De kosten van ongeborgde financiering voor woningcorporaties

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De kosten van ongeborgde financiering voor woningcorporaties"

Transcriptie

1 De kosten van ongeborgde financiering voor woningcorporaties Finance Ideas 24 november 2011

2 Nieuwe financiële realiteit voor woningcorporaties Woningcorporaties maken zich klaar voor een nieuwe realiteit omtrent de financiering van commerciële activiteiten, de zogenoemde niet-daeb activiteiten. Door de EU-beschikking kan de WSW-geborgde financiering immers enkel nog voor DAEB activiteiten worden ingezet. Corporaties zullen naar verwachting dus ook gebruik gaan maken van ongeborgde financiering, financiering zonder achtervang van het Rijk. Hierbij staan de kredietwaardigheid van de organisatie en de projectspecifieke kenmerken centraal. Uit de recentelijk verkregen kredietwaardigheidsbeoordeling ('rating') van de woningcorporatie Stadgenoot blijkt dat daarnaast tevens de solide structuur van de Nederlandse (sociale) woningsector invloed heeft op de beoordeling van ongeborgde kredietaanvragen en daarmee ook op de extra rentelasten ten opzichte van geborgde financiering. Om inzicht te krijgen binnen welke bandbreedte deze extra rentekosten liggen, is geanalyseerd wat de relatie is tussen een rating en de financieringskosten die hiermee gemoeid zijn. De uitkomst van dit onderzoek laat zien dat de kosten van ongeborgde financiering voor woningcorporaties met een AA-rating, afhankelijk van de looptijd van de lening, 0,5% tot 1,0% hoger liggen dan voor geborgde financiering. Voor corporaties die er financieel iets minder voor staan of waarvan het onderpand van mindere kwaliteit is, zullen de extra rentekosten dichter bij 1,5% liggen. Dit komt grotendeels overeen met verwachtingen in de corporatiesector. Zoals gebleken uit de Corporatie Survey van Finance Ideas wordt het renteverschil tussen geborgde en ongeborgde financiering door 34% van de ondervraagden geschat tussen 0,5% en 1,0% en door 43% van de respondenten tussen 10,% en 1,5%. In het vervolg van dit onderzoek wordt de analyse toegelicht en wordt ingegaan op de verschillende kredietbeoordelingen en de invloed hiervan op de kosten van financiering. Een AA-rating voor Stadgenoot Op 12 oktober 2011 heeft Stadgenoot als eerste woningcorporatie in Nederland een rating ontvangen. Het ratingbureau Standard & Poor's ('S&P') acht Stadgenoot in staat het huidige resultaat in de toekomst te behouden waardoor aan de verplichtingen van huidige schuldenlast ruim voldaan kan worden. Dit is beloond met een AA-rating en een stabiel vooruitzicht. Dat is niet veel lager dan de hoogste rating, een AAA-rating, die is toegewezen aan het WSW. Factoren meegenomen in de beoordeling zijn: Positief Een stabiel vooruitzicht van de institutionele structuur bestaande uit ondersteuning van het Centraal Fonds Volkshuisvesting (CFV) en het WSW Een geringe kans dat de Nederlandse overheid moet bijspringen Grote vraag voor sociale huisvesting in Amsterdam Ervaren managementteam en goed bestuur Relatief sterk financieel resultaat en flexibiliteit betreffende het beheersen van inkomsten en uitgaven Competitiebescherming door een centraal toewijzingssysteem van huurders Negatief Een hoge schuldenratio van 73% van de bedrijfswaarde Lage kasreserves Potentiële kostendruk vanuit de woningcorporatie Far West (deelname in Joint-Venture van 32%) Kernpunten in S&P's beoordeling van Stadgenoot (Standard & Poor's, 2011) 2

3 S&P noemt de institutionele structuur van de sociale woningbouwsector "extreem stabiel en ondersteunend". Dit oordeel is gebaseerd op de goedkope financiering via het WSW en het financieel toezicht in combinatie met de mogelijkheid tot sanerings- en projectsteun van het CFV. Dit komt dus niet alleen ten goede aan Stadgenoot, maar heeft ook een positieve invloed op de kredietwaardigheid van alle woningcorporaties. Rating in perspectief Er zijn drie grote ratingbureaus, te weten Standard & Poor's, Moody's en Fitch. Zij hanteren een soortgelijk systeem betreffende het definiëren van de kredietwaardigheid. De ratings kunnen worden ingedeeld in twee hoofdgroepen, te weten de 'investment grade' (investeringswaardige beleggingsgraad) en de 'speculative grade' (speculatieve beleggingsgraad). Deze hoofdgroepen worden onderverdeeld in categorieën aangegeven door letters, waarbij de orde van kredietwaardigheid afneemt met de orde van het alfabet. Verdere precisie wordt aangebracht door middel van een +/- of de cijfers 1, 2, 3. Hiermee wordt de relatieve positie binnen de groepen aangegeven. Hieronder volgt een korte beschrijving van elke kredietwaardigheidscategorie zoals die gehanteerd worden door S&P. Investment grade AAA Extreem sterke capaciteit om aan financiële verplichtingen te voldoen. Dit is de hoogste rating AA Zeer sterke capaciteit om financiële verplichtingen na te komen A BBB BBB- Sterke capaciteit om aan financiële verplichtingen te voldoen, maar enigszins gevoelig voor ongunstige economische omstandigheden Voldoende capaciteit om financiële verplichtingen na te komen, maar meer onderhevig aan ongunstige economische omstandigheden Beschouwd als laagste investment grade door marktdeelnemers Speculative grade BB+ Beschouwd als de hoogste speculative grade door marktdeelnemers BB B CCC CC C D Definities van ratings zoals gehanteerd door S&P (Standard & Poor's, 2011) Minder kwetsbaar op de korte termijn, maar staat voor grote lopende onzekerheden gerelateerd aan ongunstige zakelijke, financiële en/of economische omstandigheden Kwetsbaarder voor negatieve bedrijfsontwikkeling en economische omstandigheden, maar heeft op dit moment de capaciteit om te voldoen aan financiële verplichtingen Op dit moment kwetsbaar en afhankelijk van een gunstig ondernemingsklimaat en economische omstandigheden om te voldoen aan financiële verplichtingen Zeer kwetsbaar Een faillissement is aangevraagd of een soortgelijke actie is ondernomen, maar de betalingen van de financiële verplichtingen worden voortgezet Faillissement op financiële verplichtingen De kans dat niet voldaan kan worden aan betalingsverplichtingen op de leningportefeuille, heeft een belangrijke invloed op de toewijzing van een bepaalde rating aan een organisatie. Een hogere kans leidt hierbij logischerwijs tot een daling van de kredietwaardigheid en daarmee de geïmpliceerde rating. Het historische percentage van wanbetalingen is kleiner voor overheidsinstanties (zoals 3

4 gemeenten) dan voor bedrijven (zie tabel). Het percentage verschilt per sector, maar ook tussen de verschillende ratingbureaus. Rating Categorie Moody's S&P Gemeenten Ondernemingen Gemeenten Ondernemingen Aaa/AAA 0,00 0,52 0,00 0,60 Aa/AA 0,06 0,52 0,00 1,50 A/A 0,03 1,29 0,23 2,91 Baa/BBB 0,13 4,64 0,32 10,29 Ba/BB 2,65 19,12 1,74 29,93 B/B 11,86 43,34 8,48 53,72 Caa-C/CCC-C 16,58 69,18 44,81 69,19 Investment Grade 0,07 2,09 0,20 4,14 Speculative Grade 4,29 31,37 7,37 42,35 Totaal 0,10 9,70 0,29 12,98 Historisch cumulatief percentage van wanbetalingen (U.S. Municipal Bond Fairness Act, 2008) Een extra 0,5% tot 1,0% voor ongeborgde financiering met een AA-rating De kapitaalmarkt vraagt een vergoeding voor de kans dat de lening niet wordt afbetaald in de vorm van een risicopremie. Deze komt bovenop de risicovrije rente en verklaart waarom bedrijven gemiddeld meer rente op leningen betalen dan overheden. Doordat er echter geen historische gegevens beschikbaar zijn van de kans dat financiële verplichtingen binnen de corporatiesector niet worden nagekomen, kan de risicopremie voor deze sector echter niet direct worden ingeschat. De risico-opslag kan daarnaast ook niet worden afgeleid van de rating van corporaties, aangezien alleen Stadgenoot tot nu toe een rating heeft. Om toch een prognose te maken van de rentekosten voor ongeborgde financiering, dient de risico-opslag voor de corporatiesector benaderd te worden. De vergoeding op vreemd vermogen wordt berekend door de risicovrije rente te vermeerderen met een opslag voor het kredietrisico 1. Als risicovrije rente is gekozen voor de swaprente (IRS). Deze wordt ook gebruikt door de Nederlandsche Bank en is de lange termijn vaste rente die financiële partijen aanbieden om renterisico af te dekken. De risicopremie wordt gelijkgesteld aan premies die worden betaald voor het overdragen voor het kredietrisico aan een andere partij (een soort verzekering). In de markt worden deze verzekeringen credit default swaps ('CDS' 2 ) genoemd. Gemiddelden van deze CDS premies zijn beschikbaar voor meerdere industrieën, looptijden van leningen en ratings. Dit is echter nog niet het geval voor de sociale woningsector, waardoor hier een benadering gekozen dient te worden op basis van een aantal andere sectoren tezamen. De rating van het WSW is gelijkgesteld met die op de Staat van Nederland (AAA/Stabiel), in lijn met de visie van S&P van een 'bijna zekere' kans dat de overheid op tijd en voldoende steun zou geven aan het WSW in het geval van financiële nood. Ten aanzien van het WSW kan derhalve de risicopremie voor AAA-overheden worden gehanteerd voor het berekenen van de kosten op geborgd vreemd vermogen. Commerciële activiteiten kunnen echter niet worden gefinancierd met deze achtervang, waardoor de risicopremie hier groter is. Ter benadering is gekozen voor het gemiddelde 1 Deze berekening is een benadering van de werkelijke kosten op vreemd vermogen, gebaseerd op een theoretisch verband. Er zijn andere factoren van mogelijke invloed waarmee geen rekening is gehouden. 2 Een financieel product gerelateerd aan obligaties uitgegeven door ondernemingen of landen. De eigenaar wordt gecompenseerd door de uitgever van de CDS in het geval financiële verplichtingen op de obligaties niet meer na worden gekomen. In ruil hiervoor betaalt de eigenaar een periodiek percentage op de hoogte van de obligaties, de zogenaamde CDS premie. 4

5 van de CDS premies op AA-overheden en AA-financiële instellingen ('AA-Samengesteld'). Dit houdt rekening met de dekking van het kredietrisico van de banken zelf 3 en de relatie van woningcorporaties met de overheid. De resultaten zijn afgebeeld in onderstaande figuur voor leningen tot en met 30 jaar. 7% 6% 5% 4% 3% 2% AA - Samengesteld AAA - WSW IRS 1% 0% 1Y 30Y Financieringskosten per Rating-Classificatie (Finance Ideas, 2011) Uit de grafiek blijkt dat het verschil tussen AA-Samengesteld en AAA-WSW 0,5% tot 1,0% bedraagt. Woningcorporaties met een AA-rating krijgen op basis van de analyse dan te maken met een risicoopslag tussen 0,5% en 1,0% op ongeborgde financiering. In de Corporatie Survey van Finance Ideas wordt het renteverschil tussen geborgde en ongeborgde financiering door 77% van de respondenten geschat in de bandbreedte van 0,5% tot 1,5%. Dit komt grotendeels overheen met de uitkomsten van de analyse. 3 Banken moeten zelf ook kapitaal aantrekken om deze vervolgens weer te kunnen uitlenen tegen een hoger rentepercentage. De rente die zij betalen wordt beïnvloed door het kredietrisico van de bank zelf en dit wordt uiteindelijk doorberekend in de vergoeding op vreemd vermogen die de woningcorporatie moet betalen. 5

Leidraad informatie over risicoprofielen. Aanbevelingen voor een betere aansluiting tussen beleggingen en risicoprofielen

Leidraad informatie over risicoprofielen. Aanbevelingen voor een betere aansluiting tussen beleggingen en risicoprofielen Leidraad informatie over risicoprofielen Aanbevelingen voor een betere aansluiting tussen beleggingen en risicoprofielen Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële

Nadere informatie

Renterisico s beheerst of financiële risico s vergroot?

Renterisico s beheerst of financiële risico s vergroot? Renterisico s beheerst of financiële risico s vergroot 2012 CENTRAAL FONDS VOLKSHUISVESTING Renterisico s beheerst of financiële risico s vergroot? Derivaten bij woningcorporaties 2012 CENTRAAL FONDS VOLKSHUISVESTING

Nadere informatie

Bijlage Beleggen. 1. Algemene risico s van beleggen. 1.3.. Wat is valutarisico? 1.1. Wat is koersrisico? 1.4.. Wat is marktrisico?

Bijlage Beleggen. 1. Algemene risico s van beleggen. 1.3.. Wat is valutarisico? 1.1. Wat is koersrisico? 1.4.. Wat is marktrisico? Bijlage Beleggen In deze bijlage bij de Voorwaarden Beleggen ABN AMRO leest u over: de algemene risico s van beleggen (hoofdstuk 1); en de kenmerken en risico s van soorten beleggingsproducten (hoofdstuk

Nadere informatie

VBA Risicostandaarden Beleggingen 2010

VBA Risicostandaarden Beleggingen 2010 VBA Risicostandaarden Beleggingen 2010 Inleiding Deze VBA Risicostandaard Beleggingen 2010 bevat de aanbevelingen van de VBA met betrekking tot de te hanteren risicoparameters - standaarddeviaties en correlaties

Nadere informatie

Commissie Alternatieve Financieringsarrangementen Woningmarkt-II. Verkenning rol institutionele beleggers bij financiering (vrije) huursector

Commissie Alternatieve Financieringsarrangementen Woningmarkt-II. Verkenning rol institutionele beleggers bij financiering (vrije) huursector Commissie Alternatieve Financieringsarrangementen Woningmarkt-II Verkenning rol institutionele beleggers bij financiering (vrije) huursector maart 2014 Inhoudsopgave 1. Inleiding en opdracht... 3 2. Analyse

Nadere informatie

Provinciaal blad nr. 2011/0337411

Provinciaal blad nr. 2011/0337411 Provinciaal blad nr. 2011/0337411 Uitvoeringsregeling Treasury besluit van: Gedeputeerde Staten d.d. 6 september 2011 kenmerk: 2011/0157929 gepubliceerd op: 23 december 2011 inwerkingtreding op: 24 december

Nadere informatie

HET EFFECT VAN CREDIT RATINGS OP DE AANDELENKOERS

HET EFFECT VAN CREDIT RATINGS OP DE AANDELENKOERS ERASMUS UNIVERSEIT ROTTERDAM ERASMUS SCHOOL OF ECONOMICS Bachelor Economie & Bedrijfseconomie HET EFFECT VAN CREDIT RATINGS OP DE AANDELENKOERS Het effect van credit ratings op de aandelenkoersen van Europese

Nadere informatie

HANDREIKING. Inzicht in de financiële situatie van woningcorporaties

HANDREIKING. Inzicht in de financiële situatie van woningcorporaties HANDREIKING Inzicht in de financiële situatie van woningcorporaties Colofon In opdracht van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten uitgevoerd door BNG Advies Tekst: Gabriël de Groot, senior adviseur BNG

Nadere informatie

Gemeente Noordoostpolder. Nota geldleningen en garantstellingen. Emmeloord, 1 juli 2014 No.

Gemeente Noordoostpolder. Nota geldleningen en garantstellingen. Emmeloord, 1 juli 2014 No. Gemeente Noordoostpolder Nota geldleningen en garantstellingen Emmeloord, 1 juli 2014 No. 1 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 1.1 Aanleiding... 3 1.2 Huidige situatie... 3 1.3 Landelijke ontwikkelingen...

Nadere informatie

Hellendoorn. Aan de raad. Punt 6. : Vaststellen nieuw G6ITI66nt6 Treasurystatuut

Hellendoorn. Aan de raad. Punt 6. : Vaststellen nieuw G6ITI66nt6 Treasurystatuut Punt 6. : Vaststellen nieuw G6ITI66nt6 Treasurystatuut Hellendoorn Aan de raad Samenvatting: Het treasurybeleid van gemeenten - het aantrekken en uitzetten van gelden op korte en langere termijn - was

Nadere informatie

Wanneer koopt u een Turbo?

Wanneer koopt u een Turbo? Turbo s zijn complexe en risicovolle financiële producten en kennen geen gegarandeerde waarde of vooraf bepaalde looptijd. Aan een belegging in deze financiële producten zijn financiële risico s verbonden

Nadere informatie

Basel III en de financiering van commercieel onroerend goed

Basel III en de financiering van commercieel onroerend goed Basel III en de financiering van commercieel onroerend goed Wat zijn de effecten van een hogere hefboom bij banken? Afstudeerscriptie van Datum Begeleider : M.C.J. van Ham : maart 2012 : A. Marquard Amsterdam

Nadere informatie

Actief management betekent dat de fondsmanager vanuit zijn visie beslist welke aandelen te kopen om tot een beter resultaat te komen dan de index.

Actief management betekent dat de fondsmanager vanuit zijn visie beslist welke aandelen te kopen om tot een beter resultaat te komen dan de index. Accumulation Accumulation is de Engelse term voor een fonds dat geen dividend uitkeert, maar dit toevoegt aan het vermogen (een groeifonds). Het tegenovergestelde is een Income, ofwel een dividenduitkerend

Nadere informatie

Renterisico De gevolgen van een mogelijke renteschok voor huishoudens in Nederland

Renterisico De gevolgen van een mogelijke renteschok voor huishoudens in Nederland Renterisico De gevolgen van een mogelijke renteschok voor huishoudens in Nederland Autoriteit Financiële Markten Autoriteit Financiële Markten De Autoriteit Financiële Markten (AFM) is toezichthouder op

Nadere informatie

Stichting Contractspelersfonds KNVB. Jaarverslag 2013/2014

Stichting Contractspelersfonds KNVB. Jaarverslag 2013/2014 Stichting Contractspelersfonds KNVB Jaarverslag 2013/2014 Algemene gegevens Het Fonds Stichting Contractspelersfonds KNVB Harderwijkweg 5 2803 PW Gouda Telefoon: +31(0)182 571171 info@cfk.nl www.cfk.nl

Nadere informatie

1. Inleiding 3. 3. Risico management 6 3.1 Algemeen 6 3.2 Richtlijnen rente risico management 7 3.3 Richtlijnen derivaten 7

1. Inleiding 3. 3. Risico management 6 3.1 Algemeen 6 3.2 Richtlijnen rente risico management 7 3.3 Richtlijnen derivaten 7 TREASURY STATUUT Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Treasury Beleid 4 2.1 Doelstellingen treasury 4 2.2 Goedkeuring en wijziging 4 2.3 Financieringsbeleid 5 2.4 Aanwenden van (tijdelijk) overtollige middelen

Nadere informatie

VBA RISICO- STANDAARDEN BELEGGINGEN 2015

VBA RISICO- STANDAARDEN BELEGGINGEN 2015 VBA RISICO- STANDAARDEN BELEGGINGEN 2015 Het rapport VBA Risicostandaarden Beleggingen 2015 bevat de aanbevelingen van VBA beleggings professionals (VBA) met betrekking tot de te hanteren risico parameters

Nadere informatie

Treasurystatuut Acantus

Treasurystatuut Acantus Treasurystatuut Acantus versie 19 juni 2015 Inhoudsopgave 1. INLEIDING...3 1.1 ALGEMEEN... 3 1.2 EXTERN KADER VAN HET TREASURYSTATUUT... 3 1.3 DOEL VAN HET TREASURYSTATUUT... 3 1.4 DOELSTELLING VAN DE

Nadere informatie

Obligaties. Brochure bestemd voor particuliere beleggers BASIC. Member of the KBC group

Obligaties. Brochure bestemd voor particuliere beleggers BASIC. Member of the KBC group Brochure bestemd voor particuliere beleggers Gepubliceerd door KBC Securities in samen werking met Euronext. p. 2 Index 1. Wat is een obligatie? 3 Definitie 3 Verschillen tussen aandelen en obligaties

Nadere informatie

Notitie Second Opinion Intern Vermogensbeheer PROVINCIE GRONINGEN

Notitie Second Opinion Intern Vermogensbeheer PROVINCIE GRONINGEN Notitie Second Opinion Intern Vermogensbeheer PROVINCIE GRONINGEN Oktober november 2009 Versie 1.2 Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE...2 INDEX VAN GRAFIEKEN EN TABELLEN...3 1. INLEIDING...4 1.1. Algemeen en

Nadere informatie

het toezicht op pensioenbeleggingen

het toezicht op pensioenbeleggingen het toezicht op pensioenbeleggingen Aanbevelingen van de VBA voor het FTK vba Beroepsvereniging van Beleggingsprofessionals Het toezicht op pensioenbeleggingen Aanbevelingen van de VBA voor het FTK Amsterdam,

Nadere informatie

WONEN NOORDWEST FRIESLAND

WONEN NOORDWEST FRIESLAND Treasurystatuut WONEN NOORDWEST FRIESLAND Mei 2015 Sint Annaparochie Inhoudsopgave 1. INLEIDING... 3 1.1 ALGEMEEN... 3 1.2 EXTERN KADER VAN HET TREASURYSTATUUT... 3 1.3 DOEL VAN HET TREASURYSTATUUT...

Nadere informatie

Beleg slim, beleg Turbo

Beleg slim, beleg Turbo Beleg slim, beleg Turbo Turbo s zijn complexe en risicovolle financiële producten en kennen geen gegarandeerde waarde of vooraf bepaalde looptijd. Aan een belegging in deze financiële producten zijn financiële

Nadere informatie

introductie rentemanagement

introductie rentemanagement introductie rentemanagement rentemanagement Rentemanagement 1 Inhoudsopgave Inleiding 1 Macro-economische factoren 1.1. De vermogensmarkt 1.2. De rente 1.3. Wat bepaalt de rente? 1.4. Rentemanagement 2

Nadere informatie

RWS partner in wonen Treasurystatuut december 2013. Treasurystatuut

RWS partner in wonen Treasurystatuut december 2013. Treasurystatuut Treasurystatuut RWS partner in wonen Stationspark 30 4462 DZ GOES Postbus 158 4460 AD GOES T (0113) 23 16 74 F (0113) 23 38 11 Info@rwsgoes.nl www.rwsgoes.nl Goes, november 2013 Vastgesteld door het bestuur

Nadere informatie

Renteanalyse technieken voor woningcorporaties Naar een nieuw modelmatig ontwerp

Renteanalyse technieken voor woningcorporaties Naar een nieuw modelmatig ontwerp Renteanalyse technieken voor woningcorporaties Naar een nieuw modelmatig ontwerp Masterproof K. de Wit MRE-opleiding jaargang 004-006 o.l.v. G.A. Vos Amsterdam School of Real Estate Amsterdam September

Nadere informatie

Beleggen bij een stijgende rente

Beleggen bij een stijgende rente Beleggen bij een stijgende rente Wij vinden het van belang u te informeren over de ontwikkelingen op de financiële markten en de trends die zich voordoen. Op deze wijze kunt u samen met uw adviseur inspelen

Nadere informatie

MiFID : Een klare kijk op beleggingen

MiFID : Een klare kijk op beleggingen MiFID : Een klare kijk op beleggingen MiFID, in het belang van belegger Sinds 1 november 2007 zijn specifieke regels van toepassing op beleggingen in financiële instrumenten. Die regels vloeien voort uit

Nadere informatie

PVK STUDIES2 TOEZICHT OP NATURA-UITVAARTVERZEKERAARS EEN ACTUARIELE INLEIDING. drs. A.C. Eijgenraam

PVK STUDIES2 TOEZICHT OP NATURA-UITVAARTVERZEKERAARS EEN ACTUARIELE INLEIDING. drs. A.C. Eijgenraam PVK STUDIES2 TOEZICHT OP NATURA-UITVAARTVERZEKERAARS EEN ACTUARIELE INLEIDING drs. A.C. Eijgenraam pvk studies Toezicht op natura-uitvaartverzekeraars een actuariële inleiding april 1995 2 drs. A.C. Eijgenraam

Nadere informatie

Treasurystatuut. Wetterskip Fryslân Leeuwarden 8 januari 2015. Leeuwarden, 8 januari 2015 (3 e concept)

Treasurystatuut. Wetterskip Fryslân Leeuwarden 8 januari 2015. Leeuwarden, 8 januari 2015 (3 e concept) Treasurystatuut Wetterskip Fryslân Leeuwarden 8 januari 2015 Leeuwarden, 8 januari 2015 (3 e concept) Inhoudsopgave 1. INLEIDING... 3 1.1 ALGEMEEN... 3 1.2 DOEL VAN HET TREASURYSTATUUT... 3 1.3 DOELSTELLING

Nadere informatie