Professionals in beleggen béter uit met Market Timing Digest for professionals. Brochure. Copyright Schogt Market Timing

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Professionals in beleggen béter uit met Market Timing Digest for professionals. Brochure. Copyright Schogt Market Timing"

Transcriptie

1 Professionals in beleggen béter uit met Market Timing Digest for professionals Brochure

2 Inhoud: 1. Waarom Schogt Market Timing (SMT)? a. Introductie b. Hoe werkt SMT? c. De methode 2. Hoe kunt u als professionele belegger hier gebruik van maken? 3. Wat zijn de kosten? 4. Inschrijfformulier

3

4 1. Waarom Schogt Market Timing (SMT)? Irma Schogt, handelend onder Schogt Market Timing heeft een methode ontwikkeld waarmee zij bij het beleggen beduidend betere resultaten behaalt. Sinds eind 2009 heeft Schogt daarmee ook in het moeilijke jaar de MSCI ( ) overtroffen. Elke transactie werd meegedeeld aan de lezers van de nieuwsbrief Market Timing Digest, dit is, evenals het resultaat, gecontroleerd en verklaard door De Keijzer Nipius & Co Accountants B.V. Welke vermogensbeheerder is er niet op uit om een extra stukje inzicht te verkrijgen dat leidt tot trefkansvergroting en dus performanceverbetering? Introductie Dat extra stukje inzicht heeft Irma Schogt verkregen door een in de financiële wereld weinig betreden pad te bewandelen. Een extra component die zij toepast naast de in de financiële sector gebruikelijke instrumenten zoals technische analyse, patroonherkenning, fundamentele analyse, maakt het grote verschil. Deze component bestaat uit de sinds jaar en dag bestaande samenhang tussen economie en beurzen en planetenbewegingen. Beide betreffen historisch vastgelegde zaken, waaruit een significante overeenkomende correlatie naar voren springt die het beeld op de markten en economieën helpt verscherpen. De SMT Modelportefeuille slaagt er jaar op jaar in beter te presteren dan het beursgemiddelde. Sinds eind 2009 realiseerde zij beduidend betere resultaten dan benchmarkindices MSCI of AEX. Zo wist de SMT Modelportefeuille in 2011 ruim 4,5 procent winst te boeken, waar de MSCI bijna 5 procent verloor en de AEX bijna 13 procent verloor. In de eerste helft van 2012 behaalde SMT 17 procent rendement, tegenover 6 procent voor de MSCI Index en ruim 12 ¾ procent verlies voor de AEX. Door naast patroonherkenning, cyclusanalyse en technische analyse, kosmologische analyse toe te passen heeft men een extra markttiming-component in handen die leidt tot succesvoller beleggen. Het is een alternatieve kansberekeningsmethode, die net dat stukje meer zekerheid geeft bij het nemen van beleggingsbeslissingen. De samenhang tussen wat gebeurt in economie en beurzen met planetenloop is vastgelegd in vele boeken i en doorontwikkeld tot een markttimingmethode met een bewezen toegevoegde waarde bij het nemen van handels- en beleggingsbeslissingen. SMT s beleggingstransacties sinds november 2009 t/m medio 2012 waren voorbeelden in de Modelportefeuille voor de lezers van Market Timing Digest, met melding aan lezers. Ze zijn voorgelegd aan accountantskantoor DeKeijzerNipius&Co, die er geen onjuistheden in kon ontdekken.

5 2. Hoe werkt SMT? Wie ben ik? Mijn naam is Irma Schogt. Ik ben marktanalist en financieel astroloog, met jarenlange ervaring in de financiële wereld, waaronder als vreemde valutahandelaar bij de ABN Bank. Uit persoonlijke belangstelling volgde ik een beroepsopleiding Astrologie, waaruit de behoefte ontstond om de verkregen inzichten winstgevend te maken op de beurzen. Na kennismaking met de op uitgebreid onderzoek gebaseerde markttimingmethode van de Amerikaanse marktanalist Raymond Merriman, ben ik zijn vertegenwoordiger in Nederland geworden om de methode hier op de markt te brengen. Het Wereldwijde Platform voor Financiële Astrologie heb ik in 2007 opgericht om de visies van meerdere financieel astrologen samen te brengen. Uit dit initiatief is voortgevloeid de nieuwsbrief voor beleggers Market Timing Digest waar de Modelportefeuille in is opgenomen. Via die Modelportefeuille en in wekelijkse Updates kunnen lezers de transacties volgen die ik op eigen rekening verricht. In de jaren 2010, 2011 en de eerste helft van 2012 leverden de transacties gemiddeld een beduidend beter resultaat op dan benchmarkindex de Morgan Stanley Commodity Index (in ). Wat doe ik? Bij het analyseren van de markten maak ik gebruik van de standaardinstrumenten in de financiële wereld zoals technische analyse, patroonherkenning en fundamentele analyse. Mijn specialisatie daarin is de toepassing van historische samenhang tussen bewegingen in economie en beurzen met de planetenbewegingen. Het gebruik van deze informatie verscherpt het zicht op de markten en de heersende tendensen. Als een soort kansberekeningsmethode voor gevorderden heeft het een toegevoegde waarde in handelen en beleggen, zoals blijkt uit de MSCI ( ) benchmark overtreffende resultaten van trades en beleggingen. De methode De transacties zijn tot stand gekomen na bestudering van en aanwijzingen uit idealiter drie analysemethodes: Cyclusanalyse, Financiële Astrologie, Technische Analyse al dan niet gecompleteerd met seizoensinvloeden en fundamentele zaken. De Cyclusanalyse betreft het onderzoek naar beurshistorie op basis van de Bressert method of Cycle Analysis door Walter Bressert en The Ultimate Book on Stock Market Timing Deel 1 Cycles & Patterns in the Markets en Merriman on Market Cycles, The basics door Raymond Merriman. Deze methode heeft uitgewezen dat in meer dan 80% van de gevallen, beurzen zich in steeds weerkerende cycli en patronen bewegen, zowel op lange, middellange als op korte termijn. Financiële Astrologie zijnde het bestuderen van financiële-marktbewegingen en planetenbewegingen toont historische overeenkomsten tussen beide aan. Dit komt naar voren uit onderzoek als beschreven in The Ultimate Book on Stock Market Timing serie: in deel 2 Geocosmic Correlations to Investment Cycles, in deel 3 Geocosmic Correlations to Trading Cycles en in deel 4 Solar-Lunar Correlations to Short-Term Trading Cycles, alle door Raymond Merriman. Voor meer informatie verwijs ik u graag naar de website:

6 3. Hoe kunnen professionele beleggers hiervan gebruik maken? I. Met een abonnement op de voor professionals toegesneden versie van Market Timing Digest, waarin de Modelportefeuille is opgenomen. Deze Market Timing Digest for professionals komt maandelijks uit met wekelijkse updates, per . Inclusief SMT sms-dienst: Market Timing Digest for professionals is inclusief sms-melding op de dag van het uitvoeren van een nieuwe transactie welke alle tot stand komen volgens dezelfde methode die een kleine 3 jaar voor beduidend betere resultaten zorgde en binnen een werkdag een Special Transaction Report met uitgebreide achtergrondinformatie per ; II. Workshops: Per jaar twee algemene workshops voor professionals door Irma Schogt. Van de basisfundamenten van de methode tot de actuele situatie en naar toekomstprognoses voor financiële markten. Data en locatie voor 2012/2013 worden aangekondigd op de website. III. IV. Jaarlijkse forecast lezing: Eens per jaar in januari een lezing Forecast for the year door financieel astroloog Raymond Merriman waarin u vooraf wordt bijgepraat over de trends die dat jaar de wereldeconomie en markten zullen bepalen. De eerste lezing Forecast 2013 is gepland op donderdag 17 januari 2013: Zet vast in uw agenda! In-house workshops: Daarnaast biedt SMT de mogelijkheid van één of meerdere individuele in-house workshops door Irma Schogt. U kunt een afspraak maken voor een sessie op locatie voor uw beleggingsprofessionals en/of traders, waarin specifieke vragen m.b.t. de portefeuilles en trades kunnen worden besproken op basis van de SMT analysemethodieken. Voorafgaand aan de in-house workshop vindt een intakegesprek plaats waarin de specifieke vragen m.b.t. de portefeuilles en trades kunnen worden aangegeven, zodat SMT zich hierop kan voorbereiden. Heldere berichtgeving als basis voor betere performanceresultaten Met inzichtelijke workshops voor wie er meer uit wil halen

7 4. Wat zijn de kosten? Compleet pakket Market Timing Digest for professionals bestaande uit alle hieronder genoemde zaken. Reports Een speciale, op de professionals toegesneden versie van Market Timing Digest, met o.a.: de stemmingswisselingen die de markt kunnen beroeren door de maand heen op rij, de Modelportefeuille, de dagen in de maand met grotere kans op trendomslagen, in maandelijkse edities en doorgaans wekelijkse updates plus een sms-melding op de dag dat SMT transacties uitvoert, met uitgebreide achtergrondinformatie binnen een werkdag per e- mail en/of te verkrijgen op een speciaal daarvoor afgeschermd deel van Events Ieder jaar begint onze eventsagenda met een Forecast for the year -lezing door de wereldbekende Amerikaanse marktanalist Raymond Merriman. Professionals ontvangen twee exemplaren van de Nederlandse vertaling van zijn gelijknamige door Mahiki Publications gepubliceerde boek per post, nog voor het jaareinde. Daarna twee algemene workshops van een dagdeel Market Timing Digest for professionals door Irma Schogt per jaar en een sessie op locatie voor uw beleggingsprofessionals en/of traders wanneer Schogt na intakegesprek met u waarin de specifieke vragen m.b.t. de portefeuilles en trades kunnen worden aangegeven. Met Market Timing Digest for professionals komt u beter beslagen ten ijs, maak er gebruik van! De prijzen van Market Timing Digest for professionals Compleet pakket, van alle hierboven genoemde zaken: , -* exclusief btw per kantoor. Pluspakket, bestaande uit alle bovengenoemde zaken exclusief in-house workshop: 9.000, -* exclusief btw per kantoor. Reportpakket, exclusief alle events en in-house workshop: 7.000,-*, per kantoor. *) Prijswijzigingen zijn voorbehouden. Alle in de brochure vermelde prijzen zijn exclusief 21% btw.

8 Inschrijfformulier Hieronder kunt u inschrijven voor een dienst naar uw keuze en/of een vrijblijvend informatiegesprek met Irma Schogt aanvragen. Onze interesse gaat uit naar / Noteert u ons als afnemer van: Compleet pakket Pluspakket Reportpakket Informatiegesprek met Irma Schogt, bel voor een afspraak a.u.b. met: Bedrijf: Naam: Adres: Postcode + plaats: Telefoon: Mobiel:

9 i O.a. in de 5-delige serie The Ultimate Book on Stock Market Timing door Raymond A. Merriman, lees verder op BELANGRIJKE INFORMATIE Schogt Market Timing brengt geen individueel beleggingsadvies uit maar slechts algemene aanbevelingen waarop beleggers hun beleggingsbeslissingen mede kunnen baseren en vormt geen uitnodiging tot het aangaan van welke overeenkomst of verbintenis dan ook. De afnemer van de informatie is verantwoordelijk voor de keuze en het gebruik van de informatie, waaronder begrepen het besluit tot houden, kopen, verkopen of daarmee gelijk te stellen verrichting ten aanzien van een effect of financieel instrument. De verstrekte informatie is uitsluitend indicatief en kan op ieder moment zonder verdere aankondiging worden gewijzigd. Aan Schogt Market Timings marktvisies kunnen geen rechten worden ontleend. Schogt Market Timing, noch enig andere (rechts)persoon aanvaardt enige aansprakelijkheid voor schade in welke mate dan ook, voortvloeiend uit het gebruik van de op deze website en/of in eigen beheer uitgegeven nieuwsbrieven gepubliceerde marktvisies of de daarin opgenomen of verwerkte informatie. Ontwikkelingen die zich na het opstellen van onze marktvisies en beleggingsaanbeveling(en) hebben voorgedaan kunnen van invloed zijn op de juistheid van de in beleggingsaanbevelingen gestelde feiten en verstrekte opinies. Schogt Market Timing betrekt haar informatie van betrouwbaar geachte bronnen en heeft alle mogelijke zorg betracht om ervoor te zorgen dat ten tijde van de publicatie de informatie waarop zij haar visie heeft gebaseerd, niet onjuist of misleidend is. De marktvisies zijn gebaseerd op betrouwbare bronnen. Schogt Market Timing geeft geen garantie dat de door haar gebruikte informatie accuraat of compleet is. De informatie op deze website kan gewijzigd worden zonder enige vorm van aankondiging. Auteursrecht en rechten ter bescherming van gegevensbestanden zijn van toepassing op deze website.

Vraag en antwoord: waarom beleggen in staatsobligaties?

Vraag en antwoord: waarom beleggen in staatsobligaties? ING Investment Office Publicatiedatum: 13 maart 2014 Vraag en antwoord: waarom beleggen in staatsobligaties? In onze beleggingsvisie op 2014 ( Visie 2014: minder crisis, meer groei ) kunt u lezen dat we

Nadere informatie

uw risicoprofiel Inzicht in de kansen en risico s van uw beleggingen

uw risicoprofiel Inzicht in de kansen en risico s van uw beleggingen uw risicoprofiel Inzicht in de kansen en risico s van uw beleggingen Ik stem de invulling van mijn beleggingsportefeuille regelmatig af op mijn risicoprofiel. Het voelt soms wel vreemd om tussentijds winst

Nadere informatie

ING Dynamic Mix Fondsen Vol vertrouwen aan uw vermogen bouwen

ING Dynamic Mix Fondsen Vol vertrouwen aan uw vermogen bouwen ING Fondsen Vol vertrouwen aan uw vermogen bouwen Zoekt u een aantrekkelijke manier voor vermogensopbouw zonder veel omkijken? Dan zijn de ING Fondsen wellicht iets voor u. ING Fondsen als een moderne,

Nadere informatie

Beleg slim, beleg Turbo

Beleg slim, beleg Turbo Beleg slim, beleg Turbo Turbo s zijn complexe en risicovolle financiële producten en kennen geen gegarandeerde waarde of vooraf bepaalde looptijd. Aan een belegging in deze financiële producten zijn financiële

Nadere informatie

Fondsenmozaïek. De juiste keuze. Openingsformulier

Fondsenmozaïek. De juiste keuze. Openingsformulier Fondsenmozaïek De juiste keuze Openingsformulier Checklist Kopie geldig paspoort, rijbewijs of identiteitskaart bijgevoegd? Formulier gedateerd, geparafeerd en ondertekend? (handtekening op pagina 5, paraferen

Nadere informatie

Profielfonds Beleggen voor wie beleggen eenvoudig wil houden

Profielfonds Beleggen voor wie beleggen eenvoudig wil houden Profielfonds Beleggen voor wie beleggen eenvoudig wil houden Op eenvoudige wijze beleggen Altijd volgens uw risicoprofiel Actief beheer door experts Mei 2015 Ik wil profiteren van de mogelijkheden van

Nadere informatie

Als belegger wil ik de spelregels weten.

Als belegger wil ik de spelregels weten. Als belegger wil ik de spelregels weten. Informatie over de beleggingsdienstverlening van Van Lanschot Private Banking Pur Sang Van Lanschot is een bank met een gezicht. Een bekend gezicht voor vermogende

Nadere informatie

uw risicoprofiel Inzicht in de kansen en risico s van uw beleggingen

uw risicoprofiel Inzicht in de kansen en risico s van uw beleggingen uw risicoprofiel Inzicht in de kansen en risico s van uw beleggingen Mei 2015 Ik stem de invulling van mijn beleggingsportefeuille regelmatig af op mijn risicoprofiel. Het voelt soms wel vreemd om tussentijds

Nadere informatie

Minimum Volatility ETF s Gids voor beleggers

Minimum Volatility ETF s Gids voor beleggers VOOR PARTICULIERE BELEGGERS ``ik wil beleggen in aandelen ``ik zie dat de markt volatiel kan zijn ``ik zoek naar meer evenwicht Minimum Volatility ETF s Gids voor beleggers In het huidige onzekere beleggingsklimaat

Nadere informatie

Waarom u (veel) geld verliest op de beurs

Waarom u (veel) geld verliest op de beurs Waarom u (veel) geld verliest op de beurs (en hoe u dat kunt voorkomen) Drs. Harm van Wijk Beleggen.com / BeursBulletin.nl Beste lezer, Dit rapport heb ik speciaal voor u geschreven. Met Beleggen.com en

Nadere informatie

ETF-gids voor beleggers

ETF-gids voor beleggers ETF-gids voor beleggers Ontdek een wezenlijk andere manier van beleggen Exchange Traded Funds (ETF s) zijn een andere manier om met beleggingen om te gaan, die voor veel particuliere beleggers nog vrij

Nadere informatie

ETF-gids voor adviseurs ALLEEN VOOR PROFESSIONELE BELEGGERS

ETF-gids voor adviseurs ALLEEN VOOR PROFESSIONELE BELEGGERS ETF-gids voor adviseurs ALLEEN VOOR PROFESSIONELE BELEGGERS 2 ETF-gids voor adviseurs Exchange Traded Funds (ETF s) hebben de mogelijkheden van beleggers en hun adviseurs om portefeuilles op te bouwen,

Nadere informatie

Voorwaarden voor Advies over valutatermijntransacties en valutaopties

Voorwaarden voor Advies over valutatermijntransacties en valutaopties Voorwaarden voor Advies over valutatermijntransacties en valutaopties U hebt of sluit een Overeenkomst voor Advies over valutatermijntransacties en valutaopties met Van Lanschot Bankiers. Bij deze overeenkomst

Nadere informatie

Dienstverlening particulieren. informatiegids over onze dienstverlening. specifiek voor particulieren.

Dienstverlening particulieren. informatiegids over onze dienstverlening. specifiek voor particulieren. Dienstverlening particulieren informatiegids over onze dienstverlening specifiek voor particulieren. Dienstverleningsdocument voor particulieren In dit document geven wij uitgebreide informatie over onze

Nadere informatie

Brochure. 0: TOSTRAMS Vermogensbeheer

Brochure. 0: TOSTRAMS Vermogensbeheer 0: Brochure is een handelsnaam van Steentjes Vermogensbeheer B.V., die is geregistreerd als - Postbus 1359-1400 BJ Bussum @: vermogensbeheer@tostrams.nl 1: Inhoud: 1. Waarom Algemeen? pag. 3 2. Hoe kan

Nadere informatie

White paper series. Trackers, voor elke belegger wat lekkers. Een must read voor de belegger die zichzelf niets te kort wil doen.

White paper series. Trackers, voor elke belegger wat lekkers. Een must read voor de belegger die zichzelf niets te kort wil doen. White paper series Trackers, voor elke belegger wat lekkers. Een must read voor de belegger die zichzelf niets te kort wil doen. Copyright Armgard Investment Management - 1 - info@armgard.nl - twitter

Nadere informatie

Onderzoek Kwaliteit van Beleggingsdienstverlening. Autoriteit Financiële Markten

Onderzoek Kwaliteit van Beleggingsdienstverlening. Autoriteit Financiële Markten Onderzoek Kwaliteit van Beleggingsdienstverlening Autoriteit Financiële Markten 28 februari 2014 De Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn

Nadere informatie

Nieuwsbrief voor Beleggers

Nieuwsbrief voor Beleggers Nieuwsbrief voor Beleggers Jaargang 11, nummer 1 april 2009 AANDACHT VOOR. Het Finles Liquid Macro Fund. Op 31 maart 2009 lanceerden wij dit fonds. In de huidige marktomstandigheden zien wij dat macro-economische

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden 1. Definities en geldigheid 1.1 De volgende definities zijn in deze aanvullende voorwaarden van toepassing: Leverancier: ABC E

Algemene Voorwaarden 1. Definities en geldigheid 1.1 De volgende definities zijn in deze aanvullende voorwaarden van toepassing: Leverancier: ABC E Algemene Voorwaarden 1. Definities en geldigheid 1.1 De volgende definities zijn in deze aanvullende voorwaarden van toepassing: Leverancier: ABC E BUSINESS, als leverancier van de software en diensten;

Nadere informatie

uw vermogen in beheer

uw vermogen in beheer uw vermogen in beheer professioneel beheer van uw beleggingen Vroeger wilde ik alles in eigen hand houden. Op een gegeven moment drong het tot me door dat dit dus niet werkt. Gaandeweg ben ik steeds meer

Nadere informatie

Prospectus. inzake. (een fonds voor gemene rekening met open-end structuur) 25 juni 2012

Prospectus. inzake. (een fonds voor gemene rekening met open-end structuur) 25 juni 2012 Prospectus inzake (een fonds voor gemene rekening met open-end structuur) 25 juni 2012 INHOUD Pagina Belangrijke informatie 3 1 Alpha High Performance Fund - Algemeen 4 - Structuur 5 - Subfondsen 6 2 Beleggingen

Nadere informatie

ABN AMRO Garantie Beleggen: Wereld Garantie Notes

ABN AMRO Garantie Beleggen: Wereld Garantie Notes ABN AMRO Garantie Beleggen: Wereld Garantie Notes Wereldwijd beleggen met een onbezorgd gevoel Eenvoudig beleggen in wereldwijde aandelenmarkten Gegarandeerd de nominale waarde terug op de afloopdatum

Nadere informatie

Turbo s & Trading. Lees verder op pagina 4. RBS Markets Nummer 347, 18 december 2012

Turbo s & Trading. Lees verder op pagina 4. RBS Markets Nummer 347, 18 december 2012 RBS Markets Nummer 347, 18 december 2012 Turbo s & Trading Technische Analyse Goud goud verliest glans... P2 De week in Turbo P3 Ontmoet RBS P4 Seminars en webinars agenda Overzichten Langzaam arm of langzaam

Nadere informatie

Handleiding Vermogensbeheer

Handleiding Vermogensbeheer Handleiding Vermogensbeheer Inhoudsopgave 1. Wat is Knab Vermogensbeheer?... 4 2. Hoe werkt Knab Vermogensbeheer?... 4 2.1. Het beleggingsplan... 5 2.1.1. Je risicoprofiel... 5 2.1.2. Jouw beleggingsexpert...

Nadere informatie

rbs.nl/markets Beleg sneller, beleg Booster

rbs.nl/markets Beleg sneller, beleg Booster rbs.nl/markets Beleg sneller, beleg Booster Wanneer koopt u een Booster? The Royal Bank of Scotland plc ( RBS ), marktleider in Turbo's op Euronext Amsterdam, brengt een nieuw product op de markt: de Booster.

Nadere informatie

Zakelijke dienstverleners scoren met sociale media

Zakelijke dienstverleners scoren met sociale media Zakelijke Dienstverlening ING Economisch Bureau Zakelijke dienstverleners scoren met sociale media Het gebruik van sociale media binnen de zakelijke dienstverlening neemt langzaam maar zeker toe, ook binnen

Nadere informatie

Beleggen bij Schretlen & Co

Beleggen bij Schretlen & Co Beleggen bij Schretlen & Co 30.0.120 Beleggen bij Schretlen_PMS_V2.indd 1 09-01-14 13:52 Beleggen bij Schretlen & Co Voordat u bij Schretlen & Co gaat beleggen, willen wij u informeren over hoe wij tegen

Nadere informatie

Informatie betreffende NYSE Liffe

Informatie betreffende NYSE Liffe LESBRIEF OPTIES Informatie betreffende NYSE Liffe NYSE Liffe is de merknaam van de derivatenmarkt van Euronext een dochteronderneming van NYSE Euronext bestaande uit de derivatenmarkten in Amsterdam, Brussel,

Nadere informatie

Orderroutering Binck-Alex / TOM. Flash Boys in Nederland

Orderroutering Binck-Alex / TOM. Flash Boys in Nederland Orderroutering Binck-Alex / TOM Flash Boys in Nederland Inhoudsopgave Samenvatting... 3 Inleiding... 4 Order Routering... 5 Onderzoeksvraag... 7 Uitgevoerde tests... 8 Test Scenario s... 9 Duiding testresultaten

Nadere informatie

ING Investment Office

ING Investment Office ING Investment Office Publicatiedatum: 6 maart 2014 Rentevisie Update maart 2014 Door Simon Wiersma, Investment Manager van het ING Investment Office Op 18 december 2013 kondigde Ben Bernanke, de toenmalige

Nadere informatie