Ik leer zwemmen! Informatie over het ZwemABC bij bv SPORT voor leerlingen en hun ouders

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Ik leer zwemmen! Informatie over het ZwemABC bij bv SPORT voor leerlingen en hun ouders"

Transcriptie

1 Ik leer zwemmen! Informatie over het ZwemABC bij bv SPORT voor leerlingen en hun ouders 1

2 Inhoudsopgave Welkom bij bv SPORT...3 ZwemABC... 3 Zwemonderwijzers... 3 Lessysteem... 4 Leerlingvolgsyteem... 4 Kijklessen... 4 Oefenzwemmen... 5 Schoolvakanties en feestdagen... 5 Nieuwsbrief... 5 De ABC-opleiding...6 Informatiebijeenkomst...6 Zwempas... 6 Zwemkleding... 7 Kleedruimtes... 7 Overschoentjes...7 Voor en na de les... 7 Diplomazwemmen...8 Exameneisen... 8 Afzwembriefje... 8 Data diplomazwemmen... 8 Kledingeisen... 9 Op de dag zelf... 9 Diplomazwemmen, een feest voor de kinderen!... 9 Ziekmelding...10 Betaling...10 Automatische incasso...10 Geweigerde incasso...10 Tussentijdse onderbreking...11 Beëindigen abonnement...11 Algemeen...11 Tot slot

3 Welkom bij bv SPORT Uw kind gaat leren zwemmen. Dat is een belangrijk moment voor uw kind en natuurlijk ook voor u. Daarom willen wij u voorafgaand aan de eerste les zo volledig mogelijk informeren door middel van dit informatieboekje. Onder ander de vorm van de lessen, de doelstellingen en de exameneisen komen hierin aan bod. ZwemABC bv SPORT is een door de Nationale Raad Zwemdiploma s erkend opleidingsinstituut. Met onze particuliere zwemlessen in zwembad de Blauwe Golf en zwembad Kalverdijkje leiden wij kinderen vanaf 4 jaar (inschrijving vanaf 3,5 jaar) op voor het ZwemABC. Het ZwemABC is een methode die sinds oktober 1998 in Nederland is ingevoerd. bv SPORT heeft gekozen voor deze methode, omdat de eisen die aan deze methode worden gesteld een waarborg zijn voor de door ons gewenste kwaliteit van de lessen. Het ZwemABC bestaat uit drie diploma s: A, B en C. Uw kind doet voor elk diploma examen. Het is belangrijk dat uw kind de hele opleiding bij bv SPORT afmaakt. De diploma s A en B zijn leuke opstapjes, maar als uw kind zwemdiploma C heeft behaald, is hij/ zij -wat wij noemen- echt zwemveilig. Na afronding van het ZwemABC is het belangrijk dat uw kind zich veilig en met plezier kan bewegen in het water en dat hij/ zij een vriendje van het water is. Zwemonderwijzers Uw kind zwemt tot het zwemdiploma is behaald in principe bij dezelfde zwemonderwijzer. Onze gediplomeerde zwemonderwijzers zijn in het bezit van de nodige vakdiploma s en van een EHBO- en reanimatiediploma. Het is mogelijk dat u stagiaires tegenkomt in het zwembad. Deze stagiaires worden bij ons opgeleid tot zwemonderwijzer en worden altijd begeleid door een van onze gediplomeerde zwemonderwijzers. Iedere week wordt de les van 60 minuten op een vast tijdstip aangeboden. Indien uw kind door omstandigheden meerdere malen niet heeft kunnen deelnemen aan de les, dan wordt in overleg met u het juiste niveau bepaald en is het mogelijk dat uw kind in een andere groep wordt geplaatst, een groep op het vastgestelde niveau. Doorgaans gaat het hier om hetzelfde tijdstip, maar bij een andere zwemonderwijzer. In sommige gevallen blijft uw kind wel bij dezelfde zwemonderwijzer, maar wijzigt het tijdstip waarop uw kind moet zwemmen juist wel. 3

4 Mocht de zwemonderwijzer ziek zijn of om andere redenen afwezig zijn, dan wordt er getracht een vervanger te regelen. In de meeste gevallen lukt dit. In een enkel geval worden er groepen samengevoegd, mits de groepsgrootte dit toelaat. Lessysteem Ons lessysteem kent 5 niveaus in verschillende baden. In eerste instantie worden er geen drijfmiddelen gebruikt, de kinderen moeten immers vertrouwd raken met het water. Er zijn kinderen die zich snel thuis voelen in het water, maar ook kinderen die eerst een bepaalde angst moeten overwinnen of motorisch wat meer moeite hebben. Dit zijn factoren die bepalend zijn voor hoe lang een kind over de zwemlessen doet, voordat het zwemdiploma is behaald. Per les wordt een lesdoel gesteld. Deze doelen zijn vastgesteld in een lesplan, welke gebaseerd is op de gehele lesperiode. Iedere zwemonderwijzer werkt met dit lesplan. In deze les wordt op een speelse, kindvriendelijke manier geoefend. De zwemslagen en vaardigheden komen ruimschoots aan bod. Door de duur van één uur per les zijn de vorderingen van de kinderen goed merkbaar. Dit komt ten goede van de motivatie en het zelfvertrouwen van de kinderen. De vorderingen zijn ook voor de ouders goed zichtbaar en tevens te volgen via het leerlingvolgsysteem. Leerlingvolgsysteem bv SPORT stelt u als ouder in de gelegenheid de vorderingen van uw kind te volgen via het leerlingvolgsysteem op Dit leerlingvolgsysteem geeft per kind aan op welk niveau er wordt gewerkt. De zwemonderwijzers van bv SPORT houden de presentielijsten en scores van de leerlingen bij. Via een handcomputer wordt dit op internet geplaatst. Mocht het zo zijn dat de zwemonderwijzer aangeeft dat uw kind sneller gaat, dan wordt hij of zij naar een hoger niveau geplaatst. Anderzijds kan het ook zijn dat uw kind nog niet toe is aan een volgend niveau, dan wordt hij of zij ook op het juiste niveau geplaatst. Met uw persoonlijke inloggegevens, die u per brief ontvangt, kunt u via inloggen. Indien gewenst kunt u de inloggegevens aanpassen in een door u gemakkelijk te onthouden gebruikersnaam en wachtwoord. Kijklessen Iedere laatste les voor de vakantie kunt u als ouders, maar ook opa s en oma s, het 1 e half uur van de les een kijkje nemen bij de les; de zogenaamde kijkles. Tijdens deze kijkles kunt u de vorderingen van uw kind waarnemen. Tevens kunt u eventuele problemen of vragen bespreken met de zwemonderwijzer. Indien uw vragen tijdens de kijkles niet kunnen worden beantwoord, dan worden deze in behandeling genomen door de senior zwemonderwijzer. De eerstvolgende les krijgt u uitsluitsel over uw vraag. Indien nodig neemt de senior zwemonderwijzer in een eerder stadium al contact met u op. U kunt vragen ook mailen naar 4

5 Oefenzwemmen bv SPORT biedt de kinderen, die zwemles volgen in zwembad de Blauwe Golf en zwembad Kalverdijkje, de mogelijkheid om op zondag te oefenen met een volwassen begeleider (bijv. een ouder) in zwembad Kalverdijkje. Voor de leskinderen van bv SPORT geldt dat ze met hun zwempas gratis gebruik kunnen maken van deze regeling. De begeleider dient wel een entreekaartje aan te schaffen, maar krijgt hierop 25% reductie. bv SPORT wil u op deze manier de gelegenheid bieden om optimaal te kunnen oefenen met uw kind. Voor beginnende zwemmertjes is dit een mooie gelegenheid om watervrij te worden. Gevorderde zwemmertjes kunnen de geleerde vaardigheden oefenen en zelfs als uw kind een A-diploma heeft, kan er geoefend worden op onder andere het onder water zwemmen door het gat. In alle gevallen geldt als absolute voorwaarde dat kinderen één op één begeleid moeten worden door een volwassene. Het staat iedereen vrij om te komen oefenen, mits dat deel van het bad wordt gebruikt dat past bij zijn of haar zwemvaardigheid. bv SPORT zet toezichthouders in die hierop zullen toezien. Zie voor de regels en de juiste tijden op onze website, de lessen en de laatste zaterdag van de vakantie starten de lessen weer, tenzij anders aangegeven in de nieuwsbrief en op Wij hanteren het landelijk vakantierooster (voor Noord-Nederland). Het kan soms voorkomen dat basisscholen zelf langere vakanties inplannen, deze worden door ons niet meegenomen in de planning. Over de einddatum en de startdatum rondom de zomervakantie wordt u geïnformeerd via de nieuwsbrief. Nieuwsbrief Via een nieuwsbrief houden we u op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen, de data van onder andere het diplomazwemmen en de vakanties. Deze nieuwsbrief verschijnt één keer per kwartaal en indien nodig vaker. Beschikt u over een adres en heeft u deze ingevuld op het aanmeldingsformulier, dan kunt u de nieuwsbrief ook digitaal ontvangen. Gedragscode bv SPORT confirmeert zich aan de gedragscode van de NPZ/ NRZ. Informatie over deze gedragscode kunt u vinden op onze website of op Schoolvakanties en feestdagen Voor ZwemABC geldt dat voor de schoolvakanties alle lessen komen te vervallen. Iedere eerste zaterdag van de vakantie vervallen 5

6 De ABC-opleiding Door de methode van het ZwemABC wordt uw kind allround opgeleid, waarbij vaardigheiden worden aangeleerd en waarbij de techniek wordt verfijnd. Dit heeft als doel het behalen van het ABC-diploma. In grove lijnen ziet het er als volgt uit: Eerste en tweede niveau (beide niveaus 10 lessen): Doel: Watervrij worden, het gaan door het water, van staan naar liggen, borst- en rugwaarts drijven, globaal aanleren van enkele combinatievormen. Derde en vierde niveau (derde niveau 10 lessen en vierde niveau 10 lessen): Doel: verfijnen van de aangeleerde vaardigheden en technieken, combinatie schoolslag verbeteren, de crawltechnieken en het onder water zijn of gaan verbeteren. Vijfde niveau (10 lessen): Doel: verfijnen van bovenstaande vaardigheden en technieken, conditie verhogend, gekleed zwemmen op de afstand, afzwemmen voor het A-diploma. Wanneer het A-diploma is behaald, kan er doorgegaan worden voor het B- en vervolgens C-diploma. U kunt op het afzwembriefje voor diploma A al aangeven of uw kind doorgaat voor diploma B. De eisen voor diploma B zijn iets zwaarder door het opvoeren van de zwemafstanden. Het ZwemABC is compleet na het behalen van het C-diploma waarbij nog grotere afstanden onder zwaardere omstandigheden worden gezwommen. De benodigde tijd voor het behalen van het B- en C-diploma is afhankelijk van de vorderingen van uw kind (gemiddeld tussen de 10 en 15 lessen). Informatiebijeenkomst Ongeveer 2 weken voor aanvang van de eerste zwemles ontvangt u een uitnodiging voor een informatiebijeenkomst. Tijdens deze bijeenkomst kunt u samen met uw kind het zwembad alvast verkennen. Zowel voor u als voor uw kind is het prettig om alvast een kijkje te nemen in het bad waar uw kind straks les heeft. Tijdens deze bijeenkomst krijgt u eveneens uitleg over de methode van het ZwemABC. Voor u een goed moment om uw vragen te stellen, mocht u daar behoefte aan hebben. Zwempas Ongeveer 15 minuten voor aanvang van de eerste les meldt u zich bij de balie van het zwembad. De gegevens van uw kind worden door een medewerker van bv SPORT op een zwempas gezet en er wordt een digitale foto gemaakt van uw kind die eveneens op de zwempas wordt geplaatst. De zwempas geeft uw kind toegang tot het zwembad. Tevens ontvangt u van ons dan de zwemtas. In de tourniquet in de entreehal voert u de zwempas in met de pijl naar voren. Vervolgens neemt u de pas uit het apparaat en mag uw kind doorlopen. Deze handeling voert u vervolgens nogmaals uit, zodat uzelf ook naar binnen kunt. Met deze zwempas kan uw kind tevens, zolang hij of zij zwemles 6

7 volgt bij bv SPORT, tijdens openingstijden gratis recreatief zwemmen in zwembad Kalverdijkje of zwembad de Blauwe Golf. Het recreatief zwemmen dient onder begeleiding van een volwassene te gebeuren, deze dient een entreekaartje aan de balie te kopen. Zie voor openingstijden en tarieven Zwemkleding Wat betreft de zwemkleding adviseren wij voor jongens een gewone zwemslip in plaats van een zwemshort. Voor meisjes is het advies een badpak. Kleedruimtes Voor het gebruik van de kleedruimtes wijzen wij u erop dat het geslacht van de ouder/ begeleider doorslaggevend is voor het gebruik van de dames- of herenkleedkamer. Een vader met een dochter maakt dus gebruik van de herenkleedkamer. Overschoentjes Wij streven naar een zo hygiënisch mogelijke omgeving en vragen u daar aan mee te werken. Zowel bij de zwemles als bij de kijkles is het niet toegestaan om met schoenen de zwemzaal te betreden. U krijgt bij de start van de lessen een paar overschoentjes, welke u kunt gebruiken om de zwemzaal mee te betreden. Wilt u een extra paar of nieuwe overschoentjes dan dient u deze zelf aan te schaffen. Hiervoor staat een automaat in de entreehal van het zwembad. U kunt de zwemzaal ook betreden met badslippers of op blote voeten. Voor en na de les Wij vragen uw kind voorafgaand aan de les van het toilet gebruik te maken. Halverwege de les is er een plaspauze. U kunt zich 5 minuten voor het einde van de les weer naar de zwemzaal begeven, om uw kind op te halen. 7

8 Diplomazwemmen Exameneisen Voordat uw kind mag deelnemen aan het diplomazwemmen dient hij of zij bepaalde vaardigheden onder de knie te hebben. De volgende eisen worden hierbij gesteld: Eisen zwemdiploma A Gekleed: vanaf enige hoogte met voetsprong te water, 15 seconden watertrappen, 12,5 meter schoolslag, onder de lijn door duiken, halve draai om de lengte-as en 12, 5 meter enkelvoudige rugslag, zelfstandig uit het water klimmen. Badkleding: met sprong te water, onder water oriënteren, 3 meter onder water zwemmen, door gat in zeil, 50 meter schoolslag, 50 meter enkelvoudige rugslag, 5 sec. uitdrijven op borst, enkele meters schoolslag, 5 sec. drijven op borst, 5 sec. uitdrijven op de rug, enkele meters enkelvoudige rugslag, 10 sec. drijven op de rug, 5 meter borstcrawl, 5 meter rugcrawl, 60 seconden watertrappen met armen en benen waarbij 2x hele draai om lengte-as gemaakt wordt. Eisen zwemdiploma B Gekleed: met voetsprong te water, halve draai om lengte-as,15 seconden watertrappen, 25 meter schoolslag, onder vlot door zwemmen, hele draai om lengte-as, 25 meter enkelvoudige rugslag, zelfstandig uit het water klimmen. Badkleding: met een kopsprong te water, onder water oriënteren, 6 meter onder water zwemmen, door gat in zeil, 75 meter schoolslag waarbij 1x voetwaarts naar bodem zakken, 75 meter enkelvoudige rugslag, 5 sec. uitdrijven op borst, enkele meters schoolslag, 7 sec. drijven op borst, 5 sec. uitdrijven op rug, enkele meters enkelvoudige rugslag, 15 sec. drijven op de rug, 10 meter borstcrawl, 10 meter rugcrawl, 30 seconden watertrappen met armen en benen en 30 seconden met de benen. Eisen zwemdiploma C Gekleed: met rol voorover te water, 15 seconden watertrappen en 30 seconden drijven (HELP-houding) met hulpmiddel, 50 meter schoolslag, onder vlot door zwemmen en over vlot heen klimmen, 50 meter enkelvoudige rugslag, zelfstandig uit het water klimmen. Badkleding: met kopsprong te water, onder water oriënteren, 9 meter onder water zwemmen, door gat in zeil, 100 meter schoolslag onderbroken door 1x koprol voorover en 1x hoekduik naar bodem duiken, 100 meter enkelvoudige rugslag, met kopsprong te water, 5 sec. uitdrijven op de borst, enkele meters schoolslag, 10 sec. drijven op borst, 5 sec. uitdrijven op de rug, enkele meters enkelvoudige rugslag, 20 sec. drijven op de rug, 5 meter hoofdwaarts voortbewegen op de rug met gebruik van armen,15 meter borstcrawl, 15 meter rugcrawl, met hurksprong te water, 30 seconden watertrappen met armen en benen en verplaatsen, 30 seconden verticaal drijven met gebruik van armen. Afzwembriefje Tijdens de les wordt het kind geselecteerd voor het diplomazwemmen. Als uw kind aan de eisen voldoet voor het te behalen diploma, dan krijgt hij of zij een afzwembriefje mee van de zwemonderwijzer. Dit afzwembriefje dient u volledig ingevuld en 8

9 zo spoedig mogelijk in te leveren bij de balie van het zwembad. Aan het diplomazwemmen zijn geen kosten verbonden. Data diplomazwemmen Het diplomazwemmen wordt ongeveer eens per maand georganiseerd, zowel voor A, B als C. De exacte data van het diplomazwemmen worden via de nieuwsbrief nog eens bekend gemaakt. Voor het volledige overzicht van de afzwemdata en de kosten voor het diplomazwemmen kunt u terecht op Kledingeisen Aan de kleding tijdens het diplomazwemmen worden bepaalde eisen gesteld. Kledingeisen zwemdiploma A - Badkleding; - T-shirt, hemd of blouse met korte mouwen; - Korte broek met pijpen (broekjes die naadloos aansluiten op de huid zijn niet toegestaan); - Schoenen met een echte zool, dus geen turn- of balletschoentjes. Kledingeisen zwemdiploma B - Badkleding; - T-shirt, hemd of blouse met lange mouwen; - Lange broek (broeken die naadloos aansluiten op de huid zijn niet toegestaan); - Schoenen met echte zool. - Regen- of windjack (een jack met lange mouwen, dat vaak is vervaardigd uit nylon); - Schoenen met echte zool. Op de dag zelf Op de dag van afzwemmen bent u een kwartier voor aanvang welkom. Opa s, oma s en andere toeschouwers zijn natuurlijk ook van harte welkom. Bezoekers kunnen plaats nemen op de daarvoor bestemde plaatsen op de zwemzaal. Ook tijdens het diplomazwemmen geldt dat er overschoentjes of badslippers moeten worden gedragen. Tijdens het diplomazwemmen is het toegestaan om foto s te maken en te filmen, mits u de organisatie- en beoordelingscommissie en natuurlijk de afzwemmertjes niet hindert. Diplomazwemmen, een feest voor de kinderen! Bij het in ontvangst nemen van het diploma ontvangt uw kind een presentje van bv SPORT en een muntje, waarmee na afloop van het diplomazwemmen een portie poffertjes kan worden gehaald in sportcafé Kalverdijkje. De namen van de kinderen die hun diploma hebben gehaald, worden op Kledingeisen zwemdiploma C - Badkleding; - T-shirt, hemd of blouse met lange mouwen; - Lange broek (zie B-diploma); 9

10 gepubliceerd met daarbij een groepsfoto (tenzij u daar op het afzwembriefje geen toestemming voor geeft). Ziekmelding Als uw kind ziek is, dient u uw kind af te melden bij de balie van het zwembad: zwembad de Blauwe Golf, tel. (058) of zwembad Kalverdijkje, tel. (058) In de eerste week dat uw kind ziek is en niet deelneemt aan de zwemles, wordt geen restitutie verleend. Bij een langere afwezigheid door ziekte vragen wij u een door een erkende instantie afgegeven schriftelijke verklaring te overleggen, zodat we de betaling van de lesgelden tijdelijk kunnen onderbreken. Uw kind kan vanwege besmettingsgevaar niet in de zwemles worden toegelaten wanneer bij uw kind: - krentenbaard - waterpokken (tenzij de pokken ingedroogd zijn) - luizen is/zijn geconstateerd Indien uw kind wratten onder of op de voeten heeft, verzoeken wij u om uw kind waterschoenen te laten dragen tijdens het zwembadbezoek en de zwemles totdat een behandeling ervoor heeft gezorgd dat er geen wratten meer aanwezig zijn. Wanneer uw kind 4 keer afwezig is geweest zonder reden van afmelding vervalt zijn of haar lesplaats. Betaling Automatische incasso De betaling vindt plaats via automatische incasso. De incassoperiode start bij aanvang van de eerste les. Het bedrag wordt rond de 25 e van de maand van uw eigen rekening afgeschreven. In de maanden juli en augustus worden er geen lesgelden geïncasseerd. In geval van incorrecte incasso geldt, zoals in het incassocontract vastgelegd, een terugboektermijn van 30 dagen. Geweigerde incasso Geweigerde incasso zal onherroepelijk leiden tot ontzegging van de activiteit, tot aan het tijdstip waarop de betaling is voldaan. U dient zich in dit geval bij de balie van het desbetreffende zwembad te melden. Uw toegangspas kan tijdelijk geblokkeerd zijn. Wanneer incasso niet mogelijk is door blokkering, zult u worden benaderd door één van onze medewerkers. Het verschuldigde bedrag zal alsnog in rekening worden gebracht. Indien de betaling uitblijft, zal de vordering uit handen worden gegeven en de wettelijke kosten en rente op u worden verhaald. U kunt het openstaande bedrag voor de les contant voldoen om weer toegang tot het zwembad te krijgen. 10

11 Tussentijdse onderbreking Bij tussentijdse onderbreking door vakantie of ziekte krijgt u geen restitutie over betaalde bedragen. Langere afwezigheid zal middels een door een erkende instantie afgegeven schriftelijke verklaring moeten worden aangetoond om retournering van de geïnde bedragen te kunnen beoordelen. Algemeen Middels het aangaan van een incassocontract conformeert u zich aan het naleven van de door bv SPORT gehanteerde regels op de locatie en de Algemene Voorwaarden van bv SPORT. Beëindigen abonnement Het abonnement dient u te beëindigen voor de 1 e van de maand. U dient dit schriftelijk te melden aan de balie van één van de zwembaden, met opgave van reden. Na beëindiging van het abonnement ontvangt u bij inlevering van de onbeschadigde pas 5,00 retour. Bij beëindiging van de lessenreeks of het behalen van een diploma zal u worden gevraagd of uw kind, indien mogelijk, door wenst te zwemmen. Indien u wenst te stoppen, zal verrekening aan de balie plaats vinden; u betaalt dan tot aan de laatste lesdag. bv SPORT kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het onjuist indienen van de voor haar noodzakelijke persoonsgegevens en bank- en girodata. bv SPORT heeft de mogelijkheid jaarlijks, dan wel tussentijds, de tarieven te indexeren. 11

12 Tot slot Tot slot nog enkele huisregels waaraan iedere gebruiker zich dient te houden: - De gebruiker dient altijd de aanwijzingen van het personeel van het zwembad op te volgen. - De zwemzaal mag niet betreden worden met schoeisel. - Bent u genoodzaakt een buggy mee te nemen naar de zwemzaal, neemt u dan een buggy mee van bv SPORT. Deze buggy s worden namelijk niet buiten gebruikt, waardoor de vloeren schoon kunnen worden gehouden. Dit draag bij aan een goede hygiëne. Wij wensen u en uw kind alvast een plezierige en succesvolle zwemlesperiode toe, zodat wij elkaar na het ZwemABC nog vaak zullen ontmoeten in één van de Leeuwarder zwembaden! Indien u nog vragen heeft, kunt u terecht bij één van de zwembaden: Zwembad Kalverdijkje Kalverdijkje 77a 8924 JJ Leeuwarden Tel.: (058) Zwembad de Blauwe Golf Jelsumerstraat EN Leeuwarden Tel.: (058) bv SPORT Beukenstraat GG Leeuwarden Tel.: (058) Fax: (058)

Ik leer zwemmen Zwem-ABC

Ik leer zwemmen Zwem-ABC Ik leer zwemmen Zwem-ABC Informatie 1 Inhoudsopgave Welkom bij bv SPORT...3 Zwem-ABC...3 Licentie zwem-abc...3 Zwemonderwijzers...4 Lessysteem...4 Leerlingvolgsysteem...5 Kijklessen...6 Oefenzwemmen...6

Nadere informatie

www.duikerdel.nl Wegwijs in Diplomaland Oostelijke Randweg 15 1723 LH Noord-Scharwoude 0226-31 21 66

www.duikerdel.nl Wegwijs in Diplomaland Oostelijke Randweg 15 1723 LH Noord-Scharwoude 0226-31 21 66 www.duikerdel.nl Wegwijs in Diplomaland Oostelijke Randweg 15 1723 LH Noord-Scharwoude 0226-31 21 66 Voorwoord Het team van Duikerdel heet u van harte welkom in onze accommodatie. De komende tijd bent

Nadere informatie

Informatiefolder Zwem ABC. Zwemcomplex t Zuiderdiep Zuiderdiepstraatweg 4 3251 LW Stellendam 0187-491543 info@zuiderdiep.nl www.zuiderdiep.

Informatiefolder Zwem ABC. Zwemcomplex t Zuiderdiep Zuiderdiepstraatweg 4 3251 LW Stellendam 0187-491543 info@zuiderdiep.nl www.zuiderdiep. Informatiefolder Zwem ABC Zwemcomplex t Zuiderdiep Zuiderdiepstraatweg 4 3251 LW Stellendam 0187-491543 info@zuiderdiep.nl www.zuiderdiep.nl Fijn dat u geïnteresseerd bent in de zwemlessen van Zwemcomplex

Nadere informatie

Dit document is bestemd voor de ouders/verzorgers van de kinderen die bij Kids Lodge zwemles volgen.

Dit document is bestemd voor de ouders/verzorgers van de kinderen die bij Kids Lodge zwemles volgen. Welkom Dit document is bestemd voor de ouders/verzorgers van de kinderen die bij Kids Lodge zwemles volgen. Kids Lodge geeft de zwemdiploma s A+, B+ en C+ uit. Hiermee gaat Kids Lodge verder dan andere

Nadere informatie

Dit document is bestemd voor de ouders/verzorgers van de kinderen bij Kids Lodge zwemles volgen.

Dit document is bestemd voor de ouders/verzorgers van de kinderen bij Kids Lodge zwemles volgen. Welkom Dit document is bestemd voor de ouders/verzorgers van de kinderen bij Kids Lodge zwemles volgen. Kids Lodge geeft de zwemdiploma s A+, B+ en C+ uit. Hiermee gaat Kids Lodge verder dan andere zwembaden

Nadere informatie

ZWEMMEN KWALITATIEF & VEILIG LEREN WWW.ZWEMBADSTAPHORST.NL. Zwemles. bij de Broene eugte:

ZWEMMEN KWALITATIEF & VEILIG LEREN WWW.ZWEMBADSTAPHORST.NL. Zwemles. bij de Broene eugte: KWALITATIEF & VEILIG LEREN ZWEMMEN Zwemles bij de Broene eugte: ABC-ZWEMMEN EASYSWIM 4 Het kind staat centraal 4 Gratis vrijzwemmen tijdens de zwemlessen 4 Gediplomeerde en ervaren zwemonderwijzers 4 Individueel

Nadere informatie

Inleiding. Mocht u na het lezen van deze brochure nog vragen hebben dan kunt u terecht bij een van onze medewerkers.

Inleiding. Mocht u na het lezen van deze brochure nog vragen hebben dan kunt u terecht bij een van onze medewerkers. Inleiding Bij zwembad "Het Anker", leert uw kind volgens het Zwem ABC zwemmen. De leerweg voldoet aan de landelijk gestelde exameneisen die zijn vastgelegd in de BREZ 2.0 Het Zwem-ABC is in de loop der

Nadere informatie

Versie: 1.1 Februari 2015

Versie: 1.1 Februari 2015 Versie: 1.1 Februari 2015 Betalen van de zwemles U koopt een lespas waar 4 lessen op komen te staan. Als deze aanééngesloten 4 lessen voorbij zijn verlengt u de pas weer met 4 lessen/ weken. Het leertraject

Nadere informatie

Ontdek meer over de zwemles van Sportbedrijf Oosterhout

Ontdek meer over de zwemles van Sportbedrijf Oosterhout Ontdek meer over de zwemles van Sportbedrijf Oosterhout Welkom bij recreatieoord de Warande. Leren zwemmen is niet alleen leuk, maar ook afwisselend, spannend en veilig. In dit zwemlesinformatieboekje

Nadere informatie

EISEN ZWEMDIPLOMA A (per 1 september 2010) Gekleed zwemmen: In badkleding:

EISEN ZWEMDIPLOMA A (per 1 september 2010) Gekleed zwemmen: In badkleding: EISEN ZWEMDIPLOMA A (per 1 september 2010) Door GZC DONK zijn de eisen voorzien van een toelichting. De toelichting is vooral gebaseerd op de BREZ. Zie ook de BREZ (www.npz-nrz.nl of www.zwemwiki.org)

Nadere informatie

INFORMATIEBROCHURE ZWEM-ABC

INFORMATIEBROCHURE ZWEM-ABC INFORMATIEBROCHURE ZWEM-ABC Versie 092015.2 1 Inleiding Welkom bij zwembad "De Waterdam" één van de grootste en gezelligste zwemcomplexen van Nederland, gelegen in de gemeente Edam-Volendam. Hartelijk

Nadere informatie

Ontdek meer over de zwemles van Sportbedrijf Oosterhout

Ontdek meer over de zwemles van Sportbedrijf Oosterhout Ontdek meer over de zwemles van Sportbedrijf Oosterhout Welkom bij recreatieoord de Warande. Leren zwemmen is niet alleen leuk, maar ook afwisselend, spannend en veilig. In dit zwemlesinformatieboekje

Nadere informatie

Wijzigingen Examenregeling Nationale Zwemdiploma s t.o.v. BREZ 2.0

Wijzigingen Examenregeling Nationale Zwemdiploma s t.o.v. BREZ 2.0 Wijzigingen Examenregeling Nationale Zwemdiploma s t.o.v. BREZ 2.0 Onderdeel A/B/C BREZ 2.0 Examenregeling Nationale Zwemdiploma s Kledingvoorschriften A T-shirt, hemd of blouse met korte mouwen. Korte

Nadere informatie

Leren zwemmen! Zwemles informatie Sport- en Evenementencomplex Merwestein

Leren zwemmen! Zwemles informatie Sport- en Evenementencomplex Merwestein 1 Leren zwemmen! Zwemles informatie Sport- en Evenementencomplex Merwestein 2 Inhoudsopgave Pagina Inleiding 3 Zwemles bij Merwestein 4 Inschrijven 4 Tijden en tarieven 5 Leskaart 5 Gratis zwemmen 6 Proefzwemmen

Nadere informatie

Versie: 1.0 November 2014

Versie: 1.0 November 2014 Versie: 1.0 November 2014 Betalen van de zwemles U koopt een lespas waar 4 lessen op komen te staan. Als deze aanééngesloten 4 lessen voorbij zijn verlengt u de pas weer met 4 lessen/ weken. Het leertraject

Nadere informatie

Zwemles. nieuws. nieuws Najaar 2014 1. Zwemtips Meest gestelde vragen De diploma s GROENHOVENBAD

Zwemles. nieuws. nieuws Najaar 2014 1. Zwemtips Meest gestelde vragen De diploma s GROENHOVENBAD GROENHOVENBAD Zwemles nieuws nieuws Najaar 2014 1 Zwemtips Meest gestelde vragen De diploma s Tel. Groenhovenbad 0182 694 969 Email info@sportpuntgouda.nl www.sportpuntgouda.nl Voorwoord Kom je ook gezellig

Nadere informatie

Zwemles. nieuws. nieuws. Leerlingvolgsysteem zwemles Meest gestelde vragen De diploma s GROENHOVENBAD. Najaar 2015 3

Zwemles. nieuws. nieuws. Leerlingvolgsysteem zwemles Meest gestelde vragen De diploma s GROENHOVENBAD. Najaar 2015 3 GROENHOVENBAD Zwemles nieuws nieuws Najaar 2015 3 Leerlingvolgsysteem zwemles Meest gestelde vragen De diploma s Tel. Groenhovenbad 0182 694 969 Email info@sportpuntgouda.nl www.sportpuntgouda.nl Voorwoord

Nadere informatie

Leren zwemmen bij de Tilburgse Zwemschool

Leren zwemmen bij de Tilburgse Zwemschool Leren zwemmen bij de Tilburgse Zwemschool Uw kind gaat leren zwemmen. In ons waterrijke land is het ontzettend belangrijk om al op jonge leeftijd te kunnen zwemmen. Ook in Tilburg en omgeving is veel water

Nadere informatie

Watervrij/buikdrijven Van niets naar geel. De kinderen moeten de volgende dingen kunnen om naar het volgende groepje te gaan.

Watervrij/buikdrijven Van niets naar geel. De kinderen moeten de volgende dingen kunnen om naar het volgende groepje te gaan. Watervrij/buikdrijven Van niets naar geel. 1. Bellen blazen. 2. Zich in het water laten vallen zowel voorover als achterover en weer opstaan. 3. Iets oppakken van de bodem op circa 40 cm waarbij gezicht

Nadere informatie

Leren zwemmen met JIP! Inleiding. 1. Het kind staat centraal. Water, het leukste speelgoed dat er is!

Leren zwemmen met JIP! Inleiding. 1. Het kind staat centraal. Water, het leukste speelgoed dat er is! Leren zwemmen met JIP! Inleiding Levenslang zwemplezier, zwemveiligheid en toerusting Leren zwemmen is binnen de zwembaden De Steur en Sonnenberch gericht op het bereiken van zwemveiligheid en toerusting.

Nadere informatie

Niveau 1. Duur van de les. 45 minuten

Niveau 1. Duur van de les. 45 minuten Niveau 1 1 Springen Diverse voetwaartse sprongen: voorwaarts/achterwaarts/met draai en aansluitend geheel onder water gaan. In diep water met Easyswim 2 Onder water zijn en blijven Geheel onder water zijn

Nadere informatie

Zwemles Informatie Diploma A

Zwemles Informatie Diploma A Zwemles Informatie Diploma A Uw kind gaat starten met de zwemlessen voor diploma A. In dit boekje treft u uitleg en regels omtrent de zwemlessen. Wij raden u aan dit boekje te bewaren of uit te printen

Nadere informatie

Jip s WaterWereld en Jip s WaterWereld logo zijn handelsnamen van Sportfondsen Nederland B.V.

Jip s WaterWereld en Jip s WaterWereld logo zijn handelsnamen van Sportfondsen Nederland B.V. Copyright Sportfondsen Nederland B.V. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt worden door middel van druk, fotocopy, microfilm, geluidsband, elektronisch of op welke andere

Nadere informatie

Informatiebrochure Zwemlessen Bollenbad

Informatiebrochure Zwemlessen Bollenbad Informatiebrochure Zwemlessen Bollenbad Contactgegevens: Bollenbad Nieuwe Zeeweg 65 2201 TM Noordwijk Tel: 071-3613333 www.bollenbad.nl Mail: bollenbad@sportfondsen.nl Mail zwemzaken: w.vandervlugt@sportfondsen.nl

Nadere informatie

ZWEMEISEN PER NIVEAU,STICKERVERDELING EN DIPLOMA EISEN

ZWEMEISEN PER NIVEAU,STICKERVERDELING EN DIPLOMA EISEN NIVEAU 1 Sticker 1 t/m 4 Te water gaan: Met voetsprong van de bassinrand afspringen in diepwater 0.50-1.10 meter Onder water: Onder of door een B.v. hoepel, flexi-beam of surfmat. Zink figuurtjes van de

Nadere informatie

INFORMATIE ENVOZ zwem-abc

INFORMATIE ENVOZ zwem-abc INFORMATIE ENVOZ zwem-abc Duckie Duikel gaat naar zwemles Mei 2016 Aan de kinderen Hoera, je gaat leren zwemmen! Op dit moment sta je op de inschrijflijst om te starten met zwemles. Er staat je een leuke

Nadere informatie

Geen diploma: doelgroepen bad 1 zweminstructeur 1 of meerdere diploma s: diepe bad 2 zweminstructeurs

Geen diploma: doelgroepen bad 1 zweminstructeur 1 of meerdere diploma s: diepe bad 2 zweminstructeurs Schoolzwemwerkplan Bosbad-Putten. Hierbij treft u het schoolzwemwerkplan aan voor het schooljaar 2012-2013. Schoolzwemmen in Putten valt onder bewegingsonderwijs en is voor de groepen 4 en 5. De groepen

Nadere informatie

Ontdek meer over de zwemles van Sportbedrijf Oosterhout

Ontdek meer over de zwemles van Sportbedrijf Oosterhout Ontdek meer over de zwemles van Sportbedrijf Oosterhout Welkom bij recreatieoord de Warande. Leren zwemmen is niet alleen leuk, maar ook afwisselend, spannend en veilig. In dit zwemlesinformatieboekje

Nadere informatie

Algemene informatie over het Nationaal Platform Zwembaden/de Nationale Raad Zwemdiploma s

Algemene informatie over het Nationaal Platform Zwembaden/de Nationale Raad Zwemdiploma s Inleiding Wij zijn blij dat u één van onze zwembaden hebt gekozen om uw kind te leren zwemmen. Zwembad De Peppel in Beilen en zwembad De Smelte in Smilde staan garant voor een gedegen zwemopleiding en

Nadere informatie

1. Voorwoord 1. 2. Doelstellingen zwemonderwijs 2 2.1 Algemeen 2 2.2 Doelstellingen 2

1. Voorwoord 1. 2. Doelstellingen zwemonderwijs 2 2.1 Algemeen 2 2.2 Doelstellingen 2 Inhoudsopgave 1. Voorwoord 1 2. Doelstellingen zwemonderwijs 2 2.1 Algemeen 2 2.2 Doelstellingen 2 3. Zakelijke gegevens 3 3.1 De accommodatie 3 3.2 Het materiaal 3 3.3 Groepsgrootte en niveaugroepen 3

Nadere informatie

Meest gestelde vragen Wij hebben, voor u als ouder, de antwoorden op de meest gestelde vragen op een rijtje gezet.

Meest gestelde vragen Wij hebben, voor u als ouder, de antwoorden op de meest gestelde vragen op een rijtje gezet. DE ZWEMLESGIDS Welkom bij Het Zwemcentrum, Het zwemcentrum probeert u middels deze gids een beeld te geven van de manier van zwemles en de bijbehorende regels/afspraken. Mocht u na het lezen van deze gids

Nadere informatie

DE ZWEMLESSEN IN HET GROENEWOUD

DE ZWEMLESSEN IN HET GROENEWOUD DE ZWEMLESSEN IN HET GROENEWOUD Leren zwemmen is geen kunst, goed leren zwemmen wel! In t Groenewoud is goed leren zwemmen het uitgangspunt, waarbij wij een geheel eigentijdse opleidingsweg hanteren. Leren

Nadere informatie

Inleiding. In het Sportfondsenbad Amsterdam-Oost leren wij u kind volgens het Nationale zwemleskompas en het zwem ABC zwemmen.

Inleiding. In het Sportfondsenbad Amsterdam-Oost leren wij u kind volgens het Nationale zwemleskompas en het zwem ABC zwemmen. Inleiding In het Sportfondsenbad Amsterdam-Oost leren wij u kind volgens het Nationale zwemleskompas en het zwem ABC zwemmen. Uw kind is echt zwemveilig als hij/zij het C-diploma heeft behaald. De diploma-eisen

Nadere informatie

ZWEMLESPLAN ZWEMPARADIJS CALLUNA

ZWEMLESPLAN ZWEMPARADIJS CALLUNA ZWEMLESPLAN ZWEMPARADIJS CALLUNA In dit les plan zullen wij duidelijk maken op welke manier er wordt gewerkt richting de eindtermen van het Zwem-ABC. Door middel van dit plan maken wij onze werkwijze inzichtelijk

Nadere informatie

INFORMATIEMAP PARTICULIERE LESSEN

INFORMATIEMAP PARTICULIERE LESSEN INFORMATIEMAP PARTICULIERE LESSEN RECREATIE- INSTRUCTIEBAD HET KOGGENBAD DE GOORN A Inhoudsopgave Pagina C Routebeschrijving. Pagina D Algemene informatie. Lesregels Pagina E Begeleiding ouders Mijn kind

Nadere informatie

A l g e m e n e v o o r w a a r d e n

A l g e m e n e v o o r w a a r d e n A l g e m e n e v o o r w a a r d e n Hartelijk welkom bij De Hoekse Dolfijn. U heeft gekozen voor een bedrijf dat streeft naar een hoge kwaliteit. Duidelijkheid is ook een vorm van kwaliteit. Daarom hebben

Nadere informatie

EISEN ZWEMVAARDIGHEIDSDIPLOMA I. Gekleed zwemmen: zwembad DE JOFFER Voerendaal

EISEN ZWEMVAARDIGHEIDSDIPLOMA I. Gekleed zwemmen: zwembad DE JOFFER Voerendaal I EISEN ZWEMVAARDIGHEIDSDIPLOMA I Gekleed zwemmen: 1.1. Te water gaan van de bassinrand of een startblok met sprong naar keuze (helemaal onder water gaan); na het boven water komen aansluitend 1.2. al

Nadere informatie

Gemeente Den Haag. Uw kind neemt deel. aan schoolzwemmen. School zwemmen

Gemeente Den Haag. Uw kind neemt deel. aan schoolzwemmen. School zwemmen School zwemmen Gemeente Den Haag Uw kind neemt deel aan schoolzwemmen ZWEMMEN IS GEZOND Uw kind neemt deel aan schoolzwemmen. Zwemmen is gezond en leuk. Wanneer uw kind goed kan zwemmen, vergroot dat zijn/haar

Nadere informatie

Geen diploma: doelgroepen bad 1 zweminstructeur 1 of meerdere diploma s: diepe bad 2 zweminstructeurs

Geen diploma: doelgroepen bad 1 zweminstructeur 1 of meerdere diploma s: diepe bad 2 zweminstructeurs Schoolzwemwerkplan Bosbad-Putten. Hierbij treft u het schoolzwemwerkplan aan voor het nieuwe schooljaar. Schoolzwemmen in Putten valt onder bewegingsonderwijs en is voor de groepen 4 en 5. De groepen zwemmen

Nadere informatie

Zwemschool Instituut voor Sportstudies

Zwemschool Instituut voor Sportstudies Zwemschool Instituut voor Sportstudies Inhoudsopgave Woord vooraf 3 1. Kinderen opleiden voor het Zwem-ABC 4 2. Het voortraject/ spettertraject 5 3. Aanleren van de zwemslagen 6 4. Perfectioneren van zwemslagen,

Nadere informatie

Informatieboekje Diplomazwemmen

Informatieboekje Diplomazwemmen VOORWOORD Informatieboekje Diplomazwemmen U heeft een informatieboekje van de Zwem en Polo Club Hoofddorp in handen. Dit informatieboekje is bedoeld voor alle ouders/verzorgers van kinderen die zwemmen

Nadere informatie

Gemeente Den Haag Dienst Onderwijs, Cultuur en Welzijn. Uw kind neemt deel. aan schoolzwemmen. School zwemmen

Gemeente Den Haag Dienst Onderwijs, Cultuur en Welzijn. Uw kind neemt deel. aan schoolzwemmen. School zwemmen Gemeente Den Haag Dienst Onderwijs, ultuur en Welzijn School zwemmen Uw kind neemt deel aan schoolzwemmen ZWEMMEN IS GEZOND Uw kind neemt deel aan schoolzwemmen. Zwemmen is gezond en leuk. Daarnaast vergroot

Nadere informatie

Geachte ouders / verzorgers,

Geachte ouders / verzorgers, Geachte ouders / verzorgers, Welkom bij zwembad de Koornmolen! In dit boekje treft u allerlei informatie en wetenswaardigheden over zwemlessen bij de Koornmolen. Door middel van dit boekje willen wij u

Nadere informatie

A diploma Zwemsurvival

A diploma Zwemsurvival A diploma Zwemsurvival Met extra kleding: sokken, hemd, korte broek, t- shirt met korte mouw en waterschoenen 1. Spring in het water met een rechtstandige sprong en ga vervolgens 15 tellen watertrappen

Nadere informatie

Zwemles. nieuws. nieuws. Leerlingvolgsysteem zwemles Meest gestelde vragen De diploma s GROENHOVENBAD

Zwemles. nieuws. nieuws. Leerlingvolgsysteem zwemles Meest gestelde vragen De diploma s GROENHOVENBAD GROENHOVENBAD Zwemles nieuws nieuws Leerlingvolgsysteem zwemles Meest gestelde vragen De diploma s Tel. Groenhovenbad 0182 694 969 Email info@sportpuntgouda.nl www.sportpuntgouda.nl Voorwoord Geachte ouder/verzorger,

Nadere informatie

INFORMATIE Zwem-ABC. Duckie Duikel gaat naar zwemles jan In het Polderbad kunt u terecht voor:

INFORMATIE Zwem-ABC. Duckie Duikel gaat naar zwemles jan In het Polderbad kunt u terecht voor: INFORMATIE Zwem-ABC In het Polderbad kunt u terecht voor: Zonnebank Aquasporten Recreatief zwemmen Banen zwemmen Zwemlessen Peutersurvival Polderbad Parkzoomhal Iersestraat 15 Postbus 111 2912 TH NIEUWERKERK

Nadere informatie

Bepalingen, Richtlijnen en Examenprogramma's Zwem ABC

Bepalingen, Richtlijnen en Examenprogramma's Zwem ABC BREZ Bepalingen, Richtlijnen en Examenprogramma's Zwem ABC Inhoudsopgave Colofon Uitgever Nationaal Platform Zwembaden NRZ Adresgegevens Postbus 119 3970 AC Driebergen tel. 0343-518118 fax 0343-531080

Nadere informatie

Inhoud. Aanleiding. Introductie SuperSpetters. Vragen. Beleidsplan Waterkracht Licentiesysteem NPZ NRZ. Traject VODW Marketing

Inhoud. Aanleiding. Introductie SuperSpetters. Vragen. Beleidsplan Waterkracht Licentiesysteem NPZ NRZ. Traject VODW Marketing Introductie SuperSpetters passie voor water Inhoud Totstandkoming SuperSpetters Inhoud SuperSpetters Hoe te werken met SuperSpetters Vragen Aanleiding Beleidsplan Waterkracht 2008-2012 Licentiesysteem

Nadere informatie

INFORMATIE ZWEMLES OPLEIDING ABC

INFORMATIE ZWEMLES OPLEIDING ABC Inschrijfdatum Bonnummer Startdatum INFORMATIE ZWEMLES OPLEIDING ABC ALGEMEEN De zwemcursus voor de opleiding voor het ABC diploma is een logische opleidingsweg tot en met het diploma C. Sinds de invoering

Nadere informatie

Introductie SuperSpetters. Inhoud. Aanleiding. Vragen. Beleidsplan Waterkracht Licentiesysteem NPZ NRZ. Traject VODW Marketing

Introductie SuperSpetters. Inhoud. Aanleiding. Vragen. Beleidsplan Waterkracht Licentiesysteem NPZ NRZ. Traject VODW Marketing Introductie SuperSpetters passie voor water Inhoud Totstandkoming SuperSpetters Inhoud SuperSpetters Hoe te werken met SuperSpetters Vragen Aanleiding Beleidsplan Waterkracht 2008-2012 Licentiesysteem

Nadere informatie

quasports Zwemles Plezierig leren zwemmen. Doelgericht en met persoonlijke aandacht.

quasports Zwemles Plezierig leren zwemmen. Doelgericht en met persoonlijke aandacht. quasports Zwemles Plezierig leren zwemmen. Doelgericht en met persoonlijke aandacht. quasports Zwemles Efficiënt en effectief zwemonderwijs in een veilige omgeving, waarin uw kind zich prettig voelt en

Nadere informatie

Zwemles Informatie Diploma A

Zwemles Informatie Diploma A Uw kind gaat starten met de zwemlessen voor diploma A. In dit boekje treft Au uitleg en regels omtrent de zwemlessen. Wij raden u aan dit boekje te bewaren of uit te printen omdat het veel informatie bevat

Nadere informatie

INFORMATIEDOCUMENT KIDS AKTIEF AQUA Dé zwemschool waar je op een kwalitatief en gedegen wijze je zwemdiploma(s) kan halen!

INFORMATIEDOCUMENT KIDS AKTIEF AQUA Dé zwemschool waar je op een kwalitatief en gedegen wijze je zwemdiploma(s) kan halen! INFORMATIEDOCUMENT KIDS AKTIEF AQUA 2017-2018 Dé zwemschool waar je op een kwalitatief en gedegen wijze je zwemdiploma(s) kan halen! D A T U M : 7-8-2017 INHOUDSOPGAVE Blz. Inhoudsopgave 2 Kids Aktief

Nadere informatie

Info boekje voor ouder(s)/verzorger(s) Zwemlesinformatie Zwem ABC

Info boekje voor ouder(s)/verzorger(s) Zwemlesinformatie Zwem ABC Info boekje voor ouder(s)/verzorger(s) Zwemlesinformatie Zwem ABC Westsingel 29 6921 RX Duiven 0316-284961 Duiven@Aerofitt.nl www.aerofitt.nl Inhoudsopgave Inleiding Het internationale Zwem- ABC Leuke

Nadere informatie

INFORMATIEBOEK ZWEMLES ABC

INFORMATIEBOEK ZWEMLES ABC INFORMATIEBOEK ZWEMLES ABC Leren zwemmen is niet alleen leuk, maar ook afwisselend, spannend en veilig. In dit informatieboek wordt uitgelegd hoe te zwemlessen van sportbedrijf Oosterhout in De Warande

Nadere informatie

Uithoornse Reddingsbrigade Nieuwsbrief: 44 september 2015

Uithoornse Reddingsbrigade Nieuwsbrief: 44 september 2015 Uithoornse Reddingsbrigade Nieuwsbrief: 44 september 2015 19 t/m 23 augustus : Sail Amsterdam 22 oktober : herfstvakantie gewoon zwemmen 22 oktober : met kleding aan zwemmen 29 oktober : proefzwemmen en

Nadere informatie

Sport- en recreatiebad Dol-fijn Sportlaan 8 3141 XN Maassluis Tel: (010) 591 28 76 zwembad@dol-fijn.nl www.dol-fijn.nl

Sport- en recreatiebad Dol-fijn Sportlaan 8 3141 XN Maassluis Tel: (010) 591 28 76 zwembad@dol-fijn.nl www.dol-fijn.nl Sport- en recreatiebad Dol-fijn Sportlaan 8 3141 XN Maassluis Tel: (010) 591 28 76 zwembad@dol-fijn.nl www.dol-fijn.nl Wij zijn te bereiken met bus 126. Eigen vervoer: via A20, afslag 7. Copyright Sportfondsen

Nadere informatie

ZWEMLESSEN. in het Geusseltbad

ZWEMLESSEN. in het Geusseltbad ZWEMLESSEN in het Geusseltbad ZWEMLESSEN IN HET GEUSSELTBAD Zwemles moet actief, leerzaam, maar vooral plezierig zijn voor kinderen. Om deze ingrediënten van de zwemles te garanderen hanteert het Geusseltbad

Nadere informatie

Informatie boekje. Zwem A B C. Sportcentrum Papendrecht

Informatie boekje. Zwem A B C. Sportcentrum Papendrecht Informatie boekje Zwem A B C Sportcentrum Papendrecht Inhouds opgave Inhoudsopgave blz. 2 Algemene informatie blz. 3 Huisregels zwemles Sportcentrum Papendrecht. blz. 4 Betalen en opzeggen van de zwemlessen.

Nadere informatie

Bepalingen, Richtlijnen en Examenprogramma's Zwem ABC voor licentiehouders

Bepalingen, Richtlijnen en Examenprogramma's Zwem ABC voor licentiehouders BREZ Bepalingen, Richtlijnen en Examenprogramma's Zwem ABC voor licentiehouders Colofon Uitgever Nationaal Platform Zwembaden NRZ Adresgegevens Postbus 357 6710 BJ Ede tel. 0318-830250 fax 0318-830274

Nadere informatie

ALGEMENE INFORMATIE OVER DE PARTICULIERE ZWEMLES (PER 5 OKTOBER 2015)

ALGEMENE INFORMATIE OVER DE PARTICULIERE ZWEMLES (PER 5 OKTOBER 2015) ALGEMENE INFORMATIE OVER DE PARTICULIERE ZWEMLES (PER 5 OKTOBER 2015) Geachte ouders/verzorgers, Het team van zwembad De Lansingh heten u en uw kind van harte welkom in onze zwemaccommodatie. De komende

Nadere informatie

Hoera, kleurtje blauw

Hoera, kleurtje blauw Hoera, kleurtje blauw Ik,... heb op. kleurtje blauw behaald en dat wil zeggen dat ik: in het water durf springen en even mijn gezicht onder water kan houden. even op de buik durf drijven met hulpmiddelen.

Nadere informatie

Zwemvereniging De Columbiaan Voorhout

Zwemvereniging De Columbiaan Voorhout Zwemvereniging De Columbiaan Voorhout www.columbiaan.nl A-, B- en C- diploma s Zwemvaardigheidsdiploma s Wedstrijdzwemmen Volwassenenzwemmen INFORMATIEBOEKJE Geachte lezer, Van harte welkom bij de Zwemvereniging

Nadere informatie

Nieuwsbrief Particuliere lessen

Nieuwsbrief Particuliere lessen Nieuwsbrief Particuliere lessen Beste ouders, Teneinde u correct te informeren treft u hierbij de benodigde informatie aan, welke ertoe moet bijdragen u een heldere kijk op de kinderlessen in Otterveurdt

Nadere informatie

Informatiegids Leszwemmen

Informatiegids Leszwemmen Informatiegids Leszwemmen ief s u l Inc g uitle olg v g lin leer em e t s sy Beste ouder(s)/verzorger(s), Leren zwemmen is één van de activiteiten waar je kind mee te maken krijgt in zijn leven. Het is

Nadere informatie

Inhoudsopgave Pagina

Inhoudsopgave Pagina Inhoudsopgave Pagina 1 Inhoudsopgave 2 2 voorwoord 3 3 uitleg zwemles 4 - aanmelden / wachtlijst 4 - Ouder & kindzwemmen 4 - Eerste zwemles 5 - Kijkles 5 - Welke spullen moet ik meenemen? 6 - De verschillende

Nadere informatie

Onze visie op het leren zwemmen Meest gestelde vragen De diploma s

Onze visie op het leren zwemmen Meest gestelde vragen De diploma s Onze visie op het leren zwemmen Meest gestelde vragen De diploma s Tel. Groenhovenbad 0182 694 969 Email info@sportpuntgouda.nl www.sportpuntgouda.nl Voorwoord Kom je ook gezellig bij mij in Het Groenhovenbad

Nadere informatie

1. Vrij zwemmen maandagavond

1. Vrij zwemmen maandagavond Inhoud 1. Vrij zwemmen maandagavond... 2 2. De technische commissie... 3 3. Badkleding, haar en duikbril... 4 4. Vragen en/of opmerkingen... 4 5. Kijkdagen... 4 6. Hoe ziet een les eruit... 4 7. Lestijden...

Nadere informatie

Info boekje voor ouder(s)/verzorger(s) Zwemlesinformatie Zwem ABC

Info boekje voor ouder(s)/verzorger(s) Zwemlesinformatie Zwem ABC Info boekje voor ouder(s)/verzorger(s) Zwemlesinformatie Zwem ABC Westsingel 29 6921 RX Duiven 0316284961 Duiven@Aerofitt.nl www.aerofitt.nl Inhoudsopgave Inleiding Het internationale Zwem ABC Leuke manier

Nadere informatie

ABC-zwemlessen. Dé basis voor een leven lang zwemplezier!

ABC-zwemlessen. Dé basis voor een leven lang zwemplezier! ABC-zwemlessen Dé basis voor een leven lang zwemplezier! ABC-zwemlessen In zwembad Hoornse Vaart kun je je A-, B- en C-zwemdiploma halen. Naast kwaliteit staat plezier voor het kind hierbij voorop. Tijdens

Nadere informatie

INFORMATIE ELEMENTAIR ZWEMONDERWIJS. Het Zwem-ABC

INFORMATIE ELEMENTAIR ZWEMONDERWIJS. Het Zwem-ABC INFORMATIE ELEMENTAIR ZWEMONDERWIJS Het Zwem-ABC TC Elementair, maart 2017 Inhoudsopgave informatieboekje Zeester-Meerval algemeen... 3 Secretariaat elementair zwemonderwijs... 3 Activiteiten van de vereniging...

Nadere informatie

INFORMATIE ELEMENTAIR ZWEMONDERWIJS. Het Zwem-ABC

INFORMATIE ELEMENTAIR ZWEMONDERWIJS. Het Zwem-ABC INFORMATIE ELEMENTAIR ZWEMONDERWIJS Het Zwem-ABC TC Elementair, februari 2016 Inhoudsopgave informatieboekje Zeester-Meerval algemeen... 3 Secretariaat elementair zwemonderwijs... 3 Activiteiten van de

Nadere informatie

Zwemles. nieuws. nieuws Najaar Leerlingvolgsysteem zwemles Meest gestelde vragen De diploma s GROENHOVENBAD

Zwemles. nieuws. nieuws Najaar Leerlingvolgsysteem zwemles Meest gestelde vragen De diploma s GROENHOVENBAD GROENHOVENBAD Zwemles nieuws nieuws Najaar 2016 5 Leerlingvolgsysteem zwemles Meest gestelde vragen De diploma s Tel. Groenhovenbad 0182 694 969 Email info@sportpuntgouda.nl www.sportpuntgouda.nl Voorwoord

Nadere informatie

Nieuwsbrief 30 september 2016

Nieuwsbrief 30 september 2016 Nieuwsbrief 30 september 2016 In dit nummer 1 Kijk lessen 2016 2017 2 Lesmethode 3 Vakantie lessen Tolbrug 4 Vakantie lessen Heeswijk 5 Versneld traject 6 Vakantie turbo 7 Evenementen & vrije dagen seizoen

Nadere informatie

Informatieboek zwemlessen bij de ZPCH. Commissie Diplomazwemmen ZPCH

Informatieboek zwemlessen bij de ZPCH. Commissie Diplomazwemmen ZPCH 2017 Informatieboek zwemlessen bij de ZPCH Commissie Diplomazwemmen ZPCH 1. Leren zwemmen met de superspettersmethode en het behalen van het KNZB-Zwemdiploma. 2. Verder zwemmen met vaardigheid of binnen

Nadere informatie

Onderstaande voorwaarden gelden voor alle zwemlessen, activiteiten en therapie vormen bij Zwemschool Joke.

Onderstaande voorwaarden gelden voor alle zwemlessen, activiteiten en therapie vormen bij Zwemschool Joke. Algemene voorwaarden Zwemschool Joke 01-08-2015. Onderstaande voorwaarden gelden voor alle zwemlessen, activiteiten en therapie vormen bij Zwemschool Joke. 1. Algemeen. a) In deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

Eisen zwemvaardigheidsdiploma 1. Gekleed zwemmen:

Eisen zwemvaardigheidsdiploma 1. Gekleed zwemmen: Eisen zwemvaardigheidsdiploma 1 Te water gaan van de bassinrand of een startblok met sprong naar keuze (helemaal onder water gaan); na het boven water komen aansluitend hiermee 30 seconden blijven drijven;

Nadere informatie

Zwemles. nieuws. nieuws Voorjaar Leerlingvolgsysteem zwemles Meest gestelde vragen De diploma s GROENHOVENBAD

Zwemles. nieuws. nieuws Voorjaar Leerlingvolgsysteem zwemles Meest gestelde vragen De diploma s GROENHOVENBAD GROENHOVENBAD Zwemles nieuws nieuws Voorjaar 2016 4 Leerlingvolgsysteem zwemles Meest gestelde vragen De diploma s Tel. Groenhovenbad 0182 694 969 Email info@sportpuntgouda.nl www.sportpuntgouda.nl Voorwoord

Nadere informatie

Zwemschool. Instituut voor Sportstudies

Zwemschool. Instituut voor Sportstudies Zwemschool Instituut voor Sportstudies Inhoudsopgave Woord vooraf 3 1. Kinderen opleiden voor het Zwem-ABC 4 2. Het voortraject 5 3. Aanleren van de zwemslagen 6 4. Perfectioneren zwemslagen, aanleren

Nadere informatie

Nieuwsbrief Oscargroep

Nieuwsbrief Oscargroep Nieuwsbrief Oscargroep Beste ouders, Teneinde u correct te informeren treft u hierbij de benodigde informatie aan, welke ertoe moet bijdragen u een heldere kijk op het lessen in Otterveurdt te geven. Wij

Nadere informatie

Bezoek regelmatig onze website:

Bezoek regelmatig onze website: 1 Inhoudsopgave 1 Zwemvereniging RZV-Excelsior 3 2 Opzet van het Zwem-ABC 4 2.1 Stap 1 Badje 1 5 2.2 Stap 2 Badje 2 5 2.3 Stap 3 Badje 3 5 2.4 Stap 4 Badje 4 5 2.5 Stap 5 Ik ga voor mijn A diploma zwemmen

Nadere informatie

1. Welkom in zwembad De Waterlelie Aalsmeer 2. Zwemles voor A, B en C diploma 3. Het ABC: de algemene eisen

1. Welkom in zwembad De Waterlelie Aalsmeer 2. Zwemles voor A, B en C diploma 3. Het ABC: de algemene eisen 1. Welkom in zwembad De Waterlelie Aalsmeer Allereerst heten wij u van harte welkom. Wij vinden het fijn dat u gekozen heeft voor ons zwembad en zullen ons uiterste best doen om u en uw kind een plezierige

Nadere informatie

Informatieblad ten behoeve van de ABC-zwemopleiding en Zwemvaardigheid 1,2 en 3

Informatieblad ten behoeve van de ABC-zwemopleiding en Zwemvaardigheid 1,2 en 3 De jaargids bevat praktische informatie voor dit zwemjaar zoals overzichten van namen, adressen, telefoonnummers, vakantierooster, lestijden en geplande activiteiten door het hele zwemjaar heen voor zover

Nadere informatie

c) Stichting ENVOZ wordt door Zwemschool de Vin gezien als brancheorganisatie.

c) Stichting ENVOZ wordt door Zwemschool de Vin gezien als brancheorganisatie. Algemene voorwaarden Zwemschool de Vin 1) Algemeen a) Deze door Zwemschool de Vin en Vin s BV opgestelde algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle bij de Zwemschool de Vin aangesloten zwemlocaties.

Nadere informatie

Tot slot nog enkele praktische tips:

Tot slot nog enkele praktische tips: Beste ouder, Tijdens het schooljaar 2016-2017 zal uw zoon/dochter op regelmatige basis komen zwemmen bij S&R De Meerminnen. Met deze brief willen wij u graag enkele praktische afspraken meegeven en u ook

Nadere informatie

Info Bulletin. juli / augustus Z W E M B A D E N T Y N A A R L O. Subtropisch zwemparadijs Aqualaren. Wilhelminalaan 1, 9471 KN te Zuidlaren

Info Bulletin. juli / augustus Z W E M B A D E N T Y N A A R L O. Subtropisch zwemparadijs Aqualaren. Wilhelminalaan 1, 9471 KN te Zuidlaren Z W E M B A D E N Subtropisch zwemparadijs Aqualaren Wilhelminalaan 1, 9471 KN te Zuidlaren Postbus 86, 9470 AB Zuidlaren Telefoon; 050-4095566 Email algemeen; info @Aqualaren.nl Email zwemles; receptie@aqualaren.nl

Nadere informatie

INFORMATIEBOEKJE. over het LESZWEMMEN

INFORMATIEBOEKJE. over het LESZWEMMEN GOUDSCHE ZWEMCLUB DONK INFORMATIEBOEKJE over het LESZWEMMEN Commissie Elementair Zwemmen (CEZ) November 2013 Voor nog meer informatie zie onze website www.gzcdonk.nl VOORWOORD Met dit boekje informeren

Nadere informatie

Zed en Sop Sticker 1. Zed en Sop sticker 2 Dolfijn. Zed en Sop sticker 3 Springen en duik vormen. Voortraject. Verdragen van spetters

Zed en Sop Sticker 1. Zed en Sop sticker 2 Dolfijn. Zed en Sop sticker 3 Springen en duik vormen. Voortraject. Verdragen van spetters Voortraject Verdragen van spetters Ik kan al een beetje spetters verdragen Springen en klimmen Ik durf van de lage kant te springen en klim er zelf uit Springen met gezicht in het water Ik spring met mijn

Nadere informatie

Zwemles in De Meerkamp

Zwemles in De Meerkamp Zwemles in De Meerkamp Kwaliteit en plezier gaan hand in hand! informatiebrochure voor ouders/verzorgers januari 2015 Inhoudsopgave Welkom!... 3 Waarom kost leren zwemmen tegenwoordig meer tijd?... 3 Wat

Nadere informatie

Tijden Tarieven Vakanties 2015 2016 V.2016-01

Tijden Tarieven Vakanties 2015 2016 V.2016-01 V.2016-01 Tijden Tarieven Vakanties 2015 2016 Perioden Periode Startdatum Einddatum 59 31-08-2015 22-11-2015 60 23-11-2015 21-02-2016 61 22-02-2016 24-04-2016 62 25-04-2016 22-07-2016 Vakanties Vakantie:

Nadere informatie

Informatiemap zwemlessen

Informatiemap zwemlessen Informatiemap zwemlessen Sportcentrum de Lunet Amersfoortsestraatweg 16 1411HD Naarden Telefoon: 035-6940620 Website: www.sportcentrumdelunet.nl Informatie zwemlessen: info.zwemlessen@sportfondsen.nl 2014

Nadere informatie

WELKOM IN DE WATERWERELD

WELKOM IN DE WATERWERELD WELKOM IN DE WATERWERELD ZWEMMEN RECREATIEF ZWEMMEN Zwemmen voor jong & oud! 12.00-13.00 uur* 14.00-15.30 uur (speciaal tarief) 12.00-13.00 uur* Zondag 14.00-16.00 uur Er is voldoende speel- en drijfmateriaal

Nadere informatie

ABC-zwemlessen. Dé basis voor een leven lang zwemplezier!

ABC-zwemlessen. Dé basis voor een leven lang zwemplezier! ABC-zwemlessen Dé basis voor een leven lang zwemplezier! ABC-zwemlessen In zwembad Hoornse Vaart kun je je A-, B- en C-zwemdiploma halen. Naast kwaliteit staat plezier voor het kind hierbij voorop. Tijdens

Nadere informatie

INFORMATIE DOCUMENT KIDS AKTIEF AQUA

INFORMATIE DOCUMENT KIDS AKTIEF AQUA INFORMATIE DOCUMENT KIDS AKTIEF AQUA 2016-2017 D A T U M : 26-8-2016 Inhoudsopgave Blz. Inhoudsopgave 2 Visie 3 Kids Aktief Aqua 4 Visie Kids Aktief Aqua 5 Zwemtraject 6 Zwemtijden 8 Prijzen 9 Zwemdiploma

Nadere informatie

Nieuwsbrief Schoolzwemmen

Nieuwsbrief Schoolzwemmen Nieuwsbrief Schoolzwemmen 2016-2017 23 september 2016 Beste ouders, Teneinde u correct te informeren treft u hierbij de benodigde informatie aan, welke ertoe moet bijdragen u een heldere kijk op de zwemlessen

Nadere informatie

INFORMATIE VOOR OUDERS. De actieve start van een leven lang zwemmen

INFORMATIE VOOR OUDERS. De actieve start van een leven lang zwemmen De actieve start van een leven lang zwemmen 1 Veilig zwemmen is belangrijk voor kinderen. Daar is iedereen het over eens. Toch leven er vaak veel vragen bij ouders over de manier waarop kinderen leren

Nadere informatie

Wij hebben het genoegen u het schoolwerkplan van het schooljaar 2015/2016 aan te bieden.

Wij hebben het genoegen u het schoolwerkplan van het schooljaar 2015/2016 aan te bieden. Wij hebben het genoegen u het schoolwerkplan van het schooljaar 2015/2016 aan te bieden. Doelstellingen van het schoolzwemmen Een zwemles, die voorziet in een stuk herhalen en verbeteren van de zwemslagen

Nadere informatie

Informatieboekje

Informatieboekje Informatieboekje 2013-2014 www.zvberlage.nl Zwemvereniging Berlage geeft zwemles aan kinderen vanaf 4 jaar op zondagmorgen van 9.00 uur tot 10.00 uur in het Floraparkbad voor het zwem-abc Inhoudsopgave

Nadere informatie