Magazine. Waar blijft mijn geld? Stichting Present. Naschoolse opvang in Julianadorp. Woningverkoop. Klussen door vrijwilligers

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Magazine. Waar blijft mijn geld? Stichting Present. Naschoolse opvang in Julianadorp. Woningverkoop. Klussen door vrijwilligers"

Transcriptie

1 Nr. 3 Jaargang 2 April 2007 Magazine Waar blijft mijn geld? Naschoolse opvang in Julianadorp Woningverkoop Stichting Present Klussen door vrijwilligers

2 Inhoud April 2007 Nr. 3 Texelhoeve: wonen, zorg en welzijn 9 Naschoolse opvang in Julianadorp 4 10 Ook in dit nummer Waar blijft mijn geld? 8 Vrijwilligers helpen een handje Aantrekkelijk zorgpakket voor huurders 3 Even voorstellen 3 Besparingstips 7 Huurderstips 9 Bewonerscommissies Den Helder 10 Bewonersvereniging Texel 10 Prikbord 11 Handige adressen 12 Voorwoord Dat het inmiddels al een tijdje winter is, daarvan hebben we nog weinig gemerkt. Sterker nog: na de heftige, herfstachtige stormen laat de natuur steeds meer van het naderende voorjaar zien en horen. Toch merken we steeds vaker dat niet iedereen in ons werkgebied er warmpjes bij zit. Steeds meer mensen hebben ernstige financiële problemen. Als gevolg daarvan wordt vaker een beroep gedaan op voedselbanken en andere hulpverlenende instanties. Ook als woningcorporatie zien wij deze ontwikkelingen. Veel huurders kost het moeite om de maandelijkse huur te betalen, waardoor er regelmatig betalingsachterstanden ontstaan. In dit magazine besteden wij onder meer aandacht aan schuldhulpverlening. Natuurlijk is het voor ons belangrijk dat de huur op tijd wordt voldaan. Maar wij voelen ons medeverantwoordelijk om mee te werken aan een goede oplossing voor betalingsachterstanden. We willen vooral voorkomen dat mensen in de financiële problemen raken. Het zou mooi zijn als we niemand in de kou hoeven te laten staan. Jan van Andel directeur Woontij Colofon Woontij magazine is een uitgave van Woontij, de samenwerkingsorganisatie van Algemene Woningbouwvereniging Nieuwediep (AWN) en Stichting Wonen Texel (SWT). Woontij magazine verschijnt 4x per jaar in een oplage van exemplaren. Het blad wordt verspreid onder huurders, leden en relaties. Uitgave Nr. 3, Jaargang 2, April 2007 Ontwerp & druk EN/OF ontwerp & communicatie - Texel Fotografie P. van Schelt, Woontij, De Rietschooten, Stichting Present Teksten H. Amende, Woontij Redactieadres Thijsselaan 2, 1791 VH Den Burg Telefoon: (0222) Bij verzonden exemplaren is de verpakking niet schadelijk voor het milieu. Aantrekkelijk zorgpakket voor onze huurders Plezierig wonen is meer dan een goed dak boven je hoofd. Veel huurders vinden betaalbare zorg aan huis of in de buurt minstens zo belangrijk. SWT en AWN werken momenteel aan een overeenkomst met zorg organisatie Evean. De beide woningcorporaties willen samenwerken met een partij die op allerlei gebieden zorg verleent. Het doel is om onze huurders een aantrekkelijk pakket aan zorg- en Even voorstellen... Arthur Kops is tijdelijk in dienst als werkvoorbereider op de afdeling Technische Zaken. Hij houdt zich bezig met de meerjarenbegroting voor het onderhoud en hij maakt bestekken en programma s van eisen. Arthur werkt voornamelijk in Den Helder. dienstverlening te bieden. Met name de huurders in een woonzorgzone profiteren van veel voordelen. Een woonzorgzone is een omgeving waar veel zorgaanbie- Ook Jacques Kueter komt op tijdelijke basis de afdeling Technische Zaken versterken. Hij houdt toezicht op diverse projecten. Het werkgebied van Jacques is Texel. ders zijn gevestigd, zoals een verzorgingshuis of revalidatiecentrum. Evean huurt op dit moment een ruimte van AWN in het Wijksteunpunt- Plus in Julianadorp. Voor Marianne Bontes gaat per 1 mei met vroegpensioen. Marianne heeft 17 jaar met veel plezier bij ons gewerkt. De beslissing om te stoppen was daarom best moeilijk voor haar. Wij respecteren haar besluit en wensen haar een fijne tijd toe. Texel is de zorgverlener nog op zoek naar een geschikte ruimte. Keuzevrijheid Vanzelfsprekend behouden onze huurders altijd hun keuzevrijheid. U bepaalt zelf bij welke organisatie u zorg wilt afnemen. Mocht u kiezen voor de organisatie waarmee wij samenwerken, dan levert u dat een voordelig zorgpakket op. In ons volgende magazine hopen wij u meer informatie te kunnen geven over deze samenwerking en welke mogelijkheden dat voor u biedt. Ventileren Veel Nederlanders denken dat de binnenlucht in huis gezond is. Hoe is dat bij u gesteld? Doe de ventilatietest op 2 Woontij Magazine April

3 Budgetbegeleiding biedt financiële rust Waar blijft mijn geld? Het salaris of de uitkering is gestort, maar het geld vliegt de portemonnee uit. Waar het naartoe gaat? Veel mensen hebben geen idee. De verleiding om te kopen is groot en geld lenen een fluitje van een cent. Een schuld is daarom snel opgebouwd. En niet alleen door mensen met weinig geld. Ook gezinnen met een modaal of hoger inkomen raken in de problemen. De stapel rekeningen groeit, de vaste maandlasten moeten worden betaald. En dan gaat ook nog de wasmachine kapot. Bij mensen met schulden treedt vaak een sneeuwbaleffect op. Een rekening wordt opzij gelegd, de schuld loopt op en na een tijdje zijn de problemen niet te overzien, aldus Danny van Rossum. Zij werkt als consulent Budgetbegeleiding bij Stichting De Waerden. Samen met Jaqueline Grol is zij tevens maatschapslid van Bewindvoering Texel. Geldzaken op orde Mensen met schulden hebben vooral behoefte aan financiële rust, meent Van Rossum. Als budgetbegeleider wordt zij ingeschakeld door de gemeente Texel of Maatschappelijk Werk om geldzaken weer op orde te brengen. Mensen missen vaak het overzicht, waardoor schulden zich opstapelen. Daarom ga ik eerst alle inkomsten en uitgaven inventariseren. Vervolgens stel ik een plan op voor de afbetaling van schulden en maak ik afspraken met de schuldeisers. Verder breng ik mogelijke bezuinigingen in kaart: de loterij of bijvoorbeeld het internetabonnement. Daarnaast probeer ik de inkomsten te verhogen door subsidies, toeslagen of kwijtscheldingen aan te vragen. Eigen inzet Van Rossum vraagt daarbij wel inzet van haar klanten. Gedragsverandering is belangrijk, anders valt iemand terug in zijn oude gewoontes. De budgetbegeleider geeft haar klanten daarom advies over budgetteren. Het begint vaak met een simpel huishoudboekje. Schrijf alles op en je hebt een duidelijk overzicht van wat er binnen komt en waar het geld naartoe gaat. Verder geeft Van Rossum instructies hoe je het beste met je budget kunt omgaan om daarmee uit de schulden te blijven. Bewindvoering Lukt het niet om via budgetbegeleiding de financiën op orde te brengen, dan komt bewindvoering in beeld. Dat gebeurt via een doorverwijzing van diverse instanties, maar mensen kunnen zich ook zelf aanmelden. De kantonrechter geeft toestemming om de financiën te beheren en voert controles uit. Als bewindvoerder krijgen Van Rossum en Grol de beschikking over een beheerrekening, waarvan alle vaste lasten worden betaald. De cliënt kan de dagelijkse kosten, zoals boodschappen en kleding, zelf betalen via een leefgeldrekening. Vrijwillige basis Budgetbegeleiding en bewindvoering gebeuren altijd op vrijwillige basis. Onze cliënten ervaren dit als een leerproces: ze willen graag dat de financiële rust terugkeert, zegt Van Rossum. Met onze steun kunnen zij schoon schip maken en hopelijk in de toekomst schuldenvrij blijven. Meer informatie kunt u lezen op: Praten over schuld of het bestedingspatroon is in Nederland taboe. Toch blijft het aantal gezinnen met schulden toenemen. In 2006 zochten maar liefst mensen hulp bij instanties om een schuldregeling te treffen. Mensen die hun huur niet op tijd kunnen betalen, hebben meestal ook schulden bij andere instanties. Een huishouden dat hulp zoekt, heeft gemiddeld een schuld van euro, verspreid over zo n 11 schuldeisers. Geen schaamte Het hoeft niet altijd zo n vaart te lopen. Maar waar sprake is van één schuld, volgen er in de praktijk meestal meer. Mensen proberen het ene gat met het andere te dichten. Vanzelfsprekend geen goede oplossing voor de lange termijn. Wat wél werkt: alle uitgaven op tijd in kaart te brengen. Op internet kunt u handige sites bekijken die besparingstips geven of informatie over beschikbare toeslagen. Er zijn ook diverse instanties die hulp bieden om schulden af te lossen en problemen aan te pakken. Woontij laat in dit artikel meerdere schuldhulpverleners aan het woord. Over één ding zijn zij het beslist eens: de schaamte voor schulden moet van tafel én tijdig hulp zoeken voorkomt veel leed. Rol van Woontij Als verhuurder signaleren SWT en AWN huurachterstanden. Dit kan een eerste signalering zijn van grotere TIP: zet uw geldzaken op een rij Handige tips over besparen, een persoonlijk budgetadvies en informatie over geldzaken rond wonen, werk en kinderen. Het is allemaal te vinden op de site van het NIBUD (Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting). Ga naar informatie Consumenten en u vindt beslist veel bruikbare tips! Kijk op Surf ook eens naar: financiële problemen. Daarom komen we altijd snel in actie. We sturen eerst een brief met het verzoek op tijd te betalen. Loopt de achterstand op, dan nodigen wij huurders uit voor een gesprek. Samen proberen we te achterhalen waar het probleem ligt. Soms zijn mensen hun baan kwijt en weten niet hoe ze voor een uitkering in aanmerking kunnen komen. Of het blijkt dat mensen meer huurtoeslag kunnen ontvangen, waardoor ze beter rondkomen met hun geld. Huurders kunnen een betalingsregeling met ons treffen om niet verder in de problemen te komen. Is de huurachterstand te hoog, dan verwijzen wij door naar de gemeente. Zij kan (gratis) schuldhulpverlening regelen en brengt mensen in contact met de juiste hulpverlenende instanties. Gemeente Texel regelt hulpverlening Een gemeente is vaak de eerste instantie waar mensen met schulden aankloppen voor hulp. Op Texel neemt de afdeling Sociale Zaken deze taak voor haar rekening. Sociale Zaken staat vooral bekend om de uitkeringen die zij verstrekt én de diverse reïntegratietrajecten om mensen aan het werk te helpen. Gaat het om schulden, dan bekijkt Sociale Zaken eerst de persoonlijke situatie: de hulpverlening wordt daarop afgestemd. Lucia Börger, hoofd van de afdeling, geeft uitleg over deze werkwijze. Voor mensen die een uitkering van ons ontvangen, vormen de schulden een extra obstakel bij de zoektocht naar een baan. Je hebt immers rust nodig in je privéleven om je volledig op het werktraject te richten. Als je constant onder een betalingsdruk staat en je niet kunt rondkomen met je geld, dan is dat een groot probleem. Werkwijze Sociale Zaken Sociale Zaken verwijst haar klanten daarom naar Stichting De Waerden, die de budgetbegeleiding op zich neemt. Er worden afspraken gemaakt met schuldeisers en mensen leren hun eigen in- en uitgaven goed te beheren, zegt Börger. Tijdens de budgetbegeleiding blijft Sociale Zaken een vinger aan de pols houden. Zij beoordeelt jaarlijks of de budgetbegeleiding nog nodig is. Mochten er andere problemen spelen, bijvoorbeeld op psychisch gebied, dan regelt Sociale Zaken ook daarvoor hulpverlening. Sociale Zaken pakt de hulpverlening anders aan bij mensen met een reguliere baan. Wij verwijzen hen door naar het Maatschappelijk Werk, legt Börger uit. Deze instantie geeft ook budgetbegeleiding, zodat mensen met schulden hun leven weer op de rit krijgen. Sociale Zaken blijft dan verder buiten beeld. Eén breed loket In een kleine gemeenschap kan het moeilijk zijn op het gemeentehuis om hulp te vragen. Maar: hoe eerder er wordt ingegrepen, des te beter. Lucia Börger: Straks komt er één breed loket waar je alles kunt regelen, van het paspoort tot bijzondere bijstand. Dat werkt hopelijk drempelverlagend voor mensen met een schuldprobleem. 4 Woontij Magazine April

4 Gemeente Den Helder vervult rol van regisseur Sinds 2006 werken alle hulpverleners in Den Helder volgens een duidelijke afspraak. Er is één centraal meldpunt voor mensen met schulden: Bureau Schuldhulpverlening van de afdeling Werk, Inkomen en Zorg (WIZ) van de gemeente Den Helder. Wie hulp vraagt, krijgt eerst een intakegesprek bij Bureau Schuldhulpverlening. Daar wordt duidelijk gemaakt hoe het bureau te werk gaat en aan welke voorwaarden de cliënten moeten voldoen. Wij willen mensen helpen, maar we verwachten ook de nodige inzet, vertellen het hoofd van de juridische afdeling Jan Boerema en consultant Ellen Schildwacht van de B&E adviesgroep. Het betekent onder meer dat mensen geen nieuwe schulden mogen maken en alle inkomsten moeten melden. Ze tekenen hiervoor ook een contract. Schuldhulpverlening is weliswaar vrijwillig, maar niet vrijblijvend. Oorzaak Na deze intake begint de daadwerkelijke hulpverlening. Wij kijken altijd naar de oorzaak van de schulden, zegt Ellen Schildwacht. Soms blijkt dat mensen niet weten dat er bepaalde subsidies of heffingskortingen bestaan. Een eenmalig advies is dan voldoende. Vaak is er meer aan de hand, weet Jan Boerema. Schulden hebben bijna altijd een achterliggende oorzaak. Als regisseur rond de schuldhulpverlening kijkt de consulent van de gemeente welke instantie hij kan inschakelen voor deze problematiek. Er wordt samengewerkt met het Verhoog uw inkomen Wie krap zit, denkt meestal aan besparen. Er bestaan echter allerlei toeslagen en subsidies die uw inkomen kunnen verhogen. Wat kunt u doen: Huurtoeslag aanvragen Zorgtoeslag aanvragen Kwijtschelding aanvragen gemeentelijke belastingen Bijzondere bijstand aanvragen Voorzieningen aanvragen voor kinderen: kinderbijslag, kinderopvangtoeslag of tegemoetkoming in schoolkosten Voorzieningen aanvragen voor senioren: vervoer, ziekte of handicap Meer informatie vindt u op: Maatschappelijk Werk, de Brijder Stichting, GGZ en Stichting Mee. Deze organisaties helpen mensen hun problemen aan te pakken en weer rust in het privéleven te brengen. Budgetbeheer De schuldbemiddeling is een eenmalig traject. Het biedt mensen de kans om na maximaal drie jaar met een schone lei te beginnen. De gemeente Den Helder voert de schuldbemiddeling uit volgens de code van de Nederlandse Vereniging van Kredietbanken. Deze code stelt budgetbeheer als belangrijke voorwaarde. Er wordt geld gereserveerd voor schulden en de vaste lasten zoals huur, gas, water en licht worden betaald, legt Ellen Schildwacht uit. Ook cliënten die geen schulden hebben, maar niet in staat zijn hun financiële administratie zelf te regelen, kunnen een beroep doen op budgetbeheer. Dit is een preventieve maatregel om schulden te voorkomen. Maatschappelijk Werk signaleert toename van schulden Problemen met familie, in relaties of op het werk. Maatschappelijk Werk is een deskundige partner waar je terecht kunt met uiteenlopende vragen. Frank van Lare is maatschappelijk werker bij de Stichting WMD. Samen met collega Marijke Woesteburg geeft hij advies, biedt hij hulpverlening of regelt hij doorverwijzigingen naar overige instanties. De laatste jaren ziet Van Lare een duidelijke toename van de schuldproblematiek. Bijna eenderde van de vragen gaat inmiddels over schulden. Een duidelijke oorzaak is volgens hem niet aan te geven. De commercie en sociale druk uit de samenleving spelen zeker een rol. Denk maar aan de vele reclame rond goedkope leningen. De langdurige telefoon- of internetabonnementen die mensen afsluiten. En de trend om nu te leven en minder te sparen, somt hij op. De maatschappelijk werker ziet daarom veel heil in preventieve voorlichting. Met name richting jongeren, want zij leren daardoor beter met geld omgaan. Op het juiste spoor In de praktijk ondersteunt de WMD mensen in de vorm van budgetbegeleiding. Iedereen kan zich hiervoor aanmelden. Wij inventariseren de schulden, kijken wat mensen per maand kunnen afbetalen en hoe ze hun uitgaven beter onder controle houden. Zijn de schulden te hoog of te complex, dan schakelen we andere hulpverlening in, aldus Van Lare. Ondertussen werkt hij samen met de cliënt aan de oorzaak van de problemen. Dat kan echt van alles zijn. Bureau Schuldhulpverlening bevindt zich op de Dr. F. Bijlweg 2 en is dagelijks geopend van uur. Het telefoonnummer is (0223) De één koopt omdat hij zich Energiebesparen in huis Slim omgaan met energie is goed voor de portemonnee. Spaarlampen verbruiken ongeveer 75% minder energie. De verwarming één graad lager zetten bespaart 7 % (omgerekend 100 per jaar). CV-leidingen in koude ruimtes isoleren kost bijna niets en levert veel op. Dat geldt ook voor het dichten van naden en kieren. Comfortabel wonen hoeft dus niet duur te zijn. Meer informatie over energiebesparen staat op: ellendig voelt, de ander heeft plotseling te weinig inkomen. De WMD fungeert daarbij als een spil binnen de hulpverlening. Als Maatschappelijk Werk de cliënt niet kan helpen, benadert Van Lare de juiste instantie om verdere hulpverlening te verzorgen. Stichting WMD: telefoon (0222) of kijk op: Besparen op uw boodschappen Neem iedere week een vast bedrag op voor boodschappen en betaal contant. Maak een boodschappenlijstje, dan koop je alleen wat je nodig hebt. Haal de boodschappen zoveel mogelijk tegelijk. Hoe vaker je winkelt, hoe meer je over het algemeen koopt. Doe boodschappen zoveel mogelijk zonder de kinderen. Het winkelwagentje blijft zo een stuk leger. Huismerken zijn goedkoper. Ze hoeven kwalitatief niet slechter te zijn. Ga niet met een lege maag winkelen. Maak alleen gebruik van aanbiedingen als je het product ook daadwerkelijk nodig hebt. Koop voordelige groente en fruit van het seizoen. Aan het eind van de dag worden versproducten vaak voor de halve prijs verkocht. 6 Woontij Magazine April

5 Nieuwbouw & renovatie Texelhoeve Stichting Wonen Texel gaat een gecombineerd project rond wonen, zorg en welzijn realiseren in het voormalige restaurant Texelhoeve in Den Burg. Diverse zorginstellingen kunnen daarbij gebruik gaan maken van de ruimtes van het restaurant en het bijbehorende woonhuis. De historische stolpboerderij blijft behouden. Hierin worden diverse functies gerealiseerd, zoals een lunchcafé, een winkel, een dagopvang Gereformeerde Kerk in Oosterend De voormalige Gereformeerde Kerk aan de Peperstraat in Oosterend wordt verbouwd. Stichting Wonen Texel is bezig om plannen te ontwikkelen voor dit pand. De woningcorporatie wil atelierruimtes, een kunstgalerie en woningen gaan realiseren in de kerk en de pastorie. De functie van de kerk zal zich met name richten op kunst en toerisme. Door bijvoorbeeld exposities kan Oosterend extra aantrekkelijk worden voor een bezoekje van toeristen en Texelaars. Het is niet de bedoeling dat de kerk gaat fungeren als een dorpshuis. In Oosterend is al een goed lopend dorpshuis gevestigd: De Bijenkorf. De activiteiten en faciliteiten van De Bijenkorf zijn gericht op de bewoners van Oosterend. Het streven is om de plannen voor de kerk en pastorie in 2008 te presenteren, tijdens het vijfjaarlijkse dorpsfeest Oosterend Present. voor diverse doelgroepen en een avondopvang voor ambulante cliënten van Stichting De Waerden. Het is de bedoeling dat zowel het lunchcafé als de winkel een werkplek biedt aan mensen met een verstandelijke beperking. Stichting Wonen Texel kan nog niets zeggen over een datum waarop dit plan gereed zal zijn. 4 nieuwbouwwoningen Vergader- en kantoorruimte realiseren in het bestaande woonhuis Stolp verbouwen tot een lunchcafé, winkel en dag- en avondopvang 10 woningen 2 atelierruimtes Kunstgalerie Vrijwilligers helpen een handje De tuin opknappen, het huis schilderen. Stichting Present mobiliseert vrijwilligers die één dag of dagdeel de handen uit de mouwen steken. Ze helpen mensen die een steuntje in de rug verdienen. De hulpverlening is gericht op alle inwoners van Den Helder. Stichting Present is de schakel tussen groepen vrijwilligers en mensen die hulp nodig hebben omdat hun gezondheid of budget niet toereikend is voor een bepaalde klus. De vrijwilligers worden ingezet voor allerlei werkzaamheden: verhuizen, tuinieren of schoonmaken. Wie zich inschrijft, kan aangeven welk werk hij leuk vindt. Bovendien gaat het om een eenmalige klus: vrijwilligers zitten niet vast aan een wekelijkse taak. Er zijn groepen vrienden of collega s die zich aanmelden, maar ook individuele vrijwilligers zijn welkom. Werkwijze Voor iedere hulpvraag stelt Stichting Present de juiste groep vrijwilligers samen uit haar bestand. Dit klusteam gaat aan de slag bij een bepaald project. Voorwaarde is wel dat degene die de hulp ontvangt, in principe zelf aanwezig is. Hij of zij moet tevens een bijdrage leveren aan de dag, in welke vorm dan ook. Samenwerking Stichting Present is zelf geen hulpverlenende organisatie. Zij werkt samen met maatschappelijke organisaties, zoals woningcorporaties en de GGZ. Het initiatief van deze stichting past goed binnen de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). Deze wet wil onder meer stimuleren dat burgers elkaar helpen via mantelzorg of vrijwilligerswerk. Woningcorporatie AWN ondersteunt Stichting Present via sponsoring. Voorbeeldprojecten: Een vervuilde woning schoonmaken Een dagje uit met ouderen Hulp bij administratieve zaken Een woonkamer schilderen en behangen Rommel opruimen in de buurt Tuinieren Selectie Mensen die hulp nodig hebben, kunnen zelf geen aanvraag indienen of Stichting Present bellen voor hulp. De cliënten (hulpontvangers) worden geselecteerd door de maatschappelijke organisaties. Meer informatie vindt u op: Huurderstips > Hoe kan ik het probleem van een vastzittende kraan verhelpen? Als u wilt voorkomen dat kranen vast gaan zitten bijvoorbeeld de afsluitkranen van het toiletreservoir, in de meterkast of van de radiator draai deze dan regelmatig open en dicht. Voor het behoud van uw douchekraan raden wij aan om deze na het douchen direct goed af te drogen. Dit helpt tegen kalkaanslag en bovendien blijft de kraan dan heel mooi glimmen. > Rookmelders in huis zorgen ervoor dat u veilig woont. Wat is de beste plek voor een rookmelder? Voor een optimale veiligheid dient op elke verdieping een rookmelder aanwezig te zijn. De meest geschikte plekken zijn de gang, de overloop en bovenaan de trap. U kunt de melders tegen het plafond plaatsen of tegen de muur vlak onder het plafond. Wilt u de rookmelder op een zolder met een schuine dakwand plaatsen? Blijf dan tenminste 90 centimeter onder de nok. Het is af te raden om een rookmelder aan te brengen in de keuken, de badkamer of het toilet. Ook plekken vlakbij een ventilatieopening zijn minder geschikt. > Het is weer voorjaar en ik wil een nieuwe schutting plaatsen. Wat raadt u mij aan? Als u een schutting plaatst, gebruik dan bij voorkeur hardhouten palen. Gewolmaniseerde palen gaan vaak maar 6 tot 7 jaar mee, terwijl hardhouten palen wel 25 jaar bestand zijn tegen diverse weersinvloeden. 8 Woontij Magazine April

6 Naschoolse opvang in Julianadorp Als u regelmatig het WijksteunpuntPlus (WSP) bezoekt, bent u ze vast tegen gekomen. Basisschoolkinderen die naar de Octopus gaan, de locatie voor naschoolse opvang. AWN is eigenaar van het pand en verhuurt een ruimte in het WSP aan Stichting Kinderopvang Den Helder. Wanneer de school uit is, ga ik met mijn vriendjes en vriendinnetjes leuke dingen doen. Natuurlijk drink ik eerst limonade, eet wat fruit en doe mijn verhaal. Maar daarna ga ik lekker mijn gang. Buiten spelen, knutselen, computeren, een dagje uit, noem maar op. En lukt het even niet met mijn huiswerk, dan word ik daarbij geholpen. Huiselijkheid Dit is zomaar een verhaal van een kind dat de naschoolse opvang bezoekt. Een gezellige omgeving die in het teken staat van huiselijkheid, veiligheid en vrijheid. De kinderen kunnen deelnemen aan diverse activiteiten, maar dat is niet verplicht. Ze moeten tenslotte al zoveel. Kortom, terwijl de ouder werkt, ver maken de kinderen zich prima! Activiteiten De naschoolse opvang organiseert allerlei leuke activiteiten. Samen met gastvrouw Teunie Modderman van het WSP hebben de kinderen servetten leren vouwen. Het resultaat was een prachtige lotusvorm. De kinderen waren erg enthousiast, net als de begeleidsters. Een succesvolle vorm van samenwerking, waarvan er in de toekomst hopelijk meer zullen volgen! Meer informatie Wilt u uw kind opgeven of vrijblijvend een kijkje nemen in de naschoolse opvang? Neem dan contact op met het Centraal Bureau via telefoon: (0223) Woningen Potvis opgeleverd Stichting Wonen Texel heeft op 9 februari de eerste sleutels uitgereikt van de eengezinswoningen uit het nieuwbouwproject De Potvis. De bewoners (de familie Gostieux) arriveerden laat in de middag vanuit Frankrijk. Ze waren heel enthousiast over hun woning. Er werd direct gestart met het uitladen van de spullen en het inrichten van de woning. Begin april moeten alle eengezinswoningen zijn opgeleverd. Reparatieverzoek melden Heeft u een reparatieverzoek? Vanzelfsprekend wilt u daarbij zo snel mogelijk geholpen worden. Daarom verzoeken wij u als volgt te handelen. U meldt een reparatieverzoek altijd bij de receptie. Onze receptionisten geven direct een opdracht aan de buurtconciërges of aan een extern bedrijf om uw klacht te verhelpen. Geef uw verzoek dus alleen door bij de receptie: dit zorgt voor een juiste en snelle afhandeling. De receptie van AWN is bereikbaar via telefoon: (0223) en de receptie van SWT via tel. (0222) Bewonersvereniging Texel Bewonerscommissies Den Helder Inschrijving woningzoekenden Nadat ons kantoor aan de Starkenburgh in mei werd geopend, kwam al snel de gedachte naar boven om meer naamsbekendheid te verwerven. Tenslotte is de bewonersvereniging - bij ons weten - een van de grotere verenigingen op Texel. In dit computertijdperk ontkom je er niet aan een eigen website te hebben. Omdat de vereniging afhankelijk is van geld dat zij ontvangt van haar leden (de huurders), zijn bij verschillende bedrijven offertes opgevraagd. Daar schrokken we nogal van. Uiteindelijk zijn we terechtgekomen bij een amateur sitebouwer die al eerder sites voor andere verenigingen had gemaakt. Na een aantal bijeenkomsten was onze website geboren. Daarop staan zaken als het leefbaarheidsfonds, woningruil, statuten, een gastenboek, ons bestuur en wat wij als vereniging doen. Bent u nieuwsgierig? Neem een kijkje op de internetsite De Rietschooten is een woonleefgemeenschap voor senioren. Het complex telt 32 woningen: 16 aan de noordkant en 16 aan de zuidkant. In het midden ligt een grote recreatiezaal. Aan iedere zijde bevindt zich een mooie binnentuin met een fontein. Daar worden s zomers gezellige barbecues gehouden. De woon-leefgemeenschap beschikt ook over een biljartzaal (tevens bibliotheek) en een gezamenlijke hobbyruimte. Verder houden we diverse activiteiten zoals biljarten, sjoelen, vlotbruggen, klaverjassen, bridge, bingo, gymnastiek en koffiedrinken voor een gezellig praatje. In De Rietschooten worden dia-avonden georganiseerd en groepsoptredens van bijvoorbeeld het Multicultureel koor, countrydansers en accordeonisten. Wij zijn er trots op dat 13 personen vorige maand een diploma Reanimatie hebben behaald. Dat kan altijd levens redden en is nuttig in zo n woonvorm. De bewonerscommissie De Rietschooten Als woningzoekende bent u jaarlijks 7,- verlengingskosten verschuldigd. Bent u bijvoorbeeld in april ingeschreven en u wilt ingeschreven blijven staan, dan betaalt u het jaar daarop, in april, 7,- aan verlengingskosten. U blijft dan ingeschreven staan als woningzoekende. Om de betaling niet te vergeten, is het handig om bij uw bank of giro een automatische incasso af te geven. Tevens vragen wij u ieder jaar uw nieuwe jaaropgave, loonstrook en andere wijzigingen bij ons in te leveren. Corporaties zijn namelijk verplicht om bepaalde gegevens te rapporteren aan het Ministerie van VROM. Wij adviseren woningzoekenden om op tijd de inschrijving te verlengen. Doet u dit niet, dan wordt u uitgeschreven uit ons bestand. Heeft u vragen? Bel met onze receptie of maak een af spraak met onze woonconsulente. SWT: (0222) , AWN: (0223) Verkoopprocedure woningen Doorzwin De verkoopprocedure voor huurwoningen aan het Doorzwin is gewijzigd. Heeft u interesse om een woning te kopen, dan kunt u zich gratis aanmelden bij makelaar Van Keulen aan de Middenweg. De makelaar houdt een lijst bij van geïnteresseerde kopers. Zodra er een woning vrij komt, gaat hij deze lijst af. Huurders van AWN die zich hebben aangemeld, krijgen voorrang op niet-huurders. Zijn er geen geïnteresseerde huurders, dan gaat de aanbieding naar degene die het langst op de lijst staat bij Van Keulen, Middenweg , telefoon (0223) Woontij Magazine April

7 Wilt u iets weten over: Inschrijven Woningtoewijzing Huuropzegging Huurtoeslag Reparatieverzoek Woningaanpassing Burenoverlast Buurtconciërge Neemt u dan contact op met de receptie AWN (0223) SWT (0222) WijksteunpuntPlus te Julianadorp Boterzwin WS Den Helder Telefoon (0223) Belangrijke adressen en telefoonnummers Dringende reparatieverzoeken buiten kantoortijden Buiten de openingstijden van de kantoren van SWT of AWN, kunt u voor spoedeisende technische klachten terecht bij de onderstaande bedrijven: Texel Voor storingen aan de cv-installatie CVI (0222) Voor storingen aan het elektra VEM (0222) Voor storingen aan de lift IBS (0222) Voor storingen aan de waterleiding OELE (0222) Voor glasbreuk Zaanderwijk (0222) Den Helder Voor storingen aan de cv-installatie Energieservice Noord-West (0223) Voor glasbreuk Ensing (0223) Voor afvoerverstopping RRS (0800) * gratis In spoedeisende andere gevallen kunt u bellen met: (072) Voor storingen aan de liftinstallatie verwijzen wij u naar de informatiekaart. Postadres: Thijsselaan VH Den Burg Factuuradres: Polderweg EC Den Helder Kantoor Den Helder Algemene Woningbouwvereniging Nieuwediep (AWN) Tel. (0223) Postadres van AWN: Polderweg EC Den Helder Fax (0223) Kantoor Texel Stichting Wonen Texel (SWT) Tel. (0222) Postadres van SWT: Thijsselaan VH Den Burg Fax (0222) Openingstijden: maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot uur. 12 Woontij Magazine

2. OVERZICHT HOUDEN...

2. OVERZICHT HOUDEN... 18 plus en je geld Inhoud 1. 18 WORDEN... 3 WIE GAAT DAT BETALEN?... 3 JE EIGEN ZORGVERZEKERING... 5 2. OVERZICHT HOUDEN... 7 POST OPRUIMEN... 7 WAAR BLIJFT JE GELD?... 9 BETALINGEN REGELEN... 11 EXTRA

Nadere informatie

Nieuwsbrief Wet werk en bijstand

Nieuwsbrief Wet werk en bijstand Nieuwsbrief Wet werk en bijstand Ede - Wageningen Informatie voor klanten met een WWB-uitkering Jaargang 11, nummer 2 gemeente Ede, november 2013 2 Digitaal aanvragen 3 Wijzigingen langdurigheidstoeslag

Nadere informatie

versterkt de eigen kracht van hulpvragers Thuisadministratie provincie Groningen

versterkt de eigen kracht van hulpvragers Thuisadministratie provincie Groningen 1 Thuisadministratie versterkt de eigen kracht van hulpvragers Thuisadministratie provincie Groningen 2 Voorwoord Preventieve werking & laagdrempeligheid 5 Klanten Het kan iedereen gebeuren: stapels ongeopende

Nadere informatie

Schulden lossen we samen op

Schulden lossen we samen op Schulden lossen we samen op Visie op schuldhulpverlening in Deventer vastgesteld door het college van B&W op 3 mei 2011 1 Voorwoord Wie kan het belang van schuldhulpverlening beter verwoorden dan iemand

Nadere informatie

COLOFON. Op eigen kracht. Inhoudsopgave. Column: Gerard van de Ven, directeur. Samenwerkingsovereenkomst Omnia Wonen en de S.H.O.W.

COLOFON. Op eigen kracht. Inhoudsopgave. Column: Gerard van de Ven, directeur. Samenwerkingsovereenkomst Omnia Wonen en de S.H.O.W. Voel je thuis! Het informatieblad Het informatieblad van Omnia Wonen Zoekt u iets, kunt u iets, heeft u iets, deel het! Katrien Ruitenburg van Stichting Present aan het woord Zeker van een goede verzekering!

Nadere informatie

bericht Nieuwbouw Van den Boschstraat bereikt hoogste punt Schoolkinderen onthullen nieuwe bouwborden Nieuwe Woningwet daagt Habeko wonen uit

bericht Nieuwbouw Van den Boschstraat bereikt hoogste punt Schoolkinderen onthullen nieuwe bouwborden Nieuwe Woningwet daagt Habeko wonen uit BEWONERSMAGAZINE VAN WONINGBOUWVERENIGING bericht Wetgeving Nieuwe Woningwet daagt Habeko wonen uit pagina 3 Op bezoek Directeur over de vloer pagina 6 Schoolkinderen onthullen nieuwe bouwborden Nieuwbouw

Nadere informatie

Deze folder is een uitgave van Sociale Zaken van de gemeente Best, bedoeld om u te informeren. U kunt aan deze folder geen rechten ontlenen.

Deze folder is een uitgave van Sociale Zaken van de gemeente Best, bedoeld om u te informeren. U kunt aan deze folder geen rechten ontlenen. Als u een minimuminkomen hebt is het soms moeilijk om de eindjes aan elkaar te knopen. Al het geld gaat vaak op aan de vaste lasten en de dagelijkse boodschappen. Iets extra s doen of geld opzij zetten

Nadere informatie

Alkmaar komt je tegemoet!

Alkmaar komt je tegemoet! Alkmaar komt je tegemoet! Alles over vergoedingen, voorzieningen en bijzondere bijstand 2014 Voorwoord Als je weinig geld te besteden hebt, dan merk je dat je niet aan alles mee kunt doen. Het is dan

Nadere informatie

méér dan wonen Bewonersmagazine september 2014 jaargang 33 De kracht van huurders Samen komen we verder De IJpelaar ademt een nieuwe tijd

méér dan wonen Bewonersmagazine september 2014 jaargang 33 De kracht van huurders Samen komen we verder De IJpelaar ademt een nieuwe tijd 23 méér dan wonen Bewonersmagazine september 2014 jaargang 33 De kracht van huurders Samen komen we verder De IJpelaar ademt een nieuwe tijd Nieuws uit de ledenraad Het werkgebied van Laurentius bestaat

Nadere informatie

Beleidsplan integrale schuldhulpverlening gemeente Heerhugowaard. Oktober 2012 oktober 2016

Beleidsplan integrale schuldhulpverlening gemeente Heerhugowaard. Oktober 2012 oktober 2016 Beleidsplan integrale schuldhulpverlening gemeente Heerhugowaard Oktober 2012 oktober 2016 September 2012 2 3 Inleiding De schuldhulpverlening is flink in beweging. Door de economische crisis raken meer

Nadere informatie

Geen mensen uitsluiten van hulp. Wegblijven van 'eigen schuld, dikke bult' Preventie: gedrag beïnvloeden

Geen mensen uitsluiten van hulp. Wegblijven van 'eigen schuld, dikke bult' Preventie: gedrag beïnvloeden Geen mensen uitsluiten van hulp Wegblijven van 'eigen schuld, dikke bult' Preventie: gedrag beïnvloeden Inhoudspagina 3 Schuld? 4 Hoe en bij wie ontstaan schulden? Schulden zijn niet alleen een zaak van

Nadere informatie

Uitkomen met inkomen

Uitkomen met inkomen Uitkomen met inkomen Start: Donderdagavond 31 maart Tijd: 19.30 21.30 uur Plaats: Versa Welzijn, Larenseweg 30 te Hilversum Frequentie: 6 bijeenkomsten wekelijks Voor wie De cursus Uitkomen met inkomen

Nadere informatie

Woontij. Wonen zonder zorgen. Zorgen? december 2009 14e jaargang Nummer. Als u het nieuws een beetje volgt, dan zal het u opgevallen zijn

Woontij. Wonen zonder zorgen. Zorgen? december 2009 14e jaargang Nummer. Als u het nieuws een beetje volgt, dan zal het u opgevallen zijn Woontij december 2009 14e jaargang Nummer 3 Wonen zonder zorgen Zorgen? Als u het nieuws een beetje volgt, dan zal het u opgevallen zijn dat de gevolgen van de recessie niet aan de sociale verhuurders

Nadere informatie

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 19 november 2013;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 19 november 2013; De raad van de gemeente Slochteren; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 19 november 2013; overwegende dat een beleidsplan dient te worden vastgesteld ten aanzien van

Nadere informatie

Geldboek voor ondernemers Een onderneming en uw privé-geldzaken

Geldboek voor ondernemers Een onderneming en uw privé-geldzaken Geldboek voor ondernemers Een onderneming en uw privé-geldzaken Geldboek voor ondernemers Een onderneming en uw privé-geldzaken 1e druk, maart 2003 2e druk, juli 2005 3e druk, maart 2006 4e druk, maart

Nadere informatie

oonwijs Positief nieuws Feestelijke opening De Kleine Maatjes Geen onderhoud meer aan de woning? Het bewonersblad van de Stichting Wonen Wierden Enter

oonwijs Positief nieuws Feestelijke opening De Kleine Maatjes Geen onderhoud meer aan de woning? Het bewonersblad van de Stichting Wonen Wierden Enter Het bewonersblad van de Stichting Wonen Wierden Enter oonwijs Jaargang 16 December 2011 Nummer 3 winter Positief nieuws Feestelijke opening De Kleine Maatjes Geen onderhoud meer aan de woning? Terugblik

Nadere informatie

Preventiebundel Acht werkwijzers voor effectieve schuldpreventie

Preventiebundel Acht werkwijzers voor effectieve schuldpreventie Preventiebundel Acht werkwijzers voor effectieve schuldpreventie Lectoraat Schulden & Incasso Nadja Jungmann, Pauline Calkoen, Julia den Hartogh, Vivian den Hartogh & Peter Wesdorp Inleiding... 3 Werkwijzer

Nadere informatie

Verantwoord lenen. Verantwoord lenen? Zo doe je dat. www.wijzeringeldzaken.nl/verantwoordlenen

Verantwoord lenen. Verantwoord lenen? Zo doe je dat. www.wijzeringeldzaken.nl/verantwoordlenen december 2008 Verantwoord lenen Hoe leen je verantwoord? Financiële huishouden in balans In de schulden, en nu? Wie controleert de kredietverstrekkers? Je denkt erover een lening af te sluiten. Prima,

Nadere informatie

Evaluatieverslag Training Op Eigen Kracht

Evaluatieverslag Training Op Eigen Kracht Evaluatieverslag Training Op Eigen Kracht Training financiële zelfredzaamheid en empowerment voor klanten van de Voedselbank Amsterdam Amsterdam, juni 2010 Drs. Hille Hoogland Drs. Adinda van de Beek Voorwoord

Nadere informatie

Meer voor wie minder heeft! Minimabeleid 2015 2018

Meer voor wie minder heeft! Minimabeleid 2015 2018 Meer voor wie minder heeft! Minimabeleid 2015 2018 2 Voorwoord wethouder van der Zanden Zo n 10% van de Helmonders leeft op of onder de grens van het sociaal minimum. Zo n inkomensgrens is een hard, meetbaar

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Werk. Nr. 2 Jaargang 9, oktober 2011. 1Zorg. Inkomen. Wijzigingen in de Wet werk en bijstand (WWB) Inhoud. 2 Waarschuwing informatiemap

Nieuwsbrief. Werk. Nr. 2 Jaargang 9, oktober 2011. 1Zorg. Inkomen. Wijzigingen in de Wet werk en bijstand (WWB) Inhoud. 2 Waarschuwing informatiemap Nr. 2 Jaargang 9, oktober 2011 Informatie voor cliënten van Werk, Inkomen en Zorg Wijzigingen in de Wet werk en bijstand (WWB) Misschien verandert er ook iets voor u! U heeft het vast al gehoord. De kranten

Nadere informatie

Controle houden over de uitgaven: administratie en verleidingen. Onderdeel van de reeks: Het financiële gedrag van consumenten

Controle houden over de uitgaven: administratie en verleidingen. Onderdeel van de reeks: Het financiële gedrag van consumenten Controle houden over de uitgaven: administratie en verleidingen Onderdeel van de reeks: Het financiële gedrag van consumenten Controle houden over de uitgaven: administratie en verleidingen Onderdeel van

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Texels Welzijn. Op Texel doet iedereen mee op basis van eigen kracht én zorg voor elkaar.

Jaarverslag 2014. Texels Welzijn. Op Texel doet iedereen mee op basis van eigen kracht én zorg voor elkaar. Jaarverslag 2014 Texels Welzijn Texels Welzijn staat voor: Texels Welzijn is het eerste aanspreekpunt voor burgers bij alle vragen op het gebied van welzijn, maatschappelijke ondersteuning en de WMO. Op

Nadere informatie

Informatie over huren

Informatie over huren Samen bouwen aan beter wonen Informatie over huren 3 Welkom WoonFriesland heet u van harte welkom in uw nieuwe woning. Wij hebben er alle vertrouwen in dat u naar tevredenheid zult wonen in uw nieuwe

Nadere informatie

Wmo. Meedoen is belangrijk! Wmo-krant gemeente Voorst Wet maatschappelijke ondersteuning. Wet maatschappelijke ondersteuning

Wmo. Meedoen is belangrijk! Wmo-krant gemeente Voorst Wet maatschappelijke ondersteuning. Wet maatschappelijke ondersteuning Wmo Meedoen is belangrijk! Wmo-krant gemeente Voorst Meedoen is ontmoeten De gemeente heeft besloten deze krant uit te brengen om inzicht te geven in de nieuwe mogelijkheden van ondersteuning van mensen

Nadere informatie

Nieuwsbrief Werk & Inkomen gemeente Ede

Nieuwsbrief Werk & Inkomen gemeente Ede Nieuwsbrief Werk & Inkomen gemeente Ede Huishoudinkomenstoets afgeschaft Studie in plaats van uitkering voor jongeren Huishoudinkomenstoets afgeschaft Per 1 januari 2012 is de gewijzigde Wet werk en bijstand

Nadere informatie

Magazine. Inhoud. 100plus... en daarna?

Magazine. Inhoud. 100plus... en daarna? Magazine Uitgave 2 november 2014 Inhoud 100plus... en daarna? Ben C. Pluimer directeur-bestuurder HW Wonen Colofon Het WoonMagazine is een uitgave van HW Wonen. Dit magazine is bestemd voor huurders en

Nadere informatie

Diaconie en armoede. Uit de schulden

Diaconie en armoede. Uit de schulden Diaconie en armoede Uit de schulden Jaarga ang 22, 2, num mmer 3, 2009 2009 nr. 3 DIAKONIE EN PAROCHIE Wat is dit voor een tijdschrift? Prijs van dit nummer e 5,00 exclusief porto Onder DIACONIE verstaan

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE COLOFOON

INHOUDSOPGAVE COLOFOON COLOFOON INHOUDSOPGAVE Sociaal Steunpunt Amstelveen Postbus 8142 1180 LC Amstelveen. Tel. 020-6471509 (alleen op dinsdag 10.00-12.00) mobiel 06-385-738-87 REDACTIE Wim van Oosterom. Jan Admiraal. Ria Teunissen.

Nadere informatie