Contouren van een digitale Universiteit

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Contouren van een digitale Universiteit"

Transcriptie

1 n u m m e r 0 3, In dit nummer: igitale Universiteit Bachelor College Software Licentie Nieuws Lync en cijfers Ketenregie in de business Bij ons op de PC Mannelijk of vrouwelijk? Exchange Server 2010 ICT-ers in ontwikkeling Column Information Services Even voorstellen Van IBM tot Evasys NSC Sharepoint 2010 ICTheek: Vaarwel! Contouren van een digitale Universiteit Fred Gaasendam I n het Strategisch Plan TU/e 2020 staat op pagina 58 het concept igitale Universiteit genoemd. Het strategisch plan gaat er niet diep op in, maar een aantal steekwoorden zijn heel herkenbaar: een IT-infrastructuur die anytime, anywhere and with any device toegankelijk en beschikbaar is. Ook: koploper willen blijven op het gebied van ITdienstverlening, met IT die insteekt op verdere individualisering en personalisering. e huidige stuurgroep heeft de geschetste mogelijkheden op ITgebied vervolgens als uitgangspunt genomen om te beschrijven waar het onderwijs en onderzoek aan de TU/e de komende jaren behoefte aan heeft. e stuurgroep kijkt vooral naar nieuwe onderwijs- en onderzoek concepten die met de huidige en toekomstige stand der ITtechniek gerealiseerd kunnen worden. E en mooie wisselwerking: de technische mogelijkheden inspireren de business tot grensverkenningen. Maar uiteindelijk moet de business bepalen waar het naar toe moet in de IT. En hoewel de stuurgroep zijn verkenning nog niet heeft afgerond, is in sommige opzichten al wel duidelijk welke kant het opgaat. W ie de huidige IT-ontwikkelingen goed volgt, zal het niet verbazen dat zaken als videoconferencing, virtuele colleges, unified communications en dergelijke in de aandacht N a de publicatie van het strategisch plan zijn er in de universiteit diverse stuurgroepen aan de slag geter vooral om dit soort ontwikkelingen niet staan van de stuurgroep. Het gaat er echgaan met de invulling van voor het vervullen van het plan belangrijke onderwerpen. maar ze in een allesomvattend concept geïsoleerd van elkaar te beschouwen, Voor het onderwerp igitale Universiteit is onder te brengen. Zo n concept zou bijvoorbeeld het ontwikkelen van een ge- er eerst een inventarisatie gemaakt van wat er op dit moment aan IT in onderwijs heel virtueel collegejaar kunnen zijn, of en onderzoek voorhanden is. at is vervolgens gekoppeld aan IT-ontwikkelingen slaan van onderzoeksdata. Over dit soort het centraal in een university cloud op- in Nederland en Europa, ontwikkelingen concepten buigt de stuurgroep igitale die beschreven staan in zogeheten Universiteit zich nu. Eind van het jaar resulteert één en ander in een actieplan igitale Agenda s op nationaal en Europees niveau. met roadmap Aanmelden voor dichterbij het NIEUWS Contact, reageren Meer informatie : klik hier : : Website TU/e ienst ICT

2 2 Bachelor College Bachelor College, een OASE van dynamiek Frans Oostrom T he Long, Hot Summer met Paul Newman en Joanne Woodward. Wie kent deze film nog? Als jongen van een jaar van dertien of veertien zag ik deze film op TV. Een film met een hele stoere Paul Newman! En wat was Joanne Woodward onbereikbaar mooi en hot! The Long, Hot Summer werd dit jaar uit de mottenballen gehaald en werd de naam voor een werkgroep bij de ienst ICT. Het Bachelor College zorgde voor een lange en hete zomer in het Laplacegebouw, maar niet alleen daar. In het hoofdgebouw bij het Bachelor College en bij het Onderwijs en Studenten Service Centrum zat men ook niet bepaald stil. V an idee naar ICT Het Bachelor College zou begin september 2012 gaan starten. ocenten, onderwijsdirecteuren, en verschillende projectteams hadden niet één maar vele eieren gelegd. Onderwijs wordt een plaats voor de toekomstdroom van de nieuwe Bachelor student. Met behulp van een coach stel je zelf een opleiding samen, die aansluit op jouw interessegebieden en ambities. Naast verplichte vakken is er plaats gemaakt voor keuze vakken. Hiernaast een uitbreiding van onderwijsvormen en de invoering van tussentijdse toetsen. Ideeën genoeg, maar er was wel erg weinig tijd om al deze ambities handen en voeten te geven. Verbetering van kwaliteitszorg, verschillende toets vormen, een onderwijsadministratie die aangepast moest worden. it alles vroeg om een vertaling naar ICT middelen. V eel legostukjes Het betrof heel veel legostukjes, zoals stemkastjes om tussentijdse toetsen mogelijk te maken, het invoeren van Evasys als vervanger van Pollweb voor kwaliteitszorg, flinke uitbreiding van Wi-Fi in collegezalen in het auditorium. Veel, heel veel aanpassingen in OASE om het onderwijs te faciliteren. Werken aan betere performance van OASE. Controleren van verschillende processen bij onderwijs administraties in de faculteiten en bij het Onderwijs en Studenten Service Centrum om grote problemen bij de start van het studiejaar te voorkomen. En ga zo maar door! S amen sta je sterk Alle begin is moeilijk, maar na een moeizame start wisten mensen elkaar te vinden in wisselende projectgroepen. Mensen van het Onderwijs en Studenten Service Centrum, ienst ICT, ienst Interne zaken, het Bachelor College en vanuit de faculteiten kwamen bijeen in werkgroepen in ongebruikelijke samenstellingen. Problemen en oplossingen waren groter dan die van één dienst of één faculteit. Intensief samenwerken was de enig mogelijke oplossing. V an The Long, Hot Summer naar The Long, Cold Winter? Er is heel hard gewerkt door docenten van het Bachelor College, het Onderwijs en Studenten Service Centrum en de ienst ICT tijdens deze lange hete zomer. Niet perfect, soms net met de hakken over de sloot en hier en daar met een noodverbandje maar het Bachelor College is gestart. Niet alles is af. Aan OASE wordt nog hard gewerkt en er liggen nog veel vragen bij het onderwijs die vragen om vertaling naar ICT middelen. oor gemotiveerd samen te werken hoeft The Long, Hot Summer niet over te gaan in The Long, Cold Winter. Veel liever maken we er een kleurige en rustige herfst van voor onszelf maar vooral voor studenten en docenten Aanmelden voor dichterbij het NIEUWS Contact, reageren Meer informatie : klik hier : : Website TU/e ienst ICT

3 3 Software Licentie Nieuws Anki Visscher Nieuwe software: Adobe CS6 is beschikbaar via de website voor TU/e werkplekken. e software is in de meeste gevallen ook te leveren voor Apple MAC werkplekken. eze software is ook via de webwinkel Surfspot.nl te verkrijgen voor thuiswerkplekken. Nieuw contract voor Hummingbird Exceed software. E r is voor 1 jaar een nieuw contract afgesloten met Xelion, voor Hummingbird Exceed programmatuur. Gebruikers van Windows werkplekken hebben deze software nodig als zij gebruik willen maken van X-Windows applicaties die op UNIX systemen werken. Software op kostenplaats bestellen voor gebruik op één TU/e werkplek? at kan voor veel software producten die niet op de website te vinden zijn. it artikel geeft een overzicht welke werkplek licenties waar besteld kunnen worden. Aflopend contract Bij de Informatie- en Servicedesk van de dienst ICT kunt u voor uw TU/e werkplek H et licenties bestellen voor de software die via Surfmarket wordt geleverd. e volgende producten kunnen langs deze weg geleverd worden: Microsoft desktop producten, ook Lync Microsoft Server producten Corel WordPerfect Office SPSS Adobe producten Reference Manager EndNote Euroglot Professional Stukslicenties van Facultaire software. V oor het bestellen van stukslicenties voor deze producten kunnen gebruikers het beste een verzoek doen bij de facultaire Servicedesk. e volgende producten vallen onder facultaire software: NAG software Origin Autodesk MATLAB Mathematica STATGRAPHICS Centurion NAG Fortran Library NAG Fortran Compiler LabVIEW LabWindows/CVI iverse NI software Arena Protos Enterprise ynamics Stukslicenties Mathtype en WinEdt kunnen rechtstreeks via de website van de leverancier besteld worden. WinEdt: MathType: MathType/pricing.htmhttp:// pricing.htm contract inzake Norman AdAware is afgelopen en wordt niet verlengd. Reden hiervan is dat de Antivirus producten, McAfee en Symantec in de nieuwste versies beschikken over software die Adware kan opsporen. Omdat deze functionaliteit nu in één product is opgenomen is er minder kans op conflicten en dat heeft daardoor voordelen boven een apart product. End point protection producten worden steeds veelzijdiger

4 4 Software wensen H eeft u specifieke wensen met betrekking tot software dan kunt u die kenbaar maken aan de ICT coördinator van uw faculteit of dienst of bij de Software coördinator van de TU/e via Leverancier Surfmarket werkt er hard aan om licenties flexibeler te gaan aanbieden. at wil zeggen voor een bepaalde periode of met een kortere looptijd. it kan interessant zijn als u de software slechts gedurende een korte periode in het jaar nodig heeft, bijvoorbeeld in 1 onderwijsperiode of voor 1 specifiek vak Lync en cijfers Huub e Hesselle al meer dan 1/3 van de TU/e medewerkers maakt gebruik van Lync S inds het begin van dit jaar werken steeds meer klanten met Lync. Nu, na de ingebruikname van het Metaforum (MF), is het een mooi moment om eens te kijken naar wat cijfers over het gebruik van Lync. Veel van de nieuwe bewoners van het MF zijn voor de verhuizing al overgegaan op Lync, waardoor ze letterlijk zelf hun eigen nummer mee konden nemen. Zien we deze bewoners van het MF dan ook terug in de cijfers? Z oals te zien is in Figuur 1 is het aantal gebruikers gestaag gestegen sinds begin van dit jaar, en zijn we in september de 1000 gebruikers gepasseerd. Onder deze gebruikers bevinden zich gebruikers bij Natuurkunde, Wiskunde en Informatica, het IEC en ienst ICT. Gebruikers van STU, die inmiddels Figuur 1 ook deels gebruik maken van Lync, zijn in deze cijfers nog niet vertegenwoordigd. aarmee maakt al een derde van de medewerkers van de TU/e gebruik van Lync! E n hoe wordt Lync dan gebruikt, vraagt u zich wellicht af? In Figuur 2 t/m Figuur 5 is te zien hoe! Zoals zichtbaar is in Figuur 2 wordt er iedere maand steeds Figuur 2 weer iets meer gebeld. Tevens is een voorzichtig gebruik van chat-berichten waar te nemen. In de zomer zien we een lichte terugval in het aantal gesprekken, dat wellicht aan vakanties van onze collega s toegeschreven kan worden. Video gesprekken worden tot nog toe weinig gevoerd, is te zien in Figuur 3. Opvallend is wel dat het aantal bestanden dat via Lync aan elkaar gestuurd wordt een interessante stijging laat zien, in augustus. In Figuur 4 is te zien hoe lang de gesprekken duren, en ook hierin is te zien dat het aantal video minuten veel minder is dan de tijd van de audio gesprekken. at is in lijn met wat we in Figuur 3 al zagen. Figuur 3

5 5 Interessant om te zien is dat het aantal conferenties dat wil zeggen, gesprekken met meer dan 2 mensen ook een gestage stijging doormaakt (zie Figuur 5). Voor wie nog niet genoeg cijfers gezien heeft, hierbij de afgelopen maand in cijfers: 1081 unieke ingelogde gebruikers, goed voor gesprekken, 8810 chat, audio, 19 video, 30 met applicatiedeling, totaal 65086,98 audio minuten met een gemiddelde duur van 2,45 minuten, 71 conferences, goed voor 347,18 minuten A/V, met een gemiddelde duur van 6,42 minuten. Als er meer cijfers gewenst zijn, neem gerust contact op met de auteur! Figuur 4 Figuur 5 Lync universeel inzetbaar Meer ketenregie in de business Fred Gaasendam e bedrijfsvoering van de TU/e kent heel veel processen, die per domein in systemen zijn terug te vinden. ie processen verlopen al jarenlang naar tevredenheid, alleen werken ze, omdat ze per domein (financiën, huisvesting, etc) zijn georganiseerd, nogal eens langs elkaar heen. at wordt lastig als je processen over domeinen heen wil inrichten. aaraan is in toenemende mate behoefte, vooral omdat dat efficiënter en effectiever werkt. Voorbeelden? Er zijn inmiddels drie themagebieden onderscheiden bij het TU/eonderzoek, die dwars door de onderzoeksdomeinen heenlopen. Het Bachelor college is een ander, recent, voorbeeld, een soort van dwarsdoorsnede door alle opleidingen heen. OASE is een mooi voorbeeld van de integratie van een aantal domeinen in een Service Oriented Architecture. Kortom, meer dwarsdoorsnedes, overigens zonder dat de organisatie kantelt. e huidige beheerseenheden blijven de primaire organisatievorm, de dwarsdoorsnedes zijn complementair. e technische inrichting van OASE is pas tot stand gekomen nadat de processen die moesten worden geautomatiseerd nauwgezet beschreven waren. at is bij OASE goed gelukt, bij andere processen laat zo n beschrijving wel eens te wensen over. Vaak neemt men niet de tijd ervoor, en beseft men niet dat het er geen tijd voor nemen uiteindelijk tijdverlies oplevert. wel dwars maar geen kanteling

6 6 kunnen resultaat verplichtingen en inspannings verplichtingen hand in hand gaan? Vaag O m een proces goed te kunnen automatiseren is een helder omschreven proces met daaruit voortvloeiende functionaliteiten noodzakelijk. Vage functionaliteit levert natuurlijk een vaag itproduct op en daar zit niemand op te wachten. Het is dus des te belangrijker dat de universiteit de tijd neemt om processen te beschrijven, zeker als die processen in toenemende mate domein overstijgend zullen zijn. aardoor wordt de zaak namelijk een stuk ingewikkelder en vereist het des te meer dat processen kraakhelder beschreven zijn. N u is dat makkelijker gezegd dan gedaan. Om processen op een goede manier te beschrijven zijn een aantal vaardigheden noodzakelijk, namelijk kennis van en ervaring met projectmanagement en het voeren van regie op ketens. Als een bedrijfsproces bij een domein een schakel is, dan is het aan elkaar koppelen ervan een keten. aar moet stevige regie op komen, want dat gebeurt niet vanzelf op de juiste manier. at komt omdat een universitaire organisatie een zwakke traditie heeft als het gaat om mechanismes die resultaatverplichting voorop stellen. at soort organisaties kennen een betrekkelijke onverenigbaarheid tussen de resultaatverplichting van het management en de inspanningsverplichting van de kenniswerker. Omdat resultaatverplichting zwak ontwikkeld is, ontbreken in brede zin ook de kennis en vaardigheden om dit op een professionele wijze vorm te geven. at uit zich onder andere in gebrekkig projectmanagement. Bij projecten immers staat het resultaat voorop. makkelijker om een hoog niveau van vaardigheden en kennis te ontwikkelen dan in organisaties waar dat niet het geval is, zoals een universiteit. us is het voor de TU/e niet makkelijk om orde en regie te krijgen op de beschrijving en digitalisering van bedrijfsprocessen. In de IT Governance Board is deze problematiek meerdere malen op de agenda geweest dit jaar. at heeft geresulteerd in een notitie waarin deze zaken uiteengezet worden met het advies om een aantal acties te ondernemen, namelijk: kennis en vaardigheden vergroten op het gebied van projectmanagement. introduceren van ketendenken bij hoger en middenmanagement van de TU/e, waarbij ketenregisseurs worden aangewezen en universiteitsbrede projecten worden uitgerold onder verantwoordelijkheid van die regisseur. een start maken met bestaande administratieve processen helder te (laten) beschrijven; samen met beheerseenheden een scherpe doorvertaling maken van beleid naar ITfunctionaliteiten; e IT Governance Board heeft de notitie aanvaard en het advies doorgestuurd naar het College van Bestuur Acties aarmee wordt ook de inspanning voor de betrokkenen om doelen te bereiken zeer groot. In omgevingen waar resultaatverplichting een wezenlijk onderdeel is van de organisatie, is het Aanmelden voor dichterbij het NIEUWS Contact, reageren Meer informatie : klik hier : : Website TU/e ienst ICT

7 7 Bij ons op de PC LGO V anuit Microsoft is het besluit genomen om na 8 April 2014 alle support op Windows XP te laten verlopen. it betekent dat na 8 April 2014 Windows XP geen beveiliging updates, hotfixes of andere updates meer zal ontvangen. Hierdoor lopen gebruikers van Windows XP meer risico en is het noodzakelijk dat alle Windows XP systemen voor deze tijd vervangen of geüpgraded zijn naar een nieuwer Windows besturingssysteem. it is de reden waarom er steeds meer pc s worden voorzien van Windows 7 (en Office 2010). it is nu dan ook de standaard configuratie voor nieuwe systemen zoals ze uitgeleverd worden door de ienst ICT Centraal. e einddatum voor Windows 7 support ligt dan ook wat verder in de toekomst en staat gepland voor 14 januari it betekent dat Windows 7 nog een aantal jaar gebruikt kan worden zonder vrees dat er geen support op gegeven kan worden. I n de tabel zijn alle supportdatums van huidige Windows besturingssystemen te zien. Op dit moment wordt ook Windows 8 door Microsoft uitgegeven. Natuurlijk zijn we als ienst ICT ook bezig om deze versie te testen, en te bezien of er problemen zijn met de hard- en software die op de TU/e gebruikt wordt. Zodra daar meer duidelijkheid over is zullen we hierover berichten. Indien u interesse heeft of nieuwsgierig bent naar Windows 7 neem dan gerust contact op met de Servicedesk van ienst ICT of met een ondersteuner van uw eigen faculteit of afdeling Computer mannelijk of vrouwelijk in het Frans? e redactie E en lerares Frans legt uit aan haar leerlingen dat woorden in de Franse taal mannelijk of vrouwelijk kunnen zijn. Huis is vrouwelijk en wordt vertaald als la maison. Potlood is mannelijk en is in het Frans le crayon. Een nieuwsgierige leerling vroeg de lerares: Welk geslacht heeft een computer? e docente moest het antwoord op de vraag schuldig blijven. Ook in haar woordenboek kon zij het woord computer niet terugvinden. Om voor nu te bepalen of een computer mannelijk of vrouwelijk moest zijn, deelde ze de klas op in jongens en meisjes. e leerlingen mochten zelf uitzoeken of computer mannelijk of vrouwelijk is. aarbij moesten de groepjes vier redenen voor hun keuze geven. e jongens besloten dat het la computer moest zijn omdat: - niemand hun interne logica begrijpt - de taal voor communicatie met andere computers is voor derden onbegrijpelijk - zelfs de kleinste fouten worden in het geheugen opgeslagen - zodra je er een aanschaft, verspil je een half maandinkomen aan upgrades en accessoires. e vrouwen waren het hier hartgrondig mee oneens en vonden dat het le computer moest zijn: - voordat ze iets uitvoeren, moeten ze instructies krijgen - ze weten een hoop, maar zelf kunnen ze niets bedenken - het is de bedoeling dat ze dingen oplossen, maar de helft van de tijd zijn zijzelf het probleem - zodra je er een aanschaft, bedenk je bij jezelf dat je beter nog even had kunnen wachten op een nieuwer model XP bijna weg Ermee! onzijdig?

8 8 Exchange Server 2010 Flip de Cock en Henk van de Langenberg eindelijk Web Access met Safari mailbox gelijke grootte minder kosten E xchange server 2010 is in combinatie met Outlook en Outlook Web App, een mail- en agenda-/ plannerapplicatie. Exchange 2010 is de opvolger van Exchange 2007, dat momenteel binnen de TU/e operationeel is. e meeste vernieuwingen van Exchange 2010 zijn niet direct zichtbaar. Ze maken dan ook vooral het leven van de systeembeheerder makkelijker, maar ook dat van de eindgebruiker. Eindgebruiker e meest zichtbare verbetering voor eindgebruikers is Outlook Web App, tot nu bekend als Outlook Web Access. Outlook Web App biedt uitgebreide functionaliteit, die steeds dichter komt te liggen bij de mogelijkheden van de Outlook Client. Verder werkt Outlook Web App naast Internet Explorer nu ook met andere browsers zoals Firefox, Google Chrome en Apple Safari. Exchange 2010 biedt de mogelijkheid van een persoonlijk archief. it is een tweede mailbox, die geïntegreerd is binnen de primaire mailbox van de eindgebruiker. it is makkelijker in het gebruik dan het werken met zogenaamde.pst (personal storage table) archiveringsbestanden. ata kan automatisch naar het persoonlijk archief verplaatst worden. Het persoonlijk archief is in dezelfde database geplaatst als de primaire mailbox en voor ieder wordt een aparte opslagruimte (limiet) ingesteld. Het persoonlijk archief is zowel vanuit Outlook 2010 als Outlook Web App toegankelijk. Een persoonlijk archief heeft ook nadelen. Het is bijvoorbeeld niet beschikbaar bij offline gebruik, bij het gebruik van mobile devices en clients zoals POP3 of IMAP4. Overigens is het gebruik van.pst bestanden in Exchange2010 nog steeds mogelijk. Systeembeheer H et beheer van Exchange is vereenvoudigd door verbetering van het Exchange Management Console. Verder is het verplaatsen van de mailboxen een tijdsbesparing. Als een eindgebruiker elders binnen de TU/e gaat werken kan een mailbox eenvoudig online verplaatst worden van de ene naar de andere server, terwijl de eindgebruiker gewoon door kan gaan met zijn werk. Tot nu toe was het een langdurige operatie als een mailbox verplaatst moest worden tussen servers en kon een eindgebruiker Outlook tijdelijk niet gebruiken. Architectuur M icrosoft heeft de nodige aandacht besteed aan verbetering van de beschikbaarheid, betrouwbaarheid, performance en schaalbaarheid van Exchange 2010 ten opzichte van Exchange Hoge beschikbaarheid Het concept van Exchange 2007, ten behoeve van hoge beschikbaarheid op basis van Windows clustering en failover (automatische omschakeling naar een andere server bij een server-storing), dat ook op de TU/e zo nu en dan een probleem opleverde, is verlaten. Exchange 2010 biedt eenvoudiger mogelijkheden voor hoge beschikbaarheid onder andere met redundante mailbox databases, failover op database niveau zonder noodzaak tot een cluster, en automatische reparatie van database fouten. oordat de database structuur is vereenvoudigd was het mogelijk te optimaliseren en kunnen gegevens sneller en efficiënter naar disk worden weggeschreven. Opslag van data Exchange 2010 ondersteunt verschillende oplossingen voor de opslag van (mailbox-) data, van geavanceerde storagesystemen tot goedkope (SATA) disks. eze laatste oplossing lijkt in eerste instantie goedkoop maar hierbij moet extra diskruimte, in verband met redundantie voor de beschikbaarheid van mailbox data, niet worden vergeten. Voor de opslag van data, ook van andere omgevingen dan Exchange hebben ienst ICT en enkele faculteiten al veel jaren goede ervaring met systemen van NetApp. aarom is voor de Exchange 2010 omgeving voor de opslag van mailbox data opnieuw gekozen voor deze systemen. Omdat door prijsdaling van deze systemen de kosten van opslag in de loop der jaren zijn gedaald, kunnen mailboxen vergroot worden bij gelijkblijvende kosten.

9 9 Werkgroep Exchange 2010 B innen de TU/e is de werkgroep Exchange 2010 aan de slag onder leiding van Han Verbiesen (ienst ICT, fac. ST), Sjef Berings (ienst ICT), Flip de Cock (ienst ICT), Jos Coenen (ienst ICT, fac. W&I), Peter Kerkhofs (ienst ICT), Henk van de Langenberg (ienst ICT), Bart Peeters (ienst ICT, fac. ST) en Marian de Vaan (ienst ICT). oor de werkgroep is een ontwerp gemaakt voor een geschikte inrichting van Exchange 2010 voor de TU/e. Belangrijke aandachtspunten hierbij waren architectuur mogelijkheden, alternatieven voor de opslag van mailboxen, mailbox grootte, archiefmailbox en de grootte hiervan, mailroutering, documentatie en een communicatieplan. Overgang naar Exchange 2010 I nmiddels is de infrastructuur, zoals servers en opslagruimte voor Exchange 2010 door ienst ICT, ingericht en uitgebreid getest. Om een geleidelijke overgang mogelijk te maken is de Exchange 2010 infrastructuur ingericht naast de bestaande Exchange 2007 infrastructuur. e medewerkers van ienst ICT centraal zijn als eerste al enige tijd over op Exchange Er wordt nog gewerkt aan documentatie en een communicatieplan. Vanaf dit najaar wordt per faculteit en dienst overgegaan naar Exchange it wordt uitgevoerd en ondersteund door de decentrale medewerkers van ienst ICT. Per faculteit en voor de diensten zal een keuze gemaakt worden voor het vergroten van de standaard mailbox grootte, momenteel meestal 250 Mb, en het al dan niet beschikbaar stellen van een archief mailbox. Meer informatie is te vinden via: ICT-ers in ontwikkeling Sjef Berings I n september 2011 werd mij gevraagd of ik interesse had om bij te springen bij het Front Office van ienst ICT in de begeleiding en het operationeel aansturen van de werkprocessen. it vond ik een mooie kans om daar ervaring in op te doen, mede gezien de ontwikkelingen bij WINSUS waarbij mijn rol ook meer een aansturende wordt. In de praktijk kwam het er op neer dat ik een half jaar lang per dag zo n 1 á 2 uur bij Front Office te vinden was. Een dag bij FO begint met een werkoverleg waarbij wordt teruggekeken naar wat er de vorige dag heeft gespeeld en vervolgens wordt een planning voor de komende dag / periode gemaakt. Wat mij bij FO met name is opgevallen is hoe goed zij dingen vanuit het perspectief van de de klant bekijken. En hoe makkelijk zij onderling een werkverdeling kunnen maken met een goede prioritering. In de backoffice heb je niet dat hele directe contact met de eindgebruiker, FO zit daar vaak nog tussen. Wat ik daarin nog wel mis is het directe contact tussen Front Office en BackOffice, dus niet alleen via TOP esk of mail, maar loop eens bij elkaar binnen. Na ongeveer een half jaar kreeg ik bij WINS/US te horen: wie is toch die man die hier iedere dag om half elf komt binnenvallen... hoogste tijd dus om af te ronden K ortom een stage is een goede manier om de dingen weer eens vanuit een ander perspectief te bekijken en om te zien wat er nog meer binnen ienst ICT speelt kijk eens wat vaker bij elkaar in de (ICT)keuken Aanmelden voor dichterbij het NIEUWS Contact, reageren Meer informatie : klik hier : : Website TU/e ienst ICT

10 10 Column Nul en één Bring Your Orwelliaanse Nachtmerrie at de cloud grote gevaren met zich mee kan brengen is inmiddels ook doorgedrongen tot de reguliere media in Nederland. e ernst van phishing mails is al verder doorgedrongen in de media, namelijk tot de reclameblokken. U weet wel, dat is die reclame waarin achterbuurttypes met een hengel op het dak van een argeloze burger naar allerlei geheime gegevens vissen, zoals wachtwoorden van bankrekeningen en dergelijke. Tijdens het schrijven van deze Nul en Een krijg ik er net weer een binnen, zogenaamd van de ABN Amro, met de mededeling dat mijn rekening is geblokkeerd V oor omdat een onbevoegd persoon er met zijn tengels heeft aangezeten. Als ik nu even mijn gegevens opgeef komt alles weer goed. Was getekend: bureau Veiligheidszaken van de ABN Amro. En dat in toenemend onberispelijk Nederlands, onderhand beter dan de brieven van ABN Amro zelf. H et rapport van het Instituut voor Informatierecht over de gevaren van clouddiensten in het hoger onderwijs haalde in oktober het journaal, dus binnenkort verwacht ik een spotje van een belangenvereniging dat op dezelfde wijze de gevaren van de clouddiensten aan de orde stelt. Ik zie het al helemaal voor me: de argeloze gebruiker van een computer wordt omringd door een schare van duistere types, die bankafschriften, het lidmaatschap van de communistische partij, bestellingen uit de webwinkel aan het kopiëren zijn, in de zak stoppen en tegen het licht houden. Onder aanzwellende dreigende muziek wordt dan de tekst zichtbaar: Vindt u dit normaal? Vervolgens, in fel rood: Het is u al overkomen. Het internet is overal. het hoger onderwijs hebben de hogescholen en universiteiten een bijzondere verantwoordelijkheid: de veiligheid van hun studenten. Niemand staat er bij stil dat een student die op een van universiteitswege verstrekte Gmail-account voor de gein het Anarchist Cookbook verstuurt naar een medestudent, in New York zomaar van de vliegtuigtrap kan worden geplukt door Amerikaanse opsporingsambtenaren. Cloudtoepassingen kunnen heel nuttig zijn, maar er zit ook een Wild Wild Web-kant aan. George Orwell had het op deze manier nooit kunnen verzinnen

11 11 Information Services: Topdrukte OASE dankzij Bachelor College Thieu Mennen e voorbije maanden, beginnende in mei, is het topdrukte geweest bij Information Services met als doel alle gewenste aanpassingen en uitbreidingen voor het Bachelor College op tijd doorgevoerd te krijgen in OASE en OWIS. Zo zijn er tal van aanpassingen doorgevoerd welke zijn gebaseerd op wensen vanuit het Bachelor College, op papier gezet door STU. M aar het Bachelor College was niet de enige bron van onze werkzaamheden in OASE en OWIS. Zo waren er ook de reguliere aanpassingen die werden veroorzaakt door wijzingen in het Onderwijs Examen Reglement (OER), (studenten-)campuscard en de jaarlijks terugkerende inschrijfcampagne. aarnaast was er in augustus in opdracht van FEZ / FB&O ook nog de upgrade naar een nieuwe release van ORCA, het ERP systeem van de TU/e. it project kende een intensieve functionele en technische voorbereiding van bijna een jaar. opvragen van roosters. Een tot nu toe ongekend aantal. Maar hoe hebben we dat nou allemaal voor elkaar gekregen? e vraag anders gesteld: wie is nou Information Services en wat is hun werkwijze? Information Services (I.S.) is een afdeling binnen ienst ICT die verantwoordelijk is voor onderhoud en beheer van TU/e bedrijfsinformatiesystemen, waaronder OASE. Onze opdrachtgevers zijn de primair verantwoordelijken voor de bedrijfsprocessen. Voor het beheer werken we nauw samen met de functioneel beheerders van de verschillende procesondersteunende applicaties. it alles zorgde voor een enorme tijdsdruk aangezien er een aantal harde deadlines waren. Zo moest het gros van de aanpassingen in OASE voor 1 september gerealiseerd zijn, het begin van het nieuwe collegejaar, en moest in week 32 de upgrade van ORCA zijn doorgevoerd. eze laatste betekende letterlijk gedurende 5 dagen een 24/7 mentaliteit om ervoor te zorgen dat er zo min mogelijk overlast ontstond voor de financiële en personele bedrijfsvoering van de TU/e. H et hoogtepunt van de zomerperiode was natuurlijk het begin van het nieuwe collegejaar, het moment waarop een complete lichting nieuwe studenten vergezeld door de ouderejaars werd losgelaten op het zojuist aangepaste OASE. We hebben kunnen constateren dat het gebruik met zo n 60% is toegenomen ten opzichte van de vergelijkbare periode in het vorige jaar zonder dat dit gevolgen had voor de stabiliteit van het systeem. Op piekmomenten waren er meer dan 1600 ingelogde studenten in OASE bezig met onder andere aanmelden en met het O nze afdeling maakt onderscheid tussen een tweetal aandachtsgebieden: Architectuur & Projecten en Beheer & Onderhoud, welke overigens onlosmakelijk met elkaar zijn verbonden. Een projectmanager (Hein van Lent), ondersteund door een tweetal Solution Architects / Projectleiders, richt zich voornamelijk op het aandachtgebied van ITarchitectuur en op IT-projecten. Ikzelf ben verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van de bedrijfsinformatiesystemen, de databases en applicaties. Hierbij word ik ondersteund door vier ontwikkelaars en drie database beheerders. Ten tijde van grote drukte, zoals de voorbije zomerperiode, maken we daarnaast nog gebruik van ontwikkelaars van een aantal externe partijen waarmee we samenwerken.

12 12 Op zoek naar verbetering. Tips? Zij worden voornamelijk ingezet op projecten maar kunnen ook ingezet worden op exploitatie werkzaamheden. Aangezien elk projectresultaat uiteindelijk ook in beheer genomen wordt, zijn onze vaste medewerkers er vanaf het begin bij betrokken om zo tot standaardisatie en een goede borging van kennis te komen. H oe komen nou onze opdrachten binnen? In grote lijnen zijn er drie vormen. e meest eenvoudige vorm is eenvoudige melding van een issue of een kleine aanpassing. Een andere vorm, variërend in grote en complexiteit, is het verzoek om een standaard applicatie uit de externe markt te installeren en in beheer te nemen. Last but not least zijn er nog de nieuwbouw- of grotere wijzigingsverzoeken al dan niet vergezeld gaand van een compleet functioneel ontwerp, zoals de OASE aanpassingen voor het Bachelor College. e grotere aanpassingen en installaties worden allemaal als project opgepakt. at geldt ook voor de kleinere aanpassingen wanneer ze afdelingsoverschrijdend zijn of wanneer de complexiteit erom vraagt. N a aanname van de opdracht wordt het functioneel ontwerp door ons vertaald naar een technisch ontwerp, de technische uitwerking van een functionele vraag. it document is de basis voor de realisatie, de volgende stap in het proces. Realisatie vindt plaats in de zogenoemde ontwikkelomgeving, waarin de ontwikkelaar aanpassingen doorvoert en nieuwe functionaliteiten ontwikkelt. Zodra de ontwikkelaar gereed is, worden de betreffende functionaliteiten opgeleverd in een testomgeving en uitvoerig getest. Wanneer alle partijen tevreden zijn over het resultaat wordt in overleg met de klant een moment vastgesteld om deze functionaliteiten volledig vrij te geven voor gebruik. oor dat moment zo goed mogelijk te kiezen willen we zo min mogelijk verstoring van het bedrijfsproces veroorzaken. Zo zal bijvoorbeeld een OASE oplevering doorgaans plaatsvinden in het weekeinde of eventueel in de ochtenduren voor aanvang werktijd. e grote hoeveelheid opdrachten in de afgelopen periode heeft duidelijk gemaakt dat het noodzaak is om in korte tijd veel werk te kunnen verzetten. at is een van de redenen waarom we continue bezig zijn met het verbeteren van onze werkprocessen en op zoek zijn naar kwaliteitsslagen die we nog zouden kunnen maken Even voorstellen Justyna Grabowska M ijn naam is Justyna Grabowska. Ik kom uit Polen, uit het kleine dorpje Puszcza Mariańska. Vrij vertaald betekent dat het Maria bos. e naam Maria komt van de congregatie van Maria s vaders. Het dorpje zelf ligt ongeveer 50km ten zuiden van Warsaw. Op dit moment woon ik met mijn familie in Uden, Nederland. Ik ben mijn carrière 16 jaar geleden begonnen als Oracle ontwikkelaar bij Marko Cash&Carry, een Nederlands bedrijf op dat moment. Na een aantal jaren heb ik mijn carrière voorgezet bij Oracle in Warsaw, waar ik 13 jaar gebleven ben. Eerst werkte ik als technical support engineer en specialiseerde ik me in het ondersteunen van Oracle ontwikkel tools. Later veranderde ik mijn specialisatie. Ik ben als consultant gaan werken in ontwikkeling en beheer van data warehouses. Een van de jaren dat ik dit werk deed heb ik in Roemenië, Bucharest gewoond. Gedurende dat jaar had ik de mogelijkheid om het land te verkennen, wat een van mijn hobby s is reizen, andere culturen leren kennen en beschavingen verkennen. Ik woon met mijn Nederlandse partner samen en we hebben een dochter van vier. Onze dochter spreekt twee talen Nederlands en Pools. In augustus dit jaar is ze voor het eerst naar school gegaan. Mijn andere hobby s zijn vogels kijken, foto s nemen, de natuur en ook archeologie.

13 13 Bij de ienst ICT van de TU/e ben ik dit jaar in augustus begonnen. Ik werk als Oracle BA en ontwikkel mijn vaardigheden zowel als Oracle database beheerder evenals beheerder van Microsoft software en databases. Het is een interessante baan waarbij ik de mogelijkheid krijg veel van verschillende technologieën te leren. Ik vind het ook leuk om iedereen te helpen onze systemen te gebruiken als ze problemen hebben. Ik ben nog niet bekend met alle systemen van de universiteit, maar mijn collega s leren me iedere dag nieuwe dingen zodat ik op een gegeven moment klaar ben om alles te doen dat nodig is! Van IBM 1620 tot een geavanceerde infrastructuur Henk van de Langenberg W e schrijven het voorjaar van Ik ben me aan het voorbereiden op het eindexamen HBS-B en heb het plan om daarna leraar wiskunde te worden. aarvoor wilde ik MO-A en MO- B wiskunde gaan doen. Echter, de studie was op 2 avonden in de week en op zaterdagmorgen, waardoor mijn moeder vond dat ik er maar een baantje bij moest zoeken. Overigens zeer terecht. Na enig speuren vond ze een advertentie van de Technische Hogeschool Eindhoven, afdeling Wiskunde, waarin werd verteld dat men een Rekencentrum aan het oprichten was en jonge mensen zocht die intern werden opgeleid tot programmeur en daar- H et naast een opleiding Wetenschappelijk Rekenen (A+B) kregen. eze opleiding bleek ongeveer gelijk te zijn aan MO A+B, maar dan zonder onderwijsbevoegdheid. Ga maar solliciteren!. Gelukkig kreeg ik van mijn toenmalige wiskunde leraar mee dat computers apparaten waren die met het 2-tallig stelsel rekenden, een duidelijk pluspunt bij mijn sollicitatie gesprek. Ik kreeg toen ook de enige computer te zien waar men de beschikking over had, een IBM 1620, indrukwekkend, hoewel ik geen enkel idee had wat je er mee aanmoest. Nieuwsgierig was ik wel. ie O p 8 augustus 1966 kon ik beginnen, hoewel ik in het voorjaar van 1967 nog in militaire dienst moest. Vanaf begin 1969 fulltime programmeur en student in de avonduren en later ook overdag (wiskunde colleges volgen). Een zeer dynamische tijd. Begin zeventiger jaren werd het huidige Laplace-gebouw neergezet o.a. om het grote Burroughs mainframe een plaats te kunnen geven. Iedereen werkzaam op één centrale computer Eind jaren tachtig vindt de PC opgang en denkt men alles op een standalone systeem te kunnen doen. Het decentrale werken zet flink door maar er blijven gelukkig nog genoeg centrale zaken over, waaronder een supercomputer. Ondertussen beseft men steeds meer: de lasten centraal en de lusten op de werkplek. Rekencentrum verdwijnt en vanaf 1998 wordt de richting naar een service-gerichte organisatie duidelijk ingezet. Uiteindelijk is de ienst ICT een feit, waarbij ik me gebogen heb over een centrale infrastructuur met daarop allerlei on demand services. Ik heb het voorrecht gehad de gehele periode van wat is een computer tot wie heeft niet zo n ding te mogen meemaken. Een zeer boeiende survival-achtige tocht. Je weet niet wat er op je pad komt; je moet steeds inspelen op alle veranderende omstandigheden en wensen. ontdekkingstocht heb ik altijd met veel plezier gedaan, nieuwsgierig naar nieuwe oplossingen en samenwerkend met heel veel fijne collega s. En nee, wiskunde leraar is er niet meer van gekomen. Op 1 december 2012 ga ik met pensioen. Het ga jullie allemaal goed! Aanmelden voor dichterbij het NIEUWS Contact, reageren Meer informatie : klik hier : : Website TU/e ienst ICT

14 14 Een nieuw evaluatiesysteem: EvaSys Eric Wiggers, extern adviseur A l jaren is binnen onze universiteit Pollweb in gebruik dat ontwikkeld is door een medewerker van de TU/e. ie applicatie biedt o.a. studenten de mogelijkheid om vakken en docenten te evalueren. Met de komst van het Bachelor College ontstond de behoefte aan additionele functionaliteit. aarnaast bood het feit dat gedegen kennis over Pollweb beperkt was tot de medewerker die de applicatie heeft ontwikkeld, geen garantie voor de continuïteit van deze belangrijke applicatie. Kortom, voldoende reden om Pollweb te vervangen. Zoektocht Medewerkers van het Bachelor College, STU en ienst ICT zijn daarom gezamenlijk op zoek gegaan naar een vervanger van Pollweb, en na een zorgvuldig selectieproces is de keuze gevallen op EvaSys. EvaSys is een door een uits bedrijf ontwikkelde applicatie die internationaal wordt gebruikt. Ook veel Nederlandse universiteiten en hogescholen maken gebruik van deze software. Inpassen in de infrastructuur Zoals met elk softwarepakket wat gebruikt moet gaan worden binnen de TU/e, is het voor een goede ondersteuning van (in dit geval) het onderwijsproces van essentieel belang om dit pakket goed in te passen in de ICT-infrastructuur. Vanuit het OnderWijs InformatieSysteem (OWIS) moeten gegevens van studenten, vakken en docenten worden overgeheveld naar EvaSys. En vanuit EvaSys moeten evaluaties worden overgeheveld naar de Business Intelligence (BI) omgeving waar deze gegevens kunnen worden verrijkt tot de gewenste managementinformatie ie inpassing in de ICT-infrastructuur vereist een goede afstemming en samenwerking met de leverancier van het pakket, en zoals bij elke nieuwe relatie heeft die samenwerking moeten groeien. In productie O p het moment van schrijven van dit artikel is het project nog in volle gang. Naar verwachting wordt het systeem nog dit jaar opgeleverd, inclusief alle koppelingen. aarmee kunnen dan alle studenten van het Bachelor College hun vakken en docenten met EvaSys evalueren, en wordt vanuit de BI omgeving managementinformatie aangeleverd over evaluaties! Notebook Service Centrum e verhuizing en andere veranderingen on Meuwissen N a 10 jaar relatieve rust, een jaar vol veranderingen. Hebt u daar niets van gemerkt? Mooi dan hebben we het goed gedaan. Of moet ik zeggen, dan hebben we het niet goed gedaan. Het is maar hoe je het bekijkt. e grootste zichtbare verandering die het NSC onlangs heeft ondergaan is natuurlijk de verhuizing van e Hal naar het MetaForum. Na een korte voorbereidingsperiode was het dan eindelijk zover. Het Notebook Service Centrum ging na meer dan 10 jaar op een tijdelijke locatie te hebben gezeten, eindelijk verhuizen. it gebeurde midden in een hectische periode tegen het einde van de

15 15 zomervakantie. Een zieke collega, een zieke leidinggevende en veel student assistenten op vakantie. Een gevlieg heen en weer van de Hal naar het MetaForum en van het Metaforum weer naar de Hal. Want in het MetaForum moest natuurlijk wel eerst het e.e.a. worden voorbereid. Nu is de afstand van de Hal naar het MetaForum niet zo groot, maar door alle bouwwerkzaamheden viel dat gevlieg toch vies tegen. Het was kiezen of via de Zwarteoos naar het auditorium of helemaal omlopen om de oude W-hal heen naar het hoofdgebouw en zo via de loopbrug naar binnen. Ik heb wat meters gemaakt die periode, soms 3 maal per dag van de ene locatie naar de andere. Het is goed voor de conditie en de slanke lijn zullen we maar zeggen. Op vrijdag 27 juli was het dan eindelijk zover: het NCS in de Hal werd gesloten en de daadwerkelijke verhuizing ging van start. Een ploeg van vaste medewerkers samen met enkele student assistenten zetten de schouders eronder en in een tijdsbestek van een dag was het hele NSC over naar het MetaForum. Sterker nog, om 3 uur s middags waren alle systemen alweer operationeel en had er theoretisch alweer gewerkt kunnen worden. Natuurlijk moest er nog wel veel worden gedaan,maar dat is in de periode daarna ook allemaal op zijn plaats gekomen. Wees welkom! MetaForum I n dezelfde periode moest natuurlijk ook nog de grote notebook uitlevering voorbereid worden. Alles bij elkaar een hele klus maar we zijn er, denk ik, best goed in geslaagd. Complimenten aan iedereen die in deze periode zoveel werk heeft verzet. Maar er is het afgelopen jaar meer veranderd bij het Notebook Service Centrum. Om te beginnen heeft Anki Visscher ongeveer een jaar geleden de functie van Marian de Vaan over genomen als hoofd Front Office. Rond dezelfde periode zijn we gewisseld van verzekeringsmaatschappij, en dat brengt natuurlijk ook de nodige veranderingen met zich mee. G edurende deze periode is binnen het NSC ook nog druk getest en veel overleg gevoerd. Het huidige software pakket NIS (notebook informatie systeem) was namelijk aan vervanging toe. Een langdurig en tijdrovend proces van aanpassen, bijschaven en testen en weer opnieuw aanpassen, testen en bijschaven. it proces heeft uiteindelijk geresulteerd in een prachtige nieuwe web-based NIS versie. Zijn we er hiermee? Nee, afgelopen jaar zijn we ook nog overgestapt op warsdoorsnede Metaforum een nieuwe serviceprovider/ reparateur. it betekent opnieuw nieuwe afspraken maken en procedures inregelen en, natuurlijk heel belangrijk, een relatie opbouwen met de nieuwe reparateur ter plekke. Ook hiervan kan ik zeggen dat we hier goed in geslaagd zijn. Al met al een enerverend jaar met heel veel veranderingen. En u had niets gemerkt? Locatie NSC in Metaforum

16 16 Sharepoint 2010 infrastructuur Sjef Berings Sharepoint 2010 is opgezet met de ervaring opgedaan uit Sharepoint 2007 S inds kort is de centrale Sharepoint 2010 omgeving in productie genomen. Sharepoint 2010 is de opvolger van versie eze nieuwe omgeving is opgebouwd naast de huidige Sharepoint 2007 omgeving. Sharepoint 2010 biedt meer functionaliteit voor de gebruiker, zoals ondersteuning door meerdere browsers, meer integratie met Office 2010, verbetering in workflows etc. Zie voor meer informatie de voorlaatste Nieuwsbrief (Jaargang 5, nummer 1) Bij de inrichting van de centrale Sharepoint omgeving is vanuit het oogpunt van onderhoudbaarheid veel gedaan om Sharepoint flexibeler en sneller te kunnen voorzien van patches en fixes. Zo kan de omgeving opgebouwd worden uit meerdere Sharepoint farms. Sites die gebruik maken van standaard Sharepoint functionaliteit staan in een gezamelijke farm. In die farm is ook de zoek en indexeer functionaliteit ondergebracht. aar waar het nodig is om bepaalde (niet gecertificeerde) functionaliteit te gebruiken welke andere in de wielen zou kunnen rijden en de onderhoudbaarheid minder flexibel maakt, worden deze sites in een aparte farm ondergebracht. e farms kunnen tesamen als een eenheid worden gezien. Zo zal zoeken over de farms heen mogelijk zijn. O p het vlak van security is de Sharepoint 2010 omgeving achter een firewall (TMG cluster) geplaatst. Sharepoint 2010 is nu via het TMG cluster te bereiken. e omgeving hangt nu dus niet meer direct aan het internet. Er zijn reeds een aantal organisatie onderdelen binnen de TU/e gemigreerd van de FE1 Standard farm Frontends FE2 TMG1 SA1 SQL1 TMG Cluster FE3 Sharepoint backend SQL cluster Storage TMG2 Custom farm Frontends Sharepoint 2007 omgeving naar de nieuwe 2010 omgeving. eze migraties kunnen vanuit ienst ICT worden ondersteund. Om na te gaan of specifieke functionaliteit (maatwerk) die in de huidige Sharepoint 2007 omgeving is gemaakt ook werkt in de nieuwe Sharepoint 2010 omgeving, kan gebruik gemaakt worden van een speciaal hiervoor ingerichte testomgeving. In die testomgeving kan gecontroleerd worden of zaken na een migratie nog naar behoren werken en of zij niet conflicteren met andere geïnstalleerde software FE1 SA2 SQL2 FE1 ICTheek: vaarwel! Luc van ort M en neme een oude verlaten hal. Zet er een extra verdieping in, bouw een balie, koop een grote verzameling tafels en stoelen, plaats er verschillende laptops, printers, scanners, plotters en andere ICT-voorzieningen, en vergeet niet voor een constante aanvoer van koffie te zorgen. Bestel vervolgens een groep studenten, geef ze de verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat van s ochtends vroeg tot s avonds laat de boel draaiende gehouden wordt, en voila: men heeft een ICTheek! Een multifunctionele studieruimte waar studenten van alle gemakken voorzien worden. Ruime werkplekken, print-, plot- en scanfaciliteiten, basis ICT-hulp, een goede sfeer en dus

17 17 veel sociale interactie. Jarenlang bestond dit concept aan de TU/e, op de voor menig student bekende plek in e Hal E en enthousiaste groep studenten zorgde ervoor dat deze ruimte zeven dagen per week beschikbaar was om te studeren, en om studenten te assisteren met allerlei computer- en printproblemen. eze medewerkers, of Balienezen zoals ze in ICTheek-jargon genoemd werden, hebben zo in de afgelopen jaren menig afstudeerder gered om alsnog binnen de deadline verslagen te printen of posters op de juiste manier op groot formaat af te drukken. Met name dit plotten van posters is voor een groot deel de core business van de ICTheek geweest, en de ICTheek stond er dan ook al jaren om bekend een hoge kwaliteit posters te leveren met een goede service. e ICTheek draaide voor het grootste deel helemaal op de studenten die er werkten. Iedere medewerker had naast de hoofdtaak van het bemensen van de balie een extra persoonlijke taak, om zo een specifiek stukje ICTheek draaiende te houden. Er was een inkoper die de voorraden koffie, papier, inbindsetjes, toner, inkt, etc. in de gaten hield; een promocommissie voor alle mededelingen aan de klanten; een imagecommissie om de zaalcomputers draaiende te houden; een aantal planners voor de verdeling van alle week-, weekend- en vakantiediensten; een beheerder voor de website; een secretaris; een beheerder van het interne administratiesysteem; een sollicitatiecommissie die de ballotage voor het accepteren van nieuwe medewerkers verzorgde; enzovoorts. e ICTheek was onderdeel van het Front Office van de ienst ICT, maar buiten dat er uiteraard met een toeziend oog vanuit Laplace naar e Hal gekeken werd, draaide alles eigenlijk wel vanzelf, wat eigenlijk een vrij uniek systeem was. O ok buiten werktijden bleven de medewerkers dicht betrokken bij de ICTheek, en vormde het geheel een hechte club vrienden. at bleek elke dag maar weer uit de hoeveelheid Balienezen die in de zaal zat te studeren, doch misschien nog meer uit de hoeveelheid mensen die dagelijks achter de balie te vinden was. In de zaal mocht namelijk geen koffie gedronken worden, maar voor medewerkers kon er achter de balie naar believen van het zwarte goud genuttigd worden. agelijks zaten er dan ook op gezette tijdstippen ruim meer dan twee mensen in Balienezië, wat zorgde voor veel gezelligheid en soms uitgebreide discussies over allerlei uiteenlopende onderwerpen. Het zorgde ook wel eens voor verwarrende situaties wanneer er een klant iets kwam vragen, zo was het wel eens onduidelijk wie er nou aan het werk was en wie er alleen maar koffie zat te drinken. Maar ook dat was geen probleem, ook als een Balinees niet aan het werk was wilde hij de klant wel helpen. A angrenzend aan de balie was er nog een kleine kantine, vanwege bepaalde thermische eigenschappen ook wel de sauna genoemd. Hier kon tijdens de lunch even een moment van rust gevonden worden in het drukke balieleven, en op eenzame vrijdagavonden was er nog wat vermaak in de vorm van televisie. Het jaarlijkse hoogtepunt van gezelligheid was de kerstborrel, de traditionele Irish Coffee Time. Alle Balienezen verzamelden zich dan in de kleine maar knusse sauna, tezamen ICTheek, een tevreden terugblik

18 18 met kannen vol versgezette koffie en een grote fles Jack aniëls, en zo werd het dan gezellig tot laat op de avond. Elk jaar weer een evenement om naar uit te kijken. e service aan de balie kon op momenten als deze niet altijd meer gegarandeerd worden, maar gezelligheid was in ieder geval alom aanwezig! O p 31 augustus 2012 is de laatste Irish Coffee Time gehouden. Niet omdat er niet gewacht kon worden tot het einde van het kalenderjaar, maar om het einde van een tijdperk te eren. e ICTheek is namelijk niet meer. Met de verhuizing van de reproshop, centrale bibliotheek en het notebook service centrum naar het nieuwe MetaForum (grappig genoeg opnieuw een oude verlaten hal met herbestemming), kwam e Hal weer leeg te staan en is besloten om de faciliteiten van de ICTheek onder te verdelen bij de bieb en de reproshop. In de beginjaren was de ICTheek een zeer nuttige specifieke ICTstudieruimte dichtbij de centrale bibliotheek, maar gezien de enorme ontwikkelingen op ICT-gebied in het afgelopen decennium en de vele ICT-voorzieningen op de hele TU-campus is het een begrijpelijke keuze om te herstructureren. Voor de Balienezen natuurlijk wel erg jammer vanwege het verdwijnen van een toch wel zeer aantrekkelijke bijbaan, en voor veel vrienden van de ICTheek erg jammer vanwege het verdwijnen van een gezellige koffiepauzeplek. A l met al mag er over de nieuwe voorzieningen en vele werkplekken in het Meta- Forum absoluut niet geklaagd worden, en kan er zeker gezegd worden dat de TU/e erop vooruit gegaan is. Namens alle Balienezen zal ik dan ook afsluiten met: ICTheek bedankt, het waren mooie jaren. Vaarwel, het ga je goed! Colofon Uitgever: Redactie: Hoofdredacteur: Kopij coördinator: Verslaggevers: Vertalingen: Redactiesecretariaat: Ronald Waterham Fred Gaasendam, Bart Peeters Huub e Hesselle, Marian de Vaan Corine Spoor-Kolvenbag Anki Visscher Alle medewerkers van de TU/e Steven Fritts Marijke Nauta, Ineke van de Laar Laplace 1.97, tel. 4089

Microsoft Office 365 voor bedrijven. Remcoh legt uit

Microsoft Office 365 voor bedrijven. Remcoh legt uit Microsoft Office 365 voor bedrijven Remcoh legt uit Beter samenwerken, ook onderweg Starten met Office 365 is starten met het nieuwe werken. Met Office 365 heeft u namelijk de mogelijkheid om altijd en

Nadere informatie

Werkplekvisie. Hans van Zonneveld Senior Consultant Winvision

Werkplekvisie. Hans van Zonneveld Senior Consultant Winvision Werkplekvisie Hans van Zonneveld Senior Consultant Winvision De essentie De gebruiker centraal Verschillende doelgroepen Verschillende toepassingen Verschillende locaties Het beschikbaar

Nadere informatie

ALLES WAT U MOET WETEN OVER. HUPRA s CLOUDWERKPLEK. Werken waar en wanneer u maar wilt!

ALLES WAT U MOET WETEN OVER. HUPRA s CLOUDWERKPLEK. Werken waar en wanneer u maar wilt! ALLES WAT U MOET WETEN OVER HUPRA s CLOUDWERKPLEK Werken waar en wanneer u maar wilt! U WILT... Onbezorgd kunnen werken. Waar en wanneer dan ook; Thuis verder werken waar u op de zaak was gebleven; Bij

Nadere informatie

CREËER UW EIGEN ONLINE WERKPLEK MET WORKSPACE 365

CREËER UW EIGEN ONLINE WERKPLEK MET WORKSPACE 365 CREËER UW EIGEN ONLINE WERKPLEK MET WORKSPACE 365 Workspace 365 Creëer uw eigen online werkplek Tegenwoordig werken veel medewerkers via verschillende devices. Hierdoor is er steeds meer behoefte aan een

Nadere informatie

Handleiding Office 365 IN EEN NOTENDOP ALLES OVER OFFICE 365 CARLO KONIJN CHI COMPUTERS HEERHUGOWAARD

Handleiding Office 365 IN EEN NOTENDOP ALLES OVER OFFICE 365 CARLO KONIJN CHI COMPUTERS HEERHUGOWAARD 2014 Handleiding Office 365 IN EEN NOTENDOP ALLES OVER OFFICE 365 CARLO KONIJN CHI COMPUTERS HEERHUGOWAARD Inhoud Inleiding... 2 Aanmelden bij office 365 via het portaal.... 2 Het portaal en gebruikers:...

Nadere informatie

ROC ID College vergroot kracht van virtuele desktops

ROC ID College vergroot kracht van virtuele desktops ROC ID College vergroot kracht van virtuele desktops IT met impact Referentie Met deze oplossing kunnen we een beter serviceniveau aan ons hun productiviteit te verbeteren Voor beter onderwijs en meer

Nadere informatie

Oplossingen overzicht voor Traderouter > 02/11/2010

Oplossingen overzicht voor Traderouter > 02/11/2010 Oplossingen overzicht voor Traderouter > 02/11/2010 Netconnex is opgericht in 2004 (Gezeteld in Belgie maar het hoofd datacenter gelegen in Nederland [omgeving Amsterdam]). Zeer gestaag groeiende onderneming

Nadere informatie

Dienstbeschrijving Cloud. Een dienst van KPN ÉÉN

Dienstbeschrijving Cloud. Een dienst van KPN ÉÉN Dienstbeschrijving Cloud Een dienst van KPN ÉÉN Versie : 1.0 Datum : 12 april 2016 Inhoud 1 Dit is Cloud 3 2 Dit is Office 365 4 3 Specificatie Domeinnamen 7 4 Technische voorwaarden en service 8 Blad

Nadere informatie

Ontdek wat Office 365 voor Uw organisatie kan doen!

Ontdek wat Office 365 voor Uw organisatie kan doen! Microsoft Office 365 / 2013 Office 365 maakt een heel nieuwe werkwijze mogelijk. Office 365 biedt vrijwel overal toegang tot de vertrouwde Microsoft Office-tools, aangevuld met hoogwaardige, eenvoudig

Nadere informatie

Diensten en tarieven Zakelijk. Diensten en tarieven Zakelijk. Versie 1.0, 13 JAN - 2016

Diensten en tarieven Zakelijk. Diensten en tarieven Zakelijk. Versie 1.0, 13 JAN - 2016 ` Diensten en tarieven Zakelijk 1. Computer bewaking Met Computer bewaking worden uw werkstations continue gecontroleerd op veel Windows punten. Hierdoor kan Total Progress direct reageren op situaties

Nadere informatie

Welkom bij IT-Workz. Etten-Leur, 16 november 2010. Altijd en overal werken en leren. Applicatie en Desktop Delivery met Quest vworkspace

Welkom bij IT-Workz. Etten-Leur, 16 november 2010. Altijd en overal werken en leren. Applicatie en Desktop Delivery met Quest vworkspace Welkom bij IT-Workz Altijd en overal werken en leren Applicatie en Desktop Delivery met Quest vworkspace Etten-Leur, 16 november 2010 IT-Workz is de verzelfstandigde Dienst ICT van het ROC West-Brabant.

Nadere informatie

Moderne vormen van samenwerken Maarten Groeneveld

Moderne vormen van samenwerken Maarten Groeneveld Moderne vormen van samenwerken Maarten Groeneveld Samenwerken Het moderne kantoor met Office 365 Maarten Groeneveld ICT Adviseur - ICT Architectuur - Sourcing - Business & IT Alignment 1. Introductie Visie

Nadere informatie

1 Dienstbeschrijving Lancom Workspace 365

1 Dienstbeschrijving Lancom Workspace 365 1 Dienstbeschrijving Lancom Workspace 365 2 Inleiding Lancom biedt haar klanten reeds sinds 2007 de mogelijkheid om te gaan werken van uit een Cloud model waarbij de servers in een datacenter van Lancom

Nadere informatie

Uw IT, onze business

Uw IT, onze business Techniek gaat prima samen. Uw IT, onze business Hoogendoorn IT Services biedt vele mogelijkheden om de kantoorautomatisering van bedrijven te beheren, optimaal te laten functioneren of het bedrijf zelfs

Nadere informatie

Application Services. Alles onder één dak: functioneel applicatiebeheer, applicatieontwikkeling en testdiensten

Application Services. Alles onder één dak: functioneel applicatiebeheer, applicatieontwikkeling en testdiensten Application Services Alles onder één dak: functioneel applicatiebeheer, applicatieontwikkeling en testdiensten Application Services van KPN Afdelingen smelten samen, markten verschuiven, klanten willen

Nadere informatie

Profiel Senna Peterse

Profiel Senna Peterse Profiel Senna Peterse ICT Helpdesk & Support medewerker Call-Dispatch 1 e en 2 e Lijns Helpdesk Remote Support Uitrol- medewerkster Enthousiaste en sociale klantgerichte collega en teamplayer Kwaliteitsgericht,

Nadere informatie

Leones. Business Case Service Management Tool

Leones. Business Case Service Management Tool Leones Business Case Service Management Tool Inhoudsopgave 1. AFBAKENING... 3 1.1 DOEL... 3 1.2 AANNAMES... 3 1.3 HUIDIGE SITUATIE... 3 1.4 PROBLEEMSTELLING... 3 1.5 WAT ALS ER NIETS GEBEURT?... 3 2. OPTIES...

Nadere informatie

In 5 stappen productiever met Office 365

In 5 stappen productiever met Office 365 In 5 stappen productiever met Office 365 Inleiding Met Office 365 van KPN beschik je altijd en overal over je zakelijke e-mail, agenda en documenten. Programma s als Excel, Word, PowerPoint en OneNote

Nadere informatie

Installatie Remote Backup

Installatie Remote Backup Juni 2015 Versie 1.2 Auteur : E.C.A. Mouws Pagina 1 Inhoudsopgave BusinessConnect Remote Backup... 3 Kenmerken... 3 Beperkingen... 3 Gebruik op meerdere systemen... 3 Systeemeisen... 4 Support... 4 Installatie...

Nadere informatie

TO CLOUD OR NOT TO CLOUD

TO CLOUD OR NOT TO CLOUD TO CLOUD OR NOT TO CLOUD DE VOOR- EN NADELEN VAN DIGITALE FACTUURVERWERKING IN DE CLOUD Organisatie Easy Systems B.V. Telefoon +31 (0)318 648 748 E-mail info@easysystems.nl Website www.easysystems.nl Auteur

Nadere informatie

Externe toegang met ESET Secure Authentication. Daxis helpdesk@daxis.nl Versie 2.0

Externe toegang met ESET Secure Authentication. Daxis helpdesk@daxis.nl Versie 2.0 Externe toegang met ESET Secure Authentication Daxis helpdesk@daxis.nl Versie 2.0 Inhoudsopgave: Inhoudsopgave:... 1 Inleiding:... 2 Stap 1: Download eenmalig Eset Secure Authentication op uw smartphone...

Nadere informatie

Naar de cloud: drie praktische scenario s. Zet een applicatiegerichte cloudinfrastructuur op. whitepaper

Naar de cloud: drie praktische scenario s. Zet een applicatiegerichte cloudinfrastructuur op. whitepaper Naar de cloud: drie praktische scenario s Zet een applicatiegerichte cloudinfrastructuur op whitepaper Naar de cloud: drie praktische scenario s Veel bedrijven maken of overwegen een transitie naar de

Nadere informatie

Wat is de cloud? Cloud computing Cloud

Wat is de cloud? Cloud computing Cloud The Cloud Agenda Wat is de cloud? Ontwikkelingen en trends in de markt Bedrijfsstrategie Voordelen en vraagtekens Werken in de cloud: Hoe? Veiligheid & privacy Toepasbaarheid in breder verband Demo Borrel

Nadere informatie

De implementatie van Zimbra. Ferry J. de Jong

De implementatie van Zimbra. Ferry J. de Jong De implementatie van Zimbra Ferry J. de Jong 1 AHK (Amsterdamse hogeschool voor de Kunsten) 6 gebouwen in het centrum van Amsterdam Conservatorium van Amsterdam, de Theaterschool, Academie van Bouwkunst,

Nadere informatie

Bedrijfszekerheid. Altijd in bedrijf ACHTER ELK SUCCES SCHUILT EEN GOED COMPUTERPLAN

Bedrijfszekerheid. Altijd in bedrijf ACHTER ELK SUCCES SCHUILT EEN GOED COMPUTERPLAN Bedrijfszekerheid Altijd in bedrijf ACHTER ELK SUCCES SCHUILT EEN GOED COMPUTERPLAN Altijd in bedrijf Onderwerpen Liveplan remote beheer Firmtel Telefonie Liveplan server backup LivePlan Remote Beheer

Nadere informatie

Werken waar en wanneer u maar wilt!

Werken waar en wanneer u maar wilt! Werken waar en wanneer u maar wilt! Als ondernemer wilt u: Onbezorgd kunnen werken. Waar en wanneer dan ook Thuis verder werken waar u op de zaak was gebleven Bij alle gegevens kunnen als u bij de klant

Nadere informatie

Maak kennis met. donderdag 19 november 2015

Maak kennis met. donderdag 19 november 2015 Maak kennis met wie is GeeFirm GeeFirm Ervaring en referenties in allerlei sectoren Synmotive Internet Overal Cloud - Telecom - Web - IT 24 x 7 support 100% web based office onderdeel van AllSolutions

Nadere informatie

Ons bedrijf in 1,5 minuut. Bekijk ons bedrijf en onze unieke aanpak in een 1,5 minuut durende animatie door links op de afbeelding te klikken

Ons bedrijf in 1,5 minuut. Bekijk ons bedrijf en onze unieke aanpak in een 1,5 minuut durende animatie door links op de afbeelding te klikken Dienstbeschrijving Diensten Lancom Ons bedrijf in 1,5 minuut Bekijk ons bedrijf en onze unieke aanpak in een 1,5 minuut durende animatie door links op de afbeelding te klikken Welke Cloud? Typen Cloud

Nadere informatie

Aan de slag met Office2Go Voor Windows. Office2Go +31 (0)88 053 64 64 www.office2go.nl

Aan de slag met Office2Go Voor Windows. Office2Go +31 (0)88 053 64 64 www.office2go.nl Aan de slag met Office2Go Voor Windows Office2Go +31 (0)88 053 64 64 www.office2go.nl WELKOM U heeft voor Office2Go gekozen als uw ICT oplossing. Voordat wij de omgeving voor u gereed maken en u aan de

Nadere informatie

Inleiding. Wil je hier meer over weten klik dan op de onderstaande link voor het introductie filmpje. http://www.youtube.com/watch?

Inleiding. Wil je hier meer over weten klik dan op de onderstaande link voor het introductie filmpje. http://www.youtube.com/watch? Inhoud Inleiding... 1 Aanmelden bij Office 365... 2 Werken met Office 365 Outlook... 2 Agenda delen... 2 Gedeelde agenda inzien... 2 Gedeelde postbus inzien... 2 Een handtekening instellen... 3 Conversatieweergave

Nadere informatie

Veelgemaakte fouten bij de inzet van SharePoint

Veelgemaakte fouten bij de inzet van SharePoint Veelgemaakte fouten bij de inzet van SharePoint Vincent Somers Paul Keijzers Oprichter, directeur Orangehill Online- & IT-professional Oprichter, directeur KbWorks Online Business Consultant Intranet Publieksomgevingen

Nadere informatie

SIMPLYSO MAKES USERS LOVE OFFICE 365

SIMPLYSO MAKES USERS LOVE OFFICE 365 SIMPLYSO MAKES USERS LOVE OFFICE 365 SimplySo Makes users love Office 365 Met behulp van SimplySo zorgt u ervoor dat uw klanten optimaal gebruikmaken van de intelligente functionaliteiten van Office 365,

Nadere informatie

Hyarchis.Net MKB. Hyarchis.Net MKB voor efficiënte ondernemers. Stroomlijn al uw digitale- en papierstromen

Hyarchis.Net MKB. Hyarchis.Net MKB voor efficiënte ondernemers. Stroomlijn al uw digitale- en papierstromen Hyarchis.Net MKB Hyarchis.Net MKB voor efficiënte ondernemers Stroomlijn al uw digitale- en papierstromen Heeft uw bedrijf door alle uitpuilende archiefkasten soms meer weg van een papieropslag? Kunt u

Nadere informatie

Enabling Enterprise Mobility. Chantal Smelik csmelik@microsoft.com

Enabling Enterprise Mobility. Chantal Smelik csmelik@microsoft.com Enabling Enterprise Mobility Chantal Smelik csmelik@microsoft.com Nieuwe werkplek & digitaal toetsen Hanzehogeschool Groningen Agenda 1. Introductie Chantal Smelik Microsoft Maaike van Mourik project

Nadere informatie

Dienstbeschrijving I AM Connect 1 Platform

Dienstbeschrijving I AM Connect 1 Platform CBG Connect B.V. Tel: +31228 56 60 70 Fax: +31228 56 60 79 Verkoop@cbgconnect.nl Dienstbeschrijving I AM Connect 1 Platform Versie: 1 Maand: juli 2015 Versie: 1.0 Maand: april 2010 Inhoudsopgave 1 Inleiding...

Nadere informatie

Cloud services: aantrekkelijk, maar implementeer zorgvuldig

Cloud services: aantrekkelijk, maar implementeer zorgvuldig Cloud services: aantrekkelijk, maar implementeer zorgvuldig Auteur: Miranda van Elswijk en Jan-Willem van Elk Dit artikel is verschenen in COS, mei 2011 Cloud services worden steeds meer gebruikelijk.

Nadere informatie

Profielschets. : Sander Daems. Infrastructure Consultant. Versie : 1.0. Datum bezoek : 28-02-2011. Pagina 1 van 7

Profielschets. : Sander Daems. Infrastructure Consultant. Versie : 1.0. Datum bezoek : 28-02-2011. Pagina 1 van 7 Profielschets Sander Daems Infrastructure Consultant Auteur : Sander Daems Versie : 1.0 Datum bezoek : 28-02-2011 Pagina 1 van 7 Ervaringsoverzicht Naam : Sander Daems Geboortedatum : 08/03/1987 Geslacht

Nadere informatie

Enterprise SSO Manager (E-SSOM) Security Model

Enterprise SSO Manager (E-SSOM) Security Model Enterprise SSO Manager (E-SSOM) Security Model INHOUD Over Tools4ever...3 Enterprise Single Sign On Manager (E-SSOM)...3 Security Architectuur E-SSOM...4 OVER TOOLS4EVER Tools4ever biedt sinds 2004 een

Nadere informatie

Dienstbeschrijving. New Day at Work Online workspace of the future! Page 1

Dienstbeschrijving. New Day at Work Online workspace of the future! Page 1 Dienstbeschrijving New Day at Work Online workspace of the future! Page 1 Contents 1.0 Inleiding... 3 2.0 Workspace 365... 4 2.1 Drie type gebruikers van Workspace 365... 4 1. Office Medewerker... 4 2.

Nadere informatie

I AM. Totaalcommunicatie. Dienstbeschrijving

I AM. Totaalcommunicatie. Dienstbeschrijving Totaalcommunicatie Dienstbeschrijving Document historie Versie Toelichting Auteur Datum 1.0 Initiële versie RoutIT B.V. 09-03-2015 1.1 Aanpassing met vast toestel RoutIT B.V. 09-11-2016 2 1. Inhoud 1.

Nadere informatie

10 onderdelen die niet mogen ontbreken in een online briefing

10 onderdelen die niet mogen ontbreken in een online briefing Een goede online briefing past op één A4 [+ checklist] Auteur: Ronald Heijkens, Sabel Online Je wilt een nieuwe website, intranet, online magazine of app. Maar omdat je de expertise zelf niet in huis hebt,

Nadere informatie

Werkplek anno 2013. De werkplek; maak jij de juiste keuze?

Werkplek anno 2013. De werkplek; maak jij de juiste keuze? Werkplek anno 2013 Welkom Agenda Bas van Dijk & Peter Klix (EIC) Pauze HP Converged infrastructuur Johan Benning Presales consultant HP Diner Wie is wie Bas van Dijk Infrastructuurarchitect Specialisatie

Nadere informatie

Deltion College Zwolle

Deltion College Zwolle Wie Wat Waar (ook wel ) Regionaal Opleidingencentrum in Zwolle (ROC). Het college verzorgt voor ruim 16.000 jongeren en volwassenen beroeps onderwijs op middelbaar niveau. Bij Deltion werken ruim 1.200

Nadere informatie

mydesktop Anywhere Deze mydesktop Anyhwere oplossing biedt een aantal voordelen:

mydesktop Anywhere Deze mydesktop Anyhwere oplossing biedt een aantal voordelen: mydesktop Anywhere Binnen A-Hak bestaat er de mogelijkheid om te werken op een online virtuele werkplek, dit noemen wij de mydesktop Anyhwere. Deze werkplek bieden wij aan vanuit de A-Hak Private Cloud.

Nadere informatie

Hoe kunt u profiteren van de cloud? Whitepaper

Hoe kunt u profiteren van de cloud? Whitepaper Hoe kunt u profiteren van de cloud? Whitepaper Auteur: Roy Scholten Datum: woensdag 16 september, 2015 Versie: 1.1 Hoe u kunt profiteren van de Cloud Met de komst van moderne technieken en de opmars van

Nadere informatie

Cloud Services Uw routekaart naar heldere IT oplossingen

Cloud Services Uw routekaart naar heldere IT oplossingen Cloud Services Uw routekaart naar heldere IT oplossingen Uw IT schaalbaar, altijd vernieuwend en effectief beschikbaar > Het volledige gemak van de Cloud voor uw IT oplossingen > Goede schaalbaarheid en

Nadere informatie

ACTUEEL: Uw speciale aandacht vragen wij voor hoofdstuk 5.1.1 Wijzigen inlogmethodes. Datum: maandag 12 oktober 2015 Versie 1.

ACTUEEL: Uw speciale aandacht vragen wij voor hoofdstuk 5.1.1 Wijzigen inlogmethodes. Datum: maandag 12 oktober 2015 Versie 1. 1 Inhoud 1 Inhoud... 1 2 Inleiding... 2 3 What s Next... 2 4 Revisies... 2 5 Hoofdplan... 3 5.1 Serverpark opwaarderen naar Windows Server 2012 R2 64 bit... 4 5.1.1 Wijzigen inlogmethodes... 4 5.1.2 Servers

Nadere informatie

Richtlijn mobiele apparatuur. BYOD en CYOD. Februari 2015 auteur: J.W. H. Brock, H.M. Damen en A.F. Erdman versie: 0.9. Universiteit Leiden

Richtlijn mobiele apparatuur. BYOD en CYOD. Februari 2015 auteur: J.W. H. Brock, H.M. Damen en A.F. Erdman versie: 0.9. Universiteit Leiden Universiteit Leiden Richtlijn mobiele apparatuur BYOD en CYOD Februari 2015 auteur: J.W. H. Brock, H.M. Damen en A.F. Erdman versie: 0.9 1 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Visie... 3 Impact... 3 BYOD... 4

Nadere informatie

Van Small Business Server naar Cloud Small Business Services. Uw vertrouwde Small Business Server in de cloud

Van Small Business Server naar Cloud Small Business Services. Uw vertrouwde Small Business Server in de cloud Van Small Business Server naar Cloud Small Business Services Uw vertrouwde Small Business Server in de cloud Oud scenario - Small Business Server 2011 Waarom afscheid nemen? Alweer 6(!) jaar oud Kans op

Nadere informatie

Handleiding Migratie. Bronboek Professional

Handleiding Migratie. Bronboek Professional Handleiding Migratie Bronboek Professional Laatste wijziging: 25/02/2015 Inhoudsopgave Controles en acties vooraf pag. 1 Installatie en configuratie Microsoft SQL met de Bronboek Helpdesk Tool pag. 3 Migratie

Nadere informatie

Technische Universiteit Eindhoven rolt Exchange Server 2007 uit in productieomgeving

Technische Universiteit Eindhoven rolt Exchange Server 2007 uit in productieomgeving Technische Universiteit Eindhoven rolt Exchange Server 2007 uit in productieomgeving Wij leiden hier mensen op die straks de maatschappij in gaan en het is onze taak om hen daar goed op voor te bereiden,

Nadere informatie

Dataportabiliteit. Auteur: Miranda van Elswijk en Willem-Jan van Elk

Dataportabiliteit. Auteur: Miranda van Elswijk en Willem-Jan van Elk Dataportabiliteit Auteur: Miranda van Elswijk en Willem-Jan van Elk Cloud computing is een recente ontwikkeling die het mogelijk maakt om complexe ICTfunctionaliteit als dienst via het internet af te nemen.

Nadere informatie

UNO CLOUD OPLOSSINGEN Moeiteloos en veilig samenwerken & communiceren in de Cloud!

UNO CLOUD OPLOSSINGEN Moeiteloos en veilig samenwerken & communiceren in de Cloud! NU GRATIS OFFICE 365 VOOR STICHTINGEN & NGO S met ANBI of SBBI status UNO CLOUD OPLOSSINGEN Moeiteloos en veilig samenwerken & communiceren in de Cloud! Zij gingen u voor UNO Flex geeft mij letterlijk

Nadere informatie

Invantive 2012 Release 1 (build 44)

Invantive 2012 Release 1 (build 44) Invantive 2012 Release 1 (build 44) Invantive Estate Invantive Vision Invantive Control Invantive Producer Invantive Query-programma Invantive Composition Invantive Studio 30 maart 2012 Oplossingen van

Nadere informatie

o o o o E-mail Documenten beheer Kennis borging Vergaderen

o o o o E-mail Documenten beheer Kennis borging Vergaderen o o o o E-mail Documenten beheer Kennis borging Vergaderen Nieuwste versie van Office-desktoptoepassingen Licenties per gebruiker voor 5 computers incl Mac en mobiel Office-toepassingen naar een pc streamen

Nadere informatie

CAPITAR REALISEERT EEN MAATWERK ZIMBRA PLATFORM VOOR ZORGSAAM

CAPITAR REALISEERT EEN MAATWERK ZIMBRA PLATFORM VOOR ZORGSAAM CASE STUDY CAPITAR REALISEERT EEN MAATWERK ZIMBRA PLATFORM VOOR ZORGSAAM Een optimaal beschikbaar mailplatform Kwaliteitsverbeteringen én kostenbesparing Met de Zimbra Collaboration Suite beschikt ZorgSaam

Nadere informatie

Laat je kennis maken met. Augustus 2015 - Presentator

Laat je kennis maken met. Augustus 2015 - Presentator Laat je kennis maken met Augustus 2015 - Presentator 1 De visie van Microsoft is dat Windows op zoveel mogelijk apparaten moet kunnen draaien en dat ook touch-besturing steeds belangrijker wordt. Daarom

Nadere informatie

Waarom deelnemen aan een ICT project voor KMO s? Business aliniëren met ICT. Chris Block 5/3/12

Waarom deelnemen aan een ICT project voor KMO s? Business aliniëren met ICT. Chris Block 5/3/12 Waarom deelnemen aan een ICT project voor KMO s? Business aliniëren met ICT Chris Block 5/3/12 De KMO heeft veel vraagtekens over ICT Onze informatica is onvoldoende aangepast aan onze bedrijfsvoering

Nadere informatie

Release (p)review. Microsoft releases 2012

Release (p)review. Microsoft releases 2012 Microsoft releases 2012 Release (p)review Nspyre Herculesplein 24 3584 AA Utrecht T 088-827 50 00 F 088-827 50 99 www.nspyre.nl System Center 2012 is een verzameling van krachtige beheerproducten waarmee

Nadere informatie

Incore Solutions Learning By Doing

Incore Solutions Learning By Doing Incore Solutions Learning By Doing Incore Solutions Gestart in November 2007 Consultants zijn ervaren met bedrijfsprocessen en met Business Intelligence Alle expertise onder 1 dak voor een succesvolle

Nadere informatie

Windows Server 2008 helpt museum met het veilig delen van informatie

Windows Server 2008 helpt museum met het veilig delen van informatie Windows Server 2008 helpt museum met het veilig delen van informatie Het Rijksmuseum Amsterdam beschikt over een collectie Nederlandse kunstwerken vanaf de Middeleeuwen tot en met de twintigste eeuw. Het

Nadere informatie

Universiteit Utrecht & Cloudservices

Universiteit Utrecht & Cloudservices Universiteit Utrecht & Cloudservices Presentatie op SIG Cloud Implementaties 28 november 2011 Kees van Eijden Beleidsmedewerker ICT Universiteit Utrecht Onderwerpen Gmail voor studenten Cloud Intermezzo

Nadere informatie

Cerussa Mobile / MyCerussa Pre-requirements

Cerussa Mobile / MyCerussa Pre-requirements Pre-requirements Inhoudstafel A. Algemeen... 3 B. Type installaties... 3 C. Hardware en software vereisten... 4 1. PC Clients... 4 2. Mobile Device... 4 3. Server... 4 4. WI-FI... 4 D. Operating System

Nadere informatie

Dit is een greep uit mijn stageverslag. 4. Citrix migratie

Dit is een greep uit mijn stageverslag. 4. Citrix migratie Dit is een greep uit mijn stageverslag 4. Citrix migratie Tijdens de eerste weken van mijn stage ben ik bezig geweest met het migreren van computer on wheels(cow s). Daarnaast heb ik ook de gebruikers

Nadere informatie

Factsheet Enterprise Mobility

Factsheet Enterprise Mobility Factsheet Enterprise Mobility www.vxcompany.com Informatie willen we overal, altijd en op elk device beschikbaar hebben. Privé, maar zeker ook zakelijk. Met het gebruik van mobile devices zoals smartphones

Nadere informatie

SaaS en cloud computing: in de mist of in de wolken? Karin Zwiggelaar, partner 20 september 2010

SaaS en cloud computing: in de mist of in de wolken? Karin Zwiggelaar, partner 20 september 2010 SaaS en cloud computing: in de mist of in de wolken? Karin Zwiggelaar, partner 20 september 2010 We staan aan de vooravond van de volgende Internetrevolutie De klassieke werkwijze van organisaties zal

Nadere informatie

Laat je kennis maken met. Augustus 2015 - Presentator

Laat je kennis maken met. Augustus 2015 - Presentator Laat je kennis maken met Augustus 2015 - Presentator 1 De visie van Microsoft is dat Windows op zoveel mogelijk apparaten moet kunnen draaien en dat ook touch-besturing steeds belangrijker wordt. Daarom

Nadere informatie

Bijeenkomst ICT & Onderwijs 14-11-2013

Bijeenkomst ICT & Onderwijs 14-11-2013 Bijeenkomst ICT & Onderwijs 14-11-2013 Welkom Waarom deze bijeenkomst? Programma Waarom deze bijeenkomst? Recente technische ontwikkelingen bij Drie-O Ontwikkelingen bij andere organisaties Welke vraagstukken

Nadere informatie

Cerussa Mobile / MyCerussa Pre-requirements

Cerussa Mobile / MyCerussa Pre-requirements Pre-requirements Inhoudstafel A. Algemeen... 3 B. Type installaties... 3 C. Hardware en software vereisten... 4 1. PC Clients... 4 2. Mobile Device... 4 3. Server... 4 4. WI-FI... 4 D. Operating System

Nadere informatie

Marlin Family. Marlin

Marlin Family. Marlin PCA Mobile PCA Mobile Organisatie PCA Mobile BV maakt deel uit van de Mobile Solution Group en biedt met ruim 40 enthousiaste collega s een veelomvattend pakket van innovatieve en gebruiksvriendelijke

Nadere informatie

De ins en outs van OpenERP! OpenERP wanneer en hoe toepasbaar en welke aandachtspunten bij invoering

De ins en outs van OpenERP! OpenERP wanneer en hoe toepasbaar en welke aandachtspunten bij invoering De ins en outs van OpenERP! OpenERP wanneer en hoe toepasbaar en welke aandachtspunten bij invoering OpenERP Inhoud Ervaringen vanuit de gebruiker DEMO Open source filosofie OpenERP Voor welke bedrijven

Nadere informatie

HANDLEIDING Installatie TESTS 2012

HANDLEIDING Installatie TESTS 2012 HANDLEIDING Installatie TESTS 2012 INHOUDSOPGAVE: Algemeen:... 2 Installatie instructies voor stand-alone computer.. 2 Uitsluitend voor netwerk-installatie.. 6 Client installatie deel 1... 6 Deel 2 netwerkinstallatie:

Nadere informatie

Workflows voor SharePoint met forms en data K2 VOOR SHAREPOINT

Workflows voor SharePoint met forms en data K2 VOOR SHAREPOINT Slimmer samenwerken met SharePoint Workflows voor SharePoint met forms en data K2 VOOR SHAREPOINT Workflows, forms, reports en data WAAROM KIEZEN VOOR K2? Of u nu workflows moet maken voor items in SharePoint

Nadere informatie

Handleiding Demo account inloggen op NDC-IT Cloud Infrastructuur

Handleiding Demo account inloggen op NDC-IT Cloud Infrastructuur Handleiding Demo account inloggen op NDC-IT Cloud Infrastructuur Versie : 1.0 Datum : 01-01-2015 Inhoud Citrix Receiver installeren... 4 Stap 1 Citrix Receiver installatie... 4 Stap 2 Inloggen op de NDC-IT

Nadere informatie

Microsoft Exchange 2010 SP1

Microsoft Exchange 2010 SP1 Microsoft Exchange 2010 SP1 Heeft uw organisatie behoefte aan efficiënte en flexibele communicatiemogelijkheden? Dan kunt u met behulp van Microsoft Exchange Server 2010 uw beheer eenvoudiger maken, uw

Nadere informatie

AVEBE haalt online én offline informatie uit Microsoft Dynamics CRM

AVEBE haalt online én offline informatie uit Microsoft Dynamics CRM AVEBE haalt online én offline informatie uit Microsoft Dynamics CRM AVEBE ontwikkelt en verkoopt zetmeelproducten op wereldwijde schaal. Het verkoopteam werkte met een gefragmenteerde CRM (Customer Relationship

Nadere informatie

Zélf slimmer werken vóór studenten. Presentatie Skype Sambo-Ict

Zélf slimmer werken vóór studenten. Presentatie Skype Sambo-Ict Zélf slimmer werken vóór studenten Presentatie Skype Sambo-Ict Welkom 1. welkom 2. Selectieproces: de aanbesteding 3. Implementatie en adoptie van Skype voor Bedrijven 4. Eerste ervaringen binnen het onderwijsveld

Nadere informatie

Agenda. Wat kost het MIS Waarom JorSoft. Over JorSoft. Diensten Het MIS. Vervolgstappen IT infrastructuur

Agenda. Wat kost het MIS Waarom JorSoft. Over JorSoft. Diensten Het MIS. Vervolgstappen IT infrastructuur 13-01-2017 Agenda Over JorSoft Wat kost het MIS Waarom JorSoft Diensten Het MIS Vervolgstappen IT infrastructuur JorSoft JorSoft is een zelfstandige, financieel onafhankelijke onderneming Sterke financiele

Nadere informatie

SHAREPOINT ONLINE (SAMEN-)WERKEN IN DE WOLKEN. http://www.ie-net.be - Workshop SharePoint 1

SHAREPOINT ONLINE (SAMEN-)WERKEN IN DE WOLKEN. http://www.ie-net.be - Workshop SharePoint 1 SHAREPOINT ONLINE (SAMEN-)WERKEN IN DE WOLKEN 1 WIE ZIJN WIJ? 2 WIE BENT U? Professional Op zoek naar productiviteit Samenwerken met Collega s Externe partijen Onderaannemers 3 WAT IS ONS PLAN? 1. Wat

Nadere informatie

Windows Server 2003 End of support

Windows Server 2003 End of support Windows Server 2003 End of support Wat betekent dit voor mijn organisatie? Remcoh legt uit Met dit nieuwsitem brengt Remcoh de naderende End of Support datum voor Windows Server 2003 onder uw aandacht.

Nadere informatie

Qsuite in een mobiele applicatie. Geschikt voor telefoon en tablet

Qsuite in een mobiele applicatie. Geschikt voor telefoon en tablet Qsuite in een mobiele applicatie Geschikt voor telefoon en tablet Er is geen stoppen meer aan Het internetgebruik in de wereld neemt iedere dag toe. IT is overal,. Internet is steeds meer, vaker en sneller

Nadere informatie

// Mamut Business Software

// Mamut Business Software // Mamut Business Software Eenvoudige installatiehandleiding Inhoud Voor de installatie 3 Over het programma 3 Over de installatie 4 Tijdens de installatie 5 Voorwaarden voor installatie 5 Zo installeert

Nadere informatie

Plan van aanpak Meesterproef 2: Workflowbeheer Voorwoord

Plan van aanpak Meesterproef 2: Workflowbeheer Voorwoord Plan van aanpak Meesterproef 2: Workflowbeheer Voorwoord Dit is het PVA versie 2. Dit wil zeggen dat ik de informatie op het gebeid van de netwerk instellingen en de setup heb verwerkt en uitgebreid heb

Nadere informatie

Gebruikersvriendelijke beheer van bestanden in SharePoint

Gebruikersvriendelijke beheer van bestanden in SharePoint #1 Oplossing wereldwijd. Bewezen in omgvangrijke omgevingen 100+ en 10.000+ gebruikers. GeONE is uw partner voor SharePoint Informatie Management. GeONE levert het volledige pakket aan SharePoint toepassingen

Nadere informatie

Office 365 Implementeren. Joël de Bruijn

Office 365 Implementeren. Joël de Bruijn Office 365 Implementeren Joël de Bruijn Programma Inleiding Waar komen we vandaan? Waar willen we heen? Hoe denken we dat te bereiken? Wat is daar voor nodig? Welke uitdagingen zien we? Welk afspraken

Nadere informatie

IT beheer: zelf doen is geen optie meer. Ed Holtzer Jurian Burgers

IT beheer: zelf doen is geen optie meer. Ed Holtzer Jurian Burgers IT beheer: zelf doen is geen optie meer Ed Holtzer Jurian Burgers Het leven is te kort om zelf iets te doen wat men tegen betaling ook door anderen kan laten verrichten. William Somerset Maugham Engels

Nadere informatie

Welkom. Christophe Limpens. Solution Consultancy Manager

Welkom. Christophe Limpens. Solution Consultancy Manager Welkom Christophe Limpens Solution Consultancy Manager Veranderende tijden For internal use only. Select your 'R' level. De huidige taal van onze klanten CLOUD Disaster Recovery MAART OKTOBER DECEMBER

Nadere informatie

ICT-uitbestedingsdiensten en Software as a Service:

ICT-uitbestedingsdiensten en Software as a Service: ICT-uitbestedingsdiensten en Software as a Service: Betrouwbaardere ICT, minder zorgen! Maak kennis met Multrix Wilt u op maat gesneden ICT-diensten die volledig aan de wensen en behoeften van uw organisatie

Nadere informatie

Customer Case CED. Feiten in het kort:

Customer Case CED. Feiten in het kort: Feiten in het kort: Bedrijf: European Claim Experts Branche: Verzekeringen Werknemers: 1.150 Activiteiten: Internationale Claims management en Expertise Oplossing: Opbouw Mendix-platform voor het flexibel

Nadere informatie

Introductie Werken met Office 365

Introductie Werken met Office 365 Introductie Werken met Office 365 Een introductie voor gebruikers Inhoud Inleiding... 4 Aanmelden bij Office 365... 4 Werken met Office 365 Outlook... 5 Werken met Outlook 2007/2010... 5 Werken met de

Nadere informatie

Dicht het security gat - Microsoft SharePoint, OCS, en Exchange met Secure File Sharing Heeft uw organisatie ook een Dropbox probleem?

Dicht het security gat - Microsoft SharePoint, OCS, en Exchange met Secure File Sharing Heeft uw organisatie ook een Dropbox probleem? Dicht het security gat - Microsoft SharePoint, OCS, en Exchange met Secure File Sharing Heeft uw organisatie ook een Dropbox probleem? Executive summary Organisaties maken meer en meer gebruik van online

Nadere informatie

Door toenemende automatisering en slimmere tools verdwijnt het werk voor de klassieke IT beheerder

Door toenemende automatisering en slimmere tools verdwijnt het werk voor de klassieke IT beheerder IT beheerder als bedreigde diersoort: Door toenemende automatisering en slimmere tools verdwijnt het werk voor de klassieke IT beheerder Auteur: Reinout Dotinga Quality Assured Services B.V. Thorbeckestraat

Nadere informatie

Onderwijsgroep Tilburg. De Blauwdruk van Onderwijsgroep Tilburg

Onderwijsgroep Tilburg. De Blauwdruk van Onderwijsgroep Tilburg Onderwijsgroep Tilburg De Blauwdruk van Onderwijsgroep Tilburg Even voorstellen Jan Schrevel jan@jsad.nl +31625181818 Projectleider Blauwdruk Joël de Bruijn jdebruijn@onderwijsgroeptilburg.nl +31614241587

Nadere informatie

Zakelijke dienstverlening in de cloud

Zakelijke dienstverlening in de cloud Zakelijke dienstverlening in de cloud Werken in de cloud, veilig en betrouwbaar ACHTER ELK SUCCES SCHUILT EEN GOED COMPUTERPLAN Agenda Introductie Parentix Dienstverlening Samenwerking met Computerplan

Nadere informatie

ad Matres Upgrade Functioneel Beheer Word in drie maanden functioneel beheerder Benut je werkervaring Leren in de praktijk Persoonlijke begeleiding

ad Matres Upgrade Functioneel Beheer Word in drie maanden functioneel beheerder Benut je werkervaring Leren in de praktijk Persoonlijke begeleiding Upgrade Functioneel Beheer Leren in de praktijk Benut je werkervaring Opleiding op maat Persoonlijke begeleiding Word in drie maanden functioneel beheerder Upgrade Functioneel Beheer Als je - optimaal

Nadere informatie

WAAROM OFFICE 365 BINNEN ZORG?

WAAROM OFFICE 365 BINNEN ZORG? WAAROM OFFICE 365 BINNEN ZORG? SOCIAAL INTRANET EN DIGITALE WERKPLEK VOOR DE ZORGVERLENER Office 365 is een veilig platform die als dienst afgenomen kan worden en bijvoorbeeld ingezet kan worden als Digitale

Nadere informatie

Altijd en overal in de cloud. Al uw data en applicaties vanaf elk device bereikbaar voor uw medewerkers

Altijd en overal in de cloud. Al uw data en applicaties vanaf elk device bereikbaar voor uw medewerkers Altijd en overal in de cloud Al uw data en applicaties vanaf elk device bereikbaar voor uw medewerkers Zorgeloos in de cloud De wereld verandert voortdurend en ook ons werkmodel bevindt zich in een fase

Nadere informatie

EIGENSCHAPPEN CONVERGED HARDWARE

EIGENSCHAPPEN CONVERGED HARDWARE EIGENSCHAPPEN CONVERGED HARDWARE Eigenschappen Converged Hardware 1 van 8 Document Informatie Versie Datum Omschrijving Auteur(s) 0.1 29-09-2015 Draft Remco Nijkamp 0.2 29-09-2015 Volgende Versie opgesteld

Nadere informatie

2. Wat kost HBO GO? HBO GO is onderdeel van het HBO Pakket. Daarom betaalt u er niets extra voor.

2. Wat kost HBO GO? HBO GO is onderdeel van het HBO Pakket. Daarom betaalt u er niets extra voor. Q&A HBO GO Versie: 0 Versie: 1 Datum: 27 april 2012 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Algemeen Instellingen Problemen oplossen

Nadere informatie