Schooljaar Auteur: Steven Dewaele CONCORDANTIETABEL DERDE GRAAD HANDEL LEERPLAN BEDRIJFSECONOMIE & OEFENFIRMA COFEP

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Schooljaar 2013-2014 Auteur: Steven Dewaele CONCORDANTIETABEL DERDE GRAAD HANDEL LEERPLAN BEDRIJFSECONOMIE & OEFENFIRMA COFEP"

Transcriptie

1 Schooljaar Auteur: Steven Dewaele CONCORDANTIETABEL DERDE GRAAD HANDEL LEERPLAN BEDRIJFSECONOMIE & OEFENFIRMA COFEP

2 LEERPLAN DEEL 1 De onderneming en haar omgeving LEERPLAN leerinhouden voorstel 15 lestijden OEFENFIRMA OPDRACHTEN VOOR DE LEERLINGEN 1 De economische omgeving 1.1 De economische conjunctuur 1.2 Marktonderzoek en analyse Marktonderzoek: begrip Soorten marktonderzoek: kwalitatief en kwantitatief Het probleem formuleren: wat wil ik weten? Het onderzoeksplan opstellen: welke informatiebronnen raadplegen? Primaire informatie (veldonderzoek): observatie, experiment, enquête Secundaire informatie (desk research) Het onderzoeksplan uitvoeren: zelf uitvoeren of uitbesteden? Analyse van de gegevens Rapportering en evaluatie Observatie Experiment Enquête Bepalen doelgroep Vraagtypes (gesloten open) - Stappenplan: Respondentengroep samenstellen Enquête opmaken met tekstverwerkingspakket Enquête laten beantwoorden Resultaten enquête verwerken - Resultaten enquête analyseren en interpreteren aan de hand van grafieken - Resultaten enquête presenteren met presentatiepakket NVT In hun zoektocht naar een goed product stellen de leerlingen een enquête op en nemen deze ook af bij bijvoorbeeld familieleden, vrienden en/of leerlingen. Stel een enquête op en voer ze uit. - Omschrijf het doel van de enquête. - Beslis welk product of producten jullie willen aanbieden of met welke producten jullie het huidige assortiment wensen uit te breiden (zie ook 5 Keuze van het product). - Stel vragen op (verschillende soorten vragen vooraf bespreken en voorbeelden opstellen in lessen Nederlands, Frans, Engels en/of Duits). - Gebruik Word voor het opstellen van een enquêteformulier (maak gebruik van invoervelden). - Neem de enquête af. - Verwerk de resultaten in een rekenblad (inclusief grafieken). - Formuleer besluiten. - Presenteer de resultaten klassikaal en evalueer de presentaties van de klasgenoten (taalleerkracht Nederlands kan spreekvaardigheid beoordelen). - Op basis van de enquêteresultaten worden tenslotte voorlopige productkeuzes gemaakt. 2

3 LEERPLAN leerinhouden voorstel 12 lestijden OEFENFIRMA OPDRACHTEN VOOR DE LEERLINGEN 2 Ondernemend werken als werkgever en werknemer 2.1 Vaardigheden en attitudes van een ondernemer - ondernemer: vaardigheden en attitudes - zelfconfrontatietest - zelfconfrontatietest: analyse - zakelijke tekst: bladschikking in tekstverwerking 2.2 Risico s en opportuniteiten van het ondernemerschap - ondernemer: risico s en opportuniteiten - zelfstandig ondernemen: voor- en nadelen - werkgever-werknemer: juridisch onderscheid - commercieel-administratief bediende: vaardigheden en attitudes - balans arbeid - vrije tijd Hoe de oefenfirma bijdraagt tot het ondernemerschap kan u lezen in de brochure Van de oefenfirma naar een eigen onderneming die terug te vinden is op de Cofep-website. De leerlingen brengen een bezoek aan een ondernemer (peterbedrijf) rond vaardigheden en attitudes/risico s en opportuniteiten. Daarna doen ze de zelfconfrontatietest op school (te vinden op site VDAB) en leggen de resultaten naast deze van het bezoek aan de ondernemer. De resultaten worden tenslotte verwerkt in een zakelijke tekst. 3

4 LEERPLAN leerinhouden voorstel 14 lestijden OEFENFIRMA OPDRACHTEN VOOR DE LEERLINGEN 3 De onderneming en haar stakeholders 3.1 Relatie met klanten en leveranciers - belang relatie klanten leveranciers - Customer Relationship Management (CRM) - Supplier Relationship Management (SRM) - bepalen doelgroep klanten en leveranciers - B2B of B2C: verschil - criteria bij consumentenmarkt: leeftijd, geslacht, opleidingsniveau, woonplaats, welstandsklasse, beroep, vrijetijdsbesteding - criteria bij zakelijke markt: bereikbaarheid van de klant, de grootte van de onderneming, aantal werknemers, sector, de markt waarbinnen de klant zich bevindt. - e-commerce: toenemend belang - gebruik in beide segmenten - criteria leverancierskeuze: kostenaspect, graad van automatisatie, vertrouwen in de leverancier, de grootte van de onderneming, aantal werknemers, sector, vestigingsplaats, familiebedrijven of grote bedrijven, verkoopsvoorwaarden - enkele leveranciers voor een specifiek product/dienst zoeken - volkomen concurrentie, monopolie, monopolistische concurrentie en oligopolie 3.2 Relatie met de overheid - begrip en voorbeelden regulerende/deregulerende rol 3.3 Relatie met de financiële instellingen - aandeelhouders: eigen vermogen - banken: vreemd vermogen - financiering EV en VV: voor- en nadelen - relatie met de banken: wederzijds vertrouwen en duurzame Binnen het netwerk bouwt men als oefenfirma een relatie op met zijn klanten en leveranciers. De jaarlijkse regionale en internationale beurzen (Freiburg, Belfair, ) zijn evenementen waar klanten en leveranciers elkaar fysiek kunnen ontmoeten en eventuele afspraken kunnen maken omtrent een betere samenwerking. Informatie over klanten en leveranciers kan opgezocht worden in de ZET-database. Op de Cofep-website kan gratis software gedownload worden waarmee oefenfirma s een webshop kunnen aanmaken. Cofeba neemt de rol van bank op zich in het netwerk. Oefenfirma s kunnen hier terecht voor hun bankzaken. Bespreek de doelgroep klanten en leveranciers voor jouw oefenfirma. Maak een studie van je klanten. Volgende zaken komen in je verslag aan bod: bereikbaarheid, grootte onderneming, sector, merkentrouw, service- en prijsgevoeligheid. Naar aanleiding van de uitbreiding van het assortiment ga je op zoek naar twee nieuwe leveranciers voor deze nieuwe producten. Vergelijk beide leveranciers en kies de beste. Ga na welke btw-tarieven van toepassing zijn in jullie oefenfirma? Zoek op de Cofep-website naar informatie over Cofeba. Ga na wat Cofeba kan betekenen voor jouw oefenfirma (Kan je bij hen terecht voor een lening, kaskrediet,?). 4

5 samenwerking - de onderneming: belang goede relatie met aandeelhouders - bedrijfsleiding en aandeelhouders: gelijke en tegengestelde belangen - informatie aandeelhouders: uitleg beleid, toelichting resultaten, openheid en transparantie - de onderneming: financiering eigen middelen beurs - de overheid: financiële steun - investeringsmaatschappijen: financiële steun 3.4 Relatie met andere stakeholders - andere stakeholders: vakbonden, werkgeversorganisatie, media, consumentenorganisaties, buurt, buitenlandse actoren - stakeholders: belangen Bij de jaarlijkse officiële opening van de oefenfirma worden familie, leerkrachten, directie, peterbedrijven en pers uitgenodigd. Ga na wie de stakeholders zijn van jouw oefenfirma. Nodig deze stakeholders uit in het kader van een persvoorstelling, opendeurdag, Stel een persmap samen waarin de oefenfirma wordt voorgesteld. 5

6 LEERPLAN leerinhouden voorstel 20 lestijden OEFENFIRMA OPDRACHTEN VOOR DE LEERLINGEN 4 Doelstellingen van de onderneming 4.1 Doelstellingen op korte en lange termijn - strategisch ondernemingsplan - marketingplan als onderdeel van het strategisch ondernemingsplan - fasen strategisch ondernemingsplan: - bepalen mission statement: begrip en voorbeelden - formuleren ondernemingsdoelstellingen - strategische doorlichting met SWOT-analyse - strategische doelstellingen - onderdelen marketingplan (korte termijn): marketingmix, ondernemingssituatie en actieplan 4.2 Doelstellingen volgens ondernemingsvorm - eenmanszaak of vennootschap: oprichting, aansprakelijkheid, verplichtingen - meest courante vennootschapsvormen met hun kenmerken: ebva, bvba, cvba, nv, cv en cvoka - vzw: kenmerken 4.3 Doelstellingen/formaliteiten bij de start onderneming - begrip ondernemer - vestigingsvoorwaarden - voorafgaande wettelijke verplichtingen: handelsnaam, ondernemingsnummer, btw-inschrijving, financieel rekeningnummer, huwelijksstelsel, aansluiting sociale verzekeringskas en mutualiteit - opstarten eigen zaak: instanties voor informatie en hulp - instellingen voor vervulling formaliteiten - kruispuntbank: doel - ondernemingsloket: doel en werking - beroepsuitoefeningsvoorwaarden: vestigingswet, andere reglementeringen en vergunningen De leerlingen kunnen ook voor hun oefenfirma een mission statement, visie en doelen (korte en lange termijn) formuleren. Ze denken na over wie ze zijn, wat ze willen, hoe ze in de markt willen staan en wat de daartoe benodigde kernkwaliteiten zijn. In een volgende fase maken ze een analyse van de in- en externe factoren die bepalend zijn voor de mate waarin de oefenfirma haar missie en doelstellingen kan bereiken. Het succes van een oefenfirma hangt af van talrijke factoren. Eens men die kent, kunnen de leerlingen nadenken over de noodzakelijke strategische acties. Deze werkt men verder uit in een concreet actieplan. Startende oefenfirma s moeten een aantal administratieve formaliteiten in orde brengen. Zo moet men: - Registratieformulier naar Cofep sturen met definitieve naam en logo + praktische geg. (tel. nr., werkdagen, naam en gegevens coördinator, ). De oefenfirma krijgt een bankrekening bij Cofeba, de bank van het netwerk. - Ondernemingsnummer aanvragen bij Cofefisc + aangifte aanvang van activiteiten + mandaat BTW (formulieren op website bij diensten) Bestaande oefenfirma s moeten de procedure niet ieder jaar opnieuw herhalen. Uiteraard kunnen de leerinhouden zoals beschreven in 4.3 wel nog gekoppeld worden aan de oefenfirma. Zo kunnen leerlingen bijvoorbeeld nagaan welke verplichtingen de oefenfirma heeft op het vlak van terugnameplicht van verpakkingsafval. Formuleer een mission statement voor jouw oefenfirma. Formuleer een visie voor jouw oefenfirma. Welke doelstellingen heeft jullie oefenfirma op korte en lange termijn? Van welke interne en externe factoren hangt het succes van jouw oefenfirma af? Werk een concreet actieplan uit dat er moet voor zorgen dat de doelstellingen van de onderneming bereikt worden. Op de Cofep-website kan je terugvinden welke administratieve documenten startende oefenfirma s in orde moet brengen. Download deze, vul ze correct in en mail ze naar Cofep. Ga na of jouw oefenfirma onderworpen is aan bijzondere reglementeringen of bepaalde exploitatievergunningen nodig heeft. Ga na of jouw oefenfirma een milieuvergunning nodig heeft. Is jouw oefenfirma verplicht om eventueel verpakkingsafval terug te nemen? Wat zijn de gevolgen hiervan? Tijdens de beurs wenst jouw oefenfirma muziek te draaien. Mag ze dit zomaar doen? Zoek informatie op de site van Sabam. 6

7 - milieu en ruimtelijke ordening: wettelijke verplichtingen: stedenbouwkundige vergunning, socio-economische vergunning, milieuvergunning, afvalstoffen, milieuheffingen, bodemattest - verpakkingsafval: terugnameplicht - Elektro: aanvaardingsplicht (Recupel) - milieuloket: functie - speciale reglementeringen: openingstijden, wekelijkse rustdag, zondagssluiting, openingsuren nachtwinkels - de wet op de privacy - auteursrechten: Sabam en Reprobel - softwarelicenties - Sociale rechten en verplichtingen van de zelfstandige ondernemer, helper, meewerkende echtgeno(o)t(e): - sociale verzekeringsmaatschappij: diensten - verschillen in sociaal statuut werknemer tegenover ondernemer - de ondernemer: fiscale rechten en plichten in verband met btw, bedrijfsvoorheffing, inkomstenbelasting en andere belastingen - fiscale raadgever: diensten Welke softwarelicenties gebruiken we in onze oefenfirma? Wat is de kostprijs hiervan? 7

8 LEERPLAN leerinhouden voorstel 15 lestijden OEFENFIRMA OPDRACHTEN VOOR DE LEERLINGEN 5 Keuze van het product 5.1 Productgroep en assortiment - product en dienst: begrip - materiële en immateriële producten: begrip en verschil - consumenten- en industriële producten: begrip en verschil - duurzame en niet duurzame producten: begrip en verschil - convenience, shopping, specialty en preference goods: begrip - productgroep: begrip - productassortiment: begrip - assortiment in de lengte, breedte en diepte - assortiment: belang - gezamenlijk aanbod: reglementering 5.2 Produceren en productiefactoren - productiefactoren: begrip - drie belangrijkste productiefactoren: natuur, arbeid en kapitaal - evolutie van het belang van verschillende productiefactoren: tabel en/of grafiek 5.3 Productlevenscyclus - productlevenscyclus: fasen en kenmerken fasen - productlevenscyclus: belang voor marketingmix - productlevenscyclus: rekenblad 5.4 Kwaliteit, garantie en service - kwaliteit, garantie en service: begrippen - belang voor marketingmix - garantie: reglementering 5.5 Merken - A-merk, B-merk, collectief merk, individueel merk, Voor een nieuw op te richten firma zullen de leerlingen moeten brainstormen over de producten die ze wensen te verkopen. Ze bepalen de sector waarin ze wensen handel te drijven en stellen een assortiment samen. Cofep adviseert om bij de keuze van de sector de leerkracht een belangrijke rol te spelen. Hij/zij kan dit best in overleg met Cofep bepalen. Reden: een oefenfirma wordt niet opgericht voor één jaar en heeft een aantal jaren nodig om een plaats op de virtuele markt te verwerven. Cofep heeft een goed beeld van de marktsituatie en kan bijgevolg het nodige advies verlenen. Voor een bestaande firma bekijken de leerlingen het huidige assortiment en bekijken ze bijvoorbeeld de verkoopcijfers van het vorige schooljaar. Op basis hiervan kunnen de leerlingen brainstormen over het aanbieden van nieuwe producten of beslissen om bepaalde producten te vervangen. De leerinhouden, zoals hiernaast beschreven, kunnen toegepast worden op het gekozen assortiment van de oefenfirma. Ga op zoek naar producten die jouw oefenfirma in zijn assortiment wenst op te nemen. Overleg met de medeleerlingen en laat iedereen zijn persoonlijke keuze verdedigen. Uiteindelijk beslist de klas welke producten worden opgenomen in het assortiment. Stel dit assortiment schematisch voor. Bespreek het gekozen assortiment (diepte-breedte-lengte) en ga ook na wat de gevolgen zijn van deze keuze. Bekijk op een kritische manier het huidige assortiment. Ga na welke producten het voorbije jaar veel en weinig verkocht werden. Zoek een alternatief voor de minder populaire artikelen. Waar bevinden de producten uit ons assortiment zich in de productlevenscyclus? Pas eventueel het assortiment aan. In welke mate houdt onze oefenfirma rekening met kwaliteit, garantie en service? Ga na of het beleid op dit vlak eventueel moet bijgestuurd worden. Maak een overzicht van de merken die wij in ons assortiment aanbieden en bespreek deze (A-merk, B-merk, collectief merk, individueel merk, ). 8

9 fabrikantenmerk, landelijk merk en private label: begrippen en voorbeelden - multibrandstrategie: werking aan de hand van voorbeelden - belang merken voor marketingmix - merk: bescherming - benaming van oorsprong: reglementering 5.6 Verpakking en productaansprakelijkheid - functies verpakking: zichtbaarheid (visibility), bescherming (protection), hanteerbaarheid (workability), informatie (information), emotionele aanspreekbaarheid (emotional appeal) - belang verpakking voor marketingmix - hoeveelheids- en prijsaanduiding: reglementering - etikettering: reglementering - productaansprakelijkheid: reglementering Van het peterbedrijf heeft de oefenfirma verpakkingsmateriaal ( dummies ) gekregen om te gebruiken tijdens bijvoorbeeld beurzen. Bekijk deze verpakking aandachtig en bespreek de functies. Ga na wat er op het etiket van de producten uit ons assortiment moet staan. 9

10 LEERPLAN leerinhouden voorstel 20 lestijden OEFENFIRMA OPDRACHTEN VOOR DE LEERLINGEN 6 Prijsbepaling 6.1 Het prijsmechanisme - wet van vraag en aanbod: grafiek in rekenblad - vraagcurve: dalend verloop - wijziging factor vraagcurve: effect en beïnvloedende factoren - aanbodcurve: stijgend verloop - wijziging factor aanbodcurve: effect en beïnvloedende factoren - andere prijsbepalende factoren 6.2 Prijszetting bij diverse marktvormen - markt van volkomen concurrentie: begrip - prijszetting bij markt volkomen concurrentie - de effectenbeurs - de koersvorming van aandelen - de aandelenindex BEL20 - prijsvorming bij monopolie, oligopolie en monopolistische concurrentie 6.3 Interventie van de overheid - minimum en maximumprijzen: principe en nut - programmaovereenkomsten - maximumprijzen - prijsverhogingsaangifte - principe: verbod verkopen met verlies + uitzonderingen - collectieve diensten: diensten tegen kostprijs = zonder marktprijs 6.4 Prijszetting en prijsimago - Methode: kostengericht - vraaggericht - principe prijsdiscriminatie en prijsdifferentiatie - concurrentiegerichte prijszetting Oefenfirma s bepalen hun prijzenpolitiek en evalueren deze op regelmatige basis. De database voor oefenfirma s kan hier gebruikt worden voor het opzoeken van concurrenten en leveranciers. Uitleg over de werking van deze database is terug te vinden op de Cofep-website. Nieuwe oefenfirma s: Hoe gaan we de prijzen van onze producten bepalen of m.a.w. welke prijspolitiek gaan we voeren? Bestaande oefenfirma s: Ga na welke prijzenpolitiek in het verleden werd gevoerd en evalueer deze. Is het nodig om deze aan te passen en zo ja hoe? Ga in de database voor oefenfirma s op zoek naar mogelijke leveranciers voor jouw producten. Maak hiervan een overzichtelijk document op. Verstuur naar deze potentiële leveranciers een prijsaanvraag. Naar buitenlandse oefenfirma s gebruikt men uiteraard één van de mogelijke correspondentietalen (Frans, Engels, Duits, ). Deze zijn ook terug te vinden in de database. Vergelijk tenslotte hun voorwaarden en maak een keuze. Ga ook na bij echte ( niet-virtuele ) bedrijven naar de actuele prijzen van de producten uit jouw assortiment. Ga in de database op zoek naar concurrenten en probeer te achterhalen hoe zij hun prijzen zetten. Vraag bijvoorbeeld een catalogus aan en/of bekijk hun website/webshop. Gebruik de verzamelde informatie om zelf jouw prijzen te bepalen. 10

11 - interne factoren bij prijszetting: kosten, marketingdoelstellingen, marketingstrategie - externe factoren bij prijszetting: markt, concurrentie en prijsperceptie door de consument - prijsimago en prijszetting - psychologische prijzen 6.5 Prijsstrategie - integratie prijs in de marketingmix - afroomstrategie - penetratiestrategie Ga na in welke mate de producten uit het assortiment van de oefenfirma prijselastisch zijn? 6.6 Prijselasticiteit - prijselasticiteit van de vraag: begrip berekenen - interpretatie - inkomenselasticiteit: begrip en formule 6.7 Prijsindexatie - inflatie en deflatie: begrip en oorzaken - indexcijfer: belang - inflatie/deflatie: gevolgen - verband tussen inflatie/deflatie en koopkracht van gezinnen - aanpak van kosteninflatie - aanpak van bestedingsinflatie - aanpak van monetaire inflatie - indexcijfer van de consumptieprijzen: totstandkoming - gezondheidsindex: totstandkoming - indexcijfer en indexaanpassing: toepassing 11

12 7 Plaats LEERPLAN leerinhouden voorstel 8 lestijden OEFENFIRMA OPDRACHTEN VOOR DE LEERLINGEN 7.1 De distributiekanalen - distributiekanaal: begrip (met inbegrip van detail en groothandel) - distributiekanalen: direct, indirect, kort of lang - keuze distributiekanaal - distributie-intensiteit: begrip - vormen van distributie-intensiteit: intensieve, selectieve en exclusieve - groothandel - detailhandel - winkelketens: department stores, hypermarkten, supermarkten, hard discounters, superette - contractuele samenwerking: aankoopcentrale, vrijwillige filiaalbedrijven, franchising - Nielsen indeling F1 F2NI F2I F3 7.2 Vestigingsplaats - vestigingsplaats: keuzebepalende elementen - het begrip koop - het begrip huur - onroerende leasing: begrip - voor- en nadelen kopen, huren of leasen van een onroerend goed - de aankoopoptie, compromis, voorschot, authentieke akte - de kosten bij de aankoop van een onroerend goed - handelshuurovereenkomst: begrip - handelshuurovereenkomst: bepalingen uit de wet op de handelshuur - huurovereenkomst privé-woning De begrippen zoals beschreven in de leerinhouden kunnen toegepast worden op de op te richten of reeds bestaande oefenfirma. De leerlingen zoeken op de website van Cofep naar een geschikte vestigingsplaats voor hun firma. Op de website kan men informatie terugvinden over Real Estate. Bij hen kunnen oefenfirma s een bedrijfspand huren tegen bepaalde voorwaarden. Een handelshuurovereenkomst wordt door Real Estate opgemaakt en verstuurd naar de oefenfirma. Bespreek het distributiekanaal waarin jouw oefenfirma zich bevindt (zie leerinhouden voor kenmerken). Zoek op de website van Cofep informatie over de activiteiten van Real Estate. Beslis aan de hand van deze informatie of jouw oefenfirma een bedrijfspand wil huren. Sluit desgewenst een handelshuurovereenkomst af. 12

13 LEERPLAN leerinhouden voorstel 10 lestijden OEFENFIRMA OPDRACHTEN VOOR DE LEERLINGEN 8 Promotie 8.1 Promotiestrategie - promotie: begrip - Stappenplan bij de ontwikkeling van het promotieplan: - doelgroep - communicatiedoelstellingen - budget - boodschap - communicatiekanalen - impactonderzoek - Sluitpostmethode - Omzetpercentagemethode - Concurrentiegeoriënteerde methode - Doelgerichte budgetteringsmethode - Enquêtes - Recognitietest - Recalltest - Pushstrategie - Pullstrategie 8.2 Promotievormen - Promotiemix: reclame, public relations, promotieacties, sponsoring, persoonlijke verkoop. - uitwerking promotie met een desktoppublishing pakket 8.3 Wet op de handelspraktijken kader promotie - Bepalingen uit de wet betreffende marktpraktij-ken en consumentenbescherming: misleidende reclame vergelijkende reclame opruimingen, solden en uitverkoop gezamenlijk aanbod van producten en diensten (koppelverkoop) oneerlijke handelspraktijken misleidende handelspraktijken Het bepalen van een promotiestrategie is uiteraard ook heel belangrijk voor een oefenfirma. In een netwerk van oefenfirma s enige bekendheid verwerven, kan alleen maar door een goede promotie te voeren. De leerlingen bepalen zelf de promotievormen en de manier waarop ze die willen hanteren om hun assortiment te promoten. Hierbij verplaatsen ze zich in het standpunt van de klant om te ervaren hoe de klant de promotievormen zou ervaren. De leerlingen brengen allerlei catalogi en reclamefolders mee. Welke informatie moet er in een catalogus of folder opgenomen worden? Hou rekening met de wettelijk verplichte elementen. Zoek deze op. Maak samen met een medeleerling een voorbeeldpagina op van de toekomstige catalogus of folder van jouw oefenfirma. Presenteer dit aan de rest van de klas en verdedig jouw voorstel. Kies in overleg met de rest van de klas een definitieve layout. Oefenfirma s werken internationaal. Vertaal dan ook de catalogus of folder in het Frans, Engels en/of Duits. 13

14 LEERPLAN leerinhouden voorstel 4 lestijden OEFENFIRMA OPDRACHTEN VOOR DE LEERLINGEN 9 Presentatie 9.1 Winkelexterieur en winkelinterieur - winkelpand, inkom, etalage en winkelomgeving - verkoopsystemen: bediening, zelfbediening en zelfkeuze - basisvormen van winkellay-out: gridlay-out, freeformlayout, boutiquelay-out - familygrouping en klantenloopstudie 9.2 Schapbeheer - display en schapbeheer: belang Tijdens de regionale, nationale en eventuele buitenlandse beurs bouwt de oefenfirma een stand op. Ga naar handelszaken die dezelfde producten van jouw oefenfirma verkopen en bekijk daar hoe producten worden voorgesteld. Neem foto s en maak een verslag op met jouw bevindingen. Gebruik de verzamelde informatie om zelf een stand op te bouwen. 14

15 LEERPLAN leerinhouden voorstel 36 lestijden OEFENIRMA OPDRACHTEN VOOR DE LEERLINGEN 10 Personeel 10.1 De arbeidsmarkt 10.2 De organisatiestructuur en bedrijfscultuur - bedrijfscultuur: begrip - Factoren die een bedrijfscultuur bepalen - Soorten bedrijfscultuur: de machtcultuur, de rolcultuur, de taakcultuur en de persoonscultuur - Effect bedrijfscultuur op functioneren werknemers - Personeel van verschillende afdelingen in kaart brengen via een databank ge-bruik makend van relaties tussen tabel-len (zoals postcodes, statuten) - Aanmaken bestandsstructuur en veld-eigenschappen instellen - Invoeren, wijzigen, verwijderen van gegevens met actiequery s - Filteren gegevens aan de hand van filter- en selectiequery s - Aanmaken formulieren en rapporten - Organogram: begrip - Organogram maken in Word of een presentatiepakket - Organogram van een commerciële afdeling - Soorten organisatiestructuren: - lijnorganisatie - lijnstaforganisatie - functionele organisatie 10.3 De arbeidsovereenkomst - elementen arbeidsovereenkomst: verplichtingen werkgever werknemer - loon - werk - arbeid - gezag - arbeidsreglement - Arbeidsongeval of beroepsziekte - Zwangerschap - Andere ziekte of ongeval Niet van toepassing in de oefenfirma Binnen de oefenfirma krijgt elke medewerker een bepaalde functie. Op deze wijze ontstaat een organogram. De werknemers in een oefenfirma zijn gebonden door een arbeidsovereenkomst. Elke werknemer solliciteert naar een bepaalde functie. Op de Cofep-website staan voorbeelden van jobadvertenties. Deze kunnen uiteraard aangepast worden aan de eigen situatie. Maak een organogram op voor jouw oefenfirma. Neem als voorbeeld dit van bijvoorbeeld het peterbedrijf. Maak gebruik van een presentatiepakket om dit organogram voor te stellen. Bespreek dit organogram (lijn-, lijnstaf- of functionele organisatie). Maak een arbeidsovereenkomst op voor de personeelsleden van de oefenfirma. Gebruik makend van het organogram verdelen we nu de functies onder de werknemers. Ga na over welk profiel men moet beschikken om in 15

16 - Specifieke redenen voor arbeiders - Verlof om dwingende reden - Kort verzuim - Tijdskrediet - arbeidsovereenkomst voor onbepaalde duur - arbeidsovereenkomst voor bepaalde duur - arbeidsovereenkomst voor studenten - arbeidsovereenkomst uitzendarbeid - outplacement - collectieve arbeidsovereenkomsten - paritaire comités - arbeidsduur - loonschalen - loonniveau - het recht op kinderbijslag - de hoogte van de kinderbijslag: berekening - Mogelijke jobkanalen: Selectiekantoren Uitzendkantoren VDAB Lokale werkwinkel Vakbladen Elektronische sollicitaties Websites van bedrijven of instellin-gen Jobbeurzen Campus recruitment Persoonlijke contacten en relaties Sollicitatievideo s Selor (selectiebureau federale overheid) - Stappen bij een sollicitatie: analyse van een personeelsadvertentie de sollicitatiebrief het curriculum vitae het sollicitatiegesprek eigen sterkte/zwakte analyse (SWOT) rechten en plichten van de sollicitant DO s en DONT s bij het solliciteren Het spreekt voor zich dat ook alle taalleerkrachten betrokken kunnen worden bij de uitwerking. Zij kunnen de voorbereidende uitleg over de sollicitatiebrief en het curriculum Vitae voor hun rekening nemen, instaan voor de verbetering van de sollicitatiebrieven en de leerlingen voorbereiden op het jobinterview. aanmerking te komen voor een bepaalde functie. Raadpleeg allerlei vacaturesites om deze profielen op te stellen. Stel een jobkrant samen waarin de verschillende jobs worden voorgesteld. Solliciteer naar een bepaalde functie. Tijdens de sollicitatiedag gaat een panel van juryleden nagaan of iemand in aanmerking komt voor een bepaalde job. De juryleden bekijken op het einde van de dag het organogram en vullen bij elke functie een naam in. 16

17 10.4 Het sociaal secretariaat - rol en nut erkend sociaal secretariaat: administratieve ontlasting werkgever, correcte berekeningen, correcte documenten, juiste afhandeling ontslagprocedures, aanwerfprocedures, - Loonberekeningen - Verplichtingen voor de sociale en fiscale overheid - Verplichtingen bij het in dienst nemen van nieuwe personeelsleden: aansluiting bij RSZ (DIMONA aangifte), pensioennummer voor de werknemer, aansluiten bij vakantiefonds, aansluiten bij kinderbijslagfonds, arbeidsreglement overhandigen, afsluiten van een verzekering tegen arbeidsongevallen - Bruto-bezoldiging - RSZ-bijdrage werknemer en werkgever - Bedrijfsvoorheffing - exporteren database, loonberekening, functies in rekenblad - boekhoudkundige verwerking eenvoudige loonstaat en de factuur - boekhoudkundige verwerking beheerskosten sociaal secretariaat - boekhoudkundige verwerking betalingen nettoloon, RSZ en bedrijfsvoorheffing - boekhouding en totale loonkost Cofesoc is het sociaal secretariaat van Cofep. Op vraag van de oefenfirma s verstuurt zij maandelijks loonbrieven. Deze geven op een overzichtelijke manier weer hoe het nettoloon wordt berekend. De bedrijfsvoorheffing en RSZ moet gestort worden op de rekening van Cofesoc. Het nettoloon wordt overgeschreven naar de personeelsrekening en wordt gebruikt om werknemers persoonlijke aankopen te laten doen in het netwerk van oefenfirma s (= personeelsaankoop). Zoek op de cofep-website naar de rol van Cofesoc in het netwerk. Ga na hoe werknemers kunnen ingeschreven worden bij dit sociaal secretariaat. Stort elke maand de bedrijfsvoorheffing en de RSZ-bijdrage op de rekening van Cofesoc. Stort het nettoloon op de personeelsrekening. Verwerk de loonbrieven in de boekhouding van de oefenfirma. 17

18 LEERPLAN DEEL 2 Het werken in een onderneming LEERPLAN leerinhouden voorstel 25 lestijden OEFENFIRMA OPDRACHTEN VOOR DE LEERLINGEN 1 Werkplanning en communicatie in een admin omgeving 1.1 Werkplanning - werkplanning : nut - elektronische agenda: toepassing - het principe van Pareto: voorbeeld - opstellen prioriteiten - invloeden op de werkplanning: interne klok en energiepatroon - omgaan met stress, positieve en negatieve stress - Onderdelen van een elektronische agenda: agendablad kalender afspraken invullen in de agenda afspraken wijzigen terugkerende afspraken maken- vergaderingen: instrument bij werkplanning - kenmerken van assertiviteit - meerwaarde van assertief gedrag - eigen gedrag 1.2 Administratieve omgeving - cellen- en landschapskantoor - ergonomie - voorkomen verspilling (bijvoorbeeld papier) - milieuvriendelijkheid (gebruik kantoormaterialen) - orde en netheid - klasseermethodes - hardware en software Het concept van de oefenfirma past perfect binnen dit onderdeel van het leerplan. De leerlingen werken immers in een virtuele kantooromgeving met echte documenten en collega s. Net als in de reële bedrijfswereld moet men zich houden aan een werkplanning, houdt men een agenda bij, ervaart men stress en zijn er vergadermomenten. Leerlingen worden in de oefenfirma verplicht met elkaar samen te werken. Dit kan uiteraard tot spanningen op de werkvloer leiden. De oefenfirma is een administratieve omgeving waar de leerinhouden zoals beschreven in 1.2 aan bod kunnen komen. Efficiënte communicatie is, net als in elke organisatie, de hoeksteen van de oefenfirma. Overlegvergaderingen vormen de basis van interne communicatie. Om deze op een efficiënte manier te laten Organiseer op het einde van elk openingsmoment van de oefenfirma een korte vergadering. Evalueer de werking van de oefenfirma. Maak een planning op van wat er tijdens de volgende openingsmomenten dient te gebeuren. Ontwerp een kantooromgeving waarin rekening gehouden wordt met ergonomie, het voorkomen van verspilling, milieuvriendelijkheid, Maak een huisstijl aan voor de oefenfirma. Maak een handleiding voor het elektronisch bankieren. 18

Schooljaar: 2013-2014 Auteur: Steven Dewaele. DERDE GRAAD KANTOOR Leerplan GO! OEFENFIRMA COFEP

Schooljaar: 2013-2014 Auteur: Steven Dewaele. DERDE GRAAD KANTOOR Leerplan GO! OEFENFIRMA COFEP Schooljaar: 2013-2014 Auteur: Steven Dewaele DERDE GRAAD KANTOOR Leerplan GO! OEFENFIRMA COFEP INHOUDSOPGAVE 1 Waarom kiezen voor een oefenfirma? 3 2 Oefenfirma in studierichting Kantoor BSO 3e graad,

Nadere informatie

BOEKHOUDEN-INFORMATICA

BOEKHOUDEN-INFORMATICA BOEKHOUDEN-INFORMATICA DERDE GRAAD TSO LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS VVKSO BRUSSEL Vervangt D/2011/7841/007 vanaf 1 september 2013 Vlaams Verbond van het Katholiek Secundair Onderwijs Guimardstraat 1, 1040

Nadere informatie

BOEKHOUDEN-INFORMATICA

BOEKHOUDEN-INFORMATICA BOEKHOUDEN-INFORMATICA DERDE GRAAD TSO LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS VVKSO BRUSSEL September 2011 (vervangt D/2007/0279/002) 2) Vlaams Verbond van het Katholiek Secundair Onderwijs Guimardstraat 1, 1040

Nadere informatie

DERDE GRAAD KANTOOR EN VERKOOP OEFENFIRMA COFEP

DERDE GRAAD KANTOOR EN VERKOOP OEFENFIRMA COFEP www.cofep.be DERDE GRAAD KANTOOR EN VERKOOP OEFENFIRMA COFEP Schooljaar: 2013-2014 Auteur: Steven Dewaele 1 Wat zegt het nieuwe leerplan? In het competentie-ontwikkelend leren vormen niet de vakken het

Nadere informatie

CONCORDANTIETABEL DERDE GRAAD BOEKHOUDEN -INFORMATICA LEERPLAN BEDRIJFSECONOMIE - OEFENFIRMA COFEP. Schooljaar 2013-2014 Auteur: Steven Dewaele

CONCORDANTIETABEL DERDE GRAAD BOEKHOUDEN -INFORMATICA LEERPLAN BEDRIJFSECONOMIE - OEFENFIRMA COFEP. Schooljaar 2013-2014 Auteur: Steven Dewaele CONCORDANTIETABEL DERDE GRAAD BOEKHOUDEN -INFORMATICA LEERPLAN BEDRIJFSECONOMIE - OEFENFIRMA COFEP Schooljaar 2013-2014 Auteur: Steven Dewaele 1 Wat zegt het leerplan? Om de leerlingen voor te bereiden

Nadere informatie

SECUNDAIR ONDERWIJS TSO. tweede graad. eerste en tweede leerjaar. Toerisme. Toerisme. Specifiek gedeelte. (vervangt 2003/019)

SECUNDAIR ONDERWIJS TSO. tweede graad. eerste en tweede leerjaar. Toerisme. Toerisme. Specifiek gedeelte. (vervangt 2003/019) SECUNDAIR ONDERWIJS Onderwijsvorm: TSO Graad: tweede graad Jaar: eerste en tweede leerjaar Studiegebied: Toerisme Studierichting Toerisme Specifiek gedeelte Vak(ken): TV Toegepaste economie 3/3 lt/w Leerplannummer:

Nadere informatie

versie juli 13 Dé ondernemingsplanwedstrijd voor secundair onderwijs HANDLEIDING: stel je ondernemersplan op in 10 stappen

versie juli 13 Dé ondernemingsplanwedstrijd voor secundair onderwijs HANDLEIDING: stel je ondernemersplan op in 10 stappen versie juli 13 2014 PLANKGAS Dé ondernemingsplanwedstrijd voor secundair onderwijs HANDLEIDING: stel je ondernemersplan op in 10 stappen 1 HANDLEIDING Heb je een goed startersidee? Oké! Dan wordt het nu

Nadere informatie

PROVINCIAAL ONDERWIJS VLAANDEREN

PROVINCIAAL ONDERWIJS VLAANDEREN PROVINCIAAL ONDERWIJS VLAANDEREN LEERPLAN ONDERWIJS VOOR SOCIALE PROMOTIE BOEKHOUDEN-INFORMATICA TSO3 Copyright Provinciaal Onderwijs Vlaanderen BO-I/05/MO/TSO3/G 04-05/1308/N OSP TSO 3e graad Handel 1

Nadere informatie

BASISKENNIS BEDRIJFSBEHEER

BASISKENNIS BEDRIJFSBEHEER BASISKENNIS BEDRIJFSBEHEER Syllabus ter voorbereiding op het examen bij de Centrale Examencommissie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest Gewestelijke Overheidsdienst Brussel Brussel Economie en Werkgelegenheid

Nadere informatie

BEDRIJFSECONOMIE HANDEL TWEEDE GRAAD TSO LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS. september 2005 LICAP BRUSSEL D/2005/0279/014

BEDRIJFSECONOMIE HANDEL TWEEDE GRAAD TSO LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS. september 2005 LICAP BRUSSEL D/2005/0279/014 BEDRIJFSECONOMIE HANDEL TWEEDE GRAAD TSO LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS september 2005 LICAP BRUSSEL 1 ste lj BEDRIJFSECONOMIE HANDEL TWEEDE GRAAD TSO LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS LICAP BRUSSEL (vervangt

Nadere informatie

De Startersgids 2012 33. Uw ondernemingsplan

De Startersgids 2012 33. Uw ondernemingsplan 33 De Startersgids 2012 33 2 Uw ondernemingsplan 34 De Startersgids 2012 2. Uw ondernemingsplan Inleiding Wil u uw droom van een eigen zaak ook echt realiseren, dan moet u een concreet ondernemingsplan

Nadere informatie

1. Ideeën beschermen 7

1. Ideeën beschermen 7 Startersgids DECEMBER 2010 Inhoud 1. Ideeën beschermen 7 1. De verschillende vormen van intellectuele eigendom 8 1.1. De auteursrechten 8 1.2. Uitvindingsoctrooien 9 1.3. Gedeponeerde handelsmerken 10

Nadere informatie

STARTERSGIDS FLANDERS FASHION INSTITUTE

STARTERSGIDS FLANDERS FASHION INSTITUTE STARTERSGIDS FLANDERS FASHION INSTITUTE UPDATE MEI 2013 INHOUD INLEIDING 2 5_ONDERNEMINGSPLAN 20 DEEL 1: SOLLICITEREN EN STAGES 3 1_JOBS 4 Job zoeken 4 Salaris 6 Contracten 6 Vakbonden 7 2_STAGES 8 Stages

Nadere informatie

Small Business Project. Start Up Kit

Small Business Project. Start Up Kit Small Business Project Start Up Kit Alle rechten zijn voorbehouden aan de geregistreerde leden van de vzw Vlaamse Jonge Ondernemingen. Niets uit deze opgave mag worden vermenigvuldigd, opgeslagen in een

Nadere informatie

Handleiding voor het schrijven van een ondernemingsplan.

Handleiding voor het schrijven van een ondernemingsplan. Handleiding voor het schrijven van een ondernemingsplan. Voorwoord U heeft een fantastisch idee en u kunt niet wachten om aan de slag te gaan als ondernemer. Geduld is echter een schone zaak. Om onverwachte

Nadere informatie

ACE-GROEP T Anticipative Continuing Education. Vesaliusstraat 13 3000 Leuven. Telefoon: 016/30 10 30 Fax: 016/30 10 40 Email: ace@groept.be.

ACE-GROEP T Anticipative Continuing Education. Vesaliusstraat 13 3000 Leuven. Telefoon: 016/30 10 30 Fax: 016/30 10 40 Email: ace@groept.be. ACE-GROEP T Anticipative Continuing Education Vesaliusstraat 13 3000 Leuven Telefoon: 016/30 10 30 Fax: 016/30 10 40 Email: ace@groept.be Leerplan Graduaat Boekhouden Leerplan graduaat Boekhouden 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Uw marketingplan in vijftien stappen

Uw marketingplan in vijftien stappen Uw marketingplan in vijftien stappen Uw marketingplan in vijftien stappen Gaucheretstraat 90 BE-1030 Brussel België T +32 2 504 87 11 F +32 2 504 88 99 info@fitagency.be www.flanderstrade.be twitter.com/fitagency

Nadere informatie

Starten. als zelfstandige LV Z. Alles wat je moet weten om je eigen zaak te beginnen

Starten. als zelfstandige LV Z. Alles wat je moet weten om je eigen zaak te beginnen Starten als zelfstandige Alles wat je moet weten om je eigen zaak te beginnen Jonge ondernemers delen hun ervaringen in deze startersgids aangeboden door LV Z Liberaal Verbond voor Zelfstandigen Vrij Ondernemen

Nadere informatie

Ondernemingsplan Een praktische gids met internet links

Ondernemingsplan Een praktische gids met internet links Ondernemingsplan Een praktische gids met internet links Inhoudsopgave Ondernemingsplan: hoe en waarom 4 Curriculum vitae 4 Onderneming in kernwoorden 4 Hulpmiddelen 5 Bedrijfsnaam 5 Huisstijl 7 Rechtsvorm

Nadere informatie

27-9-2013 PROJECT VOOSH. Dare to life the dream Ella van Kessel, Liselotte Melis, Mark de Vet, Nic Müller

27-9-2013 PROJECT VOOSH. Dare to life the dream Ella van Kessel, Liselotte Melis, Mark de Vet, Nic Müller 27-9-2013 PROJECT VOOSH Dare to life the dream Ella van Kessel, Liselotte Melis, Mark de Vet, Nic Müller Inhoud Opdracht 1 checklist...3 Opdracht 2: Concurrenten...3 Opdracht 3: Onderzoek via internet...4

Nadere informatie

KANTOORADMINISTRATIE EN GEGEVENSBEHEER

KANTOORADMINISTRATIE EN GEGEVENSBEHEER KANTOORADMINISTRATIE EN GEGEVENSBEHEER DERDE GRAAD BSO SPECIALISATIEJAAR LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS VVKSO BRUSSEL Vervangt leerplan D/2004/0279/073 vanaf 1 september 2015 Vlaams Verbond van het Katholiek

Nadere informatie

GEMEENTE LEEUWARDEN WIJST STARTERS DE WEG.

GEMEENTE LEEUWARDEN WIJST STARTERS DE WEG. GEMEENTE LEEUWARDEN WIJST STARTERS DE WEG. LEEUWARDEN, BUSINESS CLASS VOOR ONDERNEMERS INHOUDSOPGAVE VOORWOORD: GEMEENTE LEEUWARDEN GAAT VOOR UW ZAAK 4 GEMEENTE LEEUWARDEN WIJST STARTERS DE WEG 5 BUREAU

Nadere informatie

Proefhoofdstuk Marketing. www.centrumvoorafstandsonderwijs.be. www.centrumvoorafstandsonderwijs.be

Proefhoofdstuk Marketing. www.centrumvoorafstandsonderwijs.be. www.centrumvoorafstandsonderwijs.be Proefhoofdstuk Marketing Kom je cursus inkijken: Antwerpen, Frankrijklei 127, 2000 Gent, Oude Brusselseweg 125, 9050 Hasselt, Simpernelstraat 27, 3511 Brussel, Timmerhoutkaai 4, 1000 Maak van je opleiding

Nadere informatie

BIJLAGE 1. JOUW PERSOONLIJKE DRIJFVEREN: INSPIRATIE EN BEZINNING

BIJLAGE 1. JOUW PERSOONLIJKE DRIJFVEREN: INSPIRATIE EN BEZINNING Bijlage 1. Jouw persoonlijke drijfveren BIJLAGE 1. JOUW PERSOONLIJKE DRIJFVEREN: INSPIRATIE EN BEZINNING (Hoort bij artikel 3.3 in Hoofdstuk 3: Waar begin ik?) 1. Werk Beantwoord de vragen en schrijf op

Nadere informatie

Kopieer dit voorbeeld niet. Het is uw idee, uw activiteit; uw onderneming en het hoort dus ook uw eigen haalbaarheidsstudie te zijn.

Kopieer dit voorbeeld niet. Het is uw idee, uw activiteit; uw onderneming en het hoort dus ook uw eigen haalbaarheidsstudie te zijn. Voorbeeld kleinhandel modelbouw November 2012 Voorwoord Hierbij bieden wij u een voorbeeld aan van ons werkinstrument Startkompas, een hele mooie manier om inspiratie op te doen bij de opmaak van uw eigen

Nadere informatie

Vermijd kopzorgen... Voor een gezond en doorzichtig financieel beheer van verenigingen

Vermijd kopzorgen... Voor een gezond en doorzichtig financieel beheer van verenigingen Vermijd kopzorgen... Voor een gezond en doorzichtig financieel beheer van verenigingen Waarom deze brochure... en voor wie? De doelstelling Het verhogen van de slagkracht van het verenigingsleven staat

Nadere informatie

Gratis White Paper. Hoe meer klanten en meer loyale klanten genereren door de ultieme verkoop en marketingaanpak te ontwikkelen?

Gratis White Paper. Hoe meer klanten en meer loyale klanten genereren door de ultieme verkoop en marketingaanpak te ontwikkelen? Gratis White Paper Hoe meer klanten en meer loyale klanten genereren door de ultieme verkoop en marketingaanpak te ontwikkelen? Oké Marketing Kruidnagel 2 5275 KR Den Dungen T: 06 54 793 205 E: info@okemarketing.nl

Nadere informatie

Prof. Dr. Diane Breesch Vakgroep Accountancy, Auditing en Bedrijfsfinanciering (ACCO, faculteit ESP) Vakgroep Sportbeleid en management (SBMA,

Prof. Dr. Diane Breesch Vakgroep Accountancy, Auditing en Bedrijfsfinanciering (ACCO, faculteit ESP) Vakgroep Sportbeleid en management (SBMA, Prof. Dr. Diane Breesch Vakgroep Accountancy, Auditing en Bedrijfsfinanciering (ACCO, faculteit ESP) Vakgroep Sportbeleid en management (SBMA, faculteit LK) diane.breesch@vub.ac.be Tel. (02) 629.24.28

Nadere informatie

Ondernemen in België www.lydian.be

Ondernemen in België www.lydian.be Ondernemen in België www.lydian.be LEGAL INSIGHT. BUSINESS INSTINCT. INHOUDSOPGAVE Inleiding... 3 1. Wat is de meest geschikte vennootschapsvorm?... 4 2. Fiscaal perspectief... 6 3. Belgische vennootschapsbelasting...

Nadere informatie

Is het voor een hotelier beter te kiezen voor een eenmanszaak of biedt de vennootschapsvorm beter mogelijkheden?

Is het voor een hotelier beter te kiezen voor een eenmanszaak of biedt de vennootschapsvorm beter mogelijkheden? Handleiding voor de startende hotelier in West-Vlaanderen bladzijde 52 3 Algemene wetgeving In dit gedeelte worden de verschillende aspecten besproken waarmee een hotelier te maken krijgt bij de opstartprocedure.

Nadere informatie