Inleiding 4. 3 Communicatiemiddelen 14 Internet 14 Mobiel internet 15 De servicedesk medewerker 15

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Inleiding 4. 3 Communicatiemiddelen 14 Internet 14 Mobiel internet 15 De servicedesk medewerker 15"

Transcriptie

1 basishandleiding

2 INHOUD Inleiding 4 1 Alex Advies: uw digitale beleggingsadviseur 5 Wat is advies? 5 Persoonlijk risicogetal en portefeuillerisicogetal 6 Waarover adviseert Alex? 6 Hoe komen adviezen tot stand? 6 2 Aan de slag met uw adviesrekening 10 Voor de eerste keer inloggen 10 Vaststellen beleggingsplan 11 Beginnen met beleggen 12 Verkorte handleiding 13 3 Communicatiemiddelen 14 Internet 14 Mobiel internet 15 De servicedesk medewerker 15 4 Uw adviesrekening 16 Geldrekening 16 Geld en effecten overboeken 16 5 Risico s 20 Het begrip advies nogmaals toegelicht 20 Het belang van kennis 20 Risicobeheersing 20 Algemene risico s 22 Specifieke beursrisico s 23 Risico s specifieke ordertypen 23 Risico s van calamiteiten: handelsonderbrekingen en storingen 24 Overige risico s 24 Risico s van specifieke financiële producten 24 6 Beveiliging 26 Wat doet Alex? 26 Wat verwachten wij van u? 27 7 Beurzen 30 NYSE Euronext Amsterdam Stock Market 30 Buitenlandse beurzen 31 8 Orders en fiattering 32 Het opgeven van orders 32 Fiattering 32 Verwerking van orders 33 Orders plaatsen bij een internetstoring 34 Het Beleid Orderuitvoering van Alex 34 9 Vrije bestedingsruimte (VBR) 35 Uitleg vrije bestedingsruimte 35 Componenten vrije bestedingsruimte 35 Voorbeeld berekening vrije bestedingsruimte 36 Negatieve vrije bestedingsruimte 36 Ad BH

3 10 De administratie van uw adviesrekening 38 Dividend 38 Obligaties 39 Claims 39 Aandeelhoudersvergaderingen 40 Class actions 40 Rekeningoverzichten Het Beleid Belangenbescherming Alex 42 Uitgangspunt 42 Bescherming van uw gelden en effecten bij Alex 42 Gelden 42 Nog niet geleverde effecten 42 Geleverde effecten 42 Inschakeling van derden 43 Pandrecht en verrekeningsrecht 43 Toekomstige ontwikkelingen Wijzigingen in uw persoonlijke gegevens 44 Algemeen 44 Adresgegevens 44 Wachtwoord aanvragen 45 Het wijzigen en toevoegen van een tegenrekening 45 Abonnementen op instellingen 45 Als u meerderjarig wordt 46 Wijzigingen gegevens rechtspersonen 46 Wijziging tenaamstelling 46 Volmacht 46 Overlijden 47 Opzeggen individuele beschikkingsbevoegdheid bij een en/of rekening 47 Een algemene blokkade opheffen 47 Rekening opheffen Mijn Alex 48 Instellingen 48 Mailbox Beleid inzake belangenconflicten 49 Voorkomen belangenconflicten 49 Functiescheiding 49 Privé beleggingen medewerkers Alex 49 Nevenfuncties 49 Gelijke behandeling 49 Controle 49 Procedure belangenconflict 50 Registratie belangenconflicten 50 Toekomst Klachtenprocedure 51 Wat te doen bij een klacht? 51 Klachtencommissie KiFiD53 Bijlage 1 Beurzen 52 Bijlage 2 Hoe wijzigt u uw persoonlijke gegevens? 53 Bijlage 3 Producten, diensten en communicatiemiddelen 54 Bijlage 4 Risicoprofielen 56 Bijlage 5 Alex Advies-Begrippenlijst 57 Ad BH

4 INLEIDING Alex Vermogensbank Alex Vermogensbank (hierna: Alex) is in mei 1999 opgericht vanuit de gedachte dat de particuliere belegger zelfstandig moet kunnen beleggen en tegelijkertijd over dezelfde mogelijkheden moet beschikken als de professionele belegger. Innovatie en service zijn daarbij de kernwaarden. Alex Advies is een volledig geautomatiseerde, digitale beleggingsadviseur die u adviezen op maat geeft. Alex Advies is snel, een voudig en tijdbesparend. Sinds januari 2008 is Alex Vermogensbank een handelsnaam van BinckBank N.V. (hierna: BinckBank). BinckBank is een vergunninghouder van De Nederlandsche Bank N.V. (DNB) en geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten (AFM). Handleiding en voorwaarden Voor u ligt de Basishandleiding van Alex Advies. U vindt hierin informatie over de werking van Alex Advies, de effectendiensten die Alex aanbiedt en de daaraan verbonden risico s. Ook meer praktische zaken die aan het beleggen via advies van Alex Advies zijn verbonden, zoals het overboeken van geld en effecten, de beurzen waarop u kunt handelen of de manier waarop u wijzigingen in uw persoonlijke gegevens kunt doorgeven, vindt u terug in deze handleiding. Wij maken u erop attent dat de Basishandleiding onderdeel uitmaakt van de Basisvoorwaarden Effectendienstverlening Alex en het bijbehorende Addendum Advies van Alex. Wij adviseren u de informatie in de Basishandleiding en in het bijzonder ook hoofdstuk 5 dat over risico s gaat goed te lezen voordat u een adviesrekening opent. Daarnaast is de Basishandleiding bedoeld als naslagwerk. De Basisvoorwaarden en het Addendum Advies van Alex kunt u downloaden en printen via Wilt u de Basisvoorwaarden, het Addendum Advies van Alex en de Basishandleiding liever per post ontvangen, neemt u dan contact op met de servicedesk. Beleid Orderuitvoering van Alex De actuele versie van het Beleid Orderuitvoering vindt u op onze website. Wij adviseren u dit beleid goed te lezen. Stel uw vragen aan Alex Heeft u vragen, neemt u dan contact op met de servicedesk. De servicedesk is dagelijks bereikbaar van 8.00 tot uur via telefoonnummer (keuze 2). Uiteraard kunt u ook een sturen naar Veel succes! Alex Vermogensbank Barbara Strozzilaan HN Amsterdam Postbus AA Amsterdam Servicedesk Fax Internet Mobiel internet https://mobiel.alex.nl Ad BH

5 1 ALEX ADVIES: UW DIGITALE BELEGGINGSADVISEUR Als u belegt wilt u natuurlijk een mooi rendement halen op uw vermogen. Maar misschien heeft u niet de tijd, zin of kennis om er zelf mee bezig te zijn. Dan is advies iets voor u. Alex Advies is de nieuwe manier van beleggen met advies. Nieuw doordat de adviezen door computer modellen gegenereerd worden, waardoor u zeker kunt zijn van betrouwbare en objectieve adviezen. Maar vooral nieuw doordat Alex beleggen met advies bereikbaar maakt voor iedereen met of meer. In dit hoofdstuk leest u wat advies eigenlijk is, waarom Alex heeft gekozen voor modelmatig beleggen en welke rol risicobeheersing inneemt, waarover u geadviseerd wordt en waarover niet en hoe adviezen tot stand komen. Uitgebreide informatie over portefeuillerisico, het risicoprofiel en risico beheersing vindt u in hoofdstuk 5 Risico s. 1.1 Wat is advies? Drie soorten dienstverlening: verschillen en overeenkomsten In de beleggerswereld wordt onderscheid gemaakt tussen verschillende niveaus van dienstverlening. Belangrijke vormen van effectendienstverlening door een bank zijn: 1 Execution-only 2 Vermogensbeheer 3 Advies Elke vorm heeft specifieke kenmerken en kent een verdeling van verantwoordelijkheden tussen klant en bank Execution-only Misschien heeft u al een beleggingsrekening bij Alex. De effectendienst die Alex aanbiedt, wordt ook wel execution-only dienstverlening genoemd. Zoals deze term al aangeeft, zorgt Alex voor dit type rekening uitsluitend voor de uitvoering ( execution ) of het doorgeven van door de klant opgegeven aan- of verkooporders. De klant blijft altijd zelf verantwoordelijk voor zijn beleggingsbeleid en de orders die hij geeft Vermogensbeheer Bij vermogensbeheer laat de klant zijn beleggingen geheel over aan een vermogensbeheerder, die hiervoor een overeenkomst met de klant afsluit. De vermogensbeheerder plaatst op basis van de in de overeen komst gemaakte afspraken zelfstandig aan- en verkooporders op de beurs. U kunt uw vermogen ook laten beheren door de vermogensbeheer dienst van Alex Advies Advies heeft elementen van vermogensbeheer en van execution-only. Zo worden, net als bij vermogens beheer, de aan- en verkoopmogelijkheden door de adviseur geselecteerd en aan de klant voorgelegd. De beleggingsadviseur vergelijkt daarbij steeds het risicoprofiel en de beleggingsvoorkeuren van de klant met elkaar. Aan de andere kant is de klant zelf, net als bij execution-only, degene die de orders op de beurs plaatst. De klant blijft altijd zelf verantwoordelijk voor de beslissing om de gegeven adviezen wel of niet op te volgen. Advies heeft meer kenmerken van execution-only dan van vermogensbeheer en komt er zelfs heel dichtbij. Alex Advies is een echte adviesdienst. Het voorziet u van beleggingsadviezen die perfect zijn afgestemd op uw persoonlijke situatie die weer is gebaseerd op de gegevens die u tijdens het vaststellen van uw beleggingsplan heeft verstrekt (zie hoofdstuk 2.2). Maar omdat u zelf verantwoordelijk blijft voor de beslissing of u de gegeven adviezen wilt opvolgen, kunt u dus niet, zoals bij vermogensbeheer, alles aan Alex overlaten. Net als bij execution-only heeft u nog steeds het heft in eigen handen. Het is deze ideale mix die veel beleggers aanspreekt en tot betere resultaten kan leiden, vooral bij beleggers met minder kennis van effecten en ervaring in beleggen. Ad BH

6 1.2 Persoonlijk risicogetal en portefeuillerisicogetal Het uitgangspunt van Alex is het zoeken van de juiste verhouding tussen risico en rendement. Risicobeheersing speelt daarin een belangrijke rol. Uw persoonlijke risicogetal (getal dat aangeeft hoeveel risico u wilt en kunt nemen) en portefeuillerisicogetal worden daarom dagelijks vergeleken. Hierbij wordt geprobeerd het risico van uw portefeuille daar waar nodig in balans te krijgen met de hoeveelheid risico die u persoonlijk aankunt. Als de portefeuille een hoger risicogetal heeft dan uw risicoprofiel, wordt automatisch een verkoopadvies afgegeven en wordt u aangeraden om een minder risicovol aandeel te kopen of voor dat deel van de portefeuille liquide middelen aan te houden zodat de portefeuille weer binnen uw risicoprofiel past. Deze risicocheck vindt elke dag plaats. Uitgebreide informatie over portefeuille risico, het risicoprofiel en risicobeheersing vindt u in hoofdstuk 5 Risico s. 1.3 Waarover adviseert Alex? Alex adviseert over zo n 400 Europese aandelen. Daarnaast geeft Alex advies over staatsobligaties. Over welke van deze effecten u advies krijgt, hangt af van uw risicoprofiel (zie hoofdstuk 2.2.1). Dit is het universum waarover advies wordt gegeven. Welke aandelen en staatsobligaties precies tot uw universum behoren, vindt u onder het kopje Beleggingsplan op de homepage. Over aandelen en staatsobligaties die niet tot uw universum horen, krijgt u geen advies. In deze effecten en ook in beleggingsfondsen, warrants enzovoorts kunt u overigens wel via Alex handelen (zie bijlage 1). Wij raden u aan geen fondsen over te boeken naar of aan te houden op uw adviesrekening waarover u geen adviezen kunt krijgen. Deze fondsen kunt u beter overboeken naar een beleggingsrekening Minimale inleg U kunt al beleggen via Alex Advies vanaf een inleg van euro. De mate van spreiding van uw portefeuille is wel afhankelijk van de grootte van uw vermogen. Wanneer u een defensieve belegger bent die relatief weinig risico wenst te nemen dan dient u minimaal met euro te beleggen. Als uw vermogen, bestaande uit uw portefeuille en liquide middelen, door bijvoorbeeld koersdalingen onder de grens van danwel euro komt, dan blijft u tijdelijk gewoon adviezen ontvangen. 1.4 Hoe komen adviezen tot stand? Zoals gezegd, adviseert Alex over aandelen en staatsobligaties. Waarover u advies krijgt, hangt af van uw risicogetal. Is uw risicogetal groter dan 60, dan krijgt u alleen advies over aandelen. Heeft u een risicogetal tussen de 30 en 60, u bent dan een defensieve belegger, dan krijgt u het advies om 50% van uw vermogen te beleggen in obligaties en 50% in aandelen. Alles over de wijze waarop adviezen voor aandelen totstandkomen, leest u in hoofdstuk Meer over obligatie-adviezen leest u in hoofdstuk Aandelen Het adviesmodel is het hart van Alex Advies en bevat een groot aantal computermodellen die u kunt vergelijken met analisten. Elke maand bekijkt het adviesmodel welk van de computermodellen voor een bepaald fonds de afgelopen periode het beste heeft gepresteerd. Alex kiest vervolgens dit best presterende computermodel uit om gedurende een maand dagelijks alle adviezen te geven voor dat fonds. Of de adviezen die het gekozen computermodel geeft uiteindelijk uitmonden in een koop- of verkoopadvies hangt af van verschillende factoren. Uw risicoprofiel, de samenstelling van uw portefeuille en de stoploss koers bepalen uiteindelijk of u voor een fonds een advies krijgt (zie hoofdstuk ) Advies alleen gebaseerd op technische/kwantitatieve analyse Er zijn grofweg twee belangrijke methoden om de markt te analyseren: fundamenteel en technisch/ kwantitatief. Belegt u op basis van fundamentele analyse dan kijkt u vooral naar de bedrijven zelf, de aantrekkelijkheid van de bedrijfstak en welke bedrijven binnen de bedrijfstak het beste presteren. Belangrijke kengetallen bij fundamentele analyse zijn omzet en winst en de ontwikkeling hiervan, kwaliteit van het management, dividenduitkering, stabiliteit van de dividendontwikkeling en prognose van toekomstige rendementen. Ad BH

7 Zoals eerder gezegd, adviseert Alex op basis van technische/kwantitatieve analyse. Deze analyse is niet zoals bij fundamentele analyse geïnteresseerd in de kengetallen van een beursfonds, maar probeert aan de hand van historische koersen en daarbij gehandelde volumes het koersverloop op korte(re) termijn te voorspellen. Het is belangrijk dat u zich realiseert dat nieuws, zoals de bekendmaking van een fraudeschandaal, niet direct in de koersen is verwerkt. Desondanks is het mogelijk dat er, terwijl u dat eigenlijk niet zou verwachten, toch een (koop) advies wordt gegeven. Adviezen komen immers op basis van historische koersen tot stand. Zodra het nieuws wel in de koers is verwerkt en de beurskoers daadwerkelijk sterk daalt (sterker dan het stoploss percentage), dan zal de volgende dag een verkoopadvies worden gegeven Laag kopen, hoog verkopen: hoe doet Alex Advies dat? Alex streeft ernaar wat elke belegger zou willen doen: laag kopen en hoog verkopen. Maar hoe weet je wanneer een koers laag en hoog is? Als het adviesmodel een positief koerspatroon herkent, dan wordt het signaal afgegeven om dit aandeel te kopen (mits het aandeel toebehoort aan uw universum). Afhankelijk van uw portefeuille wordt dit signaal omgezet in een koopadvies. Dagelijks wordt bepaald of het positieve koerspatroon omslaat in een negatief koerspatroon. Als dat gebeurt, volgt het advies om te verkopen. Dit verkoopmoment wordt bijvoorbeeld veroorzaakt doordat beleggers langzaamaan en achtereenvolgens uit het aandeel zijn gestapt of doordat de koers van het aandeel door zijn ondergrens zakt. Het aandeel zakt door de stoploss. De stoploss koers is een dynamische ondergrens die aangeeft wanneer er zeker verkocht moet worden. De stoploss koers is bedoeld om het neerwaartse risico af te dekken en beweegt evenredig mee met de koers van het aandeel. Dus stijgt de koers van een aandeel, dan stijgt de stoploss koers ook. Zodra een aandeel de stoploss koers bereikt, geeft het systeem een verkoopadvies. Ook al ligt de verkoopprijs onder de aankoopprijs. Realiseert u zich dat de stoploss koers iets anders is dan een stoploss order. Alex plaatst voor u geen stoploss order die automatisch wordt uitgevoerd bij een bepaald koersniveau maar geeft een verkoop a d v i e s. U moet dus zelf, als u het advies opvolgt, een verkooporder plaatsen. Overigens kunt u via Alex wel zelf trailing-stop orders plaatsen (zie hoofdstuk ). Door consequent de signalen van het systeem op te volgen, krijgt u gemiddeld in 40% van de gevallen adviezen die een positief rendement opleveren. Door bij een daling uit te stappen blijft de schade van adviezen die geen positief rendement opleveren zodanig beperkt dat winsten van de aandelen waarin u wel kunt blijven zitten groter zijn dan de verliezen die gemaakt worden door de verkeerde aankopen. Er wordt een beleggingsbeleid gehanteerd, dat gemiddeld 20 tot 30 adviezen per jaar oplevert. Een goed advies is niet alleen een advies dat tot winst heeft geleid, maar ook een advies dat een verlies heeft weten te beperken. Houdt u er rekening mee dat u bij een onzekere beurs gedurende een mogelijk lange tijd geen koopadviezen krijgt. Alex is namelijk van mening dat alleen koopwaardige aandelen gekocht moeten worden. Over het liquide deel van uw vermogen ontvangt u een aantrekkelijke rente Spreiding Alex spreidt uw vermogen over sectoren. Bij het innemen van een positie wordt gecontroleerd of na het kopen van de positie dit tot een overweging in een bepaalde sector leidt. De grens ligt bij 33% van de waarde van uw totale portefeuille in één sector. Hiermee wordt voorkomen dat er een overweging in één sector is. Zo wordt het risico beperkt dat als het slecht gaat in een bepaalde sector, dit een te grote invloed heeft op de gehele portefeuille. Daarnaast spreidt Alex uw vermogen over verschillende aandelen om zodoende het bedrijfsspecifieke risico te verminderen. Ad BH

8 In onderstaande tabel wordt de spreiding over het aantal aandelen weergegeven bij een bepaald vermogen. Vermogen (in euro) Spreiding Aankoopbedrag (in euro) Bent u een defensieve belegger, dan krijgt u het advies om slechts de helft van uw vermogen in aandelen te beleggen en de andere helft in obligaties. Om de spreiding voor het defensieve profiel te berekenen dient het vermogen door twee gedeeld te worden (om zo tot het bedrag te komen dat in aandelen belegd zal worden), waarna de spreidingstabel uitkomst geeft over de spreiding over het aantal aandelen Obligaties Bent u een defensieve belegger, dan is de minimale inleg U krijgt dan het advies om 50% van uw vermogen te beleggen in aan delen en 50% in obligaties. Bij het maken van het beleggingsplan geeft u aan welk bedrag u via Alex Advies wil beleggen. Op basis van dit bedrag wordt het eindbedrag bepaald. Dit is het bedrag dat in obligaties wordt belegd. Het bedrag blijft gedurende de gehele looptijd constant en wordt dus niet aangepast voor bijvoorbeeld inflatie. Ook wordt het bedrag niet aangepast indien u geld wegboekt. In dat geval dient u uw beleggingsplan opnieuw te maken. Wel kan het eindbedrag door herwaardering hoger worden (zie hoofdstuk ) Obligatiestrategie De strategie die Alex volgt voor het gedeelte van uw vermogen dat in obligaties wordt belegd, heet laddering. Dit houdt in dat u, afhankelijk van uw vermogen en beleggingshorizon, het advies krijgt om obligaties met verschillende looptijden, en dus verschillende rendementen, te kopen. Op deze manier wordt het renterisico geminimaliseerd. Het door u verkregen rendement zal dus een gemiddelde zijn. Alex neemt niet de rentecomponent als uitgangspunt. Iedere keer nadat de looptijd van een obligatie afloopt, krijgt u het advies om het vrijgekomen vermogen opnieuw te investeren in een langlopende obligatie. Doordat om de zoveel tijd een obligatie afloopt en er een nieuwe obligatie met een lange looptijd wordt gekocht, ontstaat er een portefeuille met obligaties die zijn aangekocht in tijden van hoge en lage rentestanden. Alleen als u een korte beleggingshorizon heeft, wordt uw vermogen in één obligatieserie belegd. Als uw beleggingshorizon dusdanig kort is dat het financieel niet aantrekkelijk is om een obligatie aan te kopen, zal het obligatie gedeelte cash worden aangehouden. In voorbeeld 1 lichten we de ladderstrategie toe. Ad BH

9 Voorbeeld 1 In onderstaande figuur is de ladderstrategie grafisch weergegeven. Er is gekozen voor een obligatie met een resterende looptijd van 2, 4 en 6 jaar. Na 2 jaar wordt de eerste obligatie afgelost. Het geld dat hierdoor vrijvalt, wordt weer geïnvesteerd in een nieuwe obligatie. Twee jaar na de eerste aflossing wordt de tweede obligatie (met een oorspronkelijke looptijd van vier jaar) afgelost. Dit geld wordt dan vervolgens weer geïnvesteerd in een nieuwe obligatie. Hierbij wordt rekening gehouden met uw beleggingshorizon. Obligatie A 2 jaar Nieuwe obligatie 6 jaar Obligatie B 4 jaar Nieuwe obligatie 6 jaar Obligatie C 6 jaar Nieuwe obligatie 6 jaar Alex belegt alleen in staatsobligaties Herwaardering Als u een defensief profiel heeft belegt Alex uw vermogen voor 50% in obligaties en voor 50% in aandelen en eventueel liquide middelen. Dit heet ook wel de asset mix. Alex geeft een herwaarderingsadvies als door één van onderstaande redenen de asset mix uit balans raakt: n De waarde van uw aandelenportefeuille is gestegen. n U heeft geld overgemaakt naar uw rekening. Om ervoor te zorgen dat de balans hersteld wordt, geeft Alex het advies om obligaties te kopen. Dit kan uiteraard alleen als er voldoende kasgeld is. Is dat niet het geval, dan wacht Alex met een obligatie-advies totdat er aandelen zijn verkocht. Alex geeft dus nooit een verkoopadvies van aandelen om een deel van het vermogen vrij te maken voor obligaties. Omdat u een deel van uw winsten in veilige obligaties belegt, heeft herwaardering ook tot gevolg dat uw eindbedrag stijgt. Ad BH

10 2 AAN DE SLAG MET UW ADVIESREKENING In dit hoofdstuk leest u stapsgewijs wat u moet doen om snel met Alex Advies aan de slag te kunnen. Graag attenderen wij u op hoofdstuk 3 Communicatiemiddelen en bijlage 5 Alex Advies-begrippenlijst waarin uitgebreid wordt ingegaan op de begrippen gebruikersnaam, wachtwoord en vervolgrekening. 2.1 Voor de eerste keer inloggen Als u al een rekening bij Alex heeft Als u al een rekening bij Alex heeft met dezelfde tenaamstelling en u heeft uw adviesrekening als vervolgrekening geopend, dan ontvangt u van Alex niet opnieuw een wachtwoord. Daarnaast is de gebruikersnaam standaard gelijk aan die van uw al bestaande Alex-rekening. U hoeft dus maar één gebruikersnaam en wachtwoord te onthouden. U logt in op uw persoonlijke pagina door op uw gebruikersnaam en wachtwoord in te vullen. Dit is dus de gebruikersnaam en het wachtwoord van uw al bestaande Alex-rekening. Zodra u heeft ingelogd, verschijnt er een scherm met een overzicht van uw Alex-rekeningen. In uw geval staan hier uw al bestaande Alexrekening(en) en uw nieuwe adviesrekening. Om naar de homepage te gaan, klikt u op uw adviesrekening. Hierna verschijnt er een scherm met het verzoek uw beleggingsplan vast te stellen (zie hoofdstuk 2.2). Stap 1: Ga naar Stap 2: Toets de gebruikersnaam en het wachtwoord in van uw bestaande Alex-rekening. Stap 3: Klik op het driekhoekje voor uw nieuwe adviesrekening en kies voor Inloggen. Stap 4: Klik op vaststellen beleggingsplan Als u nog géén rekening bij Alex heeft Als u nog géén rekening bij Alex heeft of een rekening met een andere tenaamstelling dan uw nieuwe adviesrekening, dan ontvangt u van Alex een brief met een wachtwoord voor uw adviesrekening. Uw gebruikersnaam is gelijk aan het rekeningnummer van uw adviesrekening (zie hoofdstuk 3.1.2). U logt in op uw persoonlijke pagina door op uw gebruikersnaam en wachtwoord in te vullen. Als u voor de eerste keer inlogt met uw gebruikersnaam en wachtwoord krijgt u het verzoek om uw wachtwoord te wijzigen. Zodra u heeft ingelogd, verschijnt er een scherm met het verzoek uw beleggingsplan vast te stellen (zie hoofdstuk 2.2). Stap 1: Ga naar Stap 2: Toets de gebruikersnaam en het wachtwoord in dat u van Alex heeft ontvangen. Stap 3: Wijzig uw wachtwoord. Stap 4: Klik op vaststellen beleggingsplan Hulp bij inloggen De toegang tot uw adviesrekening is zo eenvoudig mogelijk opgezet. Toch kan het gebeuren dat u niet direct kunt inloggen. Neemt u in dat geval telefonisch of per contact op met de servicedesk. De medewerkers helpen u graag met inloggen. Ad BH

11 2.2 Vaststellen beleggingsplan Om het advies zo goed mogelijk op uw specifieke wensen aan te laten sluiten, stelt u eerst uw beleggingsplan vast. Het is heel belangrijk dat u de vragen serieus, zorgvuldig en naar waarheid beantwoordt. De adviezen die u van Alex krijgt, zijn namelijk gebaseerd op de antwoorden die u tijdens het vaststellen van uw beleggingsplan geeft. Realiseert u zich dat Alex niet controleert of uw antwoorden overeenkomen met de werkelijkheid. U bent zelf verantwoordelijk voor de juistheid van uw antwoorden Risicoprofiel Allereerst wordt uw risicoprofiel vastgesteld aan de hand van uw antwoorden op enkele door ons gestelde vragen. Daarvoor gebruikt Alex geavanceerde software. Deze software is gebaseerd op een in de financiële wereld veel toegepaste en door de Autoriteit Financiële Markten ( AFM ) goedgekeurde methode voor de berekening van beleggingsrisico s. Het doel is om uw persoonlijke risicotolerantie te bepalen. Of met andere woorden: hoeveel risico wilt u nemen? Daarnaast wordt aan de hand van uw persoonlijke situatie vastgesteld welk risico u op grond van wet- en regelgeving kunt of mag lopen. Belegt u bijvoorbeeld voor uw pensioen én heeft u het geld binnen een bepaalde termijn nodig, dan kan Alex u wellicht niet adviseren. U krijgt dan het advies om een beleggingsrekening te openen. De vragen die Alex u stelt, hebben betrekking op onder andere uw (beschikbare) financiële middelen, uw beleggingshorizon en uw risicobereidheid. Op basis van uw antwoorden wordt voor u een persoonlijk risicogetal en bijbehorend risicoprofiel berekend. Heeft u een risicogetal kleiner dan 30 dan kan Alex u niet adviseren. U kunt dan overwegen om een spaarrekening te openen. Meer gedetailleerde informatie over het risicoprofiel leest u in hoofdstuk 5. In bijlage 4 vindt u van elk risicoprofiel een omschrijving Beleggingsplan Afhankelijk van het risicogetal bepaalt Alex Advies over welke effecten u advies krijgt (uw universum). Alex Advies adviseert over zo n 400 Europese aandelen en Nederlandse staatsobligaties. In bijlage 1 ziet u welke beurzen tot het universum van Alex Advies behoren. Het beleggingsplan is een samenvatting van alle gemaakte afspraken. Het beleggingsplan is via internet beschikbaar en kunt u op elk gewenst moment aanpassen. Stap 1: Doorloop de vragen om uw risicoprofiel te bepalen. Stap 2: Keur het beleggingsplan goed. Stap 3: Geef aan hoe u uw adviesberichten wilt ontvangen. Stap 4: U kunt aan de slag Jaarlijkse herziening beleggingsplan Vinden er veranderingen in uw persoonlijke omstandigheden plaats, dan dient u opnieuw uw beleggingsplan vast te stellen zodat de adviezen kunnen worden aangepast aan uw nieuwe situatie. Om deze reden zullen wij u jaarlijks vragen of uw situatie is gewijzigd. Als u akkoord bent, keurt u het nieuwe beleggingsplan goed. Realiseert u zich wel dat dit kan betekenen dat het beleggingsbeleid wijzigt. Ad BH

12 2.3 Beginnen met beleggen Nadat u het beleggingsplan heeft goedgekeurd en heeft aangegeven hoe u uw adviesberichten wenst te ontvangen, begint uw adviesrelatie Eerste analyse Heeft u al geld gestort en/of uw huidige portefeuille overgeboekt (zie hoofdstuk ), dan maakt Alex op basis van uw beleggingsplan en eventuele portefeuille een eerste analyse en geeft eventueel een eerste advies. Als u nog geen geld en/of effecten heeft overgeboekt, dan krijgt u pas uw eerste advies zodra Alex uw geld en/of effecten heeft ontvangen. Boekt u een fonds over dat niet is opgenomen in het universum, dan krijgt u over dat fonds geen advies (zie hoofdstuk 1.4). Zoals u in hoofdstuk heeft kunnen lezen, is de minimale inleg om met Alex Advies te kunnen beleggen, vastgesteld op euro. Houdt u er rekening mee dat het enige tijd kan duren voordat u volbelegd bent. Dit houdt in dat u alleen aandelen en/of obligaties heeft en een minimale hoeveelheid geld op uw rekening-courantsaldo aanhoudt. Alex is namelijk van mening dat alleen koopwaardige aandelen gekocht moeten worden Advies van de dag Als Alex een advies voor u heeft, leest u dat elke beursdag voor opening van de beurs op uw persoonlijke pagina. Een advies kan bestaan uit meerdere adviesregels. U krijgt, mits u de adviesnotifi catie(s) heeft ingesteld, voor opening van de beurs ook een en/of sms-bericht met uw adviezen. Onderaan de homepage staan twee links: n Ja, ik wil het advies opvolgen en mijn order(s) plaatsen. n Nee, ik wil het advies niet opvolgen Ja, ik wil het advies opvolgen en mijn order(s) plaatsen Als u besluit om het advies op te volgen, dan worden er automatisch net zoveel ordertickets als het aantal adviesregels geopend. De ordertickets zijn al helemaal ingevuld. Het enige wat u dan nog moet doen, is de door u gewenste limiet invullen. Deze moet u zelf bepalen. Houdt u er rekening mee dat adviezen voor opening van de beurs worden gegeven en dat koersen sterk kunnen afwijken van de slotkoers van de vorige beursdag. Als u de limiet heeft ingevuld, klikt u op Teruglezen en verschijnt het terugleesscherm. Zodra u akkoord geeft, gaat uw order naar de beurs. Let op: Windows XP met servicepack 2 kent zogenaamde pop-up killers. Heeft u dergelijke pop-up killers op uw computer geïnstalleerd, dan wordt er maar één orderticket geopend. In dat geval kunt u de overige ordertickets alsnog openen door eerst op uitleg achter elke adviesregel te klikken en daarna op de link rechtsboven aan de klantensite achter het woord advies. U moet dit voor alle adviesregels apart doen Nee, ik wil het advies niet opvolgen Volgt u het advies niet op, dan verschijnt er een scherm met het verzoek om aan te vinken welk deel van het advies u niet wilt opvolgen. Krijgt u het advies om een obligatie te kopen of te verkopen, dan kunt dit advies niet aanvinken. Met andere woorden: u kunt bij een obligatie-advies niet kiezen voor een second best-advies. Nadat u heeft aangegeven welke adviesregels u niet wilt opvolgen, klikt u op doorgaan. Vervolgens komt u terug op de homepage en krijgt u geen advies of een second best-advies. Realiseert u zich dat een second best-advies een minder optimaal advies is dan het oorspronkelijke advies en dus geen gelijk waardig alternatief. U kunt er nu weer voor kiezen om het advies wel of niet op te volgen. Volgt u een advies of een adviesregel niet op, dan houdt Alex hier rekening mee. U krijgt dan voor die fondsen de komende tien beursdagen geen advies meer. In het tabblad Adviesblokkades onder het menu Beleggingsplan op de klantensite ziet u welke fondsen zijn geblokkeerd voor advies. Hier kunt u de door u geblokkeerde fondsen ook weer deblokkeren. Krijgt u echter een verkoopadvies om risico redenen of een stoploss verkoopadvies, dan kunt geen adviesblokkade instellen. Ad BH

13 Ondanks dat u zelf verantwoordelijk bent voor het wel of niet opvolgen van een advies, wijzen wij u erop dat als u een advies niet opvolgt (u plaatst bijvoorbeeld de order niet of voor een ander aantal of op een andere dag) het risico bestaat dat u meer risico neemt dan op basis van uw risicoprofiel verantwoord is. Bovendien kunnen andere keuzes tot andere rendementen leiden dan verwacht. Om uw risicoprofiel weer in evenwicht te krijgen met het risico van uw portefeuille is het mogelijk dat Alex Advies zogenaamde reparatie-adviezen geeft. Het daadwerkelijke aantal transacties zal hierdoor hoger zijn dan het verwachte aantal Geef altijd aan of u het advies wilt opvolgen of niet Geef altijd aan of u het advies wel of niet wilt opvolgen. Alex registreert dat en houdt hier rekening mee bij adviezen die daarna worden gegeven Advieshistorie In de advieshistorie vindt u een overzicht van al uw adviezen uit het verleden. Het advies van de dag staat bovenaan (de adviesdatum is de datum waarop de koersen zijn geanalyseerd). Wij wijzen u erop dat de adviezen alleen geldig zijn voor de dag waarop ze zijn gegeven en raden u aan oude adviezen niet alsnog of opnieuw op te volgen. Kijkt u voor het meest actuele advies altijd op de homepage. 2.4 Verkorte handleiding De onderwerpen in dit hoofdstuk komen nog eens uitgebreid aan bod in de verkorte handleiding, die u bij opening van uw adviesrekening ontvangt. Ad BH

14 3 COMMUNICATIEMIDDELEN U kunt bij Alex Advies op drie verschillende manieren beleggen: n via internet; n via mobiel internet; n telefonisch via een servicedesk medewerker. Op elk gewenst moment kunt u kiezen voor het communicatiemiddel dat ú het beste uitkomt. Hieronder vindt u een korte uitleg over de drie communicatiemiddelen. In bijlage 3 treft u een kort overzicht aan van de producten en diensten die via de verschillende communicatiemiddelen mogelijk zijn. 3.1 Internet In dit hoofdstuk krijgt u een korte uitleg over de klantensite van Alex. Meer over de klantensite leest u in hoofdstuk 2 van deze handleiding en de verkorte handleiding die u bij opening van uw adviesrekening ontvangt Benodigde apparatuur Om op een snelle en efficiënte wijze gebruik te kunnen maken van Alex Advies moet u minimaal beschik ken over een pc voorzien van een Pentium processor, het besturingssysteem Windows (XP of hoger), 128 Mb intern geheugen en een 56k modem. De klantensite kan benaderd worden met behulp van Internet Explorer versie 6.0 of hoger. De klantensite is ontworpen voor 256 kleuren en een resolutie van 1024 bij Gebruikersnaam Als u voor het eerst klant van Alex wordt, ontvangt u een gebruikersnaam. Deze gebruikersnaam is geldig voor al uw vervolgrekeningen met dezelfde tenaamstelling die u hierna opent. Uw gebruikersnaam is in eerste instantie gelijk aan het rekeningnummer van uw eerste Alex-rekening. De gebruikersnaam kunt u, als u dat wenst, via uw instellingen (onder de button Mijn Alex ) op de klantensite wijzigen in een door u makkelijk te onthouden combinatie van cijfers en letters. De gebruikersnaam moet minimaal bestaan uit zeven en maximaal uit vijftien karakters waarvan minimaal twee cijfers. Als u uw gebruikersnaam bent vergeten, neemt u dan telefonisch contact op met de servicedesk. Na controle van uw rekeningnummer en het stellen van een paar persoonlijke vragen, geeft de medewerker u uw gebruikersnaam door. De servicedesk medewerker kan uw gebruikersnaam niet wijzigen. Als u uw rekeningnummer niet meer weet, kunt u per post uw gebruikersnaam opvragen Wachtwoord Als u voor het eerst klant van Alex wordt, ontvangt u een wachtwoord. Dit wachtwoord is geldig voor al uw vervolgrekeningen met dezelfde tenaamstelling die u hierna opent. Het wachtwoord is een mutatiewacht woord en is zowel geschikt voor het geven van opdrachten (muteren in de rekening) als het raadplegen van gegevens over uw portefeuille. Als u wilt, kunt u via uw instellingen op de klantensite een apart raad pleeg wacht woord instellen. Hiermee kunt u andere personen inzicht geven in de stand van zaken in uw porte feuille, maar behoudt u, tenzij u een volmacht heeft gegeven, zelf als enige het recht om opdrachten te geven. Uw mutatie- en raadpleegwachtwoord kunt u via internet wijzigen Geldigheidsduur Het mutatie- en raadpleegwachtwoord moeten allebei bestaan uit een combinatie van tien tot zestien cijfers en/ of letters en zijn geldig voor de klantensite en mobiel internet. Uw mutatiewachtwoord is standaard 180 dagen geldig. De geldigheidsduur van uw mutatiewachtwoord kunt u via uw instellingen op de klantensite aanpassen van dagelijks tot maximaal 180 dagen. Als de door u ingestelde termijn is ver streken, krijgt u van Alex automatisch een melding dat u uw wachtwoord moet wijzigen. Houdt u er rekening mee dat uw nieuwe wachtwoord minimaal vier karakters moet verschillen van uw vorige wacht woord. Een raadpleegwachtwoord kent geen beperkte geldigheidsduur Klantensite De klantensite van Alex Advies is overzichtelijk en gebruiksvriendelijk ingericht. Op uw persoonlijke pagina vindt u het advies van de dag en belangrijke berichten van Alex. En met één muisklik krijgt u een overzicht van uw advieshistorie, beleggingsplan en portefeuille. Op elke pagina waar u zich bevindt, staan verwijzingen naar alle andere pagina s. Ad BH

15 3.2 Mobiel internet Alex Advies is ook via mobiel internet toegankelijk (https://mobiel.alex.nl/) Benodigde apparatuur Om mobiel internet te kunnen gebruiken, heeft u een Personal Digital Assistant (PDA) met Microsoft Windows voor Pocket PC in combinatie met Microsoft Internet Explorer nodig. De navigatie en beveiliging van mobiel internet is hetzelfde als via de gewone klantensite van Alex Voor de eerste keer inloggen Voordat u mobiel internet kunt gebruiken en orders kunt plaatsen, moet u eerst een keer ingelogd hebben op de gewone klantensite van Alex. Allereerst moet namelijk uw beleggingsplan zijn opgesteld. Dit is alleen mogelijk via de gewone klantensite (zie ook hoofdstuk 2.2) Gebruikersnaam en wachtwoord De gebruikersnaam en het wachtwoord zijn voor mobiel internet gelijk aan die voor de gewone klantensite (zie hoofdstuk en 3.1.3) Klantensite Via mobiel internet kunt u onder andere adviezen bekijken en opvolgen. De onderstaande functionaliteiten zijn niet via mobiel internet beschikbaar: n toelichting (bedrijfs-, koers- en fondsinformatie) op het advies; n advieshistorie; n beleggingsplan; n wijzigen risicoprofiel; n geld overboeken; n instellingen wijzigen; n formulieren downloaden. Meer informatie hierover vindt u in bijlage De servicedesk medewerker Vanzelfsprekend heeft u ook de mogelijkheid om een servicedesk medewerker te spreken. De mede werkers van de servicedesk staan zeven dagen per week van 8.00 tot uur telefonisch of per voor u klaar. De servicedesk is te bereiken via en telefonisch via (keuze 2). Na het beantwoorden van een aantal persoonlijke vragen kunt u wijzigingen doorgeven of informatie opvragen bij de medewerker. U kunt bij de servicedesk terecht met al uw vragen over Alex, de mutaties op uw rekening, uw portefeuille, enzovoorts. Let op: Adviezen van Alex komen geautomatiseerd tot stand. Servicedesk medewerkers zijn niet bevoegd en gekwalificeerd voor het geven van beleggingsadviezen. Ook kunnen de medewerkers de adviezen niet toelichten. Heeft u contact met de servicedesk, realiseert u zich dan dat uitlatingen van medewerkers nooit als beleggingsadvies mogen worden opgevat. Ad BH

16 4 UW ADVIESREKENING Uw adviesrekening bestaat uit een effectendepot, een eurorekening en een dollarrekening. In dit hoofdstuk vindt u informatie over deze twee verschillende soorten geldrekeningen en leest u hoe u geld en effecten van en naar uw adviesrekening kunt overboeken. 4.1 Geldrekening Als u een rekening bij Alex opent, wordt er standaard een euro- en dollarrekening voor u geopend. Alle transacties in dollars worden via uw dollarrekening afgewikkeld en transacties in alle andere valuta via uw eurorekening. Bij futureorders geldt dat uw vrije bestedingsruimte voldoende dient te zijn om de transactie te fiatteren. Wanneer de betreffende rekening onvoldoende saldo bevat dan ontstaat er een debetstand op de bewuste euro- of dollarrekening. U bent zelf verantwoordelijk voor het aanzuiveren van uw debetstand. U kunt dat bijvoorbeeld doen door geld over te boeken van uw euro- naar uw dollarrekening of vice versa (zie hoofdstuk Basishand leiding). Alex zuivert dus nooit uit eigen beweging een debetstand op uw dollarrekening aan door uw eurorekening te debiteren of omgekeerd. Voorbeeld 1 Stel, u wilt voor $ 800 effecten aankopen. Op uw eurorekening staat en op uw dollarrekening $ 500. Uw vrije bestedingsruimte is (bij een euro/dollarkoers van 1,00 en een valutarisico van 5%): /- (5% * 500) = Hoewel het saldo van uw dollarrekening maar $ 500 bedraagt, wordt uw order gefiatteerd. Uw vrije bestedingsruimte van is namelijk ruim voldoende om uw order te fiatteren. Na deze transactie bedraagt de debetstand op uw dollarrekening $ 300. Over dit bedrag moet u debet rente betalen Verwerking van transacties Bij Alex Advies kunt u handelen op NYSE Euronext Amsterdam Stock Market en op alle Eurobeurzen (zie bijlage 1). Alle transacties op deze beurzen, behalve die in dollars, worden omgezet in euro s en geboekt ten gunste of ten laste van uw eurorekening. De boekingen in euro s en dollars vinden plaats op de dag waarop de transactie is uitgevoerd. Alex rekent transacties in andere valuta dan de euro of de dollar de volgende beursdag af tegen de desbetreffende middagfixing (wisselkoers) die de Europese Centrale Bank (ECB) dagelijks verstrekt. Deze middagfixings worden dagelijks gepubliceerd in verschillende dagbladen. Uw dollarrekening is uitsluitend bedoeld voor de geldelijke afwikkeling van transacties in effecten die noteren in US dollars. Houdt u er rekening mee dat effectentransacties pas drie beursdagen (twee beursdagen voor transacties op de Frankfurter Wertpapierbörse) na de transactiedatum valutair worden bij- of afgeschreven op of van uw rekening (zie ook hoofdstuk 8.3.1) Verwerking van overige boekingen Naast bedragen die betrekking hebben op de verwerking van uw transacties worden uw euro- en dollarrekening gebruikt voor de afrekening van: n adviesvergoeding; n bewaarloon; n rente; n dividend- en couponuitkeringen; n overige kosten. Meer informatie hierover vindt u in het tarievenoverzicht. 4.2 Geld en effecten overboeken U kunt uitsluitend giraal geld (alleen euro s en dollars) en effecten overmaken van en naar uw adviesrekening. Het verrichten van contante stortingen of opnames is niet mogelijk. Alex heeft namelijk geen kasfaciliteit. Ook kunt u geen fysieke effecten in girale effecten om laten zetten, in bewaring geven of laten uitleveren. Ad BH

17 4.2.1 Geld overboeken naar uw adviesrekening Voor het eerst geld overboeken (identificatieboeking) Alex is, zoals elke bank, verplicht u te identificeren op grond van de Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme (Wwft). Het enige wat u daarvoor hoeft te doen, is een geldbedrag naar uw adviesrekening over boeken vanaf uw eigen bank- of girorekening in een EU-land met dezelfde tenaam stelling als uw adviesrekening. Voor en/of rekeningen geldt hetzelfde. Als u niet eenzelfde en/of rekening heeft, dan kunnen beide rekeninghouders afzonderlijk van hun eigen rekening een identificatie boeking overmaken. Zodra u dit heeft gedaan, geeft Alex uw rekening vrij en kunt u aan de slag. Let op: verzoek om kopie dagafschrift bij en/of-rekening Door een beperking in het Nederlandse betalingsverkeer is de tenaamstelling van de en/of-rekening waar het geldbedrag vandaan komt, helaas niet goed leesbaar. Wij kunnen de 2e rekeninghouder daarom in veel gevallen niet identificeren. Om deze reden verzoeken wij u, naast de geldoverboeking, een kopie van een dagafschrift op te sturen. Dit kan per post, of fax onder vermelding van uw Alex-rekeningnummer. Als u effecten of geld overboekt naar uw adviesrekening terwijl er nog geen identificatieboeking heeft plaatsgevonden, dan worden de effecten of het geldbedrag wel op uw rekening bijgeschreven maar wordt de mogelijkheid om orders te plaatsen en mutaties aan te brengen, geblokkeerd. U kunt dan wel al uw portefeuille via (mobiel) internet raadplegen. Zodra de identificatieboeking heeft plaats gevonden en u uw beleggingsplan heeft goedgekeurd, start de advisering van uw rekening. Opent u uw nieuwe adviesrekening als vervolgrekening, dan heeft u in het verleden voor uw bestaande Alexrekening al een identificatieboeking gedaan. Voor uw nieuwe adviesrekening hoeft dit dan niet nogmaals te gebeuren. U kunt dus meteen van elke willekeurige rekening geld of effecten overboeken naar uw adviesrekening Reguliere overboeking vanaf een Nederlandse instelling Als u geld wilt overboeken naar uw adviesrekening geeft u uw bank opdracht een geldbedrag over te boeken naar uw rekeningnummer. Voor het overboeken van dollars naar uw adviesrekening heeft u speciale overboekingsinstructies nodig. Deze kunt u opvragen bij de servicedesk. Omdat u alleen een euro- en dollarrekening kunt aanhouden, worden overboekingen in een andere valuta niet geaccepteerd. Let op: belegt u al in een bepaald fonds op basis van adviezen van Alex en u stort geld op uw rekening bij, dan zal Alex u niet adviseren om aandelen in dat fonds bij te kopen. Ook niet als het door u bijgestorte bedrag hiervoor wel ruimte zou bieden Spoedoverboekingen Alex verwerkt binnenkomende spoedoverboekingen gedurende de gehele dag. Alex kan niet garanderen dat spoedoverboekingen die na uur binnenkomen nog dezelfde dag geboekt worden (zie ook hoofdstuk 9.4.1). Spoedoverboekingen vanaf een buitenlandse rekening of een dollarrekening naar uw adviesrekening zijn niet mogelijk. Iedere bank heeft zijn eigen regels voor het opgeven van spoedoverboekingen. U kunt deze informatie het beste opvragen bij uw bank Overboekingen vanuit het buitenland Tussen het binnenlandse en buitenlandse betalingsverkeer bestaan belangrijke verschillen. Alle binnen landse, girale geldboekingen verlopen via Equens en de verrekening van de saldi tussen banken gebeurt via De Nederlandsche Bank. In het betalingsverkeer met het buitenland ontbreekt een dergelijke verreken centrale. Iedere bank heeft een netwerk van correspondentbanken in het buitenland en over en weer worden rekeningen aangehouden. Vanwege deze systematiek vergt het overboeken van geld via een instelling in het buitenland meer tijd dan een geldoverboeking via het Nederlandse circuit. Ook heeft u speciale overboekingsinstructies nodig. Deze instructies veranderen van tijd tot tijd en u kunt ze opvragen bij de servicedesk Geld overboeken vanaf uw adviesrekening De tegenrekening Opent u voor het eerst een rekening bij Alex dan moet u minimaal één en kunt u maximaal vijf tegenrekeningnummers opgeven. Heeft u uw nieuwe adviesrekening als vervolgrekening geopend dan gelden de tegenrekeningnummers van uw bestaande Alex-rekening ook voor uw nieuwe adviesrekening. Ad BH

18 Een tegenrekening is een geldrekening die u aanhoudt bij een bankinstelling en waar u geld naartoe wilt overboeken vanaf uw rekening bij Alex Advies. Het is niet mogelijk geld over te boeken naar andere rekeningen dan de door u opgegeven tegenrekeningen. U kunt uw tegenrekeningnummer(s) alleen wijzigen of laten toevoegen door een schriftelijke opdracht per post (geen fax of ). Zie ook hoofdstuk Het opgeven van een betalingsopdracht Een betalingsopdracht kunt u bij Alex op drie manieren opgeven: via internet (onder het kopje Porte feuille ), een servicedesk medewerker of door het ondertekenen en inzenden van een overboekings formulier (per post, geen fax of ). Als u uitsluitend schriftelijk uw betalingsopdrachten wenst op te geven, kunt u dit via de blokkade-instelling betalingsverkeer aangeven. Uw geldrekening wordt direct gedebiteerd na ontvangst van uw betalingsopdracht. Dit is ook het geval als uw betalingsopdracht op een latere datum, bijvoorbeeld de dag erna, wordt uitgevoerd Reguliere overboeking naar een financiële instelling in Nederland Als Alex op een beursdag voor uur uw overboekingsopdracht ontvangt, wordt deze in de regel nog dezelfde dag verwerkt. Anders gebeurt dit de volgende beursdag. De bankinstelling van uw tegenrekening ontvangt het bedrag over het algemeen na één werkdag Spoedoverboekingen Wilt u nog dezelfde dag over een bedrag op uw tegenrekening beschikken, geeft u dan voor uur een spoedopdracht op. Het is niet mogelijk om met spoed geld over te maken naar een buitenlandse tegenrekening of een dollarrekening Overboekingen naar het buitenland Een overboeking van een geldbedrag in euro s naar een land binnen de Europese Economische Ruimte (EER), Zwitserland en Monaco, zal tot 1 januari 2012 uiterlijk binnen drie werkdagen worden uitgevoerd. Vanaf 1 januari 2012 geldt hiervoor dezelfde uitvoeringstermijn als voor betalingen in euro s binnen Nederland. Voor schriftelijke overboekingsopdrachten is de uitvoeringstermijn een dag langer. Voor betalingen naar een land buiten de EER (bijvoorbeeld de Verenigde Staten) of in een niet EER-valuta (bijvoorbeeld Amerikaanse dollars) gelden de hiervoor vermelde uitvoeringstermijnen niet. De gemiddelde doorlooptijd is dan vijf werkdagen en medeafhankelijk van de bank van de ontvanger. Bij buitenlands betalingsverkeer is een complete en correcte aanlevering van de betaalinformatie van belang. U dient altijd het IBAN en de BIC te vermelden bij uw tegenrekening (zie hoofdstuk 12.4). Als u geld overboekt naar het buitenland of naar een dollartegenrekening moet u daar in sommige gevallen voor betalen. U kunt hier meer over lezen in het tarievenoverzicht Het intrekken van een betalingsopdracht Een eenmalige betalingsopdracht die u per post verstuurt, kunt u na verzending niet meer intrekken. Een eenmalige betalingsopdracht die u via internet of via een servicedeskmedewerker heeft opgegeven, kunt u, indien de uitvoering van de betalingsopdracht door Alex nog niet heeft plaatsgevonden, intrekken door contact op te nemen met een servicedeskmedewerker Geld overboeken tussen uw Alex-rekeningen Alex-rekeningen met dezelfde gebruikersnaam (vervolgrekening(en)) Als u bij Alex rekeningen met dezelfde gebruikersnaam heeft (de rekeningen zijn vervolgrekeningen van elkaar), kunt u heel eenvoudig tussen deze rekeningen onderling geld overboeken. Ga naar de rekening waarvan het bedrag afgeboekt moet worden. Op de homepage kiest u vervolgens voor Portefeuille en Geldboekingen. Hier kunt u aangeven naar welke rekening u het bedrag wilt overmaken. Binnen enkele minuten nadat u uw overboekingsopdracht heeft geplaatst, kunt u al op uw andere Alex-rekening over het geld beschikken Alex-rekeningen met verschillende gebruikersnamen (geen vervolgrekening(en)) Ook als u bij Alex rekeningen met verschillende gebruikersnamen heeft (de rekeningen zijn geen vervolg rekeningen van elkaar), kunt u tussen de rekeningen onderling geld overboeken. Voorwaarde is wel dat de ene rekening als tegenrekening bij de andere rekening geregistreerd moet staan. U kunt binnen enkele minuten nadat u uw overboekingsopdracht heeft geplaatst al op uw andere Alex-rekening over het geld beschikken. Ad BH

19 4.2.4 Euro s overboeken naar uw dollarrekening en vice versa Binnen uw adviesrekening kunt u opdracht geven euro s van uw euro- naar uw dollarrekening over te boeken. Ditzelfde geldt ook voor het overboeken van dollars van uw dollar- naar uw eurorekening. Alex noemt dit valutaregulering. Een opdracht die vandaag is opgegeven, wordt tegen de middagfixing (wisselkoers) van de eerstvolgende werkdag afgerekend. De euro s of dollars zijn rond uur op uw rekening geboekt. Spoedoverboekingen tussen uw euro- en dollarrekening zijn niet mogelijk Valutering Alex maakt geen gebruik van valutering. De valutadatum van de bijschrijving op uw Alex-rekening valt uiterlijk op de werkdag waarop het bedrag van de betalingstransactie op uw Alex-rekening wordt gecrediteerd. De valutadatum van de afschrijving van uw Alex-rekening valt niet vroeger dan het tijdstip waarop het bedrag van de betalingstransactie van uw Alex-rekening is gedebiteerd Effecten overboeken naar uw adviesrekening Het is mogelijk om uw effecten die geadministreerd staan op een effectenrekening bij een andere bank instelling over te boeken naar uw adviesrekening. Alex raadt u overigens aan geen fondsen naar uw adviesrekening over te boeken die buiten het universum vallen. U krijgt over deze fondsen in principe geen advies. Deze fondsen kunt u beter overboeken naar een beleggingsrekening. Wilt u weten welke fondsen binnen het adviesuniversum vallen, neemt u dan contact op met de servicedesk. Voor het overboeken van uw effecten naar uw adviesrekening kunt u gebruik maken van het formulier Opdracht overboeken effecten. Dit formulier vindt u op of kunt u bij de servicedesk opvragen. Uw huidige bank dient de leveringsinstructies op het overboekingsformulier te gebruiken om de effecten over te boeken naar uw adviesrekening. Houdt u er wel rekening mee dat u pas op uw rekening kunt handelen als er een eerste storting in geld heeft plaatsgevonden (zie hoofdstuk ). Wilt u effecten die genoteerd staan op Eurobeurzen overboeken naar Alex, neemt u dan voor de leveringsinstructies contact op met de servicedesk. Wij wijzen u erop dat u alleen die effecten kunt overboeken, die u via uw adviesrekening kunt verhandelen. Realiseert u zich dat u niet kunt handelen in effecten die nog niet op uw rekening zijn bijgeschreven. Het is daarom raadzaam u vooraf goed te laten informeren over de tijdsduur van een overboeking Effecten overboeken naar een andere bankinstelling Een opdracht voor het overboeken van effecten van uw adviesrekening naar een andere rekening moet u altijd schriftelijk (per post, geen fax of ) doorgeven. Vergeet niet op uw opdracht uw rekeningnummer bij de ontvangende bankinstelling te vermelden. Ook moet uw verzoek altijd zijn voorzien van uw handtekening en uw rekeningnummer bij Alex. Bij een en/of rekening moeten beide rekeninghouders tekenen. Voor effecten die genoteerd staan aan Eurobeurzen dient u bij uw opdracht ook de naam van de buitenlandse depotbank van uw bankinstelling (als uw bankinstelling in Nederland is gevestigd) te vermelden. Na ontvangst van uw opdracht geeft Alex opdracht tot het overboeken van de effecten, mits de vrije bestedingsruimte en eventuele andere verplichtingen jegens Alex de overboeking toelaten (zie hoofdstuk 9). Houdt u er rekening mee dat u niet meer via Alex kunt handelen in de effecten waarvoor u een over boekingsopdracht heeft gegeven. U loopt dus een koersrisico over die effecten zonder dat u de mogelijk heid heeft om in te grijpen Effecten overboeken tussen uw Alex-rekeningen Heeft u al een rekening bij Alex en opent u een adviesrekening dan kunt u de portefeuille van deze rekening naar uw nieuwe adviesrekening overboeken. Deze opdracht kunt u schriftelijk, per fax of telefonisch via de servicedesk doorgeven als de vrije bestedingsruimte en eventuele andere verplichtingen jegens Alex dat toelaten. Houdt u er rekening mee dat u niet meer via Alex kunt handelen in de effecten waarvoor u een overboekingsopdracht heeft gegeven. U loopt dus een koersrisico over die effecten zonder dat u de mogelijkheid heeft om in te grijpen. Ad BH

20 5 RISICO S Dit hoofdstuk gaat over de risico s die aan beleggen in het algemeen en beleggen via Alex Advies in het bijzonder zijn verbonden. 5.1 Het begrip advies nogmaals toegelicht Zoals u ook in hoofdstuk 1 heeft kunnen lezen, is Alex Advies, hoewel geen klassieke beleggingsadviseur, een echte adviesdienst. Dit betekent dat u (digitale) beleggingsadviezen op maat krijgt, maar zelf verant woordelijk blijft voor de beslissing of u de gegeven adviezen wel of niet wilt opvolgen. Bovendien moet u zelf de order plaatsen, waarbij u de limiet van de order ook zelf moet bepalen. Ondanks dat u zelf verantwoordelijk bent voor het wel of niet opvolgen van een advies, wijzen wij u erop dat als u een advies niet opvolgt (u plaatst bijvoorbeeld de order niet of voor een ander aantal of op een andere dag) het risico bestaat dat u meer risico neemt dan op basis van uw risicoprofiel verantwoord is. Bovendien kunnen andere keuzes tot andere rendementen leiden dan verwacht. Om uw risicoprofiel weer in evenwicht te krijgen met het risico van uw portefeuille is het mogelijk dat Alex zogenaamde reparatie-adviezen geeft. Het daadwerkelijke aantal transacties zal hierdoor hoger zijn dan het verwachte aantal. 5.2 Het belang van kennis Zoals gezegd, blijft u zelf verantwoordelijk voor de beslissing of u de adviezen van Alex wel of niet opvolgt. Om een weloverwogen beslissing te kunnen nemen, moet u in de eerste plaats precies begrijpen wat een bepaald beleggingsinstrument (zoals bijvoorbeeld een aandeel) inhoudt en wat daarvan de eigenschappen zijn (zie hoofdstuk 5.9). Ten tweede moet u weten welke functionaliteiten Alex heeft, wat ze doen en hoe u ermee werkt: hoe leest u uw advies, hoe plaatst u een order en hoe bepaalt u een limiet? Er zijn vele handboeken over bijvoorbeeld beleggingsinstrumenten geschreven die u kunt bestuderen. Informatie over de functionaliteiten van Alex vindt u in deze handleiding en in de verkorte handleiding die u bij opening van uw rekening ontvangt. 5.3 Risicobeheersing Wat is nu eigenlijk risico? Simpel gezegd is risico de kans dat het verwachte rendement afwijkt van het gerealiseerde rendement. Risico wordt ook wel eens de kwade kans van beleggen genoemd. Maar hoe maak je risico zichtbaar en meetbaar? Daarvoor heeft Alex het risicogetal ontwikkeld. Dit risicogetal is van toepassing op uw persoonlijke risicobereidheid en op het risico van uw portefeuille Risicoprofiel Tijdens de bepaling van uw beleggingsplan (zie hoofdstuk 2.2) wordt uw risicoprofiel vastgesteld aan de hand van uw antwoorden op door ons gestelde vragen. Het doel hiervan is om uw persoonlijke risicotolerantie te bepalen. Of met andere woorden: hoeveel risico wilt u nemen? Daarnaast wordt aan de hand van uw persoonlijke situatie vastgesteld welk risico u op grond van wet- en regelgeving kunt of mag lopen. Op basis van uw antwoorden wordt voor u een persoonlijk risicogetal en bijbehorend risicoprofiel berekend. Heeft u een risicogetal kleiner dan 30 dan kan Alex u niet adviseren. De vragen die Alex u stelt, hebben betrekking op: a) uw kennis- en ervaringsniveau; b) de hoeveelheid risico die u kunt nemen; c) de hoeveelheid risico die u wilt nemen; d) handelsbeperkingen; e) uw opleiding en beroep. Ad BH

8 Beurzen en procedures 49 8.1 NYSE Euronext Amsterdam Stock Market 49 8.2 Buitenlandse beurzen 50

8 Beurzen en procedures 49 8.1 NYSE Euronext Amsterdam Stock Market 49 8.2 Buitenlandse beurzen 50 handleiding advies 1 Inhoud Inleiding 4 1 Alex Advies: uw digitale beleggingsadviseur 5 1.1 Wat is advies? 5 1.2 Persoonlijk risicogetal en portefeuillerisicogetal 6 1.3 Waarover adviseert Alex? 6 1.4

Nadere informatie

8 Klachtenprocedure 43 8.1 Wat te doen bij een klacht? 43 8.2 Klachteninstituut Financiële Dienstverlening 43

8 Klachtenprocedure 43 8.1 Wat te doen bij een klacht? 43 8.2 Klachteninstituut Financiële Dienstverlening 43 handleiding vermogensbeheer 1 INHOUD Inleiding 4 1 Alex Vermogensbeheer: beleggen zonder zorgen 5 1.1 Wat is vermogensbeheer? 5 1.2 Persoonlijk risicogetal en portefeuille-risicogetal 6 1.3 Waaruit stelt

Nadere informatie

8 Klachtenprocedure 45 8.1 Wat te doen bij een klacht? 45 8.2 Klachteninstituut Financiële Dienstverlening 45

8 Klachtenprocedure 45 8.1 Wat te doen bij een klacht? 45 8.2 Klachteninstituut Financiële Dienstverlening 45 handleiding vermogensbeheer 1 INHOUD Inleiding 4 1 Alex Vermogensbeheer: beleggen zonder zorgen 5 1.1 Wat is vermogensbeheer? 5 1.2 Hoe beheert Alex mijn vermogen? 6 1.3 Waaruit stelt Alex uw portefeuille

Nadere informatie

Deze verkorte handleiding beschrijft in het kort wat u moet doen om zo snel mogelijk te kunnen beleggen met Alex Bottom-Line.

Deze verkorte handleiding beschrijft in het kort wat u moet doen om zo snel mogelijk te kunnen beleggen met Alex Bottom-Line. verkorte handleiding INLEIDING Welkom bij Alex Bottom-Line! Deze verkorte handleiding beschrijft in het kort wat u moet doen om zo snel mogelijk te kunnen beleggen met Alex Bottom-Line. Meer uitgebreide

Nadere informatie

8 Klachtenprocedure 46 8.1 Wat te doen bij een klacht? 46 8.2 Klachteninstituut Financiële Dienstverlening 46

8 Klachtenprocedure 46 8.1 Wat te doen bij een klacht? 46 8.2 Klachteninstituut Financiële Dienstverlening 46 handleiding vermogensbeheer 1 INHOUD Inleiding 4 1 Alex Vermogensbeheer: beleggen zonder zorgen 5 1.1 Wat is vermogensbeheer? 5 1.2 Hoe beheert Alex mijn vermogen? 6 1.3 Waaruit stelt Alex uw portefeuille

Nadere informatie

1. Inleiding. 2. Wat betekent short gaan in effecten?

1. Inleiding. 2. Wat betekent short gaan in effecten? handleiding intraday short 1 1. Inleiding Op uw Alex rekening heeft u de mogelijkheid short te gaan in aandelen. Als u van deze mogelijkheid gebruik wilt maken, moet u de Overeenkomst Intraday Short Alex

Nadere informatie

Handleiding Intraday Short

Handleiding Intraday Short Handleiding Intraday Short 2 1. Inleiding Op uw Binck rekening heeft u de mogelijkheid short te gaan in aandelen. Als u van deze mogelijkheid gebruik wilt maken, moet u de Overeenkomst Intraday Short Binck

Nadere informatie

fondsbeleggen handleiding

fondsbeleggen handleiding fondsbeleggen handleiding INHOUD Inleiding 4 1 Kenmerken Alex Fondsbeleggen 5 1.1 Ruim assortiment beleggingsfondsen 5 1.2 Kosteloos in- en uitstappen 5 1.3 Topfondsen 5 1.4 Selectietools 6 1.5 Educatieve

Nadere informatie

Handleiding Effectenkrediet voor insiders

Handleiding Effectenkrediet voor insiders voor insiders 2 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Uitleg effectenkrediet 4 3 Afwijkende dekkingswaarde 5 3.1 Fondsen met lage koers 5 3.2 Illiquide posities 5 3.3 Gedekt geschreven calls 6 3.4 Debetstand boven

Nadere informatie

1 Uw beleggingsrekening 5 Inloggen op de website 5 Inloggen op de mobiele website en applicaties 7 Mijn Alex 8 Servicedesk 9

1 Uw beleggingsrekening 5 Inloggen op de website 5 Inloggen op de mobiele website en applicaties 7 Mijn Alex 8 Servicedesk 9 basishandleiding zelf beleggen 1 INHOUD Inleiding 4 1 Uw beleggingsrekening 5 Inloggen op de website 5 Inloggen op de mobiele website en applicaties 7 Mijn Alex 8 Servicedesk 9 2 Gebruik van de website

Nadere informatie

3 Afwijkende dekkingswaarde 5 3.1 Fondsen met lage koers 5 3.2 Illiquide posities 5 3.3 Gedekt geschreven calls 6 3.4 Spreidingseisen 7

3 Afwijkende dekkingswaarde 5 3.1 Fondsen met lage koers 5 3.2 Illiquide posities 5 3.3 Gedekt geschreven calls 6 3.4 Spreidingseisen 7 handleiding effectenkrediet 1 INHOUD 1 Inleiding 3 2 Uitleg effectenkrediet 4 3 Afwijkende dekkingswaarde 5 3.1 Fondsen met lage koers 5 3.2 Illiquide posities 5 3.3 Gedekt geschreven calls 6 3.4 Spreidingseisen

Nadere informatie

Gebruikershandleiding NPEX. Versie 2.2

Gebruikershandleiding NPEX. Versie 2.2 Gebruikershandleiding NPEX Versie 2.2 0 Gebruikershandleiding NPEX 1. Voor de eerste keer inloggen op uw NPEX-rekening... 2 1.1 Inloggen via www.npex.nl... 2 1.2 Het wijzigen van uw wachtwoord en persoonlijke

Nadere informatie

p b ro asishandleiding 1

p b ro asishandleiding 1 basishandleiding pro 1 INHOUD Inleiding 4 1 Uw prorekening 5 Inloggen op de website 5 Pro-applicatie 6 Inloggen op de mobiele website en applicaties 7 Mijn Alex 8 Servicedesk 9 2 Gebruik van de website

Nadere informatie

1 Uw beleggingsrekening 5 Inloggen op de website 5 Inloggen op de mobiele website en applicaties 7 Mijn Alex 7 Servicedesk 9

1 Uw beleggingsrekening 5 Inloggen op de website 5 Inloggen op de mobiele website en applicaties 7 Mijn Alex 7 Servicedesk 9 basishandleiding zelf beleggen 1 INHOUD Inleiding 4 1 Uw beleggingsrekening 5 Inloggen op de website 5 Inloggen op de mobiele website en applicaties 7 Mijn Alex 7 Servicedesk 9 2 Gebruik van de website

Nadere informatie

Gebruikershandleiding NPEX. Versie 2.1

Gebruikershandleiding NPEX. Versie 2.1 Gebruikershandleiding NPEX Versie 2.1 0 Gebruikershandleiding NPEX 1. Voor de eerste keer inloggen op uw NPEX-rekening... 2 1.1 Inloggen via www.npex.nl... 2 1.2 Het wijzigen van uw wachtwoord en persoonlijke

Nadere informatie

2 Uw fondsenrekening 8 2.1 Inloggen op de website 8 2.2 Inloggen op de mobiele website 9 2.3 Mijn Alex 9 2.4 Mailbox 10 2.

2 Uw fondsenrekening 8 2.1 Inloggen op de website 8 2.2 Inloggen op de mobiele website 9 2.3 Mijn Alex 9 2.4 Mailbox 10 2. handleiding fondsbeleggen 1 Inhoud Inleiding 4 1 Kenmerken Alex Fondsbeleggen 5 1.1 Ruim assortiment beleggingsfondsen 5 1.2 Kosteloos in- en uitstappen 5 1.3 Topfondsen 6 1.4 Selectietools 6 1.5 Educatieve

Nadere informatie

AEGON Eigen stijl Sparen. Handleiding

AEGON Eigen stijl Sparen. Handleiding AEGON Eigen stijl Sparen Handleiding Inleiding In deze handleiding leest u informatie over AEGON Eigen stijl Sparen. De internetspaarrekening waarmee u voor verschillende doelen kunt sparen. En met het

Nadere informatie

Handleiding Effectenkrediet

Handleiding Effectenkrediet Handleiding Effectenkrediet 2 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Uitleg effectenkrediet 4 3 Afwijkende dekkingswaarde 5 3.1 Fondsen met lage koers 5 3.2 Illiquide posities 5 3.3 Gedekt geschreven calls 6 3.4

Nadere informatie

Handleiding Internet Beleggen

Handleiding Internet Beleggen Particulier Beleggen Handleiding Internet Beleggen 1 Inleiding In deze handleiding vindt u alle informatie over Doelbeleggen en de werking van het online beleggingsplatform op (Zakelijk) Internet Bankieren.

Nadere informatie

Triodos Bank Private Banking. Meer over duurzaam beleggen met Triodos Fondsadvies.

Triodos Bank Private Banking. Meer over duurzaam beleggen met Triodos Fondsadvies. Triodos Bank Private Banking. Meer over duurzaam beleggen met Triodos Fondsadvies. Heeft u vragen? Neemt u dan telefonisch contact op met Triodos Bank Private Banking via 030 693 65 05. Of stuur een e-mail

Nadere informatie

Handleiding E-bankieren

Handleiding E-bankieren Handleiding E-bankieren Inhoud 1 Starten met E-bankieren 3 1.1 Inloggen en uitloggen 3 1.2 Wachtwoord wijzigen 3 1.3 Inloggegevens vergeten 3 1.4 Goed om te weten voordat u begint 3 2 Sparen 4 2.1 Naar

Nadere informatie

Gebruikershandleiding NPEX. Versie 2.0

Gebruikershandleiding NPEX. Versie 2.0 Gebruikershandleiding NPEX Versie 2.0 0 Gebruikershandleiding NPEX 1. Voor de eerste keer inloggen op uw NPEX-rekening... 2 1.1 Inloggen via www.npex.nl... 2 1.2 Het wijzigen van uw wachtwoord en persoonlijke

Nadere informatie

1 Uw spaarrekening 4 1.1 Inloggen op de website 4 1.2 Inloggen op de mobiele website 5 1.3 Mijn Alex 6 1.4 Servicedesk 6

1 Uw spaarrekening 4 1.1 Inloggen op de website 4 1.2 Inloggen op de mobiele website 5 1.3 Mijn Alex 6 1.4 Servicedesk 6 handleiding sparen 1 INHOUD Inleiding 3 1 Uw spaarrekening 4 1.1 Inloggen op de website 4 1.2 Inloggen op de mobiele website 5 1.3 Mijn Alex 6 1.4 Servicedesk 6 2. Gebruik van de website 7 2.1 Geld overboeken

Nadere informatie

Handleiding de Beleggingsrekening

Handleiding de Beleggingsrekening 1 Handleiding de Beleggingsrekening 1 Stichting REAAL Beleggingsrekening gevestigd te Utrecht, K.v.K.nr. 41155868, is een zelfstandige juridische entiteit. Stichting REAAL Beleggingsrekening werkt samen

Nadere informatie

Veel gestelde vragen Verbeterde online dienstverlening Vermogensadvies en Vermogensbeheer

Veel gestelde vragen Verbeterde online dienstverlening Vermogensadvies en Vermogensbeheer Veel gestelde vragen Verbeterde online dienstverlening Vermogensadvies en Vermogensbeheer Vanaf 19 december kunt u in Mijn ING Beleggen gebruik maken van de verbeterde online dienstverlening voor Vermogensadvies

Nadere informatie

1 Uw spaarrekening 4 1.1 Inloggen op de website 4 1.2 Inloggen op de mobiele website 5 1.3 Mijn Alex 6 1.4 Servicedesk 6

1 Uw spaarrekening 4 1.1 Inloggen op de website 4 1.2 Inloggen op de mobiele website 5 1.3 Mijn Alex 6 1.4 Servicedesk 6 handleiding sparen 1 INHOUD Inleiding 3 1 Uw spaarrekening 4 1.1 Inloggen op de website 4 1.2 Inloggen op de mobiele website 5 1.3 Mijn Alex 6 1.4 Servicedesk 6 2. Gebruik van de website 7 2.1 Geld overboeken

Nadere informatie

1. Wat gebeurt er na het insturen van de openingsformulieren? 3. 2. De beleggingsstrategie - hoe Alex uw vermogen beheert 5

1. Wat gebeurt er na het insturen van de openingsformulieren? 3. 2. De beleggingsstrategie - hoe Alex uw vermogen beheert 5 2 Met deze verkorte handleiding willen we u graag kort wegwijs maken in de werkwijze van Alex Vermogens beheer en informeren over wat u kunt verwachten als klant. Een uitgebreide handleiding vindt u op

Nadere informatie

Handleiding deelnemers ABN Amro Pension Services Portal. Versie 0.4 01 oktober 2011

Handleiding deelnemers ABN Amro Pension Services Portal. Versie 0.4 01 oktober 2011 Handleiding deelnemers ABN Amro Pension Services Portal Versie 0.4 01 oktober 2011 Inhoud Inloggen... 3 Homepage... 6 Verdeling... 7 Eigen beleggingsmix aanmaken... 7 Transacties... 12 Depot overzicht...

Nadere informatie

Basishandleiding Binck

Basishandleiding Binck 2 Inhoudsopgave Inleiding 3 1 Uw beleggingsrekening 4 1.1 Inloggen op de website 4 1.2 Inloggen op de mobiele website en applicaties 6 1.3 Mijn Binck 6 1.4 Klantenservice & Orderdesk 7 2 Gebruik van de

Nadere informatie

8 Klachtenprocedure Wat te doen bij een klacht? Klachteninstituut Financiële Dienstverlening 46

8 Klachtenprocedure Wat te doen bij een klacht? Klachteninstituut Financiële Dienstverlening 46 handleiding vermogensbeheer 1 INHOUD Inleiding 4 1 Alex Vermogensbeheer: beleggen zonder zorgen 5 1.1 Wat is vermogensbeheer? 5 1.2 Hoe beheert Alex mijn vermogen? 6 1.3 Waaruit stelt Alex uw portefeuille

Nadere informatie

Toelichting over de werking van het Effectenkrediet

Toelichting over de werking van het Effectenkrediet Toelichting over de werking van het Effectenkrediet 2 BinckBank N.V. Bijkantoor België Quellinstraat 22 te 2018 Antwerpen BTW BE 0842.123.910 RPR Antwerpen Maatschappelijke zetel BinckBank N.V. Barbara

Nadere informatie

Handleiding. juni 2016

Handleiding. juni 2016 Handleiding juni 2016 2 Inhoudsopgave Inleiding 3 1 Uw Fundcoach-rekening 4 1.1 Inloggen op de website 4 1.2 Mijn Binck 5 1.3 Mailbox 5 1.4 Klantenservice & Orderdesk 6 6 Administratieve handelingen 37

Nadere informatie

Ik wil een adreswijziging doorgeven, hoe doe ik dat? Ik wil een wijziging van mijn e-mailadres doorgeven, hoe doe ik dat?

Ik wil een adreswijziging doorgeven, hoe doe ik dat? Ik wil een wijziging van mijn e-mailadres doorgeven, hoe doe ik dat? Insinger de Beaufort MyChoice & MyPortfolio Inhoudsopgave Stortingen en onttrekkingen Hoe kan ik een extra inleg doen op mijn MyChoice-rekening? Hoe kan ik een extra inleg doen op mijn MyPortfolio-rekening?

Nadere informatie

SpaarComfort. Reglement

SpaarComfort. Reglement SpaarComfort Reglement 1 Definities 1. AEGON : AEGON Bank N.V. 2. Rekening of SpaarComfort : De rekening bij AEGON volgens onderhavige voorwaarden. 3. Rekeninghouder : De tenaamgestelde(n) van een SpaarComfort.

Nadere informatie

Informatiewijzer Verwerkingsduur en doorlooptijd van overboekingen

Informatiewijzer Verwerkingsduur en doorlooptijd van overboekingen Particulier Algemeen Informatiewijzer Verwerkingsduur en doorlooptijd van overboekingen Doorlooptijd van overboekingen Dit is de tijd die ligt tussen het moment waarop u een overboekingsopdracht verzendt

Nadere informatie

BIJLAGE I - ALGEMENE MUTATIEVOORWAARDEN & VERGOEDINGEN

BIJLAGE I - ALGEMENE MUTATIEVOORWAARDEN & VERGOEDINGEN BIJLAGE I - ALGEMENE MUTATIEVOORWAARDEN & VERGOEDINGEN Deze Algemene Mutatievoorwaarden & Vergoedingen maken integraal onderdeel uit van de Voorwaarden Trend Invest. 1. ALGEMENE MUTATIEVOORWAARDEN EN VERGOEDINGEN

Nadere informatie

Toelichting bij Rabo LevensloopSparen/Beleggen

Toelichting bij Rabo LevensloopSparen/Beleggen Toelichting bij Rabo LevensloopSparen/Beleggen Deze toelichting maakt integraal onderdeel uit van het aanvraag/opdracht- en wijzigingsformulier c.q. de overeenkomst Rabo LevensloopSparen/Beleggen. Bewaar

Nadere informatie

SPAREN IN DOLLARS? YES YOU CAN! Dankzij de USD Rekening en het USD Deposito van GarantiBank

SPAREN IN DOLLARS? YES YOU CAN! Dankzij de USD Rekening en het USD Deposito van GarantiBank SPAREN IN DOLLARS? YES YOU CAN! Dankzij de USD Rekening en het USD Deposito van GarantiBank SPAREN IN DOLLARS? YES YOU CAN! Dankzij de USD Rekening en het USD Deposito van GarantiBank GarantiBank heeft

Nadere informatie

RenteRekening. Reglement

RenteRekening. Reglement RenteRekening Reglement 1 Definities 1. AEGON : AEGON Bank N.V. 2. Rekening of RenteRekening : De rekening bij AEGON volgens onderhavige voorwaarden. 3. Rekeninghouder : De tenaamgestelde(n) van een RenteRekening.

Nadere informatie

BIJLAGE I - ALGEMENE MUTATIEVOORWAARDEN & VERGOEDINGEN

BIJLAGE I - ALGEMENE MUTATIEVOORWAARDEN & VERGOEDINGEN BIJLAGE I - ALGEMENE MUTATIEVOORWAARDEN & VERGOEDINGEN Deze Algemene Mutatievoorwaarden & Vergoedingen maken integraal onderdeel uit van de Voorwaarden Trend Invest. 1. ALGEMENE MUTATIEVOORWAARDEN EN VERGOEDINGEN

Nadere informatie

Triodos Bank Private Banking Meer over duurzaam beleggen met Triodos Advies op Maat

Triodos Bank Private Banking Meer over duurzaam beleggen met Triodos Advies op Maat Triodos Bank Private Banking Meer over duurzaam beleggen met Triodos Advies op Maat Heeft u vragen? Neemt u dan telefonisch contact op met Triodos Bank Private Banking via 030 693 65 05. Of stuur een e-mail

Nadere informatie

Deelovereenkomst Vermogensbeheer ABN AMRO

Deelovereenkomst Vermogensbeheer ABN AMRO Deelovereenkomst Vermogensbeheer ABN AMRO Deze overeenkomst wordt gesloten tussen: 1. u,...., en 2. de bank (ABN AMRO Bank N.V.). Wilt u dat de bank uw vermogen beheert? Dan moet u de Deelovereenkomst

Nadere informatie

Persoonlijk Pensioen Plan

Persoonlijk Pensioen Plan Persoonlijk Pensioen Plan Verstandig beleggen voor een goed pensioen Zorgvuldig uw pensioen opbouwen Natuurlijk denkt u wel eens aan uw financiële situatie na uw pensionering. Misschien wilt u minder werken,

Nadere informatie

uw vermogensrapportage online Internet Bankieren

uw vermogensrapportage online Internet Bankieren uw online Internet Bankieren eenvoudig te raadplegen via internetbankieren Als u belegt bij ABN AMRO MeesPierson, kunt u in Internet Bankieren gebruikmaken van een online versie van uw Vermogensrapportage.

Nadere informatie

Voorwaarden Beleggersgiro

Voorwaarden Beleggersgiro Voorwaarden Beleggersgiro 1. Inleiding 1.1. Wat is beleggen via de beleggersgiro? 1. Via de beleggersgiro kunt u beleggen in bepaalde beleggingsproducten. Zie hiervoor artikel 1.2 (In welke beleggingsproducten

Nadere informatie

Voorwaarden debet geld DEGIRO

Voorwaarden debet geld DEGIRO Voorwaarden debet geld DEGIRO Inhoud Artikel 1. Definities... 3 Artikel 2. Contractuele relatie... 3 Artikel 3. Kredietregistratie... 4 Artikel 4. Debet geld... 4 Artikel 5. Execution only... 5 Artikel

Nadere informatie

Beleggen Advies. Zo werkt het

Beleggen Advies. Zo werkt het Beleggen Advies Zo werkt het Advies Bij de ING gaat beleggen snel en makkelijk. Met Advies krijgt u professioneel advies van onze beleggingsexperts. Zij adviseren u over de samenstelling van uw portefeuille,

Nadere informatie

Vermogen opbouwen voor later

Vermogen opbouwen voor later BeleggingsRekening U wilt geld opzij zetten voor later en een vermogen opbouwen. Omdat uw kinderen nog gaan studeren, u graag die verre reis wilt maken, een tweede huis wilt kopen, eerder wilt stoppen

Nadere informatie

Voorwaarden FBTO Spaarrekening Begripsomschrijvingen Artikel 1 In deze voorwaarden wordt verstaan onder: a. de Bank FBTO is een handelsnaam van

Voorwaarden FBTO Spaarrekening Begripsomschrijvingen Artikel 1 In deze voorwaarden wordt verstaan onder: a. de Bank FBTO is een handelsnaam van Voorwaarden FBTO Spaarrekening Begripsomschrijvingen Artikel 1 In deze voorwaarden wordt verstaan onder: a. de Bank FBTO is een handelsnaam van Achmea Bank N.V., statutair gevestigd te s- Gravenhage, KvK

Nadere informatie

Zakelijk beleggen. Uitgebreide beleggingsmogelijkheden voor ondernemers

Zakelijk beleggen. Uitgebreide beleggingsmogelijkheden voor ondernemers Informatie ABN AMRO 0900-00 24 (lokaal tarief) Zakelijk beleggen www.abnamro.nl Uitgebreide beleggingsmogelijkheden voor ondernemers Volledig zelf beleggen Beleggen met advies van ABN AMRO Uw vermogen

Nadere informatie

Zelf Beleggen en Sparen

Zelf Beleggen en Sparen de vrijheid van Zelf Beleggen en Sparen 1 inhoud Omschrijving Pagina 1. Wat is Zelf Beleggen en Sparen? 2 2. Hoe werkt Zelf Beleggen en Sparen bij ABN AMRO Pensioenen? 2 3. Hoeveel rendement kunt u behalen?

Nadere informatie

Handleiding Internetbankieren

Handleiding Internetbankieren Handleiding Internetbankieren 1) I N L E I D I N G... 2 2) H E L P D E S K... 2 3) V E R K L A R I N G I C O N E N... 2 4) O V E R Z I C H T H O M E P A G I N A... 3 5) R E K E N I N G E N... 3 a. Mutaties...

Nadere informatie

Tussenpersoonnummer. Voorletter(s) Tussenvoegsel(s) Achternaam. Nationaliteit. Geboortedatum : - - Burgerservicenummer : dag maand jaar.

Tussenpersoonnummer. Voorletter(s) Tussenvoegsel(s) Achternaam. Nationaliteit. Geboortedatum : - - Burgerservicenummer : dag maand jaar. AEGON Lijfrenterekening Inschrijfformulier In te vullen door uw tussenpersoon of adviseur: Tussenpersoonnummer Voorletter(s) Tussenvoegsel(s) Achternaam : Gegevens rekeninghouder Persoonsgegevens Voorletter(s)

Nadere informatie

NL Belegt: Eenvoudig in een goed gespreide portefeuille beleggen

NL Belegt: Eenvoudig in een goed gespreide portefeuille beleggen NL Belegt beter! 1 NL Belegt: Eenvoudig in een goed gespreide portefeuille beleggen Sparen levert tegenwoordig te weinig op om uw vermogen te laten groeien. NL Belegt biedt een prima alternatief, afgestemd

Nadere informatie

Vermogen opbouwen voor later

Vermogen opbouwen voor later BeleggingsRekening U wilt geld opzij zetten voor later en een vermogen opbouwen. Omdat uw kinderen nog gaan studeren, u graag die verre reis wilt maken, een tweede huis wilt kopen, eerder wilt stoppen

Nadere informatie

AEGON VermogensRekening. Handleiding

AEGON VermogensRekening. Handleiding AEGON VermogensRekening Handleiding Handleiding bij de AEGON VermogensRekening Inleiding Gefeliciteerd met uw AEGON VermogensRekening, een beleggingsrekening waarmee u eenvoudig een vermogen kunt vormen.

Nadere informatie

Rabo Beheerd Beleggen Actief en Actief Duurzaam

Rabo Beheerd Beleggen Actief en Actief Duurzaam Rabo Beheerd Beleggen Actief en Actief Duurzaam Verstandig beleggen begint bij de Rabobank. Of u nu een beginnende of ervaren belegger bent, of u nu veel of weinig tijd voor uw beleggingen heeft. De Rabobank

Nadere informatie

Beleggen. voor uw pensioen

Beleggen. voor uw pensioen Beleggen voor uw pensioen In deze brochure over beleggen staat algemene informatie. Deze brochure is bedoeld om werknemers van KPN Contact een algemeen beeld te geven. We besteden veel aandacht aan de

Nadere informatie

DE HOF HOORNEMAN REKENING

DE HOF HOORNEMAN REKENING DE HOF HOORNEMAN REKENING ZELF ONLINE BELEGGEN EN SPAREN BELEGGEN ZONDER TRANSACTIE- KOSTEN UW VERMOGEN IS HET WAARD WAAROM DE HOF HOORNEMAN REKENING? MET EEN HOF HOORNEMAN REKENING KUNT U VIA INTERNET

Nadere informatie

Handleiding Systemshop

Handleiding Systemshop Handleiding Systemshop Handleiding SystemShop 1. Abonneren op een systeem 2. Activeren van een systeem 3. Stoppen met een systeem 4. Aanpassen van een factor 5. Systeem gedeactiveerd 6. Verschillende systemen

Nadere informatie

1e Plaats. Ik wil eenmalig een extra inleg doen van

1e Plaats. Ik wil eenmalig een extra inleg doen van enmix Hypotheek wijzigen 1. Uw gegevens 1a Naam en voorletters 1b Huisnummer (met toevoeging) 1c Straat 1d Postcode 1e Plaats 1f Telefoonnummer 1g Rekeningnummer/IBAN (Zie Mijn ING en/of uw Afschrift)

Nadere informatie

1e Plaats. Als u bewust kiest voor beleggen, helpt onderstaande vragenlijst u om uw beleggingsprofiel vast te stellen.

1e Plaats. Als u bewust kiest voor beleggen, helpt onderstaande vragenlijst u om uw beleggingsprofiel vast te stellen. Beleggingsprofiel binnen uw Beleggershypotheek bepalen 1. Uw gegevens 1a Naam en voorletters 1b Huisnummer (met toevoeging) 1c Straat 1d Postcode 1e Plaats 1f Rekeningnummer 1g Naam en voorletters partner

Nadere informatie

Beleggingsmodel Fondsen

Beleggingsmodel Fondsen Beleggingsmodel Fondsen De meest comfortabele manier van beleggen Steeds afgestemd op het actuele beursklimaat Keuze uit verschillende risico s en rendementen Gecombineerde beleggingsexpertise van ABN

Nadere informatie

ZELF ONLINE BELEGGEN BELEGGEN ZONDER TRANSACTIE- KOSTEN HOF HOORNEMAN REKENING

ZELF ONLINE BELEGGEN BELEGGEN ZONDER TRANSACTIE- KOSTEN HOF HOORNEMAN REKENING ZELF ONLINE BELEGGEN BELEGGEN ZONDER TRANSACTIE- KOSTEN HOF HOORNEMAN REKENING ZELF BELEGGEN ONLINE Iedereen kan eenvoudig meeprofiteren van de beleggingsexpertise van Hof Hoorneman Bankiers door te beleggen

Nadere informatie

ZELF ONLINE BELEGGEN BELEGGEN ZONDER TRANSACTIE- KOSTEN HOF HOORNEMAN REKENING

ZELF ONLINE BELEGGEN BELEGGEN ZONDER TRANSACTIE- KOSTEN HOF HOORNEMAN REKENING ZELF ONLINE BELEGGEN BELEGGEN ZONDER TRANSACTIE- KOSTEN HOF HOORNEMAN REKENING ZELF BELEGGEN ONLINE Iedereen kan eenvoudig meeprofiteren van de beleggingsexpertise van Hof Hoorneman Bankiers door te beleggen

Nadere informatie

prospectus effectenkrediet

prospectus effectenkrediet prospectus effectenkrediet INHOUDSOPGAVE 1 Omschrijving Effectenkrediet 3 2 Procedure aanvraag en beoordeling 4 3 Procedure kredietregistratie 5 3.1 Intrekking kredietregistratie 5 4 Kredietwaardigheid

Nadere informatie

INTERNATIONALE OVERBOEKING PRODUCTINFORMATIE

INTERNATIONALE OVERBOEKING PRODUCTINFORMATIE INTERNATIONALE OVERBOEKING PRODUCTINFORMATIE Wat kunt u verwachten op deze pagina? ICBC Amsterdam biedt u graag de Multi Valuta Rekening aan. De Rekening is kosteloos en geschikt voor Betalen, Sparen,

Nadere informatie

Deelovereenkomst Vermogensbeheer ABN AMRO

Deelovereenkomst Vermogensbeheer ABN AMRO Deelovereenkomst Vermogensbeheer ABN AMRO Deze overeenkomst wordt gesloten tussen: 1. u,...., en 2. de bank (ABN AMRO Bank N.V.). Wilt u dat de bank uw vermogen beheert? Dan moet u de Deelovereenkomst

Nadere informatie

Voorwaarden voor de Evi Spaarrekening

Voorwaarden voor de Evi Spaarrekening Voorwaarden voor de Evi Spaarrekening Hier vindt u de voorwaarden voor de Evi Spaarrekening. In deze voorwaarden regelen wij hoe wij met elkaar omgaan en welke afspraken er zijn over de Evi Spaarrekening.

Nadere informatie

VEELGESTELDE VRAGEN OVERSTAPSERVICE

VEELGESTELDE VRAGEN OVERSTAPSERVICE VEELGESTELDE VRAGEN OVERSTAPSERVICE Voorwaarden gebruikmaking Overstapservice 1. Moet ik mijn oude rekening opheffen om gebruik te kunnen maken van de Overstapservice? Nee. Bij de Overstapservice gaat

Nadere informatie

Brochure Turbo s. TOSTRAMS Vermogensbeheer Turbo s

Brochure Turbo s. TOSTRAMS Vermogensbeheer Turbo s 0 Brochure Turbo s 1 Inhoud: 1. Waarom? pag. 3 2. Hoe kan ik deel nemen? 3 stappen. pag. 4 3. Wat zijn de kosten? pag. 5 2 Abcoude, 2015 Betreft: Geachte belegger, Hierbij informatie over. Met kunt u profiteren

Nadere informatie

Allianz Nederland Asset Management B.V. Allianz Rekening. Handleiding

Allianz Nederland Asset Management B.V. Allianz Rekening. Handleiding Allianz Nederland Asset Management B.V. Allianz Rekening Handleiding Inhoudsopgave 3 Wie is Allianz Nederland Asset Management B.V.? 4 Modelportefeuilles 4 Aankopen en sparen 4 Verkopen en geld opnemen

Nadere informatie

Allianz Nederland Asset Management B.V. Handleiding. Allianz Pro Rekening

Allianz Nederland Asset Management B.V. Handleiding. Allianz Pro Rekening Allianz Nederland Asset Management B.V. Handleiding Allianz Pro Rekening Inhoudsopgave Wie is Allianz? 3 Modelportefeuilles 4 Aankopen en sparen 4 Verkopen en geld opnemen 4 Switchen 4 Aan- en verkoop

Nadere informatie

Uw pensioen en Flexioen. Flexibel Individueel Pensioen

Uw pensioen en Flexioen. Flexibel Individueel Pensioen Uw pensioen en Flexioen Flexibel Individueel Pensioen Uw pensioen en Flexioen U bouwt een pensioeninkomen op via uw werkgever. Dit pensioeninkomen ontvangt u nadat u gepensioneerd bent, naast uw AOW-uitkering.

Nadere informatie

Handleiding Mijn BLG. Toegang tot Mijn BLG. Eerste keer inloggen. Uitloggen

Handleiding Mijn BLG. Toegang tot Mijn BLG. Eerste keer inloggen. Uitloggen Handleiding Mijn BLG Met Mijn BLG, de beveiligde online omgeving van BLG Wonen, regelt u uw financiële zaken snel en eenvoudig. In deze handleiding leest u welke gegevens u via Mijn BLG kunt inzien en

Nadere informatie

Voorwaarden Beleggersgiro

Voorwaarden Beleggersgiro Voorwaarden Beleggersgiro 1. INLEIDING 1.1..Wat is beleggen via de beleggersgiro? 1.2. Via de beleggersgiro kunt u beleggen in bepaalde beleggingsproducten. Zie hiervoor artikel 1.2 (In welke beleggingsproducten

Nadere informatie

ABN AMRO Multi Manager Profiel Fondsen. Toegang tot een selectie van de best presterende beleggingsfondsen wereldwijd.

ABN AMRO Multi Manager Profiel Fondsen. Toegang tot een selectie van de best presterende beleggingsfondsen wereldwijd. ABN AMRO Multi Manager Profiel Fondsen. Toegang tot een selectie van de best presterende beleggingsfondsen wereldwijd. Toegang tot een selectie van de best presterende beleggingsfondsen wereldwijd. Beleggen

Nadere informatie

Vragenlijst. - in te vullen door financieel adviseur -

Vragenlijst. - in te vullen door financieel adviseur - Vragenlijst - in te vullen door financieel adviseur - Vaststelling risicoprofiel Voor de bepaling van het risicoprofiel dient uw cliënt de volgende acht vragen naar waarheid te beantwoorden. 1. Met welke

Nadere informatie

zelf Internet Bankieren Wij helpen u graag op weg Juni 2015

zelf Internet Bankieren Wij helpen u graag op weg Juni 2015 zelf Internet Bankieren Wij helpen u graag op weg Juni 2015 2 zelf Internet Bankieren Wij vinden het fijn dat u Internet Bankieren gebruikt en helpen u graag op weg. Daarom leest u in deze handleiding

Nadere informatie

beleggen Informatie Beleggen informatie ABN AMRO Algemene Voorwaarden Beleggen Voorwaarden Beleggersgiro Bijlage Beleggen

beleggen Informatie Beleggen informatie ABN AMRO Algemene Voorwaarden Beleggen Voorwaarden Beleggersgiro Bijlage Beleggen Informatie Beleggen ABN AMRO informatie beleggen november 2011 September 2014 I. Voorwaarden Beleggen Algemene Voorwaarden Beleggen Voorwaarden Beleggersgiro Bijlage Beleggen Beleid van ABN AMRO over uitvoering

Nadere informatie

Gratis rekening Hoe het werkt Verkoop Transacties Opnemen

Gratis rekening Hoe het werkt Verkoop Transacties Opnemen Uw NPEX-rekening Welkom bij NPEX NPEX is een online effectenbeurs waar effecten gemakkelijk, snel en goedkoop verhandeld kunnen worden. De effecten die op NPEX verhandeld worden zijn over het algemeen

Nadere informatie

handleiding vermogensbeheer maart 2017

handleiding vermogensbeheer maart 2017 handleiding vermogensbeheer maart 2017 1 INHOUD Inleiding 4 1 Alex Vermogensbeheer 5 1.1 Wat is vermogensbeheer? 5 1.2 Alex Vermogensbeheer 6 1.3 Waaruit stelt Alex uw portefeuille samen? 8 1.4 Rendementsverwachting

Nadere informatie

Generali beleggingsmogelijkheden Generali pensioen

Generali beleggingsmogelijkheden Generali pensioen Generali beleggingsmogelijkheden Generali pensioen informatie voor de deelnemer INHOUDSOPGAVE Algemene informatie over dit document 2 1. Zorgvuldig beleggingsbeleid 3 2. Algemene informatie over een pensioen

Nadere informatie

Risicoprofiel bepalen

Risicoprofiel bepalen Handleiding voor de adviseur: Met dit formulier heeft u een hulpmiddel om het risicoprofiel van uw cliënt te bepalen. De acht vragen leiden tot een standaard risicoprofiel. De risicobereidheid van uw cliënt

Nadere informatie

DE HOF HOORNEMAN REKENING

DE HOF HOORNEMAN REKENING DE HOF HOORNEMAN REKENING ZELF ONLINE BELEGGEN EN SPAREN BELEGGEN ZONDER TRANSACTIE- KOSTEN UW VERMOGEN IS HET WAARD WAAROM DE HOF HOORNEMAN REKENING? MET EEN HOF HOORNEMAN REKENING KUNT U VIA INTERNET

Nadere informatie

Handleiding Groenhuysenpas

Handleiding Groenhuysenpas Handleiding Groenhuysenpas Inhoudsopgave Manieren van Opwaarden 1 e keer... 2 Optie 1: Met Pinpas bij de kassa... 2 Optie 2: Via het internet... 2 Stap 1: De website... 2 Stap 2: Registratie... 3 Stap

Nadere informatie

Generali beleggingsmogelijkheden pensioen informatie voor de deelnemer

Generali beleggingsmogelijkheden pensioen informatie voor de deelnemer Generali beleggingsmogelijkheden pensioen informatie voor de deelnemer Inhoudsopgave Algemene informatie over dit document 2 1. Zorgvuldig beleggingsbeleid 3 2. Algemene informatie over een pensioen op

Nadere informatie

Handleiding Today s Comfort

Handleiding Today s Comfort Handleiding Today s Comfort Inhoudsopgave 1. Startscherm pg. 2 2. Koersenscherm pg. 3 3. Orderscherm 3.1. Productscherm binnen orderscherm 3.2. Een order inleggen pg. 4 pg. 5 pg. 6 4. Portefeuille 4.1.

Nadere informatie

Wat verandert voor u in de TOP-regeling. Lees meer over de mogelijkheden en de wijzigingen die per 1 januari 2012 van

Wat verandert voor u in de TOP-regeling. Lees meer over de mogelijkheden en de wijzigingen die per 1 januari 2012 van Wat verandert voor u in de TOP-regeling Lees meer over de mogelijkheden en de wijzigingen die per 1 januari 2012 van kracht worden ten aanzien van uw pensioenbeleggingen bij ING IM. 1 Introductie Naast

Nadere informatie

Internetbankieren met Mijn ING. Zo gaat u eenvoudig van start

Internetbankieren met Mijn ING. Zo gaat u eenvoudig van start Internetbankieren met Mijn ING Zo gaat u eenvoudig van start 265244_1213.indd 1 05-11-13 09:41 Mijn ING Met Mijn ING bankiert u waar en wanneer u wilt. U kunt op elk moment precies zien hoeveel geld er

Nadere informatie

AEGON PensioenEffect. Beleggings- Wijzer

AEGON PensioenEffect. Beleggings- Wijzer AEGON PensioenEffect Beleggings- Wijzer BeleggingsWijzer AEGON PensioenEffect Beleggen met AEGON PensioenEffect is heel eenvoudig. Eerst bepaalt u wat voor belegger u bent. Dat doet u met de vragenlijst

Nadere informatie

Reglement Beleggersgiro Van Lanschot

Reglement Beleggersgiro Van Lanschot Reglement Beleggersgiro Van Lanschot 1. Definities In dit Reglement Beleggersgiro Van Lanschot wordt verstaan onder: Centrale bankrekening: de ten behoeve van de Deelnemers bij een kredietinstelling aangehouden

Nadere informatie

Veel gestelde vragen. In deze handleiding vindt u:

Veel gestelde vragen. In deze handleiding vindt u: Allianz Nederland Asset Management B.V. Veel gestelde vragen In deze handleiding vindt u: - Een antwoord op al uw algemene vragen - Antwoorden op uw vragen over internetbankieren o algemeen o beveiliging

Nadere informatie

Straks ruimte voor uw toekomstplannen

Straks ruimte voor uw toekomstplannen AEGON Lijfrenterekening Straks ruimte voor uw toekomstplannen Nu geld opzij zetten voor later Wat u straks ook wilt, u kunt nu geld opzij zetten voor later. Zodat u dan kunt doen wat u echt wilt. In alle

Nadere informatie

Beleggen. Omdat u op tijd de juiste zet wilt doen

Beleggen. Omdat u op tijd de juiste zet wilt doen Beleggen Omdat u op tijd de juiste zet wilt doen 225517_1213.indd 1 29-10-13 11:21 Bankier op uw manier Gemak en deskundigheid vormen samen de kern van onze dienstverlening. U beslist hoe en wanneer u

Nadere informatie

Prospectus Effectenkrediet

Prospectus Effectenkrediet Prospectus Effectenkrediet 2 Inhoudsopgave 1 Omschrijving Effectenkrediet 3 2 Procedure aanvraag en beoordeling 4 3 Procedure kredietregistratie 5 3.1 Intrekking kredietregistratie 5 4 Kredietwaardigheid

Nadere informatie

Informatieblad Effectendienstverlening

Informatieblad Effectendienstverlening Informatieblad Effectendienstverlening Inleiding Dit informatieblad maakt deel uit van de Overeenkomst Effectenverlening van Bank ten Cate & Cie N.V. Het doel van dit informatieblad is een kort overzicht

Nadere informatie

Algemene voorwaarden a.s.r. internet spaarrekening

Algemene voorwaarden a.s.r. internet spaarrekening Algemene voorwaarden a.s.r. internet spaarrekening 1/6 Dit zijn de algemene voorwaarden van de a.s.r. internet spaarrekening van ASR Bank. In deze algemene voorwaarden van de a.s.r. internet spaarrekening

Nadere informatie

Inhoudsopgave. hoofdstuk 1 Tarievenoverzicht vermogensbeheer 3. hoofdstuk 2 Gecorrigeerd Startvermogen 6. hoofdstuk 3 Samengestelde benchmark 7

Inhoudsopgave. hoofdstuk 1 Tarievenoverzicht vermogensbeheer 3. hoofdstuk 2 Gecorrigeerd Startvermogen 6. hoofdstuk 3 Samengestelde benchmark 7 Inhoudsopgave hoofdstuk 1 Tarievenoverzicht vermogensbeheer 3 hoofdstuk 2 Gecorrigeerd Startvermogen 6 hoofdstuk 3 Samengestelde benchmark 7 hoofdstuk 4 Handleiding Effectendienstverlening vermogensbeheer

Nadere informatie