INFOKUURNE. sociaal huis. september oktober Informatieblad van de kuurnse leefgemeenschap

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "INFOKUURNE. sociaal huis. september oktober 2012. Informatieblad van de kuurnse leefgemeenschap"

Transcriptie

1 INFOKUURNE september oktober 2012 Informatieblad van de kuurnse leefgemeenschap Verschijnt tweemaandelijks - Afgiftekantoor Kortrijk - V.U.: Rik Bouckaert, Hulstsestraat 223, B-8520 Kuurne sociaal huis

2 jaar sociaal huis Het SH in Kuurne startte in 2002 als pionier in de regio. We klopten aan bij enkele personen die ons meer kunnen vertellen over hoe de start verliep en/of hoe het SH de voorbije jaar evolueerde. Welk kernidee steekt volgens u achter het SH Kuurne? André : Voor mij waren de twee belangrijkste kernideeën in de eerste plaats ervoor te zorgen dat de Kuurnse inwoner met zijn sociale hulpvraag slechts naar 1 centrale plaats hoeft te gaan, in het SH waar je de sociale dienst van de gemeente en het OCMW samen vindt. En anderzijds het beleid op sociaal vlak op elkaar af te stemmen. André Vandenheede : voormalig OCMW-Secretaris en coördinator Sociaal Huis Geert : Door het samenbundelen van de administraties en de sociale dienstverleningen kunnen we een efficiëntere dienstverlening bieden aan de Kuurnse inwoners. André : Gelijktijdig startten ze in Oostende en in Aalst ook met de uitwerking van een SH, maar het concept was anders dan in Kuurne. De uitwerking in Kuurne was eerder uniek en heeft aangeslagen bij andere steden en gemeenten in de streek en heeft bij velen als voorbeeld gediend. Francis : Wat ik heel goed vind aan het SH is het laagdrempelige karakter. Vroeger gingen mensen met enige schroom naar het OCMW, terwijl ze nu gemakkelijker naar het SH stappen, dankzij de brede waaier van diensten die het SH aanbiedt. Je kunt er vandaag ook terecht voor allerlei vragen over premies, informatie over werken, energie, thuiszorg, wonen Wat waren de grootste veranderingen de laatste jaar? André : Voor de medewerkers van het loket en de diensthoofden was het een grote aanpassing om, naast hun eigen taken en werkterrein, zich ook open te stellen voor de sterk uitgebreide dienstverlening die het SH aanbood. Ze hebben hiervoor de nodige opleidingen gevolgd. Door hun inzet en enthousiasme hebben ze het kernidee van een SH helpen realiseren. Els : Het gevolg van jaar SH is dat wij nu vaak regisseur zijn van projecten en initiatieven op sociaal vlak, samen met andere partners. We konden ook heel vlot rekenen op de medewerking van andere sociale partners voor de welzijnsbeurs op 23 september. Niemand is verbaasd dat wij dit organiseren. Dat is een evolutie die er gekomen is dankzij jaar succesvol SH. Er is natuurlijk ook een keerzijde van de medaille : er worden steeds hogere verwachtingen gesteld André : Dat zal inderdaad de uitdaging worden voor de volgende jaren. De administratie wordt steeds complexer, maar wij zullen niet alle competenties verder kunnen opnemen. We zullen onze grenzen moeten durven stellen en voor bepaalde domeinen durven doorverwijzen naar andere partners die een grotere know-how in huis hebben. Geert : Wat voor mij een grote evolutie betekende was de aanstelling van verschillende coördinatoren voor ouderenbeleid, thuiszorg en sociale economie waardoor de dienstverlening beter georganiseerd werd en professioneler werd aangepakt. Geert Veldeman : OCMW-Voorzitter Francis : De eerste jaren was ik nog niet zo nauw betrokken bij het SH maar de laatste 6 jaar heb ik van dichtbij de opmaak van een lokaal sociaal beleidsplan kunnen volgen, een heel ambitieus plan! Ik kan het samenvatten als volgt met drie w s : wonen, welzijn en werk. Met wonen bedoel ik niet enkel het woonloket maar wel wonen in Kuurne in al zijn facetten, kortom zich goed voelen in Kuurne. Welzijn spreekt voor zich en werk, denken we aan het tewerkstellingspunt dit zijn de drie grote w s die sterk zijn uitgegroeid in het SH. Ik vreesde wel na drie jaar, nà de opstart van vele nieuwe diensten, vb. warme maaltijden, thuiszorg, uitbreiding poetsdienst dat het voor de personeelsleden niet meer beheersbaar zou blijven want ze moesten ook hun kerntaken blijven uitvoeren, nl. de individuele dienstverlening. Maar Geert heeft de uitvoering van het lokaal sociaal COLOFON COLOFON Info Kuurne is het officiële magazine van de gemeente Kuurne, verschijnt tweemaandelijks en wordt gratis huis aan huis bedeeld Verantwoordelijke uitgever: Rik Bouckaert, Schepen van informatie, Hulstsestraat 223, 8520 Kuurne Samenstelling en eindredactie: Informatiedienst Kuurne Foto voorpagina: Danny Depypere Lay-out en druk : Sint-Michielsdrukkerij, Kuurne oplage exemplaren Gelieve artikels voor volgende INFO (november-december 2012) binnen te brengen uiterlijk tegen oktober 2012 bij de informatiedienst van de gemeente Kuurne, Marktplein

3 beleidsplan in alle nuchterheid verder gezet, dit is zijn verdienste. Ja, het is enorm geëvolueerd de laatste 6 jaar, het is een heel creatief huis. Wat was de moeilijkste beslissing die u moest nemen in die jaar? André : Er was er niet één maar meerdere De moeilijkste voor mij was het concept van een SH uitwerken en dit laten functioneren op een goede manier. Aanvankelijk was het niet de bedoeling om extra medewerkers aan te werven en extra middelen te vragen maar de diensten te laten samenwerken en de inzet van mensen en middelen zo optimaal mogelijk te benutten. We konden geen beroep doen op externe organisaties of ervaringen van andere besturen. We hebben het vanuit onze buik moeten doen. Els Persyn : huidig OCMW-Secretaris en coördinator Sociaal Huis Els : In de korte periode dat ik er ben, heb ik nog geen cruciale beslissingen op het vlak van het SH moeten nemen. Ik zie het SH als een huisgezin met meerdere gezinsleden. je moet dag nà dag aan een goede samenwerking werken en als er discussies zijn, moeten die uitgepraat worden. Zoniet, zou er een breuk kunnen komen en dat wil ik ten zeerste vermijden! Francis : Ik heb altijd verdedigd dat gemeente en OCMW regisseur zijn op het sociaal vlak maar als er andere organisaties beter geschikt zijn voor bepaalde zaken, dan vind ik dat wij dit moeten uitbesteden. Geert : Voor mij was het doorhakken van de knoop voor de oprichting van een dienstencentrum de moeilijkste beslissing. In overleg met de secretaris, beslissen op welke site en hoe we het zullen uitbouwen, op voorhand niet wetend welke hete hangijzers, welke budgettaire gevolgen, welke valkuilen dit met zich kan meebrengen. Wat is positief gebleken uit de samenwerking gemeente en OCMW? Els : Als buitenstaander vind ik het feit alleen al dat gemeente en OCMW jaar geleden beslist hebben zo nauw samen te werken om een SH te realiseren, op zich al een heel positief gegeven. Dit betekent zeker een meerwaarde naar de bevolking van Kuurne toe. André : We zouden het natuurlijk aan de burger zelf moeten vragen, maar ik denk dat velen vandaag de dag al weten waar ze terecht kunnen met hun hulpvraag. Bovendien is de samenwerking tussen gemeente en OCMW veel intenser geworden. Francis : Wat voor mij een goede zaak is, dat de OCMW-voorzitter deel uitmaakt van het Schepencollege. Dit vereenvoudigt de besprekingen van de dossiers en bevordert het nemen van beslissingen. De duobaan met de OCMW-voorzitter zorgt ervoor dat we elkaar kunnen aanvullen. Geert : Inderdaad, niettegenstaande we vaak vissen in dezelfde vijver, bekijken we de zaken toch soms vanuit een andere invalshoek, maar dat kan het dossier maar verrijken. Welke meerwaarde biedt het SH in Kuurne? Els : Vroeger was er een grote drempel om het OCMW binnen te stappen, niet iedereen stapte zo gemakkelijk binnen. Het eenloket bestaat nu jaar, iedereen kan voor vele andere zaken ook bij ons terecht, zoals vb. poetsdienst, geboortepremie, en doordat we steeds communiceren voor wat het SH staat, merken we toch dat de drempel om hier binnen te stappen kleiner wordt. Francis Benoit : Schepen Sociale Zaken Francis : Het bestaan van een Lokaal sociaal Beleidsplan vind ik nog altijd een zeer grote meerwaarde, ook de jaaractieplannen en de opvolging ervan in kwartalen vind ik sterk. Het SH heeft hiermee een cultuur gecreëerd van zichzelf te evalueren en bij te sturen. Geert : Die registratie zorgt er bovendien ook voor dat het beleid hieruit besluiten trekt en kan beslissen op wat men speciaal moet inzetten. André : Ik hoor toch van mensen die al in het SH geweest zijn, dat ze heel tevreden zijn over de ontvangst en de hulpverlening in het SH. Ik bemerk ook dat mensen die het SH nog niet nodig gehad hebben, wel weten dat ze hier geholpen kunnen worden als ze een probleem mochten hebben op sociaal vlak. 3

4 sociaal INFO UIT HET SOCIAAL HUIS VIA SMS!! Wist je dat het Sociaal Huis al ongeveer jaar informatie, aankondigingen, nieuwigheden, via sms verspreidt aan ongeveer 150 Kuurnse burgers? Wat houdt de sms-dienst in? Regelmatig sturen wij een sms je met informatie over het Sociaal Huis. Dit kunnen aankondigingen voor activiteiten zijn, bekendmaken van nieuwe toelagen, doorgeven van sluitingsdagen, algemene nuttige info rond gezondheid, ouderenzorg, tewerkstelling, kinderopvang, Uiteraard verspreiden wij onze informatie hoofdzakelijk nog via de andere informatiekanalen zoals info-kuurne, de website, De sms dienst wil een aanvulling zijn voor deze gebruikelijke informatiekanalen. Worden wij dan overstelpt met sms jes? Neen, absoluut niet. Wij beperken ons tot een paar sms-jes per maand. Moeten wij hiervoor betalen? Neen, een sms je ontvangen is gratis. Als je een sms je terug stuurt, betaal je hiervoor het tarief zoals opgenomen in jouw tariefplan van je gsm abonnement. Maar een sms je terugsturen is eigenlijk niet de bedoeling. Je kan het Sociaal Huis verder makkelijkst bereiken via de gebruikelijke kanalen zoals ons vast telefoonnummer (056/ ), aan het loket, via mail Biedt de sms-dienst dan een meerwaarde voor mij? Eind vorig jaar hebben wij een tevredenheidsenquête gehouden bij de gebruikers van onze sms-dienst. Wij willen u graag enkele antwoorden van gebruikers meegeven: het meest interessante eraan is dat je het bericht kan bijhouden zonder dat je daar één of andere plaats in huis van doen hebt, waarbij je op het moment dat je deze info nodig hebt, niet meer weet waar je het betreffende boekje of info-kuurne hebt opgeborgen de sms jes herinneren je aan bepaalde informatie die je ergens gelezen of opgevangen hebt via de sms-dienst heb ik toch al nuttige informatie kunnen doorgeven aan andere mensen via deze dienst blijf je op de hoogte van veel dingen die gebeuren via het Sociaal Huis. Ik vind het interessant! veel interessante informatie, o.a. van cursussen Inschrijven voor de sms-dienst kan nog altijd. Je kunt hiervoor je gegevens doorgeven in het Sociaal Huis, Kortrijksestraat 2, via telefoon of via mail Je kunt je uiteraard ook op eenvoudige vraag terug uitschrijven voor deze dienstverlening. WONINGAANPASSING (65+) Je wilt zo lang mogelijk in je eigen huis blijven wonen, maar hebt soms fysieke belemmeringen waar je woning niet is aan aangepast. Je eigen woning aanpassen aan je individuele behoeften kan een oplossing bieden. Dit kan gaan van het installeren van kleine hulpmiddelen zoals het verhogen van het toilet of plaatsen van handgrepen, tot grote aanpassingen zoals het installeren van een traplift, het wegwerken van drempels, de slaapkamer op het gelijkvloers inrichten, enz. Weet je niet hoe hieraan te beginnen? Kom dan zeker eens langs in het Sociaal Huis waar je terecht kan voor gratis adviesverlening en begeleiding. In samenwerking met het Steunpunt Woningaanpassing wordt jouw aanpassing van A tot Z begeleid. Het Steunpunt zoekt naar een uitvoerder van de werken en volgt de werken op de voet op. Deze dienstverlening is gratis. Vanuit Vlaanderen bestaat er bovendien een premie voor woningaanpassingen waarbij je 50% van je voorgelegde (geldige) facturen kan terugkrijgen met een minimum van 600 EUR en een maximum van EUR. Voor meer informatie over deze premie en de voorwaarden kan je eveneens terecht in het Sociaal Huis. Wij helpen je graag verder. Je kunt langskomen tijdens de openingsuren, bellen naar het algemeen nummer of je vraag stellen op

5 MANTELZORGERS GEZOCHT! Het Lokaal Steunpunt Thuiszorg organiseert om de vier maand een bijeenkomst voor thuisverzorgers. In de eerste plaats willen wij de mantelzorgers hierdoor in contact brengen met andere mensen die net als hen thuis voor een zieke zorgen. Via deze bijeenkomsten willen wij hen dan ook laten kennis maken met thuiszorgdiensten en voorzieningen die voor hen anders misschien wat minder bekend zouden blijven. Zorg jij voor een zieke persoon, voor een echtgeno(ot)e, zoon/ dochter,buur,.. Vind jij het belangrijk dat je je verhaal kwijt kan en dit kan delen met andere thuisverzorgers? Wil je graag meer weten over de professionele hulpverlening en waar zij ondersteuning kunnen bieden aan jou als mantelzorger? Neem dan contact op met Sarah Claeys, LST-secretaris, tel , Ter Groenen Boomgaard 23. Ouderenmis(be)handeling in de thuissituatie Zwijgen biedt geen uitkomst Ouderenmis(be)handeling komt vaker voor dan men denkt. In België worden 1 op 3 ouderen geconfronteerd met één of andere vorm van mis(be)handeling. Ouderenmis(be)handeling speelt zich vaak af achter gesloten deuren wanneer enkel slachtoffer en pleger aanwezig zijn. Voor de oudere zelf is erover praten dikwijls zeer moeilijk. Toch hebben zij meestal zwaar te lijden onder de situatie. Ook voor naasten en hulpverleners die ermee geconfronteerd worden zijn dit moeilijke en aangrijpende situaties. Vormen van ouderenmis(be)handeling - Fysieke mis(be)handeling: slaan, vastbinden - Psychische mis(be)handeling: vernederen, intimideren, pesten, dreigen de kleinkinderen niet meer te mogen zien - Verwaarlozing: geen aangepaste voeding geven, te weinig medische zorgen - Financiële uitbuiting: verplichten tot het geven van volmachten, giften eisen, misbruik maken van goedgelovigheid - Schending van de rechten: post lezen of achterhouden, het niet alleen laten van de oudere met zijn bezoek - Een nieuwe job, een nieuwe uitdaging!? Kom alvast langs op de jobbeurs op donderdag 18 oktober 2012 in de Kubox in Kuurne. Een bezoek aan de jobbeurs is gratis. Je vindt er verschillende standhouders zoals onder meer de VDAB, Kartonnage Lefevere-Beel, Van Marcke, Stadsbader, H&M, Balta, TVH, Westvlees, Bedrijvenpark Kortrijk-Noord, Waak, Volys Star, Unilin, Katho Waar kan je terecht? In situaties van ouderenmis(be)handeling is het belangrijk niet alleen met je verhaal en/of vragen te blijven zitten. Iedereen die rechtstreeks of onrechtstreeks geconfronteerd wordt met ouderenmis(be) handeling of vermoedens heeft over een mogelijke situatie van ouderenmis(be)handeling, kan terecht bij het meldpunt misbruik, geweld en kindermishandeling via het gratis nummer Werkwinkelpunt Kuurne is eveneens aanwezig. Je kunt er terecht voor onder meer tips bij het maken van een aantrekkelijk en duidelijk curriculum vitae, informatie allerhande, info over tewerkstellingsmaatregelen, inkijken van de VDAB dagkrant Een organisatie van VZW VACATURE meer info: 5

6 OPROEP Je wil de foto s van je laatste reis doormailen naar je familieleden? Zin om met de computer te werken maar je hebt er geen? Zin om op het internet te surfen maar je hebt geen internet? Heb je computervragen? Is kleine technische hulp gewenst? Breng dan een bezoek aan onze openbare computerruimte in de Kasteelstraat 70. Je wordt er hartelijk en professioneel begeleid door Jenny Mondy. Openbare computerruimte/pc-team aan huis Kasteelstraat 70, 8520 Kuurne infoavond reuma woensdag 17 oktober 2012 om 20 uur Hoeveschuur op Hoeve Vandewalle - Kuurne Programma infoavond 1. Voorwoord door dr. Geert Veldeman, coördinator werkgroep preventieve gezondheidszorg 2. Toelichting door Dokter Klaas Vandevyvere, reumatoloog in AZ Groeninge Wat is reuma? Welke verschillende soorten reuma bestaan er? Wat zijn de symptomen? Is reuma erfelijk? Belang van bewegen bij reuma Veel gestelde vragen 3. Slotwoord door dhr. Francis Benoit, Schepen van Welzijn Energielening aan 2% of 0% mogelijk Stel energiebesparende werken niet langer uit! Heeft u vaak hoge energiefacturen omdat energiebesparende werken niet onmiddellijk binnen uw budget passen? Kom dan zeker eens langs in het Woonloket voor meer informatie over de FRGE-lening aan 0% of 2%. Welke energiebesparende werken? Je kan een goedkope lening aangaan voor het plaatsen van dakisolatie, muurisolatie, vloerisolatie, hoogrendementsbeglazing, thermostatische kranen en kamerthermostaat, het vervangen van uw oude stookketel, het uitvoeren van een energieaudit. Wie kan aanvragen? Indien je eigenaar, huurder of verhuurder bent van een woning dat gebruikt wordt als hoofdverblijfplaats, gelegen op het grondgebied van Kuurne. Hoeveel kan ik lenen? Als particulier kan je tot een bedrag van EUR.000 lenen met een minimum van EUR Indien het gaat om een specifieke bepaalde doelgroep FRGE kan je tot een bedrag van EUR.000 lenen met een minimum van EUR % of 0% rente Indien je valt onder één van de door de federale overheid bepaalde categorieën (verhoogde tegemoetkoming ziekteverzekering, OMNIO-statuut, schuldbemiddeling, OCMW-begeleiding), kan je een lening aan 0% aanvragen. We begeleiden je van bij de aanvraag van de lening tot het vinden van een aannemer en opvolgen van de werken. Hoelang bedraagt de aflossingstermijn? Je kan de lening terug betalen op een maximum van 5 jaar na de ondertekening van de kredietovereenkomst. Je kan je lening inkorten of je maandelijkse afbetaling verlagen door ontvangen premies onmiddellijk terug te storten. Wanneer aan te vragen? Voor de aanvang van de werken en zeker een prijsofferte meebrengen. Waar kan ik terecht voor meer informatie of een aanvraag? Woonloket, Sociaal Huis Kuurne, (Isabel Tremerie), 6 preventieve gezondheidszorg Kuurne

7 kuurne a tot Z G van GEMEENTERAAD De gemeenteraad vertegenwoordigt de hele bevolking van de gemeente. Het is dus in zekere zin de gemeentelijke 'volksvertegenwoordiging', het gemeentelijk parlement. Het aantal raadsleden is afhankelijk van het bevolkingsaantal. Hoe meer inwoners, hoe meer zetels. Kuurne heeft tussen de en inwoners en heeft dus recht op 23 zetels. Ook de burgemeester en de schepenen behoren tot de gemeenteraad. De samenstelling van de gemeenteraad wordt bepaald door de uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen, die om de 6 jaar in oktober plaatsvinden. In de huidige gemeenteraad van Kuurne onderscheiden we volgende fracties: KARTEL (Open VLD Onafhankelijken en nv-a), CD&V, sp.a GROEN! Spirit en VLAAMS BELANG. De gemeenteraad komt minstens maal per jaar samen. In Kuurne gebeurt dit in principe op de 1ste maandag van de maand (niet in augustus) om uur in de raadzaal van het gemeentehuis. De agenda wordt gepubliceerd op de gemeentelijke website en kan geraadpleegd worden in het gemeentehuis. Het openbaar gedeelte van de zitting is toegankelijk voor het publiek. Het is de taak van de gemeenteraad om het beleid van de gemeente vast te stellen. Dit beleid wordt dikwijls vertaald in reglementeringen. De gemeenteraad kan heel wat bevoegdheden overdragen aan het college van burgemeester en schepenen. Dit verschilt van gemeente tot gemeente, o.a. afhankelijk van de grootte van de gemeente. Er is sprake van 'maatwerk'. Maar een aantal bevoegdheden behoort enkel toe aan de gemeenteraad Bv. het vaststellen van het meerjarenplan en het budget het vaststellen van het organogram van het gemeentepersoneel het goedkeuren van samenwerkingsovereenkomsten het vaststellen van de gemeentebelastingen Het vaststellen van een klachtensysteem De gemeenteraad wordt in Kuurne voorgezeten door de voorzitter van de gemeenteraad die daartoe werd verkozen door de raadsleden. Een beslissing wordt steeds genomen bij volstrekte meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen. Van de zitting van de gemeenteraad wordt het verslag, ook de notulen genoemd, opgemaakt door de gemeentesecretaris. Dit verslag wordt ter goedkeuring voorgelegd op de eerstvolgende gemeenteraadzitting en kan daarna geraadpleegd worden in het gemeentehuis of op Verkiezingen Op 1 oktober 2012 gaan we met zijn allen naar de stembus om een nieuwe gemeenteraad en provincieraad te kiezen. Wellicht hebt u vragen over het verkiezingsgebeuren. Mag ik stemmen? Voor wie kan ik stemmen? Hoe geef ik een volmacht en wat heb ik nodig? Welke regels gelden? Waarop moet ik letten als kiezer, kandidaat of lid van een bureau? Voor alle informatie over de verkiezingen kan u terecht op de officiële verkiezingswebsite van de Vlaamse Overheid. Heeft u nog andere vragen, dan kan u een sturen naar of bellen naar de Vlaamse Infolijn, op het gratis nummer Kandidaten en uitslagen Op 1 oktober 2012, de verkiezingsdag, is dé website voor de officiële uitslagen. De site geeft onmiddellijk de tussentijdse resultaten door, ook bij digitaal stemmen. Dat gaat snel. Waar men met potlood en papier stemt is dat per telbureau, waar men digitaal stemt per twee stembureaus. De website vernieuwt ook voortdurend. U ziet dus de uitslag letterlijk evolueren. U vindt er het aantal stemmen, het percentage stemmen dat een partij behaalt, de voorkeurstemmen van de kandidaten en projecties van de zetelverdeling, zowel in cijfers als aan de hand van een landkaart. Eenmaal alle resultaten definitief zijn, weet u ook meteen wie verkozen is. Alle uitslagen zijn ook op uw smartphone te volgen via de mobiele website: m.vlaanderenkiest.be 7

8 H van Help ik Organiseer' Zet drie Kuurnenaren bij elkaar en ze beginnen iets te organiseren' Een optreden Leiehoekkermis Jazz Kuurne Erfgoeddag fuif Een theatervoorstelling... Achter elk van deze activiteiten schuilt een vereniging, altijd gedreven mensen en heel vaak een grote groep vrijwilligers. Hoe boeiend, vrolijk of eigenzinnig, hoe klein of groot deze evenementen zijn, elke activiteit vergt heel wat voorbereiding, onderbouw en nazorg. Er moet trouwens aan steeds meer regels en voorschriften gedacht worden bij de organisatie van een evenement en soms dreigt men door het bos de bomen niet meer te zien. Sommige van deze regels moet je sowieso opvolgen (Sabam), andere zijn dan weer belangrijk voor het goede verloop van het gebeuren (veiligheid). Maar een aantal reglementen kan uw activiteit ook een duwtje in de rug geven (subsidies). Deze rubrieken gidsen u door de verschillende wetten en reglementen en helpt u mee uw organisatie in goede banen te leiden (met dank aan Annick Vansevenant): Een zee van zalen: Waar kan je terecht voor welke activiteit? Wat bestaat er in Kuurne aan mogelijkheden van zalen en zaalverhuur? En hoe ga je te werk om een zaal voor jouw activiteit vast te leggen? Veilig de overkant halen: Organiseren is een beetje riskeren. Dat heeft te maken met budget, met infrastructuur, met de schaalgrootte van je activiteit. In Kuurne wordt dankzij het aanvraagsysteem, zeker voor grote evenementen, automatisch een veiligheidsprocedure in gang gezet. Op basis van jouw aanvraag wordt intern bekeken welke veiligheidscriteria nodig zijn en of er assistentie van doen is. Een massa materialen: Zelfs met de vele mogelijkheden aan infrastructuur ben je als organisator of vereniging soms nog op zoek naar een portie extra materiaal. En wie weet, kan jouw gemeente je weeral een stuk op weg helpen (letterlijk en figuurlijk). Betalen of binnenhalen? Dromen is een ding, en activiteit met succes organiseren een ander. Succes heeft alles te maken met goede ideeën, een brede basis om mensen te engageren en uit te nodigen, maar vraagt ook een gezonde financiële basis. Want een vereniging die niet goed bij kas zit, is geen lang leven beschoren. Kuurne biedt heel wat kanalen tot subsidies. Deze brochure aanvragen en samen op een goede manier organiseren kan via Vrijetijdsdienst Kuurne kuurne.be Boomgaardstraat 13, 8520 KUURNE

9 Leren muziekschool Te volgen cursussen: Notenleer: A-cursus: creatief musiceren (met blokfluit en Orff-instrumenten) vanaf 6 jaar ; cursus van 2 jaar B-cursus: traditionele notenleer vanaf 8 jaar ; cursus van jaar Volwassenen: traditionele notenleer cursus van 3 jaar Instrument: na geslaagd te zijn in 1B of 2A mogelijkheden: piano, dwarsfluit, gitaar, elektr. gitaar, viool, slagwerk (drums, xylofoon), zang, koper (trompet, hoorn, trombone, tuba), riet (klarinet, sax, jazzsax, hobo), accordeon, samenspel Dictie: Woord: vanaf 8 jaar, cursus van jaar vanaf 12 jaar INSCHRIJVINGEN SCHOOLJAAR : woensdag 05/09/2012 van 1u tot 18u zaterdag 08/09/2012 van 9u tot 12u (vinden plaats in de school zelf : Gashuisstraat 30, 8520 Kuurne) Eerste lesdag: maandag september 2012 Tarieven: < 18 jaar: - basisbedrag = 80,- voor de eerste cursus (incl. 5,- bijdrage SEMU) - supplement van 25,- per bijkomende cursus > 18 jaar: - basisbedrag = 5,- voor de eerste cursus (incl. 5,- bijdrage SEMU) - supplement van 25,- per bijkomende cursus REDUCTIE VOOR KUURNSE CURSISTEN (enkel bij betaling voor 30/09): Voor cursisten die in Kuurne wonen en jonger zijn dan 18 jaar wordt dankzij een tussenkomst van het gemeentebestuur het inschrijvingsgeld verminderd met = 20 euro. GEZINSTARIEVEN: Voor alle cursisten jonger dan 18 jaar van éénzelfde gezin wordt het inschrijvingsgeld vanaf het tweede kind en voor alle erna volgende kinderen van datzelfde gezin verminderd met euro. met de steun van gemeentebestuur Kuurne en de provincie West-Vlaanderen Jeugdmuziekschool - Gasthuisstraat Kuurne Tel.: jeugdatelier kuurne Inschrijvingen Jeugdatelier Kuurne CREATIEF CENTRUM VOOR KINDEREN Vanaf 3 de kleuterklas tem 1 jaar Wat kan je verwachten? Een gans schooljaar creatief plezier op een speelse manier aangebracht: oa. Tekenen, schilderen, boetseren, knutselen, timmeren, toneel, muziek,. De activiteiten gaan door op woensdagnamiddag van 13.30u. tot 16.00u. (niet tijdens schoolvakanties) Ledenbijdrage: 0 per kind Inschrijven via onze website: (van begin juli tem 7 september 2012) Startactiviteit reis rond de wereld op woensdag 5 september 2012 vanaf 13.30u tot 16.00u in beide afdelingen! Maak uw keuze uit onze 2 locaties: Hoofdafdeling Centrum: Gasthuisstraat 30 te Kuurne (op zolder) Wijkafdeling Sint-Pieter: Hazelaarstraat 22 te Kuurne Meer info: - 9

10 Achteraf een drankje en een versnapering in Het Slot. milieu Nieuwe geluidsnormen vanaf 1 januari 2013 Het zal je wellicht niet ontgaan zijn dat de Vlaamse Regering, na heel veel commotie en lobbyactiviteiten vanuit de muzieksector, nieuwe geluidsnormen heeft goedgekeurd die in werking treden vanaf 1 januari Het is de intentie van de Regering om met de nieuwe normen gehoorschade zoveel mogelijk te vermijden maar een goede muziekbeleving toch mogelijk te maken. Het vroegere K.B. van 1977 inzake elektronisch versterkte muziek (waaronder de meeste cafés vallen) wordt opgeheven. De nieuwe normen zullen voor heel wat doelgroepen in de gemeente gevolgen hebben. De nieuwe wetgeving is opgebouwd rond 3 pijlers: -een maximum geluidsniveau (per categorie) -meten en registreren (informatie) -oordoppen en een geluidsplan (sensibilisatie en flankerende maatregelen) Concreet worden er 3 categorieën van geluidsniveaus ingevoerd. Elke activiteit of elke inrichting moet zich laten indelen in één van de onderstaande categorieën. Concreet: je baat een café uit en je speelt muziek, dan kies je ervoor om niet luider muziek te spelen dan het maximum geluidsniveau dat bij de categorie hoort waarin je het café laat indelen. Hoe luider je wil gaan, hoe meer flankerende maatregelen je als uitbater/organisator moet nemen. Ter info: een Laeq, 15 min. is een gemiddeld geluidsniveau gemeten over 15 min. Een Lmax, slow is een momentaan gemeten geluidsniveau gemeten met een geluidsmeter ingesteld op de trage dynamische karakteristiek (je meet hierbij piekgeluiden). 1) Maximaal geluidsniveau van 85 db(a) Laeq, 15min. Bij deze categorie geldt er geen verplichting tot meten. Deze categorie komt ongeveer overeen met de normen van het K.B. van ) Maximaal geluidsniveau van >85 db(a) Laeq, 15 min. en 95 db(a) Laeq, 15 min. Bij deze categorie geldt er altijd een verplichting tot het meten van het geluidsdrukniveau (gemeten in Lmax, slow of Laeq, 15 min.). Voor deze tweede categorie geldt dat je een melding klasse III moet doen om de activiteit of de inrichting te laten indelen. 3) Maximaal geluidsniveau >95 db(a) Laeq, 15 min. en 0 db(a) Laeq, 60 min. Ook bij deze categorie geldt er altijd een verplichting tot het meten van het geluidsdrukniveau (Laeq 15 min. of Laeq 60 min.). Bij deze categorie is het echter ook verplicht om de gemeten waarden (Laeq 60 min.) te registreren. Je moet ook gratis oordopjes ter beschikking stellen wanneer je iets organiseert binnen deze categorie en wanneer er gewerkt wordt met een permanente geluidsinstallatie moet er een geluidsplan opgesteld worden. Om de inrichting te laten indelen in deze categorie, moet je een milieuvergunningsaanvraag klasse II doen. NACHT VAN DE DUISTERNIS Als uitbater of organisator moet je de inrichting of je activiteit altijd laten indelen. Laat je niets indelen, dan gaat de toezichthoudende overheid of de politie ervan uit dat de activiteit of de inrichting ingedeeld 20 is in de OKTOBER laagste categorie ( db(a) Laeq, 15min.). Als je inrichting ingedeeld is in de eerste of tweede categorie, kan je van het College van Burgemeester en Schepenen een x-aantal uitzonderingen krijgen om van het max. geluidsniveau af te wijken. Let wel: de bovenstaande geluidsnormen gelden voor binnenactiviteiten! Voor buitenactiviteiten geldt nog altijd het K.B. van 1977 inzake elektronisch versterkte muziek. Afwijkingen daartoe kunnen verkregen worden na aanvraag bij het College van Burgemeester en Schepenen. Meer info omtrent deze geluidsnormen kan je krijgen bij de milieudienst in het gemeentehuis of via of via 056/ NACHT VAN DE DUISTERNIS 20 OKTOBER 2012 PROEF DE DONKERSTE NACHT VAN HET JAAR! officieel inwandelen van de.000 stappen wandeling Afspraak om uur aan NEC Het Slot in de Groene Long, Oudstrijderslaan Kuurne. Achteraf een drankje en een versnapering in Het Slot. Inschrijven verplicht, ten laatste op oktober via of 056/ PROEF DE DONKERSTE NACHT VAN HET JAAR! officieel inwandelen van de.000 stappen wandeling Afspraak om uur aan NEC Het Slot in de Groene Long, Oudstrijderslaan Kuurne. In samenwerking met KWB Kuurne Centrum, KWB/Femma Wandelteam, Natuurpunt de Vlasbek en Eandis.

11 Stook Slim! Een hout- of kolenkachel en een open haard in huis is gezellig en het lijkt onschuldig, maar verkeerd stoken kan heel wat luchtvervuiling veroorzaken. Een slecht gestookte houtkachel of open haard veroorzaakt meer vervuiling dan 0 gaskachels bij elkaar. Dat komt omdat de verbranding vaak onvolledig is, als gevolg van een te lage verbrandingstemperatuur of een gebrek aan zuurstof. De belangrijkste vervuilende stoffen die bij het (slecht) stoken van hout vrijkomen zijn koolmonoxide en koolwaterstoffen, waaronder PAK's (polycyclische aromatische koolwaterstoffen). Er kunnen ook zeer giftige dioxines ontstaan. Op de juiste manier stoken is dus zeer belangrijk voor uw gezondheid en het bespaart u en uw buren veel rook- en geurhinder. Het is meestal een kleine moeite om uw vuur veilig en milieuvriendelijk te houden. Gerecycleerde kunststoffen Kunststoffen zijn stoffen die van nature niet voorkomen in de natuur. Ze worden gemaakt uit aardolie. Onze aardolievoorraad is -zoals we allemaal weten- beperkt. Er is inmiddels al voldoende plastiek geproduceerd om de hele planeet 3 keer met plastiek zakjes te bedekken! Het grootste deel van ons kunststofafval wordt gestort of verbrand, wat geen duurzame oplossing is. Toch wordt ook al een beperkt deel gerecycleerd. Mechanische recyclage maakt het mogelijk om heel wat kunststofafvalstromen om te zetten tot een kwaliteitsvol gerecycleerd materiaal. Dat materiaal kan dan gebruikt worden als secundaire grondstof voor nieuwe producten die anders met primaire grondstoffen gemaakt zouden worden. Producten uit gerecycleerde kunststoffen Door de recyclage van kunststoffen ontstaan duurzame producten die vroeger in hout of metaal gemaakt werden. De meest gekende toepassingen zijn tuinbanken, compostvaten, bloembakken, grasdallen, verkeerseilanden, hekken, allerhande palen en buizen, geluidswanden, vloeren, bouwprofielen, paletten en kabelgoten. Kunststoffen kunnen in hun tweede leven' soms een heel andere toepassing hebben dan oorspronkelijk. Enkele voorbeelden: van afgedankt speelgoed wordt een afvalcontainer gemaakt. Ook autobanden kunnen een nieuw leven krijgen. Ze worden in stukken gebroken, schoongemaakt en verwerkt tot rubbertegels. Van gerecycleerde videodozen kan men zelfs ijsemmers maken. Ook grote bedrijven zijn bezig hun producten een duurzame toets te geven. Zo werden voor het WK voetbal van 20 de voetbaltruitjes van o.a. Brazilië, Nederland, Portugal en de Verenigde Staten gemaakt van petflessen. Motorola heeft nu een ook groene GSM op de markt waarvan alle plastic afkomstig is van gerecycleerde waterflessen. Je kunt dus zeker een tweede leven geven aan deze grondstof door te gaan recycleren! - Kies een kachel die past bij de ruimte die u wilt verwarmen. Uw kachel moet het juiste vermogen hebben. - Gebruik de juiste brandstof. Vochtig of behandeld hout, afval, plastic of krantenpapier zijn uit den boze. Een allesbrander is taboe: in een kachel mag u alleen hout of kolen stoken. - Let er op dat uw schoorsteen goed trekt. Laat uw schoorsteen regelmatig schoonmaken door een professional. Zo zorgt u ook voor uw eigen veiligheid want u gaat zo schoorsteenbrand tegen. - Houd het weer in het oog. Bij windstil of mistig weer trekt uw schoorsteen niet optimaal zodat uw vuur meer rook en schadelijke stoffen produceert. - Laat uw verwarmingsinstallatie jaarlijks nakijken. - Ventileer de ruimte waar uw haard of kachel staat. - Smoor het vuur niet (= zuurstoftoevoer belemmeren). Mensen die afval thuis verbranden kunnen bestraft worden met een administratieve boete die kan oplopen tot 250 EUR. Meer informatie vindt u op de website in de brochure Slimmer stoken. U kunt met uw vragen ook terecht bij de Vlaamse infolijn ( ) of bij de gemeentelijke milieudienst via 056/ of via Wat kan jij doen? Zorgen voor een goede PMD fractie zodat de recyclage vlot kan verlopen. Maak de verpakkingen leeg alvorens ze in je PMD zak te stoppen. Verpakkingen waar nog productresten in achterblijven, hebben een negatief effect op het sorteer- en recyclageproces en kunnen de kwaliteit van het eindproduct aantasten. Uitspoelen hoef je niet te doen, enkel leegmaken. Enkel plastic flessen en flacons mogen in de PMD-zak. Andere plastic voorwerpen bestaan immers uit zeer verschillende types plastic en zijn vaak maar in kleine hoeveelheden beschikbaar. plastic flessen en flacons zijn in voldoende grote hoeveelheden beschikbaar om rendabel te worden gerecycleerd en vormen een afvalstroom waarvan de samenstelling voldoende homogeen is. Verpakkingen van giftige of bijtende producten zoals lak, pesticiden en insecticiden vormen een gevaar, zowel voor de machines als voor de mensen in de sorteer- en recyclagecentra. Ze moeten dan ook afzonderlijk worden behandeld. Sorteer ze daarom altijd bij het klein gevaarlijk afval. Kunststoffen die niet in de PMD-zak horen, kan je sorteren en naar het containerpark brengen. Het gaat om diverse folies (HDPE en ldpe), bloempotjes, kunststofverpakkingen die niet bij PMD horen, enz. Kijk bij je aankopen ook eens of het product dat je zoekt ook in gerecycleerde kunststof bestaat. 11

12 ## 0 37, Meters D economie Campagne Gas-Elektriciteit: durf vergelijken! De Federale Minister van Economie en Consumenten en de Staatssecretaris voor Energie willen alle Belgische consumenten helpen in de zoektocht naar de meest aangepaste leverancier voor aardgas en elektriciteit. Daarom organiseren zij, net voor de intrede van de winter, een grootscheepse infocampagne waaraan Kuurne ook deelneemt. Tijdens deze campagne die plaatsvindt op woensdag 26 en donderdag 27 september kunnen alle burgers tussen 8.30 en uur en tussen en uur terecht op het gemeentehuis om de nodige hulp te krijgen bij het vergelijken van de aanbiedingen van de verschillende energieleveranciers. Sommige bewoners kennen de websites die bestaan om de tarieven van de verschillende leveranciers met elkaar te vergelijken niet, of voor anderen lijkt het gebruik ervan moeilijk en willen ze graag een stuk geholpen worden. Precies om deze hinderpalen te ontwijken, stapt Kuurne mee in deze campagne. Zo kunnen alle burgers een goede vergelijking maken van de verschillende prijsformules van alle energieleveranciers. Bij die prijsformules komen immers verschillende elementen aan bod: prijs, type contract, enkelvoudig of dubbel tarief, groene stroom, Breng de laatste jaarafrekeningsfactuur mee! Mensen die willen geholpen worden om voor hen de meest voordelige leverancier te kennen, kunnen langskomen in het gemeentehuis (de raadzaal) op woensdag 26 en donderdag 27 september tussen 8.30 en uur en tussen en uur. 12 Openbaar Onderzoek RUP Krekel loopt van 20 augustus tem 18 oktober 2012 Omdat het bestaande BPA Krekelweg niet meer voldoet aan de hedendaagse visie, er een noodzaak was om de bestaande voorschriften te screenen in functie van uniformiteit en flexibiliteit en dat het gemeentebestuur het buurthuis De Krekel op vraag van de gebruikers wenst uit te breiden, werd beslist om dit BPA (Bijzonder Plan van Aanleg) aan te passen, uit te breiden en te vervangen door een RUP (Ruimtelijk UitvoeringsPlan). Het plangebied wordt in het noorden begrensd door de Weidenstraat en de Koning Leopold III-straat. De Harelbeeksestraat vormt de grens in het zuiden. De westelijke grens wordt gevormd door de Koning Albertstraat. De oostelijke grens valt samen met het RUP Groeninghe Ververij. Deze grens wordt gevormd door de toekomstig aan te leggen wijkverzamelweg die geen deel uitmaakt van dit RUP, maar waarvan GEMEENTE KUURNE RUP 05.1 Krekelweg de rotonde aan de Harelbeeksestraat de aanzet al gegeven is. verordenend plan Met dit RUP kiest Kuurne duidelijk voor het versterken van de Legende woonkern. Aan de hand van de hieronder weergegeven na te streven concepten wordt binnen dit RUP ruimtelijke woonkwaliteit plangebied nagestreefd. zones 1 zone voor centrumfuncties Gemengd gebied als een dense en multifunctionele zone 2 zone voor wonen Privaat en publiek groen t.b.v. de woonkwaliteit 3 zone voor openbare weginfrastructuur zone voor voortuinstrook Verblijfgebied maximaal vrijwaren voor de woonfunctie 5 zone voor openbaar groen Verlichten van de parkeerdruk overdrukken Het ontwerp gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan 'RUP Krekel' 6 pijl voor aansluiting openbare weginfrastructuur (indicatief) werd voorlopig vastgesteld door de gemeenteraad 7 aslijn op voor garageweg 2 juli aslijn voor voetgangers- en fietsverbinding Tijdens de periode van het openbaar onderzoek dat loopt van 9 openbaar buurtgroen uniformiteit bouwblok 20 augustus tot en met 18 oktober 2012 kan elke burger zijn 11 D D verbod op erftoegangen 12 perimeter voor parkeervoorzieningen # k opmerkingen, bezwaren of adviezen indienen. 13 randafwerking (indicatief) 1 Ê zeer waardevol gebouw Hoe kan je deelnemen aan het openbaar onderzoek? 15 _ waardevol gebouw Iedereen kan tijdens de periode van het 16 openbaar verval van verkavelingsvergunningen onderzoek opmerkingen, bezwaren of adviezen indienen. Let wel: ze kunnen enkel betrekking hebben op zones die in het ruimtelijk uitvoeringsplan zijn opgenomen. schaal: 1:3.000 Tijdens het openbaar onderzoek kan je de plannen inkijken in het gemeentehuis bij de administratief centrum bij de dienst Ruimtelijke Ordening, Marktplein 9 te 8520 Kuurne. De verschillende onderdelen van dit RUP kan je raadplegen op de website Adviezen, bezwaren of opmerkingen bij dit plan moeten per aangetekende brief verzonden worden aan de voorzitter van de Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening (GECORO), p/a Gemeentehuis Kuurne, Marktplein Kuurne, uiterlijk op 18 oktober Deze kunnen ook afgegeven worden tegen ontvangstbewijs uiterlijk op 18 oktober 2012 in het gemeentehuis Kuurne, bij de dienst Ruimtelijke Ordening. GUIDO GEZELLESTRAAT PACHTHOFWEG OUDSTRIJDERSLAAN KONING LEOPOLD III STRAAT _ BAVIKHOOFSESTRAAT KONING ALBERTSTRAAT DAGERAADSTRAAT HARELBEEKSESTRAAT 7 KONINGIN ASTRIDLAAN _ 1 3 # 1 LEIESTRAAT 7 k 9 # 8 ÊÊ DOORNENSTRAAT 6 2 # 6 # m m Ê Ê 5 BEEMDENLAAN m 1 m m m m WEIDENSTRAAT GRASVELD STEENOVENSTRAAT 1 3 m # 2 m m 5 5 k 9 KREKELSSTRAAT DOORNENSTRAAT MIERENDREEF ## 2 MEERSTRAAT VLASSTRAAT 1 2 STEENBAKKERIJSTRAAT KORTRIJKSESTEENWEG # D D D D D D 6 3 # 8 D D # D 11 D D D D WATERMOLENSTRAAT D D

13 gemeente Op zaterdag 16 juni vierden Etienne en Rosa Bleuzé-Loosveldt hun Gouden Bruiloft Op zaterdag 1 juli vierden Lucien & Madeleine Beernaert-Dupont hun Gouden Bruiloft. Op dinsdag juli werd het feest van de Vlaamse Gemeenschap gevierd. Heemkundige kring Cuerna meldt: Sinds 1 Juni 2012 is de leeszaal in het gebouw Kerkstraat open voor iedereen met permanente aanwezigheid van twee van onze leden,dit om in samenspraak gebeurtenissen uit het verleden op te zoeken of om overdracht van dokumenten of werktuigen te bespreken. Ook is de website van de heemkundige kring operationeel en regelmatig aangepast. Op volgend adres zijn wij te bereiken Winnaars Mand en fiets marktactie juni 2012 Barbara Vanthieghem en Christiana Vanacker Kattekouter Op zaterdag 30/6/2012 hebben de inwoners van de wijk Kattebelweg en Kattekouter hun eigen vlag onthult tijdens hun jaarlijks zomerfeest. De basis voor het ontwerp van de vlag werd gekozen uit tiental inzendingen van de wedstrijd ontwerp de wijkvlag gehouden onder de wijkbewoners. Door een onafhankelijke jury werd als winnaar het ontwerp van familie DENOLF geselecteerd. Proficiat aan de inwoners en het wijkcomité! 13

14 verkiezingen Je brengt je oproepingsbrief met een verantwoording naar het gemeentehuis. Wij zorgen ervoor dat alle verontschuldigingen naar de bevoegde Vrederechter worden gestuurd. Je kan dat doen tot 26 oktober Er zijn terug gemeente- en provincieraadsverkiezingen van 1 oktober Standaard brengen de verkiezingen een heleboel vragen met zich mee. 1. Ik heb mijn oproepingskaart nog niet ontvangen. Wat nu? De oproepingskaarten worden ten laatste 15 dagen vóór de verkiezingen verstuurd. Slechts ingeval je op vrijdag 12 oktober 2012 nog niks hebt ontvangen, kan je een duplicaat komen afhalen op het gemeentehuis. Ook op 1 oktober zelf kan je van 8.00 u tot u een duplicaat krijgen in het gemeentehuis. 2. Ik kan niet gaan stemmen en wens te stemmen via volmacht? Indien je niet kan gaan stemmen en daarvoor een wettige reden hebt, kan je uw stem doorgeven aan een volmachtdrager. De wettige redenen zijn: - je bent door ziekte of handicap niet in staat zelf te gaan stemmen - je verblijft om beroeps- of dienstredenen in het buitenland - je maakt deel uit van het gezin van iemand die om beroeps- of dienstredenen in het buitenland verblijft - je verblijft in België maar moet werken op de dag van de verkiezingen - je bent student en kan om studieredenen niet gaan stemmen - je verblijft om privé-redenen tijdelijk in het buitenland Je geeft het volmachtformulier ingevuld mee aan uw volmachtdrager. Daarbij moet een attest worden gevoegd die uw wettige reden bewijst (voor het tijdelijk verblijf in het buitenland moet je je aanbieden op het gemeentehuis - met de nodige bewijsstukken of een verklaring op eer - voor een attest). 3. Ik kreeg een volmacht van iemand. Wat moet ik meenemen naar het stembureau? Je moet het volgende meebrengen: - je oproepingsbrief (waarmee je zelf al uw stem hebt uitgebracht de oproepingsbrief van uw volmachtgever - je identiteitskaart - het attest dat de wettige reden van uw volmachtgever bewijst Je moet voor uw volmachtgever gaan stemmen in het lokaal dat vermeld staat op zijn/haar oproepingskaart. Het kan dus zijn dat je je moet verplaatsen.. Je kan niet gaan stemmen en wil geen volmacht geven: Je had een geldige reden om niet te gaan stemmen? (art. 250 Kiesdecreet) onmogelijk aan de stemming deel te nemen) Zorg dat je een bewijs hiervan hebt, bijvoorbeeld: - een doktersattest als je ziek was op de dag van de verkiezingen. een attest van de werkgever dat je moest gaan werken op de dag van de verkiezingen; - een bewijs van verblijf in het buitenland op de dag van de verkiezingen (winkelticket, attest van de burgemeester ter plaatse, politiekantoor). 5. Je bent niet gaan stemmen? Je had geen geldige reden? (gewoon vergeten, te laat...) We raden je aan een brief te schrijven naar de vrederechter (Vredegerecht, Beheerstraat 1 te 8500 Kortrijk) met daarin: - uw uitleg - uw persoonsgegevens en het stembureau waar je moest gaan stemmen OF uw oproepingskaart - de vermelding als dit de eerste keer is dat dit je overkomt Je richt deze brief aan de vrederechter in je streek met de uitleg waarom je niet bent gaan stemmen en je stuurt dit binnen de week na verkiezingen op. Hou er rekening mee dat een sanctie kan volgen. 6. Sanctie voor het niet-naleven van de stemplicht. Bij een eerste niet gewettigde onthouding: berisping of een geldboete van 5 tot euro. Bij herhaling: tot 25 euro geldboete. Vervangende gevangenisstraf wordt niet uitgesproken. Als je tenminste vier keer binnen de 15 jaar niet aan de stemplicht voldoet, ben je: - jaar schrapping van de kiezerslijsten - gedurende die tijd geen benoeming, bevordering of onderscheiding kunnen krijgen van een openbare overheid. Er kan geen uitstel van uitvoering van de straf worden verleend. 7. Ik ben verhuisd na 1 augustus 2012 (datum van vaststellen van de kiezerslijst). Waar moet ik gaan stemmen? Als je in de periode tussen het vaststellen van de kiezerslijst (1 augustus) en de dag van de verkiezingen verhuist naar een andere Belgische gemeente en er wordt ingeschreven in het bevolkingsregister, dan zal je toch in je vorige gemeente moeten gaan stemmen. 8. Wanneer heb ik recht op een tussenkomst in mijn reiskosten die ik heb om te gaan stemmen? Je hebt recht op een tussenkomst in je reiskosten als: - je niet meer verblijft in de gemeente waar je moet gaan stemmen - je als loon- of weddetrekkende je beroep uitoefent in het buitenland of in een andere gemeente dan die waar je moet gaan stemmen - je een gezinslid bent van de personen bedoeld in puntje 2 of ermee samenwoont - je als student omwille van je studie in een andere gemeente verblijft dan die waar je moet gaan stemmen - als je in behandeling bent in een verpleeg- of gezondheidsinrichting, gelegen in een andere gemeente dan die waar je moet gaan stemmen (art. 1 koninklijk besluit van 27 augustus B.S. 3 september 1982, gewijzigd door koninklijk besluit van 3 april B.S. 15 april 1995)! GEMEENTEHUIS IS UITZONDERLIJK OPEN OP ZONDAG 1 OKTOBER VAN 8.00 TOT

15 bib BIBNIEUWS SEPTEMBER - OKTOBER 2012 Hoe ziet jouw ideale bib van de toekomst er uit? Van 20 tot 28 oktober kan je tijdens de Bibliotheekweek dromen over de toekomst van de bib. Jouw ideeën, daar zal de nieuwe beleidsploeg mee aan de slag gaan voor de komende zes jaar. Wat is jouw droombib? Wat mag er veranderen? Wat verwacht jij van de bib? Vanaf 15 september kan je via de online ideeënbox op je stem laten horen. Maar er is meer... DROOMBOOM VOOR DE BIB OP KUNSTENFESTIVAL CAN ART Van getuigenissen naar dromen Vorig jaar was de bib op het festival aanwezig met de babbelbox rond het thema Dankzij de bib.... Dat leverde hartverwarmende verhalen op over de bib van toen en nu. Dit jaar is er met de uitbreiding van de bibliotheek in het vooruitzicht ruimte om te dromen. Daar zetten wij - letterlijk - een boom over op! durf dromen een droomboom voor een droombib... Hoe hoop jij dat de bib er in 2030 zal uitzien? Heb je een stille wens of een uitgesproken toekomstvisie, een groots idee of een kleine droom? Iedereen kan zijn of haar stem laten horen. Kom naar onze droomboom op Kunstenfestival Can Art 2012 van vrijdag 28 tot zondag 30 september op het domein van Hoeve Vandewalle. In de boom worden alle dromen verzameld. Na het festival verhuist de boom naar de bibliotheek. Daar kan je nog tot oktober met je wensen terecht. Het verhaal krijgt een vervolg op de Verwendag. VERWENDAG en BIBLIOTHEEKWEEK van 20 tot 28 oktober 2012 Wie wordt de Bibste van het land? In tegenstelling tot de nationale campagne zitten wij in Kuurne wat het gebouw betreft al een stapje verder dan dromen. De plannen voor een uitbreiding van onze bib liggen klaar en in 2013 zal de eerste spade - of de eerste steen - een feit zijn. Wij zijn heel trots op wat komt en willen deze plannen delen met alle geïnteresseerden (buren, gebruikers, andere curieuzeneuzen,...) op de Verwendag op 20 oktober. Dan rolt ook onze Krant van de toekomst met dromen en al vers van de pers. Tot dan! VERWENDAG 20 oktober Voorstelling van de plannen voor uitbreiding van de bib - Droomboom - Krant van de toekomst met alle dromen en wensen 5 de boekenverkoop Ezelsoor. Vul voor een prikje je boekenkast aan! (veel jeugdboeken en strips in de aanbieding dit jaar) Verrassende ontmoetingen met vergeten boeken in de bib : voorleesmoment voor volwassenen Hapjes en drankjes passend voor het uur van de dag: ontbijtkoekjes, koffie, lettersoep, aperitief en hapjes. De bibliotheek i.s.m. Kunstenfestival Can Art stelt voor: DAVID TROCH & SYLVIE MARIE SPELEN POEZIEPINGPONG vrijdag 28 september om uur - Domein Hoeve Vandewalle Sylvie Marie (Tielt, 198) woont in Gent, publiceert sinds 2005 gedichten in literaire tijdschriften en staat regelmatig op het podium. In het voorjaar van 2009 verscheen haar debuutbundel Zonder. In 2011 volgde de tweede bundel Toen je me ten huwelijk vroeg die genomineerd werd voor de Herman de Coninckprijs. In 2009 won ze Humo s Gouden Aap waardoor ze een dik jaar lang wekelijks een gedicht in het blad bracht. David Troch ( Bonheiden, 1977) heeft wel eens een hekel aan hoofdletters, won o.a. de Turing Nationale Gedichtenwedstrijd, de Jules van Campenhoutprijs voor poëzie en de Gerard Vermeerschprijs voor monologen. Hij publiceerde o.a. in Snoecks, Het Liegend Konijn, Poëziekrant, De Gids, De Brakke Hond en Deus Ex Machina. Hij publiceerde de bundels laat[avond]taal en Buiten westen. Hij was een tijd lang ambassadeur van de poëzie van de stad Gent. Het koppel brengt een poëzieconversatie in een spannend jasje. Place to be is de Bodega del Arte op Kunstenfestival Can Art. Meer lezen : DJENGHIS, DEMOCRATIE EN VROUWEN door BAHARAK BASHAR Lezing door de auteur i.s.m. Willemsfonds Kuurne woensdag oktober om 19u30 in de bib, gratis toegang Baharak Bashar was dertien toen ze met haar moeder van Iran naar België vluchtte. Weg van de ayatollah's en hun religieuze bekrompenheid. Richting Vrije Westen. Maar als ze een half leven later de omgekeerde weg aflegt, dansen de waarheden voor haar ogen. Gedrevenheid gecombineerd met haar ervaringen en originele inzichten maken van deze freelance journaliste een graag geziene spreker. Vrouwenrechten, immigratie en democratie zijn thema s waar ze de discussie scherp stelt. In Djenghis, democratie en vrouwen. Een Iraanse van Gent naar Caïro vraagt Baharak Bashar door waar Jan Leyers stopte. Het boek kan in de bib geleend worden. LEESCLUB i.s.m. Davidsfonds Kuurne maandag 15 oktober om 19u30 in de bib: Het diner van Herman Koch. Wie wil deelnemen kan deze titel reserveren. Iedereen welkom. 15

16 vrije tijd BUREN BIJ KUNSTENAARS De Provincie West-Vlaanderen organiseert in 2012 voor de negende maal het project: Buren bij kunstenaars - Open-atelierdagen. Dit project loopt opnieuw gelijktijdig in Frankrijk in het Departement Nord en het Departement Pas-de-Calais. Op vrijdag 19, zaterdag 20 en zondag 21 oktober 2012 stellen 160 kunstenaars in heel de provincie West-Vlaanderen hun atelierdeuren open. Amateurs en professionelen, vanuit heel diverse disciplines (grafiek, schilderkunst, beeldhouwkunst, fotografie, videokunst, kunstambachten, installatie, multimedia enz.) participeren aan het project. De toegang is gratis. De wegwijsbrochures waarin alle adressen en openingsuren per atelier zijn opgenomen, zijn vanaf half september gratis te verkrijgen bij de gemeentes, toeristische diensten, openbare bibliotheken, academies, culturele centra en bij de deelnemende kunstenaars zelf.de website www. burenbijkunstenaars.be kan nu al bezocht worden. Wie wil, kan zijn of haar route dus al uitstippelen. In Kuurne kan je volgende kunstenaars bezoeken: Herman Voet Tweegemeentenweg 11, 8520 KUURNE Georgine Meire figuratieve keramiek in handopbouw Tweegemeentenweg 11, 8520 KUURNE Marie-Kristine Vanhoorne Gen. Eisenhowerstraat 5, 8520 KUURNE Michelline Loones kalligrafie op fimo, glasjuwelen Morgenster, 8520 KUURNE A.. abstractie, portret, installatie, tekening, collage Koningin Astridlaan 5, 8520 KUURNE Feu de la passion artisanaal gepersonaliseerde kaarsen Kerkstraat 53, 8520 KUURNE Agnes Gheysens huis- en tuindecoratie, zilverklei, workshops Sint-Katriensteenweg 13, 8520 KUURNE Bruno Sortino pop art Kattestraat 81, 8520 KUURNE Marleen Dewulf potsculpturen, geglazuurd Atelier De Knock Handboogstraat 1, 8520 KUURNE Murlie Kattestraat 81, 8520 KUURNE - murlie-art.blogspot.com/ 16 Start cultuurseizoen met The Scene Dit jaar is de Kuurnse cultuurprogrammatie al aan een jubileumeditie toe. Al 5 jaar verwelkomen we hier in Kuurne grote en kleine culturele namen. Om ook het vijfde seizoen in stijl te starten, grepen we dan ook meteen naar een klepper van formaat. Op 27 september opent The Scene het seizoen met hun voorstelling Code. In Code brengt Thé Lau met The Scene liederen over het leven. Vlijmscherpe, herkenbare teksten en een stuwend ritme dat voor hen kenmerkend is. Alleen de groten der aarde kunnen deze twee disciplines verenigen. Er zal veel van het nieuwe album worden gespeeld, maar uiteraard ook de oude hits. Meebrullen met Blauw, Iedereen is van de Wereld, Rigoureus, Zuster, Samen etc. The Scene, terug van nooit echt weg geweest, sterker en authentieker dan ooit te voren! Maar vooraleer The Scene eraan komt, starten we de avond met Boogie-bluesband Tex. Het powertrio Gino Kesteloot, Marc Librecht en Stefan Boret uit Heule zal er als geen ander de sfeer in brengen! Voor The Scene wordt het nog maar een binnentikkertje om er een echte knalavond van te maken! donderdag 27 september 2012 Kubox (Kattestraat 188, 8520 Kuurne) Tickets: 8 EUR VVK EUR ADD 1 EUR korting voor -26-jarigen, 55+ ers en CJP-pashouders Tickets en abonnementen zijn te koop in de Vrijetijdsdienst (Jeugdcentrum, Boomgaardstraat 13, 8520 Kuurne). Losse tickets kan je ook telefonisch (056/ ) of via ( be ) of in de Kuurnse Openbare bibliotheek bestellen. Nog te verwachten voor 2012: Jo Lemaire (8/11/2012), Hopla (28/11/2012) en Guga Baul (1/12/2012)

17 vrije tijd Dag van de jeugdbeweging Trek uw plan! In jeugdbewegingkledij naar school of het werk? Dat moet de Dag van de Jeugdbeweging zijn! Op 19 oktober 2012 is het jullie dag! We vieren het engagement van duizenden jongeren, die zich jaar in jaar uit inzetten om meer dan kinderen en jongeren een gevuld programma vol spel en plezier te bezorgen! En ook in Kuurne zijn er heel wat jongeren die zich belangeloos inzetten voor kinderen en jongeren, dit kunnen we alleen maar toejuichen! Een dag waar jullie volledig in de kijker staan is dan ook meer dan terecht! Daarom ook deze oproep Iedereen haal op vrijdag 19 oktober 2012 je jeugdbeweginguniform (sjaaltje, hemd, tshirts, ) uit de kast en draag dit met heel veel trots in de klas of op het werk! Op de Uit-agenda vind je allerlei activiteiten die plaats vinden in onze gemeente. Activiteiten die in Kuurne plaatsvinden en die verenigingen zelf invoeren via Op die manier wordt je activiteit automatisch gepubliceerd in Uit in Kuurne, op en op Bovendien is het mogelijk dat de redacties van kranten, tijdschriften, radio- en televisieprogramma s je advertentie overnemen in hun promotiekanalen. Na de opening van het nieuwe speellandschap in de Boomgaardstraat lanceert de gemeente een eigen Kuurns SPEELPLEINPLAN. Het werd tijd voor een kaart, met alle zones waar je terecht kan voor kinderen, te ontwerpen en te verspreiden. Het is een ideaal middel om in onze gemeente alle kindvriendelijke plekjes te ontdekken. Zodoende weten de ouders, grootouders, kinderen, opvanginitiatieven en scholen perfect waar er in onze gemeente gespeeld kan worden. In het gemeentelijk jeugdbeleidsplan was de opmaak en verspreiding van een speelpleinkaart voorzien. Voor het ontwerp van deze kaart werden verschillende grafisch ontwerpers aangesproken. Uit de verschillende inzendingen werd Lobke Rondelez van Redlobster uit Roeselare gekozen om het definitieve ontwerp voor haar rekening te nemen. Het speelpleinplan werd op een creatieve en speelse manier opgemaakt, maar ook is ze duidelijk genoeg om ze vlot te gebruiken. U kan deze speelpleinkaart gratis afhalen bij de vrijetijdsdienst, het gemeentehuis, de bibliotheek, de sportdienst en het sociaal huis. Voor meer informatie: Vrijetijdsdienst Kuurne Boomgaardstraat 13, 8520 Kuurne,

18 sport Lessen in het zwembad voor oud en jong! De allerkleinsten kunnen vanaf 2 jaar watergewenning volgen. Voor kinderen leren zwemmen is het aangeraden om spelenderwijs kennis met het water te maken. Deze lessen op zaterdagvoormiddag zijn daar ideaal voor uur tot 9.30 uur: De spetterkes van 2 jaar tot 2,5 jaar uur tot. uur: De ploeteraars van 2,5 jaar tot 3,5 jaar -.20 uur tot.50 uur: De plonsers van 3 jaar tot jaar uur tot uur: De waterratjes van jaar tot 5 jaar Voor een reeks van 8 lessen betaalt u 28,0 EUR. De reeksen starten op zaterdag 8 september 2012 en op zaterdag 3 november Na de watergewenning kunnen de kinderen vanaf 5 jaar zich inschrijven voor de zwemlesjes. In deze 1 lessen leren de kinderen de basisbewegingen van schoolslag. - Reeks 1: starten op 5 september 2012 telkens op maandag (16.30 uur tot uur) en woensdag (16.5 uur tot uur) - Reeks 2: starten op 7 september 2012 telkens op maandag (17.15 uur tot uur) en vrijdag (16.5 uur tot uur) - Reeks 3: starten op 12 september 2012 telkens op woensdag en vrijdag (16.00 uur tot 16.5 uur) - Reeks : starten op 5 november 2012 telkens op maandag (16.30 uur tot uur) en woensdag (16.5 uur tot uur) - Reeks 5: starten op 5 november 2012 telkens op maandag (17.15 uur tot uur) en vrijdag (16.5 uur tot uur) - Reeks 6: starten op 7 november 2012 telkens op woensdag en vrijdag (16.00 uur tot 16.5 uur) Voor een reeks van 1 lessen betaalt u 71,50 EUR. Na de zwemlesjes kunnen de kinderen door naar de vervolmakinglessen. De kinderen die nog niet zwemmen zonder hulpmiddelen komen in groep 1 terecht. Degene die wel zwemmen zonder hulpmiddelen, maar hun techniek nog willen bijschaven kunnen naar groep 2. - Reeks 1: starten op 8 september 2012 telkens op zaterdag om 9.00 uur of.00 uur - Reeks 2: starten op 3 november 2012 telkens op zaterdag om 9.00 uur of.00 uur Voor een reeks van 8 lessen betaalt u 22,0 EUR. Vanaf september start een nieuw jaar zwemschool. Je kan 1 tot 3 keer trainen in de week, dit naar wens. Er zijn verschillende niveaugroepen. Deze zijn niet op basis van leeftijd, dit omdat de ene jongere de andere niet is en de ervaring afhankelijk is van het aantal zwemjaren. Wel is het zo dat er een maximum aantal leden is en we werken met jongeren tem het laatste jaar humaniora. Er zijn trainingen op maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag, afhankelijk van het niveau van de jongere. Meer info over de groepen kunt u bij de sportdienst bekomen. Inschrijven voor huidige leden kan vanaf maandag 27 augustus Voor nieuwe leden kan dit vanaf zaterdag 1 september Voor een trainingsuur per jaar betaalt u 2,00 EUR. Indien u voor 3 uur kiest, dan betaalt u 120,00 EUR. De jongeren kunnen het zwembad niet binnen vooraleer het inschrijvingsgeld op de rekening staat. Betalen met bancontact is mogelijk bij inschrijving. De trainingen starten op 27 augustus voor degenen die betaald hebben. Voor iets ouderen bieden we zwemlessen schoolslag voor volwassenen aan. Deze zijn bedoeld voor mensen die nooit leerden zwemmen, maar dit nu toch nog willen doen. Onder begeleiding van een gediplomeerde lesgever worden de bewegingen op een rustige manier aangeleerd. Een eerste reeks start op 5 september 2012 en gaat telkens door op dinsdag van uur tot uur. Voor een reeks van lessen betaalt u 52,60 EUR. Voor mensen die het allemaal iets luchtiger willen is er aquastep. op passen de muziek worden stepoefeningen in het water gegeven. Een eerste reeks start op 1 november 2012 en gaat telkens door op woensdag van uur tot uur. Voor een reeks van 6 lessen betaalt u 18,00 EUR. Iedere woensdagavond van uur tot uur gaat aquagym door. Voor een 5-beurtenkaart betaalt u 15,00 EUR. Deze kaart blijft geldig. Inschrijven voor alle reeksen kan bij de sportdienst op

19 sport Lessen voor ouderen Vorig seizoen maakte het sociaal huis het mogelijk om senioren te laten kennis maken met tai-chi. Dit had een enorm succes en daarom wordt dit doorgezet. Iedere donderdagvoormiddag vanaf 13 september 2012 van 9.30 uur tot.30 uur kunt u op het sportpark terecht voor deze lessen begeleid door gespecialiseerde mensen. Voor een reeks van 12 lessen betaalt u 50,00 EUR. Op donderdagavond 13 september 2012 starten de lessen GALM opnieuw. GALM is een project dat werd opgestart om jongsenioren nog in beweging te houden. Soms is deze groep te oud om nog deel te nemen in gewone sportclubs, maar voelen ze zich nog te jong om in een seniorenbeweging te gaan. De lessen gaan door van uur tot uur. U betaalt 2,50 EUR per les. Move XL Move XL is een aanbod voor kinderen met overgewicht en wordt georganiseerd door de gemeente Kuurne in samenwerking met Logo Leieland. Het project richt zich tot kinderen tussen de 9 en 12 jaar met overgewicht. Op woensdagnamiddag worden ze door middel van sport en spel gedurende anderhalf uur aan het bewegen gezet. Bovendien leren ze hoe ze bewegen kunnen inschakelen in hun dagelijkse leven. Zonder hulp van de ouders kan een kind daar niet in slagen. Daarom worden gedurende het schooljaar 6 oudersessies omtrent voeding, beweging en opvoeding georganiseerd. Deze worden begeleid door een diëtiste. De bewegingsactiviteiten van Moxe XL gaan door in het sportcentrum van Kuurne, telkens op woensdagnamiddag van uur tot uur. We starten op oktober 2012 en eindigen op 15 mei Er worden geen activiteiten gegeven tijdens de schoolvakanties. De 6 oudertrainingen gaan door op dezelfde plaats, data worden nog doorgegeven. Prijs? 0,00 EUR alles inbegrepen. Dit bedrag is fiscaal aftrekbaar en deels terugbetaalbaar door de mutualiteit. Indien u deelneemt aan de 6 oudertrainingen krijgt u nog 30,00 EUR terug. Interesse en inschrijving? Contacteer de sportdienst op of 8 tot 16 september 2012 Tijdens de Week van de sportclub kunt u bij verschillende Kuurnse clubs proeven van hun sport. Ideaal wanneer u op zoek bent naar een club maar nog niet kunt beslissen. Damesvolleybal G&V Kuurne De hele maand september worden de nieuwelingen welkom geheten op woensdagnamiddag van uur tot uur. De training vindt plaats in de sporthal. Handbalclub Apolloon Kuurne De hele maand september kunnen kinderen van het 1e leerjaar tot en met het 1e middelbaar komen proberen of de handbalsport hen ligt. De trainingen vinden plaats in de sporthal op: - Maandag van uur tot uur voor allemaal - Donderdag van uur tot uur voor kinderen vanaf het e leerjaar Sport voor volwassenen Vanaf september gaan opnieuw uren sport voor volwassenen van start. Deze keer hebben we een aanbod op dinsdag en op donderdag. Op dinsdag gaat van uur tot uur Yoga door. Deze reeks start op 18 september 2012 en eindigt op 18 december Voor een reeks van 1 lessen betaalt u 56,00 EUR. Op donderdag gaat van uur tot uur BBB door. Deze reeks start op 20 september 2012 en eindigt op 20 december Voor een reeks van 13 lessen betaalt u 52,00 EUR. Inschrijven voor beide reeksen kan bij de sportdienst op

20 INFO september'oktober dringende hulp HUISARTS: MEDISCHE HULP: POLITIE: 1 - BRANDWEER: wachtdiensten HUISARTSEN De wachtdienst vangt aan op zaterdagmorgen om uur. tot maandagmorgen uur. De huisarts met wacht is bereikbaar op het nummer: tandartsen De wachtdienst is bereikbaar tijdens het weekend en op wettelijke feestdagen tussen en uur: ZIEKENHUIZEN vzw az groeninge President Kennedylaan, 8500 Kortrijk Algemeen telefoonnummer: Algemeen faxnummer: Spoedopname (Loofstraat 3): apothekers september-oktober /08 tot 07/09 : Ap. Seurinck /09 tot 1/09 : Ap. Belaen /09 tot 21/09 : Ap. Multipharma /09 tot 28/09 : Ap. Accou /09 tot 05/ : Ap. De Cuypere / tot 12/ : Ap. Belaen / tot 19/ : Ap. Multipharma / tot 26/ : Ap. Accou / tot 02/11 : Ap. Belaen De wachtdienst van de apothekers loopt telkens van vrijdagavond u. tot de volgende vrijdag om u. gemeentediensten Vastgestelde sluitingsdagen voor alle gemeentediensten: Maandag 8 oktober 2012 (kermismaandag) gemeentehuis iedere werkdag : van 8.30 tot uur donderdagnamiddag : van tot uur Dienst Burgerzaken zal open zijn op: Zaterdag, 01 september : van 9.30 tot uur Zaterdag, 13 oktober: van 9.30 tot uur Van 21 juli tot en met 1 augustus is het gemeentehuis open op donderdag tot uur. SPORTPARK - ZWEMBAD Voor openingsuren sportpark en zwembad zie: bibliotheek maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag: uur tot uur Woensdag: 1.00 tot uur Zaterdag tot uur sociaal huis Onthaal loket: van ma. t.e.m. vrij.: 9.00 tot uur en van ma. t.e.m. woe.: 1.00 tot uur do.nam.: tot uur vrij.nam.: gesloten Sociale dienst / OCMW: van ma. t.e.m. vrij.: 9.00 tot uur van ma.nam. t.e.m. do.nam.: enkel op afspraak do.nam : tot uur : spreekuur vrij.nam.: gesloten politie kuurne maandag - vrijdag: tot uur en van tot uur zaterdag: uur Voor dringende tussenkomsten, bel PZ Vlas vrijetijdsdienst maandag en vrijdag: 9.30 tot uur maandag: 1.00 tot uur woensdag en vrijdag: 1.00 tot uur containerpark Zomerregeling vanaf 01 maart 2012 dinsdag tot vrijdag: 1:00 tot 18:00 uur zaterdag: van tot uur en van tot uur Tijdens het kermisweekend is het containerpark op vrijdag gesloten om uur en tijdens de namiddag op kermiszaterdag. Het aanvoeren van afvalstoffen kan gebeuren tot één kwartier voor sluitingstijd. Afwijkingen/sluitingsdagen: zie afvalkalender

Aanvraagformulier tot stedelijke ondersteuning voor culturele initiatieven en activiteiten

Aanvraagformulier tot stedelijke ondersteuning voor culturele initiatieven en activiteiten Cel cultuurcoördinatie Dries Peeters Cultuurbeleidscoördinator Elisabethlaan 103 3200 Aarschot 016 63 02 80 dries.peeters@aarschot.be DP/CBC Voorbehouden aan de administratie 76230/332-02 Schepencollegebeslissing

Nadere informatie

Verkiezingen. Mensen met dezelfde ideeën vormen gemeenten besturen.

Verkiezingen. Mensen met dezelfde ideeën vormen gemeenten besturen. Verkiezingen Op zondag 7 juni moeten alle inwoners tegelijk verkiezen we ook kandidaten van België die ouder zijn dan 18 jaar naar voor het Europees Parlement, waar men de stembus. Ze moeten mensen kiezen

Nadere informatie

VERKIEZINGEN VAN HET EUROPESE PARLEMENT, VAN DE KAMER EN VAN HET VLAAMS PARLEMENT VAN 25 MEI 2014 VOLMACHT OM TE STEMMEN (*)

VERKIEZINGEN VAN HET EUROPESE PARLEMENT, VAN DE KAMER EN VAN HET VLAAMS PARLEMENT VAN 25 MEI 2014 VOLMACHT OM TE STEMMEN (*) 1/5 FORMULIER ACD/12 VOLMACHT OM TE STEMMEN (*) Bijlage: - een attest. Ik, ondergetekende......(naam en voornamen), geboren op...., wonende te.. straat, nr.. busnummer..., als kiezer ingeschreven in de

Nadere informatie

Verkiezingen 2010! Vóór de verkiezingen... Auteur: Stijn Dekelver. parlement. Maar hoe werken die. verplicht naar de stembus.

Verkiezingen 2010! Vóór de verkiezingen... Auteur: Stijn Dekelver. parlement. Maar hoe werken die. verplicht naar de stembus. Auteur: Stijn Dekelver Op zondag 13 juni moeten alle Belgen die ouder zijn dan 18 jaar naar de stembus. Ze moeten mensen kiezen die hun stem vertegenwoordigen in het federaal parlement. Maar hoe werken

Nadere informatie

Geluidsnormen in de horeca

Geluidsnormen in de horeca Geluidsnormen in de horeca Een gids voor Leuvense Horeca-uitbaters De nieuwe geluidsnormen voor muziekactiviteiten * toepassing van de Wet Schauvlieghe (01-01-2013) Bent u uitbater van een horeca-zaak

Nadere informatie

> KEN JE GEMEENTE EN GA ERMEE AAN DE SLAG!

> KEN JE GEMEENTE EN GA ERMEE AAN DE SLAG! > KEN JE GEMEENTE EN GA ERMEE AAN DE SLAG! > > DE GEMEENTE: WAT, WAAR, HOE EN WAAROM? Simpel gezegd is een gemeente een stuk grondgebied met een eigen bestuur, dat verkozen is door en verantwoording aflegt

Nadere informatie

Ook jouw activiteiten in de kalender op Retie.be! Handleiding bij het invoeren

Ook jouw activiteiten in de kalender op Retie.be! Handleiding bij het invoeren Ook jouw activiteiten in de kalender op Retie.be! Handleiding bij het invoeren Inhoud 1. Inleiding... 3 1.1. Wat is de evenementenkalender van Retie?... 3 1.2. Hoe krijg je jouw informatie in de agenda

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER ENERGIELENING

AANVRAAGFORMULIER ENERGIELENING AANVRAAGFORMULIER ENERGIELENING Gegevens van de kredietaanvrager Persoonlijke gegevens Aanspreking: Dhr. Mvr. Naam:... Voornaam:... Postcode:... Stad / gemeente:... Rijksregisternummer: Telefoon:... Gsm:...

Nadere informatie

KNUFFELPAS Voor kinderen van 3 tot en met 5 jaar

KNUFFELPAS Voor kinderen van 3 tot en met 5 jaar KNUFFELPAS Voor kinderen van 3 tot en met 5 jaar Zomervakantie 2013 Een organisatie van gemeentebestuur Sint-Gillis-Waas TIJDELIJKE VERHUIS JEUGDDIENST Deze zomer verhuist de jeugddienst tijdelijk naar

Nadere informatie

ZIN IN EEN ACTIVITEIT IN UW BUURT?

ZIN IN EEN ACTIVITEIT IN UW BUURT? ZIN IN EEN ACTIVITEIT IN UW BUURT? dienst co dienst informatie en feestelijkheden Zin in een activiteit in uw buurt? Wil je met je straat of buurt een activiteit organiseren? Dat kan! Het gemeentebestuur

Nadere informatie

STATUTEN STEDELIJKE RAAD VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP

STATUTEN STEDELIJKE RAAD VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP STAD BRUGGE MAATSCHAPPELIJKE BEGELEIDING STATUTEN STEDELIJKE RAAD VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP ARTIKEL 1: De Stedelijke Raad voor Personen met een Handicap heeft als doel: 1. A. op te treden als volwaardig

Nadere informatie

inschrijvingen kunstonderwijs

inschrijvingen kunstonderwijs inschrijvingen kunstonderwijs schooljaar 2015-2016 verantwoordelijk uitgever College van burgemeester en schepenen Stadionstraat 2 / 9190 Stekene stekene van nature actief foto: Martine Goossens Schone

Nadere informatie

Tegemoetkoming voor individueel vervoer van personen met een handicap

Tegemoetkoming voor individueel vervoer van personen met een handicap Tegemoetkoming voor individueel vervoer van personen met een handicap 19de nummer in een reeks informatiebrochures voor de Oostendse bevolking (gegevens op 12 oktober 2006), een uitgave van de Voorlichtingsdienst,

Nadere informatie

Wat kan ik voor u doen?

Wat kan ik voor u doen? 139 139 HOOFDSTUK 9 Wat kan ik voor u doen? WOORDEN 1 1 Peter is op vakantie. Hij stuurde mij een... uit Parijs. a brievenbus b kaart 2 Ik heb die kaart gisteren.... a ontvangen b herhaald 3 Bij welke...

Nadere informatie

GELUIDSNORMEN VOOR MUZIEKACTIVITEITEN

GELUIDSNORMEN VOOR MUZIEKACTIVITEITEN GELUIDSNORMEN VOOR MUZIEKACTIVITEITEN INHOUD - Achtergrond wetgeving - Wat zijn decibels? - Indeling in geluidsniveaus - Welke toelating of vergunning? - Geluid meten - Controle - Communiceer vooraf! ACHTERGROND

Nadere informatie

Uitvliegerskrant. juni 2015

Uitvliegerskrant. juni 2015 De Uitvliegerskrant juni 2015 Maandelijks tijdschrift - jaargang 16, nr. 6 Verschijnt niet in juli en augustus Verantwoordelijke uitgever: Kathleen Bevernage P708031 Afgiftekantoor: Ieper 1 Colofon De

Nadere informatie

Beste inwoner, Alvast bedankt! Namens het gemeentebestuur, H. Verschave G. Liefooghe

Beste inwoner, Alvast bedankt! Namens het gemeentebestuur, H. Verschave G. Liefooghe Bevraging aan de inwoners van Alveringem Beste inwoner, Het meerjarenplan moet worden opgemaakt voor de periode 2014-2020. In zo n meerjarenplan staat wat het bestuur allemaal zou willen en moeten kunnen

Nadere informatie

Welkom bij de Vlaamse Zorgkas. Wat meer uitleg over de zorgverzekering

Welkom bij de Vlaamse Zorgkas. Wat meer uitleg over de zorgverzekering Wat meer uitleg over de zorgverzekering Welkom bij de Vlaamse Zorgkas Wat is de zorgverzekering? De Vlaamse Regering heeft aan het eind van de jaren negentig de zorgverzekering in het leven geroepen. Waarom?

Nadere informatie

FEDERALE PARLEMENTSVERKIEZINGEN VAN 13 JUNI 2010 VOLMACHT OM TE STEMMEN (*)

FEDERALE PARLEMENTSVERKIEZINGEN VAN 13 JUNI 2010 VOLMACHT OM TE STEMMEN (*) FORMULIER AB/19 VOLMACHT OM TE STEMMEN (*) Bijlage: - een attest. Ik, ondergetekende......(naam en voornamen), geboren op...., wonende te.. straat, nr.. busnummer..., als kiezer ingeschreven in de gemeente.....,

Nadere informatie

VERKIEZINGEN VAN HET EUROPESE PARLEMENT, HET WAALS PARLEMENT EN HET PARLEMENT VAN DE DUITSTALIGE GEMEENSCHAP VAN 7 JUNI 2009

VERKIEZINGEN VAN HET EUROPESE PARLEMENT, HET WAALS PARLEMENT EN HET PARLEMENT VAN DE DUITSTALIGE GEMEENSCHAP VAN 7 JUNI 2009 FORMULIER CEG/9bis Bijlage(n) : - een attest HET WAALS PARLEMENT EN HET PARLEMENT VAN DE DUITSTALIGE GEMEENSCHAP VOLMACHT OM TE STEMMEN (*) Ik, ondergetekende... (naam en voornaam), geboren op..., wonende

Nadere informatie

All en gaan wonen of op kot gaan Wat je moet weten als je verhuist

All en gaan wonen of op kot gaan Wat je moet weten als je verhuist All en gaan wonen of op kot gaan Wat je moet weten als je verhuist Alles over alleen gaan wonen of op kot gaan Huurdersbond www.huurdersbond.be Vlaamse regulator van de elektriciteits- en gasmarkt www.vreg.be

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER GOEDKOPE ENERGIELENINGEN

AANVRAAGFORMULIER GOEDKOPE ENERGIELENINGEN AANVRAAGFORMULIER GOEDKOPE ENERGIELENINGEN Voor wie? U kan als eigenaar-bewoner, eigenaar-verhuurder of huurder (mede-eigenaar-bewoner of mede-huurder-bewoner) de goedkope energielening aanvragen voor

Nadere informatie

Voer hier uw titel in

Voer hier uw titel in Voer hier uw titel in Voer hier uw tekst in op niveau 1 Tweede niveau Voer Provincie- hier uw en titel in gemeenteraadsverkiezingen Voer hier uw tekst in op niveau 1 Zondag Tweede 14 niveau oktober 2012

Nadere informatie

RUP Stedelijk Wonen versterkt woonbeleid Stad Gent

RUP Stedelijk Wonen versterkt woonbeleid Stad Gent RUP Stedelijk Wonen versterkt woonbeleid Stad Gent Het Gentse stadsbestuur maakt een thematisch ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) op, het RUP Stedelijk Wonen. Daarmee wil de Stad stedenbouwkundige problemen

Nadere informatie

Vzw Kinderopvang Leuven Professor Roger Van Overstraetenplein 1 3000 Leuven. Huishoudelijk reglement

Vzw Kinderopvang Leuven Professor Roger Van Overstraetenplein 1 3000 Leuven. Huishoudelijk reglement Vzw Kinderopvang Leuven Professor Roger Van Overstraetenplein 1 3000 Leuven BINNENSCHOOLSE KINDEROPVANG Huishoudelijk reglement Huishoudelijk reglement vzw Kinderopvang Leuven Inhoud 1. Voorwoord... 3

Nadere informatie

Inschrijvingsaanvraag

Inschrijvingsaanvraag Consulaat-generaal van het Koninkrijk België Madrid Paseo de la Castellana 18-6 28046 Madrid Tel. 00.34.915.776.300 E-mail: madrid@diplobel.fed.be Website: http://spain.diplomatie.belgium.be Inschrijvingsaanvraag

Nadere informatie

Statuten Ouderenadviesraad Destelbergen-Heusden. Goedgekeurd door de ouderenadviesraad op 27/11/2013.

Statuten Ouderenadviesraad Destelbergen-Heusden. Goedgekeurd door de ouderenadviesraad op 27/11/2013. Statuten 2013-2018 Algemeen Statuten Ouderenadviesraad Destelbergen-Heusden Goedgekeurd door de ouderenadviesraad op 27/11/2013. Art. 1 Er wordt een gemeentelijke ouderenadviesraad opgericht en erkend

Nadere informatie

GELUIDSNORMEN VOOR MUZIEKACTIVITEITEN WIJZIGING PER

GELUIDSNORMEN VOOR MUZIEKACTIVITEITEN WIJZIGING PER GELUIDSNORMEN VOOR MUZIEKACTIVITEITEN WIJZIGING PER Informatievergadering voor de horeca maandag 3 december 2012 20.00 uur Porseleinhallen AGENDA 1. Verwelkoming door de heer Stijn TANT, schepen voor leefmilieu

Nadere informatie

Een lagere energiefactuur? Wij helpen u!

Een lagere energiefactuur? Wij helpen u! Een lagere energiefactuur? Wij helpen u! Stap 1 : Vraag snel een gratis energiescan aan. Stap 2 : Isoleer het dak van een private huurwoning en geniet van een extra hoge premie van 23 euro per m 2. Bekijk

Nadere informatie

Heraanleg van de Maciebergstraat, Meulemanstraat en Voldersstraat

Heraanleg van de Maciebergstraat, Meulemanstraat en Voldersstraat Heraanleg van de Maciebergstraat, Meulemanstraat en Voldersstraat Oostkamp, 10 maart 2016 Beste bewoner De heraanleg van de Meuleman- en Voldersstraat staat al lang op het programma. Echter tot op vandaag

Nadere informatie

STATUTEN GEMEENTELIJKE ADVIESRAAD LOKAAL OVERLEG KINDEROPVANG DE PINTE

STATUTEN GEMEENTELIJKE ADVIESRAAD LOKAAL OVERLEG KINDEROPVANG DE PINTE STATUTEN GEMEENTELIJKE ADVIESRAAD LOKAAL OVERLEG KINDEROPVANG DE PINTE 1. Oprichting Art 1. Het lokaal overleg kinderopvang is een gemeentelijke adviesraad. Met de oprichting van deze gemeentelijke adviesraad

Nadere informatie

Dienstreglement Openbare bibliotheek Langemark-Poelkapelle

Dienstreglement Openbare bibliotheek Langemark-Poelkapelle Dienstreglement Openbare bibliotheek LangemarkPoelkapelle 1. Welkom In de bibliotheek van LangemarkPoelkapelle kan iedereen terecht. Je vindt er o.a. boeken, strips, digitale bronnen en films voor alle

Nadere informatie

Mantelzorgpremie. OCMW Geraardsbergen. Contact

Mantelzorgpremie. OCMW Geraardsbergen. Contact OCMW Geraardsbergen Mantelzorgpremie Contact WZC Denderoord Mantelzorgpremie Hoge Buizemont 247 9500 Geraardsbergen Telefoon 054 43 28 26 Email mantelzorg@ocmwgeraardsbergen.be 1 Algemeen Zorg jij voor

Nadere informatie

All en gaan wonen of op kot gaan Wat je moet weten als je verhuist

All en gaan wonen of op kot gaan Wat je moet weten als je verhuist All en gaan wonen of op kot gaan Wat je moet weten als je verhuist Alles over alleen gaan wonen of op kot gaan Huurdersbond www.huurdersbond.be Vlaamse regulator van de elektriciteits- en gasmarkt www.vreg.be

Nadere informatie

Vzw Kinderopvang Leuven Professor Roger Van Overstraetenplein 1 3000 Leuven. Huishoudelijk reglement 2013-2014

Vzw Kinderopvang Leuven Professor Roger Van Overstraetenplein 1 3000 Leuven. Huishoudelijk reglement 2013-2014 Vzw Kinderopvang Leuven Professor Roger Van Overstraetenplein 1 3000 Leuven 016 27 26 39 BINNENSCHOOLSE KINDEROPVANG Huishoudelijk reglement 2013-2014 Inhoud 1. Voorwoord... 3 2. Algemeen... 4 2.1 Administratieve

Nadere informatie

samen 4 Ed. Geraardsbergen oost-vlaanderen toekomst geven aan lijstnummer

samen 4 Ed. Geraardsbergen oost-vlaanderen toekomst geven aan lijstnummer samen toekomst geven aan oost-vlaanderen lijstnummer 4 Ed. Geraardsbergen lijsttrekker Onderwijs, welzijn, cultuur en ontspanning: dat zijn mijn prioriteiten. Ik zet mij in voor onderwijs: niet alleen

Nadere informatie

Stad Gent werkt aan Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan Stedelijk Wonen

Stad Gent werkt aan Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan Stedelijk Wonen Stad Gent werkt aan Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan Stedelijk Wonen Het Gentse stadsbestuur maakt een thematisch ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) op, het RUP 167 Stedelijk Wonen. Met dit RUP wil

Nadere informatie

Aanvraagformulier voor de organisatie van openbare evenementen

Aanvraagformulier voor de organisatie van openbare evenementen Aanvraagformulier voor de organisatie van openbare evenementen Aanvraagformulier voor de organisatie van openbare evenementen, feesten en fuiven in de gemeente Holsbeek De organisator van een openbaar

Nadere informatie

Handleiding aanvraag Vlaamse Ondersteuningspremie (VOP)

Handleiding aanvraag Vlaamse Ondersteuningspremie (VOP) Handleiding aanvraag Vlaamse Ondersteuningspremie (VOP) Dossier steunpunt handicap & arbeid: Aanvraag Vlaamse OndersteuningsPremie (VOP) INHOUD 1 VOP in het kort 2 De aanvraagprocedure 3 Verlenging/verhoging

Nadere informatie

Aanvraag studietoelage als persoon. ten laste

Aanvraag studietoelage als persoon. ten laste Aanvraag studietoelage als persoon Beste student, ten laste Wil je een aanvraag voor een studietoelage van de Vlaamse overheid indienen, maar weet je niet hoe eraan te beginnen? Dan heeft KdG Stuvo met

Nadere informatie

De installatiepremie

De installatiepremie De installatiepremie Versie nr: 1 Laatste wijziging: 22-09-2008 1) Waartoe dient deze fiche? 2) Wat is een installatiepremie? 3) Wie heeft recht op een installatiepremie? 4) Aan welke voorwaarden moet

Nadere informatie

Help! Ik organiseer...

Help! Ik organiseer... Organisatiegids - Subsidiewijzer versie 2015 Help! Ik organiseer... Gemeente Elsene Diensten en schepen Nederlandstalige Aangelegenheden en Wijkleven Schepen Maite Morren Vooraf Onder de noemer RE:SACE

Nadere informatie

VEEL GESTELDE VRAGEN EN ANTWOORDEN HAGELSTORM 7-8-9 JUNI 2014

VEEL GESTELDE VRAGEN EN ANTWOORDEN HAGELSTORM 7-8-9 JUNI 2014 VEEL GESTELDE VRAGEN EN ANTWOORDEN HAGELSTORM 7-8-9 JUNI 2014 1. Vanaf wanneer kan ik een dossier bij het Rampenfonds indienen? U kan een dossier indienen vanaf de publicatie van de erkenning in het Belgisch

Nadere informatie

NAAR EEN INTEGRALE AANPAK IN SINT-PIETERS-LEEUW Inspiratiedagen AG I&I VVSG Gent 5/9/2016 Leuven 26/9/2016

NAAR EEN INTEGRALE AANPAK IN SINT-PIETERS-LEEUW Inspiratiedagen AG I&I VVSG Gent 5/9/2016 Leuven 26/9/2016 NAAR EEN INTEGRALE AANPAK IN SINT-PIETERS-LEEUW Inspiratiedagen AG I&I VVSG Gent 5/9/2016 Leuven 26/9/2016 Aanleiding De specifieke realiteit van de Vlaamse Rand: Een grote instroom van nieuwe inwoners

Nadere informatie

INFORMATIE lenen en verzekeren 2013

INFORMATIE lenen en verzekeren 2013 INFORMATIE lenen en verzekeren 2013 Premies lenen en verzekeren Vooraf U vindt in deze brochure informatie rond lenen en verzekeren. Onze woonwinkelaars maken u graag wegwijs in deze brochure en zoeken

Nadere informatie

Nieuwe geluidsnormen voor muziekactiviteiten

Nieuwe geluidsnormen voor muziekactiviteiten Nieuwe geluidsnormen voor muziekactiviteiten KADER Nieuwe geluidsnormen voor muziekactiviteiten PRINCIPE TOEPASSING LEUVEN POLITIEREGLEMENT ARGUMENTATIE VOLGENDE STAPPEN KADER Wetgeving voor 1 januari

Nadere informatie

Procedure werving MR-ouderlid

Procedure werving MR-ouderlid Procedure werving MR-ouderlid 1. Opstellen wervingstekst voor Nieuwsslinger en Facebook 2. Verzamelen ingekomen reacties 3. Versturen bevestiging naar geïnteresseerden met daarin uitleg over de vervolgprocedure

Nadere informatie

Lesbrief over Leerplicht

Lesbrief over Leerplicht Lesbrief over Leerplicht Donderdag 19 maart 2015: Dag van de Leerplicht! Leerplicht? Hoezo? Ik ga toch gewoon naar school!? Ja, voor de meeste kinderen in Nederland is het de gewoonste zaak van de wereld

Nadere informatie

Van-A-3 Verkiezingen

Van-A-3 Verkiezingen Van-A-3 Verkiezingen Didactische suggesties Doelen Dit Actua-magazine verschijnt naar aanleiding van de Europese en Vlaamse verkiezingen op 07 juni 2009. De leerlingen kunnen individueel de Van-A-3 krant

Nadere informatie

Opgelet: gebruik dit voorbeeld als inspiratie voor een document op eigen maat.

Opgelet: gebruik dit voorbeeld als inspiratie voor een document op eigen maat. BIJLAGE 6 VOORBEELD-STATUTEN Opgelet: gebruik dit voorbeeld als inspiratie voor een document op eigen maat. ALGEMEEN Art. 1 Er wordt een gemeentelijke ouderenadviesraad opgericht en erkend onder de naam...

Nadere informatie

Vul energieovernamedocumenten in.

Vul energieovernamedocumenten in. U verhuist? Vul energieovernamedocumenten in. Waarop moet u letten en welke formulieren hebt u nodig als u verhuist? In deze folder ontdekt u alles wat u voor elektriciteit en/of aardgas moet regelen.

Nadere informatie

Kredietaanvraag FRGE lening. Voornaam: Straat + nummer:. Postcode en woonplaats:... Geboortedatum: Geboorteplaats: Nationaliteit:

Kredietaanvraag FRGE lening. Voornaam: Straat + nummer:. Postcode en woonplaats:... Geboortedatum: Geboorteplaats: Nationaliteit: Kredietaanvraag FRGE lening I. Persoonlijke gegevens Persoonlijke gegevens (kredietaanvrager 1) Aanspreking : Dhr. Mevr. Naam: Voornaam:.. Straat + nummer:. Postcode en woonplaats:.... Geboortedatum: Geboorteplaats:

Nadere informatie

Vzw Kinderopvang Leuven Professor Roger Van Overstraetenplein 1 3000 Leuven

Vzw Kinderopvang Leuven Professor Roger Van Overstraetenplein 1 3000 Leuven Vzw Kinderopvang Leuven Professor Roger Van Overstraetenplein 1 3000 Leuven BINNENSCHOOLSE KINDEROPVANG Huishoudelijk reglement 2012-2013 Inhoud Inhoud... 2 1. Voorwoord... 3 2. Algemeen... 4 2.1 Administratieve

Nadere informatie

Energielening aan 2% of 0%

Energielening aan 2% of 0% Voor het plaatsen van dakisolatie, muurisolatie, vloerisolatie, hoogrendementsbeglazing, thermostatische kranen en kamerthermostaat, het vervangen van uw oude stookketel, het uitvoeren van een energieaudit.

Nadere informatie

Aanvraagformulier voor een financiële tussenkomst bij de plaatsing van een AED-toestel

Aanvraagformulier voor een financiële tussenkomst bij de plaatsing van een AED-toestel Aanvraagformulier voor een financiële tussenkomst Aanvragende vereniging, organisatie of handelszaak, verder vermeld als de aanvrager: Persoon die deze vereniging, organisatie of handelszaak vertegenwoordigt

Nadere informatie

Bijstand voor deelname aan het cultureel en sociaal leven en aan sportactiviteiten

Bijstand voor deelname aan het cultureel en sociaal leven en aan sportactiviteiten Bijstand voor deelname aan het cultureel en sociaal leven en aan sportactiviteiten Versie n : 1 Laatste update: 17-03-2010 1) Waartoe dient deze fiche? 2) Vanwaar komt de steun voor de deelname aan sociale,

Nadere informatie

REGLEMENT MAALTIJDEN AAN HUIS

REGLEMENT MAALTIJDEN AAN HUIS REGLEMENT MAALTIJDEN AAN HUIS DOELSTELLING Art.1: Het leveren van warme maaltijden aan huis heeft als doel de gebruiker zo lang mogelijk in zijn thuismilieu te laten verblijven. Het nuttigen van een maaltijd

Nadere informatie

Bibliotheek Malle het leven van A tot Z

Bibliotheek Malle het leven van A tot Z bibliotheek Bibliotheek Malle het leven van A tot Z www.malle.be o n z e b i b l i o t h e k e n h o e w e r k t o n z e b i b l i o t h e e k Hoofdbibliotheek Westmalle Sint-Jozeflei 26 03-309.93.50 malle@bibliotheek.be

Nadere informatie

studiebeurs Voorwaarden voor het secundair onderwijs

studiebeurs Voorwaarden voor het secundair onderwijs studie beurs Studeren kost geld: cursussen, een kot, inschrijvingsgeld,. Een studiebeurs kan helpen. Velen laten die kans liggen. Misschien is het voor jou toch de moeite om een aanvraag in te dienen.

Nadere informatie

WIST U DAT U PREMIES KAN KRIJGEN VOOR VERPAKKINGS- AFVAL?

WIST U DAT U PREMIES KAN KRIJGEN VOOR VERPAKKINGS- AFVAL? WIST U DAT U PREMIES KAN KRIJGEN VOOR VERPAKKINGS- AFVAL? WEET U DAT UW VERPAKKINGSAFVAL GELD WAARD IS? TE MOOI OM WAAR TE ZIJN? LEES SNEL VERDER! Afval is in vele sectoren een onvermijdelijk gevolg van

Nadere informatie

STATUTEN LOKAAL OVERLEG KINDEROPVANG & ONDERWIJS GEMEENTE KORTENAKEN

STATUTEN LOKAAL OVERLEG KINDEROPVANG & ONDERWIJS GEMEENTE KORTENAKEN STATUTEN LOKAAL OVERLEG KINDEROPVANG & ONDERWIJS GEMEENTE KORTENAKEN 1.OPRICHTING Er wordt te Kortenaken een lokaal overleg kinderopvang en onderwijs opgericht, dat als adviesgevend orgaan wordt erkend.

Nadere informatie

Nooit te oud om het te doen 10 TIPS OM EEN VRIJWILLIGERSBEURS OP TE ZETTEN

Nooit te oud om het te doen 10 TIPS OM EEN VRIJWILLIGERSBEURS OP TE ZETTEN Nooit te oud om het te doen 10 TIPS OM EEN VRIJWILLIGERSBEURS OP TE ZETTEN 2 Nooit te oud om het te doen 10 TIPS OM EEN VRIJWILLIGERSBEURS OP TE ZETTEN Het is zover. U wilt een vrijwilligersbeurs opzetten.

Nadere informatie

Lesmateriaal voor het (V)MBO

Lesmateriaal voor het (V)MBO Lesmateriaal voor het (V)MBO Binnenkort nemen uw leerlingen deel aan een Jongerengemeenteraad. Het project Jongerengemeenteraad laat jongeren in de leeftijd van 14 19 jaar zien hoe beleid tot stand komt

Nadere informatie

Geluidsnormen voor muziekactiviteiten

Geluidsnormen voor muziekactiviteiten Geluidsnormen voor muziekactiviteiten Joke Schauvliege Vlaams minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur Woensdag 29 februari Merelbeke Vlaamse Regering Reglementering geluidsnormen Doelstelling: voorkomen

Nadere informatie

OCMW Lede - Beleidsnota 2010. Sociale dienstverlening. Financiële steun

OCMW Lede - Beleidsnota 2010. Sociale dienstverlening. Financiële steun OCMW Lede - Beleidsnota 2010 Deze beleidsnota hoort bij het budget 2010. Dit budget maakt deel uit van het financieel meerjarenplan 2008-2012. Het opgemaakte budget 2010 past binnen de opgemaakte meerjarenplanning

Nadere informatie

Inschrijvingsaanvraag

Inschrijvingsaanvraag Consulaat van het Koninkrijk België Alicante Consulaat van België Explanada de España 1-5, 03002 Alicante E-mail: alicante@diplobel.fed.be Website: www.spain.diplomatie.belgium.be Inschrijvingsaanvraag

Nadere informatie

EVENEMENTENFICHE KOKSIJDE

EVENEMENTENFICHE KOKSIJDE EVENEMENTENFICHE KOKSIJDE Dien tijdig uw aanvraag in! Minimum 2 maanden op voorhand! Let op. Goedkeuring is pas definitief na akkoord van het schepencollege (voor de gemeentelijke zalen). Naam evenement

Nadere informatie

DE WIJZIGINGEN. WETGEVENDE WIJZIGINGEN VOOR DE VERKIEZINGEN VAN DE KAMER EN VAN DE SENAAT VAN 10 JUNI 2007

DE WIJZIGINGEN. WETGEVENDE WIJZIGINGEN VOOR DE VERKIEZINGEN VAN DE KAMER EN VAN DE SENAAT VAN 10 JUNI 2007 DE VERKIEZINGEN VAN 10 JUNI 2007 DE WIJZIGINGEN DE AGENDA DE WIJZIGINGEN. WETGEVENDE WIJZIGINGEN VOOR DE VERKIEZINGEN VAN DE KAMER EN VAN DE SENAAT VAN 10 JUNI 2007 1. De aanpassing van de verkiezingskalender

Nadere informatie

Het referentieadres. Versie nr. 1. Laatste update: 18-12-2006. http://www.ocmw-info-cpas.be. Het referentieadres

Het referentieadres. Versie nr. 1. Laatste update: 18-12-2006. http://www.ocmw-info-cpas.be. Het referentieadres Versie nr. 1 Laatste update: 18-12-2006 1) Waartoe dient deze fiche? 2) Wat is een referentieadres? 3) Welke zijn de voordelen van een referentieadres? 4) Wie kan een referentieadres nemen? 5) Bij wie

Nadere informatie

WAT TE DOEN? Het huwelijk. MAS_mariages_NL.indd 1 16/07/15 10:21

WAT TE DOEN? Het huwelijk. MAS_mariages_NL.indd 1 16/07/15 10:21 WAT TE DOEN? Het huwelijk MAS_mariages_NL.indd 1 16/07/15 10:21 Het huwelijk... WAT TE DOEN? 2 MAS_mariages_NL.indd 2 16/07/15 10:21 Aan de toekomstige bruid, aan de toekomstige bruidegom, ullie hebben

Nadere informatie

MANIEREN OM MET OUDERPARTICIPATIE OM TE GAAN

MANIEREN OM MET OUDERPARTICIPATIE OM TE GAAN Blijf kalm; Verzeker je ervan dat je de juiste persoon aan de lijn hebt; Zeg duidelijk wie je bent en wat je functie is; Leg uit waarom je belt; Geef duidelijke en nauwkeurige informatie en vertel hoe

Nadere informatie

Elk kind heeft het recht om...

Elk kind heeft het recht om... Elk kind heeft het recht om... Rechten is hetgeen je mag doen en mag hebben. Je hoeft er niet eerst iets anders voor te doen. Rechten heb je gewoon. Ook jij hebt rechten. Iedereen heeft ze. Kinderrechten

Nadere informatie

Stratenplan Openingsuren Nieuwsbrief Meldingskaart AZ-gids FAQ. Verklein het lettertype Vergroot het lettertype Print Print naar pdf

Stratenplan Openingsuren Nieuwsbrief Meldingskaart AZ-gids FAQ. Verklein het lettertype Vergroot het lettertype Print Print naar pdf Stratenplan Openingsuren Nieuwsbrief Meldingskaart AZ-gids FAQ Verklein het lettertype Vergroot het lettertype Print Print naar pdf Typ hier uw zoekterm Typ hier uw zoekterm zoeken Wonen en leven Energieschaarste

Nadere informatie

Statuten van het gemeentelijk adviesorgaan voor kinderopvang (LOK)

Statuten van het gemeentelijk adviesorgaan voor kinderopvang (LOK) Statuten van het gemeentelijk adviesorgaan voor kinderopvang (LOK) 1 Erkenning Artikel 1: in de gemeente Kaprijke wordt het Lokaal Overleg Kinderopvang (LOK) opgericht conform de richtlijnen van het Besluit

Nadere informatie

Dit is het verkiezingsprogramma van de ChristenUnie. Dit vindt de ChristenUnie belangrijk voor Nederland. Lees maar!

Dit is het verkiezingsprogramma van de ChristenUnie. Dit vindt de ChristenUnie belangrijk voor Nederland. Lees maar! Over een paar weken kiest Nederland een nieuwe regering. Op 12 september Jij kunt ook kiezen. Stemmen noemen we dat. Als je stemt, kies je voor de politieke partij die jij het beste vindt. Jij kunt straks

Nadere informatie

Gemeenteraadsverkiezingen 2014 Informatie voor politieke partijen

Gemeenteraadsverkiezingen 2014 Informatie voor politieke partijen Gemeenteraadsverkiezingen 2014 Informatie voor politieke partijen Als u met uw politieke partij deel wilt nemen aan de Gemeenteraadsverkiezingen 2014 van de gemeente het Bildt, dan moet u de volgende 10

Nadere informatie

Materiële hulp voor kinderen die illegaal verblijven

Materiële hulp voor kinderen die illegaal verblijven Versie nr: 1 Laatste wijziging: 12-06-2007 1) Waartoe dient deze fiche? 2) Waartoe dient deze fiche? 3) Wat verstaan we onder materiële hulp aan kinderen die illegaal in België verblijven? 4) Wat omvat

Nadere informatie

goedkeuring door gemeenteraad

goedkeuring door gemeenteraad GEMEENTELIJK FEESTCOMITE p/a Markt 1 9340 LEDE Voorzitter Elsie Van den Abbeele uw kenmerk: ons kenmerk: bijlagen: dienst: patrimonium tel.: (053)60 68 50 fax: (053)80 33 09 e-mail: patrimonium@lede.be

Nadere informatie

Provincie Oost-Vlaanderen Gemeente Nevele GEMEENTELIJKE RAAD VOOR PERSONEN MET EEN BEPERKING NEVELE. Statuten

Provincie Oost-Vlaanderen Gemeente Nevele GEMEENTELIJKE RAAD VOOR PERSONEN MET EEN BEPERKING NEVELE. Statuten Provincie Oost-Vlaanderen Gemeente Nevele GEMEENTELIJKE RAAD VOOR PERSONEN MET EEN BEPERKING NEVELE Statuten Provincie Oost-Vlaanderen Gemeente Nevele GEMEENTELIJKE RAAD VOOR PERSONEN MET EEN BEPERKING

Nadere informatie

Verhuist uw contract voor elektriciteit en aardgas met u mee?

Verhuist uw contract voor elektriciteit en aardgas met u mee? Verhuist uw contract voor elektriciteit en aardgas met u mee? U verhuist. Waarop moet u letten en welke formulieren hebt u nodig? In deze folder ontdekt u alles wat u voor elektriciteit en/of aardgas moet

Nadere informatie

STATUTEN LOKAAL OVERLEG KINDEROPVANG (INCLUSIEF HUISHOUDELIJK REGLEMENT)

STATUTEN LOKAAL OVERLEG KINDEROPVANG (INCLUSIEF HUISHOUDELIJK REGLEMENT) STATUTEN LOKAAL OVERLEG KINDEROPVANG (INCLUSIEF HUISHOUDELIJK REGLEMENT) Voor principieel akkoord verklaard door het College in zitting van 24 september 2007 en gewijzigd na bespreking met de leden van

Nadere informatie

HULP BIJ ZORG VOOR EEN ANDER

HULP BIJ ZORG VOOR EEN ANDER Steunpunt Mantelzorg Nieuwegein HULP BIJ ZORG VOOR EEN ANDER Steunpunt Mantelzorg Nieuwegein Zorgen voor een ander, dan doe je gewoon.. Maar soms is een beetje hulp en steun meer dan welkom! In Nieuwegein

Nadere informatie

Gemeenteraadsverkiezingen. Stem ook!

Gemeenteraadsverkiezingen. Stem ook! Gemeenteraadsverkiezingen Woensdag 19 maart GEMEENTERAADSverkiezingen Stem ook! Op woensdag 19 maart zijn de gemeenteraadsverkiezingen. Iedereen vanaf 18 jaar mag dan stemmen. Bepaal mee wie er in de gemeenteraad

Nadere informatie

2. UITVOEREN AUDIT VERZEKERINGSPORTEFEUILLE DOOR RISKSOLU- TIONS BVBA

2. UITVOEREN AUDIT VERZEKERINGSPORTEFEUILLE DOOR RISKSOLU- TIONS BVBA 08 juni 2015 Aan de raadsleden Graag nodigen wij u uit tot de zitting van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn. De zitting vindt plaats op dinsdag 16 juni om 20 uur in de raadzaal van het OCMW, Gootje

Nadere informatie

Ben ik verplicht om naar school te gaan? Kan de school mij als straf naar huis sturen? Kunnen we op school een leerlingenraad opstarten?

Ben ik verplicht om naar school te gaan? Kan de school mij als straf naar huis sturen? Kunnen we op school een leerlingenraad opstarten? Ben ik verplicht om naar school te gaan? Kan de school mij als straf naar huis sturen? Kunnen we op school een leerlingenraad opstarten? Zit je met een vraag over school? Of wil je weten wat je rechten

Nadere informatie

Aanvraag van een planologisch attest

Aanvraag van een planologisch attest Bijlage I Model I Aanvraag van een planologisch attest AFDELINGSCODE- (Vul hier het adres in van de gedelegeerd planologisch ambtenaar) In te vullen door de behandelende afdeling ontvangstdatum Bezorg

Nadere informatie

Organisatie van advies en inspraak van het lokaal cultuurbeleid 2013-2018

Organisatie van advies en inspraak van het lokaal cultuurbeleid 2013-2018 Organisatie van advies en inspraak van het lokaal cultuurbeleid 2013-2018 1. DOELSTELLING : ADVIES EN INSPRAAK BIJ HET LOKAAL CULTUURBELEID 1.1. Met het oog op de voorbereiding en de evaluatie van het

Nadere informatie

GELIJKTIJDIGE VERKIEZINGEN VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE GEMEENSCHAPS- EN GEWESTPARLEMENTEN

GELIJKTIJDIGE VERKIEZINGEN VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE GEMEENSCHAPS- EN GEWESTPARLEMENTEN BERICHTEN UGA TM Division of Continuga TM nv 8501 KORTRIJK-HEULE tel. 056 36 32 00 fax 056 35 60 96 e-mail: sales@uga.be Februari 2009 GELIJKTIJDIGE VERKIEZINGEN VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE GEMEENSCHAPS-

Nadere informatie

Verslag GECORO 12/01/2016

Verslag GECORO 12/01/2016 Verslag GECORO 12/01/2016 Aanwezig: M. Boddez, deskundige-voorzitter; W. Desender, D. Baeteman, R. Van Troostenberghe, deskundigen-effectief; N. Verplancke, X. Vercaemst, werknemersverenigingen-effectief;

Nadere informatie

Wat is kindermishandeling? Hoe kan kindermishandeling stoppen? Wie kan je hierbij helpen?

Wat is kindermishandeling? Hoe kan kindermishandeling stoppen? Wie kan je hierbij helpen? Wat is kindermishandeling? Hoe kan kindermishandeling stoppen? Wie kan je hierbij helpen? In deze folder vind je een antwoord, en lees je ook bij wie je terecht kan als je over mishandeling of verwaarlozing

Nadere informatie

Artikel 1. In de gemeente Destelbergen wordt een gemeentelijke Adviesraad voor Lokale Economie (ALE) opgericht.

Artikel 1. In de gemeente Destelbergen wordt een gemeentelijke Adviesraad voor Lokale Economie (ALE) opgericht. 23 mei 2013 DE GEMEENTERAAD, Overeenkomstig artikel 28 van het Gemeentedecreet in openbare zitting vergaderd; Overwegende dat de gemeenteraad in uitvoering van de artikelen 199 en 200 van het Gemeentedecreet

Nadere informatie

mijn agenda tweede graad naam: klas: nr.:

mijn agenda tweede graad naam: klas: nr.: naam: mijn agenda klas: nr.: tweede graad Dit ben ik Ik ben Mijn adres is Ik ben geboren op / / Tel./gsm: E-mail: Mijn mama/papa is Tel./gsm: E-mail: Mijn mama/papa is Tel./gsm: E-mail: Mijn tweede adres

Nadere informatie

Gelieve volgende punten van de SVVO-fractie te willen toevoegen aan de agenda van de gemeenteraad van woensdag 31 augustus e.k.

Gelieve volgende punten van de SVVO-fractie te willen toevoegen aan de agenda van de gemeenteraad van woensdag 31 augustus e.k. Aan de heer Jean-Marie De Groote Voorzitter van de Gemeenteraad Marktplein 2 9860 Oosterzele Voorzitter.Oosterzele@telenet.be CC: Aan het College van Burgemeester en Schepenen Dorp 1 9860 Oosterzele secretariaat@oosterzele.be

Nadere informatie

In 20 minuten krijg je een goed beeld van de situatie van de persoon met een handicap

In 20 minuten krijg je een goed beeld van de situatie van de persoon met een handicap Getuigenissen van enkele partners in de gemeentes 2,5 maand na het lanceren van de nieuwe online aanvraagprocedure My Handicap vroegen we enkele partners uit de gemeentes naar hun ervaringen. Ruim 4850

Nadere informatie

Sociaal tarief voor elektriciteit en/of aardgas. Werking automatische toepassing

Sociaal tarief voor elektriciteit en/of aardgas. Werking automatische toepassing Sociaal tarief voor elektriciteit en/of aardgas Werking automatische toepassing 1. Wie is verantwoordelijk voor de automatische toepassing?... 1 2. Hoe wordt het sociaal tarief automatisch toegepast?...

Nadere informatie

TITEL I. Voorwaarden tot het bekomen van een mantelzorgpremie

TITEL I. Voorwaarden tot het bekomen van een mantelzorgpremie OCMW Boortmeerbeek Dienst thuiszorg Huishoudelijk reglement dienst thuiszorg mantelzorgpremie Artikel 1 Met ingang van 1 november 2010 kent het OCMW Boortmeerbeek een mantelzorgpremie toe aan de mantelzorgers

Nadere informatie

NIETIGHEID TERUGGAVE DUPLICAAT OMWISSELING VAN EEN OUD

NIETIGHEID TERUGGAVE DUPLICAAT OMWISSELING VAN EEN OUD NIETIGHEID TERUGGAVE DUPLICAAT OMWISSELING VAN EEN OUD MODEL TEGEN EEN NIEUW MODEL INHOUDSOPGAVE Nietigheid van het rijbewijs Teruggave van het rijbewijs Duplicaat In welke omstandigheden wordt een duplicaat

Nadere informatie