Woning gekocht? Plannen om te verbouwen? Misschien maak je aanspraak op één van de premies van de overheid

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Woning gekocht? Plannen om te verbouwen? Misschien maak je aanspraak op één van de premies van de overheid"

Transcriptie

1 Woning gekocht? Plannen om te verbouwen? Misschien maak je aanspraak op één van de premies van de overheid

2 Voorwoord Geachte lezer, Het is jammer dat allerlei subsidies die de publieke overheden in hun beleid voorzien niet zelden onvoldoende het doelpubliek bereiken. De ingewikkeldheid van sommige subsidiereglementen is één van de verklaringen. De gestelde al te hoge of al te lage voorwaarden om in aanmerking te komen voor een toekennen is een andere uitleg voor het fenomeen. Meestal ligt de knoop evenwel bij het onbekend blijven van de mogelijkheid tot steun bij het brede publiek. Het resultaat is in elk geval dat sommige goedbedoelde ondersteuningsmaatregelen dode letter blijven. Dit is gelukkig niet zo geweest met de subsidies die in het verleden en vandaag werden of zijn voorzien voor het bouwen, renoveren of aankopen van een woning of een appartement. Maar nog nooit zijn er in de sector van de huisvesting zoveel mogelijkheden tot het genieten van een financiële of fiscale hulp geweest als vandaag. De stijging die de grond en de bouwprijzen in het laatste decennium hebben ondergaan, het feit dat nog al te veel woongelegenheden over onvoldoende modern comfort beschikken en - als meer recente verklaring - de toename van de energieprijzen én de zorg om het milieu dreven de overheid én de energiemaatschappij(en) tot nog meer subsidievoorzieningen. Het risico dat de geïnteresseerde burger door het bos de bomen niet meer ziet is door die subsidievloed nog groter dan voorheen. Deze informatiebrochure is dus geenszins overbodig en komt zeker op tijd. Ze biedt een overzicht van alle bestaande subsidiëringen, vermeldt over welke bedragen het gaat, licht de voorwaarden toe waaraan de gegadigde(n) moet(en) voldoen, legt uit hoe het aanvraagdossier dient samengesteld en aan welke instantie het moet worden bezorgd. Nog te veel gezinnen beschikken niet over een woonaccommodatie die echt behoorlijk is, aangepast aan hun specifieke gezinsgrootte of de leeftijd van de bewoners. Saneringen en renovaties van bestaande woongelegenheden dringen zich altijd weer op én het actuele energieprobleem dwingt tot eigentijdse oplossingen. Een in alle opzichten behoorlijke huisvesting blijft ons streven. Eigendomsverwering én een goed en zo goedkoop mogelijk wonen van zoveel mogelijk burgers dragen sterk bij tot de algemene en individuele welvaart en vooral het welzijn. We hopen dat deze publicatie velen zal helpen bij hun streven naar een (nog) betere huisvesting. Filip Liebaut Schepen van Huisvesting en Woonkwaliteit 2

3 Waarom dit overzicht? Er bestaan op dit moment heel wat premies en belastingverminderingen voor het bouwen of renoveren van een woning. Maar ze blijken niet altijd voldoende gekend te zijn. Om die reden geven wij hierbij een overzicht van de belangrijkste bijdragen van de overheid. Let op, deze lijst is niet volledig. Deze brochure geeft de mogelijke premies en verminderingen weer, maar dit betekent niet dat u voor alle premies in aanmerking komt: de voorwaarden voor het bekomen ervan verschillen per premie.! Let op: Deze bijlage omvat een zeer beknopte samenvatting van de belangrijkste voorwaarden. Enkel de officiële teksten zijn bepalend bij de beoordeling van de aanvragen. Info en aanvragen van premies: Piet Van Theemsche, Huisvestingsambtenaar en Natascha Rogiers, Dienst Huisvesting, Groentemarkt 1, 09/ , U gaat een woning renoveren? Plaatsen van ramen met superisolerende beglazing - Belastingvermindering voor energiebesparende maatregelen en de premie voor energiebesparende investeringen door een nietbelastingbetaler (p. 7 & 12) - BTW van 6% (p. 8) - Verbeteringspremie of renovatiepremie (p. 9 & 10) - Premie van Eandis voor het plaatsen van superisolerende beglazing (p. 18) Uitvoeren van werken aan het dak - Belastingvermindering voor energiebesparende maatregelen of de premie voor energiebesparende investeringen door een niet-belastingbetaler (p. 7 & 12) - BTW van 6% (p. 8) - Verbeteringspremie of renovatie premie (p. 9 & 10) - Vlaamse dakisolatiepremie - Premie van Eandis voor het plaatsen van dakisolatie (p. 18) 3

4 Plaatsen van een condensatieketel - Belastingvermindering voor energiebesparende maatregelen of de premie voor energiebesparende investeringen door een nietbelastingbetaler (p. 7 & 12) - BTW van 6% (p. 8) - Verbeteringspremie of renovatiepremie (p. 9 & 10) - Premie van Eandis voor het plaatsen van een condensatieketel (p. 18) Plaatsen van een nieuwe garagepoort, alarmsystemen, nieuwe sloten, - Belastingvermindering voor brand- en inbraakpreventie (p. 7) - BTW van 6% (p. 8) Plaatsen van een hemelwaterput - Premie voor het installeren van een hemelwaterput en/of infiltratie (p. 16) Plaatsen van zonnepanelen - Belastingvermindering voor energiebesparende maatregelen (p. 7) - BTW van 6% (p. 8) - Groenestroomcertificaten (p. 14) Plaatsen van een zonneboiler - Belastingvermindering voor energiebesparende maatregelen (p. 7) - BTW van 6% (p. 8) - Premie van Eandis voor het plaatsen van een zonneboiler (p. 18) 4

5 U gaat een woning slopen? - De stad Lokeren voorziet een slooppremie wanneer het om een krotwoning gaat (p. 18) - Verlaagd BTW-tarief voor de sloop en heropbouw van een woning (enkel voor 2009) (p. 8) U gaat een woning bouwen? Voor het bouwen van een woning zijn volgende premies mogelijk, indien u aan de voorwaarden voldoet: - Belastingvermindering voor energiebesparende maatregelen of de premie voor energiebesparende investeringen door een nietbelastingbetaler (p. 7 & 12) - Verlaagd BTW-tarief voor de bouw van woningen (enkel voor 2009) (p. 8) - Premie van Eandis wanneer het E-peil van de woning niet hoger is dan 80 (p. 18) - Bouwpremie van de stad Lokeren (enkel in combinatie met de slooppremie) (p. 17) - Verlaagd BTW-tarief voor de sloop en heropbouw van een woning (enkel voor 2009) (p. 8) U gaat een woning huren? Misschien komt u wel in aanmerking voor de huursubsidie en installatiepremie. (p. 13) U gaat lenen voor de verbouwing of bouw van uw woning? Bij volgende instanties kan u terecht voor leningen: - Provincie Oost-Vlaanderen voor een aanvullende lening - Het Vlaams Woningfonds - De Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen Bovendien biedt de Vlaamse overheid ook een Verzekering Gewaarborgd Wonen aan. 5

6 Andere premies van de stad Lokeren De stad Lokeren geeft eveneens: (p. 16 & 17) - Een premie voor het verfraaien van de voorgevel van handelspanden - Een premie voor het beter toegankelijk maken van handelspanden voor rolstoelgebruikers en minder mobiele personen - Een premie voor de herontwikkeling en ingebruikname van leegstaande panden ten behoeve van ondernemers - Teruggave van (een deel van) het betaalde drinkwaterverbruik aan gezinnen met minstens 3 kinderen ten laste - Premies voor kinderdagverblijven (meer info bij Patjoepelke, 09/ ) Andere premies - Het sociaal verwarmingsfonds geeft een verwarmingstoelage voor wie verwarmt met huisbrandolie, lamppetroleum (type C) of bulkpropaangas (p. 18) - Gespreide betaling van uw mazoutfactuur (p. 19) - Jaarlijkse forfaitaire vermindering van de energiefactuur (p. 21) Interessante websites

7 Premies gerangschikt volgens overheid of subsidiërende instantie Federale overheid Belastingvermindering voor energiebesparende investeringen De federale overheid voorziet een belastingvermindering voor de eigenaars van nieuwgebouwde of gerenoveerde woningen die energiebesparende werkzaamheden hebben laten uitvoeren. Per belastingaangifte mag voor het inkomstenjaar 2009 maximaal euro bij nieuwbouw en renovatie worden gerecupereerd per woning. Voor de installatie van een zonneboiler en fotovoltaïsche zonnepanelen geldt een maximum van euro. De werken moeten worden uitgevoerd door een geregistreerde aannemer. Welke werken komen in aanmerking? - vervanging van oude stookketels door een condensatieketel - installatie van een zonneboiler - installatie van fotovoltaïsche zonnepanelen - plaatsing van dubbele beglazing - isolatie van daken - plaatsing van een warmteregeling van een installatie van centrale verwarming door middel van thermostatische kranen of door een kamerthermostaat met tijdinschakeling - energie-audit van de woning - jaarlijks onderhoud van uw stookketel Meer info: Dienst Huisvesting Stad Lokeren, Groentemarkt 1, 9160 Lokeren. 09/ of Belastingvermindering voor brand- en inbraakpreventie De federale overheid voorziet een belastingvermindering voor gezinnen die hun woning beveiligen tegen brand of inbraak. De belastingvermindering is gelijk aan 50% van de werkelijk betaalde uitgaven. Voor het inkomstenjaar 2007 mag maximaal 170 euro worden ingebracht. Voor het inkomstenjaar 2009 wordt dit bedrag aangepast aan de index. Meer info: Dienst Huisvesting Stad Lokeren, Groentemarkt 1, 9160 Lokeren, 09/ of 7

8 BTW van 6 % voor de renovatie van woningen Voor het renoveren van woningen die ouder zijn dan 5 jaar geldt een verlaagd BTW-tarief van 6 %. De werken moeten uitgevoerd worden door een geregistreerd aannemer. Meer info: BTW-kantoor, Grote Kaai 20, 9160 Lokeren, 02/ , Verlaagd BTW-tarief voor de bouw van woningen Voor nieuwbouw wordt het normale BTW-tarief van 21% tijdelijk verlaagd naar 6 % voor de oprichting evenals voor de levering van gebouwen die de bouwheer of de verkrijger hetzij uitsluitend, hetzij hoofdzakelijk als vaste privé-woning waar hij gedomicilieerd is, zal gebruiken. De vermindering kan gevraagd worden voor een beperkte schijf van facturen voor een totaal bedrag van maximum euro excl. BTW. Deze tijdelijke maatregel is uitsluitend van toepassing op facturen die opgemaakt zijn van 1 januari 2009 tot en met 31 december De facturatie moet gebeuren vóór de ingebruikname van de woning. De woning moet ten minste 5 jaar gebruikt worden als gezinswoning. Deze periode eindigt op 31 december van het vijfde jaar volgend op het jaar van de eerste ingebruikneming van het gebouw door de verkrijger of bouwheer. De werken moeten uitgevoerd en gefactureerd worden door een geregistreerd aannemer. Meer info: BTW-kantoor, Grote Kaai 20, 9160 Lokeren, 02/ , Verlaagd BTW-tarief voor de sloop en heropbouw van woningen Wanneer een oud gebouw wordt afgebroken en vervangen door een nieuwe woning kan het verlaagde BTW-tarief van 6% toegepast worden. Het betreft een tijdelijke maatregel die enkel voor 2009 geldt. De werken moeten uitgevoerd worden door een geregistreerd aannemer en moeten betrekking hebben op een woning die na de uitvoering van de werken, hetzij uitsluitend, hetzij hoofdzakelijk als privé-woning wordt gebruikt. Meer info: BTW-kantoor, Grote Kaai 20, 9160 Lokeren, 02/ , 8

9 Vlaamse overheid Renovatiepremie U kunt een premie krijgen voor de woning die u op de aanvraagdatum zelf bewoont als hoofdverblijfplaats en waarvan u eigenaar bent (of een zakelijk recht hebt). Voorwaarden: - u of uw partner mag in de periode tot 3 jaar vóór de aanvraagdatum geen andere woning volledig in volle eigendom of volledig in vruchtgebruik hebben - het gezamenlijk belastbaar inkomen van 3 jaar voor de aanvraag mag niet hoger zijn dan euro voor een alleenstaande, of euro voor wettelijk of feitelijk samenwonenden of alleenstaanden met 1 persoon ten laste (te vermeerderen met euro per persoon ten laste) - de woning moet minstens 25 jaar oud zijn - u moet minstens euro aan facturen voorleggen exclusief BTW - de facturen mogen niet ouder zijn dan 3 jaar - de premie is niet cumuleerbaar met de verbeteringspremie Hoeveel bedraagt de premie? De premie bedraagt 30% van de aanvaarde kostprijs exclusief BTW met een maximum van euro. Meer info: Dienst Huisvesting Stad Lokeren, Groentemarkt 1, 9160 Lokeren, 09/ of 9

10 10 Verbeteringspremie Verbeteringswerken: Werk Premie Minimumfactuur Dak euro euro Dakisolatie vanaf 40 m² 100 euro 200 euro Dakisolatie vanaf 100 m² 300 euro 600 euro Dakisolatie vanaf 150 m² 500 euro euro Buitenschrijnwerk euro euro Gevelwerken euro euro Sanitair 750 euro euro Elektriciteit 750 euro euro Optrekkend muurvocht 750 euro euro (Water)verwarmingstoestel 250 euro 500 euro met gesloten ver- brandingsruimte Centrale verwarming euro euro Werken rookkanaal/ schouw 500 euro euro Verbouwingswerken: Wie moet verbouwen om te verhelpen aan de overbewoning van de woning krijgt 50% van de facturen terugbetaald met een maximum van euro. De verbouwingswerken moeten betrekking hebben op de leefruimte, keuken of slaapkamers. Andere voorwaarden: - enkel de bewoner kan de premie aanvragen, - de facturen moeten geadresseerd zijn op het adres van de premiewoning - de woning moet ten minste 20 jaar geleden voor de 1ste maal in gebruik zijn genomen, behalve wanneer het gaat om verbouwingswerken - het niet-geïndexeerde kadastraal inkomen: maximum euro - de facturen mogen niet ouder zijn dan één jaar voor de aanvraag datum - het netto belastbaar inkomen van de aanvrager van 3 jaar voor de

11 aanvraag bedraagt maximum euro (te vermeerderen met euro per persoon ten laste) - de premie moet worden aangevraagd nadat de werken zijn uitgevoerd - u kunt de verbeteringspremie in een periode van 10 jaar, 3 keer aanvragen. - de premie is niet cumuleerbaar met de renovatiepremie Meer info: Dienst Huisvesting Stad Lokeren, Groentemarkt 1, 9160 Lokeren, 09/ of Aanpassingspremie Wie ouder is dan 65, of gehandicapt, en werken laat uitvoeren aan de woning in functie van verminderde mobiliteit kan hiervoor een premie van maximum euro krijgen. Aanpassingswerken: - de woning toegankelijker maken voor vijfenzestigplussers en/of - aanpassingen die de vijfenzestigplusser of de gehandicapte in staat stellen om zich vlotter door de woning te begeven vb. elektrische traplift - verbouwingswerkzaamheden om vijfenzestigplussers of gehandicapten zelfstandig en afzonderlijk bij u te laten inwonen. Voorwaarden: - dezelfde als bij de verbeteringspremie - de premie moet echter minstens 600 euro bedragen Meer info: Dienst Huisvesting Stad Lokeren, Groentemarkt 1, 9160 Lokeren, 09/ of 11

12 12 Premie voor energiebesparende investeringen door niet-belastingbetalers Gezinnen die geen of onvoldoende belastingen betalen om van de belastingvermindering te genieten, hebben vanaf 2008 recht op een premie voor energiebesparende investeringen: - plaatsing van dakisolatie in een bestaande woning : 8 euro per vierkante meter - hoogrendementsbeglazing ter vervanging van enkele beglazing : 150 euro per vierkante meter - condensatieketel ter vervanging van het bestaande verwarmingssysteem : euro. Evenals de belastingvermindering kan men nooit meer dan euro premie krijgen. Voor beschermde afnemers (o.a. personen met een verhoogde tegemoetkoming van het ziekenfonds, personen in budgetbegeleiding bij het OCMW, gehandicapten, leefloontrekkers of bejaarden die genieten van een gewaarborgd inkomen) gelden 20% hogere premies en een 20% hoger maximumbedrag. Meer info: Dienst Huisvesting Stad Lokeren, Groentemarkt 1, 9160 Lokeren, 09/ of Premie voor het plaatsen van dakisolatie Het Vlaams Energieagentschap voorziet vanaf 1 januari 2009 een premie van maximum 500 euro voor het plaatsen van dakisolatie. Er moet minimum 40 m² isolatie geplaatst worden. De premie wordt samen aangevraagd met de premie van Eandis. Afhankelijk van de premie die de netbeheerder uitkeert zal uw premie 500 euro bedragen of minder indien het uitgekeerde premiebedrag hoger zou zijn dan de werkelijk betaalde factuur. Meer info: Dienst Huisvesting Stad Lokeren, Groentemarkt 1, 9160 Lokeren, 09/ of lokeren.be,

13 Huursubsidie en installatiepremie Wie verhuist van een ongezonde naar een gezonde huurwoning kan hiervoor een premie krijgen. Wie ouder is dan 65 jaar, of gehandicapt, komt in aanmerking voor deze premie als de verlaten woning onaangepast is en de nieuwe woning aangepast is. Een woning is bijvoorbeeld onaangepast als er trappen zijn in de woning of als de woning te groot is. Wat zijn de voorwaarden? - geen eigendom gedurende de voorbije 3 jaar - maximale huurprijs: 520 euro (te vermeerderen indien er personen ten laste zijn) - maximale inkomen: euro (te vermeerderen met euro per persoon ten laste) - premie moet worden aangevraagd uiterlijk 6 maanden na de verhuis - de verhuurder mag geen sociale huisvestingsmaatschappij zijn. Hoeveel bedraagt de premie? De huursubsidie en installatiepremie zijn afhankelijk van het inkomen. Meer info: Dienst Huisvesting Stad Lokeren, Groentemarkt 1, 9160 Lokeren, 09/ of Gratis verzekering gewaarborgd wonen Als u onvrijwillig werkloos of arbeidsongeschikt wordt, helpt de Vlaamse overheid u bij de afbetaling van uw hypothecaire lening. U kan hiervan genieten als u aan een aantal voorwaarden voldoet en de aanvraag hebt ingediend vóór u onvrijwillig werkloos of arbeidsongeschikt werd. Meer info: Wonen-Vlaanderen, Koning Albert II-laan 20 bus 7, 1000 Brussel, 1700 of 13

14 Groenestroomcertificaten bij de plaatsing van fotovoltaïsche zonnepanelen Voor elke 1000 kwh elektriciteit opgewekt met deze zonnepanelen ontvangt de eigenaar een groenestroomcertificaat. Elk certificaat kan vervolgens bij de netbeheerder ingeruild worden tegen een gegarandeerde waarde van 450 euro gedurende 20 jaar vanaf de inwerkingstelling van de installatie. Deze regeling geldt voor elk PV-systeem dat geplaatst en in dienst genomen werd na 1 januari Meer info: VREG Graaf de Ferrarisgebouw, K. Albert II-laan 20 bus 19, 1000 Brussel, 02/ , Vrijstelling van onroerende voorheffing Sedert 1 januari van het aanslagjaar 2003 zijn in het Vlaams Gewest gedurende een bepaalde periode vrijstellingen van onroerende voorheffing van kracht voor het verbouwen van een handelspand tot woning en het verbouwen van een verwaarloosde, onbewoonbaar verklaarde of ongeschikt verklaarde woning. Meer info: Tussenkomst Vlaams Fonds Wie aanpassingswerken uitvoert aan zijn woning of nood heeft aan aanvullende uitrusting in de woning omwille van een handicap kan een tussenkomst krijgen van het Vlaams Fonds. Meer info: Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap, Sterrenkundelaan 30, 1210 Brussel, 02/ of www. vaph.be 14

15 Provincie Oost-Vlaanderen Provinciale aanvullende leningen voor het kopen, bouwen of verbouwen van woningen Onder bepaalde voorwaarden kan men een persoonlijke aanvullende lening krijgen bij de provincie voor het kopen, bouwen of renoveren van een woning. De interestvoet van deze lening is zeer voordelig. Bedrag van de lening Maximum euro, te vermeerderen met 250 euro per persoon ten laste. Voorwaarden - maximum inkomen: euro als alleenstaande en euro als gezin - reeds een maximum hypothecaire hoofdlening hebben - een schuldsaldoverzekering moet afgesloten worden - aanvragen binnen de 6 jaar na het verlijden van je hypothecaire lening - maximale verkoopwaarde van de woning bedraagt euro - je mag geen andere woningen in je bezit hebben dan de woning waarvoor je de aanvullende lening aanvraagt. Meer info: Dienst Huisvesting Stad Lokeren, Groentemarkt 1, 9160 Lokeren, 09/ of Of: Provincie Oost-Vlaanderen Dienst Welzijn, Woodrow Wilsonplein 2, 9000 Gent, Betty De Mol: 09/ of Micheline Moriau: 09/ of 15

16 Stad Lokeren Premie voor het installeren van een hemelwaterput en/of infiltratie Indien u bij een bestaande woning een hemelwaterput van minimum 3000 liter installeert, dan kan u hiervoor een premie van 300 euro krijgen. Voorwaarden: - de aanvraag moet gebeuren uiterlijk 6 maand na de datum van de facturen. - een pomp is aangesloten op de hemelwaterput. - er moet een keuringsattest van de Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening ingediend worden bij de aanvraag waaruit blijkt dat de circuits voor drinkwater en hemelwater gescheiden zijn. Meer info: Dienst Huisvesting Stad Lokeren, Groentemarkt 1, 9160 Lokeren, 09/ of Slooppremie Wie als eigenaar een krotwoning sloopt kan hiervoor een premie van euro krijgen. Indien er meerdere aan elkaar palende woningen worden gesloopt, dan wordt vanaf de tweede woning een premie van euro toegekend. Voorwaarden: - het moet gaan over een slechte woning - aanvraag gebeurt vóór de sloopwerken - de uitbetaling gebeurt nadat de woning volledig is gesloopt en alle sloopafval van het terrein werd verwijderd (uiterlijk 1 jaar na de aanvraag van de premie) Meer info: Dienst Huisvesting Stad Lokeren, Groentemarkt 1, 9160 Lokeren, 09/ of 16

17 Bouwpremie na het verkrijgen van de slooppremie Wie een woning bouwt nadat hij eerst de slooppremie had gekregen (en op die plaats dus eerst een krotwoning heeft gesloopt) kan hiervoor een premie van euro krijgen. Voorwaarde: - de aanvraag moet gebeuren vóór dat men de nieuwe woning bouwt en uiterlijk 3 jaar na de toekenning van de slooppremie Meer info: Dienst Huisvesting Stad Lokeren, Groentemarkt 1, 9160 Lokeren, 09/ of Andere premies van de stad Lokeren De stad Lokeren geeft eveneens een premie voor: - het verfraaien van de voorgevel van handelspanden - het beter toegankelijk maken van handelspanden voor rolstoelgebruikers en minder mobiele personen - de herontwikkeling en ingebruikname van leegstaande panden ten behoeve van ondernemers - Teruggave van (een deel van) het betaalde drinkwaterverbruik aan gezinnen met minstens 3 kinderen ten laste Meer info: Marc Van Rumst Middenstandsambtenaar, Groentemarkt 1, 9160 Lokeren, 09/ of Premies voor kinderdagverblijven Meer info: Patjoepelke, Sportlaan 4, 9160 Lokeren, 09/ of 17

18 Andere premies en leningen Eandis Via Eandis worden bijkomende premies gegeven voor energiebesparende maatregelen. We sommen er enkele op: Bij een bestaande woning: - condensatieketel op aardgas : 125 euro - dakisolatie: 4 of 2 euro/m² - plaatsen superisolerende beglazing: 10 euro/m² - thermostaatkranen op radiatoren: 5 euro - zonneboiler: tussen 525 en euro Bij nieuwbouw: Vanaf 1 januari 2009 worden er geen premies meer voorzien voor de afzonderlijke werken. Enkel indien de woning een E-peil haalt van 80 of minder dan kan u een premie aanvragen van 200 tot euro (afhankelijk van het E-peil). Er wordt wel nog een premie voorzien voor domotica en een aardgaswasdroger. Meer info: Eandis REG-dienst, 078/ of Verwarmingstoelage voor wie verwarmt met huisbrandolie, lamppetroleum (type C) of bulkpropaangas Het gaat om de factuur betaald voor huisbrandolie (of mazout) aan de pomp en in bulk (voor het vullen van een brandstoftank aan huis), verwarmingspetroleum aan de pomp en bulkpropaangas aan huis geleverd in grote hoeveelheid (in een propaangastank, niet in flessen). De levering moet gebeuren tussen 1 januari en 31 december Wie heeft recht op deze financiële tussenkomst? - Categorie 1: personen met recht op een verhoogde verzekeringstegemoetkoming van de ziekte- en invaliditeitsverzekering. Eveneens vereist is een jaarlijks bruto belastbaar inkomen van het huishouden lager of gelijk aan ,70 euro verhoogd met 2.707,42 euro per persoon ten laste 18

19 - Categorie 2: personen met een laag inkomen, d.w.z. huishoudens met een jaarlijks bruto belastbaar inkomen lager of gelijk aan ,70 euro verhoogd met 2.707,42 euro per persoon ten laste. Er wordt hierbij rekening gehouden met het niet-geïndexeerde kadastraal inkomen (x3) van de onroerende goederen buiten de gezinswoning. - Categorie 3 : personen met schuldoverlast die genieten van een schuldbemiddeling (conform de wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet, of een collectieve schuldenregeling (art. 1675/2 e.v. van het Gerechtelijk Wetboek) én de verwarmingsfactuur niet kunnen betalen. Hoeveel bedraagt de toelage? Voor de categorieën 1, 2 en 3 varieert de tussenkomst tussen 14 en 20 cent per liter; het bedrag hangt af van de prijs van de gefactureerde brandstof. Hoe hoger de prijs, hoe hoger de tussenkomst. Het Fonds komt voor maximum 1500 liter per stookseizoen en per gezin tussen. Voor personen die zich verwarmen met aan de pomp gekochte mazout of lamppetroleum heeft het Fonds een forfaitaire tussenkomst van 210 euro voorzien. Eén aankoopbewijs volstaat om recht te hebben op de forfaitaire toelage. Hoe vraagt u de toelage aan? Binnen de 60 dagen na de levering moet u bij het OCMW van uw gemeente uw aanvraag indienen. Meer info: Sociaal Huis, Lepelstraat 4, 9160 Lokeren, 09/ , Gespreide betaling van uw mazoutfactuur Om de burger te helpen bij het betalen van de energiefactuur, werkte de overheid een reeks maatregelen uit. Een van die maatregelen houdt in dat de consument de mogelijkheid heeft om zijn mazoutfactuur gespreid te betalen. De lijst van brandstofhandelaars die deze gespreide betalingen aanbieden, conform de minimumvoorwaarden van het Koninklijk Besluit van 28 november 2008 (B.S ), zijn te vinden op de website van de FOD Economie. Als een consument zijn jaarlijks verbruik in schijven wil betalen, moet hij 19

20 20 hiervoor een contract afsluiten met zijn brandstofhandelaar. Ook brandstoffenhandelaars die op voormelde lijst niet voorkomen, bieden in bepaalde omstandigheden hun cliënteel de mogelijkheid het geschatte jaarverbruik in schijven te betalen. Informeer u dus ook bij uw gebruikelijke brandstoffenhandelaar. Het te betalen maandbedrag wordt berekend op basis van het verwachte jaarverbruik; dat maandbedrag kan worden aangepast in functie van het reële verbruik of bij sterke prijsschommelingen. Verschillende betaalmogelijkheden moeten worden aangeboden en er mag geen meerprijs worden aangerekend indien de klant weigert om via domiciliëring te betalen. Als de consument zijn mazoutfactuur gespreid wil betalen moet hij uiterlijk op de dag van de eerste levering een voorschot op zijn eerste factuur betaald hebben. Dat voorschot bedraagt: - minimum 50% van de factuurprijs; - wordt betaald via een eenmalige overschrijving of via al gestorte maandelijkse bedragen; - geldt voor een eerste levering van minstens liter en maximum het geschatte jaarverbruik. De daaropvolgende leveringen bedragen minimum liter, tenzij de inhoud van de tank kleiner is dan liter, waarvoor een levering van minstens 900 liter niet kan worden geweigerd. Het contract voor een gespreide betaling is slechts met 1 verdeler afsluitbaar en is altijd een contract van bepaalde duur: - looptijd is 24 maanden - indien het contract voor bepaalde duur niet opgezegd is, wordt het contract voor onbepaalde duur verlengd; - indien het contract van bepaalde duur vroegtijdig wordt opgezegd, is daaraan een schadevergoeding van maximum 75 euro verbonden. Na deze periode is het contract van onbepaalde duur. Het contract is steeds opzegbaar zonder enige vorm van schadevergoeding. Meer info: Bij uw stookolieleverancier,

21 Jaarlijkse forfaitaire vermindering van de energiefactuur Omdat een aantal gezinnen het moeilijk krijgen om hun energiefactuur te betalen, heeft de federale overheid beslist om eindgebruikers van bepaalde verwarmingsbrandstoffen een hart onder de riem te steken door hen jaarlijks een forfaitaire vermindering toe te kennen. Deze vermindering bedraagt 105 euro in 2009 voor gezinnen die hoofdzakelijk verwarmen met aardgas, elektriciteit, huisbrandolie/mazout, bulkpropaan of lamppetroleum type C. Enkele voorwaarden: - Uw jaarlijks gezamenlijk belastbaar inkomen mag niet hoger zijn dan euro. - Uw gezin mag niet genieten van een sociaal tarief voor aardgas of elektriciteit noch van een toelage via het Sociaal Verwarmingsfonds. Op het ogenblik van de jaarlijkse afrekening van de elektriciteit ontvangt ieder Belgisch gezin dat niet van het sociaal tarief geniet automatisch een aanvraagformulier via zijn elektriciteitsleverancier. Dit moet u binnen de 60 dagen na ontvangst indienen. Lening bij het Vlaams Woningfonds Gezinnen met minstens 1 kind kunnen bij het Vlaams Woningfonds terecht voor goedkope woonleningen vanaf 1,50 % voor de aankoop van een woning, een nieuwbouw, werken aan een woning of een terugbetaling van bezwarende hypothecaire schulden (in uitzonderlijke gevallen). Uw netto belastbaar inkomen van uw laatst gekende aanslagbiljet mag de vastgestelde maximumgrenzen niet overschrijden. Het maximum toegelaten netto belastbaar inkomen wordt vastgesteld op basis van de gezinssamenstelling, waarbij een als ernstig gehandicapt kind voor 2 kinderen ten laste telt. Het huidige maximum is vastgelegd op euro voor een gezin met één kind ten laste. Dit maximum wordt telkens verhoogd met euro voor elke bijkomende persoon ten laste. Voormelde bedragen worden jaarlijks op 1 januari geïndexeerd. 21

22 Een minimum aan spaargelden is noodzakelijk. De woning moet in het Vlaams Gewest gelegen zijn en moet gedurende de looptijd van de lening door het gezin bewoond worden (ze mag dus niet verhuurd worden). De verkoopwaarde en het volume mogen de vastgestelde maximumgrenzen niet overschrijden. Dit is eveneens afhankelijk van de gezinssituatie. Meer info: Vlaams Woningfonds van de grote gezinnen cvba, Provinciale dienst Oost-Vlaanderen, Sint-Pietersaalstraat 177, 9000 Gent, 09/ of 22 Lening bij de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen Iedereen zonder eigendom (behalve wanneer hij dat enige eigendom wil renoveren en met een inkomen binnen bepaalde grenzen dat een realistisch afbetalingsplan garandeert) kan een lening aanvragen. De VMSW geeft wederopneembare kredieten voor de aankoop van een te renoveren woning van minstens 30 jaar oud en waarvan de aankoopprijs beperkt is. Er zijn ook leningen voor de renovatie van de eigen woning, voor de bouw van een nieuwe woning of voor de aankoop van een sociale koopwoning van een sociale huisvestingsmaatschappij. Het bedrag dat u kan lenen en de rentevoet hangen af van de gezinssituatie, het inkomen en de ligging van de woning. Het inkomen van een alleenstaande moet tussen en euro liggen en mag niet meer zijn dan euro per gezin. Dit bedrag stijgt met euro per persoon ten laste.

KWALITATIEF WONEN IN DE GRENSSTREEK

KWALITATIEF WONEN IN DE GRENSSTREEK KWALITATIEF WONEN IN DE GRENSSTREEK HUISVESTING- & ENERGIEPREMIES INTERGEMEENTELIJKE SAMENWERKING MESEN, WERVIK EN MENEN VERSIE MENEN INHOUD PREMIE-OVERZICHT PER TYPE WERKZAAMHEID...4 1. HUISVESTINGPREMIES...6

Nadere informatie

Aanslagjaar 2012/inkomsten 2011 De fiscaliteit van het hypothecaire woningkrediet

Aanslagjaar 2012/inkomsten 2011 De fiscaliteit van het hypothecaire woningkrediet Aanslagjaar 2012/inkomsten 2011 De fiscaliteit van het hypothecaire woningkrediet Hypothecair woningkrediet: de regeling voor de enige eigen woning (de woonbonus) Als u een woning koopt, bouwt of verbouwt

Nadere informatie

Energie besparen, wegwijs in het premie-doolhof

Energie besparen, wegwijs in het premie-doolhof Energie besparen, wegwijs in het premie-doolhof limburg.be/wonen 011 23 72 02 Energie besparen Energie besparen, wegwijs in het premie-doolhof Energie besparen, wegwijs in het premie-doolhof Geld gooi

Nadere informatie

Woonwinkel regio Tielt. Steeds je eerste stap! Een huis kopen..., een huis verbouwen... misschien heeft u recht op een premie...

Woonwinkel regio Tielt. Steeds je eerste stap! Een huis kopen..., een huis verbouwen... misschien heeft u recht op een premie... Een huis kopen..., een huis verbouwen... misschien heeft u recht op een premie... Woonwinkel regio Tielt 2015 Voorjaar Steeds je eerste stap! De woonwinkel zet u gratis en vrijblijvend op weg : Tel 051

Nadere informatie

dienst wonen Woonpremies in Gent

dienst wonen Woonpremies in Gent dienst wonen Woonpremies in Gent Uitgave februari 20 Voorwoord Beste Gentenaar, Gent is een aangename stad om in te wonen. Onze stad wordt er bovendien nog elke dag mooier op, daar hoef ik u al lang niet

Nadere informatie

DIENST WONEN WOONPREMIES IN GENT

DIENST WONEN WOONPREMIES IN GENT DIENST WONEN WOONPREMIES IN GENT Uitgave februari 20 Voorwoord Beste Gentenaar, Gent is een aangename stad om in te wonen. Onze stad wordt er bovendien nog elke dag mooier op, daar hoef ik u al lang niet

Nadere informatie

SOCIALE LENINGEN VAN DE VLAAMSE MAATSCHAPPIJ VOOR SOCIAAL WONEN (VMSW) EN HET VLAAMS WONINGFONDS (VWF)

SOCIALE LENINGEN VAN DE VLAAMSE MAATSCHAPPIJ VOOR SOCIAAL WONEN (VMSW) EN HET VLAAMS WONINGFONDS (VWF) WOONLENINGEN Wil je een woning kopen, renoveren of bouwen? Dan heb je een lening nodig. In deze folder bespreken we: sociale leningen van de VMSW en het VWF; woonkredieten van kredietmaatschappijen erkend

Nadere informatie

VRAAG EN ANTWOORD (FAQ) DUWOLIM 28 JANUARI 2014

VRAAG EN ANTWOORD (FAQ) DUWOLIM 28 JANUARI 2014 VRAAG EN ANTWOORD (FAQ) DUWOLIM 28 JANUARI 2014 1. WELKE STEDEN EN GEMEENTEN NEMEN DEEL AAN DEZE ACTIE?... 2 2. HOE KAN IK DEZE LENINGEN AANVRAGEN?... 2 3. WELKE DOCUMENTEN HEB IK NODIG OM EEN AANVRAAG

Nadere informatie

Faq Duwolim 20100915-1

Faq Duwolim 20100915-1 1. Welke steden en gemeenten nemen deel aan deze actie? 2. Hoe kan ik deze leningen aanvragen? 3. Welke documenten heb ik nodig om een aanvraag te kunnen indienen? 4. Zijn er inkomensbeperkingen om in

Nadere informatie

Het nodige geld voor uw eigen huis

Het nodige geld voor uw eigen huis Het nodige geld voor uw eigen huis Het Soepel Woonkrediet in de praktijk FINTRO. GAAT VER, BLIJFT DICHTBIJ. Dromen van een eigen huis of appartement. Huren wordt alsmaar duurder. Veel mensen willen dan

Nadere informatie

Het FRGE-krediet in een veertigtal vragen

Het FRGE-krediet in een veertigtal vragen Het FRGE-krediet in een veertigtal vragen 1) Wat is het FRGE? 2) Waarom moet ik aankloppen bij wvi voor een lening bij het Fonds? 3) Welke rol speelt de stad/gemeente? 4) Welke gemeenten nemen deel aan

Nadere informatie

Belastingvermindering voor energiebesparende investeringen Groene lening

Belastingvermindering voor energiebesparende investeringen Groene lening Belastingvermindering voor energiebesparende investeringen Groene lening Federale Overheidsdienst FINANCIEN - 2011 - Deze brochure werd opgesteld door een werkgroep amb te na ren van de Federale Overheidsdienst

Nadere informatie

Goedkope lening: lening met een jaarlijks kostenpercentage (JKP) gelijk aan 2%

Goedkope lening: lening met een jaarlijks kostenpercentage (JKP) gelijk aan 2% REGLEMENT VOOR HET VERSTREKKEN VAN GOEDKOPE EN RENTELOZE LENINGEN VOOR ENERGIEBESPARENDE RENOVATIEWERKEN IN HET KADER VAN HET FONDS TER REDUCTIE VAN DE GLOBALE ENERGIEKOST 1. Definities Doelgroep: de doelgroep

Nadere informatie

ENERGIEBESPARENDE RENOVATIEWERKEN IN HET KADER VAN HET

ENERGIEBESPARENDE RENOVATIEWERKEN IN HET KADER VAN HET REGLEMENT VOOR HET VERSTREKKEN VAN LENINGEN VOOR ENERGIEBESPARENDE RENOVATIEWERKEN IN HET KADER VAN HET FONDS TER REDUCTIE VAN DE GLOBALE ENERGIEKOST ARTIKEL 1: DEFINITIES 1 Cvba met sociaal oogmerk Duwolim:

Nadere informatie

Wegwijs in de fiscaliteit van uw woning

Wegwijs in de fiscaliteit van uw woning Wegwijs in de fiscaliteit van uw woning Federale Overheidsdienst FINANCIEN - 2009 - Deze brochure werd opgesteld door een werkgroep amb te na ren van de Federale Overheidsdienst FINANCIEN. Ze mag niet

Nadere informatie

ENERGIEBESPARENDE RENOVATIEWERKEN IN HET KADER VAN HET

ENERGIEBESPARENDE RENOVATIEWERKEN IN HET KADER VAN HET REGLEMENT VOOR HET VERSTREKKEN VAN LENINGEN VOOR ENERGIEBESPARENDE RENOVATIEWERKEN IN HET KADER VAN HET FONDS TER REDUCTIE VAN DE GLOBALE ENERGIEKOST ARTIKEL 1: DEFINITIES 1 Duwolim: cvba met sociaal oogmerk

Nadere informatie

VEA. Premies voor energiebesparing in Vlaanderen. bereken uw winst op www.energiesparen.be. subsidies

VEA. Premies voor energiebesparing in Vlaanderen. bereken uw winst op www.energiesparen.be. subsidies isoleer, isoleer, isoleer! Premies voor energiebesparing in Vlaanderen subsidies VEA 2011 isoleer, isoleer, cv-installateur isoleer! bereken uw winst op www.energiesparen.be Energie besparen: u wint altijd

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2012. Voorgelegd aan de Algemene Vergadering van 21 mei 2013

JAARVERSLAG 2012. Voorgelegd aan de Algemene Vergadering van 21 mei 2013 JAARVERSLAG 2012 Voorgelegd aan de Algemene Vergadering van 21 mei 2013 Duwolim CVBA met sociaal oogmerk Marktplein 7 3550 Heusden-Zolder RPR Hasselt 0807.760.273 duwolim@sjk.woonnet.be Woord vooraf van

Nadere informatie

Belastingvermindering voor energiebesparende investeringen Groene lening

Belastingvermindering voor energiebesparende investeringen Groene lening Belastingvermindering voor energiebesparende investeringen Groene lening Federale Overheidsdienst FINANCIEN - 2010 - Deze brochure werd opgesteld door een werkgroep amb te na ren van de Federale Overheidsdienst

Nadere informatie

VEA. Premies voor energiebesparing in Vlaanderen. bereken uw winst op www.energiesparen.be. subsidies

VEA. Premies voor energiebesparing in Vlaanderen. bereken uw winst op www.energiesparen.be. subsidies isoleer, isoleer, isoleer! Premies voor energiebesparing in Vlaanderen subsidies VEA 2010 isoleer, isoleer, cv-installateur isoleer! bereken uw winst op www.energiesparen.be Energie besparen: u wint altijd

Nadere informatie

PROSPECTUS LENINGEN. Deze prospectus is van toepassing vanaf 1 januari 2014

PROSPECTUS LENINGEN. Deze prospectus is van toepassing vanaf 1 januari 2014 VLAAMS WONINGFONDS cvba de Meeûssquare 26-27 1000 BRUSSEL PROSPECTUS LENINGEN Deze prospectus is van toepassing vanaf 1 januari 2014 De hier omschreven leningen zijn onderworpen aan het besluit van de

Nadere informatie

Goedkope lening: lening met een jaarlijks kostenpercentage (JKP) gelijk aan 2%

Goedkope lening: lening met een jaarlijks kostenpercentage (JKP) gelijk aan 2% REGLEMENT VOOR HET VERSTREKKEN VAN GOEDKOPE EN RENTELOZE LENINGEN VOOR ENERGIEBESPARENDE RENOVATIEWERKEN IN HET KADER VAN HET FONDS TER REDUCTIE VAN DE GLOBALE ENERGIEKOST 1. Definities Doelgroep: de doelgroep

Nadere informatie

Energiegids. ontdek meer over uw factuur voor elektriciteit en aardgas

Energiegids. ontdek meer over uw factuur voor elektriciteit en aardgas Energiegids ontdek meer over uw factuur voor elektriciteit en aardgas Wat vindt u in deze gids? Beste lezer, Elektriciteit en aardgas zijn duur. Wil u zo weinig mogelijk betalen? Dan is het belangrijk

Nadere informatie

Sociale maatregelen voor wie elektriciteit en aardgas koopt

Sociale maatregelen voor wie elektriciteit en aardgas koopt Sociale maatregelen voor wie elektriciteit en aardgas koopt Wie heeft recht op de sociale maximumprijs voor elektriciteit en aardgas? Welke maatregelen beschermen je tegen afsluiting? Sociale maatregelen

Nadere informatie

Energie besparen bij u thuis

Energie besparen bij u thuis Energie besparen bij u thuis Premies voor energiebesparing in Vlaanderen subsidies VEA 2008 bereken uw winst op www.energiesparen.be Inhoud Energie besparen: u wint altijd Energierenovatieprogramma 2020

Nadere informatie

IK KOOP IK LEEN. De notaris luistert, geeft raad en tekent mee KONINKLIJKE FEDERATIE VAN HET BELGISCH NOTARIAAT

IK KOOP IK LEEN. De notaris luistert, geeft raad en tekent mee KONINKLIJKE FEDERATIE VAN HET BELGISCH NOTARIAAT IK KOOP IK LEEN De notaris luistert, geeft raad en tekent mee KONINKLIJKE FEDERATIE VAN HET BELGISCH NOTARIAAT 43331_koop-leen_binnenwerk:binnenwerk 11/10/10 11:14 Page a IK KOOP IK LEEN De notaris luistert,

Nadere informatie

WEGWIJS IN energie. Versie november 2014 Energie

WEGWIJS IN energie. Versie november 2014 Energie WEGWIJS IN energie Versie november 2014 Energie WEGWIJS IN ENERGIE in drie stappen... Het sociaal tarief voor gas en elektriciteit Het sociaal stookoliefonds Het gas- en elektriciteitsfonds Wegwijs in

Nadere informatie

Brussel, 6 februari 2008 080206_Advies_REG_investeringen Advies Premies voor REG-investeringen in woningen voor niet-of-onvoldoende-belastingbetalers

Brussel, 6 februari 2008 080206_Advies_REG_investeringen Advies Premies voor REG-investeringen in woningen voor niet-of-onvoldoende-belastingbetalers Brussel, 6 februari 2008 080206_Advies_REG_investeringen Advies Premies voor REG-investeringen in woningen voor niet-of-onvoldoende-belastingbetalers Inhoud Krachtlijnen van het advies... 3 Advies... 4

Nadere informatie

Uw woonkrediet in een overzichtelijk stappenplan

Uw woonkrediet in een overzichtelijk stappenplan Geef uw mening! Dexia Bank maakt jaarlijks tal van brochures om u op een aangename manier informatie te verschaffen. Hebt u echter nog suggesties? Vindt u dat er zaken ontbreken? Of bent u gewoon tevreden?

Nadere informatie

Premies en goedkope leningen voor energiebesparing subsidies. in Vlaanderen. bereken uw winst op www.energiesparen.be

Premies en goedkope leningen voor energiebesparing subsidies. in Vlaanderen. bereken uw winst op www.energiesparen.be 2014 Premies en goedkope leningen voor energiebesparing subsidies in Vlaanderen bereken uw winst op www.energiesparen.be Op www.energiesparen.be krijgt u een overzicht van alle premies. Onder de rubriek

Nadere informatie