Frans kerkhof, Machelen INFOBLAD. Nuttige informatie uitgegeven door het Gemeentebestuur Zulte maart - april 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Frans kerkhof, Machelen INFOBLAD. Nuttige informatie uitgegeven door het Gemeentebestuur Zulte maart - april 2011"

Transcriptie

1 gemeente PWA zoekt tv medewerkers! nieuwe Nieuwjaarsreceptie gft-regeling bevolking vanaf 1 in maart Machelen op 8 januari 2012 Frans kerkhof, Machelen INFOBLAD Nuttige informatie uitgegeven door het Gemeentebestuur maart - april 2011 Nuttige informatie uitgegeven door het Gemeentebestuur november - december 2011

2 INHOUDSOPGAVE NIEUWS UIT DE GEMEENTERAAD 05 PERSONEEL RUIMTELIJKE ORDENING 07 MOBILITEIT 09 MILIEU 12 BURGERLIJKE STAND EN BEVOLKING SPORT 16 CULTUUR 17 BIBLIOTHEEK 17 JEUGD 22 COLOFON Redactieteam: Dirk Adams Stefanie Colpaert Bianca Declerck Henk Heyerick Filip Tant 18 OCMW SOCIAAL HUIS 20 SENIOREN 21 KMO 21 INFO EN COMMUNICATIE 23 GEMEENTELIJKE INFORMATIE 24 WACHTDIENSTEN Het gemeentelijke infoblad wordt huis-aan-huis bedeeld in de Gemeente : exemplaren Eerstvolgende uitgave: januari - februari 2012 Teksten binnen: Uiterlijk op dinsdag 15 november 2011, Verantwoordelijke uitgever: Gemeentebestuur, Centrumstraat 8, 9870 T Burgemeester, bevoegd voor informatie Henk Heyerick Ontwerp: Charlotte Vermeersch Coverfoto: Yasmijn Decuyper BELEVEN IN ZULTE vrijetijdsgids: cultuur, jeugd, toerisme, sport, bibliotheek november - december _beleven_nov.indd 1 11/10/11 14:49 1

3 NIEUWS UIT DE GEMEENTERAAD De gemeenteraad kwam in zitting van 25 augustus 2011 samen om zich te beraden over de volgende punten: FINANCIEN De gemeenteraad bracht gunstig advies uit over de rekening van het dienstjaar 2010 van de kerkfabriek Sint Pieter. De rekening wordt afgesloten met een batig saldo van ,58 EUR voor exploitatie en een batig saldo voor investeringen van 328,31 EUR. In deze rekening werd een gemeentelijke toelage ingeschreven voor de exploitatiekosten van de eredienst van ,00 EUR, en een buitengewone toelage van ,71 EUR. OPENBARE WERKEN De gemeenteraad keurde de lastvoorwaarden en gunningswijze goed voor volgende opdrachten: - aanstellen van een veiligheidscoördinator voor het ontwerp en verwezenlijking voor het bouwen van een nieuw administratief centrum. De raming bedraagt 8.530,00 EUR incl. 21% btw. - leveren en installeren van een koelcel in het Ontmoetingscentrum. De raming bedraagt 7.973,90 EUR incl. 21% btw. - leveren van armaturen en elektrische materialen voor het Ontmoetingscentrum. De raming bedraagt ,91 EUR incl. 21% btw. - vervangen ramen pastorij. De raming bedraagt ,16 EUR incl. 21% btw. Al deze opdrachten zullen worden gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking. Ook voor het bouwen van de jeugdlokalen in de Waalmeers (lot 1 ruwbouwwerken) werden de lastvoorwaarden en gunningswijze goedgekeurd. De raming bedraagt ,13 EUR incl. 21% btw. Deze opdracht zal gegund worden via openbare aanbesteding. Het tarief voor de verkoop van het bestek en de plannen voor deze werken werd vastgesteld op 10,00 EUR. De gemeenteraad keurde de verrekening 7 goed van de herinrichting Machelendorp 2 fase. Totaal bedrag in meer: ,56 EUR incl. 21% btw. Er zal een aanlegsteiger voor passagiervaart gebouwd worden langs de Leie in Machelen. De gemeenteraad keurde daarvoor een overeenkomst goed met Waterwegen en Zeekanaal nv, waarbij een toelage verleend wordt aan Waterwegen en Zeekanaal nv ten bedrage van EUR bij aanvang der werken, en het saldo bij de voorlopige oplevering ervan. De gemeenteraad nam kennis van de collegebeslissing d.d. 5 september 2011 voor het dringend aankopen van een gesubsidieerd schuilhuisje om te plaatsen langs de N43, rijksweg aan de bushalte Buitenlust (rijrichting Kortrijk) ter vervanging van het kapot gereden schuilhuisje. DIVERSE AANKOPEN Er zal een lichte vrachtwagen met driezijdige kipper aangekocht worden. De gemeenteraad keurde de lastvoorwaarden en gunningswijze goed. De raming bedraagt ,00 EUR incl. btw en de opdracht zal worden gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking. 3

4 RUIMTELIJKE ORDENING De gemeenteraad keurde de gratis grondafstand goed van 347,00 m² wegenis en de overname van de wegen- en infrastructuurwerken in de verkaveling Groeneweg (Woningbouw Huyzentruyt uit Waregem). Hetzelfde gebeurde voor de verkaveling Reigersvliet: gratis grondafstand en overname wegen- en infrastructuurwerken: 2.555,00 m² wegenis en groenzone. De gemeenteraad stelde het wegtracé vast, gevoegd bij de aanvraag tot verkavelingswijziging voor gronden (14 loten) gelegen in -Machelen, Rijksweg-Veerstraat en keurde het ontwerp wegen- en rioleringswerken goed. De eigenaar-verkavelaar is verplicht de kosten van al de infrastructuurwerken en uitrustingen/nutsvoorzieningen integraal te dragen. SPORT De gemeenteraad keurde de volgende huurovereenkomsten goed voor de verhuring, door de gemeente, aan: - VZW Waregem: de voetbalaccommodatie en velden gelegen aan de Kastanjelaan; - Koninklijke Maatschappij Eendracht Machelen: voetbalaccommodatie en -velden in de Petegemstraat; - F.C. Sportief: voetbalaccommodatie en velden aan de Grote Steenweg. POLITIE De gemeenteraad keurde een aanvullend verkeersreglement goed inzake het invoeren van snelheidsbeperkingen op het grondgebied. De gemeenteraad ging principieel akkoord met de uitvoering van het beleidsplan trage wegen voor de deelgebieden, en Machelen. ALLERLEI De naam voor de recreatiezone in de Rijwegstraat- Terwallenstraat werd definitief vastgesteld op Domein de Raveschoot. De gemeenteraad keurde de huurovereenkomst goed voor de huur, door de gemeente, van een kantoorgebouw met magazijn gelegen in de Karreweg 13, met oog op tijdelijke herlocalisatie van de gemeentelijke diensten. Tevens werd de definitieve overeenkomst goedgekeurd m.b.t. de operationele prezone (OPZ) Centrum Oost-Vlaanderen, 2010 en punten aangebracht door de V.L.D.-fractie Vraag naar stand van zaken project trage wegen. Vraag over het bouwproject voor de buitenschoolse kinderopvang Ballonneke. Vraag naar stand van herstellingen in de Karreweg: gedeelte Oudenaardestraat naar Zaubeek. Voorstel om de inwoners van te stimuleren rookmelders te kopen door middel van een gemeentelijke tussenkomst in de aankoopprijs. 4

5 PERSONEEL Christine Goessaert en Lucas Van Praet verlaten het onderwijs In haar 38-jarige loopbaan heeft Christine Goessaert naar schatting 800 kinderen bij zich in de klas gehad. Eind vorig schooljaar stopte ze haar loopbaan in. Het college van burgemeester en schepenen wil hen beiden danken voor hun jarenlange inzet en wenst hen het allerbeste toe! Ook Lucas Van Praet nam afscheid van de school in Machelen na een lange onderwijscarrière. RUIMTELIJKE ORDENING Een rookmelder laat je niet stikken! Jaarlijks zijn er in België ca branden. Daarbij maakt niet alleen de hitte van het vuur slachtoffers, maar vooral de rook is dodelijk! Investeer daarom in een goede rookmelder, hang hem op de juiste plaats en test hem regelmatig. Zo gaat u met een gerust hart slapen. De Algemene Directie Veiligheid en Preventie wil in het aantal slachtoffers door brand verminderen en lanceerde daarom op 1 september 2011 een rookmelderscampagne, die loopt tot 1 september In Vlaanderen is het decreet op de beveiliging van woningen door optische rookmelders d.d. 8 mei 2009 van kracht. Het decreet stelt dat alle nieuw te bouwen woningen en alle woningen waaraan renovatiewerken worden uitgevoerd waarvoor een stedenbouwkundige vergunning vereist is, en waarvoor de stedenbouwkundige vergunning wordt aangevraagd na de inwerkingtreding van dit decreet, moeten uitgerust zijn met correct geïnstalleerde rookmelders. Bij de aanvraag van de stedenbouwkundige vergunning voor de bouw of de uitvoering van de renovatiewerkzaamheden wordt aangegeven waar de rookmelder of rookmelders geplaatst zullen worden. Aandachtspunten bij aankoop - Koop een optische rookmelder, dit vind je terug op de verpakking. Soms vind je ook de term foto-elektrisch. Vroeger waren er ook ionische rookmelders, maar de verkoop is verboden sinds 1 november 2010 en ze zullen vanaf 1 januari 2020 niet meer gebruikt mogen worden door particulieren. - Controleer of er een testknop op het toestel aanwezig is, zodat u de goede werking van een rookmelder kan controleren. Door kort op de testknop te drukken, gaat het alarm enkele seconden af en weet u dat het toestel werkt. - Bepaalde rookmelders zijn voorzien van een (niet-vervangbare) batterij met een levensduur van 10 jaar. Ze kosten meer, maar je moet de batterijen gedurende 10 jaar niet vervangen. Koop een goede rookmelder - Alles begint bij de aankoop van een goede rookmelder die o.a. een testknop moet hebben en moet beantwoorden aan de Europese normen. - Een rookmelder kan je kopen in allerlei elektroen doe-het-zelfzaken. 5

6 - Zoek op de verpakking naar de labels CE en EN Houd steeds rekening met de wettelijke voorschriften in je gewest. - Meer informatie over een goede rookmelders vind je op (bij brand/producten). Hang je rookmelder op de juiste plaats Je hebt rookmelders gekocht? Prachtig. Maar alleen als ze correct geïnstalleerd zijn, ben je voldoende beschermd tegen brandgevaar. Neem daarom deze tips ter harte: - Alle woongelegenheden (eengezinswoningen, appartementen ) zijn veiliger als u ze beschermt met één of meerdere rookmelders. Het maakt niet uit als de woning verhuurd wordt of niet. Deze maatregel geldt ook voor woningen die een gedeelte hebben dat niet voor wonen wordt gebruikt (vb. praktijk). - Plaats 1 rookmelder in de hal of het trappenhuis op elke bewoonde verdieping van het huis. Rookmelders in de keuken, badkamer of garage kunnen sneller leiden tot valse alarmen en zijn dus niet aan te raden. Installeer de rookmelders aan het plafond op minstens 30 cm van de hoek. Op die manier kan de detector het snelst de rook oppikken. - Wanneer de rookmelder op de muur geplaatst wordt, doe het dan zo hoog mogelijk, maar minstens 15 cm van het plafond verwijderd. - Plaats de rookmelder zodanig dat je er vlot bij kan voor onderhoud. - Zorg dat je de rookmelder ingeschakeld hebt nadat die geïnstalleerd is. Test en onderhoud je rookmelder regelmatig - Test tenminste 1 keer per maand uw rookmelder. In de meeste gevallen is hiervoor een testknop op de rookmelder voorzien. - Verwijder maandelijks het stof van de rookmelder. Dit kan met een stofdoek, of 30 cm 30 cm eventueel met uw stofzuiger. - Haal nooit de batterij uit de rookmelder, tenzij om die te vervangen. Bij sommige rookmelders kan je zelfs de batterij niet vervangen. De batterij heeft in dat geval vaak 10 jaar levensduur. - Overschilder nooit je rookmelder en stop nooit de gaatjes toe. De detector kan hierdoor slecht functioneren. Handige links 6

7 MOBILITEIT ZOUTSTROOIRONDES In de winterperiode is het soms nodig om de wegen te strooien. De gewestelijke wegen N43 (Rijksweg, Grote Steenweg, Staatsbaan) en N459 (Oudenaardestraat, Centrumstraat, Kerkstraat) worden door het Vlaamse gewest gestrooid. De gemeentelijke wegen worden gestrooid door personeelsleden van de technische uitvoeringsdienst van de gemeente. Er zijn twee strooirondes met verschillende prioriteit. In eerste instantie wordt steeds de prioritaire zoutstrooironde gestrooid. Nadien, en als dit noodzakelijk blijkt, wordt ook de secundaire zoutstrooironde gestrooid. Bij een tekort aan strooizouten wordt overgeschakeld naar een beperkte strooironde. Het routeschema van de zoutstrooirondes kunt u hieronder nakijken. De sneeuw of het ijs wordt opgehoopt aan de rand van het voetpad. Strooizout is te koop op het gemeentelijke containerpark tijdens de gewone openingsuren. De verkoopprijs bedraagt 5 euro per verpakking van 25 kg. Bij straten waar weinig verkeer door rijdt, heeft het strooien weinig effect. We rekenen ook op onze inwoners! Bij sneeuwval of ijzel wordt iedereen geacht het voetpad (of een verharde berm) vrij te maken tussen zonsopgang en uur. PRIORITAIRE ZOUTSTROOIRONDE - Dorpsstraat - Kloosterstraat - Leihoekstraat (tot aan de meisjesschool) - terug naar Hoevestraat - Brugstraat - terug naar Hoevestraat - Machelenstraat - Heirweg - Molenstraat - deeltje Houtstraat - straat (tot aan de Statiestraat) - Statiestraat - overbrugging Statiestraat/Waregemstraat - Waregemstraat - Drogenboomstraat - Oude Weg (tot aan de Statiestraat) - Statiestraat tot Moerbeekstraat - Moerbeekstraat tot Moerbeekpark - Moerbeekpark - Kapellestraat, Statiestraat dwarsen, en verder Kapellestraat tot aan kruispunt - vijfwegen - via Begonialaan naar Statiestraat - nogmaals overbrugging Statiestraat/ Waregemstraat - Leenstraat - Karreweg tot Oudenaardestraat en terug tot Waalstraat - Waalstraat tot kruispunt met de Zaubeekstraat - Zaubeekstraat tot Staatsbaan - naar Oeselgemstraat - Pontstraat tot rustoord + Gaston Martensplein - Oeselgemstraat tot kerkplein Oeselgem en terug tot Leiestraat - Leiestraat tot Staatsbaan - naar Waalstraat - Waalstraat (tot kruispunt met de Zaubeekstraat) - Zaubeekstraat (tot straat) - straat (tot Warandestraat) - Warandestraat (tot Staatsbaan) - naar Sint-Pietersstraat - Sint-Pietersstraat + Sint-Pieterspark - deeltje Houtstraat - Groeneweg (tot Centrumstraat) - naar centraal gemeentehuis + kerkplein - via Grote Steenweg naar Nieuwlandstraat - Nieuwlandstraat (tot Centrumstraat) - Groeneweg en Pannestraat (tot aan Brandstraat) - Brandstraat (tot grens met Kruishoutem en terug) - deeltje Kruishoutemstraat (tussen Brandstraat en spoorweg) - Posthoornstraat + toegangsweg naar containerpark - naar Donkerstraat - Guldepark - via Petegemstraat en Dorpsstraat terug voor herladen 7

8 SECUNDAIRE ZOUTSTROOIRONDE - naar Molenkouterstraat - Molenkouterstraat + parking aan gemeentehuis Machelen (tot aan Rijksweg) - naar Tuttegemstraat (tot Meulebergstraat) - linksaf de Meulebergstraat in tot de Posthoornstraat - naar Kruishoutemstraat: tot aan de Karreweg - Karreweg (tot Oudenaardestraat) - strooier af tot Houtstraat - Houtstraat (tot aan de straat) - strooier af via straat tot aan de Zaubeekstraat - linksaf de Zaubeekstraat in tot aan kruispunt met de Waalbeekstraat - rechtsaf de Waalbeekstraat in - Waalbeekstraat - Zonnelaan tot Modest Huyslaan - linksaf naar de Olmenlaan - via Leenstraat en Zonnelaan (strooier af) rechtsaf de Modest Huyslaan in - indien nodig: nogmaals de overbrugging Wargemstraat/Statiestraat - naar Kapellestraat: tot aan de Staatsbaan - naar Vijvestraat (draaien aan bedrijf Michels) - Oude Weg tot aan Roggestraat - Roggestraat - Maïsstraat (tot aan Vlasstraat) - Vlasstraat (tot aan Statiestraat) - deel Oude Weg (vroegere firma Denys) - via Staatsbaan en Zaubeekstraat (strooier af) naar de Kastanjelaan - Kastanjelaan (tot aan de straat) - rechtsaf naar de Knokstraat + Bi-Ri-Wi - opnieuw Knokstraat (tot aan de Statiestraat) - rechtsaf de Statiestraat in tot aan de spoorweg - linksaf de straat in tot aan het kruispunt vijfwegen - via de Kapellestraat (strooier af) naar de Kastanjelaan - rechtsaf de Kastanjelaan in tot aan de Nijverheidsstraat) - via de Statiestraat naar de Lindenlaan tot aan de Kastanjelaan - linksaf opnieuw de Kastanjelaan in en via de Zaubeekstraat en de Waalstraat (met de strooier af) naar de Nachtegaalstraat - Nachtegaalstraat (tot aan Naeye s kapel en terug) - via Lijsterstraat naar Staatsbaan - naar Aertstraat - via Nieuwlandstraat (strooier af) naar Vogelzang - naar Stenemolenstraat via Molenstraat en Groeneweg (strooier af) - naar De Dreve - Oliebergstraat - oude Kerkstraat (na dwarsing van de Kerkstraat zelf) - Herdersstraat (opnieuw na dwarsing van de Kerkstraat) - D Hoyestraat - Kasteelstraat (tot aan Grote Steenweg) - Terwallenstraat - via de Groeneweg (strooier af) naar de Bauterstraat - deeltje Vossenholstraat - Vrijstraat - Tuttegemstraat (strooier af vanaf Meulebergstraat) - Veerstraat (na dwarsing Rijksweg) - rechtsaf de Hoevestraat in (strooier af) tot aan de Karperstraat - deeltje Karperstraat + kerkplein Machelen - naar Leihoekstraat (tot aan Petegemstraat) - rechtsaf de Petegemstraat in (tot aan de Tuinwijk) - Tuinwijk - naar Bokstraat / Nachtegaalstraat (grens met Deinze) - Bokstraat - Leliepark BEPERKTE ZOUTSTROOIRONDE - Bruggen, spooroverwegen en schoolomgevingen - Brandstraat - Donkerstraat - Dorpsstraat - Groeneweg - Guldepark - Houtstraat (tss Groeneweg en straat) - Kapellestraat (tss Waalstraat en Statiestraat) - Karreweg (tss Leenstraat en Oudenaardestraat) - Kruishoutemstraat (tss Posthoornstraat en Brandstraat) - Leenstraat - Moerbeekpark - Oeselgemstraat - straat (tss Houtstraat en Statiestraat) - Pannestraat - Petegemstraat (tss Donkerstraat en Dorpstraat) - Pontstraat (tss Oeselgemstraat en RVT) - Posthoornstraat - Statiestraat - St-Pieterspark - Waalstraat - Waregemstraat 8

9 MILIEU KOOLSTOFMONOXIDE (CO): EEN STILLE MOORDENAAR IN HUIS Koolstofmonoxide (CO) is een zeer giftig gas dat ontstaat bij een slechte onvolledige verbranding van brandstoffen als hout, kolen, aardgas en flessengas, mazout en petroleum. Het is reukloos en onzichtbaar. Jaarlijks zijn er in België ongeveer 300 dodelijke ongevallen van CO-vergiftiging. Preventietips - Zorg voor een goede luchtcirculatie in de ruimte waar een verbrandingstoestel aanwezig is. - Gebruik enkel veilige en goed onderhouden toestellen en gebruik ze op een correcte manier. - Laat de schoorsteen en de toestellen regelmatig nakijken en onderhouden door bekwame vaklui. Wie is verantwoordelijk voor de verwarmingsinstallaties van huurwoningen? Uit recente rechtspraak blijkt dat de verhuurder moet instaan voor het onderhoud van de verwarmingsinstallaties. Dit betekent dat niet enkel de huurder doch ook de verhuurder moet nagaan of de verwarmingsinstallatie van de woning die hij verhuurt goed functioneert. Voor bijkomende inlichtingen kunt u steeds terecht bij de milieudienst van de gemeente, het OCMW of de Provincie Oost-Vlaanderen, afdeling 61 Sociale aangelegenheden, Woodrow Wilsonplein 2, 5 e verdieping, 9000 Gent op T Bij de milieu- en infodienst in het gemeentehuis, in het O.C.M.W. en in de bibliotheek kunt u gratis de brochure CO, een stille moordenaar in huis verkrijgen. 2 e boeren- en streekproductenmarkt 18 september 2011 Zondag 18 september 2011 werd de dag van de landbouw gevierd. Geen beter moment om dat te doen dan tijdens de tweede boeren- en streekproductenmarkt, georganiseerd door het gemeentebestuur en de Landelijke Gildes van en Machelen, in het prachtige kader van de ommuurde moestuin van het kasteel van. De nazomerzon zorgde ervoor dat het een aangename en gezellige middag werd. pluimvee, leder, melkproducten, gebak, honing, chocolade, ) en diverse Zultse verenigingen zorgden voor lekkere lokale hapjes en drankjes. Kinderen genoten van huifkarritjes of begeleid paardrijden, speelpleinwerking Hubbe zorgde voor kinderanimatie en voor de grote en kleine amateurs stonden een tiental oude of antieke tractoren te pronken. Er waren 26 kraampjes op het terrein met een zo groot mogelijke variatie in het aanbod. Lokale producenten toonden hun eigen kweek (groenten, fruit, bloemen, 9

10 Duurzaam (ver)bouwen betekent winst voor jezelf en het milieu! Er bestaan allerlei tips om duurzaam te (ver)bouwen: let op de oriëntatie van je woning en leefruimten, isoleer je woning zo goed mogelijk, ventileer je woning energiezuinig, tref energie- en waterbesparende maatregelen, Wil je een expert al deze tips laten doornemen, toegepast op jouw (ver)bouwplan? Dan moet je naar de MilieuAdviesWinkel! De overtuiging dat duurzaam (ver)bouwen vooral veel geld kost, moet van de baan. Binnen de vijf jaar zijn de investeringen terugbetaald en dan haal je er zelfs winst uit. Er bestaan veel premies die de startinvestering behoorlijk drukken. Komt daarbij dat, als je de juiste keuzes maakt, je energiefactuur achteraf drastisch daalt. Je hebt er dus alle belang bij om eens te luisteren wat de MilieuAdviesWinkel je te bieden heeft! INFORMATIE EN BOUWADVIES OP MAAT Op de websites en vind je alle premies voor duurzaam wonen voor ons grondgebied. Wie bijkomende info wenst, kan contact opnemen met de MilieuAdviesWinkel, het informatiepunt in Oost-Vlaanderen voor duurzaam bouwen en wonen. MilieuAdviesWinkel, Koningin Maria Hendrikaplein 5-6, 9000 Gent, T of be, Met vragen over subsidies, vergunningen, e.d. kan je terecht bij de milieuambtenaar op T of Inwoners van hebben recht op 3 uur gratis duurzaam bouwadvies: Eén van de bouwadviseurs van de MilieuAdviesWinkel licht jouw bouw- en verbouwplannen door op vlak van energiezuinigheid en duurzaam water- en materialengebruik. De adviseur geeft je duidelijke informatie over de mogelijkheden en voordelen van duurzaam bouwen, specifiek toegepast op je eigen bouwproject. Een bouwadvies aanvragen kan via de milieuadvieswinkel op T ( uur) of WIST U DAT op sluikstorten zware straffen staan? Hou uw gemeente proper is dus de boodschap! WIST U DAT u met bepaalde soorten KGA steeds terecht kunt op het containerpark: - frituurolie (frituurvet) - auto-accu s - TL-lampen - kleine batterijen Deze soorten mogen tijdens de normale openingsuren altijd afgeleverd worden. Met oude geneesmiddelen kunt u steeds terecht bij uw apotheker. Gebruikte injectienaalden mogen afgeleverd worden aan de chemokar indien ze verpakt zijn in een goed afgesloten, ondoorprikbare en onbreekbare naaldcontainer. De naaldcontainer kan u aankopen bij uw apotheker, de medische speciaalzaak en de Vlaamse Diabetes Vereniging. Indien u aan de chemokar hoeveelheden aanbrengt van meer dan 10 kilogram, gelieve dan vooraf de milieudienst te verwittigen. WIST U DAT de fruitbomen en klein fruit die besteld werden in het kader van de actie Behaag de Leiestreekactie 2011 per aanvrager gesorteerd worden op woensdag 23 november 2011 op het containerpark en dit vanaf uur. Alle helpende handen zijn welkom. Interesse? Neem contact op met Didier Bauwens van de Stichting Omer Wattez op T of met de milieudienst op T of T WIST U DAT geluidshinder leidt tot gehoorschade? Hebt u klachten over geluidshinder, geurhinder, stof- of roethinder, lichthinder, of gelijk welke andere milieuhinder dan kan u tijdens de kantooruren terecht bij de gemeentelijke milieudienst en buiten de kantooruren op het nummer 101. U kan milieuklachten ook 24/24 melden via de meldingsfiches op de gemeentelijke website. 10

11 Kattenaids in Er is in een enorme toename vastgesteld van katten met het aidsvirus. Dit virus (FIV) is nauw verwant met het virus dat mensen besmet (HIV), maar het kattenaidsvirus is niet besmettelijk voor de mens. Via speeksel en/of bloedcontact wordt het virus overgebracht, vooral door vecht- of bijtwonden. Zo worden vooral katers geïnfecteerd: niet-gecastreerde katers vechten snel voor hun territorium. De ziekte komt zowel voor bij zwerfkatten als bij huiskatten die naar buiten gaan. Ook bij dekkingen wordt gebeten. Drachtige poezen kunnen dan het virus overbrengen op de kittens via de placenta en de moedermelk. Kattenaids kan enkel vastgesteld worden via een bloedtest. Genezing is helaas niet mogelijk. Zieke katten houdt men best binnen om besmetting van andere katten te voorkomen. Het ziekteverloop van kattenaids kent 5 stadia: 1 e stadium: grieperig, vage ziekteklachten zoals lusteloosheid, koorts, braken en diarree. 2 e stadium: geen enkel symptoom, maar de kat is wel drager van de ziekte en kan dus andere dieren besmetten, dit kan verschillende jaren duren. 3 e stadium: lusteloosheid, geen eetlust en vermageren (overgang van FIV positief naar kattenaids). 4 e stadium: allerlei kwalen die elkaar opvolgen, lang duren en chronisch worden. Ontsteking van slijmvliezen, zoals tandvlees en oogbindvliezen, komt vaak voor. 5 e stadium: door de verminderde weerstand krijgt de kat chronische ontstekingen en infecties van huid, luchtwegen, urinewegen, ogen en darmen. De kat vermagert en kwijnt weg. Dit stadium duurt enkele maanden en leidt tot de dood. Om de verspreiding van deze ziekte enigszins tegen te houden: 1. zorg dat uw kat gesteriliseerd/gecastreerd is; 2. voorkom ongewenste nesten met kittens; 3. neem geen gratis kitten van particuliere kweek, waarvan u niet zeker bent dat de ouderkatten virusvrij zijn. Wat als winterweer de ophaling van afval verstoort? Hopelijk krijgen we deze winter niet te maken met overvloedige sneeuwval en gladde wegen, want dat verstoort de ophaling van het afval. Om ons zo goed als mogelijk voor te bereiden op een mogelijke winterprik, willen we u volgende regels meegeven bij sneeuwval of gladde wegen: - De ophalers proberen bij glad weer altijd eerst de centrumstraten te bedienen. - Nadien gaat men in concentrische cirkels verder werken naar de buitenkant van de gemeente (dus: buitenwijken en landelijke gebieden worden later bediend). Dit kan er toe leiden dat het normale ophaaluur niet gerespecteerd wordt en de ronde hetzij vroeger, hetzij veel later op de zelfde dag wordt gereden. Tijdig afval buitenplaatsen is dus aangewezen. - De chauffeur oordeelt of het veilig is een straat in te rijden. - Indien de voetpaden er te gevaarlijk glad bij liggen, mogen laders de afvalstoffen laten staan. - Indien de afvalstoffen niet zijn opgehaald, neemt u deze terug binnen want er worden geen inhaalrondes voorzien. Veiligheid gaat boven alles. Daarom zijn gladde wegen en voetpaden gevallen van overmacht waaraan de ophaler niets kan verhelpen. We vragen daarom om uw begrip. Ook u kunt een steentje bijdragen in het welslagen van de ophaling bij slecht winterweer, door de voetpaden voor uw woning sneeuw- en ijsvrij te maken. Dit is trouwens een wettelijke verplichting. De ophalers zullen u hier dankbaar voor zijn! 11

12 FRGE: goedkope lening voor energiebesparende maatregelen Nu de winter voor de deur staat en het stilaan kouder wordt, wordt de verwarming in de meeste woningen terug aangezet. Door de stijgende energieprijzen is dit voelbaar in onze portemonnee. In heel wat woningen kunnen er evenwel een aantal investeringen worden uitgevoerd die de energiekosten aanzienlijk drukken. Zo kunt u tot 30% op uw energiefactuur besparen indien u dakisolatie plaatst! Nu is het dus het ideale moment om energiebesparende maatregelen in uw woning uit te voeren. Niettemin kosten heel wat energiebesparende maatregelen veel geld alvorens u kunt genieten van de besparing die deze opbrengt. Wie nu aan de slag gaat, heeft nog recht op allerhande premies en subsidies. Bovendien kunt u via een FRGE-lening onmiddellijke financiële steun krijgen voor de energiebesparende investering. In samenwerking met Veneco² kunnen alle inwoners een groene FRGE-lening afsluiten voor energiebesparende maatregelen in de eigen woning uitgevoerd door een geregistreerd aannemer. Hieronder vallen o.a. isolatiewerken, vervangen van stookolieketels en het plaatsen van hoogrendementsbeglazing. Het plaatsen van fotovoltaïsche zonnepanelen komt echter niet in aanmerking! Bent u eigenaar/bewoner, eigenaar/ verhuurder of huurder dan kunt u een FRGE-lening aangaan die minimaal euro bedraagt en maximaal euro. Deze moet op een termijn van maximum 5 jaar afbetaald worden. De intrest bedraagt 2% maar voor de meeste werken betaalt de federale overheid daarvan 1,5% interestbonificatie terug (voor leningen afgesloten tot 31 december 2011). De overblijvende 0,5% kan worden ingebracht in de personenbelasting. Dit maakt de lening bijna renteloos. Voor diegenen die het financieel moeilijk hebben, is er extra ondersteuning vanuit Veneco2 in samenwerking met het OCMW waarbij offertes worden opgevraagd en de werken nauwkeurig worden opgevolgd. Contact FRGE-lening: Voor meer info, voorwaarden of het indienen van een aanvraag kunt u terecht bij Veneco2, Port Arturlaan 11, 9000 Gent, T , contactpersoon: Valerie Blomme. Let op! Geld lenen kost ook geld. Jaarlijkse kosten percentage en debetrente bedragen 2%. BURGERLIJKE STAND EN BEVOLKING LIJST + 90-JARIGEN VOOR november-december 2011 Devenyn Joseph 18/11/1912 Christiaens Maria Machelen 20/12/1914 Christis Gustaaf Machelen 15/11/1915 Herman Marcella 29/12/1915 Schepens Suzanna 10/11/1917 t Kindt Anna 05/12/1918 Lefevre Joseph 04/11/1919 Impe Helena 23/11/1919 Goessaert René 12/12/1919 Mannens Henrietta Machelen 16/12/1919 Mestdagh Maria 20/11/1920 Van hove André 27/12/1920 Voet Albertina 30/11/1921 Landsheere Julien 04/12/1921 Millecam Zulma Machelen 11/12/1921 Proficiat aan de 70-jarigen van! Proficiat aan de 80-jarigen van! 12

13 HUWELIJKSJUBILEA VOOR NOVEMBER - DECEMBER 2011 Van Heuverswijn Remi-De Clercq Denise 16/11/1961 Goerlandt Lucien-Waelkens Fernanda 13/12/1951 GEVIERDE HUWELIJKSJUBILEA HARTELIJK GEFELICITEERD! Deze jubilarissen vierden recent hun huwelijksverjaardag: Degraeve Alois-Crabbe Christianna 07/07/1961 Herman François-De Stoop Francinne 02/08/1951 De Ketele Marcel-Van laethem Bertha Machelen 19/07/1946 Vindevogel Marcel-Blauwblomme Maria 22/08/1951 HARTELIJK GEFELICITEERD! Meheus Raphaël-Coenen Elvira 23/08/

14 GEBOORTEN HARTELIJK GEFELICITEERD! Van de Sompel Aaron 12/07/2011 Yde Felix Machelen 25/07/2011 Van Luchene Lio Machelen 26/07/2011 Van Vooren Djayden 26/07/2011 Demeyer Gustave 27/07/2011 Van Den Bossche Ilina 27/07/2011 Vermeulen Finn 28/07/2011 Dobbels Lana Machelen 29/07/2011 Bohez Maxim 31/07/2011 Demeulemeester Renée 03/08/2011 Vanhoutteghem Emile Machelen 04/08/2011 De Smet Lotte 04/08/2011 De Craene Cyriel 05/08/2011 Tytgat Manon 10/08/2011 De Rycke Zoé 12/08/2011 Claus Alix Machelen 13/08/2011 Roeyaert Ian 15/08/2011 T Siolle Zeno 16/08/2011 Mortier Arne Machelen 20/08/2011 Huysse Milan 22/08/2011 De Neve Siebe 28/08/2011 Vanhulle Maxim 30/08/2011 Scherpereel Benjamin 05/09/2011 Depuydt Mathis 05/09/2011 Olden Kyle 15/09/2011 De Fleyt Yentel 19/09/2011 Nieuwe inwoners Op zaterdagvoormiddag 17 september 2011 vond de ontvangst van de nieuwe inwoners plaats. Een 100-tal nieuwe inwoners kwamen samen in de Gaston Martenszaal en schoven aan bij een gezellig ontbijt. Daarna was er een busrondrit doorheen de drie deelgemeenten met als afsluiter een kennismaking met de diverse gemeentelijke diensten, OCMW, politie en brandweer. OVERLEDENEN Vanden Broecke Niclaus 06/07/ /08/2011 Croon Anna Machelen 15/02/ /08/2011 Careel Frans Machelen 10/04/ /08/2011 Sinnesael Francky 09/02/ /08/2011 Vandevelde Juliette 09/03/ /08/2011 Vanbetsbrugge Magdalena 30/11/ /08/2011 De Smyter Denise 23/02/ /09/2011 Boulez Christian 17/03/ /09/2011 Cornette Dorothéa 01/07/ /09/2011 Depaepe Willy Machelen 09/08/ /09/2011 Reunis Roger 19/02/ /09/2011 Bothuyne Marie 03/10/ /09/2011 Vandenheede Fernande Machelen 20/07/ /09/2011 De Waele Gilbert Machelen 23/01/ /09/2011 Van Troys Luc 24/12/ /09/2011 Vandenbroecke Lucien 24/12/ /09/2011 Vermeersch Maria 08/07/ /09/2011 Lefevre René 31/07/ /09/2011 Bij de aangifte van een geboorte, huwelijk, jubileum of overlijden, kan u beslissen om dit niet te laten publiceren in het infoblad van de gemeente. Dit moet u dan schriftelijk vermelden bij de aangifte. Verwijderen van bloemstukken op de graven na Allerheiligen Vanaf 1 december 2011 worden alle bloemstukken op de graven van onze begraafplaatsen verwijderd. Zijn er bloemstukken of onderdelen ervan die u wenst te behouden, dan kan u deze vóór 1 december weghalen. 14

15 SPORT SCHOLENVELDLOOP OP WOENSDAGNAMIDDAG 28 SEPTEMBER 2011 Naar jaarlijkse traditie stond de sportdienst (samen met het schoolbestuur van de Vrije Basisschool Leiebloem in Machelen) ook dit jaar in voor de organisatie van een scholenveldloop in het kader van de Vlaamse Veldloopweek. Deze veldloop werd opnieuw een succes, want maar liefst een 200-tal sportieve jongens en meisjes namen deel. Aan alle deelnemers nogmaals van harte gefeliciteerd en ook nu geldt de spreuk: Deelnemen is vééééééél belangrijker dan winnen! het klassement: Reeks 1: 1 e leerjaar meisjes 1e plaats: Klara Vanderbeke (VBS ) 2e plaats: Zita De Willemacker (VBS Machelen) 3e plaats: Zoë Minne (VBS Machelen) Reeks 2: 1 e leerjaar jongens 1e plaats: Alexander Borgelioen (VBS ) 2e plaats: Lander Van Herpe (VBS ) 3e plaats: Lars Vanden Heede (VBS Machelen) Reeks 3: 2 e leerjaar meisjes 1 e plaats: Marie Van Colenberghe (VBS ) 2 e plaats: Mirthe Lippens (VBS ) 3 e plaats: Zita Claus (VBS Machelen) Reeks 4: 2 e leerjaar jongens 1 e plaats: Yoran Bekaert (VBS Machelen) 2 e plaats: Yenthe Vandenameele (VBS Machelen) 3 e plaats: Milan De Smeyter (GBS ) Reeks 8: 4 e leerjaar jongens 1 e plaats: Simon Vandevennet (VBS ) 2e plaats: Seppe Zutterman (VBS ) 3e plaats: Michael Mispelon (VBS ) Reeks 9: 5 e leerjaar meisjes 1 e plaats: Jana Vanhaesebroeck (GBS ) 2e plaats: Lea Vandevelde (VBS ) 3e plaats: Jolien De Keyzer (VBS ) Reeks 10: 5 e leerjaar jongens 1e plaats: Maxim Crommelynck (VBS ) 2e plaats: Allesandro Moreau (VBS ) 3e plaats: Michiel Van Rechem (VBS Machelen) Reeks 11: 6 e leerjaar meisjes 1 e plaats: Ellen Vandeputte (VBS ) 2 e plaats: Amaryllis Callens (VBS Machelen) 3 e plaats: Manon Browaeys (VBS Machelen) Reeks 12: 6 e leerjaar jongens 1 e plaats: Warre D Huyvetter (GBS ) 2 e plaats: Gentiel Acar (VBS Machelen) 3 e plaats: Wannes Bauters (VBS Machelen) Reeks 5: 3 e leerjaar meisjes 1 e plaats: Zoë Botte (VBS Machelen) 2e plaats: Geike Van Gils (GBS ) 3e plaats: Melina De Smeyter (GBS ) Reeks 6: 3 e leerjaar jongens 1 e plaats: Xander Vanassche (VBS ) 2e plaats: Guillaume Van Boecksel (VBS ) 3e plaats: Gust Goeminne (VBS Machelen) Reeks 7: 4 e leerjaar meisjes 1 e plaats: Ella Naessens (GBS ) 2e plaats: Fien Nachtergale (VBS Machelen) 3e plaats: Lotte De Paemeleere (VBS Machelen) 15

16 SENIOR SPORTIEF OP DONDERDAG 15 SEPTEMBER 2011 Op donderdag 15 september 2011 stonden BLOSO en de Provinciale Sportdienst Oost-Vlaanderen, i.s.m. de Interlokale Vereniging Leiestreek (waar ook de Zultse Sportdienst deel van uitmaakt), samen in voor de organisatie van de sportdag voor alle 50-plussers uit de provincie Oost-Vlaanderen, Senior Sportief. Deze sportdag ging door in het Sportcomplex Palaestra te Deinze. Dit jaar namen er een 40-tal inwoners uit groot deel aan deze seniorensportdag! cultuur Open Monumentendag 2011 Open Monumentendag bracht in Vlaanderen meer dan kijklustigen op de been, helaas hebben wij, in Gottem, Grammene, Machelen en, moeten vaststellen dat veel OMD-bezoekers uitgeregend waren: de hevige regenbui in de namiddag kwam dan ook op het slechtste moment van de dag. We kunnen echter heel positief naar deze editie van Open Monumentendag terugkijken, want het werd duidelijk dat een samenwerking tussen de gemeente, de stad Deinze en hun respectievelijke werkgroepen heeft geleid tot een uitmuntende organisatie! stadsbestuur Deinze Eddy Lefevre Film leeft in Het eerste Kinderfilmfestival op 24 en 25 september 2011 in de vernieuwde Gaston Martenszaal in was een succes. Vooral de filmvoorstellingen van Cars 2 (meer dan 200 kindjes) en de gezellige ontbijtformule met tekenfilm van Winnie de Poeh zorgden voor een talrijke opkomst. Vanaf uur vond een schitterende ceremonie plaats voor Janis Vercaempst in het bijzijn van Wannes Destoop en een 100-tal genodigden en sympathisanten. De videoprojectie van de aankomst van deze jonge ster uit Badpakje46, het filmpje, het woordje van de voorzitter van de filmclub, de burgemeester en de schepen van cultuur werden gesmaakt door de aanwezigen. Bovendien werd de eerste filmclubaward, een tegel met ster en Janis naam, uitgereikt. De tegel zal een gepaste plaats krijgen. Foto s van het evenement zijn te downloaden via Pol Photo Events 16

17 Firtelstoet Geniet nog even mee van een zonovergoten Firtelstoet: Pol Photo Events BIBLIOTHEEK Provincie Oost Vlaanderen en Cinema Novo stellen CinéBib voor: een selectie uitstekende films uit het alternatieve filmcircuit, aangeboden in de bibliotheek. Hou even halt bij de CinéBib-display. Daar vind je alles wat het project te bieden heeft: 20 kwalitatieve films én de bijhorende CinéBib brochure met informatie over elke film. Om de drie maanden ontvangt de bibliotheek een nieuwe wisselcollectie. Een dvd uit de CinéBib-collectie kan je gratis en voor 1 week uitlenen. We starten met de collectie Wereldcinema in de schijnwerpers. Tot het einde van het jaar kan je genieten van 20 met zorg geselecteerde films uit o.a. Australië, Rusland, Frankrijk, Zuid-Afrika, Iran en Argentinië. Jeugd Nieuwe speelpleinen in In het voorjaar van 2012 start de gemeente met de aanleg van 2 nieuwe speelpleintjes in : één op de Anglo en één in De Piste. Hierbij alvast een voorontwerp: DE PISTE, ZULTE. 17

18 OCMW SOCIAAL HUIS PWA zoekt dringend medewerkers - als je langer dan 2 jaar uitkeringsgerechtigd volledig werkloos bent en je bezit een vrijstelling van beschikbaarheid voor de arbeidsmarkt, dan kan je eveneens op vrijwillige basis je laten inschrijven bij het PWA; - als je het leefloon geniet en ingeschreven bent als werkzoekende bij de VDAB, krijg je de kans om je vrijwillig in te schrijven bij het PWA. PWA is dringend op zoek naar medewerkers voor het opknappen van allerlei karweitjes (tuinonderhoud, schilderen, ) bij privé-personen en voor hulp bij kinderopvang bij scholen en bij de buitenschoolse opvang. WIE MAG PWA-ACTIVITEITEN UITVOEREN? - personen die 24 maand werkloosheidsuitkering of wachtuitkering ontvangen en die ingeschreven zijn als werkzoekende; - personen die minimum 45 jaar zijn en 6 maand werkloos zijn; - indien je 2 jaar uitkeringsgerechtigd volledig werkloos bent binnen een periode van 3 jaar voor je aanvraag, dan kan je op vrijwillige basis je laten inschrijven bij het PWA; WELKE VOORDELEN VOOR DE PWA-ER? Je behoudt volledig je werkloosheidsuitkering en krijgt daar dan bovenop een toeslag van 4,10 euro per uur. Het maximum aantal te presteren uren per maand hangt af van de aard van de activiteit die je uitoefent. De toeslag, die je als werkloze bijverdient, is bovendien belastingvrij! WENST U MEER INLICHTINGEN? Sedert september 2011 staat de dienst onthaal van het O.C.M.W. in voor de permanentie van de PWA-dienstverlening. Zowel gebruikers als medewerkers van PWA- kunnen met al hun vragen terecht bij: dienst onthaal van het OCMW, Staatsbaan 148, 9870, T De contactpersonen zijn: Anja Dekeyser en Sophie Demey Mantelzorgtoelage 2011 De mantelzorgtoelage is bedoeld als ondersteuning voor mensen die een zwaar zorgbehoevende persoon thuis verzorgen. Voor het jaar 2010 werd aan 144 mantelzorgers de premie uitbetaald, voor een totaal bedrag van euro. Voorwaarden om de mantelzorgtoelage te ontvangen: zorgbehoevende: graad van zorgbehoevendheid minder dan 65 jaar: premie van de zorgverzekering genieten meer dan 65 jaar: een medisch attest FOD kunnen voorleggen inkomstenvoorwaarden: de zorgbehoevende moet het voorkeurstarief van de mutualiteit genieten geen leeftijdsvoorwaarde mantelzorger: moet gedomicilieerd zijn op hetzelfde adres als de zorgbehoevende minstens 1 kalendermaand vóór de aanvraag is huwelijkspartner of partner in samenwoning is bloed- of aanverwant in de eerste of de tweede graad 18

19 Attesten: - Bewijs tegemoetkoming hulp aan derden, hulp aan bejaarden (voor plus 65-jarigen). - Bewijs uitkeringsrecht Vlaamse zorgverzekering (voor min 65-jarigen). - Bewijs verhoogde tegemoetkoming ziekenfonds (klevertje: voorkeurstarief). Begunstigde: Aan degene die een zorgbehoevend en mindervermogend familielid in huis opneemt, wordt een toelage van 20 euro per maand uitbetaald. Aanvragen: Voor meer informatie i.v.m. de mantelzorgpremie kan je terecht op het OCMW, bij de verantwoordelijke thuiszorg, Ann De Jonghe, T , De mantelzorgers die vorig jaar de premie ontvingen, worden door de dienst thuiszorg automatisch aangeschreven begin november. Het OCMW helpt bij aanvraag studietoelage Algemeen: School- en studietoelagen zijn er voor bijna alle onderwijsniveaus: naast de toelagen voor leerlingen in het voltijds secundair onderwijs en studenten in het hoger onderwijs, bestaan er nu ook toelagen voor kleuters en leerlingen in het lager onderwijs en voor leerlingen in het deeltijds secundair onderwijs en in de leertijd bij Syntra. De inkomensgrenzen zijn gelijk voor alle onderwijsniveaus. Één op vier leerlingen/studenten komt in aanmerking. De aanvraagprocedure is eenvoudig en kan digitaal gebeuren. Hoe hoog is de toelage? Kleuters krijgen een vast bedrag van 85,12 euro. Een schooltoelage voor lager onderwijs bedraagt 95,76 tot 191,51 euro. Voor het voltijds secundair onderwijs varieert de toelage van 119,26 euro tot 2854,67 euro. Voor het deeltijds leerplichtonderwijs varieert de toelage van 100,32 euro tot 417,98 euro. Voor het hoger onderwijs varieert de toelage van 234,07 euro tot 4877,09 euro. Opgelet! De indieningsperiode is gewijzigd! Je kan de school- en studietoelage aanvragen vanaf 1 augustus 2011 tot en met 1 juni De aanvraagprocedure is eenvoudig. Als uw gezin zowel kinderen in het basisonderwijs als in het secundair of hoger onderwijs heeft, hoeft u maar één dossier in te dienen. Het aantal toe te voegen documenten is beperkt (een aanslagbiljet van de belastingen of een inschrijvingsformulier van de school is bijvoorbeeld niet meer nodig!) Bovendien kunt u de aanvraag online indienen: op de website kunt u digitaal een aanvraagformulier invullen. Uiteraard blijft het mogelijk om een papieren aanvraagformulier in te dienen. Hulp bij uw aanvraag: Ouders die problemen ondervinden bij het invullen van de aanvraag, kunnen bij het OCMW terecht voor gratis hulp. De OCMW medewerker kan samen met u de toelage digitaal aanvragen. U kan hiervoor terecht bij Dirk Goeminne en Dominique Laquiere U kan ook bellen naar 1700, het gratis nummer van de Vlaamse overheid. Op dat nummer kan u terecht met al uw vragen over de voorwaarden om in aanmerking te komen voor een toelage. Bijkomende info: 19

20 20 JAAR DIENST VOOR ONTHAALOUDERS De dienst voor onthaalouders heeft reden tot feesten: ze bestaat 20 jaar! Het OCMW van zag destijds de grote nood aan kinderopvang in en op 1 april 1991 werd de Dienst Opvanggezinnen opgericht onder de koepel van het OCMW. In staan dagelijks meer dan 30 moekes in voor de opvang van ongeveer 200 baby s en peutertjes tot de kids klaargestoomd zijn om hun eerste schooldag te starten. Kwaliteit is het label van de dienst en deze verdienste is er door de continue inzet van al onze moekes! Daarom verdienen zij ook een goede ondersteuning en aanmoediging in hun dagelijks werk! De verjaardag van onze dienst was een ideale gelegenheid om onze onthaalouders eens lekker te verwennen op een verrassingsdag. Het consultatiebureau van Kind en Gezin viert 15-jarig bestaan Sinds 1996 organiseert het Zultse OCMW het consultatiebureau van Kind en Gezin. Met daarnaast een dienst voor opvanggezinnen en de buitenschoolse opvang biedt het OCMW een unieke dienstverlening aan voor kinderen van 0 tot 12 jaar. In het consultatiebureau zijn, naast de arts en de verpleegkundige van Kind en Gezin, de vrijwilligers de draaischijf van deze consultaties. Met haar ploeg van 19 vrijwilligers zorgt verantwoordelijke Jacqueline Meirlaen voor een rimpelloos verloop van de consultaties, met extra aandacht voor de opvang van kinderen en ouders. In 2010 meldden er zich maar liefst 451 kinderen aan, per consultatie is dit ongeveer 14 kinderen! Hiermee is het Zultse consultatiebureau één van de drukst bezochte uit de regio. SENIOREN Rolstoelen in de gemeentelijke zalen De seniorenadviesraad deed in het Infoblad een oproep om rolstoelen te bekomen om de gebruiksvriendelijkheid van onze gemeentelijke zalen te verhogen. Het Fiertelhof, de Gaston Martenszaal, het Ontmoetingscentrum en de Guldepoort beschikken nu over een rolstoel, die door iedereen in de zaal gebruikt mag worden. Een speciale dank, voor het schenken van een rolstoel, gaat uit naar: Dhr. en mevr. De Snoeck Soete; Dhr. en mevr. Van De Velde De Waele; Dhr. Den Tandt Ugo; Het rust- en verzorgingstehuis van. Ijs- en sneeuwstrooiers in de gemeentelijke zalen Eind 2010 werden n.a.v. de strenge winter voor alle gemeentelijke zalen zoutstrooiers aangekocht. Tijdens evenementen kunnen de organisatoren zo nodig de toegangswegen tot het gebouw sneeuw- en ijsvrij maken. 20

TIJDELIJK VERKEERSREGLEMENT NAAR AANLEIDING VAN DE 160E FIRTELSTOET TE ZULTE OP ZONDAG 1 OKTOBER 2017

TIJDELIJK VERKEERSREGLEMENT NAAR AANLEIDING VAN DE 160E FIRTELSTOET TE ZULTE OP ZONDAG 1 OKTOBER 2017 UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN ZITTING VAN 21 SEPTEMBER 2017 Aanwezig: Simon Lagrange, burgemeester Sophie Delaere, Olivier Peirs, Michaël Vandemeulebroecke, Filip

Nadere informatie

Week van de smaak INFOBLAD

Week van de smaak INFOBLAD Week van de smaak Seniorenfeest INFOBLAD Nuttige informatie uitgegeven door het Gemeentebestuur november december 2012 INHOUDSOPGAVE 09 3 NIEUWS UIT DE GEMEENTERAAD 4 MOBILITEIT 08 7 Politie 8 MILIEU 11

Nadere informatie

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN HET SCHEPENCOLLEGE ZITTING VAN 28 AUGUSTUS 2014

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN HET SCHEPENCOLLEGE ZITTING VAN 28 AUGUSTUS 2014 UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN HET SCHEPENCOLLEGE ZITTING VAN 28 AUGUSTUS 2014 Aanwezig: Simon Lagrange, burgemeester-voorzitter, Sophie Delaere, Olivier Peirs, Michaël Vandemeulebroecke, Michaël Devriendt,

Nadere informatie

Gratis thuislevering van aangekocht compostvat. Seniorenfeest: zie bijlage Beleven in Zulte. Week van de smaak: zie bijlage Beleven in Zulte INFOBLAD

Gratis thuislevering van aangekocht compostvat. Seniorenfeest: zie bijlage Beleven in Zulte. Week van de smaak: zie bijlage Beleven in Zulte INFOBLAD Gratis thuislevering van aangekocht compostvat Seniorenfeest: zie bijlage Beleven in Zulte Week van de smaak: zie bijlage Beleven in Zulte INFOBLAD Nuttige informatie uitgegeven door het Gemeentebestuur

Nadere informatie

INFORMATIE lenen en verzekeren 2013

INFORMATIE lenen en verzekeren 2013 INFORMATIE lenen en verzekeren 2013 Premies lenen en verzekeren Vooraf U vindt in deze brochure informatie rond lenen en verzekeren. Onze woonwinkelaars maken u graag wegwijs in deze brochure en zoeken

Nadere informatie

Formulier A: Aanvraagformulier renovatiepremie jonge gezinnen

Formulier A: Aanvraagformulier renovatiepremie jonge gezinnen Formulier A: Aanvraagformulier renovatiepremie jonge gezinnen Ontvangstdatum Dossiernummer *Vakken voorbehouden voor de administratie Het aanvraagformulier dient afgegeven te worden tegen ontvangstbewijs

Nadere informatie

GOEDKEUREN AANVULLEND VERKEERSREGLEMENT INZAKE HET INVOEREN VAN SNELHEIDSBEPERKINGEN OP HET GRONDGEBIED ZULTE

GOEDKEUREN AANVULLEND VERKEERSREGLEMENT INZAKE HET INVOEREN VAN SNELHEIDSBEPERKINGEN OP HET GRONDGEBIED ZULTE UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD ZITTING VAN 20 DECEMBER 2016 Aanwezig: Verontschuldigd: Afwezig: Ward Baeten, voorzitter Simon Lagrange, burgemeester Sophie Delaere, Olivier Peirs, Michaël

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF WOONWINKEL REGIO TIELT

NIEUWSBRIEF WOONWINKEL REGIO TIELT NIEUWSBRIEF WOONWINKEL REGIO TIELT? WOONWINKEL REGIO TIELT Dentergem - Meulebeke - Pittem - Ruiselede - Tielt - Wingene Jaargang 6 nr. 5 - september/oktober 2017 GROEPSAANKOOP ZONNEPANELEN WEST-VLAANDEREN

Nadere informatie

Gemeentelijk reglement tot toekenning van een verbeteringspremie voor woningen

Gemeentelijk reglement tot toekenning van een verbeteringspremie voor woningen Gemeentelijk reglement tot toekenning van een verbeteringspremie voor woningen TITEL I: DOEL Artikel 1 Om het woningenbestand in de gemeente Wielsbeke te verbeteren, wordt binnen de perken van het daartoe

Nadere informatie

LAAT GRIEP DEZE WINTER IN DE KOU STAAN

LAAT GRIEP DEZE WINTER IN DE KOU STAAN LAAT GRIEP DEZE WINTER IN DE KOU STAAN 10 vragen over griepvaccinatie GRIEPVACCINATIE.BE AGENTSCHAP ZORG & GEZONDHEID 1. Waarom vaccinatie tegen griep? Vaccinatie is de enige manier om je tegen griep en

Nadere informatie

Infobrochure schoolopvang Londerzeel Infano vzw

Infobrochure schoolopvang Londerzeel Infano vzw Infobrochure schoolopvang Londerzeel Infano vzw Het gemeentebestuur van Londerzeel werkt samen met het centrum voor kinderopvang Infano vzw om in verschillende basisscholen de voor en naschoolse opvang

Nadere informatie

Marc Devlieger, gemeenteraadslid TOEKENNEN VAN TOELAGEN VOOR SOCIALE TEGEMOETKOMING AAN GROTE GEZINNEN EN PERSONEN MET EEN HANDICAP

Marc Devlieger, gemeenteraadslid TOEKENNEN VAN TOELAGEN VOOR SOCIALE TEGEMOETKOMING AAN GROTE GEZINNEN EN PERSONEN MET EEN HANDICAP UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD ZITTING VAN 20 DECEMBER 2016 Aanwezig: Verontschuldigd: Afwezig: Philippe Van Steenberghe, gemeenteraadslid Simon Lagrange, burgemeester Sophie Delaere, Olivier

Nadere informatie

Welkom bij de Vlaamse Zorgkas. Wat meer uitleg over de zorgverzekering

Welkom bij de Vlaamse Zorgkas. Wat meer uitleg over de zorgverzekering Wat meer uitleg over de zorgverzekering Welkom bij de Vlaamse Zorgkas Wat is de zorgverzekering? De Vlaamse Regering heeft aan het eind van de jaren negentig de zorgverzekering in het leven geroepen. Waarom?

Nadere informatie

ZITTING VAN 22 JULI 2013

ZITTING VAN 22 JULI 2013 ZITTING VAN 22 JULI 2013 AANWEZIG : Jozef Browaeys, burgemeester-voorzitter; Robert De Meuleneire, Janna Bauters en Hendrik Blommaert; schepenen. Guy Glorieux, schepen - voorzitter OCMW. Sabine Roobroeck,

Nadere informatie

studiebeurs Voorwaarden voor het secundair onderwijs

studiebeurs Voorwaarden voor het secundair onderwijs studie beurs Studeren kost geld: cursussen, een kot, inschrijvingsgeld,. Een studiebeurs kan helpen. Velen laten die kans liggen. Misschien is het voor jou toch de moeite om een aanvraag in te dienen.

Nadere informatie

Gelieve volgende punten van de SVVO-fractie te willen toevoegen aan de agenda van de gemeenteraad van woensdag 31 augustus e.k.

Gelieve volgende punten van de SVVO-fractie te willen toevoegen aan de agenda van de gemeenteraad van woensdag 31 augustus e.k. Aan de heer Jean-Marie De Groote Voorzitter van de Gemeenteraad Marktplein 2 9860 Oosterzele Voorzitter.Oosterzele@telenet.be CC: Aan het College van Burgemeester en Schepenen Dorp 1 9860 Oosterzele secretariaat@oosterzele.be

Nadere informatie

Voor- en naschoolse kinderopvang

Voor- en naschoolse kinderopvang Voor- en naschoolse kinderopvang Geachte ouders, Naast het toezicht van de leerkrachten voorziet de school een bijkomende BETALENDE kinderopvang waar uw kind gebruik kan van maken. s morgens vanaf 6u30

Nadere informatie

Thuiszorg informatie punt. Tegemoetkomingen aan hulpbehoevenden ouder dan 65 jaar

Thuiszorg informatie punt. Tegemoetkomingen aan hulpbehoevenden ouder dan 65 jaar 2 Thuiszorg informatie punt Tegemoetkomingen aan hulpbehoevenden ouder dan 65 jaar Inhoud 1 Tegemoetkoming mindervaliden van de FOD Sociale Zekerheid... 5 1.1 De tegemoetkoming hulp aan bejaarden (THAB)...

Nadere informatie

STEDELIJKE AANPASSINGSPREMIE LEVENSLANG WONEN

STEDELIJKE AANPASSINGSPREMIE LEVENSLANG WONEN STEDELIJKE AANPASSINGSPREMIE LEVENSLANG WONEN DOEL Artikel 1 De stad Roeselare wil woningaanpassingen stimuleren zodat inwoners zolang mogelijk kunnen blijven wonen in hun eigen woning en woonomgeving,

Nadere informatie

Aanvraagformulier voor de organisatie van openbare evenementen

Aanvraagformulier voor de organisatie van openbare evenementen Aanvraagformulier voor de organisatie van openbare evenementen Aanvraagformulier voor de organisatie van openbare evenementen, feesten en fuiven in de gemeente Holsbeek De organisator van een openbaar

Nadere informatie

gemeenteraad gemeente Westerlo beslissingen vergadering maandag 30 juni 2008 Openbare zitting

gemeenteraad gemeente Westerlo beslissingen vergadering maandag 30 juni 2008 Openbare zitting gemeenteraad gemeente Westerlo beslissingen vergadering maandag 30 juni 2008 Openbare zitting 1 Financiën. Begrotingsrekening 2007, resultatenrekening over het dienstjaar 2007 en balans per 31 december

Nadere informatie

ZORGEN. voor een. THUIS regelgeving over zorgwonen in GENT

ZORGEN. voor een. THUIS regelgeving over zorgwonen in GENT ZORGEN voor een THUIS regelgeving over zorgwonen in GENT Beste lezer, Wilt u uw zorgbehoevende moeder en/of vader in huis nemen, maar toch voor elk een eigen thuis creëren? Wilt u uw andersvalide kind

Nadere informatie

TITEL I: DOEL TITEL II: DEFINITIES

TITEL I: DOEL TITEL II: DEFINITIES GEMEENTE WIELSBEKE GEMEENTELIJK REGLEMENT TOT TOEKENNING VAN EEN VERBETERINGSPREMIE VOOR WONINGEN DIE VERHUURD (ZULLEN) WORDEN VIA HET SOCIAAL VERHUURKANTOOR aangenomen door de Gemeenteraad in zitting

Nadere informatie

LIJST GEMEENTERAADSBESLUITEN Gemeenteraadszitting van 18/12/2014

LIJST GEMEENTERAADSBESLUITEN Gemeenteraadszitting van 18/12/2014 LIJST GEMEENTERAADSBESLUITEN Gemeenteraadszitting van 18/12/2014 De Gemeenteraad van de gemeente Kluisbergen heeft in zijn zitting van 18 december 2014 volgende beslissingen genomen: OPENBARE ZITTING:

Nadere informatie

Een stille moordenaar in huis. Preventie van vergiftiging door koolstofmonoxide.

Een stille moordenaar in huis. Preventie van vergiftiging door koolstofmonoxide. Een stille moordenaar in huis Preventie van vergiftiging door koolstofmonoxide. Een stille moordenaar in huis CO? Je ruikt het niet Wat is CO? CO is een gas. Het is gevaarlijk. Je ziet het niet Je proeft

Nadere informatie

VLAANDEREN WALLONIE BRUSSEL. Keuring BOSEC of gelijkwaardig BOSEC of gelijkwaardig BOSEC of gelijkwaardig

VLAANDEREN WALLONIE BRUSSEL. Keuring BOSEC of gelijkwaardig BOSEC of gelijkwaardig BOSEC of gelijkwaardig WETGEVING De wetgeving over het gebruik van rookmelders is gewestelijke materie en verschilt bijgevolg in Vlaanderen, Wallonië en Brussel. Dit schema geeft een overzicht van de 3 gewesten: VLAANDEREN WALLONIE

Nadere informatie

Studiedag energie. Energielening en sociale isolatie huurwoningen. 18 september 2017

Studiedag energie. Energielening en sociale isolatie huurwoningen. 18 september 2017 Studiedag energie Energielening en sociale isolatie huurwoningen 18 september 2017 REG-maatregelen: historiek Energierenovatieprogramma 2020: geen energieverslindende woningen in Vlaanderen in 2020 (dakisolatie,

Nadere informatie

ZIN IN EEN ACTIVITEIT IN UW BUURT?

ZIN IN EEN ACTIVITEIT IN UW BUURT? ZIN IN EEN ACTIVITEIT IN UW BUURT? dienst co dienst informatie en feestelijkheden Zin in een activiteit in uw buurt? Wil je met je straat of buurt een activiteit organiseren? Dat kan! Het gemeentebestuur

Nadere informatie

KNUFFELPAS Voor kinderen van 3 tot en met 5 jaar

KNUFFELPAS Voor kinderen van 3 tot en met 5 jaar KNUFFELPAS Voor kinderen van 3 tot en met 5 jaar Zomervakantie 2013 Een organisatie van gemeentebestuur Sint-Gillis-Waas TIJDELIJKE VERHUIS JEUGDDIENST Deze zomer verhuist de jeugddienst tijdelijk naar

Nadere informatie

Tegemoetkoming voor individueel vervoer van personen met een handicap

Tegemoetkoming voor individueel vervoer van personen met een handicap Tegemoetkoming voor individueel vervoer van personen met een handicap 19de nummer in een reeks informatiebrochures voor de Oostendse bevolking (gegevens op 12 oktober 2006), een uitgave van de Voorlichtingsdienst,

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Tienerwerking

Huishoudelijk Reglement Tienerwerking Gemeentebestuur Pittem Markt 1-8740 Pittem 051/46.03.50 Gemeentelijke tienerwerking Huishoudelijk Reglement Tienerwerking V. U.: Gemeentebestuur Pittem, Markt 1, 8740 Pittem 1. Algemeen 1.1. Vestigingsplaats

Nadere informatie

Breng een bezoek aan. het woonkantoor. in uw buurt. Voor uw vragen over: kopen of huren (ver)bouwen woonkwaliteit premies

Breng een bezoek aan. het woonkantoor. in uw buurt. Voor uw vragen over: kopen of huren (ver)bouwen woonkwaliteit premies Breng een bezoek aan het woonkantoor in uw buurt Voor uw vragen over: kopen of huren (ver)bouwen woonkwaliteit premies 1 In het woonkantoor kunt u terecht met uw vragen over wonen in Antwerpen. Alle (toekomstige)

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF OCKIER & PARTNERS FEBRUARI 2015. de aankoop van een studentenkamer: juridische aspecten waarmee rekening te houden

NIEUWSBRIEF OCKIER & PARTNERS FEBRUARI 2015. de aankoop van een studentenkamer: juridische aspecten waarmee rekening te houden NIEUWSBRIEF OCKIER & PARTNERS FEBRUARI 2015 de aankoop van een studentenkamer: juridische aspecten waarmee rekening te houden Meer en meer ouders overwegen om een kot te kopen voor hun studerende kinderen

Nadere informatie

Een stille moordenaar in huis

Een stille moordenaar in huis Preventie van CO-vergiftiging Een stille moordenaar in huis VSP_BROCHURE_CO.indd 1 24/11/09 13:29 VSP_BROCHURE_CO.indd 2 24/11/09 13:29 Preventie van CO-vergiftiging CO Een stille moordenaar in huis 3

Nadere informatie

GEMEENTELIJK SUBSIDIEREGLEMENT VOOR HET AANBRENGEN VAN DAKISOLATIE EN WINDDICHTE, ISOLERENDE ONDERDAKEN

GEMEENTELIJK SUBSIDIEREGLEMENT VOOR HET AANBRENGEN VAN DAKISOLATIE EN WINDDICHTE, ISOLERENDE ONDERDAKEN GEMEENTELIJK SUBSIDIEREGLEMENT VOOR HET AANBRENGEN VAN DAKISOLATIE EN WINDDICHTE, ISOLERENDE ONDERDAKEN AFDELING 1. Artikel 1. VOORWERP VAN HET SUBSIDIEREGLEMENT DOEL EN DOELGROEP Binnen de perken van

Nadere informatie

Regelgeving over zorgwonen in GENT

Regelgeving over zorgwonen in GENT ZORGEN voor een THUIS Regelgeving over zorgwonen in GENT Beste lezer, Wilt u uw zorgbehoevende moeder en/of vader in huis nemen, maar toch voor elk een eigen thuis creëren? Wilt u uw andersvalide kind

Nadere informatie

100,00 voor 3 of 4 personen ten laste 200,00 voor 5 of 6 personen ten laste 300,00 voor 7 of meer personen ten laste

100,00 voor 3 of 4 personen ten laste 200,00 voor 5 of 6 personen ten laste 300,00 voor 7 of meer personen ten laste GEMEENTELIJKE VERBETERINGSPREMIE. Artikel 1 De gemeente Meulebeke verleent, met ingang van 1 januari 2014, onder bepaalde voorwaarden een premie voor het uitvoeren van verbeteringswerken aan particuliere

Nadere informatie

GEMEENTELIJKE SOCIALE TOELAGEN

GEMEENTELIJKE SOCIALE TOELAGEN GEMEENTELIJKE SOCIALE TOELAGEN TOELAGE VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP Voor wie Om in aanmerking te komen voor deze toelage dient men over één van onderstaande attesten te beschikken. Het bedrag van de

Nadere informatie

Beste wensen voor 2013!

Beste wensen voor 2013! Regionaal Woonbeleid Noord-Pajottenland Interlokale vereniging Affligem, Liedekerke, Roosdaal & Ternat p/a Gemeentehuis Opperstraat 31 1770 Liedekerke Tel. 053 64 55 57 Fax 053 64 55 59 E-mail: wonen@liedekerke.be

Nadere informatie

COEen stille. moordenaar in huis. Preventie van vergiftiging door koolstofmonoxide

COEen stille. moordenaar in huis. Preventie van vergiftiging door koolstofmonoxide COEen stille moordenaar in huis Preventie van vergiftiging door koolstofmonoxide CO Een stille moordenaar in huis Preventie van vergiftiging door koolstofmonoxide Wat is CO? CO is een gas. Het is gevaarlijk.

Nadere informatie

Infobrochure schoolopvang Infano vzw

Infobrochure schoolopvang Infano vzw Infobrochure schoolopvang Infano vzw Vanaf 1 september 2014 werkt het Katholiek Onderwijs van Vilvoorde in verschillende basisscholen (Heilig-Hartschool, De Lampion Peutie, Sint- Jozefsschool Groenstraat,

Nadere informatie

inschrijvingen kunstonderwijs

inschrijvingen kunstonderwijs inschrijvingen kunstonderwijs schooljaar 2015-2016 verantwoordelijk uitgever College van burgemeester en schepenen Stadionstraat 2 / 9190 Stekene stekene van nature actief foto: Martine Goossens Schone

Nadere informatie

Handleiding voor het gebruik van medische wacht- en hulpdiensten

Handleiding voor het gebruik van medische wacht- en hulpdiensten Handleiding voor het gebruik van medische wacht- en hulpdiensten Medische wacht- en hulpdiensten zijn er steeds voor mensen die medische zorgen nodig hebben. De realiteit leert echter dat men vaak niet

Nadere informatie

Thuiszorg informatie punt. Tegemoetkomingen aan hulpbehoevenden. ouder dan 65 jaar

Thuiszorg informatie punt. Tegemoetkomingen aan hulpbehoevenden. ouder dan 65 jaar 2 Thuiszorg informatie punt Tegemoetkomingen aan hulpbehoevenden ouder dan 65 jaar Inhoudstafel 1. Tegemoetkoming mindervaliden van de FOD Sociale Zekerheid pag 1 De tegemoetkoming hulp aan bejaarden pag

Nadere informatie

Nieuwsbrief Editie mei juni 2015

Nieuwsbrief Editie mei juni 2015 Regionaal Woonbeleid Noord-Pajottenland Interlokale vereniging, Roosdaal en Ternat p/a Gemeentehuis Opperstraat 31 1770 Tel. 053 64 55 17 wonen@liedekerke.be Nieuwsbrief Editie mei juni 2015 ILV Regionaal

Nadere informatie

Reglement tot het toekennen van een gemeentelijke aankoop- en vervolgpremie.

Reglement tot het toekennen van een gemeentelijke aankoop- en vervolgpremie. Reglement tot het toekennen van een gemeentelijke aankoop- en Doel van de premie. Artikel 1: 1. Om jonge gezinnen te ondersteunen in de aankoop van een woning op het grondgebied van de gemeente Middelkerke,

Nadere informatie

Aanvraag studietoelage als persoon. ten laste

Aanvraag studietoelage als persoon. ten laste Aanvraag studietoelage als persoon Beste student, ten laste Wil je een aanvraag voor een studietoelage van de Vlaamse overheid indienen, maar weet je niet hoe eraan te beginnen? Dan heeft KdG Stuvo met

Nadere informatie

GEMEENTE ELSENE Elsene, 16 januari 2008. -:- GEMEENTERAAD -:- OPROEP Aan Mevrouwen en de Heren Gemeenteraadsleden.

GEMEENTE ELSENE Elsene, 16 januari 2008. -:- GEMEENTERAAD -:- OPROEP Aan Mevrouwen en de Heren Gemeenteraadsleden. GEMEENTE ELSENE Elsene, 16 januari 2008. -:- GEMEENTERAAD -:- OPROEP Aan Mevrouwen en de Heren Gemeenteraadsleden Mevrouwen, Mijne Heren, van en te ELSENE Wij hebben de eer u uit te nodigen om deel te

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF WOONWINKEL REGIO TIELT

NIEUWSBRIEF WOONWINKEL REGIO TIELT Van 4 tot 22 mei 2015 opent de demonstratiewoning gezond thuis haar deuren in de Deken Darraslaan 50 in Tielt. Volgende thema s komen aan bod in de woning: Gezond en kwaliteitsvol wonen Valpreventie Energievriendelijk

Nadere informatie

Hartje Hageland. Gemeentelijk premiereglement Glabbeek Comfortpremie voor woningen zonder klein comfort TITEL I: DOEL

Hartje Hageland. Gemeentelijk premiereglement Glabbeek Comfortpremie voor woningen zonder klein comfort TITEL I: DOEL Hartje Hageland Interlokale vereniging voor lokaal woonbeleid secretariaat - p/a Huize Hageland Oudepastoriestraat 22-3390 Tielt-Winge tel. 016 53 66 96 - fax 016 53 66 99 info@hartjehageland.be Gemeentelijk

Nadere informatie

LEDENBRIEF afdeling Petegem zesde ledenbrief november/december 2011

LEDENBRIEF afdeling Petegem zesde ledenbrief november/december 2011 LEDENBRIEF afdeling Petegem zesde ledenbrief november/december 2011 Beste bondsleden, Oktober was een heel drukke bondsmaand met veel activiteiten. Cijfers zeggen wel niets over de inhoud van de activiteiten,

Nadere informatie

Handleiding Kind in Beeld Kinderopvang

Handleiding Kind in Beeld Kinderopvang Handleiding Kind in Beeld Kinderopvang Waarom is kinderopvang goed voor mijn kindje. Foto Je bent zwanger. Het is goed om dan al na te denken over kinderopvang van je kindje.. Foto In de kinderopvang zorgt

Nadere informatie

DAKISOLATIE AANVRAAGFORMULIER

DAKISOLATIE AANVRAAGFORMULIER GEMEENTELIJKE PREMIE VAN JETTE DAKISOLATIE AANVRAAGFORMULIER Voor wie? Voor alle natuurlijke personen (huurders, erfpachters of eigenaars) die dakisolatie plaatsen in een bestaand gebouw gelegen op het

Nadere informatie

AANVRAAG TOT HET BEKOMEN VAN DE GEMEENTELIJKE TOELAGE DUURZAAM SANEREN. Aanvraagformulier GEMEENTERAADSBESLISSING DD. 18/11/2014

AANVRAAG TOT HET BEKOMEN VAN DE GEMEENTELIJKE TOELAGE DUURZAAM SANEREN. Aanvraagformulier GEMEENTERAADSBESLISSING DD. 18/11/2014 BADSTAD 8370 BLANKENBERGE AANVRAAG TOT HET BEKOMEN VAN DE GEMEENTELIJKE TOELAGE DUURZAAM SANEREN Aanvraagformulier GEMEENTERAADSBESLISSING DD. 18/11/2014 TREEDT IN WERKING VANAF 01/01/2015 Belangrijk :

Nadere informatie

Een lagere energiefactuur? Wij helpen u!

Een lagere energiefactuur? Wij helpen u! Een lagere energiefactuur? Wij helpen u! Stap 1 : Vraag snel een gratis energiescan aan. Stap 2 : Isoleer het dak van een private huurwoning en geniet van een extra hoge premie van 23 euro per m 2. Bekijk

Nadere informatie

HERINRICHTING VAN HET OPENBAAR DOMEIN OP HET BEDRIJVENTERREIN ZAUBEEK. NIEUWSBRIEF dd 2 september 2015

HERINRICHTING VAN HET OPENBAAR DOMEIN OP HET BEDRIJVENTERREIN ZAUBEEK. NIEUWSBRIEF dd 2 september 2015 Met de steun van HERINRICHTING VAN HET OPENBAAR DOMEIN OP HET BEDRIJVENTERREIN ZAUBEEK NIEUWSBRIEF dd 2 september 2015 - Sinds 20 mei 2015 is het signalisatieplan van fase 2 in werking gegaan voor de uitvoering

Nadere informatie

gemeenteraad gemeente Westerlo beslissingen vergadering maandag 2 februari 2009 Openbare zitting

gemeenteraad gemeente Westerlo beslissingen vergadering maandag 2 februari 2009 Openbare zitting gemeenteraad gemeente Westerlo beslissingen vergadering maandag 2 februari 2009 Openbare zitting 1. Milieu. Ontwerp- zoneringsplan Westerlo. Vaststelling. De raad hechtte zijn goedkeuring aan het aangepaste

Nadere informatie

KINDEROPVANG IN HERSELT

KINDEROPVANG IN HERSELT INFOBROCHURE Versie juni 2013 KINDEROPVANG IN HERSELT WOORD VOORAF Beste ouder, De zoektocht naar geschikte opvang voor kinderen is soms niet makkelijk. Vanuit het Lokaal Overleg Kinderopvang of LOK (gemeentelijke

Nadere informatie

IMMO WENDUINE NV Hr. Brugge BTW BE /

IMMO WENDUINE NV Hr. Brugge BTW BE / IMMO WENDUINE NV Hr. Brugge 70345 BTW BE- 438-505-128 050/ 41 88 41 nw@immo-wenduine.be 050/42 85 80 www.immo-wenduine.be VERWERVINGSPREMIE VOOR JONGE GEZINNEN Het stadsbestuur wenst jonge gezinnen, woonachtig

Nadere informatie

Ouderen Informatie Punt

Ouderen Informatie Punt OCMW LICHTERVELDE Sociaal Huis Ouderen Informatie Punt Tegemoetkomingen Wat, wanneer, waar en hoe aanvragen DE TEGEMOETKOMING VOOR HULP AAN BEJAARDEN VOOR WIE? De tegemoetkoming kan worden aangevraagd

Nadere informatie

Zomervakantie 2013. DIKO en Basisscholen Mariakerke

Zomervakantie 2013. DIKO en Basisscholen Mariakerke Zomervakantie 2013 DIKO en Basisscholen Mariakerke De basisscholen van de deelgemeente Mariakerke organiseren in samenwerking met de Dienst Kinderopvang van de Stad Gent een netoverschrijdende vakantieopvang.

Nadere informatie

TOELICHTINGSNOTA BIJ DE GEMEENTERAAD VAN donderdag 28 mei 2009. 1. Pamelstraat-Kaaistraat: aanvraag verkavelingsvergunning - goedkeuren rooilijn

TOELICHTINGSNOTA BIJ DE GEMEENTERAAD VAN donderdag 28 mei 2009. 1. Pamelstraat-Kaaistraat: aanvraag verkavelingsvergunning - goedkeuren rooilijn TOELICHTINGSNOTA BIJ DE GEMEENTERAAD VAN donderdag 28 mei 2009 OPENBARE VERGADERING RUIMTELIJKE ORDENING 1. Pamelstraat-Kaaistraat: aanvraag verkavelingsvergunning - goedkeuren rooilijn Goedkeuren van

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT NASCHOOLSE OPVANG

HUISHOUDELIJK REGLEMENT NASCHOOLSE OPVANG BSGO! HET LAAR HUISHOUDELIJK REGLEMENT NASCHOOLSE OPVANG Januari 2015 1. Algemene informatie 1.1 Organisator Huishoudelijk reglement: NASCHOOLSE KINDEROPVANG BASISSCHOOL HET LAAR BSGO! Het Laar Laarstraat

Nadere informatie

Gent wil toonaangevend zijn voor nieuwe woonvormen. Door hospitawonen mogelijk te maken, zetten we alvast een stap in de goede richting.

Gent wil toonaangevend zijn voor nieuwe woonvormen. Door hospitawonen mogelijk te maken, zetten we alvast een stap in de goede richting. HOSPITAWONEN Beste Gentenaar, Gent wil toonaangevend zijn voor nieuwe woonvormen. Door hospitawonen mogelijk te maken, zetten we alvast een stap in de goede richting. Hospitawonen betekent dat iemand met

Nadere informatie

Infobrochure schoolopvang Londerzeel Infano vzw

Infobrochure schoolopvang Londerzeel Infano vzw Infobrochure schoolopvang Londerzeel Infano vzw Het gemeentebestuur van Londerzeel werkt samen met het centrum voor kinderopvang Infano vzw om in verschillende basisscholen de voor en naschoolse opvang

Nadere informatie

HERINRICHTING VAN HET OPENBAAR DOMEIN OP HET BEDRIJVENTERREIN ZAUBEEK. NIEUWSBRIEF dd 8 februari 2016

HERINRICHTING VAN HET OPENBAAR DOMEIN OP HET BEDRIJVENTERREIN ZAUBEEK. NIEUWSBRIEF dd 8 februari 2016 Met de steun van HERINRICHTING VAN HET OPENBAAR DOMEIN OP HET BEDRIJVENTERREIN ZAUBEEK NIEUWSBRIEF dd 8 februari 2016 EXTRA NIEUWSBERICHT : GEWIJZIGDE VERKEERSSITUATIE IN INDUSTRIEZONE ZAUBEEK. Naar aanleiding

Nadere informatie

OPROEP CULTUURPRIJZEN

OPROEP CULTUURPRIJZEN OPROEP CULTUURPRIJZEN 2016! BELEVEN IN ZULTE vrijetijdsgids: cultuur, jeugd, toerisme, sport, bibliotheek januari-februari 2016 Krokusvakantie: activiteiten voor kinderen In de krokusvakantie worden er

Nadere informatie

uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk datum S1SEC/1272 15-09-2011

uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk datum S1SEC/1272 15-09-2011 dienst secretariaat contactpersoon: Magda Van Reeth, administratief medewerker e-mail: magda.vanreeth@sint-niklaas.be tel. 03 760 90 30, fax 03 766 08 82 Aan de leden van de gemeenteraad uw bericht van

Nadere informatie

Energievreters. Samen pakken we ze aan!

Energievreters. Samen pakken we ze aan! Energievreters Samen pakken we ze aan! Agenda Kortingsbon Eandis voor beschermde afnemers Beschermde afnemers Samenaankoop groene energie Energiefacturen Energievreters Waardoor? Voorbeeld Recupel Samenaankoop

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Editie januari - februari 2014

Nieuwsbrief. Editie januari - februari 2014 Regionaal Woonbeleid Noord-Pajottenland Interlokale vereniging Affligem, Liedekerke, Roosdaal & Ternat p/a Gemeentehuis Opperstraat 31 1770 Liedekerke Tel. 053 64 55 17 E-mail: wonen@liedekerke.be Nieuwsbrief

Nadere informatie

PEERDSBOS KIDS & TIENERS ZOMER 2016

PEERDSBOS KIDS & TIENERS ZOMER 2016 PEERDSBOS KIDS & TIENERS ZOMER 2016 Peerdsbos? Peerdsbos is een groot speelplein gelegen in het groen in Brasschaat. Speelplein Peerdsbos heeft drie werkingen: kleuters (4-5 jaar), kids ( 6-12 jaar) en

Nadere informatie

Sportsessies vanaf 2014

Sportsessies vanaf 2014 Voorwoord Beste sportvriend We laten stilaan de feestdagen van 2013 achter ons en we blikken voluit naar wat 2014 ons brengt. Wij willen u en uw familie dan ook een goede gezondheid wensen en veel succes

Nadere informatie

school- en studietoelagen Vlaanderen is onderwijs Vraag ze op tijd aan (vanaf de kleuterschool).

school- en studietoelagen Vlaanderen is onderwijs Vraag ze op tijd aan (vanaf de kleuterschool). Vlaanderen is onderwijs school- en studietoelagen Vraag ze op tijd aan (vanaf de kleuterschool). Gaat je kind naar school? Vraag dan een school- of studietoelage aan de Vlaamse overheid. Dat kan al vanaf

Nadere informatie

REGLEMENT GEMEENTELIJKE VERBETERINGSPREMIE VAN 14 DECEMBER 2016.

REGLEMENT GEMEENTELIJKE VERBETERINGSPREMIE VAN 14 DECEMBER 2016. REGLEMENT GEMEENTELIJKE VERBETERINGSPREMIE VAN 14 DECEMBER 2016. Artikel 1. Om de gemeenteraadsbeslissing, dd. 30 december 2015, betreffende het verlenen van een gemeentelijke verbeteringspremie met ingang

Nadere informatie

DEPARTEMENT RUIMTELIJKE PLANNING, MOBILITEIT EN OPENBAAR DOMEIN. Bouwen of verbouwen met een stedenbouwkundige vergunning. Een handig stappenplan

DEPARTEMENT RUIMTELIJKE PLANNING, MOBILITEIT EN OPENBAAR DOMEIN. Bouwen of verbouwen met een stedenbouwkundige vergunning. Een handig stappenplan DEPARTEMENT RUIMTELIJKE PLANNING, MOBILITEIT EN OPENBAAR DOMEIN Bouwen of verbouwen met een stedenbouwkundige vergunning Een handig stappenplan U GAAT (VER)BOUWEN Als u gaat (ver)bouwen, moet u met heel

Nadere informatie

FINANCIËN. De gemeenteraad keurt de vijfde aanpassing van het meerjarenplan goed bij BW 1/2016.

FINANCIËN. De gemeenteraad keurt de vijfde aanpassing van het meerjarenplan goed bij BW 1/2016. OVERZICHTSLIJST VAN DE GEMEENTERAAD Gemeente Bekkevoort Zitting van 30 mei 2016 1 VASTSTELLING JAARREKENING 2015 FINANCIËN De gemeenteraad stelt de jaarrekening vast per 31 december 2015 met een resultaat

Nadere informatie

Stratenplan Openingsuren Nieuwsbrief Meldingskaart AZ-gids FAQ. Verklein het lettertype Vergroot het lettertype Print Print naar pdf

Stratenplan Openingsuren Nieuwsbrief Meldingskaart AZ-gids FAQ. Verklein het lettertype Vergroot het lettertype Print Print naar pdf Stratenplan Openingsuren Nieuwsbrief Meldingskaart AZ-gids FAQ Verklein het lettertype Vergroot het lettertype Print Print naar pdf Typ hier uw zoekterm Typ hier uw zoekterm zoeken Wonen en leven Energieschaarste

Nadere informatie

De notulen van deze vergadering liggen ter inzage van de gemeenteraadsleden.

De notulen van deze vergadering liggen ter inzage van de gemeenteraadsleden. LIJST MET DE BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE DOOR DE GEMEENTERAAD DD 12 OKTOBER 2015 GEREGELDE AANGELEGENHEDEN (Artikel 252, 1 van het gemeentedecreet van 15 juli 2005) OPENBARE ZITTING 1. Goedkeuren notulen

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement buitenschoolse opvang BO

Huishoudelijk reglement buitenschoolse opvang BO ALG 09 - /5-09-203 BO Hoofdzetel Locatie buitenschoolse opvang: Essen Kapellen Brecht Hofstraat 4 Kapelsestraat 37 Leopoldstraat 5 290 Essen 2950 Kapellen 2960 St Lenaarts 03/664.87.23 GSM 0470 0 80 55

Nadere informatie

Reglement tot het toekennen van een gemeentelijke aankoop- en vervolgpremie.

Reglement tot het toekennen van een gemeentelijke aankoop- en vervolgpremie. Reglement tot het toekennen van een gemeentelijke aankoop- en vervolgpremie. Doel van de premie. Artikel 1: 1. Om jonge gezinnen te ondersteunen in de aankoop van een woning op het grondgebied van de gemeente

Nadere informatie

Voorwaarden voor het secundair onderwijs

Voorwaarden voor het secundair onderwijs studie beurs Koken kost geld. En studeren ook. Een studiebeurs kan helpen. Velen laten die kans liggen. Misschien is het toch de moeite om een aanvraag in te dienen. De reglementering voor het hoger onderwijs

Nadere informatie

DE GEMEENTERAAD. Gelet op de omzendbrief van 10 juni 2011 BB2011/01 betreffende de coördinatie van de onderrichtingen over de gemeentefiscaliteit;

DE GEMEENTERAAD. Gelet op de omzendbrief van 10 juni 2011 BB2011/01 betreffende de coördinatie van de onderrichtingen over de gemeentefiscaliteit; UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD ZITTING VAN 16 DECEMBER 2014 Aanwezig: Simon Lagrange, burgemeester, Sophie Delaere, Olivier Peirs, Michaël Vandemeulebroecke, Michaël Devriendt, Frederic

Nadere informatie

Overwegende dat de emissies op basis van fossiele brandstoffen op korte of lange termijn de buffercapaciteit van de biosfeer kunnen overschrijden;

Overwegende dat de emissies op basis van fossiele brandstoffen op korte of lange termijn de buffercapaciteit van de biosfeer kunnen overschrijden; Gelet op de bepalingen van gemeentedecreet inzonderheid op artikel 42; Gelet op de ondertekende samenwerkingsovereenkomst Milieu als opstap naar duurzame ontwikkeling waarbij de stad Landen zich ertoe

Nadere informatie

school- en studietoelagen Nieuw eenvoudig aanvraagformulier Vlaanderen is onderwijs

school- en studietoelagen Nieuw eenvoudig aanvraagformulier Vlaanderen is onderwijs Vlaanderen is onderwijs school- en studietoelagen Nieuw eenvoudig aanvraagformulier Gaat je kind naar school? Vraag dan een school- of studietoelage aan de Vlaamse overheid. Dat kan al vanaf de kleuterschool

Nadere informatie

Gemeente Opwijk. Contact Stratenplan Openingsuren E-loket Aanmelden. normaal lettertype grootte medium lettertype grootte groot lettertype grootte

Gemeente Opwijk. Contact Stratenplan Openingsuren E-loket Aanmelden. normaal lettertype grootte medium lettertype grootte groot lettertype grootte Gemeente Opwijk Contact Stratenplan Openingsuren E-loket Aanmelden normaal lettertype grootte medium lettertype grootte groot lettertype grootte Typ hier uw zoekterm Typ hier uw zoekterm zoeken Leven &

Nadere informatie

Dagorde gemeenteraad Zitting van 31 augustus 2011

Dagorde gemeenteraad Zitting van 31 augustus 2011 Dagorde gemeenteraad Zitting van 31 augustus 2011 ons kenmerk: datum 23 8 2011 Sec&Onthaal/2345 De voorzitter van de gemeenteraad, In toepassing van artikelen 19 e.v. van het gemeentedecreet van 15 juli

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER VLAAMSE ENERGIELENING

AANVRAAGFORMULIER VLAAMSE ENERGIELENING AANVRAAGFORMULIER VLAAMSE ENERGIELENING Gegevens van de kredietaanvrager Persoonlijke gegevens Aanspreking: Dhr. Mvr. Naam:... Voornaam:... Postcode:... Stad / gemeente:... Rijksregisternummer: Telefoon:...

Nadere informatie

verzekering vrijwilligerswerk

verzekering vrijwilligerswerk verzekering vrijwilligerswerk Inleiding Vrijwilligerswerk is niet weg te denken uit onze samenleving. Het vult het werk van beroepskrachten perfect aan en het verhoogt de onderlinge solidariteit in de

Nadere informatie

Voor al jouw vragen rond welzijn, werken en wonen

Voor al jouw vragen rond welzijn, werken en wonen OCMW - Sociale Dienst OCMW- Secretariaat Woon-Zorg Dorpsdienst ZOHRA Lokale Werkwinkel met VDAB en PWA-Dienstenbedrijf Ondersteuningsnetwerk UBUNTU Voor al jouw vragen rond welzijn, werken en wonen Het

Nadere informatie

Verhuurreglement Gemeentelijke sporthal

Verhuurreglement Gemeentelijke sporthal Verhuurreglement Gemeentelijke sporthal Hoofdstuk 1: Algemene bepalingen Artikel 1 Dit reglement regelt het gebruik van de Gemeentelijke sporthal: Poletsestraat 59 9690 Kluisbergen Artikel 2 De infrastructuur

Nadere informatie

Subsidiedossier Dakisolatie

Subsidiedossier Dakisolatie Gemeente Sint-Amands Milieudienst Kristin Moens Livien Van der Looystraat 10 2890 Sint-Amands Tel 052 39 98 78 Fax 052 34 06 65 Subsidiedossier Dakisolatie Aanvraagformulier vind je op het einde van dit

Nadere informatie

Aanvraag studietoelage als persoon ten laste

Aanvraag studietoelage als persoon ten laste Aanvraag studietoelage als persoon ten laste Beste student Wil je een aanvraag voor een studietoelage van de Vlaamse overheid indienen, maar weet je niet hoe eraan te beginnen? Dan is dit document een

Nadere informatie

HERINRICHTING VAN HET OPENBAAR DOMEIN OP HET BEDRIJVENTERREIN ZAUBEEK. NIEUWSBRIEF dd 20 januari 2015

HERINRICHTING VAN HET OPENBAAR DOMEIN OP HET BEDRIJVENTERREIN ZAUBEEK. NIEUWSBRIEF dd 20 januari 2015 Met de steun van HERINRICHTING VAN HET OPENBAAR DOMEIN OP HET BEDRIJVENTERREIN ZAUBEEK NIEUWSBRIEF dd 20 januari 2015 Aansluitend aan de algemene informatie avond van 19 januari ll. te Zulte vatten wij

Nadere informatie

Aanvraagformulier GEMEENTERAADSBESLISSING DD. 13/12/2016

Aanvraagformulier GEMEENTERAADSBESLISSING DD. 13/12/2016 STADSBESTUUR 8370 BLANKENBERGE AANVRAAG GEMEENTELIJKE TOELAGE DUURZAAM SANEREN VOOR EEN EENGEZINSWONING Aanvraagformulier GEMEENTERAADSBESLISSING DD. 13/12/2016 TREEDT IN WERKING VANAF 01/01/2017 Belangrijk

Nadere informatie

Gemeenteraadszitting van 24 september 2015

Gemeenteraadszitting van 24 september 2015 Gemeenteraadszitting van 24 september 2015 De Gemeenteraad van de gemeente Kluisbergen heeft in zijn zitting van 24 september 2015 volgende beslissingen genomen: OPENBARE ZITTING: 1. Goedkeuren notulen

Nadere informatie

HERINRICHTING VAN HET OPENBAAR DOMEIN OP HET BEDRIJVENTERREIN ZAUBEEK. NIEUWSBRIEF dd 9 maart 2015

HERINRICHTING VAN HET OPENBAAR DOMEIN OP HET BEDRIJVENTERREIN ZAUBEEK. NIEUWSBRIEF dd 9 maart 2015 Met de steun van HERINRICHTING VAN HET OPENBAAR DOMEIN OP HET BEDRIJVENTERREIN ZAUBEEK NIEUWSBRIEF dd 9 maart 2015 Zoals gepland zijn de werken op het bedrijventerrein opgestart. Inmiddels zijn reeds voorbereidende

Nadere informatie

BELEVEN IN ZULTE. Zulte wandelt

BELEVEN IN ZULTE. Zulte wandelt Zulte wandelt Zulte Wandelt maandag 11 november 2013 start tussen 10.00 en 15.30 uur 1,50 euro; 1,10 euro voor Aktiva-leden Ontmoetingscentrum Olsene sportdienst@zulte.be BELEVEN IN ZULTE vrijetijdsgids:

Nadere informatie

Kind in Beeld. Kinderopvang

Kind in Beeld. Kinderopvang Kind in Beeld Kinderopvang Inhoud Waarom is kinderopvang goed voor mijn kindje? 4 Waarom breng ik mijn kindje naar de kinderopvang? 6 Hoeveel kost kinderopvang? 8 Legende Prijs Inkomen Kindje Begeleider

Nadere informatie

Kind in Beeld. Kinderopvang

Kind in Beeld. Kinderopvang Kind in Beeld Kinderopvang Inhoud Waarom is kinderopvang goed voor mijn kindje 4 Waarom breng ik mijn kindje naar de kinderopvang 6 Hoeveel kost kinderopvang 8 Legende Prijs Inkomen Kindje Begeleider Dagen

Nadere informatie