De Stabu-besteksystematiek

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De Stabu-besteksystematiek"

Transcriptie

1 De Stabu-besteksystematiek Standaardisatie Het geschreven deel van een bestek, hierna te noemen bestek, was voorheen een tijdrovende aangelegenheid. Vaak werden uit bestekken van andere werken stukken geknipt en werd er nieuwe tekst aan toegevoegd. Ook kwam het voor dat men bewust niet altijd duidelijk wilde zijn om zo risico s van de opdrachtgever af te wentelen op de aannemer. Toen de eerste computers met een tekstverwerkingsprogramma op architectenbureaus werden gebruikt om bestekken te schrijven, ontstond de behoefte aan een standaardbesteksystematiek. Door de knip-en-plaktechniek bestonden er per architectenbureau al een vorm van standaardteksten. Zo zijn er in de loop der jaren drie besteksystematieken ontstaan in de B- en U-sector: 1. SRW, het Standaard Referentiebestek voor de Woningbouw; 2. Stabu 1986 (Stabu 1), het Standaardbestek voor de Burger- en Utiliteitsbouw; 3. SROW, het Standaard Referentie bestek voor Onderhoud en Woningverbetering. Omstreeks 1990 zijn SROW, SRW en het Stabu 1 in Stabu 2 geïntegreerd (zie figuur 1). Fig. 1 : Stabu 2 Als we spreken van een standaardbestek moet je het eens zijn over de teksten in zo'n besteksystematiek. Het samenstellen van de teksten is gebeurd in samenspraak met alle bij een bepaald onderwerp betrokken groepen. Op deze wijze hebben alle bouwpartners, verenigd in de stichting Stabu, zelf de inhoud van de Stabu-besteksystematiek bepaald. De stichting Stabu bestaat uit de aannemersorganisaties, de architectenwereld, vertegenwoordigers van de bouwende ministeries, de woningbouwcorporaties en vele anderen.

2 2. Algemene voorwaarden en specificaties De Stabu-besteksystematiek is gebaseerd op specificaties. In de Stabu-besteksystematiek zijn de UAV 1989 van toepassing. Ook zijn in de systematiek specificaties opgenomen die de standaard technische bepalingen vormen. Stabu heeft deze laatste gebundeld in een boekwerk, genaamd de Stabu STANDAARD Hieraan is nog als bijlage toegevoegd de Uniforme Administratieve voorwaarden voor de uitvoering van werken Als een architect voor een werk een projectbestek maakt, zijn de voorgenoemde voorwaarden niet automatisch van toepassing maar moeten van toepassing worden verklaard. Voorbeeld In een bestek staat dat de Stabu STANDAARD 2001 van toepassing is en daarmee is door de architect bepaald dat alles wat in dat boek staat van toepassing is. In datzelfde bestek lezen we: De van toepassing verklaarde publicaties gelden zoals deze 3 maanden voor de dag van de aanbesteding luiden. In de Stabu STANDAARD staat onder artikel bij publicaties dat daarmee een norm, een praktijkrichtlijn, een beoordelingsrichtlijn of een andere publicatie wordt bedoeld. Al deze publicaties kun je dus in de Stabu-besteksystematiek tegenkomen onder de volgende afkortingen: NEN (normen), NPR (Nederlandse Praktijkrichtlijn), BRL (Beoordelingsrichtlijn). In de Standaard Technische Bepalingen zijn behalve procedurele zaken ook begripsomschrijvingen en algemene kwaliteits opgenomen en kwaliteitsklassen gedefinieerd. Om de Stabu-besteksystematiek te kunnen gebruiken, is een speciaal computerprogramma nodig. Dit programma is bij meerdere systeemhuizen verkrijgbaar. Voor gebruik van de Stabu-besteksystematiek is een licentie vereist die door Stichting Stabu in Ede wordt verstrekt. De systematiek wordt geleverd in de volgende onderdelen: de Stabu-standaard 2001; de Stabu-bestanden; dat zijn computerbestanden; de Handleiding, uitleg over de besteksystematiek; de Stabu-BouwBaak, hulpinformatie omtrent o.a. bestekken; een wachtwoord, voor het besloten gedeelte van de website

3 3. Bestekposten Een bestekpost is een combinatie van specificaties voor het beschrijven van een onderdeel van een (bouw)werk. Iedere bestekpost is onafhankelijk en in principe niet afhankelijk van andere bestekposten. De vele bestekposten worden traditioneel werksoortgericht geordend en geprint (zie figuur 2). In vele bestekposten worden de materialen genoemd die moeten worden verwerkt. In de besteksystematiek zijn dat bouwstoffen. In de bestekpost wordt ook het verlangde resultaat beschreven van de verwerking door de aannemer. 00 Algemeen 42 Dekvloeren en vloersystemen 01 Voor het werk geldende voorwaarden 43 Metaal- en kunststofwerk 05 Bouwplaatsvoorzieningen 44 Plafond- en wandsystemen 10 Stut- en sloopwerk 45 Afbouwtimmerwerk 12 Grondwerk 46 Schilderwerk 14 Buitenriolering en drainage 47 Binneninrichting 15 Terreinverhardingen 48 Behangwerk, vloerbedekking en stoffering 16 Beplanting 50 Dakgoten en hemelwaterafvoeren 17 Terreininrichting 51 Binnenriolering 20 Funderingspalen en damwanden 52 Waterinstallaties 21 Betonwerk 53 Sanitair 22 Metselwerk 54 Brandbestrijdingsinstallaties 23 Vooraf vervaardigde steenachtige elementen 55 Gasinstallaties 24 Ruwbouwtimmerwerk 56 Perslucht- en vacuüminstallaties 25 Metaalconstructiewerk 60 Verwarmingsinstallaties 26 Bouwkundige Kanaalelementen 61 Ventilatie- en luchtbehandelingsinstallaties 30 Kozijnen, ramen en deuren 62 Koelinstallaties 31 Systeembekledingen 68 Regelinstallaties 32 Trappen en balustraden 70 Elektrotechnische installaties 33 Dakbedekkingen 75 Communicatie- en beveiligingsinstallaties 34 Beglazing 78 Gebouwenbeheersystemen 35 Natuur- en kunststeen 80 Liftinstallaties 36 Voegvulling 81 Roltrappen en rolpaden 37 Na-isolatie 82 Hef- en hijsinstallaties 38 Gevelschermen 83 Goederentransport en distributiesystemen 40 Stukadoorwerk 84 Gevelonderhoud- installaties 41 Tegelwerk Fig 2 Stabu werksoort hoofdstukken Ten slotte moet er in de bestekpost worden vermeld op welke plaats in het (bouw)werk die bouwstoffen moeten worden verwerkt. Deze plaatsen worden bouwdelen genoemd. Deze rangschikking in de bestekpost vereenvoudigt de uitvoering van het werk. Anders is het als de architect het ontwerp maakt. Dan denkt hij aan wanden en gevelvlakken en niet zozeer aan de toe te passen materialen. Hij denkt aan bouwdelen. Daarom is het in de Stabu-besteksystematiek mogelijk een bestekpost samen te stellen vanuit werksoorten, maar ook vanuit bouwdelen. Er zijn dus twee lay-outs mogelijk.

4 4. Opbouw bestekpost. Een bestekpost is dus in beginsel altijd opgebouwd uit drie onderdelen: een korttekst (wat), dit is de titel van de bestekpost; rubrieken, beschrijving van bouwstoffen (B) en het verwerkings-resultaat (R); bouw- of installatiedelen (waar), dit is het onderdeel van het werk dat wordt beschreven (D) (zie figuur 7).

5 9 Opbouw en indeling van een traditionele bestekpost Voorbeeld Een bestekpost heeft de volgende lay-outs: Lay-out 1: Werksoortgericht ##.##.##-a KORTTEKST 0. Eerste specificatie Tekst van de specificatie 1. Volgende specificatie Tekst van de specificatie Lay-out 2: BOUWDEEL/INSTALLATIEDEEL ##.##.##-a.korttekst Het korttekstnummer is opgebouwd uit: het hoofdstuknummer (eerste 2 cijfers); het paragraafnummer (derde cijfer, nooit een 0); het subparagraafnummer (vierde cijfer); een vijfde en zesde cijfer. Bouwdeel/installatiedeel 0. Eerste specificatie Tekst van de specificatie 1. Volgende specificatie Tekst van de specificatie Het hoofdstuknummer heeft betrekking op de hoofdstukken zoals deze ook in Stabu Standaard voorkomen. Via dit nummer bestaat er daarom een direct verband tussen een bestekpost in het bestek en de standaard technische bepalingen in de Stabu Standaard. Omdat ook de aanvullende administratieve en technische bepalingen deze zelfde nummering volgen, is daarmee de onderlinge relatie gelegd.

6 Onder een korttekst in de Stabu-besteksystematiek zijn specificaties bij elkaar gebracht die met elkaar een complete beschrijving kunnen vormen van een deel van het (bouw)werk. Een bestekpost bestaat dan uit: een korte bondige omschrijving van het er van de aannemer wordt verwacht (KORTTEKST); de nadere beschrijving waarvan het moet worden gemaakt en hoe het moet worden gemaakt (SPECIFICATIES); de benoeming van het onderdeel met vermelding van de locatie en eventuele verwijzing naar tekeningen (BOUW- OF INSTALLATIEDEEL). Voorbeeld Lay-out 1: In het werk gestort beton, betonmortel korttekst 0. in het werk gestort beton BOUW- OF INSTL.DEEL 1. betonmortel (NEN 5959). 01 BUITENWAND Lay-out 2: code buitenwand bouwdeel KORTTEKST in het werk gestort beton 1. betonmortel (NEN 5959) De benaming korttekst wordt gebruikt om de hoofdverzameling specificaties aan te duiden die gezamenlijk de beschrijving vormen. Aan de bouw- of installatiedelen kunnen facultatief hoeveelheden worden verbonden. Ze kunnen desgewenst worden voorzien van een sorteercode zodat men ook zelf de volgorde van de bestekpost kan bepalen. Een bestekspost is zoals gezegd een combinatie van specificaties voor het beschrijven van een onderdeel van het (bouw)werk. Elke bestekspost is in principe niet afhankelijk van andere besteksposten. Onder een korttekst uit de Stabu-besteksystematiek mag de gebruiker zelf een specificatie toevoegen onder rubriek 9. Voorts heeft de gebruiker ook de mogelijkheid om een eigen korttekst toe te voegen. In dat geval komt het cijfer 9 in het korttekstnummer te staan en worden alle specificaties onder dat korttekstnummer als vrije specificaties beschouwd.

7 5. voorbeeld: hoofdstuk baksteen met mortel In figuur 8 is een bladzijde uit een bestek weergegeven. Het betreft hier metselwerk. We zullen aan de hand van deze bladzijde eens achter de schermen van de Stabubesteksystematiek kijken, om te ervaren wat deze bestekpost inhoudt. 8 Een gedeelte van de bladzijde Metselwerk Aangezien er exacte afspraken zijn in de bouwwereld over wat wild verband is heeft Stabu in de Stabu Standaard 2001 onder BEGRIPPEN bij 03 getiteld 'wild verband' de minimum vastgelegd: zie bijlage oppervlakgroep schoon-werkzijde(n) overeenkomstig Stabu STANDAARD, hfst. 22 bijlage A:1. Bijlage A Oppervlakte-beoordelingscriteria groep 1 zoals vermeld in de Stabu Standaard 2001 geven duidelijk aan welke er aan het verwerkingsresultaat worden gesteld (zie figuur 9). Opslag en verwerking van de baksteen moet het gestelde in de norm NEN 2489 bijlage A worden nagekomen. Je begrijpt nu dat de zoals die in deze bestekpost zijn genoemd erg eenduidig en meetbaar zijn. Hierdoor weet de aannemer wat hij moet doen en de opdrachtgever wat hij mag verwachten of bij het verwerken van de stenen. In NEN 2489 wordt klasse B1 genoemd en maatklasse ll. Klasse B1 staat voor buitenmuren waaraan speciale worden gesteld. Wel worden er waarden voorgeschreven waaraan de stenen moeten voldoen, zoals mechanische en chemische waarden. Mochten deze stenen niet aan die waarden voldoen dan kan de stenenfabrikant in gebreke worden gesteld door de aannemer. Dit kan uiteraard alleen als er bij de inkoop vermeld is dat de stenen moeten voldoen aan de NEN In figuur 10 wordt weergegeven welke grensmaten er worden getolereerd in de diverse maatklassen. Door dit kijkje achter de schermen bij een bestekpost metselen komen we tot de ontdekking dat er een wereld schuilgaat achter normen en omschrijvingen uit de Stabu-standaard 2001, etc. Het is niet mogelijk alle normen in je tas te hebben of uit je hoofd te leren. Belangrijk is wel dat je weet dat er verschillende normen en voorschriften zijn, waar ze vandaan komen en dat ze in een projectbestek van toepassing kunnen worden verklaard.

8 Stabu Standaard Technische bepalingen metselwerk Bijlage A: Oppervlaktebeoordelingscriteria Groep Stootvoegen De toegestane afwijking mag ten hoogste + en De toegestane afwijking mag ten hoogste + en (breedte) 2 mm bedragen t.o.v. voorgeschreven 3 mm bedragen t.o.v. voorgeschreven voegbreedte voegbreedte Lintvoegen (dikte) Lintvoegen (lengterichting) Vlakheidstoleranties in mm bij een onderlinge afstand tussen de meetpunten van: 1 m 4 m 10 m 15 m De toegestane afwijking mag ten hoogste t.o.v. voorgeschreven voegbreedte 2 mm/m bedragen Gemeten over een lengte van 2 m is de toegestane afwijking t.o.v. een rechte lijn, gemeten over de bovenkant van de stenen 2 mm/m, met een max. van 8 mm De toegestane afwijking mag ten hoogste t.o.v. voorgeschreven voegbreedte 3 mm/m bedragen Gemeten over een lengte van 2 m is de toegestane afwijking t.o.v. een rechte lijn, gemeten over de bovenkant van de stenen 3 mm/m, met een max. van 9 mm 9 Oppervlaktebeoordelingscriteria conform STABU-standaard 2001 Technische bepalingen metselwerk Benaming Standaardmaten L n, b n en d n Grensmaten voor toetsing Werkende maat (standaardmaat plus standaard voeg van 10 mm) Maatklasse I II III Standaard vechtformaat b d Standaard waalformaat b d Standaard dikformaat b d Standaard F5-formaat b d Formaten volgens 1 L n L n ± 2 L n L n +4 5 L n + 10 fabrieksopgave b B n B n +1 2 B n +2 3 B n ± 3 B n = 10 d D n D n ± 1 D n ± 2 D n + 1 ± 2 D n Weergave van grensmaten die worden getolereerd in de diverse maatklassen (maten in mm)

Mark van de Laak. 1987-1993 Werkgever: Aannemingsbedrijf Bumé Functie: werkvoorbereider calculator

Mark van de Laak. 1987-1993 Werkgever: Aannemingsbedrijf Bumé Functie: werkvoorbereider calculator Mark van de Laak 1987-1993 Werkgever: Aannemingsbedrijf Bumé Functie: werkvoorbereider calculator 1993-1998 Werkgever: Royal Haskoning Functie: bouwkostendeskundige bestekschrijver 1998-2000 Werkgever:

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Handboek WoonKeur 2015. 1. Achtergronden. 2. Beoordelingsrichtlijn en procedure WOONKEUR NIEUWBOUW WONINGEN

Inhoudsopgave. Handboek WoonKeur 2015. 1. Achtergronden. 2. Beoordelingsrichtlijn en procedure WOONKEUR NIEUWBOUW WONINGEN Handboek WoonKeur 2015 1. Achtergronden 2. Beoordelingsrichtlijn en procedure WOONKEUR NIEUWBOUW WONINGEN 3. Eisen WoonKeur Nieuwbouw Basispakket deel 1 Ontwerpeisen A Woning B Woongebouw 4. Eisen WoonKeur

Nadere informatie

MODEL GARANTIEVERKLARING VOOR EEN ONDERDEEL (VOOR DE ONDERAANNEMER / LEVERANCIER)

MODEL GARANTIEVERKLARING VOOR EEN ONDERDEEL (VOOR DE ONDERAANNEMER / LEVERANCIER) MODEL GARANTIEVERKLARING VOOR EEN ONDERDEEL (VOOR DE ONDERAANNEMER / LEVERANCIER) Garantieverklaring De ondergetekende 1) gevestigd te 2) hierna te noemen: de garant in deze rechtsgeldig vertegenwoordigd

Nadere informatie

VERANTWOORDING STABU-CATALOGUS NIVEAU HOOFDSTUKKEN. Nieuwe hoofdstukken. 01 Hoofdstuk 06 DOOR DE AANNEMER AAN TE LEVEREN DOCUMENTEN.

VERANTWOORDING STABU-CATALOGUS NIVEAU HOOFDSTUKKEN. Nieuwe hoofdstukken. 01 Hoofdstuk 06 DOOR DE AANNEMER AAN TE LEVEREN DOCUMENTEN. VERANTWOORDING STABU-CATALOGUS 2017-1 NIVEAU HOOFDSTUKKEN Nieuwe hoofdstukken 01 Hoofdstuk 06 DOOR DE AANNEMER AAN TE LEVEREN DOCUMENTEN. NIVEAU PARAGRAAFTITELS Nieuwe paragraaftitels 01 Hoofdstuk 06 DOOR

Nadere informatie

CONTROLEPLAN 01.02.22. garanties. www.controleplannen.nl. Over dit controleplan

CONTROLEPLAN 01.02.22. garanties. www.controleplannen.nl. Over dit controleplan CONTROLEPLAN 01.02.22 garanties www.controleplannen.nl Inhoud Over dit controleplan A Organisatie P2 B Garantieover- zicht P6 Iedereen die daadwerkelijk met garanties te maken krijgt, komt er bij een schadegeval

Nadere informatie

Inleiding. Wij zullen eerst een toelichting geven op de elementen begroting.

Inleiding. Wij zullen eerst een toelichting geven op de elementen begroting. Inleiding Wij zullen eerst een toelichting geven op de elementen begroting. - De ontwikkeling van dit project moet bekeken worden vanuit de positie van de projectontwikkelaar; - De fase waar het project

Nadere informatie

PERIODIEK INSTANDHOUDINGSPLAN Blad: 1 BASISGEGEVENS. Rijksmonumentnummer Monumentnaam (indien van toepassing)

PERIODIEK INSTANDHOUDINGSPLAN Blad: 1 BASISGEGEVENS. Rijksmonumentnummer Monumentnaam (indien van toepassing) PERIODIEK INSTANDHOUDINGSPLAN Blad: 1 BASISGEGEVENS Rijksmonumentnummer Monumentnaam (indien van toepassing) Zelfstandig onderdeel Monumentadres Postcode en plaats 39623 Ned.Hervormde Kerk Toren Kerkplein

Nadere informatie

HOBBEMASTRAAT TE ARNHEM

HOBBEMASTRAAT TE ARNHEM HOBBEMASTRAAT TE ARNHEM betreft: Begeleiding Prijsvormingfase werknummer: 20110201 locatie: Hobbemastraat Arnhem onderdeel: WERKOMSCHRIJVING & AFWERKSTAAT datum: 03-06-2011 1/9 INHOUDOPGAVE INHOUDOPGAVE...

Nadere informatie

Demarcatielijst opleveringsniveau

Demarcatielijst opleveringsniveau Basisgegevens Project Brede School Giessen-Rijswijk Opdrachtgever Gemeente Woudrichem Versie 1.1 Datum 17 december 2013 Samenstelling Stichting Brede School Nederland Stabu-versie 2013-2 Demarcatielijst

Nadere informatie

Meerjarenonderhoudsplanning Kerktoren Jisp

Meerjarenonderhoudsplanning Kerktoren Jisp cyclus jaar bouw jaar hoeveel heid een heid prijs per eenheid prijs per eenheid 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 jaar - 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 03 schoonmaken 17 terreininrichting 21 betonwerk

Nadere informatie

Bijlage 5 Werkzaamheden overzicht Dagelijks Onderhoud 10 STUT- EN SLOOPWERK PLAATSELIJK SLOOPWERK STUTWERK HAK- EN BREEKWERK 14

Bijlage 5 Werkzaamheden overzicht Dagelijks Onderhoud 10 STUT- EN SLOOPWERK PLAATSELIJK SLOOPWERK STUTWERK HAK- EN BREEKWERK 14 10 STUT- EN SLOOPWERK 10.32 PLAATSELIJK SLOOPWERK 10.40 STUTWERK 10.50 HAK- EN BREEKWERK 14 BUITENRIOLERING EN DRAINAGE 14.00 ALGEMEEN 14.20 BESTAAND WERK 15 TERREINVERHARDINGEN 15.41 STRAATSTEENBESTRATING

Nadere informatie

Meerjarenonderhoudsplanning Kerktoren Wormer

Meerjarenonderhoudsplanning Kerktoren Wormer cyclus bouw hoeveel een prijs per prijs per jaar jaar heid heid eenheid eenheid 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 jaar 0% 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 03 schoonmaken 17 terreininrichting

Nadere informatie

Handleiding (achtergrond) STABU-bestekssystematiek

Handleiding (achtergrond) STABU-bestekssystematiek Handleiding (achtergrond) STABU-bestekssystematiek Ede, maart 2014 Auteur: ing. H.H.M. (Henny) Miltenburg Inhoudsopgave Titel Pagina 1 Inleiding 4 1.1 STABU-bestekssystematiek 4 1.2 Cursussen en opleidingen

Nadere informatie

LEIDRAAD AANVAARDE KOSTEN

LEIDRAAD AANVAARDE KOSTEN Bijlage bij collegebesluit STZ/EC/359075 Beleidsregel LEIDRAAD AANVAARDE KOSTEN onder verwijzing naar VERORDENING HAARLEMSE STIMULERINGSREGELING MONUMENTEN Gemeente Haarlem, januari 2012 2 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Classificatie- en coderingssystemen

Classificatie- en coderingssystemen Classificatie- en coderingssystemen G4020 1 Classificatie- en coderingssystemen Ir. J. A. G. Dukers 1. Inleiding G4020 3 2. Classificatie- en coderingssystemen G4020 5 3. Uitvoeringsgericht classificatie-

Nadere informatie

Codes zijn STABU codes

Codes zijn STABU codes Werkomschrijving Geladaverblijf Versie 3 12 mei 2016 Bij deze werkomschrijving horen: Plan tekeningen Detailtekeningen Rapportage constructeur CAE Bouwtechnische opname Walraad Kleurhistorisch onderzoek

Nadere informatie

Peildatum : donderdag 26 februari 2015. Mutatiedatum : donderdag 26 februari 2015 Mutatietijd : 16:49. Afdruk van de geselecteerde begrotingsregels

Peildatum : donderdag 26 februari 2015. Mutatiedatum : donderdag 26 februari 2015 Mutatietijd : 16:49. Afdruk van de geselecteerde begrotingsregels Voorblad Peildatum : donderdag 26 februari 2015 Mutatiedatum : donderdag 26 februari 2015 Mutatietijd : 16:49 Afdruk van de geselecteerde begrotingsregels Bouwkostenbegroting JOEB te Egmond Binnen. Gewijzigde

Nadere informatie

Eis conform bestek; Opmerkingen: Algemene. Toetsingswijze Tijdstip / Frequentie

Eis conform bestek; Opmerkingen: Algemene. Toetsingswijze Tijdstip / Frequentie Vervangen vliegveldverlichting parallelbaan vlb Volkel Bijlage: MODEL TOEZICHTKEURINGSPLAN B&U Pagina: 1 < In onderling overleg vakgebieden, voorbereiders en toezichthouders / bouwprocesmanager: niet van

Nadere informatie

LEIDRAAD BRIM SUBSIDIABELE INSTANDHOUDINGSKOSTEN

LEIDRAAD BRIM SUBSIDIABELE INSTANDHOUDINGSKOSTEN Bijlage als bedoeld in artikel 2 van de Regeling rijkssubsidiëring instandhouding monumenten LEIDRAAD BRIM SUBSIDIABELE INSTANDHOUDINGSKOSTEN Deze bijlage behoort bij de Regeling rijkssubsidiëring instandhouding

Nadere informatie

BIJLAGENBUNDEL WEERBEWUST BOUWEN. Een studie naar weerkritische activiteiten en mogelijke maatregelen. P. Hazendonk

BIJLAGENBUNDEL WEERBEWUST BOUWEN. Een studie naar weerkritische activiteiten en mogelijke maatregelen. P. Hazendonk BIJLAGENBUNDEL WEERBEWUST BOUWEN Een studie naar weerkritische activiteiten en mogelijke maatregelen P. Hazendonk Bijlagenbundel Weerbewust bouwen Een studie naar weerkritische activiteiten en mogelijke

Nadere informatie

LEIDRAAD SUBSIDIABELE INSTANDHOUDINGSKOSTEN BRIM 2010

LEIDRAAD SUBSIDIABELE INSTANDHOUDINGSKOSTEN BRIM 2010 Bijlage als bedoeld in artikel 2 van de Regeling rijkssubsidiëring instandhouding monumenten LEIDRAAD SUBSIDIABELE INSTANDHOUDINGSKOSTEN BRIM 2010 - 2 - INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK 1. SUBSIDIABELE KOSTEN STABU-codering:

Nadere informatie

VOORLOPIGE WERKOMSCHRIJVING (ZIE VOOR RIOLERING HS 51)

VOORLOPIGE WERKOMSCHRIJVING (ZIE VOOR RIOLERING HS 51) VOORLOPIGE WERKOMSCHRIJVING (ZIE VOOR RIOLERING HS 51) WERKNUMMER 2007-05. DATUM 12 februari 2008 KORTE OMSCHRIJVING VAN HET WERK Het werk bestaat uit het verbouwen van de begane grond van een winkelruimte

Nadere informatie

Second opinion bouw- / investeringskosten

Second opinion bouw- / investeringskosten Product sheet Second opinion bouw- / investeringskosten 1 Second opinion ramingen Stedelijk Museum IGG Bointon de Groot Postbus 444 2240 AK Wassenaar Rijksstraatweg 354a 2242 AC Wassenaar T. 070-514 54

Nadere informatie

IAA Architecten M.H. Tromplaan 55, Postbus 729, 7500 AS Enschede T 053 480 44 44, F 053 480 44 88, E-mail info@iaa-architecten.nl

IAA Architecten M.H. Tromplaan 55, Postbus 729, 7500 AS Enschede T 053 480 44 44, F 053 480 44 88, E-mail info@iaa-architecten.nl betreft MATERIALEN EN KLEUREN projectnummer 2009155AA - INHOUD ONDERDEEL BLADNR. materialen en kleuren BUITEN 1 t/m 5 materialen en kleuren BINNEN 15 terreinverhardingen tegels terrassen begane grond bestrating,

Nadere informatie

DA AD BIJLAGE 4. Verbouw Kerkstraat 4 NIEHOVE Fase: Schets studie. Bouwkostenraming. Werknummer: Datum:

DA AD BIJLAGE 4. Verbouw Kerkstraat 4 NIEHOVE Fase: Schets studie. Bouwkostenraming. Werknummer: Datum: BIJLAGE 4 DA AD Verbouw Kerkstraat 4 NIEHOVE Fase: Schets studie Werknummer: 15.14 Datum: 28-02-2017 Bouwkostenraming DAAD Architecten BV tel +31 (0)593 582450 fax +31 (0)593 582451 Paltz 21 e-mail : info@daad.nl

Nadere informatie

KAVELS ONDER ARCHITECTUUR LELYSTAD

KAVELS ONDER ARCHITECTUUR LELYSTAD KAVELS ONDER ARCHITECTUUR LELYSTAD KAVEL 4: BOUWKOSTEN BEREKENING 29 FEBRUARI 2012 Bouwbedrijf Heimensen bv, Postbus 327, 3880 AH PUTTEN Bouwbedrijf Noordersluis Pagina:2 Totaal Totaal Totaal Totaal uur-

Nadere informatie

Welnietoch Blad 1 van 13

Welnietoch Blad 1 van 13 Welnietoch Blad 1 van 13 Naam: Aanbouw Welnietoch uurloon 37,50 Omschr.: begr. aanbouw met behoud van bestaande kruipruimte Werknr.: Optie 6 alleen E en W Datum: 19-12-2012 Getekend: L.H. 0 BESCHEIDEN

Nadere informatie

Technische omschrijving en afwerkstaat

Technische omschrijving en afwerkstaat Technische omschrijving en afwerkstaat Bedrijfsverzamelgebouw Lock/Stock Industrieweg 9 E in Elst (Gld) 14 september 2013 Pagina 1 van 5 Technische omschrijving Peil Het peil (P=0) is bovenkant afgewerkte

Nadere informatie

WERKOMSCHRIJVING AANBOUW SERRE AAN WONING

WERKOMSCHRIJVING AANBOUW SERRE AAN WONING WERKOMSCHRIJVING AANBOUW SERRE AAN WONING Opsteller bouwkundig : Paraaf : Opsteller installaties : Paraaf : Bouwkundig Teken en Adviesbureau West Terschelling, 11 januari 2014 1 INHOUDSOPGAVE: 0. ALGEMENE

Nadere informatie

Project: , verbouw kantoorpand Willemstraat Hengelo Detailbegroting: 1241C, verbouw Kantoorpand Voorblad

Project: , verbouw kantoorpand Willemstraat Hengelo Detailbegroting: 1241C, verbouw Kantoorpand Voorblad Voorblad Peildatum : Mutatiedatum : zondag 8 juli 2012 Mutatietijd : 14:22 RAMING VERBOUW KANTOORPAND WILLEMSTRAAT TE HENGELO Inschrijfbegroting bestek + memo Pagina: 1 uitgangspunten: -binnenwanden kunnen

Nadere informatie

Werkomschrijving, bouwkundig en installaties uitbreiden kantine Bieweg 3 te Veere. Stichting Beheer Sportcomplex Bieweg

Werkomschrijving, bouwkundig en installaties uitbreiden kantine Bieweg 3 te Veere. Stichting Beheer Sportcomplex Bieweg Werkomschrijving, bouwkundig en installaties uitbreiden kantine Bieweg 3 te Veere V.r.v.: Stichting Beheer Sportcomplex Bieweg Berekening Constructie Geschreven door : Ing. R.M. Koets Werknummer : 13-141

Nadere informatie

Marchien Sieben - Welink

Marchien Sieben - Welink Marchien Sieben - Welink Van: Documentaire informatievoorziening Mailbox Verzonden: maandag 14 april 2014 15:00 Aan: Info Mailbox Onderwerp: FW: de Swaneburg: Rapportage renovatie Bijlagen: 20140410 Stand

Nadere informatie

NL/SfB als toegang tot STABU Bouwbreed. Versie [1.0] Stichting STABU

NL/SfB als toegang tot STABU Bouwbreed. Versie [1.0] Stichting STABU NL/SfB als toegang tot STABU Bouwbreed Versie [1.0] Stichting STABU 2017-05 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Managementsamenvatting... 3 1 Introductie / Achtergronden... 4 1.1 Aanleiding... 4 1.2 Koppelingen...

Nadere informatie

Copyright SBR, Rotterdam

Copyright SBR, Rotterdam Het doel van de Stichting is het coördineren, stimuleren en begeleiden van het bouwtechnische en bedrijfstechnische speurwerk in de bouwnijverheid en de verbreiding van de resultaten, zowel ten behoeve

Nadere informatie

Technische omschrijving 6 appartementen Kanaalweg-oost Bergentheim

Technische omschrijving 6 appartementen Kanaalweg-oost Bergentheim Technische omschrijving 6 appartementen Kanaalweg-oost Bergentheim d.d. 18-01-2013 1 van 10 INHOUDSOPGAVE 05 Bouwplaatsvoorzieningen, schoonmaken bij oplevering 12 Grondwerk 14 Buitenriolering 15 Terreinverhardingen

Nadere informatie

Toetsingswijze Tijdstip / Frequentie. Goedkeuring. aannemer. aannemer. Keuring bouwstoffen Visueel Bij levering op het werk, voor verwerking

Toetsingswijze Tijdstip / Frequentie. Goedkeuring. aannemer. aannemer. Keuring bouwstoffen Visueel Bij levering op het werk, voor verwerking op de PMK te Wezep Bijlage: Pagina: 1/6 Controlepunt / 01.01 Voor het werk geldende Voorwaarden (onder) voorwaarden aannemers elektrotechnische werkzaamheden. 01.01 Voor het werk geldende Voorwaarden (onder)

Nadere informatie

Technische omschrijving 16 bedrijfsunits aan de Zeverijnstraat te Hilversum

Technische omschrijving 16 bedrijfsunits aan de Zeverijnstraat te Hilversum Technische omschrijving 16 bedrijfsunits aan de Zeverijnstraat te Hilversum 1/8 Redactiedatum: 03 april 2014, wijz B 14-05-2014 Inhoudsopgave 00 algemeen 01 voor het werk geldende voorwaarden 12 grondwerk

Nadere informatie

Motivatie. aanpassingen STABU-catalogus in. relatie tot de Verordening bouwproducten. nr. 305/2011. (CPR, Construction Products Regulation)

Motivatie. aanpassingen STABU-catalogus in. relatie tot de Verordening bouwproducten. nr. 305/2011. (CPR, Construction Products Regulation) Motivatie aanpassingen STABU-catalogus in relatie tot de Verordening bouwproducten nr. 305/2011 (CPR, Construction Products Regulation) STABU Bouwbreed Informatiesysteem Bezoekadres: Willy Brandtlaan 81,

Nadere informatie

Wat is een bestek? Volgens Van Dale is het bestek van een bouwwerk:

Wat is een bestek? Volgens Van Dale is het bestek van een bouwwerk: 4.2 Het bestek Wat is een bestek? Volgens Van Dale is het bestek van een bouwwerk: Een nauwkeurige beschrijving van een werk, met alle inlichtingen aangaande de gang en de uitvoering ervan, de te gebruiken

Nadere informatie

Beschrijving keramische prefab wandelementen BRIXALL

Beschrijving keramische prefab wandelementen BRIXALL Beschrijving keramische prefab wandelementen BRIXALL Keramische prefab wandelementen opgebouwd uit keramische snelbouwstenen Omschrijving De keramische muurelementen zijn uitgevoerd uit geperforeerde,

Nadere informatie

raadgevend ingenieurs

raadgevend ingenieurs BIRDS PUBLICATIE Deelbestekken, nevenbestekken en coördinatie auteur: Ir. S.W. Wierda datum: 4 september 2006 (herzien 26 maart 2009) gepubliceerd: STABU Bulletin oktober 2006 aantal bladen: 8 bestandsnaam:

Nadere informatie

PERIODIEK INSTANDHOUDINGSPLAN HERVORMDE KERK TE BROEK IN WATERLAND BUREAU DELFGOU ARCHITECTUUR EN MONUMENTENADVIES

PERIODIEK INSTANDHOUDINGSPLAN HERVORMDE KERK TE BROEK IN WATERLAND BUREAU DELFGOU ARCHITECTUUR EN MONUMENTENADVIES PERIODIEK INSTANDHOUDINGSPLAN HERVORMDE KERK TE BROEK IN WATERLAND OPDRACHTGEVER Kerkvoogdij van de N.H. Gemeente Broek in Waterland te Broek in Waterland MONUMENTENNUMMER 11042 KADASTRALE GEGEVENS Gemeente

Nadere informatie

744 RAILCENTER

744 RAILCENTER 744 RAILCENTER 09-03-2016 tussenstand planning RIO Procesplanning 01-02-2016 Maanden Jan 2016 Datum 11 18 Weken 2 3 Nr. Taakcode Omschrijving Werkdagen -5 1 rio Amersfoort procesplanning 01022016 2 10

Nadere informatie

HILLEGOMMERDIJK 235, LISSERBROEK

HILLEGOMMERDIJK 235, LISSERBROEK 16-2 HILLEGOMMERIJK 235, LISSERROEK OPRHTGEVER: familie Monster ben@benmonster.nl 16-2 HILLEGOMMERIJK 235, LISSERROEK OUWKUNIG LGEMEEN KLEUREN EN MTERILEN M.K. MV V wm Houtskeletwand gevelsteen-spouw-isolatie-kalkzandsteen

Nadere informatie

Handleiding STABU Bouwbreed MS Office Word Add-in versie 1.0

Handleiding STABU Bouwbreed MS Office Word Add-in versie 1.0 Handleiding STABU Bouwbreed MS Office Word Add-in versie 1.0 STABU Postbus 36 6710 BA EDE Telefoonweg 32, Ede Telefoon: 0318 63 30 26 E-mail: info@stabu.nl Website: http://www.stabu.org Datum: december

Nadere informatie

BAKSTEEN INHOUD. Verbruik baksteen 2 Metselverbanden 3 Regels Enkele types metselverbanden Keuze van de mortel 4 Voorbeeld STEEN!

BAKSTEEN INHOUD. Verbruik baksteen 2 Metselverbanden 3 Regels Enkele types metselverbanden Keuze van de mortel 4 Voorbeeld STEEN! O V E R S C H I E S E W E G 3 5 B 3 0 4 4 E E R OT T E R D A M P O S T B U S 113 9 5 3 0 0 4 E J R O T T E R D A M T 0 10 4 1 5 0 5 5 9 F 010 4 1 5 6 1 4 9 E I N F O @ S T E E N 010. N L BAKSTEEN INHOUD

Nadere informatie

Nieuw in KUBUS Spexx 5

Nieuw in KUBUS Spexx 5 Nieuw in KUBUS Spexx 5 KUBUS Spexx5 is een grote update ten opzichte van haar voorganger in diverse opzichten. De belangrijkste vernieuwing is de flexibiliteit bij het kiezen van de gewenste data-bronnen

Nadere informatie

MJOP Residence Willem de Zwijger

MJOP Residence Willem de Zwijger MJOP Residence Willem de Zwijger i.o.v. Vereniging van Eigenaren Residence Willem de Zwijger Rapportnr.: 13.002-02 Datum: 21-02-2014 Wijz.: 03-07-2014 Opdrachtgever: Adviseur: Vereniging van Eigenaren

Nadere informatie

KOPPENMAAT EN LAGENMAAT :

KOPPENMAAT EN LAGENMAAT : KOPPENMAAT EN LAGENMAAT : INLEIDING: Wanneer een metselaar een muur gaat metselen in schoonmetselwerk is dit altijd in een bepaald metselverband. Het is dan aan te bevelen om de maatvoering van de wanden

Nadere informatie

Werkomschrijving verbouwingswerkzaamheden Bergse Linker Rottekade 148 te Rotterdam. Fam. Noorman Bergse Linker Rottekade 148 Rotterdam

Werkomschrijving verbouwingswerkzaamheden Bergse Linker Rottekade 148 te Rotterdam. Fam. Noorman Bergse Linker Rottekade 148 Rotterdam Werkomschrijving verbouwingswerkzaamheden Bergse Linker Rottekade 148 te Rotterdam Fam. Noorman Bergse Linker Rottekade 148 Rotterdam NR OMSCHRIJVING AANTAL EENHEID algemeen I Alle punten in overeenstemming

Nadere informatie

Bladnr. 1 van 13. Conceptversie RAW1190

Bladnr. 1 van 13. Conceptversie RAW1190 Colofon Dit bestekbestand bevat standaard bestekteksten, bepalingen en een aantal voorbeelden van resultaatsverplichtingen waarin de principes en werkwijzen rond het initiatief Stimulering Hergebruik Infra

Nadere informatie

stabu De I in BIM, kostenbesparing door samenwerking

stabu De I in BIM, kostenbesparing door samenwerking stabu De I in BIM, kostenbesparing door samenwerking Inhoud Voorwoord 3 Van bestek naar specificeren 4 Bouwbreed, de I in BIM 7 Wat Bouwbreed betekent voor de bouwprofessional 10 Roadmap: op weg naar een

Nadere informatie

Demarcatielijst Gemeente Nuth 1

Demarcatielijst Gemeente Nuth 1 Bijlage 2: Demarcatielijst gemeente Nuth datum: 14-07-2015 Alfabet Onderdeel Omschrijving Verhuurder Huurder A B C Algemeen Afvoer Alle onderhoud c.q. reparaties welke het gevolg zijn van beschadigingen,

Nadere informatie

Projectomschrijving. Complex 2005 Kabelweg 21 Amsterdam. Inhoudsopgave. 1. Algemeen Bouwjaar Oppervlakte Ligging Kenmerken Toegang

Projectomschrijving. Complex 2005 Kabelweg 21 Amsterdam. Inhoudsopgave. 1. Algemeen Bouwjaar Oppervlakte Ligging Kenmerken Toegang Projectomschrijving Complex 2005 Kabelweg 21 Amsterdam Inhoudsopgave 1. Algemeen Bouwjaar Oppervlakte Ligging Kenmerken Toegang 2. Bouwkundige aspecten Constructie Gevelbekleding Dakbedekking 3. Technische

Nadere informatie

Opdrachtgever: Provincie Friesland. Financieel Rapport Duurzaam Kolleksjesintrum Fryslân Variant: Friese Provinciale Musea

Opdrachtgever: Provincie Friesland. Financieel Rapport Duurzaam Kolleksjesintrum Fryslân Variant: Friese Provinciale Musea DATUM 07-02-2013 KENMERK 1215.C.010 BETREFT Financiele Rapportage Koll.Fryslân PARTNERS Opdrachtgever: Provincie Friesland Financieel Rapport Duurzaam Kolleksjesintrum Fryslân Variant: Friese Provinciale

Nadere informatie

ALGEMENE INSTRUCTIE RS

ALGEMENE INSTRUCTIE RS Postbus 20952 2500 EZ Den Haag Algemene Instructie RS 2011-1 Algemeen In beginsel dienen de bepalingen van de Rgd Standaard bestekbepalingen 2011-1 (RS 2011-1) in het projectbestek te worden opgenomen,

Nadere informatie

LEIDRAAD SUBSIDIABELE INSTANDHOUDINGSKOSTEN

LEIDRAAD SUBSIDIABELE INSTANDHOUDINGSKOSTEN LEIDRAAD SUBSIDIABELE INSTANDHOUDINGSKOSTEN HOOFDSTUK 1. ALGEMENE BEPALINGEN SUBSIDIABELE KOSTEN Subsidiabel zijn de kosten van werkzaamheden, maatregelen en voorzieningen ten behoeve van de instandhouding

Nadere informatie

STABU helpt Onderwerp: Interpretatie van de tegeltabel

STABU helpt Onderwerp: Interpretatie van de tegeltabel STABU helpt Onderwerp: Interpretatie van de tegeltabel Datum: juni 2016 Versie:website www.stabu.org Interpretatie van de tegeltabel Bouwsysteem (02.) 05.07-1-, 08.06-10, 11.24-29 en 16.01-03 Werksoort

Nadere informatie

Delen van wanden, vloeren, plafonds en overige welke het verschil zijn tussen de bestaande situatie en nieuwe uitvoering verwijderen en afvoeren.

Delen van wanden, vloeren, plafonds en overige welke het verschil zijn tussen de bestaande situatie en nieuwe uitvoering verwijderen en afvoeren. Technische omschrijving Splitsing in twee appartementen Hoge Rijndijk 94 H leiden 1 Sloopwerk Delen van wanden, vloeren, plafonds en overige welke het verschil zijn tussen de bestaande situatie en nieuwe

Nadere informatie

nationale staalprijs 2012 BAG-A-BOX

nationale staalprijs 2012 BAG-A-BOX nationale staalprijs 2012 BAG-A-BOX ADRESGEGEVENS: Geert Hein van der Neut Polluxstraat 42 1363 VB Almere COURAGE architecten bna t +31 (0)55 360 55 63 u www.courage.nl Veenhuizerweg 207 f +31 (0)55 360

Nadere informatie

implementatie CPR/CE-markering in de STABU-systematiek Jaco Ruijs Hoofd ontwikkeling en ICT

implementatie CPR/CE-markering in de STABU-systematiek Jaco Ruijs Hoofd ontwikkeling en ICT implementatie CPR/CE-markering in de STABU-systematiek Jaco Ruijs Hoofd ontwikkeling en ICT Historie De STABU² systematiek is een werksoortgerichte systematiek. Waarin opgenomen groepen met technische

Nadere informatie

hoofdstuk BLZ BESTEKSHOOFDSTUKKEN EN ARTIKELEN Perceelindeling (deelbestek per perceel)

hoofdstuk BLZ BESTEKSHOOFDSTUKKEN EN ARTIKELEN Perceelindeling (deelbestek per perceel) ALGEMEEN NOTA VAN WIJZINGEN BESTEK PER PERCEEL TEKENINGEN Deze demarcatie per perceel is gebaseerd op de volgende documenten (onderstaande documenten worden ter informatie verstrekt, hieraan kunnen geen

Nadere informatie

BESTEK. Besteknummer: 3110_12. Datum: Dit bestek is opgesteld met de STABU-systematiek, uitgave: onder licentienummer:

BESTEK. Besteknummer: 3110_12. Datum: Dit bestek is opgesteld met de STABU-systematiek, uitgave: onder licentienummer: BESTEK Ten behoeve van: basisbestektekst vloercoating Besteknummer: 3110_12 Datum: 09-11-2012 Dit bestek is opgesteld met de STABU-systematiek, uitgave: 2012-2 onder licentienummer: INHOUDSOPGAVE 01 VOOR

Nadere informatie

STABU-gebruikersdag 25 september 2013

STABU-gebruikersdag 25 september 2013 STABU-gebruikersdag 25 september 2013 ing. Henny Miltenburg Coördinator opleidingen/docent en kwaliteitsmedewerker Graag uitleg over het stappenplan van STABU om te komen tot (weer) één catalogus, dit

Nadere informatie

BIJLAGE ALS BEDOELD IN ARTIKEL 4 VAN DE SUBSIDIEREGELING INSTANDHOUDING MONUMENTEN LEIDRAAD SUBSIDIABELE INSTANDHOUDINGSKOSTEN 2013

BIJLAGE ALS BEDOELD IN ARTIKEL 4 VAN DE SUBSIDIEREGELING INSTANDHOUDING MONUMENTEN LEIDRAAD SUBSIDIABELE INSTANDHOUDINGSKOSTEN 2013 BIJLAGE ALS BEDOELD IN ARTIKEL 4 VAN DE SUBSIDIEREGELING INSTANDHOUDING MONUMENTEN LEIDRAAD SUBSIDIABELE INSTANDHOUDINGSKOSTEN 2013 HOOFDSTUK 1.1. ALGEMENE BEPALINGEN SUBSIDIABELE KOSTEN Subsidiabel zijn

Nadere informatie

STABU BESTEK CHECKLIST. Projectnummer Datum

STABU BESTEK CHECKLIST. Projectnummer Datum STABU BESTEK CHECKLIST Projectnummer 1726 Projectomschrijving Uitbouw woonhuis Datum 21-8-2017 Opdrachtgever Contactpersoon Fam. Strijtveen Adres Imkerlaan 1 Postcode Leersum Telefoon 06-41549865 Email

Nadere informatie

Richtlijnen leidingen in breedplaatvloeren

Richtlijnen leidingen in breedplaatvloeren Installaties in woningen en gebouwen worden steeds belangrijker. Breedplaatvloeren en Installaties gaan uitstekend samen. In de druklaag worden onder andere leidingen van elektra, water, ventilatie en

Nadere informatie

Rapportcode: 13.0645-1 Datum: 16 december 2013

Rapportcode: 13.0645-1 Datum: 16 december 2013 Beproevingsrapport: Toetsing van bureaustoel Axia 2.0 met een gestoffeerde rugleuning van BMA aan de Rapportcode: 13.0645-1 Datum: 16 december 2013 Rapportcode:13.0645-1 Datum: 16 december 2013 Pagina:

Nadere informatie

Bijlage 19 DIENST VASTGOED DEFENSIE. Algemene omschrijving van het werk: Renovatie legeringsgebouwen op de Nieuwe Haven te Den Helder

Bijlage 19 DIENST VASTGOED DEFENSIE. Algemene omschrijving van het werk: Renovatie legeringsgebouwen op de Nieuwe Haven te Den Helder Bijlage 19 DIENST VASTGOED DEFENSIE Algemene omschrijving van het werk: Renovatie legeringsgebouwen op de Nieuwe Haven te Den Helder Gebouw R012, R013 en R014 - Ijsmeeuw, Kokmeeuw, Stormmeeuw Percelen

Nadere informatie

Stichting STABU. Handleiding (achtergrond) STABU-bestekssystematiek Ede, mei 2014

Stichting STABU. Handleiding (achtergrond) STABU-bestekssystematiek Ede, mei 2014 Stichting STABU Handleiding (achtergrond) STABU-bestekssystematiek Ede, mei 2014 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 4 1.1 STABU-bestekssystematiek... 4 1.2 Cursussen en opleidingen... 4 2 Verantwoording STABU-catalogus...

Nadere informatie

Ruimtelijk wonen bij de dijk in Haaften

Ruimtelijk wonen bij de dijk in Haaften Ruimtelijk wonen bij de dijk in Haaften Algemene informatie Hoekwoningen en tussenwoningen Inhoud 3 Voor het werk geldende voorwaarden 3 Ruwbouw Grondwerk 3 Buitenriolering en drainage 4 Terreinverhardingen

Nadere informatie

Naam: MFC Maashees. werknr. SABO1401 Stichtingskosten datum

Naam: MFC Maashees. werknr. SABO1401 Stichtingskosten datum werknr. Naam: MFC Maashees SABO1401 Stichtingskosten datum. 13-04-2015 par. onderdeel hoeveelh eid eenheid prijs per eenheid kosten excl. btw A ontwikkelingskosten: 1) architectenkosten ontwerp 8.650,00

Nadere informatie

Wout van Vliet Bouwkundige

Wout van Vliet Bouwkundige Wout van Vliet Bouwkundige Prins Bernhardlaan 2 3402CD IJsselstein tel 0306883426 mobiel 0623886155 wcmvliet@caiway.nl Technische omschrijving voor de vernieuwing van het rietendak Graafdijk-west 10-11

Nadere informatie

Vervang de inhoud van de volgende paragrafen in de BRL door de aangegeven tekst.

Vervang de inhoud van de volgende paragrafen in de BRL door de aangegeven tekst. Wijzigingsblad BRL 2811 Ferrocement-producten Datum wijzigingsblad 27-09-2012 Vastgesteld door CvD Constructief Beton d.d. 21 juni 2012 Aanvaard door de Harmonisatie Commissie Bouw van de Stichting Bouwkwaliteit

Nadere informatie

HVMB Algemene Ledenvergadering 15 april 2014. Agendapunt 7 Bespreking en vaststelling Meerjarenonderhoudsplan, begroting 2014 en contributie 2014

HVMB Algemene Ledenvergadering 15 april 2014. Agendapunt 7 Bespreking en vaststelling Meerjarenonderhoudsplan, begroting 2014 en contributie 2014 HVMB Algemene Ledenvergadering 15 april 2014 Agendapunt 7 Bespreking en vaststelling Meerjarenonderhoudsplan, begroting 2014 en contributie 2014 7.1 Meerjarenonderhoudsplan In het MJOP zijn alle verwachte

Nadere informatie

MOEDERBESTEK TEKSTEN (STANDAARD RAW BEPALINGEN 2015) - Elementenverhardingen en kantopsluitingen vervaardigd met duurzaam beton dd.

MOEDERBESTEK TEKSTEN (STANDAARD RAW BEPALINGEN 2015) - Elementenverhardingen en kantopsluitingen vervaardigd met duurzaam beton dd. Bladnr. 1 van 11 MOEDERBESTEK TEKSTEN (STANDAARD RAW BEPALINGEN 2015) - Elementenverhardingen en kantopsluitingen vervaardigd met duurzaam beton dd. Bladnr. 2 van 11 1. ALGEMEEN Bladnr. 3 van 11 PAR 1.01

Nadere informatie

TECHNISCHE OMSCHRIJVING

TECHNISCHE OMSCHRIJVING TECHNISCHE OMSCHRIJVING Afgebeeld is woningtype met opties SCEN SCENIC Datum: juni 2006 Copyright: Janssen de Jong Project Development Fort Nassauweg z/n Parera - Curaçao N.A. Telefoon (0) 5999 433 8500

Nadere informatie

NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden

NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden Nationale identificatie: 481695372 Postadres: Postbus 550 Plaats: HOUTEN Postcode: 3990

Nadere informatie

DIENST VASTGOED DEFENSIE

DIENST VASTGOED DEFENSIE 2e regel titel van het bestek Pagina: 1 DIENST VASTGOED DEFENSIE Algemene omschrijving van het werk:» "..." hier de tekst van de tekeningstempel (aanduiding in Projectwise) invullen. De omschrijving van

Nadere informatie

Uitleg bij de aanslag. bouwleges 2009

Uitleg bij de aanslag. bouwleges 2009 www.rotterdam.nl 0800-1545 stadswinkel Uitleg bij de aanslag bouwleges 2009 Deze uitleg hoort bij een aanslag bouwleges 2009. In de aanslag staat het bedrag dat u aan de gemeente moet betalen voor het

Nadere informatie

BIJLAGE D. OVERZICHT GEBOUW- EN BOUWWERKONDERDELEN

BIJLAGE D. OVERZICHT GEBOUW- EN BOUWWERKONDERDELEN BIJLAGE D. OVERZICHT GEBOUW- EN BOUWWERKONDERDELEN D1 - Toepassingsgebied NMD De methode verwijst voor de informatie over de bouwproducten naar de Nationale Milieudatabase (NMD). De reikwijdte van de NMD

Nadere informatie

ribcassettevloeren NIEUW! Vloerhoogte 350 mm Rc-waarde tot 5,0

ribcassettevloeren NIEUW! Vloerhoogte 350 mm Rc-waarde tot 5,0 ribcassettevloeren NIEUW! Vloerhoogte mm Rc-waarde tot 5,0 Vloersystemen Spaansen produceert al vanaf 1984 diverse soorten betonnen vloerplaten. In 1993 is speciaal hiervoor in Harlingen (Friesland) een

Nadere informatie

Rapportcode: 9.269-Drentea Datum: 20 juli 2009

Rapportcode: 9.269-Drentea Datum: 20 juli 2009 Titel: Toetsing van Drentea kantoortafel PRO-T aan de eisen t.a.v. afmetingen, veiligheid, Rapportcode: 9.269-Drentea Datum: 20 juli 2009 Rapportcode: 9.269-Drentea Datum: 20 juli 2009 Pagina: 2/9 SHR

Nadere informatie

Hieronder zie je allerlei zaken die met metselen te maken hebben. Bekijk ze goed, zodat je weet wat de woorden betekenen. Woord Betekenis Afbeelding

Hieronder zie je allerlei zaken die met metselen te maken hebben. Bekijk ze goed, zodat je weet wat de woorden betekenen. Woord Betekenis Afbeelding Hieronder zie je allerlei zaken die met metselen te maken hebben. Bekijk ze goed, zodat je weet wat de woorden betekenen. Woord Betekenis Afbeelding Compriband Dit is materiaal om dilatatievoegen elastisch

Nadere informatie

Werkomschrijving verbouwing badkamer en toilet Beatrijsstraat 41a

Werkomschrijving verbouwing badkamer en toilet Beatrijsstraat 41a Werkomschrijving verbouwing badkamer en toilet Beatrijsstraat 41a ALGEMEEN - Werkzaamheden aaneengesloten uitvoeren om de tijd voor de verbouwing zo kort mogelijk te houden. - Kosten voor badkamer en toilet

Nadere informatie

TECHNISCHE OMSCHRIJVING

TECHNISCHE OMSCHRIJVING Olympic Technische Omschrijving TECHNISCHE OMSCHRIJVING Afgebeeld is woningtype met optie III OLYMPIC Datum: juni 2006 Copyright: Janssen de Jong Project Development Fort Nassauweg z/n Parera - Curaçao

Nadere informatie

CPO de Woongaard. Kavel 3 & 4

CPO de Woongaard. Kavel 3 & 4 CPO de Woongaard Kavel 3 & 4 Geachte geïnteresseerde, Hartelijk dank voor uw interesse in onze CPO De Woongaard. Wij zijn een Collectief Particulier Opdrachtgeverschap die aan de Doornsteeg 14 woningen

Nadere informatie

Hoofdstuk 01 - Algemeen Administratief

Hoofdstuk 01 - Algemeen Administratief Hoofdstuk 01 - Algemeen Administratief Uitbreiding Standaard RAW Bepalingen 01.08 - Bijdragen 01.08.03 - Bijdrage VISI-systematiek 01.23 - Communicatie 01.23.01 - VISI-systematiek Algemeen Bestekbestand

Nadere informatie

raadgevend ingenieurs

raadgevend ingenieurs BIRDS PUBLICATIE Het bestekboek(deel) installaties auteurs: Ir. S.W. Wierda en P. Van der Woerd datum: 30 september 2007 gepubliceerd: STABU Bulletin maart 2008 aantal bladen: 9 bestandsnaam: fabrikantnamen-in-het-bestek.doc

Nadere informatie

RAW-hoofdstuk 41 - Funderingsconstructies

RAW-hoofdstuk 41 - Funderingsconstructies RAW-hoofdstuk 41 - Funderingsconstructies Wijziging Standaard RAW Bepalingen: - 41.0 - Algemeen - 41.2 - Damwand Uitbreiding Standaard RAW Bepalingen: - 41.4 - Verankering van grond- en waterkerende constructies

Nadere informatie

Tips & Trucs KUBUS Spexx 001: Koppeling van BIM model naar KUBUS Spexx

Tips & Trucs KUBUS Spexx 001: Koppeling van BIM model naar KUBUS Spexx Tips & Trucs KUBUS Spexx 001: Koppeling van BIM model naar KUBUS Spexx Verschillende BIM-pakketten zoals Solibri Model Checker, ArchiCAD en REVIT, zijn in staat een export bestand te genereren, waarin

Nadere informatie

METSELVERBANDEN. Mathieu Peters. Fontys PTH Eindhoven. Studentennummer: 2073444

METSELVERBANDEN. Mathieu Peters. Fontys PTH Eindhoven. Studentennummer: 2073444 METSELVERBANDEN Mathieu Peters Fontys PTH Eindhoven Studentennummer: 2073444 2013 2014 Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 2 2. ALGEMEEN 2.1 Metselverbanden... 3 2.2 Onderdelen en benamingen van de steen... 4

Nadere informatie

Checklist Duurzaam Bouwen

Checklist Duurzaam Bouwen Checklist Duurzaam Bouwen behoort bij de aanvraag om bouwvergunning van: a. Naam en voorletters :...... b. Adres: -straat + huisnummer :...... -postcode + plaats :...... c. Telefoonnummer :...... d. Faxnummer

Nadere informatie

Huize de Ruyter. Wonen met allure aan unieke boulevard

Huize de Ruyter. Wonen met allure aan unieke boulevard Huize de Ruyter Wonen met allure aan unieke boulevard Buitengewoon! Huize de Ruyter is inclusief 10.000 vierkante meter (1 hectare) eigen grond in buitengebied. inhoud Woonomgeving 1 Architectuur 3 Artistimpression

Nadere informatie

Algemene informatie Hoekwoningen en tussenwoningen

Algemene informatie Hoekwoningen en tussenwoningen j i b n e n o w Ruimtelijk aaften de dijk in H Algemene informatie Hoekwoningen en tussenwoningen In houd Voor het werk geldende voorwaarden 3 3 Ruwbouw Grondwerk Buitenriolering en drainage Terreinverhardingen

Nadere informatie

5130214 W. Dootjes 25-03-2014 Uitbreiding woning te Den Burg

5130214 W. Dootjes 25-03-2014 Uitbreiding woning te Den Burg V V V V VENTILATIE TOEVOER MIDDELS DUCOTOP ROOSTERS, AFVOER MIDDELS WTW-BOX RENVOOI GEVELS VOEGWERK PLINT METSELWERK 2mm VERDIEPT DOORGESTREKEN METSELWERK LICHT ROOD GENUANCEERD GRIJS LICHT ROOD GENUANCEERD

Nadere informatie

NORMENBOEK SCHILDERWERK

NORMENBOEK SCHILDERWERK NORMENBOEK SCHILDERWERK Tijdnormen. Materiaal normen. Nieuwbouw & Onderhoud Woningbouw & Utiliteit D.J.v.d.Sluijs 6-2002. Gewijzigd: 06-2012. WWW.DAMARGROEP.NL INHOUDSOPGAVE BLADZIJDE: BENAMING: 01 02

Nadere informatie

Technische Omschrijving

Technische Omschrijving Randewijk Beter Wonen Technische Omschrijving Nieuwbouw waterwoningen te Leeuwarden Inhoud: ALGEMEEN:... 2 GRONDWERK:... 2 FUNDERINGSWERK:... 2 BETONWERK:... 2 RUWBOUW TIMMERWERK:... 2 KOZIJNEN, RAMEN

Nadere informatie

GAVE 10 HALFVRIJSTAANDE WONINGEN TECHNISCHE OMSCHRIJVING

GAVE 10 HALFVRIJSTAANDE WONINGEN TECHNISCHE OMSCHRIJVING GAVE 10 HALFVRIJSTAANDE WONINGEN TECHNISCHE OMSCHRIJVING TECHNISCHE OMSCHRIJVING 00. Algemeen 01. Voor het werk geldende voorwaarden 12. Grondwerk 14. Buitenriolering en drainage 15. Terreinverhardingen

Nadere informatie

Project: , Elspeet, notariswoning Oude Hof Begroting : 10, Begroting DRK VERSIE WONING Voorblad

Project: , Elspeet, notariswoning Oude Hof Begroting : 10, Begroting DRK VERSIE WONING Voorblad Voorblad Peildatum : Mutatiedatum : Mutatietijd : 23:05 Pagina: 1 01 ALGEMENE OMSCHRIJVING 00 01 ALGEMENE OMSCHRIJVING : 00 01 Elspeet, nieuwbouw woning Oude Hof - WONING 00 01 00 01 ARCHITECT : 00 01

Nadere informatie