INSTRUCTIES. Klik hier voor een printbare versie van het Jaarverslag 2013 >> Bladeren: klik op de pijltjes links en rechts van de pagina < >

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "INSTRUCTIES. Klik hier voor een printbare versie van het Jaarverslag 2013 >> Bladeren: klik op de pijltjes links en rechts van de pagina < >"

Transcriptie

1 Klik hier voor een printbare versie van het Jaarverslag 2013 >> INSTRUCTIES Bladeren: klik op de pijltjes links en rechts van de pagina < > Zie voor meer opties het menu onderaan de pagina

2 De inhoud Klik hier voor een printbare versie van het Jaarverslag 2013 >> HOEVELAKEN, 23 APRIL 2014 JAARVERSLAG 2013 SVn 01 Voorwoord Verslag van het bestuur 06 FILMS Voorwoord 03 Bestuur 34 Het jaar in vogelvlucht 07 Thom de Graaf 03 Gebruik van de fondsen 17 SVn-Plusfonds en eigen vermogen SVn 20 Stimuleringslening in Deventer 10 Productie leningen 20 Kosten, baten & resultaat 23 Verwachtingen 2014 Organisatie 25 Jan Willem van Beek 30 Verwachtingen voor Jaarrekening 40 Overige gegevens 64 Balans 31 december 2013 na bestemming Staat van baten en lasten Controleverklaring van de onafhankelijke accountant 66 Waarderingsgrondslagen 42 Grondslagen voor de waardering van activa en passiva 44 Toelichting op de balans 46 stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVn) Westerdorpsstraat AZ Hoevelaken Postbus CA Hoevelaken SVn JAARVERSLAG 2013 DE INHOUD 02

3 30 miljoen euro extra rijksbudget beschikbaar voor Startersleningen 01 Jaarverslag VOORWOORD THOM DE GRAAF Bestuursvoorzitter SVn Interview met Thom de Graaf, voorzitter stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten. Presentator: Saskia Paulissen SVn JAARVERSLAG VOORWOORD 03

4 INTERVIEW TRANSCRIPTIE: INTERVIEW MET THOM DE GRAAF, VOORZITTER STICHTING STIMULERINGSFONDS VOLKSHUISVESTING NEDERLANDSE GEMEENTEN. PRESENTATOR: SASKIA PAULISSEN Meneer De Graaf we blikken terug op 2013, een jaar waarin Nederland nog behoorlijk veel last had van de crisis. Hoe is het SVn vergaan? Het was een jaar van forse financiële economische crisis. SVn heeft dit wel gemerkt maar dan in positieve zin. Dat wil zeggen, er is alleen maar meer vraag naar producten van SVn geweest en dat betekent dat wij juist in tijden van crisis, van financiële nood, van zorg, veel kunnen betekenen voor onze partners; voor gemeenten, voor woningcorporaties voor de rijksoverheid, provincies, maar vooral ook voor de burgers. Als het gaat over leningen; Startersleningen, Duurzaamheidsleningen. Dus SVn groeit, je zou kunnen zeggen, tegen de verdrukking van de economische tijden in. Als u als voorzitter terugkijkt op 2013, wat zijn voor u dan markante resultaten? Ja, er gebeurt veel op het vlak van die Startersleningen. We hebben nu weer kunnen veiligstellen dat we dat in de komende jaren door kunnen zetten en er is ook een Rijksfonds beschikbaar gekomen. Dus dat is mooi nieuws. Een buitengewoon belangrijk ander resultaat is het feit dat SVn fondsmanager, beheerder is geworden van het Nationaal Energiebespaarfonds. Wat werkt aan duurzaamheid van woningen en waar veel behoefte aan is. En ik ben erg blij dat het vertrouwen ook van de rijksoverheid en van de financiële wereld in SVn zo groot is dat wij ook dat fonds kunnen en mogen beheren. Als we verder kijken naar 2013, de Starterlening bijvoorbeeld. Wat zijn daar de ontwikkelingen in geweest? De Startersleningen blijven nog steeds buitengewoon belangrijk. Het is dat kleine stapje wat vooral mensen die nieuw op de woningmarkt komen, die een eigen woning willen kopen, maar vaak nog niet over veel middelen beschikken net kunnen worden geholpen om toch een eigen woning te kopen. Dat is soms niet makkelijk omdat de hypotheek verstrekkers natuurlijk wat voorzichter zijn geworden in de afgelopen financieel slechte jaren en dat extra duwtje van het startersfonds is meer dan ooit nodig. En we hebben gemerkt dat daar niet alleen behoefte naar is, maar dat ook de Rijksoverheid daar verder aan wil meewerken door én extra fondsen ter beschikking te stellen, 50 miljoen, én ook te garanderen dat we in de komende jaren daar ook mee door kunnen gaan, in de zin van dat het fiscaal goed is en kan. Dat is qua regelgeving erg belangrijk. En als we dan kijken naar duurzaamheid. Wat heeft 2013 daarin gebracht? Ook daarin, bij de duurzaamheid, zie je dat de behoefte aan instrumenten die SVn levert, toeneemt. Duurzaamheidsleningen die SVn JAARVERSLAG VOORWOORD 04

5 gemeentes kunnen vertrekken aan hun inwoners, als het gaat over het opknappen, met name duurzaam maken, energiezuiniger maken van huizen, maar ook de rijksoverheid heeft dat in het kader van het grote woonakkoord belangrijk gevonden, het energieakkoord en daardoor is het nu mogelijk geworden dat er een groot Nationaal Energie bespaarfonds komt, wat het eigenlijk mogelijk maakt dat ook in gemeenten waar op dit moment niet een Duurzaamheidslening wordt gevoerd burgers toch een beroep kunnen doen op extra middelen om net weer dat extra duwtje te kunnen gebruiken om hun eigen huizen energiezuiniger en dus duurzamer te maken. Tot slot, is de samenstelling van het bestuur in 2013 nog veranderd? Ja, we hebben in het bestuur afscheid genomen, helaas met spijt zeg ik moeten nemen, van onze penningmeester die dat acht jaar voortreffelijk heeft gedaan. Henri Lenferink, de burgemeester van Leiden, is erg belangrijk geweest voor de ontwikkeling van SVn. Gelukkig hebben wij een uitstekende vervanger kunnen benoemen, in de persoon van Ferd Crone, de burgemeester van Leeuwarden, dus dat is een belangrijke vervanging geweest, maar we kijken terug op een hele goede samenwerking met Henri Lenferink en ik wil hem op deze manier nog eens zeer hartelijk bedanken. Even iets geheel anders. Uw bestuur heeft de SVn Pluslening afgeschaft. Waarom is die maatregel genomen? We hebben dat jaren gedaan om met de bescheiden eigen middelen van SVn wat projecten van gemeenten een extra impuls te geven, maar we vonden eigenlijk dat we maar een beperkt aantal projecten konden helpen en toch daar vrij veel middelen tegenover moesten stellen. We hebben gezegd, kunnen we niet een betere manier verzinnen om onze deelnemers te helpen en ook een beetje extra te belonen voor zover SVn eigen middelen heeft en dat hebben we gevonden in het overnemen van het beperkte risico wat onze deelnemers hebben bij die Startersleningen. De 10% risico die er dan nog bestaat, daarvan hebben wij gezegd dat nemen wij over, als SVn, en dat maakt het makkelijker voor de deelnemers om in zo n Starterslening ook daadwerkelijk extra stappen te willen zetten. Dat is puur een comfort bieden aan de deelnemers, aan de gemeenten en de provincies. Als we dan nog even een blik naar de toekomst werpen, naar Verandert er dan nog wat in de samenstelling van het bestuur? Ja, in 2014 zal ik zelf eraan moeten geloven, want dan is de reglementaire termijn van acht jaar voorbij. Dat zeg ik met spijt in mijn hart, maar het is natuurlijk goed dat de paarden worden ververst, dus we zullen op zoek gaan, met alle deelnemers, naar een nieuwe voorzitter en ook de huidige vicevoorzitter, Frank Kerckhaert, zal aan het eind van het jaar het stokje overgeven. Dus er komen nieuwe mensen mee aan het roer, maar wat de kwaliteit van de producten van SVn betreft verandert er helemaal niks. Ik wil u heel hartelijk bedanken voor dit gesprek en wens u heel veel succes in uw laatste jaar als voorzitter bij SVn. Bedankt. SVn JAARVERSLAG VOORWOORD 05

6 Kamerbrief over energiebesparing in de gebouwde omgeving en het Energieakkoord voor duurzame groei 02 Jaarverslag Meer startersleningen mogelijk dankzij hernieuwde deelname van het Rijk VERSLAG VAN HET BESTUUR Het jaar 2013 in vogelvlucht Pleidooi voor lage BTW op zonnepanelen SVn JAARVERSLAG VERSLAG VAN HET BESTUUR 06

7 HET JAAR IN VOGELVLUCHT 2013 gaat de boeken in als zwaar jaar voor de woningmarkt. Het aantal verkochte woningen lag in 2013 op het niveau van 2012 maar nog altijd 40-50% lager dan voor de economische crisis. De woningproductie daalde eveneens, waardoor ook de werkgelegenheid in de bouwsector forse klappen kreeg. De Starterslening is in 2013 op grote schaal ingezet om de stagnerende woningmarkt uit het slop te trekken. Het is dan ook niet vreemd dat in 2013 het aantal deelnemers en samenwerkingspartners (woningcorporaties) bij SVn, maar ook het aantal verstrekte financieringen is toegenomen ten opzichte van 2011 en In 2013 werden door SVn leningen verstrekt voor ruim 149 miljoen. Het gaat hierbij om bijna Startersleningen, Duurzaamheidsleningen en 400 gemeentelijke Stimuleringsleningen. Het aantal verstrekte Duurzaamheids leningen is ten opzichte van 2012 meer dan verdubbeld. Het aantal verstrekte gemeentelijke Stimuleringsleningen is in 2013 wel licht afgenomen. Compilatie bestuursvergadering e Starterslening verstrekt BRON: > > Tabel 1: Verstrekte leningen Verstrekte leningen in 149 mln. 147 mln. 153 mln. 209 mln. 105 mln. Aantal leningen Blij met steun van Rijk voor starters BRON: SVn JAARVERSLAG VERSLAG VAN HET BESTUUR 07

8 WOONAKKOORD EN WET MAATREGELEN WONINGMARKT Maatregelen woningmarkt op een rijtje In het regeer- en woonakkoord is door het Rijk in totaal 50 miljoen beschikbaar gesteld voor het verstrekken van Startersleningen. SVn heeft hiervoor eind 2012 een eerste storting van 20 miljoen ontvangen en in 2013 de resterende 30 miljoen. Met de rijksbijdrage en de bijdragen van provincies en gemeenten kunnen ongeveer Startersleningen worden verstrekt. Het zichtbare effect van de rijksbijdrage is dat gemeenten en provincies in 2013 gestimuleerd zijn om hun startersfondsen bij SVn weer aan te vullen of zich als nieuwe deelnemer aan te melden. Gemeentelijke Startersleningen in de lift BRON: Bij de vaststelling van de Wet Maatregelen Woningmarkt in december 2013 ging de Eerste Kamer akkoord met de handhaving van de Starterslening in haar huidige vorm tot en met het jaar Dit betekent dat tot en met 2016 bij een Starterslening de eerste drie jaar geen aflossing hoeft te worden betaald terwijl de Starterslening toch in aanmerking blijft komen voor fiscale aftrek. Het besluit van de Eerste Kamer geeft langjarige zekerheid en duidelijkheid over de Starterslening. BRON: SVn JAARVERSLAG VERSLAG VAN HET BESTUUR 08

9 STARTERSLENING IN 2013 EN WIJZIGINGEN Duurzame starterswoningen in Olst BRON: Na een trage start is het aantal verstrekte Startersleningen in 2013 uiteindelijk op bijna uitgekomen. De gemiddelde omvang van de leningen lag drie tot vier procent lager dan voorgaande jaren. In 2012 bedroeg de gemiddelde Starterslening nog ,- en in 2013 was dit ,-. Mogelijke oorzaken liggen in dalende koopprijzen, een voorzichtiger leengedrag bij de starter en een tendens bij gemeenten om de maximale koopgrens en de maximale Starterslening verder af te toppen. Op verzoek en na consultatie van een aantal gemeenten heeft SVn in het najaar besloten verschillende wijzigingen in de product specificaties van de Starters lening door te voeren, waaronder het verlagen van de toetsrente van 15 jaar naar 10 jaar. De lening voor de starter komt hierdoor nog beter overeen met de werkelijke extra financieringsbehoefte van de starter en sluit beter aan bij het doel van de Starterslening namelijk dat deel van de lening financieren wat de starter anders niet gefinancierd krijgt. De wijzigingen gaan in op 1 april > > Starterslening blijft tot 2017 Vlagtwedde stimuleert onderkant woningmarkt > > BRON: BRON: SVn JAARVERSLAG VERSLAG VAN HET BESTUUR 09

10 De bewoners van een flat aan de Douwelerwetering in Deventer wilden graag onderhoud laten uitvoeren aan hun flat. Om dit te realiseren was er ,- nodig. Volgens woordvoerster van de VvE Ilse Hasselberg duurt het te lang om dit bedrag zelf bij elkaar te sparen. Gelukkig bood de gemeente Deventer uitkomst met de Stimuleringslening van SVn. De gunstige lening heeft ervoor gezorgd dat de flat in één keer een totale make-over kreeg. Zowel de voor- als de achterkant van de flat is volledig opgeknapt. De spouwmuren zijn geïsoleerd, alle voegen gerenoveerd en het dak vervangen. Met de Stimuleringslening van SVn helpt de gemeente Deventer bij het opknappen van de wijk. Wethouder Jos Pierey is blij dat de gemeente met behulp van de Stimuleringslening VvE s helpt om flats op te knappen. Stimuleringslening DEVENTER STIMULERINGSLENING VOOR VVE'S 0:12/2:17 SVn JAARVERSLAG VERSLAG VAN HET BESTUUR 10

11 WET- EN REGELGEVING SVn beschikt over een vergunning van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) voor het aanbieden van hypothecair en consumptief krediet. SVn staat daarmee onder doorlopend toezicht van de AFM. De wet- en regelgeving rondom het verstrekken van leningen en financieringen aan particulieren vraagt continue aandacht van de organisatie zowel in haar communicatie als bedrijfsprocessen. Loan-to-Value en Loan-to-Income zijn gemeengoed waarvoor de regelgeving geen afwijkingsmogelijkheden biedt. Ook de zorgplicht van de verstrekkers van financieringen richting particulieren is nadrukkelijk in beeld ( Geld lenen kost geld ). In sommige gevallen wordt hierdoor de ruimte voor financiering van particulieren beperkt door de stringente toepassing van inkomenscriteria. College verlaagt prijzen voor bouwgrond Provincie wil verder met goedkope lening voor aanpassen woningen BRON: SVn dient te voldoen aan de vergunningvereisten. In een enkel geval kan spanning ontstaan tussen de wens van deelnemers van SVn om een lening te verstrekken en de wet- en regelgeving. Dit doet zich met name voor bij funderingsherstel. In 2013 heeft de minister een afwijkingsmogelijkheid geboden van de Loan-to-Value voor noodzakelijke woningverbetering. Deze afwijkingsmogelijkheid geldt alleen voor gevallen waarin het risico op een restschuld voor de consument wordt afgedekt door een gemeentelijke regeling. BRON: SVn JAARVERSLAG VERSLAG VAN HET BESTUUR 11

12 DUURZAAMHEIDSLENING EN NATIONAAL ENERGIEBESPAARFONDS Investeren in de kwaliteit van de woningvoorraad en verduurzaming van de woningvoorraad zijn speerpunten van het woonbeleid zowel op lokaal als nationaal niveau. Investeringen zijn o.a. gestimuleerd door het verlagen van de btw op onderhoud en financiële arrangementen van met name lokale overheden en provincies. Vooral als gevolg van stimulering door de provincies Drenthe, Friesland, Groningen, Limburg en Overijssel is de Duurzaamheidslening van SVn in steeds meer gemeenten beschikbaar. In 2013 zijn ruim Duurzaam heidsleningen verstrekt tegenover 560 in > > Energieakkoord: 600 mln voor energiebesparingsfonds en 400 mln voor corporaties BRON: In het regeerakkoord is 150 miljoen beschikbaar gesteld voor energiebesparing in de gebouwde omgeving, onder voorwaarde van cofinanciering door marktpartijen tot 600 miljoen. De helft van dit bedrag wordt ingezet voor het verstrekken van laag rentende leningen (de Energiebespaarlening) aan particuliere eigenaar-bewoners vanuit een Nationaal Energiebespaarfonds. Naast de overheid zijn Rabobank en ASN Bank cofinanciers van het Nationaal Energiebespaarfonds. In 2014 is met inspanning van SVn de totstand koming van het fonds gerealiseerd en is SVn aangewezen als fondsmanager van het Nationaal Energiebespaarfonds. Minister Blok enthousiast over Overijsselse duurzaamheidslening BRON: SVn JAARVERSLAG VERSLAG VAN HET BESTUUR 12

13 INZET EIGEN VERMOGEN SVN In 2013 is het aantal verliesdeclaraties NHG fors opgelopen waarbij werkloosheid en echtscheidingen de hoofdoorzaken zijn. Voor 2014 zijn de financieringslasttabellen aangescherpt waardoor de financierings capaciteit voor o.a. starters aanzienlijk zal afnemen. Bij de aankondiging van verschillende wijzigingen die per 1 januari 2014 zullen ingaan, heeft NHG geïntroduceerd dat iedere verstrekker van hypothecaire financieringen vanaf 2014 een eigen risico loopt van 10% van de verstrekte lening. In 2013 heeft het bestuur van SVn besloten om als alternatief voor het al eerder afgeschafte Plusfonds dit risico van deelnemers en samenwerkingspartners voor afgesloten leningen in de periode (gedurende de gehele looptijd van de lening) over te nemen en het eigen vermogen hiervoor aan te wenden. Investeren in duurzaamheid en economie JESSICA FONDSEN Het programma JESSICA, dat staat voor Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas, heeft tot doel het stimuleren van duurzaam investeren en het vergroten van de werkgelegenheid in stedelijke gebieden in de Europese Unie. Het is een initiatief van de Europese Commissie in samenwerking met de Europese Investeringsbank en de Ontwikkelingsbank van de Raad van Europa. De eerste drie JESSICA fondsen in Nederland zijn het Energiefonds Den Haag (ED), het Fonds voor Ruimte en Economie Den Haag (FRED) en het Stadshavens Ontwikkelings Fonds voor Innovatie en Economie (SOFIE). SVn is halverwege 2013 fondsmanager voor deze drie fondsen geworden. Hun gemeenschappelijke doel is het ondersteunen van duurzame stadsontwikkeling en stadsvernieuwing. De financiële instrumenten zijn financieringen, participaties en garanties. Bij de aftrap zijn het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) en de gemeenten Rotterdam en Den Haag de enige financiers. Voor de toekomst wordt er naar gestreefd samen te gaan werken met marktpartijen via participatie. In totaal is er een bedrag van 4,0 miljoen geïnvesteerd in ED, 4,9 miljoen in FRED en 6,5 miljoen in SOFIE. De fondsen hebben een revolverend karakter. BRON: SVn JAARVERSLAG VERSLAG VAN HET BESTUUR 13

14 SERVICE Waar mogelijk wil SVn haar dienstverlening optimaliseren. In 2013 is in dit kader hertoetsonline geïntroduceerd. De geldnemer ontvangt uiterlijk drie maanden voordat rente en aflossing moet worden betaald voor de Starterslening, bericht dat een hertoets kan worden ingediend. Een hertoets kost de geldnemer 155,-. Om te voorkomen dat een verzoek tot hertoets onnodig wordt ingediend kunnen geldnemers met hertoets-online zelf kosteloos nagaan of het indienen van een aanvraag zinvol is. Ook het verdere afwikkelingsproces van de hertoets kan vervolgens volledig digitaal worden gedaan. Het gebruiksgemak voor de geldnemer is daarmee enorm toegenomen. Subsidies voor particulier woningonderhoud niet van deze tijd > > Fonds van 300 miljoen voor woningisolatie BRON: BRON: SVn JAARVERSLAG VERSLAG VAN HET BESTUUR 14

15 VEEL VERTROUWEN IN SVN SVn kijkt terug op een succesvol maar ook een intensief jaar. Het toenemend aantal aanvragen en werkzaamheden hebben geleid tot een noodzakelijke uitbreiding van het personeel en uiteindelijk ook tot een verhuizing. Door deze verhuizing zijn alle afdelingen van SVn eindelijk weer op één locatie gehuisvest. Wachten tot de zon weer gaat schijnen, is voor woningmarkt geen alternatief In het afgelopen jaar is er een recordbedrag aan middelen aan SVn toevertrouwd. Daarmee wordt uitvoering gegeven aan het realiseren van de beleidsdoelen van deelnemers en samenwerkingspartners. Dat schept ook verplichtingen. SVn zal haar expertise en dienstverlening blijven inzetten om een bijdrage te kunnen leveren aan het verbeteren van de kwaliteit van de volkshuisvesting en de gebouwde omgeving in brede zin. Dit gebeurt vooral op die terreinen waar deelnemers en samenwerkingspartners de markt niet in staat achten een maatschappelijk volkshuisvestings- of woonvraagstuk op te pakken of in beweging te zetten. > > Woonakkoord: wat is er besloten? BRON: BRON: SVn JAARVERSLAG VERSLAG VAN HET BESTUUR 15

16 KERNCIJFERS (BEDRAGEN 1.000) Tabel 2: Kerncijfers 2011 Portefeuille financieringen Startersleningen Duurzaamheidsleningen Gemeentelijke Stimuleringsleningen Overige (Stimulerings)leningen SVn Plusleningen Productie Startersleningen Duurzaamheidsleningen Gemeentelijke Stimuleringsleningen Overige (Stimulerings)leningen SVn Plusleningen Overige gegevens Resultaat SVn eigen vermogen Omvang eigen vermogen Vastgelegd in SVn Plusleningen SVn JAARVERSLAG VERSLAG VAN HET BESTUUR 16

17 GEBRUIK VAN DE FONDSEN DEELNEMERS EN SAMENWERKINGSPARTNERS Het aantal deelnemers en samenwerkingspartners van SVn is in 2013 toegenomen van 337 naar 374. Op 31 december 2013 kende Nederland 408 gemeenten. 340 van deze gemeenten (83%) waren deelnemer van SVn met één of meerdere fondsen. De groei van het aantal deelnemende gemeenten in 2013 is een direct gevolg van het in trek zijn van de Starterslening als stimuleringsinstrument voor de woningmarkt en daaraan gekoppeld de rijksbijdrage voor de Starterslening. Naast het Rijk zijn ook negen provincies deelnemer bij SVn. Het aantal aangesloten corporaties is toegenomen van 15 naar 24. De corporatiefondsen worden uitsluitend aangewend voor het stimuleren van de verkoop van het eigen woningbezit aan starters. Bijlage 1 geeft een overzicht van alle aangesloten deelnemers en samen werkings partners. Tabel 3: Aantallen deelnemers en samenwerkingspartners Groei Groei % aantallen Gemeenten % Provincies Corporaties % Rijk Totaal % FONDSEN Tabel 4 geeft een overzicht van de fondsen die door SVn worden beheerd en de omvang per fonds. De groei van het revolverend fondsvermogen in 2013 komt in de eerste plaats voort uit een grotere inzet van de Starterslening. De BZK Startersrekening is niet in de tabel opgenomen omdat de Startersrekening geen revolverend fonds betreft. Op de BZK Startersrekening is de van het Rijk ontvangen bijdrage van Startersleningen ondergebracht ( 50 miljoen). Voor het verloop van dit fonds wordt verwezen naar de toelichting op de balans. Tabel 4: Omvang fondsen (BEDRAGEN X ) Gemeentelijke stimuleringsfondsen Gemeentelijke startersfondsen Gemeentelijke duurzaamheidsfondsen Provinciale stimuleringsfondsen 8 4 Provinciale startersfondsen Provinciale duurzaamheidsfondsen Corporatiefondsen Overige fondsen - 10 Totaal revolverend fondsvermogen SVn JAARVERSLAG VERSLAG VAN HET BESTUUR 17

18 OVERZICHT VERLOOP FONDSEN ONDERSCHEIDEN NAAR DEELNEMERS EN SAMENWERKINGS- PARTNERS Door het beschikbaar komen van de rijksbijdrage ad 50 miljoen en ter stimulering van de woningmarkt hebben gemeenten in miljoen bijgestort in hun revolverende fondsen. Ook de bijstorting in provinciale fondsen en corporatiefondsen was relatief groot namelijk ruim 28 miljoen en 8 miljoen. Tabel 5: Gemeentelijke revolverende fondsen Schuldrest per 1 januari Bij: gestort door gemeenten bijgeboekte rente Af: opgenomen bedragen beheervergoeding Schuldrest per ultimo Tabel 6: Provinciale fondsen Schuldrest per 1 januari Bij: gestort door provincies bijgeboekte rente Af: opgenomen bedragen beheervergoeding Schuldrest per ultimo SVn JAARVERSLAG VERSLAG VAN HET BESTUUR 18

19 Tabel 7: Corporatiefondsen Schuldrest per 1 januari Tabel 8: Omvang beschikbaar en aangewend revolverend fondsvermogen (BEDRAGEN X ) Bij: gestort door corporaties bijgeboekte rente Af: opgenomen bedragen - - beheervergoeding Schuldrest per ultimo AANWENDING FONDSEN Ultimo 2013 is van het beschikbare fondsvermogen 78% uitgezet in laagrentende of renteloze leningen aan particulieren ( 649 miljoen) % 81% % % Ten opzichte van 2010 is het aangewende fondsvermogen gestegen van 397 miljoen naar 649 miljoen (+60%) Beschikbaar werkelijk Aangewend werkelijk SVn JAARVERSLAG VERSLAG VAN HET BESTUUR 19

20 SVN-PLUSFONDS EN EIGEN VERMOGEN SVN Het SVn Plusfonds is een extra revolverende financieringsfaciliteit voor de deelnemers welke wordt gevoed uit het eigen vermogen van SVn. Tot dit jaar konden deelnemers van SVn uit dit fonds een Pluslening aanvragen voor het stimuleren van projecten ten behoeve van de leefbaarheid in stadswijken en dorpskernen. Per 31 december 2013 is het SVn Plusfonds 54,8 miljoen groot en is voor 23,6 miljoen aan Plusleningen in omloop. De huidige tijd en (markt)omstandigheden vragen echter om een andere inzet van het fonds en eigen vermogen van SVn. Vanaf 2013 worden geen nieuwe Plusleningen verstrekt. Het bestuur heeft besloten het eigen vermogen in te zetten om het vanaf 1 januari ingevoerde 10% eigen NHG-risico voor verstrekte Startersleningen vanaf 1 januari 2014 t/m 31 december 2016 (gedurende de gehele looptijd van de lening) voor haar rekening te nemen en (in geval van een verliesdeclaratie) niet door te belasten aan gemeenten, provincies en corporaties. In 2014 zal worden onderzocht hoe het eigen vermogen binnen de doelstellingen van SVn verder kan worden aangewend en bestemd. Duurzaamheidsleningen (1.200). De productie Startersleningen is ondanks de omstandigheden op de woningmarkt in 2013 nagenoeg gelijk aan 2012 en bedraagt 77% van het totaal uitgezette leningen. De productie gemeentelijke Stimuleringsleningen neemt evenals in 2012 verder af. Bouwkredieten Voor de Duurzaamheidsleningen maar ook sommige Startersleningen wordt bij de verstrekking van de lening een bouwkrediet geopend. Het aantal bouwkredieten is met 50% gestegen (o.a. door stijging van het aantal Duurzaamheidsleningen). Bouwkredieten leiden vooral tot meer handling van de organisatie (afhandelen en verwerken declaraties, maandelijkse salderingen enz.). PRODUCTIE LENINGEN Tabel 9 geeft een overzicht van de productie en portefeuillestand. SVn heeft in 2013 ruim leningen verstrekt voor een totaal bedrag van 149,2 miljoen en komt hoger uit dan 2012 ( 146,7 miljoen). Dit is ruim 13% meer leningen dan in 2012 en komt bijna geheel voor rekening van een toename van het aantal verstrekte SVn JAARVERSLAG VERSLAG VAN HET BESTUUR 20

21 Tabel 9: Ontwikkeling productie leningen en portefeuille Productie 2013 Stand portefeuille Productie 2012 Stand portefeuille Aantal Bedrag Bedrag Aantal Bedrag Bedrag Startersleningen Duurzaamheidsleningen Gemeentelijke Stimuleringsleningen SVn Plusleningen Overige leningen Totaal leningen Bouwkredieten Hertoets Startersleningen 2013 en revolverendheid leningen Huishoudens met een Starterslening kunnen na het derde, zesde, tiende en vijftiende jaar een hertoets aanvragen. Bij een hertoets bekijkt SVn of het huishouden op het toetsmoment voldoende financiële ruimte heeft om rente en aflossing te betalen. In 2013 kwamen huishoudens voor een hertoets (met name voor een hertoets voor het derde jaar) in aanmerking. De resultaten van deze hertoetsen 2013 zijn: SVn JAARVERSLAG VERSLAG VAN HET BESTUUR 21

22 Tabel 10: Hertoetsgegevens Startersleningen Hertoetsgegevens Aantal huishoudens welke in aanmerking % % kwamen voor een hertoets Aantal huishoudens dat marktconform % % gaat betalen % % Aantal huishoudens dat gedeeltelijk % % betaalt % % Aantal huishoudens dat niet betaalt % % % 161 7% Vroegtijdig afgelost % 161 7% (voor het toets moment) Het aantal hertoetsen is in 2013 fors toegenomen, vooral als gevolg van de steeds groter geworden portefeuille Startersleningen. Ook voor de komende jaren is de verwachting dat het aantal hertoetsen verder zal toenemen. De hertoetsgegevens 2013 laten zien dat 58% van de huishoudens die in 2013 in aanmerking kwam voor een eerste hertoets, marktconform is gaan betalen, 12% lost de lening bij SVn vroegtijdig af en 31% betaalt nog niet het volledige bedrag. Ondanks de eco nomische crisis is het beeld in 2013 iets gunstiger dan in 2012 toen in 35% van de gevallen geheel of gedeeltelijk nog geen rente en of aflossing werd betaald. In zijn algemeenheid komt het totaalbeeld van het verloop van de Starterslening en de revolverendheid van de startersfondsen overeen met de verwachtingen. Ervaringscijfers tot en met 2013 wijzen uit dat van alle verstrekte Startersleningen na het eerste hertoetsmoment, dus na drie jaar, 59% een marktconforme annuïteit betaalt en 9% de Starterslening bij SVn heeft afgelost. Dat betekent dat voor 32% van de huishoudens de betaalcapaciteit nog onvoldoende is. Na het tweede hertoetsmoment, dus na zes jaar, heeft nog slechts 9% niet voldoende inkomen om de (volledige) maandlast te kunnen betalen. Van alle Startersleningen is na zes jaar 37% bij SVn afgelost. In meer dan 80% van die gevallen gaat het om verkoop van de woning. Stand na 1e hertoetsmoment Stand na 2e hertoetsmoment 9% 37% 11% 21% 59% 53% 3% 6% Aflossing Geen rente en aflossing Alleen rente Rente en aflossing SVn JAARVERSLAG VERSLAG VAN HET BESTUUR 22

23 Ruim 90% van de starters blijkt na zes jaar in staat een volledige (marktconforme) annuïteit te betalen of heeft zijn/haar Starterslening bij SVn afgelost. Het revolverende geld kan door deelnemers vervolgens weer opnieuw worden ingezet. Bijzonder beheer De activiteiten van bijzonder beheer zijn in 2013 fors toegenomen en hebben een grotere inzet van personeel gevraagd. In 2013 nam het aantal leningen met een kleinere en grotere betalingsachterstand toe van 343 naar 794. Een van de oorzaken is simpelweg de forse groei van de leningenportefeuille en deels zal ook de economische crisis van invloed zijn op de afbetaling van leningen. Bij invorderingen wordt nauw samengewerkt met de betreffende deelnemer c.q. samenwerkingspartner en het Waarborgfonds Eigen Woningen (WEW). Er zijn 180 debiteuren met een betalingsachterstand van drie maanden of langer. Hiervan zijn 125 achterstandsgevallen in behandeling gegeven bij een landelijk werkend incassobureau. Het gaat daarbij nagenoeg in alle gevallen om een Starterslening met NHG. In geval van een verkoop met verlies wordt een verliesdeclaratie bij het WEW ingediend. Tot en met het vierde kwartaal 2013 zijn 95 woningen met verlies verkocht. In vergelijking met het jaar 2012 een toename van 55%. KOSTEN, BATEN & RESULTAAT Baten De totale baten over 2013 bedragen 16,1 miljoen (2012: 12,2 miljoen). De opbouw is als volgt: Tabel 11: Baten (ALLE BEDRAGEN X 1.000) Renteresultaat Beheervergoeding Opbrengst afsluitkosten Vergoeding fondsen Vrijval rentedekkingsfonds Overige opbrengsten Totaal baten Toelichting: - in 2013 heeft SVn een goed renteresultaat gerealiseerd als gevolg van de hoge stand van beschikbare middelen. Als gevolg van een gedaalde rente ligt het resultaat evenwel lager dan in 2012; - de beheervergoeding nam toe door een stijging van de omvang van de door SVn beheerde leningen; SVn JAARVERSLAG VERSLAG VAN HET BESTUUR 23

Intentieovereenkomst tussen het Ministerie van. Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en. Rabobank met betrekking tot het Revolverend

Intentieovereenkomst tussen het Ministerie van. Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en. Rabobank met betrekking tot het Revolverend Intentieovereenkomst tussen het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en Rabobank met betrekking tot het Revolverend Fonds Energiebesparing 11 Juli 2013 Betrokken partijen Initiatiefnemer:

Nadere informatie

De Starterslening. Een steuntje in de rug voor woningkopers

De Starterslening. Een steuntje in de rug voor woningkopers De Starterslening Een steuntje in de rug voor woningkopers en...baarn...barendrecht...barneveld...beemster...bergen...bergen op Zoom...Berkelland...Bernheze...Bernisse...Best...Beverwijk...Binnenmaas...Blaricum...

Nadere informatie

JAArVerSLAG 2012. Hoevelaken, 17 april 2013

JAArVerSLAG 2012. Hoevelaken, 17 april 2013 de inhoud Hoevelaken, 17 april 2013 JAArVerSLAG 2012 SVn 01 Voorwoord Interview Thom de Graaf 03 02 Verslag van het bestuur Het jaar 2012 in vogelvlucht 05 Deelnemersbijeenkomst 06 Kerncijfers 08 Gebruik

Nadere informatie

FINANCIER VOOR MENSEN, WONEN & WIJKEN SVn

FINANCIER VOOR MENSEN, WONEN & WIJKEN SVn FINANCIER VOOR MENSEN, WONEN & WIJKEN SVn FONDSENBEHEERDER SVN Oprichting in 1996 door de Nederlandse gemeenten, vanuit Bouwfonds Uitvoerende instantie voor het verstrekken van leningen ter verbetering

Nadere informatie

Starterslening en Koopsubsidie

Starterslening en Koopsubsidie Starterslening en Koopsubsidie Voor starters op de woningmarkt is het kopen van een woning de laatste jaren niet eenvoudiger geworden. Ondanks de lage hypotheekrente en regelingen zoals Nationale Hypotheek

Nadere informatie

College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel. Aan Provinciale Staten, PS2010WMC12-1 -

College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel. Aan Provinciale Staten, PS2010WMC12-1 - PS2010WMC12-1 - College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel Datum : 22 juni 2010 Nummer PS : PS2010WMC12 Afdeling : MOW Commissie : WMC Registratienummer : 2010int260921 Portefeuillehouder : De Jong

Nadere informatie

Hoogeveen. Gem. Hoogeveen. Ingekomen 0 5JUNi2014 Archief. Routing. i.o. Gemeenteraad Hoogeveen Postbus 20000 7900 PA HOOGEVEEN

Hoogeveen. Gem. Hoogeveen. Ingekomen 0 5JUNi2014 Archief. Routing. i.o. Gemeenteraad Hoogeveen Postbus 20000 7900 PA HOOGEVEEN g Inkomende post Hoogeveen 14.0027070* Hoogeveen Gemeenteraad Hoogeveen Postbus 20000 7900 PA HOOGEVEEN *! ' ' ' ' ^ ^ ^^^^ DATUM 3 juni 2014 ONDERWERP Rekenkamerbrlef startersleningen ONS NUMMER 14.0024460

Nadere informatie

2. Startersleningen. Werking Starterslening

2. Startersleningen. Werking Starterslening Middelen/B&I/VROM Memo Aan: Van: gemeenteraad (presidium 27 november) college Datum: 29 november 2007 betreft: raadsagendapunt nr. 16: Starterswoningen Op de lijst van toezeggingen is afgesproken dat het

Nadere informatie

INSTRUCTIES. Bladeren: klik op de pijltjes links en rechts van de pagina Zie voor meer opties het menu onderaan de pagina.

INSTRUCTIES. Bladeren: klik op de pijltjes links en rechts van de pagina Zie voor meer opties het menu onderaan de pagina. INSTRUCTIES Bladeren: klik op de pijltjes links en rechts van de pagina Zie voor meer opties het menu onderaan de pagina Jaarverslag 2015 SVn JAARVERSLAG 2015 00 INHOUD 02 Inhoud Klik hier voor een printbare

Nadere informatie

Ag. nr.: Reg. nr.: Datum:

Ag. nr.: Reg. nr.: Datum: Datum: 25-6-13 Onderwerp Herinvoering van de verstrekking van startersleningen Status Besluitvormend Voorstel 1. Aanvullende middelen beschikbaar te stellen van in totaal 265.510,52 via begrotingswijziging

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL Agendanummer 10.5

RAADSVOORSTEL Agendanummer 10.5 RAADSVOORSTEL Agendanummer 10.5 Raadsvergadering van 23 september 2010 Onderwerp: Budget Starterslening Verantwoordelijke portefeuillehouder: C. Punt SAMENVATTING Op 3 juli 2008 heeft de gemeenteraad ingestemd

Nadere informatie

Gemeentelijke uitvoeringsregels starterslening

Gemeentelijke uitvoeringsregels starterslening Algemeen De gemeente besluit over de toekenning van de Startersleningen uit het gemeentelijk fonds. De gemeente bepaalt de doelgroep en het marktsegment waarvoor ze de Starterslening wil inzetten. De gemeente

Nadere informatie

Ons kenmerk ML40/13.0010618. Datum uw brief

Ons kenmerk ML40/13.0010618. Datum uw brief Ingekomen stuk D (PA 18 september 2013) Aan de gemeenteraad van Nijmegen Korte Nieuwstraat 6 6511 PP Nijmegen Telefoon 14024 Telefax (024) 329 95 81 E-mail gemeente@nijmegen.nl Postbus 9105 6500 HG Nijmegen

Nadere informatie

Starterslening. Maximale startersleningdeel bedraagt 20% van de verwervingskosten, dus tot 70.000,-

Starterslening. Maximale startersleningdeel bedraagt 20% van de verwervingskosten, dus tot 70.000,- Starterslening De Starterslening biedt de mogelijkheid om tegen een aantrekkelijk rentepercentage geld te lenen voor de aankoop van een woning of appartement. In de brochure van SVn kunt u lezen dat de

Nadere informatie

Wat u moet weten. over het energiebesparingsfonds ACHTERGROND FINANCIERING. Gemeente kan zich richten op utiliteitsbouw

Wat u moet weten. over het energiebesparingsfonds ACHTERGROND FINANCIERING. Gemeente kan zich richten op utiliteitsbouw ACHTERGROND FINANCIERING Wat u moet weten over het energiebesparingsfonds Thomas van Belzen Den Haag - Minister Blok (wonen) biedt vanaf 1 december nieuwe mogelijkheden voor het financieren van energiebesparende

Nadere informatie

Onderwerp Informeren over gewijzigde NHG-regels en updaten en wijzigingen verordening voor startersleningen. Aan de raad. Status: ter besluitvorming

Onderwerp Informeren over gewijzigde NHG-regels en updaten en wijzigingen verordening voor startersleningen. Aan de raad. Status: ter besluitvorming No. 269799-1 Emmeloord, 30 september 2014. Onderwerp Informeren over gewijzigde NHG-regels en updaten en wijzigingen verordening voor startersleningen. Advies raadscommissie [ ] Aan de raad. Status: ter

Nadere informatie

Inhoud. 01 Voorwoord Ferd Crone Verslag van het bestuur. 04 Jaarrekening. Overige gegevens 68

Inhoud. 01 Voorwoord Ferd Crone Verslag van het bestuur. 04 Jaarrekening. Overige gegevens 68 Jaarverslag 2016 01 Voorwoord Ferd Crone 04 Inhoud 02 Verslag van het bestuur Het jaar 2016 in vogelvlucht 08 Gebruik van de fondsen 12 Revolverende fondsen 13 Aanwending fondsen 15 SVn fonds 16 Productie

Nadere informatie

: Initiatiefvoorstel met betrekking tot duurzaamheidsleningen van de fractie van GroenLinks

: Initiatiefvoorstel met betrekking tot duurzaamheidsleningen van de fractie van GroenLinks Nummer : 13-13.2011 Onderwerp : Initiatiefvoorstel met betrekking tot duurzaamheidsleningen van de fractie van GroenLinks Korte inhoud : De GroenLinks fractie stelt u de volgende beslispunten voor: 1.

Nadere informatie

Notitie. Betreft: Startersleningen Zoeterwoude. Datum: 1 oktober 2012

Notitie. Betreft: Startersleningen Zoeterwoude. Datum: 1 oktober 2012 Notitie Betreft: Startersleningen Zoeterwoude Datum: 1 oktober 2012 Inleiding De nieuwbouw van de woningen blijft achter, terwijl de vraag naar betaalbare koopwoningen groot is. Vooral aan de onderkant

Nadere informatie

JAARREKENING 2014. Stichting Fondsenbeheer Landbouw en Zorg Nederland Jaarrekening 2014 - pag. 1

JAARREKENING 2014. Stichting Fondsenbeheer Landbouw en Zorg Nederland Jaarrekening 2014 - pag. 1 JAARREKENING 2014 Stichting Fondsenbeheer Landbouw en Zorg Nederland Jaarrekening 2014 - pag. 1 Inhoudsopgave Jaarverslag 2014 1. Bestuursverslag 2. Balans per 31-12-2014 3. Staat van Baten en Lasten over

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Samenvatting (Verplicht, maximaal een half A4)

Raadsvoorstel. Samenvatting (Verplicht, maximaal een half A4) Raadsvoorstel GEMEENTEBESTUUR onderwerp Startersregeling venlo. raadsnummer 2011 100 collegevergadering d.d. 22-11-2011 raadsvergadering d.d. 21-12-2011 fatale termijn programma Veelzijdige stad in het

Nadere informatie

Concept Raadsvoorstel

Concept Raadsvoorstel Concept Raadsvoorstel Aan de raad van de gemeente Sliedrecht Sliedrecht, Onderwerp: Voortzetten verstrekking van startersleningen. Voorgesteld besluit 1. In te stemmen met overboeken van 210.000 van de

Nadere informatie

*ZAACC9B7FC0* Adviesnota. Raad van : 12 december 2013 Agendapunt : 11 Volgnr. : 2013-083 Reg. nr. : Z-13-04755 /INT-13-01813

*ZAACC9B7FC0* Adviesnota. Raad van : 12 december 2013 Agendapunt : 11 Volgnr. : 2013-083 Reg. nr. : Z-13-04755 /INT-13-01813 Raad van : 12 december 2013 Agendapunt : 11 Volgnr. : 2013-083 Reg. nr. : Z-13-04755 /INT-13-01813 Adviesnota *ZAACC9B7FC0* Onderwerp Startersleningen. Inleiding In de raadsvergadering van 18 april 2013

Nadere informatie

s. meijer RU Br Het voorstel is afgestemd met marktpartijen (waaronder makelaars, geldverstrekkers, Welbions en ontwikkelaars)

s. meijer RU Br Het voorstel is afgestemd met marktpartijen (waaronder makelaars, geldverstrekkers, Welbions en ontwikkelaars) SAMENVATTING RAADSVOORSTEL CASENUMMER BEHANDELEND AMBTENAAR SECTOR PORT. HOUDER 13G200179 503614 / 503614 ONDERWERP Bijstorting en aanpassing startersregeling SVn. s. meijer RU Br AGENDANUMMER BELEIDSPROGRAMMA/FACETAGENDA

Nadere informatie

Resultaten starterslening

Resultaten starterslening Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Resultaten starterslening Programma / Programmanummer Wonen / 1021 Portefeuillehouder J. van der Meer Samenvatting Oktober 2012 zijn de voorwaarden voor de Nijmeegse

Nadere informatie

Notitie Blijverslening Inleiding

Notitie Blijverslening Inleiding Notitie Blijverslening 2017 1 Inleiding 1.1 Het speelveld Het aantal ouderen in Nederland neemt de komende jaren sterk toe. Het CBS verwacht dat in 2040 ruim een kwart van de bevolking ouder is dan 65

Nadere informatie

Raadsstuk. Onderwerp: Vaststellen verordening : Stimuleringslening Duurzame Stedelijke Vernieuwing Haarlem BBVnr: 2016/397219

Raadsstuk. Onderwerp: Vaststellen verordening : Stimuleringslening Duurzame Stedelijke Vernieuwing Haarlem BBVnr: 2016/397219 Haarlem Raadsstuk Onderwerp: Vaststellen verordening : Stimuleringslening Duurzame Stedelijke Vernieuwing Haarlem BBVnr: 2016/397219 1. Inleiding In maart 2016 is de eerste tranche van het activiteitenprogramma

Nadere informatie

Investeer slim in uw woning met energiebesparende maatregelen. Aantrekkelijke rente - boetevrij aflossen

Investeer slim in uw woning met energiebesparende maatregelen. Aantrekkelijke rente - boetevrij aflossen Investeer slim in uw woning met energiebesparende maatregelen Aantrekkelijke rente - boetevrij aflossen Slim besparen 2 Slimme investeerder Familie Roubos: We wonen in een hoekhuis met veel ramen en hebben

Nadere informatie

Aan: de gemeenteraad Vergadering: 13 juli 2015

Aan: de gemeenteraad Vergadering: 13 juli 2015 Aan: de gemeenteraad Vergadering: 13 juli 2015 Onderwerp: Verordening VROM-Startersleningen gemeente Beesel Oppe Brik Agendapunt: STATUS RAADSVOORSTEL Commissie en Raad. Vaststellen van de verordening

Nadere informatie

De Starterslening. van woningcorporaties. Een steuntje in de rug voor woningkopers

De Starterslening. van woningcorporaties. Een steuntje in de rug voor woningkopers De Starterslening van woningcorporaties Een steuntje in de rug voor woningkopers n...baarn...barendrecht...barneveld...beemster...bergen...bergen op Zoom...Berkelland...Bernheze...Bernisse...Best...Beverwijk...Binnenmaas...Blaricum...

Nadere informatie

Minder energie meer comfort. Maak gebruik van de duurzaamheidslening. Ook een vereniging van eigenaren kan een lening aanvragen.

Minder energie meer comfort. Maak gebruik van de duurzaamheidslening. Ook een vereniging van eigenaren kan een lening aanvragen. Ook een vereniging van eigenaren kan een lening aanvragen De maatregelen verdienen zichzelf terug. Daar valt met de huidige lage rentestand niet tegenop te sparen. aldus Henk Brouwer (VVE Beheerder) van

Nadere informatie

De Starterslening. van woningcorporaties. Een steuntje in de rug voor woningkopers

De Starterslening. van woningcorporaties. Een steuntje in de rug voor woningkopers De Starterslening van woningcorporaties Een steuntje in de rug voor woningkopers n...baarn...barendrecht...barneveld...beemster...bergen...bergen op Zoom...Berkelland...Bernheze...Bernisse...Best...Beverwijk...Binnenmaas...Blaricum...

Nadere informatie

5.1.3 Gemeentelijke Uitvoeringsregels Starterslening (als bijlage bij de verordening Starterslening)

5.1.3 Gemeentelijke Uitvoeringsregels Starterslening (als bijlage bij de verordening Starterslening) 5.1.3 Gemeentelijke Uitvoeringsregels Starterslening (als bijlage bij de verordening Starterslening) Algemeen In deze uitvoeringsregels worden beschreven: Kenmerken van de Starterslening; Voorwaarden aan

Nadere informatie

GEMEENTELIJKE UITVOERINGSREGELS VROM STARTERSLENING GEMEENTE VOORST

GEMEENTELIJKE UITVOERINGSREGELS VROM STARTERSLENING GEMEENTE VOORST 1 Bijlage 1: Gemeentelijke Uitvoeringsregels VROM Starterslening Gemeente Voorst Algemeen In deze uitvoeringsregels worden beschreven: Definities gebruikt bij de aanvangsdraagkrachttoets en de draagkrachthertoets

Nadere informatie

OP ZOEK NAAR JE EERSTE WONING? DE STARTERSLENING MAAKT HET MOGELIJK

OP ZOEK NAAR JE EERSTE WONING? DE STARTERSLENING MAAKT HET MOGELIJK OP ZOEK NAAR JE EERSTE WONING? DE STARTERSLENING MAAKT HET MOGELIJK EEN EIGEN HUIS WIE DROOMT DAAR NIET VAN? De zoektocht naar een eigen woning is leuk, maar er komt wel veel uitzoekwerk bij kijken. Belangrijke

Nadere informatie

Voorstel Gemeenteraad

Voorstel Gemeenteraad *11vra00207* 11vra00207 Voorstel Gemeenteraad Datum B&W vergadering: 23-08-2011 Datum Raadsvergadering: 06-10-2011 Afdeling: ROBW Raadscie: CIEG, 26-09-2011 Steller: D. Louwerens Onderwerp Evaluatie verordening

Nadere informatie

Evaluatie Starterslening gemeente Moerdijk

Evaluatie Starterslening gemeente Moerdijk Evaluatie Starterslening gemeente Moerdijk 2008-2012 Gemeente Moerdijk November 2012 B. Oudhuis, afdeling Ruimtelijke en Maatschappelijke Ontwikkeling Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE... 2 1. INLEIDING... 3

Nadere informatie

De Starterslening biedt de mogelijkheid om tegen een aantrekkelijk. rentepercentage geld te lenen voor de aankoop van een woning of

De Starterslening biedt de mogelijkheid om tegen een aantrekkelijk. rentepercentage geld te lenen voor de aankoop van een woning of Starterslening Logo in Versie 1 april 2017 De Starterslening biedt de mogelijkheid om tegen een aantrekkelijk rentepercentage geld te lenen voor de aankoop van een woning of appartement. In de brochure

Nadere informatie

Op zoek naar je eerste woning? De starterslening maakt het mogelijk

Op zoek naar je eerste woning? De starterslening maakt het mogelijk Op zoek naar je eerste woning? De starterslening maakt het mogelijk Een eigen huis Wie droomt daar niet van? De zoektocht naar een eigen woning is leuk, maar er komt wel veel uitzoekwerk bij kijken. Belangrijke

Nadere informatie

Geachte Voorzitter, Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag

Geachte Voorzitter, Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag VROM verandert! Kijk voor meer informatie op www.vrom.nl Directoraat-Generaal Wonen, Wijken en Integratie Directie Aandachtsgroepen, Betaalbaarheid & Corporaties Cluster Huurbeleid en Aandachtsgroepen

Nadere informatie

Halfjaarcijfers per 30 juni 2015

Halfjaarcijfers per 30 juni 2015 Halfjaarcijfers per 30 juni 2015 STICHTING BEHEER OIKOCREDIT NEDERLAND FONDS INHOUDSOPGAVE Balans per 30 juni 2015 2 Staat van baten en lasten over het eerste halfjaar 2015 3 Toelichting op de halfjaarcijfers

Nadere informatie

Statenvoorstel nr. PS/2007/837

Statenvoorstel nr. PS/2007/837 Statenvoorstel nr. PS/2007/837 Instellen Overijssels Startersfonds Datum GS-kenmerk Inlichtingen bij 30 oktober 2007 2007/0553317 dhr. A. P. van Weezel Errens, telefoon 038 499 81 21 ap.v.weezelerrens@overijssel.nl

Nadere informatie

Investeer slim in uw woning met energiebesparende maatregelen. Aantrekkelijke rente - boetevrij aflossen

Investeer slim in uw woning met energiebesparende maatregelen. Aantrekkelijke rente - boetevrij aflossen Investeer slim in uw woning met energiebesparende maatregelen Aantrekkelijke rente - boetevrij aflossen Slim besparen Er zijn veel mogelijkheden om te besparen op energie! Echt slim besparen op energie

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2008 2009 31 700 XI Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (XI) en van de begrotingsstaat

Nadere informatie

Speciaal voor nieuw woongebied De Plantage De Starterslening voor uw eerste koopwoning

Speciaal voor nieuw woongebied De Plantage De Starterslening voor uw eerste koopwoning Een leven voor je BeZoek onze website! Speciaal voor nieuw woongebied De Plantage De Starterslening voor uw eerste koopwoning U wilt voor het eerst een woning kopen en u wilt zich graag vestigen in het

Nadere informatie

Starterslening Hof van Twente

Starterslening Hof van Twente Gemeente Hof van Twente 2010-2011 Starterslening Hof van Twente Meer kansen voor starters op de koopwoningmarkt in Hof van Twente. w w w. h o f va n t w e n t e. n l Vanwege de hoge huizenprijzen is het

Nadere informatie

JAARREKENING Stichting Fondsenbeheer Landbouw en Zorg Nederland Jaarrekening pag. 1

JAARREKENING Stichting Fondsenbeheer Landbouw en Zorg Nederland Jaarrekening pag. 1 JAARREKENING 2015 Stichting Fondsenbeheer Landbouw en Zorg Nederland Jaarrekening 2015 - pag. 1 Inhoudsopgave Jaarverslag 2015 1. Bestuursverslag 2. Balans per 31-12-2015 3. Staat van Baten en Lasten over

Nadere informatie

Starterslening Utrecht Financiële handreiking aan starters op de Utrechtse (koop)woningmarkt.

Starterslening Utrecht Financiële handreiking aan starters op de Utrechtse (koop)woningmarkt. Starterslening Utrecht Financiële handreiking aan starters op de Utrechtse (koop)woningmarkt. De gemeente wil het huurders gemakkelijker maken om in Utrecht een woning te kopen. Met het verstrekken van

Nadere informatie

1. Motie tot verrichten van onderzoek naar starterslening:

1. Motie tot verrichten van onderzoek naar starterslening: VOORSTEL AAN DE RAAD VAN DE GEMEENTE CRANENDONCK Registratienummer Datum raadsvergadering 29 oktober 2013 Datum B&W besluit 17 september Portefeuillehouder P. Beerten Behandelend ambtenaar Jozef van Asten

Nadere informatie

Ook slim investeren? Regel het nu!

Ook slim investeren? Regel het nu! Ook slim investeren? Regel het nu! Wilt u de energiekosten in de hand houden? Van uw huis een heerlijk comfortabel thuis maken? Bespaar slim! U wordt als woningeigenaar gestimuleerd om nú verstandig in

Nadere informatie

# 1 Tilburg Pluslening voor Multifunctionele Accommodatie De Dirigent 10. #2 Ferwerderadiel Pluslening voor Multifunctioneel centrum Blije 16

# 1 Tilburg Pluslening voor Multifunctionele Accommodatie De Dirigent 10. #2 Ferwerderadiel Pluslening voor Multifunctioneel centrum Blije 16 Jaarverslag sterdam...anna Paulowna...Apeldoorn...Arnhem...Assen...Baarle-Nassau...Baarn...Barendrecht...Barneveld...Beek (Lb)...eemster...Bergen... er-odoorn...borne...boxmeer...boxtel...bronckhorst...brummen...brunssum...bunschoten...buren...bussum...castricum...coevorden...dalfs...echt-susteren...ede...eemnes...eemsmond...eindhoven...elburg...emmen...enkhuizen...nschede...ferwerderadiel...gaasterlân-sleat...gee

Nadere informatie

Vanaf 1 november 2012 kunt u een duurzaamheidslening aanvragen voor energiebesparende maatregelen De Provincie Limburg stelt geld beschikbaar voor energiebesparing en duurzame energieopwekking bij koop-

Nadere informatie

PS2009WMC01-1 - Ontwerpbesluit pag. 5

PS2009WMC01-1 - Ontwerpbesluit pag. 5 PS2009WMC01-1 - College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel Datum : 18 november 2008 Nummer PS : PS2009WMC01 Afdeling : MOW Commissie : WMC Registratienummer : 2008INT229564 Portefeuillehouder : De

Nadere informatie

SCENARIO S TOEKOMST STIMULERINGSLENINGEN

SCENARIO S TOEKOMST STIMULERINGSLENINGEN SCENARIO S TOEKOMST STIMULERINGSLENINGEN Apeldoorn, September 2015 1 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Ontwikkelingen in de stimuleringsleningen... 3 2.1 De Restschuldlening... 3 2.2 De Blijversregeling...

Nadere informatie

Beslispunt 1. Het Fonds Startersleningen te voeden met 1 miljoen ten behoeve van nieuwbouwprojecten in De Plantage.

Beslispunt 1. Het Fonds Startersleningen te voeden met 1 miljoen ten behoeve van nieuwbouwprojecten in De Plantage. Raadsvoorstel Vergadering : 26 maart 2012 Voorstelnummer : 05.09 Registratienummer : 12.006662 Portefeuillehouder : R.S. van Meygaarden Afdeling : Beleidsontwikkeling Bijlage(n) : 2 B&W-datum/nummer :

Nadere informatie

De Starterslening U wilt een woning kopen. Dat kan een

De Starterslening U wilt een woning kopen. Dat kan een De starterslening 2015 De Starterslening U wilt een woning kopen. Dat kan een nieuwbouwwoning, een bestaande koopwoning of uw huidige huurwoning zijn. Als u een bepaalde woning op het oog heeft, kunt u

Nadere informatie

2) Wanneer gaan de verschillende maatregelen in? Per 1 januari 2013

2) Wanneer gaan de verschillende maatregelen in? Per 1 januari 2013 Oktober 2012 Nieuws hypotheekrenteaftrek Zoals het er nu voorstaat zal er vanaf 2013 alleen aftrek worden genoten voor hypotheekrente bij minimaal een annuïtaire aflossing. Op dit moment mag je nog de

Nadere informatie

InformatieA/ofa Gemeente Brummen

InformatieA/ofa Gemeente Brummen InformatieA/ofa Gemeente Brummen Afdeling: Ruimte Adviseur: Richard Bos Code: 203 OPENBAAR Medeadviseur(s): Portefeuille(s): Milieu, groen en water Datum: 24 november 2009 Regnr Portefeuillehouder(s):

Nadere informatie

Nummer: 12int01588 GEMEENTELIJKE UITVOERINGSREGELS STARTERSLENING BORNSCHE MATEN (VERSIE 2012)

Nummer: 12int01588 GEMEENTELIJKE UITVOERINGSREGELS STARTERSLENING BORNSCHE MATEN (VERSIE 2012) Nummer: 12int01588 GEMEENTELIJKE UITVOERINGSREGELS STARTERSLENING BORNSCHE MATEN (VERSIE 2012) Algemeen In deze uitvoeringsregels worden beschreven: - Kenmerken van de VROM Starterslening - Voorwaarden

Nadere informatie

t.k.n. advies A (ter advisering; wordt alleen besproken in de commissie) advies B (ter besluitvorming door de raad)

t.k.n. advies A (ter advisering; wordt alleen besproken in de commissie) advies B (ter besluitvorming door de raad) RAADSCOMMISSIE Vergadering d.d. 19 augustus 2008 t.k.n. advies A (ter advisering; wordt alleen besproken in de commissie) advies B (ter besluitvorming door de raad) Voorstel Voorgesteld wordt om: 1. de

Nadere informatie

Algemene informatie. Hypotheken - starter VERZEKERING BEDRIJFSRISICO HYPOTHEEK PENSIOEN

Algemene informatie. Hypotheken - starter VERZEKERING BEDRIJFSRISICO HYPOTHEEK PENSIOEN Algemene informatie Hypotheken - starter VERZEKERING BEDRIJFSRISICO HYPOTHEEK PENSIOEN Hypotheekvormen Er zijn verschillende vormen van hypotheken. Welke hypotheek het beste bij u past, is afhankelijk

Nadere informatie

AANVULLENDE OVEREENKOMST OP DEELNEMINGSOVEREENKOMST MET BETREKKING TOT REKENING COURANT SVN MET DE AFKOOPMETHODIEK

AANVULLENDE OVEREENKOMST OP DEELNEMINGSOVEREENKOMST MET BETREKKING TOT REKENING COURANT SVN MET DE AFKOOPMETHODIEK AANVULLENDE OVEREENKOMST OP DEELNEMINGSOVEREENKOMST MET BETREKKING TOT REKENING COURANT SVN MET DE AFKOOPMETHODIEK DE DEELNEMER GEMEENTE HENGELO en STICHTING STIMULERINGSFONDS VOLKSHUISVESTING INZAKE STARTERSLENINGEN

Nadere informatie

4.11 PRODUCTSPECIFICATIES VROM STARTERSLENING

4.11 PRODUCTSPECIFICATIES VROM STARTERSLENING 4.11 PRODUCTSPECIFICATIES VROM STARTERSLENING Ingangsdatum De ingangsdatum van de VROM Starterslening is 1 januari 2007. Verstrekking De lening wordt verstrekt door SVn na toewijzing door de gemeente,

Nadere informatie

MPC PRIVATE EQUITYFONDS

MPC PRIVATE EQUITYFONDS MPC PRIVATE EQUITYFONDS GLOBAL 8 CV GRONINGEN Financieel verslag 2011 MPC Private Equityfond Global 8 CV Groningen JAARVERSLAG Hierbij bieden wij u het jaarverslag 2011 aan van MPC Private Equityfonds

Nadere informatie

HEUMEN HEUMEN HEUMEN HEUMEN NOORD NOORD NOORD NOORD. Speciaal voor nieuw woongebied Heumen Noord DE STARTERSLENING VOOR UW EERSTE KOOPWONING

HEUMEN HEUMEN HEUMEN HEUMEN NOORD NOORD NOORD NOORD. Speciaal voor nieuw woongebied Heumen Noord DE STARTERSLENING VOOR UW EERSTE KOOPWONING D EN D EN Speciaal voor nieuw woongebied Heumen Noord DE STARTERSLENING VOOR UW EERSTE KOOPWONING U wilt voor het eerst een woning kopen en u wilt zich graag vestigen in het nieuwe woongebied Heumen Noord.

Nadere informatie

Gemeenteblad. Jaar/nummer:

Gemeenteblad. Jaar/nummer: Gemeenteblad Onderwerp: Startersleningen Jaar/nummer: In behandeling bij: Beleid / Wethouder de Jong Voorstel Instemmen met het instellen van een fonds voor startersleningen. Daarvoor de Concept Verordening

Nadere informatie

Volgen ontwikkelingen

Volgen ontwikkelingen Visie op wonen Een passende en betaalbare woning voor iedereen Woningbehoefte bepalen in overleg met de lokale marktpartijen, niet alleen op basis van cijfers Hierdoor de woningbehoefte voor zijn, in plaats

Nadere informatie

Bijlagen: Aanvalsplan Bouwen, Duurzaamheid en Jeugdwerkloosheid; Communicatieparagraaf "Aanvalsplan Bouwen, Duurzaamheid en Jeugdwerkloosheid"

Bijlagen: Aanvalsplan Bouwen, Duurzaamheid en Jeugdwerkloosheid; Communicatieparagraaf Aanvalsplan Bouwen, Duurzaamheid en Jeugdwerkloosheid svoorstel Onderwerp: Aanvalsplan Bouwen, Duurzaamheid en Jeugdwerkloosheid Portefeuillehouder: A.J. Sleeking Beleid en Regie Team Ruimtelijk Beleid N.Mulder, telefoon (0591 685877) Aan de gemeenteraad

Nadere informatie

Woningbouwstimuleringspakket Groot Holthuizen

Woningbouwstimuleringspakket Groot Holthuizen *IN13.01094* IN13.01094 RAADSVOORSTEL Datum raadsvergadering: 29 mei 2013 Samenvatting: De gemeente heeft samen met partijen die betrokken zijn bij de ontwikkeling van woningbouw in Groot Holthuizen een

Nadere informatie

GEMEENTELIJKE UITVOERINGSREGELS STARTERSLENING.

GEMEENTELIJKE UITVOERINGSREGELS STARTERSLENING. GEMEENTELIJKE UITVOERINGSREGELS STARTERSLENING. ALGEMEEN De gemeente besluit over de toekenning van de Startersleningen uit het gemeentelijk fonds. De gemeente bepaalt de doelgroep en het marktsegment

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten- Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten- Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20011 2500 EA Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten- Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Turfmarkt

Nadere informatie

Bijlage bij het besluit van de raad van Alphen aan den Rijn van << januari 2015, Raadsbesluitnr: 2014/<<>>

Bijlage bij het besluit van de raad van Alphen aan den Rijn van << januari 2015, Raadsbesluitnr: 2014/<<>> registratienr 2014/57888 Bijlage bij het besluit van de raad van Alphen aan den Rijn van

Nadere informatie

Notitie Startersfonds provincie Utrecht 2009

Notitie Startersfonds provincie Utrecht 2009 Notitie Startersfonds provincie Utrecht 2009 Achtergrond Startersfonds Door de sterk gestegen koopprijzen op de woningmarkt is het voor startende huishoudens met meestal een bescheiden inkomen bijna onmogelijk

Nadere informatie

De Starterslening U wilt een woning kopen. Dat kan een

De Starterslening U wilt een woning kopen. Dat kan een De starterslening 2016 De Starterslening U wilt een woning kopen. Dat kan een nieuwbouwwoning, een bestaande koopwoning of uw huidige huurwoning zijn. Als u een bepaalde woning op het oog heeft, kunt u

Nadere informatie

Tussentijds bericht Staalbankiers Beleggingsfondsen Beheer B.V. per 30-06-2013

Tussentijds bericht Staalbankiers Beleggingsfondsen Beheer B.V. per 30-06-2013 Tussentijds bericht Staalbankiers Beleggingsfondsen Beheer B.V. per 30-06-2013 Inhoudsopgave 1. Verslag van de directie 3 2. Jaarrekening 5 Balans per 30 juni 2013 Winst- en verliesrekening over 26 april

Nadere informatie

Raadsvergadering : 15 oktober 2015 agendapunt : Commissie : Sociaal

Raadsvergadering : 15 oktober 2015 agendapunt : Commissie : Sociaal Zaaknummer : 150893 Raadsvergadering : 15 oktober 2015 agendapunt : Commissie : Sociaal Onderwerp : Evaluatie starterslening Collegevergadering : 8 september 2015 agendapunt : 15 Portefeuillehouder : R.P.

Nadere informatie

Algemene informatie hypotheken (starter)

Algemene informatie hypotheken (starter) Algemene informatie hypotheken (starter) Wij zetten de belangrijkste begrippen voor u op een rijtje: Hypotheekvormen... 2 Annuïteitenhypotheek... 2 Lineaire hypotheek... 2 Leningvormen... 2 Doorlopend

Nadere informatie

Verantwoordingsdocument Code Banken over 2014 Hof Hoorneman Bankiers NV d.d. 18 maart 2015. Algemeen

Verantwoordingsdocument Code Banken over 2014 Hof Hoorneman Bankiers NV d.d. 18 maart 2015. Algemeen Verantwoordingsdocument Code Banken over 2014 Hof Hoorneman Bankiers NV d.d. 18 maart 2015 Algemeen Mede naar aanleiding van de kredietcrisis en de Europese schuldencrisis in 2011 is een groot aantal codes,

Nadere informatie

JESSICA. Een nieuwe manier van investeren in stedelijke ontwikkeling

JESSICA. Een nieuwe manier van investeren in stedelijke ontwikkeling JESSICA Een nieuwe manier van investeren in stedelijke ontwikkeling JESSICA voor Rijks- en provinciale overheden? In deze info-sheet wordt ingegaan op de specifieke voordelen van het instrument JESSICA

Nadere informatie

FUNDERINGSHERSTEL VERDUURZAMING VAN PARTICULIER WONINGBEZIT IN COMBINATIE MET 4 FEBRUARI 2016

FUNDERINGSHERSTEL VERDUURZAMING VAN PARTICULIER WONINGBEZIT IN COMBINATIE MET 4 FEBRUARI 2016 FUNDERINGSHERSTEL IN COMBINATIE MET VERDUURZAMING VAN PARTICULIER WONINGBEZIT 4 FEBRUARI 2016 1 OMVANG FUNDERINGSPROBLEMATIEK BIJ PARTICULIERE EIGENAREN Totaal circa 14.000 woningen Waarvan 8.100 vooroorlogs

Nadere informatie

Betaalbaar particulier opdrachtgeverschap

Betaalbaar particulier opdrachtgeverschap Betaalbaar particulier opdrachtgeverschap Expertteam Eigenbouw in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Eigenbouw is ook haalbaar voor starters Ook starters op de woningmarkt

Nadere informatie

Resultaten starterslening 2015

Resultaten starterslening 2015 Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Resultaten starterslening 2015 Programma Wonen BW-nummer Portefeuillehouder B. Velthuis Samenvatting Sinds 2013 informeren we de gemeenteraad actief over de resultaten

Nadere informatie

Doorkiesnummer : (0495) 575 221 Agendapunt: 15 ONDERWERP

Doorkiesnummer : (0495) 575 221 Agendapunt: 15 ONDERWERP Arts, Marian RB S1 RAD: RAD121212 2012-12-12T00:00:00+01:00 BW: BW131029 voorstel gemeenteraad Vergadering van de gemeenteraad van 12 december 2012 Portefeuillehouder : A.W.P. Kirkels Behandelend ambtenaar

Nadere informatie

Drs. A. Reitsma T +31 70 31 42 442 M +31 6 23 52 98 51 E b.reitsma@vfn.nl

Drs. A. Reitsma T +31 70 31 42 442 M +31 6 23 52 98 51 E b.reitsma@vfn.nl Autoriteit Consument & Markt t.a.v. Dhr. Dr. B.M. Overvest Postbus 16326 2500 BH Den Haag Drs. A. Reitsma T +31 70 31 42 442 M +31 6 23 52 98 51 E b.reitsma@vfn.nl Datum: 4 november 2013 Betreft: Onderzoek

Nadere informatie

Voorstel aan raad. Geadviseerd besluit. Samenvatting ROM. H.J. Weeda. 5 februari 2013 Intrekken SVn subsidieverordening

Voorstel aan raad. Geadviseerd besluit. Samenvatting ROM. H.J. Weeda. 5 februari 2013 Intrekken SVn subsidieverordening Voorstel aan raad Verantwoordelijke afdeling ROM Nummer Inboeknummer: Raad d.d. Paragraaf begroting: 27 maart 2013 Steller: L. Aries Portefeuillehouder H.J. Weeda Datum Onderwerp 5 februari 2013 Intrekken

Nadere informatie

Aan de Raad Raad Made, 6 januari 2015

Aan de Raad Raad Made, 6 januari 2015 Aan de Raad Raad Made, 6 januari 2015 Agendapuntnummer: 7 Raadsvergadering 26 februari 2015 Registratienummer: 14int04611 Casenr: 14.01644 Onderwerp: Evaluatie Startersbeleid 2007, verstrekken Startersleningen

Nadere informatie

Halfjaarcijfers per 30 juni 2014

Halfjaarcijfers per 30 juni 2014 Halfjaarcijfers per 30 juni 2014 STICHTING BEHEER OIKOCREDIT NEDERLAND FONDS INHOUDSOPGAVE Balans per 30 juni 2014 Staat van baten en lasten over het eerste halfjaar 2014 Toelichting op de halfjaarcijfers

Nadere informatie

De raad der gemeente Putten; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 22 maart 2016, nr. 436839; besluit:

De raad der gemeente Putten; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 22 maart 2016, nr. 436839; besluit: Raadsvergadering 7 april 2016 Zaaknummer 436791 Agendapunt 9 Documentnummer *436848* De raad der gemeente Putten; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 22 maart 2016, nr. 436839; besluit:

Nadere informatie

Raadsvoorstel / Besluitvormend

Raadsvoorstel / Besluitvormend Raadsvergadering van: 8 september 2011 Raadsvoorstel / Besluitvormend Onderwerp: Datum: 26 augustus 2011 Aanvullende financiering startersregeling Voorstel: 1. Een aanvullende financiering aan het SVn

Nadere informatie

Discussienota commissie

Discussienota commissie Discussienota commissie Commissie Ruimte Afdeling en opsteller 23 maart 2015 Leefomgeving/E. van Doorn/0650272283/e.vandoorn@heerde.nl Portefeuille G.J. van Dijk Programma Ruimtelijke en economische ontwikkelingen

Nadere informatie

Burgemeester en Wethouders 8 maart Steller Documentnummer Afdeling. G. van Dijk z Ruimte

Burgemeester en Wethouders 8 maart Steller Documentnummer Afdeling. G. van Dijk z Ruimte Burgemeester en Wethouders Steller Documentnummer Afdeling G. van Dijk z60004790 Ruimte Doorkiesnummer Communicatie Portefeuillehouder 036 5229492 Nee W.P. van der Es Kabinet Brief bijgevoegd Te volgen

Nadere informatie

Procedures en Gemeentelijke Uitvoeringsregels Starterslening

Procedures en Gemeentelijke Uitvoeringsregels Starterslening Procedures en Gemeentelijke Uitvoeringsregels Procedures Het proces van het verstrekken van de door de gemeente valt uiteen in een vijftal stappen c.q. procedures. Deze procedures betreffen: 1. De vorming

Nadere informatie

De toekomst van het wonen is niet van gisteren

De toekomst van het wonen is niet van gisteren Uitnodiging SVn Deelnemersbijeenkomst De toekomst van het wonen is niet van gisteren Donderdagmiddag 6 november 2014 Media Plaza Jaarbeurs Utrecht Welkom U bent van harte welkom op de negende SVn Deelnemersbijeenkomst!

Nadere informatie

Deel 1: de ORGANISATIE-MONITOR

Deel 1: de ORGANISATIE-MONITOR Deel 1: de ORGANISATIE-MONITOR Deze Monitor gaat over: je organisatie (initiatief): mensen, activiteiten, organisatie, financiële situatie. TOELICHTING MONITOR ORGANISATIE LET OP: Deze vragenlijst bestaat

Nadere informatie

Evaluatie Starterslening Juni 2016

Evaluatie Starterslening Juni 2016 Onderwerp: Evaluatie Starterslening t/m 1 juni 2016 Datum: 30 september 2016 Afdeling: Ruimte Manager: Daaf de Groote Wethouder: Lea van der Tuin en Wim t Mannetje Steller: Marjolein Jonker Evaluatie Starterslening

Nadere informatie

Aanvraag Stimuleringslening Particuliere Woning Verbetering

Aanvraag Stimuleringslening Particuliere Woning Verbetering Aanvraag Stimuleringslening Particuliere Woning Verbetering 1. Gegevens Gegevens aanvrager 1 Naam en voorletters Geboortedatum Burgerservicenummer (BSN) Adres Postcode/woonplaats Telefoonnummer E-mailadres

Nadere informatie

UITSLAGEN WONEN ENQUÊTE

UITSLAGEN WONEN ENQUÊTE UITSLAGEN WONEN ENQUÊTE 3 E KWARTAAL 211 Gemaakt voor NVM Wonen Gemaakt door NVM Data & Research Inhoudsopgave 1 Introductie enquête... 3 1.1 Periode... 3 1.2 Respons... 3 2 Staat van de woningmarkt...

Nadere informatie

J A A R STUKKEN 2 0 12. Energiek BV. Permar Energiek BV Ede

J A A R STUKKEN 2 0 12. Energiek BV. Permar Energiek BV Ede J A A R STUKKEN 2 0 12 Energiek BV Permar Energiek BV Ede Opmaakdatum:31 mei 2013 Jaarstukken 2012 - Jaarrekening - Overige gegevens Opmaakdatum: 31 mei 2013 1 Jaarrekening - Balans - Winst-en-verliesrekening

Nadere informatie

Stichting Bewaarder Holland Immo Group XI/ Retail Residential Fund te Eindhoven

Stichting Bewaarder Holland Immo Group XI/ Retail Residential Fund te Eindhoven Stichting Bewaarder Holland Immo Group XI/ Retail Residential Fund te Eindhoven Jaarrekening 2012 Stichting Bewaarder Holland Immo Group XI/ Retail Residential Fund Jaarrekening 2012 Inhoudsopgave Jaarstukken

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20011 2500 EA Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Ministerie van Turfmarkt 147 Den Haag Postbus 20011 2500 EA Den Haag

Nadere informatie