Openbaar Vervoer Utrecht

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Openbaar Vervoer Utrecht"

Transcriptie

1 Openbaar Vervoer Utrecht

2 Openbaar Vervoer Utrecht Nick S. Harshagen Gambiadreef EN Utrecht Tel ID# Stage 1 Milieucentrum Utrecht Secretariaat Mobiliteitsplatform Utrecht Oudegracht AS Utrecht Tel.nr Stagebegeleider: Dhr. Dr. T. Tietema Tel.nr Stage docent: Dhr. J. Verkroost 2

3 Voorwoord Tijdens het starten van dit onderzoek hebben meerdere problemen zich voor gedaan waarbij ik hulp van derden in heb moeten roepen. Daarom wil ik graag de volgende mensen bedanken die mij hebben geholpen het onderzoek tot een goed einde te laten komen; dhr. T. Tietema, dhr. A. Teljeur, dhr. P. Onderwater. 3

4 Inhoudsopgave Voorblad... 1 Titelblad... 2 Voorwoord... 3 Inhoudsopgave... 4 Inleiding... 5 Probleem- en doelstelling... 6 Onderzoek reistijden... 7 Metingen reistijden...10 Kosten brandstofverbruik...10 OV mogelijkheden...14 Vergelijking...16 Nieuwe vormen van Openbaar Vervoer...20 Vervoersspanning berekening...21 Conclusie n.a.v. berekening...21 Inpassing van tram en metro...24 Vergelijking met voorgaande vervoersmiddelen...28 Kosten - ontwikkeling...31 Conclusie & aanbeveling...32 Bijlagen...33 Bijlage Bijlage Bronvermelding

5 Inleiding De afgelopen decennia hebben een aantal belangrijke ruimtelijke ontwikkelingen plaatsgevonden binnen de gemeente Utrecht. De aanleg van het nieuwe stadsgedeelte Leidsche Rijn is hier een goed voorbeeld van. Ook de nieuw aangesloten gemeentes als Vleuten en de Meern brengen een nieuwe verkeersstroom op gang. Niet alleen het verleden maar ook de toekomstige ontwikkelingen zullen een rol spelen. Er kan hierbij gedacht worden aan de aanpak van het stationsgebied van Utrecht. Hierdoor zullen ook verschillende verkeersstromen veranderen. Door deze ontwikkelingen heeft de gemeente Utrecht de taak het verkeers- en vervoersbeleid actief uit te voeren en passende oplossingen te vinden voor bestaande en ontwikkelende problemen. De taak van het MPU (Mobiliteitsplatform Utrecht) is om hierin een steentje bij te dragen en nieuwe mogelijkheden van vervoer te onderzoeken. 5

6 Probleem- en doelstelling Utrecht is een relatief kleine stad met veel inwoners en forenzen. De bereikbaarheid van de binnenstad is erg goed geregeld. Het grootste probleem de reistijd. Als we van Utrecht-West naar Utrecht-Oost reizen per trein en bus of alleen per bus neemt dit een reistijd van 30 tot 40 minuten extra in beslag in vergelijking met de auto. Het zelfde geldt voor het reizen binnen de gemeente Utrecht van Noord naar Zuid. Hierdoor is het openbaar vervoer in zijn totaliteit minder aantrekkelijk en ook minder efficiënt. Het grootste probleem in Utrecht bestaat uit twee delen. Ten eerste is er een te hoge intensiteit van autogebruik in de spitsuren waardoor congestie zich ontwikkeld. Ten tweede is de efficiëntie van het openbaarvervoer laag door een te lange reistijd. Dit met als logisch gevolg dat mensen sneller voor de auto kiezen. Hiervoor moet een oplossing gevonden worden. De doelstelling is ten eerste een goede oplossing te vinden voor de probleemstelling. Er moet een optimale oplossing gevonden worden met goed beeld en tekst materiaal zodat er iets met het advies gedaan kan worden. Ten tweede zijn er een aantal knelpunten binnen het openbaar vervoer in Utrecht waar op verschillende wijze iets aan gedaan moet worden om het efficiënter te maken. De doelstelling is om een oplossing te vinden die gericht is op het verbeteren van de reistijd binnen de gemeente Utrecht. Het vinden van deze oplossing is niet direct gericht op financiële haalbaarheid maar een oplossing vinden voor de lange reistijd. Dit allemaal met het oog op de toekomst. 6

7 Onderzoek reistijden Om een onderzoek op te zetten moeten er eerst een aantal meetlocaties bepaald worden. De meting moet plaats gaan vinden in het noorden van Utrecht naar het zuiden van Utrecht. Om van het ene uiterste naar het andere uiterste te komen zal er voor dit onderzoek een zeer noordelijke straat, zuidelijke straat, westelijke straat en oostelijke straat bepaald worden om vanuit dat punt te gaan meten. In de noordelijkste hoek van de gemeente Utrecht kom je uit op een bedrijventerrein. Namelijk die van Overvecht noord. De uiterst noordelijke straat die daar gevonden wordt is de Floridadreef. De Floridadreef wordt het meest noordelijke meetpunt van het onderzoek. Bij de meest oostelijke straat van Utrecht vinden we de Hoofddijk in de wijk de Uithof. Ook dit wordt een meetpunt. In het zuiden zal het een straat in Lunetten worden. De Seychellen genoemd. Als laatste meetpunt nemen we de Wilgenrooslaan. Deze straat bevind zich in de wijk Vleuterweide wat nog niet zo een lange tijd deel uit maakt van de gemeente Utrecht. Op de afbeelding: fig.1.1 tot en met fig. 1.5 is de situering van de meetpunten aangegeven. Fig

8 Fig. 1.2 Fig

9 Fig. 1.4 Fig.1.5 9

10 Metingen reistijden Om de reistijden met de auto te meten is geen rekening gehouden met ochtendspits en avondspits. Er wordt gemeten met een algemene norm die ook gebruikt wordt op bijvoorbeeld ANWB routeplanners. Voor deze meetgegevens is de ANWB routeplanner gebruikt. Hier volgen de resultaten. Reistijd & afstand Naar Van Floridadreef Hoofddijk Seychellen Wilgenrooslaan Floridadreef 15,7 km in ± 22 minuten Hoofddijk 24,1 km in ± 22 minuten Seychellen 13,9 km in ± 20 minuten Wilgenrooslaan 24,4 km in ± 22 minuten Het opvallende van deze resultaten is dat de reisafstanden van begin tot eindpunt veel van elkaar verschillen maar toch dicht bij elkaar in de buurt komen als het om de reistijden gaat. Opmerkelijk is dat de route tussen twee meetpunten voor de heen en de terugweg verschillend zijn. Kosten brandstofverbruik De kosten die samengaan met de afstand en reistijd die hierboven genoemd is staan onder in de tabel genoemd. De kosten zijn gebaseerd op een gemiddelde van een brandstof verbruikende personenauto. De berekening is gemaakt middels het standaard van het nieuwe rijden. Dit standaard is afkomstig uit een besluit vanuit de politiek die slaat op zuiniger en milieubewuster rijden met de auto. 10

11 Kosten in euro s Floridadreef Hoofddijk Seychellen Wilgenrooslaan Floridadreef Benzine 1,60 Diesel 1,00 Gas 0,90 Gemiddeld: 1,17 Hoofddijk Benzine 2,40 Diesel 1,60 Gas 1,30 Gemiddeld: 1,77 Seychellen Benzine 1,40 Diesel 0,90 Gas 0,80 Gemiddeld: 1,04 Wilgenrooslaan Benzine 2,50 Diesel 1,60 Gas 1,40 Gemiddeld: 1,84 Fig. 2.1 Route Floridadreef - Seychellen 11

12 Fig. 2.2 Route Wilgenrooslaan Hoofddijk Fig. 2.3 Route Seychellen Floridadreef 12

13 Fig. 2.4 Route Hoofddijk Wilgenrooslaan 13

14 OV mogelijkheden Nu de snelste autoroutes onderzocht zijn van punt 1 naar punt 2 kan er ook onderzocht worden wat de bestaande alternatieven zijn. Zo is er nog het openbaar vervoer en de fiets. Lopen wordt hier qua afstand als afstand niet realistisch beschouwd. Om te beginnen zal eerst onderzocht worden welke vormen van openbaar vervoer mogelijk zijn vanuit eerder gekozen meetpunten. Tabel 1.1 Naar Van Floridadreef Hoofddijk Seychellen Wilgenrooslaan Floridadreef Busverbinding Stadsbus lijn 6 & 8 Hoofddijk Gemiddelde snelste reistijd ± 58 minuten Treinverbinding, Stadsbuslijnen 28,12,11 en verschillende streeklijnen in Spitsuren. Seychellen Busverbinding Stadsbus lijn 6 & 8 Gemiddelde snelste reistijd ± 59 minuten Wilgenrooslaan Gemiddelde snelste reistijd ± 57 minuten Treinverbinding, Stadsbuslijnen 28,12,11 en verschillende streeklijnen in Spitsuren. Gemiddelde snelste reistijd ± 60 minuten De enige en snelste mannier om van meetpunt A naar punt B te komen is door het gebruik van de stadsbuslijnen die hierboven in de tabel (tabel 1.1) staan 14

15 aangegeven. Ik heb een kort onderzoek verricht of het niet sneller is om ook gebruik te maken van de tramlijn die aanwezig is maar dat is helaas niet het geval. Daarnaast heb ik ook een kort onderzoek gedaan of het gebruik van de trein enige tijdwinst oplevert maar ook dit is helaas niet het geval. Om het verschil van de afgelegde afstand tussen de gemeten punten weer te geven heb ik contact opgenomen met het GVU. Deze hebben mij de afstand van punt A naar punt B gegeven. Met deze gegevens kan ik een vergelijking maken tussen de afstand die een auto aflegt in vergelijking met een stadsbus. In de volgende tabel (tabel 1.2) is weergegeven wat de afstand tussen de verschillende meetpunten met de stadsbus is. Hierin staat ook hoe hoog de kosten zijn voor het gebruik van het openbaar vervoer op deze trajecten. Tabel 1.2 Naar Van Floridadreef Hoofddijk Seychellen Wilgenrooslaan Floridadreef Hoofddijk Seychellen Wilgenrooslaan 11,2 km Kosten 1,36 (enkele reis) 18,9 km Kosten 2,27 (enkele reis) 11,4 km Kosten 1,36 (enkele reis) 19,0 km Kosten 2,27 (enkele reis) 15

16 Vergelijking Nu enkele cijfers bekend zijn is het mogelijk om een vergelijking op te zetten tussen de afstand, de reistijd en de kosten. In de volgende grafieken zullen enkele vergelijkingen getoond worden. De belangrijkste toelichting bij deze grafieken zijn de 4 verschillende routes. In de tabel hieronder getoond zal een uitleg volgen die voor alle genoemde routes in de grafieken gelijk blijft. Route Route nummer Van de Floridadreef naar de Seychellen Route 1 Van de Hoofddijk naar de Route 2 Wilgenrooslaan Van de Seychellen naar de Floridadreef Route 3 Van de Wilgenrooslaan naar de Hoofddijk Fig.2.0 Route 4 Als we naar de kilometer vergelijking tussen auto en bus kijken valt het op dat de bus aanzienlijk minder kilometers maakt dan de auto. Dit heeft voornamelijk te maken met het feit dat een bus vaak vrije gedeeltes busbaan heeft waardoor er geen stremmingen door autoverkeer plaats vinden. Ten tweede heeft de bus het voordeel dat het sommige wegen in mag waar een auto niet in mag. Al met al maakt de bus hierdoor minder kilometers dan de auto. 16

17 De prijsvergelijking over de zelfde routes tussen bus en auto brengen opvallende resultaten. In vergelijking met wat gezegd wordt is de auto op deze routes gemiddeld goedkoper dan de bus. Dit heeft de volgende oorzaken. Bij het berekenen van de kosten zijn voor de auto de parkeerkosten niet mee genomen. Dit is in principe onmogelijk omdat de bestemming van het onderzochte verkeer onmogelijk is. Toch zal je per enkele reis voor de auto op een bijtelling van rond de 3,00 euro per uur moeten rekenen. Dit geld alleen voor het verkeer wat in of nabij het centrum van Utrecht moet zijn en voor het verkeer wat rond transferia of andere economische trekpleisters de auto kwijt wil. Dan is er nog een ander punt waar rekening mee gehouden moet worden. In deze berekening zijn de slijtagekosten van de auto niet mee gerekend. Dit bedrag is moeilijker te noemen omdat dit per auto verschillend is en afhankelijk van de productiedatum van de auto. Eigenlijk kan er dus gesproken worden van een inconsequente vergelijking omdat de parkeerkosten niet meeberekend worden. Toch kan er van uit gegaan worden dat de meeste verplaatsingen gebeuren naar een plaats waar parkeergeld betaald moet gaan worden. Het zogenaamde woon werk verkeer en het recreatieve verkeer. Als we de uitkomsten van de berekening nu weergeven inclusief de parkeerkosten die per uur gerekend worden zal de grafiek er heel anders uit gaan zien. Als we uitgaan van een werkdag van 7 uur komen we op een bijtelling van 3 euro * 7 uur = 21 euro per dag. Recreatief verkeer zal de auto misschien 3 tot vier uur laten staan. We gaan uit van 3½ uur * 3 euro = 10,50 euro. 21 euro + 10,50 euro = 31,50 / 2 = 15,75 per dag. Dit bedrag is een gemiddelde parkeerprijs voor een werkdag en een recreatieve middag samen genomen in de gemeente Utrecht. De tabel ziet er met deze bijtelling als volgt uit: 17

18 Als we deze grafiek bekijken kan er gezegd worden dat de bus duidelijk goedkoper is dan de auto omdat de parkeerkosten nu meeberekend zijn. Het beleid van de parkeer tarieven zal in het centrum van Utrecht alleen nog maar scherper worden. Dit houd in dat de prijzen nog meer zullen stijgen om het auto verkeer te mijden. De reistijd vergelijking tussen auto en bus tonen aanzienlijk grote verschillen. Zoals in de grafiek hierboven te zien is doet een bus er bijna 2/3 aan tijd langer over dan een auto. Nu is deze vergelijking ook niet helemaal reëel. Op het moment dat er een file staat zal er een grote vertraging volgen. Omdat de vertraging zeer afhankelijk is van de richting, tijd, en bestemming; wordt in dit rapport aangenomen dat er een vertraging van een gemiddelde 15 minuten bij geteld kan worden op het moment dat er geen onvoorziene gebeurtenissen plaats vinden. Hieronder wordt gezien: ongelukken, wegwerkzaamheden en 18

19 andere vertraging leverende factoren. Als we deze tijd bijtellen zal de grafiek er als volgt uit komen te zien: Nog steeds komen we voor de bus uit op een negatieve reistijd in vergelijking met de auto. Of deze waarden echt correct zijn is in twijfel te trekken omdat een gemiddelde vertraging van 15 minuten reistijd niet altijd van toepassing is. De kans is namelijk groot dat deze 15 minuten kunnen verdubbelen waarna de keuze voor de bus verleidelijker is. Alle waarden van grafieken te samen geven eigenlijk het volgende weer. De afstand die de bus aflegt over de vier verschillende trajecten is korter dan met de auto. De prijs die je betaald voor de bus is hoger dan de prijs die je betaald voor de brandstof van de auto. Daarentegen kan je er van uit gaan dat de gemiddelde autogebruiker parkeerkosten moet betalen waardoor de kosten van de bus weer goedkoper zijn. Een belangrijke factor blijft tegenwoordig nog tijd. In de vergelijking auto bus komt duidelijk naar voren dat over de vier verschillende trajecten de bus een traag vervoermiddel is. Dit komt vooral omdat je met de auto binnen de gemeente Utrecht wel vertraging ondervind maar minder reistijd kwijt bent. Daarnaast is er nog een heel belangrijke factor: comfort. Vooral in de spitstijden is het reizen met de bus zeer oncomfortabel door de enorme drukte. Dit kan als gevolg hebben dat mensen alsnog voor de auto kiezen. Ook als het OV middel sneller en goedkoper is kan het comfort de nekslag zijn. Dit kan voor sommigen een zeer belangrijke overweging zijn om toch de auto te nemen in plaats van de bus. Hieruit blijkt dat het openbaar vervoer binnen de gemeente Utrecht wel fungeert maar nog niet efficiënt genoeg is. Het is niet snel genoeg en er moet genoeg comfort zijn. Ook in de spitsuren moet het openbaar vervoer redelijk begaanbaar blijven. Hiervoor dient een goede oplossing te komen waarover verder in dit rapport meer te lezen is. 19

20 Nieuwe vormen van Openbaar Vervoer Bij het onderzoeken van een nieuwe vorm van openbaar vervoer moet er eerst gekeken worden naar de route die gekozen is. We noemen de routes het zelfde als in voorgaande figuur2.0. In het voorgaande hoofdstuk is gebleken dat de grootste minpunten van het huidige openbaar vervoer zijn: De reistijden en het comfort van het OV in de spitsuren. Om hier iets aan te kunnen doen moet gezocht worden naar een ander soort vervoer dan de bus. Dit met als reden dat de bus te langzaam is. Ook al heeft de bus 11 richting de uithof een bijna geheel vrije busbaan. De bus haalt nog maar een gemiddelde maximum snelheid van 15km/h. Als we het openbaarvervoer sneller willen laten rijden zal gekeken moeten worden naar voertuigen die sneller kunnen reiden op eigen traject. Daarnaast blijkt dat in de spitsuren de bussen op sommige van de trajecten te vol zitten en het reiscomfort dus gigantisch afneemt. De keuze om van het openbaar vervoer gebruik te maken wordt steeds geringer naarmate het comfort en reistijd afneemt. Als reistijd en comfort een probleem blijken te zijn zal er een voertuig gevonden moeten worden die sneller rijd dan de bus en meer passagiers kan vervoeren. Om uit te zoeken welke vorm van openbaar vervoer toepasbaar is op een van de in figuur 2.0 genoemde routes, zal eerst een berekening gemaakt moeten worden. De berekening van de vervoersspanning is gebaseerd op cijfers uit de wijkmonitor 2007 van de gemeente Utrecht en op kengetallen en gemiddelden cijfers afkomstig van een docent Verkeer&Vervoer van de Hogeschool Utrecht. De heer P. Onderwater heeft enkele gegevens vrij gegeven om mee te kunnen rekenen. Er van uit gaande dat al deze cijfers gemiddelden zijn valt het volgende te weten: Over een gekozen gebied zijn per persoon ongeveer 5 verplaatsingen per dag. Hiervan is ongeveer de helft relevant voor het vervoer per OV of auto. Van de totale verplaatsingen zullen reizigers over het algemeen de volgende bestemmingen hebben: 1/3 van de reizigers heeft de bestemming: Centrum 1/3 van de reizigers heeft de bestemming: Station 1/3 van de reizigers heeft de bestemming: Elders in Utrecht Nu kunnen we er van uit gaan dat de passagiers die de bestemming Centrum hebben bij de bestemming Station geteld mogen worden. Van elke groep reizigers met een van deze 3 bestemmingen zal maar 25% gebruik maken van het OV. Als er een berekening voor de vervoersspanning gemaakt wordt dit gedaan op één spitsuur aan het begin van de dag. Ook valt te weten dat binnen de spits ongeveer 12-15% gebruik maken van het OV. 20

21 Tot slot nog enkele gegevens voor openbaar vervoersmogelijkheden: In een bus passen ongeveer 100 passagiers In een tram passen ongeveer 200 passagiers In een metro passen ongeveer 500 passagiers Vervoersspanning berekening Zie Bijlage 1. Conclusie n.a.v. berekening 2876 Verplaatsingen binnen de spits van het Centrum&Station richting Overvecht Verplaatsingen binnen de spits van Overvecht richting het Centrum&Station. Dit betekend dat als er in een bus gemiddeld 100 mensen passen er minimaal 14 bussen per uur moeten reiden om alle passagiers van het noorden (Overvecht) van Utrecht naar het centrum te brengen. Als er uitgegaan wordt dat deze berekening is gemaakt met de aanname dat het openbaar vervoer zo optimaal en comfortabel is dat er uiteindelijk 25% van de potentiële passagiers kiezen voor het openbaar vervoer. Dan is het duidelijk dat het op deze route nooit 25% van de potentiële passagiers zullen kiezen voor de buslijnen die er nu rijden. Het is niet snel genoeg en niet comfortabel genoeg en daarnaast zullen er van deze potentiële passagiers ook nog een gedeelte per fiets verplaatst worden. Het is dus momenteel niet nodig om een tramlijn vanuit Utrecht Overvecht naar het Centrum van Utrecht aan te leggen. Toch mag er aangenomen worden dat als er een optimale vorm van openbaar vervoer aanwezig is in Utrecht Overvecht, de 25% wel gehaald zou kunnen worden. Op dat moment is de inzet van een tram zeker nodig in de spitsuren. In de tram passen 200 mensen en zou met een frequentie van 10 maal in het uur reiden deze mensenstroom vanuit de wijk naar het centrum makkelijk aan kunnen. Dat betekend dat de tram een gemiddelde van 2000 mensen per uur kan vervoeren. Deze aanname is daarentegen wel weerlegbaar. Het onderzoek rust op gegevens die uit de gehele wijk Overvecht komen. De beperking van het onderzoek is dat er maar 1 route belicht wordt. Er van uit gaande dat er in de totale wijk Utrecht Overvecht al 4 stadbuslijnen rijden betekend dat met een frequentie van 10 keer per uur er 4000 mensen vervoerd kunnen worden. (10 * 100 mensen per bus * 4 buslijnen = 4000). Conclusie is dat er geen tramlijn in Utrecht Overvecht nodig is om het spitsverkeer te verplaatsen. 21

22 1976 Verplaatsingen binnen de spits van het Centrum&Station richting Utrecht zuid. 988 Verplaatsingen binnen de spits van Utrecht zuid richting het Centrum&Station. Het zelfde verhaal geld voor de verplaatsing van passagiers uit het stadsgedeelte Utrecht Zuid. Er zijn 2 stadbuslijnen plus een trein die richting het centrum rijden. Dit houd in dat zeker rond het spitsuur er genoeg mensen naar het centrum/station verplaatst kunnen worden. Het enige nadeel is dat het niet erg snel is om met de bus naar het centrum/station te reizen. De enige reden om een tramlijn aan te leggen zou voor het argument snelheid zijn. Helaas is alleen het argument snelheid niet genoeg om een tramlijn te realiseren Verplaatsingen binnen de spits van het Centrum&Station richting Utrecht Vleuten de Meern Verplaatsingen binnen de spits van Utrecht Vleuten de Meern richting het Centrum&Station. Verplaatsingen vanuit Utrecht west is een totaal ander verhaal. Er liggen twee erg grote bedrijven terreinen die nog steeds groeiende zijn. Daarnaast komen er gigantisch veel nieuwe woningen bij door nieuwbouw naast alle woningen die er nu al gebouwd zijn. Het zou inhouden dat de tram hier 2000 mensen per spitsuur kan vervoeren. Ook hier geld het zelfde verhaal over de route die gereden wordt. Er word geen rekening gehouden met de 2 andere stadsbussen die ook nog 1000 mensen per spitsuur kunnen vervoeren. De reden dat er op dit traject wel voor een tram gekozen is komt voort uit toekomst oogpunt. Er komen meer werknemers en woonachtigen binnen deze dit gedeelte van de stad. Door de treinstations die in het noorden van de wijk liggen zal dit gedeelte goed en snel ontsloten zijn. Helaas is dat in het zuiden van deze wijk niet het geval. Gezien vanuit het onderzoek die gaat over een enkele route is het voor het westen van Utrecht een goede vooruitgang als er een tramlijn komt te liggen. Het is sneller en comfortabeler vervoer. Daarnaast wordt de bereikbaarheid van veel gebieden binnen deze wijk veel hoger. Daarnaast is het inwoner aantal van deze wijk zo snel groeiend dat er snel een oplossing moet komen om problemen te voorkomen Verplaatsingen binnen de spits van het Centrum&Station richting Utrecht Oost Verplaatsingen binnen de spits van Utrecht Oost richting het Centrum&Station. Utrecht oost is een apart geval binnen dit onderzoek. Er zijn meerdere mogelijkheden om tot het zelfde eindpunt te komen. Er zijn gigantisch veel 22

23 studenten binnen dit gebied waar geen rekening mee gehouden wordt in deze berekening. Tot slot heeft dit wijkgedeelte van Utrecht de meeste werknemers per oppervlakte. Als we de uitkomst nagaan zou er een metro lijn aangelegd moeten worden om deze passagiers in de spitsuren te verplaatsen. Zeker als er nagegaan wordt dat er nog duizenden studenten niet meeberekend zijn in deze analyse. Er mag vanuit gegaan worden dat er een kleine studenten studeren binnen de Uithof. Deze mee gerekend komt de berekening er als volgt uit te zien: In Utrecht Oost wonen mensen In Utrecht Oost zijn banen In Utrecht Oost zijn studenten In totaal zijn dat personen die gebruik zouden kunnen maken van het openbaar vervoer. Van de dagelijkse 5 verplaatsingen per dag zijn er maar 2,5 relevant voor het gebruik van de auto of openbaar vervoer personen * 2.5 relevante verplaatsingen per auto of openbaar vervoer = verplaatsingen. Maximaal 25% van deze verplaatsingen zullen per het Openbaar Vervoer zijn * 0.25 (%) = verplaatsingen per dag per het openbaar vervoer. Er van uit gaande dat er in 1 spitsuur 12-15% reizigers gebruik maken van het openbaar vervoer binnen dat spitsuur * 0.15 (%) = Van dit aantal verplaatsingen binnen de spits verplaatst 1/3 zich van het Centrum&Station richting Utrecht Oost. Van dit aantal verplaatsingen binnen de spits verplaatst 2/3 zich van Utrecht Oost richting het Centrum&Station / 3 = Verplaatsingen binnen de spits van het Centrum&Station richting Utrecht Oost Verplaatsingen binnen de spits van Utrecht Oost richting het Centrum&Station. Voor deze route zijn dan ook twee oplossingen gecreëerd. De vervanging van de buslijn 11 door een tram. De tweede oplossing is een metrolijn langs de route van buslijn

24 Qua kosten is een tram het meest haalbare. Als er los van de kosten gekeken wordt naar de snelheid van een metro en het aantal passagiers wat vervoerd kan worden is het een metro geen slecht idee met het vooruitzicht dat het aantal te vervoeren passagiers in de toekomst alleen maar groter zal worden. Zeker met het vooruitzicht op de verhoging van parkeerkosten en toenemende fileproblematiek. Inpassing van tram en metro Als er bij de route 2 (fig. 2.0) een tram ingepast moet worden zijn er een aantal aspecten waar aan gedacht moet worden. Een goed uitgebalanceerde nieuwe tram maakt minder geluid dan een bus en zal dus geen probleem op moeten leveren voor geluidsoverlast. Het grootste probleem zal bestaan uit esthetisch bezwaar. Het is begrijpelijk dat er opstand kan ontstaan bij het plaatsen van een trambaan door een centrum gebied wat al vele honderden jaren weinig tot niet in ruimtelijk opzicht veranderd is. Om dit tegenargument iets te ontkrachten zijn hier enkele voorbeelden van de binnenstad waar een tram zou komen te rijden. (Zie bijlage 2) De eerste uitleg door middel van tekst en beelden staan voor het idee om buslijn 11 op te heffen en er een tram voor in de plaat te laten reiden. Route Route nummer Van de Floridadreef naar de Seychellen Route 1 Van de Hoofddijk naar de Route 2 Wilgenrooslaan Van de Seychellen naar de Floridadreef Route 3 Van de Wilgenrooslaan naar de Hoofddijk Fig Route 4 De route die de tram zal moeten gaan reiden is ontworpen met een aantal eisen. De haltes mogen niet meer dan 800 meter van elkaar staan. Daarnaast moeten alle tramhaltes bij een kruising of dichtbij een kruising gesitueerd zijn. Dit heeft de reden dat de bereikbaarheid van een halte enorm verhoogd wordt op het moment dat deze bij een kruising geplaatst wordt. Het is ook mogelijk dat een halte bij een druk bezochte publieksvoorziening geplaatst wordt. De route van de tram is te zien in figuur 3.0 t/m 3.2. De reden dat de tram over deze routes ontworpen is heeft de volgende redenen: Het grootste gedeelte van de route is HOV lijn. Dit houd in dat de ondergrond van deze busbaan al voorbereid is op de bouw van een tramspoor. De kosten zullen hierdoor enorm afnemen. Het zijn over het algemeen al vrij liggende busbanen dus kost het minder moeite om dit ontwerp in te passen. 24

25 Het tweede plan is om buslijn 12 te vervangen door een metrolijn die naar de Uithof loopt. Het voordeel van deze metrolijn zal voornamelijk dienst doen in de toekomst. Er van uit gaande dat er steeds meer mensen gebruik zullen maken van deze vorm van vervoer zal de stad op de toekomst zijn voorbereid door het in gebruik nemen van een metrolijn. Als een metrolijn ingepast wordt en in de spits 10 keer zal reiden kan deze 5000 passagiers per uur vervoeren. Dit aantal is volgens de berekeningen nu al makkelijk te behalen. De route van deze metrolijn zal als volgt lopen. Zie hiervoor figuur 4.0 Het gedeelte dat naar de Uithof loopt is gelijk aan figuur 3.2 Wat bij alle berekeningen rekening mee gehouden moet worden is dat de berekeningen een gemiddelde vormen. Het zou dus meer en minder kunnen zijn. Daarnaast wordt er uit gegaan van een optimaal vervoersysteem waarvoor de gemiddelde reiziger sneller zal kiezen dan in plaats van een bus die veel langer doet over de zelfde route. Het moet een perfect alternatief voor de fiets of auto zijn om het maximale aantal reizigers te kunnen bedienen die in de berekeningen mee genomen zijn. 25

26 Figuur 3.0 Tramroute inclusief halteaanduiding van Centraal station naar de Uithof Figuur 3.1 Tramroute inclusief halteaanduiding binnen de Uithof 26

27 Figuur 3.2 Tramroute inclusief halte aanduiding van Vleuten de Meern richting het Centraal Station Figuur 4.0 metro route met halteaanduiding als vervanging voor buslijn

28 Vergelijking met voorgaande vervoersmiddelen Voorgaande vergelijkingen tussen auto en bus gaven een overzicht tussen reistijd, kosten en afstand. In dit hoofdstuk zal de tramroute die van de Wilgenrooslaan tot aan de hoofddijk loopt vergeleken worden. 28

29 29

30 30

31 Kosten - ontwikkeling Al deze tram en metro lijnen brengen een kostenplaatje met zich mee. Aan het begin van het onderzoek is medegedeeld dat financiële factoren niet als afhankelijk gezien worden binnen het vinden van een oplossing. Toch is het niet verkeerd enkele cijfers te tonen om een globaal beeld te geven van de kosten bij een onderneming als het bouwen van een trambaan of een metrotunnel. De kosten die genoemd worden zijn geen reële getallen maar een grove schatting voor de gehele kosten. Binnen deze berekening is rekening gehouden met de HOV banen die Utrecht al grotendeels voor deze routes heeft liggen. Het is goedkoper en makkelijker om een tramrails te bouwen op een HOV baan. Dit komt doordat de ondergrond van deze banen al sterk genoeg zijn voor een tramrails. Kosten Vervoerssoorten Tram over HOV Tram over wegdek zonder HOV Metrotunnel Kosten 15 miljoen per kilometer 25 miljoen per kilometer 100 miljoen per kilometer Met de kostentabel hierboven zijn de 2 verschillende mogelijkheden qua kosten berekend. De uitkomsten staan in onderstaande tabel. De route is gelijk aan de gekozen routes zoals in het voorgaande hoofdstuk gepresenteerd. Zie figuur 3.1, 3.2 en 4.0 vervoerssoorten Kosten per kilometer Weglengte Totale kosten Tram over HOV 15 miljoen 16.1km miljoen Tram over 25 miljoen 4.7km miljoen wegdek zonder HOV Metrotunnel 100 miljoen (Ondergronds) 6.4km 640 miljoen De totale kosten voor de metrotunnel springen er direct uit. 640 miljoen aan bouwkosten voor een metrotunnel die vanaf het Centraal station Utrecht naar de Uithof rijd is een behoorlijke investering. Het tramspoor die vanaf Vleuterweide naar de Uithof rijd is een stuk goedkoper: 359 miljoen. Dit is een aanzienlijk verschil. De afstand is ongeveer 3.5 keer groter dan de metrotunnel en nog bijna de helft goedkoper. Het zou een logisch gevolg zijn dat een gemeente als Utrecht ervoor kiest om een tramspoor aan te leggen. Toch zou er ook voor gekozen kunnen worden om de kosten te splitsen. Alleen een tramspoor laten lopen vanuit Vleuterweide tot aan het Centraal station Utrecht. Vanuit het station Utrecht zou de tram dan ondergronds kunnen gaan en het metro traject af kunnen rijden. De kosten gaan dan alsnog omhoog maar je behoud een op de toekomst ogend ontwerp ten stand. 31

32 Conclusie & aanbeveling Als alle uitkomsten met elkaar vergeleken worden kunnen de probleemstellingen in feite opgelost of tenminste beantwoord worden. Namelijk: Ten eerste is er een te hoge intensiteit van autogebruik in de spitsuren waardoor congestie zich ontwikkeld. Ten tweede is de efficiëntie van het openbaarvervoer laag door een te lange reistijd. Door het onderzoek uitgevoerd te hebben is duidelijk geworden dat het openbaar vervoer inderdaad niet efficiënt is. De keuze voor de auto is dan snel gemaakt als de parkeerkosten bijvoorbeeld door de baas betaald worden. Hoe meer mensen voor de auto kiezen hoe meer file er ontstaat. Dit is een oorzaak gevolg verhaal. Als de bus dus sneller of meer in de buurt zou komen van de reistijd van de auto zou de reiziger ervoor kunnen kiezen om toch met de bus te gaan. Deze oplossing zou zichzelf tot een probleem kunnen maken. De bus raakt veel te snel vol als er met de huidige busdiensten meer mensen van de auto over zouden stappen naar de bus. Daarom is er een hogere vervoerscapaciteit nodig. Dit is voor de route Floridadreef (Overvecht) Seychellen (Lunetten) overbodig omdat er op dit moment zelfs in de spits een overbediening aanwezig is. Voor de route Wilgenrooslaan (Vleuterweide) Hoofddijk (Uithof) is op termijn wel een hogere vervoerscapaciteit nodig. Een oplossing voor de problemen is om het openbaar vervoer aantrekkelijker te maken. Het moet sneller rijden en meer passagiers kunnen vervoeren. Doordat het openbaar vervoer comfortabeler wordt zullen meer mensen vanuit de auto overstappen op het gebruik van openbaar vervoer. Hierdoor ontstaat een lagere vorm van congestie en daarnaast is het openbaar vervoer voorbereid op een hoger aantal passagiers als de bus vervangen zal worden door een tramlijn. De metro lijn is op zichzelf een erg goed idee en een zeer goede investering voor de lange termijn. De vraag is alleen of hier genoeg geld voor vrij gemaakt kan worden om het al die jaren te laten bestaan tot het echt efficiënt is in het vervoeren van het aantal passagiers wat het zou kunnen vervoeren. Dus het openbaarvervoer op de route Wilgenrooslaan (Vleuterweide) Hoofddijk (Uithof) kan sneller en comfortabeler gemaakt worden. Sneller door middel van een tramlijn aan te leggen en comfortabeler door een tram te laten rijden die meer passagiers een zitplaats kan bieden. Het enige nadeel zouden de kosten kunnen zijn. Dit kan tegengesproken worden door het feit dat een tramlijn geen overbodige luxe is maar een noodzaak gaat worden. Op de route tussen het centraal station en de Hoofddijk (Uithof) is het al noodzaak. Soms moet je vroeg investeren om op lange termijn geen geld over de balk te smijten. 32

33 Bijlagen 33

34 Bijlage 1 In Overvecht wonen mensen In Overvecht zijn banen In totaal zijn dat personen die gebruik zouden kunnen maken van het openbaar vervoer. Van de dagelijkse 5 verplaatsingen per dag zijn er maar 2,5 relevant voor het gebruik van de auto of openbaar vervoer personen * 2.5 relevante verplaatsingen per auto of openbaar vervoer = verplaatsingen. Maximaal 25% van deze verplaatsingen zullen per het Openbaar Vervoer zijn * 0.25 (%) = verplaatsingen per dag per het openbaar vervoer. Er van uit gaande dat er in 1 spitsuur 12-15% reizigers gebruik maken van het openbaar vervoer binnen dat spitsuur * 0.15 (%) = 4313 Van dit aantal verplaatsingen binnen de spits verplaatst 1/3 zich van het Centrum&Station richting Overvecht. Van dit aantal verplaatsingen binnen de spits verplaatst 2/3 zich van Overvecht richting het Centrum&Station / 3 = Verplaatsingen binnen de spits van het Centrum&Station richting Overvecht Verplaatsingen binnen de spits van Overvecht richting het Centrum&Station. 34

35 In Utrecht zuid wonen mensen In Utrecht zuid zijn banen In totaal zijn dat personen die gebruik zouden kunnen maken van het openbaar vervoer. Van de dagelijkse 5 verplaatsingen per dag zijn er maar 2,5 relevant voor het gebruik van de auto of openbaar vervoer personen * 2.5 relevante verplaatsingen per auto of openbaar vervoer = verplaatsingen. Maximaal 25% van deze verplaatsingen zullen per het Openbaar Vervoer zijn * 0.25 (%) = verplaatsingen per dag per het openbaar vervoer. Er van uit gaande dat er in 1 spitsuur 12-15% reizigers gebruik maken van het openbaar vervoer binnen dat spitsuur * 0.15 (%) = 2963 Van dit aantal verplaatsingen binnen de spits verplaatst 1/3 zich van het Centrum&Station richting Utrecht zuid. Van dit aantal verplaatsingen binnen de spits verplaatst 2/3 zich van Utrecht zuid richting het Centrum&Station / 3 = Verplaatsingen binnen de spits van het Centrum&Station richting Utrecht zuid. 988 Verplaatsingen binnen de spits van Utrecht zuid richting het Centrum&Station. In Utrecht Vleuten de Meern wonen mensen In Utrecht Vleuten de Meern zijn banen In totaal zijn dat personen die gebruik zouden kunnen maken van het openbaar vervoer. Van de dagelijkse 5 verplaatsingen per dag zijn er maar 2,5 relevant voor het gebruik van de auto of openbaar vervoer personen * 2.5 relevante verplaatsingen per auto of openbaar vervoer = verplaatsingen. Maximaal 25% van deze verplaatsingen zullen per het Openbaar Vervoer zijn. 35

36 * 0.25 (%) = verplaatsingen per dag per het openbaar vervoer. Er van uit gaande dat er in 1 spitsuur 12-15% reizigers gebruik maken van het openbaar vervoer binnen dat spitsuur * 0.15 (%) = 3977 Van dit aantal verplaatsingen binnen de spits verplaatst 1/3 zich van het Centrum&Station richting Utrecht Vleuten de Meern. Van dit aantal verplaatsingen binnen de spits verplaatst 2/3 zich van Utrecht Vleuten de Meern richting het Centrum&Station / 3 = Verplaatsingen binnen de spits van het Centrum&Station richting Utrecht Vleuten de Meern Verplaatsingen binnen de spits van Utrecht Vleuten de Meern richting het Centrum&Station. In Utrecht Oost wonen mensen In Utrecht Oost zijn banen In totaal zijn dat personen die gebruik zouden kunnen maken van het openbaar vervoer. Van de dagelijkse 5 verplaatsingen per dag zijn er maar 2,5 relevant voor het gebruik van de auto of openbaar vervoer personen * 2.5 relevante verplaatsingen per auto of openbaar vervoer = verplaatsingen. Maximaal 25% van deze verplaatsingen zullen per het Openbaar Vervoer zijn * 0.25 (%) = verplaatsingen per dag per het openbaar vervoer. Er van uit gaande dat er in 1 spitsuur 12-15% reizigers gebruik maken van het openbaar vervoer binnen dat spitsuur * 0.15 (%) = 6838 Van dit aantal verplaatsingen binnen de spits verplaatst 1/3 zich van het Centrum&Station richting Utrecht Oost. Van dit aantal verplaatsingen binnen de spits verplaatst 2/3 zich van Utrecht Oost richting het Centrum&Station. 36

37 6838 / 3 = Verplaatsingen binnen de spits van het Centrum&Station richting Utrecht Oost Verplaatsingen binnen de spits van Utrecht Oost richting het Centrum&Station. 37

38 Bijlage 2 Op bovenstaande afbeelding is een tram gesitueerd op de bestaande HOV busbaan in de Biltstraat gemeente Utrecht. 38

39 Op bovenstaande afbeelding is een tram afgebeeld op de Lange Jan straat in het centrum van de gemeente Utrecht. 39

40 Op bovenstaande afbeelding is een tram gesitueerd op de bestaande busbaan bij het Sint Jans-kerkhof. 40

41 Op bovenstaande afbeelding is een tram afgebeeld nabij het Lucasbolwerk en de Stadsschouwburg. 41

42 Op bovenstaande afbeelding is een tram ingepast bij de kruisstraat die richting de stadsschouwburg rijd. (Kruisstraat). 42

43 Bronvermelding

Resultaten enquête Uithoornlijn

Resultaten enquête Uithoornlijn Resultaten enquête Uithoornlijn Juni 2015 Resultaten enquête Uithoornlijn Inleiding De gemeente Uithoorn en de Stadsregio Amsterdam willen graag weten wat inwoners van Uithoorn belangrijk vinden aan het

Nadere informatie

verkeer veilige veiligheid verbindingen BIJLAGE 6: TAG CLOUDS MOBILITEIT staat stad stiptheid stress tijd tram trein treinen uur veilig

verkeer veilige veiligheid verbindingen BIJLAGE 6: TAG CLOUDS MOBILITEIT staat stad stiptheid stress tijd tram trein treinen uur veilig flexibiliteit genoeg geraken gezondheid goed goede goedkoop grote BIJLAGE 6: TAG CLOUDS MOBILITEIT Grafische voorstelling open antwoorden andere belangrijke zaken bij verplaatsingen aankomen aansluiting

Nadere informatie

Vervoerplan RET 2016 Rotterdam, 10 maart 2015

Vervoerplan RET 2016   Rotterdam, 10 maart 2015 Vervoerplan RET 2016 Rotterdam, 10 maart 2015 ALGEMEEN Hieronder worden de wijzigingen in lijnvoering, route en frequentie beschreven die RET voorstelt voor de dienstregeling 2016. Niet alle wijzigingen

Nadere informatie

Wat vinden de inwoners van gemeente Westland van haar openbaar vervoer netwerk en staan zij open voor veranderingen?

Wat vinden de inwoners van gemeente Westland van haar openbaar vervoer netwerk en staan zij open voor veranderingen? Wat vinden de inwoners van gemeente Westland van haar openbaar vervoer netwerk en staan zij open voor veranderingen? Opdracht voor het vrije studiepunt Ysabel van der Meer 13117920 Meneer de Vos SLB 29

Nadere informatie

Verkeer en vervoer. Omnibus 2011

Verkeer en vervoer. Omnibus 2011 Verkeer en vervoer Omnibus Afdeling Onderzoek & Statistiek Januari 2012 2 Samenvatting In het najaar van is door de afdeling Onderzoek & Statistiek van de gemeente s-hertogenbosch een omnibusonderzoek

Nadere informatie

Praktische-opdracht door een scholier 2245 woorden 20 mei keer beoordeeld. Maatschappijleer

Praktische-opdracht door een scholier 2245 woorden 20 mei keer beoordeeld. Maatschappijleer Praktische-opdracht door een scholier 2245 woorden 20 mei 2010 7 10 keer beoordeeld Vak Maatschappijleer Hoofdvraag: Wat doet de rijksoverheid aan het fileprobleem? Inleiding 3 Deelvragen: 1. Wat is de

Nadere informatie

Maak Plaats! Wie Hoorn binnenrijdt maakt kennis met de Poort van Hoorn. Het stationsgebied is het mobiliteitsknooppunt van Hoorn en de regio.

Maak Plaats! Wie Hoorn binnenrijdt maakt kennis met de Poort van Hoorn. Het stationsgebied is het mobiliteitsknooppunt van Hoorn en de regio. Maak plaats voor Hoorn! Wie Hoorn binnenrijdt maakt kennis met de Poort van Hoorn. Het stationsgebied is het mobiliteitsknooppunt van Hoorn en de regio. Iedere dag is het hier een komen en gaan van duizenden

Nadere informatie

Page 1 of 1. Van: Martin Kroon Verzonden: dinsdag 21 mei :42 Aan: Duizer, BM. Geachte heer Duizer,

Page 1 of 1. Van: Martin Kroon Verzonden: dinsdag 21 mei :42 Aan: Duizer, BM. Geachte heer Duizer, Page 1 of 1 - Van : namens Statengriffie Onderwerp: FW: omrij-effecten opheffing aansluiting Leiden-Zuid Bijlagen: Omrij-effecten Maaldrift Compact.docx Van: Martin Kroon [mailto:mc.kroon@hetnet.nl] Verzonden:

Nadere informatie

Figuur 1: onderverdeling spitsmijdingen per gebied. Figuur 2 bekendheid Ga 3.0 acties.

Figuur 1: onderverdeling spitsmijdingen per gebied. Figuur 2 bekendheid Ga 3.0 acties. Enquête Bereikbaar Haaglanden Hoe gaan mensen naar het werk? En waarom reizen ze zoals ze reizen? In de regio Haaglanden wordt door overheden en werkgevers samengewerkt om de regio zo optimaal mogelijk

Nadere informatie

Overstappen op hoogwaardig OV. HOV-NET Zuid-Holland Noord

Overstappen op hoogwaardig OV. HOV-NET Zuid-Holland Noord Overstappen op hoogwaardig OV HOV-NET Zuid-Holland Noord Overstappen op hoogwaardig OV 2 Zuid-Holland biedt veel mogelijkheden om te wonen, werken en recreëren. Het is het economisch hart van Nederland

Nadere informatie

HOE SLIM REIS JIJ? EEN KWANTITATIEF ONDERZOEK NAAR HET NIEUWE WERKEN EN MOBILITEIT IN OPDRACHT VAN DE ANWB

HOE SLIM REIS JIJ? EEN KWANTITATIEF ONDERZOEK NAAR HET NIEUWE WERKEN EN MOBILITEIT IN OPDRACHT VAN DE ANWB HOE SLIM REIS JIJ? EEN KWANTITATIEF ONDERZOEK NAAR HET NIEUWE WERKEN EN MOBILITEIT IN OPDRACHT VAN DE ANWB CONCEPT HANS ONKENHOUT AMSTERDAM, OKTOBER 2011 HOE SLIM REIS JIJ? Een kwantitatief onderzoek naar

Nadere informatie

We hebben een nieuwe dienstregeling

We hebben een nieuwe dienstregeling Goed om te weten We hebben een nieuwe dienstregeling Vanaf zondag 9 december gaat onze nieuwe dienstregeling van start. Weten wat er voor jou verandert? Plan je reis op www.ret.nl ret.nl/nieuwedienstregeling

Nadere informatie

Mobiliteit & duurzaamheid Leaserijder wordt steeds duurzamer. www.alphabet.com

Mobiliteit & duurzaamheid Leaserijder wordt steeds duurzamer. www.alphabet.com Mobiliteit & duurzaamheid Leaserijder wordt steeds duurzamer www.alphabet.com Duurzame mobiliteit. Onderzoek naar gedrag en keuzes van leaserijders op gebied van duurzaamheid. Leaserijders steeds milieubewuster.

Nadere informatie

Verkeersafwikkeling Oegstgeest a/d Rijn en Frederiksoord Zuid

Verkeersafwikkeling Oegstgeest a/d Rijn en Frederiksoord Zuid Deventer Den Haag Eindhoven Snipperlingsdijk 4 Casuariestraat 9a Flight Forum 92-94 7417 BJ Deventer 2521 VB Den Haag 5657 DC Eindhoven T +31 (0)570 666 222 F +31 (0)570 666 888 Leeuwarden Amsterdam Postbus

Nadere informatie

Lightrail verbinding Hasselt Maastricht : een kosten-baten analyse

Lightrail verbinding Hasselt Maastricht : een kosten-baten analyse Samenvatting van de masterthesis van Toon Bormans met als promotor Prof.Dr.S.Proost- KUL. Lightrail verbinding Hasselt Maastricht : een kosten-baten analyse NB: lightrail = sneltram Inleiding : 1. Kosten/

Nadere informatie

Lijnfolder 2009 Hoeksche Waard / Goeree- Overflakkee

Lijnfolder 2009 Hoeksche Waard / Goeree- Overflakkee Lijnfolder 2009 Hoeksche Waard / Goeree- Overflakkee Qliner 396 Geldig vanaf 4 januari 2009 HWGO2009-LF8 Gratis HWGO2009-LF8.indb 1 24-12-2008 16:31:32 Welkom in de Qliner Tussen Dirksland Sommelsdijk

Nadere informatie

Hoofdvraag: Waardoor wordt in Nederland het fileprobleem veroorzaakt, en op welke wijze kan het worden opgelost?

Hoofdvraag: Waardoor wordt in Nederland het fileprobleem veroorzaakt, en op welke wijze kan het worden opgelost? Werkstuk door een scholier 1627 woorden 26 maart 2003 7,1 78 keer beoordeeld Vak Aardrijkskunde Hoofdvraag: Waardoor wordt in Nederland het fileprobleem veroorzaakt, en op welke wijze kan het worden opgelost?

Nadere informatie

Wijkraadpleging Utrecht West 2011: Utrecht West aantrekkelijk en bereikbaar Dit onderzoek werd uitgevoerd in opdracht van: Wijkraad West

Wijkraadpleging Utrecht West 2011: Utrecht West aantrekkelijk en bereikbaar Dit onderzoek werd uitgevoerd in opdracht van: Wijkraad West Wijkraadpleging Utrecht West 2011: Utrecht West aantrekkelijk en bereikbaar Dit onderzoek werd uitgevoerd in opdracht van: Wijkraad West Utrecht, mei 2012 R.D. Rimmelzwaan, MSc M.M. Hootsen, MSc Samenvatting

Nadere informatie

Effecten van Mobility Mixx voor de BV Nederland

Effecten van Mobility Mixx voor de BV Nederland Effecten van Mobility Mixx voor de BV Nederland Indicatie van het potentieel van Mobility Mixx wanneer toegepast op het gehele Nederlandse bedrijfsleven Notitie Delft, november 2010 Opgesteld door: A.

Nadere informatie

Voor het onderzoek is gebruik gemaakt van gegevens die door de gemeenten zijn aangeleverd:

Voor het onderzoek is gebruik gemaakt van gegevens die door de gemeenten zijn aangeleverd: Deventer Den Haag Eindhoven Snipperlingsdijk 4 Verheeskade 197 Flight Forum 92-94 7417 BJ Deventer 2521 DD Den Haag 5657 DC Eindhoven T +31 (0)570 666 222 F +31 (0)570 666 888 Leeuwarden Amsterdam Postbus

Nadere informatie

Raadsvragen van het raadslid Eric Leltz, ingevolge artikel 37 van het reglement van orde van de gemeenteraad van Ede.

Raadsvragen van het raadslid Eric Leltz, ingevolge artikel 37 van het reglement van orde van de gemeenteraad van Ede. 2010/17 Raadsvragen van het raadslid Eric Leltz, ingevolge artikel 37 van het reglement van orde van de gemeenteraad van Ede. Ingezonden: 29 mei 2010 Onderwerp: Verkeersstromen rond station Ede-Wageningen

Nadere informatie

1. De doorstroming op etmaalniveau op de t Goylaan is in 2017 t.o.v licht verbeterd;

1. De doorstroming op etmaalniveau op de t Goylaan is in 2017 t.o.v licht verbeterd; Arane Adviseurs in verkeer en vervoer Groen van Prinsterersingel 43b 2805 TD Gouda Memo e info@arane.nl t 0182 555 030 Van: Aan: Arane Adviseurs in verkeer en vervoer Gemeente Utrecht Datum: 6 april 2017

Nadere informatie

FAQ Fietspad Helmond-Eindhoven: Nr. Categorie Vraag Antwoord

FAQ Fietspad Helmond-Eindhoven: Nr. Categorie Vraag Antwoord FAQ Fietspad Helmond-Eindhoven: Nr. Categorie Vraag Antwoord De fiets is voor velen het ideale vervoermiddel op kortere afstanden. Op dit moment is er geen directe, snelle en kwalitatief hoogwaardige fietsverbinding

Nadere informatie

Pijler 1: Inspelen op veranderende mobiliteitsstromen

Pijler 1: Inspelen op veranderende mobiliteitsstromen Vervoervisie Pijler 1: Inspelen op veranderende mobiliteitsstromen Het aantal huishoudens in de regio Amsterdam neemt tot 2040 met circa 270.000 toe. Hiermee neemt ook de economische bedrijvigheid en de

Nadere informatie

LANDELIJKE FACTSHEET. 1. Hoofdpunten en kansen voor beleid. Beter Benutten. Gedragsmeting 2016

LANDELIJKE FACTSHEET. 1. Hoofdpunten en kansen voor beleid. Beter Benutten. Gedragsmeting 2016 LANDELIJKE FACTSHEET Beter Benutten Gedragsmeting 2016 1. Hoofdpunten en kansen voor beleid De tabel op de volgende pagina toont de belangrijkste uitkomsten van de Gedragsmeting 2016, een landelijk mobiliteitsonderzoek

Nadere informatie

Uitkomsten t.b.v. de visie

Uitkomsten t.b.v. de visie Achtergrond Ten behoeve van de regionale bereikbaarheidsvisie IJmond is in de periode april-juni 2012 een digitale enquête gehouden onder de inwoners van de IJmond. Via regionale pers en diverse websites

Nadere informatie

Hoofdstuk 21. Mobiliteit

Hoofdstuk 21. Mobiliteit Hoofdstuk 21. Mobiliteit Samenvatting Om meer inzicht te krijgen in de mobiliteit van Leidenaren is dit jaar in de Stadsenquête voor het eerst gevraagd om voor één dag alle verplaatsingen van die dag aan

Nadere informatie

Netwerk RandstadRail. verkeer en vervoer

Netwerk RandstadRail. verkeer en vervoer Netwerk RandstadRail verkeer en vervoer Kortere reistijden, hogere frequentie en meer comfort Sterke groei gebruik RandstadRail Haaglanden stapt over op Netwerk RandstadRail Elke dag stappen zo n 95.000

Nadere informatie

OV-knooppunt met P+R bij De Punt. Analyse van nut en noodzaak

OV-knooppunt met P+R bij De Punt. Analyse van nut en noodzaak OV-knooppunt met P+R bij De Punt Analyse van nut en noodzaak Inhoud Aanleiding & doel van het onderzoek Probleemanalyse Oplossingsrichtingen Advies Aanleiding & doel van dit onderzoek Omgevingsvisie Drenthe:

Nadere informatie

LANDELIJKE FACTSHEET. 1. Context voor reisgedrag. Beter Benutten. Gedragsmeting 2015

LANDELIJKE FACTSHEET. 1. Context voor reisgedrag. Beter Benutten. Gedragsmeting 2015 LANDELIJKE FACTSHEET Beter Benutten Gedragsmeting 2015 1. Context voor reisgedrag Het effect van maatregelen in het kader van Beter Benutten is niet alleen afhankelijk van de drivers die mensen hebben

Nadere informatie

Samenvatting bevindingen Valkenburgerstraat. Overleg bewoners Valkenburgerstraat 1 juni 2017

Samenvatting bevindingen Valkenburgerstraat. Overleg bewoners Valkenburgerstraat 1 juni 2017 Samenvatting bevindingen Valkenburgerstraat Overleg bewoners Valkenburgerstraat 1 juni 2017 1 Ochtendspits in zuidelijke richting, avondspits in noordelijke richting; aanzienlijk meer verkeer in zuidelijke

Nadere informatie

Faradaystraat 2a Postbus DB Zwolle T: F:

Faradaystraat 2a Postbus DB Zwolle T: F: BVA Faradaystraat 2a Postbus 40089 8004 DB Zwolle T:038-4606747 F:038-4604912 Fietsenstalling Station Haren 1.117-1 - bepaling aantal stallingsvoorzieningen oostzijde - 10 maart 2014 Gemeente Haren 1.

Nadere informatie

1.1 'De wegen binnen Horst aan Maas worden goed onderhouden'

1.1 'De wegen binnen Horst aan Maas worden goed onderhouden' Infrastructuur / openbaar vervoer Onderzoeksresultaten TIPHorstaandeMaas.nl Infrastructuur 'Meerdere wegen leiden naar Rome'. Ook in Horst aan de Maas en omgeving zijn verschillende wegen. Ben je het eens

Nadere informatie

1 Wat is volgens jou de beste locatie voor een station in Grubbenvorst?

1 Wat is volgens jou de beste locatie voor een station in Grubbenvorst? Onderzoeksresultaten TipHorstaandeMaas.nl Station Grubbenvorst Provincie Limburg doet een onderzoek naar de beste locatie voor een nieuw station Grubbenvorst Greenport Venlo. Een aantal opties zijn in

Nadere informatie

VERKEERSKUNDIGE TOETS NIEUW GEMEENTEHUIS LEIDERDORP VERKEERSGENERATIE, VERKEERSAFWIKKELING EN PARKEREN

VERKEERSKUNDIGE TOETS NIEUW GEMEENTEHUIS LEIDERDORP VERKEERSGENERATIE, VERKEERSAFWIKKELING EN PARKEREN VERKEERSKUNDIGE TOETS NIEUW GEMEENTEHUIS LEIDERDORP VERKEERSGENERATIE, VERKEERSAFWIKKELING EN PARKEREN VERKEERSKUNDIGE TOETS NIEUW GEMEENTEHUIS LEIDERDORP VERKEERSGENERATIE, VERKEERSAFWIKKELING EN PARKEREN

Nadere informatie

Rapportage. Evaluatie onderzoek Het succes van de stimuleringsregeling E-bike

Rapportage. Evaluatie onderzoek Het succes van de stimuleringsregeling E-bike Rapportage Evaluatie onderzoek Het succes van de stimuleringsregeling E-bike In opdracht van: Stadsregio Arnhem Nijmegen Datum: 11 februari 2013 Projectnummer: 2012171 Auteurs: Ronald Steenhoek & Marieke

Nadere informatie

Het college van burgemeester en wethouders heeft de raad op 8 januari 2014 geïnformeerd over de ontstane situatie bij EBS.

Het college van burgemeester en wethouders heeft de raad op 8 januari 2014 geïnformeerd over de ontstane situatie bij EBS. M E M O Aan : leden van de commissie SOB Van : Wethouder J. Krieger Tel. nr : Datum : 6 februari 2014 Onderwerp : EBS concept vervoerplan 2014/2015 Bijlagen : 1. Inleiding Tijdens de bijeenkomst van 28

Nadere informatie

Haarlem leefbaar en bereikbaar

Haarlem leefbaar en bereikbaar Haarlem leefbaar en bereikbaar van busfiles naar slimme routes en knooppunten www.bus-kruithaarlem.nl Het probleem Te veel te grote XXL bussen zorgen voor grote negatieve effecten. Haarlem scoort nu niet

Nadere informatie

15% Slimmer Reizen Enquête. Factsheet: Universiteit Twente. 435 van 2900 uitgenodigde werknemers. Dit is een respons van

15% Slimmer Reizen Enquête. Factsheet: Universiteit Twente. 435 van 2900 uitgenodigde werknemers. Dit is een respons van Slimmer Reizen Enquête Factsheet: Universiteit Twente Tiago Fioreze, Universiteit Twente - 27 October 2016 435 van 2900 uitgenodigde werknemers. Dit is een respons van SLIMMER REIZEN ENQUÊTE UNIVERSITEIT

Nadere informatie

Provincie Utrecht. Folder Mis hem niet 2009 Utrecht(3).indd :

Provincie Utrecht. Folder Mis hem niet 2009 Utrecht(3).indd : Provincie Utrecht Folder Mis hem niet 2009 Utrecht(3).indd 1 26-10-2009 17: Pe di Nie Een reg die ver con Alt Wi alle on de con Ve Wi SM ab Re Per tra ww Mis hem niet! Folder Mis hem niet 2009 Utrecht(3).indd

Nadere informatie

Stadspanel-onderzoek naar mobiliteit en City Line

Stadspanel-onderzoek naar mobiliteit en City Line Stadspanel-onderzoek naar mobiliteit en City Line Wat is het Stadspanel? De gemeente Assen heeft een digitaal stadspanel. Iedere inwoner kan meedoen. Momenteel telt het stadspanel ruim 1 leden. Elk lid

Nadere informatie

Rapportage relatieve effectbepaling SALTO 2

Rapportage relatieve effectbepaling SALTO 2 TNO-rapport TNO 2015 R10073 Rapportage relatieve effectbepaling SALTO 2 Earth, Life & Social Sciences Princetonlaan 6 3584 CB Utrecht Postbus 80015 3508 TA Utrecht www.tno.nl T +31 88 866 42 56 Datum 14

Nadere informatie

Dit tentamen bestaat uit 6 vragen. Voor elke vraag zijn 10 punten te behalen. Het tentamencijfer is 1+ [aantal punten]/60.

Dit tentamen bestaat uit 6 vragen. Voor elke vraag zijn 10 punten te behalen. Het tentamencijfer is 1+ [aantal punten]/60. Tentamen AutoMobility 3 juli 14:00-17:00 Dit tentamen bestaat uit 6 vragen. Voor elke vraag zijn 10 punten te behalen. Het tentamencijfer is 1+ [aantal punten]/60. VRAAG 1: A13/A16 (Normering 1a: 2, 1b:2,

Nadere informatie

1. Maakt u gebruik van het openbaar vervoer? 1.1 Waarom reist u niet met het openbaar vervoer? (meerdere antwoorden mogelijk)

1. Maakt u gebruik van het openbaar vervoer? 1.1 Waarom reist u niet met het openbaar vervoer? (meerdere antwoorden mogelijk) Openbaar vervoer 7 6 1. Maakt u gebruik van het openbaar vervoer? 63% 5 4 3 3 2 1 5% Ja Soms Nee Weet niet 1% 3 Als rolstoeler is dat moeilijk 3 Auto en openbaar vervoer rijdt te weinig 3 O.V.is om te

Nadere informatie

Project HOV Westtangent Amsterdamse tracédelen Planpresentatie

Project HOV Westtangent Amsterdamse tracédelen Planpresentatie Impressie nieuwe HOV halte Ruimzicht aan het Osdorpplein Project HOV Westtangent Amsterdamse tracédelen Planpresentatie Westtangent Route en haltes STUDIO ZWAAN NOV 2016 2 Wat is de Westtangent? Volgens

Nadere informatie

Oost West, doorstroming op z n best? Een onderzoek naar de doorstroming van de bus en de fiets van oost naar west in de stad Utrecht.

Oost West, doorstroming op z n best? Een onderzoek naar de doorstroming van de bus en de fiets van oost naar west in de stad Utrecht. Oost West, doorstroming op z n best? Een onderzoek naar de doorstroming van de bus en de fiets van oost naar west in de stad Utrecht. Stagerapport van Richard Bloemerts In opdracht van het Milieucentrum

Nadere informatie

Jade Beheer B.V. 4.A1 Ketenanalyse scope III

Jade Beheer B.V. 4.A1 Ketenanalyse scope III Jade Beheer B.V. 4.A1 Ketenanalyse scope III Ketenanalyse 1 Inleiding Eis: Aantoonbaar inzicht in de meest materiele emissies uit scope 3 middels 2 ketenanalyses. Voor het in kaart brengen van scope III

Nadere informatie

Openbaar Vervoer in Leiden Routes door de binnenstad. Elke dag dichterbij!

Openbaar Vervoer in Leiden Routes door de binnenstad. Elke dag dichterbij! Openbaar Vervoer in Leiden Routes door de binnenstad Elke dag dichterbij! Inhoud Doel van de bijeenkomst Achtergrond Toelichting op OV onderzoeken Aanpak voor ontwerpproces Hooigracht-Langegracht Overige

Nadere informatie

Uitvoering werk s-gravenweg- Burgemeester Oudlaan januari-december 2016

Uitvoering werk s-gravenweg- Burgemeester Oudlaan januari-december 2016 Informatieavond 8-12-2015 Uitvoering werk s-gravenweg- Burgemeester Oudlaan januari-december 2016 Programma van de avond Korte uitleg over het project tot nu toe: Onderhoudswerk Inrichting groenstroken

Nadere informatie

Analyse varianten bus en tram

Analyse varianten bus en tram Analyse varianten bus en tram Project: Fase: Projectmanager: Ambtelijk opdrachtgever: Bestuurlijk opdrachtgever: Uithoornlijn Planstudie Diana van Loenen/Jan Smit Karin Sweering, teamleider infra Pieter

Nadere informatie

De nieuwe entree van Hilversum

De nieuwe entree van Hilversum De nieuwe entree van Hilversum Het stationsgebied over vijftien jaar: een waardig visitekaartje voor de Mediastad in het groen. Door de ontwikkeling van deze belangrijke entree zet Hilversum zich weer

Nadere informatie

Extra Sneltrein Groningen Leeuwarden

Extra Sneltrein Groningen Leeuwarden Extra Sneltrein Twee sneltreinen en twee stoptreinen per uur/ per richting verhogen het comfort en de snelheid voor reizigers en verbeteren de bereikbaarheid van het Noorden. Extra sneltrein Op dit moment

Nadere informatie

Onderwerp Zaaknummer Uw kenmerk Datum Verkeerskundige analyse Torenlaan

Onderwerp Zaaknummer Uw kenmerk Datum Verkeerskundige analyse Torenlaan *1024661* Gemeenteraad Gemeente Hengelo Postbus 18 7550 AA Hengelo Onderwerp Zaaknummer Uw kenmerk Datum Verkeerskundige analyse Torenlaan 1010707 Geachte gemeenteraad, In de commissie Fysiek zijn vragen

Nadere informatie

D66 wil bereiken dat meer mensen de fiets kiezen als vervoersmiddel om bijvoorbeeld naar het werk te gaan in plaats van met de auto.

D66 wil bereiken dat meer mensen de fiets kiezen als vervoersmiddel om bijvoorbeeld naar het werk te gaan in plaats van met de auto. Inleiding In het verkiezingsprogramma van D66 Meierijstad staat dat we de infrastructuur van de fietspaden willen versterken door goede, veilige en duurzame fietspaden. Dit plan voor snelfietsroutes is

Nadere informatie

Notitie. Referentienummer Datum Kenmerk 10 december Betreft Simulatie Herenweg Nollenweg

Notitie. Referentienummer Datum Kenmerk 10 december Betreft Simulatie Herenweg Nollenweg Notitie Datum Kenmerk 10 december 2013 332356 Betreft Simulatie Herenweg Nollenweg In 2012 hebben Provinciale Staten het Uitvoeringsprogramma Visie OV 2020 vastgesteld. Een van de deelprogramma s is het

Nadere informatie

EBSr. Samengevat voor u: Het nieuwe vervoerplan van EBS

EBSr. Samengevat voor u: Het nieuwe vervoerplan van EBS EBSr Samengevat voor u: Het nieuwe vervoerplan van EBS Vervoerder EBS wil de dienstregeling voor de buslijnen in Waterland aan passen. Dit betekent voor een grote groep reizigers (+/-25%) dat zij eerder

Nadere informatie

Tijdelijk openbaarvervoersplan Amstelveenlijn 2018 t/m 2020

Tijdelijk openbaarvervoersplan Amstelveenlijn 2018 t/m 2020 Tijdelijk openbaarvervoersplan Amstelveenlijn 2018 t/m 2020 Inloopavonden mei 2016 d.d. 11 mei Inhoud 1. Inleiding Waarom tijdelijk OV-plan 2018 t/m 2020? Uitgangspunten tijdelijk OV-plan 2. Het tijdelijk

Nadere informatie

MEMO. Aan Robert in 't Veld (DVS) Van Paul van Lier (Advin B.V.) Datum 27 januari 2012 Projectnummer Status Definitief Versie 6

MEMO. Aan Robert in 't Veld (DVS) Van Paul van Lier (Advin B.V.) Datum 27 januari 2012 Projectnummer Status Definitief Versie 6 MEMO Aan Robert in 't Veld (DVS) Van Paul van Lier (Advin B.V.) Onderwerp Evaluatie Spoedaanpak - ontwikkeling verkeersprestatie (VP) per project Datum 27 januari 212 Projectnummer 7211112 Status Definitief

Nadere informatie

Hoofdstuk 13 Luchtkwaliteit

Hoofdstuk 13 Luchtkwaliteit Hoofdstuk 13 Luchtkwaliteit Samenvatting Ruim één op de drie Leidenaren maakt zich wel eens zorgen over de luchtkwaliteit. Dit aandeel is vergelijkbaar met vorig jaar, maar is lager dan in 2008. Bewoners

Nadere informatie

WIJZIGINGEN BUSLIJNEN 2011 DRECHTSTEDEN, ALBLASSERWAARD, VIJFHEERENLANDEN

WIJZIGINGEN BUSLIJNEN 2011 DRECHTSTEDEN, ALBLASSERWAARD, VIJFHEERENLANDEN WIJZIGINGEN BUSLIJNEN 2011 DRECHTSTEDEN, ALBLASSERWAARD, VIJFHEERENLANDEN Belangrijkste wijzigingen Vanaf 2 januari 2011 is deze nieuwe dienstregeling voor de streeklijnen in de regio Drechtsteden, Alblasserwaard

Nadere informatie

Onderzoek ontlasten Vlietbruggen. Onderzoeksresultaten. Adviesgroep 10 mei 2016

Onderzoek ontlasten Vlietbruggen. Onderzoeksresultaten. Adviesgroep 10 mei 2016 Onderzoek ontlasten Vlietbruggen Onderzoeksresultaten Adviesgroep 10 mei 2016 2 Algemene conclusies Verkeer Voertuigverliesuren ochtendspits Voertuigverliesuren avondspits 10000 9000 8000 7000 6000 5000

Nadere informatie

Extra oefenopgaven Deel 1

Extra oefenopgaven Deel 1 1 BEREIKBAARHEID EN RUIMTELIJKE INTERACTIE Bereikbaarheid 1.1 De ooit geplande Rijksweg A3 Onderstaand schema geeft de Randstad weer met enkele kernen. In het originele Rijkswegenplan uit 1927 was ook

Nadere informatie

Consultatieversie Uitgangspuntennotitie 2014

Consultatieversie Uitgangspuntennotitie 2014 Consultatieversie Uitgangspuntennotitie 2014 Voorstellen voor jaarlijkse wijzigingen in het OV in de regio Utrecht in 2014 Reageren? U kunt tot 4 maart 2013 reageren op de uitgangspunten voor de dienstregeling

Nadere informatie

RESPONS Er zijn panelleden benaderd. Van hen hebben er de vragenlijst ingevuld. Dit resulteert in een respons van 66%.

RESPONS Er zijn panelleden benaderd. Van hen hebben er de vragenlijst ingevuld. Dit resulteert in een respons van 66%. Samenvatting mobiliteit, 4-meting 2014 Het Delft Internet Panel (DIP) is ingezet om een beeld te krijgen van de door Delftenaren gebruikte vervoersmiddelen voor verplaatsingen binnen de stad en de regio.

Nadere informatie

Praktische opdracht Wiskunde A Vergelijking Benzine, LPG en Diesel

Praktische opdracht Wiskunde A Vergelijking Benzine, LPG en Diesel Praktische opdracht Wiskunde A Vergelijking Benzine, LPG en Diesel Praktische-opdracht door een scholier 1765 woorden 10 december 2006 5,6 11 keer beoordeeld Vak Wiskunde A Inleiding: Wij doen ons wiskunde

Nadere informatie

Vervoer in het dagelijks leven

Vervoer in het dagelijks leven Vervoer in het dagelijks leven Doordat de afstanden tot voorzieningen vandaag de dag steeds groter worden neemt het belang van vervoer in het dagelijks leven toe. In april 2014 zijn de leden van het Groninger

Nadere informatie

Schiedam op weg naar toekomstvast lokaal openbaar vervoer (?)

Schiedam op weg naar toekomstvast lokaal openbaar vervoer (?) Schiedam op weg naar toekomstvast lokaal openbaar vervoer (?) Struikelblokken en valkuilen Lex Boersma, strategisch beleidsadviseur mobiliteit Openbaar vervoer in Schiedam 1990 inzet op hoogwaardig OV

Nadere informatie

ANWB Kiezen voor mobiliteit 0-meting. conclusies

ANWB Kiezen voor mobiliteit 0-meting. conclusies ANWB Kiezen voor mobiliteit 0-meting conclusies Amsterdam, 21 maart 2005 Projectnummer: H870 Nanda Deen BA Tamara Deprez MA Drs. Annemieke Blok MBA 1 Motivaction International B.V. Inhoudsopgave Conclusies

Nadere informatie

MOBILITEITSVISIE.

MOBILITEITSVISIE. MOBILITEITSVISIE Een duurzame oplossing voor de spitsproblemen in en rondom Zwolle september 2007 www.zwolle.sp.nl Colofon Samenstelling Emile Hoogterp Edwin Koster Maarten Hulstijn Met dank aan Margriet

Nadere informatie

Dordtenaren over mobiliteit

Dordtenaren over mobiliteit Dordtenaren over mobiliteit Uitkomsten Omnibusonderzoek 2016 Inhoud De gemeente Dordrecht gaat een nieuw mobiliteitsplan opstellen. In dat verband wil de gemeente graag weten wat er onder de bevolking

Nadere informatie

Beantwoording raadsvraag van Harry Sauer (D66), ingediend op 25 juli 2016.

Beantwoording raadsvraag van Harry Sauer (D66), ingediend op 25 juli 2016. raadsvraag van Harry Sauer (D66), ingediend op 25 juli 2016. Onderwerp: Eindhovensedijk/Oirschotsedijk Tijdens de afgelopen besluitvormende raadsvergadering heeft het college erkend dat er niet voldoende

Nadere informatie

Behoefte van de reiziger centraal

Behoefte van de reiziger centraal GVB Vervoerplan 2019 voor de dienstregeling van het jaar 2019 Behoefte van de reiziger centraal Het nieuwe Noord/Zuidlijn netwerk rijdt pas enkele maanden. We realiseren ons dat op moment van het uitbrengen

Nadere informatie

Wat zie jij er uitgeslapen uit... Monitoringsrapport 2.0

Wat zie jij er uitgeslapen uit... Monitoringsrapport 2.0 Wat zie jij er uitgeslapen uit... Monitoringsrapport 2. Inhoud 1 Inleiding... 5 2 Werving en achtergronden deelnemers... 6 2.1 Interpretatie van de gegevens...6 2.2 Werving...6 2.3 Doelgroep...7 2.4 Kenmerken

Nadere informatie

LOOPAFSTANDEN tussen HUIS en HALTE

LOOPAFSTANDEN tussen HUIS en HALTE LOOPAFSTANDEN tussen HUIS en HALTE H Onderzoek naar het bereik van ontsluitende bushaltes Rover afd. Gouda en Midden-Holland Vervoersautoriteiten: Regels ontsluiting stedelijk gebied Grote verschillen

Nadere informatie

BRUSSEL GAAT ER ALWEER OP VOORUIT ONTDEK HIER HET BUSNET VAN MORGEN NOORD-WEST

BRUSSEL GAAT ER ALWEER OP VOORUIT ONTDEK HIER HET BUSNET VAN MORGEN NOORD-WEST BRUSSEL GAAT ER NL ALWEER OP UIT ONTDEK HIER HET BUSNET VAN MORGEN NOORD-WEST Anderlecht, Brussel Stad, Ganshoren, Jette, Koekelberg, Sint-Jans-Molenbeek, Sint-Agatha-Berchem Versie 11.2015 1 INHOUD EEN

Nadere informatie

1 Inleiding: de varianten vergeleken

1 Inleiding: de varianten vergeleken Deventer Den Haag Eindhoven Snipperlingsdijk 4 Verheeskade 197 Flight Forum 92-94 7417 BJ Deventer 2521 DD Den Haag 5657 DC Eindhoven T +31 (0)570 666 222 F +31 (0)570 666 888 Leeuwarden Amsterdam Postbus

Nadere informatie

Routebeschrijving per auto

Routebeschrijving per auto Routebeschrijving per auto Als u besluit met de auto te komen, houdt u er dan rekening mee dat de binnenstad van Utrecht slecht bereikbaar is per auto; bovendien zijn de parkeertarieven in de Binnenstad

Nadere informatie

Fietsstraat: Auto te gast in combinatie met dynamische afsluiting

Fietsstraat: Auto te gast in combinatie met dynamische afsluiting BESTUDEERDE VARIANTEN INRICHTING ACHILLESSTRAAT De inrichting van de Achillesstraat in het deel Cascadepark West betrof een tijdelijke inrichting. Naar aanleiding van de hoge verkeersintensiteit tijdens

Nadere informatie

Wijzigingen dienstregeling 2019 Zuid-Holland Noord

Wijzigingen dienstregeling 2019 Zuid-Holland Noord Wijzigingen dienstregeling 2019 Zuid-Holland Noord Algemeen Op basis van rijtijdanalyses (metingen voorjaar 2018) is het mogelijk dat rijtijden wijzigen en daarmee vertrek- en aankomsttijden. Ook infrastructurele

Nadere informatie

Hoogwaardig Openbaar Vervoer

Hoogwaardig Openbaar Vervoer Hoogwaardig Openbaar Vervoer STUDIE BUSROUTEVARIANTEN LEEK - RODEN Qbuzz 10 september 2013 Rik Timmer Doel van de avond Informeren over project Korte terugblik: wat is er al gebeurd Selectie van varianten

Nadere informatie

De Dubbele Schaalsprong in Fiets- + OV-rail-netwerken Casus Utrecht

De Dubbele Schaalsprong in Fiets- + OV-rail-netwerken Casus Utrecht De Dubbele Schaalsprong in Fiets- + OV-rail-netwerken Casus Utrecht Jan Korff de Gidts en Tymon de Weger Railforumbijeenkomst, 5 juni 2014 Kracht van Utrecht Interdisciplinair team (experts en bewoners)

Nadere informatie

Maastricht raakt de liftersplaats kwijt!?

Maastricht raakt de liftersplaats kwijt!? Maastricht raakt de liftersplaats kwijt!? Ing. Frank Verhart St Antoniusbank 42F 6268 NP Bemelen 043 407 2770 fverhart@hotmail.com Voorgenomen ontwikkeling De gemeente Maastricht en Rijkswaterstaat directie

Nadere informatie

Factsheet Verkeer. 1. Inleiding. 2. Ambities. Definities, bestaande wetgeving en beleid

Factsheet Verkeer. 1. Inleiding. 2. Ambities. Definities, bestaande wetgeving en beleid Factsheet Verkeer 1. Inleiding In deze factsheet Verkeer staan de voertuigen en personen centraal die de openbare weg gebruiken. Het gaat hier dus niet om de fysiek aanwezige infrastructuur (die komt aan

Nadere informatie

Per persoon aangeven of men rijbewijs heeft voor personenauto, motor of bromfiets

Per persoon aangeven of men rijbewijs heeft voor personenauto, motor of bromfiets In deze vragenlijst willen we graag weten hoe je je verplaatst. 1. Welke van de volgende vervoermiddelen zijn in jouw huishouden aanwezig? Geef per categorie het aantal aan. Als er van een bepaalde categorie

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Welnu de fractie van het OUDEREN APPEL EINDHOVEN(O.A.E) heeft daarover een aantal vragen t.w.:

gemeente Eindhoven Welnu de fractie van het OUDEREN APPEL EINDHOVEN(O.A.E) heeft daarover een aantal vragen t.w.: gemeente Eindhoven Raadsnummer Inboeknummer 12R4882 12bst00802 Beslisdatum B&W 15 mei 2012 Dossiernummer 12.20.103 2.3.1 Raadsvragenvan het raadslid dhr. P. Mulder (OuderenAppèl) over HOV bussen. In een

Nadere informatie

wordt door Zuidasdok nog beter bereikbaar De feiten op een rijtje

wordt door Zuidasdok nog beter bereikbaar De feiten op een rijtje wordt door Zuidasdok nog beter bereikbaar De feiten op een rijtje Waarom Zuidasdok? Zuidasdok is een van de grootste infrastructurele projecten van Nederland. Het project zorgt voor een betere bereikbaarheid

Nadere informatie

Resultaten peiling (maatwerk) vervoer Rijssen-Holten Panel. Juli 2017

Resultaten peiling (maatwerk) vervoer Rijssen-Holten Panel. Juli 2017 Resultaten peiling (maatwerk) vervoer Rijssen-Holten Panel Juli 2017 Burgerpeiling (maatwerk) vervoer Burgerpeiling De gemeente Rijssen-Holten werkt aan een passend vervoer voor alle inwoners. Samen met

Nadere informatie

Mobiliteit & flexibiliteit Medewerkers en hun vervoerskeuze. www.alphabet.com

Mobiliteit & flexibiliteit Medewerkers en hun vervoerskeuze. www.alphabet.com Mobiliteit & flexibiliteit Medewerkers en hun vervoerskeuze www.alphabet.com Onderzoek Behoefte van zakelijke rijders aan variatie in vervoersmiddelen Flexibele mobiliteit Keuzevrijheid vooral voor jongeren

Nadere informatie

Nieuwsbrief burgerpanel Overschie

Nieuwsbrief burgerpanel Overschie Nieuwsbrief burgerpanel Overschie Resultaten 4 e peiling: verkeer en bereikbaarheid april 2014 Inleiding Deze nieuwsbrief beschrijft de resultaten van de vierde peiling met het burgerpanel Overschie. Het

Nadere informatie

Extra Sneltrein Groningen Leeuwarden

Extra Sneltrein Groningen Leeuwarden Extra Sneltrein Groningen Twee sneltreinen en twee stoptreinen per uur/per richting verhogen het comfort en de snelheid voor reizigers en verbeteren de bereikbaarheid van het Noorden. Extra sneltrein Groningen

Nadere informatie

Nationaal verkeerskundecongres 2014

Nationaal verkeerskundecongres 2014 Nationaal verkeerskundecongres 2014 De Uithoflijn, het enige tramproject dat momenteel in Nederland in uitvoering is Remco van der Wösten (Movares) Steven Jansen (Movares) Samenvatting Voor een 5-tal thema

Nadere informatie

BRUSSEL GAAT ER ALWEER OP VOORUIT ONTDEK HIER HET BUSNET VAN MORGEN NOORD-OOST. Stad Brussel, Evere, Schaarbeek, Sint-Joost-ten-Node. Versie 11.

BRUSSEL GAAT ER ALWEER OP VOORUIT ONTDEK HIER HET BUSNET VAN MORGEN NOORD-OOST. Stad Brussel, Evere, Schaarbeek, Sint-Joost-ten-Node. Versie 11. BRUSSEL GAAT ER NL ALWEER OP UIT ONTDEK HIER HET BUSNET VAN MORGEN NOORD-OOST Stad Brussel, Evere, Schaarbeek, Sint-Joost-ten-Node Versie 11.2015 1 INHOUD EEN NIEUW BUSNET WAAROM PRECIES? 1 12 21 : BETERE

Nadere informatie

Past de Noord-Zuidlijn in de toekomst visie van Amsterdam, op het gebied van verkeer en ruimtelijke inrichting?

Past de Noord-Zuidlijn in de toekomst visie van Amsterdam, op het gebied van verkeer en ruimtelijke inrichting? Praktische-opdracht door een scholier 2606 woorden 17 februari 2006 6 16 keer beoordeeld Vak Aardrijkskunde Inleiding Deze praktische opdracht maken we over de Noord-Zuidlijn om meerdere redenen. Ten eerste

Nadere informatie

Analyse verkeerseffecten variant 2.1

Analyse verkeerseffecten variant 2.1 Analyse verkeerseffecten variant 2.1 s-gravendijkwal - Henegouwerlaan Januari 2010 Januari 2010 2 1. Inleiding Ten behoeve van de uitwerkingsfase van variant 2.1c uit de Planstudie s-gravendijkwal - Henegouwerlaan

Nadere informatie

Toetsing verkeer BIJLAGE 3

Toetsing verkeer BIJLAGE 3 BIJLAGE 3 Toetsing verkeer Binnen het project Veluwetransferium Heerde is het voornemen om een sterkere scheiding aan te brengen tussen doorgaand verkeer en recreatief verkeer. Daarnaast is er gezocht

Nadere informatie

Alternatieven afsluiting aansluiting Schiedam-centrum

Alternatieven afsluiting aansluiting Schiedam-centrum Deventer Den Haag Eindhoven Snipperlingsdijk 4 Verheeskade 197 Flight Forum 92-94 7417 BJ Deventer 2521 DD Den Haag 5657 DC Eindhoven T +31 (0)570 666 222 F +31 (0)570 666 888 Leeuwarden Amsterdam Postbus

Nadere informatie

Stedenbouwkundige ontwikkelvisie Centraal Station Nijmegen

Stedenbouwkundige ontwikkelvisie Centraal Station Nijmegen Toelichting over de presentatie: Stedenbouwkundige ontwikkelvisie Centraal Station Nijmegen Burgerronde 1 februari 2012, 18.00-19.00 uur Traianuskamer Doel: Toelichting: Informeren Presentatie Stedenbouwkundige

Nadere informatie

Loopstroomstudie Utrecht Forum Westflank Noord. Definitief v2.0

Loopstroomstudie Utrecht Forum Westflank Noord. Definitief v2.0 Loopstroomstudie Utrecht Forum Westflank Noord Definitief v2.0 Achtergrond De komende jaren werken de gemeente Utrecht en NS Stations aan de ontwikkeling van een leefbaar, veilig en prettig stationsgebied.

Nadere informatie

Buurt- en dorpsenquête Openbaar vervoer

Buurt- en dorpsenquête Openbaar vervoer Buurt- en dorpsenquête 2009 Openbaar vervoer Buurt- en dorpsenquête 2009 Openbaar vervoer In juni 2009 hebben 7.250 inwoners van 18 jaar en ouder een uitgebreide vragenlijst ontvangen in het kader van

Nadere informatie

Effecten. Zuidvleugel

Effecten. Zuidvleugel 4 Effecten Zuidvleugel 19 Invloedsgebieden De reistijden van verplaatsingen van of naar een locatie bepalen de grootte van het invloedsgebied van een locatie. In dit hoofdstuk richten wij ons op hoeveel

Nadere informatie