwsbrief februari 2008 3e jaargang nr. 7 Nieuwsbrief februari 2008 3e jaargang nr. 7 Deze keer een korte Nieuwsbrief en deze heeft vooral betrekking op de laatste cursussen en workshops die dit voorjaar worden gegeven in de leercentra. Zowel

Nadere informatie

Vrij Syndicaat voor het Openbaar Ambt Provincie Oost-Vlaanderen

Vrij Syndicaat voor het Openbaar Ambt Provincie Oost-Vlaanderen Vrij Syndicaat voor het Openbaar Ambt Provincie Oost-Vlaanderen REGLEMENT VAN INWENDIGE ORDE BETREFFENDE DE BIJSTANDSREGELING Art. 1. Het VSOA - Politie, hierna de organisatie genoemd, verdedigt de belangen

Nadere informatie

Opleidingsbudget ASO DEEL 1: ALGEMENE PRINCIPES. 1. De regeling gaat in vanaf 1/8/2013, en loopt per academiejaar.

Opleidingsbudget ASO DEEL 1: ALGEMENE PRINCIPES. 1. De regeling gaat in vanaf 1/8/2013, en loopt per academiejaar. Opleidingsbudget ASO DEEL 1: ALGEMENE PRINCIPES 1. De regeling gaat in vanaf 1/8/2013, en loopt per academiejaar. 2. Alle ASO (ASO = de artsen-specialisten in opleiding met een goedgekeurd stageplan via

Nadere informatie

De Sociale groene lening in het Brussels Gewest

De Sociale groene lening in het Brussels Gewest De Sociale groene lening in het Brussels Gewest Om energiebesparende werken in zijn woning te financieren Een lening tegen 0 % interest zodat iedereen kan isoleren De Sociale groene lening is een energielening

Nadere informatie

Verklaring van belangen

Verklaring van belangen Verklaring van belangen Reden voor invulling van dit formulier Maak uw keuze Ik werk reeds voor het CBG en vul de Verklaring van belangen opnieuw in Algemeen Titel(s) Voornaam Dr. Paul Tussenvoegsels Achternaam

Nadere informatie

Subsidiereglement voor erkende jeugdwerkinitiatieven goedgekeurd door de gemeenteraad op 14 december 2015

Subsidiereglement voor erkende jeugdwerkinitiatieven goedgekeurd door de gemeenteraad op 14 december 2015 Subsidiereglement voor erkende jeugdwerkinitiatieven goedgekeurd door de gemeenteraad op 14 december 2015 Hoofdstuk 1: Algemene bepalingen Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Binnen de perken van de

Nadere informatie