Contouren van een digitale Universiteit

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Contouren van een digitale Universiteit"

Transcriptie

1 n u m m e r 0 3, In dit nummer: igitale Universiteit Bachelor College Software Licentie Nieuws Lync en cijfers Ketenregie in de business Bij ons op de PC Mannelijk of vrouwelijk? Exchange Server 2010 ICT-ers in ontwikkeling Column Information Services Even voorstellen Van IBM tot Evasys NSC Sharepoint 2010 ICTheek: Vaarwel! Contouren van een digitale Universiteit Fred Gaasendam I n het Strategisch Plan TU/e 2020 staat op pagina 58 het concept igitale Universiteit genoemd. Het strategisch plan gaat er niet diep op in, maar een aantal steekwoorden zijn heel herkenbaar: een IT-infrastructuur die anytime, anywhere and with any device toegankelijk en beschikbaar is. Ook: koploper willen blijven op het gebied van ITdienstverlening, met IT die insteekt op verdere individualisering en personalisering. e huidige stuurgroep heeft de geschetste mogelijkheden op ITgebied vervolgens als uitgangspunt genomen om te beschrijven waar het onderwijs en onderzoek aan de TU/e de komende jaren behoefte aan heeft. e stuurgroep kijkt vooral naar nieuwe onderwijs- en onderzoek concepten die met de huidige en toekomstige stand der ITtechniek gerealiseerd kunnen worden. E en mooie wisselwerking: de technische mogelijkheden inspireren de business tot grensverkenningen. Maar uiteindelijk moet de business bepalen waar het naar toe moet in de IT. En hoewel de stuurgroep zijn verkenning nog niet heeft afgerond, is in sommige opzichten al wel duidelijk welke kant het opgaat. W ie de huidige IT-ontwikkelingen goed volgt, zal het niet verbazen dat zaken als videoconferencing, virtuele colleges, unified communications en dergelijke in de aandacht N a de publicatie van het strategisch plan zijn er in de universiteit diverse stuurgroepen aan de slag geter vooral om dit soort ontwikkelingen niet staan van de stuurgroep. Het gaat er echgaan met de invulling van voor het vervullen van het plan belangrijke onderwerpen. maar ze in een allesomvattend concept geïsoleerd van elkaar te beschouwen, Voor het onderwerp igitale Universiteit is onder te brengen. Zo n concept zou bijvoorbeeld het ontwikkelen van een ge- er eerst een inventarisatie gemaakt van wat er op dit moment aan IT in onderwijs heel virtueel collegejaar kunnen zijn, of en onderzoek voorhanden is. at is vervolgens gekoppeld aan IT-ontwikkelingen slaan van onderzoeksdata. Over dit soort het centraal in een university cloud op- in Nederland en Europa, ontwikkelingen concepten buigt de stuurgroep igitale die beschreven staan in zogeheten Universiteit zich nu. Eind van het jaar resulteert één en ander in een actieplan igitale Agenda s op nationaal en Europees niveau. met roadmap Aanmelden voor dichterbij het NIEUWS Contact, reageren Meer informatie : klik hier : : Website TU/e ienst ICT

2 2 Bachelor College Bachelor College, een OASE van dynamiek Frans Oostrom T he Long, Hot Summer met Paul Newman en Joanne Woodward. Wie kent deze film nog? Als jongen van een jaar van dertien of veertien zag ik deze film op TV. Een film met een hele stoere Paul Newman! En wat was Joanne Woodward onbereikbaar mooi en hot! The Long, Hot Summer werd dit jaar uit de mottenballen gehaald en werd de naam voor een werkgroep bij de ienst ICT. Het Bachelor College zorgde voor een lange en hete zomer in het Laplacegebouw, maar niet alleen daar. In het hoofdgebouw bij het Bachelor College en bij het Onderwijs en Studenten Service Centrum zat men ook niet bepaald stil. V an idee naar ICT Het Bachelor College zou begin september 2012 gaan starten. ocenten, onderwijsdirecteuren, en verschillende projectteams hadden niet één maar vele eieren gelegd. Onderwijs wordt een plaats voor de toekomstdroom van de nieuwe Bachelor student. Met behulp van een coach stel je zelf een opleiding samen, die aansluit op jouw interessegebieden en ambities. Naast verplichte vakken is er plaats gemaakt voor keuze vakken. Hiernaast een uitbreiding van onderwijsvormen en de invoering van tussentijdse toetsen. Ideeën genoeg, maar er was wel erg weinig tijd om al deze ambities handen en voeten te geven. Verbetering van kwaliteitszorg, verschillende toets vormen, een onderwijsadministratie die aangepast moest worden. it alles vroeg om een vertaling naar ICT middelen. V eel legostukjes Het betrof heel veel legostukjes, zoals stemkastjes om tussentijdse toetsen mogelijk te maken, het invoeren van Evasys als vervanger van Pollweb voor kwaliteitszorg, flinke uitbreiding van Wi-Fi in collegezalen in het auditorium. Veel, heel veel aanpassingen in OASE om het onderwijs te faciliteren. Werken aan betere performance van OASE. Controleren van verschillende processen bij onderwijs administraties in de faculteiten en bij het Onderwijs en Studenten Service Centrum om grote problemen bij de start van het studiejaar te voorkomen. En ga zo maar door! S amen sta je sterk Alle begin is moeilijk, maar na een moeizame start wisten mensen elkaar te vinden in wisselende projectgroepen. Mensen van het Onderwijs en Studenten Service Centrum, ienst ICT, ienst Interne zaken, het Bachelor College en vanuit de faculteiten kwamen bijeen in werkgroepen in ongebruikelijke samenstellingen. Problemen en oplossingen waren groter dan die van één dienst of één faculteit. Intensief samenwerken was de enig mogelijke oplossing. V an The Long, Hot Summer naar The Long, Cold Winter? Er is heel hard gewerkt door docenten van het Bachelor College, het Onderwijs en Studenten Service Centrum en de ienst ICT tijdens deze lange hete zomer. Niet perfect, soms net met de hakken over de sloot en hier en daar met een noodverbandje maar het Bachelor College is gestart. Niet alles is af. Aan OASE wordt nog hard gewerkt en er liggen nog veel vragen bij het onderwijs die vragen om vertaling naar ICT middelen. oor gemotiveerd samen te werken hoeft The Long, Hot Summer niet over te gaan in The Long, Cold Winter. Veel liever maken we er een kleurige en rustige herfst van voor onszelf maar vooral voor studenten en docenten Aanmelden voor dichterbij het NIEUWS Contact, reageren Meer informatie : klik hier : : Website TU/e ienst ICT

3 3 Software Licentie Nieuws Anki Visscher Nieuwe software: Adobe CS6 is beschikbaar via de website voor TU/e werkplekken. e software is in de meeste gevallen ook te leveren voor Apple MAC werkplekken. eze software is ook via de webwinkel Surfspot.nl te verkrijgen voor thuiswerkplekken. Nieuw contract voor Hummingbird Exceed software. E r is voor 1 jaar een nieuw contract afgesloten met Xelion, voor Hummingbird Exceed programmatuur. Gebruikers van Windows werkplekken hebben deze software nodig als zij gebruik willen maken van X-Windows applicaties die op UNIX systemen werken. Software op kostenplaats bestellen voor gebruik op één TU/e werkplek? at kan voor veel software producten die niet op de website te vinden zijn. it artikel geeft een overzicht welke werkplek licenties waar besteld kunnen worden. Aflopend contract Bij de Informatie- en Servicedesk van de dienst ICT kunt u voor uw TU/e werkplek H et licenties bestellen voor de software die via Surfmarket wordt geleverd. e volgende producten kunnen langs deze weg geleverd worden: Microsoft desktop producten, ook Lync Microsoft Server producten Corel WordPerfect Office SPSS Adobe producten Reference Manager EndNote Euroglot Professional Stukslicenties van Facultaire software. V oor het bestellen van stukslicenties voor deze producten kunnen gebruikers het beste een verzoek doen bij de facultaire Servicedesk. e volgende producten vallen onder facultaire software: NAG software Origin Autodesk MATLAB Mathematica STATGRAPHICS Centurion NAG Fortran Library NAG Fortran Compiler LabVIEW LabWindows/CVI iverse NI software Arena Protos Enterprise ynamics Stukslicenties Mathtype en WinEdt kunnen rechtstreeks via de website van de leverancier besteld worden. WinEdt: MathType: MathType/pricing.htmhttp:// pricing.htm contract inzake Norman AdAware is afgelopen en wordt niet verlengd. Reden hiervan is dat de Antivirus producten, McAfee en Symantec in de nieuwste versies beschikken over software die Adware kan opsporen. Omdat deze functionaliteit nu in één product is opgenomen is er minder kans op conflicten en dat heeft daardoor voordelen boven een apart product. End point protection producten worden steeds veelzijdiger

4 4 Software wensen H eeft u specifieke wensen met betrekking tot software dan kunt u die kenbaar maken aan de ICT coördinator van uw faculteit of dienst of bij de Software coördinator van de TU/e via Leverancier Surfmarket werkt er hard aan om licenties flexibeler te gaan aanbieden. at wil zeggen voor een bepaalde periode of met een kortere looptijd. it kan interessant zijn als u de software slechts gedurende een korte periode in het jaar nodig heeft, bijvoorbeeld in 1 onderwijsperiode of voor 1 specifiek vak Lync en cijfers Huub e Hesselle al meer dan 1/3 van de TU/e medewerkers maakt gebruik van Lync S inds het begin van dit jaar werken steeds meer klanten met Lync. Nu, na de ingebruikname van het Metaforum (MF), is het een mooi moment om eens te kijken naar wat cijfers over het gebruik van Lync. Veel van de nieuwe bewoners van het MF zijn voor de verhuizing al overgegaan op Lync, waardoor ze letterlijk zelf hun eigen nummer mee konden nemen. Zien we deze bewoners van het MF dan ook terug in de cijfers? Z oals te zien is in Figuur 1 is het aantal gebruikers gestaag gestegen sinds begin van dit jaar, en zijn we in september de 1000 gebruikers gepasseerd. Onder deze gebruikers bevinden zich gebruikers bij Natuurkunde, Wiskunde en Informatica, het IEC en ienst ICT. Gebruikers van STU, die inmiddels Figuur 1 ook deels gebruik maken van Lync, zijn in deze cijfers nog niet vertegenwoordigd. aarmee maakt al een derde van de medewerkers van de TU/e gebruik van Lync! E n hoe wordt Lync dan gebruikt, vraagt u zich wellicht af? In Figuur 2 t/m Figuur 5 is te zien hoe! Zoals zichtbaar is in Figuur 2 wordt er iedere maand steeds Figuur 2 weer iets meer gebeld. Tevens is een voorzichtig gebruik van chat-berichten waar te nemen. In de zomer zien we een lichte terugval in het aantal gesprekken, dat wellicht aan vakanties van onze collega s toegeschreven kan worden. Video gesprekken worden tot nog toe weinig gevoerd, is te zien in Figuur 3. Opvallend is wel dat het aantal bestanden dat via Lync aan elkaar gestuurd wordt een interessante stijging laat zien, in augustus. In Figuur 4 is te zien hoe lang de gesprekken duren, en ook hierin is te zien dat het aantal video minuten veel minder is dan de tijd van de audio gesprekken. at is in lijn met wat we in Figuur 3 al zagen. Figuur 3

5 5 Interessant om te zien is dat het aantal conferenties dat wil zeggen, gesprekken met meer dan 2 mensen ook een gestage stijging doormaakt (zie Figuur 5). Voor wie nog niet genoeg cijfers gezien heeft, hierbij de afgelopen maand in cijfers: 1081 unieke ingelogde gebruikers, goed voor gesprekken, 8810 chat, audio, 19 video, 30 met applicatiedeling, totaal 65086,98 audio minuten met een gemiddelde duur van 2,45 minuten, 71 conferences, goed voor 347,18 minuten A/V, met een gemiddelde duur van 6,42 minuten. Als er meer cijfers gewenst zijn, neem gerust contact op met de auteur! Figuur 4 Figuur 5 Lync universeel inzetbaar Meer ketenregie in de business Fred Gaasendam e bedrijfsvoering van de TU/e kent heel veel processen, die per domein in systemen zijn terug te vinden. ie processen verlopen al jarenlang naar tevredenheid, alleen werken ze, omdat ze per domein (financiën, huisvesting, etc) zijn georganiseerd, nogal eens langs elkaar heen. at wordt lastig als je processen over domeinen heen wil inrichten. aaraan is in toenemende mate behoefte, vooral omdat dat efficiënter en effectiever werkt. Voorbeelden? Er zijn inmiddels drie themagebieden onderscheiden bij het TU/eonderzoek, die dwars door de onderzoeksdomeinen heenlopen. Het Bachelor college is een ander, recent, voorbeeld, een soort van dwarsdoorsnede door alle opleidingen heen. OASE is een mooi voorbeeld van de integratie van een aantal domeinen in een Service Oriented Architecture. Kortom, meer dwarsdoorsnedes, overigens zonder dat de organisatie kantelt. e huidige beheerseenheden blijven de primaire organisatievorm, de dwarsdoorsnedes zijn complementair. e technische inrichting van OASE is pas tot stand gekomen nadat de processen die moesten worden geautomatiseerd nauwgezet beschreven waren. at is bij OASE goed gelukt, bij andere processen laat zo n beschrijving wel eens te wensen over. Vaak neemt men niet de tijd ervoor, en beseft men niet dat het er geen tijd voor nemen uiteindelijk tijdverlies oplevert. wel dwars maar geen kanteling

6 6 kunnen resultaat verplichtingen en inspannings verplichtingen hand in hand gaan? Vaag O m een proces goed te kunnen automatiseren is een helder omschreven proces met daaruit voortvloeiende functionaliteiten noodzakelijk. Vage functionaliteit levert natuurlijk een vaag itproduct op en daar zit niemand op te wachten. Het is dus des te belangrijker dat de universiteit de tijd neemt om processen te beschrijven, zeker als die processen in toenemende mate domein overstijgend zullen zijn. aardoor wordt de zaak namelijk een stuk ingewikkelder en vereist het des te meer dat processen kraakhelder beschreven zijn. N u is dat makkelijker gezegd dan gedaan. Om processen op een goede manier te beschrijven zijn een aantal vaardigheden noodzakelijk, namelijk kennis van en ervaring met projectmanagement en het voeren van regie op ketens. Als een bedrijfsproces bij een domein een schakel is, dan is het aan elkaar koppelen ervan een keten. aar moet stevige regie op komen, want dat gebeurt niet vanzelf op de juiste manier. at komt omdat een universitaire organisatie een zwakke traditie heeft als het gaat om mechanismes die resultaatverplichting voorop stellen. at soort organisaties kennen een betrekkelijke onverenigbaarheid tussen de resultaatverplichting van het management en de inspanningsverplichting van de kenniswerker. Omdat resultaatverplichting zwak ontwikkeld is, ontbreken in brede zin ook de kennis en vaardigheden om dit op een professionele wijze vorm te geven. at uit zich onder andere in gebrekkig projectmanagement. Bij projecten immers staat het resultaat voorop. makkelijker om een hoog niveau van vaardigheden en kennis te ontwikkelen dan in organisaties waar dat niet het geval is, zoals een universiteit. us is het voor de TU/e niet makkelijk om orde en regie te krijgen op de beschrijving en digitalisering van bedrijfsprocessen. In de IT Governance Board is deze problematiek meerdere malen op de agenda geweest dit jaar. at heeft geresulteerd in een notitie waarin deze zaken uiteengezet worden met het advies om een aantal acties te ondernemen, namelijk: kennis en vaardigheden vergroten op het gebied van projectmanagement. introduceren van ketendenken bij hoger en middenmanagement van de TU/e, waarbij ketenregisseurs worden aangewezen en universiteitsbrede projecten worden uitgerold onder verantwoordelijkheid van die regisseur. een start maken met bestaande administratieve processen helder te (laten) beschrijven; samen met beheerseenheden een scherpe doorvertaling maken van beleid naar ITfunctionaliteiten; e IT Governance Board heeft de notitie aanvaard en het advies doorgestuurd naar het College van Bestuur Acties aarmee wordt ook de inspanning voor de betrokkenen om doelen te bereiken zeer groot. In omgevingen waar resultaatverplichting een wezenlijk onderdeel is van de organisatie, is het Aanmelden voor dichterbij het NIEUWS Contact, reageren Meer informatie : klik hier : : Website TU/e ienst ICT

7 7 Bij ons op de PC LGO V anuit Microsoft is het besluit genomen om na 8 April 2014 alle support op Windows XP te laten verlopen. it betekent dat na 8 April 2014 Windows XP geen beveiliging updates, hotfixes of andere updates meer zal ontvangen. Hierdoor lopen gebruikers van Windows XP meer risico en is het noodzakelijk dat alle Windows XP systemen voor deze tijd vervangen of geüpgraded zijn naar een nieuwer Windows besturingssysteem. it is de reden waarom er steeds meer pc s worden voorzien van Windows 7 (en Office 2010). it is nu dan ook de standaard configuratie voor nieuwe systemen zoals ze uitgeleverd worden door de ienst ICT Centraal. e einddatum voor Windows 7 support ligt dan ook wat verder in de toekomst en staat gepland voor 14 januari it betekent dat Windows 7 nog een aantal jaar gebruikt kan worden zonder vrees dat er geen support op gegeven kan worden. I n de tabel zijn alle supportdatums van huidige Windows besturingssystemen te zien. Op dit moment wordt ook Windows 8 door Microsoft uitgegeven. Natuurlijk zijn we als ienst ICT ook bezig om deze versie te testen, en te bezien of er problemen zijn met de hard- en software die op de TU/e gebruikt wordt. Zodra daar meer duidelijkheid over is zullen we hierover berichten. Indien u interesse heeft of nieuwsgierig bent naar Windows 7 neem dan gerust contact op met de Servicedesk van ienst ICT of met een ondersteuner van uw eigen faculteit of afdeling Computer mannelijk of vrouwelijk in het Frans? e redactie E en lerares Frans legt uit aan haar leerlingen dat woorden in de Franse taal mannelijk of vrouwelijk kunnen zijn. Huis is vrouwelijk en wordt vertaald als la maison. Potlood is mannelijk en is in het Frans le crayon. Een nieuwsgierige leerling vroeg de lerares: Welk geslacht heeft een computer? e docente moest het antwoord op de vraag schuldig blijven. Ook in haar woordenboek kon zij het woord computer niet terugvinden. Om voor nu te bepalen of een computer mannelijk of vrouwelijk moest zijn, deelde ze de klas op in jongens en meisjes. e leerlingen mochten zelf uitzoeken of computer mannelijk of vrouwelijk is. aarbij moesten de groepjes vier redenen voor hun keuze geven. e jongens besloten dat het la computer moest zijn omdat: - niemand hun interne logica begrijpt - de taal voor communicatie met andere computers is voor derden onbegrijpelijk - zelfs de kleinste fouten worden in het geheugen opgeslagen - zodra je er een aanschaft, verspil je een half maandinkomen aan upgrades en accessoires. e vrouwen waren het hier hartgrondig mee oneens en vonden dat het le computer moest zijn: - voordat ze iets uitvoeren, moeten ze instructies krijgen - ze weten een hoop, maar zelf kunnen ze niets bedenken - het is de bedoeling dat ze dingen oplossen, maar de helft van de tijd zijn zijzelf het probleem - zodra je er een aanschaft, bedenk je bij jezelf dat je beter nog even had kunnen wachten op een nieuwer model XP bijna weg Ermee! onzijdig?

8 8 Exchange Server 2010 Flip de Cock en Henk van de Langenberg eindelijk Web Access met Safari mailbox gelijke grootte minder kosten E xchange server 2010 is in combinatie met Outlook en Outlook Web App, een mail- en agenda-/ plannerapplicatie. Exchange 2010 is de opvolger van Exchange 2007, dat momenteel binnen de TU/e operationeel is. e meeste vernieuwingen van Exchange 2010 zijn niet direct zichtbaar. Ze maken dan ook vooral het leven van de systeembeheerder makkelijker, maar ook dat van de eindgebruiker. Eindgebruiker e meest zichtbare verbetering voor eindgebruikers is Outlook Web App, tot nu bekend als Outlook Web Access. Outlook Web App biedt uitgebreide functionaliteit, die steeds dichter komt te liggen bij de mogelijkheden van de Outlook Client. Verder werkt Outlook Web App naast Internet Explorer nu ook met andere browsers zoals Firefox, Google Chrome en Apple Safari. Exchange 2010 biedt de mogelijkheid van een persoonlijk archief. it is een tweede mailbox, die geïntegreerd is binnen de primaire mailbox van de eindgebruiker. it is makkelijker in het gebruik dan het werken met zogenaamde.pst (personal storage table) archiveringsbestanden. ata kan automatisch naar het persoonlijk archief verplaatst worden. Het persoonlijk archief is in dezelfde database geplaatst als de primaire mailbox en voor ieder wordt een aparte opslagruimte (limiet) ingesteld. Het persoonlijk archief is zowel vanuit Outlook 2010 als Outlook Web App toegankelijk. Een persoonlijk archief heeft ook nadelen. Het is bijvoorbeeld niet beschikbaar bij offline gebruik, bij het gebruik van mobile devices en clients zoals POP3 of IMAP4. Overigens is het gebruik van.pst bestanden in Exchange2010 nog steeds mogelijk. Systeembeheer H et beheer van Exchange is vereenvoudigd door verbetering van het Exchange Management Console. Verder is het verplaatsen van de mailboxen een tijdsbesparing. Als een eindgebruiker elders binnen de TU/e gaat werken kan een mailbox eenvoudig online verplaatst worden van de ene naar de andere server, terwijl de eindgebruiker gewoon door kan gaan met zijn werk. Tot nu toe was het een langdurige operatie als een mailbox verplaatst moest worden tussen servers en kon een eindgebruiker Outlook tijdelijk niet gebruiken. Architectuur M icrosoft heeft de nodige aandacht besteed aan verbetering van de beschikbaarheid, betrouwbaarheid, performance en schaalbaarheid van Exchange 2010 ten opzichte van Exchange Hoge beschikbaarheid Het concept van Exchange 2007, ten behoeve van hoge beschikbaarheid op basis van Windows clustering en failover (automatische omschakeling naar een andere server bij een server-storing), dat ook op de TU/e zo nu en dan een probleem opleverde, is verlaten. Exchange 2010 biedt eenvoudiger mogelijkheden voor hoge beschikbaarheid onder andere met redundante mailbox databases, failover op database niveau zonder noodzaak tot een cluster, en automatische reparatie van database fouten. oordat de database structuur is vereenvoudigd was het mogelijk te optimaliseren en kunnen gegevens sneller en efficiënter naar disk worden weggeschreven. Opslag van data Exchange 2010 ondersteunt verschillende oplossingen voor de opslag van (mailbox-) data, van geavanceerde storagesystemen tot goedkope (SATA) disks. eze laatste oplossing lijkt in eerste instantie goedkoop maar hierbij moet extra diskruimte, in verband met redundantie voor de beschikbaarheid van mailbox data, niet worden vergeten. Voor de opslag van data, ook van andere omgevingen dan Exchange hebben ienst ICT en enkele faculteiten al veel jaren goede ervaring met systemen van NetApp. aarom is voor de Exchange 2010 omgeving voor de opslag van mailbox data opnieuw gekozen voor deze systemen. Omdat door prijsdaling van deze systemen de kosten van opslag in de loop der jaren zijn gedaald, kunnen mailboxen vergroot worden bij gelijkblijvende kosten.

9 9 Werkgroep Exchange 2010 B innen de TU/e is de werkgroep Exchange 2010 aan de slag onder leiding van Han Verbiesen (ienst ICT, fac. ST), Sjef Berings (ienst ICT), Flip de Cock (ienst ICT), Jos Coenen (ienst ICT, fac. W&I), Peter Kerkhofs (ienst ICT), Henk van de Langenberg (ienst ICT), Bart Peeters (ienst ICT, fac. ST) en Marian de Vaan (ienst ICT). oor de werkgroep is een ontwerp gemaakt voor een geschikte inrichting van Exchange 2010 voor de TU/e. Belangrijke aandachtspunten hierbij waren architectuur mogelijkheden, alternatieven voor de opslag van mailboxen, mailbox grootte, archiefmailbox en de grootte hiervan, mailroutering, documentatie en een communicatieplan. Overgang naar Exchange 2010 I nmiddels is de infrastructuur, zoals servers en opslagruimte voor Exchange 2010 door ienst ICT, ingericht en uitgebreid getest. Om een geleidelijke overgang mogelijk te maken is de Exchange 2010 infrastructuur ingericht naast de bestaande Exchange 2007 infrastructuur. e medewerkers van ienst ICT centraal zijn als eerste al enige tijd over op Exchange Er wordt nog gewerkt aan documentatie en een communicatieplan. Vanaf dit najaar wordt per faculteit en dienst overgegaan naar Exchange it wordt uitgevoerd en ondersteund door de decentrale medewerkers van ienst ICT. Per faculteit en voor de diensten zal een keuze gemaakt worden voor het vergroten van de standaard mailbox grootte, momenteel meestal 250 Mb, en het al dan niet beschikbaar stellen van een archief mailbox. Meer informatie is te vinden via: ICT-ers in ontwikkeling Sjef Berings I n september 2011 werd mij gevraagd of ik interesse had om bij te springen bij het Front Office van ienst ICT in de begeleiding en het operationeel aansturen van de werkprocessen. it vond ik een mooie kans om daar ervaring in op te doen, mede gezien de ontwikkelingen bij WINSUS waarbij mijn rol ook meer een aansturende wordt. In de praktijk kwam het er op neer dat ik een half jaar lang per dag zo n 1 á 2 uur bij Front Office te vinden was. Een dag bij FO begint met een werkoverleg waarbij wordt teruggekeken naar wat er de vorige dag heeft gespeeld en vervolgens wordt een planning voor de komende dag / periode gemaakt. Wat mij bij FO met name is opgevallen is hoe goed zij dingen vanuit het perspectief van de de klant bekijken. En hoe makkelijk zij onderling een werkverdeling kunnen maken met een goede prioritering. In de backoffice heb je niet dat hele directe contact met de eindgebruiker, FO zit daar vaak nog tussen. Wat ik daarin nog wel mis is het directe contact tussen Front Office en BackOffice, dus niet alleen via TOP esk of mail, maar loop eens bij elkaar binnen. Na ongeveer een half jaar kreeg ik bij WINS/US te horen: wie is toch die man die hier iedere dag om half elf komt binnenvallen... hoogste tijd dus om af te ronden K ortom een stage is een goede manier om de dingen weer eens vanuit een ander perspectief te bekijken en om te zien wat er nog meer binnen ienst ICT speelt kijk eens wat vaker bij elkaar in de (ICT)keuken Aanmelden voor dichterbij het NIEUWS Contact, reageren Meer informatie : klik hier : : Website TU/e ienst ICT

10 10 Column Nul en één Bring Your Orwelliaanse Nachtmerrie at de cloud grote gevaren met zich mee kan brengen is inmiddels ook doorgedrongen tot de reguliere media in Nederland. e ernst van phishing mails is al verder doorgedrongen in de media, namelijk tot de reclameblokken. U weet wel, dat is die reclame waarin achterbuurttypes met een hengel op het dak van een argeloze burger naar allerlei geheime gegevens vissen, zoals wachtwoorden van bankrekeningen en dergelijke. Tijdens het schrijven van deze Nul en Een krijg ik er net weer een binnen, zogenaamd van de ABN Amro, met de mededeling dat mijn rekening is geblokkeerd V oor omdat een onbevoegd persoon er met zijn tengels heeft aangezeten. Als ik nu even mijn gegevens opgeef komt alles weer goed. Was getekend: bureau Veiligheidszaken van de ABN Amro. En dat in toenemend onberispelijk Nederlands, onderhand beter dan de brieven van ABN Amro zelf. H et rapport van het Instituut voor Informatierecht over de gevaren van clouddiensten in het hoger onderwijs haalde in oktober het journaal, dus binnenkort verwacht ik een spotje van een belangenvereniging dat op dezelfde wijze de gevaren van de clouddiensten aan de orde stelt. Ik zie het al helemaal voor me: de argeloze gebruiker van een computer wordt omringd door een schare van duistere types, die bankafschriften, het lidmaatschap van de communistische partij, bestellingen uit de webwinkel aan het kopiëren zijn, in de zak stoppen en tegen het licht houden. Onder aanzwellende dreigende muziek wordt dan de tekst zichtbaar: Vindt u dit normaal? Vervolgens, in fel rood: Het is u al overkomen. Het internet is overal. het hoger onderwijs hebben de hogescholen en universiteiten een bijzondere verantwoordelijkheid: de veiligheid van hun studenten. Niemand staat er bij stil dat een student die op een van universiteitswege verstrekte Gmail-account voor de gein het Anarchist Cookbook verstuurt naar een medestudent, in New York zomaar van de vliegtuigtrap kan worden geplukt door Amerikaanse opsporingsambtenaren. Cloudtoepassingen kunnen heel nuttig zijn, maar er zit ook een Wild Wild Web-kant aan. George Orwell had het op deze manier nooit kunnen verzinnen

11 11 Information Services: Topdrukte OASE dankzij Bachelor College Thieu Mennen e voorbije maanden, beginnende in mei, is het topdrukte geweest bij Information Services met als doel alle gewenste aanpassingen en uitbreidingen voor het Bachelor College op tijd doorgevoerd te krijgen in OASE en OWIS. Zo zijn er tal van aanpassingen doorgevoerd welke zijn gebaseerd op wensen vanuit het Bachelor College, op papier gezet door STU. M aar het Bachelor College was niet de enige bron van onze werkzaamheden in OASE en OWIS. Zo waren er ook de reguliere aanpassingen die werden veroorzaakt door wijzingen in het Onderwijs Examen Reglement (OER), (studenten-)campuscard en de jaarlijks terugkerende inschrijfcampagne. aarnaast was er in augustus in opdracht van FEZ / FB&O ook nog de upgrade naar een nieuwe release van ORCA, het ERP systeem van de TU/e. it project kende een intensieve functionele en technische voorbereiding van bijna een jaar. opvragen van roosters. Een tot nu toe ongekend aantal. Maar hoe hebben we dat nou allemaal voor elkaar gekregen? e vraag anders gesteld: wie is nou Information Services en wat is hun werkwijze? Information Services (I.S.) is een afdeling binnen ienst ICT die verantwoordelijk is voor onderhoud en beheer van TU/e bedrijfsinformatiesystemen, waaronder OASE. Onze opdrachtgevers zijn de primair verantwoordelijken voor de bedrijfsprocessen. Voor het beheer werken we nauw samen met de functioneel beheerders van de verschillende procesondersteunende applicaties. it alles zorgde voor een enorme tijdsdruk aangezien er een aantal harde deadlines waren. Zo moest het gros van de aanpassingen in OASE voor 1 september gerealiseerd zijn, het begin van het nieuwe collegejaar, en moest in week 32 de upgrade van ORCA zijn doorgevoerd. eze laatste betekende letterlijk gedurende 5 dagen een 24/7 mentaliteit om ervoor te zorgen dat er zo min mogelijk overlast ontstond voor de financiële en personele bedrijfsvoering van de TU/e. H et hoogtepunt van de zomerperiode was natuurlijk het begin van het nieuwe collegejaar, het moment waarop een complete lichting nieuwe studenten vergezeld door de ouderejaars werd losgelaten op het zojuist aangepaste OASE. We hebben kunnen constateren dat het gebruik met zo n 60% is toegenomen ten opzichte van de vergelijkbare periode in het vorige jaar zonder dat dit gevolgen had voor de stabiliteit van het systeem. Op piekmomenten waren er meer dan 1600 ingelogde studenten in OASE bezig met onder andere aanmelden en met het O nze afdeling maakt onderscheid tussen een tweetal aandachtsgebieden: Architectuur & Projecten en Beheer & Onderhoud, welke overigens onlosmakelijk met elkaar zijn verbonden. Een projectmanager (Hein van Lent), ondersteund door een tweetal Solution Architects / Projectleiders, richt zich voornamelijk op het aandachtgebied van ITarchitectuur en op IT-projecten. Ikzelf ben verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van de bedrijfsinformatiesystemen, de databases en applicaties. Hierbij word ik ondersteund door vier ontwikkelaars en drie database beheerders. Ten tijde van grote drukte, zoals de voorbije zomerperiode, maken we daarnaast nog gebruik van ontwikkelaars van een aantal externe partijen waarmee we samenwerken.

12 12 Op zoek naar verbetering. Tips? Zij worden voornamelijk ingezet op projecten maar kunnen ook ingezet worden op exploitatie werkzaamheden. Aangezien elk projectresultaat uiteindelijk ook in beheer genomen wordt, zijn onze vaste medewerkers er vanaf het begin bij betrokken om zo tot standaardisatie en een goede borging van kennis te komen. H oe komen nou onze opdrachten binnen? In grote lijnen zijn er drie vormen. e meest eenvoudige vorm is eenvoudige melding van een issue of een kleine aanpassing. Een andere vorm, variërend in grote en complexiteit, is het verzoek om een standaard applicatie uit de externe markt te installeren en in beheer te nemen. Last but not least zijn er nog de nieuwbouw- of grotere wijzigingsverzoeken al dan niet vergezeld gaand van een compleet functioneel ontwerp, zoals de OASE aanpassingen voor het Bachelor College. e grotere aanpassingen en installaties worden allemaal als project opgepakt. at geldt ook voor de kleinere aanpassingen wanneer ze afdelingsoverschrijdend zijn of wanneer de complexiteit erom vraagt. N a aanname van de opdracht wordt het functioneel ontwerp door ons vertaald naar een technisch ontwerp, de technische uitwerking van een functionele vraag. it document is de basis voor de realisatie, de volgende stap in het proces. Realisatie vindt plaats in de zogenoemde ontwikkelomgeving, waarin de ontwikkelaar aanpassingen doorvoert en nieuwe functionaliteiten ontwikkelt. Zodra de ontwikkelaar gereed is, worden de betreffende functionaliteiten opgeleverd in een testomgeving en uitvoerig getest. Wanneer alle partijen tevreden zijn over het resultaat wordt in overleg met de klant een moment vastgesteld om deze functionaliteiten volledig vrij te geven voor gebruik. oor dat moment zo goed mogelijk te kiezen willen we zo min mogelijk verstoring van het bedrijfsproces veroorzaken. Zo zal bijvoorbeeld een OASE oplevering doorgaans plaatsvinden in het weekeinde of eventueel in de ochtenduren voor aanvang werktijd. e grote hoeveelheid opdrachten in de afgelopen periode heeft duidelijk gemaakt dat het noodzaak is om in korte tijd veel werk te kunnen verzetten. at is een van de redenen waarom we continue bezig zijn met het verbeteren van onze werkprocessen en op zoek zijn naar kwaliteitsslagen die we nog zouden kunnen maken Even voorstellen Justyna Grabowska M ijn naam is Justyna Grabowska. Ik kom uit Polen, uit het kleine dorpje Puszcza Mariańska. Vrij vertaald betekent dat het Maria bos. e naam Maria komt van de congregatie van Maria s vaders. Het dorpje zelf ligt ongeveer 50km ten zuiden van Warsaw. Op dit moment woon ik met mijn familie in Uden, Nederland. Ik ben mijn carrière 16 jaar geleden begonnen als Oracle ontwikkelaar bij Marko Cash&Carry, een Nederlands bedrijf op dat moment. Na een aantal jaren heb ik mijn carrière voorgezet bij Oracle in Warsaw, waar ik 13 jaar gebleven ben. Eerst werkte ik als technical support engineer en specialiseerde ik me in het ondersteunen van Oracle ontwikkel tools. Later veranderde ik mijn specialisatie. Ik ben als consultant gaan werken in ontwikkeling en beheer van data warehouses. Een van de jaren dat ik dit werk deed heb ik in Roemenië, Bucharest gewoond. Gedurende dat jaar had ik de mogelijkheid om het land te verkennen, wat een van mijn hobby s is reizen, andere culturen leren kennen en beschavingen verkennen. Ik woon met mijn Nederlandse partner samen en we hebben een dochter van vier. Onze dochter spreekt twee talen Nederlands en Pools. In augustus dit jaar is ze voor het eerst naar school gegaan. Mijn andere hobby s zijn vogels kijken, foto s nemen, de natuur en ook archeologie.

13 13 Bij de ienst ICT van de TU/e ben ik dit jaar in augustus begonnen. Ik werk als Oracle BA en ontwikkel mijn vaardigheden zowel als Oracle database beheerder evenals beheerder van Microsoft software en databases. Het is een interessante baan waarbij ik de mogelijkheid krijg veel van verschillende technologieën te leren. Ik vind het ook leuk om iedereen te helpen onze systemen te gebruiken als ze problemen hebben. Ik ben nog niet bekend met alle systemen van de universiteit, maar mijn collega s leren me iedere dag nieuwe dingen zodat ik op een gegeven moment klaar ben om alles te doen dat nodig is! Van IBM 1620 tot een geavanceerde infrastructuur Henk van de Langenberg W e schrijven het voorjaar van Ik ben me aan het voorbereiden op het eindexamen HBS-B en heb het plan om daarna leraar wiskunde te worden. aarvoor wilde ik MO-A en MO- B wiskunde gaan doen. Echter, de studie was op 2 avonden in de week en op zaterdagmorgen, waardoor mijn moeder vond dat ik er maar een baantje bij moest zoeken. Overigens zeer terecht. Na enig speuren vond ze een advertentie van de Technische Hogeschool Eindhoven, afdeling Wiskunde, waarin werd verteld dat men een Rekencentrum aan het oprichten was en jonge mensen zocht die intern werden opgeleid tot programmeur en daar- H et naast een opleiding Wetenschappelijk Rekenen (A+B) kregen. eze opleiding bleek ongeveer gelijk te zijn aan MO A+B, maar dan zonder onderwijsbevoegdheid. Ga maar solliciteren!. Gelukkig kreeg ik van mijn toenmalige wiskunde leraar mee dat computers apparaten waren die met het 2-tallig stelsel rekenden, een duidelijk pluspunt bij mijn sollicitatie gesprek. Ik kreeg toen ook de enige computer te zien waar men de beschikking over had, een IBM 1620, indrukwekkend, hoewel ik geen enkel idee had wat je er mee aanmoest. Nieuwsgierig was ik wel. ie O p 8 augustus 1966 kon ik beginnen, hoewel ik in het voorjaar van 1967 nog in militaire dienst moest. Vanaf begin 1969 fulltime programmeur en student in de avonduren en later ook overdag (wiskunde colleges volgen). Een zeer dynamische tijd. Begin zeventiger jaren werd het huidige Laplace-gebouw neergezet o.a. om het grote Burroughs mainframe een plaats te kunnen geven. Iedereen werkzaam op één centrale computer Eind jaren tachtig vindt de PC opgang en denkt men alles op een standalone systeem te kunnen doen. Het decentrale werken zet flink door maar er blijven gelukkig nog genoeg centrale zaken over, waaronder een supercomputer. Ondertussen beseft men steeds meer: de lasten centraal en de lusten op de werkplek. Rekencentrum verdwijnt en vanaf 1998 wordt de richting naar een service-gerichte organisatie duidelijk ingezet. Uiteindelijk is de ienst ICT een feit, waarbij ik me gebogen heb over een centrale infrastructuur met daarop allerlei on demand services. Ik heb het voorrecht gehad de gehele periode van wat is een computer tot wie heeft niet zo n ding te mogen meemaken. Een zeer boeiende survival-achtige tocht. Je weet niet wat er op je pad komt; je moet steeds inspelen op alle veranderende omstandigheden en wensen. ontdekkingstocht heb ik altijd met veel plezier gedaan, nieuwsgierig naar nieuwe oplossingen en samenwerkend met heel veel fijne collega s. En nee, wiskunde leraar is er niet meer van gekomen. Op 1 december 2012 ga ik met pensioen. Het ga jullie allemaal goed! Aanmelden voor dichterbij het NIEUWS Contact, reageren Meer informatie : klik hier : : Website TU/e ienst ICT

14 14 Een nieuw evaluatiesysteem: EvaSys Eric Wiggers, extern adviseur A l jaren is binnen onze universiteit Pollweb in gebruik dat ontwikkeld is door een medewerker van de TU/e. ie applicatie biedt o.a. studenten de mogelijkheid om vakken en docenten te evalueren. Met de komst van het Bachelor College ontstond de behoefte aan additionele functionaliteit. aarnaast bood het feit dat gedegen kennis over Pollweb beperkt was tot de medewerker die de applicatie heeft ontwikkeld, geen garantie voor de continuïteit van deze belangrijke applicatie. Kortom, voldoende reden om Pollweb te vervangen. Zoektocht Medewerkers van het Bachelor College, STU en ienst ICT zijn daarom gezamenlijk op zoek gegaan naar een vervanger van Pollweb, en na een zorgvuldig selectieproces is de keuze gevallen op EvaSys. EvaSys is een door een uits bedrijf ontwikkelde applicatie die internationaal wordt gebruikt. Ook veel Nederlandse universiteiten en hogescholen maken gebruik van deze software. Inpassen in de infrastructuur Zoals met elk softwarepakket wat gebruikt moet gaan worden binnen de TU/e, is het voor een goede ondersteuning van (in dit geval) het onderwijsproces van essentieel belang om dit pakket goed in te passen in de ICT-infrastructuur. Vanuit het OnderWijs InformatieSysteem (OWIS) moeten gegevens van studenten, vakken en docenten worden overgeheveld naar EvaSys. En vanuit EvaSys moeten evaluaties worden overgeheveld naar de Business Intelligence (BI) omgeving waar deze gegevens kunnen worden verrijkt tot de gewenste managementinformatie ie inpassing in de ICT-infrastructuur vereist een goede afstemming en samenwerking met de leverancier van het pakket, en zoals bij elke nieuwe relatie heeft die samenwerking moeten groeien. In productie O p het moment van schrijven van dit artikel is het project nog in volle gang. Naar verwachting wordt het systeem nog dit jaar opgeleverd, inclusief alle koppelingen. aarmee kunnen dan alle studenten van het Bachelor College hun vakken en docenten met EvaSys evalueren, en wordt vanuit de BI omgeving managementinformatie aangeleverd over evaluaties! Notebook Service Centrum e verhuizing en andere veranderingen on Meuwissen N a 10 jaar relatieve rust, een jaar vol veranderingen. Hebt u daar niets van gemerkt? Mooi dan hebben we het goed gedaan. Of moet ik zeggen, dan hebben we het niet goed gedaan. Het is maar hoe je het bekijkt. e grootste zichtbare verandering die het NSC onlangs heeft ondergaan is natuurlijk de verhuizing van e Hal naar het MetaForum. Na een korte voorbereidingsperiode was het dan eindelijk zover. Het Notebook Service Centrum ging na meer dan 10 jaar op een tijdelijke locatie te hebben gezeten, eindelijk verhuizen. it gebeurde midden in een hectische periode tegen het einde van de

15 15 zomervakantie. Een zieke collega, een zieke leidinggevende en veel student assistenten op vakantie. Een gevlieg heen en weer van de Hal naar het MetaForum en van het Metaforum weer naar de Hal. Want in het MetaForum moest natuurlijk wel eerst het e.e.a. worden voorbereid. Nu is de afstand van de Hal naar het MetaForum niet zo groot, maar door alle bouwwerkzaamheden viel dat gevlieg toch vies tegen. Het was kiezen of via de Zwarteoos naar het auditorium of helemaal omlopen om de oude W-hal heen naar het hoofdgebouw en zo via de loopbrug naar binnen. Ik heb wat meters gemaakt die periode, soms 3 maal per dag van de ene locatie naar de andere. Het is goed voor de conditie en de slanke lijn zullen we maar zeggen. Op vrijdag 27 juli was het dan eindelijk zover: het NCS in de Hal werd gesloten en de daadwerkelijke verhuizing ging van start. Een ploeg van vaste medewerkers samen met enkele student assistenten zetten de schouders eronder en in een tijdsbestek van een dag was het hele NSC over naar het MetaForum. Sterker nog, om 3 uur s middags waren alle systemen alweer operationeel en had er theoretisch alweer gewerkt kunnen worden. Natuurlijk moest er nog wel veel worden gedaan,maar dat is in de periode daarna ook allemaal op zijn plaats gekomen. Wees welkom! MetaForum I n dezelfde periode moest natuurlijk ook nog de grote notebook uitlevering voorbereid worden. Alles bij elkaar een hele klus maar we zijn er, denk ik, best goed in geslaagd. Complimenten aan iedereen die in deze periode zoveel werk heeft verzet. Maar er is het afgelopen jaar meer veranderd bij het Notebook Service Centrum. Om te beginnen heeft Anki Visscher ongeveer een jaar geleden de functie van Marian de Vaan over genomen als hoofd Front Office. Rond dezelfde periode zijn we gewisseld van verzekeringsmaatschappij, en dat brengt natuurlijk ook de nodige veranderingen met zich mee. G edurende deze periode is binnen het NSC ook nog druk getest en veel overleg gevoerd. Het huidige software pakket NIS (notebook informatie systeem) was namelijk aan vervanging toe. Een langdurig en tijdrovend proces van aanpassen, bijschaven en testen en weer opnieuw aanpassen, testen en bijschaven. it proces heeft uiteindelijk geresulteerd in een prachtige nieuwe web-based NIS versie. Zijn we er hiermee? Nee, afgelopen jaar zijn we ook nog overgestapt op warsdoorsnede Metaforum een nieuwe serviceprovider/ reparateur. it betekent opnieuw nieuwe afspraken maken en procedures inregelen en, natuurlijk heel belangrijk, een relatie opbouwen met de nieuwe reparateur ter plekke. Ook hiervan kan ik zeggen dat we hier goed in geslaagd zijn. Al met al een enerverend jaar met heel veel veranderingen. En u had niets gemerkt? Locatie NSC in Metaforum

16 16 Sharepoint 2010 infrastructuur Sjef Berings Sharepoint 2010 is opgezet met de ervaring opgedaan uit Sharepoint 2007 S inds kort is de centrale Sharepoint 2010 omgeving in productie genomen. Sharepoint 2010 is de opvolger van versie eze nieuwe omgeving is opgebouwd naast de huidige Sharepoint 2007 omgeving. Sharepoint 2010 biedt meer functionaliteit voor de gebruiker, zoals ondersteuning door meerdere browsers, meer integratie met Office 2010, verbetering in workflows etc. Zie voor meer informatie de voorlaatste Nieuwsbrief (Jaargang 5, nummer 1) Bij de inrichting van de centrale Sharepoint omgeving is vanuit het oogpunt van onderhoudbaarheid veel gedaan om Sharepoint flexibeler en sneller te kunnen voorzien van patches en fixes. Zo kan de omgeving opgebouwd worden uit meerdere Sharepoint farms. Sites die gebruik maken van standaard Sharepoint functionaliteit staan in een gezamelijke farm. In die farm is ook de zoek en indexeer functionaliteit ondergebracht. aar waar het nodig is om bepaalde (niet gecertificeerde) functionaliteit te gebruiken welke andere in de wielen zou kunnen rijden en de onderhoudbaarheid minder flexibel maakt, worden deze sites in een aparte farm ondergebracht. e farms kunnen tesamen als een eenheid worden gezien. Zo zal zoeken over de farms heen mogelijk zijn. O p het vlak van security is de Sharepoint 2010 omgeving achter een firewall (TMG cluster) geplaatst. Sharepoint 2010 is nu via het TMG cluster te bereiken. e omgeving hangt nu dus niet meer direct aan het internet. Er zijn reeds een aantal organisatie onderdelen binnen de TU/e gemigreerd van de FE1 Standard farm Frontends FE2 TMG1 SA1 SQL1 TMG Cluster FE3 Sharepoint backend SQL cluster Storage TMG2 Custom farm Frontends Sharepoint 2007 omgeving naar de nieuwe 2010 omgeving. eze migraties kunnen vanuit ienst ICT worden ondersteund. Om na te gaan of specifieke functionaliteit (maatwerk) die in de huidige Sharepoint 2007 omgeving is gemaakt ook werkt in de nieuwe Sharepoint 2010 omgeving, kan gebruik gemaakt worden van een speciaal hiervoor ingerichte testomgeving. In die testomgeving kan gecontroleerd worden of zaken na een migratie nog naar behoren werken en of zij niet conflicteren met andere geïnstalleerde software FE1 SA2 SQL2 FE1 ICTheek: vaarwel! Luc van ort M en neme een oude verlaten hal. Zet er een extra verdieping in, bouw een balie, koop een grote verzameling tafels en stoelen, plaats er verschillende laptops, printers, scanners, plotters en andere ICT-voorzieningen, en vergeet niet voor een constante aanvoer van koffie te zorgen. Bestel vervolgens een groep studenten, geef ze de verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat van s ochtends vroeg tot s avonds laat de boel draaiende gehouden wordt, en voila: men heeft een ICTheek! Een multifunctionele studieruimte waar studenten van alle gemakken voorzien worden. Ruime werkplekken, print-, plot- en scanfaciliteiten, basis ICT-hulp, een goede sfeer en dus

17 17 veel sociale interactie. Jarenlang bestond dit concept aan de TU/e, op de voor menig student bekende plek in e Hal E en enthousiaste groep studenten zorgde ervoor dat deze ruimte zeven dagen per week beschikbaar was om te studeren, en om studenten te assisteren met allerlei computer- en printproblemen. eze medewerkers, of Balienezen zoals ze in ICTheek-jargon genoemd werden, hebben zo in de afgelopen jaren menig afstudeerder gered om alsnog binnen de deadline verslagen te printen of posters op de juiste manier op groot formaat af te drukken. Met name dit plotten van posters is voor een groot deel de core business van de ICTheek geweest, en de ICTheek stond er dan ook al jaren om bekend een hoge kwaliteit posters te leveren met een goede service. e ICTheek draaide voor het grootste deel helemaal op de studenten die er werkten. Iedere medewerker had naast de hoofdtaak van het bemensen van de balie een extra persoonlijke taak, om zo een specifiek stukje ICTheek draaiende te houden. Er was een inkoper die de voorraden koffie, papier, inbindsetjes, toner, inkt, etc. in de gaten hield; een promocommissie voor alle mededelingen aan de klanten; een imagecommissie om de zaalcomputers draaiende te houden; een aantal planners voor de verdeling van alle week-, weekend- en vakantiediensten; een beheerder voor de website; een secretaris; een beheerder van het interne administratiesysteem; een sollicitatiecommissie die de ballotage voor het accepteren van nieuwe medewerkers verzorgde; enzovoorts. e ICTheek was onderdeel van het Front Office van de ienst ICT, maar buiten dat er uiteraard met een toeziend oog vanuit Laplace naar e Hal gekeken werd, draaide alles eigenlijk wel vanzelf, wat eigenlijk een vrij uniek systeem was. O ok buiten werktijden bleven de medewerkers dicht betrokken bij de ICTheek, en vormde het geheel een hechte club vrienden. at bleek elke dag maar weer uit de hoeveelheid Balienezen die in de zaal zat te studeren, doch misschien nog meer uit de hoeveelheid mensen die dagelijks achter de balie te vinden was. In de zaal mocht namelijk geen koffie gedronken worden, maar voor medewerkers kon er achter de balie naar believen van het zwarte goud genuttigd worden. agelijks zaten er dan ook op gezette tijdstippen ruim meer dan twee mensen in Balienezië, wat zorgde voor veel gezelligheid en soms uitgebreide discussies over allerlei uiteenlopende onderwerpen. Het zorgde ook wel eens voor verwarrende situaties wanneer er een klant iets kwam vragen, zo was het wel eens onduidelijk wie er nou aan het werk was en wie er alleen maar koffie zat te drinken. Maar ook dat was geen probleem, ook als een Balinees niet aan het werk was wilde hij de klant wel helpen. A angrenzend aan de balie was er nog een kleine kantine, vanwege bepaalde thermische eigenschappen ook wel de sauna genoemd. Hier kon tijdens de lunch even een moment van rust gevonden worden in het drukke balieleven, en op eenzame vrijdagavonden was er nog wat vermaak in de vorm van televisie. Het jaarlijkse hoogtepunt van gezelligheid was de kerstborrel, de traditionele Irish Coffee Time. Alle Balienezen verzamelden zich dan in de kleine maar knusse sauna, tezamen ICTheek, een tevreden terugblik

18 18 met kannen vol versgezette koffie en een grote fles Jack aniëls, en zo werd het dan gezellig tot laat op de avond. Elk jaar weer een evenement om naar uit te kijken. e service aan de balie kon op momenten als deze niet altijd meer gegarandeerd worden, maar gezelligheid was in ieder geval alom aanwezig! O p 31 augustus 2012 is de laatste Irish Coffee Time gehouden. Niet omdat er niet gewacht kon worden tot het einde van het kalenderjaar, maar om het einde van een tijdperk te eren. e ICTheek is namelijk niet meer. Met de verhuizing van de reproshop, centrale bibliotheek en het notebook service centrum naar het nieuwe MetaForum (grappig genoeg opnieuw een oude verlaten hal met herbestemming), kwam e Hal weer leeg te staan en is besloten om de faciliteiten van de ICTheek onder te verdelen bij de bieb en de reproshop. In de beginjaren was de ICTheek een zeer nuttige specifieke ICTstudieruimte dichtbij de centrale bibliotheek, maar gezien de enorme ontwikkelingen op ICT-gebied in het afgelopen decennium en de vele ICT-voorzieningen op de hele TU-campus is het een begrijpelijke keuze om te herstructureren. Voor de Balienezen natuurlijk wel erg jammer vanwege het verdwijnen van een toch wel zeer aantrekkelijke bijbaan, en voor veel vrienden van de ICTheek erg jammer vanwege het verdwijnen van een gezellige koffiepauzeplek. A l met al mag er over de nieuwe voorzieningen en vele werkplekken in het Meta- Forum absoluut niet geklaagd worden, en kan er zeker gezegd worden dat de TU/e erop vooruit gegaan is. Namens alle Balienezen zal ik dan ook afsluiten met: ICTheek bedankt, het waren mooie jaren. Vaarwel, het ga je goed! Colofon Uitgever: Redactie: Hoofdredacteur: Kopij coördinator: Verslaggevers: Vertalingen: Redactiesecretariaat: Ronald Waterham Fred Gaasendam, Bart Peeters Huub e Hesselle, Marian de Vaan Corine Spoor-Kolvenbag Anki Visscher Alle medewerkers van de TU/e Steven Fritts Marijke Nauta, Ineke van de Laar Laplace 1.97, tel. 4089

dichterbij het Nieuws

dichterbij het Nieuws dchterbij het Nieuws J a a r g a n g 0 1, n u m m e r 0 2 S e p t e m b e r 2 0 0 8 n dit nummer: Ten geleide 1 Phishing mail 2 Mini symposium 3 Dagje Biesbosch 4 10 jaar NSC 5 SURFmedia 6 Nieuw gezicht

Nadere informatie

Remcoh MAGAZINE. Interview Paul Maas, Rode Kruis Eindhoven Remcoh is snel en flexibel. Innovatie & Trends Windows 8 & werken in de cloud

Remcoh MAGAZINE. Interview Paul Maas, Rode Kruis Eindhoven Remcoh is snel en flexibel. Innovatie & Trends Windows 8 & werken in de cloud magazine voor ondernemers Remcoh MAGAZINE 2 de editie 2013 www.remcoh.nl Proactief meedenken met Alphacan Interview Paul Maas, Rode Kruis Eindhoven Remcoh is snel en flexibel Innovatie & Trends Windows

Nadere informatie

Van Exchange server 2007 naar Exchange server 2010

Van Exchange server 2007 naar Exchange server 2010 J a a r g a n g 0 4, n u m m e r 0 2 In dit nummer: Exchange 2010 Laatste fase OASE Tips Smartphone Even voorstellen ICT-ers in ontwikkeling Samenwerking gemeente Column 1 2 3 4 5 6 7 Van Exchange server

Nadere informatie

Expertise. Op bezoek bij Von Essen Bank. In dit nummer:

Expertise. Op bezoek bij Von Essen Bank. In dit nummer: Informatiekrant voor de medewerkers van Information Systems & Technology Expertise nummer 49, juni 2008 Klik op titel om direct naar de pagina te gaan In dit nummer: 1. Op bezoek bij Von Essen Bank 7.

Nadere informatie

CENTRIC MAGAZINE ICT INFRA STRUCTUREN. Europese aanbestedingen door de bril van Centric. Migratietraject zorgt voor pure tijdwinst. Gedelegeerd beheer

CENTRIC MAGAZINE ICT INFRA STRUCTUREN. Europese aanbestedingen door de bril van Centric. Migratietraject zorgt voor pure tijdwinst. Gedelegeerd beheer CENTRIC MAGAZINE ICT INFRA STRUCTUREN JAARGANG 9, NUMMER 1, FEB 2011 Europese aanbestedingen door de bril van Centric Migratietraject zorgt voor pure tijdwinst Gedelegeerd beheer IPI in de volgende versnelling

Nadere informatie

GESLOTEN RIJKSCLOUD. Functionele Doelarchitectuur

GESLOTEN RIJKSCLOUD. Functionele Doelarchitectuur GESLOTEN RIJKSCLOUD Functionele Doelarchitectuur Status Definitief, vastgesteld in ICCIO Versie 1.0 Datum 27 juni 2013 Samenvatting Aanleiding Cloud computing is, kortgezegd, het met een computer, tablet

Nadere informatie

Voor leiders die willen bijblijven

Voor leiders die willen bijblijven Voor leiders die willen bijblijven Een bundel artikelen van Leaders Online, over leiderschap in een dynamische wereld. 2012-2013 Welkom Dit is een bundel van artikelen van Leaders Online. Deze artikelen

Nadere informatie

DIGI TAAL HAN. Peggy de Jong vraagt om centrale opslagcapaciteit Bij de SU ICT werken Erkende Verhuizers. Gebruikersonderzoek HAN-Scholar en HAN-DPF

DIGI TAAL HAN. Peggy de Jong vraagt om centrale opslagcapaciteit Bij de SU ICT werken Erkende Verhuizers. Gebruikersonderzoek HAN-Scholar en HAN-DPF DIGI TAAL n u m m e r 2 2 n o v e m b e r 2 0 1 1 Peggy de Jong vraagt om centrale opslagcapaciteit Bij de SU ICT werken Erkende Verhuizers Gebruikersonderzoek HAN-Scholar en HAN-DPF HAN digitale mening

Nadere informatie

Expertise. Frans Woelders: een mooie club om. voor te werken. In dit nummer:

Expertise. Frans Woelders: een mooie club om. voor te werken. In dit nummer: Informatiekrant voor de medewerkers van Information Systems & Technology Expertise nummer 52, juni 2009 In dit nummer: 1. Frans Woelders: een mooie club om voor te werken 3. Kees Heijnen: kwaliteit hebben

Nadere informatie

VAN DE REDACTIE. www.testnet.org secretaris@testnet.org. @hansvanloenhoud

VAN DE REDACTIE. www.testnet.org secretaris@testnet.org. @hansvanloenhoud September 2012 Jaargang 16 Nummer 2 www.testnet.org secretaris@testnet.org VAN DE REDACTIE Door Hans van Loenhoud tnn@testnet.org @hansvanloenhoud Normaal gesproken val ik jullie niet lastig met persoonlijke

Nadere informatie

Test. Acceptatie. John Goeree Studentnummer: 20020985. Naam: Plaats en datum: Nieuw Buinen, 10-01-2007 Versie: v1.0

Test. Acceptatie. John Goeree Studentnummer: 20020985. Naam: Plaats en datum: Nieuw Buinen, 10-01-2007 Versie: v1.0 Test & Acceptatie Naam: John Goeree Studentnummer: 20020985 Opdrachtgever: Haagse Hogeschool Plaats en datum: Nieuw Buinen, 10-01-2007 Versie: v1.0 1 Referaat Afstudeerder: Onderwerp: John Goeree Test

Nadere informatie

4PSMAGAZINE. André Overeem, directeur R&D bij 4PS, Tijs de Lint van Vlasman Sloopwerken na 10 jaar 4PS Construct: Hier zit een blij mens!

4PSMAGAZINE. André Overeem, directeur R&D bij 4PS, Tijs de Lint van Vlasman Sloopwerken na 10 jaar 4PS Construct: Hier zit een blij mens! 4PSMAGAZINE Het magazine met nieuws over Microsoft Dynamics NAV 4PS Construct Integrale ERP software voor de Bouw, GWW en Installatietechniek UITGAVE 16 - JULI 2013 Tijs de Lint van Vlasman Sloopwerken

Nadere informatie

ASEWARE. Allemaal door dezelfde straat M AGAZINE. VvAA verbetert dienstverlening

ASEWARE. Allemaal door dezelfde straat M AGAZINE. VvAA verbetert dienstverlening CASEWARE MAGAZINE 1 C M AGAZINE ASEWARE CaseWareMagazine is een uitgave van CaseWare Nederland bv Slimme integratie Exact Online en CaseWare Continuous monitoring verhoogt efficiency en kwaliteit Studenten

Nadere informatie

Platformonafhankelijk

Platformonafhankelijk Oktober 2011 Nieuwsbrief voor het voortgezet onderwijs Directe toegang tot digitaal lesmateriaal via SOM MagnaView Cum Laude in de praktijk Rapportages in SOM Voor ieder wat wils Appsentie voor de ipad

Nadere informatie

Eindrapport UNETO-VNI/Webinars

Eindrapport UNETO-VNI/Webinars Ongerubriceerd Kampweg 5 Postbus 23 3769 ZG Soesterberg TNO-rapport TNO-DV 2009 C271 Eindrapport UNETO-VNI/Webinars www.tno.nl T +31 34 635 62 11 F +31 34 635 39 77 info-denv@tno.nl Datum juli 2009 Auteur(s)

Nadere informatie

Welkom. nieuwe webwinkel! Een dag met een consultant. Zonder papier vergaderen. Mijn school Klas voor de Toekomst. oktober.

Welkom. nieuwe webwinkel! Een dag met een consultant. Zonder papier vergaderen. Mijn school Klas voor de Toekomst. oktober. info oktober 2013 Een dag met een consultant Zonder papier vergaderen Mijn school Klas voor de Toekomst Welkom nieuwe webwinkel! nummer 14 Voor ICT in belang van uw school Van de redactie In dit nummer

Nadere informatie

#trendingtopics. De werkplek anno nu One size fits nobody. Data gets an attitude Zo blijft u tóch in de lead. De transformatie van de ICTafdeling

#trendingtopics. De werkplek anno nu One size fits nobody. Data gets an attitude Zo blijft u tóch in de lead. De transformatie van de ICTafdeling #trendingtopics Magazine inspire voor klanten van KPN Consulting Oktober 2014 De werkplek anno nu One size fits nobody Data gets an attitude Zo blijft u tóch in de lead De transformatie van de ICTafdeling

Nadere informatie

magazine Q.I. Press Controls Meet- en regelapparatuur voor de grafische industrie

magazine Q.I. Press Controls Meet- en regelapparatuur voor de grafische industrie magazine 22e Jaargang No. 2 December 2014 Q.I. Press Controls Meet- en regelapparatuur voor de grafische industrie Interview pagina 4 Expert aan het woord Security INTERVIEW PAGINA 8 Vendrig Packaging

Nadere informatie

4PSMAGAZINE. 15 jaar 4PS. Met referentiecases van:

4PSMAGAZINE. 15 jaar 4PS. Met referentiecases van: 4PSMAGAZINE Het magazine met nieuws over Microsoft Dynamics NAV 4PS Construct Integrale ERP software voor de Bouw, GWW en Installatietechniek UITGAVE 18 - april 2015 15 jaar 4PS Innovatie met oog voor

Nadere informatie

ICT-Beleidsplan 2010-2014

ICT-Beleidsplan 2010-2014 Bezoekadres Den Dolech 2 5612 AZ Eindhoven Telefoon: 040-247 9111 ICT-Beleidsplan 2010-2014 Postadres ICT postbus 513 5600 MB Eindhoven Where innovation starts College van Bestuur Den Dolech 2, 5612 AZ

Nadere informatie

Many core processoren Ander besturingssysteem gewenst. Legal look Antwoord op juridische vragen. Migratie Bank gaat van mainframe naar Windows

Many core processoren Ander besturingssysteem gewenst. Legal look Antwoord op juridische vragen. Migratie Bank gaat van mainframe naar Windows Het vakblad over ontwerpen, bouwen, testen en moderniseren van bedrijfsapplicaties Jaargang 2, januari 2010 1 Legal look Antwoord op juridische vragen Migratie Bank gaat van mainframe naar Windows Persoonlijk

Nadere informatie

Works WERKEN IN DE CLOUD DESKTOPVIRTUALISATIE VEILIG INLOGGEN. Clouddesktop binnen handbereik. Via inlogmodel of usb-stick

Works WERKEN IN DE CLOUD DESKTOPVIRTUALISATIE VEILIG INLOGGEN. Clouddesktop binnen handbereik. Via inlogmodel of usb-stick Cloud www.cloudworks.nu nummer 5 november 2010 Works HET Vakblad over cloud computing WERKEN IN DE CLOUD DESKTOPVIRTUALISATIE Clouddesktop binnen handbereik VEILIG INLOGGEN Via inlogmodel of usb-stick

Nadere informatie

Deze bijlage valt onder de verantwoordelijkheid van de redactie van Reflex Uitgeverij Digitaal Leven en Werken

Deze bijlage valt onder de verantwoordelijkheid van de redactie van Reflex Uitgeverij Digitaal Leven en Werken Deze bijlage valt onder de verantwoordelijkheid van de redactie van Reflex Uitgeverij Digitaal Leven en Werken Digitaal werken, flexibel leven pagina 4 Werken in de wolken pagina 9 Hoe duurzaam kan ICT

Nadere informatie

Jaargang 4, nr.3 / 2013 En verder

Jaargang 4, nr.3 / 2013 En verder he t va kbl a d ov er cloud compu t ing w w w.cloudworks.nu Jaargang 4, nr.3 / 2013 En verder Cloud Benchmark Telecommunicatie Nationale EuroCloud Monitor - Thuiswerken Dataprovider kiest hybride hostingoplossing

Nadere informatie

Onze performance is met het datawarehouse aantoonbaar verbeterd

Onze performance is met het datawarehouse aantoonbaar verbeterd Maart 2012 Jaargang 25 #5 HEALTHCARE SPECIAL Diaconessenhuis Leiden kiest overtuigd voor Vidaví Dé ERP-oplossing voor de zorg Betere infrastructuur en minder beheerskosten Elker Jeugd- en Opvoedhulp Symposium

Nadere informatie

Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem

Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem Bachelorthesis J.N. Zwikstra - 265948 Economie & Bedrijfseconomie Erasmus Universiteit Rotterdam Begeleider: prof. dr. G.J. van der Pijl Meelezer:

Nadere informatie

Expertise. Huisvesting Fortis IT. In dit nummer: Informatiekrant voor de medewerkers van Information Systems & Technology

Expertise. Huisvesting Fortis IT. In dit nummer: Informatiekrant voor de medewerkers van Information Systems & Technology Informatiekrant voor de medewerkers van Information Systems & Technology Expertise nummer 44, maart 2007 In dit nummer: Huisvesting Fortis IT 1 Huisvesting Fortis IT 4 Jan van Rutte: in diversiteit zit

Nadere informatie

Nieuwe strategie en huisstijl Unit4

Nieuwe strategie en huisstijl Unit4 Het innovatieplatform van Unit4 Accountancy mei 2015, jaargang 10 E-NOVATION4U Flynth zet in op excellente basisdienstverlening Al na de eerste aangifte met Unit4 Fiscaal Gemak efficiencyvoordeel Nieuwe

Nadere informatie

Detron ICT & Telecom Groep. Jaarverslag2012

Detron ICT & Telecom Groep. Jaarverslag2012 Detron ICT & Telecom Groep Jaarverslag 2O12 Jaarverslag2012 DETRON CONNECTS GROWTH & FUN Jaarverslag 2012 Detron ICT & Telecom Groep B.V. Inhoud Voorwoord George Banken (CEO) 6 Kengetallen en omzetverdeling

Nadere informatie