Week van de smaak INFOBLAD

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Week van de smaak INFOBLAD"

Transcriptie

1 Week van de smaak Seniorenfeest INFOBLAD Nuttige informatie uitgegeven door het Gemeentebestuur november december 2012

2 INHOUDSOPGAVE 09 3 NIEUWS UIT DE GEMEENTERAAD 4 MOBILITEIT 08 7 Politie 8 MILIEU 11 BURGERLIJKE STAND EN BEVOLKING jeugd 15 sport cultuur 20 bibliotheek COLOFON Redactieteam: Dirk Adams Stefanie Colpaert Bianca Declerck Henk Heyerick Filip Tant Het gemeentelijke infoblad wordt huis-aan-huis bedeeld in de Gemeente : exemplaren Eerstvolgende uitgave: januari februari senioren 21 OCMW-sociaal huis 22 INFO EN COMMUNICATIE 23 GEMEENTELIJKE INFORMATIE Teksten binnen: Uiterlijk op woensdag 7 november 2012, Verantwoordelijke uitgever: Gemeentebestuur, Karreweg 13, 9870 T Burgemeester, bevoegd voor informatie Henk Heyerick Ontwerp: Charlotte Vermeersch Coverfoto: Pol De Frene SENIORENFEEST 22 NOVEMBER 2012 BELEVEN IN ZULTE vrijetijdsgids: cultuur, jeugd, toerisme, sport, bibliotheek november - december

3 NIEUWS UIT DE GEMEENTERAAD De gemeenteraad kwam in zitting van 30 augustus 2012 samen om zich te beraden over de volgende punten: FINANCIEN -- De gemeenteraad nam kennis van de rekening over het dienstjaar 2011 van het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn (OCMW). -- Er werd een princiepsbeslissing genomen voor aankopen waarvan de kredieten voorzien zijn in het budget en in de 1 e budgetswijziging 2012 op de buitengewone dienst. OPENBARE WERKEN -- De gemeenteraad nam kennis van de collegebeslissing voor het dringend hernieuwen van de CV-ketel in de woning Kloosterstraat 1 in. De gunningswijze en voorwaarden werden vastgesteld. Deze kosten werden wegens dwingende redenen en onvoorziene omstandigheden goedgekeurd. -- De Lange Dreef zal heraangelegd worden. De gemeenteraad keurde de eindafrekening goed. -- De gemeenteraad gaf de goedkeuring voor de lastvoorwaarden en de gunningswijze voor het aanbrengen van SBS dakdichting op het plat dak van het Ontmoetingscentrum. -- De elektriciteitscabine op de hoek Waalstraat en Zonnelaan wordt verplaatst naar de recreatiezone Waalmeers. De gemeente en Gaselwest cvba ruilden hiervoor hun percelen grond. RUIMTELIJKE ORDENING -- De gemeenteraad heeft de ruimtelijke uitvoeringsplannen (RUP 23 en RUP 24) Herziening RUP5 woonzone klooster en Molenbouw Wieme voorlopig aangenomen. -- De gemeenteraad keurt de lastvoorwaarden en de gunningswijze goed voor de omgevingswerken van de jeugdlokalen in de recreatiezone Waalmeers. -- De gratis grondafstand van de bedding van de afgeschafte waterlopen 64 Paepewaterlos en 40 Molenwaterloop werd goedgekeurd. DIVERSE AANKOPEN -- Percelen grond worden aangekocht voor het aanleggen van een fietspad in de Karreweg in het kader van het masterplan voor bedrijventerrein Zaubeek. JEUGD -- De princiepsbeslissing voor toekenning buitengewone toelage voor brandveilige jeugdlokalen aan VZW Jeugdcafé t Sloefke werd genomen. --3

4 Milieu -- De gemeenteraad keurde de concessieovereenkomst goed voor het plaatsen van autolaadpalen en fietslaadpalen, dit in het kader van de proeftuinen elektrisch rijden. onderwijs -- Het lestijdenpakket voor het kleuter- en lager onderwijs aan de gemeentelijke basisschool werd voor het schooljaar vastgesteld en aangewend. -- De facultatieve vrije vakantiedagen van de gemeentelijke basisschool voor het schooljaar werden als volgt vastgesteld: - Maandag 8 oktober 2012 (n.a.v. de kermis) - Maandag 13 mei 2013 (na Hemelvaart) -- De gemeenteraad keurde het nieuw schoolreglement goed voor de gemeentelijke basisschool. -- De capaciteit van de gemeentelijke basisschool wordt vanaf 1 september 2012, beperkt tot maximumaantallen (135 kleuters en 210 lager onderwijs). De inschrijvingsperiodes worden vastgelegd door de directie van de school. -- Het arbeidsreglement voor het onderwijzend personeel werd vastgesteld, met ingang van 1 september ALLERLEI -- De gemeenteraad geeft de goedkeuring voor gratis gebruik van het Fiertelhof aan de familie Marysse en aan de VZW Robinson. MOBILITEIT ZOUTSTROOIRONDES In de winterperiode is het soms nodig om de wegen te strooien. De gewestelijke wegen N43 (Rijksweg, Grote Steenweg, Staatsbaan) en N459 (Oudenaardestraat, Centrumstraat, Kerkstraat) worden door het Vlaamse gewest gestrooid. De gemeentelijke wegen worden gestrooid door personeelsleden van de technische uitvoeringsdienst van de gemeente. Er zijn twee strooirondes met verschillende prioriteit. In eerste instantie wordt steeds de prioritaire zoutstrooironde gestrooid. Nadien, en als dit noodzakelijk blijkt, wordt ook de secundaire zoutstrooironde gestrooid. Bij een tekort aan strooizout wordt overgeschakeld naar de beperkte strooironde. Bij straten waar er weinig verkeer door rijdt, heeft het strooien weinig effect. Daarom worden in woonwijken enkel de hoofdwegen gestrooid. We rekenen ook op onze inwoners! Bij sneeuwval of ijzel wordt iedereen geacht het voetpad (of een verharde berm) vrij te maken tussen zonsopgang en uur. De sneeuw of het ijs wordt opgehoopt aan de rand van het voetpad. Strooizout is te koop op het gemeentelijke containerpark tijdens de gewone openingsuren. De verkoopprijs bedraagt 5 euro per verpakking van 25 kg. --4

5 PRIORITAIRE ZOUTSTROOIRONDE Op schooldagen en bij begrafenissen wordt er zoveel mogelijk voorrang gegevan aan de desbetreffende plaatsen. - Dorpsstraat - Kloosterstraat - Leihoekstraat - Donkerweg - Vaartstraat - Leihoekstraat - Hoevestraat - Brugstraat - Hoevestraat - straat - Heirweg - op schooldagen: Kreupelstraat en parking - Molenstraat - deeltje Houtstraat - straat (tot aan de Statiestraat) - Statiestraat - overbrugging Statiestraat/Waregemstraat - Waregemstraat - Drogenboomstraat - Oude Weg (tot aan de Statiestraat) - Statiestraat tot Moerbeekstraat - Moerbeekstraat tot Moerbeekpark - Moerbeekpark - Kapellestraat, Statiestraat dwarsen, en verder Kapellestraat tot aan kruispunt vijfwegen - via Begonialaan naar Statiestraat - nogmaals overbrugging Statiestraat/ Waregemstraat - Leenstraat - Karreweg tot Oudenaardestraat en terug tot Waalstraat - Oude Waalstraat - Waalstraat tot kruispunt met de Zaubeekstraat - Zaubeekstraat tot Staatsbaan - naar Oeselgemstraat - Pontstraat tot rustoord en Gaston Martensplein - Oeselgemstraat tot kerkplein Oeselgem en terug tot Leiestraat - Leiestraat tot Staatsbaan - naar Waalstraat - Waalstraat (tot kruispunt met de Zaubeekstraat) - Zaubeekstraat (tot straat) - straat (tot Warandestraat) - Warandestraat (tot Staatsbaan) - naar Sint-Pietersstraat - Sint-Pietersstraat en Sint-Pieterspark - deeltje Houtstraat - Groeneweg (tot Centrumstraat) - Dries - voormalig gemeentehuis en kerkplein - via Grote Steenweg naar Nieuwlandstraat - Nieuwlandstraat (tot Centrumstraat) - Groeneweg en Pannestraat (tot aan Brandstraat) - Brandstraat (tot grens met Kruishoutem en terug) - deeltje Kruishoutemstraat (tussen Brandstraat en spoorweg) - Posthoornstraat en toegangsweg van en naar het containerpark - naar Donkerstraat - Guldepark - via Petegemstraat en Dorpsstraat terug voor herladen --5

6 SECUNDAIRE ZOUTSTROOIRONDE - naar Molenkouterstraat - Molenkouterstraat en parking aan gemeentehuis (tot aan Rijksweg) - naar Tuttegemstraat (tot Meulebergstraat) - linksaf de Meulebergstraat in tot de Posthoornstraat - naar Kruishoutemstraat: tot aan de Karreweg - Karreweg (tot Oudenaardestraat) - strooier af tot Houtstraat - Houtstraat (tot aan de straat) - strooier af via straat tot aan de Zaubeekstraat - linksaf de Zaubeekstraat in tot aan kruispunt met de Waalbeekstraat - rechtsaf de Waalbeekstraat in - Waalstraat - Zonnelaan tot Modest Huys-laan - linksaf naar de Olmenlaan - via Leenstraat en Zonnelaan (strooier af) rechtsaf de Modest Huys-laan in - indien nodig: nogmaals de overbrugging Waregemstraat/Statiestraat - naar Kapellestraat: tot aan de Staatsbaan - naar Vijvestraat (draaien aan bedrijf Michels) - Oude Weg tot aan Roggestraat - Roggestraat - Maïsstraat (tot aan Vlasstraat) - Vlasstraat (tot aan Statiestraat) - via Staatsbaan en Zaubeekstraat (strooier af) naar de Kastanjelaan - Kastanjelaan (tot aan de straat) - rechtsaf naar de Knokstraat en Bi-Ri-Wi - opnieuw Knokstraat (tot aan de Statiestraat) - rechtsaf de Statiestraat in tot aan de spoorweg - linksaf de straat in tot aan Kastanjelaan - via Kastanjelaan naar Nijverheidsstraat - via de Statiestraat naar de Lindenlaan tot aan de Kastanjelaan - linksaf opnieuw de Kastanjelaan in en via de Zaubeekstraat en de Waalstraat (met de strooier af) naar de Nachtegaalstraat - Nachtegaalstraat (tot aan Naeye s kapel en terug) - via Lijsterstraat naar Staatsbaan - naar Aertstraat - via Nieuwlandstraat (strooier af) naar Vogelzang - naar Stenemolenstraat via Molenstraat en Groeneweg (strooier af) - naar De Dreve - Oliebergstraat - oude Kerkstraat (na dwarsing van de Kerkstraat zelf) - Herdersstraat (opnieuw na dwarsing van de Kerkstraat) - D Hoyestraat - Kasteelstraat (tot aan Grote Steenweg) - Terwallenstraat - via de Groeneweg (strooier af) naar de Bauterstraat - deeltje Vossenholstraat - Vrijstraat - Tuttegemstraat (strooier af vanaf Meulebergstraat) - Veerstraat (na dwarsing Rijksweg) - rechtsaf de Hoevestraat in (strooier af) tot aan de Karperstraat - deeltje Karperstraat en kerkplein - deeltje Vaartstraat tot aan Leihoekstraat - Petegemstraat in (tot aan de Tuinwijk) - Tuinwijk - naar Bokstraat / Nachtegaalstraat (grens met Deinze) - Bokstraat - Leliepark BEPERKTE ZOUTSTROOIRONDE - Bruggen, spooroverwegen en schoolomgevingen - Dorpsstraat - Donkerstraat - Petegemstraat (tss Donkerstraat en Dorpsstraat) - Guldepark - Brandstraat - Kruishoutemstraat (tss Posthoornstraat en Brandstraat) - Posthoornstraat - Pannestraat - Groeneweg - Dries - Houtstraat (tss Groeneweg en straat) - straat (tss Houtstraat en Statiestraat) - Kapellestraat (tss Waalstraat en Statiestraat) - Karreweg (tss Leenstraat en Oudenaardestraat) - Leenstraat - Moerbeekpark - Oeselgemstraat - Pontstraat (tss Oeselgemstraat en RVT) - Waalstraat - Waregemstraat - Statiestraat - St-Pieterspark --6

7 Politie Wijkwerking politie Deinze- De dienst Wijkwerking van de politiezone Deinze- biedt een zichtbare, aanspreekbare en contacteerbare politiedienst aan. De wijkinspecteurs stemmen hun werking af op de behoeften en verwachtingen van uw wijk. De politiezone Deinze- telt in totaal 12 wijkinspecteurs, waarvan er 4 tewerkgesteld zijn in. De wijkinspecteur kent de bevolking door en door en is op de hoogte van eventuele onveiligheidsgevoelens. De wijkinspecteur staat ten dienste van de bevolking voor het verstrekken van informatie en houdt preventief toezicht in uw wijk. Uw wijkinspecteur treedt op bij incidenten in uw wijk, vb. bij burenruzies of klachten. De wijkinspecteur vormt het aanspreekpunt van uw wijk en treedt daarom ook op als vertrouwenspersoon. Takenpakket wijkwerking: - Verzamelen van nuttige inlichtingen en bijzonderheden in uw wijk. - Doorgeven van lokale vragen en verwachtingen aan de overheid. - Uitvoeren van preventieve controles. - Zichtbare aanwezigheid in uw wijk. - Klachten van de bevolking aanhoren en daarbij een oplossing zoeken en/of doorverwijzen naar de juiste instanties. - Opsporen en helpen oplossen van kleine conflicten. - Detecteren van onveiligheidsproblemen. - Woonstvaststellingen. - Gedrag en handelingen controleren van personen onder voorwaardelijke invrijheidsstelling. Uw wijkinspecteur staat onder leiding van: Commissaris Luc Veys Hoofdinspecteur Danny De Splenter Wie is uw wijkagent? Inspecteur Dirk Desmet Inspecteur Hugo Dockers Inspecteur Rony De Coster Inspecteur Géry Waegebaert --7

8 MILIEU Boeren- en streekproductenmarkt Opnieuw waren de weergoden goedgezind om de dag van de landbouw te vieren op de 3 e boerenen streekproductenmarkt, georganiseerd door het gemeentebestuur, de Landelijke Verenigingen en de Bedrijfsgilde van in het kader van Fair Trade. 23 stalletjes met een grote variatie aan producten van lokale producenten of hapjes en drankjes van verenigingen, een paardrijpiste, een workshop wilgentenen vlechten, een schmink- en speelstand,... er was voor elk wat wils. Er werden circa toeschouwers geteld. CO, EEN STILLE MOORDENAAR IN HUIS Koolstofmonoxide (CO) is een zeer giftig gas dat ontstaat bij een slechte onvolledige verbranding van brandstoffen als hout, kolen, aardgas en flessengas, mazout en petroleum. Het is reukloos en onzichtbaar. Jaarlijks zijn er in België ongeveer 300 dodelijke ongevallen van CO-vergiftiging. Preventietips - Zorg voor een goede luchtcirculatie in de ruimte waar een verbrandingstoestel aanwezig is. - Gebruik enkel veilige en goed onderhouden toestellen en gebruik ze op een correcte manier. - Laat de schoorsteen en de toestellen regelmatig nakijken en onderhouden door bekwame vaklui. Wie is verantwoordelijk voor de verwarmingsinstallaties van huurwoningen? Uit recente rechtspraak blijkt dat de verhuurder moet instaan voor het onderhoud van de verwarmingsinstallaties. Dit betekent dat niet enkel de huurder maar ook de verhuurder moet nagaan of de verwarmingsinstallatie van de woning die hij verhuurt goed functioneert. Bij de milieu- en infodienst in het gemeentehuis, in het O.C.M.W. en in de bibliotheek kunt u gratis de brochure CO, een stille moordenaar in huis verkrijgen. Voor bijkomende inlichtingen kunt u steeds terecht bij de milieudienst, het OCMW of de Provincie Oost- Vlaanderen, afdeling 61 Sociale aangelegenheden, Woodrow Wilsonplein 2, 5de verdieping, 9000 Gent, T Wist u dat u verplicht een poepzakje moet meenemen als u uw hond uitlaat? Hebt u dit niet bij, of gebruikt u dit niet als uw hond zijn behoeftes heeft gedaan, dan riskeert u een gemeentelijk administratieve boete van 250,00 euro. Wist u dat u steeds terecht kan op het containerpark met frituurolie, frituurvet, auto-accu s, TL-lampen en kleine batterijen? Met oude geneesmiddelen kunt u steeds terecht bij uw apotheker! --8

9 Wist u dat op sluikstorten zware straffen staan? Hou uw gemeente proper is dus de boodschap! Wist u dat de fruitbomen en klein fruit die besteld werden in het kader van de actie Fruitboomactie 2012 per aanvrager gesorteerd worden op woensdag 21 november 2012 op het containerpark en dit vanaf uur. Alle helpende handen zijn welkom. Interesse? Neem contact op met Didier Bauwens van de Stichting Omer Wattez, T of met de milieudienst, T Wist u dat geluidshinder leidt tot gehoorschade. Hebt u klachten over geluidshinder, geurhinder, stof- of roethinder, lichthinder of gelijk welke andere milieuhinder dan kan u tijdens de kantooruren terecht bij de gemeentelijke milieudienst en buiten de kantooruren op het nummer 101. U kan milieuklachten ook 24/24 uur melden via de meldingsfiches op onze website. Wist u dat het verbranden van afval in hout- of kolenkachel, een open haard, allesbranders, terrashaard, ten strengste verboden is? Voor alle duidelijkheid: enkel kolen en onbehandeld hout mogen verbrand worden. Alle andere afval dus niet. Wil u meer weten over verantwoord stoken, bel gratis: 1700 of ga naar Op de milieudienst kan u ook de gratis brochure Slimmer stoken: Tips voor een goed gebruik van uw kachel, open haard of terrashaard afhalen. Wist u dat de TMVW u nog steeds de mogelijkheid biedt om gratis uw putwater te laten analyseren. U kunt een aanvraagformulier voor een putwateronderzoek bekomen bij de milieudienst of door te bellen naar het gratis blauwnummer van de TMVW: Wist u dat het deponeren van restafval, kattenbakvulling, recycleerbaar afval,... verboden is in vuilbakjes die langs de openbare weg staan. Ook in dit geval riskeert u een administratieve boete van 250,00 euro. Wist u dat de gemeente speciale witte zakken voor inzameling van incontinentiemateriaal (incontinentie luiers, pampers van de allerkleinsten,.) ter beschikking stelt aan 0,50 euro per zak, dit is 5,00 euro per pak van 10 stuks met een inhoud van 30 liter. Deze zakken zijn enkel te koop op de dienst burgerlijke stand van het gemeentehuis. Zakken mogen niet aangeboden worden tijdens de huis-aanhuis inzameling maar moeten aangebracht worden naar het containerpark. In deze zakken mag geen ander restvuil gedeponeerd worden. Duurzaam (ver)bouwen Er bestaan allerlei tips om duurzaam te (ver)bouwen: let op de oriëntatie van je woning en leefruimten, isoleer je woning zo goed mogelijk, ventileer je woning energiezuinig, tref energie- en waterbesparende maatregelen, Wil je een expert al deze tips laten doornemen, toegepast op jouw (ver)bouwplan? Dan moet je naar de MilieuAdviesWinkel! De overtuiging dat duurzaam (ver)bouwen vooral veel geld kost, moet van de baan. Binnen de vijf jaar zijn de investeringen terugbetaald en dan haal je er zelfs winst uit. Er bestaan veel premies die de begininvestering behoorlijk drukken. Komt daarbij dat, als je de juiste keuzes maakt, je energiefactuur achteraf drastisch daalt. Je hebt er dus alle belang bij om eens te luisteren wat de MilieuAdviesWinkel je te bieden heeft! INFORMATIE EN BOUWADVIES OP MAAT Op de websites en vind je alle premies voor duurzaam wonen voor ons grondgebied. Wie bijkomende info wenst, kan contact opnemen met de MilieuAdviesWinkel, het informatiepunt in Oost-Vlaanderen voor duurzaam bouwen en wonen. MilieuAdviesWinkel, Koningin Maria Hendrikaplein 5-6, 9000 Gent, T of Met vragen over subsidies, vergunningen, e.d. kan je terecht bij de milieuambtenaar op T of Inwoners van hebben recht op 3 uur gratis duurzaam bouwadvies. Eén van de bouwadviseurs van de MilieuAdviesWinkel licht jouw bouw- en verbouwplannen door op vlak van energiezuinigheid en duurzaam water- en materialengebruik. De adviseur geeft je duidelijke informatie over de mogelijkheden en voordelen van duurzaam bouwen, specifiek toegepast op je eigen bouwproject. Een bouwadvies aanvragen kan via de milieuadvieswinkel op T (9.00 uur uur) of --9

10 10 Miljoen Bomen: wij hebben geld, heeft u grond? Vier jaar geleden stelde BOS+, toen nog Vereniging voor Bos in Vlaanderen, zichzelf een ambitieus doel: één miljoen nieuwe bomen aanplanten. Nu, vier jaar later, 91 bedrijfsbossen en 1,4 miljoen bomen rijker, kunnen we spreken van een groot succes. En dat doet natuurlijk naar meer smaken! Met 10 Miljoen Bomen leggen we de lat wel heel hoog: dat ene kleine nulletje verschil met onze eerdere doelstelling betekent in de praktijk wel 9 miljoen extra bomen. 9 miljoen zuurstofleveranciers. 9 miljoen schaduwbrengers. 9 miljoen fijnstofzuigers. 9 miljoen klim- en speeltuigen. 9 miljoen mooie, groene silhouetten in het landschap. 9 miljoen huizen voor allerlei dieren. En zo kunnen we nog even doorgaan... We kunnen dat uiteraard niet alleen. Die bomen moeten allemaal een plekje krijgen. Daarvoor zijn we nog op zoek naar grond, véél grond. Maar zoals bij alles maken vele kleintjes één groot (verschil). Heeft u nog een lapje grond liggen, groot of klein, dat kan bebost worden? Geef dan zeker een seintje! Wij kunnen u met raad, daad en euro s bijstaan. U kunt tot euro per hectare sponsoring krijgen, bovenop de bestaande bebossingssubsidies. Ook met vergunningen, boomsoortenkeuze, subsidies, kunnen we u helpen. Bovendien is bomen planten plezant, indien u dat wenst kunnen we zeker samen een plantactie organiseren. Heeft u een bedrijf met een hart voor bos? Dan kunt u samen met ons uw eigen bedrijfsbos realiseren. Een plantactie als teambuildingsactiviteit of met uw klanten, een plantfeest met een lokale school, alles kan! Heeft u geen grond en geen bedrijf maar plant u wel af en toe een boompje in uw tuin? Registreer die dan zeker op onze teller op en tel met ons mee naar 10 miljoen. Op onze site vindt u ook meer info over de werkwijze van de campagne. En wie weet win je wel een mooie prijs. Vragen, interesse om deel te nemen, tips,? Aarzel niet ons te contacteren via of T

11 goedkope leningen voor energiebesparende investeringen Via een FRGE-lening kan u onmiddellijke financiële steun krijgen voor de uitvoering van energiebesparende investeringen. Deze lening kan u dankzij uw gemeente afsluiten bij Veneco 2 en dit aan 2%, een interestvoet die nog een stuk lager ligt dan de voormalige groene lening. Hiernaast blijven de premies voor 2012 behouden via uw netbeheerder voor facturen die dateren vanaf Tenslotte is er voor het plaatsen van dakisolatie nog een fiscaal voordeel onder de vorm van een belastingvermindering van 30% op uw factuur. In samenwerking met Veneco² kunnen alle inwoners een FRGE-lening afsluiten voor energiebesparende maatregelen in de eigen woning uitgevoerd door een geregistreerd aannemer. Hieronder vallen o.a. isolatiewerken, vervangen van stookolieketels en het plaatsen van hoogrendementsbeglazing. Bent u eigenaar, verhuurder of huurder dan kunt u een FRGElening aangaan die minimaal euro en maximaal euro bedraagt. Deze moet op een termijn van maximum 5 jaar worden afbetaald. De intrest bedraagt 2%. Voor diegenen die het financieel moeilijk hebben, is er extra ondersteuning vanuit Veneco 2 waarbij offertes worden opgevraagd en de werken nauwkeurig worden opgevolgd. Bovendien komen sommigen van hen in aanmerking voor een renteloze lening. Contact FRGE-lening: Voor meer info, voorwaarden of het indienen van een aanvraag kunt u terecht bij Veneco 2, Valerie Blomme, Port Arthurlaan 11, 9000 Gent, , Let op! Geld lenen kost ook geld. Jaarlijkse kosten percentage en debetrente bedragen 2%. T BURGERLIJKE STAND EN BEVOLKING Ontvangst nieuwe inwoners Op zaterdagvoormiddag 22 september 2012 vond de ontvangst van de nieuwe inwoners plaats. Een 120-tal nieuwe inwoners kwamen samen in de Gaston Martenszaal en schoven aan bij een gezellig ontbijt. Daarna was er een busrondrit doorheen de drie deelgemeenten met als afsluiter een kennismaking met de diverse gemeentelijke diensten, OCMW, politie en brandweer. allroundphotoservicekurt.be --11

12 LIJST + 90-JARIGEN VOOR november - december 2012 Christis Gustaaf 15/11/1915 Herman Marcella 29/12/1915 Schepens Suzanna 10/11/1917 t'kindt Anna 05/12/1918 Impe Helena 23/11/1919 Mannens Henrietta 16/12/1919 Mestdagh Maria 20/11/1920 Van hove André 27/12/1920 Voet Albertina 30/11/1921 Landsheere Julien 04/12/1921 Millecam Zulma 11/12/1921 Van Henis Maria 13/12/1922 De Meulemeester Robert 28/12/1922 proficiat! Proficiat aan de 60-jarigen van! Gaëtan Regniers Proficiat aan de 60-jarigen van! allroundphotoservicekurt.be Proficiat aan de 65-jarigen van! Gaëtan Regniers Proficiat aan de 70-jarigen van! Marc Valcke HUWELIJKSJUBILEA VOOR november - december 2012 Verstaen Remi - Vanparijs Germana 05/11/1952 De Vucht Joseph - Dierick Ivonne 13/11/1952 Gevaert Gerard - Croon Vera 21/11/1952 Destoop Marcel - Naessens Marie Magdalena 27/11/1962 Versele Ignace - Cambier Antoinette 28/11/1952 Willemijns Herman - Benoot Ada 07/12/1962 Hertoge Gaston - De Mey Clara 10/12/1947 Demets Gaston - Delbeke Johanna 28/12/

13 GEVIERDE HUWELIJKSJUBILEA Deze jubilarissen vierden recent hun huwelijksverjaardag: HARTELIJK GEFELICITEERD! Derudder Andrea - Tack Rogerius 01/08/1962 Goerlandt Marcel - Dhaenens Marceline 08/08/1952 Taveirne Nera - Bakeland Baziel 25/08/1962 Van Den Bogaerde Cyriel - Delange Hedwige 31/08/1962 De Ruyck Marie-Thérèse - Moerman Noël 05/09/1962 De Wever Mariette - Taelman Julien 19/09/1962 Voet Brigitte - Hoste Paul 10/10/1962 Decroix Cécile - D haene Alain 27/10/

14 Vierden eveneens hun jubileum: Baudoncq Adriaan - Vercaemer Godelieve 10/08/1962 Coussement Henri - Bruneel Odette 19/10/1962 GEBOORTEN Vandewalle Cas 18/07/2012 Van Heuverswijn Maïté 20/07/2012 Decock Oona 23/07/2012 Demeulemeester Maysen 30/07/2012 De Sloover Benthe 30/07/2012 Koleci Erisa 30/07/2012 De Graeve Jolie 01/08/2012 Vekeman Nyo 03/08/2012 Kariuki Mwangi Zeyna 04/08/2012 Carton Siel 06/08/2012 Liessens Zaya 07/08/2012 Van Nevel Sanne 09/08/2012 De Rho Noël 10/08/2012 Van den Weghe Reinout 11/08/2012 Van den Broeke Camille 14/08/2012 Van De Walle Lennert 15/08/2012 Van De Walle Mathis 15/08/2012 De Poortere Febe 17/08/2012 Deldaele Luther 27/08/2012 Haerens Ibe 28/08/2012 Meijers Joëlle 29/08/2012 Van Houtte Elisa 29/08/2012 Michels Bjarne 30/08/2012 Verstraete Thomas 31/08/2012 Rycquart Alessia 03/09/2012 Verplancke Aude 04/09/2012 De Ruyck Lily 04/09/2012 Cluyse Lemonie 04/09/2012 Desnoeck Emma 06/09/2012 De Waele Lea 08/09/2012 Dhoore Matisse 10/09/2012 Luparello Adriële 13/09/2012 Karsiyaka Ercan 13/09/2012 Campe Lex 15/09/2012 Van Daele Cyriel 16/09/2012 OVERLEDENEN Van De Putte Maria 02/05/ /07/2012 Van Houtte Robert 24/11/ /07/2012 Seynhaeve Marcel 31/03/ /07/2012 Van Laere Clara 16/10/ /07/2012 Claus Gerard 23/12/ /07/2012 Ertem Nuriye 20/05/ /08/2012 Veranneman José 29/05/ /08/2012 Bouraoui Sven 10/04/ /08/2012 Vanblaere Ann 05/11/ /08/2012 Vanluchene André 01/06/ /08/2012 Goerlandt Lucien 29/05/ /08/2012 Decraene Ghislaine 02/02/ /08/2012 Verloove Petra 12/07/ /08/2012 Lippens Nicole 03/02/ /08/2012 De Poortere Febe 17/08/ /08/2012 Willemijns Georges 18/05/ /08/2012 Cottens Jeannine 28/10/ /08/2012 Desmet Jozef 10/01/ /08/2012 Christiaens Maria 20/12/ /08/2012 Van Heuverswijn Rosine 11/01/ /09/2012 Basyn Germanus 03/03/ /09/2012 Levrau Jan 13/11/ /09/2012 Maes José 31/10/ /09/2012 Verloof Juliette 19/07/ /09/2012 Bij de aangifte van een geboorte, huwelijk, jubileum of overlijden, kan u beslissen om dit niet te laten publiceren in het infoblad van de gemeente. Dit moet u dan schriftelijk vermelden bij de aangifte. Verwijderen van bloemstukken op de graven na Allerheiligen Vanaf 3 december 2012 worden alle bloemstukken op de graven van onze begraafplaatsen verwijderd. Zijn er bloemstukken of onderdelen ervan die u wenst te behouden, dan kan u deze vóór 3 december weghalen. --14

15 jeugd Nieuwe jeugdlokalen voor Chiro en KSA! Op vrijdag 28 september werden de nieuwe jeugdlokalen voor KSA en Chiro officieel geopend door de burgemeester, de schepen van jeugd en de vertegenwoordigers van de jeugdverenigingen. De nieuwe jeugdlokalen zijn het prachtige eindresultaat van de intensieve samenwerking tussen het gemeentebestuur en de beide jeugdverenigingen. Na de inhuldiging van de lokalen werd deze opening feestelijk afgesloten met een optreden van Arsenic, een jonge en veelbelovende muziekgroep uit. De nieuwe jeugdlokalen bevinden zich op de recreatiesite in de Waalmeers, Waalstraat 188, in. Vanaf maandag 1 oktober vormen deze lokalen de nieuwe stek voor de leiding en de leden van Chiro Kanjo en KSA Sint-Paulusbond. Elke vereniging krijgt er de beschikking over 6 lokalen, een leidinglokaal, een berging, sanitair en een gemeenschappelijke keuken. Wij wensen hen veel succes toe in hun nieuwe uitvalsbasis! sport Een nieuwe sporthal voor ZUlte Eind augustus 2012 werden de inkomhal en de cafetaria van de gemeentelijke sporthal in met de grond gelijk gemaakt door het aannemersbedrijf Democo- Denys. Deze ruimen plaats voor een bijkomende sportzaal en een nieuwe cafetaria. Tevens komt er nog een polyvalente sportzaal met een spiegelwand en dansbarre, waar o.a. ballet- en andere danstakken, karate en judo hun vaste stek krijgen. Op vrijdag 21 september 2012 vond een symbolische eerste steenlegging plaats. Een heuglijke gebeurtenis, het startsein van de bouwfase van de nieuwe sporthal! Nieuw telefoonnummer sporthal Tijdens de uitbreidingswerken van de gemeentelijke sporthal in is de sporthal enkel bereikbaar via gsm

16 SCHOLENVELDLOOP Naar jaarlijkse traditie stond de sportdienst, samen met het schoolbestuur van de Vrije Basisschool Leiebloem in, in voor de organisatie van een scholenveldloop in het kader van de Vlaamse Veldloopweek. Een 200-tal sportieve jongens en meisjes namen hieraan deel. Het klassement: Reeks 1: 1 ste leerjaar meisjes - 1 ste plaats: VANDENBOSSCHE Moïra (VBS ) - 2 de plaats: HOEGAERTS Marthe (VBS ) - 3 de plaats: NEIRYNCK Charlotte (VBS ) Reeks 2: 1 ste leerjaar jongens - 1 ste plaats: DELUCYKER Jayro (VBS ) - 2 de plaats: VAN KERCKHOVE Jan (VBS ) - 3 de plaats: HARTMANN Seppe (VBS ) Reeks 3: 2 de leerjaar meisjes - 1 ste plaats: VANDERBEKE Klara (VBS ) - 2 de plaats: DE WILLEMACKER Zita (VBS ) - 3 de plaats: VANDENAMEELE Lotte (VBS ) Reeks 4: 2 de leerjaar jongens - 1 ste plaats: BORGELIOEN Alexander (VBS ) - 2 de plaats: VAN HERPE Lander (VBS ) - 3 de plaats: VANDEN HEEDE Lars (VBS ) Reeks 5: 3 de leerjaar meisjes - 1 ste plaats: LIPPENS Mirthe (VBS ) - 2 de plaats: CLAUS Zita (VBS ) - 3 de plaats: VANDESOMPELE Ebba (VBS ) Reeks 6: 3 de leerjaar jongens - 1 ste plaats: DECLERCK Naut (VBS ) - 2 de plaats: VANDENAMEELE Yenthe (VBS ) - 3 de plaats: D HOKER Milan (VBS ) Reeks 7: 4 de leerjaar meisjes - 1 ste plaats: VAN GILS Geike (GBS ) - 2 de plaats: VANHULLE Sarah (VBS ) - 3 de plaats: VANDERBEKE Stiene (VBS ) Reeks 8: 4 de leerjaar jongens - 1 ste plaats: VANASSCHE Xander (VBS ) - 2 de plaats: GOEMINNE Guust (VBS ) - 3 de plaats: BORGELIOEN Thomas (VBS ) Reeks 9: 5 de leerjaar meisjes - 1 ste plaats: VAN THUYNE Marthe (VBS ) - 2 de plaats: DE PAEMELEERE Lotte (VBS ) - 3 de plaats: VANDEPUTTE Nele (VBS ) Reeks 10: 5 de leerjaar jongens - 1 ste plaats: ZUTTERMAN Seppe (VBS ) - 2 de plaats: VANHULLE Andres (VBS ) - 3 de plaats: DHOOP Chendo (VBS ) Reeks 11: 6 de leerjaar meisjes - 1 ste plaats: VANDEVELDE Lea (VBS ) - 2 de plaats: VAN HAESEBROECK Jana (GBS ) - 3 de plaats: DE KEYZER Jolien (VBS ) Reeks 12: 6 de leerjaar jongens - 1 ste plaats: CROMMELYNCK Maxim (VBS ) - 2 de plaats: OPSOMER Zion-Noah (VBS ) - 3 de plaats: VAN RECHEM Michiel (VBS ) Aan alle deelnemers nogmaals van harte gefeliciteerd en ook nu geldt de spreuk: Deelnemen is vééééél belangrijker dan winnen! Tenslotte willen wij graag nog een dankwoordje richten aan alle enthousiaste vrijwilligers die op de één of andere manier hielpen deze sportorganisatie in goede banen te leiden! Ook de Stichting Vlaamse Schoolsport wensen wij te bedanken voor de logistieke ondersteuning! --16

17 behaalt titel Sportelgemeente 2012 In de Aula van de universiteit Gent werden op woensdag 12 september 2012 de laureaten bekend gemaakt van de actie Sportelgemeente Deze sportpromotiecampagne Sportelen, Beweeg zoals je bent van Bloso, wil sport bij 50-plussers aanmoedigen. 169 van de 308 gemeenten in Vlaanderen hebben meegedongen naar de titel Sportelgemeente 2012, in de provincie Oost-Vlaanderen waren dat er 29 van de 65. Ook de gemeente viel in de prijzen omdat de sportdienst een uitgebreid aanbod sportactiviteiten voor deze doelgroep organiseert, onder meer een Seniorensportdag en wekelijkse sportlessen. Voor al deze sportieve initiatieven mocht de gemeente een tas vol fluojasjes ontvangen alsook een huldigingsplaat die een plaats zal krijgen in de inkomhal van de nieuwe sporthal. Verkoop zwembadkaarten De Treffer Waregem en Palaestra Deinze Wist je al dat de sportdienst 10-beurtenkaarten voor het zwembad Palaestra in Deinze en het zwembad De Treffer in Waregem verkoopt aan inwoners van? Het gemeentebestuur wil onze inwoners stimuleren om meer te sporten en biedt daarom deze 10-beurtenkaarten aan een sterk verminderd tarief aan, nl. 20% korting op de aankoopprijs aan de kassa! De kaarten kunnen aangekocht worden bij de sportdienst. Sinds begin dit jaar maakten reeds 152 inwoners hier gebruik van! --17

18 VERKIEZING SPORTLAUREATEN 2012 Begin 2013 worden de sportbelofte, -man, -vrouw en -ploeg 2012 van verkozen door een neutrale jury. Ook wordt er een trofee voor sportverdienste 2012 uitgereikt. Bovendien worden de geselecteerde kandidaatsportlaureaten gehuldigd tijdens deze huldiging voor sportlaureaten, waar ook de kampioenen gevierd worden. Het betreffen sportprestaties die geleverd werden tijdens het voorbije sportseizoen (1 juli) 2011 (30 juni) Iedereen kan zichzelf of iemand anders voordragen. De volledig ingevulde inschrijvingsstrook, samen met de contactgegevens van de kandidaat en een overzichtslijst van de geleverde sportprestaties tijdens het recent afgelopen sportseizoen, stuurt u op naar: Sportdienst, Verkiezing Sportlaureaten 2012, Karreweg 13 in Alle inschrijvingen dienen te worden ingediend vóór 12 december 2012! Kandidaat Zultse Sportbelofte individueel: Naam: Adres: Leeftijd (max. 18 jr.): Sporttak: Voornaam: Overzicht sportprestaties tijdens het sportseizoen (1 juli) 2011 (30 juni) 2012 als bijlage Kandidaat Zultse Sportman individueel: Naam: Voornaam: Adres: Sporttak: Overzicht sportprestaties tijdens het sportseizoen (1 juli) 2011 (30 juni) 2012 als bijlage Kandidaat Zultse Sportvrouw individueel: Naam: Voornaam: Adres: Sporttak: Overzicht sportprestaties tijdens het sportseizoen (1 juli) 2011 (30 juni) 2012 als bijlage Kandidaat Zultse Sportploeg 2012: Ploeg: Naam verantwoordelijke: Adres: Sporttak: Overzicht sportprestaties tijdens het sportseizoen (1 juli) 2011 (30 juni) 2012 als bijlage Kandidaat Zultse Trofee voor sportverdienste 2012: Naam: Voornaam: Adres: Sporttak: Overzicht sportprestaties tijdens het sportseizoen (1 juli) 2011 (30 juni) 2012 als bijlage. --18

19 cultuur Open Monumentendag Op zondag 9 september 2012 vierde Vlaanderen voor de 24 ste keer Open Monumentendag. De gemeente had voor deze gelegenheid het museum Adolphe Meheus opengesteld voor het grote publiek. Muziek, woord en beeld was de leidraad in het programma. Onder een stralende zon trokken heel wat nieuwsgierige bezoekers naar het museum. Er werden gidsbeurten georganiseerd voor groepen van maximum 15 personen. De interesse in het Adolphe Meheus museum bleek zeer groot, alle gidsbeurten waren volzet! De gidsen van dienst waren Monique Coryn, Ugo Den Tandt en Daniël Vanquickelberghe. Elke gidsbeurt begon met een woordje vooraf van de schepen van cultuur, Catherine De Smet, en een muzikaal intermezzo van Zultse bodem, Elise Van Simaeys. Frans Belgische herdenkingsplechtigheid Deze jaarlijkse herdenkingsplechtigheid vindt plaats ter nagedachtenis van de gesneuvelde soldaten van beide wereldoorlogen, die begraven zijn op het Frans militair kerkhof in. Geert Coppens --19

20 bibliotheek Winnaars Vakantie-BOEK-LEZEN-BIB-fotowedstrijd De winnaars van deze wedstrijd zijn gekend! De bibliotheekbezoekers stemden massaal en deze drie winnaars krijgen elk een boekenbon van 20 euro. Proficiat! Lotte Delbecque (1996) uit. Kathy Bauters uit Reading a book is like leaving the world for a while Bernard De Baeremaeker uit Wortegem-Petegem senioren Rolstoelen in de gemeentelijke zalen Het gemeentebestuur ontving heel recent een rolstoel van dhr. Wilfried Simoens uit. Wij wensen hem hiervoor uitdrukkelijk te bedanken! Seniorenadviesraad Volgende vergadering op donderdag 8 november 2012, 9.00 uur in het Moerbeekpark in. --20

BELEVEN IN ZULTE. Zulte wandelt

BELEVEN IN ZULTE. Zulte wandelt Zulte wandelt Zulte Wandelt maandag 11 november 2013 start tussen 10.00 en 15.30 uur 1,50 euro; 1,10 euro voor Aktiva-leden Ontmoetingscentrum Olsene sportdienst@zulte.be BELEVEN IN ZULTE vrijetijdsgids:

Nadere informatie

Frans kerkhof, Machelen INFOBLAD. Nuttige informatie uitgegeven door het Gemeentebestuur Zulte maart - april 2011

Frans kerkhof, Machelen INFOBLAD. Nuttige informatie uitgegeven door het Gemeentebestuur Zulte maart - april 2011 gemeente PWA zoekt tv medewerkers! nieuwe Nieuwjaarsreceptie gft-regeling bevolking vanaf 1 in maart Machelen op 8 januari 2012 Frans kerkhof, Machelen INFOBLAD Nuttige informatie uitgegeven door het Gemeentebestuur

Nadere informatie

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN HET SCHEPENCOLLEGE ZITTING VAN 28 AUGUSTUS 2014

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN HET SCHEPENCOLLEGE ZITTING VAN 28 AUGUSTUS 2014 UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN HET SCHEPENCOLLEGE ZITTING VAN 28 AUGUSTUS 2014 Aanwezig: Simon Lagrange, burgemeester-voorzitter, Sophie Delaere, Olivier Peirs, Michaël Vandemeulebroecke, Michaël Devriendt,

Nadere informatie

Gratis thuislevering van aangekocht compostvat. Seniorenfeest: zie bijlage Beleven in Zulte. Week van de smaak: zie bijlage Beleven in Zulte INFOBLAD

Gratis thuislevering van aangekocht compostvat. Seniorenfeest: zie bijlage Beleven in Zulte. Week van de smaak: zie bijlage Beleven in Zulte INFOBLAD Gratis thuislevering van aangekocht compostvat Seniorenfeest: zie bijlage Beleven in Zulte Week van de smaak: zie bijlage Beleven in Zulte INFOBLAD Nuttige informatie uitgegeven door het Gemeentebestuur

Nadere informatie

TIJDELIJK VERKEERSREGLEMENT NAAR AANLEIDING VAN DE 160E FIRTELSTOET TE ZULTE OP ZONDAG 1 OKTOBER 2017

TIJDELIJK VERKEERSREGLEMENT NAAR AANLEIDING VAN DE 160E FIRTELSTOET TE ZULTE OP ZONDAG 1 OKTOBER 2017 UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN ZITTING VAN 21 SEPTEMBER 2017 Aanwezig: Simon Lagrange, burgemeester Sophie Delaere, Olivier Peirs, Michaël Vandemeulebroecke, Filip

Nadere informatie

TITEL I. Voorwaarden tot het bekomen van een mantelzorgpremie

TITEL I. Voorwaarden tot het bekomen van een mantelzorgpremie OCMW Boortmeerbeek Dienst thuiszorg Huishoudelijk reglement dienst thuiszorg mantelzorgpremie Artikel 1 Met ingang van 1 november 2010 kent het OCMW Boortmeerbeek een mantelzorgpremie toe aan de mantelzorgers

Nadere informatie

GEMEENTELIJK SUBSIDIEREGLEMENT VOOR HET AANBRENGEN VAN DAKISOLATIE EN WINDDICHTE, ISOLERENDE ONDERDAKEN

GEMEENTELIJK SUBSIDIEREGLEMENT VOOR HET AANBRENGEN VAN DAKISOLATIE EN WINDDICHTE, ISOLERENDE ONDERDAKEN GEMEENTELIJK SUBSIDIEREGLEMENT VOOR HET AANBRENGEN VAN DAKISOLATIE EN WINDDICHTE, ISOLERENDE ONDERDAKEN AFDELING 1. Artikel 1. VOORWERP VAN HET SUBSIDIEREGLEMENT DOEL EN DOELGROEP Binnen de perken van

Nadere informatie

GOEDKEUREN AANVULLEND VERKEERSREGLEMENT INZAKE HET INVOEREN VAN SNELHEIDSBEPERKINGEN OP HET GRONDGEBIED ZULTE

GOEDKEUREN AANVULLEND VERKEERSREGLEMENT INZAKE HET INVOEREN VAN SNELHEIDSBEPERKINGEN OP HET GRONDGEBIED ZULTE UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD ZITTING VAN 20 DECEMBER 2016 Aanwezig: Verontschuldigd: Afwezig: Ward Baeten, voorzitter Simon Lagrange, burgemeester Sophie Delaere, Olivier Peirs, Michaël

Nadere informatie

Studiedag energie. Energielening en sociale isolatie huurwoningen. 18 september 2017

Studiedag energie. Energielening en sociale isolatie huurwoningen. 18 september 2017 Studiedag energie Energielening en sociale isolatie huurwoningen 18 september 2017 REG-maatregelen: historiek Energierenovatieprogramma 2020: geen energieverslindende woningen in Vlaanderen in 2020 (dakisolatie,

Nadere informatie

DE GEMEENTERAAD. Gelet op de omzendbrief van 10 juni 2011 BB2011/01 betreffende de coördinatie van de onderrichtingen over de gemeentefiscaliteit;

DE GEMEENTERAAD. Gelet op de omzendbrief van 10 juni 2011 BB2011/01 betreffende de coördinatie van de onderrichtingen over de gemeentefiscaliteit; UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD ZITTING VAN 16 DECEMBER 2014 Aanwezig: Simon Lagrange, burgemeester, Sophie Delaere, Olivier Peirs, Michaël Vandemeulebroecke, Michaël Devriendt, Frederic

Nadere informatie

BELEVEN IN ZULTE. vrijetijdsgids: cultuur, jeugd, toerisme, sport, bibliotheek november - december 2014 --1

BELEVEN IN ZULTE. vrijetijdsgids: cultuur, jeugd, toerisme, sport, bibliotheek november - december 2014 --1 BELEVEN IN ZULTE vrijetijdsgids: cultuur, jeugd, toerisme, sport, bibliotheek november - december 2014 --1 Sport Zulte wandelt Op dinsdag 11 november 2014 organiseren de sportdienst van Zulte en wandelvereniging

Nadere informatie

Sportsessies vanaf 2014

Sportsessies vanaf 2014 Voorwoord Beste sportvriend We laten stilaan de feestdagen van 2013 achter ons en we blikken voluit naar wat 2014 ons brengt. Wij willen u en uw familie dan ook een goede gezondheid wensen en veel succes

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Editie januari - februari 2014

Nieuwsbrief. Editie januari - februari 2014 Regionaal Woonbeleid Noord-Pajottenland Interlokale vereniging Affligem, Liedekerke, Roosdaal & Ternat p/a Gemeentehuis Opperstraat 31 1770 Liedekerke Tel. 053 64 55 17 E-mail: wonen@liedekerke.be Nieuwsbrief

Nadere informatie

Tegemoetkoming voor individueel vervoer van personen met een handicap

Tegemoetkoming voor individueel vervoer van personen met een handicap Tegemoetkoming voor individueel vervoer van personen met een handicap 19de nummer in een reeks informatiebrochures voor de Oostendse bevolking (gegevens op 12 oktober 2006), een uitgave van de Voorlichtingsdienst,

Nadere informatie

p. 3 Infosessie diefstalpreventie, p. 4 Mantelzorgtoelage, p. 13 INFOBLAD

p. 3 Infosessie diefstalpreventie, p. 4 Mantelzorgtoelage, p. 13 INFOBLAD p. 3 Infosessie diefstalpreventie, p. 4 Mantelzorgtoelage, p. 13 INFOBLAD NOVEMBER DECEMBER 2013 INHOUDSOPGAVE 3 bon, hét ideale geschenk 4 Infosessie diefstalpreventie 6 Gezocht: leden werkgroep sluikstort

Nadere informatie

INFORMATIE lenen en verzekeren 2013

INFORMATIE lenen en verzekeren 2013 INFORMATIE lenen en verzekeren 2013 Premies lenen en verzekeren Vooraf U vindt in deze brochure informatie rond lenen en verzekeren. Onze woonwinkelaars maken u graag wegwijs in deze brochure en zoeken

Nadere informatie

Nieuwsbrief Editie mei juni 2015

Nieuwsbrief Editie mei juni 2015 Regionaal Woonbeleid Noord-Pajottenland Interlokale vereniging, Roosdaal en Ternat p/a Gemeentehuis Opperstraat 31 1770 Tel. 053 64 55 17 wonen@liedekerke.be Nieuwsbrief Editie mei juni 2015 ILV Regionaal

Nadere informatie

Lokale Politie Pajottenland. Persconferentie dd.. 27/12/2011

Lokale Politie Pajottenland. Persconferentie dd.. 27/12/2011 Lokale Politie Pajottenland Persconferentie dd.. 27/12/2011 Reorganisatie De voorbije maanden was Uw politiezone in beweging. Om het contact met de bevolking te optimaliseren, werden immers een aantal

Nadere informatie

GEMEENTELIJKE SOCIALE TOELAGEN

GEMEENTELIJKE SOCIALE TOELAGEN GEMEENTELIJKE SOCIALE TOELAGEN TOELAGE VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP Voor wie Om in aanmerking te komen voor deze toelage dient men over één van onderstaande attesten te beschikken. Het bedrag van de

Nadere informatie

Stratenplan Openingsuren Nieuwsbrief Meldingskaart AZ-gids FAQ. Verklein het lettertype Vergroot het lettertype Print Print naar pdf

Stratenplan Openingsuren Nieuwsbrief Meldingskaart AZ-gids FAQ. Verklein het lettertype Vergroot het lettertype Print Print naar pdf Stratenplan Openingsuren Nieuwsbrief Meldingskaart AZ-gids FAQ Verklein het lettertype Vergroot het lettertype Print Print naar pdf Typ hier uw zoekterm Typ hier uw zoekterm zoeken Wonen en leven Energieschaarste

Nadere informatie

GEMEENTELIJK REGLEMENT SPORTINFRASTRUCTUURSUBSIDIES VOOR ERKENDE SPORTVERENIGINGEN

GEMEENTELIJK REGLEMENT SPORTINFRASTRUCTUURSUBSIDIES VOOR ERKENDE SPORTVERENIGINGEN ARTIKEL 1. ALGEMENE BEPALINGEN Dit reglement is van toepassing in het kader van het lokaal sportbeleid van de gemeente Nijlen. Binnen de perken van het meerjarenplan 2014-2019 verleent het college van

Nadere informatie

Gemeente Opwijk. Contact Stratenplan Openingsuren E-loket Aanmelden. normaal lettertype grootte medium lettertype grootte groot lettertype grootte

Gemeente Opwijk. Contact Stratenplan Openingsuren E-loket Aanmelden. normaal lettertype grootte medium lettertype grootte groot lettertype grootte Gemeente Opwijk Contact Stratenplan Openingsuren E-loket Aanmelden normaal lettertype grootte medium lettertype grootte groot lettertype grootte Typ hier uw zoekterm Typ hier uw zoekterm zoeken Leven &

Nadere informatie

OPROEP CULTUURPRIJZEN

OPROEP CULTUURPRIJZEN OPROEP CULTUURPRIJZEN 2016! BELEVEN IN ZULTE vrijetijdsgids: cultuur, jeugd, toerisme, sport, bibliotheek januari-februari 2016 Krokusvakantie: activiteiten voor kinderen In de krokusvakantie worden er

Nadere informatie

Infobrochure schoolopvang Londerzeel Infano vzw

Infobrochure schoolopvang Londerzeel Infano vzw Infobrochure schoolopvang Londerzeel Infano vzw Het gemeentebestuur van Londerzeel werkt samen met het centrum voor kinderopvang Infano vzw om in verschillende basisscholen de voor en naschoolse opvang

Nadere informatie

AANVRAAG EENMALIGE INVESTERINGSTOELAGE VOOR KINDEROPVANGINITIATIEVEN. Deel 1: IDENTIFICATIEGEGEVENS

AANVRAAG EENMALIGE INVESTERINGSTOELAGE VOOR KINDEROPVANGINITIATIEVEN. Deel 1: IDENTIFICATIEGEGEVENS AANVRAAG EENMALIGE INVESTERINGSTOELAGE VOOR KINDEROPVANGINITIATIEVEN versie 01 januari 2017 Dit betreft een aanvraag voor: Dossiernummer Kind en Gezin : oprichting nieuw initiatief... uitbreiding capaciteit

Nadere informatie

Jeugdlokalen Ravels-Eel

Jeugdlokalen Ravels-Eel 1/7 Jeugdlokalen Ravels-Eel Eelstraat 4 2380 Ravels-Eel De jeugdlokalen van Ravels-Eel zijn nieuwbouwlokalen, volledig toegankelijk voor rolstoelgebruikers, voorzien van een volledig ingerichte keuken,

Nadere informatie

Opendeurdag zaterdag 13 december 2014

Opendeurdag zaterdag 13 december 2014 Gemeente en OCMW werken voortaan samen in het Administratief Centrum Opendeurdag zaterdag 13 december 2014 OCMW Lummen Inhoudstafel Voorwoord 3 Administratief Centrum 4 Verdieping 0 - Onthaal 6 Verdieping

Nadere informatie

Verhuurcontract bivak

Verhuurcontract bivak Verhuurcontract bivak Overeenkomst gesloten tussen, Chiro SAS Stekene, Nieuwstraat 11-13, vertegenwoordigd door: O Tristan Van Geystelen 0493/76.35.99 O Alien Schokkaert 0479/10.54.22 O Christoph Cuylaerts

Nadere informatie

Jeugdraad 18 november 2010 ALGEMENE VERGADERING VERSLAG

Jeugdraad 18 november 2010 ALGEMENE VERGADERING VERSLAG Jeugdraad 18 november 2010 ALGEMENE VERGADERING VERSLAG Aanwezig: Thomas Desmet (voorzitter/open Jeugdwerk), Jefferie Maes (Open Jeugdwerk), Anaïs Gevaert (Chiro Kanjo), Marlies Nachtergaele (Chiro Kanjo),

Nadere informatie

AANVRAAG EENMALIGE INVESTERINGSTOELAGE VOOR KINDEROPVANGINITIATIEVEN. Deel 1: IDENTIFICATIEGEGEVENS

AANVRAAG EENMALIGE INVESTERINGSTOELAGE VOOR KINDEROPVANGINITIATIEVEN. Deel 1: IDENTIFICATIEGEGEVENS AANVRAAG EENMALIGE INVESTERINGSTOELAGE VOOR KINDEROPVANGINITIATIEVEN versie 20 november 2013 Dit betreft een aanvraag voor: Dossiernummer Kind en Gezin : oprichting nieuw initiatief... uitbreiding capaciteit

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER SUBSIDIE FOTOVOLTAÏSCHE PANELEN

AANVRAAGFORMULIER SUBSIDIE FOTOVOLTAÏSCHE PANELEN Datum indiening:............ AANVRAAGFORMULIER SUBSIDIE FOTOVOLTAÏSCHE PANELEN Dit formulier volledig en leesbaar invullen, ondertekenen en terugsturen naar Gemeentebestuur Olen, dienst leefomgeving, Dorp

Nadere informatie

VAKANTIEGIDS. 2,5 18 jaar 2015. Alle activiteiten voor kinderen en jongeren in Kampenhout!

VAKANTIEGIDS. 2,5 18 jaar 2015. Alle activiteiten voor kinderen en jongeren in Kampenhout! VAKANTIEGIDS VAKANTIEGIDS 2,5 18 jaar 2015 Alle activiteiten voor kinderen en jongeren in Kampenhout! V.U.: College van Burgemeester en Schepenen, Gemeentehuisstraat 16, 1910 Kampenhout 1/8 Gelieve mij

Nadere informatie

KINDEROPVANG IN RUISELEDE

KINDEROPVANG IN RUISELEDE KINDEROPVANG IN RUISELEDE I. LOKAAL OVERLEG KINDEROPVANG Het gemeentebestuur is verantwoordelijk voor de uitbouw van een lokaal beleid kinderopvang. De doelstellingen worden gedragen door een lokale overleggroep,

Nadere informatie

Een lagere energiefactuur? Wij helpen u!

Een lagere energiefactuur? Wij helpen u! Een lagere energiefactuur? Wij helpen u! Stap 1 : Vraag snel een gratis energiescan aan. Stap 2 : Isoleer het dak van een private huurwoning en geniet van een extra hoge premie van 23 euro per m 2. Bekijk

Nadere informatie

Marc Devlieger, gemeenteraadslid TOEKENNEN VAN TOELAGEN VOOR SOCIALE TEGEMOETKOMING AAN GROTE GEZINNEN EN PERSONEN MET EEN HANDICAP

Marc Devlieger, gemeenteraadslid TOEKENNEN VAN TOELAGEN VOOR SOCIALE TEGEMOETKOMING AAN GROTE GEZINNEN EN PERSONEN MET EEN HANDICAP UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD ZITTING VAN 20 DECEMBER 2016 Aanwezig: Verontschuldigd: Afwezig: Philippe Van Steenberghe, gemeenteraadslid Simon Lagrange, burgemeester Sophie Delaere, Olivier

Nadere informatie

Overwegende dat de emissies op basis van fossiele brandstoffen op korte of lange termijn de buffercapaciteit van de biosfeer kunnen overschrijden;

Overwegende dat de emissies op basis van fossiele brandstoffen op korte of lange termijn de buffercapaciteit van de biosfeer kunnen overschrijden; Gelet op de bepalingen van gemeentedecreet inzonderheid op artikel 42; Gelet op de ondertekende samenwerkingsovereenkomst Milieu als opstap naar duurzame ontwikkeling waarbij de stad Landen zich ertoe

Nadere informatie

OCMW KAMPENHOUT PROVINCIE VLAAMS-BRABANT

OCMW KAMPENHOUT PROVINCIE VLAAMS-BRABANT OCMW KAMPENHOUT PROVINCIE VLAAMS-BRABANT OCMW-RAAD van 13-11-2012 OVERZICHTSLIJST Openbaar gedeelte 1. PV vorige zitting Het PV van de openbare zitting d.d. 09-10-2012 wordt goedgekeurd. 2. Toelichting

Nadere informatie

Gemeente Opwijk. Contact Stratenplan Openingsuren E-loket Aanmelden. normaal lettertype grootte medium lettertype grootte groot lettertype grootte

Gemeente Opwijk. Contact Stratenplan Openingsuren E-loket Aanmelden. normaal lettertype grootte medium lettertype grootte groot lettertype grootte Gemeente Opwijk Contact Stratenplan Openingsuren E-loket Aanmelden normaal lettertype grootte medium lettertype grootte groot lettertype grootte Typ hier uw zoekterm Typ hier uw zoekterm zoeken Leven &

Nadere informatie

RUP Stedelijk Wonen versterkt woonbeleid Stad Gent

RUP Stedelijk Wonen versterkt woonbeleid Stad Gent RUP Stedelijk Wonen versterkt woonbeleid Stad Gent Het Gentse stadsbestuur maakt een thematisch ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) op, het RUP Stedelijk Wonen. Daarmee wil de Stad stedenbouwkundige problemen

Nadere informatie

Gelieve volgende punten van de SVVO-fractie te willen toevoegen aan de agenda van de gemeenteraad van woensdag 31 augustus e.k.

Gelieve volgende punten van de SVVO-fractie te willen toevoegen aan de agenda van de gemeenteraad van woensdag 31 augustus e.k. Aan de heer Jean-Marie De Groote Voorzitter van de Gemeenteraad Marktplein 2 9860 Oosterzele Voorzitter.Oosterzele@telenet.be CC: Aan het College van Burgemeester en Schepenen Dorp 1 9860 Oosterzele secretariaat@oosterzele.be

Nadere informatie

Reglement voor toekenning subsidie Naschools Sportaanbod van Heists Secundair Onderwijs

Reglement voor toekenning subsidie Naschools Sportaanbod van Heists Secundair Onderwijs Reglement voor toekenning subsidie Naschools Sportaanbod van Heists Secundair Onderwijs 1) Omschrijving - Binnen de perken van de kredieten goedgekeurd op de begroting van de gemeente Heist-op-den-Berg,

Nadere informatie

In slechts 1 dag creëren wij het comfort voor de rest van uw leven!

In slechts 1 dag creëren wij het comfort voor de rest van uw leven! In slechts 1 dag creëren wij het comfort voor de rest van uw leven! Over ISOMO+ Onze vakbekwame technici kunnen op eenvoudige wijze uw spouw na-isoleren door het inblazen van ISOMOPEARL silver. Op deze

Nadere informatie

Regelgeving over zorgwonen in GENT

Regelgeving over zorgwonen in GENT ZORGEN voor een THUIS Regelgeving over zorgwonen in GENT Beste lezer, Wilt u uw zorgbehoevende moeder en/of vader in huis nemen, maar toch voor elk een eigen thuis creëren? Wilt u uw andersvalide kind

Nadere informatie

KNUFFELPAS Voor kinderen van 3 tot en met 5 jaar

KNUFFELPAS Voor kinderen van 3 tot en met 5 jaar KNUFFELPAS Voor kinderen van 3 tot en met 5 jaar Zomervakantie 2013 Een organisatie van gemeentebestuur Sint-Gillis-Waas TIJDELIJKE VERHUIS JEUGDDIENST Deze zomer verhuist de jeugddienst tijdelijk naar

Nadere informatie

OVERZICHTSLIJST VAN DE ZITTING VAN 26 JANUARI 2012 VAN DE GEMEENTERAAD.

OVERZICHTSLIJST VAN DE ZITTING VAN 26 JANUARI 2012 VAN DE GEMEENTERAAD. GEMEENTE KALMTHOUT OVERZICHTSLIJST VAN DE ZITTING VAN 26 JANUARI 2012 VAN DE GEMEENTERAAD. OPENBARE ZITTING OCMW. 1. Kennisname van de budgetwijziging 2 exploitatiebudget voor het dienstjaar 2011 van het

Nadere informatie

reglement voor de subsidiëring van aankoop, bouw of verbouwingen aan jeugdwerkinfrastructuur

reglement voor de subsidiëring van aankoop, bouw of verbouwingen aan jeugdwerkinfrastructuur Ste tedelijk reglement voor de subsidiëring van aankoop, bouw of verbouwingen aan jeugdwerkinfrastructuur Art. 1: Binnen de perken van de jaarlijks goedgekeurde kredieten in de stadsbegroting en overeenkomstig

Nadere informatie

HERINRICHTING VAN HET OPENBAAR DOMEIN OP HET BEDRIJVENTERREIN ZAUBEEK. NIEUWSBRIEF dd 2 september 2015

HERINRICHTING VAN HET OPENBAAR DOMEIN OP HET BEDRIJVENTERREIN ZAUBEEK. NIEUWSBRIEF dd 2 september 2015 Met de steun van HERINRICHTING VAN HET OPENBAAR DOMEIN OP HET BEDRIJVENTERREIN ZAUBEEK NIEUWSBRIEF dd 2 september 2015 - Sinds 20 mei 2015 is het signalisatieplan van fase 2 in werking gegaan voor de uitvoering

Nadere informatie

Aanvraagformulier voor de organisatie van openbare evenementen

Aanvraagformulier voor de organisatie van openbare evenementen Aanvraagformulier voor de organisatie van openbare evenementen Aanvraagformulier voor de organisatie van openbare evenementen, feesten en fuiven in de gemeente Holsbeek De organisator van een openbaar

Nadere informatie

Verslag van de beheerraad van de Overpeltse sportraad van 4 oktober 2011

Verslag van de beheerraad van de Overpeltse sportraad van 4 oktober 2011 Verslag van de beheerraad van de Overpeltse sportraad van 4 oktober 2011 Aanwezig : G. Janssen, voorzitter, R. Witters, P. Vandersanden,, J. Wilms, L. Swinnen, C. Grzesiak, L. Royackers, A. Loos, C. Rabijns,

Nadere informatie

ZORGEN. voor een. THUIS regelgeving over zorgwonen in GENT

ZORGEN. voor een. THUIS regelgeving over zorgwonen in GENT ZORGEN voor een THUIS regelgeving over zorgwonen in GENT Beste lezer, Wilt u uw zorgbehoevende moeder en/of vader in huis nemen, maar toch voor elk een eigen thuis creëren? Wilt u uw andersvalide kind

Nadere informatie

Fotozoektocht. 1 juli 2016 tot 15 augustus 2016 Naar aanleiding van het 30 jarig bestaan van de Zeverenbeekvallei. DEELNEMINGSFORMULIER NAAM :..

Fotozoektocht. 1 juli 2016 tot 15 augustus 2016 Naar aanleiding van het 30 jarig bestaan van de Zeverenbeekvallei. DEELNEMINGSFORMULIER NAAM :.. Fotozoektocht 1 juli 2016 tot 15 augustus 2016 Naar aanleiding van het 30 jarig bestaan van de Zeverenbeekvallei. DEELNEMINGSFORMULIER NAAM :.. ADRES:. EMAIL:.. TEL.:. Zet de genummerde foto s in de juiste

Nadere informatie

AANVRAAG TOT HET BEKOMEN VAN DE GEMEENTELIJKE TOELAGE DUURZAAM SANEREN. Aanvraagformulier GEMEENTERAADSBESLISSING DD. 18/11/2014

AANVRAAG TOT HET BEKOMEN VAN DE GEMEENTELIJKE TOELAGE DUURZAAM SANEREN. Aanvraagformulier GEMEENTERAADSBESLISSING DD. 18/11/2014 BADSTAD 8370 BLANKENBERGE AANVRAAG TOT HET BEKOMEN VAN DE GEMEENTELIJKE TOELAGE DUURZAAM SANEREN Aanvraagformulier GEMEENTERAADSBESLISSING DD. 18/11/2014 TREEDT IN WERKING VANAF 01/01/2015 Belangrijk :

Nadere informatie

Premie voor zorgbehoevende kinderen Reglement

Premie voor zorgbehoevende kinderen Reglement Premie voor zorgbehoevende kinderen Reglement Het OCMW Tervuren wenst kinderen met een hoge zorgbehoefte bijkomend te ondersteunen. De gezinnen van deze kinderen worden geconfronteerd met hogere kosten

Nadere informatie

KINDEROPVANG TE LEDE. v.u. Dienst Kinderopvang Gemeente Lede, Markt 1, 9340 Lede

KINDEROPVANG TE LEDE. v.u. Dienst Kinderopvang Gemeente Lede, Markt 1, 9340 Lede KINDEROPVANG TE LEDE v.u. Dienst Kinderopvang Gemeente Lede, Markt 1, Augustus 2012 9. Thuisoppas voor zieke kinderen VOORWOORD Beste ouders en toekomstige ouders, Deskundig gevormde medewerkers komen

Nadere informatie

Gemeente Opwijk. Contact Stratenplan Openingsuren E-loket Aanmelden. normaal lettertype grootte medium lettertype grootte groot lettertype grootte

Gemeente Opwijk. Contact Stratenplan Openingsuren E-loket Aanmelden. normaal lettertype grootte medium lettertype grootte groot lettertype grootte Gemeente Opwijk Contact Stratenplan Openingsuren E-loket Aanmelden normaal lettertype grootte medium lettertype grootte groot lettertype grootte Typ hier uw zoekterm Typ hier uw zoekterm zoeken Leven &

Nadere informatie

ZIN IN EEN ACTIVITEIT IN UW BUURT?

ZIN IN EEN ACTIVITEIT IN UW BUURT? ZIN IN EEN ACTIVITEIT IN UW BUURT? dienst co dienst informatie en feestelijkheden Zin in een activiteit in uw buurt? Wil je met je straat of buurt een activiteit organiseren? Dat kan! Het gemeentebestuur

Nadere informatie

HERINRICHTING VAN HET OPENBAAR DOMEIN OP HET BEDRIJVENTERREIN ZAUBEEK. NIEUWSBRIEF dd 9 maart 2015

HERINRICHTING VAN HET OPENBAAR DOMEIN OP HET BEDRIJVENTERREIN ZAUBEEK. NIEUWSBRIEF dd 9 maart 2015 Met de steun van HERINRICHTING VAN HET OPENBAAR DOMEIN OP HET BEDRIJVENTERREIN ZAUBEEK NIEUWSBRIEF dd 9 maart 2015 Zoals gepland zijn de werken op het bedrijventerrein opgestart. Inmiddels zijn reeds voorbereidende

Nadere informatie

HERINRICHTING VAN HET OPENBAAR DOMEIN OP HET BEDRIJVENTERREIN ZAUBEEK. NIEUWSBRIEF dd 27 maart 2015

HERINRICHTING VAN HET OPENBAAR DOMEIN OP HET BEDRIJVENTERREIN ZAUBEEK. NIEUWSBRIEF dd 27 maart 2015 Met de steun van HERINRICHTING VAN HET OPENBAAR DOMEIN OP HET BEDRIJVENTERREIN ZAUBEEK NIEUWSBRIEF dd 27 maart 2015 Fase 1 van de werken in de Karreweg van Zaubeek tot de Stokstraat is in uitvoering o

Nadere informatie

Reglement eenmalige subsidiëring investering in nieuwbouw en aankoop sportaccommodaties

Reglement eenmalige subsidiëring investering in nieuwbouw en aankoop sportaccommodaties Reglement eenmalige subsidiëring investering in nieuwbouw en aankoop sportaccommodaties DE RAAD Gelet op de artikels 42 en 43 van het gemeentedecreet m.b.t. de bevoegdheden van de gemeenteraad; Gelet op

Nadere informatie

Reglement gemeentelijke mantelzorgpremie

Reglement gemeentelijke mantelzorgpremie Reglement gemeentelijke mantelzorgpremie Artikel 1: Met ingang van 1 januari 2010 en binnen de perken van het begrotingskrediet zal de gemeente Affligem onder de hiernavolgende voorwaarden een mantelzorgpremie

Nadere informatie

Reglement tot het toekennen van een gemeentelijke aankoop- en vervolgpremie.

Reglement tot het toekennen van een gemeentelijke aankoop- en vervolgpremie. Reglement tot het toekennen van een gemeentelijke aankoop- en Doel van de premie. Artikel 1: 1. Om jonge gezinnen te ondersteunen in de aankoop van een woning op het grondgebied van de gemeente Middelkerke,

Nadere informatie

Verhuurcontract. 737-0319201-17 Chiro SAS Stekene Nieuwstraat 11-13 9190 Stekene. Overeenkomst gesloten tussen,

Verhuurcontract. 737-0319201-17 Chiro SAS Stekene Nieuwstraat 11-13 9190 Stekene. Overeenkomst gesloten tussen, Verhuurcontract Overeenkomst gesloten tussen, Chiro SAS Stekene, Nieuwstraat 11-13, vertegenwoordigd door: O Nicola Keymeulen 0479/47.25.06 O Maartje Cosemans 0486/22.92.38 O Lode Windey 0486/82.78.12

Nadere informatie

HERINRICHTING VAN HET OPENBAAR DOMEIN OP HET BEDRIJVENTERREIN ZAUBEEK. NIEUWSBRIEF dd 12 mei 2015

HERINRICHTING VAN HET OPENBAAR DOMEIN OP HET BEDRIJVENTERREIN ZAUBEEK. NIEUWSBRIEF dd 12 mei 2015 Met de steun van HERINRICHTING VAN HET OPENBAAR DOMEIN OP HET BEDRIJVENTERREIN ZAUBEEK NIEUWSBRIEF dd 12 mei 2015 Belangrijk : Vanaf woensdag 20 mei 2015 zal het signalisatieplan van fase 2 in werking

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF WOONWINKEL REGIO TIELT

NIEUWSBRIEF WOONWINKEL REGIO TIELT Van 4 tot 22 mei 2015 opent de demonstratiewoning gezond thuis haar deuren in de Deken Darraslaan 50 in Tielt. Volgende thema s komen aan bod in de woning: Gezond en kwaliteitsvol wonen Valpreventie Energievriendelijk

Nadere informatie

VASTSTELLEN VAN DE BIJDRAGE VOOR DEELNAME AAN CURSUS 'HOOGSENSITIEVE KINDEREN, ONTDEK HUN KRACHT!' IN DE BIBLIOTHEEK

VASTSTELLEN VAN DE BIJDRAGE VOOR DEELNAME AAN CURSUS 'HOOGSENSITIEVE KINDEREN, ONTDEK HUN KRACHT!' IN DE BIBLIOTHEEK UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD ZITTING VAN 23 FEBRUARI 2016 Aanwezig: Verontschuldigd: Afwezig: Ward Baeten, voorzitter Simon Lagrange, burgemeester Sophie Delaere, Olivier Peirs, Michaël

Nadere informatie

Aanvraag tot ondersteuning van een jongerenproject

Aanvraag tot ondersteuning van een jongerenproject Aanvraag tot ondersteuning van een jongerenproject DIS/EOJ/22/01/2014 Internationale samenwerking Gemeenteplein 2, 8790 WAREGEM T 056 62 13 87 F 056 60 66 96 Internationalesamenwerking@waregem.be www.waregem.be

Nadere informatie

Subsidiedossier dakisolatie

Subsidiedossier dakisolatie Milieudienst Femke Kennis Livien Van der Looystraat 10 2890 Sint-Amands Tel 052 39 98 78 Fax 052 34 06 65 Subsidiedossier dakisolatie Aanvraagformulier vind je op het einde van dit document GEMEENTELIJK

Nadere informatie

> KEN JE GEMEENTE EN GA ERMEE AAN DE SLAG!

> KEN JE GEMEENTE EN GA ERMEE AAN DE SLAG! > KEN JE GEMEENTE EN GA ERMEE AAN DE SLAG! > > DE GEMEENTE: WAT, WAAR, HOE EN WAAROM? Simpel gezegd is een gemeente een stuk grondgebied met een eigen bestuur, dat verkozen is door en verantwoording aflegt

Nadere informatie

Nieuwsbrief maand Maart 2012

Nieuwsbrief maand Maart 2012 Nieuwsbrief maand Maart 2012 Beste ouders, LENTE!!! Het voelt goed en het doet me goed. Terugblikken op een drukke maar geslaagde tweede trimester. Vooruitkijken op ook een drukke maar leuke veelbelovende

Nadere informatie

DEPARTEMENT RUIMTELIJKE PLANNING, MOBILITEIT EN OPENBAAR DOMEIN. Bouwen of verbouwen met een stedenbouwkundige vergunning. Een handig stappenplan

DEPARTEMENT RUIMTELIJKE PLANNING, MOBILITEIT EN OPENBAAR DOMEIN. Bouwen of verbouwen met een stedenbouwkundige vergunning. Een handig stappenplan DEPARTEMENT RUIMTELIJKE PLANNING, MOBILITEIT EN OPENBAAR DOMEIN Bouwen of verbouwen met een stedenbouwkundige vergunning Een handig stappenplan U GAAT (VER)BOUWEN Als u gaat (ver)bouwen, moet u met heel

Nadere informatie

inschrijvingen kunstonderwijs

inschrijvingen kunstonderwijs inschrijvingen kunstonderwijs schooljaar 2015-2016 verantwoordelijk uitgever College van burgemeester en schepenen Stadionstraat 2 / 9190 Stekene stekene van nature actief foto: Martine Goossens Schone

Nadere informatie

Beste inwoner, Alvast bedankt! Namens het gemeentebestuur, H. Verschave G. Liefooghe

Beste inwoner, Alvast bedankt! Namens het gemeentebestuur, H. Verschave G. Liefooghe Bevraging aan de inwoners van Alveringem Beste inwoner, Het meerjarenplan moet worden opgemaakt voor de periode 2014-2020. In zo n meerjarenplan staat wat het bestuur allemaal zou willen en moeten kunnen

Nadere informatie

HERFST 2016 VRIJETIJDSBROCHURE

HERFST 2016 VRIJETIJDSBROCHURE HERFST 2016 VRIJETIJDSBROCHURE Sportkampen Grabbelpopups Kinderopvang 2016 1 OVERZICHT SCHOOLVAKANTIES 2016-2017 HERFSTVAKANTIE maandag 31 november tot vrijdag 4 november 2016 DAGEN SPORTDIENST JEUGDDIENST

Nadere informatie

Thuiszorg informatie punt. Tegemoetkomingen aan hulpbehoevenden ouder dan 65 jaar

Thuiszorg informatie punt. Tegemoetkomingen aan hulpbehoevenden ouder dan 65 jaar 2 Thuiszorg informatie punt Tegemoetkomingen aan hulpbehoevenden ouder dan 65 jaar Inhoud 1 Tegemoetkoming mindervaliden van de FOD Sociale Zekerheid... 5 1.1 De tegemoetkoming hulp aan bejaarden (THAB)...

Nadere informatie

Aanvraagformulier - renteloze lening

Aanvraagformulier - renteloze lening Aanvraagformulier - renteloze lening 1. Wat? Het Vlaamse Gewest verstrekt goedkope of renteloze leningen (energielening) aan natuurlijke personen voor energiebesparende ingrepen en maatregelen in particuliere

Nadere informatie

TAAK 1. Straatfeest. 1. Welke straatfeesten komen in aanmerking voor een financiële bijdrage van de gemeente?...

TAAK 1. Straatfeest. 1. Welke straatfeesten komen in aanmerking voor een financiële bijdrage van de gemeente?... TAAK 1 Straatfeest U woont in de gemeente Bertem in Vlaanderen. U wilt graag een straatfeest organiseren. U zoekt informatie in de folder van de gemeente over de organisatie van straatfeesten. Lees het

Nadere informatie

DAKISOLATIE AANVRAAGFORMULIER

DAKISOLATIE AANVRAAGFORMULIER GEMEENTELIJKE PREMIE VAN JETTE DAKISOLATIE AANVRAAGFORMULIER Voor wie? Voor alle natuurlijke personen (huurders, erfpachters of eigenaars) die dakisolatie plaatsen in een bestaand gebouw gelegen op het

Nadere informatie

GEMEENTERAAD - BESLUIT

GEMEENTERAAD - BESLUIT GEMEENTERAAD - BESLUIT OPSCHRIFT Vergadering van 27 april 2015 Besluit nummer: 2015_GR_00305 Onderwerp: Subsidiereglement voor energiebesparende maatregelen voor de periode 2014-2019 - Wijziging Beknopte

Nadere informatie

Thuiszorg. informatiepunt

Thuiszorg. informatiepunt Thuiszorg 2 informatiepunt Inhoud 1 De Vlaamse Sociale bescherming... 4 1.1 Wat is de Vlaamse Sociale bescherming?... 4 1.2 De tegemoetkoming hulp aan bejaarden (THAB)... 4 1.2.1 Wat en voor wie?... 4

Nadere informatie

Infobrochure schoolopvang Londerzeel Infano vzw

Infobrochure schoolopvang Londerzeel Infano vzw Infobrochure schoolopvang Londerzeel Infano vzw Het gemeentebestuur van Londerzeel werkt samen met het centrum voor kinderopvang Infano vzw om in verschillende basisscholen de voor en naschoolse opvang

Nadere informatie

UITTREKSEL UIT HET REGISTER DER BERAADSLAGINGEN VAN DE GEMEENTERAAD

UITTREKSEL UIT HET REGISTER DER BERAADSLAGINGEN VAN DE GEMEENTERAAD UITTREKSEL UIT HET REGISTER DER BERAADSLAGINGEN VAN DE GEMEENTERAAD Vergadering van : 25 januari 2013 Aanwezig : Mevr. Els Robeyns, burgemeester-voorzitter, Cabergs Johan, Treunen Kristien, Maes Benny

Nadere informatie

Inlichtingen begrafenissen in concessies

Inlichtingen begrafenissen in concessies Gemeentebestuur van Jette Inlichtingen begrafenissen in concessies Mevrouw, Mijnheer, Een naaste verliezen is een pijnlijk moment. Met deze brochure wensen wij u te informeren en te begeleiden. Er moeten

Nadere informatie

stad brugge dienst welzijn AANVRAAGFORMULIER Mantelzorgpremie

stad brugge dienst welzijn AANVRAAGFORMULIER Mantelzorgpremie stad brugge dienst welzijn AANVRAAGFORMULIER Mantelzorgpremie Met dit formulier kunt u als mantelzorger de Brugse mantelzorgpremie aanvragen. Wij vragen u alle gegevens in DRUKLETTERS in te vullen. Tip:

Nadere informatie

WIJZIGEN VASTSTELLING HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE GEMEENTERAAD

WIJZIGEN VASTSTELLING HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE GEMEENTERAAD UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD ZITTING VAN 26 JANUARI 2016 Aanwezig: Verontschuldigd: Afwezig: Ward Baeten, voorzitter Simon Lagrange, burgemeester Sophie Delaere, Olivier Peirs, Michaël

Nadere informatie

Welkom bij de Vlaamse Zorgkas. Wat meer uitleg over de zorgverzekering

Welkom bij de Vlaamse Zorgkas. Wat meer uitleg over de zorgverzekering Wat meer uitleg over de zorgverzekering Welkom bij de Vlaamse Zorgkas Wat is de zorgverzekering? De Vlaamse Regering heeft aan het eind van de jaren negentig de zorgverzekering in het leven geroepen. Waarom?

Nadere informatie

Nieuwsbrief GO! De Sprong

Nieuwsbrief GO! De Sprong Nieuwsbrief GO! De Sprong VOORWOORD Het einde van het schooljaar en het begin van de zomervakantie staan al voor de deur. Het was voor ons een leerrijk schooljaar: soms stressvol, soms moeilijk, maar met

Nadere informatie

Gemeente Opwijk. Contact Stratenplan Openingsuren E-loket Aanmelden. normaal lettertype grootte medium lettertype grootte groot lettertype grootte

Gemeente Opwijk. Contact Stratenplan Openingsuren E-loket Aanmelden. normaal lettertype grootte medium lettertype grootte groot lettertype grootte Gemeente Opwijk Contact Stratenplan Openingsuren E-loket Aanmelden normaal lettertype grootte medium lettertype grootte groot lettertype grootte Typ hier uw zoekterm Typ hier uw zoekterm zoeken Leven &

Nadere informatie

Formulier A: Aanvraagformulier renovatiepremie jonge gezinnen

Formulier A: Aanvraagformulier renovatiepremie jonge gezinnen Formulier A: Aanvraagformulier renovatiepremie jonge gezinnen Ontvangstdatum Dossiernummer *Vakken voorbehouden voor de administratie Het aanvraagformulier dient afgegeven te worden tegen ontvangstbewijs

Nadere informatie

HERINRICHTING VAN HET OPENBAAR DOMEIN OP HET BEDRIJVENTERREIN ZAUBEEK. NIEUWSBRIEF dd 20 januari 2015

HERINRICHTING VAN HET OPENBAAR DOMEIN OP HET BEDRIJVENTERREIN ZAUBEEK. NIEUWSBRIEF dd 20 januari 2015 Met de steun van HERINRICHTING VAN HET OPENBAAR DOMEIN OP HET BEDRIJVENTERREIN ZAUBEEK NIEUWSBRIEF dd 20 januari 2015 Aansluitend aan de algemene informatie avond van 19 januari ll. te Zulte vatten wij

Nadere informatie

Aanvraagformulier voor particulieren - renteloze lening (0 %)

Aanvraagformulier voor particulieren - renteloze lening (0 %) Aanvraagformulier voor particulieren - renteloze lening (0 %) Van toepassing vanaf 1.10.2017 1. Wat? Het Vlaamse Gewest verstrekt goedkope of renteloze leningen (energielening) aan natuurlijke personen

Nadere informatie

Naar meer dakisolatie voor sociale huurwoningen

Naar meer dakisolatie voor sociale huurwoningen Naar meer dakisolatie voor sociale huurwoningen Energie voor iedereen! met steun van de Koning Boudewijnstichting Inhoud Samenwerkingsverband Dakisolatie waarom? Probleemstelling Project Troeven, uitdagingen

Nadere informatie

HERINRICHTING VAN HET OPENBAAR DOMEIN OP HET BEDRIJVENTERREIN ZAUBEEK. NIEUWSBRIEF dd 1 juli 2015

HERINRICHTING VAN HET OPENBAAR DOMEIN OP HET BEDRIJVENTERREIN ZAUBEEK. NIEUWSBRIEF dd 1 juli 2015 Met de steun van HERINRICHTING VAN HET OPENBAAR DOMEIN OP HET BEDRIJVENTERREIN ZAUBEEK NIEUWSBRIEF dd 1 juli 2015 - Sinds 20 mei 2015 is het signalisatieplan van fase 2 in werking gegaan voor de uitvoering

Nadere informatie

Gemeenteraadszitting van 24 september 2015

Gemeenteraadszitting van 24 september 2015 Gemeenteraadszitting van 24 september 2015 De Gemeenteraad van de gemeente Kluisbergen heeft in zijn zitting van 24 september 2015 volgende beslissingen genomen: OPENBARE ZITTING: 1. Goedkeuren notulen

Nadere informatie

KROKUS 2017 VRIJETIJDSBROCHURE

KROKUS 2017 VRIJETIJDSBROCHURE KROKUS 2017 VRIJETIJDSBROCHURE Sportkampen Grabbelpopups Kinderopvang 2017 1 OVERZICHT SCHOOLVAKANTIES 2017 KROKUSVAKANTIE maandag 27 februari tot vrijdag 3 maart DAGEN SPORTDIENST JEUGDDIENST KINDEROPVANG

Nadere informatie

ZITTING VAN 22 JULI 2013

ZITTING VAN 22 JULI 2013 ZITTING VAN 22 JULI 2013 AANWEZIG : Jozef Browaeys, burgemeester-voorzitter; Robert De Meuleneire, Janna Bauters en Hendrik Blommaert; schepenen. Guy Glorieux, schepen - voorzitter OCMW. Sabine Roobroeck,

Nadere informatie

Namens de Gemeenteraad,

Namens de Gemeenteraad, GEMEENTEBESTUUR GAVERE Markt 1 9890 GAVERE T 09 384 53 11 - F 09 384 89 63 www.gavere.be afdeling intern dienst secretariaat AGENDA GEMEENTERAAD Gavere, 18 mei 2012 De voorzitter van de gemeenteraad, Hugo

Nadere informatie

April juni 2016. Het lokaal dienstencentrum De Maretak Activiteitenkalender

April juni 2016. Het lokaal dienstencentrum De Maretak Activiteitenkalender Het lokaal dienstencentrum De Maretak Activiteitenkalender April juni 2016 Lokaal dienstencentrum De Maretak Groteweg 27B 9500 GERAARDSBERGEN Tel. 054 43 38 36 dienstencentrum@ocmwgeraardsbergen.be www.ocmwgeraardsbergen.be

Nadere informatie

Overzichtslijst gemeenteraad van maandag 24 april 2017.

Overzichtslijst gemeenteraad van maandag 24 april 2017. Aanwezig: Jean-Pierre Nyns, voorzitter van de raad Jo Roggen, burgemeester Overzichtslijst gemeenteraad van maandag 24 april 2017. Elke Allard, Rik Lassaut, Chris Jamar, Roland Strouven, schepenen Benny

Nadere informatie

http://kampenhout.ticketgang.eu/

http://kampenhout.ticketgang.eu/ Beste ouders, De zomerperiode komt dichterbij. U bent waarschijnlijk volop aan het denken welke zinvolle invulling u kan aanbieden aan uw kinderen. Met deze brochure wil uw gemeente Kampenhout heel graag

Nadere informatie

zwerfvuilactie - subsidies voor verenigingen

zwerfvuilactie - subsidies voor verenigingen dienst duurzaamheid en milieu Bredabaan 182 T 03 650 02 90 milieudienst@brasschaat.be zwerfvuilactie - subsidies voor verenigingen Verenigingen die een zwerfvuilactie organiseren krijgen een subsidie.

Nadere informatie