Woning gekocht? Plannen om te verbouwen? Misschien maak je aanspraak op één van de premies van de overheid

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Woning gekocht? Plannen om te verbouwen? Misschien maak je aanspraak op één van de premies van de overheid"

Transcriptie

1 Woning gekocht? Plannen om te verbouwen? Misschien maak je aanspraak op één van de premies van de overheid

2 Voorwoord Geachte lezer, Het is jammer dat allerlei subsidies die de publieke overheden in hun beleid voorzien niet zelden onvoldoende het doelpubliek bereiken. De ingewikkeldheid van sommige subsidiereglementen is één van de verklaringen. De gestelde al te hoge of al te lage voorwaarden om in aanmerking te komen voor een toekennen is een andere uitleg voor het fenomeen. Meestal ligt de knoop evenwel bij het onbekend blijven van de mogelijkheid tot steun bij het brede publiek. Het resultaat is in elk geval dat sommige goedbedoelde ondersteuningsmaatregelen dode letter blijven. Dit is gelukkig niet zo geweest met de subsidies die in het verleden en vandaag werden of zijn voorzien voor het bouwen, renoveren of aankopen van een woning of een appartement. Maar nog nooit zijn er in de sector van de huisvesting zoveel mogelijkheden tot het genieten van een financiële of fiscale hulp geweest als vandaag. De stijging die de grond en de bouwprijzen in het laatste decennium hebben ondergaan, het feit dat nog al te veel woongelegenheden over onvoldoende modern comfort beschikken en - als meer recente verklaring - de toename van de energieprijzen én de zorg om het milieu dreven de overheid én de energiemaatschappij(en) tot nog meer subsidievoorzieningen. Het risico dat de geïnteresseerde burger door het bos de bomen niet meer ziet is door die subsidievloed nog groter dan voorheen. Deze informatiebrochure is dus geenszins overbodig en komt zeker op tijd. Ze biedt een overzicht van alle bestaande subsidiëringen, vermeldt over welke bedragen het gaat, licht de voorwaarden toe waaraan de gegadigde(n) moet(en) voldoen, legt uit hoe het aanvraagdossier dient samengesteld en aan welke instantie het moet worden bezorgd. Nog te veel gezinnen beschikken niet over een woonaccommodatie die echt behoorlijk is, aangepast aan hun specifieke gezinsgrootte of de leeftijd van de bewoners. Saneringen en renovaties van bestaande woongelegenheden dringen zich altijd weer op én het actuele energieprobleem dwingt tot eigentijdse oplossingen. Een in alle opzichten behoorlijke huisvesting blijft ons streven. Eigendomsverwering én een goed en zo goedkoop mogelijk wonen van zoveel mogelijk burgers dragen sterk bij tot de algemene en individuele welvaart en vooral het welzijn. We hopen dat deze publicatie velen zal helpen bij hun streven naar een (nog) betere huisvesting. Filip Liebaut Schepen van Huisvesting en Woonkwaliteit 2

3 Waarom dit overzicht? Er bestaan op dit moment heel wat premies en belastingverminderingen voor het bouwen of renoveren van een woning. Maar ze blijken niet altijd voldoende gekend te zijn. Om die reden geven wij hierbij een overzicht van de belangrijkste bijdragen van de overheid. Let op, deze lijst is niet volledig. Deze brochure geeft de mogelijke premies en verminderingen weer, maar dit betekent niet dat u voor alle premies in aanmerking komt: de voorwaarden voor het bekomen ervan verschillen per premie.! Let op: Deze bijlage omvat een zeer beknopte samenvatting van de belangrijkste voorwaarden. Enkel de officiële teksten zijn bepalend bij de beoordeling van de aanvragen. Info en aanvragen van premies: Piet Van Theemsche, Huisvestingsambtenaar en Natascha Rogiers, Dienst Huisvesting, Groentemarkt 1, 09/ , U gaat een woning renoveren? Plaatsen van ramen met superisolerende beglazing - Belastingvermindering voor energiebesparende maatregelen en de premie voor energiebesparende investeringen door een nietbelastingbetaler (p. 7 & 12) - BTW van 6% (p. 8) - Verbeteringspremie of renovatiepremie (p. 9 & 10) - Premie van Eandis voor het plaatsen van superisolerende beglazing (p. 18) Uitvoeren van werken aan het dak - Belastingvermindering voor energiebesparende maatregelen of de premie voor energiebesparende investeringen door een niet-belastingbetaler (p. 7 & 12) - BTW van 6% (p. 8) - Verbeteringspremie of renovatie premie (p. 9 & 10) - Vlaamse dakisolatiepremie - Premie van Eandis voor het plaatsen van dakisolatie (p. 18) 3

4 Plaatsen van een condensatieketel - Belastingvermindering voor energiebesparende maatregelen of de premie voor energiebesparende investeringen door een nietbelastingbetaler (p. 7 & 12) - BTW van 6% (p. 8) - Verbeteringspremie of renovatiepremie (p. 9 & 10) - Premie van Eandis voor het plaatsen van een condensatieketel (p. 18) Plaatsen van een nieuwe garagepoort, alarmsystemen, nieuwe sloten, - Belastingvermindering voor brand- en inbraakpreventie (p. 7) - BTW van 6% (p. 8) Plaatsen van een hemelwaterput - Premie voor het installeren van een hemelwaterput en/of infiltratie (p. 16) Plaatsen van zonnepanelen - Belastingvermindering voor energiebesparende maatregelen (p. 7) - BTW van 6% (p. 8) - Groenestroomcertificaten (p. 14) Plaatsen van een zonneboiler - Belastingvermindering voor energiebesparende maatregelen (p. 7) - BTW van 6% (p. 8) - Premie van Eandis voor het plaatsen van een zonneboiler (p. 18) 4

5 U gaat een woning slopen? - De stad Lokeren voorziet een slooppremie wanneer het om een krotwoning gaat (p. 18) - Verlaagd BTW-tarief voor de sloop en heropbouw van een woning (enkel voor 2009) (p. 8) U gaat een woning bouwen? Voor het bouwen van een woning zijn volgende premies mogelijk, indien u aan de voorwaarden voldoet: - Belastingvermindering voor energiebesparende maatregelen of de premie voor energiebesparende investeringen door een nietbelastingbetaler (p. 7 & 12) - Verlaagd BTW-tarief voor de bouw van woningen (enkel voor 2009) (p. 8) - Premie van Eandis wanneer het E-peil van de woning niet hoger is dan 80 (p. 18) - Bouwpremie van de stad Lokeren (enkel in combinatie met de slooppremie) (p. 17) - Verlaagd BTW-tarief voor de sloop en heropbouw van een woning (enkel voor 2009) (p. 8) U gaat een woning huren? Misschien komt u wel in aanmerking voor de huursubsidie en installatiepremie. (p. 13) U gaat lenen voor de verbouwing of bouw van uw woning? Bij volgende instanties kan u terecht voor leningen: - Provincie Oost-Vlaanderen voor een aanvullende lening - Het Vlaams Woningfonds - De Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen Bovendien biedt de Vlaamse overheid ook een Verzekering Gewaarborgd Wonen aan. 5

6 Andere premies van de stad Lokeren De stad Lokeren geeft eveneens: (p. 16 & 17) - Een premie voor het verfraaien van de voorgevel van handelspanden - Een premie voor het beter toegankelijk maken van handelspanden voor rolstoelgebruikers en minder mobiele personen - Een premie voor de herontwikkeling en ingebruikname van leegstaande panden ten behoeve van ondernemers - Teruggave van (een deel van) het betaalde drinkwaterverbruik aan gezinnen met minstens 3 kinderen ten laste - Premies voor kinderdagverblijven (meer info bij Patjoepelke, 09/ ) Andere premies - Het sociaal verwarmingsfonds geeft een verwarmingstoelage voor wie verwarmt met huisbrandolie, lamppetroleum (type C) of bulkpropaangas (p. 18) - Gespreide betaling van uw mazoutfactuur (p. 19) - Jaarlijkse forfaitaire vermindering van de energiefactuur (p. 21) Interessante websites

7 Premies gerangschikt volgens overheid of subsidiërende instantie Federale overheid Belastingvermindering voor energiebesparende investeringen De federale overheid voorziet een belastingvermindering voor de eigenaars van nieuwgebouwde of gerenoveerde woningen die energiebesparende werkzaamheden hebben laten uitvoeren. Per belastingaangifte mag voor het inkomstenjaar 2009 maximaal euro bij nieuwbouw en renovatie worden gerecupereerd per woning. Voor de installatie van een zonneboiler en fotovoltaïsche zonnepanelen geldt een maximum van euro. De werken moeten worden uitgevoerd door een geregistreerde aannemer. Welke werken komen in aanmerking? - vervanging van oude stookketels door een condensatieketel - installatie van een zonneboiler - installatie van fotovoltaïsche zonnepanelen - plaatsing van dubbele beglazing - isolatie van daken - plaatsing van een warmteregeling van een installatie van centrale verwarming door middel van thermostatische kranen of door een kamerthermostaat met tijdinschakeling - energie-audit van de woning - jaarlijks onderhoud van uw stookketel Meer info: Dienst Huisvesting Stad Lokeren, Groentemarkt 1, 9160 Lokeren. 09/ of Belastingvermindering voor brand- en inbraakpreventie De federale overheid voorziet een belastingvermindering voor gezinnen die hun woning beveiligen tegen brand of inbraak. De belastingvermindering is gelijk aan 50% van de werkelijk betaalde uitgaven. Voor het inkomstenjaar 2007 mag maximaal 170 euro worden ingebracht. Voor het inkomstenjaar 2009 wordt dit bedrag aangepast aan de index. Meer info: Dienst Huisvesting Stad Lokeren, Groentemarkt 1, 9160 Lokeren, 09/ of 7

8 BTW van 6 % voor de renovatie van woningen Voor het renoveren van woningen die ouder zijn dan 5 jaar geldt een verlaagd BTW-tarief van 6 %. De werken moeten uitgevoerd worden door een geregistreerd aannemer. Meer info: BTW-kantoor, Grote Kaai 20, 9160 Lokeren, 02/ , Verlaagd BTW-tarief voor de bouw van woningen Voor nieuwbouw wordt het normale BTW-tarief van 21% tijdelijk verlaagd naar 6 % voor de oprichting evenals voor de levering van gebouwen die de bouwheer of de verkrijger hetzij uitsluitend, hetzij hoofdzakelijk als vaste privé-woning waar hij gedomicilieerd is, zal gebruiken. De vermindering kan gevraagd worden voor een beperkte schijf van facturen voor een totaal bedrag van maximum euro excl. BTW. Deze tijdelijke maatregel is uitsluitend van toepassing op facturen die opgemaakt zijn van 1 januari 2009 tot en met 31 december De facturatie moet gebeuren vóór de ingebruikname van de woning. De woning moet ten minste 5 jaar gebruikt worden als gezinswoning. Deze periode eindigt op 31 december van het vijfde jaar volgend op het jaar van de eerste ingebruikneming van het gebouw door de verkrijger of bouwheer. De werken moeten uitgevoerd en gefactureerd worden door een geregistreerd aannemer. Meer info: BTW-kantoor, Grote Kaai 20, 9160 Lokeren, 02/ , Verlaagd BTW-tarief voor de sloop en heropbouw van woningen Wanneer een oud gebouw wordt afgebroken en vervangen door een nieuwe woning kan het verlaagde BTW-tarief van 6% toegepast worden. Het betreft een tijdelijke maatregel die enkel voor 2009 geldt. De werken moeten uitgevoerd worden door een geregistreerd aannemer en moeten betrekking hebben op een woning die na de uitvoering van de werken, hetzij uitsluitend, hetzij hoofdzakelijk als privé-woning wordt gebruikt. Meer info: BTW-kantoor, Grote Kaai 20, 9160 Lokeren, 02/ , 8

9 Vlaamse overheid Renovatiepremie U kunt een premie krijgen voor de woning die u op de aanvraagdatum zelf bewoont als hoofdverblijfplaats en waarvan u eigenaar bent (of een zakelijk recht hebt). Voorwaarden: - u of uw partner mag in de periode tot 3 jaar vóór de aanvraagdatum geen andere woning volledig in volle eigendom of volledig in vruchtgebruik hebben - het gezamenlijk belastbaar inkomen van 3 jaar voor de aanvraag mag niet hoger zijn dan euro voor een alleenstaande, of euro voor wettelijk of feitelijk samenwonenden of alleenstaanden met 1 persoon ten laste (te vermeerderen met euro per persoon ten laste) - de woning moet minstens 25 jaar oud zijn - u moet minstens euro aan facturen voorleggen exclusief BTW - de facturen mogen niet ouder zijn dan 3 jaar - de premie is niet cumuleerbaar met de verbeteringspremie Hoeveel bedraagt de premie? De premie bedraagt 30% van de aanvaarde kostprijs exclusief BTW met een maximum van euro. Meer info: Dienst Huisvesting Stad Lokeren, Groentemarkt 1, 9160 Lokeren, 09/ of 9

10 10 Verbeteringspremie Verbeteringswerken: Werk Premie Minimumfactuur Dak euro euro Dakisolatie vanaf 40 m² 100 euro 200 euro Dakisolatie vanaf 100 m² 300 euro 600 euro Dakisolatie vanaf 150 m² 500 euro euro Buitenschrijnwerk euro euro Gevelwerken euro euro Sanitair 750 euro euro Elektriciteit 750 euro euro Optrekkend muurvocht 750 euro euro (Water)verwarmingstoestel 250 euro 500 euro met gesloten ver- brandingsruimte Centrale verwarming euro euro Werken rookkanaal/ schouw 500 euro euro Verbouwingswerken: Wie moet verbouwen om te verhelpen aan de overbewoning van de woning krijgt 50% van de facturen terugbetaald met een maximum van euro. De verbouwingswerken moeten betrekking hebben op de leefruimte, keuken of slaapkamers. Andere voorwaarden: - enkel de bewoner kan de premie aanvragen, - de facturen moeten geadresseerd zijn op het adres van de premiewoning - de woning moet ten minste 20 jaar geleden voor de 1ste maal in gebruik zijn genomen, behalve wanneer het gaat om verbouwingswerken - het niet-geïndexeerde kadastraal inkomen: maximum euro - de facturen mogen niet ouder zijn dan één jaar voor de aanvraag datum - het netto belastbaar inkomen van de aanvrager van 3 jaar voor de

11 aanvraag bedraagt maximum euro (te vermeerderen met euro per persoon ten laste) - de premie moet worden aangevraagd nadat de werken zijn uitgevoerd - u kunt de verbeteringspremie in een periode van 10 jaar, 3 keer aanvragen. - de premie is niet cumuleerbaar met de renovatiepremie Meer info: Dienst Huisvesting Stad Lokeren, Groentemarkt 1, 9160 Lokeren, 09/ of Aanpassingspremie Wie ouder is dan 65, of gehandicapt, en werken laat uitvoeren aan de woning in functie van verminderde mobiliteit kan hiervoor een premie van maximum euro krijgen. Aanpassingswerken: - de woning toegankelijker maken voor vijfenzestigplussers en/of - aanpassingen die de vijfenzestigplusser of de gehandicapte in staat stellen om zich vlotter door de woning te begeven vb. elektrische traplift - verbouwingswerkzaamheden om vijfenzestigplussers of gehandicapten zelfstandig en afzonderlijk bij u te laten inwonen. Voorwaarden: - dezelfde als bij de verbeteringspremie - de premie moet echter minstens 600 euro bedragen Meer info: Dienst Huisvesting Stad Lokeren, Groentemarkt 1, 9160 Lokeren, 09/ of 11

12 12 Premie voor energiebesparende investeringen door niet-belastingbetalers Gezinnen die geen of onvoldoende belastingen betalen om van de belastingvermindering te genieten, hebben vanaf 2008 recht op een premie voor energiebesparende investeringen: - plaatsing van dakisolatie in een bestaande woning : 8 euro per vierkante meter - hoogrendementsbeglazing ter vervanging van enkele beglazing : 150 euro per vierkante meter - condensatieketel ter vervanging van het bestaande verwarmingssysteem : euro. Evenals de belastingvermindering kan men nooit meer dan euro premie krijgen. Voor beschermde afnemers (o.a. personen met een verhoogde tegemoetkoming van het ziekenfonds, personen in budgetbegeleiding bij het OCMW, gehandicapten, leefloontrekkers of bejaarden die genieten van een gewaarborgd inkomen) gelden 20% hogere premies en een 20% hoger maximumbedrag. Meer info: Dienst Huisvesting Stad Lokeren, Groentemarkt 1, 9160 Lokeren, 09/ of Premie voor het plaatsen van dakisolatie Het Vlaams Energieagentschap voorziet vanaf 1 januari 2009 een premie van maximum 500 euro voor het plaatsen van dakisolatie. Er moet minimum 40 m² isolatie geplaatst worden. De premie wordt samen aangevraagd met de premie van Eandis. Afhankelijk van de premie die de netbeheerder uitkeert zal uw premie 500 euro bedragen of minder indien het uitgekeerde premiebedrag hoger zou zijn dan de werkelijk betaalde factuur. Meer info: Dienst Huisvesting Stad Lokeren, Groentemarkt 1, 9160 Lokeren, 09/ of lokeren.be,

13 Huursubsidie en installatiepremie Wie verhuist van een ongezonde naar een gezonde huurwoning kan hiervoor een premie krijgen. Wie ouder is dan 65 jaar, of gehandicapt, komt in aanmerking voor deze premie als de verlaten woning onaangepast is en de nieuwe woning aangepast is. Een woning is bijvoorbeeld onaangepast als er trappen zijn in de woning of als de woning te groot is. Wat zijn de voorwaarden? - geen eigendom gedurende de voorbije 3 jaar - maximale huurprijs: 520 euro (te vermeerderen indien er personen ten laste zijn) - maximale inkomen: euro (te vermeerderen met euro per persoon ten laste) - premie moet worden aangevraagd uiterlijk 6 maanden na de verhuis - de verhuurder mag geen sociale huisvestingsmaatschappij zijn. Hoeveel bedraagt de premie? De huursubsidie en installatiepremie zijn afhankelijk van het inkomen. Meer info: Dienst Huisvesting Stad Lokeren, Groentemarkt 1, 9160 Lokeren, 09/ of Gratis verzekering gewaarborgd wonen Als u onvrijwillig werkloos of arbeidsongeschikt wordt, helpt de Vlaamse overheid u bij de afbetaling van uw hypothecaire lening. U kan hiervan genieten als u aan een aantal voorwaarden voldoet en de aanvraag hebt ingediend vóór u onvrijwillig werkloos of arbeidsongeschikt werd. Meer info: Wonen-Vlaanderen, Koning Albert II-laan 20 bus 7, 1000 Brussel, 1700 of 13

14 Groenestroomcertificaten bij de plaatsing van fotovoltaïsche zonnepanelen Voor elke 1000 kwh elektriciteit opgewekt met deze zonnepanelen ontvangt de eigenaar een groenestroomcertificaat. Elk certificaat kan vervolgens bij de netbeheerder ingeruild worden tegen een gegarandeerde waarde van 450 euro gedurende 20 jaar vanaf de inwerkingstelling van de installatie. Deze regeling geldt voor elk PV-systeem dat geplaatst en in dienst genomen werd na 1 januari Meer info: VREG Graaf de Ferrarisgebouw, K. Albert II-laan 20 bus 19, 1000 Brussel, 02/ , Vrijstelling van onroerende voorheffing Sedert 1 januari van het aanslagjaar 2003 zijn in het Vlaams Gewest gedurende een bepaalde periode vrijstellingen van onroerende voorheffing van kracht voor het verbouwen van een handelspand tot woning en het verbouwen van een verwaarloosde, onbewoonbaar verklaarde of ongeschikt verklaarde woning. Meer info: Tussenkomst Vlaams Fonds Wie aanpassingswerken uitvoert aan zijn woning of nood heeft aan aanvullende uitrusting in de woning omwille van een handicap kan een tussenkomst krijgen van het Vlaams Fonds. Meer info: Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap, Sterrenkundelaan 30, 1210 Brussel, 02/ of www. vaph.be 14

15 Provincie Oost-Vlaanderen Provinciale aanvullende leningen voor het kopen, bouwen of verbouwen van woningen Onder bepaalde voorwaarden kan men een persoonlijke aanvullende lening krijgen bij de provincie voor het kopen, bouwen of renoveren van een woning. De interestvoet van deze lening is zeer voordelig. Bedrag van de lening Maximum euro, te vermeerderen met 250 euro per persoon ten laste. Voorwaarden - maximum inkomen: euro als alleenstaande en euro als gezin - reeds een maximum hypothecaire hoofdlening hebben - een schuldsaldoverzekering moet afgesloten worden - aanvragen binnen de 6 jaar na het verlijden van je hypothecaire lening - maximale verkoopwaarde van de woning bedraagt euro - je mag geen andere woningen in je bezit hebben dan de woning waarvoor je de aanvullende lening aanvraagt. Meer info: Dienst Huisvesting Stad Lokeren, Groentemarkt 1, 9160 Lokeren, 09/ of Of: Provincie Oost-Vlaanderen Dienst Welzijn, Woodrow Wilsonplein 2, 9000 Gent, Betty De Mol: 09/ of Micheline Moriau: 09/ of 15

16 Stad Lokeren Premie voor het installeren van een hemelwaterput en/of infiltratie Indien u bij een bestaande woning een hemelwaterput van minimum 3000 liter installeert, dan kan u hiervoor een premie van 300 euro krijgen. Voorwaarden: - de aanvraag moet gebeuren uiterlijk 6 maand na de datum van de facturen. - een pomp is aangesloten op de hemelwaterput. - er moet een keuringsattest van de Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening ingediend worden bij de aanvraag waaruit blijkt dat de circuits voor drinkwater en hemelwater gescheiden zijn. Meer info: Dienst Huisvesting Stad Lokeren, Groentemarkt 1, 9160 Lokeren, 09/ of Slooppremie Wie als eigenaar een krotwoning sloopt kan hiervoor een premie van euro krijgen. Indien er meerdere aan elkaar palende woningen worden gesloopt, dan wordt vanaf de tweede woning een premie van euro toegekend. Voorwaarden: - het moet gaan over een slechte woning - aanvraag gebeurt vóór de sloopwerken - de uitbetaling gebeurt nadat de woning volledig is gesloopt en alle sloopafval van het terrein werd verwijderd (uiterlijk 1 jaar na de aanvraag van de premie) Meer info: Dienst Huisvesting Stad Lokeren, Groentemarkt 1, 9160 Lokeren, 09/ of 16

17 Bouwpremie na het verkrijgen van de slooppremie Wie een woning bouwt nadat hij eerst de slooppremie had gekregen (en op die plaats dus eerst een krotwoning heeft gesloopt) kan hiervoor een premie van euro krijgen. Voorwaarde: - de aanvraag moet gebeuren vóór dat men de nieuwe woning bouwt en uiterlijk 3 jaar na de toekenning van de slooppremie Meer info: Dienst Huisvesting Stad Lokeren, Groentemarkt 1, 9160 Lokeren, 09/ of Andere premies van de stad Lokeren De stad Lokeren geeft eveneens een premie voor: - het verfraaien van de voorgevel van handelspanden - het beter toegankelijk maken van handelspanden voor rolstoelgebruikers en minder mobiele personen - de herontwikkeling en ingebruikname van leegstaande panden ten behoeve van ondernemers - Teruggave van (een deel van) het betaalde drinkwaterverbruik aan gezinnen met minstens 3 kinderen ten laste Meer info: Marc Van Rumst Middenstandsambtenaar, Groentemarkt 1, 9160 Lokeren, 09/ of Premies voor kinderdagverblijven Meer info: Patjoepelke, Sportlaan 4, 9160 Lokeren, 09/ of 17

18 Andere premies en leningen Eandis Via Eandis worden bijkomende premies gegeven voor energiebesparende maatregelen. We sommen er enkele op: Bij een bestaande woning: - condensatieketel op aardgas : 125 euro - dakisolatie: 4 of 2 euro/m² - plaatsen superisolerende beglazing: 10 euro/m² - thermostaatkranen op radiatoren: 5 euro - zonneboiler: tussen 525 en euro Bij nieuwbouw: Vanaf 1 januari 2009 worden er geen premies meer voorzien voor de afzonderlijke werken. Enkel indien de woning een E-peil haalt van 80 of minder dan kan u een premie aanvragen van 200 tot euro (afhankelijk van het E-peil). Er wordt wel nog een premie voorzien voor domotica en een aardgaswasdroger. Meer info: Eandis REG-dienst, 078/ of Verwarmingstoelage voor wie verwarmt met huisbrandolie, lamppetroleum (type C) of bulkpropaangas Het gaat om de factuur betaald voor huisbrandolie (of mazout) aan de pomp en in bulk (voor het vullen van een brandstoftank aan huis), verwarmingspetroleum aan de pomp en bulkpropaangas aan huis geleverd in grote hoeveelheid (in een propaangastank, niet in flessen). De levering moet gebeuren tussen 1 januari en 31 december Wie heeft recht op deze financiële tussenkomst? - Categorie 1: personen met recht op een verhoogde verzekeringstegemoetkoming van de ziekte- en invaliditeitsverzekering. Eveneens vereist is een jaarlijks bruto belastbaar inkomen van het huishouden lager of gelijk aan ,70 euro verhoogd met 2.707,42 euro per persoon ten laste 18

19 - Categorie 2: personen met een laag inkomen, d.w.z. huishoudens met een jaarlijks bruto belastbaar inkomen lager of gelijk aan ,70 euro verhoogd met 2.707,42 euro per persoon ten laste. Er wordt hierbij rekening gehouden met het niet-geïndexeerde kadastraal inkomen (x3) van de onroerende goederen buiten de gezinswoning. - Categorie 3 : personen met schuldoverlast die genieten van een schuldbemiddeling (conform de wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet, of een collectieve schuldenregeling (art. 1675/2 e.v. van het Gerechtelijk Wetboek) én de verwarmingsfactuur niet kunnen betalen. Hoeveel bedraagt de toelage? Voor de categorieën 1, 2 en 3 varieert de tussenkomst tussen 14 en 20 cent per liter; het bedrag hangt af van de prijs van de gefactureerde brandstof. Hoe hoger de prijs, hoe hoger de tussenkomst. Het Fonds komt voor maximum 1500 liter per stookseizoen en per gezin tussen. Voor personen die zich verwarmen met aan de pomp gekochte mazout of lamppetroleum heeft het Fonds een forfaitaire tussenkomst van 210 euro voorzien. Eén aankoopbewijs volstaat om recht te hebben op de forfaitaire toelage. Hoe vraagt u de toelage aan? Binnen de 60 dagen na de levering moet u bij het OCMW van uw gemeente uw aanvraag indienen. Meer info: Sociaal Huis, Lepelstraat 4, 9160 Lokeren, 09/ , Gespreide betaling van uw mazoutfactuur Om de burger te helpen bij het betalen van de energiefactuur, werkte de overheid een reeks maatregelen uit. Een van die maatregelen houdt in dat de consument de mogelijkheid heeft om zijn mazoutfactuur gespreid te betalen. De lijst van brandstofhandelaars die deze gespreide betalingen aanbieden, conform de minimumvoorwaarden van het Koninklijk Besluit van 28 november 2008 (B.S ), zijn te vinden op de website van de FOD Economie. Als een consument zijn jaarlijks verbruik in schijven wil betalen, moet hij 19

20 20 hiervoor een contract afsluiten met zijn brandstofhandelaar. Ook brandstoffenhandelaars die op voormelde lijst niet voorkomen, bieden in bepaalde omstandigheden hun cliënteel de mogelijkheid het geschatte jaarverbruik in schijven te betalen. Informeer u dus ook bij uw gebruikelijke brandstoffenhandelaar. Het te betalen maandbedrag wordt berekend op basis van het verwachte jaarverbruik; dat maandbedrag kan worden aangepast in functie van het reële verbruik of bij sterke prijsschommelingen. Verschillende betaalmogelijkheden moeten worden aangeboden en er mag geen meerprijs worden aangerekend indien de klant weigert om via domiciliëring te betalen. Als de consument zijn mazoutfactuur gespreid wil betalen moet hij uiterlijk op de dag van de eerste levering een voorschot op zijn eerste factuur betaald hebben. Dat voorschot bedraagt: - minimum 50% van de factuurprijs; - wordt betaald via een eenmalige overschrijving of via al gestorte maandelijkse bedragen; - geldt voor een eerste levering van minstens liter en maximum het geschatte jaarverbruik. De daaropvolgende leveringen bedragen minimum liter, tenzij de inhoud van de tank kleiner is dan liter, waarvoor een levering van minstens 900 liter niet kan worden geweigerd. Het contract voor een gespreide betaling is slechts met 1 verdeler afsluitbaar en is altijd een contract van bepaalde duur: - looptijd is 24 maanden - indien het contract voor bepaalde duur niet opgezegd is, wordt het contract voor onbepaalde duur verlengd; - indien het contract van bepaalde duur vroegtijdig wordt opgezegd, is daaraan een schadevergoeding van maximum 75 euro verbonden. Na deze periode is het contract van onbepaalde duur. Het contract is steeds opzegbaar zonder enige vorm van schadevergoeding. Meer info: Bij uw stookolieleverancier,

21 Jaarlijkse forfaitaire vermindering van de energiefactuur Omdat een aantal gezinnen het moeilijk krijgen om hun energiefactuur te betalen, heeft de federale overheid beslist om eindgebruikers van bepaalde verwarmingsbrandstoffen een hart onder de riem te steken door hen jaarlijks een forfaitaire vermindering toe te kennen. Deze vermindering bedraagt 105 euro in 2009 voor gezinnen die hoofdzakelijk verwarmen met aardgas, elektriciteit, huisbrandolie/mazout, bulkpropaan of lamppetroleum type C. Enkele voorwaarden: - Uw jaarlijks gezamenlijk belastbaar inkomen mag niet hoger zijn dan euro. - Uw gezin mag niet genieten van een sociaal tarief voor aardgas of elektriciteit noch van een toelage via het Sociaal Verwarmingsfonds. Op het ogenblik van de jaarlijkse afrekening van de elektriciteit ontvangt ieder Belgisch gezin dat niet van het sociaal tarief geniet automatisch een aanvraagformulier via zijn elektriciteitsleverancier. Dit moet u binnen de 60 dagen na ontvangst indienen. Lening bij het Vlaams Woningfonds Gezinnen met minstens 1 kind kunnen bij het Vlaams Woningfonds terecht voor goedkope woonleningen vanaf 1,50 % voor de aankoop van een woning, een nieuwbouw, werken aan een woning of een terugbetaling van bezwarende hypothecaire schulden (in uitzonderlijke gevallen). Uw netto belastbaar inkomen van uw laatst gekende aanslagbiljet mag de vastgestelde maximumgrenzen niet overschrijden. Het maximum toegelaten netto belastbaar inkomen wordt vastgesteld op basis van de gezinssamenstelling, waarbij een als ernstig gehandicapt kind voor 2 kinderen ten laste telt. Het huidige maximum is vastgelegd op euro voor een gezin met één kind ten laste. Dit maximum wordt telkens verhoogd met euro voor elke bijkomende persoon ten laste. Voormelde bedragen worden jaarlijks op 1 januari geïndexeerd. 21

22 Een minimum aan spaargelden is noodzakelijk. De woning moet in het Vlaams Gewest gelegen zijn en moet gedurende de looptijd van de lening door het gezin bewoond worden (ze mag dus niet verhuurd worden). De verkoopwaarde en het volume mogen de vastgestelde maximumgrenzen niet overschrijden. Dit is eveneens afhankelijk van de gezinssituatie. Meer info: Vlaams Woningfonds van de grote gezinnen cvba, Provinciale dienst Oost-Vlaanderen, Sint-Pietersaalstraat 177, 9000 Gent, 09/ of 22 Lening bij de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen Iedereen zonder eigendom (behalve wanneer hij dat enige eigendom wil renoveren en met een inkomen binnen bepaalde grenzen dat een realistisch afbetalingsplan garandeert) kan een lening aanvragen. De VMSW geeft wederopneembare kredieten voor de aankoop van een te renoveren woning van minstens 30 jaar oud en waarvan de aankoopprijs beperkt is. Er zijn ook leningen voor de renovatie van de eigen woning, voor de bouw van een nieuwe woning of voor de aankoop van een sociale koopwoning van een sociale huisvestingsmaatschappij. Het bedrag dat u kan lenen en de rentevoet hangen af van de gezinssituatie, het inkomen en de ligging van de woning. Het inkomen van een alleenstaande moet tussen en euro liggen en mag niet meer zijn dan euro per gezin. Dit bedrag stijgt met euro per persoon ten laste.

INFORMATIE lenen en verzekeren 2013

INFORMATIE lenen en verzekeren 2013 INFORMATIE lenen en verzekeren 2013 Premies lenen en verzekeren Vooraf U vindt in deze brochure informatie rond lenen en verzekeren. Onze woonwinkelaars maken u graag wegwijs in deze brochure en zoeken

Nadere informatie

INFORMATIE lenen en verzekeren 2014

INFORMATIE lenen en verzekeren 2014 INFORMATIE lenen en verzekeren 2014 Vooraf U vindt in deze brochure informatie rond lenen en verzekeren. Onze woonwinkelaars maken u graag wegwijs in deze brochure. 2 De woonwinkel Parkstraat 10, 9100

Nadere informatie

TEKST VOOR HET INFOBLAD

TEKST VOOR HET INFOBLAD TEKST VOOR HET INFOBLAD Brussel, 1 september 2013 Betreft: kant-en-klare info om uw doelpubliek in te lichten over het Sociaal Verwarmingsfonds Geachte heer, mevrouw, U ontvangt heel wat vragen aangaande

Nadere informatie

SUBSIDIES PREMIES BELASTINGVOORDELEN

SUBSIDIES PREMIES BELASTINGVOORDELEN SUBSIDIES PREMIES BELASTINGVOORDELEN RENOVEREN ENERGIEZUINIG MAKEN AANPASSEN Fiscaal voordeel Verbeterings- en aanpassingspremie Renovatiepremie Vlaamse dakisolatiepremie Infrax-premies Fiscaal voordeel

Nadere informatie

Nogmaals de voorwaarden op een rijtje om gebruik te kunnen maken van de tussenkomst van het Sociaal Verwarmingsfonds

Nogmaals de voorwaarden op een rijtje om gebruik te kunnen maken van de tussenkomst van het Sociaal Verwarmingsfonds Nogmaals de voorwaarden op een rijtje om gebruik te kunnen maken van de tussenkomst van het Sociaal Verwarmingsfonds Over welke brandstof gaat het? Het gaat om de factuur betaald voor huisbrandolie (of

Nadere informatie

REG-premies 2011. REG-premies? Stimuleren Rationeel EnergieGebruik. Verkleinen. Meerdere premies voor éénzelfde investering. Soms maak je winst!

REG-premies 2011. REG-premies? Stimuleren Rationeel EnergieGebruik. Verkleinen. Meerdere premies voor éénzelfde investering. Soms maak je winst! REG-premies 2011 Dries Bruyneel Duurzaamheidsambtenaar Stad Deinze Infoavond V.T.I. Deinze 06.10.2011 REG-premies? Stimuleren Rationeel EnergieGebruik Verkleinen Investering Terugverdientijd Meerdere premies

Nadere informatie

Verbeterings en aanpassingspremie (VAP)

Verbeterings en aanpassingspremie (VAP) Verbeterings en aanpassingspremie (VAP) Besluit van de Vlaamse regering: 18 12 1992 Ministerieel besluit: 27 09 2007 vanaf 01 01 2009 Toelichting 12 mei 2015 Dirk Pairoux VAP De VAP is een premie voor

Nadere informatie

Deel I. Overzicht. tegemoetkoming in de huurprijs lagere huurprijs door vermindering onroerende voorheffing tussenkomst huurwaarborg huurpremie

Deel I. Overzicht. tegemoetkoming in de huurprijs lagere huurprijs door vermindering onroerende voorheffing tussenkomst huurwaarborg huurpremie PREMIES 133 Deel I. Overzicht Op de onderscheiden niveaus zijn de volgende premies beschikbaar: Federaal belastingvermindering-belastingkrediet dakisolatie belastingvermindering inbraak- en brandpreventie

Nadere informatie

TEKST VOOR HET INFOBLAD

TEKST VOOR HET INFOBLAD TEKST VOOR HET INFOBLAD Brussel, 19 januari 2012 Betreft: kant-en-klare info om uw doelpubliek in te lichten over het Sociaal Verwarmingsfonds Geachte heer, mevrouw, U ontvangt heel wat vragen aangaande

Nadere informatie

de woonkantoren van de stad Antwerpen

de woonkantoren van de stad Antwerpen de woonkantoren van de stad Antwerpen Woonkantoor stad Antwerpen A. Wie zijn wij? B. Wie is onze klant? C. Wat doen wij? D. de Groene Lening E. verbouwingspremies voor eigenaar-bewoner F. verbouwingspremies

Nadere informatie

Verbeterings- en aanpassingspremie: aanpassing gemeentenlijke reglementering aan nieuwe reglementering Vlaams gewest.

Verbeterings- en aanpassingspremie: aanpassing gemeentenlijke reglementering aan nieuwe reglementering Vlaams gewest. Verbeterings- en aanpassingspremie: aanpassing gemeentenlijke reglementering aan nieuwe reglementering Vlaams gewest. Gelet op de noodzaak de kwaliteit van het woningbestand te stimuleren; Gelet op de

Nadere informatie

STEDELIJKE AANPASSINGSPREMIE LEVENSLANG WONEN

STEDELIJKE AANPASSINGSPREMIE LEVENSLANG WONEN STEDELIJKE AANPASSINGSPREMIE LEVENSLANG WONEN DOEL Artikel 1 De stad Roeselare wil woningaanpassingen stimuleren zodat inwoners zolang mogelijk kunnen blijven wonen in hun eigen woning en woonomgeving,

Nadere informatie

INFOFICHE WONEN Sociaal lenen

INFOFICHE WONEN Sociaal lenen Woonwijzer Midden-Brabant 0471 85 03 77 eva.vanhoof@igo.be INFOFICHE WONEN 6 pagina s - deze pagina inbegrepen Update 22/02/2012 Sociale kredietmaatschappijen. Een sociale kredietmaatschappij werd door

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER GEMEENTELIJKE VERBETERINGS & AA NPASSINGSPREMIE. De gemeentelijke verbeterings- en aanpassingspremie bestaat uit twee luiken:

AANVRAAGFORMULIER GEMEENTELIJKE VERBETERINGS & AA NPASSINGSPREMIE. De gemeentelijke verbeterings- en aanpassingspremie bestaat uit twee luiken: AANVRAAGFORMULIER GEMEENTELIJKE VERBETERINGS & AA NPASSINGSPREMIE voorwaarden De gemeentelijke verbeterings- en aanpassingspremie bestaat uit twee luiken: - een gemeentelijke aanvullende premie op de verbeterings-

Nadere informatie

Infofiche wonen. Hoogrendementsbeglazing

Infofiche wonen. Hoogrendementsbeglazing Infofiche wonen Hoogrendementsbeglazing Inhoud 1. Een woordje uitleg 2. Premies 3. FRGE-lening 4. Contactgegevens 1. Een woordje uitleg Hoogrendementsglas isoleert vijf maal beter dan enkel glas en twee

Nadere informatie

Premies. Stad Brugge Eandis Vlaanderen belastingaftrek

Premies. Stad Brugge Eandis Vlaanderen belastingaftrek Premies Stad Brugge Eandis Vlaanderen belastingaftrek woondienst opknappremie 2016 Infoavond: Van eerste steen tot laatste euro 24 november 2016 OPKNAPPREMIE 2016 WELKE WONINGEN KOMEN IN AANMERKING? -

Nadere informatie

Energiepremies 2012 Gemeente Dilbeek

Energiepremies 2012 Gemeente Dilbeek Energiepremies 2012 Gemeente Dilbeek Zoals goedgekeurd door de Gemeenteraad van 22 november 2011 Premie voor fotovoltaïsche zonnepanelen Voor het plaatsen van fotovoltaïsche zonnepanelen kan u van de gemeente

Nadere informatie

Energiebesparende uitgaven Groene lening. Inkomsten 2009 (aanslagjaar 2010) Federale Overheidsdienst FINANCIEN

Energiebesparende uitgaven Groene lening. Inkomsten 2009 (aanslagjaar 2010) Federale Overheidsdienst FINANCIEN Energiebesparende uitgaven Groene lening Inkomsten 2009 (aanslagjaar 2010) L UNION FAIT LA FORCE - EENDRACHT MAAKT MACHT Federale Overheidsdienst FINANCIEN Milieuvriendelijke belastingen De laatste jaren

Nadere informatie

Premies Wonen Vlaanderen

Premies Wonen Vlaanderen Hoofdtitel Premies in Ant. Reg. Premies Wonen Vlaanderen Steeds aan te vragen NA de werken op basis van facturen Renovatiepremie: Geen inkomens- en eigendomsvoorwaarden. Facturen maximum 2 jaar oud Woning

Nadere informatie

Gemeentelijk reglement tot toekenning van een verbeteringspremie voor woningen

Gemeentelijk reglement tot toekenning van een verbeteringspremie voor woningen Gemeentelijk reglement tot toekenning van een verbeteringspremie voor woningen TITEL I: DOEL Artikel 1 Om het woningenbestand in de gemeente Wielsbeke te verbeteren, wordt binnen de perken van het daartoe

Nadere informatie

Energiebesparende uitgaven Groene lening. Inkomsten 2011 (aangifte 2012) Federale Overheidsdienst FINANCIEN

Energiebesparende uitgaven Groene lening. Inkomsten 2011 (aangifte 2012) Federale Overheidsdienst FINANCIEN Energiebesparende uitgaven Groene lening Inkomsten 2011 (aangifte 2012) L UNION FAIT LA FORCE - EENDRACHT MAAKT MACHT Federale Overheidsdienst FINANCIEN Milieuvriendelijke belastingen De laatste jaren

Nadere informatie

Energiebesparende uitgaven Groene lening

Energiebesparende uitgaven Groene lening JAAR 2013 (AANSLAGJAAR 2014): a. Belastingvermindering voor uitgaven = overdracht van het vorige jaar: Saldo vorig jaar: 190 Maximumbedrag van de vermindering is niet bereikt: 3 810 Geen saldo meer b.

Nadere informatie

Energiebesparende investeringen. Inkomsten 2008 (aanslagjaar 2009) Federale Overheidsdienst FINANCIEN

Energiebesparende investeringen. Inkomsten 2008 (aanslagjaar 2009) Federale Overheidsdienst FINANCIEN Energiebesparende investeringen Inkomsten 2008 (aanslagjaar 2009) L UNION FAIT LA FORCE - EENDRACHT MAAKT MACHT Federale Overheidsdienst FINANCIEN Milieuvriendelijke belastingen De laatste jaren worden

Nadere informatie

De verwarmingstoelage

De verwarmingstoelage Versie nr: 1 Laatste wijziging: 04-02-2009 1) Waartoe dient deze fiche? 2) Wat is dat een verwarmingstoelage? 3) Wordt elke brandstof in aanmerking genomen voor de toekenning van de verwarmingstoelage?

Nadere informatie

De vernieuwde Vlaamse renovatiepremie

De vernieuwde Vlaamse renovatiepremie De vernieuwde Vlaamse renovatiepremie Vlaamse Regering keurt nieuwe renovatiepremie definitief goed Vrijdag 30 oktober 2015 keurde de Vlaamse Regering de nieuwe renovatiepremie definitief goed. Er komt

Nadere informatie

Vlaamse premie voor energiebesparende investeringen. folder niet-belastingbetalers vo1 1

Vlaamse premie voor energiebesparende investeringen. folder niet-belastingbetalers vo1 1 8 Vlaamse premie voor energiebesparende investeringen door niet-belastingbetalers Inleiding Komt u in aanmerking? Algemene voorwaarden De Vlaamse overheid wil dat elke woning tegen beschikt over een geïsoleerd

Nadere informatie

NATIONAAL. Particulier : Belastingsvermindering van 30% van de uitgaven met een max. = 750 Mogelijk voor zowel eigenaar als huurder VLAANDEREN

NATIONAAL. Particulier : Belastingsvermindering van 30% van de uitgaven met een max. = 750 Mogelijk voor zowel eigenaar als huurder VLAANDEREN Bij plaatsing inbraakwerende beglazing NATIONAAL Particulier : Belastingsvermindering van 30% van de uitgaven met een max. = 750 Mogelijk voor zowel eigenaar als huurder Ondernemer : Bijkomende aftrek

Nadere informatie

Studiedag energie. Energielening en sociale isolatie huurwoningen. 18 september 2017

Studiedag energie. Energielening en sociale isolatie huurwoningen. 18 september 2017 Studiedag energie Energielening en sociale isolatie huurwoningen 18 september 2017 REG-maatregelen: historiek Energierenovatieprogramma 2020: geen energieverslindende woningen in Vlaanderen in 2020 (dakisolatie,

Nadere informatie

Premies voor energiebesparende investeringen in 2014

Premies voor energiebesparende investeringen in 2014 Premies voor energiebesparende investeringen in 2014 Inhoud Premies voor energiebesparende investeringen in 2014... Een overzicht van de premies die sinds 1 januari van kracht zijn.... Nieuw in 2014...

Nadere informatie

De verwarmingstoelage

De verwarmingstoelage Laatste wijziging: 19-08-2016 1) Waartoe dient deze fiche? 2) Wat is dat een verwarmingstoelage? 3) Wordt elke brandstof in aanmerking genomen voor de toekenning van de verwarmingstoelage? 4) Welke zijn

Nadere informatie

Premies voor eigenaarverhuurders

Premies voor eigenaarverhuurders Premies voor eigenaarverhuurders 08/05/2017 infoavond zorgeloos verhuren Renoveren Premies van de netbeheerder (Eandis) Premies voor energiebesparende maatregelen Niet afhankelijk van het inkomen Vooral

Nadere informatie

Vlaams Woningfonds cvba de Meeûssquare 26-27 1000 Brussel KBO 0421 111 543 RPR Brussel FSMA 016598 A

Vlaams Woningfonds cvba de Meeûssquare 26-27 1000 Brussel KBO 0421 111 543 RPR Brussel FSMA 016598 A Vlaams Woningfonds cvba de Meeûssquare 26-27 1000 Brussel KBO 0421 111 543 RPR Brussel FSMA 016598 A Een eigen woning via een lening aan sociaal tarief Wie komt in aanmerking? Het gezin en eigendomsvoorwaarde

Nadere informatie

TEKST VOOR HET INFOBLAD

TEKST VOOR HET INFOBLAD TEKST VOOR HET INFOBLAD Brussel, 1 september 2015 Betreft: kant-en-klare info om uw doelpubliek in te lichten over het Sociaal Verwarmingsfonds Geachte heer, mevrouw, U ontvangt heel wat vragen aangaande

Nadere informatie

ZORGELOOS VERHUREN. Premies en steunmaatregelen voor verhuurders. Katja Calsyn projectcoördinator Beter Wonen aan de Gete

ZORGELOOS VERHUREN. Premies en steunmaatregelen voor verhuurders. Katja Calsyn projectcoördinator Beter Wonen aan de Gete ZORGELOOS VERHUREN Premies en steunmaatregelen voor verhuurders Katja Calsyn projectcoördinator 9 oktober 2014 CC De Kruisboog Sint-Jorisplein20, 3300 Tienen Premies en Steunmaatregelen Particulier verhuurder

Nadere informatie

Premies 2011. Vlaams Energieagentschap

Premies 2011. Vlaams Energieagentschap Premies 2011 Vlaams Energieagentschap Fiscale voordelen 2011 Sinds 2010: heel duidelijk onderscheid tussen bestaande woningen (al 5 jaar in gebruik bij de start van de werken) en nieuwbouw. Bij bestaande

Nadere informatie

Overzicht premies energiebesparende investeringen 2011

Overzicht premies energiebesparende investeringen 2011 Overzicht energiebesparende investeringen 2011 Photovoltaïsche zonnecellen... 3 Photovoltaïsche zonnecellen... 3 Zonneboiler... 4 Zonneboiler... 4 Hemelwater... 6 Hemelwaterinstallatie... 6 Infiltratie...

Nadere informatie

Dakwerken (geen isolatie)

Dakwerken (geen isolatie) Dakwerken (geen isolatie) - Draagstructuur - Dakbedekking - Goten & randaansluitingen - Dak(vlak)ramen - Werken uitgevoerd door aannemer - Verhuurders: 57.460 (verhoging met 1.500 per persoon ten laste)

Nadere informatie

Opleidingscyclus/debat voor maatschappelijke werkers

Opleidingscyclus/debat voor maatschappelijke werkers Opleidingscyclus/debat voor maatschappelijke werkers Perfectioneringsmodule 04 Werkdocument Caroline GRÉGOIRE Financiële hulp en financieringen Tr@me bvba Doelstellingen De bestaande financiële hulp voorstellen

Nadere informatie

Premies voor bouwen en verbouwen in Heist-op-den-Berg

Premies voor bouwen en verbouwen in Heist-op-den-Berg Premies voor bouwen en verbouwen in Heist-op-den-Berg 2010 Document te lezen als bijlage bij de brochure: Premies voor energiebesparing in Vlaanderen 2010 uitgegeven door VEA (Vlaams Energieagentschap)

Nadere informatie

Een lagere energiefactuur? Wij helpen u!

Een lagere energiefactuur? Wij helpen u! Een lagere energiefactuur? Wij helpen u! Stap 1 : Vraag snel een gratis energiescan aan. Stap 2 : Isoleer het dak van een private huurwoning en geniet van een extra hoge premie van 23 euro per m 2. Bekijk

Nadere informatie

In te dienen bij het Gemeentebestuur Oostrozebeke, t.a.v. huisvestingsdienst, E. Brengierstraat 6, 8780 Oostrozebeke TEGEN ONTVANGSTBEWIJS

In te dienen bij het Gemeentebestuur Oostrozebeke, t.a.v. huisvestingsdienst, E. Brengierstraat 6, 8780 Oostrozebeke TEGEN ONTVANGSTBEWIJS OOSTROZEBEKE Aanvraagformulier tot het bekomen van de gemeentelijke verbeteringspremie voor woningen (aangenomen door de Gemeenteraad in zitting van 15 oktober 2015) In te dienen bij het Gemeentebestuur

Nadere informatie

Enkele richtlijnen voor de verwarmingsperiode 2006-2007

Enkele richtlijnen voor de verwarmingsperiode 2006-2007 Vragen naar: Petra Romelart E-mail: petra.romelart Url : www.mi-is.be Aan de dames en heren Voorzitters van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn Dienst Juridisch en Beleidsondersteunend advies

Nadere informatie

Waar vind ik de verplichte bijlagen? Achtergrondinfo bij deze bijlagen!

Waar vind ik de verplichte bijlagen? Achtergrondinfo bij deze bijlagen! Waar vind ik de verplichte bijlagen? Achtergrondinfo bij deze bijlagen! A) PERSOONSGEGEVENS: 1. Kopie identiteitskaart 2. Bewijs van burgerlijke staat Dit bewijs kan worden geleverd met het gemeentelijk

Nadere informatie

100,00 voor 3 of 4 personen ten laste 200,00 voor 5 of 6 personen ten laste 300,00 voor 7 of meer personen ten laste

100,00 voor 3 of 4 personen ten laste 200,00 voor 5 of 6 personen ten laste 300,00 voor 7 of meer personen ten laste GEMEENTELIJKE VERBETERINGSPREMIE. Artikel 1 De gemeente Meulebeke verleent, met ingang van 1 januari 2014, onder bepaalde voorwaarden een premie voor het uitvoeren van verbeteringswerken aan particuliere

Nadere informatie

Deel 1 - Belastingvermindering voor de enige en eigen woning (de zgn. woonbonus) als u gaat lenen voor uw verbouwing

Deel 1 - Belastingvermindering voor de enige en eigen woning (de zgn. woonbonus) als u gaat lenen voor uw verbouwing Inhoudstafel Deel 1 - Belastingvermindering voor de enige en eigen woning (de zgn. woonbonus) als u gaat lenen voor uw verbouwing 1. Voor wie?... 3 2. Voorwaarden waaraan de lening moet voldoen........

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER ENERGIELENING

AANVRAAGFORMULIER ENERGIELENING AANVRAAGFORMULIER ENERGIELENING Gegevens van de kredietaanvrager Persoonlijke gegevens Aanspreking: Dhr. Mvr. Naam:... Voornaam:... Postcode:... Stad / gemeente:... Rijksregisternummer: Telefoon:... Gsm:...

Nadere informatie

PREMIES/VOORDELEN LANGEMARK-POELKAPELLE

PREMIES/VOORDELEN LANGEMARK-POELKAPELLE Gemeente Langemark-Poelkapelle (Kasteelstraat 1) Ma-di-vr 09.00 12.00 Wo 09.00 12.00 en 14.00 16.00 Do 09.00 12.00 en 14.00 18.30 Heleen Haghedooren - 057 49 09 34 heleen.haghedooren@langemark-poelkapelle.be

Nadere informatie

Woonpremies en voordelen in Roeselare

Woonpremies en voordelen in Roeselare Woonpremies en voordelen in Roeselare Adres:, 8800 ROESELARE Datum: / /207 (bouwjaar:..) AAN TE VRAGEN VÓÓR DE WERKEN. Roeselare: gemeentelijke premie levenslang wonen WAT? - Woning aanpassen ifv inwonende

Nadere informatie

REG-premie voor HOOGRENDEMENTSBEGLAZING (huishoudelijk) Aanvraagformulier

REG-premie voor HOOGRENDEMENTSBEGLAZING (huishoudelijk) Aanvraagformulier REG-premie voor HOOGRENDEMENTSBEGLAZING (huishoudelijk) Aanvraagformulier Gegevens aanvrager Naam... Straat en nummer.... Postcode en gemeente... Telefoon of GSM.. E-mail... Bankrekening nr.... EAN-nummer

Nadere informatie

SOCIALE LENINGEN VAN DE VLAAMSE MAATSCHAPPIJ VOOR SOCIAAL WONEN (VMSW) EN HET VLAAMS WONINGFONDS (VWF)

SOCIALE LENINGEN VAN DE VLAAMSE MAATSCHAPPIJ VOOR SOCIAAL WONEN (VMSW) EN HET VLAAMS WONINGFONDS (VWF) WOONLENINGEN Wil je een woning kopen, renoveren of bouwen? Dan heb je een lening nodig. In deze folder bespreken we: sociale leningen van de VMSW en het VWF; woonkredieten van kredietmaatschappijen erkend

Nadere informatie

PREMIES/VOORDELEN LANGEMARK-POELKAPELLE

PREMIES/VOORDELEN LANGEMARK-POELKAPELLE Gemeente Langemark-Poelkapelle (Kasteelstraat 1) Ma-di-vr 09.00 12.00 Wo 09.00 12.00 en 14.00 16.00 Do 09.00 12.00 en 14.00 18.30 Heleen Haghedooren - 057 49 09 34 heleen.haghedooren@langemark-poelkapelle.be

Nadere informatie

nr. 674 van GWENNY DE VROE datum: 10 augustus 2016 aan LIESBETH HOMANS Renovatiepremie - Stand van zaken

nr. 674 van GWENNY DE VROE datum: 10 augustus 2016 aan LIESBETH HOMANS Renovatiepremie - Stand van zaken SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 674 van GWENNY DE VROE datum: 10 augustus 2016 aan LIESBETH HOMANS VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN BINNENLANDS BESTUUR, INBURGERING, WONEN, GELIJKE

Nadere informatie

Luc Maes, Schepen voor Energiebeleid, Beveren. Welkom

Luc Maes, Schepen voor Energiebeleid, Beveren. Welkom Welkom 2. Beleggen in energiebesparing en alternatieve energie Een rendabele uitdaging Luc Maes, schepen van energiebeleid Gemeente Beveren Programma 1. Introductie 2. Overzicht fiscale aftrekken en premies

Nadere informatie

Milieu. Subsidiereglement voor het plaatsen van een hemelwaterinstallatie. Art. 1.- Definities:

Milieu. Subsidiereglement voor het plaatsen van een hemelwaterinstallatie. Art. 1.- Definities: Milieu. Subsidiereglement voor het plaatsen van een hemelwaterinstallatie Art. 1.- Definities: dakoppervlakte: horizontale projectie van de buitenafmetingen van het dak; hemelwater: verzamelnaam voor regen,

Nadere informatie

Omzendbrief betreffende nieuwe maatregelen in het kader van het Sociaal Stookoliefonds

Omzendbrief betreffende nieuwe maatregelen in het kader van het Sociaal Stookoliefonds E-mail : vraag@mi-is.be Tel : 02/508.85.85 Url : www.mi-is.be Aan de dames en heren voorzitters van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn 22 december 2008 Omzendbrief betreffende nieuwe maatregelen

Nadere informatie

Infonamiddag Wonen en Energie Workshop energiepremies

Infonamiddag Wonen en Energie Workshop energiepremies 12 maart 2015 Infonamiddag Wonen en Energie Workshop energiepremies Inhoud Wie zijn we, hoe zijn we georganiseerd? Energiebeleid, premies Wat hebben jullie (clienteel) nodig? Wonen in de Stadsregio IGS

Nadere informatie

Dossiernummer. Dit formulier dient te worden voorgelegd of (aangetekend) ingediend samen met de vereiste stukken.

Dossiernummer. Dit formulier dient te worden voorgelegd of (aangetekend) ingediend samen met de vereiste stukken. FORMULIER VOOR GEMEENTELIJKE RENOVATIEPREMIE Dossiernummer Dit formulier dient te worden voorgelegd of (aangetekend) ingediend samen met de vereiste stukken. Belangrijk: De bijgevoegde toelichting bevat

Nadere informatie

Reglement tot het toekennen van een gemeentelijke aankoop- en vervolgpremie.

Reglement tot het toekennen van een gemeentelijke aankoop- en vervolgpremie. Reglement tot het toekennen van een gemeentelijke aankoop- en Doel van de premie. Artikel 1: 1. Om jonge gezinnen te ondersteunen in de aankoop van een woning op het grondgebied van de gemeente Middelkerke,

Nadere informatie

Aankoop sociaal beheersrecht informatie 20 september 2011 SOCIAAL BEHEERSRECHT

Aankoop sociaal beheersrecht informatie 20 september 2011 SOCIAAL BEHEERSRECHT SOCIAAL BEHEERSRECHT VWC: decreet van 15 juli 1997 houdende de Vlaamse wooncode; BVR: besluit van de Vlaamse regering van 6 oktober 1998 betreffende de kwaliteitsbewaking, het recht van voorkoop en het

Nadere informatie

FAQ belastingvermindering voor uitgaven voor de beveiliging van een woning tegen diefstal of brand

FAQ belastingvermindering voor uitgaven voor de beveiliging van een woning tegen diefstal of brand FAQ belastingvermindering voor uitgaven voor de beveiliging van een woning tegen diefstal of brand Wie kan aanspraak maken op deze belastingvermindering? Om aanspraak te maken op deze belastingvermindering

Nadere informatie

WOONLENINGEN Uitgave april 2016

WOONLENINGEN Uitgave april 2016 WOONLENINGEN Uitgave april 2016 VOORWOORD Beste Gentenaar, In deze brochure vindt u een overzicht van de verschillende voordelige leningen die u kunt gebruiken om de aankoop, bouw of renovatie van uw woning

Nadere informatie

PREMIES/VOORDELEN LANGEMARK-POELKAPELLE

PREMIES/VOORDELEN LANGEMARK-POELKAPELLE Gemeente Langemark-Poelkapelle (Kasteelstraat 1) Ma-di-vr 09.00 12.00 Wo 09.00 12.00 en 14.00 16.00 Do 09.00 12.00 en 14.00 18.30 Heleen Haghedooren - 057 49 09 34 heleen.haghedooren@langemark-poelkapelle.be

Nadere informatie

Comfort Thuis-lening De ideale oplossing om uw onroerende dromen waar te maken.

Comfort Thuis-lening De ideale oplossing om uw onroerende dromen waar te maken. Comfort Thuis-lening De ideale oplossing om uw onroerende dromen waar te maken. In deze folder, alles over de fiscale voordelen en de renovatiepremies die u kunt genieten. U droomt ervan uw woning nog

Nadere informatie

GEMEENTELIJK REGLEMENT VOOR HET TOEKENNEN VAN EEN VERBETERINGS- EN/OF AANPASSINGSPREMIE VOOR WONINGEN

GEMEENTELIJK REGLEMENT VOOR HET TOEKENNEN VAN EEN VERBETERINGS- EN/OF AANPASSINGSPREMIE VOOR WONINGEN GEMEENTELIJK REGLEMENT VOOR HET TOEKENNEN VAN EEN VERBETERINGS- EN/OF AANPASSINGSPREMIE VOOR WONINGEN Artikel 1 Aard van de premies Binnen de perken van de jaarlijks door de gemeente goedgekeurde kredieten,

Nadere informatie

FAQ belastingvermindering voor uitgaven voor de beveiliging van een woning tegen diefstal of brand

FAQ belastingvermindering voor uitgaven voor de beveiliging van een woning tegen diefstal of brand FAQ belastingvermindering voor uitgaven voor de beveiliging van een woning tegen diefstal of brand Wie kan aanspraak maken op deze belastingvermindering? Om aanspraak te maken op deze belastingvermindering

Nadere informatie

Dakenscan Wevelgem / Kortrijk

Dakenscan Wevelgem / Kortrijk Dakenscan Wevelgem / Kortrijk Kortrijkse renovatiestrategie voor private woningen / premiebeleid Uitgangspunten De woningen Eerder oud patrimonium 100 % diversiteit Het beleid Steeds strengere voorwaarden

Nadere informatie

Aanvraag van een tegemoetkoming in de huurprijs van een woning

Aanvraag van een tegemoetkoming in de huurprijs van een woning Aanvraag van een tegemoetkoming in de huurprijs van een woning Wonen Antwerpen Lange Kievitstraat 111-113 bus 54, 2018 ANTWERPEN AANVRAAGFORM HUUR ANT 20121207 Bezoektijd: alleen na telefonische afspraak

Nadere informatie

stad brugge woondienst REGLEMENT VOOR HET VERLENEN VAN EEN PREMIE VOOR HET FUNCTIONEEL VERBETEREN VAN WONINGEN - HERVASTSTELLING

stad brugge woondienst REGLEMENT VOOR HET VERLENEN VAN EEN PREMIE VOOR HET FUNCTIONEEL VERBETEREN VAN WONINGEN - HERVASTSTELLING stad brugge woondienst REGLEMENT VOOR HET VERLENEN VAN EEN PREMIE VOOR HET FUNCTIONEEL VERBETEREN VAN WONINGEN - HERVASTSTELLING Artikel 1.: Algemeen principe Binnen de perken van de jaarlijks op de stadsbegroting

Nadere informatie

GEMEENTERAAD - BESLUIT

GEMEENTERAAD - BESLUIT GEMEENTERAAD - BESLUIT OPSCHRIFT Vergadering van 27 april 2015 Besluit nummer: 2015_GR_00305 Onderwerp: Subsidiereglement voor energiebesparende maatregelen voor de periode 2014-2019 - Wijziging Beknopte

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER GOEDKOPE ENERGIELENINGEN

AANVRAAGFORMULIER GOEDKOPE ENERGIELENINGEN AANVRAAGFORMULIER GOEDKOPE ENERGIELENINGEN Voor wie? U kan als eigenaar-bewoner, eigenaar-verhuurder of huurder (mede-eigenaar-bewoner of mede-huurder-bewoner) de goedkope energielening aanvragen voor

Nadere informatie

FORMULIER VOOR DE AANVRAAG VAN HET STATUUT VAN BESCHERMDE AFNEMER

FORMULIER VOOR DE AANVRAAG VAN HET STATUUT VAN BESCHERMDE AFNEMER FORMULIER VOOR DE AANVRAAG VAN HET STATUUT VAN BESCHERMDE AFNEMER Het ingevulde en door alle meerderjarige personen ongetekende formulier te verzenden, samen met de bijlagen (zie pagina 4) naar het volgende

Nadere informatie

De federale overheid voor Financiën heeft voor 2009 een doeltreffend herstelplan ontwikkeld. Deze actie loopt tot 31 december 2009.

De federale overheid voor Financiën heeft voor 2009 een doeltreffend herstelplan ontwikkeld. Deze actie loopt tot 31 december 2009. 6% voor privé-woning De federale overheid voor Financiën heeft voor 2009 een doeltreffend herstelplan ontwikkeld. Deze actie loopt tot 31 december 2009. Nieuwbouw Bij de bouw van een nieuwe woning kunt

Nadere informatie

Deel 1 - Bijzondere fiscale aftrek eigen woning (de zgn. woonbonus) als u leent voor uw verbouwing. 2. Voorwaarden waaraan de lening moet voldoen

Deel 1 - Bijzondere fiscale aftrek eigen woning (de zgn. woonbonus) als u leent voor uw verbouwing. 2. Voorwaarden waaraan de lening moet voldoen Deel 1 - Bijzondere fiscale aftrek eigen woning (de zgn. woonbonus) als u leent voor uw verbouwing 1. Voor wie? 2. Voorwaarden waaraan de lening moet voldoen 2.1. Een lening gesloten vanaf 1 januari 2005...5

Nadere informatie

6 % btw voor privéwoningen en sociale huisvesting. Een doeltreffend herstelplan. Maatregelen van kracht vanaf 1 januari tot en met 31 december 2009

6 % btw voor privéwoningen en sociale huisvesting. Een doeltreffend herstelplan. Maatregelen van kracht vanaf 1 januari tot en met 31 december 2009 6 % btw voor privéwoningen en sociale huisvesting Een doeltreffend herstelplan Maatregelen van kracht vanaf 1 januari tot en met 31 december 2009 L UNION FAIT LA FORCE - EENDRACHT MAAKT MACHT Federale

Nadere informatie

FISCALE TEGEMOETKOMING - BEVRIEZING VAN HET KADASTRAAL INKOMEN

FISCALE TEGEMOETKOMING - BEVRIEZING VAN HET KADASTRAAL INKOMEN vzw Regionaal Sociaal VerhuurKantoor WESTKUST & VEURNE-DIKSMUIDE Canadalaan 39 8620 NIEUWPOORT T.: 058/22.26.00 - F.: 058/22.26.08 http://www.vmsw.be/svk FINANCIËLE VOORDELEN (BIJ RENOVATIEWERKEN AAN)

Nadere informatie

Energiepremies en energieleningen. Seminarie CIB - Ecohuis 26 april 2013

Energiepremies en energieleningen. Seminarie CIB - Ecohuis 26 april 2013 Energiepremies en energieleningen Seminarie CIB - Ecohuis 26 april 2013 Overzicht - Doelstelling - Knelpunten - Ondersteuning door de stad Antwerpen - Premies - Leningen - Voorbeelden 2 Doelstelling -

Nadere informatie

Aanpassingspremies van woningen van ouderen en personen met een handicap TOE TE VOEGEN DOCUMENTEN

Aanpassingspremies van woningen van ouderen en personen met een handicap TOE TE VOEGEN DOCUMENTEN Aanpassinspremies van woningen Aanpassingspremies van woningen van ouderen en personen met een handicap TOE TE VOEGEN DOCUMENTEN Het hierbijgevoegde formulier model B1, in te vullen door de Ontvanger der

Nadere informatie

Voornaam Straat & nr. Postcode en woonplaats. Geboortedatum / / Geboorteplaats: Nationaliteit

Voornaam Straat & nr. Postcode en woonplaats. Geboortedatum / / Geboorteplaats: Nationaliteit AANVRAAGFORMULIER Vlaamse Energielening Gegevens van de kredietnemer Aanspreking Dhr. Mevr. Naam Voornaam Straat & nr. Postcode en woonplaats Identiteitskaartnr. Rijksregisternr. - -.. -. Geboortedatum

Nadere informatie

REGLEMENT GEMEENTELIJKE VERBETERINGSPREMIE VAN 14 DECEMBER 2016.

REGLEMENT GEMEENTELIJKE VERBETERINGSPREMIE VAN 14 DECEMBER 2016. REGLEMENT GEMEENTELIJKE VERBETERINGSPREMIE VAN 14 DECEMBER 2016. Artikel 1. Om de gemeenteraadsbeslissing, dd. 30 december 2015, betreffende het verlenen van een gemeentelijke verbeteringspremie met ingang

Nadere informatie

De nieuwe Renovatiepremie. Besluit van de Vlaamse regering van 30 oktober 2015 Publicatie Belgisch Staatsblad 12 november 2015

De nieuwe Renovatiepremie. Besluit van de Vlaamse regering van 30 oktober 2015 Publicatie Belgisch Staatsblad 12 november 2015 De nieuwe Renovatiepremie Besluit van de Vlaamse regering van 30 oktober 2015 Publicatie Belgisch Staatsblad 12 november 2015 Voor Wie? De bewoner De meerderjarige particulier die de premiewoning op aanvraagdatum

Nadere informatie

Toelagereglement Woningrenovatie. Toelichting SVK november 2017

Toelagereglement Woningrenovatie. Toelichting SVK november 2017 Toelagereglement Woningrenovatie Toelichting SVK november 2017 Inleiding Wat? Toelage voor renoveren woning renoveren studentenkamer functiewijziging naar een zelfstandige woning, inclusief renovatie De

Nadere informatie

Verbeteringspremie Particuliere Huurwoningen

Verbeteringspremie Particuliere Huurwoningen Verbeteringspremie Particuliere Huurwoningen Artikel1 Het stadsbestuur wenst met de invoering van een gemeentelijke verbeteringspremie voor particuliere huurwoningen voor eigenaar-verhuurders, een algemene

Nadere informatie

WONEN. 1. Zelfstandig wonen. 1.1 Eigen woning

WONEN. 1. Zelfstandig wonen. 1.1 Eigen woning De meeste mensen willen het liefst zo lang mogelijk zelfstandig en in hun vertrouwde woning en omgeving blijven wonen. Naarmate u ouder wordt, is het mogelijk dat uw woning niet langer aangepast is aan

Nadere informatie

Voordeelgids 2015. Profiteer nu van 100 tot 700 cashback. Vervang uw verwarmingsketel en bespaar tot 35% op uw energieverbruik

Voordeelgids 2015. Profiteer nu van 100 tot 700 cashback. Vervang uw verwarmingsketel en bespaar tot 35% op uw energieverbruik Voordeelgids 2015 Profiteer nu van 100 tot 700 cashback Vervang uw verwarmingsketel en bespaar tot 35% op uw energieverbruik Krijg 100 tot 700 retour met de Viessmann Energiecheque 2015 Overzicht energiepremies

Nadere informatie

* alleenstaande moeder of vader+inwonende kinderen. * gehuwd of samenwonend. * 16-25 jaar. * meer dan 50 jaar. * 26-50 jaar

* alleenstaande moeder of vader+inwonende kinderen. * gehuwd of samenwonend. * 16-25 jaar. * meer dan 50 jaar. * 26-50 jaar ANDERS-WACHTEBEKE RESULTATEN WONEN-ENQUETE 2008 1) Gezinssituatie * gehuwd of samenwonend 80,51% * alleenstaand 15,25% * alleenstaande moeder of vader+inwonende kinderen 4,24% * alleenstaande moeder of

Nadere informatie

1.2. Aankoop door de vennootschap

1.2. Aankoop door de vennootschap 1.2. Aankoop door de vennootschap 1.2.1. Registratierechten Net zoals uzelf moet uw vennootschap in principe ook registratierechten betalen op de aankoop van het gebouw dat als gezinswoning zal dienen.

Nadere informatie

Zoom in op uw dak: voor verhuurders

Zoom in op uw dak: voor verhuurders Zoom in op uw dak: voor verhuurders Thermografische foto stad Antwerpen Met 20 buurgemeenten De warmteverliezen van woningen kunnen zichtbaar gemaakt worden U krijgt een indicatie van de warmteverliezen

Nadere informatie

5.2. Hoe groot is het voordeel?

5.2. Hoe groot is het voordeel? 5.2. Hoe groot is het voordeel? Be ta l i n g e n in 2012 é n ov e r e e n ko m s t a f g e s l ot e n t o t e n m e t 27.11.2011: Pe r c e n tage belastingv e r m i n d e r i n g Ov e r d r a agba a r

Nadere informatie

Aanvraag van een premie voor de renovatie van een woning

Aanvraag van een premie voor de renovatie van een woning Aanvraag van een premie voor de renovatie van een woning RENO AANVRAAG-01-151127 /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Nadere informatie

Persoonlijke gegevens. In te vullen door de behandelende afdeling

Persoonlijke gegevens. In te vullen door de behandelende afdeling In te vullen door de behandelende afdeling Wie komt in aanmerking voor een tegemoetkoming? U kunt in aanmerking komen voor een tegemoetkoming als u en uw eventuele partner meerderjarig zijn en voor eigen

Nadere informatie

Reglement tot het toekennen van een gemeentelijke aankoop- en vervolgpremie.

Reglement tot het toekennen van een gemeentelijke aankoop- en vervolgpremie. Reglement tot het toekennen van een gemeentelijke aankoop- en vervolgpremie. Doel van de premie. Artikel 1: 1. Om jonge gezinnen te ondersteunen in de aankoop van een woning op het grondgebied van de gemeente

Nadere informatie

Online aangevraagd is sneller uitbetaald! Lees aandachtig alle voorwaarden op de premieformulieren.

Online aangevraagd is sneller uitbetaald! Lees aandachtig alle voorwaarden op de premieformulieren. Lees aandachtig alle voorwaarden op de premieformulieren. Vul het aanvraagformulier duidelijk en volledig in en onderteken het. Laat, indien gevraagd, de geregistreerd aannemer of verkoper het attest op

Nadere informatie

Zitting van de gemeenteraad

Zitting van de gemeenteraad 1 zvvegeni Zitting van de gemeenteraad ZITTING VAN 23 NOVEMBER 2009 Agendapunt: Onderwerp: Aanpassing van het subsidiereglement inzake de gemeentelijke renovatieprem ie De Raad, Overwegende dat een actief

Nadere informatie

U vindt in deze brochure ook informatie rond lenen en verzekeren. Wij hebben deze informatie met grote zorg voor u verzameld.

U vindt in deze brochure ook informatie rond lenen en verzekeren. Wij hebben deze informatie met grote zorg voor u verzameld. Vooraf U vindt in deze brochure informatie over premies rond renoveren en aanpassen, met hun specifieke voorwaarden. Deze brochure is een hulpmiddel om u wegwijs te maken in de bestaande premies. Wij kunnen

Nadere informatie

Brandstoftoelage winterperiode

Brandstoftoelage winterperiode VERSIE WIJZIGING GOEDGEKEURD RMW GEPUBLICEERD 0-24-11-2015 01-01-2016 1 Aanpassingen aan het reglement die als effect zouden moeten hebben dat een grotere groep recht opent op de brandstoftoelage en dat

Nadere informatie

Wijzigde uw (gezins)situatie in de loop van 2010? Ja Neen

Wijzigde uw (gezins)situatie in de loop van 2010? Ja Neen A A N G I F T E I N D E P E R S O N E N B E L A S T I N G V E R T R O U W E L I J K D O S S I E R I N K O M S T E N J A A R 2 0 1 0 - A A N S L A G J A A R 2 0 1 1 D E Z E V R A G E N T L I J S T I S E

Nadere informatie

REG-premie voor BUITENZONWERING (huishoudelijk) Aanvraagformulier

REG-premie voor BUITENZONWERING (huishoudelijk) Aanvraagformulier REG-premie voor BUITENZONWERING (huishoudelijk) Aanvraagformulier Gegevens aanvrager Naam... Straat en nummer... Postcode en gemeente... Telefoon en GSM... E-mail.. Bankrekening nr.... EAN-nummer (zie

Nadere informatie

TITEL I: DOEL TITEL II: DEFINITIES

TITEL I: DOEL TITEL II: DEFINITIES STAD IZEGEM STEDELIJK REGLEMENT TOT TOEKENNING VAN EEN VERBETERINGSPREMIE VOOR HUURWONINGEN aangenomen door de Gemeenteraad in zitting van 28 april 2015 Artikel 1 TITEL I: DOEL Om het aanbod aan kwalitatieve

Nadere informatie

Na-isolatie van spouwmuren premies en communicatie 2012

Na-isolatie van spouwmuren premies en communicatie 2012 Na-isolatie van spouwmuren premies en communicatie 2012 7 februari 2012 Geert Flipts Energierenovatieprogramma 2020 Prioriteiten: dak/glas/verwarming/muur Premies 2011 bestaande woningen Ruim 60.000 dakisolatiepremies

Nadere informatie