VOORWOORD. Beste inwoners

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "VOORWOORD. Beste inwoners"

Transcriptie

1 Beste inwoners Op woensdag 21 mei werd het vernieuwde dorpsplein langs de Schoolstraat in Bunsbeek plechtig geopend door het gemeentebestuur. Dit project, deels gerealiseerd met Europese subsidies, kadert in de dorpskernvernieuwing die we in alle deelgemeenten in de steigers hebben gezet. Het oude, versleten sportterrein voor de buitenschoolse kinderopvang en jeugdhuis de Kloemp is nu een eigentijds dorpsplein geworden, dat buiten de openingsuren van de kinderopvang ook open staat voor alle inwoners. Heel wat activiteiten van Glabbeek Zomert zullen tijdens de zomervakantiemaanden op dit vernieuwde plein worden ingericht. Het aanbod voor onze allerjongste inwoners werd overigens grondig uitgebreid: gedurende 7 van de 8 vakantieweken in juli en augustus zijn er activiteiten gepland en er worden ook tal van nieuwe opties aangeboden. In de brochure Glabbeek Zomert vindt u het volledige aanbod terug. Ook het aantal plaatsen in onze buitenschoolse kinderopvang wordt tijdens de zomer gevoelig opgetrokken! De vele activiteiten van Glabbeek Sport, Glabbeek Wandelt en Glabbeek Herdenkt tonen aan dat we ook als kleine gemeente in staat zijn om aan onze inwoners grote evenementen aan te bieden. Na de budgetcontrole van mei versterkte het gemeentebestuur de gemeentelijke financiële buffers. Ook al investeren we fors, wij waken nauwgezet over uw centen en over de financiële gezondheid van onze gemeente. Met onze meerjarenbegroting zorgen we ervoor dat we op het einde van de bestuursperiode evenveel in de gemeentekas zullen overhouden als waarmee bij het begin van de legislatuur gestart werd. Meer hierover leest u verderop onder gemeentenieuws. Omdat de rentevoeten op dit moment historisch laag zijn, gingen we omtrent enkele leningen van de gemeente opnieuw onderhandelen met de banken. Enkele leningen werden herschikt, zodat we de komende jaren een fors bedrag aan intresten zullen uitsparen. De gemeenteraad van mei besliste om een nieuwe veegmachine aan te schaffen. Bovendien wordt het meubilair in alle klassen van de gemeenteschool nog voor de aanvang van het nieuwe schooljaar volledig vernieuwd. De raad besliste eveneens om het fietspadendossier Hoeledensesteenweg/Boeslinter af te voeren. De reden van het schrappen van dit specifieke dossier was het gevolg van een beslissing door buurgemeente Kortenaken om niet langer mee te gaan in dit dossier. Een nieuw fietspad aanleggen dat stopt en begint in het midden van de velden, zonder verdere aansluiting, draagt vanzelfsprekend niet bij aan een verbetering van de verkeersveiligheid. De volledige Butschovestraat in Wever wordt zone 50 en krijgt nieuwe fietspaden om de verkeersveiligheid hier te verhogen. Voor het laatste is een subsidiedossier opgestart. Wij wensen iedereen een deugddoende zomervakantie! Peter Reekmans Kris Vanwinkelen Hilde Holsbeeks Burgemeester Schepen van Schepen van Jeugd, Dorpskernvernieuwing Sport en BKO 5 VOORWOORD

2 GEMEENTEBESTUUR VERSTERKT GEMEENTEFINANCIËN NA BUDGETCONTROLE Begin dit jaar werd ten behoeve van de lokale besturen een nieuw instrument ingevoerd voor planning, registratie en evaluatie. Ook stonden we voor de opmaak van de nieuwe meerjarenbegroting Het gemeentebestuur maakte van deze dubbele gelegenheid gebruik om een grondige budgetcontrole door te voeren. Meerjarenbegroting begin 2014 Na budgetcontrole mei ,90 euro ,90 euro ,47 euro ,47 euro ,33 euro ,33 euro ,96 euro ,96 euro ,15 euro ,15 euro ,04 euro ,04 euro Het gemeentebestuur legde ook enkele nieuwe accenten in het beleid: Het budget voor de gemeenteschool stijgt in 2014 met een bedrag van euro voor de aankoop van nieuw meubilair voor alle klassen van de kleuter- en lagere school, nieuwe stoelen en tafels voor de refters. Het fietspadendossier Boeslinter-Zuurbemde dat voorzien was in 2014 en dat nog door de vorige bestuursmeerderheid werd opgestart, wordt definitief afgevoerd. Onderzoek heeft immers aangetoond dat dit project geen enkel verkeersveilig effect zou opleveren doordat de gemeente Kortenaken recent besliste niet langer mee. Door deze beslissing realiseert het bestuur een besparing van euro. Een nieuwe veegmachine wordt aangekocht in 2014 voor een bedrag van euro. De verkoop van het oude gemeentehuis van Bunsbeek moet euro opleveren. Dit bedrag zal integraal geïnvesteerd worden in een bijbouw ten bate van de buitenschoolse kinderopvang. Het budget voor het onderhoud van de kerkhoven daalt elk jaar met euro. Over zes jaar betekent dat een besparing van euro, gewoon door het onderhandelen van een betere prijs en het aanvragen van extra subsidies van de hogere overheid. Glabbeek Loopt!, een nieuw evenement, krijgt vanaf 2015 elk jaar een budget van euro. Prettige zomervakantie! 6 GEMEENTENIEUWS

3 GROTE INWONERS VAN EEN KLEINE GEMEENTE Het was de voorbije weken behoorlijk druk in onze kleine gemeente. Er vielen immers heel wat verdienstelijke inwoners te huldigen. Profatlete Sigrid Vanden Bempt uit Kapellen mocht voor haar jarenlange succesvolle sportcarrière de Glabbeekse sportprijs Het Fonske in ontvangst nemen. (foto 1) Ook Albert Willems uit Attenrode werd voor zijn nationale titel in de duivensport gehuldigd door het gemeentebestuur.(foto 2) Tijdens de laatste match van het seizoen huldigde het gemeentebestuur bovendien samen met het nieuwe bestuur van voetbalclub Toekomst Bunsbeek de oud-bestuursleden Freddy Dewil, Freddy Maes en Alfons Crab voor hun jarenlange en enorme inzet voor de club en het sportleven in Bunsbeek.(foto 3) Ook de jeugdspelertjes van VZ Glabbeek werden door het gemeentebestuur en de kindergemeenteraad in de bloemetjes gezet voor hun kampioenstitel. Twintig jaar na hun vorige kampioenstitel werd de Glabbeekse jeugdploeg U13 dit seizoen met maar liefst 101 competitiedoelpunten terecht opnieuw kampioen.(foto 4) Ook het vermelden waard is de paaseierenraap van Unizo Hageland en Bunker Jeugd, die zorgde voor veel blije gezichtjes bij de allerkleinste inwonertjes.(foto 5) 7 GEMEENTE IN BEELD

4 VLAAMS HUURGARANTIEFONDS WAT? Het huurgarantiefonds (of fonds ter bestrijding van uithuiszettingen ) is opgericht om zowel huurders als verhuurders beter te beschermen. Het fonds komt tussenbeide wanneer een huurder zijn huur niet meer kan betalen. Zo krijgt een huurder in financiële problemen meer woonzekerheid door te voorkomen dat hij uit zijn huis gezet wordt. Anderzijds is de verhuurder ook iedere maand zeker van zijn huurinkomsten. De verhuurder is door het fonds (gedeeltelijk) beschermd tegen het niet betalen van verschuldigde huur. Het Vlaams huurgarantiefonds ging op 1 januari 2014 van start. VOOR WIE? Iedereen die een woning verhuurt op het grondgebied van het Vlaams Gewest kan een beroep doen op het fonds. HOE WERKT HET? 1. De verhuurder stelt een huurachterstal van 3 maanden vast. 2. Hij dient binnen de 20 dagen bij de vrederechter een vordering tot ontbinding van de huurovereenkomst wegens huurachterstal en tot uithuiszetting in. 3. Hij brengt het fonds op de hoogte. 4. De vrederechter verleent de huurder uitstel van betaling en stelt een afbetalingsplan op van maximaal 12 maanden. 5. Het fonds stelt een deurwaarder aan. 6. De deurwaarder brengt de huurder op de hoogte van het afbetalingsplan. 7. Indien de huurder het afbetalingsplan niet naleeft, krijgt de verhuurder een tegemoetkoming van het fonds ter compensatie van het gederfde huurgeld. HOE KAN JE JE ALS VERHUURDER AANSLUITEN BIJ HET HUURGARANTIEFONDS? Verhuurders kunnen zich voor 75 euro per contract bij het fonds aansluiten. Aansluiten kan wel enkel voor nieuwe contracten in de vorm van een huurovereenkomst voor woninghuur. Je dient de aanvraag tot aansluiting te doen binnen twee maanden na de ondertekening van het huurcontract. Dat gebeurt bij Wonen-Vlaanderen, Cel Huurgarantiefonds, Koning Albert II-laan 19 bus 40, 1210 Brussel, 02/ , Meer info? Wooninfopunt Glabbeek, Gemeentehuis, Grotestraat 33, 3380 Glabbeek Iedere maandagvoormiddag van 9 tot 12 uur , GRATIS HUISVUILZAKKEN OM MEDISCHE REDENEN Het College van Burgemeester en Schepenen besliste op 2 mei 2014 om een sociale correctie in te voeren voor inwoners die extra veel afval produceren als gevolg van een medische aandoening. Concreet betekent dit dat deze mensen per jaar twee rollen huisvuilzakken gratis krijgen. Meer bepaald geldt deze maatregel voor mensen die lijden aan chronische incontinentie of bij wie een stoma werd geplaatst. Voorwaarden om deze sociale correctie te bekomen: de aanvraag schriftelijk indienen bij het gemeentebestuur van Glabbeek tezamen met een medisch attest van de behandelende geneesheer of het ziekenhuis (jaarlijks te vernieuwen) gedomicilieerd zijn in Glabbeek niet permanent in een rust- of verzorgingstehuis verblijven Meer info: Kris Vanwinkelen, Schepen van Sociale Zaken, 016/ of 8 GEMEENTENIEUWS

5 NIEUWE MIDDENSTANDSRAAD VAN START EN LANDBOUWRAAD IN DE STEIGERS Op woensdag 30 april 2014 werd op het gemeentehuis van Glabbeek de nieuwe middenstandsraad geïnstalleerd. Maar liefst 17 middenstanders traden toe tot het bestuur, waar zij het gezelschap krijgen van de afgevaardigden van de politieke fracties, zoals de statuten dat vereisen. Joël Laermans werd unaniem verkozen tot voorzitter. Marijke Nelis wordt ondervoorzitter en René Blockx neemt het secretariaat voor zijn rekening. De middenstandsraad wil de lokale handel promoten via allerlei nieuwe initiatieven. Bij wegenwerken overlegt de raad met het gemeentebestuur om de handelaars maximaal bereikbaar te houden tijdens de werken. Meer info op of bij Johnny Reweghs, Schepen van Middenstand, 0475/ , Als landelijke plattelandsgemeente en fruitgemeente bij uitstek in het Hageland wil het gemeentebestuur veel nauwer gaan samenwerken met onze fruittelers en boeren. Op donderdag 24 april 2014 besliste de gemeenteraad dan ook om een landbouwraad op te richten. De raad wordt samengesteld uit acht vertegenwoordigers van landbouwers, fruittelers, tuinbouwers en siertelers, zowel in hoofdberoep als in bijberoep. Daarnaast kunnen in de landbouwraad ook vier leden zetelen die beroepsmatig dicht bij de agrarische sector aanleunen. U kan zich kandidaat stellen door een gemotiveerd schrijven te richten aan het gemeentebestuur. Wij verwachten uw kandidatuurstelling ten laatste op 31 juli De landbouwraad zal in de loop van september een eerste maal vergaderen. Voor meer informatie kunt u terecht bij de milieudienst op het nummer 016/ of bij schepen Kris Vanwinkelen 0496/ , IEDER SCHOUWTJE HEEFT ZIJN KAUWTJE Kauwen hebben het niet gemakkelijk om geschikte nestplaatsen te vinden. Daarom durven ze wel eens in schouwen te broeden. Dat kan echter helaas ernstige problemen veroorzaken. De vogels gebruiken immers veel nestmateriaal, dat de ventilatie van de schouw blokkeert. Daardoor worden rook en gassen, waaronder het gevaarlijke koolstofmonoxide, niet goed afgevoerd. Bij schouwen die in verbinding staan met een open haard, stijgt bovendien het risico op schouwbrand. Om te beletten dat kauwen in jouw schouw gaan broeden, sluit je de rookgaten best af met gaasdraad of met een metalen roostertje (inox) met mazen van maximum 3 cm diameter. Gaasdraad is echter geen oplossing op lange termijn. Kauwen zijn erg inventief en kunnen de draad met hun sterke snavel loswrikken. Zorg er voor dat de rookgaten geruime tijd vóór de broedperiode afgesloten worden. Als de kauwen er toch in slaagden om zich in jouw schouw te nestelen, wacht je best tot het einde van het broedseizoen (september) om actie te ondernemen. Geef de kauwen de kans om hun jongen groot te brengen. Zodra het nest verlaten is, laat je een professionele schoorsteenveger het nestmateriaal verwijderen. Hij kan meteen ook de schouw reinigen en het roostertje plaatsen. Zonder dit roostertje zullen de kauwen volgend jaar zeker en vast terugkomen en een nieuw nest bouwen. 9 GEMEENTENIEUWS

6 ZOEK HET EENS OP Wie voor een schoolopdracht of uit nieuwsgierigheid zijn kennis wil bijschaven over recente gebeurtenissen, kon in het verleden terecht bij Mediargus. Deze digitale kranten- en tijdschriftendatabank werd in de loop van dit jaar verder uitgebreid en kreeg ook een nieuwe naam: GoPress! Behalve een opgefrist zoekplatform biedt het GoPress Persarchief aan bibliotheekleden de mogelijkheid om vanop hun computer thuis de volledige tekst te lezen van artikels uit de bekendste Vlaamse kranten (met twee publicatiedagen vertraging) en uit de tijdschriften van de Roulartagroep (twee weken na publicatie). Je kunt dit krantenarchief nu gewoon ia de publiekspc s in de bibliotheek raadplegen. Het kan ook van thuis uit, maar dan moet je wel over een bib-pas beschikken. Zo ga je te werk als je van thuis uit het GoPress krantenarchief wil raadplegen: - wie nog geen lid is van de bibliotheek moet zich eerst inschrijven en krijgt een bib-pas - met de code vermeld op je bib-pas, kun je je registreren in mijn.bibliotheek - via mijn.bibliotheek krijg je toegang tot het GoPress!-archief Meer info: Bibliotheek Glabbeek, 016/ , JEUGDBOEKENWEEK 2014: GEVAAR IN DE GLABBEEKSE BIBLIOTHEEK De jaarlijkse Jeugdboekenweek is in de Glabbeekse bib ook dit jaar niet ongemerkt voorbij gegaan. Op maandag 10 maart bracht Wim Collin van Hikke Takke Toe voor alle leerlingen van de 3de graad van het basisonderwijs in Glabbeek een interactieve vertelling rond het thema gevaar : TEN AANVAL! De voorstelling stond volledig in het teken van de herdenking van WO1 (de Groote Oorlog ) en paste in een project van de bibliotheken van de regio Hageland dat tot stand kwam met steun van de provincie Vlaams-Brabant. Het verhaal werd geïnspireerd door het jeugdboek War game van Michael Foreman. Enkele Engelse jongeren, spelers van dezelfde voetbalploeg, trekken bij het uitbreken van de oorlog enthousiast ten strijde op zoek naar avontuur. Algauw komen ze echter terecht in de rauwe werkelijkheid van een uitzichtloze loopgravenoorlog De vertelling geeft een goed beeld van de onmenselijke omstandigheden waarin frontsoldaten trachtten te overleven. Het initiatief werd bijzonder enthousiast onthaald door alle Glabbeekse scholen. Door de grote belangstelling was het nodig om in maar liefst drie sessies te voorzien. WEKELIJKSE ELEKTRONISCHE NIEUWSBRIEF Wil je als inwoner wekelijks geïnformeerd worden over wat er in onze gemeente reilt en zeilt? Schrijf je dan in op: Je krijgt dan elke maandag onze elektronische nieuwsbrief in je mailbox. 10 BIBLIOTHEEK

7 OOK RIOLERING MOET JE LATEN KEUREN Ga je bouwen of verbouwen? Wordt je woning binnenkort aangesloten op de openbare riolering, een gracht of een individuele behandelingsinstallatie van afvalwater (IBA)? Of heb je je afvoer voor hemel- en afvalwater opgesplitst? Denk eraan dat je een keuring privéwaterafvoer moet laten uitvoeren door een door Vlario erkende keurder. Op 8 april 2011 heeft de Vlaamse Regering het Algemeen Waterverkoopreglement ingevoerd. Dat legt de regels vast voor onder meer de levering van drinkwater, de sanering van afvalwater en de afvoer van regenwater. Het Algemeen Waterverkoopreglement streeft naar een eenvormige aanpak van de verschillende watermaatschappijen en rioolbeheerders. Ook jij als klant moet je aan bepaalde regels houden. Daarbij hoort het laten keuren van je systeem van afvoer van afval- en hemelwater. WANNEER IS EEN KEURING VERPLICHT? - bij nieuwbouw of grote verbouwingen; - bij aansluiting op de openbare riolering, gracht of IBA (individuele behandeling van afvalwater); - bij een belangrijke wijziging van je privéwaterafvoer. WAT WORDT ER GEKEURD? de correcte scheiding van het private afval- en hemelwater-circuit; of de toestellen (bad, toilet,...) correct zijn aangesloten op de circuits; de aanwezigheid van de hemelwaterput, septische put,...; de afvoer van het hemelwater van verharde oppervlaktes; de infiltratie- en drainagevoorzieningen. Opgelet: de keuring doet geen uitspraak over de afvoercapaciteit van je privéwaterafvoer. WANNEER EN WAAR VRAAG JE JE KEURING AAN? Zodra je waterafvoersysteem klaar is, en aangesloten op de door Infrax geplaatste rioleringsaansluiting kan je de keuring laten uitvoeren. Maar het moet zeker gebeuren voor je die het eerst gebruikt. Let wel, de keuring moet gebeuren door een door Vlario erkende keurder. De lijst van gecertificeerde keurders vind je op Meer weten? Bel de Infrax Infolijn op het nummer of kijk op VERPLICHTE STERILISATIE VAN HUISKATTEN In 2012 is in België het meerjarenplan voor de sterilisatie van huiskatten van start gegaan. Tot nu waren enkel asielen verplicht om te adopteren katten te laten steriliseren. Vanaf 1 september 2014 moet iedereen die een kat wil verhandelen of gratis weggeven, het dier eerst laten steriliseren of castreren, chippen en registreren. WAT BETEKENT DIT VOOR U, ALS KATTENEIGENAAR? U kan niet langer kittens weggeven of verkopen zonder dat ze eerst steriel werden gemaakt, gechipt en geregistreerd. Dat kan best wat geld kosten, maar u kunt die kosten eenvoudig vermijden door te zorgen dat er geen nageslacht komt. De kattenpil geeft hiervoor niet voldoende garantie, maar uw dierenarts kan u zeker helpen. Ook volwassen dieren die van eigenaar veranderen, moeten in orde zijn met de nieuwe wetgeving. U heeft dus alle reden om nu al uw voorzorgen te nemen en uw kattin of kater te laten behandelen. Doe het voor de gezondheid van uw kat; om overlast in uw buurt te voorkomen; om dierenleed te voorkomen; om onnodige kosten te vermijden. Onthoud ook dat het strafbaar is om dieren ergens achter te laten met de bedoeling er zich van te ontdoen. Hierop zal streng worden toegezien. Voor meer inlichtingen kan u terecht op de milieudienst, 016/ of of bij schepen Natasja Ons, 11 GEMEENTENIEUWS

8 HET GEMEENTEBESTUUR EN DAVIDSFONDS GLABBEEK NODIGEN U EN UW GEZIN UIT OP DE 11-JULIVIERING op vrijdag 11 juli 2014 om uur in GC De Roos te Glabbeek. Gelegenheidstoespraak door burgemeester Peter Reekmans OPTREDEN VAN KONINKLIJKE HARMONIE CRESCENDO drankjes en barbecue aangeboden door het gemeentebestuur toegang gratis - iedereen van harte welkom! GEMEENTE GLABBEEK Naast het gemeentebestuur en de cultuurraad van Glabbeek ontplooien ook heel wat Glabbeekse verenigingen activiteiten ter herdenking van de Groote Oorlog. HIER VOLGT EEN KORT OVERZICHT: EVENEMENT / ACTIVITEIT DATUM PLAATS ORGANISATIE Daguitstap De Groote Oorlog in de driehoek 26/06/2014 NEOS Glabbeek Luik-Limburg-Brabant Bezoek tentoonstelling WOI en WOII 15/07/2014 museum M en universiteitsbibliotheek NEOS Glabbeek te Leuven Hagelandse Gordel met route langs het oorlogskerkhof te Houtem en het museum 20/07/2014 Landelijk Gilde Bunsbeek en Glabbeek Zilveren Helmen te Loksbergen Herdenking te Bunsbeek (eucharistieviering) 17/08/2014 Sint-Quirinuskerk, Lindestraat en ten velde te Bunsbeek Gemeentebestuur Glabbeek en Cultuurraad i.s.m. Koninklijke Harmonie Crescendo Bezoek aan Necropolis Grimde 21/08/2014 Heemkundige Kring Glabbeek 11-novemberviering (en evocatie) 11/11/2014 Gemeentebestuur Glabbeek i.s.m. Davidsfonds Voordracht Landbouw en voedselbevoorrading 21/10/2014 Landelijk Gilde Bunsbeek tijdens en na WOI Voordracht Het frontleven 14-18: Het dagelijks leven van de Belgische frontsoldaat aan de IJzer Spreker: Ria Christens 26/03/2015 Heemkundige Kring Glabbeek i.s.m. Davidsfonds Glabbeek 12 GEMEENTENIEUWS

9 13

10 14

11 15

12 WANDELEN MET OKRA GLABBEEK elke ma en do om 14u30 Okra - Trefpunt 55 + Glabbeek Sporthal Ter Linde, Glabbeek, 016/ FIETSEN MET OKRA GLABBEEK Tot eind aug elke woe om 19u Okra - Trefpunt 55 + Glabbeek t Kloempke, Bunsbeek, 016/ KOFFIENAMIDDAG wo 04/06/2014 van 14-17u Gepensioneerdenbond Attenrode-Wever Parochiecentrum, Attenrode, Frida Willems 016/ BEDEVAART NAAR ONZE-LIEVE-VROUW VAN LUBBEEK do 05/06/14 om 19:00 Parochies Glabbeek-Kapellen-Zuurbemde 016/ (na 18 uur) BEDEVAART NAAR ONZE-LIEVE-VROUW VAN LUBBEEK vr 06/06/14 om 19:00 Parochies Attenrode-Bunsbeek-Wever 016/ (na 18 uur) EERSTE COMMUNIEVIERING BUNSBEEK zo 08/06/14 om 10u Parochie Sint-Quirinus, Bunsbeek Sint-Quirinuskerk, Bunsbeek 016/ (na 18 uur) VIERINGEN PINKSTEREN zo 08/06/14 Federatie Parochies Glabbeek Parochiekerken Glabbeek 016/ (na 18 uur) RESTAURANTDAG - ACTIECOMITÉ ROEMENIË GLABBEEK zo 08/06/14 van 11:30 tot 14:00 Actiecomité Roemenië Glabbeek Glazuur, Glabbeek GLABBEEK SPORT! ma 9/06/14 In en rond sporthal Ter Linde 016/ BEZINNING - FEESTMAAL EN ANIMATIE woe 11/06/2014 om 19u Ziekenzorg Glabbeek-Zuurbemde Glazuur, Glabbeek, 0492/ OP ONTDEKKING IN ATTENRODE & WEVER: Prachtige beelden en wetenswaardige commentaar vr 13/06/14 Sint-Antoniuskerk, Wever 016/ , SCHOOLFEEST KAPELLEN zo 15/06/2014 (namiddag) De Kleine Wereld Vrije Basisschol Kapellen Dorpsstraat 32, Kapellen 016/ BEZOEK AAN WIJNBOER MET KORTE WANDELING ma 16/06/2014 om 13:45 Okra - Trefpunt 55 + Glabbeek Samenkomst: Sporthal Glabbeek; 0494/ BEDEVAART BANNEUX woe 18/06/2014 om 09:00 Ziekenzorg Bunsbeek Irène Hendrickx, 016/ KOFFIENAMIDDAG do 19/06/14 van 14-17u OKRA Bunsbeek Voetbalkantine Bunsbeek; Romaine Lenaerts 016/ REGIONALE SPORTDAG do 19/06/2014 Okra - Trefpunt 55 + Glabbeek Messelbroek Fred Courant: 016/ SAMBA FEVER zo 22/06/14 om 12:00 JH De Kloemp VZW, Bunsbeek, JAARLIJKSE ZIEKENZORG FEESTNAMIDDAG woe 25/06/14 Ziekenzorg Glabbeek-Zuurbemde Glazuur, Glabbeek, 0492/ SENIORENNAMIDDAG S.P-A GLABBEEK woe 25/06/14 van 14:00 tot 17:00 s,p-a Glabbeek Sporthal Ter Linde, Glabbeek 0476/ , DAGUITSTAP DE GROOTE OORLOG IN DE DRIEHOEK LUIK-LIMBURG-BRABANT di 26/06/2014 NEOS Glabbeek, Clément Vandervelpen 016/ RODE KERMIS vr. 27/06 t.e.m. zo 6/07/2014 Spiegeltent, Rode (Glabbeek) AVONDWANDELING (9 KM) NAAR DE BRONNEN VAN DE VELPE za 28/06/14 om 18:30 Pasar Glabbeek Kerk, Opvelp (Velpestraat), Jef Veulemans (016/ ), KOFFIENAMIDDAG 02/07/2014 van 14-17u Gepensioneerdenbond Attenrode-Wever Parochiecentrum, Attenrode, Frida Willems, 016/ MIJL VAN GLABBEEK zo 13/07/ / , ONTMOETINGSNAMIDDAG di 15/07/2014 NEOS Glabbeek Leuven, Clément Vandervelpen 016/ BLOEDINZAMELING GLABBEEK woe 16/07/14 van 18:00 tot 20:30 Gemeentehuis, Glabbeek, NUIT HAWAIËNNE vrij 18/07/14 om 21u KSJ Glabbeek Butschovestraat, Wever, WANDELING VELPETOCHT zo 20/07/14 met vertrek tussen 06:00 en 15:00 Wandelclub De Toekers Bunsbeek Parochiecentrum, Neerlinter - STRANDFUIF vr 25/07 en za 26/07/14 om 20:30 JH De Bunker vzw Stationsstraat, Glabbeek, PROCESSIE ATTENRODE za 26/07/14 mis om 17u (gevolgd door processie) Parochie Sint-Antonius Attenrode Attenrode (start kerk) 0479/ KOFFIENAMIDDAG wo 06/08/2014 van 14-17u Gepensioneerdenbond Attenrode-Wever Parochiecentrum, Attenrode Frida Willems, 016/ OPENLUCHTMIS EN PROCESSIE WEVER vr 15/08/14 10 uur - Openluchtmis 15 uur - Processie Kapel Heinkensberg, Wever Francine Vandeput, 016/ , HERDENKINGSPLECHTIGHEDEN 100 JAAR GROOTE OORLOG zo 17/08/14 vanaf 9:30 Gemeentebestuur Glabbeek ism cultuurraad en verenigingsleven Bunsbeek (verschillende locaties) 016/ ZEEPKISTENRACE KLOEMPKERMIS zo 17/08/14 van 13:00 tot 18:00 Jeugdhuis De Kloemp Baekveldstraat, Bunsbeek DAGUITSTAP NAAR DE BRUINKOOLWINNINGEN IN RIJNLAND-WESTFALEN di 19/08/14 NEOS Glabbeek, Clément Vandervelpen 016/ BEDEVAART OLV VAN SCHERPENHEUVEL EN GEZELLIG SAMENZIJN di 26/08/2014 om 13:30 Ziekenzorg Glabbeek-Zuurbemde Glazuur, Glabbeek, 0492/ KOFFIENAMIDDAG wo 03/09/2014 van 14-17u Gepensioneerdenbond Attenrode-Wever Parochiecentrum, Attenrode Frida Willems, 016/ WEKELIJKSE KERKVIERINGEN Attenrode, Sint-Andrieskerk: zaterdag om 17 uur Bunsbeek, Sint-Quirinuskerk: zondag om 10 uur Glabbeek, Sint-Niklaaskerk: zie Kapellen Kapellen, Onze-Lieve-Vrouw Geboortekerk: zondag om 9.30 uur Wever, Sint-Antoniuskerk: zondag om 9 uur Wever, kapel Heinkensberg: woensdag om 18 uur Zuurbemde, Sint-Catharinakerk: zie Kapellen Activiteiten tussen 3 september en 1 oktober 2014 in het volgende infoblad? Elke vereniging kan deze indienen via uiterlijk 31 juli. 16 ACTIVITEITEN

13 DE GEMEENTEDIENSTEN Info Algemeen: Fax Gemeentesecretaris: Paul Cloots Schepencollege: Vrijdagvoormiddag van 9 12 uur Bevolking - Burgerlijke Stand: Buitenschoolse Kinderopvang t Kloempke: Cultuurdienst en Senioren: 016/ Financiële Dienst: GC De Roos: (geen reservaties) Milieudienst: Sport- en Jeugddienst: Sporthal Ter Linde: Technische Dienst: Ruimtelijke ordening: Toerisme: Gemeenteschool: Gemeentelijk infoblad: OPENINGSUREN GEMEENTEHUIS Alle werkdagen: 9-12 uur / Maandag: uur / Woensdag: uur GLABBEEK DIGITAAL Gemeentelijke website: Digitaal loket: Zalenreservaties: Vrije Facebook: De Facebook: Twitter: twitter.com/infoglabbeek PWA GLABBEEK Steenbergestraat 44 (OCMW) te 3380 Glabbeek Maandagen 16/6, 30/6, 14/7 en 11/8-14 tot uur (best eerst telefonisch een afspraak maken) CONTAINERPARK Steenbergestraat 44 te 3380 Glabbeek Dinsdag tot en met vrijdag: uur Zaterdag: 9 tot 16 uur - maandag gesloten GEMEENTELIJKE OPENBARE BIBLIOTHEEK Stationsstraat 14 te 3381 Kapellen Maandag: uur / Dinsdag: gesloten Woensdag: uur / Donderdag: uur Vrijdag: uur / Zaterdag: uur STRIJKATELIER Bunsbeekdorp (naast parochiecentrum) Maandag: 8-12 uur Dinsdag: 7-11 uur en uur Woensdag: uur Donderdag en vrijdag: 7-11 uur NUTTIGE TELEFOONNUMMERS Antigifcentrum Brandwondencentrum Defecte straatverlichting Landelijke Kinderopvang Kinderdagverblijf Fie & Felix Slachtofferhulp Vlaamse Kankertelefoon Wachtdienst huisartsen Wachtdienst tandartsen POLITIE Grotestraat 33 te 3380 Glabbeek Fax Alle werkdagen van 9-12 uur Maandag: uur Woensdag: uur Buiten deze openingsuren dient u voor dringende gevallen contact op te nemen met het noodnummer 101. GRATIS JURIDISCH ADVIES Elke eerste dinsdag van de maand op de sociale dienst van het OCMW te Glabbeek:, dinsdag 2/9 en 7/10 - tussen en uur. (geen gratis advies in juli en augustus) OCMW Steenbergestraat 44 te 3380 Glabbeek (fax) Secretaris: Nicole Debecker Openingsuren: elke werkdag van 9-12 uur + maandagavond: uur Zitdagen OCMW-voorzitter: elke maandagavond van 18 tot 20 uur of op afspraak via tel of DE OCMW-RAAD Voorzitter: Johnny Reweghs (sp.a) Leden: Yvette Sterkendries (Dorpspartij) Omer Swinnen (Dorpspartij) Michel Willems (Dorpspartij) Greta Duchenne (sp.a) Bernadette Coeckelberghs (CD&V) Dirk Fremaut (CD&V) Eric Gijsermans (CD&V) Anita Van Nerum (samen) 17 DIENSTEN EN OCMW

14 GEMEENTEBESTUUR HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN MATTHIAS MERTENS (DORPSPARTIJ) - 2DE SCHEPEN Bevoegdheden: openbare werken, technische dienst, groendienst, gebouwenbeheer AGB, nutsvoorzieningen, jumelage Zitdagen (gemeentehuis): maandag uur / donderdag 9-12 uur / en op afspraak Contactgegevens: Torenstraat 18, 3384 Attenrode-Wever (kantoor gemeentehuis) (GSM) PETER REEKMANS (DORPSPARTIJ) - BURGEMEESTER Bevoegdheden: politie, brandweer, veiligheid, algemeen beleid, financiën, personeel, onderwijs, wonen, mobiliteit, communicatie, informatie, erfgoed Zitdagen (gemeentehuis): maandag uur / dinsdag uur / en op afspraak Contactgegevens: Dries 11b, 3380 Glabbeek (kantoor gemeentehuis), (kantoor parlement) (GSM) Secretariaat (gemeentehuis): Chantal Holsbeek Bereikbaarheid secretariaat: maandag t.e.m. vrijdag 9-12 uur / maandag uur / woensdag uur KRIS VANWINKELEN (DORPSPARTIJ) - 1STE SCHEPEN Bevoegdheden: milieu, patrimonium, onderhoud, sociale zaken, dorpskernvernieuwing, senioren, kerkfabrieken, landbouw en fruitteelt Zitdagen (gemeentehuis): maandag uur / vrijdag 9-12 uur / en op afspraak Contactgegevens: Torenstraat 66, 3384 Attenrode (kantoor gemeentehuis) (GSM) HILDE HOLSBEEKS (DORPSPARTIJ) - 3DE SCHEPEN Bevoegdheden: jeugd, sport, buitenschoolse kinderopvang, recreatie, energie, drinkwater, feestelijkheden, gezin Zitdagen (gemeentehuis): maandag uur / woensdag 9-12 uur en uur/ en op afspraak Contactgegevens: Heideblokstraat 7, 3380 Bunsbeek (kantoor gemeentehuis) (GSM) NATASJA ONS (SP.A) - 4DE SCHEPEN Bevoegdheden: ruimtelijke ordening, burgerlijke stand, cultuur, bibliotheek, GMTA, dierenwelzijn Zitdagen (gemeentehuis): maandag uur / woensdag uur / en op afspraak Contactgegevens: Doemstraat 5, 3384 Attenrode-Wever (kantoor gemeentehuis) (GSM) JOHNNY REWEGHS (SP.A) - 5DE SCHEPEN EN OCMW- VOORZITTER Bevoegdheden: OCMW, begraafplaatsen, openbaar vervoer, ICT, middenstand, lokale economie, toerisme Zitdagen (OCMW): maandag uur / en op afspraak Zitdagen (gemeentehuis): dinsdag, woensdag, donderdag: 9-12 uur / en op afspraak Contactgegevens: Tiensesteenweg 164c, 3380 Glabbeek (kantoor gemeentehuis) (kantoor OCMW) (GSM) glabbeek.be GEMEENTEHUIS IS OOK OPEN OP ZATERDAG VAN 10 TOT 12 UUR Elke zaterdag houden de schepenen zelf het gemeentehuis open van 10 tot 12 uur. Inwoners kunnen dan bij de schepenen terecht met hun vragen, klachten en suggesties. In juli en augustus nemen de schepenen ook even vakantie en is het gemeentehuis op zaterdag gesloten. DE GEMEENTERAAD Voorzitter Gemeenteraad: Peter Reekmans (Dorpspartij) Gemeenteraadsleden: Hans Hendrickx (Dorpspartij) Hilde Holsbeeks (Dorpspartij) Matthias Mertens (Dorpspartij) Yvette Sterkendries (Dorpspartij) Simon Vandermeulen (Dorpspartij) Kris Vanwinkelen (Dorpspartij) Georges Arnauts (CD&V) Herman Arnauts (CD&V) Greet Holsbeek (CD&V) Maria Saelmaekers (CD&V) Gaby Trompet (CD&V) Brunhilde Bogaerts (sp.a) Natasja Ons (sp.a) Michaël Pierlé (Open VLD) Tom Peeters (N-VA) Lowie Steenwegen (samen) De contactgegevens van de gemeenteraadsleden kan u vinden op 18 GEMEENTEBESTUUR

15 GEZAMENLIJKE AANKOOP STOOKOLIE JUNI 2014 Het OCMW van Glabbeek organiseert opnieuw een stookolieactie voor de inwoners van de gemeente. Via een gezamenlijke aankoop proberen we een zo hoog mogelijke korting op de dagprijs van de stookolie uit de brand te slepen ongeacht de grootte van ieders bestelling (min. 500l). OCMW Glabbeek organiseert dit op een 3-tal tijdstippen per jaar: in februari, juni en oktober. De tweede ronde voor dit jaar gaat dus nu in. Hieronder leggen we uit wie een bestelling kan plaatsen en hoe dat in zijn werk gaat. Het bestelformulier vindt u verderop in dit nummer. HOE BESTELLEN? Elke inwoner van Glabbeek kan inschrijven door het ingevulde en ondertekende bestelformulier binnen te brengen op het OCMW, uiterlijk op 19 juni WELKE ZIJN DE VOORWAARDEN? 1. Deelname aan de actie is onherroepelijk. Na afgifte van het bestelformulier verbindt de inschrijver zich ertoe de bestelde hoeveelheid (minimaal 500 liter) aan te kopen bij de door het OCMW gekozen stookolieleverancier aan de door deze leverancier geboden korting op de officiële dagprijs. 2. De prijs per liter kan nooit hoger zijn dan de officiële maximumprijs van de betreffende aardolieproducten op de dag van bestelling, zijnde 20 juni De actie staat enkel open voor particulieren, inwoners van Glabbeek, voor een adres en dus stookolietank gelegen op het grondgebied van de gemeente Glabbeek. 4. Elke deelnemende inwoner dient minimum 500 liter te bestellen en de bestelling geldt voor een enkel adres en een enkele tank. Er wordt geen bijkomende korting gegeven voor grote bestellingen. 5. De betreffende stookolietank dient te voldoen aan alle wettelijke voorwaarden. De groene dop dient dus bij levering aanwezig te zijn. 6. De stookolietank dient voldoende capaciteit te hebben voor het bestelde aantal liters. 7. Ook wie recht heeft op een verwarmingstoelage van het OCMW kan aan de actie deelnemen. 8. Het OCMW zal de goedkoopste leverancier bekend maken via de gemeentelijke website en het infobord aan het OCMW-gebouw. 9. Van zodra de inschrijvingsperiode is afgesloten, wordt uw bestelling geplaatst bij deze leverancier. 10. De levering vindt plaats in afspraak tussen de leverancier en de besteller, in de periode eind juni - begin juli Het OCMW van Glabbeek staat enkel in voor het groeperen van de individuele bestellingen en voor het plaatsen van de gezamenlijke bestelling. Het OCMW-bestuur is verder geen contracterende partij. 12. Elke deelnemer gaat een persoonlijk contract aan met de gekozen stookolieleverancier en staat persoonlijk in voor de betaling van de factuur. 13. Het OCMW van Glabbeek is niet verantwoordelijk voor enige contractuele of buitencontractuele tekortkoming vanwege de gekozen leverancier, dan wel de deelnemende inwoner. Bijkomende inlichtingen? OCMW Glabbeek, contactpersonen: Mireille Vancauthem en Nicole Debecker, Steenbergestraat / Fax: 016/ BESTELFORMULIER (IN HOOFDLETTERS INVULLEN A.U.B.) Ik, ondergetekende: Naam + voornaam Wonende te (straat + nr.)... in Glabbeek telefoon GSM... adres... Ik bestel.... liter stookolie (minimum 500 liter) voor levering in de periode eind juni - begin juli Ik verklaar mij akkoord met de voorwaarden voor deelname aan de actie. Ik sta persoonlijk in voor betaling van de factuur voor de geleverde hoeveelheid stookolie aan de prijs overeengekomen met de leverancier die door het OCMW werd aangewezen. Datum:... Handtekening: OCMW

16 SENIORENKRANT GLABBEEK Dit jaar starten het gemeentebestuur en de seniorenadviesraad met de uitgave van een seniorenkrant. De seniorenkrant verschijnt twee maal per jaar en wordt een krant op maat van elke senior, met het volledige aanbod voor de Glabbeekse senioren. In deze eerste editie vind je alvast een verslag van de voorbije seniorenactiviteiten en stellen de Glabbeekse seniorenverenigingen zich aan u voor. Ook de OCMW-werking komt aan bod. SENIOREN NAAR HET VLAAMS PARLEMENT EN DE SENAAT Op woensdag 19 maart 2014 gingen de Glabbeekse senioren naar politiek Brussel voor een bezoek aan het Vlaams Parlement en de Senaat. Ze werden begeleid door burgemeester-volksvertegenwoordiger Peter Reekmans en gids Arlette Lambrechts. Na de lunch mocht iedereen plaatsnemen in de pluchen stoelen van de Senaat. De deelnemers kregen uitleg over de functie en de werking van het parlement en over de geschiedenis van de prachtige gebouwen. Na het bijwonen vanaf de zittribune van een plenaire zitting van het Vlaams Parlement werd het bezoek afgesloten met een drankje. Een initiatief van de gemeente en de seniorenraad dat door iedereen werd gesmaakt! SENIORENNAMIDDAG KLEINKUNST GROOT GEBRACHT Dimitri Van Toren, Louis Neefs, Conny Vandenbos, Johan Verminnen, Herman Van Veen, ze passeerden allemaal de revue tijdens de 1ste voorjaarse seniorennamiddag in zaal Glazuur. Van 14u tot 17u genoten meer dan 180 senioren van een muzikaal aanbod, gebracht door Feminis vzw. Zangeressen Marijke Hendrickx (inwoner van Glabbeek) en Anne Jordens werden muzikaal begeleid door Dany Vanroy. De presentatie was in handen van Lieve Vandormael. Tijdens de pauze konden de aanwezige senioren genieten van een lekkere kop koffie met taart! Muziek, ambiance, koffie en taart een onfeilbaar recept voor een gezellige en aangename namiddag! Op naar een volgende editie! Uiteraard kon deze namiddag slechts een succes worden dank zij de inzet van de OCMW-medewerkers, de seniorenraad en vele vrijwilligers. Die willen we hier dan ook graag nog even extra bedanken! 20 SENIORENKRANT

17 KEN JIJ DE GLABBEEKSE SENIORENVERENIGINGEN? Hou jij van sociaal contact? Wil je graag deelnemen aan het sociale en culturele leven in Glabbeek? Als senior kan je naast de vele andere verenigingen ook terecht bij heel wat Glabbeekse seniorenverenigingen: GEPENSIONEERDEN ATTENRODE-WEVER Naam lid: Nelly Kemels (vroeger bestuurslid, nu gewoon lid) Bij onze bond komen de mensen graag kaartspelen en gezellig praten bij een kop koffie en lekkere taart. Op feestdagen of ter nagedachtenis van overleden leden verzorgen we af en toe een misviering. Ik kom voornamelijk voor het gezellig samenzijn, het sociaal contact. Iedereen kent elkaar en een babbeltje vind ik altijd leuk. Nieuwe mensen zijn natuurlijk altijd welkom bij onze vereniging. Contact Voorzitter: Romain Peeters, Attenrodestraat Attenrode-Wever, Secretaris: Frida Willems, Torenstraat Attenrode-Wever, 016/ , OKRA BUNSBEEK Naam lid: Romaine Lenaerts Bij OKRA Bunsbeek komen we gezellig samen bij een kop koffie met taart, smoutebollen of ander lekkers. Er worden ook vaak moppen getapt! Plezier en gezelligheid zijn steeds troef! Contact Voorzitter: Romaine Lenaerts, Pepinusfortstraat Bunsbeek, 016/ Secretaris: Philip Staes, Pepinusfortstraat Bunsbeek, 016/ OKRA GLABBEEK Naam lid: Jan Craninckx Als 55+ er kan iedereen bij OKRA kiezen uit een zeer brede waaier van activiteiten, zowel sportief (wandelen, fietsen, petanque, kubb, sportdagen, ) als cultureel (Nieuwe Horizonten, spreekbeurten, uitstappen, ) Maar ook is er een aanbod aan reizen en bedevaarten in binnen-en buitenland. En niet te vergeten: belangenbehartiging. Okra is tevens erkend als mantelzorgorganisatie. Iedereen kan voor meer informatie een kijkje nemen op en Zelf ga ik graag naar OKRA Glabbeek omdat ze meerdere activiteiten inrichten en daarbuiten ook deelnemen aan activiteiten van het gewest en de regio. Ik nodig iedereen uit om lid te worden, hoe meer leden, hoe groter de invloed op het beleid. Contact Voorzitter: Jan Craninckx, Stationsstraat Glabbeek, 016/ , Secretaris: Fred Courant, Baekveldstraat Bunsbeek, 016/ , 21 SENIORENKRANT

18 NEOS GLABBEEK Naam lid: Jos Devroye Ik ben gewoon lid en ga graag naar de vergaderingen van NEOS. Er valt altijd wel iets te leren. Samen eens kunnen lachen, op reis gaan en feesten, samen zijn is altijd fijn! Zo zijn we met Neos naar Rusland geweest en naar talrijke andere landen, ik voel me goed bij Neos. Contact Voorzitter: Clément Van der Velpen, Attenrodestraat Glabbeek, 016/ , Secretaris: Annie Raymaekers, Schoolstraat Bunsbeek, 016/ , SENIORENVERWENNAMIDDAG Gemeentebestuur, OCMW en seniorenraad organiseren op donderdag 25 september 2014 in zaal Glazuur een nieuwe senioren-verwennamiddag. Om onze senioren actief te betrekken bij sport en cultuur is er tijdens deze namiddag een ruime keuze aan sportieve en culturele activiteiten. Na de workshops kan er gedanst worden op de muziek van het accordeongezelschap Kriebel en Huksel. Dit evenement wordt financieel ondersteund door de Federale en Vlaamse overheden. Het volledige programma zal iedereen kunnen ontdekken in het infoblad van september 2014! Noteer alvast 25 september in uw agenda! Meer info: Kris Vanwinkelen, Schepen van Senioren, 0496/ , Johnny Reweghs, OCMW-voorzitter, 0475/ , 22 SENIORENKRANT

19 MANTELZORGPREMIE Doe jij als chronisch zieke, gehandicapte of hulpbehoevende, regelmatig een beroep op een familielid, een vriend of een buur om je te helpen bij de meest uiteenlopende taakjes, dan kan jij die persoon verrassen met de Glabbeekse mantelzorgpremie. Deze bedraagt 60 euro per jaar en kan via onderstaand formulier aangevraagd worden bij het OCMW. Het dient steeds vergezeld te zijn van een attest verstrekt door jouw ziekenfonds. AANVRAAGFORMULIER MANTELZORGPREMIE GLABBEEK 2014 Ondergetekende (naam en adres van aanvrager - zorgbehoevende die de zorgverzekering genoot in 2013): rijksregisternummer van de aanvrager:... verklaart hierbij dat hij/zij: - gans het jaar 2013 effectief de zorgverzekering genoot - gans het jaar 2013 in de gemeente Glabbeek woonachtig was - gans het jaar 2013 in een thuissituatie verbleef (geen opname in een rust- of verzorgingshuis) Hij/zij vraagt hierbij voor (naam en adres van de mantelzorger) een premie van 60 ( te storten op rekening van de mantelzorger) rekeningnummer... Hij/zij voegt hierbij het bewijs van de zorgkas dat men in 2013 het ganse jaar genoot van de uitbetaling van de zorgverzekering. Dit aanvraagformulier moet uiterlijk op 30 juni 2014 ingediend worden bij OCMW Glabbeek, Steenbergestraat 44, 3380 Glabbeek. Ter informatie kan u hieronder vermelden welke taak/taken door de mantelzorger wordt/worden verricht:..... Handtekening van zorgbehoevende (of van vertegenwoordiger indien de betrokkene zelf niet meer kan tekenen) 23 SENIORENKRANT

WEKELIJKSE ELEKTRONISCHE NIEUWSBRIEF

WEKELIJKSE ELEKTRONISCHE NIEUWSBRIEF Maquette woonzorgcentrum te bekijken op het gemeentehuis. Beste inwoners Heel wat dossiers die onze gemeente ten goede komen, zijn recent in een stroomversnelling geraakt. Zo keurde de gemeenteraad de

Nadere informatie

VOORWOORD HET GEMEENTEBESTUUR EN DE OCMW-RAAD WENSEN ALLE INWONERS EEN PRETTIG EINDEJAAR EN EEN GELUKKIG 2015!

VOORWOORD HET GEMEENTEBESTUUR EN DE OCMW-RAAD WENSEN ALLE INWONERS EEN PRETTIG EINDEJAAR EN EEN GELUKKIG 2015! De leerlingen van de derde graad van alle scholen in Glabbeek legden samen met het gemeentebestuur en Defensie bloemen neer op 6 november aan het nieuwe oorlogsmonument in Bunsbeek. Beste inwoners Op 6

Nadere informatie

WEKELIJKSE ELEKTRONISCHE NIEUWSBRIEF

WEKELIJKSE ELEKTRONISCHE NIEUWSBRIEF Beste inwoners Op vrijdag 6 september mocht onze provincie de spits afbijten met de eerste Blijde Intrede van Koning Filip. Namens onze gemeente stonden Burgemeester Jos Vicca en Parlementslid Peter Reekmans

Nadere informatie

WEKELIJKSE ELEKTRONISCHE NIEUWSBRIEF

WEKELIJKSE ELEKTRONISCHE NIEUWSBRIEF De drijvende krachten van de eerste buitenspeeldag: Jeugdschepen Hilde Holsbeeks en leden van de oudercomités van onze scholen. Beste inwoners Begin deze maand werd onze gemeente geteisterd door een ware

Nadere informatie

WEKELIJKSE ELEKTRONISCHE NIEUWSBRIEF

WEKELIJKSE ELEKTRONISCHE NIEUWSBRIEF Beste inwoners Op zaterdag 28 september was iedereen die tijdens het voorbije jaar in onze gemeente kwam wonen te gast op het gemeentehuis. Deze grote groep nieuwe Glabbekenaren kreeg informatie over de

Nadere informatie

WEKELIJKSE ELEKTRONISCHE NIEUWSBRIEF

WEKELIJKSE ELEKTRONISCHE NIEUWSBRIEF Eerste spadesteek woonzorgcampus Glabbeek - op de foto: Het College van Burgemeester en Schepenen, Rudy Mattheus (voorzitter oase vzw), pastoor Luc Thiry en gewezen Burgemeester Jos Vicca Beste inwoners

Nadere informatie

WEKELIJKSE ELEKTRONISCHE NIEUWSBRIEF

WEKELIJKSE ELEKTRONISCHE NIEUWSBRIEF Schepen van Openbare Werken en Groendienst Matthias Mertens en Burgemeester Peter Reekmans overhandigen de sleutel aan Patrick Degeest, de vaste chauffeur van de nieuwe veegmachine. Beste inwoners Vandaag

Nadere informatie

VOORWOORD. Beste inwoners

VOORWOORD. Beste inwoners Beste inwoners Namens het gemeentebestuur wens ik iedereen een gelukkig, voorspoedig en vooral gezond 2014. Sinds Nieuwjaar ben ik jullie nieuwe burgemeester, en de komende jaren zal ik mij in deze belangrijke

Nadere informatie

www.glabbeek.be VOORWOORD Beste inwoners

www.glabbeek.be VOORWOORD Beste inwoners Beste inwoners www.glabbeek.be De zomervakantie zit er weer er op voor de meesten onder ons. De voorbije maanden was er veel te beleven in onze gemeente. Vooral de verenigingen deden weer hun best om Glabbeek

Nadere informatie

ZOMERVAKANTIE 2015 ACTIVITEITEN JEUGD & SPORT

ZOMERVAKANTIE 2015 ACTIVITEITEN JEUGD & SPORT ZOMERVAKANTIE 2015 ACTIVITEITEN JEUGD & SPORT 1 Dries BOSMANS jeugddienst Dirk SMITS schepen van jeugd Ann SCHRIJVERS schepen van sport Gudrun NIJS sportdienst Wim GORISSEN jeugd- en sportdienst Zet je

Nadere informatie

Stratenplan Openingsuren Nieuwsbrief Meldingskaart AZ-gids FAQ. Verklein het lettertype Vergroot het lettertype Print Print naar pdf

Stratenplan Openingsuren Nieuwsbrief Meldingskaart AZ-gids FAQ. Verklein het lettertype Vergroot het lettertype Print Print naar pdf Stratenplan Openingsuren Nieuwsbrief Meldingskaart AZ-gids FAQ Verklein het lettertype Vergroot het lettertype Print Print naar pdf Typ hier uw zoekterm Typ hier uw zoekterm zoeken Wonen en leven Energieschaarste

Nadere informatie

Gemeente Opwijk. Contact Stratenplan Openingsuren E-loket Aanmelden. normaal lettertype grootte medium lettertype grootte groot lettertype grootte

Gemeente Opwijk. Contact Stratenplan Openingsuren E-loket Aanmelden. normaal lettertype grootte medium lettertype grootte groot lettertype grootte Gemeente Opwijk Contact Stratenplan Openingsuren E-loket Aanmelden normaal lettertype grootte medium lettertype grootte groot lettertype grootte Typ hier uw zoekterm Typ hier uw zoekterm zoeken Leven &

Nadere informatie

Aanvraagformulier voor de organisatie van openbare evenementen

Aanvraagformulier voor de organisatie van openbare evenementen Aanvraagformulier voor de organisatie van openbare evenementen Aanvraagformulier voor de organisatie van openbare evenementen, feesten en fuiven in de gemeente Holsbeek De organisator van een openbaar

Nadere informatie

PROCES-VERBAAL VAN DE GEMEENTERAADSZITTING VAN 15 MEI 2014

PROCES-VERBAAL VAN DE GEMEENTERAADSZITTING VAN 15 MEI 2014 PROCES-VERBAAL VAN DE GEMEENTERAADSZITTING VAN 15 MEI 2014 Aanwezig: MM. P. Reekmans, Burgemeester-Voorzitter; K. Vanwinkelen, M. Mertens, H. Holsbeeks,N. Ons, Schepenen; G. Holsbeek, M. Saelmaekers, L.

Nadere informatie

WEKELIJKSE ELEKTRONISCHE NIEUWSBRIEF

WEKELIJKSE ELEKTRONISCHE NIEUWSBRIEF Het College van Burgemeester en Schepenen met de ere-directeurs van de gemeenteschool. Beste inwoners Het College van Burgemeester en Schepenen reikte tijdens de gemeentelijke nieuwjaarsreceptie eretitels

Nadere informatie

WEKELIJKSE ELEKTRONISCHE NIEUWSBRIEF

WEKELIJKSE ELEKTRONISCHE NIEUWSBRIEF Beste inwoners Al jaren slepen problemen van wateroverlast op meerdere plaatsen in onze gemeente aan. De verschillende Aquafinwerken die tijdens de vorige bestuursperiode werden opgestart en die nu overal

Nadere informatie

Aanvraagformulier tot stedelijke ondersteuning voor culturele initiatieven en activiteiten

Aanvraagformulier tot stedelijke ondersteuning voor culturele initiatieven en activiteiten Cel cultuurcoördinatie Dries Peeters Cultuurbeleidscoördinator Elisabethlaan 103 3200 Aarschot 016 63 02 80 dries.peeters@aarschot.be DP/CBC Voorbehouden aan de administratie 76230/332-02 Schepencollegebeslissing

Nadere informatie

Aanvraag tot aansluiting bij het Huurgarantiefonds

Aanvraag tot aansluiting bij het Huurgarantiefonds Aanvraag tot aansluiting bij het Huurgarantiefonds- pagina 1 van 6 Aanvraag tot aansluiting bij het Huurgarantiefonds Wonen-Vlaanderen Afdeling Financiële Instrumenten cel Huurgarantiefonds Koning Albert

Nadere informatie

College van burgemeester en schepen van 2 januari 2013

College van burgemeester en schepen van 2 januari 2013 College van burgemeester en schepen van 2 januari 2013 001 Schepencollege. Taakverdeling. 002 Schepencollege. Vergadermomenten schepencollege. 003 Schepencollege. Zitdagen van de leden van het schepencollege.

Nadere informatie

WEKELIJKSE ELEKTRONISCHE NIEUWSBRIEF

WEKELIJKSE ELEKTRONISCHE NIEUWSBRIEF Op de foto: Burgemeester Peter Reekmans, de vleugeladjudant van de Koning, de Duitse ambassadeur, de provinciecommandant en schepen Natasja Ons bij de bloemenneerlegging tijdens Glabbeek Herdenkt Beste

Nadere informatie

A renovatie van de voorgevel B verfraaiing van de commerciële ruimte C beide. eigenaar van het pand

A renovatie van de voorgevel B verfraaiing van de commerciële ruimte C beide. eigenaar van het pand Vak bestemd voor administratie Dossiernummer:... Aanvraagdatum:... Aanvraagformulier toelage renovatie handelspanden Met dit formulier dient u een aanvraag in voor het verkrijgen van een toelage voor de

Nadere informatie

KNUFFELPAS Voor kinderen van 3 tot en met 5 jaar

KNUFFELPAS Voor kinderen van 3 tot en met 5 jaar KNUFFELPAS Voor kinderen van 3 tot en met 5 jaar Zomervakantie 2013 Een organisatie van gemeentebestuur Sint-Gillis-Waas TIJDELIJKE VERHUIS JEUGDDIENST Deze zomer verhuist de jeugddienst tijdelijk naar

Nadere informatie

Beste inwoner, Alvast bedankt! Namens het gemeentebestuur, H. Verschave G. Liefooghe

Beste inwoner, Alvast bedankt! Namens het gemeentebestuur, H. Verschave G. Liefooghe Bevraging aan de inwoners van Alveringem Beste inwoner, Het meerjarenplan moet worden opgemaakt voor de periode 2014-2020. In zo n meerjarenplan staat wat het bestuur allemaal zou willen en moeten kunnen

Nadere informatie

De Kar wil ook beleidsbeïnvloedend werken vanuit de noden en signalen die zij bij mensen opvangt.

De Kar wil ook beleidsbeïnvloedend werken vanuit de noden en signalen die zij bij mensen opvangt. De Kar Folder Wat is De Kar? Soms kan je leven plotseling veranderen door een tegenslag (ziekte, werkloosheid, scheiding, een overlijden binnen je gezin...) en word je verplicht om met weinig geld rond

Nadere informatie

TITEL I. Voorwaarden tot het bekomen van een mantelzorgpremie

TITEL I. Voorwaarden tot het bekomen van een mantelzorgpremie OCMW Boortmeerbeek Dienst thuiszorg Huishoudelijk reglement dienst thuiszorg mantelzorgpremie Artikel 1 Met ingang van 1 november 2010 kent het OCMW Boortmeerbeek een mantelzorgpremie toe aan de mantelzorgers

Nadere informatie

Statuten Ouderenadviesraad Destelbergen-Heusden. Goedgekeurd door de ouderenadviesraad op 27/11/2013.

Statuten Ouderenadviesraad Destelbergen-Heusden. Goedgekeurd door de ouderenadviesraad op 27/11/2013. Statuten 2013-2018 Algemeen Statuten Ouderenadviesraad Destelbergen-Heusden Goedgekeurd door de ouderenadviesraad op 27/11/2013. Art. 1 Er wordt een gemeentelijke ouderenadviesraad opgericht en erkend

Nadere informatie

Heraanleg van de Maciebergstraat, Meulemanstraat en Voldersstraat

Heraanleg van de Maciebergstraat, Meulemanstraat en Voldersstraat Heraanleg van de Maciebergstraat, Meulemanstraat en Voldersstraat Oostkamp, 10 maart 2016 Beste bewoner De heraanleg van de Meuleman- en Voldersstraat staat al lang op het programma. Echter tot op vandaag

Nadere informatie

stad brugge dienst welzijn AANVRAAGFORMULIER Mantelzorgpremie

stad brugge dienst welzijn AANVRAAGFORMULIER Mantelzorgpremie stad brugge dienst welzijn AANVRAAGFORMULIER Mantelzorgpremie Met dit formulier kunt u als mantelzorger de Brugse mantelzorgpremie aanvragen. Wij vragen u alle gegevens in DRUKLETTERS in te vullen. Tip:

Nadere informatie

30ste jaargang. nr 08. korte inhoud

30ste jaargang. nr 08. korte inhoud April 2014 30/08 30ste jaargang. nr 08 korte inhoud Wat voorbij is... Inbraakpreventie Wat komt... KWB in vuur en vlam... Let s barbecue... Samenaankoop stookolie... Workshop keramiek... Lommel zonder

Nadere informatie

Wandelclub Toekers Bunsbeek B051

Wandelclub Toekers Bunsbeek B051 Wandelclub Toekers Bunsbeek B051 De wandelingen starten aan voetbalkantine,vlaasstraat 3, 3380 Bunsbeek Wandelclub de Toekers Bunsbeek zal naar goede gewoonte in het kader van de week van de sportclub

Nadere informatie

Subsidiereglement ontwikkelingssamenwerking gemeentebestuur Zulte

Subsidiereglement ontwikkelingssamenwerking gemeentebestuur Zulte Subsidiereglement Ontwikkelingssamenwerking Gemeente Zulte (goedgekeurd in de gemeenteraadszitting van 25 juni 2009) Dit subsidiereglement omvat: 1. Werkingstoelagen voor verenigingen aangesloten bij de

Nadere informatie

Met eenparigheid van stemmen wordt de agenda als volgt gewijzigd: agendapunt 16 wordt verdaagd.

Met eenparigheid van stemmen wordt de agenda als volgt gewijzigd: agendapunt 16 wordt verdaagd. PROCES-VERBAAL VAN DE GEMEENTERAADSZITTING VAN 13 NOVEMBER 2014 Aanwezig: MM. P. Reekmans, Burgemeester-Voorzitter; K. Vanwinkelen, M. Mertens, H. Holsbeeks,N. Ons, Schepenen; G. Holsbeek, M. Saelmaekers,

Nadere informatie

GEMEENTELIJKE RAAD VOOR ONTWIKKELINGSSAMENWERKING (GROS) STATUTEN

GEMEENTELIJKE RAAD VOOR ONTWIKKELINGSSAMENWERKING (GROS) STATUTEN GEMEENTELIJKE RAAD VOOR ONTWIKKELINGSSAMENWERKING (GROS) Art. 1 - Taakomschrijving STATUTEN De Raad heeft een adviserende en een sensibiliserende taak. De adviserende taak omvat het verstrekken van advies

Nadere informatie

Stratenplan Openingsuren Nieuwsbrief Meldingskaart AZ-gids FAQ. Verklein het lettertype Vergroot het lettertype Print Print naar pdf

Stratenplan Openingsuren Nieuwsbrief Meldingskaart AZ-gids FAQ. Verklein het lettertype Vergroot het lettertype Print Print naar pdf Stratenplan Openingsuren Nieuwsbrief Meldingskaart AZ-gids FAQ Verklein het lettertype Vergroot het lettertype Print Print naar pdf Typ hier uw zoekterm Typ hier uw zoekterm zoeken Wonen en leven Energieschaarste

Nadere informatie

Deze account maak je nu best al aan, zodat je meteen kan inschrijven op 1 juni.

Deze account maak je nu best al aan, zodat je meteen kan inschrijven op 1 juni. Beste leerling, Beste ouder, Vorig schooljaar zijn we gestart met het online (her)inschrijven. Om dit ook nu weer vlot te laten verlopen vragen we nu reeds je aandacht voor de procedure. De online inschrijvingen

Nadere informatie

VAKANTIEWERKING GEETBETS 2012

VAKANTIEWERKING GEETBETS 2012 VAKANTIEWERKING GEETBETS 2012 SPEELPLEIN WORKSHOPS UITSTAPPEN SPORTWEKEN Het gemeentebestuur van Geetbets stelt voor: Vakantiewerking 2012 Maandag 2 juli t/m vrijdag 13 juli Maandag 6 augustus t/m vrijdag

Nadere informatie

- Indien vzw : ondernemingsnummer :..

- Indien vzw : ondernemingsnummer :.. AANVRAAGDOSSIER VOOR SUBSIDIES AAN JEUGDVERENIGINGEN Deel 1 van dit aanvraagdossier geeft uitvoering aan het reglement inzake de basissubsidies (werkingssubsidies). Deel 2 van dit aanvraagdossier geeft

Nadere informatie

De Gemeenteraad, In openbare vergadering,

De Gemeenteraad, In openbare vergadering, STATUTEN MILIEURAAD De Gemeenteraad, In openbare vergadering, Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 22 maart 2004 houdende wijzigingen van de statuten van de milieuraad ingevolge richtlijnen vastgelegd

Nadere informatie

Aanvraagformulier voor de organisatie van openbare evenementen

Aanvraagformulier voor de organisatie van openbare evenementen Aanvraagformulier voor de organisatie van openbare evenementen Aanvraagformulier voor de organisatie van openbare evenementen, feesten en fuiven in de gemeente Holsbeek De organisator van een openbaar

Nadere informatie

Dienstjaar 2013. Aanvraagformulier tot het bekomen van een gemeentelijke huursubsidie. Gegevens van de aanvrager. Naam en voornaam aanvrager :...

Dienstjaar 2013. Aanvraagformulier tot het bekomen van een gemeentelijke huursubsidie. Gegevens van de aanvrager. Naam en voornaam aanvrager :... Aanvraagformulier tot het bekomen van een gemeentelijke huursubsidie Gemeente Beveren Stationsstraat 2 9120 BEVEREN Dienstjaar 2013 Tel : 03 750 16 78 Fax : 03 750 15 23 e-mail : socialezaken@beveren.be

Nadere informatie

Pidpa Riolering in Zoersel: Wijk Kapellenhof - Aanleg riolering -

Pidpa Riolering in Zoersel: Wijk Kapellenhof - Aanleg riolering - Pidpa Riolering in Zoersel: Wijk Kapellenhof - Aanleg riolering - Voorstelling infovergadering bewoners 23 januari 2012 Inhoud presentatie 1. Voorstelling Pidpa Riolering 2. Wijk Kapellenhof 3. Gescheiden

Nadere informatie

WEKELIJKSE ELEKTRONISCHE NIEUWSBRIEF

WEKELIJKSE ELEKTRONISCHE NIEUWSBRIEF Schepen Hilde Holsbeeks en Burgemeester Peter Reekmans nemen het eerste exemplaar van de recreatieve kaart in ontvangst. Beste inwoners Na twee jaar hard werken komen heel wat grote projecten eindelijk

Nadere informatie

Feestelijke dagen. Marlies Uyttersprot

Feestelijke dagen. Marlies Uyttersprot Feestelijke dagen Taak 1 : o Zoek op in het woordenboek - feestdag: o Zeg met eigen woorden wat een feestdag is. o Maak 3 samenstellingen met : - - dag voorbeeld verjaardag... - feest- voorbeeld feestmenu

Nadere informatie

OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN DE STAD TIENEN REGLEMENT INZAKE DE TOEKENNING VAN EEN GEMEENTELIJKE MANTELZORGPREMIE

OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN DE STAD TIENEN REGLEMENT INZAKE DE TOEKENNING VAN EEN GEMEENTELIJKE MANTELZORGPREMIE OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN DE STAD TIENEN REGLEMENT INZAKE DE TOEKENNING VAN EEN GEMEENTELIJKE MANTELZORGPREMIE Artikel 1 - Principe Binnen de perken van het goedgekeurde budget

Nadere informatie

TE HUUR. Een huurcontract laten registreren... een makkelijk te vervullen verplichting - Gewijzigde wetgeving -

TE HUUR. Een huurcontract laten registreren... een makkelijk te vervullen verplichting - Gewijzigde wetgeving - TE HUUR Een huurcontract laten registreren... een makkelijk te vervullen verplichting - Gewijzigde wetgeving - 1. Wie moet welk huurcontract laten registreren? huurcontract van een onroerend goed dat uitsluitend

Nadere informatie

Een huurcontract laten registreren... een makkelijk te vervullen verplichting - Gewijzigde wetgeving - Federale Overheidsdienst FINANCIEN

Een huurcontract laten registreren... een makkelijk te vervullen verplichting - Gewijzigde wetgeving - Federale Overheidsdienst FINANCIEN Een huurcontract laten registreren... een makkelijk te vervullen verplichting - Gewijzigde wetgeving - L UNION FAIT LA FORCE - EENDRACHT MAAKT MACHT Federale Overheidsdienst FINANCIEN 1. Wie moet welk

Nadere informatie

Subsidieaanvraag hemelwaterinstallatie en/of infiltratievoorziening

Subsidieaanvraag hemelwaterinstallatie en/of infiltratievoorziening Subsidieaanvraag hemelwaterinstallatie en/of infiltratievoorziening Ontvangstdatum Gemeentebestuur Destelbergen Dienst Leefmilieu Dendermondesteenweg 430, 9070 DESTELBERGEN Tel. 09 218 92 60 Fax 09 228

Nadere informatie

Opgelet: gebruik dit voorbeeld als inspiratie voor een document op eigen maat.

Opgelet: gebruik dit voorbeeld als inspiratie voor een document op eigen maat. BIJLAGE 6 VOORBEELD-STATUTEN Opgelet: gebruik dit voorbeeld als inspiratie voor een document op eigen maat. ALGEMEEN Art. 1 Er wordt een gemeentelijke ouderenadviesraad opgericht en erkend onder de naam...

Nadere informatie

Samenaankoop voor beginners

Samenaankoop voor beginners 4. Zelfde groot voordeel vanaf 500 liter Samenaankoop voor beginners Begin april 2008 betaalden we voor 1 liter stookolie 0,8238 euro! Een historisch record. Wie kan dat nog betalen? Tientallen kwb-afdelingen

Nadere informatie

Pidpa Riolering in Malle: Leegstede - Eertbolweg - Aanleg riolering -

Pidpa Riolering in Malle: Leegstede - Eertbolweg - Aanleg riolering - Pidpa Riolering in Malle: Leegstede - Eertbolweg - Aanleg riolering - Voorstelling infovergadering bewoners 22 november 2011 Inhoud presentatie 1. Voorstelling Pidpa Riolering 2. Leegstede - Eertbolweg

Nadere informatie

Secretariaat: gezinsbond9050@gmail.com 09 231 42 09. Voorzitter: voorzitter.gezinsbond9050@gmail.com 09 231 73 15

Secretariaat: gezinsbond9050@gmail.com 09 231 42 09. Voorzitter: voorzitter.gezinsbond9050@gmail.com 09 231 73 15 Secretariaat: gezinsbond9050@gmail.com 09 231 42 09 Voorzitter: voorzitter.gezinsbond9050@gmail.com 09 231 73 15 Kinderoppasdienst: kinderoppas.gezinsbond9050@gmail.com 0473 97 85 24 Gezinsspaarkaart:

Nadere informatie

Aanvraag voor ondersteuning van een sportief evenement

Aanvraag voor ondersteuning van een sportief evenement Aanvraag voor ondersteuning van een sportief evenement Sportdienst Unit Ondersteuning Bezoekadres Postadres Openingsuren - Bereikbaarheid Zuiderlaan 13 9000 Gent tel.: 09 266 80 00 Stadhuis Botermarkt

Nadere informatie

Aanvraag Startsubsidie

Aanvraag Startsubsidie Aanvraag Startsubsidie Dit formulier 6 maand na de start van het jeugdwerkinitiatief, bezorgen aan het College van Burgemeester en Schepenen T.a.v. De gemeentelijke jeugddienst Grote Markt 1 9060 Zelzate

Nadere informatie

VAKANTIEGIDS. 2,5 18 jaar 2015. Alle activiteiten voor kinderen en jongeren in Kampenhout!

VAKANTIEGIDS. 2,5 18 jaar 2015. Alle activiteiten voor kinderen en jongeren in Kampenhout! VAKANTIEGIDS VAKANTIEGIDS 2,5 18 jaar 2015 Alle activiteiten voor kinderen en jongeren in Kampenhout! V.U.: College van Burgemeester en Schepenen, Gemeentehuisstraat 16, 1910 Kampenhout 1/8 Gelieve mij

Nadere informatie

WEKELIJKSE ELEKTRONISCHE NIEUWSBRIEF

WEKELIJKSE ELEKTRONISCHE NIEUWSBRIEF De kerstman op bezoek bij de jongens en meisjes tijdens de Kerstshow in GC De Roos. Beste inwoners Namens het gemeentebestuur wens ik iedereen een gezond, gezellig, productief en gelukkig nieuw jaar. 2015

Nadere informatie

Thuiszorg informatie punt. Tegemoetkomingen aan hulpbehoevenden ouder dan 65 jaar

Thuiszorg informatie punt. Tegemoetkomingen aan hulpbehoevenden ouder dan 65 jaar 2 Thuiszorg informatie punt Tegemoetkomingen aan hulpbehoevenden ouder dan 65 jaar Inhoud 1 Tegemoetkoming mindervaliden van de FOD Sociale Zekerheid... 5 1.1 De tegemoetkoming hulp aan bejaarden (THAB)...

Nadere informatie

Vakantiegids. 2,5 16 jaar Alle activiteiten voor kinderen en jongeren in Kampenhout georganiseerd door de jeugd -en sportdienst

Vakantiegids. 2,5 16 jaar Alle activiteiten voor kinderen en jongeren in Kampenhout georganiseerd door de jeugd -en sportdienst Vakantiegids 2,5 16 jaar 2017 Alle activiteiten voor kinderen en jongeren in Kampenhout georganiseerd door de jeugd -en sportdienst 1. GCV Sportpret in samenwerking met gemeente Kampenhout Locatie: alle

Nadere informatie

Vakantiewerking Geetbets Maandag 3 14 juli. Maandag 31 juli 25 augustus

Vakantiewerking Geetbets Maandag 3 14 juli. Maandag 31 juli 25 augustus Vakantiewerking Geetbets 2017 Maandag 3 14 juli Maandag 31 juli 25 augustus HET SPEELPLEIN De Poel Voor kinderen van 4 tot 14 jaar. 5 hele dag, 3 halve dag In de Poel, Vijverstraat 37 te Grazen van 9u

Nadere informatie

Reglement gemeentelijke mantelzorgpremie

Reglement gemeentelijke mantelzorgpremie Reglement gemeentelijke mantelzorgpremie Artikel 1: Met ingang van 1 januari 2010 en binnen de perken van het begrotingskrediet zal de gemeente Affligem onder de hiernavolgende voorwaarden een mantelzorgpremie

Nadere informatie

ACTIVITEITENKALENDER LDC

ACTIVITEITENKALENDER LDC ACTIVITEITENKALENDER LDC Den Dries HOUTEM April, Mei en Juni 2017 Buurtfeest Houtem zaterdag 10 juni in Dienstencentrum den Dries Extra: Kleurplaat en binaire puzzel Karel Trekelsstraat 46a- 1800 Houtem

Nadere informatie

Vakantiegids. 2,5 18 jaar 2016. Alle activiteiten voor kinderen en jongeren in Kampenhout georganiseerd door jeugd -en sportdienst

Vakantiegids. 2,5 18 jaar 2016. Alle activiteiten voor kinderen en jongeren in Kampenhout georganiseerd door jeugd -en sportdienst Vakantiegids 2,5 18 jaar 2016 Alle activiteiten voor kinderen en jongeren in Kampenhout georganiseerd door jeugd -en sportdienst V.U.: College van Burgemeester en Schepenen, Gemeentehuisstraat 16, 1910

Nadere informatie

AANVRAAG EENMALIGE INVESTERINGSTOELAGE VOOR KINDEROPVANGINITIATIEVEN. Deel 1: IDENTIFICATIEGEGEVENS

AANVRAAG EENMALIGE INVESTERINGSTOELAGE VOOR KINDEROPVANGINITIATIEVEN. Deel 1: IDENTIFICATIEGEGEVENS AANVRAAG EENMALIGE INVESTERINGSTOELAGE VOOR KINDEROPVANGINITIATIEVEN versie 01 januari 2017 Dit betreft een aanvraag voor: Dossiernummer Kind en Gezin : oprichting nieuw initiatief... uitbreiding capaciteit

Nadere informatie

Tour de France 2015 door Glabbeek

Tour de France 2015 door Glabbeek Update 01/07/2015 - Medische problemen tijdens de doortocht Belangrijk bericht voor de inwoners betreffende medische problemen tijdens de doortocht van de Tour de France op maandag 6 juli 2015! Tijdens

Nadere informatie

Buurtkrantje Elegast - Den Dam. buurtwerking in de Damwijk

Buurtkrantje Elegast - Den Dam. buurtwerking in de Damwijk Buurtkrantje Elegast - Den Dam buurtwerking in de Damwijk Editie juli 2013 1 Inhoud Voorwoord 3 Vrijwilligers 4 Kamp 6 Spektakeldagen 7 Damcomité 8 Vooruitblik 9 Fotopagina 10 Programma spelnamiddag 12

Nadere informatie

Nieuwsbrief 1. Beste ouders, Hartelijk welkom in onze school! Leerkrachten kleuteronderwijs

Nieuwsbrief 1. Beste ouders, Hartelijk welkom in onze school! Leerkrachten kleuteronderwijs Nieuwsbrief 1 Beste ouders, Hartelijk welkom in onze school! Leerkrachten kleuteronderwijs Peuterklas : juf. Katrien H. K1 : juf. Annick K2 : juf. Mieke en meester Toby K3 : juf. Lydia Kinderverzorgster

Nadere informatie

TOELICHTINGSNOTA BIJ DE GEMEENTERAAD VAN donderdag 01 maart Gemeentelijk ruimtelijk structuurplan Lennik: voorlopige vaststelling - advies

TOELICHTINGSNOTA BIJ DE GEMEENTERAAD VAN donderdag 01 maart Gemeentelijk ruimtelijk structuurplan Lennik: voorlopige vaststelling - advies TOELICHTINGSNOTA BIJ DE GEMEENTERAAD VAN donderdag 01 maart 2012 OPENBARE VERGADERING RUIMTELIJKE ORDENING 1. Gemeentelijk ruimtelijk structuurplan Lennik: voorlopige vaststelling - advies De gemeenteraad

Nadere informatie

Overwegende dat de emissies op basis van fossiele brandstoffen op korte of lange termijn de buffercapaciteit van de biosfeer kunnen overschrijden;

Overwegende dat de emissies op basis van fossiele brandstoffen op korte of lange termijn de buffercapaciteit van de biosfeer kunnen overschrijden; Gelet op de bepalingen van gemeentedecreet inzonderheid op artikel 42; Gelet op de ondertekende samenwerkingsovereenkomst Milieu als opstap naar duurzame ontwikkeling waarbij de stad Landen zich ertoe

Nadere informatie

Aanvraag van een subsidie voor erkende sportclubs in Vleteren

Aanvraag van een subsidie voor erkende sportclubs in Vleteren Aanvraag van een subsidie voor erkende sportclubs in Vleteren Gemeentebestuur Vleteren Dienst jeugd en sport Veurnestraat 4 8640 Vleteren 057/400 901 Jeugd_sport@vleteren.be www.vleteren.be Ontvangstdatum:

Nadere informatie

AANVRAAG EENMALIGE INVESTERINGSTOELAGE VOOR KINDEROPVANGINITIATIEVEN. Deel 1: IDENTIFICATIEGEGEVENS

AANVRAAG EENMALIGE INVESTERINGSTOELAGE VOOR KINDEROPVANGINITIATIEVEN. Deel 1: IDENTIFICATIEGEGEVENS AANVRAAG EENMALIGE INVESTERINGSTOELAGE VOOR KINDEROPVANGINITIATIEVEN versie 20 november 2013 Dit betreft een aanvraag voor: Dossiernummer Kind en Gezin : oprichting nieuw initiatief... uitbreiding capaciteit

Nadere informatie

UiT MET VLIEG ZOMERVAKANTIE 2017 SPEELPLEINWERKING DEUGNIET BIBLIOTHEEK SPORT

UiT MET VLIEG ZOMERVAKANTIE 2017 SPEELPLEINWERKING DEUGNIET BIBLIOTHEEK SPORT UiT MET VLIEG ZOMERVAKANTIE 2017 SPEELPLEINWERKING DEUGNIET BIBLIOTHEEK SPORT Zomerkalender Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag 3 juli 4 juli 5 juli 6 juli 7 juli 10 juli 11 juli 12 juli 13 juli

Nadere informatie

Gemeente Opwijk. Contact Stratenplan Openingsuren E-loket Aanmelden. normaal lettertype grootte medium lettertype grootte groot lettertype grootte

Gemeente Opwijk. Contact Stratenplan Openingsuren E-loket Aanmelden. normaal lettertype grootte medium lettertype grootte groot lettertype grootte Gemeente Opwijk Contact Stratenplan Openingsuren E-loket Aanmelden normaal lettertype grootte medium lettertype grootte groot lettertype grootte Typ hier uw zoekterm Typ hier uw zoekterm zoeken Leven &

Nadere informatie

Reglement van mantelzorgtoelage

Reglement van mantelzorgtoelage Reglement van mantelzorgtoelage 1. Doel Het doel van de mantelzorgtoelage is in de eerste plaats waardering tonen voor het werk van de mantelzorger, zodat de thuissituatie kan bestendigd worden. 2. Definities

Nadere informatie

DAKISOLATIE AANVRAAGFORMULIER

DAKISOLATIE AANVRAAGFORMULIER GEMEENTELIJKE PREMIE VAN JETTE DAKISOLATIE AANVRAAGFORMULIER Voor wie? Voor alle natuurlijke personen (huurders, erfpachters of eigenaars) die dakisolatie plaatsen in een bestaand gebouw gelegen op het

Nadere informatie

Aanvraagformulier - renteloze lening

Aanvraagformulier - renteloze lening Aanvraagformulier - renteloze lening 1. Wat? Het Vlaamse Gewest verstrekt goedkope of renteloze leningen (energielening) aan natuurlijke personen voor energiebesparende ingrepen en maatregelen in particuliere

Nadere informatie

Tegemoetkoming voor individueel vervoer van personen met een handicap

Tegemoetkoming voor individueel vervoer van personen met een handicap Tegemoetkoming voor individueel vervoer van personen met een handicap 19de nummer in een reeks informatiebrochures voor de Oostendse bevolking (gegevens op 12 oktober 2006), een uitgave van de Voorlichtingsdienst,

Nadere informatie

Gemeente Opwijk. Contact Stratenplan Openingsuren E-loket Aanmelden. normaal lettertype grootte medium lettertype grootte groot lettertype grootte

Gemeente Opwijk. Contact Stratenplan Openingsuren E-loket Aanmelden. normaal lettertype grootte medium lettertype grootte groot lettertype grootte Gemeente Opwijk Contact Stratenplan Openingsuren E-loket Aanmelden normaal lettertype grootte medium lettertype grootte groot lettertype grootte Typ hier uw zoekterm Typ hier uw zoekterm zoeken Leven &

Nadere informatie

STATUTEN STEDELIJKE RAAD VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP

STATUTEN STEDELIJKE RAAD VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP STAD BRUGGE MAATSCHAPPELIJKE BEGELEIDING STATUTEN STEDELIJKE RAAD VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP ARTIKEL 1: De Stedelijke Raad voor Personen met een Handicap heeft als doel: 1. A. op te treden als volwaardig

Nadere informatie

40 jaar Vlaams parlement

40 jaar Vlaams parlement Hugo Vanderstraeten 40 kaarsjes eenheidsstaat of een unitaire staat: één land met één parlement en één regering. De wetten van dat parlement golden voor alle Belgen. In de loop van de 20ste eeuw hadden

Nadere informatie

SENIORENADVIESRAAD SINT- NIKLAAS STATUTEN

SENIORENADVIESRAAD SINT- NIKLAAS STATUTEN SENIORENADVIESRAAD SINT- NIKLAAS STATUTEN ARTIKEL 1: oprichting Op datum van 27 juni 1968 werd de Stedelijke Raad voor de Derde Leeftijd te Sint-Niklaas opgericht. Er is een hernieuwing van de statuten

Nadere informatie

Kinderen in armoede aan het woord

Kinderen in armoede aan het woord Kinderen in armoede aan het woord INHOUD VAN HET KANDIDAATSDOSSIER ON LINE IN TE DIENEN De velden met een * moet u verplicht invullen. Enkele vragen over uw organisatie Contactgegevens Uw organisatie:

Nadere informatie

Thuiszorg informatie punt. Tegemoetkomingen aan hulpbehoevenden. ouder dan 65 jaar

Thuiszorg informatie punt. Tegemoetkomingen aan hulpbehoevenden. ouder dan 65 jaar 2 Thuiszorg informatie punt Tegemoetkomingen aan hulpbehoevenden ouder dan 65 jaar Inhoudstafel 1. Tegemoetkoming mindervaliden van de FOD Sociale Zekerheid pag 1 De tegemoetkoming hulp aan bejaarden pag

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER SUBSIDIE FOTOVOLTAÏSCHE PANELEN

AANVRAAGFORMULIER SUBSIDIE FOTOVOLTAÏSCHE PANELEN Datum indiening:............ AANVRAAGFORMULIER SUBSIDIE FOTOVOLTAÏSCHE PANELEN Dit formulier volledig en leesbaar invullen, ondertekenen en terugsturen naar Gemeentebestuur Olen, dienst leefomgeving, Dorp

Nadere informatie

AANVRAAGDOSSIER VOOR SUBSIDIES AAN VERENIGINGEN VOOR STEUN EN INTEGRATIE VAN GEHANDICAPTE KINDEREN, KAMP-, HUUR- EN VORMINGSSUBSIDIES

AANVRAAGDOSSIER VOOR SUBSIDIES AAN VERENIGINGEN VOOR STEUN EN INTEGRATIE VAN GEHANDICAPTE KINDEREN, KAMP-, HUUR- EN VORMINGSSUBSIDIES AANVRAAGDOSSIER VOOR SUBSIDIES AAN VERENIGINGEN VOOR STEUN EN INTEGRATIE VAN GEHANDICAPTE KINDEREN, KAMP-, HUUR- EN VORMINGSSUBSIDIES Met dit formulier vraag je werkingssubsidie aan verenigingen voor steun

Nadere informatie

Beste wensen voor 2013!

Beste wensen voor 2013! Regionaal Woonbeleid Noord-Pajottenland Interlokale vereniging Affligem, Liedekerke, Roosdaal & Ternat p/a Gemeentehuis Opperstraat 31 1770 Liedekerke Tel. 053 64 55 57 Fax 053 64 55 59 E-mail: wonen@liedekerke.be

Nadere informatie

Aanvraagformulier voor PROJECTSUBSIDIE + VOUCHER voor de sectoren SPORT/ CULTUUR/ JEUGD

Aanvraagformulier voor PROJECTSUBSIDIE + VOUCHER voor de sectoren SPORT/ CULTUUR/ JEUGD Aanvraagformulier voor PROJECTSUBSIDIE + VOUCHER voor de sectoren SPORT/ CULTUUR/ JEUGD Aanvraagformulier voor VOUCHER voor de sectoren MILIEU/ GEZIN/ SENIOREN datum aanvraag: PRAKTISCH - Het formulier

Nadere informatie

Hartje Hageland. Gemeentelijk premiereglement Glabbeek Comfortpremie voor woningen zonder klein comfort TITEL I: DOEL

Hartje Hageland. Gemeentelijk premiereglement Glabbeek Comfortpremie voor woningen zonder klein comfort TITEL I: DOEL Hartje Hageland Interlokale vereniging voor lokaal woonbeleid secretariaat - p/a Huize Hageland Oudepastoriestraat 22-3390 Tielt-Winge tel. 016 53 66 96 - fax 016 53 66 99 info@hartjehageland.be Gemeentelijk

Nadere informatie

Inschrijvingen buitenschoolse opvang - grote vakantie 2014 TEN GELEIDE

Inschrijvingen buitenschoolse opvang - grote vakantie 2014 TEN GELEIDE Inschrijvingen buitenschoolse opvang - grote vakantie 2014 TEN GELEIDE De inschrijvingen van de gemeentelijke buitenschoolse opvang voor de grote vakantie zijn gepland op onderstaande data in het gemeentehuis.

Nadere informatie

Uitvliegerskrant. april 2015

Uitvliegerskrant. april 2015 De Uitvliegerskrant april 2015 Maandelijks tijdschrift - jaargang 16, nr. 4 Verschijnt niet in juli en augustus Verantwoordelijke uitgever: Kathleen Bevernage P708031 Afgiftekantoor: Ieper 1 Colofon De

Nadere informatie

http://kampenhout.ticketgang.eu/

http://kampenhout.ticketgang.eu/ Beste ouders, De zomerperiode komt dichterbij. U bent waarschijnlijk volop aan het denken welke zinvolle invulling u kan aanbieden aan uw kinderen. Met deze brochure wil uw gemeente Kampenhout heel graag

Nadere informatie

STATUTEN VAN DE GEMEENTELIJKE CULTURELE RAAD

STATUTEN VAN DE GEMEENTELIJKE CULTURELE RAAD STATUTEN VAN DE GEMEENTELIJKE CULTURELE RAAD In Dentergem wordt een gemeentelijke culturele raad opgericht in uitvoering van het dekreet van 24 juli 1991 houdende de organisatie van het overleg en de inspraak

Nadere informatie

Groen Duffel informeert.

Groen Duffel informeert. Groen Duffel informeert. Beste leden en sympathisanten, Graag brengen we jullie op de hoogte van nieuws uit (Groen-)Duffel. In dit nummer: * Verkiezingen zondag 25 mei * Zin in een (gegidst) bezoek aan

Nadere informatie

PROCES-VERBAAL VAN DE GEMEENTERAADSZITTING VAN 11 APRIL 2013.

PROCES-VERBAAL VAN DE GEMEENTERAADSZITTING VAN 11 APRIL 2013. PROCES-VERBAAL VAN DE GEMEENTERAADSZITTING VAN 11 APRIL 2013. Aanwezig: MM. P. Reekmans, Voorzitter; J. Vicca, Burgemeester; K. Vanwinkelen, M. Mertens, H. Holsbeeks, Schepenen G. Holsbeek, M. Saelmaekers,

Nadere informatie

Aanvraagformulier premie fotovoltaïsche cellen

Aanvraagformulier premie fotovoltaïsche cellen Aanvraagformulier premie fotovoltaïsche cellen Gegevens Naam van de aanvrager:. Adres van de aanvrager: Telefoon thuis: Telefoon overdag: GSM: Rekeningnummer: Bent u eigenaar of huurder van het gebouw

Nadere informatie

STATUTEN GEMEENTELIJKE ADVIESRAAD LOKAAL OVERLEG KINDEROPVANG DE PINTE

STATUTEN GEMEENTELIJKE ADVIESRAAD LOKAAL OVERLEG KINDEROPVANG DE PINTE STATUTEN GEMEENTELIJKE ADVIESRAAD LOKAAL OVERLEG KINDEROPVANG DE PINTE 1. Oprichting Art 1. Het lokaal overleg kinderopvang is een gemeentelijke adviesraad. Met de oprichting van deze gemeentelijke adviesraad

Nadere informatie

OPROEP CULTUURPRIJZEN

OPROEP CULTUURPRIJZEN OPROEP CULTUURPRIJZEN 2016! BELEVEN IN ZULTE vrijetijdsgids: cultuur, jeugd, toerisme, sport, bibliotheek januari-februari 2016 Krokusvakantie: activiteiten voor kinderen In de krokusvakantie worden er

Nadere informatie

Nieuwsbrief juni 2013

Nieuwsbrief juni 2013 Basisschool De Wijngaard Wijngaardstraat 13-2280 Grobbendonk. Tel. 014 / 51 33 82 directie@bs-dewijngaard.be Nieuwsbrief juni 2013 INHOUD GEEN Zwemmen P 1 Inleveren boeken bib P 2 Fietsexamen P 2 Oudercomité

Nadere informatie

REG. Hoogrendementsbeglazing. REG-premieaanvraag 2014 (*) Niet-woongebouwen. Een premie aanvragen in 5 stappen. Afhandeling premie.

REG. Hoogrendementsbeglazing. REG-premieaanvraag 2014 (*) Niet-woongebouwen. Een premie aanvragen in 5 stappen. Afhandeling premie. REG 2014 REG-premieaanvraag 2014 (*) Niet-woongebouwen Hoogrendementsbeglazing Een premie aanvragen in 5 stappen 1. Lees aandachtig de algemene voorwaarden en de actievoorwaarden. 2. Vul het aanvraagformulier

Nadere informatie

Gemeente Opwijk. Contact Stratenplan Openingsuren E-loket Aanmelden. normaal lettertype grootte medium lettertype grootte groot lettertype grootte

Gemeente Opwijk. Contact Stratenplan Openingsuren E-loket Aanmelden. normaal lettertype grootte medium lettertype grootte groot lettertype grootte Gemeente Opwijk Contact Stratenplan Openingsuren E-loket Aanmelden normaal lettertype grootte medium lettertype grootte groot lettertype grootte Typ hier uw zoekterm Typ hier uw zoekterm zoeken Leven &

Nadere informatie

ZIN IN EEN ACTIVITEIT IN UW BUURT?

ZIN IN EEN ACTIVITEIT IN UW BUURT? ZIN IN EEN ACTIVITEIT IN UW BUURT? dienst co dienst informatie en feestelijkheden Zin in een activiteit in uw buurt? Wil je met je straat of buurt een activiteit organiseren? Dat kan! Het gemeentebestuur

Nadere informatie

TITEL 03 04 PAGINA. http://glabbeek.s-p-a.be/ In de kijker: Greta Duchenne. De rode verenigingen. sp.a-eetfestijn PAGINA PAGINA

TITEL 03 04 PAGINA. http://glabbeek.s-p-a.be/ In de kijker: Greta Duchenne. De rode verenigingen. sp.a-eetfestijn PAGINA PAGINA http://glabbeek.s-p-a.be/ FEBRUARI 2014 TITEL De rode verenigingen Of het nu de Jong Socialisten, de sp.a-senioren of de dames van Viva-SVV zijn, jong en oud steken de handen uit de mouwen. In de kijker:

Nadere informatie