Week van de smaak INFOBLAD

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Week van de smaak INFOBLAD"

Transcriptie

1 Week van de smaak Seniorenfeest INFOBLAD Nuttige informatie uitgegeven door het Gemeentebestuur november december 2012

2 INHOUDSOPGAVE 09 3 NIEUWS UIT DE GEMEENTERAAD 4 MOBILITEIT 08 7 Politie 8 MILIEU 11 BURGERLIJKE STAND EN BEVOLKING jeugd 15 sport cultuur 20 bibliotheek COLOFON Redactieteam: Dirk Adams Stefanie Colpaert Bianca Declerck Henk Heyerick Filip Tant Het gemeentelijke infoblad wordt huis-aan-huis bedeeld in de Gemeente : exemplaren Eerstvolgende uitgave: januari februari senioren 21 OCMW-sociaal huis 22 INFO EN COMMUNICATIE 23 GEMEENTELIJKE INFORMATIE Teksten binnen: Uiterlijk op woensdag 7 november 2012, Verantwoordelijke uitgever: Gemeentebestuur, Karreweg 13, 9870 T Burgemeester, bevoegd voor informatie Henk Heyerick Ontwerp: Charlotte Vermeersch Coverfoto: Pol De Frene SENIORENFEEST 22 NOVEMBER 2012 BELEVEN IN ZULTE vrijetijdsgids: cultuur, jeugd, toerisme, sport, bibliotheek november - december

3 NIEUWS UIT DE GEMEENTERAAD De gemeenteraad kwam in zitting van 30 augustus 2012 samen om zich te beraden over de volgende punten: FINANCIEN -- De gemeenteraad nam kennis van de rekening over het dienstjaar 2011 van het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn (OCMW). -- Er werd een princiepsbeslissing genomen voor aankopen waarvan de kredieten voorzien zijn in het budget en in de 1 e budgetswijziging 2012 op de buitengewone dienst. OPENBARE WERKEN -- De gemeenteraad nam kennis van de collegebeslissing voor het dringend hernieuwen van de CV-ketel in de woning Kloosterstraat 1 in. De gunningswijze en voorwaarden werden vastgesteld. Deze kosten werden wegens dwingende redenen en onvoorziene omstandigheden goedgekeurd. -- De Lange Dreef zal heraangelegd worden. De gemeenteraad keurde de eindafrekening goed. -- De gemeenteraad gaf de goedkeuring voor de lastvoorwaarden en de gunningswijze voor het aanbrengen van SBS dakdichting op het plat dak van het Ontmoetingscentrum. -- De elektriciteitscabine op de hoek Waalstraat en Zonnelaan wordt verplaatst naar de recreatiezone Waalmeers. De gemeente en Gaselwest cvba ruilden hiervoor hun percelen grond. RUIMTELIJKE ORDENING -- De gemeenteraad heeft de ruimtelijke uitvoeringsplannen (RUP 23 en RUP 24) Herziening RUP5 woonzone klooster en Molenbouw Wieme voorlopig aangenomen. -- De gemeenteraad keurt de lastvoorwaarden en de gunningswijze goed voor de omgevingswerken van de jeugdlokalen in de recreatiezone Waalmeers. -- De gratis grondafstand van de bedding van de afgeschafte waterlopen 64 Paepewaterlos en 40 Molenwaterloop werd goedgekeurd. DIVERSE AANKOPEN -- Percelen grond worden aangekocht voor het aanleggen van een fietspad in de Karreweg in het kader van het masterplan voor bedrijventerrein Zaubeek. JEUGD -- De princiepsbeslissing voor toekenning buitengewone toelage voor brandveilige jeugdlokalen aan VZW Jeugdcafé t Sloefke werd genomen. --3

4 Milieu -- De gemeenteraad keurde de concessieovereenkomst goed voor het plaatsen van autolaadpalen en fietslaadpalen, dit in het kader van de proeftuinen elektrisch rijden. onderwijs -- Het lestijdenpakket voor het kleuter- en lager onderwijs aan de gemeentelijke basisschool werd voor het schooljaar vastgesteld en aangewend. -- De facultatieve vrije vakantiedagen van de gemeentelijke basisschool voor het schooljaar werden als volgt vastgesteld: - Maandag 8 oktober 2012 (n.a.v. de kermis) - Maandag 13 mei 2013 (na Hemelvaart) -- De gemeenteraad keurde het nieuw schoolreglement goed voor de gemeentelijke basisschool. -- De capaciteit van de gemeentelijke basisschool wordt vanaf 1 september 2012, beperkt tot maximumaantallen (135 kleuters en 210 lager onderwijs). De inschrijvingsperiodes worden vastgelegd door de directie van de school. -- Het arbeidsreglement voor het onderwijzend personeel werd vastgesteld, met ingang van 1 september ALLERLEI -- De gemeenteraad geeft de goedkeuring voor gratis gebruik van het Fiertelhof aan de familie Marysse en aan de VZW Robinson. MOBILITEIT ZOUTSTROOIRONDES In de winterperiode is het soms nodig om de wegen te strooien. De gewestelijke wegen N43 (Rijksweg, Grote Steenweg, Staatsbaan) en N459 (Oudenaardestraat, Centrumstraat, Kerkstraat) worden door het Vlaamse gewest gestrooid. De gemeentelijke wegen worden gestrooid door personeelsleden van de technische uitvoeringsdienst van de gemeente. Er zijn twee strooirondes met verschillende prioriteit. In eerste instantie wordt steeds de prioritaire zoutstrooironde gestrooid. Nadien, en als dit noodzakelijk blijkt, wordt ook de secundaire zoutstrooironde gestrooid. Bij een tekort aan strooizout wordt overgeschakeld naar de beperkte strooironde. Bij straten waar er weinig verkeer door rijdt, heeft het strooien weinig effect. Daarom worden in woonwijken enkel de hoofdwegen gestrooid. We rekenen ook op onze inwoners! Bij sneeuwval of ijzel wordt iedereen geacht het voetpad (of een verharde berm) vrij te maken tussen zonsopgang en uur. De sneeuw of het ijs wordt opgehoopt aan de rand van het voetpad. Strooizout is te koop op het gemeentelijke containerpark tijdens de gewone openingsuren. De verkoopprijs bedraagt 5 euro per verpakking van 25 kg. --4

5 PRIORITAIRE ZOUTSTROOIRONDE Op schooldagen en bij begrafenissen wordt er zoveel mogelijk voorrang gegevan aan de desbetreffende plaatsen. - Dorpsstraat - Kloosterstraat - Leihoekstraat - Donkerweg - Vaartstraat - Leihoekstraat - Hoevestraat - Brugstraat - Hoevestraat - straat - Heirweg - op schooldagen: Kreupelstraat en parking - Molenstraat - deeltje Houtstraat - straat (tot aan de Statiestraat) - Statiestraat - overbrugging Statiestraat/Waregemstraat - Waregemstraat - Drogenboomstraat - Oude Weg (tot aan de Statiestraat) - Statiestraat tot Moerbeekstraat - Moerbeekstraat tot Moerbeekpark - Moerbeekpark - Kapellestraat, Statiestraat dwarsen, en verder Kapellestraat tot aan kruispunt vijfwegen - via Begonialaan naar Statiestraat - nogmaals overbrugging Statiestraat/ Waregemstraat - Leenstraat - Karreweg tot Oudenaardestraat en terug tot Waalstraat - Oude Waalstraat - Waalstraat tot kruispunt met de Zaubeekstraat - Zaubeekstraat tot Staatsbaan - naar Oeselgemstraat - Pontstraat tot rustoord en Gaston Martensplein - Oeselgemstraat tot kerkplein Oeselgem en terug tot Leiestraat - Leiestraat tot Staatsbaan - naar Waalstraat - Waalstraat (tot kruispunt met de Zaubeekstraat) - Zaubeekstraat (tot straat) - straat (tot Warandestraat) - Warandestraat (tot Staatsbaan) - naar Sint-Pietersstraat - Sint-Pietersstraat en Sint-Pieterspark - deeltje Houtstraat - Groeneweg (tot Centrumstraat) - Dries - voormalig gemeentehuis en kerkplein - via Grote Steenweg naar Nieuwlandstraat - Nieuwlandstraat (tot Centrumstraat) - Groeneweg en Pannestraat (tot aan Brandstraat) - Brandstraat (tot grens met Kruishoutem en terug) - deeltje Kruishoutemstraat (tussen Brandstraat en spoorweg) - Posthoornstraat en toegangsweg van en naar het containerpark - naar Donkerstraat - Guldepark - via Petegemstraat en Dorpsstraat terug voor herladen --5

6 SECUNDAIRE ZOUTSTROOIRONDE - naar Molenkouterstraat - Molenkouterstraat en parking aan gemeentehuis (tot aan Rijksweg) - naar Tuttegemstraat (tot Meulebergstraat) - linksaf de Meulebergstraat in tot de Posthoornstraat - naar Kruishoutemstraat: tot aan de Karreweg - Karreweg (tot Oudenaardestraat) - strooier af tot Houtstraat - Houtstraat (tot aan de straat) - strooier af via straat tot aan de Zaubeekstraat - linksaf de Zaubeekstraat in tot aan kruispunt met de Waalbeekstraat - rechtsaf de Waalbeekstraat in - Waalstraat - Zonnelaan tot Modest Huys-laan - linksaf naar de Olmenlaan - via Leenstraat en Zonnelaan (strooier af) rechtsaf de Modest Huys-laan in - indien nodig: nogmaals de overbrugging Waregemstraat/Statiestraat - naar Kapellestraat: tot aan de Staatsbaan - naar Vijvestraat (draaien aan bedrijf Michels) - Oude Weg tot aan Roggestraat - Roggestraat - Maïsstraat (tot aan Vlasstraat) - Vlasstraat (tot aan Statiestraat) - via Staatsbaan en Zaubeekstraat (strooier af) naar de Kastanjelaan - Kastanjelaan (tot aan de straat) - rechtsaf naar de Knokstraat en Bi-Ri-Wi - opnieuw Knokstraat (tot aan de Statiestraat) - rechtsaf de Statiestraat in tot aan de spoorweg - linksaf de straat in tot aan Kastanjelaan - via Kastanjelaan naar Nijverheidsstraat - via de Statiestraat naar de Lindenlaan tot aan de Kastanjelaan - linksaf opnieuw de Kastanjelaan in en via de Zaubeekstraat en de Waalstraat (met de strooier af) naar de Nachtegaalstraat - Nachtegaalstraat (tot aan Naeye s kapel en terug) - via Lijsterstraat naar Staatsbaan - naar Aertstraat - via Nieuwlandstraat (strooier af) naar Vogelzang - naar Stenemolenstraat via Molenstraat en Groeneweg (strooier af) - naar De Dreve - Oliebergstraat - oude Kerkstraat (na dwarsing van de Kerkstraat zelf) - Herdersstraat (opnieuw na dwarsing van de Kerkstraat) - D Hoyestraat - Kasteelstraat (tot aan Grote Steenweg) - Terwallenstraat - via de Groeneweg (strooier af) naar de Bauterstraat - deeltje Vossenholstraat - Vrijstraat - Tuttegemstraat (strooier af vanaf Meulebergstraat) - Veerstraat (na dwarsing Rijksweg) - rechtsaf de Hoevestraat in (strooier af) tot aan de Karperstraat - deeltje Karperstraat en kerkplein - deeltje Vaartstraat tot aan Leihoekstraat - Petegemstraat in (tot aan de Tuinwijk) - Tuinwijk - naar Bokstraat / Nachtegaalstraat (grens met Deinze) - Bokstraat - Leliepark BEPERKTE ZOUTSTROOIRONDE - Bruggen, spooroverwegen en schoolomgevingen - Dorpsstraat - Donkerstraat - Petegemstraat (tss Donkerstraat en Dorpsstraat) - Guldepark - Brandstraat - Kruishoutemstraat (tss Posthoornstraat en Brandstraat) - Posthoornstraat - Pannestraat - Groeneweg - Dries - Houtstraat (tss Groeneweg en straat) - straat (tss Houtstraat en Statiestraat) - Kapellestraat (tss Waalstraat en Statiestraat) - Karreweg (tss Leenstraat en Oudenaardestraat) - Leenstraat - Moerbeekpark - Oeselgemstraat - Pontstraat (tss Oeselgemstraat en RVT) - Waalstraat - Waregemstraat - Statiestraat - St-Pieterspark --6

7 Politie Wijkwerking politie Deinze- De dienst Wijkwerking van de politiezone Deinze- biedt een zichtbare, aanspreekbare en contacteerbare politiedienst aan. De wijkinspecteurs stemmen hun werking af op de behoeften en verwachtingen van uw wijk. De politiezone Deinze- telt in totaal 12 wijkinspecteurs, waarvan er 4 tewerkgesteld zijn in. De wijkinspecteur kent de bevolking door en door en is op de hoogte van eventuele onveiligheidsgevoelens. De wijkinspecteur staat ten dienste van de bevolking voor het verstrekken van informatie en houdt preventief toezicht in uw wijk. Uw wijkinspecteur treedt op bij incidenten in uw wijk, vb. bij burenruzies of klachten. De wijkinspecteur vormt het aanspreekpunt van uw wijk en treedt daarom ook op als vertrouwenspersoon. Takenpakket wijkwerking: - Verzamelen van nuttige inlichtingen en bijzonderheden in uw wijk. - Doorgeven van lokale vragen en verwachtingen aan de overheid. - Uitvoeren van preventieve controles. - Zichtbare aanwezigheid in uw wijk. - Klachten van de bevolking aanhoren en daarbij een oplossing zoeken en/of doorverwijzen naar de juiste instanties. - Opsporen en helpen oplossen van kleine conflicten. - Detecteren van onveiligheidsproblemen. - Woonstvaststellingen. - Gedrag en handelingen controleren van personen onder voorwaardelijke invrijheidsstelling. Uw wijkinspecteur staat onder leiding van: Commissaris Luc Veys Hoofdinspecteur Danny De Splenter Wie is uw wijkagent? Inspecteur Dirk Desmet Inspecteur Hugo Dockers Inspecteur Rony De Coster Inspecteur Géry Waegebaert --7

8 MILIEU Boeren- en streekproductenmarkt Opnieuw waren de weergoden goedgezind om de dag van de landbouw te vieren op de 3 e boerenen streekproductenmarkt, georganiseerd door het gemeentebestuur, de Landelijke Verenigingen en de Bedrijfsgilde van in het kader van Fair Trade. 23 stalletjes met een grote variatie aan producten van lokale producenten of hapjes en drankjes van verenigingen, een paardrijpiste, een workshop wilgentenen vlechten, een schmink- en speelstand,... er was voor elk wat wils. Er werden circa toeschouwers geteld. CO, EEN STILLE MOORDENAAR IN HUIS Koolstofmonoxide (CO) is een zeer giftig gas dat ontstaat bij een slechte onvolledige verbranding van brandstoffen als hout, kolen, aardgas en flessengas, mazout en petroleum. Het is reukloos en onzichtbaar. Jaarlijks zijn er in België ongeveer 300 dodelijke ongevallen van CO-vergiftiging. Preventietips - Zorg voor een goede luchtcirculatie in de ruimte waar een verbrandingstoestel aanwezig is. - Gebruik enkel veilige en goed onderhouden toestellen en gebruik ze op een correcte manier. - Laat de schoorsteen en de toestellen regelmatig nakijken en onderhouden door bekwame vaklui. Wie is verantwoordelijk voor de verwarmingsinstallaties van huurwoningen? Uit recente rechtspraak blijkt dat de verhuurder moet instaan voor het onderhoud van de verwarmingsinstallaties. Dit betekent dat niet enkel de huurder maar ook de verhuurder moet nagaan of de verwarmingsinstallatie van de woning die hij verhuurt goed functioneert. Bij de milieu- en infodienst in het gemeentehuis, in het O.C.M.W. en in de bibliotheek kunt u gratis de brochure CO, een stille moordenaar in huis verkrijgen. Voor bijkomende inlichtingen kunt u steeds terecht bij de milieudienst, het OCMW of de Provincie Oost- Vlaanderen, afdeling 61 Sociale aangelegenheden, Woodrow Wilsonplein 2, 5de verdieping, 9000 Gent, T Wist u dat u verplicht een poepzakje moet meenemen als u uw hond uitlaat? Hebt u dit niet bij, of gebruikt u dit niet als uw hond zijn behoeftes heeft gedaan, dan riskeert u een gemeentelijk administratieve boete van 250,00 euro. Wist u dat u steeds terecht kan op het containerpark met frituurolie, frituurvet, auto-accu s, TL-lampen en kleine batterijen? Met oude geneesmiddelen kunt u steeds terecht bij uw apotheker! --8

9 Wist u dat op sluikstorten zware straffen staan? Hou uw gemeente proper is dus de boodschap! Wist u dat de fruitbomen en klein fruit die besteld werden in het kader van de actie Fruitboomactie 2012 per aanvrager gesorteerd worden op woensdag 21 november 2012 op het containerpark en dit vanaf uur. Alle helpende handen zijn welkom. Interesse? Neem contact op met Didier Bauwens van de Stichting Omer Wattez, T of met de milieudienst, T Wist u dat geluidshinder leidt tot gehoorschade. Hebt u klachten over geluidshinder, geurhinder, stof- of roethinder, lichthinder of gelijk welke andere milieuhinder dan kan u tijdens de kantooruren terecht bij de gemeentelijke milieudienst en buiten de kantooruren op het nummer 101. U kan milieuklachten ook 24/24 uur melden via de meldingsfiches op onze website. Wist u dat het verbranden van afval in hout- of kolenkachel, een open haard, allesbranders, terrashaard, ten strengste verboden is? Voor alle duidelijkheid: enkel kolen en onbehandeld hout mogen verbrand worden. Alle andere afval dus niet. Wil u meer weten over verantwoord stoken, bel gratis: 1700 of ga naar Op de milieudienst kan u ook de gratis brochure Slimmer stoken: Tips voor een goed gebruik van uw kachel, open haard of terrashaard afhalen. Wist u dat de TMVW u nog steeds de mogelijkheid biedt om gratis uw putwater te laten analyseren. U kunt een aanvraagformulier voor een putwateronderzoek bekomen bij de milieudienst of door te bellen naar het gratis blauwnummer van de TMVW: Wist u dat het deponeren van restafval, kattenbakvulling, recycleerbaar afval,... verboden is in vuilbakjes die langs de openbare weg staan. Ook in dit geval riskeert u een administratieve boete van 250,00 euro. Wist u dat de gemeente speciale witte zakken voor inzameling van incontinentiemateriaal (incontinentie luiers, pampers van de allerkleinsten,.) ter beschikking stelt aan 0,50 euro per zak, dit is 5,00 euro per pak van 10 stuks met een inhoud van 30 liter. Deze zakken zijn enkel te koop op de dienst burgerlijke stand van het gemeentehuis. Zakken mogen niet aangeboden worden tijdens de huis-aanhuis inzameling maar moeten aangebracht worden naar het containerpark. In deze zakken mag geen ander restvuil gedeponeerd worden. Duurzaam (ver)bouwen Er bestaan allerlei tips om duurzaam te (ver)bouwen: let op de oriëntatie van je woning en leefruimten, isoleer je woning zo goed mogelijk, ventileer je woning energiezuinig, tref energie- en waterbesparende maatregelen, Wil je een expert al deze tips laten doornemen, toegepast op jouw (ver)bouwplan? Dan moet je naar de MilieuAdviesWinkel! De overtuiging dat duurzaam (ver)bouwen vooral veel geld kost, moet van de baan. Binnen de vijf jaar zijn de investeringen terugbetaald en dan haal je er zelfs winst uit. Er bestaan veel premies die de begininvestering behoorlijk drukken. Komt daarbij dat, als je de juiste keuzes maakt, je energiefactuur achteraf drastisch daalt. Je hebt er dus alle belang bij om eens te luisteren wat de MilieuAdviesWinkel je te bieden heeft! INFORMATIE EN BOUWADVIES OP MAAT Op de websites en vind je alle premies voor duurzaam wonen voor ons grondgebied. Wie bijkomende info wenst, kan contact opnemen met de MilieuAdviesWinkel, het informatiepunt in Oost-Vlaanderen voor duurzaam bouwen en wonen. MilieuAdviesWinkel, Koningin Maria Hendrikaplein 5-6, 9000 Gent, T of Met vragen over subsidies, vergunningen, e.d. kan je terecht bij de milieuambtenaar op T of Inwoners van hebben recht op 3 uur gratis duurzaam bouwadvies. Eén van de bouwadviseurs van de MilieuAdviesWinkel licht jouw bouw- en verbouwplannen door op vlak van energiezuinigheid en duurzaam water- en materialengebruik. De adviseur geeft je duidelijke informatie over de mogelijkheden en voordelen van duurzaam bouwen, specifiek toegepast op je eigen bouwproject. Een bouwadvies aanvragen kan via de milieuadvieswinkel op T (9.00 uur uur) of --9

10 10 Miljoen Bomen: wij hebben geld, heeft u grond? Vier jaar geleden stelde BOS+, toen nog Vereniging voor Bos in Vlaanderen, zichzelf een ambitieus doel: één miljoen nieuwe bomen aanplanten. Nu, vier jaar later, 91 bedrijfsbossen en 1,4 miljoen bomen rijker, kunnen we spreken van een groot succes. En dat doet natuurlijk naar meer smaken! Met 10 Miljoen Bomen leggen we de lat wel heel hoog: dat ene kleine nulletje verschil met onze eerdere doelstelling betekent in de praktijk wel 9 miljoen extra bomen. 9 miljoen zuurstofleveranciers. 9 miljoen schaduwbrengers. 9 miljoen fijnstofzuigers. 9 miljoen klim- en speeltuigen. 9 miljoen mooie, groene silhouetten in het landschap. 9 miljoen huizen voor allerlei dieren. En zo kunnen we nog even doorgaan... We kunnen dat uiteraard niet alleen. Die bomen moeten allemaal een plekje krijgen. Daarvoor zijn we nog op zoek naar grond, véél grond. Maar zoals bij alles maken vele kleintjes één groot (verschil). Heeft u nog een lapje grond liggen, groot of klein, dat kan bebost worden? Geef dan zeker een seintje! Wij kunnen u met raad, daad en euro s bijstaan. U kunt tot euro per hectare sponsoring krijgen, bovenop de bestaande bebossingssubsidies. Ook met vergunningen, boomsoortenkeuze, subsidies, kunnen we u helpen. Bovendien is bomen planten plezant, indien u dat wenst kunnen we zeker samen een plantactie organiseren. Heeft u een bedrijf met een hart voor bos? Dan kunt u samen met ons uw eigen bedrijfsbos realiseren. Een plantactie als teambuildingsactiviteit of met uw klanten, een plantfeest met een lokale school, alles kan! Heeft u geen grond en geen bedrijf maar plant u wel af en toe een boompje in uw tuin? Registreer die dan zeker op onze teller op en tel met ons mee naar 10 miljoen. Op onze site vindt u ook meer info over de werkwijze van de campagne. En wie weet win je wel een mooie prijs. Vragen, interesse om deel te nemen, tips,? Aarzel niet ons te contacteren via of T

11 goedkope leningen voor energiebesparende investeringen Via een FRGE-lening kan u onmiddellijke financiële steun krijgen voor de uitvoering van energiebesparende investeringen. Deze lening kan u dankzij uw gemeente afsluiten bij Veneco 2 en dit aan 2%, een interestvoet die nog een stuk lager ligt dan de voormalige groene lening. Hiernaast blijven de premies voor 2012 behouden via uw netbeheerder voor facturen die dateren vanaf Tenslotte is er voor het plaatsen van dakisolatie nog een fiscaal voordeel onder de vorm van een belastingvermindering van 30% op uw factuur. In samenwerking met Veneco² kunnen alle inwoners een FRGE-lening afsluiten voor energiebesparende maatregelen in de eigen woning uitgevoerd door een geregistreerd aannemer. Hieronder vallen o.a. isolatiewerken, vervangen van stookolieketels en het plaatsen van hoogrendementsbeglazing. Bent u eigenaar, verhuurder of huurder dan kunt u een FRGElening aangaan die minimaal euro en maximaal euro bedraagt. Deze moet op een termijn van maximum 5 jaar worden afbetaald. De intrest bedraagt 2%. Voor diegenen die het financieel moeilijk hebben, is er extra ondersteuning vanuit Veneco 2 waarbij offertes worden opgevraagd en de werken nauwkeurig worden opgevolgd. Bovendien komen sommigen van hen in aanmerking voor een renteloze lening. Contact FRGE-lening: Voor meer info, voorwaarden of het indienen van een aanvraag kunt u terecht bij Veneco 2, Valerie Blomme, Port Arthurlaan 11, 9000 Gent, , Let op! Geld lenen kost ook geld. Jaarlijkse kosten percentage en debetrente bedragen 2%. T BURGERLIJKE STAND EN BEVOLKING Ontvangst nieuwe inwoners Op zaterdagvoormiddag 22 september 2012 vond de ontvangst van de nieuwe inwoners plaats. Een 120-tal nieuwe inwoners kwamen samen in de Gaston Martenszaal en schoven aan bij een gezellig ontbijt. Daarna was er een busrondrit doorheen de drie deelgemeenten met als afsluiter een kennismaking met de diverse gemeentelijke diensten, OCMW, politie en brandweer. allroundphotoservicekurt.be --11

12 LIJST + 90-JARIGEN VOOR november - december 2012 Christis Gustaaf 15/11/1915 Herman Marcella 29/12/1915 Schepens Suzanna 10/11/1917 t'kindt Anna 05/12/1918 Impe Helena 23/11/1919 Mannens Henrietta 16/12/1919 Mestdagh Maria 20/11/1920 Van hove André 27/12/1920 Voet Albertina 30/11/1921 Landsheere Julien 04/12/1921 Millecam Zulma 11/12/1921 Van Henis Maria 13/12/1922 De Meulemeester Robert 28/12/1922 proficiat! Proficiat aan de 60-jarigen van! Gaëtan Regniers Proficiat aan de 60-jarigen van! allroundphotoservicekurt.be Proficiat aan de 65-jarigen van! Gaëtan Regniers Proficiat aan de 70-jarigen van! Marc Valcke HUWELIJKSJUBILEA VOOR november - december 2012 Verstaen Remi - Vanparijs Germana 05/11/1952 De Vucht Joseph - Dierick Ivonne 13/11/1952 Gevaert Gerard - Croon Vera 21/11/1952 Destoop Marcel - Naessens Marie Magdalena 27/11/1962 Versele Ignace - Cambier Antoinette 28/11/1952 Willemijns Herman - Benoot Ada 07/12/1962 Hertoge Gaston - De Mey Clara 10/12/1947 Demets Gaston - Delbeke Johanna 28/12/

13 GEVIERDE HUWELIJKSJUBILEA Deze jubilarissen vierden recent hun huwelijksverjaardag: HARTELIJK GEFELICITEERD! Derudder Andrea - Tack Rogerius 01/08/1962 Goerlandt Marcel - Dhaenens Marceline 08/08/1952 Taveirne Nera - Bakeland Baziel 25/08/1962 Van Den Bogaerde Cyriel - Delange Hedwige 31/08/1962 De Ruyck Marie-Thérèse - Moerman Noël 05/09/1962 De Wever Mariette - Taelman Julien 19/09/1962 Voet Brigitte - Hoste Paul 10/10/1962 Decroix Cécile - D haene Alain 27/10/

14 Vierden eveneens hun jubileum: Baudoncq Adriaan - Vercaemer Godelieve 10/08/1962 Coussement Henri - Bruneel Odette 19/10/1962 GEBOORTEN Vandewalle Cas 18/07/2012 Van Heuverswijn Maïté 20/07/2012 Decock Oona 23/07/2012 Demeulemeester Maysen 30/07/2012 De Sloover Benthe 30/07/2012 Koleci Erisa 30/07/2012 De Graeve Jolie 01/08/2012 Vekeman Nyo 03/08/2012 Kariuki Mwangi Zeyna 04/08/2012 Carton Siel 06/08/2012 Liessens Zaya 07/08/2012 Van Nevel Sanne 09/08/2012 De Rho Noël 10/08/2012 Van den Weghe Reinout 11/08/2012 Van den Broeke Camille 14/08/2012 Van De Walle Lennert 15/08/2012 Van De Walle Mathis 15/08/2012 De Poortere Febe 17/08/2012 Deldaele Luther 27/08/2012 Haerens Ibe 28/08/2012 Meijers Joëlle 29/08/2012 Van Houtte Elisa 29/08/2012 Michels Bjarne 30/08/2012 Verstraete Thomas 31/08/2012 Rycquart Alessia 03/09/2012 Verplancke Aude 04/09/2012 De Ruyck Lily 04/09/2012 Cluyse Lemonie 04/09/2012 Desnoeck Emma 06/09/2012 De Waele Lea 08/09/2012 Dhoore Matisse 10/09/2012 Luparello Adriële 13/09/2012 Karsiyaka Ercan 13/09/2012 Campe Lex 15/09/2012 Van Daele Cyriel 16/09/2012 OVERLEDENEN Van De Putte Maria 02/05/ /07/2012 Van Houtte Robert 24/11/ /07/2012 Seynhaeve Marcel 31/03/ /07/2012 Van Laere Clara 16/10/ /07/2012 Claus Gerard 23/12/ /07/2012 Ertem Nuriye 20/05/ /08/2012 Veranneman José 29/05/ /08/2012 Bouraoui Sven 10/04/ /08/2012 Vanblaere Ann 05/11/ /08/2012 Vanluchene André 01/06/ /08/2012 Goerlandt Lucien 29/05/ /08/2012 Decraene Ghislaine 02/02/ /08/2012 Verloove Petra 12/07/ /08/2012 Lippens Nicole 03/02/ /08/2012 De Poortere Febe 17/08/ /08/2012 Willemijns Georges 18/05/ /08/2012 Cottens Jeannine 28/10/ /08/2012 Desmet Jozef 10/01/ /08/2012 Christiaens Maria 20/12/ /08/2012 Van Heuverswijn Rosine 11/01/ /09/2012 Basyn Germanus 03/03/ /09/2012 Levrau Jan 13/11/ /09/2012 Maes José 31/10/ /09/2012 Verloof Juliette 19/07/ /09/2012 Bij de aangifte van een geboorte, huwelijk, jubileum of overlijden, kan u beslissen om dit niet te laten publiceren in het infoblad van de gemeente. Dit moet u dan schriftelijk vermelden bij de aangifte. Verwijderen van bloemstukken op de graven na Allerheiligen Vanaf 3 december 2012 worden alle bloemstukken op de graven van onze begraafplaatsen verwijderd. Zijn er bloemstukken of onderdelen ervan die u wenst te behouden, dan kan u deze vóór 3 december weghalen. --14

15 jeugd Nieuwe jeugdlokalen voor Chiro en KSA! Op vrijdag 28 september werden de nieuwe jeugdlokalen voor KSA en Chiro officieel geopend door de burgemeester, de schepen van jeugd en de vertegenwoordigers van de jeugdverenigingen. De nieuwe jeugdlokalen zijn het prachtige eindresultaat van de intensieve samenwerking tussen het gemeentebestuur en de beide jeugdverenigingen. Na de inhuldiging van de lokalen werd deze opening feestelijk afgesloten met een optreden van Arsenic, een jonge en veelbelovende muziekgroep uit. De nieuwe jeugdlokalen bevinden zich op de recreatiesite in de Waalmeers, Waalstraat 188, in. Vanaf maandag 1 oktober vormen deze lokalen de nieuwe stek voor de leiding en de leden van Chiro Kanjo en KSA Sint-Paulusbond. Elke vereniging krijgt er de beschikking over 6 lokalen, een leidinglokaal, een berging, sanitair en een gemeenschappelijke keuken. Wij wensen hen veel succes toe in hun nieuwe uitvalsbasis! sport Een nieuwe sporthal voor ZUlte Eind augustus 2012 werden de inkomhal en de cafetaria van de gemeentelijke sporthal in met de grond gelijk gemaakt door het aannemersbedrijf Democo- Denys. Deze ruimen plaats voor een bijkomende sportzaal en een nieuwe cafetaria. Tevens komt er nog een polyvalente sportzaal met een spiegelwand en dansbarre, waar o.a. ballet- en andere danstakken, karate en judo hun vaste stek krijgen. Op vrijdag 21 september 2012 vond een symbolische eerste steenlegging plaats. Een heuglijke gebeurtenis, het startsein van de bouwfase van de nieuwe sporthal! Nieuw telefoonnummer sporthal Tijdens de uitbreidingswerken van de gemeentelijke sporthal in is de sporthal enkel bereikbaar via gsm

16 SCHOLENVELDLOOP Naar jaarlijkse traditie stond de sportdienst, samen met het schoolbestuur van de Vrije Basisschool Leiebloem in, in voor de organisatie van een scholenveldloop in het kader van de Vlaamse Veldloopweek. Een 200-tal sportieve jongens en meisjes namen hieraan deel. Het klassement: Reeks 1: 1 ste leerjaar meisjes - 1 ste plaats: VANDENBOSSCHE Moïra (VBS ) - 2 de plaats: HOEGAERTS Marthe (VBS ) - 3 de plaats: NEIRYNCK Charlotte (VBS ) Reeks 2: 1 ste leerjaar jongens - 1 ste plaats: DELUCYKER Jayro (VBS ) - 2 de plaats: VAN KERCKHOVE Jan (VBS ) - 3 de plaats: HARTMANN Seppe (VBS ) Reeks 3: 2 de leerjaar meisjes - 1 ste plaats: VANDERBEKE Klara (VBS ) - 2 de plaats: DE WILLEMACKER Zita (VBS ) - 3 de plaats: VANDENAMEELE Lotte (VBS ) Reeks 4: 2 de leerjaar jongens - 1 ste plaats: BORGELIOEN Alexander (VBS ) - 2 de plaats: VAN HERPE Lander (VBS ) - 3 de plaats: VANDEN HEEDE Lars (VBS ) Reeks 5: 3 de leerjaar meisjes - 1 ste plaats: LIPPENS Mirthe (VBS ) - 2 de plaats: CLAUS Zita (VBS ) - 3 de plaats: VANDESOMPELE Ebba (VBS ) Reeks 6: 3 de leerjaar jongens - 1 ste plaats: DECLERCK Naut (VBS ) - 2 de plaats: VANDENAMEELE Yenthe (VBS ) - 3 de plaats: D HOKER Milan (VBS ) Reeks 7: 4 de leerjaar meisjes - 1 ste plaats: VAN GILS Geike (GBS ) - 2 de plaats: VANHULLE Sarah (VBS ) - 3 de plaats: VANDERBEKE Stiene (VBS ) Reeks 8: 4 de leerjaar jongens - 1 ste plaats: VANASSCHE Xander (VBS ) - 2 de plaats: GOEMINNE Guust (VBS ) - 3 de plaats: BORGELIOEN Thomas (VBS ) Reeks 9: 5 de leerjaar meisjes - 1 ste plaats: VAN THUYNE Marthe (VBS ) - 2 de plaats: DE PAEMELEERE Lotte (VBS ) - 3 de plaats: VANDEPUTTE Nele (VBS ) Reeks 10: 5 de leerjaar jongens - 1 ste plaats: ZUTTERMAN Seppe (VBS ) - 2 de plaats: VANHULLE Andres (VBS ) - 3 de plaats: DHOOP Chendo (VBS ) Reeks 11: 6 de leerjaar meisjes - 1 ste plaats: VANDEVELDE Lea (VBS ) - 2 de plaats: VAN HAESEBROECK Jana (GBS ) - 3 de plaats: DE KEYZER Jolien (VBS ) Reeks 12: 6 de leerjaar jongens - 1 ste plaats: CROMMELYNCK Maxim (VBS ) - 2 de plaats: OPSOMER Zion-Noah (VBS ) - 3 de plaats: VAN RECHEM Michiel (VBS ) Aan alle deelnemers nogmaals van harte gefeliciteerd en ook nu geldt de spreuk: Deelnemen is vééééél belangrijker dan winnen! Tenslotte willen wij graag nog een dankwoordje richten aan alle enthousiaste vrijwilligers die op de één of andere manier hielpen deze sportorganisatie in goede banen te leiden! Ook de Stichting Vlaamse Schoolsport wensen wij te bedanken voor de logistieke ondersteuning! --16

17 behaalt titel Sportelgemeente 2012 In de Aula van de universiteit Gent werden op woensdag 12 september 2012 de laureaten bekend gemaakt van de actie Sportelgemeente Deze sportpromotiecampagne Sportelen, Beweeg zoals je bent van Bloso, wil sport bij 50-plussers aanmoedigen. 169 van de 308 gemeenten in Vlaanderen hebben meegedongen naar de titel Sportelgemeente 2012, in de provincie Oost-Vlaanderen waren dat er 29 van de 65. Ook de gemeente viel in de prijzen omdat de sportdienst een uitgebreid aanbod sportactiviteiten voor deze doelgroep organiseert, onder meer een Seniorensportdag en wekelijkse sportlessen. Voor al deze sportieve initiatieven mocht de gemeente een tas vol fluojasjes ontvangen alsook een huldigingsplaat die een plaats zal krijgen in de inkomhal van de nieuwe sporthal. Verkoop zwembadkaarten De Treffer Waregem en Palaestra Deinze Wist je al dat de sportdienst 10-beurtenkaarten voor het zwembad Palaestra in Deinze en het zwembad De Treffer in Waregem verkoopt aan inwoners van? Het gemeentebestuur wil onze inwoners stimuleren om meer te sporten en biedt daarom deze 10-beurtenkaarten aan een sterk verminderd tarief aan, nl. 20% korting op de aankoopprijs aan de kassa! De kaarten kunnen aangekocht worden bij de sportdienst. Sinds begin dit jaar maakten reeds 152 inwoners hier gebruik van! --17

18 VERKIEZING SPORTLAUREATEN 2012 Begin 2013 worden de sportbelofte, -man, -vrouw en -ploeg 2012 van verkozen door een neutrale jury. Ook wordt er een trofee voor sportverdienste 2012 uitgereikt. Bovendien worden de geselecteerde kandidaatsportlaureaten gehuldigd tijdens deze huldiging voor sportlaureaten, waar ook de kampioenen gevierd worden. Het betreffen sportprestaties die geleverd werden tijdens het voorbije sportseizoen (1 juli) 2011 (30 juni) Iedereen kan zichzelf of iemand anders voordragen. De volledig ingevulde inschrijvingsstrook, samen met de contactgegevens van de kandidaat en een overzichtslijst van de geleverde sportprestaties tijdens het recent afgelopen sportseizoen, stuurt u op naar: Sportdienst, Verkiezing Sportlaureaten 2012, Karreweg 13 in Alle inschrijvingen dienen te worden ingediend vóór 12 december 2012! Kandidaat Zultse Sportbelofte individueel: Naam: Adres: Leeftijd (max. 18 jr.): Sporttak: Voornaam: Overzicht sportprestaties tijdens het sportseizoen (1 juli) 2011 (30 juni) 2012 als bijlage Kandidaat Zultse Sportman individueel: Naam: Voornaam: Adres: Sporttak: Overzicht sportprestaties tijdens het sportseizoen (1 juli) 2011 (30 juni) 2012 als bijlage Kandidaat Zultse Sportvrouw individueel: Naam: Voornaam: Adres: Sporttak: Overzicht sportprestaties tijdens het sportseizoen (1 juli) 2011 (30 juni) 2012 als bijlage Kandidaat Zultse Sportploeg 2012: Ploeg: Naam verantwoordelijke: Adres: Sporttak: Overzicht sportprestaties tijdens het sportseizoen (1 juli) 2011 (30 juni) 2012 als bijlage Kandidaat Zultse Trofee voor sportverdienste 2012: Naam: Voornaam: Adres: Sporttak: Overzicht sportprestaties tijdens het sportseizoen (1 juli) 2011 (30 juni) 2012 als bijlage. --18

19 cultuur Open Monumentendag Op zondag 9 september 2012 vierde Vlaanderen voor de 24 ste keer Open Monumentendag. De gemeente had voor deze gelegenheid het museum Adolphe Meheus opengesteld voor het grote publiek. Muziek, woord en beeld was de leidraad in het programma. Onder een stralende zon trokken heel wat nieuwsgierige bezoekers naar het museum. Er werden gidsbeurten georganiseerd voor groepen van maximum 15 personen. De interesse in het Adolphe Meheus museum bleek zeer groot, alle gidsbeurten waren volzet! De gidsen van dienst waren Monique Coryn, Ugo Den Tandt en Daniël Vanquickelberghe. Elke gidsbeurt begon met een woordje vooraf van de schepen van cultuur, Catherine De Smet, en een muzikaal intermezzo van Zultse bodem, Elise Van Simaeys. Frans Belgische herdenkingsplechtigheid Deze jaarlijkse herdenkingsplechtigheid vindt plaats ter nagedachtenis van de gesneuvelde soldaten van beide wereldoorlogen, die begraven zijn op het Frans militair kerkhof in. Geert Coppens --19

20 bibliotheek Winnaars Vakantie-BOEK-LEZEN-BIB-fotowedstrijd De winnaars van deze wedstrijd zijn gekend! De bibliotheekbezoekers stemden massaal en deze drie winnaars krijgen elk een boekenbon van 20 euro. Proficiat! Lotte Delbecque (1996) uit. Kathy Bauters uit Reading a book is like leaving the world for a while Bernard De Baeremaeker uit Wortegem-Petegem senioren Rolstoelen in de gemeentelijke zalen Het gemeentebestuur ontving heel recent een rolstoel van dhr. Wilfried Simoens uit. Wij wensen hem hiervoor uitdrukkelijk te bedanken! Seniorenadviesraad Volgende vergadering op donderdag 8 november 2012, 9.00 uur in het Moerbeekpark in. --20

Kantoor van afgifte : Gent X Maandelijks, verschijnt niet in februari en augustus - Jaargang 22 - nr. 1

Kantoor van afgifte : Gent X Maandelijks, verschijnt niet in februari en augustus - Jaargang 22 - nr. 1 toelatingsnummer : 9770 Kruishoutem P209090 Kantoor van afgifte : Gent X Maandelijks, verschijnt niet in februari en augustus - Jaargang 22 - nr. 1 V.U. : Unizo vzw - Nieuwstraat 17 - Kruishoutem Foto

Nadere informatie

O N Z E G E M E E N T E

O N Z E G E M E E N T E 3 INFORMATIEF GEMEENTEMAGAZINE VERANTW. UITGEVER: LUC VAN HOVE, LIERSEBAAN 12, 2240 ZANDHOVEN AFGIFTEKANTOOR: ZANDHOVEN - VERSCHIJNT TWEEMAANDELIJKS / MEI - JUNI 2015 ONZE GEMEENTE M A S S E N H O V E

Nadere informatie

NIEUWS DE IJZER. Verkiezingsnieuws. Overzicht werken. Weekend van het volkscafé. Editie april mei juni 2014. Gemeentelijke infokrant

NIEUWS DE IJZER. Verkiezingsnieuws. Overzicht werken. Weekend van het volkscafé. Editie april mei juni 2014. Gemeentelijke infokrant NIEUWS VAN ROND DE IJZER Editie april mei juni 2014 Gemeentelijke infokrant Verkiezingsnieuws Overzicht werken Weekend van het volkscafé GEMEENTEBERICHTEN Openingsuren Gemeentehuis De gemeentelijke diensten

Nadere informatie

MAART - APRIL 2014 TWEEMAANDELIJKSE UITGAVE WWW.KAPRIJKE.BE. Bedankt vrijwilligers!

MAART - APRIL 2014 TWEEMAANDELIJKSE UITGAVE WWW.KAPRIJKE.BE. Bedankt vrijwilligers! 02 TWEEMAANDELIJKSE UITGAVE MAART - APRIL 2014 WWW.KAPRIJKE.BE Bedankt vrijwilligers! Bedankt vrijwilligers! Het gemeente- en OCMW-bestuur van Kaprijke bieden een uitgebreide waaier aan openbare diensten.

Nadere informatie

Nokere Koerse Jeugdboekenweek

Nokere Koerse Jeugdboekenweek Gemeente Ei-vol vitaliteit! V.U.: Unizo vzw Nieuwstraat 17, Kruishoutem Toelatingsnummer: 9770 Kruishoutem,P209090 Kantoor van afgifte: Gent X Maandelijks, behalve in februari en augustus Jaargang 25 -

Nadere informatie

NFOMAGAZINE GEMEENTE DENTERGEM

NFOMAGAZINE GEMEENTE DENTERGEM NFOMAGAZINE GEMEENTE DENTERGEM jaargang 33 september 2012 V.U. Schepencollege Dentergem Als deze vernieuwde infokrant in uw bus valt, zijn de vakantieperiode en de zomerse activiteiten al voorbij. Weldra

Nadere informatie

Bedankt Herenthout Levensloop brengt 95 900 euro op!

Bedankt Herenthout Levensloop brengt 95 900 euro op! Bedankt Herenthout Levensloop brengt 95 900 euro op! De enthousiaste inzet van alle vrijwilligers, Vechters & deelnemers heeft van deze eerste editie van Levensloop Herenthout een regelrecht succes gemaakt.

Nadere informatie

INFOMAGAZINE C M Y K 60 65 100 0 C M Y K 45 47 75 0 C M Y K 50 30 0 0 C M Y K 91 43 0 0. Jumborun - 23 augustus 2014. november - december 2014.

INFOMAGAZINE C M Y K 60 65 100 0 C M Y K 45 47 75 0 C M Y K 50 30 0 0 C M Y K 91 43 0 0. Jumborun - 23 augustus 2014. november - december 2014. INFOMAGAZINE C M Y K 91 43 0 0 C M Y K 50 30 0 0 C M Y K 60 65 100 0 C M Y K 45 47 75 0 Jumborun - 23 augustus 2014 november - december 2014.06 Optreden Will Tura OC Leieland - 18 november 2014 inhoud

Nadere informatie

Lokaal Bestuur loopt voor het goede doel!

Lokaal Bestuur loopt voor het goede doel! Lokaal Bestuur loopt voor het goede doel! Een sportieve afvaardiging van het gemeente- vrijdagnamiddag en OCMW-personeel 27 mei nam organiseerde deel het Lokaal Bestuur van Herenthout een bewegings- Op

Nadere informatie

Wingensesteenweg. Paardestraat. Turkeijensteenweg. Kolonel Naessensstraat. Molenakker. Egemstraat. Lichterveldestraat Kokerstraat

Wingensesteenweg. Paardestraat. Turkeijensteenweg. Kolonel Naessensstraat. Molenakker. Egemstraat. Lichterveldestraat Kokerstraat Het Gemeentelijk Infoblad Beste wensen voor 2013! Wingensesteenweg Paardestraat Kolonel Naessensstraat Molenakker Turkeijensteenweg Egemstraat Lichterveldestraat Kokerstraat Koolskampstraat Joost de ter

Nadere informatie

Bewoners tevreden over nieuw woonzorgcentrum

Bewoners tevreden over nieuw woonzorgcentrum 06 tweemaandelijkse uitgave NOVEMBER - DECEMBER 2011 www.kaprijke.be Bewoners tevreden over nieuw woonzorgcentrum 1 Woonzorgcentrum colofon Tweemaandelijks infoblad Eindredactie en verantwoordelijke uitgever:

Nadere informatie

Laarne Informeert. Wetenswaardigheden over het gemeentebeleid

Laarne Informeert. Wetenswaardigheden over het gemeentebeleid Laarne Informeert Wetenswaardigheden over het gemeentebeleid SEPTEMBER-OKTOBER 2010 Laarne wordt Thuis voor een Beeld Burgerzaken Jeugd Sport Onderwijs OCMW Milieu Verantwoordelijke uitgever: Burgemeester

Nadere informatie

GEMEENTEBERICHTEN GEMEENTE KAMPENHOUT. 14de jaargang Nr. 2. april 2002 Verantw. Uitg.: J. Meeus, burgemeester

GEMEENTEBERICHTEN GEMEENTE KAMPENHOUT. 14de jaargang Nr. 2. april 2002 Verantw. Uitg.: J. Meeus, burgemeester GEMEENTEBERICHTEN GEMEENTE KAMPENHOUT 14de jaargang Nr. 2 april 2002 Verantw. Uitg.: J. Meeus, burgemeester UW GEMEENTEBERICHTEN Als gemeentebestuur zetten wij ons beste beentje voor om het gemeentelijk

Nadere informatie

info + CULTUURBIJLAGE open bedrijvendag 2007 sarens wolvertem sinte maartenfeest 11-11-11 retro-fuif sinterklaasshow nr 204 OKTOBER 2007

info + CULTUURBIJLAGE open bedrijvendag 2007 sarens wolvertem sinte maartenfeest 11-11-11 retro-fuif sinterklaasshow nr 204 OKTOBER 2007 nr 204 OKTOBER 2007 Meise Gemeentelijke infokrant meise verschijnt maandelijks (niet in januari en augustus) info + CULTUURBIJLAGE krant sinte maartenfeest 11-11-11 retro-fuif sinterklaasshow open bedrijvendag

Nadere informatie

TUSSEN VRIJHEID EN INZET, ENTHOUSIASME EN GELUK

TUSSEN VRIJHEID EN INZET, ENTHOUSIASME EN GELUK gemeente Wachtebeke informatieblad Zie p. 6-7 tweemaandelijks tijdschrift november-december 2013 TUSSEN VRIJHEID EN INZET, ENTHOUSIASME EN GELUK Het gemeentelijk informatieblad Wachtebeke wordt gedrukt

Nadere informatie

Het Gemeentebestuur van Lendelede wenst samen met haar

Het Gemeentebestuur van Lendelede wenst samen met haar L Gemeentebestuur Lendelede januari - februari - maart 2012 LENDELEDE de bezige k(r)ant van onze gemeente V R I J D A G 6 J A N U A R I 2 0 1 2 Het Gemeentebestuur van Lendelede wenst samen met haar bevolking

Nadere informatie

7 10 Ontdek het speelplein 15 Juni compostmaand 6 Park tegen kanker 7 Goedkoopste energieleverancier 10. www.lille.be

7 10 Ontdek het speelplein 15 Juni compostmaand 6 Park tegen kanker 7 Goedkoopste energieleverancier 10. www.lille.be Info Lille - tweemaandelijks informatieblad gemeente Lille - mei-juni 2012 jrg 36 nr.3 6 www.lille.be 7 10 Ontdek het speelplein 15 Juni compostmaand 6 Park tegen kanker 7 Goedkoopste energieleverancier

Nadere informatie

Denderleeuws infoblad jaargang 36 maandelijks. de Schakel APRIL 2012

Denderleeuws infoblad jaargang 36 maandelijks. de Schakel APRIL 2012 Denderleeuws infoblad jaargang 36 maandelijks de Schakel INHOUD 23 Deze maand in uw infoblad: BESTUUR & DIENSTVERLENING 2 Contactgegevens gemeentediensten en CBS 3 Gemeenteraadsverslag LEVEN & WELZIJN

Nadere informatie

INFO KUURNE. werken. januari. Informatieblad van de kuurnse leefgemeenschap

INFO KUURNE. werken. januari. Informatieblad van de kuurnse leefgemeenschap INFO KUURNE januari februari 2011 Informatieblad van de kuurnse leefgemeenschap Verschijnt tweemaandelijks - Afgiftekantoor Kortrijk - V.U.: Rik Bouckaert, Hulstsestraat 223, B-8520 Kuurne werken sociaal

Nadere informatie

GEMEENTELIJK INFORMATIEMAGAZINE Maandelijkse uitgave/32 e jaargang Mei 2014 nummer 5 www.nevele.be. welkom op de infomarkt.

GEMEENTELIJK INFORMATIEMAGAZINE Maandelijkse uitgave/32 e jaargang Mei 2014 nummer 5 www.nevele.be. welkom op de infomarkt. GEMEENTELIJK INFORMATIEMAGAZINE Maandelijkse uitgave/32 e jaargang Mei 2014 nummer 5 www.nevele.be welkom op de infomarkt Windakker do 8 mei Hansbeke Doorlopend van 16.30u tot 20.30u. Kom alles te weten

Nadere informatie

GEMEENTEBERICHTEN GEMEENTE KAMPENHOUT. 15de jaargang Nr. 4. december 2003 Verantw. Uitg.: J. Meeus, burgemeester

GEMEENTEBERICHTEN GEMEENTE KAMPENHOUT. 15de jaargang Nr. 4. december 2003 Verantw. Uitg.: J. Meeus, burgemeester GEMEENTEBERICHTEN GEMEENTE KAMPENHOUT 15de jaargang Nr. 4 december 2003 Verantw. Uitg.: J. Meeus, burgemeester In naam van alle personeelsleden van de gemeente, het ocmw, de politie, de raadsleden, de

Nadere informatie

UITNODIGING RIEMST DANST! Dans- en ontspanningsnamiddag voor alle 50-plussers (p. 3)

UITNODIGING RIEMST DANST! Dans- en ontspanningsnamiddag voor alle 50-plussers (p. 3) Tweemaandelijks informatieblad van de gemeente Riemst Jaargang 35 november/december 2011 Verschijnt op 7.050 exemplaren 37 P 004432 Afgiftekantoor 3770 Riemst zeventig informatieblad 0 7 België-Belgique

Nadere informatie

www.ruiselede.be ruiselede

www.ruiselede.be ruiselede GEMEENTE RUISELEDE www.ruiselede.be ruiselede 28ste jaargang - winter 2013-2014 bericht aan de bevolking P.3 VRIJE TIJD P.11 dossier P.16 milieu P.18 interview P.22 OCMW OCMW P.24 terugblik P.27 UIT DE

Nadere informatie

INFO. www.rijkevorsel.be EDITIE FEBRUARI 2012

INFO. www.rijkevorsel.be EDITIE FEBRUARI 2012 INFO Info Rijkevorsel, een uitgave van het gemeentebestuur, wordt gedrukt op milieuvriendelijk, chloorvrij papier en verschijnt maandelijks bij alle Rijkevorselse inwoners. 18e Jaargang nr. 2 Ver. Uitg.:

Nadere informatie

De vijfklank. OP 13 EN 14 september 2014. Infomagazine gemeente Sint-Laureins september 2014. p. 17. Kermisprogramma s bentille, waterland-oudeman,

De vijfklank. OP 13 EN 14 september 2014. Infomagazine gemeente Sint-Laureins september 2014. p. 17. Kermisprogramma s bentille, waterland-oudeman, VERWENDAGEN IN DE BIBLIOTHEKEN OP 11 EN 12 OKTOBER 2014 Infomagazine gemeente Sint-Laureins september 2014 De vijfklank p. 9 Sint-Laureins heeft de clapp s Favourite geadopteerd p. 13 Jeugddag verbroederde

Nadere informatie

INFO KUURNE. december 2010. Informatieblad van de kuurnse leefgemeenschap. Groene Long Kuurne - Witte kluifzwam (Helvella crispa),

INFO KUURNE. december 2010. Informatieblad van de kuurnse leefgemeenschap. Groene Long Kuurne - Witte kluifzwam (Helvella crispa), INFO KUURNE november december 2010 Informatieblad van de kuurnse leefgemeenschap Verschijnt tweemaandelijks - Afgiftekantoor Kortrijk - V.U.: Rik Bouckaert, Hulstsestraat 223, B-8520 Kuurne Groene Long

Nadere informatie

NOVEMBER 2013. Sociaal Verwarmingsfonds. Programmabrochure De Meet p.13. Zitmoment Durf vergelijken p.4. Samenaankoop goedkopere, p.22. p.

NOVEMBER 2013. Sociaal Verwarmingsfonds. Programmabrochure De Meet p.13. Zitmoment Durf vergelijken p.4. Samenaankoop goedkopere, p.22. p. de Zitmoment Durf vergelijken p.4 Samenaankoop goedkopere, groene energie p.9 Programmabrochure De Meet p.13 Sociaal Verwarmingsfonds 2013 p.22 NOVEMBER 2013 UITNEEMBAAR PROGRAMMABROCHURE NAJAAR 2013 -

Nadere informatie

Glabbe KLAP. 09 Diefstal- en brandpreventie. 13 Wat met frituurolie & -vet? 14 Interview André Tielen. 21 Kiezen van een energieleverancier

Glabbe KLAP. 09 Diefstal- en brandpreventie. 13 Wat met frituurolie & -vet? 14 Interview André Tielen. 21 Kiezen van een energieleverancier December 2009 Glabbe KLAP Gemeentelijk Infomagazine tweeëndertigste jaargang nummer 4 Attenrode-Wever Bunsbeek Glabbeek-Zuurbemde Kapellen IN DIT NUMMER: OCMW: vacatures OCMW: verwarmingstoelage Infoavond

Nadere informatie

infoblad periodieke uitgave november-december 14 - nr. 22 www.lichtervelde.be 100 jaar oorlog St. Jacobuskerk na bombardement, Lichtervelde, 1914

infoblad periodieke uitgave november-december 14 - nr. 22 www.lichtervelde.be 100 jaar oorlog St. Jacobuskerk na bombardement, Lichtervelde, 1914 infoblad periodieke uitgave november-december 14 - nr. 22 www.lichtervelde.be 100 jaar oorlog St. Jacobuskerk na bombardement, Lichtervelde, 1914 Inhoud Voorwoord Voorwoord 2 Varia 2 Bibliotheek 3 Milieu

Nadere informatie

infoblad #06 Klaar voor een energiezuinige winter NOVEMBER/DECEMBER 2014 TWEEMAANDELIJKSE UITGAVE

infoblad #06 Klaar voor een energiezuinige winter NOVEMBER/DECEMBER 2014 TWEEMAANDELIJKSE UITGAVE infoblad NOVEMBER/DECEMBER 2014 #06 TWEEMAANDELIJKSE UITGAVE www.kaprijke.be Klaar voor een energiezuinige winter Milieu Klaar voor een energiezuinige winter Je hebt het de laatste maanden wellicht in

Nadere informatie