OCMW-raad van 26 februari 2015

Save this PDF as:
Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "OCMW-raad van 26 februari 2015"

Transcriptie

1 Dienst: communicatie Contactpersoon: Lieve Van De Pontseele, communicatieambtenaar Tel Fax: Bondige toelichting voor het publiek bij de punten van de openbare zitting OPENBARE ZITTING Notulen raadszittingen goedkeuring 1. Conceptnotulen OCMW-raad van (openbare zitting) goedkeuring 2. Mededelingen door de heer voorzitter 3. Nihil Uitgesteld tot 26 maart Eigendommen 4. Openbare verkoop perceel grond, gelegen te Belsele, kadastraal gekend Sint Niklaas (9de afdeling Belsele), sie C819 beslissing De OCMW-raad heeft op 23 oktober 2014 beslist om de pachtovereenkomst met de heer Alfons Quintelier m.b.t. het bovengenoemde perceel grond te Belsele, op zijn verzoek in wederzijds akkoord te beëindigen op 25 december Nu de grond pachtvrij is, kan ze verkocht worden, gelet op de geringe opbrengst van verpachting. Aan de raad wordt gevraagd om akkoord te gaan met de openbare verkoop van het perceel grond gelegen te Belsele, kadastraal gekend Sint-Niklaas (9 de afdeling Belsele), sie C819, groot 64 a 50 ca. Werken 5. Bouw wzc Gerda - perceel 2 HVAC

2 Het OCMW bouwt een nieuw woonzorgcentrum op de voormalige voetbalterreinen van KFC Gerda aan de Abingdonstraat. Op 23 oktober 2014 heeft de raad het perceel HVAC voor het wzc Gerda goedgekeurd. Na openbare aanbesteding werden 10 offertes ingediend goed te keuren en de werken HVAC voor wzc Gerda te gunnen aan NV Van Maele te Varsenare. 6. Bouw wzc Gerda - perceel 3 sanitair en brandbestrijding De raad heeft op 23 oktober 2014 het bestek voor het perceel sanitair en brandbestrijding voor het wzc Gerda goedgekeurd. Na openbare aanbesteding werden 8 offertes ingediend goed te keuren en de werken sanitair en brandbestrijding voor het WZC Gerda te gunnen aan NV Van Maele te Varsenare. 7. Bouw wzc Gerda - perceel 4 elektriciteit De raad heeft op 23 oktober 2014 het bestek voor het perceel elektriciteit voor het wzc Gerda goedgekeurd. Na openbare aanbesteding werden 8 offertes ingediend goed te keuren en de werken elektriciteit voor het WZC Gerda te gunnen aan Elektro Entreprise te Gullegem. 8. Bouw wzc Gerda - perceel 5 RWA (rook- en warmteafvoer) De raad heeft op 23 oktober 2014 het bestek voor het perceel RWA (rook- en warmteafvoer) voor het wzc Gerda goedgekeurd. Na openbare aanbesteding werden 3 offertes ingediend goed te keuren en de werken RWA (rook- en warmteafvoer) voor het WZC Gerda te gunnen aan Delta Thermic te Herstal. 9. Bouw wzc Gerda - perceel 6 Liften b) niet-gunning beslissing c) opstart onderhandelingsprocedure beslissing De raad heeft op 23 oktober 2014 het bestek voor het perceel Liften voor het wzc Gerda goedgekeurd. Na openbare aanbesteding werden 2 offertes ingediend. Geen van beide offertes is regelmatig en bijgevolg wordt dit perceel niet gegund.

3 2015 goed te keuren. Verder wordt gevraagd dit perceel niet te gunnen en over te gaan tot het voeren van een onderhandelingsprocedure. Leveringen 10. Leveren van rolkast voor het Welzijnshuis a) principe b) toewijzing De dienst Preventie en samenleving in het Welzijnshuis vraagt een rolkast om de dossiers die nodig zijn in de spreekplaatsen, vlot mee te kunnen nemen. De sociale dienst doet dit ook reeds. Om alles een uniform uitzicht te geven, is het aangeraden om hetzelfde model aan te kopen als de reeds in gebruik zijnde karren voor de sociale dienst. Aan de raad wordt gevraagd het principe goed te keuren voor de aankoop van een rolkast voor het Welzijnshuis en de firma Jalema uit Brussel toe te wijzen voor de levering. 11. Aankoop fietsenrekken voor het welzijnshuis principe - beslissing Aan het Welzijnshuis zijn er geen fietsenrekken voor de bezoekers. De fietsen worden nu lukraak neergezet. Aan de raad wordt gevraagd principieel akkoord te gaan met de aankoop van fietsenrekken voor 20 fietsen voor het Welzijnshuis en hiervoor een onderhandelingsprocedure op te starten. 12. Leveren ICT-materialen en -diensten via raamovereenkomst Vlaamse overheid a) beslissing college van burgemeester en schepenen van kennisname b) toetreding tot raamovereenkomst beslissing De Vlaamse overheid heeft een Europese procedure met bekendmaking gevoerd voor een raamovereenkomst voor het leveren van diverse ICT-materialen en -diensten. Deze raamovereenkomst wordt opengesteld voor lokale en provinciale overheden. Stad (en bij uitbreiding politie en brandweer) en OCMW Sint-Niklaas kunnen gebruikmaken van deze overeenkomst, op voorwaarde dat het bestuur hiermee akkoord gaat. Aan de raad wordt gevraagd kennis te nemen van de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 12 januari 2015 en toe te treden tot de raamovereenkomst voor het leveren van diverse ICT-materialen en -diensten zoals afgesloten door de Vlaamse Overheid, volgens de verdeelsleutel Stad (60 %) en OCMW (40 %). 13. Aankoop van meubilair voor wzc De Spoele a) principe goedkeuring b) vaststelling lastenboek goedkeuring De aankleding van de leefruimtes en afdelingen in woonzorgcentrum De Spoele is te sober. Er is een gebrek aan warme sfeer en huiselijkheid.

4 Het OCMW wil meubilair aankopen om een gezellige, warme sfeer te creëren in overeenstemming met de huidige stijl. Aan de raad wordt gevraagd het principe goed te keuren voor de aankoop van meubilair voor WZC De Spoele, het opgestelde lastenboek goed te keuren en hiervoor een onderhandelingsprocedure op te starten. 14. Leveren en plaatsen van glaswanden voor wzc De Spoele, administratie a) principe goedkeuring b) toewijzing beslissing In woonzorgcentrum De Spoele zijn de laatste tijd een aantal verschuivingen geweest binnen de beschikbare ruimte van de administratie. Er is nood aan een afzonderlijke, afgesloten ruimte. Aan de raad wordt gevraagd het principe goed te keuren voor het leveren en plaatsen van 2 verplaatsbare glazen systeemwanden en de toewijzing te doen aan de firma Maars Jansen uit Mechelen. 15. Onderhoudsmethode wzc Ter Wilgen principe In bijna alle woonzorgcentra van het OCMW Sint-Niklaas, behalve in het WZC Ter Wilgen, is de Swep methode of de droge onderhoudsmethode het uniforme schoonmaaksysteem. Het systeem in WZC Ter Wilgen veroorzaakt veel tijdverlies, is minder efficiënt en ergonomisch onvriendelijk. Ook zijn de schoonmaakmaterialen bijna volledig versleten en dus dringend aan vernieuwing toe. Aan de raad wordt gevraagd het principe goed te keuren voor de aankoop van een onderhoudsmethode voor WZC Ter Wilgen en de procedure en de wijze van gunnen (de onderhandelingsprocedure) goed te keuren. 16. Leveren van bureaustoelen voor wzc Populierenhof a) principe b) toewijzing In woonzorgcentrum Populierenhof zijn de huidige bureaustoelen in de verpleegposten aan vervanging toe. De bekleding is op vele plaatsen versleten en ook op het vlak van ergonomie voldoen de stoelen niet meer. In de loop van 2014 werd ook een wisselkantoor ingericht op de gelijkvloerse verdieping. Werken aan het bureau gebeurt daar op een gewone stoel. Aan de raad wordt gevraagd het principe goed te keuren voor de aankoop van 5 bureaustoelen voor WZC Populierenhof en de toewijzing te doen aan de firma Git Sit. 17. Leveren van 2 rolstoeltoegankelijke minibussen voor dagverzorgingscentrum De Sprankel a) principe goedkeuring b) vaststelling lastenboek goedkeuring De bestaande minibussen dienen dringend vervangen te worden. Voor deze wagens zal een overnameprijs gevraagd worden. In de plaats moeten 2 nieuwe, rolstoeltoegankelijke minibussen komen voor dagverzorgingscentrum De Sprankel.

5 Aan de raad wordt gevraagd het principe goed te keuren voor de aankoop van 2 nieuwe, rolstoeltoegankelijke minibussen voor het dagverzorgingscentrum De Sprankel. Ook wordt gevraagd het opgestelde lastenboek goed te keuren en hiervoor een open offerteaanvraag op te starten. 18. Aankoop muziekinstallatie 't Punt principe De muziekinstallatie die de patio van 't Punt van achtergrondmuziek voorziet, is defect en kan niet meer hersteld worden. Het dienstencentrum wil graag voor de patio een radiosysteem dat gebruikt maakt van de reeds ingebouwde boxen. De muziek is bedoeld als achtergrond om het wachten wat aangenamer te maken. Op de zitdagen van de pensioendienst zit de zaal vol met mensen die soms uren moeten wachten. Aan de raad wordt gevraagd het principe goed te keuren voor de aankoop van een muziekinstallatie voor t Punt en de procedure en de wijze van gunnen (de onderhandelingsprocedure) goed te keuren. 19. Leveringen-aankoop van keukentoestellen en toebehoren voor de inrichting van de keuken van het OOC a) PV opening offertes van kennisname b) toewijzing beslissing De Raad heeft op 17 december 2014 het principe goedgekeurd om voor de inrichting van de keuken van het OOC (Opleidings- en Oriënteringscentrum), keukentoestellen, rekken en schoonmaakmateriaal aan te kopen. Deze opdracht werd onderverdeeld in volgende 4 percelen: RVS, opslagrekken, toestellen en schoonmaakmateriaal. Aan de raad wordt gevraagd kennis te nemen van het PV van opening offertes van 2 februari 2015 en de 4 percelen toe te wijzen. Diensten 20. Verlenging onderhoudscontract Citrix licenties a) beslissing college van burgemeester en schepenen van kennisname b) beslissing Op 31 januari 2015 verviel het contract voor de 730 Citrix-licenties. Er wordt gevraagd dit contract te verlengen voor de periode 1 februari januari Er is een raamovereenkomst met de firma RealDolmen nv. Er werd een offerte gevraagd om het contract te verlengen. Aan de raad wordt gevraagd kennis te nemen van de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 19 januari 2015 en de verlenging van het onderhoudscontract voor de 730 Citrix-licenties toe te wijzen aan de firma RealDolmen nv. 21. Vernieuwing Citrix omgeving a) beslissing van de gemeenteraad van kennisname b) beslissing

6 De dienst ICT wenst de performantie van de huidige Citrix-toepassingen te verhogen, snellere opstarttijden te bekomen en het beheer van de Citrix-omgeving te verbeteren. De Citrix-omgeving vormt het hart van onze huidige ICT-omgeving waarvan alle eindgebruikers dagelijks gebruikmaken. Tevens wordt Citrix geüpgraded naar een nieuwe Windows-client-omgeving. Aan de raad wordt gevraagd kennis te nemen van de beslissing van de gemeenteraad van 30 januari 2015 en de indicatieve raming (40 % aandeel OCMW) goed te keuren voor het project Citrix-vernieuwing van de dienst ICT. 22. Uitbreiding data-opslagcapaciteit a) beslissing college van burgemeester en schepenen van en van de gemeenteraad van kennisname b) beslissing In beide serverrooms moet een bijkomend san-cabinet met 24 disks van 600 GB worden voorzien om de opslagcapaciteit van de data te verhogen. De aankoop en installatie kan worden gerealiseerd via de bestaande hardware raamovereenkomst met Cipal/Fujitsu. Aan de raad wordt gevraagd kennis te nemen van de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 12 januari 2015 en van de gemeenteraad van 30 januari Tevens wordt gevraagd akkoord te gaan met een uitbreiding van de dataopslagcapaciteit in de beide serverrooms. Deze uitgave wordt verdeeld tussen OCMW (40 %) en stad (60 %). 23. Aanstellen uitbaters kapsalons dienstencentra principe Op het bijzonder comité seniorenbeleid van 8 april 2014 werd de ontwikkeling van antennes van het lokaal dienstencentrum toegelicht. Eén van de acties die ondernomen moet worden, is de uitbating regelen van de kapsalons in het dienstencentrum De Wilg en de antennes in Nieuwkerken en Belsele. Hiervoor willen we een dossier voeren om zelfstandige kappers/kapsters aan te duiden, die tegen vooraf bepaalde prijzen hun kappersdiensten aanbieden in de kapsalons die door het OCMW ingericht zijn. Aan de raad wordt gevraagd het principe goed te keuren voor het aanstellen van zelfstandige kappers voor de lokale dienstencentra, het bestek goed te keuren en hiervoor een onderhandelingsprocedure op te starten. Personeel 24. Vakantiewerkers uniformisering van de voorrangsregels beslissing Zowel stadsbestuur als OCMW Sint-Niklaas stellen vakantiewerkers tewerk gedurende de zomervakantie. Beide besturen hanteren eigen voorrangsregels. De bedoeling is om, in het kader van de nauwere samenwerking tussen OCMW en stadsbestuur, deze voorrangsregels uniform te maken voor beide werkgevers. Aan de raad wordt gevraagd akkoord te gaan met de uniformisering van de voorrangsregels voor vakantiewerkers.

7 25. Vaststelling urencontingent vakantiewerk 2015 beslissing Het is noodzakelijk dat er een aantal studenten kan worden ingezet om te zorgen voor de continuïteit van de dienstverlening in de diverse diensten/afdelingen. Aan de raad wordt gevraagd akkoord te gaan met de aanstelling van een aantal vakantiewerkers in de diensten van het OCMW. Het urencontingent vakantiewerk wordt vastgelegd op uren. GEHEIME ZITTING Bij de punten van de geheime zitting is geen bondige toelichting voorzien.

OCMW-raad van 24 oktober 2013

OCMW-raad van 24 oktober 2013 Dienst: communicatie Contactpersoon: Lieve Van De Pontseele, communicatieambtenaar Tel. 03 778 60 10 Fax: 03 778 60 15 Email: lieve.vandepontseele@ocmwsintniklaas.be Bondige toelichting voor het publiek

Nadere informatie

OCMW-raad van 29 januari 2015

OCMW-raad van 29 januari 2015 Dienst: communicatie Contactpersoon: Lieve Van De Pontseele, communicatieambtenaar Tel. 03 778 60 10 Fax: 03 778 60 15 Email: lieve.vandepontseele@ocmwsintniklaas.be Bondige toelichting voor het publiek

Nadere informatie

OCMW-raad van 19 april 2012

OCMW-raad van 19 april 2012 Dienst: communicatie Contactpersoon: Lieve Van De Pontseele, communicatieambtenaar Tel. 03 778 60 10 Fax: 03 778 60 15 Email: lieve.vandepontseele@ocmwsintniklaas.be bij de punten van de openbare zitting

Nadere informatie

OCMW-raad van 26 maart 2015

OCMW-raad van 26 maart 2015 Dienst: communicatie Contactpersoon: Lieve Van De Pontseele, communicatieambtenaar Tel. 03 778 60 10 Fax: 03 778 60 15 Email: lieve.vandepontseele@ocmwsintniklaas.be Bondige toelichting voor het publiek

Nadere informatie

OCMW-raad van 29 oktober 2015

OCMW-raad van 29 oktober 2015 Dienst: communicatie Contactpersoon: Lieve Van De Pontseele, communicatieambtenaar Tel. 03 778 60 10 Fax: 03 778 60 15 Email: lieve.vandepontseele@sint-niklaas.be Bondige toelichting voor het publiek bij

Nadere informatie

Bondige toelichting voor het publiek bij de punten van de openbare zitting

Bondige toelichting voor het publiek bij de punten van de openbare zitting Dienst: communicatie Contactpersoon: Lieve Van De Pontseele, communicatieambtenaar Tel. 03 778 60 10 Fax: 03 778 60 15 Email: lieve.vandepontseele@ocmwsintniklaas.be bij de punten van de openbare zitting

Nadere informatie

OCMW-raad van 22 mei 2014

OCMW-raad van 22 mei 2014 Dienst: communicatie Contactpersoon: Lieve Van De Pontseele, communicatieambtenaar Tel. 03 778 60 10 Fax: 03 778 60 15 Email: lieve.vandepontseele@ocmwsintniklaas.be Bondige toelichting voor het publiek

Nadere informatie

OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN SINT-NIKLAAS De Raad voor Maatschappelijk Welzijn

OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN SINT-NIKLAAS De Raad voor Maatschappelijk Welzijn OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN SINT-NIKLAAS De Raad voor Maatschappelijk Welzijn Zitting van 26 februari 2015 De zitting heeft plaats in de Sinterklaaszaal van het Welzijnshuis, Abingdonstraat

Nadere informatie

OCMW-raad van 28 januari 2016

OCMW-raad van 28 januari 2016 1 Dienst: secretariaat Contactpersoon: Bieke Gevaert Tel. 03 778 60 19 Email: bieke.gevaert@sint-niklaas.be Bondige toelichting voor het publiek bij de punten van de openbare zitting OPENBARE ZITTING Notulen

Nadere informatie

OCMW-raad van 10 februari 2011

OCMW-raad van 10 februari 2011 Dienst: communicatie Contactpersoon: Lieve Van De Pontseele, communicatieambtenaar Tel. 03 778 60 10 Fax: 03 778 60 15 Email: lieve.vandepontseele@ocmwsintniklaas.be bij de punten van de openbare zitting

Nadere informatie

OCMW-raad van 5 augustus 2014

OCMW-raad van 5 augustus 2014 Dienst: communicatie Contactpersoon: Lieve Van De Pontseele, communicatieambtenaar Tel. 03 778 60 10 Fax: 03 778 60 15 Email: lieve.vandepontseele@ocmwsintniklaas.be Bondige toelichting voor het publiek

Nadere informatie

OCMW-raad van 10 mei 2012

OCMW-raad van 10 mei 2012 Dienst: communicatie Contactpersoon: Lieve Van De Pontseele, communicatieambtenaar Tel. 03 778 60 10 Fax: 03 778 60 15 Email: lieve.vandepontseele@ocmwsintniklaas.be bij de punten van de openbare zitting

Nadere informatie

8. Vervangen deuroperatoren grote liften WZC Ter Wilgen Blok C en D - principe goedkeuring - toewijzing

8. Vervangen deuroperatoren grote liften WZC Ter Wilgen Blok C en D - principe goedkeuring - toewijzing Bijeenroeping van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn De voorzitter van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn heeft de eer u uit te nodigen tot het bijwonen van de zitting op donderdag 13 december 2012

Nadere informatie

OCMW-raad van 25 oktober 2012

OCMW-raad van 25 oktober 2012 Dienst: communicatie Contactpersoon: Lieve Van De Pontseele, communicatieambtenaar Tel. 03 778 60 10 Fax: 03 778 60 15 Email: lieve.vandepontseele@ocmwsintniklaas.be bij de punten van de openbare zitting

Nadere informatie

OCMW-raad van 28 juni 2012

OCMW-raad van 28 juni 2012 Dienst: communicatie Contactpersoon: Lieve Van De Pontseele, communicatieambtenaar Tel. 03 778 60 10 Fax: 03 778 60 15 Email: lieve.vandepontseele@ocmwsintniklaas.be bij de punten van de openbare zitting

Nadere informatie

OCMW-raad van 24 april 2014

OCMW-raad van 24 april 2014 Dienst: communicatie Contactpersoon: Lieve Van De Pontseele, communicatieambtenaar Tel. 03 778 60 10 Fax: 03 778 60 15 Email: lieve.vandepontseele@ocmwsintniklaas.be Bondige toelichting voor het publiek

Nadere informatie

OCMW-raad van 14 april 2011

OCMW-raad van 14 april 2011 Dienst: communicatie Contactpersoon: Lieve Van De Pontseele, communicatieambtenaar Tel. 03 778 60 10 Fax: 03 778 60 15 Email: lieve.vandepontseele@ocmwsintniklaas.be bij de punten van de openbare zitting

Nadere informatie

OCMW-raad van 26 juni 2014

OCMW-raad van 26 juni 2014 Dienst: communicatie Contactpersoon: Lieve Van De Pontseele, communicatieambtenaar Tel. 03 778 60 10 Fax: 03 778 60 15 Email: lieve.vandepontseele@ocmwsintniklaas.be Bondige toelichting voor het publiek

Nadere informatie

OCMW-raad van 15 december 2016

OCMW-raad van 15 december 2016 1 Dienst: secretariaat Contactpersoon: Bieke Gevaert Tel. 03 778 60 19 Email: bieke.gevaert@sint-niklaas.be Bondige toelichting voor het publiek bij de punten van de openbare zitting OPENBARE ZITTING Notulen

Nadere informatie

A G E N DA : OPENBARE ZITTING

A G E N DA : OPENBARE ZITTING Bijeenroeping van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn De voorzitter van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn heeft de eer u uit te nodigen tot het bijwonen van de zitting op donderdag 22 november 2012

Nadere informatie

GOEDKEURING - AKTENAME - BEKRACHTIGING 1. VERSLAG VORIGE ZITTING (GEDEELTE OPENBARE ZITTING) - GOEDKEURING

GOEDKEURING - AKTENAME - BEKRACHTIGING 1. VERSLAG VORIGE ZITTING (GEDEELTE OPENBARE ZITTING) - GOEDKEURING TOELICHTING RAAD VAN 08 JULI 2015 OPENBARE ZITTING GOEDKEURING - AKTENAME - BEKRACHTIGING 1. VERSLAG VORIGE ZITTING (GEDEELTE OPENBARE ZITTING) - GOEDKEURING PATRIMONIUM 2. (GVM) AFBAKENING ZEEHAVENGEBIED

Nadere informatie

OCMW Londerzeel VERKLARENDE NOTA ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 24 MEI 2018

OCMW Londerzeel VERKLARENDE NOTA ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 24 MEI 2018 OCMW Londerzeel VERKLARENDE NOTA ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 24 MEI 2018 Hierna volgt, in toepassing van artikel 31 van het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie

Nadere informatie

TOELICHTING OCMW-RAAD VAN 21 FEBRUARI 2018 OPENBARE ZITTING GOEDKEURING - AKTENAME - BEKRACHTIGING 1. VERSLAG VORIGE ZITTING - OPENBAAR - GOEDKEURING

TOELICHTING OCMW-RAAD VAN 21 FEBRUARI 2018 OPENBARE ZITTING GOEDKEURING - AKTENAME - BEKRACHTIGING 1. VERSLAG VORIGE ZITTING - OPENBAAR - GOEDKEURING TOELICHTING OCMW-RAAD VAN 21 FEBRUARI 2018 OPENBARE ZITTING GOEDKEURING - AKTENAME - BEKRACHTIGING 1. VERSLAG VORIGE ZITTING - OPENBAAR - GOEDKEURING WERKEN, LEVERINGEN EN DIENSTEN 2. (KS) NIEUWBOUWPROJECTEN

Nadere informatie

Kaprijke, 1 juni 2011. Geachte mevrouw, Geachte heer,

Kaprijke, 1 juni 2011. Geachte mevrouw, Geachte heer, Kaprijke, 1 juni 2011 Geachte mevrouw, Geachte heer, Wij nodigen u uit tot het bijwonen van de vergadering van de raad voor maatschappelijk welzijn van het OCMW van Kaprijke die doorgaat op donderdag 9

Nadere informatie

Verslagen raadszittingen goedkeuring 1. Verslag OCMW-raad van 22.03.2012 (openbare zitting) goedkeuring

Verslagen raadszittingen goedkeuring 1. Verslag OCMW-raad van 22.03.2012 (openbare zitting) goedkeuring Bijeenroeping van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn De voorzitter van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn heeft de eer u uit te nodigen tot het bijwonen van de zitting op donderdag 19 april 2012 om

Nadere informatie

18. MEDEDELINGEN EN VRAGEN RAADSLEDEN 18.1. Varia. MDT/KVDB Stukken ter inzage

18. MEDEDELINGEN EN VRAGEN RAADSLEDEN 18.1. Varia. MDT/KVDB Stukken ter inzage OCMW Waasmunster RD 2010/9 1 OPENBARE ZITTING Ontwerpnotulen en toelichting zitting van de OCMW-Raad van 13 oktober 2010 Raadzaal Sociaal Huis 19u 11. SOCIALE DIENST (AC 832) Zonder voorwerp 12. OPVANG

Nadere informatie

De voorzitter deelt mee dat punt 11 wordt afgevoerd omdat het document nog onvolledig was.

De voorzitter deelt mee dat punt 11 wordt afgevoerd omdat het document nog onvolledig was. OCMW-raad van 25 oktober 2012 Aanvang van de zitting om 19.03 uur aanwezig : Jef Foubert, voorzitter Kris Van der Coelden, Liliane Verbeke, Roland Syvertsen, Marc Van de Velde (tot en met punt 18), Antoine

Nadere informatie

ZITTING OCMW-RAAD 17 JUNI 2013

ZITTING OCMW-RAAD 17 JUNI 2013 ZITTING OCMW-RAAD 17 JUNI 2013 Mededeling ter kennisgeving van OCMW-raadsbesluiten, in uitvoering van artikel 254 van het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra

Nadere informatie

2 KWALITEITSZORG: JAARVERSLAG 2015 EN PLANNING 2016 VOOR HET WOONZORGCENTRUM "ONZE-LIEVE-VROUW"

2 KWALITEITSZORG: JAARVERSLAG 2015 EN PLANNING 2016 VOOR HET WOONZORGCENTRUM ONZE-LIEVE-VROUW OCMW DEINZE MEMORIE BIJ DE OCMW-RAAD Zitting van 05 april 2016 om 19 u 30 OPENBARE ZITTING 1 PROCES-VERBAAL OPENBARE ZITTING VAN 1 MAART 2016 2 KWALITEITSZORG: JAARVERSLAG 2015 EN PLANNING 2016 VOOR HET

Nadere informatie

A G E N DA : OPENBARE ZITTING

A G E N DA : OPENBARE ZITTING Bijeenroeping van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn De voorzitter van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn heeft de eer u uit te nodigen tot het bijwonen van de zitting op donderdag 22 maart 2012 om

Nadere informatie

De vergadering wordt geopend om 20u. 1. Notulen Raad van 4 april 2017, deel A: openbare zitting. 2. Betaling inkomende facturen.

De vergadering wordt geopend om 20u. 1. Notulen Raad van 4 april 2017, deel A: openbare zitting. 2. Betaling inkomende facturen. RAAD VAN 2 MEI 2017 Aanwezig: dhr. R. Artois, Voorzitter en dhr. G. Van Achter, dhr. G. Van Damme, dhr. A. Piessens, dhr. W. Miseur, dhr. J.M. Hubert, Mevr. I. De Maegd, Mevr. M. Heirman, dhr. P. Van Cauwenberghe,

Nadere informatie

Ontwerpnotulen en toelichting zitting van de OCMW-Raad van 16 juni 2010 Raadzaal Sociaal Huis 19u

Ontwerpnotulen en toelichting zitting van de OCMW-Raad van 16 juni 2010 Raadzaal Sociaal Huis 19u OCMW Waasmunster RD 2010/6 1 OPENBARE ZITTING Ontwerpnotulen en toelichting zitting van de OCMW-Raad van 16 juni 2010 Raadzaal Sociaal Huis 19u 11. SOCIALE DIENST (AC 832) 11.1 Samenwerking Hoogendonck

Nadere informatie

OPENBARE ZITTING GOEDKEURING - AKTENAME - BEKRACHTIGING 1. VERSLAG VORIGE ZITTING (GEDEELTE OPENBARE ZITTING) - GOEDKEURING

OPENBARE ZITTING GOEDKEURING - AKTENAME - BEKRACHTIGING 1. VERSLAG VORIGE ZITTING (GEDEELTE OPENBARE ZITTING) - GOEDKEURING TOELICHTING RAAD VAN 27 AUGUSTUS 2014 OPENBARE ZITTING GOEDKEURING - AKTENAME - BEKRACHTIGING 1. VERSLAG VORIGE ZITTING (GEDEELTE OPENBARE ZITTING) - GOEDKEURING PATRIMONIUM 2. (GVM) VERPACHTING JACHTRECHT

Nadere informatie

Zitting R.M.W. 20.12.2012. Geachte

Zitting R.M.W. 20.12.2012. Geachte Zitting R.M.W. 20.12.2012 Geachte De Raad voor Maatschappelijk Welzijn heeft in zitting van 20.12.2012 volgende beslissingen genomen, die overeenkomstig artikel 111 van de organieke wet van 8 juli 1976

Nadere informatie

A G E N DA : OPENBARE ZITTING

A G E N DA : OPENBARE ZITTING Bijeenroeping van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn De voorzitter van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn heeft de eer u uit te nodigen tot het bijwonen van de zitting op donderdag 27 oktober 2011

Nadere informatie

1. Goedkeuren van de notulen van de openbare zitting van de OCMW-raad van 17 januari 2019 De OCMW-raad

1. Goedkeuren van de notulen van de openbare zitting van de OCMW-raad van 17 januari 2019 De OCMW-raad Lijst met ontwerpbesluiten van de OCMW-raad van donderdag 21 februari 2019 OPENBARE ZITTING Bestuur en Beleid Notulen 1. Goedkeuren van de notulen van de openbare zitting van de OCMW-raad van 17 januari

Nadere informatie

Overzichtslijst van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn OPENBARE ZITTING

Overzichtslijst van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn OPENBARE ZITTING Overzichtslijst Overzichtslijst van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn Aanwezig Datum 28 augustus 2014 Erik Vanderheiden, voorzitter Luc Ponsaerts, Chris Bex, Luc Haine, Marc Verheyen,

Nadere informatie

OCMW BEVEREN AGENDA DE VOORZITTER OPENT DE VERGADERING OM UUR ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 18 MEI 2016

OCMW BEVEREN AGENDA DE VOORZITTER OPENT DE VERGADERING OM UUR ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 18 MEI 2016 1 OCMW BEVEREN ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 18 MEI 2016 AGENDA Goedkeuring - Aktename - Bekrachtiging 1. Verslag vorige zitting - openbaar - goedkeuring Patrimonium 2. (GVM) Grond

Nadere informatie

OPENBARE ZITTING GOEDKEURING - AKTENAME - BEKRACHTIGING 1. VERSLAG VORIGE ZITTING (GEDEELTE OPENBARE ZITTING) - GOEDKEURING

OPENBARE ZITTING GOEDKEURING - AKTENAME - BEKRACHTIGING 1. VERSLAG VORIGE ZITTING (GEDEELTE OPENBARE ZITTING) - GOEDKEURING TOELICHTING RAAD VAN 26 NOVEMBER 2014 OPENBARE ZITTING GOEDKEURING - AKTENAME - BEKRACHTIGING 1. VERSLAG VORIGE ZITTING (GEDEELTE OPENBARE ZITTING) - GOEDKEURING FINANCIËN 2. (KSM) WIJZIGING MEERJARENPLAN

Nadere informatie

A G E N DA : GEHEIME ZITTING. 1. Hoorzitting tuchtzaak OPENBARE ZITTING

A G E N DA : GEHEIME ZITTING. 1. Hoorzitting tuchtzaak OPENBARE ZITTING Bijeenroeping van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn De voorzitter van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn heeft de eer u uit te nodigen tot het bijwonen van de zitting op donderdag 28 juni 2012 om

Nadere informatie

OCMW-raad van 31 mei 2012

OCMW-raad van 31 mei 2012 Dienst: communicatie Contactpersoon: Lieve Van De Pontseele, communicatieambtenaar Tel. 03 778 60 10 Fax: 03 778 60 15 Email: lieve.vandepontseele@ocmwsintniklaas.be bij de punten van de openbare zitting

Nadere informatie

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 21 OKTOBER 2015

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 21 OKTOBER 2015 1 OCMW BEVEREN ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 21 OKTOBER 2015 AGENDA Goedkeuring - Aktename - Bekrachtiging 1. Verslag vorige zitting (gedeelte openbare zitting) - goedkeuring 1.1.

Nadere informatie

HD _RMW_00132 Aanstelling - fulltime medewerkersconsulent in contractueel dienstverband voor een periode van onbepaalde duur

HD _RMW_00132 Aanstelling - fulltime medewerkersconsulent in contractueel dienstverband voor een periode van onbepaalde duur Raad voor maatschappelijk welzijn Zitting van 19 september 2017 Verslag HD 1 2017_RMW_00131 OCMW en instellingen - Afname raamovereenkomst VVSG "Postdiensten voor Vlaamse lokale besturen" - Delegatiebevoegdheid

Nadere informatie

GOEDKEURING - AKTENAME - BEKRACHTIGING 1. VERSLAG VORIGE ZITTING (GEDEELTE OPENBARE ZITTING) - GOEDKEURING

GOEDKEURING - AKTENAME - BEKRACHTIGING 1. VERSLAG VORIGE ZITTING (GEDEELTE OPENBARE ZITTING) - GOEDKEURING TOELICHTING RAAD VAN 18 NOVEMBER 2015 OPENBARE ZITTING GOEDKEURING - AKTENAME - BEKRACHTIGING 1. VERSLAG VORIGE ZITTING (GEDEELTE OPENBARE ZITTING) - GOEDKEURING FINANCIËN 2. (TC) GOEDKEURING JAARREKENING

Nadere informatie

Toelichting bewoners en familie Verhuis naar WZC De Gerda

Toelichting bewoners en familie Verhuis naar WZC De Gerda Toelichting bewoners en familie Verhuis naar WZC De Gerda Januari 2017 31/01/2017 Informatievergadering verhuis naar WZC De Gerda WZC De Gerda 1. Voorstelling De Gerda 2.Praktische informatie verhuis 3.Dagprijs

Nadere informatie

Wij hebben de eer u mee te delen dat de agenda voor de gemeenteraadszitting van vrijdag 30 januari 2015 wordt aangevuld als volgt:

Wij hebben de eer u mee te delen dat de agenda voor de gemeenteraadszitting van vrijdag 30 januari 2015 wordt aangevuld als volgt: Ilse Van den Branden secretariaat 03 778 30 75 ilse.vandenbranden@sint-niklaas.be Aan de leden van de gemeenteraad 22-01-2015 uw kenmerk ons kenmerk bijlagen - SEC/-/0100/01/ bondige toelichting aanvullende

Nadere informatie

DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN

DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN PROVINCIE VLAAMS BRABANT ---- OCMW LUBBEEK ---- DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING VAN 21 februari 2011, 19.30 u AANWEZIG: Voorzitter : Maria Elisabeth DEPRET Leden : Maria SCHREVENS, Ingrid

Nadere informatie

VAST BUERAU VERGADERING VAN 14 JANUARI 2019

VAST BUERAU VERGADERING VAN 14 JANUARI 2019 VAST BUERAU VERGADERING VAN 14 JANUARI 2019 Aanwezig: Jenne De Potter, burgemeester-voorzitter, Evelien De Both, Leen Goossens, Lieselotte De Roover, Matthias Diependaele, Brecht Cassiman, schepenen, Peter

Nadere informatie

ZITTING VAN 18 OKTOBER 2012

ZITTING VAN 18 OKTOBER 2012 ZITTING VAN 18 OKTOBER 2012 AANWEZIG: Paul DE SCHEPPER, voorzitter; Diane DE TURCK, Lutgarde GEEROMS, Renaat RAES, Hubert SOENS, Annita SONCK, Lieven MEERT, Alain TRIEST, Lutgarde VAN DEN BRANDE, Godelieve

Nadere informatie

OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN SINT-NIKLAAS De Raad voor Maatschappelijk Welzijn

OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN SINT-NIKLAAS De Raad voor Maatschappelijk Welzijn OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN SINT-NIKLAAS De Raad voor Maatschappelijk Welzijn zitting van 1 augustus 2013 De zitting heeft plaats in de raadzaal van het OCMW, Lodewijk De Meesterstraat

Nadere informatie

Eigendommen 5. Terbeschikkingstelling van deel van wzc Ter Wilgen aan Carolus principebeslissing

Eigendommen 5. Terbeschikkingstelling van deel van wzc Ter Wilgen aan Carolus principebeslissing Bijeenroeping van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn De voorzitter van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn heeft de eer u uit te nodigen tot het bijwonen van de zitting op donderdag 25 oktober 2012

Nadere informatie

VERSLAG OPENBARE ZITTING RAAD D.D. 8 SEPTEMBER 2011

VERSLAG OPENBARE ZITTING RAAD D.D. 8 SEPTEMBER 2011 OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN PROVINCIE WEST-VLAANDEREN ARRONDISSEMENT KORTRIJK Blokkestraat 29a, 8550 Zwevegem Tel 056 76 52 00 Fax 056 75 81 55 E-mail: info@ocmw.zwevegem.be www.ocmwzwevegem.be

Nadere informatie

OCMW KAMPENHOUT PROVINCIE VLAAMS-BRABANT

OCMW KAMPENHOUT PROVINCIE VLAAMS-BRABANT OCMW KAMPENHOUT PROVINCIE VLAAMS-BRABANT OCMW-RAAD van 05-12-2013 OVERZICHTSLIJST Openbare vergadering De voorzitter vraagt de raadsleden de goedkeuring om de volgende agendapunten in te trekken: 23 ste

Nadere informatie

1. Verslagen raadszittingen goedkeuring Verslag OCMW-raad van (openbare zitting) goedkeuring

1. Verslagen raadszittingen goedkeuring Verslag OCMW-raad van (openbare zitting) goedkeuring Bijeenroeping van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn De voorzitter van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn heeft de eer u uit te nodigen tot het bijwonen van de zitting op donderdag 10 februari 2011

Nadere informatie

OPENBARE ZITTING. 5 Open verklaren betrekking maatschappelijk werker halftime

OPENBARE ZITTING. 5 Open verklaren betrekking maatschappelijk werker halftime Kaprijke, 9 maart 2011 Geachte mevrouw, Geachte heer, Wij nodigen u uit tot het bijwonen van de vergadering van de raad voor maatschappelijk welzijn van het OCMW van Kaprijke die doorgaat op donderdag

Nadere informatie

besluitenlijst van de OCMW-raad van 17 februari 2016

besluitenlijst van de OCMW-raad van 17 februari 2016 Provincie Oost-Vlaanderen OCMW Waasmunster besluitenlijst van de OCMW-raad van 17 februari 2016 Aanwezig: Tom Baert: voorzitter; Renaat Decorte, Joseph Maes, Christiane Plas, Ivan Rousseau, Cecile Van

Nadere informatie

De vergadering wordt geopend om 20u. 1. Notulen Raad van 6 juni 2017, deel A: openbare zitting. 2. Betaling inkomende facturen.

De vergadering wordt geopend om 20u. 1. Notulen Raad van 6 juni 2017, deel A: openbare zitting. 2. Betaling inkomende facturen. RAAD VAN 4 JULI 2017 Aanwezig: dhr. A. Piessens, Waarnemend Voorzitter en dhr. G. Van Achter, dhr. G. Van Damme, Mevr. M. Lukic, Mevr. I. De Maegd, Mevr. M. Heirman, dhr. E. Vangindertael, dhr. P. Van

Nadere informatie

DAGORDE PUBLIEK VERGADERING GEMEENTERAAD VAN DE GEMEENTE DIEPENBEEK VAN MAANDAG 21 MAART 2016 OM UUR

DAGORDE PUBLIEK VERGADERING GEMEENTERAAD VAN DE GEMEENTE DIEPENBEEK VAN MAANDAG 21 MAART 2016 OM UUR DAGORDE PUBLIEK VERGADERING GEMEENTERAAD VAN DE GEMEENTE DIEPENBEEK VAN MAANDAG 21 MAART 2016 OM 20.00 UUR ALGEMEEN 001. KOFFIESTOP EN JAARBRIEF WERKGROEP NOORD-ZUID - KENNISNAME Werkgroep Noord-Zuid organiseert

Nadere informatie

Verbouwingswerken dienstencentrum De Wilg vaststelling lastenboek met raming en wijze van gunnen beslissing

Verbouwingswerken dienstencentrum De Wilg vaststelling lastenboek met raming en wijze van gunnen beslissing Bijeenroeping van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn De voorzitter van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn heeft de eer u uit te nodigen tot het bijwonen van de zitting op donderdag 30 juni 2011 om

Nadere informatie

OVERZICHTSLIJST MET BESLISSINGEN VAN DE ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 20 APRIL 2015.

OVERZICHTSLIJST MET BESLISSINGEN VAN DE ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 20 APRIL 2015. OCMW KALMTHOUT OVERZICHTSLIJST MET BESLISSINGEN VAN DE ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 20 APRIL 2015. Openbare zitting 1. PERSONEEL EN INTERNE ORGANISATIE 1.1. Personeel 1.2. Interne

Nadere informatie

OPENBARE ZITTING GOEDKEURING - AKTENAME - BEKRACHTIGING 1. VERSLAG VORIGE ZITTING (GEDEELTE OPENBARE ZITTING) - GOEDKEURING

OPENBARE ZITTING GOEDKEURING - AKTENAME - BEKRACHTIGING 1. VERSLAG VORIGE ZITTING (GEDEELTE OPENBARE ZITTING) - GOEDKEURING TOELICHTING RAAD VAN 19 MAART 2014 OPENBARE ZITTING GOEDKEURING - AKTENAME - BEKRACHTIGING 1. VERSLAG VORIGE ZITTING (GEDEELTE OPENBARE ZITTING) - GOEDKEURING 2. (EDV) BIJZONDERE COMITÉS - WIJZIGING PLAATSVERVANGERS

Nadere informatie

ZORG IZEGEM. OVERZICHT BESLUITEN ZITTING VAN DE RAAD VAN BESTUUR 24 april Algemene punten

ZORG IZEGEM. OVERZICHT BESLUITEN ZITTING VAN DE RAAD VAN BESTUUR 24 april Algemene punten ZORG IZEGEM OVERZICHT BESLUITEN ZITTING VAN DE RAAD VAN BESTUUR 24 april 2019 Aanwezig: Verontschuldigd: Van Essche Ann: voorzitter Christiaens Eveline, Depoorter Hein, Derumeaux Virginie, Hollevoet Justine,

Nadere informatie

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 18 MAART 2015

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 18 MAART 2015 1 OCMW BEVEREN ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 18 MAART 2015 AGENDA Goedkeuring - Aktename - Bekrachtiging 1. Verslag vorige zitting (gedeelte openbare zitting) - goedkeuring Werken,

Nadere informatie

OPENBARE ZITTING GOEDKEURING - AKTENAME - BEKRACHTIGING 1. VERSLAG VORIGE ZITTING (GEDEELTE OPENBARE ZITTING) - GOEDKEURING

OPENBARE ZITTING GOEDKEURING - AKTENAME - BEKRACHTIGING 1. VERSLAG VORIGE ZITTING (GEDEELTE OPENBARE ZITTING) - GOEDKEURING TOELICHTING RAAD VAN 25 FEBRUARI 2015 OPENBARE ZITTING - AKTENAME - BEKRACHTIGING 1. VERSLAG VORIGE ZITTING (GEDEELTE OPENBARE ZITTING) - PATRIMONIUM 2. (GVDC) PERCEEL A 178E TE KRUIBEKE - OPENBARE VERKOOP

Nadere informatie

De vergadering wordt geopend om 20u. 1. Notulen Raad van 3 mei 2016, deel A: openbare zitting.

De vergadering wordt geopend om 20u. 1. Notulen Raad van 3 mei 2016, deel A: openbare zitting. RAAD VAN 7 JUNI 2016 Aanwezig: Dhr. R. Artois, Voorzitter; dhr. G. Van Achter, dhr. A. Piessens, dhr. P. Van Cauwenberghe, dhr. J.M. Hubert, dhr. E. Vangindertael, Mevr. M. Heirman, Mevr. M. Robberechts,

Nadere informatie

Verslagen raadszittingen goedkeuring 1. Verslag OCMW-raad van 27.10.2011 (openbare zitting) goedkeuring

Verslagen raadszittingen goedkeuring 1. Verslag OCMW-raad van 27.10.2011 (openbare zitting) goedkeuring Bijeenroeping van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn De voorzitter van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn heeft de eer u uit te nodigen tot het bijwonen van de zitting op donderdag 24 november 2011

Nadere informatie

Raad van 30 juli 2014

Raad van 30 juli 2014 Raad van 30 juli 2014 Aanwezig: De Meersman A., voorzitter; D Haese J., Debusschere M.-T., De Clercq A., Henderickx S., Heirman K., Matthys R., Meuleman G., Van Cauteren H., leden; Vandermeersch P., secretaris.

Nadere informatie

VERGADERING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN BERLARE VAN DONDERDAG 16 FEBRUARI 2012. Openbare zitting

VERGADERING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN BERLARE VAN DONDERDAG 16 FEBRUARI 2012. Openbare zitting VERGADERING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN BERLARE VAN DONDERDAG 16 FEBRUARI 2012 Aanwezig: Verontschuldigd: Afwezig: Gunther Cooreman, Voorzitter Marleen Lateir, Martha Tackaert, Bart Van

Nadere informatie

OCMW BEVEREN ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 05 JULI 2017 AGENDA OPENBARE ZITTING

OCMW BEVEREN ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 05 JULI 2017 AGENDA OPENBARE ZITTING 1 OCMW BEVEREN ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 05 JULI 2017 AGENDA OPENBARE ZITTING Goedkeuring - Aktename - Bekrachtiging 1. Verslag vorige zitting - openbaar - goedkeuring Werken,

Nadere informatie

ZITTING RAAD D.D. 06.07.2010 OVERZICHTSLIJST

ZITTING RAAD D.D. 06.07.2010 OVERZICHTSLIJST OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN AALST ZITTING RAAD D.D. 06.07.2010 OVERZICHTSLIJST OPENBARE VERGADERING 0. P R O C E S S E N - V E R B A A L 0.1. Zitting van de raad van 15.06.2010 Verdaagd

Nadere informatie

Overzichtslijst van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn OPENBARE ZITTING

Overzichtslijst van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn OPENBARE ZITTING Overzichtslijst Overzichtslijst van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn Aanwezig Datum 26 februari 2015 Herwig Beckers, voorzitter Luc Ponsaerts, Chris Bex, Elisabeth Dyckmans, Luc

Nadere informatie

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 15 OKTOBER 2014

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 15 OKTOBER 2014 OCMW BEVEREN ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 15 OKTOBER 2014 OPENBARE ZITTING Goedkeuring - Aktename - Bekrachtiging 1. Verslag vorige zitting (gedeelte openbare zitting) - goedkeuring

Nadere informatie

ZITTING RAAD D.D OVERZICHTSLIJST

ZITTING RAAD D.D OVERZICHTSLIJST OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN AALST ZITTING RAAD D.D. 03.11.2011 OVERZICHTSLIJST Toevoeging met unanimiteit van de volgende punten op basis van spoedeisendheid: 3.2. Omzendbrief BB 2011/4.

Nadere informatie

Aan de raad wordt voorgesteld om akte te nemen van de rangorde zoals voorgesteld.

Aan de raad wordt voorgesteld om akte te nemen van de rangorde zoals voorgesteld. TOELICHTING RAAD VAN 18 JANUARI 2017 OPENBARE ZITTING GOEDKEURING - AKTENAME - BEKRACHTIGING 0.1. AANVULLENDE PUNTEN - HOOGDRINGEND 1. VERSLAG VORIGE ZITTING - OPENBAAR - GOEDKEURING 2. (KH) ONTSLAG RAADSLID

Nadere informatie

OCMWANTWERPEN Stafdiensten Algemeen Secretaris Secretariaat Ann Van Gorp Tel. 03-223 56 43

OCMWANTWERPEN Stafdiensten Algemeen Secretaris Secretariaat Ann Van Gorp Tel. 03-223 56 43 RAADSZITTING OPENBARE ZITTING Vergadering van vrijdag 14 juli 2006, te 8.30 uur OCMWANTWERPEN Stafdiensten Algemeen Secretaris Secretariaat Ann Van Gorp Tel. 03-223 56 43 RONDGEDEELD : 25.07.2006 Aanwezig

Nadere informatie

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN - ZITTING VAN WOENSDAG 09 DECEMBER 2015

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN - ZITTING VAN WOENSDAG 09 DECEMBER 2015 RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN - ZITTING VAN WOENSDAG 09 DECEMBER 2015 Aanwezig de heren en mevrouwen: Filiep DE VOS: voorzitter; Gabriël BENOIT, Paul DE BLANCK, Mia DELODDERE, Norbert GOUTSMET, Geert

Nadere informatie

Verslag van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 30 maart 2016 om uur.

Verslag van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 30 maart 2016 om uur. Verslag van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 30 maart 2016 om 19.00 uur. Aanwezig: Ver Berne Erik, voorzitter Dexters Nancy, ondervoorzitter Ciarlo Diego, Deckers Daan, Er Cevdet,

Nadere informatie

VERSLAG OPENBARE ZITTING RAAD D.D. 14 JUNI 2012

VERSLAG OPENBARE ZITTING RAAD D.D. 14 JUNI 2012 OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN PROVINCIE WEST-VLAANDEREN ARRONDISSEMENT KORTRIJK Blokkestraat 29a, 8550 Zwevegem Tel 056 76 52 00 Fax 056 75 81 55 E-mail: info@ocmw.zwevegem.be www.ocmwzwevegem.be

Nadere informatie

Verslag van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 29 september 2014 om uur.

Verslag van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 29 september 2014 om uur. Verslag van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 29 september 2014 om 20.00 uur. Aanwezig: Ver Berne Erik, voorzitter Dexters Nancy, ondervoorzitter Ciarlo Diego, Er Cevdet, Gerets

Nadere informatie

Vast Bureau Administratief toezicht Zitting van 8 februari 2019

Vast Bureau Administratief toezicht Zitting van 8 februari 2019 Vast Bureau Administratief toezicht Zitting van 8 februari 2019 A-AGENDA Dienstverlening 1 2019_VB_00035 Bijzonder Comité Sociale Dienst - Kennisgeving eedaflegging mevrouw Eunice Yahuma Baitoapala- Kennisneming

Nadere informatie

Het proces-verbaal van de openbare zitting van de Raad dd. 12 september 2017 wordt goedgekeurd.

Het proces-verbaal van de openbare zitting van de Raad dd. 12 september 2017 wordt goedgekeurd. OCMW DEINZE NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN Zitting van 3 oktober 2017 Zijn aanwezig: C. De Spiegelaere, OCMW-voorzitter; W. De Ketelaere, R. Van Neste, R. Ranschaert, P. De Maertelaere,

Nadere informatie

ZITTING VAN 29 SEPTEMBER 2015.

ZITTING VAN 29 SEPTEMBER 2015. ZITTING VAN 29 SEPTEMBER 2015. Aanwezig: BUYS Rosette, voorzitter DE MUL Bettie, DE WOLF Rita, STASSIJNS Annita, LAUWERS Karen, VERSCHUEREN Joris, VEREST Paul, VAN DEN BROECK Beatrix, VAN MULDERS Dirk,

Nadere informatie

GOEDKEURING - AKTENAME - BEKRACHTIGING 1. VERSLAG VORIGE ZITTING (GEDEELTE OPENBARE ZITTING) - GOEDKEURING

GOEDKEURING - AKTENAME - BEKRACHTIGING 1. VERSLAG VORIGE ZITTING (GEDEELTE OPENBARE ZITTING) - GOEDKEURING TOELICHTING RAAD VAN 17 SEPTEMBER 2014 OPENBARE ZITTING GOEDKEURING - AKTENAME - BEKRACHTIGING 1. VERSLAG VORIGE ZITTING (GEDEELTE OPENBARE ZITTING) - GOEDKEURING 2. (IC) KINDERDAGVERBLIJF WINDEKIND -

Nadere informatie

Verslag van de raad van 26 april 2016 OPENBARE ZITTING

Verslag van de raad van 26 april 2016 OPENBARE ZITTING Verslag van de raad van 26 april 2016 OPENBARE ZITTING Van de Wiele Christoph, OCMW-voorzitter Annaert Wim, De Corte Conny, Leunis Eddy, Scheire Eric, Van de Voorde Liesbeth, Van der Helst Anne-Marie,

Nadere informatie

1/1 Het verslag van de vergadering d.d. 25 januari 2018 wordt na lezing goedgekeurd en ondertekend.

1/1 Het verslag van de vergadering d.d. 25 januari 2018 wordt na lezing goedgekeurd en ondertekend. VERSLAG Verslag: raad Datum: donderdag 22 februari 2018 om 20 uur Plaats: t Paviljoen, Blokstraat 2 te 9170 Sint-Gillis-Waas Aanwezig: De heer P. Buytaert, voorzitter De Keyzer E, Van Dorsselaere R, Van

Nadere informatie

GEMEENTERAAD. Ontwerpbesluit OPSCHRIFT. Vergadering van 15 juni Besluit nummer: 2017_GR_00651

GEMEENTERAAD. Ontwerpbesluit OPSCHRIFT. Vergadering van 15 juni Besluit nummer: 2017_GR_00651 GEMEENTERAAD Ontwerpbesluit OPSCHRIFT Vergadering van 15 juni 2017 Besluit nummer: 2017_GR_00651 Onderwerp: Overheidsopdracht van werken - Uitvoeren van wegen-en rioleringswerken in de Mariakerksesteenweg,

Nadere informatie

GOEDKEURING - AKTENAME - BEKRACHTIGING 1. VERSLAG VORIGE ZITTING (GEDEELTE OPENBARE ZITTING) - GOEDKEURING

GOEDKEURING - AKTENAME - BEKRACHTIGING 1. VERSLAG VORIGE ZITTING (GEDEELTE OPENBARE ZITTING) - GOEDKEURING TOELICHTING RAAD VAN 19 FEBRUARI 2014 OPENBARE ZITTING GOEDKEURING - AKTENAME - BEKRACHTIGING 1. VERSLAG VORIGE ZITTING (GEDEELTE OPENBARE ZITTING) - GOEDKEURING FINANCIËN 2. (GL) GOEDKEURING JAARREKENING

Nadere informatie

RAAD D.D OVERZICHTSLIJST

RAAD D.D OVERZICHTSLIJST OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN AALST RAAD D.D. 03.02.2015 OVERZICHTSLIJST Toevoeging met unanimiteit van volgende punten op basis van spoedeisendheid: 4.0.3. Wijziging selectiecommissie

Nadere informatie

2. Notulen OCMW-raad van (openbare zitting) goedkeuring

2. Notulen OCMW-raad van (openbare zitting) goedkeuring OCMW-raad van 27 september 2012 Aanvang van de zitting om 19.03 uur aanwezig : Jef Foubert, voorzitter Kris Van der Coelden, Liliane Verbeke, Roland Syvertsen, Marc Van de Velde, Antoine De Meyer, Freddy

Nadere informatie

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 25 FEBRUARI uur

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 25 FEBRUARI uur RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 25 FEBRUARI 2009 19.30 uur DAGORDE Openbare zitting De openbare vergadering zal plaatsvinden in de bolerozaal van het Centrum voor Welzijn Kattestraat 27 9500 Geraardsbergen

Nadere informatie

Aan de raad wordt gevraagd het ontwerp van de authentieke verkavelingsakte goed te keuren.

Aan de raad wordt gevraagd het ontwerp van de authentieke verkavelingsakte goed te keuren. TOELICHTING RAAD VAN 21 DECEMBER 2016 OPENBARE ZITTING GOEDKEURING - AKTENAME - BEKRACHTIGING 1. VERSLAG VORIGE ZITTING - OPENBAAR - GOEDKEURING PATRIMONIUM 2. (GVM) VERKAVELING KRUIBEKE - ONTWERP VERKAVELINGSAKTE

Nadere informatie

15. BEJAARDENWONINGEN EN SERVICEFLATS (AC 924 Zonder voorwerp

15. BEJAARDENWONINGEN EN SERVICEFLATS (AC 924 Zonder voorwerp OCMW Waasmunster RD 2011/6 Ontwerpnotulen en toelichting van de OCMW-Raad van 14 september 2010 Aanwezig: Michel Du Tré, Voorzitter, Marcel De Baere, Lutgarde Janssens, Liliane Laureys, Christiane Plas,

Nadere informatie

OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN SINT-NIKLAAS De Raad voor Maatschappelijk Welzijn

OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN SINT-NIKLAAS De Raad voor Maatschappelijk Welzijn OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN SINT-NIKLAAS De Raad voor Maatschappelijk Welzijn Zitting van 17 december 2014 De zitting heeft plaats in de Sinterklaaszaal van het Welzijnshuis, Abingdonstraat

Nadere informatie

INSTELLINGEN EN ALGEMEEN BEHEER 2. (KSM) JAARREKENING VASTSTELLING Het jaarverslag en de jaarrekening 2016 worden voorgelegd aan de raad.

INSTELLINGEN EN ALGEMEEN BEHEER 2. (KSM) JAARREKENING VASTSTELLING Het jaarverslag en de jaarrekening 2016 worden voorgelegd aan de raad. TOELICHTING OCMW-RAAD VAN 14 JUNI 2017 OPENBARE ZITTING GOEDKEURING - AKTENAME - BEKRACHTIGING 1. VERSLAG VORIGE ZITTING - OPENBAAR - GOEDKEURING INSTELLINGEN EN ALGEMEEN BEHEER 2. (KSM) JAARREKENING 2016

Nadere informatie

Vast Bureau Administratief toezicht Zitting van 7 juni 2019

Vast Bureau Administratief toezicht Zitting van 7 juni 2019 Vast Bureau Administratief toezicht Zitting van 7 juni 2019 A-AGENDA Aankopen 1 2019_VB_00139 Bouw van Assistentiewoningen - Aansluiting nutsvoorziening - offertes gas en elektriciteit Fluvius - offerte

Nadere informatie

VERGADERING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN BERLARE VAN DONDERDAG 4 OKTOBER 2012. Openbare zitting

VERGADERING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN BERLARE VAN DONDERDAG 4 OKTOBER 2012. Openbare zitting VERGADERING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN BERLARE VAN DONDERDAG 4 OKTOBER 2012 Aanwezig: Verontschuldigd: Afwezig: Gunther Cooreman, Voorzitter Marleen Lateir, Martha Tackaert, Bart Van

Nadere informatie

TOELICHTING RAAD VAN 17 FEBRUARI 2016 OPENBARE ZITTING GOEDKEURING - AKTENAME - BEKRACHTIGING 1. VERSLAG VORIGE ZITTING - OPENBAAR - GOEDKEURING

TOELICHTING RAAD VAN 17 FEBRUARI 2016 OPENBARE ZITTING GOEDKEURING - AKTENAME - BEKRACHTIGING 1. VERSLAG VORIGE ZITTING - OPENBAAR - GOEDKEURING TOELICHTING RAAD VAN 17 FEBRUARI 2016 OPENBARE ZITTING GOEDKEURING - AKTENAME - BEKRACHTIGING 1. VERSLAG VORIGE ZITTING - OPENBAAR - GOEDKEURING FINANCIËN 2. (KP) DE BRON - AANVAARDING SCHENKING - GOEDKEURING

Nadere informatie

OCMW-raadszitting van 13 november 2018 om uur in de raadzaal van het OCMW, Lembeke-Dorp 43 te Lembeke. Memorie van toelichting

OCMW-raadszitting van 13 november 2018 om uur in de raadzaal van het OCMW, Lembeke-Dorp 43 te Lembeke. Memorie van toelichting OCMW-raadszitting van 13 november 2018 om 19.30 uur in de raadzaal van het OCMW, Lembeke-Dorp 43 te Lembeke Memorie van toelichting OPENBARE ZITTING 1. Mededelingen 2. Goedkeuren verslag openbare zitting

Nadere informatie

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING VAN 28 JUNI 2016 NOTULEN

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING VAN 28 JUNI 2016 NOTULEN RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING VAN 28 JUNI 2016 NOTULEN Aanwezig: BUYS Rosette, OCMW-voorzitter, DE WOLF Rita, STASSIJNS Annita, VERSCHUEREN Joris, VAN DEN BROECK Beatrix, VAN MULDERS Dirk,

Nadere informatie

Wij hebben de eer u mee te delen dat de agenda voor de gemeenteraadszitting van vrijdag 19 december 2014 wordt aangevuld en gewijzigd als volgt:

Wij hebben de eer u mee te delen dat de agenda voor de gemeenteraadszitting van vrijdag 19 december 2014 wordt aangevuld en gewijzigd als volgt: Ilse Van den Branden secretariaat 03 778 30 75 ilse.vandenbranden@sint-niklaas.be Aan de leden van de gemeenteraad 10-12-2014 uw kenmerk ons kenmerk bijlagen - SEC/-/0100/01/ bondige toelichting aanvullende

Nadere informatie