Beste Herenthoutenaren

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Beste Herenthoutenaren"

Transcriptie

1 Beste Herenthoutenaren 2013 is zoals de laatste jaren weer voorbijgevlogen moet het jaar worden van het optimisme. Ik wil dan ook namens het college van burgemeester en schepenen, gemeente- en OCMW-raadsleden en alle medewerkers van ons lokaal bestuur jullie het allerbeste toewensen voor Een gelukkig, gezond en verdraagzaam jaar toegewenst en moge de meeste van jullie dromen uitkomen. Wanneer we 2013 onder de loupe nemen springen een paar zaken serieus in het oog maar ook de dagelijkse bezigheden van onze medewerkers mogen zeker niet onderschat worden. Denken we maar aan: de heropening van het nieuwe containerpark, het ondergronds brengen van de nutsleidingen en het nieuw aangelegde voetpad met de nodige aanplantingen in de Processieweg, het renoveren en vernieuwen van de voetpaden in verschillende straten, de eerste huizen zijn gebouwd langs de Cardijnlaan en Sportstraat, de afbraak van het klooster, aankoop nieuwe commandowagen en de ladderwagen van brandweer Nijlen, verhuis van het OCMW naar de Bouwelse Steenweg 52, aankoop van de site Serneels voor de herhuisvesting van de technische diensten Wanneer we naar de toekomst kijken Tijdens de gemeenteraad van 16 december is de meerjarenplanning goedgekeurd, een ambitieus plan met realistische mogelijkheden. Beredeneerde investeringen met op het einde van de legislatuur een respecterende leningslast. We hebben geen glazen bol tot 2019 maar in 2014 zal bouwmaatschappij de Zonnige Kempen de werken aanvatten voor 40 woongelegenheden langs de Lindelaan - Bergense Steenweg, de bouwmaatschappij de Kleine Landeigendom zal in het voorjaar op de site van het klooster de werken voor de kinderopvang en 19 woongelegenheden opstarten, we ijveren ervoor om onze cultuur-, sport- en jeugdverenigingen de nodige financiële ondersteuning te blijven geven, in het kader van het mobiliteitsplan gaan we het kruispunt Jodenstraat - Brannekensstraat heraanleggen voor de veiligheid van onze zwakke weggebruikers, de bibliotheek zet in op een project van e-books en zal zijn deuren openzetten voor allerlei activiteiten, vanuit cultuur willen we blijven inzetten op cultuur van Herenthoutse bodem en willen we hen alle mogelijkheden geven die binnen het bereik liggen, aanvatten herbestemming site Serneels, oprichten sportgebouw KFC Beste Herenthoutenaren, dit zijn maar enkele voorbeelden maar wij blijven ons uiterste best doen en wij willen onze energie steken in alles waar de Herenthoutse burger beter van wordt zodat we met het nodige optimisme 2014 kunnen aanvatten. Ik wens jullie allemaal nog een gelukkig en gezond 2014 toe! Roger Gabriëls Burgemeester van alle Herenthoutenaren.

2 37ste jaargang nummer verantwoordelijke uitgever: college van burgemeester en schepenen - t f Inhoudstafel Nuttige informatie 2 Nieuws uit de gemeenteraad 3 Nieuws uit de OCMW-raad 3 Nieuwe prijs elektronische identiteitskaarten vanaf 1 januari Biometrische gegevens op reispaspoorten en verblijfskaarten voor niet-eu vreemdelingen 4 Voorlopige rijbewijzen 4 Woninghernummering een noodzakelijk kwaad! 4 Minimale levering aardgas 5 Koopverslaving 5 Sneeuwruimen via Contactpunt Werkwinkel/ PWA Herenthout 5 Praathuis 5 Geef je glas een hoger rendement! Doe mee met de samenaankoop hoogrendementsglas 6 Neem deel aan de energie infotoer 6 Afvalkalender 2014: enkele wijzigingen 6 Vanaf 2014 nieuwe diftartarieven voor restafval 7 Oproep vrijwilligers paddenoverzet 7 Graveren van fietsen 7 Infoavonden Vierkante Meter Tuintjes & Nuttige en schadelijke insecten 8 Het waterlopenbeheer in onze gemeente doorgelicht 8 Leen goedkoop tot zelfs renteloos voor energiebesparende maatregelen in je woning 8 Ik ga een woning kopen, wat nu? 9 Strengere normen voor energiezuinig bouwen 9 Opvoeden? Dat doen we samen! 10 Samen spelletjes spelen! 10 Inforeeks borstvoeding - natuurlijke lifestyle - gezonde voeding 11 Volg je hart en kies voor je talent 11 Vlaams bevolkingsonderzoek naar dikkedarmkanker 12 Klusjesdienst ook actief tijdens de wintermaanden 12 Info dorpsrestaurant 12 Activiteiten seniorenraad 12 Terugblik seniorenraad 13 Senioren voor de Filipijnen 13 Provinciale premie voor woningaanpassing verdwijnt, andere premies blijven 13 Week van de Amateurkunsten (WAK) Oproep Cultuurraad/Toerismeraad/Jeugdraad 14 Loket Vrije Tijd is verhuisd! 14 Van Peel Overleeft Snelnieuws bib 14 Gemeente Herenthout vraagt je mening 15 Regionale vormingsactiviteiten 15 7de Dag van de Burger 16 Onderwijs in Herenthout 16 Damiaanactie op 24, 25 en 26 januari Bescherm niet alleen jezelf tegen de koude! 17 Verhalen uit het zuiden 17 UiT in Herenthout Teksten Gemeentenieuws 20 Fotowedstrijd Lokaal Bestuur 20 Nieuwjaarsdrink Mededelingsstrook 20 algemene sluitingsdag Herenthuis maandag 21 april 2014 Nuttige informatie Alle loketten samen open maandag tot vrijdag van 9.00 tot uur Loket Bouwen & Wonen Bouwelse Steenweg 8, T , Open op: ma: uur en uur / di-wo: uur Sluitingsdagen: maandag 3 maart 2014: namiddag en s avonds gesloten dinsdag 4 maart 2014: namiddag gesloten Loket Kids & co Zwanenberg 27, T , Open op: ma: doorlopend van uur di + do: in de namiddag telefonisch bereikbaar tot uur Sluitingsdagen: dinsdag 4 maart 2014 (loket en De Kinderclub gesloten) Loket Leven & Ondernemen Bouwelse Steenweg 8, T , Open op: ma: uur en uur / di-wo: uur Sluitingsdagen: maandag 3 maart 2014: namiddag en s avonds gesloten dinsdag 4 maart 2014: namiddag gesloten Loket Sociale Dienst Bouwelse Steenweg 52 T , Open op: NIEUWE OPENINGSUREN ma vr: uur (namiddag enkel op afspraak) ma: uur Elektronisch opladen budgetmeters: tijdens de openingsuren en in de namiddag van tot uur. Contactpunt Werkwinkel/PWA: Bouwelse Steenweg 14, T , Open op: maandag-dinsdag-vrijdag: van uur woensdag en donderdag: gesloten maandagavond na afspraak ( uur) Loket Vrije Tijd Bouwelse Steenweg 8 (NIEUW ADRES), T , Open op: ma: uur en uur / di-wo: uur Sluitingsdagen: maandag 3 maart 2014: namiddag en s avonds gesloten dinsdag 4 maart 2014: namiddag gesloten Sluitingsdagen bibliotheek: zondag 2 maart 2014 zondag 9 maart 2014 zondag 20 april 2014 maandag 21 april 2014 (leesruimte ook gesloten) Sluitingsdagen sporthal: zondag 2 maart 2014 maandag 3 maart 2014 zondag 9 maart 2014 maandag 21 april 2014 donderdag 1 mei 2014 Deze sluitingsdagen zijn niet van toepassing op de cafetaria. Loket Zorg & Gezondheid Molenstraat 56, T , Open op: Op het Loket Zorg & Gezondheid kan je in de namiddag terecht voor dringende zaken of op afspraak. Sluitingsdagen: maandag 3 maart 2014 maandag 10 maart

3 Herenthout Nieuws uit de gemeenteraad Gemeenteraad van 14 oktober 2013 Sociale correctie op de DIFTAR-factuur De gemeenteraad besliste om vanaf 1 januari 2014 automatisch een sociale correctie in mindering te brengen met de DIFTAR-factuur voor gezinnen met kinderen jonger dan drie jaar, voor personen met een medische reden en voor kleuterscholen. De sociale correctie bedraagt voor gezinnen de tegenwaarde van 75 kg restafval, vermenigvuldigd met het aantal kinderen beneden de drie jaar op 1 januari van het jaar waarin de toelage wordt toegekend en voor personen met een medische reden de tegenwaarde van 125 kg restafval op voorwaarde dat een medisch attest wordt binnengebracht. Verdeling subsidies ontwikkelingssamenwerking Op advies van de gemeentelijke raad voor ontwikkelingssamenwerking verdeelde de gemeenteraad een bedrag van ,00 euro onder zeven verschillende projecten. Volgende initiatieven vielen in de prijzen: project Pefrean, Finado Bornem, vzw Somepro Turnhout, Sterren voor Ethiopië, Scholenproject Ukunda, Weeshuis Kebene Ukunda en SADD Togo. Herziening algemeen verkeersreglement De gemeenteraad besliste om het algemeen verkeersreglement op enkele punten aan te passen. Het betrof vooral de uitbreiding van de bebouwde kom in Jodenstraat, Punt, de Merodestraat, Nijlense Steenweg, Itegemse Steenweg en Langstraat. Daarnaast werd een parkeerverbod voor vrachtwagens ingevoerd in de Brannekensstraat en de Paleerstraat wordt een doodlopende weg met uitzondering voor fietsers en bromfietsers, type A. Overdracht beheer waterlopen In het kader van de staatshervorming werd een belangrijke taak op het vlak van waterbeheer weggelegd voor de provinciebesturen. In uitvoering hiervan werd tussen de gemeente en de provincie onderhandeld over de overdracht van het beheer van een aantal waterlopen in onze gemeente. Dit biedt de mogelijkheid om oude, niet-geklasseerde waterlopen op te waarderen en meer gericht te onderhouden. Ook Hidrorio, beheerder van ons rioleringsstelsel, werd nauw bij het overleg betrokken. De gemeenteraad keurde de herindeling van de waterlopen tussen de verschillende beheerders goed. Gemeenteraad van 16 december 2013 Goedkeuring meerjarenplan De gemeenteraad keurde het meerjarenplan voor de komende legislatuur goed. Het vertaalt het algemeen beleidsprogramma, dat reeds in juni door de raad werd goedgekeurd, in cijfers. Tegenover de geplande acties wordt een geraamde kostprijs en een timing gezet. In het meerjarenplan zitten heel wat investeringen vervat, terwijl het de bedoeling is dat de schuldenlast van onze gemeente niet stijgt. Het algemeen beleidsprogramma kan je nalezen op onze website onder de knop bestuur. Erfpacht Huis Driane Hoewel de serviceflats en het dienstencentrum van Huis Driane reeds jaar en dag door het OCMW beheerd worden, waren de afbetaling van de lening en ook de kosten aan het gebouw nog steeds in handen van de gemeente, die daarvoor een gedeelte van de inkomsten ontving. Dit veroorzaakte een onduidelijke situatie. Daarom besliste de gemeenteraad thans om Huis Driane in erfpacht te geven aan het OCMW. Dat zal het verder beheren, de flats toewijzen, de herstellingskosten aan het gebouw dragen, de lening verder afbetalen, maar ook alle inkomsten gaan innen. Sanering site Serneels Nu de site Serneels eigendom is van de gemeente, kan de verhuis van de technische dienst voorbereid worden. Daarvoor dienen nog aanpassingswerken te gebeuren, zoals de afbraak van de verharding en de loodsen en de renovatie van de toonzaal. De gemeenteraad stelde een ontwerper aan om de plannen uit te tekenen en alles in goede banen te leiden. De kosten voor deze sanering worden voor 90 % gesubsidieerd door de Vlaamse overheid. Later zullen nieuwe gebouwen opgericht worden om de technische dienst in onder te brengen. Dit staat trouwens volledig los van eventuele bodemsanering. Bodemonderzoek heeft immers uitgewezen dat er op de percelen geen bodemsanering dient te gebeuren. Wijziging politiecodex De wijziging van de GAS-wet en een aantal praktische onvolkomenheden deden de deelnemende gemeenten beslissen om de politiecodex aan te passen. De gewijzigde politiecodex werd door de gemeenteraad goedgekeurd. Over de aanpassingen zal nog uitgebreid gecommuniceerd worden. Je kan de politiecodex integraal raadplegen op onze website. Nieuws uit de OCMW-raad Raad van 1 oktober 2013 De woonvergoeding van de serviceflats wordt kostengerelateerd verhoogd vanaf 1 januari Raad van 3 december 2013 De maaltijden in het dorpsrestaurant zullen vanaf januari 2014 geleverd worden door traiteur De Gouden Lepel. Vanaf januari 2014 zal een maaltijd in het dorpsrestaurant 8,00 euro kosten. 3

4 loket leven & ondernemen Nieuwe prijs elektronische identiteitskaarten vanaf 1 januari 2014 De federale overheid verhoogt de prijs (nieuwe index) voor de elektronische identiteitskaarten vanaf 1 januari Hieronder vind je een overzicht van de nieuwe prijzen en de verschillende procedures. normaal duplicaat spoed superspoed eid 16,20 17,20 123,90 192,30 Kids-ID 6,10 7,10 109,80 174,20 Vreemdelingenkaart 16,20 17,20 123,90 192,30 Biometrische gegevens op reispaspoorten en verblijfskaarten voor niet-eu vreemdelingen Reispaspoorten en sommige vreemdelingendocumenten moeten volgens een Europese richtlijn voorzien zijn van biometrische gegevens. Concreet betekent dit dat er bij de aanvraag ook een afdruk van de vingers zal worden genomen. De pasfoto die ook nog steeds nodig is moet voldoen aan strengere normen. De gegevens worden opgeslagen op een chip in het paspoort. De maatregel die algemeen is in de Europese Unie moet vervalsing tegengaan en de burger beschermen tegen identiteitsfraude. Enkel reispaspoorten en verblijfstitels voor onderdanen van derde landen worden voorzien van biometrische gegevens. Voor de gewone identiteitskaarten of Kids-ID s verandert er niets. De levertermijn voor een reispaspoort blijft tien dagen en ook de kostprijs blijft behouden (75,00 euro voor de gewone procedure, 244,00 euro voor een spoedprocedure) / Voorlopige rijbewijzen Sinds 1 oktober 2013 zijn ook de voorlopige rijbewijzen van het bankkaartmodel. De kostprijs bedraagt 25,00 euro. Er kan gebruikgemaakt worden van de foto en de handtekening die op je identiteitskaart staat. Als je liever een andere foto of handtekening wenst dan kan je dat bij de aanvraag wijzigen. Na een week kan het voorlopig rijbewijs worden afgehaald. Woninghernummering een noodzakelijk kwaad! Er staan een aantal woonprojecten en verkavelingen op stapel die in de korte nabijheid van start gaan: Woonproject Zonnige Kempen Er worden 40 woongelegenheden en één polyvalente zaal gebouwd. De Zonnige Kempen voorziet zes zones die zullen bebouwd worden met verschillende typen woningen: 2 zones met in totaal 12 woningen gericht naar Kapellekensboom 6 woningen gericht naar de Lindelaan 2 woningen langs de Bergense Steenweg, ingang Lindelaan Hierdoor moet er een hernummering plaatsvinden van de pare huisnummers in de Lindelaan. 8 woningen en een woontoren (4 bouwlagen) met 12 studio s en een polyvalente zaal gericht naar de Bergense Steenweg Hierdoor moet de Bergense Steenweg hernummerd worden. Woonproject t Klooster Op het terrein van het voormalige klooster in de Kloosterstraat worden door de Kleine Landeigendom Zuiderkempen 10 woningen, 9 appartementen en een kinderopvang gebouwd. Hierdoor moet er een hernummering plaatsvinden van de pare huisnummers in de Kloosterstraat vanaf de Zusterstraat. Verkaveling Sportstraat/Cardijnlaan Waarvan 16 loten gelegen langs de Cardijnlaan. Hierdoor moet een hernummering plaatsvinden voor de ganse Cardijnlaan vanaf huisnummer 19. Het binnengebied van deze verkaveling (30 loten) moet nog voorzien worden van een nieuwe straatnaam. Alle betrokken bewoners van wie de woning zal hernummerd worden zullen een schrijven ontvangen met het nieuw toegekende huisnummer en de bijhorende instructies voor de adreswijziging. De hernummering zal worden doorgevoerd in verschillende fasen in de loop van

5 loket sociale dienst Minimale levering aardgas Wat? Gezinnen die een budgetmeter aardgas hebben en het risico lopen om tijdens de winterperiode zonder verwarming te vallen wegens gebrek aan betaalmogelijkheden worden ondersteund door het OCMW. Van 1 december tot 1 maart is er een mogelijkheid dat het OCMW een beperkt bedrag oplaadt op je aardgasbudgetmeter. Hiervan recupereert het OCMW 70 % bij de distributienetbeheerder (Eandis) en 30 % moet de gebruiker terugbetalen aan het OCMW. Voorwaarden Aan het verlenen van deze tussenkomst gaat steeds een individuele beslissing vooraf, genomen door de Raad voor Maatschappelijk Welzijn of in dringende gevallen door de voorzitter. Deze tussenkomst wordt dus niet automatisch en aan iedereen toegekend. De maatschappelijk werk(st)er onderzoekt elke aanvraag apart. Wat meebrengen? identiteitskaart oplaadkaart budgetmeter aardgas (vooraf kaart nog in budgetmeter steken voor update gegevens) bewijs inkomen laatste drie maanden rekeningafschriften laatste drie maanden Koopverslaving T / Kenmerken koopverslaving Je kan je niet verzetten tegen de drang om iets te kopen; Voordat je gaat winkelen neemt de spanning toe; Je hebt een opgelucht gevoel na de aankoop; Je koopt steeds duurdere spullen; Je verstopt je aankopen voor anderen; Je liegt over nieuwe aankopen: Nee, dit heb ik al lang. Gevolgen Sociale en financiële problemen Een halt toeroepen aan je koopverslaving is lastig omdat je nu eenmaal boodschappen moet doen. Maar dit wil zeker niet zeggen dat het niet kan. Mits een aangepaste begeleiding en ondersteuning is dit zeker mogelijk. Wens je hierover eens te praten met een maatschappelijk werker, dan kan je terecht bij het Loket Sociale Dienst. Tijdens de openingsuren is er steeds iemand met een luisterend oor en indien nodig word je gericht doorverwezen. Sneeuwruimen via Contactpunt Werkwinkel/PWA Herenthout De winter is volop bezig en misschien heb je hulp nodig bij het sneeuwruimen van je stoep? Prijs? 6,00 euro/half uur - 12,00 euro/uur Info? Contactpunt Werkwinkel/PWA T of Een gezellig dagje winkelen is heel normaal. Spullen kopen omdat je ze echt nodig hebt, leuk vindt en kunt betalen levert doorgaans geen problemen op. Pas wanneer je hele leven begint te draaien om het doen van aankopen, dan heb je een probleem. Als je koopverslaafd bent, besteed je meer tijd en geld aan het doen van aankopen dan je eigenlijk van plan was. Je bent voortdurend bezig met het kopen van producten ook al heb je ze niet nodig of heb je er geen geld voor. Bij een koopverslaving bouwt er een bepaalde spanning op, de impuls om iets te kopen kan niet worden weerstaan en je krijgt een kick als je echt iets koopt. Na de aankoop ontstaat er vaak een schuldgevoel, maar keer op keer laat je je toch verleiden. Drang om geld uit te geven De reclame is één van de opwekkers van koopverslaving. Een koopverslaving is meer dan gewoon graag geld uitgeven. Mensen die werkelijk koopverslaafd zijn blijven dwangmatig kopen, ook al lopen de schulden op en brengt het gedrag problemen met zich mee. 5

6 loket bouwen & wonen Geef je glas een hoger rendement! Doe mee met de samenaankoop hoogrendementsglas Heeft je huis nog enkel glas of oud (slecht isolerend) dubbel glas? Besef dan dat er heel wat warmte ontsnapt langs deze weg? Indien je huis goed geïsoleerd is, kan hoogrendementsglas een volgende stap naar een lagere energiefactuur zijn. Dit zorgt niet enkel voor een lagere energiefactuur, maar ook voor een verhoogd comfort in je woning. Om de investering te verkleinen en iedereen aan te moedigen, organiseert de gemeente een samenaankoop van hoogrendementsglas. De organisatie verloopt in samenwerking met IOK en de gemeenten Grobbendonk, Heist-op-den- Berg, Herentals, Hulshout en Nijlen. Enkel de plaatsing van het glas behoort tot de samenaankoop, maar bij de firma s die worden gekozen, kan je uiteraard ook terecht om het schrijnwerk te laten vervangen. Interesse? Vrijblijvend inschrijven kan via of bij de milieudienst (Loket Bouwen & Wonen). Wil je graag wat meer informatie, kom dan naar één van de infoavonden op dinsdag 4 februari 2014 in de gemeentelijke feestzaal (Bouwelse Steenweg 10) of op maandag 24 februari 2014 in de polyvalente zaal van CC Zwaneberg in Heist-op-den-Berg (Cultuurplein 1). De infoavonden starten om uur en zijn gratis. Inschrijven is niet nodig. T / Neem deel aan de energie infotoer Meer weten over energie besparen en hernieuwbare energie? Kom dan naar één van de infoavonden van de energie infotoer, die IOK samen met 27 Kempense gemeenten voor de negende keer organiseert. Er worden in totaal zes thema s behandeld: Energiek, goedkope energielening Kempen - energiepremies Elektriciteit uit de zon - fotovoltaïsche zonnepanelen Warmte uit de zon - zonneboiler Warmtepompen Na-isoleren van daken en muren Hoogrendementsglas en energiezuinig buitenschrijnwerk Een overzicht van alle infoavonden vind je op De infoavond in Herenthout gaat over Hoogrendementsglas en energiezuinig buitenschrijnwerk en de samenaankoop van hoogrendementsglas die in 2014 georganiseerd wordt. Deze infoavond vindt plaats op dinsdag 4 februari 2014 om uur in de gemeentelijke feestzaal. De keuze van de firma s gebeurt door een stuurgroep van mensen die hoogrendementsglas willen laten plaatsen. Deze stuurgroep komt samen op maandag 17 februari om uur in Grobbendonk. Wil je deel uitmaken van deze stuurgroep? Duid dit dan aan bij je inschrijving. Afvalkalender 2014: enkele wijzigingen Eind december vond je de nieuwe afvalkalender in de bus. Er zijn enkele wijzigingen ten opzichte van de vorige jaren. PMD wordt niet langer samen met het restafval opgehaald, maar met het GFT-afval. De ophaling van groot huisvuil is niet meer op maandag, maar op de eerste dinsdag van de maand (met uitzondering van januari en de zomermaanden). Je kan de ophaalkalender ook digitaal raadplegen via Er is een nieuwe app Recycle waarmee je de ophaaldata kan inlezen in je persoonlijke agenda. Je krijgt niet alleen een bericht van elke ophaling aan huis, ook de 6

7 loket bouwen & wonen openingsuren van het containerpark en het adres van de dichtstbijzijnde kringwinkel kan je er terugvinden. Bovendien kan je app je helpen bij het sorteren van je afval. Wie geen afvalkalender heeft ontvangen of een extra exemplaar wil, kan hiervoor terecht bij het Loket Bouwen & Wonen. Met vragen kan je terecht op de diftar-informatielijn of de afvallijn op T , die je ook onderaan de kalender terugvindt. T / ter beschikking stellen van de restafvalcontainer, het gescheiden ophalen van de afvalcontainers, maar ook het aan huis ophalen van de gratis fracties glas en papier & karton en de blauwe PMD-zak. Verder is deze belasting bedoeld voor het verwerken en het recycleren van al deze fracties en voor de toegang tot het containerpark. Zelfs met de stijging van de tarieven zullen de kosten voor afval niet volledig gedekt zijn. Om dit te realiseren is en blijft het voorkomen van afval zeer belangrijk. Je vindt op tips om je afvalberg te verkleinen. Ook bij de milieudienst kan je terecht voor informatie over afvalpreventie. Gezinnen met een restafvalcontainer van 120 liter die door het afschaffen van de luierzakken een grotere container nodig hebben, kunnen deze gratis inruilen. Je belt hiervoor met de diftar-informatielijn op Zij bespreken met jou wanneer het omruilen kan gebeuren. Vanaf 2014 nieuwe diftartarieven voor restafval Afval kost handenvol geld Het ophalen van afval huis aan huis, de exploitatie van het containerpark en de kosten voor het verwerken van het afval kosten de gemeente handenvol geld, ongeveer euro. Omdat de kosten veel hoger liggen dan de opbrengsten, besliste de gemeenteraad om de afvaltarieven op te trekken. Op deze manier worden de kosten niet enkel door algemene middelen gedragen, maar draagt de vervuiler meer zijn steentje bij. Wat verandert er precies? De vaste belasting voor een grijze restafvalcontainer van 40, 120 of 240 liter, die ter vervanging van de forfaitaire huisvuilbelasting werd ingevoerd, bedraagt vanaf 1 januari ,50 euro per maand of 30,00 euro per jaar. Ook het variabele tarief per kilogram restafval stijgt van 0,20 naar 0,25 euro. Door deze stijging wil het bestuur het principe de vervuiler betaalt beter toepassen. Oproep vrijwilligers paddenoverzet De MINA-raad doet een warme oproep naar vrijwilligers voor de paddenoverzetactie aan Nijlense Steenweg, die jaarlijks wordt georganiseerd door Natuurpunt. Wat is de paddenoverzet? In de loop van februari ontwaken amfibieën uit hun winterslaap en trekken ze massaal naar beken en poelen om zich voort te planten. Tijdens hun tocht moeten ze vaak een straat of een weg oversteken en lopen de padden en kikkers een groot risico om overreden te worden. Met paddenoverzetacties helpt Natuurpunt de amfibieën om hun geboortepoel veilig te bereiken. Ook jij kan meedoen! Ben je geïnteresseerd om mee padden over te zetten in de maanden februari en maart? Neem dan contact op met Natuurpunt. De padden moeten twee keer per dag worden overgezet. Maar ook wanneer je alleen s morgens of s avonds kan of enkel tijdens het weekend, is jouw helpende hand zeer welkom. Starters krijgen alle hulp en de nodige begeleiding. Meer info? Geïnteresseerden kunnen zich melden bij Julien Bouwen, T of Graveren van fietsen maandagavond van tot uur: 3 februari 10 maart woensdagnamiddag van tot uur: 22 januari 19 februari 19 maart Voor het GFT-afval wijzigt er niets. De vaste belasting van 1,50 euro per maand blijft behouden. Ook het variabele tarief van 0,10 euro per kg blijft ongewijzigd. Wat gebeurt er met deze inkomsten? Met de vaste belasting op de afvalcontainers en het variabele tarief per kilogram betaalt de gemeente de kosten voor het 7

8 loket bouwen & wonen Infoavonden Vierkante Meter Tuintjes & Nuttige en schadelijke insecten De MINA-raad organiseert samen met De Volkstuinen vzw twee gratis infoavonden. Beide infoavonden starten om uur in de gemeentelijke feestzaal (Bouwelse Steenweg 10). Op donderdag 13 maart 2014 vindt een infoavond over Vierkante Meter Tuintjes plaats. De vierkante meter tuin is een kleine compacte groente-, kruiden- en/of bloementuin. Deze tuintjes vragen weinig plaats en onderhoud en een snel resultaat. De infoavond vertelt je alles over de opbouw en de verschillende mogelijkheden van dergelijke tuintjes. De infoavond over nuttige en schadelijke insecten wordt op donderdag 3 april 2014 georganiseerd. Tijdens deze toelichting kom je meer te weten over het nut van insecten in onze tuin. Je krijgt ook informatie over hoe je bepaalde insecten uit je tuin kan weren zonder schadelijke insecticiden te gebruiken. Meer info? Loket Bouwen & Wonen, milieudienst, T of Het waterlopenbeheer in onze gemeente doorgelicht Heb je er enig idee van hoeveel waterlopen er door onze gemeente stromen? En welke instantie welk stukje beheert? Waarschijnlijk niet en dat is niet verwonderlijk. De spelers op de watermarkt zijn talrijk. Zowel de Vlaamse overheid, de provincie als je gemeentebestuur nemen een deel voor hun rekening. En dan heb je nog de rioolbeheerders en de aangelanden. Allemaal partijen die hun rol met de beste intenties invullen. We kunnen echter niet ontkennen dat efficiëntie en logica in de verdeling van de snippers water soms zoek is. T / Daarom gaf Vlaams minister Schauvliege de provincies en gemeenten de opdracht het kluwen te ontwarren. Zij kregen de taak na te gaan of er verschuiving van de taken op de onbevaarbare waterlopen wenselijk is. Daarnaast moesten ze onderzoeken of de oud geklasseerde waterlopen best worden opgewaardeerd tot een onbevaarbare waterloop of beter administratief worden afgeschaft. Tot slot werd nagekeken of er privégrachten zijn die voor het waterbeheer van een gebied zo belangrijk zijn dat ze beter worden beheerd door een openbaar bestuur of de rioolbeheerder. Ook deze grachten kunnen dan herschaald worden tot een onbevaarbare waterloop. Wil je weten wat er in Herenthout precies verandert, kom dan zeker een kijkje nemen op de nieuwe waterlopenkaart. Ze ligt ter inzage bij de milieudienst (Loket Bouwen & Wonen). Begin 2014 zal de Vlaamse overheid de beslissingen bekrachtigen, wat resulteert in een volledig nieuwe waterlopenkaart voor heel Vlaanderen. Privégrachten onderhouden is belangrijk Ook de burger moet zijn verantwoordelijkheid opnemen. Loopt er een gracht op jouw perceel dan sta je zelf in voor het onderhoud en de goede afwatering. Bevindt de gracht zich op de grens met jouw perceel en dat van je buur? En zijn dit allebei private eigendommen? Dan bepaalt de perceelsgrens wie de gracht moet onderhouden. Als die grens in het midden van de gracht ligt, zijn beide eigenaars verantwoordelijk voor het onderhoud van elk de helft van de gracht en niet de gemeente. Enkel grachten die belangrijk zijn voor het waterbeheer, zullen door de gemeente zelf onder handen genomen worden. Vragen? Heb je een concrete vraag over het waterbeleid en de rol van onze provincie daarin? Dan kun je contact opnemen met de dienst Integraal Waterbeleid van de provincie Antwerpen, via of T Met vragen over onbevaarbare waterlopen in het beheer van de gemeente, kan je terecht bij het Loket Bouwen & Wonen, T of Leen goedkoop tot zelfs renteloos voor energiebesparende maatregelen in je woning Een energiek-lening is een lening op afbetaling aan 2 % rente, met een maximumbedrag van ,00 euro en een terugbetalingstermijn van maximum vijf jaar. Elke burger (eigenaar/ verhuurder/huurder) komt hiervoor in aanmerking voor zijn privéwoning. Er zijn geen bijkomende kosten aan verbonden. 8

9 loket bouwen & wonen Welke energiebesparende investeringen komen in aanmerking? vervanging van oude stookketel door condensatieketel, warmtepomp, stookketel op hout met automatische voeding, microwarmtekrachtkoppeling; ramen met hoogrendementsbeglazing; dak-, muur- en vloerisolatie; thermostatische kranen of kamerthermostaat met tijdinschakeling; energie-audit; zonneboiler. Zelfs renteloos lenen is mogelijk Sinds april vorig jaar kan energiek aan financieel zwakkeren een renteloze lening toekennen. Het is dan ook voor deze mensen dat de lening cruciaal is. Het is voor hen vaak de enige manier om energiebesparende maatregelen te kunnen uitvoeren. Het gaat om mensen met een verhoogde tegemoetkoming uit de ziekteverzekering, met een laag inkomen of mensen die in schuldbemiddeling of budgetbeheer zijn bij het OCMW. Meer info over energiek (goedkope energielening Kempen)? Ellen Vanhoudt, T (enkel voormiddag van 9.00 tot uur) - Ik ga een woning kopen, wat nu? Elk jaar opnieuw gaan duizenden Belgen op zoek naar een eigen woning. De aankoop van een eigen huis is vaak de grootste investering die je in je leven doet. Het is dan ook belangrijk niet over één nacht ijs te gaan en goed je keuzes te overwegen. Op vind je een artikel waarin een aantal zaken opgesomd worden waarmee je best rekening houdt tijdens de huizenjacht: je financiële draagkracht, de financiële voordelen, de ligging en locatie, de woning zelf en het onderhandelingsproces. T / Strengere normen voor energiezuinig bouwen Verlaagd E-peil vanaf 2014 In 2014 is er opnieuw een verstrenging van het E-peil. Een woning zal dan nog maximaal een E-peil van 60 mogen halen. Het E-peil is een maat voor de energiezuinigheid van een woning. Daarbij wordt niet alleen rekening gehouden met de mate waarin de woning geïsoleerd is, maar ook met de energiezuinigheid van de verwarmingsinstallatie, de sanitaire installaties, het ventilatiesysteem Ook de manier waarop oververhitting wordt ingeperkt zit hierin vervat. Hoe lager het E-peil, hoe energiezuiniger een woning. Groene energie verplicht vanaf 2014 In nieuwe woningen of woningen die ingrijpend worden verbouwd, moet vanaf 1 januari 2014 een minimumhoeveelheid energie uit hernieuwbare energiebronnen worden gebruikt. De nieuwe verplichting is een gevolg van de Europese richtlijnen rond hernieuwbare energie. De nieuwe eis is van toepassing op alle werkzaamheden waarvoor een melding wordt gedaan of een stedenbouwkundige vergunning wordt aangevraagd vanaf 1 januari 2014 én waarvoor een E-peil-eis geldt. Om aan de nieuwe EPB-eis voor eengezinswoningen te voldoen, moet je één van de volgende zes maatregelen toepassen in je bouwproject: een zonneboiler installeren; een PV-installatie (zonnepanelen) voorzien; een systeem op biomassa gebruiken als hoofdverwarmingsbron; een warmtepomp gebruiken als hoofdverwarmingsbron; aansluiting voorzien op een systeem van stadsverwarming en koeling; deelnemen aan een project voor productie van hernieuwbare energie, waarvoor de vergunningen verleend werden na 1 januari Indien je ervoor opteert om in je nieuwe woning niet aan één van deze zes maatregelen te voldoen, wordt het maximaal E- peil 10 % strenger (dus E50 in plaats van E60 vanaf 2014). Dit kan je bereiken door bijvoorbeeld bijkomende isolatie te voorzien, een efficiëntere verwarmingsinstallatie te gebruiken, een ventilatiesysteem met warmteterugwinning of vraagsturing te installeren, luchtdichter te bouwen... Meer info? Je kan natuurlijk met al je vragen terecht bij je architect en EPB-verslaggever. Meer info vind je ook op Op deze website vind je de EPB-wegwijzer: een online vragenlijst die aangeeft of je bouwproject al dan niet aan de energieprestatieregelgeving moet voldoen. Zo ja, dan krijg je een overzicht van de desbetreffende EPB-eisen. Foto: Pascal Vyncke, SeniorenNet.be 9

10 loket kids & co Opvoeden? Dat doen we samen! Infoavonden 2014 Ook in dit nieuwe jaar hebben we via onze intergemeentelijke samenwerking een mooi programma aan infoavonden voor ouders. T / Hierbij geven we je een overzichtje van onze volgende infoavonden. Bij interesse kan je deze alvast noteren in je agenda. Ruzie in huis met Hilde Leonard op 13 mei 2014 in de Volle Vaart, Grobbendonk Helpen bij verlies met Manu Keirse op 13 oktober 2014 in CC t Schaliken, Herentals De Jeugd is Tegenwoordig met Pedro De Bruyckere op 25 november 2014 in het gemeentehuis van Vorselaar Gevaren van het internet Internet biedt ontzettend veel mogelijkheden. Toch staan we te weinig stil bij de andere kant van de medaille. Net zoals in de werkelijke wereld, duiken er ook op het wereldwijde web onaangename situaties op. Hoe kan je zulke situaties voorkomen en hoe pak je ze aan? Wat komen mijn kinderen tegen op het internet en hoe bescherm ik hen het best? Tijdens een interactieve voordracht over de wondere wereld van het web, heeft spreker Lieze Van Orshaegen het over onder andere deze onderwerpen. Daarnaast staat ze ook stil bij de verschillende tools die je kan gebruiken en verklaart zij bepaalde begrippen. Samen spelletjes spelen! Op 6 november 2013 organiseerden de bibliotheek en de Dienst Opvoedingsondersteuning een gezellige spelletjesnamiddag voor kinderen in de bib. Kinderen konden ook kennismaken met onze Herenthoutse Schaakclub. Het was een (ont)spannende en leerrijke namiddag vol plezier! Ook dit jaar zullen we een aantal woensdagen inplannen om de spelletjes uit onze spelotheek beter bekend te maken. Kinderen zijn uitgenodigd, en wie weet komt er ook wel eens graag een papa of mama meespelen? Data volgen nog. Dinsdag 28 januari 2014 van tot uur Dienstencentrum Komie Geire, Herentalseweg 1, 2250 Olen Deelname is gratis - vooraf inschrijven is gewenst en kan tot 22 januari bij lokaal dienstencentrum Komie Geire, T of Inleefmoment autisme Mensen zonder autisme kunnen lezen en leren over autisme. Hoe het voelt om autisme te hebben, is nog een andere zaak. Tijdens deze bijeenkomst kan je dankzij enkele inleefmethodieken zo dicht als mogelijk bij het autistische voelen komen. Op het inleefmoment word je ondergedompeld in de zintuiglijke wereld van mensen met autisme. Door de belevingen en reflecties van zowel de ervaringsdeskundigen (mensen met autisme), de begeleider als van het publiek kom je meer te weten over hoe mensen met autisme de wereld ervaren en welke invloed dat heeft op hun functioneren. Twee medewerkers van de Vlaamse Vereniging voor Autisme, Frie Horemans en Marc Peeters, begeleiden het infomoment. Deze infoavond is voor ouders, familie en vrienden van mensen met autisme. Ook (zorg)leerkrachten en GON-begeleiders, onthaalouders en mensen die met kinderen werken zijn welkom. Donderdag 20 maart 2014 van tot uur Gemeentelijke feestzaal, Bouwelse Steenweg 8, 2270 Herenthout Deelname is gratis - vooraf inschrijven is gewenst en kan via T of Nog fijn nieuws! Kortelings zullen onze kastjes wat voller staan met nieuwe gezelschapsspelen. Wees er als eerste bij om ze te komen verkennen. Info over de spelotheek vind je op Bij vragen contacteer je An Van Mechelen. 10

11 loket kids & co Inforeeks borstvoeding - natuurlijke lifestyle gezonde voeding In het voorjaar 2014 organiseert Aardig Leven vzw in samenwerking met Loket Kids & co een inforeeks over natuurlijke lifestyle, gezonde voeding en borstvoeding. Elke infoavond bevat een algemene uitleg over het onderwerp van die avond en een praktisch gedeelte. Docente van dienst is voedingsspecialist en lactatiekundige Katrien Nauwelaerts. Zij doorspekt haar informatie met foto s, filmpjes en voorbeeldmateriaal. De nadruk ligt op het geven van praktische tips, het uitwisselen van ervaringen en het beantwoorden van vragen over de dagelijkse praktijk. De eerste vijf lessen behandelen borstvoedingsonderwerpen. De volgende vijf lessen gaan over gezonde voeding en natuurlijke lifestyle. Deze onderwerpen volgen elkaar niet op. Je kan dus op elk moment inspringen of die onderwerpen er uitpikken die jou het meest interesseren. Inforeeks over borstvoeding 3 februari Borstvoeding, hoe begin je er aan? De eerste weken en maanden 17 februari Afkolven van moedermelk. Vaste voeding en borstvoeding 24 februari Borstvoeding combineren met werken buitenshuis 10 maart Langer dan één jaar voeden 17 maart Borstvoedingsproblemen herkennen, voorkomen en aanpakken T / Inschrijven kan via Loket Kids & co op T of via Per avond betaal je 5,00 euro per persoon, te betalen bij aanvang van de les. Een hapje en een drankje zijn in deze prijs inbegrepen. Heb je een baby of peuter aan de borst, dan kan die gratis meekomen. Meer info? of of T Volg je hart en kies voor je talent De Landelijke Kinderopvang is al jaren actief in onze gemeente. Onthaalouders staan in voor kwaliteitsvolle opvang van baby s, peuters en/of schoolgaande kinderen terwijl hun ouders gaan werken of een opleiding volgen. Onthaalouders werken thuis alleen of samen met een collega. Vanuit Landelijke Kinderopvang zorgen wij voor een ondersteunend netwerk. We organiseren regelmatig vrijblijvend infosessies over onthaalouder worden bij Landelijke Kinderopvang. Als je interesse hebt, verwelkomen wij je graag in ons regiokantoor te Lier, Antwerpsesteenweg 264. Data van infosessies en eventueel inschrijven kan via het nummer T of per mail via Inforeeks over gezonde voeding 31 maart Gezonde voeding voor het ganse gezin. Hoe begin je er aan? 28 april Natuurlijke voeding voor jong en oud: alternatieve voedingswijzes 5 mei Voeding voor jonge kinderen: praktische aanpak en tips 12 mei Kinderen opvoeden tot gezonde volwassenen in lichaam en geest 19 mei Voorbij traditionele kindermenu s: ongewone recepten op kindermaat De infoavonden gaan door in de leeszaal van de bibliotheek, Zwanenberg 27 telkens van tot uur. 11

12 loket zorg & gezondheid Vlaams bevolkingsonderzoek naar dikkedarmkanker Dikkedarmkanker is in Vlaanderen bij mannen de derde en bij vrouwen de tweede meest voorkomende kanker. Jaarlijks krijgen meer dan Vlamingen te horen dat ze dikkedarmkanker hebben. Als dikkedarmkanker vroeg ontdekt wordt is hij beter te behandelen. Ook de kans op overleving stijgt. Daarom startten het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid van de Vlaamse overheid, het Centrum voor Kankeropsporing vzw (CvKO) en de Stichting Kankerregister (SKR) een Vlaams bevolkingsonderzoek naar dikkedarmkanker. Mannen en vrouwen van 56 tot en met 74 jaar zullen om de twee jaar een uitnodiging in de bus krijgen, samen met de test. Iedereen kan de staalname thuis doen. De test stuur je nadien in een voorgefrankeerde enveloppe naar het laboratorium. Het labo onderzoekt de stoelgangstalen op bloedsporen. Binnen twee weken krijgen jij en je huisarts het resultaat van deze test. Dit alles is gratis. De doelgroep: mannen en vrouwen van 56 tot en met 74 jaar Om de onderzoeken te spreiden en het gezondheidszorgsysteem niet te overbelasten zullen mannen en vrouwen van 56 tot en met 74 jaar niet tegelijk worden uitgenodigd. In 2013 kregen mannen en vrouwen die 66, 68, 70, 72 en 74 jaar werden een uitnodiging met een test. In 2014 krijgen mannen en vrouwen die in dat jaar diezelfde leeftijd bereiken rond hun verjaardag een uitnodiging, aangevuld met de 56-, 58-, 60-, 62- en 64-jarigen. Op die manier zal eind 2015 de volledige doelgroep van 56- tot en met 74-jarigen aan bod zijn gekomen. T / Info dorpsrestaurant Samen smaakt het eten lekkerder. Aan tafel in het dorpsrestaurant hoeft niemand alleen te eten. In het dorpsrestaurant krijg je in het gezelschap van anderen een gezonde, lekkere en betaalbare maaltijd voorgeschoteld. Sommigen komen elke dag, anderen kiezen zorgvuldig hun dagen uit, afhankelijk van wat er op het menu staat. Een verpakte maaltijd afhalen om deze thuis op te warmen en op te eten behoort ook tot de mogelijkheden. Voor de weekends worden ook afhaalmaaltijden voorzien. Deze kunnen op vrijdag afgehaald worden in de cafetaria. Wie graag een maaltijd wil, kan deze op voorhand bestellen in Huis Driane. We werken vanaf januari 2014 samen met traiteur De Gouden Lepel. Aan traiteur Van Der Linden nog een welgemeende dankjewel voor de inzet van de voorbije jaren. Vanaf januari 2014 betaal je 8,00 euro voor een volledige maaltijd bestaande uit soep, hoofdgerecht en dessert. Wij hopen jou ook snel te zien in ons dorpsrestaurant. Meer info kan je verkrijgen op het Loket Zorg & Gezondheid. Voor meer informatie over dit onderzoek kan je steeds terecht bij je huisarts. Info? Klusjesdienst ook actief tijdens de wintermaanden Ben je op zoek naar een klusjesman voor kleine herstellingen of voor beperkte interieurwerken in de woning? Tijdens de wintermaanden heeft onze klusjesman minder tuinonderhoud, dus misschien is het nu het moment om die uitgestelde klusjes te laten aanpakken. Je kan ook op onze klusjesman beroep doen om sneeuw te komen ruimen. Vraag je klusjes tijdig aan! Info? Activiteiten seniorenraad De seniorenraad organiseert op dinsdag 18 februari 2014 om uur in GOC Ter Voncke een informatienamiddag over waardig levenseinde in samenwerking met OKRA. Kwaliteit geven aan je levenseinde is belangrijk. We staan even stil bij deze levensfase. De gastspreker biedt praktische informatie en beantwoordt vragen uit het publiek. Deelname is gratis maar je moet wel vooraf inschrijven bij Loket Zorg & Gezondheid, Molenstraat 56, 2270 Herenthout of T voor 11 februari De seniorenraad organiseert op zaterdag 22 maart 2014 om uur in de cafetaria van Huis Driane een quiznamiddag voor senioren.

13 loket zorg & gezondheid Ploegen van min. 3/max. 6 personen zijn toegestaan. We voorzien een prijzentafel. De deelname bedraagt 2,00 euro per persoon. Je moet vooraf inschrijven en betalen bij Loket Zorg & Gezondheid, Molenstraat 56, 2270 Herenthout voor 15 maart Terugblik seniorenraad De seniorenraad van Herenthout organiseerde een voorstelling in samenwerking met OKRA op 26 september Tijdens deze bijeenkomst kregen de aanwezigen een uiteenzetting over: Het dagelijks bestuur van OKRA; dit zijn de mensen die belangeloos meewerken aan de lokale seniorenraad. De taken en doelstellingen van de seniorenraad: o Adviesverlening aan het college van burgemeester en schepenen; o Signaalfunctie voor de burger; o Klankbord voor de Herenthoutse senior; o Signaalfunctie naar het beleid; o Organisatie van infosessies rond actuele thema s en ontspanning; o Bevordering van de samenwerking tussen plaatselijke verenigingen. T / keurd. Voor iedere goedgekeurde aanvraag wordt nog een periode van twee jaar voorzien om de werken te laten uitvoeren. Begeleiding door Landelijke Thuiszorg De samenwerking tussen de provincie Antwerpen en Landelijke Thuiszorg wordt wel verdergezet. Ouderen en zorgbehoevenden kunnen zich door deze organisatie volledig laten begeleiden en adviseren met betrekking tot hun woningaanpassing. Zij betalen slechts 87,00 euro en de provincie neemt de rest van de advieskost (tot 1 153,00 euro) voor haar rekening. Een ergotherapeut(e) van Landelijke Thuiszorg komt dan langs om te bekijken welke aanpassingen je kan uitvoeren en welke premies je hiervoor kan krijgen. Hij/zij zal ook helpen met het zoeken van een geschikte aannemer, het opvragen van offertes en het invullen en indienen van de premieformulieren. Kortom, alle praktische beslommeringen worden je uit handen genomen. Info? Landelijke Thuiszorg, T Vlaamse aanpassingspremie voor ouderen Gelukkig kan de Vlaamse aanpassingspremie voor ouderen wel nog steeds worden aangevraagd. Deze premie voorziet eveneens een tussenkomst in de kosten (tot 1 250,00 euro) voor 65-plussers die hun woning willen aanpassen. Senioren voor de Filipijnen Op 28 december 2013 organiseerde de seniorenraad een eetdag ten voordele van de zwaar getroffen streek na de ramp met de tyfoon op de Filipijnen. Alvast heel veel dank aan alle helpers, eters, sympathisanten, de hobbyclub van Huis Driane. Ook een welgemeende dankjewel aan Huis Driane voor de logistieke ondersteuning. Het mooie bedrag van 845,00 euro kan op deze manier worden overgemaakt op rekening van één van de hulporganisaties. Provinciale premie voor woningaanpassing verdwijnt, andere premies blijven De provincie Antwerpen schaft vanaf 1 januari 2014 alle toelagen voor particulieren binnen Welzijn & Gezondheid af. Dus ook de provinciale premie voor de aanpassing van de woning van ouderen (65-plussers) valt dan weg. Er wordt uiteraard nog wel voldoende budget voorzien om al de premieaanvragen uit te betalen die in 2013 werden goedge- Een aantal voorbeelden van zulke aanpassingen: Vervangen van een ligbad door een inloopdouche; Plaatsen van een traplift; Automatiseren van de rolluiken; Verhogen van de toiletten; Voorzien van een badkamer of slaapkamer op het gelijkvloers; Aanbrengen van steunen en hulpmiddelen; Verbreden van deuren en het wegwerken van niveauverschillen; Info? Wonen Vlaanderen, T

14 loket vrije tijd Week van de Amateurkunsten (WAK) 2014 Van 25 april tot en met 4 mei 2014 is er de 19de Week van de Amateurkunsten. Overal in Vlaanderen worden opnieuw 10 dagen lang extra spots op amateurkunsten gezet, en dit jaar zien we het GROOT! Het thema van de WAK 2014 is De Groote Kunst. Wat betekent kunst in oorlogstijd? En hoe reflecteert oorlog in de kunst? Maar eveneens waarin is kunst groots, kunst met een grote en een kleine K, letterlijk grote kunst / Van Peel Overleeft 2013 Parkfeestencomité gaat op zijn elan door en serveert na de passage van Bart Cannaerts in september opnieuw een topaffiche. Comedy van het hoogste niveau aan een zachte prijs. Van Peel Overleeft 2012 was dé eindejaarsconference van vorig jaar: vier sterren in De Standaard, de hemel in geprezen door De Morgen, VRT gewaagde zelfs van een nieuw ijkpunt in het genre. Het vervolg kan je live komen bekijken. Vrijdag 31 januari 2014, uur Sint-Gummaruskerk Tickets: 10,00 euro, Loket Vrije Tijd Doe mee met de WAK en voel je (even) groots! Meld je vóór 1 februari aan op het Loket Vrije Tijd. Het Herenthouts evenement gaat door tijdens het eerste weekend van mei. Hou de UiT-kalender in de gaten voor meer informatie: Oproep Cultuurraad/Toerismeraad/Jeugdraad De Herenthoutse Cultuur-, Jeugd- en Toerismeraad zijn gemeentelijke adviesraden die elk met betrekking tot hun beleidsdomein het gemeentebestuur adviseren en projecten uitzetten. Zij bestaan uit vertegenwoordigers van alle types verenigingen en/of onafhankelijke deskundigen. Vertegenwoordig je een toeristische aanbieder op het grondgebied van Herenthout? Heb je deskundigheid verworven op gebied van jeugd, toerisme of cultuur en wil je mee wegen op deze beleidsdomeinen? Grote goesting om bestaande initiatieven verder uit te bouwen en misschien wel nieuwe uit de grond te stampen? Dat treft, want de adviesraden zijn op zoek naar versterking en vernieuwing! Voor meer informatie kan je terecht op het Loket Vrije Tijd. Doen! Loket Vrije Tijd is verhuisd! Sinds 18 november 2013 kan je voor alle dienstverlening terecht op het gemeentehuis (Bouwelse Steenweg 8) en werd de oude trouwzaal het groene loket. De ingang van het loket is vooraan het gebouw. Snelnieuws bib Naar aanleiding van de wereldgedichtendag mogen de kinderen van de vijfde en de zesde leerjaren gedichten maken rond het thema verwondering. De gedichten worden tentoongesteld in de bib tot en met 19 februari Voor de vijfde kidsdag op woensdag 29 januari 2014 brengt de Herenthoutse muziekacademie in twee beurten (van tot uur en van tot uur) in woord en muziek een selectie van de ingestuurde gedichten. Voor jong & oud! Vooraf inschrijven is verplicht. De Herenthoutse leesclub bespreekt op dinsdag 11 februari 2014 om uur in onze bib het boek In ongenade van Coetzee. Ook nieuwe geïnteresseerden zijn welkom. De bib zorgt zoals steeds voor extra exemplaren van het boek. Alle info in de bib. Van 22 februari tot 16 maart 2014 kan je in de bib de interactieve tentoonstelling rond kinderliedjes Oozewiezewatte? van Kempens Karakter bekijken. Kinderen én volwassenen komen er vast en zeker liedjes tegen die ze kennen. Vrij te bezoeken tijdens de openingsuren van de bib en op afspraak. Het nieuwe algemene telefoonnummer is Het adres blijft behouden. 14

15 loket vrije tijd Onze bib werkt mee aan de vierde Letterfrettertournee 2014 met gratis workshops, lezingen en optredens voor kinderen en volwassenen. Het volledige programma en het inschrijvingsformulier voor de afsluitdag op 1 maart 2014 in cc Zwaneberg in Heist-op-den-Berg vind je op Inschrijving is verplicht. Op 19 februari 2014 vertelt en tekent Mattias De Leeuw op onze zesde kidsdag voor kinderen van vier tot zeven jaar rond Mijn fijne geluidenboekje. Inschrijven voor deze zesde kidsdag is verplicht en kan in de bib. Net als elk jaar kunnen kinderen van het eerste tot en met het zesde leerjaar in de bib deelnemen aan het leesproject van Stichting Lezen in het kader van de jeugdboekenweek Het thema van dit jaar is Gevaar!. Rond dit thema is er ook een knutselnamiddag voor kinderen van de lagere school in samenwerking met Kunstkring Toreke (schilders). Inschrijven voor deze knutselnamiddag is verplicht. Inlichtingen in de bib en via de scholen. Op donderdag 13 maart 2014 om uur kan je een voordracht De oorlog tegen Syrië door Daniël Maes bijwonen in GOC Ter Voncke. Deze voordracht is in samenwerking met Landelijke Gilde Herenthout. De bib zorgt voor een thematische boekenstand. Gratis inkomkaarten in de bib en bij bestuursleden van Landelijke Gilde Herenthout. Ook onze bib biedt vanaf april 2014 e-boeken aan. We starten met een proefproject met 300 titels. Ze zullen divers en recent zijn maar uit respect voor de boekhandels niet gloednieuw. In de bib kan iedereen de boeken gratis lezen op computers, tablets en via het draadloze internet. Thuis of op verplaatsing lezen kan via een app waarmee het boek vier weken beschikbaar blijft. De kost per drie boeken bedraagt 5,00 euro. Dit bedrag werd bepaald in overleg met de uitgevers / Onze bibliotheek is op zoek naar een nieuwe afgevaardigde (M/V) voor haar lezers in de bibliotheekcommissie. Deze commissie geeft aan de gemeenteraad en het schepencollege advies over het beheer van de bibliotheek en legt accenten bij het aankopen van boeken en organiseren van activiteiten om het lezen te promoten. Dit adviesorgaan bestaat uit een afvaardiging van de politieke fracties in de gemeenteraad én van de gebruikers. Voor inlichtingen en het indienen van kandidaturen kan je terecht tijdens de openingsuren van de bib tot en met zondag 26 januari Gemeente Herenthout vraagt je mening Gedurende de maanden december, januari en februari vraagt de gemeente Herenthout je mening. Surf naar en laat je horen! Door deel te nemen maak je kans op één van de vliegreizen naar New York of één van de ipads. Deel deze actie met je vrienden en verdubbel je kans op deze prijzen. Deelnemen kan vanaf de leeftijd van 16 jaar. Bovendien red je 1 m² bedreigd regenwoud van verdwijning door deel te nemen. Wie zelf niet online is kan de vragenlijst ook komen invullen op één van de computers in de bib van Herenthout. Hier is eveneens een papieren versie van de vragenlijst beschikbaar. Alvast bedankt! Regionale vormingsactiviteiten Volgende vormingen staan op het programma: De sportclub van de toekomst Westerlo Jongeren met ADHD Herenthout Cursus hoger redder Nijlen Start2teach Vorselaar Wegwijs in verzekeringen in de sportclub Herselt Erkende bijscholing redders Heist-op-den-Berg Contactpersoon vormingen: Diane Loosen, T , Meer info? gemeentelijke sportdienst of 15

16 Herenthout 7de Dag van de Burger Op 6 december 2013 werd in de gemeentelijke feestzaal de opbrengst van de 7de Dag van de Burger verdeeld onder de verenigingen. De verdeling gebeurde evenredig. Elke voorzitter van de volgende verenigingen ontving uit handen van de burgemeester een cheque ter waarde van euro: Brandweer Herenthout Rode Kruis Badmintonclub t Huirtuits Dropke S.U.S.T. Kempenlaan Koninklijke Fanfare Sint-Pieter Femma Volleybalclub Herenthout Sint-Vincentius. Het Comité van de Dag van de Burger heeft volgende acht nieuwe verenigingen gekozen om te delen in de opbrengst van de 8ste Dag van de Burger, die zal plaatsvinden op zaterdag 27 september 2014: Brandweer Herenthout Rode Kruis K.V.G. Atelier Matsijs K.L.J. Visclub Moed en Volharding D.N.S. (De Netespurters) Tennisclub De Bergen. Onderwijs in Herenthout In het najaar hebben we voor het eerst een Herenthouts scholenoverleg georganiseerd vanuit het gemeentebestuur. Bedoeling is om een drietal keer per jaar met alle directies rond de tafel te zitten en informatie aan mekaar uit te wisselen en afspraken te maken. Een van de eerste resultaten van dit scholenoverleg is het gezamenlijk communiceren rond inschrijfmomenten, openklasdagen Hieronder vind je alvast het overzicht voor de komende maanden. Klim-op Kleuter Klim-op Lager De Luchtballon Kleuter De luchtballon Lager t Klavertje Kleuter t Klavertje Lager Opendeuravond 10/ u 10/ u Openklasdag/kijkdag/ klas in werking 26/ u 2/ u 11/ u 15/ u 26/ u 19/ u 23/ u Opendeurdag 30/ u 16/ u 17/5 14 u Instapmomenten 6/1 3/2 10/3 22/4 2/6 Inschrijfmomenten Na afspraak Na afspraak /1 3/2 10/3 22/4 2/6 Na afspraak Na afspraak /1 3/2 10/3 22/4 2/6 Na afspraak Na afspraak

17 Herenthout Damiaanactie op 24, 25 en 26 januari 2014 Damiaanactie wordt 50 jaar! Een ideale gelegenheid om feest te vieren. Maar men kan ook 50 worden zonder zijn eigen verjaardag in de verf te willen zetten. Zonder iets te willen veranderen aan zijn doel. Een lang en waardig leven Damiaanactie viert in 2014 dus haar 50ste verjaardag, maar wil vooral onverstoord blijven voortwerken. Haar ultieme verjaardagswens: zo veel mogelijk lepra- en tbc-patiënten helpen, nog zo lang mogelijk. Het leven van tbc-patiënten blijven redden en hen in de toekomst nog vele verjaardagen toewensen; leprapatiënten blijven behandelen om te vermijden dat ze verminkingen krijgen zodat hun verjaardagen echt gelukkig worden. In 2012 hebben de medische teams die Damiaanactie ondersteunen, in totaal lepra-, tbc- en leishmaniasispatiënten opgespoord en behandeld. Meer dan mensen hebben weer zicht op een nieuwe toekomst. 40,00 euro voor een mensenleven Maar feest of geen feest, lepra en tbc blijven ravages veroorzaken. Elk jaar zorgt tbc wereldwijd voor 8 à 10 miljoen nieuwe zieken en voor 1,5 à 2 miljoen doden (één om de 15 à 20 seconden!). Elk jaar maakt lepra nieuwe slachtoffers, die het risico lopen om verminkt te geraken of in een sociaal isolement dreigen terecht te komen. Enkele tips: Scherm de leidingen af van de tocht van ramen, deuren of kelderluiken. Breng beschermende isolatie aan tussen de buitenmuur en de waterleiding. Bij extreme koude is het in je eigen belang om isolatie aan te brengen rond de leidingen zelf. Draai, vóór je de woning voor een langere periode verlaat, de hoofdkraan dicht. Laat de binnenleidingen leeglopen. Stilstaand water bevriest immers sneller. Let op: bij een voortdurende koudeperiode is isoleren alleen niet meer voldoende. Zorg dan voor voldoende verwarming. Is je leiding toch bevroren? Is de waterleiding niet gescheurd, tracht ze dan geleidelijk aan te ontdooien (bijvoorbeeld met een haardroger). Te hevige opwarming kan de leiding immers nog doen barsten. Stel je wel een leidingbreuk vast, sluit dan onmiddellijk de hoofdkraan af, zodat er geen lekwater kan verloren lopen. Raadpleeg een loodgieter voor de herstelling van de binnenleiding. Bevindt het lek zich echter op het gedeelte van de Pidpa-leiding, of is de watermeter zelf stukgevroren, contacteer ons dan op ons gratis nummer. Meer info? Daarom zal Damiaanactie ook tijdens dit feestjaar een solidariteitscampagne organiseren, meer bepaald op 24, 25 en 26 januari Tijdens dat weekend vraagt ze aan de Belgische bevolking om haar pakjes stiften te kopen of helpen verkopen (6,00 euro voor een pakje met vier stiften) of om een bedrag te storten (elke gift vanaf 40,00 euro is fiscaal aftrekbaar). Damiaanactie roept de Belgische bevolking op om haar in januari 2014 te helpen. GROS RAAD HERENTHOUT PRESENTEERT VERHALEN UIT HET ZUIDEN Info? Damiaanactie, Leopold II-laan 263, 1081 Brussel IBAN: BE ; BIC: BPOTBEB1 Bescherm niet alleen jezelf tegen de koude! De winter is in het land. Tijd voor mutsen, sjaals en handschoenen. Maar heb je ook al eens aan je watermeter gedacht? Water heeft de bijzondere eigenschap om bij bevriezing uit te zetten. Voor watermeters en waterleidingen, die in de winter niet beschermd zijn, kan dit verstrekkende gevolgen hebben. Door het uitzetten van het ijs ontstaan scheurtjes in de leidingen. Bij dooi zien we pas de schade en de ellende die de vorst heeft aangericht: lekken in de waterleiding met eventueel waterschade als gevolg. Vergeet dus niet dat ook je waterleiding op sommige momenten bescherming kan gebruiken. 17 LUISTERAVOND PROJECTEN NOORD-ZUID IEDEREEN WELKOM 31 JANUARI - 19U30 GEMEENTELIJKE FEESTZAAL VERENIGINGEN VERTELLEN Verenigingen die de afgelopen jaren een subsidie kregen van onze gemeentelijke raad voor ontwikkelingssamenwerking komen vertellen over hun project en wat er met het geld verwezenlijkt werd. We ontvangen ook jullie graag om mee van hun verhalen te genieten. Kom ook luisteren!

18 in Herenthout januari /01 Infonamiddag afval 14u 17/01 Huldiging sportlaureaten & kampioenen SPORT Herenthoutse sportraad en sportdienst Sportcentrum t Kapelleke Info? Sportdienst ( ) 18/01 Uitreiking Cultuurprijs en Jeugdduim GOC Ter Voncke 19/01 Minigolfwedstrijd Openingswedstrijd SPORT Minigolfclub t Kapelleke Sportcentrum t Kapelleke 10u Info? Denise Peeters ( ) 24/01 Bingo 14u-16u30 25/01 Grote kienavond Ouderkring De Luchtballon Refter De Luchtballon Info? Kristin Peeters ( ) 25/01 8ste quiz - FC Fortuna GOC Ter Voncke Info? Bart Van Caeyzeele ( ) 26/01 Jeugdtornooi badminton SPORT Badmintonclub t Huirtuits Dropke Sportcentrum t Kapelleke 9u 29/01 Woensdag, kidsdag! Bibliotheek Info? Bibliotheek ( ) 30/01 Klusclub - Ouderkring De Luchtballon De Luchtballon Info? Kristin Peeters ( ) 31/01 Luisteravond Verhalen uit het zuiden GROS Herenthout Gemeentelijke feestzaal 19u30 31/01 Comedy Van Peel Overleeft 2013 Parkfeestencomité Sint-Gummaruskerk 10,00 euro Info? Loket Vrije Tijd ( ) februari /02 Judotornooi voor pupillen & miniemen SPORT Judoclub Herenthout Sportcentrum t Kapelleke 10u 01/02 Haringbak 13u 02/02 Minigolfwedstrijd slagen SPORT Minigolfclub t Kapelleke Sportcentrum t Kapelleke 10u Info? Denise Peeters ( ) 04/02 Infoavond samenaankoop hoogrendementsglas Gemeentelijke feestzaal Info? Loket Bouwen & Wonen ( ) 07/02 Koppeldansen i.s.m. OKRA en sportraad 14u-16u 07/02 tot Peter Pan, de musical! 09/02 Zaal Lux vrijdag: 19u30 zaterdag: 19u30 zondag: 14u & 19u Info? ( ) 07/02 1st Plan-B quiz - VC Herenthout GOC Ter Voncke Info? ( ) 09/02 Restaurantdag - KFC Herenthout 11/02 Bloemschikken 9u-11u 11/02 Leesclub leest In ongenade van Coetzee Bibliotheek 19u Info? Bibliotheek ( ) 14/02 Valentijns (verrassingsnamiddag) 14u-16u30 16/02 Een dagje Mechelen: museum Kazerne Dossin en stadsverkenning met gids Landelijke Gilde i.s.m. Vorming Plus Kempen vertrek aan kerk Info? Marc Beirinckx ( ) 19/02 Woensdag, kidsdag! Bibliotheek Info? Bibliotheek ( ) 21/02 Bingo 14u 22/02 Verbroederingsrit: 40 km SPORT Herenthoutse W.S.C. Café Molenhuis vertrek & inschrijving: 8u30-10u Info? Ludo Smits ( ) 22/02 tot Tentoonstelling Oozewiezewatte? 16/03 Bibliotheek tijdens de openingsuren en na afspraak Info? Bibliotheek ( ) 23/02 Minigolfwedstrijd Pannenkoekenprijs SPORT Minigolfclub t Kapelleke Sportcentrum t Kapelleke 10u Info? Denise Peeters ( ) 26/02 Openklasuurtje - BS t Klavertje BS t Klavertje 9u-10u30 Info? Susy Sterckx ( ) 18

19 in Herenthout 27/02 Klusclub - Ouderkring De Luchtballon De Luchtballon Info? Kristin Peeters ( ) maart /03 Stoetcafé 13u30 05/03 Carnavalbal voor senioren 13u30 09/03 Stoetcafé 13u30 10/03 Start to Run (ochtendsessie) SPORT Atletiekclub Herenthout Militair domein Grobbendonk 9u Info? Michel Nicasi ( ) 10/03 Start to Run (avondsessie) SPORT Atletiekclub Herenthout Sportcentrum t Kapelleke 19u Info? Michel Nicasi ( ) 11/03 Bloemschikken 9u-11u 12/03 Start to Run (ochtendsessie) SPORT Atletiekclub Herenthout Sportcentrum t Kapelleke 9u Info? Michel Nicasi ( ) 13/03 Infoavond Vierkante Meter Tuintjes MINA-raad i.s.m. De Volkstuinen vzw Gemeentelijke feestzaal gratis Info? Loket Bouwen & Wonen ( ) 13/03 Voordrachtavond De oorlog tegen Syrië Landelijke Gilde i.s.m. de bib en de parochie GOC Ter Voncke Info? Marc Beirinckx ( ) 14/03 Koppeldansen i.s.m. OKRA en sportraad 14u-16u 14/03 Ken-je-dorp-quiz - KFC Herenthout Kantine KFC Inschrijven bij Patrick Heremans Info? Patrick Heremans ( ) 15/03 tot Turn-dans-ropeskipping optredens 16/03 Turnkring Blijf Jong vzw SPORT Sportcentrum t Kapelleke zaterdag: 17u - zondag: 13u30 Info? Marc Van Kerckhoven ( ) 15/03 tot Handwerktentoonstelling - KVLV 16/03 GOC Ter Voncke 19/03 Openklasuurtje - BS t Klavertje BS t Klavertje 9u-10u45 Info? Susy Sterckx ( ) 20/03 Voordrachtavond met Nicole & Ingrid - KVLV GOC Ter Voncke 19u30 20/03 Infoavond Autisme Gemeentelijke feestzaal 19u30-22u Info? Loket Kids & co ( ) 21/03 Infonamiddag energie 14u 22/03 Bonte quiz - Ouderkring De Luchtballon De Luchtballon Info? Kristin Peeters ( ) 23/03 Minigolfwedstrijd Lenteprijs SPORT Minigolfclub t Kapelleke Sportcentrum t Kapelleke 10u Info? Denise Peeters ( ) 27/03 Klusclub - Ouderkring De Luchtballon De Luchtballon Info? Kristin Peeters ( ) 28/03 Bingo 14u-16u30 april /04 Buitenspeeldag 03/04 Infoavond over nuttige en schadelijke insecten MINA-raad i.s.m. De Volkstuinen vzw Gemeentelijke feestzaal gratis Info? Loket Bouwen & Wonen ( ) 05/04 Wandeling - Atletiekclub Herenthout SPORT Sportcentrum t Kapelleke 8u 19/04 tot Paastornooi Badmintonclub 20/04 t Huirtuits Dropke SPORT Sportcentrum t Kapelleke 9u 23/04 Openklasuurtje - BS t Klavertje BS t Klavertje 9u-10u45 Info? Susy Sterckx ( ) 24/04 Klusclub - Ouderkring De Luchtballon De Luchtballon Info? Kristin Peeters ( ) 27/04 9de Dauwwandeling SPORT Landelijke Gilde Herenthout 9u Info? Marc Beirinckx ( ) Geef zelf je activiteit in! 19

20 Teksten Gemeentenieuws De teksten voor het gemeentenieuws, dat verschijnt omstreeks 15 april 2014, moeten op het gemeentehuis toekomen uiterlijk op 1 maart Je bezorgt het materiaal bij voorkeur digitaal aan Je kan het ook afgeven op het secretariaat. Fotowedstrijd Lokaal Bestuur Het Lokaal Bestuur van Herenthout organiseert een tweede editie van de fotowedstrijd Herenthout in beeld. Iedere inwoner van onze gemeente, zowel jong als oud, kan deelnemen. De foto s die je inzendt moeten wel gemaakt zijn in onze gemeente. De foto s kan je indienen via tot en met 15 september De foto s zullen eventueel gebruikt worden in gemeentelijke publicaties. Voor de drie beste inzendingen voorzien we alvast een mooie prijs De omhaling van was opnieuw een succes. De resultaten waren, ondanks de crisis, in dezelfde trend als die van vorige omhaling: 6 193,00 euro voor de omhaling, de cafédag en de stortingen. Herenthout heeft opnieuw laten zien dat het een warm hart toedraagt aan de derde wereld. Bedankt aan: Krista en Herman voor het ter beschikking stellen van het café van GOC Ter Voncke; De gemeente voor de logistieke ondersteuning; De vrijwilligers voor de deur aan deur omhaling; Onze helpers in het café en in de keuken; De gulle gevers in Herenthout. Nieuwjaarsdrink Het Lokaal Bestuur startte 2014 met een nieuwjaarsdrink voor alle inwoners. Ook de deelnemende verenigingen worden bedankt om mee te werken aan deze gezellige dag! Mededelingsstrook De inwoners van onze gemeente krijgen telkens bij het verschijnen van het gemeentenieuws de gelegenheid om allerhande opmerkingen of problemen te signaleren aan het gemeentebestuur door gebruik te maken van onze mededelingsstrook. Deze strook bezorg je aan het gemeentebestuur en na ontvangst zal in de mate van het mogelijke tegemoetgekomen worden aan alle verzoeken die als verantwoord kunnen worden aanzien. Hiermee meld ik het volgende: Naam:... Adres:... Telefoonnummer:...

ACTIVITEITENKALENDER. September 2015 02/09/15 Ontspanningsnamiddag: croque monsieur Wij serveren lekkere croque monsieur tegen democratische prijzen.

ACTIVITEITENKALENDER. September 2015 02/09/15 Ontspanningsnamiddag: croque monsieur Wij serveren lekkere croque monsieur tegen democratische prijzen. ACTIVITEITENKALENDER september - oktober november - december 2015 September 2015 02/09/15 Ontspanningsnamiddag: croque monsieur Wij serveren lekkere croque monsieur tegen democratische prijzen. Prijs:

Nadere informatie

Verplicht minimumaandeel hernieuwbare energie

Verplicht minimumaandeel hernieuwbare energie 1 Energieprestatieregelgeving - Verplicht minimumaandeel hernieuwbare energie Inhoudstafel INHOUDSTAFEL... 1 1. NIEUWE EPB-EIS: MINIMUMAANDEEL HERNIEUWBARE ENERGIE... 2 2. WANNEER VAN TOEPASSING?... 2

Nadere informatie

Handleiding Kind in Beeld Kinderopvang

Handleiding Kind in Beeld Kinderopvang Handleiding Kind in Beeld Kinderopvang Waarom is kinderopvang goed voor mijn kindje. Foto Je bent zwanger. Het is goed om dan al na te denken over kinderopvang van je kindje.. Foto In de kinderopvang zorgt

Nadere informatie

ACTIVITEITENKALENDER JANUARI - FEBRUARI - MAART APRIL 2017 JANUARI 2017

ACTIVITEITENKALENDER JANUARI - FEBRUARI - MAART APRIL 2017 JANUARI 2017 ACTIVITEITENKALENDER JANUARI - FEBRUARI - MAART APRIL 2017 JANUARI 2017 01/01/17- Cafetaria gesloten 08/01/17 09/01/17 Dorpsrestaurant: verloren maandag Je kan weer lekker komen smullen van onze overheerlijke

Nadere informatie

AANVRAAG TOT HET BEKOMEN VAN DE GEMEENTELIJKE TOELAGE DUURZAAM SANEREN. Aanvraagformulier GEMEENTERAADSBESLISSING DD. 18/11/2014

AANVRAAG TOT HET BEKOMEN VAN DE GEMEENTELIJKE TOELAGE DUURZAAM SANEREN. Aanvraagformulier GEMEENTERAADSBESLISSING DD. 18/11/2014 BADSTAD 8370 BLANKENBERGE AANVRAAG TOT HET BEKOMEN VAN DE GEMEENTELIJKE TOELAGE DUURZAAM SANEREN Aanvraagformulier GEMEENTERAADSBESLISSING DD. 18/11/2014 TREEDT IN WERKING VANAF 01/01/2015 Belangrijk :

Nadere informatie

de woonkantoren van de stad Antwerpen

de woonkantoren van de stad Antwerpen de woonkantoren van de stad Antwerpen Woonkantoor stad Antwerpen A. Wie zijn wij? B. Wie is onze klant? C. Wat doen wij? D. de Groene Lening E. verbouwingspremies voor eigenaar-bewoner F. verbouwingspremies

Nadere informatie

INFORMATIE lenen en verzekeren 2013

INFORMATIE lenen en verzekeren 2013 INFORMATIE lenen en verzekeren 2013 Premies lenen en verzekeren Vooraf U vindt in deze brochure informatie rond lenen en verzekeren. Onze woonwinkelaars maken u graag wegwijs in deze brochure en zoeken

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER ENERGIELENING

AANVRAAGFORMULIER ENERGIELENING AANVRAAGFORMULIER ENERGIELENING Gegevens van de kredietaanvrager Persoonlijke gegevens Aanspreking: Dhr. Mvr. Naam:... Voornaam:... Postcode:... Stad / gemeente:... Rijksregisternummer: Telefoon:... Gsm:...

Nadere informatie

De Zorgmakelaar aan huis. Zonder zorgen thuis blijven wonen

De Zorgmakelaar aan huis. Zonder zorgen thuis blijven wonen De Zorgmakelaar aan huis Zonder zorgen thuis blijven wonen Mijn vrouw en ik kunnen onszelf nog goed uit de slag trekken. Wel organiseert Debbie al wat praktische hulp bij ons thuis waardoor we nu opnieuw

Nadere informatie

Buurtkrantje Elegast - Den Dam. buurtwerking in de Damwijk

Buurtkrantje Elegast - Den Dam. buurtwerking in de Damwijk Buurtkrantje Elegast - Den Dam buurtwerking in de Damwijk Editie juli 2013 1 Inhoud Voorwoord 3 Vrijwilligers 4 Kamp 6 Spektakeldagen 7 Damcomité 8 Vooruitblik 9 Fotopagina 10 Programma spelnamiddag 12

Nadere informatie

ACTIVITEITENKALENDER

ACTIVITEITENKALENDER ACTIVITEITENKALENDER JANUARI - FEBRUARI - MAART APRIL 2016 JANUARI 2016 01/01/16- Cafetaria gesloten 04/01/16 05/01/16 Bloemschikken Maria heeft weer een mooi idee 08/01/16 Boodschappendienst Inschrijven:

Nadere informatie

Premies voor energiebesparende investeringen in 2014

Premies voor energiebesparende investeringen in 2014 Premies voor energiebesparende investeringen in 2014 Inhoud Premies voor energiebesparende investeringen in 2014... Een overzicht van de premies die sinds 1 januari van kracht zijn.... Nieuw in 2014...

Nadere informatie

AGB Energiepunt Mechelen. Raadscommissie 10/05/2017 Toelichting Jaarverslag 2016

AGB Energiepunt Mechelen. Raadscommissie 10/05/2017 Toelichting Jaarverslag 2016 AGB Energiepunt Mechelen Raadscommissie 10/05/2017 Toelichting Jaarverslag 2016 AGB Energiepunt Mechelen Inleiding Rapportering over de uitvoering van de beheersovereenkomst Doelstelling Opdrachten Evaluatie

Nadere informatie

PROGRAMMABOEKJE 3-15 maart 2013

PROGRAMMABOEKJE 3-15 maart 2013 PROGRAMMABOEKJE 3-15 maart 2013 Wapenen tegen borstkanker... Gezond zijn is belangrijk voor iedereen. Ook voor jou! Draag zorg voor jezelf en geniet van het leven. Maak tijd voor jezelf en let op je gezondheid.

Nadere informatie

Kind in Beeld. Kinderopvang

Kind in Beeld. Kinderopvang Kind in Beeld Kinderopvang Inhoud Waarom is kinderopvang goed voor mijn kindje? 4 Waarom breng ik mijn kindje naar de kinderopvang? 6 Hoeveel kost kinderopvang? 8 Legende Prijs Inkomen Kindje Begeleider

Nadere informatie

Kind in Beeld. Kinderopvang

Kind in Beeld. Kinderopvang Kind in Beeld Kinderopvang Inhoud Waarom is kinderopvang goed voor mijn kindje 4 Waarom breng ik mijn kindje naar de kinderopvang 6 Hoeveel kost kinderopvang 8 Legende Prijs Inkomen Kindje Begeleider Dagen

Nadere informatie

COLLECTIEF RENOVEREN. K A M P C o n d e r s t e u n t l o k a l e o v e r h e d e n e n b u r g e r s

COLLECTIEF RENOVEREN. K A M P C o n d e r s t e u n t l o k a l e o v e r h e d e n e n b u r g e r s COLLECTIEF RENOVEREN K A M P C o n d e r s t e u n t l o k a l e o v e r h e d e n e n b u r g e r s 1-05/04/2017 COLLECTIEF RENOVEREN WAAROM? Waarom? Collectief renoveren? De rol van Kamp C? Duurzaambouwloket.be

Nadere informatie

VLAAMSE ENERGIELENING

VLAAMSE ENERGIELENING VLAAMSE ENERGIELENING Jeroen Verbeke Energiedeskundige 04/12/2015 WVI www.wvi.be BARON RUZETTELAAN 35 8310 BRUGGE T +32 50 36 71 71 E wvi@wvi.be voormalig federaal Fonds FRGE(Fonds ter Reductie van de

Nadere informatie

PERSBERICHT. Annemie Turtelboom Vlaams Viceminister-president Annemie Turtelboom Vlaams minister van Financiën, Begroting en Energie

PERSBERICHT. Annemie Turtelboom Vlaams Viceminister-president Annemie Turtelboom Vlaams minister van Financiën, Begroting en Energie PERSBERICHT Annemie Turtelboom Vlaams Viceminister-president Annemie Turtelboom Vlaams minister van Financiën, Begroting en Energie Brussel, 11/2/2016 Energiebesparende renovatie in Vlaanderen zet door

Nadere informatie

Een lagere energiefactuur? Wij helpen u!

Een lagere energiefactuur? Wij helpen u! Een lagere energiefactuur? Wij helpen u! Stap 1 : Vraag snel een gratis energiescan aan. Stap 2 : Isoleer het dak van een private huurwoning en geniet van een extra hoge premie van 23 euro per m 2. Bekijk

Nadere informatie

Studiedag energie. Energielening en sociale isolatie huurwoningen. 18 september 2017

Studiedag energie. Energielening en sociale isolatie huurwoningen. 18 september 2017 Studiedag energie Energielening en sociale isolatie huurwoningen 18 september 2017 REG-maatregelen: historiek Energierenovatieprogramma 2020: geen energieverslindende woningen in Vlaanderen in 2020 (dakisolatie,

Nadere informatie

Buurtkrantje. Elegast - Den Dam. Editie november 201 4. Buurtwerking in de Damwijk

Buurtkrantje. Elegast - Den Dam. Editie november 201 4. Buurtwerking in de Damwijk Buurtkrantje Elegast - Den Dam Buurtwerking in de Damwijk Editie november 201 4 Inhoud Voorwoord 2 Vrijwilligers 3 Quiz 4 Sinterklaasfeest 5 Feesten 6 Sorteerstraatjes 7 Spelnamiddag 8 Programma spelnamiddag

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF WOONWINKEL REGIO TIELT

NIEUWSBRIEF WOONWINKEL REGIO TIELT NIEUWSBRIEF Dentergem, Meulebeke, Pittem, Ruiselede, Tielt & Wingene Demonstratiewoning Gezond Thuis te Tielt Kom zeker een kijkje nemen! Groepsaankoop groene energie Resultaten 4 e groepsaankoop groene

Nadere informatie

Aanvraagformulier GEMEENTERAADSBESLISSING DD. 13/12/2016

Aanvraagformulier GEMEENTERAADSBESLISSING DD. 13/12/2016 STADSBESTUUR 8370 BLANKENBERGE AANVRAAG GEMEENTELIJKE TOELAGE DUURZAAM SANEREN VOOR EEN EENGEZINSWONING Aanvraagformulier GEMEENTERAADSBESLISSING DD. 13/12/2016 TREEDT IN WERKING VANAF 01/01/2017 Belangrijk

Nadere informatie

* alleenstaande moeder of vader+inwonende kinderen. * gehuwd of samenwonend. * 16-25 jaar. * meer dan 50 jaar. * 26-50 jaar

* alleenstaande moeder of vader+inwonende kinderen. * gehuwd of samenwonend. * 16-25 jaar. * meer dan 50 jaar. * 26-50 jaar ANDERS-WACHTEBEKE RESULTATEN WONEN-ENQUETE 2008 1) Gezinssituatie * gehuwd of samenwonend 80,51% * alleenstaand 15,25% * alleenstaande moeder of vader+inwonende kinderen 4,24% * alleenstaande moeder of

Nadere informatie

Infonamiddag Wonen en Energie Workshop energiepremies

Infonamiddag Wonen en Energie Workshop energiepremies 12 maart 2015 Infonamiddag Wonen en Energie Workshop energiepremies Inhoud Wie zijn we, hoe zijn we georganiseerd? Energiebeleid, premies Wat hebben jullie (clienteel) nodig? Wonen in de Stadsregio IGS

Nadere informatie

Energiepremies 2012 Gemeente Dilbeek

Energiepremies 2012 Gemeente Dilbeek Energiepremies 2012 Gemeente Dilbeek Zoals goedgekeurd door de Gemeenteraad van 22 november 2011 Premie voor fotovoltaïsche zonnepanelen Voor het plaatsen van fotovoltaïsche zonnepanelen kan u van de gemeente

Nadere informatie

Beste inwoner, Alvast bedankt! Namens het gemeentebestuur, H. Verschave G. Liefooghe

Beste inwoner, Alvast bedankt! Namens het gemeentebestuur, H. Verschave G. Liefooghe Bevraging aan de inwoners van Alveringem Beste inwoner, Het meerjarenplan moet worden opgemaakt voor de periode 2014-2020. In zo n meerjarenplan staat wat het bestuur allemaal zou willen en moeten kunnen

Nadere informatie

ACTIVITEITENKALENDER LDC Den Dries HOUTEM. Oktober november december 2015 OKTOBER

ACTIVITEITENKALENDER LDC Den Dries HOUTEM. Oktober november december 2015 OKTOBER ACTIVITEITENKALENDER LDC Den Dries HOUTEM Oktober 2015 OKTOBER Gezondheidsconsult Een verpleegkundige is elke laatste donderdag van de maand van 11 uur tot 12 uur in het dienstencentrum aanwezig. Het gezondheidsconsult

Nadere informatie

JANUARI 2015 JANUARI - FEBRUARI - MAART APRIL 2015. 01/01/15- Cafetaria gesloten 13/01/15 Bloemschikken Maria heeft weer een mooi idee

JANUARI 2015 JANUARI - FEBRUARI - MAART APRIL 2015. 01/01/15- Cafetaria gesloten 13/01/15 Bloemschikken Maria heeft weer een mooi idee + ACTIVITEITENKALENDER JANUARI - FEBRUARI - MAART APRIL 2015 JANUARI 2015 01/01/15- Cafetaria gesloten 04/01/15 13/01/15 Bloemschikken Maria heeft weer een mooi idee 14/01/15 Spelletjesnamiddag Uno, Rummikub,

Nadere informatie

Nieuwsbrief Editie mei juni 2015

Nieuwsbrief Editie mei juni 2015 Regionaal Woonbeleid Noord-Pajottenland Interlokale vereniging, Roosdaal en Ternat p/a Gemeentehuis Opperstraat 31 1770 Tel. 053 64 55 17 wonen@liedekerke.be Nieuwsbrief Editie mei juni 2015 ILV Regionaal

Nadere informatie

Formulier A: Aanvraagformulier renovatiepremie jonge gezinnen

Formulier A: Aanvraagformulier renovatiepremie jonge gezinnen Formulier A: Aanvraagformulier renovatiepremie jonge gezinnen Ontvangstdatum Dossiernummer *Vakken voorbehouden voor de administratie Het aanvraagformulier dient afgegeven te worden tegen ontvangstbewijs

Nadere informatie

ZORGELOOS VERHUREN. Premies en steunmaatregelen voor verhuurders. Katja Calsyn projectcoördinator Beter Wonen aan de Gete

ZORGELOOS VERHUREN. Premies en steunmaatregelen voor verhuurders. Katja Calsyn projectcoördinator Beter Wonen aan de Gete ZORGELOOS VERHUREN Premies en steunmaatregelen voor verhuurders Katja Calsyn projectcoördinator 9 oktober 2014 CC De Kruisboog Sint-Jorisplein20, 3300 Tienen Premies en Steunmaatregelen Particulier verhuurder

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Editie januari - februari 2014

Nieuwsbrief. Editie januari - februari 2014 Regionaal Woonbeleid Noord-Pajottenland Interlokale vereniging Affligem, Liedekerke, Roosdaal & Ternat p/a Gemeentehuis Opperstraat 31 1770 Liedekerke Tel. 053 64 55 17 E-mail: wonen@liedekerke.be Nieuwsbrief

Nadere informatie

Dakisolatieslag. Heist-op-den-Berg, 26 januari 2012 Gert Druyts

Dakisolatieslag. Heist-op-den-Berg, 26 januari 2012 Gert Druyts Dakisolatieslag Heist-op-den-Berg, 26 januari 2012 Gert Druyts Dakisolatieslag Samenwerking tussen IOK en de gemeenten: Herentals Herenthout Heist-op-den-Berg Grobbendonk Hulshout Nijlen Dakisolatieslag

Nadere informatie

Heraanleg van de Maciebergstraat, Meulemanstraat en Voldersstraat

Heraanleg van de Maciebergstraat, Meulemanstraat en Voldersstraat Heraanleg van de Maciebergstraat, Meulemanstraat en Voldersstraat Oostkamp, 10 maart 2016 Beste bewoner De heraanleg van de Meuleman- en Voldersstraat staat al lang op het programma. Echter tot op vandaag

Nadere informatie

verzekering vrijwilligerswerk

verzekering vrijwilligerswerk verzekering vrijwilligerswerk Inleiding Vrijwilligerswerk is niet weg te denken uit onze samenleving. Het vult het werk van beroepskrachten perfect aan en het verhoogt de onderlinge solidariteit in de

Nadere informatie

Voor al jouw vragen rond welzijn, werken en wonen

Voor al jouw vragen rond welzijn, werken en wonen OCMW - Sociale Dienst OCMW- Secretariaat Woon-Zorg Dorpsdienst ZOHRA Lokale Werkwinkel met VDAB en PWA-Dienstenbedrijf Ondersteuningsnetwerk UBUNTU Voor al jouw vragen rond welzijn, werken en wonen Het

Nadere informatie

Lokaal dienstencentrum. VZW Curando O.L.V. van 7 weeën Ruiselede Curando Zuid Gauwelstraat 24, 8551 Heestert. Lokaal dienstencentrum.

Lokaal dienstencentrum. VZW Curando O.L.V. van 7 weeën Ruiselede Curando Zuid Gauwelstraat 24, 8551 Heestert. Lokaal dienstencentrum. Lokaal dienstencentrum De Symfonie VZW Curando O.L.V. van 7 weeën Ruiselede Curando Zuid Gauwelstraat 24, 8551 Heestert Lokaal dienstencentrum De Symfonie Juni 2016 Tel: INHOUD VOORWOORD 3 IN DE KIJKER

Nadere informatie

REG-premies 2011. REG-premies? Stimuleren Rationeel EnergieGebruik. Verkleinen. Meerdere premies voor éénzelfde investering. Soms maak je winst!

REG-premies 2011. REG-premies? Stimuleren Rationeel EnergieGebruik. Verkleinen. Meerdere premies voor éénzelfde investering. Soms maak je winst! REG-premies 2011 Dries Bruyneel Duurzaamheidsambtenaar Stad Deinze Infoavond V.T.I. Deinze 06.10.2011 REG-premies? Stimuleren Rationeel EnergieGebruik Verkleinen Investering Terugverdientijd Meerdere premies

Nadere informatie

Lokaal dienstencentrum De Symfonie

Lokaal dienstencentrum De Symfonie Lokaal dienstencentrum De Symfonie VZW Curando O.L.V. van 7 weeën Ruiselede Curando Zuid Gauwelstraat 24, 8551 Heestert Lokaal dienstencentrum De Symfonie Januari 2016 Tel: (056)64 44 01 Fax: (056)64 86

Nadere informatie

13de editie van bouw & reno De bouw- en renovatiebeurs Antwerp Expo, 10 tot 18 januari 2015

13de editie van bouw & reno De bouw- en renovatiebeurs Antwerp Expo, 10 tot 18 januari 2015 13de editie van bouw & reno De bouw- en renovatiebeurs Antwerp Expo, 10 tot 18 januari 2015 Bouwen of renoveren blijft de beste investering... Zolang de spaarboekjes nauwelijks iets opbrengen en de rente

Nadere informatie

Buurtkrantje Elegast - Den Dam. buurtwerking in de Damwijk

Buurtkrantje Elegast - Den Dam. buurtwerking in de Damwijk Buurtkrantje Elegast - Den Dam buurtwerking in de Damwijk Editie augustus 2013 1 Inhoud Voorwoord 3 Vrijwilligers 4 Kinderfestival 6 Spektakeldagen 7 Damcomité 8 Vooruitblik 9 Fotopagina 10 Sorteerstraatjes

Nadere informatie

Buurtkrantje Elegast - Den Dam. buurtwerking in de Damwijk

Buurtkrantje Elegast - Den Dam. buurtwerking in de Damwijk Buurtkrantje Elegast - Den Dam buurtwerking in de Damwijk Editie november 2013 1 Inhoud Voorwoord 3 Vrijwilligers 4 Repair Café 6 Sinterklaasfeest 7 Winterfeest 8 Nieuwjaarsetentje 9 Fotopagina 10 Fiets-Mo-Biel

Nadere informatie

Beste wensen voor 2014!

Beste wensen voor 2014! Regionaal Woonbeleid Noord-Pajottenland Interlokale vereniging Affligem, Liedekerke, Roosdaal & Ternat p/a Gemeentehuis Opperstraat 31 1770 Liedekerke Tel. 053 64 55 57 E-mail: wonen@liedekerke.be Nieuwsbrief

Nadere informatie

ACTIVITEITENKALENDER LDC Den Dries HOUTEM. Januari, februari, maart 2016

ACTIVITEITENKALENDER LDC Den Dries HOUTEM. Januari, februari, maart 2016 ACTIVITEITENKALENDER LDC Den Dries HOUTEM Januari, februari, maart 2016 Gezondheidsconsult: Een verpleegkundige is elke laatste donderdag van de maand van 11 uur tot 12 uur in het dienstencentrum aanwezig.

Nadere informatie

Bel 078 15 50 10. Surf www.citycareplus.be

Bel 078 15 50 10. Surf www.citycareplus.be In alle comfort thuis wonen CARE - voor mantelzorgers & zorgbehoevenden... die genieten van hun moment Bel 078 15 50 10 Surf www.citycareplus.be City Care Plus is een eigentijdse, onafhankelijke organisatie

Nadere informatie

Infoavond. Samenaankoop muurisolatie

Infoavond. Samenaankoop muurisolatie Infoavond Samenaankoop muurisolatie SAMENaankoop Een samenwerking tussen IGEMO en 8 gemeenten IK LEEF VERSTANDIG 2010 2 Samenaankoop Voor iedereen die (extra) muurisolatie wil laten plaatsen Geïnteresseerde

Nadere informatie

19:00u Verwelkoming Voorzitter/Directie lokale CB. 19:20u Eandis/Infrax (Premies, Missie, Visie 2016)

19:00u Verwelkoming Voorzitter/Directie lokale CB. 19:20u Eandis/Infrax (Premies, Missie, Visie 2016) AGENDA 19:00u Verwelkoming Voorzitter/Directie lokale CB 19:10u Inleiding VCB energieconsulenten 19:20u Eandis/Infrax (Premies, Missie, Visie 2016) 19:50u WTCB (Verstrenging E-peil, STS en & TV s) 20:20u

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER VLAAMSE ENERGIELENING

AANVRAAGFORMULIER VLAAMSE ENERGIELENING AANVRAAGFORMULIER VLAAMSE ENERGIELENING Gegevens van de kredietaanvrager Persoonlijke gegevens Aanspreking: Dhr. Mvr. Naam:... Voornaam:... Postcode:... Stad / gemeente:... Rijksregisternummer: Telefoon:...

Nadere informatie

Basisschool De Wijngaard Wijngaardstraat Grobbendonk. Tel. 014 /

Basisschool De Wijngaard Wijngaardstraat Grobbendonk. Tel. 014 / Basisschool De Wijngaard Wijngaardstraat 13-2280 Grobbendonk. Tel. 014 / 51 33 82 directie@bs-dewijngaard.be Nieuwsbrief December 2014 INHOUD Kerstvakantie Naar de BIB Naar het toneel Openklasdag kleuters

Nadere informatie

Hoe de juiste verdeling gebeurt wordt nog tijdig meegedeeld. Denk er ook nu weer aan om voldoende draagtassen mee te brengen.

Hoe de juiste verdeling gebeurt wordt nog tijdig meegedeeld. Denk er ook nu weer aan om voldoende draagtassen mee te brengen. Agenda Ma 06/11 L1 + L2 + L3: Toneel Miss Wifi L3 + L4: Zwemmen Di 07/11 Ma 13/11 Di 14/11 Ma 20/11 L5: Oudercontacten L5 + L6: Zwemmen K1A + K1B: Toneel Kast-eel K2 + K3A + K3B: Toneel Licht L3 + L4:

Nadere informatie

KureghemNet is een project van MAKS vzw. Computerles Programmaboekje sep dec 2014

KureghemNet is een project van MAKS vzw. Computerles Programmaboekje sep dec 2014 @ KureghemNet is een project van MAKS vzw Computerles Programmaboekje sep dec 2014 2 Iedereen mee met de PC Heb je nog nooit een computer gebruikt en wil je de basis leren? Zoek je werk of wil je beter

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER GOEDKOPE ENERGIELENINGEN

AANVRAAGFORMULIER GOEDKOPE ENERGIELENINGEN AANVRAAGFORMULIER GOEDKOPE ENERGIELENINGEN Voor wie? U kan als eigenaar-bewoner, eigenaar-verhuurder of huurder (mede-eigenaar-bewoner of mede-huurder-bewoner) de goedkope energielening aanvragen voor

Nadere informatie

Als thuis blijven wonen moeilijk wordt

Als thuis blijven wonen moeilijk wordt Als thuis blijven wonen moeilijk wordt Herent-Winksele-Veltem-Beisem Het is ieders droom om zo lang mogelijk op een zelfstandige manier thuis te blijven wonen. In elk leven komt er echter een moment waarop

Nadere informatie

Stratenplan Openingsuren Nieuwsbrief Meldingskaart AZ-gids FAQ. Verklein het lettertype Vergroot het lettertype Print Print naar pdf

Stratenplan Openingsuren Nieuwsbrief Meldingskaart AZ-gids FAQ. Verklein het lettertype Vergroot het lettertype Print Print naar pdf Stratenplan Openingsuren Nieuwsbrief Meldingskaart AZ-gids FAQ Verklein het lettertype Vergroot het lettertype Print Print naar pdf Typ hier uw zoekterm Typ hier uw zoekterm zoeken Wonen en leven Energieschaarste

Nadere informatie

Verhuisd? Nieuw telefoonnummer? Laat het ons weten!

Verhuisd? Nieuw telefoonnummer? Laat het ons weten! 1 september 2016 In dit bundeltje kan u volgende invulblaadjes vinden die terug in ons bezit moeten komen: 1. Voorwoord + aanpassingstabel gegevens van het kind 2. In te vullen :Ontvangstbewijs schoolreglement

Nadere informatie

Thuiszorg Thuiszorgcentrum t Punt

Thuiszorg Thuiszorgcentrum t Punt Thuiszorg Thuiszorgcentrum t Punt Een vraag over thuiszorg? Info en advies Thuiszorgdiensten bieden ondersteuning zodat u langer thuis kan blijven wonen. Ze staan u ook bij als u pas het ziekenhuis verlaten

Nadere informatie

Beste Katelijne D Hauwers (directeur Verenigde Eigenaars), Beste Marc Dillen (directeur-generaal Vlaamse Confederatie Bouw),

Beste Katelijne D Hauwers (directeur Verenigde Eigenaars), Beste Marc Dillen (directeur-generaal Vlaamse Confederatie Bouw), 1 Beste Katelijne D Hauwers (directeur Verenigde Eigenaars), Beste Marc Dillen (directeur-generaal Vlaamse Confederatie Bouw), Beste Jef Lembrechts (voorzitter Vlaamse Confederatie Bouw), Beste Luc Peeters

Nadere informatie

Welkom. bij OCMW Antwerpen

Welkom. bij OCMW Antwerpen Welkom bij OCMW Antwerpen 1 Onthaalbrochure_klanten.indd 1 25/08/15 16:52 2 Onthaalbrochure_klanten.indd 2 25/08/15 16:52 Inhoud Wat is een OCMW? 4 Waar is het OCMW? 4 Wie kan hulp vragen? 4 Hoe vraag

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER GEMEENTELIJKE AANPASSINGSPREMIE WONING SENIOREN

AANVRAAGFORMULIER GEMEENTELIJKE AANPASSINGSPREMIE WONING SENIOREN AANVRAAGFORMULIER GEMEENTELIJKE AANPASSINGSPREMIE WONING SENIOREN Je kan deze premie voor de aanpassing van je woning aanvragen als je ouder bent dan 65 jaar. Vul het aanvraagformulier volledig en duidelijk

Nadere informatie

Aanvraagformulier GEMEENTERAADSBESLISSING DD. 13/12/2016

Aanvraagformulier GEMEENTERAADSBESLISSING DD. 13/12/2016 STADSBESTUUR 8370 BLANKENBERGE AANVRAAG GEMEENTELIJKE TOELAGE DUURZAAM SANEREN VOOR GEMEENSCHAPPELIJKE DELEN VAN EEN MEERGEZINSWONING Aanvraagformulier GEMEENTERAADSBESLISSING DD. 13/12/2016 TREEDT IN

Nadere informatie

wegwijs in opvang voor je baby of peuter

wegwijs in opvang voor je baby of peuter wegwijs in opvang voor je baby of peuter 1. Opvang zoeken 1.1 Wat zijn je wensen? De opvang zorgt samen met jou voor de opvoeding van je kind. Daarom is opvang kiezen een belangrijke keuze, waar je zelf

Nadere informatie

STEDELIJKE AANPASSINGSPREMIE LEVENSLANG WONEN

STEDELIJKE AANPASSINGSPREMIE LEVENSLANG WONEN STEDELIJKE AANPASSINGSPREMIE LEVENSLANG WONEN DOEL Artikel 1 De stad Roeselare wil woningaanpassingen stimuleren zodat inwoners zolang mogelijk kunnen blijven wonen in hun eigen woning en woonomgeving,

Nadere informatie

De Burenpremie / Collectieve Renovatie

De Burenpremie / Collectieve Renovatie De Burenpremie / Collectieve Renovatie Inhoudstafel Algemene vragen Wat is een burenpremie? Wat is een collectief renovatieproject? Waar vind ik meer informatie over de burenpremie? Deelnemen aan een project

Nadere informatie

Meer voordeel uit uw huis halen? Bespaar op energie!

Meer voordeel uit uw huis halen? Bespaar op energie! Meer voordeel uit uw huis halen? Bespaar op energie! voorbeeld van mogelijke besparingen Een huishouden is jaarlijks zo n q 2.000 kwijt aan gas en licht. En daar kunt u tot wel 30% op besparen. Dat begint

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Inhoud. Maart Paasvakantie

Nieuwsbrief. Inhoud. Maart Paasvakantie Basisschool De Wijngaard Wijngaardstraat 13-2280 Grobbendonk. Tel. 014 / 51 33 82 directie@bs-dewijngaard.be Nieuwsbrief Maart 2016 Inhoud P1: Paasvakantie P2: Techno-Trailer P3: Jeugdboekenweek - Bib

Nadere informatie

Dagbegeleiding. Het Klavier. kennismakingsbrochure

Dagbegeleiding. Het Klavier. kennismakingsbrochure Dagbegeleiding Het Klavier kennismakingsbrochure April 2015 Voor wie? De dagbegeleiding is er voor kinderen/jongeren tussen 6 en 18 jaar en hun gezinnen. Wanneer het dagelijks leven in jullie gezin op

Nadere informatie

Kredietaanvraag FRGE lening. Voornaam: Straat + nummer:. Postcode en woonplaats:... Geboortedatum: Geboorteplaats: Nationaliteit:

Kredietaanvraag FRGE lening. Voornaam: Straat + nummer:. Postcode en woonplaats:... Geboortedatum: Geboorteplaats: Nationaliteit: Kredietaanvraag FRGE lening I. Persoonlijke gegevens Persoonlijke gegevens (kredietaanvrager 1) Aanspreking : Dhr. Mevr. Naam: Voornaam:.. Straat + nummer:. Postcode en woonplaats:.... Geboortedatum: Geboorteplaats:

Nadere informatie

OCMW Geraardsbergen. Poetshulp Gezinszorg Maaltijden aan huis Mindermobielencentrale

OCMW Geraardsbergen. Poetshulp Gezinszorg Maaltijden aan huis Mindermobielencentrale OCMW Geraardsbergen Dienst Thuiszorg Poetshulp Gezinszorg Maaltijden aan huis Mindermobielencentrale Adres: Sociaal Huis Geraardsbergen, 4 de verdieping Kattestraat 27 9500 Geraardsbergen Tel. 054 43 20

Nadere informatie

Spreekopdrachten thema 4 Wonen

Spreekopdrachten thema 4 Wonen Spreekopdrachten thema 4 Wonen Opdracht 1 bij 4.1 ** Uitleg voor de docent: Op de volgende pagina vind je een blad met plaatjes. Knip de plaatjes uit en doe ze in een envelop. Geef elk tweetal een envelop.

Nadere informatie

ZWANGER & ZO ontmoetingsmomenten voor aanstaande ouders en jonge mama s en papa s tweewekelijks op dinsdag in Herentals

ZWANGER & ZO ontmoetingsmomenten voor aanstaande ouders en jonge mama s en papa s tweewekelijks op dinsdag in Herentals SPEELBABBELS ontmoetings- en speelmomenten voor baby s en peuters tot 3 jaar samen met hun ouders, grootouders of andere begeleiders in,,,,, en ZWANGER & ZO ontmoetingsmomenten voor aanstaande ouders en

Nadere informatie

Help ik ga (ver)bouwen!

Help ik ga (ver)bouwen! Help ik ga (ver)bouwen! EcoHuis Antwerpen Aanbod infosessies februari - juni 2013 Inhoudstafel Uw eigen huis energiezuinig verbouwen Isoleren van bestaande muren Uw huidige verwarmingsinstallatie is aan

Nadere informatie

TITEL I. Voorwaarden tot het bekomen van een mantelzorgpremie

TITEL I. Voorwaarden tot het bekomen van een mantelzorgpremie OCMW Boortmeerbeek Dienst thuiszorg Huishoudelijk reglement dienst thuiszorg mantelzorgpremie Artikel 1 Met ingang van 1 november 2010 kent het OCMW Boortmeerbeek een mantelzorgpremie toe aan de mantelzorgers

Nadere informatie

ZIN IN EEN ACTIVITEIT IN UW BUURT?

ZIN IN EEN ACTIVITEIT IN UW BUURT? ZIN IN EEN ACTIVITEIT IN UW BUURT? dienst co dienst informatie en feestelijkheden Zin in een activiteit in uw buurt? Wil je met je straat of buurt een activiteit organiseren? Dat kan! Het gemeentebestuur

Nadere informatie

Premies 2011. Vlaams Energieagentschap

Premies 2011. Vlaams Energieagentschap Premies 2011 Vlaams Energieagentschap Fiscale voordelen 2011 Sinds 2010: heel duidelijk onderscheid tussen bestaande woningen (al 5 jaar in gebruik bij de start van de werken) en nieuwbouw. Bij bestaande

Nadere informatie

Breng een bezoek aan. het woonkantoor. in uw buurt. Voor uw vragen over: kopen of huren (ver)bouwen woonkwaliteit premies

Breng een bezoek aan. het woonkantoor. in uw buurt. Voor uw vragen over: kopen of huren (ver)bouwen woonkwaliteit premies Breng een bezoek aan het woonkantoor in uw buurt Voor uw vragen over: kopen of huren (ver)bouwen woonkwaliteit premies 1 In het woonkantoor kunt u terecht met uw vragen over wonen in Antwerpen. Alle (toekomstige)

Nadere informatie

ZOMERVAKANTIE 2015 ACTIVITEITEN JEUGD & SPORT

ZOMERVAKANTIE 2015 ACTIVITEITEN JEUGD & SPORT ZOMERVAKANTIE 2015 ACTIVITEITEN JEUGD & SPORT 1 Dries BOSMANS jeugddienst Dirk SMITS schepen van jeugd Ann SCHRIJVERS schepen van sport Gudrun NIJS sportdienst Wim GORISSEN jeugd- en sportdienst Zet je

Nadere informatie

INFORMATIE lenen en verzekeren 2014

INFORMATIE lenen en verzekeren 2014 INFORMATIE lenen en verzekeren 2014 Vooraf U vindt in deze brochure informatie rond lenen en verzekeren. Onze woonwinkelaars maken u graag wegwijs in deze brochure. 2 De woonwinkel Parkstraat 10, 9100

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF WOONWINKEL REGIO TIELT

NIEUWSBRIEF WOONWINKEL REGIO TIELT Van 4 tot 22 mei 2015 opent de demonstratiewoning gezond thuis haar deuren in de Deken Darraslaan 50 in Tielt. Volgende thema s komen aan bod in de woning: Gezond en kwaliteitsvol wonen Valpreventie Energievriendelijk

Nadere informatie

NOVEMBER Maandplanning. Zo 12 nov. Vr 3 nov Za 4 nov Zo 5 nov Ma 6 nov Instapmoment Nieuwe kleuters Di 7 nov

NOVEMBER Maandplanning. Zo 12 nov. Vr 3 nov Za 4 nov Zo 5 nov Ma 6 nov Instapmoment Nieuwe kleuters Di 7 nov 1. Maandplanning NOVEMBER 2017 Wo 1 nov Herfstvakantie Do 2 nov Vr 3 nov Za 4 nov Zo 5 nov Ma 6 nov Instapmoment Nieuwe kleuters Di 7 nov PROJECTDAG MIGRATIE 9u voormiddag 10u 11u overdag voorstelling

Nadere informatie

Dakwerken (geen isolatie)

Dakwerken (geen isolatie) Dakwerken (geen isolatie) - Draagstructuur - Dakbedekking - Goten & randaansluitingen - Dak(vlak)ramen - Werken uitgevoerd door aannemer - Verhuurders: 57.460 (verhoging met 1.500 per persoon ten laste)

Nadere informatie

RAAKJE KWB ARDOOIE. September 2010

RAAKJE KWB ARDOOIE. September 2010 RAAKJE KWB ARDOOIE September 2010 Na twee maanden vakantie, is KWB Ardooie terug. We stellen u dan ook graag ons nieuwe jaarprogramma voor. Je zult zien, het is een rijkgevuld programma. Misschien dat

Nadere informatie

Project: verkeer & klimaat

Project: verkeer & klimaat klaverblad mei Project: verkeer & klimaat Op 28 april hebben we onze projectweek rond verkeer en het klimaat afgesloten. Fozzie heeft onze kinderen uitgedaagd om een groene verkeersexpert te worden. Onze

Nadere informatie

WELKOM Regionaal overleg 18 juni 2015. Agenda 29/09/2015. 4. Geestelijke Gezondheid. Verslag vorige vergadering 17 maart 2015. 1. Voeding & beweging

WELKOM Regionaal overleg 18 juni 2015. Agenda 29/09/2015. 4. Geestelijke Gezondheid. Verslag vorige vergadering 17 maart 2015. 1. Voeding & beweging WELKOM Regionaal overleg 18 juni 2015 Agenda Verslag vorige vergadering 17 maart 2015 1. Voeding & beweging Bike to work NV Gezond Award (verzet) 2. Gezonde Gemeente 2015 Charterondertekening Nieuwe verdeling

Nadere informatie

Goed gevoel activiteit

Goed gevoel activiteit OCMW Vilvoorde ACTIVITEITENKALENDER LDC Den Dries HOUTEM januari februari maart 2015 Vergeven en vergeten de last van vorig jaar, geen voornemen is beter dan vrede met elkaar We wensen alle bewoners een

Nadere informatie

Basisschool De Wijngaard Wijngaardstraat Grobbendonk. Tel. 014 / Bezoek ook onze website en blog

Basisschool De Wijngaard Wijngaardstraat Grobbendonk. Tel. 014 / Bezoek ook onze website en blog Nieuwsbrief November 2014 Basisschool De Wijngaard Wijngaardstraat 13-2280 Grobbendonk. Tel. 014 / 51 33 82 directie@bs-dewijngaard.be INHOUD Vrijaf P 1 Medisch schooltoezicht P 1 Herdenking Wapenstilstand

Nadere informatie

Woonzorg Activiteitenoverzicht April 2015

Woonzorg Activiteitenoverzicht April 2015 Infonamiddag brandpreventie Jaarlijks vallen er ongeveer 100 dodelijke slachtoffers bij woningbranden. De brandweer wil het aantal woningbranden beperken door advies te verlenen. Dankzij praktische tips

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF. Beste ouders,

NIEUWSBRIEF. Beste ouders, NIEUWSBRIEF Beste ouders, Allereerst willen wij iedereen bedanken die van onze derde en laatste muzische voormiddag op 28 mei een heus wereldfeest heeft gemaakt! Alweer zeer veel lachende gezichten, tevreden

Nadere informatie

ACTIVITEITENKALENDER LDC FAR WEST. Juli, augustus, september 2017

ACTIVITEITENKALENDER LDC FAR WEST. Juli, augustus, september 2017 ACTIVITEITENKALENDER LDC FAR WEST Juli, augustus, september 2017 LDC Far West, Duchéhof 104 A, 1800 Vilvoorde Kleurplaat en Binaire puzzel op de laatste bladzijde Lokaal dienstencentrum Far-West De ontmoetingsruimte

Nadere informatie

ACTIVITEITENKALENDER LDC FAR WEST. Juli-augustus-september 2015. LDC Far West, Duchéhof 104, 1800 Vilvoorde

ACTIVITEITENKALENDER LDC FAR WEST. Juli-augustus-september 2015. LDC Far West, Duchéhof 104, 1800 Vilvoorde ACTIVITEITENKALENDER LDC FAR WEST Juli-augustus-september 2015 LDC Far West, Duchéhof 104, 1800 Vilvoorde Het zomert in het dienstencentrum! Het werkjaar loopt stilletjes aan ten einde, de zomermaanden

Nadere informatie

Basisschool De Wijngaard Wijngaardstraat Grobbendonk. Tel. 014 / Inhoud:

Basisschool De Wijngaard Wijngaardstraat Grobbendonk. Tel. 014 / Inhoud: Basisschool De Wijngaard Wijngaardstraat 13-2280 Grobbendonk. Tel. 014 / 51 33 82 directie@bs-dewijngaard.be Nieuwsbrief November 2015 Inhoud: P1 Herfstvakantie P2 jarigen van de maand P2 Feest in onze

Nadere informatie

Actueel. Zonnepanelen op de gemeenteschool. Update Zonneslag

Actueel. Zonnepanelen op de gemeenteschool. Update Zonneslag Actueel 3 Zonnepanelen op de gemeenteschool Het gemeentebestuur kiest voor zonnepanelen! Het gemeentebestuur heeft de komende jaren extra budget voorzien in de begroting om gemeentelijke gebouwen te voorzien

Nadere informatie

OCMW Vilvoorde Activiteitenkalender LDC Far-West April-mei-juni 2015

OCMW Vilvoorde Activiteitenkalender LDC Far-West April-mei-juni 2015 OCMW Vilvoorde Activiteitenkalender LDC Far-West April-mei-juni 2015 Openingsuren De ontmoetingsruimte is elke weekdag open van 13.00u tot 17.00u. Gesloten op zaterdag, zondag en feestdagen Gezondheidsconsult

Nadere informatie

L O K A A L DIENSTENCENTRUM

L O K A A L DIENSTENCENTRUM KAARTCLUB DE VRIJE MANILLERS RESTERENDE DATA 2013: Dinsdag 21 mei Dinsdag 18 juni Dinsdag 16 juli Dinsdag 20 augustus Dinsdag 17 september Dinsdag 15 oktober Dinsdag 5 november Maandag 18 november (klaaskoekenkaarting)

Nadere informatie

REGELS. Onderstreep de pluralisvorm in de zin.

REGELS. Onderstreep de pluralisvorm in de zin. 61 61 REGELS 1 Onderstreep de pluralisvorm in de zin. 1 Ik woon met mijn gezin in een rijtjeshuis met vier slaapkamers. 2 De vijf appartementen in deze flat zijn heel klein. 3 Hij heeft een groot huis

Nadere informatie

KNUFFELPAS Voor kinderen van 3 tot en met 5 jaar

KNUFFELPAS Voor kinderen van 3 tot en met 5 jaar KNUFFELPAS Voor kinderen van 3 tot en met 5 jaar Zomervakantie 2013 Een organisatie van gemeentebestuur Sint-Gillis-Waas TIJDELIJKE VERHUIS JEUGDDIENST Deze zomer verhuist de jeugddienst tijdelijk naar

Nadere informatie

THERM SARKING PREMIE GIDS 17

THERM SARKING PREMIE GIDS 17 IS THERM SARKING PREMIE GIDS 17 10 11 12 2016 DAKISOLATIE OP HET HOOGSTE NIVEAU IS THERM VOORWOORD In 2017 verandert er heel wat op vlak van subsidies en voordelen. Zo heeft de regering onder meer beslist

Nadere informatie

Wat staat er in dit boekje?

Wat staat er in dit boekje? Wat staat er in dit boekje? Informatie voor ouders (scheur t maar uit voor ze!) 7 Even uitleggen 11 Ik & Zo! Dit ben ik! 15 Ik & Zo! Handig om te weten 17 Weekschema co-ouderschap 29 Planning weekenden,

Nadere informatie

Energiewijzer. Wil je minder betalen voor energie en water?

Energiewijzer. Wil je minder betalen voor energie en water? Energiewijzer Wil je minder betalen voor energie en water? 1 Inhoud Vragen over je factuur van energie 4 Wat doet de Energiecel? 4 Sociaal tarief 5 Elektriciteit en gas 5 Water 6 Je huis verwarmen in de

Nadere informatie