Het gaat toch niet zo slecht

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Het gaat toch niet zo slecht"

Transcriptie

1 Het gaat toch niet zo slecht Vlaanderen staat op het vlak van levensverwachting op de vijfde plaats in Europa. Deze levensverwachting blijft maar stijgen: jongens kunnen hopen op 77,9 jaar, meisjes op 82,9 jaar. Kanker (long- en borst) en hart- en vaatziekten blijven de belangrijkste doodsoorzaken. Toch daalt het aantal kankergevallen van jaar tot jaar: op 10 jaar sterven 17 % minder mannen en 11 % minder vrouwen aan kanker. Ook het zelfmoordcijfer, eveneens een belangrijke doodsoorzaak, is opmerkelijk gedaald. Conclusie: het zal dan wel niet zo slecht gaan met de gezondheidszorg in Vlaanderen! We kennen ze ondertussen al, die (multidisciplinaire) initiatieven die uit de grond gestampt worden: preventie, tijdige en betere behandelingen en vooral de veel betere begeleiding van de patiënten. Het scala aan projecten wordt steeds breder en uitgebreider; het aantal betrokken zorgverstrekkers tevens noodgedwongen steeds groter. Als de resultaten, zoals hierboven vermeld, ook steeds beter worden, kunnen we deze evolutie enkel toejuichen. Als we bovendien kunnen vaststellen dat we als apothekers steeds meer een wezenlijk onderdeel worden van deze totale verbeterende gezondheidszorg, er op aangesproken worden en er bovendien voor erkend worden, kan dit de voldoening in het uitoefenen van ons beroep een boost geven. Natuurlijk moet deze erkenning, die gepaard gaat met heel wat inspanningen, zich niet beperken tot enkel maar een schouderklopje. In het nieuwe vergoedingssysteem zijn daarom ook extra vergoedingen voorzien die deze responsabilisering honoreren via extra budgetten. Het project i.v.m. de responsabilisering bij VOS, dat start op 1 juli, is daar een voorproefje van. Het eerste deel van het jaar zit er al weer op. Tijd om alle zorg(en)(trajecten) naast ons neer te leggen en resoluut te kiezen voor zon (of andere ontspannende) trajecten. Geniet er van! Apr. Jan Depoorter Voorzitter Software op maat voor uw apotheek Bijlagen aan dit nummer Bestelformulier Apotheekkrant 1 blz. Jong KOVAG: kookles 1 blz. KOVAG-berichten 07/2009 1

2 Bondsraad van 26/05/ Nieuw vergoedingssysteem: stand van zaken Ministerie van Sociale zaken informeert (met medewerking van APB) Ministerie van Economische zaken over het nieuwe vergoedingssysteem, de samenstelling van het basishonorarium, de verschillende pijlers, en de inhoud van het luik economische marge. Er wordt een vergadering op het Ministerie van Economische Zaken voorzien met op de agenda: vergoeding van a/ terugbetaalbare specialiteiten; b/ dure niet terugbetaalbare specialiteiten; c/ aanpassing prijscontrole niet terugbetaalbare specialiteiten. De maximumprijs voor niet terugbetaalbare specialiteiten blijft zinvol. Prijsstijging kan via een jaarlijkse (index)stijging (lichte procedure: notificatie) of via de klassieke procedure (complex) voor grotere prijsstijgingen. Een mogelijke piste is de indexering van het plafond. 2. Responsabilisering van de apotheker inzake VOS Een project wordt voorzien om te evalueren in welke mate de apotheker zijn rol wil/kan opnemen in de kostenbeheersing. Er wordt rekening gehouden met het financieel en therapeutisch belang van de patiënt. Indien aan de voorwaarden wordt voldaan, bedraagt de terugvloei naar de sector 80 % van de gerealiseerde besparing. Concrete details worden later medegedeeld. Deelname aan het project is een voorwaarde voor het nieuw vergoedingssysteem. De nadruk ligt op het economisch aspect, maar met ruimte voor gezondheids-, kwaliteitsaspect en therapietrouw. Het is meteen een antwoord op a/ de vraag van andere zorgverstrekkers die meer dan apothekers geresponsabiliseerd worden voor de kosten van het geneesmiddelenbudget, b/ de soms in het oog springende abnormaal hoge vergoedingen nu en in de toekomst (honorarium bij goedkope afleveringen). Echo s uit de Bondsraad 3. Advies/Europees Hof van Justitie inzake overtredingsprocedures/eigendom van de officina door de apotheker + hoorzitting over de geografische en demografische criteria/ spreiding. Het Europees Hof erkent: de bijzondere aard van het geneesmiddel (geen consumptiewaar) overconsumptie en onjuist gebruik als kostenverspilling van overheidsgeld het risico voor de volksgezondheid en voor het financiële evenwicht van de sociale zekerheid dat de lidstaten bevoegd zijn voor het garanderen van de professionele onafhankelijkheid van de apothekers dat de apotheker winst mag maken. De uitbating is echter niet louter economisch, maar houdt ook rekening met professionele overwegingen dat apothekers en niet-apothekers niet dezelfde garanties leveren voor de volksgezondheid Besluit: de apotheek uitgebaat door een niet apotheker impliceert een hoger risico. De vrije concurrentie verhindert niet dat de apotheek wordt voorbehouden aan de apotheker. Weze opgemerkt dat tegen deze uitspraak geen beroep mogelijk is. Dit is zeker een streep door de rekening van die groepen die internationaal een netwerk van apotheken wilden uitbouwen door te stellen dat eigendomsrecht van de apotheek niet exclusief aan apothekers mag voorbehouden worden. 4. Strategisch plan van APB: aan de Bondsraad werden vragen gesteld over de te ontwikkelen diensten door de APB voor de zelfstandige apothekers: Sociaal secretariaat: is niet de taak van APB. APB kan wel lokale competentiepolen ter zake ondersteunen. Welke beroepsvereniging is kandidaat om zo n competentiepool te ontwikkelen? 2 KOVAG-berichten 07/2009

3 Arbeidsbemiddeling: is niet de taak van APB. APB kan wel een interactieve webbased applicatie in dit verband ontwikkelen. Kwaliteitslabel: wordt nog met voorzitters besproken. 8. Alli: De apothekers werden door APB en door de Beroepsverenigingen voldoende lang op voorhand geïnformeerd. Toch scoren we ondermaats. Wat kan verbeterd worden? (DS) 5 Verplichte grondstoffen, geneesmiddelen en medische hulpmiddelen in de officina: de Vlaamse beroepsverenigingen (uitgezonderd KAVA) maakten een kritische analyse van de verplichte materialen (prijs/kwaliteit) om vervolgens een interessante groepsprijs te kunnen bedingen voor haar leden. Aangaande de grondstoffen werden tevens een aantal voorstellen gedaan, waaronder enkel te voorzien bij de wachtdoende apotheker via een wachtkoffer. APB neemt contact op met het FAGG en vraagt uitstel. 6. Griepvaccins: simultaan vrijgeven beperkt lokale en tijdelijke tekorten en probleem van naleveringen. Een eerlijke verdeling van wat gereserveerd werd. Apothekers verliezen voorwaarden door de nieuwe werkwijze via groothandels, maar deze moeten dan wel overstock kunnen terugnemen/sturen. 7. Zorgtrajecten: Zorgtraject diabetes: wordt verschoven naar 1 september. Zorgtraject nierinsufficiëntie: de bloeddrukmeters worden aan aankoopprijs afgeleverd. Dit is niet evident en is tevens een fiscaal/btw-probleem. Het aantal patiënten is beperkt en wordt geschat op 1 à 2 per apotheek. Deelname van de apotheker aan het zorgtraject is daarentegen van kapitaal belang voor de toekomst. Betrokkenheid heeft zijn prijs. KOVAG-berichten 07/2009 3

4 Bondsraad van 23/06/ Nieuw vergoedingssysteem De contacten met de verschillende ministeries worden verder gezet. De economische marge moet ondubbelzinnig vastgelegd worden in overleg met het Ministerie van Economische Zaken. De startdatum van 1 januari 2010 blijft de streefdatum realistisch?? Micro en macro analyses worden voorbereid. Eveneens in het najaar voorziet APB informatieavonden in de provincie. 2. VOS: responsabilisering van de apotheken Het proefproject start op 1 juli en zal 1 jaar duren. Het voorziet financiële stimuli indien de apotheker bij VOS 60 % van de mogelijke maximale besparing realiseert. Momenteel komen we zonder enige maatregel aan 56 %. Wij informeren u verder over de volledige procedure. U ontvangt binnenkort als indicatie van het RIZIV een overzicht van de situatie in uw apotheek van de laatste 4 trimesters. Flaggen van VOS wordt absoluut een noodzaak ook in het nieuwe vergoedingssysteem zal dit zo zijn Er hangt immers een extra honorarium aan vast! 3. Fiscaal forfait Het BTW-forfait voor 2009 wordt overgenomen voor het berekenen van de belastingsaangifte voor Verplichte grondstoffen, (KB2009) Een voorstel tot wijziging werd voorgelegd aan het FAGG. Er wordt voorzien om een lijst met verplichte, noodzakelijke producten in elke apotheek te voorzien, naast een lijst met producten die via een wachtkoffer ter beschikking zullen gesteld worden. Wordt vervolgd Wacht dus nog even om al deze producten aan te schaffen!. 5. Paritair comité 313 Aangezien de spilindex in de negatieve richting doorbroken is, zouden de lonen moeten dalen met 2 %. Er wordt voorgesteld dit nu niet te doen en bij een toekomstige stijging deze ook even uit te stellen. Voor apotheekassistenten wordt voorgesteld het Echo s uit de Bondsraad barema niet verder aan leeftijd, maar wel aan werkervaring te koppelen. Verder gooien de syndicaten een hele resem eisen op tafel. De onderhandelingen kunnen beginnen. 6. Werkgroep magistraal Na 1 jaar intens werken is de hele complexe problematiek in kaart gebracht. De oplossingen zijn niet eenvoudig. De komende maanden wil men gebruiken om de argumentatie voldoende te ontwikkelen met bewijzen van op de werkvloer. Belangrijke pijnpunten zijn het verlies op de grondstoffen, een te laag honorarium, een complexe terugbetaling, de nieuwe vereisten i.v.m. het materiaal in de apotheek met de daaruit voortvloeiende demotivatie van de apotheker, maar ook het gemis aan kwaliteit van de magistrale bereidingen. De voorstellen omvatten onder andere: een herziening van de lijst vergoedbare grondstoffen met huidig verbruik en wetenschappelijke evidentie als beslissingsfactoren een versnelde procedure voor prijsaanpassingen een forfait voor goedkope grondstoffen en voor de dure grondstoffen een aangepaste verpakkingsgrootte met een geregelde vergoedingsbasis vaststellen van het therapeutisch belang aandacht voor validatie en protocols van de formules opvolgen van de kwaliteit een regeling voor de delegatie van ingewikkelde bereidingen promotie van het magistraal Zowel individuele apotheken, beroepsverenigingen, tariferingsdiensten, producenten, boekhoudkundige diensten en APB worden binnenkort aangesproken om de nodige (bewijsbare) gegevens te verzamelen om zo een stevig dossier op te stellen. (JDP) 4 KOVAG-berichten 07/2009

5 KOVAG-AGENDA Juli 2009 do 02/07: Reünie voor de afgestudeerden 2008: kaas- en wijnavond - Jong KOVAG September 2009 do 17/09: Najaarscyclus IPSA: sport en doping - FFW do 17/09: Kookles Jong KOVAG ma 21/09: Eerste les van de PC-cursus Windows Vista di 22/09: Eerste les van de PC-cursus Outlook 2007 wo 23/09: Eerste les van de taalcursus Engels do 24/09: Ophaling vervallen verdovende middelen za 26/09: Topapotheek Strategisch Management (deel 1) Oktober 2009 do 01/10: Najaarscyclus IPSA: taboeklachten in de apotheek - FFW do 08/10: Najaarscyclus IPSA: levensbeëindiging - FFW do 08/10: Topapotheek Strategisch Management (deel 2) wo 14/10: Eerste les van de PC-cursus Office 2003 naar Office 2007 upgrade! do 15/10: Najaarscyclus IPSA: Parkinson - FFW do 15/10: Topapotheek Strategisch Management (deel 3) November 2009 do 19/11: Topapotheek Marketing - management en klanten - tevredenheid (deel 1) za 21/11: Topapotheek Marketing - management en klanten - tevredenheid (deel 2) zo 29/11: Sinterklaasfeest Jong KOVAG KOVAG-berichten 07/2009 5

6 Pharmavision Pharmavision verkeert in een financieel moeilijke situatie. Dat heeft u wellicht reeds vernomen. De 900 apothekers die met hen een contract afsloten hebben einde mei een brief ontvangen met een toelichting van de situatie. Pharmavision werkt aan een herstructurering en tracht zijn inkomsten te vergroten door de reclameregie uit te besteden aan twee professionele partners. Op 29 april 2009 kreeg Pharmavision van de Rechtbank van Koophandel de toelating om een herstelplan uit te werken. Hierin zou ook de afbetaling van de apothekers worden opgenomen. Dit zal voorgelegd worden aan de schuldeisers op 21 oktober 2009 ter stemming. De KOVAG-leden die klant zijn van Pharmavision zullen in de loop van de volgende weken een aparte brief ontvangen met de te volgen verdere procedure. Wat u in elk geval wel al kan doen is: de self-billing afrekeningen die u mogelijkerwijze bij de brief van Pharmavision ontving, getekend terugsturen. Deze zijn immers van belang bij het opvolgen van de individuele klantrekeningen. u als Pharmavision-klant bij KOVAG aanmelden, mocht dit nog niet gebeurd zijn. Zodoende kunnen wij u op de hoogte houden van elke volgende stap. (MH) APB vraagt informatie over adjuncten, vervangers en assistenten APB verdedigt de belangen van àlle apothekers zowel titularissen, adjuncten als vervangers (bv. voor het sociaal statuut) werkzaam in apotheken die lid zijn van APB. De mate waarin APB hierbij representatief is voor de sector (d.w.z.: hoeveel apothekers APB vertegenwoordigt in verhouding tot het totaal aantal apothekers) is daarbij van het grootste belang. Daarom heeft APB informatie nodig ook over de apothekers-adjuncten, apothekersvervangers en farmaceutisch-technisch assistenten die in uw apotheek tewerkgesteld zijn. U ontving een schrijven in dit verband. Tot 7 juli 09 heeft u de tijd om de steekkaarten ingevuld terug te zenden naar APB. Van groot belang om APB het juiste gewicht toe te kennen in tal van onderhandelingen! (MH) Op 6 juni 09 gaf collega Marlies Maeckelbergh het ja-woord aan Dhr. Christian Vollrath Langs deze weg bieden wij de families onze felicitaties aan. 6 KOVAG-berichten 07/2009

7 KB Verplichte instrumenten In het kader van het KB Onderrichtingen voor apothekers van 21 januari 2009, kortweg het KB2009 genoemd, bent u reeds herhaaldelijk geïnformeerd over de verplichte instrumenten. Inderdaad, KOVAG heeft samen met bijna alle Vlaamse beroepsverenigingen ervoor willen zorgen dat u op een zo makkelijk mogelijke manier hier mee in regel komt, zonder al te grote investeringen. Er werd onderzocht welke kwaliteitscriteria voor de investeringsgoederen in aanmerking zouden moeten genomen worden, er werden prijzen onderhandeld, een druk bijgewoonde info-beurs werd georganiseerd, een bestelprocedure werd afgesproken. U heeft nog tot 3 juli tijd om uw bestelling door te geven. Nadien dient u rechtstreeks te bestellen en kunnen wij niet garanderen dat de afgesproken prijzen zullen gerespecteerd blijven. De prijzen zakken nog verder : Enkele firma s gaven nóg prijswijzigingen door, ook nadat u de bestelformulieren ontving. Het begon met ACApharma, hierop volgde een antwoord van 2Pharma en vandaag heeft ook Pharma Pack enkele prijzen opnieuw laten dalen. De nieuwe prijzen vindt u in het kaderstuk. Deze zijn allemaal retroactief toepasbaar. Dat wil zeggen dat indien u al een bestelling heeft geplaatst voor een product dat nu opnieuw in prijs is gezakt, ook voor u de laagste prijs wordt toegepast. Ook al staat op uw bestelformulier een hogere prijs vermeld. Nieuwe prijzen: Magneetroerder + toebehoren Magneetroerder Heidolph MR Hei-standard 800 W, incl 2 magneten 2Pharma 345 Magneetroerder Heidolph MR Hei-standard 800 W ACApharma 345 Magneetroerder RS-01 ACApharma 306 Magneetroerder RS-01 Pharma Pack 301 Magneetroerder Pharma Pack Pharma Pack 340 Homogenisator Bio Homogeniser 1cm 2Pharma 278 Bio Homogeniser 1cm ACApharma 278 Biohomogeniser PharmaPack 248,78 Portkosten? Collega s die (terecht) kiezen voor de laagste prijs van de verschillende producten en bijgevolg panacheren tussen de bestellijsten van de verschillende firma s, komen soms aan vrij lage inkoopbedragen bij bepaalde firma s. Sommige firma s leveren via de groothandel. Dan levert dit geen probleem. Anderen rekenen echter portkosten aan. Voor Pharma Pack geldt dit voor aankoopbedragen onder de 50, voor VWR voor aankoopbedragen onder de 200. Mocht u in dit geval zijn voor Pharma Pack dan neemt de firma zelf met u contact op en wordt samen gezocht naar een oplossing. Blijft u hierover nog vragen hebben, neem dan contact op met KOVAG. (MH) KOVAG-berichten 07/2009 7

8 Pc- en taalcursussen Reeds in het verleden organiseerde KOVAG i.s.m. het Perspectief, Provinciaal Centrum voor Volwassenenonderwijs, pc- en taalcursussen. Ook volgend academiejaar is dit het geval. De meeste van deze cursussen zijn gesubsidieerd, waardoor ze u kunnen aangeboden worden tegen een bijzonder gunstig tarief. Bovendien worden ze georganiseerd door experten ter zake, die zich evenwel zo goed mogelijk inleven in de dagelijkse praktijk van de apotheker. De voorwaarden voor het leveren van kwaliteit zijn dus gegarandeerd. Een overzicht van het aanbod: Onderwerp Inhoud Wanneer? Kost Outlook 2007 Outlook leren gebruiken als persoonlijke informatiemanager. Dit behelst veel meer dan enkel het versturen en ontvangen van mails. De basis en de meer complexe mogelijkheden komen aan bod 23 dinsdagavonden van 20u tot 22u. Eerste les op 22/09/09 60 Windows Vista Een grondige verkenning van het besturingsprogramma Windows Vista. Bureaublad, mappen & bestanden, configuratiescherm, beveiliging, Media Player, enz... komen aan bod. 23 maandagavonden van 20u tot 22u. Eerste les op 21/09/09 60 Van Office 2003 naaroffice 2007: upgrade! Nieuwe mogelijkheden en functies in het Office pakket. 3 avonden van 20u tot 22u, nl. woensdagavond 14/10/09, 21/10/09 en 28/10/09 Nog te bepalen, afhankelijk van het aantal deelnemers. (Bij 12 dlns ± 60 per dln) Engels Opfrissingscursus. Kennis van Engels terug op peil brengen, spreekangst overwinnen, vakspecifieke woordenschat uitbreiden. 15 woensdagavonden van 20u tot 22u. Eerste les op 23/09/09 60 Alle lessen gaan door bij Het Perspectief, Henleykaai 83 te 9000 Gent. Inschrijven kan via het aanmeldingsformulier op of via (MH) 8 KOVAG-berichten 07/2009

9 Economische Herstelwet Accountancy KOVAG-BOA Energiebesparende maatregelen kunnen u geld opleveren. Echter, door de economische herstelwet zijn de voordelen gewijzigd voor uitgaven vanaf 1 januari Wij sommen hier de voornaamste wijzigingen inzake de uitgaven voor energiebesparing op. A. Intrestbonificatie De staat kent een interestbonificatie toe van 1,5 % aan natuurlijke personen die een lening aangaan voor het doen van uitgaven waarvoor zij als particulieren recht hebben op de belastingvermindering voor energiebesparende investeringen. De lening moet aangegaan worden bij officieel erkende of ingeschreven kredietgevers of verstrekkers van hypothecaire leningen. Leningsovereenkomsten gesloten vanaf 1 januari 2009 tot en met 31 december B. Isolatiewerken Tot de uitgaven die in aanmerking komen voor de belastingvermindering voor energiebesparende investeringen behoorden reeds de uitgaven voor de isolatie van daken. Daar worden nu tijdelijk bijgevoegd: de uitgaven voor de isolatie van de muren en de vloeren. Het gedeelte van de belastingvermindering voor energiebesparende investeringen in isolatie van daken, muren en vloeren, dat bij gebrek aan voldoende belastbare inkomsten, niet effectief kan worden genoten, wordt voortaan- maar slechts tijdelijk -omgezet in een terugbetaalbaar belastingkrediet. C. Spreiding in de tijd De belastingvermindering voor energiebesparende investeringen is gelijk aan 40 % van de gedane uitgaven. Maar het totaal van de verschillende belastingverminderingen mag per belastbaar tijdperk en per woning niet meer bedragen dan (nog te indexeren) EUR (met dien verstande dat dit bedrag nog verhoogd wordt met eveneens nog te indexeren 600 EUR voor zover deze verhoging uitsluitend betrekking heeft op uitgaven voor de installatie van een systeem van waterverwarming door middel van zonne-energie, of voor de plaatsing van zonnecelpanelen voor het omzetten van zonne-energie in elektrische energie). Aangezien de voormelde begrenzing per belastbaar tijdperk geldt, kan men de belastingvermindering optimaliseren door de betalingen te spreiden over verschillende jaren, of door de werken (inclusief de betalingen) over verschillende jaren te spreiden, en dus in feite uit te stellen. Om dit laatste te vermijden, stelt de regering nu een wettelijk mogelijkheid van spreiding in de tijd voor. Als het totaal van de belastingverminderingen van een bepaald jaar hoger is dan de voormelde grens, kan het overschot worden overgedragen op de drie belastbare tijdperken volgend op dat waarin de uitgaven werkelijk werden gedaan. Dit geldt enkel voor uitgaven die betrekking hebben op een woning waarvan de ingebruikneming ten minste vijf jaar voorafgaat aan de aanvang van de werken. uitgaven die werkelijk betaald zijn in 2009 en 2010 vanaf inkomstenjaar 2009 (IDL) KOVAG-berichten 07/2009 9

10 De senioren apothekers naar Frans-Vlaanderen Senioren Het was een zonovergoten dag toen wij de bus namen richting Saint-Omer. In Poperinge pikten wij de gids op die ons voor de rest van de dag deskundig zou begeleiden. De voormiddag stond in het teken van de natuur. Eerst vaarden wij de marais af, een een kruisafneming van Rubens). En o.m. het grootste en wellicht het prachtigste orgel van Frankrijk - waar tijdens onze rondgang het Tocata in fuga van Bach werd gspeeld -. Gewoon indrukwekkend! Tenslotte bezochten wij de ruines van de Sint- Bertinusabdij, gebouwd in de 7 eeuw. Bij onze terugkeer werd halt gehouden in Kassel, gebouwd op de top van de Kasselberg, een typische oud Vlaamse stad, waar twee culturen mekaar ontmoeten: de Germaanse en de Romaanse; zowel het Frans als het Nederlands worden daar gesproken. (PDB) netwerk van ondiepe waterwegen midden oevers die in het verleden werden herwonnen op het water door het steken van turf en waar nu door de aanpalende bewoners aan landbouw wordt gedaan; in de eerste plaats de fameuze bloemkool van Saint-Omer. Nadien stond een wandeling op het programma door het natuurgebied De Romelaere. Na een maaltijd in Le Cabaret begonnen wij aan een culturele wandeling door Saint-Omer met als hoogtepunt de gotische kathedraal, zeer rijk aan kunstschatten (o.m. 10 KOVAG-berichten 07/2009

11 Nierdialyse 23/04/2009 Op donderdag 23 april 2009 organiseerde Jong-KOVAG een lesavond over nierdialyse in samenwerking met Fresenius Medical Care. Dit is werelds grootste leverancier van producten en diensten voor nierdialysepatiënten. Jong-KOVAG Deze les heeft bijgedragen tot een betere farmaceutische zorg voor nierdialysepatiënten in de apotheek waarvoor onze dank aan Jan en Sofie van de firma Fresenius Medical Care! (VL) Het werd een interessante uiteenzetting waarin de basisprincipes van de dialyse werden uitgelegd. Wat zijn de verschillen tussen hemodialyse en peritoneale dialyse? Wat zijn de voordelen van een niertransplantatie? Hoe ziet een kunstnier eruit? Tijdens deze les werd ons ook duidelijk waarom bepaalde medicatie o.a. Kayexalaat, Calcium carbonaat, Renagel, beta-blokkers, Alpha leo, Mimpara e.d. gebruikt worden. Wegwerpzakjes Vraag het aan je apotheker, dan weet je het zeker U bent deelnemer aan het OTC-project en u wenst nog een extra-doos wegwerp draagtasjes? Dat kan. Stuur een mailtje naar en we sturen u een doos toe. (MH) KOVAG-berichten 07/

12 Colofon Werkten aan deze KOVAG berichten mee: Paul De Belie, Isabel Delodder, Jan Depoorter, Marleen Haems, Valerie Loomans en Dimitri Segaert Redactiesecretariaat: Nancy Vermeulen Breng af en toe eens een bezoekje aan de KOVAG-website. U kan de meeste berichten eveneens terugvinden op Meer nog: hot-items worden u reeds aangeboden op de dag zelf! Deze KOVAG-berichten kwamen tot stand dankzij de structurele sponsoring van: Tel Software op maat voor uw apotheek 12 KOVAG-berichten 07/2009

Starten. als zelfstandige LV Z. Alles wat je moet weten om je eigen zaak te beginnen

Starten. als zelfstandige LV Z. Alles wat je moet weten om je eigen zaak te beginnen Starten als zelfstandige Alles wat je moet weten om je eigen zaak te beginnen Jonge ondernemers delen hun ervaringen in deze startersgids aangeboden door LV Z Liberaal Verbond voor Zelfstandigen Vrij Ondernemen

Nadere informatie

Twin Peaks II: regelgever creëert doolhof. Doelstelling consumentenbescherming verdronken in regels PB- PP BELGIE(N) - BELGIQUE

Twin Peaks II: regelgever creëert doolhof. Doelstelling consumentenbescherming verdronken in regels PB- PP BELGIE(N) - BELGIQUE PB- PP BELGIE(N) - BELGIQUE 2 2014 16 e jaargang driemaandelijks JUNI 2014 afgiftekantoor Gent X P2A8099 Twin Peaks II: regelgever creëert doolhof Doelstelling consumentenbescherming verdronken in regels

Nadere informatie

Uw referentie inzake hypothecaire kredieten

Uw referentie inzake hypothecaire kredieten Uw referentie inzake hypothecaire kredieten Wettelijk prospectus EDITIE Nr. 15 GELDIG VANAF 17 MAART 2015 Dit prospectus is van toepassing op de kredietaanvragen die werden ingediend bij Elantis N.V. Elantis,

Nadere informatie

Uw woonkrediet in een overzichtelijk stappenplan

Uw woonkrediet in een overzichtelijk stappenplan Geef uw mening! Dexia Bank maakt jaarlijks tal van brochures om u op een aangename manier informatie te verschaffen. Hebt u echter nog suggesties? Vindt u dat er zaken ontbreken? Of bent u gewoon tevreden?

Nadere informatie

ECHO ABVV INHOUD. Controle over de energieprijzen moet inflatie drukken. Aan de index raken is geen optie!

ECHO ABVV INHOUD. Controle over de energieprijzen moet inflatie drukken. Aan de index raken is geen optie! Nummer 01, januari 2011 verschijnt niet in juli en augustus. V.U.: Luc Voets Hoogstraat 42 1000 BRUSSEL Afgiftekantoor: Brussel X De nieuwsbrief van de Federale en Intergewestelijke studiediensten van

Nadere informatie

4.1. NAAR EEN EFFECTIEF RECHT OP ENERGIE. Energie en water

4.1. NAAR EEN EFFECTIEF RECHT OP ENERGIE. Energie en water 4.1. NAAR EEN EFFECTIEF RECHT OP ENERGIE IV 131 4.1. NAAR EEN EFFECTIEF RECHT OP ENERGIE Inleiding... 134 1. Een effectief recht op energie... 135 1.1. Grondwettelijk recht 135 1.2. Basispakket energie

Nadere informatie

Jaarverslag 2003. Ombudsman van de verzekeringen

Jaarverslag 2003. Ombudsman van de verzekeringen Jaarverslag 2003 Ombudsman van de verzekeringen Jaarverslag 2003 Ombudsman van de verzekeringen INHOUDSTAFEL 2 I. INLEIDING Het Tariferingsbureau is op 1 november 2003 van start gegaan! De consument op

Nadere informatie

BZB-congres 7 november 2014

BZB-congres 7 november 2014 PB- PP BELGIE(N) - BELGIQUE 3 2014 16 e jaargang driemaandelijks SEPTEMBER 2014 afgiftekantoor Gent X P2A8099 BZB-congres 7 november 2014 Van distributiemodel naar een succesvol servicemodel Insusoft 2020:

Nadere informatie

'De uitbouw van een openbaar ziekenhuisnetwerk in Brussel - Strategische en operationele doelstellingen.' Op weg naar een financiële gezondmaking?

'De uitbouw van een openbaar ziekenhuisnetwerk in Brussel - Strategische en operationele doelstellingen.' Op weg naar een financiële gezondmaking? Vrije Universiteit Brussel Faculteit van de Economische, Sociale en Politieke Wetenschappen en Managementschool Solvay 'De uitbouw van een openbaar ziekenhuisnetwerk in Brussel - Strategische en operationele

Nadere informatie

Jaarverslag 2002. Ombudsman van de verzekeringen

Jaarverslag 2002. Ombudsman van de verzekeringen Jaarverslag 2002 Ombudsman van de verzekeringen INHOUDSTAFEL I. INLEIDING II. GEBEURTENISSEN TWEE VERJAARDAGEN 30 jaar RDR-overeenkomst (a) 10 jaar WLVO (b) NIEUWE WETGEVING KB van 11 januari 2002 Wet

Nadere informatie

IK KOOP IK LEEN. De notaris luistert, geeft raad en tekent mee KONINKLIJKE FEDERATIE VAN HET BELGISCH NOTARIAAT

IK KOOP IK LEEN. De notaris luistert, geeft raad en tekent mee KONINKLIJKE FEDERATIE VAN HET BELGISCH NOTARIAAT IK KOOP IK LEEN De notaris luistert, geeft raad en tekent mee KONINKLIJKE FEDERATIE VAN HET BELGISCH NOTARIAAT 43331_koop-leen_binnenwerk:binnenwerk 11/10/10 11:14 Page a IK KOOP IK LEEN De notaris luistert,

Nadere informatie

Het academiejaar is net begonnen. Professoren en studenten zijn gestart met een

Het academiejaar is net begonnen. Professoren en studenten zijn gestart met een 2012 nieuwsbrief nr.3 www.bdo.be Nieuwsbrief Duurdere verdelingsrecht van 2,5% is een feit FAQ: Doorrekenen van kosten : hoe begin je eraan? De bedrijfsrevisoren stellen voor om hun opdrachten uit te breiden

Nadere informatie

Starten als ondernemer. Overzicht van regelingen voor mensen met een arbeidshandicap

Starten als ondernemer. Overzicht van regelingen voor mensen met een arbeidshandicap Overzicht van regelingen voor mensen met een arbeidshandicap Breed Platform Verzekerden en Werk Pagina 2 van 28 Overzicht van regelingen voor mensen met een arbeidshandicap Inhoudsopgave Leeswijzer Inleiding

Nadere informatie

ECHO SYNDICALE DRUK WERKT GEWELD TEGEN POLITIE STATUTAIR NIEUWS JULI - AUGUSTUS 2012 NR NATIONAAL SYNDICAAT VAN HET POLITIE- EN VEILIGHEIDSPERSONEEL

ECHO SYNDICALE DRUK WERKT GEWELD TEGEN POLITIE STATUTAIR NIEUWS JULI - AUGUSTUS 2012 NR NATIONAAL SYNDICAAT VAN HET POLITIE- EN VEILIGHEIDSPERSONEEL 708 JULI - AUGUSTUS 2012 NR ECHO Afgiftekantoor 8400 Oostende Mail N P 309 169 TWEEMAANDELIJKS TIJDSCHRIFT Afz.: Gen. Bernheimlaan, 18/20-1040 Brussel SYNDICALE DRUK WERKT GEWELD TEGEN POLITIE STATUTAIR

Nadere informatie

CIJFERS LEZEN EN KRITISCH INTERPRETEREN

CIJFERS LEZEN EN KRITISCH INTERPRETEREN CIJFERS LEZEN EN KRITISCH INTERPRETEREN Voorwoord Wat je nu in handen houdt is een naslagwerk voor zij die de sessies "Cijfers lezen en kritisch interpreteren" gevolgd hebben. Deze cursus richt zich op

Nadere informatie

MAANDBLAD VAN DE LIBERALE VAKBOND

MAANDBLAD VAN DE LIBERALE VAKBOND AFGIFTEKANTOOR BRUSSEL X MAANDBLAD VAN DE LIBERALE VAKBOND Vr ijuit 76 ste jaargang - april 2005 Richtlijn Bolkestein : TERUG NAAR AFZENDER Geniet van onze Topvoordelen die u in het midden van dit nummer

Nadere informatie

jaarverslag To be continued...

jaarverslag To be continued... jaarverslag 2012 To be continued... Jaarverslag 2 012 Fonds voor de BEROEPSZIEKTEN Verantwoordelijke uitgever: Jan Uytterhoeven, Sterrenkundelaan 1 1210 Brussel Redactie en vormgeving: Alexander Van de

Nadere informatie

Auteur. Onderwerp. Datum

Auteur. Onderwerp. Datum Auteur Allen & Overy Employment, pensions & incentives www.allenovery.com Onderwerp Oudere werknemers: ervaring uitgestoten, vergrijzing op te vangen? Datum Maart 2003 Copyright and disclaimer Gelieve

Nadere informatie

De verschillende mogelijkheden om als onthaalouder van start te gaan. Een kritische en praktische benadering.

De verschillende mogelijkheden om als onthaalouder van start te gaan. Een kritische en praktische benadering. De verschillende mogelijkheden om als onthaalouder van start te gaan. Een kritische en praktische benadering. Studiegebied Sociaal Agogisch Werk Opleiding Sociaal Werk Optie Maatschappelijke Advisering

Nadere informatie

VRAAG EN ANTWOORD (FAQ) DUWOLIM 28 JANUARI 2014

VRAAG EN ANTWOORD (FAQ) DUWOLIM 28 JANUARI 2014 VRAAG EN ANTWOORD (FAQ) DUWOLIM 28 JANUARI 2014 1. WELKE STEDEN EN GEMEENTEN NEMEN DEEL AAN DEZE ACTIE?... 2 2. HOE KAN IK DEZE LENINGEN AANVRAGEN?... 2 3. WELKE DOCUMENTEN HEB IK NODIG OM EEN AANVRAAG

Nadere informatie

Bereikbaarheid Onze contactgegevens zijn:

Bereikbaarheid Onze contactgegevens zijn: DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Credit4You Wie is Credit4You? Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële dienstverlening. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant

Nadere informatie

FAQ: checklist eindejaar

FAQ: checklist eindejaar 2012 nieuwsbrief nr.4 www.bdo.be Nieuwsbrief Nieuwe factureringsvoorschriften vanaf 1 januari 2013 FAQ: checklist eindejaar Interessante ruling in het kader van de overdracht van een familiebedrijf PAGINA

Nadere informatie

Aanpak energiearmoede Zonnebeke

Aanpak energiearmoede Zonnebeke Aanpak energiearmoede Zonnebeke Evaluatie en aanbevelingen 1. INLEIDING In 2011 werd de Westhoek erkend als lokale entiteit voor het FRGE (fonds ter reductie van de globale energiekost). De opstart van

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2012. Voorgelegd aan de Algemene Vergadering van 21 mei 2013

JAARVERSLAG 2012. Voorgelegd aan de Algemene Vergadering van 21 mei 2013 JAARVERSLAG 2012 Voorgelegd aan de Algemene Vergadering van 21 mei 2013 Duwolim CVBA met sociaal oogmerk Marktplein 7 3550 Heusden-Zolder RPR Hasselt 0807.760.273 duwolim@sjk.woonnet.be Woord vooraf van

Nadere informatie

A D V I E S Nr. 1.851 ------------------------------ Zitting van dinsdag 28 mei 2013 --------------------------------------------

A D V I E S Nr. 1.851 ------------------------------ Zitting van dinsdag 28 mei 2013 -------------------------------------------- A D V I E S Nr. 1.851 ------------------------------ Zitting van dinsdag 28 mei 2013 -------------------------------------------- Preventie van psychosociale belasting (waaronder pesterijen en ongewenst

Nadere informatie

Nieuwskrant. INHOUD (Nieuwskrant nr 10)

Nieuwskrant. INHOUD (Nieuwskrant nr 10) Nieuwskrant INHOUD (Nieuwskrant nr 10) Dipecount: Inleiding 1-2 2014 vs 2015 3 Data mining 3-4 De woonbonus 4-5 Bedrijfskredieten herzien? 5 Deltaworx : het uitzendbureau voor studenten 6 De bezoldigingstheorie

Nadere informatie

Het nodige geld voor uw eigen huis

Het nodige geld voor uw eigen huis Het nodige geld voor uw eigen huis Het Soepel Woonkrediet in de praktijk FINTRO. GAAT VER, BLIJFT DICHTBIJ. Dromen van een eigen huis of appartement. Huren wordt alsmaar duurder. Veel mensen willen dan

Nadere informatie

STUDIE (F)140619-CDC-1337

STUDIE (F)140619-CDC-1337 Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas Nijverheidsstraat 26-38 1040 Brussel Tel.: 02/289.76.11 Fax: 02/289.76.09 COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS STUDIE

Nadere informatie

Brussel, 6 februari 2008 080206_Advies_REG_investeringen Advies Premies voor REG-investeringen in woningen voor niet-of-onvoldoende-belastingbetalers

Brussel, 6 februari 2008 080206_Advies_REG_investeringen Advies Premies voor REG-investeringen in woningen voor niet-of-onvoldoende-belastingbetalers Brussel, 6 februari 2008 080206_Advies_REG_investeringen Advies Premies voor REG-investeringen in woningen voor niet-of-onvoldoende-belastingbetalers Inhoud Krachtlijnen van het advies... 3 Advies... 4

Nadere informatie

EVALUATIERAPPORT PALLIATIEVE ZORG

EVALUATIERAPPORT PALLIATIEVE ZORG Directoraat-Generaal Organisatie Gezondheidszorgvoorzieningen Cel Chronische, Ouderen- en Palliatieve Zorg Victor Hortaplein 40, bus 10 1060 Brussel FEDERALE EVALUATIECEL PALLIATIEVE ZORG EVALUATIERAPPORT

Nadere informatie