BELOFTEVOLLE BELEGGINGSTHEMA S FAVORIETE AANDELEN

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BELOFTEVOLLE BELEGGINGSTHEMA S FAVORIETE AANDELEN"

Transcriptie

1 NIEUWS, TRENDS EN ANALYSES VAN DE FINANCIËLE MARKTEN JAARGANG 3 NR 11 DECEMBER 2012 REDACTIE BEËINDIGD OP 14 DECEMBER 2012 FINANCIËLE MARKTEN TRIOMFEERDEN IN 2012 Aan de zijlijn blijven staan was geen goede keuze LUXESECTOR NIET IN CRISIS Nog een groei met twee cijfers in 2012 BELGIË VERWELKOMT COVERED BONDS Een AAA-alternatief voor Belgische staatsobligaties (AA) BELOFTEVOLLE BELEGGINGSTHEMA S FAVORIETE AANDELEN

2 Marketing Communicatie* Invest News is een publicatie van BNP Paribas Fortis, commerciële benaming van Fortis Bank NV. Fortis Bank NV staat als kredietinstelling naar Belgisch recht onder het prudentieel toezicht van de Nationale Bank van België en de controle inzake beleggers- en consumentenbescherming van de Autoriteit van Financiële Diensten en Markten (FSMA). Fortis Bank NV is ingeschreven als verzekeringsagent onder FSMA nr A en treedt op als tussenpersoon van AG Insurance NV. INHOUD 03. EDITORIAAL Helemaal niet zo horribilis! 04. BELEGGINGSSTRATEGIE 10 winnende beleggingsthema s voor TERUGBLIK / VOORUITZICHTEN Terugkijken op 2012 & blik vooruit op AANDELENMARKTEN De 10 favorieten voor SECTORALE ANALYSE Luxesector: nog steeds aantrekkelijke vooruitzichten 16. OBLIGATIEMARKTEN Covered bonds: beleggen zonder zorgen 18. BELEGGINGSVERZEKERINGEN VAN TAK 23 SMART INVEST BON Fund Selection 3 2 Verantwoordelijke uitgever: Francis Peene (1QB3A), Fortis Bank nv, Warandeberg 3, 1000 Brussel Eindredactie: Dominique Gehu Coördinatie: Geert Mortier, Dries Vanvinckenroye. Werkten mee aan deze uitgave: Lisa Bugat-Castillo, Rudy De Groodt, Carl Jacobs, Philippe Masson, Geert Ruysschaert, Alain Servais, Sandra Vandersmissen, Stefan Van Geyt, Frank Vranken, Kristof Wauters. Concept: een onderdeel van Sanoma Magazines Belgium nv Art Director: Steven Depaemelaere Grafieken: Bloomberg, FactSet, BNP Paribas Fortis Foto s: Corbis *Onderhavig document is een marketing communicatie. Het werd derhalve niet op ge steld in overeenstemming met de voorschriften ter bevordering van de onafhankelijkheid van onderzoek op beleggingsgebied en is niet onder worpen aan een verbod om al vóór de verspreiding van onderzoek op beleggingsgebied te handelen. De informatie vermeld in dit document kan niet beschouwd worden als beleggingsadvies. Voor aanvullende informatie betreffende de risico s die verbonden zijn aan het financieel instrument uiteengezet in onderhavig document, verwijzen wij u naar de Informatiebrochure - Financiële Instrumenten dat ter beschikking is in elk kantoor van BNP Paribas Fortis. Alvorens een beleggingsbeslissing te nemen, wordt de belegger aangeraden na te gaan of de beoogde belegging voor hem geschikt is en dit rekening houdend met zijn beleggingskennis en -ervaring, zijn beleggingsdoelstellingen en zijn financiële situatie. Indien de belegger dit nodig acht, kan hij een specialist in financieel advies van BNP Paribas Fortis raadplegen.

3 Editoriaal Helemaal niet zo horribilis! 2012, een annus horribilis? In elk geval niet voor de belegger die zich ook het voorbije jaar liet leiden door de gouden regel van diversificatie. Ondanks een moeilijke economische context boekte het grootste deel van de activaklassen meer dan behoorlijke rendementen. Dit is voor een stuk te danken aan onze held Super Mario Draghi, verdediger van de eurozone en de euro. Met zijn verbale interventie gaf hij een zeer sterk signaal, waardoor het vertrouwen en de veerkracht op de markten terugkeerden. Europa stond heel 2012 in het middelpunt van de belangstelling. Zo ook op 10 december, toen de Europese Unie de Nobelprijs voor de Vrede in ontvangst mocht nemen. Zoals elk jaar vond de uitreiking plaats in Oslo de hoofdstad van een economie die veel beleggers vaak gebruiken als vluchthaven voor de eurocrisis. Deze eindejaarsperiode is traditioneel het moment om even terug te kijken naar het voorbije jaar en onze blik te werpen op de toekomst. We maken van de gelegenheid ook gebruik om al onze collega s te bedanken die aan uw magazine hebben meegewerkt in We hechten geen geloof aan het aangekondigde einde van wereld en wensen u, beste lezers, een fantastisch 2013 waarin al uw wensen werkelijkheid mogen worden. Veel leesplezier! Stefan Van Geyt, director investment services Uw mening telt We willen u heel graag zo goed mogelijk informeren over de beleggingsopportuniteiten, de financiële markten of het beheer van uw portefeuille. Maar we hechten ook veel belang aan uw opmerkingen en suggesties. Zij bieden ons de mogelijkheid om de inhoud van uw magazine steeds beter af te stemmen op uw verwachtingen. Om uw stem te laten horen, kunt u terecht in onze mailbox: Aarzel niet om ons uw opmerkingen door te sturen. Aanmoedigingen, kritische commentaren en suggesties zijn meer dan welkom. Wenst u daarentegen een vraag te stellen over een onderwerp dat aan bod komt in Invest News? Neem dan zeker contact op met uw private banker. 3 Belangenconflicten Belangenconflicten kunnen bestaan in hoofde van Fortis Bank NV en de met haar verbonden vennootschappen op datum van het opstellen van dit document. In dit verband werden bijzondere gedragsregels en interne procedures uitgewerkt. Deze gedragcodes en de bekendmakingen in verband met mogelijke belangenconflicten in hoofde van Fortis Bank NV en de met haar verbonden vennootschappen zijn beschikbaar op en, wat de BNP Paribas Group betreft, op U kan deze informatie eveneens bekomen via uw contactpersoon. Certificering van de analist De personen die vermeld staan als auteurs van de teksten waar individuele aandelen worden besproken, bevestigen dat: 1. alle opinies die vermeld zijn in deze teksten een nauwkeurige weergave vormen van de persoonlijke opinie van de auteurs over het onderwerp financiële instrumenten en emittenten; en 2. geen enkel deel van hun bezoldiging rechtstreeks of onrechtstreeks verband hield, houdt of zal houden met de specifieke aanbevelingen of opinies die in deze teksten worden gegeven.

4 Beleggingsstrategie 4 10 winnende beleggingsthema s voor Hoe zal het jaar 2013 er voor de beleggers uitzien? Wat zal het verschil maken tussen winst en verlies? In dit artikel schetsen we de grote krijtlijnen die volgens ons het jaar zullen bepalen. We verbinden daar meteen tien beleggingsthema s aan. Gebruik ze als belegger om optimaal in te spelen op de opportuniteiten en uitdagingen van het nieuwe jaar. GEERT RUYSSCHAERT, SENIOR STRATEGIST Wat doen we met die lage intrestvoeten? 2012 was voor de obligatiebelegger een grand cru-jaar. De intrestvoeten bleven maar dalen, waardoor bestaande obligaties (met hogere coupons) fors in waarde stegen. Die meerwaarden zorgden voor uitstekende winsten in de obligatieportefeuille. Vandaag staan de intrestvoeten zeer laag. Hun verdere dalingspotentieel is dus beperkt. En als de intrestvoeten niet meer dalen, dan zullen ook de meerwaarden achterwege blijven. Het rendement voor de belegger beperkt zich in dat geval tot de coupon en die is ondertussen bepaald mager te noemen. Voor de meeste bedrijfs- en staatsobligaties van hoge kwaliteit ligt hij zelfs onder het inflatieniveau. Het waardeverlies dat onze beleggingen ondergaan door de inflatie, wordt dus niet meer gecompenseerd door de intresten die we innen. We dreigen met andere woorden in reële termen geld te verliezen. Hoe kunnen we ons daar tegen wapenen? Het antwoord vindt u in de eerste drie thema s Thema 1: zoeken naar extra rendement in obligatiewereld Er zijn hier en daar nog wel wat hoekjes te vinden in de obligatiemarkt waar de coupons nog behoorlijk zijn. We denken dan in de eerste plaats aan de zogenaamde speculative grade - obligaties, ook wel hoogrentende obligaties genoemd. Het gaat hier om leningen van bedrijven met een wat lagere kredietwaardigheid. Ook hier is het renteverschil ten opzichte van risicoloze leningen het voorbije jaar gedaald, maar de vergoeding is nog steeds correct te noemen. Leg wel niet al uw eieren in dezelfde mand. Een hogere coupon impliceert immers ook een hoger risico. Spreiden is de boodschap. Ook obligaties van groeilanden bieden nog voldoende hoge intrestvoeten. De in dollar uitgegeven staatsleningen van deze landen waren vorig jaar de sterren aan het beleggersfirmament. Zij zijn stilaan duur aan het worden. Wie geduld heeft en de wispelturigheid van wisselkoersen aanvaardt, zal in 2013 wellicht meer waar voor zijn geld vinden in de obligaties uitgegeven in de lokale munt van deze groeilanden. Toch zit het meeste potentieel volgens ons niet in staatsleningen, maar in de obligaties van bedrijven uit de groeilanden. Deze in dollar uitgegeven obligaties hebben een coupon die ver boven die van gelijkaardige bedrijven in het Westen ligt. Binnen de obligaties met een hoge kredietwaardigheid zijn de opportuniteiten schaars geworden. Een uitzondering vormen de leningen van bedrijven die gevestigd zijn in de Europese probleemlanden.

5 Thema 2: stabiele dividendaandelen als bron van inkomsten Ook aandelen hebben coupons. We hebben het dan over dividenden. Ze variëren meer dan de coupons van obligaties en zijn ook veel minder zeker. Bovendien schommelt een aandeel veel sterker in waarde dan een obligatie. Tegen de huidige koersen bieden de dividenden van heel wat aandelen niettemin aantrekkelijke rendementen. Als die dividenden gevoed worden door stabiele inkomstenstromen, dan vormen ze een aantrekkelijke bron van jaarlijks terugkerende inkomsten voor al wie de volatiliteit (schommelingen) van aandelen aanvaardt. Thema 3: de charme van hedge funds en gestructureerde producten Door de lage intrestvoeten zijn beleggers vaak geneigd obligaties met een langere looptijd te kopen. Die bieden immers meer opbrengst dan de kortere looptijden. Ons advies: niet doen. Als de intrestvoeten stijgen, dan gaan langlopende obligaties veel meer waarde verliezen dan kortlopende. De iets hogere coupon kan dat onmogelijk compenseren. Beter lijkt ons de gemiddelde looptijd van uw obligaties eerder laag te houden. Maar hoe haalt u dan nog wat opbrengst? Cash brengt nauwelijks iets op. Hedge funds en gestructureerde producten met een korte looptijd kunnen hier een antwoord vormen. Ze maken gebruik van financiële instrumenten waar je als particulier weinig of geen beroep op kan doen. Ga voor hedge funds met een lage volatiliteit en defensieve beleggingsstrategie. Bij gestructureerde producten verdienen korte looptijden en een goede verhouding tussen opbrengst en risico de voorkeur. Flabbergasted! John Boehner, Republikeins voorzitter van het Huis van Afgevaardigden De wegebbende vrees voor een nieuwe systeemcrisis Niemand zit te wachten op een herhaling van de financiële crisis van De kans hierop is ook kleiner geworden. We worstelen wel nog steeds met de gevolgen: ondermaatse groeicijfers, een herstellende banksector en veel te veel overheidsschulden. Maar er is ook goed nieuws: we hebben deze problemen de voorbije tijd leren managen. Zo verfijnde Europa dit jaar het instrumentarium waarmee het acute angstaanvallen van de markt kan bedwingen. De Europese hulpfondsen, de interventiepolitiek van de Europese Centrale Bank en de plannen rond een Europese bankenunie hebben het vertrouwen in de toekomst van de eurozone versterkt. Daarmee is een belangrijke bron van onrust weggenomen. Er zijn natuurlijk nog andere potentiële spelbedervers. De vrees voor een te harde afkoeling van de Chinese economie bijvoorbeeld. Maar de laatste statistieken geven ons voldoende reden om die te relativeren. En dan zijn er nog de Amerikaanse begrotingsperikelen. De markten maken zich behoorlijk zorgen over eerder gemaakte afspraken, die een veel te harde sanering van de overheidsfinanciën voorstaan. Ze zouden Amerika De Republikeinen stonden met hun mond vol tanden toen Barack Obama hun vroeg een eigen plan voor te stellen om de budgettaire uitgaven te beperken. Ze slaagden er niet in een concrete invulling te geven aan de budgettaire besparingen die ze eisen. wel eens in een nieuwe recessie kunnen storten. Ze afzwakken is dus de boodschap. Daarvoor heb je een akkoord nodig tussen Republikeinen en Democraten. Dat is geen evidentie. Maar toch geloven we dat Amerika op een of andere manier een mouw zal passen aan dit probleem. Zo zal de reële impact van deze fiscal cliff (het koosnaampje van de hierboven vermelde maatregelen) wellicht beperkt blijven. Zowel in Europa als in de VS en China verzwakten de voorbije tijd dus de factoren die een nieuwe grote crisis kunnen uitlokken. Vooral Europa moet hiervan profiteren. Hier waren de risico s tot nu toe het grootst. De afnemende kans op een systeemcrisis zal ons ook inspireren om andere keuzes te maken binnen bepaalde beleggingscategorieën. Wat betekent dit voor u als belegger? 5

6 Beleggingsstrategie Thema 4: de hobbelige weg naar een sterker Europa Om de euro een toekomst te geven, hebben we meer Europa nodig. Daar is iedereen zich van bewust. Maar de politieke moed om de juiste stappen te zetten, ontbreekt soms. Niettemin heeft Europa in 2012 een belangrijke kaap genomen. De richting is nu duidelijk. Dat kan een stuk van het vertrouwen in de eurozone terugbrengen. Hierdoor verdwijnt de angst en met de angst ook de alom aanwezige risicoaversie. Dat moet risicovolle beleggingen in de kaart spelen. Daarbij denken we in de eerste plaats aan aandelen. En binnen die aandelen aan Europese aandelen. Zij hebben het hardst onder de twijfels over de toekomst van de euro geleden. Zij kunnen nu een stuk van het verloren terrein inhalen. Thema 5: de comeback van waardeaandelen De voorbije jaren stalen vooral aandelen van bedrijven met mooie groeivooruitzichten de show. Andere aandelen lieten beleggers omwille van hun risicovolle karakter volledig links liggen. Dit leidde vaak tot abnormaal lage waarderingen. Nu de algemene risicoaversie wat wegebt, kunnen precies deze waardeaandelen een mooie comeback maken. Evolutie van de segmentatie van de wereldwijde consumptie tussen 2008 en 2015 (schatting) Een wereld met twee snelheden Ook in 2013 zal het contrast groot blijven tussen groeilanden en ontwikkelde landen. In eerstgenoemde zet de urbanisatie zich verder. In de nieuwe megasteden liggen de lonen beduidend hoger dan in het omliggende platteland. Hier staat dan ook de wieg van een nieuwe middenklasse, met een snel stijgende koopkracht en almaar complexere behoeften. In het Westen staat de levensstandaard onder druk. Besparingen wegen op de economische groei. De werkloosheid is hoog. Mensen dienen de tering naar de nering te zetten. Structurele wijzigingen in het bestedingspatroon dringen zich op. 12% 21% 9% 26% 32% % 6% 16% Europa VS Groeilanden Japan Andere ontwikkelde landen Ook de westerse bedrijven zijn voorzichtig. Zij hebben hun schuldgraad afgebouwd en houden opvallend veel cash aan. Wat zullen zij daarmee doen wanneer het vertrouwen terugkomt? Wie zal het meest van de nieuwe investeringen profiteren? 41% 26% Bron: Crédit Suisse

7 Thema 6: inspelen op herneming investeringscyclus De afnemende kans op een nieuwe systeemcrisis kan ook bij ondernemers een stuk vertrouwen doen terugkeren. Wat zullen zij in dat geval doen met de cash die zij als buffer in hun bedrijf aanhouden? Een stuk zal wellicht naar nieuwe investeringen gaan. Gezien de hoge arbeidskost zal een deel geïnvesteerd worden in productiviteitsverhogende machines, technieken en organisatievormen. Technologiegroepen en bedrijven actief op het vlak van automatisering zullen daar hun voordeel mee doen. In de VS kan de investeringsgolf door de revolutionaire ontwikkelingen in de olie- en gasproductie een heel specifiek karakter krijgen. Nieuwe technieken laten toe nooit eerder aangeboorde olie- en gasvelden tot ontwikkeling te brengen. De toevloed aan olie en gas zorgt ervoor dat de energiefactuur voor Amerikaanse industriële groepen steeds gunstiger afsteekt ten opzichte van gelijkaardige bedrijven op andere plaatsen in de wereld. Voor zware energieverbruikers zoals chemiebedrijven is dat zeker een voordeel. Maar om de mogelijkheden van deze nieuwe energiebronnen ten volle te benutten, zijn er nog heel wat infrastructuurwerken nodig. Groepen actief in dit domein hebben goede perspectieven. De omwenteling in de olie- en gasproductie kan industrieel Amerika terug op de wereldkaart zetten. Eigenlijk is dit voor de hele Amerikaanse economie een structureel voordeel. Thema 7: energie-efficiëntie Ziet de VS zijn energiefactuur gunstig evolueren, in de rest van de wereld ligt dat even anders. De stijgende welvaart en toenemende mobiliteit doen het energieverbruik structureel toenemen. Een belangrijk deel van die energie komt uit fossiele brandstoffen. Olie speelt hierin nog steeds een cruciale rol. Door de aanhoudende onrust in het Midden-Oosten zal de olieprijs goed ondersteund blijven. Voeg daar de problematiek aan toe van de opwarmende aarde en het is duidelijk: zuinig en efficiënt omspringen met energie wordt een must. Dit geldt zowel voor particulieren als bedrijven. Wij raden de belegger aan voldoende aanwezig te zijn in bedrijven die hier oplossingen aanreiken. Thema 8: succesvolle prijsbrekers Het Westen staat op dieet. Door de besparingen en stijgende belastingen hebben vele mensen minder geld om uit te geven. Dit kan wijzigingen in het bestedingspatroon teweegbrengen. Als belegger loont het de moeite te onderzoeken welke bedrijven hier succesvol op inspelen. Vaak associëren we prijsbrekers met distributieketens. Maar eigenlijk treffen we ze in alle domeinen van de consumentenmarkt aan. Denk maar aan low cost -vliegtuigmaatschappijen, telecomgroepen en aanbieders van financiële diensten. Prijs (in USD) van natuurlijk gas voor staalproducenten per land (augustus 2012) Evolutie (in USD) tijdens de laatste twee jaar van de koers van Wal-Mart, Amerikaanse low cost - verdeler VS Groot-Brittanië CHINA JAPAN Bron: Empirical Research Partners, Census Bureau, J,P, Morgan Asset management Bron: Bloomberg 7

8 Beleggingsstrategie Thema 9: de voortschrijdende urbanisatie in de groeilanden Urbanisatie en ontwikkeling gaan hand in hand. In vele groeilanden leeft nog meer dan de helft van de bevolking op het platteland. Maar dat verandert. Verwacht wordt dat de komende vijf jaar zo n 350 miljoen mensen richting steden zullen trekken. De behoeften wat betreft woningen, wegen, transportinfrastructuur en sanitaire voorzieningen zijn immens. Vooral de watervoorziening is een vaak onderschat probleem. De kosten hiervoor vormen een aanzienlijk deel van de globale infrastructuurfactuur. Bedrijven actief op dit domein hebben uitstekende langetermijnvooruitzichten. Thema 10: de geboorte van een nieuwe middenklasse Staat de middenklasse in het Westen onder druk, in de groeilanden zien we net het omgekeerde. We hebben het dan over mensen die duidelijk meer verdienen dan wat nodig is om in de meest elementaire behoeften te voorzien. Jaarlijks neemt deze groep toe met grofweg 100 miljoen. Niet alleen het aantal stijgt, ook de lonen zitten in de lift. Het bestedingspatroon van deze middenklasse wordt hierdoor steeds complexer. En dan hebben we het lang niet alleen over de hang naar de westerse luxeartikelen. Ook wat betreft financiële dienstverlening, toerisme en gezondheidszorg zie je een forse groei. Deze diversificatie van behoeften creëert heel wat beleggingsopportuniteiten. Die kunnen we zowel via bedrijven van ginder als van hier bespelen. Markante feiten op het vlak van de portefeuilles in discretionair beheer Periode van half november tot half december 8 Aandelen weer in de gratie De afgelopen maand presteerden aandelen duidelijk beter dan voordien. De beurzen waarop de portefeuilles belegd zijn, vertonen stijgingen van om en bij de 4%, en zelfs meer. Obligaties nog steeds in de winning mood Ook al is ze minder spectaculair, de obligatiemarkten blijven stijgen. Steeds meer strategen en beleggers vragen zich af wanneer het bijzonder fraaie en lange parcours voor de obligaties ten einde loopt. Het is moeilijk om op die vraag een precies antwoord te geven. Wel staat vast dat de strategie de portefeuilles op een serene en niet overhaaste manier voorbereidt op het einde van de daling van de rentes van de meest kwaliteitsvolle obligaties. Het eerste thema dat onze strateeg bespreekt, vormt ongetwijfeld de leidraad om die onafwendbare trendommekeer in gang te zetten. Philippe Masson, head of discretionary communication Een verrichtingsactiviteit getint door optimisme De verrichtingen die recent gebeurden, gaan in de richting van een bijkomende versterking van het gedeelte Aandelen van de portefeuilles. Belangrijkste motivatie voor deze benadering is enerzijds de afname van het risico met betrekking tot de euro. Anderzijds spelen ook bemoedigende groeicijfers in China een rol. Een groter vertrouwen in Europa rechtvaardigt de (meer) duurzame overweging van Europese aandelen in de portefeuilles die in deze activacategorie beleggen. Er kan dus minder toevlucht worden genomen tot indexgebonden fondsen of trackers. Dit speelt in het voordeel van doelgerichte individuele aandelen of actief beheerde fondsen. Hun doelstelling is om op termijn de referentieindex te overtreffen. Onze strateeg kaart in zijn tiende beleggingsthema de opkomst aan van een nieuwe middenklasse in de groeilanden, vooral in China. Chinese aandelen bleven de afgelopen twee jaar erg achter. Het is stilaan tijd om er interesse in te tonen.

9 ECONOMIE (Bron: Bloomberg Consensus en BNP Paribas Fortis) BBP GROEI (in %) Eurozone 2,0 1,4-0,4 0,0 Verenigd Koninkrijk 1,8 0,9-0,1 1,1 Verenigde Staten 2,4 1,8 2,2 2,0 Japan 4,5-0,6 1,7 0,7 Brazilië 7,6 2,8 1,5 3,8 Rusland 4,3 4,3 3,6 3,5 India 8,9 7,5 5,3 5,8 China 10,4 9,3 7,7 8,1 INFLATIE (in %) Eurozone 1,6 2,7 2,5 1,9 Verenigd Koninkrijk 3,3 4,5 2,8 2,5 Verenigde Staten 1,6 3,2 2,1 2,0 Japan -0,7-0,3 0,0 0,0 Brazilië 5,0 6,6 5,4 5,5 Rusland 6,9 8,5 5,2 6,6 India 12,1 8,9 7,6 8,5 China 3,3 5,4 2,7 3,1 RENTE AANDELEN (Bron: BNP Paribas Fortis, Bloomberg Consensus) RENTEVOORUITZICHTEN (in %) RICHTTARIEF m 12m Eurozone 0,75 0,75 0,75 Verenigd Koninkrijk 0,50 0,50 0,50 Verenigde Staten 0,25 0,25 0,25 Japan 0,10 0,10 0,10 RENTE OP 10 JAAR m 12m Eurozone 1,36 1,60 2,05 Verenigd Koninkrijk 1,87 1,95 2,35 Verenigde Staten 1,70 1,75 2,20 Japan 0,74 0,80 1,00 MUNTEN (Bron: BNP Paribas Fortis) MUNTVOORUITZICHTEN MUNTEN m 12m USD 1,31 1,30 1,30 GBP 0,81 0,79 0,76 JPY (Bron: Bloomberg) BEURZEN VERLOOP (in %) op 1 maand sinds over 2011 Europa - Euro Stoxx 50 6,3 13,5-16,5 Europe - Euro Stoxx 600 6,1 15,1-17,2 België - Bel20 5,0 17,9-19,7 Nederland - AEX 4,1 10,2-12,0 Frankrijk - CAC40 7,1 15,2-17,4 Duitsland - DAX 7,0 28,8-13,1 Verenigd Kon. - FTSE 100 3,5 6,3-5,6 Zwitserland - SMI 3,4 16,3-7,8 Verenigde Staten - S&P500 4,5 12,6 0,0 Japan - Nikkei ,4 15,2-17,3 Brazilië - Bovespa 5,8 4,9-17,3 Rusland - Micex 6,8 4,5-15,2 India - Sensex 3,5 25,0-23,0 China - Shangai Composite 4,6-2,2-21,7 GRONDSTOFFEN (Bron: Bloomberg Consensus) VOORUITZICHTEN SECTOREN VERLOOP (in %) m 12m Olie (Brent) Goud Evolutie van Europese aandelen (STOXX Europe 600-index) tijdens de laatste 3 jaar (Bron: Bloomberg) (EURO STOXX 600) op 1 maand sinds over 2011 Automobiel 13,1 33,7-24,1 Banken 5,1 21,9-32,3 Grondstoffen 7,1 2,3-29,5 Chemie 8,5 30,3-8,5 Bouw & materialen 7,5 12,0-20,0 Financiële diensten 5,0 18,1-21,5 Voeding & dranken 1,9 20,1 5,4 Farmacie 3,0 13,1 11,9 Industrie 5,1 21,5-16,2 Verzekeringen 5,3 31,9-13,2 Media 4,1 16,5-10,3 Olie & gas 0,3-4,0 1,3 Gezondheid en gezin 4,1 22,1 0,7 Detailhandel 2,6 8,0-7,3 Technologie 8,5 21,3-12,5 Telecom 1,1-8,8-5,6 Reizen & ontspanning 4,2 29,3-15,5 Sociale dienstverlening 1,4-1,4-14,9 9

10 Terugblik / Vooruitzichten AAN DE ZIJLIJN TOEKIJKEN KAN ZIJN TOL EISEN Overzicht van 2012 Blik vooruit op 2013 Afzonderlijk beleggen in aandelen, obligaties, liquiditeiten en alternatieve beleggingen is een optie. Beter is er een globale portefeuillebenadering op na te houden. Zo kunt u uw persoonlijke doelstellingen op lange termijn verwezenlijken, zonder daarbij opportuniteiten op korte termijn uit het oog te verliezen. We vragen de mening van Frank Vranken, hoofd beleggingsstrategie bij BNP Paribas Fortis Private Banking. FRANK VRANKEN, CHIEF INVESTMENT ADVISOR, & CARL JACOBS, PRIVATE BANKING INVESTMENTS 10 Carl Jacobs. Hoe zag het macro-economische plaatje eruit in 2012? Frank Vranken was een jaar van grote onzekerheid wat betreft de economische groei. Dat geldt zowel voor de opkomende als de westerse economieën. China werd zeker als een gevaar gezien door de vrees voor een brutale vertraging van zijn economie. Ook de Recht naar de afgrond? De fiscal cliff verwijst naar samenvallende lastenverhogingen en een reeks van bezuinigingen. Die zouden automatisch van kracht worden op 31 december 2012 om middernacht als er geen politiek compromis wordt gevonden. Deze maatregelen zouden de economie een zware klap kunnen geven door een dalende vraag, waardoor de Verenigde Staten in de recessie dreigen te belanden. andere groeilanden zouden daaronder hebben geleden als het zover was gekomen. Dat gebeurde evenwel niet. De laatste maand werd duidelijk dat de Chinese groei stabiliseert en zelfs licht lijkt op te veren. Europa werd getroffen door de economische crisis, zij het in mindere mate. De economie in de eurozone zou krimpen, maar minder dan verwacht. Ondertussen zijn er enkele bemoedigende signalen dat het ergste voorbij is, maar groei zit er misschien nog niet in. In de VS is de situatie een stuk beter sinds het begin van het jaar. Toch heerst er reeds enige tijd onzekerheid over wat 2013 kan brengen, omwille van de fameuze begrotingsafgrond (fiscal cliff). Hoe presteerden de verschillende activaklassen in 2012? Ondanks de zeer onzekere context waren de opbrengsten uit de meeste activaklassen toch een stuk beter dan verwacht, als we ze uitdrukken in euro. Aandelen

11 De mogelijkheden van de defensieve belegger in zijn natuurlijke habitat lijken uitgeput. Hij zal elders op zoek moeten gaan naar rendement in leverden een dikke 10 procent op. De obligatiemarkten maakten ook een goede beurt. Ze behaalden winsten van meer dan 6%, naargelang de onderliggende kwaliteit. Obligaties uit groeilanden in sterke munten waren de kampioen, met opbrengsten van meer dan 15%, omgezet naar euro. Wat was de meest lonende beleggingsstrategie? Zonder twijfel diversificatie. Zowel voor de defensieve als dynamische beleggers was het zaak om zeer ruim te spreiden over de activaklassen. Daarnaast was ook een geografische spreiding van belang. De belegger die aan de zijlijn bleef staan, heeft aan koopkracht verloren. Wat brengt de macro-economie ons in 2013? Het scenario waarbij de wereldwijde groei lichtjes aantrekt, is volgens ons het meest waarschijnlijke. We geloven dat er in Amerika een eerbaar compromis uit de bus zal komen in verband met de begrotingsafgrond. In dat geval zal de groei daar wellicht verder aantrekken, ook al zal er onvermijdelijk een fiscale impact zijn. In Europa zouden we het iets beter moeten doen in De Europese Centrale Bank zal garant blijven staan voor het voortbestaan van de eurozone. Ondertussen herneemt de groei in de ontwikkelingslanden. Maar dit alles betekent niet dat we teruggaan naar sterke groei. Daarvoor moeten we waarschijnlijk wachten tot Hoe gaat de defensieve en dynamische belegger daar best mee om? Kwaliteitsobligaties vertonen een asymmetrisch patroon. Dit betekent dat hun rente eerder zou kunnen stijgen dan dalen. De verklaring hiervoor is dat de rentecurve voor bijvoorbeeld staatsobligaties al bijna volledig onder de huidige inflatieniveaus ligt. Ook in absolute termen geven staatsobligaties weinig rendement. Hetzelfde geldt voor kwalitatief sterke bedrijfsobligaties. Onze strategie bestaat er bijgevolg in om opnieuw doorheen alle activaklassen op zoek te gaan naar rendement. Dat kunnen aandelen zijn en specifieke obligaties, maar ook hedge funds en zelfs gestructureerde producten. Die zoektocht naar rendement is vooral van toepassing voor defensieve beleggers. De mogelijkheden in hun natuurlijke habitat lijken uitgeput. Zij moeten dus wel op zoek naar andere mogelijkheden. Dat is toch anders voor de dynamische belegger. Die gaat eerder op zoek naar meerwaarden en stijgende koersen. Omdat aandelen een zeer hoge risicopremie bieden, lijkt het ons opportuun om hierin te beleggen. We mikken daarbij op een afname van de risicopremie, die in feite stijgende koersen inhoudt. Die vaststelling is belangrijk, want aandelenkoersen kunnen zelfs zonder enige economische groeiversnelling toch stijgen. Als hier nog eens wat extra groei bovenop zou komen, is het potentieel nog groter. Die afname van de risicopremie zien wij eerder in Europa dan op andere plaatsen. Nochtans denken we dat de groeilanden opnieuw opportuniteiten bieden voor de actieve belegger. Chinese aandelen lijken erg goedkoop. Een aantrekkende economie met dito winstcijfers zou bovendien wel eens voor vuurwerk kunnen zorgen op die beurs. Zijn er interessante beleggingsthema s voor 2013? Het verschil tussen de groeilanden en de westerse economieën gaat aanhouden. Daarmee bedoelen we uiteraard vooreerst dat de consument uit de groeilanden veel meer potentieel biedt dan elders. Bovendien blijft de urbanisatie in deze groeilanden een stimulerende factor. Consumenten die te lijden hebben onder de zwakke economische groei gaan in de ontwikkelde economieën vooral zoeken naar koopjes. Discounters en bedrijven die prijsleider zijn en vooral goedkoop goederen en diensten kunnen aanbieden, zullen hier de winnaars zijn. De 10 beleggingsthema s die in 2013 onze voorkeur zullen wegdragen? U leest er alles over in het artikel over onze beleggingsstrategie vanaf pagina 4. 11

12 Aandelenmarkten EUROPESE AANDELEN Grote kanshebbers in 2013! en waardecreatie vindt u hieronder een tiental Europese aandelen om het nieuwe jaar goed in te zetten. 12 Superlage obligatierentes en de verwachting dat de eurovrees verder zal wegebben, drijven beleggers meer en meer richting aandelen. Het gaat dan vooral over Europese aandelen. We selecteerden een aantal onder hen waarmee u het nieuwe jaar kunt inzetten tijdens uw zoektocht naar voldoende rendement en waardecreatie via hogere koersen. SANDRA VANDERSMISSEN & RUDY DE GROODT, SENIOR EQUITY SPECIALISTS Ideale voedingsbodem voor Europese aandelen Aandelen uit Europa zijn door de crisis binnen de eurozone niet duur. Bovendien leveren tal van waarden een duurzaam dividendrendement op, dat een veelvoud is van de couponrente bij obligaties. Ook zijn een aantal bedrijven bezig met een herstructurering van hun balans en/of opkuis van niet-kernactiviteiten. Dit biedt mogelijk uitzicht op een extra dividend. Een bijkomende positieve factor voor Europese aandelen is de verder dalende marktvrees voor het uiteenspatten van de eurozone. Een trend die we in 2013 verder zien aanhouden, nu heel wat grote beleggers positiever worden tegenover Europa. Vergeten we tenslotte ook niet dat heel wat Europese bedrijven door een goede geografische spreiding van de activiteiten kunnen meegenieten van de sterkere groei elders, vooral dan in de groeilanden. Op onze zoektocht naar duurzaam extra rendement DSM (koersdoel 56 EUR): re-rating aan de gang De Nederlandse chemiereus maakte de afgelopen jaren een grondige transformatie door richting Nutrition. Hierdoor is deze sterk winstgevende divisie al goed voor bijna 3/4 van de operationele groepswinst. Dankzij groei van bestaande en integratie van recent overgenomen activiteiten, verwachten we een toename met ongeveer 20% van de bedrijfskasstroom in Ondanks de recente koersstijging komt de waardering nog steeds niet overeen met die van een quasi-nutrition speler. Kopen dus. ROCHE (koersdoel 201 CHF): defensieve groeiwaarde De farmaceutische sector blijft de defensieve sector van onze voorkeur. Hierbinnen is Roche een van de snelste groeiers. Dit dankzij de hernieuwing van de Herceptinfranchise (20% van de operationele winst). Ondertussen werkt Roche aan het verzekeren van de groei van de twee andere kankerfranchises na patenverval. Ook staat Roche minder bloot aan prijsdruk dan de gemiddelde farmaceut. De groep is geografisch sterk gediversifieerd. De balans is sterk en het dividend groeit jaarlijks. TOTAL (koersdoel 44,3 EUR): nieuwe groeiperspectieven Total mag dan geen nieuwe naam zijn in beleggingsportefeuilles, toch is deze Franse oliegigant een favoriete waarde. Deze keuze is in lijn met onze positieve visie voor de olieprijs. Dankzij het nieuwe agressievere exploratiebeleid zal de productie met gemiddeld 3% per jaar stijgen tot 2015, een degelijke prestatie in vergelijking met het sectorgemiddelde. Verhoogde investeringen worden deels gefinancierd met de verkoop van niet-strategische activa. Ook in de raffinage- en petrochemieactiviteiten loopt een drastisch kostenbesparings- en herpositioneringsprogramma. Total beschikt ten slotte over een aantrekkelijke waardering en een hoog en veilig dividendrendement.

13 BELGACOM (koersdoel 27 EUR): topdividendrendement Binnen de Europese telecomsector blijft Belgacom een van de meest interessante aandelen dankzij een sterk netwerk en ijzersterke balans. In tegenstelling tot vele concurrenten (oude staatsmonopolies) handhaaft het bedrijf niet alleen haar dividend, maar kondigde ze recent zelfs nog een dividendverhoging aan. Het voordeel van een sterke balans zonder de druk van ratingbureaus. Het aandeel heeft een goedkope waardering en biedt aan de huidige koersen een zeer hoog en duurzaam dividendrendement van ongeveer 10%. Een mooi alternatief voor obligatiebeleggers op zoek naar toprendement. WOLTERS KLUWER (koersdoel 19 EUR): cashflowmachine Binnen de professionele uitgevers blijft deze Nederlandse groep onze voorkeur genieten. Ondanks een verzwakking van de activiteiten in Europa door de crisis, blijft Noord-Amerika sterk presteren. Het management handhaaft daarom zijn financiële doelstellingen voor 2012 met een aanhoudend sterke cashflowgeneratie. We vinden de waardering aantrekkelijk. Daarnaast zijn er ook kostenbesparingen, een verdere organische omzetgroei (+1%) en de migratie van print naar digitaal, met hogere marges tot gevolg. Bovendien biedt het aandeel een dividendrendement van bijna 5%. ALSTOM (koersdoel 36 EUR): euro -risicopremie te hoog 2013 kondigt zich onzeker aan. Als laatcyclische waarde geniet Alstom van meer zichtbaarheid voor de komende twaalf maanden. Het orderboek is goed voor twee jaar omzet. Dankzij de blootstelling aan groeimarkten en de transportdivisie blijft het aandikken. Deze laatste is goed voor een derde van de activiteiten en lijkt weinig last te hebben van de bezuinigingsmaatregelen. Voor de energiedivisie kijken we in de mature markten vooral uit naar orders voor gascentrales in de VS. De vooruitzichten van het management blijven voorzichtig en de cashflowgeneratie trekt opnieuw aan. De waarderingskorting van 20% tegenover sectorgenoten lijkt ons nog te groot. ADIDAS (koersdoel 79 EUR): wereldmarktaandeel blijft groeien Adidas is na Nike de tweede grootste producent van sportartikelen ter wereld. Het is wel marktleider in Europa en vooral in China plus Rusland. Samen met de VS, vormen deze twee landen s werelds grootste sportmarkten. Enkel in de VS is Nike groter, maar Adidas is er begonnen aan een inhaalbeweging. Het productmomentum is sterk, zowel op gebied van technologie als mode-aspecten. Dochter Reebok blijft een herstructureringsverhaal. Een groter dan verwacht succes van de golfdivisie compenseert evenwel meer dan voldoende de huidige mindere prestatie. Groeilanden maken 50% van de groepsomzet uit. De vooruitzichten blijven sterk met tweecijferige winstgroei. AGEAS (koersdoel 28 EUR): (bijna) alles onder controle Met de Fortis-erfenis grotendeels onder controle, kan Ageas zich meer focussen op de winstgevendheid van verzekeringen, de kernbusiness. Al een aantal kwartalen op rij lukt dit aardig. Ambitieuze langetermijndoelstellingen versterken deze trend. We vinden Ageas koopwaardig op basis van meerdere argumenten. Vooreerst door de aantrekkelijke waardering en een sterke solvabiliteit. Daarnaast weegt de Fortis-erfenis minder zwaar en is de blootstelling aan de PIIGS-landen beperkt (2,1 miljard EUR). Ten slotte is er nog groeipotentieel in Azië en de verdere focus op de aandeelhouderswaarde. Grootste risico blijft de potentiële negatieve impact van onzekere schadeclaims. Een herwaardering van de resterende niet-commerciële activa compenseert mogelijk dit risico. RIO TINTO (koersdoel GBp): mikken op Chinees herstel via beste leerling van de klas Sinds eind 2010 presteert de mijnbouwsector onder het beursgemiddelde, uit vrees voor een uiteindelijke bevestiging van de groeivertraging in China. We denken dat de Chinese groeivertraging uitbodemt in het vierde kwartaal van De prijs van vooral ijzererts lijkt in de zomer een dal te hebben bereikt en kon recent herstellen. De koperprijs daarentegen blijft goed standhouden. Rio Tinto is in beide actief. Een specifieke troef van Rio Tinto is ook dat de ontginnings- en kapitaalkosten onder het sectorgemiddelde liggen. De balans is sterk en de waardering vertoont een korting tegenover het sectorgemiddelde. BOSKALIS (koersdoel 38 EUR): veel meer dan baggeren Baggeraar en maritiem dienstverlener Boskalis verhoogde recent niet alleen de winstprognose voor 2012, maar wil ook zeetransporteur Dockwise overnemen. Met Dockwise erbij stijgt de groepsomzet op jaarbasis met ongeveer 16%. De operationele kasstroom neemt nog sterker toe met ongeveer 36%. Het aandeel is koopwaardig op basis van het herstel binnen baggeren, de sterke winstimpact van Dockwise vanaf 2013 en de aantrekkelijke waardering. Grootste risico op korte termijn is een aandelenuitgifte van ongeveer 10% voor de financiering van deze overname. Dit zal evenwel eerder beperkt en tijdelijk zijn. 13

14 Sectorale analyse VOORUITZICHTEN NOG ALTIJD AANTREKKELIJK 14 In 2012 presteerde de luxesector in Europa meer dan 30% beter dan de MSCI Europe-index. Het beursherstel is vooral merkbaar sinds eind september, dankzij een stroom goed nieuws van de bedrijven. Ook de betere vooruitzichten voor de Chinese economie, de echte groeimotor van de sector, is er niet vreemd aan. LISA BUGAT-CASTILLO, EQUITY ANALYST, & SANDRA VANDERSMISSEN, SENIOR EQUITY SPECIALIST Vertraging bevestigd De kwartaalpublicaties bevestigden de vertraging van de omzetgroei tot +8% (tegenover +14% in het eerste halfjaar). Toch blijft dit hoog in een moeilijke economische context (2 tot 3 keer de groei van het wereldwijde bbp). Die vertraging is merkbaar in alle landen, maar het meest in Azië. De economische onzekerheid en de politieke overgang in China waren erg nadelig voor de markt van de relatiegeschenken aan ambtenaren. De verwezenlijkte omzet in China houdt evenwel geen rekening met de toenemende consumptie van luxeproducten door de Chinezen in Europa. Zij willen profiteren van de veel lagere prijzen. In China liggen de prijzen van de luxeartikelen immers 40 tot 50% hoger door de importtaksen. Ondanks de vertraging van de omzetgroei zijn de marges over het algemeen hoger dan verwacht. Dit heeft te maken met het positieve wisselkoerseffect (sterke dollar en yen tegenover euro), de prijseffecten en de lage grondstofkosten. Belangrijkste factoren voor succes De belangrijkste factoren voor succes werden in 2012 bevestigd. Zo is de nood aan een eigen net van winkels fundamenteel: los van de controle op het merkimago kunnen op deze manier hogere marges worden verwezenlijkt. De waargenomen trends zijn dus een grotere selectiviteit in derde-distributeurs en de openingen en/of uitbreidingen van eigen winkels. In de huidige periode van onzekerheid lijken sommige productcategorieën overigens defensiever, zoals lederwaren en accessoires. De consument bevestigde trouwens op zoek te zijn naar exclusiviteit wat betreft merken, met een outperformance van de zeer dure merken (Hermès) of meer gesofistikeerde merken (Prada, Bottega Veneta). Tot slot wordt de pricing power gehandhaafd. Getuige daarvan is de prijsstijging van 8% door Louis Vuitton in Europa in oktober.

15 Frankrijk is het land dat het meeste luxe produceert in heel de wereld, maar van alle ontwikkelde landen is het ook het land dat er het minst van houdt. Jean-Noël Kapferer, Europese merkenspecialist en wereldautoriteit in zijn vakgebied Aantrekkelijke vooruitzichten en fundamentals De commentaar van de verschillende bedrijven blijft positief voor het einde van het jaar, met een belangrijk seizoengebonden effect tijdens de eindejaarsperiode (ongeveer 50% van de omzet). Na de beursrally verwachten we echter een consolidatie van de sector op korte termijn. Hoewel we geen herstel verwachten van de groei in China voor het einde van het eerste kwartaal van 2013, zal de sector wellicht blijven profiteren van de steun die in Europa geboden wordt door de consumptie door toeristen. Prijsstijgingen en een regelmatige stroom van positief nieuws zijn andere factoren die de sector ondersteunen. Door de zeer gezonde financiële structuren kunnen de spelers van de luxesector overnames overwegen, of de aandeelhouder bevoorrechten door eigen aandelen in te kopen. De fundamentals en vooruitzichten blijven dus aantrekkelijk op termijn. i Wist u dat? Een kwart van de aankopen van luxeproducten in de wereld in 2012 staat op naam van Chinezen. Het bezoek aan winkels van luxemerken is een verplicht nummer geworden voor Chinese toeristen. Geen sprake van om terug te keren naar eigen land zonder verschillende luxeproducten te hebben gekocht. Elke toerist die naar Parijs komt, besteedt zo meer dan euro voor zichzelf, maar ook om te voldoen aan de opvatting dat een cadeau noodzakelijk duur moet zijn. Hoe beleggen in de luxesector? Ons favoriete aandeel blijft LVMH. Het is leider in de sector en beschikt over een sterke merkenportefeuille (Louis Vuitton, Fendi, Hennessy, Sephora, Guerlain ). Bovendien is LVMH actief in activiteiten die zowel defensief (lederwaren) als cyclisch (uurwerken, champagne, parfums en selectieve distributie) zijn. LVMH profiteert van een goede blootstelling aan de groeilanden, en meer bepaald Groot-China (19% van de omzet). De laatste kwartaalpublicatie stelde de beleggers gerust over: 1) de prestatie van Louis Vuitton, goed voor 50% van het nettoresultaat van LVMH, 2) de trendverbetering tussen september en oktober, 3) het behoud van de pricing power en 4) de goede prestatie verwezenlijkt in China. The Swatch Group is een ander interessant aandeel. Het is s werelds grootste horlogemaker met een portefeuille van 18 merken die alle prijssegmenten dekken: Breguet, Blancpain, Omega, Longines, Rado, Swatch De groep heeft ook het monopolie op het vlak van de productie en distributie van raderwerken en onderdelen voor uurwerken. The Swatch Group verwezenlijkt 38% van haar omzet in Groot-China. Het bevestigde de doelstelling voor 2012: een omzet van 8 miljard CHF (Zwitserse frank) en een stijging van de verkoop van uurwerken van de middenste prijsklasse in Groot-China. Om te beleggen in Prada, moeten we naar Hongkong trekken. Gelet op de aanwezighed van belangrijke Europese aandelen lijkt dat niet noodzakelijk. Toch is het interessant om die recente beursovername van dichtbij te bekijken. Prada tekent, confectioneert en verkoopt luxelederwaren, prêt-à-porter, accessoires, brillen en parfums. Bovendien is het eigenaar van prestigieuze merken zoals Prada, Miu Miu, Car Shoe en Churchs. De groep is actief in 70 landen, vooral via eigen winkels (80% van de omzet). Azië draagt voor 35% bij aan de omzet van de groep. Het belangrijkste merk, Prada, geniet een iets mindere naambekendheid dan Gucci, maar een grotere dan Burberry. Het submerk Miu Miu krijgt steeds meer bekendheid op markten zoals Singapore en Indonesië, dankzij het moderne ontwerp en de lagere prijzen. 15

16 Obligatiemarkten BELEGGEN ZONDER ZORGEN Covered bonds 16 Op 3 augustus 2012 creëerde de Belgische overheid een regelgevend kader voor de uitgifte van Belgische covered bonds. Ondertussen kwamen Belfius en KBC al met een eerste emissie. Covered bonds of gedekte obligaties zijn geschikt voor de meest conservatieve beleggers en vormen een alternatief voor staatsobligaties. KRISTOF WAUTERS, INVESTMENT SPECIALIST FIXED INCOME & FOREX PRB Wat zijn covered bonds? Covered bonds zijn obligaties uitgegeven door kredietinstellingen waarbij de obligatiehouder over een dubbel recht beschikt. Bij een eventuele faling van de emittent heeft de obligatiehouder niet enkel toegang tot het algemeen vermogen van de emittent (op hetzelfde niveau als niet-achtergestelde obligatiehouders), maar ook tot een aparte onderliggende portefeuille van activa. Deze portefeuille is bovendien exclusief toegankelijk voor beleggers in covered bonds. België was tot voor kort één van de weinige Europese landen waar het nog niet mogelijk was om covered bonds uit te geven. Hierdoor kon het wel teren op de ervaring van andere landen om een stevig wetgevend kader te creëren. De nieuwe regelgeving werd vooral gebaseerd op de Duitse Pfandbrief, om de belegger een maximale bescherming te garanderen. Onderpand is cruciaal Om een correcte inschatting te maken van de waardering van covered bonds moeten we niet alleen naar de financiële sterkte kijken van de emittent, maar ook (en vooral) naar de onderliggende portefeuille van activa. Dit onderpand bestaat vooral uit hypothecaire leningen en kredieten aan overheden. In eerste instantie boezemt de beschrijving een onderliggende portefeuille van hypothecaire kredieten bij veel beleggers misschien angst in. Was dit namelijk niet één van de oorzaken van de financiële crisis in 2008? We moeten een duidelijk onderscheid maken tussen bijvoorbeeld asset backed securities (ABS) en covered bonds. Bij ABS staat de onderliggende kredietportefeuille meestal niet op de balans van de uitgevende financiële instelling. Bij covered bonds is dat wel het geval. Dit zorgt voor een grotere transparantie. Het onderpand is bovendien onderworpen aan strenge kwaliteitsvereisten. Ratingagentschappen en de nationale regulator volgen de onderliggende kredietportefeuille nauwlettend op. Bij een verslechtering van de kredietkwaliteit kunnen zij ingrijpen door de uitgevende financiële instelling te verplichten om de zwakste kredieten te vervangen. Het ene land is het andere niet Covered bonds, gedekte obligaties of pandbrieven hebben een andere benaming naargelang het land waar ze uitgegeven zijn. Zo spreken we van Pfandbrief in Duitsland, obligation foncière in Frankrijk, lettre de gage in Luxemburg, cédulas hipotecarias in Spanje en obbligazione bancaria garantita in Italië. De overkoepelende term covered bond is echter meest gangbaar.

17 ISIN code Naam S&P Coupon Vervaldag Prijs Brutorendement Nettorendement (25%) BE Belfius Bank NV AAA 1,250% ,07% 1,03% 0,72% covered bond BE KBC Bank NV AAA 1,125% ,63% 0,99% 0,71% covered bond BE Belgium AA 3,500% ,91% 0,82% 0,00% government bond DE Germany AAA 0,500% ,26% 0,21% 0,08% government bond XS KBC Ifima NV A- 4,500% ,59% 1,67% 0,62% senior bond Type Bron: Bloomberg De waarde van het onderliggende moet ook steeds groter zijn dan de uitstaande verplichtingen van de covered bond. Het zogenaamd dekkingsoverschot is in België wettelijk vastgesteld op een minimum van 105% en in de meeste gevallen zal de emittent nog een strengere norm hanteren. Dit alles draagt bij tot de ijzersterke kredietwaardigheid van covered bonds. Covered bonds op de Belgische markt Belfius Bank maakt als eerste gebruik van het nieuwe regelgevend kader om een covered bond uit te geven. De obligatie op 5 jaar heeft een coupon van 1,25%. Rekening houdend met de huidige obligatiekoers geeft dit een brutorendement tot eindvervaldag van 1,03% per jaar. In absolute termen een laag rendement, maar op relatieve basis is het beeld anders. Zo geeft een Belgische staatsobligatie met een vergelijkbare looptijd slechts een brutorente van 0,82%. Nochtans heeft de covered bond van Belfius bij de voornaamste kredietbeoordelaars de hoogst mogelijke rating (AAA), terwijl de Belgische rating bij S&P (AA) 2 en bij Moody s zelfs 3 trappen lager ligt (Aa3). Belfius legt zichzelf een minimum dekkingsoverschot op van 130% (ruim boven de wettelijk vereiste 105%). Dit betekent dat elke covered bond van euro gedekt is door een onderpand van minstens euro. Ook KBC Bank lanceerde ondertussen een covered bond (AAA-rating) met een looptijd van 5 jaar. De coupon van 1,125% geeft aan de huidige koers een brutorendement van 0,99%. Deze eerste emissies zijn allebei gericht naar institutionele beleggers zoals pensioenfondsen, verzekeraars en banken (coupures van euro). Beide emittenten hebben echter al aangegeven dat in de toekomst ook covered bonds met kleinere coupures (1.000 euro) uitgegeven zullen worden. We nemen in bovenstaande tabel ook een niet-achtergestelde obligatie van KBC op en vergelijken eveneens met Duitse staatsobligaties (omwille van de AAA rating). Ook al zijn de absolute rendementen laag, het valt op dat covered bonds relatief aantrekkelijk zijn, zeker op netto-basis (rekening houdend met 25% roerende voorheffing op de coupon). Belang van covered bonds Covered bonds behoren tot de veiligste obligaties. Het hoeft dat ook niet te verwonderen dat de rendementen navenant laag zijn. Toch hebben covered bonds in vergelijking met staatsobligaties vaak een aantrekkelijk rendement (zeker voor conservatieve beleggers). Dit is een gevolg van de iets lagere liquiditeit en de geringere bekendheid van covered bonds ten opzichte van staatsobligaties. Voor particuliere beleggers is dit echter geen groot obstakel en is het hogere rendement een aantrekkelijke troef. Tijdens de financiële crisis is gebleken dat de stabiliteit van een financiële instelling sterk afhankelijk is van de mogelijkheid om steeds voldoende financieringsmogelijkheden te kunnen aantrekken. Voor de emittenten bieden covered bonds een additionele financieringsbron om tegen een relatief lage rente geld op te halen. De komende jaren zal de markt van covered bonds hoogstwaarschijnlijk verder aan belang winnen. Dit is onder andere het gevolg van de zogenaamde bail-in - regel die in 2018 ingevoerd zal worden. Dit houdt in dat obligatiehouders vanaf dan sneller in de verliezen zullen delen bij eventuele problemen bij de uitgevende financiële instelling. Het gaat hier in eerste instantie over achtergestelde obligaties, maar ook over niet-achtergestelde leningen. Covered bonds zijn echter uitgesloten van de bail-in -regels. Dit betekent dat covered bonds zowel voor conservatieve beleggers als voor de emittenten een interessante diversificatie zijn. 17

18 Beleggingsverzekeringen van tak 23 HET POTENTIEEL VAN EEN BELEGGING PLUS DE TROEVEN VAN EEN LEVENSVERZEKERING SMART INVEST BON Fund Selection 3 18 Vorige maand bekeken we de grote lijnen van de tak 23-beleggingsverzekeringen. Vandaag stappen we over van de theorie naar de praktijk en gaan we dieper in op SMART INVEST BON Fund Selection 3. ALAIN SERVAIS, PRIVATE BANKING INVESTMENTS SMART INVEST BON Fund Selection 3 is een levensverzekeringsproduct (tak 23) van AG Insurance. Daarmee mikt u op het potentieel van al meteen drie gerenomeerde beleggingsfondsen binnen het kader van een beleggingsformule met kapitaalbescherming. Een selectie van fondsen Het rendement van de SMART INVEST BON Fund Selection 3 hangt af van de prestatie van een korf die voor gelijke delen samengesteld is uit drie fondsen. Met het oog op een evenwichtige samenstelling en een optimale spreiding werd daarbij gekozen voor: een fonds met Europese aandelen: BNP Paribas L1 Equity Best Selection Euro; een fonds met kwaliteitsvolle bedrijfsobligaties: PIMCO Global Investors Series plc Global Investment Grade Credit E Acc EUR (Hdg); een gemengd fonds met zowel obligaties als aandelen: Ethna- Aktiv E (T). Selectieproces van de fondsen in de korf 1. De beheerder van het fonds moet erkend zijn door de beheersvennootschap FundQuest, onderdeel van de groep BNP Paribas en behorend tot de belangrijkste spelers wereldwijd inzake multibeheer. De gehanteerde selectiecriteria hebben betrekking op de kwalitatieve analyse van het beheer en op een doorgedreven risico-analyse. 2. De fondsen uit het aanbod van de geselecteerde beheerders worden eveneens gekozen op basis van dezelfde criteria. Dit selectieproces resulteert in een universum van in aanmerking komende fondsen. 3. Uit dit universum worden fondsen weerhouden op basis van een aantal heel concrete criteria: het fonds moet een kapitalisatiefonds zijn en geregistreerd in België, het moet uitgedrukt zijn in EUR, het mag geen fonds van fondsen zijn en de activa in beheer moeten hoger zijn dan 750 miljoen USD. Tot slot moet het beschikken over vijf Morningstar-sterren. Berekeningswijze van de meerwaarde op de einddatum De eventuele meerwaarde wordt bepaald in vier stappen. 1. De startwaarde van de korf wordt definitief vastgelegd op 18 februari Die waarde wordt vastgelegd op basis van de nettoinventariswaarden (NIW) van de drie fondsen op die datum. Ze wordt gelijkgesteld aan De eindwaarde van de korf wordt berekend op grond van de verhouding tussen de eindwaarde en de beginwaarde van elk fonds. De eindwaarde van elk fonds stemt overeen met het gemiddelde van 31 netto-inventariswaarden, vastgelegd op 31 datums,

19 Promotioneel document December 2012 maandelijks gespreid tussen 31 augustus 2018 en 26 februari Vervolgens passen we een aanpassingsfactor (AF) van 0,80% op jaarbasis toe op de eindwaarde van de korf. De in rekening gebrachte eindwaarde van de korf is dus niet gelijk aan het resultaat van de berekening in stap 2. Ze is iets kleiner, nl. 93,67% (=(1-0,8%) (2930/360) ) ervan is het aantal kalenderdagen waarmee rekening wordt gehouden. 4. Om de prestatie van de korf te bepalen, vergelijken we de eindwaarde van de korf, na aftrek van de AF, met de startwaarde van de korf. Bij een positief verloop is de meerwaarde gelijk aan 100% van de aangepaste prestatie van de korf. Bij een negatief of nulverloop is er geen meerwaarde. Op de einddatum ontvangt de belegger 100% van de belegde nettopremie (exclusief taks en instapkosten) + 100% van de stijging van de korf (na toepassing van de AF) met de drie fondsen Voordelige fiscaliteit In het kader van de nieuwe fiscale maatregelen die in België van kracht worden op 1 januari 2013 en onder voorbehoud van latere wijzigingen is volgend fiscaal regime van kracht: de toegekende meerwaarde op de einddatum blijft niet onderworpen aan roerende voorheffing; de taks op levensverzekeringen verhoogt van 1,1% naar 2%. i Wenst u meer te weten? Deze tak 23-beleggingsverzekering is bestemd voor beleggers met een defensief (Defensive) tot dynamisch (Dynamic) profiel. Binnen bepaalde beperkingen kan ze evenwel ook geschikt zijn voor beleggers met een ander profiel. Een speciale Flash Invest gaat uitvoerig in op de SMART INVEST BON Fund Selection 3. U vindt er o.a. meer informatie over het beleggingsbeleid en de prestaties van de fondsen in de korf, plus een aantal voorbeelden van de berekening van de meerwaarde. Komen eveneens uitgebreid aan bod: de risico s gekoppeld aan deze belegging, de modaliteiten om in te tekenen, de kosten en de fiscaliteit. Zijn daarnaast gratis ter beschikking: de Financiële infofiche Levensverzekering en het Beheersreglement met de kenmerken van de SMART INVEST BON Fund Selection 3. Vraag deze documentatie beslist aan uw private banker. SMART INVEST BON Fund Selection 3 Blootstelling van 100% van de geïnvesteerde nettopremie via depot bij BNP Paribas Fortis De inschrijvingsperiode loopt van 15 december 2012 tot en met 31 januari Neem contact op met uw private banker of wealth manager voor meer informatie of om in te schrijven. EEN GOED BESCHERMDE BELEGGING Kapitaalbescherming De belegde nettopremie van minimaal EUR (voor taksen en instapkosten) is voor 100% beschermd op de eindvervaldag (dus na acht jaar en één maand), behalve bij faillissement van BNP Paribas Fortis of als BNP Paribas Fortis in gebreke blijft. BNP Paribas Fortis is de depothoudende bank waar alle belegde nettopremies ingelegd zijn. Blijft de depothouder in gebreke, dan loopt de belegger het risico zijn kapitaal niet te recupereren op de eindvervaldag. Gratis uitgebreide overlijdensdekking Naast de bescherming van de belegde nettopremie op einddatum voorziet Smart Invest Bon Fund Selection 3 ook een bescherming bij overlijden. Onder bepaalde voorwaarden geniet de verzekeringsnemer van de beleggingsverzekering automatisch en gratis een uitgebreide overlijdensdekking. Bij een eventueel overlijden van de verzekerde gaat de belegde nettopremie in zijn totaliteit naar de aangeduide begunstigden, mits voldaan is aan volgende voorwaarden: - de verzekerde was jonger dan 68 jaar bij het aangaan van het contract; - de verzekerde was jonger dan 70 jaar op het moment van overlijden; - het totaal van de belegde nettopremies in contracten Smart Invest Bon, gesloten op het hoofd van éénzelfde verzekerde, overstijgt de EUR niet. Zou de waarde van het contract op het moment van het overlijden van de verzekerde kleiner zijn dan de belegde nettopremie - als gevolg van een tegenvallende prestatie van de onderliggende fondsen - dan nog gaat de belegde nettopremie integraal naar de begunstigden. 19

20

NIEUWS, TRENDS & ANALYSES VAN DE FINANCIËLE MARKTEN. jaargang 6 nr 1 januari 2015 REdACTIE beëindigd Op 12 januari 2015.

NIEUWS, TRENDS & ANALYSES VAN DE FINANCIËLE MARKTEN. jaargang 6 nr 1 januari 2015 REdACTIE beëindigd Op 12 januari 2015. NIEUWS, TRENDS & ANALYSES VAN DE FINANCIËLE MARKTEN INVEST NEWS jaargang 6 nr 1 januari 2015 REdACTIE beëindigd Op 12 januari 2015 ObLIGATIEMARKTEn NORMALISERING IN 2015? VAn defensieve naar CYCLISCHE

Nadere informatie

euro Te duur! DE AAA-RATING VAN VS IN GEVAAR? Schuld VS flirt met 100% van het BBP SCANDINAVIë EN AUSTRALIë Verruim uw obligatiehorizon

euro Te duur! DE AAA-RATING VAN VS IN GEVAAR? Schuld VS flirt met 100% van het BBP SCANDINAVIë EN AUSTRALIë Verruim uw obligatiehorizon NIEUWS, TRENDS EN ANALYSES VAN DE FINANCIËLE MARKTEN JAARGANG 2 NR 5 MEI 2011 REDACTIE BEËINDIGD OP 18 MEI 2011 DE AAA-RATING VAN VS IN GEVAAR? Schuld VS flirt met 100% van het BBP SCANDINAVIë EN AUSTRALIë

Nadere informatie

Argwaan tegenover de deviezen van de groeilanden

Argwaan tegenover de deviezen van de groeilanden MARKETS WEEKLY Argwaan tegenover de deviezen van de groeilanden De prijsdalingen voor grondstoffen en vooral olie wegen erg zwaar op de producerende landen. Bovendien maakt het vooruitzicht op een eerste

Nadere informatie

Evolutie van uw belegging. BNP Paribas Portfolio Fund High Growth. Kerncijfers 31 maart 2013 Trimestrieel

Evolutie van uw belegging. BNP Paribas Portfolio Fund High Growth. Kerncijfers 31 maart 2013 Trimestrieel Evolutie van uw belegging Kerncijfers 31 maart 2013 Trimestrieel Inhoud Voorwoord 1 Economisch scenario 3 2 Hierna vindt u de toelichtingen bij de belangrijkste verrichtingen in de loop van het eerste

Nadere informatie

Evolutie van uw belegging. BNP Paribas Portfolio Fund of Funds Conservative. Kerncijfers 31 maart 2013 Trimestrieel

Evolutie van uw belegging. BNP Paribas Portfolio Fund of Funds Conservative. Kerncijfers 31 maart 2013 Trimestrieel Evolutie van uw belegging BNP Paribas Portfolio Fund of Funds Conservative Kerncijfers 31 maart 2013 Trimestrieel Inhoud Voorwoord 1 Economisch scenario 4 2 Toelichtingen bij de belangrijkste verrichtingen

Nadere informatie

U Ontdek onze tips en

U Ontdek onze tips en Herfst 2012 Het financiële magazine van Deutsche Bank Zijn spaarkampioenen ware kampioenen? U Inflatie, lage rentes en volatiele markten: sparen of beleggen? U Ontdek onze tips en oplossingen om uw beleggingen

Nadere informatie

De jacht op de onnodige kosten is geopend

De jacht op de onnodige kosten is geopend Lente 2011 Het financiële magazine van Deutsche Bank De jacht op de onnodige kosten is geopend U Nieuwe uitdagingen van de wereldeconomie: laat uw portefeuille ervan profiteren. U Ruime keuze, kwalitatief

Nadere informatie

Beleggingen. Beleggen in België? Kwantitatief beheer of beleggen zonder emoties! Wat mag u nog verwachten van de aandelenmarkten?

Beleggingen. Beleggen in België? Kwantitatief beheer of beleggen zonder emoties! Wat mag u nog verwachten van de aandelenmarkten? Uw Beleggingen september oktober 2013 2014 FOCUS Kwantitatief beheer of beleggen zonder emoties! ACTUA Wat mag u nog verwachten van de aandelenmarkten? FOCUS Beleggen in België? EDITO Zit er nog toekomst

Nadere informatie

Beleggingen. Beleggen achter het IJzeren Gordijn. Het beheer van onze pensioenspaarfondsen een tip van de sluier! FOCUS FOCUS

Beleggingen. Beleggen achter het IJzeren Gordijn. Het beheer van onze pensioenspaarfondsen een tip van de sluier! FOCUS FOCUS Uw Beleggingen december oktober 2013 2014 FOCUS Beleggen achter het IJzeren Gordijn FOCUS Het beheer van onze pensioenspaarfondsen een tip van de sluier! COACHING Een belegger gaat nooit met pensioen EDITO

Nadere informatie

Beleggingen. Positieve verwachtingen geleidelijk ingelost. Hoogrentende bedrijfsobligaties: ook in 2014 interessant!

Beleggingen. Positieve verwachtingen geleidelijk ingelost. Hoogrentende bedrijfsobligaties: ook in 2014 interessant! uw Beleggingen oktober maart 04 03 STRATEGIE Positieve verwachtingen geleidelijk ingelost ACTUA Hoogrentende bedrijfsobligaties: ook in 04 interessant! FOCUS Gezondheidssector in vorm! edito Een nieuwe

Nadere informatie

High yield obligaties: voorboden van het herstel

High yield obligaties: voorboden van het herstel Jaargang 1, nummer 2 juni / juli 29 Fondsportret High yield obligaties bieden kansen en risico s die vergelijkbaar zijn met aandelen. Volgens fondsbeheerder Wesley Sparks en het team van Schroder ISF Global

Nadere informatie

PERSPECTIVES December 2014

PERSPECTIVES December 2014 PERSPECTIVES December 214 2 EDITORIAAL Welkom bij de derde editie van Perspectives, onze analyse van de markt- en investeringstrends, die tot doel heeft uw investeringskennis verder te verdiepen en originele

Nadere informatie

BELEGGINGS- HORIZON. Zomer 2012 PETERCAM IN DEBAT MET PAUL KRUGMAN TOEKOMST VAN DE EURO OP HET SPEL FISCAAL MISBRUIK: EEN NIEUWE NOTIE

BELEGGINGS- HORIZON. Zomer 2012 PETERCAM IN DEBAT MET PAUL KRUGMAN TOEKOMST VAN DE EURO OP HET SPEL FISCAAL MISBRUIK: EEN NIEUWE NOTIE BELEGGINGS- HORIZON Zomer 2012 PETERCAM IN DEBAT MET PAUL KRUGMAN TOEKOMST VAN DE EURO OP HET SPEL FISCAAL MISBRUIK: EEN NIEUWE NOTIE INHOUD ZOMER 2012 EDITORIAAL.............................................................

Nadere informatie

Het monetair beleid van de Europese Centrale Bank: een stap vooruit

Het monetair beleid van de Europese Centrale Bank: een stap vooruit Uw beleggingen September 2013 De economie trekt eindelijk aan in de eurozone Na zes opeenvolgende kwartalen van krimpende economische activiteit knoopt de eurozone sinds het tweede kwartaal van 2013 weer

Nadere informatie

The Merit Capital Investor Januari 2014

The Merit Capital Investor Januari 2014 The Merit Capital Investor Januari 2014 Voorwoord Obligatiemarkten Aandelen Fonds in de kijker 2014 : Het jaar van de waarheid Traditiegetrouw brengen we bij de jaarwende onze terugblik op het voorbije

Nadere informatie

Beleggingen. Kwaliteit loont, ook op de beurs OPTIMUM QUALITY. ACTUA Nieuwe namen in het gamma beleggingsverzekeringen!

Beleggingen. Kwaliteit loont, ook op de beurs OPTIMUM QUALITY. ACTUA Nieuwe namen in het gamma beleggingsverzekeringen! Uw Beleggingen oktober juni 2015 2013 ACTUA Nieuwe namen in het gamma beleggingsverzekeringen! COACHING Hoe beleggen voor een minderjarige? OPTIMUM QUALITY OPTIMUM QUALITY OPTIMUM QUALITY FOCUS Kwaliteit

Nadere informatie

DOSSIER. Het beheer van uw portefeuille optimaliseren

DOSSIER. Het beheer van uw portefeuille optimaliseren DOSSIER Het beheer van uw portefeuille optimaliseren Hoe bouwt u een performante beleggingsportefeuille op? Het antwoord zal voor iedereen verschillend zijn. Elke belegger heeft immers zijn eigen doelstellingen.

Nadere informatie

Analyses. Drie specialisten bundelen hun krachten. Hoe haalt u het beste geld van uw vennootschap naar uw privévermogen?

Analyses. Drie specialisten bundelen hun krachten. Hoe haalt u het beste geld van uw vennootschap naar uw privévermogen? Analyses 06 Drie specialisten bundelen hun krachten Christophe Van Canneyt - Frank Vranken - Danny Wittenberg Hoe haalt u het beste geld van uw vennootschap naar uw privévermogen? Cardio 3: een zaak van

Nadere informatie

My big fat Greek divorce

My big fat Greek divorce AANDELEN- & OBLIGATIE NIEUWS 18DE JAARGANG NR. 3 JULI / AUGUSTUS / SEPTEMBER 2015 My big fat Greek divorce 1 INHOUD My big fat Greek divorce 1 LS Value Equity Global Fund 3 Het Chinese groeiverhaal een

Nadere informatie

PERSPECTIVES Halfjaarlijkse vooruitzichten 2015

PERSPECTIVES Halfjaarlijkse vooruitzichten 2015 PERSPECTIVES Halfjaarlijkse vooruitzichten 2015 2 EDITORIAAL Welkom bij de 4e editie van Perspectives, waarin Candriam u nuttige analyses van markt- en beleggingstrends verschaft en u stof tot nadenken

Nadere informatie

MiFID : Een klare kijk op beleggingen

MiFID : Een klare kijk op beleggingen MiFID : Een klare kijk op beleggingen MiFID, in het belang van belegger Sinds 1 november 2007 zijn specifieke regels van toepassing op beleggingen in financiële instrumenten. Die regels vloeien voort uit

Nadere informatie

OUTLINE. Neo-impressionisme. De aanzet naar de moderne schilderkunst. Reportage: Rik Vandenberghe, de nieuwe CEO van ING België Juridisch:

OUTLINE. Neo-impressionisme. De aanzet naar de moderne schilderkunst. Reportage: Rik Vandenberghe, de nieuwe CEO van ING België Juridisch: OUTLINE ING PRIVATE BANKING MAGAZINE DECEMBER 2013 Neo-impressionisme De aanzet naar de moderne schilderkunst Reportage: Rik Vandenberghe, de nieuwe CEO van ING België Juridisch: Gesplitste aankoop vruchtgebruik/blote

Nadere informatie

RENDEMENT EN RISICO IN 2015

RENDEMENT EN RISICO IN 2015 RENDEMENT EN RISICO IN 2015 UPDATE JULI 2015 Dit document is geen investeringsaanbod, noch een verzoek of uitnodiging tot het kopen van of intekenen op een belegging in om het even welke jurisdictie. De

Nadere informatie

Keep calm and carry on

Keep calm and carry on AANDELEN- & OBLIGATIE NIEUWS 17DE JAARGANG NR. 2 APRIL / MEI / JUNI 2014 Keep calm and carry on Om het gemoed van de Britse bevolking op te beuren, bracht de Britse regering in 1939 posters uit met de

Nadere informatie

Analyses. Monthly INHOUD EDITORIAAL. n 24 l DECEMBER 2013. 01 Editoriaal. 02 2014 De OESO is matig optimistisch. 03 GBL Een welgekomen nieuwe look

Analyses. Monthly INHOUD EDITORIAAL. n 24 l DECEMBER 2013. 01 Editoriaal. 02 2014 De OESO is matig optimistisch. 03 GBL Een welgekomen nieuwe look Analyses n 24 l DECEMBER 2013 Monthly INHOUD 01 Editoriaal 02 2014 De OESO is matig optimistisch 03 GBL Een welgekomen nieuwe look 04 Belasting op ICB's zonder Europese paspoort De laatste ontwikkelingen

Nadere informatie

news invest ECONOMIE & BEURS BEURSINDICATOREN RENTE-INDICATOREN IN DIT NUMMER VS zet het nieuwe jaar vrij goed in Opperbeste start voor EMU in 2006

news invest ECONOMIE & BEURS BEURSINDICATOREN RENTE-INDICATOREN IN DIT NUMMER VS zet het nieuwe jaar vrij goed in Opperbeste start voor EMU in 2006 ECONOMIE & BEURS invest FINANCIËLE ACTUALITEIT news Eindredactie : 16 januari 2006 VOOR DE BELEGGER Nr. 136 BEURSINDICATOREN RENTE-INDICATOREN IN DIT NUMMER eind 2005 13 jan. 2006 Dow Jones Ind. 10.717,0

Nadere informatie

STROEVE & LEMBERGER. Stroeve Beheerd Beleggen oktober 2013. 1. Kwartaalvisie oktober 2013. 2. Beleggingsbeleid Stroeve Beheerd Beleggen

STROEVE & LEMBERGER. Stroeve Beheerd Beleggen oktober 2013. 1. Kwartaalvisie oktober 2013. 2. Beleggingsbeleid Stroeve Beheerd Beleggen STROEVE & LEMBERGER SINDS 1818 Stroeve Beheerd Beleggen oktober 2013 1. Kwartaalvisie oktober 2013 2. Beleggingsbeleid Stroeve Beheerd Beleggen Groei en Behoud 1 Vermogensbeheer en beleggingsadvies sinds

Nadere informatie

Asset management Eenvoudige ideeën in een complexe wereld

Asset management Eenvoudige ideeën in een complexe wereld Asset management Eenvoudige ideeën in een complexe wereld BLI Banque de Luxembourg Investments Herfst 2011 Kiezen voor eenvoud Door Phil Davis (1), onafhankelijk financieel journalist beleggers zijn verward

Nadere informatie

Deflatie is als cholesterol: er is zowel goede als slechte

Deflatie is als cholesterol: er is zowel goede als slechte AANDELEN- & OBLIGATIE NIEUWS 18DE JAARGANG NR. 1 JANUARI / FEBRUARI / MAART 2015 Deflatie is als cholesterol: er is zowel goede als slechte Niet alle deflatie is slecht. Deflatie die het gevolg is van

Nadere informatie

TIJD VOOR EEN NIEUWE STRATEGIE. De opmars van de Chinese consument. Emerging markets van Oost tot West NIEUWS, CIJFERS EN ANALYSE

TIJD VOOR EEN NIEUWE STRATEGIE. De opmars van de Chinese consument. Emerging markets van Oost tot West NIEUWS, CIJFERS EN ANALYSE NIEUWS, CIJFERS EN ANALYSE EEN NIEUWSBRIEF VAN FIDELITY WORLDWIDE INVESTMENT, 2011-Q3 NEDERLAND De opmars van de Chinese consument VALUE-CHAIN INVESTING Emerging markets van Oost tot West FLEXIBEL BELEGGEN

Nadere informatie